Israel

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Israel.

Diskussionen om Israel innehåller:

  • 263 debattartiklar
  • 10 dokument
  • 17 evenemang
  • 5 kommentarer

Debattartiklar om Israel (263 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-13

”Sätt press på Rwanda att lämna avtal med Israel”

Miri Stryjan, Dagens Nyheter

“Israel offentliggjorde vid årsskiftet planer på att deportera över 34 000 migranter, många av dem asylsökande, från Eritrea och Sudan. Migranterna anlände till Israel via Egypten mellan 2006-2012. I veckan skickades kallelser ut till de [...]Asylrätt, Flykt och migration, Israel, Rwanda
2017-12-19

Låt Israel och Palestina ha Jerusalem som huvudstad

Ove Bring, Dagens Nyheter

FN:s generalförsamling förespråkade redan 1947 en tvåstatslösning med Jerusalem som en gemensam internationaliserad stad. Varför driver inte Sverige med sin plats i säkerhetsrådet denna linje? I stället för att bara utbrista i ”ack och ve” [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-14

Jerusalem erkänns inte som Israels huvudstad

Anna Danielsson m.fl., Nerikes Allehanda

“Israel fortsätter att koppla greppet om Östra Jerusalem genom utbyggnad av illegala bosättningar och trakasserier mot palestinierna som bor i staden. Det som behövs nu är att omvärlden kraftfullt visar att detta inte är acceptabelt, [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-14

Bilda en ny stat av Israel/Palestina

Kent Lund, Eskilstuna-Kuriren

“Istället för en tvåstatslösning enligt FN-förslaget och det havererade Osloavtalet, borde man istället skapa en stat: Staten Abraham/Ibrahim. Detta då de religiösa grupperna i landet har en gemensam nämnare. Tron på att Abraham är den [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-13

Efter Trumps utspel om Jerusalem: Svaret är bojkott

Gunnar Olofsson, Fria Tidningen

“Det är i skrivande stund oklart om Trumps Jerusalem-utspel kommer att leda till någon ny intifada, ett nytt uppror, i Palestina, eller bara ytterligare resignation, nederlag och splittring. Men klart är att en BDS-kampanj – [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-13

SD: Sverige bör flytta ambassaden till Jerusalem

Björn Söder m.fl., Svenska Dagbladet

“USA har nu gjort det som redan är självklart och som judarna själva känt till i 3 000 år (då kung David köpte platsen som i dag är Tempelberget), nämligen att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-07

”Wallströms ensidighet skadar svensk utrikespolitik”

Ebba Busch Thor m.fl., Svenska Dagbladet

“Men vår egen utrikesminister Margot Wallström bidrar inte till förbättrade förutsättningar för fred mellan israeler och palestinier. Istället för att resonera kring Israels rättmätiga önskan att få ha sin huvudstad i Jerusalem kallar hon idén [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2017-12-07

Inte bara Israel som ställs inför problematiken att förhålla sig till barn som begår terrorbrott

Martin Blecher, Dalademokraten

“Den sorgliga verkligheten är att unga palestinier har blivit indoktrinerade att utföra allvarliga våldshandlingar av sina medier, politiker och terrororganisationer. Men för Gunnar Olofsson tycks det handla om israelisk misshandel av oskyldiga barn.” Barn och unga, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/12/05/sverige-bor-anvanda-sin-rost-i-sakerhetsradet-for-palestinas-barn/"
2017-12-05

Sverige bör använda sin röst i säkerhetsrådet för Palestinas barn

Gunnar Olofsson, Dalademokraten

“Israel har mycket att leva upp till om man på allvar vill bli respekterad i omvärlden. Sveriges regering, med sin nuvarande plats i FN;s säkerhetsråd, måste föra upp frågan på dagordningen och sätta press på [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-11-10

Svenskt bistånd går till judehat och terror

Stefan Dozzi m.fl., Expressen

“Sverige vill spela en positiv roll i fredsprocessen i Mellanöstern. Därför är det gåtfullt att man har fört en Israelfientlig politik som totalt raserat alla sådana förhoppningar. Om vårt land ska kunna spela en positiv [...]Bilateralt samarbete, Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-10-21

Dags att göra upp med felaktiga utgångspunkter

Anders Sjöberg, Världen idag

“Som kristna ska vi sträva efter att stå för en rättfärdighet och ärlighet i politiken och inte stödja en manipulativ politik – en sådan som den palestinska administrationen står för. Vi ska också ge vårt stöd [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-10-11

Sverige påstår sig vara Israels vän

Ulf Cahn, Världen Idag

“Israel har kanske världens värsta grannar medan Sverige kanske har världens bästa. Hur ser man annars på skillnaden mellan att omges av till exempel Danmark, Norge och Finland, eller av till exempel Hizbollah, Hamas, Syrien och [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten
2017-09-13

“Socialdemokraterna ser inte diktaturerna på grund av sin motvilja mot demokratin Israel.”

Gunnar Hökmark, Sydsvenskan

“Ett skäl till varför antisemitismen i Sverige har vuxit sig stark är Socialdemokraternas nonchalansnär det gäller muslimsk extremism och hoten mot Israel. Passivt ser de på hur totalitära regimer utvecklas i riktning mot nya regionala Nordkorea. [...]Demokrati, Diktaturer, Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik
2017-09-06

Lidandet tillgång för Hamas

Paul Widén, Världen idag

“Varför skulle Hamas i det läget välja att lindra lidandet i Gaza? Tack vare den västerländska journalistiken har ju långsamt döende palestinier förvandlats till Hamas mest värdefulla tillgång.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, Palestina
2017-09-04

Stoppa stödet till palestinska terrorister

Lars Adaktusson, Göteborgs-Posten

“Självklart är det angeläget och riktigt att stödja den palestinska civilbefolkningen. Självklart ska Sverige tillsammans med EU och andra internationella aktörer arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter i palestinska områden, det ligger även i Israels [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fred och säkerhet, Israel, Korruption, Palestina
2017-08-26

Ge barnen i Gaza framtidstro

Jeannette Escanilla, ETC

“Ship to Gaza kommer under 2018 att segla med en armada med båtar genom Europa. Vi kommer att lägga till i hamnar runt om i hela Europa för att sprida information om situationen i Gaza. [...]Barn och unga, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2017-08-17

Så misslyckas regeringens feministiska utrikespolitik

Caroline Rhawi m.fl, ETC

“Dock har regeringen lagt betydligt mer energi på att skapa en bild av att konkreta förbättringar av jämställdheten sker, än på att faktiskt konkret förbättra jämställdheten. Det är exempelvis inte regeringens interna könsfördelning som är [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Israel, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Partipolitik, Saudiarabien
2017-08-14

Ensidighet missgynnar både Israel och Palestina

Ulla Bab Rydbeck m.fl., Dagens Arena

“Det finns gott om sunda röster i Israel som håller klar distans till dessa ytterligheter. De verkar för ett regeringsskifte, och väl vid makten vill de (återigen) verka för en tvåstatslösning. Varför bjuds inte de in?” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2017-07-26

Skatt ska inte sponsra terror

Christian Carlsson m.fl., Dagen

“Sverige måste lägga om politiken gentemot Israel. Ett odelat Jerusalem bör vara Israels huvudstad och den svenska ambassaden borde därmed flyttas från Tel Aviv till Jerusalem, men framförallt måste Sveriges bistånd till Palestina villkoras. Utbetalningar [...]2. Bistånd, Biståndets målsättning, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-07-21

”Bottenrelationen med Israel skadlig för Sverige”

Christofer Fjellner, Svenska Dagbladet

“Det hög tid att Sverige börjar om på nytt i relationerna med Israel och behandlar landet på samma sätt som andra demokratier runt om i världen. Vi har mycket att vinna på det.” Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten
2017-06-21

”SEB:s svarta lista är ingen Israelbojkott, Adaktusson”

Anna Lindenfors, Svenska Dagbladet

“Lars Adaktusson (KD) kopplar i sin debattartikel felaktigt ihop svartlistningen med bojkott av Israel och han anklagar därför SEB för att ta ett politiskt ställningstagande. Men svartlistningen handlar inte om en bojkott av Israel. Det [...]Israel, Mänskliga rättigheter, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/15/seb-fel-ute-med-bojkott-av-israeliska-banker/"
2017-06-15

”SEB fel ute med bojkott av israeliska banker”

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Enligt SEB ska beslutet att svartlista israeliska banker inte ses som ett ställningstagande i den arabisk-israeliska konflikten. Även om detta är riktigt innebär beslutet de facto att den svenska storbanken agerar mot en israelisk närvaro [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv
2017-06-13

Femtio år av ockupation

Lena Ag m.fl., Fria Tidningen

“Det arbete för fred och mänskliga rättigheter som görs av oberoende organisationer i Israel och Palestina står idag för det kanske enda hoppet om att en fredlig lösning på konflikten ska nås. Högljutt och kraftfullt [...]Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-06-12

”En ensidig analys av läget i Mellanöstern”

Lisa Abramowicz m.fl., Svenska Dagbladet

“Det vore eftersträvansvärt med lite ny intellektuell spänst när konflikten i fråga analyseras och diskuteras. Kanske är det inte endast Israels politik som förhindrar och försvårar en fredlig lösning av konflikten. Kanske finns det också [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/10/professorer-israels-ockupation-maste-upphora/"
2017-06-12

“Absurt att göra Israel ansvarigt för den bristande jämställdheten och emancipationen i det palestinska samhället.”

Isaac Bachman, Sydsvenskan

“Alla ansträngningar som internationella biståndsorganisationer gör för att förbättra levnadsvillkoren för palestinierna på Västbanken välkomnas. Men en framgångsrik strategi måste innebära att krav också ställs på att palestinierna tar ansvar för sitt eget öde samt [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/05/se-till-att-minst-halften-av-det-langsiktiga-utvecklingsbistandet-till-palestina-kommer-kvinnor-till-del-2/"
2017-06-10

Professorer: Israels ockupation måste upphöra

Over Bring m.fl. Svenska Dagbladet

“Ockupation är ett abnormt och tillfälligt tillstånd enligt folkrätten. Det ska avslutas så snart som möjligt i den drabbade befolkningens intresse. Femtio år av ockupation betyder att regionen och palestinierna utsatts för ett israeliskt folkrättsbrott [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Palestina
2017-06-09

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred: Avsluta ockupationen!

Daniel Bergman m.fl. Dagens Arena

“Det är dock svårt att finna stöd för något annat syfte bakom ockupationens långsiktiga praktik än en succesiv annektering som cementerar den etniska diskrimineringen och negligerar den palestinska majoritetens rätt till rättssäkerhet, demokrati och självbestämmande Det [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-06-09

Solidaritet med den israeliska vänstern ger fritt Palestina

Ulla Bab Rydbeck m.fl., Dagens ETC

“Bara genom att solidarisera oss med progressiva krafter i såväl Palestina som Israel kan vi få dessa länders medborgare att välja fred före konflikt och skapa förutsättningar för en rättvis politik.” Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/01/70-ar-av-fordrivning-och-50-ar-av-ockupation-det-ar-nog-nu/"
2017-06-05

“Se till att minst hälften av det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Palestina kommer kvinnor till del.”

Annelie Rogeman, Sydsvenskan

“En bättre ekonomisk utveckling kan även påverka beslutsfattarna och i förlängningen fredsprocessen. Fler arbetstillfällen ger mer skatteintäkter, som ger fler skolor, nya vägar och bättre sociala trygghetssystem. Det ökar trycket på den palestinska statsledningen, med [...]Ekonomisk jämlikhet, Feministisk utrikespolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Kvinnor, Palestina
2017-05-19

Svenska pengar går till palestinsk terrorism

Isaac Bachman, Nyheter24

“Den svenska regeringens generösa bistånd till Palestinska myndigheten (PA) gör det möjligt för dem att öronmärka en betydande del av sin budget för terrorism – vilket har resulterat i att minst en svensk och tusentals [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-05-09

Din upprördhet är inte befogad, Blecher

Henrik Carlborg, Aftonbladet

“Religiösa argument snarare underblåser en konflikt än bidrar till dess lösning. Det är bara en lösning på folkrättslig grund som har en sportslig chans att leda till en varaktig fred. Det kräver dock att Israel verkligen [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, ReligionArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/05/03/wallstrom-kan-inte-fa-oss-slappa-jerusalem/"
2017-05-08

Pierre Schori: Jan Björklund borde lyssna på fredsvännerna

Pierre Schori, Expressen

“Nästan var tionde judisk israel bor numera på palestinsk eller omstridd mark, över 200 000 israeler i Östra Jerusalem och 400 000 på Västbanken. UNESCO-resolutionen måste ses som ett fredligt medel för att hejda nya brott [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-05-06

”Redovisa vilka löften som getts för säkerhetsrådsplatsen.”

Ebba Busch Thor m.fl., Sydsvenskan

“Det är bra att Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd. Men landets befolkning förtjänar att få veta till vilket pris det sker. Är priset att Sverige även i fortsättningen kommer att stödja bara en part i [...]Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-05-05

Wallström och S på fel sida, igen

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Det är svårt att inte betrakta Wallströms agerande kring Mellanöstern som en del i denna idétradition. När regeringen erkände Palestina som stat 2014 gav Sverige legitimitet åt en kraft som knappast är någon kraft för [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-05-03

“Wallström kan inte få oss släppa Jerusalem”

Martin Blecher, Aftonbladet

“I går röstade Sverige, som enda EU-stat av totalt elva, för tredje gången inom loppet av mindre än ett år, för en resolution som fullkomligt bortser från den speciella länken det judiska folket har till [...]EU, Frankrike, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland
2017-05-03

”Vårt mål är en kärnvapenfri värld”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Mycket står på spel, och utmaningarna är stora. Det internationella läget är spänt, och motsättningarna mellan stormakterna har ökat. Icke-spridningsfördraget är vårt viktigaste verktyg för att förhindra att fler länder skaffar kärnvapen. “ FN, Frankrike, Fred och säkerhet, Indien, Israel, Kina, Nordkorea, Pakistan, Ryssland, Storbritannien, USA
2017-04-24

Sveriges stöd till terrorn

Ulf Öfverberg, Göteborgs-Posten

“Vi kan tycka olika om den israeliska regeringens politik men det kan inte anses vara en politik för fred att ge bistånd till en regim som inte bara är patriarkal, nepotistisk och korrumperad utan också [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-02-27

Utnyttja platsen i säkerhetsrådet för att kräva att blockaden hävs

Mikael M Karlsson, ETC

“Israels säger att blockaden handlar om säkerhet. Men sjuka barn har aldrig utgjort något säkerhetshot mot Israel. FN uppskattar att området kommer vara obeboeligt år 2020 om blockaden fortsätter i sin nuvarande form. […] Blockaden fyller [...]Barn och unga, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Sjukvård, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-02-16

Sverige har skrikit så högt att Israel slutat lyssna

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“När Sverige förhåller sig till konflikten är det ofta maktanalysen som dominerar. Särskilt tydligt har detta varit under Löfvens regering. Den som står på den svagare sidan har moraliskt rätt, alltså har Wallströms politik kunnat [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Sverige
2017-02-07

Trump och Israel agerar rasistiskt

Samaa Sarsour, Expressen

“Donald Trumps orättfärdiga beslut att förbjuda personer från muslimska länder att träda in i USA baseras fullt ut på ras, etnicitet och religion. De muslimska länderna som Posner hänvisar till däremot, välkomnar visst judar förutsatt att [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Religion, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/01/blunda-inte-med-ena-ogat-nu-wallstrom-2/"
2017-02-05

”Irans regim exporterar islamistisk terrorism”

Isaac Bachman, Svenska Dagbladet

“När fria och demokratiska länder samtalar med den iranska regimen är det avgörande att förstå denna regims sanna natur. Iran utmärker sig inte bara genom fruktansvärda övergrepp mot sin befolkning, utan är även en aggressiv och [...]Fred och säkerhet, Iran, Israel, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Sverige, Syrien
2017-02-03

Stöd inte Israels ockupation, Volvo!

Anna Wester m.fl., ETC

“För att ockupationen skall upphöra och palestinierna få sin frihet, krävs att omvärlden sätter press på Israel och ställer dem till svars för brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Därför välkomnar vi FN-resolutionen, men [...]Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Palestina
2017-02-01

Blunda inte med ena ögat nu, Wallström

Barbro Posner, Expressen

“Utrikesminister Margot Wallström, du kallar Trumps beslut ”djupt beklagligt”, engagerar dig och står i för att mildra verkningarna av inreseförbudet. Tänk, nu har du världens chans, med Sverige som medlem i FN:s säkerhetsråd, att visa [...]Israel, Sverige i FN:s säkerhetsråd, USA
2017-01-26

Netanyahu och Trump leker med varandra – och elden

Thomas Hammarberg, Dagens Arena

“Netanyahu och Trump ignorerar folkrätten, vädjanden från stora delar av världssamfundet, palestiniernas mänskliga rättigheter – och faktiskt också Israels bästa. Vad de nu håller på med är inget annat än en oerhört farlig lek med [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, USA
2017-01-02

Blunda inte med ena ögat nu, Wallström

Barbro Posner, Expressen

“Utrikesminister Margot Wallström, du kallar Trumps beslut ”djupt beklagligt”, engagerar dig och står i för att mildra verkningarna av inreseförbudet. Tänk, nu har du världens chans, med Sverige som medlem i FN:s säkerhetsråd, att visa [...]Israel, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-15

Svenskt bistånd kan avlöna terrorister

Ulf Öfverberg, Expressen

“Exempelvis har PA gett en del terrordömda mer än en halv miljon kronor i lön efter terrordåden mot civila israeler. Det departement som har hand om utbetalningarna till dömda terrorister och deras familjer har den [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Feministisk utrikespolitik, Israel, Jämställdhet, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Palestina, Villkorat bistånd
2016-12-14

Ställ krav på Palestina

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Sverige, som länge har varit ett av de största givarländerna, borde kunna få ut mer av satsat kapital. Det går bara med krav. Villkorslöst bistånd leder nästan uteslutande till stagnation, som otaliga exempel ur svensk [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-12-13

”Mitt besök fördjupar relationen med Palestina”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Vi kommer att diskutera en rad frågor, som vikten av demokratisk utveckling i Palestina, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Jag kommer att ta upp det civila samhällets nyckelroll, samt vikten av att bekämpa korruption, [...]Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-12-09

Palestina firar jul i terrorns skugga

Kent Källqvist, Dagens Arena

“Israel har ockuperat Palestina sedan 1967 och bryter mot internationell rätt, FN-resolutioner och mänskliga rättigheter. Det räcker inte att återigen konstatera att Israel inte respekterar folkrätten. Omvärlden, vi, måste införa sanktioner mot Israel på samma sätt som [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Palestina
2016-12-09

Visa att du förtjänar din titel, Mr President

Anders Österberg, Aftonbladet

“Arbetarrörelsen i Sverige har under många decennier stött palestiniernas mål för ett demokratiskt, självständigt och rättssäkert Palestina, där alla invånare garanteras frihet och rättvisa. Tyvärr finns det tydliga orosmoln som hindrar en god demokratisk utveckling [...]Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Press- och yttrandefrihet
2016-12-06

Stoppa terrorstödet, Wallström

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Det är ingen tvekan om att den palestinska civilbefolkningen behöver vårt stöd, politiskt såväl som ekonomiskt. Men att svenskt bistånd konstant hamnar i fel fickor och dessutom används till att avlöna och försörja personer som [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-10-31

Sveriges moraliska röst hörs aldrig vid palestinsk terror

Isaac Bachman, Göteborgs-Posten

“Omröstningen är ännu ett exempel på Sveriges ensidiga politik när det gäller den palestinsk-israeliska konflikten. Vi hör ofta Sveriges moraliska röst när det gäller att klanka ner på Israel om mänskliga rättigheter, kritisera israeliskt självförsvar [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kultur, Palestina, Religion
2016-10-24

Fred byggs inte av rivna hus

Erik Svanberg, Upsala Nya Tidning

“Israel har fullständigt legitima säkerhetsintressen, och stora utmaningar i att möta våld och terror på ett sätt som ger skydd åt sin befolkning. Men att systematiskt kraftigt begränsa palestiniers rätt att bo och leva på 60 [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-09-27

Därför reser kvinnobåten till Gaza

Torbjörn Björlund m.fl., Upsala Nya Tidning

Det finns dock goda krafter som agerar. I dag är Women’s Boat to Gaza på väg in på den sista etappen mot Gaza, från Messina i Italien, för att försöka bryta blockaden. Båtarna har enbart kvinnlig [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to Gaza
2016-09-19

”Kvinnliga aktivister blundar för Hamas övergrepp”

Björn Brenner, Svenska Dagbladet

“Women’s Boat to Gaza vill visa solidaritet med kvinnor i konfliktområden men säger ingenting om Hamas övergrepp när det gäller de mänskliga rättigheterna som nu pågått inne på Gazaremsan i snart ett decennium. Genom den [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Palestina, Partipolitik, Ship to Gaza
2016-09-15

Systerskap som utmanar Israels illegala blockad

Paulina de los Reyes, ETC

“Det finns mycket en skulle kunna berätta om detta långsamma folkmord som pågår framför våra ögon. Om världens ledares undfallenhet och om det mediala ointresset för en katastrof som normaliserats till en konflikt mellan jämbördiga [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Palestina, Ship to Gaza
2016-09-13

Enbart kvinnor på ny båt till Gaza

Malin Björk m.fl., Göteborgs-Posten

“Israels blockad och den djupt svåra situationen i Gaza har hamnat i något av en medieskugga den senaste tiden. Men Gazas hårt prövade befolkning, liksom folket i de andra ockuperade områdena måste fortsätta att uppmärksammas. [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Palestina, Ship to Gaza
2016-09-05

Svenska partiledare behövs inte i Israel

Johannes Forssberg, Expressen

“Om det var välmenande utländska politiker som behövdes för att lösa konflikten skulle det ha blivit fred för mycket länge sedan. Det finns knappast någon annan konflikt i världen som lika många utlänningar har synpunkter [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ukraina
2016-09-03

Dåligt ledarskap hindrar fred

Olle Katz, Göteborgs-Posten

“Schreibers och mitt gemensamma mål är att skapa en rättvis fred där såväl Israels medborgare som palestinier får möjlighet att leva i trygghet och kunna bygga en varaktig fred. Ett hinder för detta, förutom bosättningarna, [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/30/hyckleri-om-fredsprocessen/"
2016-09-02

Svenska Kyrkan vilse i världen

Gunnar Hökmark, Svensk Tidskrift

“Med läpparnas bekännelse säger man sig stödja staten Israels rätt att existera, som om detta ska behöva sägas, men man tar avstånd från Israels försvar av judiska liv och av den judiska staten. Istället för [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Religion
2016-08-30

Hyckleri om fredsprocessen

David Schreiber, Göteborgs-Posten

“När Olle Katz skriver att Ebba Busch Thor (KD) och Birgitta Ohlssons (L) medverkan vid Sionistiska Federationens (WZO) möte i söndags (28/8) innebär ett ”avståndstagande från fredsprocessen” mellan Israel och Palestina gör han det utan [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/26/stod-inte-illegala-bosattare-pa-vastbanken/"
2016-08-28

”Är det för mycket begärt att högern ska stå upp för folkrätten?”

Jonas Bergström, Folkbladet

“Det brukar sägas att konflikten i Israel och Palestina är komplicerad. Men ur ett folkrättsligt perspektiv är den enkel: Israel ockuperar Palestina, det bryter mot internationell rätt. För nå fred krävs att Israel avslutar ockupationen.” Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/28/kritiken-mot-israel-ar-helt-oproportionerlig/"
2016-08-28

Kritiken mot Israel är helt oproportionerlig

Ebba Busch Thor, Expressen

“Jag deltar i Israelmanifestationen i dag för att visa stöd för det judiska folkets fri- och rättigheter och för staten Israels rätt att existera. Israels existens är hotad och landet utsätts återkommande för granat- och [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/27/ebba-busch-thor-ar-ockupationskramare/"
2016-08-27

Ebba Busch Thor är ockupationskramare

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Ebba Busch Thor kramar ockupationen, och det vet hon. Det är inte den svenska politiken i Mellanöstern som hotar en fredlig framtid. Det gör normaliseringen av den israeliska ockupationen, växande bosättningar och bristen på internationellt engagemang [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-08-26

Stöd inte illegala bosättare på Västbanken

Olle Katz, Göteborgs-Posten

“Att tala på Sionistiska Federationens möte betyder att ni tar ställning för ett ”Stor-Israel” där Palestina bit för bit införlivas med Israel, med tvång, med våld, utan respekt för äganderätt. Det innebär, som jag förstår, [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2016-08-14

När larmen tystnar

Gunnar Olofsson, Sundsvalls Tidning

“EU:s samarbetsavtal med Israel kräver ”respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer” (artikel 2) – alltså sådant som alltmer åtsidosätts av regimen. Men medan varningsklockorna borde ringa allt högre har larmen alltmer tystnat i den [...]Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-08-14

Militära duvor mot politiska hökar

Daniel Kurtzer, Dagens Nyheter

“Netanyahu framställer sig som Israels beskyddare och har tillvällat sig den aktning som försvarsledningen åtnjöt. De som vill se en förnyad fredsprocess måste nu lägga fram sin sak för allmänheten och försöka återvinna positionen som [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten
2016-06-20

Mer våld löser ingenting

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Israel skryter gärna med att landet är Mellanösterns enda demokrati, men har satt grundpelaren om alla människors likhet inför lagen ur spel. Apartheidlagarna måste bort och ockupationen upphöra. Det är enda sättet att få sluta på [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-05-11

Sverige måste våga vägra vapensamarbete med Israel

Mina Olsson m.fl., ETC

“Palestinagrupperna i Sverige, PGS, har länge protesterat mot vapensamarbetet och militärattachén och tar nu även aktivt del i den europeiska kampanj som pågår för att få till ett internationellt militärt embargo mot Israel. Redan 1982 [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik, Vapenhandel
2016-05-09

Brotten i Israel och Palestina måste upphöra

Gunnar Olofsson, Sundsvalls Tidning

“Tyvärr verkar omvärlden ha abdikerat från sina skyldigheter att lösa konflikten, och redan antydningar om att åtminstone utomrättsliga avrättningar borde utredas leder till ramaskri från inte minst svenska politiker som borde veta bättre. Denna förnekelsekultur [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-05-04

Israels strategi – att riva de hus vi byggt

Hagai El-Ad, Aftonbladet

“Så till och med i rivningsbråten av en EU finansierad lekplats kan de Palestinska barnen se en struktur och en logik – nämligen Israels strategi att med tvång få palestinsk befolkning att flytta från mark [...]EU, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-05-03

FN svartlistar ockupationsindustrin

Gunnar Olofsson, Sundsvalls Tidning

“Det är uppenbarligen så att regeringen i Sverige, och andra EU-länder, inte fullgör sina åtaganden vad gäller kontroll av ockupationsprodukter. Vi måste alltså påminna politikerna om deras skyldigheter och även försöka anmäla de företag och [...]Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Rådet för MR
2016-04-26

Margot Wallströms nya Israeltabbe

Expressen

“Sverige ska självfallet ta strid med Israel på de områden där det är befogat. Bosättningspolitiken och Israels ovilja att gå in i seriösa fredsförhandlingar bör kritiseras på såväl bredden som höjden. I ljuset av detta [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Religion, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-03-21

Sköter Israels ambassad M:s Mellanösternpolitik?

Hans Linde, Aftonbladet

“Att Israels ambassadör försvarar en person med kopplingar till bosättarrörelsen förvånar ingen. Det är Israels regering som beslutat att tillåta fler bosättningar – i tydlig strid med internationell rätt. Det är Israels regering som är [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/17/pmw-visar-en-kultur-av-hat-och-terror/"
2016-03-17

Bemöt Marcus i sakfrågan i stället

Martin Blecher, Aftonbladet

“Jag var en av de åhörare som hade nöjet att ta del av Itamar Marcus föreläsning i söndags om hur svenska skattemedel går till uppvigling och hat i de palestinska områdena. Itamar Marcus ställde den högst [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/15/m-tar-hatpropaganda-in-i-sveriges-riksdag/"
2016-03-17

PMW visar en kultur av hat och terror

Isaac Bachman, Aftonbladet

“Linde ser inget problem med att möta officiella företrädare för en terroristorganisation men kritiserar andra riksdagsledamöter för att ordna ett möte med en organisation vars enda syfte är att lyfta fram vad de palestinska ledarna [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/15/m-tar-hatpropaganda-in-i-sveriges-riksdag/"
2016-03-15

M tar hatpropaganda in i Sveriges riksdag

Hans Linde, Aftonbladet

“Men det största problemet är att den organisation som Moderaterna nu ger utrymme och legitimitet att tala i riksdagen är nära allierad med den israeliska bosättarrörelsen. Detta sker i ett läge då bosättningarna snabbt byggts ut [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2016-03-13

Nu gillar högern Israels bosättare

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Bakgrunden till den pågående propagandaoffensiven från bosättarrörelsen är EU:s krav på ursprungsmärkning av varor från ockuperad mark och tydliga ställningstagande att bosättningarna är olagliga. Att delar av svensk borgerlighet nu tar extremisternas parti är under [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten
2016-03-04

”Stoppa biståndet om inte uppviglingen upphör”

Mikael Oscarsson, Svenska Dagbladet

“I statliga skolor gör myndigheten gällande att terroristerna är hjältar och att hela Israel tillhör palestinierna. Myndigheten uppkallar gator, torg, skolor och idrottsturneringar efter kända terrorister. Därtill finansierar den palestinska myndigheten också terrorism genom att de [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-02-18

Jag bjuder Boscanin på palestinsk fika

Samaa Sarsour, Aftonbladet

“Aleksandra Boscanin anser att svenskt bistånd till Palestina borde stoppas på grund av knivattackerna. Jag skulle vilja påstå att det svenska biståndet inte är huvudproblemet snarare är grundorsaken den israeliska ockupationen och det apartheidsystem som [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-02-16

Dags för samtal om fred mellan Israel och Palestina

Ilan Cohen m.fl., Göteborgsposten

Alla vi som söker en lösning som kan garantera fred och trygghet för såväl judar, muslimer som kristna, för israeler och palestinier, buntas ihop och fördöms i ett allt högre tonläge. Vi värnar demokrati i [...]Fred och säkerhet, Israel, Palestina
2016-02-16

Bra Wallström, men dina ord ekar tomt

Aleksandra Boscanin, Aftonbladet

“I samband med att Sverige erkände Palestina antogs en femårig biståndsstrategi med kraftigt ökat stöd. Utöver humanitära bidrag är Sveriges bistånd till Palestina 1,5 miljarder kronor under den aktuella femårsperioden. Så länge Palestina visar noll [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-02-10

Pressa araberna till fred i Mellanöstern

Sven Reichman m.fl; Göteborgs-Posten

I sextio år har man försökt pressa Israel till att acceptera en tvåstatslösning. Dessa återkommande fredsprocesser har ideligen avstannat för att araberna är svurna fiender till varje tanke på ett avtal som skulle garantera Israel [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/01/29/wallstrom-har-ratt-utred-israels-svar-pa-knivattacker/"
2016-02-09

Pudla, Svenska kyrkan

Annika Borg, Barometern

“De senaste årens kyrkomöten har avslagit motion efter motion som lyft fram kristnas utsatthet i Mellanöstern. En motionär beklagar 2012 att vederbörandes återkommande förslag om att Svenska kyrkan särskilt ska uppmärksamma och öka engagemanget för [...]Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina, Religion
2016-02-08

Sverige håller inte sina löften i Palestinafrågan

Isaac Bachman, Dagens Industri

“Den 30 oktober 2014 erkände den då nyvalda svenska regeringen staten Palestina. Det hävdades att intentionen med erkännandet var att stödja tvåstatslösningen genom att göra parterna ‘mindre ojämlika’, ‘underlätta en uppgörelse’, ge ‘stöd till de moderata [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-02-06

Ambassadören blundar för de olika rättssystemen

Neve Gordon, m.fl, Svenska Dagbladet

“Till sist: genom att anklaga både utrikesminister Wallström och oss för att inte vara Israels vänner och till och med att vi stöder terrorism för att vi kritiserar Israel istället för Hamas och att vi [...]"Good governance", Demokrati, Israel, Palestina
2016-02-04

Margot Wallström har rätt om Israel

Karin Pettersson, Aftonbladet

“Den israeliske ambassadören Isaac Bachman skrev i veckan ett debattinlägg där han upprepar kritiken av Wallström, utmålar alla kritiker som ”fiender” och bestämt avvisar anklagelserna om Israel som en apartheidstat. Men en ­israelisk regering som aktivt [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-01-29

“Palmepristagare ökar polariseringen i Israel-Palestinakonflikten”

Lisa Abramowicz mfl., Göteborgs Posten

“Freden i Mellanöstern skapas inte och stärks inte av politiska ytterligheter. De av oss som önskar en fredlig utveckling och en dialog mellan palestinier och israeler ser årets Palmepris som en mycket beklaglig markering åt [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-01-29

“Wallström har rätt – utred Israels svar på knivattacker”

Ilan Cohen mfl., Göteborgs Posten

“Sverige har med Wallström som utrikesminister som första land i EU erkänt Palestina. Det stärker palestinierna i strävan mot en tvåstatslösning. Hon har även riktat kritik mot den israeliska regeringen för dess politik mot palestinierna. [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, USA
2016-01-28

“Wallströms kritik mot Israel är befogad”

Neve Gordon mfl., Svenska Dagbladet

“När utrikesminister Margot Wallström försökte rikta uppmärksamheten mot en liten aspekt av de systematiska och storskaliga brotten mot mänsk­liga rättigheter som Israel begår för att upprätthålla en ockupation utan slut – aspekten utomrättsliga avrättningar – [...]EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Utrikesdepartementet
2016-01-21

Ytterlighetsröster får Palmepris

Annika Borg, Svenska Dagbladet

“Svensk vänster och Svenska kyrkan förenas återigen mot Mellanösterns enda demokrati. Detta i en situation där Sveriges diplomatiska rykte redan är skamfilat. Det är dags att säga som det är om fixeringen vid och besattheten [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-12-17

”Gatuavrättningar” kan ha förekommit

Inger Österdahl m.fl., Aftonbladet

“Oavsett om knivattackerna utgör terrorism eller inte måste Israel skydda sin befolkning på ett sätt som står i överensstämmelse med internationell rätt. Även de som kan betecknas som terrorister har rätt att få sin sak [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2015-12-16

B’Tselem: Tala klarspråk om gatuavrättningar

Hagai El-Ad, Svenska Dagbladet

“De som står upp och motsätter sig denna politik – i Sverige eller någon annanstans – är inte fiender till Israel eller anhängare till våld. Faktum är att det enda hopp vi har för en framtid utan våld [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-12-12

Wallström vantolkas

Mose Apelblat, Upsala Nya Tidning

“Wallström är kritisk mot den israeliska regeringens politik, men hennes kritik bottnar i en uppriktig oro, som delas av många israeler, över framtiden om inte konflikten löses.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-12-10

Krav måste ställas även på Israel

Ulf Bjereld, Expressen

“Jag önskar av hela mitt hjärta att den israelisk-palestinska konflikten kunde få ett slut, där Israel och Palestina – som alla andra stater – existerar inom säkra och erkända gränser och där demokrati och mänskliga [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/09/vart-fortroende-for-wallstrom-ar-forbrukat/"
2015-12-09

Tala så att vi andra förstår, Wallström

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

“Det är som att hon inte ser att extremismen och fanatismen, hatet och antisemitismen, har sina rötter i samhällen som präglas av slutenhet, isolering och förakt för marknadsekonomi och demokrati.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-12-09

Vårt förtroende för Wallström är förbrukat

Lisa Abramowicz, m.fl, Expressen

“Margot Wallström såväl som Ulf Bjereld är fixerade vid Israel. Underliggande deras resonemang återfinns tron på att de flesta konflikter i Mellanöstern löser sig bara konflikten mellan Israel och Palestina löses. Det är en analys som [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/08/formenta-israelvanner-skadar-israels-sak/"
2015-12-08

Förmenta Israelvänner skadar Israels sak

Ulf Bjereld, Expressen

“De palestinska knivattackerna måste entydigt fördömas. Visst kunde Margot Wallström ha uttryckt sig mer exakt för att undvika missförstånd i frågan om huruvida Israel faktiskt gör sig skyldigt till utomrättsliga avrättningar. Men det är beklämmande [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2015-12-08

Freden hotas inte av Wallströms ord

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Gång på gång slår hon fast att ­Israel har rätt att försvara sig. Det är inte det bråket gäller. Det israeliska regeringsraseriet, påhejat av Netan­yahus svenska fanklubb, handlar om ­något annat. Margot Wallstöm talade nämligen [...]Israel, Palestina, Partipolitik
2015-12-07

Sveriges röst i världen. Förvirrad, inte missförstådd.

Sydsvenskan

“När Israel försvarar sig mot terror beskrivs det av utrikesminister Margot Wallström (S) i termer av “utomrättsliga avrättningar”. När Israels regering kritiserar Wallström för detta säger statsminister Stefan Löfven (S) att knivattacker på civila israeler inte [...]Israel, Palestina, Partipolitik
2015-12-07

S-elefanterna i porslinsbutiken

Expressen

“Men desto klantigare av Sverige att bjuda premiärminister Netanyahu på så många gratischanser att slå oss på fingrarna. Sverige ska aldrig tveka att ta konflikter med Israel i sak. Det finns mycket berättigad kritik att [...]Israel, Palestina, Partipolitik
2015-12-07

Israel missförstod inte alls Wallström

Mathias Sundin, Aftonbladet

“I över två månader har vi sett dagliga palestinska terrorattacker i Israel, de flesta utförda med knivar. Ett stort antal människor har dött och hundratals skadats. När Wallström har kommenterat dessa attacker har hon uttryckt sig [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-11-18

Vad har Israel med Paris att göra?

Lisa Abramowicz m.fl., Göteborgs-Posten

“Kanske har vi en utrikesminister som anser att Mellanösterns problem till stor del beror på konflikten mellan Israel och palestinierna? Är det skälet till att hon nästan tvångsmässigt drar in palestiniernas situation i en diskussion [...]Islamiska Staten (IS), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-11-18

Desperat Wallström skyller på judarna

Yair Lapid, Expressen

“Den europeiska vänstern är desperat. Den har slut på humanitära förklaringar på den islamistiska extremismens mordiska terrorism. I utrikesminister Wallströms upplysta värld kan ingen koppling göras mellan religionen islam och våldsam terrorism eftersom en sådan [...]Islamiska Staten (IS), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-11-18

Wallström använder diktatorers retorik

Sofia Damm, Expressen

“Att Wallström och Lövin väljer att se terrorismen som en spik för att kunna använda sina hammare kan inte ses som endast blundrar. Snarare ger de en bild av vilken föreställningsvärld den nuvarande svenska regeringen [...]Islamiska Staten (IS), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-11-18

Svensk utrikespolitik skäms av antisemitism

Michael B. Oren, Aftonbladet

“Istället för att spela en konstruktiv roll, genom att hjälpa palestinierna att bygga hållbara institutioner och uppmuntra dem att återuppta fredssamtalen, och istället för att visa Israel att europeisk antisemitism hör hemma i det förflutna, [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-08-07

Sluta fördöma Israel

Isaac Bachman, UNT

Den nyligen antagna FN-rapporten om Gazakonflikten 2014 anklagar både den israeliska armén och ”palestinska styrkor” för påstådda krigsförbrytelser. Rapporten ignorerar helt och hållet att Israel gjorde sitt yttersta för att minimera antalet civila dödsoffer på [...]FN, Israel
2015-07-15

“Diplomatins seger över Irans kärnvapen. Och vi kan känna lättnad.”

Sydsvenska Dagbladet

“En sak är påskyndaren och den skarpaste kritikern överens om – avtalet med Iran är historiskt. Där slutar samsynen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kallar avtalet ett historiskt misstag medan EU:s utrikeschef Federica Mogherini ser uppgörelsen [...]EU, Fred och säkerhet, Iran, Israel, Kina, Ryssland, Syrien, USA
2015-07-15

“En global framgång”

Mats Wiklund, Uppsala Nya tidning

“Det är alltså inte en överdrift att kalla avtalet som slöts i går mellan Iran och 5+1-gruppen, de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och Tyskland, för en global framgång. Risken att Iran skulle utveckla kärnvapen [...]FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Iran, Israel, Mellanöstern, USA
2015-07-15

“Stor framgång för diplomatin”

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“De hårda ekonomiska sanktionerna mot landet som gällt i snart tio år ska upphävas. I utbyte får FN och IAEA insyn i det hårt bantade iranska atomprogrammet, allt för att hindra landet från att skaffa [...]Iran, Israel, Mänskliga rättigheter, USA
2015-07-14

“Avtal mot alla odds”

Dagens Nyheter

“Det centrala kravet från omvärlden har tillgodosetts: Iran accepterar inspektioner även vid sina militära installationer. Landets möjlighet att utveckla kärnvapen begränsas. I utbyte lindras sanktionerna gradvis. Avtalet gäller de kommande tio till femton åren.” Fred och säkerhet, Iran, Israel, Mellanöstern, Saudiarabien, Syrien, USA
2015-06-25

Blockaden mot Gaza är en provokation

Dror Feiler, Staffan Granér, SVT

Ulf Öfverberg från Samfundet Sverige-Israel skriver i sin replik på SVT Opinion att Ship to Gaza ”lägger hela ansvaret på Israel för den rådande situationen”. Det vi säger är att det är Israels och Egyptens blockad, [...]EU, FN, IMF (Internationella valutafonden), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Världsbanken
2015-06-15

”Vi seglar för Gazas civilbefolkning”

Dror Feiler m.fl., Svt Opinion

“Våra kritiker vill gärna avfärda våra aktioner som medialajippon. Men den rättslöshet och den brutalitet som det palestinska folket lever under, och som våra aktioner belyser för världens medier är inget spektakel. Den är verklighet [...]Barn och unga, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2015-06-09

Ship to Gaza är bara ett medialt upptåg

Lars Adaktusson, Expressen

“Efter den katastrofala Ship to Gaza-aktionen 2010, som slutade med nio dödsoffer, utvärderades det som skett av en oberoende FN-utredning. Slutsatsen i den så kallade Palmer-rapporten blev att Israels sjöblockad av Gaza har folkrättsligt stöd, att [...]FN, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-06-05

Coops Israelbojkott drabbar judiska folket

Mathias Sundin, Expressen

“För att handla med Israel behöver man inte dela den israeliska regeringens åsikter, man tar inte ställning i konflikt Israel-Palestina och har Coop eller andra åsikter i dessa frågor står det er fritt att säga [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv, Palestina
2015-05-25

Rapport om det allvarliga läget i Gaza

Västerbottens-Kuriren

“Den ekonomiska statistiken ger en bild av Gazas svåra belägenhet. Men verkligheten är grymmare än siffrorna. Det mänskliga lidandet, däribland barnens trauma, framgår inte av siffrorna. Det framhåller också folk på Världsbanken som nu vädjar [...]Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Världsbanken
2015-05-04

Öka trycket på Hamas

Dagens Nyheter

Det är för tidigt, och alldeles för optimistiskt, att tro att en demokratirörelse skulle kunna rubba Hamas makt över Gaza och luckra upp de totalitära och korrupta strukturerna inom hela den palestinska maktsfären. Men om [...]Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik
2015-03-20

Margot Wallström bränner alla broar

Daniel Schatz, Expressen

Statsministern bör snarast lägga om Mellanösternpolitiken. Dess målsättning bör vara att främja fred, stabilitet, demokrati och respekt för universella mänskliga rättigheter i en region som präglas av diktatur, förtryck, krig och internationell terrorism, liksom den [...]Israel, Palestina, Partipolitik
2015-03-18

Wallströms kris kan förvärras

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

Nu överväger Israel att ytterligare visa sitt missnöje med Sveriges utrikespolitik. Enligt uppgift diskuterar man om man på något sätt kan markera mot den svenska förvaltning som är verksam i Israel men som främst arbetar gentemot palestinierna. [...]Handelspolitik, Israel, Palestina, Saudiarabien
2015-03-11

“Man kan inte lita på Sverige”

Lars Beckman, Svt Opinion

Nu har vi hamnat i den märkliga situationen att såväl Israel som Arabländerna kan förena sig i en ståndpunkt; Man kan inte lita på Sverige och på våra långsiktiga relationer. Det är viktigt att Sverige har [...]Handelspolitik, Israel, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: ""Täpp till kryphål för skamlig vapenexport""
2015-02-23

Kritisera Israel är inte antisemitism

Jonatan Stanczak, Göteborgsposten

EU har under de senaste åren försökt genomföra försiktiga påtryckningar på Israel, framför allt i form av diskussioner kring ekonomiska sanktioner mot de israeliska illegala bosättningarna på ockuperad palestinsk mark. Israel har på sedvanligt maner [...]EU, Israel, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "EU-bistånd ska inte gå till antisemiter"
2015-02-17

EU-bistånd ska inte gå till antisemiter

Lars Adaktusson, Göteborgsposten

Tydliga riktlinjer för biståndet måste till för att hindra att pengar hamnar hos antisemitiska och våldsbejakande grupper. Att inte på allvar lyfta fram detta problem och ställa krav på förändring är att svika dem som [...]EU, Israel
2015-01-11

Erkännande ett viktigt steg

Erik Lysén och Bo Forsberg, Värmlands Folkblad

“En palestinsk stat öppnar för möjligheter att ställa krav på den palestinska sidan. Palestinska brott mot folkrätten, inte minst Hamas återkommande stöd för raketattacker och andra typer av attentat mot israeliska civila, undergräver fredsprocessen” EU, Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-11-28

Gazas fängelseväggar når ända till Sverige

Peter Weiderud m.fl., Expressen

“I måndags uppmärksammade medierna vår medlem som nekades inresa i Israel, fråntogs sina personliga tillhörigheter och frihetsberövades i nära tre dygn, för att sedan sättas på ett direktflyg tillbaka till Sverige. Av inga andra skäl [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-11-27

Fredskrav ett måste för erkännande av Palestina

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

“Freden hotas alltid av både våldets krafter och mänsklig godtrogenhet. När Europaparlamentet i går debatterade konflikten mellan Israel och Palestina vill många här, liksom i Sverige, gärna tro att erkänner man bara Palestina, utan några krav [...]EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-11-13

Ett viktigt steg för fredsprocessen

Erik Lysén m. fl., Sundsvalls Tidning

“Den svenska regeringens erkännande av en palestinsk stat är ett viktigt steg och kan fungera som en injektion i den avstannade fredsprocessen och främja respekten för de mänskliga rättigheterna hos alla parter i konflikten.(…) Sommarens krig [...]EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-10-31

Modigt och viktigt att välkomna Palestina

Daniel Swedin, Aftonbladet

En internationellt erkänd ­palestinsk stat vid Israels gränser är det första steget mot förhållanden som är mer jämlika. Endast då kommer Israel och Palestina på allvar kunna börja förhandla om gränser, mark, ­Jerusalem, ekonomi, flyktingar, [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-31

Erkänt principlösa boliner

Dagens Nyhteter

Wallström säger sig hoppas att fler EU-länder ska följa Sverige. Inte ens de nordiska grannarna verkar göra det. Och hon om någon borde ägna EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik en tanke. Det går att hävda att [...]Demokrati, EU, Israel, Palestina
2014-10-28

Erkännande kan bana väg för fred

Avraham Burg, Svenska Dagbladet

“Det finns definitivt unilaterala element i den israelisk-palestinska konflikten, men sanningen är att de flesta av dem kan tillskrivas Israel. Att säga något annat är att förtränga verkligheten. Palestinier lever sedan 50 år under israelisk [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-24

”Folkrättslig täckmantel för erkännande av Palestina”

Mose Apelblat, Dagens Nyheter

I sin iver att tillhandahålla en folkrättslig täckmantel för ett i grunden politiskt beslut glömmer professorerna att regeringsförklaringen faktiskt anger att en tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens. FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, PalestinaArtikeln är en replik på: "Ett erkännande av Palestina har stöd av vår tids folkrätt"
2014-10-23

Malm begår tankefel om Palestina

Markus Göransson, Svenska Dagbladet

Att hela 84 av de 134 länder som har erkänt Palestina även har erkänt Israel ägnar dock Malm mindre uppmärksamhet åt. Till denna stora skara av länder hör bland annat Island, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, Georgien, Argentina [...]Diktaturer, Israel, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sverige hamnar i diktaturers sällskap"
2014-10-22

Sverige hamnar i diktaturers sällskap

Fredrik Malm, Svenska Dagbladet

Av de 127 stater som återstår på listan över erkännande av Palestina så har endast 77 av dem också erkänt staten Israel, trots att Israel utropades 1948 och har varit en integrerad del av världssamfundet i [...]Diktaturer, Israel, Palestina, Partipolitik
2014-10-20

Ett erkännande av Palestina har stöd av vår tids folkrätt

Dagens nyheter, Ove Bring m.fl.

“Ett erkännande är en politisk handling men med folkrättsliga konsekvenser. En stat har rätt att erkänna en ny stat, om inte detta erkännande strider mot någon annan stats rätt; ett grundlöst erkännande kan innebära ett [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-10-15

Är det fred de vill ha?

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Sverige kan återigen gå före, som landet gjorde i kampen mot apartheid i Sydafrika på 1980-talet. Förhoppningsvis kommer fler EU-länder att erkänna Palestina och därmed öka trycket på Israel.” FN, Israel, Palestina
2014-10-13

”Gazabiståndet riskerar bli ett spel för galleriet”

Magnus Walan, Svt-Opinion

Att utlova nytt bistånd till återuppbyggnad av tidigare biståndsprojekt som förstörts bland annat genom en krigföring som strider mot krigets lagar är inte rimligt. Biståndsgivare som Sverige borde kräva skadestånd av Israel. Det är inte tillåtet [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-10

Fel att erkänna Palestina i dag

Julia Kronlid m.fl. Göteborgsposten

Vårt viktigaste mål är i stället att skapa en varaktig fred för båda parter. För att en sådan lösning alls ska vara möjlig att uppnå krävs förhandlingar där både palestinier och israeler tvingas till uppoffringar [...]Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-10-08

Sverige ska erkänna Palestina

Yuri Silva, Uppsala Nya Tidning

Situationen mellan parterna blir inte bättre av att Israel fortsätter med byggandet av illegala bosättningar på ockuperad mark på Västbanken. Israels aggressiva ockupationspolitik bidrar till mera extremism. Om inte Sverige står upp för de mänskliga [...]Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-10-07

Utrikes- politik är att vilja

Sydsvenskan

Det är inte otänkbart att Sverige kan spela en roll. Sätta stenen i rullning. Bidra till att tyngre länder – kanske Storbritannien, Frankrike, där frågan också diskuteras – så småningom erkänner Palestina. Idag gör Israel alldeles [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-07

Ett erkänt Palestina behöver vårt stöd

Ingvar Persson, Aftonbladet

När den palestinska myndigheten för två år sedan ansökte om medlemskap i FN valde de att med diplomatiska medel försöka bryta det dödläge som råder. Med tanke på alternativen är det en metod som är värd [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-10-07

Fel erkänna Palestina utan att ställa villkor

Jan Björklund och Birgitta Ohlsson, Aftonbladet

Detta leder till att Sverige bör villkora sitt erkännande med hänsyn till målet om tvåstatslösning. Det bör finnas en regering som utövar effektiv kontroll över både Gaza och Västbanken, inklusive central kontroll och ansvar över [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-09-27

Två folk i en stat kan vara vägen till fredlig lösning

Torbjörn Tännsjö, Dagens Nyheter

“Vi håller tummarna för att freden i Gaza blir bestående. Parterna beslöt häromdagen att diskussioner om en lösning ska återupptas i oktober i Kairo. Förhoppningsvis leder de till resultat. Men hur det än går med [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-09-19

Kall fred slår krig

Mats Skogskär, Sydsvenskan

“En överenskommelse har nu träffats mellan Israel och den palestinska myndigheten som ska göra det möjligt att börja bygga upp det krigshärjade Gaza på nytt.(…) I FN-högkvarteret befarar diplomater, enligt nyhetsbyrån AFP, att parterna inte [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-09-16

Häv blockaden mot Gaza

Mikael M. Karlsson m.fl., Borås Tidning

“Även om bomberna nu tillfälligt har tystnat så får vår solidaritet inte göra det. Sveriges regering borde ställa hårdare krav på Israel, men vi kan inte vänta på det: vi som medmänniskor kan göra vad [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-08-30

Växande radikal islamism splittrar Mellanöstern

Isaac Bachman, Göteborgs-Posten

“Den arabiska våren har lett till att tre av regionens huvudsakliga motsättningar, vilka även kan förklara den nuvarande konflikten mellan Israel och Hamas, har ökat. Dessa är frammarschen av politisk och radikal islamism, återupplivandet av [...]Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kultur, Mänskliga rättigheter, Palestina, Religion
2014-08-25

Hjälp barnen i Gaza

Jeannette Escanilla

“Enligt chefen för Unicefs kontor i Gaza finns det ingen familj som inte drabbats av en direkt förlust i våldsamheterna. Unicef beräknar också att ca 373 000 barn har drabbats av traumatiska upplevelser som direkt [...]Israel, Palestina
2014-08-17

Sverige bör ställa högre krav på Israel

Anders Neergaard m.fl. , Svenska Dagbladet

“Vi efterlyser att den svenska regeringen tydligt tar ställning mot det våld som den israeliska militären använder även mot oskyldiga palestinier.” Demokrati, EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-08-06

Efter vapenvilan måste vi få rättvisa

Raji Sourani, Göteborgsposten

“Vi vill bli behandlade som jämlikar. Vi vill att våra rättigheter respekteras och skyddas. Vi kräver att den internationella rätten tillämpas lika för Israel och Palestina, israeler och palestinier. Internationell rätt måste följas och alla [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Religion
2014-08-06

Israel måste ställas till svars

Hala Husni Fariz, Svenska Dagbladet

“Fakta är tydlig. Israel ockuperar Västbanken sedan 1967. Israel har ignorerat samtliga FN-resolutioner om att avsluta ockupationen, och har i stället byggt hundratals bosättningar på Västbanken, i strid med internationella lagar. […] I decennier har [...]FN, Hälsa, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Religion
2014-08-01

En humanitär katastrof med brottsliga förtecken

Anne Ramberg, Dagens Nyheter

“Verkligheten är denna: Israel ägnar sig sedan lång tid åt en systematisk diskriminering av palestinier i Israel, liksom på ockuperade område på Västbanken och i Gaza.” Demokrati, EU, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-08-01

Ställ krav i handeln med Israel

Magda Rasmusson

“Palestina är ett bokstavligt talat sönderslitet land som vore fullt av utmaningar även utan de dagliga bombningarna. Israel är en av världens starkaste militärmakter. När Sverige och EU samarbetar kring handel och försvars är det [...]Handelspolitik, Israel, Palestina
2014-07-31

Stoppa Sveriges köp av israeliska vapen

Åsa Romson, Aftonbladet

“Miljöpartiet vill se ett tydligt stopp för det Sveriges militära samarbete med Israel så länge landet inte respekterar folkrätten. Vi kräver att den svenska militärattachén i Tel Aviv kallas hem och att Sveriges import av [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Vapenhandel
2014-07-31

Israels ambassadör i Sverige: “Hamas är problemet – demilitarisering är lösningen”

Isaac Bachman, Sydsvenskan

Hamas är inte en legitim politisk aktör och dess styre över Gazaremsan är inte heller lagligt. (…) För Hamas spelar det ingen roll om kvinnor och barn dör så länge även israeler skadas. (…) Hamas bär det [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-07-30

”Att gemensamt lösa miljöproblem kan skapa tillit”

Valter Mutt, Dagens Nyheter

“Vattenbrist, ökenutbredning och övergång till solenergidrivna ekonomier utgör gemensamma utmaningar för både Israel och Palestina och skulle kunna ligga till grund för samarbete. (…)  I stället för att föröda enorma resurser på militära skenlösningar så är [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, PalestinaArtikeln är en replik på: "Starta nytt fredsinitiativ med gemensamma miljöprojekt"
2014-07-30

”Ramberg borde veta bättre än att bagatellisera Hamas”

Judith Andersson-Binet, Dagens Nyheter

Hon anser att palestiniernas diskriminering utgör grogrunden till våldet i ”försök att med hjälp av primitiva raketer beskjuta Israel” och att Hamas raketbeskjutning ska ställas i relation till det som palestinierna fick utstå under lång tid. [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "Skydd av palestinierna – en plikt vid skapandet av Israel"
2014-07-30

Israel och Palestina mäts med olika mått

Peter Kadhammar, Aftonbladet

Israel och Palestina mäts med olika mått. (…) Våra politiker beklagar självklart civila offer, ­israelisk ockupation och begär att ­militärmakten Israel ska visa återhållsamhet. Men det är näst intill otänkbart att ­någon skulle ­säga: Palestinierna har självfallet rätt [...]Israel, Palestina
2014-07-30

Krig är inte svaret

Dagens Nyheter

Det är inte konstigt att Netanyahu en gång för alla vill att militären slutför jobbet för att ge landets befolkning säkerhet. Problemet är att det nog inte går. Det finns ingen militär lösning på konflikten mellan palestinier [...]Israel, Palestina
2014-07-30

Bojkotta varor från ockuperat område

Janne Rudén mfl; SVT Debatt

Det är i allra högsta grad rimligt att omvärlden markerar genom en bojkott av varor som producerats på ockuperad mark. Vi ansluter oss också till det krav som den nordiska arbetarrörelsen ställt om internationell närvaro i [...]Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-07-29

Ansvaret vilar på Hamas

Isaac Bachman, Svenska Dagbladet

“Hamas vet att de inte kan besegra Israel militärt. Men de hoppas att internationell press på Israel i det långa loppet skall leda till organisationens uttalade mål, utplånandet av Israel. Denna extrema islamistorganisation bryr sig inte om [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-07-29

Ingen sida är bäste man

Carolin Dahlman, Kristianstadsbladet

“FN kräver, men Hamas och Israel tycks ha öronproppar i, för människor fortsätter att dö av beskjutningar och svälta som resultat av blockader. Också dessa har fördömts av FN, men få lyssnar. … De högljudda skrämmer med sitt ensidiga fördömande och [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-07-28

”En advokat som sitter på flera stolar”

Mikael Goldstein, Dagens Nyheter

“Vad hade hänt om Iron Dome inte existerat? Antagligen hundratals döda och tusentals skadade israeliska medborgare vid det här laget. Hade författaren då varit mer nöjd med utfallet, eftersom proportionaliteten då hade varit återställd?” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, PalestinaArtikeln är en replik på: "Skydd av palestinierna – en plikt vid skapandet av Israel"
2014-07-28

FN-trupp (s)lag i luften, Löfven

Borås Tidning

“Vad som behövs är en ögonblicklig vapenvila i Gaza. Det gäller att få slut på dödandet och efter det att planera freden. Men att redan nu kräva specifika insatser är att gå händelserna i förväg [...]Israel, Palestina, Partipolitik
2014-07-27

Ett helvete som inte kan vänta

Sydsvenskan

“Att västvärlden inte ryter till högre över jakten på kristna minoriteter i muslimdominerade områden kan tyckas märkligt – och svagt.” Demokrati, Diktaturer, FN, Irak, Israel, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ukraina
2014-07-25

Skydd av palestinierna – en plikt vid skapandet av Israel

Anne Ramberg, Dagens Nyheter

Dessvärre måste konstateras att Israels agerande inte är förenligt med internationell rätt. Upprepade och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter förekommer dagligen. Detta till trots är och har världens regeringar under alltför många år varit märkvärdigt [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-07-25

Ingen civil går säker i Gaza

Jonas Bergström, Värmlands Folkblad

Israel måste dras inför rätta för sina brott mot mänskligheten. De ansvariga befälhavarna och politikerna måste åtalas för krigsbrott. Och nu måste utrikesminister Carl Bildt (M) och statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sluta mumla och fördöma [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-07-25

Roten till det onda måste lösas innan fred kan bli verklighet

Anita Brodén. Göteborgs Posten

“Det krävs en ökad tydlighet gentemot Israel för att häva ockupationen, en tydlighet som kan uttryckas genom ekonomiska sanktioner. Detta borde Sverige driva i EU. Det krävs en ömsesidig vapenvila, ökad press från EU att [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-07-23

Att döda civila palestinier är inte självförsvar

Jonas Bergström, Värmlands Folkblad

“Israel påstår att Hamas använder civila som mänskliga sköldar och att hem, skolor och sjukhus därför är legitima mål…Israeliska, palestinska och internationella MR-organisationer har fördömt Israels övervåld. Det har Stefan Löfven (S) också gjort. Men den [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2014-07-22

Varför är du så tyst, Reinfeldt?

Jonna Sima, Aftonbladet

“Vi börjar bli vana vid Fredrik Reinfeldts frånvaro i krissituationer. Gaza upp­levde i förrgår den blodigaste dagen på fem år. Stridigheterna har utvecklats till rena massakern. Omkring 500 människor har dödats och tusentals har skadats [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2014-07-21

”Fredsinitiativ måste bygga på ett balanserat förhållningssätt”

Dan-Louis Schneider, Dagens Nyheter

“Att skjuta raketer urskiljningslöst mot israeliska civila är ett brott mot folkrätten. Att försvara sig mot denna raketbeskjutning är en grundläggande rättighet och framgår av rätten till självförsvar, enligt FN-stadgan.(…) Åsa Romson och Valter Mutt borde analysera [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, PalestinaArtikeln är en replik på: "Starta nytt fredsinitiativ med gemensamma miljöprojekt"
2014-07-21

”Det finns inga segrare i kriget i Gaza”

Mose Apelblat, Dagens Nyheter

“Romson och Mutt har också rätt i att Israel är den ojämförligt starkare parten och därför har ett särskilt ansvar för att lösa konflikten.  Men det innebär inte att Israel inte skulle ha rätt att [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "Starta nytt fredsinitiativ med gemensamma miljöprojekt"
2014-07-16

Israels agerande är kollektiv bestraffning

DROR FEILER, Svenska Dagbladet

“Vad händer egentligen i Rosenbad just nu? Vi känner sorg över det pågående dödandet. Men en lösning handlar inte bara om att detta ska upphöra, utan också om att palestinier i Gaza ska tillåtas handla [...]Israel, PalestinaArtikeln är en replik på: ""Hamas är problemet – inte Israel""
2014-07-16

Hamas är problemet – inte Israel

"ULF ÖFVERBERG, Svenska Dagbladet"

“Det pågår ingen blockad mot Gazaremsan. Kerem Shalom-övergången är, med periodvisa undantag, öppen för lastbilar med förnödenheter; mat, mediciner och medicinsk utrustning, bränsle och djurfoder. Utländska invånare, patienter som behöver medicinsk vård och andra med humanitära [...]Israel, PalestinaArtikeln är en replik på: ""Blockaden av Gaza innebär konstant våld""
2014-07-15

Sluta köpa varor från Israels bosättningar

Jens Orback, Aftonbladet

“Dagens våldseskalering till trots är ockupationen en grundsten i konflikten mellan Israel och Palestina. Ett slut på den är en förutsättning för att både Israel och Palestina ska kunna existera sida vid sida i fred och [...]Israel, Palestina
2014-07-11

Blockaden av Gaza innebär konstant våld

Dror Feiler m.fl., Svenska Dagbladet

“I höst får Sverige en ny regering. För svenska Ship to Gaza vill vi ge den tillträdande regeringen en rekommendation om hur en ny regering kan visa tydligt initiativ i utrikespolitiken: Ta ett internationellt ledarskap [...]EU, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to Gaza
2014-05-10

Anell: Försoningen som bara ledde fram till kollaps

Marie Anell, Borås Tidning

“Den grundläggande konflikten mellan israeler och palestinier kan aldrig få en hållbar lösning om inte Hamas på ett eller annat sätt inkluderas i processen. Organisationen har vuxit sig för stark och om inte annat kan [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, USA
2014-04-12

Har extremisterna tagit över i Israel?

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Lubna al-Hanash är bara en pinne i statistiken, ett meningslöst dödsfall bland tusentals ­andra. Snart bortglömd. Men om inte Israel ockuperat hennes land hade de inte heller skjutit henne i huvudet. Om ­inte politiker som premiärminister [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-04-12

Vilken lysande idé – fred i Mellanöstern

Henrik Bredberg, Sydsvenskan

“Det börjar bli läge för USA och övriga världen att – 47 år efter sexdagarskriget – ta på sig ett par lätt cyniska glasögon och inse att israeler och palestinier inte vill ha en hållbar [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, USA
2013-12-16

Apartheid ännu på 2000-talet

Ingemar Amberntsson, Borås Tidning

“Självklara saker som att kunna ta sig till jobbet i tid, att kunna ta sig till skolan, att kunna åka till sjukhuset, att veta att mitt hus är mitt i morgon också, att mina barn [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2013-11-18

”Pinsamt att inte ens nämna mänskliga rättigheter”

Lise Bergh mfl; Dagens Nyheter

“När nu handelsministern presenterar nya satsningar och lyfter fram länder som Kina, Ryssland. Förenade Arabemiraten, Indonesien, Irak, Israel, Kazakstan, Mexiko, Nigeria, Saudiarabien, Turkiet och Ukraina som prioriterade länder är det närmast pinsamt att ministern inte ens [...]Förenade Arabemiraten, Handelspolitik, Indonesien, Irak, Israel, Kazakstan, Kina, Mänskliga rättigheter, Nigeria, Ryssland, Saudiarabien, Turkiet, UkrainaArtikeln är en replik på: "”Nu riktar vi om exportstöd till länder i Asien och Afrika”"
2013-07-20

Det är dags att märka bosättarvarorna

Expressen

“Premiärminister Benjamin Netanyahu sa gång på gång att EU måste dra tillbaka sin skrivning om att inte ge stipendier och stödja projekt som Israel bedriver på ockuperad palestinsk mark. … I går publicerades reglementet för projektsamarbeten [...]EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2013-07-01

Gunilla Carlsson borde sätta press på Israel

Anna Wester, Fria Tidningen

“Att dra in biståndet för palestinierna vore en katastrof och skickar helt fel signaler till ockupationsmakten. Resonemanget är bakvänt. En minskning av biståndet vore att dra undan benen för palestinierna och straffa dem för att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mediabevakning, Multilateralt samarbete, Palestina, Projektstöd
2013-06-21

Biståndsminister i blåsväder

Västmanlands Läns Tidning

“Ministerns politiska stab och tjänstemännen på UD misstror varandra. En konsultrapport visade på utbredd och djupgående kritik mot biståndsministern från de anställda. Det pågår ett arbete att minska antalet mottagare av svenskt bistånd, vilket väcker protester [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Palestina, Partipolitik, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-06-20

Palestinabistånd bör granskas

Roland Utbult, Dagen

“Det största hindret till fred mellan israeler och palestinier är avsaknaden av fredstanken i de palestinska skolorna. I stället för att undervisa barnen om fredstanken så fortsätter hatet mot judarna, den väpnade kampen och martyrskapet att [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Öppenhet och transparens, Palestina, Utvärdering
2013-06-16

Gunilla Carlsson vill straffa de ockuperade

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Nej, i Carlssons värld blir slutsatsen att dra in biståndet som ska ge de ockuperade till exempel vatten och el. Det är bara ett halvår sedan de israeliska bombningarna av Gaza kostade hundratals palestinier livet. [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Failing to Make the Grade - How the EU Can Pass its Own Test and Work to Improve the Lives of Palestinians in Area C" (2013)"
2013-06-15

Gunilla Carlsson hotar palestinierna

Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad

“Antagligen menar minister Carlsson att hon genom hotet om sänkt bistånd ska tvinga palestinierna till förhandlingsbordet. Något blåögt. Problemet är att de lär bli ensamma där, utan motpart. Dessutom har palestinierna svårt att göra något [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2013-06-15

Biståndsblunder

Helsingborgs Dagblad

“Biståndsminister Gunilla Carlsson vill slopa en del av biståndet till uppbyggnaden av de palestinska områdena Gaza och Västbanken. Det handlar om el- och vattenförsörjning. Carlsson anser att biståndet inte ger resultat så länge det inte [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Resultat
2013-06-14

Sänd svensk trupp till Golan

ROBERT SUNDBERG, DALADEMOKRATEN

“Enligt uppgifter i går har Sverige tillfrågats om att bidra med trupp till Undof. Berörda myndigheter är tystlåtna om svaret. Enligt medieuppgifter vill Sverige för att medverka att flera länder i Norden är med. Deltagande med [...]FN, Israel, Militärt bistånd, Syrien
2013-01-22

Demokrati under press

Aron Lund, Expressen

“Under de senaste åren har extremisterna trappat upp sin hets mot ickejudiska minoriteter, både araber och afrikanska invandrare. Lika oroande är attackerna mot de institutioner som i över 60 år försvarat den israeliska demokratin mot dess [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten
2013-01-10

Stoppa lidandet i Syrien

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“Med undantag för stöd till bloggare och journalister har världens demokratier överlag varit ovilliga att agera till förmån för de miljoner människor i norra Afrika och Mellanöstern som kräver inflytande och mänskliga rättigheter. … Omvärldens tvekan [...]Demokrati, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Marocko, Mediabevakning, Palestina, Syrien, Västsahara
2013-01-02

Export med sans och balans

Martin Tunström, Barometern

“Om några veckor kommer den årliga sammanställningen över den svenska vapenexporten från Inspektionen från strategiska produkter…Demokrati och mänskliga rättigheter måste vara hörnstenar också när det gäller exporten av vapen. Det vore orimligt om de aspekterna är [...]Diktaturer, Iran, Israel, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-12-01

Polariserat om Palestina

Barometern Oskarshamns-Tidningen

“Sverige har som stat visserligen spelat en roll, inte minst inom EU, genom att envist hålla fast vid internationell rätt. Detta har dock skett trots snarare än tack vare regeringspartiernas engagemang och insikter i frågan. Ingen [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-11-30

Klimatbistånd: Ett löfte är bara ett löfte

Susanna Birgersson, Dagens Nyheter

“Pengarna har tagits från biståndsbudgeten, tvärtemot vad statsministern lovade i Köpenhamn 2009. Man kan förstås hävda att Sveriges bistånd är så generöst att det var legitimt att hämta det modesta klimatfinansierings­beloppet därifrån. Vi uppnår ändå [...]Israel, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Palestina, Partipolitik, Volym
2012-11-30

Inget stort steg att höja Palestinas status

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Palestinas nya status kommer alltså inte att betyda vare sig fred eller en palestinsk stat, tyvärr. Och Israel kan förvänta sig ytterligare demonisering i ett redan fientligt FN. Men beslutet att ge Palestina höjd status kan användas [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina
2012-11-29

Israels ockupation hindrar freden

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Sveriges agerande, eller snarare icke-agerande, har hittills varit mycket pinsamt. När FN:s organ för kultur och forskning, Unesco, i oktober förra året tog upp frågan om Palestina skulle få bli medlem, röstade Sverige nej tillsammans med [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2012-11-29

Erkänn Palestina, bojkotta produkter från israeliska bosättarområden

Gabriel Wikström mfl; Politikerbloggen

“Det är lång väg att vandra och många steg måste tas innan en fred i form av en tvåstatslösning nås i konflikten mellan Israel och Palestina. Även Sverige måste bidra till detta. Dels genom att [...]FN, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2012-11-28

FN skapar ingen stat

Dagens Nyheter

“I Sverige har regeringspartierna varit oense. Utrikesminister Carl Bildt (M) har dröjt med besked, Centern vill ha ett svenskt ja och tidigare nejsägarna FP och KD tycks vara på väg att luckra upp sitt motstånd. Hur [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-11-27

– Märk produkter från israeliska bosättningar

Urban Ahlin mfl; Aftonbladet

“En ursprungsmärkning av varor producerade i bosättningar innebär ingen bojkott av Israel. Istället möjliggör det för konsumenten att medvetet välja en israelisk vara framför en ockupationsvara. Om varorna från bosättningar inte märks sanningsenligt känner sig många [...]EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-11-19

Råd för mänskliga rättigheter utan värde

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidningar

“Skeptiker skulle kunna ställa sig frågan vad UNHRC har åstadkommit sedan det bildades 2006. Ja alltså bortsett från att ungefär hälften av rådets olika resolutioner riktats specifikt mot Israel som dessutom är det enda land [...]Demokrati, Israel, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2012-11-14

Sverige förlorade, stort grattis till oss

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Vi fick ingen plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter, men det är inget att sörja. Tvärtom. Rådet är nämligen ingen arena för människorättskämpar.  … I rådet finns förvisso demokratier, bland dem USA, som valdes om i [...]Demokrati, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, USA
2012-11-12

FN tillåter brott mot mänskliga rättigheter

Magnus Norell, Göteborgsposten

“FN:s råd för mänskliga rättigheter har länge kritiserats för att totalt och konsekvent misslyckas med det man är satt att göra: att utan politiska skygglappar påtala övergrepp mot de universella mänskliga rättigheter som är ett [...]FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2012-10-30

Stoppa handeln med varor från bosättningar

Bo Forsberg mfl; Svenska Dagbladet

“Trots att EU har riktat skarp kritik mot bosättningspolitiken, har EU:s handel med varor producerade i de illegala bosättningarna ökat. Vår rapport visar att denna handel nu omsätter två miljarder kronor varje år. … Handeln [...]EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2012-10-20

Belägringen av Gaza ska hävas

Anders Lindberg Aftonbladet

“Israels blockad av Gaza har pågått sedan 2007. Egentligen är det en form av belägring. På marken har den pågått längre. Genom att skära av transporter och kontaktvägar både till lands och till sjöss har [...]FN, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to Gaza
2012-10-05

Ship to Gaza rymmer dunklare drivkrafter

Expressen

“Det finns ingen anledning att betvivla att Dror Feiler, Mattias Gardell och de andra kändisaktivisterna ombord på Estelle drivs av ett uppriktigt engagemang för palestinsk rättvisa. Kampen för Gaza är viktig. Så länge Gazaborna inte [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2012-09-26

Stefan Lindborg: Ship to Gaza är en fredlig solidaritetsrörelse

Stefan Lindborg, Aftonbladet

“KDU:s förbundsordförande Aron Modig anklagar mig i sin replik för att genom att stödja Ship to Gaza också ge Hamas legitimitet. Det är ett oärligt påstående, som syftar till att flytta fokus från den humanitära katastrof [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "Aron Modig: Vänstern är skenhelig i debatten om Gaza"
2012-09-26

Aron Modig: Vänstern är skenhelig i debatten om Gaza

Aron Modig, Aftonbladet

“Ytterst är dock problemet i Mellanöstern de krafter som bygger på antidemokratiska värderingar och vill ­utplåna Israel. Detta faktum vägrar vänstern att acceptera. Den verkliga anledningen till att ­Gazas befolkning lider är nämligen inte Israel, [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "Jonas Sjöstedt: Därför seglar vi med Ship to Gaza"
2012-09-19

Ship to Gaza retar högern

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I går meddelade Vänsterpartiets ­ledare Jonas Sjöstedt att han kommer åka med Ship to Gaza en del av resan. Om Kristdemokratiska ungdomsförbundet verkligen var intresserade av mänskliga rättigheter hade de också följt med.” Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik, Ship to Gaza
2012-09-18

Jonas Sjöstedt: Därför seglar vi med Ship to Gaza

Jonas Sjöstedt mfl, Aftonbladet

“Det har gått fem år sedan blockaden av Gaza inleddes och konsekvensen för invånarna är ödesdiger. En stor del av befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns och tre av fyra invånare är beroende av internationellt bistånd. Det [...]FN, Humanitärt bistånd, Israel, Palestina, Partipolitik, Ship to GazaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Gaza in 2020"
2012-08-21

Ohållbar situation för barnen i Gaza

Elina Arab, Sundsvalls Tidning

“Blockaden av Gaza måste lyftas i sin helhet och fri rörlighet för folk och varor in och ut ur Gaza såväl som Västbanken och östra Jerusalem måste möjliggöras. FN och biståndsgivare måste dessutom ta fram [...]Barn och unga, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Vatten
2012-08-14

Studera FN-deklarationen

Gunnar Olofsson, Borås Tidning

“Blockaden berövar Gazas barn möjligheten att leka i säkra områden och dricka rent vatten. Närmar de sig gränsen mot Israel riskerar de att skjutas ner av israeliska gränsvakter – så långt som 1,5 kilometer in [...]Barn och unga, Hälsa, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "SSU måste sluta stödja våld"
2012-08-01

EU belönar Israels folkrättsbrott

Johannes Mosskin, Göteborgs-Posten

“Att Sverige och EU trots Israels alltmer intensiva kränkningar av internationell rätt och palestiniers mänskliga rättigheter väljer att fördjupa det ekonomiska samarbetet med Israel är därför inte bara oansvarigt, utan också i strid med unionens [...]EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2012-07-25

SSU måste sluta stödja våld

Marcus Nilsen, Borås Tidning

“Att Ship to Gaza gör mer skada än nytta, framgår tydligt i den så kallade Palmer-rapporten från FN. Gaza behöver mer humanitär hjälp och färre våldsprovokatörer därför bör allt stöd till Ship to Gaza avbrytas. [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, Palestina, Partipolitik, Resultat, Ship to GazaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident"
2011-11-11

Det finns vägar att sätta press på Israel

Johannes Mosskin, Olle Svahn; Svenska Dagbladet

“Sverige och EU måste använda handelspolitiken för att tvinga Israel att respektera folkrätten och upphöra med sin expansion av bosättningarna så att en tvåstatslösning kan bli möjlig.” EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2011-11-10

Mellanöstern: Betala propagandan ur egen plånbok

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Desto viktigare att svenska staten, när den informerar i frågan, uttrycker sig sakligt. Så har inte skett med det bidrag på 150.000 kronor som Sida genom sin underorganisation Forum Syd betalat till Palestinagrupperna i Sverige [...]Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2011-11-09

Håll fingrarna i styr!

Nerikes Allehanda

“Gunilla Carlsson har all rätt att vara upprörd över en skrift som hon inte gillar. Men hon måste bestämma sig. Antingen ger staten bidrag till ideella organisationer för att de ska informera (propagera) i känsliga [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Israel, Palestina
2011-11-04

Regeringen hycklar om Palestina

Jakob Lindberg, Svenska Dagbladet

“Tvåstatslösningen är Palestinas chans – och Israels. Netanyahu-regeringens politik undergräver systematiskt den utvägen. Vårt land ger nu i praktiken sitt stöd åt denna politik och motverkar försöken att nå en fredlig lösning av konflikten mellan [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina
2011-11-03

Svensk utrikespolitik känns inte igen

Urban Ahlin, Svenska Dagbladet

“Endast de folkpartistiska ministrarna gjorde utspel om vikten av ett nej till palestinskt medlemskap i FN. Att Sverige med sin nejröst sällade sig till de få länder som motsatte sig medlemskapet i Unesco tyder på [...]Demokrati, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2011-11-02

Nej-rösten i Unesco visar att Bildt inte stöder en Palestinsk stat

Hans Linde, SVT Debatt

“USA meddelade efter beslutet att de nu kommer att frysa sitt bidrag till UNESCO. Barack Obamas retorik om multilateralism och internationell dialog från hans presidentvalskampanj känns avlägset när USA nu försöker använda sina ekonomiska muskler [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik, USA
2011-09-23

Dags att lämna stenåldern

Ulf Wickbom, Barometern

“Biståndsminister Gunilla Carlsson höll i juni ett “linjetal” om Palestina. Sverige hjälper palestinierna att bygga sitt samhälle. Men staten Palestina får vänta. Hennes slutord lydde: “Vi hoppas kunna bidra till en förstärkning av de palestinska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2011-08-30

Så går biståndspengarna till terror mot Israel

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Drygt 30 miljoner kronor i månaden betalas ut till de palestinier och israeliska araber som fängslats av Israel ”som en följd av deltagande i kampen mot ockupationen”. [.] Det är alltså vi skattebetalare som står för [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2011-08-29

”Dags att Sverige reagerar mot Israels folkrättsbrott

Per Gahrton, Dagens Nyheter

“Om Sveriges militära stöd till Libyens revoltörer skall bli led i en trovärdig politik för en global rättsordning måste regeringen snarast ta initiativ till målinriktade sanktioner mot israeliska beslutsfattare som är ansvariga för folkrätts- och [...]Israel, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Palestina
2011-06-28

Ship to Gaza – plumpt och kontraproduktivt

Daniel Persson, Borås Tidning

“Årets upplaga av Ship to Gaza är på väg. Många prominenta svenskar finns ombord. Bland annat Svenska kyrkan och Svensk sjuksköterskeförening åker med. Det är tråkigt.” Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Syrien
2011-06-28

”Ingen humanitär kris i Gaza”

Benny Dagan, Dagens Nyheter

“Den humanitära situationen i Gaza har i själva verket aldrig varit den sanna drivkraften för organisationen i fråga. […] FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon ser med ”oro på…potentiella nya flottiljer till Gaza som kan provocera fram [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Syrien
2011-06-28

Upphäv blockaden av Gaza

Kristianstadsbladet

“Ship to Gaza är inte så mycket en hjälpsändning som en politisk manifestation, oavsett vad svenska deltagare hävdar eller tror, och som sådan gör den ett tydligt avtryck.” Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2011-06-27

Och efter Ship to Gaza?

Dagens Arena

“I en viktig debattartikel på SvD:s Brännpunkt återvänder en rad debattörer till grundfrågan. FN, EU, Sveriges regering, den juridiska expertisen och i princip hela det internationella samfundet står eniga: Israels blockad är ett brott mot folkrätten. [...]EU, FN, Iran, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Ship to Gaza, SyrienArtikeln är en replik på: "Ship to Gaza har redan havererat"
I artikeln hänvisas till "Vi visar Gazas folk att vi bryr oss"
2011-06-26

Ship to Gaza har redan havererat

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Redan innan Ship to Gaza lagt ut är det uppenbart att projektet havererat. Det idealistiska motivet ska vara humanitärt men enligt Röda korset råder det inte någon humanitär kris i Gaza. Via Israel förs det [...]Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Syrien
2011-06-26

Vi visar Gazas folk att vi bryr oss

Georg Andersson mfl; Svenska Dagbladet

“Det råder inget tvivel om att blockaden är ett brott mot folkrätten. Förenta Nationerna, Europeiska Unionen, Sveriges regering, i stort sett hela det internationella samfundet och en enig juridisk expertis, har gång på gång slagit [...]Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2011-04-12

Visst är Palestinagrupperna ett problem

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Min poäng är inte att Palestinagrupperna fifflar med biståndsmedel. Det har jag inte någon uppfattning om. Däremot det varken Sidas sak att stödja biståndsprojekt med antiisraelisk slagsida eller att förse Palestinagrupperna med skattepengar för sin [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Militärt bistånd, Palestina, SidaArtikeln är en replik på: "Visst är Palestinagrupperna ett problem"
I artikeln hänvisas till "Ska biståndsmedel satsas på propaganda?"
2011-04-10

Claes Arvidsson har fel om PGS

Per Gahrton, Anna Wester; Palestinagrupperna i Sverige

“Svenska Dagbladet vill inte låta PGS få en replik på Claes Arvidssons ledare “Ska biståndsmedel satsas på propaganda?”, så vi svarar här istället.” Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, PalestinaArtikeln är en replik på: "Ska biståndsmedel satsas på propaganda?"
2011-04-04

Ska biståndsmedel satsas på propaganda?

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“De som principfast står upp mot Israel har naturligtvis rätt att göra det. Det jag har svårt att förstå eller acceptera att skattepengar delas ut till allehanda propagandagrupper. Det kan inte vara syftet med eller [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Rådet för MR
2010-06-21

Skenargument om Gazasanktionerna

Aron Lund, Eskilstuna-Kuriren

“Nonsens: att Israel vill stoppa vapeninförsel i Gaza är okontroversiellt, men det är inte det den här blockaden handlar om. Dess syfte är att hindra civil handel och bistånd från omvärlden och på så sätt [...]Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2010-06-12

”Bara respekt för folkrätten kan få igång fredsprocessen”

Hans Corell, Dagens Nyheter

“Valobservatörerna hade rapporterat att valen genomförts i demokratisk ordning. Trots detta drog man bara ner gardinen och avbröt biståndet till Gaza. Hamas fick inte ens en chans.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2010-05-31

DET ÄR NOG NU, ISRAEL!

Helle Klein, Aftonbladet

“Inför hela världens ögon ger sig en av världens starkaste militärmakter på en humanitär fredsaktion som försöker frakta in humanitärt bistånd till det av krig och fattigdom så hårt drabbade Gaza.” EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2010-05-27

Ship to Gaza är redan en framgång

Yvonne Ruwaida, Aftonbladet

“Yvonne Ruwaida: För Gazaborna visar de nio skeppen att omvärlden inte glömt dem” Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, Palestina
2010-05-26

Nödhjälpen är inte gränslös

Mikael Bengtsson, Norran

“I den bästa av världar är humanitär hjälp gränslös. Den kommer fram till dem som bäst behöver den. Men så är det naturligtvis inte i verkligheten” Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Korruption, Palestina
2010-02-21

Hemma hos en palestinsk oligark

Bitte Hammargren, Svenska Dagbladet

“Tillväxten på den ockuperade Västbanken var 7 procent förra året. Men det är inte tecken på en återhämtning och blomstrande ekonomi, säger palestinska ekonomer som jag talat med.” EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Korruption, Palestina
2010-02-15

Något för Gunilla Carlsson att bita i

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har tagit tag i frågan om korruption. Det är verkligen utmärkt och en viktig del i reformeringen av politikområdet för att ge valuta för pengarna.”   Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Korruption, Palestina
2010-02-13

Bistånd som gick upp i rök

Daniel Braw, Helsingborgs Dagblad

“Att politiker sågar sina egna insatser och ifrågasätter sina egna pastorat tillhör inte precis vanligheterna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Resultat, Utvärdering
2009-12-24

Israels illegala murbygge fortsätter

Bertil Bartholdson m.fl., Norrländska Socialdemokraten

“I juni i år kapade Israels militär en biståndsbåt från organisationen Ship To Gaza på internationellt vatten i Medelhavet och beslagtog de insamlade varorna som skänkts av europeiska givare.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-12-23

Världen sviker Gaza

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Men ingenting har hänt. Nu slår 16 biståndsorganisationer larm. I den takt som nu råder kommer det att ta 500 år att återuppbygga Gaza, skriver de i en kritisk rapport.” FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-08-12

EU måste öka pressen på Israel

Elisabeth Lundgren, Johannes Mosskin, Olle Svahn; Svenska Dagbladet

“EU:s sporadiska Israelkritik klingar falsk när man samtidigt förhandlar fram ­fördelaktiga handelsavtal med landet.” Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-03-31

Bistånd ger mer än ekonomisk tillväxt

Micael Fagerberg, Aftonbladet

“Stefan Fölster gör (i Aftonbladet den 23 mars) det lätt för sig genom att tillsammans med Svenskt näringsliv hävda att bistånd per automatik ska ­påvisa ekonomisk tillväxt.” Biståndets målsättning, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv, Palestina, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Världens fattigaste behöver vassare bistånd"
2009-02-11

Ställ krav på Hamas

Gustafsson, Norrköpings Tidningar

“FN vädjar nu till medlemmarna att öka biståndet till Gaza. Utrikesminister Carl Bildt var inte sen att deklarera att Sverige kommer att utöka biståndet till Gaza.” Bistånd som påtryckningsmedel, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-02-02

Gazas barn behöver vår hjälp

Gunilla Carlsson, Karen AbuZayd; Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson och UNRWA:s generalkommissionär Karen AbuZayd om vad som krävs för att barnen i Gaza nu ska kunna se fram emot en bättre framtid.” Barn och unga, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-01-20

Bistånd: Vansklig balansakt.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Hamas måste acceptera Israels rätt att existera och arbeta mot en tvåstatslösning för att bli en värdig biståndspartner, säger Gunilla Carlsson” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2008-12-11

Freden bygger på rättvisa

Lars Lindén, Inga Lill Siggelsten Blum, Mila Eklund, Kerstin Engle, Ulla Andersson, Yvonne Ruwaida; Barometern

“Vi såg hur det svenska biståndet på över 600 miljoner kronor/år lindrar nöd och stärker konstruktiva krafter, trots svårigheterna för hjälporganisationerna att röra sig fritt.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Resultat, Villkorat bistånd
2008-08-28

Sverige stöder det cyniska spelet

Ilya Meyer, Borås Tidning

“Och det är ännu viktigare att hålla i minnet att inget av det palestinskt-arabiska samhällets lagstridiga och motbjudande människohandel hade varit möjligt utan svenskt finansiellt bistånd.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2008-08-09

Vit mans börda

Anders Isaksson, Dagens Nyheter

“Miljarderna som skyfflas in i de olika FN-organen befriar Sida från både tvånget att välja och ansvaret för hur pengarna används.” Biståndets målsättning, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Palestina, Sida, Utvärdering
2008-07-25

Bistånd | Spara och slösa

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“När till och med vanliga nyhetsjournalister säger ”slösa” om bistånd finns det viss anledning att stanna till och fundera.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2008-03-07

Rätt och fel i Mellanöstern

Världen Idag

“Skär av det svenska biståndet tills raketerna upphör. Fördubbla gärna biståndet om raketanfallen uteblir.” Bistånd som påtryckningsmedel, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2007-12-17

Sverige ökar biståndet till Palestina

Carl Bildt, Gunilla Carlsson; Svenska Dagbladet

“Därmed ger Sverige 1,37 miljarder till Palestina under 2007–2008. Israels bosättningsexpansion och isolering av Gaza måste upphöra, skriver statsråden Carl Bildt och Gunilla Carlsson på plats i Paris.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2007-07-02

Diakonia arbetar för både israeler och palestinier

Bo Forsberg, Sven-Erik Lilja; Borås Tidning

“På Borås Tidnings debattsida hävdar samfundet Sverige-Israel 13/6 att Diakonias Vårkampanj 2007 om Israel/Palestina enbart riktar udden mot Israel.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2007-06-13

Skattebistånd till stridande regering

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Trots att Hamas inte har uppfyllt något av de tre kraven backar alltså EU. Principen att hålla armlängds avstånd till terroristorganisationen gäller inte längre, utan 38 miljoner kronor anslås i bistånd direkt till den Palestinska [...]EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2007-06-05

40 år sedan Erlanders mörka dagar

Svenska Dagbladet

“Vi rör oss i den riktningen, men vi är inte där ännu. Det svarade den rundresande Carl Bildt i Ramallah på Västbanken på en fråga om Sverige ska ge bistånd direkt till den Palestinska myndigheten. [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2007-05-21

”Jag vill arbeta för en palestinsk stat”

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“En palestinsk stat är målet för Sveriges bistånd till palestinierna. Den palestinska myndigheten måste reformera sin förvaltning och fortsätta kampen mot korruption.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Korruption, Palestina, Partipolitik
2007-01-30

Nålpengar för fred

Norrköpings Tidningar

“Efter kriget mot Israel hette det att Hizbollah skulle avväpnas. Men nu upprustar rörelsen åter och de två israeliska soldaterna som kidnappades förra året är fortsatt försvunna – liksom den soldat som palestinska Hamas kidnappade.” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Libanon, Palestina
2006-11-14

Det är vi barn som dör i Gaza

Rana Abu Samra, Expressen

“Det skriver i dag RANA ABU SAMRA, som är 18 år och bor i Gaza.” Barn och unga, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2006-10-19

Miljöförsämringar drabbar fattiga värst

Aleksander Gabelic, Vestmanlands Läns tidning

“FN:s miljöprogram UNEP och Världsbanken har nyligen lanserat varsin rapport om millenniearbetet.” FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, Palestina, Världsbanken
2006-08-30

Hjälp Libanon att hjälpa sig självt

Dagens Nyheter

“Den kvarvarande konflikten mellan staten Libanon och staten Israel gäller ett begränsat antal fångar och ett marginellt landområde som enligt FN tillhör Syrien men som Hizbollah och den libanesiska regeringen vill ansluta till Libanon. Omvärlden [...]Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Landfokusering, Libanon, Militärt bistånd, Syrien
2006-05-06

Hamasministern är inget rutinärende

Svenska Dagbladet

“Trots att statsminister Göran Persson nyligen klargjorde att det inte ligger i EU:s eller Sveriges intresse att ge visum till ledande Hamasföreträdare tycks fallet Adwan te sig närmast som ett rutinärende för honom: viseringar sköts [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2006-04-11

Unionens palestinska dilemma

Mats Skogkär, Sydsvenskan

“Utrikesministrarna inom EU enades vid sitt möte i Luxemburg igår om att tills vidare avbryta allt ekonomiskt bistånd till den Hamasledda palestinska regeringen.” Demokrati, EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2005-09-17

Trots allt ett bättre FN

SvD

“Behöver världen ett väl fungerande FN? Ja. Behöver FN reformeras? Ja. Så långt var enigheten stor bland mer än 160 stats- och regeringschefer som i veckan möttes för att diskutera framtidens FN – 60 år [...]Afrika, FN, Israel
2005-04-23

“Sida hemlighöll expertrapport”

Lisa Abromowicz, Sydsvenskan

“Den 20 september 1997 lämnade Persson sin rapport till Sida. Den hemligstämplades omedelbart. I januari 2004 fick jag äntligen loss rapporten från Sida. Orsaken till hemligstämplingen kan vara Sune Perssons slutkläm i sin sammanfattning: “Nedskärning bör [...]Civilsamhället, Israel, Korruption, Palestina, Sida
2002-07-12

Lugn kan rädda den palestinska ekonomin

Franz T Cohn, Svenska Dagbladet

“Mycket av ansvaret för en fredlig utveckling ligger i dag hos de fundamentalistiska härskarna utanför Palestina, men framför allt hos folket självt som då måste få stöd hos den demokratiska omvärlden. Där vilar ett stort ansvar [...]EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: ""Demokrati kan göra slut på ökenvandringen""
2002-07-07

Demokrati kan göra slut på ökenvandringen

Mats Johansson, Svenska Dagbladet

“Syftet med biståndet var gott, att bidra till uppbyggnaden av palestinska institutioner som kunde underlätta övergången till fredligt självstyre inom erkända gränser. Men hur har det använts?… Biståndsgivarna bör kräva missbrukade pengar åter och ställa den [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd

Dokument om Israel (10 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2015-12-17

Regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika (MENA)

- 2016–2020

UtrikesdepartementetAlgeriet, Bahrain, Bilateralt samarbete, Egypten, Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Oman, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Tunisien, Västsahara1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-06-07

Effectiveness of core funding to CSOs in the field of human rights and international humanitarian law in occupied Palestine

- Sida decentralised evaluation 2015:25

SidaCivilsamhället, Israel, Multilateralt samarbete, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-13

Charting a new course

- Overcoming the statement in Gaza

ActionAid, Association of International Development Agencies (AIDA), Diakonia, Individuell Människohjälp (IM), Kvinna till kvinna, Oxfam, Rädda Barnen, Svenska KyrkanEgypten, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-12-01

Supporting Human Rights Defenders: Analyzing Short Term Results

- Final Report

- 2014:59 Sida Decentralised Evaluation

SidaAlgeriet, Egypten, Israel, Libanon, Libyen, Mänskliga rättigheter, Marocko, Palestina, Resultat, Syrien, Tunisien2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-07-09

Gaza in 2020

- A livable place?

Förenta Nationerna (FN)Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-06-09

Five years of blockade

- The humanitarian situation in the Gaza strip

Förenta Nationerna (FN)Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-09-26

Mänskliga rättigheter i Israel 2011

UtrikesdepartementetIsrael, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-09-09

Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident

Förenta Nationerna (FN)Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-04-14

MEDIERNAS KRIG

- BEVAKNINGEN AV GAZA

TimbroIsrael, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Att leva är meningen med livet

- Om samtalsgruppens läkande kraft – kvinnor på Västbanken berättar

Kvinna till kvinnaDemokrati, Israel, Kvinnor, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Israel (17 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-05-24 Alternativ fredsplan för Israel och Palestina I tider av upptrappning av konflikten mellan Israel och Palestina finns det få röster för dialog och kompromisser. Men en sådan röst är Genève-initiativet, som ofta har beskrivits som en trovärdig lösning på konflikten. Det [...] Olof Palme International Center Fred och säkerhet, Israel, Palestina
2018-03-06 Israel i det nya landskapet i Mellanöstern Mellanösterns politiska karta är i ständig förändring – gamla relationer kan klippas över en natt och nya skapas i dess ställe. Israels förhållande till grannländerna Palestina, Libanon, Egypten, Jordanien och Syrien är dessutom under ständig utvärdering. [...] Medelhavsmuseet, Re:Orient, Södertörns högskola, Uppsala Universitet Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Palestina, Syrien
2017-07-06 Från säkerhetsrådet till kundvagnen: Handla med Israel – inte med bosättningar Sedan november 2015 finns ett EU-regelverk angående ursprungsmärkning av israeliska varor. Konsumenten har rätt att veta om en vara är producerad inom staten Israels gränser eller i en bosättning. Hur kan handeln bistå konsumenterna att [...] Svenska Kyrkan Internationellt Arbete Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-06-08 50 år av ockupation: MR-försvarare om vägen till rättvis fred I dagarna har det gått femtio år sedan Sexdagarskriget och den israeliska ockupationen av Palestina inleddes. Omvärldens krav på en fredlig lösning på konflikten har hittills inte haft någon effekt. Nu växer den tredje generationen [...] Right Livelihood-stiftelsen, Svenska Kyrkan Internationellt Arbete Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-06-01 50 år av ockupation – vad blir nästa steg? Israels ockupation av de palestinska territorierna har i år pågått i 50 år och tvåstatslösningen kan ses befinna sig i fara. Växande bosättningar, blockader och diskriminering både i Israel och på de ockuperade territorierna försvårar [...] ABF Stockholm, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, Palestinagrupperna i Sverige, Re:Orient, Socialdemokrater för tro och solidaritet EU, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Sverige
2017-04-25 50 år av ockupation – allt svårare för civilsamhället i Israel och Palestina att verka för förändring. Israeliska och palestinska ledare har gång på gång misslyckats med att skapa fred för sina folk. Efter 50 år av ockupation har extremister på båda sidor stärkt sina positioner. Mycket av hoppet står nu till civilsamhället: modiga människor [...] Diakonia, Right Livelihood-stiftelsen Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-11-15 Krig och fred i delade städer Utrikespolitiska institutets (UI) program Global Politik och Säkerhet bjuder in till ett seminarium som diskuterar den nya forskningen om ”urbant fredsbyggande”. I allt högre grad tycks krig och konflikt vara urbana fenomen. Det är i [...] Utrikespolitiska Institutet Bosnien-Hercegovina, Fred och säkerhet, Israel, Kenya, Urbanisering / hållbara städer
2016-11-22 The Parents Circle Families Forum från Israel och Palestina Israeliska Yael Schwarzberg och palestinske Wajih S.S. Tmaiza har båda förlorat familjemedlemmar i konflikten mellan Israel och Palestina. En sak har de gemensamt. Sorgen. Hör deras berättelser, och om deras vilja att samtala med varandra. Språk: engelska Olof Palme International Center Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-10-20 Israel utan Palestina – Samtal med Anders Persson om dagens Israel Dagens Israel är till synes starkare än någonsin tidigare (militärt, ekonomiskt och diplomatiskt), samtidigt som palestinierna är till synes svagare än på mycket länge, med intern splittring, åldrande ledarskap och svagt internationellt stöd. Netanyahus regering [...] ABF Stockholm Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-09-26 Seminarium: Konflikten Israel-Palestina Konflikten mellan Israel och Palestina, som åtminstone pågått sedan 1948, befinner sig mycket långt från en lösning. Den föreslagna tvåstatslösningen backas inte upp. Nya israeliska bosättningar upprättas i östra Jerusalem och på Västbanken i strid [...] ABF Stockholm, Olof Palme International Center, Socialdemokrater för tro och solidaritet Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-07-06 Framtidens mellanösternpolitik: Hur kan Sverige och EU bidra till fred? Flyktingarna som fortsätter söka sig hit, men också terror i Europa, aktualiserar frågan om vad som bör göras för att undanröja orsakerna till den osäkerhet som råder i Mellanöstern. Sverige, EU, FN: Vad bör göras [...] Socialdemokrater för tro och solidaritet EU, Handelspolitik, Irak, Islamiska Staten (IS), Israel, Jemen, Palestina, Ryssland, Saudiarabien, Syrien
2016-07-06 Konflikt och utveckling – så arbetar två fredsexperter i Palestina och Colombia “FBA stöttar fredsprocesser och fredsbyggande från Colombia till Afghanistan. Lyssna till ett samtal med Stefan Åström och Johan Berggren om hur det dagliga arbetet för fred i några av världens mest svårlösta konflikter går till. [...] Folke Bernadotteakademin, Utrikespolitiska föreningen Colombia, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-11-30 Israel och Palestina – är tvåstatslösningen möjlig? Ett resultat av Israels ockupation är markstöld, marginalisering och fördrivning av palestinier. Allt detta, och mer därtill, driver i dag unga palestinier till utökat våld, ett resultat av deras förtvivlan och frustration. Allt fler och [...] ABF Stockholm, Israeli Committee Against House Demolition (ICAHD), Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, Palmecenter, Socialdemokrater för tro och solidaritet Israel, Palestina
2015-09-01 EU differentiation and Israeli settlements. Daniel Levy will present the European Council on Foreign Relations’ report: “Guidelines on the eligibility of Israeli entities and their activities in the territories occupied by Israel since June 1967 for grants, prizes and financial [...] Utrikespolitiska Institutet EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-06-29 Att erkänna Palestina är bra – men vad mer kan Sverige göra för att blockaden av Gaza skall hävas? Israels folkrättsvidriga blockad kvarstår oförändrad och är nu inne på sitt åttonde år. Det är hoppingivande att den svenska regeringen har erkänt staten Palestina. Men 1.8 miljoner instängda palestinier väntar på ytterligare åtgärder. Medverkande: Pierre Schori, f.d. kabinettsekreterare, [...] Ship to Gaza Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2014-06-30 Israel, Palestine and the way forward “Den tidigare palestinska premiärministern Salam Fayyad deltar på Folke Bernadotteakademins seminarium i Almedalen. På seminariet, som behandlar konflikten mellan Israel-Palestina och möjliga vägar framåt, medverkar även den israeliske kolumnisten och författaren Akiva Eldar samt Göran [...] Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2013-07-01 Israel – Palestina: Hur påverkas fredsutsikterna i Mellanösterns förändrade politiska landskap? “Det råder närmast dödläge i fredsprocessen mellan israeler och palestinier. Krig och politisk oro i regionen skymmer utsikterna för kompromisser och fred. Maktbalansen i regionen är förändrad. Vad innebär det för den israelisk-palestinska konflikten? Vad [...] Folke Bernadotteakademin Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina

Kommentarer i diskussionen om Israel (5 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2015-11-23 Arne: Det årliga bosättningsbyggandet har faktiskt minskat under de senaste 15 åren. Tills nu, för nu kommer det troligen byggas mer. Den årliga konstruktionen i bosättningarna har minskat kraftigt under de senaste 15 åren. Under premiärminister Ehud Barak (2000) byggdes det 5000 nya hus i bosättningarna; under premiärminister Ariel Sharon (2001-05) byggdes det i genomsnitt 1881 nya hus; under premiärminister Ehud Olmert (2005-08) var det 1774. Alla tre hyllades som fredsskapare. Under premiärminister Benjamin Netanyahu (2009-15) byggdes det bara 1554 hus Den 16 september sade Abbas att han ”välkomnar varje droppe blod” som spills i Jerusalem. Han har inte fördömt en enda attack av de 40 attacker som utfördes mot israeler den senaste månaden. Han och Fatah fortsätter att använda sig av både internet och traditionell media för att uppvigla palestinierna till ännu mer våld. Sedan 1967 då Jerusalem återförenades har Israel kraftfullt försvarat de heliga platserna, inklusive al-Aqsamoskén. I Mellanöstern när våldsbejakade islamister vanhelgar och förstör kyrkor, synagogor och världsarv samt egna moskéer, förblir Israel den enda garanten av Jerusalems heliga platser. Palestinierna har utnyttjat ”al-Aqsa är hotat”-kortet sedan 1929 då Jerusalems dåvarande mufti Haj Amin al-Husseini använde det för att uppvigla till massakrer av judar i Hebron och på andra ställen. Knappt hundra år senare är moskén fortfarande oskadd men lögnen lever vidare Israel som angrips i media och sociala medier. En intensiv kanonad av kritik som går ut på att det Israel själva som är ansvariga för attackerna, eftersom palestinierna är så frustrerade över att de inte har någon egen stat. Israel angrips också för att en del av personerna som utför terrorattackerna har dödats av polis och militär. Denna våg av attacker, över hundra hittills, startade utan att Israel gjorde något. Om inte de palestinska terrorattackerna hade genomförts hade ingen dödats eller skadats. Det är viktigt att komma ihåg. Den svenska debatten är befängd. Den utgår från att det är Israel som hindrar en palestinsk stat, när det är precis tvärtom. Det är det palestinska ledarskapet som gör det. Låter det märkligt? Tänk då på att två palestinska ledare har sagt nej till konkreta erbjudanden om en palestinsk stat bara de senaste femton åren Israel har två gånger de senaste femton år i konkret handling visat att de står bakom bildandet av ett Palestina. Det är det palestinska ledarskapet som har hindrat detta. Hur kan det vara så? Det första man tänker på är att det inte varit tillräckligt bra villkor. Men det stämmer inte, för då hade Arafat och Abbas kommit med motbud. Det gjorde de inte År 2000 skedde intensiva förhandlingar i USA under ledning av president Clinton. På bordet lades ett konkret förslag där en palestinsk stat skulle bildas. Detta sa Israel ja till. Om palestinska ledaren Yassir Arafat sagt ja skulle en palestinsk stat ha bildats. Han sa nej och åkte hem utan att ens komma med ett eget förhandlingsbud. 2008 erbjöd Israel igen en palestinsk stat med mer generösa villkor än 2000. Nye palestinske ledaren, Mahmud Abbas, svarade inte ens. Även då kunde en palestinsk stat ha bildats. 2015 Israel erbjuder i förhandling att få bygga upp sitt tempel igen brevid doom of rock men palestinerna säger nej igen. 2015 Ett förslag från Jordanien om att övervakningskameror skall placeras på Tempelberget har fått motstridiga reaktioner. En talesman för Israels regering säger att det är i Israels intresse att kameror skulle finnas på platsen för att bevisa att Israel inte gör något för att förändra status quo på platsen eller agerar provokativt. De palestinska myndigheternas utrikesminister Riyad al-Maliki sade att förslaget är en fälla. Det är lätt att förstå honom, det skulle bli betydligt svårare för palestinierna att sprida lögner om Israel om det finns bildbevis på att de ljuger Israel och Palestina – är tvåstatslösningen möjlig?
2012-12-02 Bo-Göran Hammargren: Nordkorea intresserar mig storligen men efter ominstallation av en del program finner jag det senaste inlägget för över en månad sedan. Vilken är din uppdateringsfrekvens?? Din adress hos SVD verkar inte fungera längre. Sverige förlorade, stort grattis till oss
Av Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet
2013-10-11 Jesenia: Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to give it a look. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and superb style and design. SSU måste sluta stödja våld
Av Marcus Nilsen, Borås Tidning
2011-08-29 Per Lundqvist: Finns en orsak varför Israel är ett av få länder med allmänvärnplikt för båda könen och som är 3 år lång. Då i princip alla länder i Mellan östern vill utrota Israel från kartan och slutföra vad Hitler misslyckade med, att utrota judarna. I princip måste man vara idiot för att tro det skulle bli fred bara för Palestina skulle utlysa sig som stat. Alla barn i Palestina indoktrineras att alla judar är grisar och de måste utrotas. ”Dags att Sverige reagerar mot Israels folkrättsbrott
Av Per Gahrton, Dagens Nyheter
2011-08-29 Lars Lindberg: Per Gahrton är inte trovärdig, inte nu och inte då. Hans ensidighet förbryllar. Borde inte klanstriderna i PalestnaGaza uppmärksammas? Borde inte Palestinas terrorraketbeskjutning fördömas? Ok att Hamas hävdar att de inte har ansvaret, utan andra grupper, men dessa torde inte kunna agera utan Hamas tysta godkännande. En raketterror som avskjuter 150 raketer i månaden, med civilia dödade aldrig militära offer.Nu senast var det väl 5 israeliska barn som dött,.. En stat har rätt att försvara sig. Så ock Israel, oavsett vad Gahrton och den massmediala vänstern anser. Att kräva att Israel inte försvarar sig är att begära att dessa utplånar sig själva. Det krävs intellektuella pygmeer som Gahrton för att anse att detta är ok. Eftersom Gahrton inte tillför debatten något mer än sig egetintresse att synas borde han rimligtvis hålla tyst. Jag skäms som svensk över pressens ensidighet i denne debatten, och anser att det är ett latent antisemitiskt drag hos vänstern att alltid peka mot Israel då Palestina begår brott mot folkrätten. Vänstern borde ta itu med sin antisemitism. ”Dags att Sverige reagerar mot Israels folkrättsbrott
Av Per Gahrton, Dagens Nyheter
Dela det här: