Afghanistan

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Afghanistan.

Diskussionen om Afghanistan innehåller:

  • 3 exklusiva debattartiklar
  • 370 debattartiklar
  • 29 dokument
  • 33 evenemang
  • 5 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Afghanistan (3 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-05-08

Mat kan ge oss alternativa vägar till utveckling

Jamila Haider, Biståndsdebatten.se

Mat ses ofta som ett basalt behov som behöver täckas innan vi kan ta itu med andra värden i samhället. Men mat kan också vara en brygga som inkluderar marginaliserade grupper i utvecklingsprocessen, skriver Jamila Haider, doktorand vid Stockholm Resilience Centre med erfarenheter från Afghanistan.Afghanistan, Biståndsformer, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2016-06-09

Behov av ökad samordning – en lärdom från Afghanistan

Anders Oljelund, Biståndsdebatten.se

”Utan säkerhet ingen utveckling och utan utveckling ingen säkerhet” slås det fast i politiska anföranden. Men vad betyder det i praktiken? Synergier mellan säkerhetsinsatser och biståndsinsatser går att finna, men det är mycket komplicerat och kräver noggrann samordning. Det skriver Anders Oljelund med anledning av den pågående Afghanistanutredningen.Afghanistan, FN, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2016-06-02

Kampen om rättigheter kan inte vinnas med militära medel

Anna-Karin Johansson, Biståndsdebatten.se

Trots goda avsikter har västvärlden inte åstadkommit säkerhet och utveckling i Afghanistan. En anledning till det är att merparten av det ekonomiska stödet gått till militära insatser. Dessutom har samverkan med militär skadat civila biståndsaktörers trovärdighet, skriver Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Anna-Karin Johansson med anledning av den pågående Afghanistanutredningen. Afghanistan, Civilsamhället, EU, Korruption, Landsbygd, Militärt bistånd, Utvärdering

Debattartiklar om Afghanistan (370 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-02

Stoppa utvisningarna till Afghanistan

Lena Pettersson, Norrköpings Tidningar

“Nu är vi många som undrar när Migrationsverket och regeringen ska inse, det som alla med kunskap om konflikten redan insett, att Afghanistan inte är ett land dit man kan utvisa människor.” Afghanistan, Flykt och migration, Migrationsverket
2017-12-13

Afghanistan är inte ett säkert land att återvända till

Bodil Valero, Arbetarbladet

“Men samtidigt som EU:s medlemsländer skickar utökade trupper till Afghanistan på grund av det försämrade säkerhetsläget skickar vi även asylsökande afghaner tillbaka till Afghanistan. Afghaner anses av migrationsmyndigheterna i EU-länderna av någon outgrundlig anledning vara [...]Afghanistan, Asylrätt, EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet
2017-11-30

Håll för näsan och ge Trump en chans

Aaron Korewa, Svenska Dagbladet

“USA:s särskilda sändebud för återuppbyggnaden av Afghanistan, John Sopko, konstaterade nyligen i en utredning att ett problem har varit bristen på koordinering av de internationella insatserna, och att många projekt görs efter politiska önskemål i hemländerna [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, USA
2017-11-29

Hur länge ska Sverige fortsätta kriget i Afghanistan?

Lars-Gunnar Liljestrand, Göteborgsposten

“Sverige står inför ett vägval i Afghanistanpolitiken. Regeringen vill att vi skall hoppa med i kriget utan slut. Men riksdagen har nu chansen att en gång för alla äntligen ta hem de svenska soldaterna och [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Kvinnor, Militärt bistånd, Nato, USAI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/sverige-i-afghanistan-2002-2014/"
2017-11-10

Johanne Hildebrandt: Vill de att talibanerna ska segra?

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Det värsta scenariot är att Afghanistan utvecklas till en ”failed state” och återigen blir en bas för terrorgrupper. I slutändan kan självklart bara diplomati och samhällsbygge skapa fred i detta utfattiga, plågade land och hur vägen dit ser ut förtjänar sannerligen [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, NatoI artikeln hänvisas till "Thage G Peterson, Sven Hirdman - Dra lärdom av 15 års misslyckat krig"
2017-09-19

Stoppa utvisningarna till Afghanistan

Christina Örnebjär m.fl., Eskilstuna-Kuriren

“Att stoppa utvisningarna till Afghanistan – att utfärda ett så kallat moratorium – är möjligt. I maj tidigare i år orsakade en självmordsattack i Kabul att omkring 90 personer bragdes om livet. Det var det [...]Afghanistan, Asylrätt
2017-09-15

S-ledamöter: Pausa alla utvisningar till Afghanistan

Sarra Karlsson m.fl, Dagens Arena

“Under en lång tid har åldersbedömningar gjorts på ett rättsosäkert och godtyckligt sätt, både medicinska och icke-medicinska. De metoder som nu börjat användas för medicinsk åldersbedömning har ett acceptabelt osäkerhetsintervall men det avhjälper inte att [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Sverige
2017-09-12

253 lärare: Stoppa utvisningarna nu!

Aleida Segovia m.fl., Aftonbladet

“Nu är det 2017 och vi är på väg mot en ny katastrof. Om vi inte visar vilja. Regeringen och Migrationsverket måste stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan nu.” Afghanistan, Asylrätt, Flykt och migration, Migrationsverket
2017-08-23

Afghanernas sak är vår

Daniel Mathisen, Dagens Arena

“Vi kan inte skicka tillbaka människor till ett land där döden hovrar över vardagen som en ständig risk. Ung i Sverige, nätverket som tagit initiativ till sittstrejken, kräver att Sverige stoppar utvisningarna till Afghanistan. Det [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration
2017-08-19

Hjälparbetare måste skyddas mot attacker

Andreas Stefansson, Svenska Dagbladet

“Inom ramen för Sveriges långsiktiga åtagande inom biståndssamarbetet med Afghanistan måste skyddet av civila ligga högt på dagordningen och hjälparbetares möjligheter att fortsätta sitt arbete prioriteras.” Afghanistan, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter
2017-08-19

Prata mer om fred och mindre om upprustning

Thage G Peterson, Göteborgs-Posten

“Ingen har någonsin vunnit ett krig i Afghanistan. Men USA och Nato verkar ingenting ha lärt. I USA frodas nu planer på att på nytt sända en ordentlig truppförstärkning till Afghanistan. Skulle så bli fallet [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland, USA
2017-08-15

”Konflikten i Afghanistan drabbar inte alla i landet”

Fredrik Beijer, Dagens Samhälle

“Vi börjar med säkerhetsläget i Afghanistan. Givetvis är det Migrationsverket som har ansvaret för att göra bedömningar och dra slutsatser av säkerhetsläget. Och det gör vi. Säkerhetsläget i Afghanistan bedömer vi som mycket allvarligt. Det [...]Afghanistan, Asylrätt, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket, Samhällsgrupper, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/14/bortforklaringar-duger-inte-fran-hogst-ansvariga/"
2017-08-15

”Ansvariga för afghanernas lidande bör be om ursäkt”

Jonas Andersson, Dagens Samhälle

“Tyvärr inträffade ett systemfel i det svenska asylsystemet under 2010-talet, då flyktingvågen ökade och antalet ensamkommande asylsökande ynglingar mångdubblades. Implicit sa svenska makthavare, svensk media och ledande opinionsbildare att det var fritt fram för vem som helst [...]Afghanistan, Asylrätt, Flykt och migration, Migrationsverket, Sverige
2017-08-15

”Lagligt men omoraliskt att utvisa unga till Afghanistan”

Hanne Martinek, Dagens Nyheter

“Det är tydligt att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats. Konflikten har intensifierats med dussintals våldsamma incidenter som rapporteras varje dag och rekordhöga siffror av civila offer. Ändå fortsätter Sverige att utvisa människor dit. Denna hållning [...]Afghanistan, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket, Sverige
2017-08-15

Ingen ska skickas tillbaka till Afghanistan

Anna Sibinska m.fl, Göteborgsposten

“För de unga som haft turen att födas i Sverige innebär ofta 18-årsdagen glädje och lycka över att ta de första myndiga stegen in i vuxenlivet. För de ensamkommande har samma födelsedag inneburit ett brutalt [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik, Sverige
2017-08-14

”Bortförklaringar duger inte från högst ansvariga”

Per Holfve, Dagens Samhälle

“Det senaste övergripande rättsliga ställningstagandet gällande Afghanistan formulerade Migrationsverket i december 2016. Sedan dess har läget i landet inte stabiliserats nämnvärt, tvärtom. Migrationsverkets senaste lägesanalys avslutas med bedömningen att situationen successivt kommer att försämras. Ändå utvisar Sverige människor från Afghanistan, [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-06-16

Sverige skickar unga till terrorbombningar

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Afghanistan är helt enkelt inte att land man reser till från Sverige. Om man inte råkar vara afghan, förstås. 2015 kom det 23 480 ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan till vårt land. Många av dem flydde [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS)
2017-05-26

De som gömmer flyktingar

Bo Nylund, Upsala Nya Tidning

“”Flyktinggömmare” finns i hela landet. De är välinformerade om förhållandena i Afghanistan och bestörta över de standardiserade skäl för utvisning som migrationsmyndigheterna utfärdat. Vanligast: ”Du har inte gjort sannolikt att det finns någon hotbild mot [...]Afghanistan, Asylrätt, Flykt och migration, Samhällsgrupper, Sverige
2017-05-18

Guillou desinformerar, vi räddade liv

Callis Amid, Svenska Dagbladet

“Ja, västsamfundet gjorde skillnad i Afghanistan och bidrog till att förbättra livsvillkoren för miljontals afghaner. Men mycket hade kunnat göras bättre och det förtida tillbakadragandet av militära styrkor försämrade säkerheten i landet.” Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2017-04-10

Afghanistan allt osäkrare för dem som ska utvisas

Madelaine Seidlitz, Göteborgsposten

“Amnesty International anser att bedömningen av internflyktsalternativ långt ifrån alltid görs på ett korrekt sätt i förhållande till Afghanistan. Att exempelvis barn och unga vuxna i dag skulle ha ett rimligt och relevant internflyktsalternativ i [...]Afghanistan, Asylrätt, Flykt och migration
2017-03-12

Hur många afghaner har dödats av svenska kulor?

Sigrid Aliki, ETC

“Svenska försvarsmakten redovisar inte någonstans på sin hemsida hur många personer om dödats av svenska kulor, trots att det framkommit uppgifter om att svenska soldater skjutit för att döda ett stort antal gånger. Inte heller [...]Afghanistan, Bilateralt samarbete, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato, USA, Utvärdering
2017-03-11

”Varför var vi egentligen i Afghanistan”

Gösta Hultén m.fl., Svenska Dagbladet

“De civila målen tjänade att göra kriget mer acceptabelt för svenska allmänheten. Sverige var i och för sig inte ensamt om att dölja Afghanistankrigets syfte. I Tyskland kände man sig tvungen att ha med mål [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, USA, Utvärdering
2017-03-06

Var målen problemet i Afghanistan?

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Försvarsmakten har lärt sig mycket av att delta i insatsen och att samarbeta med Nato-länder. Mycket mer än så kanske man inte kan begära när man är ett litet nedrustat land. Kanske är huvudproblemet att [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/sverige-i-afghanistan-2002-2014/"
2017-03-04

Dra i nödbromsen – stoppa utvisningspolitiken

Bertil Hagström m.fl., Göteborgs-Posten

“Nu krävs ett andrum, ett stopp för utvisningarna, som ger möjlighet till genomlysning och omprövning av den förda politiken. Vi kräver att ungdomar, som vid sin ankomst till Sverige var under 18 år, inte skall [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration
2017-03-03

Insats måste ha mål. Lär av Afghanistan.

Sydsvenskan

“Att på olika sätt – även militära – bidra till ökad stabilitet i Nordafrika och Mellanöstern har en direkt betydelse för Europa och Sverige när det gäller att bekämpa terror och att förhindra flyktingkatastrofer. Och [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2017-03-02

USA:s terroristjakt hinder för framsteg i Afghanistan

Anna-Karin Johansson, Göteborgs-Posten

“Att bygga upp fragila och konfliktdrabbade stater tar tid. En av de norska utvärderarna, Paal Hilde, konstaterar i vår rapport att omvärlden inte hade någon långsiktig plan för Afghanistans utveckling, fred och uppbyggnad av en [...]Afghanistan, Civilsamhället, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato, Politik för global utveckling (PGU), USA, Utvärdering
2017-02-14

”Hjälp på plats”

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Många som har fått nej till uppehållstillstånd ska nu utvisas till Afghanistan. Det är ett land i krig och kaos, men också ett land där den svenska närvaron är stark. Här finns biståndsarbetare, kontakter och [...]Afghanistan, Barn och unga, Biståndsformer, Flykt och migration
2017-02-13

Jawad, 19, dör hellre än att bli utvisad

Eva Märta Granqvist m.fl., Aftonbladet

“Afghanistan är inte säkert! […] Tyska delstater stoppar utvisningarna och Röda Korset lämnar tillfälligt landet. Trots det fortsätter den svenska regeringen att utvisa ensamma barn och ungdomar till ett land i politiskt och humanitärt sönderfall.” Afghanistan, Flykt och migration, Migrationsverket, Sverige
2017-02-07

Konsten att sälja och döda ett barn

Tina Höstlycke, Göteborgs-Posten

“Har ni hört ångest någon gång, alltså riktig hjärtskärande dödsångest som när man dödar hazarer? Eller landsförrädare? De skriker ungefär lika högt oavsett de är 16 eller 19. Det är faktiskt ingen skillnad. I Sverige säljer [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket
2016-12-22

”Stoppa utvisningarna av hazarer till Afghanistan”

Habib Razmjo, SVT

“Situationen för de landsflyktiga hazarerna i Iran och Pakistan har drivit hundratusentals på flykt till till exempel Europa och Australien, många av dem minderåriga. Formellt är de afghanska medborgare men de saknar pass och id-handlingar”. Afghanistan, Asylrätt, Flykt och migration, Iran, PakistanI artikeln hänvisas till "Vilka är "de ensamkommande"?"
2016-12-07

“Kan Sveriges militära närvaro i Afghanistan ha orsakat ett kompromissande med folkrätten?”

Kajsa Johansson, OmVärlden

“Det är av största vikt att [regeringens utvärdering för den samlade svenska insatsen i Afghanistan] går bortom de mest omedelbara och till stor del tekniska aspekterna av samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Det mest avgörande [...]Afghanistan, Civilsamhället, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sverige, Utvärdering
2016-12-01

Sverige bör sätta mer press på Afghanistan

Markus Wiechel m.fl., Svenska Dagbladet

“[O]m regeringen verkligen vill se ”ordning och reda i migrationspolitiken” så måste det mycket omfattande biståndet till Afghanistan upp på bordet. Vi anser att biståndet bör fokusera på humanitära insatser, något som av naturliga skäl [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2016-11-24

Sverige riskerar att bidra till en humanitär katastrof

Marie Jönsson m.fl., Sundsvalls Tidning

“Svenska myndigheter och ansvariga politiker tar nu beslut som är direkt kontraproduktiva. De återvändande flyktingarnas rättigheter tas inte tillvara. Vi vädjar till ansvariga politiker och myndigheter att inte verkställa avvisningarna av flyktingar till Afghanistan.” Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Villkorat bistånd
2016-11-22

Löfven, det är mig du skickar i döden

Azizullah Rahimi, Aftonbladet

“Jag ber dig och alla hederliga svenskar – utvisa inte oss som korsat de farligaste vägar för att överleva och skapa oss ett liv i fred och frihet. Utvisa oss inte till ett land där krigselden [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Sverige
2016-11-01

Låt de afghanska barnen stanna

Mårten Roslund, ETC

“Migrationsverkets agerande har egentligen ingenting med den tillfälliga lagen att göra. Men konsekvenserna av praxisen blir att människor som skulle erbjudas en fristad i Sverige nu riskerar att utvisas. Detta är oroväckande med tanke på situationen i [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Migrationsverket
2016-11-01

Avtalet med Afghanistan måste rivas upp

Hans Linde m.fl., Göteborgs-Posten

“Bistånd får aldrig bli verktyg för den rika världens utpressning av fattiga länder. För Vänsterpartiet är det självklart att det alltid ska vara de fattigas perspektiv på utveckling som styr var och hur biståndet bedrivs. När [...]Afghanistan, Asylrätt, Bistånd som påtryckningsmedel, Flykt och migration, Villkorat bistånd
2016-10-31

Jag skäms över att se ungdomarna i ögonen

Fanny Rölander, ETC

“De här pengarna ska sättas i händerna på Afghanistans regering. Ett land som rankas som tredje mest korrupta i världen år 2016 näst efter Nordkorea och Somalia, varav det ena är en totalitär stat med total kontroll [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Korruption, Mänskliga rättigheter
2016-10-26

”Stoppa utvisningarna och ge flyktingbarnen amnesti!”

100 barnboksförfattare, SVT Opinion

“Sällan har svensk flyktingpolitik varit så befriad från empati och respekt för alla människors lika värde. Som barnboksförfattare har vi gjort till vår livsuppgift att ständigt vara trogna barnets röst och syn på världen. Nu [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2016-10-26

Vi har ansvar för barn som kommer hit

Jonas Sandwall, Expressen

“När jag själv som pappa ser på vår asylpolitik så ser jag en utveckling jag inte kan stå för. Vi måste inse vilka konsekvenser som uppstår när vi inför tillfälliga uppehållstillstånd. Vi måste våga belysa [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2016-10-25

Ska vi skicka unga i döden, ministern?

EvaMärta Granqvist, Aftonbladet

“På regeringens hemsida talas det om ”personer som ska återvända hem”, trots att många av de som avses varken har familj eller hem att återvända till. Många av de ungdomar som utnyttjas i detta avtal med [...]Afghanistan, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2016-10-20

”Sverige, bidra inte till inhumana flyktinguppgörelser”

Malin Nilsson m.fl., SVT Opinion

“[T]rots ett eskalerat våld i Syrien och Irak väntas inga positiva besked för människor som flyr. Istället rullar EU ut en politik som ytterligare försvårar för människor att lämna krig och konflikt och som bestraffar fattiga [...]Afghanistan, AU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Turkiet, Villkorat bistånd
2016-10-20

Stoppa utvisningarna

Ensamkommandes Förbund m.fl., ETC

“Samtidigt har kategorin ”övrigt skyddsbehövande” tagits bort. De som drabbas av de nya lagarna, de som inte anses behöva skydd, är till stor del flyktingar från Afghanistan, hbtq-flyktingar, barn, familjer och minoriteter som är förföljda [...]Afghanistan, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2016-10-03

”Sverige blundar för hotande kris i Afghanistan”

Måns Molander, Svenska Dagbladet

“Sverige har tillsammans med övriga givarländer förbundit sig att ”hjälpa Afghanistan att bli en säker och stabil nation”. Det internationella samfundet behöver leva upp till de här åtagandena för att det afghanska folket ska ha [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Sjukvård, Utbildning
2016-09-29

Barnen skickas rakt in i döden

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Sverige är inte det enda landet som ­bedömer asylskälen allt hårdare och skickar tillbaka flyktingar. Bara i år ­beräknas en miljon afghaner skickas tillbaka från Pakistan. Och en miljon är ­redan internflyktingar inne i landet. Det [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Iran
2016-07-07

”Nato måste ha respekt för krigets lagar”

Anna-Karin Johansson, Svenska Dagbladet

“Under Natos toppmöte i Warszawa den 8-9 juli behöver skyddet för hälsovård vara på agendan. Trots att sjukvårdssystemet i Afghanistan har förbättrats de senaste åren, så är det fortfarande mycket fragilt. Läkare och sjukvårdspersonal arbetar hängivenhet [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Nato, Sjukvård
2016-05-23

Sverige – en humanitär stormakt i ett vacklande system

Pieter-Jan van Eggermont, Mänsklig Säkerhet

“Agendan för FN-toppmötet har tydligt visat hur pass svagt intresset är för att prioritera brinnande frågor rörande det pågående våldet mot patienter och sjukvårdspersonal, den inhumana behandlingen av flyktingar och migranter, eller den ineffektiva responsen [...]Afghanistan, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Nato, Sjukvård, Syrien, Turkiet, Villkorat bistånd
2016-04-27

Utveckla R2P och inför skyldighet att fullfölja samhällsbygge

Thomas Simonsson, Mänsklig Säkerhet

“Målet måste vara att bygga ett så pass fungerande samhälle att behovet av militära förband minskar och istället kan ersättas av poliser och civila domstolar.  Säkerhetsstyrkornas förmåga att bidra till säkerhet är endast en del [...]Afghanistan, Libyen, Militärt bistånd
2016-04-17

Maja Nordström: De ensamkommandes historia

Maja Nordström, Folkbladet

“Migrationsverket registrerar inte etnicitet men det går ändå att se ett större mönster i berättelserna om det tidigare livet. Hazarerna skriver sin moderna historia i exil. Trots att det inte är krig i Afghanistan är [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Migrationsverket, Syrien
2016-04-14

Ministern: Självklart är biståndet inte kravlöst

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Självklart är biståndet inte kravlöst. Om statsapparaten i ett land genomsyras av korruption kan biståndet i stället kanaliseras via civilsamhällesorganisationer, FN-organ eller utvecklingsbanker. Vi ställer höga krav på resultat, och om missförhållanden uppdagas kan stöd [...]Afghanistan, Budgetstöd, Mänskliga rättigheter, Palestina, Resultat, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/07/bistand-ska-inte-ges-utan-att-vi-staller-krav/"
2016-04-10

”Liberalerna måste sluta hyckla om biståndet”

Julia Kronlid, Svenska Dagbladet

“Även om Ohlsson låter påskina att ansvarighet i biståndsfrågan är en grundbult i Liberalernas utrikespolitik, så vittnar hennes rösthistoria om någon helt annat.” Afghanistan, Avräkningar, Budgetstöd, Enprocentsmålet, Korruption, Palestina, Partipolitik, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/07/bistand-ska-inte-ges-utan-att-vi-staller-krav/"
2016-04-08

”Minskat bistånd till Afghanistan skapar mer kaos och instabilitet”

Anna-Karin Johansson, Svt Opinion

“Afghanistan är idag det största mottagarlandet av svenskt bistånd. En bred riksdagsmajoritet står bakom beslutet. Ett av skälen är att det går att se att biståndet har gjort stor skillnad.” Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Resultat, Villkorat bistånd
2016-04-07

”Bistånd ska inte ges utan att vi ställer krav”

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Som verktyg ska biståndet användas som både piska och morot. Stater som genomför demokratiska reformer, främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet, öppenhet och som minskar korruption ska belönas för detta. Stater som fortsätter att kränka sina medborgares [...]Afghanistan, Avräkningar, Bilateralt samarbete, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Enprocentsmålet, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Palestina, Syrien, Villkorat bistånd
2016-04-06

Ställ krav på Afghanistan

Dagens Nyheter

“När EU nu hotar att dra in biståndet går det att ställa krav även på unionen. Målet får inte vara att med hjälp av återvändandeavtal stjälpa av människor som sedan kommer att fängslas av talibanerna. Men det [...]Afghanistan, EU, Flykt och migration, Villkorat bistånd
2016-03-30

Flyktingkris – när insatser gör mer skada

Jöran Lindeberg, OmVärlden

“De människor som EU stänger dörren för är på flykt från kriser som västvärlden bidragit till genom militär äventyr som gjort mer skada än nytta. Det visar följande enkla genomgång av militära interventioner under 2000-talet.Insatserna [...]Afghanistan, Asylrätt, EU, Flykt och migration, Irak, Libyen, Turkiet
2016-03-08

Anställ tolkar från Afghanistan!

Håkan Holmberg, UNT

“I andra länder som anlitat lokalanställda tolkar har man tagit sitt ansvar för dem man haft som anställda. Asylprogram, visum eller ekonomisk ersättning så att hotade personer kan flytta till en annan del av landet [...]Afghanistan, Migrationsverket, Sviktande stater
2016-02-15

Vart ska hazarerna ta vägen?

Habib Razmjo, Dagens ETC

“Faktum är att den övervägande majoriteten av de afghanska flyktingarna i Sverige idag kommer från ett minoritetsfolk, hazara, som under lång tid trakasserats, förföljts och utsatts för vad som beskrivs som ett tyst folkmord i [...]Afghanistan, Asylrätt, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning
2016-01-27

“Fel att säga Daesh i stället för IS”

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Ett av argumenten för att säga Daesh i stället för IS är att det skulle vara nedsättande. Å ena sidan för att man avgränsar dem geografiskt, å andra sidan för att ordet liknar det arabiska [...]Afghanistan, Irak, Islamiska Staten (IS), Libyen, Nigeria, Syrien
2015-12-27

“Var finns perspektiven?”

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Perspektiven har förvridits på ett sätt som riskerar att skada samhällsklimatet under lång tid framåt – i alla europeiska länder. Det är legitimt att känna oro för hur mottagningssystemen i exempelvis Sverige ska kunna hantera [...]Afghanistan, Danmark, EU, Flykt och migration, Irak, Libyen, Syrien, Ungern
2015-12-24

Svik inte tolkarna

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“Asylrätten ska hedras, säger de alla återkommande. Rätt, och den bör även hedras för dem som har riskerat sina liv i Sveriges tjänst. Sverige ska inte lämna någon efter. För vad säger det i så [...]Afghanistan, Asylrätt, Fred och säkerhet
2015-12-23

Sverige får inte överge tolkarna

Expressen

“Det ska inte vara tillfälliga opinionsyttringar eller personalläget inom Försvarsmakten som avgör huruvida lokalanställd personal erbjuds skydd eller inte. En rättssäker prövning är det minsta vi kan erbjuda de personer som har riskerat sina liv [...]Afghanistan, Asylrätt
2015-12-03

Stötta Afghanistans kvinnor i dag, Löfven

Leila Qaraee m.fl., Aftonbladet

“De senaste 13 åren har Sverige gett 6,9 miljarder kronor i bistånd till Afghanistan. Trots detta har effekterna på fattigdom och jämställdhet varit begränsade. Det är dags för självkritik. Vi uppmanar den svenska regeringen och [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor
2015-12-03

”Sverige bör sätta press på Afghanistan”

Ali Abozar, Svenska Dagbladet

“President Ashraf Ghanis besök i Sverige ger inte bara möjlighet för relationerna mellan länderna att stärkas utan också möjlighet för Sverige att ställa krav på den afghanska samlingsregeringen. Sverige måste kräva att Afghanistan stärker demokratiseringsprocessen [...]Afghanistan, Demokrati, Flykt och migration, Sviktande stater
2015-12-03

Afghanistan förtjänar säkerhet

Dagens Nyheter

“Även Sverige har militär på plats i Afghanistan. Vårt dilemma blir därmed i princip densamma som USA:s och övriga länders i den internationella fredsstyrkan: Det är besvärligt om vi lämnar och besvärligt om vi stannar.” Afghanistan, Flykt och migration, Fred och säkerhet
2015-12-03

M: Skriv avtal med Afghanistan om återvändande

Anna Kinberg Batra m.fl, Svenska Dagbladet

“Därför bör Stefan Löfven, i sitt möte med president Ghani och i regeringens fortsatta arbete, ta upp konkreta åtgärder för att kunna stärka åter­vändandeprocessen. Varje stat har en skyldighet att ta emot sina egna medborgare. Vi [...]Afghanistan, Flykt och migration
2015-12-02

Sverige måste dra sig ur ett krig utan slut

Anders Ferm m.fl, Göteborgs-Posten

“Sveriges följsamhet i Afghanistan kan knappast förstås som något annat än att svenska regeringar velat kvalificera sig som militär partner till USA och Nato i kommande interventioner i andra länder. Det ligger inte i Sveriges [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Nato
2015-12-02

Låt inte fattiga betala för vår flyktingpolitik

Tomas Jansson, Göteborgs-Posten

“Av 40,4 miljarder som är budgeterat för bistånd stannar 8,8 miljarder i Sverige. Nu förbereder regeringen ännu större avräkningar på biståndet för att finansiera flyktingmottagandet. Att ta pengar från människor som lever i största fattigdom [...]Afghanistan, Avräkningar, Flykt och migration
2015-11-29

Filmen om Malala ingjuter mest hopp i en ovanligt mörk tid

Lasse Bengtsson

“För varje elev som ger sig iväg till sin skola, till en delaktighet, tänds ett ljus i mörkret. Vi måste börja någonstans. För mig börjar en bättre värld i den lilla skolan i Kunduz.”   Afghanistan, Utbildning
2015-11-25

En skam för hela Europa

Peter Franke

De hundratusentals flyktingar som just nu är på väg mot ett nytt liv i Europa får inget andrum över huvud taget. När land efter land skärper kraven eller totalvägrar att ta emot dem återstår snart [...]Afghanistan, EU, Mänskliga rättigheter, Syrien
2015-11-25

Sverige ska inte tävla mot botten

Karin Pettersson, Aftonbladet

“Löfven och Romsons förslag i går kommer inte skapa fred i Syrien, Irak eller Afghanistan. Människor kommer fortsätta fly till Europa, och till Sverige. Snabba och drastiska åtgärder i kris är sällan en bra idé. [...]Afghanistan, Asylrätt, Flykt och migration, Irak, Partipolitik, Syrien
2015-11-24

EU kommer att hålla ihop

Gunnar Hökmark, Göteborgs-Posten

“Hoten mot Europas öppna samhällen kommer inte från brister i svenska skolors demokratiundervisning, det kommer från våldet och hatet som växer fram i förtryckta och fattiga samhällen. Det ställer nya och större krav på att [...]Afghanistan, EU, Ryssland, Syrien
2015-11-23

“Regeringen tar visst hänsyn till minoriteter i Syrien och Mellanöstern”

Isabella Lövin, OmVärlden

“I en artikel här på OmVärlden.se framhåller Afram Yakoub en oro för att regeringen bortser från assyriers, yazidiers och andra minoritetsgruppers behov i regeringens kommande strategier för Syrien och Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Jag vill [...]Afghanistan, Irak, Mänskliga rättigheter, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/10/26/ny-bistandsstrategi-glommer-bort-hotade-minoriteter/"
2015-11-19

Låna eller höj skatten – och freda biståndet

Anders Wijkman, Expressen

“Att skära i biståndet för att kortsiktigt klara notan för flyktingmottagandet i Sverige vore en sällsynt missriktad åtgärd. Det skulle, om något, öka trycket på Europas gränser. Biståndet har gjort – och kan göra – [...]Afghanistan, Asylrätt, Avräkningar, EU, Jemen, Klimat & miljö, Libanon, Libyen, Syrien
2015-11-10

Läge att överge Usch-doktrinen

Stefan Olsson, Svenska Dagbladet

“Nu finns det parlamentarisk enighet om att den märkliga regeln om förbud mot export till länder som befinner sig i krig ska vara kvar. Men kanske finns det någon riksdagsledamot med moralisk resning som törs [...]Afghanistan, Irak, Militärt bistånd, Vapenhandel
2015-11-07

Bollandet med biståndet riskerar liv i Afghanistan

Lasse Bengtsson, SvD

Regeringens bollande av pengar från biståndet till flyktingmottagningen riskerar bland annat att slå sönder en ovanligt väl fungerande och respekterad svensk biståndsorganisation, Svenska Afghanistankommittén. Detta trots att ett mycket stort antal av dem som nu [...]Afghanistan, Avräkningar, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2015-10-29

Att ta från dem som saknar en egen röst

Anna Westin m.fl., Sundsvalls Tidning

“Hur ska kvinnorna i fattiga länder kunna nå en bättre jämställdhet med en politik där en svag grupp, flyktingarna i Sverige ställs mot en annan svag grupp, de som mottar bistånd i länder som Afghanistan? [...]Afghanistan, Avräkningar, Jämställdhet, Utbildning
2015-10-27

Callis Amid: “Nej, Thage G Peterson – vi dödade inte civila i Afghanistan”

Callis Amid, Svenska Dagbladet

“Det är bekymmersamt att Peterson slår följe med en rad debattörer vars grundlösa påståenden försvårar möjligheten för en rationell och saklig debatt om Afghanistaninsatsen. Inte heller denna gång kan titlar från fornstora dagar legitimera nonsens eller [...]Afghanistan, Militärt bistånd
2015-10-18

“Sverige måste ta strid för krigets lagar”

Mari Mörth m.fl., Svenska Dagbladet

“Men att vara en humanitär stormakt är inte enbart liktydigt med att ge mycket pengar till olika FN-organ. Det betyder också att man står upp för internationell humanitär rätt och humanitära principer. Nu kräver vi [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Nato
2015-10-16

Krig är aldrig humana

Margareta Zetterström, Uppsala Nya Tidning

“Man kan heller inte, som svensk, försvara sig med att vårt land inte har något med detta krig att göra. Sverige har fortfarande militär personal i Afghanistan, i den Natoledda koalitionsstyrkan Resolute Support Mission (RSM), [...]Afghanistan, Nato, USA
2015-09-07

”Ockupationen skapade katastrofen i Afghanistan”

Anders Ferm m.fl. Svenska Dagbladet

Callis Amid hänvisar till en organisation i Afghanistan som samordnar biståndsorganisationer då han vill leda i bevis att den utländska militära interventionen skulle varit ”avgörande för landets utveckling”. Det finns inget som helst stöd för [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, ResultatArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/31/militar-insats-malas-upp-som-syndabock/"
2015-08-31

”Militär insats målas upp som syndabock”

Callis Amid, Svenska dagbladet

“Det tycks inte heller finnas förståelse för att en framgångsrik biståndspolitik är avhängigt säkerhet. Den icke statliga organisationen ACBAR, en nationell organisation som samordnar 128 biståndsorganisationer i Afghanistan, beskriver säkerhet som avgörande för landets ekonomiska utveckling. [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/30/folket-bor-fa-sanningen-om-afghanistan/"
2015-08-30

”Folket bör få sanningen om Afghanistan”

Anders Ferm m.fl., Svenska Dagbladet

“Flera röster har under åren höjts för att den svenska militära insatsen måste granskas och hemlighetsmakeriet kring kriget upphöra. Socialdemokratiska partikongressen 2013 beslöt verka för att en oberoende kommission. Svenska Afghanistankommittén och Föreningen Afghanistansolidaritet har [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Utvärdering
2015-08-27

Stöd utvecklingen

Björn Lindh m.fl., Upsala Nya Tidning

“Afghanistan har mer än någonsin behov av omvärldens stöd. Efter decennier av krig och umbäranden förtjänar det afghanska folket att få leva i fred och ha möjlighet att utveckla sitt land. Sverige spelar en viktig roll [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Volym
2015-08-17

Korten på bordet om Afghanistan

Margareta Zetterström, Upsala Nya Tidning

“Svenska folket, som av politiker och militärer överraskande och utan offentlig debatt leddes in i Sveriges första krig på nästan 200 år och som betalat de miljarder som kriget hittills kostat, har rätt till en [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2015-07-09

”Sveriges insats i Afghanistan ska granskas av utredning”

Margot Wallström m.fl, Dagens Nyheter

“Vi har bidragit till flickors tillgång till utbildning, till utbyggnaden av hälso- och sjukvården, samt till att förbättra situationen för demokrati och mänskliga rättigheter. Men Afghanistan brottas fortfarande med omfattande problem. Det handlar inte minst [...]Afghanistan, Utvärdering
2015-06-15

“Närmare Nato gör oss inte tryggare”

Tony Johansson, Folkbladet

” Saken är dock den att schack är ett krigsspel – inte ett spel syftande till fred, gemensam säkerhet och avspänning. Det som är logiskt inom ramen för det försvarspolitiska tänkandet är samtidigt grundreceptet för eskalering [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Kongo, Nato, Ryssland, Tchad
2015-05-08

”Väst måste sluta beväpna grupper i Mellanöstern”

Manijeh Mehdiyar, Svt Opinion

“Jag vill öppna för ett nytt tänk och nya perspektiv i Mellanöstern. Fler måste inse att det är dialog och samförstånd som kommer att lösa problemen, inte fler vapen. Vi lever i en överbeväpnad värld där [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Irak, Libyen, Militärt bistånd, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/06/sverige-borde-ge-oss-vapen/"
2015-04-10

Sveket mot tolkarna i Sveriges tjänst

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

Hanteringen av dem som riskerat sina liv för Sverige är inte bara ett moraliskt haveri; enligt juristerna har hanteringen dessutom skett godtyckligt och i vissa delar saknat laglig grund. AfghanistanArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/04/07/varfor-har-sverige-lamnat-kvar-tolkar/"
2015-04-07

Varför har Sverige lämnat kvar tolkar?

Ulf Öberg m.fl., Svenska Dagbladet

Redan år 2013 hävdade dåvarande oppositionsledaren Stefan Löfven att vi har ett moraliskt ansvar att se till att de afghanska tolkarna kommer väl ut ur detta. Detta ansvar är inte längre bara politiskt och moraliskt; det [...]Afghanistan, Asylrätt, Migrationsverket, Militärt bistånd
2015-02-13

Detta bör utvärderas efter Afghanistan

Robert Egnell, Svenska Dagbladet

“Tretton år av svenska bidrag till både kriget och återuppbyggnaden av Afghanistan får inte försvinna i intet. Dels har vi som medborgare rätt att veta hur våra soldater och skattemedel utnyttjats, dels är det helt centralt [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Utvärdering
2015-01-10

Hur säkras en svensk fredlig insats i Afghanistan?

Lars-Gunnar Liljestrand, Göteborgs-Posten

“I det här afghanska getingboet med värre strider än tidigare, fler civila offer och med ett USA inriktat på fortsättningskrig utan slut går nu Sverige med i en ny Nato-insats. Det strider mot den omsvängning [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Nato
2014-12-02

Bred analys krävs för insats i Afghanistan

Peter Hultqvist, Svenska Dagbladet

“Sverige ska även i framtiden arbeta aktivt som deltagare och partner i internationella operationer. Det är ett sätt att bidra till att lösa konflikter, stabilisera och sträva efter att skapa fred och säkerhet. Detta grannlaga [...]Afghanistan, Militärt bistånd, ResultatArtikeln är en replik på: ""Utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan""
2014-11-29

Utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan

Anna-Karin Johansson, Svenska Dagbladet

Vi menar att det behövs en oberoende och bred utvärdering av den svenska militära insatsen. En central fråga är hur den påverkat de långsiktiga möjligheterna till fred och utveckling i Afghanistan. Lärdomarna är viktiga, inte minst för [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Utvärdering
2014-11-21

Bistånd når inte ut utan militärt stöd

CALLIS AMID, Dagens Nyheter

Den militära insatsen har många gånger varit en förutsättning för att civilt bistånd ska nå ut till landsbygden och till bergsbyarna. Svårtillgängliga områden och kanaliserande terräng förenklar de kriminella elementens anfallsrörelser. Det har renderat i uteblivet [...]Afghanistan, LandsbygdArtikeln är en replik på: "Fortsätt inte den svenska krigspolitiken i Afghanistan"
2014-10-28

Ge Afghanistans flickor nycklar till framtiden

Sundsvalls Tidning, Anders Rosén, Anna Westin, Karin Israelsson, Siv Persson, Reza Payandeh, Åsa E Melander, Shah Akbari Hosein, Karim Mohammady

“Svenska Afghanistankommittén bedriver ett utvecklingsbaserat bistånd där de mänskliga rättigheterna främjas. Rätten till utbildning är ett grundläggande fundament och genomsyrar allt arbete i Afghanistan.” Afghanistan, Barn och unga, FN, Mänskliga rättigheter
2014-08-13

Det behövs en ny folkrörelse för fred

Thage G. Peterson, Göteborgs-Posten

“Om Sverige på nytt skall bli ett land som förespråkar fred före krig så måste vi åter lyfta fram de fredliga lösningarna i det internationella umgänget. Sverige måste återgå till de fredliga vägarna med samtal, [...]Afghanistan, Civilsamhället
2014-05-18

När ska Sverige sluta utvisa ensamkommande till Afghanistan?

Anna Westin mfl, Sundsvalls Tidning

“Hur kan den medmänsklighet som finns stark genom stort bistånd till Afghanistan förvandlas till kalla handen för ensamkommande asylsökande unga män? Och detta i en tid då landets utveckling är mycket osäker?” Afghanistan, EU, Flykt och migration, FN
2014-05-07

Vapenexport ovärdigt en demokrati som Sveriges

Andrea Pettersson m.fl. Sydsvenskan

“Mer än en tredjedel av den svenska krigsmaterielexporten under 2013 gick till icke-demokratier, enligt Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Saudiarabien var den fjärde största mottagaren av svenska vapen.” Afghanistan, Diktaturer, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2014-04-30

Sverige sviker tolkarna – igen

Callis Amid m.fl. , Aftonbladet

“I rapporteringen framgick att Försvarsmakten frånsäger sig ansvaret för tidigare anställda tolkar och uppmanar tolkarna via sms att på egen hand genomföra en riskfylld resa till ett tredje land, exempelvis Iran eller Pakistan, då asyl via [...]Afghanistan, Migrationsverket
2014-04-07

Trotset mot talibanerna

Sydsvenskan

“Valet i Afghanistan, som ännu inte är färdigräknat men väntas leda till en andra valomgång i maj, har beskrivits som historiskt eftersom det är ett första gången det sker ett fredligt och frivilligt överlämnande av [...]Afghanistan, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2014-04-06

Rösträtt till högt pris

Ingrid Runsten, Helsingborgs Dagblad

“Länder som Sverige har en skyldighet att fortsätta sitt engagemang. Afghanistan behöver hjälp med att bygga såväl demokratisk som fysisk infrastruktur. Det omfattande svenska biståndet måste förenas med relevanta krav på korruptionsbekämpning och på att [...]Afghanistan, Bilateralt samarbete, Demokrati, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2014-04-06

Utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan

Anna-Karin Johansson m.fl. , Göteborgsposten

“Utvärderingen bör också undersöka hur militariseringen av biståndet påverkat möjligheterna för humanitära organisationer och NGO:s att utföra sitt arbete. Antalet attacker riktade mot humanitära organisationer har ökat markant.” Afghanistan, Bilateralt samarbete, Biståndsformer, Demografi / befolkningsstatistik, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2014-04-03

Överge inte Afghanistan

Expressen

“Inför tidigare val har diplomater, valobservatörer, journalister och andra flockats i Kabul. Den här gången är det i stället flygen ut från Afghanistan som är fullbokade…Det värsta som skulle kunna hända Afghanistan är en total [...]Afghanistan, Mänskliga rättigheter
2014-03-12

Ledare: Om detta måste vi berätta

Borås Tidning

“Om detta måste vi berätta. Afghanistan är inte vilket land som helst, utan ett slagfält där ett minimum av mänskliga fri- och rättigheter ifrågasätts med religiöst inspirerad vapenmakt. Samtidigt pågår ett tillbakadragande från Afghanistan, där [...]Afghanistan, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2014-03-12

Afghanistan kan åter bli en bas för terror

Wolfgang Hansson, Aftonbladet

“Utåt har västvärlden motiverat sitt engagemang i Afghanistan med att “vi inte får överge kvinnorna”. En rad biståndsorganisationer har särskilt inriktat sina projekt mot kvinnorna. Afghanistan ska de närmaste tio åren bli Sverige största biståndsland. [...]Afghanistan, Kvinnor, Nato, USA
2014-03-12

När världen vänder sig bort

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Talibanerna vill med sina attacker driva all utländsk personal, civil som militär, ur landet. Det skulle nämligen stärka deras position avsevärt. Samtidigt är alla NATO-styrkor på väg ut ur landet. Talibanerna har tiden på sin [...]Afghanistan, Barn och unga, Humanitärt bistånd, Korruption, Kvinnor, USA
2014-03-11

En dödad journalist – ett nederlag för demokratin

Jonas Nordling, Aftonbladet

“Journalister kommer alltid att vara ett hot för vissa grupper. De grupper som inte vill se demokrati, som inte vill se öppenhet, som inte vill se allas lika värde. De grupper som inte vill att verkligheten [...]Afghanistan, Demokrati, Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet
2014-03-08

Bryr sig verkligen svenska folket om hur ofta min man slår mig?

Carina Bergfeldt, Aftonbladet

“Och nu, till sist, har mitt arbete tagit mig till den lilla byn Doeum Phdeak i Kambodja, där svenskt bistånd i tre år jobbat med jämlikhetsfrågor. Till den här kvinnan, som förundrat undrar om svenskarna verkligen [...]Afghanistan, Burundi, Irak, Jämställdhet, Kambodja, Kvinnor, Samhällsgrupper, Tchad
2014-02-20

Skiljelinjen går inom blocket

Daniel Braw, Barometern

“I gårdagens utrikespolitiska debatt i riksdagen stod det nämligen ännu en gång klart att skiljelinjen i utrikespolitiken inte går mellan blocken, utan inom det rödgröna. … Den vapenexport som vänsterpartisten Hans Linde dömde ut i [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Partipolitik, Vapenhandel
2013-12-19

Vårt engagemang för Afghanistan fortsätter

Cecilia Widegren, Sofia Arkelsten, Svt Debatt

“Sveriges engagemang i Afghanistan är fortsatt långsiktigt. Under den kommande tioårsperioden uppgår vårt bistånd till drygt åtta miljarder. En viktig uppgift för det svenska biståndet är att fortsatt stärka situationen för de afghanska kvinnorna.” Afghanistan, Biståndsformer, Partipolitik
2013-11-23

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Margaret Hammare mfl; Dalademokratien

“Vi kräver att tvångsutvisningarna till Afghanistan stoppas och att ärendena prövas på nytt utifrån situationen i Afghanistan idag och den befarade under 2014. Rätten till asyl grundas på en framåtsyftande bedömning av riskerna.” Afghanistan, Flykt och migration
2013-10-23

De ensamkommande barnen: “Smit inte från ansvaret”

Thomas Hammarberg; Omvärlden

“Erfarenheterna av tidigare satsningar av den typen är nedslående. Men detta projektförsök har fortsatt, med hjälp av svenskt bistånd. Migrationsverket menar att riskerna överskattats, bara de grabbar ska skickas till centret för vilka man fått kontakt [...]Afghanistan, Barn och unga, EU, Flykt och migration, Irak, Migrationsverket
2013-10-21

Här är resultatet av vårt cyniska bistånd

Elisabeth Höglund, Aftonbladet

“Trots alla biljarder som inte ­bara Sverige utan FN, EU och enskilda länder under alla år pumpat in i till exempel Afrika pekar kalla fakta fortfarande på en gränslös fattigdom och ­misär. Jag har granskat [...]Afghanistan, Afrika, Barn och unga, Demokrati, FN, Resultat, Sida, Utvärdering
2013-10-09

Världens barn behöver ökat stöd

Annette Carlson, Borås Tidning

“Sverige verkar aktivt och är en tydlig röst inom flera områden för att öka jämställdheten. Sedan 2006 har vi skärpt jämställdhetsambitionen i biståndet genom bland annat ökat stöd till Världsbankens handlingsplan för jämställdhet och expertis [...]Afghanistan, Afrika, Barn och unga, Kvinnor, Pakistan, Partipolitik, Världsbanken
2013-10-09

S borde ändra flyktingpolitik

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Att länder som Syrien, Somalia och Afghanistan faller samman gör att fler människor flyr för sina liv. Sverige och Europa behöver därför hjälpa fler än tidigare, inte färre. Över 230 döda har nu rapporterats efter den [...]Afghanistan, EU, Somalia
2013-09-20

Sverige räds inte hög risknivå

Sofia Arkelsten mfl; Svenska Dagbladet

“Påståendet på SvD Brännpunkt 16/9 att Sverige prioriterar ofarliga uppgifter i syfte att undvika risker stämmer inte. Att göra ansvarsfulla bedömningar av risker är en viktig del i förberedelserna inför en insats. De senaste åren har Sverige [...]Afghanistan, FN, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sverige har bara en enda FN-soldat"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Vägval i en globaliserad värld"
2013-08-21

Rikta hjälpen rätt i Afghanistan

Lotta Hedström, SVT

“Trots framsteg de senaste åren är Afghanistan fortfarande ett av världens fattigaste länder. Situationen i de olika provinserna ser dock mycket olika ut och därför är det viktigt att givarländer inte ensidigt ser till enbart de [...]Afghanistan, Biståndsformer, Korruption
2013-08-09

Rikta hjälpen rätt i Afghanistan

Lotta Hedström m.fl, svt debatt

“Det finns inga snabba och enkla lösningar för att skapa ett fredligt och stabilt Afghanistan.  30 års krig har slitit sönder landet.  Det svenska utvecklingssamarbetet måste inrikta sig på att bidra till att bygga de [...]Afghanistan, Partipolitik, Resultat, Sida
2013-08-04

Svenskt bistånd är bäst på jämställdhet

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Nilsson och Nordquist hävdar att “ingen vet om medicinsk hjälp eller övrigt bistånd når offren för hedersvåld i Afghanistan eller våldtagna kvinnor i Kongo”. Det stämmer inte. I Afghanistan har alla våra stöd fokus på [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kongo, KvinnorArtikeln är en replik på: "Hälften av biståndet bör gå till kvinnor"
2013-06-27

Stängda gränser för flyktingar

Karin Bergkvist, Gefle Dagblad

“Trots den enorma flyktingströmmen från Syrien är det enligt svenska migrationsverket färre syrier än väntat som kommit hit. Enligt verket beror det inte på att de inte vill utan för att de inte kan. Kanske [...]Afghanistan, Barn och unga, EU, Flykt och migration, FN, Migrationsverket, Pakistan, Somalia, Sudan, SyrienI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Childhood under Fire - The impact of two years of conflict in Syria, Save the Children" (2013)"
2013-06-25

Stärk kvinnornas roll i det afghanska samhället

Lotta Hedström, m.fl., Aftonbladet

“Det afghanska parlamentet, Wolesi Jirga, består till 25 procent av kvinnor och det uppnås med hjälp av kvotering. (…) Relationen mellan civilsamhället, utbildning för kvinnor och demokratibygge är tydlig. Det är inte möjligt att skapa [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, FN, Kvinnor, Landfokusering, Nato, Projektstöd, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "UN Security Council Resolution 1325 (2000)"
2013-06-15

Gunilla Carlsson hotar palestinierna

Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad

“Antagligen menar minister Carlsson att hon genom hotet om sänkt bistånd ska tvinga palestinierna till förhandlingsbordet. Något blåögt. Problemet är att de lär bli ensamma där, utan motpart. Dessutom har palestinierna svårt att göra något [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2013-05-25

Svenska insatsen i Afghanistan måste utvärderas

Hans Linde, Svenska Dagbladet

“De svenska soldaterna ska skydda afghanska flickor som vill gå i skolan, den ska bidra till demokratisering, den ska militärt besegra talibanerna, den ska hindra syraattacker mot kvinnor, den ska skapa säkerhet. Efter mer än [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2013-05-22

Hur avveckla biståndet till Afghanistan?

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“När ett land får en lukrativ inkomstkälla, som olja, likriktas ekonomin vilket paradoxalt nog kan göra landet fattigare. Bistånd fungerar på samma sätt. Pengar strömmar in och slår ut inhemsk industri. I Afghanistan har privata [...]Afghanistan, Korruption, Utvärdering
2013-05-14

Sverige kvar i Afghanistan

DANIEL BRAW, BAROMETERN

“Utrikesminister Carl Bildt talar om att Sverige efter 2014 ska behålla maximalt 200 militärer (mot dagens omkring 550) i Afghanistan, och att dessa ska delta i utbildningsinsatser eller ”något annat som inte är stridsinsatser”. (…) [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Nato, Partipolitik, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "AFGHANISTAN: THE LONG, HARD ROAD TO THE 2014 TRANSITION (PDF)"
2013-05-14

FN bör leda en ny insats i Afghanistan

ANNA-KARIN JOHANSSON, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Afghanistan står inför stora utmaningar. Nästa år väljs en ny president samtidigt som merparten av de internationella trupperna kommer att lämna landet. Det är glädjande att Sveriges regering har utlovat ett långsiktigt stöd för engagemanget [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Nato, Partipolitik, Utbildning
2013-05-14

Satsa civilt i Afghanistan

GÖTEBORGSPOSTEN

“Utrikesminister Carl Bildt vill förlänga den svenska militära insatsen i Afghanistan till att gälla också efter 2014. Enligt Bildt skulle det vara högst 200 militärer, för att hjälpa till med utbildningsinsatser, däremot inte stridsinsatser. (…) [...]Afghanistan, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Militärt bistånd, Utbildning, Utrikesdepartementet
2013-05-13

Även Carl Bildt har rätt ibland

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I går presenterade Svenska Afghanistankommittén sin årsredovisning för 2012. Det är en imponerande läsning. Kommittén har gett sjukvård till 2,9 miljoner patienter i fyra provinser. De har ordnat skolor för över 120 000 elever, varav [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård, UtbildningI artikeln hänvisas till "Svenska Afghanistankommittén: Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012"
2013-04-19

Därför är Sverige i Afghanistan

Cecilia Widegren mfl; Göteborgsposten

“Afghanistan kommer också att bli den enskilt största mottagaren av svenskt bistånd. I dag går åtta gånger fler barn i skolan än 2003, varav fem miljoner tjejer, barnadödligheten har halverats och medellivslängden för kvinnor har [...]Afghanistan, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Det svenska kriget i Afghanistan kräver en vitbok"
2013-04-15

Det svenska kriget i Afghanistan kräver en vitbok

Thage G Peterson, Göteborgsposten

“Kostnaderna för Afghanistankriget är ofattbara och skrämmande. De har år efter år mörkats för riksdagen och de svenska skattebetalarna. Finns utbildningskostnaderna med? Eller de omfattande förnyelsekostnaderna av det försvarsmateriel som förbrukats i Afghanistan? Finns de [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2013-03-22

Tolkarna hjälpte oss, nu bör vi hjälpa dem

Svenska Dagbladet

“Vi talar här om människor som har varit Sverige behjälpliga under insatsen i Afghanistan. Utan deras arbete hade vårt arbete fungerat sämre. Utan deras risktagande hade våra soldaters tillvaro i Afghanistan varit mer riskfylld. Medmänsklighet [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-21

Ge de afghanska tolkarna asyl i Sverige

Expressen

“Regeringen måste självfallet fundera noga över hur ett sådant här undantag ska utformas. Men man får inte fastna i en överdrivet legalistisk syn på migrationspolitiken. Det är moralen som är flyktingpolitikens fundament, inte juridiken. Vad är [...]Afghanistan, Flykt och migration, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-21

Billström är en politisk skandal

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Men detta handlar inte om blödighet från ÖB:s och Försvarsmaktens sida. Det är deras personal det gäller. Personer som har gjort den militära insatsen möjlig och stått i främsta ledet tillsammans med de svenska soldaterna. Ett [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-21

Cecilia Wikstöm (FP): De afghanska tolkarna måste få asyl i Sverige

Cecilia Wikström, Aftonbladet

“Sverige har deltagit i Isaf på grundval av vår långa tradition av solidaritet med utsatta människor. ­Solidaritet har väglett ­alla de tusentals svenskar som ­genom åren fri­villigt ansökt om att få göra FN-tjänst i krigshärjade [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-21

Börja med de afghanska tolkarna

Annika Ström Melin, Dagens Nyheter

“Rent formellt har Tobias Billström möjligen rätt när han hittills envist hävdat att en person som varit anställd av svenska staten inte ska särbehandlas. Hans perspektivlösa budskap har varit att vi minsann har våra regler [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-20

Skamligt svek mot tolkarna

Karin Bergkvist, Gefle Dagblad

“Att tolkarna i Afghanistan och dess anhöriga svävar i livsfara när insatsen avslutas under nästa år är ett obestridligt faktum. Den rimliga slutsatsen borde alltså vara att Sverige tar ansvar för och hjälper dessa människor [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-20

Billström skämmer ut Sverige

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Tobias Billström agerande skämmer ut Sverige. Dessutom försvårar hans agerande för Sverige vid framtida insatser. Många andra länder i motsvarande situation ordnar särskilda program för att hjälpa sina tolkar. Det borde Sverige också göra. Det är [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-15

Den afghanska framtiden

Bo Pellnäs, Kristianstadsbladet

“I det ena utspelet efter det andra tycks Karzai frenetiskt fjärma sig från amerikanerna och ikläder sig rollen som en renodlad afghansk nationalist. I detta spel tycks han förlita sig på att det internationella samfundet skall [...]Afghanistan, Militärt bistånd
2013-03-03

En räddningsplan för Afghanistans kvinnor

Anna Dahlberg, Expressen

“Omvärlden behöver förbereda en räddningsplan för Afghanistans kvinnor, och mitt enkla förslag är att Sverige tar initiativet. Bjud in till en internationell konferens i Stockholm i höst om situationen för Afghanistans kvinnor efter uttåget 2014. [...]Afghanistan, Kvinnor, Landfokusering, Partipolitik, Utrikesdepartementet, Villkorat bistånd
2013-01-23

Sveriges flyktingpolitik är omänsklig

STEFAN LINDBORG, POLITIKERBLOGGEN

“Bilden av den svenska flyktingpolitiken som generös och human står i skarp kontrats till de massutvisningar som genomförs till Afghanistan och Irak. Att skicka tillbaka människor med uppenbara skyddsbehov, utgör en allvarlig kränkning av de [...]Afghanistan, Barn och unga, EU, Flykt och migration, Irak, Migrationsverket, Partipolitik
2013-01-08

Se chansen till fred i Afghanistan

Anders Ferm mfl; Svenska Dagbladet

“Det som utländska styrkor på 160000 soldater inte kunnat åstadkomma under elva års krig förväntar man sig att den korrupta Karzairegeringens styrkor skall klara av med hjälp av amerikanska specialstyrkor och bland annat svenska militärer [...]Afghanistan, Partipolitik, Resultat
2012-12-14

Ersätt soldaterna i Afghanistan med bistånd

Hans Linde mfl; Eskilstuna Kuriren

“Den militära insatsen i Afghanistan är ett misslyckande. Ju förr vi vågar erkänna detta och dra konsekvenserna av det, desto bättre. Trots det vill nu regeringen med stöd av S och MP än en gång [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2012-12-10

Tolken riskerar livet för Sverige

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Tolkarna är oumbärliga för den svenska insatsen i Afghanistan. De är ständigt ute med soldaterna, följer dem överallt även in i strid. Två av dem har dödats under sin tjänstgöring. De 24 tolkar som har arbetat för [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2012-12-10

Den folkliga resningen är inte slutet – bara en början

Carl Bildt mfl; Svenska Dagbladet

“Men Syrien är också ett exempel på att den folkliga resningen inte är slutet, utan bara en början. Vägen som följer kan vara minst lika svår. Därför har regeringen nyligen avsatt omkring 50 miljoner kronor till särskilda [...]Afghanistan, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2012-12-08

En strimma av hopp

Dagens Nyheter

“Mycket är annorlunda i dag än för 15 år sedan. Det finns numera en mångfald av medier: en tv-kanal under talibantiden har blivit 33, två tidningar har blivit 400 och två radiostationer har blivit hundratals. Kvinnor [...]Afghanistan, Kvinnor, Mediabevakning, Sjukvård, Utbildning
2012-12-04

Bistånd bättre än soldater

Hans Linde m.fl. Vestmanlands Läns Tidning

“I snart elva år har Sverige deltagit i den Nato-ledda ISAF-insatsen i Afghanistan. Under dessa elva år har våldet eskalerat, spridit sig till allt större delar av Afghanistan och krävt allt fler dödsoffer… Hopplösheten som [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-11-13

Kvinnornas röst måste väga lika

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Från att under talibantiden ha varit helt avstängda från utbildning går i dag 2,7 miljoner flickor i skolan. Sammantaget utgör de 37 procent av antalet skolbarn. … Som en förutsättning för det svenska engagemanget i landet mellan [...]Afghanistan, Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Villkorat bistånd
2012-11-09

Villkora biståndet till Afghanistan

Lena Ag mfl, Expressen

“I en debatt här i Expressen tidigare i höstas skrev biståndsminister Gunilla Carlsson att Sverige har ett ansvar för Afghanistans kvinnor. Men under 2011 gick endast cirka 0,8 procent av totalt 2 660 miljoner kronor, [...]Afghanistan, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "FN-höjdarna måste lyssna på kvinnorna"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Missing the Target"
2012-11-09

Tid för realism i Afghanistan

Barometern

“Som tidigare överenskommet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet handlar det om reduktion av den militära insatsen och övergång till civilt engagemang. Och det är inte litet: Afghanistan kommer att bli det land i världen som tar [...]Afghanistan, Militärt bistånd, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)"
2012-10-05

Flyktingpolitiken i Sverige är inhuman

Åsa Romson m.fl, Aftonbladet

“När människor tvingas fly från stridigheterna i Syrien, Somalia och Afghanistan har vi alla ett ansvar. Barn som har förlorat sin familj och flytt till Sverige behöver ett tryggt hem. Därför ska lagen ändras: Inga [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Partipolitik, Somalia, Syrien
2012-10-02

Något militärt uttåg är det inte frågan om för Sveriges del 2014.

Lars-Gunnar Liljestrand, Sydsvenskan

“Det är grovt missvisande att, som Lotta Hedström, lyfta fram det svenska biståndet som ett sätt att rädda Afghanistan. … Det svenska civila biståndet har under de mer än tio åren av krig bara uppgått till [...]Afghanistan, Civilsamhället, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Sverige har beslutat att göra ett intåg i Afghanistan av aldrig tidigare skådat slag."
2012-10-01

Den inre fienden

Sydsvenskan

“Viktigt är också att omvärlden är beredd att ge fortsatt stöd, på olika sätt, efter 2014. Svårigheten att återuppbygga en stat som Afghanistan när den väl fallit sönder – eller slagits sönder – kan knappast överskattas. Men [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Nato
2012-09-25

Migrationsverket bör förklara synen på barn

Maria Ferm, Svenska Dagbladet

“Ett lands asyl- och flyktingpolitik kan sägas vara ett slags värdemätare för dess inställning till försvaret av mänskliga rättigheter … Idag händer det alltför ofta att människor som borde få stanna i Sverige avvisas. Sverige har [...]Afghanistan, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-09-17

Ung vänster: Venezuela har gjort viktiga framsteg

Hanna Cederin, Aftonbladet

“Idag kantas det alliansstyrda Sveriges internationella arbete istället av ett urholkat bistånd, vapenexport till diktaturer och ett ivrigt påhejande för militära interventioner i Irak och Afghanistan. Till skillnad från Liberala ungdomsförbundet klarar vi av att hålla [...]Afghanistan, Avräkningar, Diktaturer, Irak, Partipolitik, Vapenhandel
2012-09-11

Sverige har beslutat att göra ett intåg i Afghanistan av aldrig tidigare skådat slag.

Lotta Hedström, Sydsvenskan

“Att freden i Afghanistan inte kan vinnas med militära medel är en lärdom som så gott som alla numera har gjort, både militärer och civila. Ändå kretsar fortfarande mycket av Afghanistandebatten i Sverige kring det [...]Afghanistan, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat, Utbildning
2012-08-19

Peter Wolodarski: De afghanska tolkarna är att betrakta som svenska veteraner.

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Afghanerna har arbetat sida vid sida med de svenska soldaterna, och deras farhågor för vad som ska hända när Isafstyrkorna lämnar landet är befogade. Oavsett hur man ser på insatsen har Sverige ett moraliskt bokslut att [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2012-07-23

Mörk framtid för afghanska kvinnor

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Den afghanska regimen låtsas stötta kvinnors rättigheter, och president Karzai har också fördömt mordet på Hanifa Safi… Det är en sådan regim – som sätter kvinnor på myndighetsposter, och sedan låter dem bli mördade – som Sverige [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor
2012-07-08

Norden ska fortsätta bistå Afghanistan

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Vidare är fria och rättvisa val 2014 och 2015 av central betydelse för att befästa demokratin. Vi är övertygade om att en handlingskraftig och legitim regering kommer att stärka det afghanska folkets förtroende för sina ledare [...]Afghanistan, Demokrati, Näringsliv
2012-06-07

Civila insatser räcker inte alltid

Urban Ahlin, Göteborgsposten

“Med stigande förvåning läste jag MP:s replik om FN-insatser. Miljöpartiet står bakom de militära insatser som Sverige deltagit och deltar i, Libyen och Afghanistan är de senaste. Dessa grundas på FN-mandat men var/är ledda av [...]Afghanistan, EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-23

En osann bild av Afghanistan

Pierre Schori, Svenska Dagbladet

“Inget av detta berörs i den debattartikel som Reinfeldt, Bildt och Enström skrev på Brännpunkt 21/5. I stället presenterar de en blåögd, för att inte säga osann bild av läget i Afghanistan. Inte heller talar de [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård, UtbildningArtikeln är en replik på: "Ett nytt Nato har växt fram"
2012-05-23

Jämställdhet nyckel till demokrati i Egypten

Lena Ag, Göteborgsposten

“I dag är kvinnor exkluderade från alla politiska arenor i Egypten. … I årets utrikesdeklaration framhåller regeringen att kvinnor är en drivande kraft för ökade demokratiska fri- och rättigheter. Det är bra. Det ger en god [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Villkorat bistånd
2012-05-21

Ett nytt Nato har växt fram

Fredrik Reinfeldt mfl; Svenska Dagbladet

“Sveriges stöd till Afghanistan är omfattande och uppgår i år till en miljard kronor. Vi finns på plats sedan trettio år tillbaka och vårt bistånd har som målsättning att människor som lever i fattigdom – [...]Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, Kvinnor, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-04

Var kvar i Afghanistan

David Ekstrand, Gefle Dagblad

“Trots detta är det märkligt tyst om hur det faktiskt går i kriget. Det borde finnas mer diskussion om vilka krigsmålen är och huruvida de uppnås. En ny forskningsrapport från FOI visar hur stora problemen är. [...]Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Afghanistan After 2014. Five Scenarios."
2012-04-19

”Sverige ska inte lämna afghanerna i sticket”

Kerstin Lundgren, Dagens Nyheter

“Centerpartiet ser även ett behov av fortsatt svensk närvaro efter 2014, framför allt genom fortsatta utbildningsinsatser för Afghanistans armé och polis. Partiets hållning är fortsatt att vi ska slutföra vår insats på ett ansvarsfullt och [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, UtbildningArtikeln är en replik på: "”Ska väst återigen lämna Afghanistan vind för våg?”"
2012-04-18

”Ska väst återigen lämna Afghanistan vind för våg?”

Stefan Olsson mfl; Dagens Nyheter

“Eftersom den afghanska staten inte kommer att kunna finansiera sig själv ställs vi också inför dilemmat med hur Sverige ska göra för att förse Afghanistan med pengar utan att det förvärrar korruptionen. Utan ekonomiskt bistånd kommer [...]Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd
2012-04-03

Granska Sveriges roll i kriget i Afghanistan

Sören Sommelius mfl; Göteborgsposten

“Av Riksrevisionens granskning förra året framgick att kostnaderna för insatsen är flera miljarder högre än vad regeringen uppger och att det inte finns några klara mål för kriget och man mörkar om att det är [...]Afghanistan, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Resultat, Riksrevisionen, Saudiarabien, Simoom-skandalen, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svenska bidrag till internationella insatser"
2012-03-14

Bistånd i rättmätig motvind

Daniel Persson, Svenska Dagbladet

“Att bistånd inte behöver vara något positivt borde knappast ha undgått någon eller vara särskilt kontroversiellt längre. I danska tidningen Politiken kan man läsa hur danska Röda Korsets ordförande erkänner att biståndet till Afghanistan har förvärrat situationen [...]Afghanistan, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Winning Hearts and Minds? Examining the Relationship between Aid and Security in Afghanistan"
2012-03-13

Nio barn, tre kvinnor

Göran Greider, Dalademokraten

“Varför skulle en fattig bonde i södra Afghanistan gilla utländska trupper? Allt viktigt har ockupationsmakterna misslyckats med – framförallt byggandet av en fungerande samhälle. Den sittande regimen är totalt korrupt.” Afghanistan, Barn och unga, Jordbruk, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat
2012-02-28

Skicka bistånd i stället för trupp

Pierre Schori, Expressen

“I stället för den förlängda, utökade, enormt kostbara och riskfyllda militära insatsen i Afghanistan kan Sverige fortfarande välja en annan väg än krigets. Vi skulle med våra stora biståndsresurser kunna bli en stor, fredlig aktör [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2012-01-27

Omöjligt uppdrag

Helle Klein, Pierre Schori, Carl Tham; Aftonbladet

“Sverige har i processen svikit FN. När Ban Ki-moon 2008 vädjade om europeiska fredstrupper till den nästan kollapsande FN-missionen i Kongo sade Storbritannien och Tyskland nej. Motivering: deras trupper behövdes i Afghanistan. 2009 drog Polen tillbaka trupper [...]Afghanistan, FN, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2011-12-13

Ersätt soldaterna i Afghanistan med bistånd

Hans Linde, Corren

“Inför valet 2010 gav S, V och MP gemensamt löfte, att avveckla den svenska militära insatsen och öka de civila insatserna. Det var tyvärr ett löfte som S och MP snabbt övergav efter valet. Istället [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-12-12

Hög tid att börja vinna freden i Afghanistan

Hans Linde, Göteborgsposten

“I snart ett decennium har Sverige haft soldater i Afghanistan. Men efter tio år är de få som kan peka på några framgångar, samtidigt som bakslagen och misslyckandena är svåra att blunda för.“ Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2011-12-09

Mänskliga rättigheter måste gälla på nätet

Carl Bildt, Gunilla Carlsson; Expressen

“I länder som Syrien, Kongo och Afghanistan är respekt för de mänskliga rättigheterna däremot snarare undantag än regel. I Kina förnekas medborgarna många av de mest grundläggande fri- och rättigheterna. Handlingsutrymmet för människorättsaktivister i Ryssland [...]Afghanistan, Kina, Kongo, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2011-12-06

Bistånd med demokratikrav

Sundsvalls Tidning

“Ett regn av kravlösa miljarder över regimen skulle bara ytterligare förvärra Afghanistans problem.” Afghanistan, Korruption, Villkorat bistånd
2011-11-20

Varför är det så tyst om våra svenska krigare?

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Krigare inbjuder till ett möte som alla inte vill bli inbjudna till. Jag tänker på dem som uttrycker sig i termer av ”legosoldater” och ”vita ariska stridspittar” – och som alltid har varit motståndare till [...]Afghanistan, Militärt bistånd
2011-11-15

“Carl Bildt beskriver ett Afghanistan som inte finns”

Anders Fänge, Dagens Nyheter

REPLIK “Utrikesministern nämner statsbygget, men då endast i sammanhanget att detta är något som Sverige satsat på. Ingenting sägs om att det internationella biståndssamfundet och den afghanska politiska eliten i stort sett misslyckats med att [...]Afghanistan, Korruption, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sverige börjar ta hem sina soldater om ett år”"
2011-11-14

Från trupp till bistånd

Västerbottens-Kuriren

“Propositionen om insatsen i Afghanistan innehåller en reviderad samarbetsstrategi. Behoven av hjälp är enorma. Mer än halva befolkningen lever i vad FN definierar som absolut fattigdom. Bara 30 procent av flickorna går i skola. En [...]Afghanistan, Barn och unga, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-11-10

Överge inte Afghanistan för tidigt

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidning

REPLIK “Naturligtvis sympatiserar vi med önskan om att avsluta Sveriges fredsbevarande engagemang i Afghanistan för att kunna satsa enbart på humanitärt bistånd. .. Men där är man inte i nuläget.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sverige börjar ta hem sina soldater om ett år”"
2011-11-09

“Sverige börjar ta hem sina soldater om ett år”

Carl Bildt, Dagens Nyheter

“Den militära insatsen är bara en del av vårt breda engagemang i Afghanistan. Vårt bistånd till Afghanistan har successivt byggs ut och landet är i dag en av de enskilt största mottagarna av svenskt bistånd. [...]Afghanistan, Hälsa, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning
2011-10-31

Farligt att minska Afghanistanstyrkan

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Mot den bakgrunden frestas man tro att det kryllar av svenska soldater i Afghanistan, men Fs21 som den nuvarande styrkan heter, består av omkring 650 soldater. I själva verket är svenskarna redan under- bemannade.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-10-31

Utan kvinnor – ingen fred i Afghanistan

Maj Britt Theorin, Gro Lindstad, Terhi Makynen, Annelise Ebbe; Göteborgsposten

“I december 2011 hålls en konferens om Afghanistans framtid i Bonn, där troligtvis talibanerna kommer att sitta med vid fredsförhandlingarna. Det är av yttersta vikt att kvinnor i Afghanistan medverkar på lika villkor, det är [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor, Militärt bistånd
2011-10-30

Slutdatum för kriget nödvändigt

Anders Ferm, Birgitta Hambraeus mfl; Svenska Dagbladet

“Sverige kan gå i spetsen för en bred humanitär hjälp till Afghanistan som ett uttryck för insikten att det är endast så vi kan framgångsrikt möta våld och terror.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-09-23

Urgammal tradition med reformbehov

Folkbladet

“Afghanistans utvecklingsnivå och det långa avståndet mellan afghanska politiker och de medborgare som betalar biståndet är en starkt pådrivande katalysator för korruption av alla de slag.” Afghanistan, Kommunbistånd, Korruption
2011-09-05

Välkommet farväl till godtrogenheten

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Afghanistan är ett av världens fattigaste och mest korrupta länder och behovet av hjälp utifrån är enormt. En del vänsterdebattörer hävdar att lösningen i Afghanistan är att ta hem soldaterna och öka biståndet men det [...]Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-09-04

Bistånd kan inte ersätta soldater

Stefan Olsson, Svenska Dagbladet

“Vad vet vi då från forskningen om biståndets konfliktdämpande förmåga? Mycket lite, märkligt nog. [.] Det mesta talar för att biståndet inte har haft den effekt många har hoppats på.” Afghanistan, Forskning och innovation, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-09-01

Korruption inte skäl att överge afghanerna

Lotta Hedström, Hans Linde, Lena Asplund; Svenska Dagbladet

“Tidigare biståndsinsatser och främst kanske från en del andra givarländer, må ha bidragit till att underblåsa korruptionen. Men det får inte tas som intäkt för att det skulle vara poänglöst att fortsätta med ett kraftfullt [...]Afghanistan, Korruption, Partipolitik
2011-08-30

God vilja räcker inte

Dagens Nyheter

“Frågan om militär kontra civil närvaro är allt annat än lätt. Militärt skydd kan öka riskerna för människor som arbetar med bistånd genom att de då blir militära måltavlor. Men militär närvaro kan också ibland [...]Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-08-12

Ingen nödhjälp utan militär insats

Johan Söderström, Borås Tidning

“Det finns ett i grunden sunt ifrågasättande om pengarna når fram och gör nytta, ett ifrågasättande som tyder på ett större intresse. […] Kritiken mot de svenska biståndsinsatserna på Afrikas horn framstår som överdriven. Hur man [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Hunger, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Välgörenhet
2011-08-10

Hjälpmiljarder militära sjön

Daniel Braw, Helsingborgs Dagblad

“I rapporten “Aid and conflict in Afghanistan”, som publicerades i förra veckan, får omvärldens bistånd till det krigs- och fattigdomshärjade landet förödande kritik. […] Det centrala ordet i Crisis Groups rapport är “delink”, koppla ifrån. Biståndet [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt biståndI artikeln hänvisas till dokumentet: "Aid and Conflict in Afghanistan"
2011-07-13

Afghanistan: Om svar anhålles

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Borde Sverige rent av dra ned på biståndsambitionerna och istället lägga pengarna på en förstärkning av den militära styrkan?” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-06-27

”Svenskarnas motstånd mot Nato är större än på länge”

Ulf Bjereld, Dagens Nyheter

“Det ökande Nato-motståndet går hand i hand med motståndet mot Sveriges militära deltagande i Isaf-styrkan i Afghanistan.” Afghanistan, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-29

Barnmorskor skapar säkerhet i Afghanistan

Johanna Fogelström, Svenska Dagbladet

“En professionell 2-årig barnmorskeutbildning inklusive praktik kostar cirka 100 000 kronor per elev, vilket är en bråkdel av kostnaden för att ha en svensk militär på plats i landet.” Afghanistan, Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-05-21

Humanitära krig – finns de?

Margareta Zetterström, Svenska Dagbladet

“Även personer, som annars resonerar förnuftigt, prisar i dag den svenska militärinsatsen i Afghanistan och upprepar troskyldigt argumentet att Sverige är där för att befria kvinnorna och ge barnen skolutbildning.” Afghanistan, Barn och unga, Kvinnor, Militärt bistånd
2011-05-11

Juholt äventyrar fredsinsatser

Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet

“Socialdemokraterna har i decennier haft internationell solidaritet och internationella insatser som del av sin politiska identitet. Det är sorgligt att konstatera att de inte längre agerar i enlighet med detta. […] Utan brett stöd i [...]Afghanistan, Afrika, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-03

Vänd nu inte återigen Afghanistan ryggen

Markus Håkansson, Svenska Dagbladet

“En ensidigt offensiv militär kampanj som i stora stycken fokuserat på att jaga terrorister, inklusive bin Laden, och som pågått i åratal hade till slut slagit knut på sig själv.” Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat, USA
2011-04-29

Sluta mörka om Afghanistan

Torsten Nilsson, Sydöstran

“Det är hög tid att politikerna kliver fram berättar vad som egentligen pågår i svenskarnas område av Afghanistan. Hur ser säkerhetsläget ut? Vad uträttar svenskarna på plats? Vad sysslar den svenska militären egentligen med i [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2011-04-20

Angeläget och osminkat om Afghanistan

Johan Söderström, Borås Tidning

“Varför sprider inte media och politiker en korrekt bild av farorna och drivkrafterna i uppdraget? Sverige är så involverat man kan vara, men vi deltar ändå inte helhjärtat.” Afghanistan, Mediabevakning, Militärt bistånd
2011-04-18

Svårt se bestående effekt av dollarregn

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Det är inte riktigt dags för utvärdering än, men redan förra årets milda kämpaglöd bland de kvarvarande biståndsexperterna har dämpats. Syftet med varje insats är att den ska bli överflödig, men i stället driver hjälporganisationer [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat, Utvärdering
2011-04-18

Dags för politikerna att sluta mörka om Afghanistan

Torsten Nilsson, Östran

“Man bäddar snällt in sig i militära konvojer och rapporterar vad militären vill att de ska rapportera. Militären får ett faktiskt informationsmonopol, och bygger stadigt ut sina resurser för att styra den allmänna opinionen.” Afghanistan, Mediabevakning, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-04-16

Internationell solidaritet är mer än ord, Ohly

Cecilia Widegren, Svenska Dagbladet

“Den militära närvaron i Afghanistan är nödvändig för säkerheten, men den är inte tillräcklig för att skapa långsiktig stabilitet och utveckling. Därför ska vi fortsätta kombinera säkerhet och humanitärt bistånd.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Strategin i Afghanistan leder fel"
2011-04-16

Sluta mörka om Afghanistan – vad pågår i det svenska ansvarsområdet?

Torsten Nilsson, Västerbottens Folkblad

“Vad sysslar den svenska militären egentligen med i Afghanistan? Det finns en annan fråga också: Vad kostar kalaset, och vad får afghanerna ut av pengarna?” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "SVT: "Krig för fred""
2011-04-08

Ohlys önsketänkande hjälper inte Afghanistan

Nicklas Norling, Svenska Dagbladet

“Ohly är inte ensam om att i första hand förespråka en ekonomisk strategi i Afghanistan. Problemet är bara att en sådan strategi är omöjlig utan militärt skydd av dem som skall implementera den.“ Afghanistan, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Strategin i Afghanistan leder fel"
2011-04-07

Strategin i Afghanistan leder fel

Lars Ohly, Svenska Dagbladet

“Insatsen i Libyen är akut för att förhindra brott mot mänskligheten. Kriget i Afghanistan däremot försämrar säkerheten i landet. Den militära strategin där har helt enkelt inte lyckats. Ta hem de svenska soldaterna nu […]” Afghanistan, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2011-04-06

Sverige deltar i två krig

Robert Sundberg, Dala-demokraten

“Oavsett om kamerorna från CNN fortsätter att ha Libyen som viktigaste händelsen eller om de trappar ned och går över till lågintensiv bevakning likt i Afghanistan är Sverige nu med i två krig.” Afghanistan, Libyen, Mediabevakning, Militärt bistånd, Partipolitik, Vapenhandel
2011-04-04

FN måste stå fast

Dagens Nyheter

“Tragedin i Mazar-i-Sharif väcker många frågor om FN-­insatsen i Afghanistan. Men svaret får inte bli att våldet segrar eller att FN svävar på målet om mänskliga rättigheter.” Afghanistan, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2011-03-27

Sluta sälja vapen till diktaturer!

Lennart Molin, Elisabeth Lundgren; Svenska Dagbladet

“Sverige har under 2010 exporterat krigsmateriel för över 2 miljarder kronor till länder som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Bahrain. De senaste åren har exporten till diktaturer ökat kraftigt, och det är en utveckling som [...]Afghanistan, Bahrain, Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Irak, Pakistan, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-03-25

Överge inte Afghanistans flickor

Frida Engman mfl; Sundsvalls Tidning

” […] vi fråga oss om tillbakadragandet av FN-trupp under de närmaste åren riskerar att leda till att den framgång som skett på utbildningsområdet för flickor drastiskt förändras till en tillbakagång?” Afghanistan, Barn och unga, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Utbildning
2011-03-22

Utländsk militär på väg att lämna Afghanistan

Peter Brune, Svenska Dagbladet

“Svenska Afghanistankommittén har tidigare kritiserat den skeva fördelningen av resurser när internationella samfundet engagerar sig på det sätt som man gjort i Afghanistan, med en så stor tyngdpunkt på militära medel.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Nato, Resultat
2011-03-18

Vi betalar inte till vapenindustrin

Martin Smedjeback, Alvine Andersson; Dagen

“Före och under detta krig exporterade Sverige vapen till den anfallande parten. Riksdagens riktlinjer för vapenexport slår fast att man inte bör leverera vapen till länder i krig, och ändå sker det, år efter år.” Afghanistan, Irak, Okategoriserade, Vapenhandel
2011-03-09

Låt egyptiska kvinnor vara med och forma framtiden

Lise Bergh, Lena Ag; Sundsvalls Tidning

“Kvinnor och män, sida vid sida, med samma mål om mänskliga rättigheter för alla.  Men, när Egypten nu börjar forma en ny framtid riskerar kvinnors rättigheter att hamna i skymundan. […] När det gäller Afghanistan [...]Afghanistan, Egypten, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2011-03-03

Afghanistan – det tabubelagda kriget

Lars-Gunnar Liljestrand, Göteborgsposten

“Det är inte längre möjligt att sälja kriget i Afghanistan som ett demokratiseringsprojekt eller som befrielse av kvinnorna eller för att starta skolor.” Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd
2010-12-13

Det kunde ha gått riktigt illa

Olov Abrahamsson, Norrländska Socialdemokraten

“Vi borde snabbt gå tillbaka till en utrikespolitik som bygger på “soft power” – mjuka värden som humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete med världens fattiga länder.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-12-13

V: Ersätt soldater med bistånd i Afghanistan!

Kent Persson, Vestmanlands Läns Tidning

“På onsdag, den 15 december, ska riksdagen fatta beslut om en förlängning av den svenska militära insatsen i Afghanistan. Vi står då inför valet mellan att Sverige ska fortsätta delta i ett misslyckat krig eller [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-21

Gunilla Carlsson: Korruptionen hotar demokratiprocessen

Gunilla Carlsson, Expressen

“Trots Jan Mosanders ambition är det olyckligt när han här i Expressen i sin kritik av Swedfund helt missförstår eller bortser från själva uppgiften för Swedfunds verksamhet.” Afghanistan, Demokrati, Korruption, Militärt bistånd, Näringsliv, Partipolitik, SwedfundArtikeln är en replik på: ""Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund""
2010-11-19

Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund

Jan Mosander, Expressen

“För mig är det obegripligt att Swedfund överhuvudtaget får hantera biståndspengar så länge bolaget ges rätt att mörka verksamheten på det sätt man gör.” Afghanistan, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Swedfund, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Radio: "Bistånd – bot eller börda?""
2010-11-11

Framtidens socialism

Jonas Sjöstedt, Norran

“Inte heller finns det några bindande löften om hur mycket biståndet ska öka. Med den här politiken så lär det mesta av pengarna från Sverige även i fortsättningen gå till soldater, inte till skolor och [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-08

Militär närvaro är garantin för humanitära insatser

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Skånskan

“(V) låter ideologin stå i vägen för verkligheten. Utan militär närvaro är det inte möjligt att bedriva någon form av humanitär hjälp.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2010-11-03

Tala ur skägget om vad svensk trupp gör i Afghanistan, Reinfeldt och Sahlin

Peter Brune, SVT Debatt

“Vi anser att Afghanistan behöver stöd inom samtliga områden, inklusive säkerhetssektorn, för att kunna komma på fötter. Huruvida just Sverige ska bidra med ISAF-soldater eller inte, har vi däremot inte uttryckt någon åsikt om.” Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-03

Farligt blanda bistånd med ­militär insats

Ida Gabrielsson, Uppsala Nya Tidning

“Det är genom långsiktigt biståndsarbete som framsteg har gjorts. Det brukar hävdas att den svenska truppen är där för att skydda biståndsarbetarna. Gång på gång har biståndsorganisationerna själva värjt sig mot argumentet.” Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, FN, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-03

Vi tar vårt ansvar för Afghanistan

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd och hjälp att bygga upp landet måste gå hand i hand med en militär insats. Annars är det dömt att misslyckas.” Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat
2010-11-02

Sveriges insats gör skillnad

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Som uttrycket “ingen utveckling utan säkerhet och ingen säkerhet utan utveckling” vittnar om krävs det insatser i form av såväl bistånd som militär. De är inte varandras motsättningar, utan varandras förutsättningar.” Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

De blev två, det räcker

Barometern

“Men hur ska den teoretiska solidariteten och den faktiska hjälpen nå fram till dem som lever under ständiga hot, under konstant förföljelse om ingen vågar säkra freden först?” Afghanistan, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Uppgörelse med brasklapp

Lotta Hördin, Helsinborgs Dagblad

“Biståndsorganisationer som Svenska Afghanistankommittén hävdar ibland att den militära närvaron försvårar deras arbete, ibland att landet förmodligen kollapsar om utländska trupper dras hem.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Enigheten sattes före prestigen

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Till resoneManget om de militära stridskrafterna kommer en starkare betoning av ökat svenskt civilt bistånd. Det är välkommet men kan knappast ses som en eftergift från regeringens sida.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Afghanistan en början

Kristianstadsbladet

“Uppgörelsens betoning av humanitära och civila insatser är således fortfarande beroende av militär närvaro under flera år.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Hur kan vi bäst främja fred och utveckling i Afghanistan?

Peter Brune mfl; Sundsvalls Tidning

“Den militära insatsen är dyr. Ett ökat bistånd ger också en ökad form av säkerhet för människor. Det får inte glömmas bort. … Bistånd kan rädda liv. Ett bra exempel är Svenska Afghanistankommitténs barnmorskeskolor som bidrar [...]Afghanistan, Biståndets målsättning, Civilsamhället, Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2010-11-02

”Sverige måste satsa på tiden efter kriget i Afghanistan”

Pierre Schori, Dagens Nyheter

“Vi bör avsluta vår militära mångmiljardsatsning och göra en kraftsamling av politik, diplomati och bistånd till stöd för Afghanistans nationella institutioner och en FN-stödd Marshallplan för regionen.” Afghanistan, Barn och unga, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-01

Vårt engagemang tar inte slut 2014

Urban Ahlin, Aftonbladet

“Socialdemokraterna, Miljöpartiet och regeringspartierna är också överens om att Sveriges civila stöd och bistånd kraftigt ska öka. Detta markeras av att det samlade svenska engagemanget i norra Afghanistan ställs under civil ledning under 2012.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-28

Bistånd för krig eller krig för bistånd

Göran Drougge, Svenska Dagbladet

“Till exempel stoppade Gunilla Carlsson hundratals miljoner i bistånd till Globala fonden som går till bekämpandet av aids och malaria […] med motivering att de hade korrumperade regeringar. Varför gäller inte samma princip i fallet [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HIV/AIDS, Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2010-10-26

I otakt med verkligheten

Torsten Nilsson, Länstidningen Östersund

“Kriget har skapat behov av ett bistånd som tvingar ockupanterna att stanna eftersom biståndet annars inte fungerar.” Afghanistan, Iran, Militärt bistånd
2010-10-26

”Skicka hit fler soldater”

Anonym, Svenska Dagbladet

“Det finns politiker och partier i Sverige som lever i en märklig fantasivärld där det enda som behövs i Afghanistan är bistånd.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-26

Vi måste betyda något på sikt

Gustaf Fahl, Svenska Dagbladet

“Innebörden är att PRT-organisationen nu kan börja arbeta på det sätt som den var tänkt att göra från början, det vill säga som en nära samordningsorganisation mellan säkerhet, bistånd och politisk/demokratisk utveckling.” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-10-25

Primitiv svensk afghanistandebatt

Håkan Hermansson, Skånskan

“Trovärdiga företrädare för biståndsarbetet har dessutom länge hävdat att kriget i sig är ett hinder för meningsfulla insatser för landets civila.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-24

Det enda vi vet är att kriget inte går att vinna militärt

Jan Guillou, Aftonbladet

“Krigsanhängarna, de som alltså framför tillåtna, icke-brottsliga, synpunkter hävdar gång på gång att det är ”naivt” eller ”verklighetsfrämmande” att påstå att vårt civila bistånd till Afghanistan snarare försvåras än hjälps av stridande förband.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Anna Dahlberg: Ta ansvar för Afghanistan""
2010-10-22

Biståndet kräver militär närvaro

Johan Forssel, Svenska Dagbladet

“Så länge som våra biståndssatsningar är i behov av militärt skydd, vore det rent av dumdristigt att avbryta den militära insatsen.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Militär nedtrappning i Afghanistan""
2010-10-21

Stärk en civil satsning

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Den grundläggande frågan måste vara om det över huvud taget är möjligt att med vapenmakt skapa förutsättningar för en framtid för ett sargat land och ett hårt plågat folk.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-21

En ny politik för Afghanistan

Göteborgsposten

“Att både Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt talar om en sjupartiöverenskommelse inger hopp. Afghanistans civila behöver mer bistånd inte fler krigsår.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-21

Är talibanerna inget hot?

Eskiltstuna-Kuriren

“Tvärt emot vad många hävdar handlar inte afghanistanengagemanget om antingen militära eller civila, humanitära insatser. Det ena förutsätter det andra.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-21

Tiden inte mogen för att ta hem trupperna

Tommy Schalén, Gotlands Allehanda

“Hans Lindes förenklade bild av konflikten där det är svart eller vitt, rätt eller fel är oroande.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-20

Samordning ger effektivare hjälpinsatser

Patrik Wikström, Dagen

“Ett problem med dagens insatser är att de som regel präglas av ett splittrat agerande uppdelat på många händer. Kriget i Afghanistan är ett exempel på den saken.” Afghanistan, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2010-10-20

Försena inte den svenska reträtten!

Lars Bodén, Värmlands Folkblad

“Vi ska inrikta oss på civila insatser och hjälpa afghanerna att bygga en demokrati. Det går att uppnå utan vapenmakt” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-20

Militär nedtrappning i Afghanistan

Lena Hjelm-Wallén, Svenska Dagbladet

“Låt oss ta fasta på det och planera för ett avslut på den militära närvaron i ansvarsfull takt och satsa på annat säkerhetsbistånd, kamp mot korruption och fattigdomsbekämpning inte minst genom kvinnorna.” Afghanistan, FN, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-20

Skillnad på dödsoffer?

Inga-Lena Fischer, Borås Tidning

“De som argumenterar för att insatserna bara ska vara civila i form av biståndsinsatser på olika område förstår nog inte riktigt hur allvarligt läget är.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-20

Afghanavveckla med förnuft

Robert Sundberg, Dalademokraten

“Hur man än vrider och vänder på frågan om Afghanistan är den svår. Att hjälpa befolkningen med bistånd är svårt om inte militär finns närvarande.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

Strategin håller inte

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Den militära insatsen bör efterhand ersättas med ett kraftigt civilt bistånd. Afghanistan ska inte överges, men det är hög tid att planera och arbeta för andra lösningar än de militära. De har återigen visat sig [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

Ompröva krigföringen

Hans Hjälte, Folket

“Istället för att utveckla landet genom att satsa på civilt bistånd har den övervägande delen av västs satsningar handlat om militära insatser. Effekten har blivit att talibanerna har vunnit allt starkare stöd bland befolkningen.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

Förhandlingar är det som krävs

Svante Säwén, Länstidningen Östersund

“Vårt humanitära bistånd försvåras till och med när det sammanblandas med militär ockupation. Det behövs nu en tidtabell för det återtåg, också för svenska trupper, som måste bli resultat av de förhandlingar som förtjänar vårt [...]Afghanistan, Militärt bistånd
2010-10-19

Inget förändras i sak

Sundsvalls Tidning

“Den som hävdar att Sverige snabbt skall dra tillbaka sitt militära bistånd bör lämpligen tala om vad som skall komma i stället.” Afghanistan, Partipolitik
2010-10-19

Gå samman, Reinfeldt och Sahlin – annars sviker ni oss soldater

Daniel Jansson, SVT Debatt

“Den svenska debatten handlar ofta om att avveckla den militära närvaron i Afghanistan och istället satsa på humanitärt bistånd. Det är en god teoretisk tanke med små utsikter att lyckas.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

Att vinna krig för att säkra fred

Barometern

“Att som Lars Ohly då argumentera för att ersätta soldaterna med ökat bistånd är inte bara naivt utan rentav korkat. Biståndsinsatser kräver säkerhet.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-18

Utan vår närvaro kollapsar landet

Fredrik Malm, Aftonbladet

“Men det är en illusion att tro att biståndsinsatser kan nå fram om det inte finns säkerhet på marken. Vad alliansregeringen har gjort är att kraftigt öka det svenska biståndet till Afghanistan.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-18

Ett krig som måste sluta

Aftonbladet

“Den svenska debatten kommer att handla om datum och ju förr den svenska truppen dras tillbaka, desto snarare kan vi fokusera på politiskt stöd och bistånd, sådant som Sverige alltid varit bra på.” Afghanistan, EU, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-18

Vi måste sluta blunda för misslyckandet i Afghanistan

Hans Linde, Aftonbladet

“Sverige ska inte vända Afghanistan ryggen, tvärtom bör ett trupptillbakadragande kombineras med kraftigt öka vårt bistånd och ett starkt politiskt stöd till de försök till freds- och försoningsprocess som görs.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-17

Läkare utan gränser: Militären ska inte agera hjälparbetare i Afghanistan

Anna-Karin Modén, SVT Debatt

“Christina Doctare skriver att Läkare Utan Gränser ”drabbades av mänskliga förluster i våras och drog sig ur Afghanistan, men är tillbaks i Afghanistan efter ett halvt års uppehåll.” Detta stämmer inte.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sjukvård
2010-10-17

Det är en maning till nationell samling

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Sverigedemokraterna argumenterar som Vänsterpartiet med krav på att insatsen avvecklas och ersätts med ­bistånd (var SD eller dess olika riksdagsledamöter slutligen landar är dock osäkert).” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-17

Anna Dahlberg: Ta ansvar för Afghanistan

Anna Dahlberg, Expressen

“Allra mest verklighetsfrånvända är de som likt Ohly propagerar för att omvärlden snarast ska byta ut soldaterna mot bistånd.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-14

Soldater ett hinder för fredsmäklande

Henrik Persson, Svenska Dagbladet

“Johanne Hildebrandt hävdar också att en svensk trupps närvaro krävs för att skydda biståndet. Detta avvisades i DN 23/11 2009 av Torbjörn Pettersson, tidigare generalsekreterare i biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén […]” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2010-10-10

Även medierna har ett ansvar

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Inte bara Försvarsmakten borde bli bättre på att rapportera. Även medierna kan lastas för minimalt intresse för vad de svenska soldaterna egentligen gör. Varför åker inte journalisterna till Mazar-e Sharif?” Afghanistan, Mediabevakning, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-08

Svik Ohly inte Afghanistan

Expressen

“Utan detta kommer säkerhetsläget för afghanerna att förvärras och möjligheterna till biståndsinsatser att avsevärt försvåras, kanske till och med omöjliggöras.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-06

Debatt: Vem tar ansvar för Najiba?

Margareta Pålsson, Expressen

“Skillnaden är att biståndsarbetarna inte kan försvara sig. Om alla tänkte som den svenska oppositionen skulle insatsen för att trygga de mänskliga rättigheterna för Afghanistans folk, inte minst dess flickor och kvinnor, sluta tvärt.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-01

Afghanistans folk är viktigare än Vänsterpartiet

Laila Naraghi, Östran Lokaltidningen

“Men fred kan inte byggas med enbart militärmakt. Omvärldens bistånd måste kraftigt ökas: civilsamhället stärkas liksom den parlamentariska demokratin, och skolor och sjukhus byggas.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-09-16

Svik inte det afghanska folket

Adam Cwejman, Arbetarbladet

“Säkerhets- och biståndsarbete går hand i hand. Utan grundläggande säkerhet för afghaner och utländska biståndsarbetare skulle det bistånd som kanaliseras till landet vara långt mindre effektivt.” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-09-13

Ansvar och långsiktighet

Sten Tolgfors, Arvika Tidning

“Att ensidigt lämna i förtid skulle försvåra för bistånd och civil närvaro, och destabilisera landet med allvarliga effekter för civilbefolkningen, regionen och oss i omvärlden.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-09-10

Trupp i Afghanistan inte viktigaste frågan

Peter Brune, Svenska Dagbladet

“Huvudfrågan är inte ja eller nej till svensk trupp utan gäller vikten av att stå upp för mänskliga rättigheter och ge stöd i den dagliga kampen för överlevnad – i Afghanistan.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2010-09-09

Tydligt att Ohly dikterar villkoren för S

Carl Bildt, Svenska Dagbladet

“Är det Svenska Afghanistankommittén som skall börja utbilda den afghanska armén? Eller är det Röda Korset? Deras kompromiss med Lars Ohly hänger inte ihop – och jag är rätt övertygad om att den gamla S-trion [...]Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-09-03

Ohlys önsketänkande om Afghanistan

Barometern

“I hela Afghanistan finns lokala krigsherrar, rövarband och andra kriminella som omöjliggör biståndsarbetarnas insatser. På kort sikt är det svårt att tänka sig att dessa skulle lägga ner vapnen, bara för att de svenska soldaterna [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-30

Nu står bombhögern mot biståndsvänstern

Helle Klein, Aftonbladet

“Desto mer befängt ter sig vår regerings okritiska inställning till svensk truppmedverkan i Afghanistan. Så gott som hela västvärlden inser att Afghanistans­ problem inte löses med bomber utan med bistånd.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-27

Missriktat

Sydsvenskan

“Det är uppenbarligen inte bara förutsättningarna och målen för den militära insatsen som behöver diskuteras.” Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat
2010-08-22

Hjärtlöst mot Pakistans barn

Barometern

“Vi borde öka bidragen till Pakistan, bättre samordna en stor internationell uttryckning och på ännu större allvar diskutera vad som kan göras i förebyggande. Sverige har en viktig roll att spela i detta med vår [...]Afghanistan, Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Pakistan, Vatten
2010-08-22

Sverige bör lämna kriget i Afghanistan

Jonas Sjöstedt, Norran

“Därför gör våra skattepengar mer nytta genom bistånd än genom att sända soldater.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-21

”Socialdemokratin måste ändra sig om Afghanistan”

Pierre Schori, Dagens Nyheter

“Myten om att militärmakt måste skydda det utländska biståndet har tillbakavisats av SAK:s personal på plats. Håll er så lång borta som möjligt, är budskapet.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Artikel: ”Vi är öppna för att sända fler svenskar till kriget”"
2010-08-20

Brott som måste beivras

“Och i takt med att hotbilden gör det allt svårare att få ut hjälpen ställs hjälparbetare ofta inför ett hjärtslitande dilemma: att upprätthålla den livsviktiga kontakten med offren eller skydda sitt eget liv?” (Kristalina Georgieva, Nerikes [...]Afghanistan, Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2010-08-16

Monas väg fylld av – möjligheter

Helle Klein, Aftonbladet

“De senaste veckorna har dessutom en biståndsdebatt rasat i medierna. Här står de rödgröna verkligen för ett alternativ till den Moderatledda nedmonteringen av svenskt bistånd.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-12

Drömmar om Afghanistan

Mats Skogkär, Sydsvenskan

Och utan säkerhet kommer det inte att byggas någon rättsstat. Glöm utveckling och civil uppbyggnad. Snarare kommer Afghanistan att sjunka tillbaka i det barbari som rådde när talibanerna hade makten förra gången, 1996–2001. Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""MP: Svenska militära insatsen bör trappas ner snarast""
2010-08-11

Mer bistånd mindre krig

Ronnie G Lundin, Hela Gotland

“Det är ingen revolutionerande nyhet att en hjälpande hand uppskattas så mycket mer än en slående. Den som får hjälp blir oftast vänligt inställd till hjälparen, men att slå någon till lydnad och trohet är [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2010-08-08

Vi bygger fred och utveckling i Afghanistan

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

Regeringen har fördubblat biståndsvolymen i Afghanistan. En utrikespolitik i syfte att bygga fred och bidra till utveckling, skriver biståndsminister Gunilla Carlsson (M). Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "MP: Svenska militära insatsen bör trappas ner snarast"
2010-08-06

Afghanska kvinnokampen behöver fortfarande stöd

Mona Sahlin, Expressen

“Mona Sahlin efter Afghanistanresan: Svenskt bistånd måste öka och få lika mycket tyngd som den militära insatsen.” Afghanistan, Jämställdhet, Militärt bistånd, Resultat
2010-08-05

MP: Svenska militära insatsen bör trappas ner snarast

Peter Eriksson, Peter Rådberg; Göteborgsposten

“Det är märkligt att den svenska regeringen väljer att stå ensam och isolerad när omvärlden omprövar sitt militära engagemang, skriver Peter Eriksson (MP) och Peter Rådberg (MP).” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-03

Bistånd och soldater

Bo Persson, Piteå Tidning

“Hur kan det då komma sig att vi så framgångsrikt lyckats bedriva biståndsverksamhet i detta land under så olika och så skiftande politiska betingelser.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-03

Bombhögern ger väljarna besked

Aftonbladet

“Den regim som västvärlden ställer upp för har dessutom visat sig vara genomkorrupt. Stora delar av biståndet går direkt till president Karzai och hans vänner.” Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-03

Sahlin måste ge besked

Christer Gruhs, Dalarnas Tidningar

“För att arbetet ska kunna utföras under så säkra förhållanden som möjligt, krävs närvaro av internationella styrkor som kan skydda både biståndsarbetare och den inhemska befolkningen […]” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-02

”Vi är öppna för att sända fler svenskar till kriget”

Sten Tolgfors, Birgitta Ohlsson, Kerstin Lundgren,Holger Gustafsson; Dagens Nyheter

“De rödgröna partierna saknar dock ännu – knappt två månader före valet – en gemensam linje om Afghanistan. Alliansen är öppen för en utökning av det svenska militära bidraget, om säkerhetssituationen så skulle kräva.” Afghanistan, Mikrofinans, Partipolitik
2010-08-02

Dags att de rödgröna ger besked om Afghanistan

Helle Klein, Aftonbladet

“Den borgerliga regeringen verkar dock mer intresserad av det militära än det humanitära. Den vägrar diskutera slutdatum för den svenska insatsen.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-07-27

Fel att tro på militär lösning

Jonas Sjöstedt, Norran

Grapes text innehåller få sakargument. Det är slående hur politiker som sänder ut svenska soldater som riskerar livet, som Ulf Grape, saknar en realistisk analys av läget och en strategi för de svenska truppernas deltagande. Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, USAArtikeln är en replik på: ""Bättre villkor i Afghanistan är vårt mål""
2010-07-27

Ställ USA mot väggen, Bildt

Tobias Ljungvall, Norran

“Men då framstår hela den pågående insatsen som ett spel för gallerierna. Likaså den tillfälliga truppförstärkning som USA planerar innan urdragningen ska påbörjas. Detta är ett svek även mot våra svenska soldater och biståndsorganisationer.” Afghanistan, Militärt bistånd, USA
2010-07-27

Mona, våga vägra kriget

Helle Klein, Aftonbladet

Sverige ska inte lämna Afghanistan, men svenska soldater ska göra det. NU! Afghanistan, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sträck vapen – satsa på civilt stöd"
2010-07-26

Bättre villkor i Afghanistan är vårt mål

Ulf Grape, Norran

Jag håller inte med. Det som däremot är ett misslyckande är Vänsterpartiets försök till att driva en seriös utrikespolitik. Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, USAArtikeln är en replik på: "Sverige bör lämna kriget i Afghanistan"
2010-07-25

Sträck vapen – satsa på civilt stöd

Pierre Schori, Svenska Dagbladet

“Carl Bildts argument för militära insatser i Afghanistan är tvivelaktiga, skriver Pierre Schori, och hävdar att de pengar som läggs på militära insatser skulle göra mer för det afghanska folket om de istället satsades på [...]Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-07-21

Länderna byggs genom folkets vilja

Sofie Wiklund, Dalademokraten

“Fördelen med det är att det är lättare att överblicka biståndet, nackdelen att en stor del kan försvinna genom korruption, trots att landet lovat att bättra sig i den frågan. Byggs genom folkets vilja.” Afghanistan, Budgetstöd, Civilsamhället, Korruption, Militärt bistånd
2010-07-21

Afghanistan behöver fortsatt stöd

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Att den internationella konferensen om Afghanistan kunde hållas i Kabul i går kan ses som ett framsteg, om än litet. Men samtidigt visades att mycket återstår att göra innan något som liknar fred kan uppvisas [...]Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2010-07-21

Kriget – nio års misslyckande

IP, Aftonbladet

“Igår krävde president Karzai att mer av det internationella biståndet ska slussas genom den afghanska statsför­valtningen. Samtidigt ska afghanska styrkor bit för bit ta över ansvaret för säkerheten.” Afghanistan, Budgetstöd, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-07-14

Nöden i Afghanistan

Västerbottens-Kuriren

“Det svenska biståndet till Afghanistan har vuxit kraftigt de senaste åtta åren, det vill säga sedan FN:s säkerhetsråd fattade beslut om omfattande internationell stödmission.” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-07-08

Ny strategi för Sveriges närvaro i Afghanistan

Gunilla Carlsson, Sten Tolgfors, Carl Bildt; Svenska Dagbladet

“De rödgröna måste ge besked hur de skulle ställa sig till det svenska engagemanget. Regeringens besked till Afghanistan och det internationella samfundet är entydigt. Vi lämnar inte Afghanistan åt sitt öde.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-04-26

“Afghanistaninsatsen ett misstag”

Pierre Schori, Sydsvenskan

“Sverige begick ett stort strategiskt misstag genom att ställa sina styrkor under Nato:s ledning i ett krig som inte kan vinnas militärt. Det skriver Pierre Schori[…]”   Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-04-24

Stäng inte dörren till Afghanistan

Rolf K Nilsson, Mats Sander; Helsingborgs Dagblad

“Men utan att förbättra och bibehålla ett rimligt säkerhetsläge är det svårt att göra något alls och vårt och andra länders bistånd till Afghanistan skulle riskera att hamna i helt fel händer.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-04-20

Nej till kriget

HK, Aftonbladet

“Oppositionen måste formulera en afghanistanpolitik som har bistånd och civila insatser som grund, inte militarisering.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-04-04

Militärt bistånd bra affär för talibanerna

Magnus Forsberg, Aftonbladet

“Ge den afghanska staten större ansvar för sitt land” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-03-05

Propagandakampanj från Sten Tolgfors

Stefan Lindgren, Värmlands Folkblad

“Nästan varje ord i försvarsminister Tolgfors debattinlägg är propagandistiskt vinklat och skulle kunna tjäna som undervisningsmaterial i propaganda på gymnaiser och universitet.”   Afghanistan, FN, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vi är till för civilbefolkningen i Afghanistan"
2010-02-26

Vi är till för civilbefolkningen i Afghanistan

Sten Tolgfors, Värmlands Folkblad

“Vad är då resultatet av våra insatser? I dag har 80 procent tillgång till grundläggande hälsovård, till skillnad mot endast åtta procent under talibanernas välde. Sex miljoner barn, vara två miljoner flickor, går nu gå [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2010-02-18

Både ökat bistånd och militär närvaro behövs

David Olofsson, Göteborgsposten

“Att som i debatten ställa dessa insatser mot varandra är inte konstruktivt, skriver David Olofsson, tidigare skyttesoldat vid den svensk-finska kontingenten i Afghanistan” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-02-17

Vi gör skillnad i Afghanistan

Cecilie Tenfjord-Toftby, Borås Tidning

“Att dra bort trupper från Afghanistan är det samma som att ta bort civila FN-tjänstemän och biståndsarbetare.” Afghanistan, Demokrati, Jämställdhet, Militärt bistånd, Resultat
2010-02-16

Vår insats räddar liv

Gertrud Pålsson mfl; Sundsvalls Tidning

“Behovet av utbildade barnmorskor är fortfarande enormt trots att vi utbildat över ett hundratal barnmorskor bara de senaste åren. Flera tusen fler barnmorskor skulle behöva utbildas.” Afghanistan, Civilsamhället, Jämställdhet, Resultat, Sjukvård, Utbildning
2010-02-16

Afghanistan viktigare för Sverige än Kongo

Norrköpings Tidningar

“Mindre uppmärksammad i medierna, men nog så besvärlig är den svenska insatsen i Kongo. För närvarande finns det inga svenska FN-soldater i landet, men Sverige deltar i EU:s civila satsningar och på Brännpunkt i Svenska [...]Afghanistan, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Fler svenska soldater behövs i Kongo"
2010-02-13

Krigföringen i Afghanistan

Jan G Andersson, Östran Lokaltidningen

“Gagnar det freden att afghanerna upplever sig som ockuperade? Skulle inte en inriktning på humanitärt bistånd bättre bidra till säkerheten” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-02-11

Soldater sätts inte in om det inte finns risker

Johanne Hildebrandt, Aftonbladet

“För bilden som ges av Afghanistan är för ensidig och måste fördjupas och nyanseras. Hur kan afghanerna hjälpas på bästa sätt?” Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat
2010-02-10

Insatsen i Afghanistan

Nerikes Allehanda

“Sverige kan inte bara lämna den uppgift som vi en gång påbörjade” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-02-10

“Bistånd avgörande för fred”

Torbjörn Pettersson, Svenska Dagbladet

“Nyckeln till framgång finns hos Afghanistans regering som måste klara av att bygga upp landet igen. Vi måste övertyga det afghanska folket om att vi är där för att vinna deras fred, inte vårt krig,” Afghanistan, Civilsamhället, Korruption, Militärt bistånd, Resultat
2010-02-10

Insatsen i Afghanistan måste fortsätta

Nerikes Allehanda

“Nej, det är inte opatriotiskt att diskutera den svenska militära insatsen i Afghanistan. Vänsterpartiet har till exempel all rätt att kräva att de svenska trupperna ska dras tillbaka.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-02-09

Också vårt ansvar

Eskilstuna-Kuriren

“Inget kunde förvåna mindre. Vänsterpartiet är det enda parti som entydigt säger nej till svensk trupp i Afghanistan.” Afghanistan, Jämställdhet, Militärt bistånd
2010-02-09

Fortsätt fredsinsatsen i Afghanistan

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“En förutsättning för att civilt bistånd till exempelvis skolor och hälsovård ska nå fram är att säkerhetsläget är lugnt. Med omfattande våldsanvändning kan inga biståndsarbetare jobba.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-02-09

Hur många döda?

Kennet Lutti, Arbetarbladet

“Den gränsen bör vara nära, och tiden närmar sig för den dag vi byter ut soldaterna mot bistånd och massiv hjälp till civilbefolkningen. Sverige är bättre på livsuppehållande insatser än dödligt vapenbruk.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-02-08

Sverige ska stanna i Afghanistan

Christer Gruhs, Dalarnas tidningar

“Tyvärr ingår det i spelets regler att militär personal kan skadas och i värsta fall dödas vid uppdrag av det här slaget.” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-02-08

Är kriget ändamålsenligt?

Göteborgsposten

“Det är allvar nu. Balansen mellan civilt bistånd och militärt skydd i Afghanistan måste ifrågasättas. Unga män och kvinnor i uniform är inte politikens förbrukningsmaterial.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2010-02-08

Misslyckande som måste få konsekvenser

Hans Linde, Aftonbladet

“Förändring kan inte uppnås med vapenmakt. Vad som krävs är utveckling. Sverige har möjlighet att spela en framträdande roll där det gäller civila insatser.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-01-28

Ny strategi för Afghanistan

HK, Aftonbladet

“EU borde kunna driva en ny inter­nationell politik som bygger på aktiva biståndsinsatser i stället för bomber. Historien har gång på gång visat att Afghanistans problem inte löses militärt.” Afghanistan, Demokrati, EU, FN, Militärt bistånd
2010-01-27

Afghaner kritiska till bistånd

Lars Anders Johansson, Östgöta Correspondenten

“Många afghaner är kritiska till det amerikanska biståndet. Tvärtemot de vanliga antagandena så bidrar inte biståndspengarna till att vinna lokalbefolkningens förtroende, visar en ny undersökning.” Afghanistan, Korruption
2010-01-11

Skicka bistånd i stället för trupp

Pierre Schori, Expressen

“Bistånd i stället för soldater till Afghanistan, det är den väg Sverige bör välja i fortsätt- ningen, skriver Pierre Schori.” Afghanistan, Militärt bistånd
2009-11-26

Ge Afghanistan bistånd i stället för bomber

Håkan Arenius, Dagen

“På tisdag ska fredspristagaren och presidenten Barack Obama tala om hur han ska hantera kriget han ärvde i Afghanistan. Ett beslut fjärran från vår svenska verklighet? Inte alls!” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2009-11-20

Svårt uppdrag i Afghanistan

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Den militära insatsen ska därför ses tillsammans med den långsiktiga strategi för det svenska utvecklingssamarbetet fram till 2013 som antogs i somras av regeringen.” Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Partipolitik
2009-11-18

Hög tid att ta hem de svenska trupperna

Hans Linde, Aftonbladet

“Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara på plats i Afghanistan för att stötta arbetet för fred, demokrati och utveckling. Det gör vi bäst genom att ta hem trupperna och istället fokuserar på ökat civilt bistånd.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2009-11-12

Sverige behövs i Afghanistan

Eskilstuna-Kuriren

“Fred skapas inte med vapen utan med bistånd och återuppbyggnad av landet, hävdar kritikerna. Sant, men någon måste skydda dem som bygger vägar, skolor och sjukhus, som utbildar poliser och tjänstemän och fördelar humanitär hjälp.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2009-10-23

Efterkrigstidens största utrikespolitiska misstag

Thage G. Peterson, Anders Ferm; LO-tidningen

“I Sverige har debatten om vårt deltagande i Afghanistankriget varit yrvaken och ytlig.  En anledning är att inget politiskt parti i riksdagen har vågat opponera sig och ge medborgarna ett alternativ till etablissemangets linje.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd
2009-10-23

Militarisera inte biståndet

EF, Aftonbladet

“Visst, men vi har aldrig deltagit i Nato-strider där civila dödas och svenska soldater riskerar livet varje dag. Vi har varit de riktigt modiga, de som vågat utmana USA med fredliga förslag.” Afghanistan, Militärt bistånd
2009-10-22

”Svenskt EU-initiativ stöttar lokal afghansk förvaltning”

Carl Bildt, Dagens Nyheter

“Genom att utbilda afghansk militär och polis läggs grunden för att afghanerna kan ta större ansvar för sin egen säkerhet. Bara om säkerheten tillåter kan de nödvändiga och så efterlängtade biståndsinsatserna genomföras.” Afghanistan, Demokrati, EU, FN, Militärt bistånd, Pakistan
2009-10-10

Även freden måste vinnas

Åsa Lindestam, Signe Øye, Saara Karhu, Tone Tingsgård; Uppsala Nya Tidning

“Sverige satsar sex gånger mer på den militära insatsen än på uppbyggnaden i Afghanistan. Men för att vinna freden krävs mer än vapen. Det skriver fyra nordiska socialdemokrater.” Afghanistan, EU, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik
2009-10-09

Regeringsskifte drabbar afghanerna

Johan Söderström, Borås Tidning

“Svenska Afghanistankommittén vill byta militärer mot civil återuppbyggnad eftersom det är så mycket billigare att bygga skolor och anställa lärare än att skicka ner mer trupp. Och visst är det så. Säkerhet är dyrare än [...]Afghanistan, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Det är biståndet som vinner freden i Afghanistan"
2009-10-05

“Det är biståndet som vinner freden i Afghanistan”

Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter

“Svenska Afghanistan kommittén: Civil återuppbyggnad och fattigdomsbekämpning är viktigast.” Afghanistan, Militärt biståndI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009)"
2009-10-05

”Våra styrkor i Afghanistan ska ledas av en civil chef”

Sverker Göranson, Dagens Nyheter

“Dessutom ska mer av det bistånd Sverige ger till Afghanistan riktas direkt till det område Sverige ansvarar för. 25 procent – drygt 100 miljoner kronor – ska öronmärkas för utvecklings- och biståndsprojekt där. Det kommer [...]Afghanistan, Militärt bistånd
2009-10-01

Sluta mumla

Aftonbladet

“År 2007 gav EU cirka 8 miljarder i bistånd men skickade soldater till en kostnad av 40 miljarder. Tala om felprioritering av EU-medborgarnas pengar.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2009-09-28

Svik inte Afghanistan

Torbjörn Pettersson, Östgöta Correspondenten

“Biståndet till Afghanistan måste öka: Afghanistan har efter talibanregimens fall fått långt mycket mindre bistånd per capita än andra länder i liknande situation.” Afghanistan, EU, Hälsa, Korruption, Militärt bistånd
2009-09-21

Civila drabbas hårt

Lena Hjelm-Wallén; Norrländska Socialdemokraten

“Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Trots att omvärlden lovade stora utvecklingsinsatser 2002 lever majoriteten av afghanerna i stor fattigdom. Omvärlden lägger dock ner omfattande resurser på militära insatser i landet.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd
2009-09-09

Sveriges insats gör skillnad

Karin Enström, Arvika Tidning

“Det är att lätt i dagens läge bli överväldigad av problemen i Afghanistan, men insatsen måste ses långsiktigt. Att etablera demokrati, rättsstat och en fungerande ekonomi är inget som görs över en natt. Sverige har möjligheten [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2009-08-26

Det finns en bättre väg till fred i Afghanistan

Torbjörn Petterson, Göteborgsposten

“Trots ett hundratal attacker lyckades inte talibanerna stoppa valet i Afghanistan. För att skapa fred krävs nu ökat bistånd, hjälp med att stärka staten samt en omprövad militär strategi, skriver Torbjörn Pettersson, generalsekreterare i Svenska [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Sida
2009-08-23

Hjälparbetare i skottlinjen

Dan Sermand, Svenska Dagbladet

“Det humanitära biståndet har på senare år i allt högre grad använts av regeringar för olika politiska syften och vid militära insatser för strategiska intressen. Även biståndsorganisationer blandar människorättsaktiviteter och demokratiutveckling med humanitärt bistånd, vilket [...]Afghanistan, Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, SjukvårdArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-21

Stanna i Afghanistan

Reidar Carlsson, Norrtelje Tidning

“Afghanistan är ingen perfekt demokrati. Inte på långa vägar. Men det är inte heller en diktatur. I går genomfördes till exempel första omgången i det afghanska presidentvalet.” Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd
2009-08-20

På sikt måste afghanska trupper i större utsträckning ta över kampen mot talibanerna. Men i dag vore det inte realistiskt.

Vestmanlands Läns Tidning

“Det stämmer att militära insatser inte kan säkra Afghanistans utveckling eller vinna folkets stöd. Det behövs ett genomtänkt och fungerande bistånd. Men det skulle inte heller fungera med enbart civila insatser.” Afghanistan, Militärt bistånd
2009-08-20

Ju fler utländska soldater – desto aktivare motståndskamp

Margareta Zetterström, Svenska Dagbladet

“Det Tolgfors och andra svenska politiker och militärer inte begriper eller inte vill begripa, är att för det afghanska folket är det nationella oberoendet viktigare än allt” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2009-08-13

Replik: Bistånd skulle ge mer än militär närvaro i Afghanistan

Peter Weiderud, Värmlands Folkblad

“Just nu är det faktiskt lika rimligt att argumentera tvärtemot det Tolgfors gör, det vill säga att Nato:s närvaro och bombningar bidrar till att öka osäkerheten i regionen. Det finns ingen militär lösning på konflikten. Demokratin: [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Nato, ResultatArtikeln är en replik på: "Sverige i Afghanistan på landets begäran"
2009-08-12

FN måste ta över ansvaret

Peter Weiderud, Östran Lokaltidningen

“Någon militär lösning på konflikten finns inte. För en nationell afghansk försoning måste istället omvärldens insatser fokuseras på bistånd och diplomatiska insatser.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, USAArtikeln är en replik på: "Därför strider svenska soldater i Afghanistan"
2009-08-11

Sverige i Afghanistan på landets begäran

Sten Tolgfors, Värmlands Folkblad

“Insatsen i Afghanistan innebär att Sverige tar ett solidariskt ansvar för utvecklingen mot ett fredligt och demokratiskt Afghanistan.” Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Partipolitik
2009-08-10

Utblick: Vad gör vi i Afghanistan?

Torsten Nilsson, Värmlands Folkblad

“Isaf är på papperet en Nato-styrka men står under amerikanskt befäl och utgör i praktiken en del av den samlade amerikanska krigsinsatsen i landet.” Afghanistan, Militärt bistånd
2009-08-05

FN ska leda hela styrkan

Peter Weiderud, Värmlands Folkblad

“Någon militär lösning på konflikten finns inte. För en nationell afghansk försoning måste i stället omvärldens insatser fokuseras på bistånd och diplomatiska insatser.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd
2009-07-30

En orealistisk ISAF-debatt

Sylvia Asklöf Fortell, Blekinge Läns Tidning

“I ett land som Afghanistan kan man inte syssla med bistånd utan att ha militära medel i ryggen. Varför ska Sverige hela tiden vara det land som smiter undan den uppgiften?”   Afghanistan, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Satsa på bistånd – inte på bomber"
2009-07-29

”Därför strider svenska soldater i Afghanistan”

Sten Tolgfors, Dagens Nyheter

“I dag har 80 procent av landets befolkning tillgång till grundläggande hälsovård. Före den internationella insatsen var det omkring 8 procent.” Afghanistan, Demokrati, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2009-07-28

Satsa på bistånd – inte på bomber

HK, Aftonbladet

“Talibanismen kan inte bombas bort. Dess grogrund är fattigdomen. Det är bara genom att säkra människors tillgång till mat, bostad, arbete, utbildning och hälsa som verklig fred kan skapas.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd
2009-05-18

Förbättra EU:s krishanteringsförmåga

Karin Enström, Anna Ibrisagic; Blekinge Läns Tidning

“EU och dess medlemsländer har de senaste åren visat att man kan genomföra framgångsrika krishanteringsinsatser runt om i världen.” Afghanistan, EU, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Tchad
2009-03-10

En dag ska vi kunna se dem i ögonen

Svenska Dagbladet

“Vårt bistånd har alltför länge lidit av bristande kontroll och uppföljning, men bit för bit förbättras det.” Afghanistan, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2009-02-02

replik: Svenskt bistånd ska drivas i civila former

Anders Nordström, Göteborgsposten

“Jag välkomnar en vidgad debatt som lyfter fram fred och återuppbyggnad – och hur vi ska arbeta tillsammans för detta, skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström i en replik.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, SidaArtikeln är en replik på: "Viktigt att skilja på bistånd och militära insatser"
2009-01-23

Viktigt att skilja på bistånd och militära insatser

Torbjörn Pettersson, Anna Ek, Svante Sandberg; Göteborgsposten

“Syftet med biståndsinsatser i Afghanistan förefaller ofta vara att skapa goodwill för utländsk militär, snarare än att bekämpa afghaners fattigdom och stödja deras återuppbyggnad av sitt land, skriver företrädare för Svenska Afghanistankommittén, Svenska freds- och [...]Afghanistan, Avräkningar, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Säkerhet och utveckling hänger ihop i Afghanistan"
2009-01-20

Det viktigaste uppdraget

Mats Skogkär, Sydsvenskan

“Försöket att åstadkomma ett stabilt, demokratiskt Afghanistan har dömts ut många gånger. Inte minst de senaste två årens alla negativa rapporter har gett olyckskorparna vatten på kvarnen.” Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Partipolitik
2009-01-16

Säkerhet och utveckling hänger ihop i Afghanistan

Anders Nordström, Håkan Syrén; Göteborgsposten

“Det största hotet mot fattigdomsbekämpning och tillväxt i länder som Afghanistan är en tilltagande inre våldsutveckling.” Afghanistan, Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2008-12-30

En procent är inte för mycket

Bo Forsberg, mfl; Norrköpings Tidningar

“Varför det är lättare att få en resultatorientering på en biståndsvolym på 0,7 procent av BNI, men inte på 1 procent, det förstår vi inte, skriver Bo Forsberg med flera.” Afghanistan, Avräkningar, Enprocentsmålet, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-14

Väl avvägd

Norrköpings Tidningar

“Sida ska utarbeta en ny strategi för en dryg treårsperiod. Fram till dess att Sidas planering omsätts i praktiskt arbete ökas det bilaterala biståndet från 300 miljoner till omkring 500.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sida
2008-11-14

Väl avvägd

Norrköpings Tidningar

“Sida ska utarbeta en ny strategi för en dryg treårsperiod. Fram till dess att Sidas planering omsätts i praktiskt arbete ökas det bilaterala biståndet från 300 miljoner till omkring 500.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sida
2008-11-12

Bistånd i stället för bomber

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Sveriges militära insats kostar dubbelt så mycket som det bistånd landet får. Det är också en felaktig prioritering. Med satsningar på jordbruk, utbildning och sjukvård byggs landet bättre än med automatkanoner från Bofors. Det borde både [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2008-11-11

Krigshärjat Afghanistan får 410 miljoner i år

Anders Hagwall, Svenska Dagbladet

“Att för lite eller inget alls görs för att stödja återuppbyggnaden av det krigshärjade landet. Så är det inte. Den bild som förmedlats i medier den senaste tiden är långt ifrån fullständig.” Afghanistan, Mediabevakning, Resultat, Sida
2008-10-30

Bättre bistånd utan procent

Norrköpings Tidningar

“En sådan ekonomisk modell hade naturligtvis på goda grunder avfärdats som löjeväckande. De statliga utgifterna styrs naturligtvis av behov, ekonomiska förutsättningar och politisk inriktning. Inte något halvheligt procentmål.” Afghanistan, Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Oegentligheter inom bistånd"
2008-10-29

Svensk militär måste vara humanitär

Gunnar Ekström, Svenska Dagbladet

“Svensk militär personal får inte ge bistånd. Svenska Afghankommitten vill av princip inte ha koppling till svensk militär. Även FN vill ha en skiljelinje mellan civilt och militärt.” Afghanistan, Avräkningar, FN, Militärt bistånd
2008-10-27

Lämna dem inte i sticket

Borås Tidning

“Den svenska insatsen i Afghanistan är ett gott exempel på hur uppgifterna för svensk militär och svenskt bistånd har förändrats.” Afghanistan, Militärt bistånd
2008-10-16

“Krigets Afghanistan behöver mer svenskt bistånd”

Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter

“Sten Tolgfors har rätt i att det i detta läge vore fel att lämna Afghanistan åt sitt öde. Säkerhet är en förutsättning för utveckling. Men i dag är relationen mellan militära och civila insatser mycket [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Afghanistan kan inte lämnas åt talibanerna"
2008-10-09

”Afghanistan kan inte lämnas åt talibanerna”

Sten Tolgfors, Dagens Nyheter

“I skydd av bland annat svenska soldater förverkligas steg för steg flickornas rätt till utbildning. 6,4 miljoner barn varav 1,5 miljoner flickor går i skolan. En förutsättning för utveckling är att det skapas en säker miljö. Den [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning
2008-07-14

Hand i hand i Afghanistan

Martin Tunström, Smålandsposten

“Men också en av många bilder om hur gränserna mellan militära och civila insatser är på väg att luckras upp. Sverige är visserligen ett av få länder i Afghanistan som inte kombinerar den militära insatsen [...]Afghanistan, Avräkningar, Militärt bistånd
2008-01-23

Afghanskt knytkalas

Per Jönsson, Dagens Nyheter

“Västvärldens biståndsinsatser i det under snart tre decennier krigshärjade landet är alltför små, alltför illa riktade och alltför illa samordnade, lyder en av huvudteserna i ECFR-rapporten.” Afghanistan, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2007-04-24

Biståndets olika sidor

Dalarnas Tidningar

“Svensk militär på plats i Afghanistan fungerar i dag förutom som stridande soldater även som poliser, förhandlare och utbildare. Men biståndspolitiken strömlinjeformas efter säkerhetspolitiska och strategiska behov.” Afghanistan, Avräkningar, Militärt bistånd
2007-03-26

Farligt låta bistånd bli del av kriget

Magnus Lindell mfl; Svenska Dagbladet

“Det är fel därför att biståndet alltid måste utgå från behoven hos fattiga kvinnor och män och bygga vidare på lokala förutsättningar. Erfarenheter från fem decenniers biståndsarbete visar att förändringar kan stödjas med bistånd men [...]Afghanistan, Militärt bistånd
2007-03-05

Varför är vi i Afghanistan?

Torsten Nilsson, Östran Lokaltidningen

“Men den grundläggande frågan är: Hjälper eller stjälper den internationella militära närvaron Afghanistan? Det är att förenkla analysen att säga att afghanerna behöver bistånd och att bistånd förutsätter säkerhet vilket i sin tur förutsätter en internationell [...]Afghanistan, Militärt bistånd
2007-03-02

Folklig misstro hotar – därför måste vi stödja Afghanistan

Ewa Björling, Göteborgsposten

“Militära internationella insatser som är väl förankrade tillsammans med landets regering skapar säkerhet och möjlighet för biståndet att verka tidigt och effektivt för att hjälpa människor. Efter regimskiftet genomfördes omfattande biståndsinsatser med inriktning på utbildning vilket [...]Afghanistan, Barn och unga, Landsbygd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning
2007-03-02

Sverige måste verka för fred i Afghanistan

ETC

“Det finns ingen militär lösning på situationen i Afghanistan. Mer stöd till återuppbyggnad och utveckling krävs” Afghanistan, Militärt bistånd
2007-02-02

Sida kan spela större roll i Afghanistan.

Per Jönsson, Dagens Nyheter

“Om Sverige och övriga omvärlden ska kunna göra ett konkret civilt biståndsarbete i Afghanistan måste man nog också ställa upp med fler män i uniform. Och det vore inte tankemässigt orimligt om biståndsorganet Sida tog [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Sida, Utvärdering
2007-01-19

Biståndspengar ska inte gå till svenska soldater

Margareta Grape, Svenska Dagbladet

“I huvudledaren den 17 januari tog Dagens Nyheter ett oväntat och provokativt grepp på den svenska biståndspolitiken med förslaget att biståndspengar dels ska omfördelas till det svenska territorialförsvaret…” Afghanistan, Avräkningar, Militärt biståndArtikeln är en replik på: ""Försvar är en del av biståndet""
2004-12-13

En ljusare framtid

Norrköpings Tidningar

“I oktober valde en stor majoritet av det afghanska folket att lägga sin röst på Karzai som president. Folket i det av decennier krigshärjade landet fick välja sin främste företrädare. Ett historiskt steg har tagits.” Afghanistan, Irak

Dokument om Afghanistan (29 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2017-02-20

Sverige i Afghanistan 2002–2014

- Betänkande av Afghanistanutredningen

- SOU 2017:16

UtrikesdepartementetAfghanistan, Fred och säkerhet, Utrikesdepartementet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-10-27

Fortsatt Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

- Prop 2016/17:33

UtrikesdepartementetAfghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-08-01

Review of the UNICEF programme Basic Education and Gender Equality in Afghanistan 2013-2015

- Sida Decentralised Evaluation 2016:8

SidaAfghanistan, Jämställdhet, Sida, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-11-05

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

- Regeringens proposition 2015/16:41

RegeringenAfghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-11-05

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

- Prop. 2015/16:41

RegeringenAfghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-06-01

Review of Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF, Internal and External Studies and Evaluations in Afghanistan

- Sida Decentralised Evaluation 2015:20

SidaAfghanistan, Bilateralt samarbete, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-24

Review of Sida‘s Support to Afghanistan

- Lessons and Conclusions from 7 Evaluations

- Sida Decentralised Evaluation 2015:15

InDevelopAfghanistan, Projektstöd, Resultat4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-01

Review of Sida’s Support to Afghanistan – Lessons and Conclusions from 7 Evaluations

- - Final Report

- 2015:15 Sida Decentralised Evaluation

Afghanistan, Hållbar utveckling, Korruption4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-07

Evaluation of Sida’s Support to the Rural Access Improvement Programme (Phase I-III) in Afghanistan

- Sida Decentralised Evaluation 2015:12

SidaAfghanistan, Governance, Landsbygd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-12-01

Organisational Evaluation of the Swedish Committee for Afghanistan

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2014:66

Sida, Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Resultat, Sida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
2014-03-04

Education Under Attack 2014

Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA)Afghanistan, Colombia, Pakistan, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-25

Between Rhetoric and Reality

- The Ongoing Struggle to Access Healthcare in Afghanistan

Läkare Utan GränserAfghanistan, Sjukvård12) Dokumenttyp ej angiven
2013-12-02

Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: A Regional Perspective

- Afghanistan: Future Scenarios

N/AAfghanistan, Pakistan2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-08-01

Transnationella band

- Nya perspektiv på migranters villkor och resurser

Global UtmaningAfghanistan, Flykt och migration, Irak, Syrien2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-11-08

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

- Regeringens proposition 2012/13:41

RegeringenAfghanistan, Partipolitik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Afghanistan After 2014. Five Scenarios.

FOIAfghanistan, Demokrati2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-08

Missing the Target

- Recommendations for Sweden´s commitment to women, peace and security in Afghanistan

Kvinna till kvinna, Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-09

Winning Hearts and Minds? Examining the Relationship between Aid and Security in Afghanistan

N/AAfghanistan, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power Lasting Peace

- Obstacles for women’s participation in peace processes

Kvinna till kvinnaAfghanistan, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power – Lasting Peace

- obstacles for women’s participation in peace processes

Kvinna till kvinnaAfghanistan, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Irak, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Liberia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

MISSING THE TARGET

- A report on the Swedish commitment to women, peace and security in Afghanistan

Kvinna till kvinna, operation 1325, Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Kvinnor, Resolution 13252) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-07

Health and Education in Afghanistan: An Empty Gift

Agency Coordinating Body for Afghan Relief (ACBAR)Afghanistan, Hälsa, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-08-29

Fortsatta civila- och biståndsinsatser till Afghanistan

- Arbetsgruppens rapport till partiledarna inom ramen för överenskommelsen mellan Regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna

N/AAfghanistan, Partipolitik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-08-04

Aid and Conflict in Afghanistan

International Crisis GroupAfghanistan, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-08-01

Talibanrörelsens uppkomst och drivkrafter

- En bakgrund inför Bonn II-konferensen om Afghanistan i december 2011

Afghanistan, Korruption, Pakistan2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-07-01

AFGHANISTAN – MIDYEAR REPORT 2011 PROTECTION OF CIVILIANS IN ARMED CONFLICT

Förenta Nationerna (FN)Afghanistan, FN, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-07-01

Conflict Analysis of SAC activities in Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Civilsamhället2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-06-23

Our world. Views from the field.

- Summary Report: Afghanistan, Colombia, Democratic Republic Of Thecongo, Georgia, Haiti, Lebanon, Liberia And The Philippines

Röda KorsetAfghanistan, Colombia, Filippinerna, Georgien, Humanitärt bistånd, Kongo, Libanon, Liberia, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-11-01

A PROVINCIAL SURVEY OF BALKH, JOWZJAN, SAMANGAN AND SARIPUL

Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Afghanistan (33 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-04-24 Journalisters och medias situation i Afghanistan: Samtal om behovet av fria medier i Afghanistan Terese Christiansson, som tidigare arbetat i Afghanistan och numera är DN:s korrespondent i Turkiet och Mellanöstern, samtalar med Wali Arian, fristadsjournalist från TOLO-TV i Afghanistan. Wali Arian kommer samtala på engelska. Samtalet kommer belysa den [...] ABF Stockholm Afghanistan, Fred och säkerhet
2018-03-20 Afghanistan – vart är landet på väg? CIA uppges utöka sina hemliga insatser i Afghanistan och skickar erfarna anställda och konsulter för att bistå afghanska styrkor med att jaga och döda talibaner. CIA är också redo att skicka fler drönare till Afghanistan, [...] Medelhavsmuseet, Re:Orient, Södertörns högskola, Uppsala Universitet Afghanistan, Fred och säkerhet
2018-02-12 Debatt: Svenska insatserna i Afghanistan Vilken påverkan hade den 12 år långa insatsen för det afghanska samhället? I Mars 2017 släpptes på uppdrag av regeringen en rapport för att utvärdera den svenska militära insatsen i Afghanistan 2002-2014. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Tone [...] Utrikespolitiska föreningen Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2017-11-28 Satsa på det som funkar i Afghanistan En rad utredningar har gjorts för att kartlägga viktiga erfarenheter från decennier av internationella insatser i Afghanistan. Vad har vi lärt oss och hur kan vi säkerställa att dessa lärdomar används i det fortsatta arbetet för [...] Svenska Afghanistankommittén Afghanistan, Resultat, Utvärdering
2017-11-21 Sveriges krig i Afghanistan – med livet som insats? I dagens globaliserade värld har krigen ändrat karaktär. Den svenska militären har uppdrag långt bortom nationens gränser. I Afghanistan dödades och skadades många svenska soldater. På vilka sätt rättfärdigas de nya krigens militära offer? Medverkande: Maria Wendt, [...] ABF Afghanistan
2017-12-07 Seminarium: Afghanistan bortom rubrikerna Afghanistan är inte utan problem, men här saknas inte heller framsteg. Media skriver ofta om problemen i Afghanistan men få skildringar handlar om den genomgripande utveckling som skett inom alla samhällsområden under de senaste 15 [...] Svenska Afghanistankommittén, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan
2017-10-31 – Erfarenheter, slutsatser och vägen framåt – Vilka lärdomar kan vi dra av den svenska insatsen i Afghanistan? Trots att den statliga utredningen som kom i början av 2017 var kritisk till de resultat insatsen har uppnått har det varit ganska tyst i [...] Svenska Afghanistankommittén 2. Bistånd, Afghanistan, Demokrati, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2017-10-17 Korruptionen i Afghanistan Journalisten Börje Almqvist har rapporterat om och från Afghanistan sedan 1982. I Afghanistan genomsyrar korruptionen det mesta i samhället. Men att vara korrupt börjar bli riskabelt eftersom att straffrihet inte gäller för de korrupta. Almqist [...] ABF Stockholm Afghanistan, Korruption
2017-09-20 På afghanska vägar med svensk teknik Vid två tillfällen i  2014 och 2015 har Lars Forslöf varit i Balkh provinsen i norra Afghanistan för att utbilda i användningen av hans system, Roadroid, som mäter kvalitet på vägar med hjälp av en [...] ABF Stockholm, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Forskning och innovation
2017-07-06 Från Afghanistan till Mali – kan humanitära och militära intressen samverka? I både Afghanistan och Mali kämpar humanitära organisationer och utvecklingsaktörer för att nå den mest utsatta befolkningen. Läkare Utan Gränser och Svenska Afghanistankommittén har nyligen presenterat rapporter som visar att den internationella militära responsen har [...] Läkare Utan Gränser, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Fred och säkerhet, Mali, Sviktande stater
2017-04-18 Lag och rätt i Afghanistan i teorin och i praktiken De legala förhållandena i Afghanistan är både komplexa och motsägelsefulla. Rättsstat och mänskliga rättigheter är knappast prioriterade och krav på förändringar har svårt att slå igenom. Korruption är genomgående i hela systemet, men trots detta [...] ABF Stockholm, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Demokrati, Korruption, Mänskliga rättigheter
2017-03-02 Svenska Afghanistaninsatsen: Tone Tingsgård presenterar slutsatser från regeringens utredning Tone Tingsgård har haft regeringens uppdrag att utreda den svenska militära insatsen i Afghanistan som pågått efter terrorattentaten i New York och Washington 11 september 2001. Efter det vände sig brittiska regeringen till den svenska [...] Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Fred och säkerhet
2017-02-01 Utvecklingen i Pakistan Pakistan, formellt Islamiska republiken Pakistan, är med 196 miljoner invånare världens sjätte folkrikaste land, och har i årtusenden varit plats för jordbruksbaserade kulturer. Landet har mer än de flesta präglats av krig, kriser och naturkatastrofer. Pakistan [...] ABF Stockholm, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Asien, Flykt och migration, Pakistan
2016-11-19 Afghanistan som del av en regional konflikt Konflikten i Afghanistan är inte bara en inhemsk konflikt mellan regeringen, Taliban och andra inblandade grupper. Den pågående konflikten är i hög grad också en följd av de komplicerade relationerna mellan länderna i regionen. Ann [...] Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Fred och säkerhet
2016-10-10 Den afghanska familjen i förändring Den afghanska familjen, samhället och kulturen är i omvandling och påverkas starkt av modernitet, konservatism, förändrade sociala förhållanden och konflikter. Vad är en afghansk familj och vilken roll spelar den i en människas liv? Börje Almqvist, [...] ABF Stockholm Afghanistan, Kultur
2016-05-31 Lärdomar från Afghanistan Afghanistan har länge varit mottagare av svenskt bistånd. Sedan slutet av 2001, när talibanregimen störtades, har Sverige deltagit i ett omfattande internationellt engagemang som innefattat diplomatiska, politiska och militära insatser såväl som utvecklingsinsatser. Sverige har [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Afghanistan, Biståndsformer, Jämställdhet
2016-05-13 Implementing Agenda 2030 – Priorities and Challenges for Afghanistan The ambitious Global Goals for Sustainable Development will be challenging to reach for most countries. In conflict ridden environments like Afghanistan they may even seem utopic. What does implementing Agenda 2030 mean in the particular [...] Dag Hammarskjöld Foundation Afghanistan, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-04-18 From Afghanistan to Colombia – Options for Action in Promoting Peace Preventing conflicts, handling crises and armed conflicts and eventually establishing peace is best done if based on a solid conflict analysis. A conflict analysis is essentially a map in 1:100 000 including all actors, their [...] Utrikespolitiska föreningen Afghanistan, Colombia, Fred och säkerhet
2016-04-04 Svenska Afghanistaninsatsen Efter 11 september 2001 beslutade svenska regeringen om en kortvarig svensk fredsbevarande insats i Afghanistan som sedan utökats och från 2007-2008 blivit krigförande. Tidigare riksdagsledamoten och medlemmen i försvarsutskottet Tone Tingsgård har fått regeringens uppdrag att utreda [...] ABF Stockholm, Forum Eurasien, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Fred och säkerhet
2016-03-21 Afghanistan – ett land i förändring Afghanistan har varit drabbat av konflikt i över 35 år. För sjunde året i rad ökar antalet civila som skadats och dödats i strider. Massiva internationella insatser; både militära, politiska och biståndsmässiga, har påverkat landet på [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Afghanistan
2016-03-17 Samtal: Kvinnokamp i Afghanistan Kom och lyssna på Malalai Joya som är kvinnorättsaktivist, författare och tidigare politiker. Hon är känd för sin kritik mot regeringen i Afghanistan och mot närvaron av trupper från USA och NATO. Flera gånger har [...] ABF Stockholm, Amnesty, Palmecenter Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-03-14 Kampen för utbildning i Afghanistan På femton år har antalet skolbarn i Afghanistan sexfaldigats och inställningen till skolgång för alla har blivit mer liberal. Svenska Afghanistankommittén har numera skolor även för nomadbarn, långt ut på landsbygden. Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på SAK, [...] ABF Stockholm, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Bilateralt samarbete, Korruption, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2016-03-10 Hur kan journalister arbeta i Afghanistan? Seminarium till minne av mordet på Sveriges Radios Asienkorrespondent Nils Horner som mördades i Kabul den 11 mars 2014. Några av Sveriges främsta utrikeskorrespondenter och krigsjournalister diskuterar hur journalister ska kunna fortsätta att ge röst [...] Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Press- och yttrandefrihet
2016-02-24 “Lärdomar från Afghanistan” “Omkring 9000 svenska män och kvinnor har tjänstgjort inom ramen för den svenska militära insatsen, svensk polis har utbildat afghanska poliser och en svensk ambassad har öppnats i Kabul, bland annat. Kostnaden för den svenska [...] Folk och Försvar Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2015-09-26 Civil-militär samverkan – en riskfylld gråzon Den internationella närvaron i Afghanistan har byggt på den problematiska idén om samverkan mellan civila och militära aktörer. Vad lär vi för framtiden? Medverkande: Robert Egnell, docent i säkerhetspolitik, och SAK:s generalsekreterare Anna-Karin Johansson. Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Civilsamhället
2015-07-02 Svensk säkerhetspolitik bidrar till krig “Tre teman kommer att tas upp: Svenskt territorium upplåts för militära övningar och tester av vapen. Svensk militär deltar i krig. Svensk vapenexport.” Medverkande:  Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred. Stina Oscarson, regissör fri skribent. Maj Britt Theorin. [...] Kvinnor för fred Afghanistan, Fred och säkerhet, Irak, Libyen, Vapenhandel
2015-07-02 No peace without women – perspectives on peace from Afghanistan and Colombia How to avoid that women’s human rights simply become a pawn in the game? Research show that women’s participation in peace negotiations is essential. Experiences from Afghanistan and Colombia. Medverkande:  Anna-Karin Johansson, Svenska Afghanistankommittén. Marina Gallego, Ruta [...] Colombiagruppen, Svenska Afghanistankommittén (SAK), Svenska Kyrkan Afghanistan, Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor
2015-06-07 The Human Rights situation in Afghanistan today and future prospects Meet former Right Livelihood-winner Sima Kmar, MD, who is the chair-person of the Afghanistan Independent Human Rights Commission. Among other international awards she has received the Right Livelihood Award, also called the alternative Nobel Peace [...] Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Mänskliga rättigheter
2015-06-11 13 years in Afghanistan – so what? Afghanistan is one of Sweden’s biggest recipient countries for aid. But despite many years of development assistance – now constituting 70 per cent of the country’s national budget – evaluations state that poverty has not [...] Sida Afghanistan, Sida, Utvärdering
2015-04-21 Afghanistan- på egna ben? Årsskiftet 2014-2015 var en vändpunkt i Afghanistans moderna historia, då den NATO-ledda ISAF-styrkan lämnade landet. Efter 13 år av utländsk militär närvaro av upp till hundra tusen soldater, finns nu endast tolv tusen militärer kvar [...] Utrikespolitiska Institutet Afghanistan, Demokrati, Nato
2015-04-20 Ett framtidshopp som infrias? I september enades Abdullah Abdullah och Ashraf Ghani  om att bilda en enhetsregering med Ghani som president och Abdullah som ”Chief Executive” (ungefär premiärminister). En gnista framtidshopp tändes. De två har lovat mycket, men vad har [...] Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Civilsamhället, Resultat
2014-07-01 Afghanistan, erfarenheter och lärdomar De internationella trupperna dras tillbaka från Afghanistan under 2014 och samtidigt blir landet den största mottagaren av svenskt bistånd. Vilka har resultaten av de svenska insatserna varit? Har de lett till mer fred och säkerhet? [...] Folk och Försvar, Kvinna till kvinna, Svenska Freds och skiljedomsföreningen Afghanistan, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2014-07-02 Afghanistan väljer väg – ett samtal om ödesåret 2014 “Stabilitet och säkerhet är en förutsättning för utveckling men Afghanistan går åt motsatt håll; våldet eskalerar och antalet civila offer ökar. 2014 är ett ödesår för landet då folket väljer ny president och de utländska [...] Folke Bernadotteakademin, Sida Afghanistan

Kommentarer i diskussionen om Afghanistan (5 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2013-10-22 Mikaela: Ja, biståndet går att förbättra, men man ska också vara vaksam med hur man lägger fram den utveckling som skett. Mycket positivt har hänt, medellivslängden i världen är 70 år, 90 procent av alla barn får börja skolan, 90 procent har tillgång till rent vatten...listan går att göra lång med fakta som många förvånas över (vet av egen erfarenhet då jag föreläser om det i skolor bl.a. och fått många va? verkligen!), för att man matas med en negativ bild ofta. Precis som i artikeln ovan. Sedan finns det stora skillnader mellan och inom olika länder, och då måste man se till grundorsaken till det. Men att klumpa ihop alla länder som tar emot bistånd genom att nämna ett fåtal exempel blir inte rättvisande. Afrika är dessutom inte ett land, det är en kontinent med 55 olika länder. Alla länder som tar emot bistånd är inte heller diktaturer. Sedan måste man också skilja på humanitärt bistånd (sådant som behövs vid akuta insatser vid naturkatastrofer t.ex) och det som är tänkt att mer långsiktigt bygga upp ett land. En mer nyanserad bild av världen behövs! Utvecklingsfrågor är något som är viktigt oavsett land du kommer ifrån, för inget land slutar att utvecklas. Man måste ju snarare då fråga sig hur och varför lyckas vissa länder bättre och genomföra en mer nyanserad analys. Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-21 staffan landin: Biljarder? Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-21 john: Så länge det finns korruption i dessa länderna - och i våra länder, hos mellanhänderna som hanterar bistånden - så kommer dessa pengarna aldrig någonsin göra någon nytta. Det är i dag inte bara miljoner och miljarder kronor, utan biljoner kronor, som Européerna sedan 60-talet har gett till bl.a. Afrika i form av direkta ekonomiska bistånd så väl som rent vatten och mat, och fortfarande ser dessa människors livsöden och deras länders tillstånd precis lika illa ut som för 50 år sedan. Man kan inte mata eller "socialbidraga" rätt på ett korrupt och förstört land. Det kvittar hur många kronor, hur mycket vatten, hur många riskorn vi kastar på dessa människor, för deras liv kommer aldrig någonsin bli bra förrän dessa ländernas krigsherrar och korrupta politiker ser sina slut. Först då kan bistånden komma fram i betydling volym och få en effekt i form av förbättring av ländernas infrastruktur, agrikultur, utbildning med mera. Fram tills detta inträffar så är varenda krona som ges endast ett sätt att hålla krigsherrar och korrupta politiker i liv, och varje droppe vatten och riskorn är bara ett sätt att förlänga dessa människors lidande. Sluta donera, sluta ge bistånd, för det är det enda som kommer svälta ut korruptionen så att dessa länderna kan återfödas på starka ben. Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-04-19 Anders Eriksson: Har lite problem med att medellivslängden skulle ha ökat med 20 år under en10-årsperiod. Att ösa in 8 miljarder dom närmaste 10-årsperioden måste också vara extremt chansartat. Vad händer om Talibaner o krigsherrar åter tar makten, vilket verkar vara högst troligt? Utveckling i Afghanistan måste nog komma från en intern mognadsprocess vad gäller demokrati och att minska klan och religionstänkande. Kan vi stötta detta på ett påtagligt sätt är det välkommet, men jag tvivlar tyvärr starkt! Därför är Sverige i Afghanistan
Av Cecilia Widegren mfl; Göteborgsposten
2011-02-08 Tom Alberts: De flesta inläggen är på svenska så det blir mitt språk. Offentlighetsprincipen sköts dåligt inom biståndet. Mina elever i Maputo måste skriva en uppsats om en utvärdering utifrån ca 10 frågor. En handläggare menade att utvärderingarna är hemliga. Det finns mycket känsligt material i dem. Därför kontaktade jag en EC chef, som naturligtvis gave min elev fri tillgång till den begärda utvärderingen. I Moçambique arbetade några Sida anställda med att ombilda ett projekt till en stiftelse. Målet var bl.a. att slippa Sida inblandning. En Sida tjänsteman fixade så att han fick sitta med i styrelsen för stiftelsen efter sin pensionering. Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund
Av Jan Mosander, Expressen
Dela det här: