Demografi / befolkningsstatistik

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Demografi / befolkningsstatistik.

Diskussionen om Demografi / befolkningsstatistik innehåller:

  • 2 exklusiva debattartiklar
  • 48 debattartiklar
  • 30 dokument
  • 6 evenemang
  • 64 debattörer
  • 5 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Demografi / befolkningsstatistik (2 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2013-03-20

Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete

Carl Wahren, Biståndsdebatten.se

I skriften <a href="http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/50-ar-av-svenskt-utvecklingssamarbete/">"Svenskt utvecklingssamarbete 50 år"</a> utelämnas Sveriges unika pionjärsroll inom befolkningspolitik och familjeplanering. Att i en sådan skrift hoppa över Sveriges enda verklige pionjärsektor är svårförklarligt, menar Carl Wahren. Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Kvinnor, Utvärdering
2012-11-15

Svenska biståndet är ’äldreblint’

Dag Ehrenpreis, Biståndsdebatten.se

Regeringen och Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, gör gemensam sak när de i budgetpropositionen resp. senaste FUF-bladet lyfter fram befolkningstillväxten i världen och andra demografiska frågor. Tyvärr missar båda den mest dramatiska demografiska förändringen som pågår och tilltar i världen fn, nämligen att de äldre (60+) utgör den snabbast växande befolkningsgruppen.Demografi / befolkningsstatistik, Politik för global utveckling (PGU), Sociala skyddsnät

Debattartiklar om Demografi / befolkningsstatistik (48 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-08-31

Tre miljarder fler väntas i Afrika

Per Gdmundsson, Svenska Dagbladet

“En förstagångsväljare nästa år kommer att kunna se fram emot ett helt liv av politiska frågor om hur situationen i Afrika ska hanteras. Delvis som vanligt: fattigdomen, biståndet och utvecklingsfrågorna. Men lika mycket kommer välståndshöjningen, [...]Afrika, Demografi / befolkningsstatistik, EU, Flykt och migration
2017-04-11

Befolkningsökningen är ett av problemen

Frank Götmark, Göteborgsposten

“För närvarande går mindre än en procent av det internationella bi- och multilaterala biståndet till familjeplanering. Regeringen, som framhåller en feministisk utrikespolitik och kvinnors rätt att bestämma över reproduktion, kan här spela en viktig roll [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/05/parisavtalet-kraver-mer-fossil-energi-an-varldens-reserver/"
2017-03-14

Det saknas data för att nå målen om jämställdhet

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, Dagens Nyheter

“När världens ledare hösten 2015 enades om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås fram till 2030, den så kallade Agendan 2030, slogs även fast att data och evidens ska användas för att [...]Barn och unga, Budget, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sverige
2017-02-11

Världens framtid avgörs i städerna

Ylva Bergman, Omvärlden

“Men det är i städerna som världens framtid kommer avgöras. Det är städer som står för det mesta av utsläppen av växthusgaser, men det är också här som det nu kokar av kreativitet och lust [...]Demografi / befolkningsstatistik, Kenya, Korruption, Urbanisering / hållbara städer
2015-12-26

Kraftig befolkningsökning ett hot mot klimat och fred

Frank Götmark, Göteborgsposten

Stark befolkningsökning har ofta lett till fattigdom, bräckliga bostäder och allmän utsatthet. Om till exempel lång torka, en stor jordbävning eller en orkan sedan orsakar omfattande dödsfall, så dör människor enligt media av naturkatastrofen, aldrig [...]Demografi / befolkningsstatistik, Fred och säkerhet, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-09

Minskad befolkning nyckeln att klara klimatet

Stig-Olof Holm, Svenska Dagbladet

“För att uppnå en mer långsiktigt hållbar utveckling krävs således att förbrukningen av naturresurserna planas ut och i vissa fall minskar. Detta kan åstadkommas om de konsumtionsdrivande faktorerna anpassas till graden av teknisk effektivisering så [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-03

Mat för bättre klimat

Jasenko Selimovic, Upsala Nya Tidning

“Vi löser inte klimatfrågan utan moderna jordbruksmetoder och ny teknik. Vi måste sluta vara så misstänksamma inför allt som är nytt och när det gäller mat försöka se på ny teknik på samma sätt som vi [...]Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-14

Rosling har fel om jordens befolkning

Karl-Erik Norrman, m.fl., Svenska Dagbladet

“Allra mest fel har Rosling i att vår planet kan försörja 10 miljarder människor med rimlig välfärd” Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Hälsa, Klimat & miljö, Mediabevakning
2015-09-06

Utvandrarna som flyr från fattigdom

Fraser Nelson, Svenska Dagbladet

“Den stora folkvandringen nu kom oväntat därför att politikerna under många år trott att migrationen skulle minska när de fattiga länderna blev rikare. Ge bistånd, inte tak över huvudet, hette det i debatten. ”Som följd [...]Afrika, Asien, Demografi / befolkningsstatistik, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet
2015-05-17

Öppenhet som politiskt projekt

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Verkligheten är att vi inte kan gå tillbaka till ett läge där människor hålls instängda i sina ursprungsländer, där handel över gränserna minimeras och där flödet av idéer och kulturimpulser hejdas av nationsgränser. Värderingen är [...]Demografi / befolkningsstatistik, EU, Flykt och migration, Handelspolitik, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2015-04-09

Våra odlingssystem måste optimeras

Sepehr Mousavizadeh, Dagens ETC

“Hållbar utveckling på global nivå måste innefatta en rättvis fördelning av resurser där jordbrukets fulla potential utnyttjas. Att helt förlita sig på att utvecklingsländer ska förse oss med billig mat – när deras egen befolkning [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Jordbruk
2015-03-22

En förebild för stadsutveckling

Derya Tumayer, Håkan Wirtén, Göteborgsposten

“Göteborg har ambitiösa mål på både kort och lång sikt. Bland annat vill staden minska de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen från 8 till 3,5 ton per capita till 2035 och uppmuntrar invånarna att resa klimatsmart. Klimathandlingsplanen är [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-03-22

Dags att syna idén om den täta hållbara staden

Karin Bradley, Pernilla Hagbert, Göteborgsposten

“Med konsumtionsbaserade beräkningar blir det tydligt att befolkningen i storstadsregionerna bidrar mer till BNP-tillväxt, reser mer kollektivt och är goda fjärrvärmeanvändare, men det sammantagna ekologiska fotavtrycket är ändå betydligt större än vad som kan betecknas [...]Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2014-04-06

Utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan

Anna-Karin Johansson m.fl. , Göteborgsposten

“Utvärderingen bör också undersöka hur militariseringen av biståndet påverkat möjligheterna för humanitära organisationer och NGO:s att utföra sitt arbete. Antalet attacker riktade mot humanitära organisationer har ökat markant.” Afghanistan, Bilateralt samarbete, Biståndsformer, Demografi / befolkningsstatistik, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2013-08-25

Bo Göransson: Sydafrikas utmaningar växer

Bo Göransson, Dagens Arena

“Det som särskiljer Sydafrika på kontinenten är vad människor ägnar sig åt. Jordbruket står för 3-4 procent av BNP och andelen sjunker för varje år. Industrins andel sjunker snabbt och ligger nu kring 30 procent. Olika [...]Demografi / befolkningsstatistik, HIV/AIDS, Jordbruk, Kenya, Näringsliv, Sydafrika, Zimbabwe
2013-08-10

Med rätt politik kan Indien gå om Kina

Jonas Hellman, Svenska Dagbladet

“Indien jämförs ofta med Kina, där avsaknaden av politisk frihet gör det lättare att driva igenom beslut. Länderna är nästan lika stora, men Indien är en demokrati. Fördelarna med detta är uppenbara. I Kina tystas [...]Demografi / befolkningsstatistik, Demokrati, Indien, Kina, Korruption, Näringsliv
2013-08-06

Räds inte att vi blir fler människor på jorden

Niklas Elert, Expressen

“Visst, fler människor lär innebära ett större tryck på vår planets redan knappa resurser. Men tillväxtens gränser har, med ekonomen Paul Romers ord, inte med knappheten hos fysiska resurser att göra. Eftersom innovationer och ny [...]Afrika, Asien, Demografi / befolkningsstatistik, Flykt och migration, FN, Handelspolitik
2013-03-01

Ge de papperslösa amnesti

PER ANKERSJÖ M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“I vårt land lever tiotusentals människor i permanent rädsla för att deras liv, när som helst, ska stanna upp och att hela deras tillvaro ska raseras. Utan något grundläggande skydd eller någon långsiktig trygghet sliter [...]Demografi / befolkningsstatistik, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2013-01-23

Jorden vi äter upp

Peter Franke, Värmlands folkblad

“Den globala matsituationen är absurd. En miljard människor är kroniskt undernärda. Samtidigt bär 1,5 miljarder människor på alldeles för många kilon. Det finns ingen brist på mat på klotet, den är bara galet snett fördelad.” Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Klimat & miljö
2012-11-08

Vi måste minska utsläppen 10-20 procent per år

Kevin Anderson, Svenska Dagbladet

“Det är nu uppenbart att följderna av 2 graders uppvärmning är betydligt allvarligare än vad tidigare forskning gjort gällande. Snarare än att vara ett skyddsräcke mellan acceptabel och farlig klimatförändring utgör två graders uppvärmning gränsen [...]Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Jordbruk, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)
2012-10-22

Jordens befolkning måste begränsas

Lars A Boisen mfl; Svenska Dagbladet

“Vi förnekar inte att det krävs enorma utbildningsinsatser, politiskt nytänkande, förändrad resursallokering på global nivå och mycket annat för att befolkningsexplosionen ska kunna stoppas. Men om vi skulle lyckas med detta, bokstavligt talat, livsavgörande projekt, [...]Demografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljö, Utbildning
2012-09-03

Enfald och mångfald på landet

Per Hellman, Barometern

“Är jordbrukets främsta uppgift att uppfylla romantikers längtan efter öppna landskap och rik biologisk mångfald i naturen eller kan den rent av vara att förse mänskligheten med livsmedel? … Regnskogar är olämpliga för de flesta typer [...]Brasilien, Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk
2012-08-29

Ekojordbruk hotar vårt behov av livsmedel

Staffan Danielsson, Göteborgsposten

“I dag hungrar 900 miljoner människor av världens befolkning. År 2050 beräknas världsbefolkningen ha ökat med två miljarder till nio miljarder och FN:s livsmedelsorgan FAO anser att matproduktionen måste öka med 70 procent, en enorm [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hunger, Jordbruk, Partipolitik
2012-08-28

Mer vegetarisk mat löser livsmedelskrisen

Sara Karlsson mfl; Göteborgsposten

“Nu menar mannen bakom World Watch Institute, Lester Brown att vi är närmare en global livsmedelskris än vad de flesta inser. En global livsmedelskris kommer att drabba världens fattiga hårdast. Redan i dag är närmare [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Matkrisen 2008, Okategoriserade, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2012-08-17

Gråt inte för Afrika

Niklas Elert, Expressen

“Halva Afrikas befolkning kommer att bo i städer år 2025. Inflyttningen synliggör den utbredda fattigdomen i slumområdena, men har lett till ökad produktivitet, efterfrågan och investeringar. Och urbaniseringen är en följd av kontinentens ofta förbisedda, men [...]Afrika, Demografi / befolkningsstatistik, Kenya, Näringsliv, Urbanisering / hållbara städer
2012-08-10

Fler och fler matkriser

Lars J Eriksson, Skånskan

“Men det är inte bara klimatet som driver fram fler och tätare matkriser. Jordens befolkning fortsätter att öka i snabb takt. I länder som har stark tillväxt som Kina förändras också matvanorna, man äter helt [...]Demografi / befolkningsstatistik, Handelspolitik, Hunger, Kina, Klimat & miljö
2012-08-08

Långsiktig hjälp

Johanna Sturesson, Helsingborgs Dagblad

“Problemen är enorma på många sätt. Dels handlar det om möjligheten till försörjning, en tuff uppgift på de fattiga platser i Afrika och Sydasien där kvinnor fortfarande föder mellan fem och sju barn. Men de [...]Afrika, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen
2012-06-23

Fira både midsommar och vår bättre värld

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Tyvärr tycks man i all pessimism ha missat ett glädjande faktum: Många av de problem som skulle diskuteras under konferensen håller faktiskt redan på att lindras. För 20 år sedan hölls en motsvarande FN-konferens i Rio. [...]Demografi / befolkningsstatistik, Handelspolitik, Klimatmötet i Rio 2012
2012-06-21

Mötet i Rio riskerar bli resultatlöst

Stefan Edman, Göteborgsposten

“För att 2050 ge de sannolikt nio miljarder människor som då lever på vår planet samma materiella välfärd som dagens OECD-länder vid den tidpunkten förväntas ha, måste ekonomin bli femton gånger större än nu (alltså [...]Demografi / befolkningsstatistik, G20, G8, Klimatmötet i Rio 2012, OECD
2012-06-11

Våra studenter är den ljusnande framtiden

Gunilla Carlsson mfl; Smålandsposten

“Vår värld förbättras och utvecklingen är dramatisk. För att nämna bara några exempel: i dag kan 80 procent av alla ungdomar i Tanzania läsa, sedan 1970 har medellivslängden i Vietnam ökat från 48 år till 75 [...]Bangladesh, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Klimat & miljö, Kvinnor, Tanzania, Utbildning, Vietnam
2012-06-11

Globalisering skapar tillväxt bara för vissa

Lars Magnusson, Svenska Dagbladet

År 1970 när vi var ungefär tre miljarder människor på jorden var en miljard utfattiga. I dag när vi är sju miljarder ligger siffran nära nog konstant. Detta är förstås en dramatisk förbättring under en [...]Demografi / befolkningsstatistik, Handelspolitik, NäringslivI artikeln hänvisas till "Bok: "Trade and poverty. When the third world fell behind""
2012-05-28

Markinvesteringar bekämpar hunger

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Att investera i mark i fattiga länder har av vissa forskare och debattörer likställts med så kallad landgrabbing, att illegalt eller oetiskt överta mark. Men vi måste våga prata om markinvesteringar och dess roll i [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv, Sida
2012-05-22

Världen går mot svält om inte mer görs

Lennart Båge mfl; Svenska Dagbladet

“I antologin Maten och makten, som utkommer i dagarna och där vi medverkar tillsammans med ytterligare tio författare, ställer vi mot denna bakgrund den stora frågan om det alls är möjligt för världen att föda en [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk
2012-04-25

Grönt jordbruk klarar föda världen

Svante Axelsson, Göteborgsposten

“Behovet av livsmedel, biobränsle och andra förnödenheter ökar samtidigt. 2050 är vi sannolikt cirka 9 miljarder människor. För att klara denna gigantiska utmaning måste planeten bli friskare. Idag subventionerar EU ett jordbruk som inte kan [...]Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk, Stockholm +40
2012-03-15

Saudiarabien behöver inte fler vapenfabriker

Valter Mutt, Göteborgsposten

“Saudiarabien behöver knappast fler vapenfabriker, däremot massiva satsningar på solenergi för att bygga en framtid bortom oljetoppen och få energi till avsaltning av havsvatten för att kunna häva tilltagande vattenbrist. Snabbt växande befolkningar och sinande [...]Demografi / befolkningsstatistik, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel, Vatten
2012-02-03

Human dignity, water and revolutions in Africa

Andrew Wigley, NAI-Forum

“Problemet för stora delar av Afrika är inte mängden tillgängligt vatten – det handlar om den ojämna fördelningen. Tillsammans står Mellanöstern, torrområden i Nordafrika, Sahel och Afrikas horn inför utmaningen att balansera minskade resurser med [...]Afrika, Demografi / befolkningsstatistik, NAI-Forum (engelska)
2012-01-27

Bistånd bidrar till utveckling

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“I många afrikanska länder är födelsetalen fortfarande höga med mer än fem barn per kvinna. Det är också där, framförallt på landsbygden, som barnadödligheten fortfarande är hög. Och det är dit som det internationella biståndet [...]Afrika, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Handelspolitik, Jordbruk, Landsbygd, Resultat
2011-11-01

Nu är vi sju miljarder

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Förklaringen ligger i utbildning och födelsekontroll. Allt fler kvinnor i de fattiga länderna går från att föda 6-7 barn till 2-3. Det kommer på sikt att minska fattigdomen, hungern och hjälpa utvecklingsländer just med utvecklingen.” Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Utbildning
2011-11-01

Varje nyfödd ska erbjudas en dräglig standard

Anders Wijkman, László Szombatfalvy; Svenska Dagbladet

REPLIK “Vi har aldrig påstått att vare sig klimatförändringen, resurskrisen eller överutnyttjandet av många viktiga ekosystem beror på världens fattiga. Tvärtom gjorde vi väldigt klart i vår artikel att det är produktions- och konsumtionsmönstren i [...]Demografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Lägg inte skulden på de fattiga"
2011-10-31

Debatt: Sju miljarder på samma lilla klot

Gunilla Carlsson, Babatunde Osotimehin; Dagens Industri

“I år blir vi för första gången sju miljarder människor på vår jord. Om detta och mycket mer kan man läsa i FN:s befolkningsfonds, UNFPA, årliga rapport ”State of the World Population”. Rapporten kommer att spela [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "State of world population 2011"
2011-10-28

Lägg inte skulden på de fattiga

Rikard Warlenius, Svenska Dagbladet

REPLIK “Visst borde sexualrådgivning och tillgång till preventivmedel vara universella mänskliga rättigheter! Men enligt forskaren och kvinnokämpen Betsy Hartman undermineras i själva verket sådana rättigheter av den typen av program som Szombatfalvy och Wijkman förespråkar.” Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "Vi måste försöka begränsa befolkningsökningen"
2011-10-27

Vi måste försöka begränsa befolkningsökningen

Anders Wijkman, László Szombatfalvy; Svenska Dagbladet

“Det är särskilt oroväckande att det svenska biståndet numera ger lägre prioritet åt åtgärder som är ägnade att reducera födelsetalen, som utbildning av unga flickor och erbjudande av familjeplanering och preventivmedelsrådgivning.” Demografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljö, Utbildning
2011-10-02

Världen åldras

Agneta Carleson m.fl; Uppsala Nya Tidning

“Flera utvecklingsländer har under senare år infört allmän folkpension, bland dem Sydafrika, Botswana, Mauritius, Namibia, Bolivia och Nepal. Men för flertalet av världens äldre är pension fortfarande en avlägsen dröm. Här finns möjlighet till nya [...]Bolivia, Botswana, Demografi / befolkningsstatistik, Mauritius, Namibia, Nepal, Sociala skyddsnät
2011-10-01

“Ökad folkmängd bakom svält”

Rigmor Allbäck m.fl; Sydsvenskan

“Familjeplanering, preventivmedelsrådgivning, befolkningsmängd och därmed sammanhängande begrepp har ”fallit bort” från huvudagendan. De syns knappt i direktiven till Sida. En anledning kan vara att familjeplanering lagts ihop med aidsbekämpning och mödra- och barnhälsovård inom verksamhetsområdet [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-09-19

Ja må sju miljarder leva

Hans Rosling, Dagens Nyheter

“Det avgörande för befolkningstillväxten är inte hur många döttrar en kvinna föder utan hur många döttrar som överlever till vuxen ålder. [.] Det går inte att undvika de ytterligare två miljarder som världens befolkning kommer [...]Demografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljö, Kvinnor
2011-08-19

”Befolkningsökningen största hotet mot det afrikanska undret’”

Rigmor Allbäck, Gustaf Delin, Carl Wahren, Lars Wedén; Dagens Nyheter

“Det vi absolut vill lägga till är dock att man glömmer det största hotet av alla – den skenande befolkningsökningen i majoriteten av Afrikas länder.  Insatserna för familjeplanering och preventivrådgivning har minskat både i de [...]Afrika, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, KvinnorArtikeln är en replik på: "”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”"
2005-07-11

Därför är jämställdhet god befolkningspolitik

Asger Ryhl, Svenska Dagbladet

“Forskning visar att jordbruk som drivs av kvinnor ofta är mer miljövänliga och vinnlägger sig om ett hållbart resursutnyttjande. Dessutom är en hög befolkningstillväxt många gånger en konsekvens av att kvinnans reproduktiva rättigheter inte uppfylls. Många [...]Demografi / befolkningsstatistik, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2005-02-13

Ytterligare en dag i paradiset

Niklas Ekdal, Dagens Nyheter

“Fordringsägarna har slitit med att hitta former för skuldavskrivning sedan 1988 utan resultat. Ekonomer pekar på hur efterskänkning av lån fråntar regeringar ansvar och tvärtom ger dem en drivkraft att skjuta upp reformer. Samtidigt måste [...]Biståndets målsättning, Demografi / befolkningsstatistik, Skuldavskrivning

Dokument om Demografi / befolkningsstatistik (30 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2015-12-03

State of World Population 2015

- Shelter from the storm

United Nations Population Fund (UNFPA)Demografi / befolkningsstatistik, Flykt och migration, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-05

Global Monitoring Report 2015/2016

- Development Goals in an Era of Demographic Change

Internationella valutafonden (IMF), VärldsbankenDemografi / befolkningsstatistik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-13

Från befolkningsfrågor till SRHR

- – SVERIGES GLOBALA ENGAGEMANG I SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER

RegeringskanslietDemografi / befolkningsstatistik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-04

Sustainable Cities

- A Report from World Urban Forum 3 Vancouver 19 – 23 June 2006

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Urbanisering / hållbara städer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

World Disasters Report

- Focus on technology and the future of humanitarian action

- World Disasters Report 2013

International federation of Red Cross and Red Crescent SocietiesAfrika, Demografi / befolkningsstatistik, Filippinerna, Japan, Klimat & miljö, Pakistan, Syrien2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-09

State of world population 2011

- People and possibilities in a world of 7 billion

United Nations Population Fund (UNFPA)Demografi / befolkningsstatistik, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-10-04

World disasters report 2010

- Focus on urban risk

Röda KorsetDemografi / befolkningsstatistik, Kultur, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-01

Poverty Reduction in China: Is High Growth Enough?

United Nations University (UNU)Demografi / befolkningsstatistik, Kina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-01-01

Tänk om!

- En handbok för varaktig fred

Kvinna till kvinnaDemografi / befolkningsstatistik, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-10-11

Arab Human Development Report 2002

- Creating Opportunities for Future Generations

Förenta Nationerna (FN)Demografi / befolkningsstatistik, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-01-01

Jord för miljarder

SidaDemografi / befolkningsstatistik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-01-01

Studies in brief: An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania

Expert Group on Development Issues (EGDI)Demografi / befolkningsstatistik, Näringsliv, Tanzania7) EGDI-rapporter 1998-2003
1999-01-01

An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania

Expert Group on Development Issues (EGDI)Demografi / befolkningsstatistik, Näringsliv, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1997-10-01

Ecological Alternatives in Sanitation

- Proceedings from SIDA Sanitation Workshop, Balingsholm, Sweden 6-9 August 1997

- Publications on Water Resources: No 9

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Cities in the Coastal Zone: Environmental Threats at Risk

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Conflicts Regarding Natural Resources Utilization in Coastal Zones of Developing Countries

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Review of Population-Related Dimensions in Coastal Area Development and Environmental Management

- The SIDA Marine and Coastal Area Initiative

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-05-01

Befolkning, utveckling och samarbete

SidaBiståndets målsättning, Demografi / befolkningsstatistik, Sida12) Dokumenttyp ej angiven
1997-03-01

Towards an Ecological Approach to Sanitation

- Publications on Water Resources: No 5

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hälsa, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-09-27

Next steps in capacity building, 1995

- A note to UD by Brian van Arkedie

N/AAfrika, Demografi / befolkningsstatistik, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-08-21

Capacity through Development Cooperation

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-05-01

Förenta Nationernas Konferens om befolkning och utveckling

- Kairo den 5-13 September 1994

- Ny Serie II:49

UtrikesdepartementetDemografi / befolkningsstatistik, FN2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-01-28

Så beslöt de i Kairo

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Egypten, FN2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-01-01

Sexualupplysning och reproduktiv hälsa i Sverige under 1900-talet

- Rapport för FN:s konferens om befolkning och utveckling i Kairo 1994

- SOU 1994:37

UtrikesdepartementetDemografi / befolkningsstatistik, FN, Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)12) Dokumenttyp ej angiven
1994-01-01

Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993

- Rapport för FN:s konferens om Befolkning och utveckling i Kairo 1994

- SOU 1994:38

Förenta Nationerna (FN)Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Kvinnor1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1993-07-01

SIDA’s support to family planning programmes

- Thirty-five years of Swedish experience of development cooperation - A desk study

SidaBarn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1986-09-08

Ska Sverige ge bistånd till stadsbygdsutveckling?

SidaBiståndsformer, Demografi / befolkningsstatistik, Sida1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1981-08-06

Befolkningsfrågan och familjeplaneringen

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Sida, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1981-06-12

Befolkningsfrågor och familjeplaneringen

UtrikesdepartementetDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Sida, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1969-01-01

Wanted: another leap ahead

- Sweden and the world population crisis

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Hunger2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Demografi / befolkningsstatistik (6 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2017-03-14 Äldre i världen – med fokus på Vietnam För många äldre i dagens Sverige blev kriget i Vietnam väckarklockan för internationellt och politiskt engagemang. Välkommen till ett seminarium som med bland annat internationella jämförelser av hälsa belyser utvecklingen i Vietnam och villkoren för [...] ABF Stockholm, Pensionärer Utan Gränser (PRO-Global), Svenska kommittén för Vietnam Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Vietnam
2016-03-17 “Hur mår Brasilien?” “Söndagen den 15 mars förra året demonstrerade mer än 1 miljon brasilianare runt om i landet. Det var de största demonstrationerna sedan 1984 då kraven på demokratiska presidentval framfördes efter den då 20-åriga militärdiktaturen. Manifestationerna [...] ABF Stockholm Brasilien, Demografi / befolkningsstatistik, Korruption
2015-06-30 Ungt ledarskap för hållbar och rättvis global utveckling Aldrig har så stor andel av jordens befolkning bott i storstäder. Hur bygger vi ungt ledarskap och engagemang kring globala hållbarhetsfrågor i urbana miljöer? About young leadership for sustainable and fair global development in urban [...] ActionAid Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling
2015-06-29 Urban Goals and New Roles for City Leaders It is expected that two thirds of the world’s population in 2050 will live in urban areas. This unprecedented urbanisation adds new and increasingly important roles to cities, citizens and city leaders. Sustainable solutions to [...] Mistra Urban Futures, The Mayor Initiative Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Urbanisering / hållbara städer
2015-07-03 Unga, sexualitet och post-2015-målen. Vad vill biståndsministern? “Vägen ur fattigdom går via mödrahälsovård, tillgång till preventivmedel och rätt till lagliga och säkra aborter. I höst ska FN besluta om en rad hållbara utvecklingsmål, de nya millenniemålen. Hur driver den svenska regeringen frågorna [...] RFSU Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hälsa, Kvinnor
2015-06-30 En feministisk utrikespolitik från vaggan till graven – vilken roll spelar demografin i biståndet? I många av Sveriges partnerländer i biståndet är över hälften av befolkningen barn, samtidigt som andelen äldre växer snabbt. Vad som ibland kallas ”särintressen” – barn, unga och äldre – utgör i flera fall runt [...] Pensionärer Utan Gränser (PRO-Global), Plan Sverige Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

Debattörer i diskussionen om Demografi / befolkningsstatistik (64 debattörer)

Kommentarer i diskussionen om Demografi / befolkningsstatistik (5 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2013-03-25 Inge Gerremo: Carl Wahrens kommentar är intressant i så motto att jag själv heller aldrig riktigt förstått varför den här verksamheten, där Sverige var världsledande under biståndets första år, kunde försvinna så totalt i utvecklingssamarbetet. Bara det fenomenet, att så skedde, hade naturligtvis varit värt synpunkter i en skrift som vill spegla svenskt bistånds första 50 år. Jag är övertygad om att det fokus på kvinnors situation i u-länder, med hjälp av inte minst starka företrädare härhemma, och som svenskt bistånd tidigt uppmärksammade och ville förbättra, hade kunnat leda oss mycket tydligare och rakare till vad som idag behövs för att stärka kvinnors behov och därmed utvecklingen i stort. Jag ser det inte minst inom den sektor jag själv bäst känner, lantbrukssektorn och de utmaningar som förestår där och där kvinnors roll är så uppenbar när t.ex. 900 milj afrikaner ska bli 2200 milj kring 2050 och då, förhoppningsvis, på ett för alla anständigt sätt. Det ska samtidigt sägas att det står en del om svenskt jämställdhetsarbete i den aktuella skriften, som på knappt 50 sidor försöker skildra ett 50-årigt skeende. Men, här finns en uppmaning till framtida utvärderare av svenskt bistånd att ta sig an den här frågan. Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete
Av Carl Wahren, Biståndsdebatten.se
2013-03-22 Gunnar Lindgren: Det var välgörande att ta del av dessa uppgifter från Carl Wahren. Jag har efter biståndsarbete i både Afrika och Mellanöstern samma erfarenhet: Allt står och faller med ett stöd till kvinnorna i tredje världen. Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete
Av Carl Wahren, Biståndsdebatten.se
2012-06-02 Mats Widgren: Vad är det egentligen Gonitzka säger? Se mitt svar i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/sida-maste-lyssna-pa-kritiken-mot-markforvarv/ och i min blogg. Markinvesteringar bekämpar hunger
Av Charlotte Petri Gornitzka, Expressen
2012-02-01 admin: "Men om biståndet är en konstant faktor som i majoriteten av observationerna inte får något resultat, finns det då inte anledning att fråga sig om det svaga observerade sambandet mellan bistånd och utveckling är korrelation och inte kausalitet? Det vill säga, att det faktum att några biståndsmottagare börjar utvecklas kanske beror på något annat än just bistånd." Fredrik Segerfeldt replikerar på sin blogg http://metrobloggen.se/segerfeldt/kan-kaniner-svenska/#respond Bistånd bidrar till utveckling
Av Yngve Sunesson, Hallands Nyheter
2015-10-14 cecilia björk: mycket intressant! “Ökad folkmängd bakom svält”
Av Rigmor Allbäck m.fl; Sydsvenskan
Dela det här: