Multilateralt samarbete

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Multilateralt samarbete.

Diskussionen om Multilateralt samarbete innehåller:

  • 6 exklusiva debattartiklar
  • 123 debattartiklar
  • 35 dokument
  • 14 evenemang
  • 10 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Multilateralt samarbete (6 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2016-11-01

Dags att Sverige stöder Somalilands utvecklingsfond

Samir Dualeh, Biståndsdebatten.se

The Somaliland Development Fund (SDF) är det mest effektiva biståndsorgan som har verkat i Somaliland de senaste 25 åren. För första gången upplever Somaliland ägarskap och påtagliga framsteg i utvecklingsprojekt, och verksamheten välkomnas av allmänheten. Det är oerhört viktigt att SDF får fortsatt stöd från omvärlden, och därför bör Sverige omedelbart ansluta sig till utvecklingsfonden, skriver Samir Dualeh på Somaliland Kommitté i Sverige.Multilateralt samarbete, Resultat, Somaliland
2016-06-09

Behov av ökad samordning – en lärdom från Afghanistan

Anders Oljelund, Biståndsdebatten.se

”Utan säkerhet ingen utveckling och utan utveckling ingen säkerhet” slås det fast i politiska anföranden. Men vad betyder det i praktiken? Synergier mellan säkerhetsinsatser och biståndsinsatser går att finna, men det är mycket komplicerat och kräver noggrann samordning. Det skriver Anders Oljelund med anledning av den pågående Afghanistanutredningen.Afghanistan, FN, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2016-05-16

Biståndet till Afrika behövs igen!

Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se

Efter omkring femton år av god tillväxt har den ekonomiska utvecklingen i Afrika abrupt förändrats. Behovet av bistånd ökar samtidigt som givarländer gör nedskärningar och omprioriteringar. Nu måste vi se till att värna om långsiktiga fattigdomsbekämpande insatser som drivs av de afrikanska länderna själva, skriver Lennart Wohlgemuth.Afrika, Avräkningar, Bilateralt samarbete, Multilateralt samarbete
2015-06-12

Använd FN:s utvecklingsmål för att stoppa skadligt barnarbete

Carolina Ernrooth, Biståndsdebatten.se

Just nu förhandlar FN:s medlemsstater om de nya utvecklingsmål som ska göra världen mer jämställd, välmående och hållbar. Samtidigt jobbar 168 miljoner av världens barn i skadliga arbeten. Världens regeringar måste förstå vidden av problemet och se till att barnen faktiskt inkluderas i utvecklingsmålen, skriver Carolina Ehrnrooth på Barnfonden.Barn och unga, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2015-05-21

Vi måste satsa mer resurser innan katastroferna

Ylva J Strömberg m.fl., Biståndsdebatten.se

Jordbävningarna i Nepal och deras tragiska konsekvenser var tyvärr ingen överraskning för oss som jobbar med katastrofer. Nu behöver vi ett bistånd som i mycket större utsträckning än idag satsar resurser innan en katastrof. Ett bistånd som minskar riskerna, räddar människoliv och sparar pengar, skriver Röda Korset.Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Nepal, Resultat
2015-04-15

Parisagendan – vart tog den vägen?

Bertil Odén och Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se

När Parisdeklarationen förhandlades fram 2005 sågs den som ett paradigmskifte inom den internationella biståndspolitiken. Givare och mottagare skulle ta gemensamt ansvar och biståndet skulle bli mer effektivt. Men idag återstår väldigt lite av överenskommelserna, skriver Bertil Odén och Lennart Wohlgemuth.Multilateralt samarbete, Öppenhet och transparens, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/parisagendan-vart-tog-den-vagen/"

Debattartiklar om Multilateralt samarbete (123 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-09-15

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“I en svår och exceptionell tid krävs kloka, långsiktiga insatser. Det humanitära stödet är livsviktigt men det räcker inte. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behöver förmågan att bidra till hållbar [...]2. Bistånd, Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2017-06-12

Att hoppa överbord är inte rätt väg

Linnéa Engström, ETC

“I stället för att slopa avtalen och lämna haven öppna för aktörer med kortsiktiga ekonomiska intressen måste EU visa ledarskap. Vi anser att det är bättre att EU har en aktiv roll, förbättrar avtalen och [...]EU, Fiske, Multilateralt samarbeteArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/06/avskaffa-eus-fiskeavtal/"
2017-06-07

Den globala fattigdomen kan bara lösas lokalt

Johan Hassel m.fl., Dagens Nyheter

“Men det krävs ett paradigmskifte i Sverige. Den nationella politiken och förvaltningen behöver ta ansvar, stödja och samtidigt förenkla regler och lagstiftning som ofta hindrar kommunerna, så de kan fortsätta sitt viktiga arbete med att genomföra [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Policyramverket för svenskt bistånd, Urbanisering / hållbara städer
2017-06-07

Därför ger jag inte pengar till tiggare

Åsa Regnér, Aftonbladet

“Jag ger inte pengar i koppen utan tror på långsiktig och strukturerad fattigdomsbekämpning, tillexempel genom stöd till organisationer även i detta fall.  Jag är övertygad om att det bästa stödet sker genom samarbete och att stödja [...]EU, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Romernas rättigheter, Rumänien
2017-06-06

Avskaffa EU:s fiskeavtal

Jens Holm, ETC

“Sverige och EU skulle som alternativ till dagens fiskeavtal kunna föreslå utvecklingssamarbete för lokalt och hållbart fiske istället. Syftet skulle kunna vara att utveckla de afrikanska staternas fiske, istället för, som idag, att tillfredsställa europeiska [...]Afrika, EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Multilateralt samarbeteArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/05/29/overfisket-skordar-nya-offer/ "
2017-06-01

“En Marshall för Afrika?”

Bo Kjéllen, Uppsala Nya Tidning

“Vi måste känna ett gemensamt ansvar, och en stor EU-satsning på nya former för ekonomiskt samarbete, som ska stärka demokratin i Afrika och skapa ekonomiska, politiska och miljömässiga förutsättningar för en utveckling bort från fattigdom [...]EU, Flykt och migration, FN, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Näringslivsbistånd
2017-05-20

Banbrytande strategi

Isabella Lövin m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sveriges ledarskap samt partnerskap med Världsbankgruppen har varit av avgörande betydelse för att utveckla och driva dessa initiativ. I en värld där utmaningarna är komplexa och hänger samman, där ett lands eller en institutions ansträngningar [...]Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Världsbanken
2017-04-19

Ska privatskolor för fattiga finansieras av biståndsmedel?

Jons Lindberg och Benjamin Knutsson, OmVärlden

“Att GPE undviker politiska frågor är ett allvarligt demokratiproblem. När Sverige nu får mer inflytande borde vi därför fundera över hur politiska skiljelinjer i GPE kan synliggöras liksom vilka aktörer vi vill alliera oss med.” Multilateralt samarbete, Utbildning
2017-03-20

”Håll fast vid enprocentsmålet”

Thord Palmlund, Dagens Nyheter

“Land efter land drar ner på sitt bistånd, inte minst den störste biståndsgivaren, Trumps USA som för över pengar från biståndsbudgeten till försvar och säkerhet, inklusive den mexikanska muren. Enprocentsmålet är en av statsmakterna fastställd [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Flykt och migration, FN, Multilateralt samarbete, Sida, Syrien, VolymArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/17/iden-om-ett-utgiftsmal-for-bistandet-har-tjanat-ut/"
2017-03-17

Idén om ett utgiftsmål för biståndet har tjänat ut

Lars Anell, Dagens Nyheter

“Biståndspolitiken bör fokusera på vad man gör och åstadkommer. Förväntade resultat bör motivera anslagens storlek. Det finns gott om exempel på att biståndsanslagen ibland blivit större än vår förmåga att utforma och genomföra effektiva insatser.” Bilateralt samarbete, Budget, Enprocentsmålet, Forskning och innovation, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Resultat, Sida, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/enprocentmalet-en-kritisk-essa/ "
2017-02-26

”Det sätts ett hårdare tryck på bilden av Sverige”

Annika Rembe, Svenska Dagbladet

“Det är viktigt att bidra till en relevant och väl nyanserad bild av vårt land utomlands. En central del i det arbetet är att inte försöka skönmåla eller dölja det som skaver. Vi har allt [...]Multilateralt samarbete, Sverige
2017-02-15

En nyktrare utrikespolitik

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Om socialdemokratisk utrikespolitik tidigare hanterades genom att ”gapa högt och bära på en piprensare”, som Fredrik Johansson träffande beskrev det på ledarsidans blogg Högermarginalen (16/11–14), var det nu ett litet land som insett sina begränsningar som talade genom [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-25

Vi behöver mer samarbete i EU, inte mindre

Cecilia Wikström, Nerikes Allehanda

“Opinionsundersökningar från medlemsländerna visar tydligt att medborgarna rankar terrorism och migration som de absolut viktigaste frågorna som EU gemensamt borde ta ansvar för att komma tillrätta med. Jag förstår inte hur någon enda människa kan [...]EU, Multilateralt samarbete
2016-12-25

”Flyktingpolitiken måste nå en bättre balans”

Thord Palmlund, Svenska Dagbladet

“Vi kan inte hålla kvar den nuvarande flykting­politiken, som inte förtjänar namnet. Den har mer eller mindre eliminerat asylbegreppet, den centrala tanken i all human flyktingpolitik, när den inte längre förknippar permanent uppehållstillstånd med asylbehov [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Sverige
2016-12-19

Mänskliga rättigheter i motvind – men regeringen höjer ambitionerna

Annika Ben David, Mänsklig Säkerhet

“Vi kommer nämligen inte att acceptera att MR relativiseras. Idag tar sig stater rätten att tolka MR utifrån sin historia, sin kultur, sin religion eller sin kontext. Här slår regeringen fast att det inget finns [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Press- och yttrandefrihet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-07

”Kvinnor måste inkluderas för en hållbar fred”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Först: inkludera kvinnorna. Stöd kvinnor som fredsbyggare. Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan kvinnors deltagande i freds­processer och ett fredsavtals hållbarhet. Vi kan inte längre motivera att halva befolkningen utesluts från samtal om [...]Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete
2016-12-05

Globala hot och nationella svar – säkerhetspolitikens paradox

Robert Egnell, Mänsklig Säkerhet

“Brexit och Trumps valseger signalerar att samarbetsviljan och samarbetsförmågan i det internationella systemet försvagas. Detta gör att vi är ytterst sårbara inför chock eller stress. Systemet utsätts konstant för bådadera i form av klimatkatastrofer, migrationsvågor, [...]FN, Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete
2016-08-21

Flyktingproblemet i New York

Richard Haass, Dagens Nyheter

“”Resultatdokumentet” på 22 sidor som de högsta ledarna ska rösta om den 19 september innehåller mängder av allmänna uttalanden och principer, men det är ont om specifika åtgärdsförslag. Där finns inte mycket, om ens något, [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete
2016-03-18

”Kubaner bör få insyn i EU-förhandlingar”

Robert Hårdh m.fl., Svenska Dagbladet

“Men under två år har EU förhandlat om ett nytt avtal om politisk dialog, bistånd och handel med den kubanska regeringen, och inte en enda gång har man bjudit in kubanska eller europeiska människorättsförsvarare till [...]EU, Kuba, Multilateralt samarbete, Press- och yttrandefrihet
2016-03-11

Misären är undantaget

Magnus Krantz, UNT

“Det är lätt att fokusera på ekonomiska problem och kriser, i Europa och i övriga världen. Men det fundamentalt fel att se dem som en konsekvens av den allt mer sammanflätade världsekonomin. Vi behöver ännu [...]Hållbar utveckling, Multilateralt samarbete
2016-03-04

”Varför vill borgerligheten ingå en försvarsallians med Turkiet?”

Hans Linde, Svt Opinion

“Turkiet har beskjutit mål inne i Irak, skjutit ner ett ryskt plan, stängt gränsen till Armenien och bidragit till Cyperns delning sedan decennier. På vilka sätt skulle vårt land bli säkrare genom att ingå en försvarsallians [...]Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete, Nato, Turkiet
2015-12-27

“Biståndet borde granskas på ett bättre sätt”

Margareta de Goys, Svenska Dagbladet

“I dag präglas biståndsdebatten om hur mycket av biståndsbudgeten skall gå till flyktinghjälpen. En klart viktig fråga men inte den enda. Minst lika relevant är det att titta på biståndets användande och kvalitet och att [...]Biståndsformer, EU, FN, Multilateralt samarbete, Sida, Sudan
2015-11-20

Nu satsar vi biståndspengar på barns rättigheter

Isabella Lövin, Metro

“I dag på den internationella barndagen vill jag uppmärksamma alla dessa flickor och pojkar. Som biståndsminister lovar jag att göra allt i min makt för att undvika att förlorade generationer växer upp i konfliktområden. Därför [...]Barn och unga, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2015-11-19

Skär inte i svenskt bistånd

Bill Gates, Dagens Industri

“Att skära i biståndet i dag riskerar att kosta oss de framgångar vi har kämpat så hårt för och kan i framtiden komma att skada miljoner människor. Det kan i sin tur leda till ökade [...]Avräkningar, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd
2015-11-05

“Snigelfart på omfördelningen”

Susanne Sjöstedt, Värmlands Folkblad

“EU-länderna beslutade vid ett möte om flyktingkrisen i september att fördela 160 000 flyktingar mellan sina länder från de stora mottagarländerna Grekland, Italien och Ungern under 2015 och 2016.På fem veckor har 116 av dessa asylsökande, [...]Asylrätt, EU, Irak, Multilateralt samarbete, Syrien
2015-10-26

FN har en självklar plats i svensk utrikespolitik

Margot Wallström ml.fl, Metro

“Svensk FN-politik är helt enkelt en självklar del av vår utrikespolitik. Den är ett sätt att stärka och utveckla det multilaterala systemet som sådant. Den är en möjlighet att driva våra politiska prioriteringar, från jämställdhet och [...]FN, Multilateralt samarbete
2015-10-06

“Erik Brattberg: TPP är ett frihandelsavtal med stor geopolitisk betydelse “

Erik Brattberg, Svenska Dagbladet

“På ett ännu mer globalt plan är TPP – tillsammans med ett eventuellt framtida TTIP – också avgörande för hela det globala handelssystemets framtid. Eftersom de multilaterala frihandelsförhandlingarna under WTO har stagnerat under det senaste [...]Asien, Europa, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Kina, Multilateralt samarbete, USA, WTO
2015-09-16

Nu ska Stefan Löfvens samordning rädda världen

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“I regeringsförklaringen föreslår därför Löfven ‘en internationell kontaktgrupp’ för att lösa konflikten i Syrien. Där ska EU samla Ryssland, USA och de regionala parterna ”för att främja FN:s ansträngningar” och ”få ett slut på detta blodbad”. Putin, [...]EU, FN, Multilateralt samarbete
2015-09-16

Oacceptabelt att de andra gör så lite

Anna Kinnberg Batra, m.fl., Expressen

“Sverige bör därför omgående göra omprioriteringar inom biståndet för att till exempel kunna svara upp mot FN:s humanitära appell, som för närvarande endast är fylld till en knapp tredjedel. Det finns ingen motsättning mellan att hjälpa [...]Avräkningar, Biståndsformer, Flykt och migration, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2015-09-03

Så stärker vi FN:s nöd- och katastrofinsatser

Isabella Lövin, Göteborgs-Posten

“Stödet till FN-organisationerna är ett av regeringens främsta redskap för att bidra till en hållbar utveckling. I dag, torsdag, fattar regeringen därför beslut om organisationsstöd, så kallat kärnstöd, till drygt tio FN-organ som jobbar med allt [...]FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete
2015-08-17

Europa behöver mer demokrati – inte mindre

Margot Wallström, Metro

“Det krävs en politik som försöker överbrygga snarare än att exploatera etniska och religiösa skiljelinjer. Det krävs ökad respekt för mänskliga rättigheter och en utveckling i en demokratisk riktning. Det krävs kraftfulla insatser mot terrorism [...]EU, Multilateralt samarbete, Syrien, Ukraina
2015-07-21

Samarbete för en hållbar utveckling

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“I höst samlas världens ledare i FN för att sy ihop den nya utvecklingsagenda som brukar kallas post 2015. Det civila samhället har en viktig roll som aktör, kunskapsspridare och opinionsbildare för att FN och [...]Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Post-15
2015-04-09

”Vi vill skicka svensk väpnad styrka till insatsen i Irak”

Margot Wallström m.fl., Dagens Nyheter

“Sedan i vintras har regeringen undersökt Sveriges möjlighet att delta i dessa gemensamma militära insatser. Regeringen föreslår i dag att Sverige ska delta i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak. Regeringen föreslår att riksdagen medger att [...]Fred och säkerhet, Irak, Multilateralt samarbete
2015-02-10

Ett FN-beslut gör ingen framgångssaga

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Fattigdomen halverades redan 2010, vilket var långt tidigare än beslutsfattarna i FN planerat. Och det var knappast själva FN-besluten som minskade fattigdom och armod bland världens svagaste. Det gjorde den ökade tillväxten som ständigt bringar [...]FN, Millenniemålen, Multilateralt samarbete
2015-02-09

Vi kan utrota fattigdomen i världen

Isabella Lövin, Göteborgsposten

“En värld som inte lyckas stoppa den globala uppvärmningen är en osäker värld. Tillväxt och utveckling måste ske inom hållbara planetära gränser. Om vi inte lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader kommer vi [...]FN, Hållbar utveckling, Multilateralt samarbete, Utbildning
2015-02-03

Sverige tar fram en ny strategi för Syrienkrisen

Margot Wallström m.fl, Dagens Nyheter

“Sverige stödjer UNHCR:s vädjan och regeringen tar nu fram en ny strategi för Syrienkrisen som omfattar såväl de akuta behoven som långsiktiga insatser för att skapa bättre levnadsförhållanden och stöd till grannländernas samhällsfunktioner.” EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Jordanien, Libanon, Multilateralt samarbete, Syrien, Utrikesdepartementet
2014-11-15

Första bästa lämpliga uppdrag?

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“En fredsfrämjande operation i ett av världens fattigaste länder inom FN:s regi låter ju fint, tryggt och väldigt svenskt. Inte alls lika våldsamt som en Nato-operation där en massa amerikaner går runt och spontanskjuter hämningslöst, [...]FN, Fred och säkerhet, Mali, Multilateralt samarbete, Nato
2014-10-15

Så kan vi motarbeta islamisk extremism

Adam Hedengren, Svenska Dagbladet

Nu krävs en bistånds- och utrikespolitik som dels riktas in på det globala systemet av orättvisor som späder på fattigdom – bistånd till korrupta regimer, skatteflykt, handelshinder som missgynnar utvecklingsländer, vapenhandel, superbolagens negativa miljöpåverkan etc [...]Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete, Religion
2014-08-04

Världen sviker Iraks kristna

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Fler och fler skriver om assyrierna och de andra minoriteterna i Irak. Men somliga verkar tro att det räcker med ord. Nu har vi pratat om det. Nu har vi gråtit en skvätt. Nu har [...]FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, ReligionI artikeln hänvisas till "Demonstration mot Isis drog många"
2014-05-04

Regeringen sviker löfte om klimatpengar

Björn-Ola Linnér m.fl. , Svenska Dagbladet

“Det sänder en mycket negativ signal i det mödosamma arbetet med att bygga förtroende mellan fattiga och rika länder i klimatförhandlingarna.” EU, FN, Gröna fonden, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Multilateralt samarbete
2014-03-07

Jämställdhetsarbetet på UD i dagarna kring kvinnodagen

Malena Gyllenhak, Bloggen om utvecklingspolitik

“Men anledningen till att så mycket arbete krävs är självklart att bristen på jämställdhet är stor överallt på jorden. Stereotypa normer om kön påverkar oss alla, kvinnor som män, flickor som pojkar.” FN, Jämställdhet, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Post-15, Sida, Utrikesdepartementet, Världsbanken
2014-03-06

Ohlsson: Vi måste ta strid för våra livmödrar

Birgitta Ohlsson, Expressen

“EU är världens största biståndsgivare och skulle kunna vara en skarpare global aktör för kvinnors hälsa. Men Polens, Maltas och Irlands abortfientliga politik sätter krokben och får förödande konsekvenser -inte bara kvinnor i de länderna – [...]EU, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Samhällsgrupper
2014-02-19

Riksrevisionen tycks ha sinne för humor

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Det fina med Riksrevisionen är att deras begäran om dokument inte måste sekretessprövas väldigt ingående och långsamt, och att deras granskare faktiskt kan kräva svar på sådant ingen vill tala om. Kanske kan de bringa klarhet [...]FN, Multilateralt samarbete, Riksrevisionen
2013-12-10

FN behöver starkare stöd!

Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten

“Vi får aldrig acceptera att nationella egenintressen står i vägen för vår gemensamma skyldighet att upprätthålla respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Sveriges regering bör: √ bidra till att stärka stödet för principen skyldighet att skydda. Säkerhetsrådets främsta uppgift är [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet, Vapenhandel
2013-10-16

Hälsosituationen i Zimbabwe på väg att förbättras

Utrikesdepartementet

“Globalt dör idag ungefär lika många kvinnor i världen i livmoderhalscancer som till följd av mödradödlighet dvs ungefär 280 000 kvinnor per år. Skillnaden är dock att mödradödlighet minskar stadigt i världen och har halverats [...]Bilateralt samarbete, Hälsa, Multilateralt samarbete, Zimbabwe
2013-09-22

”Risken för klimatkatastrof större än vad de flesta tror”

Laszlo Szombatfalvy, m.fl., Dagens Nyheter

“Trots alla framsteg med ökad levnadsstandard och minskat mänskligt lidande, måste vi våga se sanningen i vitögat; mänskligheten har aldrig förr löpt så stora risker som den gör i dag. En av de största riskerna [...]Biståndets målsättning, FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbeteI artikeln hänvisas till "Global Challenges Foundation"
2013-09-22

Vi sviker inte de fattiga

Lars Hjälmered, m.fl., Göteborgsposten

“Vid FN:s toppmöte om klimat 2009 lovade Sverige att bidra med åtta miljarder i klimatfinansiering mellan 2010 och 2012. Det har vi gjort. Sverige är det land i EU som bidragit med mest pengar per [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Alliansen sviker de fattiga i klimatfrågan"
2013-09-15

Stäng inte gränserna för Syriens flyende

Eva von Oelreich Mfl, Svenska Dagbladet

“Vittnesmål från migranter som inte släpps in i EU och därmed inte får en individuell prövning av sina skyddsskäl är alltför många. För att detta ska upphöra kräver Röda Korset en oberoende övervakning av EU:s yttre [...]EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Syrien
2013-09-12

Äntligen ljus i Syriens mörker

Göteborgsposten

“Det råder stor enighet om att det inte finns någon militär lösning på inbördeskriget i Syrien. Varken diktatorn Bashar al-Assad eller de olika sinsemellan stridande upprorsgrupperna har kraft nog att avgöra kampen. Ingen stormakt är [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Multilateralt samarbete, Ryssland, Syrien, USA
2013-08-07

Vi är redo att stödja Egypten

Catherine Ashton, Svenska Dagbladet

“EU är villigt att hjälpa Egypten att vidta dessa åtgärder [för demokratifrämjande], men besluten måste komma från det egyptiska folket och inte någon utomstående. President Adli Mansur och jag kom förra veckan överens om att [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Egypten, EU, Folkrörelsebistånd, Governance, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Religion
2013-08-04

Somalia mot en ljusare tid?

Maria Ripenberg, Uppsala Nya Tidning

“Om Somalia på allvar ska lyckas med en hållbar återuppbyggnad behöver alla inblandade parter vara medvetna om hur känslig den pågående balansakten är för landet. Man måste förstå kolonialtidens konsekvenser i dagens splittrade och eldfängda [...]AU, Bistånd som påtryckningsmedel, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Somalia
2013-08-03

Dags för ökat engagemang i Mellanöstern

Mikael Eriksson, GöteborgsPosten

“Det viktigaste Sverige och EU kan göra är att visa ett starkt engagemang för regionen. Huvudutmaningen för Västs ledare är att motivera för sina medborgare varför utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika är relevant även för [...]Bahrain, Demokrati, Egypten, EU, FN, Irak, Iran, Jordanien, Klimat & miljö, Marocko, Multilateralt samarbete, Syrien, Tunisien
2013-07-01

Gunilla Carlsson borde sätta press på Israel

Anna Wester, Fria Tidningen

“Att dra in biståndet för palestinierna vore en katastrof och skickar helt fel signaler till ockupationsmakten. Resonemanget är bakvänt. En minskning av biståndet vore att dra undan benen för palestinierna och straffa dem för att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mediabevakning, Multilateralt samarbete, Palestina, Projektstöd
2013-05-15

Många regeringar struntar i sin egen fattiga befolkning

LENA KLEVENÅS, GÖTEBORGSPOSTEN

“FN:s forskningsinstitut för sociala utveckling, UNRISD, har pekat på att bistånd utifrån kan leda till att fattiga människors förväntningar riktas mot utländska biståndsgivare och inte mot den egna regeringen. Jag tycker inte vi ska ta [...]"Bad governance", Barn och unga, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Tobin-skattI artikeln hänvisas till dokumentet: "THE RIGHT TO FOOD AND NUTRITION WATCH 2012: Who Decides About Global Food and Nutrition? (PDF)"
2013-05-14

Sverige kvar i Afghanistan

DANIEL BRAW, BAROMETERN

“Utrikesminister Carl Bildt talar om att Sverige efter 2014 ska behålla maximalt 200 militärer (mot dagens omkring 550) i Afghanistan, och att dessa ska delta i utbildningsinsatser eller ”något annat som inte är stridsinsatser”. (…) [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Nato, Partipolitik, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "AFGHANISTAN: THE LONG, HARD ROAD TO THE 2014 TRANSITION (PDF)"
2013-05-10

Nytt Afrika

Susanne Nyström, Gefle Dagblad

“Tänk på barnen i Afrika. Mantrat har präntats in i generationer av svenska barn som rynkat på näsan åt skolmaten. Bilden etsade sig fast så starkt att vi i dag har svårt att tänka oss att [...]Afrika, Barn och unga, Handelspolitik, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik
2013-05-09

”Avskaffa visumkravet för flyktingar från Syrien”

Olle Schmidt m.fl, Dagens Nyheter

“Det manar till ödmjukhet att Sverige har tagit emot totalt 3255 syriska asylansökningar mellan januari och april i år, medan UNHCR berättade för oss att ungefär 80 000 flyktingar skulle registreras i Libanon bara under [...]EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Libanon, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Syrien
2013-05-05

Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige

Gunilla Carlsson m.fl. Dagens Nyheter

“För oss är det självklart att Sverige och EU ska ligga i framkant i denna utveckling både vad gäller handel och bistånd. Ett demokratiskt och ekonomiskt starkare Afrika är bra för Sverige. Förutsättningarna är goda [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Kina, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydafrika
2013-04-25

”Regeringen har genom sitt svaga engagemang misskött Sveriges anseende i FN under flera år.”

STEFAN LÖFVEN, M.FL., SYDSVENSKAN

“Regeringen har genom sitt svaga engagemang misskött Sveriges anseende i FN under flera år. Sveriges misslyckande med att ta en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter visar alltför tydligt att vårt land inte längre [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Rådet för MR, Utvärdering
2013-04-25

Sluta gulla med regimen i Burma

Expressen

“Burma har på senare tid beskrivits som en framgångssaga. Det brutala militärstyret har tranformerats till något som liknar en civil regering och fredspristagaren Aung San Suu Kyi har släppts ur husarresten och sitter numera i [...]"Bad governance", Burma, EU, FN, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Religion
2013-04-23

Globaliseringen och du själv

Jens Orback; Borås Tidning

“För det måste vara vårt svar på globaliseringen: internationell, facklig och politisk organisering. Med syfte att stå upp för demokratin och alla människors lika värde och rätt – överallt. Och se till så att världens [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv
2013-04-18

Korruption hinder för globala partnerskap

Charlotte Petri Gornitzka, UD:s omvärldsbloggar

“Korruption är ett gigantiskt hinder för utveckling men även för effektiva globala partnerskap. Vi vet att korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt…Det är välkomnande att resonemangen idag [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Sida
2013-01-29

Miljöministern: MP sätter idealen före klimatresultat

LENA EK, AFTONBLADET

“Självklart är det vårt ansvar att arbeta på hemmaplan för att minska vår klimatpåverkan. Men det går inte att låtsas som att det bara är skattemedel och nationalstatsperspektiv som bäst gagnar världens klimat. Sverige måste [...]Biståndets målsättning, Budget, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Multilateralt samarbete, Partipolitik
2013-01-25

Det krävs politiska initiativ för ny antibiotika

OTTO CARS, SVENSKA DAGBLADET

“En massiv global överanvändning av antibiotika har lett till att bakterier utvecklat motståndskraft. I dag dör nyfödda barn med blodförgiftning i hela världen på grund av brist på effektiva antibiotika. (…) Bristen på fungerande antibiotika [...]Barn och unga, Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Hälsa, Multilateralt samarbete, WHO
2012-12-28

FN inför 2013: Stoppa lidandet i Syrien

Aleksander Gabelic; Värmlands Folkblad

“Generalförsamlingen, inklusive Sverige och andra EU-länder, har rätt att agera när säkerhetsrådet är förlamat. En rad åtgärder – en humanitär zon, stopp för vapenleveranser, flygförbudszon, samarbete med Arabförbundet och beredskap att ställa en multinationell militär styrka [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Syrien, USA
2012-10-22

Handel bästa medicinen mot fattigdomen

Ulrik Nilsson Borås Tidning

“Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen. Den största fattigdomsminskningen de senaste åren har kommit i framförallt östra och sydöstra Asien, särskilt i Kina. Detta för att Kina har [...]Afrika, Biståndets målsättning, Demokrati, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Kina, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd, VattenArtikeln är en replik på: "Fattigdomen måste bekämpas"
2012-08-02

FN-kommissioner skapar inte välstånd

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Och i går kom UD med ett pressmeddelande: biståndsminister Gunilla Carlsson ska ingå i en internationell kommission för att ta fram FN:s nya utvecklingsmål… Men utvecklingsmålens roll får inte överskattas. Den verkliga potentialen ligger hos världens [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Millenniemålen, Multilateralt samarbete
2012-07-23

Vi vill stärka Europas röst som fredsunion i världen

Carl Bildt, Dagens Nyheter

“Vår framtida välfärd är direkt och omedelbart en funktion av vår ställning i en allt mer globaliserad ekonomi, och vår framtida säkerhet en funktion inte bara av integrationen i Europa utan också vår möjlighet att [...]EU, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2012-07-11

Sverige bör stanna utanför FN:s förbrytarråd

BENJAMIN KATZEFF SILBERSTEIN, Svenska Dagbladet

“Rådets uppgift är att värna om de mänskliga rättigheterna. Men många av dess medlemmar sysslar med det motsatta. Den före detta libyska Ghaddafiregimen var under en period rådets ordförandeland. Bland nuvarande medlemsstater finns kommunistdiktaturen Kuba, teokratins [...]FN, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Rådet för MR
2012-05-07

Samling i FN krävs mot Syrien

Aleksander Gabelic, Borås tidning.

“Om inte Assad också i praktiken går med på villkoren i Kofi Annans fredsplan bör omvärlden överväga att ta hem observatörerna och hitta andra vägar att genomdriva planen. Det huvudsakliga hindret för en mer kraftfull [...]Diktaturer, FN, Multilateralt samarbete, Syrien
2011-11-02

Nej-rösten i Unesco visar att Bildt inte stöder en Palestinsk stat

Hans Linde, SVT Debatt

“USA meddelade efter beslutet att de nu kommer att frysa sitt bidrag till UNESCO. Barack Obamas retorik om multilateralism och internationell dialog från hans presidentvalskampanj känns avlägset när USA nu försöker använda sina ekonomiska muskler [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik, USA
2011-10-25

Stärk Sveriges engagemang i FN

Aleksander Gabelic, Seidi Is; Borås Tidning

“Sveriges ambitiösa utvecklings- och människorättsarbete i FN måste kompletteras med bidrag till FN:s fredsfrämjande. Säkerhet och utveckling hör samman och säkerhet är en grund för effektiva biståndsinsatser.” Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2011-10-23

Sverige bör bidra till FN-ledda insatser

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“När svensk omvärldspolitik formuleras får EU i allt högre grad ersätta FN som central aktör. Denna omsvängning är olycklig.” EU, FN, Multilateralt samarbete
2011-08-31

Taxes Paid – More Important Than Aid

Jakob Vestergaard, Tomas Skov Lauridsen; NAI-Forum

“Vad kan politikerna göra för att ta itu med den enorma illegala kapitalflykten från utvecklingsländer? Det finns en rad olika strategier för att bekämpa olika typer av olagliga finansiella flöden, denna artikel föreslår tre grundläggande multilaterala åtgärder.” Kapitalflykt, Multilateralt samarbete, NAI-Forum (engelska)
2011-05-19

Osäkert vad som är bra i biståndet

Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen

“Att utrota fattigdomen är målet för svenskt bistånd – både det statliga och det som utförs av enskilda organisationer. Om målet ska uppnås är det viktigt att biståndsorganisationernas arbete ger resultat. Men vem avgör vad [...]Biståndets målsättning, FN, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-07

Olyckligt utspel om Libyen av vår partiledning

Jyte Guteland, Ardalan Shekarabi, Magnus Hedberg, Emil Högberg; Svenska Dagbladet

“När FN uttryckligen ber medlemsstaterna om hjälp för att skydda människor i nöd då ska Sverige ställa upp utan att villkora och tidsbegränsa deltagandet eller peka på någon annan. Partiledningens utspel om att Sverige nu [...]FN, Libyen, Multilateralt samarbete, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Inga skäl att förlänga insatsen i Libyen"
2011-01-26

Välkommen debatt om FN

Aleksander Gabelic, Folkbladet

“Den som värnar det globala samarbetet måste också värna ett starkt och väl fungerande FN. Därför är Niklas Ekdals och Inga-Britt Ahlenius nya debattbok om FN och dess generalsekreterare välkommen.”   FN, Multilateralt samarbeteArtikeln är en replik på: "FN behöver nytt ledarskap"
2011-01-24

Byt ut honom

Dagens Nyheter

“Ban Ki-moons kraftlösa ledning undergräver FN:s ställning. Världsorganisationen bör välja en ny generalsekreterare när hans mandatperiod löper ut.” FN, Multilateralt samarbete
2011-01-21

FN behöver nytt ledarskap

Inga-Britt Ahlenius, Niklas Ekdal; Svenska Dagbladet

“Ban Ki-moon har varken klarat sitt uppdrag som FN:s chefsadministratör, den enda roll som FN-stadgan definierar, eller utövat det globala ledarskap som plattformen ger potential för.” FN, Multilateralt samarbete
2010-11-17

Alliansen gör FN till något suspekt

Agneta Gille, Uppsala Nya Tidning

“Alliansregeringen har varit mycket framgångsrik i att misstänkliggöra FN och svenskt multilateralt bistånd.” FN, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2010-10-24

Så sviker Sverige FN

Pierre Schori, Helsingborgs Dagblad

“Mot all denna bakgrund klingar regeringens deklarationer om världsorganisationens centrala roll falskt.” FN, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2010-08-22

Hjärtlöst mot Pakistans barn

Barometern

“Vi borde öka bidragen till Pakistan, bättre samordna en stor internationell uttryckning och på ännu större allvar diskutera vad som kan göras i förebyggande. Sverige har en viktig roll att spela i detta med vår [...]Afghanistan, Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Pakistan, Vatten
2010-05-27

Biståndsministern har kampanjat mot Sida

Bodil Ceballos, Aftonbladet

“På torsdagen briserade bomben. Sidas hela ledning kickas av regeringen. Den är tydligen inkompetent och eventuellt också korrupt, som det mesta andra i det svenska biståndet om man ska tro allt vår biståndsminister skriver i tidningarna. Hon [...]Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Sida
2010-03-26

Nytt biståndskoncept ger mångdubbel effekt

Anders Nordström, Göteborgsposten

“Sida och det amerikanska biståndsorganet USAID går i dag i bräschen för att utveckla ett nytt biståndsinstrument i form av garantier. Kombinationen av marknadsmässiga lån, garantier och gåvobistånd bidrar till ökade investeringar.” Finanskrisen, Handelspolitik, Multilateralt samarbete, Sida, USA
2010-02-01

Katastrofhjälpen har nått fram

Gunilla Carlsson, John Holmes; Svenska Dagbladet

“Dålig katastrofsamordning kan i värsta fall leda till fler döda. Insatsen i Haiti visar dock att det internationella systemet har fungerat väl, skriver bistånds­minister Gunilla Carlsson och FN:s katastrofsamordnare John Holmes.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete
2010-01-26

Ett Haiti bortom den akuta hjälpinsatsen

Lars Anders Johansson, Östgöta Correspondenten

“Landet var redan innan jordbävningskatastrofen det fattigaste landet i den västra hemisfären, vilket naturligtvis bidragit till att befolkningen drabbats ännu hårdare av naturkatastrofen.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mikrofinans, Multilateralt samarbete
2010-01-15

Rätt hjälp till Haiti

Dagens Nyheter

“Behovet av katastrofhjälp i Haiti är enormt. Men allt stöd är inte av godo. Insatserna måste samordnas och vara adekva­ta för att göra nytta.” EU, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Multilateralt samarbete
2009-12-19

Debatt 2/5 Föråldrade argument bakom nej till global skatt

Lars Bäckström m.fl., Göteborgsposten

“En majoritet i riksdagen vill trots detta fortfarande hålla dörren stängd till en skatt på valutatransaktioner. Man hänvisar till föråldrade argument om att Tobinskatten inte skulle uppnå önskad effekt. Dessutom menar man att det är [...]Multilateralt samarbete, Partipolitik, Tobin-skatt
2009-12-09

Låt FN samordna klimatbiståndet

Aleksander Gabelic, Östgöta Correspondenten

“När ett klimatavtal finns på plats bör FN vara i centrum för det globala miljöarbetet. Det skriver ALEKSANDER GABELIC, ordförande i svenska FN-förbundet.” FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Multilateralt samarbete
2009-09-19

Vi vill stärka u-ländernas handel

Thomas Östros m.fl., Göteborgsposten

“Därför är det bra att också handelsfrågorna har stått på dagordningen under det gångna G8-mötet. Handel är en svåröverskattad motor för att nå tillväxt och ekonomisk utveckling. Men fortfarande står många länder utanför den internationella [...]Bilateralt samarbete, G8, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Rättvis handel, WTO
2009-09-17

Våga pröva nya vägar

Borås Tidning

“Det har skett mycket inom biståndspolitiken sedan biståndsminister Gunilla Carlsson tog över.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Multilateralt samarbete, OECD, Partipolitik
2009-08-12

Utveckling av human försvarspolitik

Patrik Wikström, Motala & Vadstena Tidning

“Det är nu hög tid att tänka konstruktivt och samordna militära operationer med humanitärt bistånd. Samordningen bör vara en ledstjärna för de 27 staterna inom EU.” EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete
2009-06-04

Samspel för att bekämpa fattigdomen

Sandra Åhs, Lars Lindén; Vestmanlands Läns Tidning

“På söndag är det val till EU-parlamentet. EU och dess medlemsländer är världens största biståndsgivare.” EU, Korruption, Multilateralt samarbete
2009-04-14

Välkommen granskning av FN

Aleksander Gabelic, Norrköpings Tidningar

“Regeringens granskning av FN:s biståndsverksamhet är välkommen. Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande[…] Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2009-03-30

Välkommen granskning – men glöm inte de fattiga!

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning)

“Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-13

Bistånd med förpliktelser

Erik Hultgren, Länstidningen Södertälje

“I korthet kan man säga att Sverige ska kräva inflytande, effektivitet och transparens. Annars ges det inga pengar.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Multilateralt samarbete, Öppenhet och transparens, Östeuropa, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till "”Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan”"
2009-03-11

Fortsatt förändrat bistånd

Arvika Tidning

“Kvalitet och effektivitet har blivit de nya ledstjärnorna när biståndsminister Gunilla Carlsson (M) lägger om det svenska biståndet och slaktar en hel del heliga kor under resans gång.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2009-03-10

Nya vindar över Sida

Johan Söderström, Borås Tidning

“På DN-debatt (9/3) lanserar Gunilla Carlsson nästa steg i omvandlingsprocessen. Sverige måste sätta press även på de multilaterala organ som får ta del av svenskt bistånd. Bidrar exempelvis FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO till de [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Sida, Utvärdering
2009-03-10

En dag ska vi kunna se dem i ögonen

Svenska Dagbladet

“Vårt bistånd har alltför länge lidit av bristande kontroll och uppföljning, men bit för bit förbättras det.” Afghanistan, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2009-03-10

Bra av Carlsson att säga det självklara

Norrköpings Tidningar

“Man kan misstänka att också Carlsson kommer att kritiseras, då hon i sin debattartikel ifrågasätter effektiviteten hos en rad FN-organ. Därmed gör hon sig nämligen skyldig till dubbelt övertramp.”   Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Bistånd ska tåla granskning

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd är något det oftast finns en stor uppslutning kring. Det är nära nog oantastligt. Ett rikt land som Sverige ska naturligtvis vara med och bidra till utveckling i fattiga underutvecklade länder.”   Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Våga ställa krav

Gefle Dagblad

“Det luddiga målet, “att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”, ligger fast men det bilaterala utvecklingssamarbetet har koncentrerats till ett mindre antal länder.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Partipolitik, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Bistånd: Kortare lista.

Barbro Hedvall, Dagens Nyheter

“Nästan hälften av de 34 miljarderna används av internationella organisationer, de flesta inom FN-systemet. Det finns alltså goda skäl att ta reda på hur dessa arbetar.” FN, Landfokusering, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Klokt tänkt om biståndet

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Det svenska utvecklingsbiståndet ska bidra till att förändra tillvaron för människor som lider nöd, inte göda byråkrater som arbetar i tröga och ineffektiva strukturer.” FN, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2009-02-20

Gunilla Carlsson ger svar på talen

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Gör inget alls, är osjälvständig, bryr sig inte om världens fattigdomsproblem och tar inte klimatfrågan på allvar. Det är oppositionens samlade analys av kärnan i Sveriges utrikespolitik.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, Multilateralt samarbete, Partipolitik, USAI artikeln hänvisas till dokumentet: "Toward a Brighter Future:"
2008-08-09

Vit mans börda

Anders Isaksson, Dagens Nyheter

“Miljarderna som skyfflas in i de olika FN-organen befriar Sida från både tvånget att välja och ansvaret för hur pengarna används.” Biståndets målsättning, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Palestina, Sida, Utvärdering
2008-07-18

Hjälp Zimbabwes blödande befolkning

Bo Forsberg, Vestmanlands Läns Tidning

“Från flera håll hörs nu krav på att Sverige och EU bör strypa allt bistånd till Zimbabwe. Vissa påstår felaktigt att Sverige fortsätter att pumpa in bistånd på ett sätt som möjliggör för Mugabe att [...]Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Multilateralt samarbete, Zimbabwe
2008-07-09

Behåll biståndet till Zimbabwe!

Bo Forsberg, Hallandsposten

“Vissa påstår felaktigt att EU och Sverige fortsätter att pumpa in bistånd på ett sätt som möjliggör för Mugabe att fortsätta utarma sitt folk. Här behövs några klarlägganden.” Bistånd som påtryckningsmedel, Multilateralt samarbete, Zimbabwe
2008-07-09

Zimbabwes folk behöver biståndet

Bo Forsberg, Arvika Tidning

“Våra zimbabwiska partners och kollegor är dock eniga om att stödet till dem som idag utsätts för förtryck, svält och hot om våld är så viktigt att det måste fortsätta, trots de problem och svårigheter [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Multilateralt samarbete, Resultat, Zimbabwe
2008-06-08

Carlsson och Billström regerar

PJ Anders Linder, Svenska Dagbladet

“Tack vare Gunilla Carlsson råder en ny ton i svensk biståndsdebatt. Hon talar om det ”dubbla ansvar” politikerna har inför världens fattiga och inför svenska skattebetalare.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Flykt och migration, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2008-02-11

Förändringar i biståndet

Ulf Sjösten, Borås Tidning

“Sverige har alltså spritt pengar tunt i oerhört många länder vilket inte kan anses vara rimligt eller särskilt effektivt i fattigdomsbekämpandet […]” Bilateralt samarbete, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Sida, Utvärdering
2008-01-23

Afghanskt knytkalas

Per Jönsson, Dagens Nyheter

“Västvärldens biståndsinsatser i det under snart tre decennier krigshärjade landet är alltför små, alltför illa riktade och alltför illa samordnade, lyder en av huvudteserna i ECFR-rapporten.” Afghanistan, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2007-09-22

Stulna pengar kan äntligen användas

Norran

“Tillsammans spårar de pengar som skrupelfria diktatorer har tagit hand om. Pengar som i form av olika bistånd skulle gå till exempelvis utbildning och hälsovård.” Diktaturer, Multilateralt samarbete
2006-12-17

Bättre kontroll av tsunamibistånd

Vestmanlands Läns tidning

“Däremot krävs det bättre uppföljning, förbättrade rutiner och mer långsiktighet vid utdelandet av all sorts bistånd. Och, kanske viktigast: att bistånd inte kanaliseras till odemokratiska eller korrupta regimer. Helst inte ens vid katastrofer.” 4. Omtalade personer/konflikter/händelser, Korruption, Multilateralt samarbete, Tsunami-katastrofen 2004, Utvärdering
2006-11-11

Förmår FN att hjälpa?

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Nya biståndsvägar FN har legitimitet i hela världen, men är ineffektivt och splittrat. FN:s trovärdighet avgörs av vilka konkreta resultat verksamheten ger. Förmågan att hjälpa de fattigaste ligger i vågskålen[…]” FN, Multilateralt samarbete, Resultat
2006-05-10

EU:s största utmaning

Vestmanlands Läns Tidning

“EU:s största utmaning är inte lika mycket att hantera medborgarnas likgiltighet som att inte svika omvärldens högt ställda förväntningar. Kommande utvidgningar blir svårare än de som hittills varit. Fattigare länder med lösare förankring i den [...]EU, Multilateralt samarbete
2005-11-23

Grusade förhoppningar

Barometern

“Ett virrvarr av motsägande uppgifter från Eritrea tyder på att förhoppningarna grusas att den svenske medborgaren Dawit Isaak ska släppas fri. Hans frihet nu var enbart en tillfällig ”permission”. Skälet till att han inte frisläpps [...]Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, Multilateralt samarbete
2005-10-02

Hans Abrahamsson borde stödja regeringen

Carin Jämtin; Göteborgsposten

“Vi i Sverige kan vara stolta över att som första land i världen föra en politik som på alla områden genomsyras av ett globalt ansvarstagande. Nästa år når vi målet om att 1 procent av [...]Enprocentsmålet, EU, Multilateralt samarbete, OECD, Partipolitik, Rättvis handel, WTO
2005-07-06

Brown brinner för de fattiga

Åsa Petersen, Aftonbladet

“Västvärlden och utvecklingsländerna antas ofta leva i motsättning: det som gynnar den ena missgynnar den andra. Brown lyckas avliva den myten: han får oss att se att människor självklart har samma behov och borde ha [...]G8, Multilateralt samarbete, Skuldavskrivning, Välgörenhet, Villkorat bistånd
2005-07-04

Mest bara ord när G 8 träffas

Aftonbladet

“Skuldavskrivningarna kommer sannolikt till en del att betalas med biståndsmedel. Löften om ökat bistånd kan fortfarande visa sig innehålla mycket luft. Flera europeiska länder når redan 0,7-procentsmålet. Andra kämpar med tidigare utfästelser som inte infriats [...]Afrika, G8, Multilateralt samarbete, Skuldavskrivning
2005-04-28

EU ska inte bedriva biståndspolitik

HELENE GOUDIN, NORRKÖPINGS TIDNINGAR

“EU:s biståndspolitik har varit kantad av korruptionsskandaler, ineffektivitet och nationella särintressen. De internationella biståndsinsatserna ska ske inom FN:s ram. Världsorganisationen har en erfarenhet och legitimitet som EU saknar. Junilistans uppfattning är att medlemsstaterna i EU [...]EU, FN, Korruption, Multilateralt samarbete, Partipolitik, WHO
2002-07-13

Sverige fördubblar nästan biståndet

Jan O Karlsson, Svenska Dagbladet

“Genom att på detta sätt nästan fördubbla vårt humanitära bistånd till regionen tar Sverige sitt ansvar för att förhindra svälten. FN måste ges ett huvudansvar för att planera och samordna insatserna. Sveriges stöd består därför [...]FN, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2002-06-17

Sverige har ett uppdrag i Sevilla

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Flyktingdebatten på toppmötet i Sevilla går att dela in i två delar. För det första handlar den om att EU ska ta fram en gemensam asyl- och flyktingpolitik. Det vore bra… För det andra handlar debatten [...]EU, Flykt och migration, Multilateralt samarbete, Okategoriserade

Dokument om Multilateralt samarbete (35 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-01-11

Strategi för multilateral utvecklingspolitik

- UD2017/21055/FN

UtrikesdepartementetMultilateralt samarbete1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-06-22

Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

- Regeringens skrivelse 2016/17:196

RegeringenFred och säkerhet, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-11-12

The End of Nordic Exceptionalism?

Danska kyrkhjälpen, Finska Kyrkhjälpen, Norska Kyrkhjälpen, Svenska KyrkanAvräkningar, Bilateralt samarbete, Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-15

Biståndsbarometern

- Miljö och klimat

SidaKlimat & miljö, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-09-24

Evaluation of the Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa (MEFMI) Phase IV Programme

- Sida Decentralised Evaluation 2015:34

SidaEtiopien, Korruption, Multilateralt samarbete, Resultat, Zimbabwe4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-09-01

Water and Sanitation 2014

- Improving the human right to clean water and basic sanitation

SidaHälsa, Multilateralt samarbete, Resultat, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-06-22

European aid and development policies in a changing world

- Some personal reflections

European Centre for Development Policy Management (ECDPM)Biståndsformer, EU, Multilateralt samarbete1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-06-07

Effectiveness of core funding to CSOs in the field of human rights and international humanitarian law in occupied Palestine

- Sida decentralised evaluation 2015:25

SidaCivilsamhället, Israel, Multilateralt samarbete, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-05-01

Review of Sweden’s Support to the ONE UN Programme in Rwanda

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:18

InDevelop, SidaFN, Multilateralt samarbete, Rwanda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-30

The Role of the EU in ensuring Global Tax Justice

- Coherence of EU policies for development

- Spotlight Report 2015:2

ConcordBudget, EU, Kapitalflykt, Multilateralt samarbete, Politik för global utveckling (PGU)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-14

The EPA between the EU and West Africa: Who benefits?

- Coherence for EU policies for development

- Spotlight Report 2015:1

ConcordAfrika, Budget, EU, Frihandelsavtal, Kapitalflykt, Multilateralt samarbete, Politik för global utveckling (PGU)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-11

Parisagendan – vart tog den vägen?

- Perspectives No. 26

Göteborgs UniversitetMillenniemålen, Moçambique, Multilateralt samarbete, Post-15, Tanzania, Zambia10) Perspectives
2014-11-07

Sweden’s Development Assistance for Health

- Policy Options To Support The Global Health 2035 Goals

- EBA 02/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndets målsättning, Hälsa, Multilateralt samarbete, Resultat11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-10-14

Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997- 2012

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Multilateralt samarbete, OECD, Resultat, Sida, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2013-01-01

The Global Partnership for Development: The Challenge We Face

- Millennium Development Goal 8 - MDG Gap Task Force Report

Förenta Nationerna (FN)Mellanstatliga aktörer, Millenniemålen, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

The Global Partnership for Development: The Challenge We Face

- MDG Gap Task Force Report 2013 - Millennium Development Goal 8

Förenta Nationerna (FN)Global Compact, Millenniemålen, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-01

Aid We Can

- Invest more in global development

- AidWatch Report 2012

ConcordBiståndets målsättning, EU, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

EU Delegation Watch

ConcordMultilateralt samarbete, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

The state of the humanitarian system

AlnapFN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-12-01

Svensk biståndspolitik i ett internationellt perspektiv

- Perspectives No. 18

Göteborgs UniversitetBilateralt samarbete, EU, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, OECD, Politik för global utveckling (PGU), Sverige, Volym10) Perspectives
2010-10-01

Penalty Against Poverty

- More and better EU aid can score Millennium Development Goals

- AidWatch Report 2010

ConcordBiståndsformer, EU, Millenniemålen, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-08-01

Utvärdering av den svenska strategin för multilateralt utvecklingssamarbete

SadevMultilateralt samarbete, Utvärdering8) Sadev
2010-01-01

Results in Development Cooperation

- Thematic area: Environment and Climate

- Government Communication 2009/10:214

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

Enhancing Development through Policy Coherence

United Nations University (UNU)Bilateralt samarbete, Governance, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-10-01

Lighten the load

- In a time of crisis, European aid has never been more important

- AidWatch Report 2009

ConcordBiståndsformer, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-11-01

A PROVINCIAL SURVEY OF BALKH, JOWZJAN, SAMANGAN AND SARIPUL

Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-06-22

Multilateral Development Cooperation in Perspective

- Perspectives No. 6

Göteborgs UniversitetMultilateralt samarbete10) Perspectives
2004-01-01

Using Environmental Conventions in Development Cooperation

- Eight Conventions

Miljödepartementet, Sida, UtrikesdepartementetHållbar utveckling, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-12-01

Aid, Incentives, and Sustainability

- An Institutional Analysis of Development Cooperation

- Sida Studies in Evaluation 02/01

SidaBiståndsformer, Indien, Multilateralt samarbete, Sida, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-01-01

Learning in Development Co-operation

Expert Group on Development Issues (EGDI)Multilateralt samarbete, Utbildning7) EGDI-rapporter 1998-2003
1997-07-22

Project 2015: Development Cooperation in the 21:st century

SidaMultilateralt samarbete, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1985-05-31

DAC peer review 1985

- Development Assistance Comittee

OECD/DACBiståndsformer, Multilateralt samarbete1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1977-03-30

Regeringens proposition 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m.m

UtrikesdepartementetBiståndsformer, Multilateralt samarbete1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1973-09-15

Förvaltningsrevision Multibiståndet

- Gemensamt ärende SIDA / RRV

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer), SidaMultilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1973-09-13

Förvaltningsrevision, multibiståndet

- Gemensamt ärende SIDA - RRV

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer), SidaMultilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Multilateralt samarbete (14 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-06-04 Georgia, Ukraine and EU integration: what is the agenda? With the goal of EU integration, Georgia and Ukraine have for several years attempted political and economic reform. Although both countries have seen certain progress in areas such as anti-corruption and energy reform, several challenges [...] Utrikespolitiska Institutet EU, Georgien, Multilateralt samarbete, Ukraina
2017-12-12 Development progress from the bottom up? Improving knowledge of Swedish aid with geo coded data This Lunch seminar will highlight and discuss opportunities and limitations in geocoded aid data as a resource for Swedish development cooperation and Sweden’s partner countries. The starting point is a recent EBA-report by Ann-Sofie Isaksson [...] Sida Multilateralt samarbete, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-11-30 Financing the UN Funds and Programmes: is Sweden being taken for a ride? The EBA engaged two well-known experts on the UN, Thomas Weiss and Stephen F. Browne to inquire further into the quality of earmarked funding and the implications the new funding patterns have had on the [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Sverige, Utvärdering
2017-05-18 Företagsnätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, SLSD, årsmöte Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk som består av ett tjugotal ledande företag och tre expertorganisationer med svensk koppling. Nätverket, som samordnas av Sida, har blivit ett forum för värdefullt lärande och en [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), Multilateralt samarbete, Näringsliv, Sida
2017-05-17 Stockholm Internet Forum – SIF17 Årets tema är ”Access and Power” – tillgång till billig och säker uppkoppling spelar en avgörande roll i att ge makt åt de som annars inte kan göra sin röst hörd. Stockholm Internet Forum är [...] Stockholm Internet Forum "Bad governance", Civilsamhället, Diktaturer, Fred och säkerhet, Mediabevakning, Multilateralt samarbete, Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet
2017-03-21 Trump – ett hot mot världsekonomin Med Donald Trump har USA fått en president med aggressivt språkbruk och drastiska beslut som förändrat förutsättningarna för det internationella samarbetet. Vad i övrigt kan vi förvänta oss och vilka kan konsekvenserna bli för världsekonomin? Peter [...] ABF Stockholm Handelspolitik, Multilateralt samarbete, USA
2016-11-23 Presentation av Africa Economic Outlook 2016 Sida is pleased to invite you to a presentation of the Africa Economic Outlook (AOC) 2016, which is co-authored by the OECD Development Centre, the African Development Bank and UNDP. This event is organised and [...] Sida Afrika, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2016-12-07 More than half a century of Swedish Development Cooperation – a historical perspective Sweden has been officially working with development cooperation since the first government bill 1962:100 was adopted, more than half a century ago. Which where the overall goals of this original Development Cooperation Act, and how have they been [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Sida Multilateralt samarbete, Sverige
2016-07-05 FN:s framtid – ny generalsekreterare, förändrad värld FN står inför ett generalsekreterarbyte – vilka stora utmaningar kommer möta världssamfundets nya ledare? Vilka reformer krävs för att FN ska bli en stark samordnade kraft i implementeringen av Agenda 2030? Hur kan FNs arbete [...] Dag Hammarskjöld Foundation, FN-förbundet, UN Women, United Nations Development Program (UNDP) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2015-08-20 Expertgruppen för biståndsanalys: Blir det bättre om man koncentrerar sig? För snart 10 år sedan påbörjade Sveriges regering ett aktivt arbete med att minska antalet samarbetsländer i det svenska biståndet – den så kallade landkoncentrationen. Motiveringen var att biståndet blir mer effektivt om man fokuserar [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Bilateralt samarbete, Forskning och innovation, Landfokusering, Multilateralt samarbete
2015-07-01 Att bygga fred i sviktande stater Rättstatsuppbyggnad är allt mer i fokus inom FN:s och det internationella samfundets arbete, och förekommer också inom de nya globala utvecklingsmålen, post-2015. Hur kan det bilaterala och multilaterala biståndet anpassas till de utmaningar som finns [...] Folke Bernadotteakademin, Utrikespolitiska Förbundet FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Post-15
2015-07-02 Bistånd, skatter, pensionspengar – vem betalar för hållbar utveckling? “Om två veckor samlas världens ledare i Etiopien för att diskutera hur den nya hållbara utvecklingsagendan ska finansieras. Vilken ståndpunkt har Sverige i förhandlingarna? Hur säkerställer vi att klimatförhandlingarna länkas till nya utvecklingsagendan? Och har [...] Sida Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete
2015-07-02 FN:s utvecklingsarbete måste effektiviseras! “Sverige är en stor bidragsgivare till FN-systemet. Av den svenska biståndsramen på drygt 38 miljarder kronor för 2014 gick mer än hälften till FN och andra internationella organisationer och regionala banker. Bidrar Sveriges stöd till [...] FN-förbundet FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Resultat
2014-07-03 Hundra år senare – hur starkt är världssamfundet idag? “Det är nu hundra år sedan första världskrigets utbrott. Hur har möjligheterna för samarbete förändrats sedan dess? Har vi byggt världssamfundet tillräckligt starkt för att förhindra nya krig och folkmord? UFS och Svenska FN-förbundet bjuder [...] Svenska FN-Förbundet, Utrikespolitiska Förbundet FN, Multilateralt samarbete

Kommentarer i diskussionen om Multilateralt samarbete (10 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2016-05-27 David Nilsson, KTH: Håhåjaja. ”Det blir viktigt med prioriteringar för både givare och mottagare framöver” skriver Lennart Wolgemuth. Just det. Men hur ska vi göra när mottagarnas prioriteringar inte stämmer med våra (givarnas) prioriteringar? Den lösning som lyder ”mer bistånd till Afrika” trodde jag i min enfald hade passerat bäst före datum ungefär 1998. Den Afrikapolitik svenska regeringen då antog byggde på tanken om partnerskap och ett ökat ansvar hos de afrikanska regeringarna för den egna utvecklingen. Detta återkom som en grundläggade princip såväl i PGU några år senare, som i Paris-agendan . Det är statsmakterna i samarbetslandet som ytterst har ansvaret, och i den bästa av världar utkrävs ansvaret av de egna befolkningarna. Men i många länder fungerar det inte grund av korruption, ”klanvälde och klientelism”. Så nu står vi där med våra tvättade halsar. Som de mer insiktsfulla kommentarerna ovan visar har vi inga enkla recept längre. Inträdet av helt nya aktörer (läs Kina) har också förändrat den afrikanska spelplanen. Så hur ska vi ha det? Ligger ansvaret hos våra samarbetspartners i Afrika? Eller ska vi flyga in oss ”fixa till det” när de inte gör som vi vill? Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-05-21 Torvald Åkesson: Vårt bistånd handlar i grunden om två saker; våra ekonomiska resurser och våra värderingar. Länder, som präglas av fattigdom, accepterar normalt resurstillskottet men långt ifrån alltid våra värderingar. Den stora frågan är hur Sverige bäst kan bidra till att förutsättningarna för ett mottagarlands egna ansträngningar att reducera fattigdomen stärks. Målet är inte att biståndet skall ersätta dessa ansträngningar. Vi har under många år med olika former av stöd, dialog och villkor utformat utvecklingssamarbeten, som haft fattigdomsreducering i fokus. Det allmänna budgetstödet blev ett slags sista steg i en trappa från projektstöd via programstöd och sektorstöd till ett ekonomiskt bidrag till vissa länder kanske liknande det som staten gör i Sverige för att skapa likartade förutsättningar i olika delar av landet. Om de önskvärda resultaten uteblir till följd av korruption, klientilism och ett ointresse hos den politiska makten enligt kommentaren från Rylander/Rudengren, så måste utvecklingssamarbetet ta sig andra former. Men vad finns mer att pröva? Och hur kan vi säkerställa att den vikt vi fäster vid fattigdomsreducering delas av dom som vi bedriver utvecklingssamarbete med? Var har den viktigaste fattigdomsminskningen ägt rum och vad kan världen lära av den? Det är kanske läge att tänka i termer av ekonomisk utveckling med fattigdomsreducering som en välkommen bieffekt snarare än tvärt om? Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-05-20 Lars Rylander och Jan Rudengren: Lennarts inlägg bygger på tanken att Sveriges samarbetsländer har goda intentioner men egentligen saknar finansiella och tekniska resurser att genomföra dem. Vi har i ett annat inlägg visat att forskningen kring utveckling snarare lutar åt att problemet är staternas egna brister - eller bristande vilja om man så vill - att genomföra de reformer som lägger grund för en uthållig tillväxt och fattigdomsbekämpning. Inrikespolitiken präglas av klientilism med klaner eller andra sociala grupper som med nästan alla till buds stående medel bevakar makten och belönar dem som stödjer dem. Resultatet är ofta maktkamp, riggade val och utbredd korruption, alltså långt ifrån skapande av de inkluderande politiska och ekonomiska institutioner som lägger grund för effektivt utnyttjande av bistånd,uthållig utveckling och respekt för individuella politiska och ekonomisk rättigheter. Därmed inte sagt att humanitärt bistånd kan behövas som en följd av klimat- eller andra kriser. Lars Rylander/Jan Rudengren Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-05-18 Torbjörn Pettersson: En viktig och riktig artikel. Tack Lennart. Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2017-10-07 Emmanuel Mwampishi: Hii, I hope this email find you well. Please can you send to me fund opportunity / conference opportunity Kind Regad Emmanuel Director ACOT European aid and development policies in a changing world
2015-06-12 Använd FN:s utvecklingsmål för att stoppa skadligt barnarbete | Barnfonden: […] Läs hela debattartikeln här […] Använd FN:s utvecklingsmål för att stoppa skadligt barnarbete
Av Carolina Ernrooth, Biståndsdebatten.se
2013-12-10 Sonny: Den dag FN-organen transparent visar sina resultat (hur många kvinnor/män får det hur mycket bättre, på vilket sätt, var och till vilken kostnad) ska de få allt stöd jag kan uppbringa. FN behöver starkare stöd!
Av Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten
2013-07-02 Jimmie Åkessons tal: Samma – Samma – som Precis som vi som – Precis som vi som – Precis som vi | Nemokrati: [...] ”Det manar till ödmjukhet att Sverige har tagit emot totalt 3255 syriska asylansökningar mellan januari och april i år, medan UNHCR berättade för oss att ungefär 80 000 flyktingar skulle registreras i Libanon bara under april månad. Libanon har inte en enda gång stängt sina gränser och man tvångsutvisar ingen. Den svenska gränsen är däremot stängd på grund av de visumkrav som hindrar asylsökande från att komma hit lagligt.” [...] ”Avskaffa visumkravet för flyktingar från Syrien”
Av Olle Schmidt m.fl, Dagens Nyheter
2011-05-20 Tom Alberts: Vi borde satsa på länder vars HDI förbättras något. elleer ? Osäkert vad som är bra i biståndet
Av Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen
2011-05-20 Tom Alberts: Jättegulligt.!! Ge barnbidrag till fattiga mödrar. Oberoende debattör. Osäkert vad som är bra i biståndet
Av Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen
Dela det här: