Marocko

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Marocko.

Diskussionen om Marocko innehåller:

  • 1 exklusiv debattartikel
  • 86 debattartiklar
  • 6 dokument
  • 8 evenemang
  • 16 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Marocko (1 exklusiv debattartikel)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2014-05-23

“Använd er frihet till att främja vår”

Fanny Rosenblad, Biståndsdebatten.se

I över 30 år har Västsahara befunnit sig i konflikt. Inför EU-valet vill Fanny Rosenblad från Grön Ungdom att Sverige ska bli det första EU-land som erkänner Västsahara som självständig stat. I ett läge när politiken är låst behövs ett massivt folkligt engagemang, menar hon.EU, Marocko, Partipolitik, Västsahara

Debattartiklar om Marocko (86 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-10-13

EU rundar sin domstol och skyddar inte Västsahara

Lena Thunberg, Dagens Arena

“Trots protester från Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i riksdagens EU-nämnd, valde den svenska regeringen i maj att säga ja till förhandlingar mellan EU och Marocko och därmed EU:s strävan att ändå få med västsahariska varor [...]EU, Handelspolitik, Marocko, Västsahara
2017-09-05

AP-fonderna ska inte finansiera folkrättsbrott

Julia Finér, ETC

“Det är uppenbart att AP-fonderna inte går hela vägen när det gäller ansvarsfulla investeringar. Ramverket som AP-fonderna regleras av begränsar hållbarhetsarbetet markant. Idag måste AP-fonderna enligt ramverket ta hänsyn till miljö och etik när de [...]AP-fonderna, Diktaturer, Marocko, Västsahara
2017-07-09

“I Danmark och Norge avråder regeringen företag från att investera i omtvistade områden som Västsahara och Palestina. En liknande avrådan bör införas i Sverige.”

Philip Botström m.fl., Sydsvenskan

“Nu måste Socialdemokraterna ta nya initiativ för att stötta det västsahariska folket. Att informera företag som investerar i Marocko om de människorättsbrott som sker och att vara pådrivande när det gäller hur EU-domstolens utslag ska [...]EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Västsahara
2017-06-26

Sveken mot Västsahara

Lena Thunberg, Upsala Nya Tidning

“Men för EU är tydligen goda förbindelser med Marocko viktigare än lagar, folkrätt, mänskliga rättigheter – och domslut av den egna EU-domstolen. Det verkligt sorgliga är att Sverige har bytt fot totalt och faller in i [...]Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2017-05-22

Sverige måste rösta nej till EU:s illegala handelsavtal

Julia Finér, Göteborgs-Posten

“Sverige är ett av de länder som starkast stått upp för västsahariernas rättigheter i EU och har under flera regeringar röstat nej till handelsavtal med Marocko just för att de inte ansetts vara förenliga med [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Marocko, Västsahara
2017-05-16

Fi: Sverige sviker Västsahara – igen

Jaime Gomez, ETC

“Det är oklart vilka intressen som fått regeringen att backa i Västsahara-frågan, men vi kan inte föreställa oss vad som skulle kunna legitimera detta beteende. Det är dags att erkänna Västsahara och att använda platsen [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Press- och yttrandefrihet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Västsahara
2017-05-15

Regeringens ambition i Västsahara förfärande låg

Jaime Gomez, Göteborgs-Posten

“Wallström och regeringen har, sedan de förra året tillkännagav att de i strid med riksdagsbeslut och kongressbeslut avstår från att erkänna Västsahara, mött skarp kritik för att de gett efter för påtryckningar från Marocko och [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Marocko, Sverige i FN:s säkerhetsråd, VästsaharaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/05/11/fn-gor-skillnad-i-segslitna-konflikten-i-vastsahara/"
2017-05-11

FN gör skillnad i segslitna konflikten i Västsahara

Margot Wallström, Göteborgs-Posten

“Den senaste tidens positiva steg är ett tydligt exempel på diplomatins och FN:s kraft och möjligheter. Med en generalsekreterare som inte tvekar att agera direkt med parterna i en konflikt, och ett handlingskraftigt säkerhetsråd, har [...]FN, Fred och säkerhet, Marocko, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Sviktande stater, Västsahara
2017-04-10

Sverige bör ta ledartröjan om Västsahara

Jytte Guteland m.fl., ETC

“Vi menar att den svenska regeringen behöver ta ledarskapet inom EU för att domen ska implementeras och som en rättsstat ställa krav på att utslaget respekteras. Vi lever i en tid då rättsstaten utmanas på [...]Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Marocko, Rättvis handel, Västsahara
2017-04-07

Sveken mot västsaharierna fortsätter

Lena Thunberg, OmVärlden

“I stället för direktstödet på cirka 10 miljoner via Praktisk Solidaritet, som har mångårig kunskap om förhållandena i flyktinglägren, ska under 2017 ett ospecificerat bistånd på 5 miljoner gå via ”FN-systemen”. Sida har inför och efter [...]Flykt och migration, FN, Hunger, Marocko, Västsahara
2017-03-02

“Att Sverige nu drar ner biståndet till Västsahara är förvånande.”

Christer Johansson m.fl., Sydsvenskan

“Västsaharierna kämpar med fredliga medel och diplomati för att få sin rätt till självständighet och självbestämmande respekterad och verkställd via FN. Men med tanke på det politiska dödläget och det minskade biståndet, finns det en [...]Budget, FN, Hälsa, Marocko, Västsahara
2017-02-22

»Fortsatta svek mot västsaharierna«

Lena Thunberg, Dagens Arena

“Sverige skulle driva en aktiv Västsahara-politik genom FN och genom ett ökat humanitärt stöd, sas det för ett år sedan. Det har vi hittills inte sett några spår av. I stället går utvecklingen bakåt. När kommer [...]FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2017-02-14

Afrikas slutgiltiga avkolonisering närmar sig – Sverige kan driva på

Ingvar Flink, ETC

“I denna situation bör Sverige stödja folkrätten genom att erkänna Västsaharas självständighet, vilket kan kungöras i årets utrikesdeklaration, som utrikesministern håller imorgon. Det skulle stärka Västsaharas legala rätt till suveränitet och folkrättens ställning. Utrikesministern kan [...]AU, EU, Marocko, Sverige, Västsahara
2017-02-14

Nu är tiden inne för Sverige att erkänna Västsahara

Ahmed Ettanji m.fl., ETC

“Vi väntar givetvis ännu på att socialdemokraterna i den svenska regeringen ska följa sitt eget kongress- och riksdagsbeslut och erkänna Västsahara, särskilt nu när Marocko ändå precis ingått i en union som skulle göra det [...]AU, Marocko, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Västsahara
2017-01-27

Margot Wallström sviker Västsahara

Lena Thunberg, ETC

“Hittills har inte ett ord i tal eller skrift yttrats om Västsahara bland alla de vackra dokument och tal som Margot Wallström och hennes medarbetare på utrikesdepartementet levererat om Sveriges planer för arbetet i FN:s [...]EU, FN, Marocko, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Västsahara
2016-12-23

”Sverige måste motverka Marockos illegala handel”

Bodil Valermo m.fl., Svenska Dagbladet

“Västsahara är inte en del av Marocko. Västsahariska varor får därför inte säljas som marockanska. Sverige kan gå längre och precis som redan gjorts i Norge och Danmark, uppmana svenska aktörer och företag att inte [...]EU, Handelspolitik, Marocko, Näringsliv, Rättvis handel, Sverige, Västsahara
2016-10-06

Marocko ockuperar med grön energi

Lena Thunberg, ETC

“EU bedriver sanktioner mot Ryssland för annekteringen av Krim, men Marockos 40-åriga ockupation av Västsahara tiger man om. Är det Marocko som vakthund för migrationen över Gibraltar sund, fosfaten och fisken eller Marocko som partner [...]EU, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Marocko, Västsahara
2016-09-14

Västsahara innefattas inte av handelsavtalet mellan EU och Marocko

Bodil Valero, ETC

“[T]rots att generaladvokaten nu är tydlig med att Västsahara inte är del av Marockos territorium, så vet vi att fisk och tomater från Västsahara fortfarande säljs i Europa som marockanska. Det är nu dags att [...]EU, Marocko, Västsahara
2016-09-06

EU vill inte lösa Västsaharafrågan

Arijana Marjanovic, Fria Tidningen

“Varken FN eller något land i världen erkänner Marockos rätt till Västsahara. Internationella domstolen i Haag underkänner Marockos anspråk på Västsahara. Att ett så tydligt exempel på brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt legitimeras [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2016-08-21

Säg ifrån Löfven – innan det blir krig

Mohamed Mayara, mfl., Aftonbladet

“I början av veckan bröt Marocko mot vapenvilan genom att gå in med militärpolis i en del av det lilla landområde som fortfarande är självständigt. Vår fråga till den svenska regeringen är denna: Vill ni att [...]Fred och säkerhet, Marocko, Västsahara
2016-07-12

FN-spåret är kallt

Lena Thunberg, Uppsala Nya Tidning

“I januari meddelade utrikesminister Margot Wallström att regeringen inte kommer att erkänna Västsahara – trots riksdagsbeslut samt kongressbeslut hos både Socialdemokrater och Miljöpartiet. Efter denna sensationella U-sväng skulle nu Sverige helt inrikta sig på det så [...]FN, Marocko, Västsahara
2016-05-15

“Marocko, ett land med ont om vatten, har agerat mot klimatförändringar.”

Laura Tuck, Sydsvenskan

“Marocko, ett land med ont om vatten, har agerat för att höja motståndskraften mot klimatförändringar. Under regnfattiga år har vattenmyndigheterna nedprioriterat bevattningen av grödor, landets största vattenslukare. Men eftersom jordbruket är avgörande för befolkningens försörjning [...]Flykt och migration, Klimat & miljö, Marocko, Världsbanken, Vatten
2016-05-05

Säkerhetsrådet kapitulerar inför Marockos hot

Jan Strömdahl, ETC

“Marocko har lyckats skrämma och hota FN-systemet ungefär på samma sätt som man lyckats hota och skrämma Sverige från att erkänna Västsahara.” FN, Marocko, Västsahara
2016-04-04

Sveket mot Västsahara ett moraliskt haveri

Julia Kronlid m.fl., Göteborgs-Posten

“Sverige säljer alltså ut ett av världens fattigaste och mest utsatta folk för att få hjälp att lösa ett problem som vi skulle kunna klara alldeles utmärkt själva, om vi bara inte var så nervösa [...]Flykt och migration, Marocko, Västsahara
2016-04-04

Stötta FN och Västsahara

Gabi Björsson m.fl., Göteborgs-Posten

“Att omvärlden har låtit ockupationen av Västsahara fortgå i så många år är i sig en katastrof. Den svenska regeringen bör snarast markera mot Marockos agerande mot FN och protestera mot det upptrappade våldet. Sverige [...]FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2016-02-22

Västsaharas folk måste få sin frihet

Mohamed Elbaikam, ETC

Dagens internationella politik styrs i hög grad av ekonomiska intressen och säkerhetsfokus. Vi har förståelse för att den svenska regeringen har backat om ett erkännande av Västsahara, trots att det hade kunnat mildra mycket av [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2016-02-09

”Ta islamismen på allvar!”

Magnus Norell, OmVärlden

“Hela regionen brottas med de konflikter som islamisternas utbredning har medfört, och södra och sydvästra Algeriet tillhör de områden som drabbats värst. Också detta är ett reellt problem som Polisario bör ta på allvar.” Algeriet, Marocko, VästsaharaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/02/lognaktiga-uppgifter-om-polisario/"
2016-02-02

“Lögnaktiga uppgifter om Polisario”

Lena Thunberg, OmVärlden

“Polisario har inte bombat eller kidnappat. I stället har de vädjat om stöd från omvärlden för folkrätten och internationell lag. Det är skamligt att Sverige gör en helomvändning i Västsaharafrågan och inte erkänner Västsahara.” Marocko, VästsaharaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/01/28/polisario-ar-algeriets-marionett/"
2016-02-01

”Nilsson är välkommen att besöka våra flyktingläger”

Aliyen Kentaoui, OmVärlden

“Nilsson för fram vaga resonemang om en koppling mellan vår strävan efter självständighet och sovjetiska intressen under kalla kriget. Jag kan inte tolka det på annat vis än att han är ute efter att demonisera [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Marocko, VästsaharaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/01/28/polisario-ar-algeriets-marionett/"
2016-01-26

Ett historiskt misstag att inte erkänna Västsahara

Julia Finér, Dagens Nyheter

“Om det är så att utländska statsmakter kan påverka politiska beslut i Sverige med våld, hot och repressalier är denna fråga mycket större och än allvarligare än de effekter beslutet får för Västsahara.” Marocko, Västsahara
2016-01-25

Uteblivet erkännande hårt slag mot Västsahara

Malainin Lakhal, OmVärlden

“Sverige kunde ha beslutat att inte erkänna Västsahara nu på grund av olika skäl. Men genom att ta upp dessa i flera avseenden direkt felaktiga argument har man tyvärr gett bränsle åt marockansk lobbying som redan [...]Marocko, Västsahara
2016-01-21

Kampen för ett erkännande av Västsahara fortsätter

Lotta Johnsson Fornarve m.fl., Dagens ETC

“Allt tyder på att Västsahara har en befolkning och statsledning som är mogen och välutbildad och som är värd ett erkännande. Det är också vad alla svenska partier utom M uttalar eller uttalat. Men istället [...]Marocko, Västsahara
2016-01-19

Realpolitiken vann mot Västsahara

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Det var nog ingen slump att regeringen backade om att erkänna Västsahara, trots både kongressbeslut i S och riksdagsbeslut. Min gissning i Aktuellt (14/1) när jag kommenterade detta var att man ville få igenom ett avtal med [...]Barn och unga, Flykt och migration, Marocko, Västsahara
2015-12-23

Dags för Sverige att erkänna Västsahara

Jytte Guteland m.fl., Expressen

“Sverige har traditionellt sett stått upp för folkrätten och för länders rätt till självbestämmande. På samma sätt som med Palestina bör vi även denna gång visa vägen och erkänna Västsahara. Det är dags att Afrikas [...]Marocko, Västsahara
2015-12-14

Skev bild av Marocko och Västsahara

Johan Westerholm, Upsala Nya Tidning

“Vidare redogör inte Flink för hur Polisario, som gör anspråk på att vara ett självständigt Västsaharas legitima regering, utvecklats sedan vapenstilleståndet. Den arabiska tidningen Al Arabiya har, i Tindouf-lägret, dokumenterat med video den slavhandel som [...]Marocko, VästsaharaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/08/erkann-vastsahara-2/"
2015-12-08

Erkänn Västsahara!

Ingvar Flink, Upsala Nya Tidning

“Med beslutet att erkänna Palestina återknyter SAP till Undén och Palme, vilket borde öppna för ett erkännande av Västsahara. Några folkrättsliga hinder finns ej. Wallström har den svenska opinionen bakom sig, med folkrörelse-Sverige och även allianspartier, [...]Marocko, Partipolitik, Västsahara
2015-11-06

Folkrätten hindrar inte ett erkännande av Västsahara

Owe Bring, Said Mahmoudi, Pål Wrange, DN

Den 5 december 2012 beslöt riksdagen, i ett tillkännagivande, att Sverige snarast bör erkänna den Sahariska arabiska demokratiska republiken (SADR; Västsahara), vilket den dåvarande Alliansregeringen lämnade utan avseende. Den socialdemokratiska partikongressen beslöt såväl 2009 som 2013 [...]EU, Mänskliga rättigheter, Marocko, Trinidad och Tobago, Västsahara
2015-10-19

Erkänn Västsaharas självständighet nu!

Bengt Berg, Värmlands Folkblad

“Bästa Margot, omvärlden måste visa att fredliga lösningar är möjliga. Sverige har här en möjlighet att spela en viktig roll och främja en fredlig utveckling med respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är många som [...]Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2015-10-10

”Regeringens politik avseende Västsahara är oförändrad”

Annika Söder, SVT Opinion

Från UD:s sida har vi vid ett flertal gånger de senaste dagarna tagit upp frågan om de svenska företagens villkor i Marocko. Det är korrekt att frågan om Sveriges hela Västsahara-politik för närvarande är föremål för [...]FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2015-10-10

Det koloniala förtrycket lever än i dag

Linda Westerlind, Folkbladet

Att regeringen skulle gå i bräschen och erkänna Västsahara skulle kunna få negativa konsekvenser både för den svenska förhoppningen om att komma med i FN:s säkerhetsråd och den svenska ställningen i EU. Samtidigt ger Sverige genom [...]FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2015-10-10

Fler kort att spela om Västsahara

Aron Lund, Upsala Nya Tidning

I sak är det utmärkt att Sverige lyfter frågan om Västsaharas status. Däremot är det olyckligt för alla inblandade att detta har kommit att handla enbart om att erkänna eller icke erkänna Västsahara. FN-stadgan innebär [...]FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2015-10-09

”Låt inte Västsahara bli ännu en misslyckad stat”

Bengt G Nilsson, Svt Opinion

“Västsaharas befolkning bör få avgöra sitt eget öde under demokratiska former. Men Polisario får absolut inte ges en gräddfil till regeringsuppdraget. De som vill se ett fritt Västsahara måste överge rebellromantiken och börja tänka pragmatiskt.” Demokrati, Marocko, Västsahara
2015-10-07

”Regeringens politik i Marocko skadar svenska intressen”

John Bernström, Svt Opinion

“Utan att ta någon som helst ståndpunkt i frågan om ett erkännande av Västsahara kan jag bara konstatera att frågan är mycket komplicerad och den är inte riktigt så svart eller vit som vissa debattörer [...]Marocko, Näringsliv, Västsahara
2015-10-05

”Lyssna inte på Marocko – erkänn Västsahara”

Sofia Walan, Svt Opinion

“De senaste dagarna har flera medier rapporterat om påtryckningar från Marocko för att försöka påverka Sveriges inställning till Västsahara, som sedan 1975 är ockuperat av Marocko. ”Vårt budskap är tydligt. Ser inte Sverige över sin politik [...]Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2015-10-03

“Sverige får inte ge vika för utpressning”

Julia Finér, Svenska Dagbladet

Västsahara bedriver en obeväpnad och fredlig kamp för sin frihet. De gör vad som anstår varje värdigt land i deras situation, de sätter sitt hopp till FN, förhandlingar och omvärldens stöd. Låt oss värna vår [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Marocko
2015-04-24

Västsahara behöver stöd

Lena Thunberg, Upsala Nya Tidning

“Amnesty International, Human Rights Watch, RF Kennedy Center for Justice and Human Rights och flera organisationer rapporterar återkommande om erkännande under tortyr, undermåliga rättsprocesser och fängelser, ständiga trakasserier, misshandel och förföljelse av västsaharier som bara [...]FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2015-03-04

Verkställ beslutet att erkänna Västsahara

Lena Thunberg och Arto Valtonen, Expressen

“Exploateringen av Västsaharas fisk och fosfat har pågått länge och nu har klappjakten på olja inletts, ett brott mot folkrätten enligt FN:s tidigare rättschef Hans Corell. Den svenska regeringen fördömde i januari det amerikanska oljebolaget [...]EU, Marocko, Västsahara
2015-02-27

Sverige kan bli först i EU att erkänna Västsahara

Johan Büser, Etcetera

“Vi skulle bli ett bland många andra länder som redan har erkänt Västsahara, men vi skulle bli det första EU-landet. Precis som fallet med Palestina skulle vi kunna gå före, sätta press och se till [...]Marocko, Västsahara
2015-01-10

Marocko bör få vårt stöd mot terrorism

Bengt Nilsson, Svenska Dagbladet

“Marocko måste få svenskt stöd i kampen mot islamistisk terror. För Sveriges del handlar det om ren självbevarelsedrift. Att erkänna Västsahara styrt av Polisario innebär att vi stöter bort ett land i arabvärlden som i dessa [...]Fred och säkerhet, Marocko
2014-11-28

Erkänn också Västsahara

Helena Olsson m.fl., Uppsala Nya Tidning

“Erkännandet av staten Palestina var ett av de första beslut som den nya samarbetsregeringen fattade. De folkrättsliga kriterierna bedömdes vara uppfyllda. … De folkrättsliga kriterier som gäller för Palestina gäller också för Afrikas sista koloni, Västsahara (Sahariska [...]Marocko, Västsahara
2014-11-04

Dags att erkänna staten Västsahara

Hmida Benatallah m.fl Aftonbladet

Västsahara är Afrikas sista koloni och sedan decennier ockuperat av Marocko. Inte minst tack vare ungdomsförbundet SSU:s kamp under många år, fattade Socialdemokraterna vid kongressen 2009 beslutet att partiets linje skulle bli att erkänna Västsahara. Dessutom [...]Marocko, Västsahara
2014-10-26

Erkänn Västsahara

Natasa Mirosavic m.fl, Uppsala Nya Tidning

Sverige kan genom ett snabbt verkställande av det viktiga riksdagsbeslutet medverka till att den plågade västsahariska befolkningen får nytt hopp om att rättvisa även gäller dem. Dessutom kommer ljuset att falla på ett konfliktområde som [...]EU, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2014-05-09

EU och Sverige kan öka pressen på Marocko

Julia Finér m.fl., Göteborgsposten

“Utan internationell närvaro och övervakning av de mänskliga rättigheterna kan Marocko ostört fortsätta utsätta befolkningen för oerhörda övergrepp. Vi menar att om FN är oförmöget att låta sina styrkor övervaka brott mot mänskliga rättigheter så [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2013-12-09

EU bör säga nej till nytt fiskeavtal

Erik Hagen mfl, Svenska Dagbladet

“Marockos ockupation av Västsahara, Afrikas sista koloni, är en av de längsta ockupationerna i modern tid och övergreppen mot mänskliga rättigheter är omfattande. I en ny rapport av Western Sahara Resource Watch, ”Totally Wrong”, avslöjas hur [...]EU, Fiske, FN, Frankrike, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, VästsaharaI artikeln hänvisas till dokumentet: "TOTALLY WRONG"
2013-08-20

Stulna sardiner

Susanna Birgersson, Dagens Nyheter

“Enligt internationell rätt ska naturresurserna i ett ockuperat område utnyttjas på ett för det ockuperade folket förmånligt sätt, det får inte ske mot folkets vilja och intresse. Men Marocko säljer gladeligen västsahariska fiskekvoter till andra [...]EU, Fiske, Marocko, Västsahara
2013-08-03

Dags för ökat engagemang i Mellanöstern

Mikael Eriksson, GöteborgsPosten

“Det viktigaste Sverige och EU kan göra är att visa ett starkt engagemang för regionen. Huvudutmaningen för Västs ledare är att motivera för sina medborgare varför utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika är relevant även för [...]Bahrain, Demokrati, Egypten, EU, FN, Irak, Iran, Jordanien, Klimat & miljö, Marocko, Multilateralt samarbete, Syrien, Tunisien
2013-01-10

Stoppa lidandet i Syrien

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“Med undantag för stöd till bloggare och journalister har världens demokratier överlag varit ovilliga att agera till förmån för de miljoner människor i norra Afrika och Mellanöstern som kräver inflytande och mänskliga rättigheter. … Omvärldens tvekan [...]Demokrati, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Marocko, Mediabevakning, Palestina, Syrien, Västsahara
2012-11-27

Historiskt erkännande av Västsahara

Julia Finér mfl; Göteborgsposten

“Men Marocko utsätts inte för sanktioner eller andra påtryckningar från omvärlden. Tvärtom gynnas Marocko på flera sätt; bland annat genom förmånliga handels- och fiskeriavtal med EU, genom att den folkomröstning om självständighet som västsaharierna blivit [...]EU, Handelspolitik, Marocko, Västsahara
2012-11-24

Lägg partipolitik åt sidan och erkänn Västsahara

Simon Palme mfl; Svenska Dagbladet

“Den som tror att Marockos styre över Västsahara inte är något problem misstar sig fullständigt. I Marocko är kungen den högsta politiska och religiösa ledaren, och det är exempelvis förbjudet att uttala sig negativt om Marockos [...]EU, FN, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2012-11-15

S uppgörelse är ett slag i luften för Västsahara

Sofia Arkelsten, Svenska Dagbladet

“Ett erkännande av Västsahara försvårar den pågående fredsprocessen mellan Västsahara och Marocko. Det isolerar Sverige inom EU. Inget annat EU-land har erkänt Västsahara som stat.” Marocko, Partipolitik, Västsahara
2012-08-11

Stoppa Marockos försök snylta på FN:s insatser

Bodil Ceballos mfl; Göteborgsposten

“Kvar står också frågan till Siemens om hur ett vindkraftsprojekt på ockuperad mark lever upp till deras egna etikprogram, där man bland annat kan läsa att “Siemens förbinder sig också till att, inom sin vidare [...]Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2012-06-18

Konflikttomater i svenska butiker

Anna Nilsson mfl; Svenska Dagbladet

“Livsmedelskedjor som inte vill bidra till att legitimera ockupationen av Västsahara bör omgående sluta köpa in tomater från Marocko. Politiker som vill ta ansvar för att befria Afrikas sista koloni måste verka för att riva [...]EU, Handelspolitik, Jordbruk, Marocko, Västsahara
2012-02-14

Stoppa företagens plundring av ockuperade folket på Västbanken

Bodil Ceballos, SVT Debatt

“CSR-policies är en bra början, men det behövs också bindande regler så att företag inte bara har möjligheten att göra rätt, utan faktiskt hindras från att göra fel. … Särskilt upprörande är det när svenska och [...]Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Marocko, Näringsliv, Palestina, Partipolitik, Västsahara
2011-12-15

Äntligen får Västsahara rätt till egna fiskevatten

Åsa Westlund, Östran

“Europaparlamentets nej innebär att EU-flaggade fartyg inte längre har rätt att fiska i vattnet utanför Västsaharas kust, som de gjort sen 2005 då EU slöt ett fiskeavtal med Marocko om fiskevatten som delvis ligger i [...]EU, Fiske, Marocko, Västsahara
2011-12-15

Dags att stå upp för Västsahara

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Västsahara måste själva bestämma över sina naturresurser. Det är de, inte ockupationsmakten, som ska samtycka till framtida fiskeavtal med EU. Och ­lokalbefolkningen måste få del av de ­resurser fisket skapar. Ett första steg på vägen [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, EU, Fiske, Marocko, Västsahara
2011-11-07

Västsahara behöver Sveriges erkännande

Brahim Dahane, Svenska Dagbladet

“Trots det fortsätter EU att teckna förmånliga handels- och samarbetsavtal med Marocko, oaktat att de bryter mot internationell rätt eftersom det även är våra naturresurser som säljs utan att vi varken blir tillfrågade eller ser [...]FN, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2011-09-19

“EU måste sätta press på Marocko”

Marita Ulvskog,Göran Färm, Åsa Westlund mfl; Sydsvenskan

“För att uppfylla sin strävan efter demokrati och mänskliga rättigheter i samarbetet med grannländerna måste EU göra sitt yttersta för att västsaharierna ska få den självständighet de har rätt till men väntat alltför länge på. [...]Demokrati, EU, Marocko, Partipolitik, Västsahara, Villkorat bistånd
2011-08-25

Risk för kall arabisk höst

Mikael Eriksson, Göteborgsposten

“I det korta perspektivet finns flera åtgärder att uppmuntra: skapa säkerhet och stabilitet (till exempel genom stöd från FN), insamlingsprogram för hantering av lätta vapen, då stora vapendepåer har tömts under den arabiska våren, omfattande [...]Algeriet, Civilsamhället, Egypten, Libyen, Marocko, Tunisien
2011-07-01

… och rädda fisken i havet

Sydsvenskan

“Medan EU-understödda fiskare trålar havsbottnen och kastar tonvis av matrik fisk överbord för att kvoterna överskridits har EU ett avtal med Marocko för att plocka upp fisk utanför det av marockanerna ockuperade Västsahara. Det slår mot lokala [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Fiske, Klimat & miljö, Marocko, Västsahara
2011-05-18

Hur stödjer vi demokratin?

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidning

“Sjöstedt konstaterar att Marocko inte är en demokrati (vilket han har alldeles rätt i) och att landet dessutom är en ockupationsmakt (Västsahara). Därför skulle det vara bra om Sverige markerade sin uppfattning genom att inte [...]Demokrati, FN, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2011-05-11

Det finns en framtid bortom diktaturen

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Burmas diktatur har gått till charmoffensiv utomlands, men bakom kulisserna förblir förtrycket lika hårt. Skrapar man på ytan hos ett hyggligt öppet Marocko blir bilden betydligt mörkare.” Bahrain, Burma, Diktaturer, Marocko, Mediabevakning, Nordkorea
2011-04-27

Risk för fortsatta kränkningar i Västsahara

Cecilia Asklöf, Ove Bring, Pål Wrange, Mark Klamberg, Hanga Santha, Ylva Lennartsson Hartmann, Caroline Mitt-Holm; Svenska Dagbladet

“Folkrättsjurister befarar att övervakningen av mänskliga rättigheter återigen kommer att uteslutas ur mandatet på grund av ett väntat franskt veto. Den fredsfrämjande insatsen, Minurso, är den enda av FN:s totalt 17 pågående insatser som inte [...]FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Rådet för MR, Västsahara
2011-04-17

Stoppa EU:s skadliga fiskeavtal

Jonas Sjöstedt, Norran

“Om EU ingår ett nytt fiskeavtal med Marocko, ett av regionens mest hårdföra länder, riskerar det att inverka negativt på folkens rop på demokrati, frihet och självständighet. Agera, regeringen Reinfeldt och stoppa avtalet.” EU, Fiske, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2011-03-31

Mänskliga rättigheter går före ekonomiska intressen

Anna Nilsson, Norran

“Det som inte går att läsa på Svenska exportrådets hemsida är att Marocko sedan 1975 ockuperar landet Västsahara.” Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, Näringsliv, Västsahara
2011-03-30

Svartmåla inte Marocko, Emmaus!

David Eriksson, Göteborgsposten

“Tittar man på fakta så är Marocko det friaste landet i Nordafrika enligt Freedom House. Till skillnad från sin grannar, exempelvis militärjuntan Algeriet åt vilka Emmaus agerar som nyttiga idioter, så har både minoriteter och [...]Algeriet, Civilsamhället, Diktaturer, Marocko, VästsaharaArtikeln är en replik på: "Försköna inte bilden av Marocko"
2011-03-24

Försköna inte bilden av Marocko

Anna Nilsson, Nanna Nilsson, Marie Nybäck, Gerardo Lizano, Njenga Gikanga; Göteborgsposten

“Granskningen visar att branschen systematiskt blundar för att Marocko ockuperar Västsahara. Inte ett enda resereportage om Marocko från de sex största resemagasinen sedan 2009 nämner Västsahara.” Marocko, Mediabevakning, Näringsliv, Västsahara
2011-03-18

Stabilitet får inte ursäkta diktatur

Olle Schmidt, Norran

“Men frågan kvarstår: när mediefokus flyttar till nästa händelsecentrum, kommer folkrätt och demokrati nu att kunna gå före EU-ländernas realpolitik och ekonomiska intressen?” Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Fiske, FN, Marocko, Mediabevakning, Partipolitik, Tunisien, Västsahara
2011-02-20

Korrupta vänner

Dagens Nyheter

“För att åstadkomma allt detta har EU satt i gång processer, projekt och program. Det har slussats pengar från Bryssel till grannländerna i öst och syd och det har träffats avtal om allt från handel [...]Afrika, Demokrati, Diktaturer, EU, Fiske, Handelspolitik, Korruption, Marocko, Utvärdering, Vitryssland
2011-02-17

”Sverige måste säga nej till nytt fiskeavtal med Marocko”

Anna Nilsson m.fl; Dagens Nyheter

“EU har ett ansvar för att inte delta i att tömma Västsaharas naturresurser genom de mycket förmånliga handels- och fiskeavtalen mellan EU och Marocko. […] De initiativ som landsbygdsministern tagit hittills är bra men Sverige [...]EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2011-02-10

Stabilitet eller egenintresse?

Monica Sundberg, Karlskoga-Kuriren

“Varför är västvärlden så saktfärdig med att stödja det egyptiska folket och kraven på Mubaraks avgång? […] Analysen pekar på EU:s stora bistånd till Marocko, Tunisien, Algeriet och Libyen. De stora direktinvesteringarna som europeiska företag [...]Afrika, Algeriet, Demokrati, Egypten, EU, Fiske, Flykt och migration, Libyen, Marocko, Näringsliv, Tunisien
2011-01-03

Sluta tjuvfiska i Västsahara

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Vid riksdagens interpellationsdebatt om Västsahara före jul försökte Bildt framställa fiskeavtalet som en jordbruksfråga och sade sig inte känna till hur förhandlingarna går.” EU, Fiske, Handelspolitik, Jordbruk, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2010-12-29

Bildt sviker Västsahara

Jonas Sjöstedt, Jens Holm; Uppsala Nya Tidning

“EU:s handelsavtal med Marocko, som innehåller skrivingar om respekt för demokrati och mänskliga rättigheter, måste omprövas. Men Bildt väljer tystnaden och duckar för ansvaret.” Demokrati, EU, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2010-11-22

EU måste agera mot Marocko

Cecilia Asklöf, Jens Orback, Aleksander Gabelic, Elisabeth Lundgren, Mark Klamberg, Lena Kalmelid, Sören Lindh, Anna Nilsson; Svenska Dagbladet

“Målet bör vara att frysa eller helt säga upp handelsavtalet, alternativt att medlemsländerna vägrar att förnya det fiskeriavtal som just nu omförhandlas mellan Marocko och EU.” EU, Fiske, Handelspolitik, Marocko, Västsahara
2010-02-18

Västsaharierna är värda Sveriges stöd

Jan Strömdahl, Dagen

“Men svenska politiker är dessbättre mer pålästa än insändarförfattarna, som synes ha kommit över något marockanskt propagandamaterial. Alla svenska riksdagspartier stöder FN-inställningen att det västsahariska folket har rätt till en avkolonisering på sina egna villkor [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Marocko, VästsaharaArtikeln är en replik på: "Uppdatera synen på Västsaharakonflikten"
2010-02-05

Uppdatera synen på Västsaharakonflikten

Elias Belkouche m.fl., Dagen

“Marocko är ett utmärkt exempel på att ett muslimskt land klarar av att göra nödvändiga demokratiska reformer och ekonomiska framsteg. På senare tid har landet under kung Mohammed VI gjort många nödvändiga anpassningar mot [...]Algeriet, Demokrati, Marocko, Västsahara
2009-05-06

Småland och Västsahara

Anna Nilsson, Jan Strömdahl; Barometern

“Men man har inga möjligheter till självförsörjning och är helt beroende av utländskt bistånd. Flera undersökningar visar på både felnäring och undernäring bland de västsahariska barnen.” Barn och unga, EU, Fiske, Handelspolitik, Hunger, Marocko, Västsahara

Dokument om Marocko (6 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2016-11-02

Energi till exploatering

- Vad Marocko och Siemens undanhåller på COP22 i Marrakech

Western Sahara Resource WatchKlimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Landgrabbing, Marocko, Västsahara2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-19

Sammanfattning av genomlysningen av Sveriges Västsaharapolitik

UtrikesdepartementetMarocko, Västsahara2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-17

Regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika (MENA)

- 2016–2020

UtrikesdepartementetAlgeriet, Bahrain, Bilateralt samarbete, Egypten, Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Oman, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Tunisien, Västsahara1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-12-01

Supporting Human Rights Defenders: Analyzing Short Term Results

- Final Report

- 2014:59 Sida Decentralised Evaluation

SidaAlgeriet, Egypten, Israel, Libanon, Libyen, Mänskliga rättigheter, Marocko, Palestina, Resultat, Syrien, Tunisien2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-09-02

TOTALLY WRONG

- Total SA in occupied Western Sahara

- WSRW REPORT — SEPTEMBER 2013

Western Sahara Resource WatchEU, FN, Frankrike, Marocko, Västsahara2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-09-26

Mänskliga rättigheter i Marocko 2011

UtrikesdepartementetMänskliga rättigheter, Marocko2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Marocko (8 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2017-10-26 What does it mean to be a man in the Middle East? Women have been fighting for gender equality for centuries in the Middle East and North Africa, and there have been significant advances. But much more needs to be done. Men frequently dominate or control household [...] Sida Demokrati, FN, Libanon, Mänskliga rättigheter, Marocko, Palestina
2017-07-03 How about Democracy and Human Rights in Morocco? The moroccan constitution 2011 guarantees the fundamental right and freedom (the rule of law as Universal commitment) for evey citizen to be maker, actor and beneficiary of public policies (articles 136,137 ,138,139). Is that the [...] Den Marockanska Svenska Mångkulturella Föreningen Atlas Demokrati, Mänskliga rättigheter, Marocko
2017-06-08 Natural resources exploitation in Sahara? A debate on the question of the exploitation of natural resources in our southern provinces. What would be a profitable economic model for the local population? Medverkande: Mouaad Joumani, Den Marockanska Svenska Mångkulturella Föreningen Atlas   Den Marockanska Svenska Mångkulturella Föreningen Atlas Marocko, Näringsliv
2017-07-06 What about the Moroccan strategy on migration and asylum? Morocco launched in 2013 its strategy to promote the visibility of migrants for a decent life as a answer for the increasing man and women who have access to the moroccan territory. Eleven (11) programs [...] Afrika, Asylrätt, Marocko
2016-11-24 Visst går det att genomföra folkomröstningen i Västsahara Katlyn Thomas har tjänstgjort som ansvarig jurist hos MINURSO i det ockuperade Västsahara och har kunskaper om hur den nästan bortglömda folkomröstningen kan genomföras. Hon har lett arbetet inom advokatsamfundet i New York till stöd [...] ABF Stockholm Demokrati, EU, Handelspolitik, Marocko, Västsahara
2016-11-09 Klimatkonferensens baksida Vad gör vi när en ockupationsmakt är värd för COP22? När världens ögon riktas mot Marocko och klimatkonferensen COP22, bjuder Emmaus Stockholm i samarbete med ABF in till ett samtal som belyser det Marocko undanhåller – [...] Emmaus Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Marocko, Västsahara
2016-07-06 Västsahara – Afrikas sista koloni “Enligt FN är Västsahara ett icke-självstyrande område som genom folkomröstning ska besluta om sin framtid, något som inte genomförts. I det ockuperade Västsahara finns det enda FN-mandatet i modern tid som inte får övervaka brott [...] Emmaus, Olof Palme International Center EU, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2015-07-01 Naturresursernas förbannelse – Sveriges ansvar i Västsahara Just nu är många företag på jakt efter Västsaharas olja. Eftersom Västsahara är ockuperat av Marocko skriver företagen kontrakt med det marockanska oljebolaget ONHYM. FN:s bestämmelser är glasklara, inga naturresurser får utvinnas på icke-självstyrande områden [...] Afrikagrupperna, Emmaus, Palmecenter Landgrabbing, Marocko, Västsahara

Kommentarer i diskussionen om Marocko (16 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-10-13 Ahmed Salem Amr Khaddad: Algeriens agenter i Sverige borde få några geografi lektioner. Det finns ett och endast ett västra Sahara territorium och det ligger söder Marocko. Allting resten är den vanliga algeriska retoriken, ett arv av kalla krig! Tack EU rundar sin domstol och skyddar inte Västsahara
Av Lena Thunberg, Dagens Arena
2017-06-29 Ahmed Salem Amr Khaddad: Det västsahara-samhället kommer att förbli suverän södra Marocko trots propaganda av algeriska agenter i Sverige. Tack Sveken mot Västsahara
Av Lena Thunberg, Upsala Nya Tidning
2017-04-12 Ahmed Salem Amr Khaddad: Vad är motivation JYTTE GUTELAND & BODIL VALERO för att främja de algeriska teser om #Västsahara fråga? 1. Korruption (algeria $$) 2. Okunnighet & inkompetens 3. Ideologi 4. Kärlekshistorier med algerier Det svenska samhället behöver veta! Sverige bör ta ledartröjan om Västsahara
Av Jytte Guteland m.fl., ETC
2017-03-13 Ahmed Salem Amr Khaddad: En artikel i debatten utan lämna synpunkter! Algerier propaganda i Sverige fortsätter. Synd! “Att Sverige nu drar ner biståndet till Västsahara är förvånande.”
Av Christer Johansson m.fl., Sydsvenskan
2017-02-15 Ahmed Salem Amr Khaddad: Det är dags för Sverige att lyssna på legitima Västsahara gemenskap CORCAS. algerier Polisario talar på uppdrag av Algeriet regim. Tack Nu är tiden inne för Sverige att erkänna Västsahara
Av Ahmed Ettanji m.fl., ETC
2016-09-19 Ahmed Salem Amr Khaddad: Denna dam har ingen rätt att tala på uppdrag av Västsahara samhället. Hon är certainely inblandade i en icke-statlig organisation som sponsras av Algeriet. Upplösningen av Västsaharafrågan innebär inga mer pengar från Algeriet! Tack Västsahara innefattas inte av handelsavtalet mellan EU och Marocko
Av Bodil Valero, ETC
2016-09-08 Ahmed Salem Amr Khaddad: Emmaus är inte demokratiskt. Emmaus är inte rättvist. Det finns inget sätt att kommentera sin artikel eller inlägg på Facebook från Västsahara samhället. Emmaus blockerar Västsahara gemenskap på Twitter. Emmaus är en röst för Algeriet i Sverige. Medlidande! EU vill inte lösa Västsaharafrågan
Av Arijana Marjanovic, Fria Tidningen
2016-08-22 Ahmed Salem Amr Khaddad: FN: s uttalande var tydligt på det. Det fanns ingen incursion som Algeriet propaganda låtsas. Västsahara samhället matas upp med den dagliga propaganda och manövrar i Algeriet agenter och diplomater i Sverige. Tack Säg ifrån Löfven – innan det blir krig
Av Mohamed Mayara, mfl., Aftonbladet
2016-07-13 Ahmed Salem Amr Khaddad: Västsahara gemenskap beklagar propaganda Algeriet agenter som bor i Sverige. De har spridit lögner och lögner sedan mer än ett decennium. Det är dags att återställa sanningen om Västsaharafrågan : Västsahara samhället sovereing söder Marocko. FN-spåret är kallt
Av Lena Thunberg, Uppsala Nya Tidning
2016-05-09 Ahmed Salem Amr Khaddad: Western Saharawi är suveräna söder Marocko och förblir suveränt. Världen måste erkänna det en gång för alla. Säkerhetsrådet kapitulerar inför Marockos hot
Av Jan Strömdahl, ETC
2016-01-28 ditikisahara: #ReferendumNow #GivePeaceAChance http://www.westernsahara-referendum.org/?lang=en Ett historiskt misstag att inte erkänna Västsahara
Av Julia Finér, Dagens Nyheter
2015-12-23 Ahmed Salem Amr Khaddad: Det stora flertalet av västsahariska stödföreningarna och autonomi. Algeriet diplomater och frivilligorganisationer som arbetar för Algeriet i Sverige, talar på uppdrag av sahariska som inte nödvändigtvis från Västsahara territorium södra Marocko. Majoriteten av västsahariska bor i Västsahara. Cheferna för kommunerna är Västsahariska. Borgmästarna är Västsahariska. Guvernörerna är Västsahariska. Cheferna för lokala industries inklusive fosfater är Västsahariska. Slutit det senaste valet är ca 70%. Den västra sahariska gjorde valet av fackförenings 1975. De gjorde valet av självständighet 2007 för att avsluta absurda Västsahara fråga. Västsahara frågan inför Marocko till Algeriet sedan kalla kriget … Svenska samfundet bör stödja vår kamp för att frigjorda våra släktingar sekvestrerade i Algeriet utan att vara registrerad av UNHCR !!! Tack Ahmed Salem Amr Khaddad Unionist sahariska – Internet aktivist Dags för Sverige att erkänna Västsahara
Av Jytte Guteland m.fl., Expressen
2015-12-14 Ahmed Salem Amr Khaddad: Det stora flertalet av västsahariska stödföreningarna och autonomi. Algeriet diplomater och frivilligorganisationer som arbetar för Algeriet i Sverige, talar på uppdrag av sahariska som inte nödvändigtvis från Västsahara territorium södra Marocko. Majoriteten av västsahariska bor i Västsahara. Cheferna för kommunerna är Västsahariska. Borgmästarna är Västsahariska. Guvernörerna är Västsahariska. Cheferna för lokala industries inklusive fosfater är Västsahariska. Slutit det senaste valet är ca 70%. Den västra sahariska gjorde valet av fackförenings 1975. De gjorde valet av självständighet 2007 för att avsluta absurda Västsahara fråga. Västsahara frågan inför Marocko till Algeriet sedan kalla kriget … Erkänn Västsahara!
Av Ingvar Flink, Upsala Nya Tidning
2015-11-08 Ahmed Salem: Så länge det inte finns några fackliga sahariska, någon debatt om Västsahara Territory frågan är fejk. Den Unionist sahariska representerar mycket stor majoritet i regionen. Dessutom ingen kan tala på uppdrag av Västra sahariska särskilt de algeriska agenter som bor i Sverige. Ahmed Salem Amr Khaddad Unionist Saharawi - Internet Aktivist Folkrätten hindrar inte ett erkännande av Västsahara
Av Owe Bring, Said Mahmoudi, Pål Wrange, DN
2011-06-09 Maghribi Horr: Är namnet David Eriksson ett täckmantel för Marockanska Ambassaden i Sverige? Eller är det bara så att "personen" i fråga inte hört talas om protesterna i Marocko och rörelsen Februari 20? Eller kan det vara så att den marockansla Makhzen har lyckats korrumpera några svenska medborgare? Det vore hemskt. Svartmåla inte Marocko, Emmaus!
Av David Eriksson, Göteborgsposten
2011-03-30 Tom Alberts: Väst Saharas problem finns dokumenterat. Marocko plundrar naturtillgångarna där. En liten jämförelse: Transparency International söker mäta korruptionen med ett index som går från 0 till 10 där 10 är bäst. Marocko hade 3,4 och Tunisien 4,3. Human Development Index går från 0 till 1 där Sverige hade 0,89 tar man även hänsyn till inkomsfördelningen hade Sverige 0,82. Samma siffror för Marocko var 0,57 och 0,41 För Tunisien 0,68 och 0,51. Jag kollade Davids källa Freedom House. Det enda positiva i analysen var jämförelsen om kvinnors roll jämfört med andra Nordafrikanska länder Rapporten säger också: "Women continue to face a great deal of discrimination at the societal level." Det verkar som om "Läsa Bibeln som Fan". Svartmåla inte Marocko, Emmaus!
Av David Eriksson, Göteborgsposten
Dela det här: