om Skuldavskrivning

Debattören

- har skrivit 69 debattartiklar om Skuldavskrivning (se tabellen nedan)

- har skrivit totalt debattartiklar Se alla »

Ämnet Skuldavskrivning

- innehåller 69 debattartiklar Se alla »

Debattartiklar om Skuldavskrivning av (69)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2016-11-01

Biståndssocialism håller afrikanska länder fattiga

Mattias Svensson, Allehanda

“Sverige är en av världens malligaste biståndsgivare. Våra politiker skryter ofta med hur mycket av medborgarnas skattepengar som går till bistånd. De har hamnat i länder som Tanzania, som fått 7 miljarder dollar under decennierna [...]Bilateralt samarbete, Korruption, Resultat, Skuldavskrivning, TanzaniaI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/swedish-development-cooperation-with-tanzania-has-it-helped-the-poor/"
2015-07-01

Ge inte upp om Grekland

Anders Lindberg

“Redan när Greklandskrisen tog fart för fem år sedan visste alla att landet aldrig kommer att kunna betala av sina skulder. Ett antal sparpaket senare är arbetslös-heten och fattigdomen rekordhög, självmorden har ökat och BNP [...]EU, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning
2015-05-21

Gripna vid fronten

Upsala Nya Tidning

“Den ukrainska regeringen känner ett behov av att hålla en fast linje mot långivarna, i hopp om att därmed kunna utverka bättre villkor än hittills. Utan skuldlättnad kan landet tvingas bryta mot villkoren för det stödprogram [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Skuldavskrivning, Ukraina
2015-05-20

I väntan på Europa

Dagens Nyheter

“Politiken och ekonomin hänger ihop. EU ska självfallet förlänga sanktionerna mot Ryssland när det är dags i juni. Men unionen har också ett ansvar för att hjälpa till att hålla Ukraina på fötter och medverka till [...]EU, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Korruption, Ryssland, Skuldavskrivning, Ukraina
2013-05-05

Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige

Gunilla Carlsson m.fl. Dagens Nyheter

“För oss är det självklart att Sverige och EU ska ligga i framkant i denna utveckling både vad gäller handel och bistånd. Ett demokratiskt och ekonomiskt starkare Afrika är bra för Sverige. Förutsättningarna är goda [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Kina, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydafrika
2012-03-22

Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Budgetbiståndet har rätt utformat positiva effekter som lokalt ägarskap, ökad parlamentarisk och medborgerlig insyn och det bidrar till transparens i hela statsbudgeten. Genom svenskt budgetbistånd har bland annat utbildning, sjukvård och revisionsmyndigheter byggts upp. Det [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Skuldavskrivning, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet ska ha tydliga mål"
2012-01-17

En procent i bistånd utan luft

Kenneth G Forslund, Aktuellt i politiken

REPLIK “Socialdemokraterna avsätter en procent av BNI till bistånd. Även vi vill göra skuldavskrivningar men till skillnad från den borgerliga regeringen utan luft. Gunilla Källenius slutsats att S skulle ha en mindre biståndsbudget och i [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Dubbelmoral i biståndspolitiken"
2011-10-06

African Debt

James K. Boyce, Léonce Ndikumana; NAI-Forum

“Utan dessa reformer kan skuldavskrivning bara vara tillfälligt lindrande. Afrika behöver rättvisa, inte bara välgörenhet” Afrika, NAI-Forum (engelska), Skuldavskrivning, Välgörenhet
2011-08-11

Biståndsministern ägnar sig åt kreativ bokföring

Viola Furubjelke mfl; Svenska Dagbladet

“Vi kritiserar inte skuldavskrivningar i sig, utan att regeringen använder just de här skuldavskrivningarna till att skapa en luftfaktura med vars hjälp de plockar en miljard från biståndet. Vi undrar vad de andra partierna i [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Sverige en av de största givarna till svältens offer"
2011-08-03

”Biståndet sänks när Afrika svälter”

Viola Furubjälke mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson påstår att det finns utrymme i biståndsbudgeten att flytta en miljard till statskassan. Det är ett anmärkningsvärt påstående. Vår biståndsminister signalerar att biståndspengarna inte behövs till bistånd, samtidigt som östra Afrika drabbats [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Skuldavskrivning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet
2011-05-30

Dags för en kvinna från Afrika att leda IMF

Eva-Britt Svensson, Svenska Dagbladet

“IMF:s standardrecept för fattiga länder förvärrar fattigdomen. Det måste bli ett slut på detta. IMF borde verka för skuldavskrivning, fattigdomsbekämpning, FN:s millenniemål, skattefinansierad välfärd och jämställdhet. För att på allvar ta itu med en sådan [...]Afrika, FN, IMF (Internationella valutafonden), Kvinnor, Skuldavskrivning
2010-10-21

”Svensk utlandsstyrka behövs i Kongo”

Aleksander Gabelic, Dagens Nyheter

“Demokratiska republiken Kongo fyller i år 50 år som självständig stat. Vad vore ett bättre bidrag till det kongolesiska folket än ett förnyat svenskt åtagande för säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter i regionen?” Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Skuldavskrivning
2010-08-20

Vi vill ha en rättvis utrikespolitik

Jakop Dalunde, Christian Valtersson, Rebecka Carlsson; Dagen

“Moderaterna räknar in en rad andra kostnader i biståndet som skuldavskrivningar, flyktingmottagning, ambassader, klimatstöd, EU-anpassning för Östeuropa och en hel del annat.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Fiske, Klimat & miljö, Partipolitik, Skuldavskrivning
2010-02-28

Orimliga skulder kräver ny myndighet

Kenneth Hermele, ETC

“Världssamfundet har i dag inte något regelverk för att hantera illegitima – eller bara orimliga – skulder. Haitis situation visar tydligt att en sådan oberoende skuldsanering behövs, skriver Kenneth Hermele, Forum Syd” Departement och myndigheter, G8, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning, Världsbanken
2010-02-02

Fria ord: Svenska kyrkan vill avskriva Haitis skulder

Lise-Lott Wikholm, Norrbottens-kuriren

“Hjälparbete pågår i katastrofområdet och insamlingar till de drabbade sker runt om i världen. Haiti har länge tillhört världens fattigaste länder och har dragits med stora statsskulder.” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning
2010-01-29

Lyft skuldoket från Haiti

Håkan Arenius, Dagen

“Sverige har inflytande i de internationella forum där detta beslutas. Använd det för Haitis bästa!” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning
2010-01-28

Katastrofal ojämlikhet

Nisha Besara, Dagens Arena

“Skuldavskrivning, kombinerat med höjt bistånd som ges som gåva och inte som lån, kan vara avgörande för många små och utfattiga länder. För att få till stånd en mer genomgripande förändring för flertalet av utvecklingsländerna [...]Haiti-katastrofen 2009/10, IMF (Internationella valutafonden), Indonesien, Skuldavskrivning, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken, Villkorat bistånd
2010-01-27

Skriv av skulderna

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Två veckor har gått sedan den förödande jordbävningen. Haiti räknar sina döda och oavsett om det till slut landar på 150 000 eller 200 000 dödsoffer är det en katastrof av apokalyptiskt format.” EU, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning
2010-01-26

Efterskänk Haitis skuld

Susanna Birgersson, Eskilstuna-Kuriren

“Fortfarande bedrivs riktade insamlingskampanjer i tv och tidningar, men av erfarenhet vet vi att katastrofen i Haiti inom kort kommer att ha bleknat och i människors medvetanden reducerats till en av många tragiska naturkatastrofer.” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mediabevakning, Skuldavskrivning
2010-01-22

Skriv av Haitis skulder

Pernilla Ohlin, Dalarnas Tidningar

“Akut hjälp till Haiti är självklart livsnödvändig. Allt är raserat; infrastruktur, skolor, banker, industri och sjukhus. Men hjälpen måste sträcka sig förbi tillfälliga bidrag och lån. Haitis utlandsskuld på nära sju miljarder kronor måste avskrivas.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Partipolitik, Skuldavskrivning
2010-01-22

Ge Haiti en chans

Göran Greider, Dalademokraten

“Men i diskussionen reses också krav på långsiktigt utvecklingsbistånd till landet och krav på att Haitis skulder till omvärlden skrivs av.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Skuldavskrivning
2010-01-21

Avskriv Haitis utlandsskuld!

Aftonbladet

“Forum Syd: Haiti förväntas i år betala 70 miljoner kronor i ränta” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning
2010-01-20

Hopp för Haiti

Expressen

“Bistånd är bra. Men för att utveckla ekonomin från grunden bör mer resurser satsas på förmånliga lån, till exempel mikrolån till småföretag” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mikrofinans, Skuldavskrivning, Villkorat bistånd
2010-01-19

Bästa Anders Borg och Gunilla Carlsson

Bo Forsberg, Diakonia.se

“Vi skriver till Er för att ta upp två aspekter vi ser som viktiga att beakta i regeringens stödåtgärder: 1) stöd för en avskrivning av Haitis kvarvarande skulder samt 2) att försäkra att nytt stöd [...]Avräkningar, Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning
2009-09-20

UNDP uppmanar G8 att hålla sina löften

Kemal Dervis, Göteborgs-Posten

“Bistånd fungerar bäst när utvecklingsländer själva tillåts att kontrollera sin utveckling, med väl övervägda råd från flera samarbetspartners som inte bara innefattar industrialiserade tungviktare som G8-länderna, utan även deras grannar och motsvarigheter i andra utvecklingsländer.” G8, Skuldavskrivning
2009-09-19

Debatt 28/9 Hans Abrahamsson: Nu står USA på de fattiga ländernas sida

Hans Abrahamsson, Göteborgs Posten

“Men det handlar inte bara om att hjälpa länder ur den konfliktalstrande fattigdomsfällan. En ytterligare anledning som får USA att bry sig om Afrika är den rikliga förekomsten av olja. För att kontinenten i framtiden [...]Afrika, FN, G8, Skuldavskrivning, USA
2009-09-19

replik:Hans Abrahamsson borde stödja regeringen

Carin Jämtin, Göteborgs Posten

“För det första kan jag stilla Abrahamssons oro för att Sverige inte längre skulle driva på den amerikanska administrationen att ta ytterligare steg i rätt riktning i sin politik för fattigdomsbekämpning. Sverige är en mycket [...]Afrika, G8, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Debatt 28/9 Hans Abrahamsson: Nu står USA på de fattiga ländernas sida"
2009-07-11

Från ord till handling

Göteborgsposten

“Det finns en tråkig historia när det gäller löften från tidigare G8-möten. Hoppas det inte finns anledning att misströsta denna gång.” Finanskrisen, G8, Klimat & miljö, Skuldavskrivning
2009-07-07

Frågan som ligger italienarna själva varmt om hjärtat är frågan om stödet till Afrika och fattiga länder.

Vestmanlands Läns Tidning

“Imorgon inleder G8-länderna sitt politiska toppmöte som i år hålls i Italien. Frågorna som ska diskuteras är minst sagt komplicerade.” Finanskrisen, FN, G8, Italien, Skuldavskrivning
2009-07-04

Rika länder bör ta ansvar

Göteborgsposten

“När biståndspengar ska fördelas måste en tydlig ambition att göra nytta i mottagarlandet vara den största drivkraften – inte pliktskyldighet.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, G8, Kenya, Skuldavskrivning
2009-04-28

Tillbaka i djupaste misär

Västerbottens-kuriren

“De bistra erfarenheterna i kampen mot fattigdomen i den pågående globala krisen och lågkonjunkturen visar ännu en gång hur viktigt det är att bistånd och kreditstöd samordnas och inriktas på satsningar som ger arbete och [...]Finanskrisen, IMF (Internationella valutafonden), Mikrofinans, Skuldavskrivning, Världsbanken
2009-02-05

Säg förlåt, Reinfeldt!

Sven Elander, Inger Björk; Aftonbladet

“Sverige avskriver Liberias skuld – med 200 miljoner från biståndskassan, pengar som andra fattiga nu går miste om.” Avräkningar, Liberia, Partipolitik, Skuldavskrivning
2008-11-28

John Lennon, han hade rätt

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“De argumenterar för kvalitet i biståndet, vilket låter bra. Oklart dock på vilket sätt kvaliteten ökar för att man drar undan pengarna.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-09-24

“Fattiga betalar för vårt välstånd”

Bengt Westerberg, Jakob Simonsen, Aleksander Gabelic, Bo Forsberg, Sasja Beslik, Margareta Grape, Anna-Stina Nordmark Nilsson; Aftonbladet

“Det heter ofta att ”vi pumpar in biståndspengar i Afrika”, men faktum är att vi rika får mer än vad vi ger” Afrika, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Resultat, Skuldavskrivning
2008-06-10

Alliansregeringen urholkar biståndet

Anne Ludvigsson, Dagen

“Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten. Regeringen vill i dag finansiera såväl ambassader, skuldavskrivningar och militärutgifter med biståndet.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Skuldavskrivning
2008-02-01

Biståndet är bara hyckleri

JB, Aftonbladet

“Regeringen hävdar att man håller fast vid att ge en procent av BNI i bistånd. Samtidigt urholkar man biståndet med miljarder genom att låta budgeten bekosta flyktingmottagningen i Sverige och skuldavskrivningar på 30 år gamla [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningI artikeln hänvisas till dokumentet: "Dragkampen om biståndet"
2007-07-16

Ny politik inget att vara stolt över

Kent Härstedt, Helsingborgs Dagblad

“Detta var faktiskt det första den nya regeringen gjorde inom detta område, trots att övriga allianspartier före valet klart uttalat sig mot detta förfarande, skriver Kent Härstedt i ett debattsvar.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Ryssland, Skuldavskrivning
2006-12-26

En ”hård klapp” i juletid

Kent Härstedt, Helsingborgs Dagblad

“Moderaterna har verkligen lyckats med en föga imponerande bedrift – nämligen att omfördela från några av världens fattigaste människor till några av världens rikaste, skriver Kent Härstedt (s), Helsingborg.” Enprocentsmålet, Partipolitik, Skuldavskrivning
2006-12-14

”Vi KU-anmäler regeringen för biståndsbluff”

Hans Linde, Dagens Nyheter

“Vad som först såg ut som en rejäl ökning har i själva verket visat sig vara en tydlig urholkning av biståndet, skriver riksdagsman Hans Linde (v).” Avräkningar, Partipolitik, Skuldavskrivning
2006-12-12

En vädjan om biståndspolitik värd namnet

Lars Norberg, Norrköpings Tidningar

“En fråga till Staffan Danielsson, Yvonne Andersson, och Karin Granbom, riksdagsledamöter för centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet i Östergötland. Hur tänker ni rösta i riksdagen på torsdag när regeringens biståndsbudget kommer upp?” Avräkningar, Partipolitik, Skuldavskrivning
2006-11-29

Moderaterna sänker biståndet bakvägen

Aftonbladet

“Således fattades ett beslut i utrikesutskottet i torsdags som öppnar upp för en ny inriktning i biståndspolitiken.” Avräkningar, Partipolitik, Skuldavskrivning
2005-09-29

Skuldavskrivning en rättvisefråga

Alexander Chamberland m.fl.; Norrköpings Tidningar

“I decennier har folkrörelser världen över krävt att IMF och Världsbanken ska ta ansvar för sina egna utlåningar, genom att själva finansiera en skuldavskrivning. Att det nu inte blir så är oerhört synd. De fattiga [...]Argentina, Filippinerna, G8, IMF (Internationella valutafonden), Indonesien, Skuldavskrivning, Världsbanken
2005-09-29

Skuldavskrivning en rättvisefråga

Alexander Chamberland m.fl. Norrköpings Tidningar

“Helgens beslut omfattar nämligen bara cirka 10 procent av den fattiga världens totala skuldbörda. Ytterliggare ett problem är att skuldavskrivningarna kommer att finansieras med pengar som annars skulle ha gått till bistånd. IMF och Världsbanken [...]Afrika, Argentina, Filippinerna, G8, IMF (Internationella valutafonden), Indonesien, Skuldavskrivning, Världsbanken
2005-09-28

Nu står USA på de fattiga ländernas sida

Hans Abrahamsson, Svenska Dagbladet

“Att Clintonadministrationen från och till agerat klokare än den svenska regeringen när det gäller globala rättvisefrågor må vara hänt. Men hur i all världen skall vi förklara att Bushadministrationen tillsammans med regeringen Blair ställt sig [...]FN, G8, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Skuldavskrivning, USA, Världsbanken, Villkorat bistånd
2005-09-28

Kändisar förvärrar svälten

Johan Norberg m.fl. Svenska Dagbladet

“Vi vill alla utrota fattigdomen. Men kändisskarans förslag riskerar att lägga sten på börda för tredje världen. Utvecklingen förutsätter kunskap om vad som bygger upp varaktigt välstånd. Då duger inte evigt bistånd eller skuldavskrivningar utan krav [...]Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, G8, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Resultat, Skuldavskrivning, Sydkorea, Världsbanken, Zambia
2005-09-28

Kändisar förvärrar svälten

Johan Norberg m. fl. Svenska Dagbladet

“Förstås är biståndsminister Carin Jämtin också med på noterna. Hon lovar 200-300 miljoner kronor om året för att skriva av u-ländernas skulder. Vi vill alla utrota fattigdomen. Men kändisskarans förslag riskerar att lägga sten på börda för [...]Afrika, G8, Handelspolitik, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydkorea
2005-09-27

Utan skuld

“18 av världens fattigaste länder kommer att få avskrivningar motsvarande 310 miljarder kronor. 20 andra nationer beviljades lån på 120 miljarder kronor. Trots detta ekonomiskt omfattande steg finns det mycket kvar att göra, skuldbördan är fortfarande [...]Afrika, G8, Honduras, IMF (Internationella valutafonden), Kenya, Skuldavskrivning, Världsbanken
2005-09-27

Mer krav för pengarna

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Att bara skriva av skulderna löser heller inte frågan om hur vi ska undvika en ny skuldkris. Utlåning till fattiga länder får inte enbart handla om krav på återbetalning utan måste vara intimt förknippat med starka [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Diktaturer, G8, IMF (Internationella valutafonden), Korruption, Skuldavskrivning, Världsbanken
2005-09-27

Mer krav för pengarna

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Utlåning till fattiga länder får inte enbart handla om krav på återbetalning utan måste vara intimt förknippat med starka krav på demokratiska reformer och mänskliga rättigheter. På den punkten måste utlånarens ansvar stärkas. Det är [...]Skuldavskrivning, Villkorat bistånd
2005-09-27

Utan skuld

Norrköpings Tidningar

“Världsbankens och Internationella valutafondens årsmöte i Washington beslutade i helgen att genomföra de skuldavskrivningar som G8 länderna tidigare presenterat… Trots detta ekonomiskt omfattande steg finns det mycket kvar att göra, skuldbördan är fortfarande stor. Föga förvånande [...]G8, Honduras, IMF (Internationella valutafonden), Kenya, Skuldavskrivning, Världsbanken
2005-09-14

Fond för världens fattigdom

Carin Jämtin m.fl, Svenska Dagbladet

“Vi är alla medvetna om vad som behöver göras, varför och hur. Vi har tillräckligt med resurser. Det som behövs för att utrota fattigdomen är politiska åtgärder. Inte minst i den utvecklade och rika delen av [...]EU, FN, G8, Partipolitik, Skuldavskrivning
2005-09-13

Så utrotar vi fattigdomen

Inger Björk m.fl. Aftonbladet

“Enligt den svenska ”Politik för global utveckling” som klubbades i riksdagen för två år sedan ska alla politikområden stödja kampen mot fattigdomen och resultera i en rättvis värld och hållbar utveckling. Det ger Sverige en [...]EU, FN, G8, Millenniemålen, Skuldavskrivning, WTO
2005-07-28

Fullversion/SkuldavskrivningarGe inte bistånd till mördare

Bengt Nilsson, Svenska Dagbladet

“Plikten att hjälpa den som är nödställd. Det är en vacker princip, på pappret ser den mycket ädel ut. Men den tar inte minsta hänsyn till Afrikas politiska realiteter. … När man pumpar in hjälppengar i [...]Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Budgetstöd, Etiopien, Moçambique, Skuldavskrivning, Uganda, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Skuldavskrivningar gynnar demokratiseringen i Afrika"
2005-07-22

Sverige låter IMF bestämma

Kenneth Hermele, Svenska Dagbladet

“I stället för att låta IMF avgöra vad som är ”god politik” borde Sverige slå följe med den brittiska regeringen som redan sagt att man vill begränsa sina krav till två centrala områden: respekt för mänskliga [...]G8, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Skuldavskrivning, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Villkor kan styra biståndet rätt"
2005-07-21

Villkor kan styra biståndet rätt

Carin Jämtin m.fl., Svenska Dagbladet

“Avskrivningarna i sig leder inte till att fattigdomen minskar och att ekonomin utvecklas väl, utan kräver en aktiv politik i de berörda länderna. Därför vill vi att det säkerställs att de resurser som frigörs av skuldlättnader [...]G8, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Skuldavskrivning, Volym
2005-07-19

Skuldavskrivningar gynnar demokratiseringen i Afrika

Berhanu Kebede, Svenska Dagbladet

“Demokrati och utveckling är oupplösligt sammanflätade delar av en process med ett tydligt orsak och verkan förhållande. Att avbryta implementeringen av internationella initiativ som bidrar till en hållbar utveckling i Afrika skulle därför vara lika [...]Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, Skuldavskrivning, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Skuldsanering ökar misären"
2005-07-09

Fattiga länder måste ta ansvar

Karl-Anders Larsson m.fl. Svenska Dagbladet

“Fattigdomen kommer inte att utrotas inom överskådlig tid utan skuldavskrivningar, ökat bistånd och rättvisare handelsvillkor. Men den kommer heller inte att utrotas om vi intalar oss att pengar är det enda problemet.” Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, Handelspolitik, Kvinnor, Skuldavskrivning
2005-07-09

Ge bistånd om utvecklingen går åt rätt håll

Erik Lysén, Svenska Dagbladet

“Frågan är på vilket sätt vi bäst stödjer fattiga människor i fattiga länder. Antingen väljer vi Bengt Nilssons recept, som tycks gå ut på att alla skuldavskrivningar ska upphöra i väntan på att dessa länder [...]Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Skuldavskrivning, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Skuldsanering ökar misären"
2005-07-06

Brown brinner för de fattiga

Åsa Petersen, Aftonbladet

“Västvärlden och utvecklingsländerna antas ofta leva i motsättning: det som gynnar den ena missgynnar den andra. Brown lyckas avliva den myten: han får oss att se att människor självklart har samma behov och borde ha [...]G8, Multilateralt samarbete, Skuldavskrivning, Välgörenhet, Villkorat bistånd
2005-07-04

Mest bara ord när G 8 träffas

Aftonbladet

“Skuldavskrivningarna kommer sannolikt till en del att betalas med biståndsmedel. Löften om ökat bistånd kan fortfarande visa sig innehålla mycket luft. Flera europeiska länder når redan 0,7-procentsmålet. Andra kämpar med tidigare utfästelser som inte infriats [...]Afrika, G8, Multilateralt samarbete, Skuldavskrivning
2005-07-04

Afrika behöver mer än medlidande

Dagens Nyheter

“Det finns exempel på länder som fått sina skulder avskrivna bara för att i nästa andetag glatt ta på sig nya. Kontinenten bjuder också på exempel där skuldlättnader sannolikt påverkat valutgången och hjälpt usla politiska ledare [...]Afrika, Sida, Skuldavskrivning
2005-06-28

Skuldsanering ökar misären

Bengt Nilsson, Svenska Dagbladet

“Skuldavskrivningar har nämligen blivit det mantra som hörs varje gång fattigdomen i Afrika diskuteras. Men risken är överhängande att den naiva tilltron till skuldavskrivningarnas positiva effekter kommer att följas av en kraftig baksmälla.” "Bad governance", Afrika, Etiopien, G8, Skuldavskrivning
2005-02-13

Ytterligare en dag i paradiset

Niklas Ekdal, Dagens Nyheter

“Fordringsägarna har slitit med att hitta former för skuldavskrivning sedan 1988 utan resultat. Ekonomer pekar på hur efterskänkning av lån fråntar regeringar ansvar och tvärtom ger dem en drivkraft att skjuta upp reformer. Samtidigt måste [...]Biståndets målsättning, Demografi / befolkningsstatistik, Skuldavskrivning
2005-01-11

UNDP: Fattigdomen den viktigaste biståndsfrågan

Poul Grosen, Göteborgs-Posten

“Utvecklingsdebatten i katastrofens efterdyningar glider förhoppningsvis över till en livsavgörande debatt om fattigdomsbekämpning och det långsiktiga målet att halvera andelen extremt fattiga människor i världen före år 2015. 165 000 människor dog i tsunamikatastrofen. Det [...]Mediabevakning, Millenniemålen, Skuldavskrivning, Tsunami-katastrofen 2004, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millenium Development Goals"
2004-12-20

Vi har länge prioriterat vaccinationer

Robert Nordman; Norrköpings Tidningar

“I samtliga motioner i Sveriges riksdag kring bistånd har vi satt utrotande av fattigdom och insatser mot de förödande sjukdomar som hindrar all utveckling i fokus. Det är beklämmande att företrädare för ett regeringsparti inte kan [...]Hälsa, Partipolitik, Skuldavskrivning, Volym
2002-03-23

Monterrey genombrott i kampen mot orättvisa

Jan O Karlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Utmaningen att göra globaliseringen rättvis har antagits av hela det internationella samfundet. Som resultat av kraftsamlingen i Monterrey har såväl USA som EU beslutat om stora biståndshöjningar på nära 300 miljarder kronor. Det är ett [...]EU, FN, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning, USA, WTO
2002-03-20

Utmaningen i Monterrey

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Det viktigaste är att reformera de internationella institutionerna. Valutafonden IMF och Världsbanken styrs i dag i princip som aktiebolag. Den som betalar mest får mest inflytande. I WTO, som på papperet har en demokratisk ordning, har [...]EU, FN, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning, USA, WTO
2001-11-05

Tredje världen bör få intäkter från världsskatt

Sture Nordh, Aftonbladet

“Sverige bör inom ramen för EU:s utredning om en världsskatt på kortsiktiga valutatransaktioner, en ”Tobin-skatt”, verka för att intäkterna från en sådan skatt går till FN:s verksamhet i tredje världen.” Enprocentsmålet, EU, FN, Skuldavskrivning, Tobin-skatt
2001-04-30

Skuldavskrivning effektivt bistånd

Norrköpings Tidningar

“Så långt som att stödja Attacs främsta krav, den så kallade Tobin-skatten, går man dock inte. Regeringen vet nämligen att oavsett vad man anser om idén som sådan, så finns det inga realistiska möjligheter att [...]EU, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Skuldavskrivning, Tobin-skatt
Dela det här: