Kvinnor

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Kvinnor.

Diskussionen om Kvinnor innehåller:

  • 26 exklusiva debattartiklar
  • 452 debattartiklar
  • 72 dokument
  • 89 evenemang
  • 539 debattörer
  • 14 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Kvinnor (26 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-27

Tro och hopp – drivkrafter för förändrad manlighet

Niclas Lindgren m.fl., Biståndsdebatten.se

Mäns makt och normer kring maskulinitet och våld måste ifrågasättas. I en värld där religion spelar stor roll för människors livsval och beteenden behövs därför en teologi som bidrar till en förändrad manlighet. Om vi arbetar tillsammans med den globala kyrkorörelsen ökar möjligheterna till förändring på djupet, skriver representanter för Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU.Jämställdhet, Kvinnor, Religion
2018-06-11

Individens frihet ska vara en självklarhet, överallt

Kerstin Lundgren, Biståndsdebatten.se

Individers frihet att bestämma över sitt eget liv utgör grunden för den värld Centerpartiet vill se. Därför står vi upp för enprocentsmålet i biståndet, prioriterar de fattigaste länderna och vill att mer pengar går till lokala aktörer som känner sina samhällen. Lokalt och jämställt deltagande är avgörande för utvecklingen, skriver Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren.Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2018-05-28

En värld för alla – inte bara för några få

Yasmine Posio Nilsson, Biståndsdebatten.se

Målet för Vänsterpartiet är en rättvis världsordning där gemensamma resurser finns till för oss alla, inte bara för några få. Därför vill vi föra en politik där makt och resurser omfördelas, där kvinnor inkluderas i alla former av beslutsprocesser och där minst en procent av Sveriges bruttonationalinkomst går till bistånd, skriver riksdagsledamoten Yasmine Posio Nilsson.Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2018-05-09

Därför innebär vapenexporten en målkonflikt för den feministiska utrikespolitiken

Agnes Hellström, Biståndsdebatten.se

Utrikesminister Margot Wallström säger i en intervju i Svenska Dagbladet att hon inte förstår hur vapenexport till länder som Filippinerna rör feministisk utrikespolitik. Det finns många exempel som förklarar hur svensk vapenexport påverkar kvinnors rättigheter, resurser och inflytande, skriver Agnes Hellström på Svenska Freds. Bahrain, Feministisk utrikespolitik, Filippinerna, Indien, Kvinnor, Saudiarabien, Vapenhandel
2018-04-17

Fler stater behöver ta ställning mot det könsrelaterade våldet

Kristina Henschen m.fl., Biståndsdebatten.se

Mer än en tredjedel av världens kvinnor över 15 år har upplevt sexuellt eller fysiskt våld. Många av dem blir utsatta på sin arbetsplats. Nu kräver vi en ny ILO-konvention för att stoppa det könsrelaterade våldet i arbetslivet, skriver organisationen Union to Union.Anständiga arbetsvillkor, Jämställdhet, KvinnorI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/stop-gender-based-violence-at-work/"
2018-04-16

Jämställdhet avgörande för att avskaffa hunger

Kawinzi Muiu, Biståndsdebatten.se

Jämställdhet och avskaffandet av hunger hänger tätt samman. Kvinnor och flickor har en avgörande roll för landsbygdsutveckling, men hindras av strukturella barriärer. Att arbeta med ett genusperspektiv i konfliktsituationer ökar biståndsinsatsernas effektivitet. Därför är det viktigt att sätta kvinnor och jämställdhet i centrum i humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete, skriver Kawinzi Muiu, direktör för genderavdelningen på FN:s World Food Programme (WFP).Humanitärt bistånd, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Landsbygd
2018-04-10

Målmedvetet arbete kan minska antalet barnäktenskap

Christina Heilborn, Biståndsdebatten.se

Över hela världen gifter sig vuxna med barn, trots att det kränker barnets grundläggande rättigheter. Äktenskapen innebär ofta ett livslångt lidande. Därför måste attityder förändras och lagstiftning skärpas – vi vet att det kan leda till en positiv förändring, skriver Christina Heilborn på UNICEF Sverige.Barn och unga, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2017-07-06

Vi kräver specifika satsningar för tonårstjejer i kris och konflikt

Mariann Eriksson m.fl., Biståndsdebatten.se

Tonårstjejer är en extra utsatt grupp i konflikter och naturkatastrofer. De riskerar att bli bortgifta och utsatta för övergrepp eller trafficking. Ändå glöms de ofta bort i det humanitära biståndet. International Rescue Committee och Plan International Sverige uppmanar därför svenska regeringen till specifika satsningar för tonårsflickor i kris och konflikt.Barn och unga, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning
2017-06-20

Svensk vapenhandel försvårar för civilsamhällen

Annie Matundu Mbambi m.fl., Biståndsdebatten.se

Det demokratiska utrymmet krymper och röster tystas. Runt om i världen har yttrandefriheten blivit allt mer hotad. Nu måste Sverige ta sitt ansvar och sluta exportera vapen till länder som fängslar människorättsaktivister och begränsar mötesfriheten, skriver Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.Civilsamhället, Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Vapenhandel
2017-06-16

Våldet mot kvinnor och flickor i Ukraina kan stoppas

Pernille Fenger, Biståndsdebatten.se

I veckan besökte utrikesminister Margot Wallström Ukraina – ett land där en av fyra kvinnor utsätts för könsbaserat våld, enligt vår undersökning från 2014. Nu finns en unik chans att vända trenden av ökat våld mot kvinnor och flickor, skriver FN:s befolkningsfond UNFPA.Fred och säkerhet, Kvinnor, Ukraina
2017-05-19

Kontantbidrag kan ge kvinnor mer valfrihet och säkerhet

Daphne Jayasinghe, Biståndsdebatten.se

Dagens globala utmaningar kräver att vi omprövar det humanitära biståndet. I stället för att ge hinkar och filtar kan kontantbidrag till fattiga kvinnor och flickor öka egenmakten och minska risken för att bli utsatt för våld, skriver Daphne Jayasinghe på International Rescue Committee.Biståndsformer, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Kontantstöd, KvinnorI artikeln hänvisas till "IRC:s nya briefing om kontantstöd"
2017-05-08

Mat kan ge oss alternativa vägar till utveckling

Jamila Haider, Biståndsdebatten.se

Mat ses ofta som ett basalt behov som behöver täckas innan vi kan ta itu med andra värden i samhället. Men mat kan också vara en brygga som inkluderar marginaliserade grupper i utvecklingsprocessen, skriver Jamila Haider, doktorand vid Stockholm Resilience Centre med erfarenheter från Afghanistan.Afghanistan, Biståndsformer, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2017-03-16

Kvinnoorganisationer nyckel till jämställdhet i Burma

Jenny Hedström & Johanna Kvist, Biståndsdebatten.se

De senaste åren har Burma öppnat upp sig mot omvärlden, men kvinnor utestängs fortfarande från politiska sammanhang. Det är avgörande för landets fortsatta demokratiska utveckling att stärka flickors och kvinnors rättigheter. Sverige bör därför öka stödet till de lokala kvinnoorganisationer vars jämställdhetsarbete redan har lett till verklig förändring, skriver Jenny Hedström och Johanna Kvist från Svenska Burmakommittén.Bilateralt samarbete, Burma, Civilsamhället, Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-03-13

Nytt regelverk måste innebära absolut förbud mot vapenexport till diktaturer

Gabriella Irsten, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som det nya regelverket om vapenexport har förhalats under flera år ökade Sverige sin export av krigsmateriel med 45 procent under 2016. Den svenska vapenexporten är inte förenlig med en feministisk utrikespolitik och en majoritet av riksdagspartierna säger sig vilja stoppa vapenexporten till diktaturer. Nu är det dags att gå från ord till handling, skriver Gabriella Irsten, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).Demokrati, Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2017-03-08

Sluta handla på kvinnors bekostnad

Maria Lövström m.fl., Biståndsdebatten.se

Rättvis handel stärker kvinnors position och egenmakt och bidrar därmed till genomförandet av Agenda 2030. World Fair Trade Organization (WFTO) är beviset på att en rättvis handel är möjlig. Det är dags att bryta ohållbara handelsmönster om vi vill att kvinnors rättigheter ska respekteras, skriver flera WFTO-aktörer i Sverige.Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Rättvis handel
2017-02-23

Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp, Biståndsdebatten.se

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.Budget, Civilsamhället, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-01-20

Marschera för kvinnors rättigheter och hälsa!

Maria Andersson & Kristina Ljungros, Biståndsdebatten.se

Donald Trumps styre riskerar att bli ett hårt slag mot kvinnors rättigheter och hälsa, även långt utanför USA:s gränser. I en situation där USA kan komma att dra in bistånd till insatser som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är det desto viktigare att andra länder intensifierar sitt arbete på området. Därför demonstrerar vi imorgon i solidaritet med Women’s march on Washington, skriver Kristina Ljungros och Maria Andersson från RFSU.Feministisk utrikespolitik, HBTQI-personer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-09

Nödvändigt att förbjuda vapenexport till diktaturer

Linda Åkerström, Biståndsdebatten.se

Sverige exporterar vapen till länder som förtrycker kvinnor och HBTQ-personer; länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Varför litar vi på dessa regeringar tillräckligt för att förse dem med krigsmateriel? Det är dags att sätta stopp för vapenexport som underminerar strävan efter frihet och demokrati, skriver Linda Åkerström från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd, Vapenhandel
2016-10-11

Kondomen – den osynliga utvecklingsfrågan

Maria Andersson, Biståndsdebatten.se

År 2030 ska alla ha tillgång till preventivmedel. Det har världens ledare lovat. Men det räcker inte att enbart säkerställa distribution och infrastruktur. Människor måste ges makt och rätt att bestämma över sin egen kropp. Än så länga saknar fler än 225 miljoner människor preventivmedel, skriver Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)I artikeln hänvisas till "Swedish Space Condom (video)"
2015-12-15

Utan kvinnor – ingen fred

Eva Zetterberg m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag exkluderas hälften av jordens befolkning från fredsprocesser. Kvinnor utesluts från både medling och beslut om fred och säkerhet. För att uppnå en hållbar fred behöver kvinnor inkluderas och ha makt i fredsprocesser, skriver fem representanter för Operation 1325.Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2015-10-20

Svensk vapenexport – ett hinder för feministisk utrikespolitik

Gabriella Irsten, Biståndsdebatten.se

Sverige måste sluta klappa sig själv på axeln och bli mer självkritiskt. Det är dags att se de problem som svensk vapenexport skapar, inte minst för kvinnor runtom i världen. Gör den feministiska utrikespolitiken till verklighet och avskaffa svensk vapenexport, skriver Gabriella Irsten, expert på nedrustnings- och säkerhetsfrågor.Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Vapenhandel
2014-06-13

Politiker – sluta göm er bakom subsidiaritetsprincipen och stå upp för aborträtten!

Maria Andersson mfl; Biståndsdebatten.se

Om man på allvar tror på EU som en global aktör för frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter måste man också stå upp för aborträtten i EU. Att ducka med hänvisning till subsidiaritetsprincipen håller inte anser RFSU. Mod, tydlighet och kunskap krävs nu mer än någonsin. Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2014-03-08

Fattigdomen bär en kvinnas ansikte

Lena Ag, Biståndsdebatten.se

Den biståndspolitiska plattformen starka individfokus väcker frågor om genomförandet av de strukturförändringar som krävs för att bekämpa fattigdomen, som än idag främst drabbar världens kvinnor. Det menar Lena Ag, generalsekreterare på Kvinna till KvinnaBiståndspolitiska plattformen, Jämställdhet, Kvinnor
2013-03-20

Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete

Carl Wahren, Biståndsdebatten.se

I skriften <a href="http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/50-ar-av-svenskt-utvecklingssamarbete/">"Svenskt utvecklingssamarbete 50 år"</a> utelämnas Sveriges unika pionjärsroll inom befolkningspolitik och familjeplanering. Att i en sådan skrift hoppa över Sveriges enda verklige pionjärsektor är svårförklarligt, menar Carl Wahren. Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Kvinnor, Utvärdering
2013-03-19

Jämställdheten och biståndet

Catharina Schmitz mfl; Biståndsdebatten.se

Mycket arbete återstår för att i praktiken integrera jämställdhetsarbetet inom hela det svenska biståndet. Konkreta förbättringar kan göras inom planering, genomförande och uppföljning av biståndet för att nå de svenska målen om ökad jämställdhet. Lärdomar måste dras men också tillämpas i praktiken, skriver fyra representanter för InDevelop, som i en ny <a href="http://www.indevelop.se/news/examples-of-how-to-increase-gender-equality/">tråd</a> bjuder in till att ge konkreta exempel på framgångar och utmaningar för jämställdhetsarbetet inom biståndet.Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Utvärdering
2013-03-08

HPV-vaccin och preventivmedel i MDG-kampen

Anders Nordström, Biståndsdebatten.se

85% av de omkring 285 000 kvinnor som årligen dör av HPV-orsakad livmoderhalscancer återfinns i världens utvecklingsländer. Osäkra aborter och riskfyllda förlossningar beräknas skörda 47 000 respektive 300 000 kvinnors liv varje år. Endast 1-2% av utvecklingsländernas kvinnor har tillgång till långtidsverkande preventivmedel, skriver regeringens ambassadör för global hälsa, Anders Nordström, med anledning av två nya, globala lanseringar av HPV-vaccin och långtidsverkande preventivmedel i arbetet för att nå MDG 4 och 5.Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering

Debattartiklar om Kvinnor (452 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-23

Sveriges defensiva hållning mot Iran är skamlig

Amineh Kakabaveh, Göteborgsposten

“Det är dags att kräva frigivning av alla politiska fångar, KI- forskaren Ahmadreza Djalali och alla fängslade och arresterade demonstranter. Det är också dags att kräva att Sverige slutar göra affärer med förtryckarregimer som den [...]Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Press- och yttrandefrihet, Ryssland, Sverige, USA
2018-01-06

Hämta hem och skydda flickorna som gifts bort

Gudrun Schyman m.fl., Expressen

“Feministiskt initiativ har länge krävt ett totalförbud mot barnäktenskap och presenterat konkreta förslag för hur arbetet för att motverka alla former av förtryck och våld kan intensifieras. Det är med stor oro som vi tar [...]Barn och unga, Budget, Kvinnor, Partipolitik
2018-01-06

Löwenmark: Låt inte högerpopulismen styra feminismen

Sofie Löwenmark, Göteborgs-Posten

“När statsministern med delegation besökte Iran i februari 2017, kritiserades handelsminister Ann Linde och de andra kvinnorna för deras slöjparad. Kritiken bemöttes sedan av jämställdhetsministern och andra kvinnliga statsråd, genom att de raljerade på sociala [...]Departement och myndigheter, Feministisk utrikespolitik, FN, Iran, Jämställdhet, Kvinnor
2017-12-25

Nu ger Sverige en miljard till världens flickor

Cecilia Gustavsson, Aftonbladet

“Så att utbilda flickor, och se till att de får kunskap om sexuell hälsa och vetskap om hur de kan planera sin familj – det är oerhört viktigt för att utrota fattigdom i världen, säger Isabella [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-12-11

Andelen könsstympade är rekordhög i Sverige

Mariann Eriksson, m.fl. Aftonbladet

“Vi, som genom vår feministiska utrikespolitik, ses som ”bäst i klassen” globalt har alltså uppenbara utmaningar på hemmaplan. Uppskattningar visar att Sverige ligger i topp vad gäller andelen könsstympade kvinnor per invånare i Europa. I #MeToo uppropets [...]Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-12-08

Sexköp utomlands måste förbjudas

Eva Franchell, Aftonbladet

“Det är rimligt. FN uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är offer för människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Handel med människors kroppar [...]Barn och unga, Demokrati, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2017-11-30

Håll för näsan och ge Trump en chans

Aaron Korewa, Svenska Dagbladet

“USA:s särskilda sändebud för återuppbyggnaden av Afghanistan, John Sopko, konstaterade nyligen i en utredning att ett problem har varit bristen på koordinering av de internationella insatserna, och att många projekt görs efter politiska önskemål i hemländerna [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, USA
2017-11-29

Hur länge ska Sverige fortsätta kriget i Afghanistan?

Lars-Gunnar Liljestrand, Göteborgsposten

“Sverige står inför ett vägval i Afghanistanpolitiken. Regeringen vill att vi skall hoppa med i kriget utan slut. Men riksdagen har nu chansen att en gång för alla äntligen ta hem de svenska soldaterna och [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Kvinnor, Militärt bistånd, Nato, USAI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/sverige-i-afghanistan-2002-2014/"
2017-11-23

Bakom siffrorna finns en sorglig sanning

Anneli Rogeman, Omvärlden

“Om detta måste vi berätta. Om jorden de inte ärvde. Om resurserna och makten de inte får. Och vi måste berätta om det klart och tydligt. Ska vi uppnå målet att utrota fattigdom och hunger [...]Barn och unga, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor
2017-11-20

Satsa på toaletter – för kvinnornas skull

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Dagens ETC

“Att satsa på toaletter är att satsa på jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är inte värdigt att var tredje kvinna på jorden måste uträtta sina behov i påsar, bland buskage eller i undermåliga latriner. Vill [...]Hälsa, Kvinnor, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/out-of-order/"
2017-11-19

Kvinnorna behöver skydd, Wallström

Margareta Wallström, Aftonbladet

“Vi som har varit på plats sedan krisens början vet att det finns ett behov som har blivit alldeles för lite uppmärksammat, nämligen säkerheten för kvinnor och andra sårbara grupper, och det hoppas vi att [...]Burma, Flykt och migration, Kvinnor
2017-11-16

Ny biståndsmiljard ska trygga utsatta kvinnor

Isabella Lövin, Göteborgs-Posten

“För att i grunden kunna angripa kvinnors och flickors utsatthet krävs kloka insatser på alla nivåer. Som ett led i den feministiska utrikes- och utvecklingspolitiken fattar regeringen i dag, torsdag, beslut om anvisningar till en [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Kvinnor
2017-11-06

Rädda Amna Aljuaid ur Saudis könsförtryck!

Camilla Starck m.fl., Göteborgs-Posten

“Riksorganisationen GAPF kräver att Sveriges feministiska regering, inom både EU och FN, kraftfullt driver på ekonomiska och diplomatiska sanktioner mot Saudiarabien. Ta ställning mot könsapartheiden och stå upp för mänskliga fri- och rättigheter.” Feminism, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Saudiarabien
2017-10-19

Kan #metoo ge världens fattiga kvinnor hopp?

Ylva Bergman, OmVärlden

“Kanske är det […] dags för världens ledare att visa mindre hänsyn för religioner och traditioner som tystar kvinnor och avsäger dem rättigheter? Men först måste de ledare som förhandlar om resolutioner, FN-insatser eller annat göra [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-10-17

Det räcker inte att bara visa engagemang

Kailash Satyarthi m.fl., Sydsvenskan

“Sverige är ett av de givarländer som procentuellt sett satsar minst pengar på utbildningsbistånd. Detta trots att utbildning är ett prioriterat område i regeringens nya biståndspolicy. Det är inte rimligt – de ekonomiska prioriteringarna måste [...]2. Bistånd, Kvinnor, Sverige, Utbildning
2017-10-17

Kvinnors rättigheter saknas i ny vapenexportlag

Agnes Hellström m.fl., Sveriges Television

“Sverige har tagit en rad internationella initiativ som vi uppskattar, bland annat har man bidragit till att öka antalet kvinnor som deltar i fredsprocesser. Men i vapenexporten missas det feministiska perspektivet och andra intressen tillåts stå [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-10-15

Flickorna kontrollerar inte sitt kön – det gör släkten

Sara Mohammad m.f.l, Expressen

“Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) kräver att alla flickor som befinner sig i samma omöjliga sits som Nora och Sara beviljas uppehållstillstånd i vårt land. Vi välkomnar att Migrationsverket under det senaste året [...]Kvinnor, Migrationsverket, Somalia
2017-09-30

”Doktor Mukwege behöver Sveriges stöd”

Peter Rothschild, Svenska Dagbladet

“Ett tydligt agerande från Sveriges regering om situationen i Kongo-Kinshasa skulle öka trovärdigheten i den feministiska bistånds- och utrikespolitiken. Vår uppmaning till den svenska regeringen är därför att, som medlem i FN:s säkerhetsråd, driva en [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-09-21

”Stoppa det sexuella våldet i krigets Kongo-Kinshasa”

Lena Ag m.fl., Dagens Nyheter

“Den alarmerande situationen i Kongo-Kinshasa måste upp på agendan. Sverige gör viktiga insatser, men kan göra mer för att sprida information och få omvärlden att agera. Även om FN:s Säkerhetsråd ett flertal gånger tagit upp [...]Fred och säkerhet, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-09-17

Svik inte Mellanösterns modiga kvinnor

Dagens Nyheter

“Men de universella mänskliga rättigheterna kallas så för att de är just universella. Det ska inte finnas undantag för länder med religiöst styre. De unga i allmänhet, och de modiga kvinnliga aktivisterna i synnerhet, kommer [...]Diktaturer, Feminism, Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Mellanöstern, Sverige, Tunisien
2017-09-05

Verkligheten talar emot Schyman

Gulan Avci m.fl., Expressen

“Det är sant som Schyman skriver att terrorattacker utförs av enskilda individer men oftast har de en organisation i ryggen, som till exempel IS. Säkert har det inte gått Fi förbi att IS nu har [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, KvinnorArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/09/05/mansklig-sakerhet-fore-militar-osakerhet/"
2017-08-12

Sätt stopp för handeln med de ofödda barnen

Meri Helena Forsberg m. fl., Aftonbladet

“Kontrasten är tydlig mellan å ena sidan den statliga utredningen som föreslår insatser för att förhindra att välbemedlade svenskar köper sig tillgång till fattiga kvinnors kroppar och å andra sidan det faktum att internationella surrogatkliniker [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-08-04

En blå hjälm är inget frikort för övergrepp

Evelyn Schreiber, Dagens Nyheter

“Men en sak är experterna överens om: Det viktigaste är att FN börjar ta brotten på allvar. Att fler anmälningar leder till åtal och fällande domar. Soldater som våldtar och utnyttjar kvinnor och barn i konfliktzoner [...]Barn och unga, FN, Kvinnor
2017-07-15

”Sidas abortimperialism är oacceptabel”

Per Ewert, Svenska Dagbladet

“Mitt förslag är att svenska biståndsorganisationer fattar mod, slår näven i bordet och förklarar för Sida att detta är en helt oacceptabel politisk styrning av deras verksamhet. Det är hjälpbehovet som ska styra svenskt bistånd, [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/13/sidas-beslut-ar-bade-modigt-och-klokt/"
2017-07-15

Olyckliga bieffekter

Susanne Sjöstedt, Värmlands Folkblad

“Felet är USA:s, betonar Jämtin. Det är de som förvägrar organisationer att göra det de vet är rätt. Men hur sant det än är, innebär den svenska markeringen för aborträtten ändå paradoxalt nog att man nu ytterligare försvårar [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA, Villkorat bistånd
2017-07-14

Aktivism i biståndsbranschen drabbar utsatta.

Annika Borg, Sydsvenskan

“Carin Jämtin och Sida kommer inte att bidra till att abortmotståndet minskar. Inte heller kommer de osäkra och illegala aborterna bli färre. Följderna av deras cyniska, och som det visat sig inkonsekventa, agerande blir istället [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Villkorat bistånd
2017-07-14

Politik framför bistånd hos Sida

Daniel Persson, Enköpings-Posten

“Det är lika fel att kräva att organisationer ska utföra aborter som det vore att kräva att de helt ska låta bli. Och att som givare sätta sina egna propagandaintressen framför behoven hos dem som [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Villkorat bistånd
2017-07-13

”Sidas beslut är både modigt och klokt”

Göran Collste, Svenska Dagbladet

“Sida har fattat ett modigt och klokt beslut. Sjukvårdpersonal och biståndsarbetare vet att information om och möjligheter att välja abort utgör en oundgänglig del av en framgångsrik familjeplaning och minskad mödradödlighet i fattiga länder. Beslutet kan [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/12/gor-abort-till-slagtra-i-bistandspolitiken/"
2017-07-13

”Abortfrågan kan inte kompromissas bort”

Carin Jämtin, Expressen

“Det är riktigt att många av de länder Sida ger stöd till har en restriktiv abortlagstiftning. Men det är också så att ett lands abortlagar och hur det fungerar i praktiken ofta skiljer sig åt. [...]Biståndets målsättning, Biståndsformer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/12/hellre-effektivt-bistand-an-ratt-ordval-jamtin/"
2017-07-13

Med bistånd som påtryckningsmedel

Anna Charlotta Johansson, SVD

“Det är bra att Sida tar ställning i denna så grundläggande viktiga fråga som till syvende och sist handlar om kvinnans rätt till sin egen kropp. Men om man ska tro att det ligger något i [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-13

Vi får aldrig svika kvinnors rättigheter

Malin Lernfelt, Vestmanlands Läns Tidning

“Det är ett klokt ställningstagande av myndigheten. Sverige är ett av de länder som hårdast drivit frågan om kvinnors och barns rättigheter, och vi bör fortsätta vara en garant för att så många kvinnor som möjligt [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Villkorat bistånd
2017-07-11

Bistånd ska gå till aborter

Dagens Nyheter

“Målet för åtgärderna måste alltid vara att så många kvinnor som möjligt ska få tillgång till abort och preventivmedel och det kommer att krävas både ansträngningar och fingertoppskänsla från Sida för att lyckas styra om pengarna [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida
2017-06-05

“Se till att minst hälften av det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Palestina kommer kvinnor till del.”

Annelie Rogeman, Sydsvenskan

“En bättre ekonomisk utveckling kan även påverka beslutsfattarna och i förlängningen fredsprocessen. Fler arbetstillfällen ger mer skatteintäkter, som ger fler skolor, nya vägar och bättre sociala trygghetssystem. Det ökar trycket på den palestinska statsledningen, med [...]Ekonomisk jämlikhet, Feministisk utrikespolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Kvinnor, Palestina
2017-06-02

“RFSU: Polens politiker tar ännu ett kvinnofientligt steg”

Kristina Ljungros, Dagens Arena

“Just nu pågår bakslag över alla människors rätt att fatta beslut om sina kroppar och sin sexualitet. Vi ser det inte minst i Europa och USA genom religiösa grupper, genom nationalistiska rörelser och genom högerpopulister. Starka [...]Barn och unga, Civilsamhället, EU, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Norge, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Spanien, USA
2017-05-25

“Vi känner djup oro över att samtal kring rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig.”

Isabella Lövin m.fl, Sydsvenskan

“De organisationer som inte böjer sig för den amerikanska regeln förlorar en stor del av sina pengar. Följden kan bli att kliniker tvingas stänga och att tillgången till säker abort minskar. Men även andra hälsorelaterade [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA, Villkorat bistånd
2017-05-24

Hinder och möjligheter för kvinnors deltagande i fredsprocessen i Myanmar

Mikael Wiking, Mänsklig Säkerhet

“Ny energi och nya grepp för hur fredsprocessen ska föras framåt behövs. Ett sätt är att fokusera på hur fler kvinnor på olika nivåer i samhället kan inkluderas i arbetet för en långsiktig fred. Eftersom [...]Burma, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2017-05-22

Kvinnor i kläm när utrymmet för civilsamhället krymper

Charlotte Pruth, OmVärlden

“Kvinnorättsaktivister, vi kallar dem femdefenders, drabbas oproportionerligt hårt. Mekanismerna bakom det krympande utrymmet för civilsamhället blir en åtstramning och upptrappning av vad som redan drabbar de kvinnor som driver jämställdheten framåt – sexuella trakasserier, ryktesspridning, [...]Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-05-19

Slaveriet och kvinnohandeln måste få ett slut

Amineh Kakabaveh m. fl., Göteborgs-Posten

“FN-stadgan förbjuder slaveri. Ändå händer det inte något. I en debattartikel tillsammans med alla Sveriges kvinnoorganisationer föreslog vi för en tid sedan att Sverige ska verka för att de stater som tillåter slaveri och förvägrar [...]EU, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2017-05-08

Saudiarabien borde få stå i mänsklighetens skamvrå

Maria Sandblad, ETC

“Glöm oljan som ändå snart kommer att ta slut och de inkomstbringande handelsavtalen. Välj in Kuba vid nästa omröstning och ge Saudiarabien vad de förtjänar och inget annat – en plats i mänsklighetens skamvrå.” FN, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Jämställdhet, Kuba, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-05-07

“Klimatförändringarna gör det än mer angeläget att förändra kvinnors roll i ekonomin.”

Isabella Lövin m.fl., Sydsvenskan

“Världen behöver fler kvinnliga klimatledare, oavsett om de är politiska beslutsfattare eller leder företag.” Ekonomisk jämlikhet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2017-05-04

”Här är vi kvinnor som inlåsta i burar”

Anders C Halse, Aftonbladet

“Det är välkänt att kvinnor i Saudiarabien lever under en strikt apartheidregim. Att länder i västvärlden bidrar aktivt till att stödja denna regim genom allt från vapenförsäljning till investeringar och statsbesök hos den kungliga familjen [...]FN, Handelspolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-05-03

“Saudifrågan är mest inrikes utrikespolitik”

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I FN:s kvinnokommission sitter ungefär en fjärdedel av världens länder, hela 45 stycken. Saudiarabien och Iran är speciella eftersom de tillämpar en strikt form av könsapartheid. De bör fördömas av kvinnokommittén – inte väljas dit. Men [...]Diktaturer, FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien
2017-05-03

”Saudiarabien är en stat som förtjänar att isoleras”

Hana Al-Khamri, Svenska Dagbladet

“Könsapartheid råder i Saudiarabien, och kvinnorna är omyndigförklarade. Enda sättet att nå förändring och skapa något slags hopp för kvinnorna är genom sanktioner och isolering, skriver journalisten Hana Al-Khamri, som är uppvuxen i Saudiarabien. “ Barn och unga, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-04-25

Gäller den feministiska utrikespolitiken bara inrikes?

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Problemet är inte att regeringen av taktiska skäl väljer att rösta in Saudiarabien i ett illa fungerande FN-organ. Problemet är att de mörkar istället för att öppet motivera sina val för väljarna. Gäller den feministiska utrikespolitiken [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Samhällsgrupper, Saudiarabien, Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-25

Den feministiska regeringen fladdrar i vinden.

Mats Skogkär, Sydsvenskan

“Att kunna ge ett klart besked hur Sverige röstat i denna fråga och varför är inte för mycket begärt av en regering som säger sig prioritera jämställdhet och kvinnors rättigheter både på hemmaplan och i [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-06

Den tillfälliga asyllagen är omänsklig – skrota den!

Lena Ag m.fl., Göteborgsposten

“Den feministiska utrikespolitiken – utformad av en regering som till största delen består av socialdemokrater – är en god ambition, men på migrationsområdet har genusperspektivet tappats bort. Om Sverige menar allvar med att bedriva en [...]Asylrätt, Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Kvinnor
2017-04-05

UD måste inse att mänskliga rättigheter är internationell lag

Rebecka Mosquera Jalvemyr, Omvärlden

“Sverige har skyldighet att införa regelverk som kontrollerar svenska företags verksamhet i andra länder. Till det tillkommer skyldighet att införa mekanismer som håller företag juridiskt ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter.” Kvinnor, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Utrikesdepartementet
2017-04-05

Se till att minst hälften av det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Palestina kommer kvinnor till del.

Anneli Rogeman, Sydsvenskan

Sverige har erkänt Palestina som stat. Parallellt med att stödja fredsprocessen bör Sverige öka det direkta biståndet till ekonomisk utveckling i Palestina, särskilt bland kvinnor.Ett konkret nästa steg för Sveriges feministiska utrikespolitik borde vara att [...]Feministisk utrikespolitik, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-03-31

Bondförnuft i biståndet

Anneli Rogeman, Folkbladet

“Enligt FAO skulle minst 100 miljoner människor kunna slippa gå hungriga om kvinnor fick bruka jorden på samma villkor som män. Det har blivit något bättre, men det behöver bli mer fokus på de kvinnliga [...]Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk, Kvinnor, Malawi
2017-03-19

EU säger nej till diskriminering mot muslimska kvinnor

Evelyn Schreiber, Nerikes Allehanda

“Det går att utifrån religionsfriheten diskutera om företag, trots att de verkar i sekulära samhällen, ska kunna kräva ett neutralt yttre (efter västvärldens normer) av sina anställda. Ur ett krasst samhällsperspektiv går det också att [...]EU, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion, Samhällsgrupper
2017-03-14

Det saknas data för att nå målen om jämställdhet

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, Dagens Nyheter

“När världens ledare hösten 2015 enades om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås fram till 2030, den så kallade Agendan 2030, slogs även fast att data och evidens ska användas för att [...]Barn och unga, Budget, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sverige
2017-03-13

Fredsdiplomati – var finns öppningarna för kvinnliga medlare?

Isak Svensson, Mänsklig Säkerhet

“Vi behöver veta mer om de empiriska processerna kring medlares inträde i konflikter för att bygga grund för strategier inför framtiden. Medling sker inom ramen för en större internationell kontext av sammanvävda relationer och nätverk, [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2017-03-11

Nu måste UD:s feminism lämna kansliet

Per Wirtén, Dagens Arena

“Varför träffar svenska statsråd inte alltid oppositionella feminister under utlandsresor? Det gäller i diktaturer som Egypten eller krigsområden som Kongo. Men även att de i USA kontaktar kvinnorna i Black Lives Matter och i Frankrike [...]Asylrätt, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Utrikesdepartementet
2017-03-10

En hållbar fred kräver kvinnors medverkan

Brinda Gangopadhya Lundmark, Dagens Arena

“I en värld där krig och konflikter bara blir fler och inte färre behövs feministisk utrikespolitik mer än någonsin. Det är dags att gå från ord till handling och aktivt arbeta för att stärka kvinnligt [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2017-03-10

Mens är mens – inte någon ”lingonvecka”

Nasra Ali, Aftonbladet

“Det heter inte lingonvecka, inte heller rödaveckan. Det heter mens och det är något en stor del av världens befolkning har en gång i månaden och som förenar 800 miljoner människor. Flertalet nekas sina mänskliga [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning, Vatten
2017-03-09

Sverige får inte svika de som söker asyl

Agnes Hellström m.fl., Aftonbladet

”Med en asylpolitik som minskar utsatta gruppers möjlighet till grundläggande skydd och som bygger på korta, tillfälliga uppehållstillstånd skapas ett systematiskt, socialt utanförskap. Sverige och EU försvårar situationen för redan utsatta grupper och försvagar den [...]Asylrätt, Barn och unga, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Kvinnor, Människohandel
2017-03-09

Fria kvinnor reser sig ur fattigdom

Isabella Lövin, Dagens Arena

“Dag ett då munkavleregeln återinfördes började regeringen att mobilisera politiskt och finansiellt stöd för tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).  Vi ringde till FN- och EU-organ, regeringar runt om i världen — i nord och [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-08

Feminism gynnar både kvinnor och män

Lena Ag, Göteborgs-Posten

“Feminismen är en motkraft till de ökade motsättningar mellan människor som vi ser i dag. Att vara för mäns och kvinnors lika rättigheter och möjligheter är att vara feminist. Ordet ”feminism” kan i dag lätt [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

Mänsklighetens dag

Maria Ripenberg, Upsala Nya Tidning

“Det är lätt att bli etnocentrisk. Sverige har jämställdhetslagar, föräldraförsäkring och utbyggd barnomsorg. Även om det är en bit kvar till full jämställdhet finns teoretiskt små hinder för kvinnorna. Det är också lätt att glömma [...]Egypten, Jämställdhet, Kvinnor, Libanon, Mänskliga rättigheter, Rwanda, Tunisien
2017-03-08

Låt flickor gå i skolan!

Birgitta Ohlson m.fl., Sundsvalls Tidning

”Att svenskt bistånd ska användas för att utrota kvinnlig analfabetism är […] inte bara en självklarhet för oss som liberala feminister. Det är också en oslagbar investering för global utveckling och tillväxt. Men flickors skolgång är helt [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utbildning
2017-03-08

Trotsa konventionen och stå upp för din rätt!

Ylva Bergman, OmVärlden

“De kvinnliga strategierna för överlevnad är många, men vid sidan av förtrycken och övergreppen pågår en lågintensiv kamp för kvinnors rättigheter världen över. Det handlar om rätten att ärva, rätten till sina barn, sin kropp [...]Barn och unga, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

Kvinnor har aldrig varit jämlika män

António Guterres, Aftonbladet

”Inom FN etablerar jag en klar vägkarta för att uppnå jämlikhet mellan könen inom hela systemet, så att vår organisation verkligen representerar människorna vi tjänar. Tidigare mål har inte uppfyllts. Nu måste vi gå vidare [...]Ekonomisk jämlikhet, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion, Utbildning
2017-03-08

EU måste visa vägen mot ökad kvinnlig frihet

Anna Maria Corazza Bildt, Göteborgs-Posten

“I dessa svåra tider när nationalism går hand i hand med sexism och positionerar sig emot feminism, måste EU visa styrka och kraft och stå upp för kvinnor. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. De går [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

Kvinnor måste få välja när de vill ha barn

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

”Under de senaste årtiondena har hårt arbete och en förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter nästan halverat mödradödligheten. I dag ser vi tyvärr oroväckande tecken som utmanar dessa framsteg. Vi kan inte [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-08

För ut vår kvinnokamp

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

”Den internationella kvinnodagen är en dag när vi minns de historiska framsteg som gjort att Sverige i dag är ett av världens mest jämställda länder. Men det innebär också ett ansvar för oss alla att föra [...]EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-07

» Tystnaden kring mens får enorma konsekvenser«

Kristina Henschen, Dagens Arena

“Att se mens som en självklar utvecklingsfråga är en förutsättning för att kunna uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle. […] Detta är nödvändigt för att flickor och kvinnor ska kunna planera sina liv, skaffa sig en [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2017-03-06

Jämställdhet omöjlig – när kvinnor tvingas gå i timmar efter vatten

Cecilia Chatterjee-Martinsen, ETC

“Satsningar på förbättrad tillgång till rent vatten är alltså satsningar på kvinnors rättigheter och möjligheter att ta sig ur fattigdom. När kvinnor inte längre måste lägga timmar varje dag på att hämta vatten kan de [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Vatten
2017-02-26

Ikeas värderingar är till salu

Amanda Sokolnicki, Dagens Nyheter

“Att förespråka jämställdhet i Sverige är ungefär lika kontroversiellt som att dela ut kataloger utan kvinnor i Saudiarabien eller att se till att det bara är pojkar och män i den ultraortodoxa utgåvan. […] Ikea får välja: [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Jämställdhet, Kvinnor, Näringsliv
2017-02-21

“Helt olika bilder”

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Men man får aldrig glömma vem man har att göra med. På Wallströms program i går stod också möten med människorättsorganisationen Memorial och Center Anna som arbetar mot sexuellt våld mot kvinnor. Båda arbetar under [...]Civilsamhället, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-02-21

Dra in Polens rösträtt i ministerrådet

Anna Hedh, Dagens Arena

“Sveriges regering måste nu sätta starkt tryck på Polen. Det handlar inte bara om förpliktelser för medlemsland. Det är också att stå upp för det fria ordet, för mänskliga rättigheter och för kvinnors jämlikhet med [...]EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-02-15

Slöjkritik är inte rasism – Ann Linde (S)

Devin Rexvid, Göteborgs-Posten

“Om en feministisk regering ändå väljer att teckna avtal med en brutal diktatur var det nödvändigt då att foga sig i mullornas diktat om slöjtvång? Man ska ju ta seden dit man kommer – eller? Detta [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-15

Oförlåtligt agerande av en feminist i maktposition

Devin Rexvid, Expressen

“Det finns ingen stolthet i att den feministiska regeringen som den humanistiska stormaktens nya ansikte tecknar avtal med och legitimera en brutal samt kvinnofientlig diktatur. Vad göra i stället? Regimen var nästan totalförlamad till följd [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, ReligionArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/13/tack-sverige-for-att-ni-vill-samarbeta-med-iran/"
2017-02-15

Befängd kritik om sjalen

Maria Masoomi, Dagens industri

“Iran är inte ett fattigt land, och det finns stora möjligheter att tillsammans med Sverige skapa nya affärer. Och Sverige kan – inte minst i dagens osäkra internationella läge – behöva nya marknader. Att använda [...]Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-14

Jan Björklund, slöjan och förtrycket i Iran

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“Liberalernas partiledare Jan Björklund protesterade i samband med att statsminister Stefan Löfven, handelsminister Ann Linde med flera besökte Iran i helgen. Det finns anledning att säga ett och annat om regimen i Iran. Till exempel [...]Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/13/jag-har-slutat-att-ta-seden-dit-jag-kommer/"
2017-02-14

Markera hårt mot slöjan, Löfven

Dagens Nyheter

“Trots allt tror vi på betydelsen av handel, samtal och utbyte. Vi tror på att även rigida samhällen kan förändras om än långsamt. Vill man få till stånd möten över gränserna måste de diplomatiska protokollen [...]Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-02-13

Jag har slutat att ta seden dit jag kommer

Jan Björklund, Expressen

“Jag hade tidigare uppfattningen att man alltid tar seden dit man kommer och anpassar sig efter andra länders regler och normer. Så har vi traditionellt i Sverige gjort när regeringar, både borgerliga och socialdemokratiska, besökt [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-13

Tack Sverige för att ni vill samarbeta med Iran

Javaneh Dehnad, Expressen

“Att Stefan Löfven med delegation valt att besöka Iran är mycket goda nyheter då de svenska företagens affärer inte bara gynnar regimen, de gynnar även den iranska befolkningen där vi talar om cirka åttio miljoner [...]Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/13/beslojad-regering-ett-slag-i-ansiktet-mot-fortryckta-kvinnor/"
2017-02-13

Beslöjad regering ett slag i ansiktet mot förtryckta kvinnor

Devin Rexvid, Expressen

“Hur kan den feministiska  regeringens påståenden om att de fört dialog med mullorna om kvinnors  rättigheter tas på allvar av iranskor och kritiker på hemmaplan, när svenska toppolitiker påtvingas slöja? När de måste representera sitt [...]Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-10

Isabella Lövin, här är din nästa konferens

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Det är väl inget anmärkningsvärt i sig; en feministisk regering tycker givetvis att det är viktigt att kvinnor världen över får tillgång till säkra aborter. Men fokuset! Proportionerna! Var är konferenserna för Jemen? Var är [...]Biståndsformer, Feministisk utrikespolitik, Humanitärt bistånd, Jemen, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sydsudan
2017-02-09

Kaxiga Lövin tar strid mot Trump

Eva Franchell, Aftonbladet

“Donald Trump drar in biståndet medveten om att 47 000 kvinnor mister livet varje år på grund av osäkra aborter. Han vet att fem miljoner kvinnor vårdas på sjukhus varje år och att ytterligare tre [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-02-08

Går handelsavtal med Iran före mänskliga rättigheter?

Parvin Kaboly, Göteborgs-Posten

“Kommer Sveriges statsminister att besöka Evin-fängelset och träffa tusentals och åter tusentals politiska fångar och kräva deras omedelbara frigivande? Kommer den svenska delegationen, innan de skriver under ett handelsavtal, att kräva rätten till fria arbetare- och [...]Anständiga arbetsvillkor, Handelspolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2017-02-06

Låt inte klockan vridas tillbaka för kvinnors rättigheter

Gudrun Schyman m.fl., ETC

“I omkring en tredjedel av världens länder är abort helt eller delvis förbjudet. Men abortförbud förhindrar inte aborter – det förhindrar bara säkra aborter. Osäkra aborter utförs ändå, till exempel med hjälp av klädhängare eller [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-02-06

Här är Sveriges svar på Trumps politik

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Eftersom vi visste att detta kunde inträffa har regeringen redan satt en plan i verket för att minska skadan av denna bakåtsträvande politik, både i globala forum som FN, och vad gäller finansiering av sexuella [...]EU, FN, Hälsa, HBTQI-personer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA
2017-02-06

Mobilisera mot Trump

Anneli Rogeman, Corren.se

“Sverige bör ta ledningen. Det är bra att Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, snabbt höjt rösten och vill skapa en svensk och global opinion mot abortbeslutet. Nu mer än någonsin behöver Sveriges [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-02-03

Att vara feminist i vår riksdag kostar inget

Maria Rashidi, Expressen

“Iran är i dag en teokrati med strängt könsapartheid, där kvinnor kan stenas för äktenskapsbrott och avrättas för kyskhetsbrott. Oliktänkande fängslas och avrättas och politiska demonstrationer slåss ned skoningslöst. Allt detta i Guds namn. Vad ska [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-01-31

Stöd kvinnorna nu

Anneli Rogeman, Upsala Nya Tidning

“För att förbättra insatserna för världens fattiga flickor och kvinnor måste vi följa pengarna och mäta resultaten – ur kvinnornas perspektiv. Sverige kan gå före genom att se till att minst hälften av biståndet når [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-31

Har svenska kvinnor mänskliga rättigheter?

Claes Borgström, ETC

“Det finns naturligtvis ännu värre uttryck för ojämställdheten mellan kvinnor och män även om det ryska exemplet är nog så illa. Men det är angeläget att inse att kvinnors mänskliga rättigheter kontinuerligt åsidosätts i det [...]FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige
2017-01-30

Underskatta inte “pussy hats” och fem miljoner arga demonstranter!

Evelyn Schreiber, Nerikes Allehanda

“Protesterna och demonstrationerna som vi ser livesändas från Washington, Wisconsin, John F Kennedy International och Norrmalmstorg i Stockholm, de rosa mössorna och t-shirtsen med ”black life matter” – de spelar roll.” Civilsamhället, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-30

Ta ansvar för världens kvinnor

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

“Jag förväntar mig att Sveriges regering, som säger sig vara feministisk, omedelbart följer Nederländernas och Belgiens exempel och ökar anslagen till de organisationer som arbetar globalt för kvinnors reproduktiva hälsa.” Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-30

Dags att hjälpa Rysslands kvinnor

Anders Rehnberg m.fl., Upsala Nya Tidning

“Våra möjligheter att hindra lagen är begränsade men vi kan däremot hjälpa dem som drabbas genom att öka stödet till kvinnorättsorganisationer i Ryssland. Det är något som kan och borde göras nu. Riktig feminism handlar om att [...]Civilsamhället, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Ryssland, USA
2017-01-28

”Därför tackar vi nej till amerikanskt bistånd”

Tewodros Melesse m.fl., Svenska Dagbladet

“Nu behövs tydliga feministiska röster som gör gemensam sak. Sveriges regering har bjudit in till samtal med oppositionen för att diskutera frågan och det är ett steg i rätt riktning. Vi uppmanar därför alla partier [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-27

”Ryssland sviker kvinnor och barn som misshandlas”

Bonnie Bernström m.fl., Svenska Dagbladet

“Kvinnorna går bistra tider tillmötes på många håll även i den ”utvecklade” delen av världen. Polska politiker har försökt att än mer försämra den redan stränga abortlagen. Nyligen tog Trump beslutet att förbjuda att amerikanskt [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-27

En ond tid för kvinnor med Putin och Trump

Expressen

“Sverige är en av världens största bidragsgivare inom reproduktiv hälsa. Nu är det läge att vifta uppfordrande med den feministiska flaggan och se till att världens goda krafter ökar sin ambitionsnivå och försöker täcka upp [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-26

”Trumps abortbeslut ökar risken för kvinnors hälsa”

Jesper Bengtsson, SVT Opinion

“För Sverige och svenskt bistånd hade det kunnat vara ett sätt att ta täten efter Trumps besked i början av veckan. Den feministiska utrikespolitiken hade satt ytterligare ett tydligt avtryck i världspolitiken. Nu hann Holland före. [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-25

Abortmotståndare är allt annat än ”för liv”

Emma Frans, Expressen

“Osäkra aborter är en av de ledande orsakerna till mödradödlighet och ligger bakom 13 procent av dödsfallen. Av de kvinnor som överlever en osäker abort får en stor andel långsiktiga komplikationer. Osäkra aborter är med [...]Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA, WHO
2017-01-25

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Malin Lernfelt, Västerbottens-Kuriren

“Fortfarande har långt ifrån alla kvinnor i vårt på ytan jämställda land samma rättigheter och möjligheter. För att uppnå det måste vi fortsätta kämpa. Liksom vi måste fortsätta att ställa oss bakom de kvinnor i [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-25

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Sofia Mirjamsdotter, Sundsvalls Tidning

“Ibland hörs yttranden om att jämställdheten i Sverige har gått för långt. Det har den inte. Framför allt är Sverige inte en isolerad ö. I en globaliserad värld är jämställdhet en universell fråga om mänskliga rättigheter. [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-01-19

Kommer Trump att följa republikanernas anti-abortlinje?

Ylva Bergman, OmVärlden

“Trots att färre kvinnor i dag dör av osäkra aborter och att det är en ekonomisk vinst för ett land när kvinnor har rätt över sina kroppar, eftersom de då mer sällan fastnar i fattigdom, [...]HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-16

Ecpat har fel om porr

Gerda Christenson m.fl., ETC

“Vi stöder Ecpats kamp för att få människor att förstå att filmade sexuella övergrepp mot barn är just övergrepp. Men genom att säga att barnpornografi därför inte ska kallas pornografi och därmed är väsensskilt från [...]Barn och unga, Kvinnor, Människohandel
2017-01-16

”Världens åtta rikaste äger lika mycket som fattigaste hälften”

Robert Höglund, Dagens Nyheter

“Berättelsen om vad som är ett framgångsrikt samhälle och vad som är en klok politik har börjat förändras. Exempelvis tror allt färre på ”trickle-down”-teorin, att det är bara bra om de rika blir rikare då [...]"Good governance", Kapitalflykt, Kvinnor, NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2017-01-15

“Vi får aldrig blunda för brott mot kvinnor”

Amineh Kakabaveh mfl. , Aftonbladet

“FN måste agera resolut nu. Det duger inte att vänta ytterligare trettio år innan man tar ett nytt tuppfjät framåt när det gäller kvinnors och barns rättigheter. Den ökade rörligheten över nationsgränserna gör att grova och brutala former av kvinnoförtryck som i lagstiftning [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-03

Wallströmsk varmluft

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“En fredligare värld, där kvinnor deltar i politiken på samma premisser som män, är ett utmärkt mål. Kan Sverige bidra till att det uppfylls ska vi göra det. Om regeringen har någon plan vore det [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sverige i FN:s säkerhetsrådArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/02/margot-wallstrom-det-har-vill-vi-uppna-i-sakerhetsradet/"
2016-12-19

Mänskliga rättigheter i motvind – men regeringen höjer ambitionerna

Annika Ben David, Mänsklig Säkerhet

“Vi kommer nämligen inte att acceptera att MR relativiseras. Idag tar sig stater rätten att tolka MR utifrån sin historia, sin kultur, sin religion eller sin kontext. Här slår regeringen fast att det inget finns [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Press- och yttrandefrihet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-15

Svenskt bistånd kan avlöna terrorister

Ulf Öfverberg, Expressen

“Exempelvis har PA gett en del terrordömda mer än en halv miljon kronor i lön efter terrordåden mot civila israeler. Det departement som har hand om utbetalningarna till dömda terrorister och deras familjer har den [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Feministisk utrikespolitik, Israel, Jämställdhet, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Palestina, Villkorat bistånd
2016-12-15

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“När vi klev in på Utrikesdepartementet hösten 2014 hade åtta viktiga år förlorats i dialogen mellan biståndets aktörer, forskningen, expertisen å ena sidan, och regeringen å andra sidan. Vi ser värdet i ett brett engagemang [...]Civilsamhället, Demokrati, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-12-13

I FN kan en feministisk utrikespolitik prövas mot IS

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Många viktiga områden tas upp av regeringen för att lyfta den feministiska utrikespolitiken, involvera FN:s nya generalsekreterare i säkerhetsrådets arbete och att se till att glömda konflikter inte faller i just glömska. Men vi liberaler saknar [...]Barn och unga, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Militärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-12-07

”Kvinnor måste inkluderas för en hållbar fred”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Först: inkludera kvinnorna. Stöd kvinnor som fredsbyggare. Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan kvinnors deltagande i freds­processer och ett fredsavtals hållbarhet. Vi kan inte längre motivera att halva befolkningen utesluts från samtal om [...]Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete
2016-12-02

Dödshoten vardag för kvinnliga journalister

Undertecknare av 2 december-deklarationen, Aftonbladet

“Vi publicister, som undertecknat denna deklaration världen över, ser ett behov av att stärka fri, oberoende och professionell journalistik på en global nivå. Professionell journalistik är det bästa sättet att motverka desinformation och bekämpa hatbrott. Journalistik [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Press- och yttrandefrihet
2016-12-02

Låt inte männen gå fria när Mosul befrias

Lena Ag m. fl., Aftonladet

“Om Irak ska nå försoning kan förövare av övergrepp inte gå fria. Människor måste få upprättelse för att Irak ska kunna nå fred och försoning. Kvinnor måste vara med och forma sitt land liksom männen.” Flykt och migration, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Kvinnor
2016-11-22

Genusperspektivet offras i Colombias nya fredsavtal

Shanna Löfgren, Mänsklig Säkerhet

“Många i Colombia kände sig hoppfulla att mekanismerna i det första fredsavtalet, särskilt den speciella domstolen för brott begångna under konflikten, skulle leda till mindre straffrihet än tidigare processer i nationella domstolar. De menar att [...]Colombia, Fred och säkerhet, HBTQI-personer, Kvinnor
2016-11-16

Allt fler försöker inskränka kvinnors rätt

Kristina Ljungros, Dagens Samhälle

“Varje försök att inskränka aborträtten måste […] tydligt tillbakavisas för att fler och inte färre ska få större möjligheter att bestämma över sin kropp och framtid. Just nu ser framtiden bitvis mer mörk ut än ljus ut [...]Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2016-11-13

”Regeringen måste skydda kvinnor mot Trump”

Anneli Rogeman, Folkbladet

“USA är världens största biståndsgivare och har genom sitt politiska inflytande makten att påverka riktningen för den globala biståndspolitiken. Andra länder kommer att tvingas anpassa sig. Samverkar man med USA finns risken att biståndsprojekt förvandlas till [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2016-11-10

Varning för abortmotståndaren Trump

Kristina Ljungros, Dagens Arena

“Inskränkningar eller förbud mot aborter, avskaffande av offentliga medel till abortvård och information om sexuell och reproduktiv hälsa samt avskaffande av bistånd till länder där abort är lagligt. Det är hotbilden efter valet av Donald [...]Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2016-11-02

Kyrkan är inte vilken klubb som helst

Ann Heberlein, Expressen

“Det okritiska omfamnandet av Påven visar, lika mycket som den senare bestörtningen, på avgrunder av okunskap om katolska kyrkan, dess tradition och teologi. Katolsk moralteologi är tydlig. Aborter och preventivmedel godkänns icke. Inte heller könsbyten, [...]HBTQI-personer, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-11-02

Islam behöver fler kvinnliga imamer

Akbar Abdul Rasul, Aftonbladet

“Trots att det finns goda argument för att förändra den rådande ordningen anser många att tiden inte är mogen för den här kampen. I stället ligger fokus för många muslimska kvinnor – och män som [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion
2016-10-31

”Övertolka inte påvens vänliga yttre”

Gert Gelotte, SVT Opinion

“Franciskus vill öka kvinnors inflytande i kyrkan. Det är utmärkt, men alldeles otillräckligt. Några tecken på att påven skulle vilja verka för jämställdhet i katolska kyrkan syns inte till. I stället argumenterar Franciskus för en komplementär [...]Jämställdhet, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-31

Ta chansen – här är våra krav på påven

Christer Sturmark m.fl., Aftonbladet

“Tyvärr fortsätter man orsaka skada än i dag, genom abortmotstånd som gör att barn tvingas föda barn, kondommotstånd som orsakar många onödiga sjukdomsfall, genom att underkänna samkönad kärlek och genom diskriminering då kvinnor inte får bli [...]Barn och unga, HBTQI-personer, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-30

Påven inger hopp. Men ännu återstår att genomföra reformer.

Sydsvenskan

“Påven har visserligen uttalat sig mot diskriminering på olika plan, även mot homosexuella, och för ökat inflytande för kvinnor i kyrkan. Han har fördömt pedofili – efter alla tidigare avslöjanden där katolska kyrkan har agerat [...]HBTQI-personer, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-30

Problemformuleringsproblemet

Per T Ohlsson, Sydsvenskan

“Nu flyttar denna rödgröna hybris ut i världen. Perioden 2017–2018 är Sverige en av tio icke-permanenta medlemmar av FN:s säkerhetsråd. Från den positionen skall Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström göra världen bättre genom att, som [...]Diktaturer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-29

Löfven måste sluta att hålla ”taliban-tal”

Katrine Marçal, Aftonbladet

“Att uttrycka sig så överslätande om Saudiarabien som företrädare för en feministisk regering är inte, som många kommentatorer uttryckte saken, ”problematiskt”. Det är omöjligt. Det här var samma resa där Stefan Löfven i en skruvad variant av Gudrun [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien
2016-10-28

Världsledarna bör stödja den ovanlige påven

Tobias Wikström, Dagens Industri

“Han har talat klarspråk om pedofilskandalerna, börjat tala om förlåtelse för abort, fört fram vissa ökade möjligheter till skilsmässa, tagit några myrsteg för att börja tala om homosexualitet och öppnat för att kvinnor kan bli diakoner [...]Korruption, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-28

Kvinnor kan användas till mycket

Gudrun Schyman, Upsala Nya Tidning

“Mänsklig säkerhet och antimilitarism är det feministiska svaret på det patriarkala våldet. Jag skulle önska att Sveriges feministiska regering insåg det. Det får konsekvenser, både för vapenexporten och det inhemska försvaret. Men det skulle ge [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2016-10-28

Kvinnor behöver också ett försvar

Aleksandra Boscanin, Göteborgs-Posten

“Den feministiska hållningen till nedrustning utgår ifrån att en sådan skulle leda till fred. Utgångspunkten är alltså inte hur vi på bästa sätt ska skydda oss i händelse av krig, utan hur vi ska få fred. Givetvis [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, KvinnorArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/26/det-finns-inga-militara-losningar-pa-konflikter/"
2016-10-27

Därför är goda relationer med Saudiarabien viktigt

Maria Rankka m.fl., Dagens Industri

“Svenska företag kan, genom att vara aktiva också på komplicerade marknader och i icke-demokratiska länder, bidra till en mer öppen utveckling på sikt. Den möjligheten måste tillvaratas. Handel skapar förutsättningar för fattigdomsbekämpning och ökat välstånd. [...]Diktaturer, Handelspolitik, Kvinnor, Näringsliv, Saudiarabien
2016-10-27

Colombias kvinnorörelse behöver Sveriges stöd

Eva Zetterberg m.fl., ETC

“Det ihållande motståndet, kombinerat med en besvikelse efter nej-sidans seger, gör att det är nu Colombias freds- och kvinnorörelse behöver Sveriges stöd som mest. Nyligen klargjorde Margot Wallström att en av Sveriges uppgifter i FN:s [...]Colombia, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-10-26

”Hade du otur när du jämförde, Stefan Löfven?”

Bahareh Andersson, SVT Opinion

“Att jämföra svenska och saudiarabiska kvinnors livssituation i något avseende kan därför inte benämnas som något annat än helt absurt. Om inte detta kvinnoförtryck är något för en feministisk regering att ta öppet och tydligt [...]Diktaturer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien
2016-10-25

Ställ in nästa Saudiresa

Dagens Nyheter

“En uppfattning kommer i alla fall regeringen att kunna stå fast vid: journalisters närvaro är ett problem när man ska åka på festligheter i diktaturer. Men nästa gång kanske inte slutsatsen behöver vara att man [...]Diktaturer, Handelspolitik, Kvinnor, Näringsliv, Saudiarabien
2016-10-24

Lamt käbbel är inte okej

Eskilstuna-Kuriren

“[D]e ledande saudierna kan knappast ha missat västvärldens inställning till deras version av sharialagar eller det tryck som demokratiskt valda stats- och regeringschefer har hemifrån på att nämna mänskliga rättigheter vid officiella besök. På samma [...]Diktaturer, Handelspolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien
2016-10-24

FN-dagen 2016: Högintressant FN-höst för Sverige

Aleksander Gabelic m.fl., Värmlands Folkblad

“Sverige inleder sin rådssejour genom att vara ordförande i januari månad. Förra gången man satt i rådet, 1997-1998, noterades en rad framgångar som inrättandet av flera FN-poliser, åtal mot krigsförbrytare på Balkan och stöd till [...]FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-10-20

Vi köper deras billiga vin – de får svältlön

Trevor Christians m.fl., Aftonbladet

“Vi kräver att Systembolaget säkerställer att vinproducenterna betalar löner som går att leva på. Ett bra samarbete mellan Systembolaget och vinarbetarnas fackförbund i Sydafrika, Chile och Argentina är grundläggande för att säkerställa detta. Vi kräver [...]Anständiga arbetsvillkor, Argentina, Chile, Jordbruk, Kvinnor, Rättvis handel, Sydafrika
2016-10-18

Varning för »sex workers«-lobbyn

Margot Wallström m.fl., Dagens Arena

“Sverige har en feministisk regering som bedriver en feministisk utrikespolitik. För oss är alla insatser som leder till ökad jämställdhet av vikt. Arbetet mot prostitution och människohandel är därmed en del av arbetet för mänskliga [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Människohandel
2016-10-17

Adaktusson bjuder in Sveriges mesta abortmotståndare

Malin Björk, ETC

“Att som Adaktusson gör, låtsas att han står på kvinnornas sida genom att lyfta fram den svenska sexköpslagen samtidigt som han bjuder in en känd abortmotståndare är hyckleri. Om Adaktusson nu ser positivt på sexköpslagen, [...]EU, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-14

Colombia – fred istället för kulor?

Karin Olofsson, Mänsklig Säkerhet

“Många är de utmaningar som återstår för att skapa en hållbar fred i Colombia. Statens närvaro måste stärkas för att tillgodose befolkningens tillgång till hälsovård och utbildning. Polis och militär måste verka i demokratisk anda [...]Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2016-10-10

“De globala överenskommelserna måste omvandlas i politiska beslut och ökade insatser i de utsatta flickornas liv och vardag.”

Anna Hägg-Sjöquist, Sydsvenskan

“Plan International välkomnar de framsteg som gjorts. Men de globala överenskommelserna måste omvandlas i politiska beslut och ökade insatser i de utsatta flickornas liv och vardag. Föräldrar och andra vårdnadshavare, religiösa ledare, lärare, men även politiker [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-10-10

Förändrad mansroll kan minska våldet mot Kongos kvinnor

Olga Beletski m.fl., Mänsklig Säkerhet

“I Kongo har över hälften av alla kvinnor över 15 år upplevt fysiskt våld. Många insatser har gjorts för att hjälpa utsatta kvinnor, men våldet fortsätter alltjämt. I projektet Afia Bora, som betyder god hälsa på [...]Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-10-09

Vi måste engagera oss för Polens demokrati

Birgitta Ohlsson m.fl., Expressen

“Vi vill att både EU och Sverige gör mer. EU måste kunna ställa hårda krav på att medlemsländer lever upp till grundbultarna i den europeiska gemenskapen. Dit hör demokratiska värderingar och respekt för rättsstatens principer.” Demokrati, EU, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen
2016-10-07

Vi måste stå upp för Polens kvinnor

Jasenko Selimovic, Upsala Nya Tidning

“Efter att ett ultrakonservativt medborgarinitiativ lyckats samla in nära en halv miljon namnunderskrifter är risken stor att abort totalförbuds i Polen. Den nya lagen skulle leda till att kvinnor som gör abort för att rädda sina [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-06

Två år med feministisk utrikespolitik

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“En feministisk utrikespolitik är en del av en modern, kunskapsbaserad och smart syn på global politik. De kommande två åren kommer långt ifrån att räcka för att åtgärda alla de utmaningar världen står inför. Men [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-05

Kvinnorna på Warsawas gator har omvärldens stöd

Marita Ulvskog m.fl., Dagens Arena

“Nu debatteras äntligen situationen för kvinnor i Polen i Europaparlamentet. Det är inte en dag för sent. I måndags klädde sig Polens kvinnor i svart och strejkade. Så gjorde även många av oss här i Europaparlamentet samma dag [...]EU, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-04

”Låt oss sluta gulla med påven.”

Helena Myrstener, Sydsvenskan

“Påven talar ofta om social och ekonomisk befrielse. Han vill att den katolska kyrkan ska vara en kyrka för och med de fattiga. Men det tycks inte gälla kvinnor. Franciskus fortsatt hårda inställning till preventivmedel och [...]Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-04

”Sverige kan hjälpa polska kvinnor som nekas abort”

Kristina Ljungros m.fl., SVT Opinion

“Nyligen röstade det polska parlamentet ner förslaget om fri abort och skickade samtidigt vidare ett förslag för ytterligare beredning som i princip innebär ett totalförbud mot abort. Polen tog därmed ett steg närmare ett förbud mot [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige
2016-10-03

”Rättvisa för kvinnor en förutsättning för fred”

Soraya Post, SVT Opinion

“Ska Colombia få en hållbar fred måste kvinnor som Consuela, Elvira, Yolanda och Ana Maria få upprättelse. Brott måste utredas, gärningsmän ställas inför rätta och de utsatta kvinnorna få en ursäkt för statens flathet. Fred i [...]Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-09-27

Sveriges borgerliga sviker Polens kvinnor

Malin Björk, ETC

“Med tanke på hur långt vi har kommit i Sverige i dessa frågor är det lätt att tro att det råder en svensk konsensus även i Europaparlamentet. Men de svenska högerpartierna Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet, som [...]EU, Kvinnor, Partipolitik, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-09-26

”Sverige får viktig roll i Colombias fredsavtal”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverige tilldelas tillsammans med Internationella Röda Korset (ICRC) en särskild roll i fredsavtalet. Vi ska stödja arbetet med att eftersöka och identifiera de omkring 45000 försvunna människorna till följd av konflikten. Uppdraget är hedrande och [...]Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2016-09-22

”Kvinnorna i Gaza har rätt att slippa ockupationen”

Victoria Strand, Svenska Dagbladet

“Vår styrka är att vi är en politiskt oberoende organisation och därför slipper delta i de taktiska överväganden som idag styr mycket av den internationella politiken. Just därför tar vi lika lite hänsyn till svensk [...]Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/19/kvinnliga-aktivister-blundar-for-hamas-overgrepp/"
2016-09-21

Så ska hoten mot vår hälsa mötas

Isabella Lövin, OmVärlden

“Sveriges utvecklingssamarbete för hälsa fokuserar på några nyckelteman: Barn- och mödrahälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt hälsosystemstärkande. Erfarenheter talar sitt tydliga språk – vi kommer inte att uppnå hållbarhetsmålen om vi inte satsar på [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2016-09-21

Vi är stolta deltagare på båt till Gaza

Malin Björk m.fl., Svenska Dagbladet

“Bara för att vi kritiserar Israels ockupation av och blockad mot palestinska områden innebär det inte att vi omfamnar Hamas eller någon annan patriarkal organisation som råkar vara palestinsk. Inte heller försvarade vi Saddam Husseins [...]Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Palestina, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "http://www.svd.se/kvinnliga-aktivister-blundar-for-hamas-overgrepp/om/debatt"
2016-09-19

”Kvinnliga aktivister blundar för Hamas övergrepp”

Björn Brenner, Svenska Dagbladet

“Women’s Boat to Gaza vill visa solidaritet med kvinnor i konfliktområden men säger ingenting om Hamas övergrepp när det gäller de mänskliga rättigheterna som nu pågått inne på Gazaremsan i snart ett decennium. Genom den [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Palestina, Partipolitik, Ship to Gaza
2016-09-15

Systerskap som utmanar Israels illegala blockad

Paulina de los Reyes, ETC

“Det finns mycket en skulle kunna berätta om detta långsamma folkmord som pågår framför våra ögon. Om världens ledares undfallenhet och om det mediala ointresset för en katastrof som normaliserats till en konflikt mellan jämbördiga [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Palestina, Ship to Gaza
2016-09-13

Enbart kvinnor på ny båt till Gaza

Malin Björk m.fl., Göteborgs-Posten

“Israels blockad och den djupt svåra situationen i Gaza har hamnat i något av en medieskugga den senaste tiden. Men Gazas hårt prövade befolkning, liksom folket i de andra ockuperade områdena måste fortsätta att uppmärksammas. [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Palestina, Ship to Gaza
2016-08-23

Stärk svenska värderingar i utvecklingsländer

Biza Barzo, Sydsvenskan

“Jag är övertygad om att utbytesprogram som fokuserar på mänskliga möten och kontaktbyggande kan bidra till att människor lär sig av varandra och önskar att Sverige fokuserar mer på just det. Det kan handla om [...]Barn och unga, Biståndsformer, Kvinnor, Utbildning
2016-08-17

De är IS offer – men vi sviker kvinnorna

Amineh Kakabaveh, Aftonbladet

“I flyktingläger runt om i Mellanöstern finns tusentals kvinnor och flickor som är sexslavar hos rika äldre män och klanledare och flera av dem är yazidiska kvinnor och barn som upplevt samma helvete som Nadia [...]Barn och unga, Irak, Islamiska Staten (IS), Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-07-20

Släpp in unga och kvinnor i arbetet för en bättre värld

Hannah Stanton m.fl., Dagens Nyheter

“Unga nämns i alla sammanhang som motorn, ägaren och mottagaren av de globala målen. Vi brukar hänvisas till som ”framtiden”. Men vi är i allra högsta grad nutiden och därmed experter på våra liv. Det [...]FN:s utvecklingsmål, Kvinnor
2016-07-12

Krav: Förbjud alla former av surrogatarrangemang

Margareta Winberg m fl, Dagens Samhälle

“Surrogatmoderskap är oförenligt med människovärdesprincipen som förbjuder att en människa ses endast som ett medel för någon annans mål. Att köpa eller ”hyra” eller avtala om bestämmanderätt till delar av en annan människas kropp är [...]Barn och unga, EU, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-07-01

Amnesty vilseleder om prostitution

Madeleine Schultz m.fl., Dagens ETC

“Prostitutionsområdet domineras av utsatta personer, oftast kvinnor, som saknar ekonomiska alternativ till att sälja sin kropp. Ingen bör behöva bli tvungen att göra ett sådant val, det erkänner organisationen. Men de tycker likväl att det [...]Kvinnor, Människohandel
2016-06-21

Vi säger nej till nya lagarna

Anna Hedh m.fl., Aftonbladet

“Vi har förståelse för att svåra situationer kräver svåra beslut. Besluten om bland annat försvårad familjeåterförening avskaffar dock en av få lagliga vägar in i Europa, och drabbar kvinnor och barn extra hårt. Det är helt [...]Barn och unga, EU, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Kvinnor
2016-06-21

När maten från havet tar slut

Linnéa Engström, OmVärlden

“EU är för närvarande världens största marknad för fiskprodukter och har en av de största fiskeflottorna. Det ger inflytande och EU måste använda detta inflytande på den internationella arenan för att minska överfiske och förbättra [...]Elfenbenskusten, EU, Fiske, Kvinnor, Öppenhet och transparens
2016-06-21

Risk för människohandel

Anna-Karin Klomp m.fl., Upsala Nya Tidning

“När ett fenomen normaliseras ökar efterfrågan. Den efterfrågan ökar i sin tur den kommersiella handeln med kvinnors kroppar i fattigare delar av världen. Det vill inte vi bidra till. Genom att tillåta surrogatmödraskap i någon form i [...]Barn och unga, Indien, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik
2016-06-21

Dags för feministisk regering att bekänna färg

Evelyn Schreiber, Nerikes Allehanda

“I dag röstar riksdagen om en lag, framhejad av ”världens första feministiska regering”, som kommer att slå hårdast mot de mest utsatta. En lag som vi redan nu vet kommer drabba kvinnor och barn. Det [...]Asylrätt, Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Kvinnor
2016-06-13

”Missvisande om Sidas Afrika-stöd”

Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter

“Ett utvecklat jordbruk är en av de viktigaste faktorerna för fattigdomsminskning i Afrika söder om Sahara. Och det är en utveckling som måste ske utan att miljö eller människor tar skada, och därför är Sidas [...]Afrika, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida, Urbanisering / hållbara städerArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/10/torkans-offer-behover-satsningar-pa-jordbruket/"
2016-06-10

”Torkans offer behöver satsningar på jordbruket”

Anneli Rogeman m.fl., Dagens Nyheter

“Många afrikanska länder står inför enorma utmaningar för att säkra livsmedelsförsörjningen och i nuläget hotas 50 miljoner människor av akut matbrist. Ökade biståndssatsningar på jordbruket är ett måste om man vill bekämpa fattigdom, miljöförstöring och [...]Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida
2016-06-09

Kvinnor utesluts från dialog om Boko Haram

Tove Ivergård, Mänsklig Säkerhet

“Den tysta acceptansen av att maktens män och militär har monopol på säkerhetspolitik måste få ett slut. IKFF Nigeria tillhör dem som arbetar varje dag runt om i landet för att bygga faktisk fred, genom [...]Civilsamhället, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Nigeria, Resolution 1325
2016-06-09

Vår kunskap om hiv får inte förringas

Christina Franzén m.fl., Dagens Samhälle

“Att vilja stoppa spridningen av hiv och samtidigt ifrågasätta närvaron av hbtq-organisationer och organisationer som företräder personer som lever med hiv samt sexuella hälso- och rättighetsfrågor visar på bristande omdöme. En sak är säker – [...]HBTQI-personer, HIV/AIDS, Kvinnor
2016-06-07

”Lägg in en högre växel Lövin”

Hans Linde, OmVärlden

“Det är nu tretton år sedan riksdagen antog PGU, Politik för Global Utveckling, med syfte att göra svensk politik mer samstämmig. Trots det ser vi fortfarande alldeles för många exempel på hur handels-, jordbruks- och [...]Avräkningar, Civilsamhället, Kapitalflykt, Kvinnor, Politik för global utveckling (PGU), Vapenhandel
2016-06-07

Den mörka sidan av fredsbevarande operationer

Emma Jidinger, Mänsklig Säkerhet

“Under det gångna året har FN:s rykte som fredsbevarande aktör fått sig en rejäl smäll. Under 2015 rapporterades runt 100 fall av sexuella övergrepp inom ramen för fredsbevarande insatser, och siffran växer. Många kommer nog [...]FN, Fred och säkerhet, Kvinnor
2016-06-04

”Förbjud surrogathandel med barn köpta i utlandet”

Claes Gustafsson m.fl., Dagens Nyheter

“Surrogatkliniker och olika associerade företag försöker ständigt etablera sig i nya och framför allt fattiga länder för att finna surrogatmödrar. När vissa länder stänger sina marknader för utländska köpare på grund av korruption och den [...]Adoption, Barn och unga, Kvinnor, Människohandel
2016-06-03

Sverige ledande i att stödja Ukrainas väg mot välstånd, utveckling och jämställdhet

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“Jämställdhetsperspektivet genomsyrar arbetet och är en nyckelfråga för att Ukraina ska kunna tillvarata hela befolkningens potential. Här har Sverige en särskilt viktig roll att spela, tack vare våra breda erfarenheter på jämställdhetsområdet.” Bilateralt samarbete, Demokrati, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Ryssland, Ukraina
2016-06-02

Kvinnor, fred och säkerhetsagendan är en verktygslåda – inte ett nytt politikområde

Disa Kammars Larsson, Mänsklig Säkerhet

“Det är en fälla att stoppa in kvinnor, fred och säkerhetsagendan i ett stuprör. I själva verket syftar agendan till att vi ska bli bättre på att bidra till mänsklig säkerhet och hållbar fred inom [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-05-24

Världens elfte land

Margot Wallström m.fl., Upsala Nya Tidning

“I dag befinner sig 125 miljoner människor i akut behov av humanitär hjälp. Om alla nödställda skulle bo i samma land vore det världens elfte största. Samtidigt är mer än 60 miljoner människor på flykt, [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-05-21

Modigare bistånd

Birgitta Ohlsson, Upsala Nya Tidning

“Det är ingen slump att de minst fria länderna också är de fattigaste. Där människor inte får välja sina ledare och uttrycka sig fritt hindras de ofta också från att äga, handla, ärva, belåna eller [...]Demokrati, Diktaturer, Jämställdhet, Kvinnor, Press- och yttrandefrihet
2016-05-18

“Feminism är inte lika med pacifism.”

Birgitta Ohlsson, Sydsvenskan

“Sverige borde liksom andra EU-länder bidra mycket mer militärt i den koalition som finns på plats. Sverige stöder idag kurderna i norra Irak med utbildningsinsatser. Det är bra, men vi liberaler vill att de ska [...]Feministisk utrikespolitik, Islamiska Staten (IS), Jämställdhet, Kvinnor, Mellanöstern, Militärt bistånd, Resolution 1325
2016-05-13

Nya fredsdiplomater för en säkrare värld

Margot Wallström m.fl., Aftonbladet

“Sverige har en lång tradition av att arbeta med fredsbyggande insatser i världen. Vi ska fortsätta och utveckla detta arbete, och särskilt jobba med att inkludera kvinnor som aktörer i fredsprocesser, vid fredsförhandlingar och i [...]Colombia, Kvinnor, Sviktande stater, Syrien
2016-05-04

Ny ambassadör ska arbeta mot människohandel

Åsa Regnér m fl, Dagens Nyheter

“Regeringen vill att Sverige ska vara en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, barns rättigheter ska stärkas. Detta [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2016-04-28

Istället för att ”sänka trösklar” – hjälp människor att klättra över

Lina Hjort, ETC

“Såsom den politiska debatten och riksdagsmajoriteten ser ut just nu riskerar vi en ond cirkel som kombinerar det sämsta av flykting- och arbetsmarknadspolitik: Högern flyttar fram positionerna och försämrar villkoren på arbetsmarknaden (aka ”sänker trösklar”) [...]Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Kvinnor
2016-04-17

Mobilen är den fattiges bäste vän

Jonas Hellman, Svenska Dagbladet

“Mobilen är snart varje persons egendom, nästan lika grundläggande som mat. Genom att bejaka de möjligheter som detta skapar kan vi bekämpa världens fattigdom.” Indien, Kvinnor
2016-04-07

Wallström har valt tystnadens väg

Gunnar Hökmark, Expressen

“Ska man värna kvinnors rättigheter i en värld präglad av förtryck ska man inte tiga med förtryckarna och låta FN devalvera sitt värde.   Margot Wallström har på goda grunder fått kritik för vad hon har sagt [...]FN, Kvinnor, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-07

“Antalet människor som behöver nödhjälp har fördubblats sedan 2012. Hittills har kvinnors behov alltför ofta åsidosatts.”

Isabella Lövin m.fl., Sydsvenskan

“Det är dags att ge kvinnors och flickors hälsa och välbefinnande en central plats i det akuta hjälparbetet. Nästa månad äger det första humanitära världstoppmötet rum i Istanbul. Detta globala möte mellan nyckelaktörer förväntas utmynna i [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2016-04-04

Världen är i kris – nu måste fler börja betala

Isabella Lövin m.fl, Aftonbladet

Nu måste vi kraftsamla för att möta utmaningarna. Därför samlas en rad ledare från konfliktdrabbade länder, FN-organ och givarländer i Stockholm i morgon för att enas om en ny plan för freds- och statsbyggande. I [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2016-04-01

Nya flyktingpolitiken slår hårt mot kvinnor

Elinor Odeberg m.fl, Aftonbladet

“Det finns flera skäl till varför fler män än kvinnor flyr, men i grund och botten handlar det om makt och förutsättningar. De vanligaste ursprungsländerna är krigsdrabbade Syrien, Afghanistan och Irak där befolkningen lever under [...]Asylrätt, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Kvinnor
2016-03-17

Regeringen saknar politiskt mod

Gudrun Schyman, Upsala Nya Tidning

“Vi ska lyssna på FN:s organisation för utrotande av våldet mot kvinnor när de uppmanar sina medlemsländer att rusta ner militärt och rusta upp samhällets säkerhet för kvinnor. Sveriges roll i världen borde vara att avväpna [...]Asylrätt, Flykt och migration, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-03-08

Landsomfattande feministisk mobilisering

Ulf Bjereld, m.fl., Mänsklig Säkerhet

“Det är inte längre moraliskt hållbart att fortsätta skicka bistånd till de länder som drabbas av krig och klimatförändringar och samtidigt på olika sätt fortsätta att exploatera dessa länder och deras befolkningar. Det vidmakthåller orättvisor [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Politik för global utveckling (PGU)
2016-02-23

Måste bli enklare för kvinnor att komma hit

Gudrun Schyman, Expressen

“Vill vi få en bättre könsbalans bland flyktingarna som kommer hit finns det enkla vägar för att uppnå det: – Upprätta säkra flyktvägar genom att utfärda humanitära visum på beskickningar och konsulat. – Vidga möjligheterna till återförening, [...]Asylrätt, Flykt och migration, Jämställdhet, Kvinnor
2016-02-19

Vapenexporten är ett hot mot kvinnors rättigheter

Malin Nilsson, Dagens ETC.

“Det är hög tid för regeringen att lägga fram en proposition för ett nytt regelverk för svensk krigsmaterielexport som säkerställer att svenska vapen inte används för att stärka förtrycket av kvinnor och försätta människor i [...]Jemen, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, VapenhandelI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/creating-an-international-gender-and-peace-agenda-transnational-campanies-weapons-and-violence-against-women/"
2016-02-16

Männen får hjälpen – kvinnorna får dö

Gulan Avci m.fl., Aftonbladet

“De flesta av världens fattiga är kvinnor. Vad den rödgröna regeringen kallar “avräkning” innebär i praktiken att upp till en tredjedel av biståndsbudgeten numera kan tas från världens svagaste och istället användas till flyktingmottagande här [...]Avräkningar, Budget, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Kvinnor
2016-02-10

Regeringen har vänt krigets kvinnor ryggen

Olof Jarlbro, Expressen

“För att kunna söka asyl i Sverige måste man ta sig till Sverige. Det tycks bara männen och deras söner kunna göra, medan kvinnor och flickor anses fullständigt säkra från tunnbomber, granater, kemisk krigsföring och svält [...]Jämställdhet, Kvinnor, Syrien
2016-02-04

Vi ger 350 miljoner i hjälp till Syrienkrisen

Margot Wallström m.fl., Expressen

“På den internationella givarkonferensen som inleds i London i dag utlovar Sverige 350 miljoner kronor ytterligare i nödhjälp till dem som drabbats av kriget i Syrien. Men humanitärt bistånd räcker inte. Många människor har förlorat hoppet [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2016-02-04

”Garantera kvinnor plats i Syrien-förhandlingarna”

Lena Ag, OmVärlden

“Mycket talar för att det blir en mer bestående och inkluderande fred om kvinnor är med vid borden.  Pfaffenholz visar också att kvinnliga förhandlare ofta har en avgörande roll i att trycka på för att [...]Fred och säkerhet, Kvinnor, Syrien
2016-01-27

Ingen fred utan kvinnor

Sofia Damm m.fl., Upsala Nya Tidning

“Snart inleds fredssamtalen i Genève om hur fred i Syrien ska uppnås. Fredssamtal där vi menar kvinnor måste bjudas in. De har särskilda erfarenheter som måste beaktas och forskning visar att om kvinnor inkluderas i [...]FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Syrien
2016-01-26

Det måste göras mer för kvinnor på flykt

Anna Carlstedt, Svt Opinion

“För det första måste EU-länderna följa den internationella humanitära rätten och upprätthålla människors rätt att få information om en saknad anhörig. … För det andra måste EU-länderna öka ansträngningarna med att identifiera avlidna migranter på resvägar till och [...]EU, Flykt och migration, Kvinnor
2016-01-25

Paus i vår medmänsklighet

Nerikes Allehanda

“Men UNHCR ser en skillnad bland de som nu flyr. Nu är det barn och kvinnor som i allt större utsträckning är på flykt. Det är kvinnor som ska försöka återförenas med sina män och [...]Barn och unga, Flykt och migration, Kvinnor
2016-01-22

Svik inte kvinnor på flykt, Amnesty!

Emma Söderström, Dagens ETC

“De flesta som utnyttjas är kvinnor och barn från fattigare grannländer eller det globala syd. I Tyskland kommer 60-80 procent av kvinnorna och tjejerna i prostitution från Rumänien och Bulgarien. I Nederländerna är 60 procent [...]Flykt och migration, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-12-21

Hör vreden från världens kvinnor

Expressen Ledare

Det kan tyckas som en självklarhet att omvärlden sluter upp bakom dessa modiga kvinnors kamp, men så är inte fallet. Å ena sidan har vi islamofober som hetsar mot muslimer i allmänhet och republikanernas presidentkandidat Donald [...]FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2015-12-03

Stötta Afghanistans kvinnor i dag, Löfven

Leila Qaraee m.fl., Aftonbladet

“De senaste 13 åren har Sverige gett 6,9 miljarder kronor i bistånd till Afghanistan. Trots detta har effekterna på fattigdom och jämställdhet varit begränsade. Det är dags för självkritik. Vi uppmanar den svenska regeringen och [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor
2015-12-03

Nu måste kvinnor få det skydd de behöver

Isabella Lövin, Expressen

“Sverige är det femte största givarlandet i världen av nödhjälp. Det innebär ett särskilt ansvar och vi ska använda våra muskler. Med den feministiska politiken skruvar vi upp röstläget gentemot våra partner. Jag ska personligen ta [...]Flykt och migration, Hälsa, KvinnorI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/state-of-world-population-2015/"
2015-11-27

Vi vägrar att låta oss tystas

Erika Lejon Flodin m.fl., Dagens ETC

“I många länder världen över kan unga kvinnor inte röra sig fritt. Vi hindras från att uttrycka våra åsikter och saknar makten att själva bestämma över våra kroppar. Trots detta står vi upp för våra [...]Jämställdhet, Kvinnor
2015-11-25

Kämpa mot våldet

Carina Olsson m.fl., Värmlands Folkblad

“Den 25 november uppmärksammas internationella dagen mot våld mot kvinnor. Att den här dagen fortfarande behövs är lika tungt varje år. Miljontals flickor och kvinnor världen över utsätts för misshandel, våldtäkter, stympning och mord, av [...]FN, Jämställdhet, Kvinnor
2015-11-25

Våld mot kvinnor och ojämställdhet central del av extremism, terrorism och flyktingkriser

Gunilla Hjelm m.fl., Sundsvalls Tidning

“Så länge våld, förtryck och en uttalad könsapartheid mot kvinnor är måttstocken för mäns maskulinitet och makt i extrema ideologier, kommer det sexuella våldet, eller endast hotet om sexuellt våld, förbli ett viktigt bränsle bakom [...]Avräkningar, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resolution 1325
2015-10-15

Turkiets syriska slit- och slängfruar

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Om Sverige ska profilera sig med feministisk utrikespolitik krävs ett helhetsgrepp: Fokusera på att stoppa IS i Syrien och Irak, genom att ge allt stöd till kurderna och koalitionen som bombar de svartklädda mördarna. Men sätt [...]Flykt och migration, Islamiska Staten (IS), Kvinnor, Syrien, Turkiet
2015-10-13

“Regeringen driver hellre arbetsmarknadsfrågor än SRHR”

Sofia Arkelsten, OmVärlden

“Men jag kan konstatera att regeringen hellre driver arbetsmarknadsfrågor på mötet med FN:s generalförsamling, valde att inte ta upp SRHR-frågan på mötet med IMF och Världsbanken samt att SRHR saknas i de svenska ståndpunkterna inför [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-10-11

S: Feministisk politik gör skillnad – även globalt

Magdalena Andersson, Svenska Dagbladet

“Arbetet för jämställdhet ska drivas både på hemmaplan och globalt. Genom ett finansministernätverk för jämställdhet finns nu ännu en möjlighet att både lära av andra och sprida svenska idéer och värderingar, skriver finansminister Magdalena Andersson [...]Budget, Feministisk utrikespolitik, FN, IMF (Internationella valutafonden), Jämställdhet, Kvinnor, OECD, Världsbanken
2015-09-20

Debatt: Vad Sverige kan lära världen

Melinda Gates, Dagens Industri

“Sveriges banbrytande utrikespolitik är av stor betydelse i den fortsatta kampen mot fattigdom då den sätter jämställdhet och kvinnligt deltagande högst upp på dagordningen. Minst lika viktigt är det orubbliga svenska engagemanget för investeringar i utvecklingssamarbetet [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2015-08-31

IS övergrepp är ingen kvinnofråga

UNT

Margot Wallström tänker kräva att FN:s säkerhetsråd håller ett särskilt möte om Islamiska statens systematiska våld och övergrepp mot kvinnor och barn. Barn och unga, FN, Islamiska Staten (IS), Kvinnor
2015-06-15

“Fem punkter för att stärka våra rättigheter”

Soraya Post, Expressen

“För att romska kvinnors rättigheter ska förverkligas måste våra röster bli hörda av dem som har makten att undanröja de hinder vi möter i vår vardag. Trots att vi verkar för romers rättigheter inom skolan, [...]EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Romernas rättigheter
2015-06-14

”Sverige bör erkänna världens mest utsatta yrkeskår”

Karl Petter Thorwaldsson, Annelie Nordström, Kristina Henchen och Jens Orback

Det är dags för Sverige att erkänna en av världens största, mest utsatta och fattigaste yrkeskårer – de hushållsanställda. För en regering som driver en feministisk utrikespolitik borde dessutom frågan om yrkeskårens rättigheter ligga högt på [...]FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-06-04

Militär insats i Irak äventyrar fredsarbetet

Lena Ag m.fl., ETC

“Sverige vill visa handlingskraft mot IS, men vi befarar att den militära utbildningsinsatsen kommer att bidra till en ökad militarisering i Irak. Det finns ingen nationell fungerande armé i Irak, inte en enad irakisk försvarsmakt [...]Fred och säkerhet, Irak, Kvinnor
2015-06-03

Sofia Damm (KD): När Don Quijote blev biståndsminister

Sofia Damm, Dagens Arena

“Kristdemokraterna står till fullo bakom dagens abortlagstiftning. Vi har inga förslag om att ändra den. Att det i dag dör 800 kvinnor om dagen i samband med graviditet eller förlossning är helt oacceptabelt och Sveriges SRHR-arbete [...]Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/isabella-lovin-mp-asa-regner-s-vi-behover-starka-kvinnors-rattigheter/"
2015-06-01

Isabella Lövin (MP) & Åsa Regnér (S): Vi behöver stärka kvinnors rättigheter

Isabella Lövin m.fl., Dagens Arena

“Att stärka jämställdheten och kvinnors självklara rätt att bestämma över sin egen kropp är inte bara en fråga för individen utan en grundplåt för demokratisk och ekonomisk utveckling. Därför är sexuell och reproduktiv hälsa samt [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-05-26

Ministrar: Vi tar strid i EU för kvinnors rättigheter

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi befinner oss i en brytningstid där kvinnors ekonomiska och politiska inflytande stärks och där det finns en växande konsensus i det internationella samfundet för jämställdhet. Dagens motstånd kan ses som en reaktion på framgångarna [...]EU, Hälsa, HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-05-20

”Det är allas rätt att inte bli köpta och sålda”

Clara Berglund, SVT

” I majoriteten av fallen handlar surrogatmödraskap om kvinnor i fattiga delar av världen som står till västerlänningars tjänst. En indisk studie från Anand, en stad i provinsen Gujarat som blivit ett centrum för surrogatindustrin, [...]Barn och unga, Indien, Kvinnor, Storbritannien, USAI artikeln hänvisas till "Women’s rights violated in India’s surrogacy capital: study"
2015-05-19

”Sveriges Kvinnolobby fördömer barnlösa”

Maria Hagberg, SVT Opinion

Min mening är att nyliberalt och kolonialt surrogatmödraskap är förkastligt och ska lagregleras och lagföras, liksom alla annan handel med kvinnors kroppar, men att altruistiskt surrogatmödraskap aldrig kan lagregleras. Barn och unga, Kvinnor
2015-05-19

Surrogatmödraskap alltid en handelsform

Clara Berglund, Expressen

Surrogatmödraskap är alltid en form av handel, även om det går under en täckmantel av altruism. Det är också en kolonial och rasistisk praktik som bryter mot både Barnkonventionen och Kvinnokonventionen. Det bästa sättet att skydda framtidens [...]Barn och unga, Handelspolitik, Kvinnor, Thailand
2015-05-05

Skamligt hög mödradödlighet

Isabella Lövin, Expressen

“Trots att mödra- och barnadödligheten nästan har halverats sedan 1990 dör fortfarande 800 kvinnor per dag i samband med graviditet eller förlossning. 99 procent av dessa kvinnor och flickor dör i utvecklingsländer. Nära tre miljoner barn [...]Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2015-05-04

EU får inte blunda för sexuellt våld

Margot Wallström, Aftonbladet

“EU har antagit flera fina handlingsplaner för hur arbetet med kvinnor, fred och säkerhet ska genomföras. Men utvärderingar visar att alltför lite har hänt med det konkreta arbetet i praktiken. I dagsläget tar EU:s analyser [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-04-24

Kvinnliga peshmergas har en dubbel kamp

Amineh Kakabaveh, Expressen

“Tusentals kvinnor och barn har bevittnat och själva utsatts för ofattbara grymheter av IS och andra jihadistgrupper. Kvinnorna våldtas och tas som slavar om de inte dödas. Därför finns stora förväntningar på Sverige, EU och FN [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Kvinnor, Syrien
2015-04-15

Ut med Iran ur FN:s kvinnoorgan

Soheila Dashti, Göteborgsposten

“Iranska kvinnosamfundet i Sverige (IKSS) fördömer iranska regimens medlemskap i FN:s kvinnoorgan och anser att världssamfundet måste agera för att åtgärda och rätta till detta bakslag. Mot bakgrund av detta uppmanar vi Sverige att använda [...]FN, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-04-04

Mellanösterns hopp

Dagens Nyheter

“Västvärlden har allt att vinna på att öka stödet, både ekonomiskt och moraliskt, till organisationer som verkar för jämställdhet och mot patriarkalt klanförtryck. Att säga att de friheter som kvinnorna i väst kämpat sig till [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-30

Kvinnor, gå och se matchen mot Iran

Jytte Guteland m.fl., Aftonbladet

Alla som har en fotbollsintresserad dotter måste förstå hur omöjligt det att förklara varför hon inte får följa med på en fotbollsmatch beroende på att hon tillhör fel kön. Vi uppmanar därför kvinnor att gå [...]Demokrati, Idrott, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-30

Wallströms kritiker missar befrielsepotentialen

Andreas Gustavsson, Dagens ETC

Wallströms kritiker hör inte när hon efterlyser att fler länder ska anta FN-resolutionen om kvinnors fred och säkerhet. De hör inte när hon vill starta ett nätverk för kvinnliga fredsmäklare (bara åtta procent av fredsmäklare [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-30

Stoppa Irans kvinnoförtryck

Maria Rashidi och Mahin Alipour, Göteborgs-Posten

“Vi önskar att Svenska fotbollförbundet – i samband med vänskapsmatchen mellan Iran och Sverige – protesterar mot diskriminering av iranska kvinnor, samt att förbundet på alla sätt ska försöka påverka iranska regimen att upphäva förbudet. [...]Idrott, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-30

Sverige antar en ny Syrienstrategi

Isabella Lövin och Margot Wallström, Svenska Dagsbladet

“Sverige antar en ny biståndsstrategi för Syrienkrisen om 1,5 miljarder kronor de kommande åren. Konflikten i Syrien fortsätter att förvärras och vi behöver därför en långsiktig och flexibel strategi för hur Sverige bäst bidrar till [...]Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2015-03-19

Visa att ni är feministiska

Gunilla Hjelm m.fl., Upsala Nya Tidning

Centerkvinnorna kräver att regeringen fyller retoriken ”vi är en feministisk regering” med innehåll. Vi har fem konkreta punkter till den feministiska regeringen att inkludera i det praktiska arbetet. Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor
2015-03-11

“Att rikta minst 50 procent av biståndet till kvinnor är bara ett av flera redskap.”

Anneli Rogeman, Sydsvenskan

Vi är medvetna om svårigheterna med att mäta att biståndet fördelas rättvist mellan könen. Men om vi inte försöker sker heller ingen utveckling. Det är först när resurserna fördelas både kvalitativt och kvantitativt jämlikt som [...]Jämställdhet, KvinnorArtikeln är en replik på: "“Frågan är hur jämställdhet bäst uppnås och mäts.”"
2015-03-09

Sveriges feministiska trovärdighet på spel

Malena Ernman m.fl, Aftonbladet

En regering som kallar sig feministisk kan inte ha ett militärsamarbete med en av världens värsta diktaturer. Nu finns en gyllene chans att göra verklighet av de vackra orden om feministisk utrikespolitik. Militäravtalet med Saudiarabien [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien
2015-03-09

“Frågan är hur jämställdhet bäst uppnås och mäts.”

Isabella Lövin, Helsingborgs Dagblad

“Att bryta kvinnors och flickors systematiska underordning kräver direkta insatser som främjar kvinnors självbestämmande, ekonomiska och politiska deltagande och inflytande. Även indirekta satsningar som att stärka länders institutioner, rättssystem och korruptionsbekämpning är centrala, liksom satsningar [...]EU, FN, Jämställdhet, KvinnorArtikeln är en replik på: ""Sveriges regering bör använda all kraft för att påverka EU och FN i feministisk riktning""
2015-03-08

Vapenexport hjälper inte saudiska kvinnor

Ingvar Persson, Aftonbladet

Om direktörerna på allvar menar att deras affärer i cellulosa och verkstadsprodukter förutsätter att den saudiska militären också får köpa radaranläggningar och pansarvärnsrobotar måste man fråga sig hur det står till med den frihandel de [...]Handelspolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: ""Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel""
2015-03-08

Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna

Erik Lysén, Norran

Kvinnor är inte bara en utsatt grupp utan också en viktig förändringsaktör. Kvinnors erfarenheter, kunskaper och idéer behövs när strategier för klimatomställning ska utformas. De behövs också för att säkerställa att anpassningsåtgärder inte förstärker ojämlikheter, [...]Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor
2015-03-08

Ett övergripande arbete för jämställdhet

Nasser Mosleh, Västerbottens Kuriren

“Men arbetet för jämställdhet kan inte stanna vid Sveriges gränser. Så länge potentialen hos halva jordens befolknings inte tas tillvara kommer vi aldrig kunna uppnå en hållbar utveckling. En feministisk regering måste därför också prioritera [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-08

Jämställdhet en nyckel till utveckling

Aleksander Gabelic, m.fl., Östgöta Correspondenten

“När världens länder just nu diskuterar de nya hållbarhetsmål som ska ta vid efter FN:s millienniemål riskerar världens flickor och kvinnor att sättas på undantag. Sverige och några länder ytterligare uppmärksammar frågorna men arbetet bedrivs [...]Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor, Post-15
2015-03-08

Jämställdhet skapar fred och välstånd

Isabella Lövin, m.fl., Göteborgs-posten

“Forskning pekar på att mer jämställda länder är starkt förknippade med fred inom landet såväl som gentemot granländerna. Samtidigt är jämställdhet en katalysator för ekonomisk utveckling och avgörande för att bekämpa fattigdomen. Det är detta vår [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Post-15, Resolution 1325
2015-03-08

Från Nairobi till Norrköping

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“När Norrköpings Tidningar i somras rapporterade om en klass med 30 utsatta flickor – samt ytterligare 30 upptäckta fall i kommunen – blev det först rejäla skriverier. Men när det uppdagades att flickorna inte gick [...]Hälsa, Jämställdhet, Kenya, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-07

Jämställt bistånd gynnar alla

Anneli Rogeman, Norrköpings Tidningar

“Sveriges regering vill driva en feministisk utrikespolitik. Att lyfta dessa frågor i FN borde vara både angeläget och möjligt. Budskapet är egentligen enkelt: Den som vill arbeta för världens fattiga flickor och kvinnor måste följa [...]Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Utvärdering
2015-03-05

Människors lika värde i samhället

Annika Hirvonen m.fl., Värmlands Folkblad

“I förhandlingarna inför de nya utvecklingsmålen ska Sverige vara drivande för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska säkerställas. Inom det traditionella biståndet kommer regeringen att se över budgetsystemet för att se till att tillräckliga medel [...]Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-03-05

Vi ska kämpa för våra feministiska allierade

Margot Wallström och Isabella Lövin, Expressen

I dagarna beslutade regeringen om inriktningen för en ny unik strategi för Syrienkrisen som ska omfatta grannländerna, däribland Irak, dit konflikten spiller över. Samtidigt beslutade regeringen om inriktningen för en regional strategi för Mellanöstern och [...]Feministisk utrikespolitik, Irak, Kvinnor, SyrienArtikeln är en replik på: "Svik inte Iraks kvinnor, Margot Wallström"
2015-02-11

Wallströms politik är inte feministisk

Hans Linde , Expressen

“Men en feministisk utrikespolitik behöver bestå av något mer än retorik och presskonferenser med filmstjärnor. I dag presenterar Margot Wallström regeringens första utrikespolitiska deklaration. Nu är det dags att gå från ord till handling. I få [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien
2015-01-10

Oprioriterade brott

Ruth Nordström m.fl., Upsala Nya Tidning

“Många människor i prostitution är offer för människohandel, och att minska prostitution är således avgörande för att bekämpa människohandel. Därför måste proportionerliga och avskräckande påföljder utdömas både för sexköp och människohandel.” Barn och unga, EU, Kvinnor
2015-01-01

Försvara aborträtten

Hans Linde, Expressen

Om inte Sverige står upp för aborträtten är risken stor att det blir tyst. Om inte Sverige är berett att genom sitt bistånd stödja aborträttsaktivister i Nicaragua, säkra aborter i Bangladesh och sexualupplysning i Georgien [...]Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2014-12-24

”Vems oro ska vi lyssna till?”

Gudrun Schyman m.fl., Dagens Nyheter

“En feministisk migrationspolitik utgår från att jorden tillhör oss alla, men ser att resurserna är orättvist fördelade. Dagens asylprocess är rättsosäker, särskilt för hbtq-personer och kvinnor som flyr könsrelaterad förföljelse, tvångsäktenskap och sexualiserat våld. Det [...]Flykt och migration, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "”Så kan vi minska kostnaden för flyktingmottagandet”"
2014-12-10

Svensk retorik om kvinnor och fred används för att stärka militarism

Veronica Svärd m.fl, Göteborgs-posten

“Kvinnor används systematiskt som slagträn för militära verksamheter, som i sig leder till att det redan omfattande våldet mot kvinnor ökar ännu mer. Mäns våld mot kvinnor dödar redan fler än de som totalt dödas [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2014-12-08

Jämställdhet mot hiv

Isabella Lövin m.fl, Uppsala Nya Tidning

“Globalt lever tre gånger Sveriges befolkning med hiv. Det är en mänsklig tragedi som tillåts fortgå trots att vi vet hur spridningen kan stoppas och trots att det finns bromsmedicin.” Afrika, Hälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor
2014-11-30

62 miljoner kvinnor i Europa utsatta för fysiskt eller sexuellt våld

Gunilla Hjelm m.fl., Sundsvalls Tidning

“Från den 25 november till den 10 december pågår de så kallade ”16 dagar av aktivism” med globala manifestationer mot våldet mot kvinnor och flickor. Världshälsoorganisationen och Världsbankens studier bekräftar att fysiskt, sexuellt och psykiskt [...]EU, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2014-11-25

Be om hjälp, Wallström – för Ukrainas och Sveriges skull

Borås Tidning

Tanken är att Mali-insatsen ska ge en plats i FN:s säkerhetsråd. Det är den nationella självbilden av Sverige som föredöme för andra och politisk stormakt i världen som ska återupprättas. Till varje pris dessutom. FN, Kvinnor, Mali, Ukraina
2014-11-25

Citronsaft underlättar andningen

Rebecca Abrahamsson, Värmlands Folkblad

Väl i Ramallah deltog vi på en kvinnokonferens arrangerad av Fatah Youth där 25 kvinnor från olika delar av Västbanken deltog. Vi delade med oss av våra erfarenheter från SSU vad gäller framförallt feminism och kvinnligt [...]Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Okategoriserade, Palestina
2014-11-24

“Satsa på kvinnliga gräsrötter”

Charlotte Bohman, OmVärlden

“Det är dags att ge kvinnors entreprenörskap den betydelse för ekonomisk inkluderande utveckling den utgör.  Ekonomisk utveckling är en förutsättning för att bygga ett uthålligt samhälle med dess nödvändiga institutioner. Detta gäller i fattiga länder [...]Kvinnor, Näringsliv
2014-11-24

Fungerande jämställdhet börjar lokalt

Linda Westerlind, Folkbladet

“Barns rättigheter och kvinnors rättigheter går ofta hand i hand. Barn har traditionellt varit en kvinnofråga och kvinnor har genom historien kämpat för att ge sina barn fullvärdiga rättigheter. Därför är Stefan Löfvens USA-besök en [...]Barn och unga, FN, Jämställdhet, Kvinnor
2014-11-12

Tradition, kultur och religion rättfärdigar aldrig våld mot kvinnor

Anna Maria Corazza Bildt, Göteborgs Posten

“Varför röstar de röda svenska ledamöterna i Europaparlamentet alltid emot, oavsett kontext, när ordet “religion” dyker upp i en rapport? Det är dags att visa hur de mörkröda fortsätter att kidnappa jämställdhetsagendan också på EU-nivå.(…)Alla [...]EU, FN, Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion
2014-11-03

Människohandel kan bekämpas

Sebastien Marot, m.fl. Svenska Dagbladet

Det samlade mänskliga lidandet i människohandelns spår är så stort, de ekonomiska intressena så kraftfulla och orsakssambanden så komplexa att utmaningen kan tyckas överväldigande. Men vi är övertygade om att det är möjligt. Vi ser [...]Barn och unga, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Sociala skyddsnät
2014-10-15

Feministisk utrikespolitik effektivaste vägen mot fred

Robert Egnell, Dagens Nyheter

“En feministisk utrikespolitik som innefattar genderperspektiv på både problem och lösningar kan bli ett viktigt redskap för att hantera de många utmaningar som världen i dag står inför.” Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor
2014-10-11

Kämpa för flickors rätt att vara barn

Anna Hägg-Sjöquist m.fl. Svenska Dagbladet

En utbildad flicka gifter sig senare, föder färre och friskare barn och ökar sina framtida inkomster med upp till 20 procent. Forskning visar också att kvinnor återinvesterar det de tjänar i sin familj i långt [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Utbildning
2014-07-24

Ett uppdrag för Schyman och Jackelén

David Lindén, Borås Tidning

“Jackélen fick i år utmärkelsen ”Hetast i Almedalen” av PR-byrån Westander för att hon var ”en stark och samlande röst för alla människors lika värde”. Det är hög tid att hon använder den rösten för [...]Irak, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion, SamhällsgrupperArtikeln är en replik på: ""Ingen hjälper Iraks kristna""
2014-07-22

Viktig signal i kampen mot könsstympning

Alice Teodorescu, Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen har fattat beslut om att öronmärka 48 miljoner kronor till ett FN-projekt som pågått sedan 2008, som syftar till att motarbeta sedvänjan på “bynivå”… Regeringens ambition är god men som alltid ifråga om bistånd [...]Kvinnor, Partipolitik, Projektstöd, Utvärdering
2014-07-11

Stå upp för de sekulära krafterna i Mellanöstern

Amineh Kakabaveh, Göteborgsposten

“Mänskliga fri- och rättigheter, särskilt kvinnors, och de sekulära krafterna är i stor fara i Mellersta östern. Kan Sverige göra någonting? Numera får man ofta höra att Sverige är ett så litet land att man [...]EU, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Religion, Saudiarabien, Turkiet, Vapenhandel
2014-06-27

Vi måste lära oss av könsstympningarna

Erik Ullenhag m.fl., Expressen

“Vi föreslår ett nationellt kunskapslyft för alla som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Alla sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, socionomer, poliser, jurister och lärare som behöver ska erbjudas spetsutbildningar och kompetensutveckling för att på ett bättre [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor
2014-06-07

“Vi uppmanar Sveriges regering att agera mot det irakiska lagförslaget om barngifte”

Tara Twana, Sydsvenskan

“Idag finns det starka band mellan Irak och Sverige genom handel och flera biståndsprojekt. Ekonomiska sanktioner kan vara ett påtryckningsmedel. Även svenska frivilligorganisationer kan markera och ställa krav. Det skriver Tara Twana (S) och Christer Sturmark, [...]Barn och unga, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2014-06-07

Som trasor i mangoträdet

Heidi Avellan, Sydsvenskan

“Ingen toalett. Lägsta kasten. Manligt våld. Ett mangoträd. Så såg den mördande kombinationen ut. Och det som sticker ut är mangoträdet, annars är historien en av tusentals. … Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter. Om samma möjligheter, rättigheter [...]Indien, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2014-06-02

De privilegierades feminism

Dagens Nyheter

“Runtom i världen, framför allt i Mellanöstern och Afrika, praktiseras kvinnlig omskärelse. Unicef beräknar att 125 miljoner kvinnor är könsstympade. Flickor som knappt har nått puberteten gifts bort för att sexuellt tillfredsställa vuxna män. Småflickor [...]Afrika, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2014-05-10

Det är flickorna som ska räddas

Eva Franchell, Aftonbladet

“Det är först nu världssamfundet reagerar, när tiden börjar rinna ut. … Oljelandet Nigeria har nyligen reviderat sina siffror och anses nu ha Afrikas största ekonomi. Västmakterna har allt intresse av att stötta landet. Men ytterst [...]Kvinnor, Nigeria
2014-05-09

Boko Haram – en studie i terror

Sydsvenskan

“Nigeria behöver omvärldens stöd. På kort sikt för att hitta och befria de bortrövade skolflickorna, på längre sikt för att befria landet från Boko Haram.” Kvinnor, Nigeria
2014-05-09

De försvunna flickorna finns över hela världen

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Att Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet redan då försiktigt påpekade att minderåriga flickor våldtas och hålls som slavar för att föda barn som säljs till illegala utländska adoptioner och att terrorgruppen Boko Haram härjade [...]Handelspolitik, Kvinnor, Nigeria, Partipolitik
2014-05-08

Varje flicka ska få gå i skolan

Banar Sabet m.fl., Aftonbladet

“Det var inte längesedan Malala talade inför FN och vi berömde henne för hennes mod, kamp och engagemang för varje flickas rätt till utbildning, oavsett hudfärg eller var i världen hon än bor. Vi har i Nigeria [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Nigeria, Utbildning
2014-05-06

Frihandel det bästa biståndet

“Som Världsbanken säger kan vi även se att i utvecklingsländer sätter internationella företag högre löner än inhemska, en utveckling som lett till att allt fler kvinnor får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Med en [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Kvinnor
2014-04-29

Nytt lagförslag förödande för flickor och kvinnor i Irak

Kholod Saghir, Svenska Dagbladet

“I Sverige råder en bred samsyn i fördömandet av barnäktenskap. Det borde vara naturligt att regeringen står upp för dessa åsikter även i internationella sammanhang. Vill vi vara ett föredöme i jämställdhetsarbetet i världen måste vi [...]Barn och unga, Irak, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-04-28

Mer måste göras för unga flickor

Hillevi Engström m.fl, Svenska Dagbladet

Det har ofta sagts att det går att avläsa en nations framtid i en ung flickas ansikte. Det betyder att den investering ett land gör på sina unga flickor – och dess engagemang för jämställdhet – [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2014-04-28

Tolv år och frånskild

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

Om bara några veckor väntas riksdagen rösta igenom ett nytt lagförslag ägnat att ytterligare skärpa skyddet mot barn- och tvångsäktenskap. Skärpningen är välkommen, men samtidigt har brister redan konstaterats. Barn och unga, Biståndsminister Hillevi Engström (M), Kvinnor
2014-04-21

Varför nämner inte FI flickorna i Irak?

Robert Hannah mfl, Aftonbladet

“Det är häpnadsväckande att FI istället för att fördöma Iraks kvinnohatande medeltida Jafaarilag, som bland annat föreslås tillåta barnäktenskap och våldtäkt inom äktenskapet, skriver om medel till svenska kvinnojourer och om motstånd till hedersbrott i svensk [...]EU, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "FP sprider fördomar om oss feminister"
2014-04-16

FP sprider fördomar om oss feminister

Linnéa Bruno mfl, Aftonbladet

“Mohammad har kritiserat att FI motsätter sig en särskild brottsrubricering mot våld i namn av heder. Vårt skäl är att ett mord är ett mord, oavsett om mördaren heter Muhammed eller Sven, och oavsett vilket motiv [...]EU, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "FI sviker flickor i Irak"
2014-04-15

FI sviker flickor i Irak

Jenny Sonesson mfl, Aftonbladet

“Men för sanna feminister är det självklart att alla människor omfattas av de mänskliga rättigheter, oavsett var på jorden man lever och oavsett vilken kultur eller religion man råkat födas i. Kvinnors och flickors grundläggande rättigheter [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Civilsamhället, EU, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-04-11

Män som hatar kvinnor

Dagens Nyheter

“Liksom i flera länder i regionen är kvinnorna särskilt utsatta. Deras situation försvåras kraftigt av det upptrappade våldet i samhället. Flickor som mist föräldrar står utan skydd om de inte gifts bort till en, ofta [...]EU, Irak, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2014-04-10

Nu hotas kvinnors rätt till sina kroppar

Anna Bergström m.fl., Aftonbladet

“En sådan förändrad lagstiftning skulle effektivt sätta stopp för forskning kring provrörsbefruktningar och livsviktig stamcellsforskning. Men man vill även sätta stopp för att EU, världens största biståndsgivare, ska kunna ge utvecklingsbistånd till något som kan [...]EU, Forskning och innovation, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2014-03-23

Rädda flickorna från sexslaveri

Dagens Nyheter

“Barnäktenskap är vanligt förekommande i Sydasien, på många håll i Afrika och i delar av Mellanöstern. Miljontals barn tvingas ingå äktenskap långt före 15 års ålder. Fattigdom och patriarkala traditioner är två av orsakerna till sedvänjan [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2014-03-12

Afghanistan kan åter bli en bas för terror

Wolfgang Hansson, Aftonbladet

“Utåt har västvärlden motiverat sitt engagemang i Afghanistan med att “vi inte får överge kvinnorna”. En rad biståndsorganisationer har särskilt inriktat sina projekt mot kvinnorna. Afghanistan ska de närmaste tio åren bli Sverige största biståndsland. [...]Afghanistan, Kvinnor, Nato, USA
2014-03-12

När världen vänder sig bort

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Talibanerna vill med sina attacker driva all utländsk personal, civil som militär, ur landet. Det skulle nämligen stärka deras position avsevärt. Samtidigt är alla NATO-styrkor på väg ut ur landet. Talibanerna har tiden på sin [...]Afghanistan, Barn och unga, Humanitärt bistånd, Korruption, Kvinnor, USA
2014-03-11

“Vi prioriterar jordbrukssektorn i Kenya”

Anders Rönquist, Omvärlden

“Det är bra, Anders Östman, att du fortsätter att engagera dig i utvecklingsfrågor, det svenska biståndet och Kenyas utveckling. Det är också bra med en sund och öppen debatt kring dessa viktiga frågor och jag [...]Demokrati, Jordbruk, Kenya, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, SidaArtikeln är en replik på: "“Sverige borde satsa på jordbruk i Kenya”"
2014-03-08

Bryr sig verkligen svenska folket om hur ofta min man slår mig?

Carina Bergfeldt, Aftonbladet

“Och nu, till sist, har mitt arbete tagit mig till den lilla byn Doeum Phdeak i Kambodja, där svenskt bistånd i tre år jobbat med jämlikhetsfrågor. Till den här kvinnan, som förundrat undrar om svenskarna verkligen [...]Afghanistan, Burundi, Irak, Jämställdhet, Kambodja, Kvinnor, Samhällsgrupper, Tchad
2014-03-07

2014 står jämställdhetsarbetet vid ett vägskäl

Margareta Winberg m.fl. SVT Debatt

“Sverige har återkommande fått kritik på en rad områden vid granskningar utifrån FN:s kvinnokonvention och handlingsplanen från Peking. FN:s kvinnokonvention är fortfarande okänd för många.” Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Post-15, Samhällsgrupper
2014-03-06

Ohlsson: Vi måste ta strid för våra livmödrar

Birgitta Ohlsson, Expressen

“EU är världens största biståndsgivare och skulle kunna vara en skarpare global aktör för kvinnors hälsa. Men Polens, Maltas och Irlands abortfientliga politik sätter krokben och får förödande konsekvenser -inte bara kvinnor i de länderna – [...]EU, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Samhällsgrupper
2014-02-24

“Kvinnors rättigheter centrala inom Amnesty”

Sofia Halth, ETC

“2007 tog den globala Amnestyrörelsen, efter två års diskussioner, ett demokratiskt beslut som innebar att organisationen skulle börja arbeta aktivt med abortfrågan. Det handlar om att agera i kampanjform mot de grövsta kränkningarna gällande abort: [...]El Salvador, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Nicaragua
2014-02-19

Ny utrikesminister är inte nog – vi vill ha en ny utrikespolitik

Hans Linde, Aftonbladet

“Vi behöver ett bistånd som utgår från de fattigastes perspektiv och som minskar klyftor inom och mellan länder. I den borgerliga regeringens arbete med att reformera svenskt bistånd har de fattigaste glömts bort. Mer bistånd [...]HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik, Resolution 1325, Vapenhandel
2014-02-10

“Det är en fin balansgång att arbeta med jämställdhet och kvinnors rättigheter”

Eva Johansson, Nyheter24

“Det handlar om att öka deras möjlighet att få gå i skolan, att kunna försörja sig, att ha rätt till hälsovård, att skyddas från våld och få möjlighet till politiskt inflytande. Det är kanske detta som [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "Hur mycket kan vi kompromissa med kvinnors rättigheter?"
2014-02-04

“Hur mycket kan vi kompromissa med kvinnors rättigheter?”

Leila Qaraee, Nyheter24

“Så kunskapen finns inom biståndsvärlden. Men det är skillnad på vad som sägs och vad som faktiskt görs. Det som framförallt saknas, enligt oss, är en gemensam policy för hur kvinnors rättigheter ska prioriteras och [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2014-01-29

Amnesty är helt fel ute

Mikael Gustafsson, Malin Björk, Aftonbladet

Förra veckan antog Europaparlamentets Jämställdhetsutskott en rapport som förespråkar den nordiska modellen med att kriminalisera sexköp.  Sverige, Island och Norge är inspirationen. I Frankrike är en liknande lag är på gång och även Belgien och Irland [...]Civilsamhället, Europa, Kvinnor, Människohandel
2014-01-20

Låt kvinnorna vara med i fredsförhandlingarna

Lena Ag, Jens Orback, Dagens Nyheter

“Med stöd av organisationer som Palmecentret och Kvinna till kvinna mobiliserar sig nu syriska kvinnor från det civila samhället, i och utanför landet. De må vara oense i sakfrågor men en sak enar dem: kvinnor [...]FN, Kvinnor, SyrienI artikeln hänvisas till dokumentet: "Equal Power Lasting Peace"
2014-01-15

Nu ökar Sverige stödet till Syrien

Carl Bildt mfl; Svenska Dagbladet

“Genom vårt bistånd kan och ska vi hindra död och lindra nöd, men det är viktigt att komma ihåg att biståndet endast är ett plåster på de djupa såren. Konflikten måste få en politisk lösning genom [...]Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien, Volym
2013-12-25

“Vi vill att minst hälften av det svenska biståndet går till kvinnor.”

Carina Ohlsson mfl; Sydsvenskan

“Som första land i världen antog Sverige 2005 en policy för internationellt arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa. Samtidigt saknar fortfarande många svenska biståndsprojekt jämställdhetsfokus. Vi ser med stor oro på den utvecklingen. Ett annat problem [...]Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering
2013-11-02

Syriens kvinnor ber om vårt stöd

Maj Britt Theorin m.fl., Svenska Dagbladet

“Syriens kvinnor ber om omvärldens stöd för att göra sina röster hörda i den kommande fredsprocessen. De önskar att de svenska och norska regeringarna ska sätta press på förhandlande och medlande parter för att se [...]FN, Kvinnor, Syrien, Vapenhandel
2013-10-18

Här betalar kvinnor från Syrien med sex

Lena Ag, Aftonbladet

“Resan bekräftar för oss att det fortfarande finns brister inom FN-systemet när det gäller att se till kvinnors särskilda behov och rättigheter. Därför är det viktigt att Sverige, som har hög trovärdighet i jämställdhetsfrågor, aldrig [...]Flykt och migration, Kvinnor, Libanon, Syrien
2013-10-14

Syriens kvinnor behöver stöd

Lena Ag, Helsingborgs Dagblad

“Det är nu avgörande att Sveriges nya biståndsminister Hillevi Engström tillsammans med utrikesminister Carl Bildt i EU-kretsen och andra relevanta fora driver: Att humanitärt stöd alltid anpassas efter både mäns och kvinnors behov. Att syriska kvinnor alltid bjuds in [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2013-10-09

Världens barn behöver ökat stöd

Annette Carlson, Borås Tidning

“Sverige verkar aktivt och är en tydlig röst inom flera områden för att öka jämställdheten. Sedan 2006 har vi skärpt jämställdhetsambitionen i biståndet genom bland annat ökat stöd till Världsbankens handlingsplan för jämställdhet och expertis [...]Afghanistan, Afrika, Barn och unga, Kvinnor, Pakistan, Partipolitik, Världsbanken
2013-09-18

Carlsson fick Moderaterna att skärpa sig om biståndet

Borås Tidning

“Carlsson har fått svidande kritik för sitt sätt att leda arbetet på UD och det är uppenbart att hon misslyckats med den delen av sitt uppdrag som statsråd. Däremot har hon lyckats bättre med omdaningen [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor, Partipolitik, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-08-23

Så kan du hjälpa Syriens kvinnor

Karin Pettersson, Aftonbladet

“Vi har valt att stödja Syriens kvinnor. I dag är deras röster tystade, i mediernas rapportering syns de bara som offer, nästan aldrig som aktörer. De har inte den politiska makten. De ges inte utrymme i [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Kvinnor, Syrien
2013-08-11

Vittnesmål som världen måste höra

Sydsvenskan

“Att den brutala krigföringen i det mineralrika östra Kongo tillåts att fortsätta är en skam för omvärlden, för mänskligheten. Både rebellgruppen och den kongolesiska armén använder sexuellt våld som vapen. Situationen i Kongo måste hamna [...]Barn och unga, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Utbildning
2013-08-04

Svenskt bistånd är bäst på jämställdhet

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Nilsson och Nordquist hävdar att “ingen vet om medicinsk hjälp eller övrigt bistånd når offren för hedersvåld i Afghanistan eller våldtagna kvinnor i Kongo”. Det stämmer inte. I Afghanistan har alla våra stöd fokus på [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kongo, KvinnorArtikeln är en replik på: "Hälften av biståndet bör gå till kvinnor"
2013-07-31

Hälften av biståndet bör gå till kvinnor

Maria Nilsson & Lina Nordquist, Expressen

“Trots att de flesta av världens fattiga är kvinnor vet ingen om vårt svenska bistånd når dem. Tre fjärdedelar av alla döda i krig är kvinnor och barn, och The centre for reproductive rights har [...]Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, OECD
2013-07-19

Kvinnliga kondomer ger kvinnor makten

Sara Wettergren, Expressen

“Debatten om hiv och aids har mest handlat om att låginkomstländer ska ha tillgång till billiga bromsmediciner. Färre dör i aids i dag och fler har tillgång till bromsmediciner, vilket är glädjande. Ser man till [...]HIV/AIDS, Kvinnor, Malawi
2013-07-12

Ge världens flickor makten över sina liv

Aleksander Gabelic m.fl. Expressen

“I dag är det den internationella världs- befolkningsdagen. Svenska FN-förbundet och FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar för att ge alla de 500 miljoner tonårsflickor som lever i utvecklingsländer rätten att bestämma över sitt eget liv. De nordiska [...]FN, Kvinnor, Millenniemålen, Okategoriserade
2013-06-25

Stärk kvinnornas roll i det afghanska samhället

Lotta Hedström, m.fl., Aftonbladet

“Det afghanska parlamentet, Wolesi Jirga, består till 25 procent av kvinnor och det uppnås med hjälp av kvotering. (…) Relationen mellan civilsamhället, utbildning för kvinnor och demokratibygge är tydlig. Det är inte möjligt att skapa [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, FN, Kvinnor, Landfokusering, Nato, Projektstöd, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "UN Security Council Resolution 1325 (2000)"
2013-06-17

Det stora sveket mot Iraks kvinnor

Lena Ag, Expressen

“Kvinna till Kvinna får nu larmrapporter från aktivister runt om i Irak som berättar hur situationen förvärras. Samtidigt som vi nås av deras oroande uppgifter signalerar den svenska regeringen om neddraget bistånd till Irak. Det känns [...]Civilsamhället, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2013-06-04

Kassava kan stärka kvinnornas roll i Afrika söder om Sahara

Linley Chiwona-Karltun m.fl, Värmlands Folkblad

“Kvinnor måste få stöd och en mer framträdande roll i utvecklingsländernas jordbruk. Sedan klimatförhandlingarna i Doha åter misslyckats, är det viktigt att identifiera och stödja konkreta insatser som går att genomföra. En sådan handlar om [...]Afrika, FN, Jordbruk, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Kvinnor
2013-05-14

FN bör leda en ny insats i Afghanistan

ANNA-KARIN JOHANSSON, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Afghanistan står inför stora utmaningar. Nästa år väljs en ny president samtidigt som merparten av de internationella trupperna kommer att lämna landet. Det är glädjande att Sveriges regering har utlovat ett långsiktigt stöd för engagemanget [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Nato, Partipolitik, Utbildning
2013-05-08

Fortsätt stödja fattiga kvinnor i Latinamerika

Moni Pizani m.fl, Aftonbladet

“Sverige har en lång stolt tradition av att stödja demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika, inte minst genom tydliga prioriteringar som jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter. Sverige gör detta trots att frågorna ofta möter starkt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Volym
2013-04-25

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

ANDERS BJÖRKMAN, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Ett stort och påtagligt hot mot de senaste årens framgångar i kampen mot malaria lurar vid horisontens rand. De nya läkemedel som i dagsläget utgör en grundbult i modern malariakontroll har börjat förlora sin effekt [...]Afrika, Barn och unga, Forskning och innovation, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Millenniemålen, Projektstöd, Sjukvård
2013-03-31

Gunilla Carlsson slår mot de fattiga

Sören Sommelius, Helsinborgs Dagblad

“Ska Sverige sluta med bistånd till Latinamerika, som biståndsminister Gunilla Carlsson vill? 40 000 kvinnor i Guatemala har fått ett bättre liv och hjälpts ur extrem fattigdom genom Sida-stödda mikrolån.  När jag läser Sidas egen rapport om projektet förefaller det [...]Bilateralt samarbete, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor, Resultat, Sydamerika
2013-03-21

Ge de afghanska tolkarna asyl i Sverige

Expressen

“Regeringen måste självfallet fundera noga över hur ett sådant här undantag ska utformas. Men man får inte fastna i en överdrivet legalistisk syn på migrationspolitiken. Det är moralen som är flyktingpolitikens fundament, inte juridiken. Vad är [...]Afghanistan, Flykt och migration, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-15

Fullt möjligt att göra biståndet jämställt

ANNELI ROGEMAN, Svenska Dagbladet

“Charlotte Petri Gornitzka skriver att vårt förslag inte är relevant eller möjligt att genomföra. Vår egen erfarenhet säger något annat. Sedan 2008 går mer än hälften av Kooperation Utan Gränsers stöd i Latinamerika till kvinnor… Det är [...]Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, SidaArtikeln är en replik på: "Jämställdhet är prioriterat inom biståndet"
2013-03-12

Jämställdhet är prioriterat inom biståndet

Charlotte Petri Gornitzka, Svenska Dagbladet

“Debattörerna hävdar att andelen svenska biståndsinsatser som inte tar hänsyn till jämställdhet ökar. Sida, som svensk biståndsmyndighet, känner inte igen sig i deras siffror. De siffror som nyligen redovisats av DAC (den instans inom OECD [...]Jämställdhet, Kvinnor, OECD, SidaArtikeln är en replik på: "Se till att Sveriges bistånd når kvinnorna"
2013-03-08

De sitter på lösningen

Uppsala Nya Tidning

“Kort sagt, kvinnor arbetar mest, äger minst, har ingen makt och är starkt underordnade i ett globalt perspektiv. Detta är mycket illa för mänskligheten. Men ändå hoppfullt. För oj, vilken förändringspotential som bor i dessa dystra [...]FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2013-03-08

Se till att Sveriges bistånd når kvinnorna

Anneli Rogeman mfl; Svenska Dagbladet

“Ser vi till EU:s bistånd, som till viss del även är Sveriges bistånd, är siffrorna ännu sämre. 80 procent av det biståndet saknar jämställdhetsfokus. Hur stor del av biståndet som faktiskt når kvinnor mäts överhuvudtaget [...]Barn och unga, EU, Jämställdhet, Kvinnor, Utvärdering
2013-03-08

Jämställdhet kräver rent vatten och toaletter

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl; Borås Tidning

“Vi tycker det är oacceptabelt att vi 2013 tillåter att barn dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för [...]Afrika, Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sektorskoncentration, Utbildning, Vatten
2013-03-08

När du skär i biståndet drabbar det främst kvinnor, Anders Borg

Kristina Ljungros m.fl; SVT Debatt

“Länder som Sverige måste gå i bräschen och stå upp för dessa ofta helt livsavgörande rättigheter. I ett splittrat EU med länder som Malta, Polen och Irland där tillgången till en laglig och säker abort är [...]Afrika, EU, Europa, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Världsbanken, Volym
2013-03-03

En räddningsplan för Afghanistans kvinnor

Anna Dahlberg, Expressen

“Omvärlden behöver förbereda en räddningsplan för Afghanistans kvinnor, och mitt enkla förslag är att Sverige tar initiativet. Bjud in till en internationell konferens i Stockholm i höst om situationen för Afghanistans kvinnor efter uttåget 2014. [...]Afghanistan, Kvinnor, Landfokusering, Partipolitik, Utrikesdepartementet, Villkorat bistånd
2013-02-13

Stöd Kongos kvinnor genom att stärka Sveriges FN-insats

Carina Hägg, SVT Debatt

“I den centralafrikanska regionen och DR Kongo är läget akut. Margot Wallström, FN:s tidigare särskilda representant i frågor om sexuellt våld mot kvinnor i konflikter, menar att massvåldtäkterna i Kongo är på väg att undergräva hela samhället [...]FN, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-02-02

Kooperation Utan Gränser: Stärk kvinnors ställning – gör biståndet jämställt

Karin Alfredsson mfl; Aftonbladet

“I de flesta av världens länder diskrimineras flickor och kvinnor. Den svenska studien Cause of Death: Woman, som Karin arbetat med i 1,5 år, visade att en av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, [...]Indien, Jämställdhet, Jordbruk, Kongo, Kvinnor, NicaraguaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Studie: "Cause of Death: Woman""
2013-01-16

Kvinnor måste få mer makt i frågor om fred och säkerhet

Gabriel Wikström m.fl. Göteborgs-Posten

“På Folk och Försvar har det också saknats programpunkter som tydligt lyfter de kvinnoperspektiv som aktualiseras i resolution 1325. Det är bekymmersamt, inte minst i ljuset av den viktiga roll som Sverige skulle kunna spela [...]FN, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2013-01-02

”Fiasko för satsning på förbättrad mödrahälsa”

Elisabet Ålander mfl; Dagens Nyheter

“Graviditet är självfallet ingen sjukdom trots att mera än sex miljoner människor dör i samband med graviditet och förlossning i världen varje år. Och den graviditetsrelaterade dödligheten är inte bara ett jämställdhetsproblem, utan framför allt [...]Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2012-12-12

Ge kvinnor halva biståndet

Anneli Rogeman, Uppsala Nya Tidning

“Världsbanken bekräftar parallellt i en färsk rapport att jämställdhet är en förutsättning för minskad fattigdom och tillväxt. Med andra ord: för att biståndet, våra svenska skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2012"
2012-12-08

En strimma av hopp

Dagens Nyheter

“Mycket är annorlunda i dag än för 15 år sedan. Det finns numera en mångfald av medier: en tv-kanal under talibantiden har blivit 33, två tidningar har blivit 400 och två radiostationer har blivit hundratals. Kvinnor [...]Afghanistan, Kvinnor, Mediabevakning, Sjukvård, Utbildning
2012-11-22

Vi kan inte längre titta på medan Kongos folk förblöder

Margot Wallström, SVT Debatt

“Men tiden är inne för att skapa en ny berättelse om Kongo. Den belgiske författaren David van Reybrouck har börjat. Hans magnifika bok Kongo – en historia ger en välkommen perspektivförskjutning och mänsklig förankring av de historiska skildringarna. En [...]Barn och unga, EU, FN, Kongo, Kvinnor, Partipolitik
2012-11-21

Jag ska lyfta frågan om kvalitet

Gunilla Carlsson, Sydsvenskan

“I årets budget för biståndet har vi, som artikelförfattarna noterar, avsatt 400 miljoner kronor just för att stärka arbetet för tillgång till rent vatten och sanitet. Det är en del av ansträngningen för att nå [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor, VattenArtikeln är en replik på: "Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet"
2012-11-19

”Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet”

Cecilia Chatterjee-Martinsen mfl; Sydsvenskan

“För närvarande pågår arbetet här i Sverige med en ny biståndspolitisk plattform, där konkreta frågor, prioriteringar och önskade resultat för svenskt bistånd ska slås fast. Tanken är att regeringen i denna ska klargöra vad biståndet förväntas [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Vatten
2012-11-13

Kvinnornas röst måste väga lika

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Från att under talibantiden ha varit helt avstängda från utbildning går i dag 2,7 miljoner flickor i skolan. Sammantaget utgör de 37 procent av antalet skolbarn. … Som en förutsättning för det svenska engagemanget i landet mellan [...]Afghanistan, Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Villkorat bistånd
2012-11-13

Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas

Afrah Nasser mfl; Göteborgsposten

“I parlamentet i Egypten är endast två procent kvinnor. I Tunisien är 26 procent av ledamöterna kvinnor, men sammantaget finns få spår av jämställd representation och än mindre ett reellt inflytande. Även om demokratiska förändringar [...]Afrika, Demokrati, Egypten, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Tunisien
2012-11-09

Villkora biståndet till Afghanistan

Lena Ag mfl, Expressen

“I en debatt här i Expressen tidigare i höstas skrev biståndsminister Gunilla Carlsson att Sverige har ett ansvar för Afghanistans kvinnor. Men under 2011 gick endast cirka 0,8 procent av totalt 2 660 miljoner kronor, [...]Afghanistan, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "FN-höjdarna måste lyssna på kvinnorna"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Missing the Target"
2012-10-01

Sluta legitimera förtrycket

Dagens Nyheter

“Handel med diktaturer medför en rad avvägningar. Ikea är visserligen ingen människorättsorganisation utan ett vinstmaximerande företag. Men det fråntar inte dess ledning möjligheten och ansvaret att sätta ned foten, dra en moralisk gräns och vägra [...]Diktaturer, Handelspolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Simoom-skandalen
2012-10-01

Ikeas borttagna kvinnor ett steg mot saudisk demokrati

Fredrik Segerfeldt, SVT Debatt

“Att multinationella företag verkar i fattiga eller odemokratiska länder är i grunden något mycket bra. Det bidrar oftast till minskad fattigdom och ökad frihet och demokrati. Ett företag är inte en politisk aktör, utan en kommersiell [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien
2012-09-25

FN-höjdarna måste lyssna på kvinnorna

Gunilla Carlsson, Expressen

“För det första måste vi en gång för alla erkänna och synliggöra länken mellan fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling. Det är kommande generationers framtid som står på spel om hållbar utveckling i alla dess dimensioner – [...]Barn och unga, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-09-18

En hållbar utveckling kräver förståelse för kvinnors rättigheter

Lena Ag, Västerbottens Kuriren

“Under en period lades all tilltro till mikrokrediterna, små lån skulle få kvinnor att tjäna pengar. Men erfarenhet visar att dessa lån inte räcker. … I sin senaste rapport hävdar FN:s utvecklingsprogram att hållbar utveckling är [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, MikrofinansI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2012"
2012-09-17

”Sverige måste stå upp för rätt till abort”

Gunilla Hjelm mfl; Hallandsposten

Vi vill att Sverige – genom regeringen, Sida och EU – förstärker sitt ställningstagande och aktivt propagerar för kvinnans rätt till sin kropp och rätt till abort. … I Kongo och Rwanda, där mellan trekvarts till [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sida
2012-09-11

Sverige har beslutat att göra ett intåg i Afghanistan av aldrig tidigare skådat slag.

Lotta Hedström, Sydsvenskan

“Att freden i Afghanistan inte kan vinnas med militära medel är en lärdom som så gott som alla numera har gjort, både militärer och civila. Ändå kretsar fortfarande mycket av Afghanistandebatten i Sverige kring det [...]Afghanistan, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat, Utbildning
2012-09-07

Sverige måste arbeta mer för att rå på vapen och våld

Anders Wejryd mfl; Sydsvenskan

“Det finns många belägg för att fred och jämställdhet går hand i hand. Men det är en kunskap verkligheten inte lever upp till. … Sverige har under lång tid främjat jämställdhetsfrågor och är en viktig aktör [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2012-08-08

Långsiktig hjälp

Johanna Sturesson, Helsingborgs Dagblad

“Problemen är enorma på många sätt. Dels handlar det om möjligheten till försörjning, en tuff uppgift på de fattiga platser i Afrika och Sydasien där kvinnor fortfarande föder mellan fem och sju barn. Men de [...]Afrika, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen
2012-07-23

Mörk framtid för afghanska kvinnor

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Den afghanska regimen låtsas stötta kvinnors rättigheter, och president Karzai har också fördömt mordet på Hanifa Safi… Det är en sådan regim – som sätter kvinnor på myndighetsposter, och sedan låter dem bli mördade – som Sverige [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor
2012-07-17

Med bistånd och FN-soldater kommer sexhandel

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“I SvD i våras berättades på ledarsidan om hur det NGO-täta Kambodja fullkomligt kryllar av biståndspengar, projekt och hjälparbetare, men att avtrycken från detta syns föga i andelen desperat fattiga men desto mer i restaurangutbudet [...]FN, Humanitärt bistånd, Kambodja, Kvinnor, SydsudanI artikeln hänvisas till "Biståndet går till Kambodjas elit"
2012-06-11

Våra studenter är den ljusnande framtiden

Gunilla Carlsson mfl; Smålandsposten

“Vår värld förbättras och utvecklingen är dramatisk. För att nämna bara några exempel: i dag kan 80 procent av alla ungdomar i Tanzania läsa, sedan 1970 har medellivslängden i Vietnam ökat från 48 år till 75 [...]Bangladesh, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Klimat & miljö, Kvinnor, Tanzania, Utbildning, Vietnam
2012-05-24

Vad händer när schlagercirkusen drar vidare?

Lena Ag, SVT Debatt

“Ingen har väl vid det här laget undgått att höra om den verklighet som finns bakom fasaderna den azerbajdzjanska regeringen så frenetiskt putsar på, för att nå status som världsmetropol. Tjusiga fasader i all ära, men [...]Azerbajdzjan, ESC i Baku 2012, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik
2012-05-21

Ett nytt Nato har växt fram

Fredrik Reinfeldt mfl; Svenska Dagbladet

“Sveriges stöd till Afghanistan är omfattande och uppgår i år till en miljard kronor. Vi finns på plats sedan trettio år tillbaka och vårt bistånd har som målsättning att människor som lever i fattigdom – [...]Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, Kvinnor, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-04-04

Vi måste stötta Syriens kvinnor

Viola Furubjelke mfl; Göteborgsposten

“Kvinnorna utgör en stor majoritet bland de hundratusentals människor som nu flyr landet eller lever som internflyktingar. Kvinnor och barn på flykt har en särskilt utsatt situation där våld, sexuella övergrepp och kränkande behandling är [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2012-03-25

Sveriges fokus borde ligga på Saudis kvinnor istället för på vapenfabriker

Carina Hägg, SVT Debatt

“Omständigheter som framkommit kring avtal med Saudiarabien behöver klarläggas. Men Sveriges och EU:s samlade diplomatiska kraft kan också fokuseras på kvinnornas situation och att utveckla kontakter med kvinnorörelsen i Saudiarabien. Även här är Sveriges regering [...]Diktaturer, Kvinnor, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-13

Nio barn, tre kvinnor

Göran Greider, Dalademokraten

“Varför skulle en fattig bonde i södra Afghanistan gilla utländska trupper? Allt viktigt har ockupationsmakterna misslyckats med – framförallt byggandet av en fungerande samhälle. Den sittande regimen är totalt korrupt.” Afghanistan, Barn och unga, Jordbruk, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat
2012-03-13

Fler kvinnor i världens styre

Torsten Nilsson, Östran

“I fjol fick FN ett nytt fackorgan – UN Women, FN:s enhet för jämställdhet och en starkare ställning för kvinnor. Att det tog världsorganisationen 66 år att inrätta ett fackorgan för hälften av jordens befolkning [...]FN, Jämställdhet, Kvinnor
2012-03-13

Azerbajdzjan-kritik

Gefle Dagblad

“Azerbajdzjanska kvinnorättsaktivister hoppas att journalister ska rapportera om situationen i landet och att artisterna tydligt tar ställning för mänskliga rättigheter. “ Azerbajdzjan, ESC i Baku 2012, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning
2012-03-08

Ny lag kan stoppa våldtäkterna

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Jag har upprepade gånger uppmanat Sverige och resten av EU att följa USA:s exempel och reglera konfliktmineraler från Kongo-Kinshasa. Nu gör jag det igen – och denna gång med tillägget att vi nästa år på [...]Afrika, EU, Kongo, Kvinnor, Näringsliv, USAI artikeln hänvisas till "Videoklipp: "Unwatchable""
2012-03-08

Så räddar Sverige 50 000 kvinnors liv

Gunilla Carlsson mfl; Aftonbladet

“Vi vet att det är politiskt och tekniskt möjligt att minska mödradödlighet och vi vet vad som krävs: utbildade barnmorskor, tillgång till preventivmedel, undervisning om sexualitet och samlevnad, säkra aborter samt adekvat mödra- och neonatal [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2012-03-08

Ge halva biståndet till kvinnorna

Anneli Rogeman mfl; Göteborgsposten

“Sedan flera år är jämställdhet en av regeringens huvudprioriteringar i biståndspolitiken. Ändå gick endast elva procents av Sidas budget 2010 till projekt som har ”jämställdhet som huvudsyfte”. Åtskilliga rapporter från såväl FN som Världsbanken visar att [...]Afrika, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, Partipolitik
2012-03-07

Skandalös vapenaffär

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“I tjusiga deklarationer fördömer regeringen Saudiarabiens förtryck av kvinnor, förföljelse av oliktänkande och brist på demokrati. I lönndom säger samma regering ja till att hjälpa en av världens mest brutala diktaturer att bygga nya vapen.” Demokrati, Diktaturer, Kvinnor, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-02-29

Mycket att vinna på ökad jämställdhet

Karin Enström, Norrtelje Tidning

“I samband med millennieskiftet satte FN upp åtta ambitiösa huvudmål för att förbättra situationen i världen fram till 2015 – allt från fattigdom till jämställdhet och hälsa. Nu börjar vi närma oss det slutdatumet och [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2012-02-23

Barnmorskor ger liv åt Afghanistan

Lena Asplund mfl; Sundsvalls tidning

“I dag finns det 32. Målet är att det ska finnas 8 000 utbildade barnmorskor inom tio år. Målsättningen då Svenska Afghanistankommittén, SAK, 2004 startade utbildning av barnmorskor i Wardak var att hantera 21 födslar [...]Barn och unga, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Välgörenhet
2012-02-01

Anders Borg och Gunilla Carlsson: Investering i jämställdhet är sunt ekonomiskt tänk

Anders Borg, Gunilla Carlsson; Expressen

“Vi vet genom upprepade studier att kvinnor i genomsnitt lägger en betydligt större del av sin inkomst på familj, hälsa och barnens utbildning än vad män gör. Fler kvinnor i arbete bidrar till en friskare [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Tsunami-katastrofen 2004, Utbildning, Världsbanken
2012-01-17

Kvinnornas rättigheter hamnar i skymundan

Mikael Gustafsson, SVT Debatt

“Sveriges förhållande till omvärlden domineras nämligen inte av fredsarbete och mänskliga rättigheter utan av vapen. Sverige säljer mest vapen i världen i förhållande till folkmängd. På bara tio år har vår vapenexport ökat med 350 [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik, Vapenhandel
2012-01-16

FN ska bli effektivare på jämställdhet

Gunilla Carlsson m.fl; Göteborgsposten

“Jämställdhet är en strategisk fråga i alliansregeringens utvecklingssamarbete. Studier visar att en förutsättning för demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling är att kvinnor och män har samma rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma [...]FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-01-08

Löftet till mödrarna sviks – igen

Staffan Bergström, Svenska Dagbladet

“I detta läge kom de mycket mera långtgående utfästelserna i millenniemålen: man skulle, räknat från år 1990 fram till år 2015, uppnå 75 procent reduktion av mödradödligheten. Målet tedde sig, för alla oss som arbetade [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Resultat, Sjukvård
2012-01-07

Hans Rosling berättar inte hela sanningen

Tobias Jeppsson, Sourze

REPLIK “Detta är bara ett par exempel på att Rosling inte berättar hela sanningen. Jag har sett många flera sådana exempel på de föreläsningar jag sett som sänts på TV. Givetvis är inte allt han [...]Barn och unga, KvinnorArtikeln är en replik på: "Läs på! Världen har förändrats"
2012-01-05

World Development Report 2012: Gender Equality and Development

Duncan Green, NAI-Forum

“Även om World Development Report 2012  i högre utsträckning handlar om “vad kvinnor kan göra för utveckling” än om “vad utveckling kan göra för kvinnor”, så är rapporten  utmärkt läsning. Alla i utvecklingsdjungeln bör lägga tid på att smälta (och ifrågasätta) rapportens analys och rekommendationer.” Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, NAI-Forum (engelska)I artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2012"
2012-01-05

Läs på! Världen har förändrats

Hans Rosling, Dagens Nyheter

“Bistånd från Sverige har bidragit till detta mirakel. Men 70 procent av tillfrågade svenskar tror att kvinnor i Bangladesh föder 5 barn, de vet inte vad som hänt de senaste 25 åren.“ Bangladesh, Barn och unga, Kvinnor, Resultat
2011-12-30

Vi måste växla upp i kampen mot svält

José Graziano Da Silva, Svenska Dagbladet

“För närvarande är exempelvis avkastningen från kvinnors mark lägre än den som brukas av män. Inte därför att kvinnor är sämre lantbrukare än vad män är, utan därför att de helt enkelt inte har samma [...]FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2011-12-23

Jämställdhet är bästa julklappen

Anna Laestadius Larsson, Svenska Dagbladet

“Jämställdhet är ett prioriterat område för Sveriges regering när det gäller global utveckling. På pappret. Nu gäller det att man även visar det i handling, sätter som mål att minst 50 procent av biståndet ska [...]Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Jämställdhet minskar fattigdom"
2011-12-05

Feministiskt initiativ: ”Klimatförhandlingarna måste demokratiseras”

Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco, Stina Svensson; Dagens Arena

“Då fattigdom leder till att klimatkatastrofer slår hårdare mot befolkningen, och ofattbara 14 gånger hårdare mot kvinnor i jämförelse med män, så väljer Sverige att urholka biståndsbudgeten för att finansiera klimatbiståndet.” Demokrati, Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Kvinnor
2011-11-28

Egyptens kvinnor riskerar bakslag

Lena Ag, Azza Kamel; Svenska Dagbladet

“Lika självklart som att Sverige och EU inte ska stödja diktaturer ska de heller inte stödja processer som leder till att halva befolkningen får sina mänskliga fri- och rättigheter beskurna.” Egypten, EU, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2011-11-28

Anneli Rogeman: Kvinnor måste få större del av biståndet

Anneli Rogeman, Expressen

“Sedan 2008 är jämställdhet ett av tre av regeringen prioriterade områden när det gäller politiken för global utveckling. Trots det saknas det i dag i det reglerings­brev som styr regeringens eget biståndsorgan Sida konkreta krav [...]Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Sida
2011-10-31

Utan kvinnor – ingen fred i Afghanistan

Maj Britt Theorin, Gro Lindstad, Terhi Makynen, Annelise Ebbe; Göteborgsposten

“I december 2011 hålls en konferens om Afghanistans framtid i Bonn, där troligtvis talibanerna kommer att sitta med vid fredsförhandlingarna. Det är av yttersta vikt att kvinnor i Afghanistan medverkar på lika villkor, det är [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor, Militärt bistånd
2011-10-21

Låt Libyens kvinnor få makt i återuppbyggandet av landet

Carina Hägg, SVT Debatt

“Bristen på kvinnors delaktighet och inflytande i samhället utgör ett stort hinder mot utveckling i denna del av världen. Kvinnorna måste få ta del i förändringen mot ett demokratiskt styre och vill ha inflytande över [...]Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Libyen, Partipolitik
2011-10-20

Arabisk höst för kvinnorna

Ulf Wickbom, Barometern

“Det finns all anledning för omvärlden att följa utvecklingen och rikta sitt stöd just till kvinnorna. Jan Eliasson är tidigare utrikesminister (S) och beständig utvecklingsoptimist. Materiell förbättring och demokrati förutsätter varandra, säger han. Ge biståndet [...]Demokrati, Kvinnor, Partipolitik, Tunisien
2011-09-19

Ja må sju miljarder leva

Hans Rosling, Dagens Nyheter

“Det avgörande för befolkningstillväxten är inte hur många döttrar en kvinna föder utan hur många döttrar som överlever till vuxen ålder. [.] Det går inte att undvika de ytterligare två miljarder som världens befolkning kommer [...]Demografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljö, Kvinnor
2011-08-19

”Befolkningsökningen största hotet mot det afrikanska undret’”

Rigmor Allbäck, Gustaf Delin, Carl Wahren, Lars Wedén; Dagens Nyheter

“Det vi absolut vill lägga till är dock att man glömmer det största hotet av alla – den skenande befolkningsökningen i majoriteten av Afrikas länder.  Insatserna för familjeplanering och preventivrådgivning har minskat både i de [...]Afrika, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, KvinnorArtikeln är en replik på: "”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”"
2011-06-21

Våldtäkt som vapen

Daniel Suhonen, Östran

“Men rapporterna om våldtäkter i Libyen är inte ensamma i sitt slag. I Kongo våldtas kvinnor systematiskt och även övergrepp med gevärspipor och kvastskaft har dokumenterats.” Hälsa, Kongo, Kvinnor, Libyen
2011-06-20

Egyptens kvinnor behöver oss nu

Fatima Svanå, Maria Nilsson; Göteborgsposten

“Om ett land ska resa sig ur fattigdom måste kvinnor och män involveras lika i utvecklingsarbetet. Utbildar man en man utbildar man en individ, utbildar man en kvinna, utbildar man ett helt samhälle.” Demokrati, Egypten, Kvinnor, Utbildning
2011-06-13

Fragile Democracy and Peace in Côte d’Ivoire

Maud Edgren-Schori, Pierre Schori; NAI-Forum

“De nordiska regeringarna – med deras uttalade fokus på att främja fred, mänskliga rättigheter och jämställdhet – kan göra betydande insatser för normalisering och utveckling av Elfenbenskusten. För att stödja den bräckliga demokratin och fredsprocessen i landet, borde nordiska länderna avstå från att skicka tillbaka asylsökande och [...]Elfenbenskusten, Flykt och migration, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, NAI-Forum (engelska)
2011-06-08

Rapport från vinrankornas skuggsida

Sonia Sagrado, Expressen

“När Systembolaget besöker Chile i nästa vecka, hoppas jag och mina kollegor, att de tar upp denna problematik med producenterna och ställer krav på dem om löner man kan leva på, drägliga arbetsförhållanden, rätt till [...]Anständiga arbetsvillkor, Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Kvinnor
2011-06-07

Now is the time for an African woman to lead the IMF

Eva-Britt Svensson, NAI-Forum

“Fattiga afrikanska kvinnor har drabbats hårdast av IMF-program villkorade nyliberala strukturanpassningsprogram. IMF bör verka för skuldavskrivning, fattigdomsbekämpning, FN: s millenniemål och för skattefinansierad offentlig välfärd och jämställdhet. Afrika, IMF (Internationella valutafonden), Jämställdhet, Kvinnor
2011-05-30

Dags för en kvinna från Afrika att leda IMF

Eva-Britt Svensson, Svenska Dagbladet

“IMF:s standardrecept för fattiga länder förvärrar fattigdomen. Det måste bli ett slut på detta. IMF borde verka för skuldavskrivning, fattigdomsbekämpning, FN:s millenniemål, skattefinansierad välfärd och jämställdhet. För att på allvar ta itu med en sådan [...]Afrika, FN, IMF (Internationella valutafonden), Kvinnor, Skuldavskrivning
2011-05-30

Agera för bättre mödravård

Britt-Marie Landgren, Barbara Davies; Barometern

“Därför uppmanar vi nu särskilt Désirée Liljevall (s), som kommer från Kalmar län och sitter i riksdagens utrikesutskott, att se till att frågan om en förbättrad mödrahälsovård får de resurser som behövs för att nå [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Sjukvård
2011-05-30

Barnevik och den goda kapitalismen

Göran Skytte, Svenska Dagbladet

“Han har räknat ut att det är möjligt att på tio år avskaffa den värsta fattigdomen i världen. Vägen dit är inte kravlösa bidrag, utan att hjälpa människor, i synnerhet fattiga kvinnor i världens fattigaste [...]Kvinnor, Näringsliv, Välgörenhet, Villkorat bistånd
2011-05-29

Barnmorskor skapar säkerhet i Afghanistan

Johanna Fogelström, Svenska Dagbladet

“En professionell 2-årig barnmorskeutbildning inklusive praktik kostar cirka 100 000 kronor per elev, vilket är en bråkdel av kostnaden för att ha en svensk militär på plats i landet.” Afghanistan, Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-05-21

Humanitära krig – finns de?

Margareta Zetterström, Svenska Dagbladet

“Även personer, som annars resonerar förnuftigt, prisar i dag den svenska militärinsatsen i Afghanistan och upprepar troskyldigt argumentet att Sverige är där för att befria kvinnorna och ge barnen skolutbildning.” Afghanistan, Barn och unga, Kvinnor, Militärt bistånd
2011-04-23

“Stoppa sexuellt våld i Libyen”

Margot Wallström, Sydsvenskan

“Även om konfliktrelaterat sexuellt våld kan tyckas långt ifrån diskussioner om vapenembargon och flygförbudszoner, måste vi omsätta i praktiken det löfte som resolution 1960 innebär för Libyens, Elfenbenskustens och Kongo-Kinshasas kvinnor. “ Elfenbenskusten, FN, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Libyen
2011-04-13

Sverige bör satsa mer bistånd på mödravård

Britt-Marie Landgren, Barbara Davies; Svenska Dagbladet

“Sverige bör verka på alla internationella nivåer, såsom EU, Europarådet, WHO och FN, för att öronmärkta pengar i en global fond skapas för att bekämpa mödradödlighet.” Barn och unga, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård, WHO
2011-04-11

Vår toppranking som vapenexportör drar skam över Sverige

Petra Tötterman Andorff, Elisabeth Lundgren; SVT Debatt

“Siffrorna talar klarspråk;  världens stater fortsätter att investera allt större resurser i fler vapen och Sverige är idag världens största vapenexportör.” Kvinnor, Libyen, Vapenhandel
2011-03-27

Systembolagets viner produceras under rena slavförhållanden

Gabi Björsson, Jarl Keber, Francisco Contreras, Wendy Pekeur, Sonia Sagrado; SVT Debatt

“Personalbostäderna på vingårdarna i Sydafrika är inte sällan i dåligt skick, och de flesta saknar toaletter och elektricitet. […] Gravida arbetar på samma villkor som alla andra, och nyblivna mammor har bara rätt till några [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Jordbruk, Kvinnor, Rättvis handel, Sydafrika
2011-03-21

Ending violence against women

Dean Peacock, NAI-Forum

“Genom att arbeta tillsammans för att främja nya och jämlika modeller av manlighet kan vi bygga familjer och samhällen där kvinnor är mindre sårbara för hiv / aids och våld, har mer kontroll över sina sexuella och reproduktiva liv, och där män, kvinnor och barn lever friskare och lyckligare liv.” Barn och unga, HIV/AIDS, Kvinnor, NAI-Forum (engelska), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2011-03-11

Kvinnors ägande – politikens blinda fläck

Bonnie Bernström, Sundsvalls Tidningar

“Kvinnors ägande i Sverige är politikens blinda fläck. Inget politiskt parti har analyserat orsak och konsekvens av ojämlikheterna mellan könen, trots att det är prioriterat i biståndspolitiken. […] Det finns i dag inget parti som [...]Äganderätt, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2011-03-09

Låt egyptiska kvinnor vara med och forma framtiden

Lise Bergh, Lena Ag; Sundsvalls Tidning

“Kvinnor och män, sida vid sida, med samma mål om mänskliga rättigheter för alla.  Men, när Egypten nu börjar forma en ny framtid riskerar kvinnors rättigheter att hamna i skymundan. […] När det gäller Afghanistan [...]Afghanistan, Egypten, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2011-03-09

Att vara offret är ingen slutstation

Niclas Lindgren, Dagen

“Kvinnornas situation i Kongo-Kinshasa är helt avgörande för utvecklingen av landet. De insatser som görs för detta måste bli ännu effektivare och kraftfullare. […] Också företag i västvärlden deltar indirekt i konflikterna i regionen genom [...]FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Näringsliv
2011-03-08

Ta kvinnors rättigheter

Therese Isaksen, Aleksander Gabelic; Eskilstuna-Kuriren

“Hoppet består i att Förenta Nationerna nyligen fick en ny organisation för kvinnors rättigheter och därmed har möjlighet att ytterligare stärka arbetet för världens flickor och kvinnor.” FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2011-03-08

Ingen mamma skall dö

Göteborgsposten

“Ungefär en tredjedel av vårt bistånd går dessutom genom FN och fokus ligger på millenniemål 4, om minskad barnadödlighet och millenniemål 5, om minskad mödradödlighet. Det är ganska bra.” Afrika, Barn och unga, FN, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2011-03-08

Utbildning för kvinnor nyckeln

Henrik Othman, Österbottens Tidning

“I tider då populister ryar för att minska på eller rent av upphöra med bistånd till de fattiga länderna är det anledning för ansvarskännande politiker att stå på sig och för oss andra att ge [...]Jämställdhet, Kvinnor, Utbildning
2011-02-14

Se upp för biståndseufori

Eskilstuna-Kuriren

“Revolutionen i Egypten engagerar och inspirerar omvärlden. Det är bra men får inte leda till att landet nu dränks i biståndsmiljarder till illa genomtänkta och dåligt samordnade projekt.” Civilsamhället, Demokrati, Egypten, EU, Kvinnor, Partipolitik
2011-02-04

Petra Tötterman Andorff: ”Sverige på moralisk efterkälke”

Petra Tötterman Andorff, Dagens Arena

“Sveriges bistånd till kvinnoorganisationer i Kongo blir halvhjärtat när vi samtidigt bidrar med vapen till en ökat militariserad värld. […] Sverige talar i princip aldrig för egen sak i FN längre. I stället talar vi [...]Demokrati, Egypten, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
2010-12-30

Nytt hopp för världens kvinnor och barn

Aleksander Gabelic, Helsingborgs Dagblad

“Kvinnors och barns rättigheter är mänskliga rättigheter. Att dessa rättigheter finns, försvaras, stärks och efterlevs av alla hör till de allra viktigaste kraven inför det nya året.” Barn och unga, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2010-12-16

Body politics in Africa

Ann Schlyter, NAI-Forum

“Mänskliga rättigheter har ramat in biståndet till kvinnor, och det har varit viktigt för afrikanska kvinnorörelser. Sedan FN-konferenserna i Nairobi ochPeking de har använt internationella konventioner för att legitimera sina anspråk för kvinnors rättigheter. Ändå är framstegen begränsade och många afrikanskafeminister har förlorat sitt förtroende för mänskliga rättigheter och aktivism inom ramen för [...]Afrika, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, NAI-Forum (engelska)
2010-11-28

Rent vatten grunden för minskad fattigdom

Per Stenbeck, Johan Kuylenstierna, Birgitta Dahl, Anders Berntell, Birger Forsberg; Göteborgsposten

“Regeringens nya policy för miljörelaterat bistånd erkänner betydelsen av detta men glappet är stort mellan vackra ord och den bistra verkligheten.” Afrika, Haiti, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Vatten
2010-11-19

Flicktoaletter är en väg till utbildning

Ylva Jonsson Strömberg, Norran

“Utbildning är ett av de bästa verktygen som finns i kampen mot fattigdom. Genom att se till att det finns separata flicktoaletter i skolor i fattiga länder stannar flickorna kvar längre i skolan.” Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Tanzania, Utbildning
2010-11-03

Farligt blanda bistånd med ­militär insats

Ida Gabrielsson, Uppsala Nya Tidning

“Det är genom långsiktigt biståndsarbete som framsteg har gjorts. Det brukar hävdas att den svenska truppen är där för att skydda biståndsarbetarna. Gång på gång har biståndsorganisationerna själva värjt sig mot argumentet.” Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, FN, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-03

Vi tar vårt ansvar för Afghanistan

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd och hjälp att bygga upp landet måste gå hand i hand med en militär insats. Annars är det dömt att misslyckas.” Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat
2010-11-02

Brister i biståndsarbetet

Västerbottens-Kuriren

“En granskningsrapport om utrikesdepartementets skötsel av det internationella biståndet uppges ha hamnat i någon byrålåda. Enligt rapporten skall utrikesdepartementet ha ännu sämre uppsikt över hur biståndsarbetet utförs än Sida […]” Barn och unga, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Riksrevisionen, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2010-11-02

”Sverige måste satsa på tiden efter kriget i Afghanistan”

Pierre Schori, Dagens Nyheter

“Vi bör avsluta vår militära mångmiljardsatsning och göra en kraftsamling av politik, diplomati och bistånd till stöd för Afghanistans nationella institutioner och en FN-stödd Marshallplan för regionen.” Afghanistan, Barn och unga, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-01

Stronger African Influence in the World Bank

Anna Brandt, NAI-Forum

“November 1 är en historisk dag för Afrika i Världsbanken, eftersom dess representation i styrelsen kommer att öka med 50%. Jag välkomnar också att den nya sydafrikanska verkställande direktören är en kvinna och att vi nu är sex kvinnor i styrelsen, en fördubbling av det mer eller mindre konstant bedrövligt låga [...]Afrika, Jämställdhet, Kvinnor, NAI-Forum (engelska), Världsbanken
2010-11-01

Våldtäkten som turistattraktion

Maria Eriksson Baaz, Maria Stern; Dagens Nyheter

“Kongos våldtagna kvinnor behöver inte fler delegationer och besökare som visar dem sitt medlidande. De är bättre betjänta av en genomgripande strukturell reform av polis, militär och rättsväsende.” FN, Kongo, Kvinnor, Mediabevakning
2010-10-25

“Svik inte kvinnorna i Kongo”

Lena Ag, Sydsvenskan

“Öronmärk biståndsmedel direkt till kongolesiska kvinnoorganisationer.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Kongo, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010
2010-10-21

”Svensk utlandsstyrka behövs i Kongo”

Aleksander Gabelic, Dagens Nyheter

“Demokratiska republiken Kongo fyller i år 50 år som självständig stat. Vad vore ett bättre bidrag till det kongolesiska folket än ett förnyat svenskt åtagande för säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter i regionen?” Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Skuldavskrivning
2010-10-02

”EU och FN måste stoppa sexuella tortyren i Kongo”

Margit Endler, Charlotta Grunewald,Lotti Helström; Dagens Nyheter

“Minst en halv miljon kvinnor i östra Kongo beräknas ha våldtagits och torterats sexuellt. Är det de stora talens förbannelse som gör att den systematiska och överlagda terrorn tillåts fortsätta?” EU, FN, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Rwanda, Sjukvård, Uganda
2010-09-20

Kvinnor och barn är nyckeln till FN:s mål

Jakob Simonsen, Aleksander Gabelic, Birgitta Dahl, Margareta Winberg, Görel Thurdin; Göteborgsposten

“Biståndet är viktigt för att nå millenniemålen, men de rika ländernas bistånd har urholkats i takt med den ekonomiska nedgången. Bara Sverige och ytterligare fyra länder når FN:s mål om 0,7 procent av BNI i [...]Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Handelspolitik, HIV/AIDS, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010, Resultat
2010-09-19

“Vilket ansvar har Sverige för världsmedborgare?”

Lotta Wendel, Helsinborgs Dagblad

“Enprocentsmålet – någon som minns det? Jag googlar ordet och finner att FN:s rekommendation om att en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd har berörts i en (1!) artikel på senare år.” Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik
2010-07-20

“Vårt uppträdande lika viktigt som vårt stöd”

Gunilla Carlsson, SVT Debatt

“Regeringen har under den gångna våren gjort en översyn av de uppförandekoder som finns för svensk personals uppträdande i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.” EU, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor
2010-06-30

Stötta Kongos kvinnor för fred

Lena Ag, Göteborgsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson ställde sig nyligen frågan vid ett möte om sexuellt våld i krig om inte hela Sveriges bistånd borde inrikta sig på åtgärder för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är en radikal och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mänskliga rättigheter
2010-06-15

FN:s fattigmål nås inte

Åsa Westlund, Värmlands Folkblad

“För mig vore det otänkbart att som de svenska moderaterna och krisdemokraterna sitta i en partigrupp som på detta sätt sviker kvinnor och kvinnors rättigheter världen över.” EU, FN, Kvinnor, Partipolitik, Resultat
2010-06-07

Sexual violence in conflict

Maria Eriksson Baaz, NAI-Forum

“I rapporten betonas särskilt tre huvudsakliga lärdomar av hur det sexuella våldet i Demokratiska republiken Kongo beskrivits : 1) problem med en reduktionistisk förståelse av sexuellt våld som vapen i krig, 2) faran med en förenklad förståelse av sexuellt våld, 3) problemen med osynliggjorda män och pojkar som [...]Barn och unga, Kongo, Kvinnor, NAI-Forum (engelska)
2010-05-12

Systembolaget måste sätta press på Sydafrika

Gabi Björsson, Wendy Pekeur; Göteborgsposten

“Viner som tas fram under de här förhållandena säljs till höga priser i bland annat Sverige. Men i dag krävs inte en bojkott utan en dialog om förbättrade arbetsvillkor.” Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Kvinnor, Rättvis handel, Sydafrika
2010-04-24

Gynna kvinnor i biståndet

Martina Jarminder, Laholms Tidning

“Att gynna ett kön på bekostnad av ett annat är nästan aldrig en bra idé av humanistiska skäl, inte heller att generalisera om att ett visst kön beter sig på ett visst sätt.” Jämställdhet, Kvinnor, Mikrofinans
2010-04-22

Kvinnor och barn först

Dagen

“Traditionellt har hjälpinsatser hanterats framför allt män emellan. Att flytta tyngdpunkten till kvinnor och barn borde vara ett centralt mål för snart sagt alla hjälporganisationer.” Barn och unga, Kvinnor
2010-03-18

Så ska jag rädda sexslavarna i EU

Cecilia Malmström, Aftonbladet

“Sexköpslagen är nödvändig för att få stopp på sexhandeln” EU, Kvinnor, Partipolitik
2010-03-08

Fira internationella kvinnodagen med att stödja kvinnors företagande

Maria Lundqvist-Brömstervic, Britt-Marie Lövgren; Västerbottens-Kuriren

“Det kan tyckas svårt att finna glädje denna dag då kvinnor världen över förbjuds att bestämma över sina egna kroppar, säljs som sexslavar och förvägras utbildning och makt över sin egen framtid.” Jämställdhet, Kvinnor, Mikrofinans, Näringsliv
2010-03-08

”Så kan Wallström stoppa FN-anställdas sexuella våld”

Aleksander Gabelic, Dagens Nyheter

“Margot Wallström har i sitt nya uppdrag som särskild FN-rapportör om sexuellt våld i konflikter inte bara de stridande parterna att ta hänsyn till.” FN, Haiti, Jämställdhet, Kenya, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mediabevakning
2010-03-06

”Mödradödligheten är en av vår tids stora skandaler”

Kattis Ahlström mfl; Dagens Nyheter

“RFSU:s mammaambassadörer: Om Sverige och de andra OECD-länderna satsar 80 kronor per medborgare kan mödradödligheten i världen minska med 70 procent.” Jämställdhet, Kvinnor, Sjukvård
2010-02-15

“Fler svenska soldater behövs i Kongo”

Cissa WaNumbe, Aleksander Gabelic; Svenska Dagbladet

“Sverige måste nu bidra med truppförstärkningar till FN-styrkan, skriver Cissa WaNumbe och Aleksander Gabelic från Kongos respektive Sveriges FN-förbund.” EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd
2010-02-15

Arbetet mot könsstympning

Gunilla Carlsson, Moderat.se

“Kvinnlig könsstympning oavsett skäl ska aldrig tolereras. Könsstympning är fortfarande utbredd trots lagstiftning och informationskampanjer i länder. Sverige arbetar aktivt mot könsstympning.” FN, Jämställdhet, Kvinnor
2010-02-03

20 000 våldtäkter i Bosnien – mer än 200 000 i Kongo

Lena Ag, Esther Munyerenka, Mira Vilusic; Eskilstuna-Kuriren

“Minst 20 000 kvinnor våldtogs under kriget i Bosnien. Idag pågår ett krig i Demokratiska Republiken Kongo där man talar om mellan 200 000 och 500 000 våldtagna kvinnor.” Jämställdhet, Kongo, Kvinnor
2010-02-01

Utfasat bistånd till Haiti hjälper inga kvinnor

Hans Linde, Göteborgsposten

“Sveriges bistånd till Haiti uppgick under åren 1998-2009 till blygsamma 34 miljoner kronor. Syftet med biståndet var att stärka mänskliga rättigheter, demokrati samt bidra till upprättandet av en rättstat. I juni förra året publicerades en [...]Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jämställdhet, Kvinnor, Landfokusering, MediabevakningArtikeln är en replik på: "Dags att hjälpa kvinnor"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Review of Experiences Gained within Swedish supported Development Cooperation in Haiti 1998-2009 with a focus on Human Rights, Democracy and Rule of Law"
2010-01-29

Mellan 200 000 och 500 000 våldtagna kvinnor i Kongo

Lena Ag, Eshter Munyerenka; Värmlands Folkblad

“Vi har under flera år fått rapporter genom media om massvåldtäkter i det kriget, så grymma att de knappt låter sig beskrivas. Trots det är biståndsdebatten trög och solidariteten med de drabbade tycks låg.” Kongo, Kvinnor
2010-01-28

Fler kvinnor behövs i internationella insatser

Charlotte Isaksson, Anders Brännström; Svenska Dagbladet

“SVT:S Uppdrag granskning visade i går att FN-personal har relationer med kvinnor i lokalbefolkningen i Kongo. Detta är naturligtvis oacceptabelt.” FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd
2009-10-29

Klimatet en kvinnofråga

Farah Kabir, Ylva Jonsson Strömberg, Gudrun Schyman; Aftonbladet

“Nuvarande globala finansieringsfonder för klimatanpassning tar inte hänsyn till kvinnor och mäns olika roller och ansvar och att kvinnor bär på erfarenheter som måste tas tillvara.” Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Kvinnor
2009-10-23

Torkan är inte enda orsaken

Sofie Wiklund, Dalademokraten

“Tyvärr är det inte bara torkan som är orsaken till svälten, utan också den biståndspolitik som förts.” Barn och unga, Etiopien, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Kvinnor
2009-08-14

Bildt prioriterar bort kvinnors rättigheter

Carina Hägg, Svenska Dagbladet

“I regeringens utrikesdeklarationer framhäver Carl Bildt att Sverige ska arbeta för att FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet ska bli verklighet. Men det räcker inte med vare sig med enbart papperspolitik eller humanitärt [...]Demokrati, EU, FN, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2009-08-03

Hjälp migranterna hjälpa sina familjer

Katrine Kielos, Aftonbladet

“Men nu har även G8 bytt inställning. Mötet i L’Aquila i juli satte målet att halvera de administrativa kostnaderna för att skicka hem pengar. Ett tecken av många på att fokus i den ekonomiska debatten [...]Finanskrisen, Flykt och migration, G8, Kvinnor, Remitteringar
2009-06-08

Fördubbla biståndet till vatten och sanitet

Jan Eliasson, Per Stenbeck; Svenska Dagbladet

“Rent vatten är livsavgörande för alla människor. Ändå saknar en miljard människor tillgång till detta. Det drabbar främst flickor och kvinnor i tredje världen som istället för att gå i skolan eller arbeta tvingas gå [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Utbildning, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Fatal neglect"
2009-05-18

Dead mums don’t cry

Anna Hellgren, Dagens Arena

“Tchad är inget undantag. Världen över dör uppskattningsvis en halv miljon kvinnor om året i sviterna av förlossningar och graviditeter. 200 om dagen avlider till följd av osäkra, illegala aborter – och mörkertalen är stora. [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sjukvård, Tchad
2009-04-14

Motarbetas bättre utan utbetalningsmål

Christian Holm, Magdalena Andersson; Arvika Tidning

“Svenska biståndsinsatser i Östeuropa försvåras ytterligare av det svenska enprocentsmålet då de för Östeuropa avsatta medlen inte räknas som bistånd, skriver Christian Holm och Magdalena Andersson.” Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, Kvinnor, Östeuropa
2009-03-27

Trafficking motarbetas bättre utan utbetalningsmål

Christian Holm, Magdalena Andersson; Barometern

“Regeringens biståndspolitik är ansvarsfull. Här understryks jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) som viktiga demokratifrågor. Inom ramen för det svenska biståndet, har 1,4 miljoner kronor avsatts till reformsamarbete i Östeuropa.” Barn och unga, Enprocentsmålet, HIV/AIDS, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2009-03-12

Socialt företagande lyfter ur misär

Carina Hägg, Dagen

“EU är världens största biståndsgivare. Därför är det viktigt att politiska företrädare från Sverige ställer krav på vad biståndet ska användas till. Kvinnors rätt till självförsörjning är en mycket viktig del” Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Indien, Kvinnor, Mikrofinans, Partipolitik, Somalia
2009-03-10

En dag ska vi kunna se dem i ögonen

Svenska Dagbladet

“Vårt bistånd har alltför länge lidit av bristande kontroll och uppföljning, men bit för bit förbättras det.” Afghanistan, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2009-03-07

Låt inte fattiga kvinnor stå för klimatnotan

Ylva Jonsson Strömberg, Norran

“På söndag 8 mars firas internationella kvinnodagen över hela världen. En dag, som behövs i allra högsta grad. En majoritet av världens hungrande är kvinnor. Och hungern och fattigdomen ökar i klimatförändringarnas spår.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2009-02-23

Kvinnohandeln stör Moldavien

Aleksander Gabelic, Norran

“Moldavien är ett av Europas fattigaste länder. De ekonomiska problemen är en orsak till att många moldaviska kvinnor och barn blir offer för trafficking – människohandel för sexuella ändamål.” FN, Kvinnor, Moldavien
2009-01-18

Varje barns död angår oss

Maria Haldesten, Göteborgsposten

“Alltför många kvinnor dör i barnsäng i väldens fattigaste länder. Alltför många barn får inte uppleva ettårsdagen. Vi måste göra mer för att uppnå FN:s milleniemål, skriver Maria Haldesten.” Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor
2008-11-07

Obama och bistånd ingen lösning

Mats Tunehag, Världen Idag

“Min fru och jag är precis hemkomna efter två veckor i Thailand på olika uppdrag – inte semester. Tillsammans har vi arbetat med frågor om människohandel i Thailand och globalt.” Handelspolitik, Kvinnor, Näringsliv, Thailand, USA
2008-11-04

“Ord som förpliktar”

Åsa Regnér mfl; Dagens Nyheter

“Det finns heller inget i de dokument som ditt departement, socialdepartementet, skrivit inför ordförandeskapet som uttryckligen handlar om mödradödlighet. Är du ändå beredd att driva dessa frågor under ordförandeskapet?” EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, SjukvårdArtikeln är en replik på: "En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år"
2008-10-24

“En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år”

Margot Wallström, Maria Larsson, Mary Robinson; Dagens Nyheter

“Bristen på mödravård och den höga dödlighet och sjuklighet som blir följden bottnar i och avspeglar det faktum att kvinnor diskrimineras och marginaliseras – kvinnor nekas fortfarande sina grundläggande rättigheter.” EU, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sjukvård
2008-10-22

Ge kvinnor strumpbyxor som bistånd

Birgitta Ohlsson, Orrego Rodríguez; Dagen

“I det lilla kan vi med enkla små handlingar göra stora förändringar för dem som lever under svåra omständigheter.” Etiopien, Jämställdhet, Kvinnor, Välgörenhet
2008-04-09

Tidskriften som söker nya vägar för liberala idéer

Adam Nelvin, Borås Tidning

“Varför gav ni priset till Percy Barnevik? – Sedan tre, fyra år tillbaka leder han en biståndsorganisation som heter Hand-in-hand, som han också har donerat mycket pengar till. Under hans ledarskap har Hand-in-hand växt från [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mikrofinans
2008-03-15

Brita Söderwall: Vatten är en mänsklig rättighet

Brita Söderwall, Vestmanlands Läns Tidning

“En svensk använder omkring 40 liter vatten om dagen för att spola toaletten. För den som måste gå timmar varje dag för att alls få tag på vatten är detta obegripligt.” HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Vatten
2008-03-15

Amelia Adamo: “Säg aldrig det är ingen idé”

Amelia Adamo, Expressen

“Det är ju bara korruption, fel människor skor sig. De kan ju ändå inte ta hand om sakerna de får. Så låter det när man talar om hjälp till Afrika. Jag har varit där. Jag [...]Afrika, Etiopien, Korruption, Kvinnor, Resultat
2007-12-24

Hjälp till självhjälp knäcker fattigdom

Sofia Nerbrand, Svenska Dagbladet

“Det kostar 100 miljarder dollar att skapa 500 miljoner nya jobb. Vad som krävs är inte att fördubbla biståndet, utan att sätta av 6 procent av de befintliga biståndspengarna under två decennier.” Jämställdhet, Kvinnor, Mikrofinans, Resultat
2007-12-20

Alkoholen bidrar till världens fattigdom

Leif Lundqvist, May-Britt Österberg, Monica Johansson; Barometern

“I flera länder har alkoholen också blivit ett sätt att förslava och passivisera invånarna. För att glömma fattigdom och nöd söker sig människor, framför allt män, till barer.” Alkohol, Botswana, Handelspolitik, Kambodja, Kvinnor, Näringsliv, Sydafrika, WHO
2007-11-20

Moderatkvinnorna: Biståndspolitiken ska fokusera på kvinnorna

Magdalena Andersson, Catarina Segersten Larsson; SVT Debatt

“Regeringen håller just nu på att utveckla biståndspolitiken. Från att Sverige delat ut bistånd till ett 70-tal länder ska landfokuseringen bli tydligare.” Jämställdhet, Kvinnor, Landfokusering
2007-09-25

”Mer bistånd till kvinnorna!”

Lena Ag, Aftonbladet

“Därför är det särskilt upprörande att en ny rapport från AWID (Association for Women’s Rights in Development) visar att trots att det globala biståndet ökar är biståndet till kvinnor minimalt.” Jämställdhet, Kvinnor, Resultat
2006-12-01

Vi behöver medicin nu

Beatrice Were, Asentah Omwega; Aftonbladet

“[…] bromsmediciner som en grundläggande mänsklig rättighet. Förra året i Skottland gav G8-länderna ett löfte om det skulle finnas allmän tillgång till behandling år 2010. Men om inte radikala förändringar görs omgående kommer detta mål [...]HIV/AIDS, Kvinnor
2006-09-23

Kvinnorna måste frigöra sig själva.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Men högern har säkert rätt i att det inte finns en enda potentiell biståndsminister som inte skulle hävda jämställdhet som ett mål för biståndsinsatser. Det som skiljer mig från dem är tron på hur långt [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor
2006-06-12

Carin Jämtin: Varje år utförs nästan 20 miljoner osäkra aborter i världen

Carin Jämtin, Aftonbladet

“Inom svenskt bistånd, och svensk utrikespolitik i allmänhet, är det en profilfråga att stå upp för kvinnors rättigheter. Det är en självklarhet för oss, och närapå något som alla andra länder i dag förväntar sig av [...]Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2005-11-22

Något demokratibistånd till öst finner vi inte hos vänsterpartiets VIF

Cecilia Brinck Barometern

“VIF samarbetar mest med små oppositionspartier och väljer länder i tredje världen snarare än i närområdet. ”Jämställdhetsarbete är viktigt, vi arbetar mycket med kvinnor för att skapa lokala rörelser. Det kan handla om sådant som [...]Bilateralt samarbete, Kvinnor, Landfokusering, Partinära bistånd, Projektstöd
2005-11-16

Partiernas egen politiska biståndsverksamhet – hur ser den ut?

Cecilia Brinck Barometern

“Partinära demokratibistånd – vad är det? Bistånd sköts väl av Sida och av de organisationer som specialiserat sig på sådant – inte av politiska partier!” Demokrati, Kvinnor, Partinära bistånd, Partipolitik, Sida
2005-07-11

Därför är jämställdhet god befolkningspolitik

Asger Ryhl, Svenska Dagbladet

“Forskning visar att jordbruk som drivs av kvinnor ofta är mer miljövänliga och vinnlägger sig om ett hållbart resursutnyttjande. Dessutom är en hög befolkningstillväxt många gånger en konsekvens av att kvinnans reproduktiva rättigheter inte uppfylls. Många [...]Demografi / befolkningsstatistik, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2005-07-09

Fattiga länder måste ta ansvar

Karl-Anders Larsson m.fl. Svenska Dagbladet

“Fattigdomen kommer inte att utrotas inom överskådlig tid utan skuldavskrivningar, ökat bistånd och rättvisare handelsvillkor. Men den kommer heller inte att utrotas om vi intalar oss att pengar är det enda problemet.” Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, Handelspolitik, Kvinnor, Skuldavskrivning
2005-05-18

Ett skepp kommer lastat med älsklingsidéer

Hanne Kjoller, Dagens Nyheter

“- H & M och Ikea är Sveriges bästa biståndsorganisationer. Problemet är att de inte hjälper de fattigaste länderna. Därför måste målet vara att bistå de fattiga länderna så att de blir intressanta för H [...]HIV/AIDS, Kvinnor
2005-03-31

Fullversion:Starkare stöd för kvinnor i u-land

Maria Norrfalk m.fl., Svenska Dagbladet

“Förra veckan presenterade FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, en rapport med en rad förslag som världens ledare ska ta ställning till inför toppmötet i september. ….Men det finns frågor där vi önskar oss mer. En av [...]Biståndets målsättning, Budgetstöd, FN, Korruption, Kvinnor, Millenniemålen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida
2004-11-25

Minska kvinnovåldet med ökad jämställdhet

Sigfrid Deminger mfl, Helsingborgs Dagblad

”Därför vill vi använda denna dag till att uppmana alla män att ta ställning och erkänna att mäns våld mot kvinnor är ett resultat av bristande jämställdhet. Här har alla män ett ansvar att säga [...]Jämställdhet, Kvinnor, Nicaragua, Sida, Sydafrika
2002-06-10

Det händer för lite för att minska svälten

Margareta Winberg, Norrköpings Tidningar

“Vi socialdemokrater har satt målet att bistånd skall vara en procent av BNI. Men bistånd är inte allt. Vi kan inte ge med ena handen – och ta med andra. Det blir fallet om olika politikområden [...]HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik

Dokument om Kvinnor (72 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-04-17

Stop Gender-based Violence at Work

- Så jobbar globala facken mot våld mot kvinnor

Union to unionAnständiga arbetsvillkor, Jämställdhet, Kvinnor12) Dokumenttyp ej angiven
2018-01-25

Evaluation of the National Legal Aid Clinic for Women’s Access to Justice Programme in Zambia

SidaKvinnor, Mänskliga rättigheter, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-11-09

To Face Life

- en rapport om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning

MyRightKvinnor, Personer med funktionsvariation2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-18

Worlds Apart: Sexual and Reproductive Health and Rights in an Age of Inequality

United Nations Population Fund (UNFPA)Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-02-08

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2017

UtrikesdepartementetFeministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-11-30

Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater

- Vägen till utveckling

Global UtmaningGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Kvinnor, Sviktande stater2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-10-10

Counting the invisible

- Using data to transform the lives of girls and women by 2030

Plan International SverigeGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-07-01

Evaluation of Sida Support to TWAS, OWSD and GIS

- Sida Decentralised Evaluation 2016:10

SidaForskning och innovation, Jämställdhet, Kvinnor, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-06-09

Women in African Natural Resource Booms

- Development Dissertation Brief 2016:06

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Afrika, Kvinnor11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-02-17

Creating an International Gender and Peace Agenda: Transnational Campanies, Weapons and Violence Against Women

- Extraterritorial Obligations of Sweden under CEDAW Shadow Report to CEDAW 63rd Session

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Vapenhandel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-23

Gender perspectives on causes and effects of school dropouts

SidaBarn och unga, Kvinnor, Sida, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-14

Health 2014

SidaBarn och unga, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-04

Evaluation of the Swedish support to KA.DER – increasing the number of women in decision making processes in Turkey

- Sida Decentralised Evaluation 2015:49

SidaJämställdhet, Kvinnor, Sida, Turkiet4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-12-03

State of World Population 2015

- Shelter from the storm

United Nations Population Fund (UNFPA)Demografi / befolkningsstatistik, Flykt och migration, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-13

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2016

Regeringskansliet, UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Biståndsformer, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, HBTQI-personer, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel, Resultat, Utrikesdepartementet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-10-14

Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace

- Global Study on the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325

UN WomenFred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 13252) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-02-07

Evaluation of the “UN Joint Programme on Promoting Gender Equality at Local Level (Women Friendly Cities)” and “Women Friendly Cities Small Grants Programme”

- Sida Decentralised Evaluation 2015:9

SidaFN, Jämställdhet, Kvinnor, Turkiet, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-05-14

Voice and Agency

- Empowering women and girls for shared prosperity

The World BankJämställdhet, Kvinnor, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-05-06

State of the World’s Mothers 2014

- Saving Mothers and Children in Humanitarian Crises

Rädda BarnenBarn och unga, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-27

Evidence of impact of emergency cash transfers on gender and protection

International Rescue CommitteeBiståndsformer, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-13

From population issues to SRHR

- SWEDISH GLOBAL ENGAGEMENT IN SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS

RegeringskanslietBiståndsminister Hillevi Engström (M), Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-12

Remissyttrande från LO-TCO Biståndsnämnd avseende den biståndspolitiska plattformen

LO-TCO BiståndsnämndBiståndspolitiska plattformen, Kvinnor, Politik för global utveckling (PGU)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-17

Teaching and learning: Achieving quality for all

- Education for all Global Monitoring Report 2013/4

UnescoBarn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning12) Dokumenttyp ej angiven
2013-12-01

We can’t wait

- A report on sanitation and hygiene for women and girls

Unilever, Water Supply & Sanitation Collaborative Council, WaterAidKvinnor, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-18

Champions of children – State of the World’s Mothers 2011

- On why investments in maternal and child health care in developing countries are good for America

Röda KorsetHälsa, Kvinnor, USA2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-02-01

Women and the City II

- Combating violence against women and girls in urban public spaces - the role of public services

ActionAidBrasilien, Etiopien, Kambodja, Kenya, Kvinnor, Liberia, Nepal2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

The EU Aid Budget 2014-2020

- Fit to Ensure Human Rights, Gender Equality and Women’s and Girls’ Empowerment?

ConcordBudget, EU, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Peace journalism

- How media reporting affects wars and conflicts

Kvinna till kvinnaCivilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-12-01

Gender Relations, Sexual Violence and the Effects of Conflict on Women and Men in North Kivu, Eastern Democratic Republic of Congo:

- Preliminary Results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES)

Promundo, Sonke Gender Justice NetworkJämställdhet, Kongo, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-08

Missing the Target

- Recommendations for Sweden´s commitment to women, peace and security in Afghanistan

Kvinna till kvinna, Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-04-09

A lost revolution?

- Empowered but trapped in poverty. Women in the garment industry in Bangladesh want more.

- Swedwatch report #47

SwedwatchBangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Kvinnor, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power Lasting Peace

- Obstacles for women’s participation in peace processes

Kvinna till kvinnaAfghanistan, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power – Lasting Peace

- obstacles for women’s participation in peace processes

Kvinna till kvinnaAfghanistan, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Irak, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Liberia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power Lasting

- Armenia and Azerbaijan. Stuck in conflict over Nagorno-Karabakh.

Kvinna till kvinnaArmenien, Azerbajdzjan, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power Lasting Peace

- Iraq. Between war and peace

Kvinna till kvinnaIrak, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power – Lasting Peace

- The Democratic Republic of Congo. No peace for women

Kvinna till kvinnaJämställdhet, Kongo, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power – Lasting Peace

- Bosnia and Herzegovina. Preparing for the next step

Kvinna till kvinnaBosnien-Hercegovina, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Women’s participation in peace negotiations: the role of the negotiating parties

Kvinna till kvinnaCivilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

MISSING THE TARGET

- A report on the Swedish commitment to women, peace and security in Afghanistan

Kvinna till kvinna, operation 1325, Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Kvinnor, Resolution 13252) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-09

Jämställdhet minskar fattigdom

Kooperation Utan GränserJämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-09-08

Biståndets resultat

- tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling

- Regeringens skrivelse 2010/11:167

RegeringenBilateralt samarbete, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2011-01-01

Making Achievements Last

- Learning from Exit Experiences

Kvinna till kvinnaKroatien, Kvinnor, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Gör plats för fred

- – en handbok för kvinnors deltagande i fredsprocesser

Kvinna till kvinnaKvinnor, Resolution 13252) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Skapa säkerhet

- – en debattskrift om säkerhetspolitik

Kvinna till kvinnaFN, Kvinnor, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-10-01

Världens tuffaste jobb

- Fakta från Utan Gränser, nr 9

Kooperation Utan Gränser, We EffectJordbruk, Kvinnor, Moldavien, Tanzania, Uganda2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-07-25

Guide to Giving

Copenhagen Consensus CentreBarn och unga, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Resultat, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-06-27

Dialog för förändring

- Ett material till stöd för policydialog om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

RegeringskanslietHIV/AIDS, Kvinnor, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-03-01

Links between domestic violence and armed conflict

- Report from a Field Trip in Lebanon March 7-17, 2010

Kvinna till kvinnaKvinnor, Libanon2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-02-01

Destined to fail?

- how violence against women Is undoing development

ActionAidCivilsamhället, HIV/AIDS, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

10 recommendations for UNSCR 1325 implementation from 60 women’s organizations in conflict regions around the world

Kvinna till kvinnaFN, Kvinnor, Resolution 13252) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

Getting it Right?

- A Gender Approach to UNMIK Administration in Kosovo

Kvinna till kvinnaJämställdhet, Kosovo, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

Promoting Entrepreneurship in Developing Countries: Policy Challenges

United Nations University (UNU)Kvinnor, Näringsliv, Samhällsaktörer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-07-24

Utredningsresa hedersrelaterat våld Libanon, Syrien och norra Irak

Röda KorsetIrak, Kvinnor, Libanon, Religion, Syrien2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-03-01

Gender Equality in Practice

- A Manual for Sida

SidaJämställdhet, Kvinnor, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Informell ekonomi

- En arbetsmarknad utan regler och rättigheter

LO-TCO BiståndsnämndKvinnor, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Quick Guide to What and How: increasing women’s access to land

SidaJämställdhet, Jordbruk, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-01

Insiste Resiste Persiste Existe

- Women Human Rights Defenders’ Security Strategies

Front Line – The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders, Kvinna till kvinna, Urgent action fund for women's human rights (Algeriet, Bosnien-Hercegovina, Burma, Iran, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-01-01

Pushing the limits

- Young women’s voices about war, peace and power

Kvinna till kvinnaGeorgien, Kvinnor, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 5: Improve maternal health

Förenta Nationerna (FN)Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 3: Promote gender equality and empower women

Förenta Nationerna (FN)Kvinnor, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2004-01-01

Voices from the Field

- About Prosecution of Sexualised Violence in an International Context

Kvinna till kvinnaKvinnor, Människohandel, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Att leva är meningen med livet

- Om samtalsgruppens läkande kraft – kvinnor på Västbanken berättar

Kvinna till kvinnaDemokrati, Israel, Kvinnor, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Sida’s Work Related to Sexual and Reproductive Health and Rights 1994-2003

- Sida Evaluation 04/14

SidaHälsa, Kvinnor, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2003-01-01

Tänk om!

- En handbok för varaktig fred

Kvinna till kvinnaDemografi / befolkningsstatistik, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-01-01

War is not over with the last bullet

- Overcoming Obstacles in the Healing Process for Women in Bosnia-Herzegovina

Kvinna till kvinnaBosnien-Hercegovina, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-01-01

Kvinnor skapar nätverk för miljö

SidaAfrika, Jordbruk, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-01-01

Engendering the Peace Process

- A Gender Approach to Dayton—and Beyond

Kvinna till kvinnaKvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-01-01

Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993

- Rapport för FN:s konferens om Befolkning och utveckling i Kairo 1994

- SOU 1994:38

Förenta Nationerna (FN)Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Kvinnor1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1991-10-01

Education in Tanzania with a Gender Perspective

- Summary Report

- Education Division Documents No 53

SidaKvinnor, Tanzania, Utbildning5) Education Division
1986-01-10

Mobilizing Rural Women

- Two Tripartite Evaluation Reports on Community Action for Disadvantaged Rural Women in Sri Lanka and Kenya

SidaJordbruk, Kenya, Kvinnor, Sri Lanka4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1977-05-11

Kvinna i Tanzania

SidaKvinnor, Tanzania2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1976-08-30

Kvinna i Zambia

- Kvinnostudie No 3

SidaKvinnor, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Kvinnor (89 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-06-28 Feministisk utrikespolitik – opportunism eller framtiden för svensk utrikespolitik? Olof Palmes Internationella Center välkomnar dig till ett rapportsläpp och samtal om Sveriges feministiska utrikespolitik den 28 juni kl. 13:00. Utrikesminister Margot Wallström (S) kommer att ge sin syn på vägen framåt för den feministiska utrikespolitiken, [...] Olof Palme International Center "Good governance", Demokrati, Ekonomisk jämlikhet, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2018-04-19 Lunchseminarium: Hur jobbar facken internationellt mot könsrelaterat våld? “Könsrelaterat våld och sexuella trakasserier har varit en fråga som drivits fackligt, inte minst på internationell nivå i flera års tid. Frågan har inte sällan lyfts av de globala fackens kvinnokommittéer. På senare tid har [...] Union to union "Good governance", FN, FN:s utvecklingsmål, Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sociala skyddsnät
2018-04-18 Human trafficking – the slavery of our time Human trafficking in all forms is a violation of human rights, and more persons than ever around the world become victims of sexual exploitation, forced labour and slavery. The increasing number of migrants, refugees and [...] Sida Demokrati, Flykt och migration, FN, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sida
2018-03-08 Kroppar och territorium: om kvinnors motstånd och uppror i Latin På ETC bokcafé samlas vi för att samtala om feminist- och kvinnorörelsen i Latinamerika och insikten att förtrycket, för många kvinnor, är mångfacetterat. En urfolkskvinna på landsbygden som kämpar för sin rätt till mark kan [...] ETC Bokcafé, Latinamerikagrupperna Jämställdhet, Kvinnor
2018-03-05 FUF-fåtölj: #Metoo i Kenya, Malawi och Zambia Vad som började med en tweet utlöste en viral lavin av röster från hela världen som åskådliggjorde sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor under hashtaggen #metoo. Inom loppet av några månader trädde miljontals kvinnor fram [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Jämställdhet, Kenya, Kvinnor, Malawi, Zambia
2017-12-18 FUF-fåtölj 18/12: Kvinnor, fred och säkerhet – i verkligheten FN:s säkerhetsråd antog under hösten 2000 den banbrytande resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen visade på konflikters olika effekter på kvinnor och behovet av att inkludera kvinnor i säkerhetsarbete för att hållbart bygga [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Kvinnor, Resolution 1325
2017-12-06 Somalia – women, peace and security For years, the conflict and instability in Somalia has been a source of insecurity to its population. Since 2013, the United Nations Assistance Mission in Somalia has worked to strengthen the federal government’s capacity to [...] Svenska FN-Förbundet FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Somalia
2017-11-11 MR-dagarna: Violence against women Women all over the world are exposed to violence every day, such as domestic violence, violence in conflicts and wars, sexual violence and other physical or psychological abuse. How do we work to stop violence [...] MR-dagarna Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-10-18 Skilda världar: reproduktiv hälsa och rättigheter i en tid av ojämlikhet Isabella Lövin, Natalia Kanem och Hans Linde informerar om rapportlanseringen”Worlds Apart: Sexual and Reproductive Health and Rights in an Age of Inequality” för gymnasieselever på International School of the Stockholm Region. Diskussion kring ojämlikhet och [...] Regeringskansliet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-10-25 Demilitarizing gender and development Cynthia Enloe a feminist writer, theorist, and professor will discuss the topic of gender and militarism. Militarization is mostly about ideas and amongst those ideas are often the idea of the natural protector evident. And [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2017-10-12 Men’s violence against women in Nicaragua – then and now (1995 – 2015) Coming straight from the U.S.A. and Nicaragua, Founding Director of the Global Women’s Institute at George Washington University, Mary Ellsberg, and independent researcher, Margarita Quintanilla, will give a seminar on how the situation regarding violence [...] Svalorna Latinamerika, The Institute of Latin American Studies Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Nicaragua
2017-08-19 Global Bar – Julia Wiraeus om kvinnornas Indien Julia Mariella Wiræus, författare, frilansjournalist och Indienkännare, är aktuell med boken De kallade henne Delhi braveheart. Med avstamp i den ökända våldtäkten 2012 på 23-åriga Jyoti och de svallvågor som följde beskriver Julia Wiræus ett [...] Global Bar, Global Reporting Indien, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-07-03 Sex, makt och kontroll – hur världspolitik och myter sätter stopp för utveckling och jämställdhet Den globala debatten kring sexualitet och reproduktion är hårdare än på länge. Detta får svåra konsekvenser som tonårsgraviditeter och osäkra aborter. Tillgång till sexualundervisning är därför helt avgörande för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och [...] Plan International Sverige, RFSU Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-06 Glömda eller bortprioriterade? Tonårstjejer i kris och konflikt Var tionde minut dör en flicka till följd av våld och i kris och konflikt situationer är flickor särskilt utsatta. Trots att handlingsplanen för Sveriges feministiska utrikespolitik refererar specifikt till flickor i kris och konflikt [...] International Rescue Committee, Plan International Sverige Barn och unga, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-07-06 Ssch! Världen ser rött när vi blöder – om mens som hinder för utveckling Varje dag har 800 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen mens. Trots att kopplingarna mellan mens och utveckling är tydliga förblir frågan ett tabubelagt ämne, omgärdat av myter och okunskap som varje dag [...] Essity, Kvinna till kvinna, Plan International Sverige, Union to union Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-05 The shrinking space for women – Sweden’s role in Central America more crucial than ever María Teresa Rivera from El Salvador was sentenced to 40 years in prison after a miscarriage, but was released due to a technicality. Awaiting a new trial she managed to leave the country. As the [...] Individuell Människohjälp (IM), We Effect Centralamerika & Västindien, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-07-03 Bota din världsångest: Backlashen mot kvinnor Andelen kvinnor i världen med avlönat arbete har minskat, Ryssland fortsätter att tillåta våld inom äktenskapet och Donald Trump har stoppat allt bistånd till organisationer som inte tar avstånd från abort. Vilka konsekvenser får det [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), OmVärlden Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-07-06 Så får vi fler kvinnliga presidenter! Vad krävs av ett samhälle för att det ska vara möjligt för kvinnor som lever i fattigdom på landsbygden att få mer makt? Till att börja med över sin vardag, och kanske hela vägen till [...] We Effect Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor
2017-07-02 Honor Diaries Honor Diaries är en dokumentärfilm från 2013 av producent Paula Kweskin. Filmen visar nio kvinnliga människorättsaktivister med ursprung i den muslimska såväl som den ickemuslimska världen. Vi följer deras ansträngningar för att genomföra förändring, både [...] Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-02 Feminism in Islam The Swedish Institute in Alexandria, SwedAlex, gives space for Muslim women to explore feminism and challenge patriarchal structures in their religion by visiting historic examples in combination with contemporary experiences through dialogue. The efforts of [...] Swedish Institute Alexandria Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Religion
2017-07-06 Hur ska EU säkerställa kvinnors rättigheter i flyktingpolitiken? Kvinnor och flickor drabbas hårt av stängda gränser och strängare asylregler. De blir oftare kvar i krig och konflikter och många utsätts för våld, övergrepp och människohandel. Hur kan EU se till att de hittar [...] Europaparlamentets informationskontor, Sveriges kvinnolobby EU, Flykt och migration, Kvinnor
2017-07-05 Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? Sverige är det första landet i världen som har en uttalat feministisk utrikespolitik. Med de stora bakslag för kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter som vi sett i stora delar av världen under det gånga året [...] Afrikagrupperna, Concord, Individuell Människohjälp (IM), Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Kvinna till kvinna, MÄN, MyRight, operation 1325, Plan International Sverige, PMU, Rädda Barnen, RFSL, RFSU, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska Freds och skiljedomsföreningen, Svenska Kyrkan Internationellt Arbete, Union to union, WaterAid, We Effect Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd, Vapenhandel
2017-07-05 Feminism och skog – en kärleksaffär Skogen är viktig för den globala livsmedelsförsörjningen! Kvinnor har en nyckelroll i utvecklingen av hållbart brukande av skogslandskapet. Kan Sverige, med vår höga andel kvinnligt ägarskap och företagande i skogssektorn bidra med erfarenhet till en [...] Focali, Stockholm Environment Institute, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Feministisk utrikespolitik, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2017-06-07 FUF-fåtölj: Bristande “menskliga” rättigheter På många platser i världen är kunskapen om mens otillräcklig. Blodet betraktas som något som ska osynliggöras, menstruerande personers kroppar tabubeläggs och mens omges ofta av tystnad och skam. När detta kombineras med bristfällig tillgång [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-04-19 Feminism i de västsahariska flyktinglägren De västsahariska flyktinglägren är uppbyggda av västsahariska kvinnor. Många män låg i krig efter att Marocko invaderade Västsahara 1975, en ockupation som fortsätter över 40 år senare. Vad har det inneburit för lägren? I flyktinglägren sköts [...] Emmaus Kvinnor, Västsahara
2017-03-08 Kvinnor i Afrika Kvinnorna har en viktig roll som sammanhållande och bärande krafter i familjerna, men också en central ställning för utveckling av samhällena och ekonomin på kontinenten. Delar av Afrika är hårt drabbat av krig, kriser, fattigdom [...] ABF Stockholm, Afrosvenskarnas Riksförbund Afrika, Jämställdhet, Kvinnor
2017-03-06 Beyond Commitment to Action: Fulfilling Global Promises on Women´s Economic Empowerment for Sustainable, Inclusive and Equitable Developent An afternoon seminar with Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women. The panel discussion will focus on key recommendations and showcase experiences on how to upscale efforts to fulfil global promises on women´s economic empowerment [...] Sida, UN Women, Utrikesdepartementet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor
2017-02-23 FUF-fåtölj: Kvinnor vid förhandlingsbordet Ett flertal säkerhetsrådsresolutioner, med 1325 i spetsen, har pekat på behovet av att kvinnor deltar i fredsprocesser. Studier visar att kvinnors deltagande bidrar till hållbar fred. Trots detta är endast några få procent av världens [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-11-19 Mänskliga Rättighetsdagarna: Demanding rights for India’s most marginalized citizens A discussion about raising awareness on violence against Dalit women, the demand for equal rights and the abolition of the caste system. Speakers: Monica Erwér, Mr. A. Kathir and Ms. R. Thilagam. Svalorna Indien Bangladesh Indien, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-11-19 Mänskliga Rättighetsdagarna: Money talks, Human Rights walks? Vad händer med mänskliga rättigheter i Iran när sanktionerna släpps och internationella företag slåss om 80 miljoner kunder? Hur ser situationen ut för kvinnliga aktivister i Iran i dag? En kort och intensiv lektion i [...] Imagenes del Sur/Bilder från Söder Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2016-11-18 Mänskliga Rättighetsdagarna: Women refugees – brave and vulnerable What is the situation for women that are forced to flee their homes like? How does Europe’s closed borders and tough asylum policies affect women in particular?Kvinna till Kvinna’s partner organisations from the Middle East [...] Kvinna till kvinna Asylrätt, Flykt och migration, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-11-18 Mänskliga Rättighetsdagarna: Lika för alla? Den dubbla diskrimineringen av flickor Hungerprojektets vd Sara Wettergren kommer inleda med att presentera organisationen, och hur vi arbetar. Därefter följer en kort förklaring av vad dubbel diskriminering av flickor innebär, vilket också exemplifieras med hjälp av en kort film. [...] Hungerprojektet Bangladesh, Barn och unga, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-11-19 Mänskliga Rättighetsdagarna: Egna pengar – egna val Hur kan det komma sig att insatser för att stärka kvinnors ekonomiska ställning och rättigheter ofta har förbluffande goda effekter? Panelsamtal om hur vägen till att nå de globala hållbarhetsmålen går genom kvinnor. Medverkande: Fairtrade Sverige, [...] Individuell Människohjälp (IM) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor
2016-11-18 Mänskliga Rättighetsdagarna: Organizing the self-employed women Kristina Henschen, chef Union to Union, samtalar med Reema Nanavaty, generalsekreterare för den indiska organisationen Self Employed Women’s Association. SEWA organiserar uppåt två miljoner kvinnor inom den informella sektorn. Hon kommer att tala om vikten av [...] MR-dagarna Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-11-17 Mänskliga Rättighetsdagarna: Facket – En mansvärld i förändring? Jämställdhet är en arbetsmiljöfråga. Hur jobbar egentligen facket med frågan, i Sverige och i världen? Vilket ansvar har män för kvinnors arbetsvillkor? Medverkande: Elin Gustavsson Fagerlund, Elektrikerförbundet, Nathalie Lucasson, Union to Union, Johan Sjöström, Byggnads.  Moderator: Anna [...] Elektrikerförbundet, Union to union Jämställdhet, Kvinnor
2016-11-17 Kvinnor på flykt – modiga och utsatta Miljontals människor är på flykt runt om i världen. Men hur ser situationen ut för kvinnor på flykt? Hur påverkar Europas stängda gränser och stränga asylpolitik i synnerhet kvinnor? Lyssna till ett spännande och viktigt [...] Kvinna till kvinna Asylrätt, Flykt och migration, Kvinnor
2016-10-12 Uppsatslunch: Tema Kvinnor, Fred och Säkerhet Operation 1325 bjuder in till uppsatslunch för alla studenter som skriver uppsatser relaterade till FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Studenten är välkommen oavsett hur långt hen kommit i  planeringen, forskandet, skrivandet och sökandet. Det här [...] operation 1325 Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-09-16 Medling för fred Välkommen till ett seminarium om medling som verktyg för fred, om Sveriges ambitioner och kvinnors meningsfulla deltagande i fredsprocesser. Deltagare: Sven-Eric Söder, generaldirektör FBA; Ulrika Modéer, statssekreterare Utrikesdepartementet; Birgitta Holst Alani, medlem i det svenska medlingsnätverket för kvinnor och [...] Folke Bernadotteakademin Fred och säkerhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-10-24 FUF-fåtölj: Resolution 1325 & internationellt försvarsarbete FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000. Detta var första gången medlemsstaterna agerade för att inkludera ett genusperspektiv i alla delar av fredsarbetet. Resolutionen antogs eftersom civila blivit mer och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-07-07 Feminism – nyckeln till utveckling för alla? Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling vilket går hand i hand med Sveriges feministiska utrikespolitik. FN-förbundet arbetar för att flickors och kvinnors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), ska genomsyra all [...] Svenska FN-Förbundet Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-07-05 Made in Bangladesh – om möjligheter och utmaningar I Bangladesh, ett land där kvinnor diskrimineras systematiskt, kan aktörer med olika perspektiv bidra till att stärka kvinnors ekonomiska och sociala ställning. Vilka möjligheter och utmaningar möter det enskilda företaget? Civilsamhället? Hur kan man bidra [...] Hungerprojektet Bangladesh, Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Kvinnor, Näringsliv
2016-07-04 Hur utsatta är flickor och kvinnor på flykt? Om de risker och övergrepp som många flickor och kvinnor utsätts för i flyktingläger och på flykt. Hur ser arbetet för trygghet och säkerhet ut? I seminariet får vi information om FNs försök till säkerställa för [...] IOGT-NTO, UN Women Flykt och migration, Kvinnor
2016-07-03 En enkelspårig utredning om surrogatmoderskap – vad händer nu? Hur kunde det bli så här? En utredning som bland annat består av tyckande, antaganden och gissningar ska ligga till grund för riksdagens beslut. Kommer utredningen att göras om? Har våra riksdagspolitiker ändrat uppfattning i [...] Barn och unga, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-07-06 Building blocks of justice – women’s empowerment and strengthened rule of law inside Syria How do we strengthen civil society and justice services during the Syrian conflict? Who provides these services when the state has withdrawn? Lessons learned from supporting Syrian civil society organizations and from building justice services [...] International Legal Assistance Consortium (ILAC), Kvinna till kvinna Civilsamhället, Kvinnor, Syrien
2016-07-06 Innovation – så når vi de globala preventivmedelsmålen 225 miljoner kvinnor som vill kunna kontrollera sin egen fertilitet saknar tillgång till preventivmedel. Det globala partnerskapet Family Planning 2020 har satt upp ett mål om alla ska ha tillgång till preventivmedel. Hur kan Sverige [...] RFSU FN:s utvecklingsmål, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Kvinnor
2016-07-06 En Agenda 2030 för alla flickor? Hur ser vi till att agendan gynnar flickor och unga kvinnor överallt i världen? Hur ska den feministiska regeringen se till att flickors och unga kvinnors perspektiv tas tillvara, både här i Sverige och globalt? Nu [...] Flickaplattformen, Hungerprojektet, Make Equal FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor
2016-07-07 Om makt och rättigheter åt kvinnor i fredsprocesser Samarbetet mellan stat och civilsamhället i Sverige kring 1325 handlingsplanen och kvinnokonventionens efterlevnad har bidragit till en feministisk politik. Hur framgångsrikt är det svenska 1325-arbetet? Var finns andra framgångar? I Nicaragua pågår arbete med våldsamma maskuliniteter [...] operation 1325, Tidningen Syre Colombia, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Nicaragua
2016-07-07 Kvinnor och migration Seminariet kommer att beröra de särskilda utmaningar som kvinnor ställs inför vid migration, framför allt vid flykt. Kvinnor är mer utsatta vid konflikter, hur påverkas de särskilt i en flyktsituation? Finns det skillnader i orsaker [...] Migrationspolitiska S-föreningen, S-Kvinnor Asylrätt, Flykt och migration, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-07-04 Barn som föder barn – en fråga om utveckling, rättigheter och framtid Sverige och andra givarländer må vara bra på jämställdhet och frågor om rör sexuella och reproduktiva rättigheter men det glöms ofta bort att det faktiskt även gäller flickor – barn. Då flickorna dessutom ofta tvingas [...] Plan Sverige, United Nations Population Fund (UNFPA) Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-04-13 Releasefest för RFSU dokumentär RFSU dokumentär – en podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter Kom och fira premiären av podden som inte lämnar någon oberörd. I RFSU dokumentär möter du människor som kämpat för att få älska någon av [...] RFSU Flykt och migration, HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-04-07 Resurser till kvinnor och flickor: att genomföra visionen om SRHR för alla genom Agenda 2030 Sverige är sedan många år en viktig och modig röst i världen för motvindsfrågor som rätten till säker abort, kampen mot barnäktenskap, tillgång till preventivmedel och sexualupplysning för unga etc. Med Agenda 2030, Addis Ababa Action [...] RFSU, Riksdagens Tvärpolitiska grupp för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR-grupp) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2016-03-30 Föreläsning: Kvinnor på flykt Vem är en flykting? Vad innebär migration? Varför flyr människor? För tillfället pågår den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Runt om i världen flyr människor inom länder, mellan länder, över hav och gränser till följd [...] ABF Stockholm, Palmecenter Flykt och migration, Kvinnor
2016-03-16 FUF-fåtölj: Feminism och kvinnorörelser i Latinamerika Kvinnorörelser har spelat en viktig roll för kvinnors rättigheter och ställning i Latinamerika och är idag en aktör att räkna med i den politiska debatten. De arbetar ofta med jämställdhet parallellt med andra rättighetsfrågor, till [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sydamerika
2016-03-17 Samtal: Kvinnokamp i Afghanistan Kom och lyssna på Malalai Joya som är kvinnorättsaktivist, författare och tidigare politiker. Hon är känd för sin kritik mot regeringen i Afghanistan och mot närvaron av trupper från USA och NATO. Flera gånger har [...] ABF Stockholm, Amnesty, Palmecenter Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-03-11 Hur går det för den feministiska utrikespolitiken? Seminarium. Vinner feminismen mark globalt och i EU-samarbetet? Vilka är de konkreta verktygen och resultaten? Medverkande: Laila Naraghi, politiskt sakkunnig hos Margot Wallström; Hans Linde, ledamot (V) av riksdagens utrikesutskott samt Jesper Bengtsson, chef för [...] Tankesmedjan Tiden EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Utrikesdepartementet
2016-03-08 De bortglömda kvinnorna – Dags att se sambandet mellan kön, fattigdom och funktionsnedsättning “Den 8 mars är internationella kvinnodagen och över hela världen uppmärksammas kvinnors rättigheter. Trots många års kamp finns det en grupp som nästan aldrig nämns när det pratas om jämställdhet, rättigheter och fattigdomsbekämpning. Kvinnor, tjejer [...] MyRight Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation
2016-02-11 “Vägen till ökad trygghet för Indiens kvinnliga busskonduktörer” “Indiens många kvinnliga busskonduktörer är en utsatt grupp och allt fler fall av fysiskt, emotionellt och sexuellt våld rapporteras. Konduktörerna arbetar sex dagar i veckan för en månadslön på 1 000−1 500 svenska kronor. Svenska [...] Union to union Indien, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-02-10 “Afrikas unga kvinnliga ledare” “Afrikas unga kvinnliga ledare. Frukostmöte. Morgonens gäst, Edem Doreen Ashimadu, är rankad som en av de mest lovande kvinnliga ledarna i Afrika och berättar om hur unga kvinnliga ledare kan bidra till att de nya [...] Forum Syd, Hungerprojektet Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor
2016-02-11 Fackliga kvinnor i Indien säkrar jobben “Indiens många kvinnliga busskonduktörer är en utsatt grupp och allt fler fall av fysiskt, emotionellt och sexuellt våld rapporteras. Konduktörerna arbetar dessutom sex dagar i veckan för en månadslön på cirka 1 000-1 500 svenska [...] Service- och kommunikationsfacket (SEKO), Union to union Indien, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-12-02 WoMidan: Empowering women activism for change Den 28 november till den 2 december samlas 30 unga engagerade från Egypten, Tunisien, Syrien, Italien, Frankrike, Grekland och Sverige i Stockholm. De kommer under fem dagar att delta i aktiviteter på Fryshuset och Världskulturmuseerna. [...] Fryshuset Demokrati, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2015-11-29 Stockholms viktigaste adventsfest mot våld mot kvinnor! Hjärtligt välkomna till ett härligt adventsfirande som kommer att lämna er med värme i hjärtat och ett stort leende på läpparna! Det är ÖPPET HUS så kom då det passar dig och stanna hur länge/kort tid [...] Svalorna Latinamerika Kvinnor
2015-11-21 “Beijing +20” “Tvådagars-konferens. Göteborg. För 20 år sedan mobiliserades den globala kvinnorörelsen för att formulera den mest progressiva handlingsplanen för ökad jämställdhet som någonsin skrivits: Beijing Platform for Action. Detta uppmärksammas av kvinnorörelser över hela världen. Vilka [...] GADIP (Gender and Development in Practice) Jämställdhet, Kvinnor
2015-10-08 Global Hälsa “Ebola, kolera, malaria … men också svält, diabetes, död i samband med förlossning. Mässling och fågelinfluensa. Epidemier, sjukdomar och förhållanden som orsakar många människors lidanden och död är en del av den dagliga nyhetsrapporteringen. Den Globala Hälsan är [...] FN-förbundet Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2015-09-25 “De förföljer och mördar oss” Att vara kvinna och ställa krav på rättigheter innebär dubbel utsatthet. Situationen för kvinnoorganisationer förvärras i världen; hur påverkar det demokrati och jämställdhet? Medverkande: Åsa Eldén, Christina Hagner, Susanna Wasielewski Ahlfors Sida Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor
2015-09-01 Frukost för fred IKFFs internationella handläggare Tove Ivergård berättar om samarbetet med systersektioner i Nigeria, DR Kongo och Kamerun. Temat är deras arbete för fred och kvinnors rättigheter i konfliktområden. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Fred och säkerhet, Kvinnor
2015-06-29 En feministisk utrikespolitik för EU Om hur Sverige kan bidra till en europeisk utrikespolitik som är jämställd. Är det ens möjligt? Tre kvinnor inblandade i utformningen av EU:s utrikespolitik om hur vi kan utmana rådande strukturer och vilka möjligheter och [...] Socialdemokraterna EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor
2015-06-30 De fattigas lobbyister – frukostseminarium Frukostseminarium med Maria Teresa Fernandez, från Coordinadora para Mujeres Rurales, Nicaragua We Effect bjuder på kaffe och smörgås. Seminariet hålls på svenska. I Nicaragua har de kvinnliga bönderna en egen organisation, Coordinadora para Mujeres Rurales. Maria Teresa [...] We Effect Civilsamhället, Jordbruk, Kvinnor, Nicaragua
2015-06-24 From Stigma to Dignity: Menstruation, Incontinence and other Blind Spots in Human Development Menstrual hygiene for women and girls remains a taboo subject in many parts of the world, resulting in a negative impact on the health, education and quality of life of adolescent girls and women. Another [...] SCA, Water Supply & Sanitation Collaborative Council Hälsa, Kvinnor, Vatten
2015-06-30 Brott eller rättighet? Abortförbud i Europa och världen Många flickor och kvinnor lever i länder där abort är förbjudet och kriminaliserat. Restriktiva abortlagar leder inte till att antalet aborter minskar utan till att kvinnor istället genomgår farliga och olagliga aborter. De som har [...] Amnesty Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-06-29 Satsning på barnmorskor och kvinnohälsa – nyckeln till positiv samhällsutveckling? Vad kan Sverige och andra länder lära om hållbar vård genom att utgå från extrema situationer som krigshärjade östra Kongo? Om en modell för kvinnohälsa och barnmorskors roll för välstånd. Medverkande: Alexandra Charles, Grundare, 1,6 & [...] 1.6 & 2.6 miljonerklubben, Yennenga Progress Burkina Faso, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Sjukvård
2015-07-03 Feministisk diplomati och utrikespolitik? Sveriges regering har deklarerat att de tänker bedriva en feministiskt orienterad utrikespolitik. Vad innebär detta och vilka konsekvenser kan en sådan politik få på den internationella arenan. Kvinnor har under lång tid varit osynliga och [...] Statsvetenskapliga förbundet Feministisk utrikespolitik, FN, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor
2015-07-03 Situationen för kvinnorna efter den arabiska våren “Vilka hinder och utmaningar står de inför? Vad förväntas av den europeiska feminismen när det gäller solidaritet och ställningstagande i frågan? Tunisiska, Egyptiska och Syrianska kvinnor har stått i frontlinjen under revolutionerna och protesterna sedan [...] Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Sveriges kvinnolobby Demokrati, Egypten, EU, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien, Tunisien
2015-07-01 På väg mot en feministisk utvecklingspolitik: Hälften av biståndet till kvinnor Om kvinnliga bönder skulle ha samma tillgång till mark, utbildning och teknologi som män så skulle ytterligare 100 miljoner munnar kunna mättas i världen. Produktiviteten skulle öka, fler flickor skulle gå i skola, resurserna skulle [...] We Effect Feministisk utrikespolitik, Kvinnor
2015-07-02 Ekonomisk utveckling för kvinnor är utveckling för ett helt samhälle “Världens kvinnor tjänar mindre, har sämre villkor, är mer utsatta och i lägre grad representerade på arbetsmarknaden. Detta trots att hela samhället gynnas när kvinnor bidrar till och får inflytande över sin familjs ekonomi. Hur [...] Individuell Människohjälp (IM), Union to union Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-07-03 Unga, sexualitet och post-2015-målen. Vad vill biståndsministern? “Vägen ur fattigdom går via mödrahälsovård, tillgång till preventivmedel och rätt till lagliga och säkra aborter. I höst ska FN besluta om en rad hållbara utvecklingsmål, de nya millenniemålen. Hur driver den svenska regeringen frågorna [...] RFSU Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hälsa, Kvinnor
2015-07-02 No peace without women – perspectives on peace from Afghanistan and Colombia How to avoid that women’s human rights simply become a pawn in the game? Research show that women’s participation in peace negotiations is essential. Experiences from Afghanistan and Colombia. Medverkande:  Anna-Karin Johansson, Svenska Afghanistankommittén. Marina Gallego, Ruta [...] Colombiagruppen, Svenska Afghanistankommittén (SAK), Svenska Kyrkan Afghanistan, Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor
2015-07-02 Midwives4All – kan digital diplomati skapa förändring? En sak som vi alla har gemensamt är att vi har fötts och överlevt. I andra delar av världen är inte det en självklarhet. I Sverige är risken en på ca 14 000 att dö [...] Utrikesdepartementet Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2015-07-02 En feministisk utvecklingspolitik i kriser “En feministisk utvecklingspolitik ska bidra till att skapa långsiktig utveckling med demokrati, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning som ledord. Men när kriser blossar upp, är risken stor att klyftan blir djup mellan den akuta nödhjälpen och [...] Kvinna till kvinna Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2015-07-02 Kvinnors entreprenörskap – nyckeln till effektiv fattigdomsbekämpning! “En inspirerande dialog mellan Charlotte Bohman, Generalsekreterare Hand in Hand Sweden och Johan Lilja, Direktor, Läkarmissionen. Seminariet belyser det unika samarbetet mellan Hand in Hand och Läkarmissionen där organisationerna har utvecklat en effektiv modell där [...] Hand in Hand, Läkarmissionen Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Utbildning
2015-06-29 Kvinnors makt över sitt eget liv – nyckeln till utveckling! Inför slutförhandlingarna i FN i juli om den nya globala utvecklingsagendan, post 2015, uppmanar FN-förbundet Sverige att stå upp för och försvara flickors och kvinnors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i [...] FN-förbundet FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Post-15
2015-05-27 Women, Peace & Disarmament For over a century, women have organized themselves in support of peace and disarmament. However, both in civil society operations as well as more formal peace negotiations a lack of female representation is prevalent. On [...] Institute for Security and Development Policy Fred och säkerhet, Kvinnor
2015-05-18 Frukostseminarium: ”Kvinnor som förändringsaktörer i konfliktdrabbade Colombia” “I Colombia representerar kvinnor en 49,5 procent av de drabbade och deras engagemang är av stor betydelse för civilsamhället, bland annat i frågor som konfliktoffrens rättigheter, återskapande av det kollektiva minnet, främjande av kvinnors deltagande [...] Fonden för Mänskliga Rättigheter Civilsamhället, Colombia, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-05-08 Seminarium om motståndet mot SRHR i Europa Motståndet mot SRHR växer i många delar av Europa idag. Framförallt är det religiösa samhällsaktörer och politiska partier med nationalistiska värderingar som står för motståndet. I höstas intog många av dessa partier sina nyvunna platser [...] Concord Hälsa, Kvinnor, Religion, Sjukvård
2015-05-07 Förebyggande och fredsbyggande: Vägval för Sverige Lars Ingelstam, professor emeritus, Teknik och social förändring Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna Bea Schönning, student i freds- och konfliktkunskap Värdar och samtalsledare: Anita Elweskiöld, präst i Västerleds församling och Pär Lewin Ronnås, [...] Kvinna till kvinna, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan Barn och unga, Fred och säkerhet, Kvinnor
2014-07-01 Afghanistan, erfarenheter och lärdomar De internationella trupperna dras tillbaka från Afghanistan under 2014 och samtidigt blir landet den största mottagaren av svenskt bistånd. Vilka har resultaten av de svenska insatserna varit? Har de lett till mer fred och säkerhet? [...] Folk och Försvar, Kvinna till kvinna, Svenska Freds och skiljedomsföreningen Afghanistan, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2014-07-01 Ökande nationalism – vad betyder det för kvinnors rättigheter? “Kvinna till Kvinna och EXPO presenterar rapporten Folk, familj och fosterland – Nationalismens konsekvenser för jämställdhet. Vad betyder nationalismen på västra Balkan för kvinnors mänskliga rättigheter? Hur ser nationalistiska partier i Europa på kvinnans roll [...] Kvinna till kvinna Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2014-07-01 Oheliga allianser och traditionella värderingar “På flera fronter ser vi att kampen för kvinnors rättigheter möter motstånd och tvingas till reträtt. Inom FN samverkar en ohelig allians av konservativa krafter från Ryssland, Vatikanen och Iran för att sakta men säkert [...] Kvinna till kvinna, Sida Fred och säkerhet, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2014-07-02 Arms Trade Treaty, svensk vapenexport och mänskliga rättigheter – vilket ansvar har vi? “Arms Trade Treaty (ATT) är den första globala bindande fördraget som ska reglera den internationella vapenhandeln. Fördraget förbjuder export av vapen till länder där det finns risk att de används för att kränka mänskliga rättigheter. [...] Amnesty, Kvinna till kvinna Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2014-07-03 Syrien – ett samtal om FN “Kvinnor från civilsamhället spelar en stor roll som fredsaktörer inne i Syrien, men stängs ändå ute från förhandlingarna. Hur kan FN:s resolutioner om kvinnors deltagande i fredsprocesser omsättas i verkligheten?” Kvinna till kvinna, Svenska FN-Förbundet Civilsamhället, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Syrien

Debattörer i diskussionen om Kvinnor (539 debattörer)

DebattörArtiklar om KvinnorTotalt antal artiklar av debattören
Fredrika Uggla 1 1
Maria Bard 1 3
Niclas Lindgren 2 22
Kerstin Lundgren 1 18
Yasmine Posio Nilsson 1 3
Agnes Hellström 3 16
Kristina Henschen 3 27
Ruben Wågman 1 1
Kawinzi Muiu 1 1
Christina Heilborn 1 3
Agnes Björn 1 4
Diana Trimino 1 1
Mariann Eriksson 3 9
Melanie Ward 1 2
Annie Matundu Mbambi 1 1
Annika Skogar 3 9
Ayo Ayoola-Amale 1 1
Edwick Madzimure 1 1
Micheline Muzaneza 1 1
Pascasie Barampama 1 1
Sylvie Ndongmo 1 1
Pernille Fenger 2 4
Daphne Jayasinghe 1 1
Jamila Haider 1 1
Jenny Hedström 1 1
Johanna Kvist 1 4
Gabriella Irsten 2 2
AnnCathrine Carlsson 1 2
Magdalena Hansen 1 2
Maria Lövström 1 2
Mona Bengtsson 1 2
Nicolas Berglund 1 1
Songul Can 1 1
Anneli Rogeman 17 36
Annika Schabbauer 2 6
Birgitta Göranson-Iliste 1 1
Bo Forsberg 1 112
Cecilia Chatterjee-Martinsen 5 18
Erik Lysén 2 52
Gabi Björsson 6 67
Lisa Sjöblom 1 14
Lotta Sjöström Becker 1 8
Luis Lineo 2 6
Maria Andersson 5 15
Kristina Ljungros 10 11
Linda Åkerström 1 4
ANITA KLUM 1 5
Eva Zetterberg 3 10
Frida Wallander 1 1
Stina Larsson 1 1
Lena Ag 24 44
Carl Wahren 2 5
Anna Liljelund Hedqvist 1 4
Catharina Schmitz 1 3
Chris Coulter 1 1
Jessica Rothman 1 7
Anders Nordström 1 18
Amineh Kakabaveh 6 15
Gudrun Schyman 9 26
Linnéa Bruno 3 5
Sofie Löwenmark 1 1
Cecilia Gustavsson 1 1
Jessica Påfs 1 1
Eva Franchell 3 18
AARON KOREWA 1 2
Lars-Gunnar Liljestrand 1 15
Margareta Wallström 1 1
Isabella Lövin 23 117
Camilla Starck 2 2
Sara Mohammad 3 4
Ylva Bergman 3 11
Åsa Fahlén 1 2
Hanna Forsgren 1 1
Johanna Jaara Åstrand 1 2
Kailash Satyarthi 1 1
Lina Hultqvist 1 1
Magnus Jägerskog 1 2
Anna Lindenfors 1 21
Georg Andrén 1 4
Malin Nilsson 2 16
Mikael Thörnqvist 1 1
Peter Rothschild 1 1
Ingrid Lomfors 1 3
Dagens Nyheter 10 170
Gulan Avci 4 11
Maria Nilsson 4 5
Carina Ohlsson 5 9
Cecilia Heikkinen 1 1
Ewa Larsson 3 4
Frida Hasselblad 1 1
Heidi Lampinen 2 2
Henrik Malmrot 1 1
Kerstin Kyhlberg Engvall 1 1
Margaretha Nilsson 1 1
Marie-Louise Forslund Mustaniemi 1 1
Meri Helena Forsberg 1 1
Olga Persson 1 4
Evelyn Schreiber 4 5
Per Ewert 1 4
Susanne Sjöstedt 1 8
Annika Borg 1 6
Daniel Persson 1 8
Göran Collste 1 3
Carin Jämtin 2 15
Anna Charlotta Johansson 1 2
Malin Lernfelt 2 2
Margot Wallström 19 74
Mikael Wiking 1 1
Charlotte Pruth 1 1
Clara Berglund 4 9
Monica Green 1 2
Sofia Jarl 2 3
Maria Sandblad 1 1
Ngozi Okonjo Iweala 1 1
Andreas C Halse 1 1
Anders Lindberg 1 90
Hana Al-Khamri 1 4
LINDA NORDLUND 3 20
Mats Skogkär 1 10
Ann Svensén 2 23
Daniel Grahn 2 6
Elisabeth Dahlin 2 29
Karin Wiborn 2 20
Magnus Kolsjö 2 4
Rebecka Mosquera Jalvemyr 1 1
Alexandra Silfverstolpe Tolstoy 1 2
Isak Svensson 1 5
Per Wirtén 1 3
Brinda Gangopadhya Lundmark 1 1
Nasra Ali 1 3
Andreas Ardenfors 1 1
Ann-Sofie Roberntz 1 1
Erica Molin 1 1
Erika Brundin 1 1
Karin Olsson 1 1
Lotta Säfström 1 3
Mohamed Ibrahim 1 2
Omar Mustafa 1 1
Patrik Nordqvist 1 1
Maria Ripenberg 1 5
Birgitta Ohlsson 8 69
Ingeborg Wiksten 1 1
António Guterres 1 4
Anna Maria Corazza Bildt 2 11
Alexander De Croo 1 1
Kai Mykkänen 1 1
Lilianne Ploumen 1 1
Romain Schneider 1 1
Sven Mikser 1 1
Teresa Ribeiro 1 1
ULLA TØRNÆS 1 2
Cecilia Wikström 3 74
Amanda Sokolnicki 1 1
Håkan Holmberg 1 28
Anna Hedh 3 15
Devin Rexvid 3 5
Maria Masoomi 1 1
Lars Ströman 1 15
Jan Björklund 1 9
Javaneh Dehnad 1 1
Susanna Birgersson 1 22
Parvin Kaboly 1 1
Marielle Alvdal 1 1
Maria Rashidi 2 2
Claes Borgström 1 1
Anders Rehnberg 1 6
Anna Horn 1 1
Linnéa Bjärum 1 1
Tewodros Melesse 1 1
Anna Mårtensson 1 1
Bonnie Bernström 3 3
Expressen 2 90
Jesper Bengtsson 1 28
Emma Frans 1 1
Sofia Mirjamsdotter 1 1
Gerda Christenson 1 1
Jessika Svensson 1 1
Wiveca Holst 1 1
Robert Höglund 1 14
Annika Ben David 1 1
Ulf Öfverberg 1 8
María Angela Holguín 1 1
Buthainah Mahmood Abba 1 1
Shanna Löfgren 1 1
Ann Heberlein 1 1
Akbar Abdul Rasul 1 1
Gert Gelotte 1 5
Christer Sturmark 2 3
Emilia Ericson 2 2
Magnus Timmerby 1 1
Patrik Lindenfors 2 4
Tara Twana 2 2
Sydsvenskan 3 96
Per T Ohlsson 1 2
Katrine Marçal 1 8
Tobias Wikström 1 7
Aleksandra Boscanin 1 10
Maria Rankka 1 3
Michael Wolf 1 1
Alexandra Iriarte 1 1
Bahareh Andersson 1 1
Eskilstuna-Kuriren 1 4
Aleksander Gabelic 10 117
Rose-Marie Asker 1 2
Emil Boss 1 2
Johan Torgå 1 3
Jose Luis Ranea Vera 1 1
Klara Knapp 1 1
Trevor Christians 1 1
Åsa Regnér 7 13
Per-Anders Sunesson 1 1
Malin Björk 5 31
Karin Olofsson 1 7
Anna Hägg-Sjöquist 2 12
Anna Lithander 1 1
Olga Beletski 1 1
Jasenko Selimovic 1 9
Marita Ulvskog 1 18
Helena Myrstener 1 1
Ingrid Frisk 1 1
Soraya Post 2 13
Victoria Strand 1 1
Jeanette Escanilla 2 5
Björn Brenner 1 1
Paulina De Los Reyes 1 3
Biza Barzo 1 1
Alice Bergholtz 1 1
Amanda Pettersson 1 1
Anna-Theresia Ekman 1 1
Hanna Bergman 1 1
Hannah Stanton 1 1
Malin Flemström 1 1
Oliwer Karlsson 1 1
Romiana Bikasha 1 1
Ingegerd Sahlström 1 1
Maj-Inger Klingvall 1 1
Margareta Winberg 4 4
Madeleine Schultz 1 1
Zozan Inci 1 1
Lisa Enquist 1 1
Linnéa Engström 1 16
Anna-Karin Klomp 1 1
Sören Bergqvist 1 1
Torbjörn Pettersson 1 6
Alarik Sandrup 1 2
Tove Ivergård 1 1
Christina Franzén 1 2
Frida Sandegård 1 5
Hans Linde 5 45
Emma Jidinger 1 1
Barbro Sjöqvist 1 1
Claes Gustafsson 1 1
Madeleine Leijonhufvud 1 1
Tobias Hübinette 1 3
Yvonne Hirdman 1 1
Disa Kammars Larsson 2 2
Kenneth G Forslund 1 26
Pernilla Stålhammar 2 18
Lina Hjort 1 2
Jonas Hellman 1 5
Gunnar Hökark 1 1
Babatunde Osotimehin 1 2
Filippo Grandi 1 1
Elinor Odeberg 1 1
Ahmed Al-qassam 1 3
Stina Oscarsson 1 3
Ulf Bjereld 1 15
Lina Nordquist 2 2
Olof Jarlbro 1 1
Désirèe Pethrus 1 22
Sofia Damm 2 16
Anna Carlstedt 1 6
Nerikes Allehanda 1 8
Emma Söderström 1 1
Azam Qarai 1 1
Leila Qaraee 2 2
Erika Lejon Flodin 1 1
Linda Andersson 1 2
Veronika Bäckman 1 1
Carina Olsson 1 2
Inga-Lill Röhr 1 1
Gunilla Hjelm 6 6
Helena Vilhelmsson 3 4
Ulrika Axelsson 2 2
Sofia Arkelsten 1 14
Magdalena Andersson 4 8
Melinda Gates 1 2
Annelie Nordström 1 4
Jens Orback 2 24
Karl-Petter Thorwaldsson 1 6
Kristina Henchen 1 1
Anna Ek 1 40
Maria Hagberg 1 1
Soheila Dashti 1 1
Azadeh Rojhan Gustafsson 1 3
Jytte Guteland 1 26
Andreas Gustavsson 1 10
Mahin Alipour 1 1
Björn ”Kapten Röd” Nilsson 1 1
Erica Haylett 1 1
Malena Ernman 1 3
Moa Jonsson Länne 1 1
Nathalie ”Cleo” Missaoui 1 1
Ramón Monserrat 1 1
Robin Seyfi 1 1
Stefan Sundström 1 2
Tobias Assiego 1 1
Ingvar Persson 1 32
Nasser Mosleh 1 1
Kristina Post 1 1
Tanja Mitic 1 1
Sanna Rayman 3 13
Annika Hirvonen 1 2
Gabriela Velasquez 1 1
Stina Bergström 1 8
Ben Cooley 1 1
José Mendes Bota 1 1
Madeleine Sundell 1 1
Mona Strindberg 1 1
Ruth Nordström 1 3
Sissela Nordling Blanco 2 4
Veronica Svärd 1 2
Michel Sidibé 1 1
Borås Tidning 2 20
Rebecca Abrahamsson 1 1
Charlotte Bohman 1 3
Linda Westerlind 1 11
James Kofi Annan 1 1
Oby Ezekwesili 1 1
Sebastien Marot 1 1
Sunita Danuwar 1 1
Trudy Novicki 1 1
Robert Egnell 1 8
Pia Stavås Meier 1 4
David Lindén 1 4
Alice Teodorescu 1 3
Erik Ullenhag 1 4
Maria Arnholm 1 1
Heidi Avellan 1 7
Jenny Nordberg 1 13
Banar Sabet 1 1
Elina Kabir 1 1
Ronak Moaf 1 1
Sara Bessa 1 1
Kholod Saghir 1 2
Babatunda Osotimehin 1 1
Hillevi Engström 2 22
Jenny Sonesson 2 9
Robert Hannah 2 7
Mehrtab Motavvas 1 1
Anna Bergström 1 1
Dan Larhammar 1 1
Karin Forsberg Nilsson 1 1
Wolfgang Hansson 1 8
Ivar Arpi 1 31
Anders Rönquist 2 2
Carina Bergfeldt 1 2
Alexandra Charles 1 1
Camilla Andersson 1 1
Carin Gardbring 1 1
Cecilia Andrén Nyström 1 1
Christer Wik 1 1
Eda Duzgun 1 1
Gertrud Åström 1 1
Hans Cagnell 1 1
Inger Lise Olsen 1 1
Louise Lindfors 1 3
Maj Britt Theorin 5 13
Maria Appelblom 1 1
Maria Fälth 3 4
Maria Starck 1 4
Mona Samadi 1 1
Sara Wettergren 2 3
Sven-Erik Alhem 1 1
Sylvia Rönn 1 1
Thomas Wetterberg 1 1
Sofia Halth 1 1
Eva Johansson 1 2
Mikael Gustafsson 2 3
Carl Bildt 3 35
Kristin Spolander 1 2
Ingela Mårtensson 1 2
Annette Carlson 1 1
Karin Pettersson 1 10
Charlotte Petri Gornitzka 2 38
Annika Eclund 1 2
Carin Runeson 1 1
Elisabeth Björnsdotter Rahm 1 5
Lena Asplund 2 3
Lotta Hedström 3 8
Agnes Andersson-Djurfeldt 1 1
Inge Gerremo 1 20
Linley Chiwona-Karltun 1 3
Magnus Jirström 1 1
Anna-Karin Johansson 1 16
Peter Brune 1 7
Moni Pizani 1 1
Anders Björkman 1 3
Andreas Mårtensson 1 1
Sören Sommelius 1 6
Uppsala Nya Tidning 1 33
Anna Steele 1 1
Helena Hellström Gefwet 1 1
Lena Sommestad 3 5
Anita Persson 1 1
Erika Storme Martinger 1 1
Lise Bergh 3 19
Anna Dahlberg 1 10
Carina Hägg 5 12
Karin Alfredsson 2 3
Gabriel Wikström 1 6
Mattias Kristenson 1 4
Elisabet Ålander 1 1
Helena Cederlöf 1 1
Staffan Bergström 2 2
Gunilla Carlsson 1 4
Karin Enström 3 32
Afrah Nasser 1 1
Frida Yohannes 1 1
Yasin Ahmed 1 1
Fredrik Segerfeldt 1 30
Majvor Persson 1 1
Margareta Andersson 1 1
Anders Wejryd 1 5
Antje Jackelé 1 1
Johanna Sturesson 1 5
Johanne Hildebrandt 1 15
Oliver Rosengren 1 1
Fredrik Reinfeldt 1 7
Viola Furubjelke 1 4
Göran Greider 1 19
Torsten Nilsson 1 22
Anniqa Nygård 1 3
Peter Franke 1 69
Anna Westin 1 8
Birgitta Sundborg 1 1
Karin Israelsson 1 5
Reza Payandeh 1 4
Rohina Janbaz 1 1
Siv Persson 1 6
Anders Borg 1 5
Tobias Jeppsson 1 1
Duncan Green 1 1
Hans Rosling 2 5
José Graziano Da Silva 1 1
Anna Laestadius Larsson 1 1
Carl Emanuelsson 1 1
Stina Svensson 1 3
Azza Kamel 1 1
Annelise Ebbe 1 1
Gro Lindstad 1 1
Terhi Makynen 1 1
Ulf Wickbom 1 4
Gustaf Delin 1 1
Lars Wedén 1 3
Rigmor Allbäck 1 2
Daniel Suhonen 1 2
Fatima Svanå 1 1
Maud Edgren-Schori 1 4
Pierre Schori 2 21
Sonia Sagrado 2 3
Eva-Britt Svensson 2 6
Barbara Davies 2 2
Britt-Marie Landgren 2 2
Göran Skytte 1 1
Johanna Fogelström 1 1
Margareta Zetterström 1 6
Elisabeth Lundgren 1 11
Petra Tötterman Andorff 2 6
Francisco Contreras 1 25
Jarl Keber 1 5
Wendy Pekeur 2 2
Dean Peacock 1 1
Therese Isaksen 1 1
Henrik Othman 1 1
Ann Schlyter 1 1
Anders Berntell 1 4
Birger Forsberg 1 4
Birgitta Dahl 2 4
Johan Kuylenstierna 1 12
Per Stenbeck 2 4
Ylva Jonsson Strömberg 3 11
Ida Gabrielsson 1 1
Ann-Charlotte Hammar Johnsson 1 1
Anna Brandt 1 1
Maria Eriksson Baaz 2 3
Maria Stern 1 2
Charlotta Grunewald 1 1
Lotti Helström 1 1
Margit Endler 1 1
Görel Thurdin 1 3
Jakob Simonsen 1 6
Lotta Wendel 1 1
Åsa Westlund 1 16
Martina Jarminder 1 5
Cecilia Malmström 1 12
Britt-Marie Lövgren 1 1
Maria Lundqvist-Brömstervic 1 1
Alexandra Pascalidou 1 1
Katarina Wennstam 1 1
Kattis Ahlström 1 4
Sissela Kyle 1 1
Cissa WaNumbe 1 1
Esther Munyerenka 1 1
Mira Vilusic 1 1
Anders Brännström 1 1
Charlotte Isaksson 1 1
Farah Kabir 1 1
Katrine Kielos 1 5
Jan Eliasson 1 13
Anna Hellgren 1 2
Christian Holm 2 7
Mikael Larsson-Ek 1 2
Maria Haldesten 1 1
Mats Tunehag 1 7
Inger Björk 1 9
Klas Hansson 1 8
Maria Larsson 1 1
Mary Robinson 1 2
Orrego Rodríguez 1 1
Adam Nelvin 1 1
Brita Söderwall 1 2
Amelia Adamo 1 1
Sofia Nerbrand 1 7
Leif Lundqvist 1 1
May-Britt Österberg 1 1
Monica Johansson 1 1
Catarina Segersten Larsson 1 1
Asentah Omwega 1 1
Beatrice Were 1 1
Hanne Kjöller 2 30
Cecilia Brinck 2 4
Asger Ryhl 1 1
Karl-Anders Larsson 1 3
Staffan Herrström 2 5
Maria Norrfalk 1 4
Per Ronnås 1 1
Sigfrid Deminger 1 1
Tomas Lundström 1 1

Kommentarer i diskussionen om Kvinnor (14 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-06-16 Annette Lyth: Det är inte bara för IDP-kvinnor som utsatts för ökat våld i Ukraina. De kvinnoorganisationer som har hotlines har rapporterat om en kraftig ökning i samtal angående efter att de ukrainska soldaterna demobiliseras och skickas hem. UNFPA gör ett fantastiskt jobb med att stödja kvinnor som utsatts för våld men det är också viktigt att arbeta preventivt med männen, till exempel införa obligatorisk de-briefing av soldaterna innan de skickas hem och att förändra mansrollen så att den blir mer nyanserad än att bara vara ekonomisk familjeförsörjare. http://manskligsakerhet.se/2017/03/07/okad-osakerhet-i-ukraina-nar-soldaterna-atervander-hem/ Våldet mot kvinnor och flickor i Ukraina kan stoppas
Av Pernille Fenger, Biståndsdebatten.se
2016-10-12 Fredrik Rakar: Absolut, detta är en jätteviktig fråga! Därför är det så synd att RFSU, som en gång var drivande i att lösa detta problem i de nordiska länderna, inriktar sig på informationsspridning, bidrag och publicitet genom NASA. Problemen som möter många i utvecklingsländer med politiskt, socialt och religiöst motstånd, speglar den historia Sverige har gått igenom. Elise Ottesen-Jensen hittade nyckeln till en lösning på detta genom att även vara en förgrundsgestalt organisatoriskt. Som en pionjär och föregångare inom det som idag kallas Socialt Entreprenörskap så byggde RFSU upp tillverkning och försäljning av kondomer med syftet att sprida och involvera så många som möjligt, samtidigt som de löste tillgänglighet och kvalitetsproblem. På köpet fick de ekonomiskt självständiga ambassadörer, de kunde använda sig av drivna individer i alla sociala grupper för att sprida sitt budskap och byggde upp en lokal tillverkning av kvalitetsprodukter. Tänk om RFSU också kunde sprida denna helt fantastiska modell av delaktighet och ägarskap till fler länder i behov, förutom information och påverkansarbete. Kondomen – den osynliga utvecklingsfrågan
Av Maria Andersson, Biståndsdebatten.se
2016-07-01 Per-Åke Andersson: Socialdarwinister anser sannolikt att avkriminalisering av sexköparen är helt i sin ordning. Men sexköpslagen är såväl rättighets- som jämställdhetsfrämjande och syftar till maktutjämning. Amnesty vilseleder om prostitution
Av Madeleine Schultz m.fl., Dagens ETC
2016-06-15 David Nilsson, KTH: "Sida ger inte stöd till jordbruket" säger WeEffect. "Det gör vi visst det" svarar Sida. Att jordbruk har en fortsatt viktig roll för utvecklingen i Afrika är självklart, även nu när regionen har den snabbaste urbaniseringen i hela världen. Men vad varken Petterson, Rogeman eller Sandrup tar upp på allvar i sin replikväxling är att detta handlar om regionalt bistånd. Den typen av stöd syftar till att finanseria kollektiva nyttigheter på den regionala nivån, det vill säga frågor som måste hanteras mellanstatligt och överstatligt till exempel via African Union. Det finns många sådana frågor: handel, migration, säkerhet, gränsöverskridande vattenresurser, transportkorridorer, långväga luftföroreningar för att bara nämna några. En utveckling av jordbruket i Afrika har många utmaningar men de allra flesta löses inte på regional nivå utan lokalt och nationellt. Lokala transporter och marknadstillgång, utbildning och kvalificerad rådgivning, insatsvaror, lokala kapitalmarknader, och framförallt reformer kring mark och äganderätt; allt detta hanteras nationellt - inte regionalt! Självklart finns det starka kopplingar mellan jordbruksutveckling och många regionala nyttigheter som handel, standardisering och vattenresurser, men då klassas de heller inte som jordbruksstöd som Petterson riktigt påpekar. Allt detta vet man självklart på en så stor och professionell organisation som WeEffect. Ändå gör man en stor sak - i opionionsbildandets finrum DN Debatt - av att inte jordbruket finns med i det regionala biståndet. Varför, kan man undra? Debatten om biståndet är tyvärr alltför sällan en debatt utan en kavalkad av partsinlagor där var och en pläderar för sin egen hjärtefråga. Den som arbetar med jordbruk framhåller just detta som den viktigaste frågan. Humanitära organisationer understryker katastrofinsatser som det främsta, människorättsorganisationerna slåss för sitt, och så vidare. För snart 10 år sedan kom debattboken "Det svenska biståndsberoendet". Där argumenterades att hundratals organisationer med tusentals yrkesverksamma i Sverige har blivit beroende av biståndet för sin egen överlevnad och för sina karriärer, och därmed slåss med näbbar att klor för att öka biståndet framförallt till sin egen typ av verksamhet. Även om boken hade sina svagheter stärks dess argument när debatten färgas av partsinlagor. Låt oss inte gå åt ett håll där biståndet blir en huggsexa om en krympande budget, en Tragedy of the Commons styrd av vem som i varje läge ropar högst. Stöd jordbruket där det är mest meningsfullt. Sverige kan ändå inte vara med överallt. ”Missvisande om Sidas Afrika-stöd”
Av Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter
2015-07-20 Peo: Ayn al-Arab heter staden och inte Kobane. Kurderna har felaktigt döpt om staden. Kvinnliga peshmergas har en dubbel kamp
Av Amineh Kakabaveh, Expressen
2015-03-14 Tege Tornvallt: Överdriven klimatoro Den enda faktiskt konstaterade klimatförändringen sedan Lilla istidens slut ca 1850 är en knapp grads uppvärmning, bekräftad även av FN:s klimatpanel IPCC. Den uppger 0,85 grad för tiden 1880-2012 och 0,74 grad för hela 1900-talet. Lilla istiden var periodvis besvärande kall med missväxt, nöd och död. Längsta köldperioden var Maunder minimum ca 1645-1715 med minimal solmagnetism, synlig som ytterst få eller inga solfläckar. Sedan dess har Jordens marknära atmosfär (där vi lever) värmts ca 2,5 grader med ett avbrott för likaså kalla Dalton minimum ca 1780-1830. Denna uppvärmning (återhämtning) började alltså långt före nutidens industrialism och folkökning. Uppvärmningen gällde främst tempererade zoner på båda halvkloten. Där värmde den havens ytvatten, som började gasa ut mer koldioxid i atmosfären. Stora och ökande utsläpp av koldioxid från mänsklig verksamhet började först under 1900-talets andra hälft - och utlöste alltså INTE uppvärmningen. Sedan senaste stora istid var eran för ca 8-5.000 år sedan (holocena klimatoptimum) varmast. Varma var även bronsåldern, romartiden och vikingatiden/medeltiden - samt nu senast vår tid. En klart märkbar effekt av detta är att världens samlade skördar sedan 1930 femfaldigats och att Jordens växtlighet de senaste 30 åren ökat med 11 procent - bådadera konstaterade per satellit. Fler har fått det bättre trots starkt ökad befolkning. Uppvärmningen (återhämtningen) sedan Lilla istiden gick i tre perioder med mellanliggande och nu senast efterkommande paus/avkylning. De fem institut som följer global temperatur har på snart 19 år inte registrerat någon nämnvärd uppvärmning trots fortsatt ökande CO2-halt i atmosfären. Denna ökade även under 1900-talets två tidigare temperaturminskningar. Det visar att CO2-halten INTE driver temperaturen. 800.000 års borrkärnor från Antarktis visar tvärtom att ökad temperatur alltid kommer före höjd CO2-halt. Varma hav gasar ut och kalla absorberar koldioxid. CO2-halten är alltså en följd av, inte en orsak till temperaturen. Denna bestäms i stort av Jordens avstånd till Solen, Jordens gravitation samt atmosfärens massa och täthet - oberoende av atmosfärens sammansättning. Venus nära Solen har en rik och tät atmosfär med ca 460 plusgraders medeltemperatur. Den mindre planeten Mars längre bort från Solen har en tunn atmosfär med 46 minusgrader medeltemperatur. Bådas atmosfär är nästan helt koldioxid!! Jorden mitt mellan dem har rik atmosfär med knappt 15 plusgraders medeltemperatur. Den består av 78 procent kväve, 21 procent syre, 0,9 procent argon och bara 0,04 procent (400 ppm) koldioxid. I atmosfären finns även 2-3 procent vattenånga, som tillsammans med 400 ppm koldioxid och minimalt med andra gaser håller temperaturen uppe genom att ta upp energi ur från jordytan utgående strålning. Utan dem hade vi rimligen ständig istid med 18 minusgraders medeltemperatur. Det är detta som kallas växthuseffekten - missvisande, eftersom atmosfären saknar både tak och väggar. Men vattenånga och koldioxid tar bara upp energi vid vissa frekvenser av utgående strålning. Med nuvarande halt är effekten av mer koldioxid i atmosfären marginell och logaritmiskt avtagande. Även dubbel CO2-halt anses bara kunna värma atmosfären ytterligare någon grad. Detta medger också de forskare som IPCC anlitar. IPCC räknar fram framtida uppvärmning i ett drygt 20-tal datormodeller. Dess uppdrag är just att visa mänsklig påverkan på klimatet. För att trots observerad paus/avkylning ändå kunna hävda fortsatt uppvärmning, matar IPCC datormodellerna med antagande om förstärkande effekt av vattenånga. Men vattenånga har som moln och nederbörd främst en kylande effekt. Ingen sådan effekt har observerats. Däremot samvarierar temperaturen sedan årmiljoner nära med Solens magnetism, som växlar i cykler om bl. a. ca 11 samt ca 200 år. Stark solmagnetism minskar inkommande kosmisk strålning. Svag magnetism släpper in mer strålning, Denna bildar i atmosfären aerosoler (minipartiklar), på vilka vattenånga kondenseras till moln och från dessa nederbörd med kylande verkan. Detta har beskrivits av danska forskare (Svensmark m. fl.) och visats i försök först på Århus universitet och senare även på partikelforskningscentret CERN utanför Genève. Men IPCC tar inte med detta eller samspelet mellan sol, hav och atmosfär - dels för att IPCC anser det oviktigt och dels för att det är kaotiskt och inte kan återskapas (simuleras) i datormodeller. Därför visar IPCC:s datorprojektioner ständigt fel med starkt överdriven uppvärmning. Det hindrar inte IPCC från att räkna fram fortsatt uppvärmning i strid mot gjorda observationer. Det är inte trovärdigt, särskilt som nu åter minimal solaktivitet tyder på kommande kyligare klimat. Satelliter har registrerat 25 procent minskad skyddande sfär runt solsystemet samt krafigt ökad kosmisk instrålning. Det kan hota framtida skördar. Något för kyrkan att begrunda! Tege Tornvall faktajournalist, nätverket Klimatsans Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna
Av Erik Lysén, Norran
2015-03-14 Tege Tornvallt: Överdriven klimatoro Svenska kyrkan oroar sig i onödan för ojämlika och orättvisa effekter av påstådd global uppvärmning. Enda faktiskt konstaterade klimatförändring sedan Lilla istidens slut ca 1850 är en knapp grads uppvärmning, erkänd av FN:s klimatpanel IPCC. Lilla istiden var periodvis besvärande kall med missväxt, nöd och död. Sedan dess kallaste tid för 300 år sedan har atmosfären värmts ca 2,5 grader. Det var långt före industrialismens - och utlöste alltså INTE 1900-talets knappa grads uppvärmning . Denna har tillsammans med ökad CO2-halt i atmosfären, växtförädling och bättre metoder femfaldigat världens samlade skördar sedan 1930. Fler har fått det bättre. Jordens växtlighet har de senaste 30 åren ökat med 11 procent. Återhämtningen sedan Lilla istiden gick i tre perioder med mellanliggande och nu efterkommande paus/avkylning. De fem institut som följer global temperatur har på snart 19 år inte noterat någon nämnvärd uppvärmning trots fortsatt ökande CO2-halt. Denna har ökat även när temperaturen minskade. Det visar att CO2-halten INTE driver temperaturen. Borrkärnor från Antarktis visar tvärtom att ökad temperatur kommer före höjd CO2-halt. Varma hav gasar ut och kalla absorberar koldioxid. CO2-halten följer temperaturen, inte tvärtom. I atmosfären håller 2-3 procent vattenånga, 0,04 procent koldioxid och minimalt med andra gaser medeltemperaturen på ca 15 plusgrader genom att ta upp energi ur från jordytan utgående strålning. Annars vore den 18 minusgrader. Men vattenånga och koldioxid tar bara upp energi vid vissa frekvenser av utgående strålning. Med nuvarande halt är effekten av mer koldioxid i atmosfären marginell och avtagande. Men IPCC:s uppdrag är att visa mänsklig klimatpåverkan. Trots snart 19 års paus hävdar IPCC fortsatt uppvärmning genom att mata datorer med antagande om förstärkande effekt av vattenånga. Men ingen sådan effekt har observerats. Vattenånga har som moln och nederbörd främst en kylande effekt. Däremot samvarierar temperaturen sedan årmiljoner nära med cykliskt växlande solmagnetism. Svag solmagnetism släpper in mer kosmisk strålning, som i atmosfären bildar aerosoler. På desxa kondenseras vattenånga till moln och nederbörd med kylande verkan. Men IPCC beaktar varken detta eller samspelet mellan sol, hav och atmosfär - dels för att IPCC anser det oviktigt och dels för att det är kaotiskt och inte kan beräknas i datormodeller. Nu tyder åter minimal solaktivitet på kommande kyligare klimat. Något för kyrkan att begrunda! Tege Tornvall faktajournalist, nätverket Klimatsans Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna
Av Erik Lysén, Norran
2018-05-20 online sports bookie: This piece of writing will assist the internet users for creating new weblog or even a blog from start to end. Världens barn behöver ökat stöd
Av Annette Carlson, Borås Tidning
2013-03-25 Inge Gerremo: Carl Wahrens kommentar är intressant i så motto att jag själv heller aldrig riktigt förstått varför den här verksamheten, där Sverige var världsledande under biståndets första år, kunde försvinna så totalt i utvecklingssamarbetet. Bara det fenomenet, att så skedde, hade naturligtvis varit värt synpunkter i en skrift som vill spegla svenskt bistånds första 50 år. Jag är övertygad om att det fokus på kvinnors situation i u-länder, med hjälp av inte minst starka företrädare härhemma, och som svenskt bistånd tidigt uppmärksammade och ville förbättra, hade kunnat leda oss mycket tydligare och rakare till vad som idag behövs för att stärka kvinnors behov och därmed utvecklingen i stort. Jag ser det inte minst inom den sektor jag själv bäst känner, lantbrukssektorn och de utmaningar som förestår där och där kvinnors roll är så uppenbar när t.ex. 900 milj afrikaner ska bli 2200 milj kring 2050 och då, förhoppningsvis, på ett för alla anständigt sätt. Det ska samtidigt sägas att det står en del om svenskt jämställdhetsarbete i den aktuella skriften, som på knappt 50 sidor försöker skildra ett 50-årigt skeende. Men, här finns en uppmaning till framtida utvärderare av svenskt bistånd att ta sig an den här frågan. Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete
Av Carl Wahren, Biståndsdebatten.se
2013-03-22 Gunnar Lindgren: Det var välgörande att ta del av dessa uppgifter från Carl Wahren. Jag har efter biståndsarbete i både Afrika och Mellanöstern samma erfarenhet: Allt står och faller med ett stöd till kvinnorna i tredje världen. Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete
Av Carl Wahren, Biståndsdebatten.se
2012-11-15 Tom Alberts: Dags att tänka om! Det bästa stödet är att ge barnbidrag genom mammorna via mobiltelefoner. Jag har skrivit en del om detta och kan nås här: tomguard2004-tom@yahoo.com Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas
Av Afrah Nasser mfl; Göteborgsposten
2012-08-22 Tom Alberts: Därför dags för barnbidrag genom mammor. Anders Borg och Gunilla Carlsson: Investering i jämställdhet är sunt ekonomiskt tänk
Av Anders Borg, Gunilla Carlsson; Expressen
2012-01-07 admin: "Han nämner också att barnadödligheten sjunkit sen 70-talet och använder bland annat detta faktum för att ifrågasätta vår syn på välgörenhet och bistånd som han menar grundar sig på en föråldrad syn, och diskvalificerar därmed större delen av svenska folket och våra experter som jobbar med bistånd." Hans Rosling berättar inte hela sanningen
Av Tobias Jeppsson, Sourze
2011-12-05 admin: Klimatdebatten tynar bort, rapporterar SR Feministiskt initiativ: ”Klimatförhandlingarna måste demokratiseras”
Av Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco, Stina Svensson; Dagens Arena
Dela det här: