Vietnam

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Vietnam.

Diskussionen om Vietnam innehåller:

  • 24 debattartiklar
  • 11 dokument
  • 4 evenemang
  • 1 kommentar

Debattartiklar om Vietnam (24 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2016-10-28

Från bistånd till samarbete

Ann Linde, Aktuellt i Politiken

“Att relationen mellan Sverige och Vietnam nu går från utvecklingssamarbete till samarbete inom handel- och forskningsområdet innebär inte att vi slutar att driva på för mänskliga rättigheter och demokratiska reformer. Exempelvis finns i Vietnam en stor [...]Anständiga arbetsvillkor, Bilateralt samarbete, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Vietnam
2016-09-30

Birgitta Ohlsson: Ställ krav på regeringen i Vietnam

Birgitta Ohlsson, Dagens Industri

Även i Indonesien, världens fjärde folkrikaste land, är situationen för minoriteter svår. Militanta islamister trakasserar, hotar och misshandlar religiösa minoriteter. Lokala islamistiska lagar inskränker dessutom rättigheter för kvinnor, HBTQ-personer och religiösa minoriteter. […] Jag förutsätter [...]Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Rättvis handel, Vietnam
2014-03-05

Svårigheten att skildra lidande

Julia Björne, OmVärlden

“Samtidigt som bilder formar vår syn på omvärlden finns det en fara i att sätta för stor tilltro till att det är den enskilda bilden som påverkar oss och får oss att göra skillnad i [...]Mediabevakning, VietnamArtikeln är en replik på: "Det fula offret"
2013-10-09

Sverige måste uppdatera sin syn på internationell adoption

Tobias Hübinette, SVT Debatt

“Denna gång handlar det om att Ryssland har stoppat adoptionerna till länder som tillåter samkönade äktenskap och där Sverige ingår. Utan att på något sätt sympatisera med motivet bakom beslutet, så är det ryska adoptionsstoppet [...]Adoption, Barn och unga, Ryssland, Vietnam
2013-03-23

”Granska svenska företags affärer i korrupta länder”

Claes Sandgren, Dagens Nyheter

“Storföretagen har över lag etiska riktlinjer av god kvalitet. Men riktlinjer är en sak, genom­förandet en annan. Det visar TeliaSonera, om inte annat, som har nära nog oantastliga riktlinjer. Men saknas en intern kontroll av [...]Handelspolitik, Indonesien, Irak, Iran, Korruption, Näringsliv, Ryssland, Sydafrika, Uzbekistan, Vietnam
2012-12-28

Se världen som den är

Tiina Meri; Helsingborgs Dagblad

“Häromdagen släppte Sida sin årliga SCB-undersökning om synen på bistånd och utveckling bland svenskar. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka är nöjd över att fler känner till att utvecklingen i världen går framåt och att stora [...]Bangladesh, Biståndets målsättning, Centralafrikanska republiken, Resultat, Sida, Tanzania, Vietnam
2012-06-13

Bistånd som hävstång

Jan Rudengren mfl; OmVärlden

“Vi menar därför att ett fortsatt bistånd till Vietnam för stöd till reformarbetet och civila samhället inklusive korruptionsbekämpning kan bli betydelsefullt, om än på sikt, bland annat för att förekomma sociala och politiska sammanbrott av [...]Civilsamhället, Resultat, Utvärdering, VietnamI artikeln hänvisas till dokumentet: "Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden"
2012-06-11

Våra studenter är den ljusnande framtiden

Gunilla Carlsson mfl; Smålandsposten

“Vår värld förbättras och utvecklingen är dramatisk. För att nämna bara några exempel: i dag kan 80 procent av alla ungdomar i Tanzania läsa, sedan 1970 har medellivslängden i Vietnam ökat från 48 år till 75 [...]Bangladesh, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Klimat & miljö, Kvinnor, Tanzania, Utbildning, Vietnam
2012-04-04

Biståndets ljusa sida

Expressen

“Rapportförfattarna konstaterar att Sverige, allt sammantaget, uppnådde “enormt mycket pang för pengarna”, vilket har “förbättrat hälsan, utbildningen och den allmänna mänskliga utvecklingsnivån för miljoner vietnamesiska medborgare”. Sådant behöver sägas, eftersom det oftast talas om bistånd som något [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Resultat, Utvärdering, Vietnam
2012-04-03

Bai Bang – bistånd som gett resultat

Svante Säwén, Dagbladet

“Men problemen blev större än befarat. Jag har personligen mötts av vittnesmål från en besviken skogsexpert som farit ner med de allra bästa föresatser. Desto roligare att konstatera att det försenade projektet för en kostnad av [...]Hälsa, Resultat, Sida, Utbildning, Utvärdering, VietnamI artikeln hänvisas till dokumentet: "Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden"
2012-01-20

Rosling fel om biståndet

Pär Krause, Realekonomi

REPLIK ” Nyckeln till minskad fattigdom och därmed bättre hälsa bland människorna är högre ekonomisk tillväxt. Rosling har själv visat på en mycket stark korrelation mellan spädbarnadödligheten i ett land och samma lands ekonomiskt välstånd, mätt som BNP [...]Forskning och innovation, Hälsa, Resultat, VietnamArtikeln är en replik på: "Läs på! Världen har förändrats"
2011-12-23

Bistånd – till vilken nytta?

Peter Kadhammar, Aftonbladet

“Man kan som Kent Härstedt ­säga att biståndet kanske motverkat en ännu sämre utveckling. Men det är lika rimligt att fråga om inte ­biståndet har hindrat länderna från att utvecklas. Om vi verk­ligen bekymrar oss om [...]Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Etiopien, Handelspolitik, Kina, Malaysia, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Resultat, Sydkorea, Vietnam
2011-05-05

Bildt, ta den utsträckta handen!

Karin Alfredsson m.fl; Svenska Dagbladet

“Utan en ambassad i Vietnam skulle vi inte heller kunna fortsätta att driva en aktiv politik och dialog för ett långsiktigt främjande av mänskliga rättigheter och demokrati. Relationer bör fördjupas, inte bortprioriteras. […] Det bästa [...]Ambassader, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, VietnamI artikeln hänvisas till "Strategiskt dårskap när populister beslutar (Carl Bildt - 5/1 2011 - Svenska Dagbladet)"
2011-04-11

Poverty Reduction and Economic Structure

Channing Arndt, Andres Garcia mfl; NAI-Forum

“Moçambique och Vietnam är intressanta fallstudier att jämföra med tanke på derasjämnstarka tillväxt under det senaste decenniet, deras liknande sektorsvisasammansättning av ekonomisk tillväxt, och ändå är deras vitt skilda framgångar i att minska fattigdomen.” Moçambique, NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering, Vietnam
2011-02-22

Växjö och Vietnam

Martin Tunström, Smålandsposten

“När Sida koncentrerar sina resurser, när den svenska staten växlar ner engagemanget i Vietnam skruvar kommuner – Växjö är inte den enda – upp ambitionerna och deltar i allt fler samarbeten. […] När traditionellt bistånd [...]Kommunbistånd, Landfokusering, Partipolitik, SADEV, Sida, Utvärdering, Vietnam
2011-01-27

Agera efter din känsla, Bildt

Désirèe Pethrus, Dagens Nyheter

“Ambassaden i Vietnam kostar enligt uppgift cirka 9 miljoner att driva. Samtidigt har vi ett handelsutbyte på 3,5 miljarder kronor! […] Vårt grannland Danmark expanderar nu istället sin ambassad och ställer om från bistånd till [...]Ambassader, Handelspolitik, Partipolitik, Vietnam
2011-01-05

Strategiskt dårskap när populister beslutar

Carl Bildt, Svenska Dagbladet

“Även om jag nu tvingas bromsa och skära ner på mycket annat – också det beklagligt – går det dessvärre inte att klara en neddragning av denna omfattning utan att också avveckla ambassader.” Ambassader, Partipolitik, VietnamArtikeln är en replik på: "Sverige tappar viktigt inflytande"
2011-01-04

Sverige tappar viktigt inflytande

Mattias Larsson m.fl; Svenska Dagbladet

“Nu när Sveriges årliga handel med Vietnam är mer tio gånger större än biståndet vill regeringen lägga ned ambassaden! Varför?” Ambassader, Bilateralt samarbete, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Vietnam
2010-06-29

The Rise of China and India in Africa

Fantu Cheru, NAI-Forum

“Förutom Kina och Indien har andra tillväxtekonomier som Brasilien, Sydkorea, Malaysia och Vietnam, Turkiet, Iran blivit alltmer aktiva i alltfler afrikanska länder, en tydlig indikation på att nord-syd-relationer ersättss av syd-öst-relationer, även Afrika-syd-öst-relationer, med djupgående konsekvenser för Afrikas utveckling. Detta är huvudsakligen goda nyheter för Afrika” Afrika, Indien, Iran, Kina, Malaysia, NAI-Forum (engelska), Sydkorea, Turkiet, Vietnam
2009-11-28

”Skrota kommunbiståndet”

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Folkpartiet liberalernas biståndspolitik är tydlig: varje skattekrona i svenskt bistånd ska göra nytta. Inte en krona ska gå till diktaturledare. Folkpartiet är kritiskt till att kommuner och landsting ägnar sig åt biståndsverksamhet.” Kina, Kommunbistånd, Partipolitik, Vietnam
2008-11-17

Fyra företrädare för adoptionsorganisationer: Sverige sviker Vietnams barn

Carin Kumlin Fremling, Thomas Lindqvist, Eva Jonasson-Melin, Jan Göransson; SVT Debatt

“Men det finns ett generellt förbud för adoptionsorganisationer att bedriva bistånd parallellt med adoptionsarbete i utlandet, vilket i verkligheten hindrar organisationerna att kunna bidra till en förbättrad verksamhet.” Barn och unga, Vietnam
2007-08-19

Regeringen stöder diktaturer

BIRGITTA OHLSSON, Svenska Dagbladet

“På vilket sätt har det blivit fler fria val, färre brutala dödsstraff, mer respekt för mänskliga rättigheter eller mindre tortyr genom att mångmiljonbelopp av svenska skattekronor pumpats in och fortfarande görs bilateralt till kommunistiska enpartidiktaturer som [...]Diktaturer, Korruption, Laos, Partipolitik, Vietnam
2005-04-25

Långsam förändring mot demokrati

Lars Herrström, Norrköpings Tidningar

“Man kan undra om denna demokratiutveckling skulle bromsas upp om inget bistånd skulle slussas in till dessa organisationer/samhällen, men det är det tyvärr omöjligt att svara på, även om det verkar så att biståndet har [...]Demokrati, Kambodja, Laos, Mänskliga rättigheter, Resultat, Vietnam
2005-01-11

Hjälp kan också skada

Dan Wilhelmsson, Svenska Dagbladet

“För oss som arbetat i många år med utvecklingsfrågor i södra Asien, speciellt sådana som har samband med naturresurser och miljön i kustområden, finns flera farhågor. Risken finns att många misstag kommer att göras då behoven av [...]Indien, Indonesien, Kina, Sri Lanka, Thailand, Tsunami-katastrofen 2004, Vietnam, Villkorat bistånd

Dokument om Vietnam (11 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-01-30

Suffering in silence

- The 10 most under-reported humanitarian crises of 2017

Care InternationalBurundi, Centralafrikanska republiken, Eritrea, Kongo, Mali, Mediabevakning, Nordkorea, Peru, Sudan, Tchad, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-13

Going with the flow or swimming against the current? Interplay of formal rules, informal norms and NGO advocacy strategies

- Dissertation brief series 2016:01

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Civilsamhället, Hållbar utveckling, Kambodja, Klimat & miljö, Laos, Thailand, Vietnam11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-01-13

Path dependent possibilities of transformation

- Agricultural change and economic development in north and south Vietnam

- Development Dissertation Brief 2016:03

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Jordbruk, Landsbygd, Vietnam11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-01-13

Path dependent possibilities of transformation

- Agricultural change and economic development in North and South Vietnam

- Development Dissertation Briefs 2016:03

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Jordbruk, Vietnam11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2012-11-01

Characteristics of the Vietnamese business environment

- Evidence from a SME survey in 2011

Central Institute for Economic Management (CIEM)Näringsliv, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden

SidaResultat, Sida, Utvärdering, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden

- Sida Evaluation 2012:2

SidaResultat, Utvärdering, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-08-01

Implications of Climate change for Economic Growth and Development in Vietnam

Central Institute for Economic Management (CIEM)Klimat & miljö, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-20

Support for Democracy and Human Rights – Cambodia & Vietnam

SadevDemokrati, Kambodja, Mänskliga rättigheter, Vietnam8) Sadev
2004-01-01

Mountain Rural Development, Vietnam

- ntegration of biodiversity aspects in development cooperation – a case study

SidaJordbruk, Klimat & miljö, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-03-01

Links Between Development Assistance and Donor Country Exports

- the Case of Sweden

- Ds 1994:58

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)Handelspolitik, Kina, Sida, Tanzania, Tunisien, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Vietnam6) SASDA rapporter 1993 – 1995

Evenemang om Vietnam (4 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2017-12-04 Demokratins villkor i Vietnam och Thailand Inledningen av vad som kallats ’Asiens århundrade’ har kantats av massiva proteströrelser i snart sagt de flesta Öst- Syd- och Sydöstasiatiska länder. Vietnam är inte något undantag i detta avseende. Protester i Vietnam har bl [...] ABF Stockholm Demokrati, Vietnam
2017-10-17 Bai Bang – utveckling av en hel region Samhällsvetaren Bo Ohlsson har arbetat internationellt sedan 1970-talet med skogsbruk. Han har erfarenhet av Bai Bang och har arbetat med projekt i landet sedan 1984 inriktat på bondebaserat skogsbruk. 2009 diskuterade man hur skogsmark hade [...] ABF Stockholm Jordbruk, Laos, Vietnam
2017-05-30 Vietnams roll i Sydkinesiska havet. Avtalet mellan Vietnam och Exxon Mobil tecknades just som Tillerson uttalade i kongressen att USA skulle kunna förhindra Kina att skapa provisioner på de konstgjorda öar som byggts upp runt Spratlyöarna belägna i Sydkinesiska havet. Skulle [...] ABF Stockholm, Svenska kommittén för Vietnam Kina, Sydkinesiska havet, USA, Vietnam
2017-03-14 Äldre i världen – med fokus på Vietnam För många äldre i dagens Sverige blev kriget i Vietnam väckarklockan för internationellt och politiskt engagemang. Välkommen till ett seminarium som med bland annat internationella jämförelser av hälsa belyser utvecklingen i Vietnam och villkoren för [...] ABF Stockholm, Pensionärer Utan Gränser (PRO-Global), Svenska kommittén för Vietnam Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Vietnam

Kommentarer i diskussionen om Vietnam (1 kommentar)

DatumKommentarKommentar till
2011-01-04 Margareta: Förvånad över hur Carl Bildt kan styra utan ett uns motstånd. Alla uppgivna? Var är motståndet? Skall Carl Bildt stänga fler ambassader och själv resa runt i stället? Vad kostar hans resor förresten? Sverige tappar viktigt inflytande
Av Mattias Larsson m.fl; Svenska Dagbladet
Dela det här: