OECD

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om OECD.

Diskussionen om OECD innehåller:

  • 4 exklusiva debattartiklar
  • 76 debattartiklar
  • 6 dokument
  • 3 evenemang
  • 3 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om OECD (4 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-04-03

Replik: Utvecklingseffektivitet och näringslivssamverkan går ihop

Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se

Näringslivssamverkan inom biståndet handlar om att ta vara på de kunskaper, erfarenheter och resurser som näringslivet förfogar över och att katalysera mer, bättre och snabbare förändring. Penny Davies, Diakonia, är oroad över att viktiga principer för biståndseffektivitet kommer att tummas på när OCED DAC nu ser över vilka privatsektorinstrument som ska räknas som bistånd. Sverige verkar med full kraft för att så inte blir fallet, skriver statssekreterare Ulrika Modéer.Biståndets målsättning, Biståndsformer, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Näringsliv, Näringslivsbistånd, OECD, UpphandlingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/nya-reformer-inom-bistandet-bakom-stangda-dorrar/"
2017-03-09

Nya reformer inom biståndet bakom stängda dörrar

Penny Davies, Biståndsdebatten.se

Just nu pågår diskussioner inom OECD:s biståndskommitté DAC om vad som ska kunna räknas som bistånd. Idag, den 9 mars, tar kommittén ställning till nya typer av instrument med syftet att öka den privata sektorns deltagande i biståndet. Denna reform kan få mycket stora konsekvenser för biståndet och kräver därför fördjupad diskussion. Annars finns risken att reformen tummar på viktiga principer för biståndseffektivitet, skriver Penny Davies, policyrådgivare i utvecklingsfinansiering på Diakonia.Biståndsformer, Civilsamhället, Näringsliv, OECD, Öppenhet och transparens, Utvärdering
2015-08-27

Vi behöver en mer generös definition av bistånd

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Det krävs massor av extra biståndspengar för att uppfylla FN:s nya hållbarhetsmål. För att nå dit måste vi ha en mer generös definition av bistånd. Vi behöver ett bistånd som stimulerar innovation och privat kapital, skriver Annie Sturesson, seniorekonom på finansdepartementet i Uganda.Forskning och innovation, Näringslivsbistånd, OECD, Uganda, Volym
2013-10-28

Urgröpningen av biståndet får negativa konsekvenser

Erik Svanberg, Biståndsdebatten.se

Den tilltagande trenden att finansiera flyktingmottagande med bistånd kan bidra till ett farligt attitydsskifte, där invandring inte ses som ett naturligt fenomen som förtjänar en stabil plats inom ett lands inrikespolitik utan istället blir associerad med bistånd, filantropi och generositet. Det menar Erik Svanberg, skribent och student vid University of St Andrews och Renmin University of China.Avräkningar, OECD

Debattartiklar om OECD (76 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-06-13

”Moderaterna vill urholka förslag mot skatteflykt”

Max Andersson m.fl., Svenska Dagbladet

“I Miljöpartiet väger vi noga vilka frågor som bör skötas nationellt och vilka frågor EU skall blanda sig i. Detta är en typisk fråga där EU har en viktig roll att fylla. För precis som [...]EU, Kapitalflykt, OECD, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/08/hokmark-m-skatteflykt-internationellt-problem/"
2017-06-08

Hökmark (M): Skatteflykt internationellt problem

Gunnar Hökmark, Svenska Dagbladet

“Skatteflykt bekämpas bäst på internationell nivå. Därför är det så olyckligt att Miljöpartiet driver på för att underminera det arbete som gjorts inom OECD. Resultatet kan bli att EU inför sina regler medan andra delar [...]EU, Kapitalflykt, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/07/nu-finns-chansen-att-pa-allvar-stoppa-skatteflykt/"
2017-02-16

”Regeringen ser över systemet för avräkningar”

Ulrika Modéer, Dagens Nyheter

“Den alternativa prognosmodell som Landin och Westander hänvisar till, som Migrationsverket först lade ut på sin hemsida, riskerar att bli missvisande eftersom den utgår från att dygnskostnaden för asylsökande ska vara densamma som den var [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/16/regeringen-tvingade-fram-storre-bistandsavrakning/"
2017-02-16

”Regeringen tvingade fram större biståndsavräkning”

Staffan Landin m.fl., Dagens Nyheter

“Migrationsverket publicerade den 7 februari en ny prognos för regeringen med väsentligt lägre kostnader för att ta emot asylsökande. Det betydde att regeringen, med stöd av den officiella prognosen, bara kunde överföra 4,0 i stället [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECD, Partipolitik
2017-02-08

Politiken kan motverka oskälig ojämlikhet

Per Molander, Dagens Arena

“Skillnader i inkomster och tillgångar som beror på skillnader i förmåga eller ansträngning betraktas av många som skäliga, men det är lätt konstaterat att alla skillnader inte kan förklaras på det sättet. Oxfam International konstaterade i sin rapport 2016 [...]Ekonomisk jämlikhet, OECD
2017-01-18

”Lövin är inte tydlig om avräkningarna”

Bo Forsberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Det råder fortfarande oklarhet gällande vad som motiverar de ökade avräkningarna från biståndet. Ökad insyn i beräkningsmetoder och en transparent redovisning kan råda bot på detta. Biståndet behövs till det som riksdagen satt som mål, [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECD, Öppenhet och transparensArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/13/lovin-avrakningarna-foljer-internationella-regler/"
2017-01-13

“Lövin: Avräkningarna följer internationella regler”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“En rad biståndsorganisationer kritiserade på SvD Debatt (10/1) att regeringen gör avräkningar från biståndet för omkostnader för människor som flyr från förtryck, krig och konflikter och söker asyl i Sverige. Dessa avräkningar är dock helt [...]Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, Flykt och migration, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/10/regeringen-maste-sluta-ta-av-bistandspengarna/"
2016-09-07

”Revir på regeringskansliet hindrar långsiktig politik”

Kristina Persson, Dagens Nyheter

“Oavsett vilken regering som tillträder 2018 kommer den att få svårigheter med att arbeta nyskapande och förverkliga intentionerna i Agenda 2030 – om den inte förändrar regeringskansliets organisation, ”kultur” och arbetsformer. Det behövs mycket mer [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, OECD, Öppenhet och transparens
2016-02-17

”Vi står upp för biståndets principer”

Isabella Lövin, OmVärlden

“Jag håller med om det som 15 svenska biståndsorganisationer skriver i Omvärlden den 16 februari: Vi ska inte luckra upp gränsen mellan bistånd och militära aktiviteter. Det är viktigt av principiella skäl eftersom vi vet vilka [...]Biståndsformer, Militärt bistånd, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/bistand-och-militara-insatser-hor-inte-ihop/"
2016-02-16

”Bistånd och militära insatser hör inte ihop!”

Diakonia m.fl., OmVärlden

“Erfarenheter visar att en sammanblandning av militära och humanitära insatser kan utgöra en säkerhetsrisk för enskilda biståndsarbetare och göra det svårt för lokalbefolkningen att skilja på olika aktörer. Att låta biståndspengar finansiera dessa militära insatser [...]Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, OECD
2015-10-15

Jakten på skatteflykt får inte gå för långt

Tobias Wikström, Dagens Industri

“Magdalena Andersson bekräftar ofrivilligt i sitt debattinlägg att skatteflyktsproblemet inte rimligen kan vara det som hotar världens välfärdssystem; slår man ut det på jordens befolkning blir det några hundralappar per person. Det bästa skattebiståndet är alltså [...]Kapitalflykt, Näringsliv, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/10/05/vi-tapper-till-skattekryphalen/"
2015-10-12

“Sida måste ta större hänsyn till migration och migranter”

Lisa Andersson, Omvärlden

“Politiken har också en viktig uppgift för att skapa förutsättningar för migranter och deras anhöriga att kunna använda dessa pengar på bästa sätt. … Därför bör utvecklingspolitiken omfattas av åtgärder som ökar människors tillgång till [...]Flykt och migration, FN, OECD, Remitteringar, Sida
2015-10-11

S: Feministisk politik gör skillnad – även globalt

Magdalena Andersson, Svenska Dagbladet

“Arbetet för jämställdhet ska drivas både på hemmaplan och globalt. Genom ett finansministernätverk för jämställdhet finns nu ännu en möjlighet att både lära av andra och sprida svenska idéer och värderingar, skriver finansminister Magdalena Andersson [...]Budget, Feministisk utrikespolitik, FN, IMF (Internationella valutafonden), Jämställdhet, Kvinnor, OECD, Världsbanken
2015-10-08

Biståndet ska inte stanna i Sverige

Susanne Nyström, Ystads Allehanda

“Rent tekniskt gör regeringen ingenting fel. Enligt OECD:s regler får en del kostnader för flyktingmottagande räknas av från biståndet, vilket många länder delvis gör. Skillnaden är att OECD-snittet för avräkningar ligger på 2 procent (Svenska [...]Avräkningar, Flykt och migration, OECD
2015-10-05

“Sveriges regering kan inte utkrävas ansvar för sin biståndspolitik”

Martin Uggla, OmVärlden

“Sverige borde, som framstående biståndsgivare, ha stort inflytande inom de internationella institutioner som hanterar biståndsfrågor. Regeringen skulle till exempel kunna verka för att OECD utarbetar en ny definition av ODA, där rättighetsperspektivet och en mer [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, OECD, Ryssland
2015-10-05

Vi täpper till skattekryphålen

Magdalena Andersson, Dagens Industri

“Ändringarna i det internationella skattesystemet innebär omfattande förändringar på viktiga områden och kommer att täppa till många av de kryphål som multinationella företag har använt för aggressiv skatteplanering. Ändringarna får därmed konsekvenser för hur vi kan [...]Kapitalflykt, Näringsliv, OECD
2015-09-09

“Solidariteten sätter press på integrationen”

Jasenko Selimovic, Göteborgs Posten

“Sverige och EU har förändrats. Nationalistiska rörelser och partier vinner mark för att vi andra inte vet hur vi ska hantera globaliseringen och dess migrationer. Men antingen kommer EU och Sverige att anpassas till en [...]Civilsamhället, EU, Flykt och migration, OECD
2015-03-31

Svensk självgodhet kan leda till vårt fall

Patrik Kronqvist, Expressen

“Om tanken inte är att Europa ska vara ett pittoreskt friluftsmuseum för turistande asiater är det inte läge för den gamla världen med sin åldrande befolkning att luta sig tillbaka och tro att vi klarar [...]EU, Handelspolitik, OECD
2014-11-24

Nu finns chans att göra något för Kongo

Dr. Denis Mukwege, Svenska Dagbladet

“I det förslag till EU-direktiv om handel med konfliktmineraler som just nu förbereds finns flera fördelar men tyvärr också några stora brister. Sverige har en unik möjlighet att agera för ändringar som skulle ge långsiktiga [...]EU, Kongo, OECD, Rättvis handel
2014-10-27

EU vänder klimatet ryggen – dags för Norden att ta över

Hans Nilsson, Göteborgs Posten

“På hemmaplan var det en plågsam upplevelse att följa den svenska EU-nämndens diskussioner om målen och den pajkastning som ägde rum med de sifferkombinationer man menade borde gälla för EU:s klimatarbete.” EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, OECD
2014-10-23

10 förutsättningar för en klimatsmart politik

Eva Samakovlis m.fl., Svenska Dagbladet

“Konjunkturinstitutet har på uppdrag av regeringen analyserat hur politiken skulle kunna utformas på ett kostnadseffektivt sätt. Detta är i linje med OECD:s rekommendationer för svensk klimatpolitik och särskilt viktigt då höga ambitionsnivåer annars kan leda [...]Klimat & miljö, OECD
2014-04-07

Henrik von Sydow (M): Öka öppenheten om multinationella bolags beskattning

Henrik von Sydow, Dagens Arena

“Sverige ska vara drivande för ökad öppenhet förs in i den internationella skatterätten. Skatteundandragande sätter konkurrens ur spel och sätter press uppåt på skattetrycket för alla bolag som gör rätt för sig. Det är nödvändigt att [...]EU, Handelspolitik, Kapitalflykt, OECD, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2013-12-09

Det pågår ett rävspel om skatteintäkterna

Krister Andersson, Svenska Dagbladet

“Att stävja skattefusk och se till att företag betalar den skatt de är skyldiga att betala är naturligtvis en lovvärd ambition…I takt med att utvecklingsländerna vuxit sig allt starkare, framför allt Brasilien, Ryssland, Indien och Kina [...]EU, G20, Kapitalflykt, OECD
2013-11-28

Tillväxten kommer vara ett minne blott

Staffan Laestadius, Svenska Dagbladet

“Under ytan i de ständigt resultatlösa klimatdiskussionerna – på hemmaplan såväl som nyligen i Warszava – ligger politikernas oro att den radikala klimatpolitik, som är nödvändig för att motverka klimatförändringarna, ska reducera eller rent av [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013, OECDI artikeln hänvisas till "Economic Growth, Carrying Capacity and the Environment"
2013-11-26

”Stoppad skatteflykt hjälper Afrika bättre än bistånd”

Leif Pagrotsky m.fl; Dagens Nyheter

“Varje år förlorar utvecklingsländerna minst 1.200 miljarder dollar i sammanlagd olovlig kapitalflykt, enligt forskningsinstitutet Global Financial Integrity. Det är ungefär tio gånger mer än världens samlade bistånd. … Det innebär att för varje biståndskrona som [...]Afrika, Kapitalflykt, OECDI artikeln hänvisas till dokumentet: "Addressing Base Erosion and Profit Shifting"
2013-11-14

Statligt stöd till export bör villkoras

Lise Bergh mfl; Svenska Dagbladet

“I två tidigare rapporter har Amnesty och Diakonia granskat och följt upp i vilken utsträckning som EKN och SEK tar hänsyn till mänskliga rättigheter i sina kreditbedömningar. Idag släpper vi vår tredje granskning i serien [...]Mänskliga rättigheter, Näringsliv, OECDI artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"
2013-10-30

Svenska företag grisar vidare

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Volvo och Scania använder platina i sina katalysatorer, Atlas Copco och Sandvik har länge sålt maskiner till de sydafrikanska platinagruvorna. Men inget av bolagen vill visa upp hur de faktiskt arbetar för gruvarbetarnas rättigheter eller [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, OECD, SydafrikaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Platinautvinning med risker"
2013-10-27

”Korruptionen finns inte där ni letar efter den”

Claes Sandgren, Dagens Nyheter

“De svenska företagen bedriver sin verksamhet på dessa marknader i ostörd ro. Svenska myndigheter tittar åt annat håll och har därför rönt upprepad kritik för sin bristande efterlevnad av OECD-konventionen mot mutor i utlandsaffärer. Transparency International [...]Korruption, Näringsliv, OECD
2013-07-31

Hälften av biståndet bör gå till kvinnor

Maria Nilsson & Lina Nordquist, Expressen

“Trots att de flesta av världens fattiga är kvinnor vet ingen om vårt svenska bistånd når dem. Tre fjärdedelar av alla döda i krig är kvinnor och barn, och The centre for reproductive rights har [...]Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, OECD
2013-03-28

Svenskt bistånd kan inte göra allt överallt

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Oron för att jag skulle vilja låsa in mig i slutna rum och ha en förkärlek för gamla biståndsmetoder är obefogad…Vi måste bli bättre på att fråga både oss själva och människor som lever i [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Sida, Swedfund, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Regeringen förändrar biståndet utan insyn"
2013-03-12

Jämställdhet är prioriterat inom biståndet

Charlotte Petri Gornitzka, Svenska Dagbladet

“Debattörerna hävdar att andelen svenska biståndsinsatser som inte tar hänsyn till jämställdhet ökar. Sida, som svensk biståndsmyndighet, känner inte igen sig i deras siffror. De siffror som nyligen redovisats av DAC (den instans inom OECD [...]Jämställdhet, Kvinnor, OECD, SidaArtikeln är en replik på: "Se till att Sveriges bistånd når kvinnorna"
2013-03-06

Sluta hyckla om biståndet

Expressen

“Biståndsminister Gunilla Carlsson, M, ville sänka målsättningen för några år sedan, men hindrades då av Kristdemokraterna. Kompromissen tycks i stället ha blivit att biståndet får användas på mer kreativa sätt. Sedan dess har biståndspengar bland annat [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Flykt och migration, OECD, Partipolitik
2013-01-16

Aid for Trade

Anders Ahnlid, UD:s Omvärldsbloggar

“Vikten av handel och investeringar för utveckling kan inte nog understrykas. Fortsatta biståndsinsatser för att göra det lättare för utvecklingsländer att ta del av världshandelns fördelar är nödvändiga. Det var huvudbudskapet från första dagens policydialog om [...]Näringslivsbistånd, OECD, Rättvis handel, WTO
2012-10-10

Usel klimatpolitik i biståndsbudgeten

Bodil Ceballos, OmVärlden

“Biståndet behövs mer än någonsin för att bekämpa fattigdom och stödja demokratisk utveckling. Det ska givetvis vara miljö- och klimatsäkrat och Miljöpartiet är positiva till särskilda miljö- och klimatsatsningar inom ramen. Men Sverige måste vara [...]Enprocentsmålet, FN, Klimat & miljö, Millenniemålen, OECD, Partipolitik
2012-09-03

Inför uppförandekoder för våra myndigheter

Fredrik Segerfeldt, Aftonbladet

“Företagen måste ta sitt sociala ansvar. Så har det låtit i några decennier nu. Och det har lett till en uppsjö av förslag och begrepp, institutioner och deklarationer. Det handlar om allt ifrån Corporate Social Responsibility [...]Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Näringsliv, OECD
2012-06-21

Mötet i Rio riskerar bli resultatlöst

Stefan Edman, Göteborgsposten

“För att 2050 ge de sannolikt nio miljarder människor som då lever på vår planet samma materiella välfärd som dagens OECD-länder vid den tidpunkten förväntas ha, måste ekonomin bli femton gånger större än nu (alltså [...]Demografi / befolkningsstatistik, G20, G8, Klimatmötet i Rio 2012, OECD
2012-04-25

”Bara så kan TeliaSonera återfå förtroendet”

Per Grankvist, Dagens Nyheter

“Förvånande är också att Nyberg glömmer att nämna OECD:s arbete med att publicera verktyg och riktlinjer för företag som agerar i odemokratiska länder. Eftersom hans rättfärdigande av TeliaSoneras agerande i huvudsak bygger på OECD:s riktlinjer [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Näringsliv, OECD, Telia Sonera-skandalenArtikeln är en replik på: "”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”"
2012-03-17

Behåll budgetstödet, Carlsson

Arne Bigsten mfl, Svenska Dagbladet

“Hur kan effekterna av budgetstöd utvärderas? Frågan som måste ställas är vad som hade hänt utan budgetstödet. Här har till exempel Världsbanken använt simuleringsmodeller för att analysera effekterna av ökat budgetstöd och OECD har visat [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Hälsa, OECD, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Världsbanken
2012-02-13

Lyssna på biståndspratet

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Syftet verkar vara att nå kortsiktiga resultat – hon tog själv i intervjun exemplet hur många spisar som ges till fattiga hushåll – istället för att fokusera på långsiktig utveckling. Gunilla Carlssons ökade krav på redovisning [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Moçambique, OECD, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2011-10-13

What happens when donors fail to meet their commitments?

Owen Barder, NAI-Forum

“Har biståndsbranschen infört de överenskomna reformerna från 2005 om att göra biståndet mer effektivt? Nej, enligt undersökningen som publicerades förra månaden av OECD-DAC.  Vad betyder detta för det kommande toppmötet i Busan?” NAI-Forum (engelska), OECD, Toppmötet i Busan nov 2011
2011-09-24

Sverige bör delta i fler FN-ledda insatser

Urban Ahlin,Peter Hultqvist; Göteborgsposten

“Regeringen måste lyssna när Socialdemokraterna säger att Sverige bör öka antalet som är ute också i de FN-ledda insatserna. De kan inte enbart förhandla om Nato-ledda insatser.” FN, Militärt bistånd, OECD, Partipolitik
2011-09-18

Så lockar vi hit unga och smarta

Jan Björklund, Gunilla Carlsson; Expressen

“En del av det svenska biståndet är humanitärt, exempelvis akuta nödinsatser med mat och medicin för att lindra den pågående svältkatastrofen på Afrikas horn. En annan men lika viktig del handlar om att stödja och [...]Humanitärt bistånd, OECD, Partipolitik, Utbildning
2011-08-28

Vår mat även deras

Dagens Nyheter

“Tesen i Studio Etts reportage var att det är råvaruspekulanters intresse för livsmedel som på senare år fått prissvängningarna att bli mycket kraftigare än tidigare. [.] Det stämmer att OECD förra sommaren publicerade en rapport [...]Forskning och innovation, G20, Handelspolitik, Mediabevakning, OECD
2011-06-21

Samma krav på uppföljningar och utredningar som ställs i mottagarländer borde också gälla i Sverige och andra givarländer.

Vestmanlands Läns Tidning

“Professorn och biståndskännaren Göran Hydén menar i en debattartikel i gårdagens Svenska Dagbladet att världens givarländer står inför ett vägskäl. Antingen ska man återgå till villkorade bistånd eller så ska man hålla fast vid dagens [...]Ambassader, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Civilsamhället, OECD, Projektstöd, Utvärdering, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Sluta ge bistånd till centralmakter"
I artikeln hänvisas till "Stödet för bistånd och invandring ökar"
2011-06-20

Sluta ge bistånd till centralmakter

Göran Hydén, Svenska Dagbladet

“Biståndsgivarna står nu vid en skiljeväg. Ska man återgå till villkorligt bistånd, kanske till och med projektbistånd eller ska man stå fast vid ägarskapstanken och försöka hitta nya vägar framåt?” Budgetstöd, OECD, Projektstöd, Toppmötet i Busan nov 2011, Villkorat bistånd
2011-06-14

Effective aid monitoring is possible

Jan Bjerninger, NAI-Forum

“Det svenska utvecklingssamarbetet har upprepade gånger kritiserats av OECD / DAC för överflödet av landstrategier, sektor policies, riktlinjer och regler. Det nuvarande systemet, trots dess goda intentioner, är ett allvarligt hot mot ett effektivt utvecklingssamarbete.” NAI-Forum (engelska), OECD, Resultat, Utvärdering
2011-05-25

Debatt: Regeringen ska pressa företagen att ta ansvar

Susanne Lindberg Elmgren, mfl; Dagens Industri

“Det är angeläget att vi här i Sverige har en öppen debatt om de nya uppdaterade riktlinjerna. Hur vill regeringen använda de nya reglerna? Hur vill näringslivets organisationer använda de nya reglerna? Ett starkt och [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, OECD, Rådet för MR
2011-05-21

Sverige i skamvrån

Göteborgsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson tog genast åt sig av kritiken. Samtidigt försökte hon förklara syftet med att ge biståndsmedel till ambassader i Västeuropa. Det gick ut på att effektivisera biståndsinsatserna genom samarbete med andra bidragsgivarländer. […] [...]Ambassader, Avräkningar, Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, OECD, Utvärdering
2011-05-18

Bistå rätt saker

Håkan Arenius, Dagen

 “De 38 miljoner biståndskronor som pytsats in i den ordinarie budgeten för svenska ambassader i Europa försvaras av Gunilla Carlsson, trots att de just inte arbetat med biståndsfrågor. Och biståndsmedel får inte användas för att [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-18

Högre krav på biståndet

Borås Tidning

“Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD anmärkte i går på att biståndsmedel finansierar de svenska ambassaderna i bland annat Madrid och Paris. Förfarandet strider mot OECD:s så kallade DAC-regler som reglerar internationellt bistånd.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-02-13

Krafttag krävs mot hotande matkris

Jacques Diouf, Göteborgsposten

“För att undvika livsmedelskris och i förlängningen hot mot världsfreden måste jordbruksproduktionen i världen öka kraftigt. För att klara detta krävs bland annat ökat utvecklingsbistånd och rättvisare internationell handel” G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, OECD, WTO
2010-12-20

Debatt: Bara USA, EU och Kina kan rädda klimatet

Martin Ådahl, Mattias Johansson, Daniel Engström Stenson; Dagens Industri

“Men de fattiga stater som ska ta emot biståndet står för mindre än 10 procent av världens utsläpp. ­Klimatbiståndet borde bara ha varit en bisak.” EU, IMF (Internationella valutafonden), Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), OECD, USA, Världsbanken
2010-12-06

”Carlgrens politik inte för de fattiga”

Jens Holm, Dagens Nyheter

“Carlgren slirar på sanningen när han säger att pengarna inte finansieras genom en ”omfördelning av andra biståndsmedel”. Men det är ett faktum att dessa pengar tas från biståndsbudgeten.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), OECD, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika""
2010-10-31

Nya vägar krävs för biståndet

Göran Hydén, Svenska Dagbladet

“Biståndet i Afrika fungerar på samma sätt som konstgjord andning. Det skapar ett beroendeförhållande som stryper den inhemska reformviljan. Det skriver Göran Hydén, professor emeritus i statsvetenskap.” Afrika, Biståndets målsättning, Botswana, OECD, Resultat, Villkorat bistånd
2010-06-05

Bäst i världen, usel på hemmaplan

Norrköpings Tidningar

“Ministern har flera gånger på senare tid antingen tvingats ta biståndsmyndigheten Sida i örat för usel kostnadskontroll eller tvingats beklaga sig över att en ny skandal rullats upp.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-05-17

Rekordbistånd med alliansen

Johan Örjes, Norrtelje Tidning

“Ibland är inte verkligheten som man tror att den är. När det gäller att konkret visa solidaritet med de fattiga i världen är den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson betydligt mer generös än sina socialdemokratiska företrädare.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Handelspolitik, OECD, Partipolitik, Resultat
2010-02-11

Sverige är ett föredöme för andra länder

Carin Jämtin, Svenska Dagbladet

“Ewa Björling (m) försöker på SvD Brännpunkt 5/2 påskina att det svenska biståndet saknar kvalitet och styrning, och hänvisar till OECD:s granskning av vårt bistånd.” OECD, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet saknar kvalité och styrning"
2009-10-14

Sidas nödbroms

Norrköpings Tidningar

“DN rapporterade i går, tisdag, att den statliga biståndsorganisationen Sida tvingats till omfattande utgiftsnedskräningar för att klara budgeten. I klartext har man hängt sig på nödbromsen.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik, Sida
2009-09-17

Bistånd på många olika sätt

Norrköpings Tidningar

“Det svenska enprocentsmålet för bistånd är som påpekats en obegåvad konstruktion. Nu skapar biståndsreglerna återigen debatt inom regeringen” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik
2009-09-17

Våga pröva nya vägar

Borås Tidning

“Det har skett mycket inom biståndspolitiken sedan biståndsminister Gunilla Carlsson tog över.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Multilateralt samarbete, OECD, Partipolitik
2009-09-17

Klokt att ompröva biståndet

Anders Bergh, Sundsvalls Tidning

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har nyligen initierat en angelägen diskussion om u-landsbiståndet. Även heliga kor som enprocentmålet omprövas.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, OECD, Partipolitik
2009-09-15

Ger du pengar för att döva det dåliga samvetet?

Andreas Bergh, Örnsköldsviks Allehanda

“Då dyker frågan upp igen: Ger vi bistånd för att det ska göra nytta, eller för att det ska se bra ut i OECD-statistiken?” Avräkningar, Enprocentsmålet, OECD, Resultat, Utvärdering
2009-07-13

Bäst bistånd kan bli ännu bättre

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Svenskt bistånd är bäst i världen. Så kan man faktiskt sammanfatta rapporten från granskningsavdelningen vid OECD:s biståndskommitté DAC som redovisades förra veckan.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Civilsamhället, OECD, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)"
2009-07-13

Bistånd ska vara bistånd

Göteborgsposten

“Det pågår i praktiken en kraftig sänkning av biståndet. Gränserna för vad som räknas som bistånd tänjs ut. Det är en del av det tryck som nu finns på biståndsbudgetarna i olika länder.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, OECD, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)"
2009-07-10

Beröm för Sverige

Susanne Sjöstedt, Värmlands Folkblad

“[…] konstaterar OECD i en rapport och ger Sverige översvallande beröm för att inte, som så många andra länder, ha minskat sina biståndsförpliktelser som en konsekvens av den globala ekonomiska krisen.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Flykt och migration, OECD, Resultat, Utvärdering
2009-07-10

Världsbäst

Susanne Sjöstedt, Tidningen Ångermanland

“Dessutom räknar regeringen redan av kostnaderna för flyktingmottagningen från biståndet – trots att dess huvudsakliga syfte fortfarande är fattigdomsbekämpning och Sverige inte tar emot ekonomiska flyktingar[…]” Avräkningar, Flykt och migration, Militärt bistånd, OECD, Resultat, Utvärdering, Volym
2009-07-10

Låt inte berömmet bli en ursäkt att ta semester

Svenska Dagbladet

“Det är kul med uppskattning, och spännande att se hur snabbt ett regeringsskifte kan få positiva effekter. Men det får inte bli en ursäkt för att dra ner på tempot.” OECD, Resultat, Riksrevisionen, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)"
2008-11-28

Bakbunden om biståndet?

Thomas Österberg, Dagen

“Moderatförslag från minister ger mindre pengar till de allra fattigaste” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-27

“Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd”

Gunilla Carlsson, Per Schlingmann; Dagens Nyheter

“Vi vill ha ett golv på 0,7 procent av BNI. Det nuvarande enprocentsmålet duger inte som mätare på bra bistånd. Exempelvis kan vi inte alltid göra det som krävs på grund av alltför strikta regler [...]Avräkningar, Demokrati, Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik, Ryssland
2008-09-28

Bistånd med växtvärk

Expressen

“Så här i halvtid har det börjat klarna vilka ministrar i Reinfeldts kabinett som är svaga kort och vilka som är tillgångar. Biståndsminister Gunilla Carlsson tillhör definitivt den senare kategorin.” Ambassader, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik
2008-05-02

Minskad fattigdom är målet med att bistånd används effektivt

Eva Christina Nilsson, Sven-Bernhard Fast; Dagen

“Efter att ha läst många negativa medieutspel från biståndsministern det senaste året var det roligt att regeringen äntligen ger uttryck i media för att de tror på biståndets möjligheter att bidra till utveckling.” Avräkningar, Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, Landfokusering, OECD, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Osakligt och vilseledande om bistånd"
2007-09-09

Vem ska formulera företagens etik?

Mattias Bengtsson, SvD

“Det borde vara uppenbart att svenska företag har gjort betydligt mer för världen än den svenska regeringen. Svenska företags globala verksamhet har skapat oändligt mycket mera välstånd än all svensk utrikes- och biståndspolitik sammantaget.” FN, Näringsliv, OECD
2007-06-04

“Svik inte det ryska folket”

Lars Bengtsson, Keth Thapper, Torbjörn Strandberg; Aftonbladet

“Men biståndsminister Gunilla Carlsson har inte heller försökt driva på att OECD ska godkänna stöd till det civila samhället i länder med demokratiunderskott. […] När den svenska regeringen nu fasar ut biståndet till det civila [...]Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Mediabevakning, Näringsliv, OECD, Ryssland, Sida
2005-10-02

Hans Abrahamsson borde stödja regeringen

Carin Jämtin; Göteborgsposten

“Vi i Sverige kan vara stolta över att som första land i världen föra en politik som på alla områden genomsyras av ett globalt ansvarstagande. Nästa år når vi målet om att 1 procent av [...]Enprocentsmålet, EU, Multilateralt samarbete, OECD, Partipolitik, Rättvis handel, WTO
2002-05-15

Bistånd kan inte kompensera globala orättvisor

JESPER BENGTSSON, Aftonbladet

“Den rika världen måste bli bättre på att samordna sin handels- och biståndspolitik. Det är Sverigs hållning under det pågående OECD-mötet i Paris, och det lär också bli regeringens linje vid det stora internationella mötet i Johannesburg [...]Biståndets målsättning, OECD, Partipolitik, Volym
2002-04-07

De multinationella sprider välståndet

Mats Johansson, Svenska Dagbladet

“Tigerekonomierna och de forna östliga planekonomierna kommer att tillhandahålla nya exempel på hur globaliseringen fungerar för att över tid bidra till ett lands egna utvecklingssträvanden. Men för att kunna tillgodogöra sig globaliseringens mobiliserande kraft måste [...]OECD, USA

Dokument om OECD (6 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2017-02-02

Är det bistånd?

- En granskning av Sveriges avräkningar från biståndet

ConcordAvräkningar, Budget, Flykt och migration, OECD, Öppenhet och transparens2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-03-26

States of Fragility 2015

OECD/DACBiståndsformer, Humanitärt bistånd, OECD, Post-15, Remitteringar2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-10-14

Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997- 2012

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Multilateralt samarbete, OECD, Resultat, Sida, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-09-01

THE POVERTY FOCUS OF SWEDISH BILATERAL AID:

- A COMPARATIVE ANALYSIS

OECD/DACBilateralt samarbete, Biståndsformer, OECD, Resultat4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2010-12-01

Svensk biståndspolitik i ett internationellt perspektiv

- Perspectives No. 18

Göteborgs UniversitetBilateralt samarbete, EU, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, OECD, Politik för global utveckling (PGU), Sverige, Volym10) Perspectives
2006-11-01

Integrating the Environment?

- Environmental Considerations in Sida’s Work

- Sida EVALUATION 06/42

OECD/DAC, SidaOECD, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om OECD (3 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2016-12-12 Sveriges roll i kampen mot skatteflykt Skatt- och kapitalflykt är ett hinder för utveckling över hela världen, men det drabbar utvecklingsländerna hårdast. Hur Sverige och EU agerar i skatteflyktsfrågan är avgörande för utvecklingsländernas möjlighet att mobilisera resurserna som krävs för att [...] Forum Syd EU, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Kapitalflykt, OECD, Partipolitik
2016-07-06 Vad hände med ambitionerna om ett bättre bistånd? Biståndet kan bli 20% mer effektivt om det utgår från mottagarländernas egna strategier. Samtidigt frångår givarländerna överenskommelserna om biståndseffektivitet och låter dessutom allt mer bistånd täcka inhemska kostnader. Vilka ambitioner har Sverige? Diskussion med opposition [...] Concord, Diakonia, Forum Syd, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén (SAK), Svenska Kyrkan, Världsnaturfonden, We Effect Avräkningar, Biståndsformer, Budget, OECD
2015-11-19 Collaboration with the Private Sector in Sweden’s Development Cooperation The necessity of private sector development for economic development is not disputed. However, its sufficiency, as well as the role of aid in that process is more controversial. Antagonists’ argue that aid could and should [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Hållbar utveckling, Näringslivsbistånd, OECD

Kommentarer i diskussionen om OECD (3 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-04-04 Klas Eriksson: Samarbetet mellan biståndsmyndigheterna och den privata sektorn är ett komplicerat men intressant ämne. Biståndspengarna måste användas till att förbättra situationen i fattiga länder. När är det acceptabelt att biståndspengar används till att stödja svenska företag? Nästan aldrig skulle jag säga. Det finns t.ex. Scania-lastbilar i många länder, bl.a. i Irak. Är det okej att Sida betalar för en skola i Irak där man utbildar bilmekaniker för att sköta underhållet av dessa lastbilar? I Etiopien utbildar Sida bilmekaniker åt Volvo. I Bangladesh arrangerar Sida en utbildning av textilarbetare för HM:s räkning. Det finns fler exempel. Sådana stora företag har verkligen råd att bekosta utbildningen av sin personal själva. Då det gäller upphandlingar bör man sträva efter att, om möjligt, göra dessa i samarbetsländerna. När jag jobbade på Unicef försökte vi alltid att gynna den inhemska industrin. Vi var beredda att betala mer om det gick att genomföra en adekvat upphandling i ett samarbetsland. CSR är enormt viktigt. Svenska företag måste ta ansvar för vad som sker med berörda människor i samarbetsländerna. ETO (Extraterritorial Obligations) ställer krav på företags verksamhet utanför hemlandet. Det duger inte att utnyttja den billiga arbetskraften enbart för att maximera sin vinst. Replik: Utvecklingseffektivitet och näringslivssamverkan går ihop
Av Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se
2017-03-10 Bjørn H amland: Dette er viktig spm, men det som har stoppet framgang i diskusjonen er en strid mellom export credit agencies and DFIs som Swedfund. Her fra Development Today: New OECD rules for private sector aid blocked by dispute over export subsidies For over a year donors have been entangled in deadlock discussions over how to report private sector aid as Official Development Assistance (ODA) without distorting competition and international trade. Some players fear the changes in the system can trigger a race to the bottom where countries hide export subsidies in aid-funded development finance institutions (DFIs). The process has now stalled and the conflict has unfolded as a clash between OECD export credit agencies and aid-funded DFI’s, the latter having gained a prominent role in development financing in recent years. For full story: http://development-today.com/magazine/2017/dt_1/business/new_oecd_rules_for_private_sector_aid_blocked_by_dispute_over_export_subsidies mvh Bjørn H Amland; Development Today Nya reformer inom biståndet bakom stängda dörrar
Av Penny Davies, Biståndsdebatten.se
2011-06-20 Tom Alberts: The donors through the World Bank have been pushing for decentralization. I have visited many districts in Zambia, Tanzania och Mozambique. My conclusion is that channelling funds to the districts has not solved the problem of courruption. Moreover the capacity at the district level is weak. In Mozambique the 20% richest have increased their share in the National Income while the 20% poorer have lost their share in the income. A similar trend can also be found in Tazania and Uganda. It seems to me cynical to talk about Poverty Eradication Strategies. Various transfer systems are now seriously being discussed. By transferring a child allowance to poor mothers (using mobile phones) would dramatically improve the situation of the poor. Sluta ge bistånd till centralmakter
Av Göran Hydén, Svenska Dagbladet
Dela det här: