om Israel/Palestina-konflikten

Debattören

- har skrivit 249 debattartiklar om Israel/Palestina-konflikten (se tabellen nedan)

- har skrivit totalt debattartiklar Se alla »

Ämnet Israel/Palestina-konflikten

- innehåller 249 debattartiklar Se alla »

Debattartiklar om Israel/Palestina-konflikten av (249)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-17

Låt inte Israel tysta solidaritetsrörelsen

Anna Wester, ETC

“Inreseförbudet påverkar inte vårt politiska arbete i Sverige, och Israel kommer inte att kunna tysta BDS-rörelsen. Tvärtom! Men svarta listan förhindrar internationella aktivister att resa till Palestina för att knyta kontakter och på plats visa [...]Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten
2018-01-10

Israelpolitiken är skadlig och behöver omprövas

Ilan Ben-Dov, Expressen

“Det har blivit hög tid att ompröva Sveriges hållning gentemot Israel, som kraftigt skiljer sig från flertalet europeiska nationers, och att reflektera över huruvida denna verkligen är gynnsam för Sveriges nationella intressen – eller i [...]Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten
2017-12-19

Låt Israel och Palestina ha Jerusalem som huvudstad

Ove Bring, Dagens Nyheter

FN:s generalförsamling förespråkade redan 1947 en tvåstatslösning med Jerusalem som en gemensam internationaliserad stad. Varför driver inte Sverige med sin plats i säkerhetsrådet denna linje? I stället för att bara utbrista i ”ack och ve” [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-14

Jerusalem erkänns inte som Israels huvudstad

Anna Danielsson m.fl., Nerikes Allehanda

“Israel fortsätter att koppla greppet om Östra Jerusalem genom utbyggnad av illegala bosättningar och trakasserier mot palestinierna som bor i staden. Det som behövs nu är att omvärlden kraftfullt visar att detta inte är acceptabelt, [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-14

Bilda en ny stat av Israel/Palestina

Kent Lund, Eskilstuna-Kuriren

“Istället för en tvåstatslösning enligt FN-förslaget och det havererade Osloavtalet, borde man istället skapa en stat: Staten Abraham/Ibrahim. Detta då de religiösa grupperna i landet har en gemensam nämnare. Tron på att Abraham är den [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-13

Efter Trumps utspel om Jerusalem: Svaret är bojkott

Gunnar Olofsson, Fria Tidningen

“Det är i skrivande stund oklart om Trumps Jerusalem-utspel kommer att leda till någon ny intifada, ett nytt uppror, i Palestina, eller bara ytterligare resignation, nederlag och splittring. Men klart är att en BDS-kampanj – [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-13

SD: Sverige bör flytta ambassaden till Jerusalem

Björn Söder m.fl., Svenska Dagbladet

“USA har nu gjort det som redan är självklart och som judarna själva känt till i 3 000 år (då kung David köpte platsen som i dag är Tempelberget), nämligen att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-07

”Wallströms ensidighet skadar svensk utrikespolitik”

Ebba Busch Thor m.fl., Svenska Dagbladet

“Men vår egen utrikesminister Margot Wallström bidrar inte till förbättrade förutsättningar för fred mellan israeler och palestinier. Istället för att resonera kring Israels rättmätiga önskan att få ha sin huvudstad i Jerusalem kallar hon idén [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2017-12-07

Inte bara Israel som ställs inför problematiken att förhålla sig till barn som begår terrorbrott

Martin Blecher, Dalademokraten

“Den sorgliga verkligheten är att unga palestinier har blivit indoktrinerade att utföra allvarliga våldshandlingar av sina medier, politiker och terrororganisationer. Men för Gunnar Olofsson tycks det handla om israelisk misshandel av oskyldiga barn.” Barn och unga, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/12/05/sverige-bor-anvanda-sin-rost-i-sakerhetsradet-for-palestinas-barn/"
2017-12-05

Sverige bör använda sin röst i säkerhetsrådet för Palestinas barn

Gunnar Olofsson, Dalademokraten

“Israel har mycket att leva upp till om man på allvar vill bli respekterad i omvärlden. Sveriges regering, med sin nuvarande plats i FN;s säkerhetsråd, måste föra upp frågan på dagordningen och sätta press på [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-11-16

Därför ger vi bistånd till Palestina – trots bristerna

Anders Österberg, Expressen

“Att ställa krav på full demokrati för att få del av svenska biståndspengar kan låta rimligt, men är i själva verket inte genomtänkt. Sverige arbetar för demokratiutveckling. Då är det märkligt att ställa krav på [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/11/10/svenskt-bistand-gar-till-judehat-och-terror/"
2017-11-10

Svenskt bistånd går till judehat och terror

Stefan Dozzi m.fl., Expressen

“Sverige vill spela en positiv roll i fredsprocessen i Mellanöstern. Därför är det gåtfullt att man har fört en Israelfientlig politik som totalt raserat alla sådana förhoppningar. Om vårt land ska kunna spela en positiv [...]Bilateralt samarbete, Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-10-21

Dags att göra upp med felaktiga utgångspunkter

Anders Sjöberg, Världen idag

“Som kristna ska vi sträva efter att stå för en rättfärdighet och ärlighet i politiken och inte stödja en manipulativ politik – en sådan som den palestinska administrationen står för. Vi ska också ge vårt stöd [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-10-11

Sverige påstår sig vara Israels vän

Ulf Cahn, Världen Idag

“Israel har kanske världens värsta grannar medan Sverige kanske har världens bästa. Hur ser man annars på skillnaden mellan att omges av till exempel Danmark, Norge och Finland, eller av till exempel Hizbollah, Hamas, Syrien och [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten
2017-10-04

Bistånd går till terrordömda

Lars Adaktusson m.fl., Folkbladet

“Den rödgröna regeringen för en biståndspolitik som helt saknar konsekvensanalys vad gäller spridning av antisemitism. Dels finansieras genom svenska biståndssatsningar mer eller mindre öppet antisemitiska organisationer på palestinska områden, dels förmedlas bistånd till Palestinska myndigheten [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-09-08

Vi har bra koll på biståndet

Ulrika Modéer, Göteborgs-Posten

“Regeringen fäster stor vikt vid att biståndet används på ett korrekt sätt och agerar därefter. Utmaningarna är stora efter 50 år av ockupation och försämrat läge på marken. Fredsansträngningarna står och stampar. Det svenska biståndet [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Civilsamhället, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/09/04/stoppa-stodet-till-palestinska-terrorister/"
2017-09-06

Lidandet tillgång för Hamas

Paul Widén, Världen idag

“Varför skulle Hamas i det läget välja att lindra lidandet i Gaza? Tack vare den västerländska journalistiken har ju långsamt döende palestinier förvandlats till Hamas mest värdefulla tillgång.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, Palestina
2017-08-26

Ge barnen i Gaza framtidstro

Jeannette Escanilla, ETC

“Ship to Gaza kommer under 2018 att segla med en armada med båtar genom Europa. Vi kommer att lägga till i hamnar runt om i hela Europa för att sprida information om situationen i Gaza. [...]Barn och unga, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2017-08-14

Ensidighet missgynnar både Israel och Palestina

Ulla Bab Rydbeck m.fl., Dagens Arena

“Det finns gott om sunda röster i Israel som håller klar distans till dessa ytterligheter. De verkar för ett regeringsskifte, och väl vid makten vill de (återigen) verka för en tvåstatslösning. Varför bjuds inte de in?” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2017-07-26

Skatt ska inte sponsra terror

Christian Carlsson m.fl., Dagen

“Sverige måste lägga om politiken gentemot Israel. Ett odelat Jerusalem bör vara Israels huvudstad och den svenska ambassaden borde därmed flyttas från Tel Aviv till Jerusalem, men framförallt måste Sveriges bistånd till Palestina villkoras. Utbetalningar [...]2. Bistånd, Biståndets målsättning, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-07-21

”Bottenrelationen med Israel skadlig för Sverige”

Christofer Fjellner, Svenska Dagbladet

“Det hög tid att Sverige börjar om på nytt i relationerna med Israel och behandlar landet på samma sätt som andra demokratier runt om i världen. Vi har mycket att vinna på det.” Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten
2017-06-15

”SEB fel ute med bojkott av israeliska banker”

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Enligt SEB ska beslutet att svartlista israeliska banker inte ses som ett ställningstagande i den arabisk-israeliska konflikten. Även om detta är riktigt innebär beslutet de facto att den svenska storbanken agerar mot en israelisk närvaro [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv
2017-06-13

Femtio år av ockupation

Lena Ag m.fl., Fria Tidningen

“Det arbete för fred och mänskliga rättigheter som görs av oberoende organisationer i Israel och Palestina står idag för det kanske enda hoppet om att en fredlig lösning på konflikten ska nås. Högljutt och kraftfullt [...]Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-06-12

”En ensidig analys av läget i Mellanöstern”

Lisa Abramowicz m.fl., Svenska Dagbladet

“Det vore eftersträvansvärt med lite ny intellektuell spänst när konflikten i fråga analyseras och diskuteras. Kanske är det inte endast Israels politik som förhindrar och försvårar en fredlig lösning av konflikten. Kanske finns det också [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/10/professorer-israels-ockupation-maste-upphora/"
2017-06-12

“Absurt att göra Israel ansvarigt för den bristande jämställdheten och emancipationen i det palestinska samhället.”

Isaac Bachman, Sydsvenskan

“Alla ansträngningar som internationella biståndsorganisationer gör för att förbättra levnadsvillkoren för palestinierna på Västbanken välkomnas. Men en framgångsrik strategi måste innebära att krav också ställs på att palestinierna tar ansvar för sitt eget öde samt [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/05/se-till-att-minst-halften-av-det-langsiktiga-utvecklingsbistandet-till-palestina-kommer-kvinnor-till-del-2/"
2017-06-10

Professorer: Israels ockupation måste upphöra

Over Bring m.fl. Svenska Dagbladet

“Ockupation är ett abnormt och tillfälligt tillstånd enligt folkrätten. Det ska avslutas så snart som möjligt i den drabbade befolkningens intresse. Femtio år av ockupation betyder att regionen och palestinierna utsatts för ett israeliskt folkrättsbrott [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Palestina
2017-06-09

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred: Avsluta ockupationen!

Daniel Bergman m.fl. Dagens Arena

“Det är dock svårt att finna stöd för något annat syfte bakom ockupationens långsiktiga praktik än en succesiv annektering som cementerar den etniska diskrimineringen och negligerar den palestinska majoritetens rätt till rättssäkerhet, demokrati och självbestämmande Det [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-06-09

Solidaritet med den israeliska vänstern ger fritt Palestina

Ulla Bab Rydbeck m.fl., Dagens ETC

“Bara genom att solidarisera oss med progressiva krafter i såväl Palestina som Israel kan vi få dessa länders medborgare att välja fred före konflikt och skapa förutsättningar för en rättvis politik.” Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/01/70-ar-av-fordrivning-och-50-ar-av-ockupation-det-ar-nog-nu/"
2017-06-05

“Se till att minst hälften av det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Palestina kommer kvinnor till del.”

Annelie Rogeman, Sydsvenskan

“En bättre ekonomisk utveckling kan även påverka beslutsfattarna och i förlängningen fredsprocessen. Fler arbetstillfällen ger mer skatteintäkter, som ger fler skolor, nya vägar och bättre sociala trygghetssystem. Det ökar trycket på den palestinska statsledningen, med [...]Ekonomisk jämlikhet, Feministisk utrikespolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Kvinnor, Palestina
2017-06-01

“70 år av fördrivning och 50 år av ockupation – det är nog nu”

Anna Wester mfl. , ETC

”Sedan år 2000 har ungefär 8 000 barn fängslats. Vi kräver att Sveriges regering verkar för ett slut på ockupationen”. FN, Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2017-05-19

Svenska pengar går till palestinsk terrorism

Isaac Bachman, Nyheter24

“Den svenska regeringens generösa bistånd till Palestinska myndigheten (PA) gör det möjligt för dem att öronmärka en betydande del av sin budget för terrorism – vilket har resulterat i att minst en svensk och tusentals [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-05-09

Din upprördhet är inte befogad, Blecher

Henrik Carlborg, Aftonbladet

“Religiösa argument snarare underblåser en konflikt än bidrar till dess lösning. Det är bara en lösning på folkrättslig grund som har en sportslig chans att leda till en varaktig fred. Det kräver dock att Israel verkligen [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, ReligionArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/05/03/wallstrom-kan-inte-fa-oss-slappa-jerusalem/"
2017-05-08

Pierre Schori: Jan Björklund borde lyssna på fredsvännerna

Pierre Schori, Expressen

“Nästan var tionde judisk israel bor numera på palestinsk eller omstridd mark, över 200 000 israeler i Östra Jerusalem och 400 000 på Västbanken. UNESCO-resolutionen måste ses som ett fredligt medel för att hejda nya brott [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-05-06

”Redovisa vilka löften som getts för säkerhetsrådsplatsen.”

Ebba Busch Thor m.fl., Sydsvenskan

“Det är bra att Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd. Men landets befolkning förtjänar att få veta till vilket pris det sker. Är priset att Sverige även i fortsättningen kommer att stödja bara en part i [...]Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-05-05

Wallström och S på fel sida, igen

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Det är svårt att inte betrakta Wallströms agerande kring Mellanöstern som en del i denna idétradition. När regeringen erkände Palestina som stat 2014 gav Sverige legitimitet åt en kraft som knappast är någon kraft för [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-05-03

“Wallström kan inte få oss släppa Jerusalem”

Martin Blecher, Aftonbladet

“I går röstade Sverige, som enda EU-stat av totalt elva, för tredje gången inom loppet av mindre än ett år, för en resolution som fullkomligt bortser från den speciella länken det judiska folket har till [...]EU, Frankrike, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland
2017-04-25

Svensk flathet gentemot Palestina

Anders Gustafsson, Blekinge Läns Tidning

“Regeringen säger att Sverige ska vara en moralisk stormakt men så länge man visar flathet och kravlöshet i biståndsgivningen till palestinierna ekar de orden tomt. Och att förse biståndet med tydliga krav och villkor är [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Utbildning
2017-04-24

Sveriges stöd till terrorn

Ulf Öfverberg, Göteborgs-Posten

“Vi kan tycka olika om den israeliska regeringens politik men det kan inte anses vara en politik för fred att ge bistånd till en regim som inte bara är patriarkal, nepotistisk och korrumperad utan också [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-04-05

Se till att minst hälften av det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Palestina kommer kvinnor till del.

Anneli Rogeman, Sydsvenskan

Sverige har erkänt Palestina som stat. Parallellt med att stödja fredsprocessen bör Sverige öka det direkta biståndet till ekonomisk utveckling i Palestina, särskilt bland kvinnor.Ett konkret nästa steg för Sveriges feministiska utrikespolitik borde vara att [...]Feministisk utrikespolitik, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-02-27

Utnyttja platsen i säkerhetsrådet för att kräva att blockaden hävs

Mikael M Karlsson, ETC

“Israels säger att blockaden handlar om säkerhet. Men sjuka barn har aldrig utgjort något säkerhetshot mot Israel. FN uppskattar att området kommer vara obeboeligt år 2020 om blockaden fortsätter i sin nuvarande form. […] Blockaden fyller [...]Barn och unga, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Sjukvård, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-02-16

Sverige har skrikit så högt att Israel slutat lyssna

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“När Sverige förhåller sig till konflikten är det ofta maktanalysen som dominerar. Särskilt tydligt har detta varit under Löfvens regering. Den som står på den svagare sidan har moraliskt rätt, alltså har Wallströms politik kunnat [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Sverige
2017-02-07

Trump och Israel agerar rasistiskt

Samaa Sarsour, Expressen

“Donald Trumps orättfärdiga beslut att förbjuda personer från muslimska länder att träda in i USA baseras fullt ut på ras, etnicitet och religion. De muslimska länderna som Posner hänvisar till däremot, välkomnar visst judar förutsatt att [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Religion, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/01/blunda-inte-med-ena-ogat-nu-wallstrom-2/"
2017-02-03

Stöd inte Israels ockupation, Volvo!

Anna Wester m.fl., ETC

“För att ockupationen skall upphöra och palestinierna få sin frihet, krävs att omvärlden sätter press på Israel och ställer dem till svars för brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Därför välkomnar vi FN-resolutionen, men [...]Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Palestina
2017-01-26

Netanyahu och Trump leker med varandra – och elden

Thomas Hammarberg, Dagens Arena

“Netanyahu och Trump ignorerar folkrätten, vädjanden från stora delar av världssamfundet, palestiniernas mänskliga rättigheter – och faktiskt också Israels bästa. Vad de nu håller på med är inget annat än en oerhört farlig lek med [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, USA
2016-12-14

Ställ krav på Palestina

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Sverige, som länge har varit ett av de största givarländerna, borde kunna få ut mer av satsat kapital. Det går bara med krav. Villkorslöst bistånd leder nästan uteslutande till stagnation, som otaliga exempel ur svensk [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-12-13

”Mitt besök fördjupar relationen med Palestina”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Vi kommer att diskutera en rad frågor, som vikten av demokratisk utveckling i Palestina, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Jag kommer att ta upp det civila samhällets nyckelroll, samt vikten av att bekämpa korruption, [...]Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-12-09

Palestina firar jul i terrorns skugga

Kent Källqvist, Dagens Arena

“Israel har ockuperat Palestina sedan 1967 och bryter mot internationell rätt, FN-resolutioner och mänskliga rättigheter. Det räcker inte att återigen konstatera att Israel inte respekterar folkrätten. Omvärlden, vi, måste införa sanktioner mot Israel på samma sätt som [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Palestina
2016-12-09

Visa att du förtjänar din titel, Mr President

Anders Österberg, Aftonbladet

“Arbetarrörelsen i Sverige har under många decennier stött palestiniernas mål för ett demokratiskt, självständigt och rättssäkert Palestina, där alla invånare garanteras frihet och rättvisa. Tyvärr finns det tydliga orosmoln som hindrar en god demokratisk utveckling [...]Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Press- och yttrandefrihet
2016-12-06

Stoppa terrorstödet, Wallström

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Det är ingen tvekan om att den palestinska civilbefolkningen behöver vårt stöd, politiskt såväl som ekonomiskt. Men att svenskt bistånd konstant hamnar i fel fickor och dessutom används till att avlöna och försörja personer som [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-11-08

”Viktigaste presidentvalet någonsin”

Birgitta Ohlsson, SVT Opinion

“Demokratin globalt backar för tionde året i rad, kvinnors rättigheter dras tillbaka på många håll i världen och rätten till abort hotas från flera fronter. Länder som Ungern och Polen, förut östeuropeiska framgångsexempel för frihet och tillväxt, [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, USA
2016-10-31

Sveriges moraliska röst hörs aldrig vid palestinsk terror

Isaac Bachman, Göteborgs-Posten

“Omröstningen är ännu ett exempel på Sveriges ensidiga politik när det gäller den palestinsk-israeliska konflikten. Vi hör ofta Sveriges moraliska röst när det gäller att klanka ner på Israel om mänskliga rättigheter, kritisera israeliskt självförsvar [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kultur, Palestina, Religion
2016-10-24

Fred byggs inte av rivna hus

Erik Svanberg, Upsala Nya Tidning

“Israel har fullständigt legitima säkerhetsintressen, och stora utmaningar i att möta våld och terror på ett sätt som ger skydd åt sin befolkning. Men att systematiskt kraftigt begränsa palestiniers rätt att bo och leva på 60 [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-09-27

Därför reser kvinnobåten till Gaza

Torbjörn Björlund m.fl., Upsala Nya Tidning

Det finns dock goda krafter som agerar. I dag är Women’s Boat to Gaza på väg in på den sista etappen mot Gaza, från Messina i Italien, för att försöka bryta blockaden. Båtarna har enbart kvinnlig [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to Gaza
2016-09-22

”Kvinnorna i Gaza har rätt att slippa ockupationen”

Victoria Strand, Svenska Dagbladet

“Vår styrka är att vi är en politiskt oberoende organisation och därför slipper delta i de taktiska överväganden som idag styr mycket av den internationella politiken. Just därför tar vi lika lite hänsyn till svensk [...]Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/19/kvinnliga-aktivister-blundar-for-hamas-overgrepp/"
2016-09-21

Vi är stolta deltagare på båt till Gaza

Malin Björk m.fl., Svenska Dagbladet

“Bara för att vi kritiserar Israels ockupation av och blockad mot palestinska områden innebär det inte att vi omfamnar Hamas eller någon annan patriarkal organisation som råkar vara palestinsk. Inte heller försvarade vi Saddam Husseins [...]Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Palestina, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "http://www.svd.se/kvinnliga-aktivister-blundar-for-hamas-overgrepp/om/debatt"
2016-09-19

”Kvinnliga aktivister blundar för Hamas övergrepp”

Björn Brenner, Svenska Dagbladet

“Women’s Boat to Gaza vill visa solidaritet med kvinnor i konfliktområden men säger ingenting om Hamas övergrepp när det gäller de mänskliga rättigheterna som nu pågått inne på Gazaremsan i snart ett decennium. Genom den [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Palestina, Partipolitik, Ship to Gaza
2016-09-15

Systerskap som utmanar Israels illegala blockad

Paulina de los Reyes, ETC

“Det finns mycket en skulle kunna berätta om detta långsamma folkmord som pågår framför våra ögon. Om världens ledares undfallenhet och om det mediala ointresset för en katastrof som normaliserats till en konflikt mellan jämbördiga [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Palestina, Ship to Gaza
2016-09-13

Enbart kvinnor på ny båt till Gaza

Malin Björk m.fl., Göteborgs-Posten

“Israels blockad och den djupt svåra situationen i Gaza har hamnat i något av en medieskugga den senaste tiden. Men Gazas hårt prövade befolkning, liksom folket i de andra ockuperade områdena måste fortsätta att uppmärksammas. [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Palestina, Ship to Gaza
2016-09-09

Berätta, har du bytt tjänster med Israel?

Anders Österberg, Aftonbladet

“Att Israels regering kritiserar utländska företrädare är inget nytt. Detta har FN:s generalsekreterare och USA:s utrikesminister såväl som både den förre och nuvarande utrikesministern i Sverige har fått uppleva. Men kritik för utlovade positiva uttalanden [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2016-09-09

Moderat fiasko i Israel

Jonas Bergström, Värmlands Folkblad

“När Anna Kinberg Batra (M) nu åkte till Israel gjorde hon resan Margot Wallström inte kan göra. Hon gjorde det för att visa att det är möjligt för Sverige att ha bättre relationer med Israel [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2016-09-08

Sveriges Palestinapolitik brister

Salam Karam, Upsala Nya Tidning

Sveriges stöd till de palestinska institutionerna splittrar snarare än leder till ett ”sammanhängande och livskraftigt Palestina”. De palestinska institutionerna under Mahmoud Abbas exkluderar Hamas som vann de palestinska valen år 2006. Denna exkludering av Hamas [...]EU, Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten
2016-09-08

Stöd både Israel och Palestina

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

Det är inget drömläge för den som önskar fred i Mellanöstern. Gazaremsan kontrolleras av Hamasrörelsen som har Israels utplåning som mål. Då och då attackeras Israel med raketer från Gaza. Efter en reformperiod har den [...]Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2016-09-05

Svenska partiledare behövs inte i Israel

Johannes Forssberg, Expressen

“Om det var välmenande utländska politiker som behövdes för att lösa konflikten skulle det ha blivit fred för mycket länge sedan. Det finns knappast någon annan konflikt i världen som lika många utlänningar har synpunkter [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ukraina
2016-09-03

Dåligt ledarskap hindrar fred

Olle Katz, Göteborgs-Posten

“Schreibers och mitt gemensamma mål är att skapa en rättvis fred där såväl Israels medborgare som palestinier får möjlighet att leva i trygghet och kunna bygga en varaktig fred. Ett hinder för detta, förutom bosättningarna, [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/30/hyckleri-om-fredsprocessen/"
2016-09-02

Svenska Kyrkan vilse i världen

Gunnar Hökmark, Svensk Tidskrift

“Med läpparnas bekännelse säger man sig stödja staten Israels rätt att existera, som om detta ska behöva sägas, men man tar avstånd från Israels försvar av judiska liv och av den judiska staten. Istället för [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Religion
2016-08-30

Hyckleri om fredsprocessen

David Schreiber, Göteborgs-Posten

“När Olle Katz skriver att Ebba Busch Thor (KD) och Birgitta Ohlssons (L) medverkan vid Sionistiska Federationens (WZO) möte i söndags (28/8) innebär ett ”avståndstagande från fredsprocessen” mellan Israel och Palestina gör han det utan [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/26/stod-inte-illegala-bosattare-pa-vastbanken/"
2016-08-28

”Är det för mycket begärt att högern ska stå upp för folkrätten?”

Jonas Bergström, Folkbladet

“Det brukar sägas att konflikten i Israel och Palestina är komplicerad. Men ur ett folkrättsligt perspektiv är den enkel: Israel ockuperar Palestina, det bryter mot internationell rätt. För nå fred krävs att Israel avslutar ockupationen.” Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/28/kritiken-mot-israel-ar-helt-oproportionerlig/"
2016-08-28

Kritiken mot Israel är helt oproportionerlig

Ebba Busch Thor, Expressen

“Jag deltar i Israelmanifestationen i dag för att visa stöd för det judiska folkets fri- och rättigheter och för staten Israels rätt att existera. Israels existens är hotad och landet utsätts återkommande för granat- och [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/27/ebba-busch-thor-ar-ockupationskramare/"
2016-08-27

Ebba Busch Thor är ockupationskramare

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Ebba Busch Thor kramar ockupationen, och det vet hon. Det är inte den svenska politiken i Mellanöstern som hotar en fredlig framtid. Det gör normaliseringen av den israeliska ockupationen, växande bosättningar och bristen på internationellt engagemang [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-08-26

Stöd inte illegala bosättare på Västbanken

Olle Katz, Göteborgs-Posten

“Att tala på Sionistiska Federationens möte betyder att ni tar ställning för ett ”Stor-Israel” där Palestina bit för bit införlivas med Israel, med tvång, med våld, utan respekt för äganderätt. Det innebär, som jag förstår, [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2016-08-14

När larmen tystnar

Gunnar Olofsson, Sundsvalls Tidning

“EU:s samarbetsavtal med Israel kräver ”respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer” (artikel 2) – alltså sådant som alltmer åtsidosätts av regimen. Men medan varningsklockorna borde ringa allt högre har larmen alltmer tystnat i den [...]Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-08-14

Militära duvor mot politiska hökar

Daniel Kurtzer, Dagens Nyheter

“Netanyahu framställer sig som Israels beskyddare och har tillvällat sig den aktning som försvarsledningen åtnjöt. De som vill se en förnyad fredsprocess måste nu lägga fram sin sak för allmänheten och försöka återvinna positionen som [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten
2016-08-09

Kinberg Batra kan inte charma Israel

Ingvar Persson, Aftonbladet

“”En besvikelse” summerade en högt uppsatt ­israelisk tjänsteman moderat­ledarens prestationer under besöket. Kanske det bästa betyg en svensk ­politiker kan få av en regering vars politik innebär fortsatt ockupation och nya bosättningar. Det är nämligen [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2016-06-20

Mer våld löser ingenting

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Israel skryter gärna med att landet är Mellanösterns enda demokrati, men har satt grundpelaren om alla människors likhet inför lagen ur spel. Apartheidlagarna måste bort och ockupationen upphöra. Det är enda sättet att få sluta på [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-05-11

Sverige måste våga vägra vapensamarbete med Israel

Mina Olsson m.fl., ETC

“Palestinagrupperna i Sverige, PGS, har länge protesterat mot vapensamarbetet och militärattachén och tar nu även aktivt del i den europeiska kampanj som pågår för att få till ett internationellt militärt embargo mot Israel. Redan 1982 [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik, Vapenhandel
2016-05-09

Brotten i Israel och Palestina måste upphöra

Gunnar Olofsson, Sundsvalls Tidning

“Tyvärr verkar omvärlden ha abdikerat från sina skyldigheter att lösa konflikten, och redan antydningar om att åtminstone utomrättsliga avrättningar borde utredas leder till ramaskri från inte minst svenska politiker som borde veta bättre. Denna förnekelsekultur [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-05-04

Israels strategi – att riva de hus vi byggt

Hagai El-Ad, Aftonbladet

“Så till och med i rivningsbråten av en EU finansierad lekplats kan de Palestinska barnen se en struktur och en logik – nämligen Israels strategi att med tvång få palestinsk befolkning att flytta från mark [...]EU, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-05-03

FN svartlistar ockupationsindustrin

Gunnar Olofsson, Sundsvalls Tidning

“Det är uppenbarligen så att regeringen i Sverige, och andra EU-länder, inte fullgör sina åtaganden vad gäller kontroll av ockupationsprodukter. Vi måste alltså påminna politikerna om deras skyldigheter och även försöka anmäla de företag och [...]Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Rådet för MR
2016-04-26

Margot Wallströms nya Israeltabbe

Expressen

“Sverige ska självfallet ta strid med Israel på de områden där det är befogat. Bosättningspolitiken och Israels ovilja att gå in i seriösa fredsförhandlingar bör kritiseras på såväl bredden som höjden. I ljuset av detta [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Religion, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-03-30

Den palestinska uppviglingen till våld måste upphöra

Mikael Oscarsson, Världen idag

“Genom att villkora biståndet till Palestina skulle Sverige kunna bli en viktig aktör i fredsprocessen i Palestina. En viktig aktör som tar tydlig ställning för att uppnå reell förändring på plats. Förändring så att myndigheten [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/23/lat-oss-samarbeta-for-att-villkora-det-palestinska-bistandet/"
2016-03-23

Låt oss samarbeta för att villkora det palestinska biståndet

Julia Kronlid, Världen idag

“Att Sverige under alliansens tid och nu under den rödgröna regeringen betalat ut fungibla medel, det vill säga kontanter till den palestinska myndigheten, samtidigt som andra delar av dess budget användes till att finansiera terrorism, [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fungibilitet, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-03-21

Sköter Israels ambassad M:s Mellanösternpolitik?

Hans Linde, Aftonbladet

“Att Israels ambassadör försvarar en person med kopplingar till bosättarrörelsen förvånar ingen. Det är Israels regering som beslutat att tillåta fler bosättningar – i tydlig strid med internationell rätt. Det är Israels regering som är [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/17/pmw-visar-en-kultur-av-hat-och-terror/"
2016-03-17

Bemöt Marcus i sakfrågan i stället

Martin Blecher, Aftonbladet

“Jag var en av de åhörare som hade nöjet att ta del av Itamar Marcus föreläsning i söndags om hur svenska skattemedel går till uppvigling och hat i de palestinska områdena. Itamar Marcus ställde den högst [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/15/m-tar-hatpropaganda-in-i-sveriges-riksdag/"
2016-03-17

PMW visar en kultur av hat och terror

Isaac Bachman, Aftonbladet

“Linde ser inget problem med att möta officiella företrädare för en terroristorganisation men kritiserar andra riksdagsledamöter för att ordna ett möte med en organisation vars enda syfte är att lyfta fram vad de palestinska ledarna [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/15/m-tar-hatpropaganda-in-i-sveriges-riksdag/"
2016-03-15

M tar hatpropaganda in i Sveriges riksdag

Hans Linde, Aftonbladet

“Men det största problemet är att den organisation som Moderaterna nu ger utrymme och legitimitet att tala i riksdagen är nära allierad med den israeliska bosättarrörelsen. Detta sker i ett läge då bosättningarna snabbt byggts ut [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2016-03-13

Nu gillar högern Israels bosättare

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Bakgrunden till den pågående propagandaoffensiven från bosättarrörelsen är EU:s krav på ursprungsmärkning av varor från ockuperad mark och tydliga ställningstagande att bosättningarna är olagliga. Att delar av svensk borgerlighet nu tar extremisternas parti är under [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten
2016-03-07

Ett slag i ansiktet

Aleksandra Boscanin, Svenska Dagbladet

“Utöver humanitära bidrag är Sveriges bistånd till Palestina under en femårsperiod 1,5 miljarder kronor. Att Sverige ger bistånd till Palestina utan att ställa några som helst krav är anmärkningsvärt. Det är ansvarslöst mot alla dem [...]Israel/Palestina-konflikten, Korruption, Palestina, Villkorat bistånd
2016-03-04

”Stoppa biståndet om inte uppviglingen upphör”

Mikael Oscarsson, Svenska Dagbladet

“I statliga skolor gör myndigheten gällande att terroristerna är hjältar och att hela Israel tillhör palestinierna. Myndigheten uppkallar gator, torg, skolor och idrottsturneringar efter kända terrorister. Därtill finansierar den palestinska myndigheten också terrorism genom att de [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-02-21

Israel förstör palestinska byar

Katharina Nahlbom m.fl, Uppsala Nya Tidning

“Sverige och omvärlden borde sätta press på Israel, så att landet stoppar sin olagliga politik på de ockuperade områdena och låter invånarna i al-Hadidiyah och andra palestinska byar leva i fred.” Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2016-02-18

Jag bjuder Boscanin på palestinsk fika

Samaa Sarsour, Aftonbladet

“Aleksandra Boscanin anser att svenskt bistånd till Palestina borde stoppas på grund av knivattackerna. Jag skulle vilja påstå att det svenska biståndet inte är huvudproblemet snarare är grundorsaken den israeliska ockupationen och det apartheidsystem som [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-02-16

Bra Wallström, men dina ord ekar tomt

Aleksandra Boscanin, Aftonbladet

“I samband med att Sverige erkände Palestina antogs en femårig biståndsstrategi med kraftigt ökat stöd. Utöver humanitära bidrag är Sveriges bistånd till Palestina 1,5 miljarder kronor under den aktuella femårsperioden. Så länge Palestina visar noll [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-02-10

Pressa araberna till fred i Mellanöstern

Sven Reichman m.fl; Göteborgs-Posten

I sextio år har man försökt pressa Israel till att acceptera en tvåstatslösning. Dessa återkommande fredsprocesser har ideligen avstannat för att araberna är svurna fiender till varje tanke på ett avtal som skulle garantera Israel [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/01/29/wallstrom-har-ratt-utred-israels-svar-pa-knivattacker/"
2016-02-08

Sverige håller inte sina löften i Palestinafrågan

Isaac Bachman, Dagens Industri

“Den 30 oktober 2014 erkände den då nyvalda svenska regeringen staten Palestina. Det hävdades att intentionen med erkännandet var att stödja tvåstatslösningen genom att göra parterna ‘mindre ojämlika’, ‘underlätta en uppgörelse’, ge ‘stöd till de moderata [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-02-04

Margot Wallström har rätt om Israel

Karin Pettersson, Aftonbladet

“Den israeliske ambassadören Isaac Bachman skrev i veckan ett debattinlägg där han upprepar kritiken av Wallström, utmålar alla kritiker som ”fiender” och bestämt avvisar anklagelserna om Israel som en apartheidstat. Men en ­israelisk regering som aktivt [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-01-29

“Palmepristagare ökar polariseringen i Israel-Palestinakonflikten”

Lisa Abramowicz mfl., Göteborgs Posten

“Freden i Mellanöstern skapas inte och stärks inte av politiska ytterligheter. De av oss som önskar en fredlig utveckling och en dialog mellan palestinier och israeler ser årets Palmepris som en mycket beklaglig markering åt [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-01-29

“Wallström har rätt – utred Israels svar på knivattacker”

Ilan Cohen mfl., Göteborgs Posten

“Sverige har med Wallström som utrikesminister som första land i EU erkänt Palestina. Det stärker palestinierna i strävan mot en tvåstatslösning. Hon har även riktat kritik mot den israeliska regeringen för dess politik mot palestinierna. [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, USA
2016-01-28

“Wallströms kritik mot Israel är befogad”

Neve Gordon mfl., Svenska Dagbladet

“När utrikesminister Margot Wallström försökte rikta uppmärksamheten mot en liten aspekt av de systematiska och storskaliga brotten mot mänsk­liga rättigheter som Israel begår för att upprätthålla en ockupation utan slut – aspekten utomrättsliga avrättningar – [...]EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Utrikesdepartementet
2016-01-21

Ytterlighetsröster får Palmepris

Annika Borg, Svenska Dagbladet

“Svensk vänster och Svenska kyrkan förenas återigen mot Mellanösterns enda demokrati. Detta i en situation där Sveriges diplomatiska rykte redan är skamfilat. Det är dags att säga som det är om fixeringen vid och besattheten [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-12-17

”Gatuavrättningar” kan ha förekommit

Inger Österdahl m.fl., Aftonbladet

“Oavsett om knivattackerna utgör terrorism eller inte måste Israel skydda sin befolkning på ett sätt som står i överensstämmelse med internationell rätt. Även de som kan betecknas som terrorister har rätt att få sin sak [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2015-12-16

B’Tselem: Tala klarspråk om gatuavrättningar

Hagai El-Ad, Svenska Dagbladet

“De som står upp och motsätter sig denna politik – i Sverige eller någon annanstans – är inte fiender till Israel eller anhängare till våld. Faktum är att det enda hopp vi har för en framtid utan våld [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-12-12

Wallström vantolkas

Mose Apelblat, Upsala Nya Tidning

“Wallström är kritisk mot den israeliska regeringens politik, men hennes kritik bottnar i en uppriktig oro, som delas av många israeler, över framtiden om inte konflikten löses.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-12-10

Krav måste ställas även på Israel

Ulf Bjereld, Expressen

“Jag önskar av hela mitt hjärta att den israelisk-palestinska konflikten kunde få ett slut, där Israel och Palestina – som alla andra stater – existerar inom säkra och erkända gränser och där demokrati och mänskliga [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/09/vart-fortroende-for-wallstrom-ar-forbrukat/"
2015-12-10

Missförstår Margot Wallström sig själv?

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Nu blir det tvära lappkast som både försämrar relationen med Israel och knappast gör någon annan glad heller. Ett tips: det bästa sättet att undvika fortsatta missförstånd är att endast säga saker man kan stå [...]Israel/Palestina-konflikten
2015-12-09

Tala så att vi andra förstår, Wallström

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

“Det är som att hon inte ser att extremismen och fanatismen, hatet och antisemitismen, har sina rötter i samhällen som präglas av slutenhet, isolering och förakt för marknadsekonomi och demokrati.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-12-09

Vårt förtroende för Wallström är förbrukat

Lisa Abramowicz, m.fl, Expressen

“Margot Wallström såväl som Ulf Bjereld är fixerade vid Israel. Underliggande deras resonemang återfinns tron på att de flesta konflikter i Mellanöstern löser sig bara konflikten mellan Israel och Palestina löses. Det är en analys som [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/08/formenta-israelvanner-skadar-israels-sak/"
2015-12-08

Förmenta Israelvänner skadar Israels sak

Ulf Bjereld, Expressen

“De palestinska knivattackerna måste entydigt fördömas. Visst kunde Margot Wallström ha uttryckt sig mer exakt för att undvika missförstånd i frågan om huruvida Israel faktiskt gör sig skyldigt till utomrättsliga avrättningar. Men det är beklämmande [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2015-12-07

Israel missförstod inte alls Wallström

Mathias Sundin, Aftonbladet

“I över två månader har vi sett dagliga palestinska terrorattacker i Israel, de flesta utförda med knivar. Ett stort antal människor har dött och hundratals skadats. När Wallström har kommenterat dessa attacker har hon uttryckt sig [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-11-18

Vad har Israel med Paris att göra?

Lisa Abramowicz m.fl., Göteborgs-Posten

“Kanske har vi en utrikesminister som anser att Mellanösterns problem till stor del beror på konflikten mellan Israel och palestinierna? Är det skälet till att hon nästan tvångsmässigt drar in palestiniernas situation i en diskussion [...]Islamiska Staten (IS), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-11-18

Desperat Wallström skyller på judarna

Yair Lapid, Expressen

“Den europeiska vänstern är desperat. Den har slut på humanitära förklaringar på den islamistiska extremismens mordiska terrorism. I utrikesminister Wallströms upplysta värld kan ingen koppling göras mellan religionen islam och våldsam terrorism eftersom en sådan [...]Islamiska Staten (IS), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-11-18

Wallström använder diktatorers retorik

Sofia Damm, Expressen

“Att Wallström och Lövin väljer att se terrorismen som en spik för att kunna använda sina hammare kan inte ses som endast blundrar. Snarare ger de en bild av vilken föreställningsvärld den nuvarande svenska regeringen [...]Islamiska Staten (IS), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-11-18

Svensk utrikespolitik skäms av antisemitism

Michael B. Oren, Aftonbladet

“Istället för att spela en konstruktiv roll, genom att hjälpa palestinierna att bygga hållbara institutioner och uppmuntra dem att återuppta fredssamtalen, och istället för att visa Israel att europeisk antisemitism hör hemma i det förflutna, [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-06-25

Blockaden mot Gaza är en provokation

Dror Feiler, Staffan Granér, SVT

Ulf Öfverberg från Samfundet Sverige-Israel skriver i sin replik på SVT Opinion att Ship to Gaza ”lägger hela ansvaret på Israel för den rådande situationen”. Det vi säger är att det är Israels och Egyptens blockad, [...]EU, FN, IMF (Internationella valutafonden), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Världsbanken
2015-06-15

”Vi seglar för Gazas civilbefolkning”

Dror Feiler m.fl., Svt Opinion

“Våra kritiker vill gärna avfärda våra aktioner som medialajippon. Men den rättslöshet och den brutalitet som det palestinska folket lever under, och som våra aktioner belyser för världens medier är inget spektakel. Den är verklighet [...]Barn och unga, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2015-06-09

Ship to Gaza är bara ett medialt upptåg

Lars Adaktusson, Expressen

“Efter den katastrofala Ship to Gaza-aktionen 2010, som slutade med nio dödsoffer, utvärderades det som skett av en oberoende FN-utredning. Slutsatsen i den så kallade Palmer-rapporten blev att Israels sjöblockad av Gaza har folkrättsligt stöd, att [...]FN, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-06-05

Coops Israelbojkott drabbar judiska folket

Mathias Sundin, Expressen

“För att handla med Israel behöver man inte dela den israeliska regeringens åsikter, man tar inte ställning i konflikt Israel-Palestina och har Coop eller andra åsikter i dessa frågor står det er fritt att säga [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv, Palestina
2015-05-25

Rapport om det allvarliga läget i Gaza

Västerbottens-Kuriren

“Den ekonomiska statistiken ger en bild av Gazas svåra belägenhet. Men verkligheten är grymmare än siffrorna. Det mänskliga lidandet, däribland barnens trauma, framgår inte av siffrorna. Det framhåller också folk på Världsbanken som nu vädjar [...]Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Världsbanken
2015-01-19

Hemläxan efter Palestina-beslutet

Expressen

Bland de som har kritiserat det svenska erkännandet heter det att beslutet kom för snabbt och att tajmingen var olycklig. Men de som har följt den israelisk-palestinska konflikten vet att tidpunkten aldrig sägs vara den [...]Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-11-28

Gazas fängelseväggar når ända till Sverige

Peter Weiderud m.fl., Expressen

“I måndags uppmärksammade medierna vår medlem som nekades inresa i Israel, fråntogs sina personliga tillhörigheter och frihetsberövades i nära tre dygn, för att sedan sättas på ett direktflyg tillbaka till Sverige. Av inga andra skäl [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-11-27

Fredskrav ett måste för erkännande av Palestina

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

“Freden hotas alltid av både våldets krafter och mänsklig godtrogenhet. När Europaparlamentet i går debatterade konflikten mellan Israel och Palestina vill många här, liksom i Sverige, gärna tro att erkänner man bara Palestina, utan några krav [...]EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-11-25

Citronsaft underlättar andningen

Rebecca Abrahamsson, Värmlands Folkblad

Väl i Ramallah deltog vi på en kvinnokonferens arrangerad av Fatah Youth där 25 kvinnor från olika delar av Västbanken deltog. Vi delade med oss av våra erfarenheter från SSU vad gäller framförallt feminism och kvinnligt [...]Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Okategoriserade, Palestina
2014-11-13

Ett viktigt steg för fredsprocessen

Erik Lysén m. fl., Sundsvalls Tidning

“Den svenska regeringens erkännande av en palestinsk stat är ett viktigt steg och kan fungera som en injektion i den avstannade fredsprocessen och främja respekten för de mänskliga rättigheterna hos alla parter i konflikten.(…) Sommarens krig [...]EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-11-06

Palestinaerkännandet – ett hinder för freden

Mikael Oscarsson, Uppsala Nya Tidning

Regeringen Löfvens erkännande av Palestina är förhastat, omotiverat och hindrar fred. Det ger legitimitet åt en djupt antidemokratisk och antisemitisk terroriströrelse som med våldet som medel vill utplåna regionens enda utvecklade demokrati. Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2014-11-05

Samexistens och fred i Mellanöstern

Per-Inge Lidén, Värmlands Folkblad

Sverige har fått en regering som vill föra en aktiv utrikespolitik. Med ministrarna Margot Wallström (S) och Isabella Lövin (MP) på utrikesdepartementet kan vi se fram emot att Sverige åter får vara en tydlig röst i [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2014-10-31

Modigt och viktigt att välkomna Palestina

Daniel Swedin, Aftonbladet

En internationellt erkänd ­palestinsk stat vid Israels gränser är det första steget mot förhållanden som är mer jämlika. Endast då kommer Israel och Palestina på allvar kunna börja förhandla om gränser, mark, ­Jerusalem, ekonomi, flyktingar, [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-30

Fel att erkänna Palestina nu

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Regeringens beslut i dag att erkänna Palestina var illa genomtänkt. Det räcker egentligen med att titta på utrikesminister Margot Wallströms motiveringar för att inse det. Å ena sidan försöker hon påskina att beslutet var full normalt, [...]Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-30

Beskedet ger hopp om att fler ska erkänna

Nathan Shachar, Dagens Nyheter

“Israeliska fredsaktivister har jublat över Sveriges beslut nästan lika entusiastiskt som palestinierna själva. Hamas-rörelsen, som vet att det svenska utspelet stärker president Mahmud Abbas sak, är mindre road. Men allra mest bekymrad är man på [...]Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-30

Därför erkänner Sverige i dag staten Palestina

Margot Wallström, Dagens Nyheter

“I dag, torsdag, fattar regeringen beslut om att erkänna staten Palestina. Det är ett viktigt steg som bekräftar palestiniernas rätt till självbestämmande. Sveriges traditionellt nära band med staten Israel kompletteras nu med en jämbördig relation [...]Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-28

Erkännande kan bana väg för fred

Avraham Burg, Svenska Dagbladet

“Det finns definitivt unilaterala element i den israelisk-palestinska konflikten, men sanningen är att de flesta av dem kan tillskrivas Israel. Att säga något annat är att förtränga verkligheten. Palestinier lever sedan 50 år under israelisk [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-24

”Folkrättslig täckmantel för erkännande av Palestina”

Mose Apelblat, Dagens Nyheter

I sin iver att tillhandahålla en folkrättslig täckmantel för ett i grunden politiskt beslut glömmer professorerna att regeringsförklaringen faktiskt anger att en tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens. FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, PalestinaArtikeln är en replik på: "Ett erkännande av Palestina har stöd av vår tids folkrätt"
2014-10-20

Ett erkännande av Palestina har stöd av vår tids folkrätt

Dagens nyheter, Ove Bring m.fl.

“Ett erkännande är en politisk handling men med folkrättsliga konsekvenser. En stat har rätt att erkänna en ny stat, om inte detta erkännande strider mot någon annan stats rätt; ett grundlöst erkännande kan innebära ett [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-10-13

”Gazabiståndet riskerar bli ett spel för galleriet”

Magnus Walan, Svt-Opinion

Att utlova nytt bistånd till återuppbyggnad av tidigare biståndsprojekt som förstörts bland annat genom en krigföring som strider mot krigets lagar är inte rimligt. Biståndsgivare som Sverige borde kräva skadestånd av Israel. Det är inte tillåtet [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-10

Fel att erkänna Palestina i dag

Julia Kronlid m.fl. Göteborgsposten

Vårt viktigaste mål är i stället att skapa en varaktig fred för båda parter. För att en sådan lösning alls ska vara möjlig att uppnå krävs förhandlingar där både palestinier och israeler tvingas till uppoffringar [...]Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-10-08

Ensidiga svenska åtgärder löser ingenting i konflikten

Avigdor Liberman, Dagens Nyheter

“Att Israel pekas ut – en handling som i grunden är orättvis och som skadar möjligheten att främja en äkta dialog – gör oss besvikna på statsminister Löfvens tillkännagivande. Det nonchalerar dessutom enkla fakta, som [...]Israel/Palestina-konflikten
2014-10-08

Aningslöst och huvudlöst erkänna palestinsk stat

Tuve Skånberg m.fl., Sundsvalls Tidning

“Det folkrättsligt ganska självklara i nuläget är att ingen palestinsk stat kan erkännas utan att den fullt ut erkänt sin granne Israels rätt att existera. En sådan stat måste dessutom formas i samförstånd med Israel. [...]Israel/Palestina-konflikten
2014-10-07

Utrikes- politik är att vilja

Sydsvenskan

Det är inte otänkbart att Sverige kan spela en roll. Sätta stenen i rullning. Bidra till att tyngre länder – kanske Storbritannien, Frankrike, där frågan också diskuteras – så småningom erkänner Palestina. Idag gör Israel alldeles [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-07

Ett erkänt Palestina behöver vårt stöd

Ingvar Persson, Aftonbladet

När den palestinska myndigheten för två år sedan ansökte om medlemskap i FN valde de att med diplomatiska medel försöka bryta det dödläge som råder. Med tanke på alternativen är det en metod som är värd [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-07

Fel erkänna Palestina utan att ställa villkor

Jan Björklund och Birgitta Ohlsson, Aftonbladet

Detta leder till att Sverige bör villkora sitt erkännande med hänsyn till målet om tvåstatslösning. Det bör finnas en regering som utövar effektiv kontroll över både Gaza och Västbanken, inklusive central kontroll och ansvar över [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-06

Då ska även Kurdistan erkännas

Salam Karam, Uppsala nya tidning

Det engagemang Sverige visat för palestiniers rätt till egen stat lyser med sin frånvaro när det gäller kurdernas rätt till egen stat. Sverige och EU håller fast vid principen att Iraks enhet, suveränitet och territoriella [...]Israel/Palestina-konflikten, Kurdistan
2014-10-06

Erkänn Somaliland i stället

Per Gundmundson, Svenska Dagbladet

Att erkänna Palestina vore förhastat. Exempelvis uppfyller palestinierna inte grundläggande krav på en suverän stat, i så måtto att de inte kontrollerar sitt territorium. Det ser inte heller ut att bli bättre – terroristorganisationen Hamas styr [...]Israel/Palestina-konflikten, Somaliland
2014-10-06

Att erkänna Palestina skulle skada Sverige

Tuve Skåberg m.fl. Svenska Dagbladet

Socialdemokraterna har alltid lutat sig starkt mot FN som utrikespolitisk ledstjärna, och velat undvika att ta steg utan ett tydligt FN-mandat. Med detta drag ställer Löfven sig dessutom utanför den europeiska samsynen, då inget annat land [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2014-10-06

”Enstatslösning bygger på felaktiga antaganden”

Mose Apelblat, Dagens Nyheter

“Den främsta invändningen mot Tännsjös förslag är dock att det strider mot all historisk erfarenhet och tendenserna i såväl Mellanöstern som Europa. Den internationella normen är nationalstater som respekterar minoritetsrättigheter, bland annat i form av [...]Israel/Palestina-konfliktenArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2014/09/27/tva-folk-i-en-stat-kan-vara-vagen-till-fredlig-losning/"
2014-09-27

Två folk i en stat kan vara vägen till fredlig lösning

Torbjörn Tännsjö, Dagens Nyheter

“Vi håller tummarna för att freden i Gaza blir bestående. Parterna beslöt häromdagen att diskussioner om en lösning ska återupptas i oktober i Kairo. Förhoppningsvis leder de till resultat. Men hur det än går med [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-09-19

Kall fred slår krig

Mats Skogskär, Sydsvenskan

“En överenskommelse har nu träffats mellan Israel och den palestinska myndigheten som ska göra det möjligt att börja bygga upp det krigshärjade Gaza på nytt.(…) I FN-högkvarteret befarar diplomater, enligt nyhetsbyrån AFP, att parterna inte [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-09-16

Häv blockaden mot Gaza

Mikael M. Karlsson m.fl., Borås Tidning

“Även om bomberna nu tillfälligt har tystnat så får vår solidaritet inte göra det. Sveriges regering borde ställa hårdare krav på Israel, men vi kan inte vänta på det: vi som medmänniskor kan göra vad [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-08-30

Växande radikal islamism splittrar Mellanöstern

Isaac Bachman, Göteborgs-Posten

“Den arabiska våren har lett till att tre av regionens huvudsakliga motsättningar, vilka även kan förklara den nuvarande konflikten mellan Israel och Hamas, har ökat. Dessa är frammarschen av politisk och radikal islamism, återupplivandet av [...]Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kultur, Mänskliga rättigheter, Palestina, Religion
2014-08-17

Sverige bör ställa högre krav på Israel

Anders Neergaard m.fl. , Svenska Dagbladet

“Vi efterlyser att den svenska regeringen tydligt tar ställning mot det våld som den israeliska militären använder även mot oskyldiga palestinier.” Demokrati, EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-08-06

Efter vapenvilan måste vi få rättvisa

Raji Sourani, Göteborgsposten

“Vi vill bli behandlade som jämlikar. Vi vill att våra rättigheter respekteras och skyddas. Vi kräver att den internationella rätten tillämpas lika för Israel och Palestina, israeler och palestinier. Internationell rätt måste följas och alla [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Religion
2014-08-06

Israel måste ställas till svars

Hala Husni Fariz, Svenska Dagbladet

“Fakta är tydlig. Israel ockuperar Västbanken sedan 1967. Israel har ignorerat samtliga FN-resolutioner om att avsluta ockupationen, och har i stället byggt hundratals bosättningar på Västbanken, i strid med internationella lagar. […] I decennier har [...]FN, Hälsa, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Religion
2014-08-04

Som rättsstat har Israel moralisk skyldighet ignorera ICC

Martin Blecher, Dagens Nyheter

“Innan FN och Palmerapporten kom ut om blockadens legalitet utredde Israel självt blockadens legalitet i en rapport som kallades för ”The Turkel Commission”. Att i denna kontext läsa artikelförfattarnas artikel är inte bara ett förlöjligande [...]EU, FN, Israel/Palestina-konfliktenArtikeln är en replik på: "Kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i Gaza"
2014-08-03

Kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i Gaza

Dagens Nyheter

“Många har tagit sin tillflykt till de överfyllda skolor som drivs av FN i Gaza, skolor som åter visat sig bli föremål för israeliska attacker.” EU, FN, Israel/Palestina-konflikten, Japan, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-08-01

En humanitär katastrof med brottsliga förtecken

Anne Ramberg, Dagens Nyheter

“Verkligheten är denna: Israel ägnar sig sedan lång tid åt en systematisk diskriminering av palestinier i Israel, liksom på ockuperade område på Västbanken och i Gaza.” Demokrati, EU, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-07-31

Stoppa Sveriges köp av israeliska vapen

Åsa Romson, Aftonbladet

“Miljöpartiet vill se ett tydligt stopp för det Sveriges militära samarbete med Israel så länge landet inte respekterar folkrätten. Vi kräver att den svenska militärattachén i Tel Aviv kallas hem och att Sveriges import av [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Vapenhandel
2014-07-31

Israels ambassadör i Sverige: “Hamas är problemet – demilitarisering är lösningen”

Isaac Bachman, Sydsvenskan

Hamas är inte en legitim politisk aktör och dess styre över Gazaremsan är inte heller lagligt. (…) För Hamas spelar det ingen roll om kvinnor och barn dör så länge även israeler skadas. (…) Hamas bär det [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-07-30

”Att gemensamt lösa miljöproblem kan skapa tillit”

Valter Mutt, Dagens Nyheter

“Vattenbrist, ökenutbredning och övergång till solenergidrivna ekonomier utgör gemensamma utmaningar för både Israel och Palestina och skulle kunna ligga till grund för samarbete. (…)  I stället för att föröda enorma resurser på militära skenlösningar så är [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, PalestinaArtikeln är en replik på: "Starta nytt fredsinitiativ med gemensamma miljöprojekt"
2014-07-30

”Ramberg borde veta bättre än att bagatellisera Hamas”

Judith Andersson-Binet, Dagens Nyheter

Hon anser att palestiniernas diskriminering utgör grogrunden till våldet i ”försök att med hjälp av primitiva raketer beskjuta Israel” och att Hamas raketbeskjutning ska ställas i relation till det som palestinierna fick utstå under lång tid. [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "Skydd av palestinierna – en plikt vid skapandet av Israel"
2014-07-30

Bojkotta varor från ockuperat område

Janne Rudén mfl; SVT Debatt

Det är i allra högsta grad rimligt att omvärlden markerar genom en bojkott av varor som producerats på ockuperad mark. Vi ansluter oss också till det krav som den nordiska arbetarrörelsen ställt om internationell närvaro i [...]Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-07-29

Ansvaret vilar på Hamas

Isaac Bachman, Svenska Dagbladet

“Hamas vet att de inte kan besegra Israel militärt. Men de hoppas att internationell press på Israel i det långa loppet skall leda till organisationens uttalade mål, utplånandet av Israel. Denna extrema islamistorganisation bryr sig inte om [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-07-29

Ingen sida är bäste man

Carolin Dahlman, Kristianstadsbladet

“FN kräver, men Hamas och Israel tycks ha öronproppar i, för människor fortsätter att dö av beskjutningar och svälta som resultat av blockader. Också dessa har fördömts av FN, men få lyssnar. … De högljudda skrämmer med sitt ensidiga fördömande och [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-07-28

”En advokat som sitter på flera stolar”

Mikael Goldstein, Dagens Nyheter

“Vad hade hänt om Iron Dome inte existerat? Antagligen hundratals döda och tusentals skadade israeliska medborgare vid det här laget. Hade författaren då varit mer nöjd med utfallet, eftersom proportionaliteten då hade varit återställd?” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, PalestinaArtikeln är en replik på: "Skydd av palestinierna – en plikt vid skapandet av Israel"
2014-07-25

Skydd av palestinierna – en plikt vid skapandet av Israel

Anne Ramberg, Dagens Nyheter

Dessvärre måste konstateras att Israels agerande inte är förenligt med internationell rätt. Upprepade och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter förekommer dagligen. Detta till trots är och har världens regeringar under alltför många år varit märkvärdigt [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-07-25

Ingen civil går säker i Gaza

Jonas Bergström, Värmlands Folkblad

Israel måste dras inför rätta för sina brott mot mänskligheten. De ansvariga befälhavarna och politikerna måste åtalas för krigsbrott. Och nu måste utrikesminister Carl Bildt (M) och statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sluta mumla och fördöma [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-07-25

Roten till det onda måste lösas innan fred kan bli verklighet

Anita Brodén. Göteborgs Posten

“Det krävs en ökad tydlighet gentemot Israel för att häva ockupationen, en tydlighet som kan uttryckas genom ekonomiska sanktioner. Detta borde Sverige driva i EU. Det krävs en ömsesidig vapenvila, ökad press från EU att [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-07-23

Att döda civila palestinier är inte självförsvar

Jonas Bergström, Värmlands Folkblad

“Israel påstår att Hamas använder civila som mänskliga sköldar och att hem, skolor och sjukhus därför är legitima mål…Israeliska, palestinska och internationella MR-organisationer har fördömt Israels övervåld. Det har Stefan Löfven (S) också gjort. Men den [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2014-07-22

Varför är du så tyst, Reinfeldt?

Jonna Sima, Aftonbladet

“Vi börjar bli vana vid Fredrik Reinfeldts frånvaro i krissituationer. Gaza upp­levde i förrgår den blodigaste dagen på fem år. Stridigheterna har utvecklats till rena massakern. Omkring 500 människor har dödats och tusentals har skadats [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2014-07-21

Ta ställning mot Israels markinvasion

Kholod Saghir, Upsala Nya Tidning

“S-kvinnor i Uppsala fördömer starkt ockupationen, den illegala blockaden av Gaza och stödjer initiativet “Märk ockupationen”. Nu när Israels offensiv intensifieras kräver S-kvinnor i Uppsala, precis som S-studenter och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, att [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2014-07-21

”Fredsinitiativ måste bygga på ett balanserat förhållningssätt”

Dan-Louis Schneider, Dagens Nyheter

“Att skjuta raketer urskiljningslöst mot israeliska civila är ett brott mot folkrätten. Att försvara sig mot denna raketbeskjutning är en grundläggande rättighet och framgår av rätten till självförsvar, enligt FN-stadgan.(…) Åsa Romson och Valter Mutt borde analysera [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, PalestinaArtikeln är en replik på: "Starta nytt fredsinitiativ med gemensamma miljöprojekt"
2014-07-21

”Det finns inga segrare i kriget i Gaza”

Mose Apelblat, Dagens Nyheter

“Romson och Mutt har också rätt i att Israel är den ojämförligt starkare parten och därför har ett särskilt ansvar för att lösa konflikten.  Men det innebär inte att Israel inte skulle ha rätt att [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "Starta nytt fredsinitiativ med gemensamma miljöprojekt"
2014-07-19

Inte bara för vänstern

Sydsvenskan

“Ska någon form av fredsöverenskommelse någonsin vara möjlig krävs det att omvärlden visar frågan stort intresse. I Sverige riskerar debatten och engagemanget att bli skevt när allianspartiernas företrädare abdikerat och överlåtit opinionsbildningen till vänstern.” Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten
2014-07-19

Att döda barn är inte självförsvar

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Från den svenska regeringen hörs knappt någonting. Än mindre ställer borgerliga politiker krav på Israel. Få andra länder skulle kunna begå liknande brott och komma undan med det. Att Israel fortsätter med den olagliga ockupationen [...]Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning
2014-07-16

Starta nytt fredsinitiativ med gemensamma miljöprojekt

Åsa Romson & Valter Mutt, Dagens Nyheter

“Sverige bör spela en mer aktiv roll för att få till stånd en genuin fredsprocess. Vårt land har tidigare gjort insatser för fred och rättvisa i regionen men har under de senaste åren inte haft [...]Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-07-09

Israels våld kan leda till storkrig

Jonna Sima, Aftonbladet

“Våldet har redan hunnit bli vardag. Han berättar hur ­palestiniernas oro växer. Under de sista två dagarna har tiotalet palestinier ­dödats i israeliska attacker mot Gaza. Mycket pekar på att regionen står på ­randen till [...]Israel/Palestina-konflikten
2014-07-09

Dialog med Israel och Palestina enda vägen

Anders Österberg, Aftonbladet

“Ska man vägra prata med en palestinsk regering som inkluderar Hamas, borde man alltså även vägra att prata med en israelisk regering som omfattar ockupantrörelseledare som inte accepterar en tvåstatslösning. Eller så tycker man att [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2014-05-10

Anell: Försoningen som bara ledde fram till kollaps

Marie Anell, Borås Tidning

“Den grundläggande konflikten mellan israeler och palestinier kan aldrig få en hållbar lösning om inte Hamas på ett eller annat sätt inkluderas i processen. Organisationen har vuxit sig för stark och om inte annat kan [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, USA
2014-04-12

Har extremisterna tagit över i Israel?

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Lubna al-Hanash är bara en pinne i statistiken, ett meningslöst dödsfall bland tusentals ­andra. Snart bortglömd. Men om inte Israel ockuperat hennes land hade de inte heller skjutit henne i huvudet. Om ­inte politiker som premiärminister [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-04-12

Vilken lysande idé – fred i Mellanöstern

Henrik Bredberg, Sydsvenskan

“Det börjar bli läge för USA och övriga världen att – 47 år efter sexdagarskriget – ta på sig ett par lätt cyniska glasögon och inse att israeler och palestinier inte vill ha en hållbar [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, USA
2013-12-16

Apartheid ännu på 2000-talet

Ingemar Amberntsson, Borås Tidning

“Självklara saker som att kunna ta sig till jobbet i tid, att kunna ta sig till skolan, att kunna åka till sjukhuset, att veta att mitt hus är mitt i morgon också, att mina barn [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2013-07-20

Det är dags att märka bosättarvarorna

Expressen

“Premiärminister Benjamin Netanyahu sa gång på gång att EU måste dra tillbaka sin skrivning om att inte ge stipendier och stödja projekt som Israel bedriver på ockuperad palestinsk mark. … I går publicerades reglementet för projektsamarbeten [...]EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2013-07-01

Gunilla Carlsson borde sätta press på Israel

Anna Wester, Fria Tidningen

“Att dra in biståndet för palestinierna vore en katastrof och skickar helt fel signaler till ockupationsmakten. Resonemanget är bakvänt. En minskning av biståndet vore att dra undan benen för palestinierna och straffa dem för att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mediabevakning, Multilateralt samarbete, Palestina, Projektstöd
2013-06-16

Gunilla Carlsson vill straffa de ockuperade

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Nej, i Carlssons värld blir slutsatsen att dra in biståndet som ska ge de ockuperade till exempel vatten och el. Det är bara ett halvår sedan de israeliska bombningarna av Gaza kostade hundratals palestinier livet. [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Failing to Make the Grade - How the EU Can Pass its Own Test and Work to Improve the Lives of Palestinians in Area C" (2013)"
2013-06-15

Gunilla Carlsson hotar palestinierna

Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad

“Antagligen menar minister Carlsson att hon genom hotet om sänkt bistånd ska tvinga palestinierna till förhandlingsbordet. Något blåögt. Problemet är att de lär bli ensamma där, utan motpart. Dessutom har palestinierna svårt att göra något [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2013-06-15

Biståndsblunder

Helsingborgs Dagblad

“Biståndsminister Gunilla Carlsson vill slopa en del av biståndet till uppbyggnaden av de palestinska områdena Gaza och Västbanken. Det handlar om el- och vattenförsörjning. Carlsson anser att biståndet inte ger resultat så länge det inte [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Resultat
2013-01-22

Demokrati under press

Aron Lund, Expressen

“Under de senaste åren har extremisterna trappat upp sin hets mot ickejudiska minoriteter, både araber och afrikanska invandrare. Lika oroande är attackerna mot de institutioner som i över 60 år försvarat den israeliska demokratin mot dess [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten
2012-12-01

Ett klokt FN-beslut

Göteborgs-Posten

“Beslutet, som fattades med mycket stor majoritet och med stöd också av den svenska regeringen, har på flera sätt ett viktigt symbolvärde. Dels understryker det att en slutlig lösning av den utdragna Mellanöstern-konflikten måste vara [...]FN, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-12-01

Polariserat om Palestina

Barometern Oskarshamns-Tidningen

“Sverige har som stat visserligen spelat en roll, inte minst inom EU, genom att envist hålla fast vid internationell rätt. Detta har dock skett trots snarare än tack vare regeringspartiernas engagemang och insikter i frågan. Ingen [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-11-30

Inget stort steg att höja Palestinas status

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Palestinas nya status kommer alltså inte att betyda vare sig fred eller en palestinsk stat, tyvärr. Och Israel kan förvänta sig ytterligare demonisering i ett redan fientligt FN. Men beslutet att ge Palestina höjd status kan användas [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina
2012-11-29

Israels ockupation hindrar freden

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Sveriges agerande, eller snarare icke-agerande, har hittills varit mycket pinsamt. När FN:s organ för kultur och forskning, Unesco, i oktober förra året tog upp frågan om Palestina skulle få bli medlem, röstade Sverige nej tillsammans med [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2012-11-29

Erkänn Palestina, bojkotta produkter från israeliska bosättarområden

Gabriel Wikström mfl; Politikerbloggen

“Det är lång väg att vandra och många steg måste tas innan en fred i form av en tvåstatslösning nås i konflikten mellan Israel och Palestina. Även Sverige måste bidra till detta. Dels genom att [...]FN, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2012-11-28

FN skapar ingen stat

Dagens Nyheter

“I Sverige har regeringspartierna varit oense. Utrikesminister Carl Bildt (M) har dröjt med besked, Centern vill ha ett svenskt ja och tidigare nejsägarna FP och KD tycks vara på väg att luckra upp sitt motstånd. Hur [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-11-27

– Märk produkter från israeliska bosättningar

Urban Ahlin mfl; Aftonbladet

“En ursprungsmärkning av varor producerade i bosättningar innebär ingen bojkott av Israel. Istället möjliggör det för konsumenten att medvetet välja en israelisk vara framför en ockupationsvara. Om varorna från bosättningar inte märks sanningsenligt känner sig många [...]EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-10-30

Stoppa handeln med varor från bosättningar

Bo Forsberg mfl; Svenska Dagbladet

“Trots att EU har riktat skarp kritik mot bosättningspolitiken, har EU:s handel med varor producerade i de illegala bosättningarna ökat. Vår rapport visar att denna handel nu omsätter två miljarder kronor varje år. … Handeln [...]EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2012-10-20

Även judar stödjer Ship to Gaza

Olle Katz Göteborgsposten

“Den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna vilar på stöd från en ohelig allians av bosättare, ultraortodoxa judar och nationalistiska krafter.[…] Att kritisera staten Israels politik är en rättighet och en nödvändighet, även för [...]Biståndets målsättning, FN, Humanitärt bistånd, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Ship to Gaza, Sjukvård, Vatten
2012-10-20

Belägringen av Gaza ska hävas

Anders Lindberg Aftonbladet

“Israels blockad av Gaza har pågått sedan 2007. Egentligen är det en form av belägring. På marken har den pågått längre. Genom att skära av transporter och kontaktvägar både till lands och till sjöss har [...]FN, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to Gaza
2012-10-05

Ship to Gaza rymmer dunklare drivkrafter

Expressen

“Det finns ingen anledning att betvivla att Dror Feiler, Mattias Gardell och de andra kändisaktivisterna ombord på Estelle drivs av ett uppriktigt engagemang för palestinsk rättvisa. Kampen för Gaza är viktig. Så länge Gazaborna inte [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2012-09-26

Stefan Lindborg: Ship to Gaza är en fredlig solidaritetsrörelse

Stefan Lindborg, Aftonbladet

“KDU:s förbundsordförande Aron Modig anklagar mig i sin replik för att genom att stödja Ship to Gaza också ge Hamas legitimitet. Det är ett oärligt påstående, som syftar till att flytta fokus från den humanitära katastrof [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "Aron Modig: Vänstern är skenhelig i debatten om Gaza"
2012-09-26

Aron Modig: Vänstern är skenhelig i debatten om Gaza

Aron Modig, Aftonbladet

“Ytterst är dock problemet i Mellanöstern de krafter som bygger på antidemokratiska värderingar och vill ­utplåna Israel. Detta faktum vägrar vänstern att acceptera. Den verkliga anledningen till att ­Gazas befolkning lider är nämligen inte Israel, [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "Jonas Sjöstedt: Därför seglar vi med Ship to Gaza"
2012-08-21

Ohållbar situation för barnen i Gaza

Elina Arab, Sundsvalls Tidning

“Blockaden av Gaza måste lyftas i sin helhet och fri rörlighet för folk och varor in och ut ur Gaza såväl som Västbanken och östra Jerusalem måste möjliggöras. FN och biståndsgivare måste dessutom ta fram [...]Barn och unga, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Vatten
2012-08-14

Studera FN-deklarationen

Gunnar Olofsson, Borås Tidning

“Blockaden berövar Gazas barn möjligheten att leka i säkra områden och dricka rent vatten. Närmar de sig gränsen mot Israel riskerar de att skjutas ner av israeliska gränsvakter – så långt som 1,5 kilometer in [...]Barn och unga, Hälsa, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "SSU måste sluta stödja våld"
2012-08-01

EU belönar Israels folkrättsbrott

Johannes Mosskin, Göteborgs-Posten

“Att Sverige och EU trots Israels alltmer intensiva kränkningar av internationell rätt och palestiniers mänskliga rättigheter väljer att fördjupa det ekonomiska samarbetet med Israel är därför inte bara oansvarigt, utan också i strid med unionens [...]EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2012-07-25

SSU måste sluta stödja våld

Marcus Nilsen, Borås Tidning

“Att Ship to Gaza gör mer skada än nytta, framgår tydligt i den så kallade Palmer-rapporten från FN. Gaza behöver mer humanitär hjälp och färre våldsprovokatörer därför bör allt stöd till Ship to Gaza avbrytas. [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, Palestina, Partipolitik, Resultat, Ship to GazaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident"
2011-11-11

Det finns vägar att sätta press på Israel

Johannes Mosskin, Olle Svahn; Svenska Dagbladet

“Sverige och EU måste använda handelspolitiken för att tvinga Israel att respektera folkrätten och upphöra med sin expansion av bosättningarna så att en tvåstatslösning kan bli möjlig.” EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2011-11-10

Mellanöstern: Betala propagandan ur egen plånbok

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Desto viktigare att svenska staten, när den informerar i frågan, uttrycker sig sakligt. Så har inte skett med det bidrag på 150.000 kronor som Sida genom sin underorganisation Forum Syd betalat till Palestinagrupperna i Sverige [...]Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2011-11-04

Regeringen hycklar om Palestina

Jakob Lindberg, Svenska Dagbladet

“Tvåstatslösningen är Palestinas chans – och Israels. Netanyahu-regeringens politik undergräver systematiskt den utvägen. Vårt land ger nu i praktiken sitt stöd åt denna politik och motverkar försöken att nå en fredlig lösning av konflikten mellan [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina
2011-11-03

Svensk utrikespolitik känns inte igen

Urban Ahlin, Svenska Dagbladet

“Endast de folkpartistiska ministrarna gjorde utspel om vikten av ett nej till palestinskt medlemskap i FN. Att Sverige med sin nejröst sällade sig till de få länder som motsatte sig medlemskapet i Unesco tyder på [...]Demokrati, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2011-11-02

Nej-rösten i Unesco visar att Bildt inte stöder en Palestinsk stat

Hans Linde, SVT Debatt

“USA meddelade efter beslutet att de nu kommer att frysa sitt bidrag till UNESCO. Barack Obamas retorik om multilateralism och internationell dialog från hans presidentvalskampanj känns avlägset när USA nu försöker använda sina ekonomiska muskler [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik, USA
2011-09-23

Dags att lämna stenåldern

Ulf Wickbom, Barometern

“Biståndsminister Gunilla Carlsson höll i juni ett “linjetal” om Palestina. Sverige hjälper palestinierna att bygga sitt samhälle. Men staten Palestina får vänta. Hennes slutord lydde: “Vi hoppas kunna bidra till en förstärkning av de palestinska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2011-08-30

Så går biståndspengarna till terror mot Israel

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Drygt 30 miljoner kronor i månaden betalas ut till de palestinier och israeliska araber som fängslats av Israel ”som en följd av deltagande i kampen mot ockupationen”. [.] Det är alltså vi skattebetalare som står för [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2011-06-28

Ship to Gaza – plumpt och kontraproduktivt

Daniel Persson, Borås Tidning

“Årets upplaga av Ship to Gaza är på väg. Många prominenta svenskar finns ombord. Bland annat Svenska kyrkan och Svensk sjuksköterskeförening åker med. Det är tråkigt.” Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Syrien
2011-06-28

”Ingen humanitär kris i Gaza”

Benny Dagan, Dagens Nyheter

“Den humanitära situationen i Gaza har i själva verket aldrig varit den sanna drivkraften för organisationen i fråga. […] FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon ser med ”oro på…potentiella nya flottiljer till Gaza som kan provocera fram [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Syrien
2011-06-28

Upphäv blockaden av Gaza

Kristianstadsbladet

“Ship to Gaza är inte så mycket en hjälpsändning som en politisk manifestation, oavsett vad svenska deltagare hävdar eller tror, och som sådan gör den ett tydligt avtryck.” Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2011-06-27

Och efter Ship to Gaza?

Dagens Arena

“I en viktig debattartikel på SvD:s Brännpunkt återvänder en rad debattörer till grundfrågan. FN, EU, Sveriges regering, den juridiska expertisen och i princip hela det internationella samfundet står eniga: Israels blockad är ett brott mot folkrätten. [...]EU, FN, Iran, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Ship to Gaza, SyrienArtikeln är en replik på: "Ship to Gaza har redan havererat"
I artikeln hänvisas till "Vi visar Gazas folk att vi bryr oss"
2011-06-26

Ship to Gaza har redan havererat

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Redan innan Ship to Gaza lagt ut är det uppenbart att projektet havererat. Det idealistiska motivet ska vara humanitärt men enligt Röda korset råder det inte någon humanitär kris i Gaza. Via Israel förs det [...]Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Syrien
2011-06-26

Vi visar Gazas folk att vi bryr oss

Georg Andersson mfl; Svenska Dagbladet

“Det råder inget tvivel om att blockaden är ett brott mot folkrätten. Förenta Nationerna, Europeiska Unionen, Sveriges regering, i stort sett hela det internationella samfundet och en enig juridisk expertis, har gång på gång slagit [...]Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2011-04-12

Visst är Palestinagrupperna ett problem

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Min poäng är inte att Palestinagrupperna fifflar med biståndsmedel. Det har jag inte någon uppfattning om. Däremot det varken Sidas sak att stödja biståndsprojekt med antiisraelisk slagsida eller att förse Palestinagrupperna med skattepengar för sin [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Militärt bistånd, Palestina, SidaArtikeln är en replik på: "Visst är Palestinagrupperna ett problem"
I artikeln hänvisas till "Ska biståndsmedel satsas på propaganda?"
2011-04-10

Claes Arvidsson har fel om PGS

Per Gahrton, Anna Wester; Palestinagrupperna i Sverige

“Svenska Dagbladet vill inte låta PGS få en replik på Claes Arvidssons ledare “Ska biståndsmedel satsas på propaganda?”, så vi svarar här istället.” Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, PalestinaArtikeln är en replik på: "Ska biståndsmedel satsas på propaganda?"
2011-04-04

Ska biståndsmedel satsas på propaganda?

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“De som principfast står upp mot Israel har naturligtvis rätt att göra det. Det jag har svårt att förstå eller acceptera att skattepengar delas ut till allehanda propagandagrupper. Det kan inte vara syftet med eller [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Rådet för MR
2010-06-21

Skenargument om Gazasanktionerna

Aron Lund, Eskilstuna-Kuriren

“Nonsens: att Israel vill stoppa vapeninförsel i Gaza är okontroversiellt, men det är inte det den här blockaden handlar om. Dess syfte är att hindra civil handel och bistånd från omvärlden och på så sätt [...]Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2010-06-12

”Bara respekt för folkrätten kan få igång fredsprocessen”

Hans Corell, Dagens Nyheter

“Valobservatörerna hade rapporterat att valen genomförts i demokratisk ordning. Trots detta drog man bara ner gardinen och avbröt biståndet till Gaza. Hamas fick inte ens en chans.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2010-05-31

DET ÄR NOG NU, ISRAEL!

Helle Klein, Aftonbladet

“Inför hela världens ögon ger sig en av världens starkaste militärmakter på en humanitär fredsaktion som försöker frakta in humanitärt bistånd till det av krig och fattigdom så hårt drabbade Gaza.” EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2010-05-27

Ship to Gaza är redan en framgång

Yvonne Ruwaida, Aftonbladet

“Yvonne Ruwaida: För Gazaborna visar de nio skeppen att omvärlden inte glömt dem” Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, Palestina
2010-05-26

Nödhjälpen är inte gränslös

Mikael Bengtsson, Norran

“I den bästa av världar är humanitär hjälp gränslös. Den kommer fram till dem som bäst behöver den. Men så är det naturligtvis inte i verkligheten” Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Korruption, Palestina
2010-02-21

Hemma hos en palestinsk oligark

Bitte Hammargren, Svenska Dagbladet

“Tillväxten på den ockuperade Västbanken var 7 procent förra året. Men det är inte tecken på en återhämtning och blomstrande ekonomi, säger palestinska ekonomer som jag talat med.” EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Korruption, Palestina
2010-02-15

Något för Gunilla Carlsson att bita i

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har tagit tag i frågan om korruption. Det är verkligen utmärkt och en viktig del i reformeringen av politikområdet för att ge valuta för pengarna.”   Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Korruption, Palestina
2010-02-13

Bistånd som gick upp i rök

Daniel Braw, Helsingborgs Dagblad

“Att politiker sågar sina egna insatser och ifrågasätter sina egna pastorat tillhör inte precis vanligheterna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Resultat, Utvärdering
2009-12-24

Israels illegala murbygge fortsätter

Bertil Bartholdson m.fl., Norrländska Socialdemokraten

“I juni i år kapade Israels militär en biståndsbåt från organisationen Ship To Gaza på internationellt vatten i Medelhavet och beslagtog de insamlade varorna som skänkts av europeiska givare.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-12-23

Världen sviker Gaza

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Men ingenting har hänt. Nu slår 16 biståndsorganisationer larm. I den takt som nu råder kommer det att ta 500 år att återuppbygga Gaza, skriver de i en kritisk rapport.” FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-08-12

EU måste öka pressen på Israel

Elisabeth Lundgren, Johannes Mosskin, Olle Svahn; Svenska Dagbladet

“EU:s sporadiska Israelkritik klingar falsk när man samtidigt förhandlar fram ­fördelaktiga handelsavtal med landet.” Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-03-31

Bistånd ger mer än ekonomisk tillväxt

Micael Fagerberg, Aftonbladet

“Stefan Fölster gör (i Aftonbladet den 23 mars) det lätt för sig genom att tillsammans med Svenskt näringsliv hävda att bistånd per automatik ska ­påvisa ekonomisk tillväxt.” Biståndets målsättning, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv, Palestina, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Världens fattigaste behöver vassare bistånd"
2009-02-11

Ställ krav på Hamas

Gustafsson, Norrköpings Tidningar

“FN vädjar nu till medlemmarna att öka biståndet till Gaza. Utrikesminister Carl Bildt var inte sen att deklarera att Sverige kommer att utöka biståndet till Gaza.” Bistånd som påtryckningsmedel, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-02-02

Gazas barn behöver vår hjälp

Gunilla Carlsson, Karen AbuZayd; Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson och UNRWA:s generalkommissionär Karen AbuZayd om vad som krävs för att barnen i Gaza nu ska kunna se fram emot en bättre framtid.” Barn och unga, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-01-20

Bistånd: Vansklig balansakt.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Hamas måste acceptera Israels rätt att existera och arbeta mot en tvåstatslösning för att bli en värdig biståndspartner, säger Gunilla Carlsson” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2008-12-11

Freden bygger på rättvisa

Lars Lindén, Inga Lill Siggelsten Blum, Mila Eklund, Kerstin Engle, Ulla Andersson, Yvonne Ruwaida; Barometern

“Vi såg hur det svenska biståndet på över 600 miljoner kronor/år lindrar nöd och stärker konstruktiva krafter, trots svårigheterna för hjälporganisationerna att röra sig fritt.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Resultat, Villkorat bistånd
2008-08-28

Sverige stöder det cyniska spelet

Ilya Meyer, Borås Tidning

“Och det är ännu viktigare att hålla i minnet att inget av det palestinskt-arabiska samhällets lagstridiga och motbjudande människohandel hade varit möjligt utan svenskt finansiellt bistånd.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2008-08-09

Vit mans börda

Anders Isaksson, Dagens Nyheter

“Miljarderna som skyfflas in i de olika FN-organen befriar Sida från både tvånget att välja och ansvaret för hur pengarna används.” Biståndets målsättning, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Palestina, Sida, Utvärdering
2008-07-25

Bistånd | Spara och slösa

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“När till och med vanliga nyhetsjournalister säger ”slösa” om bistånd finns det viss anledning att stanna till och fundera.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2008-03-07

Rätt och fel i Mellanöstern

Världen Idag

“Skär av det svenska biståndet tills raketerna upphör. Fördubbla gärna biståndet om raketanfallen uteblir.” Bistånd som påtryckningsmedel, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2007-12-17

Sverige ökar biståndet till Palestina

Carl Bildt, Gunilla Carlsson; Svenska Dagbladet

“Därmed ger Sverige 1,37 miljarder till Palestina under 2007–2008. Israels bosättningsexpansion och isolering av Gaza måste upphöra, skriver statsråden Carl Bildt och Gunilla Carlsson på plats i Paris.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2007-07-02

Diakonia arbetar för både israeler och palestinier

Bo Forsberg, Sven-Erik Lilja; Borås Tidning

“På Borås Tidnings debattsida hävdar samfundet Sverige-Israel 13/6 att Diakonias Vårkampanj 2007 om Israel/Palestina enbart riktar udden mot Israel.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2007-06-13

Skattebistånd till stridande regering

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Trots att Hamas inte har uppfyllt något av de tre kraven backar alltså EU. Principen att hålla armlängds avstånd till terroristorganisationen gäller inte längre, utan 38 miljoner kronor anslås i bistånd direkt till den Palestinska [...]EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2007-06-05

40 år sedan Erlanders mörka dagar

Svenska Dagbladet

“Vi rör oss i den riktningen, men vi är inte där ännu. Det svarade den rundresande Carl Bildt i Ramallah på Västbanken på en fråga om Sverige ska ge bistånd direkt till den Palestinska myndigheten. [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2007-05-21

”Jag vill arbeta för en palestinsk stat”

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“En palestinsk stat är målet för Sveriges bistånd till palestinierna. Den palestinska myndigheten måste reformera sin förvaltning och fortsätta kampen mot korruption.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Korruption, Palestina, Partipolitik
2007-01-30

Nålpengar för fred

Norrköpings Tidningar

“Efter kriget mot Israel hette det att Hizbollah skulle avväpnas. Men nu upprustar rörelsen åter och de två israeliska soldaterna som kidnappades förra året är fortsatt försvunna – liksom den soldat som palestinska Hamas kidnappade.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Libanon, Palestina
2006-11-14

Det är vi barn som dör i Gaza

Rana Abu Samra, Expressen

“Det skriver i dag RANA ABU SAMRA, som är 18 år och bor i Gaza.” Barn och unga, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2006-10-19

Miljöförsämringar drabbar fattiga värst

Aleksander Gabelic, Vestmanlands Läns tidning

“FN:s miljöprogram UNEP och Världsbanken har nyligen lanserat varsin rapport om millenniearbetet.” FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, Palestina, Världsbanken
2006-08-29

Bekvämligheten styr bevakningen

Dilsa Demirbag-Sten Dagens Nyheter

“På plats finns det alltid en hjälpsam och vänligt inställd palestinier eller israel som på flytande engelska kan förse journalisterna med unika berättelser och uppdatering av de senaste nyheterna. Analytiker och representanter från olika organisationer [...]Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning
2006-05-22

Hopp bortom Hamas?

Norrköpings Tidningar

“När terroristorganisationen Hamas vann det palestinska parlamentsvalet sände det chockvågor över världen. Hamas företrädare har mycket blod på sina händer och förespråkar officiellt Israels krossande. Det såg med andra ord ut som om decenniers mödosam [...]Humanitärt bistånd, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik, Sociala skyddsnät, Utvärdering
2006-05-06

Hamasministern är inget rutinärende

Svenska Dagbladet

“Trots att statsminister Göran Persson nyligen klargjorde att det inte ligger i EU:s eller Sveriges intresse att ge visum till ledande Hamasföreträdare tycks fallet Adwan te sig närmast som ett rutinärende för honom: viseringar sköts [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2006-04-11

Unionens palestinska dilemma

Mats Skogkär, Sydsvenskan

“Utrikesministrarna inom EU enades vid sitt möte i Luxemburg igår om att tills vidare avbryta allt ekonomiskt bistånd till den Hamasledda palestinska regeringen.” Demokrati, EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2002-07-12

Lugn kan rädda den palestinska ekonomin

Franz T Cohn, Svenska Dagbladet

“Mycket av ansvaret för en fredlig utveckling ligger i dag hos de fundamentalistiska härskarna utanför Palestina, men framför allt hos folket självt som då måste få stöd hos den demokratiska omvärlden. Där vilar ett stort ansvar [...]EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: ""Demokrati kan göra slut på ökenvandringen""
2002-07-07

Demokrati kan göra slut på ökenvandringen

Mats Johansson, Svenska Dagbladet

“Syftet med biståndet var gott, att bidra till uppbyggnaden av palestinska institutioner som kunde underlätta övergången till fredligt självstyre inom erkända gränser. Men hur har det använts?… Biståndsgivarna bör kräva missbrukade pengar åter och ställa den [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
Dela det här: