Projektstöd

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Projektstöd.

Diskussionen om Projektstöd innehåller:

  • 1 exklusiv debattartikel
  • 24 debattartiklar
  • 21 dokument
  • 2 evenemang
  • 4 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Projektstöd (1 exklusiv debattartikel)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-03-20

Strikta standarder i vägen för nationellt ägarskap i klimatarbetet

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Utvecklingsländer har sedan 2009 lovats finansiering och ökat nationellt självbestämmande över klimatprojekt. Men klimatfondernas strikta krav på kontroll och styrning gör det svårt för många länder att få direkt tillgång till projektstöd. Klimatfonderna behöver bli mer flexibla och lyfta blicken från kortsiktiga projektcykler till mer långsiktiga mål om hållbara klimatåtgärder, skriver Annie Sturesson, tidigare teknisk expert vid finansdepartementet i Uganda.FN, Gröna fonden, Klimat & miljö, Projektstöd, Uganda

Debattartiklar om Projektstöd (24 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-03-31

“Sida blandar bort korten om svenskt stöd till Belarus”

Martin Uggla, OmVärlden

“Om det svenska biståndet till Belarus ska kunna främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter bör det riktas till de krafter som delar och verkar för dessa värderingar, inte till skattedepartementet och andra statliga aktörer [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Sida, VitrysslandArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/28/replik-missvisande-om-sidas-arbete-i-vitryssland/"
2015-10-22

Löfven, slakta inte biståndsbudgeten

Expressen

Margot Wallströms UD är bekymrat över penningströmmen som går från svenskt bistånd till flyktingmottagning i Sverige. Detta kan nämligen äventyra den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd. Biståndsformer, Flykt och migration, FN, Projektstöd
2015-09-16

Tackla orsakerna till misären

Thomas Hammarberg, Svenska Dagbladet

“Många frågar vilka politiska åtgärder som nu krävs. Här en serie steg som våra myndigheter ­borde ta för att bidra till att denna kris får en vändpunkt.” Projektstöd, Rumänien, Välgörenhet
2015-03-22

Allt värre polisvåld i Burma

Talla Alkurdi, Frida Perjus, Mattias Kristenson, Charlotte Malmborg

“Både Sverige och EU stödjer burmesiska myndigheter i form av bistånd. EU har bland annat ett samarbetsprojekt med den burmesiska polismyndigheten som syftar till att öka respekten för mänskliga rättigheter och använda så lite våld [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Burma, Demokrati, Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter, Projektstöd
2014-07-22

Viktig signal i kampen mot könsstympning

Alice Teodorescu, Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen har fattat beslut om att öronmärka 48 miljoner kronor till ett FN-projekt som pågått sedan 2008, som syftar till att motarbeta sedvänjan på “bynivå”… Regeringens ambition är god men som alltid ifråga om bistånd [...]Kvinnor, Partipolitik, Projektstöd, Utvärdering
2013-10-23

Ska Sida sabotera matforskning?

Nina Fedoroff mfl; Uppsala Nya Tidning

“Svenska statliga biståndsmedel går alltså dels till organisationer som genom forskning och utveckling söker trygga en säker livsmedelsförsörjning, dels till organisationer som genom att stödja kriminella handlingar söker motverka en sådan utveckling. Vi tar för [...]Filippinerna, Forskning och innovation, Jordbruk, Projektstöd, Sida
2013-07-01

Gunilla Carlsson borde sätta press på Israel

Anna Wester, Fria Tidningen

“Att dra in biståndet för palestinierna vore en katastrof och skickar helt fel signaler till ockupationsmakten. Resonemanget är bakvänt. En minskning av biståndet vore att dra undan benen för palestinierna och straffa dem för att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mediabevakning, Multilateralt samarbete, Palestina, Projektstöd
2013-06-25

Stärk kvinnornas roll i det afghanska samhället

Lotta Hedström, m.fl., Aftonbladet

“Det afghanska parlamentet, Wolesi Jirga, består till 25 procent av kvinnor och det uppnås med hjälp av kvotering. (…) Relationen mellan civilsamhället, utbildning för kvinnor och demokratibygge är tydlig. Det är inte möjligt att skapa [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, FN, Kvinnor, Landfokusering, Nato, Projektstöd, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "UN Security Council Resolution 1325 (2000)"
2013-04-25

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

ANDERS BJÖRKMAN, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Ett stort och påtagligt hot mot de senaste årens framgångar i kampen mot malaria lurar vid horisontens rand. De nya läkemedel som i dagsläget utgör en grundbult i modern malariakontroll har börjat förlora sin effekt [...]Afrika, Barn och unga, Forskning och innovation, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Millenniemålen, Projektstöd, Sjukvård
2013-03-31

Ge Sydsudan mer svenskt bistånd

TOBY LANZER, SVENSKA DAGBLADET

“Det är förståeligt att rika länder är på sin vakt mot riskerna med att stödja Sydsudans unga och ofta svaga institutioner, men jag är övertygad om att utvecklingsbistånd, levererat på rätt sätt, ger resultat. Självständigheten [...]Biståndets målsättning, Civilsamhället, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Näringslivsbistånd, Projektstöd, Sydsudan, Utbildning
2013-01-29

Svenska regeringen stöder arabisk demokratiutveckling

BIRGITTA HOLST ALANI, SVENSKA DAGBLADET

“Regeringen satsar på dessa länders [Mellanöstern och Nordafrika] demokratiska utveckling på olika sätt. Ett exempel är Sidas Mena-strategi som bland annat innebär stöd till utvecklingen av demokratin och de mänskliga rättigheterna. Vidare bidrar Sverige till [...]Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Resultat, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Missa inte chansen att stötta demokratin"
2012-09-10

Sveriges bistånd på fel väg?

Arne Bigsten, Omvärlden

“På uppdrag av EU har jag (tillsammans med Sven Tengstam och Jean-Philippe Platteau) genomfört en studie, ”The Aid Effectiveness Agenda: The benefits of going ahead” där vi försökt beräkna värdet av att givarna inom EU [...]Budgetstöd, EU, Fungibilitet, Projektstöd, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "The Aid Effectiveness Agenda"
2012-03-29

Svenska budgetstödet går till att döda folk

Bengt Nilsson, Göteborgsposten

“Varför ska svenska skattebetalare vara med och finansiera dödandet av människor i Mali? Kan någon förklara det på ett pedagogiskt sätt? Och kom nu inte och påstå att det är ”andra” pengar som går till [...]Budgetstöd, Burkina Faso, Fungibilitet, Mali, Projektstöd, Resultat, Tanzania, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Mänskliga rättigheter i Burkina Faso 2010"
2012-03-22

Svenskt bistånd

Jessika Isaksson, Norrköpings Tidningar

“När man inte får bestämma vad utveckling är, vilket projekt man vill ha och vart man ska så försvinner också ägarskapet över projektet och då försvinner även hållbarheten i utfallet. Det var också därför man [...]Budgetstöd, Partipolitik, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
2012-02-18

Förhastat av biståndsministern

Désirèe Pethrus, Svenska Dagbladet

“Bistånd kanaliseras på olika sätt. Medan fördelarna med så kallade sektor- och projektstöd ofta lyfts fram, har budgetstödet – det vill säga direktbistånd till samarbetsländernas regeringar – ofta fått utstå oförtjänt bitter kritik. Också Sveriges [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Partipolitik, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
2011-06-21

Samma krav på uppföljningar och utredningar som ställs i mottagarländer borde också gälla i Sverige och andra givarländer.

Vestmanlands Läns Tidning

“Professorn och biståndskännaren Göran Hydén menar i en debattartikel i gårdagens Svenska Dagbladet att världens givarländer står inför ett vägskäl. Antingen ska man återgå till villkorade bistånd eller så ska man hålla fast vid dagens [...]Ambassader, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Civilsamhället, OECD, Projektstöd, Utvärdering, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Sluta ge bistånd till centralmakter"
I artikeln hänvisas till "Stödet för bistånd och invandring ökar"
2011-06-20

Sluta ge bistånd till centralmakter

Göran Hydén, Svenska Dagbladet

“Biståndsgivarna står nu vid en skiljeväg. Ska man återgå till villkorligt bistånd, kanske till och med projektbistånd eller ska man stå fast vid ägarskapstanken och försöka hitta nya vägar framåt?” Budgetstöd, OECD, Projektstöd, Toppmötet i Busan nov 2011, Villkorat bistånd
2009-07-27

Utvärdera biståndet

Norrköpings Tidningar

“En ny rapport från WSP Analys & Strategi bekräftar denna bild. En viktig slutsats är att det i stort sett inte går att utvärdera någon av de svenska satsningarna via projektstöd och budgetstöd. Det går [...]Budgetstöd, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
2009-03-23

Bistånd ska gå till det som vi vet fungerar

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Jag frågar Staffan Fölster varför man ställer utvärdering i fokus? Sker inte det redan regelmässigt?” Budgetstöd, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
2007-12-21

En ryslig berättelse utan slut

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Spänningen stiger ända till dess att det står klart att inget sägs om effekterna av budgetstödet. Kort sagt, det finns inget slut. Vi vet fortfarande inte om Holmqvist har rätt eller om man ska tro [...]Budgetstöd, Projektstöd, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2005-11-28

Moderaternas Jarl Hjalmarson Stiftelse arbetade för att Baltikums inträde i EU

Cecilia Brinck, Barometern

“– Tidigare har fokus legat på närområdet; framför allt på de baltiska länderna. Under 90-talet representerade de mer än hälften av vår verksamhet. En viktig uppgift var att tala för de baltiska ländernas EU-medlemskap. I [...]Demokrati, Landfokusering, Partinära bistånd, Partipolitik, Projektstöd
2005-11-22

Något demokratibistånd till öst finner vi inte hos vänsterpartiets VIF

Cecilia Brinck Barometern

“VIF samarbetar mest med små oppositionspartier och väljer länder i tredje världen snarare än i närområdet. ”Jämställdhetsarbete är viktigt, vi arbetar mycket med kvinnor för att skapa lokala rörelser. Det kan handla om sådant som [...]Bilateralt samarbete, Kvinnor, Landfokusering, Partinära bistånd, Projektstöd
2005-04-09

Europa måste stödja oliktänkandet i Vitryssland

TOBIAS LJUNGVALL, M.FL., NORRKÖPINGS TIDNINGAR

“Europa måste bli generösare, och samtidigt mer fokuserat, i sitt stöd till vitrysk demokratisering. Just nu överväger EU en omfattande lista av demokratiseringsåtgärder. (…) Det centrala problemet i varje diktatur är det avsiktliga förtrycket av [...]Demokrati, EU, Folkrörelsebistånd, Landfokusering, Projektstöd, Utvärdering, Vitryssland
2005-03-27

Debatt 27/3 Val i Zimbabwe: Folket behöver allt vårt stöd

KJELL FRANSSON M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

“Nu mer än någonsin behöver organisationerna i Zimbabwe vårt stöd. I detta läge är det viktigt att vi i omvärlden, trots stora praktiska svårigheter, visar vår solidaritet. På kort sikt gäller det att sätta ljuset [...]"Bad governance", Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Rättvis handel, Zimbabwe

Dokument om Projektstöd (21 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2016-11-17

Evaluation of Sida’s Support to Tostan (2010-2016)

- Sida Decentralised Evaluation 2017:2

SidaGambia, Guinea-Bissau, Landsbygd, Projektstöd, Senegal, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-10-17

Midterm Review of GESTERRA Capacity Building Programme on Land Management and Administration within DINAT

- Sida Decentralised Evaluation 2016:15

SidaMoçambique, Projektstöd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-10-09

Evaluation study in support of the Mid Term Review of the Pro-Tax II project

- Sida Decentralised Evaluation 2016:12

SidaKosovo, Projektstöd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-07

Evaluation of the project – Improving the Management of Land by Strengthening the Prevention and Resolution of Land Conflicts in Rwanda (ILPRC)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:17

SidaFred och säkerhet, Projektstöd, Rwanda, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-24

Review of Sida‘s Support to Afghanistan

- Lessons and Conclusions from 7 Evaluations

- Sida Decentralised Evaluation 2015:15

InDevelopAfghanistan, Projektstöd, Resultat4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-07

Midterm Review of CREDO Krajina

- Sida Decentralised Evaluation 2015:13

SidaBosnien-Hercegovina, Näringsliv, Projektstöd, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-15

Evaluation Twaweza: Tanzania 2009-2014

- Sida Decentralised Evaluation 2015:48

SidaProjektstöd, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-19

External evaluation of the Amref Health Africa Project on Sexual Reproductive Health Rights for the Young People (Tuitetee – Lets Fight For It), 2010- 2015

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2015:4

SidaHälsa, Projektstöd, Resultat, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-03-01

Verksamhetsberättelse 2012

We EffectProjektstöd, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-06-01

Uri Hydro-Electric Project, India: Evaluation of the Swedish Support

SidaIndien, Klimat & miljö, Projektstöd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-01-01

Water and Urban Conflict

- discussion on issues and a review of sida projects

SidaProjektstöd, Sida, Urbanisering / hållbara städer, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2002-09-27

Valet av mottagarländer för svenskt bistånd åren 1950-1990

N/AHumanitärt bistånd, Projektstöd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-09-27

Kompetensutveckling och bärkraft – En rapport för Sida-projektet “Kompetensutveckling i projekt och program”

N/AProjektstöd, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-01-01

Studies in brief: The Sustainability Enigma Aid dependency and the phasing out of projects. The case of Swedish aid

Expert Group on Development Issues (EGDI)Humanitärt bistånd, Projektstöd7) EGDI-rapporter 1998-2003
1992-12-13

Birches Don’t Grow In Serengeti

- An Evaluation of Development Policy and Nordic Support to the Construction Sector in Tanzania 1975 - 1990

- SIDA Evalutation Report 1992/1

SidaProjektstöd, Tanzania, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1992-01-01

Trainees at Moshi National Vocational Training Centre – Internal Achievements and Labour Market Adoption

- Education Division Documents No 56

SidaProjektstöd, Tanzania, Utbildning5) Education Division
1988-01-02

Sisterhood on Trial

- An evaluation of the performance and linkages of the sister industries in Tanzania

SidaNäringsliv, Projektstöd, Sida, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1987-03-12

Sidas Guidelines for Project Support – From Idea to Evaluation

SidaProjektstöd, Sida9) Dokument om utvärdering
1986-01-07

Promoting Labour Relations in Africa

- An Evaluation by the Swedish ILo-committee of the ILO/ SIDA Labour Relations Project in Selected English-speaking Countries in Africa

SidaAfrika, Näringslivsbistånd, Projektstöd4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-01-01

Elephants Don’t Rust

- An Evaluation of SiDA-supported Forestry Development and Forestry Industry in LAOS.

SidaJordbruk, Laos, Projektstöd4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1972-10-01

Swedish Criteria for Programme and Project Support

SidaBiståndets målsättning, Projektstöd, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Projektstöd (2 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2015-05-29 Hållbara förändringar i projekten “Kom och låt dig inspireras av meteorologen och föreläsaren Pär Holmgrens föredrag om hållbar utveckling! Forum Syds ordförande, Sten Rylander pratar utifrån sin bok ” Afrika vänder” – med fokus på klimat, miljö och jordbruk. Forum Syds medlemsorganisationer berättar om hur de arbetar med [...] Forum Syd Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Projektstöd
2015-04-10 Power Africa! “Sverige har åtagit sig att de närmaste tio åren skapa investeringar på en miljard dollar kopplat till president Barack Obamas initiativ Power Africa. Det svenska partnerskapet innebär till exempel biståndspengar till olika hållbara elektrifieringsprojekt, men [...] ABF Stockholm Afrika, Projektstöd, Sida

Kommentarer i diskussionen om Projektstöd (4 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-03-21 Karin Metell Cueva: Bra artikel som tar upp viktigt och angeläget ämne. Hur undviker vi att underminera ländernas eget ägarskap? Kan payment for resultat (PfR) vara en metod framåt? Givaren betalar för verifierbara förbättringar, t ex utsläppsminskningar. Detta bidrar till ökade incitament från länderna själva att vidta åtgärder, ländernas eget ägarskap prövas. Samtidigt borde ländernas egen efterfrågan på kapacitetsstärkande åtgärder rimligtvis öka. En kombination av olika finansieringsmodeller där PfR är en del, skulle kanske kunna bidra till att de destruktiva intressekonflikter som artikelförfattaren lyfter fram minskar? Strikta standarder i vägen för nationellt ägarskap i klimatarbetet
Av Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se
2012-11-15 Tom Alberts: Det är utmärkt att Arne Bigsten är kritisk mot projektstöd. Och som ekonom har jag en viss förkärlek för budgetstöd. Men det är dags att tänka om. För några veckor sedan hölls ett internationellt seminarium här i Stockholm om "Cash transfers". En synnerligen effektiv metod att minska fattigdomen vore att ge barnbidrag via mammor. Betalningen skulle kunna ske genom mobiltelefoner. Bästa vore att göra några pilotstudier t.ex med att stödja något eller några distrikt i t.ex. Zambia, Tanzania och Moçambique. Det är dags att koppla forskning mera direkt till biståndet. Vi vill t.ex. veta hur mycket undernäringen minskar; hur många fler barn går i skolan och särskilt flickor är exempel på frågora som skulle behöva belysas över tiden. Sveriges bistånd på fel väg?
Av Arne Bigsten, Omvärlden
2012-04-03 Hans Rosling (Kommentar på Facebook): "Surprising how superficial journalists/authors are when bashing development aid. They argue as if all countries in Africa were the same. Budget support to Tanzania should be abolished because there is a civil war and a coup in Mali? They claimed budget support is bad for Tanzania when the country is progressing fast in both health and economy. Why not do like investors judge case by case regarding countries and why not judge pros and cons for different forms of aid. When arguing that externaly controled issolated projects are good they do not see the negative aspects of their high transaction costs, nor that isolated small project often recruit the MD or midwife from the health service that serve the poor to an excessively audited project that will leave no institutional development once the external financing prominent is over. I fail to understand how they think. Here a prominent Swedish example of aid-bashing with the typical limited reasoning" Detta är en kopia av en kommentar på Facebook 2012-04-02 Svenska budgetstödet går till att döda folk
Av Bengt Nilsson, Göteborgsposten
2011-06-20 Tom Alberts: The donors through the World Bank have been pushing for decentralization. I have visited many districts in Zambia, Tanzania och Mozambique. My conclusion is that channelling funds to the districts has not solved the problem of courruption. Moreover the capacity at the district level is weak. In Mozambique the 20% richest have increased their share in the National Income while the 20% poorer have lost their share in the income. A similar trend can also be found in Tazania and Uganda. It seems to me cynical to talk about Poverty Eradication Strategies. Various transfer systems are now seriously being discussed. By transferring a child allowance to poor mothers (using mobile phones) would dramatically improve the situation of the poor. Sluta ge bistånd till centralmakter
Av Göran Hydén, Svenska Dagbladet
Dela det här: