Biståndets målsättning

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Biståndets målsättning.

Diskussionen om Biståndets målsättning innehåller:

  • 3 exklusiva debattartiklar
  • 122 debattartiklar
  • 28 dokument
  • 12 evenemang
  • 166 debattörer
  • 7 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Biståndets målsättning (3 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-11

Biståndets bestående resultat måste diskuteras mer

Jan Pettersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Själva utgångspunkten för internationellt utvecklingssamarbete är att bidra till bestående förändringar. Samtidigt saknas det ofta kunskap om biståndets långsiktiga resultat – efter att finansieringen avslutats. Biståndet måste i ökad utsträckning utformas och utvärderas med de bestående förändringarna i fokus, skriver Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Biståndets målsättning, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/livslangd-och-livskraft-vad-sager-utvarderingar-om-svenska-bistands-insatsers-hallbarhet/"
2017-04-03

Replik: Utvecklingseffektivitet och näringslivssamverkan går ihop

Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se

Näringslivssamverkan inom biståndet handlar om att ta vara på de kunskaper, erfarenheter och resurser som näringslivet förfogar över och att katalysera mer, bättre och snabbare förändring. Penny Davies, Diakonia, är oroad över att viktiga principer för biståndseffektivitet kommer att tummas på när OCED DAC nu ser över vilka privatsektorinstrument som ska räknas som bistånd. Sverige verkar med full kraft för att så inte blir fallet, skriver statssekreterare Ulrika Modéer.Biståndets målsättning, Biståndsformer, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Näringsliv, Näringslivsbistånd, OECD, UpphandlingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/nya-reformer-inom-bistandet-bakom-stangda-dorrar/"
2016-03-10

Sveriges bistånd behöver ny strategi

Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se

Trots att Sverige länge har gett bistånd till stater har det lett till få demokratiska framsteg i länderna. Nu måste vi tänka om och skapa en ny strategi. Att satsa på migration och icke-statliga organisationer kan vara en väg att gå, skriver biståndskonsulterna Lars Rylander och Jan Rudengren.Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Demokrati, Resultat

Debattartiklar om Biståndets målsättning (122 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-12-24

Sverige snoozar medan Kina tar över världen

Anna Dahlberg, Expressen

“Men kombinationen av världsledande teknikutveckling och auktoritära ideal ställer omvärlden inför helt nya utmaningar. Vems normer och värderingar kommer att gälla? Vilka påtryckningar kan Kina utöva på den fria världen för att få sin vilja [...]Biståndets målsättning, Kina
2017-10-30

”Sverige, låt inte givarnas intressen styra biståndet”

Georg Andrén m.fl., Svenska Dagbladet

“Att låta givarnas egenintressen styra biståndets prioriteringar leder inte till effektivt bistånd. Ett fungerande bistånd sätter människor som lever i fattigdom i fokus och utgår från mottagarlandets verklighet. Bra bistånd bidrar till demokrati och ser [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Näringsliv
2017-10-28

Sveriges mål kan inte vara att bränna pengar

Expressen

“Myndighetschefer måste i regel vända på slantarna för att kunna klara uppdraget inom budget. Men Carin Jämtin, generaldirektör för Sida, kämpar med det omvända problemet. En orsak till den kraftiga höjningen är att antalet människor som [...]2. Bistånd, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Sida
2017-10-12

Grön ungdom: MUF:s politik för medier hotar demokratin

Hanna Lidberg m.fl., Dagens Arena

“Sverige är ett av världens rikaste länder. Ändå vill MUF att vi ska ta mindre ansvar för att skapa en rättvis värld. Minskat bistånd förändrar Sveriges roll i världen. Vi är ett viktigt land som [...]Biståndets målsättning, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2017-09-15

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“I en svår och exceptionell tid krävs kloka, långsiktiga insatser. Det humanitära stödet är livsviktigt men det räcker inte. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behöver förmågan att bidra till hållbar [...]2. Bistånd, Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2017-07-26

Skatt ska inte sponsra terror

Christian Carlsson m.fl., Dagen

“Sverige måste lägga om politiken gentemot Israel. Ett odelat Jerusalem bör vara Israels huvudstad och den svenska ambassaden borde därmed flyttas från Tel Aviv till Jerusalem, men framförallt måste Sveriges bistånd till Palestina villkoras. Utbetalningar [...]2. Bistånd, Biståndets målsättning, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-07-25

”I en värld med begränsade resurser bör vi fokusera på de mest effektiva investeringarna.”

Bjørn Lomborg, Sydsvenskan

“Det finns olika sätt att uppfylla utvecklingsmålen och vissa är mer effektiva än andra. Vi borde därför alltid kräva att metoderna med de mest kostnadseffektiva resultaten kommer till användning. Bekämpningen av malaria är ett exempel [...]Biståndets målsättning, Hälsa, Humanitärt bistånd, Resultat, Utbildning, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/guide-to-giving/"
2017-07-13

”Abortfrågan kan inte kompromissas bort”

Carin Jämtin, Expressen

“Det är riktigt att många av de länder Sida ger stöd till har en restriktiv abortlagstiftning. Men det är också så att ett lands abortlagar och hur det fungerar i praktiken ofta skiljer sig åt. [...]Biståndets målsättning, Biståndsformer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/12/hellre-effektivt-bistand-an-ratt-ordval-jamtin/"
2017-06-09

L: Svenskt bistånd kan inte lösa hela världens problem

Birgitta Ohlsson m.fl., Omvärlden

“Om regeringen vill nå ut med sin politik måste man prioritera. Bistånd för fattigdomsbekämpning ska inriktas på reformer som faktiskt hjälper dem som lever i fattigdom. Bistånd för fred ska in där ofred råder. Demokratibiståndet [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Humanitärt bistånd, Okategoriserade, Policyramverket för svenskt bistånd, Villkorat bistånd
2017-04-29

Varför tiger alla om Afrikamiljarderna?

Bengt G Nilsson, Svenska Dagbladet

“Vi ville väl! Ja, vi ville väl i södra Afrika, i Etiopien, i Guinea-Bissau, i Libyen och i Afghanistan. Ändå blev det så fel. Det genomgående felet som löper som en röd tråd från stödet [...]Afrika, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Resultat
2017-03-29

Regeringen fokuserar alltid på resultat

Isabella Lövin, Dagens nyheter

“Vi fokuserar alltid på resultat och på de insatser som gör verklig skillnad för fattiga människor. Regeringen tar just nu fram en uppdaterad modell för hur vi tar fram strategier för att dessa ska leda [...]Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, VolymArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/17/iden-om-ett-utgiftsmal-for-bistandet-har-tjanat-ut/"
2017-03-28

Samsyn i biståndet kräver samtal

Sofia Arkelsten, OmVärlden

“Det är inte omöjligt att finna samsyn. Ett bra sätt att hitta riktigt bred samsyn, alltså även med Alliansen och inte bara med S, V och Mp, är att exempelvis bjuda in till samtal. Ett [...]Biståndets målsättning, Partipolitik, Policyramverket för svenskt biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/29/lovin-alliansen-bedriver-oansvarig-sandladepolitik-i-riksdagen/"
2017-03-28

Alliansen bedriver oansvarig sandlådepolitik i Riksdagen

Isabella Lövin, OmVärlden

“Givetvis behöver varje regering uppdatera sin politik och sina styrmedel efter de förutsättningar som råder i omvärlden. Alla nordiska länder har uppdaterat sina biståndspolicys i linje med Agenda 2030. Att alliansen försöker bedriva oppositionspolitik genom att [...]Biståndets målsättning, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-03-25

Svenska biståndsmiljoner till Lukasjenkas diktaturregim

Martin Uggla, OmVärlden

“Den senaste tidens utveckling har än en gång tydligt visat att den belarusiska regimen helt saknar vilja att slå in på demokratisk väg. Det måste också få konsekvenser för Sveriges Belaruspolitik, inklusive de delar som [...]Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2017-03-21

Biståndspolitiska ramverket: ”Lantbrukets roll som bortblåst”

Inge Gerremo, Omvärlden

“Det biståndspolitiska ramverket, såsom det slutligt utformades, riskerar att missa ett av huvudmålen, det vill säga fattigdomsbekämpningen. Hit hör bland annat de afrikanska småbruken och behovet av att bönderna själva får driva den utvecklingen. Att man [...]Biståndets målsättning, Jordbruk, Landsbygd, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-03-18

Den provocerande utgiftssjukan

Anders Gustafsson, Blekinge Läns Tidning

“Varje rikt land har en moralisk skyldighet att hjälpa fattiga länder. Det ska Sverige självklart göra men en klok biståndspolitik måste bygga på effektivitet och ändamålsenlighet, inte på att politikerna ska kunna skryta om hur [...]Biståndets målsättning, Budget, Enprocentsmålet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/17/iden-om-ett-utgiftsmal-for-bistandet-har-tjanat-ut/"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/enprocentmalet-en-kritisk-essa/"
2017-03-14

Biståndspolitiska ramverket riskerar att ta fokus från fattigdomsbekämpning

Arne Bigsten, OmVärlden

“Det övergripande målet för svenskt bistånd förblir ”att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Ramverket utgå från tre tematiska perspektiv, nämligen ett konfliktperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett miljö- [...]Biståndets målsättning, Ekonomisk jämlikhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Policyramverket för svenskt bistånd
2015-12-28

“Före och efter Parismötet”

Anders Bystedt, Värmlands Folkblad

“I 25 år har IPCC rapporterat om klimathotet och massmedia har omsorgsfullt vidarebefordrat historien. Nu är kanske samhället moget för att styras mot det rätta målet, tvågradersmålet. Belöningen som utlovas är ju ett paradisiskt klimat. Hur [...]Biståndets målsättning, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Tyskland
2015-10-17

Sverige måste agera – EU:s klimatmål är alltför klent

Frida Ekerlund m.fl, Göteborgs-Posten

“Analysen visar att endast två länder, Marocko och Etiopien – båda från den kontinent som orsakat minst utsläpp – har gjort åtaganden som når upp till målsättningen. Analysen visar att EU:s målsättning (där Sverige ingår) [...]Biståndets målsättning, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-06-16

“Låt oss tala om det viktigaste”

Lars Almström, Uppsala Nya tidning

“Vi tror inte att de flesta av världens klimat­skeptiker är betalda av fossilindustrin.Vi tror snarare att de är rädda för de åtgärder som krävts för att stoppa klimatförändringen. Men detta vill de inte erkänna, så [...]Biståndets målsättning, Klimat & miljö, Utvärdering
2015-05-15

Pensionspengarna riskeras i fossilbubblan

Anika Agebjörn m.fl., Värmlands Folkblad

“Att fossilbubblan snart kommer att spricka är inte en särskilt vild gissning. I slutet av året hålls klimattoppmöte i Paris. Om världens länder får till ett globalt klimatavtal som klarar tvågradersmålet, måste 80 procent av [...]AP-fonderna, Biståndets målsättning, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-04-17

Så ska vi få världen att satsa på ren energi

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Utvecklingsländerna riskerar att få betala priset för de rika ländernas utveckling som eldats på av koldioxidintensiv industri. Havsnivåhöjning, ökenutbredning, livsmedelskriser och extremväder kommer att drabba dem som redan är fattiga värst.” Biobränslen, Biståndets målsättning, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-04-02

Gör en Marshall-plan för Europas romer

Rickard Klerfors, Aftonbladet

“Efter andra världskriget upprättades en plan för återuppbyggnad av Europa, den så kallade Marshall-planen. Vi behöver i dag ta fram en gemensam strategi för inkludering av den romska minoriteten i Europa, för fattigdomsbekämpning och ett [...]Biståndets målsättning, EU, Flykt och migration, Romernas rättigheter, Rumänien
2015-04-02

Att förbjuda tiggeri löser inga problem

Marika Markovits, Aftonbladet

“En lagstiftning mot tiggeri döljer enbart de verkliga problemen. Fokus bör ligga på att hitta långsiktiga lösningar för hur EU kan arbeta mot extrem fattigdom och skapa alternativ till tiggeri som försörjning.” Biståndets målsättning, EU, Flykt och migration, Romernas rättigheter, Rumänien
2015-04-01

Det är fattigdomen vi måste bekämpa

Anders Lindberg m.fl., Aftonbladet

“I Sverige börjar nu ett parallellt samhälle, där människor saknar rättigheter, växa fram. I södra Europa har romer länge levt så. Varje lösning måste börja med insikten att fattigdom inte bara är en fråga om [...]Biståndets målsättning, EU, Flykt och migration, Romernas rättigheter, Rumänien
2014-09-24

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

Gabi Björsson mfl, Sveriges Television

“År 2000 enades FN:s medlemsländer om en plan för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen, genom antagandet av FN:s åtta millenniemål. Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika [...]Biståndets målsättning, FN, Millenniemålen, Post-15
2014-04-17

Kommer de rödgröna ändra kurs i biståndspolitiken?

Francisco Conteras, Dagens ETC

“Tillväxt och privata näringslivsintressen dominerar allt mer biståndspolitiken och leder till intressekonflikter, låg effektivitet och brist på öppenhet. CSR och hållbarhetsarbetet har förbättrats men är svåra att kvalitetssäkra och används också som PR. Kommer de [...]Biståndets målsättning, Biståndsformer, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2013-12-01

Deniz Kellecioglu: Egenintressen förstör biståndet

Deniz Kellecioglu, Dagens Arena

“Det övergripande målet med Sveriges internationella bistånd är att “bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Till detta har Sverige ett kvantitativt mål om att spendera en procent av bruttonationalinkomsten på [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Näringsliv, Öppenhet och transparens, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-10-25

EU har blivit ett hot mot sig själv

Göran Hägglund, Svenska Dagbladet

“Bristande ekonomisk-politisk disciplin i kombination med en ständigt stigande aptit på medlemsstaters egna angelägenheter; där både börjar och slutar EU:s problem. Och det är vi, som varken förblindas av kärlek till eller avsky mot EU, [...]Biståndets målsättning, EU
2013-09-23

“Ta med religionen i kalkylen”

Bo Forsberg mfl, Omvärlden

” Att inom utvecklingssamarbetet förstå religionens roll och funktion är en nödvändighet för den som har ambitionen att påverka samhällsutvecklingen och är ett sätt att säkra det svenska biståndets effektivitet…Utan religiös läskunnighet riskerar vi att inte [...]Biståndets målsättning, Religion, Sida, Utrikesdepartementet
2013-09-22

”Risken för klimatkatastrof större än vad de flesta tror”

Laszlo Szombatfalvy, m.fl., Dagens Nyheter

“Trots alla framsteg med ökad levnadsstandard och minskat mänskligt lidande, måste vi våga se sanningen i vitögat; mänskligheten har aldrig förr löpt så stora risker som den gör i dag. En av de största riskerna [...]Biståndets målsättning, FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbeteI artikeln hänvisas till "Global Challenges Foundation"
2013-09-18

Fler måste ta ansvar för ensamkommande flyktingbarn

Tobias Billström, m.fl., Göteborgsposten

“Det är viktigt att alla Sveriges kommuner är med och delar på ansvaret med att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 2012 ansökte 3 578 ensamkommande barn om asyl i Sverige men behovet beräknas öka – Migrationsverket [...]Barn och unga, Biståndets målsättning, EU, Flykt och migration, Migrationsverket
2013-08-07

Vi är redo att stödja Egypten

Catherine Ashton, Svenska Dagbladet

“EU är villigt att hjälpa Egypten att vidta dessa åtgärder [för demokratifrämjande], men besluten måste komma från det egyptiska folket och inte någon utomstående. President Adli Mansur och jag kom förra veckan överens om att [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Egypten, EU, Folkrörelsebistånd, Governance, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Religion
2013-08-07

Bistånd är inte enda sättet för Sverige att hjälpa

Charlotte Petri Gornitzka, Aftonbladet

“I vårt budgetunderlag till regeringen i mars identifierar vi en möjlig prioritering där biståndet fokuseras på färre länder genom att fasa ut länder som i dag räknas som medelinkomstländer till exempel Bolivia, Colombia, Guatemala och [...]Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Bolivia, Budget, Colombia, Folkrörelsebistånd, Guatemala, Irak, SidaArtikeln är en replik på: "Slopa inte biståndet till Latinamerika"
2013-06-26

Sverige har körts över av jordbrukslobbyn

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Sverige måste gå i bräschen för en jordbrukspolitik som underlättar för lantbrukarna att sköta sin huvuduppgift; att producera bra livsmedel på ett miljövänligt sätt. Sverige måste också ta strid för utvecklingsländernas rätt att själva kunna [...]Biståndets målsättning, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2013-05-01

Biståndet på väg upp ur gamla hjulspår

IVAR ARPI, Svenska Dagbladet

“Det är först med Gunilla Carlsson som biståndsminister som det har börjat hända saker i den svenska biståndspolitiken. Såhär beskrev Jan Mosander, journalist med lång erfarenhet av att kommentera bistånd, förändringen (Studio Ett 29/4):”Förr så [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Utvärdering
2013-04-12

Ny politik hotar humanitär hjälp

JOHAN MAST, Svenska Dagbladet

“Sverige har genom Gunilla Carlsson varit tydligt pådrivande för att de militära, politiska och humanitära insatserna då ska bedrivas under samma paraply. Detta går emot en långvarig svensk tradition och skapar ett direkt hot mot [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Humanitärt bistånd
2013-04-11

Biståndets dilemma

Tobias Lindeberg, Sydsvenskan

“Tre fjärdedelar av världens fattiga bor numera i medelinkomstländer, men Sverige kan inte hjälpa överallt. Under Carlssons ministertid har biståndspolitikens fokus vridits mot kostnadseffektiv hjälp till de fattigaste låginkomstländerna. Den inriktningen finns det all anledning [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Sida
2013-04-06

Internationell solidaritet måste tillbaka till toppen av S-agendan

EVIN INCIR, SVT DEBATT

“Den socialdemokratiska utrikespolitiken med fokus på global och internationell solidaritet har länge lyst med sin frånvaro. Den senaste mandatperioden har Socialdemokratin i stället koncentrerat sig på utbildning och jobben i Sverige. Det är oerhört viktigt. [...]Biståndets målsättning, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utbildning
2013-03-31

Ge Sydsudan mer svenskt bistånd

TOBY LANZER, SVENSKA DAGBLADET

“Det är förståeligt att rika länder är på sin vakt mot riskerna med att stödja Sydsudans unga och ofta svaga institutioner, men jag är övertygad om att utvecklingsbistånd, levererat på rätt sätt, ger resultat. Självständigheten [...]Biståndets målsättning, Civilsamhället, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Näringslivsbistånd, Projektstöd, Sydsudan, Utbildning
2013-03-28

Svenskt bistånd kan inte göra allt överallt

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Oron för att jag skulle vilja låsa in mig i slutna rum och ha en förkärlek för gamla biståndsmetoder är obefogad…Vi måste bli bättre på att fråga både oss själva och människor som lever i [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Sida, Swedfund, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Regeringen förändrar biståndet utan insyn"
2013-03-24

Regeringen förändrar biståndet utan insyn

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Gunilla Carlsson har i retoriken drivit en ordning-och-reda-politik men efter en och en halv mandatperiod tycks oredan större än på länge. Styrningen är oklar och det brister i hanteringen av UD:s egen biståndsverksamhet och biståndet [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Agenda för global utveckling - Fokus internationellt utvecklingssamarbete"
2013-03-12

Bistående bistånd

Joakim Tholén, Västerviks tidningen

“Ett av de huvudsakliga problemen med omvärldens givande är att det bygger på beroende. Varje bistånd som inte syftar till arbetsskapande gör utvecklingsländer beroende av den rika världens välvilja. Beroendet leder till att man inte [...]Biståndets målsättning, Näringsliv
2013-01-29

Miljöministern: MP sätter idealen före klimatresultat

LENA EK, AFTONBLADET

“Självklart är det vårt ansvar att arbeta på hemmaplan för att minska vår klimatpåverkan. Men det går inte att låtsas som att det bara är skattemedel och nationalstatsperspektiv som bäst gagnar världens klimat. Sverige måste [...]Biståndets målsättning, Budget, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Multilateralt samarbete, Partipolitik
2013-01-28

Ge fattiga rätt att klaga när de kränks

LENA KLEVENÅS, M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

“En klagomöjlighet för dem som inte fick sina rättigheter tillgodosedda, skapades tämligen omgående [efter 1976] för de medborgerliga och politiska rättigheterna och 2008 antogs också ett motsvarande beslut till konventionen om de ekonomiska, sociala och [...]Biståndets målsättning, FN, Hälsa, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sociala skyddsnät
2013-01-25

Tillit centralt för de nya millenniemålen

EVANGELINA LINDBERGER, UDbloggen

“Människors tillit till varandra och till institutioner har många gånger fastslagits som grundläggande för att skapa fungerande, hållbara samhällen. Det Naturliga Steget framhåller tillit som centralt för social hållbarhet. Professor och nobelpristagare i ekonomi Elinor [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Millenniemålen
2013-01-25

Det krävs politiska initiativ för ny antibiotika

OTTO CARS, SVENSKA DAGBLADET

“En massiv global överanvändning av antibiotika har lett till att bakterier utvecklat motståndskraft. I dag dör nyfödda barn med blodförgiftning i hela världen på grund av brist på effektiva antibiotika. (…) Bristen på fungerande antibiotika [...]Barn och unga, Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Hälsa, Multilateralt samarbete, WHO
2013-01-20

Missa inte chansen att stötta demokratin

LARS LÖNNBACK, M.FL. SVD

“Den ekonomiska krisen, Syrien-eländet, palestinakonflikten, USA:s passivitet och fruktan för religiös extremism tycks ha paralyserat tänkandet i våra regeringars – även Sveriges – hantering av dessa frågor både i Sverige och i Europa.” Biståndets målsättning, Syrien
2013-01-17

Man kan inte äta rösträtt

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“För att utvecklingen ska kunna gå framåt behövs skola, vatten, elektricitet och basal sjukvård. Tycka vad man vill om detta, men klart är att det är ljusår från Sidas och regeringens bild av uppdraget. För [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Hunger, Landfokusering, Resultat, Sida
2012-12-28

Se världen som den är

Tiina Meri; Helsingborgs Dagblad

“Häromdagen släppte Sida sin årliga SCB-undersökning om synen på bistånd och utveckling bland svenskar. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka är nöjd över att fler känner till att utvecklingen i världen går framåt och att stora [...]Bangladesh, Biståndets målsättning, Centralafrikanska republiken, Resultat, Sida, Tanzania, Vietnam
2012-12-27

Har Sverige övergett fattigdomsmålet?

Sten Hagberg mfl; Svenska Dagbladet

“Att Burkina Faso gjort framsteg inom demokrati, jämställdhet, kamp mot korruption, miljö och markvård samt privatsektorutveckling och att det svenska utvecklingssamarbetet ger bra resultat tycks väga lätt när biståndsminister Gunilla Carlsson (M) väljer samarbetsländer. … Argumenten [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Burkina Faso, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet
2012-10-22

Handel bästa medicinen mot fattigdomen

Ulrik Nilsson Borås Tidning

“Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen. Den största fattigdomsminskningen de senaste åren har kommit i framförallt östra och sydöstra Asien, särskilt i Kina. Detta för att Kina har [...]Afrika, Biståndets målsättning, Demokrati, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Kina, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd, VattenArtikeln är en replik på: "Fattigdomen måste bekämpas"
2012-10-21

En moralisk flyktingpolitik

David Nyström Gefle Dagblad

“På gd.se/ledare har några tagit upp idén att Sverige ska växla spår genom att stänga våra gränser men öppna flyktingläger i grannländer till länder varifrån många flyr.[…] Den viktigaste motfrågan är: är bistånd till flyktingläger [...]Biståndets målsättning, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Migrationsverket, Sociala skyddsnät, UtbildningArtikeln är en replik på: ""Hurra vad vi är bra""
2012-10-20

Även judar stödjer Ship to Gaza

Olle Katz Göteborgsposten

“Den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna vilar på stöd från en ohelig allians av bosättare, ultraortodoxa judar och nationalistiska krafter.[…] Att kritisera staten Israels politik är en rättighet och en nödvändighet, även för [...]Biståndets målsättning, FN, Humanitärt bistånd, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Ship to Gaza, Sjukvård, Vatten
2012-10-16

Direkt stöd till fattiga kan utrota hungern

Erik Lysén, Svenska Dagbladet

“Enligt nya siffror från FN går nästan 870 miljoner människor hungriga till sängs varje kväll. Det behöver inte vara så. Vi vet idag att det produceras mer än tillräckligt med mat för alla människor, och vi [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Sociala skyddsnät
2012-10-15

Fattigdomen måste bekämpas

Magnus Walan, Borås Tidning

“Världens rika länder kan göra mer för att bekämpa fattigdomen. Istället för att prioritera att få tillgång till råvaror och till fattiga länders marknader, borde Sverige och andra rika länder prioritera demokrati och fattigdomsbekämpning. Vi [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Mänskliga rättigheter
2012-08-02

FN-kommissioner skapar inte välstånd

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Och i går kom UD med ett pressmeddelande: biståndsminister Gunilla Carlsson ska ingå i en internationell kommission för att ta fram FN:s nya utvecklingsmål… Men utvecklingsmålens roll får inte överskattas. Den verkliga potentialen ligger hos världens [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Millenniemålen, Multilateralt samarbete
2012-05-07

Vi behöver fler företag som investerar i u-länder

Björn Blomberg, Vestmanlands Läns Tidning

“En liten men viktig del av Sveriges och andra rika länders bistånd till utvecklingsländerna sker genom riskkapitalinvesteringar. Målet är att göra långsiktiga och hållbara investeringar i företag inom den privata sektorn.” Biståndets målsättning
2012-03-17

Behåll budgetstödet, Carlsson

Arne Bigsten mfl, Svenska Dagbladet

“Hur kan effekterna av budgetstöd utvärderas? Frågan som måste ställas är vad som hade hänt utan budgetstödet. Här har till exempel Världsbanken använt simuleringsmodeller för att analysera effekterna av ökat budgetstöd och OECD har visat [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Hälsa, OECD, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Världsbanken
2012-03-12

Vår religiösa värdegrund är en del av vårt bidrag

Eva Christina Nilsson, Aftonbladet

“I motsats till det Patrik Lindenfors skriver så är fattigdomsbekämpning målet för de utvecklingsinsatser som Svenska missionsrådet förmedlar Sidamedel till. Otillbörlig påverkan, ”religiös reklam”, får inte förekomma i dessa insatser.” Biståndets målsättning, Civilsamhället, ReligionArtikeln är en replik på: "Biståndspengar ska inte bekosta missionerande"
2011-12-29

”De fängslade journalisterna bör be Etiopien om ursäkt”

Bengt Nilsson, Dagens Nyheter

“För ett år sedan stängde Etiopien sin ambassad i Stockholm. Premiärminister Meles förklarade varför. ”Det pågår inget utvecklingssamarbete att tala om mellan våra länder. Det finns ingen större handel mellan oss och Sverige och det [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndets målsättning, Etiopien, Fungibilitet, Persson & Schibbye, Resultat
2011-05-19

Osäkert vad som är bra i biståndet

Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen

“Att utrota fattigdomen är målet för svenskt bistånd – både det statliga och det som utförs av enskilda organisationer. Om målet ska uppnås är det viktigt att biståndsorganisationernas arbete ger resultat. Men vem avgör vad [...]Biståndets målsättning, FN, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-03-20

Undvik skygglappar

Sofia Gurrero, Gefle Dagblad

“För mig är det viktigt att hålla en nykter ansats till biståndets möjligheter och begränsningar, samt minnas att verksamhetens yttersta mål – fattigdomsminskning – innefattar fler dimensioner än enbart tillväxt.” Biståndets målsättning, Korruption, Resultat
2011-01-31

Vår öppenhet förbättrar Tunisiens chanser

Ulrik Nilsson, Borås Tidning

“Ett uttalat mål med en stor del av det svenska biståndet är därför att främja demokrati. I dagsläget kan man konstatera att exempelvis Kina har valt en annan väg, nämligen att öppna för marknadsekonomi under [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Diktaturer, EU, Kina, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Tunisien
2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

Inge Gerremo, Uppsala Nya Tidning

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.” Afrika, Biståndets målsättning, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
2010-11-02

Hur kan vi bäst främja fred och utveckling i Afghanistan?

Peter Brune mfl; Sundsvalls Tidning

“Den militära insatsen är dyr. Ett ökat bistånd ger också en ökad form av säkerhet för människor. Det får inte glömmas bort. … Bistånd kan rädda liv. Ett bra exempel är Svenska Afghanistankommitténs barnmorskeskolor som bidrar [...]Afghanistan, Biståndets målsättning, Civilsamhället, Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2010-10-31

Nya vägar krävs för biståndet

Göran Hydén, Svenska Dagbladet

“Biståndet i Afrika fungerar på samma sätt som konstgjord andning. Det skapar ett beroendeförhållande som stryper den inhemska reformviljan. Det skriver Göran Hydén, professor emeritus i statsvetenskap.” Afrika, Biståndets målsättning, Botswana, OECD, Resultat, Villkorat bistånd
2010-08-25

Rethinking development in Africa

Göran Hydén, NAI-Forum

“Utveckling beror ytterst på ekonomisk tillväxt och ett lands förmåga att skapa arbetstillfällen. En övergång från fattigdomsbekämpning till investeringar i företag och arbetstillfällen skulle skapa mer gynnsamma förutsättningar även för tillväxten av organiserad arbetskraft.” Afrika, Biståndets målsättning, NAI-Forum (engelska), Näringsliv, Resultat, Utvärdering
2010-08-19

Fördjupa biståndsdebatten

Gabi Björsson, Åsa Thomasson, Anna Nilsson; Uppsala Nya Tidning

“I vår enkätundersökningen hänvisar Moderaterna till att de hellre vill satsa resurserna i fattiga länder än på information i Sverige. Det visar på en låg förståelse av sambanden mellan förändringar i Sverige/Europa och i länder [...]Biståndets målsättning, Civilsamhället, EU, Guatemala, Handelspolitik, Informationsanslaget, Partipolitik
2010-05-30

Biståndet behöver ny riktning

Jens Andersson, Svenska Dagbladet

“Krisen på Sida visar att det krävs en förnyad politisk diskussion om hur biståndet ska användas. En väg är att bredda biståndet till att gälla förutsättningarna för utveckling, skriver fristående konsulten Jens Andersson.” Anders Nordström avskedad, Biståndets målsättning, EU, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2010-04-23

Den goda viljan

Hans Bergström, Dagens Nyheter

“Det bästa Sverige kunde göra för Afrika är förmodligen att a) deklarera att allt reguljärt statligt bistånd upphör inom fem år, b) verka för ytterligare en radikal liberalisering av EU:s handelspolitik.” Biståndets målsättning, EU, Handelspolitik, Resultat, Utvärdering
2010-03-26

Aid, MDGs and the Triple Crisis

Bertil Odén, NAI-Forum

“Biståndet integreras alltmer i ett politiskt sammanhang där flera och ibland osammanhängande mål skall uppfyllas. Således har biståndets roll förändras och tillhandahållandet av bistånd för utvecklingsändamålen riskerar att ytterligare urholkas.” Avräkningar, Biståndets målsättning, Millenniemålen, NAI-Forum (engelska)
2010-03-13

Regeringens biståndspolitik är en mardröm för fattiga

Lisa Sofie Rosengren, ETC Göteborg

“Gunilla Carlsson påstår att det första gången ett ”helhetsgrepp av betydelsen av ekonomiskt tillväxt” tas upp. Detta är inte sant. Ekonomisk tillväxt har stått som nyckelbegrepp i flera omgångar sedan biståndsstrategier och utvecklingsteorier uppstod under [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för näringsliv och utveckling
2010-03-08

Ska inte arbetslinjen gälla även för världens fattiga. Krönika av Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson, Östgöta Correspondenten

“Ekonomisk tillväxt skapar reella samhällsvärden och riktiga arbetstillfällen.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Rådet för näringsliv och utveckling
2010-02-22

Gästen: Målet är bra – men vägen?

Niklas Elert, Norrbottens kuriren

“Torsdagen den 11 februari blev ekonomisk tillväxt ett nytt övergripande mål för svensk biståndspolitik. Dagen därpå presenterades regeringens Råd för näringsliv och utveckling som ska bistå i förverkligandet av målet.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Rådet för näringsliv och utveckling
2010-02-22

Det viktiga biståndet

Hallandsposten

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har, sedd ibackspegeln, inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-15

Tillväxt kan råda bot

Sundsvalls Tidning

“Oppositionen är kritisk och menar att fattigdomsbekämpning skall vara det övergripande målet. Men nu är det ju faktiskt så att dessa inte står i motsatsförhållande.” Biståndets målsättning, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
2010-02-15

Kvalitet viktigare än procenten

Gefle Dagblad

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Demokrati går före procenten

Ystads Allehanda

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Gunilla Carlsson har därför en mer kritisk grundsyn till sitt eget fögderi än vad som är vanligt bland ministrar.

Vestmanlands Läns Tidning

“Det är ett tecken i tiden att regeringen lägger till ekonomisk tillväxt som ännu ett mål för biståndet. Inriktningsmålen är alltför mycket en spegling av tidsandan i Sverige.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida
2010-02-13

Demokrati viktigare än procenten

Magnus Krantz, Anders Rönmark; Tidningen Ångermanland

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Biståndets demokratiska sida

Kristianstadsbladet

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Bistånd till fattiga eller till svenska företag – det är frågan

Magnus Walan, Globalportalen.se

“Det övergripande målet för biståndet beslutades i samband med att riksdagen antog Politik för Global Utveckling; “att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”.” Biståndets målsättning, Näringslivsbistånd, Rådet för näringsliv och utveckling
2010-02-13

Omstridda gåvor

Tobias Lindberg, Sydsvenskan

“Givmildheten håller i sig. En månad efter jordbävningen på Haiti uppskattar Frivilligorganisationernas insamlingsråd att svenskarna skänkt uppemot 200 miljoner kronor för att hjälpa de nödställda.” Bengt Westerberg-affären, Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Partipolitik, Sida, Välgörenhet
2010-02-12

Bistånd som medel eller självändamål

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Ekonomisk tillväxt blir alltså ett mål i biståndspolitiken först nu, 2010. Det säger mer än vad man egentligen skulle vilja veta om den biståndspolitik som varit.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M)
2010-02-11

Bistånd som medel eller självändamål

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Numera är demokrati och mänskliga rättigheter en hörnsten i biståndspolitiken.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik
2009-10-24

“Gör om biståndet”

Göran Hydén, Sydsvenskan

“Biståndets inriktning på fattigdomsbekämpning leder till social utjämning nedåt istället för utveckling uppåt, och riskerar att hålla kvar fattiga länder i systemisk misär, skriver Göran Hydén, professor emeritus i statsvetenskap.” Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndets målsättning, Korruption
2009-08-20

Bistånd: Procentens idioti.

Malin Siwe, Dagens Nyheter

“Huvudmålet för svensk biståndspolitik är inte att hjälpen ska göra nytta utan att att den ska vara 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI.” Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, Sida
2009-06-26

Näringslivet ska delta i fattigdomsbekämpningen

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Det som redan vunnits i kampen mot fattigdomen måste skyddas och de fattiga länderna måste få förutsättningar till återhämtning nu när kapital blivit en bristvara.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Finanskrisen, FN, Handelspolitik, Näringslivsbistånd, Rådet för näringsliv och utveckling
2009-06-23

Stödet för biståndet är starkt

Anders Nordström, Uppsala Nya Tidning

“Biståndet kan bidra till att skapa förutsättningar för utökad handel eller fördjupad demokrati, men biståndet kan aldrig hållas ansvarigt eller ta åt sig äran för ett lands utveckling.” Biståndets målsättning, Resultat, Sida, Utvärdering
2009-06-06

Starkt svenskt stöd för biståndet

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Biståndet kan bidra till att skapa förutsättningar för utökad handel eller fördjupad demokrati, men biståndet kan aldrig vare sig hållas ansvarigt eller ta åt sig äran för ett lands utveckling.” Biståndets målsättning, Demokrati, Finanskrisen, Handelspolitik, ResultatI artikeln hänvisas till "Sifo-undersökning: Svenskarnas biståndsvilja"
2009-04-27

Finanskrisen försvårar biståndsmål

Christian Holm, SVT Debatt

“Vad är en bra biståndspolitik? Många lever i villfarelsen att ett väl fungerande koncept beträffande bistånd är avhängigt det procentuella målet på 1 % av BNI.” Avräkningar, Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Partipolitik
2009-04-24

Fel fokus i biståndet

Cecilia Brinck, Svensk Tidskrift

“”Det är klart att det är viktigt med fungerande demokrati och mänskliga rättigheter och sånt där som de pratar om på konferenserna, men för oss är det viktigare med vatten. Åtminstone just nu.”” Biståndets målsättning, Demokrati, Kenya, Mänskliga rättigheter, Resultat, Vatten
2009-04-16

Bistånd gör mer skada än nytta

Fredrik Segerfeldt, SVT Debatt

“Den helt avgörande faktorn för att sådana förutsättningar ska skapas är ekonomisk tillväxt i fattiga länder. Uthållig fattigdomsminskning är omöjlig utan uthållig ekonomisk tillväxt.” Biståndets målsättning, Demokrati, Korruption, Resultat, SADEV, Utvärdering
2009-04-09

Slopa biståndspolitiken

Pär Krause, Svensk Tidskrift

“Utveckling och fattigdomsbekämpning är allt för viktigt för att bara handla om bistånd. Fokuseringen på biståndet kan istället innebära en restriktion” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Handelspolitik
2009-03-31

Bistånd ger mer än ekonomisk tillväxt

Micael Fagerberg, Aftonbladet

“Stefan Fölster gör (i Aftonbladet den 23 mars) det lätt för sig genom att tillsammans med Svenskt näringsliv hävda att bistånd per automatik ska ­påvisa ekonomisk tillväxt.” Biståndets målsättning, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv, Palestina, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Världens fattigaste behöver vassare bistånd"
2009-03-10

Våga ställa krav

Gefle Dagblad

“Det luddiga målet, “att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”, ligger fast men det bilaterala utvecklingssamarbetet har koncentrerats till ett mindre antal länder.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Partipolitik, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2008-12-10

Överge inte biståndsmålet

Bengt Wernersson, Hallands Nyheter

“Den moderata omsvängningen om biståndsmålet sänder fel signaler och är inte trovärdig.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EnprocentsmåletArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-10-05

Att prioritera rätt borde vara lätt

Diana Chavlah, Norrtelje Tidning

“Något är ruttet med den svenska biståndspolitiken. Sunt förnuft och rätt prioriteringar kan knappast vara Sidas ledord då beslut om vilka så kallade biståndsprojekt som ska tilldelas anslag varje år.” Barn och unga, Biståndets målsättning, Hälsa, Resultat, Zimbabwe
2008-09-27

“Nu lägger vi om hela vårt demokratibistånd”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Därför måste biståndspolitiken reformeras. Därför innebär regeringens satsning en omdaning av hela demokratibiståndet.”     Biståndets målsättning, Budgetstöd, Demokrati, Diktaturer, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd" (2008)"
2008-09-23

”Svenskt bistånd överspelat av kapitalistiska diktaturer”

Sven Oskarsson, Sten Widmalm; Dagens Nyheter

“Forskningsprojekt i Uppsala pekar på en växande konflikt mellan ekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling: Bistånd som vill stödja liberala värderingar körs över av nykapitalism i u-länderna.” Afrika, Biståndets målsättning, Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Indien, Kina, Näringsliv, Resultat, Villkorat bistånd
2008-08-27

Bistånd behövs ständigt

Eskilstuna-Kuriren

“Det är Dagens Nyheters politiske redaktör Niklas Ekdal som kommenterar – och applåderar – att svenska biståndspengar ska bekosta ambassader i u-länder.” Ambassader, Avräkningar, Biståndets målsättning, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering, VattenArtikeln är en replik på: "Representera mera"
2008-08-09

Vit mans börda

Anders Isaksson, Dagens Nyheter

“Miljarderna som skyfflas in i de olika FN-organen befriar Sida från både tvånget att välja och ansvaret för hur pengarna används.” Biståndets målsättning, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Palestina, Sida, Utvärdering
2008-05-02

Minskad fattigdom är målet med att bistånd används effektivt

Eva Christina Nilsson, Sven-Bernhard Fast; Dagen

“Efter att ha läst många negativa medieutspel från biståndsministern det senaste året var det roligt att regeringen äntligen ger uttryck i media för att de tror på biståndets möjligheter att bidra till utveckling.” Avräkningar, Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, Landfokusering, OECD, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Osakligt och vilseledande om bistånd"
2007-08-30

Brister i Maud Olofssons omvärldsanalys

Kjelle Lundgren, LO-tidningen

“Nu har Maud Olofsson varit ute och botaniserat igen! Denna gång med att ”ska det betalas bistånd till fattiga länder så ska det gynna Sverige!”” Biståndets målsättning, Partipolitik
2007-05-25

Säkra biståndet till rätt ändamål

Lars Anderås, Bertil Svensson; Dagen

“Det behövs en öppen och seriös diskussion om vad svensk bistånd ska få användas till.Vi är oroade över att gränserna blir allt mer otydliga. Det är viktigt att säkra fattiga människors perspektiv och fördjupa dialogen [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Partipolitik
2006-12-17

Efterlyses: en konstruktiv borgerlig biståndsdebatt

Mattias Johansson, Captus Tidning

“Det är sant att flera afrikanska stater styrts av envåldshärskare och att givarländer – Sverige inget undantag – varit alltför lättvindiga och oförsiktiga med hur dessa ledare fått tillgång till biståndsmedel. Idag är dock flertalet [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Partipolitik
2006-09-23

Kvinnorna måste frigöra sig själva.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Men högern har säkert rätt i att det inte finns en enda potentiell biståndsminister som inte skulle hävda jämställdhet som ett mål för biståndsinsatser. Det som skiljer mig från dem är tron på hur långt [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor
2006-08-30

Givarkonferensen är en billig pr-kupp

SAMUEL DANOFSKY, EXPRESSEN

“Den svenska utrikespolitiken har i åratal fokuserats på fred i Mellanöstern. Västbanken och Gaza har prioriterats i biståndssammanhang med minst 250 miljoner svenska kronor per år, och regionen har ofta lyfts fram inom ramen för [...]Biståndets målsättning, Korruption, Landfokusering, Libanon, Militärt bistånd, Partipolitik
2006-08-14

Alliansen måste ge besked om biståndet

Birgitta Ohlsson m.fl. Göteborgs-Posten

“Moderatledaren Fredrik Reinfeldt öppnade i höstas för att biståndet ska användas för att finansiera militära insatser utomlands. Reinfeldt sätter därmed likhetstecken mellan utvecklingsstöd och försvarspolitik. Detta finner vi högst oroväckande. Alliansen har ett ansvar att [...]Biståndets målsättning, Partipolitik, Vapenhandel
2006-08-06

Sverige stöder diktaturer

LARS LEIJONBORG, SvD

“Om svenska skattepengar ska gå till ett diktaturland ska det vara till humanitära insatser, som stöd till demokratirörelsen eller till projekt som diktaturregimen inte styr eller berikar sig på. Men den högre demokratiprofil i biståndet som [...]Biståndets målsättning, Partipolitik, Utvärdering
2006-08-05

Alliansens utrikespolitik är tydlig

Jörgen Johansson, Vestmanlands Läns Tidning

“Men att bara diskutera biståndsnivån och inte beröra kvalitet och innehåll håller inte. Bristerna i dagens bistånd är många. Riksrevisionen har riktat skarp kritik mot regeringens styrning och uppföljning av utvecklingsbiståndet.” Biståndets målsättning, Budget
2006-08-01

Beklagligt tyst om utrikespolitiken

Peter Weiderud, Vestmanlands Läns Tidning

“Problemet är inte bara de borgerliga utrikespolitiska förslagen, utan deras oförmåga att redogöra för var de står i konkreta, avgörande utrikespolitiska frågor. De borgerliga partierna vill inte diskutera frågor som de är oense kring, utan [...]Biståndets målsättning, Partipolitik
2006-07-22

Hyckla inte om egennyttan

Vestmanlands Läns Tidning

“I framtiden kan inte bara handelsvinster vägas mot moraliska ställningstaganden, hänsyn till inhemska minoriteter kan också spela en större roll för utrikespolitiska ställningstaganden. Varken det ena eller andra är särskilt konstigt. I en demokrati behöver [...]Biståndets målsättning, Rättvis handel
2006-05-12

Replik: Bistånd räcker inte för att minska fattigdomen

Pär Nuder m.fl. Aftonbladet

“Som enda land i världen avsätter Sverige 1 procent av BNI till bistånd. Målet är att minska fattigdomen. Men generöst bistånd räcker inte. Det behövs också ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur kräver stabila statsfinanser [...]Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, IMF (Internationella valutafonden), Villkorat bistånd
2005-05-27

Är det u-hjälp att lansera svensk jazz i Sydafrika?

Barometern Oskarshamns-Tidningen,

“Visserligen står det i avtalet mellan Sverige och Sydafrika att biståndets syfte är att lindra fattigdomen, men det är svårt att se hur pengarnas faktiska fördelning uppfyller det målet…Exempelvis har någonting som heter Jazz Futures [...]Biståndets målsättning, Sida, Sydafrika, Utrikesdepartementet
2005-04-15

Replik: Bra konflikthantering förutsätter bistånd

LENI BJÖRKLUND, GÖTEBORGSPOSTEN

“De borgerliga skriver om behovet av att samordna civila och militära resurser för internationell krishantering. De konstaterar att ekonomisk och social utveckling måste gå hand i hand med en förbättring av säkerhetssituationen. Den retoriken rimmar [...]Biståndets målsättning, Budget, Enprocentsmålet, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik
2005-03-31

Fullversion:Starkare stöd för kvinnor i u-land

Maria Norrfalk m.fl., Svenska Dagbladet

“Förra veckan presenterade FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, en rapport med en rad förslag som världens ledare ska ta ställning till inför toppmötet i september. ….Men det finns frågor där vi önskar oss mer. En av [...]Biståndets målsättning, Budgetstöd, FN, Korruption, Kvinnor, Millenniemålen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida
2005-03-25

Niklas Ekdal/Långfredag: Rätt varg för Världsbanken

NIKLAS EKDAL, DAGENS NYHETER

“Utnämningen av Wolfowitz är på samma gång en provokation och ett genidrag. Att detta är en kapabel man råder knappast någon tvekan om. Världsbankens och USA:s anseende är i många länder nära botten. Aktierna kan [...]Biståndets målsättning, Budget, USA, Världsbanken
2005-02-13

Ytterligare en dag i paradiset

Niklas Ekdal, Dagens Nyheter

“Fordringsägarna har slitit med att hitta former för skuldavskrivning sedan 1988 utan resultat. Ekonomer pekar på hur efterskänkning av lån fråntar regeringar ansvar och tvärtom ger dem en drivkraft att skjuta upp reformer. Samtidigt måste [...]Biståndets målsättning, Demografi / befolkningsstatistik, Skuldavskrivning
2003-12-31

Skrota enprocentsmålet

Pär Krause, Svensk Tidskrift

“Det till synes självklara målet med bistånd är att med resursöverföringar från i-länder till u-länder minska fattigdomen i u-länderna. Att minska fattigdomen är således målet och bistånd är därmed medlet. Enprocentsmålet innebär emellertid att medlet [...]Biståndets målsättning, Budget, Enprocentsmålet, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2002-05-15

Bistånd kan inte kompensera globala orättvisor

JESPER BENGTSSON, Aftonbladet

“Den rika världen måste bli bättre på att samordna sin handels- och biståndspolitik. Det är Sverigs hållning under det pågående OECD-mötet i Paris, och det lär också bli regeringens linje vid det stora internationella mötet i Johannesburg [...]Biståndets målsättning, OECD, Partipolitik, Volym

Dokument om Biståndets målsättning (28 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-01-11

Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

- EBA 2017:12

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndets målsättning, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-04-08

Biståndsanalys 2016

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndets målsättning, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-11-13

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2016

Regeringskansliet, UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Biståndsformer, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, HBTQI-personer, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel, Resultat, Utrikesdepartementet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-07-06

En vägledning till resultatstyrd projektplanering med hjälp av LFA-­metoden

- (The Logical Framework Approach)

SidaBiståndets målsättning, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-06-01

Svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat i siffror – 2014

SidaBilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-07

Sida’s Financing for Development programme

Sida"Good governance", Biståndets målsättning, Biståndsformer, EU, FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Post-15, Sida, Villkorat bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-12-18

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet

- 2015 – 2021

- Regeringsbeslut II:5

UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Forskning och innovation, Hållbar utveckling1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-11-07

Sweden’s Development Assistance for Health

- Policy Options To Support The Global Health 2035 Goals

- EBA 02/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndets målsättning, Hälsa, Multilateralt samarbete, Resultat11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-10-01

Assessing progress in Africa toward the Millennium Development Goals

- Analysis of the Common African Position on the post-2015 Development Agenda

- MDG Report 2014: Assessing Progress in Africa toward the Millennium Development Goals

African Development Bank Group, African Union Commission, United Nations Development Program (UNDP), united nations economic commission for africaAfrika, Biståndets målsättning, Resultat, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-05-16

Randomized Controlled Trials: Strengths, Weaknesses And Policy Relevance

- EBA 01/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2013-12-01

Is the UN Development System Becoming Irrelevant?

- Reform of UN development system

- Development dialogue paper no.4

Biståndets målsättning, FN, Millenniemålen, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-01

EU Budget 2014-2020

- Fit for the Fight against Global Poverty?

Concord, OECD/DACBiståndets målsättning, Budget, EU, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-07

Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling

- Fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap

- Regeringens skrivelse 2011/12:167

RegeringenBiståndets målsättning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-01

Aid We Can

- Invest more in global development

- AidWatch Report 2012

ConcordBiståndets målsättning, EU, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-10

Challenging Self-Interest

- Getting EU aid fit for the fight against poverty

- AidWatch Report 2011

ConcordBiståndets målsättning, Biståndsformer, EU2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-07-25

Guide to Giving

Copenhagen Consensus CentreBarn och unga, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Resultat, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-11

Policy för ekonomisk tillväxt

- Policy för ekonomisk tillväxt inom svenskt utvecklingssamarbete 2010–2014

- UD 10.033

RegeringskanslietBiståndets målsättning, Handelspolitik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-11-27

The Right to a Future

- Policy for Sweden´s international HIV and AIDS efforts

RegeringskanslietBiståndets målsättning, HIV/AIDS, Partipolitik1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2004-01-07

Sidas miljöledningssystem

- Policy och handlingsplan för en miljömässigt hållbar utveckling

SidaBiståndets målsättning, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-04

Tänka om världen – Rapport från Omvärldsanalysutredningen DS 2004:46

UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Politik för global utveckling (PGU), Utvärdering1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1997-05-01

Befolkning, utveckling och samarbete

SidaBiståndets målsättning, Demografi / befolkningsstatistik, Sida12) Dokumenttyp ej angiven
1997-01-01

Aid Management

- Strategies for effectiveness, concentration and graduation

Biståndets målsättning, Biståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-03-22

Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete

- Regeringens proposition 1995/96:153

UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Jämställdhet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1992-10-28

The Ownership and Cultivation of Knowledge

- The rationale for Swedish support to universities in developing countries

SidaAfrika, Biståndets målsättning, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1989-02-21

Åtgärdsprogarm för kunskapsutveckling inom program som får stöd av SIDA

SidaBiståndets målsättning, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1988-09-27

Sida, operationalisering av målen inom sociala sektorer 1988

SidaBiståndets målsättning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1972-10-01

Swedish Criteria for Programme and Project Support

SidaBiståndets målsättning, Projektstöd, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1971-09-15

Frälsarkransen

- Rapport från samrådsgruppen för omfördelning av arbetsuppgifter

SidaBiståndets målsättning, Resultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Biståndets målsättning (12 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-02-21 Livslängd och livskraft – Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet? I en nyutkommen rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) kartläggs vilka slutsatser som kan dras om det svenska biståndets bärkraft utifrån en analys av Sidas utvärderingar. Med bärkraft, eller hållbarhet, menar vi här hur insatser [...] EBA Biståndets målsättning, Resultat, Utvärdering
2017-10-24 Ägarskap och snabba resultat – målkonflikter och framtidsutsikter En utmaning i biståndets genomförande har under en lång tid varit hur man å ena sidan ska värna om samarbetspartners ägarskap och å andra sidan kunna visa på att just det svenska biståndet ger snabba [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Biståndets målsättning, Resultat
2017-10-16 Filmvisning – The Vanished dream Instituto Cervantes i Stockholm anordnar DocumentaME, en serie visningar av dokumentärfilmer som syftar till att stötta spridningen av denna typ av filmproduktioner till allmänheten. Filmbeskrivning: Den 10 september 1974 blir Guniea Bissau, ett litet land i Västafrika, [...] Instituto Cervantes (Estocolmo) 2. Bistånd, Afrika, Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Folkrörelsebistånd, Guinea-Bissau
2017-09-27 Biståndsåret 2018 – budgetutfrågning med statssekreteraren FUF bjuder in till ett seminarium med statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Ulrika Modéer, där biståndsbudgeten för 2018 och regeringens planer på bistånds- och utvecklingsområdet presenteras och diskuteras. Vad har förändrats i och med det nya ramverket och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) 2. Bistånd, Biståndets målsättning, Budget, Policyramverket för svenskt bistånd, Utrikesdepartementet
2017-09-06 Fred Det svenska utvecklingssamarbetet ska, som ett av fem centrala perspektiv, genomsyras av ett konfliktperspektiv. Regeringen har angett som ambition att öka sitt fokus på freds- och statsbyggande genom att genomgående ta hänsyn till konfliktfrågor i [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Religion
2017-07-06 Vad vill partierna med biståndet? Talespersoner för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet samtalar med Bo Forsberg, Diakonia, och Anna Tibblin, We Effect, om hur ett effektivt bistånd ser ut. Vad är partiernas visioner om framtidens bistånd? Det finns principer för [...] Concord, Diakonia, Forum Syd, Individuell Människohjälp (IM), Plan International Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén (SAK), Svenska Kyrkan, Svenska missionsrådet (SMR), Union to union, Världsnaturfonden, We Effect Biståndets målsättning, Biståndsformer, Partipolitik
2017-03-29 Experiment Kambodja – har det unika experimentet för västerländskt bistånd lyckats? Kambodja kan ses som ett unikt experiment för västerländskt bistånd. 1979 var på många sätt år noll för Kambodja efter den fasansfulla perioden under de röda khmererna. Alla samhällsinstitutioner hade raserats och sedan följde 13 [...] ABF, ABF Stockholm, Svenska kommittén för Vietnam Biståndets målsättning, Biståndsformer, Demokrati, FN, Kambodja
2017-03-23 Frukostsamtal om bistånd och utvecklingssamarbete EU är, tillsammans med sina medlemsländer, världens största biståndsgivare men endast fem länder når upp till det överenskomna målet på 0,7 % av BNI. Är det realistiskt att alla EU-länder kommer dit? Och vad exakt [...] Europa Direkt Ekumeniska-EU kontoret Biståndets målsättning, EU
2015-06-05 Frukostseminarium med Kajsa B Olofsgård Arbetet med att utforma den nya globala utvecklingsagendan efter millenniemålen pågår för fullt i FN och runt om i världen. Processen kallas för Post 2015. I början av 2016 kommer nya utvecklingsmål, så kallade hållbarhetsmål, [...] FN-förbundet Biståndets målsättning, Hållbar utveckling, Millenniemålen, Post-15
2015-05-08 Fåtölj i Lund 8/5: Att avskaffa hunger och fattigdom i Ghana FUF Pop Up Lund bjuder i samarbete med Hungerprojektet in till en eftermiddag med fokus på arbetet med att avskaffa hunger och fattigdom i landet. Vad har fungerat och vilka är de största hindren? Samuel Afrane, [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) "Good governance", Biståndets målsättning, Ghana, Mänskliga rättigheter, Resultat, Utvärdering
2014-07-02 Vem ska ge oss världsbilden 2.0? “Den bild många har av länder i fattigdom är förlegad. Utvecklingen har gått framåt. I många länder har medellivslängden ökat, barnadödligheten minskat och åtta av tio barn börjar skolan. Vem har ansvar för att vi [...] Sida Biståndets målsättning, Civilsamhället, Hälsa, Resultat, Utbildning
2014-07-02 Gör Sveriges stöd till FN någon skillnad? “En stor del av det svenska biståndet går till FN – men vad kan FN åstadkomma som inte andra kan? Att FN har en viktig men svår roll att spela när det gäller fred och [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, Unicef, United Nations Development Program (UNDP) Biståndets målsättning, Biståndsformer, FN, Humanitärt bistånd

Debattörer i diskussionen om Biståndets målsättning (166 debattörer)

DebattörArtiklar om Biståndets målsättningTotalt antal artiklar av debattören
Jan Pettersson 1 5
Markus Burman 1 1
Ulrika Modéer 1 12
Jan Rudengren 1 2
Lars Rylander 1 2
Anna Dahlberg 1 10
Anders Malmstigen 1 4
Andreas Stefansson 1 2
Ann Svensén 2 23
Anneli Rogeman 2 36
Erik Lysén 3 52
Georg Andrén 1 4
Kristina Henschen 2 27
Lisa Sjöblom 1 14
Expressen 1 90
Axel Hallberg 1 2
Hanna Lidberg 1 1
Isabella Lövin 4 117
Christian Carlsson 1 5
Samuel Holm 1 1
Bjørn Lomborg 1 10
Carin Jämtin 2 15
Birgitta Ohlsson 2 69
Said Abdu 1 1
Bengt G Nilsson 1 4
Sofia Arkelsten 1 14
Martin Uggla 1 22
Inge Gerremo 2 20
Anders Gustafsson 1 3
Arne Bigsten 2 6
Anders Bystedt 1 1
Annika Jacobson 1 19
Ellie Cijvat 1 5
Frida Ekerlund 1 6
Jonas Bane 1 13
Olivia Linander 1 5
Catarina König 1 1
Lars Almström 1 1
Anika Agebjörn 1 1
Pontus Björkman 1 3
Torbjörn Vennström 1 3
Rickard Klerfors 1 4
Marika Markovits 1 2
Anders Lindberg 1 90
Karin Pettersson 1 10
Aleksander Gabelic 1 117
Anna-Karin Johansson 1 16
Annica Sohlström 2 43
Cecilia Chatterjee-Martinsen 1 18
CONCORD Sverige 1 2
Eva Christina Nilsson 4 34
Felix König 1 2
Gabi Björsson 3 67
Håkan Wirtén 1 25
Jens Orback 1 24
Lena Ag 1 44
Maria Andersson 1 15
Niclas Lindgren 2 22
Svante Axelsson 1 37
Francisco Contreras 1 25
Deniz Kellecioglu 1 4
Göran Hägglund 1 7
Bo Forsberg 2 112
Gunilla Hallonsten 1 15
Johan Rockström 1 20
LÁSZLÓ SZOMBATFALVY 1 5
Margot Wallström 1 74
Hampus Magnusson 1 3
Tobias Billström 1 5
CATHERINE ASHTON 1 3
Charlotte Petri Gornitzka 1 38
Jens Holm 1 35
Ivar Arpi 1 31
Johan Mast 1 8
Tobias Lindeberg 1 1
Evin Incir 1 2
Toby Lanzer 1 1
Kenneth G Forslund 1 26
Joakim Tholén 1 1
Lena Ek 1 14
ANITA KLUM 1 5
Jennie Jonsén 1 7
Lena Klevenås 1 8
Lotta Hedström 1 8
Evangelina Lindberger 1 1
Otto Cars 1 4
LARS LÖNNBACK 1 2
NOUREDDINE CHATTI 1 1
Tiina Meri 1 2
Anders Malmer 1 2
Emile Traoré 1 1
Jennie Barron 1 1
Jörgen Litzing 1 1
Lars Lundmark 1 1
Lennart Karlsson 1 1
Line Gordon 1 1
Lotta Spykman 1 1
Madeleine Bergh 1 1
Madelene Oswald 1 1
Per Knutsson 1 3
Peter Sundin 1 1
Roland Göransson 1 1
Sigrun Helmfrid 1 1
Sten Hagberg 1 5
Stina Berge 1 3
Ulrik Nilsson 2 7
David Nyström 1 6
Olle Katz 1 5
Magnus Walan 2 10
Benjamin Katzeff Silberstein 1 26
Björn Blomberg 1 5
Jörgen Levin 1 1
Bengt Nilsson 1 21
Sofia Gurrero 1 2
Anna Westin 1 8
Peter Brune 1 7
Stg Löf 1 1
Göran Hydén 3 9
Anna Nilsson 1 9
Åsa Thomasson 1 8
Jens Andersson 1 1
Hans Bergström 1 4
Bertil Odén 1 22
Lisa Sofie Rosengren 1 1
Niklas Elert 1 3
Hallandsposten 1 1
Anders Rönmark 1 3
Magnus Krantz 1 5
Kristianstadsbladet 1 6
Tobias Lindberg 1 6
Claes Arvidsson 2 44
Malin Siwe 1 5
Anders Nordström 2 18
Christian Holm 1 7
Cecilia Brinck 1 4
Fredrik Segerfeldt 1 30
Pär Krause 2 13
Micael Fagerberg 1 1
Bengt Wernersson 1 2
Diana Chavlah 1 1
Sten Widmalm 1 2
Sven Oskarsson 1 1
Dagens Nyheter 1 170
Anders Isaksson 1 5
Sven-Bernhard Fast 1 6
Kjelle Lundgren 1 1
Bertil Svensson 1 2
Lars Anderås 1 2
Hanne Kjöller 1 30
Samuel Danofsky 1 1
Ella Bohlin 1 1
LARS LEIJONBORG 1 2
Jörgen Johansson 1 2
Kerstin Heinemann 1 1
Peter Weideruds 1 1
Tomas Högström 1 1
Torsten Lindström 1 1
Peter Weiderud 1 11
Vestmanlands Läns Tidning 1 3
Pär nuder 1 2
Barometern Oskarshamns-Tidningen 1 5
Leni Björklund 1 1
Maria Norrfalk 1 4
Per Ronnås 1 1
Staffan Herrström 1 5
Niklas Ekdal 2 8

Kommentarer i diskussionen om Biståndets målsättning (7 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-04-04 Klas Eriksson: Samarbetet mellan biståndsmyndigheterna och den privata sektorn är ett komplicerat men intressant ämne. Biståndspengarna måste användas till att förbättra situationen i fattiga länder. När är det acceptabelt att biståndspengar används till att stödja svenska företag? Nästan aldrig skulle jag säga. Det finns t.ex. Scania-lastbilar i många länder, bl.a. i Irak. Är det okej att Sida betalar för en skola i Irak där man utbildar bilmekaniker för att sköta underhållet av dessa lastbilar? I Etiopien utbildar Sida bilmekaniker åt Volvo. I Bangladesh arrangerar Sida en utbildning av textilarbetare för HM:s räkning. Det finns fler exempel. Sådana stora företag har verkligen råd att bekosta utbildningen av sin personal själva. Då det gäller upphandlingar bör man sträva efter att, om möjligt, göra dessa i samarbetsländerna. När jag jobbade på Unicef försökte vi alltid att gynna den inhemska industrin. Vi var beredda att betala mer om det gick att genomföra en adekvat upphandling i ett samarbetsland. CSR är enormt viktigt. Svenska företag måste ta ansvar för vad som sker med berörda människor i samarbetsländerna. ETO (Extraterritorial Obligations) ställer krav på företags verksamhet utanför hemlandet. Det duger inte att utnyttja den billiga arbetskraften enbart för att maximera sin vinst. Replik: Utvecklingseffektivitet och näringslivssamverkan går ihop
Av Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se
2016-03-12 Lisbeth Holmblad: F d organisationen NavPartners NU ;Denvers, arbetar ju på ett sådant sätt med hjälp direkt till personer till utvecklande av självhjälp och för andra tillgång till arbete och förnödenheter . Bra arbete.! Sveriges bistånd behöver ny strategi
Av Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-03-11 Karl-Anders Larsson: Bistånd till regeringar är problematiskt, det är ingen nyhet. Det svenska biståndet går också till stor del till andra aktörer, speciellt enskilda organisationer. Men det är inte heller alltid en lösning på frågan hur biståndet ska kunna bidra till långsiktigt hållbara förbättringar av levnadsstandard och demokrati. I många länder finansierar biståndet ett system av organisationer (oftast felaktigt benämnt "civila samhället"), som övertagit en stor del av statens funktioner vad gäller t.ex. hälsovård och utbildning, vilket skapar ett permanent biståndsberoende och frigör statens resurser för annan användning. Sveriges bistånd behöver ny strategi
Av Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-03-10 Lennart Frändén: Mycket intressant läsning. Jag håller själv på att stötta tjejer från Lusakas slumområden så att de får möjlighet att utbilda sig i turism, hotell och restaurang branschen. Hittills har det gått över förväntan. Vi börjar på gymnasienivå där vi genom olika program ger stöttning till denna utsatta grupp av unga tjejer. Därefter köper vi ut dem från skolavgifter och ger dem möjlighet till inträde på en nationell turismyrkeshögskola. Ska ner till Zambia i april för att följa upp detta projekt Sveriges bistånd behöver ny strategi
Av Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se
2013-01-17 Anders Östman: Helt rätt Hanne! Sida är ju en kyrka nuförtiden. Man tror så mycket och vet så litet! Man kan inte äta rösträtt
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2011-05-20 Tom Alberts: Vi borde satsa på länder vars HDI förbättras något. elleer ? Osäkert vad som är bra i biståndet
Av Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen
2011-05-20 Tom Alberts: Jättegulligt.!! Ge barnbidrag till fattiga mödrar. Oberoende debattör. Osäkert vad som är bra i biståndet
Av Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen
Dela det här: