Barn och unga

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Barn och unga.

Diskussionen om Barn och unga innehåller:

  • 8 exklusiva debattartiklar
  • 279 debattartiklar
  • 37 dokument
  • 45 evenemang
  • 390 debattörer
  • 10 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Barn och unga (8 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-07-06

Vi kräver specifika satsningar för tonårstjejer i kris och konflikt

Mariann Eriksson m.fl., Biståndsdebatten.se

Tonårstjejer är en extra utsatt grupp i konflikter och naturkatastrofer. De riskerar att bli bortgifta och utsatta för övergrepp eller trafficking. Ändå glöms de ofta bort i det humanitära biståndet. International Rescue Committee och Plan International Sverige uppmanar därför svenska regeringen till specifika satsningar för tonårsflickor i kris och konflikt.Barn och unga, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning
2017-05-23

Satsa mer på utbildning om naturkatastrofer i världens skolor

Mariann Eriksson och Agnes Björn, Biståndsdebatten.se

Barn ska vara delaktiga i arbetet med att bygga samhällen som kan stå pall för naturkatastrofer. Det kom världens länder överens om i Sendai 2015. Om vi vill att detta ska bli verklighet måste vi öka biståndet till civilsamhället och arbeta med katastrofriskreducering i världens skolor, skriver Plan International Sverige.Barn och unga, Civilsamhället, Policyramverket för svenskt bistånd, Utbildning
2016-05-10

Satsa på utbildningsinsatser med bevisad effekt

Paul Glewwe m.fl., Biståndsdebatten.se

Utbildning leder till utveckling, men vilka insatser förbättrar utbildningen? För att försäkra sig om att utbildningsbiståndet används effektivt måste biståndsaktörer satsa på högkvalitativa utvärderingar med kvantitativa metoder. Det skriver Amy Damon, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski och Bixuan Sun, författarna till en ny EBA-rapport om utbildningsinsatser i utvecklingsländer.Barn och unga, Utbildning, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/education-in-developing-countries-what-policies-and-programmes-affect-learning-and-time-in-school/"
2016-03-07

Glöm inte barnen i världens kriser och katastrofer

Pia Stavås Meier m.fl., Biståndsdebatten.se

När världen står inför en global flyktingkris, hotande epidemier och allt fler väderrelaterade katastrofer drabbas barnen oproportionerligt stort. Ändå saknar Sverige tydliga strategier för att hantera det. Nu är det dags att Sverige barnsäkrar sitt humanitära bistånd, skriver Pia Stavås Meier och Agnes Björn på Plan International.Barn och unga, Klimat & miljö, Utbildning
2015-06-12

Använd FN:s utvecklingsmål för att stoppa skadligt barnarbete

Carolina Ernrooth, Biståndsdebatten.se

Just nu förhandlar FN:s medlemsstater om de nya utvecklingsmål som ska göra världen mer jämställd, välmående och hållbar. Samtidigt jobbar 168 miljoner av världens barn i skadliga arbeten. Världens regeringar måste förstå vidden av problemet och se till att barnen faktiskt inkluderas i utvecklingsmålen, skriver Carolina Ehrnrooth på Barnfonden.Barn och unga, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2014-11-20

Barnkonventionen 25 år: Dags att gå från ord till handling

Carolina Ehrnrooth mfl; Biståndsdebatten.se

Idag är det på dagen 25 år sedan Barnkonvention antogs av FN:s generalförsamling. Men trots många och stora framsteg återstår fortfarande mycket arbete – inte minst i utvecklingssamarbetet. Sverige har alla möjligheter att återta ledartröjan vad gäller det globala barnrättsarbetet – men det räcker inte med ord. En av de stora utmaningarna är att se till att barnrättsperspektivet inte faller bort från Post-2015 agendan, skriver fem svenska barnrättsorganisationer.Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Post-15
2014-06-03

Investera i barnmorskor för att rädda kvinnors liv

Ingela Wiklund mfl; Biståndsdebatten.se

Mödradödligheten är fortsatt ett stort problem runtom i världen. Cirka 40 miljoner kvinnor per år föder barn utan tillgång till utbildad personal. Genom att skala upp den svenska modellen med välutbildade barnmorskor som har huvudansvar för förlossningarna kan mödradödligheten minska drastiskt, skriver Ingela Wiklund och Anna Nordfjell från Svenska Barnmorskeförbundet och Anders Molin från Sida.Barn och unga, Hälsa, Millenniemålen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2013-10-04

Världens barn bör få skydd av de nya millenniemålen

Anna Hägg-Sjöquist mfl; Biståndsdebatten.se

Sverige bör under det nu pågående ministermötet i New York kräva att barns skydd mot våld och övergrepp inkluderas i de nya mål som ska ersätta milleniemålen efter 2015, skriver representanter för fem svenska barnrättsorganisationer.Barn och unga, FN, Millenniemålen, Post-15, Utvärdering

Debattartiklar om Barn och unga (279 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-09-30

”Doktor Mukwege behöver Sveriges stöd”

Peter Rothschild, Svenska Dagbladet

“Ett tydligt agerande från Sveriges regering om situationen i Kongo-Kinshasa skulle öka trovärdigheten i den feministiska bistånds- och utrikespolitiken. Vår uppmaning till den svenska regeringen är därför att, som medlem i FN:s säkerhetsråd, driva en [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-09-15

S-ledamöter: Pausa alla utvisningar till Afghanistan

Sarra Karlsson m.fl, Dagens Arena

“Under en lång tid har åldersbedömningar gjorts på ett rättsosäkert och godtyckligt sätt, både medicinska och icke-medicinska. De metoder som nu börjat användas för medicinsk åldersbedömning har ett acceptabelt osäkerhetsintervall men det avhjälper inte att [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Sverige
2017-09-14

”Bistånd når inte fram till syriska flyktingbarn”

Måns Molander, Svenska Dagbladet

“Sverige, andra bidragsgivare och värdländer har lovat att syriska barn inte ska bli en förlorad generation, men det är just detta som håller på att hända. Om finansieringen gjordes mer öppen skulle det kunna synliggöra [...]Barn och unga, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Syrien, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/following-the-money/"
2017-08-26

Ge barnen i Gaza framtidstro

Jeannette Escanilla, ETC

“Ship to Gaza kommer under 2018 att segla med en armada med båtar genom Europa. Vi kommer att lägga till i hamnar runt om i hela Europa för att sprida information om situationen i Gaza. [...]Barn och unga, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2017-08-23

Afghanernas sak är vår

Daniel Mathisen, Dagens Arena

“Vi kan inte skicka tillbaka människor till ett land där döden hovrar över vardagen som en ständig risk. Ung i Sverige, nätverket som tagit initiativ till sittstrejken, kräver att Sverige stoppar utvisningarna till Afghanistan. Det [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration
2017-08-15

Ingen ska skickas tillbaka till Afghanistan

Anna Sibinska m.fl, Göteborgsposten

“För de unga som haft turen att födas i Sverige innebär ofta 18-årsdagen glädje och lycka över att ta de första myndiga stegen in i vuxenlivet. För de ensamkommande har samma födelsedag inneburit ett brutalt [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik, Sverige
2017-08-14

”Bortförklaringar duger inte från högst ansvariga”

Per Holfve, Dagens Samhälle

“Det senaste övergripande rättsliga ställningstagandet gällande Afghanistan formulerade Migrationsverket i december 2016. Sedan dess har läget i landet inte stabiliserats nämnvärt, tvärtom. Migrationsverkets senaste lägesanalys avslutas med bedömningen att situationen successivt kommer att försämras. Ändå utvisar Sverige människor från Afghanistan, [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-08-04

En blå hjälm är inget frikort för övergrepp

Evelyn Schreiber, Dagens Nyheter

“Men en sak är experterna överens om: Det viktigaste är att FN börjar ta brotten på allvar. Att fler anmälningar leder till åtal och fällande domar. Soldater som våldtar och utnyttjar kvinnor och barn i konfliktzoner [...]Barn och unga, FN, Kvinnor
2017-07-04

Sätt stopp – svenskar köper barn utomlands

Kent Persson, Aftonbladet

“Vi har därför tagit fram ett förslag till utrikesdepartementet om att svenska ambassader i världen, som verkar i länder där vi vet att barn exploateras sexuellt, ska ha en barnrättsbevakare på plats. Alltså en specifik [...]Barn och unga, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-06-02

“RFSU: Polens politiker tar ännu ett kvinnofientligt steg”

Kristina Ljungros, Dagens Arena

“Just nu pågår bakslag över alla människors rätt att fatta beslut om sina kroppar och sin sexualitet. Vi ser det inte minst i Europa och USA genom religiösa grupper, genom nationalistiska rörelser och genom högerpopulister. Starka [...]Barn och unga, Civilsamhället, EU, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Norge, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Spanien, USA
2017-05-04

“I dag kan Lundin ge offren upprättelse”

Anna Lindenfors mfl. Aftonbladet

“Mer än 15 år har gått sedan de första anklagelserna om att Lundin Petroleums verksamhet i Sudan bidrog till brutala övergrepp mot civila. Men de drabbade lever fortfarande med sviterna. I dag, på Lundin Petroleums bolagsstämma, [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Landgrabbing, Landsbygd, Näringsliv, Samhällsgrupper, Sudan, Sverige
2017-05-03

”Saudiarabien är en stat som förtjänar att isoleras”

Hana Al-Khamri, Svenska Dagbladet

“Könsapartheid råder i Saudiarabien, och kvinnorna är omyndigförklarade. Enda sättet att nå förändring och skapa något slags hopp för kvinnorna är genom sanktioner och isolering, skriver journalisten Hana Al-Khamri, som är uppvuxen i Saudiarabien. “ Barn och unga, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-04-24

”Låt barnen komma in i EU på ett säkert sätt”

Fredrik Malmberg m.fl., Dagens Samhälle

“ENOC är djupt oroade över bristen på barnrättsperspektiv i utformningen av det nya gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS), och det på ett antal punkter. ENOC uppmanar EU och dess medlemsstater att vidta åtgärder för att barn [...]Asylrätt, Barn och unga, EU, Flykt och migration
2017-04-07

Bara ett starkt FN kan få stopp på krigen i världen

Kent Källqvist, Dagens Arena

“Tillbaks till Syrien där stormakter och andra krigar med och mot regeringen och rebeller. För att skydda sina olika intressen spyr de död och förintelse och ger grymhet och terror nya ansikten. Samtidigt sitter FN, vårt [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Kambodja, Syrien
2017-04-06

Svaret på gasattacken får inte bli lägre bistånd

Expressen

“I stället för att fungera som en väckarklocka tycks giftgasattacken ha spridit en känsla av hopplöshet bland givarländerna, enligt tidningens källor. Den känslan måste bekämpas. Det viktiga arbetet med hjälpmedelstransporter till svårtillgängliga platser i Syrien behöver [...]Barn och unga, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Syrien, Utbildning
2017-04-06

Den tillfälliga asyllagen är omänsklig – skrota den!

Lena Ag m.fl., Göteborgsposten

“Den feministiska utrikespolitiken – utformad av en regering som till största delen består av socialdemokrater – är en god ambition, men på migrationsområdet har genusperspektivet tappats bort. Om Sverige menar allvar med att bedriva en [...]Asylrätt, Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Kvinnor
2017-03-16

“Ta upp FN-soldaternas övergrepp i säkerhetsrådet!”

Kerstin Lundgren m.fl., SVT Opinion

“Sedan årsskiftet innehar Sverige en plats i FN:s säkerhetsråd och den svenska regeringen har goda möjligheter att lyfta denna fråga och utreda varför de utsatta barnen inte fått det stöd de har rätt till, men [...]Barn och unga, Centralafrikanska republiken, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsrådI artikeln hänvisas till "Uppdrag granskning"
2017-03-14

Det saknas data för att nå målen om jämställdhet

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, Dagens Nyheter

“När världens ledare hösten 2015 enades om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås fram till 2030, den så kallade Agendan 2030, slogs även fast att data och evidens ska användas för att [...]Barn och unga, Budget, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sverige
2017-03-12

Sverige bör inte kasta ut flyktingbarn

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Politikernas historieskrivning om 2015 är att det var en katastrof. Den verklighetsbilden är en av SD:s största framgångar, men tänker man efter är det faktiskt absurt. Vårt land räddade under 2014 och 2015 ungefär 250 000 [...]Barn och unga, Civilsamhället, Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik, Sverige
2017-03-09

Sverige får inte svika de som söker asyl

Agnes Hellström m.fl., Aftonbladet

”Med en asylpolitik som minskar utsatta gruppers möjlighet till grundläggande skydd och som bygger på korta, tillfälliga uppehållstillstånd skapas ett systematiskt, socialt utanförskap. Sverige och EU försvårar situationen för redan utsatta grupper och försvagar den [...]Asylrätt, Barn och unga, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Kvinnor, Människohandel
2017-03-09

Fria kvinnor reser sig ur fattigdom

Isabella Lövin, Dagens Arena

“Dag ett då munkavleregeln återinfördes började regeringen att mobilisera politiskt och finansiellt stöd för tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).  Vi ringde till FN- och EU-organ, regeringar runt om i världen — i nord och [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-08

Feminism gynnar både kvinnor och män

Lena Ag, Göteborgs-Posten

“Feminismen är en motkraft till de ökade motsättningar mellan människor som vi ser i dag. Att vara för mäns och kvinnors lika rättigheter och möjligheter är att vara feminist. Ordet ”feminism” kan i dag lätt [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

Låt flickor gå i skolan!

Birgitta Ohlson m.fl., Sundsvalls Tidning

”Att svenskt bistånd ska användas för att utrota kvinnlig analfabetism är […] inte bara en självklarhet för oss som liberala feminister. Det är också en oslagbar investering för global utveckling och tillväxt. Men flickors skolgång är helt [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utbildning
2017-03-08

Trotsa konventionen och stå upp för din rätt!

Ylva Bergman, OmVärlden

“De kvinnliga strategierna för överlevnad är många, men vid sidan av förtrycken och övergreppen pågår en lågintensiv kamp för kvinnors rättigheter världen över. Det handlar om rätten att ärva, rätten till sina barn, sin kropp [...]Barn och unga, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

Kvinnor måste få välja när de vill ha barn

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

”Under de senaste årtiondena har hårt arbete och en förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter nästan halverat mödradödligheten. I dag ser vi tyvärr oroväckande tecken som utmanar dessa framsteg. Vi kan inte [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-04

KDU: Sverige behöver ett nytt asylsystem

Christian Carlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“En övergång till ett asylkvotsystem samtidigt som de illegala vägarna till Sverige stängs, skulle för det första innebära att vi i Sverige själva skulle fastställa hur många flyktingar vi ska ta emot. För det andra [...]Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration
2017-03-04

Dra i nödbromsen – stoppa utvisningspolitiken

Bertil Hagström m.fl., Göteborgs-Posten

“Nu krävs ett andrum, ett stopp för utvisningarna, som ger möjlighet till genomlysning och omprövning av den förda politiken. Vi kräver att ungdomar, som vid sin ankomst till Sverige var under 18 år, inte skall [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration
2017-03-03

Små och lätta vapen – stora och tunga konsekvenser för barn och unga

Maria Andersson Willner m.fl., Mänsklig Säkerhet

“Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd är en reell möjlighet för regeringen att integrera arbetet med att minska och förebygga okontrollerad spridning av små och lätta vapen i det övergripande konfliktförebyggande arbetet. En gemensam nämnare i [...]Barn och unga, Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-03-01

Dubbel omtanke med Fairtrade

Maria Granefelt, Fria Tidningar

“Fattigdomsbekämpning är något som förs på global nivå genom målen i Agenda 2030, och det är ett ansvar som konsumenter, kommuner och företag gemensamt behöver axla. Genom att börja göra fler val med dubbel omtanke [...]Barn och unga, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Rättvis handel
2017-02-27

Utnyttja platsen i säkerhetsrådet för att kräva att blockaden hävs

Mikael M Karlsson, ETC

“Israels säger att blockaden handlar om säkerhet. Men sjuka barn har aldrig utgjort något säkerhetshot mot Israel. FN uppskattar att området kommer vara obeboeligt år 2020 om blockaden fortsätter i sin nuvarande form. […] Blockaden fyller [...]Barn och unga, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Sjukvård, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-02-14

”Hjälp på plats”

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Många som har fått nej till uppehållstillstånd ska nu utvisas till Afghanistan. Det är ett land i krig och kaos, men också ett land där den svenska närvaron är stark. Här finns biståndsarbetare, kontakter och [...]Afghanistan, Barn och unga, Biståndsformer, Flykt och migration
2017-02-07

Konsten att sälja och döda ett barn

Tina Höstlycke, Göteborgs-Posten

“Har ni hört ångest någon gång, alltså riktig hjärtskärande dödsångest som när man dödar hazarer? Eller landsförrädare? De skriker ungefär lika högt oavsett de är 16 eller 19. Det är faktiskt ingen skillnad. I Sverige säljer [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket
2017-01-28

”Därför tackar vi nej till amerikanskt bistånd”

Tewodros Melesse m.fl., Svenska Dagbladet

“Nu behövs tydliga feministiska röster som gör gemensam sak. Sveriges regering har bjudit in till samtal med oppositionen för att diskutera frågan och det är ett steg i rätt riktning. Vi uppmanar därför alla partier [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-27

”Ryssland sviker kvinnor och barn som misshandlas”

Bonnie Bernström m.fl., Svenska Dagbladet

“Kvinnorna går bistra tider tillmötes på många håll även i den ”utvecklade” delen av världen. Polska politiker har försökt att än mer försämra den redan stränga abortlagen. Nyligen tog Trump beslutet att förbjuda att amerikanskt [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-19

Se över asyllagen

Eva Nordmark m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sveriges nya migrationslagstiftning har många brister. Vi anser att politiken måste agera. Det handlar om att skapa en god etablering på arbetsmarknaden där vi tillvaratar nyanländas kompetens, att värna barn och unga och att se [...]Asylrätt, Barn och unga, Departement och myndigheter, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2017-01-16

Ecpat har fel om porr

Gerda Christenson m.fl., ETC

“Vi stöder Ecpats kamp för att få människor att förstå att filmade sexuella övergrepp mot barn är just övergrepp. Men genom att säga att barnpornografi därför inte ska kallas pornografi och därmed är väsensskilt från [...]Barn och unga, Kvinnor, Människohandel
2017-01-15

“Vi får aldrig blunda för brott mot kvinnor”

Amineh Kakabaveh mfl. , Aftonbladet

“FN måste agera resolut nu. Det duger inte att vänta ytterligare trettio år innan man tar ett nytt tuppfjät framåt när det gäller kvinnors och barns rättigheter. Den ökade rörligheten över nationsgränserna gör att grova och brutala former av kvinnoförtryck som i lagstiftning [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-13

“Lövin: Avräkningarna följer internationella regler”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“En rad biståndsorganisationer kritiserade på SvD Debatt (10/1) att regeringen gör avräkningar från biståndet för omkostnader för människor som flyr från förtryck, krig och konflikter och söker asyl i Sverige. Dessa avräkningar är dock helt [...]Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, Flykt och migration, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/10/regeringen-maste-sluta-ta-av-bistandspengarna/"
2016-12-17

Hjälp Aleppo!

Birgitta Ohlsson m.fl., Upsala Nya Tidning

“Liberalerna lämnade på onsdagen in en motion till riksdagen där vi föreslår att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att öka det svenska humanitära katastrofbiståndet till den drabbade civilbefolkningen i Aleppo. Tyvärr valde talmannen att inte [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Ryssland, Syrien
2016-12-15

Hur mycket lidande klarar ni, politiker?

Hanna Cederin, Aftonbladet

“Det som ledde till de förändrade asyllagarna var inte att verkligheten förändrades – kriget i Syrien har fortsatt rasa, människor dör varje dag på Medelhavet och läget i länder så som Afghanistan och Irak har [...]Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Partipolitik
2016-12-13

I FN kan en feministisk utrikespolitik prövas mot IS

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Många viktiga områden tas upp av regeringen för att lyfta den feministiska utrikespolitiken, involvera FN:s nya generalsekreterare i säkerhetsrådets arbete och att se till att glömda konflikter inte faller i just glömska. Men vi liberaler saknar [...]Barn och unga, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Militärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-12-12

Lärarnas Riksförbund: Visa solidaritet med världens barn

Åsa Fahlén, Dagens Arena

“I Syrien uppskattar man antalet förstörda skolor till över 6 000. För att på allvar förstå omfattningen så är det ungefär lika många skolor som finns i Sverige. Runt om i världen pågår andra krig och konflikter men [...]Barn och unga, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Syrien, Utbildning
2016-12-03

Diktaturen vi älskar

Jenny Bengtsson, ETC

“Ja, svenskarna oroade sig när den thailändske kungen dog. Men det var inte av omsorg för det thailändska folket. Det var över sina inplanerade semestrar i turistparadiset Thailand – en av världens rikaste monarkier där folket [...]Barn och unga, Diktaturer, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Thailand, Turism
2016-11-27

Svältdöden i Nigeria måste stoppas

Mari Mörth, m.fl. Svenska Dagbladet

“I Maiduguri finns 1,1 miljoner internflyktingar som är i desperat behov av hjälp. Trots att det numera finns många aktörer på plats i provinshuvudstaden når maten inte fram till dem i tillräckligt stor utsträckning. På [...]Barn och unga, Hunger, Nigeria
2016-11-22

Löfven, det är mig du skickar i döden

Azizullah Rahimi, Aftonbladet

“Jag ber dig och alla hederliga svenskar – utvisa inte oss som korsat de farligaste vägar för att överleva och skapa oss ett liv i fred och frihet. Utvisa oss inte till ett land där krigselden [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Sverige
2016-11-21

Skicka tillbaka pengarna, drottningen

Kurdo Baksi, Expressen

“På tisdag klubbar det turkiska parlamentet en lag som friar förövare som haft sex med en minderårig – om gärningsmannen sedan gifter sig med offret. […] Som av en händelse ordnar den turkiska ambassaden i Stockholm [...]Ambassader, Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Sverige, Turkiet
2016-11-20

Vad ska vi säga när barnen frågar oss?

535 debattörer, Expressen

“Bästa regering, bästa Migrationsverket. Barnkonventionen fyller år men vi kan inte fira. Tusentals barn och unga riskerar att få beslut om utvisning till våldshärjade länder och krigsliknande områden. Utan underbyggnad skrivs dessutom barn plötsligt upp [...]Barn och unga, Flykt och migration, Sverige
2016-11-01

Låt de afghanska barnen stanna

Mårten Roslund, ETC

“Migrationsverkets agerande har egentligen ingenting med den tillfälliga lagen att göra. Men konsekvenserna av praxisen blir att människor som skulle erbjudas en fristad i Sverige nu riskerar att utvisas. Detta är oroväckande med tanke på situationen i [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Migrationsverket
2016-10-31

Ta chansen – här är våra krav på påven

Christer Sturmark m.fl., Aftonbladet

“Tyvärr fortsätter man orsaka skada än i dag, genom abortmotstånd som gör att barn tvingas föda barn, kondommotstånd som orsakar många onödiga sjukdomsfall, genom att underkänna samkönad kärlek och genom diskriminering då kvinnor inte får bli [...]Barn och unga, HBTQI-personer, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-31

Jag skäms över att se ungdomarna i ögonen

Fanny Rölander, ETC

“De här pengarna ska sättas i händerna på Afghanistans regering. Ett land som rankas som tredje mest korrupta i världen år 2016 näst efter Nordkorea och Somalia, varav det ena är en totalitär stat med total kontroll [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Korruption, Mänskliga rättigheter
2016-10-26

”Stoppa utvisningarna och ge flyktingbarnen amnesti!”

100 barnboksförfattare, SVT Opinion

“Sällan har svensk flyktingpolitik varit så befriad från empati och respekt för alla människors lika värde. Som barnboksförfattare har vi gjort till vår livsuppgift att ständigt vara trogna barnets röst och syn på världen. Nu [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2016-10-26

Vi har ansvar för barn som kommer hit

Jonas Sandwall, Expressen

“När jag själv som pappa ser på vår asylpolitik så ser jag en utveckling jag inte kan stå för. Vi måste inse vilka konsekvenser som uppstår när vi inför tillfälliga uppehållstillstånd. Vi måste våga belysa [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2016-10-18

Varning för »sex workers«-lobbyn

Margot Wallström m.fl., Dagens Arena

“Sverige har en feministisk regering som bedriver en feministisk utrikespolitik. För oss är alla insatser som leder till ökad jämställdhet av vikt. Arbetet mot prostitution och människohandel är därmed en del av arbetet för mänskliga [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Människohandel
2016-10-17

Glöm inte barnen när Mosul bombas

Jonna Sima, Aftonbladet

“Frågan är egentligen inte längre om IS kommer att förlora Mosul utan när och hur blodigt det blir. Omvärldens ledare måste både ställa krav på den Irak-ledda invasionen att värna Mosuls civilbefolkning. På EU ligger ett [...]Barn och unga, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS)
2016-10-10

“De globala överenskommelserna måste omvandlas i politiska beslut och ökade insatser i de utsatta flickornas liv och vardag.”

Anna Hägg-Sjöquist, Sydsvenskan

“Plan International välkomnar de framsteg som gjorts. Men de globala överenskommelserna måste omvandlas i politiska beslut och ökade insatser i de utsatta flickornas liv och vardag. Föräldrar och andra vårdnadshavare, religiösa ledare, lärare, men även politiker [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-10-03

Stoppa FN-soldaters våldtäkter, Wallström

Hans Hoff, Aftonbladet

“Barn tvingas att utföra sexuella tjänster i utbyte mot mat och mediciner. Eller så våldtas de bara. Eller utlovas skydd om de ger sex. Det handlar om ett groteskt missbruk av några av världens mest [...]Barn och unga, FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-02

Världen kan bättre. Sätt barnen i fokus varje dag.

Sydsvenskan

“Det är lätt att drabbas av förtvivlan inför det lidande som drabbar så många av världens barn. Samtidigt sker trots allt också framsteg, i ett långsiktigt perspektiv.” Barn och unga, Fred och säkerhet, Nigeria, Syrien
2016-09-29

Barnen skickas rakt in i döden

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Sverige är inte det enda landet som ­bedömer asylskälen allt hårdare och skickar tillbaka flyktingar. Bara i år ­beräknas en miljon afghaner skickas tillbaka från Pakistan. Och en miljon är ­redan internflyktingar inne i landet. Det [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Iran
2016-09-17

”Sverige agerar motstridigt om barn på flykt”

Véronique Lönnerblad m.fl., Svenska Dagbladet

“Barn bär aldrig ansvar för krig och konflikter. Men de är alltid de mest utsatta. Unicef Sverige uppmanar därför regeringen att se till att den politik som Sverige driver internationellt även genomsyrar våra lagar och [...]Barn och unga, Flykt och migration, FN, Sverige
2016-09-12

Var är solidariteten?

Margareta Zetterström, Upsala Nya Tidning

“Men måste vi då, som utomstående betraktare, verkligen välja mellan pest och kolera, mellan Assadregimen och Daesh? Är det inte i nuvarande komplicerade läge – där vi snart inte vet vem som slåss mot vem [...]Barn och unga, Flyktingbåtar på Medelhavet, Fred och säkerhet, Syrien
2016-09-11

”Förändring är möjlig för de som tigger”

Rickard Klerfors, Svenska Dagbladet

“Jag ger inte pengar till de som tigger. Jag gjorde det, när jag i början av 1990-talet arbetade med olika sociala projekt i Rumänien. Jag mötte extrema fall av utnyttjande av tiggare. Bland annat en pojke [...]Barn och unga, EU, Flykt och migration, Rumänien
2016-08-23

Stärk svenska värderingar i utvecklingsländer

Biza Barzo, Sydsvenskan

“Jag är övertygad om att utbytesprogram som fokuserar på mänskliga möten och kontaktbyggande kan bidra till att människor lär sig av varandra och önskar att Sverige fokuserar mer på just det. Det kan handla om [...]Barn och unga, Biståndsformer, Kvinnor, Utbildning
2016-08-17

De är IS offer – men vi sviker kvinnorna

Amineh Kakabaveh, Aftonbladet

“I flyktingläger runt om i Mellanöstern finns tusentals kvinnor och flickor som är sexslavar hos rika äldre män och klanledare och flera av dem är yazidiska kvinnor och barn som upplevt samma helvete som Nadia [...]Barn och unga, Irak, Islamiska Staten (IS), Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-08-17

Margot Wallström och Turkiet – 140 tecken i tiden

Fredrik Johansson, Svenska Dagbladet

“I ett läge där Turkiet alldeles tydligt befinner sig i en utomordentligt allvarlig politisk och konstitutionell situation och där framtiden för Turkiet som öppet och demokratiskt samhälle är allt annat än säker är detta olyckligt. [...]Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Turkiet, Utrikesdepartementet
2016-08-16

Inget missförstånd

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Den enkla innebörden av domstolens beslut är att det lagliga utrymmet för att tvinga barn till sexuella relationer, eller till äktenskap, vidgas. Påtvingade barnäktenskap är ett allvarligt problem och Turkiet är inte på något sätt [...]Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2016-08-15

Värt kritik att kritisera barnsex

Tobias Lindberg, Sydsvenskan

“Enligt den turkiska advokaten Gülten Kaya är så mycket som var fjärde brud i Turkiet ett barn. Hon vittnar till och med om hur föräldrar försöker ändra sina döttrars födelsebevis för att kunna gifta bort [...]Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-07-20

Låt asyllagen bli en kort parentes

Linnea Swedenmark, Aftonbladet

“I Almedalen talades det mycket om svenska värderingar. Men att splittra familjer, det lyfts sällan upp som ett exempel på en härligt svensk värdering. Barn skiljs från föräldrar. Och det är en socialdemokratiskt ledd regering [...]Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Syrien
2016-07-14

Skadat förtroende för FN

Eva Forslund, Uppsala Nya Tidning

“Om man tidigare sett mellan fingrarna vad gäller våldtäkter av barn i en organisation som säger sig ha nolltolerans gentemot just sexuellt våld är det svårt att tänka sig att samma organisation en gång för [...]"Bad governance", Barn och unga, FN
2016-07-12

Krav: Förbjud alla former av surrogatarrangemang

Margareta Winberg m fl, Dagens Samhälle

“Surrogatmoderskap är oförenligt med människovärdesprincipen som förbjuder att en människa ses endast som ett medel för någon annans mål. Att köpa eller ”hyra” eller avtala om bestämmanderätt till delar av en annan människas kropp är [...]Barn och unga, EU, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-07-08

Vi kan inte se på när barnen svälter ihjäl

Jytte Guteland, Aftonbladet

Sydöstra Afrika hotas av den värsta svältkatastrofen på 50 år. Och av alla miljoner människor som drabbas är det alltid de små, värnlösa barnen som drabbas värst. Redan under våren rapporterades det i världen om [...]Afrika, Asien, Barn och unga, El Niño, EU, Hunger
2016-06-22

Råder knappast kaos – nya asyllagen behövs inte

Heike Erkers m.fl., Dagens Samhälle

“Vi, som representanter för civilsamhälle, profession och forskning, är djupt oroade över de förändringar som nu sker inom flyktingpolitiken. Sverige har av tradition varit ett land där man stått upp för medmänsklighet och solidaritet med dem [...]Barn och unga, Flykt och migration
2016-06-21

Vi säger nej till nya lagarna

Anna Hedh m.fl., Aftonbladet

“Vi har förståelse för att svåra situationer kräver svåra beslut. Besluten om bland annat försvårad familjeåterförening avskaffar dock en av få lagliga vägar in i Europa, och drabbar kvinnor och barn extra hårt. Det är helt [...]Barn och unga, EU, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Kvinnor
2016-06-21

Risk för människohandel

Anna-Karin Klomp m.fl., Upsala Nya Tidning

“När ett fenomen normaliseras ökar efterfrågan. Den efterfrågan ökar i sin tur den kommersiella handeln med kvinnors kroppar i fattigare delar av världen. Det vill inte vi bidra till. Genom att tillåta surrogatmödraskap i någon form i [...]Barn och unga, Indien, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik
2016-06-21

Offra inte barn för signalpolitik

Karin Pettersson, Aftonbladet

“I dag röstar Sveriges riksdag om ett lagförslag som – om de blir verklighet – aktivt kommer att splittra familjer, gå ut över samhällets svagaste och leda till mänskliga tragedier. Det värsta är att det görs helt i [...]Barn och unga, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Syrien
2016-06-21

Botten är nådd

Sebastian Sundel, Upsala Nya Tidning

“Att neka krigsflyktingar rätten till familjeåterförening i Sverige innebär att en av få lagliga vägar in i landet stängs. Risken är därför att kvinnor och barn tvingas ut på farliga resor i händerna på flyktingsmugglare.” Barn och unga, Flykt och migration
2016-06-21

Dags för feministisk regering att bekänna färg

Evelyn Schreiber, Nerikes Allehanda

“I dag röstar riksdagen om en lag, framhejad av ”världens första feministiska regering”, som kommer att slå hårdast mot de mest utsatta. En lag som vi redan nu vet kommer drabba kvinnor och barn. Det [...]Asylrätt, Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Kvinnor
2016-06-20

Svenskt andrum – andras andnöd

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Politiska beslut ska inte slå sönder familjer och skilja barn från sina föräldrar. Trots detta står en majoritet i riksdagen redo att införa tillfälliga uppehållstillstånd och försvåra familjeåterförening. Målet är att få färre människor att söka [...]Barn och unga, Flykt och migration
2016-06-20

Gör inte Sverige till ett land som splittrar barnfamiljer

Elisabeth Dahlin, Dagens Samhälle

“Fler barn riskerar att drunkna i Medelhavet. De nya reglerna kommer med stor sannolikhet även att leda till att fler familjer ger sig ut på livsfarliga resor med sina barn då föräldrarna inte vill riskera att [...]Barn och unga, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet
2016-06-20

”Skadligt och inhumant att hålla familjer isär”

Johanna Jönsson, Svenska Dagbladet

“Det handlar om att göra migrationspolitiken så restriktiv som det bara är möjligt. Målet är att skyddsbehövande ska stängas ute. Det är politiken vi har att ta ställning till i riksdagen. Regeringen har lagt sina [...]Barn och unga, Flykt och migration, Partipolitik
2016-06-20

Sverige blir ett skitland

Somar Al Naher, Aftonbladet

“En av de stora inskränkningarna i asylrätten, som regeringen vill införa, är en treårig lag som innebär att permanenta uppehållstillstånd ersätts av tillfälliga. Rätten till familje­återförening blir i princip omöjlig. Försörjningskravet utökas ytterligare och permanenta [...]Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Syrien
2016-06-20

Ni har barnens öde i era händer, politiker

Anna Lindenfors m.fl., Aftonbladet

“Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som skulle bli resultatet om lagen träder i kraft, skulle leda till helt förödande konsekvenser. Både för de människor som har lyckats fly hit, [...]Barn och unga, Flykt och migration
2016-06-20

”Kortsiktig och inhuman migrationspolitik”

Fredrik Malm, Dagens Samhälle

“Regeringen stoppar nu en av de få lagliga vägarna till Sverige. Det kan leda till fler barn i farliga båtar över Medelhavet. Att splittra barnfamiljer är inhumant och försämrar integrationen. Väntan och oron över hur [...]Barn och unga, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Syrien
2016-06-07

Stoppa splittringen av barnfamiljerna!

Elisabeth Dahlin, Aftonbladet

“Om två veckor röstar riksdagen om en lagstiftning som kan göra att Sverige får den hårdaste migrationspolitiken i EU. Sverige kommer i så fall bidra till att splittra barnfamiljer. Men 30 miljoner barn på flykt [...]Barn och unga, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Mänskliga rättigheter
2016-06-06

Sverige villkorar mänskliga rättigheter

Maja Nordström, Folkbladet

“När Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 valde man att inte göra den till svensk lag, utan i stället valde man en transformeringsmetod. Det här innebar att övriga svenska ­lagar i stället ska anpassas till barnkonventionen allteftersom. Därför är [...]Barn och unga, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2016-06-04

”Förbjud surrogathandel med barn köpta i utlandet”

Claes Gustafsson m.fl., Dagens Nyheter

“Surrogatkliniker och olika associerade företag försöker ständigt etablera sig i nya och framför allt fattiga länder för att finna surrogatmödrar. När vissa länder stänger sina marknader för utländska köpare på grund av korruption och den [...]Adoption, Barn och unga, Kvinnor, Människohandel
2016-05-28

Minor ett hot mot Agenda 2030

Aleksander Gabelic m.fl., Upsala Nya Tidning

“Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget är slut. De orsakar skador i årtionden även efter att freden har kommit. Minor hindrar barn från att gå i skolan, bönder från [...]Barn och unga, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-05-19

När fredsstyrkor ofredar

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Som en av de största bidragsgivarna till FN måste Sverige driva på för att ställa förövarna inför rätta. Om truppbidragande länder inte följer regelverket bör FN skapa en tribunal för de soldater som drar FN-flaggan, [...]Barn och unga, FN, Militärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-04

Ny ambassadör ska arbeta mot människohandel

Åsa Regnér m fl, Dagens Nyheter

“Regeringen vill att Sverige ska vara en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, barns rättigheter ska stärkas. Detta [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2016-05-02

Vi orkar inte med helvetet på jorden

Eva Franchell, Aftonbladet

“Med ansiktet mot solen skojar vi lite om växthuseffekten och hoppas att den ska fortsätta att värma oss. Inte tänker vi på att samma sol just nu plågar stora delar av världen. I själva verket utspelas [...]Barn och unga, El Niño, Etiopien, Hunger, Indien, Klimat & miljö, Vatten
2016-05-01

12-åringar ska inte jobba 60 timmar i veckan

Maja Nordström, Folkbladet

“Nu när migrationsverket skriver ner sina prognoser, och Sveriges kapacitet att ta emot människor på flykt åter öppnas upp, då bör politiken följa efter. Mycket har handlat om Sveriges politik i förhållande till andra EU-länder, [...]Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration
2016-04-28

Löfvens andrum ger bara andnöd

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Några som inte kan andas ut är flyktingarna från krigets Syrien som fastnat utanför Europas gränser eller interneras bakom taggtråd i väntan på deportation till Turkiet. Hälften av dem är barn.” Barn och unga, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2016-04-28

Istället för att ”sänka trösklar” – hjälp människor att klättra över

Lina Hjort, ETC

“Såsom den politiska debatten och riksdagsmajoriteten ser ut just nu riskerar vi en ond cirkel som kombinerar det sämsta av flykting- och arbetsmarknadspolitik: Högern flyttar fram positionerna och försämrar villkoren på arbetsmarknaden (aka ”sänker trösklar”) [...]Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Kvinnor
2016-04-22

Assads krigsförbrytelser måste avslöjas

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Processen kommer att vara komplicerad, inte bara för att Ryssland har blockerat förslag om en utredning i FN:s säkerhetsråd, utan också för att mängder av material finns kvar i det sönderfallna Syrien. Men arkiven måste [...]Barn och unga, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-04-20

Regeringens asylpolitik går emot barnkonventionen

Vendela Carlfjord m.fl., ETC

“Idag är ungefär 30 miljoner barn på flykt runtom i världen. Det är drygt 1,1 miljoner skolklasser. Många av dessa barn är internflyktingar. De flesta av dessa barn flyr till angränsande länder. En liten andel [...]Asylrätt, Barn och unga, Mänskliga rättigheter
2016-04-17

Maja Nordström: De ensamkommandes historia

Maja Nordström, Folkbladet

“Migrationsverket registrerar inte etnicitet men det går ändå att se ett större mönster i berättelserna om det tidigare livet. Hazarerna skriver sin moderna historia i exil. Trots att det inte är krig i Afghanistan är [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Migrationsverket, Syrien
2016-03-30

Muslimer vanligaste terroroffren

UNT

Den stora uppmärksamheten för påskdådet i Lahore beror naturligtvis på terrordådet i Bryssel i förra veckan. När terrorn når Europa, som i Paris i november och nu i Bryssel, ökar medvetenheten drastiskt hos européerna. Barn och unga, Civilsamhället, EU, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Pakistan, Religion, USA
2016-02-28

“Attityder förändras”

Birgitta ohlsson, Uppsala Nya Tidning

“I dag är det 48 länder som totalförbjuder barnaga. Men en studie som genomförts av FN visar att uppemot 80 procent av världens barn utsatts för aga i hemmet. I skolor i världen är också [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Kultur
2016-02-18

”Sverige drar ned på livsviktigt stöd”

Mari Mörth, Svenska Dagbladet

“Att stödet ökade under förra avtalsperioden ändrar inte det faktum att den drastiska sänkningen får konsekvenser. För barn som drabbas av livshotande former av malaria, för tbc-och hivpatienter som inte får behandling och inte minst [...]Barn och unga, HälsaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
2016-01-25

Paus i vår medmänsklighet

Nerikes Allehanda

“Men UNHCR ser en skillnad bland de som nu flyr. Nu är det barn och kvinnor som i allt större utsträckning är på flykt. Det är kvinnor som ska försöka återförenas med sina män och [...]Barn och unga, Flykt och migration, Kvinnor
2016-01-21

Kompass-affären – en bakläxa för FN

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“Världsorganisationen måste ha ett modernt ledarskap och Bans avskedande av chefen för FN-insatsen i Centralafrikanska republiken är en nödvändig signal. En ytterligare nödvändig åtgärd är att skipa rättvisa för offren, de utsatta barnen. FN:s medlemsländer har [...]Barn och unga, Centralafrikanska republiken, FN, Mänskliga rättigheter
2016-01-19

Realpolitiken vann mot Västsahara

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Det var nog ingen slump att regeringen backade om att erkänna Västsahara, trots både kongressbeslut i S och riksdagsbeslut. Min gissning i Aktuellt (14/1) när jag kommenterade detta var att man ville få igenom ett avtal med [...]Barn och unga, Flykt och migration, Marocko, Västsahara
2015-12-28

“Alla barn är allas barn”

Lena Hartwig mfl., Uppsala Nya Tidning

“Katastroftillstånd i hemlandet har fört barnen till vårt land. Dessa barn och ungdomar som är märkta och skadade av sina upplevelser är vårt ansvar nu, och det är vår mänskliga skyldighet att ta emot och [...]Barn och unga, Flykt och migration, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sociala skyddsnät
2015-12-05

“Även barn ska omfattas av rättssäkerheten”

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Det är viktigt att komma ihåg att den här frågan handlar om svensk rättssäkerhet – även för de faktiska barn som kommer till Sverige. Här skiljer våra lagar och regler på om man är över [...]Barn och unga, EU, Flykt och migration
2015-11-20

De barn som kommer ska tas om hand på bästa sätt

Åsa Regnér, Aftonbladet

“Statsministern slog i regeringsförklaringen 2014 fast att Sverige ska vara ett av de bästa länderna i världen att växa upp i. Som en del av denna ambition ska barnkonventionen bli svensk lag. I februari 2016 [...]Asylrätt, Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Sociala skyddsnätArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/19/satt-inte-barnens-rattigheter-ur-spel/"
2015-11-20

Ge barnens röster makt

Åsa Regnér m.fl., Upsala Nya Tidning

“Vi måste lyssna till barn för att viljor och behov för att bättre kunna förstå hur vi ska forma samhället. Sverige, EU och resten av världen måste ta ett krafttag för att bekämpa de förtryck [...]Barn och unga, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2015-11-20

Nu satsar vi biståndspengar på barns rättigheter

Isabella Lövin, Metro

“I dag på den internationella barndagen vill jag uppmärksamma alla dessa flickor och pojkar. Som biståndsminister lovar jag att göra allt i min makt för att undvika att förlorade generationer växer upp i konfliktområden. Därför [...]Barn och unga, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2015-11-19

Sätt inte barnens rättigheter ur spel

Véronique Lönnerblad m.fl.

“Det går helt enkelt inte att bortse från en konvention trots att landet befinner sig i ett ansträngt läge. Det är tvärtom så att konventioner om mänskliga rättigheter är särskilt viktiga att slå vakt om [...]Barn och unga, FN, Mänskliga rättigheter
2015-10-01

Vi kräver säkra och lagliga flyktvägar

Monica Ekström m.fl., Värmlands Folkblad

“Vi i Rädda Barnen vill minnas vår egen historia, arbeta för fred och vara en stark humanitär kraft i världen. Det finns de som påstår att det är bättre och billigare att hjälpa på plats. [...]Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration
2015-09-20

Debatt: Vad Sverige kan lära världen

Melinda Gates, Dagens Industri

“Sveriges banbrytande utrikespolitik är av stor betydelse i den fortsatta kampen mot fattigdom då den sätter jämställdhet och kvinnligt deltagande högst upp på dagordningen. Minst lika viktigt är det orubbliga svenska engagemanget för investeringar i utvecklingssamarbetet [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2015-08-31

IS övergrepp är ingen kvinnofråga

UNT

Margot Wallström tänker kräva att FN:s säkerhetsråd håller ett särskilt möte om Islamiska statens systematiska våld och övergrepp mot kvinnor och barn. Barn och unga, FN, Islamiska Staten (IS), Kvinnor
2015-07-18

”Rekrytering av IS-stridande under 18 måste bli krigsbrott”

Fredrik Malmberg, Dagens Nyheter

Därför är det djupt bekymmersamt att riksdagen så sent som ifjol fattade beslut om att den som rekryterar barn som är 15 år eller äldre inte ska kunna straffas för krigsförbrytelser när det gäller rekrytering [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2015-06-30

Låt inte fler barn dö på Medelhavet

Inger Ashing m.fl., Aftonbladet

“I dag kan flykten från en katastrof leda rakt in i en annan. Drunkningsdöden på Medelhavet är en av vår tids stora tragedier. Under 2014 omkom 3 500 människor i vågorna. Hittills i år är [...]Afrika, Barn och unga, EU, Europa, Flyktingbåtar på Medelhavet
2015-06-26

Regeringen har för svaga lösningar

Linda Westerlind, Folkbladet

“Jag delar regeringens problembeskrivning, men det är, förutom samverkansavtalet med Rumänien, väldigt slöa förslag som läggs fram. Dom är kortsiktiga och de angriper inte det överhängande problemet, nämligen att EU-lagstiftningen är käpprätt åt skogen för [...]Barn och unga, Flykt och migration, Rumänien
2015-06-15

”Vi seglar för Gazas civilbefolkning”

Dror Feiler m.fl., Svt Opinion

“Våra kritiker vill gärna avfärda våra aktioner som medialajippon. Men den rättslöshet och den brutalitet som det palestinska folket lever under, och som våra aktioner belyser för världens medier är inget spektakel. Den är verklighet [...]Barn och unga, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2015-05-20

”Det är allas rätt att inte bli köpta och sålda”

Clara Berglund, SVT

” I majoriteten av fallen handlar surrogatmödraskap om kvinnor i fattiga delar av världen som står till västerlänningars tjänst. En indisk studie från Anand, en stad i provinsen Gujarat som blivit ett centrum för surrogatindustrin, [...]Barn och unga, Indien, Kvinnor, Storbritannien, USAI artikeln hänvisas till "Women’s rights violated in India’s surrogacy capital: study"
2015-05-19

”Sveriges Kvinnolobby fördömer barnlösa”

Maria Hagberg, SVT Opinion

Min mening är att nyliberalt och kolonialt surrogatmödraskap är förkastligt och ska lagregleras och lagföras, liksom alla annan handel med kvinnors kroppar, men att altruistiskt surrogatmödraskap aldrig kan lagregleras. Barn och unga, Kvinnor
2015-05-19

Surrogatmödraskap alltid en handelsform

Clara Berglund, Expressen

Surrogatmödraskap är alltid en form av handel, även om det går under en täckmantel av altruism. Det är också en kolonial och rasistisk praktik som bryter mot både Barnkonventionen och Kvinnokonventionen. Det bästa sättet att skydda framtidens [...]Barn och unga, Handelspolitik, Kvinnor, Thailand
2015-05-18

Gåvor till barnhem i Nepal kan slå fel

Anna Hårleman De Geer m.fl. Aftonbladet

Enligt både FN:s riktlinjer och nepalesisk lagstiftning bör barnhem ses som en sista lösning. Korttidsboenden för barn som skiljts från sina föräldrar kan vara nödvändiga, men fokus bör vara på att återförena familjer. Stöd bör [...]Barn och unga, Humanitärt bistånd
2015-04-28

“Mer måste göras för att alla världens barn ska få gå i skolan”

Gustav Fridolin och Isabella Lövin, OmVärlden

“Inom FN pågår förhandlingarna om en ny utvecklingsagenda för åren efter 2015. Precis som Unesco ser Sverige att utbildning är nyckeln till att uppnå många av de globala mål som diskuteras och måste vara en [...]Barn och unga, FN, Post-15, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/education-for-all-2000-2015/"
2015-03-30

Det är dags att inrätta en global fond så att även de allra fattigaste barnen i världen garanteras en kvalificerad utbildning.

Jeffrey D Sachs, Helsingborgs Dagblad

“Det är dags att inrätta en global fond så att även de allra fattigaste barnen i världen garanteras en kvalificerad utbildning, åtminstone till och med högstadienivå. Tack vare sådana fonder har malaria, aids och andra [...]Barn och unga, Utbildning
2015-03-30

Sverige antar en ny Syrienstrategi

Isabella Lövin och Margot Wallström, Svenska Dagsbladet

“Sverige antar en ny biståndsstrategi för Syrienkrisen om 1,5 miljarder kronor de kommande åren. Konflikten i Syrien fortsätter att förvärras och vi behöver därför en långsiktig och flexibel strategi för hur Sverige bäst bidrar till [...]Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2015-03-16

Hjälp Syriens barn till en framtid

Pia Prytz Phiri, Aftonbladet

Freden i Syrien är långt borta och dessa barn behöver hjälp nu. De behöver trygghet och de behöver gå i skolan, annars riskerar de att bli en förlorad generation. En generation som aldrig fått vara [...]Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Syrien, Välgörenhet
2015-02-23

Fattigas kroppar inte till salu

Göteborgsposten

Det är inte svårt att förstå desperationen hos de som vill ha barn, men som av någon anledning inte kan skaffa det på egen hand eller ens med landstingets hjälp. Likaså är det lätt att [...]Barn och unga, Hälsa, Thailand
2015-02-04

Ta FN:s kritik på allvar – så kan Sverige bli ett bättre land för barn och unga

Kattis Ahlström m.fl, Dagens Nyheter

“Vi välkomnar att FN:s barnrättskommitté ställde många frågor om hur Sverige säkerställer att det svenska biståndet verkligen genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Kommittén påtalade att Sverige kan stärka detta arbete ytterligare genom att göra barnkonsekvensanalyser av [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Jämställdhet, Kommunbistånd, Samhällsaktörer, Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2015-01-10

Oprioriterade brott

Ruth Nordström m.fl., Upsala Nya Tidning

“Många människor i prostitution är offer för människohandel, och att minska prostitution är således avgörande för att bekämpa människohandel. Därför måste proportionerliga och avskräckande påföljder utdömas både för sexköp och människohandel.” Barn och unga, EU, Kvinnor
2014-12-11

Fredspriset sätter fokus på övergrepp

Jonas Hellman, Svenska Dagbladet

“Mänskliga rättigheter i fattiga länder är en komplicerad fråga. Att ställa samma krav som i ett rikt land är ofta orealistiskt. Men utnyttjande av barn för tvångsarbete, och att barn under 14 år förvägras rätten [...]Barn och unga, Indien, Mänskliga rättigheter
2014-12-11

De glömda flickornas pris

Dagens Nyheter

“Sett över tid har stora framsteg gjorts vad gäller barns tillgång till utbildning. Och att det är en grundbult för att lyckas lyfta såväl individer som samhällen vet vi vid det här laget. Men fortfarande [...]Barn och unga, Jämställdhet, Millenniemålen, Utbildning
2014-12-03

”Glöm inte millenniemålens bortglömda barn”

Tiina Nummi-Södergren mfl; SVT Debatt

“Glädjen är stor över att 90 procent av alla barn i utvecklingsländerna nu går i skolan. Med bara tio procent kvar till målet borde det väl snart gå att uppnå? Tyvärr är det inte så enkelt. Det som inte [...]Barn och unga, Millenniemålen, Personer med funktionsvariation, Utbildning
2014-11-24

M med stängda hjärtan

Jonas Bergström, Värmlands folkblad

“Det har inte funnits så många flyktingar i världen sedan andra världskriget. I Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia är situationen katastrofal. Stor del av flyktingarna är barn. I det läget gör moderaterna utspel om att ställa [...]Barn och unga, Flykt och migration
2014-11-24

Fungerande jämställdhet börjar lokalt

Linda Westerlind, Folkbladet

“Barns rättigheter och kvinnors rättigheter går ofta hand i hand. Barn har traditionellt varit en kvinnofråga och kvinnor har genom historien kämpat för att ge sina barn fullvärdiga rättigheter. Därför är Stefan Löfvens USA-besök en [...]Barn och unga, FN, Jämställdhet, Kvinnor
2014-11-24

Bakslag för Egyptens flickor

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“Rättegången var den första i sitt slag sedan könsstympning kriminaliserades i Egypten 2008. Den friande domen innebär ett bakslag. Plötsligt känns vår diskussion om att göra barnkonventionen till lag väldigt lyxig.” Barn och unga, Egypten
2014-11-19

Problem som går att lösa

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Det borde ge stora rubriker varje dag, men barnen dör i det tysta, långtifrån medias strålkastarljus. De dör dessutom helt i onödan. Inte på grund av någon obotlig sjukdom eller en naturkatastrof, utan enbart i [...]Barn och unga, FN, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Vatten
2014-11-03

Människohandel kan bekämpas

Sebastien Marot, m.fl. Svenska Dagbladet

Det samlade mänskliga lidandet i människohandelns spår är så stort, de ekonomiska intressena så kraftfulla och orsakssambanden så komplexa att utmaningen kan tyckas överväldigande. Men vi är övertygade om att det är möjligt. Vi ser [...]Barn och unga, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Sociala skyddsnät
2014-10-28

Ge Afghanistans flickor nycklar till framtiden

Sundsvalls Tidning, Anders Rosén, Anna Westin, Karin Israelsson, Siv Persson, Reza Payandeh, Åsa E Melander, Shah Akbari Hosein, Karim Mohammady

“Svenska Afghanistankommittén bedriver ett utvecklingsbaserat bistånd där de mänskliga rättigheterna främjas. Rätten till utbildning är ett grundläggande fundament och genomsyrar allt arbete i Afghanistan.” Afghanistan, Barn och unga, FN, Mänskliga rättigheter
2014-10-17

Papperslösa barn glöms bort

Karin Rebas, Kristianstadsbladet

“Frågan är vad som kommer att ske om några år, när det finns en generation unga vuxna som har gått i skolan i Sverige och som har sin starkaste anknytning hit – men som i praktiken [...]Barn och unga, Flykt och migration
2014-10-17

Bekämpa svälten

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“Det allra viktigaste sättet att minska undernäring hos barn är att stärka mammornas och barnens rättigheter. Det är sedan länge väl känt att ökad jämställdhet och en bättre ställning för kvinnor leder till minskad hunger. [...]Barn och unga, Hälsa, Hunger
2014-10-11

Kämpa för flickors rätt att vara barn

Anna Hägg-Sjöquist m.fl. Svenska Dagbladet

En utbildad flicka gifter sig senare, föder färre och friskare barn och ökar sina framtida inkomster med upp till 20 procent. Forskning visar också att kvinnor återinvesterar det de tjänar i sin familj i långt [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Utbildning
2014-08-16

Biståndet måste öka

Inger Davidsson mfl, Helsingborgs Dagblad

Vi står inför en global utbildningskris om inte länder åtgärdar de stora kvalitetsbrister som finns på utbildningsområdet. Eftersom utbildning är direkt avgörande i globala frågor som fattigdomsbekämpning, ungdomsarbetslöshet och samhällsutveckling måste vi se till att [...]Barn och unga, FN, Millenniemålen, Utbildning
2014-08-13

EU behöver en barnkommissionär

Jytte Guteland, Aftonbladet

Sverige måste ta möjligheten som finns att påverka utformningen av EU-kommissionen innan den är på plats, detta genom att kräva att det inom EU inrättas en särskild barnkommissionär med ansvar för barns rättigheter i EU:s [...]Barn och unga, EU
2014-06-27

Förlegad förordning?

Upsala Nya Tidning

“Huruvida kommissionen verkligen får sin vilja igenom, i så måtto att förslaget realiseras, återstår att se. Men ambitionen är god. Och om en humanisering av praxis vore möjlig när det gäller ensamkommande flyktingbarn kanske det [...]Barn och unga, EU, Flykt och migration
2014-06-27

Vi måste lära oss av könsstympningarna

Erik Ullenhag m.fl., Expressen

“Vi föreslår ett nationellt kunskapslyft för alla som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Alla sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, socionomer, poliser, jurister och lärare som behöver ska erbjudas spetsutbildningar och kompetensutveckling för att på ett bättre [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor
2014-06-11

Stoppa Iraks planer att legalisera barnäktenskap

Maria Rashidi mfl, Göteborgs Posten

“Med hänvisning till de religiösa Sharialagarna planerar regeringen i Irak att förbereda en så kallade Jaafari-lag som är tänkt att legalisera våldtäkt och pedofili genom att tillåta nioåriga flickor att giftas bort. Går Jaafari-lagen igenom [...]Barn och unga, Irak, Mänskliga rättigheter
2014-06-07

“Vi uppmanar Sveriges regering att agera mot det irakiska lagförslaget om barngifte”

Tara Twana, Sydsvenskan

“Idag finns det starka band mellan Irak och Sverige genom handel och flera biståndsprojekt. Ekonomiska sanktioner kan vara ett påtryckningsmedel. Även svenska frivilligorganisationer kan markera och ställa krav. Det skriver Tara Twana (S) och Christer Sturmark, [...]Barn och unga, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2014-04-29

Nytt lagförslag förödande för flickor och kvinnor i Irak

Kholod Saghir, Svenska Dagbladet

“I Sverige råder en bred samsyn i fördömandet av barnäktenskap. Det borde vara naturligt att regeringen står upp för dessa åsikter även i internationella sammanhang. Vill vi vara ett föredöme i jämställdhetsarbetet i världen måste vi [...]Barn och unga, Irak, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-04-28

Mer måste göras för unga flickor

Hillevi Engström m.fl, Svenska Dagbladet

Det har ofta sagts att det går att avläsa en nations framtid i en ung flickas ansikte. Det betyder att den investering ett land gör på sina unga flickor – och dess engagemang för jämställdhet – [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2014-04-28

Tolv år och frånskild

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

Om bara några veckor väntas riksdagen rösta igenom ett nytt lagförslag ägnat att ytterligare skärpa skyddet mot barn- och tvångsäktenskap. Skärpningen är välkommen, men samtidigt har brister redan konstaterats. Barn och unga, Biståndsminister Hillevi Engström (M), Kvinnor
2014-04-13

Syrien är en skam för världssamfundet

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Diktatorn Bashar al-Assad fortsätter att fängsla och tortera oppositionella. Civila misshandlas innan de dödas. Byar och städer stryps på mat och vattentillförsel med svält och undernäring som följd. Hem och hus jämnas med marken av [...]Barn och unga, Hunger, Mänskliga rättigheter, Syrien, Vatten
2014-04-13

Syriens lidande angår oss alla

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Vi förfäras över en olycka som tar livet av sju, men vänjer oss på ett otäckt sätt vid återkommande rapporter om tusentals mördade.” Barn och unga, EU, Jordanien, Libanon, Syrien
2014-04-10

Volontärer på barnhem gör ett viktigt jobb

Sebastian Sandberg, SVT Debatt

“Det vissa kallar ”kramturism” är något helt annat än det vi kallar volontärarbete. Diskussioner kring ”volonturism” har blossat upp på sistone vilket vi tycker är bra, och utifrån vårt sätt att se på saken så [...]Barn och unga, Turism, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Kramturismen stjälper snarare än hjälper"
2014-04-01

Barnen får uppleva klimatkatastrofen

Eva Franchell, Expressen

“Låt oss tänka på barn i andra delar av världen. Barn som just fötts i länder som Bangladesh eller Etiopien. Gårdagens rapport från FN:s klimatpanel IPCC är klar och tydlig. Vetenskapsmännen är överens. Om medeltemperaturen stiger [...]Barn och unga, EU, FN, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "IPCC Fifth Assessment Report Climate Change 2014:Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
2014-03-31

Fem miljoner barn lider i Syrien

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“Mer måste göras för att aktivera FN:s medlemsländer. Det skulle till exempel kunna ske genom att Sverige och EU tar ett initiativ i generalförsamlingen till en rekommendation om tvingande åtgärder mot Syrien. Under de senaste [...]Barn och unga, FN, Syrien
2014-03-19

Debatt: Nu krävs trovärdighet av Stora Ensos ledning

Karl-Petter Thorwaldsson mfl; Dagens Industri

“I TV4:s Kalla Fakta den 9 mars framkom att det globala pappers- förpacknings- och skogsproduktföretaget Stora Enso (delägt av finska staten och med Wallenbergstiftelserna som en stor ägare) redan 2012 kände till att det förekom barnarbete [...]Barn och unga, Corporate Social Responsibility (CSR), Indien, Näringsliv
2014-03-19

Fem miljoner barn lider i Syrien

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Att inte världssamfundet har kunnat enas om ett vapenembargo är oacceptabelt. Mer måste göras för att aktivera FN:s medlemsländer. Det skulle till exempel kunna ske genom att Sverige och EU tar ett initiativ i generalförsamlingen [...]Barn och unga, Hälsa, Syrien
2014-03-12

När världen vänder sig bort

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Talibanerna vill med sina attacker driva all utländsk personal, civil som militär, ur landet. Det skulle nämligen stärka deras position avsevärt. Samtidigt är alla NATO-styrkor på väg ut ur landet. Talibanerna har tiden på sin [...]Afghanistan, Barn och unga, Humanitärt bistånd, Korruption, Kvinnor, USA
2014-03-11

Slummens barn förtjänar bättre

Eric Erfors, Expressen

“Det handlar om minst en miljon människor. Här springer småkillarna runt och klättrar på parkerade bilar medan flickorna är tvungna att hålla sig i anslutning till hemmet. Som kan vara ett plåtskjul. Varannan indier är under 25 [...]Barn och unga, Indien, Korruption
2014-01-03

Malmö är inte modellen

Sydsvenskan

“Det kan te sig som om Malmö gjort ett humant ställningstagande, föredömligt genom avsikten att se till det enskilda barnets bästa. Ändå är risken att Malmös riktlinjer urholkar en generös och reglerad politik för flyktingmottagande [...]Barn och unga, Flykt och migration
2014-01-03

Planlöst om papperslösa

Expressen

“Frågan är var gränsen ska sättas för de papperslösas rättigheter. Svaret är att det inte finns något rätt svar. Mellan de absoluta lägena “du har rätt att vara i Sverige” och “du har inte rätt att [...]Barn och unga, Migrationsverket
2014-01-03

Hur hjälper vi barnen bäst?

Rasmus Rasmusson m.fl, Svenska Dagbladet

“En orsak till att så många barn ensamma skickas iväg på en dyr och farlig resa med smugglare torde, utöver en utsatt situation i hemlandet, vara de mer generösa regelverken för barn som söker asyl, [...]Barn och unga, EU, Flykt och migration
2013-12-24

”Ge tills du dövat samvetet och ge sedan ännu mer”

Stefan Einhorn, Dagens Nyheter

“Hur kommer det sig att människor som lever i överflöd, ibland med förmögenheter i mångmiljonklassen, inte ger till dem som har det svårt, eller ger så lite att deras rikedom i stort sett förblir opåverkad? [...]Barn och unga, Okategoriserade, Uganda, Välgörenhet
2013-11-11

Vem orkar bry sig om barnens framtid

Eva Franchell, Aftonbladet

“Miljonerna strömmar nu in till de olika biståndsorganisationerna. Det här är en megakatastrof och folk ställer verkligen upp…Men lika snabba som vi är att skicka pengar till katastrofer, lika långsamma är vi i det förebyggande [...]Barn och unga, Filippinerna, FN, Klimatmötet i Warszawa 2013, Välgörenhet
2013-11-06

Biståndspengar till politiskt opinionsarbete

Sten Rylander mfl; OmVärlden

“Gunilla Carlsson beslutade att informationsanslaget endast får användas till information som höjer kunskap men inte till opinionsbildande arbete som leder till attitydförändring eller konkret handling. Detta beslut ledde till absurda konsekvenser för många organisationer. För [...]Barn och unga, Hillevi Engström ny biståndsminister, Informationsanslaget, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Minister vill slopa stöd till biståndsinformation (Riksdag & Departement, 2012-11-19)"
2013-10-23

De ensamkommande barnen: “Smit inte från ansvaret”

Thomas Hammarberg; Omvärlden

“Erfarenheterna av tidigare satsningar av den typen är nedslående. Men detta projektförsök har fortsatt, med hjälp av svenskt bistånd. Migrationsverket menar att riskerna överskattats, bara de grabbar ska skickas till centret för vilka man fått kontakt [...]Afghanistan, Barn och unga, EU, Flykt och migration, Irak, Migrationsverket
2013-10-21

Här är resultatet av vårt cyniska bistånd

Elisabeth Höglund, Aftonbladet

“Trots alla biljarder som inte ­bara Sverige utan FN, EU och enskilda länder under alla år pumpat in i till exempel Afrika pekar kalla fakta fortfarande på en gränslös fattigdom och ­misär. Jag har granskat [...]Afghanistan, Afrika, Barn och unga, Demokrati, FN, Resultat, Sida, Utvärdering
2013-10-16

Världen vinner mot armodet

Nicholas D Kristof, Dagens Nyheter

“Trots framstegen konstaterade ett opinionsinstitut tidigare i år att den budget som amerikanerna helst ville skära i var ”bistånd till världens behövande”. En anledning kan vara att biståndsarbetare och journalister är så uppmärksamma på problem att [...]Barn och unga, Hälsa, Mediabevakning, Resultat, USA
2013-10-09

Världens barn behöver ökat stöd

Annette Carlson, Borås Tidning

“Sverige verkar aktivt och är en tydlig röst inom flera områden för att öka jämställdheten. Sedan 2006 har vi skärpt jämställdhetsambitionen i biståndet genom bland annat ökat stöd till Världsbankens handlingsplan för jämställdhet och expertis [...]Afghanistan, Afrika, Barn och unga, Kvinnor, Pakistan, Partipolitik, Världsbanken
2013-10-09

Sverige måste uppdatera sin syn på internationell adoption

Tobias Hübinette, SVT Debatt

“Denna gång handlar det om att Ryssland har stoppat adoptionerna till länder som tillåter samkönade äktenskap och där Sverige ingår. Utan att på något sätt sympatisera med motivet bakom beslutet, så är det ryska adoptionsstoppet [...]Adoption, Barn och unga, Ryssland, Vietnam
2013-10-06

Kränkningar krossar drömmar

Christine von Sydow mfl; Gefle Dagblad

“Många insatser som gjorts världen över har syftat till att stärka kvinnor och flickor att kräva sina rättigheter. Sådana insatser är nödvändiga och behöver även i framtiden ett starkt fokus. Våra partner i Bangladesh vittnar om att [...]Bangladesh, Barn och unga, Mänskliga rättigheter
2013-10-06

Barnbidrag en enkel väg till effektivt bistånd

Tom Alberts, Göteborgsposten

“De senaste decenniernas globalisering har ökat tillväxten och lyft många människor ur fattigdom. Men fortfarande lever mer än en miljard i djupaste fattigdom. Samtidigt brottas biståndspolitiken fortfarande med samma frågor som för 30 år sedan [...]Barn och unga, Sociala skyddsnät
2013-09-18

Fler måste ta ansvar för ensamkommande flyktingbarn

Tobias Billström, m.fl., Göteborgsposten

“Det är viktigt att alla Sveriges kommuner är med och delar på ansvaret med att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 2012 ansökte 3 578 ensamkommande barn om asyl i Sverige men behovet beräknas öka – Migrationsverket [...]Barn och unga, Biståndets målsättning, EU, Flykt och migration, Migrationsverket
2013-08-11

Vittnesmål som världen måste höra

Sydsvenskan

“Att den brutala krigföringen i det mineralrika östra Kongo tillåts att fortsätta är en skam för omvärlden, för mänskligheten. Både rebellgruppen och den kongolesiska armén använder sexuellt våld som vapen. Situationen i Kongo måste hamna [...]Barn och unga, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Utbildning
2013-08-05

Asylstafetten arrangeras för en human flyktingpolitik

Maliha Khan mf, Värmlands Folkblad

“Rädda Barnens Ungdomsförbund kräver att Sverige ska ha en human flyktingpolitik som följer mänskliga rättigheter och barnkonventionen. I dag utvisas barn och unga när de har permission från BUP (barn- ungdomspsykiatrin). Detta är omänskligt. Barnkonventionen säger [...]Barn och unga, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2013-07-12

Nu måste FN lyssna på Malala Yousafzai

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Enligt FN nekas 57 miljoner barn runt om i världen utbildning. 15 miljoner av dem är barnarbetare och 32 miljoner av dem är flickor som diskrimineras på grund av sitt kön. … I dag fyller Malala [...]Barn och unga, FN, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Pakistan, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "Youth and Skills"
2013-06-27

Stängda gränser för flyktingar

Karin Bergkvist, Gefle Dagblad

“Trots den enorma flyktingströmmen från Syrien är det enligt svenska migrationsverket färre syrier än väntat som kommit hit. Enligt verket beror det inte på att de inte vill utan för att de inte kan. Kanske [...]Afghanistan, Barn och unga, EU, Flykt och migration, FN, Migrationsverket, Pakistan, Somalia, Sudan, SyrienI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Childhood under Fire - The impact of two years of conflict in Syria, Save the Children" (2013)"
2013-06-04

Välvilliga volontärer lockas in i barnhemsindustrin

Anna De Geer m.fl, SVT Debatt

“Tänk dig själv om dina barn fick ny dagispersonal varannan månad. Snälla och gulliga personer som visserligen inte förstår vad ditt barn säger och oftast inte har någon utbildning eller erfarenhet från barnomsorg, men det [...]Barn och unga, FN, Kambodja, Ryssland, Sydafrika, Thailand
2013-05-15

Många regeringar struntar i sin egen fattiga befolkning

LENA KLEVENÅS, GÖTEBORGSPOSTEN

“FN:s forskningsinstitut för sociala utveckling, UNRISD, har pekat på att bistånd utifrån kan leda till att fattiga människors förväntningar riktas mot utländska biståndsgivare och inte mot den egna regeringen. Jag tycker inte vi ska ta [...]"Bad governance", Barn och unga, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Tobin-skattI artikeln hänvisas till dokumentet: "THE RIGHT TO FOOD AND NUTRITION WATCH 2012: Who Decides About Global Food and Nutrition? (PDF)"
2013-05-11

Hungerhjälpen handlar om mer än välgörenhet

Per Byman, Göteborgsposten

“Klevenås har naturligtvis helt rätt – mat är en rättighet och det är precis det som Hungerhjälpen går ut på. Hade Klevenås läst mer än rubriken hade hon sett att kampanjens budskap är Alla har rätt att somna mätta. [...]Afrika, Barn och unga, FN, Hälsa, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Mat är en mänsklig rättighet!"
2013-05-10

Nytt Afrika

Susanne Nyström, Gefle Dagblad

“Tänk på barnen i Afrika. Mantrat har präntats in i generationer av svenska barn som rynkat på näsan åt skolmaten. Bilden etsade sig fast så starkt att vi i dag har svårt att tänka oss att [...]Afrika, Barn och unga, Handelspolitik, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik
2013-04-25

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

ANDERS BJÖRKMAN, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Ett stort och påtagligt hot mot de senaste årens framgångar i kampen mot malaria lurar vid horisontens rand. De nya läkemedel som i dagsläget utgör en grundbult i modern malariakontroll har börjat förlora sin effekt [...]Afrika, Barn och unga, Forskning och innovation, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Millenniemålen, Projektstöd, Sjukvård
2013-03-08

Se till att Sveriges bistånd når kvinnorna

Anneli Rogeman mfl; Svenska Dagbladet

“Ser vi till EU:s bistånd, som till viss del även är Sveriges bistånd, är siffrorna ännu sämre. 80 procent av det biståndet saknar jämställdhetsfokus. Hur stor del av biståndet som faktiskt når kvinnor mäts överhuvudtaget [...]Barn och unga, EU, Jämställdhet, Kvinnor, Utvärdering
2013-03-08

Jämställdhet kräver rent vatten och toaletter

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl; Borås Tidning

“Vi tycker det är oacceptabelt att vi 2013 tillåter att barn dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för [...]Afrika, Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sektorskoncentration, Utbildning, Vatten
2013-02-20

Omänskligt att utvisa barnen

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Men Hinoks fall visar på två systemfel i svensk flyktingpolitik. Ansvaret för dessa faller tungt på både Socialdemokraterna och Moderaterna. För det första väger barns rättigheter och perspektiv för lätt. Enligt barnkonventionen, som Sverige skrivit på, [...]Barn och unga, Etiopien, Flykt och migration, Partipolitik
2013-01-26

Lagen måste ändras så att familjer inte splittras

MARIA FERM, SVENSKA DAGBLADET

“Idag lever hela svenska familjer gömda – även personer med uppehållstillstånd – eftersom den ena parten inte vågar eller kan åka till hemlandet för att ansöka om uppehållstillstånd där. Även människor som har möjlighet att [...]Barn och unga, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket
2013-01-25

Ta ansvar för alla barn, Maria Larsson

SARA THIRINGER, GÖTEBORGSPOSTEN

“Trots det uppenbart rent ut sagt vidriga i att utvisa barn till osäkerhet och ovissa öden så kommer inget besked om förändring i migrationspolitiken. Migrationsminister Tobias Billström vill inte se över Dublinförordningen och vägrar agera [...]Barn och unga, Civilsamhället, Flykt och migration, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket
2013-01-25

Det krävs politiska initiativ för ny antibiotika

OTTO CARS, SVENSKA DAGBLADET

“En massiv global överanvändning av antibiotika har lett till att bakterier utvecklat motståndskraft. I dag dör nyfödda barn med blodförgiftning i hela världen på grund av brist på effektiva antibiotika. (…) Bristen på fungerande antibiotika [...]Barn och unga, Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Hälsa, Multilateralt samarbete, WHO
2013-01-23

Sveriges flyktingpolitik är omänsklig

STEFAN LINDBORG, POLITIKERBLOGGEN

“Bilden av den svenska flyktingpolitiken som generös och human står i skarp kontrats till de massutvisningar som genomförs till Afghanistan och Irak. Att skicka tillbaka människor med uppenbara skyddsbehov, utgör en allvarlig kränkning av de [...]Afghanistan, Barn och unga, EU, Flykt och migration, Irak, Migrationsverket, Partipolitik
2013-01-03

”Missuppfattad millenniemålsrapport”

Anders Nordström, Dagens Nyheter

“Debattörerna har missuppfattat den rapport de hänvisar till. Rapporten visar inte hur mycket världen totalt planerat och de facto spenderat vad gäller millenniemålen utan ger en bild endast av vissa additionella åtagande. …  En genomgång av [...]Barn och unga, Hälsa, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, SjukvårdArtikeln är en replik på: "”Fiasko för satsning på förbättrad mödrahälsa”"
2012-12-22

En alldeles särskild önskelista

Elisabeth Dahlin, Politikerbloggen

“På önskelistan: tillgång till sjukvård för alla barn. Rent vatten och mat. Det räddar liv och ger barn en bra start. Världssamfundet måste också sätta barn i fokus när det gäller barn i krig och [...]Barn och unga, EU, FN, Hunger, Millenniemålen, Sjukvård, Vatten
2012-12-21

Gör geten till årets julklapp

Borås Tidning

“Istället för att handla en glasskål till mormor i julklapp går det att sätta in en donation i mormors namn hos Läkare utan gränser. Kanske köpa en get genom Erikshjälpen eller Hoppets stjärna till farbrorn och [...]Avdragsrätt för gåvor, Barn och unga, Välgörenhet
2012-12-10

Sju fackordföranden: Gör tillgång till rent vatten till en mänsklig rättighet

Annelie Nordström mfl; Aftonbladet

“Samtidigt har vatten blivit en kommersiell handelsvara i flera. Den utvecklingen riskerar att ställa ännu fler utan rätt till rent vatten. Blickar vi bortom saknar var sjätte människa i världen – 1 miljard – tillgång till [...]Barn och unga, EU, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Vatten
2012-11-27

Enorma resurser stjäls från dem med de allra största behoven

Cecilia Wikström mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsorganisationen Christian Aid har beräknat att företagens skatteflykt innebär att utvecklingsländerna går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter per år. Det är minst tre gånger så mycket resurser som enligt Världsbanken behövs för [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling"
2012-11-22

Vi kan inte längre titta på medan Kongos folk förblöder

Margot Wallström, SVT Debatt

“Men tiden är inne för att skapa en ny berättelse om Kongo. Den belgiske författaren David van Reybrouck har börjat. Hans magnifika bok Kongo – en historia ger en välkommen perspektivförskjutning och mänsklig förankring av de historiska skildringarna. En [...]Barn och unga, EU, FN, Kongo, Kvinnor, Partipolitik
2012-11-14

Missbrukande barn har också rättigheter

Eva Geidenmark, OmVärlden

“Vi kan inte som en barnrättsorganisation avstå från att stödja insatser som ger dessa barn möjlighet till rehabilitering och återhämtning samt även skydd från diskriminering, i enlighet med artikel 39 i barnkonventionen. Rädda Barnen tycker [...]Barn och unga, Mänskliga rättigheter, SjukvårdArtikeln är en replik på: "Vill Rädda barnen skydda barn från narkotika?"
2012-11-14

Millenniemålens bortglömda barn

Roland Håkansson, Barometern

“I FN:s millenniemål har världens länder enats om att till 2015 se till att alla barn får gå i grundskola. FN-organet Unesco rapporterar att 90 procent av alla barn nu går i skolan. Men den [...]Barn och unga, FN, Millenniemålen, Personer med funktionsvariation
2012-11-13

Kvinnornas röst måste väga lika

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Från att under talibantiden ha varit helt avstängda från utbildning går i dag 2,7 miljoner flickor i skolan. Sammantaget utgör de 37 procent av antalet skolbarn. … Som en förutsättning för det svenska engagemanget i landet mellan [...]Afghanistan, Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Villkorat bistånd
2012-11-07

Vill Rädda barnen skydda barn från narkotika?

Per Johansson, OmVärlden

“Svenska Rädda barnen är en viktig finansiär av CRIN och har dessutom en representant i styrelsen. Det skulle vara mycket intressant att ta del av Rädda barnens syn på barn och narkotika. Vill Rädda barnen [...]Barn och unga, Sjukvård
2012-10-05

Flyktingpolitiken i Sverige är inhuman

Åsa Romson m.fl, Aftonbladet

“När människor tvingas fly från stridigheterna i Syrien, Somalia och Afghanistan har vi alla ett ansvar. Barn som har förlorat sin familj och flytt till Sverige behöver ett tryggt hem. Därför ska lagen ändras: Inga [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Partipolitik, Somalia, Syrien
2012-09-25

FN-höjdarna måste lyssna på kvinnorna

Gunilla Carlsson, Expressen

“För det första måste vi en gång för alla erkänna och synliggöra länken mellan fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling. Det är kommande generationers framtid som står på spel om hållbar utveckling i alla dess dimensioner – [...]Barn och unga, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-09-18

En hållbar utveckling kräver förståelse för kvinnors rättigheter

Lena Ag, Västerbottens Kuriren

“Under en period lades all tilltro till mikrokrediterna, små lån skulle få kvinnor att tjäna pengar. Men erfarenhet visar att dessa lån inte räcker. … I sin senaste rapport hävdar FN:s utvecklingsprogram att hållbar utveckling är [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, MikrofinansI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2012"
2012-09-06

Det är inte för sent att rädda Malis barn

Barbara Hendricks, Expressen

“UNHCR behöver pengar för att kunna bygga fler brunnar och rusta upp borrhål. Vikten av förebyggande hälsovård är kritisk, speciellt för barn som redan är försvagade av torkan och matbristen i Sahel-regionen. Vi får inte låta [...]Barn och unga, FN, Hälsa, Hunger, Mali, Sjukvård
2012-08-21

Ohållbar situation för barnen i Gaza

Elina Arab, Sundsvalls Tidning

“Blockaden av Gaza måste lyftas i sin helhet och fri rörlighet för folk och varor in och ut ur Gaza såväl som Västbanken och östra Jerusalem måste möjliggöras. FN och biståndsgivare måste dessutom ta fram [...]Barn och unga, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Vatten
2012-08-14

Studera FN-deklarationen

Gunnar Olofsson, Borås Tidning

“Blockaden berövar Gazas barn möjligheten att leka i säkra områden och dricka rent vatten. Närmar de sig gränsen mot Israel riskerar de att skjutas ner av israeliska gränsvakter – så långt som 1,5 kilometer in [...]Barn och unga, Hälsa, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "SSU måste sluta stödja våld"
2012-08-08

Långsiktig hjälp

Johanna Sturesson, Helsingborgs Dagblad

“Problemen är enorma på många sätt. Dels handlar det om möjligheten till försörjning, en tuff uppgift på de fattiga platser i Afrika och Sydasien där kvinnor fortfarande föder mellan fem och sju barn. Men de [...]Afrika, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen
2012-06-12

Låt utlandsbiståndet hjälpa till att stoppa barnslaveri och trafficking

Désirèe Pethrus, Världen idag

“Vi måste säga ifrån och kräva att länder tar sitt ansvar och uppfyller barnkonvention. Det får inte bara blir ett papper med löften som skrivs under, på internationella konferenser. Sverige kan i biståndskontakter med olika [...]Barn och unga, Människohandel, Näringsliv, Sociala skyddsnät, Utbildning
2012-06-11

Våra studenter är den ljusnande framtiden

Gunilla Carlsson mfl; Smålandsposten

“Vår värld förbättras och utvecklingen är dramatisk. För att nämna bara några exempel: i dag kan 80 procent av alla ungdomar i Tanzania läsa, sedan 1970 har medellivslängden i Vietnam ökat från 48 år till 75 [...]Bangladesh, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Klimat & miljö, Kvinnor, Tanzania, Utbildning, Vietnam
2012-05-28

Ge barn rätt att överklaga internationellt

Kattis Ahlström mfl; Svenska Dagbladet

“Sverige anses vara en förebild för andra länder när det gäller barns rättigheter och har därmed ett särskilt ansvar att visa att barns rätt måste tas på allvar. Vad väntar regeringen på?” Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-05-21

Inte önskvärt att människor agerar mot barnsexturism?

Annica Sohlström, OmVärlden

“Sida har meddelat att enligt de nya reglerna får informationsbidraget enbart användas för att ge fakta och öka kunskapen om bistånd hos svenska folket. Däremot får pengarna inte användas till att öka engagemanget för viktiga [...]Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, Sida, Turism
2012-05-21

Ett nytt Nato har växt fram

Fredrik Reinfeldt mfl; Svenska Dagbladet

“Sveriges stöd till Afghanistan är omfattande och uppgår i år till en miljard kronor. Vi finns på plats sedan trettio år tillbaka och vårt bistånd har som målsättning att människor som lever i fattigdom – [...]Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, Kvinnor, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-18

Sponsorpengar kan hjälpa Ukrainas barn

Anna Ryott, Aftonbladet

“Allt fler företag vill ta socialt ansvar, för det är ytterst vad kunderna vill. Enligt Sustainable Brands undersökning väger 70 procent av svenska folket in företagens samhällsansvar i sina köpbeslut. Detta märks också hos SOS Barnbyar [...]Barn och unga, Corporate Social Responsibility (CSR), Idrott, Ukraina
2012-03-13

Nio barn, tre kvinnor

Göran Greider, Dalademokraten

“Varför skulle en fattig bonde i södra Afghanistan gilla utländska trupper? Allt viktigt har ockupationsmakterna misslyckats med – framförallt byggandet av en fungerande samhälle. Den sittande regimen är totalt korrupt.” Afghanistan, Barn och unga, Jordbruk, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat
2012-03-11

Kony 2012 på både gott och ont

Daniel Persson, Svenska Dagbladet

“Världen är sämre så länge han är fri. Han är långt ifrån den enda, men ingen kampanj ordnar allt på en gång. Mycket av kritiken är politiskt motiverad och det är inget fel i det, men [...]Barn och unga, Kony, Uganda
2012-03-08

Så räddar Sverige 50 000 kvinnors liv

Gunilla Carlsson mfl; Aftonbladet

“Vi vet att det är politiskt och tekniskt möjligt att minska mödradödlighet och vi vet vad som krävs: utbildade barnmorskor, tillgång till preventivmedel, undervisning om sexualitet och samlevnad, säkra aborter samt adekvat mödra- och neonatal [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2012-02-29

Mycket att vinna på ökad jämställdhet

Karin Enström, Norrtelje Tidning

“I samband med millennieskiftet satte FN upp åtta ambitiösa huvudmål för att förbättra situationen i världen fram till 2015 – allt från fattigdom till jämställdhet och hälsa. Nu börjar vi närma oss det slutdatumet och [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2012-02-23

Barnmorskor ger liv åt Afghanistan

Lena Asplund mfl; Sundsvalls tidning

“I dag finns det 32. Målet är att det ska finnas 8 000 utbildade barnmorskor inom tio år. Målsättningen då Svenska Afghanistankommittén, SAK, 2004 startade utbildning av barnmorskor i Wardak var att hantera 21 födslar [...]Barn och unga, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Välgörenhet
2012-02-03

Replik: Sida har barnens bästa för ögonen

Joachim Beijmo, CSR I PRAKTIKEN

“Svenska företag är duktiga på PR och behöver inte vår hjälp. Däremot samarbetar vi med både svenska och utländska företag för att stärka och spetsa deras CSR-arbete och hitta andra samarbetsformer för att minska fattigdom. [...]Barn och unga, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, NäringslivArtikeln är en replik på: "Parul Sharma: Varför gäspar vi åt barns rättigheter?"
2012-02-01

Parul Sharma: Varför gäspar vi åt barns rättigheter?

Parul Sharma, CSR i Praktiken

“Detta är ytterst tragiskt då samma regering (genom svenska biståndsorganet SIDA) i princip agerar PR-konsult åt svenska storbolag i frågor som rör CSR, med att med jämna mellanrum påpeka och understryka att svenska bolag är så [...]Barn och unga, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Sida, Turism
2012-02-01

Anders Borg och Gunilla Carlsson: Investering i jämställdhet är sunt ekonomiskt tänk

Anders Borg, Gunilla Carlsson; Expressen

“Vi vet genom upprepade studier att kvinnor i genomsnitt lägger en betydligt större del av sin inkomst på familj, hälsa och barnens utbildning än vad män gör. Fler kvinnor i arbete bidrar till en friskare [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Tsunami-katastrofen 2004, Utbildning, Världsbanken
2012-01-27

Bistånd bidrar till utveckling

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“I många afrikanska länder är födelsetalen fortfarande höga med mer än fem barn per kvinna. Det är också där, framförallt på landsbygden, som barnadödligheten fortfarande är hög. Och det är dit som det internationella biståndet [...]Afrika, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Handelspolitik, Jordbruk, Landsbygd, Resultat
2012-01-08

Löftet till mödrarna sviks – igen

Staffan Bergström, Svenska Dagbladet

“I detta läge kom de mycket mera långtgående utfästelserna i millenniemålen: man skulle, räknat från år 1990 fram till år 2015, uppnå 75 procent reduktion av mödradödligheten. Målet tedde sig, för alla oss som arbetade [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Resultat, Sjukvård
2012-01-07

Hans Rosling berättar inte hela sanningen

Tobias Jeppsson, Sourze

REPLIK “Detta är bara ett par exempel på att Rosling inte berättar hela sanningen. Jag har sett många flera sådana exempel på de föreläsningar jag sett som sänts på TV. Givetvis är inte allt han [...]Barn och unga, KvinnorArtikeln är en replik på: "Läs på! Världen har förändrats"
2012-01-05

Läs på! Världen har förändrats

Hans Rosling, Dagens Nyheter

“Bistånd från Sverige har bidragit till detta mirakel. Men 70 procent av tillfrågade svenskar tror att kvinnor i Bangladesh föder 5 barn, de vet inte vad som hänt de senaste 25 åren.“ Bangladesh, Barn och unga, Kvinnor, Resultat
2011-11-14

Från trupp till bistånd

Västerbottens-Kuriren

“Propositionen om insatsen i Afghanistan innehåller en reviderad samarbetsstrategi. Behoven av hjälp är enorma. Mer än halva befolkningen lever i vad FN definierar som absolut fattigdom. Bara 30 procent av flickorna går i skola. En [...]Afghanistan, Barn och unga, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-08-19

”Befolkningsökningen största hotet mot det afrikanska undret’”

Rigmor Allbäck, Gustaf Delin, Carl Wahren, Lars Wedén; Dagens Nyheter

“Det vi absolut vill lägga till är dock att man glömmer det största hotet av alla – den skenande befolkningsökningen i majoriteten av Afrikas länder.  Insatserna för familjeplanering och preventivrådgivning har minskat både i de [...]Afrika, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, KvinnorArtikeln är en replik på: "”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”"
2011-05-30

Agera för bättre mödravård

Britt-Marie Landgren, Barbara Davies; Barometern

“Därför uppmanar vi nu särskilt Désirée Liljevall (s), som kommer från Kalmar län och sitter i riksdagens utrikesutskott, att se till att frågan om en förbättrad mödrahälsovård får de resurser som behövs för att nå [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Sjukvård
2011-05-29

Barnmorskor skapar säkerhet i Afghanistan

Johanna Fogelström, Svenska Dagbladet

“En professionell 2-årig barnmorskeutbildning inklusive praktik kostar cirka 100 000 kronor per elev, vilket är en bråkdel av kostnaden för att ha en svensk militär på plats i landet.” Afghanistan, Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-05-21

Humanitära krig – finns de?

Margareta Zetterström, Svenska Dagbladet

“Även personer, som annars resonerar förnuftigt, prisar i dag den svenska militärinsatsen i Afghanistan och upprepar troskyldigt argumentet att Sverige är där för att befria kvinnorna och ge barnen skolutbildning.” Afghanistan, Barn och unga, Kvinnor, Militärt bistånd
2011-05-21

Sverige i skamvrån

Göteborgsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson tog genast åt sig av kritiken. Samtidigt försökte hon förklara syftet med att ge biståndsmedel till ambassader i Västeuropa. Det gick ut på att effektivisera biståndsinsatserna genom samarbete med andra bidragsgivarländer. […] [...]Ambassader, Avräkningar, Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, OECD, Utvärdering
2011-05-04

Barn utan pass måste kunna återförenas med familjen

Frida Johansson Metso, Lars Arrhenius

“I exempelvis Somalia går det inte att skaffa en passhandling som Sverige godkänner, vilket har lett till att somaliska föräldrar i Sverige inte längre kan få hit sina barn.” Barn och unga, Flykt och migration, Partipolitik, Somalia
2011-04-13

Sverige bör satsa mer bistånd på mödravård

Britt-Marie Landgren, Barbara Davies; Svenska Dagbladet

“Sverige bör verka på alla internationella nivåer, såsom EU, Europarådet, WHO och FN, för att öronmärkta pengar i en global fond skapas för att bekämpa mödradödlighet.” Barn och unga, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård, WHO
2011-03-25

Överge inte Afghanistans flickor

Frida Engman mfl; Sundsvalls Tidning

” […] vi fråga oss om tillbakadragandet av FN-trupp under de närmaste åren riskerar att leda till att den framgång som skett på utbildningsområdet för flickor drastiskt förändras till en tillbakagång?” Afghanistan, Barn och unga, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Utbildning
2011-03-24

Alla är värda rent vatten

Värmlands Folkblad, Peter Franke

“Vatten är en ojämnt fördelad mänsklig rättighet även utan naturkatastrofer och krig. […] Varje dag dör drygt 4 000 barn av diarré, som en konsekvens av bristande tillgång till rent vatten och toaletter. [...] År [...]Afrika, Asien, Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Mänskliga rättigheter, Vatten
2011-03-21

Ending violence against women

Dean Peacock, NAI-Forum

“Genom att arbeta tillsammans för att främja nya och jämlika modeller av manlighet kan vi bygga familjer och samhällen där kvinnor är mindre sårbara för hiv / aids och våld, har mer kontroll över sina sexuella och reproduktiva liv, och där män, kvinnor och barn lever friskare och lyckligare liv.” Barn och unga, HIV/AIDS, Kvinnor, NAI-Forum (engelska), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2011-03-08

Ingen mamma skall dö

Göteborgsposten

“Ungefär en tredjedel av vårt bistånd går dessutom genom FN och fokus ligger på millenniemål 4, om minskad barnadödlighet och millenniemål 5, om minskad mödradödlighet. Det är ganska bra.” Afrika, Barn och unga, FN, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2011-03-01

Erik Ullenhag: Hjälp oss respektera mänskliga rättigheter

Erik Ullenhag, Expressen

“Vi har fått internationell kritik för att gömda barn inte garanteras skolgång och för situationen på de ungdomshem där de mest utsatta barnen bor” Barn och unga, EU, Flykt och migration, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2010-12-30

Nytt hopp för världens kvinnor och barn

Aleksander Gabelic, Helsingborgs Dagblad

“Kvinnors och barns rättigheter är mänskliga rättigheter. Att dessa rättigheter finns, försvaras, stärks och efterlevs av alla hör till de allra viktigaste kraven inför det nya året.” Barn och unga, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2010-12-22

Blås nytt liv i biståndsdebatten!

Bo Forsberg, Elisabeth Dahlin, Ulrika Årehed Kågström, Margareta Grape; Uppsala Nya Tidning

“Ibland angrips biståndet för att dess effekt på den ekonomiska tillväxten på nationell nivå inte kan bevisas. Det finns dock ett starkt stöd i forskning och utvärderingar för att konkreta biståndsprojekt leder till önskade resultat.” Barn och unga, Civilsamhället, Hälsa, Resultat, Utvärdering
2010-11-19

Flicktoaletter är en väg till utbildning

Ylva Jonsson Strömberg, Norran

“Utbildning är ett av de bästa verktygen som finns i kampen mot fattigdom. Genom att se till att det finns separata flicktoaletter i skolor i fattiga länder stannar flickorna kvar längre i skolan.” Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Tanzania, Utbildning
2010-11-03

Farligt blanda bistånd med ­militär insats

Ida Gabrielsson, Uppsala Nya Tidning

“Det är genom långsiktigt biståndsarbete som framsteg har gjorts. Det brukar hävdas att den svenska truppen är där för att skydda biståndsarbetarna. Gång på gång har biståndsorganisationerna själva värjt sig mot argumentet.” Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, FN, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Brister i biståndsarbetet

Västerbottens-Kuriren

“En granskningsrapport om utrikesdepartementets skötsel av det internationella biståndet uppges ha hamnat i någon byrålåda. Enligt rapporten skall utrikesdepartementet ha ännu sämre uppsikt över hur biståndsarbetet utförs än Sida […]” Barn och unga, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Riksrevisionen, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2010-11-02

”Sverige måste satsa på tiden efter kriget i Afghanistan”

Pierre Schori, Dagens Nyheter

“Vi bör avsluta vår militära mångmiljardsatsning och göra en kraftsamling av politik, diplomati och bistånd till stöd för Afghanistans nationella institutioner och en FN-stödd Marshallplan för regionen.” Afghanistan, Barn och unga, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-09-20

Kvinnor och barn är nyckeln till FN:s mål

Jakob Simonsen, Aleksander Gabelic, Birgitta Dahl, Margareta Winberg, Görel Thurdin; Göteborgsposten

“Biståndet är viktigt för att nå millenniemålen, men de rika ländernas bistånd har urholkats i takt med den ekonomiska nedgången. Bara Sverige och ytterligare fyra länder når FN:s mål om 0,7 procent av BNI i [...]Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Handelspolitik, HIV/AIDS, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010, Resultat
2010-09-19

“Vilket ansvar har Sverige för världsmedborgare?”

Lotta Wendel, Helsinborgs Dagblad

“Enprocentsmålet – någon som minns det? Jag googlar ordet och finner att FN:s rekommendation om att en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd har berörts i en (1!) artikel på senare år.” Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik
2010-08-22

Hjärtlöst mot Pakistans barn

Barometern

“Vi borde öka bidragen till Pakistan, bättre samordna en stor internationell uttryckning och på ännu större allvar diskutera vad som kan göras i förebyggande. Sverige har en viktig roll att spela i detta med vår [...]Afghanistan, Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Pakistan, Vatten
2010-08-03

Rädda Barnen är den främsta aktören för barnets rättigheter

Margareta Elensky, Sara Carlsson; Arbetarbladet

“Frågan om att ta emot ensamkommande flyktingbarn är en akut, aktuell och angelägen fråga. Antalet asylsökande och ensamkommande barn har ökat för varje år, från 398 barn år 2005 till 2250 barn år 2009.” Barn och unga, Civilsamhället, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2010-06-27

Goda nyheter om barn och hiv

Laholms Tidning

“Tillgången på bromsmediciner i Afrika är en av de större skamfläckarna på världssamvetet. I västvärlden är dessa läkemedel subventionerade, i Afrika så dyra att en fattig människa ofta bara kan drömma om att få dem.” Barn och unga, HIV/AIDS
2010-06-07

Sexual violence in conflict

Maria Eriksson Baaz, NAI-Forum

“I rapporten betonas särskilt tre huvudsakliga lärdomar av hur det sexuella våldet i Demokratiska republiken Kongo beskrivits : 1) problem med en reduktionistisk förståelse av sexuellt våld som vapen i krig, 2) faran med en förenklad förståelse av sexuellt våld, 3) problemen med osynliggjorda män och pojkar som [...]Barn och unga, Kongo, Kvinnor, NAI-Forum (engelska)
2010-04-22

Kvinnor och barn först

Dagen

“Traditionellt har hjälpinsatser hanterats framför allt män emellan. Att flytta tyngdpunkten till kvinnor och barn borde vara ett centralt mål för snart sagt alla hjälporganisationer.” Barn och unga, Kvinnor
2010-04-19

Så förlorade bananjätten

Fredrik Gertten, Aftonbladet

“Mitt uppdrag som dokumentärfilmare är inte att vara advokat, forskare eller aktivist. Jag vill i första hand berätta en historia som kan nå ditt hjärta och förändra världen.” Barn och unga, Hälsa, Handelspolitik, Jordbruk, Mediabevakning, Nicaragua
2010-02-24

Barn behöver hjälp på plats

Marita Adamsson, Bohusläningen

“När behoven är som störst kan naivitet och hjälpvilja hamna i farlig kombination med cynism och människoförakt. På Haiti har den risken lett till närmast totalt stopp för adoptioner av barn till utlandet.” Barn och unga, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10
2010-02-16

Utveckling kräver utbildning

Kevin Watkins, Görel Thurdin, Jakob Simonsen; Sydsvenskan

“Enligt en ny FN-rapport, som lanseras i Sverige idag, kommer 56 miljoner barn att stå utanför skolsystemet fortfarande år 2015 om inget radikalt görs.” Barn och unga, FN, Kenya, Sjukvård, Utbildning, Världsbanken
2010-02-16

Sverige får inte svika Haitis barn

Elisabeth Dahlin, Svenska Dagbladet

“När omvärldens intresse för Haiti nu minskar finns en risk att barnen där glöms bort. Rädda Barnen uppmanar därför regeringen att ta hänsyn till de haitiska barnen i‑morgondagens utrikesdeklaration, skriver generalsekreteraren Elisabeth Dahlin.” Barn och unga, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Indonesien, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Katastrofhjälpen har nått fram"
2010-02-05

Det är inte parfym barnen behöver

Kent Härstedt, Aftonbladet

“Carola, du borde ha väntat med att åka till Haiti” Barn och unga, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Välgörenhet
2010-02-04

Våra barn och andras ungar – Krönika av Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson, Östgöta Correspondenten

“Jag valde kvinnor och jämställdhet som en prioritet i det svenska biståndet när jag tillträdde som biståndsminister.” Barn och unga, Flykt och migration, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Jämställdhet
2009-11-02

Förnedrande bistånd

Mattias Olsson, Norrköpings Tidningar

“I syfte att visa toppolitikernas fruar vilken nytta organisationen gjorde i Afrika flögs en grupp fattig skolbarn från Ghana in till Rom för att berätta hur WFP hjälpte dem.” Barn och unga, G8, Ghana, Hunger
2009-10-23

Torkan är inte enda orsaken

Sofie Wiklund, Dalademokraten

“Tyvärr är det inte bara torkan som är orsaken till svälten, utan också den biståndspolitik som förts.” Barn och unga, Etiopien, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Kvinnor
2009-10-05

Internationella barndagen är idag

Lennart Lindgren, Hela Gotland

“Jovisst, men då är det fel väg att minska biståndet. Då är det organisationen av biståndet som måste angripas.” Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Tsunami-katastrofen 2004, Välgörenhet
2009-09-19

Grunden ligger i att ändra en nations människosyn

Lennart Eriksson, Barometern

“Med lovvärda insatser, bland annat från Sida och Hoppets Stjärna, har tusentals privatpersoner börjat engagera sig i barn och ungdomar med funktionsnedsättning.” Barn och unga, Hälsa, Kina, Mediabevakning, Resultat, Sida
2009-06-08

Fördubbla biståndet till vatten och sanitet

Jan Eliasson, Per Stenbeck; Svenska Dagbladet

“Rent vatten är livsavgörande för alla människor. Ändå saknar en miljard människor tillgång till detta. Det drabbar främst flickor och kvinnor i tredje världen som istället för att gå i skolan eller arbeta tvingas gå [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Utbildning, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Fatal neglect"
2009-05-06

Småland och Västsahara

Anna Nilsson, Jan Strömdahl; Barometern

“Men man har inga möjligheter till självförsörjning och är helt beroende av utländskt bistånd. Flera undersökningar visar på både felnäring och undernäring bland de västsahariska barnen.” Barn och unga, EU, Fiske, Handelspolitik, Hunger, Marocko, Västsahara
2009-04-14

Motarbetas bättre utan utbetalningsmål

Christian Holm, Magdalena Andersson; Arvika Tidning

“Svenska biståndsinsatser i Östeuropa försvåras ytterligare av det svenska enprocentsmålet då de för Östeuropa avsatta medlen inte räknas som bistånd, skriver Christian Holm och Magdalena Andersson.” Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, Kvinnor, Östeuropa
2009-03-27

Trafficking motarbetas bättre utan utbetalningsmål

Christian Holm, Magdalena Andersson; Barometern

“Regeringens biståndspolitik är ansvarsfull. Här understryks jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) som viktiga demokratifrågor. Inom ramen för det svenska biståndet, har 1,4 miljoner kronor avsatts till reformsamarbete i Östeuropa.” Barn och unga, Enprocentsmålet, HIV/AIDS, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2009-02-02

Gazas barn behöver vår hjälp

Gunilla Carlsson, Karen AbuZayd; Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson och UNRWA:s generalkommissionär Karen AbuZayd om vad som krävs för att barnen i Gaza nu ska kunna se fram emot en bättre framtid.” Barn och unga, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-01-18

Varje barns död angår oss

Maria Haldesten, Göteborgsposten

“Alltför många kvinnor dör i barnsäng i väldens fattigaste länder. Alltför många barn får inte uppleva ettårsdagen. Vi måste göra mer för att uppnå FN:s milleniemål, skriver Maria Haldesten.” Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor
2008-12-16

Öka biståndet till utbildning!

Anders Nordström, Kevin Watkins, Görel Thurdin

“Vi har ingen anledning att vara stolta. Detsamma gäller politiker runt om i världen. För det är skamligt att världen har misslyckats med att infria sitt löfte till barnen i världen om ökad tillgång till [...]Barn och unga, Etiopien, Resultat, Sida, Tanzania, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "EFA Global Monitoring Report 2009"
2008-11-17

Fyra företrädare för adoptionsorganisationer: Sverige sviker Vietnams barn

Carin Kumlin Fremling, Thomas Lindqvist, Eva Jonasson-Melin, Jan Göransson; SVT Debatt

“Men det finns ett generellt förbud för adoptionsorganisationer att bedriva bistånd parallellt med adoptionsarbete i utlandet, vilket i verkligheten hindrar organisationerna att kunna bidra till en förbättrad verksamhet.” Barn och unga, Vietnam
2008-10-24

Tankar på FN-dagen

Marie Wickberg, Katrineholms-Kuriren

“Det första och kanske mest grundläggande är utbildning. Över 100 miljoner barn och unga runt om i världen får aldrig möjligheten att gå i skolan.” Barn och unga, FN, Resultat, Utbildning
2008-10-16

En bortglömd kontinent

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Men det är knappast troligt att de två dagarna kommer att dominera teve-nyheterna och tidningarna. Vi har fullt upp med att bevaka de senaste börskurserna och nya krispaket från pressade regeringar.” Afrika, Barn och unga, Etiopien, EU, Finanskrisen, FN, G8, Hälsa, Hunger, Mediabevakning, Välgörenhet
2008-10-05

Att prioritera rätt borde vara lätt

Diana Chavlah, Norrtelje Tidning

“Något är ruttet med den svenska biståndspolitiken. Sunt förnuft och rätt prioriteringar kan knappast vara Sidas ledord då beslut om vilka så kallade biståndsprojekt som ska tilldelas anslag varje år.” Barn och unga, Biståndets målsättning, Hälsa, Resultat, Zimbabwe
2007-09-28

Riktat bistånd stödjer demokratiprocesser

Sara Enetoft mfl; Helsingborgs Dagblad

“Varje dag dör cirka 30 000 barn på grund av fattigdomsrelaterade orsaker. Med denna ofantliga siffra i bakhuvudet ska vi dock vara medvetna om att barnadödligheten, genom biståndspengar, halverats sedan 1970-talet. Antalet barn som går [...]Barn och unga, Demokrati, Hälsa, Partipolitik, Resultat
2007-06-18

Svenska biståndspengar dödar barn

Bengt Nilsson, Svenska Dagbladet

“Min avsikt med att starta debatten här på SvD Brännpunkt 5/6 var att uppmärksamma riskerna med en särskild sorts bistånd, det som kallas budgetstöd. … Jag anser att helt oavsett vad detta krig handlar om, [...]Barn och unga, Budgetstöd, Resultat, Uganda
2007-05-14

Barnen behöver inte dö

Anders Björkman, Peter Lundström; Aftonbladet

“Att över en miljon människor varje år dör av en sjukdom som kan förebyggas och botas är ett hån mot tanken om alla människors lika värde.” Barn och unga, Hälsa, Sjukvård
2007-04-12

“Sverige sviker löfte om bistånd till barn”

Charlotte Petri Gornitzka, Simon Cowell; Dagens Nyheter

“Ny rapport från Rädda Barnen ger Sverige bakläxa: 49 miljoner kronor saknas som utlovats i utbildningsbistånd för att uppfylla FN:s millenniemål.” Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M)I artikeln hänvisas till dokumentet: "Last in Line, Last in School"
2007-03-22

Luf, Västmanland: Höj biståndet – minska vattenbristen

Hannes Persson, Frida Johnsson; Vestmanlands Läns Tidning

“Det handlar om förfärande fakta: Var femte människa är utan rent dricksvatten. 40 procent av världens befolkning saknar tillgång till rinnande vatten eller sanitär utrustning. Än mer skrämmande är att 200 barn dör varje timme [...]Barn och unga, Partipolitik, Vatten
2007-03-02

Folklig misstro hotar – därför måste vi stödja Afghanistan

Ewa Björling, Göteborgsposten

“Militära internationella insatser som är väl förankrade tillsammans med landets regering skapar säkerhet och möjlighet för biståndet att verka tidigt och effektivt för att hjälpa människor. Efter regimskiftet genomfördes omfattande biståndsinsatser med inriktning på utbildning vilket [...]Afghanistan, Barn och unga, Landsbygd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning
2007-01-04

Höjt bistånd måste vara effektivt

Staffan Herrström, Norrköpings Tidningar

“Men på flera håll ser vi en hoppingivande utveckling, delvis tack vare biståndsinsatser. I Moçambique har den ekonomiska fattigdomen på tio år minskat från 69 till 54 procent. Och i Tanzania, Sveriges största samarbetsland, börjar 9 [...]Barn och unga, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering
2006-11-14

Det är vi barn som dör i Gaza

Rana Abu Samra, Expressen

“Det skriver i dag RANA ABU SAMRA, som är 18 år och bor i Gaza.” Barn och unga, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2006-10-16

Sverige kan bidra till stabil fred i norra Uganda

Fredrik Malmberg, Pär Ivarsson; Göteborgsposten

“Sverige och andra givare måste göra sitt yttersta för att bidra till att en långsiktig fred förverkligas, skriver Pär Ivarsson och Fredrik Malmberg från Rädda Barnen.” Barn och unga, Uganda
2006-05-02

Utrota u-världens barnsjukdomar!

Dagen

“Det är en skam att västvärlden fortsätter låta miljoner barn, vuxna kvinnor och män att dö varje år i onödan när vi vet att alltifrån vaccinationskampanjer till myggnät och rent vatten skulle rädda dem. Underlåtenhet [...]Barn och unga, Enprocentsmålet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2004-12-15

Erbjud vaccinering till alla barn

Norrköpings Tidningar

“Tre miljoner barn som dör i onödan varje år som en direkt följd av en ojämn fördelning av redan befintliga resurser…På samma sätt som världens länder gemensamt bestämt att alla barn ska få gå i [...]Afrika, Asien, Barn och unga, Budget, Enprocentsmålet, EU, HIV/AIDS, Jämställdhet, Partipolitik, Sjukvård
2004-12-01

Hjälpgalor för barn kan förlänga lidande

Henrik Tideman, Aftonbladet

“Du anar inte hur många krig som snälla människor indirekt har förlängt genom att skramla med insamlingsbössor. För att rädda krigsbarn måste mat och medicin passera krigsherrarnas mellanhänder. På så vis får de makt att [...]Barn och unga, Sierra Leone, Välgörenhet

Dokument om Barn och unga (37 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2017-11-17

Horrors I will never forget

Rädda BarnenBarn och unga, Burma, Flykt och migration2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-01

Analys av möjligheterna för Sveriges genomförande av säkerhetsrådsresolution 2250: unga, fred och säkerhet

Folke BernadotteakademinBarn och unga, Fred och säkerhet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-14

Following the Money

- Lack of Transparency in Donor Funding for Syrian Refugee Education

Human Rights Watch (HRW)Barn och unga, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Syrien, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-05-24

Counting pennies

- A review of official development assistance to end violence against children

Barnfonden, Rädda Barnen, SOS Barnbyar, Unicef2. Bistånd, Barn och unga, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-12-21

Childhood Lost

- Diamond mining in the Democratic Republic of the Congo and weaknesses of the Kimberley Process

- Rapport #83

SwedwatchBarn och unga, Kongo, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Rättvis handel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-19

A Working Future and a New Era of Collaboration

- Taking cross-sector partnerships beyond philanthropy

Accenture, Plan International SverigeBarn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Uganda2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-30

Mänskliga rättigheter på tobaksfälten – om Swedish Matchs och investerares riskhantering

SwedwatchAnständiga arbetsvillkor, Barn och unga, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-04

Evaluation of Sida’s International Training Programme in Child Rights, Classroom and School Management

- Sida Decentralised Evaluation 2016:5

SidaBarn och unga, Mänskliga rättigheter, Sida, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-01-23

Gender perspectives on causes and effects of school dropouts

SidaBarn och unga, Kvinnor, Sida, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-13

Child Education, Child Labor and the Agricultural Economy

- Development Dissertation Brief 2016:04

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Barn och unga, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Utbildning11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-01-13

Child Education, Child Labor and Agricultural Economy

- Development Dessertation Biefs 2016:04

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Barn och unga, Jordbruk, Utbildning11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-12-14

Health 2014

SidaBarn och unga, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-07

Multi-sector needs assessment of migrants and refugees in Greece

Rädda BarnenBarn och unga, Grekland, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-05-13

Strengthening Support to LGBTIQ Adolescents

- Policy Report on the Rationale and Scope for Strengthening Support to Adolescents Who Are Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex or Questioning

Plan SverigeBarn och unga, HBTQI-personer, Thailand2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-27

Education for all 2000-2015

- Achievements and challenges

UnescoBarn och unga, Millenniemålen, Resultat, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-05-06

State of the World’s Mothers 2014

- Saving Mothers and Children in Humanitarian Crises

Rädda BarnenBarn och unga, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-03-10

A Devastating Toll

- The impact of three years of war on the health of Syria’s children

Rädda BarnenBarn och unga, Hälsa, Syrien12) Dokumenttyp ej angiven
2014-02-19

Remissvar

- Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Plan SverigeBarn och unga, Biståndspolitiska plattformen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-17

Teaching and learning: Achieving quality for all

- Education for all Global Monitoring Report 2013/4

UnescoBarn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning12) Dokumenttyp ej angiven
2014-01-01

THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2014 IN NUMBERS

- Revealing disparities, advancing children’s rights

- United Nations publication sales no.: E.14.XX.1

UnicefBarn och unga, Mänskliga rättigheter, Resultat, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-09-23

Education without borders: A summary

- A report from Lebanonon Syria's out of school children

UnicefBarn och unga, Libanon, Syrien, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Levels & Trends in Child Mortality

- Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation

Förenta Nationerna (FN), The World Bank, Unicef, World Health Organization (WHO)Barn och unga, Hälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-03-22

Progress in child wellbeing – Building on what works

UnicefBarn och unga, FN, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Youth and Skills

- Putting education to work

UnescoBarn och unga, Biståndsformer, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Glitter och glamour – turismen i resejournalistiken

- En granskning av Allt om resor, Vagabond, RES, DN Resor, Aftonbladet och Svenska Dagbladet

Schyst resandeBarn och unga, Kultur, Turism2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Millenniemålens bortglömda barn

- Rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning

MyRightBarn och unga, Millenniemålen, Personer med funktionsvariation, Post-15, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-11

EFA Global Monitoring Report 2011

- The hidden crisis: Armed conflict and education

UnescoBarn och unga, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-07-25

Guide to Giving

Copenhagen Consensus CentreBarn och unga, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Resultat, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-05-01

Fatal neglect

- How health systems are failing to comprehensively address child mortality

WaterAidBarn och unga, Hälsa, Vatten, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Last in Line, Last in School

- Donor trends in meeting education needs in countries affected by conflict and emergencies

Rädda BarnenBarn och unga, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-01

EFA Global Monitoring Report 2009

- Overcoming inequality: why governance matters

UnescoBarn och unga, FN, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 4 - Reduce child mortality

Förenta Nationerna (FN)Barn och unga, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
1995-01-23

Våra barn och deras

- En antalogi om befolkning och utveckling utifrån FN-konferensen i Kairo 1991

Forum SydBarn och unga2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-01-01

Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993

- Rapport för FN:s konferens om Befolkning och utveckling i Kairo 1994

- SOU 1994:38

Förenta Nationerna (FN)Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Kvinnor1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1993-07-01

SIDA’s support to family planning programmes

- Thirty-five years of Swedish experience of development cooperation - A desk study

SidaBarn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1987-04-01

Primary School Textbooks in Tanzania: An Evaluation of their Quality

- Education Division Documents No 37

SidaBarn och unga, Tanzania, Utbildning5) Education Division
1986-07-01

A Pilot Study of Effects of Primary Schooling in a Rural Community of Ethiopia: The Case of Saya Debir

- Education Division Documents No 31

SidaBarn och unga, Etiopien, Utbildning5) Education Division

Evenemang om Barn och unga (45 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2017-11-11 MR-dagarna: Queer Youth in Uganda Queer Youth Uganda is a LGBTI youth organization that promotes and protects the rights of LGBTI youth in Uganda. Föreläsare: Samuel Opio, Queer Youth Uganda MR-dagarna Barn och unga, HBTQI-personer
2017-08-23 Stockholm Act – Hur ser dagens unga på framtidens utmaningar? Energimyndigheten, Inicio, Forum Värme och ett tjugotal ungdomar från Fryshuset har under sommaren arbetat med frågan ”Hur engagerar man unga i hållbarhet och de globala målen redan idag?”. Det blev till ett projekt som skapat [...] Energimyndigheten, Fortum Värme, Fryshuset Barn och unga, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-03 Sex, makt och kontroll – hur världspolitik och myter sätter stopp för utveckling och jämställdhet Den globala debatten kring sexualitet och reproduktion är hårdare än på länge. Detta får svåra konsekvenser som tonårsgraviditeter och osäkra aborter. Tillgång till sexualundervisning är därför helt avgörande för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och [...] Plan International Sverige, RFSU Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-05 Barnhemskollen – hur godhjärtade människor bidrar till att öka barns utsatthet Antalet barnhem ökar dramatiskt i vissa delar av världen trots att samstämmig forskning visar att barn mår bäst i familj. Barn som växer upp på institution får problem med anpassning till samhället och löper ökad [...] Childhood, Erikshjälpen, Länsstyrelsen i Stockholm Barn och unga, Välgörenhet
2017-07-04 Unga i klyftan mellan stad och land – utmaningar i Sverige och Afrika I Sverige, och i Afrika, stiger medelåldern bland bönder och landsbygdsföretagare. Samtidigt talas om en biobaserad ekonomi som ska ge mer mat och hållbara byggnadsmaterial och textilier. Råvarorna måste komma från landsbygden, så hur får [...] Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Afrika, Barn och unga, Jordbruk, Sverige
2017-07-06 Glömda eller bortprioriterade? Tonårstjejer i kris och konflikt Var tionde minut dör en flicka till följd av våld och i kris och konflikt situationer är flickor särskilt utsatta. Trots att handlingsplanen för Sveriges feministiska utrikespolitik refererar specifikt till flickor i kris och konflikt [...] International Rescue Committee, Plan International Sverige Barn och unga, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-07-07 Unga, smutsiga och engagerade – hur får man unga att bry sig om hållbarhet Hur ska vi lyckas bygga en hållbar värld om unga inte har kunskap om hållbarhetsfrågor? Hur skapar vi en stark global demokrati om ungdomar inte engagerar sig och resurserna fördelas jämnt? Vi delar med oss [...] Boodla, Studiefrämjandet Barn och unga, Demokrati, Hållbar utveckling
2017-07-03 Bidrar din affärsverksamhet till att lösa världens sociala hållbarhetsutmaningar? Företag kan både nå bättre resultat och nå bättre villkor för barn. Men då krävs att ledningen på allvar vill utveckla verksamheten i mer socialt hållbar riktning. Är den nationella handlingsplanen för företagande och mänskliga [...] Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-03 We are young – the role of youth in promoting peace Youth, often bringing innovation, energy and optimism to the table, represent an opportunity for global peace and reconciliation. Their inclusion is critical to building sustainable peace, as recently recognised by Security Council Resolution 2250. Medverkande: Annie [...] Dag Hammarskjöld Foundation, LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, PeaceWorks Barn och unga, Fred och säkerhet
2017-07-04 Barnen i Europas flyktingläger – hur kan de bli en del av Europas framtid? Nationelle chefen för SOS Barnbyar Grekland berättar om situationen för barnen i flyktinglägren och deras behov för att kunna etableras. Medverkande: Georgios Protopapas, National director, SOS Children’s Villages Greece Cecilia Bergling Nauclér, Press och opinionsansvarig, SOS Barnbyar SOS Barnbyar Barn och unga, Grekland
2017-07-03 Barn i krig – har vi råd med en förlorad generation? Situationen för barn som lever i krig och konflikter är akut. De tvingas på flykt, lider av brist på vatten, mat och säkra platser att leka på. Över 30 miljoner barn går inte i skola [...] Sida, Unicef 2. Bistånd, Barn och unga, Sida, Utbildning
2017-07-05 Almedalen 2030 – unga ledares visioner Vi blickar framåt och tittar på samhället år 2030. I ett samtal med 2030s ledare diskuterar vi Sveriges framtid när det gäller FNs hållbara utvecklingsmål, Agenda 2030, med särskilt fokus på jämställdhet och jämlikhet. Unga [...] Flickaplattformen, Hungerprojektet, Make Equal Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet
2017-07-03 Nationellt kunskapscentrum för barn på flykt – för vem? Regeringen har beslutat om ett nationellt kunskapscentrum om barn på flykt. Vad är det för kunskap som ska samlas in och för vem? Heta stolen med: Maria Ferm, Riksdagsledamot, Miljöpartiet Annika Billing, Programchef, SOS Barnbyar   SOS Barnbyar Barn och unga, Flykt och migration
2017-07-03 Politikers vs ungas prioriteringar – så styr vi biståndet rätt Biståndsdiskussionen har länge kretsat kring resultat och om biståndet verkligen bidrar till förändring. Politisk styrning har lett till frågan på vems villkor biståndet utgår ifrån. En stor del av befolkningen i syd är barn – [...] Rädda Barnen Barn och unga
2017-07-06 Granskning av FN:s oförmåga att ta hand om barn som utsatts för övergrepp Uppdrag Gransknings reportage om att barn utsatts för sexuella övergrepp av FN-personal fick stort genomslag. Hur kunde FNs fredsbevarande soldater begå sexuella övergrepp på barn utan att barnen fick någon hjälp? Medverkande: Karin Mattisson, Programledare, SVT Fredrik Laurin, [...] SVT Nyheter Barn och unga, FN, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-03 Den tillfälliga asyllagen kontra Barnkonventionen – hur går det ihop? Förra året röstade riksdagen igenom en lag som gravt försvårar att asylsökande barn som flytt krig kan återförenas med sina familjer. Samtidigt ska regeringen göra barnkonventionen till svensk lag. Hur tillvaratar vi barnets bästa när [...] Rädda Barnen Asylrätt, Barn och unga, Migrationsverket
2017-07-03 Transitioning Europe towards sustainability – Youth Perspectives of Grassroots Movements Youth from the UK, Germany, Italy, France, Romania, Netherlands and Spain will come together to discuss the ways in which grassroots movements and environmental activism manifests in their own countries in dynamic and inspiring ways. [...] ECOLISE, Global Ecovillage Network, Miljöpartiet Barn och unga, Civilsamhället, Hållbar utveckling
2017-06-07 459 dagar kvar till valet- vilken framtid väljer en ung generation? Enligt Youthonomics Global index hyser unga i Uganda mest optimism inför framtiden. Längst ner på samma lista ligger flera av världens rikaste länder som USA, Japan och Tyskland. Hur ska vi förstå den tid vi lever [...] Global Utmaning Barn och unga, EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Klimat & miljö
2017-06-20 Localizing Global Agendas – Social focus; key to leave no one behind Global Utmaning has identified four areas of particular importance for local implementation of global agendas; global health and well-being, urban development, youth participation and sustainable financing. In four parallel sessions we will discuss how national policies, strategies [...] Global Utmaning Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Näringslivsbistånd
2017-05-10 Helkväll med Unite 2 Learn! Under kvällen kommer det informeras om Unite 2 Learns verksamhet och pratas om vikten av barns rättigheter och utbildning. Kom och diskutera rättigheter, bli medlem, se hur du kan engagera dig eller bara mingla och ha [...] Barn och unga, Utbildning
2017-04-24 Filmmåndag: Kunskapsspridarna Vill du veta mer om hur förebyggande arbete mot barnsexhandel kan se ut? Är du nyfiken på Nicaragua och utlandspraktik? Brinner du för barn och ungas rättigheter? Då är du och alla du känner hjärtligt välkomna [...] Svalorna Latinamerika Barn och unga, Nicaragua
2017-03-04 Filmvisningskväll om Peru, Bolivia och Nicaragua Under kvällen kommer det att visas filmer om klimatförändringar i Peru, könsstereotyper i Bolivia och arbetet mot barnsexhandel i Nicaragua. Svalorna Latinamerika Barn och unga, Bolivia, Klimat & miljö, Nicaragua, Peru, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sydamerika
2016-12-11 Designjulmarknad för barn på flykt Den tredje advent är det dags för Marabouparkens årliga designjulmarknad för barn på flykt. Välkända formgivare ställer ut sina senaste kollektioner tillsammans med nya kreatörer och studenter från Stockholms konstskolor. Här finner du inspiration från det [...] Marabouparken Barn och unga, Flykt och migration, Kultur
2016-12-10 Designjulmarknad för barn på flykt Den tredje advent är det dags för Marabouparkens årliga designjulmarknad för barn på flykt. Välkända formgivare ställer ut sina senaste kollektioner tillsammans med nya kreatörer och studenter från Stockholms konstskolor. Här finner du inspiration från det [...] Marabouparken Barn och unga, Flykt och migration, Kultur
2016-11-18 Mänskliga Rättighetsdagarna: Lika för alla? Den dubbla diskrimineringen av flickor Hungerprojektets vd Sara Wettergren kommer inleda med att presentera organisationen, och hur vi arbetar. Därefter följer en kort förklaring av vad dubbel diskriminering av flickor innebär, vilket också exemplifieras med hjälp av en kort film. [...] Hungerprojektet Bangladesh, Barn och unga, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-10-04 Barn på flykt i Sverige – glömda, gömda och sjuka Karin Gyllenring, advokat, talar om den nya asyllagen och praxis: hur drabbas flyktingbarnen av den nya lagen? Sevil Bremer, leg.psykolog och leg.psykoterapeut: ”Det är som om jag inte finns” – om mötet med de nyanlända ensamkommande barnen [...] ABF Stockholm Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Hälsa
2016-09-19 Seminarium: FN-soldaters sexuella övergrepp på barn i Centralafrika I sitt tidigare uppdrag för FN upptäckte och anmälde Anders Kompass franska FN-soldater för att ha utnyttjat barn sexuellt i Centralafrika. Till att börja med avstängdes han från sin FN-tjänst på grund av sitt handlande. [...] ABF Stockholm, Olof Palme International Center Afrika, Barn och unga, FN
2016-07-04 Asylrätt, Europarätt och barnkonventionen – hur kommer den nya asyllagen att fungera i praktiken? Lagen att tillfälligt begränsa rätten till uppehållstillstånd är en av de största lagförändringar för prövning av svenskt asylmottagande i modern tid. Hur kommer lagen att fungera i praktiken, hur står sig asylrätten och kommer den [...] Migrationsverket Asylrätt, Barn och unga, Flyktingbåtar på Medelhavet, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket
2016-07-07 Vem ska annars ge barnen kärlek? Om barnhem och volontärer Allt fler väljer att volontärarbeta på barnhem och beskriver det ofta som en livsomvälvande upplevelse. Men vilket pris betalar barnen? Medverkande: Britta Holmberg, biträdande generalsekreterare, World Childhood Foundation Joel Borgström, projekthandläggare, World Childhood Foundation World Childhood Foundation Barn och unga, Välgörenhet
2016-07-03 En enkelspårig utredning om surrogatmoderskap – vad händer nu? Hur kunde det bli så här? En utredning som bland annat består av tyckande, antaganden och gissningar ska ligga till grund för riksdagens beslut. Kommer utredningen att göras om? Har våra riksdagspolitiker ändrat uppfattning i [...] Barn och unga, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-07-06 Barn som inte får stanna i Sverige “Även barn får avslag på sin asylansökan och måste återvända. Hur genomför man ett tryggt återvändande för barn? Medverkande: Kjell-Terje Torvik, Verksamhetsexpert, Migrationsverket Elisabeth Lindholm, Utvecklingsledare, Strömsunds kommun Björn Ramel, överläkare, BUP Malmö Hamza Ibrahim, ordförande, Ensamkommandes förbund Ewa Jonsson, sakkunnig [...] Migrationsverket Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration
2016-07-04 Barn som föder barn – en fråga om utveckling, rättigheter och framtid Sverige och andra givarländer må vara bra på jämställdhet och frågor om rör sexuella och reproduktiva rättigheter men det glöms ofta bort att det faktiskt även gäller flickor – barn. Då flickorna dessutom ofta tvingas [...] Plan Sverige, United Nations Population Fund (UNFPA) Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-11-18 Upplev barnens Afar Du kanske känner till Svenska FN-förbundets projekt Flicka och Skolmat men känner att du skulle vilja veta mer? Misströsta inte, vi håller just nu på att anordna ett gyllene tillfälle där du får möjlighet att [...] FN-förbundet Barn och unga, Djibouti, Eritrea, Etiopien
2015-10-08 Global Hälsa “Ebola, kolera, malaria … men också svält, diabetes, död i samband med förlossning. Mässling och fågelinfluensa. Epidemier, sjukdomar och förhållanden som orsakar många människors lidanden och död är en del av den dagliga nyhetsrapporteringen. Den Globala Hälsan är [...] FN-förbundet Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2015-07-01 Skydda barnen mot våld – kommer de nya utvecklingsmålen att lyckas? De nya globala utvecklingsmålen spikas snart. Enligt barnen är våld mot barn den viktigaste frågan. Kommer de nya målen att minska våldet mot barn i världen? Vad krävs för att skydda barnen mot våld? Och [...] Barnfonden, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS Barnbyar, Unicef Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-06-29 Mänskliga rättigheter + företag = en god affär? Fler och fler företag väljer idag att ligga i framkant och driva en positiv utveckling för ökad efterlevnad av mänskliga, och särskilt barns, rättigheter globalt. De arbetar systematiskt med frågorna i lednings- och redovisningssystem och [...] Rädda Barnen Barn och unga, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2015-07-03 Are we on the right path when it comes to girls rights? Since the launch of the Beijing Platform for Action in 1995 girls’ rights has been a central issue in the global rights agenda. Additionally, girls’ rights have a prominent role in the coming Sustainable Development [...] Hungerprojektet Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Indien, Mänskliga rättigheter, Post-15
2015-07-02 Sveriges nya Syrienstrategi – ett genombrott eller mer av det gamla? “Regeringens nya Syrienpolicy är utformad för ett långsiktigt och strategiskt förhållningssätt till krisen i Syrien och deras angränsande länder genom att bygga “resiliens” och genom stöd till det syriska civilsamhället. Ambitiöst, men hur kommer den [...] Rädda Barnen Barn och unga, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Syrien
2015-07-02 Barn på flykt “Varje dag tvingas barn över hela världen att fly hemifrån och lämna sitt land. Hur lever barnen som flytt våldet för att söka säkerhet utanför landets gränser? Och vad gör FN och europeiska myndigheter för [...] FN:s flyktingorgan (UNHCR), Migrationsverket Barn och unga, Flykt och migration
2015-07-03 Bryr sig EU om barns rättigheter? Ett av EUs övergripande mål enligt Lissabonfördraget är att stärka och skydda barns rättigheter. Men hur fungerar det i praktiken? Hur kommer det sig att EU antar lagar som strider mot Barnkonventionen? Och varför skyddas [...] Rädda Barnen Barn och unga, EU, Mänskliga rättigheter
2015-07-03 Unga, sexualitet och post-2015-målen. Vad vill biståndsministern? “Vägen ur fattigdom går via mödrahälsovård, tillgång till preventivmedel och rätt till lagliga och säkra aborter. I höst ska FN besluta om en rad hållbara utvecklingsmål, de nya millenniemålen. Hur driver den svenska regeringen frågorna [...] RFSU Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hälsa, Kvinnor
2015-06-30 En feministisk utrikespolitik från vaggan till graven – vilken roll spelar demografin i biståndet? I många av Sveriges partnerländer i biståndet är över hälften av befolkningen barn, samtidigt som andelen äldre växer snabbt. Vad som ibland kallas ”särintressen” – barn, unga och äldre – utgör i flera fall runt [...] Pensionärer Utan Gränser (PRO-Global), Plan Sverige Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2015-05-07 Förebyggande och fredsbyggande: Vägval för Sverige Lars Ingelstam, professor emeritus, Teknik och social förändring Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna Bea Schönning, student i freds- och konfliktkunskap Värdar och samtalsledare: Anita Elweskiöld, präst i Västerleds församling och Pär Lewin Ronnås, [...] Kvinna till kvinna, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan Barn och unga, Fred och säkerhet, Kvinnor
2014-06-30 Bröllop för barn – kan de stoppas med lagar? “70 000 barn och unga i Sverige upplever att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. Är den aktuella skärpningen av den svenska lagen tillräcklig? Kan vi dra lärdomar från det [...] Unicef Barn och unga, Mänskliga rättigheter
2014-07-03 1 av 10 får chansen – långt kvar till milleniemålet om utbildning för barn med funktionsnedsättning “Vid Milleniemålens slutpunkt, 2015, beräknas 9 av 10 barn i världen gå i skolan. Bland barn med funktionsnedsättningar i utvecklingsländer är det dock omvänt – bara 1 av 10 kan gå i skolan.” Riksförbundet FUB Barn och unga, Millenniemålen, Personer med funktionsvariation, Utbildning

Debattörer i diskussionen om Barn och unga (390 debattörer)

DebattörArtiklar om Barn och ungaTotalt antal artiklar av debattören
Agnes Björn 3 3
Diana Trimino 1 1
Mariann Eriksson 2 5
Melanie Ward 1 2
Amy Damon 1 1
Bixuan Sun 1 1
Paul Glewwe 1 1
Suzanne Wisniewski 1 1
Pia Stavås Meier 2 4
Carolina Ehrnrooth 3 5
Anna Hägg-Sjöquist 6 12
Catharina Gehrke 1 1
Elisabeth Dahlin 10 28
Véronique Lönnerblad 5 6
Anders Molin 1 3
Anna Nordfjell 1 1
Ingela Wiklund 1 1
Elisabet Stahlenius 1 1
Roland Håkansson 2 15
Peter Rothschild 1 1
Lawen Redar 1 5
Sara Karlsson 1 4
Måns Molander 1 3
Jeannette Escanilla 1 2
Daniel Mathisen 1 3
Anna Sibinska 1 1
Karl Kilbo Edlund 1 1
Martin Nilsson 1 2
Rebecka Forsberg 1 1
Per Holfve 1 1
Evelyn Schreiber 2 5
Kent Persson 1 2
Kristina Ljungros 2 11
Alice Blondel 1 6
Anna Lindenfors 2 21
Egbert Wesselink 1 1
Jakob König 1 5
Hana Al-Khamri 1 4
Edita Ziobiene 1 1
Fredrik Malmberg 3 4
Geneviève Avenard 1 1
George Moschos 1 1
Tuomas Kurttila 1 1
Kent Källqvist 1 2
Expressen 2 87
Ann Svensén 3 21
Daniel Grahn 2 4
Karin Wiborn 2 18
Lena Ag 4 44
Luis Lineo 1 5
Magnus Kolsjö 2 4
Kerstin Lundgren 1 17
Sofia Jarl 2 3
Alexandra Silfverstolpe Tolstoy 1 2
Anders Lindberg 3 84
Agnes Hellström 1 14
Andreas Ardenfors 1 1
Ann-Sofie Roberntz 1 1
Annika Skogar 1 9
Erica Molin 1 1
Erika Brundin 1 1
Gabi Björsson 2 67
Karin Olsson 1 1
Lotta Säfström 2 3
Mohamed Ibrahim 1 1
Omar Mustafa 1 1
Patrik Nordqvist 1 1
Isabella Lövin 6 104
Birgitta Ohlsson 6 68
Ingeborg Wiksten 1 1
Ylva Bergman 1 11
Alexander De Croo 1 1
Kai Mykkänen 1 1
Lilianne Ploumen 1 1
Romain Schneider 1 1
Sven Mikser 1 1
Teresa Ribeiro 1 1
ULLA TØRNÆS 1 2
Carl-Johan Schiller 1 2
Christian Carlsson 1 4
Bertil Hagström 1 1
Ingrid Eckerman 1 2
Jan Stattin 1 1
Karin Fridell Anter 1 1
Mats Eliasson 1 1
Meta Wiborgh 1 1
Karin Olofsson 1 6
Maria Andersson Willner 1 4
Maria Granefelt 1 1
Mikael M Karlsson 1 2
Susanna Birgersson 1 22
Tina Höstlycke 1 1
Maria Andersson 2 14
Tewodros Melesse 1 1
Anna Mårtensson 1 1
Bonnie Bernström 1 3
Eva Nordmark 2 4
Johanna Jaara Åstrand 1 2
Veronica Magnusson 1 1
Gerda Christenson 1 1
Jessika Svensson 1 1
Wiveca Holst 1 1
Amineh Kakabaveh 2 12
Carina Ohlsson 1 9
Clara Berglund 3 8
Ewa Larsson 1 4
Gulan Avci 1 11
Christer Nylander 1 1
Hanna Cederin 1 3
Åsa Fahlén 1 2
Jenny Bengtsson 1 8
Katrin Kisswani 1 7
Mari Mörth 2 7
Azizullah Rahimi 1 1
Kurdo Baksi 1 17
Mårten Roslund 1 7
Christer Sturmark 2 3
Emilia Ericson 1 2
Magnus Timmerby 1 1
Patrik Lindenfors 1 4
Tara Twana 2 2
Fanny Rölander 1 1
Jonas Sandwall 1 2
Åsa Regnér 4 13
Margot Wallström 4 71
Per-Anders Sunesson 1 1
Jonna Sima 1 6
Hans Hoff 1 1
Sydsvenskan 3 92
Somar Al Naher 3 19
Christina Heilborn 2 2
Margareta Zetterström 2 6
Rickard Klerfors 1 4
Biza Barzo 1 1
Fredrik Johansson 1 4
Håkan Holmberg 1 28
Tobias Lindberg 1 6
Linnea swedenmark 1 3
Eva Forslund 1 1
Ingegerd Sahlström 1 1
Maj-Inger Klingvall 1 1
Margareta Winberg 2 4
Jytte Guteland 2 25
Gunilla Silfverberg 1 1
Heike Erkers 2 4
Martin Ärnlöv 1 1
Anna Hedh 2 15
Lisa Enquist 1 1
Anna-Karin Klomp 1 1
Sören Bergqvist 1 1
Karin Pettersson 1 10
Sebastian Sundel 1 3
Peter Franke 4 68
Johanna Jönsson 1 6
Madelaine Seidlitz 1 6
Fredrik Malm 1 29
Maja Nordström 2 6
Barbro Sjöqvist 1 1
Claes Gustafsson 1 1
Madeleine Leijonhufvud 1 1
Tobias Hübinette 2 3
Yvonne Hirdman 1 1
Aleksander Gabelic 7 113
Linda Nordin 1 16
LINDA NORDLUND 1 19
Eva Franchell 2 17
Lina Hjort 1 2
Jorge Londoño 1 1
Vendela Carlfjord 1 1
Nerikes Allehanda 1 8
Ivar Arpi 3 30
Christina Lundh 1 1
Gunilla Oltner 1 1
Lena Hartwig 1 2
Gun Partanen 1 1
Monica Ekström 1 1
Raghad Alghanem 1 1
Melinda Gates 1 1
Inger Ashing 2 5
Linda Westerlind 2 11
Dror Feiler 1 5
Staffan Granér 1 4
Maria Hagberg 1 1
Anna Hårleman De Geer 1 1
Britta Holmberg 2 2
Joel Borgström 1 1
Gustav Fridolin 1 12
Jeffrey D Sachs 1 1
Pia Prytz Phiri 1 1
Göteborgs-Posten 1 19
Anders L Pettersson 1 1
Kattis Ahlström 2 3
Lisa Eriksson 1 1
Ben Cooley 1 1
José Mendes Bota 1 1
Madeleine Sundell 1 1
Mona Strindberg 1 1
Ruth Nordström 1 2
Jonas Hellman 1 5
Dagens Nyheter 1 164
Peter Toftgård 1 1
Thomas Jansson 2 2
Tiina Nummi-Södergren 1 5
Jonas Bergström 1 16
Sanna Rayman 2 13
James Kofi Annan 1 1
Oby Ezekwesili 1 1
Sebastien Marot 1 1
Sunita Danuwar 1 1
Trudy Novicki 1 1
Anders Rosén 1 2
Anna Westin 3 8
Åsa E Melander 1 2
Karim Mohammady 1 1
Karin Israelsson 3 5
Reza Payandeh 3 4
Shah Akbari Hosein 1 2
Siv Persson 3 6
Karin Rebas 1 3
Erik Lysén 1 48
Inger Davidsson 1 3
Mats Djurberg 1 2
Upsala Nya Tidning 1 26
Erik Ullenhag 2 4
Maria Arnholm 1 1
Maria Rashidi; Sara Mohammad 1 1
Kholod Saghir 1 2
Babatunda Osotimehin 1 1
Hillevi Engström 1 22
Peter Wolodarski 1 12
Sebastian Sandberg 1 1
Anders Ferbe 1 4
Annika Strandhäll 2 4
Hans Öhlund 1 3
Jan-Henrik Sandberg 1 1
Janne Rudén 1 8
Johan Lindholm 1 10
Jyrki Raina 1 1
Karl-Petter Thorwaldsson 1 6
Martin Linder 1 3
Mikael Johansson 1 8
Per Holmström 1 1
Per-Olof Sjöö 1 8
Eric Erfors 1 12
Rasmus Rasmusson 1 2
Staffan Danielsson 1 7
Stefan Einhorn 1 3
Annica Sohlström 3 43
Sten Rylander 1 17
Thomas Hammarberg 1 13
Elisabeth Höglund 1 1
Nicholas D Kristof 1 1
Annette Carlson 1 1
Christine Von Sydow 2 5
Monica Erwér 1 3
Zandra Kanakaris 1 2
Tom Alberts 1 4
Hampus Magnusson 1 3
Tobias Billström 1 5
Alexandra Wittgren 1 1
Maliha Khan 1 1
Daniel Swedin 1 24
Karin Bergkvist 1 4
Anna De Geer 1 1
Lena Klevenås 1 8
Per Byman 1 4
Susanne Nyström 1 4
Anders Björkman 2 3
Andreas Mårtensson 1 1
Anna Steele 1 1
Anneli Rogeman 1 35
Gunilla Hjelm 1 6
Helena Hellström Gefwet 1 1
Lena Sommestad 1 5
Maria Fälth 1 4
Anita Persson 1 1
Cecilia Chatterjee-Martinsen 1 18
Erika Storme Martinger 1 1
Maria Ferm 2 16
Sara Thiringer 1 1
Otto Cars 1 4
Stefan Lindborg 1 6
Anders Nordström 2 18
Borås Tidning 1 20
Annelie Nordström 1 4
Britta Lejon 1 2
Jan Rudén 1 1
Lars Lindgren 1 4
Sineva Ribeiro 1 3
Annika Malmborg 1 1
Cecilia Wikström 1 68
Raymond Baker 1 1
Savior Mwambwa 1 1
Eva Geidenmark 1 1
Karin Enström 3 30
Per Johansson 1 1
Åsa Romson 1 22
Mehmet Kaplan 1 1
Barbara Hendricks 1 1
Elina Arab 1 1
Gunnar Olofsson 1 5
Johanna Sturesson 1 5
Désirèe Pethrus 1 22
Oliver Rosengren 1 1
Agnetha Mbuyamba 1 1
Anna Ryott 2 7
Hanga Santha 1 2
Helena Karlén 1 6
Ingrid Burman 1 1
Jakob Larsson 1 1
Jan-Peter Strömgren 1 1
Jennie Jonsén 1 7
Véronique Lönnerbland 1 1
Carl Bildt 2 35
Fredrik Reinfeldt 1 7
Göran Greider 1 19
Daniel Persson 1 8
Birgitta Sundborg 1 1
Lena Asplund 1 3
Rohina Janbaz 1 1
Joachim Beijmo 1 7
Parul Sharma 1 11
Anders Borg 1 5
Yngve Sunesson 1 13
Staffan Bergström 1 2
Tobias Jeppsson 1 1
Hans Rosling 1 5
Carl Wahren 1 3
Gustaf Delin 1 1
Lars Wedén 1 3
Rigmor Allbäck 1 2
Barbara Davies 2 2
Britt-Marie Landgren 2 2
Johanna Fogelström 1 1
Frida Johansson Metso 1 6
Lars Arrhenius 1 1
Dadkhoda Lindström 1 1
Frida Engman 1 1
Dean Peacock 1 1
Bo Forsberg 1 112
Margareta Grape 1 7
Ulrika Årehed Kågström 1 10
Ylva Jonsson Strömberg 1 11
Ida Gabrielsson 1 1
Pierre Schori 1 21
Birgitta Dahl 1 4
Görel Thurdin 3 3
Jakob Simonsen 2 6
Lotta Wendel 1 1
Margareta Elensky 1 1
Sara Carlsson 1 1
Maria Eriksson Baaz 1 3
Fredrik Gertten 1 1
Marita Adamsson 1 1
Kevin Watkins 2 2
Kent Härstedt 1 6
Mattias Olsson 1 4
Lennart Lindgren 1 3
Lennart Eriksson 1 10
Jan Eliasson 1 13
Per Stenbeck 1 4
Mikael Larsson-Ek 2 2
Christian Holm 2 7
Magdalena Andersson 2 8
Karen AbuZayd 1 1
Maria Haldesten 1 1
Carin Kumlin Fremling 1 1
Eva Jonasson-Melin 1 1
Jan Göransson 1 1
Thomas Lindqvist 1 1
Marie Wickberg 1 2
Diana Chavlah 1 1
Gustaf Wiklund 1 2
Magnus Ehrencrona 1 2
Mikaela Persson 1 2
Sara Enetoft 1 2
Bengt Nilsson 1 21
Peter Lundström 1 1
Charlotte Petri Gornitzka 1 38
Simon Cowell 1 1
Frida Johnsson 1 3
Hannes Persson 1 4
Ewa Björling 1 28
Staffan Herrström 1 5
Rana Abu Samra 1 1
Pär Ivarsson 1 1
Dagen 1 2
Ardalan Shekarabi 1 6
Åsa Westlund 1 16
Henrik Tideman 1 1

Kommentarer i diskussionen om Barn och unga (10 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2015-06-12 Använd FN:s utvecklingsmål för att stoppa skadligt barnarbete | Barnfonden: […] Läs hela debattartikeln här […] Använd FN:s utvecklingsmål för att stoppa skadligt barnarbete
Av Carolina Ernrooth, Biståndsdebatten.se
2013-10-22 Mikaela: Ja, biståndet går att förbättra, men man ska också vara vaksam med hur man lägger fram den utveckling som skett. Mycket positivt har hänt, medellivslängden i världen är 70 år, 90 procent av alla barn får börja skolan, 90 procent har tillgång till rent vatten...listan går att göra lång med fakta som många förvånas över (vet av egen erfarenhet då jag föreläser om det i skolor bl.a. och fått många va? verkligen!), för att man matas med en negativ bild ofta. Precis som i artikeln ovan. Sedan finns det stora skillnader mellan och inom olika länder, och då måste man se till grundorsaken till det. Men att klumpa ihop alla länder som tar emot bistånd genom att nämna ett fåtal exempel blir inte rättvisande. Afrika är dessutom inte ett land, det är en kontinent med 55 olika länder. Alla länder som tar emot bistånd är inte heller diktaturer. Sedan måste man också skilja på humanitärt bistånd (sådant som behövs vid akuta insatser vid naturkatastrofer t.ex) och det som är tänkt att mer långsiktigt bygga upp ett land. En mer nyanserad bild av världen behövs! Utvecklingsfrågor är något som är viktigt oavsett land du kommer ifrån, för inget land slutar att utvecklas. Man måste ju snarare då fråga sig hur och varför lyckas vissa länder bättre och genomföra en mer nyanserad analys. Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-21 staffan landin: Biljarder? Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-21 john: Så länge det finns korruption i dessa länderna - och i våra länder, hos mellanhänderna som hanterar bistånden - så kommer dessa pengarna aldrig någonsin göra någon nytta. Det är i dag inte bara miljoner och miljarder kronor, utan biljoner kronor, som Européerna sedan 60-talet har gett till bl.a. Afrika i form av direkta ekonomiska bistånd så väl som rent vatten och mat, och fortfarande ser dessa människors livsöden och deras länders tillstånd precis lika illa ut som för 50 år sedan. Man kan inte mata eller "socialbidraga" rätt på ett korrupt och förstört land. Det kvittar hur många kronor, hur mycket vatten, hur många riskorn vi kastar på dessa människor, för deras liv kommer aldrig någonsin bli bra förrän dessa ländernas krigsherrar och korrupta politiker ser sina slut. Först då kan bistånden komma fram i betydling volym och få en effekt i form av förbättring av ländernas infrastruktur, agrikultur, utbildning med mera. Fram tills detta inträffar så är varenda krona som ges endast ett sätt att hålla krigsherrar och korrupta politiker i liv, och varje droppe vatten och riskorn är bara ett sätt att förlänga dessa människors lidande. Sluta donera, sluta ge bistånd, för det är det enda som kommer svälta ut korruptionen så att dessa länderna kan återfödas på starka ben. Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-11-01 Ann-Lis Svensson: Härligt att läsa en artikel av en journalist som är så väl informerad. Som UNICEFs Representant i olika länder sedan 1992 har jag upplevt denna utvecklingen i direkt kontakt med länderna och folket och genom statistiken och ständig uppföljning. Det finns tyvärr en förhastad slutsats ”Dessa framsteg beror inte enbart på västerländska givares eller hjälporganisationers insatser. Några av de största vinsterna härrör från den ekonomiska tillväxten i Kina och Indien. När de -fattiga får arbete tar de sig ut ur fattigdomen på sina egna vägar.” Detta motsäger vad som sades tidigare. Nedgången av barnadödligheten är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, så nedgången av barnadödligheten kom först! Redan på 1980 talet och det var tack vare otroliga insatser av utvecklingsorgan i (ibland motsträvigt) samarbete med ländernas regering/ hälssektorn. En fantastisk del av världens sociala utvecklingshistoria, som är viktigt att känna till för att klara av vad som fortfarande väntar oss. Den miljon extremt fattiga med fortfarande hög barnafödande och hög barnadödlighet (som artikeln mycket riktigt hävdar) kommer inte ut ur fattigdomen tack vare den ekonomiska tillväxten i landet! Samarbetet regeringar och utvecklingsorgan har fortfarande en viktig roll att spela. Mer om det på http://www.riomonte.org under MDGs Världen vinner mot armodet
Av Nicholas D Kristof, Dagens Nyheter
2013-11-01 Ann-Lis Svensson: Härligt att läsa en artikel av en journalist som är så väl informerad. Som UNICEFs representant i olika länder sedan 1992 har jag upplevt denna utvecklingen i direkt kontakt med länderna och folket och genom statistiken och ständig uppföljning. Det finns bara en förhastad slutsats Dessa framsteg beror inte enbart på västerländska givares eller hjälporganisationers insatser. Några av de största vinsterna härrör från den ekonomiska tillväxten i Kina och Indien. När de -fattiga får arbete tar de sig ut ur fattigdomen på sina egna vägar. Detta motsäger vad som sades tidigare. Nedgången av barnadödligheten är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, så nedgången av barnadödligheten kom först! Redan på 1980 talet och det var tack vare otroliga insatser av utvecklingsorgan i (ibland motsträvigt) samarbete med ländernas regering/ hälssektorn. En fantastisk del av världens sociala utvecklingshistoristoria, som är viktigt att känna till för att klara av vad som fortfarande väntar oss. Den miljon extremt fattiga med fortfarande hög barnafödande och hög barnadödlighet (som artikeln mycket riktigt hävdar) kommer inte ut ur fattigdomen tack vare den ekonomiska tillväxten i landet! Samarbetet regeringar och utvecklingsorgan har fortfarande en viktig roll att spela. Mer om det på www.riomontr.org under MDGs Världen vinner mot armodet
Av Nicholas D Kristof, Dagens Nyheter
2013-10-06 Lena Klevenås: Tanken är helt rätt! Jag drömmer om ett globalt barnbidrag finansierat ev en Tobinskatt, men att starta med ett pilotprojekt inom det svenska biståndet skulle vara toppen. Det enda jag har invändningar emot är att det skulle vara riktat till "fattiga" kvinnor. I södra Afrika är en så stor majoritet fattiga att det borde ges generellt. Det kostar för mycket i administration o korruption att välja ut vilka som skulle vara berättigade. Läs gärna Just Give money to the poor av Joseph Hanlon. Barnbidrag en enkel väg till effektivt bistånd
Av Tom Alberts, Göteborgsposten
2012-08-22 Tom Alberts: Därför dags för barnbidrag genom mammor. Anders Borg och Gunilla Carlsson: Investering i jämställdhet är sunt ekonomiskt tänk
Av Anders Borg, Gunilla Carlsson; Expressen
2012-02-01 admin: "Men om biståndet är en konstant faktor som i majoriteten av observationerna inte får något resultat, finns det då inte anledning att fråga sig om det svaga observerade sambandet mellan bistånd och utveckling är korrelation och inte kausalitet? Det vill säga, att det faktum att några biståndsmottagare börjar utvecklas kanske beror på något annat än just bistånd." Fredrik Segerfeldt replikerar på sin blogg http://metrobloggen.se/segerfeldt/kan-kaniner-svenska/#respond Bistånd bidrar till utveckling
Av Yngve Sunesson, Hallands Nyheter
2012-01-07 admin: "Han nämner också att barnadödligheten sjunkit sen 70-talet och använder bland annat detta faktum för att ifrågasätta vår syn på välgörenhet och bistånd som han menar grundar sig på en föråldrad syn, och diskvalificerar därmed större delen av svenska folket och våra experter som jobbar med bistånd." Hans Rosling berättar inte hela sanningen
Av Tobias Jeppsson, Sourze
Dela det här: