Folkrörelsebistånd

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Folkrörelsebistånd.

Diskussionen om Folkrörelsebistånd innehåller:

  • 1 exklusiv debattartikel
  • 31 debattartiklar
  • 8 dokument
  • 2 evenemang
  • 4 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Folkrörelsebistånd (1 exklusiv debattartikel)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2015-03-10

Resultatjakten förstör biståndet

Erik Pleijel, Biståndsdebatten.se

Biståndets jakt på resultat är ogenomtänkt och kan leda till att det civila samhället undermineras. För att bekämpa fattigdomen borde vi jobba med problemlösning i stället för resultatjakt, skriver biståndsarbetaren och författaren Erik Pleijel.Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, ResultatI artikeln hänvisas till "Navigation i Mångfalden"

Debattartiklar om Folkrörelsebistånd (31 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-12-18

A Fair Share: Refugees and Responsibility-Sharing

Alexander Betts, Cathryn Costello and Natascha Zaun, Delmi

Ansvarsfördelning för skyddsbehövande har diskuterats ända sedan uppkomsten av den globala flyktingregimen. I 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning sägs redan i inledningen att skyddet av flyktingar kräver internationellt samarbete. I praktiken skiljer det [...]Asylrätt, Folkrörelsebistånd, Gambia, Humanitärt bistånd
2015-09-18

Stoppa Sveriges stöd till al-Qaidas allierade i Syrien

Patrik Paulov, GP

I Stefan Löfvens regeringsförklaring fördöms ”Assadregimens omfattande attacker mot civila och ISIL:s barbariska övergrepp”. Men statsministern säger inget om de attacker och övergrepp som utförs av den Sverigestödda syriska oppositionen och dess allierade. Folkrörelsebistånd, Syrien
2015-09-06

Regeringen tar från flyktinghjälpen

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Avdragsrätten instiftades av Alliansen 2012, och fick direkt genomslag i viljan att ge. Första året skänkte 627 000 personer tillsammans 960 miljoner kronor med möjlighet till skatteavdrag. 2013 hade givandet ökat till 761 000 personer och 1,3 [...]Avdragsrätt för gåvor, EU, Folkrörelsebistånd, Välgörenhet
2015-07-06

Melin mot Melin – en inre kamp?

Tove Lifvendahl, SvD

En parallell är den efterkloka, men också för många outhärdliga, utvärderingen av svensk biståndshistoria. Alla insatser och pengar är satsade med den största vilja att göra gott och rätt – men har dessvärre ibland givit [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Humanitärt bistånd, SamhällsaktörerI artikeln hänvisas till "Bidrar Sverige ill döden på medelhavet "
2015-04-22

Smart svenskt stöd till Burkina Faso

Sten Hagberg, Upsala Nya Tidning

“Flera organisationer som fått svenskt stöd var drivande i revolutionen i höstas och är i dag fortsatt viktiga aktörer. I december gav Sida via Diakonia ytterligare stöd till projekt som främjar en fredlig, demokratisk övergång. Sverige [...]Burkina Faso, Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd
2013-10-10

Gunilla Carlsson byråkratiserade biståndet

Ola Friholt, Fria tidningen

“Numera måste organisationerna förbruka en orimligt stor del av sin energi på att uppfylla minutiöst formulerade kvantitativa ansökningsvillkor för att högst eventuellt få del av de krympta regeringsanslag som delas av alltfler organisationer.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Folkrörelsebistånd, Sida
2013-08-23

Så kan du hjälpa Syriens kvinnor

Karin Pettersson, Aftonbladet

“Vi har valt att stödja Syriens kvinnor. I dag är deras röster tystade, i mediernas rapportering syns de bara som offer, nästan aldrig som aktörer. De har inte den politiska makten. De ges inte utrymme i [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Kvinnor, Syrien
2013-08-07

Vi är redo att stödja Egypten

Catherine Ashton, Svenska Dagbladet

“EU är villigt att hjälpa Egypten att vidta dessa åtgärder [för demokratifrämjande], men besluten måste komma från det egyptiska folket och inte någon utomstående. President Adli Mansur och jag kom förra veckan överens om att [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Egypten, EU, Folkrörelsebistånd, Governance, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Religion
2013-08-07

Bistånd är inte enda sättet för Sverige att hjälpa

Charlotte Petri Gornitzka, Aftonbladet

“I vårt budgetunderlag till regeringen i mars identifierar vi en möjlig prioritering där biståndet fokuseras på färre länder genom att fasa ut länder som i dag räknas som medelinkomstländer till exempel Bolivia, Colombia, Guatemala och [...]Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Bolivia, Budget, Colombia, Folkrörelsebistånd, Guatemala, Irak, SidaArtikeln är en replik på: "Slopa inte biståndet till Latinamerika"
2013-05-07

“Ramavtal är effektiva”

Gabi Björsson mfl; Omvärlden

“Ramavtalssystemet är ”ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att kanalisera pengar på”. Det skriver Statskontoret i en färsk rapport gjord på uppdrag av UD. Vi – organisationerna inom ramavtalssystemet – välkomnar utredningen och ser fram mot att [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Statskontoret: "Bistånd genom svenska organisationer - En översyn av ramavtalssystemet" (2013) (PDF)"
2011-09-29

Folkrörelserna prioriteras i budgeten

Désirèe Pethrus, Dagen

“Regeringens budget för 2012, som presenterades i förra veckan, var en framgång för Kristdemokraternas arbete inom utrikes- och biståndsområdet. [.] För Kristdemokraterna är folkrörelsernas verksamhet helt avgörande för ett framgångsrikt bistånd. Dels i arbetet för [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik
2011-01-04

Biståndet måste fortsätta utvecklas

Caroline Szyber, Dagen

“Men när biståndsbudgeten nu ökar är det också viktigt att informationsstödet ökar. Bidragen till enskilda organisationer har ökat förhållandevis mycket, men nu behöver även informationsstödet följa med.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Informationsanslaget, Partipolitik
2010-05-28

Anpassa biståndet

Pär Krause, Arvika Tidning

“De närvarande representanterna för de sju riksdagspartierna anpassade av allt att döma budskapet efter publiken, skriver Pär Krause.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik, Resultat
2010-02-11

Granskning på lika villkor

Martin Tunström, Smålandsposten

“Svenskarna har aldrig tidigare skänkt så mycket pengar till välgörenhetsorganisationer. Till detta kommer att flertalet av de stora biståndsorganisationerna har fått stora anslag av Sida, även om de justerats ner i takt med konjunkturen.” Bengt Westerberg-affären, Budgetstöd, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Utvärdering, Välgörenhet
2009-08-24

Nordquist: Ny politik märks i Nicaragua

Kaj Nordquist, Aktuellt i politiken

“Den borgerliga regeringen minskade antalet länder som fick statligt bistånd. Detta skulle inte påverka folkrörelsebiståndet. En del av oss trodde inte på det, och vi skeptiker fick rätt.” Ambassader, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Folkrörelsebistånd, Landfokusering, Nicaragua
2009-08-19

Låt inte världens fattiga ta smällen i krisen

Bodil Ceballos, Lars-Olof Karlsson; Göteborgsposten

“Sverige har en lång tradition av solidaritet med de fattigaste i världen. Bryt inte den genom att skära ned biståndet, skriver Miljöpartiets Bodil Ceballos och Lars-Olof Karlsson.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Folkrörelsebistånd
2008-06-14

Regeringen urholkar biståndet

Anne Ludvigsson, Norrköpings Tidningar

“Om regeringen avstod en gnutta av de jättelika skattesänkningarna skulle vi ha råd med både insatserna i Tchad, skuldavskrivningar och flyktingmottagande utan att ta från biståndet, skriver Anne Ludvigsson (s), riksdagsledamot från Östergötland.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Flykt och migration, Folkrörelsebistånd, Tchad
2008-06-11

Svenskt bistånd måste göra nytta

Gunilla Carlsson, Norrköpings Tidningar

“Det räcker inte att bara använda pengar, de måste också göra nytta där de behövs allra mest! Det är bara möjligt om biståndspolitiken samverkar mer med andra politikområden, skriver Gunilla Carlsson (m), biståndsminister.” Avräkningar, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sluta mixtra med Sveriges bistånd"
2008-06-10

Alliansregeringen urholkar biståndet

Anne Ludvigsson, Dagen

“Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten. Regeringen vill i dag finansiera såväl ambassader, skuldavskrivningar och militärutgifter med biståndet.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Skuldavskrivning
2008-06-05

Sluta mixtra med biståndet

Mattias Ravander mf; Värmlands Folkblad

“Det är med stor oro vi ser hur biståndsminister Gunilla Carlsson igen diskuterar förslag om att sänka det svenska biståndet. Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik
2008-06-04

Sluta mixtra med Sveriges bistånd

Mattias Ravander, Anne-Louise Kroon, Gerd Aronsson, Karl-Evert Bevemyr, Evert Andersson; Norrköpings Tidningar

“Det är med stor oro vi Socialdemokrater i Söderköping ser hur biståndsminister Gunilla Carlsson igen diskuterar förslag om att sänka det svenska biståndet. Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik
2008-05-25

Osanningar om bistånd

Lennart Kjörling, ETC

“I förra veckan återanvände Rapport gamla lögner om Folkrörelsebiståndet. Revisorn Staffan Ivarsson fick med mycket dyster min upprepa att pengar till en skola använts till en privat villa.” Folkrörelsebistånd, Mediabevakning, Riksrevisionen, Utvärdering
2008-05-15

Hittade ingen korruption

Lennart Kjörling, LO-tidningen

“Biståndsminister Gunilla Carlsson rivstartade med att göra en rejäl genomgång av det bistånd som bedrivs av folkrörelserna. ”Hon vände på varje sten för att se vad hon kunde komma åt” som en organisation uttryckte det.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Folkrörelsebistånd, Korruption, Riksrevisionen, Utvärdering
2008-02-28

Biståndet urholkas rejält

Jytte Guteland, Uppsala Nya Tidning

“SSU startar nu en kampanj för jämlikhet och lika rättigheter. Här är biståndspolitik bland det viktigaste. Men moderaternas vilja att urholka biståndet saknar gränser, skriver Jytte Guteland” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Folkrörelsebistånd, Informationsanslaget, Tchad
2008-02-13

Ingen rättvis bild av folkrörelsebistånd

Magnus Walan, Borås Tidning

“När Ulf Sjösten (m) skriver om biståndet skriver han bl.a. om Riksrevisionens granskning av folkrörelsebiståndet.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik, RiksrevisionenArtikeln är en replik på: "Förändringar i biståndet"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Oegentligheter inom bistånd"
2008-01-20

”Varför tiger Rapport om fakta?”

Birger Thureson, Aftonbladet

“”Inte ett ord om att svensk hjälp ligger bakom det unika sjukhuset i Afrika”” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Kongo, Mediabevakning, Resultat, Sjukvård
2007-10-02

“Det är tydligt att de enskilda organisationerna inte i tillräcklig mån har uppmärksammat riskerna för korruption”

Vestmanlands Läns Tidning

“Riksrevisionen har i en uppmärksammad rapport visat på allvarliga brister i biståndet genom enskilda organisationer.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Korruption, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-09-12

Svenskarnas beroende av bistånd

Smålandsposten

“Hur många är beroende av det svenska biståndet – i Sverige? 10 000 personer svarar journalisten Per Krause som för Timbros räkning givit ut boken Det svenska biståndsberoendet.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Resultat
2007-07-18

Ännu ett procentmål att avskaffa

Martin Tunström, Smålandsposten

“Frivilligorganisationer kan många gånger vara bättre biståndsgivare än stater. Men biståndspolitiken kan inte baseras på organisationer som inte förmår samla in mer än en tiondel av pengarna till den egna verksamheten” Avräkningar, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Militärt bistånd
2005-04-09

Europa måste stödja oliktänkandet i Vitryssland

TOBIAS LJUNGVALL, M.FL., NORRKÖPINGS TIDNINGAR

“Europa måste bli generösare, och samtidigt mer fokuserat, i sitt stöd till vitrysk demokratisering. Just nu överväger EU en omfattande lista av demokratiseringsåtgärder. (…) Det centrala problemet i varje diktatur är det avsiktliga förtrycket av [...]Demokrati, EU, Folkrörelsebistånd, Landfokusering, Projektstöd, Utvärdering, Vitryssland
2005-03-27

Debatt 27/3 Val i Zimbabwe: Folket behöver allt vårt stöd

KJELL FRANSSON M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

“Nu mer än någonsin behöver organisationerna i Zimbabwe vårt stöd. I detta läge är det viktigt att vi i omvärlden, trots stora praktiska svårigheter, visar vår solidaritet. På kort sikt gäller det att sätta ljuset [...]"Bad governance", Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Rättvis handel, Zimbabwe

Dokument om Folkrörelsebistånd (8 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2015-04-22

Rethinking Civil Society and Support for Democracy

- EBA 01/2015

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Mänskliga rättigheter11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-04-01

Evaluation of the Strategy for Support via Swedish Civil Society Organisations 2010-2014

- Final Country Report - Uganda

- Sida Decentralised Evaluation 2015:37

SidaCivilsamhället, Folkrörelsebistånd, Uganda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-25

Evaluation of Swedish support to the Diakonia Uganda Programme 2008-2014

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:3

SidaCivilsamhället, Folkrörelsebistånd, Resultat, Uganda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-19

Evaluation of the Sida funded Programme of Core Support and connected projects in Ukraine

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2015:2

SidaCivilsamhället, Folkrörelsebistånd, Ukraina4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-06-30

Svenska ideella organisationers mervärde i biståndet

- Avdelningen för forskning om det civila samhället, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola

Civilsamhället, Folkrörelsebistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-06-28

Support to Civil Society Within Swedish Development Cooperation

- Perspectives No. 20

Göteborgs UniversitetCivilsamhället, Folkrörelsebistånd10) Perspectives
2008-01-31

GONGO:s OCH DERAS ROLL I BISTÅNDET

- PENNINGSTINNA FOLKRÖRELSER MED SLAGSIDA

TimbroBiståndsformer, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-03-23

Swedish Development Cooperation through Swedish and Local NGOs

- Perspectives No. 7

Göteborgs UniversitetCivilsamhället, Folkrörelsebistånd10) Perspectives

Evenemang om Folkrörelsebistånd (2 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2017-10-16 Filmvisning – The Vanished dream Instituto Cervantes i Stockholm anordnar DocumentaME, en serie visningar av dokumentärfilmer som syftar till att stötta spridningen av denna typ av filmproduktioner till allmänheten. Filmbeskrivning: Den 10 september 1974 blir Guniea Bissau, ett litet land i Västafrika, [...] Instituto Cervantes (Estocolmo) 2. Bistånd, Afrika, Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Folkrörelsebistånd, Guinea-Bissau
2016-03-10 Så funkar facket i världen – inspiration och praktikinformation Hur är det att arbeta fackligt i olika delar av världen? Hör personer som deltagit i Union to Unions praktikantprogram berätta om sina upplevelser. Union to union Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partinära bistånd, Samhällsaktörer

Kommentarer i diskussionen om Folkrörelsebistånd (4 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2015-03-20 Erik Pleijel: Sorry, wrong link in previous comment (but the link is actually to a good book, read it!) This is the article: http://goo.gl/ryVTp9 Resultatjakten förstör biståndet
Av Erik Pleijel, Biståndsdebatten.se
2015-03-20 Erik Pleijel: Russell Schmieder: I am arguing for a completely different paradigm, a new model, a complete rethink. We could call it “collective action and local problem-solving.” There is no room for donor & NGO-jargon in this model. Of course it is good to measure results and effects and whatever. That is part of the work, or more precisely: a part of the critical feed-back process. But the only thing that matters is if the donors are able to assist the poor in their struggle to solve their own problems. "All life is problem solving" (Karl Popper). “Results” is important but secondary, it's abstract figures and words, concepts rather than percepts. Read this article http://goo.gl/XO9i0G Resultatjakten förstör biståndet
Av Erik Pleijel, Biståndsdebatten.se
2015-03-19 Russell Schmieder: 'Resultatjakt' and 'problemlösning' are loaded terms. I think we should do both. If we are good at solving problems then we will solve them. The results will be measurable one way or another. If we can't define the problem and set up some sort of quantitative measure for what we will acheive, then several bad things happen. First, we end up with way too much freedom to define and redefine the issue along the way. Second, we insulate ourselves from criticism by making things seem more complex than they are. Third, we write reports filled with NGO-jargon and long-winded descriptions that are hard to understand. Finally, we end up spending a huge amount of other peoples' money and nobody's really sure what they got for it. 'Too much' focus on results is, by definition, too much. The right amount is better. But from what I've seen, too little is a much worse problem. Resultatjakten förstör biståndet
Av Erik Pleijel, Biståndsdebatten.se
2011-01-04 Grattis Rut (-avdraget på namnsdagen) och dags för bredd biståndsdebatt: [...] skriver jag på Dagen om att biståndet behöver utvecklas. Läs här och även Biståndsdebatten.se tar upp [...] Biståndet måste fortsätta utvecklas
Av Caroline Szyber, Dagen
Dela det här: