Sverige

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Sverige.

Diskussionen om Sverige innehåller:

  • 7 exklusiva debattartiklar
  • 150 debattartiklar
  • 10 dokument
  • 51 evenemang
  • 6 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Sverige (7 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-04-04

Sverige måste öka stödet till minhantering

Megan Burke & Aleksander Gabelic, Biståndsdebatten.se

Över 6 000 människor skadades eller dödades av minor under 2015. Det är en ökning med 75 procent jämfört med året innan. De alarmerande siffrorna borde få världens länder att kraftsamla för att göra sig av med minproblemet, men i stället har Sverige halverat sitt stöd sedan 2012. De senaste årens negativa trend måste vända, skriver Megan Burke, internationella kampanjen mot landminor (ICBL), och Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet.Budget, Colombia, Fred och säkerhet, Kongo, Sverige, Utrikesdepartementet
2017-03-22

Städerna nyckeln till att rädda världshaven

Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag uppmärksammas vattenfrågan i samband med den internationella vattendagen. Vatten står även högt på Sveriges internationella agenda under våren. Sverige och Fiji står i juni värdar för en FN-konferens som ska ta itu med den katastrofala situation som råder under världshavens yta. Det är hög tid att på allvar prata om de underliggande orsakerna till en av vår tids mest förödande kriser, skriver representanter från forskning och civilsamhälle.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Sverige, Urbanisering / hållbara städer, Vatten
2017-02-23

Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp, Biståndsdebatten.se

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.Budget, Civilsamhället, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2016-10-17

Global agenda kräver lokalt genomförande

Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se

Städernas betydelse för den globala utvecklingen blir allt större i takt med att världen blir mer urbaniserad. Därför måste globala utmaningar angripas på lokal nivå. Idag inleds Habitat III, FN:s konferens om hållbar stadsutveckling, i Ecuadors huvudstad Quito. Nordiska städer kan och bör gå före i omställningen till en hållbar utveckling – låt konferensen bli startskottet för detta, skriver Johan Hassel och Elin Andersdotter Fabre från tankesmedjan Global Utmaning. FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Sverige, Urbanisering / hållbara städerI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/nordic-urban-ways/"
2016-09-29

Våga fira framgångar!

Robert Höglund, Biståndsdebatten.se

Andelen människor i världen som lever i extrem fattigdom har mer än halverats de senaste 20 åren, men framgångarna verkar inte fastna i det allmänna medvetandet. En överdrivet negativ uppfattning om världsläget leder till hopplöshet. Därför måste vi öka kunskapen om och glädjas åt det som blir bättre, skriver Robert Höglund, kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mediabevakning, SverigeI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/towards-2030-without-poverty/"
2016-09-19

Flyktingtoppmöten bör fokusera på vidarebosättning

Melanie Ward, Biståndsdebatten.se

Idag äger FN:s toppmöte om migration och flyktingar rum, och imorgon det USA-ledda toppmötet om flyktingar där Sverige står som medvärd. Under toppmötena måste Sverige och EU driva på för bättre stöd till de länder som mottar den stora majoriteten av världens flyktingar, och för att globala åtaganden gällande vidarebosättning stärks. Det skriver Melanie Ward från International Rescue Committee (IRC).EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Sverige
2016-08-22

Replik: Mer forskningssamarbete – mer kapacitet

Lisa Román, Biståndsdebatten.se

Kunskap och bidrag från forskare, även från akademiskt svaga länder, är centrala för att identifiera relevanta problem och lösningar på globala utmaningar. Därför bör stärkande av forskningskapacitet i låginkomstländer fortsatt vara i fokus för svenskt forskningssamarbete inom biståndet, skriver Lisa Román, forskningssekreterare på Sida, i en replik.Budget, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/dags-for-nytank-i-forskningsbistandet/"

Debattartiklar om Sverige (150 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-24

”Tvingande flyktingkvoter kan slita sönder EU”

Christian Carlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“EU:s medlemsländer måste snarast övergå till asylkvotsystem, men där makten över flyktingkvoternas storlek ligger hos varje enskilt land. Vi skulle då kunna anpassa invandringens storlek till både vårt ansvar att hjälpa medmänniskor på flykt och [...]EU, Flykt och migration, Nederländerna, Polen, Slovakien, Sverige, Tjeckien, Tyskland
2018-01-23

Sveriges defensiva hållning mot Iran är skamlig

Amineh Kakabaveh, Göteborgsposten

“Det är dags att kräva frigivning av alla politiska fångar, KI- forskaren Ahmadreza Djalali och alla fängslade och arresterade demonstranter. Det är också dags att kräva att Sverige slutar göra affärer med förtryckarregimer som den [...]Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Press- och yttrandefrihet, Ryssland, Sverige, USA
2018-01-05

S sätter symbolpolitik före Sveriges intressen

Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl., Svenska Dagbladet

“Socialdemokraterna säger att vi bör studera argument för militär alliansfrihet, utan att själva lyckas presentera ett enda sådant argument. I stället framhålls vikten av samarbete med Nato, men utan ett fullvärdigt medlemskap samt ett gemensamt [...]EU, FN, Partipolitik, Sverige
2017-12-13

Julupprop från kyrkoledare: “Vi kräver human migrationspolitik”

Världen idag

“Vi lever i ett Sverige där ledande politiker ifrågasätter asylrättens existens som grundläggande mänsklig rättighet. I dagens Sveriges fortsätter Migrationsverket att skicka tillbaka asylsökande till Afghanistan, trots den svåra säkerhetssituationen.” Flykt och migration, Migrationsverket, SverigeI artikeln hänvisas till "Julupprop - för en human migrationspolitik""
2017-11-23

Sverige måste sluta exportera vapen

Jaime Gomez m.fl., ETC

“Respekt för mänskliga rättigheter är redan nu ett begränsande villkor men vapenexport har ändå på senare år godkänts till länder som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Thailand. Förtroendet och trovärdigheten för svensk utrikes- och säkerhetspolitik urholkas därmed [...]Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige, Vapenhandel
2017-11-23

Wallströms visioner farliga för freden

Sten Storgärds, Svenska Dagbladet

”Sverige bör inte underteckna konventionen utan i stället bör vi hedra och utöka vårt samarbete med USA. De som vill förbjuda kärnvapen för alla – och hellre kritiserar USA än skurkstater – tar friheten att [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, Sverige, USA
2017-11-07

Regeringen vill föra över mer makt till EU

Lars Adaktusson, Göteborgs-Posten

“EU står i dag inför en lång rad mycket viktiga utmaningar; att utveckla Europas konkurrenskraft, hantera flyktingsituationen, klara klimatomställningen och bekämpa terrorism och organiserad brottslighet är några exempel. Detta ska ske samtidigt som respekt för [...]EU, Sverige
2017-10-23

”Elefanten i rummet är vår livsstil, med ständigt ökad konsumtion av livsmedel, flygresor, kläder och prylar.”

Isabella Lövin, Sydsvenskan

“För att rätta oss efter vår del av forskarnas klimatbudget behöver de utsläpp som orsakas av oss svenskar minska med 90 procent. Teknikutveckling och förnybar energi kan hjälpa oss en bit på väg, men elefanten [...]Forskning och innovation, IPCC, Klimat & miljö, Sverige
2017-10-17

Det räcker inte att bara visa engagemang

Kailash Satyarthi m.fl., Sydsvenskan

“Sverige är ett av de givarländer som procentuellt sett satsar minst pengar på utbildningsbistånd. Detta trots att utbildning är ett prioriterat område i regeringens nya biståndspolicy. Det är inte rimligt – de ekonomiska prioriteringarna måste [...]2. Bistånd, Kvinnor, Sverige, Utbildning
2017-10-15

Ersätt dagens flyktingpolitik med nationella kvoter

Hampus Magnusson m.f.l, Göteborgsposten

“Sverige har på några få år tagit emot närmare en halv miljon asylansökningar. Förutom att mängden visat sig vara ohållbar så måste man också ställa sig frågan: Hjälper dessa stora insatser verkligen dem som behöver [...]Asylrätt, EU, Sverige
2017-09-21

Att Ceta träder i kraft innebär en sorgens dag för demokratin

Malin Björk m.fl., Sydsvenskan

“Det är beklagligt att förespråkarna för Ceta avfärdar kritik mot avtalet som protektionism eller handelsfientlighet. Vi som kritiserar EU:s handelspolitik är varken protektionister eller handelsmotståndare. Vi gillar handel, men vi tycker att den ska ske på [...]Demokrati, EU, Hälsa, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-20

Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!

Louise Lindfors m.fl., Göteborgsposten

“Vi är övertygade om att konventionen om förbud mot kärnvapen kommer att ha en viktig normgivande effekt och att den, liksom andra konventioner som förbjuder massförstörelsevapen, kommer att få faktisk betydelse för att förhindra katastrofalt [...]FN, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-20

Ratificera kärnvapenavtalet för att garantera en bättre värld

Gudrun Schyman m.fl., SVT

“Vi uppmanar alla demokratiska partier som sitter i riksdagen att agera så att Sverige uppfyller sina förpliktelser och ratificerar kärnvapenavtalet den 20 september. Avtalet förbjuder innehav, utveckling och användning av kärnvapen samt aktiviteter som skulle bidra [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, SverigeI artikeln hänvisas till "Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen"
2017-09-19

Blix: Sverige bör skriva under FN-konventionen

Hans Blix, Svenska Dagbladet

“En gång i tiden var det svensk utrikespolitik att aldrig söka andra länders garantier för svensk neutralitet. Skälet var att vi inte ville bli ställda inför oönskade krav eller villkor. Vi tycks nu stå inför en [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, Sverige, USA
2017-09-17

Svik inte Mellanösterns modiga kvinnor

Dagens Nyheter

“Men de universella mänskliga rättigheterna kallas så för att de är just universella. Det ska inte finnas undantag för länder med religiöst styre. De unga i allmänhet, och de modiga kvinnliga aktivisterna i synnerhet, kommer [...]Diktaturer, Feminism, Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Mellanöstern, Sverige, Tunisien
2017-09-15

S-ledamöter: Pausa alla utvisningar till Afghanistan

Sarra Karlsson m.fl, Dagens Arena

“Under en lång tid har åldersbedömningar gjorts på ett rättsosäkert och godtyckligt sätt, både medicinska och icke-medicinska. De metoder som nu börjat användas för medicinsk åldersbedömning har ett acceptabelt osäkerhetsintervall men det avhjälper inte att [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Sverige
2017-09-14

Stoppa bistånd till organisationer som stödjer terror

Lars Adaktusson, Göteborgsposten

“Oavsett uppfattning om den arabisk-israeliska konflikten är det helt centralt att ställa krav på den palestinska ledningen som mottagare av svenskt bistånd. För det palestinska folkets skull, för de svenska skattebetalarnas skull, är det nödvändigt [...]2. Bistånd, Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Palestina, Sverige, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/09/08/vi-har-bra-koll-pa-bistandet/"
2017-09-13

Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen

Peter Higgs m.fl., Dagens Nyheter

“Grundidén bakom kärnvapenförbudet är att sätta sådan press genom stigmatisering av kärnvapen, och det ligger i Sveriges intresse att stödja detta.” FN, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-13

Hiroshima-överlevare: Sverige måste skriva på

Setsuko Thurlow, Expressen

“Vi har nu alla ett moraliskt ansvar att omedelbart säkerställa en trygg värld för kommande generationer. Jag litar på att Sverige verkar för detta mål genom att snarast underteckna och ratificera kärnvapenförbudet.” FN, Fred och säkerhet, Japan, Mänskliga rättigheter, Nordkorea, Sverige
2017-09-13

”Befäst Sveriges roll som kraft för nedrustning”

Margareta Wahlström, m.fl., Svenska Dagbladet

“Den enda hållbara inställningen till kärnvapen är att de måste förbjudas. Ett förbud skulle utgöra ett löfte till framtida generationer om att de aldrig kommer att behöva leva under hotet om kärnvapenkatastrof.” FN, Fred och säkerhet, Sverige
2017-09-12

Vi förväntar oss att Sverige skriver på avtalet om att förbjuda kärnvapen

Malin Nilsson m.fl., Dalademokraten

“Att USA har meddelat Sverige att de kan komma att utvärdera relationerna om Sverige ansluter sig till förbudet är inget nytt. USA har tidigare utövat starka påtryckningar för att stoppa förhandlingarna, att staterna inte ska [...]Hållbar utveckling, Sverige, USA
2017-08-23

“Wallström, ta i för att få Hamza Yacin fri”

Expressen

“President Recep Tayyip Erdogans regim går rättsvidrigt hårt fram mot personer som mer eller mindre godtyckligt anses ha kopplingar till kuppförsöket förra sommaren. 150 000 människor har fått sparken från offentliga anställningar. 50 000 har [...]Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sverige, Turkiet, Tyskland
2017-08-15

”Konflikten i Afghanistan drabbar inte alla i landet”

Fredrik Beijer, Dagens Samhälle

“Vi börjar med säkerhetsläget i Afghanistan. Givetvis är det Migrationsverket som har ansvaret för att göra bedömningar och dra slutsatser av säkerhetsläget. Och det gör vi. Säkerhetsläget i Afghanistan bedömer vi som mycket allvarligt. Det [...]Afghanistan, Asylrätt, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket, Samhällsgrupper, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/14/bortforklaringar-duger-inte-fran-hogst-ansvariga/"
2017-08-15

”Ansvariga för afghanernas lidande bör be om ursäkt”

Jonas Andersson, Dagens Samhälle

“Tyvärr inträffade ett systemfel i det svenska asylsystemet under 2010-talet, då flyktingvågen ökade och antalet ensamkommande asylsökande ynglingar mångdubblades. Implicit sa svenska makthavare, svensk media och ledande opinionsbildare att det var fritt fram för vem som helst [...]Afghanistan, Asylrätt, Flykt och migration, Migrationsverket, Sverige
2017-08-15

”Lagligt men omoraliskt att utvisa unga till Afghanistan”

Hanne Martinek, Dagens Nyheter

“Det är tydligt att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats. Konflikten har intensifierats med dussintals våldsamma incidenter som rapporteras varje dag och rekordhöga siffror av civila offer. Ändå fortsätter Sverige att utvisa människor dit. Denna hållning [...]Afghanistan, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket, Sverige
2017-08-15

Ingen ska skickas tillbaka till Afghanistan

Anna Sibinska m.fl, Göteborgsposten

“För de unga som haft turen att födas i Sverige innebär ofta 18-årsdagen glädje och lycka över att ta de första myndiga stegen in i vuxenlivet. För de ensamkommande har samma födelsedag inneburit ett brutalt [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik, Sverige
2017-08-14

”Bortförklaringar duger inte från högst ansvariga”

Per Holfve, Dagens Samhälle

“Det senaste övergripande rättsliga ställningstagandet gällande Afghanistan formulerade Migrationsverket i december 2016. Sedan dess har läget i landet inte stabiliserats nämnvärt, tvärtom. Migrationsverkets senaste lägesanalys avslutas med bedömningen att situationen successivt kommer att försämras. Ändå utvisar Sverige människor från Afghanistan, [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-07-18

Ta miljödebatten med Sverigedemokraterna och Moderaterna

Matilda Ernkrans, ETC

“Klimatskeptiker har den senaste tiden fått luft under vingarna i och med Donald Trumps framfart, där USA nu också meddelat att de ska lämna Parisavtalet. På hemmaplan är det främst Sverigedemokraterna som förnekat omfattningen av [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik, Sverige
2017-07-17

SD vill inte hjälpa på plats

Gunnar Hökmark m.fl, Expressen

“Men SD tycker inte att EU ska hjälpa till att utveckla näringslivet i Afrika. Det är därför de har röstat emot tullättnader för bland annat Botswana, Ghana och Namibia. Det är därför deras partikamrater inte [...]Afrika, Botswana, EU, Flykt och migration, Ghana, Hållbar utveckling, Namibia, Partipolitik, Sverige
2017-07-14

”Sverige måste ta ett globalt ansvar för klimatet”

Henrik Carlsen m.fl., Dagens Nyheter

“Som första höginkomstland bör Sverige i stället utveckla en vision som bidrar till att undvika extrema klimatförändringar genom att sätta upp mål och åtgärder för utsläppsminskningar från svensk konsumtion som bidrar till utsläpp i andra [...]Det klimatpolitiska ramverket, Klimat & miljö, Parisavtalet, Sverige
2017-06-30

Stormedia ignorerar hotet mot demokratin

Robin Zachari, ETC

“Frågan hänger i luften: Är det inte rimligt att vad som kan bli världens största handelsavtal granskas även av svensk press så att Sveriges befolkning får veta mer?” EU, Handelspolitik, Japan, Öppenhet och transparens, Sverige
2017-06-29

Grannlandssamarbetet med Ryssland bör utökas kraftigt

Lars Ingelstam, OmVärlden

“Den resultatstrategi (2014-2018) som för närvarande styr Sidas och Svenska Institutets insatser pekar ut demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö som prioriterade områden. Detta är naturligtvis bra, men otillräckligt.” Bilateralt samarbete, Ryssland, SverigeI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/resultatstrategi-for-sveriges-stod-till-demokrati-manskliga-rattigheter-och-miljo-i-ryssland-2014-2018/"
2017-06-14

”Tusentals flickor i Sverige riskerar könsstympning”

Ingela Holmertz m.fl., Svenska Dagbladet

“I Senegal har 4 000 byar nyligen deklarerats fria från könsstympning efter ett mångårigt och målmedvetet arbete. I dag står Sverige inför utmaningar som i århundraden har förekommit i Afrika. Det är därför hög tid att [...]Afrika, Civilsamhället, Eritrea, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Senegal, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Somalia, Sverige
2017-06-09

Varför gör regeringen inget åt Nordstream 2?

Hans Wallmark, Svenska Dagbladet

“Från Moderaternas sida vill vi nu se att regeringen tar sig an att på ett aktivt sätt agera inom EU, och även bilateralt med länder i Europa, för att sätta tryck på EU-kommissionen att stoppa [...]EU, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Ryssland, Sverige
2017-06-09

Parisavtalet är en papperstiger

Martin Kinnunen, Aftonbladet

“Sverigedemokraterna deltar inte i en tävling om vem som är mest oroad över klimatförändringarna, men i en anda av försiktighet förhåller vi oss till att våra utsläpp bör minska, oavsett vilken politik USA för. En konstruktiv [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet, Sverige, USA
2017-06-04

“Sverige kan bli den globala helpdesk för klimatet som omvärlden så väl behöver.”

Mattias Goldman, Sydsvenskan

“Nytt globalt ledarskap sökes. När USA nu bestämt sig för att vara längst bak i klimattåget – om ens där – så finns ett vakuum som behöver fyllas. Kina vill ta den positionen, och imponerar [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet, Sverige, USA
2017-06-02

“Lars Ingelstam: Rysslands folk är inte våra fiender!”

Lars Ingelstam, Dagens Arena

“Vägen till ökad säkerhet och goda relationer mellan samhällen och folk går via samarbete.En helt rimlig tanke är att vi ganska direkt satsar 1000 till 2000 miljoner över statsbudgeten för grannsamarbete som kan bidra till [...]Biståndsformer, Fred och säkerhet, Ryssland, Sverige, Turism, Utbildning
2017-05-29

“Genom dialog och partnerskap vill vi gärna dela de goda lösningar som vi har hittat med andra regioner i världen.”

Stefan Löfven m.fl., Sydsvenskan

“För att nå de historiska målen i klimatavtalet från Paris och FN:s Agenda 2030 måste vi alla göra en stor insats. Därför lanserar vi, de nordiska statsministrarna, nu initiativet Nordic Solutions to Global Challenges. Genom dialog [...]Danmark, Finland, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Island, Jämställdhet, Klimat & miljö, Norge, Parisavtalet, Sverige
2017-05-29

Lomborg: Saknar rika nordbor insikt om världens fattiga?

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

”När barn svälter och dör av lätt botbara sjukdomar och saknar tillgång till undervisning och möjligheter, begär deras familjer inte koldioxidfria transporter, solpaneler eller ekologisk mat. Den som erbjuder dessa saker förstår inte de verkliga [...]Danmark, Finland, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Norge, Parisavtalet, Sverige, Utsläppsrätter, Utvärdering
2017-05-26

”Tutu: Sverige, välj fred – stoppa vapenexporten”

Desmond Tutu, Svenska Dagbladet

“Utöver de konsekvenser som korruption får, finns uppenbara risker att export av krigsmateriel till odemokratiska regimer blir ett stöd till förtryck och kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom vapenexport stödjer Sverige de militärmakter som håller diktaturer [...]Afrika, Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Fred och säkerhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Sverige, Thailand, Vapenhandel
2017-05-26

De som gömmer flyktingar

Bo Nylund, Upsala Nya Tidning

“”Flyktinggömmare” finns i hela landet. De är välinformerade om förhållandena i Afghanistan och bestörta över de standardiserade skäl för utvisning som migrationsmyndigheterna utfärdat. Vanligast: ”Du har inte gjort sannolikt att det finns någon hotbild mot [...]Afghanistan, Asylrätt, Flykt och migration, Samhällsgrupper, Sverige
2017-05-25

“Vi känner djup oro över att samtal kring rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig.”

Isabella Lövin m.fl, Sydsvenskan

“De organisationer som inte böjer sig för den amerikanska regeln förlorar en stor del av sina pengar. Följden kan bli att kliniker tvingas stänga och att tillgången till säker abort minskar. Men även andra hälsorelaterade [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA, Villkorat bistånd
2017-05-07

Högern hycklar om Saudiarabien

Susanne Sjöstedt, Folkbladet

“När ska vi prata allvar om Saudiarabien? Om det faktum att vi säljer vapen till dem för flera miljarder? Och att vi har fördjupat samarbetet under både röda och blå regeringar? Varför? För att man trodde att [...]FN, Fred och säkerhet, Saudiarabien, Sverige, Vapenhandel
2017-05-07

Nu tar vi den franska liberala folkrörelsen till Sverige

Cecilia Wikström, Göteborgs-Posten

“Också i Sverige borde vi söka samförstånd för att skapa ett starkt liberalt alternativ. Polariseringen mellan höger-vänster tillhör en förgången tid. Nu står slaget mellan frihet och ofrihet, mellan öppenhet och slutenhet, mellan dem som [...]EU, Frankrike, Partipolitik, Sverige
2017-05-07

Sverige måste kämpa för ett måttfullt EU

Gunnar Wetterberg, Expressen

“Förespråkarna för ett mer överstatligt EU håller på att springa ifrån medborgarna. Svenska politiker måste motarbeta den utvecklingen.” EU, Partipolitik, Storbritannien, Sverige, Tyskland
2017-05-04

“I dag kan Lundin ge offren upprättelse”

Anna Lindenfors mfl. Aftonbladet

“Mer än 15 år har gått sedan de första anklagelserna om att Lundin Petroleums verksamhet i Sudan bidrog till brutala övergrepp mot civila. Men de drabbade lever fortfarande med sviterna. I dag, på Lundin Petroleums bolagsstämma, [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Landgrabbing, Landsbygd, Näringsliv, Samhällsgrupper, Sudan, Sverige
2017-05-03

“Pressfriheten måste försvaras”

Helena Giertta m.fl., Dagens ETC

“Pressfriheten är hotad i många länder världen över. Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2016 visar en ökning av begränsningar och kränkningar med 14 procent de senaste fem åren.” "Bad governance", Diktaturer, Eritrea, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Nordkorea, Öppenhet och transparens, Polen, Press- och yttrandefrihet, Ryssland, Samhällsaktörer, Sverige, Turkiet, Ungern, USA
2017-05-03

“Wallström kan inte få oss släppa Jerusalem”

Martin Blecher, Aftonbladet

“I går röstade Sverige, som enda EU-stat av totalt elva, för tredje gången inom loppet av mindre än ett år, för en resolution som fullkomligt bortser från den speciella länken det judiska folket har till [...]EU, Frankrike, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland
2017-04-30

Gör Veterandagen till allmän flaggdag

Sverker Göranson, Svenska Dagbladet

“Veteranerna är en av de yttersta utförarna av ett lands utrikespolitik, och för många länder är det därför en självklarhet att hedra dem med en flaggdag… Låt inte förslaget om Veterandagen som allmän flaggdag hamna [...]Fred och säkerhet, Sverige
2017-04-30

Svensk konkurrenskraft kräver arbetskraftsinvandring

Martin Linder, Dagens Nyheter

“Sverige behöver vara en del av en öppen global ekonomi – och uppfattas som ett land som vill locka till sig både talanger och investeringar. Ska vi bevara vår position som ett land i framkant [...]Flykt och migration, Näringsliv, Sverige
2017-04-28

100 stapplande dagar

Carl Bildt, Dagens Industri

“Om de hundra dagarnas lätta tumult ger vägledning gäller nog fortfarande att USA blir ett mer slutet land, en mindre öppen ekonomi och en mindre beräknelig aktör på den globala scen där landet fortfarande är störst [...]EU, Governance, Handelspolitik, Sverige, USA
2017-04-26

Vi vägrar låta Trump rasera miljökampen

Malena Ernman m.fl., Aftonbladet

“Nästan hela den globala uppvärmningen har skett sedan 1970-talet, och det kommer att gå allt snabbare ifall vi inte lyckas hejda utvecklingen. Genom klimatavtalet i Paris är världen överens om att temperaturökningen ska hejdas väl [...]Civilsamhället, EU, Flykt och migration, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kultur, Sverige, USA
2017-04-25

Gäller den feministiska utrikespolitiken bara inrikes?

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Problemet är inte att regeringen av taktiska skäl väljer att rösta in Saudiarabien i ett illa fungerande FN-organ. Problemet är att de mörkar istället för att öppet motivera sina val för väljarna. Gäller den feministiska utrikespolitiken [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Samhällsgrupper, Saudiarabien, Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-22

Sverige & Kalifornien är enade – för miljön

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Som ledare på klimatområdet har Sverige och Kalifornien en viktig roll att spela när det handlar om att visa att hållbarhet inte bara är den rätta vägen framåt. Hållbarhet är också den ekonomiskt smarta vägen [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige, USA
2017-04-20

Bryt tystnaden kring vår vapenexport

Olle Sahlström

“Vi vet att svensk och internationell vapenhandel göder och föder krig, bidrar till fattigdom och växande klassklyftor och utgör hinder för mänskliga fri-och rättigheter. Vi vet att svensk vapenhandel direkt och indirekt bidrar till de [...]Diktaturer, Sverige, Vapenhandel
2017-04-12

Replik: Sverige mycket aktiva på Kuba

Ulrika Modéer, Omvärlden

Erik Jennische kritiserar svenskt utvecklingssamarbete med Kuba för att vara passivt. Jag hävdar att Sverige är mycket aktivt, både i sin politiska dialog med landet och i utformandet av ett relevant och verkningsfullt utvecklingssamarbete. Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/06/svenskt-bistand-passivt-infor-krympande-utrymmet-for-kubas-civilsamhalle/"
2017-04-07

Nu måste S bekänna färg om vapenexporten

Anna Lindenfors m.fl., Göteborgsposten

”Sverige har de senaste fem åren gett tillstånd till export av krigsmateriel till minst 18 stater som kan betecknas som icke-demokratier, vilket framgår av regeringens årliga redovisningar till riksdagen. Bara under 2016 beviljades export till [...]"Good governance", Mänskliga rättigheter, Sverige, Vapenhandel
2017-04-04

”Vi vill stötta företag som tar steg mot hållbart samhälle”

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

“När organisationen Carbon Market Watch nyligen jämförde samtliga EU-länders klimatpolitik hamnade Sverige på överlägsen förstaplats. Vi har kommit längst, men vi har arbete kvar. Sverige ska visa världen att det går att bygga ett fossilfritt [...]Det klimatpolitiska ramverket, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Sverige
2017-03-25

Sverige måste agera mot mördandet i Etiopien

Anders Österberg, Folkbladet

“Det är inte alla kriser som blir förstasidesnyheter. I skuggan av kriget i Syrien och kuppförsöket i Turkiet har situationen i Etiopien utvecklat sig till gränsen till ett inbördeskrig” Demokrati, Diktaturer, Etiopien, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-03-24

”Sverige bör bli utsläppsfritt tidigare – vi vet att det går”

Lars Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Två strategier behövs i väntan på enighet om exempelvis en global koldioxidskatt. Den ena är att lägga i en högre växel. Vi bör visa att snabbare utsläppsminskningar ger ökad välfärd och stärkt konkurrenskraft. Den andra [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Parisavtalet, Sverige
2017-03-14

Klipp banden med Lukasjenka

Martin Uggla, Uppsala Nya Tidning

“Det som nu sker i Belarus bör därför få tydliga konsekvenser för Sveriges och EU:s Belaruspolitik. I ett första steg bör alla bilaterala samarbetsprocesser med belarusiska myndigheter omedelbart avbrytas. Dessa bör sedan inte återupptas förrän [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Sverige, Vitryssland
2017-03-14

Det saknas data för att nå målen om jämställdhet

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, Dagens Nyheter

“När världens ledare hösten 2015 enades om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås fram till 2030, den så kallade Agendan 2030, slogs även fast att data och evidens ska användas för att [...]Barn och unga, Budget, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sverige
2017-03-12

Sverige bör inte kasta ut flyktingbarn

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Politikernas historieskrivning om 2015 är att det var en katastrof. Den verklighetsbilden är en av SD:s största framgångar, men tänker man efter är det faktiskt absurt. Vårt land räddade under 2014 och 2015 ungefär 250 000 [...]Barn och unga, Civilsamhället, Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik, Sverige
2017-02-27

Rädda isbjörnarna – ät mer grönt

Jonas Paulsson, Göteborgs-Posten

“Enligt FN:s miljöpanel måste vi omgående och drastiskt minska konsumtionen av kött- och mejeriprodukter för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Annars väntar en ekologisk katastrof där också isbjörnarnas existens hotas. Vår uppmaning till Karolina [...]Arktis, Klimat & miljö, Sverige, Tyskland
2017-02-26

”Det sätts ett hårdare tryck på bilden av Sverige”

Annika Rembe, Svenska Dagbladet

“Det är viktigt att bidra till en relevant och väl nyanserad bild av vårt land utomlands. En central del i det arbetet är att inte försöka skönmåla eller dölja det som skaver. Vi har allt [...]Multilateralt samarbete, Sverige
2017-02-26

Ett svenskt moraliskt misslyckande

Håkan Boström, Göteborgsposten

“Den svenska politiken har snarast varit ovanligt ineffektiv som humanitär insats betraktad. Att man måste ta sig till Sverige för att få hjälp förutsätter att det ska vara svårt att ta sig hit och är [...]Asylrätt, Flykt och migration, Sverige
2017-02-21

”Nej, hatt i Sverige är inte samma som slöja i Iran”

Cindy Chiem m.fl., Sveriges Television

“Att ta avstånd och säga ifrån är grunden för reformer i samhället. Att vi som ett demokratiskt land med en uttalad feministisk regering viker oss i frågor om mänskliga rättigheter är katastrofalt. Ett argument för att faktiskt [...]Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-18

”Mata inte de onda vargarna”

Peter Franke, Folkbladet

“Regeringen konstaterar i utrikesdeklarationen att vi befinner oss i en paradoxal tid med snabba och stora förändringar. Den största flyktingströmmen sedan andra världskriget, ett blodigt krig i Syrien sedan sex år tillbaka, terrordåd i Mellanöstern [...]Nato, Ryssland, Sverige
2017-02-16

Sverige har skrikit så högt att Israel slutat lyssna

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“När Sverige förhåller sig till konflikten är det ofta maktanalysen som dominerar. Särskilt tydligt har detta varit under Löfvens regering. Den som står på den svagare sidan har moraliskt rätt, alltså har Wallströms politik kunnat [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Sverige
2017-02-15

Slöjkritik är inte rasism – Ann Linde (S)

Devin Rexvid, Göteborgs-Posten

“Om en feministisk regering ändå väljer att teckna avtal med en brutal diktatur var det nödvändigt då att foga sig i mullornas diktat om slöjtvång? Man ska ju ta seden dit man kommer – eller? Detta [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-15

Blunda inte för Irans ekonomiska apartheid

Nogol Rahbin m.fl., Dagens Industri

“Hur kan svenska entreprenörer gå tillväga för att bedriva handel med Iran och samtidigt garantera att deras iranska motparter uppvisar transparens och goda arbetsvillkor? Hur kan näringslivet utöka sitt samarbete med ett land, vars regim [...]Iran, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Religion, Sverige
2017-02-15

Ta chansen och visa vad du går för – Isabella Lövin (MP)

Frode Pleym, Göteborgs-Posten

“I dag möts världens länder i FN i ett agenda-möte inför den första konferensen någonsin med fokus på FN:s hållbarhetsmål nummer 14: Hav och marina resurser. Sverige som står som värd för konferensen i juni [...]Fiske, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Sverige
2017-02-15

Befängd kritik om sjalen

Maria Masoomi, Dagens industri

“Iran är inte ett fattigt land, och det finns stora möjligheter att tillsammans med Sverige skapa nya affärer. Och Sverige kan – inte minst i dagens osäkra internationella läge – behöva nya marknader. Att använda [...]Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-15

Svenska klädföretag måste ta sitt ansvar på riktigt

Birgitta ­Göranson-Iliste m.fl., ETC

“Att det är så tyst från de svenska klädföretagen är minst sagt uppseendeväckande. Har de redan tappat intresset för att skapa bättre arbetsförhållanden för de som tillverkar deras produkter? De ekonomiska musklerna hos svenska klädföretag finns [...]Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2017-02-14

Afrikas slutgiltiga avkolonisering närmar sig – Sverige kan driva på

Ingvar Flink, ETC

“I denna situation bör Sverige stödja folkrätten genom att erkänna Västsaharas självständighet, vilket kan kungöras i årets utrikesdeklaration, som utrikesministern håller imorgon. Det skulle stärka Västsaharas legala rätt till suveränitet och folkrättens ställning. Utrikesministern kan [...]AU, EU, Marocko, Sverige, Västsahara
2017-02-14

Jan Björklund, slöjan och förtrycket i Iran

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“Liberalernas partiledare Jan Björklund protesterade i samband med att statsminister Stefan Löfven, handelsminister Ann Linde med flera besökte Iran i helgen. Det finns anledning att säga ett och annat om regimen i Iran. Till exempel [...]Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/13/jag-har-slutat-att-ta-seden-dit-jag-kommer/"
2017-02-13

Jag har slutat att ta seden dit jag kommer

Jan Björklund, Expressen

“Jag hade tidigare uppfattningen att man alltid tar seden dit man kommer och anpassar sig efter andra länders regler och normer. Så har vi traditionellt i Sverige gjort när regeringar, både borgerliga och socialdemokratiska, besökt [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-13

Tack Sverige för att ni vill samarbeta med Iran

Javaneh Dehnad, Expressen

“Att Stefan Löfven med delegation valt att besöka Iran är mycket goda nyheter då de svenska företagens affärer inte bara gynnar regimen, de gynnar även den iranska befolkningen där vi talar om cirka åttio miljoner [...]Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/13/beslojad-regering-ett-slag-i-ansiktet-mot-fortryckta-kvinnor/"
2017-02-13

Regeringen borde stödja arbetet för minskad köttkonsumtion

Per-Anders Jande m.fl., ETC

“Vår höga köttkonsumtion har också stark negativ påverkan på många av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är mer lönsamt att producera djurfoder till rika länder än mat till fattiga. Det leder till att jordbruksmark tas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Sverige
2017-02-13

Beslöjad regering ett slag i ansiktet mot förtryckta kvinnor

Devin Rexvid, Expressen

“Hur kan den feministiska  regeringens påståenden om att de fört dialog med mullorna om kvinnors  rättigheter tas på allvar av iranskor och kritiker på hemmaplan, när svenska toppolitiker påtvingas slöja? När de måste representera sitt [...]Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-13

Jawad, 19, dör hellre än att bli utvisad

Eva Märta Granqvist m.fl., Aftonbladet

“Afghanistan är inte säkert! […] Tyska delstater stoppar utvisningarna och Röda Korset lämnar tillfälligt landet. Trots det fortsätter den svenska regeringen att utvisa ensamma barn och ungdomar till ett land i politiskt och humanitärt sönderfall.” Afghanistan, Flykt och migration, Migrationsverket, Sverige
2017-02-13

Kräv rent spel av Rumäniens regering

Carl Johan von Seth, Dagens Nyheter

“Bara i söndags räknades antalet demonstranter i Bukarest till någonstans mellan 50 000 och 70 000. De yttrar sitt stöd för det antikorruptionsarbete som har blivit vassare de senaste åren men ständigt attackeras av regeringen. EU-kommissionen övervakar [...]EU, Korruption, Rumänien, Sverige
2017-02-12

Globala utmaningar kräver privata företag

Ardalan Shekarabi, Dagens Industri

“Jag har ibland fått frågan om det är rimligt att svenska företag ska tjäna pengar på andras olycka. Mitt svar är enkelt: De globala utmaningarna kommer aldrig att klaras av om inte den privata sektorns resurser [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sverige
2017-02-12

Vill du stoppa militariseringen? Stöd samernas kamp

Sigrid Aliki, ETC

“Över hela världen trakasseras urfolk för att de kräver erkännande för sig själva och för miljön. I Sverige har taktiken hittills helt enkelt varit att förvägra det samiska folket själva möjligheten till att agera som [...]Arktis, Mänskliga rättigheter, Nato, Sverige, Urfolk
2017-02-10

”Din Iranresa kan skada Sverige, Löfven”

Afsaneh Oskouei m.fl., SVT Opinion

“Sverige behöver och kan stödja de folkliga krafterna, framförallt den unga generationen, för en demokratisk förändring i Iran. Det folkliga missnöjet mot diktaturen växer varje dag, precis som det en gång gjorde i Sydafrika mot apartheidregimen. Regeringen [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Iran, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2017-02-09

Kaxiga Lövin tar strid mot Trump

Eva Franchell, Aftonbladet

“Donald Trump drar in biståndet medveten om att 47 000 kvinnor mister livet varje år på grund av osäkra aborter. Han vet att fem miljoner kvinnor vårdas på sjukhus varje år och att ytterligare tre [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-02-08

Går handelsavtal med Iran före mänskliga rättigheter?

Parvin Kaboly, Göteborgs-Posten

“Kommer Sveriges statsminister att besöka Evin-fängelset och träffa tusentals och åter tusentals politiska fångar och kräva deras omedelbara frigivande? Kommer den svenska delegationen, innan de skriver under ett handelsavtal, att kräva rätten till fria arbetare- och [...]Anständiga arbetsvillkor, Handelspolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2017-02-05

”Irans regim exporterar islamistisk terrorism”

Isaac Bachman, Svenska Dagbladet

“När fria och demokratiska länder samtalar med den iranska regimen är det avgörande att förstå denna regims sanna natur. Iran utmärker sig inte bara genom fruktansvärda övergrepp mot sin befolkning, utan är även en aggressiv och [...]Fred och säkerhet, Iran, Israel, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Sverige, Syrien
2017-02-01

”Stärk skyddet för visselblåsare och se till att Snowden utan risk för utlämning kan resa till Sverige.”

Ole von Oexkull, Sydsvenskan

“Nu är det dags att regeringen offentligt ställer sig bakom Europarådets uppmaningar och omsätter dem i praktisk politik. Skyddet för visselblåsare måste stärkas både i nationell och internationell lagstiftning. Ingen ska åtalas – eller utlämnas [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sverige, USA
2017-01-31

Har svenska kvinnor mänskliga rättigheter?

Claes Borgström, ETC

“Det finns naturligtvis ännu värre uttryck för ojämställdheten mellan kvinnor och män även om det ryska exemplet är nog så illa. Men det är angeläget att inse att kvinnors mänskliga rättigheter kontinuerligt åsidosätts i det [...]FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige
2017-01-29

Världens mest förföljda grupp

Jacob Rudenstrand, Svenska Dagbladet

“Det står inget i Sveriges utrikesdeklaration om förföljelsen av kristna, däremot av andra utsatta religiösa och etniska minoriteter. När riksdagen debatterade utrensningen av kristna i Irak och Syrien ville regeringen inte erkänna att det pågick ett [...]Mänskliga rättigheter, Religion, Sverige, Utrikesdepartementet
2017-01-25

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Sofia Mirjamsdotter, Sundsvalls Tidning

“Ibland hörs yttranden om att jämställdheten i Sverige har gått för långt. Det har den inte. Framför allt är Sverige inte en isolerad ö. I en globaliserad värld är jämställdhet en universell fråga om mänskliga rättigheter. [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-01-11

Svenska freds: dags att folk och försvar tänker om

Agnes Hellström, ETC

“Sveriges säkerhet och svensk försvarsberedskap har stått i centrum under dagarna här. Men hur kan Sveriges säkerhet diskuteras utan ett internationellt perspektiv? Hur kan den avhandlas utan att nämna den svenska vapenexporten och det faktum [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Fred och säkerhet, Sverige, Vapenhandel
2017-01-10

”Regeringen måste sluta ta av biståndspengarna”

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

“Civilsamhällets kritik har inte handlat om flyktingmottagandet. Sverige ska värna asylrätten och vi är starkt kritiska mot de lagar som hindrar männi­skor från att utöva den rätten. Det är också självklart att ett bra asylmottagande [...]Asylrätt, Avräkningar, Biståndsformer, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Sverige
2017-01-10

Demokratistöd till Ryssland främjar svensk säkerhet

Martin Uggla, OmVärlden

“I mitten av 2000-talet stöttade Sverige den ryska demokratirörelsen – det vill säga de modiga krafter som försöker kämpa emot Vladimir Putins auktoritära styre – med ungefär 100 miljoner kronor per år. Sedan skars stödet [...]Biståndsformer, Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige
2016-12-27

Tappa inte greppet om asylpolitiken

Ledare, Expressen

”Turkiet kan välja att riva upp flyktingavtalet med EU. Gränskontrollerna kan när som helst underkännas av EU-kommissionen. Om Sverige dessutom på egen hand river upp ID-kontroller och den nya flyktinglagen är vi i ett precis [...]Asylrätt, Danmark, Flykt och migration, Iran, Sverige, Utrikesdepartementet
2016-12-27

Sverige kan påverka

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

”Den verkliga möjligheten att påverka [i FN:s säkerhetsråd] ligger i lyfta fram nya perspektiv. Kvinnornas situation i konflikter och under fredsprocesser är ett exempel, liksom att väva in klimatfrågan i fredsarbetet. Dessutom kan man verka [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-25

”Flyktingpolitiken måste nå en bättre balans”

Thord Palmlund, Svenska Dagbladet

“Vi kan inte hålla kvar den nuvarande flykting­politiken, som inte förtjänar namnet. Den har mer eller mindre eliminerat asylbegreppet, den centrala tanken i all human flyktingpolitik, när den inte längre förknippar permanent uppehållstillstånd med asylbehov [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Sverige
2016-12-23

”Sverige måste motverka Marockos illegala handel”

Bodil Valermo m.fl., Svenska Dagbladet

“Västsahara är inte en del av Marocko. Västsahariska varor får därför inte säljas som marockanska. Sverige kan gå längre och precis som redan gjorts i Norge och Danmark, uppmana svenska aktörer och företag att inte [...]EU, Handelspolitik, Marocko, Näringsliv, Rättvis handel, Sverige, Västsahara
2016-12-07

“Kan Sveriges militära närvaro i Afghanistan ha orsakat ett kompromissande med folkrätten?”

Kajsa Johansson, OmVärlden

“Det är av största vikt att [regeringens utvärdering för den samlade svenska insatsen i Afghanistan] går bortom de mest omedelbara och till stor del tekniska aspekterna av samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Det mest avgörande [...]Afghanistan, Civilsamhället, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sverige, Utvärdering
2016-12-04

“Världen sviker nu saudiska kvinnors och mäns kamp.”

Fairooz Tamimi, Sydsvenskan

“Mellanöstern upplever nu början på en rörelse för kritiskt ifrågasättande av religionen, vilket i sin tur har öppnat för andra typer av kultur- och normkritik. Men för Sverige verkar öppenhet och respekt för kulturell mångfald fortfarande [...]Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Religion, Saudiarabien, Sverige
2016-12-04

Svensk flyg­skatt inef­fek­tiv kli­mat­po­li­tik

Skånska Dagbladet

“Om flygets ut­släpp inom Sve­ri­ge minskar är risken stor att flyg i an­dra länder istäl­let kan an­vända de ut­släpps­rätter som för­knippas med flyget. I så fall blir det noll kli­mat­ef­fekt av den svenska flyg­skatten. Efter­som flyget [...]EU, Klimat & miljö, Sverige, Utsläppsrätter
2016-12-01

Vi åker till Sioux-reservatet

Sasja Beslik m.fl., Dagens Industri

“Låt oss börja med att förtydliga att [Nordea] inte investerar eller finansierar projektet direkt. Vår exponering är via företagsobligationer i de tre bolagen som är berörda. Vi tar naturligtvis till oss av de synpunkter som Standing Rocks Siouxstam [...]Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/30/nordea-hotar-var-stam/"
2016-11-30

Höj rösten för demokratin i Polen

Dagens Nyheter

“EU-kommissionen går en balansgång. Den har en skyldighet att försvara unionens kärnvärden, och nu när en process har inletts mot Warszawa kan den inte gärna låta saken bero. Samtidigt är ett gräl precis det PIS [...]Demokrati, EU, Polen, Sverige
2016-11-30

Nordea hotar vår stam

Dave Archambault II m.fl., Dagens Industri

“Standing Rock Sioux Tribe motsätter sig Dakota Access pipeline. Oljeledningen hotar vår stams självbestämmanderätt, den heliga mark där våra förfäder levde och är begravda samt vattnet som våra liv är beroende av. Miljoner människor över hela världen [...]Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige, Urfolk, USA
2016-11-28

Regeringen bör förbjuda plastkassar

Håkan Wiren, m.fl. Expressen

“I förra veckan gick regeringen ut med att de står bakom en global förordning där informationskrav på plastbärkassens negativa påverkan på miljön ska införas från och med 2017. Detta i syfte att minska användningen av [...]Klimat & miljö, Sverige
2016-11-25

Jonas Gardell, EU och Sverige har fel fokus i flyktingfrågan

Rodney Åsberg m.fl., Göteborgs Posten

“Med en solidarisk flyktingpolitik – som inte orsakar drunkningsolyckor – sker urvalet av flyktingar direkt i flyktinglägren efter behovsprincipen av FN:s flyktingorganisation UNHCR. De mest utsatta och behövande ges företräde. De som i första hand [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Sverige
2016-11-22

Löfven, det är mig du skickar i döden

Azizullah Rahimi, Aftonbladet

“Jag ber dig och alla hederliga svenskar – utvisa inte oss som korsat de farligaste vägar för att överleva och skapa oss ett liv i fred och frihet. Utvisa oss inte till ett land där krigselden [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Sverige
2016-11-21

Skicka tillbaka pengarna, drottningen

Kurdo Baksi, Expressen

“På tisdag klubbar det turkiska parlamentet en lag som friar förövare som haft sex med en minderårig – om gärningsmannen sedan gifter sig med offret. […] Som av en händelse ordnar den turkiska ambassaden i Stockholm [...]Ambassader, Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Sverige, Turkiet
2016-11-20

Vad ska vi säga när barnen frågar oss?

535 debattörer, Expressen

“Bästa regering, bästa Migrationsverket. Barnkonventionen fyller år men vi kan inte fira. Tusentals barn och unga riskerar att få beslut om utvisning till våldshärjade länder och krigsliknande områden. Utan underbyggnad skrivs dessutom barn plötsligt upp [...]Barn och unga, Flykt och migration, Sverige
2016-11-14

60 miljarder i bistånd till ingen nytta

Lars Kriss, Kristianstadsbladet

“Från självständigheten på 1960-talet till att Nyerere avsattes 1985 drevs Tanzania i bankrutt. Den ekonomiska kollapsen inträffade inte trots svenska biståndsmiljarder, utan med hjälp av. Först efter liberaliseringarna kan Sveriges insatser har haft viss positiv [...]Afrika, Biståndsformer, Sverige, Tanzania
2016-11-13

”Regeringen måste skydda kvinnor mot Trump”

Anneli Rogeman, Folkbladet

“USA är världens största biståndsgivare och har genom sitt politiska inflytande makten att påverka riktningen för den globala biståndspolitiken. Andra länder kommer att tvingas anpassa sig. Samverkar man med USA finns risken att biståndsprojekt förvandlas till [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2016-11-12

Ryssland: “Varför överger ni oss nu?”

Joanna Kurosz, Svenska Dagbladet

“Det låter trivialt, men den bästa garantin för att Sverige ska vara säkert för angrepp från Ryssland är att landet är en demokrati som respekterar mänskliga rättigheter. Så om man menar allvar med att försvars- [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige
2016-11-12

Lokalt engagemang skapar globala effekter

Louise Malmström, Norrköpings Tidningar

“I Sverige kallas arbetet med de globala målen för Agenda 2030, året då målen ska vara uppnådda. Det kräver engagemang och ansvar på alla nivåer i samhället och Sveriges kommuner har en central roll. Inom [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Sverige
2016-11-06

Vädjan från det demokratiska Kina

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“Det är nu en av livets realiteter att vi måste samarbeta även med diktaturen Kina, för att klimatarbetet ska fungera. En annan av livets realiteter är att varken Sverige eller något annat EU-land kan tänka [...]Diktaturer, EU, Kina, Klimat & miljö, Sverige, Taiwan
2016-11-04

Så kan klimatanpassade styrmedel hjälpa oss nå klimatmål

Gustav Melin m.fl., Sundsvalls Tidning

“Världens länder har enats om ett nytt klimatavtal i Paris. Miljömålsberedningen har i bred majoritet föreslagit noll nettoutsläpp till 2045. Vi näringslivsföreträdare och större företag inom biodrivmedels- och transportsektorn välkomnar detta. 17 procent av Sveriges [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet, Sverige
2016-11-04

Styr godset av vägen – för miljöns skull

Johanna Sandahl m.fl., Göteborgs-Posten

“Världen och Sverige är i en situation där de farliga utsläppen av växthusgaser måste minska – samtidigt som transporterna ökar. Transportslag som kan bidra till att minska utsläppen som sjöfart och järnväg är viktiga för att [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Sverige
2016-11-04

Borgarna hotar klimatomställning i väst

Per Bolund m.fl., TTELA

“Till ljudet av applåder i riksdagens kammare godkände alla partier utom SD nyligen klimatavtalet från Paris. När hela världen ska samlas för att lösa vår tids ödesfråga duger det inte att säga en sak och [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik, Sverige
2016-11-04

Börsen förstör framtiden

Johan Ehrenberg, ETC

“I dag ligger nästan hela den offentliga finansiella förmögenheten på börsen. Kommuner spekulerar på börsen, staten gör det, dina pensionspengar gör det. Kortsiktig avkastning styr vad som köps. (Det är därför dina pensionspengar i dag går till [...]AP-fonderna, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Sverige
2016-10-18

Dags att riva flyktinglagen

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Att vi aktivt hindrar återförening av familjer kanske låter som en nödvändig uppoffring mitt i en kris när systemkollaps hotar, men hur rimligt är det tolv månader efter krisen? Regeringen, och fram­för allt Miljöpartiet, pratar gärna om [...]Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Sverige
2016-10-06

Två år med feministisk utrikespolitik

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“En feministisk utrikespolitik är en del av en modern, kunskapsbaserad och smart syn på global politik. De kommande två åren kommer långt ifrån att räcka för att åtgärda alla de utmaningar världen står inför. Men [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-05

Vad lovade regeringens sändebud på Kuba?

Lars Kriss, Ystads Allehanda

“Vilka länder som röstande in Sverige i FN:s säkerhetsråd blir aldrig offentligt. Precis som så mycket annat i FN var omröstningen hemlig. Däremot vet vi att Utrikesdepartementet spenderade mer än 20 miljoner på Sveriges kampanj. Den [...]Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Kuba, Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-05

”Regeringen blundar för växande förtryck”

Erik Jennische, Svenska Dagbladet

“Sveriges, USA:s och EU:s dialog med den kubanska regeringen sker på bekostnad av dialogen med kubanska demokratiaktivister och människorättsförsvarare. Istället för att ställa sig sist i kön för att prata med Raul Castro, borde Sverige stå [...]Demokrati, Diktaturer, Kuba, Mänskliga rättigheter, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/02/vi-ser-en-oppning-for-reformer-pa-kuba/"
2016-10-04

”Sverige kan hjälpa polska kvinnor som nekas abort”

Kristina Ljungros m.fl., SVT Opinion

“Nyligen röstade det polska parlamentet ner förslaget om fri abort och skickade samtidigt vidare ett förslag för ytterligare beredning som i princip innebär ett totalförbud mot abort. Polen tog därmed ett steg närmare ett förbud mot [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige
2016-10-04

Regeringen blundar för jordbrukets klimateffekter

Artur Granstedt, Göteborgs-Posten

“Om Sverige ska nå klimatmålen och verka i linje med fyrapromille-initiativet måste matsektorn in i bilden på allvar. Det behövs politiska styrmedel både för att ändra konsumtionen och att ställa om jordbruket.“ Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Sverige
2016-10-04

Låt inte bitcoin bli terrorns nya vapen

Per Bolund m.fl., Aftonbladet

“Som exportberoende land kan Sverige inte begränsa varor och tjänster över gränserna, den fria marknaden måste fungera och utvecklas utan att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. De nya förslagen från EU är både bra och nödvändiga, [...]EU, Kapitalflykt, Öppenhet och transparens, Panamaläckan, Sverige
2016-10-03

Skåne ska bli ledande i hållbarhet

Carolina Ehrnrooth m.fl., OmVärlden

“Företags hållbarhetsarbete innefattar allt ett företag gör för att minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan och allt arbete som syftar till att skapa bra arbetsvillkor för såväl egna anställda som för de som jobbar hos leverantörer. [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2016-09-26

”Sverige får viktig roll i Colombias fredsavtal”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverige tilldelas tillsammans med Internationella Röda Korset (ICRC) en särskild roll i fredsavtalet. Vi ska stödja arbetet med att eftersöka och identifiera de omkring 45000 försvunna människorna till följd av konflikten. Uppdraget är hedrande och [...]Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2016-09-17

”Sverige agerar motstridigt om barn på flykt”

Véronique Lönnerblad m.fl., Svenska Dagbladet

“Barn bär aldrig ansvar för krig och konflikter. Men de är alltid de mest utsatta. Unicef Sverige uppmanar därför regeringen att se till att den politik som Sverige driver internationellt även genomsyrar våra lagar och [...]Barn och unga, Flykt och migration, FN, Sverige
2016-08-24

USA måste ta större flyktingansvar

Dagens Nyheter

“Om en månad ska Sverige tillsammans med en handfull länder vara medarrangör till ett möte om global flyktingpolitik på initiativ av Barack Obama. Den enda rimliga svenska inställningen är att många fler länder, inklusive USA, måste [...]Flykt och migration, Sverige, Turkiet, USA
2016-08-20

Gemensam säkerhet

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Hur ska Sverige och övriga länder svara på de ryska inbjudningarna? Utrikesminister Margot Wallström (S) säger att man inte kommer att tillåta Ryssland att slå in kilar mellan grannländerna.” EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Sverige
2016-08-10

”Sverige är en stark röst för nedrustning”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Sverige är pådrivande i en rad nedrustningsinitiativ och andra samarbeten som syftar till att minska kärnvapenhotet och på sikt eliminera alla kärnvapen. I år är vi till exempel ordförande för den grupp som arbetar för att [...]FN, Fred och säkerhet, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/06/sverige-bor-arbeta-for-forbud-mot-karnvapen/"
2016-08-06

Sverige sviker folkmordens offer

Daniel Schatz, Svenska Dagbladet

“Medan ledande politiker och kulturpersonligheter deltog i Ship to Gaza har inga skepp lastade med förnödenheter eller fredsaktivister avseglat mot Latakia, trots att den syriska Medelhavskusten endast ligger 40 mil från Gazaremsan. Likgiltigheten inför de nu [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Sverige
2016-08-06

Kärnvapenfrihet är ingen garanti

Maj Britt Theorin mfl, Aftonbladet

“Driv igenom en lag om förbud mot kärnvapen på svenskt territorium, driv kravet om en kärnvapenfri zon i Norden och kravet om en tidplan för genomförande av beslutet om en kärnvapenfri värld från ickespridningskonferensen (NPT) [...]Finland, Fred och säkerhet, Nato, Sverige
2016-08-04

Miljonbelopp till extremister

Daniel Schatz, Svenska Dagbladet

“Det skulle, nu när semestertiden lider mot sitt slut, vara klargörande om ministern – som framhållit att främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati utgör grunden för Sveriges biståndspolitik – bryter tystnaden. Är det acceptabelt att [...]Colombia, Demokrati, Filippinerna, Mänskliga rättigheter, Sverige, Ukraina
2016-08-02

Bortförklara inte terrorismen

Daniel Schatz, SVD

I takt med att krigarna återvänder ökar hotbilden mot vårt land. Ändå drog demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) slutsatsen att Sverige är i ”framkant i Europa” i terrorismbekämpning vid ett Almedalsseminarium med samordnaren mot våldsbejakande [...]Europa, Sverige
2016-08-02

Riv avtalet med Turkiet!

na.se

Visst är det smidigt för EU att kunna skicka tillbaka alla ”illegala” flyktingar i Grekland till Turkiet. Det som inte syns finns inte, visst? Och EU pumpar ju trots allt in mångmiljonbelopp för att stötta [...]EU, Sverige, Turkiet
2016-07-30

EU måste hjälpa Syriens kvinnor att skapa fred

Utrikesminister Margot Wallström och Hind Kabawat, företrädare för den syriska oppositionens förhandlingskommitté

Det finns långt fler män än kvinnor i den internationella stödgruppen för Syrien. De syriska förhandlingsparterna består av fler män än kvinnor. Om kvinnor inte tillåts medverka i fredsprocessen kommer det att få allvarliga konsekvenser [...]EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige, Syrien
2016-07-02

”Köp av utsläppsrätter ska göra brunkolen mindre lönsam”

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

“Ägarsamordningen kring Vattenfalls brunkol i Tyskland har utmålats som det viktigaste klimatbeslutet för denna regering. Det är det inte. Det viktigaste beslutet togs när regeringen bestämde sig för att göra Sverige till ett av världens första [...]EU, Fossilfri energi, Gröna fonden, Klimat & miljö, Partipolitik, Sverige, Utsläppsrätter
2016-06-26

Öppningen till framtiden

Carl Bildt, Svenska Dagbladet

“Internet håller också på att blir en viktig frontlinje inom utrikespolitiken och innebär svåra frågeställningar inom folkrätt, mänskliga rättigheter, handels- och säkerhetspolitiken. Vi ser ju hur varje konflikt och motsättning i världen har en cyberdimension [...]Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Sverige
2016-06-12

Vårt eget agerande orsakade krisen

Thord Palmlund, Expressen

Regeringen tillsätter en utredning om flyktingkrisen 2015, som skall utföras av lagmannen Gudrun Antemar. Detta initiativ är välkommet, men utan tillgång till direktiven kan jag inte annat än känna oro inför rubriken. Vad som ledde [...]EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, Mellanöstern, Sverige, Syrien
2016-06-11

Östersjöområdet måste bli en kärnvapenfri zon

ROBIN ENANDER OCH HANNA LUNDKVIST

I dag finns mer än 16 000 kärnvapen, många i vår geografiska närhet, redo att avfyras inom loppet av minuter. Det finns ingen stat eller några internationella organisationer som har resurser för att svara upp [...]Sverige
2016-06-11

TTIP kan reformera ett förlegat system

Susanne Lindberg Elmgren, ETC

LO menar att ökad handel mellan EU och USA är av godo för svensk ekonomi och våra medlemmar. Konkurrens på lika villkor mellan två utvecklade ekonomier främjar nödvändig strukturomvandling och skapar arbetstillfällen i verksamheter med [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Sverige, USA
2016-06-11

Aaron Korewa: Vad Hultqvist inte fick med sig

AARON KOREWA, SVD

WASHINGTON. Inför en fullsatt sal på ambassaden House of Sweden och med Potomac-floden i bakgrunden talade Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på ett seminarium om säkerhet i Östersjöregionen och om vad han hoppades få ut av [...]Fred och säkerhet, Sverige, USA
2016-06-10

Bistånd lyfter människor

Olov Abrahamsson, NSD

Den som vill kan hitta exempel på biståndspengar som hamnat i fel fickor och Sida-tjänstemän som levt lyxliv på svenska skattebetalares bekostnad. Sådant förekommer och ska alltid fördömas stenhårt. Men det finns inga skäl att ta [...]Burma, Korruption, Sverige
2016-06-06

”Vi ska vara stolta över Sverige i världen”

Jan Eliasson, SVT Opinion

“Sverige i Världen är en självklarhet – med vår handel med omvärlden, med global turism och med många svenskar på uppdrag i utlandstjänst, alltifrån fredsbevarare, hjälparbetare och medlare i FN-tjänst till sjömän på haven och representanter [...]Sverige
2016-05-30

Sverige, ni smiter från klimatansvar

Dorothee Häussermann, Aftonbladet

“Att Sverige försöker smita från sitt ansvar gentemot såväl det globala klimatet som de lokala invånarna är uppenbart, och det internationella ryktet som drivande i hållbarhetsfrågor har redan solkats ordentligt av denna affär.” Klimat & miljö, Sverige, Tyskland
2016-05-19

“Vifta inte bort kostnader för klimatpolitiken”

Eva Samakovlis m.fl., Svenska Dagbladet

“Nyttan av en kostnadseffektiv global klimatpolitik överstiger kostnaden. Det är därför Paris-avtalet kom till. Frågan är inte om utan hur avtalets målsättningar ska realiseras. Att studera konsekvenserna av olika sätt att utforma en svensk politik [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/15/sverige-kan-och-bor-ga-fore-i-klimatpolitiken/"
2016-05-15

“Sverige kan och bör gå före i klimatpolitiken”

Anders Wijkman, Svenska Dagbladet

“För Miljömålsberedningen är det självklart att en kraftig omställning av ekonomin måste till. Kostnaderna för våra samhällen om utsläppen inte reduceras kraftigt – och på sikt går mot noll – beräknas överstiga kostnaderna för omställningen [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/10/tankefel-skadar-tilltron-till-klimatpolitiken/"
2016-05-10

”Tankefel skadar tilltron till klimatpolitiken”

Eva Samakovlis m.fl., Svenska Dagbladet

“Miljömålsberedningen föreslår ett klimatmål som innebär att de svenska utsläppen av växthus­gaser ska minska med minst 85 procent till 2045. Det är den mest ambitiösa utsläppsminskning som något land hittills föreslagit. Att Sverige visar världen vägen [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, Sverige

Dokument om Sverige (10 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2017-09-13

Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality

- 2017 års rapport

ConcordBrasilien, Civilsamhället, Colombia, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Liberia, Östtimor, Sverige, Sydafrika, Tanzania, Tunisien, Tyskland2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-06-30

Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014 – 2018

- UD 14.041

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Demokrati, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-02-01

Making Waves: Implications of the irregular migration and refugee situation on Official Development Assistance spending and practices in Europe

- A study of recent developments in the EU institutions, Denmark, Germany, the Netherlands and Sweden

- Rapport 2017:01 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Avräkningar, Biståndsformer, Budget, Danmark, EU, Flykt och migration, Nederländerna, Sverige, Tyskland11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-10-17

Nordic Urban Ways

- Local leadership, governance and management for sustainable development

Global UtmaningGovernance, Sverige, Urbanisering / hållbara städer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-01

Sustainable global livestock development for food security and nutrition including roles for Sweden

Svenska FAO-kommitténGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hunger, Jordbruk, Sverige2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-20

Swedish Responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals

- Rapport 2016:04 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-05-26

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

- Regeringens skrivelse 2015/16:182

RegeringenGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Sverige1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-10-01

Fair Finance Guide International Methodology & Swedish bank policy scores 2015

Fair Finance GuideCorporate Social Responsibility (CSR), Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-03-19

Healthier Procurement

- Improvements to working conditions for surgical instrument manufacture in Pakistan

British Medical Association, Swedwatch, The Medical Fair and Ethical Trade GroupMänskliga rättigheter, Pakistan, Rättvis handel, Sjukvård, Storbritannien, Sverige2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-12-01

Svensk biståndspolitik i ett internationellt perspektiv

- Perspectives No. 18

Göteborgs UniversitetBilateralt samarbete, EU, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, OECD, Politik för global utveckling (PGU), Sverige, Volym10) Perspectives

Evenemang om Sverige (51 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-05-16 Agenda 2030 – där står vi idag I september har det gått tre år sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater. Vi står inte längre i startgroparna, men hur långt har vi kommit? Vad är på gång framöver? Och hur bidrar [...] Concord, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sverige, Utvärdering
2018-02-13 The politics of the results agenda: What can we learn from development cooperation history in Sweden and the UK? “The results agenda has been (and arguably still is) influential on how development assistance is governed, implemented and communicated. Sweden and the UK share many similarites in this regard, and as a complement to Sidas [...] EBA "Bad governance", "Good governance", Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Governance, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Storbritannien, Sverige
2017-12-08 Mänskliga rättigheter i agenda 2030 Hur integreras mänskliga rättigheter i Agenda 2030 och vilka utmaningar finns för Sverige? Sverige har en tradition av ett starkt ledarskap vad gäller mänskliga rättigheter och beskrivs som ett av de länder i världen som har [...] Svenska FN-Förbundet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-11-30 Financing the UN Funds and Programmes: is Sweden being taken for a ride? The EBA engaged two well-known experts on the UN, Thomas Weiss and Stephen F. Browne to inquire further into the quality of earmarked funding and the implications the new funding patterns have had on the [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Sverige, Utvärdering
2017-11-10 Grannskapspolitik och utvidgning – Vad händer i EU just nu? Migration, institutionsbyggande, handel och mänskliga rättigheter ligger alla högt på den politiska agendan i EU:s grannskapspolitik. Men förutsättningarna och förhållandena skiljer sig förstås åt beroende på mot vilket land EU blickar. Hur samarbetar EU med [...] EU-kommissionens representation i Sverige EU, Sverige, Turkiet
2017-10-23 Parisavtalet, Klimatlagen – och sen då? Debatt med miljöpolitiska talespersoner från samtliga riksdagspartier Var finns debatten om innebörden av den svenska klimatlagen? Allmänheten kan lätt få intrycket att klimatfrågan är löst. Inget kan vara mera felaktigt menar initiativtagarna till Klimatriksdag 2018.  År 2016 ökade de svenska utsläppen igen. Forskarna [...] Fores, Klimatriksdagen Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik, Sverige
2017-09-05 När demokratin dör: Vad kan Sverige och EU göra för Turkiet? Utrikespolitiska institutet (UI) och Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet bjuder in till ett seminarium om det hårdnade läget i Turkiet, och vad Sverige och EU kan göra. Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och hans [...] Institutet för Turkietstudier, Utrikespolitiska Institutet Demokrati, EU, Sverige, Turkiet
2017-08-25 Stockholm Act-Vem i hela världen kan vi lita på? Vår nordiska välfärdsmodell är respekterat för att genom social trygghet skapat tillit till ett rättvist och öppet samhälle som genererat snabb ekonomisk utveckling. Idag står Sverige liksom resten av världen inför stora vägval för att klara [...] Global Utmaning Fossilfri energi, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sverige
2017-07-04 Unga i klyftan mellan stad och land – utmaningar i Sverige och Afrika I Sverige, och i Afrika, stiger medelåldern bland bönder och landsbygdsföretagare. Samtidigt talas om en biobaserad ekonomi som ska ge mer mat och hållbara byggnadsmaterial och textilier. Råvarorna måste komma från landsbygden, så hur får [...] Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Afrika, Barn och unga, Jordbruk, Sverige
2017-07-04 En handlingsplan för Agenda 2030 – i riktning mot en hållbar välfärd Agenda 2030-delegationen presenterar tillsammans med regeringen sitt förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Hur ser vägen mot en hållbar välfärd ut och vad krävs av regeringen för att vi ska lyckas nå [...] Agenda 2030-delegationen Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige
2017-07-06 Agenda 2030 – Why wait? 2022 – Sustainability Halfway Agenda 2030 is a tremendous opportunity to create sustainable societies in our lifetime. Sweden is in the lead and we can come far already by 2022 – Halfway to 2030 and 50 years since the [...] Globträdet, Hållbar Utveckling Sverige AB, Max Hamburgare, SignTrace AB, Stockholms Läns FN-distrikt Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige
2017-07-03 Självbild eller verklighet – ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030 Det är två år in i genomförandet av Agenda 2030 och de flesta politiker ställer upp på agendans vision. Nu är det dags att konkretisera agendan och se till att Agenda 2030 och de globala [...] Concord, Forum Syd, Hela Världen - Svenska kyrkans internationella arbete, Hungerprojektet, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Läkarmissionen, LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, Raoul Wallenberg Institute, RFSU, Svenska missionsrådet (SMR), Sveriges Kristna Råd, Union to union, Vi-skogen, We Effect Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sverige
2017-07-03 Bör Sverige följa andra länders exempel och lagstifta mot organturism till bl.a. Kina? De senaste bevisen från 2016 säger att 60 000 – 100 000 transplantationer görs på kinesiska statliga sjukhus årligen utan att det redovisas varifrån organen kommer. Det är också klarlagt att de flesta organen kommer [...] Epoch Times Sverige, International Society for Human Rights-Sweden, Svenska Föreningen för Falun Dafa Kina, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-07-04 Livsmedelsstrategin – går det att möta de globala utmaningarna och öka produktionen? I början av året antogs Sveriges första nationella livsmedelsstrategi. Syftet med strategin är att öka livsmedelsproduktionen i Sverige, skapa fler jobb och samtidigt bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen. Är det möjligt att åstadkomma [...] Oatly Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Sverige
2017-07-04 Desinformation hotar demokratin – vem kan man lita på? Lever vi i en post-sanning-tid? Hur möter Sverige exempel på desinformation? Hur stöds demokratisk utveckling i områden där tilliten är lägre? Hur är risken för att val påverkas, globalt och på hemmaplan? Hur stärker vi [...] FOI Totalförsvarets forskningsinstitut, Sida, Svenska Institutet (SI) Demokrati, Sverige
2017-07-04 Colombia och freden, ett steg mot hållbar utveckling? Sverige har varit en viktig partner för fred i Colombia sedan 1970-talet. Nu förbereder sig aktörer i hela landet för att genomföra fredsavtalet, arbetet ska ske utifrån hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 och [...] Svenska FN-Förbundet Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Sverige
2017-07-03 Från Arktis till Almedalen – är klimatarbetet globalt eller lokalt? Arktis smälter snabbare än någonsin. Den globala uppvärmningen bara fortsätter och klimatarbetet blir allt viktigare för framtiden. Vad måste hända och vem ska göra det? Panelsamtal “Från Arktis till Almedalen – är klimatarbetet globalt eller lokalt?”. [...] Formas Arktis, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sverige
2017-07-05 Mänskliga rättigheter under attack även i Sverige? Samtal om den oroande trenden med ett krympande utrymme för det civila samhället och försvarare av mänskliga rättigheter (MR) i världen. Hur ser det ut i Sverige? Vi ser rapporter om hot och hat, hur [...] Amnesty International Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sverige
2017-07-05 Ett år senare – konsekvenser för möjligheterna till familjeåterförening Den tillfälliga lagen har nu varit i bruk i ett av tre år. Konsekvenserna för människor på flykt och som har beviljats asyl i Sverige är stora. Familjeåterförening omöjliggörs ofta. Vi talar om betydelsen av [...] Amnesty International Asylrätt, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-07-03 Ödesval Europa – Det europeiska samarbetets framtid i ljuset av valen i UK, Frankrike och Tyskland I juni höll Storbritannien och Frankrike val med negativa tongångar kring EU som riskerar att påverka Europasamarbetet. Å andra sidan håller i september Tyskland val där Europavännen Martin Schultz verkar populär. Valanalys från länderna. Ministern [...] Partiet för Europeiska Socialdemokrater (PES) Demokrati, EU, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Tyskland
2017-06-01 50 år av ockupation – vad blir nästa steg? Israels ockupation av de palestinska territorierna har i år pågått i 50 år och tvåstatslösningen kan ses befinna sig i fara. Växande bosättningar, blockader och diskriminering både i Israel och på de ockuperade territorierna försvårar [...] ABF Stockholm, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, Palestinagrupperna i Sverige, Re:Orient, Socialdemokrater för tro och solidaritet EU, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Sverige
2017-05-30 Vägen mot ett kärnvapenförbud Seminariet syftar till att klarlägga och diskutera läget i förhandlingarna om ett kärnvapenförbud. Hur ser vägen mot ett kärnvapenförbud ut? Eva Walder, Sveriges nedrustningsambassadör, redogör för den svenska hållningen i förhandlingarna och Tarja Cronberg, ordförande för Finlands [...] ABF Stockholm, Nätverket för kärnvapennedrustning Finland, FN, Fred och säkerhet, Sverige
2017-05-09 Samtal & boklansering: Sverige ser inte ut som du tror Boken Sverige ser inte ut som du tror berättar en historia om ett land som egentligen alltid har funnits där – ett Sverige där en levande och konkurrenskraftig landsbygd och staden är varandras förutsättningar. Helena Jonsson, [...] Fores Klimat & miljö, Landsbygd, Sverige
2017-06-07 Boksamtal: Den svenska vapenexporten I december förra året släpptes boken “Den svenska vapenexporten” i ett samarbete mellan Leopard förlag och Svenska Freds. Kom och lyssna på ett samtal mellan redaktör Olav Fumarola Unsgaard och bokens författare Linda Åkerström. Svenska Freds och skiljedomsföreningen Civilsamhället, Fred och säkerhet, Näringsliv, Sverige, Vapenhandel
2017-04-27 Tillsammans. Samarbetet mellan Finland och Sverige – mina perspektiv Med sina tolv år på presidentposten i Finland (2000–2012) är Tarja Halonen en av det samtida Europas mest erfarna politiker inom utrikesområdet. Den 27 april kommer hon till ABF-huset i Stockholm för ett unikt samtal [...] ABF Stockholm Finland, Sverige
2017-05-22 Cirkulär ekonomi – Finland och Sverige i täten? Tankesmedjan Global Utmaning och Finlandsinstitutet bjuder in till ett seminarium om omställningen till cirkulär ekonomi. Medverkar gör bland andra Mari Pantsar, direkör Sitra, regeringens utredare Ola Alterå och Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC.  Flera studier indikerar att [...] Finlandsinstitutet, Global Utmaning Finland, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät, Sverige
2017-03-09 Sveriges säkerhetshot och internationella försvarssamarbete Seminariet kommer att ta upp frågan om vilka säkerhetshot som riktas mot Sverige och hur dessa bör bemötas. Vilken roll har svenska försvaret respektive andra insatser genom internationellt samarbete och förtroende skapande åtgärder för gemensam [...] ABF Stockholm Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Nato, Sverige
2017-03-07 Svensk-ryska civilsamhällets kontakter Seminariet syftar till att finna vägar för att förbättra samarbetet mellan svenska och ryska civilorganisationer. Det finns problem som de NGO-lagar som införts i Ryssland under President Putin och försämrat ekonomiskt stöd i Sverige till [...] ABF Stockholm, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Olof Palme International Center, Öst- och Centraleuropa sam Centralasien, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, Swedish International Liberal Centre Civilsamhället, Ryssland, Samhällsaktörer, Sverige
2017-02-21 Varmare klimat – en iskall nyhet? Hur rapporterar svenska medier om klimatförändringarna? Vem hörs mest i debatten? Vilken effekt har Trump på klimatet? Har klimatskeptikerna blivit synligare? Vad engagerar läsarna mest? För tredje året har Retriever på uppdrag av biståndsorganisationen Vi-Skogen analyserat hur svenska medier rapporterar om klimatförändringarna Retriever, Tankesmedjan Fores, Vi-skogen Klimat & miljö, Sverige
2017-02-22 Upphandling och påverkan – om fackets roll för rättvis handel Dagens globaliserade produktion öppnar upp för bättre levnadsvillkor för miljontals arbetstagare och en möjlighet att delta i den globala handeln. Det ger också konsumenter tillgång till fler och billigare produkter. Men i den globala handeln [...] Union to union Anständiga arbetsvillkor, Mänskliga rättigheter, Rättvis handel, Sverige, Upphandling
2017-02-22 Vad spelar det för roll var du bor? Sveriges stadsdelar utvecklas i motsatt riktning. Medan vissa områden tyngs av bostadsbrist och sociala problem har andra stadsdelar skenande bostadspriser. Samtidigt pågår en avfolkning i stora delar av landet. I en tid med många nyanlända [...] Fores Sverige, Urbanisering / hållbara städer
2016-11-17 Mänskliga Rättighetsdagarna: The Ruggie Principles and Economic and Social Rights The state has a responsibility to protect against violations of human rights by private actors. Does Sweden’s responsibility cover acts of Swedish companies abroad, and would such responsibility include economic and social rights, like the [...] Stockholm Center for International Law and Justice Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2016-12-07 More than half a century of Swedish Development Cooperation – a historical perspective Sweden has been officially working with development cooperation since the first government bill 1962:100 was adopted, more than half a century ago. Which where the overall goals of this original Development Cooperation Act, and how have they been [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Sida Multilateralt samarbete, Sverige
2016-10-11 Jämställdhetsminister Åsa Regnér och Flickaplattformen bjuder in till Internationella flickadagen Den 11 oktober infaller Internationella Flickadagen, en dag som instiftades av FN 2011. Flickaplattformen och jämställdhetsministern Åsa Regnér har gemensamt bjudit in högstadie- och gymnasieelever i Stockholmsområdet till ett evenemang på Fryshuset i Skärholmen. Här [...] Flickaplattformen Jämställdhet, Sverige
2016-10-05 Varför avstod Sverige kärnvapen? Varför har vissa stater skaffat kärnvapen medan andra avstått? Thomas Jonter diskuterar Sveriges kärnvapenplaner under kalla kriget baserat på sin nyligen publicerade bok ”The Key to Nuclear Restraint: The Swedish Plans to Acquire Nuclear weapons [...] ABF Stockholm, Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning Fred och säkerhet, Sverige, Vapenhandel
2016-10-05 Doing Development Differently – why aid has to change and how Too many development initiatives have limited impact. Educational curricula are developed but children do not learn. Nurses are trained but clinics lack staff. Governments adopt reforms but institutional practices remain the same and too little [...] Sida Biståndsformer, Sida, Sverige
2016-07-07 Svensk forskning om globala miljöfrågor Dagens globala miljö- och resursproblem ställer nya krav på forskningens inriktning och arbetssätt. För att möta utmaningarna i FN:s Globala hållbarhetsmål måste forskningen måste bli mer tvärvetenskaplig, internationell och välkoordinerad än tidigare. Seminariet belyser hur Sveriges [...] Future Earth, Kungl. Vetenskapsakademien, Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences (SSEESS), UN Sustainable Development Solutions Network Northern Europe Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Sverige
2016-07-07 Antibiotikan i djurhållningen – vad kan Sverige lära världen? Svensk djurhållning har lägst användning och antibiotikaresistens i världen. I fjol antog FN en resolution om åtgärder mot antibiotikaresistens. Hur kan svenska erfarenheter bidra till att göra det internationella arbetet mer effektivt? I låginkomstländer används antibiotika [...] LRF, SLU, Svenska FAO-kommittén, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) FN, Jordbruk, Sverige
2016-07-05 Agenda 2030 – Sverige ett föregångsland? Nationellt perspektiv Sverige var en framgångsrik förhandlare i den process som ledde fram till Agenda 2030. Nu finns det förhoppningar från olika aktörer att Sverige också ska vara en framgångsrik genomförare av agendan såväl nationellt som internationellt. I [...] Concord, Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, United Nations Development Program (UNDP) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige
2016-07-05 Agenda 2030 – Sverige ett föregångsland? Globalt perspektiv Den svenska regeringen och statsminister Stefan Löfven har höga ambitioner när det gäller genomförandet av Agenda 2030. Bland annat har Sverige skapat en högnivågrupp av nio stats- och regeringschefer från olika världsdelar. Hur ska Sverige genom [...] Concord, Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, United Nations Development Program (UNDP) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige
2016-07-05 Sverige, Östersjön och Baltikum – vad händer med säkerheten i vårt närområde? Säkerhetsläget runt Östersjön har försämrats. Vilka utmaningar ställs försvarsmakt och civilsamhälle inför? Hur påverkas demokratin och mänskliga rättigheter i vårt närområde? Hur resoneras det på den baltiska sidan av Östersjön och vilka åtgärder krävs för [...] FOI Totalförsvarets forskningsinstitut Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Östeuropa, Sverige
2016-07-05 Vem glömde sjöfarten i 2030 omställningen? Sjöfarten har en unik möjlighet att bidra till klimatmålen i transportsektorn. Ändå saknas sjöfarten i viktiga strategiska dokument från regeringen och myndigheterna. Potentialen av energieffektiv sjöfart tas inte till vara. På detta seminarium diskuteras tre frågor [...] 2030-sekretariatet, Sjöfartsforum Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Sverige
2016-07-05 Vart är miljö- och hållbarhetspolitiken på väg, miljöministern? Ett seminarium som sätter fokus på dagens och morgondagens politik inom miljö- och hållbarhetsområdet. Vi utreder hur de närmaste årens miljöpolitik sannolikt utvecklas och hur det påverkar samhälle och näringsliv. Medverkande:  Karolina Skog, miljöminister, (mp) Mikael Salo, chefredaktör, [...] Aktuell Hållbarhet Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sverige
2016-07-05 Finns det ett hot mot Sveriges säkerhet i flyktingkrisens spår? Fler än 160 000 människor sökte asyl i Sverige förra året – många från konflikthärdar där politiskt våld och övergrepp mot civila hör till vardagen. Finns det en risk att det politiska våldet följer med [...] Migrationsverket Flykt och migration, Fred och säkerhet, Sverige
2016-07-05 Utmaning för biogasen – hur skapas ett lönsamt kretslopp? År 2018 ska minst 50 procent av matavfallet behandlas biologiskt i syfte att producera biogas och biogödsel. Det är också nödvändigt för att kunna nå målet att ha en fossiloberoende fordonsflottan år 2030. Biogasen har [...] KPMG Biobränslen, EU, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Sverige
2016-07-05 Från ord till handling – varför är det så svårt att klara miljömålen för Östersjön och klimatet? Gapet är stort mellan politikens mål och miljötillståndet, med klimatförändring och övergödning som två allvarliga exempel. Vi presenterar forskning om hur gapen uppstår, och politiker, företag och experter diskuterar vilka åtgärder som bör vidtas. Hur [...] Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Sverige
2016-07-06 Sustainable development goals – What can Sweden learn from African experiences? In 2015 the UN adopted 17 Sustainable Development Goals after broad consultations worldwide. Within 15 years all countries in the world are expected to fulfil these goals. This implies challenges but also opportunities, which calls [...] Lunds Universitet Afrika, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige
2016-07-05 Colombia efter krigen – vad kan Sverige göra? Colombia står inför fredsavtal som kan ansluta över ett halvt sekels inbördesstrider. Många utmaningar återstår, men Colombia har också stora möjligheter. Folkligt engagemang, innovationskraft och en välutbildad arbetskraft är några av de faktorer som inom [...] Colombiagruppen, Latinamerikainstitutet Bilateralt samarbete, Colombia, Forskning och innovation, Sverige
2016-07-06 Kärnvapennedrustning genom avtal – problem och möjligheter Internationella övervakningsprogrammet för kärnvapentest beskrivs. Bakgrunden till Iran-avtalet 2015 om landets kärnenergiprogram presenteras. Sverige har lång tradition att verka för kärnvapennedrustning, men hur ser Sveriges roll ut idag? Panelen ger en uppdatering på den globala [...] Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska Läkare mot Kärnvapens Vetenskapliga Råd, Uppsala Universitet Fred och säkerhet, Sverige
2016-07-06 Kärnvapenhot mot Sverige – en realitet! Ryssland övade anfall med kärnvapen mot mål i Sverige långfredagsnatten 2013. Frågan ställs om vi ser en framväxande ny roll för kärnvapen i vårt närområde. Kort sagt, kan kärnvapen vara en de factodel av en [...] Försvarspolitisk Arena Fred och säkerhet, Ryssland, Sverige
2016-05-12 Svensk vapenexport och nedrustningspolitik Svensk vapenexport är idag dubbelt så stor som i början av 2000-talet. 2015 sålde Sverige vapen till 55 länder, både till utvecklingsländer, diktaturer och till länder i krig och konflikt. Trots att Sverige säger sig [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Handelspolitik, Sverige, Vapenhandel

Kommentarer i diskussionen om Sverige (6 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2016-12-20 Thorsten Schütte: Artikeln (en snarlik variant i Sändaren) får svar på tal här: http://www.sandaren.se/debatt/kvotflyktingar-den-obotfardiges-forhinder http://www.sandaren.se/debatt/asberg-olsson-och-sandaren-ute-och-cyklar-pa-farliga-vagar Jonas Gardell, EU och Sverige har fel fokus i flyktingfrågan
Av Rodney Åsberg m.fl., Göteborgs Posten
2016-09-29 Staffan Roselius: Viktigt att sådana här fakta kommer fram och når igenom det annars ganska deprimerande mediabruset om allt elände i världen. Bra skrivet. Jag delar din artikel på Facebook. Våga fira framgångar!
Av Robert Höglund, Biståndsdebatten.se
2016-08-22 David Nilsson, KTH: Tack Lisa för ditt bidrag till en angelägen debatt. Det stämmer att min artikel handlar om "svensk forskningspolitik i allmänhet" och inte en utvärdering av ifall forskningsbiståndet har lyckats eller misslyckats att hantera globala utmaningar. Skälet till det, är att det blir allt mer irrelevant att tala om de globala utmaningarna som något som skall lösas av bistånd och forskningsbistånd. De globala utmaningarna måste mötas av hela den svenska forskningspolitiken - och av andra politikområden! Det kan finnas goda skäl för Sveriga att finansiera uppbyggnad av forskningskapacitet både i Sverige och i låginkomstländer även i fortsättningen. Motiven och målen för detta behöver dock orienteras efter dagens karta. Insatser som förbättrar förmågorna att hantera den transformativa förändring vi står inför, och som skapar förutsättningar för global samverkan för att lösa gemensamma problem; varför ska det vara en fråga främst för biståndet? Det är en fråga för hela den svenska forsknings- och innovationsagendan, för att inte tala om miljö- och klimatpolitiken, handel mm. Varken regeringens nya biståndsplattform eller "revitaliseringen" av PGU erbjuder tyvärr några väsentligt nya tankar, eller en omorientering av större mått. Visst kan vi fortsätta som tidigare. Det skulle säkert välkomnas av den grupp isolerade forskare inom forskningsbiståndet du nämner. För att inte tala om några stora internationella forskningsorganisationer som har Sidas gunst idag. Tre organisationer (CGIAR, WHO och ISP) fick tillsammans långt över 200 miljoner kronor i forskningsbistånd förra året. Alltså nästan dubbelt så mycket som utbetalades till svenska universitet genom VRs forskningsbistånd. Men hur stor är chansen att den svenska modellen - som i stora drag utgår från en epistemologisk världskarta från 1970-talet - håller sig relevant och användbar fram till 2030? Och om vi vet så lite - vilket du själv framhåller - om de faktiska effekterna av kapacitetsuppbyggnad efter fyra årtionen, hur ska då en fortsättning eller ökning motiveras? Det minskade anslaget från statsmakterna bör tas som en allvarlig varningssignal. Det är ännu för tidigt att komma med konkreta förslag för hur forskningsbiståndet bör se ut. Däremot är det hög tid för en ordentligt debatt, och för att tänka nya tankar. Nu hoppas jag fler vill bidra i den processen. Replik: Mer forskningssamarbete – mer kapacitet
Av Lisa Román, Biståndsdebatten.se
2016-07-07 Stefan Peterson: Är sammanfattningen satir? Sustainable development goals – What can Sweden learn from African experiences?
2016-07-07 Stefan Peterson: Är sammanfattningen satir? Sustainable development goals – What can Sweden learn from African experiences?
2016-06-12 Vinod Diwan: The argument you give are same given by those who live well on Development aid. People who work for poor in the process become rich but Why poor stay poor? Aid in the past and present form is like cancer with no treatment. Resources transfer is needed but not in the form as it is done now. Bistånd lyfter människor
Av Olov Abrahamsson, NSD
Dela det här: