Utvärdering

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Utvärdering.

Diskussionen om Utvärdering innehåller:

  • 40 exklusiva debattartiklar
  • 458 debattartiklar
  • 196 dokument
  • 25 evenemang
  • 63 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Utvärdering (40 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-11

Biståndets bestående resultat måste diskuteras mer

Jan Pettersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Själva utgångspunkten för internationellt utvecklingssamarbete är att bidra till bestående förändringar. Samtidigt saknas det ofta kunskap om biståndets långsiktiga resultat – efter att finansieringen avslutats. Biståndet måste i ökad utsträckning utformas och utvärderas med de bestående förändringarna i fokus, skriver Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Biståndets målsättning, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/livslangd-och-livskraft-vad-sager-utvarderingar-om-svenska-bistands-insatsers-hallbarhet/"
2017-05-04

Vi måste prata om utvärderingarnas syfte

Hilde Reinertsen m.fl., Biståndsdebatten.se

Antalet utvärderingar av biståndet har ökat kraftigt under senare år. Trots det leder de sällan till att biståndsgivare lär sig något av dem. Nu behövs en öppen diskussion om syftet med utvärderingarna. Det skriver tre forskare som idag ger ut en rapport om ämnet genom Expertgruppen för biståndsanalys.UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/confronting-the-contradiction-an-exploration-into-the-dual-purpose-of-accountability-and-learning-in-aid-evaluation/"
2017-03-09

Nya reformer inom biståndet bakom stängda dörrar

Penny Davies, Biståndsdebatten.se

Just nu pågår diskussioner inom OECD:s biståndskommitté DAC om vad som ska kunna räknas som bistånd. Idag, den 9 mars, tar kommittén ställning till nya typer av instrument med syftet att öka den privata sektorns deltagande i biståndet. Denna reform kan få mycket stora konsekvenser för biståndet och kräver därför fördjupad diskussion. Annars finns risken att reformen tummar på viktiga principer för biståndseffektivitet, skriver Penny Davies, policyrådgivare i utvecklingsfinansiering på Diakonia.Biståndsformer, Civilsamhället, Näringsliv, OECD, Öppenhet och transparens, Utvärdering
2016-10-25

Vårda relationer för ökad biståndseffektivitet

Stein-Erik Kruse, Biståndsdebatten.se

Ägarskap, realism, samstämmighet och relationer till partners är några av de interna faktorer som behöver ägnas större uppmärksamhet – och eftertanke – i det bilaterala utvecklingssamarbetet. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) som tittar på Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Uganda. Även resultatrapporteringen måste ses över för att anpassas till verkliga förhållanden, skriver rapportförfattaren Stein-Erik Kruse.Bilateralt samarbete, Budgetstöd, Resultat, Uganda, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/exploring-donorship-internal-factors-in-swedish-aid-to-uganda/"
2016-06-09

Behov av ökad samordning – en lärdom från Afghanistan

Anders Oljelund, Biståndsdebatten.se

”Utan säkerhet ingen utveckling och utan utveckling ingen säkerhet” slås det fast i politiska anföranden. Men vad betyder det i praktiken? Synergier mellan säkerhetsinsatser och biståndsinsatser går att finna, men det är mycket komplicerat och kräver noggrann samordning. Det skriver Anders Oljelund med anledning av den pågående Afghanistanutredningen.Afghanistan, FN, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2016-06-02

Kampen om rättigheter kan inte vinnas med militära medel

Anna-Karin Johansson, Biståndsdebatten.se

Trots goda avsikter har västvärlden inte åstadkommit säkerhet och utveckling i Afghanistan. En anledning till det är att merparten av det ekonomiska stödet gått till militära insatser. Dessutom har samverkan med militär skadat civila biståndsaktörers trovärdighet, skriver Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Anna-Karin Johansson med anledning av den pågående Afghanistanutredningen. Afghanistan, Civilsamhället, EU, Korruption, Landsbygd, Militärt bistånd, Utvärdering
2016-05-10

Satsa på utbildningsinsatser med bevisad effekt

Paul Glewwe m.fl., Biståndsdebatten.se

Utbildning leder till utveckling, men vilka insatser förbättrar utbildningen? För att försäkra sig om att utbildningsbiståndet används effektivt måste biståndsaktörer satsa på högkvalitativa utvärderingar med kvantitativa metoder. Det skriver Amy Damon, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski och Bixuan Sun, författarna till en ny EBA-rapport om utbildningsinsatser i utvecklingsländer.Barn och unga, Utbildning, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/education-in-developing-countries-what-policies-and-programmes-affect-learning-and-time-in-school/"
2016-03-21

Vi bör veta innan vi gör när klimatbiståndet ökar

Subhrendu K. Pattanayak m.fl, Biståndsdebatten.se

Klimatbiståndet har möjlighet att samtidigt minska klimateffekter och bekämpa fattigdom. Men för att säkra de dubbla effekterna krävs mer och bättre utvärderingar av biståndsinsatserna. Det skriver fem forskare som idag publicerar en rapport om klimatbiståndets effekter för Expertgruppen för Biståndsanalys. Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Landsbygd, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/in-search-of-double-dividends-from-climate-change-interventions-evidence-from-forest-conservation-and-household-energy-transitions/"
2015-02-17

Vi måste börja prata om tekniskt bistånd

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

När västerländska ”experter” skickas iväg för att ge stöd och råd till utvecklingsländer kallas det tekniskt bistånd. Ofta är det dyrt och svårt. Men trots att det utgör en betydande andel av allt officiellt bistånd är det förvånansvärt tyst kring denna biståndsform i svensk biståndsdebatt, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.Biståndsformer, Resultat, Uganda, Utvärdering
2013-12-10

Replik: Organisationer tvingas lägga pengar på konsulter

Maj-Lis Follér, Biståndsdebatten.se

Med rapporten "Who is Responsible" vill vi sätta fokus på biståndsgivarnas överdrivna kontroll- och granskningssystem inom civilsamhällesstödet, som riskerar att motarbeta ambitionerna att stärka civilsamhället, främja demokratiutveckling och bekämpa fattigdom. Arne Zetterströms replik tycks handla om stöd till regeringar, vilket vår rapport inte handlar om. Det skriver Maj Lis Follér, docent vid Göteborgs UniversitetCivilsamhället, Forskning och innovation, Landsbygd, Moçambique, Resultat, Utvärdering
2013-10-23

Replik: “Om fler barn hade dött – vore det en anledning att sänka biståndet?”

Dåliga, populistiska inlägg som Elisebeth Höglunds stjäler uppmärksamhet från viktiga sakfrågor som vanligtvis inte debatteras. Det menar Peter Winai, utredare och författareResultat, Sydafrika, Utvärdering
2013-10-11

Replik: “Vi porträtterar inte barn som hjälplösa offer”

Per Byman, Biståndsdebatten.se

Konceptet med insamlingsgalor är inte problemfritt och det kan tyckas märkligt att arrangera en glamorös tillställning med fokus på andra människors misär, men kvällens gala "Världens barn" är ett verktyg för insamling och utbildning. Syftet är inte att förmedla en bild av att "vi" ligger före "dem" eller att väcka skuldkänslor genom att porträttera hjälplösa barn, skriver Radiohjälpens generalsekreterare Per Byman i en replik.Utvärdering, Välgörenhet
2013-10-11

Koloniala föreställningar lever kvar i svenska insamlingsgalor

Alma Wallengren, Biståndsdebatten.se

TV-tittarna bör vara kritiskt uppmärksamma på hur insamlingsgalor som SVTs "Tillsammans för Världens barn" skildrar fattigdom och länders utveckling. Bilder av svältande, hjälplösa barn används i kommersiellt syfte och bygger på en kolonial föreställning av den vite mannens börda och västvärldens överlägsenhet. Det skriver Alma Wallengren, som nyligen skrivit en uppsats i ämnet vid Göteborgs UniversitetMediabevakning, Utvärdering, Välgörenhet
2013-10-04

Världens barn bör få skydd av de nya millenniemålen

Anna Hägg-Sjöquist mfl; Biståndsdebatten.se

Sverige bör under det nu pågående ministermötet i New York kräva att barns skydd mot våld och övergrepp inkluderas i de nya mål som ska ersätta milleniemålen efter 2015, skriver representanter för fem svenska barnrättsorganisationer.Barn och unga, FN, Millenniemålen, Post-15, Utvärdering
2013-08-30

Programnära utvärderingar ger insikt och möjlighet till lärande

Anna Liljelund mfl; Biståndsdebatten.se

Utvärderingar borde fokusera på vad som fungerar, varför och vilka lärdomar som kan dras av det, istället för att bara kontrollera vad det svenska biståndet uppnår. När utvärderingar inte använts till mer än att lista resultat går tillfällen för lärande förlorade. Det skriver tre medarbetare till Indevelop, som i en ny rapport har sammanställt lärdomar från 71 utvärderingar som organisationen genomfört de senaste två åren.Utvärdering
2013-08-23

DN:s och SVD:s godtyckliga påhopp är dåligt underbyggda

Kajsa Johansson, Biståndsdebatten.se

Två ledarskribenter har tagit ton i biståndsdebatten den senaste tiden. DN:s Carl Johan Von Seth ställde frågan om regeringen och oppositionen verkligen vill veta vad biståndet leder till och biståndsminister Gunilla Carlssons vändning i frågan om enprocentsmålet kritiserades av SVD:s Siri Steijer. Nu replikerar Kajsa Johansson på Svenska Afghanistankommittén med två motfrågor: Varför skulle vi inte vilja veta vad biståndet leder till och finns det tillfällen då även SVD:s medararbetare är beredda att byta åsikt?Utvärdering
2013-08-21

Ska vi bry oss om biståndets effekter?

Göran Hydén, Biståndsdebatten.se

Betydelsen av de utvärderingar som ledarskribenten Carl Von Seth efterlyser fler av har överdrivits i Sverige och andra givarländer de senaste åren. Det går inte att ringa in alla de faktorer som bestämmer biståndets effekter, skriver professor Göran Hydén i en replik.Utvärdering
2013-08-19

Resultatredovisning inom biståndet riskerar att motverka bestående effekter

Per Karlsson, Biståndsdebatten.se

Regeringens resultatfokus riskerar leda till att biståndsorganisationernas legitimitet endast bedöms utifrån sin förmåga att nå kortsiktiga och lätt mätbara resultat snarare än förmågan att ge mottagarna inflytande och därmed bidra till långsiktiga resultat. Dessutom leder till det ökade administrationskostnader, något som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) själv kritiserat. Det skriver Per Karlsson, nyutexaminerad student vid Göteborgs Universitet. Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Utvärdering
2013-06-24

Långsiktiga utvecklingsresultat kräver institutioner

Karin Metell Cueva, Biståndsdebatten.se

Den breda samsynen bakom Post15-panelens slutsatser om att välfungerande institutioner verkligen ger resultat för fattiga människor är på sätt och vis förrädisk. Nu bör vi som arbetar med bistånd på allvar ställa frågan vad som kan göras bättre för att stödja inhemska institutioner för god och effektiv samhällstyrning, skriver SIPU-konsulten Karin Metell Cueva Öppenhet och transparens, Utvärdering
2013-06-20

Tio skillnader mellan Socialdemokraternas och regeringens biståndspolitik

Kenneth G Forslund, Biståndsdebatten.se

Medan biståndsminister Gunilla Carlsson (M) förbereder biståndspolitikens avskaffande vill Socialdemokraterna föra en aktiv utvecklingspolitik som går utöver målsättningen om absolut fattigdomsbekämpning. Det är en av tio skillnader mellan Socialdemokraternas och regeringens politik, enligt partiets biståndspolitiske talesman Kenneth G Forslund. Öppenhet och transparens, Utvärdering
2013-05-24

Kvalité på villovägar

Klas Palm, Biståndsdebatten.se

Kvalité bygger på delaktighet, tillit och variation - inte kontrollsystem och detaljredovisning. För att klara Post-2015 måste biståndet reformeras och anpassas till ständigt föränderliga utmaningar. Utvärderingar av utvärderingarna är kanske inte den bästa vägen framåt i detta arbete, menar Klas Palm, konsult och forskare vid MittuniversitetetUtvärdering
2013-05-21

Hur kan resultatagendans negativa konsekvenser undvikas?

Resultatfokus inom internationellt utvecklingssamarbete innebär inte nödvändigtvis bättre resultat. Det kan tvärtom vara kontraproduktivt. Vi som arbetar med frågorna är skyldiga att informera beslutsfattare om detta. Det menar Janet Vähämäki, Anna Liljelund Hedqvist, Jessica Rothman, Ian Christoplos och Therese BrolinUtvärdering
2013-05-16

Vad ska hända med Nordiska Afrikainstitutet?

Statskontoret föreslår att lägga ner och inordna delar av Nordiska Afrikainstitutets verksamhet under ett universitet utan att först analysera institutets unika kombination av forskning, utredning, kommunikation och dokumentation. Om verksamheten inlemmas i ett universitet kommer den på sikt att upphöra, skriver Carin Norberg, tidigare generaldirektör NAIUtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Nordiska Afrikainstitutets organisation och funktion"
2013-04-18

Sida replikerar: Vi kan vår matematik

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

REPLIK Aftonbladets krönikör Lena Mellin drar allt för långtgående slutsatser av Riksrevisionens rapport om att nära hälften av budgeten för ett projekt gick till företaget som upphandlats för att administrera projektet. Företaget upphandlades i konkurrens och uppdraget omfattade mer än bara administration, replikerar Sidas generaldirektör Charlotte Petri GornitzkaRiksrevisionen, Sida, Utvärdering
2013-03-25

Recension: Det framgångsrika biståndet – Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken

Inge Gerremo, Biståndsdebatten.se

I sin nya bok "Det framgångsrika biståndet – Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken" skriver Jan Bjerninger om sina personliga erfarenheter av det svenska biståndet och dess resultat. Inge Gerremo, som också har lång erfarenhet av biståndsfrågor, delar med sig av sina synpunkter på boken. *Bokrecension, Utvärdering
2013-03-20

Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete

Carl Wahren, Biståndsdebatten.se

I skriften <a href="http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/50-ar-av-svenskt-utvecklingssamarbete/">"Svenskt utvecklingssamarbete 50 år"</a> utelämnas Sveriges unika pionjärsroll inom befolkningspolitik och familjeplanering. Att i en sådan skrift hoppa över Sveriges enda verklige pionjärsektor är svårförklarligt, menar Carl Wahren. Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Kvinnor, Utvärdering
2013-03-19

Jämställdheten och biståndet

Catharina Schmitz mfl; Biståndsdebatten.se

Mycket arbete återstår för att i praktiken integrera jämställdhetsarbetet inom hela det svenska biståndet. Konkreta förbättringar kan göras inom planering, genomförande och uppföljning av biståndet för att nå de svenska målen om ökad jämställdhet. Lärdomar måste dras men också tillämpas i praktiken, skriver fyra representanter för InDevelop, som i en ny <a href="http://www.indevelop.se/news/examples-of-how-to-increase-gender-equality/">tråd</a> bjuder in till att ge konkreta exempel på framgångar och utmaningar för jämställdhetsarbetet inom biståndet.Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Utvärdering
2013-03-12

Ytterligare några skäl till fortsatt svenskt bistånd till Latinamerika

David Scott, Biståndsdebatten.se

Sidas förslag att fasa ut biståndet till Bolivia, Colombia och Guatemala kan ifrågasättas av tre skäl, skriver tidigare Sadev-medarbetaren David Scott i en andra replik.Bolivia, Colombia, Guatemala, Landfokusering, SADEV, Utvärdering
2013-03-08

HPV-vaccin och preventivmedel i MDG-kampen

Anders Nordström, Biståndsdebatten.se

85% av de omkring 285 000 kvinnor som årligen dör av HPV-orsakad livmoderhalscancer återfinns i världens utvecklingsländer. Osäkra aborter och riskfyllda förlossningar beräknas skörda 47 000 respektive 300 000 kvinnors liv varje år. Endast 1-2% av utvecklingsländernas kvinnor har tillgång till långtidsverkande preventivmedel, skriver regeringens ambassadör för global hälsa, Anders Nordström, med anledning av två nya, globala lanseringar av HPV-vaccin och långtidsverkande preventivmedel i arbetet för att nå MDG 4 och 5.Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering
2013-03-06

Inkoherens och brist på kriterier för att dölja politiskt beslut

Jocke Nyberg, Biståndsdebatten.se

Det är uppenbart att det är politiska skäl bakom Sidas förslag till nedläggning av det bilaterala biståndet till Colombia, Bolivia och Guatemala. Det menar Jocke Nyberg, fristående utvärderingskonsultBolivia, Colombia, Guatemala, Landfokusering, Sida, Utvärdering
2013-03-04

”Det framgångsrika biståndet” – den första boken inifrån om hur svenskt utvecklingssamarbete fungerar i praktiken.

Jan Bjerninger, Biståndsdebatten.se

Det är viktigt med en kritisk debatt om biståndet men dagens diskussioner baseras i för hög utsträckning på förutfattade meningar och ögonblicksbilder. Biståndets misslyckanden måste erkännas men också diskuteras, menar Jan Bjerninger, aktuell med ny bok. Utvärdering
2013-03-01

Apropå landfokusering

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

I en <a href="http://www.bistandsdebatten.se/2013/02/26/bistand-till-farre-lander-gor-mer-nytta/">debattartikel</a> tidigare i veckan skrev Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka att svenskt "gåvobistånd" i medelinkomstländer som Irak, Bolivia, Colombia och Guatemala inte nödvändigtvis behövs. På allmän förfrågan på Twitter och Facebook förklarar nu Gornitzka vad hon menade med uttrycket.Utvärdering
2013-02-28

Fortsatt goda förutsättningar för svenskt bistånd i Latinamerika

David Scott, Biståndsdebatten.se

REPLIK Det finns flera skäl att ifrågasätta motiven bakom Sidas förslag till utfasning av stödet till Bolivia, Colombia och Guatemala - att biståndet inte är kostnadseffektivt och kan göra större nytta i andra länder. Utfasningen hotar att rasera det latinamerikanska förtroendet för Sverige som byggts upp under decennier, skriver David Scott som tidigare utvärderat biståndet till Guatemala för den numera nedlagda utvärderingsmyndigheten Sadevs räkning.Utvärdering
2013-02-25

Regeringens tystnad ohållbar: Ett klart besked om fortsatt svenskt långsiktigt utvecklingsstöd till Sudan behövs

Regeringens tystnad i relation till de stora utvecklings- och humanitära behoven i Sudan är ohållbar. När Sveriges röst för stöd till en fredlig utveckling som mest behövs verkar både politisk vilja och tydlig inriktning saknas. Detta är djupt oroande. Regeringen borde presentera en strategi för hur ett fortsatt svenskt stöd till Sudan ska utformas för att bidra till långsiktig fred och utveckling i landet och i hela regionen, menar företrädare för Diakonia, International Aid Services, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, Operation 1325, PMU, Rädda Barnen och Svenska kyrkanUtvärdering
2013-02-12

Borgerlig biståndspolitik: Framgångar och utmaningar

Henrik G Ehrenberg, Biståndsdebatten.se

Sedan den borgliga regeringen kom till makten 2006 har det skett en positiv utveckling på biståndsfronten, skriver Henrik G Ehrenberg, ordförande för KIC och vice ordförande för idéinstitutet Civitas. Samtidigt finns det mycket kvar att göra. Biståndet omsätter 31 miljarder 2013. Vad de pengarna används till borde ägnas större intresse från borgerligt håll.Utvärdering
2013-02-04

Stärk kvinnors roll i det afrikanska jordbruket!

Malawis jordbruk beskrevs nyligen som en framgångssaga men står nu återigen inför problem. Hur kunde det gå så snett? Skulle en kvinnlig ordförande för den Afrikanska unionen och en kvinnlig president för Malawi kunna gör skillnad i kampen mot hunger och fattigdom och behovet av att åstadkomma mer jämställda levnadsvillkor? Det frågar sig Linley Chiwona-Karltun och Inge Gerremo, som båda är verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)Utvärdering
2013-01-15

Time to rethink our aid! Cash Transfers, resilience and agriculture development

Tom Alberts, Biståndsdebatten.se

Tom Alberts, nationalekonom och biståndskonsult, menar att biståndspengar bör distribueras direkt till mödrar i utvecklingsländer. Det skulle inte bara leda till att en större andel av pengarna används till att värna om familjens behov, utan också öka kvinnors ställning i samhället. Utvärdering
2013-01-08

Nya utvecklingsmål efter 2015 – var börjar vi?

Måns Nilsson, Biståndsdebatten.se

Inom FN pågår arbetet med att ta fram nya hållbarhetsmål och de nya mål som ska ersätta Milleniemålen år 2015. För att undvika upprepandet av tidigare förhandlingsmisslyckanden måste det till ett gemensamt och långsiktigt utvecklingsperspektiv med en tydlig agenda utöver fattigdomsbekämpning, skriver Måns Nilsson, forskningschef SEIGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utvärdering
2012-12-26

Bokrecension – “A New Diplomacy for Sustainable Development: The Challenge of Global Change”

Inge Gerremo, Biståndsdebatten.se

Bo Kjellén var under många år miljöambassadör för Sverige och gjorde viktiga insatser i de internationella miljöförhandlingarna, inte minst i samband med Riokonferensen 1992. Efter att ha gått i pension skrev han boken A New Diplomacy for Sustainable Development, om sina erfarenheter av och synpunkter kring det internationella förhandlingsarbetet. Boken är nu mer aktuell än någonsin för att förstå det multilaterala förhandlingsspelet kring miljöfrågor, menar Inge GerremoUtvärdering
2012-11-25

Satsa på unga för minskad mödradödlighet

Anna Hägg-Sjöquist, Biståndsdebatten.se

Som en del i det världsomspännande projektet <a href="http://www.svt.se/why-poverty/varfor-fattigdom-atta-filmer-om-fattigdomen-i-varlden">Why Poverty</a> sänder SVT en rad dokumentärer om fattigdom i världen. Målet är att initiera ett globalt samtal om fattigdomsfrågan och den första filmen väcker onekligen frågor: Hur kommer det sig att komplikationer i samband med graviditet och förlossning fortfarande är den vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor i utvecklingsländer? Mer resurser till förlossningsvården är av högsta vikt. Men om vi ska minska mödradödligheten måsta flickor och kvinnor få makt att själva kunna bestämma om och när de vill bli gravida. Det kräver en förändring i samhällets attityder som stäcker sig långt utanför förlossningsrummets väggar, skriver Plan Sveriges generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist.Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering

Debattartiklar om Utvärdering (458 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-07-25

”I en värld med begränsade resurser bör vi fokusera på de mest effektiva investeringarna.”

Bjørn Lomborg, Sydsvenskan

“Det finns olika sätt att uppfylla utvecklingsmålen och vissa är mer effektiva än andra. Vi borde därför alltid kräva att metoderna med de mest kostnadseffektiva resultaten kommer till användning. Bekämpningen av malaria är ett exempel [...]Biståndets målsättning, Hälsa, Humanitärt bistånd, Resultat, Utbildning, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/guide-to-giving/"
2017-06-19

Sida: Paradigmskifte i synen på resultatstyrning

Joakim Molander & Rebecka Kitzing-Ivarsson, Sida

“Sida delar i mångt och mycket den kritik mot resultatagendan som Shutt och Vähämäki lyfter fram. Utveckling är komplex, och sker inte linjärt. Allt som räknas går inte att räkna, och en övertro på att [...]2. Bistånd, Resultat, Sida, Utvärdering
2017-05-29

Lomborg: Saknar rika nordbor insikt om världens fattiga?

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

”När barn svälter och dör av lätt botbara sjukdomar och saknar tillgång till undervisning och möjligheter, begär deras familjer inte koldioxidfria transporter, solpaneler eller ekologisk mat. Den som erbjuder dessa saker förstår inte de verkliga [...]Danmark, Finland, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Norge, Parisavtalet, Sverige, Utsläppsrätter, Utvärdering
2017-03-12

Hur många afghaner har dödats av svenska kulor?

Sigrid Aliki, ETC

“Svenska försvarsmakten redovisar inte någonstans på sin hemsida hur många personer om dödats av svenska kulor, trots att det framkommit uppgifter om att svenska soldater skjutit för att döda ett stort antal gånger. Inte heller [...]Afghanistan, Bilateralt samarbete, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato, USA, Utvärdering
2017-03-11

”Varför var vi egentligen i Afghanistan”

Gösta Hultén m.fl., Svenska Dagbladet

“De civila målen tjänade att göra kriget mer acceptabelt för svenska allmänheten. Sverige var i och för sig inte ensamt om att dölja Afghanistankrigets syfte. I Tyskland kände man sig tvungen att ha med mål [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, USA, Utvärdering
2017-03-06

Var målen problemet i Afghanistan?

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Försvarsmakten har lärt sig mycket av att delta i insatsen och att samarbeta med Nato-länder. Mycket mer än så kanske man inte kan begära när man är ett litet nedrustat land. Kanske är huvudproblemet att [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/sverige-i-afghanistan-2002-2014/"
2017-03-02

USA:s terroristjakt hinder för framsteg i Afghanistan

Anna-Karin Johansson, Göteborgs-Posten

“Att bygga upp fragila och konfliktdrabbade stater tar tid. En av de norska utvärderarna, Paal Hilde, konstaterar i vår rapport att omvärlden inte hade någon långsiktig plan för Afghanistans utveckling, fred och uppbyggnad av en [...]Afghanistan, Civilsamhället, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato, Politik för global utveckling (PGU), USA, Utvärdering
2016-12-16

Biståndet i skottgluggen

Ylva Bergman, Omvärlden

“Många har kallat det slutet för globaliseringen, där den egna nationen ställs i centrum framför humanism och öppenhet. Det har talats om behov av en andningspaus och EU har gjort överenskommelser med tredje land om [...]Avräkningar, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Press- och yttrandefrihet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Utvärdering
2016-12-07

“Kan Sveriges militära närvaro i Afghanistan ha orsakat ett kompromissande med folkrätten?”

Kajsa Johansson, OmVärlden

“Det är av största vikt att [regeringens utvärdering för den samlade svenska insatsen i Afghanistan] går bortom de mest omedelbara och till stor del tekniska aspekterna av samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Det mest avgörande [...]Afghanistan, Civilsamhället, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sverige, Utvärdering
2016-11-27

Konsten att ge

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“[V]älgörenhetsorganisationerna vet alltför ofta inte hur effektiva deras projekt har varit. Och det borde bekymra både dem och oss som givare mer. Allt givande har konsekvenser, både för den som ger och den som tar emot. [...]Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2016-11-08

Effektmätning är inte raketforskning

Caroline Cederlöf, Dagens Nyheter

“I debatten om effektmätning lyfter vissa fram att vi måste akta oss för att inte begränsa oss till att finansiera sådant som enkelt kan mätas. Och visst är det så. Men det är en bit [...]Resultat, Utvärdering, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/01/valgorenhetsorganisationer-vet-inte-om-projekt-gor-nytta/"
2016-11-07

Tio procent av din årsinkomst räddar ett liv

Markus Anderljung m. fl., Dagens Nyheter

“Med ungefär 10 procent av medelinkomsten för personer med förvärvsinkomst i Sverige kan man alltså rädda ett liv – om gåvan riktas rätt. Faktum är att majoriteten av oss i Sverige skulle kvala in bland [...]Resultat, Utvärdering, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/01/valgorenhetsorganisationer-vet-inte-om-projekt-gor-nytta/"
2016-11-02

”Mätning av effekt måste bli självklart”

Charlotte Rydh, Dagens Nyheter

“Arbetet med effektrapportering i Sverige är fortfarande under utveckling, men här finns potential för svenska organisationer att bli exceptionellt bra på att visa på effekten av sitt arbete, och därmed av de insamlade pengarna. Men [...]Resultat, Utvärdering, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/01/valgorenhetsorganisationer-vet-inte-om-projekt-gor-nytta/"
2016-11-01

”Välgörenhetsorganisationer vet inte om projekt gör nytta”

Stefan Einhorn m.fl., Dagens Nyheter

“Utvärderingar är tidskrävande och kostsamma, men de är nödvändiga för att veta om projekten ger den effekt som man hoppas på. Med en väl genomförd utvärdering skapas också en kunskapsbas som gör att projekt kan [...]Hälsa, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2016-10-27

Tanzania, skulden och äran

Gun-Britt Andersson, Svenska Dagbladet

“Det Tanzania själv gör betyder mest för utvecklingen. Som biståndsgivare måste vi stå för både vad vi bidragit med och ställt till med. Att ta på sig äran – det vore förmätet men vi kan [...]Bilateralt samarbete, Resultat, Tanzania, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/19/vi-borde-skammas/"
2016-10-19

Vi borde skämmas

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Under mer än halva perioden har Sverige alltså skadat Tanzania. Under de två senaste decennierna har vi i bästa fall bidragit på marginalen. Egentligen borde vi skämmas. Men det svenska biståndet till Tanzania fortsätter. Under förra året [...]Budgetstöd, Fungibilitet, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2015-12-22

”Massmigrationen kan vara här för att stanna”

Sven-Eric Söder, Svd

Det internationella samfundet har kapitalt misslyckats med att förebygga och hantera konflikter. Vår förmåga att bidra till hållbara strukturer och institutioner i länder som håller på att återhämta sig efter konflikter har inte heller imponerat. [...]1. Aktörer, Fred och säkerhet, Utvärdering
2015-12-05

”Flyktingar måste få en bättre start”

Jennie K Larssson, Svenska Dagbladet

“Det stora problemet är att kontrollmekanismerna och administrationen har tagit överhanden och det finns för lite utrymme för arbetsförmedlarna att faktiskt hjälpa nyanlända flyktingar att komma i arbete. Därför bör styrningen och organiseringen av integrationspolitiken [...]Flykt och migration, Resultat, Utvärdering
2015-11-06

Det snabba och långsamma

Tove Lifvendahl, SvD

Och bara några timmar efter att Ylva Johansson avslutat sin presskonferens, höll Morgan Johansson en ny där han lät meddela att Sverige inte längre kan garantera boende åt asylsökande som kommer till Sverige. Vi befinner [...]EU, Migrationsverket, Partipolitik, Utvärdering
2015-08-31

”Militär insats målas upp som syndabock”

Callis Amid, Svenska dagbladet

“Det tycks inte heller finnas förståelse för att en framgångsrik biståndspolitik är avhängigt säkerhet. Den icke statliga organisationen ACBAR, en nationell organisation som samordnar 128 biståndsorganisationer i Afghanistan, beskriver säkerhet som avgörande för landets ekonomiska utveckling. [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/30/folket-bor-fa-sanningen-om-afghanistan/"
2015-08-30

”Folket bör få sanningen om Afghanistan”

Anders Ferm m.fl., Svenska Dagbladet

“Flera röster har under åren höjts för att den svenska militära insatsen måste granskas och hemlighetsmakeriet kring kriget upphöra. Socialdemokratiska partikongressen 2013 beslöt verka för att en oberoende kommission. Svenska Afghanistankommittén och Föreningen Afghanistansolidaritet har [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Utvärdering
2015-07-09

”Sveriges insats i Afghanistan ska granskas av utredning”

Margot Wallström m.fl, Dagens Nyheter

“Vi har bidragit till flickors tillgång till utbildning, till utbyggnaden av hälso- och sjukvården, samt till att förbättra situationen för demokrati och mänskliga rättigheter. Men Afghanistan brottas fortfarande med omfattande problem. Det handlar inte minst [...]Afghanistan, Utvärdering
2015-07-06

Tätt är inte hållbart

Göran Bengtsson, UNT

Snarare än att driva på Uppsalas förtätning som en utmaning av internationella forskningsresultat borde politiker, stadsplanerare och konsulter börja planeringen i andra ändan, i hållbarheten. EU, Klimat & miljö, Utvärdering
2015-06-25

Skärpta sanktioner hjälper inte Ukraina

Stefan Hedlund, Aftonbladet

Risken för ett nytt folkligt uppror, ett Majdan-2, växer. Västvärldens svar på denna utveckling är att skärpa sanktionerna mot Ryssland. Det är ett extremt cyniskt spel, där man med berått mod låter Ukraina bryta samman, hellre [...]Demokrati, Ryssland, Ukraina, Utvärdering
2015-06-16

“Låt oss tala om det viktigaste”

Lars Almström, Uppsala Nya tidning

“Vi tror inte att de flesta av världens klimat­skeptiker är betalda av fossilindustrin.Vi tror snarare att de är rädda för de åtgärder som krävts för att stoppa klimatförändringen. Men detta vill de inte erkänna, så [...]Biståndets målsättning, Klimat & miljö, Utvärdering
2015-06-13

FN måste bli öppnare och starkare

Aleksander Gabelic,Linda Nordin, Göteborgsposten

När FN i år fyller 70 möter organisationen fler utmaningar än någonsin även om också stora framsteg kan noteras på framför allt utvecklingsområdet. Krafttag krävs för att säkerställa att FN ska vara relevant även i [...]FN, Mänskliga rättigheter, Utvärdering
2015-06-12

”Större öppenhet krävs när biståndet granskas”

Lars Heikensten m.fl., Svenska Dagbladet

“Även om biståndet ska styras med fattiga människors och länders behov i centrum finns inte de direkta vägarna för biståndets mottagare att påverka Sveriges beslut om hur pengar fördelas och används. Människor som lever i [...]Öppenhet och transparens, Resultat, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/utvardering-av-svenskt-bistand-en-kartlaggning/"
2015-03-07

Jämställt bistånd gynnar alla

Anneli Rogeman, Norrköpings Tidningar

“Sveriges regering vill driva en feministisk utrikespolitik. Att lyfta dessa frågor i FN borde vara både angeläget och möjligt. Budskapet är egentligen enkelt: Den som vill arbeta för världens fattiga flickor och kvinnor måste följa [...]Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Utvärdering
2015-02-24

Klarlägg syftet med biståndsutvärdering

Mats Alentun, Svenska Dagbladet

Sammanfattningsvis hittar alltså Törnqvist förklaringen till Sadevs nedläggning hos andra än henne själv. Peronalen och UD skuldbeläggs. Bristen på självkritik är öronbedövande. Resultat, SADEV, Utrikesdepartementet, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet bör granskas av fristående"
2015-02-19

Biståndet bör granskas av fristående

Gunilla Törnqvist, Svenska Dagbladet

“Biståndet ska tåla öppenhet och granskning. För det behövs en fristående professionell organisation med förutsättningar att göra analyser och utvärderingar som svenskt bistånd behöver – också för sin egen utveckling. Både effekter i fattiga länder [...]Öppenhet och transparens, Resultat, SADEV, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2015-02-13

Detta bör utvärderas efter Afghanistan

Robert Egnell, Svenska Dagbladet

“Tretton år av svenska bidrag till både kriget och återuppbyggnaden av Afghanistan får inte försvinna i intet. Dels har vi som medborgare rätt att veta hur våra soldater och skattemedel utnyttjats, dels är det helt centralt [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Utvärdering
2015-02-03

KDU: “Dags för skärpt hantering av biståndet”

Marielle Edström, Nyheter 24

“Alla som har jobbat med någon form av projekt vet att det finns vissa grundläggande moment som måste följas för att projektet ska genomföras på ett lyckat sätt. Det behövs: en förstudie, budgetplan, strukturerat genomförande [...]Resultat, Utvärdering
2014-12-27

En effektivare hjälp

Uppsala Nya Tidning

Inte sedan 1980-talet har svenskarna varit så positivt inställda till bistånd. Två av tre, 66 procent, säger sig vilja behålla biståndet på nuvarande nivå, eller öka det ytterligare, medan bara 16 procent säger sig vilja minska [...]Resultat, Utvärdering
2014-12-08

Biståndsorganisationer behöver lokala partners

Per Byman, Aftonbladet

“Alla biståndsorganisationer som främjar ett syfte även utanför biståndsvärlden (det kan vara kyrkliga organisationer eller till exempel fackliga) måste beskriva hur de säkerställer att de inte blandar ihop t ex mission och bistånd.” Civilsamhället, Resultat, Samhällsaktörer, Utvärdering, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Vet du vart pengarna du ger till Musikhjälpen går? "
2014-12-05

Vet du vart pengarna du ger till Musikhjälpen går?

Gerda Larsson, Aftonbladet

“Det vi vet är att Musikhjälpens insamlingar under 2014 går till arbetet med att bekämpa spridningen av hiv. Eftersom musikhjälpen inte väljer ut organisationer i förväg finns det ingen möjlighet att veta eller påverka vilka [...]Kultur, Utvärdering
2014-11-30

Sverige vill vara ett biståndsföredöme men kontrollen av hur pengarna används brister

Helsingborgs Dagblad

“I år går rekordstora 8,3 miljarder kronor av biståndet till att bekosta det likaledes rekordstora svenska flyktingmottagandet. Enligt tidningen OmVärlden har detta lett till det något märkliga förhållandet att svenska län tillhör de största mottagarna [...]Avräkningar, Flykt och migration, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Bistånd genom internationella organisationer"
2014-11-29

Utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan

Anna-Karin Johansson, Svenska Dagbladet

Vi menar att det behövs en oberoende och bred utvärdering av den svenska militära insatsen. En central fråga är hur den påverkat de långsiktiga möjligheterna till fred och utveckling i Afghanistan. Lärdomarna är viktiga, inte minst för [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Utvärdering
2014-10-22

Mer kontroll i biståndspolitiken

Pär Krause, Smålandsposten

Carlssons ifrågasättande av flera av biståndets heliga kor gjorde att hon agerade i motvind under i stort sett hela sin ministertid. Icke desto mindre var reformeringarna och de kritiska granskningarna nödvändiga. Och det sämsta som [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2014-07-22

Viktig signal i kampen mot könsstympning

Alice Teodorescu, Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen har fattat beslut om att öronmärka 48 miljoner kronor till ett FN-projekt som pågått sedan 2008, som syftar till att motarbeta sedvänjan på “bynivå”… Regeringens ambition är god men som alltid ifråga om bistånd [...]Kvinnor, Partipolitik, Projektstöd, Utvärdering
2014-05-27

Vi är alltid villiga att prova nya sätt att arbeta

Charlotte Petri Gornitzka, Omvärlden

“Vi kan bli ännu bättre på att utvärdera och mäta resultat på ett systematiskt sätt och använda kunskapen från utvärderingar mer i arbetet. Det betyder inte att vi ska göra fler utvärderingar – utan att [...]Resultat, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Randomized Controlled Trials"
2014-02-20

Flera granskare kritiserar UD

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Så har någon dött av detta? Spelar det någon roll om UD följer några dammiga regler för sina 11 miljarder skattekronor om året, som är tänkta att gå till världens mest utsatta människor? Tja, fundera på [...]FN, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-12-25

“Vi vill att minst hälften av det svenska biståndet går till kvinnor.”

Carina Ohlsson mfl; Sydsvenskan

“Som första land i världen antog Sverige 2005 en policy för internationellt arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa. Samtidigt saknar fortfarande många svenska biståndsprojekt jämställdhetsfokus. Vi ser med stor oro på den utvecklingen. Ett annat problem [...]Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering
2013-12-20

Vapenexport till krig och diktaturer ökar kraftigt

Anna Ek, Marcus Nilsson, Svenska Dagbladet

“Den statistik som vi har tagit fram visar att vapenexport till krig, ickedemokratier och utvecklingsländer har ökat kraftigt de senaste åren. Detta trots att Sverige säger sig ha världens striktaste regler. Om inte Kex ger ett [...]Politik för global utveckling (PGU), Utvärdering, VapenhandelI artikeln hänvisas till "Vapenexport till krig ökar"
2013-12-06

Absurda effekter av resultatstyrning

Håkan Thörn mfl, Svenska Dagbladet

“I Hillevi Engströms och Arne Zetterströms repliker på vår artikel framstår det som att vi anser att det inte bör ske någon kontroll av biståndsmedel (Brännpunkt 29/11och 2/12). Inget kunde vara mer felaktigt. Det vi är kritiska till är [...]Forskning och innovation, Moçambique, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndsgivarna måste ställa höga krav"
2013-12-02

Biståndsgivarna måste ställa höga krav

Arne Zetterström, Svenska Dagbladet

“Jag reagerar mot att ifrågasätta ”resultatstyrning” genom att hävda att det är ett teknokratiskt påfund. RRV-projektet har varit involverat i effektivitetsrevisioner i Moçambique inom områdena läkemedel, vägar, vattenförsörjning, jordbruk, justitie, och sociala sektorn och på basis [...]Moçambique, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "För mycket kontroll undergräver biståndet"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Who is Responsible?"
2013-11-29

Att biståndet når fram är viktigast

Hillevi Engström, Svenska Dagbladet

“Regeringen har slagit fast att skattemedel ska utnyttjas ändamålsenligt och effektivt. Detta gäller också Sveriges internationella bistånd. Det är därför kontroll, granskning och utvärdering behövs. … Utan god kontroll riskerar medlen att användas inte bara till fel [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Partipolitik, Resultat, Uganda, UtvärderingArtikeln är en replik på: "För mycket kontroll undergräver biståndet"
2013-11-28

För mycket kontroll undergräver biståndet

Håkan Thörn mfl; Svenska Dagbladet

“Vår studie visar emellertid att även för mycket kontroll kan undergräva biståndsarbetet. En vanlig kritik mot biståndets organisation har varit att medel ofta absorberas av trögrörliga statliga byråkratiska system i mottagarländerna. I dag finns det [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Who is Responsible?"
2013-11-01

Staffan Landin: Farlig faktabrist om bistånd i SvD

Staffan Landin, Dagens Arena

“Att SvD på nyhetsplats äntligen skriver om bistånd är mycket bra. Men när artiklarna är för osakliga (ibland direkt felaktiga) och när brister överdrivs och vantolkas – så att läsarna blir lämnade med en uppfattning om att [...]FN, Mediabevakning, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-11-01

Deniz Kellecioglu: Egenintressen förstör biståndet

Deniz Kellecioglu, Dagens Arena

“Det är i sig inget fel att nyttja svensk expertis i olika utvecklingsfrågor. Men det finns flera viktiga problem, framförallt vad gäller demokrati. Den svidande kritik, uttryckt i den interna utvärderingen av UD:s bistånd handlar [...]Demokrati, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-10-25

FN i dag liknar en förväxt zombie

Elisabet Höglund, Sveriges Television

“Hela FN:s konstruktion med ett säkerhetsråd där fem permanenta medlemmar genom sin ständiga vetorätt kan blockera alla viktiga och nödvändiga beslut är i grunden helt uppåt väggarna. Denna har gjort FN till en koloss på [...]FN, Korruption, Utvärdering
2013-10-23

Ordning och oreda i biståndet

Carl Johan von Seth, Dagens Nyheter

“I går gick en grupp svenska och internationella jordbruksforskare ut i öppet brev till biståndsministern med frågan: Varför stöder svenskt bistånd vandalism mot värdefull forskning? … Det har dryftats en lösning på de ihållande bekymren med [...]Forskning och innovation, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-10-21

Här är resultatet av vårt cyniska bistånd

Elisabeth Höglund, Aftonbladet

“Trots alla biljarder som inte ­bara Sverige utan FN, EU och enskilda länder under alla år pumpat in i till exempel Afrika pekar kalla fakta fortfarande på en gränslös fattigdom och ­misär. Jag har granskat [...]Afghanistan, Afrika, Barn och unga, Demokrati, FN, Resultat, Sida, Utvärdering
2013-10-21

Bildts bedrövliga bistånd

Helsingborgs Dagblad

“Tolv miljarder kronor. Hanterade med något som bara kan beskrivas som inkompetens. Enligt Utrikesdepartementets egen rapport “Bidragsprocessen – eller resurserna som försvann” får två tredjedelar av de granskade biståndsärendena under 2011-2012 underkänt. Miljardbelopp pytsas ut [...]Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-10-20

Vad hände med de 12 miljarderna?

Fredrik Karén, Svenska Dagbladet

“UD:s egen rapport ”Bidragsprocessen – eller resurserna som försvann” är skrämmande läsning. Där beskrivs hanteringen av 70 biståndsärenden åren 2011-2012, stora som små. Två tredjedelar av ärendena får underkänt. SvD:s Jenny Nordberg beskriver hur UD-diplomater och i vissa fall [...]Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-10-18

Carlssons biståndsklister

Peter Akinder, Östran

“Med vetskap om att den starkt kritiska internrapporten var på väg behövde säkert statsrådet Carlsson ingen längre betänketid innan hon bad att få lämna regeringen. Kvar i ämbetet visste hon att hon inte hade klarat den [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-10-18

Ett bistånd som inte fungerar

Johanna Sturesson, Smålandsposten

“När tidigare biståndsminister Gunilla Carlsson tog över ämbetet 2006 var just uppföljning och öppenhet något som skulle prägla arbetet. Biståndets effekter skulle bli tydliga, helt enkelt. … Med facit i hand är det lätt att konstatera [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndsminister Hillevi Engström (M), Öppenhet och transparens, Partipolitik, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-09-27

Var är FN:s biståndsmiljarder?

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“De senaste fem årens verksamhet granskades nyligen i en utvärdering som talar om ineffektivitet och brist på fokus. Rapporten, som är FN:s egen, konstaterar därför att det tyvärr inte går att säga om utfallet, till [...]Budget, FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Resultat, Utvärdering
2013-09-25

Bistånd utan förstånd

Petter Birgersson, Kristianstadsbladet

“Att uppföljningen av svenskt bistånd är uselt kan också beskrivas som New York-korrespondenten Jenny Nordberg gör i Svenska Dagbladet. I sin senaste kolumn (20/9) skriver hon hur en FN-ambassadör kallar Sverigeför FN:s jultomte. Om klapparna når fram till arbete för fattiga barns [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Sverige är FNs jultomte"
2013-09-18

Nya statsråd samma politik

Ulla Pettersson, Hela Gotland

“Det ansvariga statsrådet Gunilla Carlsson har haft stora problem med sitt ledarskap både på departementet och i expertmyndigheten Sida. Granskningsorganet är nedlagt och den tilltänkta myndigheten som skulle ersätta den är kraftigt försenad. Biståndsmedel har gått [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndsminister Hillevi Engström (M), Hillevi Engström ny biståndsminister, SADEV, Utvärdering
2013-09-18

Carlsson fick Moderaterna att skärpa sig om biståndet

Borås Tidning

“Carlsson har fått svidande kritik för sitt sätt att leda arbetet på UD och det är uppenbart att hon misslyckats med den delen av sitt uppdrag som statsråd. Däremot har hon lyckats bättre med omdaningen [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor, Partipolitik, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-08-30

FN-stött ingripande i Syrien skulle kunna ske redan idag

Aleksander Gabelic, Svt Debatt

“Ett ingripande i Syrien brådskar. Det beror inte bara på de fruktansvärda bilderna på döda barn efter den misstänkta kemvapenattacken utanför Damaskus i förra veckan. Oavsett vad FN:s utredare kommer fram till har Syriens president [...]"Bad governance", FN, Kina, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien, USA, Utvärdering
2013-08-30

Svävande om målet

Dagens Nyheter

“Känslan att ”någon måste agera” för att stoppa blodbadet i Syrien är djupt mänsklig. Över 100 000 människor har dött i inbördeskriget, miljoner är på flykt. När hundratals miste livet förra veckan i vad som [...]"Bad governance", Diktaturer, FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA, Utvärdering
2013-08-29

Fly inte ansvaret för flyktingarna

Aron Lund, Expressen

“Flyktingkrisen är redan en ohygglig humanitär tragedi. Men den är också ett politiskt problem, som kan förlänga och försvåra konflikten och som på längre sikt kommer att destabilisera inte bara Syrien, utan hela regionen. Irak, [...]Flykt och migration, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Syrien, Utvärdering
2013-08-14

Bistånd: Spåra de vita elefanterna

Carl Johan von Seth, Dagens Nyheter

“Denna brådska är tramsig med tanke på misslyckandet med Sadev. Kruxet med den gamla myndigheten var framför allt att man stirrade sig blind på rutiner inom biståndsbyråkratin. Granskningar av politikens effekter blev det inget av. Det [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, SADEV, Utvärdering
2013-08-11

Tål en granskning

Helsingborgs Dagblad

“Biståndsminister Gunilla Carlsson valde i fjol att lägga ned granskningsmyndigheten Sadev och utlovade en ny organisation, som skulle varit igång från juli i år. Men nu är den försenad, uppger Ekot, och rapporter från den expertgrupp [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Sveriges Radio: "Ingen granskning av svenska biståndspengar""
2013-08-11

Katastrofen i Kongo

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Man beräknar att antalet offer för Kongo­kriget nu är mer än fem miljoner, varav de flesta dött till följd av sjukdomar och svält. Det gör detta krig, vid sidan av Koreakriget på 1950-talet, till det [...]"Bad governance", Afrika, FN, Hunger, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, Sjukvård, Utvärdering
2013-06-20

Palestinabistånd bör granskas

Roland Utbult, Dagen

“Det största hindret till fred mellan israeler och palestinier är avsaknaden av fredstanken i de palestinska skolorna. I stället för att undervisa barnen om fredstanken så fortsätter hatet mot judarna, den väpnade kampen och martyrskapet att [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Öppenhet och transparens, Palestina, Utvärdering
2013-06-18

”Biståndet ska gå till dem som behöver det mest”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Artikelförfattarna påstår att det finns en motsättning mellan resultat för Sverige och resultat för biståndets mottagare, men i själva verket är det precis tvärtom. Konkreta förbättringar i fattiga människors liv är konkreta resultat också för [...]Avräkningar, Civilsamhället, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "”Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket”"
2013-06-18

”Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket”

Eva Christina Nilsson mfl; Dagens Nyheter

“Men regeringen lever inte som den lär – var sjunde biståndskrona går till migrationskostnader i Sverige och löften om ”reell påverkansmöjlighet” i utformningen av den nya biståndspolitiken infrias inte. Regeringen har gjort framsteg när det gäller att [...]Avräkningar, Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
I artikeln hänvisas till "SR Ekot: "Gunilla Carlsson får fortsatt kritik" (2013-04-21)"
2013-05-25

Svenska insatsen i Afghanistan måste utvärderas

Hans Linde, Svenska Dagbladet

“De svenska soldaterna ska skydda afghanska flickor som vill gå i skolan, den ska bidra till demokratisering, den ska militärt besegra talibanerna, den ska hindra syraattacker mot kvinnor, den ska skapa säkerhet. Efter mer än [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2013-05-24

Afrika vill inte ha välgörenhet

Petra Modée, Sundsvalls Tidningar

“Det här visar på problematiken med ett samhälle som är beroende av välgörenhet. Istället för att helt och hållet kunna äska pengar från SIDA, var de dessutom beroende av allmänhetens välvilja. Därför låg det inte [...]Afrika, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2013-05-22

Hur avveckla biståndet till Afghanistan?

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“När ett land får en lukrativ inkomstkälla, som olja, likriktas ekonomin vilket paradoxalt nog kan göra landet fattigare. Bistånd fungerar på samma sätt. Pengar strömmar in och slår ut inhemsk industri. I Afghanistan har privata [...]Afghanistan, Korruption, Utvärdering
2013-05-15

Ett sänke i nästa val?

Håkan Arenius, Dagen

“Efter mer än sex år med Gunilla Carlsson vid rodret börjar det bli tydligt att biståndsministern inte är rätt skodd för uppdraget. Tidningen Omvärlden har skrivit om detta upprepade gånger, så också Dagen. Man kan ställa frågan så här: Om [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Utvärdering
2013-05-07

“Ramavtal är effektiva”

Gabi Björsson mfl; Omvärlden

“Ramavtalssystemet är ”ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att kanalisera pengar på”. Det skriver Statskontoret i en färsk rapport gjord på uppdrag av UD. Vi – organisationerna inom ramavtalssystemet – välkomnar utredningen och ser fram mot att [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Statskontoret: "Bistånd genom svenska organisationer - En översyn av ramavtalssystemet" (2013) (PDF)"
2013-05-01

Biståndet på väg upp ur gamla hjulspår

IVAR ARPI, Svenska Dagbladet

“Det är först med Gunilla Carlsson som biståndsminister som det har börjat hända saker i den svenska biståndspolitiken. Såhär beskrev Jan Mosander, journalist med lång erfarenhet av att kommentera bistånd, förändringen (Studio Ett 29/4):”Förr så [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Utvärdering
2013-04-30

Reformeringen måste fortsätta

Corren

“Nyligen har förödande kritik riktats mot Gunilla Carlssons ledarskapsförmåga. Tydligt är att något slagit allvarligt slint i relationen mellan politiker och tjänstemän på UD:s biståndsenhet. Carlsson har uppenbarligen haft hårda nypor, det är ingen djärv [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Utvärdering
2013-04-30

“Det räcker inte att prata om styrning”

Kenneth G Forslund, OmVärlden

“Gunilla Carlsson har retoriskt lyft fram en ordning-och-reda-politik för biståndet men i verkligheten tycks oredan stor. Nu behövs åtgärder för att återställa förtroendet för biståndet och det tycks som att det arbetet måste börja hos den [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Resultat, Utvärdering
2013-04-25

”Regeringen har genom sitt svaga engagemang misskött Sveriges anseende i FN under flera år.”

STEFAN LÖFVEN, M.FL., SYDSVENSKAN

“Regeringen har genom sitt svaga engagemang misskött Sveriges anseende i FN under flera år. Sveriges misslyckande med att ta en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter visar alltför tydligt att vårt land inte längre [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Rådet för MR, Utvärdering
2013-04-24

Bo Göransson: Gunilla Carlsson står för misstrons politik

Bo Göransson, Dagens Arena

“Carlsson har målmedvetet spelat på fördomar som finns kring biståndet. Att ”det finns inga resultat”, att ”bistånd leder till korruption” och att ”miljarderna rullar utan att någon vet vart”. I stället för att förklara hur biståndet [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-04-24

Biståndsministern i behov av bistånd

Skånskan

“Att inte välja öppenhet och våga ta upp och visa den kritik hon själv fått förstärker inte heller redan svaga kort hos den personal som ska bistå henne i viktiga arbetsuppgifter. Det ironiska i historien är att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Öppenhet och transparens, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-04-18

Sidas matematik verkar inte klok

Lena Mellin, Aftonbladet

“Revisorerna har gjort en djup­dykning i Sidas verksamhet och bland annat funnit följande absurditet. Sida ger bistånd till företag genom så kallade ”challenge funds”. Före­tagen konkurrerar helt enkelt om pengar som finns avsatta i fonder. I rapporten [...]Näringsliv, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Intern styrning och kontroll samt Sidas årsredovisning 2012""
2013-04-15

Det svenska kriget i Afghanistan kräver en vitbok

Thage G Peterson, Göteborgsposten

“Kostnaderna för Afghanistankriget är ofattbara och skrämmande. De har år efter år mörkats för riksdagen och de svenska skattebetalarna. Finns utbildningskostnaderna med? Eller de omfattande förnyelsekostnaderna av det försvarsmateriel som förbrukats i Afghanistan? Finns de [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2013-04-03

Vi kräver schyssta villkor – även för migrantarbetarna

JOHAN LINDHOLM, M.FL., AFTONBLADET

“Sverige ska ha en stor öppenhet för människor som kommer hit för att arbeta. Men det får aldrig innebära att människor i en utsatt position utnyttjas brutalt. Dagens regelverk har inte bara misslyckats med att [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Flykt och migration, Människohandel, Mediabevakning, Migrationsverket, Utvärdering
2013-04-03

Alla skäl i världen till glädje

BORÅS TIDNING

“I en delrapport till Human Development Report 2013 uttalas följade ord: ”Aldrig tidigare har så många människors levnadsvillkor och framtidsutsikter förbättrats så dramatiskt och så snabbt”. Det är framför allt södra halvklotets kontinenter som gör [...]Afrika, Asien, FN, Millenniemålen, Sydamerika, Utvärdering
2013-03-26

Det behövs något modernare än bistånd

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Biståndskritiker anklagas ofta för att vara hjärtlösa, men vårt bistånd har ofta skapat mer problem än det löst, och stärkt små, korrumperade eliters tag om makten. Biståndspengarna har inte främjat utan ibland hindrat demokratisering. Kanadas nya [...]Korruption, Resultat, Utvärdering
2013-03-24

Regeringen förändrar biståndet utan insyn

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Gunilla Carlsson har i retoriken drivit en ordning-och-reda-politik men efter en och en halv mandatperiod tycks oredan större än på länge. Styrningen är oklar och det brister i hanteringen av UD:s egen biståndsverksamhet och biståndet [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Agenda för global utveckling - Fokus internationellt utvecklingssamarbete"
2013-03-19

Fel att skrota demokratiprojekt

Jocke Nyberg, Sveriges Radio

“En vanlig uppfattning bland opinionsbildare och allmänhet är att bistånd till demokrati och mänskliga rättigheter inte kan leverera resultat på samma sätt som bistånd till fattigdomsbekämpning. Att det är bättre att satsa på direkt bekämpning av [...]Biståndspolitiska plattformen, Demokrati, Resultat, Utvärdering
2013-03-13

Större öppenhet behövs i biståndspolitiken

Bo Forsberg, OmVärlden

“UD och Sida utformar i dag nya samarbetsstrategier för ett 30-tal länder, så kallade resultatstrategier. Resultat är viktigt, men ska utformas från demokratiskt utformade planer i mottagarländerna. Att sitta i Sverige och bestämma, ligger inte [...]Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-03-12

Lär av bistånd

Helsingborgs Dagblad

“Jan Bjerninger, tidigare avdelningschef på Sida, kritiserar i Svenska Dagbladet biståndsminister Gunilla Carlsson (M) för att arbeta utifrån en tes om att det inte går att påvisa långsiktiga resultat av svenskt bistånd. Bjerninger hävdar motsatsen och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Utvärdering
2013-03-11

Svenskt bistånd har visst haft positiva effekter

Jan Bjerninger, Svenska Dagbladet

“Studien finner baserat på utvärderingar och resultatredovisning en entydig grund för sina slutsatser: Biståndet har väsentligt bidragit till att minska fattigdomen. Det har i enlighet med det svenska biståndsmålet satt verksamma verktyg i fattiga människors [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svenskt utvecklingssamarbete 50 år (2012)"
2013-03-08

Se till att Sveriges bistånd når kvinnorna

Anneli Rogeman mfl; Svenska Dagbladet

“Ser vi till EU:s bistånd, som till viss del även är Sveriges bistånd, är siffrorna ännu sämre. 80 procent av det biståndet saknar jämställdhetsfokus. Hur stor del av biståndet som faktiskt når kvinnor mäts överhuvudtaget [...]Barn och unga, EU, Jämställdhet, Kvinnor, Utvärdering
2013-03-07

Moderat bistånd

Ulla Petterson, Hela Gotland

“Trots de starka utvärderingskrav som lagts på Sida har den verksamhet ministern själv svarar för inte utsatts för granskning. Det rör sig om ungefär tolv miljarder om året och trots två utvärderingsuppdrag har inget av [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-03-02

Trubbigt mått för att fasa ut bistånd

Annica Sohlström m.fl, Svenska Dagbladet

“Svensk biståndspolitik bör präglas av öppenhet och långsiktighet. Det är därför uppseendeväckande att Sida föreslår utfasning av det bilaterala biståndet till en hel kontinent, utan föregående diskussion med olika aktörer med kunskap om utvecklingen i [...]Bilateralt samarbete, Bolivia, Budget, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Bistånd till färre länder gör mer nytta"
2013-03-02

Ingen vet vad svenskt bistånd har uppnått

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Så här ligger det till: Ingen vet exakt vad det svenska biståndet har uppnått under de 51 år det har funnits. De goda intentionerna har det aldrig varit brist på, däremot utvärderingar av effekterna. Under 2013 [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2013-02-27

När ska biståndsministern ta ansvar för sina beslut?

Bertil Odén, OmVärlden

“När det gäller orsakerna till att reformerna tagit tid att genomföra hänvisar hon inte, som jag hade förväntat, till att det tar tid att avveckla ett långsiktigt samarbetsprogram på ett sätt som inte ramponerar förtroendet [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-02-27

Långbänken på Sida

Norrköpings Tidningar

“Att det finns bromsklossar inom biståndssektorn och på Sida är uppenbart. Verksamheten har rullat på i decennier med ständigt ökad ekonomisk tilldelning. Enprocentsmålet för biståndspolitiken har försvårat önskemål om uppstramning och behovet av förändring. Stundvis [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Resultat, Sida, Utvärdering
2012-12-31

Utvärdering blir ytvärdering

Sten Widmalm, Respons

“Här är en bekymmersam paradox: Delar av den internationella forskningen om utvecklingsfrågor tar rejäla steg framåt. Men samtidigt tycks allt färre aktörer inom biståndet ha tid eller grundkompetens för att utnyttja de nya och värdefulla [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2012-12-04

Kritiken ger en osaklig bild av Sadev

Lena Fagerlund mfl; Svenska Dagbladet

“Vi känner inte igen oss i Madestams/Svenssons beskrivning att Sadev ”…utvärderat fel saker, på fel sätt och för döva öron” och att inte en enda rapport legat till grund för beslut. Det är snarare så [...]Partipolitik, SADEV, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Låt Sadev gå i graven"
2012-12-04

Biståndspolitiken måste utvecklas – inte bara utvärderas

Erik Lindman-Mata; Politikerbloggen

“Idag lever en nästan en tredjedel av jordens befolkning på mindre än 2 dollar per dag, och enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgans senaste statistik är det 925 miljoner personer som svälter i världen. Det är [...]Handelspolitik, Hunger, Partipolitik, SADEV, Utvärdering
2012-11-29

Sida föreslår en ny form av välgörenhet

Luis Larrea, OmVärlden

“Sidas generaldirektörs förslag om en ny biståndsform, ”Betala för färdiga resultat”, lämnar en del i övrigt att önska. Å ena sidan pratar man om de komplexa och svåra kontexterna där utvecklingssamarbetet sker. Aktörerna inom biståndet [...]Budgetstöd, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat"
2012-11-26

Låt Sadev gå i graven

Andreas Madestam mfl; Svenska Dagbladet

“Sadevs bristfälliga verksamhet har varken gynnat svenska skattebetalare eller biståndsmottagarna. Behovet av en välfungerande utvärdering i biståndet är större än i andra offentliga program på grund av den brutna informations- och ansvarskedjan. Skattebetalare i Sverige [...]Forskning och innovation, Resultat, SADEV, Sida, Tanzania, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2012-11-24

Även biståndet måste granskas

Martin Tunström, Barometern

“Nedläggningen av Sadev har varit svår att förstå. Mindre verksamhetsområden för staten får fristående kontrollmyndigheter, som kulturpolitiken (6,7 miljarder) och polisen (20 miljarder). Även om Sadev kritiserats för bristande utvärderingar har intressant nog regeringen också [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Strategi för information och kommunikation – genomförande och effekter av verksamhet finansierad via Sida"
2012-11-23

Rent nonsens från biståndsministern

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Regeringen tog tidigare i höstas beslutet att lägga ner myndigheten som utvärderar statens bistånd. Det var ett dåligt och ogenomtänkt beslut. Myndighetens problem hade kunnat avhjälpas genom att byta generaldirektör. … Biståndsminister Gunilla Carlsson säger att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, SADEV, Utvärdering
2012-11-13

Kvinnornas röst måste väga lika

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Från att under talibantiden ha varit helt avstängda från utbildning går i dag 2,7 miljoner flickor i skolan. Sammantaget utgör de 37 procent av antalet skolbarn. … Som en förutsättning för det svenska engagemanget i landet mellan [...]Afghanistan, Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Villkorat bistånd
2012-11-05

Fortfarande torkas tårar med handskar

Anders Österberg mfl; Svenska Dagbladet

“För varje dag som går minskar Sverige sin internationella roll och världen blir lite fattigare på solidaritet. Ett av de tydligaste exemplen som vi ser resultaten av i vårt arbete är att den svenska alliansregeringen, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), HIV/AIDS, Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2012-10-24

Att vara världsbäst på att ge bistånd innebär ett stort ansvar

Gunilla Carlsson, OmVärlden

“Om man väljer att tolka begreppet (”new and additional”) som att klimatfinansiering ska vara additionell till biståndet så lever Sverige upp till additionalitetskravet eftersom Sveriges bistånd ligger över 0,7 procent av BNI (som är den [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-10-21

Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat

Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden

“Vi som jobbar med det svenska biståndet har sett att budgetstödet gett långsiktiga resultat med kraftigt minskad fattigdom i Moçambique, avsevärt fler barn som avslutar grundskolan i Tanzania, betydligt större tillgång till hälsoservice i Mali [...]Budgetstöd, Burkina Faso, Hälsa, Mali, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering
2012-10-21

Sadev en orättfärdig nedläggning

Agne Sandberg, OmVärlden

“Beslutet är märkligt eftersom regeringen själv i senaste budgetpropositionen tydligt lyfter fram betydelsen av resultatorientering och utvärdering av biståndet. I samma proposition lägger man ned den myndighet som är satt att utvärdera – utan att [...]Partipolitik, Resultat, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 7"
2012-10-20

Extrem fattigdom för romer måste bekämpas

Jean-Pierre Lacroix Svenska Dagbladet

“Den senaste tiden har svenska medier rapporterat om etnisk eller kulturell diskriminering av svenska medborgare på svenska bensinmackar. I Frankrike och andra europeiska länder kommer upprepade rapporter om mer eller mindre grova incidenter med samma [...]Civilsamhället, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Rumänien, Sjukvård, Sociala skyddsnät, Utvärdering
2012-10-17

“Fokus på resultat riskerar slå mot ett effektivt bistånd”

Bo Forsberg mfl; OmVärlden

“Rapporten visar att ett resultatbaserade tillvägagångssätt inte stärker principerna om biståndseffektivitet. Resultatbaserade insatser riskerar att underminera ägarskap och nya system för resultatstyrning och innebär sannolikt högre kostnader mer administration för mottagarlandet. Resultatbaserade metoder har en [...]Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Hitting the target?"
2012-10-01

Replik och svar om Kambodja

Anki Dellnas mfl; Svenska Dagbladet

“Silberstein reser ett par principiellt viktiga frågor i sin artikel (SvD 22/9-12) om Sveriges bistånd till Kambodja som går utöver det närmast självklara antagandet att bistånd skall leda till resultat. Om detta självklara antagande är vi nog [...]Demokrati, Kambodja, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Carlssons tuffa linje måste gälla fullt ut"
2012-09-22

Carlssons tuffa linje måste gälla fullt ut

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“UD konstaterar återkommande att den demokratiska utvecklingen i Kambodja gått bakåt under de senaste åren, trots allt stöd. Varför drar man inte slutsatsen att strategierna måste ändras? Biståndsministern har gjort sig känd för en tuff och resultatinriktad linje. [...]Demokrati, Kambodja, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2012-09-12

Ge Sadev förutsättningar för att göra omstart i Karlstad

Agne Sandberg, Värmlands Folkblad

“UD stödde sitt nedläggningsförslag på att Statskontoret bedömt Sadev som ineffektivt och att myndigheten inte har god kvalitet i sina utvärderingar. Om detta vore en korrekt beskrivning och om myndigheten bedöms som irreparabel är det naturligtvis [...]SADEV, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2012-09-10

Sveriges bistånd på fel väg?

Arne Bigsten, Omvärlden

“På uppdrag av EU har jag (tillsammans med Sven Tengstam och Jean-Philippe Platteau) genomfört en studie, ”The Aid Effectiveness Agenda: The benefits of going ahead” där vi försökt beräkna värdet av att givarna inom EU [...]Budgetstöd, EU, Fungibilitet, Projektstöd, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "The Aid Effectiveness Agenda"
2012-09-06

Sörj inte Sadev

Nya Wermlands-Tidningen

“Det svenska biståndet omsätter mångmiljardbelopp av våra skattepengar och därför är en effektiv utvärdering helt nödvändig. Det har Sadev tyvärr inte levererat och då är nog det bästa att börja om igen.” Resultat, SADEV, Utvärdering
2012-09-04

Sadev bör finnas kvar i Karlstad

Per-Inge Lidén mfl; Publikt

“Sverige är på väg att förlora kompetens och resurser för oberoende uppföljning och utvärdering av vårt internationella bistånd. Beslutet står i bjärt kontrast med biståndsminister Gunilla Carlssons (M) skarpa uttalanden om hur biståndet ska styras genom bättre [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, SADEV, Utvärdering
2012-08-29

Biståndsmiljoner till ingen nytta

Fredrik Segerfeldt, Expressen

“I närmare tre decennier har biståndsmiljonerna rullat in i landet i syfte att bygga upp en väl fungerande demokrati med respekt för mänskliga rättigheter. Främst är det via Forum Syd, Svenska Missionsrådet och Latinamerikagrupperna (tidigare [...]Demokrati, Ecuador, Mänskliga rättigheter, Resultat, Utvärdering
2012-08-28

Ny biståndspolitik bör tas fram med öppenhet

Hans Linde, Svenska Dagbladet

“En biståndspolitisk plattform ska lanseras. Riksdagen har frikopplats och de många svenska folkrörelserna med stor erfarenhet av bistånd har knappt informerats, än mindre inkluderats, i processen. … Biståndets möjligheter att nå resultat har motverkats genom politiska [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Handelspolitik, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-08-26

Förebygg katastrofer med biståndspengar

Eva von Oelreich mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har satt mätbara resultat högt på agendan i biståndet. Det är välkommet. Men ett fokus på resultat innebär samtidigt en risk att man koncentrerar sig på det som är mätbart på kort [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Forskning och innovation, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Resultat, Utvärdering
2012-08-19

Nödhjälp i krig möjliggör fortsatt dödande

Bengt Nilsson, SVT Debatt

“När en hungrig medmänniska får ett mål mat serverat, hur mycket har då den måltiden kostat i form av pengar till flygbolag, hotellnotor för hjälparbetare och löner till biståndskonsulter? Detta anses vara en ofin fråga. Underförstått [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Mediabevakning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering
2012-08-15

Forum Syd kommentarer på Sveriges nya biståndspolitiska plattform:

Forum Syd

“Samarbetsländernas medborgare ska alltså kunna vara delaktiga och utkräva ansvar för den politik som förs. Bistånd som däremot, i huvudsak, utformas efter givarnas perspektiv och intressen riskerar att bli ineffektivt och ge mindre hållbara resultat. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Demokrati, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-08-11

Solnedgång för Karlstadsmyndighet

Martin Tunström, Smålandsposten

“I år omsätter det internationella utvecklingsbiståndet nästan 36 miljarder kronor. Ändå granskas, debatteras och utvärderas summan i väsentligt mindre grad än andra utgiftsområden. … Regeringen svarade med att besluta om en nedläggning. Det var ett steg [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
2012-07-12

Dags att utvärdera biståndet

Borås Tidning

“Det tar tid att förändra biståndet och arbeta in effektivitet och bättre resurshantering. Senare års omstruktureringar på Sida och UD har inte förenklat reformprocessen. Projekten och avtalen länder emellan sträcker sig ofta över flera år. Begränsningen [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, SADEV, Utvärdering
2012-07-05

Biståndet kan inte bara vara kortsiktiga insatser

Denis Mukwege mfl; Svenska Dagbladet

“Kvinnor som drabbats av våld måste få vård och hjälp att återvända till livet, och katastrofbistånd är en viktig del. Men ännu mer resurser måste läggas på att bidra till att samhället fungerar. Det krävs [...]Humanitärt bistånd, Kongo, Korruption, Näringsliv, Resultat, Utvärdering
2012-07-02

Krönika: Dags att byta ut Gunilla Carlsson!

Jon Bergeå, Tro & politik

“Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson genomför just nu strategiska reformer för att minska engagemanget för utveckling och internationell rättvisa. Som så ofta när det gäller politik sitter djävulen i detaljerna. En sådan detalj är att Sidas [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Ekots lördagsintervju med Gunilla Carlsson (2012-02-11)"
2012-06-22

Försök laga innan skrotnings

Kenneth G Forslund, Värmlands Folkblad

“I en promemoria inom utrikesdepartementet föreslås nu regeringen att lägga ned Sadev den 31 december 2012. Samtidigt kommer arbetsgruppen fram till att det behövs en oberoende utvärderingsmyndighet även i framtiden och att det därför behöver [...]Partipolitik, SADEV, Swedfund, Utvärdering
2012-06-18

Biståndspolitik för framtiden

Kenneth G Forslund, Aktuellt i politiken

“Kraven på näringslivsanknutna biståndsutförare tycks vara lägre än på folkrörelsernas arbete.. Den svenska biståndspolitiken fyller 50 i år. Det är ett politikområde där vi svenskar har all anledning att känna oss stolta. Svenskt bistånd gör skillnad i världen. Men [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-06-16

Swedfund svarar på kritiken

Anders Craft, Omvärlden

“Swedfunds roll inom biståndet ifrågasätts. Medier drar höga växlar och långtgående slutsatser om att Swedfunds verksamhet, i skenet av att den är baserad på kommersiella villkor, prioriterar lönsamhet före utveckling och de facto ökar risken [...]Mediabevakning, Resultat, Swedfund, Utvärdering
2012-06-15

Dialog kan göra ett bra bistånd ännu bättre

Kenneth G Forslund mfl; Östran

“Statskontorets översyn av biståndets styrning nyligen innehöll skarp kritik mot en alltför omfattande flora av styrdokument. Efter detta kommer Gunilla Carlsson nu att ta fram en plattform för biståndet. Men det är oroande att ministerns [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Swedfund, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
2012-06-13

Bistånd som hävstång

Jan Rudengren mfl; OmVärlden

“Vi menar därför att ett fortsatt bistånd till Vietnam för stöd till reformarbetet och civila samhället inklusive korruptionsbekämpning kan bli betydelsefullt, om än på sikt, bland annat för att förekomma sociala och politiska sammanbrott av [...]Civilsamhället, Resultat, Utvärdering, VietnamI artikeln hänvisas till dokumentet: "Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden"
2012-06-04

Biståndsplattformen – reform eller städövning?

Eva Chrstina Nilsson, Globalportalen

“Samtidigt som den biståndspolitiska plattformen ska bli det centrala dokumentet för svenskt bistånd så kallade hon framtagandet av en sådan för en ”städövning”. Detta är regeringens egen hemläxa därför att den inte vet vad den vill [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-05-31

Biståndstema modell oklar

Dagen

“Det finns en befogad oro hos biståndets vänner – i folkrörelser och partier – att Moderaterna i grunden vill förändra biståndet. Redan har enprocentmålet urholkats genom att definitionen av vad som är bistånd har vidgats. Därför [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-05-30

Biståndet behöver vara långsiktigt.

Vlt.se

“Det är inte första gången de borgerliga partierna drar åt olika håll när det gäller biståndet. Främst Folkpartiet och Kristdemokraterna har drivit på för högre bistånd. … Carlsson har kritiserat slöseri och ineffektivitet på ett sätt [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-05-04

Var kvar i Afghanistan

David Ekstrand, Gefle Dagblad

“Trots detta är det märkligt tyst om hur det faktiskt går i kriget. Det borde finnas mer diskussion om vilka krigsmålen är och huruvida de uppnås. En ny forskningsrapport från FOI visar hur stora problemen är. [...]Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Afghanistan After 2014. Five Scenarios."
2012-04-14

Försvara det svenska biståndet

Sten Rylander, Uppsala Nya Tidning

“När Gunilla Carlsson dömer ut budgetstödet till reformsinnade programländer och i stället förordar finansiering av enkla spiskök till de fattiga visar hon att hon sitter fast i en resultatbubbla som inte leder framåt. I stället [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Resultat, Utvärdering
2012-04-04

Biståndets ljusa sida

Expressen

“Rapportförfattarna konstaterar att Sverige, allt sammantaget, uppnådde “enormt mycket pang för pengarna”, vilket har “förbättrat hälsan, utbildningen och den allmänna mänskliga utvecklingsnivån för miljoner vietnamesiska medborgare”. Sådant behöver sägas, eftersom det oftast talas om bistånd som något [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Resultat, Utvärdering, Vietnam
2012-04-03

Budgetstöd belönar dåliga regeringar

Bengt Nilsson, Göteborgsposten

“Pethrus levererar de vanliga obevisade påståendena om att budgetstödet fyller en viktig funktion i kampen mot världsfattigdomen. Men det är tomt prat. … Och som sagt, Bertil Odén; generellt budgetstöd innebär ett stöd till hela budgeten. [...]Budgetstöd, Forskning och innovation, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Budgetbistånd effektivt men komplicerat"
2012-04-03

Bai Bang – bistånd som gett resultat

Svante Säwén, Dagbladet

“Men problemen blev större än befarat. Jag har personligen mötts av vittnesmål från en besviken skogsexpert som farit ner med de allra bästa föresatser. Desto roligare att konstatera att det försenade projektet för en kostnad av [...]Hälsa, Resultat, Sida, Utbildning, Utvärdering, VietnamI artikeln hänvisas till dokumentet: "Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden"
2012-04-03

Granska Sveriges roll i kriget i Afghanistan

Sören Sommelius mfl; Göteborgsposten

“Av Riksrevisionens granskning förra året framgick att kostnaderna för insatsen är flera miljarder högre än vad regeringen uppger och att det inte finns några klara mål för kriget och man mörkar om att det är [...]Afghanistan, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Resultat, Riksrevisionen, Saudiarabien, Simoom-skandalen, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svenska bidrag till internationella insatser"
2012-04-02

Budgetbistånd effektivt men komplicerat

Bertil Odén, Göteborgsposten

“För Nilsson får det inte vara så komplicerat. I hans värld används det svenska budgetstödet i Mali för att stödja militär och polis, liksom att förtrycka tuareger som kämpar för ökad autonomi. När det inte [...]Budgetstöd, Fungibilitet, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Svenska budgetstödet går till att döda folk"
2012-03-29

Svenska budgetstödet går till att döda folk

Bengt Nilsson, Göteborgsposten

“Varför ska svenska skattebetalare vara med och finansiera dödandet av människor i Mali? Kan någon förklara det på ett pedagogiskt sätt? Och kom nu inte och påstå att det är ”andra” pengar som går till [...]Budgetstöd, Burkina Faso, Fungibilitet, Mali, Projektstöd, Resultat, Tanzania, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Mänskliga rättigheter i Burkina Faso 2010"
2012-03-24

Svenskt bistånd ska göra skillnad för världens fattiga

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Vi får beröm från länder och organisationer som får ta del av svenskt bistånd och vi får höga betyg i olika utvärderingar. Det är smickrande, men vi får inte låta det distrahera oss från huvuduppgiften [...]Budgetstöd, Civilsamhället, Korruption, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar"
2012-03-22

Svenskt bistånd

Jessika Isaksson, Norrköpings Tidningar

“När man inte får bestämma vad utveckling är, vilket projekt man vill ha och vart man ska så försvinner också ägarskapet över projektet och då försvinner även hållbarheten i utfallet. Det var också därför man [...]Budgetstöd, Partipolitik, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
2012-03-22

Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Budgetbiståndet har rätt utformat positiva effekter som lokalt ägarskap, ökad parlamentarisk och medborgerlig insyn och det bidrar till transparens i hela statsbudgeten. Genom svenskt budgetbistånd har bland annat utbildning, sjukvård och revisionsmyndigheter byggts upp. Det [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Skuldavskrivning, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet ska ha tydliga mål"
2012-03-21

Biståndet ska ha tydliga mål

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Plattformen, den första i sitt slag, ska ersätta den vildvuxna skog av fokusområden, ämnespolicyer och ad hoc-beslut som växt fram under ett halvt sekel. Regeringen kommer också att klargöra vad biståndet förväntas leverera i ett [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Budgetstöd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
2012-03-17

Minskat bistånd bättre än dåligt bistånd

Julia Kronlid, SVD Debatt

“Sverigedemokraterna har lyft fram en tydlig kritik gentemot de budgetstöd som betalas ut direkt till mottagarländernas stadskassa. Denna form av bistånd ställer stora krav på mottagarländernas kapacitet och det har visat sig finnas stora brister [...]Avräkningar, Budgetstöd, Flykt och migration, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering, Volym
2012-03-17

Behåll budgetstödet, Carlsson

Arne Bigsten mfl, Svenska Dagbladet

“Hur kan effekterna av budgetstöd utvärderas? Frågan som måste ställas är vad som hade hänt utan budgetstödet. Här har till exempel Världsbanken använt simuleringsmodeller för att analysera effekterna av ökat budgetstöd och OECD har visat [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Hälsa, OECD, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Världsbanken
2012-03-15

Svenskt exportstöd får inte bidra till förtryck i Syrien

Caroline Szyber mfl; SVT Debatt

“Trots att det står i riktlinjerna för både EKN och SEK att ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter finns det skäl att ställa vissa frågor kring vad denna omfattar och hur den ska utvärderas. Hur avgränsas [...]Departement och myndigheter, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Syrien, Utvärdering
2012-03-14

Bistånd i rättmätig motvind

Daniel Persson, Svenska Dagbladet

“Att bistånd inte behöver vara något positivt borde knappast ha undgått någon eller vara särskilt kontroversiellt längre. I danska tidningen Politiken kan man läsa hur danska Röda Korsets ordförande erkänner att biståndet till Afghanistan har förvärrat situationen [...]Afghanistan, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Winning Hearts and Minds? Examining the Relationship between Aid and Security in Afghanistan"
2012-03-13

Med Gunilla Carlsson har svenskt bistånd blivit genant

Bo Göransson, SVT Debatt

“Om det ändå vore att stödja uppkomsten av en lokal produktion för att tillverka bättre spisar, eller att stödja finansieringen för fattiga människor genom mikrolån. Nej, de fattiga ska få spisar, mer ”action” är fältropet. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2012-03-09

Där biståndet fungerar behövs det inte

Tobias Bäckström, Dagen

“Där bistånd fungerar behövs det inte, där bistånd behövs fungerar det inte. Det märkliga är att MP själva antydningsvis kommer in på detta i artikeln men man drar helt motsatt slutsats. Att en procent av vårt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Lyssna på biståndets aktörer"
2012-02-29

Lyssna på biståndets aktörer

Valter Mutt mfl; Dagen

“Det är kyrkorna, fackföreningarna, miljöorganisationerna och andra delar av civilsamhället som byggt svenskt bistånd. Genom kontakter i utvecklingsländerna har de en unik kunskap om utvecklingssamarbetets förutsättningar och möjligheter. Biståndsorganet Sida är toppnoterat i internationella utvärderingar. Därför är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Partipolitik, Sida, Utvärdering
2012-02-27

Vapenexporten har redan gjort Sverige till den stormakt Carl Bildt önskar

Bodil Ceballos, SVT Debatt

“Det finns två områden där Sverige i dag är verkliga stormakter i världen. Det ena handlar om vapenförsäljning där vi i dag säljer mest vapen i världen per capita. … Vi vänder oss starkt mot den förenklade [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-02-19

Biståndet upprör men inte av rätt anledning

Daniel Persson, Svenska Dagbladet

“Problemet med utvecklingsbistånd är att det inte kan fungera där det behövs. Därför har det heller inte fungerat de 50 senaste åren och det kommer inte att göra det under de kommande 50 heller. I sin nya [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Förhastat av biståndsministern"
I artikeln hänvisas till "Bok: "Biståndets dilemman""
2012-02-19

Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Hon klargjorde hur Sveriges ensidiga fokus har varit vad vi betalar in (läs: enprocentsmålet). Och hur frågan vad vi får ut av pengarna har lämnats därhän. Därför har de svenska biståndsaktörerna kunnat fortsätta att bygga [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Johan af Donner-affären, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Röda Korset i bloggreplik"
2012-02-18

Förhastat av biståndsministern

Désirèe Pethrus, Svenska Dagbladet

“Bistånd kanaliseras på olika sätt. Medan fördelarna med så kallade sektor- och projektstöd ofta lyfts fram, har budgetstödet – det vill säga direktbistånd till samarbetsländernas regeringar – ofta fått utstå oförtjänt bitter kritik. Också Sveriges [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Partipolitik, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
2012-02-16

Gun-Britt Andersson: ”Misstrons biståndspolitik”

Gun-Britt Andersson, Dagens Arena

“Biståndets tjänstemän och tjänstekvinnor har också fått höra att de är särintressen som styrs av blåögd god vilja eller helt enkelt omsorg om sitt levebröd i ”biståndsindustrin”. När Gunilla Carlsson säger att betoningen av resultat [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Resultat, Utvärdering
2012-02-16

Bistånd verkar inte i ett vakuum

Gabi Björsson mfl; Svenska Dagbladet

“Rapporten Bringing the billions back från Forum Syd visar att korruption av individer bara utgör 3 till 5 procent av den olagliga kapitalflykten från utvecklingsländer. Huvudaktörer i denna verksamhet är istället multinationella företag som strävar efter att [...]Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Bringing the Billions Back"
2012-02-16

En banal biståndsdebatt

Susanna Birgersson, Norran

“Biståndsanhängarna går upp i falsett av moralisk indignation inför varje ifrågasättande av effektiviteten. Biståndsskeptikerna kan tacksamt välja och vraka mellan galna och ännu galnare biståndsprojekt som utgått från allt annat än mottagarnas behov. Det är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Fungibilitet, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "”Regeringen har gett upp om biståndet”"
2012-02-16

Biståndsdebatt till det extrema

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

“Kvinnors utbildningsnivå och demokratiska institutioner är det som långsiktigt lyfter ett land ur fattigdom liksom, ännu mer konkret, tillgång till vatten, el, telefon och annan infrastruktur. Mycket av detta hade aldrig gått att åstadkomma utan [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering, Vatten
2012-02-15

Stötande ineffektivt bistånd

Nya Wermlands-Tidningen

“Hur effektivt har det egentligen varit på att bekämpa fattigdom? Har det verkligen gjort någon större nytta? Svaret på den frågan måste nog dessvärre bli nej. … Ändå rullar det på som om inget hänt. Eller ja, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Landfokusering, Resultat, Utvärdering
2012-02-15

Bluffstopp för Carlsson

Ystads Allehanda

“Fredrik Segerfeldt avfärdar i princip allt hittillsvarande bistånd som värdelöst och kontraproduktivt, och menar att det snarare fördärvat starka demokratiska institutioner och förutsättningar för en välståndsskapande marknadsekonomi. Även om Fredrik Segerfeldt har viktiga poänger är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Utvärdering
2012-02-13

Kvävande resultatkrav

Inga-Lena Fischer, Blekinge Läns Tidning

“Efter att ha lyssnat på biståndsministern i Ekots lördagsintervju finns det frågor som behöver besvaras, och det är inte alldeles säkert att biståndsministerns ”resultatjakt” verkligen ger resultat. Möjligen har kraven bidragit till en positiv resultatutveckling [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Resultat, Utvärdering
2012-02-13

Lyssna på biståndspratet

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Syftet verkar vara att nå kortsiktiga resultat – hon tog själv i intervjun exemplet hur många spisar som ges till fattiga hushåll – istället för att fokusera på långsiktig utveckling. Gunilla Carlssons ökade krav på redovisning [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Moçambique, OECD, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2012-02-13

Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen

Norrköpings Tidningar

“I lördags presenterade hon således en ny reform i SR Ekots lördagsintervju. Carlsson tänker avveckla det direktbistånd som inte är öronmärkt utan går direkt till mottagarländernas statsbudgetar. För tillfället får fyra afrikanska länder dylikt direktbistånd, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Kambodja, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat bistånd, Volym
2012-02-13

”Regeringen har gett upp om biståndet”

Bengt Nilsson mfl; Dagens Nyheter

“Om biståndet inte har fungerat sedan det startade för femtio år sedan, vad är det då som talar för att det plötsligt ska börja fungera? ... Trots att biståndspengar i flera fall uppenbarligen har finansierat krig [...]Afrika, Budgetstöd, Diktaturer, Eritrea, Etiopien, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-02-12

Kortsiktighet duger inte

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Nu verkar det som om Gunilla Carlsson vill att Sverige i fortsättningen ska bidra mest med praktiska projekt och låta EU ta över det mer generella stödet. Kanhända slipper ministern då att reta sig på meningslöst [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2012-02-12

Biståndet går till Kambodjas elit

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Samtidigt lever biståndscommunityn gott i Kambodja. På hjälparbetarlön kan man utan problem anlita två betjänter på heltid, och staden är full av restauranger där biståndsarbetare ofta spenderar mer pengar på en kväll än vad många kambodjaner [...]Budgetstöd, Fungibilitet, Kambodja, Resultat, Utvärdering
2012-01-05

Bra bistånd är vår skyldighet

Göran Hägglund mfl; Dagen

“I den svenska debatten handlar poängerna ofta om misslyckade jätteprojekt eller svällande korruption i mottagarländerna. Man ifrågasätter om biståndet hjälper och om de stora summor pengar som investeras i utvecklingsländerna verkligen kan motiveras moraliskt. … [...]Budgetstöd, Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-12-28

Fredrik Segerfeldt: Bistånd kan vara skadligt

Fredrik Segerfeldt, Expressen

REPLIK “Ändå avfärdar Forslund i en handvändning den omfattande internationella debatten om biståndets negativa biverkningar. De forskare som varnat för att biståndet ökar korruption och vanstyre, minskar sannolikheten att mottagarlandet ska bedriva en utvecklingsvänlig politik, [...]Forskning och innovation, Korruption, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Kenneth G Forslund: Välgörenhet kan inte ersätta biståndspolitik"
2011-12-27

Kenneth G Forslund: Välgörenhet kan inte ersätta biståndspolitik

Kenneth G Forslund, Expressen

“Näringslivet är mer än välkommet att engagera sig i biståndsarbete. Men det kan inte vara så att det finns en måttstock för hur stor kontroll och hur stora krav som ska ställas på biståndsaktörer som [...]Näringsliv, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2011-12-17

Bokrecension: “Bistånd och utveckling – Afrika: Givarnas stora utmaning”

Inge Gerremo, Biståndsdebatten.se

“Efter mer än 50 år av iakttagelser, presenterade i många böcker under årens lopp, kommer nu Hydén också med en kritisk granskning av biståndets roll i utvecklingsarbetet, Bistånd och utveckling – Afrika: Givarnas stora utmaning (Liber, [...]*Bokrecension, Afrika, Malawi, Resultat, Utvärdering
2011-12-14

Segerfeldt väljer biståndsforskning som passar hans syften

Kajsa Johansson, Newmill

REPLIK “Många gånger i biståndsdebatten vilseleds vi att se på bistånd som en sektor – som en specifik tårtbit i samhället där vi bortser från andra faktorer. Utifrån ett Sverigeperspektiv kan detta eventuellt vara gångbart [...]Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Lägg biståndsbudgeten på ökad invandring"
2011-12-12

Korruption en fråga om tillit

Borås Tidning

“Problemet finns i större eller mindre utsträckning hos alla Sveriges biståndsländer. Biståndspolitiken har dock under minister Gunilla Carlssons ledning blivit något mindre naiv, mer ifrågasättande och utvärderande. Det är bra.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2011-12-08

Swedfunds smutsiga biståndsaffärer måste få ett slut

Jan Mosander, SVT Debatt

“Återigen står det klart att statens grepp om Swedfunds verksamhet är usel och saknar insyn. Det finns, märkligt nog, dessutom inga ordentliga och oberoende utvärderingar av vad Swedfund egentligen har åstadkommit med sina biståndsinsatser. Hur kan den [...]Näringsliv, Öppenhet och transparens, Resultat, Swedfund, Utvärdering
2011-12-07

Den extrema fattigdomen kan bekämpas – nu!

Olof Hesselmark, Biståndsdebatten.se

“Det är alltså frågan om mindre än tio procent av det befintliga biståndet för att i stort sett utrota den extrema fattigdomen på landsbygden i Malawi. Det är högst troligt att samma effekter kan åstadkommas [...]Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Landsbygd, Malawi, Resultat, Utvärdering
2011-12-05

SVERIGE HAR TYSTNAT OM BISTÅNDET

Bo Göransson, Tidskriften Arena

“Ministern har målmedvetet spelat på fördomar; det finns inga resultat, bistånd leder till korruption, miljarder utan kontroll. Hon gör inga försök att förklara, skingra obefogad misstro, riva bort fördomsslöjor eller undanröja grumliga föreställningar kring sitt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-11-29

Yes, we want results!

Lars Engberg-Pedersen, NAI-Forum

“Den nuvarande debatten om resultat i utvecklingssamarbetet rör sig i en olycklig riktning. Diskussionen handlar allt mer om  resultatfokus inom biståndet är bra eller dåligt.” NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering
2011-11-29

Öppenhet i biståndet ska även gälla företag

Kenneth G Forslund, Dagen

“Alla delar av biståndet måste klara samma tuffa granskning. De krav som är självklara för traditionellt biståndsarbete måste också gälla de företag som nu börjat engagera sig med egna projekt.” Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Toppmötet i Busan nov 2011, Utvärdering
2011-11-29

EU:s syn på biståndet oroar

Dagen

“Officiella utvärderingar visar att utvecklingsländer, så kallade partnerländer, gjort mer än givarländer för att leva upp till tidigare åtaganden. Därför är det oroande att EUs gemensamma position inför Busan är urvattnad och saknar tidsbundna, konkreta [...]EU, Toppmötet i Busan nov 2011, Utvärdering
2011-11-14

Sida responds to evaluation critique

Annika Nordin Jayawardena, NAI-Forum

REPLIK “Detta är ett svar på de synpunkter som framförts i en kommentar till artikeln av Gunilla Carlsson på NAI Forum om hur Sida arbetar med resultatövervakning och utvärdering och viss information för att klargöra var Sida står.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), NAI-Forum (engelska), Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Taking international development into the 21st century"
2011-11-08

Development results require knowledgeable practitioners

Martin Ravallion, NAI-Forum

“Alltför många biståndsarbetare och beslutsfattare står inför svaga incitament att lära sig. Deras “chefer” sätta föga värde och tid på lärande på grund av osäkerhet om nyttan och risken för att nyttan tillfaller andra i större utsträckning” NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering
2011-10-17

Results Based Management under review

Janet Vähämäki, Joakim Molander, Martin Schmidt; NAI-Forum

“Vi fann att de flesta biståndsorganisationer står inför liknande utmaningar i tillämpning av metoden. Alla studier visar att resultatsinformation för närvarande inte används för de ändamål som är avsedda vad gäller resultatstyrning: förbättrad analys, administration och beslutsfattande.” NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering
2011-09-30

Transparency requires an open and fair policy debate

Jan Bjerninger, NAI-Forum

REPLIK “Trots retoriken om öppenhet kan man ifrågasätta om biståndsministern verkligen är öppen för att använda transparens som ett verktyg för att uppnå förbättrade resultat. I artikeln använder hon den klassiska – och i mina [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), NAI-Forum (engelska), Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Taking international development into the 21st century"
2011-09-29

Bistånd kan inte ersättas

Gabi Björsson, Uppsala Nya Tidning

“Att det svenska biståndet till Tanzania under 50 år varit helt kravlöst, som Gunilla Carlsson påstår (UNT 27/9), är felaktigt. Bistånd åtföljs av en mängd krav på mottagaren. Och att kunna avskaffa biståndet, även om [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Handelspolitik, Jordbruk, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-09-21

Taking international development into the 21st century

Gunilla Carlsson, NAI-Forum

“Om vi ​​inte öppet och systematiskt kan rapportera hur biståndsbudgeten används och vad som uppnåtts i form av resultat, kommer trovärdigheten för utvecklingssamarbetet i sig att undergrävas.” NAI-Forum (engelska), Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-09-04

Bistånd kan inte ersätta soldater

Stefan Olsson, Svenska Dagbladet

“Vad vet vi då från forskningen om biståndets konfliktdämpande förmåga? Mycket lite, märkligt nog. [.] Det mesta talar för att biståndet inte har haft den effekt många har hoppats på.” Afghanistan, Forskning och innovation, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-08-04

”Bistånd finansierar folkmord, krig och våld

Fredrik Segerfeldt, Svenska Dagbladet

“Fyra Socialdemokrater passar på att attackera Gunilla Carlsson och därmed göra partipolitik av svältkatastrofen på Afrikas horn. Det må vara osmakligt, men värre är det häpnadsväckande påståendet att ”Sverige i decennier fört en ansvarsfull biståndspolitik”. [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hunger, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet sänks när Afrika svälter"
2011-07-29

Rätt insats på rätt plats

Svenska Dagbladet

“Två före detta Sida-chefer (tillika socialdemokrater) har till och med hävdat att biståndsministerns krav på ökad kontroll och uppföljning var ett utslag av att moderater generellt skulle tycka illa om bistånd (DN Debatt 4/3 2011).” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering, Volym
2011-07-20

Svenskt bistånd till Nordkorea

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Landets befolkning bär inte ansvaret för diktaturens pengaförskingring. Även om bevakningen av biståndet brister ibland så är det ett bättre alternativ att hjälpa än att inte göra någonting alls. Bra, SIDA!” Diktaturer, Humanitärt bistånd, Korruption, Nordkorea, Sida, Utvärdering
2011-07-01

World Development Report 2011 on Conflict and Security

Phil Vernon, NAI-Forum

“Även om det vore fel att säga att internationella hjälporganisationer inte gör någonting rätt i konfliktdrabbade länder, är det rätt att säga, som WDR-rapporten gör, att de måste göra ett mycket bättre jobb och ompröva i sin inställning helt och hållet” NAI-Forum (engelska), Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2011-06-21

Samma krav på uppföljningar och utredningar som ställs i mottagarländer borde också gälla i Sverige och andra givarländer.

Vestmanlands Läns Tidning

“Professorn och biståndskännaren Göran Hydén menar i en debattartikel i gårdagens Svenska Dagbladet att världens givarländer står inför ett vägskäl. Antingen ska man återgå till villkorade bistånd eller så ska man hålla fast vid dagens [...]Ambassader, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Civilsamhället, OECD, Projektstöd, Utvärdering, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Sluta ge bistånd till centralmakter"
I artikeln hänvisas till "Stödet för bistånd och invandring ökar"
2011-06-14

Effective aid monitoring is possible

Jan Bjerninger, NAI-Forum

“Det svenska utvecklingssamarbetet har upprepade gånger kritiserats av OECD / DAC för överflödet av landstrategier, sektor policies, riktlinjer och regler. Det nuvarande systemet, trots dess goda intentioner, är ett allvarligt hot mot ett effektivt utvecklingssamarbete.” NAI-Forum (engelska), OECD, Resultat, Utvärdering
2011-05-26

Dialog och överblick – bortglömda delar av resultatstyrningen

Peter Winai, Biståndsdebatten.se

“Jag tror att det är riktigt att det döljer sig en dos bristande ledarskap bakom boxtänkandet och “obsessive measurement disorder”. Uppenbarligen finns det saker att ta itu med.” Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Resultatstyrning i biståndet: Kan ”Obsessive Measurement Disorder” undvikas?"
2011-05-21

Sverige i skamvrån

Göteborgsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson tog genast åt sig av kritiken. Samtidigt försökte hon förklara syftet med att ge biståndsmedel till ambassader i Västeuropa. Det gick ut på att effektivisera biståndsinsatserna genom samarbete med andra bidragsgivarländer. […] [...]Ambassader, Avräkningar, Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, OECD, Utvärdering
2011-05-19

Osäkert vad som är bra i biståndet

Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen

“Att utrota fattigdomen är målet för svenskt bistånd – både det statliga och det som utförs av enskilda organisationer. Om målet ska uppnås är det viktigt att biståndsorganisationernas arbete ger resultat. Men vem avgör vad [...]Biståndets målsättning, FN, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-18

Increasing Aid Effectiveness

Göran Holmqvist, NAI-Forum

“Bakom resultatmatriserna och behovet att styra finns det en brist på ledarskap, ända från den politiska nivån och neråt. Att predika vikten av resultat är en säker ställning – vem är egentligen emot resultat förutom de lata och ovilliga?” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering
2011-05-18

Bistå rätt saker

Håkan Arenius, Dagen

 “De 38 miljoner biståndskronor som pytsats in i den ordinarie budgeten för svenska ambassader i Europa försvaras av Gunilla Carlsson, trots att de just inte arbetat med biståndsfrågor. Och biståndsmedel får inte användas för att [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-18

Högre krav på biståndet

Borås Tidning

“Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD anmärkte i går på att biståndsmedel finansierar de svenska ambassaderna i bland annat Madrid och Paris. Förfarandet strider mot OECD:s så kallade DAC-regler som reglerar internationellt bistånd.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-16

Många hövdingar och få indianer

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Tänk om Gunilla Carlsson hade släppts lös som försvarsminister och röjt upp på samma resoluta sätt som hon styrt upp Sida och biståndsverksamheten. Tänk om hon vände upp och ner på systemet, ifrågasatte allt och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Militärt bistånd, Resultat, Utvärdering
2011-05-11

Perverse effects of results measurement

Rosalind Eyben, NAI-Forum

“Sedan hon blev minister för internationell utveckling 2006  har Gunilla Carlsson (fd revisor) gjort “resultat” till det centrala temat i omstrukturering av det svenska biståndet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering
2011-04-18

Svårt se bestående effekt av dollarregn

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Det är inte riktigt dags för utvärdering än, men redan förra årets milda kämpaglöd bland de kvarvarande biståndsexperterna har dämpats. Syftet med varje insats är att den ska bli överflödig, men i stället driver hjälporganisationer [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat, Utvärdering
2011-04-16

Sluta mörka om Afghanistan – vad pågår i det svenska ansvarsområdet?

Torsten Nilsson, Västerbottens Folkblad

“Vad sysslar den svenska militären egentligen med i Afghanistan? Det finns en annan fråga också: Vad kostar kalaset, och vad får afghanerna ut av pengarna?” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "SVT: "Krig för fred""
2011-04-11

Poverty Reduction and Economic Structure

Channing Arndt, Andres Garcia mfl; NAI-Forum

“Moçambique och Vietnam är intressanta fallstudier att jämföra med tanke på derasjämnstarka tillväxt under det senaste decenniet, deras liknande sektorsvisasammansättning av ekonomisk tillväxt, och ändå är deras vitt skilda framgångar i att minska fattigdomen.” Moçambique, NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering, Vietnam
2011-04-09

Svenskt bistånd blir öppet på nätet

Gunilla Carlsson, Norrköpings Tidningar

“Min förhoppning är att openaid.se ska underlätta för granskning, förbättra ansvarsutkrävande, uppmuntra till delaktighet och bidra till att motverka korruption.” Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, Webbplatsen Openaid.se
2011-04-07

Slösa med bistånd

Kristianstadsbladet

“Sedan måste vi kanske diskutera det som är helt tabubelagt, men som den svenska Afrikaexperten Göran Hydén påpekat: att den afrikanska stamkulturen tycks vara ett hinder för långsiktiga investeringar.” Afrika, Äganderätt, Handelspolitik, Korruption, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2011-04-05

En bra idé om den genomförs väl

Martina Jarminder, Skånskan.se

“Det svenska biståndet har hamnat något i vanrykte de senaste åren, med avslöjanden om Kalle Anka-artade projekt som varken kommit fattiga eller ens medlemmar av allmänheten till godo, utan framstått som luftslott, spel för gallerierna [...]Korruption, Resultat, Utvärdering, Webbplatsen Openaid.se
2011-04-02

Bättre med öppet bistånd

Daniel Persson, Hela Gotland

“Bistånd är ett område som är särskilt utsatt för korruption. Den tidigare karaktäristiska undermåliga uppföljningen har varit en kraftigt bidragande orsak till detta. Det har nu blivit mycket bättre men än är det inte bra. Det [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Sida, Utvärdering, Webbplatsen Openaid.se
2011-03-31

Avgörande steg mot trovärdigt bistånd

Norrköpings Tidningar

“Sidas antikorruptionsrådgivare Eva Perry säger sig hoppas att det nu ska bli fler anmälningar när alla inblandade i verksamheten enkelt ska kunna anmäla felaktigheter. Satsningen är en del av projektet Open Aid som presenteras i [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Makedonien, Sida, Utvärdering, Webbplatsen Openaid.se
2011-03-31

Ny strategi ger bättre humanitärt bistånd

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“Det handlar bland annat om en tydlig målstruktur som möjliggör god resultatsuppföljning, ökad kvalitet och innovation i det humanitära biståndet men även att bidra till ökad professionalisering av humanitära aktörer. […] Eftersom Sida är vår [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2011-03-16

Nya vägar för biståndet

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Biståndsministern blir alltmer tveksam till att pengar går till regeringar i länder som inte lever upp till krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Och varför ska en regim som utmärks av korruption, valfusk och förtryck [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Toppmötet i Busan nov 2011, Uganda, Utvärdering, Villkorat bistånd
2011-03-15

Därför fungerar inte bistånd

Fredrik Segerfeldt, Ekonomisk debatt

 “En genomgång av forskningen visar att 1) uthållig ekonomisk tillväxt är en nödvändig förutsättning för uthållig fattigdomsminskning, 2) forskningen trots upprepade försök misslyckats med att fastslå att bistånd leder till tillväxt, 3) ett lands institutioner [...]Forskning och innovation, Korruption, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Ekonomistas: "Hur ska vi tänka på bistånd?""
2011-03-13

För att vi sätter frihet främst

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“Här finns också en motsättning mellan Carlssons omläggning av biståndspolitiken, där hon har arbetat för att införa kvalitetssäkrade insatser som ska vara möjliga att utvärdera.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Libyen, Partipolitik, Tunisien, Utvärdering
2011-02-26

Bistånd: Också goda revolutionärer kan bli diktatorer

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“I grunden delar jag Bengt Nilssons skeptiska hållning till utvecklingsbistånd. Om man ska göra någon form av grov utvärdering måste frågan ställas om det blivit bättre eller sämre i de länder som under decennier åtnjutit [...]Diktaturer, Eritrea, EU, Handelspolitik, Resultat, Sydkorea, Utvärdering, Zimbabwe
2011-02-22

Växjö och Vietnam

Martin Tunström, Smålandsposten

“När Sida koncentrerar sina resurser, när den svenska staten växlar ner engagemanget i Vietnam skruvar kommuner – Växjö är inte den enda – upp ambitionerna och deltar i allt fler samarbeten. […] När traditionellt bistånd [...]Kommunbistånd, Landfokusering, Partipolitik, SADEV, Sida, Utvärdering, Vietnam
2011-02-20

Korrupta vänner

Dagens Nyheter

“För att åstadkomma allt detta har EU satt i gång processer, projekt och program. Det har slussats pengar från Bryssel till grannländerna i öst och syd och det har träffats avtal om allt från handel [...]Afrika, Demokrati, Diktaturer, EU, Fiske, Handelspolitik, Korruption, Marocko, Utvärdering, Vitryssland
2011-02-17

Tal med kluven tunga

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Internationell handel kan, rätt hanterad, vara ett kraftfullt verktyg som bidrar till utveckling inte bara på det ekonomiska området. Men då måste regeringen se till att leva upp till de principer som alla partier sagt [...]Civilsamhället, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"
2011-02-04

Does Aid Work for Growth and Development?

Channing Arndt, Sam Jones, Finn Tarp; NAI-Forum

“Bistånd leder till ekonomisk tillväxt i det långa loppet. Den pessimistiska synen på biståndets förutsättningar att leverera ekonomisk tillväxt har påverkat den förda politiken negativt” NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering
2011-01-20

Regeringen vill inte erkänna det dolda biståndet

Jan O Karlsson , Lisa Pelling, Hikmet Hussain; Svenska Dagbladet

“Internationell forskning visar att remitteringar gör skillnad. Pengarna används till att betala skolavgifter, sjukvård och mediciner. De investeras i bostäder och småföretag. […] Ansvaret för att bidra till global utveckling kan inte läggas på människor [...]Partipolitik, Remitteringar, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Remittances from Sweden"
2011-01-18

Stridsgrupper vilar trots kriser

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Sverige bidrar med stort ekonomiskt stöd till flera FN-organ och framför allt det humanitära arbetet, men regeringens egen ambition att utöka den svenska utlandsstyrkan har inte infriats. […] Riksrevisionen riktade nyligen stark kritik mot styrkans [...]Afrika, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kongo, Militärt bistånd, Riksrevisionen, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Den nordiska stridsgruppen 2008"
2011-01-08

Volymfixeringen har en olycklig baksida.

Vestmanlands Läns Tidning

“När det svenska biståndet debatteras fokuseras alltför ofta på hur mycket som ska ges och vilka länder som ska få det. Det har pratats alldeles för lite om hur det ska vara utformat. […] Slutsatsen [...]Diktaturer, Enprocentsmålet, Fungibilitet, Korruption, Resultat, Sudan, Utvärdering
2011-01-06

Missriktat om biståndet

Bo Forsberg, Elisabeth Dahlin, Ulrika Årehed Kågström, Margareta Grape; Norrländska Socialdemokraten

“Ibland angrips biståndet för att dess effekt på den ekonomiska tillväxten på nationell nivå inte kan bevisas. Det finns dock ett starkt stöd i forskning och utvärderingar för att konkreta biståndsprojekt leder till önskade resultat.” Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Resultat, Utvärdering
2010-12-26

Jan-Olof Bengtsson: Bistånd med krav

Jan-Olof Bengtsson, Expressen

“En av de stora invändningarna mot budgetstödet är ju att det inte nödvändigtvis går till det som Sverige och skattebetalarna prioriterar. Det vill säga till områden som rör demokrati, mänskliga rättigheter, klimatet och kvinnofrågor.” Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Resultat, Utvärdering, Villkorat bistånd, Zambia
2010-12-22

Blås nytt liv i biståndsdebatten!

Bo Forsberg, Elisabeth Dahlin, Ulrika Årehed Kågström, Margareta Grape; Uppsala Nya Tidning

“Ibland angrips biståndet för att dess effekt på den ekonomiska tillväxten på nationell nivå inte kan bevisas. Det finns dock ett starkt stöd i forskning och utvärderingar för att konkreta biståndsprojekt leder till önskade resultat.” Barn och unga, Civilsamhället, Hälsa, Resultat, Utvärdering
2010-12-20

Biståndet: 90 miljoner om dagen

Gustaf Almkvist, Gotlands Allehanda

“Varje dag ger Sverige 90 miljoner kronor i bistånd, eller ungefär 34 miljarder på ett år. För några år sedan hade det gått att både börja och sluta så. Då var det viktiga att försöka [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-12-16

De bortglömda miljarderna

Martin Tunström, Smålandsposten

“Vilket är nu området som så sällan uppmärksammas, debatteras eller för den delen granskas? Svaret är biståndet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-12-14

Fredsframsteg att ta fasta på

Hans Magnusson, Ewa Werner-Dahlin; Göteborgsposten

“I medierapporteringen möts vi dagligen av en dyster bild av människors levnadsförhållanden i dagens konfliktländer. En tredjedel av alla världens fattiga lever i osäkerhet och konflikt. Men viktiga framsteg görs […]” FN, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-12-02

Does Aid Work for the Poor?

Mark McGillivray, NAI-Forum

“Det viktiga är inte om biståndet levererar resultat på en övergripande nivå, tex i termer av ökad BNP – det handlar om hur de fattigaste påverkas. Även om biståndet kan bidra till en generell förbättring [...]NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering
2010-11-26

Saab vilseleder om mutanklagelser

Lena Kalmelid, Bo Forsberg, Elisabeth Lundgren, Anna Ek, Lennart Molin; Svenska Dagbladet

“Saab försöker i en replik (Brännpunkt 25/11) rentvå sig från anklagelser om mutor och fusk när det gäller försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika. […] Vi uppmanar Saab att i detalj presentera vilka affärer [...]Korruption, Näringsliv, Sydafrika, Utvärdering, VapenhandelArtikeln är en replik på: ""Vi tillämpar nolltolerans mot korruption""
2010-11-19

Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund

Jan Mosander, Expressen

“För mig är det obegripligt att Swedfund överhuvudtaget får hantera biståndspengar så länge bolaget ges rätt att mörka verksamheten på det sätt man gör.” Afghanistan, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Swedfund, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Radio: "Bistånd – bot eller börda?""
2010-11-10

Interpellation: Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet, till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Bodil Ceballos, Sveriges Riksdag

“När Riksrevisionen sedan kritiserade organisationen Swedfund som arbetar med näringslivsinriktat bistånd resulterade inte det i en hastigt sammankallad presskonferens från ministerns sida. I stället fick Swedfund mer pengar kommande budgetår.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Zambia
2010-11-05

Har du koll på världens framsteg?

Joachim Beijmo, Dalarnas Tidningar

“Det svenska biståndet bidrar till utvecklingen. Av Sveriges tio största samarbetsländer inom biståndet har de flesta utvecklats klart positivt vad gäller förväntad livslängd, utbildningsnivå och inkomstutveckling de senaste tio åren.” Mediabevakning, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-11-02

Brister i biståndsarbetet

Västerbottens-Kuriren

“En granskningsrapport om utrikesdepartementets skötsel av det internationella biståndet uppges ha hamnat i någon byrålåda. Enligt rapporten skall utrikesdepartementet ha ännu sämre uppsikt över hur biståndsarbetet utförs än Sida […]” Barn och unga, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Riksrevisionen, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2010-10-30

Bistånd finansierar förtryck

Daniel Braw, Helsingborgs Dagblad

“Och omvärldens stöd inte bara kanaliseras genom denna enpartistat, utan bidrar också till att upprätthålla den. Det hävdar människorättsorganisationen Human Rights Watch i den nyutkomna rapporten Development without Freedom – utveckling utan frihet. Regeringen använder [...]Diktaturer, Etiopien, Resultat, Utvärdering, VärldsbankenI artikeln hänvisas till "Development without Freedom - How Aid Underwrites Repression in Ethiopia (2010)"
2010-10-28

Bistånd för krig eller krig för bistånd

Göran Drougge, Svenska Dagbladet

“Till exempel stoppade Gunilla Carlsson hundratals miljoner i bistånd till Globala fonden som går till bekämpandet av aids och malaria […] med motivering att de hade korrumperade regeringar. Varför gäller inte samma princip i fallet [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HIV/AIDS, Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2010-10-16

Kändismiljoner – effektivt men också nyckfullt

Sydsvenskan

“Det finns ingen riktigt tillförlitlig och oberoende utredning av exakt vilken effekt de stora privata välgörarna har haft. Gates Foundation ger bland annat pengar till Globala fonden för vacciner och immunisering.” Civilsamhället, Korruption, Utvärdering, Välgörenhet
2010-09-30

Tid för mödrahälsa

Victor Bernhardtz, Dagens Arena

“Med större politiskt stöd är det möjligt för FN-systemet att dra upp tempot, men åtta förlorade år sätter sina spår. När större konsensus finns kring sakfrågorna tar ett ännu svårare arbete vid – hur ska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, FN, Milleniemålsmötet i New York 2010, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-09-18

Bistånd får vara riskabelt

Tobias Ljungvall, Norran

“Samtidigt måste biståndet få ta risker, för att ge effekt i problemtyngda länder. Kanske är det just de stora riskerna som drivit fram den tunga administration som präglar mycket biståndsverksamhet.” Resultat, Utvärdering
2010-09-06

Sidas vänsterorgan

Marcus Svensson, Smålandsposten

“När Sida ville öka trovärdigheten i sin tidning Omvärlden la de ut den på entreprenad. Tanken var tilltalande. En obunden redaktion torde ju kunna bidra med en tuffare granskning av biståndssektorn.” Mediabevakning, Religion, Sida, Utvärdering
2010-09-06

Rethinking development in Africa

Brian van Arkadie, NAI-Forum

REPLIK “Bistånd bör definitivt inriktas på fattigdomsbekämpning- det är ju är den grundläggande orsaken till bistånd. Men det finns en naiv tro att fattigdomsbekämpningen kan bedömas utifrån det bistånd som direkt tilldelas de fattiga. Detta beror i sin tur på bristen av systematiskt [...]Afrika, NAI-Forum (engelska), Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Rethinking development in Africa"
2010-08-31

Global crises set back Africa’s progress

Bo Göransson, NAI-Forum

REPLIK “Eftersom Göran Hydéns artikel saknar röd tråd och är så full av missförstånd presenterar jag mina motargument i punktform” Afrika, Finanskrisen, NAI-Forum (engelska), Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2010/08/25/rethinking-development-in-africa/"
2010-08-25

Rethinking development in Africa

Göran Hydén, NAI-Forum

“Utveckling beror ytterst på ekonomisk tillväxt och ett lands förmåga att skapa arbetstillfällen. En övergång från fattigdomsbekämpning till investeringar i företag och arbetstillfällen skulle skapa mer gynnsamma förutsättningar även för tillväxten av organiserad arbetskraft.” Afrika, Biståndets målsättning, NAI-Forum (engelska), Näringsliv, Resultat, Utvärdering
2010-08-13

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg mfl; Katrineholms-Kuriren

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-08-08

Bidrags- och biståndsfusk

Arvika Tidning

“Nyligen avslöjades en korruptionsskandal i Zambia där ett biståndsanslag på 56 miljoner kronor hade förskingrats och hamnat i fel ficka.” Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2010-08-07

Biståndet ska inte rinna ut i sanden

Thomas Gür, Svenska Dagbladet

“En avdelningschef på myndigheten sade i höstas till och med att ”det är svårt” att ”leda i bevis att det svenska biståndet har lett till långsiktig fattigdomsminskning”.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering
2010-08-07

Rädda biståndet från Gunilla Carlsson (M)

Helle Klein, Aftonbladet

“Riksrevisionens biståndskritiska rapport gjordes av en ex-politiker som beskriver sig själv som moderatkompis till Gunilla Carlsson. ”Kompis och kompis. Det är ingen person jag brukar umgås med”, svarade Carlsson.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Riksrevisionen, Utvärdering
2010-07-29

Det otidsenliga biståndet

Jakob Söderbaum, Barometern

“I vilket fall som helst är det verkligen på tiden att Sverige stryper sitt bistånd till dessa skurkstater. Vi borde faktiskt också se över hela biståndspolitiken, och i stor utsträckning ersätta den med en ny [...]Diktaturer, Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Resultat, Sudan, Tibet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"
2010-07-05

”Vänsterpartiet slussar skattemedel till diktaturer”

Fredrik Malm, Dagens Nyheter

“Det handlar om flera miljoner kronor under de här åren. Ett exempel är VIF:s stöd till revolutionära grupper i Filippinerna. Lars Ohly måste nu förklara varför partiet stöder diktaturer, skriver Fredrik Malm.” Diktaturer, Filippinerna, Partinära bistånd, Partipolitik, Utvärdering
2010-06-12

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg mfl; Corren

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller utlovade biståndsnivåer, hävdar företrädare för Concord i Sverige. Statsminister Fredrik Reinfeldt måste ta sitt ansvar och sluta urholka det svenska biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-11

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Borås Tidning

“Över en miljard människor lever i extrem fattigdom, många som en direkt följd av den finanskris västvärlden orsakat.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-10

Biståndsorganisationer: Reinfeldt måste kämpa för att millenniemålen verkligen uppnås

Vestmanlands Läns Tidning

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga Aid Watch-rapporten från den europeiska samarbetsorganisationen Concord som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-06-10

Reinfeldt kan rädda mål

Norrbottens kuriren

“EUs medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-06-09

Korruptionskamp har fel fokus

Andreas Bergqvist, Kajsa Johansson; Omvärlden

“Biståndsministerns satsning för att få bort korruption kopplat till det svenska biståndet slår snett. En satsning på det civila samhället i mottagarländerna är vad som behövs, menar skribenterna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Korruption, Moçambique, Utvärdering
2010-06-08

De fattiga väntar på oss

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Norran

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga AidWatch-rapporten från den europeiska samarbetsorganisationen Concord som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer.” Avräkningar, EU, Partipolitik, Utvärdering
2010-06-05

Bäst i världen, usel på hemmaplan

Norrköpings Tidningar

“Ministern har flera gånger på senare tid antingen tvingats ta biståndsmyndigheten Sida i örat för usel kostnadskontroll eller tvingats beklaga sig över att en ny skandal rullats upp.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-05-31

Swedfund vill inte vara slagträ i biståndsdebatten

Björn Blomberg, Svenska Dagbladet

“En investering i Makedonien har fått uppmärksamhet i Sveriges Radio. De som sedan tidigare är skeptiska till investeringar som en del av utvecklingssamarbetet skrädde inte orden.” Makedonien, Riksrevisionen, SADEV, Sida, Swedfund, Utvärdering
2010-05-30

Biståndet behöver ny riktning

Jens Andersson, Svenska Dagbladet

“Krisen på Sida visar att det krävs en förnyad politisk diskussion om hur biståndet ska användas. En väg är att bredda biståndet till att gälla förutsättningarna för utveckling, skriver fristående konsulten Jens Andersson.” Anders Nordström avskedad, Biståndets målsättning, EU, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2010-05-28

Sida är problemet

Dagens Nyheter

“Biståndsminister Gunilla Carlsson avskedar den Sidachef hon nyligen själv har tillsatt. Det är ett nederlag både för regeringen och för Sida.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Sida, Utvärdering
2010-05-28

En nödvändig avsättning

Alex Voronov, Eskilstuna-Kuriren

“Regeringens avsättning av Sidas chef Anders Nordström är inte förvånande. Beslutet hängde i luften efter biståndsminister Gunilla Carlssons (M) sågning av myndighetsledningen i en artikel på Newsmill i onsdags.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Sida, Tanzania, Utvärdering, ZambiaI artikeln hänvisas till "Gunilla Carlsson: Sidas ledning ansvarig för systemfelen"
2010-05-28

Kulturkrock på Sida

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“För Sida har de nya kraven på resultat och utvärdering blivit en kulturrevolution och därför är det inte förvånande att det uppstår kulturkrockar när biståndsministern ”sviker” genom att tala om det egna områdets misslyckanden.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering
2010-05-28

Ministern undergräver biståndet

Kent Härstedt, Svenska Dagbladet

“Gång på gång har biståndsminister Gunilla Carlsson kritiserat biståndet och de som är satta att sköta det. Men att återkommande köra över ledning och personal skapar knappast världens bästa bistånd, skriver riksdagsledamoten Kent Härstedt (S).” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Swedfund International AB och samhällsuppdraget"
2010-05-28

Rätsida på biståndet

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Mot bakgrund av den omfattande kritiken mot den svenska biståndsmyndigheten Sida är det inte särskilt märkligt att Anders Nordström får avgå som chef.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2010-05-28

Självständighet är inte önskvärt

Aftonbladet

“Det är svårt att inte se ett mönster där den omilda behandlingen av Sidachefen Nordström passar in. Han är inte den första självständiga myndighetschefen som regeringen visat på porten.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Sida, Utvärdering
2010-05-20

Enbart bistånd räcker inte

Walburga Habsburg Douglas, Barometern

“Vill man som Alliansen vinna kampen mot fattigdomen i världen måste vi i stället ha en biståndspolitik som når fram och ger resultat. Det har många gånger inte varit fallet med den socialdemokratiska biståndspolitiken.” FN, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-05-10

Lars Åberg: Bistånd på livstid

Lars Åberg, Göteborgsposten

“Biståndsmedel på villovägar väcker upprördhet och när biståndsföreträdare harmset försvarar egna privilegier uppstår misstro.” Afrika, Civilsamhället, Handelspolitik, Utvärdering
2010-05-07

Svenskt bistånd högst i världen

Bertil Ström, Dalarnas Tidningar

“En utredning som Stefan Fölsters medarbetare har genomfört beträffande nyttan av biståndet, visar att svenskt bistånd hamnat i ett stort svart hål.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"
2010-05-05

Sidas ymnighetshorn

Norrköpings Tidningar

“Sida och den svenska biståndspolitiken måste reformeras. Enprocentsmålet för biståndet måste ses över. Biståndsminister Carlsson har börjat bra och förtjänar att få slutföra arbetet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Sida, Utvärdering
2010-04-27

Stoppa utbetalningstrycket i biståndet

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, Svenska Dagbladet

“Det råder debatt över partigränserna om vem som levererar bäst och mest bistånd. Tyvärr duckar båda partiläger inför ett viktigt problem inom biståndsindustrin – utbetalningsmålet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-04-23

Den goda viljan

Hans Bergström, Dagens Nyheter

“Det bästa Sverige kunde göra för Afrika är förmodligen att a) deklarera att allt reguljärt statligt bistånd upphör inom fem år, b) verka för ytterligare en radikal liberalisering av EU:s handelspolitik.” Biståndets målsättning, EU, Handelspolitik, Resultat, Utvärdering
2010-04-19

Biståndsrekord och bättre användning

Dan Kihlström, Värmlands Folkblad

“Att Sverige får så hög siffra beror delvis på att själva BNI – som en konsekvens av den globala ekonomiska nedgången – har sjunkit, men säger inget om biståndets verkliga resultat.” Colombia, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-04-19

Hycklarnas klagosång i biståndsdebatten

Norrköpings Tidningar

“När två tidigare socialdemokratiska biståndspampar kritiserar biståndsminister Gunilla Carlsson (M) väljer de att göra det i egenskap av tidigare verkschefer. I går kom repliken.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sverige måste återta sin roll som biståndsnation"
I artikeln hänvisas till "Artikel: ”Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd”"
2010-04-18

”Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Det börjar bli tröttsamt att misstänkliggöras för att egentligen bara vilja skära ner biståndet. Jag är den första biståndsminister som under en hel mandatperiod årligen avsatt en procent av BNI, bruttonationalinkomsten, i bistånd och den första [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "”Sverige måste återta sin roll som biståndsnation”"
2010-04-17

Underlätta remitteringarna

Lennart Båge, Jan O Karlsson, Lisa Pelling; Uppsala Nya Tidning

“Hjälp till släkt i ursprungslandet, remitteringar, utgör tre gånger så mycket som ­biståndet. I Sverige förs dock ingen statistik över storleken på detta “osynliga bistånd”, som bidrar till utveckling och minskar ­fattigdom.” Flykt och migration, Remitteringar, Utvärdering
2010-04-08

Vad gör Gunilla Carlsson med mina 24 minuter?

Håkan Arenius, Dagen

“I radioprogrammet “Människor och tro” i veckan tar hon åt sig äran för att ha genomfört den största förändringen någonsin av svenskt bistånd.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Utvärdering
2010-04-03

”Sverige måste återta sin roll som biståndsnation”

Carl Tham, Bo Göransson; Dagens Nyheter

“När Gunilla Carlsson nu gör det häpnadsväckande påståendet att det inte finns några resultat att redovisa måste det förstås som ett rent ideologiskt uttalande, utan samband med verkligheten. Det produceras varje år hyllmeter om biståndets [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-03-27

Europa stiger fram

Dagens Nyheter

“Ta som exempel biståndspolitiken. EU är världens största biståndsgivare och fram till nu har det varit den överstatliga kommissionens ansvar att se till att projekten utformas och verkställs.” EU, Korruption, Utvärdering
2010-03-19

Biståndet måste läggas i rätta händer

Erik Hultgren, Hallands Nyheter

“Att alliansen nu vågar ifrågasätta de partibundna biståndspengarna och konkurrensutsätter dessa är bra.” Partinära bistånd, Partipolitik, Utvärdering
2010-03-17

Bistånd utan uppföljning

Borås Tidning

“Det partiknutna stödet till demokratiutveckling har dock inte följt med på tåget. När Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, Sadev, utvärderar nyttan av de 75 miljoner kronor som kanaliseras via riksdagspartierna, radar frågetecknen upp sig. [...]Partinära bistånd, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "
2010-03-15

Vi kallar oss inte kommunister, men samarbetar gärna med dem

Maria Eriksson, Svenska Dagbladet

“SADEV, den myndighet som har till uppgift att utvärdera det svenska internationella utvecklingssamarbetet, har granskat det partianknutna biståndet i tre länder.” Colombia, Partinära bistånd, Partipolitik, Utvärdering
2010-03-13

Stoppa vänsterns bistånd!

Martin Tunström, Smålandsposten

“Att bistånd ibland inte fungerar bekräftar de svenska partiernas egen biståndsverksamhet. Vänsterpartiet stöttar Colombianska kommunister.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Colombia, Demokrati, Partinära bistånd, Partipolitik, Riksrevisionen, Ryssland, SADEV, Sida, Utvärdering
2010-03-09

Biståndets labyrinter

David Isaksson, Helsingborgs Dagblad

“David Isaksson läser debattboken “Kriskaravanen” och följer med på en resa genom svåra moraliska frågor kring biståndspolitikens brister.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Kongo, Mediabevakning, Rwanda, Utvärdering
2010-03-02

Biståndet ger mera hjälp i dag

Gunilla Carlsson, Cecilia Widegren; Expressen (GT)

“Det svenska biståndet spelar en viktig roll i kampen för att bekämpa fattigdomen. Använder vi det på rätt sätt kan vi göra verklig skillnad för människor i fattiga länder.” Haiti, Korruption, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, Zambia
2010-03-02

Informationsanslaget en liten del av biståndet men centralt i vårt arbete

Anders Malmstigen m.fl., Dagen

Moderaternas ledamot i utrikesutskottet Christian Holm försvarar nedskärningen i informationsanslaget den 23 februari med att regeringen valt att prioritera de fattiga i Haiti.   Civilsamhället, EU, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Informationsanslaget, Partipolitik, Riksrevisionen, Swedfund, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Hellre biståndspengar till offren i Haiti än till glassiga broschyrer i Sverige""
2010-02-17

Hoppets Stjärna: Vi välkomnar transparens och insyn

Lennart Eriksson, Dagen

“När Haitikrisen kom hade vi inte den minsta tanke på att en stor del av vår energi skulle gå åt till att bemöta desinformation om vår organisation” Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Öppenhet och transparens, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Villighet att granskas är avgörande"
2010-02-14

Korsriddare: Dags att putsa skölden

Henrik Berggren, Dagens Nyheter

“Att krassa egenintressen kan tränga in i organisationer med högstämda ideal har varit känt sedan Jesus drev ut månglarna ur templet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering
2010-02-13

Bistånd som gick upp i rök

Daniel Braw, Helsingborgs Dagblad

“Att politiker sågar sina egna insatser och ifrågasätter sina egna pastorat tillhör inte precis vanligheterna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Resultat, Utvärdering
2010-02-12

Villighet att granskas är avgörande

Jesper Hörnberg, Dagen

“Hur öppen en organisation är bestämmer på vilken nivå givarnas förtroende landar. Efter en period då organisationer betalat dyra pengar för att hitta rätt vinkel att spela på, kommer en era av transparens och trovärdighet.” Civilsamhället, Öppenhet och transparens, Utvärdering, Välgörenhet
2010-02-11

Granskning på lika villkor

Martin Tunström, Smålandsposten

“Svenskarna har aldrig tidigare skänkt så mycket pengar till välgörenhetsorganisationer. Till detta kommer att flertalet av de stora biståndsorganisationerna har fått stora anslag av Sida, även om de justerats ner i takt med konjunkturen.” Bengt Westerberg-affären, Budgetstöd, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Utvärdering, Välgörenhet
2010-02-11

Sverige är ett föredöme för andra länder

Carin Jämtin, Svenska Dagbladet

“Ewa Björling (m) försöker på SvD Brännpunkt 5/2 påskina att det svenska biståndet saknar kvalitet och styrning, och hänvisar till OECD:s granskning av vårt bistånd.” OECD, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet saknar kvalité och styrning"
2010-01-21

Utan Sida funkar biståndet bättre

Roger Akelius, Expressen

“Det bästa vore att skrota myndigheten helt och i stället införa avdragsrätt för privatpersoner och företag, för gåvor till ett antal noga granskade och utvalda hjälporganisationer.” Demokrati, Resultat, Sida, Utvärdering, Välgörenhet
2010-01-09

Vi kan alla hjälpa Haiti

Östgöta Correspondenten

“I ett längre perspektiv måste det internationella samfundet också ha beredskap att bistå Haiti för dess framtid. Det behövs en uthållighet i det internationella biståndsarbetet.” Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Resultat, Tsunami-katastrofen 2004, Utvärdering
2010-01-04

Det svenska biståndet granskas

Katrineholms-Kuriren

“Det är mycket angeläget att biståndet granskas. Bistånd som missbrukas är ju helt kontraproduktivt gentemot målet. Biståndsminister Gunilla Carlsson efterlyser ett “reningsbad” i biståndspolitiken.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Utvärdering
2010-01-03

Vi fortsätter att kämpa för klimaträttvisa för fattiga länder

Bo Forsberg, Sundsvalls Tidning

“Världens fattiga som drabbas hårdast av klimatförändringarna tvingas fortsätta vänta på att världens rika länder ska visa ledarskap och agera.” Avräkningar, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Utvärdering
2010-01-01

Är vi bara skattebetalare – eller hör vi ropen från de hungriga?

Eva Christina Nilsson, Östersunds-posten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson inledde i augusti en debatt om korruptionen i biståndet. Hon har poängterat vikten av ordning och reda i biståndet, vilket är lätt att hålla med om.”   Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/08/23/dags-for-en-mer-uppriktig-debatt-om-bistandet/"
2009-12-24

Hör vi ropen och våndan från miljarden hungriga?

Eva Christina Nilsson, Sydöstran

“Biståndsministern lyfter i första hand fram människor som skattebetalare. Det är jag förvisso. Men mer än så.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Korruption, Utvärdering
2009-12-24

Reducera oss inte till skattebetalare

Eva Christina Nilsson, Eskilstuna-Kuriren

“Biståndsministern lyfter i första hand fram människor som skattebetalare. Det är jag förvisso, men mer än så. Jag är också en människa som känner solidaritet med dem som har det sämre, och som vill hjälpa andra [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Korruption, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-12-23

Även biståndet måste utvärderas

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Biståndet måste kunna diskuteras. Länge var frågan reducerad till att enbart handla om solidaritet. Få brydde sig om resultaten. … Den förändringsprocess Gunilla Carlsson inlett går uppenbarligen på tvärs med en kultur där uppföljning och utvärdering [...]Enprocentsmålet, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Till Biståndsminister Gunilla Carlsson"
2009-12-16

Släpp inte kravet på ett globalt avtal

Östgöta Correspondenten

“Samma problem gäller dock för klimatbistånd som för andra typer av bistånd. Det är svårt för biståndsgivare att verkligen veta att pengarna används på rätt sätt.” Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Utvärdering
2009-12-15

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson

Ulla Andrén, Georg Andrén, Jan Bjerninger, Kristina Kühnel, Hans Magnusson; Sida

“Bilden du förmedlar utåt får oss och många i vår personal att undra över hur du ser på värdet av svenska erfarenheter av bistånd som resurser i ditt förändringsarbete.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering
2009-12-14

Klappar och bistånd

Bo Ture Larsson, Västerviks Tidningen

“Tyvärr har vi hittills alltför ofta fått nöja oss med det förra, i alla fall enligt biståndsminister Gunilla Carlsson. Ty trots att hon förändrat mest på 40 år har vi lång väg kvar till ett [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009)"
2009-12-11

Mänskliga rättigheter ett prioriterat område

Christian Holm mfl; Arvika Tidning

“I enlighet med regeringens uppdrag lanserade också Sida i dagarna en ny plan där man tar krafttag för ökade mänskliga rättigheter för funktionshindrade.” Finanskrisen, Personer med funktionsvariation, Utvärdering
2009-12-08

Fattiga behöver demokrati – inte Sean Penns välvilja

Nima Sanandaji, Fredrik Segerfeldt; SVT Debatt

“Forskare som nobelpristagaren Amartya Sen har visat att hungerkatastrofer mycket sällan äger rum i demokratier, skriver Nima Sanandaji och Fredrik Segerfeldt.” Demokrati, FN, Hunger, Utvärdering
2009-12-08

När ymnighetshornet sinat

Norrköpings Tidningar

“Nyheten att den statliga biståndsorganisationen Sida har ekonomiska problem är varken oväntad eller förvånande. Den här gången handlar det om att den interna kostnadskontrollen brustit grovt och att myndigheten tvingas begära ytterligare anslag från staten. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Därför redovisar vi vårt arbete mot korruptionen"
2009-12-01

Kampen mot aids kräver lyhört bistånd

Håkan Thörn, Göteborgsposten

“När biståndsminister Gunnilla Carlsson signalerar skärpta återrapporteringskrav måste man veta att mycket av det mest nödvändiga och fruktbara arbetet med att bekämpa fattigdom på gräsrotsnivå inte kan utvärderas med hjälp av mätbara resultat. … Erfarenheterna [...]Demokrati, HIV/AIDS, Informationsanslaget, Korruption, Utvärdering
2009-11-29

Bistånd efter förstånd

Stephan Wagner, Helsingborgs Dagblad

“Men det är de facto oerhört viktigt att svenskt bistånd inte solkas ner av fler kritiska rapporter från Riksrevisionen. Dessa är helt förödande för tilltron till Sidas effektivitet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kommunbistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2009-11-26

Gunilla Carlsson: Medborgarnas bistånd

Gunilla Carlsson, Östgöta Correspondenten

“Det andra är där svenska kommuner har sökt medel för aktörssamverkan med motsvarigheter i utvecklingsländer. Jag själv tror på nyttan av att kommunala erfarenheter tas tillvara i utvecklingssamarbetet.” Kommunbistånd, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Swedfund, Utvärdering
2009-11-11

Kina-feber möjliggör lyxbistånd

Anna Rennéus Guthrie, Hela Gotland

“Problemet med den här typen av bistånd är att den omöjligen går att utvärdera. För de enskilda deltagarna kan studiebesök och sociala kontakter innebära vidgade vyer, lärdomar och fördomar som skjuts i sank.” Kina, Kommunbistånd, Näringsliv, Sida, Utvärdering
2009-11-06

Att de aldrig lär sig

Norrköpings Tidningar

“Statliga biståndsorganet Sida får återigen kritik av Riksrevisionen. Den här gången handlar det bland annat om biståndet till olika länder för att “utveckla statsförvaltningen”.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2009-10-27

Ansvar för biståndet

Norrköpings Tidningar

“Swedmilk Makedonija i Makedonien har delvis finansierats med svenska biståndspengar och förmått hundratals bönder att ta stora lån för att effektivisera sin verksamhet. Nu har Swedmilk gått i konkurs och många av bönderna riskerar att [...]Makedonien, Näringsliv, Swedfund, Utvärdering
2009-09-29

Skenheligt vänder andra Sida till

Norrköpings Tidningar

“Sidas representant, Georg Andrén, säger att den här typen av verksamhet inte är förenlig med Sidas direktiv, konsekvenserna av programmets avslöjanden stanna dock vid en “fortsatt dialog”.” HIV/AIDS, Kenya, Religion, Sida, Utvärdering
2009-09-18

Saknas viljan blir biståndet bara tomma ord

Mikaela Munck, Länstidningen Södertälje

“Grattis till oss svenskar som tycks få det allt bättre! Men vad ska man säga om dem som aldrig verkar få känna av en tryggare och säkrare framtid. Som våra medmänniskor i de fattigare utvecklingsländerna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering
2009-09-15

Ger du pengar för att döva det dåliga samvetet?

Andreas Bergh, Örnsköldsviks Allehanda

“Då dyker frågan upp igen: Ger vi bistånd för att det ska göra nytta, eller för att det ska se bra ut i OECD-statistiken?” Avräkningar, Enprocentsmålet, OECD, Resultat, Utvärdering
2009-09-09

Oetiskt att ge fortsatt bistånd

Fredrik Segerfeldt, Göteborgsposten

“Det är kul att forskare tar bladet från munnen och delar med sig av sin kunskap när det gäller bistånd och utveckling. Bo Rothstein bekräftar det jag med emfas hävdat i debatten under lång tid: [...]Demokrati, Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/09/04/bistandet-maste-fa-en-annan-inriktning/"
2009-08-26

Hjälp sökes för att lösa biståndsbrott

Svenska Dagbladet

“Gunilla Carlsson fortsätter reformeringen av bistånds­politik. Nu tar hon itu med korruptionen.”   Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Artikel: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet""
2009-08-26

Carlssons frågor måste få svar

Dalarnas Tidningar

“Korruption, krig och kriser är risker regeringen måste ta. Problemen får aldrig bli en anledning till att skära ner på hjälpen till utvecklingsländerna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, SADEV, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-25

Biståndsbrister nyhet i Sverige

Martin Tunström, Smålandsposten

“Att en svensk biståndsminister talar högt om problematiken och dessutom avslöjar en biståndsskandal som svenska medier missat – Afrikabevakningen är många gånger urusel – det är däremot en nyhet.” Enprocentsmålet, Korruption, Mediabevakning, Utvärdering, ZambiaArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-25

Carlssons debattinitiativ

Norran

“I går gjorde biståndsminister Gunilla Carlsson (M) något utomordentligt bra. I en debattartikel på sajten Newsmill ifrågasätter hon biståndet, som det ser ut i dag.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-25

Biståndet får ifrågasättas

Göteborgsposten

“Men innan vi förfasar oss över korruptionen i Afrika bör vi minnas den svenska asfaltkartellen. Den får skandalen med svenska biståndspengar i Zambia att framstå som tämligen måttfull.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Resultat, Utvärdering, Zambia
2009-08-24

Biståndet har blivit effektivare och bättre

Per Dahl, Barometern

“I går måndag lämnade hon en försmak och motivering varför förslagen kommer. Då nämnde hon bland annat ett exempel på hur viktig hjälp bokstavligen förskingras – femtio miljoner som försvunnit i Zambia från olika utlandsstödda [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Resultat, Utvärdering, ZambiaArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-06

replik: Kongo får inget budgetstöd

Magnus Lindell, Göteborgsposten

“Svenskt bistånd i Kongo syftar till att främja demokrati, öppenhet och uppbyggnaden av en rättsstat, skriver Magnus Lindell från Sida i en replik.” Budgetstöd, Demokrati, Kongo, Öppenhet och transparens, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Kongos regering förtjänar inte biståndet"
2009-07-27

Utvärdera biståndet

Norrköpings Tidningar

“En ny rapport från WSP Analys & Strategi bekräftar denna bild. En viktig slutsats är att det i stort sett inte går att utvärdera någon av de svenska satsningarna via projektstöd och budgetstöd. Det går [...]Budgetstöd, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
2009-07-21

Biståndet – socialismens ”cash cow”?

Arvika Tidning

“Få rapporter visar dock att bistånd har någon som helst positiv effekt. Istället tycks pengarna gå till diktatorernas lyxliv, utfyllnad av undermåliga statsbudgetar – och vapen till krig och förtryck.” Afrika, Diktaturer, Handelspolitik, Korruption, Resultat, Utvärdering
2009-07-17

“Hög flumfaktor bakom Sidas nya jordbruksbistånd”

Torbjörn Fagerström, Inge Gerremo; Dagens Nyheter

“Jordbruksexperter dömer ut Sida-projektet SIANI: Det bygger på snömos i stället för vetenskap.” Jordbruk, Sida, Utvärdering
2009-07-13

Bäst bistånd kan bli ännu bättre

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Svenskt bistånd är bäst i världen. Så kan man faktiskt sammanfatta rapporten från granskningsavdelningen vid OECD:s biståndskommitté DAC som redovisades förra veckan.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Civilsamhället, OECD, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)"
2009-07-13

Bistånd ska vara bistånd

Göteborgsposten

“Det pågår i praktiken en kraftig sänkning av biståndet. Gränserna för vad som räknas som bistånd tänjs ut. Det är en del av det tryck som nu finns på biståndsbudgetarna i olika länder.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, OECD, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)"
2009-07-10

Beröm för Sverige

Susanne Sjöstedt, Värmlands Folkblad

“[…] konstaterar OECD i en rapport och ger Sverige översvallande beröm för att inte, som så många andra länder, ha minskat sina biståndsförpliktelser som en konsekvens av den globala ekonomiska krisen.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Flykt och migration, OECD, Resultat, Utvärdering
2009-07-10

Världsbäst

Susanne Sjöstedt, Tidningen Ångermanland

“Dessutom räknar regeringen redan av kostnaderna för flyktingmottagningen från biståndet – trots att dess huvudsakliga syfte fortfarande är fattigdomsbekämpning och Sverige inte tar emot ekonomiska flyktingar[…]” Avräkningar, Flykt och migration, Militärt bistånd, OECD, Resultat, Utvärdering, Volym
2009-07-10

Låt inte berömmet bli en ursäkt att ta semester

Svenska Dagbladet

“Det är kul med uppskattning, och spännande att se hur snabbt ett regeringsskifte kan få positiva effekter. Men det får inte bli en ursäkt för att dra ner på tempot.” OECD, Resultat, Riksrevisionen, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)"
2009-06-23

Stödet för biståndet är starkt

Anders Nordström, Uppsala Nya Tidning

“Biståndet kan bidra till att skapa förutsättningar för utökad handel eller fördjupad demokrati, men biståndet kan aldrig hållas ansvarigt eller ta åt sig äran för ett lands utveckling.” Biståndets målsättning, Resultat, Sida, Utvärdering
2009-06-18

Svenskt bistånd gör skillnad för miljoner fattiga

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Segerfeldt verkar ha orealistiska förväntningar på vad bistånd ska kunna åstadkomma. Vi får inte glömma bort att i den globala ekonomin är bistånd en mycket liten del. Bistånd ensamt kommer inte att lösa problem med [...]Forskning och innovation, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sida har inga trovärdiga mätverktyg"
2009-06-17

Sida har inga trovärdiga mätverktyg

Fredrik Segerfeldt, Svenska Dagbladet

“I maj presenterade regeringen den första sammantagna utvärderingen någonsin av det svenska biståndet. Biståndsminister Gunilla Carlsson var modig och hederlig nog att erkänna: vi vet faktiskt inte om biståndet alls fungerar, på sikt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Starkt svenskt stöd för biståndet"
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009)"
2009-06-13

När procenten styr

Andreas Carlsson, Smålandsposten

“Nu tvingas biståndsminister Carlson ta fram yxan i den globala finanskrisens spår för att klara budgeten.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Finanskrisen, Resultat, Utvärdering
2009-06-01

De fattigaste drabbas värst

Pär Granstedt, Hallands Nyheter

“Nyligen överlämnade den svenskledda internationella Klimatkommissionen sin rapport till FN:s generalsekreterare. Rapporten satte strålkastarljuset på hur de fattiga länderna drabbas av klimatkrisen.” Afrika, Finanskrisen, FN, Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd, Utvärdering
2009-05-29

Vårt lands stolthet stavas mission

Roland Utbult, Dagen

“Svensk mission har haft enorm betydelse för fattiga länders utveckling. Vårt lands bistånd till utvecklingsländerna, som toppar världslistan, har sina rötter i svensk mission.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Religion, Utvärdering
2009-05-08

Moralkakor går inte att äta

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Det instämmer jag i, men så fortsätter Lenas:  ”Tänk att en enda bild kan räcka för att sänka den pågående näringslivskampanjen mot svenskt bistånd.”” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Finanskrisen, Näringslivsbistånd, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sverker Lenas: Bilder innan censuren tog över"
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009)"
2009-04-29

Biståndskritiken är inte ny

Ingvar Fogstam, Corren

“Kritiken av Sidas verksamhet är inte ny utan sådan har ständigt förekommit. Ansvariga inom Sida har alltid försökt glida undan och framhållit att man nyligen skärpt tillsynen.” Partipolitik, Sida, Utvärdering
2009-04-20

En procent mer än en komma en procent

Martin Tunström, Smålandsposten

“Vad ska bort? Nästa år väntar stora nedskärningar av det svenska biståndet. 4,5 miljarder kronor ska bort från utgiftsområdet. Inte för att några neddragningar är beslutade, utan för att biståndet är ungefär en procent av [...]Enprocentsmålet, Utvärdering
2009-04-16

Granskat bistånd gör skillnad

Anders Nordström, Östgöta Correspondenten

“Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vår verksamhet, skriver Sidas generaldirektör ANDERS NORDSTRÖM i en replik.” Resultat, Sida, Swedfund, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"
2009-04-16

Bistånd gör mer skada än nytta

Fredrik Segerfeldt, SVT Debatt

“Den helt avgörande faktorn för att sådana förutsättningar ska skapas är ekonomisk tillväxt i fattiga länder. Uthållig fattigdomsminskning är omöjlig utan uthållig ekonomisk tillväxt.” Biståndets målsättning, Demokrati, Korruption, Resultat, SADEV, Utvärdering
2009-04-14

Välkommen granskning av FN

Aleksander Gabelic, Norrköpings Tidningar

“Regeringens granskning av FN:s biståndsverksamhet är välkommen. Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande[…] Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2009-04-07

Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag

Stefan Fölster, Östgöta Correspondenten

“Nyligen publicerade jag en granskning av 108 slumpmässigt utvalda biståndsprojekt som Sida ansvarar för. Resultaten var anmärkningsvärda. Men det riktigt skrämmande hände efteråt.” Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"
2009-03-31

Bistånd ger mer än ekonomisk tillväxt

Micael Fagerberg, Aftonbladet

“Stefan Fölster gör (i Aftonbladet den 23 mars) det lätt för sig genom att tillsammans med Svenskt näringsliv hävda att bistånd per automatik ska ­påvisa ekonomisk tillväxt.” Biståndets målsättning, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv, Palestina, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Världens fattigaste behöver vassare bistånd"
2009-03-30

Välkommen granskning – men glöm inte de fattiga!

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning)

“Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-23

Bistånd ska gå till det som vi vet fungerar

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Jag frågar Staffan Fölster varför man ställer utvärdering i fokus? Sker inte det redan regelmässigt?” Budgetstöd, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
2009-03-23

Världens fattigaste behöver vassare bistånd

Stefan Fölster, Aftonbladet

“Nu visar utvärderingar från andra länder att effekten av biståndet ofta är ganska liten, om det inte kompletteras med olika metoder för att säkerställa lärarnas närvaro och exempelvis avmaskningmediciner som ökar barnens närvaro. Sådant upptäcks [...]Sida, Swedfund, Utbildning, Utvärdering
2009-03-23

Storm i mejlkorgen

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Mejlboxen fick rejäl påfyllning efter mitt Samtal (23/3) med Stefan Fölster om bristen på utvärdering i svenskt bistånd. För och emot. Det är hetta i frågan. Jag frågar biståndsministerns statssekreterare Joakim Stymne om om biståndets [...]Budgetstöd, Resultat, Sida, Utvärdering
2009-03-13

Bistånd med förpliktelser

Erik Hultgren, Länstidningen Södertälje

“I korthet kan man säga att Sverige ska kräva inflytande, effektivitet och transparens. Annars ges det inga pengar.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Multilateralt samarbete, Öppenhet och transparens, Östeuropa, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till "”Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan”"
2009-03-11

Fortsatt förändrat bistånd

Arvika Tidning

“Kvalitet och effektivitet har blivit de nya ledstjärnorna när biståndsminister Gunilla Carlsson (M) lägger om det svenska biståndet och slaktar en hel del heliga kor under resans gång.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2009-03-10

Nya vindar över Sida

Johan Söderström, Borås Tidning

“På DN-debatt (9/3) lanserar Gunilla Carlsson nästa steg i omvandlingsprocessen. Sverige måste sätta press även på de multilaterala organ som får ta del av svenskt bistånd. Bidrar exempelvis FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO till de [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Sida, Utvärdering
2009-03-10

En dag ska vi kunna se dem i ögonen

Svenska Dagbladet

“Vårt bistånd har alltför länge lidit av bristande kontroll och uppföljning, men bit för bit förbättras det.” Afghanistan, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2009-03-10

Bra av Carlsson att säga det självklara

Norrköpings Tidningar

“Man kan misstänka att också Carlsson kommer att kritiseras, då hon i sin debattartikel ifrågasätter effektiviteten hos en rad FN-organ. Därmed gör hon sig nämligen skyldig till dubbelt övertramp.”   Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Bistånd ska tåla granskning

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd är något det oftast finns en stor uppslutning kring. Det är nära nog oantastligt. Ett rikt land som Sverige ska naturligtvis vara med och bidra till utveckling i fattiga underutvecklade länder.”   Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Våga ställa krav

Gefle Dagblad

“Det luddiga målet, “att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”, ligger fast men det bilaterala utvecklingssamarbetet har koncentrerats till ett mindre antal länder.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Partipolitik, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Bistånd: Kortare lista.

Barbro Hedvall, Dagens Nyheter

“Nästan hälften av de 34 miljarderna används av internationella organisationer, de flesta inom FN-systemet. Det finns alltså goda skäl att ta reda på hur dessa arbetar.” FN, Landfokusering, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Klokt tänkt om biståndet

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Det svenska utvecklingsbiståndet ska bidra till att förändra tillvaron för människor som lider nöd, inte göda byråkrater som arbetar i tröga och ineffektiva strukturer.” FN, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2009-02-13

Skingra biståndsindustrins dimridåer och tillsätt kriskommission

Fredrik Segerfeldt, Svensk Tidskrift

“Det är dags för regeringen att skingra dem och tillsätta en kriskommission för biståndet, skriver frilansskribenten Fredrik Segerfeldt. Hans bok Biståndets hippokratiska ed, utkommer under våren 2009” Resultat, SADEV, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vårt bistånd ger resultat"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "
2009-02-02

Biståndets kvalitet viktigast

Hallandsposten

“Fördelen med enprocentmålet är att det är välkänt. Därmed blir det också en sorts garanti för att biståndet får rejäla resurser. Nackdelen är att syftet med biståndspolitiken ofta hamnar i skymundan i debatten.” Enprocentsmålet, Namibia, Riksrevisionen, Sida, Sydafrika, Tanzania, Utvärdering
2009-01-09

Miljöpartiet fel ute om klimatbiståndet

NorraSkåne.se

“Det finns all anledning att kritiskt granska olika projekt som genomförs som klimatbistånd likaväl som andra biståndsprojekt. Men att som miljöpartiet påstå att klimatbiståndet tar pengar från fattigdomsbekämpning är ohederligt.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Partipolitik, Utvärdering
2009-01-02

Kvalitet och effektivitet i biståndet

Holger Jonasson, Arvika Tidning

“Ett enda uttalande leder dock bort uppmärksamheten från den i övrigt mycket viktiga analys som görs i ämnet. Utan att peka på några som helst bevis konstaterar ledarskribenten att de flesta länder har mer stjälpts [...]Enprocentsmålet, EU, FN, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Sida, Utvärdering, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Släpp låsningarna om biståndet"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Globala utmaningar – vårt ansvar"
2008-12-06

Bästa biståndet

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det svenska biståndet är det bästa i välden, både när det gäller kvalitet och kvantitet, konstaterar en amerikansk tankesmedja.” Utvärdering
2008-11-28

Hon tar itu med en skrotfärdig symbol

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Carlsson kan räkna med att bli anklagad för att vilja slakta biståndet, men det enda som hon slaktar är en helig ko. Enprocentsmålet är en av kvarlevorna från den revolutionära reformismens 1970-tal.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

Bakbunden om biståndet?

Thomas Österberg, Dagen

“Moderatförslag från minister ger mindre pengar till de allra fattigaste” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

Ledare: Prata om procenten

Borås Tidning

“Hos de gamla moderaterna tillhörde inte bistånd de direkt tongivande frågorna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-17

Debatten som försvann

Pär Krause, Captus Tidning

“När boken Sveriges afrikanska krig publicerades under hösten var det många som förutspådde en intensiv debatt om det svenska biståndet. Men biståndsmyndigheten Sida har ingalunda varit beredd att ta någon principdiskussion om den egna verksamheten.” Partipolitik, Sida, Utvärdering
2008-11-12

Härskarteknik i biståndsdebatten

Siewert Öholm, Världen Idag

“Dessvärre säger en del att tystnaden beror på att Nilsson har fel, fattat fel, eller är okunnig. Att han dessutom gett ut boken på Timbros förlag anses i vissa kretsar avslöja Nilsson som kryptoreaktionär.” Utvärdering
2008-11-03

Hon ska se till att pengarna används rätt hela vägen

Lotte Lundgren, Barometern

“Ja, enkelt uttryckt, vill biståndsministern Gunilla Carlsson använda svenska biståndspengar för att utveckla demokratier, genomdriva mänskliga rättigheter efterföljs och se till att människor har sin fria rätt att uttrycka viljor och åsikter utan att hamna [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Mediabevakning, Resultat, Utvärdering
2008-10-30

Bättre bistånd utan procent

Norrköpings Tidningar

“En sådan ekonomisk modell hade naturligtvis på goda grunder avfärdats som löjeväckande. De statliga utgifterna styrs naturligtvis av behov, ekonomiska förutsättningar och politisk inriktning. Inte något halvheligt procentmål.” Afghanistan, Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Oegentligheter inom bistånd"
2008-10-14

Ilska på goda grunder

Håkan Arenius, Dagen

“Bistånd har sina brister och ska granskas men kritikerns uppgifter måste vara korrekta” Mediabevakning, Näringsliv, Resultat, Utvärdering
2008-10-07

Sidas trovärdighet rämnar

Norrköpings Tidningar

“Omräknat per anställd uppgår den interna representationen (borträknat kurser och konferenser) till i genomsnitt över 8 000 kronor. Samtliga andra statliga verk och myndigheter spenderar i genomsnitt 1 700 kronor per anställd och år.” Sida, Utvärdering
2008-09-29

Bistånd i demokratins tjänst

Martin Tunström, Smålandsposten

“Inget stort utgiftsområde har som det svenska biståndet varit så befriat från debatt och kontroll, trots att Sverige årligen ger närmare 30 miljarder kronor till insatser i mottagarländerna.” Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, SADEV, Utvärdering
2008-09-27

“Nu lägger vi om hela vårt demokratibistånd”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Därför måste biståndspolitiken reformeras. Därför innebär regeringens satsning en omdaning av hela demokratibiståndet.”     Biståndets målsättning, Budgetstöd, Demokrati, Diktaturer, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd" (2008)"
2008-09-26

“Alltid risk att bistånd används till krigföring”

Anders Nordström, Dagens Nyheter

“Sidas generaldirektör Anders Nordström besvarar kritiken mot Sveriges bistånd: All biståndsverksamhet bygger på att man måste ta risker.” Fungibilitet, Korruption, Resultat, Sida, Utvärdering
2008-09-23

Utan mått kan inget mätas.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Gunilla Carlsson pratar om effektivitetskrav och om förstärkt resultatstyrning. Men hur mäter man exempelvis demokratisk utveckling?” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering
2008-09-22

”Kritiken mot svenskt bistånd orättvis”

Agnes Nygren, Aftonbladet

“Kritiken mot det svenska biståndet till enskilda organisationer har varit hård det senaste året. Riksrevisionen har, i flera fall felaktigt, riktat skarp kritik mot en rad organisationer.” Civilsamhället, Resultat, Riksrevisionen, Sydafrika, Utvärdering
2008-09-15

Bengt Nilsson: Sida finansierar krigsherrar

Bengt Nilsson, SVT Debatt

“Sverige sviker Afrikas fattiga. Istället för att bidra till demokrati och utveckling, bidrar vårt bistånd till diktatur och fortsatt fattigdom. … Uganda styrs av en president som kom till makten genom väpnat våld och som [...]Afrika, Demokrati, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Resultat, Tanzania, Uganda, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Bok: "Sveriges afrikanska krig""
2008-09-15

Bildt, sluta blunda för biståndets offer

Bengt Nilsson, Expressen

“Moçambique tog förra året emot 200 miljoner kronor från Sverige i budgetstöd, kontanter som går rakt in i statskassan. Det totala biståndet till landet var 664 miljoner kronor. I UD:s beskrivning av Moçambique kan man [...]Afrika, Budgetstöd, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Öppenhet och transparens, Resultat, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Bok: "Sveriges afrikanska krig""
2008-09-13

Nödhjälpen till Afrika skapar svält och krig

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Fungibilitet och afrostalinism. En man långt bak i publiken reser sig upp och tar ordet. Kan det vara så, frågar han, att vi efter decennier av lögner, skönmålning och ibland tystnad har kommit till en [...]Etiopien, Fungibilitet, Resultat, Utvärdering
2008-09-06

Falska motsättningar

Susanna Birgersson, Eskilstuna-Kuriren

“Den nyliberala tankesmedjan Timbro har startat krig mot den svenska biståndspolitiken. I deras nätbokhandel finns den nyutkomna boken Sveriges afrikanska krig av journalisten Bengt Nilsson.” Enprocentsmålet, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Det goda biståndet"
2008-09-04

Det goda biståndet

Dagens Nyheter

“Enprocentsmålet i svensk biståndspolitik är lovvärt. Men det skapar också problem. Det är dags att se och erkänna dem” Bistånd som påtryckningsmedel, Enprocentsmålet, Etiopien, Sida, Utvärdering
2008-08-27

Bistånd behövs ständigt

Eskilstuna-Kuriren

“Det är Dagens Nyheters politiske redaktör Niklas Ekdal som kommenterar – och applåderar – att svenska biståndspengar ska bekosta ambassader i u-länder.” Ambassader, Avräkningar, Biståndets målsättning, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering, VattenArtikeln är en replik på: "Representera mera"
2008-08-09

Vit mans börda

Anders Isaksson, Dagens Nyheter

“Miljarderna som skyfflas in i de olika FN-organen befriar Sida från både tvånget att välja och ansvaret för hur pengarna används.” Biståndets målsättning, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Palestina, Sida, Utvärdering
2008-07-13

Bistånd och oförstånd

Expressen

“Häromdagen diskuterades på ett seminarium, arrangerat av Diakonia, Röda korset och Kvinna till Kvinna, den rapport som samma tre organisationer släppte för några veckor sedan: “Bistånd ifrågasatt”, författad av Anna-Lena Lodenius.” Civilsamhället, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Bistånd ifrågasatt"
2008-07-08

Kd duckar för de minstas utsatthet

Peter Weiderud, Dagen

“Men efter två år med en moderat biståndsminister är vi tillbaka på ruta ett med en debatt som handlar enbart om biståndet – om antal länder som Sverige ska samarbeta med och om hur världens [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Flykt och migration, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2008-07-06

Trimma biståndet

Borås Tidning

“Den svenska biståndspolitiken håller på att förändras. Förhoppningsvis kan den också förbättras.” Afrika, Äganderätt, Partipolitik, Sida, Utvärdering
2008-07-05

Överdrifter om biståndet

Martin Tunström, Smålandsposten

“Problemet denna gång är “bara” att frivilligorganisationerna som Svenska Missionsrådet som undersöktes av Riksrevisionen sköter sig så mycket bättre än vad framgick i rapporten” Civilsamhället, Riksrevisionen, SADEV, Utvärdering
2008-07-05

Bistånd utan koll

Expressen

“I vintras riktade Riksrevisionen svidande kritik mot Sidas interna kontroller. Av 15 granskade biståndsprojekt i Namibia, Sydafrika, Tanzania och Kenya, finansierade med Sida-pengar, passerade inte ett enda nålsögat.” Enprocentsmålet, Kenya, Namibia, Sida, Sydafrika, Tanzania, Utvärdering
2008-06-25

Slöseri med svenskt bistånd och skattemedel

Andreas Wejderstam, Barometern

“Boken är nyttig läsning för alla som undrar vart Sveriges biståndspengar går och hur den internationella biståndspolitiken fungerar.” Handelspolitik, Korruption, Ryssland, Utvärdering
2008-06-11

Svenskt bistånd måste göra nytta

Gunilla Carlsson, Norrköpings Tidningar

“Det räcker inte att bara använda pengar, de måste också göra nytta där de behövs allra mest! Det är bara möjligt om biståndspolitiken samverkar mer med andra politikområden, skriver Gunilla Carlsson (m), biståndsminister.” Avräkningar, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sluta mixtra med Sveriges bistånd"
2008-05-26

När godhet blir både politik och industri

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Han är som en igel, den där Mosander. En grävande igel. Det har jag tänkt många gånger efter att ha lyssnat till Jan Mosanders Eko-inslag om ­biståndspolitiken i praktiken.” Enprocentsmålet, Korruption, Mediabevakning, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Oegentligheter inom bistånd"
2008-05-25

Osanningar om bistånd

Lennart Kjörling, ETC

“I förra veckan återanvände Rapport gamla lögner om Folkrörelsebiståndet. Revisorn Staffan Ivarsson fick med mycket dyster min upprepa att pengar till en skola använts till en privat villa.” Folkrörelsebistånd, Mediabevakning, Riksrevisionen, Utvärdering
2008-05-23

Bistånd ut i det blå

Jan-Olof Bengtsson, Expressen

“Boken är en häpnadsväckande upptäcktsfärd. Hur svenska skattebetalare ovetande betalat många miljoner kronor för att täcka upp för en mut- och svindelhärva i bank i Mocambique som plundrats av den politiska eliten.” Korruption, Mediabevakning, Utvärdering, Volym
2008-05-15

Hittade ingen korruption

Lennart Kjörling, LO-tidningen

“Biståndsminister Gunilla Carlsson rivstartade med att göra en rejäl genomgång av det bistånd som bedrivs av folkrörelserna. ”Hon vände på varje sten för att se vad hon kunde komma åt” som en organisation uttryckte det.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Folkrörelsebistånd, Korruption, Riksrevisionen, Utvärdering
2008-05-05

Så förnekas brister inom biståndet

Pär Krause, Captus Tidning

“När det svenska biståndet kritiseras och granskas kritiskt är det inte bara fritt fram för biståndsindustrins företrädare att komma med i stort sätt vilka märkliga påståenden som helst.” Mediabevakning, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2008-04-20

Riksrevisionen har tappat fotfästet

Bertil Svensson, Eva Christina Nilsson; Svenska Dagbladet

“Riksrevisionen gör sig allt mera känd för att uttala sig med svepande formuleringar som dessutom innehåller allvarliga anklagelser. I vinter har man ägnat sig åt biståndet, bland annat i rapporten ”Oegentligheter inom biståndet”.” Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2008-04-02

Sidas lappkast

Norrköpings Tidningar

“Den sedan två månader nytillträdde generaldirektören för Sida Anders Nordström, deklarerar i gårdagens DN, en reformering av såväl organisation som arbetssätt för myndigheten.” Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Det svenska biståndet måste fokuseras bättre"
2008-04-01

Det svenska biståndet måste fokuseras bättre

Anders Nordström, Dagens Nyheter

“Nytillträdde Sidachefen Anders Nordström presenterar nytt reformpaket för biståndet: Våra resurser har varit för tunt utspridda vilket förhindrat maximal effekt och resultat.” Landfokusering, Resultat, Sida, Utvärdering
2008-03-25

Både Riksrevisionen och biståndsministern borde nyansera sig om hjälp via enskilda organisationer

Thomas Österberg, Dagen

“Problemet är inte att Riksrevisionen har granskat biståndet från enskilda organisationer, utan att myndigheten verkar ha haft “korruption” och “oegentligheter” som själva utgångspunkten.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Mediabevakning, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2008-03-21

Håll kungen borta från OS i Peking

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Sida har låtit ett oberoende revisionsbolag göra om granskningen. I hälften av de kritiserade projekten hittades inga fel, och någon korruption hittades inte.” Kina, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2008-03-20

Bortkastade biståndspengar

Norrköpings Tidningar

“Det statliga biståndsorganet Sida är en återkommande gäst i skamvrån för flyhänt hantering av skattemedel.” Resultat, Sida, Utvärdering
2008-03-12

Bistår bistånd

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Den som gillar enkla lösningar bör undvika biståndsseminarier. För hur man än letar, hur man än vänder och vrider på invanda föreställningar, så står inga givna lösningar att finna.” Budgetstöd, Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Bok: "Does foreign aid really work?" (2008)"
2008-02-11

Förändringar i biståndet

Ulf Sjösten, Borås Tidning

“Sverige har alltså spritt pengar tunt i oerhört många länder vilket inte kan anses vara rimligt eller särskilt effektivt i fattigdomsbekämpandet […]” Bilateralt samarbete, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Sida, Utvärdering
2008-01-23

Afghanskt knytkalas

Per Jönsson, Dagens Nyheter

“Västvärldens biståndsinsatser i det under snart tre decennier krigshärjade landet är alltför små, alltför illa riktade och alltför illa samordnade, lyder en av huvudteserna i ECFR-rapporten.” Afghanistan, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2008-01-17

Sverige bör fortsätta stödja FN:s program för utveckling

Aleksander Gabelic, Bonian Golmohammadi; Aftonbladet

“Regeringen betonar att biståndet måste ge konkreta resultat. I linje med detta borde man beakta de resultat som FN-organet faktiskt uppnår – till gagn för demokrati och mänskliga rättigheter.” Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2007-12-24

Vi är stolta över svenskt bistånd

Eva Christina Nilsson, Bo Forsberg, Maud Andersson, Erik Lysén; Borås Tidning

“Det svenska biståndet måste sakligt och nyanserat granskas av media, myndigheter, politiker och medborgare, så att det är tydligt hur de svenska biståndspengarna används.” Civilsamhället, Mediabevakning, Resultat, Utvärdering
2007-12-22

Oetiskt men inte olagligt

Norran

“Svenska Dagbladet har granskat branschen. Eller rättare sagt den mindre seriösa delen av välgörenhetsindustrin.” Utvärdering, Välgörenhet
2007-12-21

En ryslig berättelse utan slut

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Spänningen stiger ända till dess att det står klart att inget sägs om effekterna av budgetstödet. Kort sagt, det finns inget slut. Vi vet fortfarande inte om Holmqvist har rätt eller om man ska tro [...]Budgetstöd, Projektstöd, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-12-21

Rakt in i budgeten?

Norrköpings Tidningar

“En kontroversiell biståndsform som Riksrevisionen nu granskat. Stödet går till åtta länder, främst i Afrika och administreras av Sida.” Budgetstöd, Enprocentsmålet, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-12-21

Fattigdom påverkar oss alla

Eva Christina Nilsson, Bo Forsberg, Maud Andersson och Erik Lysén; Helsingborgs Dagblad

“Det finns en vilja att dela med sig, av kärlek och solidaritet. Det märks inte minst i juletid när människor, trots julklappshysteri och köprekord, ger till biståndsorganisationer.” Civilsamhället, Utvärdering, Välgörenhet
2007-12-21

Biståndets baksida

Niklas Ekdal, Dagens Nyheter

“Det är lätt att dra bakvända slutsatser om orsak och verkan. Stäng sjukhusen så blir folk friska. Avskaffa militären så blir det fred.” Korruption, Resultat, Utvärdering
2007-11-23

Bistånd för bistånds skull

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Tja, om man tycker att det viktiga med bistånd är att man gör någonting är utfallet bra. Om man tycker att det är viktigt att man gör något som hjälper är resultatet dystrare.” FN, Humanitärt bistånd, Resultat, Sida, Utvärdering
2007-10-30

Generöst bistånd göder diktaturer

Ingvar Fogstam, Norrköpings Tidningar

“Delar av vårt överdimensionerade u-landsbistånd försnillas och den korrupta politiska eliten i mottagarländerna berikar sig med våra skattepengar, […]” Diktaturer, Korruption, Partipolitik, Resultat, Ryssland, Sida, Utvärdering
2007-10-15

Revisor undercover

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“I sin granskning av bistånd som kanaliseras via enskilda organisationer visade revisionsdirektör Staffan Ivarsson att fusk och bedrägerier på lokal nivå var rutin.” Riksrevisionen, Utvärdering
2007-10-08

Sida utan försvar

Mattias Olsson, Norrköpings Tidningar

“Hur mycket pengar kan slarvas bort innan någon reagerar? Frågan blir aktuell när man läser Riksrevisionens granskning av svenskt bistånd till enskilda organisationer.” Enprocentsmålet, Korruption, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-10-06

När avsatta medel söker projekt

Thomas Gür, Svenska Dagbladet

“Varför anslås det inte mer granskningsresurser? Därför att huvudmålet för svenskt bistånd är att göra av med de i statsbudgeten öronmärkta biståndspengarna.” Enprocentsmålet, Utvärdering
2007-10-04

SIDA-skandal

Ölandsbladet

“30 miljarder av skattepengar snurrar runt i 6 000 projekt och var en och förstår att biståndet så yvigt utspritt inte kan kontrolleras.” Civilsamhället, Sida, Utvärdering
2007-10-03

Uppstramning av biståndet ett måste

Norran

“Riksrevisionen riktar mycket hård kritik mot svenskt bistånd via enskilda organisationer i en rapport som presenterades i går.” Resultat, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-10-03

Sida måste ta ansvar

Göteborgsposten

“Bistånd får misslyckas, men Sida måste kunna redovisa varför.” Resultat, Sida, Utvärdering
2007-10-03

Bistånd på villovägar

Dagens Nyheter

“För sköra demokrater, med svaga eller inga kontrollorgan och fattig befolkning, riskerar biståndet alltid att göda korruption. Å andra sidan: vore folket inte fattigt skulle inte Sida och hjälporganisationerna behöva vara där.” Civilsamhället, Demokrati, Korruption, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-10-03

Låt-gå-mentalitet för miljarder

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Är Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer tillräcklig? Att bistånds-industrin får sig rejäla snytingar råder det inget tvivel om.” Civilsamhället, Utvärdering
2007-10-03

Bistånd till vilket pris?

Arvika Tidning

“Det är ett enormt slöseri med våra skattepengar som gått till tvivelaktiga projekt och ibland i ren korruption. Det gäller den del av år via enskilda organisationer och kan dessvärre bara vara toppen av isberget.” Enprocentsmålet, Korruption, Utvärdering
2007-10-02

“Det är tydligt att de enskilda organisationerna inte i tillräcklig mån har uppmärksammat riskerna för korruption”

Vestmanlands Läns Tidning

“Riksrevisionen har i en uppmärksammad rapport visat på allvarliga brister i biståndet genom enskilda organisationer.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Korruption, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-10-02

Procenten är inte allt

Borås Tidning

“Svenskt utvecklingssamarbete via enskilda organisationer uppgick år 2006 till 1, 3 miljarder kronor. Det är mycket pengar men pengar som de flesta skattebetalare säkert är beredda att avstå.” Civilsamhället, Enprocentsmålet, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-09-18

Vad har fyrtio år av bistånd gjort för Tanzania?

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Men för en stor del av vår hjälp kan man inte redovisa om det egentligen gjort till eller från. Tanzania, till exempel, är efter fyra decennier med svenskt bistånd (819 miljoner kronor år 2006) fortfarande [...]Enprocentsmålet, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2007-09-13

Högerns kampanj mot biståndet

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Är det meningsfullt att ge bistånd till fattiga länder? Om man ska tro den kampanj som högerns tankesmedja Timbro driver mot biståndspolitiken är svaret nej.” Civilsamhället, Resultat, Utvärdering, Zimbabwe
2007-09-11

Orden är inte det viktiga!

Sonny Östberg, Barometern

“På 14 rader skulle de flesta biståndsprojekten lätt kunna beskrivas… tyvärr består biståndsverksamheten av projektdokument (planer resp. rapporter) på oftast flera hundra sidor utan att för den skull klara av att beskriva:” Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Bistånd till vem"
2007-09-10

Bistånd till vem?

Per Dahl, Barometern

“14 rader maskinskriven text. Och i den specifikationen ”externa konsultkostnader” på 15 miljoner.” Kongo, Korruption, Sida, Utvärdering
2007-08-28

Innehållet viktigare än procenten

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det är därför motståndarna till ­bistånd, grupperna som inte anser att vi skall sträcka bröd åt den fattige, att vi inte skall taga vara på vår broder har haft så enkelt för sig i debatterna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2007-08-28

En försiktig omläggning av biståndet

Nerikes Allehanda

“Pumpa in pengar i stora projekt i så många länder som möjligt utan större kontroll, se genom fingrarna med diktaturer – ingen ifrågasätter ändå ditt uppsåt så länge själva volymen upprätthålls. Det var alltför länge [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Partipolitik, Utvärdering, Volym
2007-08-28

Viktigt att bistånd ger resultat

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Från flera håll kritiseras valet av länder. Det är nära nog oundvikligt. Det hade blivit kritik vad man än kommit fram till. Biståndsministern nämner inte huruvida man aktivt valt bort rena diktaturer för att på [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, Vitryssland
2007-08-27

Mindre flum – mer hjälp

Borås Tidning

“Svenskt bistånd skall koncentreras till de länder där det gör bäst nytta.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Utvärdering
2007-08-27

Kraftsamla biståndet dit det gör verkan

Per Dahl, Barometern

“För dem som protesterar är det nämligen inte i första han resultatet som är det viktiga med biståndet. Utan själva verksamheten. Det är för dem psykologiskt långt mindre tillfredsställande när en tidigare fattig kenyansk handelsträdgårdsmästare [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kenya, Landfokusering, Resultat, Utvärdering
2007-08-20

Bistånds-klimat

Mattias Olsson, Norrköpings Tidningar

“Biståndet kan och bör givetvis användas till en mängd olika saker. Ett problem tycks vara att finna lämpliga projekt att finansiera. För inte så länge sedan avslöjades att SIDA:s kontroll var bristfällig.” Klimat & miljö, Utvärdering, Zimbabwe
2007-07-24

Se över hur biståndspengarna används men sänk inte nivån

Viola Furubjelke, Göteborgsposten

“Det kommer alltid att vara frestande att ta av biståndspengar för att förstärka polis, sjukvård eller utbildning på hemmaplan.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering
2007-07-10

Osaklig kritik mot biståndet till fattiga länder

Sven Elander, Peter Sörbom; Vestmanlands Läns Tidning

“Biståndet till den fattiga världen måste alltid utvärderas och ifrågasättas. Forum Syd, som företräder över 200 svenska organisationer, välkomnar en seriös diskussion om biståndets kvalitet.” Afrika, Civilsamhället, G8, Handelspolitik, HIV/AIDS, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Nima Sanandaji: Vad beror fattigdomen på"
2007-07-04

Nima Sanandaji: Vad beror fattigdomen på?

Nima Sanandaji, Vestmanlands Läns Tidning

“Peter Sörbom och Sven Elander från Forum Syd skriver den 28 juni att G8-ländernas löften om bistånd är otillräckliga.” Civilsamhället, G8, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Forum Syd: G8 håller inte sina löften till Afrika"
2007-05-21

På tiden att biståndet ses över

Arvika Tidning

“I själva verket borde det ha gjorts för länge sedan. Men nu tar biståndsminister Gunilla Carlsson initiativet till det. Över huvud taget sker just nu en uppstramning.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Utvärdering
2007-05-03

Mytbildning om bistånd skadar de fattigaste

Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv

“Sida:s generaldirektör, Maria Norrfalk, använder sig av samma debatteknik som dem som länge hävdat att rökning inte orsakar cancer.” Resultat, Sida, Utvärdering
2007-04-21

Grund för avsked.

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Försöker bistånds-organet Sida försvåra granskning? Någon kanske drar den slutsatsen efter Ekots rapportering i fredags. I början av april hade 7.000 handlingar på myndigheten inte bokförts eller registrerats så som lagen kräver.” Utvärdering
2007-04-20

Det papperslösa Sida

Per Dahl, Barometern

“Hur är det nu? Ska inte Sveriges bistånd till andra länder främja öppenhet, medborgarinflytande och möjligheter att ställa makthavare till ansvar? Så sägs det i alla fall ofta i högtidliga sammanhang.” Öppenhet och transparens, Sida, Utvärdering
2007-03-28

Trist debatt om procenten

Martin Tunström, Smålandsposten

“Men Carlsson själv kan bli ministern som ökar legitimiteten för den biståndspolitik som varit i fritt fall. Bidrag till regimer som inte respekterar mänskliga rättigheter har steg för steg underminerat tilltron till den svenska linjen. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Utvärdering
2007-02-02

Sida kan spela större roll i Afghanistan.

Per Jönsson, Dagens Nyheter

“Om Sverige och övriga omvärlden ska kunna göra ett konkret civilt biståndsarbete i Afghanistan måste man nog också ställa upp med fler män i uniform. Och det vore inte tankemässigt orimligt om biståndsorganet Sida tog [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Sida, Utvärdering
2007-01-04

Höjt bistånd måste vara effektivt

Staffan Herrström, Norrköpings Tidningar

“Men på flera håll ser vi en hoppingivande utveckling, delvis tack vare biståndsinsatser. I Moçambique har den ekonomiska fattigdomen på tio år minskat från 69 till 54 procent. Och i Tanzania, Sveriges största samarbetsland, börjar 9 [...]Barn och unga, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering
2007-01-03

Ständigt detta Sida

Norrköpings Tidningar

“Vi minns Göran Perssons miljonsatsning i Sydafrika hösten 1999 då Dr Alban och The Real Group framträdde för tre betalande åskådare på Orlando Stadium i Soweto. Det slutade med praktfiasko och att en pr-firma gick [...]Kommunbistånd, Sida, Utvärdering
2006-12-17

Bättre kontroll av tsunamibistånd

Vestmanlands Läns tidning

“Däremot krävs det bättre uppföljning, förbättrade rutiner och mer långsiktighet vid utdelandet av all sorts bistånd. Och, kanske viktigast: att bistånd inte kanaliseras till odemokratiska eller korrupta regimer. Helst inte ens vid katastrofer.” 4. Omtalade personer/konflikter/händelser, Korruption, Multilateralt samarbete, Tsunami-katastrofen 2004, Utvärdering
2006-10-26

Riv upp biståndspolitiken

Bengt Westerberg, Bo Forsberg; Aftonbladet

“Att främja svenska exportföretag är inte effektivt bistånd” Avräkningar, Näringslivsbistånd, Utvärdering
2006-08-07

Sverige stöder diktaturer

LARS LEIJONBORG, SvD

“Endast fyra av Sveriges 30 största biståndsmottagare är att betrakta som demokratier, enligt Freedom House-kriterierna. De mottagarländer där utvecklingen trots allt går åt rätt håll är alltså undantag snarare än regel.” Utvärdering
2006-08-06

Sverige stöder diktaturer

LARS LEIJONBORG, SvD

“Om svenska skattepengar ska gå till ett diktaturland ska det vara till humanitära insatser, som stöd till demokratirörelsen eller till projekt som diktaturregimen inte styr eller berikar sig på. Men den högre demokratiprofil i biståndet som [...]Biståndets målsättning, Partipolitik, Utvärdering
2006-05-22

Hopp bortom Hamas?

Norrköpings Tidningar

“När terroristorganisationen Hamas vann det palestinska parlamentsvalet sände det chockvågor över världen. Hamas företrädare har mycket blod på sina händer och förespråkar officiellt Israels krossande. Det såg med andra ord ut som om decenniers mödosam [...]Humanitärt bistånd, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik, Sociala skyddsnät, Utvärdering
2006-05-22

Afrika sitter på nyckeln

Dagens Nyheter

“Biståndsorganisationerna kom säkert in i landet med ädla syften. Men när de upptäcker att de inte kan påverka fattigdomen blir de systembevarande, och expansion blir ett självändamål, menar Andrew Mwenda… Under kolonial­tiden fanns 72 “kolonialadminstratörer” i [...]Budgetstöd, Diktaturer, Korruption, Resultat, Sektorskoncentration, Uganda, Utvärdering
2006-02-05

Biståndet saknar kvalité och styrning

Ewa Björling, Svenska Dagbladet

“Först när vi ser att biståndet är kvalitetsinriktat, fokuserat och har en god redovisning, utvärdering och uppföljning kommer kvantitetsdiskussionen att vara relevant att föra.” Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2006-01-28

Vad avser alliansen göra med biståndet?

Christer Zettergren, Svenska Dagbladet

“Att bistånd inte ska stötta diktaturer är självklart, men människor i länder med bristande demokrati får inte överges. De behöver biståndet mer än många andra. Det finns dock kvalitetsfrågor som den borgerliga alliansen inte berör. [...]Avräkningar, Diktaturer, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Världsbanken
2005-11-05

Sida måste skärpa kontrollen

Norrköpings Tidningar

“Sida förtjänar därför återigen kritik. Visserligen ägnar man sig inte längre åt att betala ut miljardbelopp till misslyckade projekt i rena diktaturer men de upprepade korruptionshärvorna visar att tillsynen och kontrollen måste bli mycket bättre. [...]Kenya, Korruption, Sida, Utvärdering
2005-11-04

Skattebetalare stöder kampen mot fattigdomen

Johan Åkerblom, Norrköpings Tidningar

“I år satsar Sverige 21,5 miljarder kronor på olika typer av satsningar mot fattigdom. Dessa satsningar ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida hanterar den största delen av [...]Biståndsformer, Resultat, Sida, Utvärdering
2005-05-12

Nya regler hotar ideella biståndet

Aftonbladet

“FATF bildades i slutet av 1980-talet. Världens sju rikaste länder var då bekymrade över det växande problemet med penningtvätt….FATF vill att länderna inför stark reglering av de ideella organisationer som arbetar med bistånd…FATF vill att [...]Utvärdering
2005-04-26

Att ta från de rika och ge till diktaturen

Norrköpings Tidningar

“På Sidas hemsida är det inte lika lätt att se vart pengarna går. Men så ägnar sig också den statliga svenska biståndsorganisationen åt lite finare ting än att bara dela ut matpaket till fattiga indier! [...]Diktaturer, Kultur, Sida, Utvärdering
2005-04-09

Europa måste stödja oliktänkandet i Vitryssland

TOBIAS LJUNGVALL, M.FL., NORRKÖPINGS TIDNINGAR

“Europa måste bli generösare, och samtidigt mer fokuserat, i sitt stöd till vitrysk demokratisering. Just nu överväger EU en omfattande lista av demokratiseringsåtgärder. (…) Det centrala problemet i varje diktatur är det avsiktliga förtrycket av [...]Demokrati, EU, Folkrörelsebistånd, Landfokusering, Projektstöd, Utvärdering, Vitryssland
2003-12-31

Skrota enprocentsmålet

Pär Krause, Svensk Tidskrift

“Det till synes självklara målet med bistånd är att med resursöverföringar från i-länder till u-länder minska fattigdomen i u-länderna. Att minska fattigdomen är således målet och bistånd är därmed medlet. Enprocentsmålet innebär emellertid att medlet [...]Biståndets målsättning, Budget, Enprocentsmålet, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering
1982-07-20

Vårt bistånd behöver kunskap och långsiktighet

Tom Alberts, Dagens Nyheter

“Det finns en stor risk att den senaste tidens massiva kritik av många biståndsprojekt i den ekonomiska krisens Sverige leder till en allmänt negativ inställning till biståndet. Debatten om vårt bistånd till den tredje världen [...]Moçambique, Resultat, Sida, Utvärdering

Dokument om Utvärdering (196 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-01-11

Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

- EBA 2017:12

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndets målsättning, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2017-05-04

Confronting the contradiction – an exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2017-04-07

Biståndsanalys 2017

- Årsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys, för år 2016.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Utbildning, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-12-29

Opinion 2016

- En analys av resultaten från Sidas attitydmätning om utveckling och bistånd (Sifo-mätning)

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-12-17

Evaluation of the projects “Institutional Cooperation between the Department for WTO and Trade Defence at the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine and Swedish National Board of Trade” and “Trade Policy and Practice in Ukraine”

- Sida Decentralised Evaluation 2016:16

SidaHandelspolitik, Sida, Ukraina, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-11-17

Evaluation of Sida’s Support to Tostan (2010-2016)

- Sida Decentralised Evaluation 2017:2

SidaGambia, Guinea-Bissau, Landsbygd, Projektstöd, Senegal, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-11-01

Evaluation of Sida’s Support to the Gorée Institute (2012-2015)

- Sida Decentralised Evaluation 2017:1

SidaAfrika, Demokrati, Fred och säkerhet, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-10-17

Midterm Review of GESTERRA Capacity Building Programme on Land Management and Administration within DINAT

- Sida Decentralised Evaluation 2016:15

SidaMoçambique, Projektstöd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-10-17

Swedish Development Cooperation with Tanzania – has it helped the poor?

- Rapport 2016:10 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Bilateralt samarbete, Resultat, Tanzania, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-10-17

Exploring donorship – Internal factors in Swedish aid to Uganda

- Rapport 2016:09 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Bilateralt samarbete, Resultat, Uganda, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-10-09

Evaluation study in support of the Mid Term Review of the Pro-Tax II project

- Sida Decentralised Evaluation 2016:12

SidaKosovo, Projektstöd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-09-20

Sustaining a development policy

- Results and Responsibility for the Swedish Policy for Global Development

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Departement och myndigheter, Hållbar utveckling, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-09-08

Towards an Alternative Development Management Paradigm?

- Rapport 2016:07

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-08-01

Evaluation of the Swedish Core Support to the Human Rights Foundation in Turkey

- Sida Decentralised Evaluation 2016:9

SidaMänskliga rättigheter, Sida, Turkiet, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-08-01

Review of the UNICEF programme Basic Education and Gender Equality in Afghanistan 2013-2015

- Sida Decentralised Evaluation 2016:8

SidaAfghanistan, Jämställdhet, Sida, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-07-24

Evaluation of Sida’s use of guarantees for market development and poverty reduction

- Evaluation report

- Sida Evaluation 2016:1

SidaBiståndsformer, Näringsliv, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-07-04

Pathways to Change: Evaluating development interventions with Qualitative Comparative Analysis (QCA)

- Rapport 2016:05 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-07-01

Evaluation of Sida Support to TWAS, OWSD and GIS

- Sida Decentralised Evaluation 2016:10

SidaForskning och innovation, Jämställdhet, Kvinnor, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-06-24

Evaluation at Sida

- Annual Report 2015

- Sida Studies in Evaluation 2016:1

SidaSida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-06-23

Utvärdering av ändamålsenligheten i Sidas arbete med insatshantering

- Slutrapport

- Sida Evaluation 2016:2

SidaSida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-05-27

Capturing Complexity and Context: Evaluating Aid to Education

- Rapport 2016:03 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Utbildning, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-05-16

Education in developing countries – what policies and programmes affect learning and time in school?

- Rapport 2016:02

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Utbildning, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-04-09

Aggregating the results that arise from Sida’s investment in Tanzanian Civil Society in 2014

- Sida Studies in Evaluation 2016:2

SidaCivilsamhället, Sida, Tanzania, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-08

Biståndsanalys 2016

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndets målsättning, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-03-21

In search of double dividends from climate change interventions evidence from forest conservation and household energy transitions

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Klimat & miljö, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-12-07

Evaluation of Swedish International Training Programmes (ITP); Risk Management in Banking (2003-2014)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:47

SidaResultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-01

Evaluation of Union to Union

- Sida Decentralised Evaluation 2016:4

SidaCivilsamhället, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-12-01

Mid-term Review of the Somali Joint Health and Nutrition Programme (JHNP)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:50

SidaHälsa, Sida, Somalia, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-11-01

Mid-term Review of the Raoul Wallenberg Institute’s Programme in China

- Sida Decentralised Evaluation 2016:1

SidaKina, Mänskliga rättigheter, Sida, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-10-21

Assessment of quality assurance systems for postgraduate programmes in Tanzania and Mozambique

SidaForskning och innovation, Moçambique, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-24

Swedish “Support to the Sustainable Urban Development Sector in Kenya”, SSUDSK, and the role of UN-HABITAT in the project

- Sida Decentralised Evaluation 2016:2

SidaFN, Kenya, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-08-01

Review of Kyiv School of Economics’ Institutional and Sustainability Plans

- Sida Decentralised Evaluation 2015:46

SidaForskning och innovation, Sida, Ukraina, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-07-15

Evaluation – The Challenge in Bosnia and Herzegovina

- Sida Decentralised Evaluation 2015:27

SidaBosnien-Hercegovina, Näringslivsbistånd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-12

Utvärdering av svenskt bistånd – en kartläggning

- EBA-rapport 2015:02

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Resultat, Utvärdering1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-06-03

Project Evaluation – Disability Rights Promotion International (DRPI)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:24

SidaMänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-01

Independent Evaluation of the Programme “Assessing the Judicial and Constitutional Reform Process in Turkey 2012-2015” implemented by TESEV

- Sida Decentralised Evaluation 2015:43

SidaGovernance, Turkiet, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-01

Review of the Capacity Building for Improvement of Land Administration and Procedures in Bosnia and Herzegovina (CILAP project)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:28

Sida"Good governance", Bosnien-Hercegovina, Landsbygd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-01

Evaluation of the project “Capacity development at MoFTs at State and entity level for effective management of public investments PIP-DIP”

- Sida Decentralised Evaluation 2015:26

Sida"Good governance", Bilateralt samarbete, Bosnien-Hercegovina, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-01

Review of Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF, Internal and External Studies and Evaluations in Afghanistan

- Sida Decentralised Evaluation 2015:20

SidaAfghanistan, Bilateralt samarbete, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-01

The Coming Storm

- Baltic Sea Security Report

Center for European Policy Analysis (CEPA)Fred och säkerhet, Resultat, Ryssland, Ukraina, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-07

Evaluation of the project – Improving the Management of Land by Strengthening the Prevention and Resolution of Land Conflicts in Rwanda (ILPRC)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:17

SidaFred och säkerhet, Projektstöd, Rwanda, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-03

Evaluation of FORUM-ASIA’s Performance and Achievements (2011-2014)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:23

SidaAsien, Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-01

Evaluation of the Core Support to the Center for Investigative Reporting, CIN 2011-2014

- Sida Decentralised Evaluation 2015:22

SidaBosnien-Hercegovina, Demokrati, Mediabevakning, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-01

Mid-Term Review of the Indaba Agricultural Policy Research Institute (IAPRI)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:21

SidaForskning och innovation, Jordbruk, Utvärdering, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-09

Consultoría de Apoyo para la Evaluación de Medio Término del Proyecto Forestal Baba Carapa Consultoría

- Sida Decentralised Evaluations 2014:60

SidaBolivia, Hållbar utveckling, Näringslivsbistånd, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-07

Midterm Review of CREDO Krajina

- Sida Decentralised Evaluation 2015:13

SidaBosnien-Hercegovina, Näringsliv, Projektstöd, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-03

Evaluation of the Public Administration Reform Fund in Bosnia and Herzegovina

- Sida Decentralized Evaluation 2015:16

SidaBilateralt samarbete, Bosnien-Hercegovina, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-25

Sidas årsredovisning 2014

SidaBudget, Resultat, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-03-15

Evaluation Twaweza: Tanzania 2009-2014

- Sida Decentralised Evaluation 2015:48

SidaProjektstöd, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-07

Evaluation of Sida’s Support to the Rural Access Improvement Programme (Phase I-III) in Afghanistan

- Sida Decentralised Evaluation 2015:12

SidaAfghanistan, Governance, Landsbygd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-11

International party assistance – what do we know about the effects?

- EBA 2014/03

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Demokrati, Forskning och innovation, Partinära bistånd, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-02-07

Evaluation of the “UN Joint Programme on Promoting Gender Equality at Local Level (Women Friendly Cities)” and “Women Friendly Cities Small Grants Programme”

- Sida Decentralised Evaluation 2015:9

SidaFN, Jämställdhet, Kvinnor, Turkiet, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-01

Blir guldet till sand?

- En rapport om fondförvaltning utan klimatmål

- Rapport #72

Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan, SwedwatchHandelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2015-01-25

Mutual Engagement Between EU Delegations and Civil Society Organisations

- LESSONS FROM THE FIELD

- CNCD-11.11.11

Concord, European Union DelegationEU, Resultat, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-12-01

Review of Swedish support to the Serbian administration to prepare a national project pipeline for environmental investments, “Environmental Infrastructure Support Project”

- Sida Decentralised Evaluation 2014:55

SidaKlimat & miljö, Serbien, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-12-01

Organisational Evaluation of the Swedish Committee for Afghanistan

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2014:66

Sida, Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Resultat, Sida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
2014-12-01

Evaluation of Sweden-Funded Transparency International Zimbabwe, period 2009 – 2014

- Final Report

- 2015:1 Sida Decentralised Evaluation

SidaKorruption, Öppenhet och transparens, Resultat, Utvärdering, Zimbabwe9) Dokument om utvärdering
2014-11-01

Internationellt samarbete och utveckling

- - Tillsammans mot fattigdomen i världen

- Europeiska unionen, 2014

Europeiska KommissionenEU, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-10-14

Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997- 2012

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Multilateralt samarbete, OECD, Resultat, Sida, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-10-01

Assessing progress in Africa toward the Millennium Development Goals

- Analysis of the Common African Position on the post-2015 Development Agenda

- MDG Report 2014: Assessing Progress in Africa toward the Millennium Development Goals

African Development Bank Group, African Union Commission, United Nations Development Program (UNDP), united nations economic commission for africaAfrika, Biståndets målsättning, Resultat, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-10-01

EU External Action in the Field of Development Cooperation Policy

- The Impact of the Lisbon Treaty

- SIEPS 2014:6

the Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS)EU, Resultat, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-09-01

Poverty Focus In Selected Swedish Aid Portfolios

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Forskning och innovation, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-06-19

Biståndsanalys 2014

- Årsrapport

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Forskning och innovation, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-06-05

Näringslivet och biståndet

- kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundet bistånd

Diakonia, Svenska KyrkanNäringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-05-16

Randomized Controlled Trials: Strengths, Weaknesses And Policy Relevance

- EBA 01/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-02-15

Evaluation of the Development of the Sustainable City Approach

- Sida Decentralised Evaluation 2014:6

SidaHållbar utveckling, Sida, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-01-13

A multi-year results-oriented evaluation of Sida’s support to civil society actors in developing countries via Swedish CSOs

- – based on the realities of people living in poverty and marginalisation

Institute of Development Studies (IDS), IOD PARC, Swedish Institute for Public Administration (SIPU)Civilsamhället, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-01-01

THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2014 IN NUMBERS

- Revealing disparities, advancing children’s rights

- United Nations publication sales no.: E.14.XX.1

UnicefBarn och unga, Mänskliga rättigheter, Resultat, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-11-01

A dangerous blend?

- The EU’s agenda to ‘blend’ public development

European network on debt and development (EURODAD)EU, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-20

Utvärdering av bidragshanteringen på UD

- Bidragsprocessen eller Resurserna som försvann

UtrikesdepartementetUtrikesdepartementet, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-09

2013 Countries at Risk

- Violations of Trade Union Rights

International Trade Union Confederation (ITUC)Civilsamhället, Näringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-09-26

Institutional Impediments and Reluctant Actors

- The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development

Göteborgs UniversitetDemokrati, Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-09-11

Annual report 2012

European network on debt and development (EURODAD)Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-08-21

Annual Report 2013 on the European Community’s Development and External Assistance Policies and their Implementation in 2012

Europeiska KommissionenEU, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-07-01

Swedish Development Cooperation in Transition? Lessons and Reflections from 71 Sida Decentralised Evaluations (April 2011 – April 2013)

SidaForskning och innovation, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-05-03

Transboundary Integrated Water Resources Management and Development Projects in The Mara (Kenya/Tanzania); Sio- Malaba-Malakisi (Kenya/ Uganda) and Kagera (Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania)

- Sida Decentralised Evaluation 2014:74

SidaBilateralt samarbete, Burundi, Kenya, Rwanda, Sida, Tanzania, Uganda, Utvärdering, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-04-10

Categorisation of bilateral and regional contributions in the Climate Change Initiative

- Preparation for an evaluation of the Swedish Government’s Special Climate Initiative 2009-2012 (Klimatsatsningen)

Göteborgs Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)Bilateralt samarbete, Klimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

PALMECENTER – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

PalmecenterCivilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-11-09

Global Climate Risk Index 2013

- Who suffers most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2011 and 1992 to 2011

GermanwatchKlimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden

SidaResultat, Sida, Utvärdering, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Amnesty International Report 2012

- The State of the World's Human Rights

AmnestyMänskliga rättigheter, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Amnesty International Report 2012

- The state of the world's human rights

AmnestyMänskliga rättigheter, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

ITUC Frontlines Report 2012

- Workers are in the frontlines of a war on their living and working conditions, from the very forces that brought the financial system to its knees in 2008

International Trade Union Confederation (ITUC)Civilsamhället, Näringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Svensk klimatforskning

- Vad kostar den och vad har den gjort?

- Rir 2012:2

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)Forskning och innovation, Klimat & miljö, Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Africa Human Development Report 2012

- Towards a Food Secure Future

United Nations Development Program (UNDP)Afrika, Hunger, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden

- Sida Evaluation 2012:2

SidaResultat, Utvärdering, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Freedom on the Net 2012

- A Global Assessment of Internet and Digital Media

Freedom HouseMediabevakning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-07

A Guide to a Cold Calculus of a Hot Planet

Climate Vulnerability MonitorKlimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-07

Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling

- Fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap

- Regeringens skrivelse 2011/12:167

RegeringenBiståndets målsättning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-09-26

Hitting the target?

- Evaluating the effectiveness of results-based approaches to aid

European network on debt and development (EURODAD)Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-09-26

World Disasters Report 2012

Röda KorsetFlykt och migration, Mänskliga rättigheter, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-09-01

Strengthening Environmental Management in Laos

- Lessons Learned for Supporting Environmental Capacity Development

AAA) VET EJKlimat & miljö, Laos, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-09-01

Annual Report 2012 on the European Community’s Development and External Assistance Policies and their Implementation in 2011

Europeiska KommissionenEU, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2012-06-29

Doing business to fight poverty?

- An evaluation of the Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO).

Näringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-09

Winning Hearts and Minds? Examining the Relationship between Aid and Security in Afghanistan

N/AAfghanistan, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

EU Delegation Watch

ConcordMultilateralt samarbete, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Failure report

Engineers Without Borders (EWB)Afrika, Jordbruk, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

The state of the humanitarian system

AlnapFN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-11-01

Omtag för biståndspolitiken

- Förslag på kommitteédirektiv för en ny politik för global utveckling

TimbroBiståndsformer, Politik för global utveckling (PGU), Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-09

State of world population 2011

- People and possibilities in a world of 7 billion

United Nations Population Fund (UNFPA)Demografi / befolkningsstatistik, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-09-09

Vissen blomsterhandel

- En uppföljning av snittblomsbranschens sociala ansvarstagande

Fair Trade CenterCorporate Social Responsibility (CSR), Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-09-09

The Aid Effectiveness Agenda

- The benefits of going ahead

- Contract Nr 2010/256898

Europeiska KommissionenBudgetstöd, EU, Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-09-01

Annual Report 2011 on the European Community’s Development and External Assistance Policies and their Implementation in 2010

Europeiska KommissionenEU, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
2011-08-04

Aid and Conflict in Afghanistan

International Crisis GroupAfghanistan, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-03-29

Svenska bidrag till internationella insatser

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)Militärt bistånd, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-08

Styrning av svensk biståndspolitik

- En utvärdering

- 2011:25

StatskontoretBudget, Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Failure Report

- Learning from our mistakes

Engineers Without Borders (EWB)Afrika, Jordbruk, Näringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-11-11

Svensk biståndsstatistik

- Sida och Regeringskansliet

- SADEV REPORT 2010:4

SadevDepartement och myndigheter, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-11-04

Haiti earthquake 2010

- One-year progress report

Röda KorsetHaiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-10-04

Svenska Röda Korset 2010

Röda KorsetBudget, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-08-01

Utvärdering av den svenska strategin för multilateralt utvecklingssamarbete

SadevMultilateralt samarbete, Utvärdering8) Sadev
2010-07-25

Guide to Giving

Copenhagen Consensus CentreBarn och unga, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Resultat, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-09-09

The Last Ten Years: A Comprehensive Review of the Literature on the Impact of Fairtrade

Natural Resources Institute (NRI)Rättvis handel, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-07-01

Sida’s Water Portfolio 2006-2008

- Sida’s Water Portfolio 2006-2008

SidaSida, Utvärdering, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-06-01

Sida’s disbursements to agriculture, forestry and food security

- PORTFOLIO INSIGHTS, JUNE 2009

SidaJordbruk, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Getting Transboundary Water Right

- Theory and Practice for Effective Cooperation

SidaSida, Utvärdering, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-11-01

Sustainable Development?

- Guidelines for the Review of Environmental Impact Assessments

SidaKlimat & miljö, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-07-07

Biståndsimperiet slår tillbaka

TimbroBiståndsformer, Resultat, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2008-05-01

Managing Aid Exit and Transformation

- Summary of a Joint Donor Evaluation

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-01

Uri Hydro-Electric Project

- India: Evaluation of the Swedish Support

SidaIndien, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
2008-01-01

Bistånd ifrågasatt

- En kartläggning av biståndsdebatten

Diakonia, Kvinna till kvinna, Röda KorsetBiståndsformer, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-11-01

Strengthening Sida Management for Development Results

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-09-24

Oegentligheter inom bistånd

- Är Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer tillräcklig?

- RiR 2007:20

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)Riksrevisionen, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-05-11

Looking Back, Moving Forward

- Sida Evaluation Manual; 2nd revised edition

SidaResultat, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-02-01

Knowledge and Learning in Aid Organizations

SadevUtvärdering8) Sadev
2006-12-01

Mobilizing Agroforestry Capacity for Development

- Final Evaluation of The African Network for Agriculture, Agroforestry and Natural Resources Education (ANAFE) and Zambian Agroforestry Project (ZAP)

- Sida Evaluation 07/03

SidaJordbruk, Sida, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-11-01

Integrating the Environment?

- Environmental Considerations in Sida’s Work

SidaKlimat & miljö, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-11-01

Integrating the Environment?

- Environmental Considerations in Sida’s Work

- Sida EVALUATION 06/42

OECD/DAC, SidaOECD, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-06-01

Downward accountability to ‘beneficiaries’: NGO and donor perspectives

KeystoneResultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-09

Ignorerade kriser 2005

- En studie av

DiakoniaKlimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-02-26

Utvecklingssamarbete och näringsliv i samverkan

- dialog, arenor och instrument

AAA) VET EJBiståndsformer, Corporate Social Responsibility (CSR), Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-01-01

Sida at Work

- Manual for the preparation, implementation and follow-up of cooperation strategies

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-05-01

Sidas miljöarbete 2004

SidaKlimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-04-01

Turning Policy into Practice

- Sida's implementation of the Swedish HIV/AIDS strategy

- Sida EVALUATION 05/21

SidaHIV/AIDS, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-03-01

Turning Policy into Practice: Sida’s implemention of the Swedish HIV/AIDS strategy

- A Review of Country Strategies and Organisational Arrangements

- Sida Evaluation 05/21:1

SidaHIV/AIDS, Sektorskoncentration, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 8 - Develop a global partnership for development

Förenta Nationerna (FN)Handelspolitik, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 7 - Ensure environmental sustainability

Förenta Nationerna (FN)Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 6 – Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases

Förenta Nationerna (FN)Hälsa, HIV/AIDS, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 5: Improve maternal health

Förenta Nationerna (FN)Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 4 - Reduce child mortality

Förenta Nationerna (FN)Barn och unga, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 3: Promote gender equality and empower women

Förenta Nationerna (FN)Kvinnor, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 2. Achieve universal education

Förenta Nationerna (FN)Millenniemålen, Utbildning, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 1. Eradicate extreme poverty and hunger

Förenta Nationerna (FN)Hunger, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2004-01-04

Tänka om världen – Rapport från Omvärldsanalysutredningen DS 2004:46

UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Politik för global utveckling (PGU), Utvärdering1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2004-01-01

Voices from the Field

- About Prosecution of Sexualised Violence in an International Context

Kvinna till kvinnaKvinnor, Människohandel, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

The Logical Framework Approach

- A summary of the theory behind the LFA method

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Sida’s Work Related to Sexual and Reproductive Health and Rights 1994-2003

- Sida Evaluation 04/14

SidaHälsa, Kvinnor, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2003-05-11

Project Committee – Annual Report 2002

SidaUtvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-03-01

Swedish Support under the Montreal Protocol

- the Ozone Layer Protection Programme

- Sida Evaluation 03/26

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-02-01

Environmental Considerations in Sida’s Evaluations Revisited

- A follow-up and analysis six years later

SidaKlimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-10-11

Arab Human Development Report 2002

- Creating Opportunities for Future Generations

Förenta Nationerna (FN)Demografi / befolkningsstatistik, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-04-01

Landstrategierna

- handledning för strategisk miljö- och hållbarhetsanalys

SidaKlimat & miljö, Landfokusering, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-09-27

Kompetensutveckling och bärkraft – En rapport för Sida-projektet “Kompetensutveckling i projekt och program”

N/AProjektstöd, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-08-01

Supporting Zambian Education In Times of Economic Adversity: An Evaluation of Swedish-Zambian Cooperation in Education 1984-1989

- Education Division Documents No 44

SidaHumanitärt bistånd, Utbildning, Utvärdering, Zambia5) Education Division
1999-05-01

Landstrategierna och miljön

SidaKlimat & miljö, Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-01-01

Doing the Right Thing

- Relief Agencys, Moral Dilemmas and Moral Responsibility in Political Emergencies and War

- Studies on Emergency and Disaster Relief, Report No. 6

Nordiska AfrikainstitutetHumanitärt bistånd, Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-03-01

Promoting Sustainable Livelihoods

- A report from the Task Force on Poverty Reduction

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-11-13

Studier av bistånd – Slutrapport från kommittén för analys av utvecklingssamarbete

- SASDA Reports Nr. 8

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)Utvärdering6) SASDA rapporter 1993 – 1995
1994-09-27

Evaluation Manual for SIDA – 1994

SidaSida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
1994-08-01

Evaluation of Swedish Development Cooperation with Tanzania

- Ds 1994:113 Report no 5

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)Landfokusering, Sida, Tanzania, Utvärdering6) SASDA rapporter 1993 – 1995
1994-03-10

Improving Monitoring and Evaluation in Swedish development assistance

- SASDA Working Papers Nr.4

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)Utvärdering6) SASDA rapporter 1993 – 1995
1994-03-01

Links Between Development Assistance and Donor Country Exports

- the Case of Sweden

- Ds 1994:58

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)Handelspolitik, Kina, Sida, Tanzania, Tunisien, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Vietnam6) SASDA rapporter 1993 – 1995
1994-01-04

Evaluation Manual for SIDA

SidaSida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
1992-12-13

Thought for Food – An Evaluation of the Tanzania Food and Nutrition Centre

- SIDA Evalutation Report 1992/2

SidaHunger, Tanzania, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1992-12-13

Birches Don’t Grow In Serengeti

- An Evaluation of Development Policy and Nordic Support to the Construction Sector in Tanzania 1975 - 1990

- SIDA Evalutation Report 1992/1

SidaProjektstöd, Tanzania, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1992-01-01

Baseline Study Handbook

- Focus on the Field

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1991-12-13

Joining Forces – An Evaluation of Cooperative Integration in Central America and the Caribbean through CCC-CA/SCC

SidaCentralamerika & Västindien, Handelspolitik, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1991-12-13

Keeping The Goals In Sight – An Evaluation of Swedish Support to Public Administration in Zimbabwe

SidaKommunbistånd, Utvärdering, Zimbabwe4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1991-12-13

A Flawed Success – An Evaluation of SIDA Support to the Kotmale Hydropower Project

SidaKlimat & miljö, Sri Lanka, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1991-06-12

Effektiviteten i förvaltningen av svenskt utvecklingsbistånd

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)Biståndsformer, Sida, Utvärdering1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1991-03-13

The Art of Survival – A Study on Sustainability in Health Projects

- SIDA Evalutation Report 1991/3

SidaHälsa, Tanzania, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1991-03-12

Solidaritet med statsbidrag – Översyn av biståndet genom enskilda organistioner

N/ABiståndsformer, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1990-09-27

Bra beslut – Om effektivitet och utvärdering i biståndet

- Ds 1990:63

UtrikesdepartementetResultat, Utvärdering1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1989-02-21

Åtgärdsprogarm för kunskapsutveckling inom program som får stöd av SIDA

SidaBiståndets målsättning, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1989-02-13

Fish Farming for Rural Development – An Evaluation of SIDA/FAO Supported Aquaculture in Southern Africa

- SIDA Evalutation Report 1989/2

SidaAfrika, Fiske, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1989-01-03

No Short Cuts to Health

- An evaluation of SIDA Health Sector Support to Zambia 1979- 1988

- SIDA Evalutation Report 1989/3

SidaHälsa, Utvärdering, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1988-05-01

Biståndsmyndigheternas arbetssätt, utredning beställd av UD

UtrikesdepartementetBiståndsformer, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1988-03-12

U-lands- och biståndsinformation

- SOU 1988:19 Betänkade avgivet av utredningen om u-lands- och biståndsinformation.

- SOU-88:19

UtrikesdepartementetBiståndsformer, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1988-03-01

Evaluation of The Effectiveness of Technical Assistance Personnel

N/A, SidaBiståndsformer, Resultat, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1988-01-04

Does Sida Learn? An exmination of SIDAs readiness to learn from its experience

The Swedish National Audit BureauSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1986-04-11

Konkreta resultat av 25 års svenskt bistånd

- En sammanställning ländervis och sektorvis, av de resultat som uppnåtts i drygt 500 SIDA-stödda biståndsinsatser

SidaResultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-01-05

Public transport in Lahore

- An Evaluation of a Swedish Development Assistance Project.

SidaBilateralt samarbete, Pakistan, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-01-05

Men or Machines?

- An Evaluation of Labour Intensive Public Works in Lesotho

SidaAfrika, Näringsliv, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1985-12-01

Zimbabwe Foundation for Education with Production (ZIMFEP): A follow-up Study

- Education Division Documents No 29

SidaUtbildning, Utvärdering, Zimbabwe5) Education Division
1985-01-27

Metodhandboken – Metoder för beredning, genomförande och utvärdering av biståndsinsatser

SidaBiståndsformer, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
1984-12-13

Project – Programme Follow-Up with performance rating

- Del II

SidaResultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1984-12-13

Project – Programme Follow-Up with performance rating

- Del I

SidaResultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1977-09-01

Globala Utvecklingsstrategier

SidaResultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1976-09-27

Några råd och anvisningar om resultatvärdering i utvecklingsarbetet

SidaResultat, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
1976-02-03

Skogsutveckling i Tunisien

- En problembeskrivning efter en utvärdering 1 april 1975 av ett FA0/SIDA-stött skogsutvecklingsprojekt

- Resultatvärdering 24

SidaJordbruk, Tunisien, Utvärdering3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1975-02-05

Aktionsevaluering: En alternativ evalueringsmetod inom småindustriprogrammet i Kenya

SidaKenya, Näringsliv, Utvärdering3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1975-02-04

Förteckning över resultatvärderingsstudier utgivna i serien “Meddelande från Utredningabyrån”

SidaResultat, Utvärdering3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1974-09-27

Sammanställning av artiklar kring resultatutvärdering från 1974

SidaResultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-09-27

Program för Sidas verksamhet på resultatvärderingsområdet

SidaResultat, Sida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
1973-11-20

Resultatvärdering i den svenska biståndsverksamheten

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer), SidaResultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1971-01-01

Resultatvärdering – ett programförslag

SidaUtvärdering9) Dokument om utvärdering

Evenemang om Utvärdering (25 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-05-16 Agenda 2030 – där står vi idag I september har det gått tre år sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater. Vi står inte längre i startgroparna, men hur långt har vi kommit? Vad är på gång framöver? Och hur bidrar [...] Concord, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sverige, Utvärdering
2018-02-21 Livslängd och livskraft – Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet? I en nyutkommen rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) kartläggs vilka slutsatser som kan dras om det svenska biståndets bärkraft utifrån en analys av Sidas utvärderingar. Med bärkraft, eller hållbarhet, menar vi här hur insatser [...] EBA Biståndets målsättning, Resultat, Utvärdering
2018-02-14 Reclaim the results! Welcome to a Development Talks aiming at clarifying Sida’s view on results-based management and exploring how we jointly can apply it in a meaningful way. The Development Talks will be followed by hands-on workshops 13:00-15:00 focusing [...] Sida Resultat, Sida, Utvärdering
2017-11-28 Satsa på det som funkar i Afghanistan En rad utredningar har gjorts för att kartlägga viktiga erfarenheter från decennier av internationella insatser i Afghanistan. Vad har vi lärt oss och hur kan vi säkerställa att dessa lärdomar används i det fortsatta arbetet för [...] Svenska Afghanistankommittén Afghanistan, Resultat, Utvärdering
2017-11-30 Financing the UN Funds and Programmes: is Sweden being taken for a ride? The EBA engaged two well-known experts on the UN, Thomas Weiss and Stephen F. Browne to inquire further into the quality of earmarked funding and the implications the new funding patterns have had on the [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Sverige, Utvärdering
2017-10-31 – Erfarenheter, slutsatser och vägen framåt – Vilka lärdomar kan vi dra av den svenska insatsen i Afghanistan? Trots att den statliga utredningen som kom i början av 2017 var kritisk till de resultat insatsen har uppnått har det varit ganska tyst i [...] Svenska Afghanistankommittén 2. Bistånd, Afghanistan, Demokrati, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2017-05-29 FUF-fåtölj 29/5: Utveckling & migration – erfarenheter från Västafrika Att migration har fått egna delmål i Agenda 2030 är en tydlig illustration av den länk som finns mellan migration och utveckling och på det politiska planet ser vi hur intresset för migrationsfrågor ökar. Trots att [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Ekonomisk jämlikhet, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Utvärdering
2017-05-04 Two sides of the same coin? Are learning and accountability compatible in aid evaluation? Is it possible to undertake evaluations that provide deep insights for learning while at the same time address accountability issues? Is it possibly so that if evaluations from the very outset were focused on either [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Resultat, Utvärdering
2017-03-29 Vägskäl Brasilien: Mellan hopp och förtvivlan i världens femte största land En paneldiskussion om Brasiliens ekonomiska och politiska kris. Panelister: Torsten Wetterblad, utvecklingsekonom, Thaïs Machado-Borges, socialantropolog och Örjan Bartholdson, socialantropolog. Samtalsledare: Laura Álvarez López, professor i portugisiska. Kvällens panel diskuterar den pågående krisen och dess konsekvenser på [...] ABF, ABF Stockholm, Latinamerikainstitutet Brasilien, Ekonomisk jämlikhet, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Utvärdering
2017-03-29 Does the New Asia Development Bank Add Anything New? In Asia there is a history of infrastructure projects receiving much development assistance which has also influenced development policies and practice. The seminar will examine the role of Japan as a leading donor in this [...] Handelshögskolan i Stockholm 2. Bistånd, Asien, Japan, Kina, Utvärdering
2016-11-23 Presentation av Africa Economic Outlook 2016 Sida is pleased to invite you to a presentation of the Africa Economic Outlook (AOC) 2016, which is co-authored by the OECD Development Centre, the African Development Bank and UNDP. This event is organised and [...] Sida Afrika, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2016-11-09 Hur blir klimatjournalistiken relevant och angelägen? För ett år sedan enades världen om ett klimatavtal i Paris. Nu ratificeras avtalet och ett nytt klimatmöte går av stapeln i Marrakech i Marocko i november. Men vad har hänt på ett år? Vad [...] Diakonia Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Utvärdering
2016-06-27 Impact Evaluation using Qualitative Comparative Analysis (QCA) Within all policy areas; what to evaluate, when to evaluate, and how to evaluate are questions of central importance. Proper evaluation demands appropriate evaluation methods, and knowing when (or when not) to use a method [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Resultat, Utvärdering
2016-04-22 Development Talks – Fattigdom, tillväxt och jämställdhet i Afrika Africa Rising? Poverty and growth in Sub-Saharan Africa – What do we know about recent growth trends and its impact on poverty and inequality? Do growth and poverty reduction go hand in hand and how [...] Sida Afrika, FN, Utvärdering
2016-03-23 Direct intervention against poverty in poor places. The new millennium has seen a huge increase in the use of direct interventions against poverty in the developing world. Payments in cash or in kind are targeted in ways to identified poor families. There [...] Stockholm Institute of Transition Economics Biståndsformer, Mikrofinans, Resultat, Utvärdering
2015-06-29 Party affiliated democracy support gives results Based on experiences from PYPA (Program for young Politicians in Africa), a multiparty capacity building program, we will discuss how capacity strengthening of individuals can lead to results at the system level, and how this [...] Centerparty International Foundation, Green Forum, Kristdemokraternas Internationella Center, Palmecenter Demokrati, Partinära bistånd, Resultat, Utvärdering
2015-06-30 Gör biståndet nytta och hur vet vi det? Är ett 90-konto en tillräcklig garanti för att visa att hjälpen når fram? Hur vet vi att pengarna används till det som utlovats? Medverkande: Charlotte Bohman, Hand in Hand. Gerda Larsson, Charity Rating. Lena Hörnblad, Svensk Insamlingskontroll. [...] Charity Rating, Grant Thornton, Hand in Hand, Svensk Insamlingskontroll Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2015-06-11 13 years in Afghanistan – so what? Afghanistan is one of Sweden’s biggest recipient countries for aid. But despite many years of development assistance – now constituting 70 per cent of the country’s national budget – evaluations state that poverty has not [...] Sida Afghanistan, Sida, Utvärdering
2015-06-12 Utvärdering av svenskt bistånd- för många eller för få? En ny kartläggning från Expertgruppen för biståndsanalys visar att det görs väldigt många utvärderingar av svenskt bistånd och att en stor del av bilateralt bistånd blir utvärderat vid något tillfälle. En slutsats är också att [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Resultat, Utvärdering
2015-05-08 Fåtölj i Lund 8/5: Att avskaffa hunger och fattigdom i Ghana FUF Pop Up Lund bjuder i samarbete med Hungerprojektet in till en eftermiddag med fokus på arbetet med att avskaffa hunger och fattigdom i landet. Vad har fungerat och vilka är de största hindren? Samuel Afrane, [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) "Good governance", Biståndets målsättning, Ghana, Mänskliga rättigheter, Resultat, Utvärdering
2015-05-07 Inte bara för svenskar – om generell välfärd som mål i Sveriges utvecklingssamarbete Just nu finns det goda skäl för Sverige att dela med sig av erfarenheterna av hur man gradvis bygger upp en generell välfärd. Författaren Mats Wingborg har granskat Sveriges bistånd. Vid seminariet presenterar han sin [...] Svenska Kyrkan "Good governance", Resultat, Utvärdering
2015-04-16 Botswana – Ett framgångrikt land i Afrika Botswana har haft en positiv utveckling sedan landet blev självständigt år 1966 . Vilka är framgångsfaktorerna och vilka problem finns kvar att lösa? Vilken roll spelar Botswana idag i södra Afrika? Hur har relationen mellan Sverige [...] ABF Stockholm Botswana, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Utvärdering
2015-04-15 Centralasien och Afghanistan – En region med utmaningar år 2015 Inflytelse- och folkrika Uzbekistan och Kazakstan står troligen inför omval av två presidenter, båda har styrt sina länder i 25 år. I Afghanistan har nya presidenten Ashraf Ghani en stor ambition att förändra landet, men med [...] ABF Stockholm, Svenska Afghanistankommittén (SAK) EU, Handelspolitik, Kina, Ryssland, Utvärdering
2015-04-23 Biståndskontroll till döds? Hur effektivt är det att mäta, kontrollera och veta vad det blir för resultat av allt – och vad vill den nya regeringen? Om ett detaljkontrollerat bistånd som (kanske) kväver nya, spännande idéer och (kanske) [...] Global Reporting Resultat, Utvärdering
2013-07-01 Biståndet och ”resultatagendan”: Mer givarstyrt bistånd eller bättre koll på resultaten? “Biståndspolitiken ska i högre grad mäta vilka resultat svenskt bistånd bidrar till. Innebär detta ett mer givarstyrt bistånd med ökad byråkrati för mottagarna? Eller om att ha bättre koll på pengarna och med bättre effektivitet [...] Diakonia, Kristdemokraterna, Kristdemokraternas Internationella Center, Palmecenter, Socialdemokraterna, Svenska Kyrkan Forskning och innovation, Resultat, Utvärdering

Kommentarer i diskussionen om Utvärdering (63 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-03-10 Bjørn H amland: Dette er viktig spm, men det som har stoppet framgang i diskusjonen er en strid mellom export credit agencies and DFIs som Swedfund. Her fra Development Today: New OECD rules for private sector aid blocked by dispute over export subsidies For over a year donors have been entangled in deadlock discussions over how to report private sector aid as Official Development Assistance (ODA) without distorting competition and international trade. Some players fear the changes in the system can trigger a race to the bottom where countries hide export subsidies in aid-funded development finance institutions (DFIs). The process has now stalled and the conflict has unfolded as a clash between OECD export credit agencies and aid-funded DFI’s, the latter having gained a prominent role in development financing in recent years. For full story: http://development-today.com/magazine/2017/dt_1/business/new_oecd_rules_for_private_sector_aid_blocked_by_dispute_over_export_subsidies mvh Bjørn H Amland; Development Today Nya reformer inom biståndet bakom stängda dörrar
Av Penny Davies, Biståndsdebatten.se
2014-06-02 Sonny Östberg: Det vore intressant med en meta-studie över tidigare rapporterade tilkkortakommanden vad det gäller biståndets brister i resultatreapportering OCH vad myndigheten då svarat, lovat och åtgärdat. Kan man se ett mönster...? Vi är alltid villiga att prova nya sätt att arbeta
Av Charlotte Petri Gornitzka, Omvärlden
2013-12-10 Sonny: Jag håller med. Alltför mycket resurser läggs ned på onödiga (t.ex. rapporter som säger att det har inte gått att på denna korta uppdragstid att...) konsultinsatser. Varför? Min erfarenhet är att genomförarna av projektaktiviteterna (trainings, kurser, framtagande av utbildningsmaterial, mailkampanjer, advocacy etc etc) inte från projektstarten planerat in, eller justerar projektet genom att lägga in, enkel uppföljning av hur nyttiga aktiviteterna varit. Oftast är det urenkel uppföljning som behövs i form av systematiska enkäter till deltagarna i aktiviteterna om hur mycket deltagarna lärt sig, vilken nytta de haft av aktiviteten, hur de kommer att använda sig av vad de lärt sig - som behövs. Med sådana - nästan helt gratis metoder - enkla uppföljningsaktiviteter behövs externa konsulter knappast. Det viktigaste med bra uppföljning är inte att kunna rapportera perfekt till finansiärerna, utan för lärandets skull. Lärandet för finansiärerna, för genomförarna och för deltagarna. Detta kräver transparens i alla led, samt i sådana pedagogiska former att alla tre huvudaktörerna kan förstå vad som skulle ha genomförts, hur det genomfördes, samt nyttan. I nästa steg, då ett nytt projekt startas, har tydliga erfarenheter kunnat tas till vara, brister åtgärdats och bättre resultat (fler människors rättigheter tillgodoses, minskad fattigdom, ökad demokrati) uppnås. Replik: Organisationer tvingas lägga pengar på konsulter
Av Maj-Lis Follér, Biståndsdebatten.se
2013-11-04 Harriet Pedersen: Vill bara skicka dig ett genuint tack Staffan. Det ar befriande att se att det finns journalister som bryr sig om fakta och inte bara spinn. Staffan Landin: Farlig faktabrist om bistånd i SvD
Av Staffan Landin, Dagens Arena
2013-10-22 Mikaela: Ja, biståndet går att förbättra, men man ska också vara vaksam med hur man lägger fram den utveckling som skett. Mycket positivt har hänt, medellivslängden i världen är 70 år, 90 procent av alla barn får börja skolan, 90 procent har tillgång till rent vatten...listan går att göra lång med fakta som många förvånas över (vet av egen erfarenhet då jag föreläser om det i skolor bl.a. och fått många va? verkligen!), för att man matas med en negativ bild ofta. Precis som i artikeln ovan. Sedan finns det stora skillnader mellan och inom olika länder, och då måste man se till grundorsaken till det. Men att klumpa ihop alla länder som tar emot bistånd genom att nämna ett fåtal exempel blir inte rättvisande. Afrika är dessutom inte ett land, det är en kontinent med 55 olika länder. Alla länder som tar emot bistånd är inte heller diktaturer. Sedan måste man också skilja på humanitärt bistånd (sådant som behövs vid akuta insatser vid naturkatastrofer t.ex) och det som är tänkt att mer långsiktigt bygga upp ett land. En mer nyanserad bild av världen behövs! Utvecklingsfrågor är något som är viktigt oavsett land du kommer ifrån, för inget land slutar att utvecklas. Man måste ju snarare då fråga sig hur och varför lyckas vissa länder bättre och genomföra en mer nyanserad analys. Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-21 staffan landin: Biljarder? Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-21 john: Så länge det finns korruption i dessa länderna - och i våra länder, hos mellanhänderna som hanterar bistånden - så kommer dessa pengarna aldrig någonsin göra någon nytta. Det är i dag inte bara miljoner och miljarder kronor, utan biljoner kronor, som Européerna sedan 60-talet har gett till bl.a. Afrika i form av direkta ekonomiska bistånd så väl som rent vatten och mat, och fortfarande ser dessa människors livsöden och deras länders tillstånd precis lika illa ut som för 50 år sedan. Man kan inte mata eller "socialbidraga" rätt på ett korrupt och förstört land. Det kvittar hur många kronor, hur mycket vatten, hur många riskorn vi kastar på dessa människor, för deras liv kommer aldrig någonsin bli bra förrän dessa ländernas krigsherrar och korrupta politiker ser sina slut. Först då kan bistånden komma fram i betydling volym och få en effekt i form av förbättring av ländernas infrastruktur, agrikultur, utbildning med mera. Fram tills detta inträffar så är varenda krona som ges endast ett sätt att hålla krigsherrar och korrupta politiker i liv, och varje droppe vatten och riskorn är bara ett sätt att förlänga dessa människors lidande. Sluta donera, sluta ge bistånd, för det är det enda som kommer svälta ut korruptionen så att dessa länderna kan återfödas på starka ben. Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-13 Alejandro Romero L. Wallens: Es grató saber que hay personas interesadas en éste tipo de problemas que aquejan al mundo,si podemos ayudar en algo seria muy interesante poderlo hacer.felicitaciones Koloniala föreställningar lever kvar i svenska insamlingsgalor
Av Alma Wallengren, Biståndsdebatten.se
2013-10-11 Per Byman: Alma, Tack för en intressant artikel som berör en del viktiga problemställningar. Jag håller dock inte med dig om alla slutsatser och jag har skrivit ett längre svar på artikeln som jag hoppas att Biståndsdebatten publicerar. Det är en viktig diskussion som jag hoppas vi får tillfälle att föra vidare. Jag tycker det är tråkigt om Bengt Nilsson känner att hans reportage har blivit omklippta för att de visar en för positiv bild - det är ingenting som jag känner igen. Tvärtom stoppade vi ett reportage denna omgång för att den gav en alldeles för stereotyp bild av barn som hjälplösa offer, i händerna på "vita välgörare". Jag vill också understryka, att det visst sker en revision av hur de insamlade medlen används. Dels revideras varenda projekt separat, dels revideras hela Radiohjälpen årligen. Den revisionsrapporten publiceras också i Radiohjälpens årsrapportering. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre i vårt arbete och efter att vara så transparenta som möjligt. Insamlingsgalor är inte helt oproblematiska, vilket jag också utvecklar i mitt debattsvar och jag välkomnar en debatt om hur de kan utvecklas att bli bättre på alla sätt. Per Byman Generalsekreterare Radiohjälpen Koloniala föreställningar lever kvar i svenska insamlingsgalor
Av Alma Wallengren, Biståndsdebatten.se
2013-10-11 Alma Wallengren: Kul med respons här och på facebook! Då detta är en mycket kort artikel har jag inte haft utrymme att vidare utveckla mina argument och slutsatser med hjälp av med exempel. För den som vill läsa min uppsats finns den att tillgå här: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34178 Koloniala föreställningar lever kvar i svenska insamlingsgalor
Av Alma Wallengren, Biståndsdebatten.se
2013-10-11 Bengt Nilsson: Alma, tack för din text men du bara snuddar vid ett problem som är betydligt djupare än det du skildrar. Jag har själv levererat tevereportage till Världens Barn och minns särskilt den redaktör som bad mig klippa om ett av dem med motiveringen att barnen i reportaget såg för glada ut. Det var inte tillräckligt synd om dem. Det är stora penningsummor som samlas in på dessa galor. Den viktigaste frågan tycker jag är hur dessa pengar används. Jag har rest vida omkring i Afrika och haft tillfälle att studera hjälporganisationer i arbete. Mest slående är hur litet de uträttar och hur stora overheadkostnader de har. Generellt kan man säga att ju mindre en organisation är, desto effektivare är den. Såvitt jag vet förekommer ingen revision av hur de insamlade pengarna används. Tyvärr tycks pengarna fungera som avlatsbrev. De ger givaren en känsla av skuldbefrielse. Samtidigt förstärks, som du skriver, bilden av den fattige afrikanen (som det oftast handlar om) som ett hjälplöst offer. Oförmögen till att själv påverka sitt liv. I behov av den vite mannens nådegåvor. Det är ett trist spektakel. Ovärdigt public service, tycker jag. Koloniala föreställningar lever kvar i svenska insamlingsgalor
Av Alma Wallengren, Biståndsdebatten.se
2013-08-23 Flera tiotusenkronorsfrågor i biståndsdebatten | In- och utvecklingar: [...] En längre version av blogginlägget nedan med min tiotusenkronorsfråga till DN finns nu publicerat på Biståndsdebatten.se. I den längre versionen finns även några funderingar kring en ledare om bistånd som SvD skrev i veckan. Den längre artikeln innehålller i rättvisans namn även en tiotusenkronorsfråga även till SvD. Klicka här för att läsa artikeln! [...] DN:s och SVD:s godtyckliga påhopp är dåligt underbyggda
2013-08-23 Tiotusenkronorsfråga till DNs ledarredaktion | In- och utvecklingar: [...] [Kommentar i efterhand. En längre version av denna text som även svarar på SvDs ledare Lappkast om biståndet finns publicerad på http://www.bistandsdebatten.se/debattartiklar/dns-och-svds-godtyckliga-pahopp-ar-daligt-underbyggda/] [...] DN:s och SVD:s godtyckliga påhopp är dåligt underbyggda
2013-08-23 monica christiansson: Utomordentligt bra rutet. Exempel på utvärderingar kan göras längre -jag säjer tunneln under Hallandsåsen, men det finns exempel från den östra sidan av Sverige också. DN:s och SVD:s godtyckliga påhopp är dåligt underbyggda
2013-08-23 Kenneth G Forslund: Göran Hyden pekar på varför det är svårt att utvärdera biståndet och dessutom svårigheten med att utvärdera rätt saker. Men det är ingen orsak för att låta bli att utvärdera. Det viktiga i den debatt som pågått de senaste veckorna är behovet av oberoende utvärdering som har fokus på långsiktiga utvecklingseffekter. Det är ett problen att det genom regeringens beslut blivit ett avbrott på minst 1,5 år i det arbetet. Sverige gick på ca 120 år från att vara ett av de fattigaste länderna i Europa och mottagare av bistånd till att vara ett av världens rikaste länder på 1970-talet. Det skedde utan utvärderingar pekar Hyden på. Men varför ska vi låta det ta lika lång tid för andra fattiga länder att nå välstånd? Vi tjänar alla på om det går att hitta vägar att snabba på processen. Att bistånd/utvecklingssamarbete ska skynda på utvecklingsprocesser är en av mina grundläggande tankar. Då är det väldigt användbart att veta vilka utvecklingseffekter olika insatser har. Men återigen: göran Hyden pekar på varför det är svårt att utvärdera bistånd och hur dåliga utvärderingar kan leda fel. Ska vi bry oss om biståndets effekter?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2013-08-22 Tom Alberts: Hej Göran, Vi träffades för länge sedan då jag jobbade på SAREC. Personligen menar jag att utvärderingar är oerhört viktiga men att det krävs mycket job och kunskap till att få fram "policy relevant" slutsatser. Jag har många synpunkter på de utvärderingar som görs t.ex. genom Sida. Tidigare var utvärderingsenheten ganska oberoende och rapporterade direkt till Sidas styrelse. Sedan dess har genraldirektören det yttersta ansvarett. Men det är de olika avdelningarna inom Sida som har huvudansvaret.Jag kan nämna groteska konsekvenser. T.ex. förbjöds jag att ta upp genusfrågor I en viktig utvärdering. Och en handläggare var kritisk till att jag ville belysa frågan om kostnaderna för att anlita ett universitet. Tidigare krävde Sida ett s.k. "Management reply" dvs att sammanfatta hur man tänkte sig en uppföljning av utvärderingen. Det kravet finns inte längre. Ett annat störande element är att budgeterna för utvärderingarna har minskat genom åren och därmed måste man göra kompromisser, dvs tumma på kvaliteten. Och, för att kunna göra en bra utvärdering måste det finnas ett väl fungerande "monitoring" system. I samtliga utvärderingar jag har gjort och läst fanns inte nödvändiga basdata. Regeringen har försökt att införa resultatstyrning inom biståndet. Tyvärr har det inte gett manga posditiva resultat. Tag t.ex. ett kreditprogram på landsbygden. Oftast ges statistik på antalet lån, belopp och återbetalningsfrekvensen. Utifrån ett redovisningsperketiv kanske är det ok. Men jag vill veta t.ex. om konstgödelsanvändningen och användningen av förbättrat utsäde har ökat. I bästa fall går det kanske att få fram statistik på produktionsökningen. Jag har genom åren sett till att inte vara beroende av en enda biståndsgivare. T.ex. efter en kritisk utvärdering av ett stort NORAD program I Tanzania fick jag inga fler job under några år. Som konsult är man ju beroende av uppdrag och det krävs mycket integritet att vara kritisk i negativ bemärlkelse. För manga år sedan skrev jag I en utvärdering om en omfattande corruption. Sida handläggaren beordrade mig att ta bort den analysen. Jag vill oftast undvika namn. Jur kanden var självklart inte du. Just nu filar jag på en artikel om att Sverige och "like minded grouo" bör satsa på barnbidrag. Hoppas att du orkar att läsa den. Ha det, Tom Ska vi bry oss om biståndets effekter?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2013-08-22 Göran Hydén: Tack Tom Alberts för Dina synpunkter på min artikel, men jag fattar inte riktigt vad den går ut på och varför det görs hänvisning till "en jur.kand." Du måste ha förväxlat mig med någon annan. Sedan vill jag lägga till att visst finns det akademiker som är långt från verkligheten, men det gäller inte alla. jag räknar mig inte dit. Det är kommersialiseringen av utvärderingarna och de faktorer jag nämner i min artikel som gör att teori och verklighet skiljer sig så mycket åt. Ska vi bry oss om biståndets effekter?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2013-08-21 Tom Alberts: Efter 4 årtiondens arbete med bistånd. både på fältet och som forskare och med mer än 30 utvärdringar bakom mig menar jag att Göran Hydén inte vet vad han pratar om. Redan 1982 skrev jag en debattartikel I DN "Vårt bistånd saknar kunskap och långsiktighet. Efter flera års arbete för EU med att utvärdera stora forskningsprogram betr. "policy relevant research" har jag blivit pessimistisk. Akademiker saknar erfarenhet av verkligheten och å andra sidan då en jur kand kan torgföra sig som expert på utvecklingsfrågor blir jag ororlig. Ska vi bry oss om biståndets effekter?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2013-06-24 Anders Östman: Institutioner är viktiga,men vilka och för vem? Det finns tvärtemot Karins (inkl FN och Världsbankens) påståenden att god samhällsstyrning (eng. good governance) är en förutsättning för välstånd, forskning som tyder på att sambandet inte är så klart. Det finns flera exempel på att ekonomiska genombrott inträffat under "bad governance". Stabilitet och förtroende för att ledarskapets kontinuitet har visat sig vara viktigare för uthållig tillväxt och fattigdomsbekämpning än att kunna leva upp till alla kriterier för "good governace".Vidare är det politiska beslutfattandet en bättre förklaring för framgångsrik utveckling än "good governance". Det finns vidare mycket som också tyder på att skapandet av en medelklass genom ekonomisk tillväxt leder till att den efterhand börjar efterfråga bättre samhällsstyrning, än att detta skulle vara en förutsättning. Den senare föreställningen har inslag av ideologiska förtecken - västerländsk (ny)liberalism. Jag anser därför att våra institutioner och framförallt främjandet av dessa i t ex Afrika i mycket högre grad måste anpassas till de institutioner i vid mening som redan existerar än att överföra västerländska idéer och modeller, som ofta ses som främmande importer med mycket begränsade möjligheter att existera utan utländsk finansiering. God samhällsstyrning, eller "good governace" är en överskattad förklaringsbakgrund till framgång eller misslyckande och institutioners betydelse är inte så avgörande, som många tror. Framväxten av de starka "svenska institutionerna" tog lång tid och har sitt ursprung i århundraden av krigföring, som under 1800-talet övergick i att bygga institutioner i avsaknad av krig och vilka alltså föregick demokratins genombrott i början på 1900-talet. Att sedan demokratin kunde bygga vidare på dessa institutioner var naturligtvis mycket positivt, men de fanns där innan. Korruptionen är inget entydigt begrepp. Korruptionen i t ex Kina kostar pengar, men den påverkar inte resultaten. Däremot kostar den både pengar och påverkar resultaten i oerhört hög grad i Afrika. När korruptionen är förutsägbar blir den en form av skatt som t ex investerare kan hantera. Ändå tycks det vara avsaknaden av en vettig utvecklingspolitik i Afrika som hindrar genomförandet snarare än korruptionens skadeverkningar. Det hjälper inte att säga att alla fall är unika, så naturligtvis finns det "hemläxor" att ta med sig från andra länder och situationer, men vad som verkligen är avgörande för en viss politiks stöd och prioritering är om den medverkar till de mest inflytelserika beslutsfattarnas och ledarnas politiska överlevnad. Ledare prövar allt möjligt som föreslås, men bara det som hjälper dem att överleva politiskt. Långsiktiga utvecklingsresultat kräver institutioner
2013-06-22 Bosse Hammarström: Mycket bra och välgörande klargörande. Tio skillnader mellan Socialdemokraternas och regeringens biståndspolitik
Av Kenneth G Forslund, Biståndsdebatten.se
2013-05-16 Gun-Britt Andersson: Vore märkligt att lägga ner nu när brett intresse för Afrika ökar. När Sydostasien och Öst-och Centraleuropa började bli intressanta ekonomiskt och politiskt bildades/förstärktes särskilda institut. Efter den stora ministerresan till Afrika nyligen borde statskontorets utredning förpassas till hyllorna. Vad ska hända med Nordiska Afrikainstitutet?
2013-03-29 Jan Bjerninger: Tack! Tänkvärda kommentarer. Jag hoppas också på en bra diskussion. Du bidrar verkligen till den! Jan Bjerninger Recension: Det framgångsrika biståndet – Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken
Av Inge Gerremo, Biståndsdebatten.se
2013-03-29 Inge Gerremo: Jan, Tack för att Du tar upp den här viktiga frågan. Låt mig säga att vi egentligen inte alls är oense. Det framgår av vad jag skriver på andra ställen om vikten med en konstruktiv dialog, där det civila samhället har en oerhört viktig roll. Det gäller te.x. bondeorganisationer, för att ta mitt huvudområde, och som jag tar upp på ett annat ställe. Jag var själv för övrigt den som tog beslut och undertecknade SIDAs första samarbetsavtal med Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, i slutet av 80-talet just för att vi verkligen ville ha sådana här röster både hemma och i olika u-länder. Det mitt bekymmer här har handlat om och som jag möjligen tolkade in också i det Du skrev, är att jag inte tycker Sida som myndighet tagit till sig och utnyttjat all den samlade kunskap inom området jordbrukets bioteknik som finns på den statliga sidan med hjälp av de expertorgan och -myndigheter som, vi som Sida-tjänstemän också rimligen ska använda oss av och väga in i vårt agerande i biståndssammanhang. Därav min fråga om man idag är riktigt klar över vad det innebär att vara anställd i statens tjänst, också i Sida. Med förhoppning om en konstruktiv diskussion kring viktiga frågor Du belyser i Din bok, Inge Gerremo Recension: Det framgångsrika biståndet – Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken
Av Inge Gerremo, Biståndsdebatten.se
2013-03-29 Jan Bjerninger: Jag uppskattar mycket att Inge Gerremo tagit sig tid att utförligt recensera min bok "Det Framgångsrika Biståndet"!! Jag tänker naturligtvis inte recensera recensionen, även om jag gärna deltar i debatt om frågor som boken berör och som Inge refererar till.. På en kanske liten, men för mig principiellt viktig, punkt läser dock Inge mej fel. Eller så har jag skrivit otydligt, men jag hoppas naturligtvis det förra. Så här skriver Inge apropå bl.a. växtförädling: "Däremot verkar han (Dvs undertecknad. Min kommentar) bekymrad över att t.ex. Sida samtidigt kan stödja forskning inom genteknikområdet och enskilda organisationer, som med emfas arbetar för att bekämpa den utvecklingen." Nej, jag är inte bekymrad över stöd till enskilda organisationer som för en kritisk diskussion! Jag tycker tvärtom att det är bra! Så här skriver jag t.ex. på sid 256 i boken: "Ett demokratiskt synsätt fordrar respekt för att det är u-landet och dess medborgare som ska göra valen i kontroversiella frågor; inte vi. Därför är det inte orimligt att stödja båda sidor inom områden, där det finns starkt divergerande uppfattningar. För att ge några kontroversiella exempel stöder Sida både utveckling av forskning kring växtförädling, där användning av genmodifierande teknik är en möjlighet, samtidigt som enskilda organisationer får stöd för att bedriva en kritisk debatt kring just denna forskning..." Så långt boken. Jag förstår att det här kan uppfattas som motsägelsefullt, men för mej är det ett viktigt exempel på värdet av, och respekten för, en pluralistisk diskussion. Den saknas alltför ofta i ett låginkomstland. Min slutsats i boken kring en öppning för ökad användning av modern växtförädling inklusive GMOs är tydlig i klimatförändringens tidevarv. Fattiga människor riskerar att drabbas allra hårdast om inte det lokala jordbrukets odlingar snabbt kan anpassas till nya klimatförutsättningar. Men jag lägger samtidigt rätt stort utrymme på att förklara hur komplex frågan är bl.a. i den lokala miljön. Det gäller inte minst i ljuset av att allt färre multinationella företag, som samtidigt producerar t.ex. pesticider (växtgifter), dominerar en allt större del av utsädesmarknaden med de snedvridna incitament det kan leda till. Växtförädlingens förutsättningar är av stor betydelse för fattiga människors framtid och är värda fortsatta diskussioner med respekt för de olika ståndpunkter som finns. Jan Bjerninger Recension: Det framgångsrika biståndet – Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken
Av Inge Gerremo, Biståndsdebatten.se
2013-03-25 Inge Gerremo: Carl Wahrens kommentar är intressant i så motto att jag själv heller aldrig riktigt förstått varför den här verksamheten, där Sverige var världsledande under biståndets första år, kunde försvinna så totalt i utvecklingssamarbetet. Bara det fenomenet, att så skedde, hade naturligtvis varit värt synpunkter i en skrift som vill spegla svenskt bistånds första 50 år. Jag är övertygad om att det fokus på kvinnors situation i u-länder, med hjälp av inte minst starka företrädare härhemma, och som svenskt bistånd tidigt uppmärksammade och ville förbättra, hade kunnat leda oss mycket tydligare och rakare till vad som idag behövs för att stärka kvinnors behov och därmed utvecklingen i stort. Jag ser det inte minst inom den sektor jag själv bäst känner, lantbrukssektorn och de utmaningar som förestår där och där kvinnors roll är så uppenbar när t.ex. 900 milj afrikaner ska bli 2200 milj kring 2050 och då, förhoppningsvis, på ett för alla anständigt sätt. Det ska samtidigt sägas att det står en del om svenskt jämställdhetsarbete i den aktuella skriften, som på knappt 50 sidor försöker skildra ett 50-årigt skeende. Men, här finns en uppmaning till framtida utvärderare av svenskt bistånd att ta sig an den här frågan. Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete
Av Carl Wahren, Biståndsdebatten.se
2013-03-22 Gunnar Lindgren: Det var välgörande att ta del av dessa uppgifter från Carl Wahren. Jag har efter biståndsarbete i både Afrika och Mellanöstern samma erfarenhet: Allt står och faller med ett stöd till kvinnorna i tredje världen. Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete
Av Carl Wahren, Biståndsdebatten.se
2013-04-12 Anders Östman: Henning Mankell påminner oss om i Omvärlden vad Bertold Brecht en gång sade: hunger har ingen moral! Just det, för de fattiga i Afrika handlar det om att kunna äta sig mätta, att överleva varje dag och knappast om fördelarna eller nackdelarna med västerländsk demokrati och mänskliga rättigheter. Att bekämpa fattigdom genom att t ex förse Afrika med infrastruktur och modernare jordbruksmetoder är viktigare för att ta människorna från fattigdom till välstånd än att man med "teknisk demokratiexpertis" bygga repliker av västerländska institutioner i samhällen, som inte ser ut som Sverige. Liberal demokrati tillhör en viss historisk epok och härrör ur de samhällen där den skapats, liksom många diktaturer för den delen även har formats av sin historia. Demokratibiståndet från Sverige och de flesta "liberala demokratier" handlar om att föreskriva en modell för ett samhälle som alla måste rekonstruera utifrån högfärdiga föreställningar att det går att hitta "tekniska" lösningar på samhällens komplicerade problem, när det i högsta grad handlar om ideologi. Den flerpartidemokrati som t ex Kenya har fått från väst har i hög grad hindrat just fattigdomsbekämpningen, eftersom landets elit tävlar om den politiska makten istället för att fokusera på insatser som leder till utveckling - att gå från fattigdom till välstånd. Det finns såldes ett klart motsatsförhållande, eftersom resurserna inte är oändliga och val måste göras och görs hela tiden, där demokratibiståndet "stjäl" resurser från det som verkligen har betydelse för utvecklingen. Sverige och de flesta västerländska demokratier fick starka samhällsinstitutioner långt innan demokratin gjorde sitt intåg. Att demokratin sedan har kunnat vidmakthålla och utveckla dem senare är ett resultat av den välståndsutveckling som följde på det ekonomiska framåtskridandet. Fel att skrota demokratiprojekt
Av Jocke Nyberg, Sveriges Radio
2013-03-11 Göran Dahlgren: Utmärkt förslag med ett lärande firande av 50 års bistånd. Om inte biståndsministern anser att hon inte har något att lära kanske Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) i samarbete forskningsinstitutioner som Nordiska Afrikainstitutet kunde ta detta initiativ. "Den som inte ser bakåt och inte ser framåt får se upp" Svenskt bistånd har visst haft positiva effekter
Av Jan Bjerninger, Svenska Dagbladet
2013-03-12 Anders Östman: Boken tillför säkert debatten en del, men herregud, det finns mängder med forskning som visar på att biståndets största hinder är hur den politiska maktutövningen förhindrar utveckling i de samhällen och länder dit det ges, eller omvänt. Korruption, miljöförstöring och våld är snarare konsekvenser än förutsättningar eller hinder. Jannes bok tycks vara en i mängden som staplar olika perenner (jämlikhet, miljö, mänskliga rättigheter, demokrati, privat företagsamhet mm) om vad som är bra utveckling utan en sammanhållen teori eller utifrån evidensbaserade resultat från framgångsrik utveckling och historiska erfarenheter. Jag har av egen erfarenhet sett fler dåliga biståndsinsatser är bra, även om min erfarenhet inskränker sig till Afrika, som också råkar vara den mest biståndsberoende regionen. En annat stort hinder för bra bistånd är att det idag drivs av människor och organisationer med högst personliga incitament för att det ska finnas kvar. Borta är föreställningen att det skulle fasa ut sig självt. Jag tror just föreställningen att biståndet ska gynna mänskliga rättigheter och demokrati skapat dagens “problematiska diskussion” i Sverige. Sambandet mellan utveckling å ena sidan och MR och demokrati å den andra innebär inte nödvändigtvis att de följer av varandra. Demokrati och mänskliga rättigheter är snarare ett resultat av utvecklingen än tvärtom. Problemet med dagens bistånd är just detta; det motiveras med påståenden som har svag förankring i verkligheten. Om Sverige ska stödja demokrati och mänskliga rättigheter så är det bättre det görs på sina egna meriter, men inte som “en av alla godsaker” västvärlden TROR är nödvändigt för utveckling. Korruption är inget egentligt hinder för utveckling, det visar historien på över hela världen, hur mycket en moralisk styggelse den än är för de flesta nordeuropéer. Biståndet i Afrika är en av de mest korruptionsdrivande krafterna eftersom det är en viktig del i elitens försörjning och maktutövning. Som tur är minskar det i betydelse. Dessutom, vad har “etiopiensvenskarna” med biståndet att göra? MVH, Anders Östman, Nairobi, Kenya ”Det framgångsrika biståndet” – den första boken inifrån om hur svenskt utvecklingssamarbete fungerar i praktiken.
Av Jan Bjerninger, Biståndsdebatten.se
2013-03-15 Magdi Elgzouli: Bestånd till Sudan Den 25 februari 2013 undertecknade åtta organisationer en artikel som adresserade till svensk regering för att skall ge den ett klart tecken för SIDA att ha ett långsiktigt bestånds plan som kan bedra till fred och utveckling i Sudan. Under de senaste två veckorna har Sudan upplevt de värsta kränkningarna av mänskliga rättigheter från regeringen. Oppositionsledarna som undertecknade New Dawn stadgan (ett avtal mellan opposition fraktion) sittar kvar i häkte. Massiv säkerhet trakasserier och gripanden av kristna och stängningen av kristna kyrkor och centra har ägt rum. Den sista var nedläggningen av det anglikanska centrum och förverkande av den anglikanska bokhandeln i Khartoum-Bahri fyra dagar sedan. Khartoum Stängde nästan alla kulturella och intellektuella centra i landets, dessutom finns över tio dagliga tidningar som får inte publiceras i tryckt papper. Läkare som protesterade emot den privatisering politik av hälsosektorerna bli gripna, medan hälso- och sjukvården blir allt mer icke-funktionella och full av korruption. Missnöje och protester var också nästan i hela landet. Kontinuerligt bombardemang av flyktingarna läger i Blå Nilen, Nubabergen och Darfur som resulterade i döda och sårade civila. Detta kom i samband med ett decennium sedan folkmordet började i Darfur och fred Talk Forum utan avseende av Khartoum och används för PR. Khartoum söker en (fond raising) konferens i Doha att fortsätta folkmord och krig i Darfur. För Addis Abeba samtalen mellan SPLM-N och Khartoum har fokus skiftat från Khartoum. Istället för att fokusera på hur man ska hantera den humanitära krisen och de andra verkliga frågorna är fokus nu om Khartoum delegationen kommer eller inte som om deras kommande är en prestation i sig! Det är praxis i Khartoum för att köpa tid. Nafie Ali Nafie som är president (Al-Bashir)s rådgivare, var på besök i Sverige nyligen, och hans besök väkt stor aga mot UD. Nafie skulle förläsa i Ui men avställt. Under hans vistelse i Sverige gjord han två besök förutom UD, och det är till SIPRI och Rädda Barn. Med tanken på att Khartoum drog innan besöket alla licens för humanitära organisationer. De får inte vistas eller besöka drabbade området i Blå Nilen, Nubabergen och Darfur, särskilt väst europiska organisationer så som Rädda Barn. Khartoum turnerar världen dessa dagar, skicka delegationer till olika länder söka stöd och deltagande av de länder i Doha Darfur finansierings konferensen, som planeras äga rum nästa månad från 7: e och 8: e april 2013. Av alla detta, vädjar vi alla länder som är inblandade i denna konferens och i synnerhet de demokratiska länderna och de länder som är i denna tidpunkt bakom dessa nationella och internationella resolutioner om krisen i Darfur, att skjuta upp konferensen tills en heltäckande fredlig lösning och rättvisa och demokrati levereras till Darfur och det sudanesiska folket, och därefter kommer deras pengar att vara meningsfull och kommer att tjäna rätt ändamålskall: JA till artikeln som undertecknad av de åtta humanitära organisationer, men MAN skall studera och planera noga innan något bestånd skall ges ut så att detta skall inte hamna i fel händer. Regeringens tystnad ohållbar: Ett klart besked om fortsatt svenskt långsiktigt utvecklingsstöd till Sudan behövs
2012-11-01 Tom Alberts: Tom Alberts Hur kan hon påstå dett? Och vad säger forskarna på Nordiska Afrikainstitutet? Redan 1982 skrev jag i DN att SIDA (numera Sida) saknar kunskap och långsiktighet". Inte har det blivit bättre. "Vi som jobbar med det svenska biståndet har sett att budgetstödet gett långsiktiga resultat med kraftigt minskad fattigdom i Moçambique, avsevärt fler barn som avslutar grundskolan i Tanzania, betydligt större tillgång till hälsoservice i Mali och mångdubblat antal assisterade födslar i Burkina Faso." Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i OmVärlden Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat
Av Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden
2012-11-15 Tom Alberts: Det är utmärkt att Arne Bigsten är kritisk mot projektstöd. Och som ekonom har jag en viss förkärlek för budgetstöd. Men det är dags att tänka om. För några veckor sedan hölls ett internationellt seminarium här i Stockholm om "Cash transfers". En synnerligen effektiv metod att minska fattigdomen vore att ge barnbidrag via mammor. Betalningen skulle kunna ske genom mobiltelefoner. Bästa vore att göra några pilotstudier t.ex med att stödja något eller några distrikt i t.ex. Zambia, Tanzania och Moçambique. Det är dags att koppla forskning mera direkt till biståndet. Vi vill t.ex. veta hur mycket undernäringen minskar; hur många fler barn går i skolan och särskilt flickor är exempel på frågora som skulle behöva belysas över tiden. Sveriges bistånd på fel väg?
Av Arne Bigsten, Omvärlden
2012-08-30 Annica Sohlström: Bistånd till civila samhället går inte via ecuadorianska regeringen Det är tråkigt att Fredrik Segerfeldt har missförstått hur Sveriges bistånd via civila samhällets organisationer ser ut. Det biståndet går direkt till enskilda organisationer som kämpar för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i det egna landet. Den ecuadorianska staten ser inte röken av de pengarna. Forum Syd stödjer idag flera projekt i Ecuador för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter: • Miljöförbundet Jordens Vänners lokala samarbetsorganisation stärker ursprungsfolks möjligheter att organisera sig för att försvara sina rättigheter. Samtidigt bidrar de till ett hållbart nyttjande av naturresurser och skydd av tropisk regnskog i Amazonas. • Latinamerikagruppernas lokala partners arbetar för att stärka fattiga och marginaliserade människors rättigheter och möjligheter att delta i politiska debatter och påverka politiska beslut. • Framtidsjorden stärker småbrukarorganisationers möjligheter att organisera sig och producera mat på ett miljömässigt hållbart sätt. • FIAN:s samarbetspartners stärker människors möjligheter att ställa politiker till svars när deras rätt till mat och möjligheter till försörjning hotas. Det handlar alltså om bistånd som bygger demokrati och stärker mänskliga rättigheter underifrån. Precis som Segerfeldt påpekar, det är där det behövs som mest. Biståndsmiljoner till ingen nytta
Av Fredrik Segerfeldt, Expressen
2012-06-15 Göran Alfredsson: Jag börjar bli lite rädd... Givetvis ska man ifrågasätta var biståndspengarna går till... Men att mäta mellan tumme och finger är inte lätt när de dessa rör sig hela tiden. Jag ansvarar nu en biståndsprojekt, där det har pågått i över 20 års projekttid och det är NU som har börjat hända en del, men inte så stora omfattande utan några framgångs småsteg hela tiden. men ser man bakåt så är det ganska stort steg....Trots denna gruppen har av hel grupp på ca 95 % lever mer än under den gränsen för millenniums målet som FN har satt upp! Varför är det så? Jo Den gruppen är döva... Man har helt enkelt glömt bort dem för de hör ju inte och de skriker ju inte heller... Har varit på några konferens bland annat i Durban, Sydafrika där döva från olika länder kommer fram till mig och tackar för Sveriges insatser runt i hela världen för döva svåra situationer. Det är otrolig viktigt säger de och Sverige har fått en god anseende för dessa insatser som vi svenskarna ska känna oss stolta över och se att vi i Sverige ska fortsätta med arbetet speciellt med funktionsnedsättningar som har det väldigt svårt att kunna vara delaktig i samhället. Där hoppas jag på att statskontoret ser i en helhet av hela process från födelse till begravningsplats med en mängd stödsinsatser och därefter steg för steg kan vi överlämna de så att de kan hjälpa sig själva och förhoppningsvis kan de hjälpa andra länder inom 50-100 år.... Där hoppas jag på att man ser på helhet av biståndseffekt! ( Under början av 1800 talet hjälpte ryssarna oss svenskarna med mat o kläder, där överlevde vi, och nu kan vi hjälpa de andra... ) Dialog kan göra ett bra bistånd ännu bättre
Av Kenneth G Forslund mfl; Östran
2012-04-03 Hans Rosling (Kommentar på Facebook): "Surprising how superficial journalists/authors are when bashing development aid. They argue as if all countries in Africa were the same. Budget support to Tanzania should be abolished because there is a civil war and a coup in Mali? They claimed budget support is bad for Tanzania when the country is progressing fast in both health and economy. Why not do like investors judge case by case regarding countries and why not judge pros and cons for different forms of aid. When arguing that externaly controled issolated projects are good they do not see the negative aspects of their high transaction costs, nor that isolated small project often recruit the MD or midwife from the health service that serve the poor to an excessively audited project that will leave no institutional development once the external financing prominent is over. I fail to understand how they think. Here a prominent Swedish example of aid-bashing with the typical limited reasoning" Detta är en kopia av en kommentar på Facebook 2012-04-02 Svenska budgetstödet går till att döda folk
Av Bengt Nilsson, Göteborgsposten
2012-05-28 Biståndsdebatten.se: SADEV: "Demokratiseringsprocesser kan se mycket olika ut. ”Vad som fungerar” är kontextbundet. Att söka generella för- klaringar och modeller för förbättring riskerar därför att bli kontraproduktivt." ... "...det är svårt att mäta effekten av till exempel mediautbildning inriktad på offentlig debatt eller minskad fattigdom. Effekten av insatserna är sanno- likt indirekta och framsteg beroende av många andra faktorer. Det betyder inte att det inte finns någon påverkan utan helt enkelt att det är svårt att mäta effekten av insatsen isolerad från annan påverkan." Läs SADEVs utvärdering av resultatet av biståndet med huvudinriktning på demokratisk utveckling och främjande av mänskliga rättigheter från Feb 2012 här Svenskt bistånd ska göra skillnad för världens fattiga
Av Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet
2012-02-28 Kalle Hellman: Tom, om du verkligen tror att villkoren är så bra - titta gärna i min deklaration. Jämför med året innan då jag hade en anställning. fundera ut hur stort skattefria tillägget borde var för att kompensera mig - och jämför med verkligheten. Vore jätteglad om du fick ihop ekvationen... läser dock inte Görans inlägg som att detta är frågan.. kalle - medföljare till UD utsänd. Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-24 Goran Schill: Tom Faktum kvarstar: ingen hushallsekonomisk vinnare for min del. Enkel match for en utredare eller journalist att verifiera. Det ar ju offentliga loneformoner vi talar om, inklusive de som ar skattefria i enlighet med arbetsgivarverkets villkor. Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-24 Tom Alberts: Göran du vinklar verkligen dina kommentarer. Ett exempel, om jag minns rätt så har Sida anställda en betydande skattefri del av inkomsterna. Självklart tas den del av inkomstgen inte upp i deklarationen. Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-24 Göran Schill: Det som är försåtligt med Kjöllers ledare är att hon buntar ihop Sida-anställda med kriminella, uppenbart överbetalade personer i maktposition, och ett överdrivet lyxliv. Jag är själv Sida-anställd och arbetar på en ambassad i Afrika. Mina bilar är är inte skattefinansierade. Inte heller lönen för min chaufför. Och givetvis inte något party. De utlandsförmåner som läggs till min skattade lön kompenserar inte för min frus inkomstbortfall, reducerade pension, och missade karriärmöjligheter. Att arbeta på en ambassad är inte någon hushållsekonomisk vinnare, i alla fall inte för mig och min familj, och det är bara att läsa inkomstdeklarationerna för den som inte tror på det. Det är därför mycket orättvist att bli betraktad som en skatteparasit bara för att jag arbetar med att kontrollera och följa upp de hundratals biståndsmiljoner som regeringen givit oss i uppdrag att förvalta. Om biståndet som politikområde anses meningslöst eller rent av kontraproduktivt så är väl saken glasklar: lägg ned hela rasket illa kvickt. Om biståndets förvaltning anses kunna skötas med bättre kontroll och resultat genom lågbetalda volontärer snarare än normalt lönesatta statsanställda, lägg då ned Sida omedelbart. Och, i så fall, säg detta rakt ut istället för att på osakliga grunder, men ändå med avsmak, ifrågasätta anställdas integritet och moral. Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-22 Biståndsdebatten.se: Röda Korset replikerar "Hanne Kjöller skriver i söndagens DN kritiskt om Röda Korset. Jag har ingen anledning att ifrågasätta hennes egna upplevelser från biståndsvärlden, men det finns även andra erfarenheter." Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-17 Biståndsdebatten.se: Sida svarar i en kommentar på Facebook på citatet: ‎"Biståndsmyndigheten Sida gillar helt enkelt inte regeringens politik." Noak, vi håller förstås inte med om det påståendet. Vi genomför den svenska politiken och har inga åsikter om den är bra eller dålig. Däremot är det vår uppgift att veta vad som fungerar och är effektivt. Det förmedlar vi till regeringen. UNT:s ledarskribent utgår från att ministern endast menar Sida när hon tycker att det är för mycket "prat". Lyssnar man på hela intervjun förstår man att hon menar hela det internationella biståndet - d v s FN-systemet, utvecklingsbankerna, UD, EU, Sida och organisationer i det civila samhället. /Joachim Beijmo Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-02-16 Biståndsdebatten.se: Elin replikerar på påståendet "Biståndsmyndigheten Sida gillar helt enkelt inte regeringens politik." i ledarskribenten Johan Rudströms artikel ovan. I Ekots lördagsintervju med Gunilla Carlsson sammanfattar Tomas Ramberg statskontorets kritik och frågar biståndsministern om det inte innebär att hon ställer för höga krav på redovisning. "Nej, för att vi tänker fel när vi gör bistånd" svarar hon. "Jag kan inte redovisa vad vi gör eftersom vi gör saker på fel sätt." Lyssna här, ca 10 minuter in i intervjun. Håller ni med? Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-02-16 Elin: Gillar och gillar? Jobbar man varje dag med att utveckla och förbättra biståndet så är det ju inte precis så att man får hjälp av befintligt absurda uppsättning riktlinjer och styrmekanismer (se statskontorets utvärdering oktober 2011) och en konstant, ensidig svartmålning i media, från ett ministerium som både skulle och borde kunna se en betydligt mer positiv och balanserad resultatveklighet. (Ej perfekt, men mycket bättre än både sitt rykte och än resultatmatriserna för andra politikområden.)  Varken rimligt eller konstruktivt, ens för dem av oss som verkligen skulle välkomna radikala resultatreformer och accepterar tex Easterlys nattsvarta och tillspetsade (men trots allt KONSTRUKTIVA) kritik. Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-02-13 Robert: Vad ska styra biståndet om inte mottagarnas behov? Våra egna behov av att kännas oss goda? Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen
Av Norrköpings Tidningar
2012-02-13 Viktoria Isaksson: Läs gärna det här blogginlägget: http://www.missioncouncil.se/2012/02/13/intresse_resultat/, "Min uppmaning till Gunilla Carlsson skulle vara att engagera sig i någon kyrka, biståndsorganisation, solidaritetsgrupp etc för att uppleva att det finns stort intresse och engagemang för resultat. Människor lämnar inte ifrån sig sina pengar till bistånd och utvecklingssamarbete för att de inte har något bättre för sig". Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen
Av Norrköpings Tidningar
2012-02-13 Biståndsdebatten.se: "Bengt Nilsson ger uttryck för en pessimistisk syn på utvecklingen i Afrika. Han skriver att miljarder kronor investeras utan att ge resultat och bidrar i stället till att konservera odemokratiska politiska strukturer." "Att vetenskapligt bevisa biståndets del i den Afrikanska utvecklingen är komplicerat, men det är inte omöjligt. De senaste tio åren har ett femtiotal vetenskapliga artiklar av framstående ekonomer publicerats om detta. Nästan alla har dragit slutsatsen att bist ånd påverkar ländernas ekonomiska utveckling positivt. Dessa forskningsresultat har inte alls uppmärksammats i den svenska debatten." Detta är en replik av Sidas dåvarande tf GD Göran Holmqvist på Bengt Nilssons artikel "Sidas bistånd förstör för Afrikas fattiga" maj 2007. ”Regeringen har gett upp om biståndet”
Av Bengt Nilsson mfl; Dagens Nyheter
2012-02-12 Biståndsdebatten.se: "Svenska biståndspengar ska inte längre kunna gå direkt till mottagarländernas statsbudgetar. Det säger biståndsminister Gunilla Carlsson i Ekots Lördagsintervju. Det handlar om att avveckla det så kallade budgetstödet." http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4959485 Biståndet går till Kambodjas elit
Av Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet
2013-02-12 k tolebjer: bidrag till nord korea borde upphöra ,pengarna går ju ändå inte till dom behövande så där lär det ju inte bli någon förändring, Dessa maljarder som dom får lever landets ledare gott på och undertrycker folket . Men det kanske ska vara så att västvärlden ska finansiera deras kärnvapen, i så fall ge dom mer. Svenskt bistånd till Nordkorea
Av Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet
2011-05-20 Tom Alberts: Vi borde satsa på länder vars HDI förbättras något. elleer ? Osäkert vad som är bra i biståndet
Av Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen
2011-05-20 Tom Alberts: Jättegulligt.!! Ge barnbidrag till fattiga mödrar. Oberoende debattör. Osäkert vad som är bra i biståndet
Av Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen
2011-02-26 Dag Ehrenpreis: Hanne Kjöller visar åter sin okunnighet om bistånd och utveckling. 1) Sydkorea var inget lyckat exempel på hennes biståndsnegativa hållning. Sydkorea har haft en fenomenal långsiktig tillväxt och samhällsutveckling just tack vare ett stort och målinriktat internationellt bistånd. Bla har landet gått från stor biståndsmottagare till viktig givare, Så här skriver landets egen myndighet på sin hemsida: "Korea shares with other East Asian newly industrialized countries the unique experience of overcoming national poverty and achieving economic growth in just a few decades. Effective use of the enormous amount of foreign aid was crucial to Korea’s sustained economic growth. Between 1945 and the early 1990s, Korea received a total assistance of 12.69 billion USD from the international community." 2) En ny vetenskaplig studie har publicerats av UN University/ World Institute for Development Economics Research (rankat som #7 av världens 25 främsta tankesmedjor på detta område i en ny oberoende utvärdering). Det rör sig om den mest noggranna genomgång av empiriska data om sambanden mellan bistånd och tillväxt som någonsin gjorts. Slutsatsen är: "The bleak pessimism of much of the recent aid-growth literature is unjustified and the associated policy implications drawn from this literature are often inappropriate and unhelpful. Aid has been and remains an important tool for enhancing the development prospects of poor nations." Bistånd: Också goda revolutionärer kan bli diktatorer
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2011-02-26 Niclas Kuoppa: Det vart lite fel av mig. Rosling tittar ju på i vad mån demokrati och MR påverkar hälsa och ekonomi. Inte tvärtom som jag skrev ovan. Bistånd: Också goda revolutionärer kan bli diktatorer
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2011-02-26 Niclas Kuoppa: Det blev lite off-topic på slutet . Men när jag ändå nämnde Teorell och Hansson här ovan så kan jag komplettera med detta. Larry Diamonds skriver i "The spirit of democracy. The struggle to build free societies throughout the world" (sid 95-100) att sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokrati hör till en av de teorier som har starkast stöd i forskning, men att det sambandet har försvagats på senare år då också fattigare länder demokratiserats. Diamond menar att det verkar som att utveckling både gör demokratisering mer sannolikt och också att utveckling bär upp demokratin. Med hänvisning till forskarna på World Values Survey skriver han att ju högre utbildning, inkomst, tillgång till massmedia, och "occupational status" desto mer demokratiska är folks attityder, värderingar och beteenden. Hans Rosling menar också han i denna video att sambandet mellan socioekonomisk utveckling och demokrati är svagt, enligt hans egna studier http://www.gapminder.org/videos/human-rights-democracy-statistics/ "He also shows the surprisingly weak correlation between existing estimates for democracy and socio-economic progress. The reason may be that democracy and human rights measurements are badly done. It may also be that democracy and human rights are dimensions of development that are in themselves difficult to assign numerical values. But it also seems as much improvement in health, economy and education can be achieved with modest degrees of human rights and democracy. Hans Roslings concluding remark is that Human rights and Democracy maybe should be mainly regarded as values in themselves rather than means to achieve something else." Bistånd: Också goda revolutionärer kan bli diktatorer
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2011-02-26 Niclas Kuoppa: Enligt min mening kan biståndet kritiseras på flera sätt men det måste även allt annat statligt och ickestatligt agerande som påverkar det sammanhang biståndet utformas och verkar i. Biståndet är ingen isolerad ö. Handelshinder är en av flera faktorer som skapar det sammanhang biståndsgivarna utformar biståndet i och som biståndet sedan ska verka i. Hans Rosling i "Korståget mot biståndet" i Ordfront http://www.ordfront.se/www,-d-,ordfront,-d-,se/Ordfrontmagasin/Artiklar%202010/Bistand%203_10.aspx "Ett av hans positiva exempel är »Miraklet i Bangladesh«. Statistiken visar att 1962 dog nästan vart fjärde barn i Bangladesh innan det fyllt fem år. Och varje kvinna födde i genomsnitt drygt sex barn. 37 år senare, 2009, är barnadödligheten nere på under sex procent och antalet barn per kvinna 2,4. – Det här har ingenting med urbanisering att göra utan det handlar om en rad olika saker som hänt, säger Hans Rosling. – Vaccin, familjeplanering, mediciner mot diarré, utbildning och att kvinnans roll har stärkts, med mera. – Biståndet ger fantastiska resultat, rätt använda. Det visar statistiken, säger Hans Rosling. " Congressional Budget Office. "The role of foreign aid in development: south korea and the philipines" http://www.cbo.gov/ftpdocs/43xx/doc4306/1997doc10-Entire.pdf "The most important period in South Korea's development began after the fall of the regime of Syngman Rhee in 1960. General Park Chung Hee, who took over in a military coup in 1961, instituted a process of economic reform. He devalued the currency, reformed interest rates, imposed tighter fiscal policies, lowered trade barriers, and, especially, put in place a number of incentives to encourage exports. In many ways, South Korea's exports were the central driver of its successful development. The government has maintained a relatively open, market-based economy ever since. In addition, the government has been stable and a competent administrator, with only relatively modest amounts of corruption. Foreign aid after 1960 contributed to South Korea's successful development. It provided an extra pool of capital that the economy used for saving and investment. The Agency for International Development (AID) provided extensive technical support to the officials and agencies responsible for South Korea's export drive. U.S. military aid helped Korea with its defense needs and thus possibly freed up some resources that could be used for development rather than for the military. Foreign assistance also helped improve South Korea's health, education, and agriculture sectors." CRS Report for Congress. "Foreign aid: An introduction to U.S. programs and policy" sid 19 om bundet bistånd http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40213.pdf Anika Agebjörn berättar i OBS i P1 om tre böcker om bistånd och utveckling i Afrika och hon delger även sina erfarenheter från Sydamerika. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=4239558 Larry Diamond "The Spirit of democracy" sid 121 "Although it began with very small annual budgets (under 20 million dollars - a fraction of the German foundations collectively), the NED gave critical aid to democratic movements in Poland, Nicaragua, and Chile. /.../ NED and its affiliates also contributed to peaceful democratic transitions in the Philippines, Namibia, Haiti, Zambia, and South Africa, in part by funding election-monitoring efforts and helping to organize international election-observing teams." Diamond nämner även stödets betydelse för omvälvningarna i Ukraina och Serbien. Sid 131 Diamond citerar Thomas Carothers: "The effects of democracy programs are usually modestly positive, sometimes negligble, and occasionally negative." Diamond menar själv att "One reason to maintain modest expectations is that most democracy assistance programs are only modestly funded. CRS Report for Congress. "Democracy Promotion: Cornerstone of U.S. Foreign Policy?" http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34296.pdf Sid 17 Actual measurement of the effect of democracy promotion projects on democratization is, in the words of the National Endowment for Democracy (NED), “an overwhelming, if not impossible, task.” Not 33 på sid 10 "USAID, Vanderbilt University and the Association Liaison Office, “Final Report: Effects of U.S. Foreign Assistance on Democracy Building: Results of a Cross-National Quantitative Study,” January 12, 2006, p. 83. The study determined that for every additional $10 million dollars invested in democracy assistance, the country is predicted to gain one quarter of a point on Freedom House democracy index." Får jag till sist rekommendera två färska böcker av svenska forskare. Jan Teorells "Determinants of democratization. Explaining regime change in the world, 1972 - 2006" och Eva Hanssons avhandling "Growth without democracy. Challenges to authoritarianism in Vietnam". Jan Teorell menar t ex att främjandet av ekonomisk tillväxt i förtryckta länder inte verkar vara en strategi att rekommendera, eftersom demokratisering stimuleras av "short-term economic crisis", inte av tillväxt, och för att långsiktig utveckling inte påverkar utsikterna för demokratisering. Däremot främjar utveckling redan genomförda demokratiska reformer. Eva Hansson menar bland annat att tillväxtpolitiken i Vietnam skapat klyftor som lett till att demokratiaktivismen spirat, även om stödet för regimen, och dess förmåga att förtrycka opposition, ännu är starkare. Tillväxten har också skapat sprickor i själva partistaten som den har svårt att hantera. Hansson diskuterar även den Huntingtonska synen på demokratisering som elitstyrd och konfliktfri och hur den demokratiska omvärlden förhållit sig till Vietnam. Bistånd: Också goda revolutionärer kan bli diktatorer
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2011-12-08 admin: "Och när DEN MEST CITERADE STUDIEN av denna sort de senaste fem åren publicerades, som Tarp och de andras uppsats är ett svar på, då skrev NAI ingenting på hemsidan. Konstigt va." Fredrik Segerfeldt kommenterar artikeln på sin blogg http://metrobloggen.se/segerfeldt/som-i-genusvetenskapen-sa-ock-i-bistandsforskningen/ Does Aid Work for Growth and Development?
Av Channing Arndt, Sam Jones, Finn Tarp; NAI-Forum
2019-03-04 cpu branded: Great site. A lot of useful info here. I am sending it to several friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you to your sweat! Stridsgrupper vilar trots kriser
Av Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet
2019-02-26 spynote v6: Lightweight and translucent, it is a case that catches attention as opposed to avoiding it. However, the Mac - Book Pro seems a bit overpriced, the characteristics are not as much as the satisfaction of the gaming enthusiasts along with the trackpad for new users seems a lttle bit smaller. The next decade continued to create more changes and inventions for that Apple Company with some with the leaders leaving the business and new people taking over. Stridsgrupper vilar trots kriser
Av Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet
2019-02-15 harga cat epoxy: Hey there! I could have sworn I've been to this website before but after reading through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently! Stridsgrupper vilar trots kriser
Av Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet
2019-01-11 Clenbutrol: Please let me know if you're looking for a article writer for your site. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Many thanks! Stridsgrupper vilar trots kriser
Av Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet
2019-01-07 bola tangkas baru: Hi there to all, the contents existing at this web page are genuinely remarkable for people experience, well, keep up the good work fellows. Stridsgrupper vilar trots kriser
Av Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet
2018-12-31 girls jewellery box: Nice post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired! Very helpful information particularly the last phase :) I handle such info much. I was seeking this particular info for a long time. Thanks and good luck. Stridsgrupper vilar trots kriser
Av Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet
2011-02-08 Tom Alberts: De flesta inläggen är på svenska så det blir mitt språk. Offentlighetsprincipen sköts dåligt inom biståndet. Mina elever i Maputo måste skriva en uppsats om en utvärdering utifrån ca 10 frågor. En handläggare menade att utvärderingarna är hemliga. Det finns mycket känsligt material i dem. Därför kontaktade jag en EC chef, som naturligtvis gave min elev fri tillgång till den begärda utvärderingen. I Moçambique arbetade några Sida anställda med att ombilda ett projekt till en stiftelse. Målet var bl.a. att slippa Sida inblandning. En Sida tjänsteman fixade så att han fick sitta med i styrelsen för stiftelsen efter sin pensionering. Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund
Av Jan Mosander, Expressen
Dela det här: