Sida

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Sida.

Diskussionen om Sida innehåller:

  • 16 exklusiva debattartiklar
  • 360 debattartiklar
  • 196 dokument
  • 20 evenemang
  • 341 debattörer
  • 51 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Sida (16 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-01-31

Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet

Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se

Oxfam lanserade nyligen en rapport som visar att 8 individer äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Den extrema ojämlikheten är omöjlig att rättfärdiga, men rapporten skyller på förlegade antaganden. Ledande ekonomer tror inte längre att fattigdom kan utrotas genom tillväxt som ”sipprar ned”. Om nuvarande ekonomiskt tänkande tas i bruk är en inkluderande utveckling möjlig, skriver Elina Scheja och True Schedvin i Sidas chefsekonomteam. Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sida, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2016-07-01

Tre risker med den finansiella styrningen av biståndet

Sonja Daltung m.fl., Biståndsdebatten.se

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) har kartlagt vilka statliga aktörer som beslutar om vilka medel inom det svenska biståndet. Kartläggningen visar att biståndsbudgetens storlek varierar stort, ibland under samma år. Det framgår också att biståndet i ökad utsträckning binds upp i fleråriga avtal, och att beslut delegeras i stor omfattning. Det finns flera risker med den typen av styrning, skriver Sonja Daltung och Jan Pettersson.Ambassader, Avräkningar, Budget, Sida, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/vem-beslutar-om-svenska-bistandsmedel-en-oversikt/"
2016-04-25

Krympande utrymme för civilsamhället kräver motåtgärder

Agneta Gunnarsson, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som det civila samhällets betydelse för utvecklingssamarbetet understryks minskar dess handlingsutrymme. Reaktionerna mot detta har hittills varit trevande, både i Sverige och internationellt. Nu krävs strategiska motåtgärder, skriver Agneta Gunnarsson, författare till en ny rapport om det allt hårdare klimatet för det civila samhället.Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/krympande-utrymme-for-det-civila-samhallet/"
2016-02-03

Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga

Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se

För att minska fattigdomen och skapa hållbara välfärdssystem krävs det fungerande offentliga institutioner. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till en profilfråga för en period framåt. Det skulle vara uppskattat i samarbetsländerna och ge Sverige gott rykte, skriver biståndskonsulten Stefan Sjölander.Bilateralt samarbete, Departement och myndigheter, Sida
2015-09-23

Det behövs mer kunskap och resurser för att förebygga konflikter

Ulla Andrén, Biståndsdebatten.se

Det är en central uppgift för svenskt bistånd att ge stöd till människor på flykt, men också att förebygga konflikt och främja utveckling. Till det krävs både kunskaper och resurser. Biståndsfinansieringen till att bygga fred bör inte minska på grund av att asylmottagning och humanitärt stöd kräver ökade resurser, skriver Sida-medarbetaren och före detta ambassadören Ulla Andrén.Asylrätt, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Sida, Utrikesdepartementet
2015-05-28

Sida: Vi jobbar med säkerhet på många plan

Peter Lundberg och Doris Attve, Biståndsdebatten.se

Under senare år har attackerna mot biståndsarbetare ökat drastiskt runtom i världen. För att öka säkerheten jobbar Sida med lokala experter, stöd till skyddsutrustning och säkrare transportmedel för humanitära hjälparbetare. Men det finns även problem som inte ens den bästa skyddsutrustning i världen lösa, skriver Peter Lundberg och Doris Attve på Sida.Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/skarp-sakerheten-for-bistandsarbetare/"
2015-02-10

Ramorganisationernas självständiga roll

Sandra Tidefors, Biståndsdebatten.se

I syfte att uppnå regeringens mål om ett resultatstyrt bistånd överväger Sida att öppna upp stödet genom svenska civilsamhällesorganisationer (CSO) så att även internationella aktörer kan ta del av anslaget. Konsekvenserna av ett sådant beslut bör lyftas och diskuteras noggrant, menar Sandra Tidefors. Civilsamhället, Sida
2014-12-16

Vi underlättar granskning av biståndet

Joachim Beijmo, Biståndsdebatten.se

Det omformulerade uppdraget för OmVärlden hindrar inte att den Sida-finansierade tidningen från att granska biståndet. Dock måste det i första hand vara andra redaktioners uppgift att granska biståndet, eftersom OmVärlden aldrig kan uppfattas som helt obereonde så länge som Sida äger varumärket. Det skriver Sidas kommunkationschef Joachim Beijmo Mediabevakning, Öppenhet och transparens, Sida
2014-10-28

Ebolaepidemin är ett tecken på det misslyckade hälsobiståndet

Björn Ekman, Biståndsdebatten.se

De parallella, byråkratiska strukturer som växt fram inom det internationella hälsobiståndet gör att omvärldens stöd kan vara direkt skadligt för mottagarländernas förutsättningar att utvecklas. Det behövs inte fler fragmenterade insatser för att hantera ebolaepidemin, det behövs insatser som bygger på kunskap och behov. Det menar Björn Ekman, forskare vid Lunds universitetAfrika, Hälsa, HIV/AIDS, Resultat, Sida, Sjukvård
2014-10-21

Ska vi äntligen få ett smartare bistånd?

Göran Hydén, Biståndsdebatten.se

Den förra regeringen accepterade inte motsatsförhållandet mellan ett effektivit bistånd och mätbara resultat. Standardisering, tidsbestämda resultat och förutbestämda penningramar är några av de problem som den nya regeringen nu kan lösa. Det menar Göran Hydén.Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida
2014-03-06

Enprocentmålet ett problem för det statliga biståndet

Karin Lange (Wohlin), Biståndsdebatten.se

Enprocentsmålet är ett utbetalningsmål som hindrar genomförandet av en ansvarsfull utbetalningspolitik. Var går den övre gränsen för hur mycket pengar Sida kan hantera? De politiska partierna borde börja diskutera alternativ till enprocentsmålet och stoppa automatiken i biståndsanslagets ökning. Det skriver Karin Lange (Wohlin), som nyligen sammanställt sina erfarenheter i skriften "Sida från insidan - Minnen och tankar kring bistånd 1965 - 1995"Enprocentsmålet, Partipolitik, SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Sida från insidan - Minnen och tankar kring bistånd 1965 - 1995"
2014-02-26

Sida och UD bör omedelbart stödja Ukrainas demokratiska krafter

Henrik G Ehrenberg mfl; Biståndsdebatten.se

Sverige kan och bör omedelbart genom Sida och Utrikesdepartementet stödja framåtblickande partier och organisationer som vill skapa en fungerande demokratisk kultur i Ukraina. Det menar Henrik G Ehrenberg och Alexander Mazurkin vid Kristdemokratiskt Internationellt Center.Demokrati, Partipolitik, Sida, Ukraina, Utrikesdepartementet
2013-12-11

Kraft i jordbruket – en förutsättning för att mätta klotet

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som biståndet betyder allt mindre för allt fler länder har biståndet fortfarande en roll i att skynda på den positiva utvecklingen. Det kan handla om att stödja projekt som "Powering Agriculture", som idag presenterar 14 innovationer för grön energi inom jordbruket. Alla investeringar kommer inte att bära sig, men eventuella guldkorn kan få oehört stora positiva konsekvenser för människor i utvecklingsländer. Det menar Sidas generaldirektör Charlotte Petri GornitzkaFiske, Forskning och innovation, Haiti, Indonesien, Jordbruk, Näringsliv, Sida
2013-10-25

Sökes: Riskkapital utan krav på återbäring och vinstmaximering

Mattias Wengelin, Biståndsdebatten.se

Safe Waters Foundation Africa har i tio år kämpat för att få till en finansiellt hållbar sjöräddningsorganisation för Viktoriasjön i Afrika, men saknar en arena för socialt entreprenörskap. Verksamhetsansvarige Mattias Wengelin efterlyser nu riskkapital, gärna med krav på återbetalning, men utan krav på återbäring och vinstmaximering. Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sida
2013-04-18

Sida replikerar: Vi kan vår matematik

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

REPLIK Aftonbladets krönikör Lena Mellin drar allt för långtgående slutsatser av Riksrevisionens rapport om att nära hälften av budgeten för ett projekt gick till företaget som upphandlats för att administrera projektet. Företaget upphandlades i konkurrens och uppdraget omfattade mer än bara administration, replikerar Sidas generaldirektör Charlotte Petri GornitzkaRiksrevisionen, Sida, Utvärdering
2013-03-06

Inkoherens och brist på kriterier för att dölja politiskt beslut

Jocke Nyberg, Biståndsdebatten.se

Det är uppenbart att det är politiska skäl bakom Sidas förslag till nedläggning av det bilaterala biståndet till Colombia, Bolivia och Guatemala. Det menar Jocke Nyberg, fristående utvärderingskonsultBolivia, Colombia, Guatemala, Landfokusering, Sida, Utvärdering

Debattartiklar om Sida (360 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-09-29

UD ljuger i frågan om Sveriges Belarusbistånd

Martin Uggla, OmVärlden

“Svenskt bistånd bör gå till demokratiskt sinnade aktörer, inte till någon annan. UD hävdar att projektet ligger väl i linje med Sveriges politik avseende mänskliga rättigheter i Belarus. Men nyttan med att en nationell människorättsinstitution [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida, Utrikesdepartementet, VitrysslandArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/09/26/svenska-bistandspengar-gick-till-regimlojal-organisation-i-belarus/"
2017-09-13

Satsa på träden – och bekämpa fattigdom och klimatförändringar

Anders Malmer m.fl., OmVärlden

“Sverige har god kunskap om många aspekter av hållbar produktion från lantbruk och skogsbruk. Med globala strategier som lyfter agroforestry bör det vara både möjligt och strategiskt lämpligt för Sverige att påverka andra länder att [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Sida
2017-07-20

Svensk dubbelmoral i biståndspolitiken

Malin Siwe, Expressen

“Sida ska nu bara stödja organisationer som är positiva till att arbeta med aborter, alltså ofta bidra till lagbrott. Det är inte nödvändigtvis fel och definitivt inte när det handlar om opinionsbildning. Men demokratiskt och moraliskt [...]Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA
2017-07-15

”Sidas abortimperialism är oacceptabel”

Per Ewert, Svenska Dagbladet

“Mitt förslag är att svenska biståndsorganisationer fattar mod, slår näven i bordet och förklarar för Sida att detta är en helt oacceptabel politisk styrning av deras verksamhet. Det är hjälpbehovet som ska styra svenskt bistånd, [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/13/sidas-beslut-ar-bade-modigt-och-klokt/"
2017-07-15

Olyckliga bieffekter

Susanne Sjöstedt, Värmlands Folkblad

“Felet är USA:s, betonar Jämtin. Det är de som förvägrar organisationer att göra det de vet är rätt. Men hur sant det än är, innebär den svenska markeringen för aborträtten ändå paradoxalt nog att man nu ytterligare försvårar [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA, Villkorat bistånd
2017-07-14

Aktivism i biståndsbranschen drabbar utsatta.

Annika Borg, Sydsvenskan

“Carin Jämtin och Sida kommer inte att bidra till att abortmotståndet minskar. Inte heller kommer de osäkra och illegala aborterna bli färre. Följderna av deras cyniska, och som det visat sig inkonsekventa, agerande blir istället [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Villkorat bistånd
2017-07-14

Politik framför bistånd hos Sida

Daniel Persson, Enköpings-Posten

“Det är lika fel att kräva att organisationer ska utföra aborter som det vore att kräva att de helt ska låta bli. Och att som givare sätta sina egna propagandaintressen framför behoven hos dem som [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Villkorat bistånd
2017-07-13

”Sidas beslut är både modigt och klokt”

Göran Collste, Svenska Dagbladet

“Sida har fattat ett modigt och klokt beslut. Sjukvårdpersonal och biståndsarbetare vet att information om och möjligheter att välja abort utgör en oundgänglig del av en framgångsrik familjeplaning och minskad mödradödlighet i fattiga länder. Beslutet kan [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/12/gor-abort-till-slagtra-i-bistandspolitiken/"
2017-07-13

Vi får aldrig svika kvinnors rättigheter

Malin Lernfelt, Vestmanlands Läns Tidning

“Det är ett klokt ställningstagande av myndigheten. Sverige är ett av de länder som hårdast drivit frågan om kvinnors och barns rättigheter, och vi bör fortsätta vara en garant för att så många kvinnor som möjligt [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Villkorat bistånd
2017-07-11

Bistånd ska gå till aborter

Dagens Nyheter

“Målet för åtgärderna måste alltid vara att så många kvinnor som möjligt ska få tillgång till abort och preventivmedel och det kommer att krävas både ansträngningar och fingertoppskänsla från Sida för att lyckas styra om pengarna [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida
2017-06-19

Sida: Paradigmskifte i synen på resultatstyrning

Joakim Molander & Rebecka Kitzing-Ivarsson, Sida

“Sida delar i mångt och mycket den kritik mot resultatagendan som Shutt och Vähämäki lyfter fram. Utveckling är komplex, och sker inte linjärt. Allt som räknas går inte att räkna, och en övertro på att [...]2. Bistånd, Resultat, Sida, Utvärdering
2017-06-02

Forskning för global utveckling är inte en biståndsgrej

David Nilsson m.fl., Dagens Nyheter

“[F]orskningsbiståndet [har] blivit isolerat från den övriga forskningsarenan. Detta har påtalats gång på gång under fyrtio år, ändå har problemet bestått. Inte heller Politiken för Global Utveckling (PGU) som antogs av riksdagen 2003 ledde till [...]Biståndsformer, Forskning och innovation, Politik för global utveckling (PGU), SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/research-aid-revisited-a-historically-grounded-analysis-of-future-prospects-and-policy-options/"
2017-04-06

Svenskt bistånd passivt inför krympande utrymmet för Kubas civilsamhälle

Erik Jennische, OmVärlden

“Sedan USA, EU, Sverige och flera andra inledde ett närmare samarbete med den kubanska regeringen 2014, har inte en enda reform av det politiska eller juridiska systemet genomförts för att främja kubanernas medborgerliga och politiska [...]Biståndsformer, Civilsamhället, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter, Sida
2017-03-31

“Sida blandar bort korten om svenskt stöd till Belarus”

Martin Uggla, OmVärlden

“Om det svenska biståndet till Belarus ska kunna främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter bör det riktas till de krafter som delar och verkar för dessa värderingar, inte till skattedepartementet och andra statliga aktörer [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Sida, VitrysslandArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/28/replik-missvisande-om-sidas-arbete-i-vitryssland/"
2017-03-20

”Håll fast vid enprocentsmålet”

Thord Palmlund, Dagens Nyheter

“Land efter land drar ner på sitt bistånd, inte minst den störste biståndsgivaren, Trumps USA som för över pengar från biståndsbudgeten till försvar och säkerhet, inklusive den mexikanska muren. Enprocentsmålet är en av statsmakterna fastställd [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Flykt och migration, FN, Multilateralt samarbete, Sida, Syrien, VolymArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/17/iden-om-ett-utgiftsmal-for-bistandet-har-tjanat-ut/"
2017-03-17

Idén om ett utgiftsmål för biståndet har tjänat ut

Lars Anell, Dagens Nyheter

“Biståndspolitiken bör fokusera på vad man gör och åstadkommer. Förväntade resultat bör motivera anslagens storlek. Det finns gott om exempel på att biståndsanslagen ibland blivit större än vår förmåga att utforma och genomföra effektiva insatser.” Bilateralt samarbete, Budget, Enprocentsmålet, Forskning och innovation, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Resultat, Sida, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/enprocentmalet-en-kritisk-essa/ "
2017-02-06

Här är Sveriges svar på Trumps politik

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Eftersom vi visste att detta kunde inträffa har regeringen redan satt en plan i verket för att minska skadan av denna bakåtsträvande politik, både i globala forum som FN, och vad gäller finansiering av sexuella [...]EU, FN, Hälsa, HBTQI-personer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA
2016-10-31

”Sida blandar ihop korten”

Nils Hanson m.fl., SVT Opinion

“Misstanken fanns och bekräftades redan 2013 då stöld och korruption uppdagades i ett av organisationens distrikt. I den revisionen kan man läsa ”vi observerar att internkontroll saknas vad gäller ZNFUs huvudkontor” samt ”vidare noteras ett ointresse [...]Korruption, Sida, ZambiaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/28/stammer-inte-att-stora-delar-av-bistandet-hamnar-fel/"
2016-10-28

”Stämmer inte att stora delar av biståndet hamnar fel”

Joachim Beijmo, SVT Opinion

“Uppdrag Granskning har uppmärksammat ett korruptionsfall i Zambia, där Sverige och Finland har stoppat en insats till bondeorganisationen Zambian Farmers National Union. Vi välkomnar granskning av biståndet, det är bra. Svenskt bistånd finansieras via skattsedeln och det är [...]Korruption, Sida, Zambia
2016-08-18

Sida saboterar SD:s arbete för demokrati

Julia Kronlid m.fl., Aftonbladet

“Enligt biståndsministern syftar de nya reglerna till att ”strama upp” programmet, detta mot bakgrund av de problem som uppdagats. Alltså, efter att vissa PAO misskött sig inför man en regel som endast drabbar en PAO [...]Demokrati, Partinära bistånd, Partipolitik, Sida
2016-08-16

Staten är större än socialdemokratin

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“En viktig del i Sidas arbete är att ”främja etik och integritet i den egna organisationen”. Med vilken trovärdighet kan detta anföras i de internationella sammanhang Sida verkar om det blir känt att man i [...]Korruption, Partipolitik, Sida
2016-06-13

”Missvisande om Sidas Afrika-stöd”

Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter

“Ett utvecklat jordbruk är en av de viktigaste faktorerna för fattigdomsminskning i Afrika söder om Sahara. Och det är en utveckling som måste ske utan att miljö eller människor tar skada, och därför är Sidas [...]Afrika, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida, Urbanisering / hållbara städerArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/10/torkans-offer-behover-satsningar-pa-jordbruket/"
2016-06-10

”Torkans offer behöver satsningar på jordbruket”

Anneli Rogeman m.fl., Dagens Nyheter

“Många afrikanska länder står inför enorma utmaningar för att säkra livsmedelsförsörjningen och i nuläget hotas 50 miljoner människor av akut matbrist. Ökade biståndssatsningar på jordbruket är ett måste om man vill bekämpa fattigdom, miljöförstöring och [...]Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida
2016-06-02

Nu kan vårt bistånd granskas bättre igen

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Vi vet att debatt och granskning föder utveckling, inte minst i utvecklingssamarbetet. Ett civilsamhälle som vågar kritisera regeringen, är dessutom ett tecken på en välfungerande demokrati. När vi nu stärker arbetet med mänskliga rättigheter och [...]Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Sida
2016-04-16

”Så kan Afrika rustas mot miljökatastrofer”

Charlotte Petri Gornitzka m.fl., Svenska Dagbladet

“ARC är ett ”public-private partnership”, där afrikanska länder, vetenskap och politik tillsammans med privata, publika och ömsesidiga sektorer sammanförs med de internationella finansmarknaderna för risk. […] ARC är bara ett exempel på att man genom förenade [...]Afrika, FN, Klimat & miljö, Näringsliv, Sida
2016-03-03

Denna regering vet värdet av ett fritt civilsamhälle

Isabella Lövin, OmVärlden

“Vi verkar för att vidga det demokratiska utrymmet och vi ska vara en tydlig motkraft till den våg av repressiva åtgärder vi ser världen över. Vår ambition är klar. Människorättsförsvarare, nätaktivister, journalister, och civilsamhällesorgansationer får [...]Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/01/sverige-stoppar-viktigt-stod/"
2016-02-21

Ministern bortser från hälsoforskningen

Anna Mia Ekström m.fl., Svenska Dabladet

“De nedskärningar som nu föreslås, kan få mycket allvarliga långsiktiga konsekvenser för det kapacitetsbyggande som Sverige bidragit till i flera afrikanska länder och som tagit decennier att bygga upp. … I ljuset av de nya globala hållbarhetsmålen [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
2015-12-27

“Biståndet borde granskas på ett bättre sätt”

Margareta de Goys, Svenska Dagbladet

“I dag präglas biståndsdebatten om hur mycket av biståndsbudgeten skall gå till flyktinghjälpen. En klart viktig fråga men inte den enda. Minst lika relevant är det att titta på biståndets användande och kvalitet och att [...]Biståndsformer, EU, FN, Multilateralt samarbete, Sida, Sudan
2015-11-04

“Slopa biståndsmålet”

Dagens Nyheter

“Det är också en vacker tanke att finansdepartementet ska vika en tiondels tionde – 1 procent av Sveriges BNI – för vårt internationella bistånd. Men ingen högre makt har slagit fast att det inte får rubbas. [...]Avräkningar, Flykt och migration, Sida, Utrikesdepartementet
2015-10-14

Vi lovar göra miljön till kärnverksamhet

Caroline Berg, m.fl., Dagens Industri

“Vi uppmanar nu företagsledare i Sverige och i världen att göra oss sällskap i realiseringen av de nya målen för hållbar utveckling genom att: Göra hållbar utveckling till en viktig del av kärnverksamhet och affärsmodeller. Förstå de [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sida
2015-10-12

“Sida måste ta större hänsyn till migration och migranter”

Lisa Andersson, Omvärlden

“Politiken har också en viktig uppgift för att skapa förutsättningar för migranter och deras anhöriga att kunna använda dessa pengar på bästa sätt. … Därför bör utvecklingspolitiken omfattas av åtgärder som ökar människors tillgång till [...]Flykt och migration, FN, OECD, Remitteringar, Sida
2015-09-04

Svenskt bistånd går inte till Nordkoreas regim

Joachim Beijmo, Svenska Dagbladet

“Svenskt bistånd går inte till regimen. Det svenska biståndet går genom exempelvis rödakorsrörelsen, Unicef och Rädda Barnen. Det är akut stöd för att rädda liv och lindra nöd, det vill säga humanitär hjälp till Nordkoreas [...]Nordkorea, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/09/03/meddela-kim-jong-un-att-vi-har-fatt-nog/"
2015-08-14

Ministrar: ”Fel väg att göra skillnad på folkgrupper”

Margot Wallström & Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

Alla påverkas av den upptrappade våldsspiralen. Det är därför vår och övriga regeringens övertygelse att det humanitära biståndet måste riktas till alla behövande i Syrien och Irak, oavsett politisk, religiös eller etnisk tillhörighet eller geografiskt bosättningsområde. [...]Humanitärt bistånd, Irak, Sida, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/07/sverige-bor-rikta-om-bistandet-till-irak/"
2015-07-12

Långt till korruptionsfri värld

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

Öppenheten från Sida borde vara vägledande för hur kampen mot korruption ska gå vidare. Att acceptera mutor och uppgörelser i slutna rum som en ”kultur” när man gör affärer i vissa länder är att acceptera [...]Korruption, Öppenhet och transparens, Sida
2015-06-12

”Större öppenhet krävs när biståndet granskas”

Lars Heikensten m.fl., Svenska Dagbladet

“Även om biståndet ska styras med fattiga människors och länders behov i centrum finns inte de direkta vägarna för biståndets mottagare att påverka Sveriges beslut om hur pengar fördelas och används. Människor som lever i [...]Öppenhet och transparens, Resultat, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/utvardering-av-svenskt-bistand-en-kartlaggning/"
2015-05-28

Centralafrikanska republiken är inte tillräckligt sexig

Pär Vikström, OmVärlden

Sveriges riksdag och regering bör snarast genom UD och Sida avsätta motsvarande 100 millioner dollar fördelat på tio år till CAR. Man borde även inleda en diskussion med representanter från alla delar av CAR om [...]Centralafrikanska republiken, FN, Jordbruk, Sida, Utrikesdepartementet
2015-05-15

Ske din vilja så ock i utvecklingspolitiken

Erik Hagström, Svenska Dagbladet

“Kyrkans nya rapport ”Inte bara för svenskar”, säger att predikan av så kallade generella välfärdssystem, bör vara en hörnsten i Sveriges utvecklingspolitik. Sådana välfärdssystem kan frälsa världens fattiga. Välsignelsen bör spridas via Sida:s mission.” Biståndsformer, Religion, Sida, Världsbanken
2015-04-14

Bistånd handlar om solidaritet och respekt

Klas Eriksson, Dagens ETC

“Dagens Sida har smittats av de senaste årtiondenas alltmer dominerande så kallade marknadsliberalism. Det är numera helt okej att se samarbetsländerna som tillväxtmarknader där svenska företag kan göra goda vinster utan dåligt samvete. Och Sida [...]Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida
2015-03-30

Sida ger bidrag till svenska storföretag

Kajsa Ekis Ekman, Dagens ETC

“I länder där Sverige har ett gott rykte sedan många år genom stöd till demokratirörelser och bekämpning av korruption, står Sida för något positivt. Det är detta rykte som storföretagen nu skamlöst profiterar på. “ Biståndsformer, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/03/26/tillvaxt-ar-en-forutsattning-for-utveckling/"
2015-03-26

Tillväxt är en förutsättning för utveckling

Charlotte Petri Gornitzka, Dagens ETC

“Att företag som på olika sätt samarbetar och samverkar med biståndet också kan göra vinst ÄR en självklarhet. Att vi har olika roller är inget konstigt. Men när intressena sammanfaller så att det privata näringslivets [...]Biståndsformer, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/03/20/fri-marknad-inget-for-svenska-foretag/"
2015-03-20

Fri marknad – inget för svenska företag

Kajsa Ekis Ekman, Dagens ETC

Är du en misslyckad entreprenör? Kan du inte hävda dig i frihandelns dagar, känner du dig ensam och behöver en mäktig beskyddare? Oroa dig inte, det finns en lösning. Åk till Afrika, och den svenska [...]Afrika, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida, Swedfund
2015-02-09

“En rad områden där förbättringar krävs”

Isabella Lövin, OmVärlden

“Det är anmärkningsvärt att den tidigare biståndsministern, Gunilla Carlsson inte tog tag i problemen. Ordning och reda inom biståndet var som välbekant honnörsord hos alliansregeringen, något som Carlsson ihärdigt utkrävde av Sida och organisationer inom [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Okategoriserade, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet
2015-01-14

”Granskning av bistånd gynnar alla parter”

Jesper Bengtsson m.fl, SVT opinion

Som tidigare chefredaktörer och redaktörer för OmVärlden är vi mycket oroliga för en utveckling där en av de tidningar som genom åren tillhört de främsta granskarna av biståndet ska förvandlas till ett informationsmaterial från Sida. Detta [...]Informationsanslaget, Mediabevakning, SidaI artikeln hänvisas till "VI underlättar granskning av biståndet"
2015-01-12

Global utveckling för alla, med alla

Charlotte Petri Gornitzka, ETC

“Alla kan göra medvetna val som gynnar hållbar utveckling, oavsett om man är privatperson, företagsledare, aktivist eller företrädare för en statlig myndighet. De val vi gör genom våra inköp, placeringar och livsstil har potential att [...]Afrika, Millenniemålen, Post-15, Resultat, Sida
2014-11-23

“Rätt att sänka biståndet, Lövin”

Fredrik Segerfeldt, Expressen

“Såväl juridiskt som politiskt och moraliskt är det rätt att använda biståndsbudgeten till att finansiera migration. Vi vet att bistånd ofta gör mer skada än nytta och att migration fungerar som fattigdomsbekämpare.” Avräkningar, Flykt och migration, Politik för global utveckling (PGU), Sida
2014-10-17

Bra att biståndet går till flyktingar

Karin Lange, Svenska Dagbladet

“Statligt bistånd når inte sitt mål att bekämpa fattigdom. Den kritiken har funnits länge i internationella biståndskretsar men debatten i Sverige har uteblivit. Fattigdom bekämpas bäst via frivilligorganisationer som verkar på gräsrotsnivå. Statligt bistånd har [...]Flykt och migration, Migrationsverket, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet
2014-06-04

“Elefanten i rummet är alltid med oss”

Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden

“Det svenska biståndet bygger inte på en idé om tillväxt som med automatik ska sippra ned till de fattigaste. Tvärtom – Sida arbetar med olika strategier och insatser som ska komplettera varandra för att insatserna [...]SidaArtikeln är en replik på: "Elefanten i rummet"
2014-05-27

Vi är alltid villiga att prova nya sätt att arbeta

Charlotte Petri Gornitzka, Omvärlden

“Vi kan bli ännu bättre på att utvärdera och mäta resultat på ett systematiskt sätt och använda kunskapen från utvärderingar mer i arbetet. Det betyder inte att vi ska göra fler utvärderingar – utan att [...]Resultat, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Randomized Controlled Trials"
2014-05-19

Elefanten i rummet

Helena Thorfinn, OmVärlden

“Men människor som lever i fattigdom har aldrig någon som försvarar just dem. Inte i verkligheten och inte längre institutionellt på Sida. Och detta är ett stort, stort problem. Efter att i åratal ha besökt [...]Sida
2014-03-21

Mer handelsfokus i Tanzania-bistånd

TT, Västerbottens-Kuriren

“Sveriges ambassad i Dar es Salaam har fått en ny främjande plan för handel, uppdraget blir nu att hjälpa Tanzania att skriva handelsavtal och uppmuntra den privata sektorn och entreprenörskap. — Vi ska gå från [...]Sida, Tanzania, Utrikesdepartementet
2014-03-11

“Vi prioriterar jordbrukssektorn i Kenya”

Anders Rönquist, Omvärlden

“Det är bra, Anders Östman, att du fortsätter att engagera dig i utvecklingsfrågor, det svenska biståndet och Kenyas utveckling. Det är också bra med en sund och öppen debatt kring dessa viktiga frågor och jag [...]Demokrati, Jordbruk, Kenya, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, SidaArtikeln är en replik på: "“Sverige borde satsa på jordbruk i Kenya”"
2014-03-11

“Sverige borde satsa på jordbruk i Kenya”

Anders Östman, Omvärlden

“Jordbruk anses föråldrat och efterblivet, stadslivet däremot eftersträvansvärt och glamoröst, trots mycket tuffare levnadsvillkor. Biståndsgivarna hänger på, medan småbönderna som är satta på undantag i Kenya borde utgöra målgruppen för utvecklingspolitiken och biståndsgivarnas stöd.” Demokrati, Jordbruk, Kenya, Mänskliga rättigheter, Sida
2014-03-07

Jämställdhetsarbetet på UD i dagarna kring kvinnodagen

Malena Gyllenhak, Bloggen om utvecklingspolitik

“Men anledningen till att så mycket arbete krävs är självklart att bristen på jämställdhet är stor överallt på jorden. Stereotypa normer om kön påverkar oss alla, kvinnor som män, flickor som pojkar.” FN, Jämställdhet, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Post-15, Sida, Utrikesdepartementet, Världsbanken
2014-03-01

Bistånd till hatets regim

Kristianstadsbladet

“Det räcker inte att finansminister Anders Borg (M) besöker inhemska gayaktivister när han är i landet och att biståndsminister Hillevi Engström (M) fördömer lagändringen. Översynen av biståndet till Uganda, som utlovas på Sidas hemsida, borde ha gjorts redan [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sida, Uganda
2014-01-17

Massmedierna ger för negativ bild av Afrika

Charlotte Petri Gornitzka, GT

“Det finns mycket kvar att göra i många afrikanska länder så att fattigdomen minskar och den ekonomiska tillväxten kommer fler till del. Därför ska medierna förstås inte skygga för att ta i de svåra ämnena. [...]Afrika, Mediabevakning, Sida
2013-12-20

Biståndet når inte de allra fattigaste

Hans Linde, Aftonbladet

“Förändringen syns tydligt i hur regeringen styr bistånds­myndigheten Sida. I de fyra senaste regleringsbreven för Sida som den borgerliga regeringen lämnat ifrån sig förekommer orden fattig och fattigdom endast vid nio tillfällen. Det kan jämföras [...]Partipolitik, Resultat, Sida
2013-11-07

Johan Norberg svarar Greenpeace om GMO

Johan Norberg, Svenska Dagbladet

“Det är bra att MASIPAG:s extremism nu får Greenpeace Sverige att ta avstånd från dem, men då har de ett rejält renhållningsarbete att ta itu med i de egna leden. Även efter attacken har Greenpeace [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Jordbruk, Sida, WHOArtikeln är en replik på: "Svar till Johan Norberg om GMO-grödor"
2013-11-06

Svar till Johan Norberg om GMO-grödor

Annika Jacobson, Svenska Dagbladet

“Att framhäva en gröda som en enskild lösning på ett så mångfasetterat problem som världssvälten är både ensidigt och vilseledande, samt förminskar både orsaker och lösningar till detta oerhört allvarliga problem. Världshälsoorganisationen WHO nämner inte [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Sida, WTOArtikeln är en replik på: "Miljöaktivister missar mänsklighetens chans"
2013-11-04

Miljöaktivister missar mänsklighetens chans

Johan Norberg, Svenska Dagbladet

“Sida-stödda MASIPAG, som stödjer vandaliseringen och utreds i samband med den, vill liksom Greenpeace stoppa riset för att det är genetiskt modifierat, vilket de hävdar är hälsofarligt. På tisdag lär folket i den amerikanska delstaten Washington [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Jordbruk, Sida
2013-11-01

Deniz Kellecioglu: Egenintressen förstör biståndet

Deniz Kellecioglu, Dagens Arena

“Det är i sig inget fel att nyttja svensk expertis i olika utvecklingsfrågor. Men det finns flera viktiga problem, framförallt vad gäller demokrati. Den svidande kritik, uttryckt i den interna utvärderingen av UD:s bistånd handlar [...]Demokrati, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-10-23

Ska Sida sabotera matforskning?

Nina Fedoroff mfl; Uppsala Nya Tidning

“Svenska statliga biståndsmedel går alltså dels till organisationer som genom forskning och utveckling söker trygga en säker livsmedelsförsörjning, dels till organisationer som genom att stödja kriminella handlingar söker motverka en sådan utveckling. Vi tar för [...]Filippinerna, Forskning och innovation, Jordbruk, Projektstöd, Sida
2013-10-23

Ordning och oreda i biståndet

Carl Johan von Seth, Dagens Nyheter

“I går gick en grupp svenska och internationella jordbruksforskare ut i öppet brev till biståndsministern med frågan: Varför stöder svenskt bistånd vandalism mot värdefull forskning? … Det har dryftats en lösning på de ihållande bekymren med [...]Forskning och innovation, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-10-21

Här är resultatet av vårt cyniska bistånd

Elisabeth Höglund, Aftonbladet

“Trots alla biljarder som inte ­bara Sverige utan FN, EU och enskilda länder under alla år pumpat in i till exempel Afrika pekar kalla fakta fortfarande på en gränslös fattigdom och ­misär. Jag har granskat [...]Afghanistan, Afrika, Barn och unga, Demokrati, FN, Resultat, Sida, Utvärdering
2013-10-20

Regeringen slarvar i biståndspolitiken

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Det skulle därför vara ödets ironi om det hela slutar med att Sida får mer, och inte mindre, ansvar för biståndspolitiken.Ibland finns en föreställning om att man bäst försvarar biståndet genom att hävda att det [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Sida, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-10-14

Vi värnar om mångfald och hållbarhet i biståndet

Annica Sohlström, Fria tidningen

“Forum Syd har också uppmärksammat när krav på kontroll och resultat har lett till absurda effekter och då krävt åtgärder av regering och myndigheter för att komma till rätta med dem.” SidaArtikeln är en replik på: "Gunilla Carlsson byråkratiserade biståndet "
2013-10-10

Ministern har landat. Så vad betyder det att ställa krav på FN?

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Hon skriver att regeringen ”välkomnar granskning av och debatt om Sveriges bistånd” och nämner den nyligen släppta DAC-rapporten, som Sida, UD och Carl Bildt alla var överens om gav ett mycket gott betyg till det svenska biståndet, framför [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), FN, Partipolitik, Sida, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Svenskt bistånd ska göra skillnad för fattiga"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "OECD Development Co-operation Peer Review"
2013-10-10

Gunilla Carlsson byråkratiserade biståndet

Ola Friholt, Fria tidningen

“Numera måste organisationerna förbruka en orimligt stor del av sin energi på att uppfylla minutiöst formulerade kvantitativa ansökningsvillkor för att högst eventuellt få del av de krympta regeringsanslag som delas av alltfler organisationer.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Folkrörelsebistånd, Sida
2013-10-02

Lön är också ett ord för bistånd

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Den svenska indignationen har till stor del handlat om före detta biståndsminister Gunilla Carlssons lön, som betalades med biståndspengar. På grund av detta kan någon långt borta antas ha blivit utan middag, har flera politiker förklarat, [...]Avräkningar, FN, Sida, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 7"
2013-09-23

“Ta med religionen i kalkylen”

Bo Forsberg mfl, Omvärlden

” Att inom utvecklingssamarbetet förstå religionens roll och funktion är en nödvändighet för den som har ambitionen att påverka samhällsutvecklingen och är ett sätt att säkra det svenska biståndets effektivitet…Utan religiös läskunnighet riskerar vi att inte [...]Biståndets målsättning, Religion, Sida, Utrikesdepartementet
2013-09-10

“Sida bör stärka lantbruksutbildningar i Afrika”

Arvid Uggla mfl; OmVärlden

“Utrikesdepartementet konstaterade för två år sedan i sin utredning Högre utbildning i utvecklingssamarbetet (Ds 2011:3) att de svenska lärosätena har i stor utsträckning outnyttjade förutsättningar att samarbeta kring högre utbildning med låginkomstländer inom ramen för [...]Afrika, Handelspolitik, Jordbruk, Sida, Utbildning, Utrikesdepartementet, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Growing Africa"
I artikeln hänvisas till "En analys av högre utbildning inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och politiken för global utveckling (2013)"
2013-08-09

Rikta hjälpen rätt i Afghanistan

Lotta Hedström m.fl, svt debatt

“Det finns inga snabba och enkla lösningar för att skapa ett fredligt och stabilt Afghanistan.  30 års krig har slitit sönder landet.  Det svenska utvecklingssamarbetet måste inrikta sig på att bidra till att bygga de [...]Afghanistan, Partipolitik, Resultat, Sida
2013-08-07

Bistånd är inte enda sättet för Sverige att hjälpa

Charlotte Petri Gornitzka, Aftonbladet

“I vårt budgetunderlag till regeringen i mars identifierar vi en möjlig prioritering där biståndet fokuseras på färre länder genom att fasa ut länder som i dag räknas som medelinkomstländer till exempel Bolivia, Colombia, Guatemala och [...]Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Bolivia, Budget, Colombia, Folkrörelsebistånd, Guatemala, Irak, SidaArtikeln är en replik på: "Slopa inte biståndet till Latinamerika"
2013-08-03

”Alla måste föra kampen för hbtq-personers rättigheter”

Peter Rimsby, Dagens Nyheter

“Vi uppmanar också Sveriges representanter, statsminister Fredrik Reinfeldt, utrikesminister Carl Bildt, biståndsminister Gunilla Carlsson, EU-kommissionär Cecilia Malmström och FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, att bilda opinion på den internationella arenan för att motverka att länder stiftar [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sida
2013-08-02

Slopa inte biståndet till Latinamerika

Adolfo Pérez Esquivel, Aftonbladet

“Sidas förslag om en möjlig utfasning av svenskt bilateralt bistånd till de tre återstående länderna – Guatemala, Colombia och Bolivia – skulle inte bara försvåra framtida arbete, utan också försvaga en del uppnådda resultat: • En stärkt [...]Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Resultat, Sida
2013-07-31

Sverige har en pådrivande roll i det internationella hbt-arbetet

Linn Duvhammar, UD bloggen

“Sverige har länge haft en pådrivande roll för att stärka och försvara hbt-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna både internationellt och i enskilda länder…Hbt-personers rättigheter är en prioritering i det svenska biståndet. Sverige och Sida [...]EU, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR, Ryssland, Sida, Utrikesdepartementet
2013-06-29

”Protest mot maktmissbruk visar ny politisk dimension”

Bo Rothstein, Dagens Nyheter

“En central fråga i den statsvetenskapliga forskningen har sedan länge varit vad som skapar politisk legitimitet? Eller uttryckt på annat sätt, vad är det för processer som gör att vanliga medborgare accepterar de politiska makthavarnas [...]Brasilien, Demokrati, Diktaturer, FN, Korruption, Mänskliga rättigheter, Sida
2013-05-28

Svenska regeringen vänder Latinamerika ryggen

CHRISTER WINBÄCK, Svenska Dagbladet

“Den 26 februari skrev Sida-chefen Charlotte Petri Gornitzka på SvD Brännpunkt att biståndet i Latinamerika bör avvecklas. Gunilla Carlsson har inte svarat på detta utspel. Därför är det lätt att anta att engagemanget för Latinamerika är svagt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, EU, FN, Partipolitik, Sida, Sydamerika, Utrikesdepartementet, VenezuelaI artikeln hänvisas till "Bistånd till färre länder gör mer nytta"
2013-04-24

Bo Göransson: Gunilla Carlsson står för misstrons politik

Bo Göransson, Dagens Arena

“Carlsson har målmedvetet spelat på fördomar som finns kring biståndet. Att ”det finns inga resultat”, att ”bistånd leder till korruption” och att ”miljarderna rullar utan att någon vet vart”. I stället för att förklara hur biståndet [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-04-18

Sidas matematik verkar inte klok

Lena Mellin, Aftonbladet

“Revisorerna har gjort en djup­dykning i Sidas verksamhet och bland annat funnit följande absurditet. Sida ger bistånd till företag genom så kallade ”challenge funds”. Före­tagen konkurrerar helt enkelt om pengar som finns avsatta i fonder. I rapporten [...]Näringsliv, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Intern styrning och kontroll samt Sidas årsredovisning 2012""
2013-04-18

Konsten att bekämpa korruption

Maria Parent, UD:s omvärldsbloggar

“Sida har nyligen presenterat sin årliga korruptionsrapport.  Sida agerar alltmer systematiskt vid korruptionsmisstankar  och både upptäcker och utreder allt fler fall av misstänkta oegentligheter och korruption i sina hjälpinsatser…Men korruption är ett stort problem internationellt, inte minst vid [...]Korruption, Sida, UgandaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Misstankar om korruption och oegentligheter 2012"
2013-04-18

Korruption hinder för globala partnerskap

Charlotte Petri Gornitzka, UD:s omvärldsbloggar

“Korruption är ett gigantiskt hinder för utveckling men även för effektiva globala partnerskap. Vi vet att korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt…Det är välkomnande att resonemangen idag [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Sida
2013-04-16

Carlsson kastar sten i glashus

Susanna Birgersson, Dagens Nyheter

“Den konsultrapport från slutet av förra året som tidningen Omvärlden uppmärksammade i helgen innehåller helt förödande kritik mot Gunilla Carlssons sätt att styra sin egen organisation inom utrikesdepartementet. Kritiken ligger i linje med vad som [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Riksrevisionen, Sida, Utrikesdepartementet
2013-04-16

Enprocentsmål för bistånd leder till korruption

IVAR ARPI, Svenska Dagbladet

“Men Sveriges enprocentsmål ökar också risken för korruption. Redan 2003 varnade internrevisorer på Sida för att organisationens medarbetare såg en målkonflikt mellan att utreda korruption och en önskan att betala ut maximalt med pengar. Viljan [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Öppenhet och transparens, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet
2013-04-16

Den dubbla stölden

Martin Tunström, Barometern

“Länge var det inte comme il faut att granska korruption i allmänhet och i biståndssammanhang i synnerhet…I dagarna får biståndsminister Gunilla Carlsson (M) hård kritik från Sidahåll. Till bilden hör kanske att hon som ingen [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Sida
2013-04-11

Biståndets dilemma

Tobias Lindeberg, Sydsvenskan

“Tre fjärdedelar av världens fattiga bor numera i medelinkomstländer, men Sverige kan inte hjälpa överallt. Under Carlssons ministertid har biståndspolitikens fokus vridits mot kostnadseffektiv hjälp till de fattigaste låginkomstländerna. Den inriktningen finns det all anledning [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Sida
2013-03-28

Svenskt bistånd kan inte göra allt överallt

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Oron för att jag skulle vilja låsa in mig i slutna rum och ha en förkärlek för gamla biståndsmetoder är obefogad…Vi måste bli bättre på att fråga både oss själva och människor som lever i [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Sida, Swedfund, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Regeringen förändrar biståndet utan insyn"
2013-03-19

“Barnevik vill inte veta”

Bo Göransson, OmVärlden

“Den 11 mars hade Percy Barnevik en stort upplagd artikel i DN. Det sades en del klokt, även om artikeln i mycket var en plädering för nyttan av hans biståndsprojekt. Men hans insikter skuggas av hans [...]Näringsliv, SidaArtikeln är en replik på: "”Jobbskapande bästa sättet att hjälpa världens fattiga”"
2013-03-15

Fullt möjligt att göra biståndet jämställt

ANNELI ROGEMAN, Svenska Dagbladet

“Charlotte Petri Gornitzka skriver att vårt förslag inte är relevant eller möjligt att genomföra. Vår egen erfarenhet säger något annat. Sedan 2008 går mer än hälften av Kooperation Utan Gränsers stöd i Latinamerika till kvinnor… Det är [...]Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, SidaArtikeln är en replik på: "Jämställdhet är prioriterat inom biståndet"
2013-03-13

Större öppenhet behövs i biståndspolitiken

Bo Forsberg, OmVärlden

“UD och Sida utformar i dag nya samarbetsstrategier för ett 30-tal länder, så kallade resultatstrategier. Resultat är viktigt, men ska utformas från demokratiskt utformade planer i mottagarländerna. Att sitta i Sverige och bestämma, ligger inte [...]Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-03-12

Jämställdhet är prioriterat inom biståndet

Charlotte Petri Gornitzka, Svenska Dagbladet

“Debattörerna hävdar att andelen svenska biståndsinsatser som inte tar hänsyn till jämställdhet ökar. Sida, som svensk biståndsmyndighet, känner inte igen sig i deras siffror. De siffror som nyligen redovisats av DAC (den instans inom OECD [...]Jämställdhet, Kvinnor, OECD, SidaArtikeln är en replik på: "Se till att Sveriges bistånd når kvinnorna"
2013-03-10

Biståndsfiffel: Ju mer pengar desto större frestelser

Hanne Kjöller; Dagens Nyheter

“Det sägs att alla människor är till salu, bara priset är det rätta. Jag vet inte om det är sant, men klart är att frestelsen blir stor av mycket pengar parat med låg upptäcktsrisk (eller [...]Korruption, Sida, Uganda
2013-03-07

Moderat bistånd

Ulla Petterson, Hela Gotland

“Trots de starka utvärderingskrav som lagts på Sida har den verksamhet ministern själv svarar för inte utsatts för granskning. Det rör sig om ungefär tolv miljarder om året och trots två utvärderingsuppdrag har inget av [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-03-06

Varför vill Sida fasa ut Latinamerika?

Luis Larrea, OmVärlden

“Sidas argument för utfasning är: a) att biståndet ska koncentreras på låginkomstländer och b) kostnadseffektivitet. Att koncentrera sig på låginkomstländerna är ett svagt argument. Inkomsten är en begränsad indikator – den säger ingenting om de strukturella [...]Landfokusering, Sida, Sydamerika, Utrikesdepartementet
2013-03-03

Ja till goda affärer

Tiina Meri, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd plus näringsliv är lika med världsförbättring.’Är man med och investerar och medverkar till att människor tar sig ur fattigdom gynnar det långsiktigt den egna affären’, förklarar Gornitzka (…) Inom biståndet måste pragmatismen vara avgörande: [...]Näringsliv, Sida
2013-03-02

Trubbigt mått för att fasa ut bistånd

Annica Sohlström m.fl, Svenska Dagbladet

“Svensk biståndspolitik bör präglas av öppenhet och långsiktighet. Det är därför uppseendeväckande att Sida föreslår utfasning av det bilaterala biståndet till en hel kontinent, utan föregående diskussion med olika aktörer med kunskap om utvecklingen i [...]Bilateralt samarbete, Bolivia, Budget, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Bistånd till färre länder gör mer nytta"
2013-03-02

Ingen vet vad svenskt bistånd har uppnått

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Så här ligger det till: Ingen vet exakt vad det svenska biståndet har uppnått under de 51 år det har funnits. De goda intentionerna har det aldrig varit brist på, däremot utvärderingar av effekterna. Under 2013 [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2013-02-27

När ska biståndsministern ta ansvar för sina beslut?

Bertil Odén, OmVärlden

“När det gäller orsakerna till att reformerna tagit tid att genomföra hänvisar hon inte, som jag hade förväntat, till att det tar tid att avveckla ett långsiktigt samarbetsprogram på ett sätt som inte ramponerar förtroendet [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-02-27

Långbänken på Sida

Norrköpings Tidningar

“Att det finns bromsklossar inom biståndssektorn och på Sida är uppenbart. Verksamheten har rullat på i decennier med ständigt ökad ekonomisk tilldelning. Enprocentsmålet för biståndspolitiken har försvårat önskemål om uppstramning och behovet av förändring. Stundvis [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Resultat, Sida, Utvärdering
2013-02-26

Bistånd till färre länder gör mer nytta

Charlotte Petri Gornitzka, Svenska Dagbladet

“Regeringen har länge sagt att svenskt bistånd ska gå till färre länder och på senare tid även pekat på att vi ska fokusera på de fattigaste låginkomstländerna. Och visst, vi har fasat ut utvecklingssamarbetet i [...]Burkina Faso, Landfokusering, Sida
2013-01-17

Modernt bistånd ska vara smart och katalytiskt

Charlotte Petri Gornitzka, UD:s omvärldsbloggar

“Nytänkande är definitivt på sin plats. Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas, biståndet ensamt få inte ses som svaret på fattigdomsproblemen. Biståndet är en del av lösningen tillsammans med förnuftig politik, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Millenniemålen, Näringslivsbistånd, Sida
2013-01-17

Man kan inte äta rösträtt

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“För att utvecklingen ska kunna gå framåt behövs skola, vatten, elektricitet och basal sjukvård. Tycka vad man vill om detta, men klart är att det är ljusår från Sidas och regeringens bild av uppdraget. För [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Hunger, Landfokusering, Resultat, Sida
2012-12-31

Utvärdering blir ytvärdering

Sten Widmalm, Respons

“Här är en bekymmersam paradox: Delar av den internationella forskningen om utvecklingsfrågor tar rejäla steg framåt. Men samtidigt tycks allt färre aktörer inom biståndet ha tid eller grundkompetens för att utnyttja de nya och värdefulla [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2012-12-30

Det är välståndet som behöver förklaras

PER GUDMUNDSON, Svenska Dagbladet

“I slutet av februari presenterade Världsbanken ny statistik om hur den extrema fattigdomen utvecklas i världen…Världsbankens mätmetoder går förstås att diskutera. Men vad som presenterades var ändå ett av vår generations absolut mest sensationella budskap. Millenniemålet uppfyllt, [...]Afrika, FN, Hälsa, Kina, Millenniemålen, Sida, Världsbanken
2012-12-28

Var stolta – men inte nöjda

Susanne Sjöstedt; Värmlands Folkblad

“Andelen rätta svar är chockerande låg – bara mellan fem och sju procent. Resten tror felaktigt att det är lika dåligt som för många decennier sedan, vilket förstås påverkar vår syn på hur effektivt (eller [...]Resultat, Sida
2012-12-28

Se världen som den är

Tiina Meri; Helsingborgs Dagblad

“Häromdagen släppte Sida sin årliga SCB-undersökning om synen på bistånd och utveckling bland svenskar. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka är nöjd över att fler känner till att utvecklingen i världen går framåt och att stora [...]Bangladesh, Biståndets målsättning, Centralafrikanska republiken, Resultat, Sida, Tanzania, Vietnam
2012-12-27

Rätt att tro på platta biståndspaket

Sydsvenskan

“Ännu bättre hade det kunnat bli om Sida lyckades nå ut med konkret, nära och mänsklig information på samma sätt som en del ideella organisationer, som i år sålt julklappar i form av filtar till [...]Biståndsformer, Sida, Välgörenhet
2012-12-04

Anna Hedh (S): Stoppa biståndspengarna till Mama Cash

Anna Hedh, Dagens Arena

” Vi vet att efterfrågan på prostitution är en av orsakerna till ökad trafficking. Därför kan vi inte acceptera att en svensk organisation ger bistånd till arbete för att legitimera sexköp. Samtidigt som jag och många [...]EU, Människohandel, Partipolitik, Sida
2012-11-29

Sida föreslår en ny form av välgörenhet

Luis Larrea, OmVärlden

“Sidas generaldirektörs förslag om en ny biståndsform, ”Betala för färdiga resultat”, lämnar en del i övrigt att önska. Å ena sidan pratar man om de komplexa och svåra kontexterna där utvecklingssamarbetet sker. Aktörerna inom biståndet [...]Budgetstöd, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat"
2012-11-26

Låt Sadev gå i graven

Andreas Madestam mfl; Svenska Dagbladet

“Sadevs bristfälliga verksamhet har varken gynnat svenska skattebetalare eller biståndsmottagarna. Behovet av en välfungerande utvärdering i biståndet är större än i andra offentliga program på grund av den brutna informations- och ansvarskedjan. Skattebetalare i Sverige [...]Forskning och innovation, Resultat, SADEV, Sida, Tanzania, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2012-10-25

Bistånd kräver förtroende

Johanna Sturesson, Helsingborgs Dagblad

“Ungefär halvabudgeten . Det är vad svenska staten årligen bidrar med till demokratiorganisationen Idea. Men de 49 miljonerna som kommer från biståndsbudgeten har frysts sedan biståndsorganet Sidas egen tidning OmVärldens avslöjanden om slöseri inom organisationen. … I samband [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), IDEA, Mediabevakning, Sida
2012-10-21

Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat

Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden

“Vi som jobbar med det svenska biståndet har sett att budgetstödet gett långsiktiga resultat med kraftigt minskad fattigdom i Moçambique, avsevärt fler barn som avslutar grundskolan i Tanzania, betydligt större tillgång till hälsoservice i Mali [...]Budgetstöd, Burkina Faso, Hälsa, Mali, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering
2012-10-18

Pengar till Etiopien stoppades

Georg Andrén mfl; Svenska Dagbladet

“Artikeln innehåller emellertid sakfel om det svenska biståndet till Etiopien. Malm och Ängeby hävdar att Sida under 2003 och 2007 skulle ha betalat ut 30 miljoner kronor om året till att bygga upp den etiopiska rättssektorn, [...]Demokrati, Etiopien, Partipolitik, Persson & Schibbye, SidaArtikeln är en replik på: "Sverige bör inte ge bistånd till Etiopien"
2012-10-09

Tacka nej till terror med svensk teknik

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Sida-stödda organisationen Freedom House pekar i en helt ny rapport, “Freedom on the Net 2012″, ut Iran, Kuba och Kina som de tre länder där nätfriheten är sämst. … När vi stöder insatser som använder [...]Demokrati, Iran, Kina, Kuba, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Freedom on the Net 2012"
2012-09-21

Carlssons brister

Henrik Bredberg, Sydsvenskan

“Men frågan är ändå om Gunilla Carlsson inte har gått för långt. Hon tycks älska sina biståndskritiska utspel i medierna, som om hon inte skulle bära ansvar för verksamheten efter sex år som minister. Utspelen bidrar till [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Mediabevakning, Partipolitik, Sida
2012-09-17

”Sverige måste stå upp för rätt till abort”

Gunilla Hjelm mfl; Hallandsposten

Vi vill att Sverige – genom regeringen, Sida och EU – förstärker sitt ställningstagande och aktivt propagerar för kvinnans rätt till sin kropp och rätt till abort. … I Kongo och Rwanda, där mellan trekvarts till [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sida
2012-09-12

Ge Sadev förutsättningar för att göra omstart i Karlstad

Agne Sandberg, Värmlands Folkblad

“UD stödde sitt nedläggningsförslag på att Statskontoret bedömt Sadev som ineffektivt och att myndigheten inte har god kvalitet i sina utvärderingar. Om detta vore en korrekt beskrivning och om myndigheten bedöms som irreparabel är det naturligtvis [...]SADEV, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2012-08-31

̈Öppenheten på nätet är en myt

Pelle Snickars, Svenska Dagbladet

“Svenska Sida driver ett biståndsprojekt som ska främja demokratiutveckling genom att utbilda aktivister i att använda sociala medier, men många varnar för att Twitter, Facebook med flera lika gärna kan bli ett vapen i regimens [...]Demokrati, EU, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Syrien
2012-08-06

Utvecklingsbistånd: I samma gamla hjulspår

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Anders Östman pekar på forskning om hur Good governance i många fall funge­rat konserverande eller till och med kontraproduktivt för fattigdomsbekämpning. Och om hur Sida inte vill se det. Alldeles oavsett i vilken grad Anders Östman har [...]Afrika, Demokrati, Forskning och innovation, Resultat, Sida
2012-06-12

Debatt 12/6 Kvalitet på bistånd viktigare än att enprocentsmålet uppfylls

Fredrik Malmberg, Göteborgsposten

“Sidas utbetalningsmål har lett till att biståndets volym betonas högre än dess kvalitet. Regimer i Afrika som styr med Pinochet-metoder får stöd i strid med svensk biståndspolicy.” Sida, Uganda, Volym
2012-06-06

Replik: Sidas bästa får inte gå före bra bistånd

Anders Östman, Expressen

“Forskningen visar på att den höga tillväxten i många länder i dag i Afrika inte gör det. Dagens tillväxt vidmakthåller ett mönster med råvaruutvinning och fastlåsning i patron-klientförhållanden, som länge utmärkt regionen. Omvärldens jakt på Afrikas [...]Afrika, Forskning och innovation, Landgrabbing, Resultat, SidaArtikeln är en replik på: "Markinvesteringar bekämpar hunger"
2012-06-05

Har SIDA hört talas om Brasilien?

Uppsala Nya Tidning

“Man tänker då att det skulle stå en kö med Sida-delegationer vid ministeriet för social utveckling här i Brasilia för att studera i detalj hur man bekämpat fattigdomen så snabbt, och att den svenska regeringen omgående [...]Brasilien, Partipolitik, Resultat, Sida, Sociala skyddsnät
2012-06-01

Sida måste lyssna på kritiken mot markförvärv

Mats Widgren, Expressen

“Sida-chefen Charlotte Petri Gornitzkas inlägg (den 28 maj) reser fler frågor än det besvarar. Det enda som är tydligt är att Sida bestämt sig för att vid stora markförvärv bidra med utvecklingsprojekt och att man [...]Afrika, Jordbruk, Landgrabbing, SidaArtikeln är en replik på: "Markinvesteringar bekämpar hunger"
2012-05-28

Markinvesteringar bekämpar hunger

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Att investera i mark i fattiga länder har av vissa forskare och debattörer likställts med så kallad landgrabbing, att illegalt eller oetiskt överta mark. Men vi måste våga prata om markinvesteringar och dess roll i [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv, Sida
2012-05-22

Bistånd: Den goda viljan är inte nog

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Detta har bidragit till att de stora misstag som begåtts under femtio år av svenskt bistånd dels inte blivit tillräckligt belysta, dels kunnat fortsätta att begås i lugn och ro, under olika rege- ringar och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Sida
2012-05-21

Inte önskvärt att människor agerar mot barnsexturism?

Annica Sohlström, OmVärlden

“Sida har meddelat att enligt de nya reglerna får informationsbidraget enbart användas för att ge fakta och öka kunskapen om bistånd hos svenska folket. Däremot får pengarna inte användas till att öka engagemanget för viktiga [...]Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, Sida, Turism
2012-04-25

Förbättra biståndet till lantbruk

Inge Gerremo mfl; Uppsala Nya Tidning

“I likhet med Rylander är vi oroade över den nedmontering som sker av Sidas tekniska kompetens. När det gäller det området vi själva främst representerar, lantbruksområdet, skedde dock nedrustningen redan under den tidigare regeringen.” Departement och myndigheter, Jordbruk, Partipolitik, SidaArtikeln är en replik på: "Försvara det svenska biståndet"
2012-04-17

Debatt: Scania och Sida bildar skola

Charlotte Petri Gornitzka mfl, Dagens Industri

“Istället för att Scania skulle starta en skola för att tillgodose sina egna ­behov av kompetent arbetskraft i norra Irak och att Sida skulle bidra till en annan yrkesskola med syfte att öka sysselsättningen och minska [...]Irak, Näringsliv, Sida, Utbildning
2012-04-10

Partinära bistånd

Ida Thulin, Gefle Dagblad

“Regeringens urval av biståndsländer tycks till stor del vara beroende av vilka länder allianspartiernas egna biståndsorganisationer har arbetat i. Det visar nationalekonomen Robert Kron i senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt. … Goda relationer till nyckelpersoner [...]Landfokusering, Partinära bistånd, Partipolitik, SidaI artikeln hänvisas till "Regeringens val av biståndsländer var politiskt"
2012-04-06

Rimligt med oberoende expert

David Montgomery mfl; Svenska Dagbladet

“Synnerström skriver vidare att ”Det svenska bilaterala biståndet administreras fortfarande till stor del av Sida. Endast svenska företag (eller EU) kan komma ifråga för Sidakontrakt. Detta skapar en konsultmarknad med begränsad konkurrens och guldkantade kontrakt [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Korruption, Sida, Upphandling, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption"
2012-04-03

Bai Bang – bistånd som gett resultat

Svante Säwén, Dagbladet

“Men problemen blev större än befarat. Jag har personligen mötts av vittnesmål från en besviken skogsexpert som farit ner med de allra bästa föresatser. Desto roligare att konstatera att det försenade projektet för en kostnad av [...]Hälsa, Resultat, Sida, Utbildning, Utvärdering, VietnamI artikeln hänvisas till dokumentet: "Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden"
2012-03-23

Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption

Staffan Synnerström, Svenska Dagbladet

“Det svenska bilaterala bistandet administreras fortfarande till stor del av Sida. Endast svenska företag (eller EU) kan komma ifråga för Sida-kontrakt. Detta skapar en konsultmarknad med begränsad konkurrens och guldkantade kontrakt for Swedish Consultants medlemsföretag. [...]Budgetstöd, EU, Korruption, Näringsliv, Sida, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Det går att komma åt korruption inom biståndet"
2012-03-22

Sida kan ge Försvarsmakten bistånd

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Sida har som första myndighet i Sverige skaffat sig en whistle blowing-funktion med syfte att fånga upp korruption och ekonomiska oegentligheter.” Departement och myndigheter, Korruption, Sida
2012-03-20

Det går att komma åt korruption inom biståndet

David Montgomery, mfl; Svenska Dagbladet

“Vi har sedan flera år påtalat dessa regelbrister för Sida och UD, med löfte om att något ska göras, dock utan att något hänt. Därför väljer vi nu att föra detta till offentlighetens ljus.Vår föreslagna [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Sida, Upphandling, Utrikesdepartementet
2012-03-17

Minskat bistånd bättre än dåligt bistånd

Julia Kronlid, SVD Debatt

“Sverigedemokraterna har lyft fram en tydlig kritik gentemot de budgetstöd som betalas ut direkt till mottagarländernas stadskassa. Denna form av bistånd ställer stora krav på mottagarländernas kapacitet och det har visat sig finnas stora brister [...]Avräkningar, Budgetstöd, Flykt och migration, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering, Volym
2012-03-13

Med Gunilla Carlsson har svenskt bistånd blivit genant

Bo Göransson, SVT Debatt

“Om det ändå vore att stödja uppkomsten av en lokal produktion för att tillverka bättre spisar, eller att stödja finansieringen för fattiga människor genom mikrolån. Nej, de fattiga ska få spisar, mer ”action” är fältropet. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2012-03-09

Vi missionerar inte för biståndspengarna

Maria Lundberg mfl; Aftonbladet

“Biståndspengar inte ska bekosta missionerande, skriver Patrik Lindenfors på Aftonbladets debattsida. Vi är de första att stå bakom detta.Tyvärr har skribenten missförstått hur biståndsverksamheten fungerar i dag. I våra biståndsprojekt går inga medel från enskilda givare, [...]Civilsamhället, EU, Religion, SidaArtikeln är en replik på: "Biståndspengar ska inte bekosta missionerande"
2012-03-04

Kulturbistånd ökar demokratin

Olle Wästberg, Svenska Dagbladet

“När det gäller biståndet har det skett en snabb nedrustning av kulturbiståndet. Det tror jag är en dålig Sida-tolkning av vad kulturen kan användas till. Just därför att biståndet nu inriktas på demokrati borde kulturen [...]Demokrati, Handelspolitik, Kultur, Sida, Utrikesdepartementet, Vitryssland
2012-02-29

Lyssna på biståndets aktörer

Valter Mutt mfl; Dagen

“Det är kyrkorna, fackföreningarna, miljöorganisationerna och andra delar av civilsamhället som byggt svenskt bistånd. Genom kontakter i utvecklingsländerna har de en unik kunskap om utvecklingssamarbetets förutsättningar och möjligheter. Biståndsorganet Sida är toppnoterat i internationella utvärderingar. Därför är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Partipolitik, Sida, Utvärdering
2012-02-28

Kulturbistånd med tvångströja

Sten Rylander, Svenska Dagbladet

“Det räcker inte med att söka inordna kulturinsatser i det viktiga arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns givetvis kopplingar, och kultur har en roll att spela här. Men kulturbiståndet får inte tvingas in [...]Demokrati, Kultur, Mänskliga rättigheter, Sida
2012-02-16

Biståndsdebatt till det extrema

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

“Kvinnors utbildningsnivå och demokratiska institutioner är det som långsiktigt lyfter ett land ur fattigdom liksom, ännu mer konkret, tillgång till vatten, el, telefon och annan infrastruktur. Mycket av detta hade aldrig gått att åstadkomma utan [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering, Vatten
2012-02-01

Parul Sharma: Varför gäspar vi åt barns rättigheter?

Parul Sharma, CSR i Praktiken

“Detta är ytterst tragiskt då samma regering (genom svenska biståndsorganet SIDA) i princip agerar PR-konsult åt svenska storbolag i frågor som rör CSR, med att med jämna mellanrum påpeka och understryka att svenska bolag är så [...]Barn och unga, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Sida, Turism
2011-12-11

Bistå inte korruptionen

Gotlands Tidningar

“Den 1 januari 2010 infördes en transparensgaranti för det svenska utvecklingssamarbetet. Den innebär att allmänna handlingar och all offentlig information om bistånd tillgängliggörs på webbplatsen Openaid.se som Utrikesdepartementet (UD) i samarbete med Sida skapat. Garantin bäddar [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Makedonien, Öppenhet och transparens, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet, Webbplatsen Openaid.se
2011-11-28

Anneli Rogeman: Kvinnor måste få större del av biståndet

Anneli Rogeman, Expressen

“Sedan 2008 är jämställdhet ett av tre av regeringen prioriterade områden när det gäller politiken för global utveckling. Trots det saknas det i dag i det reglerings­brev som styr regeringens eget biståndsorgan Sida konkreta krav [...]Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Sida
2011-11-14

Sida responds to evaluation critique

Annika Nordin Jayawardena, NAI-Forum

REPLIK “Detta är ett svar på de synpunkter som framförts i en kommentar till artikeln av Gunilla Carlsson på NAI Forum om hur Sida arbetar med resultatövervakning och utvärdering och viss information för att klargöra var Sida står.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), NAI-Forum (engelska), Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Taking international development into the 21st century"
2011-10-26

Charlotte Petri Gornitzka: Så skyddar Sida nätaktivisterna

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Förra året inledde Sida, genom regeringens särskilda satsning, ett medvetet arbete för att stötta organisationer och projekt som använder digital teknik för att effektivisera demokratiarbete och skydda människor som arbetar för mänskliga rättigheter.” Civilsamhället, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik, Sida, Tunisien
2011-10-20

Kritiken mot Bildt är helt utan substans

Karin Enström, Svenska Dagbladet

“Kritiken mot Carl Bildt att inte stå upp för yttrandefriheten är inte möjlig att förstå. [.] Genom Sida stödjer Sverige utbildning av journalister och oppositionella politiker från auktoritära stater. När Sverige samarbetar med stater i utvecklingsbiståndet [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Villkorat bistånd
2011-10-03

Biståndet redan förändrat

Claes Leijon, Uppsala Nya Tidning

“Att Gunilla Carlsson nu upptäckt att tillväxtfrämjande insatser är viktiga för Tanzanias utveckling behöver inte nödvändigtvis betyda att det bistånd som tidigare givits, med inriktning på hälsa, hiv-bekämpning, vatten och sanitet, också utbildning, forskning och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS, Näringsliv, Sida, Tanzania, Utbildning, VattenArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-10-01

“Ökad folkmängd bakom svält”

Rigmor Allbäck m.fl; Sydsvenskan

“Familjeplanering, preventivmedelsrådgivning, befolkningsmängd och därmed sammanhängande begrepp har ”fallit bort” från huvudagendan. De syns knappt i direktiven till Sida. En anledning kan vara att familjeplanering lagts ihop med aidsbekämpning och mödra- och barnhälsovård inom verksamhetsområdet [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-09-06

Carl Bildts döda vinkel – Afrika

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Afrika har i svenska ögon blivit en ”biståndskontinent”. Så har det varit sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006. ”Varför kastar Sverige bort trettio års uppbyggnad av goda relationer med Afrika?” Frågan ställs av Bo Göransson, tidigare generaldirektör [...]Afrika, Partipolitik, SidaI artikeln hänvisas till "Bo Göransson m.fl: ”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”"
2011-08-25

Sida finds WDR 2011 timely and useful

Charlotte Petri Gornitzka, NAI-Forum

“Sida förutser ett nära samarbete med Världsbanken, FN och andra bilaterala givare för att säkerställa att World Development Report 2011 inte blir en pappersprodukt i våra bokhyllor utan att dess värdefulla och relevanta insikter och rekommendationer omsätts i praktiken på land- och myndighetsnivå.” FN, NAI-Forum (engelska), Sida, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2011-08-11

”Vatten livsavgörande del av biståndet”

Johan Schaar, Dagens Nyheter

“Vi får inte glömma att vi i länder där Sverige har verkat, och även fortsättningsvis ska verka inom vattensektorn, kan se viktiga resultat. I Kenya till exempel har Sverige varit drivande i rättighetsfrågor kring vatten [...]Kenya, Mänskliga rättigheter, Sida, VattenArtikeln är en replik på: "”Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet""
2011-08-06

”Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet”

Jan Eliasson, Per Stenbeck, Cecilia Chatterjee-Martinsen; Dagens Nyheter

“Det är hög tid att Sverige går från ord till handling. Det är oacceptabelt att fortsätta läpparnas bekännelse men inte sätta kraft bakom orden. Vi kräver att regeringen och Sida lever upp till sina egna [...]EU, Hälsa, Humanitärt bistånd, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet, Vatten
2011-08-06

Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet

Jan Eliasson m.fl., Dagens Nyheter

“”Tillgång till rent vatten och sanitet är grundläggande för hälsa och ekonomisk utveckling. Investeringar i sektorn ger stora samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska vinster, men det internationella samfundets stöd minskar och millenniemålet för vatten och sanitet [...]Sida, Vatten
2011-07-29

Rätt insats på rätt plats

Svenska Dagbladet

“Två före detta Sida-chefer (tillika socialdemokrater) har till och med hävdat att biståndsministerns krav på ökad kontroll och uppföljning var ett utslag av att moderater generellt skulle tycka illa om bistånd (DN Debatt 4/3 2011).” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering, Volym
2011-07-20

Svenskt bistånd till Nordkorea

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Landets befolkning bär inte ansvaret för diktaturens pengaförskingring. Även om bevakningen av biståndet brister ibland så är det ett bättre alternativ att hjälpa än att inte göra någonting alls. Bra, SIDA!” Diktaturer, Humanitärt bistånd, Korruption, Nordkorea, Sida, Utvärdering
2011-04-27

Så ska svenska företag göra goda affärer i fattiga länder

Charlotte Petri Gornitzka, Henrik Steinbrecher; Dagens Industri

“Denna obalans ska svenskt bistånd nu försöka minska genom ett nytt initiativ, ”Innovations Against Poverty”, som lanseras i dag i ett samarbete mellan Sida och PwC. Programmet erbjuder företag finansiering och rådgivning för affärsidéer som [...]Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Etiopien, Näringsliv, Sida, Zambia
2011-04-15

Lyckat Tanzaniaprojekt

Hallandsposten

“Men även om det inte tillhör kommunernas kärnverksamhet att jobba med bistånd i fattiga länder så bäddar denna form av initiativ för många positiva effekter på hemmaplan.” Kommunbistånd, Mikrofinans, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning
2011-04-12

Visst är Palestinagrupperna ett problem

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Min poäng är inte att Palestinagrupperna fifflar med biståndsmedel. Det har jag inte någon uppfattning om. Däremot det varken Sidas sak att stödja biståndsprojekt med antiisraelisk slagsida eller att förse Palestinagrupperna med skattepengar för sin [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Militärt bistånd, Palestina, SidaArtikeln är en replik på: "Visst är Palestinagrupperna ett problem"
I artikeln hänvisas till "Ska biståndsmedel satsas på propaganda?"
2011-04-02

Bättre med öppet bistånd

Daniel Persson, Hela Gotland

“Bistånd är ett område som är särskilt utsatt för korruption. Den tidigare karaktäristiska undermåliga uppföljningen har varit en kraftigt bidragande orsak till detta. Det har nu blivit mycket bättre men än är det inte bra. Det [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Sida, Utvärdering, Webbplatsen Openaid.se
2011-03-31

Avgörande steg mot trovärdigt bistånd

Norrköpings Tidningar

“Sidas antikorruptionsrådgivare Eva Perry säger sig hoppas att det nu ska bli fler anmälningar när alla inblandade i verksamheten enkelt ska kunna anmäla felaktigheter. Satsningen är en del av projektet Open Aid som presenteras i [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Makedonien, Sida, Utvärdering, Webbplatsen Openaid.se
2011-03-31

Ny strategi ger bättre humanitärt bistånd

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“Det handlar bland annat om en tydlig målstruktur som möjliggör god resultatsuppföljning, ökad kvalitet och innovation i det humanitära biståndet men även att bidra till ökad professionalisering av humanitära aktörer. […] Eftersom Sida är vår [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2011-02-25

”Sverige måste sluta stötta Afrikas diktatorer”

Bengt Nilsson, Dagens Nyheter

“Vårt miljonbistånd till diktaturer har aldrig lyckats öka de mänskliga rättigheterna där. I stället måste vi fråga oss om biståndet stärker diktatorernas makt och gör det svårare för oppositionen. … Sveriges politik gentemot Afrika handlar [...]Afrika, AU, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Sida, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till "Tidningsartikel: "Miljarder i stöd till diktaturer""
2011-02-22

Växjö och Vietnam

Martin Tunström, Smålandsposten

“När Sida koncentrerar sina resurser, när den svenska staten växlar ner engagemanget i Vietnam skruvar kommuner – Växjö är inte den enda – upp ambitionerna och deltar i allt fler samarbeten. […] När traditionellt bistånd [...]Kommunbistånd, Landfokusering, Partipolitik, SADEV, Sida, Utvärdering, Vietnam
2011-02-18

”Ambassader kan räddas om UD:s brister åtgärdas”

Richard Murray, Dagens Nyheter

“Ny ESO-rapport om UD: Nedläggningar av ambassader kan undvikas om utrikesförvaltningen blir mer effektiv. Den svenska utrikesförvaltningen är inte ändamålsenlig och lider av en rad brister. Bland annat är UD för stort och chefstungt. Biståndsfrågorna [...]Ambassader, Handelspolitik, Sida, Utrikesdepartementet
2011-01-31

Cecilia Verdinelli: Antiministrar underminerar egna områden

Cecilia Verdinelli, Göteborgsposten

“Hon har varit uthållig och stark i sin kamp mot Sida och verkligen låtit svenska folket förstå hur biståndspengar nästan bara går till korrupta afrikaner (ett och annat undantag finns).” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Sida
2011-01-07

”Svenskt bistånd sponsrar kapprustning i södra Sudan”

Bengt Nilsson, Dagens Nyheter

“Sverige måste sluta underlätta den militära upprustningen i södra Sudan. Svenska skattebetalare har under decennier sponsrat väpnade konflikter i Afrika.” Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Fungibilitet, Resultat, Sida, SudanI artikeln hänvisas till "SR Studio Ett - Bistånd till Sudan"
2010-12-20

Biståndet: 90 miljoner om dagen

Gustaf Almkvist, Gotlands Allehanda

“Varje dag ger Sverige 90 miljoner kronor i bistånd, eller ungefär 34 miljarder på ett år. För några år sedan hade det gått att både börja och sluta så. Då var det viktiga att försöka [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-12-16

Mycket bättre när näringsliv och bistånd samverkar

Charlotte Petri Gornitzka, Dagens Industri

“Jag har sett väldigt mycket bra arbete utföras – samarbeten som gjort skillnad för miljontals fattiga, utsatta eller marginaliserade människor. Samtidigt har jag också bekymrat mig för att vet-bäst-kan-själv-mentaliteten leder till brist på arbete över [...]Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Resultat, Sida
2010-12-14

Fredsframsteg att ta fasta på

Hans Magnusson, Ewa Werner-Dahlin; Göteborgsposten

“I medierapporteringen möts vi dagligen av en dyster bild av människors levnadsförhållanden i dagens konfliktländer. En tredjedel av alla världens fattiga lever i osäkerhet och konflikt. Men viktiga framsteg görs […]” FN, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-11-25

Framsteg för mänskliga rättigheter hotas

Lisa Fredriksson, Dagen

“Utvecklingen är mycket oroande. Sverige ligger emellertid i framkant inom det internationella utvecklingssamarbetet och en fjärdedel av det svenska biståndet genom Sida går redan till insatser för demokrati och mänskliga rättigheter.” Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida
2010-11-17

Jesper Bengtsson: ”Vad tycker Sverige egentligen om Burma?”

Jesper Bengtsson, Dagens Arena

“När organisationen Reportrar utan gränser nyligen sökte stöd från Sida för ett stöd till den eritreanska exilradion Erena avslogs ansökan med hänvisning till UD.” Burma, Dawit Isaak, Demokrati, Eritrea, Mediabevakning, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet
2010-11-12

Mission söker nya vägar

Thomas Österberg, Dagen

“Att svenskt Sida-finansierat ­bistånd förmedlas via kyrkor runtomkring i världen ifrågasätts stundtals i mediedebatten här hemma. Men för den som varit på plats och sett arbetet är det påtagligt hur […]” Kenya, Religion, Sida
2010-11-11

Biståndsgivarna har tonat ned sin kritik av diktaturen

Bengt Nilsson, Omvärlden

“Ingen talar längre om demokrati som villkor för ekonomiskt stöd. Kan sveket mot Afrikas folk bli tydligare? … I samma takt som de afrikanska ledarna har tonat ned sin diktatoriska framtoning, har biståndsgivarna tonat ned sin [...]Afrika, Budgetstöd, Demokrati, Diktaturer, Korruption, Sida, Utrikesdepartementet, Villkorat bistånd
2010-11-10

Interpellation: Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet, till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Bodil Ceballos, Sveriges Riksdag

“När Riksrevisionen sedan kritiserade organisationen Swedfund som arbetar med näringslivsinriktat bistånd resulterade inte det i en hastigt sammankallad presskonferens från ministerns sida. I stället fick Swedfund mer pengar kommande budgetår.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Zambia
2010-11-10

Sticket: Kapitalismen bekämpar fattigdom

Gustaf Blomberg, Norrbottens Kuriren

“Så Joachim Beijmos konstaterande att “det svenska biståndet bidrar till utvecklingen” ska tas med en nypa salt. Kommunikationschefens inlägg är trots allt främst en marknadsföringsinsats för att hjälpa Sida.” Näringsliv, Resultat, SidaArtikeln är en replik på: ""Har du koll på världens framsteg?""
2010-11-05

Har du koll på världens framsteg?

Joachim Beijmo, Dalarnas Tidningar

“Det svenska biståndet bidrar till utvecklingen. Av Sveriges tio största samarbetsländer inom biståndet har de flesta utvecklats klart positivt vad gäller förväntad livslängd, utbildningsnivå och inkomstutveckling de senaste tio åren.” Mediabevakning, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-11-02

Brister i biståndsarbetet

Västerbottens-Kuriren

“En granskningsrapport om utrikesdepartementets skötsel av det internationella biståndet uppges ha hamnat i någon byrålåda. Enligt rapporten skall utrikesdepartementet ha ännu sämre uppsikt över hur biståndsarbetet utförs än Sida […]” Barn och unga, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Riksrevisionen, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2010-10-29

Debatt: Sida och Världsbanken vill se investeringar i Afrika

Lars Thunell, Charlotte Petri Gornitzka; Dagens Industri

“Sida och Världsbankens finansiella arm, IFC, möter svenska kapitalplacerare. Tanken är att privat kapital ska investeras i nya utvecklingsländer […]” Afrika, Asien, Näringsliv, Sida, Sydamerika, Världsbanken
2010-09-06

Sidas vänsterorgan

Marcus Svensson, Smålandsposten

“När Sida ville öka trovärdigheten i sin tidning Omvärlden la de ut den på entreprenad. Tanken var tilltalande. En obunden redaktion torde ju kunna bidra med en tuffare granskning av biståndssektorn.” Mediabevakning, Religion, Sida, Utvärdering
2010-08-26

Sida har ett tydligt mandat att satsa på utbildning

Gabi Björsson, Åsa Thomasson; Dagen

“Trots detta och all forskning som visar att utbildningssatsningar är grunden för bestående utveckling, så är det i dag ett eftersatt område inom Sida.” Forskning och innovation, Partipolitik, Sida, Utbildning
2010-08-07

Biståndet ska inte rinna ut i sanden

Thomas Gür, Svenska Dagbladet

“En avdelningschef på myndigheten sade i höstas till och med att ”det är svårt” att ”leda i bevis att det svenska biståndet har lett till långsiktig fattigdomsminskning”.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering
2010-07-08

Kampanj medelst självmål

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“Det är förstås alltid tråkigt att få sina vardagsrutiner rubbade. Men faktum är att biståndsorganisationernas huvudsyssla är inte att ragga medlemmar och göra tidningar, utan bistånd. Därtill finns det en ny grej som kallas internet.” Informationsanslaget, Sida
2010-06-23

Regeringen får styra myndighet

Erik Gutiérrez-Aranda, Folkbladet

“Oppositionen ryter om ett misslyckande för regeringens biståndspolitik, men frågan borde ställas om det rimliga i tjänstemännens ovilja att leva upp till de nya riktlinjerna för den svenska biståndspolitiken.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Sida
2010-06-05

Bäst i världen, usel på hemmaplan

Norrköpings Tidningar

“Ministern har flera gånger på senare tid antingen tvingats ta biståndsmyndigheten Sida i örat för usel kostnadskontroll eller tvingats beklaga sig över att en ny skandal rullats upp.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-05-31

Biståndsvärldens bästa Carlsson

Barometern

“Kvasten går “Vem vill bli chef för Sida?” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Riksrevisionen, Sida
2010-05-31

Swedfund vill inte vara slagträ i biståndsdebatten

Björn Blomberg, Svenska Dagbladet

“En investering i Makedonien har fått uppmärksamhet i Sveriges Radio. De som sedan tidigare är skeptiska till investeringar som en del av utvecklingssamarbetet skrädde inte orden.” Makedonien, Riksrevisionen, SADEV, Sida, Swedfund, Utvärdering
2010-05-30

Biståndet behöver ny riktning

Jens Andersson, Svenska Dagbladet

“Krisen på Sida visar att det krävs en förnyad politisk diskussion om hur biståndet ska användas. En väg är att bredda biståndet till att gälla förutsättningarna för utveckling, skriver fristående konsulten Jens Andersson.” Anders Nordström avskedad, Biståndets målsättning, EU, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2010-05-28

Sida är problemet

Dagens Nyheter

“Biståndsminister Gunilla Carlsson avskedar den Sidachef hon nyligen själv har tillsatt. Det är ett nederlag både för regeringen och för Sida.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Sida, Utvärdering
2010-05-28

Gunilla Carlsson visar var skåpet ska stå

Norrköpings Tidningar

“Biståndsministern menar allvar! Genom att ge högste chefen sparken visar Gunilla Carlsson att hon inte tolererar Sidas slöseri längre.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Sida, Zambia
2010-05-28

En nödvändig avsättning

Alex Voronov, Eskilstuna-Kuriren

“Regeringens avsättning av Sidas chef Anders Nordström är inte förvånande. Beslutet hängde i luften efter biståndsminister Gunilla Carlssons (M) sågning av myndighetsledningen i en artikel på Newsmill i onsdags.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Sida, Tanzania, Utvärdering, ZambiaI artikeln hänvisas till "Gunilla Carlsson: Sidas ledning ansvarig för systemfelen"
2010-05-28

Nya vindar över Sida

Borås Tidning

Biståndsminister Gunilla Carlsson lät lite som finansminister Borg på gårdagens presskonferens. Det måste bli ordning och reda på finanserna inom biståndspolitiken inskärpte ministern. Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), SidaArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2010-05-28

Kulturkrock på Sida

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“För Sida har de nya kraven på resultat och utvärdering blivit en kulturrevolution och därför är det inte förvånande att det uppstår kulturkrockar när biståndsministern ”sviker” genom att tala om det egna områdets misslyckanden.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering
2010-05-28

Ministern undergräver biståndet

Kent Härstedt, Svenska Dagbladet

“Gång på gång har biståndsminister Gunilla Carlsson kritiserat biståndet och de som är satta att sköta det. Men att återkommande köra över ledning och personal skapar knappast världens bästa bistånd, skriver riksdagsledamoten Kent Härstedt (S).” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Swedfund International AB och samhällsuppdraget"
2010-05-28

Rätsida på biståndet

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Mot bakgrund av den omfattande kritiken mot den svenska biståndsmyndigheten Sida är det inte särskilt märkligt att Anders Nordström får avgå som chef.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2010-05-28

Moderaternas jakt på biståndet

Göran Greider, Dalademokraten

“Nu får Anders Nordström, generaldirektör för biståndsorganet SIDA, sparken av den borgerliga regeringen – och Sveriges alla moderater jublar.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Sida
2010-05-28

Förtroendekris i biståndsarbetet

Thomas Österberg, Dagen

“Enligt ministern Gunilla Carlsson (M) är det återkommande ekonomiska problem i den interna förvaltningen som ligger bakom, men också att effektiviseringar som regeringen har efterlyst inte har genomförts.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Sida
2010-05-28

Länge efterlängtat krafttag

Arvika Tidning

“Att regeringen igår med omedelbar verkan sparkade chefen för biståndsorganet SIDA var en välkommen nyhet. Detta är nämligen ett organ som i decennier inte förstått skillnaden på att bedriva socialdemokratisk propaganda och hjälpa människor i [...]Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Sida
2010-05-28

Bultande hjärta, bokhållarsjäl

Sydsvenskan

“Men detta handlar om mer än en generaldirektörs tillkortakommanden. Det är en maktkamp som pågår, mellan ansvariga politiker och en myndighet som varit van vid stor frihet under oklart ansvar. “ Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Sida
2010-05-28

Självständighet är inte önskvärt

Aftonbladet

“Det är svårt att inte se ett mönster där den omilda behandlingen av Sidachefen Nordström passar in. Han är inte den första självständiga myndighetschefen som regeringen visat på porten.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Sida, Utvärdering
2010-05-28

Sida har hamnat vid vägs ände

WA, Folkbladet

“Inget ont om Nordström. Han är för allt vad jag känner till en bra karl med goda meriter. Uppenbart har det inte räckt till. Rapporter om svag ekonomistyrning och korruptionsskandaler har avlöst varandra.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Sida
2010-05-27

Biståndsministern har kampanjat mot Sida

Bodil Ceballos, Aftonbladet

“På torsdagen briserade bomben. Sidas hela ledning kickas av regeringen. Den är tydligen inkompetent och eventuellt också korrupt, som det mesta andra i det svenska biståndet om man ska tro allt vår biståndsminister skriver i tidningarna. Hon [...]Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Sida
2010-05-27

Vad är Sida:s problem?

Victor Bernhardtz, Dagens Arena

“Ekvationen blir omöjlig, och ställer enorma krav på Sida:s handläggare, som saknar både tid och i många fall adekvat kompetens att utföra myndighetens uppdrag.” Anders Nordström avskedad, Resultat, Sida
2010-05-05

Sidas ymnighetshorn

Norrköpings Tidningar

“Sida och den svenska biståndspolitiken måste reformeras. Enprocentsmålet för biståndet måste ses över. Biståndsminister Carlsson har börjat bra och förtjänar att få slutföra arbetet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Sida, Utvärdering
2010-05-01

Dyrt att vara givmild

Henning Mankell, Omvärlden

Det finns dock en sak i Akelius artikel som intresserar mig särskilt. Det är frågan om avdragsrätten för det man kan kalla ideella donationer. I många länder existerar detta som en självklarhet. Avdragsrätt för gåvor, SidaArtikeln är en replik på: "Utan Sida funkar biståndet bättre"
2010-04-27

Stoppa utbetalningstrycket i biståndet

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, Svenska Dagbladet

“Det råder debatt över partigränserna om vem som levererar bäst och mest bistånd. Tyvärr duckar båda partiläger inför ett viktigt problem inom biståndsindustrin – utbetalningsmålet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-04-19

Hycklarnas klagosång i biståndsdebatten

Norrköpings Tidningar

“När två tidigare socialdemokratiska biståndspampar kritiserar biståndsminister Gunilla Carlsson (M) väljer de att göra det i egenskap av tidigare verkschefer. I går kom repliken.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sverige måste återta sin roll som biståndsnation"
I artikeln hänvisas till "Artikel: ”Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd”"
2010-04-14

Ett land i kris

Gefle Dagblad

“Biståndsminister Gunilla Carlsson, M, bör omedelbart ompröva beslutet att lämna Kirgizistan. Det är nu hjälpen behövs för att de framsteg som gjorts inte skall gå förlorade.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Kirgizistan, Landfokusering, Sida
2010-04-14

Behåll praktikantbidraget!

Olof Edsinger, Patric Forsling, Anders Georgsson, Gunnel Lerne, Johan Nilsson, Edward Sköllerfalk, Christian Svahn; Världen Idag

“Det vi tycker är anmärkningsvärt med hela saken är att Sida med en sån här nyordning skulle skjuta sig själva i foten.” Civilsamhället, Sida, Utbildning
2010-04-03

”Sverige måste återta sin roll som biståndsnation”

Carl Tham, Bo Göransson; Dagens Nyheter

“När Gunilla Carlsson nu gör det häpnadsväckande påståendet att det inte finns några resultat att redovisa måste det förstås som ett rent ideologiskt uttalande, utan samband med verkligheten. Det produceras varje år hyllmeter om biståndets [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-03-26

Nytt biståndskoncept ger mångdubbel effekt

Anders Nordström, Göteborgsposten

“Sida och det amerikanska biståndsorganet USAID går i dag i bräschen för att utveckla ett nytt biståndsinstrument i form av garantier. Kombinationen av marknadsmässiga lån, garantier och gåvobistånd bidrar till ökade investeringar.” Finanskrisen, Handelspolitik, Multilateralt samarbete, Sida, USA
2010-03-13

Stoppa vänsterns bistånd!

Martin Tunström, Smålandsposten

“Att bistånd ibland inte fungerar bekräftar de svenska partiernas egen biståndsverksamhet. Vänsterpartiet stöttar Colombianska kommunister.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Colombia, Demokrati, Partinära bistånd, Partipolitik, Riksrevisionen, Ryssland, SADEV, Sida, Utvärdering
2010-03-01

Så kan biståndet reformeras

Mats Sander, Helsingborgs Dagblad

“Det finns en stark folkvilja att ge mer i bistånd än vad vi som nation avsätter, skriver Mats Sander (M).” Avdragsrätt för gåvor, Enprocentsmålet, Sida, Välgörenhet
2010-02-16

Sida lägger inte alla ägg i samma korg

Anita Ingevall m.fl., Omvärlden

“Det är tråkigt att Inge Gerremo är bekymrad över Sidas syn på jordbruk. Ännu tråkigare är att uppfattningarna grundar sig på felaktig fakta och misstolkningar.” Jordbruk, SidaArtikeln är en replik på: "Sida är inne på fel spår"
2010-02-16

Mankell, vi har inte blundat för korruption

Bengt Johansson, Omvärlden

“I förra numret av OmVärlden skrev Henning Mankell om korruption i Moçambique. Nu reagerar de svenska biståndscheferna.” Korruption, Mediabevakning, Moçambique, SidaArtikeln är en replik på: "Handen med mutan"
2010-02-15

Mångdubbla biståndet till utbildning

Agneta Lind, Omvärlden

“Om vi menar allvar med våra biståndsmål och vill uppnå långsiktiga och hållbara resultat måste Sveriges profil inom utbildningsbiståndet lyftas. För det måste området få mer uppmärksamhet och mycket mera resurser. Det minsta man skulle [...]Budget, Sida, UtbildningArtikeln är en replik på: "Näringslivet ska delta i fattigdomsbekämpningen"
2010-02-15

Säkra biståndet med buffertfond

Inger Davidson, Désirée Pethrus; Omvärlden

“Biståndet måste vara både generöst och effektivt. Därför föreslår vi i en motion till riksdagen att en mindre del av pengarna bör få sparas under år av ökade anslag för att säkra fungerande projekts överlevnad då [...]Budget, Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida, Volym
2010-02-13

Gunilla Carlsson har därför en mer kritisk grundsyn till sitt eget fögderi än vad som är vanligt bland ministrar.

Vestmanlands Läns Tidning

“Det är ett tecken i tiden att regeringen lägger till ekonomisk tillväxt som ännu ett mål för biståndet. Inriktningsmålen är alltför mycket en spegling av tidsandan i Sverige.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida
2010-02-13

Omstridda gåvor

Tobias Lindberg, Sydsvenskan

“Givmildheten håller i sig. En månad efter jordbävningen på Haiti uppskattar Frivilligorganisationernas insamlingsråd att svenskarna skänkt uppemot 200 miljoner kronor för att hjälpa de nödställda.” Bengt Westerberg-affären, Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Partipolitik, Sida, Välgörenhet
2010-01-27

“Vad höll ni på med?”

Glenn Möllergren, Blekinge läns tidning

“Svenska SIDA kanaliserade miljontals svenska skattekronor till detta maktskifte. Svensk ambassadpersonal deltog i valkampen för Jusjtjenko.” Demokrati, Mediabevakning, Sida, Ukraina
2010-01-26

Villkora biståndet till Tanzania

Hillevi Engström, Elina Linna, Maria Ferm, Johan Büser,Rickard Nordin, Jenny Sonesson; Svenska Dagbladet

“Sida fick 21 december ett regleringsbrev från regeringen för budgetåret 2010. I regleringsbrevet understryks att satsningar på kvinnors och flickors rättigheter är ett av Sveriges tre prioriterade mål mot fattigdomsbekämpning.” Jämställdhet, Partipolitik, Sida, Tanzania, Villkorat bistånd
2010-01-21

Utan Sida funkar biståndet bättre

Roger Akelius, Expressen

“Det bästa vore att skrota myndigheten helt och i stället införa avdragsrätt för privatpersoner och företag, för gåvor till ett antal noga granskade och utvalda hjälporganisationer.” Demokrati, Resultat, Sida, Utvärdering, Välgörenhet
2009-12-23

Även biståndet måste utvärderas

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Biståndet måste kunna diskuteras. Länge var frågan reducerad till att enbart handla om solidaritet. Få brydde sig om resultaten. … Den förändringsprocess Gunilla Carlsson inlett går uppenbarligen på tvärs med en kultur där uppföljning och utvärdering [...]Enprocentsmålet, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Till Biståndsminister Gunilla Carlsson"
2009-12-15

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson

Ulla Andrén, Georg Andrén, Jan Bjerninger, Kristina Kühnel, Hans Magnusson; Sida

“Bilden du förmedlar utåt får oss och många i vår personal att undra över hur du ser på värdet av svenska erfarenheter av bistånd som resurser i ditt förändringsarbete.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering
2009-12-08

När ymnighetshornet sinat

Norrköpings Tidningar

“Nyheten att den statliga biståndsorganisationen Sida har ekonomiska problem är varken oväntad eller förvånande. Den här gången handlar det om att den interna kostnadskontrollen brustit grovt och att myndigheten tvingas begära ytterligare anslag från staten. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Därför redovisar vi vårt arbete mot korruptionen"
2009-11-24

Kommuner ska inte ha bistånd

PJ Anders Linder, Svenska Dagbladet

“När staten via Sida erbjuder kommunerna gratis pengar och en chans att ge sig ut i världen så tackar man och tar emot. Att verksamheten ligger långt från vad som rimligen kan kallas det kommunala [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kina, Kommunbistånd, Sida
2009-11-17

Bara kvinnorna kan utrota svälten

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“En miljard människor i världen svälter eller är åtminstone ständigt hungriga. Det är bakgrunden till den konferens som FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, inledde igår i Rom.” Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Sida
2009-11-16

Folkrörelserna får sina vingar klippta

Jon Bergeå, Tidningen Broderskap

“Detta till synes oskyldiga beslut drabbar nästan alla svenska solidaritets- och biståndsorganisationer hårt.” Informationsanslaget, Sida
2009-11-12

Sur mjölk och uselt bistånd

Norrköpings Tidningar

“I det råttbo av usla affärer och märkliga kopplingar kring företaget Swedmilk i Makedonien som Sveriges Radios Kaliber och Ekot granskat, framstår agerandet från svenskt statligt biståndshåll som valhänt i bästa fall. Swedfund, som är [...]Korruption, Makedonien, Sida, Swedfund
2009-11-11

Kina-feber möjliggör lyxbistånd

Anna Rennéus Guthrie, Hela Gotland

“Problemet med den här typen av bistånd är att den omöjligen går att utvärdera. För de enskilda deltagarna kan studiebesök och sociala kontakter innebära vidgade vyer, lärdomar och fördomar som skjuts i sank.” Kina, Kommunbistånd, Näringsliv, Sida, Utvärdering
2009-11-06

Att de aldrig lär sig

Norrköpings Tidningar

“Statliga biståndsorganet Sida får återigen kritik av Riksrevisionen. Den här gången handlar det bland annat om biståndet till olika länder för att “utveckla statsförvaltningen”.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2009-10-30

Med diplomati som smörjmedel

Maria Jacobson, Piteå Tidning

“Det förödmjukande låg i att här ber en av de vassaste organisationerna på jämställdhet om pengar av länder som tror att de är bäst i världen på jämställdhet. Undantaget svenska SIDA förstås, som i stort [...]Civilsamhället, Demokrati, Jämställdhet, Sida, Sydafrika
2009-10-16

Afrikas jordbruk måste stärkas

Anders Nordström, Lennart Båge; Svenska Dagbladet

“Världens ledare och biståndsaktörer har under de senaste 15-20 åren försummat jordbruket som central sektor för ekonomisk utveckling, trygghet till mat och den sektor där majoriteten av befolkningen i de fattigaste länderna får sin utkomst.” Afrika, G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Sida
2009-10-14

Sidas nödbroms

Norrköpings Tidningar

“DN rapporterade i går, tisdag, att den statliga biståndsorganisationen Sida tvingats till omfattande utgiftsnedskräningar för att klara budgeten. I klartext har man hängt sig på nödbromsen.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik, Sida
2009-10-13

Sida är inne på fel spår

Inge Gerremo, Omvärlden

“Det är fel av Sida att lägga alla ägg i samma korg när det gäller jordbruksstödet, skriver Inge Gerremo.” Jordbruk, Sida
2009-10-12

Handen med mutan

Henning Mankell, Omvärlden

“Sent i augusti fick vi veta att 50 miljoner kronor har försnillats från svenskt sjukvårdsbistånd i Zambia. Det är mycket pengar. Viktigt alltså att svenska myndigheter reagerar med hårda krav på zambiska myndigheter.” Korruption, Moçambique, Sida, Zambia
2009-10-07

“Sverige sviker sjuka fattiga”

Ann-Mari Svennerholm mfl; Sydsvenskan

“I handlingsplanen skrevs att dess genomförande skulle utvärderas regelbundet. Av det skälet skrev forskare och representanter för Världsinfektionsfonden i september 2007 till biståndsminister Gunilla Carlsson och bad om en sådan redovisning, för att få veta [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hälsa, Sida, Sjukvård
2009-10-06

Kristna når fram till de mest utsatta

George Andrén, Lena Ingelstam; Dagen

“Den 27 september sände P3-programmet “Verkligheten” ett inslag om att en kyrklig organisation använder helbrägdagörelse för att kurera hiv och aids.” HIV/AIDS, Religion, Sida
2009-10-02

“Sida stödjer givetvis inte bön som kur mot hiv”

Lena Ingelstam m.fl., SVT Debatt

“ALLA aktörer, från regeringar till progressiva sexualrättsorganisationer till mer konservativa kyrkor måste jobba med att bryta stigma och diskriminering mot hiv och aids. … Alla har sin speciella komparativa fördel i det avseendet. Det handlar om [...]HIV/AIDS, Religion, SidaArtikeln är en replik på: "Skenheligt vänder andra Sida till"
2009-09-29

Skenheligt vänder andra Sida till

Norrköpings Tidningar

“Sidas representant, Georg Andrén, säger att den här typen av verksamhet inte är förenlig med Sidas direktiv, konsekvenserna av programmets avslöjanden stanna dock vid en “fortsatt dialog”.” HIV/AIDS, Kenya, Religion, Sida, Utvärdering
2009-09-29

Okunskap om mission försvagar granskning i P3-program

Thomas Österberg, Dagen

“Är det ett stort journalistiskt avslöjande att svenska kyrkor inte bara ägnar sig åt att lära fattiga människor läsa, utan också bedriver mission i tredje världen?” Mediabevakning, Religion, Sida
2009-09-19

Grunden ligger i att ändra en nations människosyn

Lennart Eriksson, Barometern

“Med lovvärda insatser, bland annat från Sida och Hoppets Stjärna, har tusentals privatpersoner börjat engagera sig i barn och ungdomar med funktionsnedsättning.” Barn och unga, Hälsa, Kina, Mediabevakning, Resultat, Sida
2009-09-19

replik: Biståndet bygger på solidaritet

Eva Asplund, Göteborgs-Posten

“Det finns organisationer som inte fungerar bra, och det finns de som inte är 100 procent hederliga. Men det stora flertalet av biståndsorganisationerna är seriösa och deras arbete är grundat på genuin solidaritet med fattiga [...]Resultat, Sida
2009-08-31

Sikta på Sida

Expressen

“Ett rätt egenartat myndighetsutövande: Carlsson är trots allt biståndsminister, inte bloggare. Problemen inom svenskt bistånd är hennes sak att rätta till, inte något hon har i uppdrag att “starta debatt” om.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Sida
2009-08-26

Det finns en bättre väg till fred i Afghanistan

Torbjörn Petterson, Göteborgsposten

“Trots ett hundratal attacker lyckades inte talibanerna stoppa valet i Afghanistan. För att skapa fred krävs nu ökat bistånd, hjälp med att stärka staten samt en omprövad militär strategi, skriver Torbjörn Pettersson, generalsekreterare i Svenska [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Sida
2009-08-26

Bistånd i 40 år!

Per-Arne Erlandsson, Barometern

“I detta mycket rika land som egentligen inte skulle behöva något bistånd utgör biståndets andel av BNP nästan 30 procent. Landet förmår inte ta sig upp ur sin fattigdom utan ligger på 167 plats av [...]Kongo, SidaI artikeln hänvisas till "Debattartikel: Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet""
2009-08-20

Märklig budgetkultur skapar ryckigt bistånd

Norrköpings Tidningar

“Att fixera budgeten för det svenska biståndet till en procentsats av statsbudgeten är absurt även om tanken kan ses som sympatisk.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida
2009-08-20

Bistånd: Procentens idioti.

Malin Siwe, Dagens Nyheter

“Huvudmålet för svensk biståndspolitik är inte att hjälpen ska göra nytta utan att att den ska vara 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI.” Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, Sida
2009-08-18

Biståndslandets villkor avgör jordbruksmetod

Mari Albihn, Svenska Dagbladet

“Jordbruksbistånd handlar inte om att välja konventionellt eller ekologiskt jordbruk. Viktigast är att jordbruket är hållbart och anpassat till förutsättningarna i landet.”   Handelspolitik, Jordbruk, Kenya, SidaArtikeln är en replik på: "Exportera inte ekojordbruket till uländerna"
2009-08-06

replik: Kongo får inget budgetstöd

Magnus Lindell, Göteborgsposten

“Svenskt bistånd i Kongo syftar till att främja demokrati, öppenhet och uppbyggnaden av en rättsstat, skriver Magnus Lindell från Sida i en replik.” Budgetstöd, Demokrati, Kongo, Öppenhet och transparens, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Kongos regering förtjänar inte biståndet"
2009-07-17

“Inriktningen på jordbruksbiståndet ligger fast”

Anders Nordström, Mari Albihn; Dagens Nyheter

“Sidas jordbruksprojekt: SIANI är inte bistånd men plattform för dialog i syfte att minska fattigdomen.” Jordbruk, Sida
2009-07-17

“Hög flumfaktor bakom Sidas nya jordbruksbistånd”

Torbjörn Fagerström, Inge Gerremo; Dagens Nyheter

“Jordbruksexperter dömer ut Sida-projektet SIANI: Det bygger på snömos i stället för vetenskap.” Jordbruk, Sida, Utvärdering
2009-06-23

Stödet för biståndet är starkt

Anders Nordström, Uppsala Nya Tidning

“Biståndet kan bidra till att skapa förutsättningar för utökad handel eller fördjupad demokrati, men biståndet kan aldrig hållas ansvarigt eller ta åt sig äran för ett lands utveckling.” Biståndets målsättning, Resultat, Sida, Utvärdering
2009-06-18

Svenskt bistånd gör skillnad för miljoner fattiga

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Segerfeldt verkar ha orealistiska förväntningar på vad bistånd ska kunna åstadkomma. Vi får inte glömma bort att i den globala ekonomin är bistånd en mycket liten del. Bistånd ensamt kommer inte att lösa problem med [...]Forskning och innovation, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sida har inga trovärdiga mätverktyg"
2009-06-17

Sida har inga trovärdiga mätverktyg

Fredrik Segerfeldt, Svenska Dagbladet

“I maj presenterade regeringen den första sammantagna utvärderingen någonsin av det svenska biståndet. Biståndsminister Gunilla Carlsson var modig och hederlig nog att erkänna: vi vet faktiskt inte om biståndet alls fungerar, på sikt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Starkt svenskt stöd för biståndet"
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009)"
2009-05-26

Nya influensan hotar de fattigaste

Anneka Knutsson, Göran Paulsson; Dagen

“Forskning visar att budgetstöd bidrar till att hälsosystem byggs upp, undervisning utvecklas, beredskap ökar och insatser samordnas.” Budgetstöd, Forskning och innovation, Hälsa, Resultat, Sida, Sjukvård
2009-04-29

Biståndskritiken är inte ny

Ingvar Fogstam, Corren

“Kritiken av Sidas verksamhet är inte ny utan sådan har ständigt förekommit. Ansvariga inom Sida har alltid försökt glida undan och framhållit att man nyligen skärpt tillsynen.” Partipolitik, Sida, Utvärdering
2009-04-24

Konsulat: Bisarrt förhandlingsspel.

Barbro Hedvall, Dagens Nyheter

“En del handlar med stor sannolikhet om just våra biståndsambassader, det vill säga sådana beskickningar vars personal huvudsakligen arbetar med bistånd. De borde rimligen ses som biståndsmyndigheter och kostnaderna för dem tas från biståndsanslaget” Ambassader, Avräkningar, Partipolitik, Sida
2009-04-16

Granskat bistånd gör skillnad

Anders Nordström, Östgöta Correspondenten

“Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vår verksamhet, skriver Sidas generaldirektör ANDERS NORDSTRÖM i en replik.” Resultat, Sida, Swedfund, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"
2009-04-07

Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag

Stefan Fölster, Östgöta Correspondenten

“Nyligen publicerade jag en granskning av 108 slumpmässigt utvalda biståndsprojekt som Sida ansvarar för. Resultaten var anmärkningsvärda. Men det riktigt skrämmande hände efteråt.” Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"
2009-04-03

Stiftet: Bättre miljö genom fasteinsamling

Per Larsson, Brita Söderwall; Vestmanlands Läns Tidning

“Vi stöder trädplantering i Tanzania och försöker sätta stopp för den illegala skövlingen av regnskog i Honduras och mycket mer. Allt handlar om att hushålla på ett nytt och bättre sätt med vattnet, när det [...]Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Välgörenhet, Vatten
2009-03-23

Världens fattigaste behöver vassare bistånd

Stefan Fölster, Aftonbladet

“Nu visar utvärderingar från andra länder att effekten av biståndet ofta är ganska liten, om det inte kompletteras med olika metoder för att säkerställa lärarnas närvaro och exempelvis avmaskningmediciner som ökar barnens närvaro. Sådant upptäcks [...]Sida, Swedfund, Utbildning, Utvärdering
2009-03-23

Storm i mejlkorgen

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Mejlboxen fick rejäl påfyllning efter mitt Samtal (23/3) med Stefan Fölster om bristen på utvärdering i svenskt bistånd. För och emot. Det är hetta i frågan. Jag frågar biståndsministerns statssekreterare Joakim Stymne om om biståndets [...]Budgetstöd, Resultat, Sida, Utvärdering
2009-03-10

Nya vindar över Sida

Johan Söderström, Borås Tidning

“På DN-debatt (9/3) lanserar Gunilla Carlsson nästa steg i omvandlingsprocessen. Sverige måste sätta press även på de multilaterala organ som får ta del av svenskt bistånd. Bidrar exempelvis FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO till de [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Sida, Utvärdering
2009-03-10

Låt mer av EU:s stöd till Afrika gå via ideellt engagemang

Christina Doctare, Eric Sedig, Magnus Ramstrand; Dagen

“Doktor Mukwege är en kristen humanist som börjat under enkla förhållanden, i ett sammanhang som ofta förbises av Sida, EU och FN.” Civilsamhället, EU, FN, Kongo, Sida, Sjukvård
2009-03-09

”Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Regeringen skärper villkoren för svenskt bistånd: Vi vill ha gehör för vår syn på hur bidragen används, annars drar vi oss ur hjälpprogrammet.” FN, Militärt bistånd, Resultat, Sida
2009-02-13

Skingra biståndsindustrins dimridåer och tillsätt kriskommission

Fredrik Segerfeldt, Svensk Tidskrift

“Det är dags för regeringen att skingra dem och tillsätta en kriskommission för biståndet, skriver frilansskribenten Fredrik Segerfeldt. Hans bok Biståndets hippokratiska ed, utkommer under våren 2009” Resultat, SADEV, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vårt bistånd ger resultat"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "
2009-02-02

Biståndets kvalitet viktigast

Hallandsposten

“Fördelen med enprocentmålet är att det är välkänt. Därmed blir det också en sorts garanti för att biståndet får rejäla resurser. Nackdelen är att syftet med biståndspolitiken ofta hamnar i skymundan i debatten.” Enprocentsmålet, Namibia, Riksrevisionen, Sida, Sydafrika, Tanzania, Utvärdering
2009-02-02

replik: Svenskt bistånd ska drivas i civila former

Anders Nordström, Göteborgsposten

“Jag välkomnar en vidgad debatt som lyfter fram fred och återuppbyggnad – och hur vi ska arbeta tillsammans för detta, skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström i en replik.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, SidaArtikeln är en replik på: "Viktigt att skilja på bistånd och militära insatser"
2009-01-16

Säkerhet och utveckling hänger ihop i Afghanistan

Anders Nordström, Håkan Syrén; Göteborgsposten

“Det största hotet mot fattigdomsbekämpning och tillväxt i länder som Afghanistan är en tilltagande inre våldsutveckling.” Afghanistan, Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2009-01-12

Sverige ska vara Ukrainas bäste vän

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“För att stödja vårt viktiga grannlands europeiska ambitioner lanserar regeringen en ny samarbetsstrategi som fördubblar biståndet till Ukraina till cirka 200 miljoner kronor per år, skriver biståndsminister Gunilla Carlsson.” Bilateralt samarbete, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida, Ukraina
2009-01-02

Kvalitet och effektivitet i biståndet

Holger Jonasson, Arvika Tidning

“Ett enda uttalande leder dock bort uppmärksamheten från den i övrigt mycket viktiga analys som görs i ämnet. Utan att peka på några som helst bevis konstaterar ledarskribenten att de flesta länder har mer stjälpts [...]Enprocentsmålet, EU, FN, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Sida, Utvärdering, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Släpp låsningarna om biståndet"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Globala utmaningar – vårt ansvar"
2008-12-27

Biståndsviljan är fortsatt hög

Arvika Tidning

“Bara var fjärde person tror att levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats under de senaste 30 åren. Men i verkligheten har det skett en kraftig utveckling. Allmänhetens bild är schablonartad och felaktig, konstaterar biståndsorganet [...]Mediabevakning, Resultat, Sida
2008-12-16

Sida har redan fokus på funktionshindrade

Mia Horn Af Rantzien, Värmlands Folkblad

“Vi håller med om att funktionshindrade lätt blir osynliga i såväl utvecklingsdebatten som i biståndet. Vår ambition är att ändra på det” Personer med funktionsvariation, SidaArtikeln är en replik på: "Inkludera alla i biståndet"
2008-12-16

Öka biståndet till utbildning!

Anders Nordström, Kevin Watkins, Görel Thurdin

“Vi har ingen anledning att vara stolta. Detsamma gäller politiker runt om i världen. För det är skamligt att världen har misslyckats med att infria sitt löfte till barnen i världen om ökad tillgång till [...]Barn och unga, Etiopien, Resultat, Sida, Tanzania, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "EFA Global Monitoring Report 2009"
2008-11-29

Släpp låsningarna om biståndet

Arvika Tidning

“Det så kallade enprocentsmålet har setts, och ses tyvärr fortfarande av alltför många, som en helig ko. Därför är det välgörande när moderaterna nu fortsätter att lägga om sin biståndspolitik.” Enprocentsmålet, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, SidaArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

Hon tar itu med en skrotfärdig symbol

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Carlsson kan räkna med att bli anklagad för att vilja slakta biståndet, men det enda som hon slaktar är en helig ko. Enprocentsmålet är en av kvarlevorna från den revolutionära reformismens 1970-tal.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

Golv på biståndet

Norrköpings Tidningar

“Moderaterna vill avskaffa biståndspolitikens enprocentsmål. I stället föreslås ett golv på 0,7 procent. Därmed har partiet närmat sig en fråga som varit en sorts helig ko i svensk politik, men som också visat sig vara [...]Enprocentsmålet, Partipolitik, SidaArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-17

Debatten som försvann

Pär Krause, Captus Tidning

“När boken Sveriges afrikanska krig publicerades under hösten var det många som förutspådde en intensiv debatt om det svenska biståndet. Men biståndsmyndigheten Sida har ingalunda varit beredd att ta någon principdiskussion om den egna verksamheten.” Partipolitik, Sida, Utvärdering
2008-11-14

Väl avvägd

Norrköpings Tidningar

“Sida ska utarbeta en ny strategi för en dryg treårsperiod. Fram till dess att Sidas planering omsätts i praktiskt arbete ökas det bilaterala biståndet från 300 miljoner till omkring 500.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sida
2008-11-14

Väl avvägd

Norrköpings Tidningar

“Sida ska utarbeta en ny strategi för en dryg treårsperiod. Fram till dess att Sidas planering omsätts i praktiskt arbete ökas det bilaterala biståndet från 300 miljoner till omkring 500.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sida
2008-11-11

Krigshärjat Afghanistan får 410 miljoner i år

Anders Hagwall, Svenska Dagbladet

“Att för lite eller inget alls görs för att stödja återuppbyggnaden av det krigshärjade landet. Så är det inte. Den bild som förmedlats i medier den senaste tiden är långt ifrån fullständig.” Afghanistan, Mediabevakning, Resultat, Sida
2008-11-11

Bistånd till utvecklingsländerna är inte försvarets uppgift

Andreas Braw, Dagen

“Moraliskt är det onekligen en nödvändighet att ställa sig på den civiles sida medan stridande parter gör upp om makten. Men är det att försvara Sverige?” Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2008-11-07

”Det måste vara rimliga kostnader”

Anders Nordström, Dalabygden

“I en ledare den 17/10 skriver ni att biståndet ständigt ifrågasätts i relation till nationella behov. Jag håller med att rubrikerna kring Sidas kostnader för personalvård kan överskugga saklig debatt om hur biståndet gör bäst [...]Sida
2008-10-30

Bättre bistånd utan procent

Norrköpings Tidningar

“En sådan ekonomisk modell hade naturligtvis på goda grunder avfärdats som löjeväckande. De statliga utgifterna styrs naturligtvis av behov, ekonomiska förutsättningar och politisk inriktning. Inte något halvheligt procentmål.” Afghanistan, Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Oegentligheter inom bistånd"
2008-10-29

Bistånd är inte försvarets uppgift

Andreas Braw, Barometern

“Det finns få uppgifter som försvarsvänner visat sig så entusiastiska till som utlandsoperationer. I riksdagen verkar just utlandsinsatserna vara den enda fråga där det går att kombinera ett allmänmänskligt patos med insikten att en kompetent [...]Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2008-10-07

Sidas trovärdighet rämnar

Norrköpings Tidningar

“Omräknat per anställd uppgår den interna representationen (borträknat kurser och konferenser) till i genomsnitt över 8 000 kronor. Samtliga andra statliga verk och myndigheter spenderar i genomsnitt 1 700 kronor per anställd och år.” Sida, Utvärdering
2008-09-29

Sida vid sida, bortom Sidadebatten

Per Dahl, Barometern

“Biståndspolitiken förnyas, kan vi läsa efter statsrådet Gunilla Carlssons utspel. svenskt bistånd ska bli tydligare och klarare inriktat mot att också förändra mottagarländerna politiskt till det bättre.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Sida
2008-09-26

“Alltid risk att bistånd används till krigföring”

Anders Nordström, Dagens Nyheter

“Sidas generaldirektör Anders Nordström besvarar kritiken mot Sveriges bistånd: All biståndsverksamhet bygger på att man måste ta risker.” Fungibilitet, Korruption, Resultat, Sida, Utvärdering
2008-09-06

Falska motsättningar

Susanna Birgersson, Eskilstuna-Kuriren

“Den nyliberala tankesmedjan Timbro har startat krig mot den svenska biståndspolitiken. I deras nätbokhandel finns den nyutkomna boken Sveriges afrikanska krig av journalisten Bengt Nilsson.” Enprocentsmålet, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Det goda biståndet"
2008-09-04

Det goda biståndet

Dagens Nyheter

“Enprocentsmålet i svensk biståndspolitik är lovvärt. Men det skapar också problem. Det är dags att se och erkänna dem” Bistånd som påtryckningsmedel, Enprocentsmålet, Etiopien, Sida, Utvärdering
2008-08-09

Vit mans börda

Anders Isaksson, Dagens Nyheter

“Miljarderna som skyfflas in i de olika FN-organen befriar Sida från både tvånget att välja och ansvaret för hur pengarna används.” Biståndets målsättning, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Palestina, Sida, Utvärdering
2008-07-06

Trimma biståndet

Borås Tidning

“Den svenska biståndspolitiken håller på att förändras. Förhoppningsvis kan den också förbättras.” Afrika, Äganderätt, Partipolitik, Sida, Utvärdering
2008-07-05

Bistånd utan koll

Expressen

“I vintras riktade Riksrevisionen svidande kritik mot Sidas interna kontroller. Av 15 granskade biståndsprojekt i Namibia, Sydafrika, Tanzania och Kenya, finansierade med Sida-pengar, passerade inte ett enda nålsögat.” Enprocentsmålet, Kenya, Namibia, Sida, Sydafrika, Tanzania, Utvärdering
2008-06-25

Skäms inte, Sverige

Erik Bredeberg, Sydsvenskan

“En röst på Expressens insändarsida igår: ”Mugabe har fått över 4 miljarder från oss 1980–2001.  I dag har vi facit i hand och borde skämmas.”” Resultat, Sida, Zimbabwe
2008-05-05

Så förnekas brister inom biståndet

Pär Krause, Captus Tidning

“När det svenska biståndet kritiseras och granskas kritiskt är det inte bara fritt fram för biståndsindustrins företrädare att komma med i stort sätt vilka märkliga påståenden som helst.” Mediabevakning, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2008-04-20

Riksrevisionen har tappat fotfästet

Bertil Svensson, Eva Christina Nilsson; Svenska Dagbladet

“Riksrevisionen gör sig allt mera känd för att uttala sig med svepande formuleringar som dessutom innehåller allvarliga anklagelser. I vinter har man ägnat sig åt biståndet, bland annat i rapporten ”Oegentligheter inom biståndet”.” Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2008-04-16

Tyst när moderaterna minskar biståndet

Sven-Bernhard Fast mfl; Dagen

“När nu resten av den rika världen följer efter oss väljer den svenska regeringen med hjälp av en märkvärdigt passiv riksdag att gå i motsatt riktning och successivt minska biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida
2008-04-02

Sidas lappkast

Norrköpings Tidningar

“Den sedan två månader nytillträdde generaldirektören för Sida Anders Nordström, deklarerar i gårdagens DN, en reformering av såväl organisation som arbetssätt för myndigheten.” Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Det svenska biståndet måste fokuseras bättre"
2008-04-02

Givarens ansvar

Johannes Åman, Dagens Nyheter

“[…] ju färre samarbetsländer Sverige får och ju mer biståndspolitiken inriktas på att stödja dessa länders egna insatser, desto mer får biståndet karaktär av regimstöd.” Resultat, Sida, Tanzania, UgandaArtikeln är en replik på: "Det svenska biståndet måste fokuseras bättre"
2008-04-01

Det svenska biståndet måste fokuseras bättre

Anders Nordström, Dagens Nyheter

“Nytillträdde Sidachefen Anders Nordström presenterar nytt reformpaket för biståndet: Våra resurser har varit för tunt utspridda vilket förhindrat maximal effekt och resultat.” Landfokusering, Resultat, Sida, Utvärdering
2008-03-25

Både Riksrevisionen och biståndsministern borde nyansera sig om hjälp via enskilda organisationer

Thomas Österberg, Dagen

“Problemet är inte att Riksrevisionen har granskat biståndet från enskilda organisationer, utan att myndigheten verkar ha haft “korruption” och “oegentligheter” som själva utgångspunkten.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Mediabevakning, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2008-03-21

Håll kungen borta från OS i Peking

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Sida har låtit ett oberoende revisionsbolag göra om granskningen. I hälften av de kritiserade projekten hittades inga fel, och någon korruption hittades inte.” Kina, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2008-03-20

Bortkastade biståndspengar

Norrköpings Tidningar

“Det statliga biståndsorganet Sida är en återkommande gäst i skamvrån för flyhänt hantering av skattemedel.” Resultat, Sida, Utvärdering
2008-02-11

Förändringar i biståndet

Ulf Sjösten, Borås Tidning

“Sverige har alltså spritt pengar tunt i oerhört många länder vilket inte kan anses vara rimligt eller särskilt effektivt i fattigdomsbekämpandet […]” Bilateralt samarbete, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Sida, Utvärdering
2007-12-21

En ryslig berättelse utan slut

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Spänningen stiger ända till dess att det står klart att inget sägs om effekterna av budgetstödet. Kort sagt, det finns inget slut. Vi vet fortfarande inte om Holmqvist har rätt eller om man ska tro [...]Budgetstöd, Projektstöd, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-12-21

Rakt in i budgeten?

Norrköpings Tidningar

“En kontroversiell biståndsform som Riksrevisionen nu granskat. Stödet går till åtta länder, främst i Afrika och administreras av Sida.” Budgetstöd, Enprocentsmålet, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-12-10

Historiskt utvecklande kliv

Göran Holmqvist, Helsingborgs Dagblad

“Sverige arbetar på bred front för utveckling i flera av de fattigaste länderna som nu gör framsteg, skriver Göran Holmqvist, Sidas t f generaldirektör.” Mediabevakning, Resultat, Sida, Tanzania
2007-12-08

Färre lågt utvecklade länder

Göran Holmqvist, Borås Tidning

“Det samarbetsland som får mest svenskt stöd, Tanzania, tar med största sannolikhet steget från utvecklingskategorin ”låg” till ”medel” nästa år, […].” Mediabevakning, Resultat, Sida, Tanzania
2007-11-23

Bistånd för bistånds skull

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Tja, om man tycker att det viktiga med bistånd är att man gör någonting är utfallet bra. Om man tycker att det är viktigt att man gör något som hjälper är resultatet dystrare.” FN, Humanitärt bistånd, Resultat, Sida, Utvärdering
2007-10-30

Generöst bistånd göder diktaturer

Ingvar Fogstam, Norrköpings Tidningar

“Delar av vårt överdimensionerade u-landsbistånd försnillas och den korrupta politiska eliten i mottagarländerna berikar sig med våra skattepengar, […]” Diktaturer, Korruption, Partipolitik, Resultat, Ryssland, Sida, Utvärdering
2007-10-12

Tänk inte bara på procenten

Svenska Dagbladet

“Regeringen och dess stödpartier älskar enprocentsmålet. Men det har länge funnits en diskussion om hur vettigt det är. Finns det inte en risk för att Sida tvingas prioritera utbetalning till mottagarna, snarare än utveckling i [...]Partipolitik, Resultat, Sida
2007-10-08

Sida utan försvar

Mattias Olsson, Norrköpings Tidningar

“Hur mycket pengar kan slarvas bort innan någon reagerar? Frågan blir aktuell när man läser Riksrevisionens granskning av svenskt bistånd till enskilda organisationer.” Enprocentsmålet, Korruption, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-10-04

SIDA-skandal

Ölandsbladet

“30 miljarder av skattepengar snurrar runt i 6 000 projekt och var en och förstår att biståndet så yvigt utspritt inte kan kontrolleras.” Civilsamhället, Sida, Utvärdering
2007-10-03

Uppstramning av biståndet ett måste

Norran

“Riksrevisionen riktar mycket hård kritik mot svenskt bistånd via enskilda organisationer i en rapport som presenterades i går.” Resultat, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-10-03

Sida måste ta ansvar

Göteborgsposten

“Bistånd får misslyckas, men Sida måste kunna redovisa varför.” Resultat, Sida, Utvärdering
2007-10-03

Bistånd på villovägar

Dagens Nyheter

“För sköra demokrater, med svaga eller inga kontrollorgan och fattig befolkning, riskerar biståndet alltid att göda korruption. Å andra sidan: vore folket inte fattigt skulle inte Sida och hjälporganisationerna behöva vara där.” Civilsamhället, Demokrati, Korruption, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-10-02

“Det är tydligt att de enskilda organisationerna inte i tillräcklig mån har uppmärksammat riskerna för korruption”

Vestmanlands Läns Tidning

“Riksrevisionen har i en uppmärksammad rapport visat på allvarliga brister i biståndet genom enskilda organisationer.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Korruption, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-10-02

Procenten är inte allt

Borås Tidning

“Svenskt utvecklingssamarbete via enskilda organisationer uppgick år 2006 till 1, 3 miljarder kronor. Det är mycket pengar men pengar som de flesta skattebetalare säkert är beredda att avstå.” Civilsamhället, Enprocentsmålet, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-09-27

Propagandan fortsätter

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Den Globala Skolan är ett sam- arbete mellan Sida och Myndigheten för skolutveckling som syftar till att stimulera och utbilda främst lärare att bättre föra debatt i skolorna om globala utvecklingsfrågor.” Sida, Utbildning
2007-09-25

BRA OM BISTÅNDET – MEN VAR ÄR BILDT?

Aftonbladet

“Kommissionen är ett viktigt steg, men Gunilla Carlsson måste också se till att miljöfrågorna får en starkare ställning i UD:s organisation och på Sida.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd, Sida, Tchad, Utrikesdepartementet
2007-09-11

Orden är inte det viktiga!

Sonny Östberg, Barometern

“På 14 rader skulle de flesta biståndsprojekten lätt kunna beskrivas… tyvärr består biståndsverksamheten av projektdokument (planer resp. rapporter) på oftast flera hundra sidor utan att för den skull klara av att beskriva:” Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Bistånd till vem"
2007-09-10

Bistånd till vem?

Per Dahl, Barometern

“14 rader maskinskriven text. Och i den specifikationen ”externa konsultkostnader” på 15 miljoner.” Kongo, Korruption, Sida, Utvärdering
2007-08-28

Bistånd är inte procentmål

Ystads Allehanda

“Bistånd är en av de svåraste politiska frågorna som finns. Syftet är gott; att lindra nöden och skapa möjligheter för framtida utveckling.” Demokrati, Enprocentsmålet, Handelspolitik, Korruption, Partipolitik, Sida
2007-08-28

Carlsson står på rätt sida

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Att svenskt bistånd stöder diktaturen i Zimbabwe eller att svenskt bistånd demokratiserade landet? Sida ställer den och lik- artade frågor i en annonskampanj med det underförstådda budskapet att biståndet alltid har stått på det godas [...]Bilateralt samarbete, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Sida, Zimbabwe
2007-06-05

Anders Jonsson: Biståndet stjälper Angkor Wat

Anders Jonsson, Expressen

“”En kalv står obekymrat mitt på landsvägen utanför ett stort bygge. Bilden av Kambodja kan knappast bli tydligare.  Eliten lever lyxliv, medan internationellt bistånd står för hälften av statens budget. “” Enprocentsmålet, Kambodja, Korruption, Sida
2007-06-04

“Svik inte det ryska folket”

Lars Bengtsson, Keth Thapper, Torbjörn Strandberg; Aftonbladet

“Men biståndsminister Gunilla Carlsson har inte heller försökt driva på att OECD ska godkänna stöd till det civila samhället i länder med demokratiunderskott. […] När den svenska regeringen nu fasar ut biståndet till det civila [...]Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Mediabevakning, Näringsliv, OECD, Ryssland, Sida
2007-05-12

Sidas bistånd förstör för Afrikas fattiga

Bengt Nilsson, Expressen

“Afrika är Jordens rikaste kontinent. Men biståndet bromsar samhällsutvecklingen, och därmed även den ekonomiska tillväxten. Röster som nu höjs om att Sida bör läggas ned är ett efterlängtat nytänkande. “ Afrika, Budgetstöd, Partipolitik, Resultat, Sida
2007-05-10

Vindarna vänder

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Svensk biståndspolitik är i stora delar ett misslyckande. Den uppstod ur ett engagemang för fattiga människor, men har sällan skapat bättre livsvillkor eller påskyndat en demokratisk utveckling.” Avräkningar, Partipolitik, Sida
2007-05-03

Mytbildning om bistånd skadar de fattigaste

Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv

“Sida:s generaldirektör, Maria Norrfalk, använder sig av samma debatteknik som dem som länge hävdat att rökning inte orsakar cancer.” Resultat, Sida, Utvärdering
2007-04-20

Det papperslösa Sida

Per Dahl, Barometern

“Hur är det nu? Ska inte Sveriges bistånd till andra länder främja öppenhet, medborgarinflytande och möjligheter att ställa makthavare till ansvar? Så sägs det i alla fall ofta i högtidliga sammanhang.” Öppenhet och transparens, Sida, Utvärdering
2007-03-31

Den hungrige räds inte svenskar i uniform

Bo Pellnäs, Svenska Dagbladet

“Magnus Lindells och Henrik Hammargrens replik (26/3) på min artikel om bistånd och militära insatser (18/3) ger intryck av att de mest är ute för att försvara biståndsbudgetens trygga förvaring på Sidas konton.” FN, Militärt bistånd, SidaArtikeln är en replik på: "Farligt låta bistånd bli del av kriget"
2007-02-18

Överge inte den restriktiva hållningen kring bistånd

Magnus Lindell, Henrik Hammargren; Göteborgsposten

“Värdet av biståndet devalveras. Kvaliteten och effektiviteten riskerar att minska, skriver Magnus Lindell och Henrik Hammargren från Sida.” Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2007-02-02

Sida kan spela större roll i Afghanistan.

Per Jönsson, Dagens Nyheter

“Om Sverige och övriga omvärlden ska kunna göra ett konkret civilt biståndsarbete i Afghanistan måste man nog också ställa upp med fler män i uniform. Och det vore inte tankemässigt orimligt om biståndsorganet Sida tog [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Sida, Utvärdering
2007-01-11

Höjt svenskt bistånd ska användas effektivt

Staffan Herrström, Barometern

“Det är stimulerande att kunna ta hand om det växande svenska biståndet i en tid när vi känner att det internationella förändringsarbetet går i rätt riktning. Effektivitet och resultat står överst på dagordningen.” Enprocentsmålet, Resultat, Sida
2007-01-04

Höjt bistånd måste vara effektivt

Staffan Herrström, Norrköpings Tidningar

“Men på flera håll ser vi en hoppingivande utveckling, delvis tack vare biståndsinsatser. I Moçambique har den ekonomiska fattigdomen på tio år minskat från 69 till 54 procent. Och i Tanzania, Sveriges största samarbetsland, börjar 9 [...]Barn och unga, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering
2007-01-03

Ständigt detta Sida

Norrköpings Tidningar

“Vi minns Göran Perssons miljonsatsning i Sydafrika hösten 1999 då Dr Alban och The Real Group framträdde för tre betalande åskådare på Orlando Stadium i Soweto. Det slutade med praktfiasko och att en pr-firma gick [...]Kommunbistånd, Sida, Utvärdering
2006-12-28

”Moderata ministrar stryker diktaturer medhårs”

Niklas Wykman, Dagens Nyheter

“Det enda långsiktiga, fungerande biståndet är avväpnandet av rebellgrupper och avsättande av diktatorer. Om Moderata ungdomsförbundet fick som vi ville skulle det statliga biståndsorganet Sida avvecklas.” Diktaturer, Militärt bistånd, Partipolitik, Sida
2006-11-05

Bättre bistånd

Per Dahl, Barometern

“På fredagen annonserade biståndsminister Gunilla Carlsson att statliga biståndsprojekt skulle samlas till färre länder och vi skulle dessutom koncentrera våra insatser i FN:s olika projekt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Landfokusering, Sida
2006-11-01

Kinda kommuns biståndsarbete skär rakt genom allianserna

Alf Wesik, Vimmerby Tidning

“Det effektivaste vore alla gånger att låta kommunhöjdarna göra det de är bäst på, sköta de kommunala åtagandena, samt överlåta åt Sida och sådana som Erik Björklund att sköta det de är bäst på, nämligen [...]Kommunbistånd, Sida
2005-12-21

Hjärta och hjärna i biståndspolitiken

Norrköpings Tidningar

“De argument Brisman framför förtjänar dock att tas på största allvar. Efter tsunamin rådde ett stort och delvis akut hjälpbehov. Människor öppnade villigt sina plånböcker, inte bara i Sverige. Bara i Aceh beräknas den samlade [...]Indonesien, SidaArtikeln är en replik på: "Många hjälporganisationer vill hellre synas än hjälpa"
2005-12-20

“Många hjälporganisationer vill hellre synas än hjälpa”

Johan Brisman, Dagens Nyheter

“Det är viktigt att kritiskt granska hur Sverige och resten av världen agerat och agerar i tsunamins spår. Alla aktörer i hjälparbetet har ett gemensamt ansvar gentemot tsunamins offer att dra operativa lärdomar från såväl [...]Humanitärt bistånd, Indonesien, Sida
2005-11-16

Partiernas egen politiska biståndsverksamhet – hur ser den ut?

Cecilia Brinck Barometern

“Partinära demokratibistånd – vad är det? Bistånd sköts väl av Sida och av de organisationer som specialiserat sig på sådant – inte av politiska partier!” Demokrati, Kvinnor, Partinära bistånd, Partipolitik, Sida
2005-11-11

Musikkanalen Sida?

Barometern

“Tanken är att Sida genom samarbetsavtalet ska slippa upphandla produktionen av reklamfilm riktad mot MTV:s ungdomspublik. En sådan upphandling skulle nämligen kräva ett anbudsförfarande och ge möjlighet till konkurrens. Och det vill Sida inte ha [...]Biståndsformer, Sida
2005-11-05

Sida måste skärpa kontrollen

Norrköpings Tidningar

“Sida förtjänar därför återigen kritik. Visserligen ägnar man sig inte längre åt att betala ut miljardbelopp till misslyckade projekt i rena diktaturer men de upprepade korruptionshärvorna visar att tillsynen och kontrollen måste bli mycket bättre. [...]Kenya, Korruption, Sida, Utvärdering
2005-11-04

Skattebetalare stöder kampen mot fattigdomen

Johan Åkerblom, Norrköpings Tidningar

“I år satsar Sverige 21,5 miljarder kronor på olika typer av satsningar mot fattigdom. Dessa satsningar ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida hanterar den största delen av [...]Biståndsformer, Resultat, Sida, Utvärdering
2005-10-15

Inga skott hörs längre i Sarajevo…men fredsavtalet står i vägen för demkokratin

Olle Svenning , Aftonbladet

“Civilisation kan inte återupprättas förrän folk har någonting de kan kalla hem. Jag tänker på stormuftins vänliga ord som Sveriges bistånd när jag läser Sidas rapporter och talar med Bo Elding och Joakim Molander som [...]Bosnien-Hercegovina, Demokrati, Resultat, Sida
2005-09-19

På Sida sover man gott

CLAES ARVIDSSON, SvD

“Ska vi skratta eller gråta? Den frågan vill jag ställa till Sidas generaldirektör Maria Norrfalk. Visst finns det skäl att gråta över att Sida och Statens ungdomsstyrelse ­beviljade 240 000 i bidrag till Fredsloppet i Göteborg.” Budgetstöd, Sida
2005-07-04

Afrika behöver mer än medlidande

Dagens Nyheter

“Det finns exempel på länder som fått sina skulder avskrivna bara för att i nästa andetag glatt ta på sig nya. Kontinenten bjuder också på exempel där skuldlättnader sannolikt påverkat valutgången och hjälpt usla politiska ledare [...]Afrika, Sida, Skuldavskrivning
2005-05-27

Är det u-hjälp att lansera svensk jazz i Sydafrika?

Barometern Oskarshamns-Tidningen,

“Visserligen står det i avtalet mellan Sverige och Sydafrika att biståndets syfte är att lindra fattigdomen, men det är svårt att se hur pengarnas faktiska fördelning uppfyller det målet…Exempelvis har någonting som heter Jazz Futures [...]Biståndets målsättning, Sida, Sydafrika, Utrikesdepartementet
2005-05-18

Biståndet efter tsunamin bygger upp ny fattigdom

Maria Norrfalk, Johan Brisman, Dagens Nyheter

“Men att hantera alla pengar, alla projekt, det stora antalet organisationer och biståndsaktörer innebär samtidigt en enorm utmaning för de drabbade länderna och för givarna. Om insatserna inte samordnas finns uppenbara risker att lokala ekonomier [...]FN, Humanitärt bistånd, Indonesien, Sida, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken
2005-05-18

“Biståndet efter tsunamin bygger upp ny fattigdom”

Maria Norrfalk, Johan Brisman, Dagens Nyheter

“En av de allra största utmaningarna just nu är frågan om samordning. Hundratals organisationer har etablerat sig i regionen och summan pengar som samlats in saknar historiskt motstycke – bara Röda korset uppskattas ha samlat [...]FN, Humanitärt bistånd, Indonesien, Sida, Sjukvård, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken, Vatten
2005-04-26

Att ta från de rika och ge till diktaturen

Norrköpings Tidningar

“På Sidas hemsida är det inte lika lätt att se vart pengarna går. Men så ägnar sig också den statliga svenska biståndsorganisationen åt lite finare ting än att bara dela ut matpaket till fattiga indier! [...]Diktaturer, Kultur, Sida, Utvärdering
2005-04-23

“Sida hemlighöll expertrapport”

Lisa Abromowicz, Sydsvenskan

“Den 20 september 1997 lämnade Persson sin rapport till Sida. Den hemligstämplades omedelbart. I januari 2004 fick jag äntligen loss rapporten från Sida. Orsaken till hemligstämplingen kan vara Sune Perssons slutkläm i sin sammanfattning: “Nedskärning bör [...]Civilsamhället, Israel, Korruption, Palestina, Sida
2005-03-31

Fullversion:Starkare stöd för kvinnor i u-land

Maria Norrfalk m.fl., Svenska Dagbladet

“Förra veckan presenterade FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, en rapport med en rad förslag som världens ledare ska ta ställning till inför toppmötet i september. ….Men det finns frågor där vi önskar oss mer. En av [...]Biståndets målsättning, Budgetstöd, FN, Korruption, Kvinnor, Millenniemålen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida
2005-03-29

Lagom är bäst

Norrköpings Tidningar

“Enligt en redogörelse presenterad i Dagens Nyheter är svenska staten långtifrån världsledande när det gäller att utbetala bistånd till offren för julens tsunamikatastrof. Sverige hamnar först på 17:e plats (…) Men statssekreteraren Annika Söder på [...]Humanitärt bistånd, Sida, Tsunami-katastrofen 2004, Utrikesdepartementet, Volym
2005-03-09

Att blunda för diktaturen

Hans Stigsson Michajlov, Norrköpings Tidningar

“Men i fallet Vitryssland leder Sidas och regeringens politik till att demokratiska alternativ motarbetas. Fördelen med det indirekta biståndet är dessutom att regimen får svårare att misstänkliggöra avsändarna. Att peka ut Svenska Freds för att [...]Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Sida, Vitryssland
2004-11-25

Minska kvinnovåldet med ökad jämställdhet

Sigfrid Deminger mfl, Helsingborgs Dagblad

”Därför vill vi använda denna dag till att uppmana alla män att ta ställning och erkänna att mäns våld mot kvinnor är ett resultat av bristande jämställdhet. Här har alla män ett ansvar att säga [...]Jämställdhet, Kvinnor, Nicaragua, Sida, Sydafrika
2004-10-23

Kamrat Yasser Arafat

Norrköpings tidningar

“Korruptionen inom den palestinska myndigheten och palestiniernas missnöje med Yasser Arafats svågerpolitik har visat sig tydligt på senare tid. Det fortsatta svenska stödet till Arafats regim har säkert försvårat nödvändiga reformer ytterligare. Svenska skattebetalare har [...]Palestina, Partipolitik, Sida
2002-05-25

Vart tar biståndet vägen?

SVD

“Målet med det svenska biståndet är, enligt biståndsorganet Sida, att "höja de fattiga folkens levnadsnivå". För att nå detta mål tilldelas Sida varje år en stor summa pengar, varav en del slussas till organisationer som [...]Civilsamhället, Sida
1982-07-20

Vårt bistånd behöver kunskap och långsiktighet

Tom Alberts, Dagens Nyheter

“Det finns en stor risk att den senaste tidens massiva kritik av många biståndsprojekt i den ekonomiska krisens Sverige leder till en allmänt negativ inställning till biståndet. Debatten om vårt bistånd till den tredje världen [...]Moçambique, Resultat, Sida, Utvärdering

Dokument om Sida (196 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2017-06-13

Sidas miljöpolicy

- Beslutad av Sidas generaldirektör 2017-06-13

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-06-01

Svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat i siffror

Sida2. Bistånd, Resultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-05-26

Research Aid Revisited – a historically grounded analysis of future prospects and policy options

- Rapport 2017:07 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndsformer, Forskning och innovation, Sida11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2017-01-26

Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017-2020

- Bilaga till regeringsbeslut UD2017/01299/KH

UtrikesdepartementetHumanitärt bistånd, Sida1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-12-29

Opinion 2016

- En analys av resultaten från Sidas attitydmätning om utveckling och bistånd (Sifo-mätning)

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-12-17

Evaluation of the projects “Institutional Cooperation between the Department for WTO and Trade Defence at the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine and Swedish National Board of Trade” and “Trade Policy and Practice in Ukraine”

- Sida Decentralised Evaluation 2016:16

SidaHandelspolitik, Sida, Ukraina, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-11-17

Evaluation of Sida’s Support to Tostan (2010-2016)

- Sida Decentralised Evaluation 2017:2

SidaGambia, Guinea-Bissau, Landsbygd, Projektstöd, Senegal, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-11-01

Evaluation of Sida’s Support to the Gorée Institute (2012-2015)

- Sida Decentralised Evaluation 2017:1

SidaAfrika, Demokrati, Fred och säkerhet, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-10-17

Midterm Review of GESTERRA Capacity Building Programme on Land Management and Administration within DINAT

- Sida Decentralised Evaluation 2016:15

SidaMoçambique, Projektstöd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-10-09

Evaluation study in support of the Mid Term Review of the Pro-Tax II project

- Sida Decentralised Evaluation 2016:12

SidaKosovo, Projektstöd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-08-01

Evaluation of the Swedish Core Support to the Human Rights Foundation in Turkey

- Sida Decentralised Evaluation 2016:9

SidaMänskliga rättigheter, Sida, Turkiet, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-08-01

Review of the UNICEF programme Basic Education and Gender Equality in Afghanistan 2013-2015

- Sida Decentralised Evaluation 2016:8

SidaAfghanistan, Jämställdhet, Sida, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-07-24

Evaluation of Sida’s use of guarantees for market development and poverty reduction

- Evaluation report

- Sida Evaluation 2016:1

SidaBiståndsformer, Näringsliv, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-07-01

Evaluation of Sida Support to TWAS, OWSD and GIS

- Sida Decentralised Evaluation 2016:10

SidaForskning och innovation, Jämställdhet, Kvinnor, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-07-01

Vem beslutar om svenska biståndsmedel? En översikt

- Rapport 2016:06 Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Ambassader, Avräkningar, Budget, Sida, Utrikesdepartementet, Volym11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-06-24

Evaluation at Sida

- Annual Report 2015

- Sida Studies in Evaluation 2016:1

SidaSida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-06-23

Utvärdering av ändamålsenligheten i Sidas arbete med insatshantering

- Slutrapport

- Sida Evaluation 2016:2

SidaSida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-05-02

Joint Scandinavian Evaluation of Support to Capacity Development

- Synthesis Report

- Joint Evaluation 2016:1

Danida, Norad, SidaGovernance, Resultat, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-04-15

Wind Power Development & Use 2009–2015

- Stories of change: ITP 277

SidaFossilfri energi, Sida, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-09

Aggregating the results that arise from Sida’s investment in Tanzanian Civil Society in 2014

- Sida Studies in Evaluation 2016:2

SidaCivilsamhället, Sida, Tanzania, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-06

Sidas årsredovisning 2015

SidaResultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-04

Evaluation of Sida’s International Training Programme in Child Rights, Classroom and School Management

- Sida Decentralised Evaluation 2016:5

SidaBarn och unga, Mänskliga rättigheter, Sida, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-01-23

Gender perspectives on causes and effects of school dropouts

SidaBarn och unga, Kvinnor, Sida, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-01

Sidas hantering av korruptionsmisstankar

- Årsrapport 2015

SidaKorruption, Öppenhet och transparens, Resultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-04

Evaluation of the Swedish support to KA.DER – increasing the number of women in decision making processes in Turkey

- Sida Decentralised Evaluation 2015:49

SidaJämställdhet, Kvinnor, Sida, Turkiet4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-12-02

Evaluation of Sida’s Humanitarian Assistance

- Sida Decentralised Evaluation 2016:3

SidaHumanitärt bistånd, Resultat, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-12-01

Evaluation of Union to Union

- Sida Decentralised Evaluation 2016:4

SidaCivilsamhället, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-12-01

Mid-term Review of the Somali Joint Health and Nutrition Programme (JHNP)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:50

SidaHälsa, Sida, Somalia, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-11-04

Desk Study of Sida’s Experience from Private Sector Collaboration

- Sida Decentralised Evaluation 2016:6

SidaNäringsliv, Näringslivsbistånd, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-11-01

Mid-term Review of the Raoul Wallenberg Institute’s Programme in China

- Sida Decentralised Evaluation 2016:1

SidaKina, Mänskliga rättigheter, Sida, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-10-24

Human Rights Based Approach at Sida

- Compilation of Briefs on Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) Persons

SidaHBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-21

Assessment of quality assurance systems for postgraduate programmes in Tanzania and Mozambique

SidaForskning och innovation, Moçambique, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-01

Evaluation of Swedish International Training Programme (ITP) 288; “The Role of Labour Market Policies in Poverty Alleviation” 2009-2015

SidaKenya, Moçambique, Näringsliv, Resultat, Sida, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-09-01

Water and Sanitation 2014

- Improving the human right to clean water and basic sanitation

SidaHälsa, Multilateralt samarbete, Resultat, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-24

Water and Sanitation

- Transboundary Water Cooperation in the Mekong

SidaAsien, Hållbar utveckling, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-01

Review of Kyiv School of Economics’ Institutional and Sustainability Plans

- Sida Decentralised Evaluation 2015:46

SidaForskning och innovation, Sida, Ukraina, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-07-15

Evaluation – The Challenge in Bosnia and Herzegovina

- Sida Decentralised Evaluation 2015:27

SidaBosnien-Hercegovina, Näringslivsbistånd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-26

Biståndsbarometern

- Humanitärt

SidaFlykt och migration, Humanitärt bistånd, Hunger, Resultat, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-06-03

Project Evaluation – Disability Rights Promotion International (DRPI)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:24

SidaMänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-01

Review of the Capacity Building for Improvement of Land Administration and Procedures in Bosnia and Herzegovina (CILAP project)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:28

Sida"Good governance", Bosnien-Hercegovina, Landsbygd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-01

Evaluation of the project “Capacity development at MoFTs at State and entity level for effective management of public investments PIP-DIP”

- Sida Decentralised Evaluation 2015:26

Sida"Good governance", Bilateralt samarbete, Bosnien-Hercegovina, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-01

Review of Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF, Internal and External Studies and Evaluations in Afghanistan

- Sida Decentralised Evaluation 2015:20

SidaAfghanistan, Bilateralt samarbete, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-07

Evaluation of the project – Improving the Management of Land by Strengthening the Prevention and Resolution of Land Conflicts in Rwanda (ILPRC)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:17

SidaFred och säkerhet, Projektstöd, Rwanda, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-03

Evaluation of FORUM-ASIA’s Performance and Achievements (2011-2014)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:23

SidaAsien, Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-01

Evaluation of the Core Support to the Center for Investigative Reporting, CIN 2011-2014

- Sida Decentralised Evaluation 2015:22

SidaBosnien-Hercegovina, Demokrati, Mediabevakning, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-07

Sida’s Financing for Development programme

Sida"Good governance", Biståndets målsättning, Biståndsformer, EU, FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Post-15, Sida, Villkorat bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-03

Evaluation of the Public Administration Reform Fund in Bosnia and Herzegovina

- Sida Decentralized Evaluation 2015:16

SidaBilateralt samarbete, Bosnien-Hercegovina, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-25

Evaluation of the project “Fostering Agricultural Markets Activity” (FARMA)

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:7

SidaJordbruk, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-25

Sidas årsredovisning 2014

SidaBudget, Resultat, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-03-15

Evaluation Twaweza: Tanzania 2009-2014

- Sida Decentralised Evaluation 2015:48

SidaProjektstöd, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-07

Evaluation of Sida’s Support to the Rural Access Improvement Programme (Phase I-III) in Afghanistan

- Sida Decentralised Evaluation 2015:12

SidaAfghanistan, Governance, Landsbygd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-01-19

Institutional Impediments and Reluctant Actors – The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development

- EBA Dissertation Briefs Series 2015:01

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)"Bad governance", "Good governance", Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsformer, Demokrati, Diktaturer, Forskning och innovation, Fungibilitet, Humanitärt bistånd, IMF (Internationella valutafonden), Korruption, Partinära bistånd, Sida, Världsbanken11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-01-01

Sidas hantering av korruptionsmisstankar

- Årsrapport 2014

SidaKorruption, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-12-01

Review of Swedish support to the Serbian administration to prepare a national project pipeline for environmental investments, “Environmental Infrastructure Support Project”

- Sida Decentralised Evaluation 2014:55

SidaKlimat & miljö, Serbien, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-12-01

Organisational Evaluation of the Swedish Committee for Afghanistan

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2014:66

Sida, Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Resultat, Sida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
2014-10-14

Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997- 2012

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Multilateralt samarbete, OECD, Resultat, Sida, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-10-01

Evaluation of the Development Programme for Turkish Judiciary

- Final Report

- Sida DecentralisedEvaluation 2014:46

Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida, Turkiet4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-07-01

Sidas miljöarbete 2005

- Redovisning av arbetet med Sidas miljöledningssystem

SidaKlimat & miljö, Sida
2014-06-04

Så respekteras Mänskliga rättigheter i arbetslivet 2014

- Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier, tortyr och i värsta fall mord drabbar fortfarande arbetstagare och fackligt aktiva runt om i världen!

- LO-TCO Biståndsnämnd 2014 års rapport

Förenta Nationerna (FN), LO-TCO BiståndsnämndAnständiga arbetsvillkor, Burma, Colombia, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Qatar, Sida, Vitryssland, Zambia12) Dokumenttyp ej angiven
2014-03-05

Sida från insidan

- Minnen och tankar kring bistånd 1965 - 1995

Karin Lange (Wohlin), Biståndsdebatten.seEnprocentsmålet, Partipolitik, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-15

Evaluation of the Development of the Sustainable City Approach

- Sida Decentralised Evaluation 2014:6

SidaHållbar utveckling, Sida, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-01-20

Pakistan Country report

- A multi-year results-oriented evaluation of Sida’s support to civil society actors in developing countries via Swedish CSOs. Round 1 Reality Check. Final Report. January 2014

Institute of Development Studies (IDS), IOD PARC, Swedish Institute for Public Administration (SIPU)Civilsamhället, Pakistan, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-01-20

Uganda Country report

- A multi-year results-oriented evaluation of Sida’s support to civil society actors in developing countries via Swedish CSOs. Round 1 Reality Check. Final Report, January 2014

Institute of Development Studies (IDS), IOD PARC, Swedish Institute for Public Administration (SIPU)Civilsamhället, Sida, Uganda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-01-20

Nicaragua Country report

- A multi-year results-oriented evaluation of Sida’s support to civil society actors in developing countries via Swedish CSOs. Round 1 Reality Check. Final Report, January 2014

Institute of Development Studies (IDS), IOD PARC, Swedish Institute for Public Administration (SIPU)Civilsamhället, Nicaragua, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-01-13

A multi-year results-oriented evaluation of Sida’s support to civil society actors in developing countries via Swedish CSOs

- – based on the realities of people living in poverty and marginalisation

Institute of Development Studies (IDS), IOD PARC, Swedish Institute for Public Administration (SIPU)Civilsamhället, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-12-01

Från befolkningsfrågor till SRHR

- – SVERIGES GLOBALA ENGAGEMANG I SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER

RegeringskanslietHBTQI-personer, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-05

Klimat och utveckling

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-05

Handbook for Mainstreaming.

- A Gender Perspective in the Agriculture Sector

- Publications on Agriculture and Rural Development: No. 6

SidaJämställdhet, Jordbruk, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-07-01

Swedish Development Cooperation in Transition? Lessons and Reflections from 71 Sida Decentralised Evaluations (April 2011 – April 2013)

SidaForskning och innovation, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-05-03

Transboundary Integrated Water Resources Management and Development Projects in The Mara (Kenya/Tanzania); Sio- Malaba-Malakisi (Kenya/ Uganda) and Kagera (Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania)

- Sida Decentralised Evaluation 2014:74

SidaBilateralt samarbete, Burundi, Kenya, Rwanda, Sida, Tanzania, Uganda, Utvärdering, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-02-01

OmVärlden eller OmSocialism?

- – en granskning av sidas tidning

TimbroMediabevakning, Partipolitik, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden

SidaResultat, Sida, Utvärdering, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-09-01

Strengthening Environmental Management in Laos

- Lessons Learned for Supporting Environmental Capacity Development

AAA) VET EJKlimat & miljö, Laos, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-11-01

Omtag för biståndspolitiken

- Förslag på kommitteédirektiv för en ny politik för global utveckling

TimbroBiståndsformer, Politik för global utveckling (PGU), Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-02-07

Supporting Child Rights

- Synthesis of Lessons Learned in Four Countries

- 2011:01

Norad, SidaBiståndsformer, Kenya, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Sida, Sudan2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Sida’s Portfolio within Environment and Climate Change 2006–2010

SidaKlimat & miljö, Resultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

Swedish central government authorities in development cooperation

SadevSida8) Sadev
2010-01-01

Sida’s preparation of and follow-up on support to justice in reconciliation processes

SadevSida8) Sadev
2010-01-01

Hållbar utveckling

- en utgångspunkt för fattigdomsbekämpning

SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

Research for development

- Policy for research in Swedish development cooperation 2010-2014 and Strategy for Sida's support for research cooperation 2010-2014

SidaForskning och innovation, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-10-23

Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)Biståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-07-01

Sida’s Water Portfolio 2006-2008

- Sida’s Water Portfolio 2006-2008

SidaSida, Utvärdering, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-06-01

Review of Experiences Gained within Swedish supported Development Cooperation in Haiti 1998-2009 with a focus on Human Rights, Democracy and Rule of Law

Swedish Institute for Public Administration (SIPU)Haiti, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-06-01

Sida’s disbursements to agriculture, forestry and food security

- PORTFOLIO INSIGHTS, JUNE 2009

SidaJordbruk, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-03-23

Okända effekter av svenskt bistånd

- Granskning av Sidas stöd till biståndsprojekt och nationers statsbudgetar samt investeringssatsningar genom det statliga bolaget Swedfund

WSPBiståndsformer, Sida, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-03-01

Gender Equality in Practice

- A Manual for Sida

SidaJämställdhet, Kvinnor, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Getting Transboundary Water Right

- Theory and Practice for Effective Cooperation

SidaSida, Utvärdering, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-11-01

Sustainable Development?

- Guidelines for the Review of Environmental Impact Assessments

SidaKlimat & miljö, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-05-01

Managing Aid Exit and Transformation

- Summary of a Joint Donor Evaluation

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-31

GONGO:s OCH DERAS ROLL I BISTÅNDET

- PENNINGSTINNA FOLKRÖRELSER MED SLAGSIDA

TimbroBiståndsformer, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-01

Sidas miljöledningssystem

- redovisning av arbetet 2007

SidaKlimat & miljö, Sida
2007-11-01

Strengthening Sida Management for Development Results

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-10-25

Fattigdom enligt Sida

TimbroSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-10-07

Bistånd eller representation?

- Om Sidafinansierad verksamhet i irakiska Kurdistan

TimbroIrak, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-09-24

Oegentligheter inom bistånd

- Är Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer tillräcklig?

- RiR 2007:20

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)Riksrevisionen, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-05-11

Looking Back, Moving Forward

- Sida Evaluation Manual; 2nd revised edition

SidaResultat, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-01-01

Sidas miljöledningssystem

- redovisning av arbetet 2006

SidaKlimat & miljö, Sida
2006-12-01

Mobilizing Agroforestry Capacity for Development

- Final Evaluation of The African Network for Agriculture, Agroforestry and Natural Resources Education (ANAFE) and Zambian Agroforestry Project (ZAP)

- Sida Evaluation 07/03

SidaJordbruk, Sida, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-12-01

Här står vi. dit går vi.

- Färdriktning för Sida

Sida1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2006-11-01

Integrating the Environment?

- Environmental Considerations in Sida’s Work

SidaKlimat & miljö, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-11-01

Integrating the Environment?

- Environmental Considerations in Sida’s Work

- Sida EVALUATION 06/42

OECD/DAC, SidaOECD, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-07-07

Sidas miljöarbete 2005

- Redovisning av arbetet med Sidas miljöledningssystem

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-07-01

Health through Sanitation and Water Programme (HESAWA), Tanzania

- Ex-post (Retrospective) Evaluation Study

- Sida Evaluation 06/36

SidaHälsa, Sida, Tanzania, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-07

Miljö – kunskap för hållbar utveckling

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-02-27

Utvecklingssamarbete och näringsliv i samverkan

- Dialog, arenor och instrument

UtrikesdepartementetCorporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sida, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-01-01

Water and Urban Conflict

- discussion on issues and a review of sida projects

SidaProjektstöd, Sida, Urbanisering / hållbara städer, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2006-01-01

Sida at Work

- Manual for the preparation, implementation and follow-up of cooperation strategies

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-06-07

Att minska risken för katastrof

- Sidas arbete med att minska fattigas utsatthet för naturkatastrofer

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-05-01

Sidas miljöarbete 2004

- Redovisning av arbetet med Sidas miljöledningssystem

SidaKlimat & miljö, Sida
2005-04-01

Turning Policy into Practice

- Sida's implementation of the Swedish HIV/AIDS strategy

- Sida EVALUATION 05/21

SidaHIV/AIDS, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-09-01

Ett bra klimat för utveckling

- En introduktion till Sidas synsätt på klimat och utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-06-01

Integrating the environment

- Knowledge for environmentally sustainable development

- SIDA2816en

SidaHållbar utveckling, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-03-01

Integration of biological diversity

- the beginning of a learning process

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

The Logical Framework Approach

- A summary of the theory behind the LFA method

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-12-01

The Environment, Natural Resources and HIV/AIDS

HIV/AIDS, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-11-01

Miljö, naturresurser och HIV/AIDS

HIV/AIDS, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-09-01

Growth and the Environment

Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-09-01

Growth and the Environment

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-08-01

Implementation of the UN Convention to Combat Desertification

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-07-01

Tools for Sustainability

- Research Cooperation 2002

- DEPARTMENT FOR RESEARCH COOPERATION, SAREC

SidaForskning och innovation, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2003-06-01

Environmental Research Challenges in Developing Countries

- some reflections

SidaForskning och innovation, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-02-01

Instruments for Environmental Policy

Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-09-01

Sida’s Policy for Green Procurement – for cooperating partners

- September 2002

SidaEU, Sida, WTO2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-05-01

Sector Programmes

- Guidelines for the Dialogue on Strategic Environmental Assessment (SEA)

Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-04-01

Landstrategierna

- handledning för strategisk miljö- och hållbarhetsanalys

SidaKlimat & miljö, Landfokusering, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-03-01

Hälsa – en nyckel till utveckling

SidaHälsa, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-12-01

Aid, Incentives, and Sustainability

- An Institutional Analysis of Development Cooperation

- Sida Studies in Evaluation 02/01

SidaBiståndsformer, Indien, Multilateralt samarbete, Sida, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-03-01

Sida and the Convention to Combat Dese rtification

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-01-06

Health and Environment

- Health Division Document 2001:2

SidaHälsa, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-01-01

Sida och konventionen om biologisk mångfald

SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-06-01

Analys av behovet av kompetens och institutionsutveckling inom ramen för handlingsprogrammet för hållbar utveckling

- Capacity Development - SIDA Working Paper No. 7

SidaBilateralt samarbete, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-03-01

Investing for future generations

- Sweden’s International Response to HIV/AIDS

Sida, UtrikesdepartementetHälsa, HIV/AIDS, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-07-22

Project 2015: Development Cooperation in the 21:st century

SidaMultilateralt samarbete, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-06-01

Sexual and Reproductive Health and Rights

- Strategy for development cooperation

SidaFN, Hälsa, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-05-01

Befolkning, utveckling och samarbete

SidaBiståndets målsättning, Demografi / befolkningsstatistik, Sida12) Dokumenttyp ej angiven
1997-03-22

Project 2015 – East and West Africa

SidaAfrika, Biståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-01-01

Aid Management

- Strategies for effectiveness, concentration and graduation

Biståndets målsättning, Biståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-05-06

Befolkning och miljö/naturresurser

- några synpunkter och slutsatser

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-05-03

Befolkning och Miljö/Naturresurser

Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-04-22

Project 2015: Southern Africa

Afrika, Biståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-03-22

Project 2015: Aid dependency – causes, symptomes and remedies

SidaBiståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-03-01

Promoting Sustainable Livelihoods

- A report from the Task Force on Poverty Reduction

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Fattigdom och miljö

- Ett bidrag till Sidas fattigdomsutredning

Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-03-01

Startdokument INEC

SidaSida1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1995-02-04

Promoting development by proxy

- An evaluation of the development impact of government support to Swedish NGO's

- SIDA Evaluation report 1995/2

SidaCivilsamhället, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1994-09-27

Evaluation Manual for SIDA – 1994

SidaSida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
1994-09-27

Competence development strategy for programs supported by SIDA

SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-08-01

Evaluation of Swedish Development Cooperation with Tanzania

- Ds 1994:113 Report no 5

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)Landfokusering, Sida, Tanzania, Utvärdering6) SASDA rapporter 1993 – 1995
1994-04-22

SIDA:s remissvar på betänkandet SOU 1994:19 “Rena roller i biståndet”

SidaDepartement och myndigheter, Näringsliv, Sida, Utrikesdepartementet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1994-03-15

Översyn av Sida

- förslag till åtgärdsprogram

SidaSida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1994-03-01

Links Between Development Assistance and Donor Country Exports

- the Case of Sweden

- Ds 1994:58

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)Handelspolitik, Kina, Sida, Tanzania, Tunisien, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Vietnam6) SASDA rapporter 1993 – 1995
1994-02-01

Sexual and reproductive health

- Development cooperation to promote Sexual and Reproductive Health - An action plan of the health division at Sida

SidaHälsa, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-01-10

Biståndsmyndigeternas internadministrativa kostnader

- SASDA Working Papers Nr.9

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)Departement och myndigheter, Sida, Utrikesdepartementet6) SASDA rapporter 1993 – 1995
1994-01-04

Evaluation Manual for SIDA

SidaSida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
1993-06-30

Översyn av Sida juni 1993

SidaSida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1992-09-27

Bistånd i siffror och diagram 1992-93

SidaBudget, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-01-01

Baseline Study Handbook

- Focus on the Field

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1991-06-12

Effektiviteten i förvaltningen av svenskt utvecklingsbistånd

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)Biståndsformer, Sida, Utvärdering1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1991-03-12

Solidaritet med statsbidrag – Översyn av biståndet genom enskilda organistioner

N/ABiståndsformer, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1991-02-15

Sammanställning av byråernas/sekretariatens/biståndskontorens syn på SIDA

SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1989-02-21

Åtgärdsprogarm för kunskapsutveckling inom program som får stöd av SIDA

SidaBiståndets målsättning, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1989-01-16

Kommentar till RRVs rapport om SIDA som lärande organisation

SidaResultat, Sida1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1988-09-05

Skall SIDA finansiera löner i mottagarländerna? 1988

SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1988-05-01

Biståndsmyndigheternas arbetssätt, utredning beställd av UD

UtrikesdepartementetBiståndsformer, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1988-03-12

U-lands- och biståndsinformation

- SOU 1988:19 Betänkade avgivet av utredningen om u-lands- och biståndsinformation.

- SOU-88:19

UtrikesdepartementetBiståndsformer, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1988-01-04

Does Sida Learn? An exmination of SIDAs readiness to learn from its experience

The Swedish National Audit BureauSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1988-01-02

Sisterhood on Trial

- An evaluation of the performance and linkages of the sister industries in Tanzania

SidaNäringsliv, Projektstöd, Sida, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1987-05-06

Looking Both Ways

- An Evaluation of Sweden's development co-operation with Swaziland.

SidaAfrika, Bilateralt samarbete, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1987-03-12

Sidas Guidelines for Project Support – From Idea to Evaluation

SidaProjektstöd, Sida9) Dokument om utvärdering
1987-01-07

Paper, Timber and Minorities

- An Evaluation of Sweden's Support to Forest Industry in Bangladesh

SidaBangladesh, Jordbruk, Samhällsgrupper, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1987-01-05

Training for Public Service

- An Evaluation of Sweden's Co-operation with Zimbabwe in Public Service Training 1982 - 1986

SidaBilateralt samarbete, Sida, Zimbabwe4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1987-01-02

Foreign Exchange Zambia

- An Evaluation of the Auction System in the Zambian Economy

SidaNäringsliv, Sida, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1987-01-01

Extensive Rural Development

- An Evaluation of the Zone I Programme in Guinea- Bissau

SidaGuinea-Bissau, Jordbruk, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-10-01

Adult Literacy in the Third World: A review of Objectives and Strategies

- Education Division Documents No 32

SidaSida, Utbildning5) Education Division
1986-09-08

Ska Sverige ge bistånd till stadsbygdsutveckling?

SidaBiståndsformer, Demografi / befolkningsstatistik, Sida1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1986-04-11

Konkreta resultat av 25 års svenskt bistånd

- En sammanställning ländervis och sektorvis, av de resultat som uppnåtts i drygt 500 SIDA-stödda biståndsinsatser

SidaResultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-01-06

Manufacturing Fishing Vessels

- An Evaluation of SiDA-supported Industrial Rehabilitation in Somalia

SidaFiske, Sida, Somalia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1985-03-27

Skill Development for Self Reliance

- Regional Project in Eastern and Southern Africa (ILO/SIDA)

- Education Division Documents No 25

SidaAfrika, Sida5) Education Division
1984-12-13

Project – Programme Follow-Up with performance rating

- Del II

SidaResultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1984-12-13

Project – Programme Follow-Up with performance rating

- Del I

SidaResultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1984-10-30

Extern expertis i biståndet

- Granskning av SIDAs verksamhet

- Dnr 1983:172

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)Riksrevisionen, Sida9) Dokument om utvärdering
1984-09-01

Sida och oberoendemålet – en studie av oberoendemålets betydelse för utformningen av det svenska biståndet till södra Afrika under perioden 1969-83

SidaAfrika, Biståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1984-02-04

Swedish Folk Development Education and Developing Countries

- Education Division documents. No. 18

SidaSida, Utbildning5) Education Division
1983-01-01

Mobile Vocational Training Units: A Survey

- Education Division Documents No. 7

SidaSida5) Education Division
1981-09-27

Landprogrammeringscykeln -81

SidaBiståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1981-08-06

Befolkningsfrågan och familjeplaneringen

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Sida, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1981-06-12

Befolkningsfrågor och familjeplaneringen

UtrikesdepartementetDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Sida, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1979-02-01

Rapport

- Från SIDA nr:1 1979 TEMA:HÄLSA

SidaHälsa, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1978-03-12

Sveriges utvecklingsbistånd och biståndspolitik

Nordiska AfrikainstitutetBiståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1977-01-01

Att bekämpa fattigdomen i vår enda värld

- SIDAs styrelses yttrande över biståndspolitiska utredningens betänkande "Sveriges samarbete med u-länderna" (SOU 1977:13)

SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1975-02-04

Finansiering av småindustriutveckling

- Forskningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDA

SidaForskning och innovation, Näringsliv, Sida, Världsbanken3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1974-10-25

Analys av Sida, Riksrevisionsverket

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-09-27

Personalkostnader i den svenska biståndsverksamheten

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer), SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-09-27

Program för Sidas verksamhet på resultatvärderingsområdet

SidaResultat, Sida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
1972-10-01

Swedish Criteria for Programme and Project Support

SidaBiståndets målsättning, Projektstöd, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1971-09-15

Frälsarkransen

- Rapport från samrådsgruppen för omfördelning av arbetsuppgifter

SidaBiståndets målsättning, Resultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Sida (20 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2017-10-06 Om framtidens bistånd – ett samtal med Sidas generaldirektör Carin Jämtin Den länge rådande bilden av världen delad i ett rikt ”Nord” och ett fattigt ”Syd” stämmer allt sämre. Många tidigare låginkomstländer är nu medelinkomstländer och andelen av jordens befolkning som lever i fattigdom har minskat. [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Demokrati, Flykt och migration, Klimat & miljö, Resultat, Sida
2017-07-03 Barn i krig – har vi råd med en förlorad generation? Situationen för barn som lever i krig och konflikter är akut. De tvingas på flykt, lider av brist på vatten, mat och säkra platser att leka på. Över 30 miljoner barn går inte i skola [...] Sida, Unicef 2. Bistånd, Barn och unga, Sida, Utbildning
2017-07-05 Den klimatmedvetna biståndsgeneralen Sidas nya generaldirektör ”blev politiskt aktiv för miljöfrågorna”, och har som fd biståndsminister ett unikt perspektiv på den svenska biståndspolitiken. Hur kommer generaldirektören arbeta för att klimat- och miljöfrågor ska bli ett ännu mer centralt [...] Naturskyddsföreningen Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida
2017-05-18 Företagsnätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, SLSD, årsmöte Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk som består av ett tjugotal ledande företag och tre expertorganisationer med svensk koppling. Nätverket, som samordnas av Sida, har blivit ett forum för värdefullt lärande och en [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), Multilateralt samarbete, Näringsliv, Sida
2017-05-15 DEVELOPMENT TALKS – Leave no one offline Access to information technology has become crucial for development and an expectation for many in our globalised world. But half of the world’s population, mostly women in developing countries, is still left offline. The empowering benefits [...] Sida Sida
2017-03-17 Developing and financing renewable energy – opportunities in Sub-Saharan Africa In August 2016, the Private Financing Advisory Network (PFAN) broke through the USD 1 billion mark of total financing raised. The global total financing leverage now stands at USD 1.2 billion for 87 projects representing [...] Energimyndigheten, Sida Afrika, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Sida
2017-02-07 Agenda 2030 – biståndets roll “Till nästa samtal i vår serie om Sveriges ansvar för Agenda 2030 har vi bjudit in Lennart Båge, vikarierande generaldirektör för Sida, för att berätta mer om detta. Vilken är Sidas roll i Sveriges arbete med [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sida
2016-11-30 Utvecklingssamarbete för global hälsa i en ny tid Hur har hälsoläget samt riktningen av hälsobistånd förändrats över tid? Vilka framtida investeringar och samarbeten behövs för en hållbar global hälsoutveckling? Ur ett 50-årsperspektiv vill tankesmedjan Global Utmaning tillsammans med Karolinska Institutet uppmärksamma Sidas globala hälsoarbete och stöd till forskning. Vi kommer särskilt diskutera förhållandet mellan forskning och politik och dess betydelse för global [...] Global Utmaning, Karolinska Institutet (KI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sida
2016-10-05 Doing Development Differently – why aid has to change and how Too many development initiatives have limited impact. Educational curricula are developed but children do not learn. Nurses are trained but clinics lack staff. Governments adopt reforms but institutional practices remain the same and too little [...] Sida Biståndsformer, Sida, Sverige
2016-10-12 Förmiddag om hur du får drömpraktiken Drömmer du om ett framtida jobb inom globala utvecklingsfrågor eller hållbarhet? Vill du gå på studiebesök och få en glimt av hur arbetet på Sida går till? Den 12 oktober bjuder FUF, Sida och Sustainergies in [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Sida, Sustainergies Sida
2016-03-11 Development Talk on Cash transfers. Experience, impact and ways ahead for Swedish engagement Seminar. Cash transfers – cash in hand – to poor households have become an increasingly popular component of social protection strategies across the developing world. Consequently Swedish support to social protection systems is increasing, not [...] Sida Afrika, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Sida, Sociala skyddsnät
2016-02-11 FUF Fåtölj: Agenda 2030 ‒ vem betalar? I september förra året enades FN:s 193 medlemsländer om en ny plan för hållbar utveckling. Då antogs 17 mål för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Därmed fortsätter arbetet som inleddes vid millennietoppmötet år [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sida
2016-01-25 Lansering av World Development Report 2016 Mobile phones, internet and digital technologies strengthen growth, economic security and improve public service delivery. The World Development Report 2016: “Digital Dividends” will explore the impact Internet and digital technologies have on development What are [...] Sida Hållbar utveckling, Sida, Världsbanken
2015-11-17 Interaktiv diskussionskväll 17/11: En 50-årings betraktelser 2015 fyller Sida 50 år och mycket har hänt med svenskt bistånd under denna tid. Det senaste halvseklet har präglats av förändrade prioriteringar och nya relationer med mottagarländerna, såväl som anpassningar till svensk utrikespolitik i [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Sida
2015-07-01 Tar svenskt bistånd religionen på allvar? Religiös tro är en självklar del av livet för en majoritet av världens befolkning och därmed också i länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete. Religionen påverkar människors sätt att tänka, handla och förstå tillvaron och den [...] RFSU, Svenska missionsrådet (SMR) Sida
2015-07-01 Fordon, gruvor och kläder – hur kan näringslivet bidra till att minska fattigdomen i världen? Idag står näringslivet för drygt 80 % av de totala resurserna till länder i utveckling samtidigt som traditionellt bistånd minskar. Vilken roll ska företagen spela i den nya utvecklingsagendan? Vilket ansvar ligger hos företagen och [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sida
2015-06-28 OmVärlden och FUF sammanfattar dagens biståndsdebatt. Dessutom Live-podd med Utvecklingssamtalet: Från smygpropaganda till livsstilsmagasin, och sen? 45 år med Sidas tidning, varav 20 med OmVärlden. Vad var syftet med tidningen förr och vad är det idag? För 45 år sedan kom det första numret av Sidas tidning Sida/Rapport ut. 25 år senare bytte tidningen namn till OmVärlden. Tidningen har fått utså mycket kritik genom åren. Ett PR-magasin för biståndsbranschen och nyheter [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), OmVärlden Mediabevakning, Sida
2015-07-02 OmVärlden och FUF sammanfattar dagens biståndsdebatt. Dessutom Live-podd med Utvecklingssamtalet: 50 år med Sida, men vad har man egentligen uträttat?   I all tysthet firar Sveriges biståndsmyndighet Sida i år 50 år. Tidigare biståndsminister Gunilla Carlsson har erkänt att hon helst ville lägga ner myndigheten. Nuvarande biståndsminister Isabella Lövin menar att biståndet bara är en rännil [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), OmVärlden Mediabevakning, Sida
2015-06-11 13 years in Afghanistan – so what? Afghanistan is one of Sweden’s biggest recipient countries for aid. But despite many years of development assistance – now constituting 70 per cent of the country’s national budget – evaluations state that poverty has not [...] Sida Afghanistan, Sida, Utvärdering
2015-04-10 Power Africa! “Sverige har åtagit sig att de närmaste tio åren skapa investeringar på en miljard dollar kopplat till president Barack Obamas initiativ Power Africa. Det svenska partnerskapet innebär till exempel biståndspengar till olika hållbara elektrifieringsprojekt, men [...] ABF Stockholm Afrika, Projektstöd, Sida

Debattörer i diskussionen om Sida (341 debattörer)

DebattörArtiklar om SidaTotalt antal artiklar av debattören
Elina Scheja 1 1
True Schedvin 1 1
Jan Pettersson 1 2
Sonja Daltung 1 2
Agneta Gunnarsson 1 6
Stefan Sjölander 1 1
Ulla Andrén 1 1
Doris Attve 1 1
Peter Lundberg 1 3
Sandra Tidefors 1 1
Joachim Beijmo 4 7
Björn Ekman 1 2
Göran Hydén 1 9
Karin Lange (Wohlin) 1 1
Alexander Mazurkin 1 1
Henrik G Ehrenberg 1 4
Charlotte Petri Gornitzka 23 38
Mattias Wengelin 1 1
Jocke Nyberg 1 2
Martin Uggla 2 21
Anders Malmer 1 2
Henrik Brundin 1 6
Kristina Mastroianni 1 1
Madeleine Fogde 1 3
Malin Gustafsson 1 1
Malin Siwe 2 4
Per Ewert 1 4
Susanne Sjöstedt 2 8
Annika Borg 1 6
Daniel Persson 2 8
Göran Collste 1 3
Malin Lernfelt 1 2
Dagens Nyheter 5 164
Joakim Molander 1 4
David Nilsson 1 3
Sverker Sörlin 1 5
Erik Jennische 1 10
Thord Palmlund 1 4
Lars Anell 1 2
Isabella Lövin 4 101
Nils Hanson 1 1
Sophia Djiobaridis 1 1
Anders Forsberg 1 1
Jeff Ahl 1 1
Julia Kronlid 2 14
Ludvig Aspling 1 1
Mattias Backström Johansson 1 1
Nasrin Sjögren 1 1
Pavel Gamov 1 2
Tomas Brandberg 1 2
Tove Lifvendahl 1 15
Torbjörn Pettersson 1 6
Alarik Sandrup 1 2
Anneli Rogeman 3 34
Lars Thunell 2 2
OmVärlden 1 1
Anna Mia Ekström 1 3
Göran Tomson 1 4
Helena Nordenstedt 1 2
JAN ALBERT 1 2
Johan Sandberg 1 1
Tobias Alfvén 1 2
Margareta de Goys 1 1
Allison Kirkby 1 1
Anna Ryott 1 7
Annika Falkengren 1 2
Caroline Berg 1 2
Günther Mårder 1 1
Hans Vestberg 1 3
Johan Kuylenstierna 1 12
Johan Rockström 1 19
Karl-Johan Persson 1 2
Lars Appelqvist 1 4
Magdalena Gerger 1 2
Niklas Gustafsson 1 1
Per Hallberg 1 1
Per Strömberg 1 2
Sofie Gunolf 1 3
Staffan Hansén 1 2
Susanna Campbell 1 2
Tomas Puusepp 1 1
Torgny Holmgren 2 5
Lisa Andersson 1 2
Margot Wallström 1 70
Johan Rudström 2 16
Anna Nilsdotter 1 1
Eva Lithman 1 1
Gun-Britt Andersson 1 5
Hans Rosling 1 5
Jakob Svensson 2 2
Julia Schalk 1 2
Kim Forss 1 1
Lars Heikensten 1 2
Pär Vikström 1 1
Erik Hagström 1 3
Klas Eriksson 1 1
Kajsa Ekis Ekman 2 3
Anki Wood 1 1
Jesper Bengtsson 3 28
Nils Resare 1 3
Victoria Engstrand-Neacsu 1 1
Fredrik Segerfeldt 3 30
Karin Lange 1 2
Helena Thorfinn 1 1
Ewa Björling 1 28
TT 1 1
Anders Rönquist 2 2
Anders Östman 2 5
Malena Gyllenhak 1 1
Hans Linde 1 44
Johan Norberg 2 9
Annika Jacobson 1 19
Deniz Kellecioglu 1 4
Jens Sundström 1 3
Nina Fedoroff 1 1
Robert S Zeigler 1 1
Stefan Jansson 1 1
Sten Stymne 1 2
Torbjörn Fagerström 2 4
Carl Johan von Seth 1 9
Elisabeth Höglund 1 1
Anders Lindberg 2 84
Annica Sohlström 3 43
Jenny Nordberg 2 13
Ola Friholt 1 2
Bo Forsberg 3 112
Eva Christina Nilsson 2 34
Gunilla Hallonsten 1 15
Niclas Lindgren 1 21
Arvid Uggla 1 4
Inge Gerremo 4 19
Anna-Karin Johansson 1 16
Lotta Hedström 1 8
Peter Rimsby 1 1
Adolfo Pérez Esquivel 1 1
Elba Núñez Ibáñez 1 1
Frank La Rue Lewy 1 1
P Francisco de Roux 1 1
Rigoberta Menchú Tum 1 1
Waldo Albarracín Sánchez 1 1
Linn Duvhammar 1 1
Bo Rothstein 1 8
CHRISTER WINBÄCK 1 4
Bo Göransson 4 14
Lena Mellin 1 3
Maria Parent 1 1
Susanna Birgersson 2 22
Ivar Arpi 2 30
Martin Tunström 3 49
Tobias Lindeberg 1 1
Hanne Kjöller 3 30
Ulla Pettersson 1 3
Luis Larrea 2 2
Tiina Meri 2 2
Annelie Rogeman 1 1
Fransisco Contreras 1 6
Jenny Jansson Pearce 1 9
Klas Hansson 1 8
Sofia Walan 1 15
Bertil Odén 1 22
Norrköpings Tidningar 7 25
Sten Widmalm 1 2
Per Gudmundson 2 41
Sydsvenskan 1 90
Anna Hedh 1 15
Andreas Madestam 1 1
Johanna Sturesson 1 5
Anneka Knutsson 2 2
Georg Andrén 2 3
Henrik Bredberg 1 4
Gunilla Hjelm 1 6
Majvor Persson 1 1
Margareta Andersson 1 1
Agne Sandberg 1 3
Pelle Snickars 1 1
Per Strömbäck 1 1
Fredrik Malmberg 1 4
Mats Widgren 1 3
Erik Helmerson 1 15
Åke Barklund 1 1
Björn Lundgren 1 2
Johan Holmberg 1 2
Michael Ståhl 1 1
Peter Herthelius 1 3
Leif Östling 1 2
Ida Thulin 1 2
Svante Säwén 1 3
Staffan Synnerström 1 1
Claes Arvidsson 8 41
Anders Olin 1 3
Catharina Schmitz 1 3
David Isaksson 1 4
David Montgomery 1 2
Gunnar Tunkrans 1 1
Kaj Möller 1 1
Kajsa Nylander 1 2
Lars Håkansson 1 1
Michael Bernhardsson 1 1
Stina Mossberg 1 2
Maria Lundberg 1 1
Peter Ottosson 1 1
Olle Wästberg 1 4
Bodil Ceballos 3 18
Pernilla Stålhammar 1 16
Valter Mutt 1 17
Sten Rylander 1 17
Parul Sharma 1 11
Annika Nordin Jayawardena 1 1
Karin Enström 1 29
Claes Leijon 1 1
Anders Wijkman 1 22
Carl Wharen 1 1
Karl-Erik Norrman 1 4
Lars Wedén 1 3
Rigmor Allbäck 1 2
Johan Schaar 1 1
Cecilia Chatterjee-Martinsen 2 17
Jan Eliasson 2 12
Per Stenbeck 2 4
Benjamin Katzeff Silberstein 1 26
Henrik Steinbrecher 1 1
Bengt Nilsson 4 21
Richard Murray 1 1
Cecilia Verdinelli 1 1
Gustaf Almkvist 1 1
Ewa Werner-Dahlin 1 1
Hans Magnusson 1 1
Lisa Fredriksson 1 1
Thomas Österberg 4 9
Gustaf Blomberg 1 2
Marcus Svensson 3 13
Åsa Thomasson 1 8
Gabi Björsson 1 67
Thomas Gür 1 3
Sanna Rayman 1 13
Erik Gutiérrez-Aranda 1 1
Björn Blomberg 1 5
Jens Andersson 1 1
Alex Voronov 1 2
Kent Härstedt 1 6
Göran Greider 1 19
WA 1 1
Victor Bernhardtz 1 2
Henning Mankell 2 3
Alexandra Silfverstolpe Tolstoy 1 2
Olof Edsinger 1 2
Carl Tham 1 3
Anders Nordström 12 18
Mats Sander 1 2
Anita Ingevall 1 1
Mari Albihn 3 3
Anton Johnston 1 1
Bengt Johansson 1 2
Calle Svensson 1 1
Magnus Lindell 3 4
Agneta Lind 1 1
Désirèe Pethrus 1 22
Inger Davidson 1 1
Tobias Lindberg 1 6
Glenn Möllergren 1 1
Elina Linna 1 1
Hillevi Engström 1 22
Jenny Sonesson 1 6
Johan Büser 1 8
Maria Ferm 1 16
Rickard Nordin 1 5
Roger Akelius 1 1
PJ Anders Linder 1 3
Yngve Sunesson 1 13
Jon Bergeå 1 2
Anna Rennéus Guthrie 1 1
Maria Jacobson 1 1
Lennart Båge 1 4
Ann-Mari Svennerholm 1 1
Birgitta Dahl 1 4
Britta Wahren 1 1
Eric Sandström 1 1
Gunilla Källenius 1 14
Jan Holmgren 1 1
Olle Stendahl 1 4
Staffan Normark 1 1
Stig Wall 1 2
Lena Ingelstam 1 1
Lennart Eriksson 1 10
Eva Asplund 1 1
Expressen 2 86
Göran Paulsson 1 1
Ingvar Fogstam 2 4
Barbro Hedvall 1 3
Stefan Fölster 3 7
Brita Söderwall 1 2
Per Larsson 1 1
Johan Söderström 1 10
Christina Doctare 1 1
Erik Sedig 1 2
Magnus Ramstrand 1 2
Håkan Syrén 1 1
Holger Jonasson 1 1
Mia Horn Af Rantzien 1 1
Görel Thurdin 1 3
Kevin Watkins 1 2
Pär Krause 2 13
Anders Hagwall 1 1
Andreas Braw 2 2
Per Dahl 4 11
Anders Isaksson 1 5
Erik Bredeberg 1 1
Bertil Svensson 1 2
Christina Nilsson 1 1
Peter Weiderud 1 11
Sven-Bernhard Fast 1 6
Johannes Åman 1 1
Ulf Sjösten 1 1
Göran Holmqvist 2 5
Mattias Olsson 1 4
Norran 1 4
Sonny Östberg 1 1
Anders Jonsson 1 2
Keth Thapper 1 2
Lars Bengtsson 1 1
Torbjörn Strandberg 1 1
Peter Wolodarski 1 11
Bo Pellnäs 1 3
Henrik Hammargren 1 3
Per Jönsson 1 5
Staffan Herrström 3 5
Niklas Wykman 1 1
Alf Wesik 1 1
Johan Brisman 4 4
Cecilia Brinck 1 4
Barometern 1 3
Johan Åkerblom 1 1
Olle Svenning 1 1
Barometern Oskarshamns-Tidningen 1 5
Maria Norrfalk 3 4
Lisa Abromowicz 1 1
Per Ronnås 1 1
Hans Stigsson Michajlov 1 2
Sigfrid Deminger 1 1
Tomas Lundström 1 1
Tom Alberts 1 4

Kommentarer i diskussionen om Sida (51 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-02-01 David Nilsson, KTH: Det är lätt för många av oss att känna sympati för de principer som uttrycks i Stockholm Statement. Det finns tyvärr ett logiskt problem här: De 8 principerna för hållbar utveckling uttrycks med självrefererande antaganden som "Utveckling måste vara inkluderande (princip 2)" och "Hållbar utveckling är en förutsättning och inte ett val (3)". Det är en slags cirkelresonemang, och detta är inte alls bara ett semantiskt problem, för det hjälper oss inte att komma vidare. Problemet är ju att marknader, beslutsfattare, många ekonomer och regeringar, inte alls delar dessa axiom. Världsbanken är trots namnet inte representativt för världens ekonomer, kapitalister och politiker. Så det gäller att inte predika för de redan omvända, utan hitta sätt att övertyga att en inkluderande och hållbar tillväxt är "good for business". Där kan Sida och Världsbanken spela en roll för att visa på alla de goda exempel som finns. Men snart står världens utvecklingsekonomer inför en helt annan typ av problematik, nämligen hur man skall hantera för mycket aggregerat välstånd, inte för lite eller för ojämnt fördelat. Samma data som ligger bakom Oxfamrapporten (från Credit Suisse) visar på den enorma inkomstökningen hos den globala medelklassen på bara femton år. Redan idag är hållbar konsumtion en av de stora globala utmaningarna, och kopplar direkt in i klimathotet och många andra SDGs. Det växande välståndet hos jordens medelklass bidrar i rekordfart till planetens utarmning och uppvärmning, det är knappast en nyhet. Till 2030 har vi lovat att utrota fattigdomen. Men redan före dess kan välståndsökningen leda till ett större globalt hot som troligen kommer tippa utvecklingsekonomins dogma över ända inom en ganska snar framtid. Världen är kanske först nu, efter 45 års vanding i den kapitalistiska globaliseringens "segertåg", mottaglig för idéerna från Romklubbens Limits to Growth. Det kan bli intressanta år framöver, och jobbiga. Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2017-02-01 Carin Norberg: Det är inte ekonomer som styr världen, inte ens om de fått fina priser. Utan den nyliberala doktrinen drivs av politiker som inte ser ut att vilja ändra sig. Center for Economic and Social Rights har gjort mål 10 (FN/SDG-mål) till ett av sina viktigaste arbetsfält och där arbetar vi i första hand med att främja ett rättvisare skattesystem, nationellt och internationellt. Det är ett konkret steg för omfördelning. Detta kräver politiska beslut och progressiv politik. Se mer på www.cesr.org Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2017-01-31 per sundgren: Ja, så långt är väl det mesta OK, men vad ska göras. Här är det helt tomt på förslag. Hur ökar vi jämlikheten? Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2016-07-13 Humanisten som tänker på alla utsatta svenskar: här kommer den skattefria ersättningen för invandrare 20.000 varje månad skattefritt gratis tandlakarvård 50 kr inträde gratis sjukvård 50 kr inträde gratis körkort för barn på 18 år är detta rimligt att dom som har sjukpenning eller sjukersättning ska stå för fiolerna sjukersättning i års skatt är 25932 nu får ni verkligen ge er minst 12 000 inte mindre. så sluta upp med att bestraffa sjuka Tre risker med den finansiella styrningen av biståndet
Av Sonja Daltung m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-07-13 Humanisten som tänker på alla utsatta svenskar: är det inte viktigare att tänka på svenskar som har sjukpenning sjukersättning som alltid lever långt under fattigdomsgränsen att höja ersättningen kraftigt för dom så har den permanent att dom kan få ett drägligt liv minst 12.000månaden istället för att lägga alla på pengar invandringen först ska man sattsa på sitt eget folk och sitt land innan man sattsar på andra klarar man inte av det då får man lägga invandringen åt sidan tills man klarar det svårare än så är det inte det finns så mycket mer viktiga saker än att lägga alla pengar på både arbetspolitiska program och invandring tänk mer på oss etniska svenskar någon gång skull jag känner ett sådant förakt och ett sånt hat för denna femmenistiska alliansen alliansregering så det vet inga gränser så sluta upp att jävlas och provocera oss svenskar för en gång skull . vill starkt konstatera att jag är ingen rasist om någon skulle tro det tackar för ordet man ska stå upp för sitt eget land Tre risker med den finansiella styrningen av biståndet
Av Sonja Daltung m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-06-15 David Nilsson, KTH: "Sida ger inte stöd till jordbruket" säger WeEffect. "Det gör vi visst det" svarar Sida. Att jordbruk har en fortsatt viktig roll för utvecklingen i Afrika är självklart, även nu när regionen har den snabbaste urbaniseringen i hela världen. Men vad varken Petterson, Rogeman eller Sandrup tar upp på allvar i sin replikväxling är att detta handlar om regionalt bistånd. Den typen av stöd syftar till att finanseria kollektiva nyttigheter på den regionala nivån, det vill säga frågor som måste hanteras mellanstatligt och överstatligt till exempel via African Union. Det finns många sådana frågor: handel, migration, säkerhet, gränsöverskridande vattenresurser, transportkorridorer, långväga luftföroreningar för att bara nämna några. En utveckling av jordbruket i Afrika har många utmaningar men de allra flesta löses inte på regional nivå utan lokalt och nationellt. Lokala transporter och marknadstillgång, utbildning och kvalificerad rådgivning, insatsvaror, lokala kapitalmarknader, och framförallt reformer kring mark och äganderätt; allt detta hanteras nationellt - inte regionalt! Självklart finns det starka kopplingar mellan jordbruksutveckling och många regionala nyttigheter som handel, standardisering och vattenresurser, men då klassas de heller inte som jordbruksstöd som Petterson riktigt påpekar. Allt detta vet man självklart på en så stor och professionell organisation som WeEffect. Ändå gör man en stor sak - i opionionsbildandets finrum DN Debatt - av att inte jordbruket finns med i det regionala biståndet. Varför, kan man undra? Debatten om biståndet är tyvärr alltför sällan en debatt utan en kavalkad av partsinlagor där var och en pläderar för sin egen hjärtefråga. Den som arbetar med jordbruk framhåller just detta som den viktigaste frågan. Humanitära organisationer understryker katastrofinsatser som det främsta, människorättsorganisationerna slåss för sitt, och så vidare. För snart 10 år sedan kom debattboken "Det svenska biståndsberoendet". Där argumenterades att hundratals organisationer med tusentals yrkesverksamma i Sverige har blivit beroende av biståndet för sin egen överlevnad och för sina karriärer, och därmed slåss med näbbar att klor för att öka biståndet framförallt till sin egen typ av verksamhet. Även om boken hade sina svagheter stärks dess argument när debatten färgas av partsinlagor. Låt oss inte gå åt ett håll där biståndet blir en huggsexa om en krympande budget, en Tragedy of the Commons styrd av vem som i varje läge ropar högst. Stöd jordbruket där det är mest meningsfullt. Sverige kan ändå inte vara med överallt. ”Missvisande om Sidas Afrika-stöd”
Av Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter
2016-02-20 Lars Rylander: Den mest omfattande analysen av institutionernas roll för utvecklingen finns i Why Nations Fail (Acemoglu, Robinson, 2014). De skiljer på inkluderande och extraktiva politiska och ekonomiska institutioner. En slutsats är att ytterst få dagens låginkomstländer har ambition/intresse att utveckla inkluderande system och därför inte heller är mottagliga för initiativ att bygga offentliga institutioner med den inriktningen. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-07 Lennart Nordström: Instämmer i detta, förstås. Pendeln i biståndets fokuseringar svänger, men man kan aldrig komma undan det faktum att offentlig förvaltning är demokratins "händer och fötter" och därför borde Sida ta upp förvaltningsbiståndet till en högre nivå igen. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-06 Klas Markensten: Viktigt med förvaltningsbistånd, men inte så lätt alltid. Se t ex erfarenheter från svenskt samarbete med sju myndigheter i Georgien: http://www.sida.se/Svenska/Publikationer-och-bilder/publikationer/2014/juni/review-of-modalities-for-supporting-the-georgian-state-authorities---final-report/ Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-05 Bertil Odén: Utmärkt artikel Stefan! Det är definitivt tid för en renässans för institutionsbyggande - inte bara förvaltningsbistånd - i den krympande skaran av svenska samarbetsländer. Men som du är medveten om, så visar det svenska förvaltningsbiståndets historia att stora resurser kan slussas in under lång tid med magra resultat om verksamheten motarbetas på hög nivå. Ägande även på den nivån är en förutsättning. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-04 Gunilla Hesselmark: Instämmer helt med artikelförfattaren! Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-03 Maria Nyholm: +1 Stefan det vore inttressant att få prata med dig! Vi har ett nätverk för myndigheter som jobbar med biståndsrelaterade insatser, Nätverk för lärande - kapacitetsutveckling i praktiken. Att bättre lyfta fram förvaltningskapaciteten (utöver de teknisks apekterna) är ngt vi jobbar mycket med. En lunch någon dag kanske? Må så gott! maria.nyholm@naturvardsverket.se Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-03 Helena Reuterswärd: Oftast finns en god kunskap inom länders förvaltningar. Sverige har bidragit till samverkan mellan olika funktioner och den egna kapaciteten blir bättre. Tack för bra artikel! Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-03 Ulla Andrén: Instämmer också med artikelförfattaren! Bistånd som efterfrågas i våra samarbetsländer och där Sverige har mycket att bidra med. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-03 Bo Dahlström: Kan bara instämma. Bra skrivet, Stefan😊. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2015-11-04 Karl-Anders Larsson: Den sk flyktingkrisen har ställt frågan om det svenska biståndet på sin spets. Finansministern har antytt att de sk avräkningarna från biståndsanslaget, för att finanisera kostnader för flyktingar i Sverige, kan komma att öka kraftigt nästa år och kanske uppgå till mer än hälften av hela biståndet. Det är en mycket drastisk förändring. Det är svårt att tänka sig att någon annan budgetpost (t.ex. försvaret) skulle kunna minskas till hälften från ett år till ett annat. Men för biståndet är det uppenbarligen tänkbart. Jag tror det beror på att många, även inom regeringen, delar den syn som framförs av många kritiker, att biståndet inte alls gör någon nytta (kanske t.o.m. skada). Sida har återigen begått misstaget att presentera exakta siffror på biståndets effekter. En halvering av (det svenska) biståndet kommer att leda till 156 000 barn inte får behandling för akut undernäring, 4,5 miljoner färre människor får tillgång till rent vatten o.s.v. En lång rad exakta siffror på fruktansvärda konsekvenser. Problemet är att ingen tror på detta, det tolkas bara som ett desperat försök av Sida att försvara sin existens. Det är ganska uppseendeväckande när en tidning som DN, på sin ledarsida, skriver att en halvering av det svenska biståndet bara vore nyttigt (DN 4/11 2015). Det blir inte bättre av att de enda som försvarar biståndet är de som finansieras av det, dvs de sk enskilda organisationerna. Det går naturligtvis inte att ange exakta siffror på effekter av bistånd, speciellt inte om det gäller allt svenskt, eller globalt, bistånd. Detsamma gäller också alla andra verksamheter (statliga och privata). Det är omöjligt eftersom man inte kan följa varje krona eller euro fram till den slutliga användningen och även om det vore möjligt, skulle det inte hjälpa eftersom biståndet (bortsett från akut nödbistånd) har mer långsiktiga syften. Biståndet är en unik post i den svenska budgeten. Det är den enda post vars utgifter bestäms som en given andel av Sveriges BNP, alltså det sk enprocentsmålet. Det säger sig självt att det inte främjat effektiviteten, trots alla ansträngningar som gjorts för ökad uppföljning och kontroll. Att vi år efter år avdelar en procent av BNP till något som vi tycks veta så lite om, är uppseendeväckande. En orsak har varit att det är en fjäder i hatten för Sverige att vara världens största biståndsgivare. Genom tekniska finesser har OECDs biståndskommitté gjort det möjligt att räkna utgifter, med andra syften än rent biståndspolitiska, som bistånd. Det är orsaken till de sk avräkningarna, som Sverige utnyttjat mer än andra länder. Bistånd debatteras alltid på ett annat sätt än andra budgetposter. Denna ”debatt” blir alltid samma match mellan försvararna, som hävdar att bistånd alltid leder till goda resultat och kritikerna, som hävdar att biståndet direkt motverkar sina egna syften. Båda grupperna tar fram statistik och enskilda exempel för att bevisa sin ståndpunkt. Mycket sällan diskuteras hur biståndet kan bli mer effektivt. Men vad är då sanningen? Som vanligt någonstans mittemellan. Det svenska biståndet är inte alltid effektivt, stora summor används till utgifter som inte bidrar till att uppfylla målen. Det beror inte främst på direkt felanvändning eller korruption, utan mer på bristande förståelse för hur bistånd fungerar i de mottagande länderna. Efter att ha arbetat med utvecklingssamarbete i 40 år, vågar jag dock påstå att Sverige (Sida) är bättre än de flesta andra biståndsgivare i detta avseende. Men biståndskritikerna har fel, pga okunnighet i kombination med att det är bekvämt att använda biståndet som slagträ i en ideologisk debatt. Biståndet ger positiva resultat, absolut på kort sikt, men i många fall även på lång sikt. Att anta att en halvering av det svenska biståndet inte skulle drabba de fattigaste är ett oerhört misstag och ingen ansvarskännande politiker bör fatta beslut på den grunden. “Slopa biståndsmålet”
Av Dagens Nyheter
2015-09-24 Prudence Woodford-Berger: Läser med stor uppskattning Ulla Andrens utmärkt bra och viktig debattartikel. Det är helt rätt att det behövs mer kunskap och ökade resurser. Men med sitt kritiska hållning till vårt sätt att arbeta sätter hon verkligen fingret på det som är kanske den största utmaningen. Det utrymme som bör finnas hos t ex UD tjänsteman för analys och införskaffande av viktiga data, forskningsrön och annan viktig information är numera försvinnande litet. Visst behövs det mer kunskap, men det behövs även en rimlig chans att ta del av den kunskap som finns och som kontinuerligt samlas in och bearbetas av forskare, CSIs, privatsektor aktörer och andra - i synnerhet sådan kunskap som finns hos gräsrotsaktörer och våra samarbetspartner. Och vi behöver definitivt öka investeringar i personella resurser såväl som i de finansiella resurserna. Det behövs mer kunskap och resurser för att förebygga konflikter
Av Ulla Andrén, Biståndsdebatten.se
2015-06-12 Avni Dervishi: Tack för ert gedigna svar. Väl behövligt. Det som jag eftersträvar däremot är att uppmärksamma också den expertis som finns redan här hemma i Sverige om länder och regioner där våra humanitära insatser behövs. Självfallet kan detta införskaffas även på plats lokalt, men det skulle innebära kanske att våra humanitära insatser blir försenade. Och nr.2 Säkerhetssamarbete mellan biståndsarbete och journalister som befinner sig i konfliktområden. Där skulle jag uppskatta ett svar från SIDA. Sida: Vi jobbar med säkerhet på många plan
Av Peter Lundberg och Doris Attve, Biståndsdebatten.se
2015-02-23 Amanda Hammarlund: Hej! Skulle hemskt gärna vilja läsa uppsatsen, låter som spännande läsning! Mvh/Amanda Ramorganisationernas självständiga roll
Av Sandra Tidefors, Biståndsdebatten.se
2015-01-16 Thomas (Tom) Alberts: Suck - vårt bistånd är och har varit urdåligt. Läs t.ex. 2093077-barnbidrag-en-enkel-vag-till-effektivt-bistand. Vi underlättar granskning av biståndet
Av Joachim Beijmo, Biståndsdebatten.se
2014-10-24 Göran Hydén: I think results will come if policies and programs are locally led in an effective manner. The problem is that locally led interventions are not always going to be the results that donors have agreed to fund. Local ownership and leadership must have the freedom to achieve the results that are within its reach and these are not necessarily those of the donors. That is why if the leish is too tight, those in charge of policy implementation cannot do much, especially if the timeline is as short as it has been set in many program agreements. Ska vi äntligen få ett smartare bistånd?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2014-10-21 Karin Metell Cueva: Intressant artikel med många visa tankar. Håller med om vikten av lokalt ägarskap och kunskap om den landspecifika politiska kontexten. Men vill understryka behovet av att ändå kunna visa på resultat. Lånar en passus från ODIs Manifest från New Directions in Governance (2014). För övrigt värt att läsa i sin helhet på http://www.odi.org/comment/8835-governance-new-manifesto "Embrace the challenge of demonstrating results. There is no contradiction between adopting a politically savvy and context sensitive approach to programmes and being able to demonstrate its development impacts. In fact, the opposite is true: programmes that fail to take the context into account typically fail. It is not the case that flexible and adaptive ways of working mean making things up as you go along either, or only result in small changes; there is growing evidence that politically smart, locally led interventions can lead to very tangible outcomes – and that this is measurable" Ska vi äntligen få ett smartare bistånd?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2014-10-21 Anders Östman: Sida hade tidigare ett krav på att handläggare skulle ha landkunskap, vilket som var med tidigare fick lära oss. Det togs bort med motiveringen att "problemen är ungefär de samma överallt". Borde återinföras. Ska vi äntligen få ett smartare bistånd?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2014-10-21 Göran Hydén: Karin, jag håller med Dig i de konstruktiva tilläggen Du gjort till min artikel Ska vi äntligen få ett smartare bistånd?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2014-10-21 Karin Ralsgård: Min egen erfarenhet är att problemorientering vid målsättning är en bra utgångspunkt men att implementeringsfasen måste inkludera cykler av lärande på alla nivåer. Vid dessa aktiviteter modifieras oftast problemet såväl som målen och strategierna vilket ju oftast är bra för måluppfyllelsen.Ledarskapet växer med lärandet. Konsten är att handleda processerna och att betona dem i projektcykeln (från start). Sida har allt för länge bortsett från lärandeprocesser såväl hemma som i mottagarleden. Ska vi äntligen få ett smartare bistånd?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2014-06-06 Tom Alberts: Struntprat. Läs min artikel i GP den 6 oktober. “Elefanten i rummet är alltid med oss”
Av Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden
2014-06-02 Sonny Östberg: Det vore intressant med en meta-studie över tidigare rapporterade tilkkortakommanden vad det gäller biståndets brister i resultatreapportering OCH vad myndigheten då svarat, lovat och åtgärdat. Kan man se ett mönster...? Vi är alltid villiga att prova nya sätt att arbeta
Av Charlotte Petri Gornitzka, Omvärlden
2014-03-07 Avni Dervishi: Med tanke på att i flera år utomlands har jag verkligen sett vad svensk bistånd kan åstadkomma, men också var och vilka vägar som används för att just biståndsmedel används av korrumperade politiker i några länder i världen - Det var intressant att läsa Karin Lange:s artikel. 1. Det som jag saknade mest var att inte någonstans kunde man läsa om att det mesta av det svenska biståndet går åt till olika internationella organisationer där den enorma administrationen redan finns på plats (UNICEF, UNDP, UNIFEM mm). 2. Dessutom en del av biståndsanslagen fördelas även till svenska humanitära militära insatser också (Jo, en del ingår i den fördelningen-ej regelbundet men ja vid flera fall). Svenska försvaret har väl fungerande metoder utomlands för den hanteringen och de är mycket omtyckta även av de lokala befolkningarna i olika delar av världen där de finns) 3. Bara för att det finns en gräns på 1 % betyder inte det att man inte kan debattera om biståndet - även utanför de politiska partierna. Eller? 1 % eller 40 miljarder, en siffra som en siffra. Kanske politikerna oroas för att om man debatterar om 38 eller 40 miljader ifrågasätter man den givmildeheten som finns bland folket? (Vem vet). 4. Det som Karin inte nämnde (men kanske kunde man inte göra i en rätt så generell artikel vilket är förståeligt) är just hur stor andel av biståndet som går till korrupta politikers fickor. Just där anser jag att SIDA brister i. Det finns enorm kunskap bland experter från nysvenskar som härstammar ifrån en del av de länder som är mottagare av svenskt bistånd - Använd dem (Ja, använd oss). Men icke, --- Trots kunskap och land & region expertis, verkar det fortfarande vara en förbannelse av att inte heta Karlsson eller Svensson för att få jobba hos SIDA (eller UD för den delen). Enprocentmålet ett problem för det statliga biståndet
Av Karin Lange (Wohlin), Biståndsdebatten.se
2014-03-06 Henrik: Jag ser inget i Karin Lange:s CV om mångåriga egna erfarenheter av arbete i fält, exempelvis i i en humanitär katastrof? Att sitta på ett kontor i Sthlm och titta på biståndsarbete på avstånd är en sak, att arbeta med det direkt i fält med de mest utsatta i prekära och livshotande situationer är en annan. Där hjälper enbart stora ekonomiska insatser. Sen bör man även arbeta med sk resiliens, dvs bygga lokal kapacitet för att lindra effekter av torka på sikt. Där kan kreativa ideer komma in. Men Karin Lange simplifierar dock bistånd. Det gör man gärna när man betraktat det på behagligt avstånd. Enprocentmålet ett problem för det statliga biståndet
Av Karin Lange (Wohlin), Biståndsdebatten.se
2013-10-25 johan wouters: Kust bevakningen och Sjöpolisen har fått 10-tals miljoner för att jaga fritidsbåtar där förare kunde har druckit mer än ett glas vin till maten (0,2 promille). Efter två år har det statistiskt inte kunna säkerställa att ett enda liv har räddats. På Victoriasjön dör cirka 5000 årligen. Jag föreslår att materiell, pengar och personal underställs Safe Waters Foundation Africa. Sökes: Riskkapital utan krav på återbäring och vinstmaximering
Av Mattias Wengelin, Biståndsdebatten.se
2013-10-22 Mikaela: Ja, biståndet går att förbättra, men man ska också vara vaksam med hur man lägger fram den utveckling som skett. Mycket positivt har hänt, medellivslängden i världen är 70 år, 90 procent av alla barn får börja skolan, 90 procent har tillgång till rent vatten...listan går att göra lång med fakta som många förvånas över (vet av egen erfarenhet då jag föreläser om det i skolor bl.a. och fått många va? verkligen!), för att man matas med en negativ bild ofta. Precis som i artikeln ovan. Sedan finns det stora skillnader mellan och inom olika länder, och då måste man se till grundorsaken till det. Men att klumpa ihop alla länder som tar emot bistånd genom att nämna ett fåtal exempel blir inte rättvisande. Afrika är dessutom inte ett land, det är en kontinent med 55 olika länder. Alla länder som tar emot bistånd är inte heller diktaturer. Sedan måste man också skilja på humanitärt bistånd (sådant som behövs vid akuta insatser vid naturkatastrofer t.ex) och det som är tänkt att mer långsiktigt bygga upp ett land. En mer nyanserad bild av världen behövs! Utvecklingsfrågor är något som är viktigt oavsett land du kommer ifrån, för inget land slutar att utvecklas. Man måste ju snarare då fråga sig hur och varför lyckas vissa länder bättre och genomföra en mer nyanserad analys. Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-21 staffan landin: Biljarder? Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-21 john: Så länge det finns korruption i dessa länderna - och i våra länder, hos mellanhänderna som hanterar bistånden - så kommer dessa pengarna aldrig någonsin göra någon nytta. Det är i dag inte bara miljoner och miljarder kronor, utan biljoner kronor, som Européerna sedan 60-talet har gett till bl.a. Afrika i form av direkta ekonomiska bistånd så väl som rent vatten och mat, och fortfarande ser dessa människors livsöden och deras länders tillstånd precis lika illa ut som för 50 år sedan. Man kan inte mata eller "socialbidraga" rätt på ett korrupt och förstört land. Det kvittar hur många kronor, hur mycket vatten, hur många riskorn vi kastar på dessa människor, för deras liv kommer aldrig någonsin bli bra förrän dessa ländernas krigsherrar och korrupta politiker ser sina slut. Först då kan bistånden komma fram i betydling volym och få en effekt i form av förbättring av ländernas infrastruktur, agrikultur, utbildning med mera. Fram tills detta inträffar så är varenda krona som ges endast ett sätt att hålla krigsherrar och korrupta politiker i liv, och varje droppe vatten och riskorn är bara ett sätt att förlänga dessa människors lidande. Sluta donera, sluta ge bistånd, för det är det enda som kommer svälta ut korruptionen så att dessa länderna kan återfödas på starka ben. Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-09-16 Anders Östman: En liter mjölk i Kenya kostar lika mycket som i Sverige! När ny moms har lagt på vissa varor klagar folket (stadsborna) högljutt, men nästan ingen ser sambandet att en ökad produktivitet hos småbönderna kunde ge bra och billiga livsmedel. Anledningen kan sökas i den politiska ekonomin och okunniga biståndsgivare. “Sida bör stärka lantbruksutbildningar i Afrika”
Av Arvid Uggla mfl; OmVärlden
2013-01-17 Anders Östman: Helt rätt Hanne! Sida är ju en kyrka nuförtiden. Man tror så mycket och vet så litet! Man kan inte äta rösträtt
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-12-27 Anders Östman: Sida bör inte efterlikna de ideella organisationerna. Det är helt riktigt att kunskaperna om vad biståndet ägnar sig åt är skrala, men det rättfärdigar inte att framställa välgörenhet som svaret på utvecklingsproblemen. Sedan är det annan sak att Sidas nuvarande ledning tycks försöka göra Sida till kampanjorganisation för en mängd viktiga frågor, men där sambandet om de verklingen bidrar till utvecklingsframsteg och fattigdomsminskning är mera oklart. Rätt att tro på platta biståndspaket
Av Sydsvenskan
2012-11-01 Tom Alberts: Tom Alberts Hur kan hon påstå dett? Och vad säger forskarna på Nordiska Afrikainstitutet? Redan 1982 skrev jag i DN att SIDA (numera Sida) saknar kunskap och långsiktighet". Inte har det blivit bättre. "Vi som jobbar med det svenska biståndet har sett att budgetstödet gett långsiktiga resultat med kraftigt minskad fattigdom i Moçambique, avsevärt fler barn som avslutar grundskolan i Tanzania, betydligt större tillgång till hälsoservice i Mali och mångdubblat antal assisterade födslar i Burkina Faso." Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i OmVärlden Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat
Av Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden
2012-10-24 Maria Sandström: I artikeln refereras till Meles Zenawis regim (Etiopien). Mycket kan sägas om Premiärminister Meles och de gågna åren i Etiopien men framtiden kan vi bara sia om eftersom Meles inte längre är i livet. Debatt 12/6 Kvalitet på bistånd viktigare än att enprocentsmålet uppfylls
Av Fredrik Malmberg, Göteborgsposten
2012-06-02 Mats Widgren: Vad är det egentligen Gonitzka säger? Se mitt svar i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/sida-maste-lyssna-pa-kritiken-mot-markforvarv/ och i min blogg. Markinvesteringar bekämpar hunger
Av Charlotte Petri Gornitzka, Expressen
2012-05-22 Tom Alberts: Biståndsmaskineriet är mer utbrett än de anställda på Sida. Titta på den mängd frivilligorganisationer som i stora delar lever på biståndet. Sedan finns det kopplingar till våra univeersitet där många har varit/är beroende av bistånd. Alla dessa olika särintressen gör det mycket svårt att föra en seriös debatt. Bistånd: Den goda viljan är inte nog
Av Erik Helmerson, Dagens Nyheter
2012-05-22 Elin: Nej, Erik Helmersson (DN). Du utgör inget exempel på att media blivit mer saklig eller mindre "röd": Gunilla Carlsson bidrar inte till att "Nu styrs biståndet alltmer om till att finansiera åtgärder som frihandel, fungerande marknader och demokratiutveckling – just sådana reformer som gör att länder utvecklas, människor reser sig och fattigdom och svält trycks tillbaka." Hon verkar snarast inte ha en aning om hur hennes framfart med biståndet decimerat förutsättningarna för att stödja just marknadsutveckling i fattiga länder. Och det säger jag i all ödmjukhet efter att senaste fem åren ha jobbat med marknadsutveckling på Sida. Bistånd: Den goda viljan är inte nog
Av Erik Helmerson, Dagens Nyheter
2012-03-26 Tom Alberts: Det råder stenhård konkurrens då Sida upphandlar konsultföretag. Oftast är flera europeiska företag med och bjuder. Mitt företag, Devpro AB, har varit med då Sida och/eller WB finansierade projekt har upphandlats där helt elementära regler inte har följts. Det vackra talet om "ownership" gör inte saken lättare. Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption
Av Staffan Synnerström, Svenska Dagbladet
2012-02-28 Göran Hydén: Sten Rylander har alldeles rätt att kulturen borde vara en integrerad del av Sveriges relationer inte bara med utvecklade s.k. kulturländer men också med alla de länder som svensk bistånd når. Om Sida inte kan fortsätta detta p g a koncentration och intresset av resultat som kan mätas i siffror borde någon annan arm av den svenska staten ställa upp. Ömsesidig förståelse är minst lika vitkig som sakkunskap om vad som händer med enskilda biståndsinsatser. Kulturbistånd med tvångströja
Av Sten Rylander, Svenska Dagbladet
2012-02-17 Biståndsdebatten.se: Sida svarar i en kommentar på Facebook på citatet: ‎"Biståndsmyndigheten Sida gillar helt enkelt inte regeringens politik." Noak, vi håller förstås inte med om det påståendet. Vi genomför den svenska politiken och har inga åsikter om den är bra eller dålig. Däremot är det vår uppgift att veta vad som fungerar och är effektivt. Det förmedlar vi till regeringen. UNT:s ledarskribent utgår från att ministern endast menar Sida när hon tycker att det är för mycket "prat". Lyssnar man på hela intervjun förstår man att hon menar hela det internationella biståndet - d v s FN-systemet, utvecklingsbankerna, UD, EU, Sida och organisationer i det civila samhället. /Joachim Beijmo Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-02-16 Biståndsdebatten.se: Elin replikerar på påståendet "Biståndsmyndigheten Sida gillar helt enkelt inte regeringens politik." i ledarskribenten Johan Rudströms artikel ovan. I Ekots lördagsintervju med Gunilla Carlsson sammanfattar Tomas Ramberg statskontorets kritik och frågar biståndsministern om det inte innebär att hon ställer för höga krav på redovisning. "Nej, för att vi tänker fel när vi gör bistånd" svarar hon. "Jag kan inte redovisa vad vi gör eftersom vi gör saker på fel sätt." Lyssna här, ca 10 minuter in i intervjun. Håller ni med? Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-02-16 Elin: Gillar och gillar? Jobbar man varje dag med att utveckla och förbättra biståndet så är det ju inte precis så att man får hjälp av befintligt absurda uppsättning riktlinjer och styrmekanismer (se statskontorets utvärdering oktober 2011) och en konstant, ensidig svartmålning i media, från ett ministerium som både skulle och borde kunna se en betydligt mer positiv och balanserad resultatveklighet. (Ej perfekt, men mycket bättre än både sitt rykte och än resultatmatriserna för andra politikområden.)  Varken rimligt eller konstruktivt, ens för dem av oss som verkligen skulle välkomna radikala resultatreformer och accepterar tex Easterlys nattsvarta och tillspetsade (men trots allt KONSTRUKTIVA) kritik. Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2015-10-14 cecilia björk: mycket intressant! “Ökad folkmängd bakom svält”
Av Rigmor Allbäck m.fl; Sydsvenskan
2013-02-12 k tolebjer: bidrag till nord korea borde upphöra ,pengarna går ju ändå inte till dom behövande så där lär det ju inte bli någon förändring, Dessa maljarder som dom får lever landets ledare gott på och undertrycker folket . Men det kanske ska vara så att västvärlden ska finansiera deras kärnvapen, i så fall ge dom mer. Svenskt bistånd till Nordkorea
Av Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet
2011-04-27 micael grenholm: Företag kan bekämpa fattigdom främst på tre sätt: respektera MR och bedriva rättvis handel, investera i fattiga länder samt ge vinst till de fattiga. I dagsläget är svenska företag dåliga på att göra alla tre. http://utrotahungern.wordpress.com/foretag/ Så ska svenska företag göra goda affärer i fattiga länder
Av Charlotte Petri Gornitzka, Henrik Steinbrecher; Dagens Industri
2011-01-07 admin: "Vi ska inte spela högt med skattebetalarnas pengar men behöver tala om hur, var och varför vi tar risker. Och vilka förväntningar alla som bidrar till utvecklingssamarbete ska ha." Anders Nordström, DN-Debatt 2008-09-26, http://www.bistandsdebatten.se/2008/09/26/alltid-risk-att-bistand-anvands-till-krigforing/ ”Svenskt bistånd sponsrar kapprustning i södra Sudan”
Av Bengt Nilsson, Dagens Nyheter
2012-10-09 ”Sida lägger inte alla ägg i samma korg”: [...] lägger inte alla ägg i samma korg” - Replik på Sida är inne på fel spår Anita Ingevall m.fl., Omvärlden16 februari, [...] Sida är inne på fel spår
Av Inge Gerremo, Omvärlden
Dela det här: