Näringsliv

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Näringsliv.

Diskussionen om Näringsliv innehåller:

  • 17 exklusiva debattartiklar
  • 566 debattartiklar
  • 127 dokument
  • 132 evenemang
  • 25 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Näringsliv (17 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-18

VM-sponsorer måste agera för mänskliga rättigheter

Alice Blondel, Biståndsdebatten.se

Idag är det Sverigepremiär i fotbolls-VM i Ryssland. Flera organisationer har slagit larm om att mänskliga rättigheter kränkts under förberedelserna inför mästerskapet. Företag som sponsrar Sveriges medverkan har ett ansvar att försöka förhindra sådana kränkningar, men en ny rapport från Swedwatch visar på ett glapp mellan policy och praktik. Det är dags för sponsorerna gå från ord till handling, skriver Swedwatchs kanslichef Alice Blondel.Corporate Social Responsibility (CSR), Idrott, Mänskliga rättigheter, NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-2018-fifa-world-cup-in-russia-sponsorship-and-human-rights/"
2017-12-15

Ska Sverige stänga dörren helt till diktaturer?

Daniel Rosell, Biståndebatten.se

Ska Sverige verkligen kapa banden helt med diktaturer eller försöka påverka dem i en demokratisk riktning? Även i en diktatur som Azerbajdzjan kan svenska företagssamarbeten vara ett bra sätt att öppna upp till dialog och så ett frö till förändring, skriver statsvetaren Daniel Rosell i ett svar på en debattartikel i Göteborgs-Posten.Azerbajdzjan, Diktaturer, Handelspolitik, Näringsliv, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/12/01/nagon-som-vill-ta-en-selfie-med-diktatorn/"
2017-04-03

Replik: Utvecklingseffektivitet och näringslivssamverkan går ihop

Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se

Näringslivssamverkan inom biståndet handlar om att ta vara på de kunskaper, erfarenheter och resurser som näringslivet förfogar över och att katalysera mer, bättre och snabbare förändring. Penny Davies, Diakonia, är oroad över att viktiga principer för biståndseffektivitet kommer att tummas på när OCED DAC nu ser över vilka privatsektorinstrument som ska räknas som bistånd. Sverige verkar med full kraft för att så inte blir fallet, skriver statssekreterare Ulrika Modéer.Biståndets målsättning, Biståndsformer, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Näringsliv, Näringslivsbistånd, OECD, UpphandlingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/nya-reformer-inom-bistandet-bakom-stangda-dorrar/"
2017-03-09

Nya reformer inom biståndet bakom stängda dörrar

Penny Davies, Biståndsdebatten.se

Just nu pågår diskussioner inom OECD:s biståndskommitté DAC om vad som ska kunna räknas som bistånd. Idag, den 9 mars, tar kommittén ställning till nya typer av instrument med syftet att öka den privata sektorns deltagande i biståndet. Denna reform kan få mycket stora konsekvenser för biståndet och kräver därför fördjupad diskussion. Annars finns risken att reformen tummar på viktiga principer för biståndseffektivitet, skriver Penny Davies, policyrådgivare i utvecklingsfinansiering på Diakonia.Biståndsformer, Civilsamhället, Näringsliv, OECD, Öppenhet och transparens, Utvärdering
2017-03-08

Sluta handla på kvinnors bekostnad

Maria Lövström m.fl., Biståndsdebatten.se

Rättvis handel stärker kvinnors position och egenmakt och bidrar därmed till genomförandet av Agenda 2030. World Fair Trade Organization (WFTO) är beviset på att en rättvis handel är möjlig. Det är dags att bryta ohållbara handelsmönster om vi vill att kvinnors rättigheter ska respekteras, skriver flera WFTO-aktörer i Sverige.Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Rättvis handel
2016-04-14

Förbättra insynen i vapenexport och flyktingkostnader

Alina Östling, Biståndsdebatten.se

En ny rapport från organisationen Open Government Partership visar att Sverige har gjort stora framsteg vad gäller insyn i biståndet. Samtidigt saknas tillräcklig insyn i vapenexport, flyktingkostnader och skattefinansierade biståndsprojekt som genomförs av näringslivet, skriver forskaren Alina Östling.Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Vapenhandel
2015-11-03

Pensionsfonder borde användas för att investera i Afrika

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Både svenska och afrikanska pensionsfonder växer och äger idag kapital som är hundratals gånger större än biståndet. Pengarna skulle kunna användas för att investera i infrastrukturprojekt i Afrika, skriver Annie Sturesson, tidigare seniorekonom vid finansdepartementet i Uganda.Afrika, AP-fonderna, Näringsliv, Uganda
2015-10-14

Nu måste hållbarhetsmålen gå från ord till handling

Charlotte Bohman, Biståndsdebatten.se

De nya globala målen strävar efter att på ett lättbegripligt sätt visa på utmaningarna i världen idag. Ett utmärkt initiativ. Nu hänger resten på genomförandet. Det är här de allra största utmaningarna ligger – att få alla att vilja delta i processen och verkligen göra något, skriver Charlotte Bohman på organisationen Hand in Hand.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2015-07-30

FN:s konferens om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba: Framtiden avgör slutdokumentets bidrag

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Den 13 till 16 juli ägde FN:s tredje konferens om utvecklingsfinansiering rum i Addis Abeba, Etiopien. Slutdokumentet från konferensen, Addis Ababa Action Agenda (AAAA), har kallats både ett historiskt dokument och en besvikelse. Det som avgör AAAA:s bidrag till den globala utvecklingsagendan är dock inte de framförhandlade utformningarna av enstaka paragrafer. AAAA:s bidrag avgörs av dess genomförande, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt, Näringsliv, Post-15, Uganda
2014-08-26

Afrika: Dags att kombinera bistånd med investeringar

Avni Dervishi, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som EU har fokuserat på att ge stöd till de egna krisländerna inom unionens gränser har Ryssland och Kina satsat stort på att förstärka närvaron på den afrikanska kontinenten. De europeiska investeringarna i Afrika är förhållandevis små men kan bli större med hjälp av näringslivsbistånd och genom att tillvarata nysvenskars kontaktnät, kunskap och erfarenheter. Det menar Avni Dervishi, statsvetareAfrika, Näringsliv
2014-08-22

Replik: Biståndet måste anpassas till verkligheten – inte tvärtom.

Anders Östman, Biståndsdebatten.se

ReComs senaste rapport är ett i raden av desperata försök att visa samband mellan bistånd och tillväxt. Den ekonomiska tillväxten i afrikanska länder kan både gynnas och skadas av bistånd, men beror till största delen på andra faktorer än just bistånd. Det skriver Anders Östman i en replik. Afrika, Forskning och innovation, Landsbygd, NäringslivArtikeln är en replik på: "Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt"
2014-08-13

Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt

Jesper Bengtsson mfl; Biståndsdebatten.se

Ny forskning slår hål på myten om att bistånd inte leder till ekonomisk tillväxt. Nu bör vi gå vidare i debatten och istället diskutera hur biståndet kan bli ännu effektivare. Det menar Jesper Bengtsson och Bertil Odén, med anledning av kommande rapport från tankesmedjan Tiden.Forskning och innovation, Näringsliv
2014-05-15

Smart ekonomi är jämställd och grön

Linnéa Engström, Biståndsdebatten.se

Klimatfrågan och jämställdhetskampen är intimt sammanlänkade. Båda ses med dagens ekonomiska tänkande som en negativ kostnad som hindrar tillväxt. Något så grundläggande som ren luft, rent vatten och en giftfri miljö för våra barn borde anses som grundläggande spelregler för vår marknadsekonomi. Men det är här som vårt nuvarande ekonomiska system kört fel och nu står vi här med resultatet och inför en ekonomisk, ekologisk och social katastrof. Det menar Linnéa Engström, kandidat till Europaparlamentet för Miljöpartiet.EU, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Jämställdhet, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2013-12-11

Kraft i jordbruket – en förutsättning för att mätta klotet

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som biståndet betyder allt mindre för allt fler länder har biståndet fortfarande en roll i att skynda på den positiva utvecklingen. Det kan handla om att stödja projekt som "Powering Agriculture", som idag presenterar 14 innovationer för grön energi inom jordbruket. Alla investeringar kommer inte att bära sig, men eventuella guldkorn kan få oehört stora positiva konsekvenser för människor i utvecklingsländer. Det menar Sidas generaldirektör Charlotte Petri GornitzkaFiske, Forskning och innovation, Haiti, Indonesien, Jordbruk, Näringsliv, Sida
2013-12-09

Dags för de stora bolagen att öppna sig om skatten

Christine von Sydow, Biståndsdebatten.se

Det faktum att majoriteten av Sveriges 61 största bolag undanhåller skatteinformation som egentligen borde vara offentlig gör att vi i dagsläget inte vet om företagen hindrar eller bidrar till utveckling och rättvisa i de länder de är aktiva. Eftersom ansvaret för en rättvis beskattning är inte bara företagens, utan även den svenska regeringens, bör Sverige inom OECD och på EU-nivå verka för att göra det obligatoriskt för företag att rapportera skatt på landnivå samt redogöra för faktiska ägandeförhållanden. Det menar Christine von Sydow, generalsekreterare för ActionAidCorporate Social Responsibility (CSR), Kapitalflykt, Näringsliv, Öppenhet och transparens
2013-11-19

Privata lågkostnadsskolor lyckas bättre inom biståndet

Henrik Sundbom, Biståndsdebatten.se

Det svenska utbildningsbiståndet kanaliseras genom FN-organ som utgår från att privata entreprenörer inte är en del av lösningen på fattiga länders misslyckade utbildningssystem. Det är hög tid att de privata och vinstdrivande lågkostnadsskolornas framgångar och kompetens erkänns och förvaltas inom det svenska biståndet. Det menar Henrik Sundbom, projektledare för tankesmedjan Frivärld. Indien, Näringsliv, Pakistan, Utbildning
2013-10-25

Sökes: Riskkapital utan krav på återbäring och vinstmaximering

Mattias Wengelin, Biståndsdebatten.se

Safe Waters Foundation Africa har i tio år kämpat för att få till en finansiellt hållbar sjöräddningsorganisation för Viktoriasjön i Afrika, men saknar en arena för socialt entreprenörskap. Verksamhetsansvarige Mattias Wengelin efterlyser nu riskkapital, gärna med krav på återbetalning, men utan krav på återbäring och vinstmaximering. Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sida

Debattartiklar om Näringsliv (566 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-13

Svenska biståndspengar ska inte dumpa löner

Mats Wingborg, Dagens Arena

“Etiopien vill slå världsrekord i låga löner inom den exportinriktade klädindustrin. Trots att H&M fått svenska biståndspengar för att etablera sig i Etiopien hänger de på den märkliga alliansen för att kunna pressa kostnaderna.” Anständiga arbetsvillkor, Etiopien, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Swedfund
2017-12-01

Någon som vill ta en selfie med diktatorn?

Louise Brown, Göteborgs-Posten

“UD:s omtalade delegationsresa till just Azerbajdzjan i mitten av november var dock idel uppsida och hade lika gärna kunnat handla om business i Finland. I programmet marknadsfördes bland annat järnvägsprojektet Baku-Tblisi-Kars, som just nu finns [...]Azerbajdzjan, Diktaturer, Näringsliv, Utrikesdepartementet
2017-11-30

”Varför göra affärer med ett land som Azerbajdzjan?”

Robert Hårdh m.fl., Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen måste försvara de mänskliga rättigheterna även i fall där vår export riskerar bli lidande. Människorättsförsvarare som riskerar sin egen säkerhet för att utmana makteliten banar väg för att stärka jämställdhet och kvinnors ekonomiska [...]Azerbajdzjan, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Press- och yttrandefrihet
2017-11-29

Så hamnar dina pengar hos klimatvärstingarna

Frode Pleym m.fl., Expressen

“Sveriges lilla storlek brukar framhållas i diskussionen när vissa anser att Sverige inte kan göra mer för att hindra klimatförändringarna. Här är dock en arena där vi har inflytande långt över vårt lands storlek. De [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, ParisavtaletI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/staten-kapitalet-och-oljan/"
2017-10-30

”Sverige, låt inte givarnas intressen styra biståndet”

Georg Andrén m.fl., Svenska Dagbladet

“Att låta givarnas egenintressen styra biståndets prioriteringar leder inte till effektivt bistånd. Ett fungerande bistånd sätter människor som lever i fattigdom i fokus och utgår från mottagarlandets verklighet. Bra bistånd bidrar till demokrati och ser [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Näringsliv
2017-10-21

Ann Linde m.fl: Vi bidrar till saudisk omställning

Ann Linde m.fl., Dagens Industri

“Våra exporterande företags närvaro gör möjlighet att göra avtryck vad gäller mänskliga rättigheter och arbetstagares villkor. Vi ställer både som regering och som näringslivsföreträdare mycket höga krav på hållbart företagande. Vårt besök i Saudiarabien ska [...]Handelspolitik, Näringsliv, Saudiarabien
2017-10-20

Därför är jag rädd för lobbyisterna

Johan Ehrenberg, ETC

“Det faktum att världens stora bolag jobbar för att bromsa, styra om och helst minska de förslag politiker försöker ta fram under trycket från oroliga människor, är ett gigantiskt problem. Och de jobbar via betalda [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-10-17

Boliden, nu är det dags att ni tar ert ansvar

Eva Zetterberg, Norran

“800 invånare i staden Arica, i norra Chile, har stämt Boliden för de allvarliga hälsoskador man drabbats av sedan gruvbolaget 1984, via ett chilenskt företag, dumpat 21 000 ton giftigt avfall. […] Sverige har synnerligen goda relationer till Chile. [...]Bilateralt samarbete, Chile, Hälsa, Näringsliv
2017-10-08

Jakob Kiefer: Stillahavsalliansen lika stark som Asiens tigrar

Jakob Kiefer, Dagens Industri

“I en ifrågasatt global världsordning lyckas Norden kombinera en öppen handel med rättvis fördelning med få konflikter mellan sociala parter och begränsad korruption. Det nordiska samarbetet står sig väl som plattform att samverka utifrån.” Chile, Colombia, Frihandelsavtal, Mexiko, Näringsliv, Peru
2017-09-27

Mikael Färnbo – en odräglig pessimist?

Miklael Färnbo, OmVärlden

“Att hävda att första årets resultat för Stefan Löfvens prestigeprojekt Global Deal är ”smått fantastiskt” är faktiskt smått fantastiskt i sig. Utifrån sett är det ganska svårt att kalla 16 – inte ”ett tjugotal” – [...]Handelspolitik, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/09/27/global-deal-skapar-mojligheter/"
2017-09-18

Unionen: Fler företag måste ta ställning för Global Deal

Martin Linder, Dagens Arena

“I en tid då synen på facklig organisering hårdnar i världen samtidigt som hot mot facket ökar i vår omvärld borde detta vara viktigare än någonsin. Vi får ständigt rapporter om så kallad Union-busting, där [...]Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-08-31

Fler toaletter ger bättre ekonomisk utveckling

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Dagens Arena

“Men trots att många svenska företag är världsledande i sitt hållbarhetsarbete ser vi att de fortfarande brister i sitt ansvarstagande inom vissa områden, och särskilt när det kommer till rent vatten, toaletter och hygien i sina [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Vatten
2017-08-23

“Miljökonsult: EU måste funka även med minskat flygande”

Magnus Nilsson, Dagens Arena

“Vi måste hitta sätt för EU att fungera trots en minskad luftfart. Det långsiktigt möjliga utrymmet för flygtrafik måste vi förvalta omsorgsfullt och kanske enligt principer och med metoder vi fortfarande inte känner till.” Biobränslen, EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2017-07-26

Miljöpartiets frihandelsmotstånd sätter stopp för utveckling

Christofer Fjellner, Vestmanlands Läns Tidning

“Miljöpartiet talar ofta om solidaritet med världens fattiga. Men när de har en chans att påverka röstar de gång på gång för att inte ge fattiga människor i andra delar av världen möjlighet att med [...]Ekonomisk jämlikhet, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
2017-07-03

Onödig undfallenhet?

Johan Rudström, Upsala Nya Tidning

“Det är ingen hemlighet varför vi trippar på tå inför vissa diktaturer. Det beror på det underliggande hotet att vi förlorar mängder av jobb i Sverige om vi uttalar oss på ett sätt som sårar [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Näringsliv
2017-06-23

“Jag vill utveckla samarbetet med Kina kring hållbart företagande för att förbättra arbetsvillkor, bekämpa miljöförstöring, motverka korruption och stärka kvinnors ställning.”

Ann Linde, Sydsvenskan

“Jag vill fortsätta att utveckla vårt samarbete med Kina kring hållbart företagande för att förbättra arbetsvillkoren och arbetstagares rättigheter, bekämpa miljöförstöringen, motverka korruptionen, stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, och på så sätt engagera företagen i [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Kina, Näringsliv
2017-06-23

Sylvia Schwaag Serger: Vad händer efter biståndet?

Sylvia schwaag Serger, Svenska Dagbladet

“Därför, och alldeles bortsett från den pågående diskussionen om landets eventuella köp av Jas-plan, är det synd att vi från svensk sida till stor del lämnat landet efter 2013. Ambassaden och Business Sweden flyttade till [...]Botswana, Näringsliv
2017-06-21

”SEB:s svarta lista är ingen Israelbojkott, Adaktusson”

Anna Lindenfors, Svenska Dagbladet

“Lars Adaktusson (KD) kopplar i sin debattartikel felaktigt ihop svartlistningen med bojkott av Israel och han anklagar därför SEB för att ta ett politiskt ställningstagande. Men svartlistningen handlar inte om en bojkott av Israel. Det [...]Israel, Mänskliga rättigheter, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/15/seb-fel-ute-med-bojkott-av-israeliska-banker/"
2017-06-15

”SEB fel ute med bojkott av israeliska banker”

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Enligt SEB ska beslutet att svartlista israeliska banker inte ses som ett ställningstagande i den arabisk-israeliska konflikten. Även om detta är riktigt innebär beslutet de facto att den svenska storbanken agerar mot en israelisk närvaro [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv
2017-06-13

Göran Trogen: Dags ta Global Deal från ord till handling!

Göran Trogen, Dagens Arena

“Avsikten med Global Deal är att »ta itu med utmaningarna på den globala arbetsmarknaden för att göra det möjligt för alla att dra nytta av globaliseringen«. Det är fråga om en global överenskommelse om att [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, FN, Näringsliv
2017-06-12

GS-facket: Nu ska vårt fackliga löfte bli globalt

Per-Olof Sjöö, Dagens Arena

“Social trygghet och ett gemensamt löfte har motarbetat extrema högerkrafter och främlingsfientlighet förr, och kan göra det igen. Därför är det viktigt att det fackliga löftet som håller ihop Sveriges arbetare också blir ett globalt [...]Anständiga arbetsvillkor, Handelspolitik, Näringsliv
2017-06-07

”Nu finns chansen att på allvar stoppa skatteflykt”

Max Andersson m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi gillar inte att EU skall ta ut egna skatter, men det är högst rimligt att samarbeta inom EU för att få slut på skatteflykten. I slutänden kan Sveriges röst bli avgörande för om det [...]EU, Kapitalflykt, Näringsliv
2017-06-01

“En Marshall för Afrika?”

Bo Kjéllen, Uppsala Nya Tidning

“Vi måste känna ett gemensamt ansvar, och en stor EU-satsning på nya former för ekonomiskt samarbete, som ska stärka demokratin i Afrika och skapa ekonomiska, politiska och miljömässiga förutsättningar för en utveckling bort från fattigdom [...]EU, Flykt och migration, FN, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Näringslivsbistånd
2017-05-20

Gott om röda ljus på Kinas nya sidenväg

Gunnar Jonsson, Dagens Nyheter

“Kina blir en allt viktigare del av världen. Och visst går det att hoppas att Nya sidenvägen leder till lyckans land. Men det gäller också för västvärlden att stå upp för global ordning och reda, [...]Kina, Näringsliv, Öppenhet och transparens
2017-05-08

”Mossig svensk aktiebolagslag hindrar hållbarhetsåtaganden”

Sussi Kvart, Dagens Nyheter

“Kravet på ansvarstagande anses av den tongivande delen av juristkåren inte gå ihop med långsiktigt vinstskapande. Bolaget löper risk att angripas av vissa aktieägare för att inte tänka på vinsten. Att aktiebolagslagen år 2017 kan tolkas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-05-04

Näringslivet måste se sin roll i Guatemala

Ann Svensén m.fl., Dagens ETC

“Genom att följa FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter kan företag minimera riskerna för att deras verksamhet kränker människors rättigheter. Ett aktivt internationellt näringsliv kan både genom eget handlande och genom krav på [...]Demokrati, Guatemala, Korruption, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-05-04

“I dag kan Lundin ge offren upprättelse”

Anna Lindenfors mfl. Aftonbladet

“Mer än 15 år har gått sedan de första anklagelserna om att Lundin Petroleums verksamhet i Sudan bidrog till brutala övergrepp mot civila. Men de drabbade lever fortfarande med sviterna. I dag, på Lundin Petroleums bolagsstämma, [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Landgrabbing, Landsbygd, Näringsliv, Samhällsgrupper, Sudan, Sverige
2017-05-03

Sverige måste ta ställning mot tvångsarbetet – Thailand-resan döljer en mörk verklighet

Anna Lindenfors m.fl., Veckans Affärer

“Ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling som antogs av världens ledare hösten 2015 är anständiga arbetsvillkor inklusive avskaffande av tvångsarbete. Om Sverige på allvar vill delta i arbetet för att nå de [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Förenade Arabemiraten, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, ThailandI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/no-holidays-for-the-burmese/"
2017-05-03

”Saudiarabien är en stat som förtjänar att isoleras”

Hana Al-Khamri, Svenska Dagbladet

“Könsapartheid råder i Saudiarabien, och kvinnorna är omyndigförklarade. Enda sättet att nå förändring och skapa något slags hopp för kvinnorna är genom sanktioner och isolering, skriver journalisten Hana Al-Khamri, som är uppvuxen i Saudiarabien. “ Barn och unga, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-04-30

Svensk konkurrenskraft kräver arbetskraftsinvandring

Martin Linder, Dagens Nyheter

“Sverige behöver vara en del av en öppen global ekonomi – och uppfattas som ett land som vill locka till sig både talanger och investeringar. Ska vi bevara vår position som ett land i framkant [...]Flykt och migration, Näringsliv, Sverige
2017-04-28

Svenska vapen lemlästar i Syrien

Olle Sahlström, ETC

“Vi vet allt som vi behöver veta men frågan hamnar ändå marginalen ty granatgeväret Carl Gustav, liksom andra dödsbringande ”svenska” vapen, biter inte i svenska skinn, de dödar och lemlästar i länder som Syrien, Irak [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Näringsliv, Vapenhandel
2017-04-04

”Vi vill stötta företag som tar steg mot hållbart samhälle”

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

“När organisationen Carbon Market Watch nyligen jämförde samtliga EU-länders klimatpolitik hamnade Sverige på överlägsen förstaplats. Vi har kommit längst, men vi har arbete kvar. Sverige ska visa världen att det går att bygga ett fossilfritt [...]Det klimatpolitiska ramverket, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Sverige
2017-04-03

”Dags för Sverige och EU att stoppa skatteflykten”

Penny Davies, Svenska Dagbladet

“Skatteflykt utgör ett hot mot vår gemensamma globala välfärd men drabbar fattiga människor i utvecklingsländer hårdast. Världens länder har i Agenda 2030 enats om sjutton globala mål som bland annat syftar till att utrota fattigdomen. [...]EU, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt, Näringsliv
2017-04-02

“Vilsen höger möttes på Malta”

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“”det är de gemensamma värderingarna som gör oss till européer: frihet, rättvisa, solidaritet, individualitet och ansvar.” Och dessa värderingar måste vara vägledande. ”Vi är ett fredsprojekt, och måste därmed ge säkerhet och välstånd till våra [...]Civilsamhället, EU, Näringsliv, Samhällsaktörer
2017-03-16

Vi sätter inget avverkningstak

Katarina Areskoug Mascarenhas, Dagens Industri

“Åtagandet att balansera utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning som jordbruk och skogsbruk gjorde Sverige redan under Kyotoprotokollet vilket också bekräftades i FN:s klimatavtal i Paris i december 2015. Eftersom skogarna i EU absorberar [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/13/eu-ska-inte-fa-begransa-skogsavverkning-i-sverige/"
2017-03-16

Fortsätt skatteväxla grönt

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Det är som om näringslivets organisationer aldrig har hört talas om Parisavtalet och att temperaturen vid Arktis i vinter periodvis legat 25 grader över det normala. Eller att varje gång du flyger till Thailand försvinner sju [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, Parisavtalet
2017-03-13

EU ska inte få begränsa skogsavverkning i Sverige

Helena Jonsson m.fl., Dagens Industri

“I ljuset av detta är det beklämmande att regeringen inte är aktiv när EU just nu förhandlar om skogens roll för klimatet, i enlighet med Parisavtalet. Finland, Österrike och andra länder med stora skogsresurser agerar [...]EU, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Parisavtalet
2017-03-12

”Mindre pengar till investeringar för klimatet”

Bo-Erik Pers, Svenska Dagbladet

“Det nya förslaget från EU ser ut att bli en dyr historia för industrin och det minskar utrymmet för klimatinvesteringar i branschen. Att inte se hela bilden och sambandet mellan produktionsnivå, utsläpp och kostnad blir [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/10/utslappshandeln-har-inte-forsvagat-industrin/"
2017-03-10

”Utsläppshandeln har inte försvagat industrin”

Magnus Nilsson, Svenska Dagbladet

“Hotet består inte, vilket Pers påstår, av att EU:s utsläppshandel sätter alltför stark press på industrin, utan av risken att branschorganisationer som hans egen fokuserar på att bekämpa klimatpolitiken i stället för att förnya den [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/09/eus-nya-utslappshandel-raddar-inte-klimatet/"
2017-03-10

”Fram för mer empiri i klimatdebatten”

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“För att på ett effektivt sätt stoppa klimatförändringarna bör rikare länder utveckla teknikskiften som kan spridas globalt och därmed underlätta omställningen för andra länder. Att det fungerar finns det flera empiriska analyser som visar. Tyskland [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/03/klimatpolitiken-maste-vara-empiriskt-underbyggd/"
2017-03-09

”EU:s nya utsläppshandel räddar inte klimatet”

Bo-Erik Pers, Svenska Dagbladet

“Att dra åt svångremmen för de företag som vill och har möjlighet att göra världsledande framsteg för klimatet är kontraproduktivt och kortsiktigt. Nu måste våra politiker kämpa för att höja konkurrenskraften för svensk industri och våga [...]EU, Fossilfri energi, Kina, Klimat & miljö, Näringsliv, Utsläppsrätter
2017-03-03

”Klimatpolitiken måste vara empiriskt underbyggd”

John Hassler m.fl., Dagens Nyheter

“Motivet för att Sverige ska föra en ambitiös klimatpolitik måste vara att den hjälper till att stoppa klimatförändringarna. En sådan politik behöver inte bli dyr om den baseras på etablerad kunskap från forskningen. Liksom Svante Axelsson [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/01/tre-industriprojekt-som-kan-ge-sverige-fossilfri-ledning/"
2017-03-01

Tre industriprojekt som kan ge Sverige fossilfri ledning

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“Om de rätta politiska förutsättningarna ges kan dessa industriprojekt utvecklas snabbt och vara viktiga delar i den gröna industrialism som utvecklar Sverige. Dessa tekniksprång underlättar den globala omställningen vilket också är en viktig anledning till att [...]Biobränslen, Det klimatpolitiska ramverket, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-02-27

Snälla riskkapitalister som investerar i smutsiga branscher

Peter Alestig, Svenska Dagbladet

“Men när det gäller investeringen i Rysslandsfonden Mint II blir det betydligt svårare att förstå vad Swedfund egentligen vill uppnå. Att fonden har varit mycket – ja rent av katastrofalt – dålig är naturligtvis pikant, [...]Biståndsformer, Hållbar utveckling, Näringsliv, Ryssland
2017-02-26

Ikeas värderingar är till salu

Amanda Sokolnicki, Dagens Nyheter

“Att förespråka jämställdhet i Sverige är ungefär lika kontroversiellt som att dela ut kataloger utan kvinnor i Saudiarabien eller att se till att det bara är pojkar och män i den ultraortodoxa utgåvan. […] Ikea får välja: [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Jämställdhet, Kvinnor, Näringsliv
2017-02-19

”Är rapportkraven hållbara för företagen?”

Claes Sandgren, Svenska Dagbladet

“De bör därvid sätta sina konkreta risker i fokus, särskilt riskerna för oegentligheter och andra missförhållanden i form av otillräckligt miljöskydd, korruption, diskriminering, oacceptabla arbets­villkor och så vidare och skapa mekanismer för att förebygga, upptäcka, [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Jämställdhet, Klimat & miljö, Korruption, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-02-15

Blunda inte för Irans ekonomiska apartheid

Nogol Rahbin m.fl., Dagens Industri

“Hur kan svenska entreprenörer gå tillväga för att bedriva handel med Iran och samtidigt garantera att deras iranska motparter uppvisar transparens och goda arbetsvillkor? Hur kan näringslivet utöka sitt samarbete med ett land, vars regim [...]Iran, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Religion, Sverige
2017-02-15

Missriktad klimatkamp

Christofer Fjellner, Upsala Nya Tidning

“Kommerskollegium har visat att EU:s skyddstullar varken är ändamålsenliga eller samhällsekonomiskt effektiva. Så skulle det bli med skyddstullar för klimatet också. Dessutom skulle de rikta udden mot utvecklingsländer som närmast skulle ta det som en [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Utsläppsrätter
2017-02-15

Svenska klädföretag måste ta sitt ansvar på riktigt

Birgitta ­Göranson-Iliste m.fl., ETC

“Att det är så tyst från de svenska klädföretagen är minst sagt uppseendeväckande. Har de redan tappat intresset för att skapa bättre arbetsförhållanden för de som tillverkar deras produkter? De ekonomiska musklerna hos svenska klädföretag finns [...]Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2017-02-12

Globala utmaningar kräver privata företag

Ardalan Shekarabi, Dagens Industri

“Jag har ibland fått frågan om det är rimligt att svenska företag ska tjäna pengar på andras olycka. Mitt svar är enkelt: De globala utmaningarna kommer aldrig att klaras av om inte den privata sektorns resurser [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sverige
2017-02-10

”Din Iranresa kan skada Sverige, Löfven”

Afsaneh Oskouei m.fl., SVT Opinion

“Sverige behöver och kan stödja de folkliga krafterna, framförallt den unga generationen, för en demokratisk förändring i Iran. Det folkliga missnöjet mot diktaturen växer varje dag, precis som det en gång gjorde i Sydafrika mot apartheidregimen. Regeringen [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Iran, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2017-02-09

Besök hos en farlig regim

Dagens Nyheter

“Inget tyder på att de mänskliga rättigheterna har stärkts under Rouhanis tid vid makten, och Löfven hälsar inte på för att läxa upp honom. Presidenten lär småle överseende, om saken kommer upp. Inte heller reser [...]Iran, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, USA
2017-02-09

”Svenska företag behöver öka närvaron i Iran”

Ylva Berg m.fl., Svenska Dagbladet

“Några av våra största svenska företag är på plats i Iran och visar vägen framåt. Med verksamheter som präglas av transparens, hållbarhet och goda arbetsvillkor tar svenska företag med sig svenska vär­deringar in i det iranska [...]Handelspolitik, Iran, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-02-08

Går handelsavtal med Iran före mänskliga rättigheter?

Parvin Kaboly, Göteborgs-Posten

“Kommer Sveriges statsminister att besöka Evin-fängelset och träffa tusentals och åter tusentals politiska fångar och kräva deras omedelbara frigivande? Kommer den svenska delegationen, innan de skriver under ett handelsavtal, att kräva rätten till fria arbetare- och [...]Anständiga arbetsvillkor, Handelspolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2017-02-05

Den disruptiva staten

PM Nilsson, Dagens Industri

“Varje större allvarlig fråga ger politisk huvudvärk men goda framtidsutsikter som affärsidé. Hur ska världen klara av den afrikanska urbaniseringen, den indiska och kinesiska storstadsluften, migrationen från fattiga områden till rikare, nollutsläpp av koldioxid till [...]Näringsliv, Samhällsaktörer
2017-02-03

Sverige ska vara förebild i klimatambitionerna

Anders Wijkman, Dagens Industri

“Om Sverige ska kunna leva upp till målsättningarna i klimatlagen krävs omfattande investeringar, men därtill styrmedel som gör det lönsamt att satsa på klimatsmarta lösningar. Regeringens ansvar är stort. Men detsamma gäller för näringslivet. Om vi [...]Biobränslen, Det klimatpolitiska ramverket, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet
2017-02-03

Stöd inte Israels ockupation, Volvo!

Anna Wester m.fl., ETC

“För att ockupationen skall upphöra och palestinierna få sin frihet, krävs att omvärlden sätter press på Israel och ställer dem till svars för brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Därför välkomnar vi FN-resolutionen, men [...]Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Palestina
2017-02-02

Frigivande av fackliga kamrater måste gå före ökad Iranhandel!

Amineh Kakabaveh m.fl., Dala-Demokraten

“Arbetarklassens situation i Iran präglas av total rättslöshet, låga löner som ofta helt uteblir, omfattande arbetsplatsolyckor och stor arbetslöshet. Arbetarnas rättslöshet och de låga arbetskraftskostnaderna är samtidigt lockande faktorer för svenska och andra multinationella företags vilja [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Handelspolitik, Iran, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-01-30

Hopp och hot i östra Afrika

Johan Rudström, Upsala Nya Tidning

“Framtiden på Afrikas horn skulle kunna vara mycket ljus, men parallellt med den ekonomiska boomen ökar åter den politiska oron. I det största landet Etiopien startar Hennes & Mauritz en ny textilfabrik samtidigt som maktpartiet [...]Afrika, Fred och säkerhet, Näringsliv, Sviktande stater
2017-01-18

Sverige behöver bredare debatt om jämlikheten

Lotta Engzell-Larsson, Dagens Industri

“Kapitalinkomster ingår i gini-beräkningarna, men inte förmögenheter. Där syns inte hur de som äger företag och aktier drar ifrån den stora massan när företag växer och börserna stiger. Men ett viktigt skäl till att de [...]Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation, NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2017-01-18

Svaret för dig som inte vill vänta på pest och världskrig

Andreas Gustavsson, ETC

“Jag föredrar politik framför pandemi, välfärdsbyggande framför världskrig. Jag gissar att fler kan skriva under på det. Det enda alternativet är politik. Fördelning mellan människor, mellan ekonomiska skikt – och de extremt rika är slutgiltigt [...]Ekonomisk jämlikhet, Kapitalflykt, Näringsliv, VälgörenhetI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2017-01-16

”Världens åtta rikaste äger lika mycket som fattigaste hälften”

Robert Höglund, Dagens Nyheter

“Berättelsen om vad som är ett framgångsrikt samhälle och vad som är en klok politik har börjat förändras. Exempelvis tror allt färre på ”trickle-down”-teorin, att det är bara bra om de rika blir rikare då [...]"Good governance", Kapitalflykt, Kvinnor, NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2017-01-15

”Högt pris för alla när oljepalmerna breder ut sig”

Ann-Helen Meyer von Bremen, Svenska Dagbladet

“Palmolja har blivit flytande guld, inte bara för stora företag utan även för Indonesiens småbönder som planterar oljepalmen till och med i sina köksträdgårdar. Men den ekonomiska utvecklingen sker till ett högt pris när landskapet [...]Indonesien, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-12-23

”Sverige måste motverka Marockos illegala handel”

Bodil Valermo m.fl., Svenska Dagbladet

“Västsahara är inte en del av Marocko. Västsahariska varor får därför inte säljas som marockanska. Sverige kan gå längre och precis som redan gjorts i Norge och Danmark, uppmana svenska aktörer och företag att inte [...]EU, Handelspolitik, Marocko, Näringsliv, Rättvis handel, Sverige, Västsahara
2016-12-14

Flera andra länder har testat flygskatt, men valt att ta bort den

Karin Johansson m.fl., Sydsvenskan

“Det är bråttom. Klimatet och luften människor andas har inga gränser. Flyget måste inom en snar framtid ställa om till icke-fossila bränslen och arbeta hårt för att minska sin klimatpåverkan. Det behövs dessutom fler direktlinjer till [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-12-13

Sex kapitalförvaltare: Vi anpassar oss till FN:s Agenda 2030

Magnus Billing m.fl., Dagens Industri

“Världen styr in mot en mer hållbar framtid med FN:s 17 mål i Agenda 2030 – som karta. Som ansvarsfulla storägare tar vi in målen i våra förhållningssätt och beaktanden vid investeringar och i ägarstyrning, [...]FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-12-10

Kräv hyfs av politiker som Bildt

Björn Elmbrant, Dagens Arena

“Åklagarna har efter sex års funderingar delgivit Lundin Petroleums ledning misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott. Förundersökningen handlar om att bolaget medverkat till att tusentals människor dödades eller fördrivits från ett område i Sydsudan, där företaget ville utvinna [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sydsudan
2016-12-09

Palestina firar jul i terrorns skugga

Kent Källqvist, Dagens Arena

“Israel har ockuperat Palestina sedan 1967 och bryter mot internationell rätt, FN-resolutioner och mänskliga rättigheter. Det räcker inte att återigen konstatera att Israel inte respekterar folkrätten. Omvärlden, vi, måste införa sanktioner mot Israel på samma sätt som [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Palestina
2016-12-09

”Sveriges nya ambassad måste arbeta för att stoppa rovdriften av Perus gruvor”

Eva Zetterberg m.fl., OmVärlden

“Svenska företag har inga gruvinvesteringar i Peru men flera svenska företag levererar avancerad utrustning till gruvindustrin. Sverige har även en ledande ställning i att utveckla produkter och metoder som minimerar miljöskador och arbetsrelaterade skador. Vi förväntar oss [...]Ambassader, Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Peru
2016-12-09

Centerpartiet, kom ut ur klimatgarderoben!

Rasmus Ling, ETC

“Det är glädjande att Centerpartiet talar om grön skatteväxling. Desto mer tröttsamt blir det när förslagen som presenteras motarbetas av just Centerpartiet. Det blev extra tydligt när det i veckan diskuterades flygskatt. Förslaget gjorde gällande [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/07/regeringen-borde-ge-morotter-for-fornybart/"
2016-12-05

”Farligt och felaktigt om cirkulär ekonomi”

Robin Ljungar, Dagens Nyheter

“Status quo är inte ett alternativ. Istället kommer andra länder ta stafettpinnen och där svenska innovationer hade kunnat bli världsledande kommer Sverige halka efter. Tillväxt- och sysselsättningssiffrorna kanske inte är lika stora som Romklubben förutspår, [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/04/cirkular-ekonomi-okar-inte-sysselsattningen/"
2016-12-05

Vi har blivit ekologiska analfabeter

Gunnar Rundgren, Göteborgs-Posten

“Användningen av palmolja i bakverken och färdigmaten vi äter bidrar till utrotningen av tigrar och orangutanger. Odlingen av mandlar i Kalifornien frestar på knappa vattenresurser. Sociala orättvisor döljs också effektivt av avståndet. Det är fler [...]Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-12-04

”Utan skrotade utsläppsrätter sjunker inte utsläppen”

Magnus Nilsson, Svenska Dagbladet

“Både Engström/Zetterberg och Holmberg/Håkansson tycks i min text läsa in en uppmaning till den privata industrin att, trots kostnaderna, annullera utsläppsrätter. Detta vore naturligtvis en Gudi behaglig gärning, men är inget man kan förvänta sig av [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/30/industrier-som-gar-fore-ska-inte-bestraffas/"
2016-12-04

Försvara inte kol- och oljebolagens lobbyism

Max Andersson, Göteborgs-Posten

“Den förnyelsebara energisektorn spelar en nyckelroll i att nå klimatmålen. Men det är en helt annan sak att tillåta världens största olje- och kolbolag att finansiera såväl som vara väl representerade vid klimattoppmötena. De har direkta [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/30/uteslut-inte-energisektorn-fran-klimatavtalet/"
2016-12-02

Klimatkrisen är allas ansvar, sluta peka finger!

Fredrik Leijerstam, Dagens Samhälle

“De som har kor anser att vi ska flyga mindre till Thailand. De som flyger tycker att vi ska fokusera på kolkraften. Och de som är beroende av kolkraft för att ta sig ur en fattigdom [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Turism
2016-12-02

”Utsläppshandeln kostar mer än den ger i vinst”

Linda Flink, Svenska Dagbladet

“En aspekt som inte alls nämns, men som är mycket viktig när man diskuterar företagens potentiella vinster och kostnader för utsläppshandeln, är de indirekta kostnader av systemet som slår igenom på elpriset. För svenska industrier som [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/27/utslappshandeln-en-kassako-for-industrin/"
2016-12-01

Vi åker till Sioux-reservatet

Sasja Beslik m.fl., Dagens Industri

“Låt oss börja med att förtydliga att [Nordea] inte investerar eller finansierar projektet direkt. Vår exponering är via företagsobligationer i de tre bolagen som är berörda. Vi tar naturligtvis till oss av de synpunkter som Standing Rocks Siouxstam [...]Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/30/nordea-hotar-var-stam/"
2016-12-01

Sjöfarten kan och måste minska sina utsläpp

Edvard Molitor, Göteborgs-Posten

“IMO, FN:s sjöfartsorgan, beslutade i oktober att man först 2018 ska införa ett datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning från fartyg, data som sedan ska kunna användas som grund för mål och ett eventuellt regelverk som [...]Bilateralt samarbete, FN, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-12-01

Klockan klämtar för Carl Bildt

Andreas Gustavsson, ETC

“Om misstanken om folkrättsbrott skulle komma att omfatta även honom själv, vore det en katastrof för Bildts fortsatta internationella karriär som före detta diplomat och fredsmäklare. Hans försvar blir därefter. Lätt desperat. Som när han medverkar i [...]Etiopien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sudan
2016-11-30

Desinformation om Lundins roll i Sudan

Bengt Nilsson, Dagens Industri

“Mängder av människor fördrevs i området omkring millennieskiftet men jag kunde vid besök i Lundins läger i staden Rubkona 2001 se att tusentals av de fördrivna sökte skydd just där. Det visar hur komplicerad bilden [...]Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sudan, Sydsudan
2016-11-30

”Industrier som går före ska inte bestraffas”

Anna Holmberg, Svenska Dagbladet

“Skogsindustrin välkomnar en offensiv klimatpolitik, men den måste gå hand i hand med kostnadseffektivitet. Vi vill att den fria tilldelningen till industrin fortsätter, men ser det som självklart att den är på en lägre nivå [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/27/utslappshandeln-en-kassako-for-industrin/"
2016-11-30

Nordea hotar vår stam

Dave Archambault II m.fl., Dagens Industri

“Standing Rock Sioux Tribe motsätter sig Dakota Access pipeline. Oljeledningen hotar vår stams självbestämmanderätt, den heliga mark där våra förfäder levde och är begravda samt vattnet som våra liv är beroende av. Miljoner människor över hela världen [...]Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige, Urfolk, USA
2016-11-30

Uteslut inte energisektorn från klimatavtalet

Mattias Goldmann, Göteborgs-Posten

“Det har tagit mycket möda och lång tid att få näringslivet att bry sig om klimatförhandlingarna, men nu ser vi hur allt fler företag ställer om utifrån Parisavtalets klimatåtaganden. Ju fler som likt Andersson skäller [...]FN, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/18/oljelobbyn-ska-inte-fa-paverka-klimatavtalet/"
2016-11-29

Företag skrotar inte värdepapper

Daniel Engström Stenson m.fl., Svenska Dagbladet

“Får systemet leva vidare, kommer den årliga minskningen av utsläppsrätter göra att det till slut blir en brist på utsläppsrätter. Utan en kraftfull refor­mering blir väntan dit lång. Frågan är om politikerna och medborgarna har [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/27/utslappshandeln-en-kassako-for-industrin/"
2016-11-28

Kuba visar oss att socialism utan demokrati inte fungerar

Lars Ohly, ETC

“Det måste gå att se den kubanska revolutionens enorma påverkan och inspiration för mängder av människor världen över utan att samtidigt släta över brott mot mänskliga rättigheter och avsaknad av demokratiska styrelseformer. Att kunna tänka [...]Diktaturer, Kuba, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Press- och yttrandefrihet, USA, Utbildning
2016-11-27

”Utsläppshandeln en kassako för industrin”

Magnus Nilsson, Svenska Dagbladet

“Att övertilldelningen till svensk industri är så stor är inget företagen ska skämmas över. Att svensk skogsindustri badar i utsläppsrätter beror på att den är mycket mera koldioxideffektiv än konkurrenterna. Problemet är att företagen genom att [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, Utsläppsrätter
2016-11-25

Ge stöd åt de viktiga hjälporganen

Tobias Wikström, Dagens Industri

“De internationella hjälporganisationerna är en central infrastruktur. De är flexibla, snabbfotade och långt mycket mindre korrupta än stater. De får i stor utsträckning sin finansiering av privata donationer; det är själva tanken. Därför ska vi [...]Humanitärt bistånd, Korruption, Näringsliv, Välgörenhet
2016-11-24

Så blir hållbarhet en stor exportsuccé

Ann Linde m.fl., Dagens Industri

“Nu är tid att gå från ord till handling. För att nå målen krävs omfattande satsningar på ny teknik och hållbara lösningar. Här finns en stor potential för svenska företag, som ofta är världsledande just vad [...]Biobränslen, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-11-21

”Osakligt skruvad retorik”

Jonas Jacobsson Gjörtler, Dagens Nyheter

“Naturskyddsföreningen kan bidra med viktiga inspel i klimatpolitiken, men då behöver granskningarna baseras mer på saklighet och fakta och mindre av subjektiva bedömningar. En ordentlig analys skulle visa att Moderaternas förslag fokuserar på rätt saker [...]Biobränslen, Budget, Klimat & miljö, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/20/inget-av-partierna-lever-upp-till-de-uppsatta-klimatmalen/"
2016-11-20

Så bör forskningen lyftas

Henrik Henriksson m.fl., Dagens Industri

“Hållbarhetsutmaningarna för världen är stora. Ambitiösa klimatmål antogs i Paris och världen har slutit upp bakom gemensamma globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Det bör också påverka den svenska forskningspolitiken. Inriktningen för svensk forskning avgörs när riksdagen behandlar [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Näringsliv, Urbanisering / hållbara städer
2016-11-18

Oljelobbyn ska inte få påverka klimatavtalet

Max Andersson, Göteborgs-Posten

“Just nu samlas världens ledare på klimattoppmötet COP22 i Marrakech för att bena ut detaljerna för hur världens länder ska kunna leva upp till klimatlöftena i Parisavtalet. Men de är inte ensamma – fossilindustrin är [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet
2016-11-16

Shit, Trump menar allvar om klimatet

Expressen

“[Trump] har redan sagt att han tänker strypa penningkranen till de klimatfonder som är en viktig del av Parisavtalet, vilket kan få till följd att andra länder backar från sina löften. Med Trump i Vita huset [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet, USA
2016-11-12

Trumps seger ett bakslag för världens fattigaste

Arne Bigsten, Dagens Nyheter

“Trumps seger i USA-valet innebär att exporten från de fattiga länderna kommer att bromsas upp och att deras möjligheter att minska fattigdomen minskar. Trumps seger kommer att ha negativa effekter även på vårt land, men [...]Handelspolitik, Näringsliv, USA
2016-11-08

”Öppna också infrastrukturen för innovation”

Anders Gullberg, Dagens Nyheter

“Hagainitiativet – näringslivets arbete för Parisavtalet är mycket välkommet. Bland nio efterfrågade insatser till stöd för företagens klimatarbete (DN Debatt 4/11) saknas dock en viktig aspekt. Offentlig sektor står för halva BNP och måste omvandla [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/03/sa-kan-svenska-foretag-ga-fore-mot-fossilfri-ekonomi/"
2016-11-07

”Fel om köp av utsläppsrätter”

John Hassler m.fl., Dagens Nyheter

“Företrädare för Hagainitiativet vänder sig på DN Debatt (4/11) mot att regeringen beslutat att köpa och annullera utsläppsrätter för 300 miljoner kronor per år. Det kanske kan tyckas som att vår regering bara ”ger bort [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/03/sa-kan-svenska-foretag-ga-fore-mot-fossilfri-ekonomi/"
2016-11-04

Så kan klimatanpassade styrmedel hjälpa oss nå klimatmål

Gustav Melin m.fl., Sundsvalls Tidning

“Världens länder har enats om ett nytt klimatavtal i Paris. Miljömålsberedningen har i bred majoritet föreslagit noll nettoutsläpp till 2045. Vi näringslivsföreträdare och större företag inom biodrivmedels- och transportsektorn välkomnar detta. 17 procent av Sveriges [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet, Sverige
2016-11-04

Börsen förstör framtiden

Johan Ehrenberg, ETC

“I dag ligger nästan hela den offentliga finansiella förmögenheten på börsen. Kommuner spekulerar på börsen, staten gör det, dina pensionspengar gör det. Kortsiktig avkastning styr vad som köps. (Det är därför dina pensionspengar i dag går till [...]AP-fonderna, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Sverige
2016-11-03

Smutsiga bilar ska beskattas hårdare

Maria Weimer m.fl, Göteborgs-Posten

“Klimatfrågan är en av vår tids största framtidsutmaningar. För första gången finns nu en global konsensus om att minska koldioxidutsläppen. Även i Sverige står klimatet högt på agendan. Senaste SOM-undersökningen visar att klimatfrågan är en [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-11-03

”Så kan svenska företag gå före mot fossilfri ekonomi”

Lars Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“I stället för att annullera utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem till ett värde av 300 miljoner kronor årligen fram till 2040, bör skattepengarna användas till att stödja klimatarbetet i svenska företag. Låt oss skapa nya företag [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet, Utsläppsrätter
2016-11-02

”Svensk teknik ger ny kärnkraft med miljövinster”

Torsten Dilot m.fl., Svenska Dagbladet

“Synen på kärnkraften från politiskt håll är i dag alltför binär och vi menar att nedmonteringen av den svenska kärnkraften måste upphöra genom nya kärnkraftssatsningar som tydligt inslag i energimixen av förnyelsebar energi. Med de nya generation [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-10-31

”Carl Bildt sprider allvarliga felaktigheter”

Johan Brosché m.fl., Svenska Dagbladet

“Lundin Oils inblandning i Sudan berör viktiga frågor om företagsansvar, juridik under pågående konflikt och kompensation för krigets offer. Tyvärr är det inte första gången som personer med ledande ställning inom Lundin Oil vid den aktuella [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Fred och säkerhet, Näringsliv, Sudan, Sydsudan
2016-10-29

Löfven måste sluta att hålla ”taliban-tal”

Katrine Marçal, Aftonbladet

“Att uttrycka sig så överslätande om Saudiarabien som företrädare för en feministisk regering är inte, som många kommentatorer uttryckte saken, ”problematiskt”. Det är omöjligt. Det här var samma resa där Stefan Löfven i en skruvad variant av Gudrun [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien
2016-10-27

Därför är goda relationer med Saudiarabien viktigt

Maria Rankka m.fl., Dagens Industri

“Svenska företag kan, genom att vara aktiva också på komplicerade marknader och i icke-demokratiska länder, bidra till en mer öppen utveckling på sikt. Den möjligheten måste tillvaratas. Handel skapar förutsättningar för fattigdomsbekämpning och ökat välstånd. [...]Diktaturer, Handelspolitik, Kvinnor, Näringsliv, Saudiarabien
2016-10-27

Även Kinas maktkamp förtjänar uppmärksamhet

Frida Wallnor, Dagens Industri

“Varken Sverige eller andra utomstående länder kan göra mycket för att stoppa Xi Jinping från att förverkliga sina maktambitioner. Däremot bör svenska företrädare fortsätta att poängtera vikten av transparens, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter vid [...]Diktaturer, Kina, Näringsliv
2016-10-25

Tunisien kan vara viktigare än Saudiarabien

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“När vi pratar om Mellanöstern, så hamnar vi ofta i en diskussion om Islamiska statens härjningar, diktaturen i Saudiarabien eller Assad-regimens bombningar i Aleppo. Men det borde väga minst lika tungt att uppmuntra den positiva [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Tunisien
2016-10-25

Ställ in nästa Saudiresa

Dagens Nyheter

“En uppfattning kommer i alla fall regeringen att kunna stå fast vid: journalisters närvaro är ett problem när man ska åka på festligheter i diktaturer. Men nästa gång kanske inte slutsatsen behöver vara att man [...]Diktaturer, Handelspolitik, Kvinnor, Näringsliv, Saudiarabien
2016-10-24

”Dags för företag att respektera mänskliga rättigheter!”

Anna Lindenfors m.fl., Aktuell Hållbarhet

“Att ställa sig bakom arbetet med att ta fram ett bindande regelverk skulle signalera att Sverige försvarar mänskliga rättigheter och tar sitt ansvar för miljön på allvar. Det är hög tid att sätta stopp för [...]Corporate Social Responsibility (CSR), EU, FN, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2016-10-24

Handel tjänar oss väl

PM Nilsson, Dagens Industri

“Varje år avger regeringen en rapport om bristen på mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Kritiken är hård och väl känd. Men Sverige har utrikes- och handelsrelationer med länder vars politiska och juridiska system kränker mänskliga rättigheter. [...]Fred och säkerhet, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Utrikesdepartementet
2016-10-24

Svart som kol – hållbart företagande på svåra marknader

Manne Wängborg m.fl., OmVärlden

“För att Sverige ska leva upp till sin målsättning om en ambitiös politik för hållbart företagande, måste regeringen såväl som svenska företag och investerare ta sitt ansvar gällande respekt för mänskliga rättigheter. Särskilt viktigt är detta [...]Colombia, Corporate Social Responsibility (CSR), Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Öppenhet och transparensI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/black-as-coal/"
2016-10-18

Vi blundar för att Sverige är en av världens främsta vapenexportörer

Göran Greider, Metro

“Sverige är en av världens främsta vapenexportörer. Räknat per capita ligger Sverige på en vanhedrande fjärde plats. Svensk vapenexport är kantad med skandaler från Boforsaffären på åttiotalet till idag. Men det är som om det [...]Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Fred och säkerhet, Näringsliv, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Vapenhandel
2016-10-18

Var inte så rädda – vi vinner på avtalet

Ann Linde m.fl., Aftonbladet

“[A]tt rikta ilskan mot handeln och det öppna samhället är fel väg att gå. Det som i stället behövs är en progressiv dagordning på handelsområdet. Handel, utveckling och trygghet måste gå hand i hand. I [...]EU, Handelspolitik, Kanada, Näringsliv
2016-10-18

Regeringen gör bara det storföretagen vill

Malin Björk, Aftonbladet

“Alltså, när ett land fattar i verklig mening moderna och progressiva beslut som förbättrar klimat, miljö samt arbetares löner och rättigheter så kan det bli en domstolsfråga. Och det i en specialdomstol utanför det normala [...]Anständiga arbetsvillkor, Demokrati, EU, Handelspolitik, Kanada, Näringsliv
2016-10-18

Oacceptabel Saab-export kan döda civila

Ulf Bjereld, Dagens Arena

“I går fick vi veta att Saab får klartecken att exportera luftradarsystem till Förenade Arabemiraten. Affären är en skrällande väckarklocka om att en ny striktare vapenexportlag redan dröjt alltför länge. En ny lag måste sjösättas snarast. En som innebär att diktaturer [...]Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Fred och säkerhet, Jemen, Näringsliv, Vapenhandel
2016-10-17

Ni har makten, H&M – varför gör ni inget?

Arild Hermstad m.fl., Aftonbladet

“H&M, ni är världens näst största klädföretag med en årsomsättning större än hela Kambodjas BNP. Blixtsnabbt anpassar ni era kollektioner efter de senaste trenderna, sjösätter reklamkampanjer med perfekt timing och hanterar logistik för över 4000 [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Kambodja, Näringsliv, Rättvis handel
2016-10-15

Hur mycket ska vi hurra för H&M?

Jenny Bengtsson, ETC

“Att flytta fram positionerna för arbetare är alltid, alltid, bra. I svensk media har avtalet hyllats och många H&M-shoppare har nog kunnat känna sig lite renare samvetsmässigt när de går och handlar i någon av [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Rättvis handel
2016-10-14

”Regeringens strategi alltjämt en besvikelse”

Lin Lerpold m.fl., Dagens Nyheter

“[F]ör svensk del visar det sig att tidigare ansträngningar att minska inte minst vår klimatpåverkan burit frukt. Haken är bara att vi skulle behöva veta hur mycket av den uppmätta förändringen till det bättre är ett resultat [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/12/vi-vill-komplettera-bnp-med-nya-valfardsmatt/"
2016-10-10

”Insikter om konsumtionens drivkrafter saknas”

Cecilia Solér, Dagens Nyheter

“Konsekvensen av att strategin för hållbar konsumtion inte vilar på en solid vetenskaplig grund är att man helt felaktigt ser på konsumenter som individer som upplever att de inte har tillräcklig information (om hur man skall [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/regeringen-missar-malet-konsumtionen-maste-minska/"
2016-10-08

”Regeringen missar målet: konsumtionen måste minska”

Lin Lerpold m.fl., Dagens Nyheter

“Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen slår fast att människor och dess regeringar önskar både växande ekonomier och hållbar utveckling samtidigt. Men hur ska vi göra det möjligt? Det är just det som är målkonflikten i dagens [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Urbanisering / hållbara städer
2016-10-06

”Nu skärps kampen mot slavarbete”

Parul Sharma m.fl., Svenska Dagbladet

“Konsekvenserna fullt ut för svenska företag av den nya lagstiftningen i Storbritannien återstår visser­ligen att se. Vad som däremot är tydligt är att företag, alldeles oavsett hemvist, behöver stärka sin kompetens kring risker kopplade till modernt [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Människohandel, Näringsliv, Storbritannien
2016-10-03

Skåne ska bli ledande i hållbarhet

Carolina Ehrnrooth m.fl., OmVärlden

“Företags hållbarhetsarbete innefattar allt ett företag gör för att minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan och allt arbete som syftar till att skapa bra arbetsvillkor för såväl egna anställda som för de som jobbar hos leverantörer. [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2016-09-23

E-handel blir en motor för utveckling

Joakim Reiter m.fl., Svenska Dagbladet

“Potentialen finns alltså att göra morgondagens handel genuint inkluderande. Men mycket återstår för att fullt utnyttja denna potential. Gapet mellan rika och fattiga länder är fortfarande mycket stort i fråga om beredskap för e-handel. Att skapa [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Handelspolitik, Näringsliv
2016-09-21

Ett globalt slag i luften

Karl Sigfrid, Svenska Dagbladet

“Det är oklart om Löfven tror att det något fluffiga initiativet ska förändra människors verklighet runt om i världen eller om den tänkta publiken är svenska folket, som ska känna att de har valt en [...]Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2016-09-14

”Vi välkomnar konstruktiv granskning”

Fredrik Nordström, Dagens Nyheter

“Att bidra till en hållbar värld står högt på spararnas lista när de ska välja sparande och inte minst i fonder. Utvecklingen har tagit hästkliv de senaste åren och den utvecklingen kommer att fortsätta, med [...]Hållbar utveckling, Näringsliv, Öppenhet och transparens, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/14/%EF%BB%BFfem-svenska-fondmiljarder-i-kontroversiella-vapenforetag/"
2016-09-08

Stötta vingårdsarbetarna som strejkar i Sydafrika

Lotta Comé, ETC

“Eftersom Systembolaget är ett statligt bolag som alla svenska medborgare tillsammans äger har vi möjlighet att påverka hur arbetsvillkoren hos arbetare i Syd kan utvecklas. Vi vill därför uppmana alla att fråga Systembolaget hur de [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Rättvis handel, Sydafrika
2016-09-05

Gör det lönsamt med miljöhänsyn

Scott Cole m.fl., Svenska Dagbladet

“Nästan 70 procent av Sveriges yta täcks av skog. Hur förvaltningen av denna ska se ut är en fråga som ständigt väcker uppmärksamhet. Ett antal målkonflikter, till exempel mellan näringsintressen och biologisk mångfald aktualiseras av [...]Klimat & miljö, Näringsliv
2016-09-04

Hur lång tid får det ta att rädda världen?

Aurore Belfrage, Svenska Dagbladet

“För det andra, vilken är investeringshorisonten? Det vill säga, hur lång tid får det ta att rädda världen? Det är en retoriskt välformulerad fråga vars svar i verkligheten är komplext. Hur ska investerare definiera risk [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-08-30

Det är inte du som är modeslaven.

Heidi Avellan, Sydsvenskan

“Det finns inga gratisluncher. Och det finns inget billigt mode. Någon får alltid ta hand om notan och när tröjan kostar under en hundralapp så är det den som sytt den som betalar. Med sin [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Rättvis handel
2016-07-24

Ta fram nationell strategi för hållbar svensk turism

Andreas Olsen m.fl., Dagens Nyheter

“Med ökade krav från FN och de nya SDG-målen fram till 2030 samt överenskommelsen i Paris under hösten 2015 ställs mycket av näringens hållbarhetsfrågor på sin spets. Med en sammanhållen strategi kan Sverige bli en [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-06-27

Viktig lagstiftning om konfliktmineraler

Linnéa Engström, ETC

“Vi behöver global lagstiftning om konfliktmineraler. Därför måste vi se till att EU:s regler inte endast tillämpas på ett begränsat antal företag som importerar råvarorna, utan att hela produktionskedjan omfattas, det vill säga alla företag [...]EU, Handelspolitik, Kongo, Näringsliv, Rättvis handel, Sviktande stater
2016-06-07

”Idrotten och facket ense om villkor för schysta mästerskap”

Björn Eriksson m.fl., Dagens Nyheter

“Rent spel och schysta villkor är grundstenar som idrotts- och fackföreningsrörelsen vilar på. Men gång på gång har vi sett hur respekten för dessa värden åsidosätts och utmanas när stora internationella mästerskap förläggs i länder [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Idrott, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2016-05-27

“Gör drivmedlen fossilfria till 2030”

Svante Axelsson m.fl., Svenska Dagbladet

“[Parisavtalet] inger hopp för framtiden och skickar en tydlig signal till alla länder, städer, företag och individer om att eran med fossila bränslen kommer att gå mot sitt slut. Men Parisavtalet innebär också en gigantisk [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet
2016-05-25

“Ge människor redskap att kunna ställa makthavare till svars”

Bo Forsberg m.fl., OmVärlden

“Torsdagen den 26 maj fattar regeringen beslut om hur den ska förhindra skatteflykt från utvecklingsländer, som del av sin skrivelse kring PGU. Vi ber regeringen att tänka om. Utan offentlig redovisning av företagens ekonomiska förehavanden saknar [...]EU, Kapitalflykt, Näringsliv, Politik för global utveckling (PGU)
2016-05-25

Företagens ansvar – och svenska statens?

Aron Lindblom, Mänsklig Säkerhet

“Guatemala kan tyckas långt borta från Sverige, men på senare år har den juridiska utvecklingen ifråga om staters så kallade ”extraterritoriella skyldigheter” gått framåt. Fortsätter det åt samma håll skulle svenska staten i framtiden kunna ställas till [...]AP-fonderna, Civilsamhället, Guatemala, Mänskliga rättigheter, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/10/foretagens-ansvar-ofta-en-fraga-om-godtycke/"
2016-05-24

“Regeringen bör stoppa affären i sin helhet”

Ulf Bjereld m.fl., Svenska Dagbladet

“Regeringen vill ta täten och göra Sverige till världens första fossilfria välfärdssamhälle. En modig ambition som nu också för kanske första gången är fullt möjlig. Vattenfalls tyska affär rimmar minst sagt illa med den ambitionen. Vattenfall [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-05-19

“Vifta inte bort kostnader för klimatpolitiken”

Eva Samakovlis m.fl., Svenska Dagbladet

“Nyttan av en kostnadseffektiv global klimatpolitik överstiger kostnaden. Det är därför Paris-avtalet kom till. Frågan är inte om utan hur avtalets målsättningar ska realiseras. Att studera konsekvenserna av olika sätt att utforma en svensk politik [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/15/sverige-kan-och-bor-ga-fore-i-klimatpolitiken/"
2016-05-16

Sluta hyckla – du får inte sälja brunkolet

Dipti Bhatnagar m.fl., Aftonbladet

“Låt oss påminna om att Sverige faktiskt delar jordklot med alla andra länder. Vattenfall skulle kunna komma långt med sitt kunnande, sin (kanske) ansvarsfulla ägare och sin goda etablering på den tyska energimarknaden i att ta [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2016-05-13

”Frihandelsavtalet TTIP stärker skyddet för hälsa och miljö”

Maria Sandqvist m.fl., Dagens Nyheter

“Miljörörelsen borde se möjligheterna med ett handelsavtal mellan EU och USA snarare än hoten. Företag som slipper onödig byråkrati och dubbla regelverk får resurser över till att möta ännu högre miljökrav. Krav som dessutom kommer [...]EU, Frihandelsavtal, Hälsa, Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/13/med-ttip-avtalet-riskeras-skyddet-for-halsa-och-miljo/"
2016-05-13

”Med TTIP-avtalet riskeras skyddet för hälsa och miljö”

Johanna Sandahl, Dagens Nyheter

“Det är hög tid att regeringen grundligt utvärderar vilka konsekvenser TTIP kan få för svenska miljöregler, klimatarbetet och vår möjlighet att gå före i arbetet kring farliga kemikalier, starkare miljöskydd och skärpta klimatmål i framtiden. [...]EU, Frihandelsavtal, Hälsa, Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, USA
2016-05-10

”Tankefel skadar tilltron till klimatpolitiken”

Eva Samakovlis m.fl., Svenska Dagbladet

“Miljömålsberedningen föreslår ett klimatmål som innebär att de svenska utsläppen av växthus­gaser ska minska med minst 85 procent till 2045. Det är den mest ambitiösa utsläppsminskning som något land hittills föreslagit. Att Sverige visar världen vägen [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, Sverige
2016-05-10

Företagens ansvar – ofta en fråga om godtycke

Anna Tibblin, Mänsklig Säkerhet

“Det pågår ett otal våldsamma markkonflikter i Guatemala där nationella och internationella företag som bedriver gruvdrift, vattenkraftsutbyggnad eller andra megaprojekt befinner sig i konflikt med lokalbefolkningen. Myndigheter och företag struntar i att följa internationellt överenskomna [...]Civilsamhället, Guatemala, Honduras, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Urfolk
2016-04-30

”Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet”

Kenneth Bengtsson m.fl., Dagens Nyheter

“Projektet gjorde en exempelkartläggning av fem utvalda råvaruflöden, och märkte då att många resurser och produkter nyttjas ineffektivt. Nationalpolitiska klimatmål i olika länder hindrar exempelvis järntillverkning från att optimeras globalt. Den totala nyttjandegraden av kontorsfastigheter [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-04-27

Regeringen måste ta sitt klimatansvar

Minou Moon m.fl., ETC

“Regeringen kan som ägare fatta beslutet att Vattenfalls kolgruveprojekt i Tyskland ska avvecklas och därmed bespara jordens atmosfär stora mängder utsläpp som har brutala konsekvenser för människor både i dag och i framtiden. I slutet [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Tyskland
2016-04-16

”Så kan Afrika rustas mot miljökatastrofer”

Charlotte Petri Gornitzka m.fl., Svenska Dagbladet

“ARC är ett ”public-private partnership”, där afrikanska länder, vetenskap och politik tillsammans med privata, publika och ömsesidiga sektorer sammanförs med de internationella finansmarknaderna för risk. […] ARC är bara ett exempel på att man genom förenade [...]Afrika, FN, Klimat & miljö, Näringsliv, Sida
2016-04-15

Vi är trendiga – de betalar med sina liv

Lisa Tellbe, Aftonbladet

“Tro det eller ej, men de stora klädkedjorna som säljer sina kläder extremt billigt gör det inte för att vara snälla mot oss konsumenter. De säljer billiga kläder för att det är vad vi konsumenter [...]Näringsliv, Rättvis handel
2016-03-19

”Vi delar målet, att minska fattigdomen i världen och stärka arbetares rättigheter”

Marie Ottosson, OmVärlden

“Formaliserade ekonomier och bättre villkor för världens arbetare är viktiga utvecklingsfrågor. Som biståndsmyndighet vet vi också att det som behövs för att minska fattigdomen i våra samarbetsländer är fler jobb som människor kan försörja sig [...]Anständiga arbetsvillkor, Näringsliv
2016-03-10

Handlar inte om miljö eller moral, utan om mammon.

Per Grankvist, Sydsvenskan

“Sunt förnuft säger ju oss att företagande handlar om att använda de resurser man har till sitt förfogande på ett så klokt sätt som möjligt, oavsett om det handlar om monetära, materiella eller mänskliga resurser. [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2016-02-18

Wallenbergägda Saab och diktaturen

Göran Greider, Dalademokraten

“Sverige är via vår vapenindustri en ganska viktig aktör på världsarenan. Svenska folket har en självbild av att vi är en liten, fredlig nation men den stämmer inte. Vi lever i ett slags självbedrägeri. Svenska [...]Handelspolitik, Näringsliv, Vapenhandel
2016-02-18

”Företag i biståndet innebär nya utmaningar”

Sandra Atler m.fl., Svenska Dagbladet

“Den svenska staten bör därför vidta alla åtgärder för att förebygga och förhindra att företag kränker mänskliga rättigheter när de agerar inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet. För att säkerställa detta måste obligatoriska krav på [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Öppenhet och transparensI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/business-and-human-rights-in-development-cooperation-has-sweden-incorporated-the-un-guiding-principles/"
2016-02-02

Det svarta guldet blir till sand

Värmlands Folkblad

“Om oljeprisfallet leder till att saudierna och ryssarna gör sig av med sina despoter, att rustningarna minskar och att inkomsterna reserveras för angelägna ändamål i stället för att slösas bort på vapen och prestigeprojekt, kan [...]Brasilien, Näringsliv, Nigeria, Ryssland, Saudiarabien, Venezuela
2016-01-29

”Reseföretag måste ta ansvar för arbetsvillkoren”

Kristina Henschen m.fl., Svenska Dagbladet

“I vinter åker över 70 000 svenskar på solsemester till Thailand med charterjättarna Apollo, Fritidsresor och Ving. Reseföretagen utlovar lyxiga poolområden, kritvita stränder och avkopp­ling för hela familjen i ”leendenas land”. Men bakom kulisserna döljer sig [...]Anständiga arbetsvillkor, Förenade Arabemiraten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Thailand, TurismI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/no-holidays-for-the-burmese/"
2015-12-22

Det går bra för Sverige. Nu måste politiken omprövas.

Sydsvenskan

I EU ligger skillnaden i arbetslöshet mellan utomeuropeiska medborgare och landets egna medborgare på i genomsnitt cirka 10 procentenheter. I Tyskland är skillnaden ungefär 7 procentenheter. I Sverige närmar sig detta arbetslöshetsgap 25 procentenheter. Civilsamhället, EU, Näringsliv, Partipolitik
2015-12-13

Ledare: Företagen bör gå före politikerna i klimatarbetet

PM Nilsson, Dagens Industri

“Många företag, särskilt de stora, kommer nu att fråga sig hur de ska bli en del av klimatavtalets ambitioner. Det är en nödvändig process, såväl för det egna företaget som för marknadsekonomins legitimitet.” Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-12-08

På rätt väg i Paris?

Stina Bergström, Värmlands Folkblad

“Men förändringen börjar inte i Paris, utan i Värmland. Inför klimatmötet i Paris startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige. Det är ett initiativ som har väckt uppmärksamhet världen över. När vår klimat- och miljöminister Åsa Romson [...]Civilsamhället, Departement och myndigheter, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-12-06

“Återvinning effektivast för klimatet”

Svante Axelsson Mfl., Göteborgs Posten

“Materialåtervinning är en av de mest energieffektiva åtgärder som kan genomföras och har långt större effekt på vår klimatpåverkan än många andra åtgärder. Materialåtervinning ger radikalt mycket lägre växthusgasutsläpp än både produktion med jungfruliga råvaror [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-12-05

“Höga energipriser avgörande för klimatet”

Magnus Nilsson, Svenska Dagbladet

“Statliga forskningsstöd är betydelsefulla, men långsiktigt mycket viktigare är att hos privata investerare skapa en förvissning om att de framtida energipriserna stabilt kommer att ligga så högt att man vågar satsa på att utveckla nya, [...]EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-12-04

Bojkotta palmoljan – den skövlar regnskog

Erik Hansson m.fl., Expressen

“Problematiken kring palmolja är extra aktuell nu. I Indonesiens regnskogar har stora bränder rasat sedan i somras. De har kallats “årets värsta miljökatastrof” och står för hela 30 procent av årets totala växthusgasutsläpp. Orsaken till [...]Indonesien, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-12-01

Näringslivet måste med nu

Maria Weimer m.fl., Göteborgs-Posten

“Som liberaler tror vi att marknaden spelar en viktig roll för att vi ska klara klimatutmaningarna. Privat sektor ligger i framkant när det gäller innovationer och miljöarbete. Vi hör ofta företag som efterfrågar ambitiösa klimatmål [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Upphandling
2015-12-01

De stora hållbarhetsfrågorna börjar i ditt kylskåp

Louise Brown, Veckans Affärer

I ungefär samma veva förekom en uppmärksammad ledare i kvällspressen som dystopiskt påtalade att privata företag saknar intressen av att bygga nytt och investera långsiktigt. Alltså skulle vägen mot hållbarhet till år 2030 stavas bistånd? SGD [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-11-30

Inför global koldioxidskatt

Carola Lemne m.fl., Dagens Industri

“I den bästa av världar skulle ett globalt pris på koldioxid möjliggöras på klimatmötet i Paris. För Svenskt Näringsliv är det självklart att ett globalt pris på koldioxid vore det bästa sättet att nå tvågradersmålet så [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-11-27

Köp ut dem!

Johan Ehrenberg, Dagens ETC

“17 000 miljarder dollar satsade världen på att rädda det privata globala finanssystemet 2009 (enligt IMF). Det krävs samma insats för att stoppa förstörarna i klimatfrågan. Betala oljebolagens ägare för att sluta ta upp olja. [...]Klimat & miljö, Näringsliv
2015-11-26

Skoföretagen måste ta ansvar för sina produkter

Anneli Nordling, Dagens ETC

“Garvningen av läder för skor sker väldigt sällan i Sverige, utan i länder där människor är beredda att hantera den här typen av tunga gifter för ett tunt lönekuvert. I exempelvis stadsdelen Hazaribagh i Bangladesh [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Rättvis handel
2015-11-21

”Utsläppsminskningar och ökat välstånd måste förenas”

Christofer Fjellner, Dagens Nyheter

“Det är inte våra utsläppsminskningar som övertygar resten av världen att ta ansvar. Det är vår förmåga att kombinera minskade utsläpp med tillväxt, jobb och välstånd som vinner resten av världen för vår sak.” EU, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-10-19

Ledare: Ett svagare Sverige tillbaka i Saudiarabien

PM Nilsson, Dagens Industri

“Genom regeringens och särskilt utrikesministerns oskickliga agerande visade vi att vi inte är att lita på och att vi är mer intresserade av vår självbild än av goda relationer. Därför måste Damberg nu vara mer [...]Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien
2015-10-15

Jakten på skatteflykt får inte gå för långt

Tobias Wikström, Dagens Industri

“Magdalena Andersson bekräftar ofrivilligt i sitt debattinlägg att skatteflyktsproblemet inte rimligen kan vara det som hotar världens välfärdssystem; slår man ut det på jordens befolkning blir det några hundralappar per person. Det bästa skattebiståndet är alltså [...]Kapitalflykt, Näringsliv, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/10/05/vi-tapper-till-skattekryphalen/"
2015-10-14

Vi lovar göra miljön till kärnverksamhet

Caroline Berg, m.fl., Dagens Industri

“Vi uppmanar nu företagsledare i Sverige och i världen att göra oss sällskap i realiseringen av de nya målen för hållbar utveckling genom att: Göra hållbar utveckling till en viktig del av kärnverksamhet och affärsmodeller. Förstå de [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sida
2015-10-12

Kapitalets triumf över biståndet

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Deaton är en ihärdig biståndskritiker, av ett slag som inte är ovanligt internationellt, men som den svenska biståndsindustrin inte gärna lyssnar på. Törs man hoppas på att biståndsministern får honom till bordet i Blå hallen?” Näringsliv, Resultat
2015-10-07

”Regeringens politik i Marocko skadar svenska intressen”

John Bernström, Svt Opinion

“Utan att ta någon som helst ståndpunkt i frågan om ett erkännande av Västsahara kan jag bara konstatera att frågan är mycket komplicerad och den är inte riktigt så svart eller vit som vissa debattörer [...]Marocko, Näringsliv, Västsahara
2015-10-07

Frihandel, globalisering och minskad fattigdom

Norrköpings Tidningar

“Just frihandelns betydelse är svår att underskatta. Fattiga och underutvecklade länder som får nya (och rika) marknader att exportera sina produkter till kan snabbt lyfta hela nationer. Just därför var det också en synnerligen viktig [...]Frihandelsavtal, Handelspolitik, Näringsliv
2015-10-05

Vi täpper till skattekryphålen

Magdalena Andersson, Dagens Industri

“Ändringarna i det internationella skattesystemet innebär omfattande förändringar på viktiga områden och kommer att täppa till många av de kryphål som multinationella företag har använt för aggressiv skatteplanering. Ändringarna får därmed konsekvenser för hur vi kan [...]Kapitalflykt, Näringsliv, OECD
2015-10-01

”Svenska företag måste bidra mer till hållbar utveckling”

Viveka Risberg m.fl., OmVärlden

“Företagen måste hänga på möjligheten att ställa om till långsiktigt hållbara affärsmodeller genom att minska koldioxidutsläpp, satsa på innovationer och arbeta aktivt med fattigdomsbekämpning i leverantörsleden. Och det är bråttom, de kommande 5-10 åren är [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Näringsliv
2015-09-03

Lyft korruptionsfrågan

Helena Sundén, UNT

“Regeringskansliets nyligen lanserade handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter är viktig, men frågan om korruption borde ha getts mer utrymme.” “Något som är förvånande i handlingsplanen är hur litet utrymme begreppet korruption fått. “ Korruption, Näringsliv, NäringslivsbiståndI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/handlingsplan-for-foretagande-och-manskliga-rattigheter/"
2015-08-24

”Sex punkter för framtidens svenska klimatpolitik”

Helena Jonsson m.fl, Dagens Nyheter

“Näringslivet är en nyckelspelare i klimatfrågan. Företagens roll är att utveckla och sprida klimatsmarta lösningar och innovationer som bidrar till att lösa klimatutmaningen globalt. Målsättningen bör vara att svenska företag ska vara världsledande på effektiv [...]Klimat & miljö, Näringsliv
2015-08-02

Exploateringen måste upphöra

Uppsalas nya tidning

Zambia behöver hjälp och den första åtgärden vore att få en större del av kopparvinsterna att stanna i landet. USA stiftade 2010 en lag om land-för-land-rapportering av vinster, att de redovisas i det land där [...]EU, Näringsliv, Zambia
2015-07-15

“Ekosystemet sätter gränser”

David van der Spoel m.fl. , Uppsala Nya tidning

“Mänsklig påverkan på naturen håller på att leda till ett nytt massutdöende. Den största direkta orsaken till utarmning är att arters livsmiljöer förstörs i snabb takt världen över.” Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-07-11

Hållbarhet måste sättas främst i AP-fonderna

Annelie Andersson m.fl, Svenska Dagbladet

“Dagen innan midsommarafton presenterade Finansdepartementet förslaget om förändringar i AP-fondssystemet (Ds 2015:34). Det är ett resultat av förhandlingar inom riksdagens pensionsgrupp som består av regerings- och allianspartierna. Förslaget innebär bland annat att antalet AP-fonder blir [...]Afrika, AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sydamerika
2015-06-23

“Varför stoppar du inte företagens kränkningar av mänskliga rättigheter, Stefan Löfven?”

Parul Sharma m.fl., Veckans Affärer

“Genom det internationella nätverket Treaty Alliance har mer än 600 organisationer från över 90 olika länder visat sitt stöd för ett bindande regelverk för transnationella företag och mänskliga rättigheter. I juni 2014 antog FN:s råd [...]Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handel
2015-06-05

Coops Israelbojkott drabbar judiska folket

Mathias Sundin, Expressen

“För att handla med Israel behöver man inte dela den israeliska regeringens åsikter, man tar inte ställning i konflikt Israel-Palestina och har Coop eller andra åsikter i dessa frågor står det er fritt att säga [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv, Palestina
2015-05-28

Telia måste tvätta sin smutsiga byk

Dagens Nyheter

“Det minsta den svenska regeringen kan göra är att begära att Khadija Ismayilova släpps fri. Hon granskade en av regimens verkligt stora affärer. Ett svenskt, delvis statligt ägt bolag var inblandat. Sverige har all anledning [...]Diktaturer, Korruption, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Press- och yttrandefrihet
2015-05-28

Svensk moral inte så hög som vi tror

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Den som vill göra stora affärer där den azeriska staten är inblandad kommer antagligen att tvingas betala mutor till presidentfamiljen Aliyev. Det är uppenbarligen precis det Telia Sonera har gjort. I en närmast episk skala [...]Näringsliv
2015-05-25

”Fjellner är ingen förkämpe för Afrikas fattiga”

Marita Ulvskog, Svt Opinion

“Fjellner var inte en av de över 400 ledamöterna som i förra veckan röstade för Europaparlamentets förslag om striktare reglering av handeln med konfliktmineraler. Han valde istället att avstå. Mycket märkligt blir det då när Fjellner i efterhand [...]EU, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/22/ulvskog-trampar-yrvaket-i-klaveret/"
2015-05-22

”Ulvskog trampar yrvaket i klaveret”

Christofer Fjellner, Svt Opinion

“Den överväldigande majoriteten av handel med mineraler från Afrika finansierar inte krig. Den finansierar utveckling. Vi har redan sett hur USA, som infört nya men långt mindre byråkratiska regler än de Ulvskog kräver, har minskat [...]EU, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/20/orovackande-tyst-fran-m-och-kd/"
2015-05-21

Vi vill skapa ett nätverk för social innovation i Afrika

Uno Fors m.fl., OmVärlden

“Sverige är, som artikeln beskriver, ett land med mycket stor kompetens inom internet. Men det räcker inte för att hitta rätt väg in i utvecklingsländerna. Svenska företag har en roll att spela men för att [...]Forskning och innovation, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/11/sa-kan-den-digitala-klyftan-minskas-genom-svenskt-utvecklingsarbete/"
2015-05-21

”Lyhördhet och långsiktighet är viktigt”

Jennie Cato, Dagens Nyheter

“Det officiella Sverige spelar en stor roll som stöd i den svenska exporten. En viktig uppgift är ett starkt och tydligt varumärkesbyggande och tung marknadsföring av ”Aktiebolaget Sverige” i internationella sammanhang. Vi anser att det [...]Ambassader, Departement och myndigheter, Handelspolitik, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/20/team-sweden-ska-samordna-det-svenska-exportstodet/"
2015-05-21

Ska hyckleriet fortsätta?

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Likaväl som en spade ska kallas för en spade ska en diktatur kallas för en diktatur när landet saknar de element som utgör en demokratis byggstenar: fria val, flerpartisystem, yttrandefrihet, självständiga domstolar samt religions- och [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Thailand, Vapenhandel
2015-05-20

Människovärdet vann till sist!

Malin Björk, Aftonbladet

“Människovärdet vann i EU-parlamentet! Vi röstade för en obligatorisk certifiering av konfliktmineraler i alla led; men inte tack vare svenska liberaler och konservativa.” EU, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/19/vi-hittade-en-losning-medan-du-skrev-bjork/"
2015-05-20

”Oroväckande tyst från M och KD”

Marita Ulvskog, Svt Opinion

“Att nu kunna uppnå resultat när det gäller regleringen av konfliktmineraler är det viktigaste. Från Soc & Dem-gruppens sida i Europaparlamentet har vi vid flera tillfällen sträckt ut handen till den konservativa gruppen för att få [...]EU, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/19/vi-astadkommer-verklig-forandring-ulvskog/"
2015-05-20

”Team Sweden ska samordna det svenska exportstödet”

Mikael Damberg, Dagens Nyheter

“I dag lanserar vi Team Sweden – ett paraply för Sveriges alla myndigheter, verk och bolag som i dag arbetar med exportfrämjande insatser för svenska företag. Syftet med Team Sweden är att göra det enkelt [...]Brasilien, Handelspolitik, Näringsliv
2015-05-19

Fairtrade fungerar, men inte ensamt

Magdalena Streijffert, Upsala Nya Tidning

“Ska odlare kunna effektivisera sina jordbruksmetoder, investera i föryngrade plantor och hantera klimatförändringarna måste de ges ekonomiska förutsättningar för en sådan utveckling. Vi är glada över att Uppsala nu är en Fairtrade City-diplomerad kommun. Ett beslut [...]Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Rättvis handelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/13/fairtrade-ar-inget-facit/"
2015-05-19

Vi hittade en lösning medan du skrev, Björk

Fredrick Federley m.fl., Aftonbladet

“Vårt förslag går ännu längre än EU-kommissionens ursprungliga förslag. Det berör samtliga mineraler och EU-obligatorisk certifiering för smältverk och anrikningsverk samt importörer. Inga konfliktmineraler ska komma att importeras till EU utan att importören först certifierats.” EU, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/19/vara-mobiler-leder-till-valdtakterna-i-kongo/"
2015-05-19

”Vi åstadkommer verklig förändring, Ulvskog”

Fredrick Federley m.fl., Svt Opinion

“Till skillnad från Ulvskog så nöjer vi oss inte med att skriva debattartiklar om vad som saknas i EU-kommissionens förslag, utan vi ser också till att skapa verklig förändring.  Den liberala gruppen har förhandlat fram [...]EU, Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/18/europas-hoger-satter-marknaden-fore-manniskan/"
2015-05-18

”Europas höger sätter marknaden före människan”

Marita Ulvskog, Svt Opinion

“EU är den största aktören inom internationell handel och den näst största importören i världen av smartphones och bärbara datorer som innehåller konfliktmineraler. Med det följer ett ansvar för att säkerställa att det går rätt [...]EU, Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handel
2015-05-15

Pensionspengarna riskeras i fossilbubblan

Anika Agebjörn m.fl., Värmlands Folkblad

“Att fossilbubblan snart kommer att spricka är inte en särskilt vild gissning. I slutet av året hålls klimattoppmöte i Paris. Om världens länder får till ett globalt klimatavtal som klarar tvågradersmålet, måste 80 procent av [...]AP-fonderna, Biståndets målsättning, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-05-13

Fairtrade är inget facit

Magnus Krantz, Upsala Nya Tidning

“Fairtrade handlar i stor utsträckning om jordbruksprodukter. Hela tanken kan sammanfattas som att betala mer för småskalig odling med ”schyssta villkor” för att skapa utveckling. Men om storskalig produktion är mer ekonomisk på grund av stordriftsfördelar innebär [...]Anständiga arbetsvillkor, Jordbruk, Näringsliv, Rättvis handel
2015-05-11

Så kan den digitala klyftan minskas genom svenskt utvecklingsarbete

Richard Nakamura m.fl., OmVärlden

“Vad krävs för att internet ska bli den utjämnande kraft som alla hoppas på? Först får man inte negligera den starka korrelationen mellan rikedom och internetanvändning. Det enkla svaret är därför att utvecklingsländerna behöver mer [...]Afrika, Näringsliv, Utbildning
2015-05-10

Osakligt om Afrika

Bengt G Nilsson, Upsala Nya Tidning

“Många afrikanska länder väljer att ignorera behovet av grundläggande social service till medborgarna och överlåter istället det åt utländska biståndsorganisationer. Dessa tror ofta naivt att de hjälper ett land genom att finansiera sjukvård och undervisning [...]Afrika, Etiopien, Jordbruk, Näringsliv
2015-04-18

Högt pris för sockret – en otäck historia

Ethel Forsberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Hur många unga män ska dö i Centralamerika och i utvecklingsländer innan de som bedriver affärsverksamhet ska reagera och agera? I de värst drabbade områdena i Nicaragua svarar njursvikt för 75 procent av dödsfallen bland män [...]El Salvador, Hälsa, Jordbruk, Näringsliv, Nicaragua
2015-04-14

Bistånd handlar om solidaritet och respekt

Klas Eriksson, Dagens ETC

“Dagens Sida har smittats av de senaste årtiondenas alltmer dominerande så kallade marknadsliberalism. Det är numera helt okej att se samarbetsländerna som tillväxtmarknader där svenska företag kan göra goda vinster utan dåligt samvete. Och Sida [...]Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida
2015-04-02

Försvarsexporten är helt nödvändig

Robert Limmergård, Svenska Dagbladet

“Huvudargumentet som anförs mot handel med just försvarsmateriel till dessa länder är att det stärker den sittande regimens legitimitet. Detta ska dock vägas mot att det uteslutande handlar om länder som Sverige redan valt att [...]Fred och säkerhet, Näringsliv, Vapenhandel
2015-03-24

Stoppat tjuvskytte gör världen säkrare

Gunilla Carlsson m.fl., Aftonbladet

Skydd av djur och natur är också utvecklingspolitik. 15 procent av Kenyas BNP är till exempel relaterat till turistsektorn som naturligtvis lutar sig mot de populära djuren som elefanter och noshörningar. När dessa nu hotas till [...]Botswana, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Kenya, Klimat & miljö, Näringsliv, Turism
2015-03-20

Fri marknad – inget för svenska företag

Kajsa Ekis Ekman, Dagens ETC

Är du en misslyckad entreprenör? Kan du inte hävda dig i frihandelns dagar, känner du dig ensam och behöver en mäktig beskyddare? Oroa dig inte, det finns en lösning. Åk till Afrika, och den svenska [...]Afrika, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida, Swedfund
2015-02-16

Debatt: Företagen bör ta sitt ansvar mot trafficking

Malin Roux Johansson mfl; Dagens Industri

“Här har internationella företag en verklig möjlighet att på ett konkret sätt göra skillnad för en av vår tids viktigaste frågor inom mänskliga rättigheter. Traffickingfrågan borde vara en självklar del av allt CSR-arbete och vi uppmanar [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Människohandel, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2015-02-10

Så ska handeln bli mer rättvis

Mikael Damberg och Isabella Lövin, Dagens Industri

“Vi har de senaste åren sett exempel på när företag agerar på utmanande marknader utan att ha tillräckliga styrsystem för att hantera riskerna det medför. Konsekvenserna är alltifrån miljöförstöring, korruption, kränkning av mänskliga rättigheter till [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handel
2015-01-11

Politiskt kaos och stillestånd – låt inte Haiti falla i glömska

Mats Lundahl, Dagens Nyheter

“Det måste bli val, men det räcker inte. Regering och opposition måste också bryta med den politiska konfrontationstraditionen och så behöver Haiti en utvecklingsstrategi som syftar till att skapa sysselsättning utanför jordbruket – en strategi [...]Fungibilitet, Haiti, Hälsa, Näringsliv, Villkorat bistånd
2014-12-27

Hur man löser klimatproblemet

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

Problemet med nuvarande klimatpolitik, vilket visades med önskvärd tydlighet i Lima, är att vi försöker övertyga praktiskt taget alla större länder i världen att handla i rak motsats till sina ekonomiska intressen. Klimat & miljö, Näringsliv
2014-12-17

Svenska företag måste agera mot tvångsarbete

Therese Guovelin, Elisabeth Åberg, Aftonbladet

“Nu har den thailändska organisationen Foundation for Education and Development (FED) gjort en uppföljning som visar att tvångsarbetet kvarstår. Nu sätter vi i Hotell- och restaurangfacket och Unionen, som båda är medlemmar i nätverket ”Schyst resande”, [...]Anständiga arbetsvillkor, Burma, Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Thailand, TurismI artikeln hänvisas till dokumentet: "Ingen solskenshistoria"
2014-11-29

Omoraliskt att satsa på fossilindustrin

Bill McKibben m.fl., Svenska Dagbladet

Vi uppmuntrar de som fortfarande har investeringar inom fossila bränslen – till exempel Stockholms stad – att gå med i det som ärkebiskop Desmond Tutu kallar “the human rights challenge of our time.” Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2014-11-26

Handelsavtalet en oslagbar chans

Cecilia Malmström, Svenska Dagbladet

Jag hoppas att detta kan bidra till att koncentrera TTIP-debatten kring fakta, och kring hur vi bäst gör detta avtal till en framgång för Europa. EU, Frihandelsavtal, Näringsliv, USA
2014-11-24

“Satsa på kvinnliga gräsrötter”

Charlotte Bohman, OmVärlden

“Det är dags att ge kvinnors entreprenörskap den betydelse för ekonomisk inkluderande utveckling den utgör.  Ekonomisk utveckling är en förutsättning för att bygga ett uthålligt samhälle med dess nödvändiga institutioner. Detta gäller i fattiga länder [...]Kvinnor, Näringsliv
2014-10-13

Sverige ska ligga i framkant

Isabella Lövin, Aftonbladet

Starka fackföreningar är ett centralt instrument för en rättvis fördelning av resurser och för hållbar utveckling. När människor organiserar sig, kräver sina rättigheter och rimliga arbetsvillkor kan de förändra maktstrukturer och därmed hela samhällen. … Det [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sociala skyddsnätArtikeln är en replik på: "Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack"
2014-10-07

Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack

Per-Olof Sjöö m.fl. Aftonbladet

Detta är oacceptabelt. För att utrota fattigdomen i världen behövs inte bara fler jobb, utan jobb med anständiga villkor och löner det går att leva på. För att en förändring ska ske måste ILO:s agenda [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, FN, Klimat & miljö, Näringsliv, Sociala skyddsnätI artikeln hänvisas till dokumentet: "Human Development Report 2014"
2014-09-02

MP hot mot världens fattiga

Hillevi Engström, Folkbladet

Med en politik för tillväxt och ekonomiskt ansvarstagande hjälper vi världens fattiga samtidigt som vi själva får det bättre. Inte bara Sveriges arbetare och pensionärer behöver svensk tillväxt, utan också världens fattiga eftersom såväl löner [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Näringsliv, Partipolitik
2014-08-18

Blott Sverige svensk vapenexport har

Göran Greider, Dalademokraten

“Ändå är Sverige ett av de länder i världen som exporterar mest vapen per capita och frågan borde naturligtvis stå i centrum av svensk debatt, inte minst under en valrörelse.” Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Utrikesdepartementet, Vapenhandel
2014-07-09

Affärer utan mutor

Bengt Johansson m.fl., Uppsala Nya Tidning

“Fortfarande ser förutsättningarna långt ifrån okomplicerade ut för att i vardagen leva utan mutor i ett system där korruptionen breder ut sig från toppen. Men det vi ser är en vilja från svenska företag att [...]Korruption, Näringsliv
2014-05-31

Debatt: Oljan är Afrikas framtid

Bengt Nilsson, Dagens Industri

“Sanningen är den att de flesta afrikaner är förbluffande lika oss svenskar. Det folk drömmer om är ett hyggligt jobb. Möjligheten att skicka barnen till en bra skola. Förbättrade kommunikationer, utökad social service.” Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2014-05-28

”Företag måste ta mer samhällsansvar”

Caroline Berg mfl; Biståndsdebatten.se

“Nu, ett år senare, vet vi att vi genom samverkan, partnerskap och erfarenhetsutbyte kan göra en verklig skillnad. Vår slutsats är att breda samarbeten är nödvändiga för att hitta lösningar på dessa utmaningar. Det finns flera exempel [...]Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Kambodja, Näringsliv
2014-05-25

Business är lika fint som social business

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“På min direkta fråga om varför ”business” inte bara kan kallas just det, utan ibland måste tilldelas prefixet social, svarade Yunus att den senare löser problem medan business ofta skapar problem. Hur karismatisk nobelpristagaren än må vara, [...]Mikrofinans, Millenniemålen, Näringsliv
2014-05-22

En röst i EU-valet kan lyfta människor ur fattigdom

Sten Rylander, Sundsvalls tidning

“Forum Syd och många andra organisationer med oss arbetar för att få svenska politiker att agera mot skatteflykt. Tyvärr är den stora majoriteten av vår egen riksdag och regering anmärkningsvärt passiva i frågan. Glädjande är [...]EU, Kapitalflykt, Näringsliv
2014-05-07

Hög tid att agera mot övergreppen i Vitryssland

Kristina Hänschen mfl; ETC

“Sponsorerna måste börja leva upp till sina åtaganden enligt FN:s och OECD:s riktlinjer. Tillsammans med Svenska ishockeyförbundet skulle de kunna påverka IIHF att sluta tilldela diktaturer hockey-VM utan vare sig riskanalys eller specifika krav kring [...]Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Turism, VitrysslandI artikeln hänvisas till dokumentet: "Mänskliga rättigheter på hal is"
2014-04-28

Risk för miljömässig och ekonomisk katastrof

Annika Jacobson, Svenska Dagbladet

Genom Vattenfalls befintliga kolkraftverk i främst Tyskland släpper Sverige i dag ut 88,4 miljoner ton koldioxid i atmosfären per år. Det är nästan dubbelt så mycket som hela Sveriges sammantagna utsläpp under ett år. Genom [...]Klimat & miljö, Näringsliv
2014-04-10

“Dags att sluta förenkla frågorna”

Parul Sharma mfl; Veckans Affärer

“Adam Sandberg från tankesmedjan Frivärld påstår i ett debattinlägg på VA.se att EU:s föreslagna CSR-lagar är ett hot mot fattiga i U-länder. Där ger han sken av att förstå både fattigdom och hållbarhetskoncept. Men i själva verket [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Global Compact, NäringslivArtikeln är en replik på: "CSR-lagar hot mot fattiga i U-länder"
2014-04-08

CSR-lagar hot mot fattiga i U-länder

Adam Sandberg, Veckans Affärer

“Problemet är bara att CSR, som är ett västerländskt påfund, är framtaget utifrån en världsbild som inte är överensstämmande med verkliga förhållanden. Detta blir tydligt när lagstiftningen analyseras utifrån dess faktiska konsekvenser, snarare än dess [...]Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Näringsliv, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "EU-lagstiftning om Corporate Social Responsibility"
2014-04-03

Äntligen sätter de stopp

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Men svenska företag väljer att hyckla. De har tydliga regler som förbjuder mutor, men när det kniper hittar de ofta vägar att gå runt regelverket. … Markeringen i går från Telias storägare är förhoppningsvis ett trendbrott. [...]Korruption, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen
2014-03-27

Reinfeldt stödjer USA:s utomrättsliga avrättningar

Pernilla Stålhammar, SVT Debatt

“Det här är en skandal som går ända upp på högsta nivå i regeringen. Det är lika stort som Saudiaffären och borde efter den krisen inte ha kunnat hända – om bara regeringen gjort sitt [...]Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, USA, Vapenhandel
2014-03-23

Exxon förbereder nästa oljekatastrof i Arktis

Dima Litvinov, Svenska Dagbladet

“Olyckor kommer att ske, de kan inte städas upp och de orsakar långvariga skador, som är omöjliga att återställa. Vi måste få ett slut på vårt koldioxidbehov och ställa om till ett hållbart samhälle. Låt oss lära [...]Civilsamhället, Klimat & miljö, Näringsliv
2014-03-19

Debatt: Nu krävs trovärdighet av Stora Ensos ledning

Karl-Petter Thorwaldsson mfl; Dagens Industri

“I TV4:s Kalla Fakta den 9 mars framkom att det globala pappers- förpacknings- och skogsproduktföretaget Stora Enso (delägt av finska staten och med Wallenbergstiftelserna som en stor ägare) redan 2012 kände till att det förekom barnarbete [...]Barn och unga, Corporate Social Responsibility (CSR), Indien, Näringsliv
2014-03-07

EU fortsätter sälja vapen till Ryssland

Anna Ek, Svenska Dagbladet

“Det talas om rader med åtgärder och sanktioner mot Ryssland, men vid EU:s krismöte i veckan lyckades man ändå inte enas om ett vapenembargo. Förklaringen är uppenbar: flera EU-länder har viktiga vapenaffärer med Ryssland och säljer [...]EU, Näringsliv, Ryssland, Ukraina, Vapenhandel
2014-02-26

Export med förnuft

Martin Tunström, Barometern

“Bilden av en vapensmedja i norr – största nettoexportören per capita – som beväpnar diktaturer sitter på mångas näthinnor, inte minst efter det olämpliga samarbetet med Saudiarabien, som gick under namnet ”vapenfabriken”. Totalt sett är Sverige [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2014-02-24

Kollaps hotar Karibiens pärla

Leon Poblete, SVT Debatt

“Landet är på väg mot kollaps, medborgarna har tröttnat och de vill ha en förändring. Men icke-demokratiska åtgärder främjar ju inte demokratin. Det löser ingenting att använda auktoritära regimtekniker som att fängsla motståndare, tysta ner media [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Okategoriserade, Venezuela
2014-01-18

”Företagen vill ha hållbarhet – politikerna levererar inte”

Johan Rockström, Dagens Nyheter

“I avsaknaden av politiskt ledarskap har en växande del av näringslivet tagit på sig ledartröjan för att minimera växande miljörisker och ta vara på möjligheterna i en global omställning till en hållbar välfärd på en [...]FN, Hållbar utveckling, Näringsliv, Partipolitik, Post-15
2013-12-02

Från biståndsland till Ikea-marknad

Jonas Hellman, Svenska Dagbladet

“Biståndsprojekt kan, om de är rätt utformade, göra stor nytta. Men besluten om att bygga ett bättre fungerande samhälle måste fattas av indierna själva. Problemet är inte att landet saknar förutsättningar, utan att många av [...]Indien, Landsbygd, Näringsliv
2013-12-01

Deniz Kellecioglu: Egenintressen förstör biståndet

Deniz Kellecioglu, Dagens Arena

“Det övergripande målet med Sveriges internationella bistånd är att “bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Till detta har Sverige ett kvantitativt mål om att spendera en procent av bruttonationalinkomsten på [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Näringsliv, Öppenhet och transparens, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-12-01

Globalisering som inkluderar

Dagens Nyheter

“I runda slängar tusen miljarder dollar i global ekonomisk tillväxt och 21 miljoner nya jobb, varav 18 miljoner i de fattigaste länderna. Det låter som ett erbjudande man inte tackar nej till, särskilt inte i [...]Frihandelsavtal, Handelspolitik, Näringsliv, WTO
2013-11-27

Klimatet: Se riskerna med stora utsläppsminskningar

Pär Krause, OmVärlden

“Detta kan naturligtvis framstå som kontroversiellt att acceptera ökade utsläpp. Men alternativet, nämligen att säga till länder där en stor del av befolkningen fortfarande inte har tillgång till elektricitet eller rinnande rent vatten inte ska [...]Hälsa, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Näringsliv
2013-11-14

Statligt stöd till export bör villkoras

Lise Bergh mfl; Svenska Dagbladet

“I två tidigare rapporter har Amnesty och Diakonia granskat och följt upp i vilken utsträckning som EKN och SEK tar hänsyn till mänskliga rättigheter i sina kreditbedömningar. Idag släpper vi vår tredje granskning i serien [...]Mänskliga rättigheter, Näringsliv, OECDI artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"
2013-11-12

Analysera ekonomin i politiska konflikter

Deniz Kellecioglu, OmVärlden

“Det finns en bred konsensus inom ämnet internationell ekonomi om att ett lands styre bäst kan förstås genom dubbla incitament: politiska och ekonomiska. Även sociala och kulturella incitament är viktiga, men de ekonomiska drivkrafterna har [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Diktaturer, Näringsliv, Zimbabwe
2013-10-30

Debatt: “Handelsministern urholkar hållbarhetsarbetet”

Parul Sharma, Miljöaktuellt

“Handelsministerns inställning är världsfrånvänd då de senaste undersökningarna gjorda av Global Compact och Accenture visar att över 80 procent av företagsledare från hela världen vill ha lagstiftning på området för att anses trovärdiga i sitt arbete. [...]Burma, Global Compact, Handelspolitik, Kina, Okategoriserade, Saudiarabien
2013-10-30

Svenska företag grisar vidare

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Volvo och Scania använder platina i sina katalysatorer, Atlas Copco och Sandvik har länge sålt maskiner till de sydafrikanska platinagruvorna. Men inget av bolagen vill visa upp hur de faktiskt arbetar för gruvarbetarnas rättigheter eller [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, OECD, SydafrikaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Platinautvinning med risker"
2013-10-29

Företag måste ta ett större socialt ansvar

Charlotte Petri Gornitzka, Svenska Dagbladet

“Biståndet utgör idag bara en liten del av de finansiella flödena i utvecklingsländer. Genom att samarbeta med företag kan insatser för att driva utveckling bli både större och mer långsiktiga. Vi är inte naiva, alla [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, SydafrikaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Platinautvinning med risker"
2013-10-27

”Korruptionen finns inte där ni letar efter den”

Claes Sandgren, Dagens Nyheter

“De svenska företagen bedriver sin verksamhet på dessa marknader i ostörd ro. Svenska myndigheter tittar åt annat håll och har därför rönt upprepad kritik för sin bristande efterlevnad av OECD-konventionen mot mutor i utlandsaffärer. Transparency International [...]Korruption, Näringsliv, OECD
2013-10-26

Kolonialt tänk kring ändliga resurser

Tor Lundberg mfl: SVT Debatt

“Vi kan gemensamt och hantera våra resurser på ett hållbart och etiskt vis och även agera för detta på internationella arenor. Genom att: Verka för ett globalt informationsutbytesavtal med skatteparadisen, som skulle hämma skatteflykt. Verka för investeringsregler [...]Afrika, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2013-10-24

Ledare: Hellre handel än bistånd

Johan Östberg, Dagens Industri

“Rimligen bör en större del av biståndet inriktas på att bekämpa den mest extrema fattigdomen i världen. För en person som måste gå i timmar varje dag för att få vatten är de flesta andra frågor [...]Demokrati, Handelspolitik, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2013-10-22

Svenska företag kan stötta textilarbetarna

Anneli Nordling mfl; Svenska Dagbladet

“Svenska företag bör dra nytta av det internationella tryck som skapats och framföra till Bangladeshs regering att de stödjer arbetarnas lönekrav, att de vill se årliga lönerevisioner och att de ämnar dela de ökade kostnaderna [...]Anständiga arbetsvillkor, Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2013-10-12

Afrikas befolkning betalar ett högt pris

Terje Østigård, Sydsvenskan

“Investerarna är främst intresserade av den bördigaste jorden. Istället för att producera mat används därför delar av Afrikas bästa jordbruksmark till att odla grödor som kan omvandlas till energi för den rika världens transporter och [...]Afrika, Biobränslen, Klimat & miljö, Landgrabbing, Näringsliv
2013-10-10

T-shirt frigör Dhakas kvinnor

Henrik Sundbom, Svenska Dagbladet

“Vad kan modeindustrin lära av Bangladeshs snabba industrialisering? I Bangladesh har textilindustrin varit avgörande för de framsteg som gjorts sedan självständigheten 1971. Det land som omvärlden då trodde skulle vara för evigt dömt till biståndsberoende, [...]Afrika, Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "Made in Bangladesh"
2013-10-09

Vi uppmanar fler att följa H&M:s exempel

Henrik Sundbom, Aftonblade

“Det är glädjande att läsa att Handels och IF Metall inser ­vikten av det påverkansarbete som europeiska företag bedriver i länder som Bangladesh. ­Näringslivet är, precis som ­Anders Ferbe och Lars-Anders Häggström konstaterar i sin ­debattartikel, en stark [...]Anständiga arbetsvillkor, Bangladesh, NäringslivArtikeln är en replik på: "Vi uppmanar fler att följa H&M:s exempel"
2013-10-04

Vi uppmanar fler att följa H&M:s exempel

Anders Ferbe mfl; Aftonbladet

“Efter katastrofen har runt 90 internationella klädföretag undertecknat ett avtal med de globala fackliga organisationerna Industri All Global och UNI om samarbete för att förbättra brand- och byggnadssäkerheten i Bangladesh. Det är dessutom en styrka [...]Anständiga arbetsvillkor, Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Global Compact, Näringsliv
2013-09-24

Terror i Nairobi – ett svenskt ansvar?

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Genom ett terrordåd mot ett köpcenter sprider man oro, vilket påverkar allmänhetens stöd för truppnärvaron i Somalia, samtidigt som man drabbar Kenya ekonomiskt, inte minst handeln och turistindustrin. … Men den svenska öppenheten kan bara värnas [...]Flykt och migration, Kenya, Näringsliv, Turism
2013-09-23

Svenska pensionspengar kränker mänskliga rättigheter

Maria Starck, SVT Debatt

“Kimsakocha är bara ett av flera exempel där statliga svenska pensionsfonder investerar i verksamhet som bidrar eller hotar att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom undertecknande av internationella överenskommelser är Sverige skyldig att skapa ett [...]AP-fonderna, Ecuador, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2013-09-23

Hur påverkar skatteflykten världen fattiga länder?

Uppsala Nya Tidning

“I detta spel är skiljelinjen mellan laglig skatteplanering och olaglig skatteflykt långt ifrån självklar. Klart är däremot att företagens ovilja att betala skatt slår hårdast mot de fattiga länder som behöver skatteintäkterna allra mest. I Swedwatch rapport [...]Kapitalflykt, NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "Tax Transparency"
2013-09-11

Egypten: Mat kommer före kalifat

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Sverige ger inget bilateralt stöd till regimen i Kairo. Vad vi kan medverka till är demokratibistånd för mänskliga rättigheter – fortfarande skamligt åsido­satta – och arbete inom EU för att få i gång den egyptiska [...]Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2013-09-04

Ekonomin nyckel till Egyptens problem

Aron Lund, Uppsala Nya Tidning

“Och vilken läxa kan man dra av detta? Möjligen att det fortfarande finns en chans att rädda den bräckliga demokratin i Tunisien, den arabiska vårens kvarvarande framgångshistoria – och att verktygen heter konkret bistånd och [...]Demokrati, Egypten, Näringsliv, Tunisien
2013-08-25

Bo Göransson: Sydafrikas utmaningar växer

Bo Göransson, Dagens Arena

“Det som särskiljer Sydafrika på kontinenten är vad människor ägnar sig åt. Jordbruket står för 3-4 procent av BNP och andelen sjunker för varje år. Industrins andel sjunker snabbt och ligger nu kring 30 procent. Olika [...]Demografi / befolkningsstatistik, HIV/AIDS, Jordbruk, Kenya, Näringsliv, Sydafrika, Zimbabwe
2013-08-10

Med rätt politik kan Indien gå om Kina

Jonas Hellman, Svenska Dagbladet

“Indien jämförs ofta med Kina, där avsaknaden av politisk frihet gör det lättare att driva igenom beslut. Länderna är nästan lika stora, men Indien är en demokrati. Fördelarna med detta är uppenbara. I Kina tystas [...]Demografi / befolkningsstatistik, Demokrati, Indien, Kina, Korruption, Näringsliv
2013-07-27

Nu är det väl ändå dags för Afrika

Sydsvenskan

“I Sydafrika, Moçambique, Tanzania, Uganda, Kenya och Etiopien väntas tillväxten skjuta ännu mer fart i takt med att världens textil- och skoindustri hittar fördelar i Afrika…På UD:s Afrikaenhet talas det om ”en fantastisk tillväxtmöjlighet” om [...]Afrika, Näringsliv, Utrikesdepartementet
2013-07-21

Investera i Afrika – och få affärerna att blomstra

Roger Hällhag m.fl. Aftonbladet

“Gamla institutioner som Business Sweden, Sida och Swedfund är barn av sin tid. Nu behövs en fullständig omgörning för att få affärerna att blomstra i Afrika och andra tillväxtländer. Lyft fram det bästa nya vi har: [...]Afrika, Näringsliv, Swedfund
2013-07-21

Dags att omfamna Afrika

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

“Men den pågående uppgången i Afrika innefattar inte hela befolkningen. Fattigdomen minskar i rask takt, men den är fortfarande omfattande. Bistånd kommer att behövas länge än, men måste i allt högre grad kombineras med åtgärder [...]Afrika, Näringsliv, Utbildning
2013-07-07

Företag goda för samhället även utan CSR

Siri Steijer, Svenska Dagbladet

“I den handelspolitiska deklarationen från 2010 skriver handelsminister Ewa Björling visserligen att engagemanget för CSR-frågor ”är och ska vara företagsägt och företagsdrivet.” Men att ”regeringen uppmuntrar näringslivet att tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Global Compact, Handelspolitik, NäringslivI artikeln hänvisas till "Regeringens handelspolitiska deklaration - Presenterad i Riksdagen, onsdagen den 14 april 2010"
2013-06-30

Sverige bör bekämpa skatteflykt från u-länder

Christine Von Sydow mfl; Svenska Dagbladet

“De företag som väljer att inte skatteplanera aggressivt kan göra betydande skillnad för utvecklingsländers förmåga att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Våra undersökningar visar att även företagen själva har mycket att vinna. De slipper bland annat [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Kapitalflykt, Näringsliv
2013-06-24

Afrikaoptimismen en falsk bild

Kjell Havnevik, Uppsala Nya Tidning

“Forskning och historisk erfarenhet visar att en sådan inkluderande tillväxt skulle kräva en satsning på småbondejordbruket som ett huvudspår. Den kortsiktiga resursexploateringen och det storskaliga jordbruket, som varken är socialt eller miljömässigt hållbara, kan ge [...]Afrika, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv
2013-06-10

Traditionellt bistånd räcker inte för Afrika

Sten Rylander, Aftonbladet

“Mycket tyder på att det traditionella biståndssamarbetet stat till stat inte kommer att spela samma roll som tidigare. Däremot kommer ett samarbetsverktyg att öka i betydelse, givet den utveckling vi nu ser i många afrikanska [...]Afrika, Civilsamhället, Näringsliv
2013-05-13

”Afrikas nya välstånd når långtifrån alla”

Valter Mutt, Dagens Nyheter

“Idag flödar tio gånger mer kapital ut ur Afrika än vad som strömmar in genom bistånd. Bara fem procent av detta väldiga kapitalutflöde beräknas bero på korruption. Huvudorsaken är istället multinationella företags skatteplanering, möjliggjord genom [...]Afrika, Jordbruk, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption, Landgrabbing, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige"
2013-05-11

Sverige behöver Afrika

Uppsala Nya Tidning

“Frågan är snarare varför det tagit så lång tid för västländerna att reagera, då till exempel Kina ständigt flyttat fram sina positioner i Afrika. Upptagenhet med finanskrisen är en förklaring, den koloniala historien med alla påföljande [...]Afrika, Demokrati, Finanskrisen, Handelspolitik, Kina, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Slakta den heliga FN-kon"
2013-05-10

Nytt Afrika

Susanne Nyström, Gefle Dagblad

“Tänk på barnen i Afrika. Mantrat har präntats in i generationer av svenska barn som rynkat på näsan åt skolmaten. Bilden etsade sig fast så starkt att vi i dag har svårt att tänka oss att [...]Afrika, Barn och unga, Handelspolitik, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik
2013-05-06

Debatt: Gör affärer med Afrika nu

Gabi Björsson mfl, Dagens Industri

“Visst stämmer det att Afrika fortfarande har problem med hiv, underskott på demokrati, hunger och politisk oro i vissa områden. Att antalet konflikter har minskat kraftigt, att utveckling, utbildning och infrastruktur utvecklas snabbt, och att miljontals [...]Afrika, Handelspolitik, Näringsliv
2013-05-05

Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige

Gunilla Carlsson m.fl. Dagens Nyheter

“För oss är det självklart att Sverige och EU ska ligga i framkant i denna utveckling både vad gäller handel och bistånd. Ett demokratiskt och ekonomiskt starkare Afrika är bra för Sverige. Förutsättningarna är goda [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Kina, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydafrika
2013-04-29

Carl Bildt på fel sida i slaget om den arktiska oljan

Annika Jacobson mfl; Göteborgsposten

“Ingen annanstans syns klimatförändringarna så väl som i Arktis. 80 procent av havsisens volym har försvunnit på 30 år och tidigare orörda områden har öppnats upp. …   I två år har Sverige och utrikesminister Carl [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2013-04-25

Sluta gulla med regimen i Burma

Expressen

“Burma har på senare tid beskrivits som en framgångssaga. Det brutala militärstyret har tranformerats till något som liknar en civil regering och fredspristagaren Aung San Suu Kyi har släppts ur husarresten och sitter numera i [...]"Bad governance", Burma, EU, FN, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Religion
2013-04-23

Globaliseringen och du själv

Jens Orback; Borås Tidning

“För det måste vara vårt svar på globaliseringen: internationell, facklig och politisk organisering. Med syfte att stå upp för demokratin och alla människors lika värde och rätt – överallt. Och se till så att världens [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv
2013-04-22

Biobränslen är Afrikas chans

Jonas Ericson m.fl; Borås Tidning

“Det finns en tråkig, nattsvart bild av markinvesteringar i Afrika i den svenska debatten, ofta kallat för ”land grabbing” även när de välkomnas av såväl lokalbefolkning som landets regering. Med ett sådant angreppssätt blir det meningslöst [...]Afrika, Biobränslen, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Landgrabbing, Liberia, Näringsliv, USA
2013-04-18

Sidas matematik verkar inte klok

Lena Mellin, Aftonbladet

“Revisorerna har gjort en djup­dykning i Sidas verksamhet och bland annat funnit följande absurditet. Sida ger bistånd till företag genom så kallade ”challenge funds”. Före­tagen konkurrerar helt enkelt om pengar som finns avsatta i fonder. I rapporten [...]Näringsliv, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Intern styrning och kontroll samt Sidas årsredovisning 2012""
2013-04-17

AP-fonderna måste visa att pengar används etiskt

Francisco Contreras, Svenska Dagbladet

“Den statliga Andra AP-fonden bildade 2011 ett bolag tillsammans med en amerikansk pensionsfond för att köpa jordbruksmark i bland annat Brasilien. … AP-fonderna måste kunna garantera att svenska pensionsinvesteringar inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring [...]AP-fonderna, Brasilien, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Öppenhet och transparensI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Investering utan insyn" (2013)"
2013-03-28

Svenskt bistånd kan inte göra allt överallt

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Oron för att jag skulle vilja låsa in mig i slutna rum och ha en förkärlek för gamla biståndsmetoder är obefogad…Vi måste bli bättre på att fråga både oss själva och människor som lever i [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Sida, Swedfund, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Regeringen förändrar biståndet utan insyn"
2013-03-23

”Granska svenska företags affärer i korrupta länder”

Claes Sandgren, Dagens Nyheter

“Storföretagen har över lag etiska riktlinjer av god kvalitet. Men riktlinjer är en sak, genom­förandet en annan. Det visar TeliaSonera, om inte annat, som har nära nog oantastliga riktlinjer. Men saknas en intern kontroll av [...]Handelspolitik, Indonesien, Irak, Iran, Korruption, Näringsliv, Ryssland, Sydafrika, Uzbekistan, Vietnam
2013-03-21

Resorna måste bli schystare

Therese Gouvelin mfl; Göteborgsposten

“Den kraftigt ökande turismen och affärsresandet kan innebära en stark kraft för tillväxt och utveckling i fattigare länder. Samtidigt är det viktigt att resandet sker på ett för både lokalbefolkningen och miljön långsiktigt hållbart sätt. [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Turism
2013-03-19

“Barnevik vill inte veta”

Bo Göransson, OmVärlden

“Den 11 mars hade Percy Barnevik en stort upplagd artikel i DN. Det sades en del klokt, även om artikeln i mycket var en plädering för nyttan av hans biståndsprojekt. Men hans insikter skuggas av hans [...]Näringsliv, SidaArtikeln är en replik på: "”Jobbskapande bästa sättet att hjälpa världens fattiga”"
2013-03-12

Bistående bistånd

Joakim Tholén, Västerviks tidningen

“Ett av de huvudsakliga problemen med omvärldens givande är att det bygger på beroende. Varje bistånd som inte syftar till arbetsskapande gör utvecklingsländer beroende av den rika världens välvilja. Beroendet leder till att man inte [...]Biståndets målsättning, Näringsliv
2013-03-11

”Jobbskapande bästa sättet att hjälpa världens fattiga”

Percy Barnevik, Dagens Nyheter

“För att lyfta den fattigaste miljarden krävs ungefär 200 miljoner jobb som de kan leva anständigt på. En mycket försiktig beräkning av den genomsnittliga globala kostnaden för ett jobb är 150 dollar. Kostnaden för att [...]Hunger, Mikrofinans, Näringsliv
2013-03-03

Ja till goda affärer

Tiina Meri, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd plus näringsliv är lika med världsförbättring.’Är man med och investerar och medverkar till att människor tar sig ur fattigdom gynnar det långsiktigt den egna affären’, förklarar Gornitzka (…) Inom biståndet måste pragmatismen vara avgörande: [...]Näringsliv, Sida
2013-01-24

Politiker måste lyfta klimatfrågan

ANDERS ASSARSSON, BORÅS TIDNING

“Vi, det vill säga världen, behöver en ny ekonomi anpassad för vårt århundrade, samstämd med jorden och ekosystemen, inte en som förstör dem. Vårt nuvarande ekonomiska tänkande har sina rötter i 1800- och 1900-talets samhälle [...]Klimat & miljö, Näringsliv
2012-12-21

SSU: Inför demokratikriterium för svensk vapenexport

Gabriel Wikström mfl; Dagens Arena

“Sverige är världens största exportör av vapen per invånare. Detta trots att riksdagen för nästan två år sedan gav regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att skärpa reglerna. I dag går mer än hälften [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2012-12-15

Lägg korten på bordet

Peter Franke; Värmlands Folkblad

“Det är dags att lägga alla korten på borden och svara även på de besvärliga frågorna. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) bör samtidigt sluta upp med att spela förvånad och chockad över avslöjandena. Svenska staten äger [...]Diktaturer, Korruption, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Uzbekistan
2012-12-13

Tack för det, Telia Sonera

Jonas Duveborn, Kristianstadsbladet

“Det är svårt att förbli trovärdig om man i Sverige betonar vikten av mänskliga rättigheter och hög affärsmoral, men byter etisk kompass så snart man har passerat gränsen. Det företag som vill syssla med affärer i politiskt känsliga [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Diktaturer, Korruption, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Uzbekistan
2012-12-12

Personliga kontakter krävs alltid i diktaturer

Pär Gustafsson, Svenska Dagbladet

“Att marknaderna är förvridna av korruption måste svenska företag i Ryssland och Centralasien förhålla sig till. Det har tyvärr visat sig att företag som hårdnackat vägrar nätverka och betala mutor misslyckas kapitalt. Assidomäns äventyr med [...]Diktaturer, Korruption, Näringsliv, Ryssland, Telia Sonera-skandalen, Uzbekistan
2012-12-11

Debatt: Så ska fattigdomen utrotas

Jim Yong Kim mfl; Dagens Industri

“Vår optimism grundas på att bland de tjugo snabbast växande länderna under de tre senaste åren ligger åtta i Afrika söder om Sahara. En av de främsta orsakerna till den starka ekonomiska tillväxten i flera [...]Afrika, Hälsa, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, Världsbanken
2012-12-10

Lena Ek prioriterar sitt eget eftermäle före framtidens klimat

Per Grankvist mfl; SVT Debatt

“Under klimattoppmötet i Doha förra veckan presenterade miljöminister Lena Ek planerna på att finansiera ”Eken-rapporten”, en vetenskaplig-ekonomisk rapport med argument för hur länder och företag kan tjäna pengar på att stoppa klimatförändringarna. Vad som låter bra [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Näringsliv, Partipolitik
2012-12-10

Sju fackordföranden: Gör tillgång till rent vatten till en mänsklig rättighet

Annelie Nordström mfl; Aftonbladet

“Samtidigt har vatten blivit en kommersiell handelsvara i flera. Den utvecklingen riskerar att ställa ännu fler utan rätt till rent vatten. Blickar vi bortom saknar var sjätte människa i världen – 1 miljard – tillgång till [...]Barn och unga, EU, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Vatten
2012-11-27

Enorma resurser stjäls från dem med de allra största behoven

Cecilia Wikström mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsorganisationen Christian Aid har beräknat att företagens skatteflykt innebär att utvecklingsländerna går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter per år. Det är minst tre gånger så mycket resurser som enligt Världsbanken behövs för [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling"
2012-11-22

Export i strid med självbilden

Daniel Braw, Barometern

“Den svenska vapenindustrin är, som den svenska industrin över huvud taget, exportberoende och på lukrativa marknader som den saudiarabiska får man anpassa sig till vad köparna är intresserade av. … Men samtidigt är vapenexporten ett av [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-11-16

Reinfeldt och demokratin i Burma

Laila Naraghi, Östran

“Demokratirörelsen i Burma efterfrågar omvärldens stöd för att trycka på regimen för fortsatta reformer. Men Reinfeldt var inte i landet för demokratins skull utan för att öppna upp för svenska företag. Han och Moderaterna har [...]Burma, Demokrati, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Nu ökar vi stödet till Burma"
2012-11-15

Sälja vapen till Indonesien strider mot riktlinjerna

Anna Ek, Svenska Dagbladet

“I debattartikeln nämns inte att även representanter för Saab, Sveriges största vapenföretag, också fanns med i näringslivsdelegationen. Saab har siktet inställt på försäljning av Jas Gripen till den indonesiska marknaden. En sådan affär skulle strida [...]Burma, Demokrati, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Nu ökar vi stödet till Burma"
2012-11-14

Risk för etnisk rensning i Burma

Yasri Khan mfl; OmVärlden

“Under Burmas militärdiktatur förtrycktes rohingya hårt. Nu, när Burma börjat genomföra demokratiska reformer tycks hatet och förföljelserna eskalera. … Många svenska företag väntar på att kunna göra investeringar i Burma nu när landet öppnar upp sig [...]Burma, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-11-13

Hemligstämplande utan proportioner

Matti Larsson mfl; Expressen

“Via Exportkreditnämnden, EKN,garanterade skatte­betalarna förra året svenska exportföretags affärer för avsevärda 60 miljarder kronor i fler än 120 länder. Handlar det om affärer som kan bidra till korruption, barnarbete eller miljöförstöring i de berörda länderna? Det [...]Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2012-11-13

Sverige måste ställa tydliga krav på reformer

Jens Orback, Svenska Dagbladet

“Vi saknar i Reinfeldts och Björlings artikel en kritisk analys av de återstående repressiva lagar som omger landets regim och ekonomi. … Om Reinfeldt och Björling menar allvar med sina ord om demokrati i Burma, måste [...]Burma, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Nu ökar vi stödet till Burma"
2012-11-12

Nu ökar vi stödet till Burma

Fredrik Reinfeldt mfl; Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringens ambition är att fördubbla biståndsanslaget till Burma. Stöd till uppbyggnad av demokratiska institutioner, respekt för mänskliga rättigheter och fria och oberoende medier väntas bli viktiga samarbetsområden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg [...]Burma, Demokrati, Handelspolitik, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-11-09

Kina exporterar diktatur västerut

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I väst har vi ofta föreställningen att alla egentligen vill vara som vi. Men det kinesiska exemplet, ekonomisk utveckling utan demokrati och mänskliga rättigheter, har stor dragningskraft på länder från Centralasien till Östeuropa.” Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2012-11-07

Fattiga drabbas av att vi bojkottar kläder från Kambodja

“Det som media sällan berättar är att utvecklingen faktiskt går åt rätt håll. För två år sedan uppfylldes FN:s milleniemål om att halvera den extrema fattigdomen i världen. En avgörande orsak till det är handel [...]Handelspolitik, Kambodja, Mediabevakning, Millenniemålen, Näringsliv
2012-11-07

Jobben på klädfabrikerna skapar välstånd

Johan Norberg, Svenska Dagbladet

“I kölvattnet av Kalla Faktas granskning av Hennes & Mauritz leverantörer i Kambodja har vi än en gång fått en debatt om textilarbetare i låg- och medelinkomstländer. … Den indignation som följer var gång svåra arbetsförhållanden [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Handelspolitik, Kambodja, Näringsliv
2012-11-01

Caroline Szyber (KD): Visst bör Sverige kunna handla med diktaturer

Caroline Szyber, Aftonbladet

“Trots det kan och ska företag ha handel med diktaturer, men företagen måste vara medvetna om att det inte är de vanliga spelreglerna som gäller. … Allt för många företag verkar vara omedvetna om hur [...]Azerbajdzjan, Diktaturer, Handelspolitik, Kazakstan, Näringsliv, Partipolitik, Uzbekistan, Vitryssland
2012-10-31

Björling kränger hellre varor än hbt-rättigheter

Hans Linde, SVT Debatt

“Ewa Björling försvarar sina möten och svensk handelspolitik med att hon inte tror på bojkott. Men det finns inget politiskt parti som säger att Sverige aldrig ska bedriva någon form av handel med någon diktatur. [...]Diktaturer, Handelspolitik, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Uganda
2012-10-21

Staten måste klippa banden till diktaturkramarna på Telia

Isabel Sommerfeld mfl; SVT Debatt

“Om Sverige ska vara en röst för frihet och demokrati i världen, kan inte svenska staten äga aktieandelar i ett bolag som TeliaSonera, där man prioriterar vinstintresset framför grundläggande mänskliga rättigheter och liberala värderingar. Det [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Telia Sonera-skandalen, Uzbekistan
2012-10-01

Sluta legitimera förtrycket

Dagens Nyheter

“Handel med diktaturer medför en rad avvägningar. Ikea är visserligen ingen människorättsorganisation utan ett vinstmaximerande företag. Men det fråntar inte dess ledning möjligheten och ansvaret att sätta ned foten, dra en moralisk gräns och vägra [...]Diktaturer, Handelspolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Simoom-skandalen
2012-10-01

Ikeas borttagna kvinnor ett steg mot saudisk demokrati

Fredrik Segerfeldt, SVT Debatt

“Att multinationella företag verkar i fattiga eller odemokratiska länder är i grunden något mycket bra. Det bidrar oftast till minskad fattigdom och ökad frihet och demokrati. Ett företag är inte en politisk aktör, utan en kommersiell [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien
2012-09-27

Debatt: Hög etik har ett pris

Parul Sharma mfl; Dagens Industri

“Händelser som Telia Soneras köp av 3g-licenser i Uzbekistan, Lundin Petro­leums tidigare ­verksamhet i Sudan samt rege­ringens försvar av svensk vapenindustri illustrerar den svenska dubbel­moralen. … I sina etiska riktlinjer skriver Telia Sonera att företagen rättar sig efter [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Diktaturer, Global Compact, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sudan, Uzbekistan, Vapenhandel
2012-09-11

Äntligen är de fria

Martin Tunström, Barometern

“Att Sverige varit en av Etiopiens största biståndsgivare under många år tycks inte i sammanhanget ha spelat någon omedelbar roll. Relationerna mellan Stockholm och Addis Abeba började för övrigt att försämras långt före det att [...]Etiopien, Mediabevakning, Näringsliv, Persson & Schibbye
2012-09-07

”H&M:s löneutspel ett stort kliv framåt”

Viveka Risberg mfl; Veckans Affärer

“H&M har i veckan uppvaktat Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina för att kräva höjda minimilöner inom textilindustrin. Detta sker till följd av åratal av strejker, fängslanden och polisvåld i Bangladesh vilket resulterat i negativ medieuppmärksamhet och påtryckningar [...]Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "A lost revolution?"
2012-09-04

Debatt: Stoppa skatteflykten

Bo Forsberg, Dagens Industri

“Vi tror på den privata sektorns förmåga och potential att skapa en hållbar utveckling. Vi tror att företag kan och vill bidra till det omgivande samhället. Men företag måste agera ­ansvarsfullt, vilket också innebär att man [...]EU, Kapitalflykt, Näringsliv, Öppenhet och transparens, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Regeringens PGU-skrivelse med fokus på ekonomiskt utanförskap (2012)"
2012-09-03

Inför uppförandekoder för våra myndigheter

Fredrik Segerfeldt, Aftonbladet

“Företagen måste ta sitt sociala ansvar. Så har det låtit i några decennier nu. Och det har lett till en uppsjö av förslag och begrepp, institutioner och deklarationer. Det handlar om allt ifrån Corporate Social Responsibility [...]Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Näringsliv, OECD
2012-09-02

Låt mat vara mat

Katrine Kielos, Aftonbladet

“Nordea meddelade i somras att banken tänker sluta investera i värdepapper som spekulerar i livsmedelspriser. Men varken Danske Bank, SEB eller Handelsbanken ser spekulationen som ett problem. Trots kritiken från FN. Problemen med världens matförsörjning är [...]EU, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011I artikeln hänvisas till "Bok: "In defense of food""
2012-09-01

Afrikas Putin får fint besök

Expressen

“Angolas ekonomi går som tåget. BNP har växt med i genomsnitt 11 procent sedan 2002 i denna oljestat där hela 97 procent av exportintäkterna kommer från oljan. Och som en av historiens många ironier har [...]Angola, Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Partipolitik
2012-08-23

Putin underskattar effekterna av WTO-anslutning

Carl Johan von Seth, Uppsala Nya Tidning

“I dagens Ryssland hänger ekonomisk och mänsklig ofrihet ihop. En fri och blomstrande rysk ekonomi kommer att driva bredare friheter. Mer av globalisering kan därför göra Ryssland gott.” Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Ryssland, WTO
2012-08-20

Telia Soneras tadzjikiska tankefel

David Ekstrand, Gefle Dagblad

“Telia Sonera, liksom andra västerländska bolag, borde inte dra sig ur icke-demokratiska länder. Däremot borde de skaffa sig den moraliska och politiska kompass som krävs för att förstå vilka regimer de har att göra med, [...]Diktaturer, Näringsliv, Tadzjikistan, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland
2012-08-18

Handeln med konfliktmineraler måste stoppas

Lena Ag, Dagens Arena

“Syftet med lagstiftningen är att bromsa inkomsterna till krigsherrarna som lever på konflikten och som är ansvariga för de vidriga människorättsbrotten. Lagen skulle bidra till att synliggöra för både uppköpare och konsumenter vad som är [...]Anständiga arbetsvillkor, Handelspolitik, Kongo, NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "Taking Conflict Out of Consumer Gadgets"
2012-08-17

Gråt inte för Afrika

Niklas Elert, Expressen

“Halva Afrikas befolkning kommer att bo i städer år 2025. Inflyttningen synliggör den utbredda fattigdomen i slumområdena, men har lett till ökad produktivitet, efterfrågan och investeringar. Och urbaniseringen är en följd av kontinentens ofta förbisedda, men [...]Afrika, Demografi / befolkningsstatistik, Kenya, Näringsliv, Urbanisering / hållbara städer
2012-08-15

Usel täckning för Telias etik

Carl Johan von Seth, Uppsala Nya Tidning

“Det är utmärkt att svenska och multinationella företag levererar internetuppkopplingar till befolkningar som dras med förtryckande regimer. Särskilt i länder med bräckliga institutioner kan kommunikation vara ett viktigt medel för utveckling. Men det kräver att företagen [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Diktaturer, Näringsliv, Tadzjikistan, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland
2012-07-22

Sverige är beroende av vapenexport

Hans Wallmark, Nerikes Allehanda

“Totalt motsvarar allt detta cirka 30 000 jobb direkt och indirekt bortemot 100 000. Det handlar om arbetsplatser i kommuner som Karlskoga och Arboga, men även Linköping, Karlskrona och Malmö. Fred i 200 år kan tyckas självklart. Men [...]Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2012-07-16

Snabbaste tillväxten finns i Afrika

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Det är ländernas kraft och egna förmågor som ligger bakom, inte utländskt bistånd. En Swedfund-rapport från tidigare i juli ger en intressant inblick i hur Afrikas tillväxtunder uppstått. Man konstaterar att ekonomiska reformer och avreglerade [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Resultat, Swedfund
2012-07-08

Norden ska fortsätta bistå Afghanistan

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Vidare är fria och rättvisa val 2014 och 2015 av central betydelse för att befästa demokratin. Vi är övertygade om att en handlingskraftig och legitim regering kommer att stärka det afghanska folkets förtroende för sina ledare [...]Afghanistan, Demokrati, Näringsliv
2012-07-05

Biståndet kan inte bara vara kortsiktiga insatser

Denis Mukwege mfl; Svenska Dagbladet

“Kvinnor som drabbats av våld måste få vård och hjälp att återvända till livet, och katastrofbistånd är en viktig del. Men ännu mer resurser måste läggas på att bidra till att samhället fungerar. Det krävs [...]Humanitärt bistånd, Kongo, Korruption, Näringsliv, Resultat, Utvärdering
2012-06-27

Vi stödjer arbetarnas krav på högre löner

Helena Helmersson, Sundsvalls Tidning

“Såväl vår närvaro som vårt engagemang i Bangladesh är långsiktigt och vi stödjer höjda minimilöner, då det på lång sikt ger bättre arbetsförhållanden och en stabilare arbetsmarknad. Även om H&M inte äger fabrikerna och beslutar om [...]Anständiga arbetsvillkor, Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2012-06-24

Klädsamt när företag tar ansvar

Dagens Nyheter

“Det som däremot är upprörande är när företag agerar på ett sätt så att arbetsvillkoren försämras på grund av deras verksamhet i landet. H & M verkar enligt Swedwatchs rapport inte ha förfarit på ett sådant vis [...]Anständiga arbetsvillkor, Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "A lost revolution?"
2012-06-23

Pension på mayafolkens bekostnad

Francisco Contreras mfl; Svenska Dagbladet

“I en ny enkät av nätverket Global Rättvisa Nu svarar Miljöpartiet och Vänsterpartiet entydigt ja på frågan om partiet vill verka för att respekt för miljö och mänskliga rättigheter ska överordnas målet om hög avkastning [...]AP-fonderna, Fossilfri energi, Guatemala, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-06-22

Försök laga innan skrotnings

Kenneth G Forslund, Värmlands Folkblad

“I en promemoria inom utrikesdepartementet föreslås nu regeringen att lägga ned Sadev den 31 december 2012. Samtidigt kommer arbetsgruppen fram till att det behövs en oberoende utvärderingsmyndighet även i framtiden och att det därför behöver [...]Partipolitik, SADEV, Swedfund, Utvärdering
2012-06-21

De transnationella bolagen måste tvingas att ta sitt miljöansvar

Gabi Björsson mfl; SVT Debatt

“FN lanserade år 1999 Global Compact för att engagera näringslivet i mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöpraxis. Trots de goda intentionerna vilar Global Compact, alltför mycket på bolagens goda vilja. Det är varken ett tvingande eller bevakande [...]Global Compact, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-06-19

Näringslivets roll i den gröna ekonomin

Susanna Zeko, Göteborgsposten

“Temat för konferensen är grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Det intressanta med det temat är att det tar ansats i grön ekonomi, ett begrepp som regeringar efter månader av förspel ännu [...]Klimatmötet i Rio 2012, Näringsliv, Partipolitik
2012-06-18

Biståndspolitik för framtiden

Kenneth G Forslund, Aktuellt i politiken

“Kraven på näringslivsanknutna biståndsutförare tycks vara lägre än på folkrörelsernas arbete.. Den svenska biståndspolitiken fyller 50 i år. Det är ett politikområde där vi svenskar har all anledning att känna oss stolta. Svenskt bistånd gör skillnad i världen. Men [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-06-17

Systematiskt våld i Västpapua

Thomas Petersson, Göteborgsposten

“I en intervju i den engelskspråkiga tidningen Jakarta Post hyllar Sveriges ambassadör i Jakarta, Ewa Polano, närmast reservationslöst den indonesiska demokratin. Det svenska omfamnandet av Indonesien fördöms av den välrespekterade brittiska människorättsorganisationen Tapol – med tanke [...]Ambassader, Demokrati, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Tidningsartikel: "Sweden optimistic over RI's human rights""
2012-06-16

Swedfund svarar på kritiken

Anders Craft, Omvärlden

“Swedfunds roll inom biståndet ifrågasätts. Medier drar höga växlar och långtgående slutsatser om att Swedfunds verksamhet, i skenet av att den är baserad på kommersiella villkor, prioriterar lönsamhet före utveckling och de facto ökar risken [...]Mediabevakning, Resultat, Swedfund, Utvärdering
2012-06-16

Politiken måste bli mer samstämmig

12 av Concords medlemsorganisationer; OmVärlden

“Bland de största mottagarländerna för svensk vapenexport återfinns länder där det förekommer allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Mer än hälften av vapenexporten går till icke-demokratier. Riksdagens beslut om att skärpa reglerna för vapenexport till diktaturer [...]EU, Handelspolitik, Kapitalflykt, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, VapenhandelI artikeln hänvisas till dokumentet: "Barometer 2012"
2012-06-15

Dialog kan göra ett bra bistånd ännu bättre

Kenneth G Forslund mfl; Östran

“Statskontorets översyn av biståndets styrning nyligen innehöll skarp kritik mot en alltför omfattande flora av styrdokument. Efter detta kommer Gunilla Carlsson nu att ta fram en plattform för biståndet. Men det är oroande att ministerns [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Swedfund, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
2012-06-14

Jobb, teknik, moral

Anders Rönmark, Allehanda.se

“Att BAE Systems Hägglunds får en stororder från Norge förorsakar så klart inga demonstrationer utanför företagets grindar, men vad skulle hända om BAE fick möjligheten att göra fordon, eller delar till fordon, som så småningom [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-06-12

Låt utlandsbiståndet hjälpa till att stoppa barnslaveri och trafficking

Désirèe Pethrus, Världen idag

“Vi måste säga ifrån och kräva att länder tar sitt ansvar och uppfyller barnkonvention. Det får inte bara blir ett papper med löften som skrivs under, på internationella konferenser. Sverige kan i biståndskontakter med olika [...]Barn och unga, Människohandel, Näringsliv, Sociala skyddsnät, Utbildning
2012-06-11

Blunda inte för krigets Kongo

Dagens Nyheter

“Utdragna och enformiga konflikter, konstant våld och undernäring. Det är den gamla schablonbilden av Afrika, den som världen har haft anledning att ompröva när stora delar av kontinenten nu lyfts ur fattigdom och upplever stark [...]Afrika, FN, Kongo, Näringsliv, Partipolitik, RwandaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Ignorerade kriser 2005"
2012-06-11

Globalisering skapar tillväxt bara för vissa

Lars Magnusson, Svenska Dagbladet

År 1970 när vi var ungefär tre miljarder människor på jorden var en miljard utfattiga. I dag när vi är sju miljarder ligger siffran nära nog konstant. Detta är förstås en dramatisk förbättring under en [...]Demografi / befolkningsstatistik, Handelspolitik, NäringslivI artikeln hänvisas till "Bok: "Trade and poverty. When the third world fell behind""
2012-06-08

Burmesiskt bländverk

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Ansvaret faller på de utländska företagen, däribland svenska. De måste hålla tillbaka tills regimen visar sig verkligt beredd att göra bestående förändringar. Det har ännu inte skett.” Burma, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2012-06-08

Politiken hänger inte med

Martin Liby Alonso, Dagens Nyheter

“I maj publicerade FN:s utvecklingsorgan (UNDP) en rapport om tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika (Africa Human Development Report 2012: Towards a food secure future). I den noteras både de stora tillgångar som finns i Afrika och [...]Afrika, Hunger, Kina, Korruption, Näringsliv, ZambiaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Africa Human Development Report 2012"
2012-06-07

“Visst är det meningsfullt med en undersökning av Lundins agerande i Sudan”

Maj Wechselmann, Dagens Nyheter

” Motsatsen till Bengt Nilssons påståenden gäller: Lundin Petroleums folkrättsbrott är ytterst väl dokumenterade av offren.För övrigt är det mer än märkligt att de ansvariga på Lundin Petroleum inte häktats för länge sedan. Argumentet ”ingen [...]4. Omtalade personer/konflikter/händelser, Näringsliv, SudanArtikeln är en replik på: "”Vi får aldrig veta sanningen om Lundins agerande i Sudan”"
2012-06-07

Den trendiga välgörenheten

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

“Men i Sverige finns också en välmotiverad tanke om gemensam finansiering av gemensamma värden. Det gäller inte bara det självklara, som skola, vård och omsorg, utan också till exempel kultur och bistånd. Därför är det av [...]Näringsliv, Välgörenhet
2012-06-07

Forskningen måste bidra till att klimatmålen uppnås

Lena Ek, Dagens Nyheter

“En av RiR:s övergripande slutsatser är att det finns potential för klimatforskningen att bidra till klimatmålen, som formulerats av regering och riksdag. Men det är oklart i vilken mån forskningen faktiskt stöder målen. Exempelvis styrs [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Näringsliv, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svensk klimatforskning"
2012-06-06

LO, TCO & Amnesty: Omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter

Karl-Petter Thorwaldsson mfl; Dagens Arena

“I Turkiet dömdes den 28 oktober förra året Lami Özgen, ordförande i de offentliganställdas fackliga centralorganisation (KESK) och Songul Morsumbul, ordförande i KESK kvinnoförbund, till långa fängelsestraff. De greps av polisen för att tillsammans ha [...]EU, Mänskliga rättigheter, NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "ITUC Frontlines Report 2012"
2012-06-03

Debatt: Företagen bör välkomna den nya mutlagen

Martin Krüger, CSR i Praktiken

“Vi anser att näringslivet borde välkomna den nya mutbrottslagen och den kommande koden. Förändringarna är ett gyllene tillfälle att se över hållningen till oegentligheter och mutor. Att arbeta aktivt med korruptionsfrågor ingår i CSR och [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Korruption, Näringsliv
2012-06-01

”Vi får aldrig veta sanningen om Lundins agerande i Sudan”

Bengt Nilsson, Dagens Nyheter

“De som stöder Lundin Oil/Petroleum hävdar att pengar från oljeutvinningen tilldelades den lokala administrationen och därför gynnade de fattiga bönderna och boskapsskötarna i området. Det stämmer inte.  …  Organisationen ECOS, som gärna vill hävda att oljebolagens närvaro [...]Näringsliv, Sudan
2012-05-31

EU:s orättvisa handelsavtal

Anna Lok, Kristianstadsbladet

“Handel kan vara en väg till utveckling, fler jobb och större export. Visst. I ett fattigt land som Nicaragua behövs det. Men handeln måste vara rättvis och bygga på att naturresurser används klokt och rättvist. Det som [...]EU, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Nicaragua, Rättvis handel, Resultat
2012-05-31

Oljedirektörernas arrogans stinker

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Lundin har inte heller velat ha någon insyn i den verksamhet Africa Oil driver i Ogaden. I stället har man förringat sin inblandning. När Martin Schibbye och Johan Persson sökte svaren på plats dömde den ­etiopiska domstolen [...]Mediabevakning, Näringsliv, Ogaden, Öppenhet och transparens, Persson & Schibbye, Sudan
2012-05-28

Markinvesteringar bekämpar hunger

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Att investera i mark i fattiga länder har av vissa forskare och debattörer likställts med så kallad landgrabbing, att illegalt eller oetiskt överta mark. Men vi måste våga prata om markinvesteringar och dess roll i [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv, Sida
2012-05-22

Ord som kräver handling

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Det krävs alltså mer än en överenskommelse mellan de statliga företagen och den politiska makten. Det krävs uppföljningar, det krävs att frågan ständigt hålls levande på alla sätt och vis. Och det krävs att regeringen [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Simoom-skandalenArtikeln är en replik på: "”Följa lagen räcker inte – det krävs en egen etisk kompass”"
2012-05-21

”Följa lagen räcker inte – det krävs en egen etisk kompass”

Peter Norman, Dagens Nyheter

“Den senaste tidens turbulens kring Telia Soneras agerande i länder med svag eller ingen demokrati har tydliggjort vikten av hållbart företagande. De statligt hel- och delägda bolagen ska vara föredömen. Vi ska vidta åtgärder som [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Telia Sonera-skandalen
2012-05-17

Bistånd och inställsamhet

Norrköpings Tidningar

“Man kan tycka mycket om att endast 46 procent av EU:s bistånd går till det som generellt kallas fattiga länder. I grunden är det bedrövligt. Nog finns det större behöv i världen än att bygga [...]EU, Moldavien, Näringsliv, Resultat, Serbien, Sierra Leone, Swedfund, Turkiet, Volym
2012-05-11

Lundindebatten behöver hyfsas

Johannes Forssberg, Expressen

“Så länge skarpa bevis saknas finns det anledning att sänka tonen en aning. Lundinkampanjen tycks handla alltmer om journalisters narcissism och allt mindre om Sydsudans ännu så plågade folk.” Mediabevakning, Näringsliv, Sudan
2012-05-10

Den moraliska skulden väger tungt

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Egentligen är det konstigt att det är först nu en del av ägarna vill ha klarhet. Redan 2010 presenterades rapporten “Unpaid debt”, som visar att det finns ett direkt samband mellan Lundins verksamhet i södra Sudan [...]Näringsliv, SudanI artikeln hänvisas till dokumentet: "UNPAID DEBT"
2012-05-03

Stefan Fölster: Den dolda revolutionen

Stefan Fölster, Östgöta Correspondenten

“Trots bristerna sker en dramatisk förbättring av företagsklimatet i de flesta av världens länder. Alla länder som beskrivs som “tigerekonomier”, såsom Kina, Indien eller Sydkorea har först förbättrat företagsklimatet, och endast därefter belönats med tillväxt. [...]Afrika, Azerbajdzjan, Forskning och innovation, Indien, Kina, Näringsliv, Sydkorea
2012-04-26

Vapenexport i Olof Palmes skugga

Norrköpings Tidningar

“Byggprojektet i Saudiarabien är förmodligen inte det enda där svenska myndigheter och företag sålt kompetens och tjänster till odemokratiska regimer. Halvstatliga Telia är involverade i telesystem som möjliggör övervakning av användare och medborgare i bland [...]Departement och myndigheter, Diktaturer, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Telia Sonera-skandalen, Thailand, Turkiet, Ukraina, Vapenhandel, Vitryssland
2012-04-26

Med Kina i förarsätet

Petter Birgersson, Ystads Allehanda

“Vi får väl tro att regeringen kommer att vara skarp i sin kritik gällande Kinas brott mot de mänskliga rättigheterna. Fast det är möjligen väl naivt. Kanske får vi ändå nöja oss med att Tibet nämns [...]Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Tibet
2012-04-26

Bildt och Björling mörkar om Saudi

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Den sista frågan, och i vidare mening frågan om vapenexport till diktaturer, är i praktiken ofarlig för regeringen. Socialdemokraterna tycker nämligen som ­Moderaterna. I går avslöjade Svenska Dagbladet att samarbetet med Saudiarabien sträcker sig ända tillbaka [...]Demokrati, Diktaturer, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, VapenhandelI artikeln hänvisas till "Sverige gav saudierna hemlig hjälp i 25 år"
2012-04-25

”IKEA ljuger medvetet för sina kunder”

Viktor Säfve, SVT Debatt

“Ett annat problem som Skydda Skogen vill lyfta är IKEA:s brist på dialog med lokalbefolkningen och de människor som brukar skogarna på ett småskaligt och hållbart sätt. När IKEA som stor investerare etablerar sig i [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Ryssland
2012-04-25

Sverige säljer sig

Barometern

“Sverige bör välja samarbeten, där vi har en styrkeposition. Kineserna ser att vi har kunnande inom till exempel miljöteknik, telekom och trafiksäkerhet. Där har vi något att erbjuda och ta bra betalt för. Det är [...]Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2012-04-25

Demokrati först

Sundsvalls Tidning

“Ska Sverige främst tänka på de egna jobben i kontakterna med Kina, när vi vet att landet är en diktatur som fängslar oliktänkande? Om vi någonsin hamnade i fängelse för vår politiska övertygelses skull, skulle [...]Demokrati, Diktaturer, Kina, Näringsliv, Vapenhandel
2012-04-25

”Bara så kan TeliaSonera återfå förtroendet”

Per Grankvist, Dagens Nyheter

“Förvånande är också att Nyberg glömmer att nämna OECD:s arbete med att publicera verktyg och riktlinjer för företag som agerar i odemokratiska länder. Eftersom hans rättfärdigande av TeliaSoneras agerande i huvudsak bygger på OECD:s riktlinjer [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Näringsliv, OECD, Telia Sonera-skandalenArtikeln är en replik på: "”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”"
2012-04-24

KD: Vi vill ställa etiska krav vid upphandling

Ewa Samuelsson, Aftonbladet

“Förhoppningsvis kan diskussionen om hur Teliasonera agerat föra en god sak med sig, nämligen att vi får en bred och seriös debatt om hur kommuner, stat och landsting ska agera vid upphandlingar och vilka krav vi [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Telia Sonera-skandalen, Upphandling
2012-04-24

Exemplet Kina

Jonas Duveborn, Kristianstadsbladet

“Samtidigt är exemplet Kina alldeles strålande. Lööf sätter svensk vapenexports dubbelmoral i blixtbelysning. Centern har i dessa fall, tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna, alltid satt ”jobben” först. Det har funnits en uttalad oro för att kritik mot diktaturer [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Kina, Näringsliv, Partipolitik, VapenhandelI artikeln hänvisas till "Ekots lördagsintervju med Annie Lööf 2012-04-21"
2012-04-21

När Telia Sonera blev diktaturens hantlangare

Uppsala Nya Tidning

“Telia Sonera har makten att välja om de vill bli diktaturens villiga medhjälpare eller inte. Nekar de, förlorar de med all sannolikhet sin licens att verka i landet. Men frågan som företaget bör besvara är varför [...]Diktaturer, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland
2012-04-21

”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”

Lars Nyberg, Dagens Nyheter

“Vi blir självfallet också illa till mods över att de tjänster vi tillhandahåller inte bara ger möjlighet att kommunicera globalt, utan också ger risk för övergrepp mot grundläggande mänskliga rättigheter. Samtidigt måste vi vara tydliga [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland
2012-04-20

Telia Sonera i Vitryssland – en smutsig historia från början

Martin Uggla, Svenska Dagbladet

“Hur bedömde Telia Sonera de etiska aspekterna av en affärsuppgörelse som innebar ett delat ägarskap med den vitryska diktaturregimen, där en viceminister också var ledamot i bolagsstyrelsen? Vilka slutsatser drog man när man studerade de [...]Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland
2012-04-20

”TeliaSoneras vd Lars Nyberg vet att det går att säga nej”

Bo Ekman, Dagens Nyheter

“Global Compact omfattar tio huvudprinciper för näringslivet att ty sig till om mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och korruption. Telia-fallet (SVT:s Uppdrag granskning 18/4) visar att Global Compact är en tandlös tiger så länge som sanktionsmöjligheter [...]Diktaturer, Global Compact, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland
2012-04-19

Bolagets verksamhet en skam för Sverige

Cecilia Wikström mfl, Aftonbladet

“TeliaSonera har uttalat sig om att det är bra att bidra med kommunikationsnät i länder utan demokrati. I Vitryssland innebär dock bolagets verksamhet att TeliaSonera blir regimens hantlangare. Det är omöjligt att bedriva en verksamhet i [...]Demokrati, Diktaturer, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland
2012-04-17

Lena Ek – ta ansvar för indiskt kraftverk

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Det är nu hög tid att se över den svenska klimatpolitikens tveksamma effekter i andra länder. Vattenkraftverket i Indien är bara ett exempel. Nyligen tvingades Sverige stoppa två CDM-projekt i Rwanda. En stor del av [...]Diktaturer, Indien, Kina, Klimat & miljö, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Rwanda, VattenI artikeln hänvisas till "Skriftlig fråga 2011/12:352 Vattenkraftsprojekt inom CDM"
2012-04-17

Debatt: Scania och Sida bildar skola

Charlotte Petri Gornitzka mfl, Dagens Industri

“Istället för att Scania skulle starta en skola för att tillgodose sina egna ­behov av kompetent arbetskraft i norra Irak och att Sida skulle bidra till en annan yrkesskola med syfte att öka sysselsättningen och minska [...]Irak, Näringsliv, Sida, Utbildning
2012-04-14

Oljemiljoner betalade för regimens mord Sudans folk

Phil Clarke, Aftonbladet

“Stridshelikoptrar har ändrat­ dynamiken i kriget i Sudan på ett dramatiskt sätt och det är olje­pengar som har används för att finansiera dem. Ändå hävdar bröderna Ian och Lukas Lundin i en debattartikel i Dagens Nyheter den [...]Näringsliv, SudanArtikeln är en replik på: "”Aftonbladets enda syfte tycks vara att smutskasta”"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "UNPAID DEBT"
2012-04-12

Lägg ner vapenfabriker och skapa nya miljöjobb

Valter Mutt mfl, Aftonbladet

“När man lyssnar på Bildt och Ahlin får man nära nog intrycket att Sverige som industrination står och faller med sin vapenexport. I själva verket utgör denna bara en procent av den totala exporten. Ett högteknologiskt [...]Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2012-04-11

S och M i armkrok i vapenfrågan

Ulf Bjereld, SVT Debatt

“Men vapenexporten är i sig inte en fråga som påverkar väljarnas partival. Ur Socialdemokraternas perspektiv ligger faran snarare i att en mer restriktiv vapenexportpolitik skulle kunna hota lokala och regionala jobbtillfällen. För Alliansregeringen gäller faran [...]Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-04-04

Biståndets ljusa sida

Expressen

“Rapportförfattarna konstaterar att Sverige, allt sammantaget, uppnådde “enormt mycket pang för pengarna”, vilket har “förbättrat hälsan, utbildningen och den allmänna mänskliga utvecklingsnivån för miljoner vietnamesiska medborgare”. Sådant behöver sägas, eftersom det oftast talas om bistånd som något [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Resultat, Utvärdering, Vietnam
2012-03-23

Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption

Staffan Synnerström, Svenska Dagbladet

“Det svenska bilaterala bistandet administreras fortfarande till stor del av Sida. Endast svenska företag (eller EU) kan komma ifråga för Sida-kontrakt. Detta skapar en konsultmarknad med begränsad konkurrens och guldkantade kontrakt for Swedish Consultants medlemsföretag. [...]Budgetstöd, EU, Korruption, Näringsliv, Sida, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Det går att komma åt korruption inom biståndet"
2012-03-22

Bröderna Lundins skuld är moralisk

Johannes Forssberg, Expressen

“Så visst är Ian och Lukas Lundin amoraliska affärsmän, som det är skamligt att vår utrikesminister gav sig i lag med. Men i debatten har det påståtts mycket mer än så. Personerna bakom Lundin Oil [...]Näringsliv, Partipolitik, SudanArtikeln är en replik på: "”Aftonbladets enda syfte tycks vara att smutskasta”"
2012-03-22

Skrota statens vapenagentur

Expressen

“Problemet är bara att staten har en säljmyndighet för något som samma stat inte ska sälja. Exporttillstånden utgör ju undantagen från huvudregeln att inte exportera något alls. Försvarsexportmyndigheten är alltså dubbelmoralens kronjuvel i vår vapenexport.” Försvarsexportmyndigheten, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-03-22

Ewa Björling gör en “Tolgforsare”

Marita Ulvskog, Göteborgsposten

“Ewa Björling förstår ju att jag inte vill bojkotta handel med Afrika. Jag förutsätter därutöver att regeringen säger sig vilja verka för mänskliga rättigheter. Även om jag i min stilla undran funderar på hur vapenförsäljerskan [...]Afrika, EU, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SaudiarabienArtikeln är en replik på: "Ulvskog illa insatt i svenska insatser"
2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

Jakob Lundberg mfl; Göteborgsposten

“Svenska forskare, bönder och svenskt näringsliv har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla även ur ett internationellt perspektiv. Det svenska biståndet bör skapa ekonomiska förutsättningar för att stimulera inhemska marknader för mat i låginkomstländer, och [...]Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2012-03-20

Ulvskog illa insatt i svenska insatser

Ewa Björling, Göteborgsposten

“Den svenska regeringen driver på för att företag som agerar på svåra marknader, där konflikter pågår eller där respekten för mänskliga rättigheter brister, ska agera både socialt och miljömässigt ansvarsfullt. Marita Ulvskog verkar tyvärr ha [...]Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "EU måste agera om konfliktmineral"
2012-03-18

”Aftonbladets enda syfte tycks vara att smutskasta”

Ian Lundin mfl; Dagens Nyheter

“I områden som är drabbade av extrem fattigdom måste den ekonomiska utvecklingen initieras med hjälp av utländska investeringar i infrastruktur och utveckling av naturtillgångar. Bistånd från utlandet kan tyvärr inte göra mycket mer än att [...]Diktaturer, Etiopien, Kongo, Näringsliv, Sudan
2012-03-16

EU måste agera om konfliktmineral

Marita Ulvskog, Svenska Dagbladet

“Inför dagens ministermöte i Bryssel har regeringen och Ewa Björling möjlighet att agera i frågan om konfliktmineral och bättra på sitt skamfilade rykte i fråga om mänskliga rättigheter. Sverige måste markera tydligt och visa att [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, SADEV
2012-03-15

Svenskt exportstöd får inte bidra till förtryck i Syrien

Caroline Szyber mfl; SVT Debatt

“Trots att det står i riktlinjerna för både EKN och SEK att ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter finns det skäl att ställa vissa frågor kring vad denna omfattar och hur den ska utvärderas. Hur avgränsas [...]Departement och myndigheter, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Syrien, Utvärdering
2012-03-11

Rätt och fel om vapenexport

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Ett demokratikritierium kan inte formuleras så att alla frågor kring vapenexport bortfaller. Det kommer alltid att behövas en prövning där också andra omständigheter vägs in. Men allt fler har kommit fram till att en av [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-08

Ny lag kan stoppa våldtäkterna

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Jag har upprepade gånger uppmanat Sverige och resten av EU att följa USA:s exempel och reglera konfliktmineraler från Kongo-Kinshasa. Nu gör jag det igen – och denna gång med tillägget att vi nästa år på [...]Afrika, EU, Kongo, Kvinnor, Näringsliv, USAI artikeln hänvisas till "Videoklipp: "Unwatchable""
2012-03-07

Framtidens utmaningar kräver fler samarbeten med industrin

Johan Bergenäs, Aftonbladet

“Morgondagens roll för den högteknologiska industrin och hur den utvecklas för att på ett bättre sätt synkroniseras med statens och det civila samhällets säkerhets- och utvecklingspolitiska mål är en framtidsfråga som måste diskuteras nu. Frågan är [...]Civilsamhället, Näringsliv, Partipolitik, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Sverige måste göra upp med hyckleriet

Gabriel Wikström mff; Svenska Dagbladet

“Den svenska vapenexporten är en smutsig bransch där den kortsiktiga möjligheten att göra exportvinster uppenbarligen ges företräde allt annat som svensk utrikespolitik står för. Med ena handen ger vi demokratibistånd och talar oss varma för [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-05

Sveriges bistånd är bra för världen

Per-Inge Lidén, NWT

“Att utrikesdepartementet får biståndsmedel till ambassader runt om i världen, att biståndsmedel går till att betala av dåliga exportkrediter till svenska företag eller vårt flyktingmottagande är däremot fel användning. Biståndet ska gå till demokratiuppbyggnad och utveckling [...]Ambassader, Avräkningar, Demokrati, Flykt och migration, Handelspolitik, Kongo, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2012-02-24

Så kan ”pratbistånd” bli mer verkstad

Hasse Boström, Dagen

“Men de orden har vi inte hört. Civilsamhällets aktörer, där kyrkor och folkrörelser ingår, upplever istället att de ifrågasatts av biståndsministern. I stället är det näringslivets insatser hon prisar. Det är företagen som ska rädda utvecklingsländerna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Biståndet upprör men inte av rätt anledning"
2012-02-22

Svensk vapenexport har spårat ur

Anna Ek,Rolf Lindahl; Göteborgsposten

“Det är ett tragiskt faktum att behöva konstatera att Sverige är världens största vapenexportör räknat per person och att brutala diktaturer som Bahrain och Saudiarabien som slår ner demokratikämpar får köpa vapen av Sverige. … Svensk vapenexportpolitik [...]Bahrain, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-02-16

Bistånd verkar inte i ett vakuum

Gabi Björsson mfl; Svenska Dagbladet

“Rapporten Bringing the billions back från Forum Syd visar att korruption av individer bara utgör 3 till 5 procent av den olagliga kapitalflykten från utvecklingsländer. Huvudaktörer i denna verksamhet är istället multinationella företag som strävar efter att [...]Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Bringing the Billions Back"
2012-02-15

Bluffstopp för Carlsson

Ystads Allehanda

“Fredrik Segerfeldt avfärdar i princip allt hittillsvarande bistånd som värdelöst och kontraproduktivt, och menar att det snarare fördärvat starka demokratiska institutioner och förutsättningar för en välståndsskapande marknadsekonomi. Även om Fredrik Segerfeldt har viktiga poänger är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Utvärdering
2012-02-14

Stoppa företagens plundring av ockuperade folket på Västbanken

Bodil Ceballos, SVT Debatt

“CSR-policies är en bra början, men det behövs också bindande regler så att företag inte bara har möjligheten att göra rätt, utan faktiskt hindras från att göra fel. … Särskilt upprörande är det när svenska och [...]Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Marocko, Näringsliv, Palestina, Partipolitik, Västsahara
2012-02-14

Blomarbetarna tvingas ha sex med cheferna

Helena Markstedt, Aftonbladet

“Som konsumenter kan vi ställa krav på att butikerna tar ansvar och visa att det finns efterfrågan på blommor som odlats under acceptabla arbets- och levnadsvillkor. Genom att köpa rosor och blommor märkta med Fairtrade [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handel, SydamerikaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Vissen blomsterhandel"
2012-02-09

Gnosjöanda löser inte Moçambiques problem

Kajsa Johansson, Janne Nordstedt; Dagen

“Kooperation Utan Gränser och Afrikagrupperna är övertygade om att Moçambique behöver mer investeringar. Men endast investeringar kan inte bekämpa fattigdomen. Moçambique behöver, precis som Sverige och alla andra länder i världen, en stat som bär huvudansvaret [...]"Good governance", Moçambique, NäringslivArtikeln är en replik på: "Investering ofta bra bistånd"
2012-02-03

Replik: Sida har barnens bästa för ögonen

Joachim Beijmo, CSR I PRAKTIKEN

“Svenska företag är duktiga på PR och behöver inte vår hjälp. Däremot samarbetar vi med både svenska och utländska företag för att stärka och spetsa deras CSR-arbete och hitta andra samarbetsformer för att minska fattigdom. [...]Barn och unga, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, NäringslivArtikeln är en replik på: "Parul Sharma: Varför gäspar vi åt barns rättigheter?"
2012-02-01

Parul Sharma: Varför gäspar vi åt barns rättigheter?

Parul Sharma, CSR i Praktiken

“Detta är ytterst tragiskt då samma regering (genom svenska biståndsorganet SIDA) i princip agerar PR-konsult åt svenska storbolag i frågor som rör CSR, med att med jämna mellanrum påpeka och understryka att svenska bolag är så [...]Barn och unga, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Sida, Turism
2012-01-25

Vinproducenterna ska följa Systemets uppförandekod

Gunilla Svantorp, Värmlands Folkblad

REPLIK “Jag anser att Systembolaget gör ett ganska gediget arbete när det gäller miljö och arbetsvillkor även i producentledet. Men arbetet kan absolut utvecklas ytterligare och ni inom “Kampanjen för rättvis vinhandel” kan givetvis vara [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Systembolaget måste ta socialt ansvar för vingårdsarbetarna"
2012-01-19

Systembolaget måste ta socialt ansvar för vingårdsarbetarna

Florencia Aróstica, Francisco Contreras mfl; Värmlands Folkblad

“Minimilönen räcker inte ens till de mest grundläggande behoven såsom mat, kläder, el, och kostnaderna för barnens skolgång. Sämst villkor har papperslösa arbetare och kvinnor. I Chile är svartlistning av fackligt aktiva vanligt, och lantarbetare [...]Anständiga arbetsvillkor, Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik
2012-01-15

Kapitalflykt skadar fattiga och rika

Annica Sohlström, Kristina Fröberg; Sydsvenskan

“Vi uppmanar regeringen att ta kapitalflykt från utvecklingsländerna på allvar. Det handlar om pengar som skulle kunna investeras i utbildning och vård för miljontals människor i fattiga länder. Dessutom borde det ligga i regeringens intresse [...]Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Sjukvård, Utbildning
2011-12-27

Kenneth G Forslund: Välgörenhet kan inte ersätta biståndspolitik

Kenneth G Forslund, Expressen

“Näringslivet är mer än välkommet att engagera sig i biståndsarbete. Men det kan inte vara så att det finns en måttstock för hur stor kontroll och hur stora krav som ska ställas på biståndsaktörer som [...]Näringsliv, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2011-12-17

Debatt: Klimatet och ekonomin gynnas av frihandeln

Ewa Björling, Dagens Industri

“För det första är det helt avgörande att vi får till stånd ett frihandelsavtal med it-varor, såsom mobiltelefoner, och it-tjänster. Genom att utvidga innehållet i det så kallade Informationsteknologiavtalet, och få fler ­länder att skriva under, [...]Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, Resultat, WTO
2011-12-12

VD: ”Ekot har fel, våra investeringar i Afrika är nödvändiga”

Björn Blomberg, SVT Debatt

REPLIK “Den senaste veckan har Sveriges Radios Ekot-redaktion kritiserat oss på en rad punkter. Man har emellertid målat en felaktig bild av vårt arbete. … Vi är också besvikna på att Ekot väljer att bjuda in [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Makedonien, Mediabevakning, Resultat, SwedfundArtikeln är en replik på: "Swedfunds smutsiga biståndsaffärer måste få ett slut"
2011-12-11

Biståndsmiljoner till nytt markrofferi

Mats Widgren, Expressen

“Kritiken mot detta projekt kom också från företagets ägare norrlandskommunerna. I oktober 2009 sålde Sekab alla sina Afrikaprojekt till sin förre vd Per Carstedt för 400 kronor och samtidigt kom beskedet att Sida inte kunde [...]Biobränslen, Jordbruk, Kommunbistånd, Landgrabbing, Swedfund, Tanzania
2011-12-11

Bistå inte korruptionen

Gotlands Tidningar

“Den 1 januari 2010 infördes en transparensgaranti för det svenska utvecklingssamarbetet. Den innebär att allmänna handlingar och all offentlig information om bistånd tillgängliggörs på webbplatsen Openaid.se som Utrikesdepartementet (UD) i samarbete med Sida skapat. Garantin bäddar [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Makedonien, Öppenhet och transparens, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet, Webbplatsen Openaid.se
2011-12-08

Swedfunds smutsiga biståndsaffärer måste få ett slut

Jan Mosander, SVT Debatt

“Återigen står det klart att statens grepp om Swedfunds verksamhet är usel och saknar insyn. Det finns, märkligt nog, dessutom inga ordentliga och oberoende utvärderingar av vad Swedfund egentligen har åstadkommit med sina biståndsinsatser. Hur kan den [...]Näringsliv, Öppenhet och transparens, Resultat, Swedfund, Utvärdering
2011-12-08

Swedfunds rutiner måste granskas

Désirèe Pethrus, Svenska Dagbladet

“Det kan aldrig vara rätt att som nu ge ut namn på anmälare till det företag som är anklagat för korruption. Hur ska de på ett objektivt sätt kunna utreda anklagelserna?Biståndsministern måste nu ta ett [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Swedfund
2011-12-08

Debatt: Näringslivet ger bistånd som gynnar exporten

Bo Forsberg, Erik Lysén; Dagens Industri

“Forskning visar att bistånd via ­näringslivet i praktiken ofta handlat mer om att gynna givarlandets ­näringsliv än om att gynna mottagarlandets näringsliv. Det europeiska nätverket Eurodad visar att även om det formellt bundna biståndet, där [...]Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund
2011-12-07

Bildt måste agera mot förtrycket i Syrien

Beng Berg, Jacob Johnson m.fl; Svenska Dagbladet

“Carl Bildts veto mot skärpta sanktioner på telekomområdet mot Syrien reser frågan om vi vill ha en värld där företags vinster väger tyngre än förluster i människoliv.” Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SyrienI artikeln hänvisas till dokumentet: "We Live as in War"
2011-12-07

Stängda nät hjälper inte Syriens folk

Helena Norrman, Svenska Dagbladet

“Jag vill också göra väldigt tydligt att Ericsson inte säljer utrustning eller mjukvara som på något sätt har till syfte att underlätta för regimen i Syrien att övervaka sina medborgare.” Demokrati, Diktaturer, EU, Näringsliv, Syrien
2011-12-06

Frihandel steg för steg

Annica Sohlström, Gabi Björsson; Uppsala Nya Tidning

REPLIK “Det kan knappast ha undgått Ewa Björling att kritiken har varit omfattande i de afrikanska länderna. Allt från jordbrukare och företagarorganisationer till fackföreningar, biståndsorganisationer och forskare befarar att avtalen kan hota utvecklingen för miljoner [...]Afrika, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Handel skapar välstånd"
2011-12-05

SVERIGE HAR TYSTNAT OM BISTÅNDET

Bo Göransson, Tidskriften Arena

“Ministern har målmedvetet spelat på fördomar; det finns inga resultat, bistånd leder till korruption, miljarder utan kontroll. Hon gör inga försök att förklara, skingra obefogad misstro, riva bort fördomsslöjor eller undanröja grumliga föreställningar kring sitt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-12-05

Sluta jaga pengar och stå upp för de mänskliga rättigheterna, Carl Bildt!

Kurdo Baksi, SVT Debatt

“Han vägrar att tro att förbud att sälja utrustning för övervakning av internet och telefoni skulle hjälpa oppositionen. Att Bildt inte står på oppositionens sida blev uppenbart för mig i februari 2010 när al-Assad tog emot [...]Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Syrien
2011-11-30

Bättre samarbete behövs för biståndet

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“För första gången i den internationella diskussionen om biståndseffektivitet finns samverkan med näringslivet med på agendan. Sverige har varit pådrivande för detta. I Busan ska det svenska biståndet och näringslivet visa hur man tillsammans kan skapa [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Toppmötet i Busan nov 2011
2011-11-29

Öppenhet i biståndet ska även gälla företag

Kenneth G Forslund, Dagen

“Alla delar av biståndet måste klara samma tuffa granskning. De krav som är självklara för traditionellt biståndsarbete måste också gälla de företag som nu börjat engagera sig med egna projekt.” Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Toppmötet i Busan nov 2011, Utvärdering
2011-11-07

Debatt: Kinas oförmåga att följa internationella regler oroar

Ewa Björling, Dagens Industri

“Kina är en allt viktigare investerare i Sverige, en allt viktigare exportmarknad för de svenska företagen, och en plats dit många förlägger sin produktion. Det är viktigt. Men minst lika viktigt är det faktum att [...]Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2011-10-31

En revolution till hela mänsklighetens fromma

Johan Ingerö, Svenska Dagbladet

“I närmare 30 år har företaget bedrivit forskning i syfte att få fram ett vaccin mot malaria, och sedan 2009 har just ett sådant testats på 15000 nyfödda och små barn i sju afrikanska länder. [...]Forskning och innovation, Hälsa, Näringsliv, Resultat, Sjukvård
2011-10-24

Idag hissar jag FN-flaggan på halv stång

Fredrik Segerfeldt, Svenska Dagbladet

“Eller kan det vara så att det är utvecklingsarbetet som ligger bakom flaggviftandet? Häromåret valdes Zimbabwe till ordförande i Kommissionen för hållbar ekonomisk utveckling. På utvecklingsagendan för generalförsamlingen står varken företagande eller tillväxt, utan sådant [...]FN, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Zimbabwe
2011-10-09

Mikrolån gör skillnad

Lars-Olof Hellgren, Uppsala Nya Tidning

“Jag vill ta fasta på Gunilla Carlssons ord om att vi måste hitta de samarbetsformer som hjälper flest människor. Men jag vill lägga till att vi aldrig kan lyfta människor ur fattigdom, i Tanzania eller [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Mikrofinans, Näringsliv, Resultat, TanzaniaArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
I artikeln hänvisas till "Bistånd kan inte ersättas"
2011-10-08

Skippa all-inclusive på semesterresan

Helena Karlén, Peter Hellberg mfl; Aftonbladet

“Turism kan skapa tillväxt, ge länder nya resurser och bidra till att människor lokalt kan skapa sig en ny framtid. [.] Forskning visar att de påstådda förtjänsterna av turism läcker ut ur utvecklingsländerna på grund av de [...]Forskning och innovation, Näringsliv, TurismI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utsugning av vissa, guldkant för andra?"
2011-10-03

Biståndet redan förändrat

Claes Leijon, Uppsala Nya Tidning

“Att Gunilla Carlsson nu upptäckt att tillväxtfrämjande insatser är viktiga för Tanzanias utveckling behöver inte nödvändigtvis betyda att det bistånd som tidigare givits, med inriktning på hälsa, hiv-bekämpning, vatten och sanitet, också utbildning, forskning och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS, Näringsliv, Sida, Tanzania, Utbildning, VattenArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-09-28

China’s African bargain

Deborah Bräutigam, NAI-Forum

“Västvärlden tenderar fortfarande att se Afrikas utveckling som beroende av bistånd. Men vi är vid en vändpunkt där det mesta av finansieringen inte kommer att komma från officiella utvecklingsbiståndet, men från banker, privata företag, och även exportkreditinstitut i tillväxtekonomierna.” Afrika, Kina, NAI-Forum (engelska), Näringsliv
2011-09-27

Överge kravlöst bistånd

Gunilla Carlsson, Uppsala Nya Tidning

“Vårt stöd har bidragit till arbetstillfällen, utbildning, bättre hälsa och infrastruktur. [.] Men frågan som vi måste ställa är hur mycket det svenska biståndet har bidragit till detta. Är det inte snarare tillväxt, resultatet av [...]Hälsa, Näringsliv, Resultat, Tanzania, Utbildning, Villkorat bistånd
2011-09-27

Hån att Lundin Oil lär ut fred

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Urban Ahlin har onekligen en poäng. Det är dåligt omdöme av Näringslivets internationella råd att lyfta fram Lundin Oil som exempel och ett hån mot det seriösa arbete för fred och mänskliga rättigheter som svenska [...]Etiopien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för näringsliv och utveckling, Sudan
2011-09-07

Från biståndstagare till aktiv partner

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd behövs i vissa situationer, men vi måste inse att det hänt mycket i Afrika, att det är handelsförbindelser och annat utbyte som behöver stärkas och fördjupas. Gunilla Carlsson, i sin roll som biståndsminister, ska [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
2011-09-05

“Afrika är på frammarsch”

Carl Bildt, Gunilla Carlsson, Ewa Björling; Sydsvenskan

“Afrikas förändring innebär också att biståndet ensamt eller som dominerande form av förbindelse riskerar att leda oss in i en återvändsgränd. Vi behöver stärka våra kommersiella band med ett Afrika på frammarsch.” Afrika, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
2011-08-19

An African miracle is unfolding

Bo Göransson, Cecilia Bäcklander; NAI-Forum

“Var finns Sverige i detta landskap av möjligheter och tillväxt, spänningar och konflikter? På väg därifrån! Erfarenheterna från årtionden av förbindelser med Afrika kastas överbord och därmed också möjlighet till goda kontakter med växande ekonomier.” Afrika, Ambassader, NAI-Forum (engelska), Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-12

”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”

Bo Göransson, Cecilia Bäcklander; Dagens Nyheter

“Svälten på Afrikas horn är inte främst resultat av uteblivna regn utav av ledare som tjänar på konflikt och kaos. I detta läge håller vårt intensiva arbete med stöd till olika fredsprocesser på att monteras [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-04

Engagera er i kampen mot kapitalflykt

Kristina Fröberg, Annica Sohlström; Göteborgsposten

“Kommer Sverige att driva obligatorisk land-för-landrapportering för multinationella företag? Kommer regeringen att förespråka multilaterala och automatiska informationsutbytesavtal? Vill man ge större mandat och resurser till FN:s skattekommitté? När diskussionen om åtgärder mot kapitalflykt inte prioriteras [...]FN, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik
2011-07-30

Far och flyg – för de fattigas skull

Anders Gustafsson, Lena Lindvall; Aftonbladet

“Forskningsresultaten är tydliga. Turism skapar tillväxt, ger utvecklingsländer nya resurser och hjälper fattiga människor att skapa sig en ny framtid för sig själva och sina familjer.” Forskning och innovation, Näringsliv, TurismI artikeln hänvisas till dokumentet: "En flygande start"
2011-07-27

Ställ om till civil produktion

Jan Halldin, Dagen

“Regeringen säger sig verka för nedrustning och fattigdomsbekämpning, men skjuter genom vapenexporten sitt eget biståndsarbete i foten.” Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2011-07-24

Afrikas horn svälter – igen

Borås Tidning

“EU:s jordbruksstöd är ett exempel på hur vi lamslår ekonomier och gör att de inte kan växa. Varje år spenderar EU runt 55 miljarder euro på att stödja det europeiska jordbruket. Nära hälften av EU:s [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-07-03

Sverige bidrog till att korrumpera Sydafrika

Bo Forsberg, Magnus Walan; Göteborgsposten

“Det vi ska dra lärdomar av när Jas-affären rullas upp är att svenska staten och svenskt näringsliv samverkat för att få affären med Sydafrika i hamn. För att detta inte bara ska bli en skamfläck [...]Korruption, Näringsliv, Partipolitik, Sydafrika
2011-06-30

SVT-film förfalskar historien om folkmordet i Sudan

Maj Wechselmann, Aftonbladet

“År 2001 betalades Bengt Nilssons resa delvis av Lundin Petroleum, ändå fick han möjlighet att framföra sina synpunkter i SVT:s Agenda. Detta kritiserades efteråt starkt av Amnesty International. Att fortfarande 2011, när så många motbjudande [...]Mediabevakning, Näringsliv, Sudan
2011-06-14

Debatt: Svenska företag har den bästa fattigdomshjälpen

Lars Gårdö, Dagens Industri

“Tyvärr är det inte dessa framgångar med betydande utvecklingseffekter som uppmärksammas. I stället finns det hos vissa organisationer och medier fortfarande en skepsis mot näringslivets engagemang i de fattiga länderna.” Irak, Liberia, Mediabevakning, Näringsliv, Resultat, Swedfund
2011-06-09

En droppe i havet

Kenneth Hermele, Sydsvenskan

“RED handlar inte om att förhindra spridningen av hiv/aids, bara om att minska lidandet för några av dem som smittats; företagen som får good will börjar inte plötsligt respektera mänskliga rättigheter eller betala schyssta löner [...]Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), HIV/AIDS, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Välgörenhet
2011-06-05

Teliasonera censurerar vitryskt internet

Martin Uggla, Svenska Dagbladet

“Sveriges regering försöker profilera sig internationellt som en förkämpe för frihet på internet. Men samtidigt hindrar det halvstatliga Teliasonera sina abonnenter i Vitryssland från tillträde till några av landets regimkritiska hemsidor. Företaget går till och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Vitryssland
2011-06-05

Systembolagets etikarbete sätts på prov

Gabi Björsson m.fl; Göteborgsposten

“Vin från Chile och Argentina är storsäljare i Sverige, men lantarbetare på vingårdarna lever i fattigdom, och arbetar under oacceptabla villkor. Osäkra anställningar, svältlöner, tolvtimmars arbetsdag och diskriminering av fackligt anslutna är en del av [...]Anständiga arbetsvillkor, Argentina, Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Näringsliv, Sydafrika
2011-06-05

Turkiet – turistparadis och övergreppsstat

Ann-Margarethe Livh, SVT Debatt

“Om drygt en vecka går Turkiet till val. Det är ett val det inte talas så mycket om, trots otaliga rapporter om övergrepp på olika folkgrupper, om fängslandet av journalister och av vänsterengagerade, kvinnorätts- och [...]Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Turkiet
2011-06-04

Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?

Kew Nordqvist, Svenska Dagbladet

“Bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO, så ser centerns recept ut för att råda bot på det fruktansvärda faktum att fler människor än någonsin svälter på vår jord, mer än en miljard, också det enligt FAO.” Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik
2011-05-30

Barnevik och den goda kapitalismen

Göran Skytte, Svenska Dagbladet

“Han har räknat ut att det är möjligt att på tio år avskaffa den värsta fattigdomen i världen. Vägen dit är inte kravlösa bidrag, utan att hjälpa människor, i synnerhet fattiga kvinnor i världens fattigaste [...]Kvinnor, Näringsliv, Välgörenhet, Villkorat bistånd
2011-05-25

AP-fonderna bör sätta press på Chevron

Francisco Contreras, Christin Sandberg; Svenska Dagbladet

“AP-fonderna har alla möjligheter att visa sig vara etiska placerare som tar ställning för att oansvariga företag ska tvingas respektera mänskliga rättigheter och miljön.” AP-fonderna, Corporate Social Responsibility (CSR), Ecuador, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2011-05-25

Debatt: Regeringen ska pressa företagen att ta ansvar

Susanne Lindberg Elmgren, mfl; Dagens Industri

“Det är angeläget att vi här i Sverige har en öppen debatt om de nya uppdaterade riktlinjerna. Hur vill regeringen använda de nya reglerna? Hur vill näringslivets organisationer använda de nya reglerna? Ett starkt och [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, OECD, Rådet för MR
2011-05-19

Biståndet ska gå till att bekämpa fattigdom

Erik Lysén mfl; Svenska Dagbladet

“Regeringen ligger nära enprocentmålet i svenskt bistånd, det vill säga den princip som säger att en procent av vår BNI skall gå till biståndsbudgeten. De gemensamma riktlinjerna kring innehållet i biståndet som OECD har tagit [...]Ambassader, Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, Webbplatsen Openaid.seI artikeln hänvisas till dokumentet: "Challenging Self-Interest"
2011-05-19

Osäkert vad som är bra i biståndet

Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen

“Att utrota fattigdomen är målet för svenskt bistånd – både det statliga och det som utförs av enskilda organisationer. Om målet ska uppnås är det viktigt att biståndsorganisationernas arbete ger resultat. Men vem avgör vad [...]Biståndets målsättning, FN, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-18

Nu måste vi satsa stort på miljöteknik

Maud Olofsson, Ewa Björling, Gunilla Carlsson, Andreas Carlgren; Göteborgsposten

“Det obundna svenska biståndet bidrar till fattiga länders förmåga att investera i miljöteknik. Svenska företag har visat sig vara konkurrenskraftiga leverantörer till sådana insatser. Det svenska näringslivet har bidragit till tekniköverföring bland annat genom att [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
2011-05-17

”Svenskt bistånd får inte gå till skattesmitande bolag”

Ylva Jonsson Strömberg, Carl Tham; Dagens Nyheter

“Statliga Swedfund – som investerar svenska biståndspengar i bolag i utvecklingsländer – gör ingenting för att förhindra den här skattesmitningen. Sedan Swedfund investerade 90 miljoner kronor i PanAfrica Energy i Tanzania, har bolaget fört ut [...]Bangladesh, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund, Tanzania, Webbplatsen Openaid.seI artikeln hänvisas till dokumentet: "Made in Bangladesh"
2011-05-12

Inte en minut för tidigt

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Vapenexport handlar om pengar, inte om småslantar utan om stora belopp. […] Det är faktorer som i värsta fall riskerar att förvandla det som är skrivet i lagen till gummiparagrafer som tänjs ut till det [...]Civilsamhället, Näringsliv, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-05-11

Svensk vapenexport alla partiers huvudvärk

Sven-Åke Olofsson, Helsingborgs Dagblad

“En annan besvärliga fråga är den svenska vapenindustrins struktur. Förr i tiden var det enkelt. Företagen hade svenskt ägande eller stod åtminstone under stabil svensk kontroll. I dag är ägandet oftast utländskt. Det innebär rimligen [...]Demokrati, Förenade Arabemiraten, Näringsliv, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien
2011-05-05

Bildt, ta den utsträckta handen!

Karin Alfredsson m.fl; Svenska Dagbladet

“Utan en ambassad i Vietnam skulle vi inte heller kunna fortsätta att driva en aktiv politik och dialog för ett långsiktigt främjande av mänskliga rättigheter och demokrati. Relationer bör fördjupas, inte bortprioriteras. […] Det bästa [...]Ambassader, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, VietnamI artikeln hänvisas till "Strategiskt dårskap när populister beslutar (Carl Bildt - 5/1 2011 - Svenska Dagbladet)"
2011-05-05

Mikrolån effektiv hävstång för fattiga

Percy Barnevik, Ingvar Guldstrand; Dagen

“Men sanningen är att mikrofinanser hjälpt miljontals fattiga människor runt om i världen att skapa sig själva ett bättre liv.” Mikrofinans, Näringsliv, Resultat
2011-04-28

Handel och rättigheter

Ida Thulin, Gefle Dagblad

“Fredrik Reinfeldt rörde inte en min medan Rysslands premiärminister Vladimir Putin talade om mänskliga rättigheter. […] Mer än 400 svenska företag är verksamma i Ryssland.” Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Ryssland
2011-04-27

Så ska svenska företag göra goda affärer i fattiga länder

Charlotte Petri Gornitzka, Henrik Steinbrecher; Dagens Industri

“Denna obalans ska svenskt bistånd nu försöka minska genom ett nytt initiativ, ”Innovations Against Poverty”, som lanseras i dag i ett samarbete mellan Sida och PwC. Programmet erbjuder företag finansiering och rådgivning för affärsidéer som [...]Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Etiopien, Näringsliv, Sida, Zambia
2011-04-26

Ambassaden läggs ned – korkat så man baxnar

Martin Ezpeleta, Aftonbladet

“Och så rök ambassaden i Argentina, som även innefattar Uruguay, Bolivia och Paraguay. På det sättet kommer regeringen att spara sju miljoner kronor om året. […] Det var oppositionen som drev igenom besparingarna. Nu kan [...]Ambassader, Argentina, Näringsliv, Partipolitik
2011-04-21

Fyra hela Sverige lyfte sig ur fattigdom

Svenska Dagbladet

“Det blir bättre. Världsbankens Global Monitoring Report 2011 skriver ner den tidigare prognosen om antalet människor i extrem fattigdom år 2015 med 35 miljoner. Det är som om fyra Sverige lyfter sig över gränsen. Det [...]Indien, Kina, Näringsliv, Resultat, Världsbanken
2011-04-20

Stora Enso förstör ekosystem i Sydamerika

“Skogsindustrins satsningar i Sydamerika är förödande för både miljö och lokalbefolkningar. Ett ledande exempel är svensk-finska Stora Ensos verksamhet i Brasilien. Företaget har dömts för miljöbrott och bemöts regelbundet av protester från lokalsamhället.” Brasilien, Civilsamhället, Jordbruk, Näringsliv, Sydamerika
2011-04-06

Eric Erfors: Swedish open

Eric Erfors, Expressen

“Ingen har koll på hur många biståndsmiljarder som delas ut i företagsstöd. Myndigheterna är suveräna på att informera om bidragsalternativen, men urusla på att tala om vilket företag som fick ta del av våra skattepengar.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Webbplatsen Openaid.se
2011-04-04

Diakonia svärtar ner viktiga insatser

Ewa Björling, Svenska Dagbladet

“Jag har stor respekt för dem som vill diskutera hur vi stärker arbetet med mänskliga rättigheter inom det statliga främjandet ytterligare, eller hur vi förbättrar vår exportkontroll. Däremot saknar jag förståelse för hur Bo Forsberg [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Resultat, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Förmätet påstående av ministern"
2011-03-31

Mänskliga rättigheter går före ekonomiska intressen

Anna Nilsson, Norran

“Det som inte går att läsa på Svenska exportrådets hemsida är att Marocko sedan 1975 ockuperar landet Västsahara.” Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, Näringsliv, Västsahara
2011-03-25

Bojkotter skapar inte demokratier

Ewa Björling, Svenska Dagbladet

“Handel bidrar till demokratisk utveckling. […] Handel bidrar till fattigdomsbekämpning, tillväxt och hållbar utveckling. […] Handel bidrar till bättre levnads- och arbetsförhållanden. […] Breda handelsbojkotter spelar ofta diktaturer i händerna och har historiskt visat sig fungera [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Försköna inte bilden av Marocko"
2011-03-24

Försköna inte bilden av Marocko

Anna Nilsson, Nanna Nilsson, Marie Nybäck, Gerardo Lizano, Njenga Gikanga; Göteborgsposten

“Granskningen visar att branschen systematiskt blundar för att Marocko ockuperar Västsahara. Inte ett enda resereportage om Marocko från de sex största resemagasinen sedan 2009 nämner Västsahara.” Marocko, Mediabevakning, Näringsliv, Västsahara
2011-03-17

Så kan EU hjälpa Nordafrika till framgång

Borås Tidning

“En vision vore att EU dels utvecklar metoder för hur investeringar skall kunna genomföras på bästa sätt, dels agerar som rådgivare i demokratisk utveckling för Nordafrika” Afrika, Egypten, EIB, EU, Näringsliv, Tunisien
2011-03-15

Debatt: Sverige och EU saknar strategi för att möta Kina

Cecilia Hermansson, Dagens Industri

“EU riskerar att inte hänga med i Kinas snabba utveckling. Hittills har EU och även Sverige fokuserat på bistånd, exempelvis för att överföra värderingar kring mänskliga rättigheter, miljö och social utveckling.” Diktaturer, EU, Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2011-03-12

Tobinskatt påverkar knappast riktiga investeringar

Håkan Sundberg, Svenska Dagbladet

“Ni berättar egentligen själva varför Tobinskatten behövs: “Jo, eftersom investeringar är mycket lättrörliga.Tobinskatten går ut på att beskatta finansiella transaktioner, som är än mer lättrörliga”. […] Lättrörliga investeringar är inte samma sak som investeringar (till [...]Näringsliv, Tobin-skattArtikeln är en replik på: "Tobinskatt skulle öka slöseriet"
2011-03-09

Att vara offret är ingen slutstation

Niclas Lindgren, Dagen

“Kvinnornas situation i Kongo-Kinshasa är helt avgörande för utvecklingen av landet. De insatser som görs för detta måste bli ännu effektivare och kraftfullare. […] Också företag i västvärlden deltar indirekt i konflikterna i regionen genom [...]FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Näringsliv
2011-03-08

Tobinskatt skulle öka slöseriet

Nima Sanandaji, Robert Gidehag, Svenska Dagbladet

“Tobinskatt skulle på samma sätt leda till att transaktionerna skulle fly till Singapore och New York. Europas ekonomier skulle förlora på en Tobinskatt, och vi har goda skäl att överlag ifrågasätta direkt beskattningsmakt för EU.” EU, Näringsliv, Tobin-skattArtikeln är en replik på: "Gyllene chans i EU-parlamentet"
2011-03-08

”Ambassader som är viktiga för Sverige får inte läggas ned”

Peter Egardt, Dagens Nyheter

“Kraven på svensk utrikesförvaltning ökar. Omvärldens snabba utveckling och en hårdnande global ekonomisk konkurrens bidrar till detta. Utredningens direktiv föreskriver att de förslag som jag lägger ska kunna genomföras inom nuvarande budgetramar.” Ambassader, Näringsliv, Utrikesdepartementet
2011-02-19

Oljebolagens offer måste kompenseras

Mathew M. Deang, James Kuong Ninrew; Göteborgsposten

“I en debattartikel i GP den 10 februari bekräftade Sveriges utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson att de har för avsikt att stödja Sudan, vilket vi är mycket tacksamma för. […] Den privata sektorns [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SudanArtikeln är en replik på: ""Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika""
2011-02-17

From Resource Curse to Inclusive Growth?

Ingrid Fiskaa, NAI-Forum

“Norge hade fördelen att vara ett utvecklat land med goda demokratiska styrelseformer långt innan vi upptäckte oljan. Vår erfarenhet är därför unik och kan inte tillämpas direkt på utvecklingsländer. Ändå är mycket av det vi lärt oss är relevant även för andra länder med rika naturtillgångar.” Demokrati, NAI-Forum (engelska), Näringsliv
2011-02-17

Tal med kluven tunga

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Internationell handel kan, rätt hanterad, vara ett kraftfullt verktyg som bidrar till utveckling inte bara på det ekonomiska området. Men då måste regeringen se till att leva upp till de principer som alla partier sagt [...]Civilsamhället, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"
2011-02-15

Sudan en utmaning för utrikespolitiken

Ola Olsson, Göteborgsposten

“Utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson beskriver i sin debattartikel i GP (10/2) Sudan som ett nyckelland i Afrika och bedömer att den framgångsrika folkomröstningen om självständighet för södra Sudan öppnar möjligheter för att [...]Afrika, Demokrati, EU, Jordbruk, Korruption, Näringsliv, Partipolitik, SudanArtikeln är en replik på: ""Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika""
2011-02-11

Debatt: EU-miljarder till utveckling hamnar hos riskkapitalbolag

Göran Färm, Åsa Westlund; Dagens Industri

“Enligt dem ska ingen hänsyn tas till något utvecklingsperspektiv när EIB lånar ut pengar. Så vitt vi förstår står också den svenska regeringen bakom den uppfattningen. Vi vill därför veta varför regeringen inte anser att [...]Afrika, EIB, EU, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för MR
2011-02-10

Stabilitet eller egenintresse?

Monica Sundberg, Karlskoga-Kuriren

“Varför är västvärlden så saktfärdig med att stödja det egyptiska folket och kraven på Mubaraks avgång? […] Analysen pekar på EU:s stora bistånd till Marocko, Tunisien, Algeriet och Libyen. De stora direktinvesteringarna som europeiska företag [...]Afrika, Algeriet, Demokrati, Egypten, EU, Fiske, Flykt och migration, Libyen, Marocko, Näringsliv, Tunisien
2011-02-10

Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika

Carl Bildt, Gunilla Carlsson; Göteborgsposten

“In i det sista har tvivlen på många håll varit starka på att den utlovade folkomröstningen om Södra Sudans självständighet verkligen skulle kunna genomföras. Men nu har detta avgörande element i fredsavtalet genomförts. […] Den [...]Afrika, Darfur-konflikten, Demokrati, EU, Korruption, Näringsliv, Partipolitik, Sudan
2011-01-31

Vår öppenhet förbättrar Tunisiens chanser

Ulrik Nilsson, Borås Tidning

“Ett uttalat mål med en stor del av det svenska biståndet är därför att främja demokrati. I dagsläget kan man konstatera att exempelvis Kina har valt en annan väg, nämligen att öppna för marknadsekonomi under [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Diktaturer, EU, Kina, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Tunisien
2011-01-31

Ikea och det goda företaget

Martin Tunström, Smålandsposten

“Ikea har under senaste åren efter krig omfamnat CSR-tanken, i hålbarhetsarbete och från ägarstiftelsen genom stöd i hundramiljonersklassen till biståndsprojekt. Men det räcker inte.” Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2011-01-20

Våga och vinn i Sudan

Vanja Berggren, Trelleborgs Allehanda

“Västvärlden kan fnysa åt Kina som med ena handen ger bistånd och med andra handen köper inflytande och makt. Eller inspireras till att både gynna egna entreprenörer och göra en betydelsefull insats med samarbete kring [...]Darfur-konflikten, Demokrati, Diktaturer, Kina, Näringsliv, Sudan, Villkorat bistånd
2011-01-12

Den fria marknaden går bärsärkagång över världen

Magnus Granberg, Folkbladet

“Marknadens befrielse från regler och ansvar har lett till hänsynslös exploatering. 150 miljoner fler lider av hunger i dag än vid mitten av 90-talet. Det understryker vikten av att tygla marknaden och sätta mänskliga behov [...]Handelspolitik, Hunger, Matkrisen 2008, Näringsliv
2011-01-04

Sverige tappar viktigt inflytande

Mattias Larsson m.fl; Svenska Dagbladet

“Nu när Sveriges årliga handel med Vietnam är mer tio gånger större än biståndet vill regeringen lägga ned ambassaden! Varför?” Ambassader, Bilateralt samarbete, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Vietnam
2011-01-04

Okej att högskolan tar betalt

Norran

“Jan Eliasson menar att detta nya stipendieprogrammet, med 60–90 miljoner kronor, är ”helt otillräckligt”. […] Men det är att driva den internationella solidariteten ett steg för långt, och ett märkligt resonemang från någon med 45 [...]Näringsliv, Partipolitik, UtbildningArtikeln är en replik på: "”Tusentals ungdomar stängs ute från studier i Sverige”"
2011-01-03

Häv sanktionerna – rädda Zimbabwe

Isaac Mutasa, Aftonbladet

“Ett framtida Zimbabwe behöver dra nytta av professionalismen hos affärspartner i väst och deras respekt för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i allmänhet. Det är därför viktigt att västländerna inser att det är orealistiskt att [...]Demokrati, Diktaturer, EU, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Zimbabwe
2010-12-27

Olivia Malmqvist: EU sviker sjuka och fattiga

Olivia Malmqvist, Expressen

“Handelsminister Ewa Björling, M, måste nu sätta ned foten. Det måste vara viktigare att människor som tvingas leva i fattigdom får tillgång till livsnödvändiga läkemedel än att gynna den europeiska läkemedelsindustrins vinstintressen.” EU, Handelspolitik, HIV/AIDS, Näringsliv, Partipolitik
2010-12-16

Mycket bättre när näringsliv och bistånd samverkar

Charlotte Petri Gornitzka, Dagens Industri

“Jag har sett väldigt mycket bra arbete utföras – samarbeten som gjort skillnad för miljontals fattiga, utsatta eller marginaliserade människor. Samtidigt har jag också bekymrat mig för att vet-bäst-kan-själv-mentaliteten leder till brist på arbete över [...]Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Resultat, Sida
2010-11-29

Debatt: Mats Tunehag svarar direkt

Mats Tunehag, Världen Idag

“Visst kan det finnas bistånd som hjälper. Däremot vet vi att företagsutveckling och handel är helt avgörande för att lyfta människor och länder ur fattigdom, då framför allt små- och medelstora företag.” Handelspolitik, Näringsliv, ResultatArtikeln är en replik på: ""Debatt: Kasta inte ut barnet med badvattnet""
2010-11-29

Debatt: Kasta inte ut barnet med badvattnet

Hélène Boëthius, Världen Idag

“Världen idags Mats Tunehag har under hösten skrivit flera artiklar om bistånd i Världen idag. Han gör svepande kommentarer om biståndets brist på effekter utan att underbygga med fakta och statistik.” Tryck här för att se repliker Handelspolitik, Näringsliv, ResultatArtikeln är en replik på: ""Ledare: Bra mål – fel metod""
2010-11-26

Saab vilseleder om mutanklagelser

Lena Kalmelid, Bo Forsberg, Elisabeth Lundgren, Anna Ek, Lennart Molin; Svenska Dagbladet

“Saab försöker i en replik (Brännpunkt 25/11) rentvå sig från anklagelser om mutor och fusk när det gäller försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika. […] Vi uppmanar Saab att i detalj presentera vilka affärer [...]Korruption, Näringsliv, Sydafrika, Utvärdering, VapenhandelArtikeln är en replik på: ""Vi tillämpar nolltolerans mot korruption""
2010-11-25

Vi tillämpar nolltolerans mot korruption

Cecilia Schön-Jansson, Svenska Dagbladet

“En rad organisationer ger en felaktig bild (Brännpunkt 24/11) av Saab AB:s försäljning av Gripen till Sydafrika och antyder att mutor använts.” Korruption, Näringsliv, Sydafrika, VapenhandelArtikeln är en replik på: ""Mutor och korruption måste utredas""
2010-11-24

Mutor och korruption måste utredas

Lena Kalmelid, Bo Forsberg, Elisabeth Lundgren, Anna Ek, Lennart Molin; Svenska Dagbladet

“ÖB föreslår nu att Sverige ska utveckla ett nytt stridsflyg. Men istället för nya stridsplan bör Sverige reda ut anklagelser om mutor och korruption i samband med försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika, där [...]Demokrati, Indien, Korruption, Näringsliv, Sydafrika, Vapenhandel
2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

Inge Gerremo, Uppsala Nya Tidning

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.” Afrika, Biståndets målsättning, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
2010-11-21

Gunilla Carlsson: Korruptionen hotar demokratiprocessen

Gunilla Carlsson, Expressen

“Trots Jan Mosanders ambition är det olyckligt när han här i Expressen i sin kritik av Swedfund helt missförstår eller bortser från själva uppgiften för Swedfunds verksamhet.” Afghanistan, Demokrati, Korruption, Militärt bistånd, Näringsliv, Partipolitik, SwedfundArtikeln är en replik på: ""Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund""
2010-11-19

Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund

Jan Mosander, Expressen

“För mig är det obegripligt att Swedfund överhuvudtaget får hantera biståndspengar så länge bolaget ges rätt att mörka verksamheten på det sätt man gör.” Afghanistan, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Swedfund, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Radio: "Bistånd – bot eller börda?""
2010-11-10

Interpellation: Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet, till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Bodil Ceballos, Sveriges Riksdag

“När Riksrevisionen sedan kritiserade organisationen Swedfund som arbetar med näringslivsinriktat bistånd resulterade inte det i en hastigt sammankallad presskonferens från ministerns sida. I stället fick Swedfund mer pengar kommande budgetår.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Zambia
2010-11-10

Sticket: Kapitalismen bekämpar fattigdom

Gustaf Blomberg, Norrbottens Kuriren

“Så Joachim Beijmos konstaterande att “det svenska biståndet bidrar till utvecklingen” ska tas med en nypa salt. Kommunikationschefens inlägg är trots allt främst en marknadsföringsinsats för att hjälpa Sida.” Näringsliv, Resultat, SidaArtikeln är en replik på: ""Har du koll på världens framsteg?""
2010-10-29

Debatt: Sida och Världsbanken vill se investeringar i Afrika

Lars Thunell, Charlotte Petri Gornitzka; Dagens Industri

“Sida och Världsbankens finansiella arm, IFC, möter svenska kapitalplacerare. Tanken är att privat kapital ska investeras i nya utvecklingsländer […]” Afrika, Asien, Näringsliv, Sida, Sydamerika, Världsbanken
2010-10-12

En sann radikal försvarar kapitalismen

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“På bara något decennium har kapitalismen lyft Kina ur fattigdom och skapat den nya globala medelklass som utgör välståndsresans lokomotiv.” Kina, Näringsliv, Resultat
2010-10-12

Ledare: Bra mål – fel metod

Mats Tunehag, Världen Idag

“Det har gjorts signifikanta framsteg i fattigdomsbekämpning under senare årtionden och hundratals miljoner människor har lyfts ur fattigdom. Men det har ingenting att göra med global fördelningspolitik eller bistånd.” Handelspolitik, Näringsliv, Resultat
2010-10-11

Alf Svensson “svär i kyrkan”

Inga-Lena Fischer, Blekinge Läns Tidning

“Det här är ett intressant inlägg även om diskussionerna kring biståndet går i riktningen hjälp till självhjälp genom rättighetsbaserat tänkande, som är mera immateriellt.” Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2010-08-25

Rethinking development in Africa

Göran Hydén, NAI-Forum

“Utveckling beror ytterst på ekonomisk tillväxt och ett lands förmåga att skapa arbetstillfällen. En övergång från fattigdomsbekämpning till investeringar i företag och arbetstillfällen skulle skapa mer gynnsamma förutsättningar även för tillväxten av organiserad arbetskraft.” Afrika, Biståndets målsättning, NAI-Forum (engelska), Näringsliv, Resultat, Utvärdering
2010-08-09

A call for Nordic leadership on responsible financing

Jostein Hole Kobbeltvedt, NAI-Forum

“Det civila samhället har efterlyst mer ansvarsfull utlåning och nya sätt att hantera statsskulder på i många år.  Nordiska länder har gett biståndsstödda krediter för export med försumbara utvecklingseffekter hos utvecklingsländerna. Detta väcker frågor om nordiska långivares ansvar.” Civilsamhället, Handelspolitik, NAI-Forum (engelska), Näringsliv
2010-07-18

Mer Coca-Cola i Afrika, tack

Andreas Bergh, Svenska Dagbladet

“Multinationella storföretag har på det hela taget inte särskilt gott rykte. Ekonomiskt sett är det dock lätt att hitta mekanismer genom vilka företagen gör nytta för landet.” Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Vatten
2010-06-14

Skulderna i Sudan

Monica Sundberg, Värmlands Folkblad

“I en ny rapport, Unpaid Debt, anklagades företaget Lundin Oil i veckan för att ha varit delaktigt i krigsbrott och brott mot mänskligheten i Sudan. Företaget förnekar alla anklagelser. 200 000 fördrivna sudaneser förtäljer en [...]EU, FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SudanI artikeln hänvisas till dokumentet: "Unpaid Debt"
2010-06-03

Kyrkan mitt i byn – viktigt både i Sverige och i Sudan

Birger Thureson, Dagen

“Ibland hävdas att bistånd är skadligt och att fattiga länders utveckling bör överlämnas åt marknadskrafterna.” Näringsliv, Religion, Resultat, Sudan
2010-06-01

Vems röst får höras?

Gabi Björksson, Bo Forsberg, Helena Karlén, Agneta Gunnarsson, Lena Klevås, Christina Robertsson Pearce, Lennart Eriksson, Bo Paulsson, Åsa Thomasson, Anna Wester, Sven-Bernhard Fast, Eva Christina Nilsson; Värmlands Folkblad

“Människor som ofta lever i länder utan yttrandefrihet, och som behöver oss i nord för att göra sin röst hörd. Det är för dem vi driver kampanjen om ett återupprättat informationsanslag, skriver 13 företrädare för [...]Civilsamhället, Finanskrisen, Informationsanslaget, Näringsliv, Partipolitik
2010-05-31

Swedfund vill inte vara slagträ i biståndsdebatten

Björn Blomberg, Svenska Dagbladet

“En investering i Makedonien har fått uppmärksamhet i Sveriges Radio. De som sedan tidigare är skeptiska till investeringar som en del av utvecklingssamarbetet skrädde inte orden.” Makedonien, Riksrevisionen, SADEV, Sida, Swedfund, Utvärdering
2010-05-28

Ministern undergräver biståndet

Kent Härstedt, Svenska Dagbladet

“Gång på gång har biståndsminister Gunilla Carlsson kritiserat biståndet och de som är satta att sköta det. Men att återkommande köra över ledning och personal skapar knappast världens bästa bistånd, skriver riksdagsledamoten Kent Härstedt (S).” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Swedfund International AB och samhällsuppdraget"
2010-05-21

Dags för nya idéer i biståndsdebatten

Nya Wermlands-Tidningen

“Traditionellt bistånd har många gånger visat sig vara direkt skadligt. Däremot har marknadsreformer och utländska investeringar ofta bidragit till en positiv utveckling. Karlstad står idag som gäst för ett seminarium om det senare.” Näringsliv, Resultat, Swedfund
2010-05-11

One step forward, two steps back?

Penny Davies, NAI-Forum

“För att få ett slut på skatteflykten efterlyser det civila samhällets organisationer (i) automatiskt utbyte av information på en multilateral nivå gällande skattefrågor och (ii) vinst- och skatterapporter från multinationella företag, land för land.” Civilsamhället, EU, Millenniemålen, NAI-Forum (engelska), Näringsliv
2010-03-23

Aktörssamverkan på Växjövis

Martin Tunström, Smålandsposten

“Vi har varit allergiska i Sverige mot att se företag som möjliga parter i utvecklingsarbete, trots att utvecklingsländerna ropar efter investeringar. Eller hoppas på att få ta del av kunnande som finns i svenska kommuner [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Kommunbistånd, Näringsliv
2010-03-13

Regeringens biståndspolitik är en mardröm för fattiga

Lisa Sofie Rosengren, ETC Göteborg

“Gunilla Carlsson påstår att det första gången ett ”helhetsgrepp av betydelsen av ekonomiskt tillväxt” tas upp. Detta är inte sant. Ekonomisk tillväxt har stått som nyckelbegrepp i flera omgångar sedan biståndsstrategier och utvecklingsteorier uppstod under [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för näringsliv och utveckling
2010-03-08

Fira internationella kvinnodagen med att stödja kvinnors företagande

Maria Lundqvist-Brömstervic, Britt-Marie Lövgren; Västerbottens-Kuriren

“Det kan tyckas svårt att finna glädje denna dag då kvinnor världen över förbjuds att bestämma över sina egna kroppar, säljs som sexslavar och förvägras utbildning och makt över sin egen framtid.” Jämställdhet, Kvinnor, Mikrofinans, Näringsliv
2010-03-08

Ska inte arbetslinjen gälla även för världens fattiga. Krönika av Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson, Östgöta Correspondenten

“Ekonomisk tillväxt skapar reella samhällsvärden och riktiga arbetstillfällen.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Rådet för näringsliv och utveckling
2010-03-02

Informationsanslaget en liten del av biståndet men centralt i vårt arbete

Anders Malmstigen m.fl., Dagen

Moderaternas ledamot i utrikesutskottet Christian Holm försvarar nedskärningen i informationsanslaget den 23 februari med att regeringen valt att prioritera de fattiga i Haiti.   Civilsamhället, EU, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Informationsanslaget, Partipolitik, Riksrevisionen, Swedfund, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Hellre biståndspengar till offren i Haiti än till glassiga broschyrer i Sverige""
2010-02-22

Gästen: Målet är bra – men vägen?

Niklas Elert, Norrbottens kuriren

“Torsdagen den 11 februari blev ekonomisk tillväxt ett nytt övergripande mål för svensk biståndspolitik. Dagen därpå presenterades regeringens Råd för näringsliv och utveckling som ska bistå i förverkligandet av målet.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Rådet för näringsliv och utveckling
2010-02-22

Det viktiga biståndet

Hallandsposten

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har, sedd ibackspegeln, inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-15

Tillväxt kan råda bot

Sundsvalls Tidning

“Oppositionen är kritisk och menar att fattigdomsbekämpning skall vara det övergripande målet. Men nu är det ju faktiskt så att dessa inte står i motsatsförhållande.” Biståndets målsättning, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
2010-02-15

Kvalitet viktigare än procenten

Gefle Dagblad

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-14

Inga övervakningssystem till diktaturer

Berivan Mohammed, Västerbottens-Kuriren

“”Naivitet och en otrolig okunskap om det ansvar man har som regering” – så karaktäriserade Lise Bergh, ordförande för Amnesty i Sverige, Sveriges handelspolitik” Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Libyen, Näringsliv, Partipolitik
2010-02-13

Demokrati går före procenten

Ystads Allehanda

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Demokrati viktigare än procenten

Magnus Krantz, Anders Rönmark; Tidningen Ångermanland

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Biståndets demokratiska sida

Kristianstadsbladet

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Bistånd till fattiga eller till svenska företag – det är frågan

Magnus Walan, Globalportalen.se

“Det övergripande målet för biståndet beslutades i samband med att riksdagen antog Politik för Global Utveckling; “att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”.” Biståndets målsättning, Näringslivsbistånd, Rådet för näringsliv och utveckling
2010-02-04

Se till att de fattiga kommer åt mikrofonerna!

Håkan Arenius, Dagen

“I regeringens direktiv sägs att bidragspengar inte får användas till opinionsarbete kring “kontroversiella frågor” och att man måste ge en “korrekt” bild av svenskt bistånd.” Informationsanslaget, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Swedfund
2010-01-20

“Skydda Haiti från nyliberal chockterapi”

Naomi Klein, SVT Debatt

“I min senaste bok Chockdoktrinen – katastrofkapitalismens genombrott skriver jag om hur kriser nuförtiden ofta används som en förevändning för att genomdriva en viss typ av politik.” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Näringsliv
2009-12-19

Köpenhamn, början eller slutet?

Anders Ydstedt, Svensk Tidskrift

“Det är i tillväxt och investeringar i u-länder som lösningarna finns, inte i bistånd.” Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Mediabevakning, Näringsliv
2009-12-12

Mobiltelefoner signalerar framtidstro

Martin Tunström, Smålandsposten

“Till slummen når inte bankerna, juridiken eller möjligheterna. Den peruanske utvecklingsekonomen Hernando de Soto har i sin forskning visat det praktiskt taget omöjligt för sluminvånare i en rad olika länder att på laglig väg starta [...]Avdragsrätt för gåvor, Kenya, Mikrofinans, Näringsliv, Sydafrika
2009-11-26

Gunilla Carlsson: Medborgarnas bistånd

Gunilla Carlsson, Östgöta Correspondenten

“Det andra är där svenska kommuner har sökt medel för aktörssamverkan med motsvarigheter i utvecklingsländer. Jag själv tror på nyttan av att kommunala erfarenheter tas tillvara i utvecklingssamarbetet.” Kommunbistånd, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Swedfund, Utvärdering
2009-11-12

Sur mjölk och uselt bistånd

Norrköpings Tidningar

“I det råttbo av usla affärer och märkliga kopplingar kring företaget Swedmilk i Makedonien som Sveriges Radios Kaliber och Ekot granskat, framstår agerandet från svenskt statligt biståndshåll som valhänt i bästa fall. Swedfund, som är [...]Korruption, Makedonien, Sida, Swedfund
2009-11-11

Kina-feber möjliggör lyxbistånd

Anna Rennéus Guthrie, Hela Gotland

“Problemet med den här typen av bistånd är att den omöjligen går att utvärdera. För de enskilda deltagarna kan studiebesök och sociala kontakter innebära vidgade vyer, lärdomar och fördomar som skjuts i sank.” Kina, Kommunbistånd, Näringsliv, Sida, Utvärdering
2009-11-11

Sur mjölk från Swedfund

Borås Tidning

“Mejeriet Swedmilks misslyckande i Makedonien smittar av sig på regeringens biståndspolitik. I går var frågan uppe på utrikesutskottets möte och såväl Kent Härstedt (S) som Birgitta Ohlsson (FP) krävde en utredning av biståndsorganet Swedfund.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Makedonien, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund
2009-11-01

En annan typ av entreprenör

Maria Borelius, Svenska Dagbladet

“Fattigdomen har många ansikten, men i kärnan finns detta: bristen på en lön man kan leva på. För att häva fattigdomen krävs bättre och fler jobb. Men varifrån ska jobben komma?” Handelspolitik, Näringsliv
2009-10-27

Ansvar för biståndet

Norrköpings Tidningar

“Swedmilk Makedonija i Makedonien har delvis finansierats med svenska biståndspengar och förmått hundratals bönder att ta stora lån för att effektivisera sin verksamhet. Nu har Swedmilk gått i konkurs och många av bönderna riskerar att [...]Makedonien, Näringsliv, Swedfund, Utvärdering
2009-10-21

Mobiltelefoner bättre än bistånd

Mats Tunehag, Världen Idag

“Men mobiltelefoner i fattiga delar av världen lyfter folk och samhällen ut ur fattigdom. Studier från Världsbanken visar att tio nya mobiler per 100 människor ger en tillväxt av BNP på 0,8 procent.” Näringsliv
2009-10-16

Afrikas jordbruk måste stärkas

Anders Nordström, Lennart Båge; Svenska Dagbladet

“Världens ledare och biståndsaktörer har under de senaste 15-20 åren försummat jordbruket som central sektor för ekonomisk utveckling, trygghet till mat och den sektor där majoriteten av befolkningen i de fattigaste länderna får sin utkomst.” Afrika, G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Sida
2009-10-12

The next big thing: Africa

Dambisa Moyo, Omvärlden

“More African leaders will have to figure out how to govern without the inflow of easy money to backstop them. Necessity will force them to innovate.” Afrika, Korruption, Näringsliv
2009-08-17

Eritrea gör framsteg

Carl Olov Persson, Vestmanlands Läns Tidning

“Meles hustru är ägare till några av de ­största företagen i Etiopien. Det mesta av importen till Etiopien måste ske genom ­hennes företag. Flera av dem som stöttade Meles i kampen mot förre diktatorn Mengisto [...]Dawit Isaak, Eritrea, Etiopien, Mediabevakning, Näringsliv, Partipolitik
2009-07-11

Ska man få tjäna pengar på bistånd?

Johan Söderström, Borås Tidning

JohaAvräkningar, Militärt bistånd, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sjukvård, Swedfund
2009-07-07

Sjukvård på irakiska

Widar Andersson, Folkbladet

“Swedfund är ett statligt riskkapitalbolag som verkar i gränslandet mellan exportfrämjande och bistånd.” Irak, Sjukvård, Swedfund
2009-06-26

Näringslivet ska delta i fattigdomsbekämpningen

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Det som redan vunnits i kampen mot fattigdomen måste skyddas och de fattiga länderna måste få förutsättningar till återhämtning nu när kapital blivit en bristvara.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Finanskrisen, FN, Handelspolitik, Näringslivsbistånd, Rådet för näringsliv och utveckling
2009-05-03

Sverker Lenas: Bilder innan censuren tog över

Sverker Lenas, Dagens Nyheter

“Tänk att en enda bild kan räcka för att sänka den pågående näringslivskampanjen mot svenskt bistånd.” Mediabevakning, Näringsliv
2009-04-16

Granskat bistånd gör skillnad

Anders Nordström, Östgöta Correspondenten

“Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vår verksamhet, skriver Sidas generaldirektör ANDERS NORDSTRÖM i en replik.” Resultat, Sida, Swedfund, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"
2009-04-14

Bistå inte etanolen i Afrika

Martin Tunström, Smålandsposten

“För bara något år sedan betraktades bolaget Sekabs planerade etanolprojekt i Tanzania med förväntan.” Biobränslen, Jordbruk, Näringsliv, Tanzania
2009-04-14

”Svenskt bistånd ska rädda miljöfarligt etanolprojekt”

Tor Arve Benjaminsen, Ian Bryceson, Annika Dahlberg, Karin Holmgren, Lars Johansson, Mats Widgren, Wilhelm Östberg; Dagens Nyheter

“Forskare avslöjar: Det svenska energiföretaget Sekab startar om kritiserat projekt för etanolproduktion i Tanzania som kan öka utsläppen av koldioxid.” Biobränslen, Corporate Social Responsibility (CSR), Klimat & miljö, Näringsliv, Tanzania
2009-04-02

Bistånd: En berättelse om varför det är bättre med metspö än fisk.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Swedfund går aldrig in med pengar för att vara bussiga. Det gör de för att få dem tillbaka.” Avräkningar, Irak, Sjukvård, Swedfund
2009-03-31

Bistånd ger mer än ekonomisk tillväxt

Micael Fagerberg, Aftonbladet

“Stefan Fölster gör (i Aftonbladet den 23 mars) det lätt för sig genom att tillsammans med Svenskt näringsliv hävda att bistånd per automatik ska ­påvisa ekonomisk tillväxt.” Biståndets målsättning, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv, Palestina, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Världens fattigaste behöver vassare bistånd"
2009-03-23

Världens fattigaste behöver vassare bistånd

Stefan Fölster, Aftonbladet

“Nu visar utvärderingar från andra länder att effekten av biståndet ofta är ganska liten, om det inte kompletteras med olika metoder för att säkerställa lärarnas närvaro och exempelvis avmaskningmediciner som ökar barnens närvaro. Sådant upptäcks [...]Sida, Swedfund, Utbildning, Utvärdering
2009-02-25

Låt företag hjälpa människor ur fattigdom

Emil Görnerup, Jan Joel Andersson, Harry McNeil; Svenskt Näringsliv

“I dag har vi kunskap som både kan bidra till hållbar tillväxt i fattiga länder och utveckla det svenska näringslivet. Men vi är inte tillräckligt duktiga på att omsätta denna potential i handling.” Avräkningar, Näringsliv, Rådet för näringsliv och utveckling
2009-01-07

Främja näringslivet i Afrika

Birgitta Ohlsson, Hallandsposten

“Elände, svält och bakslag. Bilder som kablas ut av kontinenten Afrika är oftast dystra, sorgliga och negativa.” Afrika, Budgetstöd, Handelspolitik, Mediabevakning, Näringsliv, Partipolitik
2009-01-01

Regeringen smiter undan

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Gunilla Carlsson vill ge upp det höga svenska målet om att en procent av bruttonationalinkomsten ska användas till bistånd. Hon och regeringen nöjer sig med 0,7 procent. Hon vill dessutom använda biståndet för att finansiera klimatinsatserna. [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Hälsa, Klimat & miljö, Näringsliv, Utbildning, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Vi satsar en dryg miljard på klimatsäkrat bistånd"
2008-11-29

Släpp låsningarna om biståndet

Arvika Tidning

“Det så kallade enprocentsmålet har setts, och ses tyvärr fortfarande av alltför många, som en helig ko. Därför är det välgörande när moderaterna nu fortsätter att lägga om sin biståndspolitik.” Enprocentsmålet, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, SidaArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-19

Svenska företag kan hjälpa Irak växa

Ewa Björling, Göteborgsposten

“En regering finns på plats med stark ekonomi som prioriterar internationellt handelsutbyte framför bistånd och som gärna gör affärer med svenska företag, skriver handelsminister Ewa Björling direkt från Bagdad.” Ambassader, Handelspolitik, Irak, Näringsliv
2008-11-07

Obama och bistånd ingen lösning

Mats Tunehag, Världen Idag

“Min fru och jag är precis hemkomna efter två veckor i Thailand på olika uppdrag – inte semester. Tillsammans har vi arbetat med frågor om människohandel i Thailand och globalt.” Handelspolitik, Kvinnor, Näringsliv, Thailand, USA
2008-10-25

Exporten kan lyfta Afrika

Maria Eriksson, Smålandsposten

“Handelsminister Ewa Björling besöker just nu Angola, Zambia, Botswana och Sydafrika för att undersöka möjligheter till ett ökat handelsutbyte. Strax innan resan bjöd Björling in till en pressträff på temat: Afrika – vår nästa stora [...]Angola, Botswana, Handelspolitik, Näringsliv, Zambia
2008-10-14

Ilska på goda grunder

Håkan Arenius, Dagen

“Bistånd har sina brister och ska granskas men kritikerns uppgifter måste vara korrekta” Mediabevakning, Näringsliv, Resultat, Utvärdering
2008-09-29

Sida vid sida, bortom Sidadebatten

Per Dahl, Barometern

“Biståndspolitiken förnyas, kan vi läsa efter statsrådet Gunilla Carlssons utspel. svenskt bistånd ska bli tydligare och klarare inriktat mot att också förändra mottagarländerna politiskt till det bättre.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Sida
2008-09-27

Biståndskraven alltför ensidiga

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Ett sätt att använda biståndet för att garantera folkligt inflytande över utvecklingen. Raka motsatsen mot den nyliberala politik som länge dominerat den internationella debatten.” Korruption, Näringsliv, Villkorat bistånd
2008-09-23

”Svenskt bistånd överspelat av kapitalistiska diktaturer”

Sven Oskarsson, Sten Widmalm; Dagens Nyheter

“Forskningsprojekt i Uppsala pekar på en växande konflikt mellan ekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling: Bistånd som vill stödja liberala värderingar körs över av nykapitalism i u-länderna.” Afrika, Biståndets målsättning, Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Indien, Kina, Näringsliv, Resultat, Villkorat bistånd
2008-07-26

Bra med Björlings nya exportprofil

Arvika Tidning

“Genom att man nu tydligt ser över vilka resultat det svenska biståndet ger, och att man lägger om strategin från kortsiktigt givande till långsiktigt möjliggörande kommer oändligt mycket mer att uppnås, med mindre skattemedel.” Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
2008-07-14

Mer handel, mindre bistånd

Mats Tunehag, Världen Idag

“Vi vet sedan länge att det är handel och företagande som bygger upp länder. Vi vet också att just EU aktivt förhindrar afrikanska bönder och länder från att delta i den globala handeln genom importtariffer [...]Äganderätt, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Kenya, Näringsliv, Taiwan
2008-07-01

“Rättvisemärkt är inte bistånd”

Morgan Hjalmarsson, Lena Palmén, Lars Gustav Johansson, Rune Hegland, Magnus Nyman, Louise Blomqvist, Björn Broström, Lizbet Lind, Kurt Henrysson,Stefan Törnblad,Anders Hjort,Karin Runge; Borås Tidning

“Ledarredaktionen i BT skriver att Rättvisemärkt är nära på bistånd samt att Rättvisemärkt drabbar de mest utsatta bönderna. Så är det inte.” Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Rättvis handel, Resultat
2008-02-17

Det “nya” biståndet är inte så nytt som Sjösten påstår

Berndt Ekholm, Borås Tidning

“Jag tycker b-regeringen gör rätt och är glad över att moderaterna körts över, skriver Berndt Ekholm (s) i en replik till Ulf Sjösten och Nima Sanandaji om biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Problemet är inte för tunna skivor i utlandsbiståndet"
2008-02-14

Problemet är inte för tunna skivor i utlandsbiståndet

Nima Sanandaji, Borås Tidning

“Moderaten Ulf Sjösten framför i en artikel att svensk bistånd traditionellt sett fungerat ineffektivt och därmed måste reformeras.” Enprocentsmålet, Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, VolymArtikeln är en replik på: "Förändringar i biståndet"
2007-12-20

Alkoholen bidrar till världens fattigdom

Leif Lundqvist, May-Britt Österberg, Monica Johansson; Barometern

“I flera länder har alkoholen också blivit ett sätt att förslava och passivisera invånarna. För att glömma fattigdom och nöd söker sig människor, framför allt män, till barer.” Alkohol, Botswana, Handelspolitik, Kambodja, Kvinnor, Näringsliv, Sydafrika, WHO
2007-12-01

Medicin räcker inte

Dagens Nyheter

“Bistånd kan i bästa fall hjälpa temporärt. Men för att långsiktigt bygga välstånd finns ingen annan väg att gå för Afrika än den som Indien, Sydkorea och Kina vandrat. Den går genom handel och industri.” Afrika, Handelspolitik, HIV/AIDS, Indien, Kina, Näringsliv, Sjukvård, Sydkorea, WHO
2007-09-09

Vem ska formulera företagens etik?

Mattias Bengtsson, SvD

“Det borde vara uppenbart att svenska företag har gjort betydligt mer för världen än den svenska regeringen. Svenska företags globala verksamhet har skapat oändligt mycket mera välstånd än all svensk utrikes- och biståndspolitik sammantaget.” FN, Näringsliv, OECD
2007-08-28

10000 bönder i Brasilien drabbas

Carmen Blanco Valer, Linn Rabe; Svenska Dagbladet

“Istället blir det guldregn över svenska företag utomlands. Viktiga projekt, som nationella biståndstagare och folkrörelser initierat och bedömt, blir ­lidande, skriver biståndsarbetarna Carmen Blanco Valer och Linn Rabe.” Brasilien, Civilsamhället, Landfokusering, Näringslivsbistånd, Swedfund, Sydamerika
2007-06-04

“Svik inte det ryska folket”

Lars Bengtsson, Keth Thapper, Torbjörn Strandberg; Aftonbladet

“Men biståndsminister Gunilla Carlsson har inte heller försökt driva på att OECD ska godkänna stöd till det civila samhället i länder med demokratiunderskott. […] När den svenska regeringen nu fasar ut biståndet till det civila [...]Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Mediabevakning, Näringsliv, OECD, Ryssland, Sida
2007-04-22

Bolag bättre än bistånd

Dagens Nyheter

“Så länge världen är en orättvis plats kommer bistånd att behövas. Men i längden fungerar stödet som konstgjord andning. Den långsiktiga lösningen är en annan.” Demokrati, Näringsliv, Resultat, Swedfund
2007-01-29

Ett nytt bistånd

Martin Tunström, Smålandsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har tydligt deklarerat att antalet mottagarländer skall bli färre och biståndet effektivare. Krav på mänskliga rättigheter och demokratiska reformer skrivs in som villkor för insatser.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringslivsbistånd, Swedfund, Villkorat bistånd
2006-11-16

Bistånd måste ge tillväxt

Björn Blomberg, Anders Danielsson; Svenska Dagbladet

“Riskkapitalinvesteringar, infrastrukturer och forskning om företagssamarbete bör lyftas in i det svenska biståndet, skriver biståndsdirektörerna Björn Blomberg och Anders Danielsson.” Näringslivsbistånd, SADEV, Swedfund
2006-08-03

Vi behöver fler företag som investerar i u-länder

Björn Blomberg, Vestmanlands Läns Tidning

“En gemensam nämnare för små och medelstora företag som vill växa är att de tidigt i utvecklingen satsar på internationalisering. Det kan självfallet handla om export från Sverige, men lika ofta handlar det om att [...]Näringsliv

Dokument om Näringsliv (127 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-06-18

The 2018 FIFA World Cup in Russia: Sponsorship and human rights

SwedwatchCorporate Social Responsibility (CSR), Idrott, Mänskliga rättigheter, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2018-02-16

Hållbart företagande

- Swedfunds Integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2017

SwedfundGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-05

Tax Games: the Race to the Bottom

- Europe's role in supporting an unjust global tax system 2017

Diakonia, EurodadEU, Kapitalflykt, Näringsliv, Öppenhet och transparens2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-27

Sverige och plundringen av Västsahara

Emmaus, Western Sahara Resource WatchAP-fonderna, Frihandelsavtal, Näringsliv, Västsahara2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-06-22

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan

- Prop. 2016/17:210

UtrikesdepartementetAfrika, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Näringsliv1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-01-16

An economy for the 99%

- It's time to build a human economy that benefits everyone, not just the privileged few

- Oxfam Briefing Paper, January 2017

Oxfam"Good governance", Corporate Social Responsibility (CSR), Jämställdhet, Kapitalflykt, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-12-21

Childhood Lost

- Diamond mining in the Democratic Republic of the Congo and weaknesses of the Kimberley Process

- Rapport #83

SwedwatchBarn och unga, Kongo, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Rättvis handel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-19

A Working Future and a New Era of Collaboration

- Taking cross-sector partnerships beyond philanthropy

Accenture, Plan International SverigeBarn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Uganda2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-13

Deadly Investments

- Swedish Banks' Investments in Controversial Arms Trade

Diakonia, Fair Finance GuideCorporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Vapenhandel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-01

As black as coal

- Business and human rights with focus on coal mining in Colombia

Forum SydColombia, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-07-24

Evaluation of Sida’s use of guarantees for market development and poverty reduction

- Evaluation report

- Sida Evaluation 2016:1

SidaBiståndsformer, Näringsliv, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-06-30

Mänskliga rättigheter på tobaksfälten – om Swedish Matchs och investerares riskhantering

SwedwatchAnständiga arbetsvillkor, Barn och unga, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-20

Far from reality

- How the EU falls short in preventing the illicit trade of conflict minerals

- Report #80

SwedwatchEU, Fred och säkerhet, Kongo, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-01

Is Development Aid a Complement or a Substitute to Foreign Direct Investment?

- Working Paper June 2016

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndsformer, Näringsliv11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-04-04

Fattigdomsminskning genom hållbart företagande

- Swedfunds integrerade redovisning 2015

SwedfundHållbar utveckling, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-03

Kortsiktigt kretslopp

- Mobiloperatörernas ansvar kring återtag av uttjänta mobiler

- Rapport #79

Fair Action, SwedwatchCorporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-03-30

The development effectiveness of supporting the private sector with ODA funds

The International Trade Union Confederation (ITUC)Näringsliv, Näringslivsbistånd, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-28

Business and Human Rights in Development Cooperation – has Sweden incorporated the UN Guiding Principles?

- EBA 08/2015

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Mänskliga rättigheter, Näringsliv11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-12-10

Politik för hållbart företagande

- Regeringens skrivelse 2015/16:69

UtrikesdepartementetCorporate Social Responsibility (CSR), Global Compact, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Utrikesdepartementet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-12-09

No Holidays for the Burmese

- A follow up study of the working conditions for Burmese migrants at hotels and their suppliers in Thailand

Fair Action, Schyst resandeAnständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Thailand, Turism2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-25

Trapped in the kitchen of the world

- The situation for migrant workers in Thailand’s poultry industry

- Report #76

Finnwatch, SwedwatchCorporate Social Responsibility (CSR), Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Thailand2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-19

Now Open for Business: Joint Development Initiatives between the Private and Public Sectors in Development Cooperation

- EBA 2015:06

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Näringsliv, Resultat11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-11-17

Foreign pension funds and land grabbing in Brazil

GRAIN, LatinamerikagruppernaAP-fonderna, Brasilien, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-04

Desk Study of Sida’s Experience from Private Sector Collaboration

- Sida Decentralised Evaluation 2016:6

SidaNäringsliv, Näringslivsbistånd, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-11-02

Undermining our future

- A study of banks’ investments in selected companies attributable to fossil fuels and renewable energy

Fair Finance GuideFossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-01

Scania och Atlas Copco i Colombia: Ökat fokus på mänskliga rättigheter

- Uppföljningsrapport #78

SwedwatchColombia, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-22

Youth, entrepreneurship and development

- EBA-rapport 2015:04

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Mikrofinans, Näringsliv, Tanzania, Utbildning11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-10-13

Shattered Dreams

- Migrant workers and rights violations in the Dubai tourism sector

- Report #75

SwedwatchAnständiga arbetsvillkor, Flykt och migration, Förenade Arabemiraten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Turism2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-01

Fair Finance Guide International Methodology & Swedish bank policy scores 2015

Fair Finance GuideCorporate Social Responsibility (CSR), Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-01

Evaluation of Swedish International Training Programme (ITP) 288; “The Role of Labour Market Policies in Poverty Alleviation” 2009-2015

SidaKenya, Moçambique, Näringsliv, Resultat, Sida, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-08-30

Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

UtrikesdepartementetMänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-04-07

Midterm Review of CREDO Krajina

- Sida Decentralised Evaluation 2015:13

SidaBosnien-Hercegovina, Näringsliv, Projektstöd, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-25

Evaluation of the project “Fostering Agricultural Markets Activity” (FARMA)

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:7

SidaJordbruk, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-23

Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP) Mid Term Review

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluations 2015:8

SidaJordbruk, Kenya, Näringsliv4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-01

Blir guldet till sand?

- En rapport om fondförvaltning utan klimatmål

- Rapport #72

Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan, SwedwatchHandelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2014-08-29

Bistånd ger tillväxt

- Nu gäller det att öka effektiviteten

TidenNäringsliv, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-07-01

RISKS AND OPPORTUNITIES FOR THE EU AGRI – FOOD SECTOR IN A POSSIBLE EU – US TRADE AGREEMENT

- DIRECTORATE - GENERA L FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHES ION POLICIES AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

European Parliament ’ s Committee on Agriculture and Rural DevelopmentEU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, USA1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-06-05

Näringslivet och biståndet

- kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundet bistånd

Diakonia, Svenska KyrkanNäringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-06-03

The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes

ConcordBiståndsformer, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-05-07

All on board

- Making Inclusive Growth Happen

Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-04-08

EU-lagstiftning om Corporate Social Responsibility

- – Hur påverkas välståndet i fattiga länder?

- ISBN 978-91-87709-19-7

FrivärldCorporate Social Responsibility (CSR), EU, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-03-13

Barometer 2014

- Organisationer mäter trycket på Sveriges Politik för global utveckling

ConcordHandelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Vapenhandel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-12-12

FundWatch

- Granskningsrapport 2013

Sveriges Konsumenter (The Swedish Consumers' Association)Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-12-09

Rättvis skatt

- En fråga för storföretagen?

ActionAidKapitalflykt, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-28

Play Fair: En kampanj för schyssta sportkläder

- Har det första avtalet mellan multinationella bolag och lokala fack stärkt föreningsfriheten i Indonesien?

- Rapport #66

LO-TCO Biståndsnämnd, SwedwatchCorporate Social Responsibility (CSR), Idrott, Indonesien, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-29

Platinautvinning med risker

- Vilket ansvar har svenska företag i Sydafrika?

- Rapport #64

SwedwatchCorporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sydafrika2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-10

Made in Bangladesh

- Textilindustrin som fattigdomsutrotare

FrivärldBangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-09

2013 Countries at Risk

- Violations of Trade Union Rights

International Trade Union Confederation (ITUC)Civilsamhället, Näringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-09-15

Biståndspolitikens motsägelser om kunskap och tekniköverföring

- från konkret praktik till abstrakt policy

- Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series No 2013:09

Blekinge Tekniska HögskolaForskning och innovation, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-07-27

Addressing Base Erosion and Profit Shifting

OECD/DACKapitalflykt, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-06-24

Tax Transparency

- Where do Corporations with Operations in Developing Countries Pay Taxes?

Diakonia, SwedwatchKapitalflykt, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-05-30

Skattjakten

- Var skattar företag med verksamhet i utvecklingsländer?

Diakonia, SwedwatchKapitalflykt, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-03-15

Global financial flows, aid and development

Concord, European network on debt and development (EURODAD)Biståndsformer, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-03-01

Vad hände i den gula zoonen?

- Flera perspektiv på konflikten vid Mölnlycke Health Cares fabrik nummer ett i Thailand

Arena IdéGlobal Compact, Näringsliv, Sociala skyddsnät, Thailand2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-02-22

Riskkapital som bistånd

Fackförbundet STCorporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-02

IFC JOBS STUDY ASSESSING PRIVATE SECTOR CONTRIBUTIONS TO JOB CREATION AND POVERTY REDUCTION

SwedfundNäringslivsbistånd, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Countries at risk

- ViolatIons of Trade UnIon RIghts

The International Trade Union Confederation (ITUC)Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handel, Sociala skyddsnät2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

The Global Partnership for Development: The Challenge We Face

- MDG Gap Task Force Report 2013 - Millennium Development Goal 8

Förenta Nationerna (FN)Global Compact, Millenniemålen, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Business and the Barrel of a Gun: Understanding Entrepreneurship and Violent Conflict in Developing Countries

United Nations University (UNU)Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Achieving Development Success: Strategies and Lessons from the Developing World

United Nations University (UNU)Civilsamhället, Governance, Handelspolitik, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Industrial Policy for Development

United Nations University (UNU)Governance, Handelspolitik, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-11-01

Characteristics of the Vietnamese business environment

- Evidence from a SME survey in 2011

Central Institute for Economic Management (CIEM)Näringsliv, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

ITUC Frontlines Report 2012

- Workers are in the frontlines of a war on their living and working conditions, from the very forces that brought the financial system to its knees in 2008

International Trade Union Confederation (ITUC)Civilsamhället, Näringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-08

World Development Report 2013

- Jobs

The World BankNäringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-08-09

Taking Conflict Out of Consumer Gadgets

- Company Rankings on Conflict Minerals 2012

Enough ProjectCorporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-07-01

Horizon 2025

- Creative destruction in the aid industry

Overseas Development Institute (ODI)Biståndsformer, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-06-29

Doing business to fight poverty?

- An evaluation of the Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO).

Näringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-05-29

Private profit for public good?

- Can investing in private companies deliver for the poor?

European network on debt and development (EURODAD)Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-05-10

Barometer 2012

- Organisationer mäter trycket på Sveriges Politik för Global Utveckling

ConcordCivilsamhället, Handelspolitik, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Näringsliv, Politik för global utveckling (PGU)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-04-10

Workshop on employment in Tunisia: What do we know? What is the way forward?

United Nations University (UNU)Näringsliv, Tunisien2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-04-09

A lost revolution?

- Empowered but trapped in poverty. Women in the garment industry in Bangladesh want more.

- Swedwatch report #47

SwedwatchBangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Kvinnor, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-03-28

Swedish Development Cooperation in the Private Sector – The role of business in poverty alleviation and the role of donors in promoting private sector contributions to development

- Perspectives No. 22

Göteborgs UniversitetNäringsliv, Näringslivsbistånd10) Perspectives
2012-03-02

Development and results

SwedfundResultat, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-02-02

poverty reduction through SuStainable buSineSS

SwedfundSwedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-18

Glitter och glamour – turismen i resejournalistiken

- En granskning av Allt om resor, Vagabond, RES, DN Resor, Aftonbladet och Svenska Dagbladet

Schyst resandeMänskliga rättigheter, Näringsliv, Turism2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-12-14

Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd

- en kartläggning

- Rapport 4. 2011 årgång 2

DiakoniaNäringsliv, Näringslivsbistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-11-01

Exposing the lost billions

- How financial transparency by multinationals on a country by country basis can aid development

European network on debt and development (EURODAD)Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-09-02

New Roads to Development

SwedfundSwedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Failure Report

- Learning from our mistakes

Engineers Without Borders (EWB)Afrika, Jordbruk, Näringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Innovation and Entrepreneurship in Developing Countries

United Nations University (UNU)Forskning och innovation, Governance, Näringsliv, Samhällsaktörer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

The davos climate / energy brief:

- How business leaders can make a difference

Global UtmaningKlimat & miljö, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-11-02

Africa’s road to prosperity

SwedfundAfrika, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-11-01

För en rättvis och effektiv världsordning

- reflektioner från ett arbetsliv i internationellt samarbete

Global UtmaningEU, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-10-04

World disasters report 2010

- Focus on urban risk

Röda KorsetDemografi / befolkningsstatistik, Kultur, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-08-02

FINANCE FOR DEVELOPMENT Sustainability Report 2010 Swedfund International

SwedfundNäringslivsbistånd, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-07-07

The Growing Role of the Development Finance Institutions in International Development Policy

SwedfundNäringslivsbistånd, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-02-26

Evaluation of Development Effects – based on former investments made by Swedfund in Tanzania

SwedfundSwedfund, Tanzania2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-02-02

Swedfunds investments through funds

Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

Promoting Entrepreneurship in Developing Countries: Policy Challenges

United Nations University (UNU)Kvinnor, Näringsliv, Samhällsaktörer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-10-28

The economic crisis and its humanitarian impact on Europe

Röda KorsetBudget, Civilsamhället, Europa, Finanskrisen, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-10-10

Ett skepp kommer lastat

- Om EU:s fiskeriavtal i Västafrika

NaturskyddsföreningenFiske, Klimat & miljö, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-05-18

Swedfund International AB och samhällsuppdraget

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)Riksrevisionen, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-03-23

Okända effekter av svenskt bistånd

- Granskning av Sidas stöd till biståndsprojekt och nationers statsbudgetar samt investeringssatsningar genom det statliga bolaget Swedfund

WSPBiståndsformer, Sida, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-02-02

FINANCE FOR DEVELOPMENT Sustainability Report 2009 Swedfund International

SwedfundSwedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-02-01

Det svenska näringslivet i utvecklingssamarbetet

UtrikesdepartementetNäringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-09-20

Östersjömiljard 2

- en slututvärdering

StatskontoretEuropa, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-02-27

Utvecklingssamarbete och näringsliv i samverkan

- Dialog, arenor och instrument

UtrikesdepartementetCorporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sida, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-01-01

What Progress on International Financial Reform? Why so Limited?

Expert Group on Development Issues (EGDI)Näringsliv7) EGDI-rapporter 1998-2003
2003-01-01

Summary: What Progress on International Financial Reform? Why so Limited?

Expert Group on Development Issues (EGDI)Näringsliv7) EGDI-rapporter 1998-2003
2002-01-27

Three Decades of Swedish Support to the Tanzanian Forest Sector Evaluation of the period 1969-2002

SidaNäringsliv, Tanzania2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-01-01

Studies in brief: Capacity building, institutional crises and the issue of recurrent costs

Expert Group on Development Issues (EGDI)Humanitärt bistånd, Näringsliv7) EGDI-rapporter 1998-2003
1999-01-01

Studies in brief: The Poorest Countries and the Emerging International Financial Architecture

Expert Group on Development Issues (EGDI)Näringsliv7) EGDI-rapporter 1998-2003
1999-01-01

Studies in brief: An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania

Expert Group on Development Issues (EGDI)Demografi / befolkningsstatistik, Näringsliv, Tanzania7) EGDI-rapporter 1998-2003
1999-01-01

The Poorest Countries and the Emerging International Financial Architecture

Expert Group on Development Issues (EGDI)Näringsliv7) EGDI-rapporter 1998-2003
1999-01-01

An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania

Expert Group on Development Issues (EGDI)Demografi / befolkningsstatistik, Näringsliv, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1998-01-01

Studies in brief: The Consequences and Management of Capital Inflows. Lessons for Sub-Saharan Africa

Expert Group on Development Issues (EGDI)Afrika, Näringsliv7) EGDI-rapporter 1998-2003
1998-01-01

Studies in brief: Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa

Expert Group on Development Issues (EGDI)Afrika, Handelspolitik, Näringsliv7) EGDI-rapporter 1998-2003
1998-01-01

The Consequences and Management of Capital Inflows: Lessons for Sub-Saharan Africa

Expert Group on Development Issues (EGDI)Afrika, Näringsliv7) EGDI-rapporter 1998-2003
1998-01-01

Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa

Expert Group on Development Issues (EGDI)Afrika, Handelspolitik, Näringsliv7) EGDI-rapporter 1998-2003
1997-09-01

Private Sector – Public Relationship in Developing Countries’ Integrated Coastal Zone Management

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaGovernance, Klimat & miljö, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-09-27

Next steps in capacity building, 1995

- A note to UD by Brian van Arkedie

N/AAfrika, Demografi / befolkningsstatistik, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-08-21

Capacity through Development Cooperation

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-04-22

SIDA:s remissvar på betänkandet SOU 1994:19 “Rena roller i biståndet”

SidaDepartement och myndigheter, Näringsliv, Sida, Utrikesdepartementet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1994-04-10

Sambandet mellan Sveriges Bistånd och Export

- Sammanfattning på svenska av SASDA Reports Nr.1 - Ds 1994:58

- SASDA Working Papers Nr.7

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)Handelspolitik, Näringsliv6) SASDA rapporter 1993 – 1995
1994-03-12

Staten, marknaden och biståndet – Biståndets roll i reformprocessen

SidaNäringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1988-01-02

Sisterhood on Trial

- An evaluation of the performance and linkages of the sister industries in Tanzania

SidaNäringsliv, Projektstöd, Sida, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1987-10-02

Education and economic crisis – the cases of Mozambique and Zambia

- Education Division Documents No 38

SidaMoçambique, Näringsliv, Utbildning, Zambia5) Education Division
1987-01-02

Foreign Exchange Zambia

- An Evaluation of the Auction System in the Zambian Economy

SidaNäringsliv, Sida, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1987-01-01

DAC peer review 1987

- DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITEE

OECD/DACBiståndsformer, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1986-01-05

Men or Machines?

- An Evaluation of Labour Intensive Public Works in Lesotho

SidaAfrika, Näringsliv, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-01-02

Developing Entrepreneurs

- An Evaluation of Small Scale Industry Development in Botswana 1974-84.

SidaBotswana, Näringsliv, Näringslivsbistånd4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1976-08-11

Fackföreningsrörelsens roll i Nigerias utvecklingsprocess

SidaAfrika, Demokrati, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1976-08-11

Fackföreningsrörelsens roll i Tunisiens utvecklingsprocess

SidaDemokrati, Näringsliv, Tunisien3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1976-06-24

Kopparprisernas betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Zambia

- Resultatvärdering 29

N/ANäringsliv, Zambia3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1975-02-05

Aktionsevaluering: En alternativ evalueringsmetod inom småindustriprogrammet i Kenya

SidaKenya, Näringsliv, Utvärdering3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1975-02-04

Finansiering av småindustriutveckling

- Forskningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDA

SidaForskning och innovation, Näringsliv, Sida, Världsbanken3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1974-08-01

Arbetsintensiva metoder inom vägbyggnadsverksamheten

- Världsbanksstudie i sammanfattning av Claes Croner

SidaNäringsliv, Världsbanken3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

Evenemang om Näringsliv (132 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-04-11 Arica Victims mot Boliden Mineral: Är det nu fritt fram för svenska företag att skada miljö och hälsa utomlands? Gruvbolaget Boliden Mineral skickade i mitten av 1980-talet 20 000-25 000 ton giftigt gruvavfall från Rönnskärsverken utanför Skellefteå till staden Arica i norra Chile. Boliden påstår att det var en normal affärstransaktion till ett chilenskt [...] Latinamerikainstitutet, Svensk-Chilenska Kulturinstitutet (SCHIK) Hälsa, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-09-27 Rapportlansering: Svensk inblandning i plundringen av Västsahara En ny rapport visar hur svenska företag bidrar till folkrättsbrott i ockuperade Västsahara. Gällande Västsahara har dessutom handelsfrämjande statliga organisationer i de flesta fall inga policys. I avsaknad av instruktioner från regeringshåll lämnas de att [...] Emmaus Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Västsahara
2017-08-24 Stockholm Act – SDG 12 – responsible consumption and production As part of The Stockholm Act, Impact Hub Stockholm will host a discussion platform om the Sustainable Development Goals. The objective is to bring together key players in order to discuss global challenges and foster [...] Impact Hub Stockholm Corporate Social Responsibility (CSR), Ekonomisk jämlikhet, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Rättvis handel
2017-08-30 Delivering on SDG 6 – showcasing international best practice in the food sector The 2030 Agenda includes a dedicated goal on water and sanitation (SDG 6) that sets out to “ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.” SDG 6 expands the MDG focus on [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2017-07-05 Pengarna eller planeten – är finanssektorn problemet eller lösningen för klimatet? Vems är ansvaret när hundratals miljarder investeras i kol & olja? Är det staten eller kapitalet vi ska ställa vårt hopp till för att lösa utmaningarna? Fördjupade samtal om aktivisters, investerares & bankdirektörers roll i [...] Green Peace, Nordea Civilsamhället, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-03 Protektionism på framfart – hur påverkas Sverige och världen? Globaliseringen har lyft miljarder människor ur fattigdom. Men när jobben flyttar till Asien eller effektiviseras bort, får det politiska konsekvenser. Hur påverkar ökad protektionism världsekonomin? Vad kan västerländska företag göra? Hur förblir ett exportberoende Sverige [...] Deloitte, Nordea, TCO Ekonomisk jämlikhet, Handelspolitik, Näringsliv
2017-07-03 Ditt pensionskapital, Agenda 2030 och företagens ansvar Agenda 2030 består av 17 mål som ska förändra världen – alltifrån miljö och klimat till sjysta arbetsvillkor, jämställdhet och antikorruption. Men för att agendan ska bli framgångsrik krävs att alla engagerar sig i den. [...] Sida AP-fonderna, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-03 Hur kan innovation driva utvecklingen mot en cirkulär modeindustri? För att klara av skiftet från en linjär till cirkulär modeindustri är innovation och samarbete över industrigränser viktiga faktorer. Vad kan vi lära oss om framtidens hållbara mode genom att titta på innovativa idéer från [...] H&M Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-04 Regnskogsskövling och kopplingen till svenska banker Mer än 90 procent av Borneos regnskog i Malaysia är skövlad – vem ligger bakom och var hamnar pengarna? Se en ny svensk dokumentär om en grupp aktivister där spåren leder till högt uppsatta politiker [...] AMP Film, Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter (The Swedish Consumers' Association), Swedwatch Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-04 Vad har banker och pensionsfonder för ansvar för sina investeringar? Svenska banker och pensionsfonder investerar miljarder i oljebolaget Lundin Petroleum trots anklagelser om att företaget bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan. Varför har de inte agerat mer för att förmå företaget att ta ansvar? Medverkande: Carina Lundberg [...] Amnesty International, Sveriges Konsumenter (The Swedish Consumers' Association) Corporate Social Responsibility (CSR), Landgrabbing, Näringsliv, Sudan
2017-07-04 Hur kan utveckling och innovation bidra till klimat- och hållbarhetsmålen? Nordiska regeringar både på nationell och lokal nivå, företag och deras intressenter har satt höga och ambitiösa mål med sikte på klimatneutralitet, ett fossilfritt samhälle och FN:s hållbarhetsmål (SDG). Men vägen framåt kräver ledarskap, innovation [...] Ålands landskapsregering, Ålandsbanken, Southpole Group Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-03 Hedgefondmäklare eller hjälparbetare? Vilka karriärsval är bäst för världen? 80 000 timmar. Så mycket tid kommer du lägga på din karriär. Vad du gör under dessa timmar är ett av ditt livs viktigaste beslut. Den som väljer rätt får inte bara en givande karriär, [...] Effective Altruism Sweden 2. Bistånd, Näringsliv, Samhällsaktörer, Samhällsgrupper
2017-07-03 Frälsare eller flaskhals? Finansmarknadens ansvar för en hållbar utveckling Världen har enats om 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Men vems är ansvaret att bidra med det enorma kapital som krävs? Är finansmarknaden frälsare eller flaskhals i sammanhanget? Meningarna går isär och [...] East Capital, Lannebo Fonder Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2017-07-05 Industrins innovationer för att uppnå FNs hållbarhetsmål 2030 För att nå framgång behövs industrins innovationskraft. Under onsdagen ställer ett 30-tal av industrins mest innovativa företag ut på Industriområdet och berättar om hur just deras verksamheter bidrar till en hållbar framtid. Ta chansen att [...] Skogsindustrierna, Teko FN, Näringsliv, Resultat
2017-07-04 Noll till 2030 – vad krävs för att företagen ska springa ännu snabbare? Vilka branscher ligger framkant och vilka ligger efter? Vilka styrmedel behövs för att nå netto noll till 2045? Hur ser den ekonomiska uppsidan ut? Kan politiken få företagen att springa ännu snabbare? Kan vi nå [...] Hagainitiativet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-07 Att bekämpa klimatförändringar – hur skapas it-branschens bidrag Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. It-branschen och digitalisering har unika möjligheter att begränsa skadeverkningen samt som att accelerera förflyttningen till ett hållbar samhälle. Vad krävs? Medverkande: Andreas Rydell, Chief Sustainability Officer, Atea Group; Mats [...] Atea Sverige AB, DELL EMC, Hewlett Packard, Lenovo Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-07 Hållbar produktion och konsumtion – hur skapar vi it-branschens bidrag? Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö. It-branschen, med höga volymer, snabba livscykler och e-avfalls problem är inget undantag. [...] Atea Sverige AB, DELL EMC, Hewlett Packard Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-07 Anständiga arbetsvillkor – kom och skapa framtida it-branschens bidrag? Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, oftast är de kvinnor. Denna utmaning återfinns i it-branschen, då tillverkning sker i länder där tillgång till grundläggande sociala förmåner och utbildning är begränsad. [...] Atea Sverige AB, DELL EMC, Electronic Industry Citizenship Coalition, Hewlett Packard Anständiga arbetsvillkor, Näringsliv, Sociala skyddsnät
2017-07-08 Så hotar gubbdiktatorerna Afrikas boom Vad hände med den ekonomiska uppgången i Afrika? Har kontinenten fortfarande en chans att bli “nya Kina” trots ebola och fallande råvarupriser? Medverkande: Maria Sundén Jelmini, Chef, nyhetsredaktionen, Svenska Dagbladet Peter Alestig, Reporter, tidigare korrespondent i Afrika, Svenska [...] Svenska Dagbladet Afrika, Diktaturer, Näringsliv
2017-07-03 Bidrar din affärsverksamhet till att lösa världens sociala hållbarhetsutmaningar? Företag kan både nå bättre resultat och nå bättre villkor för barn. Men då krävs att ledningen på allvar vill utveckla verksamheten i mer socialt hållbar riktning. Är den nationella handlingsplanen för företagande och mänskliga [...] Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-06-08 Natural resources exploitation in Sahara? A debate on the question of the exploitation of natural resources in our southern provinces. What would be a profitable economic model for the local population? Medverkande: Mouaad Joumani, Den Marockanska Svenska Mångkulturella Föreningen Atlas   Den Marockanska Svenska Mångkulturella Föreningen Atlas Marocko, Näringsliv
2017-07-07 Agenda 2030 – rättssäkerhet och transparens vid felaktigheter Lika tillgång till rättvisa för alla samt effektiva och transparenta institutioner med ansvarskrav på alla nivåer är mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Hur ska rättssystemet fungera för enskilda individer och företagare när myndigheter [...] StratEthics Culture of Life Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Korruption, Näringsliv
2017-07-04 Resan mot hållbar finans – vem gör vad? Vi vet att vi måste investera i vår försörjning och att det måste fungera inom planetens gränser för att vara långsiktigt uthållig. Framsteg görs på många håll, men mer kapital flödar fortfarande till ohållbara investeringar [...] Företagsnätverket Stegvis Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-04 Hur kan FN:s Agenda 2030 bli en central del av företagens affärsstrategi? På ett toppmöte i FN antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Hur kan Agenda 2030 bli en del av företagens kärnverksamhet? Ett seminarium med Jan Eliasson, FN:s tidigare vice generalsekreterare, och [...] Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2017-07-04 Who will pay to fight poverty and climate change? Innovative investment models for the SDGs To achieve the Sustainable Development Goals of Agenda 2030, innovative investment models are required. How can investment funds, companies, Sida and civil society organisations work together to fight poverty and climate change? Welcome to a seminar [...] Vi-skogen Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-06 Agenda 2030 – genomförbart eller en utopi? Till 2030 ska industrin anpassats för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Omvälvande förändringar krävs. Vilka förväntningar har samhället på lärosätena? Kan en av världens mest omtalade industrier gällande miljöfrågan, modebranschen, bli en råmodell? Vilka [...] Högskolan i Borås Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-05 Livsfarliga fabriker, barnarbete och miljöbrott – hur kan det fortsätta? Under en tunn fernissa av kosmetisk affärsetik bedriver klädjättarna rovdrift på mänsklig arbetskraft i de nya låglöneländerna. Kan vi köpa kläder utan att vara en del av den smutsiga klädindustrin? I samband med debatten delas [...] Stiftelsen Natur & Kultur Anständiga arbetsvillkor, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-06 Digitala ekosystem som banar väg för hållbar utveckling och lönsamma affärer Hur kan vi använda digitaliseringen i utvecklingen av en hållbar värld? Med utgångspunkt i praktiska erfarenheter, metoder och processer diskuterar vi hur man bygger det digitala ekosystem som gör det möjligt. Med hjälp av praktiska [...] Next State Labs, Social Venture Network Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-07 Hur kan bank- och finanssektorn verka innanför planetens gränser?   Planetens gränser visar på vilket livsutrymme mänskligheten har inom de gränser som planeten ger oss. De planetära gränserna samverkar i sin tur med det mänskliga livet och de sociala gränserna. Detta koncept har senare kompletterats [...] Ekobanken Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-03 Mänskliga rättigheter på export? Regeringens och näringslivets roll på svåra marknader Hur kan Sverige och svenska företag skydda mänskliga rättigheter och bidra till en hållbar utveckling när de agerar på svåra marknader? Samtal med politiker, näringsliv och civilsamhälle om statens roll och ansvar för ett hållbart [...] Afrikagrupperna, Amnesty, Concord, Diakonia, Fair Action, FIAN, Forum Syd, Individuell Människohjälp (IM), Latinamerikagrupperna, Svenska Kyrkan, Swedwatch, Union to union Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-07-05 Politiker frågar ut vd:ar om klimat och miljö Kända politiker ställer sina vassaste frågor om klimat och miljö. Menar verkligen vd:arna allvar med sitt klimat- och hållbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems är ansvaret för klimatet egentligen? Är det verkligen lönsamt [...] Hagainitiativet Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-06 Hur bidrar handeln bäst till Agenda 2030-målen? Svensk Handel bjuder in till en diskussion om de positiva aspekterna av handel och tillverkning av varor i tredje världen och om hur politiken kan hjälpa till. Några medlemsföretag och organisationer berättar hur de arbetar [...] Svensk handel Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Näringsliv
2017-07-05 Hur kan bank- och finanssektorn bidra till de globala målen? FNs 17 globala mål för hållbar utveckling är ett tydligt ramverk för den globala samhällsutvecklingen. Hur kan vi med stöd i de globala målen bedriva en hållbar bankverksamhet som gör att finanssektorn blir en del [...] Ekobanken Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Näringsliv
2017-07-03 Human Rights Defenders – any of your business? Civic freedoms continue to shrink in many countries along with attacks on human rights defenders, often when working on corporate accountability issues. The seminar will discuss emerging good practices and the positive roles business can [...] Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-07-03 EU och klimatet – allt du inte visste att du undrade Vad gör EU:s klimatkommissionär på jobbet – egentligen? Hur ska EU-politiken göra skillnad på riktigt i de enskilda företagen? Och hur får vi igång klimatengagemanget? Medverkande: Hans Bergman, Enhetschef, EU-kommissionen; Åsa Romson, Riksdagsledamot (MP); Jens Henriksson, VD, Folksam; [...] EU-kommissionens representation i Sverige, Hagainitiativet EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-03 Alla vill rädda världen, men hur ska de goda idéerna förverkligas? Vilka är unga människors drivkrafter till att starta företag? Hur bra är vi på att omsätta forskning till affärsidé? Vad gör politiker och myndigheter för att fler ska starta gröna företag? Hur allokeras kapital till [...] Naturskyddsföreningen, Ny Teknik, Swedbank, Teknikföretagen Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2017-06-16 Facket under attack – vad ska vi göra? Snart släpper världsfacket ITUC årets rapport om kränkningar av fackliga rättigheter, Global Rights Index. Rapporten listar världens värsta länder att arbeta i och sammanställer alla mord, hot och förföljelser som skett mot fackligt engagerade runt [...] SACO, TCO, Union to union Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-06-15 FUF-fåtölj: Så hållbar är din bank Svenska banker investerar miljardbelopp i företag som anklagas för att bryta mot mänskliga rättigheter, skövla regnskog och exportera vapen till konfliktländer. Som kund hos bankerna kan det vara svårt att få information eller ställa krav [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-05-30 Vem bestämmer egentligen? Hur kan vi begränsa företagens makt och stärka demokratin? Att bygga en verklig demokrati i en tid där de transnationella företagens och den finansiella sektorns makt är större än någonsin kräver att vi tänker nytt kring [...] ETC Bokcafé, FIAN, Latinamerikagrupperna Demokrati, Näringsliv
2017-05-18 Företagsnätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, SLSD, årsmöte Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk som består av ett tjugotal ledande företag och tre expertorganisationer med svensk koppling. Nätverket, som samordnas av Sida, har blivit ett forum för värdefullt lärande och en [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), Multilateralt samarbete, Näringsliv, Sida
2017-05-16 Human Rights Defenders – any of your business? Andy Hall och Mauricio Lazala diskuterar det heta ämnet mänskliga rättigheter och dess försvarare. Diakonia, Enact Sustainable Strategies Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-06-07 Boksamtal: Den svenska vapenexporten I december förra året släpptes boken “Den svenska vapenexporten” i ett samarbete mellan Leopard förlag och Svenska Freds. Kom och lyssna på ett samtal mellan redaktör Olav Fumarola Unsgaard och bokens författare Linda Åkerström. Svenska Freds och skiljedomsföreningen Civilsamhället, Fred och säkerhet, Näringsliv, Sverige, Vapenhandel
2017-04-06 Trump och klimatet Världens mäktigaste politiske ledare ser inte klimathotet som ett problem. Nyligen utsåg han en klimatförnekare till chef för miljöskyddsmyndigheten och han säger att han ska riva upp tidigare avtal. Hur stor roll spelar Donald Trump [...] Forskningsrådet Formas Klimat & miljö, Näringsliv, USA
2017-03-16 Grön ekonomi – från föresats till förändring ”Grön ekonomi” är en snabbt växande trend som skapar ekonomiska incitament med miljövänlig agenda, och främjar investeringsmöjligheter som bidrar till en bättre värld. Men hur omsätter vi vackra föresatser i faktisk förändring? Cecilia Repinski är forskare [...] Utrikespolitiska föreningen Klimat & miljö, Näringsliv
2017-04-04 Välkommen till konferensen Hållbarhet! Kraven på företag och organisationer att göra hållbarhet till en integrerad del av sin verksamhet ökar. Hållbarhet är inte längre en punkt i årsredovisningen, den ska genomsyra varje del av din verksamhet. Dagens industris konferens Hållbarhet [...] Dagens Industri Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-03-17 Frukostmöte: Så kan tursmen bidra till hållbar utveckling i Myanmar/Burma Hur kan turismen bidra till en bra och hållbar utveckling i Myanmar? Vad kan företagen göra och hur arbetar fackföreningsrörelsen? Hör författaren Pascal Khoo Thwe berätta om demokratisering och möjligheter för mänskliga rättigheter i Myanmar. Dr. Aung [...] Union to union Burma, Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Näringsliv, Samhällsaktörer, Turism
2017-03-06 Att hantera Mänskliga Rättigheter över värdekedjor KPMG bjuder in till lunchseminarium för att presentera insikter från sin senaste rapport kring Mänskliga Rättigheter och hur bolag kan arbeta kring detta. Närvarar gör Anders Nordström, miljöchef med ansvar för mänskliga rättigheter på ABB. KPMG Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-01-25 Centralbanker som utvecklingsaktörer Den svenska Riksbanken driver med Sidamedel flera program för kapacitetsuppbyggnad, baserat på samarbetsländernas egna begäran. Men frågan är vilken roll penningpolitiken i realiteten spelar för ett lands utveckling och vilken förmåga centralbankerna har att genomföra [...] Sida Näringsliv
2017-01-25 Lunchmöte: Rättigheter i de globala leverantörsleden Om OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Hur ser vi till att de internationella regelverken och de minimistandards som gäller på den globaliserade arbetsmarknaden också efterlevs? Och hur kan vi stödja fackliga systerorganisationer och arbetstagare att få [...] Union to union Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Rättvis handel
2016-11-19 Mänskliga Rättighetsdagarna: Money talks, Human Rights walks? Vad händer med mänskliga rättigheter i Iran när sanktionerna släpps och internationella företag slåss om 80 miljoner kunder? Hur ser situationen ut för kvinnliga aktivister i Iran i dag? En kort och intensiv lektion i [...] Imagenes del Sur/Bilder från Söder Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2016-11-17 Mänskliga Rättighetsdagarna: The Ruggie Principles and Economic and Social Rights The state has a responsibility to protect against violations of human rights by private actors. Does Sweden’s responsibility cover acts of Swedish companies abroad, and would such responsibility include economic and social rights, like the [...] Stockholm Center for International Law and Justice Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2016-12-02 Klimatklivet och nytt stöd till hållbara städer: Information och speed-dating Fores bjuder in till ett möte för klimatinvesteringar och stöd till innovationer för hållbara städer. Här får du all information om hur du ansöker, hur ansökan bedöms och konkreta förslag på vad du kan söka [...] Fores Klimat & miljö, Näringsliv, Urbanisering / hållbara städer
2016-11-16 FUF Lund: Panelsamtal om näringslivets genomförande av Agenda 2030 De Globala målen för hållbar utveckling är en universell agenda med 17 mål och 169 delmål som skall uppnås innan år 2030. FN:s 193 medlemsländer ska bland annat utrota den extrema fattigdomen, uppnå jämställda och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-09-14 Hur rika länder blev rika och fattiga länder förblir fattiga Hur rika länder blev rika och fattiga länder förblir fattiga | ABF Stockholm – föreläsningar, samtal, kurser och studiecirklar. Ekonomen Erik S. Reinert presenterar sin kritik av förhärskande nyliberala dogmer om frihandel, fria marknaders välsignelser och [...] ABF Stockholm, Arena Idé Handelspolitik, Näringsliv, Ukraina
2016-08-31 Världens största förhandling – om arbetsvillkor inom globala leverantörsleden Världen har just påbörjat sitt arbete med Agenda 2030 och de kommande 15 åren ska den extrema fattigdomen utrotas och ojämlikheten minska. Men utmaningarna är många, inte minst eftersom så många har en osäker försörjning. I [...] Lärarförbundet, LO-TCO Biståndsnämnd, Transport, Union to union FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-07-06 Vapenvåldets kostnader – våldsförebyggande och Agenda 2030 En stor del av det väpnade våldet orsakas av små och lätta vapen, och att minska flöden, tillgänglighet och användning av dessa vapen är av största vikt för implementeringen av Agenda 2030 och Mål 16. Hur [...] Individuell Människohjälp (IM), Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Vapenhandel
2016-07-04 Ägarna, makten och hållbarheten Att jobba proaktivt med hållbarhetsfrågor kan öppna för nya affärsmöjligheter. Att inte jobba alls med hållbarhet kan tvärtom innebära kursfall, sämre resultat och eroderat förtroendekapital. I dagens företagsvärld finns många exempel på båda ytterligheterna. Ägarnas [...] Sida, Smarta Samtal, SPP Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-07-06 Globala målen: Företagens nya affärsidé? Näringslivets roll blir allt tyngre och viktigare på den nya hållbara utvecklingsagendan. Det behövs för att vi ska nå de Globala målen för hållbar utveckling. Men vilken roll och vilket ansvar har företagen? Kan de [...] Sida FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-07-05 OS-sponsorer vs regnskog OS i Brasilien finns runt knuten och stora företag med mörk meritlista står som huvudsponsorer. Vem har ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, och i vilken utsträckning? En panel med röster från idrottsrörelsen, näringslivet samt miljö- [...] Jordens Vänner Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2016-07-05 Den nya miljörörelsen för Agenda 2030 Idag motiveras många regleringar och begränsningar av jord- och skogsbruket med miljöargument. Ur ett globalt perspektiv för hållbar utveckling riskerar en sådan politik att skada miljön. Det gröna näringslivets viktigaste resurs är det levande och [...] LRF Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-05 Made in Bangladesh – om möjligheter och utmaningar I Bangladesh, ett land där kvinnor diskrimineras systematiskt, kan aktörer med olika perspektiv bidra till att stärka kvinnors ekonomiska och sociala ställning. Vilka möjligheter och utmaningar möter det enskilda företaget? Civilsamhället? Hur kan man bidra [...] Hungerprojektet Bangladesh, Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Kvinnor, Näringsliv
2016-07-04 Är globaliseringen slut nu? Globaliseringen inleddes på 1990-talet efter Sovjetunionens sammanbrott och Kinas övergång till marknadsekonomi. Effekterna har varit påtagliga och överlag positiva. Demokratisering, färre internationella konflikter och ökat ekonomiskt välstånd. Den andel av jordens befolkning som lever under [...] Affärsvärlden, Deloitte Handelspolitik, Näringsliv
2016-07-04 Ett samhälle utan BNP-tillväxt – utopi eller möjlighet? Nu börjar arbetet med de globala hållbarhetsmålen på allvar. Vi är alla hoppfulla inför en framtid där målen är uppfyllda, men hur kan den se ut? Vi vet att ekonomiska förutsättningar snabbt kan ändras, att [...] Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet Budget, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Post-15
2016-07-04 Risk sharing and implementation of the next step for green shipping. Politics, Finance and Industry The next step towards decreasing the environmental and climate impact from the Shipping industry is implementing Financial Instruments for Risk Sharing. What does it take to make green investments considered profitable, enable industry investments, financing [...] Zero Vision Tool Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-04 Hur påverkas framtiden av lagen om redovisning av 
icke-finansiell information? Det sägs ofta att ingen läser företagens hållbarhetsrapporter, och trots detta läggs mycket tid och pengar på detta. Finansmarknad är intresserad av framåtriktad information inte historik. Hur ser det ut på företagen och hur får [...] CSR Sweden Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Näringsliv
2016-07-04 Sveriges näringsliv – sporrar Agenda 2030 företag att gå före? Kan 2030-agendan hjälpa företagen att definiera samhällsnyttiga produkter och affärsmässiga fördelar kopplade till samhällsnytta? Seminariet utgör en av tre delar av seminariet: Agenda 2030 – en katalysator eller bromskloss för välfärden? Medverkande: Nyamko Sabuni, hållbarhetschef, ÅF PM Nilsson, [...] Corporate Social Responsibility (CSR), Global Compact, Näringsliv
2016-07-08 Innovationer i industrin som verktyg för ett bättre klimat Ett samtal om industrins roll i klimatarbetet och hur vi kan få fram fler klimatinnovationer inom industrin. Medverkande: Fredrick Federley, europaparlamentariker, Centerpartiet Thomas Hörnfeldt, klimat- och energiansvarig, SSAB Centerpartiet Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-06 Har din vattenflaska hamnat på Fiji? Stillahavsländerna drabbas hårt av skräp från andra världsdelar som når öarna med havsströmmar. Skräpet påverkar den marina miljön negativt. Motståndskraftiga ekosystem och bevarande av biologisk mångfald är nödvändigt för tillgång till livsmedel, färskvatten och klimatreglering. [...] Havs- och vattenmyndigheten Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-06 Det skriande behovet av att erkänna målkonflikter Ekonomisk tillväxt går hand i hand med omställningen till ett hållbart samhälle, en fossilfri fordonsflotta kan uppnås samtidigt som vi tankar bensin för 15 kronor litern, konsumtionen kan bli hållbar samtidigt som vi konsumerar mer. [...] Tidningen Syre Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-06 Risk sharing and implementation of the next step for green shipping Nästa strategiska steg för att stötta sjöfartens miljö- och klimatomställning är att etablera gemensamma finansiella mekanismer som uppmuntrar gröna investeringar hos både finansiär, investerare och kund. Om behovet av, och lösningen för, riskavtäckning och samhällsnytta. Föranmälan [...] Zero Vision Tool Biobränslen, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-06 Efter Panamaläckan – hur täpper vi till hålen och stoppar skattefusket? Skatteflykt och aggressiv skatteplanering kostar EU:s medlemsländer hundratals miljarder kronor varje år. Detta framkom tydligt av de s.k. Panama papers. Undanhållna skattepengar hade kunnat finansiera välfärd och offentliga investeringar. Vad gör EU för att skärpa lagstiftningen, [...] Europeiska Kommissionen EU, Kapitalflykt, Näringsliv, Panama
2016-07-06 Social dumpning eller fri rörlighet? Hur vill Sverige vara med och påverka EU:s sociala pelare? Den inre marknaden bygger på en fri rörlighet för arbetskraft. Lönenivåer och arbetsmarknadslagstifning skiljer sig åt mellan EU:s medlemsländer. Hur säkerställer vi rimliga villkor för [...] Europeiska Kommissionen EU, Näringsliv
2016-07-06 Utrikeskorrarna En makalös ekonomisk boom, H&M som storsatsar i Etiopien och en snabb teknisk utveckling som lovar mycket gott för framtiden – Afrika är onekligen händelsernas kontinent just nu. Samtidigt fräter korruption och maktfullkomliga politiska ledare sönder [...] Svenska Dagbladet Afrika, Demokrati, Etiopien, Hållbar utveckling, Korruption, Näringsliv
2016-07-06 Vem är Xi Jinping och vilken är hans hemliga agenda i korruptionsskandalernas Kina? “Senaste årets nyheter om Kinas ekonomi oroar. Börsras, sjunkande industriproduktion, minskande BNP – plus den gigantiska korruptionsskandalen. Vad har hänt? Vad kommer att hända? Vem är Xi Jinping? Vad är hans hemliga agenda? Klarar han [...] International Society of Human Rights Sweden, Supporting Human Rights in China (SHRIC) Kina, Korruption, Näringsliv
2016-07-07 Bioekonomi för en grön omställning och konkurrenskraft Analysgruppen för grön omställning och konkurrenskraft menar att framställning av högvärdiga biobränslen och biobaserad kemiteknik kan bli en svensk och nordisk kompetensnisch, inte minst baserad på den stora tillgången på biomassa. Samma slutsats drar regeringens [...] Region Skåne Biobränslen, Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 Sveriges roll för ett hållbart företagande Fem år har gått sedan FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter antogs. Ramverket till trots kan vi konstatera att företag fortsatt bidrar till människorättsöverträdelser. Näringslivet spelar en stor roll i länders utveckling, men [...] Amnesty, Concord, Diakonia, Forum Syd, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan Internationellt Arbete, Sveriges expertgrupp företagande och MR, Swedwatch, Union to union Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Politik för global utveckling (PGU)
2016-07-07 Grön omställning för konkurrenskraftig maritim sektor Miljö- och klimatmålen kan vara en drivkraft för näringslivets konkurrenskraft och leda till en god ekonomisk utveckling och jobb i framtiden. Hur kan maritima sektorn bidra till grön omställning för ett konkurrenskraftigt Sverige? Sveriges långsiktiga vision [...] Lighthouse, Sjöfartsforum, Skärgårdsredarna, SMTF, Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 Hur kan bankerna utvecklas i en mer hållbar riktning? Banker beslås ofta för att maximera den finansiella avkastningen på bekostnad av människor, miljö och etiska riktlinjer. Finns det någon möjlighet att driva en sund bankverksamhet? Den hållbara bankrörelsen har funnits i många år, en rörelse [...] Ekobanken Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen – men vad krävs? FN:s 17 hållbarhetsmål markerar början på 15 betydelsefulla år med potential att transformera vår värld. Med engagemang, banbrytande samarbeten och hårt arbete finns möjligheter att skapa djupa, hållbara förändringar som är nödvändiga för vår framtid. [...] Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, UN Sustainable Development Solutions Network Northern Europe FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 UN’s Agenda 2030 – can a positive vision help us achieve sustainability faster? Sverige ligger idag etta i genomförandet av FNs globala hållbarhetsmål Agenda 2030, och anses ha bäst förutsättningar att lyckas. I dagens samhälle står vi inför stora utmaningar med flyktingar, integration, psykisk ohälsa, arbetslöshet, skolans problematik, [...] Hållbar Utveckling Sverige AB, Initiativ Samutveckling, Leadership for Transition Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 Surveillance in dictatorships, are telecom companies complicit in human rights abuses? Some state authorities have direct, remote-control access to phone and internet communications. In dictatorships, this can lead to serious violations of human rights. How should telecom operators behave when following national laws requires them to [...] Amnesty Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2016-07-08 EU:s klimatpolitik i praktiken – hur påverkas näringslivet av handeln med utsläppsrätter? EU vill minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40% fram till 2030. Ett av de viktigaste medlen för att nå dit är systemet för handel med utsläppsrätter. Ett förslag till nya EU-regler för denna [...] Europaparlamentets informationskontor EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-08 Vilka är riskerna och möjligheterna med grön finansiering? Vilka är de politiska prioriteringarna efter COP21 i Paris? Hur ska målen uppnås och vilken roll har finansieringen? Är grön finansiering av betydelse för målen och har det ett mervärde? Vilken roll spelar internationella finansinstitut [...] Nordisk Investeringsbanken, Sparbankernas Riksförbund Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-03 En värld utan fattigdom 2030 – hot och möjligheter! Med utgångspunkt från FNs nya utvecklingsmål där eliminering av världsfattigdomen till 2030 är i fokus kommer detta seminarium att ge en överblick över fattigdomssituationen i världen idag samt att belysa de möjligheter och hot som [...] Hand in Hand, OmVärlden, United Nations Development Program (UNDP) Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-05-25 Kolgruvor i södra Afrika – hot mot människor och miljö? I södra Afrika satsar man stort på kolbrytning och gamla uttjänta gruvor öppnas upp igen, trots internationella klimatmål och globala löften om att avveckla fossila bränslen. Kolgruvorna får allvarliga effekter för miljön och de människor [...] Afrikagrupperna, Forum Syd, Naturskyddsföreningen Klimat & miljö, Moçambique, Näringsliv, Sydafrika
2016-04-06 The business case for improving value chain productivity through nutrition: a call to action Swedish companies are known as frontrunners in building sustainable value chains. As large importers of agricultural produce from developing countries they are interested in making their value chains as fair and sustainable as possible. However, [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Hälsa, Jordbruk, Näringsliv, Utbildning
2016-04-27 Ekotransport 2030 – Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta Den 27 april 2016 är det dags för andra upplagan av konferensen Ekotransport 2030 som arrange­ras av MiljöRapporten och 2030-sekretariatet. Den här gången har vi hyrt stora delar av Münchenbryggeriet i Stockholm för att kunna ta [...] 2030-sekretariatet, Aktuell Hållbarhet Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-03-09 Hur kan finanssektorn bidra till hållbar utveckling? Allt fler finansiella institutioner har börjat inse värdet av att arbeta långsiktigt för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hur ser denna utveckling ut inom den finansiella sektorn? Hur kan banker, försäkringsbolag, fastighetsförvaltare och [...] Naturskyddsföreningen Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-11-19 “Collaboration with the Private Sector in Sweden’s Development Cooperation” “The necessity of private sector development for economic development is not disputed. However, its sufficiency, as well as the role of aid in that process is more controversial. Antagonists’ argue that aid could and should [...] Sida Näringsliv, Näringslivsbistånd
2015-11-18 “Hållbar global utveckling och omställning på arbetsmarknaden – om fackliga strategier och utmaningar i klimatfrågan” “Ett förändrat klimat påver-kar alla och kommer att orsaka att många människor migrerar för arbete. En ny rap-port visar hur klimatförändringar påverkar hur och var människor lever och arbetar i Indien, Indonesien och Bangladesh. Översvämningar, [...] International Trade Union Confederation (ITUC), Tiden, Union to union Bangladesh, Indien, Indonesien, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-11-05 Skatteflyktens vardag i Zambia “Välkommen till ett lunchföredrag med Suzanne Membe Matale om skatteflyktens effekter på utvecklingsländer och vad svensk bistånd- och utrikespolitik kan göra i arbetet att bekämpa skatteflykt. Zambia är ett av de länder som drabbats hårt av [...] Forum Syd Kapitalflykt, Näringsliv, Zambia
2015-11-04 Riksdagsseminarium om skatteflykt Rättvis beskattning är ett måste för att nå FN:s nya globala utvecklingsmål, trots detta finns fortfarande stora möjligheter för skattefusk. Vilka åtgärder måste genomföras för att förhindra skattefusk? Vilka framsteg har Sverige gjort? Vilka kliv framåt [...] Forum Syd EU, Kapitalflykt, Näringsliv
2015-10-20 AP-fondernas investeringar i Peru och Colombia Svenska AP-fonderna har sammanlagt 267 miljoner kronor investerade i det stora gruvbolaget Newmont som är majoritetsägare i den befintliga gruvan Yanachocha och den planerade gruvan Conga i området Cajamarca i Peru. Svenska AP-fonderna har också [...] Forum Syd, Latinamerikagrupperna Colombia, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Peru
2015-10-23 Jobb och entreprenörskap i Afrika – hur kan bistånd bidra? Sub-Sahariska Afrika står inför en enorm demografisk utmaning; Med en majoritet av befolkningen under 20 år är förutsättningarna för fortsatt ekonomisk tillväxt enorma – om bara dessa unga människor kan hitta produktiva syselsättningar. Om de [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Afrika, Näringsliv
2015-10-15 Fåtölj 15/10: Volontärturism – för vems bästa? Idag har det blivit allt vanligare, och nästan lite trendigt, bland framförallt unga att åka som volontär till barnhem i utvecklingsländer. Många som volontärarbetar gör det för att de känner att de vill göra en [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), World Childhood Foundation Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Välgörenhet
2015-09-04 Lunchseminarium: Från informell till formell ekonomi Miljarder människor arbetar idag utan avtal, överenskommelser eller social säkerhet. ILO, FN:s arbetsmarknadsorgan, uppskattar att hela 40 procent av den globala arbetsstyrkan arbetar i den så kallade informella ekonomin, och allt fler ansluter. Den informella [...] Union to union Civilsamhället, Näringsliv
2015-06-30 Finansierar dina pensionspengar miljöförstöring och barnarbete? Hur bidrar våra spar- och pensionspengar till en hållbar värld och vad gör förvaltarna för att påverka? Pension- och fondbolagen har tusentals miljarder under förvaltning, sköter de sitt åtagande hållbart idag och hur ska det [...] Söderberg & Partners Hållbar utveckling, Näringsliv
2015-07-01 Shop till you drop or stop shopping – vilken väg leder till en bättre värld? Idag hävdar många att en hållbar utveckling kräver att vi minskar vår konsumtion. Är det rätt väg att gå? Engagerade och insatta opinionsbildare, entreprenörer och politiker diskuterar frågan och visar vilka olika världsbilder som står [...] Svensk handel Hållbar utveckling, Näringsliv, Partipolitik
2015-07-01 Hållbarhet eller kapital? Går det att ta hänsyn till hållbarhet i ett vinstdrivet samhälle? Kunder, organisationer, stater och politiker – alla ställer krav på att företag ska agera hållbart avseende investeringar, produktion och personalpolitik. Hållbarhet ses som en nyckel för företag men går det att kombinera med krav på [...] Dagens Industri Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2015-07-01 Vem vinner på greenwash? Går det att skilja på greenwash och äkta miljöansvar? Vilka olika typer av grönmålning finns, och hur påverkar det den offentliga debatten och beslutsfattande? Hur kan politikerna och allmänheten agera? Jordens Vänner lyfter fenomenet greenwash genom [...] Jordens Vänner Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2015-07-01 Bättre villkor i den globala textilbranschen Kan producenter och fackliga organisationer påverka arbetsvillkoren i utvecklingsländer? Om utveckling av produkter och arbetsvillkor för textilarbetare, där parterna skapar förbättringar genom gemensamt hållbarhetsarbete. Medverkande: Anna Gedda, Hållbarhetsansvarig, H&M. Anders Ferbe, Förbundsordförande, IF Metall. Helle Klein, [...] IF Metall Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2015-06-29 Mänskliga rättigheter + företag = en god affär? Fler och fler företag väljer idag att ligga i framkant och driva en positiv utveckling för ökad efterlevnad av mänskliga, och särskilt barns, rättigheter globalt. De arbetar systematiskt med frågorna i lednings- och redovisningssystem och [...] Rädda Barnen Barn och unga, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2015-06-30 Skarpt läge för schyssta pensioner AP-fonderna förvaltar mer än 1400 miljarder av vårt gemensamma pensionskapital. De är en betydande maktfaktor och deras innehav får direkt påverkan på människor och miljö runt om i världen. Hur kan framtidens pensionärer garanteras en [...] Afrikagrupperna, FIAN, Forum Syd, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2015-07-01 Näringslivets roll före och efter klimatmötet i Paris I december träffas världens länder i Paris för att besluta om ett nytt globalt klimatavtal. Vilka möjligheter har näringslivet att ta en större roll i den gröna omställningen och vilka förutsättningar behöver näringslivet för att [...] Miljödepartementet Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-07-01 Fordon, gruvor och kläder – hur kan näringslivet bidra till att minska fattigdomen i världen? Idag står näringslivet för drygt 80 % av de totala resurserna till länder i utveckling samtidigt som traditionellt bistånd minskar. Vilken roll ska företagen spela i den nya utvecklingsagendan? Vilket ansvar ligger hos företagen och [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sida
2015-06-28 Hur blir Sverige bäst i världen på hållbarhet? Redan nu drabbas människor i Afrika hårt av klimatförändringarna och behoven av motåtgärder växer varje dag. Hur vi väljer att agera här, får stora konsekvenser för de fattigaste i världen. Vi-skogen bjuder in till ett [...] Vi-skogen Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-06-30 Hur kan skatteflykt motverkas? Varje år förlorar utvecklingsländerna minst 1200 miljarder dollar i olovlig kapitalflykt. Det är ungefär tio gånger mer än världens samlade bistånd. Den största delen av kapitalflykten – över 60 procent- utgörs av multinationella företags skatteflykt. Lagkrav [...] CSR Sweden, Forum Syd Corporate Social Responsibility (CSR), Kapitalflykt, Millenniemålen, Näringsliv
2015-07-02 Den svenska modellen i globala leverantörsled – kan ett kunskapsquiz förändra världen? “Vems är ansvaret i den globala värdekedjan? Hur kan svenska företag säkra arbetsvillkor i de länder där de producerar? Kan utbildning i rättigheter och skyldigheter kratta mattan för den svenska modellen? Hur kan företag, organisationer [...] QuizRR Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Rättvis handel
2015-07-02 Trade Not Aid – the best way of raising living standards in poor countries? Is increasing trade the best way for developing economies to improve their real economic welfare, and enable a sustainable increase in economic welfare? Is foreign aid helpful or does it create a damaging culture of [...] Handelspolitik, Näringsliv
2015-07-02 FN:s nya utvecklingsmål. Hur kan företag och organisationer bidra? I september presenteras FN:s nya utvecklingsmål för en hållbar utveckling. En bred samverkan är avgörande för utsikterna för att nå de globala målen. Hur kan företag utveckla en stark regional strategi och identifiera lämpliga samarbetspartners? Medverkande: [...] KPMG Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2015-07-02 En universell utvecklingsagenda post-2015 – allas och ingens ansvar? Processen för att formulera nya utvecklingsmål har varit unik gällande möjligheter för olika aktörer att bidra. När det gäller hur målen, när de väl är på plats, ska kunna uppnås talar allt fler däribland FN:s [...] Concord, Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Post-15
2015-07-02 Kvinnors entreprenörskap – nyckeln till effektiv fattigdomsbekämpning! “En inspirerande dialog mellan Charlotte Bohman, Generalsekreterare Hand in Hand Sweden och Johan Lilja, Direktor, Läkarmissionen. Seminariet belyser det unika samarbetet mellan Hand in Hand och Läkarmissionen där organisationerna har utvecklat en effektiv modell där [...] Hand in Hand, Läkarmissionen Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Utbildning
2015-07-02 Schyssta kedjor – bananens väg från jord till bord Visste du att en tredjedel av alla bananer  som produceras i världen aldrig konsumeras? Svinn förekommer i matens hela produktions – och konsumtionskedja, vilket innebär att värdefull mat går förlorad och att miljöbelastningen blir onödigt stor. [...] Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2015-06-29 Oheliga allianser – bäst på att nå Millenniemålen? Sverige och andra stater arbetar för att nå FN:s Millenniemål att förbättra livet för fattiga. Hur påverkas staternas arbete av att fler NGO:s, företag och organisationer accepteras som aktörer i t.ex. FN, EU och OSSE? [...] Riksbankens Jubileumsfond, SAMspråk, Vetenskapsrådet Civilsamhället, EU, FN, Millenniemålen, Näringsliv
2015-06-29 InnoNation – inspiration till nya lösningar och global innovationskraft Hur accelererar vi svensk innovationskraft i världen till nya affärer, tillväxt och lösningar på globala samhällsutmaningar? Hur frigör vi alla aktörers innovationskraft och vad behöver vi förnya i innovationssystemet för att stödja denna kraft när samhället [...] Research Institutes of Sweden (RISE), Svenska Institutet (SI), Swedish Incubators & Science Parks (SISP) Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Näringsliv
2015-05-29 Clean up India – en enorm utmaning! Kom och lyssna på Hand in Hand och Håll Sverige Rent som berättar hur vi tillsammans, genom miljöprojektet Recycle for Life, skapar hållbara system för avfallshantering och återvinning i Indien. Miljösituationen i dagens Indien är [...] Hand in Hand Indien, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-05-28 Hållbarhet – fina ord eller smart affär? I höst antas FN:s nya mål för hållbar utveckling. Nu mer än någonsin ställs krav på olika typer av aktörer att begrunda sin egen del i ansvaret att finna lösningar på globala utmaningar. Med kunskap, [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Post-15
2015-04-15 Hållbara arbetsvillkor – strategier och konkreta verktyg Svenska företag skapar idag både jobb, utveckling och tillväxt runt om i världen och med rätt verktyg och kontakter kan de också bli föredömen inom hållbart företagande. Men frågan om svenska företags närvaro på komplexa [...] LO-TCO Biståndsnämnd Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2014-06-30 Svenskt välfärdsbygge i Afrika? “När Afrikas ekonomier växer så ökar också medborgarnas förväntningar om statsfinansierad välfärd och trygghet. Hur skapas förutsättningar för välfärd i afrikanska samhällen? Kan Sverige bidra till att bygga välfärd i Afrika? Vad har svenska företag [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, Nordiska Afrikainstitutet Afrika, Civilsamhället, Demokrati, Näringsliv
2014-07-03 En timme om rättvisa “Varför är det viktigt att välja en schysst banan för framtidens bananindustri? Var drar vi gränsen mellan vinstmarginal för företagen  och social hållbarhet? Fairtrades generalsekreterare Magdalena Streijffert talar om bananproduktion.” Utrikespolitiska Förbundet Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2014-06-30 Tillväxt och utveckling för svensk industri i Afrika “Många svenska företag ser Afrika som sin framtida marknad och det med all rätt. Några av världens mest snabbväxande ekonomier finns där och kontinenten erbjuder svenska företag nya, spännande marknader. Vad är viktigt för Afrikas [...] Afrika, Näringsliv
2014-07-02 Marknaden visar ledarskap inom socialt företagande “Det finns företag som vill mer än att se skattepengar gå via biståndsbudgeten. En ny marknad växer för företag som vill ta direktansvar och förändra villkoren för lokalsamhällen i utvecklingsländerna. Hur kan näringsliv och bistånd [...] Global Utmaning Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2014-07-03 CSR 2.0 – hur kan vi samarbeta för global hållbarhet? “Hur kan vi ta ett större gemensamt ansvar för dessa frågor? Diskussionen kopplas till Politik för global utveckling vars mål är att all politik ska leda till en rättvis och hållbar global utveckling, med två [...] LO-TCO Biståndsnämnd Näringsliv, Politik för global utveckling (PGU)
2014-07-02 Schysta villkor – i första som sista ledet i kedjan “Både konsumenter och företag inser i allt högre utsträckning att schysta arbets- och levnads villkor är gynnsamt för en långsiktigt hållbar produktion. Det är lika viktigt att schysta villkor gäller i Peru som i Sverige. [...] LO-TCO Biståndsnämnd Näringsliv, Peru, Rättvis handel
2014-06-29 Upphandling: En väg till schysta villkor i låglöneländer? “Välkommen till ett samtal om hur vi kan påverka arbetsförhållanden i låglöneländer via inköp och upphandlingar. Under en timme talar vi dels om mänskliga rättigheter för de som arbetar och dels om vad vi kan [...] LO-TCO Biståndsnämnd, TCO Development Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2014-07-02 Företag i utvecklingsländer: hur stort ansvar ska de ta? “Investeringar från den privata sektorn spelar roll för att skapa bättre levnadsvillkor i de fattigaste länderna. Flera svenska företag vill medverka till hållbar utveckling och minskad fattigdom. Men hur stort är företagens ansvar på den [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Näringsliv
2013-07-01 Hälsosamma affärer: Kan svenska hälso- och sjukvårdsföretag bidra till utveckling i Afrika? “Är det rätt att gå från bistånd till handel och har Sverige och svenska företag egentligen något att erbjuda de länder som kallas emerging markets? Hur kan vi hjälpa våra företag att bli mer aktiva [...] Swecare Afrika, Hälsa, Näringsliv
2014-06-30 Världen i förändring – vad händer utanför Europas bubbla? “Medan tröttheten breder ut sig i väst förändras världen utanför allt snabbare. Nya folkrörelser föds i Latinamerika, afrikanska banklösningar erövrar världen och sydkoreaner lär oss dela på jordens resurser.” Medverkande: Gunhild A Stordalen, MD/PhD Founder & [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Global Reporting Afrika, Asien, Europa, Näringsliv, Sydamerika
2014-06-30 Horror pictures and distorted mirrors: Image of a country as a hinder for business? “What happens when a country’s self-image doesn´t match with how it is perceived by foreigners? Could this lead to both problems and opportunities? How can awareness of a country’s image abroad be a lubricant for [...] Svenska Institutet (SI) Mediabevakning, Näringsliv
2014-07-01 Bistånd och affärer i korrupta miljöer – om svenska aktörers gemensamma utmaningar och ansvar “Korruption är ett mycket allvarligt utvecklingshinder och bidrar i hög grad till att hålla kvar människor i fattigdom. Sverige är en viktig global aktör för utveckling och förändring och det spelar därför stor roll hur [...] Forum Syd, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Civilsamhället, Korruption, Näringsliv
2014-07-04 Utmaningar för en internationaliserad försvarsmaterielförsörjning “I det samtida ekonomiska och politiska klimatet finns det stora incitament, inte bara för Sverige utan även för andra länder, att skapa en mer ekonomiskt effektiv försvarsmaterielförsörjning. Politiskt har ett antal regelverk skapats för att [...] Försvarshögskolan Fred och säkerhet, Näringsliv, Vapenhandel
2014-06-29 Övervakningsteknik till salu – MR-försvarare betalar? “Statligt ägda Rymdbolaget har sålt teknik som möjliggör USA:s drönarkrigföring, och utbildat Förenade Arabemiraten i satellitkontroll. Teliasonera har hjälpt diktaturer att avlyssna oppositionella. Hur förhindrar vi att svensk övervakningsteknik bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter? Medverkande: [...] Amnesty, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Svenska Freds och skiljedomsföreningen Fred och säkerhet, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv

Kommentarer i diskussionen om Näringsliv (25 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-12-18 Tomas Axén Haraldsson: Bra! Stänger vi dörren för handel och samverkan med ett land som detta så ryker onekligen ett stort antal länder vars befolkning lider av liknande problem. Dem hjälper vi inte genom att sitta hemma i Stockholm och peka utan genom att åka dit med öppna ögon, vett och sans och visa att genom handel, turism, studentutbyten, utvecklingsprojekt etc. så kan invånarna få chansen till en drägligare tillvaro. Invånarna är helt på det klara med sitt samhällsläge och sina eländiga regimer och vill inget hellre än att få kontakter med omvärlden/västvärlden. Det är min erfarenhet efter flera perioders arbete i Syrien, Azerbajdzjan, Egypten, Jordanien och fler länder som alla skulle ryka om vi bara jobbade ihop med likaledes västerländska demokratier. mvh Tomas Axén Haraldsson Ska Sverige stänga dörren helt till diktaturer?
Av Daniel Rosell, Biståndebatten.se
2017-04-04 Klas Eriksson: Samarbetet mellan biståndsmyndigheterna och den privata sektorn är ett komplicerat men intressant ämne. Biståndspengarna måste användas till att förbättra situationen i fattiga länder. När är det acceptabelt att biståndspengar används till att stödja svenska företag? Nästan aldrig skulle jag säga. Det finns t.ex. Scania-lastbilar i många länder, bl.a. i Irak. Är det okej att Sida betalar för en skola i Irak där man utbildar bilmekaniker för att sköta underhållet av dessa lastbilar? I Etiopien utbildar Sida bilmekaniker åt Volvo. I Bangladesh arrangerar Sida en utbildning av textilarbetare för HM:s räkning. Det finns fler exempel. Sådana stora företag har verkligen råd att bekosta utbildningen av sin personal själva. Då det gäller upphandlingar bör man sträva efter att, om möjligt, göra dessa i samarbetsländerna. När jag jobbade på Unicef försökte vi alltid att gynna den inhemska industrin. Vi var beredda att betala mer om det gick att genomföra en adekvat upphandling i ett samarbetsland. CSR är enormt viktigt. Svenska företag måste ta ansvar för vad som sker med berörda människor i samarbetsländerna. ETO (Extraterritorial Obligations) ställer krav på företags verksamhet utanför hemlandet. Det duger inte att utnyttja den billiga arbetskraften enbart för att maximera sin vinst. Replik: Utvecklingseffektivitet och näringslivssamverkan går ihop
Av Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se
2017-03-10 Bjørn H amland: Dette er viktig spm, men det som har stoppet framgang i diskusjonen er en strid mellom export credit agencies and DFIs som Swedfund. Her fra Development Today: New OECD rules for private sector aid blocked by dispute over export subsidies For over a year donors have been entangled in deadlock discussions over how to report private sector aid as Official Development Assistance (ODA) without distorting competition and international trade. Some players fear the changes in the system can trigger a race to the bottom where countries hide export subsidies in aid-funded development finance institutions (DFIs). The process has now stalled and the conflict has unfolded as a clash between OECD export credit agencies and aid-funded DFI’s, the latter having gained a prominent role in development financing in recent years. For full story: http://development-today.com/magazine/2017/dt_1/business/new_oecd_rules_for_private_sector_aid_blocked_by_dispute_over_export_subsidies mvh Bjørn H Amland; Development Today Nya reformer inom biståndet bakom stängda dörrar
Av Penny Davies, Biståndsdebatten.se
2015-07-06 a small company with a big political mission- froosh at almedalsvecken | fruit on a mission: […] Trade or Aid – the best way of raising living standards in poor countries? […] Trade Not Aid – the best way of raising living standards in poor countries?
2015-06-02 Pierre A Nordqvist: Dom skulle inte ha EN krona förrän de frigett journalisten ( Davit ). En mycket enkel liten motprestation, från Eritreas regering/skick. Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt
Av Jesper Bengtsson mfl; Biståndsdebatten.se
2014-08-25 Inge Gerremo: En högst välkommen diskussion inkl. Bertil Odéns kommande rapport säger jag som i många år försökt driva frågan om att tillväxtfrågorna är viktiga i biståndssammanhang (då ofta i motvind). Där kan bl.a. jordbruksbistånd, rätt utformat så att vi själva inte tar kommandot, ge viktiga grundläggande tillväxteffekter, något som många u-länder, främst i dagens Afrika, så väl behöver. Det gäller inte minst för att kunna förverkliga de sociala ambitioner som dagens och morgondagens afrikanska ledare förväntas presentera för sina medborgare och gärna till oss också. Rubriken på den här artikeln borde väl trots allt vara att bistånd KAN ge tillväxt och, som sagt, att tillväxtfrågorna är viktiga att uppmärksamma och ge förutsättningar för genom bl.a. det svenska biståndet. Och samtidigt är Göran Hydéns varning om att utveckling tar tid som vanligt viktig att tänka på. Jag hoppas att den kommande rapporten och morgondagens presentation av den kan bli inledningen till en konstruktiv diskussion om bistånd och ekonomisk tillväxt. Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt
Av Jesper Bengtsson mfl; Biståndsdebatten.se
2014-08-15 Biståndsdebatten.se: Bertils rapport publiceras den 25 aug. Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt
Av Jesper Bengtsson mfl; Biståndsdebatten.se
2014-08-13 Eivor Halkjaer: Så bra att vi får solida inlägg i denna stundtals tröstlösa debatt... När och var blir Bertils rapport tillgänglig? Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt
Av Jesper Bengtsson mfl; Biståndsdebatten.se
2013-10-25 johan wouters: Kust bevakningen och Sjöpolisen har fått 10-tals miljoner för att jaga fritidsbåtar där förare kunde har druckit mer än ett glas vin till maten (0,2 promille). Efter två år har det statistiskt inte kunna säkerställa att ett enda liv har räddats. På Victoriasjön dör cirka 5000 årligen. Jag föreslår att materiell, pengar och personal underställs Safe Waters Foundation Africa. Sökes: Riskkapital utan krav på återbäring och vinstmaximering
Av Mattias Wengelin, Biståndsdebatten.se
2013-05-06 Tom Alberts: Vilken monumental okunnighet. Men visst är det gulligt: "Res till marknaderna i Afrika och knyt kontakter som kan ligga till grund för handel och utbyten grundade på en stark modern etik. Det är högst sannolikt att det är mödan värt.” Debatt: Gör affärer med Afrika nu
Av Gabi Björsson mfl, Dagens Industri
2012-06-26 nils: Ett annat sätt att sänka hm:s vinst vore att sänka priserna i butik. Är det kanske detta swedwatch är ute efter?? Man bör också betänka att i princip samtliga svenskar är indirekta aktieägare i hm genom t.ex. pensionsfonder. Swedwatch arbete känns inte helt genomtänkt eller i varje fall förlegat. Arbetsförhållandena förbättras först när konkurrensen om arbetarna ökat, punkt slut. Klädsamt när företag tar ansvar
Av Dagens Nyheter
2012-06-15 Göran Alfredsson: Jag börjar bli lite rädd... Givetvis ska man ifrågasätta var biståndspengarna går till... Men att mäta mellan tumme och finger är inte lätt när de dessa rör sig hela tiden. Jag ansvarar nu en biståndsprojekt, där det har pågått i över 20 års projekttid och det är NU som har börjat hända en del, men inte så stora omfattande utan några framgångs småsteg hela tiden. men ser man bakåt så är det ganska stort steg....Trots denna gruppen har av hel grupp på ca 95 % lever mer än under den gränsen för millenniums målet som FN har satt upp! Varför är det så? Jo Den gruppen är döva... Man har helt enkelt glömt bort dem för de hör ju inte och de skriker ju inte heller... Har varit på några konferens bland annat i Durban, Sydafrika där döva från olika länder kommer fram till mig och tackar för Sveriges insatser runt i hela världen för döva svåra situationer. Det är otrolig viktigt säger de och Sverige har fått en god anseende för dessa insatser som vi svenskarna ska känna oss stolta över och se att vi i Sverige ska fortsätta med arbetet speciellt med funktionsnedsättningar som har det väldigt svårt att kunna vara delaktig i samhället. Där hoppas jag på att statskontoret ser i en helhet av hela process från födelse till begravningsplats med en mängd stödsinsatser och därefter steg för steg kan vi överlämna de så att de kan hjälpa sig själva och förhoppningsvis kan de hjälpa andra länder inom 50-100 år.... Där hoppas jag på att man ser på helhet av biståndseffekt! ( Under början av 1800 talet hjälpte ryssarna oss svenskarna med mat o kläder, där överlevde vi, och nu kan vi hjälpa de andra... ) Dialog kan göra ett bra bistånd ännu bättre
Av Kenneth G Forslund mfl; Östran
2012-06-02 Mats Widgren: Vad är det egentligen Gonitzka säger? Se mitt svar i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/sida-maste-lyssna-pa-kritiken-mot-markforvarv/ och i min blogg. Markinvesteringar bekämpar hunger
Av Charlotte Petri Gornitzka, Expressen
2012-05-21 Biståndsdebatten.se: För att undvika fler TeliaSonera-skandaler ska varje statligt ägda bolag formulera egna hållbarhetsmål, enligt finansmarknadsminister Peter Norman. Vad innebär detta i praktiken - vem har ansvaret för hur svenska företag ska agera i länder med svag / ingen demokratisk tradition? I april 2012 skrev Lars Nyberg att det är orimligt att kräva att TeliaSonera ska ta världssamfundets roll när det gäller att värna det fria ordet. "Ansvaret vilar rimligen på politiker och regeringar". "När information från näten används för att bryta mot mänskliga rättigheter vilar ansvaret på regimerna. När det sker är det inte ett enskilt telebolag som är skyldigt." Läs mer ”Följa lagen räcker inte – det krävs en egen etisk kompass”
Av Peter Norman, Dagens Nyheter
2012-04-21 Biståndsdebatten.se: "Om inte svenska företag hade varit med och utvecklat infrastrukturen för exempelvis telekommunikation så hade den Twitter- och Facebookrevolution som rasat i denna del av världen knappast utvecklats lika kraftigt." skrev handelsminister Ewa Björling i Svenska Dagbladet i samband med den nordafrikanska demokrativågen 2011. Är svenska företag att tacka när "det går bra", men utan ansvar när "det går dåligt?" ”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”
Av Lars Nyberg, Dagens Nyheter
2012-03-26 Tom Alberts: Det råder stenhård konkurrens då Sida upphandlar konsultföretag. Oftast är flera europeiska företag med och bjuder. Mitt företag, Devpro AB, har varit med då Sida och/eller WB finansierade projekt har upphandlats där helt elementära regler inte har följts. Det vackra talet om "ownership" gör inte saken lättare. Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption
Av Staffan Synnerström, Svenska Dagbladet
2011-10-08 Biståndsdebatten.se: "Forskningsresultaten är tydliga. Turism skapar tillväxt, ger utvecklingsländer nya resurser och hjälper fattiga människor att skapa sig en ny framtid för sig själva och sina familjer." Det skriver Anders Gustafsson och Lena Lindvall, författare till Timbro-rapporten "Far och flyg - för de fattigas skull" http://www.bistandsdebatten.se/?p=16119 Skippa all-inclusive på semesterresan
Av Helena Karlén, Peter Hellberg mfl; Aftonbladet
2012-02-19 Biståndsdebatten.se: Bo Göranssons replikerar: "Ministern har målmedvetet spelat på fördomar; det finns inga resultat, bistånd leder till korruption, miljarder utan kontroll. Hon gör inga försök att förklara, skingra obefogad misstro, riva bort fördomsslöjor eller undanröja grumliga föreställningar kring sitt ansvarsområde. Inte heller informera om framsteg. Det går nu bra för en rad fattiga länder, som också fått stort bistånd. Då uttrycker regeringen det så här: ”Är det inte snarare tillväxt, resultatet av en fri marknadsekonomi, bättre utbildning och ökad handel som ligger till grund för den positiva utvecklingen” – och inte biståndet. Med andra ord, det är tillväxt som är grunden för tillväxt; utbildning har varit viktigt, liksom förmågan att producera och handla. Men tro inte att biståndet har haft sitt finger med i den leken, det har ägnat sig åt annat, oklart vad." Överge kravlöst bistånd
Av Gunilla Carlsson, Uppsala Nya Tidning
2011-09-07 Kristian: Jeg har fortfarande svårt att förstå motsättningen mellan afrikansk biståndsmottagande och dét att vara en aktiv afrikansk partner i det svenska utvecklingssamarbete. Sedan biståndets "uppfinning" på 50/60-tallet har mkt jobb gjords just för att eliminera denna passivitet och beroende i biståndet. Dom erfarenheterna riskera nu att gå forlorat om man i övergången till en mer sammanhängende och "global" svensk utrikes- och utvecklingspolitik inte anser processen som ett succesivt lärande. Mkt viktigt är också att analysera olika intressen som finns i spel, allt är inte nödvändigvis ett win-win game, tyvärr. Från biståndstagare till aktiv partner
Av Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad
2011-05-20 Tom Alberts: Vi borde satsa på länder vars HDI förbättras något. elleer ? Osäkert vad som är bra i biståndet
Av Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen
2011-05-20 Tom Alberts: Jättegulligt.!! Ge barnbidrag till fattiga mödrar. Oberoende debattör. Osäkert vad som är bra i biståndet
Av Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen
2011-04-27 micael grenholm: Företag kan bekämpa fattigdom främst på tre sätt: respektera MR och bedriva rättvis handel, investera i fattiga länder samt ge vinst till de fattiga. I dagsläget är svenska företag dåliga på att göra alla tre. http://utrotahungern.wordpress.com/foretag/ Så ska svenska företag göra goda affärer i fattiga länder
Av Charlotte Petri Gornitzka, Henrik Steinbrecher; Dagens Industri
2011-01-04 Margareta: Förvånad över hur Carl Bildt kan styra utan ett uns motstånd. Alla uppgivna? Var är motståndet? Skall Carl Bildt stänga fler ambassader och själv resa runt i stället? Vad kostar hans resor förresten? Sverige tappar viktigt inflytande
Av Mattias Larsson m.fl; Svenska Dagbladet
2011-02-08 Tom Alberts: De flesta inläggen är på svenska så det blir mitt språk. Offentlighetsprincipen sköts dåligt inom biståndet. Mina elever i Maputo måste skriva en uppsats om en utvärdering utifrån ca 10 frågor. En handläggare menade att utvärderingarna är hemliga. Det finns mycket känsligt material i dem. Därför kontaktade jag en EC chef, som naturligtvis gave min elev fri tillgång till den begärda utvärderingen. I Moçambique arbetade några Sida anställda med att ombilda ett projekt till en stiftelse. Målet var bl.a. att slippa Sida inblandning. En Sida tjänsteman fixade så att han fick sitta med i styrelsen för stiftelsen efter sin pensionering. Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund
Av Jan Mosander, Expressen
2010-12-10 Debatt: Kasta inte ut barnet med badvattnet – Biståndsdebatten.se: [...] Replik på ”Ledare: Bra mål – fel metod” [...] Ledare: Bra mål – fel metod
Av Mats Tunehag, Världen Idag
Dela det här: