Benjamin Katzeff Silberstein om Bistånd som påtryckningsmedel

Debattören Benjamin Katzeff Silberstein

- har skrivit 1 debattartikel om Bistånd som påtryckningsmedel (se tabellen nedan)

- har skrivit totalt 26 debattartiklar Se alla »

Ämnet Bistånd som påtryckningsmedel

- innehåller 162 debattartiklar Se alla »

Debattartiklar om Bistånd som påtryckningsmedel av Benjamin Katzeff Silberstein (1)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2012-08-23

Biståndet till Somalia försvann i korruption

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Det är inte alltid rätt att strypa bistånd vid korruptionsmisstankar. I bland kan det finnas så starka skäl till biståndsnärvaro att ett visst svinn måste accepteras. Men det är oacceptabelt att fortsätta biståndsutdelning då hela 70 procent försvinner, [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Somalia
Dela det här: