Elisabeth Dahlin om Libyen

Debattören Elisabeth Dahlin

- har skrivit 1 debattartikel om Libyen (se tabellen nedan)

- har skrivit totalt 29 debattartiklar Se alla »

Ämnet Libyen

- innehåller 159 debattartiklar Se alla »

Debattartiklar om Libyen av Elisabeth Dahlin (1)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2016-06-28

Slut inte flyktingavtal med Libyen

Lena Ag m fl, Svenska Dagbladet

“Att söka asyl för att få möjlighet till skydd i ett annat land är en mänsklig rättighet som är central i internationella konventioner inklusive FN:s flyktingkonvention och i EU:s grundfördrag, Lissabonfördraget. Att denna rätt urholkas [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Libyen, Mänskliga rättigheter
Dela det här: