Världsbanken

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Världsbanken.

Diskussionen om Världsbanken innehåller:

  • 3 exklusiva debattartiklar
  • 81 debattartiklar
  • 12 dokument
  • 7 evenemang
  • 7 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Världsbanken (3 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-01-31

Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet

Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se

Oxfam lanserade nyligen en rapport som visar att 8 individer äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Den extrema ojämlikheten är omöjlig att rättfärdiga, men rapporten skyller på förlegade antaganden. Ledande ekonomer tror inte längre att fattigdom kan utrotas genom tillväxt som ”sipprar ned”. Om nuvarande ekonomiskt tänkande tas i bruk är en inkluderande utveckling möjlig, skriver Elina Scheja och True Schedvin i Sidas chefsekonomteam. Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sida, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2015-08-19

New Development Bank – en protest mot skev maktfördelning

Amanda Svensson, Biståndsdebatten.se

Utvecklings- och tillväxtländer har alldeles för litet inflytande i viktiga ekonomiska institutioner som Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF). Den nya utvecklingsbanken, New Development Bank, är en konkret protest mot att de globala institutionerna inte hänger med i de maktförskjutningar som sker i världen idag. Det skriver Amanda Svensson, nyutexaminerad student vid Göteborgs universitet.IMF (Internationella valutafonden), New Development Bank (NDB), VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/en-ny-maktfaktor-i-en-varldsordning-i-forandring/"
2015-05-26

Kinesiska lån utmanar traditionellt bistånd

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Snabba och stora lån gör Kina till en allt mer strategisk partner för många afrikanska länder. Kinesiska lån ger fattiga länder möjlighet att finansiera stora infrastrukturprojekt. Samtidigt utmanar de traditionella biståndsgivares ställning i regionen, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.Kina, Uganda, Världsbanken

Debattartiklar om Världsbanken (81 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-05-20

Banbrytande strategi

Isabella Lövin m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sveriges ledarskap samt partnerskap med Världsbankgruppen har varit av avgörande betydelse för att utveckla och driva dessa initiativ. I en värld där utmaningarna är komplexa och hänger samman, där ett lands eller en institutions ansträngningar [...]Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Världsbanken
2017-04-12

Replik: Världsbanken behöver skärpa reglerna

Ulrika Modéer, Omvärlden

Landgrabbing är ett stort problem i Etiopien. Sverige har i många år arbetat med landrättsfrågor i just Etiopien ur ett rättighetsperspektiv. För att säkerställa att rätt stöd kommer befolkningen till del måste arbetet förbättras hos [...]Etiopien, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/05/ud-maste-inse-att-manskliga-rattigheter-ar-internationell-lag/"
2017-01-24

”Vi efterfrågar reformer, inte revolution”

Robert Höglund, Dagens Nyheter

“Jacob Lundberg skriver i sin replik att ”Den fattigdom som återstår i världen beror på dålig politik, korruption och fallerande institutioner.” Vi håller med. Exempel på sådan dålig politik är skattelättnader för de rikaste samtidigt [...]Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation, Kapitalflykt, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/20/inkomstojamlikheten-i-varlden-minskar/"
2016-05-15

“Marocko, ett land med ont om vatten, har agerat mot klimatförändringar.”

Laura Tuck, Sydsvenskan

“Marocko, ett land med ont om vatten, har agerat för att höja motståndskraften mot klimatförändringar. Under regnfattiga år har vattenmyndigheterna nedprioriterat bevattningen av grödor, landets största vattenslukare. Men eftersom jordbruket är avgörande för befolkningens försörjning [...]Flykt och migration, Klimat & miljö, Marocko, Världsbanken, Vatten
2015-10-12

Sverige har en roll i nya Asienbanken

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Det är ett misslyckande för USA och västvärlden att man inte kunnat reformera maktstrukturen i IMF. Men trots sina fel och brister är organisationer som Världsbanken och IMF viktiga. Genom att ställa upp villkor för [...]Asien, IMF (Internationella valutafonden), Öppenhet och transparens, Världsbanken
2015-10-11

S: Feministisk politik gör skillnad – även globalt

Magdalena Andersson, Svenska Dagbladet

“Arbetet för jämställdhet ska drivas både på hemmaplan och globalt. Genom ett finansministernätverk för jämställdhet finns nu ännu en möjlighet att både lära av andra och sprida svenska idéer och värderingar, skriver finansminister Magdalena Andersson [...]Budget, Feministisk utrikespolitik, FN, IMF (Internationella valutafonden), Jämställdhet, Kvinnor, OECD, Världsbanken
2015-06-25

Blockaden mot Gaza är en provokation

Dror Feiler, Staffan Granér, SVT

Ulf Öfverberg från Samfundet Sverige-Israel skriver i sin replik på SVT Opinion att Ship to Gaza ”lägger hela ansvaret på Israel för den rådande situationen”. Det vi säger är att det är Israels och Egyptens blockad, [...]EU, FN, IMF (Internationella valutafonden), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Världsbanken
2015-05-25

Rapport om det allvarliga läget i Gaza

Västerbottens-Kuriren

“Den ekonomiska statistiken ger en bild av Gazas svåra belägenhet. Men verkligheten är grymmare än siffrorna. Det mänskliga lidandet, däribland barnens trauma, framgår inte av siffrorna. Det framhåller också folk på Världsbanken som nu vädjar [...]Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Världsbanken
2015-05-15

Ske din vilja så ock i utvecklingspolitiken

Erik Hagström, Svenska Dagbladet

“Kyrkans nya rapport ”Inte bara för svenskar”, säger att predikan av så kallade generella välfärdssystem, bör vara en hörnsten i Sveriges utvecklingspolitik. Sådana välfärdssystem kan frälsa världens fattiga. Välsignelsen bör spridas via Sida:s mission.” Biståndsformer, Religion, Sida, Världsbanken
2015-04-21

Så bidrar biståndet till döden på Medelhavet

Erik Halkjaer, OmVärlden

“Närmare 1 000 migranter omkommer i Medelhavet och Världsbanken har genom sina investeringar de senaste tio åren tvingat 3 350 449 fattiga människor att lämna sina hem, mot sin vilja. Ser ni tråden? Inte.” Asylrätt, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Världsbanken
2014-05-12

Lånepaketet till Ryssland sänder en märklig signal

Gunilla von Hall, Svenska Dagbladet

Lån till Ryssland på sammanlagt 868 miljoner dollar, cirka 6 miljarder kronor, ligger som bäst på Världsbankens bord. Minst fyra av dem skall vara klara för slutgiltigt beslut från den första juli. Lånen har förberetts som [...]Ryssland, Världsbanken
2014-05-11

Världsbanken redo ge Ryssland jättelån

Jan Almgren, Svenska Dagbladet

Världsbanken planerar att betala ut åtta lån till Ryssland om sammanlagt 868 miljoner dollar, cirka 6 miljarder kronor. Samtliga lån är tänkta att tas upp i Världsbankens styrelse efter halvårsskiftet och framåt. Det är ytterst ovanligt [...]Ryssland, Utrikesdepartementet, Världsbanken
2014-03-07

Jämställdhetsarbetet på UD i dagarna kring kvinnodagen

Malena Gyllenhak, Bloggen om utvecklingspolitik

“Men anledningen till att så mycket arbete krävs är självklart att bristen på jämställdhet är stor överallt på jorden. Stereotypa normer om kön påverkar oss alla, kvinnor som män, flickor som pojkar.” FN, Jämställdhet, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Post-15, Sida, Utrikesdepartementet, Världsbanken
2013-10-09

Världens barn behöver ökat stöd

Annette Carlson, Borås Tidning

“Sverige verkar aktivt och är en tydlig röst inom flera områden för att öka jämställdheten. Sedan 2006 har vi skärpt jämställdhetsambitionen i biståndet genom bland annat ökat stöd till Världsbankens handlingsplan för jämställdhet och expertis [...]Afghanistan, Afrika, Barn och unga, Kvinnor, Pakistan, Partipolitik, Världsbanken
2013-09-10

“Sida bör stärka lantbruksutbildningar i Afrika”

Arvid Uggla mfl; OmVärlden

“Utrikesdepartementet konstaterade för två år sedan i sin utredning Högre utbildning i utvecklingssamarbetet (Ds 2011:3) att de svenska lärosätena har i stor utsträckning outnyttjade förutsättningar att samarbeta kring högre utbildning med låginkomstländer inom ramen för [...]Afrika, Handelspolitik, Jordbruk, Sida, Utbildning, Utrikesdepartementet, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Growing Africa"
I artikeln hänvisas till "En analys av högre utbildning inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och politiken för global utveckling (2013)"
2013-08-30

Biståndet hjälpte bara FN

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Enbart under det senaste decenniet reste sig 454 miljoner människor ur extrem fattigdom. Det blev alltså 138 200 färre fattiga varje dag, 5 758 varje timme, 96 varje minut. Skrämmande många lider fortfarande av extrem fattigdom: 22 procent [...]Afrika, Asien, FN, Kina, Millenniemålen, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Causal Inference and the Millennium Development Goals (MDGs): Assessing Whether There Was an Acceleration in MDG Development Indicators Following the MDG Declaration"
2013-08-28

Onödigt svårt att skicka pengar från Sverige

Lisa Pelling, Omvärlden

“Trots att Sverige är ett betydande biståndsland har de människor som skickar remitteringar från Sverige hittills varit osynliga. Det finns till exempel ingen aktuell statistik över remitteringar från Sverige. SCB har inte haft resurser att [...]IMF (Internationella valutafonden), Remitteringar, Världsbanken
2013-08-16

Egypten och omvärlden

Johanna Sturesson, Helsingborgs Dagblad

“Det finns inga planer på att dra in biståndet, vilket är rimligt. Pengarna stödjer projekt och verksamheter som jobbar för mänskliga rättigheter. Att frysa det biståndet som en slags markering vore inte bara ineffektivt, men [...]Egypten, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, USA, Vapenhandel, Världsbanken
2013-07-28

Sydafrika behöver alternativ

Håkan Holmberg, Uppsala Nya tidning

“Landets nuvarande president, Jacob Zuma, har inte alls samma ställning som sina företrädare och konflikterna inom ANC tenderar att bli konflikter om tillträde till de fördelar som själva maktpositionen ger. Det är inte förvånande att Sydafrika [...]Civilsamhället, Korruption, Sydafrika, Utbildning, Världsbanken
2013-03-31

Ge hälften av biståndet till kvinnor

Gudrun Schyman m.fl, Sundsvalls Tidning

“Världsbanken bekräftar att jämställdhet är ett måste för minskad fattigdom och tillväxt…Med andra ord: för att biståndet, som kommer från våra skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå kvinnor.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Jämställdhet, Jordbruk, Partipolitik, Tanzania, Världsbanken
2013-03-08

När du skär i biståndet drabbar det främst kvinnor, Anders Borg

Kristina Ljungros m.fl; SVT Debatt

“Länder som Sverige måste gå i bräschen och stå upp för dessa ofta helt livsavgörande rättigheter. I ett splittrat EU med länder som Malta, Polen och Irland där tillgången till en laglig och säker abort är [...]Afrika, EU, Europa, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Världsbanken, Volym
2012-12-30

Det är välståndet som behöver förklaras

PER GUDMUNDSON, Svenska Dagbladet

“I slutet av februari presenterade Världsbanken ny statistik om hur den extrema fattigdomen utvecklas i världen…Världsbankens mätmetoder går förstås att diskutera. Men vad som presenterades var ändå ett av vår generations absolut mest sensationella budskap. Millenniemålet uppfyllt, [...]Afrika, FN, Hälsa, Kina, Millenniemålen, Sida, Världsbanken
2012-12-12

Ge kvinnor halva biståndet

Anneli Rogeman, Uppsala Nya Tidning

“Världsbanken bekräftar parallellt i en färsk rapport att jämställdhet är en förutsättning för minskad fattigdom och tillväxt. Med andra ord: för att biståndet, våra svenska skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2012"
2012-12-11

Debatt: Så ska fattigdomen utrotas

Jim Yong Kim mfl; Dagens Industri

“Vår optimism grundas på att bland de tjugo snabbast växande länderna under de tre senaste åren ligger åtta i Afrika söder om Sahara. En av de främsta orsakerna till den starka ekonomiska tillväxten i flera [...]Afrika, Hälsa, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, Världsbanken
2012-11-20

Upp till bevis i Doha

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Målet för FN är att begränsa temperaturhöjningen till två grader under det innevarande seklet. Det kommer inte att hålla ens om åtagandena följs, varnar Världsbanken för i en ny rapport. Banken konstaterar att det görs för [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Turn Down the Heat"
2012-11-12

Afrika kan klara sin egen utveckling

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Svältkatastrofer i Afrika är så vanliga att många människor knappt tar notis när de dyker upp i nyhetsflödet (om de alls blir omskrivna). Världens regeringar lovar biståndsinsatser. Sedan fortsätter allt som vanligt, och så upprepas det [...]Afrika, Handelspolitik, Hunger, Mediabevakning, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Africa Can Help Feed Africa"
2012-11-05

Klimatkamp både här och där

Dagens Nyheter

“Systemet med utsläppskrediter går under beteckningen CDM, Clean Development Mechanism, och är ett av flera för att ge rika länder möjligheten att sänka sina egna utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt, genom att medverka till utsläppsminskningar i [...]Indien, Klimat & miljö, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Vi konsumerar de kompenserar"
2012-04-06

Rimligt med oberoende expert

David Montgomery mfl; Svenska Dagbladet

“Synnerström skriver vidare att ”Det svenska bilaterala biståndet administreras fortfarande till stor del av Sida. Endast svenska företag (eller EU) kan komma ifråga för Sidakontrakt. Detta skapar en konsultmarknad med begränsad konkurrens och guldkantade kontrakt [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Korruption, Sida, Upphandling, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption"
2012-03-23

Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption

Staffan Synnerström, Svenska Dagbladet

“Det svenska bilaterala bistandet administreras fortfarande till stor del av Sida. Endast svenska företag (eller EU) kan komma ifråga för Sida-kontrakt. Detta skapar en konsultmarknad med begränsad konkurrens och guldkantade kontrakt for Swedish Consultants medlemsföretag. [...]Budgetstöd, EU, Korruption, Näringsliv, Sida, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Det går att komma åt korruption inom biståndet"
2012-03-17

Behåll budgetstödet, Carlsson

Arne Bigsten mfl, Svenska Dagbladet

“Hur kan effekterna av budgetstöd utvärderas? Frågan som måste ställas är vad som hade hänt utan budgetstödet. Här har till exempel Världsbanken använt simuleringsmodeller för att analysera effekterna av ökat budgetstöd och OECD har visat [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Hälsa, OECD, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Världsbanken
2012-02-29

Mycket att vinna på ökad jämställdhet

Karin Enström, Norrtelje Tidning

“I samband med millennieskiftet satte FN upp åtta ambitiösa huvudmål för att förbättra situationen i världen fram till 2015 – allt från fattigdom till jämställdhet och hälsa. Nu börjar vi närma oss det slutdatumet och [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2012-02-01

Anders Borg och Gunilla Carlsson: Investering i jämställdhet är sunt ekonomiskt tänk

Anders Borg, Gunilla Carlsson; Expressen

“Vi vet genom upprepade studier att kvinnor i genomsnitt lägger en betydligt större del av sin inkomst på familj, hälsa och barnens utbildning än vad män gör. Fler kvinnor i arbete bidrar till en friskare [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Tsunami-katastrofen 2004, Utbildning, Världsbanken
2012-01-27

World Bank must put its money behind the rhetoric on gender equality

Elizabeth Arend, NAI-Forum

“Jämställdhet genomsyrar retoriken men inte investeringarna, skriver Elizabeth Arend på NAI-Forum inför lanseringen av Världsbankens World Development Report” Jämställdhet, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Världsbanken
2011-10-31

Världsbanken bluffar sig till större orättvisor för världens fattiga

Karin Strandås, Harjeet Singh; SVT Debatt

“Världsbanken arbetar hårt för att sälja in idén som ”klimatsmart jordbruk”. De framställer det som en trippelvinst: en lösning på den globala uppvärmningen, ett sätt för afrikanska jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna, och ett [...]Afrika, Jordbruk, Klimat & miljö, Världsbanken
2011-08-25

Sida finds WDR 2011 timely and useful

Charlotte Petri Gornitzka, NAI-Forum

“Sida förutser ett nära samarbete med Världsbanken, FN och andra bilaterala givare för att säkerställa att World Development Report 2011 inte blir en pappersprodukt i våra bokhyllor utan att dess värdefulla och relevanta insikter och rekommendationer omsätts i praktiken på land- och myndighetsnivå.” FN, NAI-Forum (engelska), Sida, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2011-08-18

Världsbanken: Förlegad agenda bakom svält på Afrikas horn

Jose Cuesta, SVT Debatt

“Mer än 12 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd på Afrikas horn som ett resultat av en förödande torka, konflikter, oroligheter och fördrivning i Somalia.” Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken
2011-07-21

Driv på för att avskaffa etanolsubventionerna

Francisco Contreras, Göteborgsposten

“Subventioner för att stimulera produktion av agrobränslen borde avskaffas, eller åtminstone frysas temporärt i tider av livsmedelsbrist och höjda matpriser. Det är budskapet i den rapport som FN, Världsbanken, Världshandelsorganisationen WTO och ytterligare sju mäktiga [...]Biobränslen, FN, G20, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken, WTO
2011-07-01

The World Bank’s Conflict Assessment

Angela Ndinga-Muvumba, NAI-Forum

“World Development report 2011 har svagheter och luckor, till exempel kritiseras inte bristen på politisk sammanhållning bland utvecklade ekonomier och hjälporganisationer.” NAI-Forum (engelska), VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2011-06-02

Inte samma procedur som det var förra året

Svenska Dagbladet

“Under de närmaste åren ska IMF, Världsbanken och EIB skaka fram 20 miljarder dollar i lån till Tunisien och Egypten – med förhoppningen att enskilda stater ska bidra med lika mycket. Men det kommer att [...]AU, Egypten, EIB, EU, G8, IMF (Internationella valutafonden), Libyen, Tunisien, Världsbanken
2011-04-21

Fyra hela Sverige lyfte sig ur fattigdom

Svenska Dagbladet

“Det blir bättre. Världsbankens Global Monitoring Report 2011 skriver ner den tidigare prognosen om antalet människor i extrem fattigdom år 2015 med 35 miljoner. Det är som om fyra Sverige lyfter sig över gränsen. Det [...]Indien, Kina, Näringsliv, Resultat, Världsbanken
2010-12-20

Debatt: Bara USA, EU och Kina kan rädda klimatet

Martin Ådahl, Mattias Johansson, Daniel Engström Stenson; Dagens Industri

“Men de fattiga stater som ska ta emot biståndet står för mindre än 10 procent av världens utsläpp. ­Klimatbiståndet borde bara ha varit en bisak.” EU, IMF (Internationella valutafonden), Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), OECD, USA, Världsbanken
2010-12-10

Developmnet 3.0

Shanta Devarajan, NAI-Forum

“Istället för att ställa krav på mottagarländernas regeringar borde vi öka medborgarnas insyn i den förda politiken. Det skulle öka trycket på regeringerna att föra en god politik, skrev Världsbankens Chefsekonom för Afrika, Shanta Devarajan, [...]Demokrati, NAI-Forum (engelska), Öppenhet och transparens, Världsbanken, Villkorat bistånd
2010-12-01

Uppfinn nya klimatpengar

Erik Lysén, Bo Forsberg, Mithika Mwenda; Uppsala Nya Tidning

“I Cancún kan flera viktiga steg mot ett nytt klimatavtal tas. Sverige har hittills varit för passivt i diskussionerna om nya och innovativa finansieringskällor.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Världsbanken
2010-11-01

Stronger African Influence in the World Bank

Anna Brandt, NAI-Forum

“November 1 är en historisk dag för Afrika i Världsbanken, eftersom dess representation i styrelsen kommer att öka med 50%. Jag välkomnar också att den nya sydafrikanska verkställande direktören är en kvinna och att vi nu är sex kvinnor i styrelsen, en fördubbling av det mer eller mindre konstant bedrövligt låga [...]Afrika, Jämställdhet, Kvinnor, NAI-Forum (engelska), Världsbanken
2010-10-30

Bistånd finansierar förtryck

Daniel Braw, Helsingborgs Dagblad

“Och omvärldens stöd inte bara kanaliseras genom denna enpartistat, utan bidrar också till att upprätthålla den. Det hävdar människorättsorganisationen Human Rights Watch i den nyutkomna rapporten Development without Freedom – utveckling utan frihet. Regeringen använder [...]Diktaturer, Etiopien, Resultat, Utvärdering, VärldsbankenI artikeln hänvisas till "Development without Freedom - How Aid Underwrites Repression in Ethiopia (2010)"
2010-10-29

Debatt: Sida och Världsbanken vill se investeringar i Afrika

Lars Thunell, Charlotte Petri Gornitzka; Dagens Industri

“Sida och Världsbankens finansiella arm, IFC, möter svenska kapitalplacerare. Tanken är att privat kapital ska investeras i nya utvecklingsländer […]” Afrika, Asien, Näringsliv, Sida, Sydamerika, Världsbanken
2010-10-20

Oroväckande att bistånd satsas på kolkraft

Bo Forsberg, Margareta Grape; Svenska Dagbladet

“Sverige använder ansenliga resurser för att minska landets klimatpåverkan, samtidigt som Sveriges biståndsmedel och inflytandet i Världsbanken används på ett sätt som ökar utsläppen globalt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Klimat & miljö, Partipolitik, Världsbanken
2010-06-11

Ekologiskt behöver inte vara småskaligt

Tina Ehn, Lars-Olof Karlsson; Göteborgsposten

Världsbanken konstaterade i sin rapport 2008 att mer bistånd behöver gå till jordbruksutveckling i u-länder. Detta stöder vi och motsätter oss samtidigt att regeringen i Sveriges bistånd räknar in migrationskostnader och skuldavskrivningar. Avräkningar, Jordbruk, Partipolitik, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Närodlat löser inte matförsörjningen"
2010-03-25

EU kan ta större ansvar i klimatfrågan

Juan Carlos Alurralde, Malcolm Damon, Mithika Mwenda, Tushar Daring; Göteborgsposten

“Världens fattiga länder kan inte vänta längre på att de rika länderna ska ta sitt ansvar för klimatet och agera. EU:s ledare kan göra mycket mer än man hittills visat […]” Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Världsbanken
2010-03-09

“Linda Polman: ”Kriskaravanen. Vinnare och förlorare i biståndsindustrins spår””

Stefan De Vylder, Dagens Nyheter

“Men det är tråkigt att behöva konstatera att Polmans egen bok inte håller för en granskning. ”Kriskaravanen” innehåller en mängd befängda påståenden som underminerar trovärdigheten även i de avsnitt som eventuellt är sanna.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Korruption, Rwanda, Världsbanken
2010-02-28

Orimliga skulder kräver ny myndighet

Kenneth Hermele, ETC

“Världssamfundet har i dag inte något regelverk för att hantera illegitima – eller bara orimliga – skulder. Haitis situation visar tydligt att en sådan oberoende skuldsanering behövs, skriver Kenneth Hermele, Forum Syd” Departement och myndigheter, G8, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning, Världsbanken
2010-02-16

Utveckling kräver utbildning

Kevin Watkins, Görel Thurdin, Jakob Simonsen; Sydsvenskan

“Enligt en ny FN-rapport, som lanseras i Sverige idag, kommer 56 miljoner barn att stå utanför skolsystemet fortfarande år 2015 om inget radikalt görs.” Barn och unga, FN, Kenya, Sjukvård, Utbildning, Världsbanken
2010-01-28

Katastrofal ojämlikhet

Nisha Besara, Dagens Arena

“Skuldavskrivning, kombinerat med höjt bistånd som ges som gåva och inte som lån, kan vara avgörande för många små och utfattiga länder. För att få till stånd en mer genomgripande förändring för flertalet av utvecklingsländerna [...]Haiti-katastrofen 2009/10, IMF (Internationella valutafonden), Indonesien, Skuldavskrivning, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken, Villkorat bistånd
2010-01-15

Bara demokratier kan hantera naturkatastrofer

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det som kallas naturkatastrofer bör inte alltid kallas naturkatastrofer. Eller de bör i vart fall inte ha katastrofala konsekvenser för människan. Historiens svältkatastrofer har nämligen aldrig haft sin förklaring i matbrist.” Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Världsbanken
2010-01-05

Att bistå Iran

Martin Tunström, Smålandsposten

“Var går gränsen för att hjälpa befolkningen i diktaturer? Bistånd måste förenas med krav på demokratiska reformer och mänskliga rättigheter, även om det inte alltid kan vara absoluta krav” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Iran, Världsbanken
2009-12-16

Kina härjar i Afrika

Alex Voronov, Eskilstuna-Kuriren

“Pengarna går till samhällsstyrning, reformer. Men det ger inte mat på bordet. Det sa Kenyas premiärminister Raila Odinga under EU:s biståndsmöte i Stockholm för några veckor sedan.” Afrika, Demokrati, Diktaturer, Kenya, Kina, Världsbanken, Villkorat bistånd
2009-04-28

Tillbaka i djupaste misär

Västerbottens-kuriren

“De bistra erfarenheterna i kampen mot fattigdomen i den pågående globala krisen och lågkonjunkturen visar ännu en gång hur viktigt det är att bistånd och kreditstöd samordnas och inriktas på satsningar som ger arbete och [...]Finanskrisen, IMF (Internationella valutafonden), Mikrofinans, Skuldavskrivning, Världsbanken
2009-04-20

Finanskrisen slår hårt mot de fattigaste

Aleksander Gabelic, Norran

“Samtidigt som världens rika länder samlades till G20-möte i London nyligen besökte sex svenska riksdagsledamöter under ledning av Svenska FN-förbundet flera viktiga aktörer” Finanskrisen, FN, G20, IMF (Internationella valutafonden), Världsbanken
2009-01-12

Med brandvägg emellan

Norrköpings Tidningar

“Miljöpartiet hävdar att bistånd som används till klimatinvesteringar strider mot FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet.” Klimat & miljö, Partipolitik, Världsbanken
2009-01-02

Kvalitet och effektivitet i biståndet

Holger Jonasson, Arvika Tidning

“Ett enda uttalande leder dock bort uppmärksamheten från den i övrigt mycket viktiga analys som görs i ämnet. Utan att peka på några som helst bevis konstaterar ledarskribenten att de flesta länder har mer stjälpts [...]Enprocentsmålet, EU, FN, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Sida, Utvärdering, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Släpp låsningarna om biståndet"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Globala utmaningar – vårt ansvar"
2009-01-01

Regeringen smiter undan

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Gunilla Carlsson vill ge upp det höga svenska målet om att en procent av bruttonationalinkomsten ska användas till bistånd. Hon och regeringen nöjer sig med 0,7 procent. Hon vill dessutom använda biståndet för att finansiera klimatinsatserna. [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Hälsa, Klimat & miljö, Näringsliv, Utbildning, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Vi satsar en dryg miljard på klimatsäkrat bistånd"
2008-12-04

Rika kan leva med hiv – fattiga dör i aids

Bo Forsberg, Norrköpings Tidningar

“33 miljoner människor i världen lever i dag med hiv. 95 procent av dem lever i världens fattiga länder, skriver Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia.” HIV/AIDS, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Världsbanken, WTO
2007-11-15

Frihandelsdoktrinen behöver korrigeras

Håkan A Bengtsson, Dagens Arena

“Jordbrukets betydelse har varit förbisedd i den mån sektorn inte drabbats av grundrecept som ordinerat borttagande av regleringar och statliga stöd.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Jordbruk, Världsbanken
2006-11-12

Vapen formar inte demokrati

Hans Corell, Svenska Dagbladet

“Många kan bistå på rättsområdet. FN och Världsbanken har program för rättsligt tekniskt bistånd. Men enskilda stater, däribland Sverige, bör prioritera det rättsliga biståndet i ännu högre grad.” Demokrati, FN, Militärt bistånd, Världsbanken
2006-10-19

Miljöförsämringar drabbar fattiga värst

Aleksander Gabelic, Vestmanlands Läns tidning

“FN:s miljöprogram UNEP och Världsbanken har nyligen lanserat varsin rapport om millenniearbetet.” FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, Palestina, Världsbanken
2006-01-28

Vad avser alliansen göra med biståndet?

Christer Zettergren, Svenska Dagbladet

“Att bistånd inte ska stötta diktaturer är självklart, men människor i länder med bristande demokrati får inte överges. De behöver biståndet mer än många andra. Det finns dock kvalitetsfrågor som den borgerliga alliansen inte berör. [...]Avräkningar, Diktaturer, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Världsbanken
2005-09-29

Skuldavskrivning en rättvisefråga

Alexander Chamberland m.fl.; Norrköpings Tidningar

“I decennier har folkrörelser världen över krävt att IMF och Världsbanken ska ta ansvar för sina egna utlåningar, genom att själva finansiera en skuldavskrivning. Att det nu inte blir så är oerhört synd. De fattiga [...]Argentina, Filippinerna, G8, IMF (Internationella valutafonden), Indonesien, Skuldavskrivning, Världsbanken
2005-09-29

Skuldavskrivning en rättvisefråga

Alexander Chamberland m.fl. Norrköpings Tidningar

“Helgens beslut omfattar nämligen bara cirka 10 procent av den fattiga världens totala skuldbörda. Ytterliggare ett problem är att skuldavskrivningarna kommer att finansieras med pengar som annars skulle ha gått till bistånd. IMF och Världsbanken [...]Afrika, Argentina, Filippinerna, G8, IMF (Internationella valutafonden), Indonesien, Skuldavskrivning, Världsbanken
2005-09-28

Nu står USA på de fattiga ländernas sida

Hans Abrahamsson, Svenska Dagbladet

“Att Clintonadministrationen från och till agerat klokare än den svenska regeringen när det gäller globala rättvisefrågor må vara hänt. Men hur i all världen skall vi förklara att Bushadministrationen tillsammans med regeringen Blair ställt sig [...]FN, G8, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Skuldavskrivning, USA, Världsbanken, Villkorat bistånd
2005-09-28

Kändisar förvärrar svälten

Johan Norberg m.fl. Svenska Dagbladet

“Vi vill alla utrota fattigdomen. Men kändisskarans förslag riskerar att lägga sten på börda för tredje världen. Utvecklingen förutsätter kunskap om vad som bygger upp varaktigt välstånd. Då duger inte evigt bistånd eller skuldavskrivningar utan krav [...]Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, G8, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Resultat, Skuldavskrivning, Sydkorea, Världsbanken, Zambia
2005-09-27

Utan skuld

“18 av världens fattigaste länder kommer att få avskrivningar motsvarande 310 miljarder kronor. 20 andra nationer beviljades lån på 120 miljarder kronor. Trots detta ekonomiskt omfattande steg finns det mycket kvar att göra, skuldbördan är fortfarande [...]Afrika, G8, Honduras, IMF (Internationella valutafonden), Kenya, Skuldavskrivning, Världsbanken
2005-09-27

Mer krav för pengarna

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Att bara skriva av skulderna löser heller inte frågan om hur vi ska undvika en ny skuldkris. Utlåning till fattiga länder får inte enbart handla om krav på återbetalning utan måste vara intimt förknippat med starka [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Diktaturer, G8, IMF (Internationella valutafonden), Korruption, Skuldavskrivning, Världsbanken
2005-09-27

Utan skuld

Norrköpings Tidningar

“Världsbankens och Internationella valutafondens årsmöte i Washington beslutade i helgen att genomföra de skuldavskrivningar som G8 länderna tidigare presenterat… Trots detta ekonomiskt omfattande steg finns det mycket kvar att göra, skuldbördan är fortfarande stor. Föga förvånande [...]G8, Honduras, IMF (Internationella valutafonden), Kenya, Skuldavskrivning, Världsbanken
2005-07-22

Sverige låter IMF bestämma

Kenneth Hermele, Svenska Dagbladet

“I stället för att låta IMF avgöra vad som är ”god politik” borde Sverige slå följe med den brittiska regeringen som redan sagt att man vill begränsa sina krav till två centrala områden: respekt för mänskliga [...]G8, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Skuldavskrivning, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Villkor kan styra biståndet rätt"
2005-06-25

Börja med malarian

SVANTE WEYLER, EXPRESSEN

“Afrika backar. Det är den enda världsdelen där andelen extremt fattiga har ökat under de senaste decennierna. Statistiken bekräftar det människor säger åt mig, det jag ser. Varför backar Afrika? Det frågar jag mig, det [...]Afrika, Forskning och innovation, Hälsa, Humanitärt bistånd, IMF (Internationella valutafonden), Millenniemålen, Världsbanken
2005-05-18

Biståndet efter tsunamin bygger upp ny fattigdom

Maria Norrfalk, Johan Brisman, Dagens Nyheter

“Men att hantera alla pengar, alla projekt, det stora antalet organisationer och biståndsaktörer innebär samtidigt en enorm utmaning för de drabbade länderna och för givarna. Om insatserna inte samordnas finns uppenbara risker att lokala ekonomier [...]FN, Humanitärt bistånd, Indonesien, Sida, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken
2005-05-18

“Biståndet efter tsunamin bygger upp ny fattigdom”

Maria Norrfalk, Johan Brisman, Dagens Nyheter

“En av de allra största utmaningarna just nu är frågan om samordning. Hundratals organisationer har etablerat sig i regionen och summan pengar som samlats in saknar historiskt motstycke – bara Röda korset uppskattas ha samlat [...]FN, Humanitärt bistånd, Indonesien, Sida, Sjukvård, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken, Vatten
2005-04-25

Utbildning för alla – ett ansvar för alla

Kjell Fransson m.fl., Vestmanlands Läns Tidning

“I strukturanpassningsprogrammen från 1980- och 1990-talen ställde både Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) krav på fattiga länder att minska sina offentliga utgifter, vilket i de flesta fall ledde till kraftiga sociala nedskärningar. Än i dag [...]IMF (Internationella valutafonden), Utbildning, Världsbanken
2005-03-25

Niklas Ekdal/Långfredag: Rätt varg för Världsbanken

NIKLAS EKDAL, DAGENS NYHETER

“Utnämningen av Wolfowitz är på samma gång en provokation och ett genidrag. Att detta är en kapabel man råder knappast någon tvekan om. Världsbankens och USA:s anseende är i många länder nära botten. Aktierna kan [...]Biståndets målsättning, Budget, USA, Världsbanken
2004-11-26

Låt de fattiga växa

Norrköpings Tidningar

“Enligt Världsbankens senaste rapport är nämligen målet att halvera världsfattigdomen fullt och fast inom räckhåll. Och svaret på de fattiga ländernas problem är inte mer bistånd, utan frihandel och hög tillväxt. “ EU, FN, Millenniemålen, Världsbanken
2002-03-26

Globalt kapital bättre än bistånd

Svenska Dagbladet

“De nya amerikanska biståndsmiljarderna kan säkert göra nytta, förutsatt att de används klokt. Men mera bistånd är inte en långsiktig lösning. Rättsröta, förtryck, korruption och planekonomi är problem som utvecklingsländerna måste åtgärda på hemmaplan, genom [...]EU, FN, USA, Världsbanken

Dokument om Världsbanken (12 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2016-01-21

Strategi för Sveriges samarbete med Världsbanksgruppen 2016–2018

- UD2016/01035/MU

RegeringskanslietVärldsbanken12) Dokumenttyp ej angiven
2015-08-19

En ny maktfaktor i en världsordning i förändring

- En kvalitativ studie av the New Development Bank, Världsbanken och global governance

Göteborgs UniversitetIMF (Internationella valutafonden), New Development Bank (NDB), Världsbanken2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-01-19

Institutional Impediments and Reluctant Actors – The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development

- EBA Dissertation Briefs Series 2015:01

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)"Bad governance", "Good governance", Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsformer, Demokrati, Diktaturer, Forskning och innovation, Fungibilitet, Humanitärt bistånd, IMF (Internationella valutafonden), Korruption, Partinära bistånd, Sida, Världsbanken11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2012-05-07

Turn Down the Heat

- Why a 4°C Warmer World Must be Avoided

The World BankKlimat & miljö, Världsbanken2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

World Development Report 2012

- Gender Equality and Development

The World BankJämställdhet, Världsbanken2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-12-05

Uncovering Zimbabwe’s debt

- The case for a democratic solution to the unjust debt burden

European network on debt and development (EURODAD), Jubilee Debt Campaign, Zimbabwe Europe NetworkIMF (Internationella valutafonden), Världsbanken, Villkorat bistånd, Zimbabwe2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-08

World Development Report 2011

- Conflict, Security, and Development

The World BankVärldsbanken2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-01-20

Global Agricultural Trade and Developing Countries

The World BankHandelspolitik, Jordbruk, Världsbanken2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Miljöindikatorer för utvecklingssamarbete

- Översikt av metoder och arbeten

SidaKlimat & miljö, Världsbanken2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1984-08-04

Tanzania Country Economic Memorandum

- Report No. 5019TA

The World BankTanzania, Världsbanken2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1975-02-04

Finansiering av småindustriutveckling

- Forskningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDA

SidaForskning och innovation, Näringsliv, Sida, Världsbanken3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1974-08-01

Arbetsintensiva metoder inom vägbyggnadsverksamheten

- Världsbanksstudie i sammanfattning av Claes Croner

SidaNäringsliv, Världsbanken3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

Evenemang om Världsbanken (7 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-03-15 Är du intresserad av att arbeta inom FN, Världsbanken eller EU i framtiden? Sidas enhet för kapacitetsutveckling bjuder tillsammans med Föreningen för Utvecklingsfrågor in dig som är intresserad av att arbeta inom internationellt utvecklingssamarbete till en eftermiddag där du får möta personer som deltagit i Sidas internationella resursbasprogram [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Sida EU, FN, Mellanstatliga aktörer, Världsbanken
2017-02-02 Launch of World Bank Development Report 2017: Governance and Law Confronting the challenges faced by today’s developing countries requires a rethinking of how to design and implement policies. The report explores why policies and interventions aimed for positive development outcomes succeed well in some contexts, [...] Sida, Stockholm Institute of Transition Economics (SITE), Utrikesdepartementet, Världsbanken Governance, Världsbanken
2016-09-16 Changing Development Paradigms and Uncertainties of the Global Economy What constitutes best development policy and practice? The thinking on development policy has changed a lot over the last few decades – prompted by major crises, such as the financial crisis of 2008, and an [...] Hållbar utveckling, Världsbanken
2016-04-04 Hållbar energi i Afrika söder om Sahara och Power Africa Power Africa syftar till att fördubbla antalet personer som har tillgång till elektricitet i Afrika söder om Sahara. Power Africa är ett amerikanskt presidentinitiativ och ett partnerskap med afrikanska stater, utvecklingsbanker, Norge, Storbritannien, Sida, EU [...] Sida Afrika, EU, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Världsbanken
2016-01-25 Lansering av World Development Report 2016 Mobile phones, internet and digital technologies strengthen growth, economic security and improve public service delivery. The World Development Report 2016: “Digital Dividends” will explore the impact Internet and digital technologies have on development What are [...] Sida Hållbar utveckling, Sida, Världsbanken
2015-10-01 How can Sweden contribute to institutional reform in partner countries? “The importance of well-functioning institutions – formal and informal ’rules of the game’ – for development is widely acknowledged nowadays. Much has also been written on how institutions change. However, to bring such knowledge to [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Bilateralt samarbete, Biståndsformer, IMF (Internationella valutafonden), Världsbanken
2015-07-01 Gaza på sammanbrottets rand: bör Världsbankens analys, att blockaden är orsak, leda till svensk åtgärd? Ship to Gazas båt “Marianne” bordad! Vad händer nu? Blockaden fortsätter oförändrad. Efter förra sommarens militära överfall med över tvåtusen döda lämnades Gaza med totalförstörda skolor, sjukhus, pumpstationer, elverk, hela stadsdelar och hundratusen bostadslösa. Världsbanken [...] Ship to Gaza Palestina, Ship to Gaza, Världsbanken

Kommentarer i diskussionen om Världsbanken (7 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-02-01 David Nilsson, KTH: Det är lätt för många av oss att känna sympati för de principer som uttrycks i Stockholm Statement. Det finns tyvärr ett logiskt problem här: De 8 principerna för hållbar utveckling uttrycks med självrefererande antaganden som "Utveckling måste vara inkluderande (princip 2)" och "Hållbar utveckling är en förutsättning och inte ett val (3)". Det är en slags cirkelresonemang, och detta är inte alls bara ett semantiskt problem, för det hjälper oss inte att komma vidare. Problemet är ju att marknader, beslutsfattare, många ekonomer och regeringar, inte alls delar dessa axiom. Världsbanken är trots namnet inte representativt för världens ekonomer, kapitalister och politiker. Så det gäller att inte predika för de redan omvända, utan hitta sätt att övertyga att en inkluderande och hållbar tillväxt är "good for business". Där kan Sida och Världsbanken spela en roll för att visa på alla de goda exempel som finns. Men snart står världens utvecklingsekonomer inför en helt annan typ av problematik, nämligen hur man skall hantera för mycket aggregerat välstånd, inte för lite eller för ojämnt fördelat. Samma data som ligger bakom Oxfamrapporten (från Credit Suisse) visar på den enorma inkomstökningen hos den globala medelklassen på bara femton år. Redan idag är hållbar konsumtion en av de stora globala utmaningarna, och kopplar direkt in i klimathotet och många andra SDGs. Det växande välståndet hos jordens medelklass bidrar i rekordfart till planetens utarmning och uppvärmning, det är knappast en nyhet. Till 2030 har vi lovat att utrota fattigdomen. Men redan före dess kan välståndsökningen leda till ett större globalt hot som troligen kommer tippa utvecklingsekonomins dogma över ända inom en ganska snar framtid. Världen är kanske först nu, efter 45 års vanding i den kapitalistiska globaliseringens "segertåg", mottaglig för idéerna från Romklubbens Limits to Growth. Det kan bli intressanta år framöver, och jobbiga. Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2017-02-01 Carin Norberg: Det är inte ekonomer som styr världen, inte ens om de fått fina priser. Utan den nyliberala doktrinen drivs av politiker som inte ser ut att vilja ändra sig. Center for Economic and Social Rights har gjort mål 10 (FN/SDG-mål) till ett av sina viktigaste arbetsfält och där arbetar vi i första hand med att främja ett rättvisare skattesystem, nationellt och internationellt. Det är ett konkret steg för omfördelning. Detta kräver politiska beslut och progressiv politik. Se mer på www.cesr.org Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2017-01-31 per sundgren: Ja, så långt är väl det mesta OK, men vad ska göras. Här är det helt tomt på förslag. Hur ökar vi jämlikheten? Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2014-05-13 Sonny Östberg: Det verkar ju tokigt! Lånepaketet till Ryssland sänder en märklig signal
Av Gunilla von Hall, Svenska Dagbladet
2013-09-16 Anders Östman: En liter mjölk i Kenya kostar lika mycket som i Sverige! När ny moms har lagt på vissa varor klagar folket (stadsborna) högljutt, men nästan ingen ser sambandet att en ökad produktivitet hos småbönderna kunde ge bra och billiga livsmedel. Anledningen kan sökas i den politiska ekonomin och okunniga biståndsgivare. “Sida bör stärka lantbruksutbildningar i Afrika”
Av Arvid Uggla mfl; OmVärlden
2012-03-26 Tom Alberts: Det råder stenhård konkurrens då Sida upphandlar konsultföretag. Oftast är flera europeiska företag med och bjuder. Mitt företag, Devpro AB, har varit med då Sida och/eller WB finansierade projekt har upphandlats där helt elementära regler inte har följts. Det vackra talet om "ownership" gör inte saken lättare. Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption
Av Staffan Synnerström, Svenska Dagbladet
2012-08-22 Tom Alberts: Därför dags för barnbidrag genom mammor. Anders Borg och Gunilla Carlsson: Investering i jämställdhet är sunt ekonomiskt tänk
Av Anders Borg, Gunilla Carlsson; Expressen
Dela det här: