FN

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om FN.

Diskussionen om FN innehåller:

  • 18 exklusiva debattartiklar
  • 1135 debattartiklar
  • 36 dokument
  • 118 evenemang
  • 942 debattörer
  • 30 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om FN (18 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-11-21

Karibien behöver stöd efter alla orkaner

Irwin LaRocque m.fl., Biståndsdebatten.se

Flera kraftiga orkaner skapat stor förödelse i många länder i Karibien. Det som vi tidigare upplevt som extremt väder blir allt mer normalt. Nu måste Karibien få stöd för klimatanpassning och återuppbyggnad. Läget är akut, skriver Karibiska gemenskapens ordförande Irwin LaRocque och chefen för FN:s utvecklingsprogram, Achim Steiner.Centralamerika & Västindien, FN, Klimat & miljö
2017-10-23

Sverige bör ta ansvar i vetofrågan i FN:s säkerhetsråd

Vendela Runold m.fl., Biståndsbatten.se

Tanken med vetorätten i FN:s säkerhetsråd var att skydda stormakternas suveränitet, men idag används vetot i stället ofta för egenintressen och politiskt spel. Sverige måste verka för en attitydförändring i vetofrågan, skriver Vendela Runold och Magnus Lundström från kampanjen Stop Illegitimate Vetoes.FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-09-07

Sverige måste stå upp mot ökade hot om kärnvapen

Malin Nilsson, Biståndsdebatten.se

I söndags vaknade vi upp till nyheten att Nordkorea testat ännu en vätebomb, tio gånger kraftigare än de bomber som USA släppte över Japan 1945. De ökade spänningarna kräver motstrategier. Ett första steg är att Sverige undertecknar FN:s avtal om förbud mot kärnvapen, skriver Malin Nilsson på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.FN, Fred och säkerhet
2017-07-31

Tiden är mogen för en svensk människorättsinstitution

Hans Fridlund, Biståndsdebatten.se

Människorättsinstitutioner har som uppdrag att se till att stater följer nationella och internationella människorättskonventioner. Dock tillhör Sverige de länder som saknar en sådan institution, vilket har lett till kritik från FN. Instiftandet av en svensk människorättsinstitution skulle inte endast tjäna ett inrikespolitiskt syfte, utan även bidra till att öka svensk trovärdighet i internationella människorättsfrågor, skriver Hans Fridlund, UPR Info. Departement och myndigheter, FN, Mänskliga rättigheterI artikeln hänvisas till "​Universal Periodic Review - Sweden "
2017-05-16

Sverige bör stötta FN:s arbete för småbrukares rättigheter

Zarah Östman Pitaluga m.fl., Biståndsdebatten.se

Ta nästan vilket land som helst i världen och det är människorna på landsbygden som utsätts för flest människorättsliga kränkningar. Sedan 2012 vill FN ta fram en deklaration som skulle möjliggöra utformningen av specifika och nödvändiga lagar för att skydda denna grupp. Den här veckan samlas FN igen men Sverige är fortsatt passivt, skriver flera debattörer.FN, Jordbruk, Landsbygd, Mänskliga rättigheter
2017-03-20

Strikta standarder i vägen för nationellt ägarskap i klimatarbetet

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Utvecklingsländer har sedan 2009 lovats finansiering och ökat nationellt självbestämmande över klimatprojekt. Men klimatfondernas strikta krav på kontroll och styrning gör det svårt för många länder att få direkt tillgång till projektstöd. Klimatfonderna behöver bli mer flexibla och lyfta blicken från kortsiktiga projektcykler till mer långsiktiga mål om hållbara klimatåtgärder, skriver Annie Sturesson, tidigare teknisk expert vid finansdepartementet i Uganda.FN, Gröna fonden, Klimat & miljö, Projektstöd, Uganda
2017-02-17

Dags att prata om cirkulär migration

Bernd Parusel, Biståndsdebatten.se

FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) har tagit fram en internationell definition av den hittills luddiga termen ”cirkulär migration”. Insikten att cirkulär migration kan ha positiva effekter för alla inblandade har funnits länge, men att bygga praktisk politik på ett flummigt koncept är svårt. Nu är det dags att åter fundera kring vilken roll cirkulär migration kan spela i den globala utvecklingen, skriver migrationsexperten Bernd Parusel.Cirkulär migration, EU, Europa, Flykt och migration, FN
2016-10-17

Global agenda kräver lokalt genomförande

Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se

Städernas betydelse för den globala utvecklingen blir allt större i takt med att världen blir mer urbaniserad. Därför måste globala utmaningar angripas på lokal nivå. Idag inleds Habitat III, FN:s konferens om hållbar stadsutveckling, i Ecuadors huvudstad Quito. Nordiska städer kan och bör gå före i omställningen till en hållbar utveckling – låt konferensen bli startskottet för detta, skriver Johan Hassel och Elin Andersdotter Fabre från tankesmedjan Global Utmaning. FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Sverige, Urbanisering / hållbara städerI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/nordic-urban-ways/"
2016-09-19

Flyktingtoppmöten bör fokusera på vidarebosättning

Melanie Ward, Biståndsdebatten.se

Idag äger FN:s toppmöte om migration och flyktingar rum, och imorgon det USA-ledda toppmötet om flyktingar där Sverige står som medvärd. Under toppmötena måste Sverige och EU driva på för bättre stöd till de länder som mottar den stora majoriteten av världens flyktingar, och för att globala åtaganden gällande vidarebosättning stärks. Det skriver Melanie Ward från International Rescue Committee (IRC).EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Sverige
2016-07-25

Global agenda för stadsutveckling – vår tids ödesfråga

Elin Andersdotter Fabre m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag inleds avgörande förhandlingar om FN:s 20-årsstrategi för hållbara städer. Något som borde vara högsta prioritet för nya Bostadsministern, Miljömiljöministern och Ministern för internationellt utvecklingssamarbete. En global agenda för stadsutveckling är vår tids ödesfråga, då den spelar en avgörande roll för genomförandet av både klimatavtalet och Agenda 2030. Men den erbjuder även enorma möjligheter för företagen, lokalpolitiken och medborgare, skriver tankesmedjan Global Utmaning.FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Parisavtalet, Urbanisering / hållbara städer
2016-06-09

Behov av ökad samordning – en lärdom från Afghanistan

Anders Oljelund, Biståndsdebatten.se

”Utan säkerhet ingen utveckling och utan utveckling ingen säkerhet” slås det fast i politiska anföranden. Men vad betyder det i praktiken? Synergier mellan säkerhetsinsatser och biståndsinsatser går att finna, men det är mycket komplicerat och kräver noggrann samordning. Det skriver Anders Oljelund med anledning av den pågående Afghanistanutredningen.Afghanistan, FN, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2016-05-24

Fattigdom är inte ett statiskt tillstånd

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Förra året höjdes fattigdomsgränsen från 1,25 till 1,9 dollar om dagen, men vad säger måttet egentligen om fattigdom? Sociala aspekter, som tillgång till utbildning och hälsa, påverkar också hushålls välmående. Hur vi väljer att mäta fattigdom är i högsta grad en politisk fråga, skriver utvecklingsekonomen Annie Sturesson. FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kambodja
2016-05-23

Stå upp för de humanitära principerna!

Dick Clomén m.fl., Biståndsdebatten.se

Antalet fördrivna människor är det högsta i modern tid och idag inleds det första humanitära världstoppmötet, World Humanitarian Summit (WHS), i Istanbul. Nu mer än någonsin behövs stater och ledare som står upp för grundläggande humanitära värderingar. Det skriver Dick Clomén och Hala Mohammed, representanter för Svenska Röda Korset vid WHS.Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd
2015-10-31

Vi kräver kvotering och mer resurser för kvinnors representation

Annika Schabbauer m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag är det 15 år sedan FN antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Freds- och kvinnoorganisationer har haft stor nytta av den, men fortfarande möter de mycket motstånd. Nu kräver vi kvotering och mer resurser för kvinnors representation, skriver tre företrädare för Operation 1325.FN, Jämställdhet, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-07-30

FN:s konferens om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba: Framtiden avgör slutdokumentets bidrag

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Den 13 till 16 juli ägde FN:s tredje konferens om utvecklingsfinansiering rum i Addis Abeba, Etiopien. Slutdokumentet från konferensen, Addis Ababa Action Agenda (AAAA), har kallats både ett historiskt dokument och en besvikelse. Det som avgör AAAA:s bidrag till den globala utvecklingsagendan är dock inte de framförhandlade utformningarna av enstaka paragrafer. AAAA:s bidrag avgörs av dess genomförande, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt, Näringsliv, Post-15, Uganda
2015-06-12

Använd FN:s utvecklingsmål för att stoppa skadligt barnarbete

Carolina Ernrooth, Biståndsdebatten.se

Just nu förhandlar FN:s medlemsstater om de nya utvecklingsmål som ska göra världen mer jämställd, välmående och hållbar. Samtidigt jobbar 168 miljoner av världens barn i skadliga arbeten. Världens regeringar måste förstå vidden av problemet och se till att barnen faktiskt inkluderas i utvecklingsmålen, skriver Carolina Ehrnrooth på Barnfonden.Barn och unga, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2014-08-05

Fredsfrämjande insatser viktiga för sviktande staters utveckling

Aleksander Gabelic mfl; Biståndsdebatten.se

Militära eller polisiära styrkor kan inte ensamt lösa konflikterna i länder som Mali, Sydsudan och Centralafrikanska republiken, men de räddar liv och bidrar till förbättrade förutsättningar för fred och utveckling. Det menar Svenska FN-förbundets Aleksander Gabelic och Lina Nordin.Centralafrikanska republiken, FN, Humanitärt bistånd, Mali, Sydsudan
2013-10-04

Världens barn bör få skydd av de nya millenniemålen

Anna Hägg-Sjöquist mfl; Biståndsdebatten.se

Sverige bör under det nu pågående ministermötet i New York kräva att barns skydd mot våld och övergrepp inkluderas i de nya mål som ska ersätta milleniemålen efter 2015, skriver representanter för fem svenska barnrättsorganisationer.Barn och unga, FN, Millenniemålen, Post-15, Utvärdering

Debattartiklar om FN (1135 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-21

Verkligheten kräver solidaritet

Näteverket ­Ineumanity Malmö, ETC

Förutom att arbeta för lagliga vägar in i EU, menar vi att vi måste göra allt vi kan för att möta den oförutsägbara verkligheten på bästa sätt, i stället för att låtsas att den är något [...]Ambassader, Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket, Okategoriserade
2018-01-21

Verkligheten kräver att vi pratar volymer

Nils Karlsson (MP), ETC

Sverige måste verka för en internationellt fungerande asylrätt. Det kan bland annat göras genom att rikta biståndspengar till UNHCR snarare än att finansiera flyktingmottagande. Inte för att vi inte vill ha flyktingar i Sverige utan [...]Ambassader, Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN, Migrationsverket
2018-01-15

Ett undertecknande kan ytterst riskera rikets säkerhet

Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl., Dagens Nyheter

“Vice statsminister Isabella Lövin (MP) och hennes departementskollega Margot Wallström vill att Sverige skriver under FN:s kärnvapen­konvention. Det är en aktivistisk linje som är allvarlig och olycklig. I en tid av ökad oro kan ett [...]FN, Fred och säkerhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/01/13/sverige-bor-skriva-under-fns-karnvapen%C2%ADkonvention/"
2018-01-13

FN-politik stärker Sverige

Aleksander Gabelic, SVT opinion

“Med ett år kvar av rådsmedlemskapet finns nu tillfälle för regeringen att i världens enda sant globala säkerhetsorganisation göra verklig skillnad i arbetet mot flyktingkatastrofer, kapprustning och internationell terrorism – och för mänsklig säkerhet i [...]FN, Fred och säkerhet
2018-01-08

”Underskatta inte en växande religiös extremism”

Riyadh Albaldawi m.fl, Svenska dagbladet

“FN:s Globala mål (Agenda 2030) kommer inte att uppnås om inte fler förebyggande insatser skapas för att bygga ömsesidig tillit och förståelse i samarbete med sociala, religiösa och kulturella aktörer inom det civila samhället, som komplement [...]2. Bistånd, Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2018-01-06

Löwenmark: Låt inte högerpopulismen styra feminismen

Sofie Löwenmark, Göteborgs-Posten

“När statsministern med delegation besökte Iran i februari 2017, kritiserades handelsminister Ann Linde och de andra kvinnorna för deras slöjparad. Kritiken bemöttes sedan av jämställdhetsministern och andra kvinnliga statsråd, genom att de raljerade på sociala [...]Departement och myndigheter, Feministisk utrikespolitik, FN, Iran, Jämställdhet, Kvinnor
2018-01-05

S sätter symbolpolitik före Sveriges intressen

Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl., Svenska Dagbladet

“Socialdemokraterna säger att vi bör studera argument för militär alliansfrihet, utan att själva lyckas presentera ett enda sådant argument. I stället framhålls vikten av samarbete med Nato, men utan ett fullvärdigt medlemskap samt ett gemensamt [...]EU, FN, Partipolitik, Sverige
2018-01-02

”Sverige har stärkt kvinnors röst i FN:s säkerhetsråd”

Margot Wallström, Dagens Nyheter

“Efter ett år som medlem i säkerhetsrådet kan vi konstatera att arbetet ger resultat. Vi vet dock att många kriser kommer att fortsätta, och att motsättningar inom rådet kommer att bestå. Vi kan inte blunda [...]FN, Fred och säkerhet
2017-12-25

Nu ger Sverige en miljard till världens flickor

Cecilia Gustavsson, Aftonbladet

“Så att utbilda flickor, och se till att de får kunskap om sexuell hälsa och vetskap om hur de kan planera sin familj – det är oerhört viktigt för att utrota fattigdom i världen, säger Isabella [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-12-25

Du slänger var femte matkasse i soporna

Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood

“Enskilda aktörers insatser är nödvändiga, men inte tillräckliga för att minska det totala matsvinnet. För att lägga grunden till en framgångsrik kamp mot matsvinnet krävs ett ambitiöst och systematiskt handlingsprogram med konkreta åtaganden som involverar [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Samhällsaktörer
2017-12-19

Låt Israel och Palestina ha Jerusalem som huvudstad

Ove Bring, Dagens Nyheter

FN:s generalförsamling förespråkade redan 1947 en tvåstatslösning med Jerusalem som en gemensam internationaliserad stad. Varför driver inte Sverige med sin plats i säkerhetsrådet denna linje? I stället för att bara utbrista i ”ack och ve” [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-18

Orealistiska reformförslag kan haverera asylpolitiken

Joakim Palme m.fl.,Dagens nyheter

Det har inte varit aktuellt att påbörja någon omförhandling av Genevekonventionen eller att frångå den och dess grundprincip att alla som har skyddsbehov ska kunna söka asyl i ett annat land. Flykt och migration, FN, Mänskliga rättigheter
2017-12-08

Sexköp utomlands måste förbjudas

Eva Franchell, Aftonbladet

“Det är rimligt. FN uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är offer för människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Handel med människors kroppar [...]Barn och unga, Demokrati, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2017-12-07

Agenda 2030 är en farlig papperstiger

Martin Ängeby, Liberal debatt

“Av departementens handlingsplaner har vi inte sett en tummetott. Framtidsministern har symptomatiskt nog avgått och framtiden för Agenda 2030 är minst sagt oviss. Agenda 2030 i huvudsak en papperstiger. Men den är inte ofarlig. Den är [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-11-24

UNHCR new report Desperate Journeys – July to September 2017

UNHCR

Refugees and migrants entering and crossing Europe via the Mediterranean and Western Balkans routes   Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, FN
2017-11-23

Wallströms visioner farliga för freden

Sten Storgärds, Svenska Dagbladet

”Sverige bör inte underteckna konventionen utan i stället bör vi hedra och utöka vårt samarbete med USA. De som vill förbjuda kärnvapen för alla – och hellre kritiserar USA än skurkstater – tar friheten att [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, Sverige, USA
2017-11-14

Klimatflyktingarna blir allt fler – ta det på allvar!

Linnea Engström, GöteborgsPosten

“FN har visat att kvinnors och barns utsatthet vid klimatkatastrofer är 14 gånger större än mäns. Av världens mest fattiga 1,4 miljarder människor är 66 procent kvinnor som lever i de länder som drabbas hårdast [...]Flykt och migration, FN, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-11-08

Frida Wallnor: Sverige behöver en realistisk utrikespolitik

Frida Wallnor

“Kanske har det aldrig varit så svårt att vara utrikesminister som det är i dag, med tanke på de många och komplexa säkerhetspolitiska hot och utrikespolitiska utmaningar vi står inför.” Burma, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Utrikesdepartementet
2017-11-06

Är det nu vi räddar klimatet?

Daniel Mathisen, Dagens Arena

“När världens ledare i dag sätter sig vid förhandlingsborden i Bonn måste reformer, inte retoriskt fluff, dominera agendan, Lösningarna finns. Ökade privata och offentliga investeringar i fossilfria energikällor och gröna transporter. Skarpare krav på företagens utsläpp [...]FN, Hållbar utveckling, Upphandling
2017-10-26

#Metoo gäller även världens flickor och kvinnor, Margot Wallström! «

Annika Schabbauer, Dagens Arena

“När FN:s medlemsstater idag även ger löften om ekonomiska bidrag vid den årliga öppna debatten om kvinnor, fred och säkerhet, vill vi påminna om kvinnors rätt att delta. I konfliktstater och i förtryckande diktaturer drabbas kvinnor hårdast. Kvinnors [...]FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2017-10-24

Karin Enström: Därför måste FN reformeras

Karin Enström, Svenska Dagbladet

Sverige är en av FN:s största biståndsgivare. Ett generöst bistånd måste också leverera verkliga resultat och Moderaterna vill därför se ett ökat ansvarsutkrävande. För att förhindra att FN-organen blir tungrodda och ineffektiva vill Moderaterna kravställa [...]Biståndsformer, FN, ICC, Partipolitik
2017-10-24

Vi riskerar förlora en hel generation barn

Margot Wallström, m.fl., Aftonbladet

“Om vi har en hel generation som har berövats rätten till utbildning, hur ska då de här länderna gå vidare efter konflikten? För att nästa generation ska lyckas bevara freden, upprätthålla och respektera folkrätten och [...]FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Utbildning
2017-10-15

Var nionde människa svälter

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“I FN:s senaste hungerrapport uppskattas antalet undernärda människor ha ökat med 38 miljoner på ett år. Den viktigaste orsaken är att världen har blivit mindre fredlig. Väpnade konflikter leder inte bara till att människor skadas, [...]Flykt och migration, FN, HungerI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world-2017/"
2017-10-12

Fler kvotflyktingar får inte stänga ute andra på flykt

Malin Björk, Göteborgs-Posten

“FN:s kvotflyktingsystem har alltid varit ett humanitärt program, i solidaritet med de individer som behöver skydd och de länder som har stora flyktingbefolkningar. Ett EU-program måste givetvis bygga på dessa grundläggande, humanitära principer som FN:s [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN
2017-10-11

FN-avtalet kan äventyra vår säkerhet

Ove Bring m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverige kan ha en viktig roll i den globala strävan att göra kärnvapnen obsoleta. Men vår säkerhet är beroende av försvars­sam­arbete med andra. Våra säkerhetspolitiska behov i närområdet är påträngande och bör väga tyngre än [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, USA
2017-10-03

IS-mördarna måste ställas inför rätta

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Iraks regering vill och önskar samarbeta med FN för att ställa några av vår tids värsta förbrytare inför rätta, en ad hoc-tribunal för IS-brott skulle bli ett effektivt juridiskt redskap för att skipa historisk rättvisa. [...]FN, Irak, Islamiska Staten (IS), Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2017-09-30

”Doktor Mukwege behöver Sveriges stöd”

Peter Rothschild, Svenska Dagbladet

“Ett tydligt agerande från Sveriges regering om situationen i Kongo-Kinshasa skulle öka trovärdigheten i den feministiska bistånds- och utrikespolitiken. Vår uppmaning till den svenska regeringen är därför att, som medlem i FN:s säkerhetsråd, driva en [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-09-22

Låt inte Sri Lanka-modellen upprepas i Myanmar

Annette Lyth, Mänsklig Säkerhet

“Det internationella samfundet måste kräva att de Rohingyas som fördrivits tillåts att återvända och att förföljelserna mot de som är i landet omedelbart upphör. Internationell närvaro kan inte bara fokusera på humanitärt stöd utan måste [...]Burma, FN, Mänskliga rättigheter, Sri Lanka
2017-09-22

Barnen kan dö på flykt från terrorn

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Det finns brott som är så allvarliga att det är allas ansvar att ingripa. Burmas regering begår just nu, i fullt dagsljus, ett brott mot mänskligheten. Det kan inte få gå ostraffat. Men medan diplomatins [...]Burma, FN, Mänskliga rättigheter
2017-09-21

”Kurderna har rätt till självbestämmande”

Amineh Kakabaveh, Svt Opinion

“FN avråder nu kurderna från att genomföra valet. Och som kurd vänder jag mig emot att FN verkar gå i samma fotspår som Iran, Irak och Turkiet. Det är absurt att hela världen behöver kurderna i [...]Demokrati, FN, Kurdistan
2017-09-20

Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!

Louise Lindfors m.fl., Göteborgsposten

“Vi är övertygade om att konventionen om förbud mot kärnvapen kommer att ha en viktig normgivande effekt och att den, liksom andra konventioner som förbjuder massförstörelsevapen, kommer att få faktisk betydelse för att förhindra katastrofalt [...]FN, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-20

Ratificera kärnvapenavtalet för att garantera en bättre värld

Gudrun Schyman m.fl., SVT

“Vi uppmanar alla demokratiska partier som sitter i riksdagen att agera så att Sverige uppfyller sina förpliktelser och ratificerar kärnvapenavtalet den 20 september. Avtalet förbjuder innehav, utveckling och användning av kärnvapen samt aktiviteter som skulle bidra [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, SverigeI artikeln hänvisas till "Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen"
2017-09-19

Blix: Sverige bör skriva under FN-konventionen

Hans Blix, Svenska Dagbladet

“En gång i tiden var det svensk utrikespolitik att aldrig söka andra länders garantier för svensk neutralitet. Skälet var att vi inte ville bli ställda inför oönskade krav eller villkor. Vi tycks nu stå inför en [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, Sverige, USA
2017-09-18

”Stoppa den etniska rensningen av rohingyer”

Anna Sundström m.fl., Svenska Dagbladet

“Det som krävs nu är mer konkreta påtryckningar gentemot den burmesiska militären i form av riktade sanktioner som visarestriktioner för militärtoppar, frysning av militärers internationella bankkonton, vapenembargo och ett stopp av bistånd och samarbete med [...]Burma, FN, Mänskliga rättigheter
2017-09-18

Kärnvapenhotet måste undanröjas

Aleksander Gabelic m.fl., Värmlands Folkblad

“Två miljoner invånare i Sydkoreas huvudstad Seoul skulle dödas om staden träffades av en bomb av den storlek som Nordkorea provsprängde i början av månaden. Konflikten på Koreahalvön understryker säkerhetsrådets centrala roll för internationell fred [...]FN, Fred och säkerhet, Nordkorea
2017-09-14

S-kvinnor Österlen: Vi vill inte vara med och leka krig!

Ingalill Bjartén m.fl, Dagens Arena

“Vi vill verka för en fredlig samvaro mellan staterna. Den enda vägen fram till varaktig fred och ömsesidig förståelse är genom dialog och multirateralism i samma rum.” Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Mellanstatliga aktörer, Nato
2017-09-13

Gör det olagligt för företag att försvåra mänskliga rättigheter

Alice Blondel m.fl., ETC

“Att företag brister i vilja eller kunskap om sitt ansvar för mänskliga rättigheter är inte ovanligt. Därför är det positivt att regeringen nyligen gett Statskontoret i uppdrag att se över Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande [...]Etiopien, FN, Landgrabbing, Landsbygd, Mänskliga rättigheter
2017-09-13

Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen

Peter Higgs m.fl., Dagens Nyheter

“Grundidén bakom kärnvapenförbudet är att sätta sådan press genom stigmatisering av kärnvapen, och det ligger i Sveriges intresse att stödja detta.” FN, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-13

Hiroshima-överlevare: Sverige måste skriva på

Setsuko Thurlow, Expressen

“Vi har nu alla ett moraliskt ansvar att omedelbart säkerställa en trygg värld för kommande generationer. Jag litar på att Sverige verkar för detta mål genom att snarast underteckna och ratificera kärnvapenförbudet.” FN, Fred och säkerhet, Japan, Mänskliga rättigheter, Nordkorea, Sverige
2017-09-13

”Befäst Sveriges roll som kraft för nedrustning”

Margareta Wahlström, m.fl., Svenska Dagbladet

“Den enda hållbara inställningen till kärnvapen är att de måste förbjudas. Ett förbud skulle utgöra ett löfte till framtida generationer om att de aldrig kommer att behöva leva under hotet om kärnvapenkatastrof.” FN, Fred och säkerhet, Sverige
2017-09-12

“Allt bör göras för att bygga relationer med Nordkorea”

Linus Hagström m.fl., Dagens Nyheter

“Är det moraliskt riktigt att försöka förbättra relationerna med en stat som begår så flagranta brott mot sitt eget folk? Demokratiska stater som Sverige har faktiskt relationer även med de flesta diktaturer. I fallet med [...]FN, Fred och säkerhet, Nordkorea
2017-09-09

Hoppet om demokrati ersätts med folkmord

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Under militärdiktaturen väckte Aung San Suu Kyi hoppet om demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Burma. Det var en storartad insats. Nu har hon själv raserat förtroendet. Rohingyafolket tillhör världens mest utsatta grupper. Det [...]Burma, Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter
2017-09-06

Ska USA bestämma svensk säkerhetspolitik?

Maj-Britt Theorin, Dalademokraten

“De borgerliga partierna är inte okunniga om att Natos strategi vilar på kärnvapen och deras användning. Det är dags för dem att förklara för väljarna varför de vill avskaffa vår självständiga utrikes- och säkerhetspolitik och [...]FN, Fred och säkerhet, USA
2017-09-06

Thomas Hammarberg: Trump ska inte styra vår kamp mot kärnvapen

Thomas Hammarberg, Dagens Arena

“Vi riskerar att stå inför en ny period av kärnvapenupprustning. Den nya konventionen är absolut viktig och måste välkomnas – inte undermineras därför att Donald Trumps regim ogillar den. Sverige måste fullfölja arbetet mot kärnvapnen – inte [...]FN, Fred och säkerhet, USA
2017-09-06

Upprustningen i världen: Menar Alliansen på allvar att kärnvapen är legitima?

Malin Nilsson m.fl. Nerikes Allehanda

“Nu menar alltså oppositionen att Sverige inte ska formulera en självständig utrikespolitik utan att vi ska anpassa politiken efter Trump. Menar de även på allvar att massförstörelsevapen är legitima att använda och hota med och [...]FN, Fred och säkerhet, Partipolitik
2017-09-05

Rusta ned – inte upp

Peter Franke Värmlands Folkblad

“Ännu mer vapen, ännu mer hot och skrammel skapar inte en bättre och tryggare värld. Det som behövs är att upprustningstrenden bryts och att diplomati och samtal ersätter nya missiler, robotramper och kärnvapenspetsar.” FN, Fred och säkerhet, Nordkorea, USA
2017-09-05

Kärnvapen kommer att förbjudas

Sverre Wide, Dalademokraten

“Skall vi alltså i denna viktiga fråga förvandla oss själva till lydiga redskap för dessa hela världens självmordsbombare? Är vi så orättfärdiga? Så ynkliga? Nej. Må regeringen fullfölja sina planer och må riksdagen räta på [...]FN, Fred och säkerhet
2017-09-03

Sverige måste säga ja till kärnvapenförbudet

Anna Sundström m.fl., Aftonbladet

“Inget land ska tillåtas hjälpa en annan stat med att bygga upp en kärnvapenarsenal. Inga företag eller pensionsfonder ska få investera i massförstörelse.” FN, Fred och säkerhet
2017-09-02

Vår säkerhet kan inte bygga på hot från kärnvapen

Agnes Hellström, Svenska Dagbladet

“Alla protester mot kärnvapennedrustning som just nu höjs, alla hot som uttalas och varningens fingrar som höjs om konsekvenserna av ett internationellt förbud mot kärnvapen, bekräftar hur oerhört viktigt det är att avtalet undertecknas. De [...]FN, Fred och säkerhet, Nato
2017-09-02

Äventyra inte säkerheten, Wallström

Frida Wallnor, Dagens Industri

“Det vore självklart smidigt om vi kunde fortsätta att göra bägge delar: arbeta för global nedrustning och samarbeta och förlita oss på kärnvapenstater. Men när omvärlden genomskådar vårt hyckleri är valet av sida enkelt. Det [...]FN, Fred och säkerhet
2017-09-01

Ett slag i luften

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Det internationella avtal som har faktisk betydelse för att hejda kärnvapenspridningen är icke-spridningsavtalet, NPT. FN-konventionen är dessvärre bara ett slag i luften. Däremot står det klart att Sverige, om vi skriver på denna konvention riskerar [...]FN, Fred och säkerhet, Nato
2017-09-01

Skriv inte på ett tandlöst kärnvapenförbud

Karin Enström m.fl., Göteborgs Posten

“Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet är central. Förbudet mot kärnvapen riskerar att hota våra viktigaste säkerhetsrelationer. Ett svenskt undertecknande skulle kunna stänga dörren för såväl existerande försvars- och materielsamarbeten som ett framtida svenskt Nato-medlemskap.” FN, Fred och säkerhet, Nato
2017-09-01

”Därför bör Sverige skriva under FN:s avtal”

Malin Nilsson m.fl., Svenska Dagbladet

“122 stater inklusive Sverige röstade för avtalet, som förhandlades på uppdrag av FN:s generalförsamling, helt i linje med icke-spridningsavtalet. Det är ett uppriktigt försök att vända dagens utveckling och lägga grund för nedrustning istället för [...]FN, Fred och säkerhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/25/wallstrom-en-varld-fri-fran-karnvapen-ar-mojlig/"
2017-09-01

Kritikerna borde tagga ner

Olov Abrahamsson, Norrländska Socialdemokraten

“Det har funnits en bred politisk uppslutning kring inriktningen. Därför blir det en smula märkligt när ett antal borgerliga ledarsidor och politiker nu blåser till strid mot nuvarande utrikesministern Margot Wallströms engagemang för kärnvapennedrustning.” FN, Fred och säkerhet, Partipolitik
2017-09-01

KD: Svårt att ta Wallströms solospelande på allvar

Sofia Damm m.fl., Svenska Dagbladet

“Internationell säkerhetspolitik är en existentiell viktig fråga för världssamfundet. Det är just därför det är beklämmande att se att Wallström ämnar skriva ett avtal som inte innehåller en enda av de parter man egentligen vänder sig [...]FN, Fred och säkerhet, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/25/wallstrom-en-varld-fri-fran-karnvapen-ar-mojlig/"
2017-08-31

Ge Wallström skrivförbud

Dagens Nyheter

“Utrikesminister Margot Wallström vill skriva under den konvention om förbud mot kärnvapen som tagits fram inom FN:s ram. Försvarsminister Peter Hultqvist borde invända att svensk säkerhet är uppbyggd på samarbete med länder där kärnvapen spelar [...]FN, Fred och säkerhet
2017-08-30

”Sverige bör inte skriva under avtal om kärnvapen”

Annie Lööf m.fl., Svenska Dagbladet

“Konventionens innehåll förstärker inte det globala arbetet mot kärnvapen och massförstörelsevapen. Det riskerar i stället att till och med hota det globala icke-spridningsavtalet. Det är något som Centerpartiet aldrig kan acceptera.” FN, Fred och säkerhet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/25/wallstrom-en-varld-fri-fran-karnvapen-ar-mojlig/"
2017-08-30

En annan värld är oroväckande möjlig

Per Gudmundsson, Svenska Dagbladet

“En annan värld är möjlig, heter det i socialdemokratisk utrikespolitik. Oroväckande nog, frestas man tillägga. Tyvärr är den världen en inte särskilt trevlig plats. I Margot Wallströms värld har Nordkorea och Ryssland fortfarande kärnvapen, medan [...]FN, Fred och säkerhet, NordkoreaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/25/wallstrom-en-varld-fri-fran-karnvapen-ar-mojlig/"
2017-08-28

Småsatsningar löser inte Libyen

Aron Lund, Eskilstuna-Kuriren

“I europeiska och amerikanska ögon är Libyen, som tidigare påstods vara en frihetsfråga, numera bara en kust från vilken smugglarbåtar lägger ut och en vildmark i vilket jihadister bygger träningsläger.” EU, FN, Libyen, Sviktande stater
2017-08-26

”Inga länder med kärnvapen stöder initiativet”

Karin Enström m.fl., Svenska Dagbladet

“Regeringen brukar framhålla att just säkerhet i Europa, säkerhetspolitisk handlingsfrihet för Sverige och nedrustning i världen är hörnstenar i säkerhetspolitiken. Genom att underteckna konventionen om förbud mot kärnvapen riskerar regeringen att göra uppenbara självmål på [...]FN, Fred och säkerhet, NatoArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/25/wallstrom-en-varld-fri-fran-karnvapen-ar-mojlig/"
2017-08-25

Wallström: En värld fri från kärnvapen är möjlig

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“En kärnvapenfri värld uppnås inte med naivitet eller passivitet utan genom en balansgång mellan pragmatism och tydliga ideal. Vi tänker stå upp för våra ideal i en tid som kräver det, men vi gör det [...]FN, Fred och säkerhet, Nato
2017-08-12

Kärnvapenförbud – enda vägen framåt

Agnes Hällström, Sveriges Television

“Framför oss löper nu två alternativa hypotetiska vägar framåt, så väsensskilda som två vägar kan bli. Ett internationellt förbud mot kärnvapen som på sikt kan leda till en kärnvapenfri värld eller ett eskalerande hot om ett [...]FN, Fred och säkerhet, Nordkorea, USA
2017-08-08

”Kapitalmarknaderna måste mobiliseras i klimatarbetet”

Martin Hedberg m.fl., Dagens Nyheter

“Ska Sverige fortsätta vara ett föregångsland i omställningen till ett hållbart samhälle så måste vi lägga mer vikt vid möjligheten att utnyttja kapitalmarknaden som ett verktyg för omställning. Det kräver självfallet att branschen själv tar [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mikrofinans
2017-08-06

”Vi kan inte blunda för kärnvapenhotet”

Inge Axelsson m.fl., Svenska Dagbladet

“De kärnvapenfria länderna måste nu visa vägen bort från kärnvapnens dårskap. Sverige bör underteckna avtalet när det blir möjligt (den 20 september) och riksdagen sedan snarast ratificera det.” Civilsamhället, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-08-04

En blå hjälm är inget frikort för övergrepp

Evelyn Schreiber, Dagens Nyheter

“Men en sak är experterna överens om: Det viktigaste är att FN börjar ta brotten på allvar. Att fler anmälningar leder till åtal och fällande domar. Soldater som våldtar och utnyttjar kvinnor och barn i konfliktzoner [...]Barn och unga, FN, Kvinnor
2017-07-18

”FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen”

Andreas Tolf, Dagens Nyheter

“Människor över hela jorden har anledning att glädja sig över det största genombrottet i kärnvapenfrågan på decennier, kanske någonsin. Kärnvapen är förbjudna, vi skrev historia den 7 juli. Nu vidtar processen att få avtalet att [...]FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling
2017-06-13

Göran Trogen: Dags ta Global Deal från ord till handling!

Göran Trogen, Dagens Arena

“Avsikten med Global Deal är att »ta itu med utmaningarna på den globala arbetsmarknaden för att göra det möjligt för alla att dra nytta av globaliseringen«. Det är fråga om en global överenskommelse om att [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, FN, Näringsliv
2017-06-12

”Hoten mot haven är akuta och måste prioriteras”

Karin Lexén, Dagens Samhälle

“För första gången någonsin gavs havsfrågorna en egen, samlad, global prioritet. När konferensen avslutades hade länder, företag och organisationer deklarerat mer än 1300 åtaganden om allt från att motverka illegalt fiske, försurning, marint skräp och [...]FN, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö
2017-06-07

Den globala fattigdomen kan bara lösas lokalt

Johan Hassel m.fl., Dagens Nyheter

“Men det krävs ett paradigmskifte i Sverige. Den nationella politiken och förvaltningen behöver ta ansvar, stödja och samtidigt förenkla regler och lagstiftning som ofta hindrar kommunerna, så de kan fortsätta sitt viktiga arbete med att genomföra [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Policyramverket för svenskt bistånd, Urbanisering / hållbara städer
2017-06-01

“En Marshall för Afrika?”

Bo Kjéllen, Uppsala Nya Tidning

“Vi måste känna ett gemensamt ansvar, och en stor EU-satsning på nya former för ekonomiskt samarbete, som ska stärka demokratin i Afrika och skapa ekonomiska, politiska och miljömässiga förutsättningar för en utveckling bort från fattigdom [...]EU, Flykt och migration, FN, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Näringslivsbistånd
2017-06-01

“70 år av fördrivning och 50 år av ockupation – det är nog nu”

Anna Wester mfl. , ETC

”Sedan år 2000 har ungefär 8 000 barn fängslats. Vi kräver att Sveriges regering verkar för ett slut på ockupationen”. FN, Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2017-06-01

“Snart mer plast än fisk i haven – alla måste agera”

Karolina Skog mfl., Göteborgs Posten

“För mer än tre miljarder människor är fisk en betydande källa till protein och omkring 300 miljoner människor försörjer sig på havsfiske. Därför är friska hav grundläggande för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning.” Fiske, FN, Klimat & miljö, Vatten
2017-05-25

“Vi känner djup oro över att samtal kring rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig.”

Isabella Lövin m.fl, Sydsvenskan

“De organisationer som inte böjer sig för den amerikanska regeln förlorar en stor del av sina pengar. Följden kan bli att kliniker tvingas stänga och att tillgången till säker abort minskar. Men även andra hälsorelaterade [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA, Villkorat bistånd
2017-05-19

Slaveriet och kvinnohandeln måste få ett slut

Amineh Kakabaveh m. fl., Göteborgs-Posten

“FN-stadgan förbjuder slaveri. Ändå händer det inte något. I en debattartikel tillsammans med alla Sveriges kvinnoorganisationer föreslog vi för en tid sedan att Sverige ska verka för att de stater som tillåter slaveri och förvägrar [...]EU, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2017-05-19

Rädda haven från plastskräpet

Ulrika Kärnborg, Dagens Arena

“Tyvärr är plast en otroligt viktig del av den moderna industriella ekonomin och sjukvården. De största bovarna som plastnedskräpare – sett till hur mycket som hamnar i haven – är tillväxtekonomin Kina, tätt följt av [...]FN, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö
2017-05-19

Klarar Sverige att axla rollen som föregångsland?

Lars Ohly, Dagens Samhälle

“Vi hoppas att Sverige antar utmaningen att axla rollen som föregångsland för funktionsrätt när det gäller både internationellt engagemang och utveckling av nationell välfärd och social rättvisa.” Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Personer med funktionsvariation
2017-05-16

Fi: Sverige sviker Västsahara – igen

Jaime Gomez, ETC

“Det är oklart vilka intressen som fått regeringen att backa i Västsahara-frågan, men vi kan inte föreställa oss vad som skulle kunna legitimera detta beteende. Det är dags att erkänna Västsahara och att använda platsen [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Press- och yttrandefrihet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Västsahara
2017-05-11

FN gör skillnad i segslitna konflikten i Västsahara

Margot Wallström, Göteborgs-Posten

“Den senaste tidens positiva steg är ett tydligt exempel på diplomatins och FN:s kraft och möjligheter. Med en generalsekreterare som inte tvekar att agera direkt med parterna i en konflikt, och ett handlingskraftigt säkerhetsråd, har [...]FN, Fred och säkerhet, Marocko, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Sviktande stater, Västsahara
2017-05-11

Om vi agerar snabbt kan katastrofen undvikas i Somalia

Boris Johnson, Omvärlden

“Så FN och det internationella samfundet måste leverera den hjälp som Somalia behöver. Landets ledare måste göra sin del genom att försäkra att hjälporganisationer kan distribuera mat till de som behöver – varhelst de råkar [...]FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Somalia, StorbritannienI artikeln hänvisas till "Londons Somaliakonferans 2017"
2017-05-08

Saudiarabien borde få stå i mänsklighetens skamvrå

Maria Sandblad, ETC

“Glöm oljan som ändå snart kommer att ta slut och de inkomstbringande handelsavtalen. Välj in Kuba vid nästa omröstning och ge Saudiarabien vad de förtjänar och inget annat – en plats i mänsklighetens skamvrå.” FN, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Jämställdhet, Kuba, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-05-07

Högern hycklar om Saudiarabien

Susanne Sjöstedt, Folkbladet

“När ska vi prata allvar om Saudiarabien? Om det faktum att vi säljer vapen till dem för flera miljarder? Och att vi har fördjupat samarbetet under både röda och blå regeringar? Varför? För att man trodde att [...]FN, Fred och säkerhet, Saudiarabien, Sverige, Vapenhandel
2017-05-06

”Redovisa vilka löften som getts för säkerhetsrådsplatsen.”

Ebba Busch Thor m.fl., Sydsvenskan

“Det är bra att Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd. Men landets befolkning förtjänar att få veta till vilket pris det sker. Är priset att Sverige även i fortsättningen kommer att stödja bara en part i [...]Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-05-04

”Här är vi kvinnor som inlåsta i burar”

Anders C Halse, Aftonbladet

“Det är välkänt att kvinnor i Saudiarabien lever under en strikt apartheidregim. Att länder i västvärlden bidrar aktivt till att stödja denna regim genom allt från vapenförsäljning till investeringar och statsbesök hos den kungliga familjen [...]FN, Handelspolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-05-04

“I dag kan Lundin ge offren upprättelse”

Anna Lindenfors mfl. Aftonbladet

“Mer än 15 år har gått sedan de första anklagelserna om att Lundin Petroleums verksamhet i Sudan bidrog till brutala övergrepp mot civila. Men de drabbade lever fortfarande med sviterna. I dag, på Lundin Petroleums bolagsstämma, [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Landgrabbing, Landsbygd, Näringsliv, Samhällsgrupper, Sudan, Sverige
2017-05-03

“Saudifrågan är mest inrikes utrikespolitik”

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I FN:s kvinnokommission sitter ungefär en fjärdedel av världens länder, hela 45 stycken. Saudiarabien och Iran är speciella eftersom de tillämpar en strikt form av könsapartheid. De bör fördömas av kvinnokommittén – inte väljas dit. Men [...]Diktaturer, FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien
2017-05-03

”Vårt mål är en kärnvapenfri värld”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Mycket står på spel, och utmaningarna är stora. Det internationella läget är spänt, och motsättningarna mellan stormakterna har ökat. Icke-spridningsfördraget är vårt viktigaste verktyg för att förhindra att fler länder skaffar kärnvapen. “ FN, Frankrike, Fred och säkerhet, Indien, Israel, Kina, Nordkorea, Pakistan, Ryssland, Storbritannien, USA
2017-05-03

“Ompröva asylrätten och rädda liv “

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“En människa har alltid rätt att fly, men inte att välja destination. Vår del av världen har en förpliktelse att bistå med skydd, men inte nödvändigtvis att erbjuda asyl här. Både EU:s och FN:s flyktingpolitik [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter
2017-05-03

“Liberté, Égalité, Sécurité”

Zebulon Carlander, Liberal Debatt

“Macron har även sagt att han vill se ett starkare försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete inom EU, med Frankrike och Tyskland som ledare. Detta dock utan att utveckla i detalj vad det är han vill se.” EU, FN, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Mali, Nato, Storbritannien, Tchad, Tyskland
2017-05-03

”Saudiarabien är en stat som förtjänar att isoleras”

Hana Al-Khamri, Svenska Dagbladet

“Könsapartheid råder i Saudiarabien, och kvinnorna är omyndigförklarade. Enda sättet att nå förändring och skapa något slags hopp för kvinnorna är genom sanktioner och isolering, skriver journalisten Hana Al-Khamri, som är uppvuxen i Saudiarabien. “ Barn och unga, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-04-26

Feministisk inrikespolitik

Fredrik Johansson, Svenska Dagbladet

“Sveriges stöd till Saudiarabien i FNs kvinnokommission var naturligtvis inte del av ett eventuellt saudiskt stöd för den svenska säkerhetsrådskandidaturen. Men vilka uppgörelser gjordes och i vilka sammanhang påverkade kandidaturen hur vi talade om och [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-26

Ohållbart att dölja en röst för Saudi

Åke Wredén, Eskilstuna-kuriren

“Att hemlighålla för riksdag och väljare att svensk utrikesförvaltning utan protest – och rentav med jaröst – godtagit att notoriska polisstater getts medansvar för mänskliga rättigheter, och att Saudiarabien getts medansvar för frågor om kvinnors [...]FN, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Saudiarabien
2017-04-25

Den feministiska regeringen fladdrar i vinden.

Mats Skogkär, Sydsvenskan

“Att kunna ge ett klart besked hur Sverige röstat i denna fråga och varför är inte för mycket begärt av en regering som säger sig prioritera jämställdhet och kvinnors rättigheter både på hemmaplan och i [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-25

Har Sverige röstat in Saudiarabien i FN:s kvinnokommission?

Gulan Avci, Expressen

“Det är anmärkningsvärt och beklagligt att EU inte har haft en tydlig gemensam linje och röstat emot Saudiarabiens kandidatur. Det borde varit enkelt för EU:s medlemsländer att ta ställning för kvinnors rättigheter. Nu återstår frågan [...]FN, Jämställdhet, Partipolitik, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-20

Syriska folket tillåts inte bestämma själva

Jonas Paulsson, Göteborgs-Posten

“Margot Wallström efterfrågar en politisk lösning när det hela tiden har varit uppenbart för alla att regimen, men även Ryssland, endast är intresserade av en militär lösning.” FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/16/var-roll-i-fns-sakerhetsrad-ar-att-forebygga-konflikter/"
2017-04-19

”Det krävs mer än pengar för att rädda liv i Jemen”

Katrin Kisswani, Svenska Dagbladet

“Ökat finansiellt stöd är givetvis en viktig förutsättning för att förbättra hjälpen till Jemen. Men det krävs mer än pengar. I ett krig där civilbefolkningen betalar det högsta priset och attacker sker mot livsviktiga samhällsfunktioner [...]Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Jemen, Sjukvård
2017-04-19

Nigerias befolkning är under livsfara

Peter Lundberg

“Vår hjälp betyder skillnad mellan liv och död för miljoner, speciellt i de hårdast drabbade områdena. Men trots våra gemensamma ansträngningar är hjälpen fortfarande inte tillräcklig.  Om vi upphör med dessa ansträngningar kommer behoven att snabbt [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Nigeria
2017-04-16

Vår roll i FN:s säkerhetsråd är att förebygga konflikter

Margot Wallström, Göteborgs-Posten

“Hur ska FN och säkerhetsrådet möta klimatförändringarna och dessas konsekvenser för internationell fred och säkerhet? Hur kan vi garantera att FN:s nolltoleranspolicy mot sexuella övergrepp följs? Och hur ska vi förhålla oss till faktumet att [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-13

EU kan få solidariskt kvotsystem för flyktingar

Malin Björk, Göteborgs-Posten

Jag kommer nu att göra allt jag kan för att mitt förslag ska godkännas av ledamöterna i Europaparlamentet. Därefter hoppas jag att den svenska regeringen står upp för förslaget i ministerrådet, och inte låter vidarebosättning [...]EU, Flykt och migration, FN
2017-04-07

Sveken mot västsaharierna fortsätter

Lena Thunberg, OmVärlden

“I stället för direktstödet på cirka 10 miljoner via Praktisk Solidaritet, som har mångårig kunskap om förhållandena i flyktinglägren, ska under 2017 ett ospecificerat bistånd på 5 miljoner gå via ”FN-systemen”. Sida har inför och efter [...]Flykt och migration, FN, Hunger, Marocko, Västsahara
2017-04-07

Bara ett starkt FN kan få stopp på krigen i världen

Kent Källqvist, Dagens Arena

“Tillbaks till Syrien där stormakter och andra krigar med och mot regeringen och rebeller. För att skydda sina olika intressen spyr de död och förintelse och ger grymhet och terror nya ansikten. Samtidigt sitter FN, vårt [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Kambodja, Syrien
2017-04-06

Svaret på gasattacken får inte bli lägre bistånd

Expressen

“I stället för att fungera som en väckarklocka tycks giftgasattacken ha spridit en känsla av hopplöshet bland givarländerna, enligt tidningens källor. Den känslan måste bekämpas. Det viktiga arbetet med hjälpmedelstransporter till svårtillgängliga platser i Syrien behöver [...]Barn och unga, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Syrien, Utbildning
2017-04-05

Världen måste öka takten för att rädda haven

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

Globalt samarbete är avgörande för att ­vända den negativa utveckling som vi sett för haven de senaste åren.[…] Friska och levande hav är en förutsättning för vår överlevnad och vår välfärd. Därför måste vi öka takten [...]FN, Klimat & miljö
2017-04-03

”Syrien sex år senare. Kriget går vidare.”

Sydsvenska dagbladet

“Vi kan omöjligen acceptera att den sjätte årsdagen kan förvandlas till en sjunde. Det har blivit ett av de längsta och grymmaste krigen i modern tid”, konstaterade FN:s Syriensändebud, den svenske diplomaten Staffan de Mistura, [...]Civilsamhället, EU, FN, Fred och säkerhet, Syrien
2017-03-31

“Sida blandar bort korten om svenskt stöd till Belarus”

Martin Uggla, OmVärlden

“Om det svenska biståndet till Belarus ska kunna främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter bör det riktas till de krafter som delar och verkar för dessa värderingar, inte till skattedepartementet och andra statliga aktörer [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Sida, VitrysslandArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/28/replik-missvisande-om-sidas-arbete-i-vitryssland/"
2017-03-31

Bara samarbete kan rädda våra hav

Emma Nohrén m.fl., Göteborgs-Posten

“Livet började en gång i haven och livet kommer alltid vara beroende av haven. De täcker två tredjedelar av planetens yta och vartannat andetag vi tar kommer från syre producerat av haven. Haven är också [...]Fiske, FN, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Partipolitik
2017-03-29

Trumps besparingar hotar freden

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Kongo är ett land, stort som Västeuropa, där regimen i strid med grundlagen vägrar att lämna ifrån sig makten, oppositionen är vingklippt och spretig, militären för svag för att säkerställa fred, men stark nog att [...]FN, Fred och säkerhet, Kongo, Militärt bistånd, USA
2017-03-29

Cataláns död är en tragedi på många plan

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Efter beskedet konstaterade generalsekreteraren António Guterres att Catalán förlorade sitt liv i liv i arbetet för att söka sanningen och skapa fred. Han säger nu att FN ska fortsätta det arbetet. Samtidigt blir mordet på Zaida Catalán och [...]FN, Fred och säkerhet, Kongo, Militärt bistånd
2017-03-28

Missvisande om Sidas arbete i Vitryssland

Elsa Håstad, OmVärlden

“Vi tror på att föra dialog där vi får möjlighet att framföra synpunkter och därigenom bidra till ett demokratiskt samhälle med starka aktörer. Vi arbetar tillsammans med FN som i sin tur har avtal med det [...]Demokrati, EU, FN, Mänskliga rättigheter, VitrysslandArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/25/svenska-bistandsmiljoner-till-lukasjenkas-diktaturregim/"
2017-03-21

“Ansvariga i Syrien ska ställas till svars”

Margot Wallström m.fl., Sydsvenskan

“Vi har en långsiktig biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska bidra till att lägga grunden för en fredlig framtid. Nu tar vi nästa steg och förbättrar förutsättningarna för ansvarsutkrävande när det gäller krigsförbrytelser och andra allvarliga [...]FN, Fred och säkerhet, Syrien
2017-03-20

”Håll fast vid enprocentsmålet”

Thord Palmlund, Dagens Nyheter

“Land efter land drar ner på sitt bistånd, inte minst den störste biståndsgivaren, Trumps USA som för över pengar från biståndsbudgeten till försvar och säkerhet, inklusive den mexikanska muren. Enprocentsmålet är en av statsmakterna fastställd [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Flykt och migration, FN, Multilateralt samarbete, Sida, Syrien, VolymArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/17/iden-om-ett-utgiftsmal-for-bistandet-har-tjanat-ut/"
2017-03-16

“Ta upp FN-soldaternas övergrepp i säkerhetsrådet!”

Kerstin Lundgren m.fl., SVT Opinion

“Sedan årsskiftet innehar Sverige en plats i FN:s säkerhetsråd och den svenska regeringen har goda möjligheter att lyfta denna fråga och utreda varför de utsatta barnen inte fått det stöd de har rätt till, men [...]Barn och unga, Centralafrikanska republiken, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsrådI artikeln hänvisas till "Uppdrag granskning"
2017-03-15

Svälten kan och måste stoppas

Dagens Nyheter

“Utan akut hjälp kommer människor att hungra ihjäl. Omvärlden måste därför snabbt fylla på FN:s kassa. Hittills har organisationen bara tagit emot bråkdelar av summan som behövs. Både givarländerna och FN-systemet är distraherade av andra internationella [...]FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Jordbruk, Klimat & miljö, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-03-08

Kvinnor har aldrig varit jämlika män

António Guterres, Aftonbladet

”Inom FN etablerar jag en klar vägkarta för att uppnå jämlikhet mellan könen inom hela systemet, så att vår organisation verkligen representerar människorna vi tjänar. Tidigare mål har inte uppfyllts. Nu måste vi gå vidare [...]Ekonomisk jämlikhet, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion, Utbildning
2017-03-05

”De kristna minoriteternas existens i Irak måste säkras”

Antje Jackelén, Dagens Nyheter

“Sverige måste, utöver sitt ökade engagemang i Irak, med kraft utöva det inflytande och de påtryckningar som krävs för att EU och FN ska agera. Arbetet måste ske i enlighet med de mänskliga rättigheternas ramverk [...]EU, FN, Irak, Islamiska Staten (IS)
2017-03-02

“Att Sverige nu drar ner biståndet till Västsahara är förvånande.”

Christer Johansson m.fl., Sydsvenskan

“Västsaharierna kämpar med fredliga medel och diplomati för att få sin rätt till självständighet och självbestämmande respekterad och verkställd via FN. Men med tanke på det politiska dödläget och det minskade biståndet, finns det en [...]Budget, FN, Hälsa, Marocko, Västsahara
2017-02-27

Forskare: Så ser vi på alternativen till en flygskatt

Jonas Åkerman m.fl., Dagens Samhälle

“Sverige och andra länder behöver driva på för att etablera starka internationella styrmedel. Detta kommer dock att ta många år om inte decennier. Med tanke på den snabba ökningen av utsläpp från flyget krävs därför [...]Biobränslen, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Utsläppsrätter
2017-02-27

Mathjälp räcker inte. Se skälen till svälten.

Sydsvenskan

“Hungersnöden hör till de äldsta av människans plågor, men borde inte behöva breda ut sig idag. För i modern tid beror svältkatastrofer inte på brist på mat i världen, utan på brist på fred och [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Hunger, Sydsudan
2017-02-22

»Fortsatta svek mot västsaharierna«

Lena Thunberg, Dagens Arena

“Sverige skulle driva en aktiv Västsahara-politik genom FN och genom ett ökat humanitärt stöd, sas det för ett år sedan. Det har vi hittills inte sett några spår av. I stället går utvecklingen bakåt. När kommer [...]FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2017-02-15

Ta chansen och visa vad du går för – Isabella Lövin (MP)

Frode Pleym, Göteborgs-Posten

“I dag möts världens länder i FN i ett agenda-möte inför den första konferensen någonsin med fokus på FN:s hållbarhetsmål nummer 14: Hav och marina resurser. Sverige som står som värd för konferensen i juni [...]Fiske, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Sverige
2017-02-12

Globala utmaningar kräver privata företag

Ardalan Shekarabi, Dagens Industri

“Jag har ibland fått frågan om det är rimligt att svenska företag ska tjäna pengar på andras olycka. Mitt svar är enkelt: De globala utmaningarna kommer aldrig att klaras av om inte den privata sektorns resurser [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sverige
2017-02-10

”Låt UD ranka andra länder efter mänskliga rättigheter”

Faradg Koliev, Dagens Nyheter

“Att införa rankingar kan anses bryta mot den traditionella idén om diplomati. Men faktum är att rankningar utgör en betydande del av samtida diplomatin. Sveriges status som humanitär stormakt borde även speglas tydligt i våra [...]FN, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Utrikesdepartementet
2017-02-09

Slösa inte bort Hans Roslings arv

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Hans Rosling menade att vi i den rika världen faktiskt skulle kunna avskaffa den extrema fattigdomen globalt, på bara något decennium, om vi fokuserade på att hjälpa där det behövs som mest.” Biståndsformer, FN, Kina, Niger, Nordkorea, Palestina, Resultat
2017-02-06

Här är Sveriges svar på Trumps politik

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Eftersom vi visste att detta kunde inträffa har regeringen redan satt en plan i verket för att minska skadan av denna bakåtsträvande politik, både i globala forum som FN, och vad gäller finansiering av sexuella [...]EU, FN, Hälsa, HBTQI-personer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA
2017-02-06

Ett FN-parlament för en fredligare värld

Petter Ölmunger, Mänsklig Säkerhet

“Vi vet väldigt lite om vår framtid i en globaliserad värld, en värld som står inför många stora utmaningar. Men jag menar att vi har goda skäl att fortsatt stå upp för den parlamentariska demokratins [...]Demokrati, EU, FN, Fred och säkerhet
2017-02-03

Stöd inte Israels ockupation, Volvo!

Anna Wester m.fl., ETC

“För att ockupationen skall upphöra och palestinierna få sin frihet, krävs att omvärlden sätter press på Israel och ställer dem till svars för brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Därför välkomnar vi FN-resolutionen, men [...]Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Palestina
2017-01-31

”Ny lag i EU kan få bukt med överfisket”

Linnéa Engström, Svenska Dagbladet

“Ökad öppenhet är en förutsättning för att kunna komma åt överfiske och korruption i branschen. […] EU måste använda sitt inflytande globalt för att höja standarderna och skapa en kapplöpning mot toppen. Det är viktigt att [...]EU, Fiske, FN, Havskonferensen 2017
2017-01-31

Har svenska kvinnor mänskliga rättigheter?

Claes Borgström, ETC

“Det finns naturligtvis ännu värre uttryck för ojämställdheten mellan kvinnor och män även om det ryska exemplet är nog så illa. Men det är angeläget att inse att kvinnors mänskliga rättigheter kontinuerligt åsidosätts i det [...]FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige
2017-01-27

Margot Wallström sviker Västsahara

Lena Thunberg, ETC

“Hittills har inte ett ord i tal eller skrift yttrats om Västsahara bland alla de vackra dokument och tal som Margot Wallström och hennes medarbetare på utrikesdepartementet levererat om Sveriges planer för arbetet i FN:s [...]EU, FN, Marocko, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Västsahara
2017-01-26

Netanyahu och Trump leker med varandra – och elden

Thomas Hammarberg, Dagens Arena

“Netanyahu och Trump ignorerar folkrätten, vädjanden från stora delar av världssamfundet, palestiniernas mänskliga rättigheter – och faktiskt också Israels bästa. Vad de nu håller på med är inget annat än en oerhört farlig lek med [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, USA
2017-01-17

Inget blir bättre med nya flyktingpolitiken

Benjamin Ivansson, ETC

“Vi behöver även, för vår egen och enskilda flyktingars skull, säkerställa att de människor som ändå tar sig hit får en ärlig chans att ta sig in i och faktiskt delta i samhället. Att en [...]EU, Europa, Flykt och migration, FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-17

En värld utan kunskap?

Thomas Rosswall m. fl., Uppsala Nya Tidning

“Viktiga beslut för utveckling måste baseras på förnuft och kunskap. En viktig bas blir då forskning och högre utbildning. Argumenten för att Sverige satsar på vetenskap framgår bland annat av den nyligen presenterade forskningspolitiska propositionen. [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2017-01-16

Blunda inte för våldet och hatet i Bu­run­di

Yngve Sunesson, Skånska Dagbladet

“Af­ri­kanska uni­onen har lik­som FN för­sökt få Bu­run­dis pre­si­dent att ac­cep­tera en in­ter­na­tio­nell freds­styr­ka i landet för att upp­rätt­hålla sä­ker­heten. Det har Nkurunziza vägrat. I FN stoppar Kina och Ryss­land för­sök att in­gripa med mo­ti­veringen [...]Burundi, FN, Fred och säkerhet, Press- och yttrandefrihet
2017-01-16

Så halverar vi fattigdomen

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Men den som leker med tanken på att avskaffa de superrika, ifrågasätter också det ekonomiska system som på kort tid har lyft miljoner – nej, miljarder – ur svält och extrem fattigdom. Man ska vara [...]FN, Hunger, MillenniemålenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2017-01-15

“Vi får aldrig blunda för brott mot kvinnor”

Amineh Kakabaveh mfl. , Aftonbladet

“FN måste agera resolut nu. Det duger inte att vänta ytterligare trettio år innan man tar ett nytt tuppfjät framåt när det gäller kvinnors och barns rättigheter. Den ökade rörligheten över nationsgränserna gör att grova och brutala former av kvinnoförtryck som i lagstiftning [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-10

Ta en ledande roll när det gäller att driva frågan om våld mot hbtq-personer i konfliktområden

Gudrun Schyman m.fl., Sydsvenskan

“Sveriges mandat som ny medlem i säkerhetsrådet sträcker sig över två år. Den första månaden är Sverige också ordförande. Vi i Feministiskt initiativ förväntar oss att den politik regeringen ämnar driva i säkerhetsrådet har ett feministiskt [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-09

Dålig stämning är säkerhetsrådets minsta problem

Sydsvenskan

“Sverige kan säkert göra skillnad. På marginalen. Det är inte att förakta. Men FN lär vara i stort sett samma dysfunktionella organisation när den svenska sejouren i säkerhetsrådet är över.” FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-09

Låt Norden och Baltikum ge FN militärt stöd

Aleksander Gabelic, SVT Nyheter

“En nordisk-baltisk insatsstyrka skulle både kunna vara med och möta globala utmaningar och förebygga ytterligare spänningar i det svenska närområdet. Det vore dessutom ett sätt för FN-vännen Sverige att under sin tid i säkerhetsrådet ge världsorganisationen [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-03

Före och efter Aleppo

Inger Österdahl, Upsala Nya Tidning

“Historien kommer inte att vara densamma före och efter Aleppo, sade Syriens president al-Assad. Inte bara i Syrien utan även regionalt och globalt är läget annorlunda efter Aleppo, sade al-Assad, och kanske har han rätt. [...]FN, Fred och säkerhet, ICC, Mänskliga rättigheter, Syrien
2017-01-03

Upp till bevis för mer än fluff-fluff-politik, Wallström

Padma Schrewelius, Vestmanlands Läns Tidning

“Wallström har fått kritik för att ägna sig åt signalpolitik som tar fokus från viktigare frågor. Det behöver inte alls vara så att det ena tar ut det andra. I ett annars högt maktspel behövs ett land [...]FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2017-01-03

Wallströmsk varmluft

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“En fredligare värld, där kvinnor deltar i politiken på samma premisser som män, är ett utmärkt mål. Kan Sverige bidra till att det uppfylls ska vi göra det. Om regeringen har någon plan vore det [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sverige i FN:s säkerhetsrådArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/02/margot-wallstrom-det-har-vill-vi-uppna-i-sakerhetsradet/"
2017-01-02

Margot Wallström: ”Det här vill vi uppnå i säkerhetsrådet”

Margot Wallström, Dagens Nyheter

“Det finns inga enkla lösningar för världens många konflikter eller för motsättningarna i säkerhetsrådet. Långsiktigt, tålmodigt arbete är vad som krävs. Att stå upp för principer och dialog eller fortsätta jobba för jämställdhetsintegrering kan vara [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-31

”Bilden från FN är inte helt mörk”

Jan Eliasson, SVT

“I en tid av polarisering och indelning av människor i “vi och dom” måste vi leva upp till mångfaldens, det internationella samarbetets och toleransens nödvändighet. Detta vore något att önska och arbeta för under 2017.” FN
2016-12-28

”FN måste reformeras – annars väntar fler Syrien”

Hans Corell, Svenska Dagbladet

De tragiska flyktingströmmar som vi i dag ser i världen kommer att vara rännilar i jämförelse med de som kommer att genereras av höjningen av havsnivån och ökenspridningen i kombination med den ökande världsbefolkningen. Vi [...]FN, Fred och säkerhet
2016-12-27

Sverige kan påverka

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

”Den verkliga möjligheten att påverka [i FN:s säkerhetsråd] ligger i lyfta fram nya perspektiv. Kvinnornas situation i konflikter och under fredsprocesser är ett exempel, liksom att väva in klimatfrågan i fredsarbetet. Dessutom kan man verka [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-25

”Flyktingpolitiken måste nå en bättre balans”

Thord Palmlund, Svenska Dagbladet

“Vi kan inte hålla kvar den nuvarande flykting­politiken, som inte förtjänar namnet. Den har mer eller mindre eliminerat asylbegreppet, den centrala tanken i all human flyktingpolitik, när den inte längre förknippar permanent uppehållstillstånd med asylbehov [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Sverige
2016-12-22

Mänskliga rättigheter börjar på hemmaplan

ETC

“Det handlar inte bara om enskilda individers möjlighet att få sin sak prövad. Det handlar också om att erkänna de mänskliga rättigheternas odelbarhet. Ofta är de människor som får sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter [...]FN, Mänskliga rättigheter
2016-12-20

Våldet mot rohingyas måste stoppas

Johanna Kvist m.fl., ETC

“Just nu pågår en humanitär katastrof i västra Burma som förvärras för varje dag som går. Det är viktigare än någonsin att stå upp för alla människors lika värde, innan det är för sent.” Burma, FN, Mänskliga rättigheterI artikeln hänvisas till "Burma: Massive Destruction in Rohingya Villages"
2016-12-19

Mänskliga rättigheter i motvind – men regeringen höjer ambitionerna

Annika Ben David, Mänsklig Säkerhet

“Vi kommer nämligen inte att acceptera att MR relativiseras. Idag tar sig stater rätten att tolka MR utifrån sin historia, sin kultur, sin religion eller sin kontext. Här slår regeringen fast att det inget finns [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Press- och yttrandefrihet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-19

Dags att förlora illusionerna om FN

Dagens Nyheter

“Mer än summan av sina medlemmar kan FN aldrig bli. Ganska få tror i grunden att en världsregering vore en bra idé. Och den som sprider fantasier om vad FN kan uträtta bidrar till att [...]FN, Fred och säkerhet, Ryssland, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-12-17

Hjälp Aleppo!

Birgitta Ohlsson m.fl., Upsala Nya Tidning

“Liberalerna lämnade på onsdagen in en motion till riksdagen där vi föreslår att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att öka det svenska humanitära katastrofbiståndet till den drabbade civilbefolkningen i Aleppo. Tyvärr valde talmannen att inte [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Ryssland, Syrien
2016-12-16

Biståndet i skottgluggen

Ylva Bergman, Omvärlden

“Många har kallat det slutet för globaliseringen, där den egna nationen ställs i centrum framför humanism och öppenhet. Det har talats om behov av en andningspaus och EU har gjort överenskommelser med tredje land om [...]Avräkningar, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Press- och yttrandefrihet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Utvärdering
2016-12-16

Så blir våra städer klimatsmarta föredömen

Peter Eriksson m.fl., Dagens Samhälle

“Vi vill uppmana kommunerna att prioritera ett aktivt arbete med Agenda 2030 och New Urban Agenda. I kombination med regeringens satsningar på hållbar stadsutveckling kan våra städer bli ännu trevligare och miljövänligare att leva i, [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Urbanisering / hållbara städer
2016-12-14

Ansvaret för Aleppos nöd vilar tungt på al-Assad och Ryssland.

Sydsvenskan

“Norges statsminister Erna Solberg sammanfattade situation vid en presskonferens i Oslo på onsdagen: “Vi står inför en av de största tragedierna på mycket lång tid. Världssamfundet står maktlöst i den situation vi ser i Aleppo.” Men hon framhöll också [...]FN, Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien
2016-12-14

Putins massaker på Aleppos befolkning

Jonna Sima, Aftonbladet

“Så sent som i förra veckan satte Ryssland stopp för en vapenvila i Aleppo. Med sitt veto i FN:s säkerhetsråd lyckas de förlama hela världssamfundet. I går kom ett nytt löfte om eldupphör och att det [...]FN, Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien
2016-12-14

Fokusera på Resolution 1325 i säkerhetsrådet

Eva Zetterberg m.fl., Mänsklig Säkerhet

“I och med det stundande medlemskapet i FN:s säkerhetsråd 2017-2019 har Sverige ett gyllene tillfälle att påverka. Vår önskan är att Sverige verkar för att resolution 1325:s värderingar och syfte integreras i hela FN-systemet. Det [...]FN, Fred och säkerhet, Resolution 1325, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-13

Ett omöjligt jobb i goda händer

Lisa Pelling, Dagens Arena

“Det går inte att överskatta värdet av att António Guterres, som varit FN:s flyktingkommissarie under tio år mellan 2005 och 2015, har så djupa insikter i flyktingfrågorna. Kriget i Syrien har gett upphov till den största [...]Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Syrien
2016-12-13

”Bry er om Aleppo, snälla!”

Radia Al-Masri, SVT Opinion

“I flera år har de enda lösningarna på blodbaden i Syrien varit vapenvila och sätta tryck på den syriska regimen och Ryssland. Båda lösningarna visades sig vara helt värdelösa och gav aldrig resultat. Nya lösningar och påtryckningar [...]FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Ryssland, Syrien
2016-12-12

Blodbadet i Syrien måste få ett stopp

Sofia Nerbrand, Svenska Dagbladet

Att väst med USA i spetsen blivit mjuka i det hårda försvaret för vårt öppna samhälle är mycket olycksbådande. Människor lider och dör i krigets Syrien. Flyktingar fastnar i tältlägrens hopplöshet. EU hamnar i förhandlingsmässigt [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Syrien
2016-12-05

Globala hot och nationella svar – säkerhetspolitikens paradox

Robert Egnell, Mänsklig Säkerhet

“Brexit och Trumps valseger signalerar att samarbetsviljan och samarbetsförmågan i det internationella systemet försvagas. Detta gör att vi är ytterst sårbara inför chock eller stress. Systemet utsätts konstant för bådadera i form av klimatkatastrofer, migrationsvågor, [...]FN, Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete
2016-12-02

Bilda nya allianser

Aleksander Gabelic, Upsala Nya TIdning

“Ett sätt är att verka för att generalförsamlingen får ta ställning till Syrienkonflikten och rekommendera åtgärder i enlighet med förfarandet samverkan för fred. Ett nytt sådant initiativ från Kanada förtjänar aktivt stöd av Sveriges regering.” FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-12-01

Sjöfarten kan och måste minska sina utsläpp

Edvard Molitor, Göteborgs-Posten

“IMO, FN:s sjöfartsorgan, beslutade i oktober att man först 2018 ska införa ett datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning från fartyg, data som sedan ska kunna användas som grund för mål och ett eventuellt regelverk som [...]Bilateralt samarbete, FN, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-11-30

Uteslut inte energisektorn från klimatavtalet

Mattias Goldmann, Göteborgs-Posten

“Det har tagit mycket möda och lång tid att få näringslivet att bry sig om klimatförhandlingarna, men nu ser vi hur allt fler företag ställer om utifrån Parisavtalets klimatåtaganden. Ju fler som likt Andersson skäller [...]FN, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/18/oljelobbyn-ska-inte-fa-paverka-klimatavtalet/"
2016-11-26

Atomkriget kastar sin skugga igen

Pernilla Stålhammar, ETC

“För Sveriges regering var det ingen tvekan om att rösta ja till FN-resolutionen om ett globalt kärnvapenförbud. Idag finns ungefär 16 000 kärnvapen i världen och bara de aktiva stridsspetsarna har en sprängkraft som motsvarar [...]FN, Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-11-19

Regeringen skadar vårt rykte i världen

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

“Etiopien är ett av de länder som Reportrar utan gränser placerar i botten vad gäller pressfrihet och så sent som i juni i år kom det fram att regimen skjutit ihjäl politiska flyktingar som försökte [...]Etiopien, EU, FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-11-17

De mest skyddsbehövande kommer från krig

Helena Rivière, Svenska Dagbladet

Vi har rätt att begära revision av flyktingarnas rättsliga ställning i UNHCR och borde göra det. Tyngdpunkten borde ligga på krigsflyktingar. Vi behöver skärpa kraven för det individuella flyktingskapet som har religiösa, politiska, sexuella, könsmässiga och [...]Asylrätt, Flykt och migration, FN, Mellanöstern
2016-11-16

”Väst på väg att hjälpa Putin och Assad att vinna kriget”

Brooks Newmark, Svenska Dagbladet

Vid söndagens krismöte i FN:s säkerhetsråd fortsatte Putins megafon, ambassadör Churkin, att förneka Rysslands roll i bombningarna av den humanitära hjälpkonvojen i Aleppo, samtidigt som bevisen, inklusive stjärtfenan av en rysk bomb, tyder på annat. [...]FN, Ryssland, Syrien
2016-11-09

Trots Trump – goda krafterna finns kvar

Pierre Schori, Aftonbladet

“Ska vi döma av vad Trump har sagt så innebär hans seger hotet om att en destruktiv mur reses mot omvärlden och att osäkerheten ökas i en redan alltför turbulent värld. Han har sagt sig [...]FN, Fred och säkerhet, USA
2016-11-07

“Militären i Burma kränker mänskliga rättigheter.”

Kristina Jelmin m.fl, Sydsvenskan

“När resultatet stod klart efter Burmas val för ett år sedan fanns det många skäl till hopp. Men utvecklingen sedan dess visar att situationen fortfarande är svår och till och med har förvärrats i vissa delar [...]Burma, EU, FN, Mänskliga rättigheter
2016-11-06

ICC:s problem är alla brott som aldrig tas upp

Sigrid Aliki, ETC

“Problemet med ICC är dock inte de mål som behandlats. I samtliga fall har det rört sig om grova folkrättsbrott med tusentals döda. Därmed skulle man kunna säga att det hittills bara är afrikanska stater [...]Afrika, FN, ICC
2016-10-31

Sveriges moraliska röst hörs aldrig vid palestinsk terror

Isaac Bachman, Göteborgs-Posten

“Omröstningen är ännu ett exempel på Sveriges ensidiga politik när det gäller den palestinsk-israeliska konflikten. Vi hör ofta Sveriges moraliska röst när det gäller att klanka ner på Israel om mänskliga rättigheter, kritisera israeliskt självförsvar [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kultur, Palestina, Religion
2016-10-31

”Sverige har ansvar även för icke-medborgare”

Maria Bexelius m.fl., Svenska Dagbladet

“Att helt frånsäga sig folkrättsligt ansvar för männi­skor som befinner sig utan uppehålls­tillstånd i Sverige, är en tolkning av folkrätten som vare sig har stöd hos FN-kommittéer eller Europarådet … Det vi ser är en [...]Asylrätt, Flykt och migration, FN, Mänskliga rättigheter
2016-10-31

Sverige måste sluta vara blåögt om FN

Expressen

Att Kina, Egypten, Kuba, Irak och Saudiarabien skulle väljas in i FN:s råd för mänskliga rättigheter låter som en skruvad scen i en svart komedi. Tyvärr var det precis vad som hände i fredags. FN-systemet plågas [...]FN, Korruption, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-26

Det finns inga militära lösningar på konflikter

Gudrun Schyman, ETC

“Samtidigt som de allra flesta inser att det inte finns militära lösningar på konflikter, det som måste till är dialog och förhandlingar, så fortsätter samma länder, inklusive Sverige, att pumpa in vapen till konflikthärdar. Det [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Irak, Syrien, Vapenhandel
2016-10-24

”Dags för företag att respektera mänskliga rättigheter!”

Anna Lindenfors m.fl., Aktuell Hållbarhet

“Att ställa sig bakom arbetet med att ta fram ett bindande regelverk skulle signalera att Sverige försvarar mänskliga rättigheter och tar sitt ansvar för miljön på allvar. Det är hög tid att sätta stopp för [...]Corporate Social Responsibility (CSR), EU, FN, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2016-10-24

FN-dagen 2016: Högintressant FN-höst för Sverige

Aleksander Gabelic m.fl., Värmlands Folkblad

“Sverige inleder sin rådssejour genom att vara ordförande i januari månad. Förra gången man satt i rådet, 1997-1998, noterades en rad framgångar som inrättandet av flera FN-poliser, åtal mot krigsförbrytare på Balkan och stöd till [...]FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-10-21

”Internationell medling kräver mer resurser”

Peter Wallensteen m fl, Svenska Dagbladet

Sverige har genom medlemskapet i FNs säkerhetsråd, 2017-2019, goda förutsättningar att medverka till nordiskt och internationellt arbete för internationell medling, såväl inom FN och EU som genom andra organisationer. Det är värt att notera att [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-21

Anders Kompass skakade om vår bild av FN

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

FN är fredsorganisationen som fler borde ifrågasätta. Inte för att vi ska avskaffa FN. Inte för minska de svenska bidragen till FN. Visst behöver vi FN. Men den svenska inställningen till FN är ofta lite [...]EU, FN
2016-10-18

Ett hållbart flyktingsystem

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

“Vi kan inte välja var vi föds och hur våra livsval kan komma att grusas av våld, förföljelse och krig. För oss som fått förmånen att leva i ett land som åtnjutit fred i mer [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN
2016-10-17

Wallströms svek mot hbt-rörelsen gör ont

Maria Hölerman m.fl., Dagens Samhälle

“FN:s nya generalsekreterare Antonio Guterres är bland annat känd för att ha kallat homosexualitet för en ‘mental störning’. Det gör ont att Sveriges utrikesminister Margot Wallström inte står upp för hbt-rörelsen i det här läget. [...]Feministisk utrikespolitik, FN, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsrådI artikeln hänvisas till "Ekots lördagsintervju: Margot Wallström (S) - om Trump, Ryssland och Nato"
2016-10-15

“Det är en skam att bomberna faller i Syrien”

Stean Löven m.fl, Svenska Dagbladet

“Men utan en politisk lösning på konflikten kan vi inte börja arbetet för fred. Vi behöver tillsammans med de övriga europeiska stats- och utrikesministrarna sätta tryck på syriska regimen och på Ryssland. (…) Vi kommer [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-10-13

Fortsatt gräddfil för flyget

Magnus Nilsson, Dagens Arena

“Medan målsättningen i Paris-avtalet är att världen i övrigt till andra halvan av seklet ska uppnå nettonollutsläpp, betyder uppgörelsen om flyget inte mer än att framtida ökningar av utsläppen från 2020 måste kompenseras genom att flygbolagen betalar [...]EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-10-13

Inte klokt att vi flyger så mycket

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Lövin har svenska folket på sin sida. Det finns nämligen inget som bekymrar oss så mycket som miljöförstöring. Enligt den senaste undersökningen från SOM-institutet om vad som oroar oss allra mest hamnar klimatet högst upp. Vi [...]FN, Klimat & miljö
2016-10-10

Ännu ett fiasko för FN – nu väntar ett ödesval

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Nu har det hänt igen. I förrgår sa Ryssland åter nej till att stoppa flyganfallen mot Aleppo. Och nej till att öppna humanitära korridorer för mat och mediciner till de krigsdrabbade. Ryssland lade in sitt veto [...]FN, Ryssland, Syrien
2016-10-09

Vapenexport kan bidra till att främja fred och frihet

Stefan Olsson, Svenska Dagbladet

“Den svenska utrikespolitiken grundar sig varken på pacifism eller isolationism, utan på att bidra till det fredsfrämjande arbetet inom FN, och FN:s säkerhetsråd menar att det är befogat att nedkämpa IS med våld. Alltså kan [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Vapenhandel
2016-10-09

Tufft FN-uppdrag för Guterres

Dagens Nyheter

“För en generalsekreterare kommer det alltid att vara en skyldighet att engagera sig för att stoppa blodbad som det i Syrien. Men förutsättningarna för Guterres att göra ordentliga avtryck ligger sannolikt bortom de mest brännheta [...]FN, Fred och säkerhet, Korruption, Militärt bistånd
2016-10-06

Aleppo kan bli Putins stora nederlag

Per Wirtén, Dagens Arena

“Bashar al-Asad är en tyrann man inte kan övertyga men bara besegra, och Vladimir Putin har blivit hans lakej. Dånet över Aleppo — oljefatsbomber, bunkerbomber, splitterbomber — hade inte varit möjligt utan rysk medverkan. Det är svårt att [...]FN, Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien
2016-10-06

Därför vill Putin utplåna Aleppo

Somar Al Naher, Aftonbladet

“En kvarts miljon barn, kvinnor och män befinner sig i den belägrade staden. Och det är den här platsen som den syriska regimen och Ryssland har bestämt sig för att utplåna. Flera bedömare menar att utfallet [...]FN, Ryssland, Syrien
2016-10-05

“Vi har makten att få ett slut på krig, fattigdom och förföljelser.”

Ban Ki-Moon, Sydsvenskan

“Jag har besökt nästan alla FN-medlemsstater under det senaste årtiondet. Det som jag har sett, mer än offentliga byggnader och globala landmärken, är den påfallande förmåga som människor besitter. En perfekt värld kanske ligger långt borta vid [...]Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-10-03

Tomma ord från FN om sjukhusbombningar

Katrin Kisswani m.fl., OmVärlden

“Konsekvenserna av ett sönderbombat sjukhus är inte bara förödande just i det ögonblick då byggnaden slås i spillror. Även långt efteråt fortsätter attackerna att påverka befolkningen, i form av obehandlade infektioner, uteblivna kejsarsnitt och avsaknad av [...]FN, Fred och säkerhet, Sjukvård
2016-10-03

Stoppa FN-soldaters våldtäkter, Wallström

Hans Hoff, Aftonbladet

“Barn tvingas att utföra sexuella tjänster i utbyte mot mat och mediciner. Eller så våldtas de bara. Eller utlovas skydd om de ger sex. Det handlar om ett groteskt missbruk av några av världens mest [...]Barn och unga, FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-09-30

Bomber faller, barn dödas. Medan omvärlden ser på.

Sydsvenskan

“Frågan är bara vad som bör göras. Förutsättningarna för att agera är minst sagt begränsade. Att hantera situationen via FN är praktiskt taget omöjligt, eftersom Ryssland har veto i säkerhetsrådet. Samtidigt lär det bli svårt att nå enighet inom EU [...]EU, FN, Ryssland, Syrien
2016-09-29

Srebrenica: FN-soldaternas Mission Impossible

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Nederländska Bosnienveteraner stämmer sin egen regering för att de skickades ut på ett omöjligt uppdrag – med psykiska och fysiska men till följd. De 400, lätt beväpnade, soldaterna kunde inte skydda civilbefolkningen i den av [...]Bosnien-Hercegovina, FN, Militärt bistånd
2016-09-22

Naiva idéer om flyktingpolitiken

Dagens Nyheter

“Sanningen är att ingen av modellerna kommer att vara human eller fungerande eftersom välbärgade länder inte är beredda att ta emot fler människor i nöd. Valet står nu därför mellan vad som är mer eller mindre [...]Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, FN
2016-09-22

Rätt tänkt att satsa mer på kvotflyktingar

Expressen

“Nu vill det till att givarländerna också infriar sina löften. Så sker dessvärre inte alltid. Men inriktningen är bra: mer bistånd till länder i krisers närområden och fler kvotflyktingar. Det är det mest realistiska och [...]Asylrätt, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, FN, Humanitärt bistånd
2016-09-20

Juholt hade rätt om Libyenkriget

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Samtidigt som Libyen i praktiken slutade fungera som stat blev dess hamnar den viktigaste vägen till Europa för hundratusentals flyktingar som i rangliga båtar korsade Medelhavet. Vapnen från Gadaffis sönderfallande armé spreds över Nordafrika och Mellanöstern. [...]Flyktingbåtar på Medelhavet, FN, Fred och säkerhet, Libyen
2016-09-20

Hela mänskligheten sitter i samma båt

Ban-Ki Moon, Expressen

“I motsats till rådande intryck, är majoriteten av flyktingarna inte i rika länder; 86 procent är i utvecklingsländer. Och de fattigare länderna som tagit emot flyktingar får inte närapå tillräckligt med hjälp. Förra året fick [...]Asylrätt, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, FN
2016-09-20

Wallström: FN behöver en modig ledare

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Sverige vill se en ny generalsekreterare som är hängiven freds- och säkerhetsagendan. Det bör vara en person med tydlig tilltro till FN-stadgan och dess principer, samt en vision om hur FN kan moderniseras för att [...]FN
2016-09-20

Lycka till, Löfven

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“USA:s avgående president Barack Obama har bjudit in till Leader’s summit on refugees, en konferens som syftar till att världens ledare ska enas om att dels ge mer bistånd och dels förbinda sig att ta [...]Flykt och migration, FN
2016-09-19

”Sverige bör bidra till att rädda liv”

Jonas F Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Den nuvarande regeringen har valt att prioritera frågor som rör miljö och rättvisa. Att då minska överanvändning av antibiotika, men samtidigt ­trygga tillgången i den fattiga världen där infektioner fortfarande skördar tusentals dödsoffer, bör vara [...]FN, Hälsa, Sjukvård
2016-09-18

Flyktingkris väcker fantasier men kräver realism.

Sydsvenskan

“Med de låsningar som finns i säkerhetsrådet, FN:s hjärta, där Sverige tar plats som medlem vid årsskiftet, är utsikterna för fredliga lösningar i närtid små. Vapenvilan i Syrien var under söndagen på väg att falla [...]EU, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhetI artikeln hänvisas till "”Skapa en frizon för flyktingar i Sverige” (DN 18/9)"
2016-09-17

”Sverige agerar motstridigt om barn på flykt”

Véronique Lönnerblad m.fl., Svenska Dagbladet

“Barn bär aldrig ansvar för krig och konflikter. Men de är alltid de mest utsatta. Unicef Sverige uppmanar därför regeringen att se till att den politik som Sverige driver internationellt även genomsyrar våra lagar och [...]Barn och unga, Flykt och migration, FN, Sverige
2016-09-14

Det finns bättre lösningar än Nato

Harald Nordlund,

“I stället för att öka spänningen bör Sverige prioritera avspänning. Sverige bör med en rad åtgärder visa att man vill arbeta fredsskapande. Arbeta med diplomati, bistånd och handel, satsa på organisationer som OSSE (Organisationen för [...]FN, Fred och säkerhet, Nato
2016-09-06

EU vill inte lösa Västsaharafrågan

Arijana Marjanovic, Fria Tidningen

“Varken FN eller något land i världen erkänner Marockos rätt till Västsahara. Internationella domstolen i Haag underkänner Marockos anspråk på Västsahara. Att ett så tydligt exempel på brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt legitimeras [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2016-09-06

Öka trycket på regimen i Eritrea

Lars Adaktusson, Nya Wermlands-Tidningen

“Den tysta diplomatin har nått vägs ände och det är därför dags att överge den och istället ställa krav på reformer och Dawit Isaaks omedelbara frigivande. Allt annat vore att svika de demokratiska värderingar på [...]Dawit Isaak, Eritrea, EU, FN, Mänskliga rättigheter
2016-09-05

EU vill inte lösa Västsaharafrågan

Arijana Marjanovic, ETC

“Bilden börjar bli tydlig: en illegal ockupationsmakt har blivit EU:s allierade, handelspartner och gode vän. Samtidigt fortsätter västsaharierna vänta på en folkomröstning som FN och internationell rätt lovade dem redan för 50 år sedan. Som medlem [...]EU, FN, Västsahara
2016-09-04

“Färre asylsökande i Sverige betyder inte färre flyktingar”

Fredrik Malm, Dagens Nyheter

“Men att antalet asylsökande till Sverige minskar kraftigt betyder inte att färre människor är på flykt. Det har bara blivit svårare att få en fristad här. Det är därför moraliskt rimligt att säkerställa att de [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd
2016-08-31

Skattekronor förlänger kriget

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

Två FN-organ samarbetar med en välgörenhetsorganisation som startats – och leds – av Assads hustru Asma. Presidentfrun står på EU:s och USA:s sanktionslistor, men FN har hittills bidragit med 72 miljoner kronor till hennes fond. [...]Biståndsformer, FN, Syrien
2016-08-21

Flyktingproblemet i New York

Richard Haass, Dagens Nyheter

“”Resultatdokumentet” på 22 sidor som de högsta ledarna ska rösta om den 19 september innehåller mängder av allmänna uttalanden och principer, men det är ont om specifika åtgärdsförslag. Där finns inte mycket, om ens något, [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete
2016-08-17

Svåra konflikter kräver aktivt säkerhetsråd

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“FN:s säkerhetsråd är ifrågasatt efter misslyckandet i Syrien även om flera viktiga beslut har tagits under sommaren. En uppgift för Sverige som tillträdande medlem är att stå upp för omvärldens rätt att med stöd av [...]Burundi, FN, Fred och säkerhet, Mali, Sydsudan, Syrien
2016-08-10

”Sverige är en stark röst för nedrustning”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Sverige är pådrivande i en rad nedrustningsinitiativ och andra samarbeten som syftar till att minska kärnvapenhotet och på sikt eliminera alla kärnvapen. I år är vi till exempel ordförande för den grupp som arbetar för att [...]FN, Fred och säkerhet, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/06/sverige-bor-arbeta-for-forbud-mot-karnvapen/"
2016-08-06

Sverige bör arbeta för förbud mot kärnvapen

Gunnar Westberg, Svenska Dagbladet

“En feministisk utrikespolitik borde vara en politik för nedrustning, särskilt för avskaffande av de ­vapen som kan förinta mänskligheten. Vi förväntar oss att Sverige vid mötet i FN:s första kommitté i höst kommer att rösta för [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet
2016-08-04

Vi måste ingripa mot folkmordet

Nuri Kino, Svenska Dagbladet

För sex månader sedan fördömde Europaparlamentet de grymma övergreppen mot assyrier/kaldéer/syrianer, armenier, yazidier och andra grupper, till exempel shiamuslimer, som folkmord. Europaparlamentet uppmanade också till handling och krävde att förövarna ställs inför den internationella brottmålsdomstolen [...]FN, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2016-08-01

”Kampen mot aids hotas av bakslag”

Dick Durevall, Svenska Dagbladet

“Under senare år har intres­set legat på bromsmediciner, men de räcker inte för att stoppa epidemin, även om UNAIDS 90–90–90 blir en framgång. Programmen för hivtester, behandling och uppföljning måste förbättras, och mer ­fokus måste [...]FN, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2016-07-30

EU måste hjälpa Syriens kvinnor att skapa fred

Utrikesminister Margot Wallström och Hind Kabawat, företrädare för den syriska oppositionens förhandlingskommitté

Det finns långt fler män än kvinnor i den internationella stödgruppen för Syrien. De syriska förhandlingsparterna består av fler män än kvinnor. Om kvinnor inte tillåts medverka i fredsprocessen kommer det att få allvarliga konsekvenser [...]EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige, Syrien
2016-07-24

General eller sekreterare? FN söker ny chef

Sydsvenskan

“Att det inte enbart handlar om personliga egenskaper och kvalifikationer när den nye FN-chefen utses behöver knappast påpekas. Många andra hänsyn tas. Samtliga åtta generalsekreterare under FN:s 70-åriga historia, från Trygve Lie till Ban Ki-moon, [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter
2016-07-21

Sverige bör ta större ansvar i kriget mot IS

Frida Wallnor, Dagens Industri

“Det finns gott om kritiker som menar att Sveriges bidrag till IS-koalitionen är alldeles för litet för att göra någon skillnad i kriget, men att vår blotta närvaro ändå gör oss till måltavla för IS-attacker. [...]FN, Irak, Islamiska Staten (IS), Syrien
2016-07-14

Skadat förtroende för FN

Eva Forslund, Uppsala Nya Tidning

“Om man tidigare sett mellan fingrarna vad gäller våldtäkter av barn i en organisation som säger sig ha nolltolerans gentemot just sexuellt våld är det svårt att tänka sig att samma organisation en gång för [...]"Bad governance", Barn och unga, FN
2016-07-12

FN-spåret är kallt

Lena Thunberg, Uppsala Nya Tidning

“I januari meddelade utrikesminister Margot Wallström att regeringen inte kommer att erkänna Västsahara – trots riksdagsbeslut samt kongressbeslut hos både Socialdemokrater och Miljöpartiet. Efter denna sensationella U-sväng skulle nu Sverige helt inrikta sig på det så [...]FN, Marocko, Västsahara
2016-07-11

Sverige i hetluften

Torsten Nilsson, Värmlands Folkblad

“Vill det sig illa, kan Sverige som medlem i säkerhetsrådet få uppleva dramatiska och destabiliserande omläggningar i den internationella politiken, skärpt samtalston i rådet och allmänt ökad misstro i världen. (…) Det är inget lätt uppdrag [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-07-10

Sverige kan göra något åt våldet i Bagdad

Abir Al-Sahlani, Svenska Dagbladet

“Sverige har ett unikt tillfälle att under sitt ordförandeskap i FN:s Säkerhetsråd göra något som inte handlar om kommatecken och små duttande här och där. Med så många svensk-irakier, snart 300 000, är det enda [...]"Bad governance", FN, Fred och säkerhet, Irak, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-07-03

En FN-skandal Sverige bör ta tag i

Krister Thelin, Svenska Dagbladet

“Att en organisation som i alla sina grundläggande dokument lyfter fram mänskliga rättigheter själv vägrar att ge skadelidande möjlighet till en saklig prövning och skadestånd är en skandal. Immunitet mot rättegång i allmän domstol är [...]FN, Haiti, Hälsa, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-29

Kvinnorna får plats i säkerhetspolitiken

Daniel Swedin, Aftonbladet

Uppfattningen att kvinnors rättigheter och kvinnors deltagande i freds- och samhällsbyggnadsprocesser är en viktig förutsättning för en hållbar säkerhet är kontroversiell. Nu får den uppfattningen representation i vad som är världens viktigaste organ för att [...]FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-29

Äntligen tar Sverige plats i världen

Jonas Bergström, Folkbladet

Kandidaturen till FN:s säkerhetsråd lämnades in av Göran Perssons regering år 2005. Under Reinfeldts regering 2006–2014 hände i praktiken ingenting. FN var helt enkelt inte prioriterat. Sedan valet 2014 har den S-ledda regeringen drivit kandidaturen och [...]FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-29

Förväntningarna bör vara måttliga

Håkan Holmberg, UNT

Först när stormakterna gemensamt kommer fram till en viss ståndpunkt kan säkerhetsrådet agera. FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-29

”Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd förpliktigar”

Hans Corell, SVT

“Vad som i stället behövs är att rådets femton medlemmar och särskilt de permanenta böjer sig för den lag de själva är satta att övervaka, nämligen FN-stadgan.” FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-29

Välkommen till FN, Sverige!

Nerikes allehanda

“För den rödgröna regeringen har en plats i FN:s säkerhetsråd varit en högprioriterad prestigefråga – på gränsen till besatthet. Och det är tydligt att det har fått kosta vad det kosta vill.” FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-28

”Så ska Sverige göra skillnad i säkerhetsrådet”

Margot Wallström, Dagens Nyheter

“För ett halvår sen ansågs vi uträknade. I dag har vi en plats i säkerhetsrådet. Det är en stor seger för svensk utrikespolitik och svensk diplomati. För en regering som står för solidaritet och samarbete [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-28

Tillbaka på tung FN-post

Susanne Sjöstedt, Värmlands folkblad

“Centern KU-anmälde till och med utrikesministern efter att det i våras avslöjades att pengar ur biståndsbudgeten använts för att bjuda mer än 50 FN-ambassadörer från fattiga länder på gratisresor till Sverige för att ”utbyta kunskap [...]FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-28

Wallström bör stötta visselblåsarna i FN

Expressen

“Efter brexit har EU:s fel och brister diskuterats ingående. Men de problemen ter sig små i jämförelse med den snåriga, kostsamma och ineffektiva FN-byråkratin. När chefen för organisationens fältoperationer lämnade sitt uppdrag beskrev han FN-systemet [...]FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-28

”En seger för den feministiska utrikespolitiken”

Jonas Bergström, Folkbladet

“Visst är det så att FN:s struktur behöver reformeras och att viktiga beslut blockeras av länder med vetorätt. Men samtidigt finns det väldigt många lägen där så inte är fallet, och då är Sverige med [...]FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-28

Wallströms storseger visar Sveriges styrka

Somar al Naher, Aftonbladet

“I den inhemska svenska debatten har kanske inte utrikespolitiken samma centrala plats som förr. Men utrikesministern Margot Wallström har visat att Sverige med en feministisk och solidarisk utrikespolitik både kan påverka dagordningen och provocera.” FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-28

Feminismen platsar i FN:s säkerhetsråd

Anders Lindberg, Aftonbladet

“En plats i säkerhetsrådet är en unik möjlighet att få genomslag för Sveriges värderingar och politiska prioriteringar. För Stefan Löfven och Margot Wallström vore det en stor politisk framgång. Och vi har något att bidra med. [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-28

Wallström på de sju haven

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Kandidaturen har mest en inrikespolitisk funktion. Socialdemokratin lever på drömmen om en annan värld, och FN är den yttersta symbolen för denna strävan. Sen må det kvitta om det brinner i Syrien, Kina rustar upp [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-25

”Svenska IS-terrorister bör ställas inför rätta i Haag”

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Med anledning av den pågående konflikten i Syrien och Irak har ett stort antal brott begåtts som kan rubriceras som krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Den 16 juni 2016 avgav dessutom FN:s oberoende undersökningskommission [...]FN, Irak, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-06-25

Ovisst inför valet till FN:s säkerhetsråd

Aleksander Gaelic, Sundsvalls tidning

“Sverige är en aktiv FN-medlem och en stor humanitär givare. Sverige står upp för flickors och kvinnors rättigheter och vi har goda förutsättningar att bidra till att göra FN till en mer effektiv, öppen och [...]FN, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-24

Marocko provocerar FN och EU

Lena Thunberg, ETC

“Svenska folkrättsjurister har pekat på skillnaderna i EU:s reaktioner mot Rysslands ockupation av Krim och Marockos ockupation av Västsahara: Sanktioner i det första fallet och vänskap i det andra. Juristerna har också pekat på säkerhetsrådets [...]EU, Flykt och migration, FN, Mänskliga rättigheter, Västsahara
2016-06-23

Fyra sätt hur nytänkande kan bidra till bättre bistånd

Benjamin Kumpf, OmVärlden

“UNDP och andra FN-organisationer har investerat i experiment som kan bidra till innovation och förbättringar i flera år. År 2014 lanserade vi en global innovationsmekanism med stöd från danska regeringen. Den här mekanismen stöttar våra [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter
2016-06-17

”Felaktiga påståenden om pengar till FN-kampanj”

Annika Söder, Svenska Dagbladet

“Kandidaturen är bra för Sverige. Vi har återaktiverat relationerna med stora delar av världen, något som skapar förutsättningar för samarbete, inflytande, och handel. Kandidaturarbetet är en stor insats i Sverigefrämjandet.” Budget, EU, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsrådArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/15/kostnad-for-fn-kampanj-maste-redovisas/"
2016-06-15

”Kostnad för FN-kampanj måste redovisas”

Karin Enström, Svenska Dagbladet

“Om några veckor står det klart om Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd åren 2017–2018. Sverige har mycket att bidra med i ett för världssamfundets så centralt organ. Hur väl Sverige lyckas i sitt FN- arbete och [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-09

Vår kritik handlar om synen på sexköpslagen

Clara Berglund, Dagens Samhälle

“Problemet i systemet med prostitution är inte bristen på kunskap om kondomanvändning, utan bristen på jämställdhet. Det bästa sättet att skydda utsatta grupper i prostitution och att minska spridningen av hiv/aids är att minska sexköpen. Därför [...]FN, HIV/AIDS, Jämställdhet
2016-06-07

Den mörka sidan av fredsbevarande operationer

Emma Jidinger, Mänsklig Säkerhet

“Under det gångna året har FN:s rykte som fredsbevarande aktör fått sig en rejäl smäll. Under 2015 rapporterades runt 100 fall av sexuella övergrepp inom ramen för fredsbevarande insatser, och siffran växer. Många kommer nog [...]FN, Fred och säkerhet, Kvinnor
2016-06-06

Nationen slår tillbaka

Dagens Nyheter

“Flyktingar får samtidigt sin status genom ett modernt rättighetssystem, nämligen FN:s mänskliga rättigheter, som vi ofta föreställer oss står över staten. Alla människor är födda fria och lika i värde, står det i FN:s deklaration. Men utan [...]Asylrätt, Demokrati, Flykt och migration, FN, Mänskliga rättigheter
2016-06-02

Kvinnor, fred och säkerhetsagendan är en verktygslåda – inte ett nytt politikområde

Disa Kammars Larsson, Mänsklig Säkerhet

“Det är en fälla att stoppa in kvinnor, fred och säkerhetsagendan i ett stuprör. I själva verket syftar agendan till att vi ska bli bättre på att bidra till mänsklig säkerhet och hållbar fred inom [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-06-01

Välkommen diskussion om säkerhetsrådet

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Den svenska FN-rörelsen har välkomnat den svenska kandidaturen sedan starten. Det är naturligt att Sverige som stor bidragsgivare till FN-systemet också är med och tar ansvar för det mäktigaste FN-organet, säkerhetsrådet. Ett rådsmedlemskap är både [...]FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-28

Minor ett hot mot Agenda 2030

Aleksander Gabelic m.fl., Upsala Nya Tidning

“Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget är slut. De orsakar skador i årtionden även efter att freden har kommit. Minor hindrar barn från att gå i skolan, bönder från [...]Barn och unga, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-05-24

Mellan hopp och verklighet

Matilda Molander, Dagens Nyheter

“Demokrati växer ofta fram genom att man tar ett steg framåt och två steg bakåt. Det blir troligen inte allmänna val om tre månader, men kanske nästa år, eller nästnästa. För att Somalia ska komma [...]Demokrati, FN, Militärt bistånd, Somalia
2016-05-24

Världens elfte land

Margot Wallström m.fl., Upsala Nya Tidning

“I dag befinner sig 125 miljoner människor i akut behov av humanitär hjälp. Om alla nödställda skulle bo i samma land vore det världens elfte största. Samtidigt är mer än 60 miljoner människor på flykt, [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-05-23

Sverige – en humanitär stormakt i ett vacklande system

Pieter-Jan van Eggermont, Mänsklig Säkerhet

“Agendan för FN-toppmötet har tydligt visat hur pass svagt intresset är för att prioritera brinnande frågor rörande det pågående våldet mot patienter och sjukvårdspersonal, den inhumana behandlingen av flyktingar och migranter, eller den ineffektiva responsen [...]Afghanistan, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Nato, Sjukvård, Syrien, Turkiet, Villkorat bistånd
2016-05-23

Hur mycket fjäsk tål utrikespolitiken?

Expressen

“Nyligen var kabinettssekreterare Annika Söder på resa i Afrika, där bland annat Zimbabwe förärades ett besök. Lokaltidningen The Herald rapporterar om hur Sverige vill återuppliva de starka relationerna mellan länderna och hur vi “kan lära [...]Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-19

Vågar världens ledare vara människor?

Ylva Bergman, OmVärlden

“FN:s medlemsstater har under en längre tid diskuterat och granskat olika rapporter och scenarier för den ökande vågen av migranter, människor som flyr undan krig och orättvisor, och framtida klimatflyktingar, som väntas öka trycket ytterligare. [...]EU, Flykt och migration, FN
2016-05-19

När fredsstyrkor ofredar

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Som en av de största bidragsgivarna till FN måste Sverige driva på för att ställa förövarna inför rätta. Om truppbidragande länder inte följer regelverket bör FN skapa en tribunal för de soldater som drar FN-flaggan, [...]Barn och unga, FN, Militärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-18

Sverige bör stödja deklarationen om småbrukares rättigheter

Maja Magnusson m. fl., ETC

“Idag produceras 70 procent av världens mat av små och mellanstora jordbruk. Trots detta tillhör bönder den grupp som är mest drabbad av hunger och fattigdom globalt. Hela 80 procent av de människor som hungrar [...]FN, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd
2016-05-18

Sä­ker­hets­rådet vik­tigt

Yng­ve Sunesson, Skånska Dagbladet

“Sä­ker­hets­rådet är det enda glo­bala or­gan som kan fatta be­slut som blir bin­dan­de för alla världens länder. Där finns det an­led­ning för Sve­ri­ge att vara med, för att föra fram de svenska syn­punkterna.” FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-17

“När svetsaren Löfven intog Vita huset”

Jonas Bergström, Folkbladet

“Det är detta anseende som Sverige har världen över som är värt att förvalta, bygga vidare på och använda i arbetet för en mer jämlik värld. Därför gör regeringen helt rätt i att kandidera till [...]FN, Fred och säkerhet, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd, USA
2016-05-17

Välkommen diskussion om säkerhetsrådet

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“När nu sex veckor återstår till valet av nya medlemmar i säkerhetsrådet är tonen en annan. Den svenska kandidaturen diskuteras allt mer och regeringen har i betydligt högre grad börjat torgföra kampanjen även här hemma. [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-11

Sverige måste våga vägra vapensamarbete med Israel

Mina Olsson m.fl., ETC

“Palestinagrupperna i Sverige, PGS, har länge protesterat mot vapensamarbetet och militärattachén och tar nu även aktivt del i den europeiska kampanj som pågår för att få till ett internationellt militärt embargo mot Israel. Redan 1982 [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik, Vapenhandel
2016-05-10

Vad skulle Bildt ha gjort?

Anders Uddgren, Upsala Nya Tidning

“De flesta av oss önskar fred och vill inte medverka till att “hälla bensin på elden”, alltså att inte skicka vapen. Skulle Sverige med sin restriktiva vapenexport ha skickat vapen i Bosnien? Skulle Sverige ha [...]Bosnien-Hercegovina, FN, Serbien, Syrien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/10/om-kaplan-varit-bildt/"
2016-05-10

Om Kaplan varit Bildt

Markus Göransson m.fl., Upsala Nya Tidning

“Mer än tjugo år efter [Bosnien]kriget har samma journalistkår som lät Kaplan löpa gatlopp ännu inte hållit Bildt ansvarig för hans stöd till en politik som banade väg för massivt lidande i Bosnien. I stället fick [...]Bosnien-Hercegovina, FN, Militärt bistånd, Serbien, Vapenhandel
2016-05-10

Mördandet drabbar alla – vi måste agera

Anders Österberg, Aftonbladet

“Jag tror att människor undrar varför politiker inte kan kalla det som sker i Syrien och Irak för folkmord. Det finns en juridisk, folkrättslig definition som i dagsläget är mycket svårare att bevisa och det [...]FN, ICC, Irak, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Syrien
2016-05-09

En plikt att försöka stoppa folkmord

Ebba Busch Thor m.fl., Svenska Dagbladet

“Trots att Islamiska staten på senare tid delvis slagits tillbaka i Irak och Syrien kvarstår det existentiella hotet. Vad gäller den kristna minoriteten talar statistiken sitt tydliga språk; 1,5 miljoner troende kristna i Irak har [...]FN, ICC, Irak, Islamiska Staten (IS), Mellanöstern, Religion, Syrien
2016-05-05

Säkerhetsrådet kapitulerar inför Marockos hot

Jan Strömdahl, ETC

“Marocko har lyckats skrämma och hota FN-systemet ungefär på samma sätt som man lyckats hota och skrämma Sverige från att erkänna Västsahara.” FN, Marocko, Västsahara
2016-05-03

FN svartlistar ockupationsindustrin

Gunnar Olofsson, Sundsvalls Tidning

“Det är uppenbarligen så att regeringen i Sverige, och andra EU-länder, inte fullgör sina åtaganden vad gäller kontroll av ockupationsprodukter. Vi måste alltså påminna politikerna om deras skyldigheter och även försöka anmäla de företag och [...]Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Rådet för MR
2016-04-28

Sorgligt beslut i utrikesutskottet

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Det är ett folkmord, och det pågår just nu. I motsats till vad vissa vill göra gällande kan Sverige göra stor skillnad. Regeringen kan driva frågan i Europeiska Rådet för att skapa samsyn i unionen och [...]EU, FN, Irak, Islamiska Staten (IS), Religion, Syrien
2016-04-28

Därför arbetar vi för Sverige i FN:s säkerhetsråd

Niclas Kvarnström, Mänsklig Säkerhet

“Säkerhetsrådet är världspolitikens maktcentrum, men det hävdas ofta att det är handlingsförlamat på grund av låsningarna mellan de fem permanenta medlemmarna. Det stämmer att man på grund av detta misslyckats att ta sitt ansvar i avgörande [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-27

Vad ska lilla Sverige göra i stora FN?

Jonas Bergström, Folkbladet

“I själva verket handlar kritiken varken om hur kampanjen eller vad den kostar, utan om en klassisk konflikt mellan höger och vänster. Sverige har en lång tradition av att stå upp för fred, demokrati och [...]FN, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-26

Margot Wallströms nya Israeltabbe

Expressen

“Sverige ska självfallet ta strid med Israel på de områden där det är befogat. Bosättningspolitiken och Israels ovilja att gå in i seriösa fredsförhandlingar bör kritiseras på såväl bredden som höjden. I ljuset av detta [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Religion, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-26

Dags för västvärlden att erkänna det politiska systemet i Rojava

Sanna Ghotbi m.fl., ETC

“Faktum är att Rojavas politiska organisering är så fundamentalt främmande för väst att till och med hjälporganisationer och internationella organ som FN nekar dem stöd under förevändningen att Rojava inte är en erkänd stat. Denna [...]Demokrati, EU, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Rojava, Turkiet
2016-04-26

Rättighetsperspektivet måste bli vägledande i Agenda 2030

Loa Brynjulfsdottir m.fl., Dagens Arena

“Regeringen och den nu tillsatta 2030-delegationen måste börja det nödvändiga implementeringsarbetet såväl här hemma som globalt. Samarbete mellan olika aktörer, såväl myndigheter som näringsliv och civilsamhälle måste utvecklas. Det måste också säkerställas att arbetet sker [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-04-25

”Nu spurtar vi mot säkerhetsrådet”

Anders Lidén, SVT Opinion

“De är sant att de ständiga medlemmarna har ett övertag. Utan deras medverkan blir det inget. Men jag minns från förra gången i rådet att visst kunde vi påverka. Särskilt kunde vi påverka i humanitära frågor, [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-25

Sverige sviker i kampen mot IS

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Inte ens lite hjälp till kliniken som behandlar de våldtagna, traumatiserade kvinnor som flytt från IS kan man erbjuda. Men kampanjen för att få en plats i FN:s säkerhetsråd tycker regeringen det är värt att [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Syrien
2016-04-22

FN:s flyktingkonvention fungerar inte i dag

Hans-Åke Persson, Svenska Dagbladet

“Tre omständigheter backar upp argumentet att dagens flyktingkonvention är otidsenlig. För det ­första är det en ad-hoc (tillfällig) konstruktion, för det andra är den eurocentrisk och för det tredje är den ett ideologiskt redskap i [...]Flykt och migration, FN, Governance, Mänskliga rättigheter
2016-04-19

“Att legalisera droger hjälper inte fattiga länder”

Linda Nilsson, OmVärlden

“Att legalisera droger hjälper inte fattiga länder, de skulle få problem med att till exempel reglera marknadsföringen av droger, eller tillhandahålla vård för det ökade missbruket som följer en legalisering.” FN, Mänskliga rättigheter
2016-04-16

”Så kan Afrika rustas mot miljökatastrofer”

Charlotte Petri Gornitzka m.fl., Svenska Dagbladet

“ARC är ett ”public-private partnership”, där afrikanska länder, vetenskap och politik tillsammans med privata, publika och ömsesidiga sektorer sammanförs med de internationella finansmarknaderna för risk. […] ARC är bara ett exempel på att man genom förenade [...]Afrika, FN, Klimat & miljö, Näringsliv, Sida
2016-04-16

Därför fiskar vi röster i Indiska oceanen

Pierre Schori, Dagens Nyheter

“Sverige har blivit en tydlig röst inom EU och FN för hållbar utveckling av marina resurser. Våra värdar kände väl till Sveriges stora bidrag till den Gröna klimatfonden, och att vi tillsammans med Fiji tagit [...]FN, Seychellerna, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-13

Sverige gör skillnad

Olov Abrahamsson, Norrländska Socialdemokraten

“Det är – för att återvända ett argument från folkomröstningen om EU 1994 – bättre att göra sin röst hörd vid sammanträdesbordet än att inte göra det. Det gäller i synnerhet för ett land som Sverige [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-13

Utan stöd saknar asylrätten betydelse

Clara Sandelind, Ystads Allehanda

“Mänskliga rättigheter står över demokratin därför att de av nödvändighet inte kan röstas bort. Det är som det ska vara principiellt sett. I verkligheten kan demokratier lagstifta bort mänskliga rättigheter, och särskilt enkelt är det [...]Asylrätt, EU, FN, Mänskliga rättigheter
2016-04-12

”Vem bör leda de Förenta Nationerna?”

Mogens Lykketoft, Svenska Dagbladet

“Med de utmaningar vi möter idag kan nu spelreglerna komma att förändras fundamentalt. Därför ber jag er: gå online, delta genom de sociala medierna, gör era röster hörda och hjälp oss finna den bästa möjliga kandidaten för [...]FN
2016-04-10

Tjurigheten ingen bra strategi för Wallström

Martina Jarminder, Skånska Dagbladet

“När Wallström höll presskonferens bland annat om att Sverige använt biståndspengar till att bjuda hit FN-ambassadören var det en missnöjd och rätt tjurig minister som bemötte kritiken.” Budget, FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-07

Wallström har valt tystnadens väg

Gunnar Hökmark, Expressen

“Ska man värna kvinnors rättigheter i en värld präglad av förtryck ska man inte tiga med förtryckarna och låta FN devalvera sitt värde.   Margot Wallström har på goda grunder fått kritik för vad hon har sagt [...]FN, Kvinnor, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-06

Varumärkesskydda biståndet

Susanne Sjöstedt, VF

Biståndet har alltid varit föremål för debatt. Hur mycket ska vi ge? Till vilka? Med vilka villkor? Hur vet vi att pengarna går till rätt människor? Är det rimligt att skicka bistånd till diktaturer? Ger [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN
2016-04-06

FN-kritiken skadar Sveriges intressen

Anders Lindberg, Aftonbladet

Diskussionen berör ­kärnan i Sveriges utrikes- och ­säkerhetspolitiska vägval inför framtiden. FN-­linjen har blivit allt mer ifråga­satt på senare år. För borgerligheten hägrar ett annat ­Sverige, ett tyst och ­anpassligt land fast för­ankrat i Nato [...]EU, FN, Mellanstatliga aktörer, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-05

Säkerhetsrådskandidaturen – Utrikespolitikens gökunge

Fredrik Johansson, Svenska Dagbladet

“Huruvida kandidaturen var huvudsyftet borde inte vara omöjligt att kontrollera. Om vi bjuder femtio FN-ambassadörer till Sverige ett år då vi kandiderar till säkerhetsrådet, hur många bjuder vi då in ett ”normalår”? Och finansieras dessa besök [...]Budget, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-05

Bistånd ska inte köpa röster i FN

Bawar Ismail, Göteborgs-Posten

För att göra saken ännu värre låter alltså regeringen även biståndsbudgeten användas till dyra bjudresor för att köpa röster i FN. Det är minst sagt beklämmande att svensk utrikespolitik degraderats till en sådan ovärdig nivå. [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-04

Förskingrat bistånd

Nya Wermlands-Tidningen

“Nog för att biståndets effekter kan diskuteras men att så här flagrant ta från det för att ordna vad som luktar mutresa lång väg är just ”provocerande och skandalöst.” Vad mer döljer sig i den [...]Budget, FN, Korruption, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-04

Stötta FN och Västsahara

Gabi Björsson m.fl., Göteborgs-Posten

“Att omvärlden har låtit ockupationen av Västsahara fortgå i så många år är i sig en katastrof. Den svenska regeringen bör snarast markera mot Marockos agerande mot FN och protestera mot det upptrappade våldet. Sverige [...]FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2016-04-04

Världen är i kris – nu måste fler börja betala

Isabella Lövin m.fl, Aftonbladet

Nu måste vi kraftsamla för att möta utmaningarna. Därför samlas en rad ledare från konfliktdrabbade länder, FN-organ och givarländer i Stockholm i morgon för att enas om en ny plan för freds- och statsbyggande. I [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2016-03-30

”Ban Ki-moon, ta tag i skurkstaterna!”

Amineh Kakabaveh m.fl., Svt Opinion

“Att flera av FN:s medlemsländer i nationell lagstiftning legitimerar brott mot de mänskliga rättigheterna borde inte längre accepteras. Vi förslår att FN agerar resolut utan att dröja flera decennier till.” FN, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-03-24

Världen blundar för ny hungerkatastrof

Terje Østigård, Aftonbladet

“I Sverige kommer 60 miljarder kronor att användas åt migrations- och integrationsutgifter, som är mer än vad FN behöver för att hjälpa 30 miljoner människor i Afrika. Torkkatastrofer leder också till ökad migration. Men de allra [...]Etiopien, FN, Hunger
2016-03-21

”Sveriges röst har aldrig varit viktigare”

Alice Bah Kuhnke, Svt Opinion

“När jag höll Sveriges anförande i MR-rådet för två veckor sedan talade jag om de frågor som stör diktaturer allra mest – pressfrihet, yttrandefrihet, ett oberoende och starkt civilsamhälle, hbtq-personers rättigheter, kvinnors mänskliga rättigheter och sexuell [...]Demokrati, FN, HBTQI-personer, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/14/regeringen-duckar-for-fn-diktatorer/"
2016-03-15

Wallström: Kvinnorna behövs för en hållbar fred

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Kvinnor utgör 51 procent av befolkningen. Vi kan inte godta en situation där de inte företräds vid förhandlingsbordet. Det är även min fasta övertygelse att kvinnors representation i fredssamtalen kommer att ge fler alternativ att [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Syrien
2016-03-14

”Regeringen duckar för FN-diktatorer”

Birgitta Ohlsson, Svt Opinion

“Mig veterligen är det troligtvis första gången som en svensk minister håller tal i FN:s MR-råd utan att tydligt våga namnge ett enda land som grovt trampar på mänskliga rättigheter.” Diktaturer, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2016-03-08

Ban Ki-moon: Mer jämlikhet är bästa investeringen

Ban Ki-moon, Svenska Dagbladet

“På den internationella kvinnodagen förblir jag chockerad över alla rättigheter som nekas kvinnor och flickor – men jag ser hopp i alla de samhällen som insett att kvinnors egenmakt leder till framsteg för samhället självt. [...]FN, Jämställdhet
2016-03-08

Rädslan inför ett toalettbesök

Ylva Bergman, Omvärlden

“Den bristande tillgången till toaletter sätter blixtbelysning på flera av FN:s globala hållbarhetsmål, på rätten till jämställdhet, tillgång till rent vatten och sanitet för alla, liksom målet om hållbara städer.” FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet
2016-02-28

“Attityder förändras”

Birgitta ohlsson, Uppsala Nya Tidning

“I dag är det 48 länder som totalförbjuder barnaga. Men en studie som genomförts av FN visar att uppemot 80 procent av världens barn utsatts för aga i hemmet. I skolor i världen är också [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Kultur
2016-02-25

Sverige kan göra skillnad

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Utrikespolitiken borde handla om så mycket mer än just vår egen säkerhet. Perspektivet ska lyftas från det inskränkt introverta till det vidsynt globala. Därför är det viktigt att Sverige nu inrättar en särskild ambassadör för nedrustning [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-02-21

Regeringens politik står på egna ben

Annika Söder, Expressen

“Sverige kommer som medlem i FN:s säkerhetsråd att vara en garant för att det folkrättsliga perspektivet förs fram. Sverige är FN:s sjätte största bidragsgivare och en stark röst för FN-reformer, inte minst av själva rådet. [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-02-19

Kompass-affären en bakläxa för FN

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Att FN fungerar som avsett är nödvändigt för att organisationen ska kunna genomföra allt det som medlemmarna önskar. Det gäller inte minst uppgiften att skydda de allra mest utsatta. Att tre olika utredningar nu har [...]FN, Mänskliga rättigheter
2016-02-18

Fjäska hellre för britterna än för Fiji

Expressen

“Sverige har akuta kriser att hantera i sitt närområde. Det är inte rätt tidpunkt att åka på nostalgiska världsturnéer för att fiska röster till en plats i FN:s säkerhetsråd.” Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-02-18

Regeringens ambitioner i FN motsvaras inte av nyttan.

Upsala Nya Tidning

Visst har Sverige ett högt förtroende i världen, och visst skulle Sverige synas mer som medlem i säkerhetsrådet. Men ambitionerna måste sättas i paritet till nyttan. Om regeringen lägger alltför mycket tid och kraft på FN-kampanjen [...]1. Aktörer, FN, Nato, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-02-18

Sveriges röst behövs mot Putin

Alexandra Ivanov, SvD

Från utrikesminister Margot Wallström hörs emellertid föga: ingen markering har gjorts mot den senaste tidens tragiska utveckling. FN, Ryssland
2016-02-12

Sammanbrott i Syrien förvärrar flyktingkrisen

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Rysslands agerande i Syrien och i FN:s säkerhetsråd är oacceptabelt. Ett initiativ i FN:s generalförsamling skulle kunna sätta press på ett handlingsförlamat råd. Det har gjorts tidigare i FN:s historia och möjligheten borde ha prövats redan [...]EU, FN, Syrien
2016-02-10

EU har en tydlig uppgift i Syrien

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

Det finns ingen uppenbar lösning på Syrienfrågan i sikte. Alla aktörer utgår från sina egenintressen och geopolitiska strategier, och från omvärlden är ambitionerna defensivt hållna: vilken aktör är att betrakta som det minsta hotet mot [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Syrien
2016-02-07

Sönderfallet i Mellanöstern sprids likt en smitta

Fredrik Malm, Svenska Dagbladet

“I den europeiska debatten har fokus främst varit hur vi ska hantera situationen med de hundratusentals flyktingar som kom under förra hösten. Den diskussionen är viktig och den handlar om här och nu. Men det måste [...]Europa, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Mellanöstern
2016-02-06

Hur smutsig är den svenska FN-kampanjen?

Anna Dahlberg, Expressen

“Men det är uppenbart att FN-kandidaturen har förstärkt den pågående backlashen inom utrikespolitiken. Närområdet tonas återigen ner till förmån för det globala. Nato beskrivs i mer negativa termer och den transatlantiska länken suddas ut. FN [...]FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-02-01

”Många hinder i Syriensamtalen”

Hans Blix, Svt Opinion

“De stater som länge av skilda motiv bidragit till krigföringen med vapen, pengar och mänskliga resurser och som nu ingår i stödgruppen för fred, behöver nå enighet om att samordnat gjuta vatten i stället för [...]FN, Fred och säkerhet, Syrien
2016-01-27

Ingen fred utan kvinnor

Sofia Damm m.fl., Upsala Nya Tidning

“Snart inleds fredssamtalen i Genève om hur fred i Syrien ska uppnås. Fredssamtal där vi menar kvinnor måste bjudas in. De har särskilda erfarenheter som måste beaktas och forskning visar att om kvinnor inkluderas i [...]FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Syrien
2016-01-26

Sverige måste göra mer i kampen mot IS

Karin Enström, Expressen

“Världssamfundet måste samla sig kring kraftfulla åtgärder för att bekämpa IS på plats i Irak och Syrien, samt vidta effektiva åtgärder för att förhindra nya terrorattentat i andra delar av världen. Riksdagen fattade nyligen beslut [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Syrien
2016-01-24

M: Sverige måste kraftsamla för mänskliga rättigheter

Andreas Norlén, Annicka Engblom, ST

År 1991 antog FN de så kallade Parisprinciperna, som anger hur en oberoende, nationell institution för mänskliga rättigheter (en MR-institution) ska organiseras. Ambitionen är att varje medlemsland ska ha en sådan institution och den ska [...]FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2016-01-23

Ericsson-chefen blir ”Hungerhjälte” i Davos

Gunilla von Hall

– Det är FN:s världsmatprogram WFP som hör av sig vid en katastrof och då sticker vi direkt med telekomutrustning för att upprätta kommunikationer som oftast är utslagna. Det gör en enorm skillnad för att [...]Corporate Social Responsibility (CSR), FN
2016-01-22

Vi måste stå enade mot extremisterna

Ban Ki-moon, Aftonbladet

“Våldsam extremism är en direkt attack mot de Förenta Nationernas stadga och ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet. Terroristgrupper som Daesh, Boko Haram och andra har skamlöst kidnappat unga flickor, systematiskt nekat kvinnor [...]FN, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS)
2016-01-21

Kompass-affären – en bakläxa för FN

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“Världsorganisationen måste ha ett modernt ledarskap och Bans avskedande av chefen för FN-insatsen i Centralafrikanska republiken är en nödvändig signal. En ytterligare nödvändig åtgärd är att skipa rättvisa för offren, de utsatta barnen. FN:s medlemsländer har [...]Barn och unga, Centralafrikanska republiken, FN, Mänskliga rättigheter
2016-01-20

Höj din röst – ställ krav på dina ledare

Kofi Annan, Aftonbladet

“När ledare inte klarar av att leda har jag vid många tillfällen sett hur de i stället följer den folkliga opinionen. Låt oss se till att vi under 2016 använder vår gemensamma makt till något [...]Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Hälsa, HIV/AIDS, Klimat & miljö
2016-01-08

Låt inte Burundi bli nästa Rwanda

Yvan Bugabo, SVT

“Våldsamheterna som utbrutit i landet har lett till att mer än 223 000 flytt grannländerna, mer än 500 har dött och mer än 6000 barn har separerats från sina familjer. Mer än 2000 politiker har fängslats, [...]4. Omtalade personer/konflikter/händelser, Afrika, AU, Burundi, EU, FN, Fred och säkerhet
2016-01-06

Svenskt pilotprojekt i Västafrika

Svenska Dagbladet

“I tio år har anställda inom den svenska kriminalvården utbildat personal som ska ut på FN-missioner. Hittills har det skett på engelska, nu ska utbildningen också hållas på franska.” FN, Fred och säkerhet
2015-12-29

“Ta chansen till fred”

Dagens Nyheter

“Dagarna före jul antogs en resolution enhälligt av FN:s säkerhetsråd. Den bygger på en trestegsplan för fred – vapenvila, övergångsregering och inom 18 månader fria val. Resolutionen utgör det närmaste världssamfundet kommit goda nyheter om Syrien [...]FN, Islamiska Staten (IS), Ryssland, Syrien
2015-12-28

“2015 – året då världen slog ett slag för klimatet”

Peter Alestig, Svenska Dagbladet

“Men brist på finansiering har varit en bromskloss. Därför är avtalet i Addis Abeba avgörande i sammanhanget. Särskilt betydelsefullt är att världens ledare nu pekar på vikten av att styra om den privata sektorns enorma [...]Etiopien, FN, Handelspolitik, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-28

“Sverige går inte hela vägen”

Inger Österdahl, Uppsala Nya Tidning

“Efter 11 september-attacken i New York tycktes omvärlden inklusive FN:s säkerhetsråd anse att militära försvarsåtgärder mot storskalig terrorism är folkrättsligt tillåtna. Även Sverige framförde denna uppfattning i samband med USA:s självförsvarsaktion mot al-Qaida i Afghanistan. Efter [...]EU, FN, Frankrike, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-12-28

“Flyktingarna som blev kvar får inte svikas”

Expressen

“I debatten om flyktingkrisen ligger fokus ofta på den mindre del av världens flyktingar som når Europa och Sverige. Men majoriteten av flyktingarna från krigets Syrien är kvar i landet eller i dess närområde. I [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Libanon, Syrien
2015-12-27

“Biståndet borde granskas på ett bättre sätt”

Margareta de Goys, Svenska Dagbladet

“I dag präglas biståndsdebatten om hur mycket av biståndsbudgeten skall gå till flyktinghjälpen. En klart viktig fråga men inte den enda. Minst lika relevant är det att titta på biståndets användande och kvalitet och att [...]Biståndsformer, EU, FN, Multilateralt samarbete, Sida, Sudan
2015-12-27

“Världen klokare 2015?”

Torsten Nilsson, Värmlands Folkblad

“Den 20 november fördömde FN:s säkerhetsråd enhälligt Islamiska staten (IS) som ett globalt hot ”utan motstycke” mot internationell fred och säkerhet. Det var ett mycket viktigt beslut, både folkrättsligt (FN befattar sig normalt bara med [...]EU, Flykt och migration, FN, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter
2015-12-22

Ny FN-plan ska rädda stressade världshav

Mats J Larsson, DN

Som EU-parlamentariker var Isabella Lövin (MP) en av de mest pådrivande för att EU skulle få en gemensam fiskepolitik. Hon välkomnar tisdagens beslut i FN:s generalförsamling att anta en resolution som totalt 95 länder, däribland [...]EU, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2015-12-21

Hör vreden från världens kvinnor

Expressen Ledare

Det kan tyckas som en självklarhet att omvärlden sluter upp bakom dessa modiga kvinnors kamp, men så är inte fallet. Å ena sidan har vi islamofober som hetsar mot muslimer i allmänhet och republikanernas presidentkandidat Donald [...]FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2015-12-21

Långt kvar till fred i Syrien. Men en lite ljusare värld.

Helsingborgs dagblad

isst krävs det bättre samordning av asylpolitiken inom EU för att kortsiktigt kunna hantera flyktingkrisen. Men den långsiktiga lösningen är naturligtvis i första hand en fråga om att få fred i Syrien. Här borde de [...]1. Aktörer, EU, FN, Ryssland, Syrien
2015-12-18

FN-chefen: En triumf för mänskligheten

Ban Ki-moon

Sedan mina första dagar som generalsekreterare har jag nämnt klimatförändringen som vår tids största utmaning. Detta är varför den utgjort en prioritet för mitt mandat. Jag har talat med nästan varje världsledare om det hot [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-15

Sätt åt Saudi igen, Margot Wallström!

Eric Erfors, Expressen

“De medeltida mörkermännen i Saudiarabien har nu meddelat att de ska leda en koalition av 34 stater som ska bekämpa IS och annan terrorism. Det är förstås utmärkt att muslimska stater engagerar sig i kampen [...]FN, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Ryssland, Saudiarabien
2015-12-11

Är Sverige i krig?

Inger Österdahl, Upsala Nya Tidning

“Som svar på terrorangreppen i Paris förklarade Frankrikes president att Frankrike är i krig. Frankrike begärde hjälp av EU:s övriga medlemsstater enligt EU-fördragets ömsesidiga försvarsklausul – den numera välbekanta artikel 42(7). Alla medlemsstater inklusive Sverige [...]EU, FN, Frankrike, Fred och säkerhet
2015-12-10

Hatbrott i flyktingströmmens spår

Aleksander Gabelic m.fl, Sundsvalls Tidning

“FN arbetar på medlemsländernas uppdrag och leder en stor del av flyktinghjälpen. Därför ska vi lyssna på flyktingkommissariatet UNHCR som säger att hjälp behövs både i närområdet och i våra länder. Sverige gör viktiga insatser genom [...]Flyktingbåtar på Medelhavet, FN, Mänskliga rättigheter
2015-12-09

Minskad befolkning nyckeln att klara klimatet

Stig-Olof Holm, Svenska Dagbladet

“För att uppnå en mer långsiktigt hållbar utveckling krävs således att förbrukningen av naturresurserna planas ut och i vissa fall minskar. Detta kan åstadkommas om de konsumtionsdrivande faktorerna anpassas till graden av teknisk effektivisering så [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-06

“Återvinning effektivast för klimatet”

Svante Axelsson Mfl., Göteborgs Posten

“Materialåtervinning är en av de mest energieffektiva åtgärder som kan genomföras och har långt större effekt på vår klimatpåverkan än många andra åtgärder. Materialåtervinning ger radikalt mycket lägre växthusgasutsläpp än både produktion med jungfruliga råvaror [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-12-06

“Avgörande klimatmöte under FN:s ledning”

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“Nästan 160 länder har presenterat sina nationella klimatplaner och en utmaning rör utformning och uppföljning av de nationella målen. En ambition är att överge den tidigare uppdelningen mellan industrialiserade länder och utvecklingsländer, inte minst med [...]Brasilien, FN, Indien, Indonesien, Kina, Klimat & miljö, Mexiko, Ryssland, Syrien, USA
2015-12-06

“Därför vill du inte läsa artiklar om klimathotet”

Katrine Marçal, Aftonbladet

“I decennier har klimatförändringarna kommunicerats i termer av KATASTROF, FÖRSTÖRELSE, KOSTNAD, OSÄKERHET och UPPOFFRING. Media, aktivister och politiker har trott att om vi bara kan få folk att ha tillräckligt dåligt samvete kommer det att [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-05

“Avgörande klimatmöte under FN:s ledning”

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Det är ingen överdrift att hävda att sanningens stund är kommen. Gemensamt agerande är en förutsättning för att världens länder ska kunna slå in på en ny bana.” Brasilien, FN, Indien, Indonesien, Kina, Klimat & miljö, Mexiko, Ryssland, USA
2015-12-05

Wallström tar Sverige till FN:s säkerhetsråd

Linda Westerlind, Folkbladet

“Sverige som utrikespolitik nation har dock gjort en revansch. Trots att regeringen Reinfeldt inte gjorde många knop i FN-sammanhang har regeringen Löfven utmärkt sig. Den feministiska utrikespolitiken har gjort svensk utrikespolitik känt över hela världen. Erkännandet [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsrådArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/02/sverige-behovs-i-fns-sakerhetsrad-2/"
2015-12-03

Utveckla handeln med utsläppsrätter

Lars Zetterberg, Göteborgs-Posten

“Om FN ställer sig bakom och underlättar utvecklingen av gemensamma marknader kommer kostnadseffektiviteten öka i den globala klimatomställningen. Och då kan det bli lättare för partnerna att anta mer ambitiösa mål – en nödvändighet om [...]EU, FN, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Utsläppsrätter
2015-12-02

Sverige behövs i FN:s säkerhetsråd

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Det spelar roll vilka som sitter i rådet. Ett exempel på en icke-permanent medlem som har fått inflytande är Litauen, som under året i säkerhetsrådet har sett till att frågan om Ukraina har hållits kvar [...]FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2015-12-01

”Ansvaret för klimatflyktingarna måste vara globalt”

Eric Luth, Andreas Eriksson, Magnus Ek, SVT Opinion

Vädret kommer att bli mer oförutsägbart, vilket leder till fler ödesdigra naturkatastrofer. Utsläppen är globala, och en stor andel kommer från rika västländer. Då måste även ansvaret för klimatflyktingarna vara globalt. Många av de länder som kommer [...]Flykt och migration, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-12-01

De stora hållbarhetsfrågorna börjar i ditt kylskåp

Louise Brown, Veckans Affärer

I ungefär samma veva förekom en uppmärksammad ledare i kvällspressen som dystopiskt påtalade att privata företag saknar intressen av att bygga nytt och investera långsiktigt. Alltså skulle vägen mot hållbarhet till år 2030 stavas bistånd? SGD [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-11-30

Om 35 år kan vi ha 1 miljard flyktingar

Eva Franchell, Aftonbladet

Länder i Asien kommer att översvämmas medan länder i Afrika får vattenbrist. Även rika länder kommer att drabbas, Kalifornien har bara vatten­reserver för ytterligare ett år. Många människor kommer att tvingas bryta upp och det [...]EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-30

För oss handlar klimatkrisen om att överleva

Md Shamsuddoha, Bo Forsberg, Gunilla Hallonsten, Karin Wiborn, Göteborgs-Posten

För att invånarna i Bangladesh ska kunna leva kvar i sina hemområden och fortsätta att anpassa sig till det förändrade klimatet, måste de globala utsläppen minska genast. Länder med höga utsläpp per capita, däribland Sverige, [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter
2015-11-30

Vi har ett ansvar mot omvärlden att ställa om

Johan Rockström, Expressen

Planeten riskerar att skicka dubbla fakturor till världen, först i form av självförstärkande uppvärmning, sedan i form av sociala kostnader, som drabbar världens fattigaste hårdast. Klimatfrågan är i allra högsta grad en rättvisefråga. Nu mer än [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-25

Kämpa mot våldet

Carina Olsson m.fl., Värmlands Folkblad

“Den 25 november uppmärksammas internationella dagen mot våld mot kvinnor. Att den här dagen fortfarande behövs är lika tungt varje år. Miljontals flickor och kvinnor världen över utsätts för misshandel, våldtäkter, stympning och mord, av [...]FN, Jämställdhet, Kvinnor
2015-11-25

Ki-moon: Nationernas säkerhet är hotad

Ban Ki-moon, Expressen

“Klimatförändringen bär inget pass; koldioxidutsläpp på en plats bidrar till problemet överallt. Klimatförändringen är ett hot mot liv och levebröd överallt i världen. Den ekonomiska stabiliteten och nationers säkerhet är hotad. Endast genom de Förenta Nationerna [...]FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-20

Ge barnens röster makt

Åsa Regnér m.fl., Upsala Nya Tidning

“Vi måste lyssna till barn för att viljor och behov för att bättre kunna förstå hur vi ska forma samhället. Sverige, EU och resten av världen måste ta ett krafttag för att bekämpa de förtryck [...]Barn och unga, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2015-11-19

Sätt inte barnens rättigheter ur spel

Véronique Lönnerblad m.fl.

“Det går helt enkelt inte att bortse från en konvention trots att landet befinner sig i ett ansträngt läge. Det är tvärtom så att konventioner om mänskliga rättigheter är särskilt viktiga att slå vakt om [...]Barn och unga, FN, Mänskliga rättigheter
2015-11-17

Avtalen är bindande

Inger Österdahl, Uppsala Nya Tidning

Sverige är i likhet med 144 andra länder i världen bundet av Flyktingkonventionen från 1951. Konventionen slöts ursprungligen mot bakgrund av de flyktingströmmar som orsakades av andra världskriget. Sedermera har konventionen utsträckts till att gälla [...]Asylrätt, FN, Mänskliga rättigheter
2015-11-07

Vapen hindrar FN:s mål

Peter Franke, Svenska dagbladet

Svenska Freds uppskattar att det finns 875 miljoner lätta vapen i världen i dag och att det produceras 33 miljoner kulor/granater varje dag. Så länge den produktionen pågår i så stor skala minskar hoppet om fred [...]FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen, Post-15
2015-11-06

”Regeringen slarvar bort demokratifrågorna”

Birgitta Ohlsson, Martin Ängeby SvD

Mellan 2006 och 2014 genomfördes två viktiga reformer i svensk bistånds- och utrikespolitik. Å ena sidan började regeringen kräva att biståndets resultat skulle redovisas. Å andra sidan fördes demokratin och de mänskliga rättigheterna fram till [...]Demokrati, EU, FN, Mänskliga rättigheter
2015-11-04

“Kamp för mänskliga rättigheter det viktigaste”

Sue Anne Teo, Svenska Dagbladet

“Trots att den demokratiska utvecklingen initialt såg lovande ut, är det lokala civilsamhället överens om att förändringstakten har avtagit och att det i vissa avseenden till och med skett en tillbakagång. Under 2015 har demonstrerande [...]Burma, FN, Mänskliga rättigheter
2015-11-04

“S går snart under skammens gräns”

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Nu vill Finansdepartementet ha ännu mer, det talas om så mycket som 40–50 procent av hela biståndsbudgeten, alltså långt under ”skammens gräns”. För de människor i utvecklingsländer som går i skolor eller får sin sjukvård [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, FN
2015-10-29

”Inte mycket till feministisk utrikespolitik”

Birgitta Ohlsson, Dagens Nyheter

“När länder som på hemmaplan nekar kvinnor arvsrätt och tillåter misshandel och våldtäkt inom äktenskapet kritiserar könsfördelningen på den svenska arbetsmarknaden är det tyvärr ett skolexempel på hur MR-rådet blivit en tummelplats för patriarkala diktaturer [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Rådet för MRArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/10/28/arbetet-i-mr-radet-leder-till-resultat/"
2015-10-28

”Arbetet i MR-rådet leder till resultat”

Jonas Gunnarsson, Dagens Nyheter

Regeringen stärker nu arbetet med mänskliga rättigheter. Genom ett systematiskt rättighets- och jämställdhetsperspektiv i hela utrikespolitiken ska Sverige bidra till konkreta framsteg och vara den starkaste rösten för jämställdhet och för alla kvinnors och flickors [...]FN, Rådet för MRArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/10/26/lagg-ned-fns-rad-for-manskliga-rattigheter/"
2015-10-26

FN har en självklar plats i svensk utrikespolitik

Margot Wallström ml.fl, Metro

“Svensk FN-politik är helt enkelt en självklar del av vår utrikespolitik. Den är ett sätt att stärka och utveckla det multilaterala systemet som sådant. Den är en möjlighet att driva våra politiska prioriteringar, från jämställdhet och [...]FN, Multilateralt samarbete
2015-10-26

”Lägg ned FN:s råd för mänskliga rättigheter”

Birgitta Ohlsson, Dagens Nyheter

“Vi som är varma FN-vänner och tror på internationellt samarbete måste också vara de tuffaste kritikerna. Som FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld skrev: ”FN bildades inte för att föra oss till himlen, men för att rädda [...]Rådet för MR
2015-10-26

Behövs UNHRC fortfarande?

Niklas Cedergren, Maria Hammarström, Barometern OT

“FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) är minst sagt en komplicerad historia. Rådet ersatte 2006 Kommissionen för mänskliga rättigheter eftersom den hade fått så exceptionellt många diktaturer som medlemmar att den dåvarande generalsekreteraren för Förenta [...]Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2015-10-23

FN 70 år: Flyktingkris och historiskt utvecklingsavtal

Aleksander Gabelic m.fl. Sundsvalls Tidning

Europa har efter århundraden av krig och flyktingskap en modern historia av demokrati och samarbete. Med sina humanitära ambitioner måste Europas länder ta en ledande roll tillsammans med likasinnade i FN. Den nya folkrättsliga principen [...]FN
2015-10-23

Världen behöver FN

Torsten Nilsson, Folkbladet

Den 24 oktober fyller Förenta Nationerna 70 år. FN grundades på ruinerna av andra världskriget, och var framför allt en angelägenhet för segrarmakterna. Tyskland och Japan fick förstås inte vara med, och världen såg annorlunda [...]FN
2015-10-22

Löfven, slakta inte biståndsbudgeten

Expressen

Margot Wallströms UD är bekymrat över penningströmmen som går från svenskt bistånd till flyktingmottagning i Sverige. Detta kan nämligen äventyra den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd. Biståndsformer, Flykt och migration, FN, Projektstöd
2015-10-17

Bekämpa hunger med ny teknik

Jasenko Selimovic, Uppsala Nya Tidning

“Världens produktion av basgrödor måste öka med 70 procent fram till år 2050 för att vi ska klara att försörja jordens växande befolkning, enligt FN:s beräkningar. Vilket betyder att vi måste få fram växter som [...]FN, Hälsa, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-10-13

Manifestationer för flyktingar leder fel

Stefan Hedlund, Expressen

“Den enda rimliga lösningen är att överlåta att FN att gå in i flyktinglägren, för att där välja ut de svagaste, vilka sedan hämtas med båt, under ordnade former. Endast på detta vis kan man samtidigt [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN
2015-10-12

“Sida måste ta större hänsyn till migration och migranter”

Lisa Andersson, Omvärlden

“Politiken har också en viktig uppgift för att skapa förutsättningar för migranter och deras anhöriga att kunna använda dessa pengar på bästa sätt. … Därför bör utvecklingspolitiken omfattas av åtgärder som ökar människors tillgång till [...]Flykt och migration, FN, OECD, Remitteringar, Sida
2015-10-11

S: Feministisk politik gör skillnad – även globalt

Magdalena Andersson, Svenska Dagbladet

“Arbetet för jämställdhet ska drivas både på hemmaplan och globalt. Genom ett finansministernätverk för jämställdhet finns nu ännu en möjlighet att både lära av andra och sprida svenska idéer och värderingar, skriver finansminister Magdalena Andersson [...]Budget, Feministisk utrikespolitik, FN, IMF (Internationella valutafonden), Jämställdhet, Kvinnor, OECD, Världsbanken
2015-10-10

”Regeringens politik avseende Västsahara är oförändrad”

Annika Söder, SVT Opinion

Från UD:s sida har vi vid ett flertal gånger de senaste dagarna tagit upp frågan om de svenska företagens villkor i Marocko. Det är korrekt att frågan om Sveriges hela Västsahara-politik för närvarande är föremål för [...]FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2015-10-10

Det koloniala förtrycket lever än i dag

Linda Westerlind, Folkbladet

Att regeringen skulle gå i bräschen och erkänna Västsahara skulle kunna få negativa konsekvenser både för den svenska förhoppningen om att komma med i FN:s säkerhetsråd och den svenska ställningen i EU. Samtidigt ger Sverige genom [...]FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2015-10-10

Fler kort att spela om Västsahara

Aron Lund, Upsala Nya Tidning

I sak är det utmärkt att Sverige lyfter frågan om Västsaharas status. Däremot är det olyckligt för alla inblandade att detta har kommit att handla enbart om att erkänna eller icke erkänna Västsahara. FN-stadgan innebär [...]FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2015-10-06

Claes Arvidsson: “Hello, sa statsministern”

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Mer än ett par minuter i rampljuset fick Löfven i alla fall när han i onsdags stod på talarlistan i FN:s generalförsamling. “Det är dags att alla stater ställer sig upp och ser till att [...]EU, FN, Nato, Ryssland, Syrien
2015-09-29

Debatt: Löfven måste hålla sitt ord

Hans Bergström, Dagens Indistri

“I det typiska västerländska moraliska självplågeriet låter det som om Europas demokratier bär skulden till kris. Men det primära ansvaret för flyktingkatastrofen ligger hos Syriens diktator al-Assad samt hos dem som militärt stöttar hans regim, som [...]Asylrätt, Flykt och migration, FN, Syrien
2015-09-28

Global fred genom global lag

Petter Ölmunger, Upsala Nya Tidning

“Om nu målet är att uppnå eller i varje fall avsevärt närma oss en hållbar global fred så behöver vi därför rimligen utveckla global lag och globala polisiära, snarare än militära, verktyg för att upprätthålla [...]Demokrati, FNArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/09/25/nio-punkter-for-global-fred/"
2015-09-28

Flyktingtragedins rötter

Värmlands Folkblad

IS terror utövar samma omänskliga effekter. Bara flykt återstår. Varför gör inte FN något? Jo, för att alla ansatser till att stoppa flygövergreppen blockeras av Rysslands veton. FN, Mänskliga rättigheter, Syrien
2015-09-27

”Hjälp Assadregimen att utplåna IS-monstret”

Per Jönsson, SVT Opinion

Därmed går man ett steg längre än Genève I: I dag är det viktigast att bekämpa Islamiska staten och andra våldsislamister, inte att krossa Assadregimen. Valet mellan Assadregimen och IS framstår som allt mer självklart – [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-09-26

Nuri Kino: Inga vägar ut

Nuri Kino, Svenska Dagbladet

När vi ställer frågor om flyktvägarna och om smugglare svär de och förbannar dem. Men om många smugglare är ”svin” och ”äckliga tjuvar”, varför väljer man att bli smugglad och ansöker inte om visum? ”Det finns [...]EU, Flykt och migration, FN, Syrien
2015-09-26

Hög tid att samfällt agera för fred i Syrien

Cecilia Wikström m fl, Göteborgs-Posten

Det är dags att EU och FN intensifierar sitt samarbete för att för att skapa bestående fred i Syrien. Vi kan inte bara söka lösningar på de inhumana levandsförhållanden som många av Syriens flyktingar lever [...]EU, Flykt och migration, FN, Partipolitik, Syrien
2015-09-26

Hela EU-projektet är i gungning

Peter Franke, Värmlands Folkblad

Veckans toppmöte i Bryssel slutade med tio miljarder kronor till FN för att hjälpa flyktingar i närområdet, men det är budgeterade pengar som redan borde ha varit inbetalda. Dessutom beslutades om att stärka kontrollen av [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN, Ungern
2015-09-25

De nya globala målen för hållbar utveckling gäller både dig och mig

Caroline Åberg, OmVärlden

“Genom resultaten av FN:s ännu rådande globala utvecklingsagenda, Milleniemålen, har vi lärt oss att det lönar sig att sätta mätbara och konkreta målsättningar för utveckling. Miljoner människor har fått det bättre tack vare de gemensamma [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen
2015-09-25

Gulfstaterna bluffar om sin flyktingmottagning

Fredrik Malm, Aftonbladet

Prinsarna i Gulfstaterna förväxlar också gärna att ge en flykting asyl, eller låta UNHCR slussa in fattiga kvotflyktingar, med att ta in utbildad arbetskraft till reapris. En byggnadsarbetare från Sydasien som tvingas arbeta under närmast [...]Anständiga arbetsvillkor, Flykt och migration, FN, Islamiska Staten (IS), Mellanöstern, Partipolitik, Syrien
2015-09-25

Hållbar global utveckling nyckeln till framtiden

Gabi Björsson m.fl., Dagens Samhälle

“Vi har skickat med statsminister Stefan Löfven våra rekommendationer om hur Sverige bäst bidrar till den nya agendan. Vi vill att Sverige fortsätter ha en tydlig och stark röst som betonar att de nya målen gäller [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-09-24

”FN:s hållbarhetsmål har inbyggd konflikt”

Robert Höglund m.fl., Svenska Dagbladet

“Mål nummer åtta går ut på att alla världens länder ska ha en stark BNP-tillväxt per capita. Det är inte helt oförståeligt, då många fattiga länder fortfarande behöver ekonomisk utveckling, men det riskerar att slå väldigt [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2015-09-24

Björn Lomborg: Prioritera bland utvecklingsmålen

Björn Lomborg, Svenska Dagbladet

“Denna vecka samlas världens ledare i FN i New York för att underteckna internationella utvecklingsmål för de kommande 15 åren. Det är kulmen på en fyraårig process som från början präglats av kohandel, köpslående och ändlösa [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-09-23

”Bashar al-Assad och hans anhang måste avlägsnas”

Leif Eriksson, Svt Opinion

“Assadregimen skall inte belönas med assistans och allians. Som ett första steg att lösa konflikten i Syrien och för att effektivt bekämpa Islamiska Staten måste Bashar al-Assad och hans anhang avlägsnas och en övergångsregering i enlighet [...]FN, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/09/21/bekampa-is-viktigaste-uppgiften-inte-krossa-assadregimen/"
2015-09-23

Hjälp till dem som är kvar

Dagens Nyheter

“FN:s livsmedelsprogram har känt av en utmattning bland givarländerna och saknar nästan hälften av sin finansiering i år. Nyligen halverades matransonerna för hundratusentals flyktingar i regionala läger. Fler nedskärningar väntar senare i höst. Att kalla [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN
2015-09-22

Vi borde inte låta flyktingar svälta

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I svensk debatt har SD lyckats sätta bilden av att de vill hjälpa flyktingar “i närområdet”. I själva verket vill de dra ner på biståndet från 1 procent av bruttonationalinkomsten till 0,7 och pratet om [...]EU, Flykt och migration, FN, Hunger
2015-09-21

Flyktingkris på agendan för jubilerande FN

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“När säkerhetsrådet är förlamat måste andra delar av FN-systemet gripa in. Övriga FN-medlemmar bör samverka om nya initiativ i generalförsamlingen som kan dels hantera flyktingkrisen, dels stoppa konflikterna. Europa bör, med sin historia och sina [...]Flykt och migration, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Syrien
2015-09-21

”Bekämpa IS viktigaste uppgiften – inte krossa Assadregimen”

Per Jönsson, Svt Opinion

“I valet mellan Assadregimen och IS blir valet allt mer självklart. Ungefär lika självklart som det var för Roosevelt och Churchill när de under andra världskriget valde mellan Stalin och Hitler som krigsallierad.” EU, FN, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-09-21

Khaled Hosseini: Låt inte engagemanget klinga av

Khaled Hosseini, Svenska Dagbladet

“När mediernas strålkastare oundvikligen flyttas från flyktingkrisen i Europa hoppas jag att medvetenheten och välviljan hos allmänheten gentemot flyktingar förblir stark; att vi kommer ihåg att flyktingar behöver mer än bara krisstöd. De behöver hopp om [...]Asylrätt, Flykt och migration, FN, Mediabevakning
2015-09-19

Glöm inte dem som är kvar i kriget

Joakim Medin, Expressen

I flera år har FN:s hjälporgan i Mellanöstern skrikit efter donationer till sin verksamhet. Medlemsländernas bidrag har varit för små eller uteblivit, och FN har tvingats skära ner på det livsviktiga biståndet. I augusti stängde [...]FN, Syrien
2015-09-18

”Militärkupp hotar att stoppa en afrikansk revolution”

Sten Hagberg, SVT Opinion

Nu krävs att det internationella samfundet (AU, FN och EU) fullföljer sina politiska fördömanden och ställer sig på det burkinska folkets sida så att dessa det förflutnas fantomer som nu försöker ta makten i Burkina [...]AU, Burkina Faso, Demokrati, EU, FN
2015-09-18

Sätt press på Assad via FN, Wallström

Aleksander Gabelic m fl, Aftonbladet

Att FN:s säkerhetsråd är oförmöget att agera fritar inte världsorganisationen från dess ansvar att försvara fred och säkerhet. Tvärtom ska generalförsamlingen agera skyndsamt i sådana situationer, enligt resolution 337. Syrienkonflikten har hittills skördat en kvarts [...]EU, Flykt och migration, FN, Syrien
2015-09-17

Sverige bidrar inte till ökad jämställdhet på internationella poster

Elisabet Fura m.fl., OmVärlden

“Idag lanseras den internationella kampanjen GQUAL som syftar till att stärka jämställd representation på internationella poster. Kvinnor är underrepresenterade i praktiskt taget alla internationella organ som är ansvariga för att övervaka och utveckla folkrätten, mänskliga [...]FN, Jämställdhet, Mellanstatliga aktörer
2015-09-16

Nu ska Stefan Löfvens samordning rädda världen

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“I regeringsförklaringen föreslår därför Löfven ‘en internationell kontaktgrupp’ för att lösa konflikten i Syrien. Där ska EU samla Ryssland, USA och de regionala parterna ”för att främja FN:s ansträngningar” och ”få ett slut på detta blodbad”. Putin, [...]EU, FN, Multilateralt samarbete
2015-09-11

Provslakt av helig ko – FN:s flyktingkonvention

Susanna Birgersson, Göteborgsposten

“Stefan Löfven och Angela Merkel vill tvinga fram en jämnare fördelning av flyktingar mellan EU:s medlemsstater. Om det system med bindande kvoter som de tänker sig över huvudtaget är genomförbart återstår att se. EU kan [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FNArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/09/08/forskare-overge-fns-flykting%C2%ADkonvention/"
2015-09-10

Sverige måste sätta press på Eritrea

Lars Adaktusson, Expressen

“FN:s uppmaning till världens länder att vidta åtgärder mot diasporaskatten är otvetydig och glädjande nog poängterar nu EU-kommissionen i sitt brevsvar att samtliga medlemsländer i EU ‘förutsätts’ följa FN-resolutionen och vidta åtgärder mot beskattningen. Detta innebär [...]Diktaturer, Eritrea, Flykt och migration, FN
2015-09-10

”EU är skapare av kaos”

Inger Styrbjörn, Svt Opinion

“Vi pratar om hjälpen. Hela Europa och världen pratar just nu om hjälpen. Men när ska vi börja prata om kriget? Det här måste få ett slut! FN måste börja fungera.” EU, Flykt och migration, FN, Syrien
2015-09-10

“Här är närområdet, Jimmie”

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Behovet av bistånd är gigantiskt, både inom och utanför Syriens gränser. Läget i flyktinglägren blir allt sämre. Det råder brist på mat och de sanitära omständigheterna gör människor sjuka. FN slår larm om att de saknar [...]FN, Humanitärt bistånd, Syrien
2015-09-10

”Därför måste väst förhandla med Assad-regimen”

Kjell-Olof Feldt, Svenska Dagbladet

“En våg av engagemang och vilja att bistå Syriens flyende befolkning går genom Sverige med stort medialt genomslag. Kriget som är flyktens orsak har sjunkit i bakgrunden, behandlas som en naturkatastrof utom räckhåll för mänsklig [...]FN, Fred och säkerhet, Kina, Ryssland, Syrien
2015-09-09

“När partiledarna träffas bör legala vägar in i EU stå högt på dagordningen.”

Sydsvenska Dagbladet

“EU-kommissionen kommer som väntat att presentera ett tvingande lagförslag på hur 160 000 flyktingar ska fördelas mellan EU-länderna. Men kommissionens förslag kommer ändå inte att räcka långt. FN:s flyktingorgan UNHCR beräknar att minst 850 000 människor [...]Asylrätt, EU, FN
2015-09-09

“Vi måste ta emot fler flyktingar “

Alma Tallborn, Göteborgs Posten

“Regeringen måste höja den svenska flyktingkvoten, oavsett hur EU resonerar. Ett nödvändigt led i detta är att alla kommuner ska ta emot flyktingar. Det går inte att kräva att hela EU ska ta ansvar, när [...]Asylrätt, EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, FN
2015-09-09

“Att skydda är Europas förbannade skyldighet”

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Det borde vara självklart för Europa och EU att möta dagens situation till­sammans. Varken Tyskland eller Sverige kan på egen hand axla ansvaret för ­dagens flyktingkris. Nödvändigt att öppna vägar Mötet i går blev därför en manifestation [...]Asylrätt, EU, FN
2015-09-08

Forskare: Överge FN:s flykting­konvention

Joakim Ruist, Svenska dagbladet

Konventionen borde ha övergivits redan för nästan trettio år sedan, men i dag är det mer akut än någon­sin. EU bör rakryggat erkänna att det inte tänker ge skydd åt alla världens skyddsbehövande. Det bör göra [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN
2015-09-03

Så stärker vi FN:s nöd- och katastrofinsatser

Isabella Lövin, Göteborgs-Posten

“Stödet till FN-organisationerna är ett av regeringens främsta redskap för att bidra till en hållbar utveckling. I dag, torsdag, fattar regeringen därför beslut om organisationsstöd, så kallat kärnstöd, till drygt tio FN-organ som jobbar med allt [...]FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete
2015-08-31

IS övergrepp är ingen kvinnofråga

UNT

Margot Wallström tänker kräva att FN:s säkerhetsråd håller ett särskilt möte om Islamiska statens systematiska våld och övergrepp mot kvinnor och barn. Barn och unga, FN, Islamiska Staten (IS), Kvinnor
2015-08-25

Grunden lagd för en bättre värld

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“FN:s 193 medlemsländer har enats om en ny plan för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet “Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs den 2 augusti i New York. Därmed har världens [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-08-19

Dags för nästa steg för hållbar utveckling

Aleksander Gabelic, Vestmanlands läns tidning

“Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljö-mässigt hållbar utveckling.” FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-08-18

Skriv under FN-protokollet om lika rätt för alla

Lena Klevenås, Dagens ETC

“Det är lika viktigt med utbildning, hälsa och rent vatten som yttrandefrihet och rätt till privatliv. Att respektera människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ger fördelar för alla. Genom tilläggsprotokollets uppföljningsmekanism skulle människor i prekära [...]FN, Hunger, Mänskliga rättigheter
2015-08-18

Från Arktis till Paris. Höstens globala snackis borde bli klimatet.

Sydsvenskan

Det Köpenhamn misslyckades med för sex år sedan måste Paris nu lyckas med. Fram till dess finns det all anledning att prata mycket och brett om klimatet. Till exempel om hur ett stabilt klimat är en [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-08-18

Nu stärker vi arbetet för humanitära frågor

Margot Wallström m.fl, Aftonbladet

FN:s nuvarande humanitära system behöver reformeras. Sverige är den femte största bilaterala humanitära givaren i världen och vi ställer höga krav på att andra ska vara med och bidra. Det måste bli obligatoriskt för länder [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2015-08-09

En kärnvapenfri värld är möjlig

Margot Wallström, Carin Jämtin, VT

I dag ser vi ett försämrat säkerhetsläge i vårt närområde. Risken för att kärnvapen ska användas ökar med större spänningar och när nya aktörer kan få tillgång till dessa helvetesvapen. Samtidigt har de allra flesta [...]FN, Fred och säkerhet, Japan
2015-08-09

“Urfolken kränks”

Carmen Blanco Valer mfl, Uppsala Nya Tidning

“Förändrade väderförhållanden, försvagade isar, glaciärer som försvinner, torka och översvämningar förvärrar urfolkens situation och möjlighet att leva i traditionella områden. Trots detta är urfolkens talan så gott som frånvarande vid klimatförhandlingar och formulering av klimatåtaganden.” FN, Handelspolitik, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter, Peru, Urfolk
2015-08-07

Det är demokratin, dumbom

Birgitta Ohlsson, Expressen

Året 2000 sjösattes FN:s millenniemål. 8 viktiga mål om att alltifrån att halvera världsfattigdomen till att minska barnadödlighet och se till att fler barn får gå i skolan presenterades. Glädjande är dessutom att många av dessa [...]FN, Millenniemålen
2015-08-07

Benjamin Katzeff Silberstein: FN:s mål hjälper ingen fattig

Benjamin Katzeff Silberstein, Svd

När de 193 medlemsstaterna i söndags till slut enades om de nya mål som ska ersätta de millenniemål som löper ut i år så finns det där, mål 16, om att ”främja fredliga och inkluderande [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen, Post-15
2015-08-07

Sluta fördöma Israel

Isaac Bachman, UNT

Den nyligen antagna FN-rapporten om Gazakonflikten 2014 anklagar både den israeliska armén och ”palestinska styrkor” för påstådda krigsförbrytelser. Rapporten ignorerar helt och hållet att Israel gjorde sitt yttersta för att minimera antalet civila dödsoffer på [...]FN, Israel
2015-08-07

S-politiker: Närmandet till Nato pågår inte i smyg

Kenneth G Forslund, Åsa Lindestam,Svd

Även samverkansförmågan i all internationell krishantering är en svensk grundsyn, oavsett om det sker inom ramen för Nato, FN eller EU. I västvärlden är Nato den organisation som sätter den internationella standarden för praktisk försvarssamverkan, [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Nato
2015-07-21

Samarbete för en hållbar utveckling

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“I höst samlas världens ledare i FN för att sy ihop den nya utvecklingsagenda som brukar kallas post 2015. Det civila samhället har en viktig roll som aktör, kunskapsspridare och opinionsbildare för att FN och [...]Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Post-15
2015-07-18

”Rekrytering av IS-stridande under 18 måste bli krigsbrott”

Fredrik Malmberg, Dagens Nyheter

Därför är det djupt bekymmersamt att riksdagen så sent som ifjol fattade beslut om att den som rekryterar barn som är 15 år eller äldre inte ska kunna straffas för krigsförbrytelser när det gäller rekrytering [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2015-07-17

Så får fattiga länder in mer skattepengar

Tobias Wikström, Dagens Industri

Debatten om fattiga länders skatter har handlat just om bolagsskatten. Detta trots att det är en liten del av världens skatteintäkter. Problemet är att många länder lyckas alldeles för dåligt med att få in skatteinkomster från [...]FN, Kapitalflykt
2015-07-17

Skatteflykt hindrar utveckling

Peter Franke, Värmlands Folkblad

Det blev alltså som det brukar bli vid FN:s toppmöten, oavsett om de handlar om klimatförändringar eller ekonomi. De rika länderna vägrar dela med sig tillräckligt mycket till de fattiga. I slutändan skyddar de hellre sina [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt
2015-07-17

Utveckling pågår

Uppsala Nya tidning

Självklart har höginkomstländer som Sverige ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar värld, men det blir i dag allt mindre fruktbart att se världen som uppdelad i u-länder och i-länder. Problem som fattigdom och klimatproblem [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-07-16

Fred på jorden hade suttit fint

Maria Eriksson, Svenska Dagbladet

Det är bara en sak som förbryllar: Varför passade man inte på att sätta upp ett mål om fred på jorden, när man ändå var igång? Här tycks FN-representanterna ha insett sin begränsning. Men det finns [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-07-15

“En global framgång”

Mats Wiklund, Uppsala Nya tidning

“Det är alltså inte en överdrift att kalla avtalet som slöts i går mellan Iran och 5+1-gruppen, de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och Tyskland, för en global framgång. Risken att Iran skulle utveckla kärnvapen [...]FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Iran, Israel, Mellanöstern, USA
2015-07-10

Häv Palestinas terrorstämpel

Gunnar Olofsson, Värmlands Folkblad

“Sverige har, till skillnad mot bland annat Norge, en omfattande lista över terrorstämplade organisationer – och gör här ingen skillnad på de palestinska organisationerna och till exempel Islamiska Staten i Irak och Syrien (IS). Inom [...]EU, FN, Palestina, Utrikesdepartementet
2015-07-06

Vissa tittade på och andra tittade bort

Mats Johansson, SvD

Denna månad är det tjugo år sedan den serbiske generalen Ratko Mladic för alltid skrev in sig i folkmordshistorien som ansvarig för massakern på många tusen bosniska män och pojkar – civilister! – i Srebrenica, [...]Bosnien-Hercegovina, FN, Serbien
2015-07-01

Sverige behövs i FN:s säkerhetsråd

Aleksander Gabelic

“Med ett drygt år kvar till säkerhetsrådsvalet bör regeringen kommunicera svenska åtaganden och framgångar i det internationella samarbetet, göra tydligare prioriteringar i utvecklingssamarbetet samt vara uthållig i sitt kampanjarbete. “ FN
2015-06-26

Sveriges ansvar att erbjuda migranter vård

Johannes Mosskin, Svenska Dagbladet

“Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal, precis som Kvinnokonventionen, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Sverige har ratificerat samtliga dessa konventioner. Vi har därmed förbundit [...]Flykt och migration, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Samhällsgrupper
2015-06-25

Blockaden mot Gaza är en provokation

Dror Feiler, Staffan Granér, SVT

Ulf Öfverberg från Samfundet Sverige-Israel skriver i sin replik på SVT Opinion att Ship to Gaza ”lägger hela ansvaret på Israel för den rådande situationen”. Det vi säger är att det är Israels och Egyptens blockad, [...]EU, FN, IMF (Internationella valutafonden), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Världsbanken
2015-06-23

Fristaden vi lovade

Torsten Nilsson, Värmlands Folkblad

“En del flyktingar förtvinar i flyktingläger sedan årtionden, andra lever under ännu uslare och osäkrare förhållanden på jakt efter ett land som är berett att ta emot dem. Inte sällan blir det kalla handen. Det [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN
2015-06-23

Lugnet före stormen i Mali

Renate Larssen, Svenska Dagbladet

“Kan Sverige påverka det säkerhetspolitiska läget i Mali? Tveksamt. Snarare skänker vårt deltagande legitimitet åt insatsen i stort. Sverige har som brukligt gott anseende både inom FN-organisationen och bland civila i insatsområdet. Svenska soldater åtnjuter [...]FN, Fred och säkerhet, Mali, Militärt bistånd
2015-06-21

Byt trofépolitiken mot en säkerhetsstrategi

Oscar Jonsson, Expressen

“En nationell säkerhetsstrategi ska vara den övergripande ramen som styr var och till vad alla Sveriges instrument – politiska, militära och ekonomiska – ska användas till för att skapa säkerhet. Men den kan inte bara göra [...]FN, Fred och säkerhet, Libyen, Mali, Syrien
2015-06-15

“Parisavtalet förhandlas utan vetenskapsgrund”

Sigvard Eriksson, Norrtelje Tidning

“FN:s klimatpanel IPCC har inte fäst något avseende vid de naturliga krafter som driver klimatförändringar sedan miljontals år. Man har inte kunnat skapa någon nollhypotes som säger något om hur klimatet skulle varit om ingen [...]FN, Forskning och innovation, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2015-06-15

“Fem punkter för att stärka våra rättigheter”

Soraya Post, Expressen

“För att romska kvinnors rättigheter ska förverkligas måste våra röster bli hörda av dem som har makten att undanröja de hinder vi möter i vår vardag. Trots att vi verkar för romers rättigheter inom skolan, [...]EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Romernas rättigheter
2015-06-14

”Sverige bör erkänna världens mest utsatta yrkeskår”

Karl Petter Thorwaldsson, Annelie Nordström, Kristina Henchen och Jens Orback

Det är dags för Sverige att erkänna en av världens största, mest utsatta och fattigaste yrkeskårer – de hushållsanställda. För en regering som driver en feministisk utrikespolitik borde dessutom frågan om yrkeskårens rättigheter ligga högt på [...]FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-06-13

FN måste bli öppnare och starkare

Aleksander Gabelic,Linda Nordin, Göteborgsposten

När FN i år fyller 70 möter organisationen fler utmaningar än någonsin även om också stora framsteg kan noteras på framför allt utvecklingsområdet. Krafttag krävs för att säkerställa att FN ska vara relevant även i [...]FN, Mänskliga rättigheter, Utvärdering
2015-06-09

Ship to Gaza är bara ett medialt upptåg

Lars Adaktusson, Expressen

“Efter den katastrofala Ship to Gaza-aktionen 2010, som slutade med nio dödsoffer, utvärderades det som skett av en oberoende FN-utredning. Slutsatsen i den så kallade Palmer-rapporten blev att Israels sjöblockad av Gaza har folkrättsligt stöd, att [...]FN, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-06-08

Sök nya vägar mot antibiotikaresistens

Christofer Fjellner, Upsala Nya Tidning

“Sverige borde göra skapandet av ett globalt legalt ramverk för kampen mot antibiotikaresistens till sin fråga i FN. Vi behöver ett slags “Kyoto-avtal” för kampen mot antibiotikaresistens. För antibiotikaresistens är ett minst lika stort hot [...]FN, Hälsa, Sjukvård
2015-06-08

Hög tid att ta ett globalt ansvar för haven

Isabella Lövin, SVT

“FN:s klimatpanel menar att klimatförändringarna kommer skapa döda zoner i haven. Samtidigt fortsätter det olagliga och oreglerade fisket. Stora utländska trålare kommer och dammsuger haven utanför fattiga länders kuster vilket självklart påverkare det småskaligt inhemska fisket.” EU, Fiske, FN, Klimat & miljö
2015-06-07

Lämna inte klimatet åt naturvetarna

Katrine Marçal, Aftonbladet

Det var 1992 i Rio de Janeiro som världsledarna bestämde sig för att göra något åt klimatförändringarna. Utsläppen skulle minska, men avtalet som slöts i den brasilianska huvudstaden var inte bindande. FN, Frankrike, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), USA
2015-06-05

Avgörande år för klimatfrågorna

Alexander Gabelic, Värmlands Folkblad

“FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har talat om att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Post-15
2015-06-05

Fortsätt öva med Nato och sök medlemskap

Göteborgsposten

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld, framförallt i och omkring Ryssland, är oroande och den svenska hållningen gentemot Ryssland måste därför vara tydlig. FN, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland
2015-06-02

”Sympatiskt men riskabelt klimatmål”

Magnus Nilsson, Dagens Nyheter

“Det tyngsta skälet mot att i varje fall i nuläget och i varje fall internationellt faktiskt avstå från att lyfta konsumtionsperspektivet, är att det för första gången, i och med FN-konferensen i Paris i slutet av [...]FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/sveriges-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/"
2015-05-30

”FIFA är ett FN i miniatyr”

Fredrik Segerfeldt, Svt Opinion

“Vi blundar när skandal efter skandal avslöjas inom de fredsbevarande styrkorna, må det vara människohandel eller sexuellt utnyttjande av barn. Detsamma gäller inom biståndet. Trots att merparten av världens fattiga idag bor i länder utan fungerande [...]Diktaturer, FN, Idrott, Korruption, Mänskliga rättigheter
2015-05-28

Centralafrikanska republiken är inte tillräckligt sexig

Pär Vikström, OmVärlden

Sveriges riksdag och regering bör snarast genom UD och Sida avsätta motsvarande 100 millioner dollar fördelat på tio år till CAR. Man borde även inleda en diskussion med representanter från alla delar av CAR om [...]Centralafrikanska republiken, FN, Jordbruk, Sida, Utrikesdepartementet
2015-05-21

Erkänn Somaliland som självständig stat

Mukhtar Bulaale, Svenska Dagbladet

“I Somaliland sker det i dag just en sådan positiv utveckling som omvärlden önskar se i Afrika och Mellanöstern. Landet uppfyller dessutom alla internationella kriterier för ett erkännande, genom att kontrollera ett eget territorium och [...]EU, FN, Somaliland
2015-05-21

Csaba Bene Perlenberg: Insatsen i Mali förlängs utan diskussion

Csaba Bene Perlenberg, Göteborgs Posten

“Om lite över en månad är det dags för rotationsbyte för den svenska Malistyrkan, som ingår i FN-insatsen MINUSMA. Mali01 är på väg att bli Mali02. Sveriges bidrag till vad som kallas för en stabiliseringsinsats är [...]FN, Mali, Militärt bistånd
2015-05-20

Nationell samling behövs för FN:s globala hållbarhetsmål

Nina Weitz mfl, Veckans Affärer

“Post 2015-förhandlingarna ska resultera i FN:s nya hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDGs). Att de nya hållbarhetsmålen är betydligt mer omfattande än deras föregångare, Millenniemålen, och universella, alltså relevanta för alla typer av länder, fattiga som [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Millenniemålen, Post-15
2015-05-15

EU måste agera utifrån flyktingarnas premisser

Linda Westerlind, Västerbottens Folkblad

“Främlingsfientligheten och rasismen i Libyen är ett större hot än vad Medelhavets djup är. Därför fortsätter smuggeltransporterna över Medelhavet.”     Asylrätt, EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, FN, Libyen
2015-05-15

Regeringen vilseleder om folkmordet på armenier

Mose Apelblat , Göteborgsposten

“Vi måste kalla det som hände i det förflutna vid dess rätta namn och säga ifrån i tid om det finns tecken på att något liknande upprepas i nutid. Men den svenska regeringen, när den [...]Armenien, FN, Utrikesdepartementet
2015-05-14

Hela EU:s ansvar

Sydsvenskan

“Från några av världens värsta krishärdar strömmar flyktingar in i EU, men viljan att ta ansvar för migrationen förblir klen på många håll. Av de 625 000 personer som sökte asyl inom unionen i fjol [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN, Libanon, Turkiet
2015-05-09

I dag firas World Fair Trade Day

Mathias Lindquist, Värmlands Folkblad

“68 av Sveriges kommuner har redan tagit ställning. Nu väntar vi också på att den svenska regeringen ska följa vårt exempel och ta på sig ledartröjan i EU och FN när det gäller arbetet för en [...]EU, FN, Handelspolitik, Post-15, Rättvis handel
2015-05-04

EU får inte blunda för sexuellt våld

Margot Wallström, Aftonbladet

“EU har antagit flera fina handlingsplaner för hur arbetet med kvinnor, fred och säkerhet ska genomföras. Men utvärderingar visar att alltför lite har hänt med det konkreta arbetet i praktiken. I dagsläget tar EU:s analyser [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-04-28

“Mer måste göras för att alla världens barn ska få gå i skolan”

Gustav Fridolin och Isabella Lövin, OmVärlden

“Inom FN pågår förhandlingarna om en ny utvecklingsagenda för åren efter 2015. Precis som Unesco ser Sverige att utbildning är nyckeln till att uppnå många av de globala mål som diskuteras och måste vara en [...]Barn och unga, FN, Post-15, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/education-for-all-2000-2015/"
2015-04-28

Viktigt stödja Ukraina

Isabella Lövin, Uppsala Nya Tidning

“Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol och den ryska militära aggressionen i östra Ukraina är ett brott mot folkrätten. Att detta begås av en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd är synnerligen allvarligt.” Demokrati, EU, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Ukraina
2015-04-24

Kvinnliga peshmergas har en dubbel kamp

Amineh Kakabaveh, Expressen

“Tusentals kvinnor och barn har bevittnat och själva utsatts för ofattbara grymheter av IS och andra jihadistgrupper. Kvinnorna våldtas och tas som slavar om de inte dödas. Därför finns stora förväntningar på Sverige, EU och FN [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Kvinnor, Syrien
2015-04-24

Västsahara behöver stöd

Lena Thunberg, Upsala Nya Tidning

“Amnesty International, Human Rights Watch, RF Kennedy Center for Justice and Human Rights och flera organisationer rapporterar återkommande om erkännande under tortyr, undermåliga rättsprocesser och fängelser, ständiga trakasserier, misshandel och förföljelse av västsaharier som bara [...]FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2015-04-21

Passivitet är omöjlig

Upsala Nya Tidning

“Den italienska operationen Mare Nostrum kunde ändå rädda ganska många, men lades ned i föreställningen att detta skulle leda till att flyktingströmmen minskade. I stället har antalet flyende ökat och den EU-operation, Triton, som ersatt [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, FN, Italien, Libyen
2015-04-18

Erik Helmerson: Födelsedag i jihadisternas bojor

Erik Helmersson, Dagens Nyheter

“Om den svenska regeringen menar allvar med sitt tal om ”humanitär stormakt” finns viktiga roller att spela både som nu, med en substantiell FN-styrka, och på sikt med att bygga bort terrorismens samhälleliga infrastruktur. Sverige har [...]FN, Fred och säkerhet, Mali, Militärt bistånd
2015-04-16

Saudiarabien har rätt att försvara sig

Mats Ringborg, Svenska Dagbladet

“Den förhärskande uppfattningen bland dagens debattörer tycks vara att ett land inte skall ha möjlighet att skaffa vapen utomlands för att stärka sitt försvar (i varje fall inte från Sverige), om det i landet sker omfattande [...]FN, Fred och säkerhet, Iran, Saudiarabien
2015-04-15

Ut med Iran ur FN:s kvinnoorgan

Soheila Dashti, Göteborgsposten

“Iranska kvinnosamfundet i Sverige (IKSS) fördömer iranska regimens medlemskap i FN:s kvinnoorgan och anser att världssamfundet måste agera för att åtgärda och rätta till detta bakslag. Mot bakgrund av detta uppmanar vi Sverige att använda [...]FN, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-04-15

Bortom mänskligt i Syrien

Jonas Bergström, Värmlands Folkblad

“Situationen i Yarmouk är, precis som hela Syrien, en skam för världssamfundet. Trots långtgående diskussioner om mänskliga rättigheter och omvärldens skyldighet att bryta in för att skydda lokalbefolkningen har FN stått handlingsförlamat sedan inbördeskriget bröt [...]FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Syrien
2015-04-06

Ny strategi ska stödja sexuell hälsa i Afrika

Isabella Lövin, Expressen

“Sverige har en lång historik av samarbete med afrikanska länder och stor trovärdighet i jämställdhetsarbetet. Under många år har Sverige bidragit till att stärka kvinnors och flickors hälsa. Nu vässar vi detta arbete genom en [...]Afrika, FN, Hälsa, HIV/AIDS
2015-04-01

Inga fler vapen till Salman & Co.

Linda Westerlind, Folkbladet

“Det kommer också att bli svårare för saudierna att shoppa vapen, när omvärlden ser vad de används till. Även Löfven lär nu inse att vi inte ska sälja vapen till Salman & Co.” Demokrati, FN, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-04-01

Gunnar Jonsson: Oberoende av världen omkring

Gunnar Jonsson, Dagens Nyheter

För att värva stöd i generalförsamlingen beskrivs Sverige som en ”oberoende röst”. Vad det betyder är lika diffust som varför Sverige ska sitta i säkerhetsrådet. Uppenbarligen inte för att peka ut diktaturer, det var förut. Numera [...]FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2015-03-30

Wallströms kritiker missar befrielsepotentialen

Andreas Gustavsson, Dagens ETC

Wallströms kritiker hör inte när hon efterlyser att fler länder ska anta FN-resolutionen om kvinnors fred och säkerhet. De hör inte när hon vill starta ett nätverk för kvinnliga fredsmäklare (bara åtta procent av fredsmäklare [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-30

Sverige antar en ny Syrienstrategi

Isabella Lövin och Margot Wallström, Svenska Dagsbladet

“Sverige antar en ny biståndsstrategi för Syrienkrisen om 1,5 miljarder kronor de kommande åren. Konflikten i Syrien fortsätter att förvärras och vi behöver därför en långsiktig och flexibel strategi för hur Sverige bäst bidrar till [...]Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2015-03-19

Visa att ni är feministiska

Gunilla Hjelm m.fl., Upsala Nya Tidning

Centerkvinnorna kräver att regeringen fyller retoriken ”vi är en feministisk regering” med innehåll. Vi har fem konkreta punkter till den feministiska regeringen att inkludera i det praktiska arbetet. Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor
2015-03-16

Kvinnor driver förändring

Erik Lysén, Folkbladet

Det blir allt tydligare hur de globala klimatförändringarna får förödande konsekvenser världen över. Förvärrad torka och översvämningar får allvarliga följder för många människor. Särskilt hårt drabbas de som redan lever i fattigdom och utsatthet, med [...]FN, Jämställdhet, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-03-12

Syrien – en mörk fläck på världens samvete

Louise Gauffin och Daniel Gorevan, ETC

Det internationella samfundet har inte lyckats gå från ord till handling för att lindra civilbefolkningens lidande. Tvärtom så har konflikten trappats upp och den humanitära situationen förvärrats. FN, Humanitärt bistånd, SyrienI artikeln hänvisas till dokumentet: "Failing Syria"
2015-03-09

En saudisk mina

Sydsvenskan

Fortsatt samverkan med Saudiarabien, en av världens hårdaste diktaturer, är onekligen svår att förena med den rödgröna regeringens feministiska utrikespolitiska linje där jämställdhet och mänskliga rättigheter är centrala. Men det är heller inte nödvändigtvis en [...]Diktaturer, FN, Okategoriserade, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-09

“Frågan är hur jämställdhet bäst uppnås och mäts.”

Isabella Lövin, Helsingborgs Dagblad

“Att bryta kvinnors och flickors systematiska underordning kräver direkta insatser som främjar kvinnors självbestämmande, ekonomiska och politiska deltagande och inflytande. Även indirekta satsningar som att stärka länders institutioner, rättssystem och korruptionsbekämpning är centrala, liksom satsningar [...]EU, FN, Jämställdhet, KvinnorArtikeln är en replik på: ""Sveriges regering bör använda all kraft för att påverka EU och FN i feministisk riktning""
2015-03-04

Ett land att samarbeta med?

Torsten Nilsson, Värmlands Folkblad

“Man kan hoppas att det är omtanke om ett hypotetiskt antal svenska jobb och ingenting annat som ligger bakom rädslan för att stöta sig med de saudiska prinsarna. Men kan försvarsindustrin trots stora statliga beställningar [...]FN, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-04

Ekonomin avgör Syriens öde

Aron Lund, Upsala Nya Tidning

“Redan före 2011 hade Syrien stora ekonomiska problem. Det året infördes dessutom hårda sanktioner av USA, EU och flera arabländer, och regeringen började förlora kontrollen över östra Syriens oljefält.” EU, FN, Syrien
2015-03-03

“Sveriges regering bör använda all kraft för att påverka EU och FN i feministisk riktning”

Anneli Rogeman, Helsingborgs Dagblad

En feministisk svensk regering måste driva att allt internationellt bistånd ska ta hänsyn till jämställdhet. Men det räcker inte. Det krävs också att man följer vart pengarna tar vägen. Rikta minst hälften av Sveriges bistånd till kvinnor. [...]EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Resultat
2015-03-03

Ebolatragedin ger utrymme för nystart

Isabella Lövin, Expressen

“Det gäller nu att länderna också orkar ta tag i de mer komplexa frågorna som handlar om att bygga väl fungerande institutioner, bekämpa korruption och skapa ett inkluderande samhälle genom att bland annat föra ut [...]Afrika, Bilateralt samarbete, FN, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone
2015-02-28

Sex insatser som kan hjälpa Syrien och Irak på lång sikt

Fredrik Malm, Dagens Nyheter

“Men Sverige kan också bidra genom vår biståndspolitik. Det är omöjligt att bygga upp de områden som nu skövlas utan omfattande internationellt stöd.” Diktaturer, EU, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Syrien
2015-02-26

Fåfäng jakt på rådsplats

Sydsvenskan

Regeringen bedriver en feministisk utrikespolitik. Regeringen vill också att Sverige, genom att vara en god förebild, ska stärka de mänskliga rättigheternas ställning i världen. Det skulle då vara både motsägelsefullt och moraliskt betänkligt att samarbeta [...]FN, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-02-26

Löfvens längtan

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

”Det är ju ingen idé att hamna i säkerhetsrådet om vi innan dess har sålt ut vad vi står för”, säger Miljöpartiets utrikespolitiske talesperson Valter Mutt apropå att Stefan Löfven och Margot Wallström är ovilliga [...]FN, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-02-26

Röstfiske första valet

Dagens Nyheter

Regeringsförklaringen i höstas underströk vikten av att Sverige får en plats i FN:s säkerhetsråd 2017. I utrikesdeklarationen för två veckor sedan stod det än tydligare: Sveriges kandidatur är ett ”konkret uttryck för regeringens vilja att [...]FN, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-02-26

2014 – ett katastrofalt år

Peter Franke, Värmlands Folkblad

FN gör stora insatser för att hjälpa flyktingar och bekämpa fattigdom och sjukdom. Men världssamfundet står helt maktlöst inför våldet som utövas i Syrien, Irak, Libyen, Gaza, Ukraina, Somalia och Nigeria. De stora nationerna ser [...]Flykt och migration, FN, Mänskliga rättigheter, VapenhandelI artikeln hänvisas till dokumentet: "Amnesty International Report 2014/2015"
2015-02-13

Stor okunskap om att världen blir bättre

Alexander Gabelic m.fl, Göteborgs posten

En felaktig omvärldsbild riskerar att leda till felaktiga prioriteringar, en snedvriden biståndsdebatt och missade investeringsmöjligheter. Bred kunskap om läget i världen kan tvärtom öka förståelsen för hur internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med bland annat handelsvillkor, återremitteringar [...]FN, Millenniemålen, Resultat
2015-02-10

Ett FN-beslut gör ingen framgångssaga

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Fattigdomen halverades redan 2010, vilket var långt tidigare än beslutsfattarna i FN planerat. Och det var knappast själva FN-besluten som minskade fattigdom och armod bland världens svagaste. Det gjorde den ökade tillväxten som ständigt bringar [...]FN, Millenniemålen, Multilateralt samarbete
2015-02-09

Vi kan utrota fattigdomen i världen

Isabella Lövin, Göteborgsposten

“En värld som inte lyckas stoppa den globala uppvärmningen är en osäker värld. Tillväxt och utveckling måste ske inom hållbara planetära gränser. Om vi inte lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader kommer vi [...]FN, Hållbar utveckling, Multilateralt samarbete, Utbildning
2015-02-04

Ta FN:s kritik på allvar – så kan Sverige bli ett bättre land för barn och unga

Kattis Ahlström m.fl, Dagens Nyheter

“Vi välkomnar att FN:s barnrättskommitté ställde många frågor om hur Sverige säkerställer att det svenska biståndet verkligen genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Kommittén påtalade att Sverige kan stärka detta arbete ytterligare genom att göra barnkonsekvensanalyser av [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Jämställdhet, Kommunbistånd, Samhällsaktörer, Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2015-02-03

Sverige tar fram en ny strategi för Syrienkrisen

Margot Wallström m.fl, Dagens Nyheter

“Sverige stödjer UNHCR:s vädjan och regeringen tar nu fram en ny strategi för Syrienkrisen som omfattar såväl de akuta behoven som långsiktiga insatser för att skapa bättre levnadsförhållanden och stöd till grannländernas samhällsfunktioner.” EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Jordanien, Libanon, Multilateralt samarbete, Syrien, Utrikesdepartementet
2015-01-27

Så kan FN:s fredsbevarande verksamhet bli effektivare

Margot Wallström, Sven-Eric Söder, Dagens Nyheter

Sverige vill bidra aktivt till att stärka FN:s förmåga att hantera internationella konflikter på olika sätt. Därför stärker Sverige nu sitt engagemang i FN, inom såväl fred och säkerhet som inom hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Vi [...]FN, Fred och säkerhet, Resolution 1325
2015-01-10

Lägg ner EU:s stridsgrupper

Aleksander Gabelic och Linda Nordin, Svenska Dagbladet

“Sverige måste tillsammans med övriga EU-länder ta konsekvenserna av misslyckandet för stridsgruppskonceptet och ompröva fokuseringen på resultatlösa EU-projekt. I stället bör vi, också från ett nationellt säkerhetsperspektiv, använda de verktyg för internationell fred och säkerhet [...]EU, FN, Fred och säkerhet
2015-01-07

Sveriges insats i Mali är livsviktig

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Under januari kommer den svenska FN-insatsen i det krigsdrabbade väst­afrikanska landet öka till 250 soldater. Det är Sveriges första större insats under FN:s befäl på många år och den är mycket viktig för att bevara stabili­teten [...]Afrika, FN, Mali
2015-01-05

Som generös biståndsgivare och föredöme har Sverige en röst som världen lyssnar till.

Isabella Lövin, Helsinborgs Dagblad

“FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon säger i sin rapport om de nya globala hållbarhetsmålen, The Road to Dignity – Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet, att stjärnorna aldrig stått i en så gynnsam konstellation [...]FN, Klimat & miljö, Millenniemålen
2014-12-25

Handeln med elfenben är allas ansvar

Håkan Wirtén, Göteborgs Posten

“Så länge det finns en marknad för prydnadssaker och smycken av elfenben kommer tjuvjakten att fortsätta. Intressant att notera är att elfenben inte används till hälsopreparat utan till saker som vi ställer på hyllan för [...]Afrika, FN, Handelspolitik, Turism
2014-12-24

Fler utmaningar än någonsin

Aleksander Gabelic, Norrköpings Tidningar

“Under 2015 fyller Förenta Nationerna 70 år. Organisationen står inför några av sina tuffaste utmaningar någonsin. Att få världens länder att komma överens om ett bindande klimatavtal, att få ett slut på konflikten i Syrien, [...]Flykt och migration, FN, Klimat & miljö, Mali, Millenniemålen, Ryssland, Syrien, Ukraina
2014-12-24

Kall jul utan mat

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

“Parallellt med detta borde det vara tvingande för alla EU:s 28 länder att delta i UNHCR:s vidarebosättningsprogram och därmed öka antalet kvotflyktingar som får nya livsmöjligheter i EU. I dag tar 15 EU-länder inte emot [...]EU, Flykt och migration, FN, Syrien
2014-12-18

MP sviker världens fattigaste

Christofer Fjellner, Uppsala Nya Tidning

“Systemet är ett vackert samspel mellan handel, mänskliga rättigheter, miljöskydd och utveckling.Som ansvarig för EU:s allmänna preferenssystem i Europaparlamentet blev jag glad när jag förstod att löftet om bättre handelsvillkor förmått Filippinerna att ratificera de [...]EU, Filippinerna, FN, Handelspolitik, Partipolitik
2014-12-17

Svenska företag måste agera mot tvångsarbete

Therese Guovelin, Elisabeth Åberg, Aftonbladet

“Nu har den thailändska organisationen Foundation for Education and Development (FED) gjort en uppföljning som visar att tvångsarbetet kvarstår. Nu sätter vi i Hotell- och restaurangfacket och Unionen, som båda är medlemmar i nätverket ”Schyst resande”, [...]Anständiga arbetsvillkor, Burma, Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Thailand, TurismI artikeln hänvisas till dokumentet: "Ingen solskenshistoria"
2014-12-14

Sverige måste skärpa tonen mot gulfstaterna

Fredrik Malm, Aftonbladet

“Sverige har tidigare visat stor entusiasm för försvarsindustriella samarbeten med gulfstaterna. Men världen är mer än vapen. Om inte dessa stenrika oljestater tar emot en enda kvotflykting så blir det väldigt svårt att övertyga EU-länder [...]Bahrain, Flykt och migration, FN, Förenade Arabemiraten, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien
2014-12-13

Strid för fattiga länder i klimatfrågan, Romson

Jens Holm, Expressen

“Klimat- och miljöminister Åsa Romson borde ta strid med bromsklossarna inom EU och mot USA och alliera sig med världens fattiga länder. Hon har profilerat sig i frågan om klimatfinansiering, och det är bra. Men [...]FN, Gröna fonden, Klimat & miljö
2014-12-03

Regeringens fem klimatutmaningar i Lima

Mattias Goldmann, Värmlands Folkblad

“Mötet i Paris i december 2015 är avgörande för om vi ska ha en rimlig chans att hålla den globala temperaturökningen under två grader jämfört med förindustriell tid. Grunden för framgång i Paris läggs nu, [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2014-11-27

Mer öppenhet i stödet till FN

Isabella Lövin m.fl. Svenska Dagbladet

Nästa år är avgörande då nya globala utvecklingsmål ska beslutas av världssamfundet liksom ett nytt klimatavtal. Eftersom Sverige är bland de allra största givarna till FN och utvecklingsbankerna har vi här en stark röst och [...]FN, Okategoriserade, Öppenhet och transparens
2014-11-27

Hård kritik mot svenskt bistånd

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Tre centrala delar i biståndskedjan har granskats: hur besluten fattas, dokumenteras och följs upp. Granskningen visar att det inte går att förstå varför Sverige betalar en viss summa till en organisation. Besluten saknar ofta information [...]FN, Riksrevisionen, Utrikesdepartementet
2014-11-26

Sveriges engagemang för Ukraina fördjupas

Margot Wallström, Aftonbladet

Vi har sedan vårt eget EU-inträde varit drivande i EU:s utvidgningspolitik och i arbetet med att integrera oss med länder i Östeuropa. Ukraina är här ett viktigt land. EU, FN, Partipolitik
2014-11-25

Be om hjälp, Wallström – för Ukrainas och Sveriges skull

Borås Tidning

Tanken är att Mali-insatsen ska ge en plats i FN:s säkerhetsråd. Det är den nationella självbilden av Sverige som föredöme för andra och politisk stormakt i världen som ska återupprättas. Till varje pris dessutom. FN, Kvinnor, Mali, Ukraina
2014-11-24

Fungerande jämställdhet börjar lokalt

Linda Westerlind, Folkbladet

“Barns rättigheter och kvinnors rättigheter går ofta hand i hand. Barn har traditionellt varit en kvinnofråga och kvinnor har genom historien kämpat för att ge sina barn fullvärdiga rättigheter. Därför är Stefan Löfvens USA-besök en [...]Barn och unga, FN, Jämställdhet, Kvinnor
2014-11-19

Klimatarbete avgörande för de fattiga länderna

Isabella Lövin, Aftonbladet

Från den svenska samarbetsregeringen är signalen tydlig: vi vill höja ambitionsnivån för klimatarbetet och vi vill göra det nu. Vi befinner oss i ett kritiskt skede för att lyckas bromsa den globala uppvärmningen. Därför utlovar vi [...]FN, Gröna fonden, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-11-19

Problem som går att lösa

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Det borde ge stora rubriker varje dag, men barnen dör i det tysta, långtifrån medias strålkastarljus. De dör dessutom helt i onödan. Inte på grund av någon obotlig sjukdom eller en naturkatastrof, utan enbart i [...]Barn och unga, FN, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Vatten
2014-11-15

Första bästa lämpliga uppdrag?

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“En fredsfrämjande operation i ett av världens fattigaste länder inom FN:s regi låter ju fint, tryggt och väldigt svenskt. Inte alls lika våldsamt som en Nato-operation där en massa amerikaner går runt och spontanskjuter hämningslöst, [...]FN, Fred och säkerhet, Mali, Multilateralt samarbete, Nato
2014-11-14

Wallström måste behålla tryck på Putin

Expressen

“Med ett pågående krig mitt i Europa borde det vara självklart för utrikesministern att prioritera Ukraina och EU. I stället valde den rödgröna regeringen att fokusera på länder längre bort och prata mer om FN:s [...]EU, FN, Ryssland, Ukraina, Utrikesdepartementet
2014-11-12

Tradition, kultur och religion rättfärdigar aldrig våld mot kvinnor

Anna Maria Corazza Bildt, Göteborgs Posten

“Varför röstar de röda svenska ledamöterna i Europaparlamentet alltid emot, oavsett kontext, när ordet “religion” dyker upp i en rapport? Det är dags att visa hur de mörkröda fortsätter att kidnappa jämställdhetsagendan också på EU-nivå.(…)Alla [...]EU, FN, Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion
2014-10-28

Ge Afghanistans flickor nycklar till framtiden

Sundsvalls Tidning, Anders Rosén, Anna Westin, Karin Israelsson, Siv Persson, Reza Payandeh, Åsa E Melander, Shah Akbari Hosein, Karim Mohammady

“Svenska Afghanistankommittén bedriver ett utvecklingsbaserat bistånd där de mänskliga rättigheterna främjas. Rätten till utbildning är ett grundläggande fundament och genomsyrar allt arbete i Afghanistan.” Afghanistan, Barn och unga, FN, Mänskliga rättigheter
2014-10-27

Nato:s dubbelmoral i Syrien

Jonas Bergström, Värmlands Folkblad

“Under lång tid har Kobane, i kurdiska delarna av Syrien, varit under attack av IS. Andra styrkor, som den irakiska armén, har flytt när IS gjort framryckningar. De kurdiska styrkorna har gjort motstånd.” EU, FN, Irak, Rwanda, Syrien, Turkiet, USA
2014-10-27

Isaak måste friges – och Eritrea förändras

Erik Jennische, Johan Karlsson Schaffer, Aftonbladet

“Sverige bör också kräva att förhandlingarna som just nu pågår mellan EU och Eritrea om ett nytt biståndsavtal läggs på is. EU ska inte sluta biståndsavtal med länder som håller EU-medborgare fängslade av politiska skäl.” Asylrätt, Dawit Isaak, Demokrati, Eritrea, EU, FN
2014-10-24

”Folkrättslig täckmantel för erkännande av Palestina”

Mose Apelblat, Dagens Nyheter

I sin iver att tillhandahålla en folkrättslig täckmantel för ett i grunden politiskt beslut glömmer professorerna att regeringsförklaringen faktiskt anger att en tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens. FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, PalestinaArtikeln är en replik på: "Ett erkännande av Palestina har stöd av vår tids folkrätt"
2014-10-24

Grattis, världen

Värmlands Folkblad

Det klagas ofta över att FN är byråkratiskt, ineffektivt och korrupt. Organisationen är inte felfri, men FN är med sina brister det bästa människan hittills hittat på. Därför är det utmärkt att FN åter får [...]FN, Partipolitik
2014-10-24

FN-dagen: Global samling i en orolig tid

Aleksander Gabelic m.fl, Sundsvalls Tidning

I en orolig tid är ett väl fungerande FN i allas intresse. Sverige bör som stor bidragsgivare verka för att FN-systemet reformeras och effektiviseras. En väg är att aktivt driva kandidaturen för en svensk plats [...]FN, Mänskliga rättigheter
2014-10-20

Ett erkännande av Palestina har stöd av vår tids folkrätt

Dagens nyheter, Ove Bring m.fl.

“Ett erkännande är en politisk handling men med folkrättsliga konsekvenser. En stat har rätt att erkänna en ny stat, om inte detta erkännande strider mot någon annan stats rätt; ett grundlöst erkännande kan innebära ett [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-10-17

Alltför sent uppvaknande

Peter Franke, Vämlands Folkblad

“Det har varit känt i över 40 år, men varken FN:s hälsoorganisation WHO eller läkemedelsföretagen har tidigare varit intresserade. WHO trodde det var begränsat till Afrika och läkemedelsindustrin att det inte fanns några pengar att [...]FN, Guinea-Bissau, Hälsa, Liberia, Sierra Leone
2014-10-16

Långt kvar innan hungern är utrotad

Erik Lysén, Sundsvalls Tidning

“Sverige deltar aktivt i det internationella samtalet om utveckling och för dialog med de länder vi ger bistånd till. Sverige bör uppmuntra till att stödja barn och mödrar genom direkta bidrag och genom att stärka [...]Afrika, FN, Hälsa, Hunger
2014-10-15

Är det fred de vill ha?

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Sverige kan återigen gå före, som landet gjorde i kampen mot apartheid i Sydafrika på 1980-talet. Förhoppningsvis kommer fler EU-länder att erkänna Palestina och därmed öka trycket på Israel.” FN, Israel, Palestina
2014-10-15

Feministisk utrikespolitik effektivaste vägen mot fred

Robert Egnell, Dagens Nyheter

“En feministisk utrikespolitik som innefattar genderperspektiv på både problem och lösningar kan bli ett viktigt redskap för att hantera de många utmaningar som världen i dag står inför.” Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor
2014-10-13

Så kan Sverige agera till Kobanes försvar

Roshan Yigit, Aftonbladet

“Den kurdiska staden Kobane i norra Syrien håller på att falla. Det vore ett nederlag för det kurdiska folket såväl som för den USA-ledda koalitionen som just nu krigar mot IS. Det vore också en stor [...]FN, Syrien, Turkiet
2014-10-13

Vill stoppa IS krig mot kvinnor och barn

Amineh Kakabaveh, Göteborgs Posten

“Vi menar att Sverige bör arbeta hårdare än vad som nu sker i både FN och EU för att minst hälften av allt bistånd går till utbildning av kvinnor och flickor. (…) Vi vill att Sverige verkar [...]FN, Irak, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Religion, Syrien
2014-10-11

Ebola avslöjar oss

Peter Fällmar Andersson, Helsingborgs Dagblad

“Mitt uppe i denna kris reagerar européer genom att rasa – mot avlivningen av en potentiellt smittad hund i Madrid. (…) Varje epidemi avslöjar det värsta och det bästa hos människan. Panik, ryktesspridning och egoism ställs [...]Afrika, EU, FN, Hälsa
2014-10-09

Mediernas ansvar för spridningen av ebola

Eva Franchell, Aftonbladet

“Samordningen i de västafrikanska länderna måste sedan fungera. FN, EU och de enskilda nationerna har aldrig tidigare ställts inför en epidemi av det här slaget. Organisationerna prövas för första gången och utvärderingarna får anstå. Den svenska [...]Afrika, EU, FN, Hälsa
2014-10-07

Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack

Per-Olof Sjöö m.fl. Aftonbladet

Detta är oacceptabelt. För att utrota fattigdomen i världen behövs inte bara fler jobb, utan jobb med anständiga villkor och löner det går att leva på. För att en förändring ska ske måste ILO:s agenda [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, FN, Klimat & miljö, Näringsliv, Sociala skyddsnätI artikeln hänvisas till dokumentet: "Human Development Report 2014"
2014-10-03

Kampen mot terrorism måste förankras

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

Sverige har starka traditioner i FN som stor humanitär givare och försvarare av kvinnors och flickors rättigheter. Det arbetet måste, i skenet av återkommande humanitära katastrofer och motstånd i jämställdhetsarbetet, fortsätta. Den nya svenska regeringen [...]FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-09-30

Ta diskussion om att sätta in Jas mot IS

JOHAN BERGENÄS, Svenska Dagbladet

“Sveriges icke-militära insatser är robusta. Diplomatiskt stödjer Sverige USA:s kamp mot IS. Förra månaden rapporterade Sveriges dåvarande biståndsminister, Hillevi Engström, att svenskt humanitärt bistånd till Irak fördubblats under 2014. Till Syrien har runt 1,2 miljarder kronor [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndsminister Hillevi Engström (M), Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien
2014-09-27

Klotet behöver en plan B

Heidi Avellan, Sydsvenskan

“Mer pengar till FN:s klimatfond – problemet är att pengarna inte strömmar in. Mer skog – skövlad skog ska återställas på en yta större än Indien och skövlingen stoppas helt till 2030. Mindre koldioxidutsläpp – 200 miljarder [...]FN, Klimat & miljö
2014-09-26

Löfven förhandlar i Putins skugga

Johan Wiktorin, Expressen

“Knappt hade valet avslutats förrän det var dags för nya uppmärksammade nyheter om ökad militär verksamhet i vårt närområde. Nästan dagligen diskuteras nu Sveriges försvar och läget i omvärlden. Bekämpning av terroristgrupperingar i Mellanöstern, Ukraina [...]EU, FN, Nato, Ryssland, Ukraina, USA
2014-09-25

Hög tid för klimatets plan B: Skapa tull- och skatteallians

Håkan Pihl, Dagens Nyheter

“Sverige kan bidra genom initiativ till en klimatallians med likasinnade länder, helst hela EU. I en sådan allians skulle man begränsa egna utsläpp men också ställa krav på de länder som inte gör det.” EU, FN, Gröna fonden, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö
2014-09-25

Sverige en måltavla för IS

Wolfgang Hansson, Aftonbladet

“Ett svenskt deltagande behöver inte innebära en direkt militär inblandning. Det kan handla om humanitära insatser som är något av Sveriges adelsmärke. Sverige har bland annat skickat militärplan med hjälp till de kurdiska delarna av [...]Europa, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Syrien
2014-09-25

Våld är den enda vägen till fred

Carolin Dahlman, Kristianstadsbladet

“Det är självklart tragiskt att fredliga länder ska behöva ta till vapen, men ibland hjälper det inte att blunda och önska att elände ska försvinna. Människor dör, huvuden huggs av, kvinnor våldtas.” FN, Fred och säkerhet, Irak, Syrien
2014-09-25

En vinst för världen

Mattias Karlsson, Kristianstadsbladet

“Globala klimatproblem kräver globala lösningar. Utsläpp av koldioxid känner inte av några gränser och påverkar i förlängningen alla på jorden. Lösningen ligger därför i att alla länder måste ta sitt ansvar, vissa mer än andra.” FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2014-09-25

Ingen enkel nöt att knäcka

Oisin Cantwell, Aftonbladet

“Riksdagen har tidigare ryckt på axlarna åt FN:s krav på att förbjuda rasistiska organisationer och hänvisat till lagarna om hets mot folkgrupp och hatbrott. Men något säger mig att den nuvarande terrorlagstiftningen kommer att utvidgas.” Demokrati, FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Syrien
2014-09-24

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

Gabi Björsson mfl, Sveriges Television

“År 2000 enades FN:s medlemsländer om en plan för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen, genom antagandet av FN:s åtta millenniemål. Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika [...]Biståndets målsättning, FN, Millenniemålen, Post-15
2014-09-23

Sverige kan bättre i frågan om klimatet

Annika Jacobson, Aftonbladet

“Samtidigt som de globala förnybara investeringarna accelererar har svenska beslutsfattare simmat runt utan vare sig mål eller mening i en inrikespolitisk fiskdamm och käbblat om gårdagens energilösningar.” FN, Fossilfri energi, Klimat & miljö
2014-09-19

Kall fred slår krig

Mats Skogskär, Sydsvenskan

“En överenskommelse har nu träffats mellan Israel och den palestinska myndigheten som ska göra det möjligt att börja bygga upp det krigshärjade Gaza på nytt.(…) I FN-högkvarteret befarar diplomater, enligt nyhetsbyrån AFP, att parterna inte [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-09-18

USA borde ha sökt FN-mandat i kriget mot IS

Aleksander Gabelic, Göteborgs Posten

USA och Obama måste tänka om och formulera en långsiktig strategi i vilken FN har en central roll i arbetet för att hantera konflikterna i Syrien och Irak. Den internationella terrorismen kan bara bekämpas genom [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, USA
2014-09-18

Våld är förbjudet

Inger Österdahl, Uppsala Nya Tidning

Det handlar inte om idealistiskt flum utan om realistiska förhållningsregler till förmån för fred och stabilitet, baserade på dyrköpta erfarenheter av motsatsen. Att stater och andra aktörer respekterar de mest grundläggande internationella normerna framstår nu som viktigare [...]FN, Mänskliga rättigheter
2014-09-08

Vår solidaritet är en svensk tradition, SD

Sten Rylander mfl; Aftonbladet

“I sitt valmanifest bryter Sverigedemokraterna inte bara mot denna svenska tradition, utan framförallt mot det demokratiskt fattade beslutet att Sverige ska stå bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och de förpliktelser detta medför. SD bryter även [...]Enprocentsmålet, FN, Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Partipolitik
2014-09-05

Förhindra ett folkmord i Irak

Désirée Pethrus m.fl, Borås Tidning

“Vi kristdemokrater skulle vilja se ett militärt mandat för att FN ska kunna skydda befolkningen från folkmord. I grund och botten åligger det Iraks regering att skydda sin befolkning, alldeles oavsett vilken etnisk eller religiös [...]FN, Irak, Partipolitik
2014-08-30

Vi kan inte bara se på när folk mördas

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Världssamfundet står handfallet. Först inför diktatorn al-Assads folkmord, sedan inför galningarna i Islamiska staten, som fullständigt saknar respekt för människovärde och som dagligen begår bestialiska övergrepp och mord i både Syrien och Irak.” Asylrätt, Civilsamhället, EU, Flykt och migration, FN, Irak, Islamiska Staten (IS), Syrien
2014-08-18

Irak visar EU:s svaghet

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Vårt Europa har en tydlig utrikespolitisk vision, sade utrikesminister Bildt i årets utrikesdeklaration. Men så fort det finns olika viljor upphör EU:s möjligheter att agera.” EU, FN, Fred och säkerhet, Irak
2014-08-16

Biståndet måste öka

Inger Davidsson mfl, Helsingborgs Dagblad

Vi står inför en global utbildningskris om inte länder åtgärdar de stora kvalitetsbrister som finns på utbildningsområdet. Eftersom utbildning är direkt avgörande i globala frågor som fattigdomsbekämpning, ungdomsarbetslöshet och samhällsutveckling måste vi se till att [...]Barn och unga, FN, Millenniemålen, Utbildning
2014-08-15

Akut läge i Irak kräver handlingskraft

Soran Ismail m.fl, Svenska Dagbladet

“Det verkar råda enighet bland Iraks grannländer: IS behöver stoppas. Fördömande ord har uttryckts av ländernas respektive ledare, men vi ser ingen handling. Tiden rinner ut och kräver liv varje dag. Geopolitiska spel går före [...]FN, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Religion
2014-08-14

Evakuera flyktingar med flyg till EU

Linda Nordlund m.fl, Svenska Dagbladet

FN:s säkerhetsråd måste axla det ansvar som åligger det och ge mandat att skapa en humanitär zon för att garantera civilbefolkningens liv och säkerhet. Sverige bör erbjuda sin hjälp vid en sådan operation, exempelvis genom [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Irak
2014-08-13

FN måste förhindra hotande folkmord

Fredrik Reinfeldt & Carl Bildt, Svenska Dagbladet

Sverige har ett djupt engagemang i Iraks möjligheter till demokratisk utveckling efter de mörka decennierna under Saddam Hussein. Vi har öppnat ambassad i Bagdad, diplomatisk närvaro i Erbil och har sedan 2004 gett över 1,5 [...]FN, Irak
2014-08-13

FN-mandat för en internationell insats mot IS-terrorn

Urban Ahlin, Expressen

Omvärlden, som FN, EU och Sverige, måste nu stödja den irakiska regeringen och Kurdistans regionala regering i det humanitära arbetet och med att återta kontrollen över de områden IS kontrollerar samt främja en inkluderande politisk [...]FN, Irak
2014-08-12

Sverige måste kräva en skyddszon i Irak

Roberth Hannah, Aftonbladet

“Det är Moderaterna och ytterst Carl Bildt som är ansvariga för att Sverige ännu inte har krävt att en skyddszon upprättas för assyrierna, jezidierna och shabakerna på Ninevehslätten. Trots att Sverige är en föregångare i världen [...]FN, Humanitärt bistånd, Irak, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2014/08/10/overhangande-risk-for-nytt-folkmord/"
2014-08-11

Bildts engagemang spel för gallerierna

Nuri Kino, Aftonbladet

“Vi måste alla agera för att stoppa det. Du skriver att det är ett ansvar för FN:s säkerhetsråd, men talar samtidigt om just säkerhetsrådets ”splittring och oförmåga.” Jag skulle önska att du vore mer kreativ. [...]FN, Humanitärt bistånd, IrakArtikeln är en replik på: ""Överhängande risk för nytt folkmord""
2014-08-10

Överhängande risk för nytt folkmord

Carl Bildt, Expressen

“Det ansvar som ligger på FN:s säkerhetsråd är tydligt. Men inte mindre viktigt är det regionala samarbete som kommer att krävas för att driva Isil tillbaka. Och i denna fråga har faktiskt Teheran, Ankara och [...]FN, Humanitärt bistånd, Irak
2014-08-06

En religiös rensning

Uppsala Nya Tidning

“Det pågår en etnisk och religiös rensning i Irak och Syrien[…] Det är upprörande att inte omvärldens ledare har reagerat mer kraftfullt på utrensningen. Visst har USA, påven och FN:s säkerhetsråd fördömt våldet. Så har [...]FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Religion, SyrienI artikeln hänvisas till "Bildt: EU brottas med Irakfrågan"
2014-08-06

Israel måste ställas till svars

Hala Husni Fariz, Svenska Dagbladet

“Fakta är tydlig. Israel ockuperar Västbanken sedan 1967. Israel har ignorerat samtliga FN-resolutioner om att avsluta ockupationen, och har i stället byggt hundratals bosättningar på Västbanken, i strid med internationella lagar. […] I decennier har [...]FN, Hälsa, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Religion
2014-08-05

Regeringen passiv när minoriteter förföljs

Jonas Sjöstedt, m.fl., Svenska Dagbladet

“Varhelst fascismen och rasismen växer […] måste vårt svar vara lika fast och tydligt som det är grundläggande till försvar av de mänskliga rättigheterna och allas lika värde. Därför är det frustrerande att bevittna omvärldens [...]FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Religion, Syrien
2014-08-04

Som rättsstat har Israel moralisk skyldighet ignorera ICC

Martin Blecher, Dagens Nyheter

“Innan FN och Palmerapporten kom ut om blockadens legalitet utredde Israel självt blockadens legalitet i en rapport som kallades för ”The Turkel Commission”. Att i denna kontext läsa artikelförfattarnas artikel är inte bara ett förlöjligande [...]EU, FN, Israel/Palestina-konfliktenArtikeln är en replik på: "Kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i Gaza"
2014-08-04

Världen sviker Iraks kristna

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Fler och fler skriver om assyrierna och de andra minoriteterna i Irak. Men somliga verkar tro att det räcker med ord. Nu har vi pratat om det. Nu har vi gråtit en skvätt. Nu har [...]FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, ReligionI artikeln hänvisas till "Demonstration mot Isis drog många"
2014-08-03

Kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i Gaza

Dagens Nyheter

“Många har tagit sin tillflykt till de överfyllda skolor som drivs av FN i Gaza, skolor som åter visat sig bli föremål för israeliska attacker.” EU, FN, Israel/Palestina-konflikten, Japan, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-08-01

En humanitär katastrof med brottsliga förtecken

Anne Ramberg, Dagens Nyheter

“Verkligheten är denna: Israel ägnar sig sedan lång tid åt en systematisk diskriminering av palestinier i Israel, liksom på ockuperade område på Västbanken och i Gaza.” Demokrati, EU, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-07-29

Ingen sida är bäste man

Carolin Dahlman, Kristianstadsbladet

“FN kräver, men Hamas och Israel tycks ha öronproppar i, för människor fortsätter att dö av beskjutningar och svälta som resultat av blockader. Också dessa har fördömts av FN, men få lyssnar. … De högljudda skrämmer med sitt ensidiga fördömande och [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-07-27

Ett helvete som inte kan vänta

Sydsvenskan

“Att västvärlden inte ryter till högre över jakten på kristna minoriteter i muslimdominerade områden kan tyckas märkligt – och svagt.” Demokrati, Diktaturer, FN, Irak, Israel, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ukraina
2014-07-18

FN ger stöd i människors vardag

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“FN-frågorna gör sig ständigt påminda och vittnar om behovet av fortsatt aktivt stöd för FN-samarbetet – från regering och riksdag men också genom engagemang och aktiviteter i folkrörelser och på gräsrotsnivå. Ett starkare och bättre [...]FN, Partipolitik
2014-07-11

Blockaden av Gaza innebär konstant våld

Dror Feiler m.fl., Svenska Dagbladet

“I höst får Sverige en ny regering. För svenska Ship to Gaza vill vi ge den tillträdande regeringen en rekommendation om hur en ny regering kan visa tydligt initiativ i utrikespolitiken: Ta ett internationellt ledarskap [...]EU, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to Gaza
2014-07-08

Våldet eskalerar när Sydsudan fyller tre år

Stefan Liljegren, Aftonbladet

“När vi som är på plats i Sydsudan slår larm, måste omvärlden agera. Det är nödvändigt att treårsdagen är en dag då det internationella samfundet, givare, FN och biståndsorganisationer måste agera. Annars kommer tusentals människor [...]FN, Humanitärt bistånd, Sydsudan
2014-07-04

Svenskt bistånd ska göra skillnad

Västerviks Tidningen

“När Sverige har en bra ekonomi kan vi hjälpa många fler människor, och vi gör det numera mer effektivt. Förra året gav Sverige mest i bistånd i hela världen sett till vår inkomst och befolkningsmängd.” Biståndsformer, Enprocentsmålet, FN, Humanitärt bistånd
2014-06-30

Det är FN:s skyldighet att stoppa irakiska blodbadet

Elisabet Höglund, Aftonbladet

“FN bildades för att upprätthålla fred i världen efter andra världskriget. Vad vi ser i dag är en värld i krig, hundratusentals offrade människoliv, miljontals flyktingar och den största folkomflyttning världen skådat på århundraden. Även [...]FN, Irak
2014-06-28

Vi får aldrig glömma – 100 år sedan första världskriget

Caroline Borg, Dala-demokraten

“Trots att både FN och EU har en strävan att bevara freden, har tiden från 1945 till nutid inte blivit fri från krig. Krigsföringen har enbart tagit en annan skepnad.” EU, Europa, FN
2014-06-16

Stoppa avvisningarna av irakiska flyktingar

Ibrahim Alkhaffaji mfl, Aftonbladet

“Alla irakier, oavsett religion eller etnisk tillhörighet, förtjänar att leva i trygghet. Migrationsverket måste ändra asylregler för irakier. Det råder nu väpnade konflikt i Irak och det finns inga säkra områden dit flyktingar kan avvisas. [...]EU, Flykt och migration, FN, Irak, Migrationsverket, Partipolitik
2014-05-18

När ska Sverige sluta utvisa ensamkommande till Afghanistan?

Anna Westin mfl, Sundsvalls Tidning

“Hur kan den medmänsklighet som finns stark genom stort bistånd till Afghanistan förvandlas till kalla handen för ensamkommande asylsökande unga män? Och detta i en tid då landets utveckling är mycket osäker?” Afghanistan, EU, Flykt och migration, FN
2014-05-09

EU och Sverige kan öka pressen på Marocko

Julia Finér m.fl., Göteborgsposten

“Utan internationell närvaro och övervakning av de mänskliga rättigheterna kan Marocko ostört fortsätta utsätta befolkningen för oerhörda övergrepp. Vi menar att om FN är oförmöget att låta sina styrkor övervaka brott mot mänskliga rättigheter så [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2014-05-04

Regeringen sviker löfte om klimatpengar

Björn-Ola Linnér m.fl. , Svenska Dagbladet

“Det sänder en mycket negativ signal i det mödosamma arbetet med att bygga förtroende mellan fattiga och rika länder i klimatförhandlingarna.” EU, FN, Gröna fonden, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Multilateralt samarbete
2014-04-22

Världens utsatta behöver hjälp

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Världens länder har en hel del kvar att lära om hur man bäst arbetar med konfliktdrabbade länder. Tidigare har vi ibland underskattat svårigheterna att bygga upp sönderfallande stater. I dag vet vi att det kommer att [...]FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Toppmötet i Busan nov 2011
2014-04-12

Ukraina-krisen: Civiliserade stater och andra

Li Bennich-Björkman, Uppsala Nya Tidning

“Som framgår handlar detta inte om nutid utan om läget efter första världskrigets slut. Nu ställs vi återigen inför vad som kan vara en liknande problematik, men denna gång dock med litet andra förtecken. Ryssland [...]Demokrati, EU, FN, G8, Ryssland, Ukraina, WTO
2014-04-02

Skyddet för de mänskliga rättigheterna i Burma måste skärpas

Brittis Edman m.fl., Omvärlden

“Trots president U Thein Seins löfte om att frige samtliga samvetsfångar innan förra årets slut befinner sig minst ett trettiotal bakom galler. Ytterligare ett hundratal människorättsförsvarare väntar på åtal för påstådda brott mot några av [...]Burma, FN, Mänskliga rättigheter
2014-04-01

Earth Hour är en viktig symbolhandling

Mariann Eriksson, Svenska Dagbladet

“Earth Hour handlar inte om elkonsumtionen, även om vi håller med om att bristen på el är ett stort problem i delar av världen. Earth Hour är en symbolhandling för att politikerna ska agera i [...]FN, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Earth Hour är en viktig symbolhandling"
2014-04-01

Barnen får uppleva klimatkatastrofen

Eva Franchell, Expressen

“Låt oss tänka på barn i andra delar av världen. Barn som just fötts i länder som Bangladesh eller Etiopien. Gårdagens rapport från FN:s klimatpanel IPCC är klar och tydlig. Vetenskapsmännen är överens. Om medeltemperaturen stiger [...]Barn och unga, EU, FN, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "IPCC Fifth Assessment Report Climate Change 2014:Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
2014-03-31

Fem miljoner barn lider i Syrien

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“Mer måste göras för att aktivera FN:s medlemsländer. Det skulle till exempel kunna ske genom att Sverige och EU tar ett initiativ i generalförsamlingen till en rekommendation om tvingande åtgärder mot Syrien. Under de senaste [...]Barn och unga, FN, Syrien
2014-03-31

Politikernas hemläxa

Dagens Nyheter

“Forskarna konstaterar att klimatförändringarnas effekter länge har gått att bevittna i naturen. Det gör det också lättare att överskåda konsekvenserna under de kommande två tre decennierna…Forskarna har i alla avseenden gjort sin hemläxa. Överväldigande belägg [...]FN, Forskning och innovation, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Partipolitik, Utsläppsrätter
2014-03-16

Fler kriser i skuggan av Ukraina

Sydsvenskan

“Utvecklingen i Ukraina har på mer än ett vis försämrat förutsättningarna för en fredlig lösning i Syrien. Dels har världspolitikens fokus riktats mot Krim istället för mot syriska krishärdar, dels har utsikterna försämrats till en [...]FN, Syrien, Ukraina
2014-03-13

EU är inte sämre än FN i Mali

Martin Tunström, Barometern

“Att Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin understryker FN-dimensionen bör bäst förstås mot bakgrund av de stora skiljelinjer som finns inom partiet i synen på militära framför allt fredsframtvingande insatser. Men samtidigt brister resonemanget. De insatser [...]EU, FN, Mali, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2014-03-13

EU har gjort för lite för Syrienkrigets offer

Ulrik Nilsson, Borås Tidning

“Från UNHCR har Sverige åtagit sig att ta emot 750 personer och skulle alla EU länder ta emot flyktingar i samma proportion som Sverige skulle UNHCR ha cirka 100 000 ytterligare platser. Det kan låta [...]EU, Flykt och migration, FN, Okategoriserade, Syrien
2014-03-13

Syrien i skuggan

Mattias Karlsson, Kristianstadsbladet

Nu på lördag har kriget i Syrien pågått i precis tre år. Än finns ingen lösning på konflikten i sikte samtidigt som den humanitära katastrofen blir allt värre. FN, Ryssland, Syrien, Ukraina
2014-03-10

Rysk aggression gör FN:s brister tydliga

Fredrik Segerfeldt, Svenska dagbladet

I fallet med Ukraina blir FN:s menlöshet allra tydligast. En medlemsstat får sin suveränitet kränkt av en annan medlemsstat. Det är den sortens krig som många av oss trodde tillhörde forna sekler, nu när säkerhetsagendan [...]Demokrati, FN, Ryssland, Ukraina
2014-03-07

Jämställdhetsarbetet på UD i dagarna kring kvinnodagen

Malena Gyllenhak, Bloggen om utvecklingspolitik

“Men anledningen till att så mycket arbete krävs är självklart att bristen på jämställdhet är stor överallt på jorden. Stereotypa normer om kön påverkar oss alla, kvinnor som män, flickor som pojkar.” FN, Jämställdhet, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Post-15, Sida, Utrikesdepartementet, Världsbanken
2014-03-07

Tjugo år senare är kriget fortfarande med mig

Joakim Bom, SVT Debatt

“Jag var sergeant på en skyttepluton och vårt arbete var att bevara fred i vårt område, enligt direktiv från regeringen. Men det fanns ingen fred att bevara.” 4. Omtalade personer/konflikter/händelser, Bosnien-Hercegovina, Europa, FN
2014-02-23

Helvetet på jorden

Dagens Nyheter

“Visst borde det internationella samfundet öka trycket ännu mer. Fort­farande tillåts Nordkorea delta i diverse OS- och VM-sammanhang, fortfarande tar man emot officiella besök, bland ­annat av Göran Persson år 2001. […] Men vill man verkligen [...]FN, Kina, Mänskliga rättigheter, Nordkorea
2014-02-22

Malis snabba sönderfall riskerar att sprida sig

Bengt Nilsson, Dagens Industri

“Sveriges bidrag med 200 soldater, de flesta icke-stridande, känns mest som en symbolhandling. Vi har en medborgare kidnappad i regionen. Drogerna som passerar genom al-Qaidas händer når även vårt land. Vi borde kunna bidra till FN-operationen [...]FN, Mali, Militärt bistånd
2014-02-20

Flera granskare kritiserar UD

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Så har någon dött av detta? Spelar det någon roll om UD följer några dammiga regler för sina 11 miljarder skattekronor om året, som är tänkta att gå till världens mest utsatta människor? Tja, fundera på [...]FN, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2014-02-19

Riksrevisionen tycks ha sinne för humor

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Det fina med Riksrevisionen är att deras begäran om dokument inte måste sekretessprövas väldigt ingående och långsamt, och att deras granskare faktiskt kan kräva svar på sådant ingen vill tala om. Kanske kan de bringa klarhet [...]FN, Multilateralt samarbete, Riksrevisionen
2014-02-14

Sverige i världsklass på att ge bistånd

Wolfgang Hansson, Aftonbladet

“Aldrig tidigare har så många svåra katastrofer som kräver extraordinära insatser pågått samtidigt. På bara ett år har den summa FN ber världens länder om för humanitära insatser fördubblats till 15 miljarder dollar. Just nu är [...]Centralafrikanska republiken, Filippinerna, FN, Humanitärt bistånd, Syrien
2014-02-08

Ett litet steg framåt i Syrien

Sydsvenskan

“På måndag ska Syriensamtalen, under ledning av FN:s och Arabförbundets medlare Lakhdar Brahimi, återupptas. Även denna gång gäller att bara det faktum att parterna möts får betraktas som en framgång.” FN, Mänskliga rättigheter, Syrien
2014-02-08

IOK måste ta ansvar för mänskliga rättigheter

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“I både FN-systemet och den internationella olympiska rörelsen får alla länder, såväl demokratiska som odemokratiska, vara med. Till skillnad från FN, som dagligen kontrollerar hur de mänskliga rättigheterna respekteras runt om i världen, har IOK gjort [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Ryssland
2014-01-26

FN, låt inte Syrien utföra folkmord på kurderna

Kurdo Baksi, SVT Debatt

“Ett fåtal syrier med kurdisk bakgrund deltar i konferensen som representanter för antingen Bashar al-Assad eller den syriska oppositionsrörelsen. Men dessa individer representerar inte majoriteten kurder.” FN, Syrien
2014-01-26

Fredsprocess från fel ände

Aron Lund, Expresen

“Syrierna själva kämpar naturligtvis för det de tror på, vare sig det är friheten, Gud, Assad eller bara den egna familjens överlevnad. Men deras drömmar och mardrömmar till trots har detta nu blivit ett krig [...]FN, Syrien
2014-01-20

Låt kvinnorna vara med i fredsförhandlingarna

Lena Ag, Jens Orback, Dagens Nyheter

“Med stöd av organisationer som Palmecentret och Kvinna till kvinna mobiliserar sig nu syriska kvinnor från det civila samhället, i och utanför landet. De må vara oense i sakfrågor men en sak enar dem: kvinnor [...]FN, Kvinnor, SyrienI artikeln hänvisas till dokumentet: "Equal Power Lasting Peace"
2014-01-19

Sluta hoppas på ett globalt avtal

TORD SVEDBERG m.fl. Svenska Dagbladet

“I samband med FN:s senaste klimatmöte förklarade miljöminister Lena Ek att Sverige har ambitionen att bli en medlande och konstruktiv aktör i förhandlingarna. Ett sådant arbete behöver i högre grad uppmärksamma kompromissen mellan ett bindande avtal [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013
2014-01-18

”Företagen vill ha hållbarhet – politikerna levererar inte”

Johan Rockström, Dagens Nyheter

“I avsaknaden av politiskt ledarskap har en växande del av näringslivet tagit på sig ledartröjan för att minimera växande miljörisker och ta vara på möjligheterna i en global omställning till en hållbar välfärd på en [...]FN, Hållbar utveckling, Näringsliv, Partipolitik, Post-15
2014-01-05

Öka Sveriges deltagande i FN-insatser

Aleksander Gabelic m.fl, Svenska Dagbladet

“Sedan mitten av 1990-talet har Sverige dessutom, med undantag för Liberiainsatsen 2004–06, nästan helt upphört att lämna truppbidrag till fredsfrämjande insatser ledda av FN. De senaste sex åren har i snitt färre än 30 personer [...]FN
2014-01-05

Sverige kan bli en radikal röst för Kongo

DR DENIS MUKWEGE mfl, Svenska Dagbladet

“Vi har lång erfarenhet av biståndsarbete på plats i landet. Just nu pågår flera processer som ger möjlighet till positiva förändringar…I februari undertecknade elva afrikanska stater ett fredsavtal för Kongo i Etiopiens huvudstad Addis Abeba…Samtidigt arbetar [...]Civilsamhället, EU, FN, Kongo
2013-12-30

Syrien behöver världens stöd

Aleksander Gabelic, Sundsvalls tidning

Konflikten i Syrien visar efter snart tre år inga tecken på att avta. Dödssiffran har för länge sedan passerat 100 000 och 6,5 miljoner människor är på flykt. Läget försvåras av att vintern har kommit [...]FN, Syrien
2013-12-23

Bryt passiviteten kring Syrien

Mikael Eriksson m.fl., Svenska Dagbladet

“De riktade sanktioner som finns mot personer i den syriska regimens kärna behöver utvecklas och stärkas. Sverige som haft en stark profil när det gäller forskning och utvecklande av sanktioner, skulle kunna gå i bräschen [...]EU, FN, Syrien, Vapenhandel
2013-12-22

Katastrof i Sydsudan måste förhindras

Johan Brosché mfl; Svenska Dagbladet

“Konflikten har sitt ursprung i ett farligt maktspel där politiker hänsynslöst spelar ut ”det etniska kortet” för att få ökad makt. … Det viktigaste just nu är inte vad som föranledde denna incident, utan att händelsen har [...]FN, Militärt bistånd, Sydsudan
2013-12-18

Svensk trupp i landet kan förhindra folkmord

Linda Nordin m.fl. Aftonbladet

“Utvecklingen i Centralafrikanska republiken visar än en gång att omvärlden måste vara beredd att gripa in också militärt för att skydda mänsklig säkerhet. Världssamfundet har under senare år tagit viktiga steg för att skydda civila från krigsförbrytelser [...]Centralafrikanska republiken, FN, Militärt bistånd
2013-12-10

FN behöver starkare stöd!

Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten

“Vi får aldrig acceptera att nationella egenintressen står i vägen för vår gemensamma skyldighet att upprätthålla respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Sveriges regering bör: √ bidra till att stärka stödet för principen skyldighet att skydda. Säkerhetsrådets främsta uppgift är [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet, Vapenhandel
2013-12-09

EU bör säga nej till nytt fiskeavtal

Erik Hagen mfl, Svenska Dagbladet

“Marockos ockupation av Västsahara, Afrikas sista koloni, är en av de längsta ockupationerna i modern tid och övergreppen mot mänskliga rättigheter är omfattande. I en ny rapport av Western Sahara Resource Watch, ”Totally Wrong”, avslöjas hur [...]EU, Fiske, FN, Frankrike, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, VästsaharaI artikeln hänvisas till dokumentet: "TOTALLY WRONG"
2013-12-06

Dags att stänga klimatgapet!

Dalademokraten, Magda Rasmusson, Lorentz Tovatt

En ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP visar att gapet mellan vad forskningen säger måste göras och vad som världens ledare har lovat ökar. Det är dags att Sverige tar på sig ledartröjan, går före [...]FN, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "The Emission Gap Report"
2013-12-06

”Fler EU-länder måste hjälpa som Sverige och Tyskland”

Dagens Nyheter, António Guterres, Anders Danielsson

“Att välja mellan att visa solidaritet eller att stå passiv är inte öppet för diskussion. Konflikten härjar vidare utan nåd. Framtida generationer kommer att se tillbaka på vår tid och fälla sin dom över alla [...]Flykt och migration, FN, Syrien
2013-11-27

Vi kan inte sätta allt vårt hopp till FN

Oscar Widerberg mfl; Aftonbladet

“FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport visade ännu en gång på riskerna med att fortsätta släppa ut växthusgaser i nuvarande takt. Då går det inte att invänta en FN-process som sniglar sig fram. Istället gäller det att med [...]FN, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013I artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"
2013-11-21

FN tar fan själv i bå­ten

Kjell Albin Abrahamson, Skånskan

“Från 1 ja­nu­a­ri finns Ryss­land, Sau­di­ara­bi­en, Kina och Kuba bland de 47 län­der­na i det pre­sti­ge­fyll­da MR-rå­det. Dess upp­gift är att be­va­ka att mänsk­li­ga rät­tig­he­ter re­spek­te­ras i FN:s med­lems­sta­ter. Cy­nis­men är to­tal. Man tar sig [...]Diktaturer, EU, FN, Kina, Kuba, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, Ryssland, Saudiarabien
2013-11-16

Taiwan: När FN diskuterar vårt öde vill vi vara med

Thomas T.S. Cheng, Debatt SVT

“Klimathoten mot Taiwan är en del av ett globalt miljöproblem. För att motverka klimatförändringarna krävs kollektiva insatser. Taiwan har länge kämpat för att bli en del av FN:s internationella samarbeten inom klimatområdet, något som ännu [...]FN, Klimat & miljö, Taiwan
2013-11-15

”Carl Bildt nedprioriterar mänskliga rättigheter”

Robert Hårdh mfl; Dagens Arena

“Efter att posten har varit vakant sedan mer än ett halvår är det alltså klart att den senaste i raden av ambassadörer för mänskliga rättigheter, förre kabinettssekreteraren Hans Dahlgren, inte får någon efterträdare. … Att [...]EU, Partipolitik, Rådet för MR, Utrikesdepartementet
2013-11-12

Bestående hjälp behövs

Uppsala Nya Tidning

“Sannolikt kommer den pågående tragedin i Filippinerna att följa samma mönster som katastrofer av den här typen brukar göra. När de dramatiska händelserna precis har inträffat, skyndar media till. Organisationer med inriktning på katastrofhjälp gör sitt [...]EU, Filippinerna, FN, Humanitärt bistånd, Välgörenhet
2013-11-12

På mottagarnas villkor

Kristianstadsbladet

“Omvärldens hjälp är viktig. Läget är akut för de miljoner som förlorat sina hem. För varje dag som går ökar desperationen hos de nödställda…Men all hjälp utifrån innebär också stora utmaningar. Hur ska insatserna bäst organiseras?” Filippinerna, FN, Humanitärt bistånd
2013-11-11

Vem orkar bry sig om barnens framtid

Eva Franchell, Aftonbladet

“Miljonerna strömmar nu in till de olika biståndsorganisationerna. Det här är en megakatastrof och folk ställer verkligen upp…Men lika snabba som vi är att skicka pengar till katastrofer, lika långsamma är vi i det förebyggande [...]Barn och unga, Filippinerna, FN, Klimatmötet i Warszawa 2013, Välgörenhet
2013-11-07

Nya brister avslöjade i UD

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Nu kommer nya avslöjanden om oegentligheter i Carl Bildts utrikesdepartement. Regeringen får skarp kritik för att 300 miljoner kronor från biståndet gått till FN:s klimatfond. Biståndet urholkas på olika sätt av statsråden.” FN, Resultat, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-11-02

Syriens kvinnor ber om vårt stöd

Maj Britt Theorin m.fl., Svenska Dagbladet

“Syriens kvinnor ber om omvärldens stöd för att göra sina röster hörda i den kommande fredsprocessen. De önskar att de svenska och norska regeringarna ska sätta press på förhandlande och medlande parter för att se [...]FN, Kvinnor, Syrien, Vapenhandel
2013-11-01

Staffan Landin: Farlig faktabrist om bistånd i SvD

Staffan Landin, Dagens Arena

“Att SvD på nyhetsplats äntligen skriver om bistånd är mycket bra. Men när artiklarna är för osakliga (ibland direkt felaktiga) och när brister överdrivs och vantolkas – så att läsarna blir lämnade med en uppfattning om att [...]FN, Mediabevakning, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-10-26

Kan vi lita på FN:s klimatpanel?

Lars Bern m.fl. Borås Tidning

“Det finns inga tecken på en kommande värmekris. Den verkliga krisen kommer om vi gör som IPCC föreslår – bekämpar utsläpp av koldioxid med högre priser på energi, vilket skall gälla globalt för att vara [...]FN, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö
2013-10-25

FN i dag liknar en förväxt zombie

Elisabet Höglund, Sveriges Television

“Hela FN:s konstruktion med ett säkerhetsråd där fem permanenta medlemmar genom sin ständiga vetorätt kan blockera alla viktiga och nödvändiga beslut är i grunden helt uppåt väggarna. Denna har gjort FN till en koloss på [...]FN, Korruption, Utvärdering
2013-10-24

Effektivt bistånd kan bli svensk profilfråga

Aleksander Gabelic mfl; Svenska Dagbladet

“Debatten om FN-biståndet måste följas av en debatt om engagemanget för FN och vilka prioriteringar Sverige bör göra. FN inbjuder just nu världens människor till en diskussion på internet om den nya utvecklingsagenda som ska [...]FN
2013-10-21

Här är resultatet av vårt cyniska bistånd

Elisabeth Höglund, Aftonbladet

“Trots alla biljarder som inte ­bara Sverige utan FN, EU och enskilda länder under alla år pumpat in i till exempel Afrika pekar kalla fakta fortfarande på en gränslös fattigdom och ­misär. Jag har granskat [...]Afghanistan, Afrika, Barn och unga, Demokrati, FN, Resultat, Sida, Utvärdering
2013-10-20

M måste överge enprocentsmålet

Svenska Dagbladet

“De senaste fem åren har Sverige skickat mer än nio miljarder kronor till FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Men FN:s egna utvärdering, som Jenny Nordberg har grävt fram, visar att verksamheten lider av ineffektivitet och brist på [...]Enprocentsmålet, FN
2013-10-10

Ministern har landat. Så vad betyder det att ställa krav på FN?

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Hon skriver att regeringen ”välkomnar granskning av och debatt om Sveriges bistånd” och nämner den nyligen släppta DAC-rapporten, som Sida, UD och Carl Bildt alla var överens om gav ett mycket gott betyg till det svenska biståndet, framför [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), FN, Partipolitik, Sida, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Svenskt bistånd ska göra skillnad för fattiga"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "OECD Development Co-operation Peer Review"
2013-10-09

Opinionsbildning eller granskning?

Staffan Landin, OmVärlden

“Journalisten Jenny Nordberg har i sina kolumner i SvD tidigare kritiserat flera FN-organs svårighet att redovisa resultat. Med raljant ton och rappt tilltal sågades först UNFPA och sedan UNDP med rubriker som ”Biståndspengarna som försvann” [...]FN, MediabevakningArtikeln är en replik på: "Var är FN:s biståndsmiljarder?"
2013-10-09

Svenskt bistånd ska göra skillnad för fattiga

Hillevi Engström, Svenska Dagbladet

“Regeringen är fullt medveten om de stora förändringsbehov som finns inom FN. Det är därför betydande steg har tagits i syfte att åstadkomma förbättringar. Före 2006 gjordes inga systematiska bedömningar av FN-organisationerna och uppföljningen av [...]FN, Riksrevisionen, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "OECD Development Co-operation Peer Review"
2013-10-08

Släpp fram humanitär hjälp till Syriens folk

Idris Abdalla mfl; Aftonbladet

“För att tragedier som denna ska bli färre och för att fler drabbade ska få tillgång till humanitär hjälp måste världens beslutsfattare se till att ord blir till handling. Sveriges nya biståndsminister Hillevi Engström har redan visat [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), FN, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien
2013-10-08

”Sveriges röst måste bli tydlig och stark i FN”

Stefan Löfven mfl; Dagens Nyheter

“Vi vet att dagens låga FN-engagemang och regeringens splittrade syn i Mellanösternkonflikten har förändrat Sveriges anseende i världen. Tystnad råder om erkännandet av en palestinsk stat. Andra länder i EU fick agera inför omröstningen om en [...]FN, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik, Rådet för MR
2013-10-02

Lön är också ett ord för bistånd

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Den svenska indignationen har till stor del handlat om före detta biståndsminister Gunilla Carlssons lön, som betalades med biståndspengar. På grund av detta kan någon långt borta antas ha blivit utan middag, har flera politiker förklarat, [...]Avräkningar, FN, Sida, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 7"
2013-09-27

Var är FN:s biståndsmiljarder?

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“De senaste fem årens verksamhet granskades nyligen i en utvärdering som talar om ineffektivitet och brist på fokus. Rapporten, som är FN:s egen, konstaterar därför att det tyvärr inte går att säga om utfallet, till [...]Budget, FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Resultat, Utvärdering
2013-09-27

Terrorns ansikte i Afrika

Uppsala Nya Tidning

“Al-Shabaab utgår från Kenyas grannland Somalia där man i åratal attackerat vanliga människor lika väl som offentliga institutioner – inklusive nu i somras det lokala FN-kontoret i huvudstaden Mogadishu. Man har förhindrat internationellt bistånd till svältande [...]Afrika, EU, FN, Kenya, Somalia
2013-09-25

Biståndsberoende ministrar

Uppsala Nya Tidning

“Sverige är ett av endast fem länder som redan lever upp till FN-målet för 2015 om att 0,7 procent av rika länders BNI (bruttonationalinkomst) ska gå till bistånd. Finanskrisen har dessutom satt sina spår, och [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, EU, FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013I artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-09-25

Bistånd utan förstånd

Petter Birgersson, Kristianstadsbladet

“Att uppföljningen av svenskt bistånd är uselt kan också beskrivas som New York-korrespondenten Jenny Nordberg gör i Svenska Dagbladet. I sin senaste kolumn (20/9) skriver hon hur en FN-ambassadör kallar Sverigeför FN:s jultomte. Om klapparna når fram till arbete för fattiga barns [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Sverige är FNs jultomte"
2013-09-25

Alliansen tar inte klimathotet på allvar

Åsa Romson, Aftonbladet

“I dag presenterar FN:s klimatpanel sin nya rapport om läget för klimatet. Forskarna skärper nu tonen ytterligare, vi måste agera omedelbart för att undvika en global klimatkollaps. Men det här har vi egentligen vetat länge. Forskarnas [...]FN, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"
2013-09-22

Svenska folket redo att göra mer för klimatet

Karin Stenmar mfl; Svenska Dagbladet

“Högljudda klimatskeptiker kan ibland ge intryck av att dramatiken överdrivs. Men det är inget som vanligt folk köper. Tvärtom. Enligt en färsk Sifoundersökning tror tre av fyra svenskar, 75 procent, att den bild som förmedlas [...]Civilsamhället, FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö
2013-09-22

”Risken för klimatkatastrof större än vad de flesta tror”

Laszlo Szombatfalvy, m.fl., Dagens Nyheter

“Trots alla framsteg med ökad levnadsstandard och minskat mänskligt lidande, måste vi våga se sanningen i vitögat; mänskligheten har aldrig förr löpt så stora risker som den gör i dag. En av de största riskerna [...]Biståndets målsättning, FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbeteI artikeln hänvisas till "Global Challenges Foundation"
2013-09-22

Vi sviker inte de fattiga

Lars Hjälmered, m.fl., Göteborgsposten

“Vid FN:s toppmöte om klimat 2009 lovade Sverige att bidra med åtta miljarder i klimatfinansiering mellan 2010 och 2012. Det har vi gjort. Sverige är det land i EU som bidragit med mest pengar per [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Alliansen sviker de fattiga i klimatfrågan"
2013-09-21

Ligger det bästa ännu framför oss?

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Att frysa all rörelse är återkommande inslag i klimatdebatten. Men det är snarare i den mänskliga viljan att ständigt få det lite bättre som svaren står att finna. Människan är inte mänsklighetens motsats. Det är [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, VattenI artikeln hänvisas till "Don’t blame climate change for extreme weather"
2013-09-20

Sverige är FN:s jultomte

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“De senaste tre åren har Sverige skickat 24 miljarder svenska kronor till FN. Mer än hälften är ett kontantbidrag till budgeten som de får göra vad de vill med. Andra länder vill helst bidra till [...]Budget, FN, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "United Nations Should Clarify the Process and Assumptions Underlying Secretariat Professional Salaries"
2013-09-20

Sverige räds inte hög risknivå

Sofia Arkelsten mfl; Svenska Dagbladet

“Påståendet på SvD Brännpunkt 16/9 att Sverige prioriterar ofarliga uppgifter i syfte att undvika risker stämmer inte. Att göra ansvarsfulla bedömningar av risker är en viktig del i förberedelserna inför en insats. De senaste åren har Sverige [...]Afghanistan, FN, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sverige har bara en enda FN-soldat"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Vägval i en globaliserad värld"
2013-09-17

Sverige ska delta där vi behövs

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“I går på SvD Brännpunkt skrev två statsvetare från Södertörns högskola, Michael Karlsson och Nujin Tasci, att Sverige inte bidrar tillräckligt till fredsbevarande insatser under FN-flagg. … Att Karlsson och Tasci glömde nämna Afghanistan beror på att insatsen [...]FN, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Sverige har bara en enda FN-soldat"
2013-09-16

Sverige har bara en enda FN-soldat

Michael Karlsson mfl; Svenska Dagbladet

“Den svenska FN-politiken är även överraskande eftersom behovet av FN-trupper ingalunda har minskat. Tvärtom, sedan millennieskiftet då FN:s styrkor omfattade mindre än 20000 soldater har behovet ökat mycket kraftigt. Sedan 2007 har FN:s fredsbevarande styrkor [...]FN, Kongo, Libanon, Militärt bistånd, Sudan
2013-09-15

Stäng inte gränserna för Syriens flyende

Eva von Oelreich Mfl, Svenska Dagbladet

“Vittnesmål från migranter som inte släpps in i EU och därmed inte får en individuell prövning av sina skyddsskäl är alltför många. För att detta ska upphöra kräver Röda Korset en oberoende övervakning av EU:s yttre [...]EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Syrien
2013-09-12

Äntligen ljus i Syriens mörker

Göteborgsposten

“Det råder stor enighet om att det inte finns någon militär lösning på inbördeskriget i Syrien. Varken diktatorn Bashar al-Assad eller de olika sinsemellan stridande upprorsgrupperna har kraft nog att avgöra kampen. Ingen stormakt är [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Multilateralt samarbete, Ryssland, Syrien, USA
2013-08-31

Fler vägar till Europa

Uppsala Nya Tidning

“Det syriska inbördeskriget har lett till en humanitär katastrof. … Om politiker i västvärlden menar allvar med att vi står på det syriska folkets sida bör det vara en självklarhet att underlätta för syriska flyktingar att [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Syrien
2013-08-30

FN-stött ingripande i Syrien skulle kunna ske redan idag

Aleksander Gabelic, Svt Debatt

“Ett ingripande i Syrien brådskar. Det beror inte bara på de fruktansvärda bilderna på döda barn efter den misstänkta kemvapenattacken utanför Damaskus i förra veckan. Oavsett vad FN:s utredare kommer fram till har Syriens president [...]"Bad governance", FN, Kina, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien, USA, Utvärdering
2013-08-30

Biståndet hjälpte bara FN

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Enbart under det senaste decenniet reste sig 454 miljoner människor ur extrem fattigdom. Det blev alltså 138 200 färre fattiga varje dag, 5 758 varje timme, 96 varje minut. Skrämmande många lider fortfarande av extrem fattigdom: 22 procent [...]Afrika, Asien, FN, Kina, Millenniemålen, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Causal Inference and the Millennium Development Goals (MDGs): Assessing Whether There Was an Acceleration in MDG Development Indicators Following the MDG Declaration"
2013-08-30

Viktigt att invänta FN-besked

Borås Tidning

“Det som sker i Syrien fruktansvärt, men man ska inte motivera ett angrepp på falska premisser. […] Redan nu kan ett väpnat ingripande motiveras på rent humanitära grunder. Men det bör också få en folkrättslig [...]FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-30

“För att rättfärdiga ett militärt ingripande räcker det inte att Assad är en skurk.”

Magnus Jiborn, Sydsvenskan

“För att rättfärdiga ett militärt ingripande räcker det inte att Assad är en skurk. Det måste också finnas meningsfulla syften och mål för insatsen, och en realistisk plan för hur målen ska nås. Dessutom måste [...]"Bad governance", Diktaturer, FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-30

Svävande om målet

Dagens Nyheter

“Känslan att ”någon måste agera” för att stoppa blodbadet i Syrien är djupt mänsklig. Över 100 000 människor har dött i inbördeskriget, miljoner är på flykt. När hundratals miste livet förra veckan i vad som [...]"Bad governance", Diktaturer, FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA, Utvärdering
2013-08-30

Syrien borde tvingas till förhandlingar

Anna Ek, Svenska Dagbladet

“Självklart måste omvärlden agera. Men inte med ett militärt angrepp från USA, Storbritannien och Frankrike. Det skulle sannolikt inte lösa något i dagens situation med ett oenigt säkerhetsråd och en till synes orubblig klyfta mellan [...]"Bad governance", FN, Frankrike, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-30

Åtal är bättre än bomber

Göteborgsposten

“Det talas mycket i Washington och London om bombanfall för att straffa den syriska regimen och avskräcka andra från att använda stridsgas. Men de skyldiga är få och nås svårligen med ett bombanfall. Risken för [...]"Bad governance", FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-29

Fly inte ansvaret för flyktingarna

Aron Lund, Expressen

“Flyktingkrisen är redan en ohygglig humanitär tragedi. Men den är också ett politiskt problem, som kan förlänga och försvåra konflikten och som på längre sikt kommer att destabilisera inte bara Syrien, utan hela regionen. Irak, [...]Flykt och migration, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Syrien, Utvärdering
2013-08-29

Mer våld ingen lösning

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Historien ser ut att upprepa sig. USA, Storbritannien och Frankrike struntar i att invänta resultatet av vapeninspektörernas arbete. De kommer när som helst att slå till militärt. […] Det är mycket svårt att se ett [...]"Bad governance", Diktaturer, FN, Frankrike, Kina, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-29

Skynda långsamt med Syrienattack

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Inbördeskriget i Syrien har pågått i två och ett halvt år men genom att kemiska vapen använts i stor skala är en definitiv gräns passerad. Världen kan inte stilla­tigande se på när massförstörelsevapen används. Priset [...]"Bad governance", FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Nato, Syrien
2013-08-27

Öppna lagliga vägar in i EU för krigsdrabbade

Cecilia Wikström, Aftonbladet

“Det är dags att ta nästa steg i asylpolitiken och skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar att ta sig till EU. Det kan ske genom att utfärda humanitära visum på de EU-ambassader som just [...]EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Syrien
2013-08-27

Sent ska de vakna

David Nyström, Gefle Dagblad

“Nu återstår i stort sett enbart dåliga lösningar. Väst kan göra en symbolisk missilattack, som inte rubbar Assad men som ökar konfliktnivån i regionen (Iran) och globalt (Ryssland kontra USA). Väst kan (hypotetiskt) gå in massivt, [...]EU, FN, Iran, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Ryssland, USA
2013-08-16

Egypten och omvärlden

Johanna Sturesson, Helsingborgs Dagblad

“Det finns inga planer på att dra in biståndet, vilket är rimligt. Pengarna stödjer projekt och verksamheter som jobbar för mänskliga rättigheter. Att frysa det biståndet som en slags markering vore inte bara ineffektivt, men [...]Egypten, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, USA, Vapenhandel, Världsbanken
2013-08-11

Vittnesmål som världen måste höra

Sydsvenskan

“Att den brutala krigföringen i det mineralrika östra Kongo tillåts att fortsätta är en skam för omvärlden, för mänskligheten. Både rebellgruppen och den kongolesiska armén använder sexuellt våld som vapen. Situationen i Kongo måste hamna [...]Barn och unga, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Utbildning
2013-08-11

Katastrofen i Kongo

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Man beräknar att antalet offer för Kongo­kriget nu är mer än fem miljoner, varav de flesta dött till följd av sjukdomar och svält. Det gör detta krig, vid sidan av Koreakriget på 1950-talet, till det [...]"Bad governance", Afrika, FN, Hunger, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, Sjukvård, Utvärdering
2013-08-06

Räds inte att vi blir fler människor på jorden

Niklas Elert, Expressen

“Visst, fler människor lär innebära ett större tryck på vår planets redan knappa resurser. Men tillväxtens gränser har, med ekonomen Paul Romers ord, inte med knappheten hos fysiska resurser att göra. Eftersom innovationer och ny [...]Afrika, Asien, Demografi / befolkningsstatistik, Flykt och migration, FN, Handelspolitik
2013-08-03

Dags för ökat engagemang i Mellanöstern

Mikael Eriksson, GöteborgsPosten

“Det viktigaste Sverige och EU kan göra är att visa ett starkt engagemang för regionen. Huvudutmaningen för Västs ledare är att motivera för sina medborgare varför utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika är relevant även för [...]Bahrain, Demokrati, Egypten, EU, FN, Irak, Iran, Jordanien, Klimat & miljö, Marocko, Multilateralt samarbete, Syrien, Tunisien
2013-07-31

Sverige har en pådrivande roll i det internationella hbt-arbetet

Linn Duvhammar, UD bloggen

“Sverige har länge haft en pådrivande roll för att stärka och försvara hbt-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna både internationellt och i enskilda länder…Hbt-personers rättigheter är en prioritering i det svenska biståndet. Sverige och Sida [...]EU, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR, Ryssland, Sida, Utrikesdepartementet
2013-07-28

Det kan bli svårt att lämna Mali om ett år

Amelie Langby, Svenska Dagbladet

“Beslut fattades snabbt i Sveriges riksdag i juni om att låta bidra till flygtransporter med ett Herculesplan och mellan 70 och 160 militärer under tolv månader, vilka beräknas vara på plats i oktober. Det gick [...]FN, Mali, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-07-21

Farlig inflation av de mänskliga rättigheterna

IVAR ARPI, Svenska Dagbladet

“Den pågående inflationen av antalet rättigheter vattnar också ur dem. Om allt önskvärt blir en rättighet glömmer man lätt de viktigaste okränkbara rättigheterna. Med över tusen rättigheter, ofta överlappande, blir det lättare att smita undan [...]Diktaturer, FN, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2013-07-21

FN har misslyckats i Syrien

OLLE SCHMIDT, Svenska Dagbladet

“Omvärlden, och särskilt FN:s säkerhetsråd har misslyckats. Precis som USA:s avgående FN-ambassadör Susan Rice sade, kommer historien att döma oss hårt. FN ville se en diplomatisk lösning på konflikten, men har låtit stormakterna träta i [...]FN, G8, Partipolitik, Syrien
2013-07-18

Det finns att göra

Dagens Nyheter

“Syrien är inom den närmaste framtiden inte en plats att återvända till. Sida vid sida med det pågående våldet ökar i stället antalet människor på flykt. Detta är i dag knappast något som förvånar. Ändå [...]Ambassader, EU, Flykt och migration, FN, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Syrien
2013-07-12

Sveriges ansvar i kampen mot aids, tuberkulos och malaria

Johan Mast, SVT Debatt

“Ambitiösa mål som också stöttats ekonomiskt har hittills spelat en viktig roll i kampen mot sjukdomarna. Sverige har varit drivande inom den FN-process som ska ta fram nya internationella hälsomål, som blir gällande då de så [...]FN, Hälsa, HIV/AIDS, Post-15
2013-07-12

Nu måste FN lyssna på Malala Yousafzai

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Enligt FN nekas 57 miljoner barn runt om i världen utbildning. 15 miljoner av dem är barnarbetare och 32 miljoner av dem är flickor som diskrimineras på grund av sitt kön. … I dag fyller Malala [...]Barn och unga, FN, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Pakistan, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "Youth and Skills"
2013-07-12

Ge världens flickor makten över sina liv

Aleksander Gabelic m.fl. Expressen

“I dag är det den internationella världs- befolkningsdagen. Svenska FN-förbundet och FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar för att ge alla de 500 miljoner tonårsflickor som lever i utvecklingsländer rätten att bestämma över sitt eget liv. De nordiska [...]FN, Kvinnor, Millenniemålen, Okategoriserade
2013-07-03

De Nordiska länderna måste agera i Syrien

Elisabeth Dahlin, SVT

“De nordiska länderna har historiskt sett försökt spela en positiv och engagerad roll i internationella frågor. Vi har en lång och stolt tradition av att ta ansvar och att stödja arbetet mot fattigdom och kränkningar av [...]FN, Syrien
2013-07-01

Rent vatten för alla

Gunilla Carlsson mfl, Expressen

“År 2013 är FN:s internationella år för vattensamarbete, och i dagarna är det ett år sedan konferensen i Rio de Janeiro, Rio+20, hölls. Den har gjort ett särskilt starkt avtryck i den globala utvecklingspolitiken, bland [...]FN, Klimatmötet i Rio 2012, Millenniemålen, Partipolitik, Vatten
2013-06-29

”Protest mot maktmissbruk visar ny politisk dimension”

Bo Rothstein, Dagens Nyheter

“En central fråga i den statsvetenskapliga forskningen har sedan länge varit vad som skapar politisk legitimitet? Eller uttryckt på annat sätt, vad är det för processer som gör att vanliga medborgare accepterar de politiska makthavarnas [...]Brasilien, Demokrati, Diktaturer, FN, Korruption, Mänskliga rättigheter, Sida
2013-06-27

Stängda gränser för flyktingar

Karin Bergkvist, Gefle Dagblad

“Trots den enorma flyktingströmmen från Syrien är det enligt svenska migrationsverket färre syrier än väntat som kommit hit. Enligt verket beror det inte på att de inte vill utan för att de inte kan. Kanske [...]Afghanistan, Barn och unga, EU, Flykt och migration, FN, Migrationsverket, Pakistan, Somalia, Sudan, SyrienI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Childhood under Fire - The impact of two years of conflict in Syria, Save the Children" (2013)"
2013-06-25

Stärk kvinnornas roll i det afghanska samhället

Lotta Hedström, m.fl., Aftonbladet

“Det afghanska parlamentet, Wolesi Jirga, består till 25 procent av kvinnor och det uppnås med hjälp av kvotering. (…) Relationen mellan civilsamhället, utbildning för kvinnor och demokratibygge är tydlig. Det är inte möjligt att skapa [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, FN, Kvinnor, Landfokusering, Nato, Projektstöd, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "UN Security Council Resolution 1325 (2000)"
2013-06-14

Bistånd och militärt skydd går hand i hand

Kristianstadsbladet

“Framgångsrikt bistånd och militärt skydd är varandras förutsättningar och kan inte fungera utan varandra. Sverige satsar därför lika mycket på båda delarna, vilket är unikt. Vi har ett moraliskt ansvar att bidra till fredsbevarande insatser [...]FN, Militärt bistånd, Nato
2013-06-14

Sänd svensk trupp till Golan

ROBERT SUNDBERG, DALADEMOKRATEN

“Enligt uppgifter i går har Sverige tillfrågats om att bidra med trupp till Undof. Berörda myndigheter är tystlåtna om svaret. Enligt medieuppgifter vill Sverige för att medverka att flera länder i Norden är med. Deltagande med [...]FN, Israel, Militärt bistånd, Syrien
2013-06-04

Välvilliga volontärer lockas in i barnhemsindustrin

Anna De Geer m.fl, SVT Debatt

“Tänk dig själv om dina barn fick ny dagispersonal varannan månad. Snälla och gulliga personer som visserligen inte förstår vad ditt barn säger och oftast inte har någon utbildning eller erfarenhet från barnomsorg, men det [...]Barn och unga, FN, Kambodja, Ryssland, Sydafrika, Thailand
2013-06-04

Kassava kan stärka kvinnornas roll i Afrika söder om Sahara

Linley Chiwona-Karltun m.fl, Värmlands Folkblad

“Kvinnor måste få stöd och en mer framträdande roll i utvecklingsländernas jordbruk. Sedan klimatförhandlingarna i Doha åter misslyckats, är det viktigt att identifiera och stödja konkreta insatser som går att genomföra. En sådan handlar om [...]Afrika, FN, Jordbruk, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Kvinnor
2013-05-31

En framtida förändringsagenda: fem skiften för en bättre värld

Johanna Teague, UD:s omvärldsbloggar

“Igår överlämnade Millenniemålpanelen sin rapport till FN:s generalsekreterare. Panelen föreslår en framtida förändringsagenda  som gäller för alla länder.” FN, Millenniemålen, Post-15, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development"
2013-05-30

”Världen måste kraftsamla mot korruption och förtryck”

“I dag presenterar jag och mina kolleger i FN:s Millennie­målspanel vår slutrapport i New York… Korruption är ett hinder mot utveckling, men korruptionsbekämpning är inte alls bara någonting som krävs i utvecklingsländer. I Millenniemålspanelen har vi ofta [...]"Bad governance", Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Post-15I artikeln hänvisas till dokumentet: "A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development"
2013-05-30

Förslag: Sverige ska delta i Maliinsatsen

Carl Bildt mfl; Expressen

“Sverige är en av de största humanitära bidragsgivarna till Sahel. Av de drygt 500 miljoner kronor som avsattes för regionen 2012 gick drygt 75 miljoner till Mali. Behoven är fortfarande enorma och regeringen är redo [...]Bilateralt samarbete, FN, Humanitärt bistånd, Mali, Militärt bistånd
2013-05-28

Svenska regeringen vänder Latinamerika ryggen

CHRISTER WINBÄCK, Svenska Dagbladet

“Den 26 februari skrev Sida-chefen Charlotte Petri Gornitzka på SvD Brännpunkt att biståndet i Latinamerika bör avvecklas. Gunilla Carlsson har inte svarat på detta utspel. Därför är det lätt att anta att engagemanget för Latinamerika är svagt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, EU, FN, Partipolitik, Sida, Sydamerika, Utrikesdepartementet, VenezuelaI artikeln hänvisas till "Bistånd till färre länder gör mer nytta"
2013-05-28

Slakta den heliga FN-kon

Naomi Abramovicz, Kristianstadsbladet

“Till synes är FN godheten förkroppsligad i en internationell organisation; dess mål är bland annat att främja världsfred, mänskliga rättigheter och att skapa goda relationer länder emellan. Dock är det sällan som organisationen lever upp [...]FN, Kina, Rådet för MR, SaudiarabienArtikeln är en replik på: "Stoppa avvisningen av romer"
2013-05-22

Sprid nätfriheten till fler

Carld Bildt mfl, Dagen Industri

“Ledare i demokratiska och fria samhällen har ett ansvar, inte bara att ge tekniskt och ekonomisk stöd åt de länder som nu vill vara en del av en alltmer uppkopplad värld. Vi har också en [...]Afrika, Asien, FN, Nordamerika, Okategoriserade, Partipolitik, Sydamerika
2013-05-14

FN bör leda en ny insats i Afghanistan

ANNA-KARIN JOHANSSON, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Afghanistan står inför stora utmaningar. Nästa år väljs en ny president samtidigt som merparten av de internationella trupperna kommer att lämna landet. Det är glädjande att Sveriges regering har utlovat ett långsiktigt stöd för engagemanget [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Nato, Partipolitik, Utbildning
2013-05-11

Hungerhjälpen handlar om mer än välgörenhet

Per Byman, Göteborgsposten

“Klevenås har naturligtvis helt rätt – mat är en rättighet och det är precis det som Hungerhjälpen går ut på. Hade Klevenås läst mer än rubriken hade hon sett att kampanjens budskap är Alla har rätt att somna mätta. [...]Afrika, Barn och unga, FN, Hälsa, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Mat är en mänsklig rättighet!"
2013-05-09

”Avskaffa visumkravet för flyktingar från Syrien”

Olle Schmidt m.fl, Dagens Nyheter

“Det manar till ödmjukhet att Sverige har tagit emot totalt 3255 syriska asylansökningar mellan januari och april i år, medan UNHCR berättade för oss att ungefär 80 000 flyktingar skulle registreras i Libanon bara under [...]EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Libanon, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Syrien
2013-05-05

Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige

Gunilla Carlsson m.fl. Dagens Nyheter

“För oss är det självklart att Sverige och EU ska ligga i framkant i denna utveckling både vad gäller handel och bistånd. Ett demokratiskt och ekonomiskt starkare Afrika är bra för Sverige. Förutsättningarna är goda [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Kina, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydafrika
2013-05-04

Mat är en mänsklig rättighet!

Lena Klevenås, Göteborgs Posten

“I morgon den 5 maj träder äntligen tilläggsprotokollet till ESK-konventionen i kraft. Det ger individer och grupper möjlighet att inom FN-systemet ställa sina regeringar till svars, när deras rätt till mat har kränkts. Sverige ställer [...]FN, Välgörenhet
2013-04-26

Svepande och felaktig kritik mot Migrationsverket

ANDERS DANIELSSON, SVENSKA DAGBLADET

“Romer i Kosovo är, likt i andra länder på västra Balkan och i Östeuropa, diskriminerade och marginaliserade. De lever ofta under svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Romer möter trakasserier i vardagslivet och diskriminering på arbetsmarknaden, [...]EU, Flykt och migration, FN, Kosovo, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket, ÖsteuropaArtikeln är en replik på: "Stoppa avvisningen av romer"
2013-04-25

Ett renoveringsobjekt

Sydsvenskan

“Förbundet vill starta ett samtal om de utmaningar FN står inför och om hur Sverige kan bidra till att bygga en starkare och effektivare världsorganisation. I idéskriften FN behöver ett starkare svenskt stöd lanserar förbundet [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2013-04-25

”Regeringen har genom sitt svaga engagemang misskött Sveriges anseende i FN under flera år.”

STEFAN LÖFVEN, M.FL., SYDSVENSKAN

“Regeringen har genom sitt svaga engagemang misskött Sveriges anseende i FN under flera år. Sveriges misslyckande med att ta en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter visar alltför tydligt att vårt land inte längre [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Rådet för MR, Utvärdering
2013-04-25

Sluta gulla med regimen i Burma

Expressen

“Burma har på senare tid beskrivits som en framgångssaga. Det brutala militärstyret har tranformerats till något som liknar en civil regering och fredspristagaren Aung San Suu Kyi har släppts ur husarresten och sitter numera i [...]"Bad governance", Burma, EU, FN, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Religion
2013-04-24

Visa Iran vems sida vi står på

Morteza Sadegh; Göteborgsposten

“Frihet, demokrati och stabilitet finns inte på mullornas världskarta. 30 år av förtryck och tyranni och ett omdiskuterat kärnvapenprogram med mål att förinta Israel har gett folket och omvärldens regeringar tillräckligt med erfarenheter om att [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Handelspolitik, Iran, Mänskliga rättigheter
2013-04-21

Stoppa avvisningen av romer

ROBERT HÅRDH, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Att svenska myndigheter menar att diskriminering inte kan utgöra asylskäl är allvarligt och strider mot internationell rätt. Att Sverige tvångsavvisar romer till Kosovo kan även det bryta mot Sveriges internationella åtaganden. Det faktum att Sverige [...]EU, Flykt och migration, FN, Kosovo, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket
2013-04-14

Enorma problem med humanitärt bistånd i Somalia

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Sverige har, genom sitt ställningstagande för en integrerad FN-mission i Somalia, på intet sätt backat från sitt aktiva humanitära engagemang. Jag är fortsatt en stark försvarare av de humanitära principerna och vikten av humanitärt utrymme, [...]FN, Humanitärt bistånd, SomaliaArtikeln är en replik på: "Ny politik hotar humanitär hjälp"
2013-04-03

Alla skäl i världen till glädje

BORÅS TIDNING

“I en delrapport till Human Development Report 2013 uttalas följade ord: ”Aldrig tidigare har så många människors levnadsvillkor och framtidsutsikter förbättrats så dramatiskt och så snabbt”. Det är framför allt södra halvklotets kontinenter som gör [...]Afrika, Asien, FN, Millenniemålen, Sydamerika, Utvärdering
2013-03-31

Ge hälften av biståndet till kvinnor

Gudrun Schyman m.fl, Sundsvalls Tidning

“Världsbanken bekräftar att jämställdhet är ett måste för minskad fattigdom och tillväxt…Med andra ord: för att biståndet, som kommer från våra skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå kvinnor.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Jämställdhet, Jordbruk, Partipolitik, Tanzania, Världsbanken
2013-03-31

Ge Sydsudan mer svenskt bistånd

TOBY LANZER, SVENSKA DAGBLADET

“Det är förståeligt att rika länder är på sin vakt mot riskerna med att stödja Sydsudans unga och ofta svaga institutioner, men jag är övertygad om att utvecklingsbistånd, levererat på rätt sätt, ger resultat. Självständigheten [...]Biståndets målsättning, Civilsamhället, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Näringslivsbistånd, Projektstöd, Sydsudan, Utbildning
2013-03-22

En miljard saknar rent vatten

Mikaela Åkerman, Svenska Dagbladet

“Målet som sattes av det internationella samfundet vid millennieskiftet var att hälften så många människor skulle sakna tillgång till rent vatten och sanitet 2015 som 1990. Globalt sett har målet om rent vatten uppfyllts, enligt [...]FN, Hälsa, Vatten
2013-03-15

DEBATT: Sinai – ett laglöst område

Olle Schmidt, Kvällsposten

“Situationen i Sinai är en humanitär katastrof och det är oacceptabelt att ingen agerar. Själva kidnappningen sker utanför EU men det finns möjlighet att påverka. EU:s polismyndighet, Europol är ett effektivt verktyg där medlemsländer tillsammans kan [...]Egypten, Eritrea, EU, FN, Människohandel, Partipolitik
2013-03-08

De sitter på lösningen

Uppsala Nya Tidning

“Kort sagt, kvinnor arbetar mest, äger minst, har ingen makt och är starkt underordnade i ett globalt perspektiv. Detta är mycket illa för mänskligheten. Men ändå hoppfullt. För oj, vilken förändringspotential som bor i dessa dystra [...]FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2013-03-08

När du skär i biståndet drabbar det främst kvinnor, Anders Borg

Kristina Ljungros m.fl; SVT Debatt

“Länder som Sverige måste gå i bräschen och stå upp för dessa ofta helt livsavgörande rättigheter. I ett splittrat EU med länder som Malta, Polen och Irland där tillgången till en laglig och säker abort är [...]Afrika, EU, Europa, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Världsbanken, Volym
2013-02-26

Drabbade i Syrien behöver din hjälp

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“Som i så många andra konflikthärdar finns FN på plats i Syrien. FN:s livsmedelsprogram WFP når 1,5 miljon människor med matbistånd inne i Syrien och planerar att inom kort kunna hjälpa ytterligare en miljon behövande [...]FN, Humanitärt bistånd, Syrien, Välgörenhet
2013-02-13

Stöd Kongos kvinnor genom att stärka Sveriges FN-insats

Carina Hägg, SVT Debatt

“I den centralafrikanska regionen och DR Kongo är läget akut. Margot Wallström, FN:s tidigare särskilda representant i frågor om sexuellt våld mot kvinnor i konflikter, menar att massvåldtäkterna i Kongo är på väg att undergräva hela samhället [...]FN, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-01-29

Låt inte terrorn ta över i Sahara

ANDERS LINDBERG, AFTONBLADET

“I januari 2013 började rebellstyrkor röra sig söderut mot huvudstaden Bamako. Det var i detta läge Frankrike valde att gå in och stoppa rebellerna. (…) Med största sannolikhet kommer Frankrike, tillsammans med västafrikanska styrkor och [...]Civilsamhället, EU, FN, Mali, Militärt bistånd
2013-01-28

Ge fattiga rätt att klaga när de kränks

LENA KLEVENÅS, M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

“En klagomöjlighet för dem som inte fick sina rättigheter tillgodosedda, skapades tämligen omgående [efter 1976] för de medborgerliga och politiska rättigheterna och 2008 antogs också ett motsvarande beslut till konventionen om de ekonomiska, sociala och [...]Biståndets målsättning, FN, Hälsa, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sociala skyddsnät
2013-01-19

Maran i Mali – hatet riskerar att späs på

Expressen

“Även nu ingriper väst av goda skäl i ett akut läge. Men oavsett hur välkommen den är till en början, riskerar västlig militär närvaro i den muslimska världen att spä på västhat och extremism. Ett [...]Algeriet, FN, Mali, Militärt bistånd
2013-01-16

Kvinnor måste få mer makt i frågor om fred och säkerhet

Gabriel Wikström m.fl. Göteborgs-Posten

“På Folk och Försvar har det också saknats programpunkter som tydligt lyfter de kvinnoperspektiv som aktualiseras i resolution 1325. Det är bekymmersamt, inte minst i ljuset av den viktiga roll som Sverige skulle kunna spela [...]FN, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2013-01-10

Stoppa lidandet i Syrien

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“Med undantag för stöd till bloggare och journalister har världens demokratier överlag varit ovilliga att agera till förmån för de miljoner människor i norra Afrika och Mellanöstern som kräver inflytande och mänskliga rättigheter. … Omvärldens tvekan [...]Demokrati, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Marocko, Mediabevakning, Palestina, Syrien, Västsahara
2012-12-30

Det är välståndet som behöver förklaras

PER GUDMUNDSON, Svenska Dagbladet

“I slutet av februari presenterade Världsbanken ny statistik om hur den extrema fattigdomen utvecklas i världen…Världsbankens mätmetoder går förstås att diskutera. Men vad som presenterades var ändå ett av vår generations absolut mest sensationella budskap. Millenniemålet uppfyllt, [...]Afrika, FN, Hälsa, Kina, Millenniemålen, Sida, Världsbanken
2012-12-28

FN inför 2013: Stoppa lidandet i Syrien

Aleksander Gabelic; Värmlands Folkblad

“Generalförsamlingen, inklusive Sverige och andra EU-länder, har rätt att agera när säkerhetsrådet är förlamat. En rad åtgärder – en humanitär zon, stopp för vapenleveranser, flygförbudszon, samarbete med Arabförbundet och beredskap att ställa en multinationell militär styrka [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Syrien, USA
2012-12-22

En alldeles särskild önskelista

Elisabeth Dahlin, Politikerbloggen

“På önskelistan: tillgång till sjukvård för alla barn. Rent vatten och mat. Det räddar liv och ger barn en bra start. Världssamfundet måste också sätta barn i fokus när det gäller barn i krig och [...]Barn och unga, EU, FN, Hunger, Millenniemålen, Sjukvård, Vatten
2012-12-20

Sverige bör underkänna valet i Egypten

Martin Klepke, Svenska Dagbladet

“Svenska debattörer måste inse att demokrati är ett relativt begrepp som för att fungera måste vila på en betydligt bredare grund än att det hålls allmänna val. I denna grund måste finnas en etisk/moralisk kodex om [...]Demokrati, Egypten, FN, Mänskliga rättigheter
2012-12-10

Fredspriset strider mot Nobels vilja

Tomas Magnusson, Göteborgsposten

“Att använda fredspriset för att stödja Nobels visionära fredsplan vore det bästa som kan göras för fattiga och lidande människor i världen, nedrustning skulle ge resurser till att rädda miljön, skapa demokrati och mänskliga rättigheter, [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen
2012-12-08

Så kan mänskliga rättigheter stärkas

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“För att komma tillrätta med problem på människorättsområdet krävs att regeringen tar ett samlat grepp på rättighetsfrågorna. FN har flera gånger rekommenderat Sverige att inrätta en oberoende kommission som kan övervaka MR-arbetet. En sådan kommission finns redan [...]FN, Mänskliga rättigheter
2012-12-01

Ett klokt FN-beslut

Göteborgs-Posten

“Beslutet, som fattades med mycket stor majoritet och med stöd också av den svenska regeringen, har på flera sätt ett viktigt symbolvärde. Dels understryker det att en slutlig lösning av den utdragna Mellanöstern-konflikten måste vara [...]FN, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-12-01

Polariserat om Palestina

Barometern Oskarshamns-Tidningen

“Sverige har som stat visserligen spelat en roll, inte minst inom EU, genom att envist hålla fast vid internationell rätt. Detta har dock skett trots snarare än tack vare regeringspartiernas engagemang och insikter i frågan. Ingen [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-11-30

Inget stort steg att höja Palestinas status

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Palestinas nya status kommer alltså inte att betyda vare sig fred eller en palestinsk stat, tyvärr. Och Israel kan förvänta sig ytterligare demonisering i ett redan fientligt FN. Men beslutet att ge Palestina höjd status kan användas [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina
2012-11-30

Svenskarna som kämpar i Syrien är inga terrorister

Yasir Al-Sayed Issa, SVT Debatt

“Som rapporterats i medierna har alltså ett fåtal svenskar nu valt att resa frivilligt till Syrien för att kämpa vid folkets sida mot Assad. Att vissa väljer att peka dem som möjliga terrorister – enbart för [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Syrien
2012-11-29

Israels ockupation hindrar freden

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Sveriges agerande, eller snarare icke-agerande, har hittills varit mycket pinsamt. När FN:s organ för kultur och forskning, Unesco, i oktober förra året tog upp frågan om Palestina skulle få bli medlem, röstade Sverige nej tillsammans med [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2012-11-29

Erkänn Palestina, bojkotta produkter från israeliska bosättarområden

Gabriel Wikström mfl; Politikerbloggen

“Det är lång väg att vandra och många steg måste tas innan en fred i form av en tvåstatslösning nås i konflikten mellan Israel och Palestina. Även Sverige måste bidra till detta. Dels genom att [...]FN, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2012-11-28

FN skapar ingen stat

Dagens Nyheter

“I Sverige har regeringspartierna varit oense. Utrikesminister Carl Bildt (M) har dröjt med besked, Centern vill ha ett svenskt ja och tidigare nejsägarna FP och KD tycks vara på väg att luckra upp sitt motstånd. Hur [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-11-24

Fred får stryka på foten för att finansiera Jas

Peter Rådberg, Svenska Dagbladet

“En av Sveriges viktigaste uppgifter är att förebygga att konflikter uppstår och att delta i internationella fredsuppdrag när FN kallar. Att ta pengar från internationella insatser och ge till inhemsk vapenindustri är att svika fredsarbetet. [...]FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2012-11-24

Lägg partipolitik åt sidan och erkänn Västsahara

Simon Palme mfl; Svenska Dagbladet

“Den som tror att Marockos styre över Västsahara inte är något problem misstar sig fullständigt. I Marocko är kungen den högsta politiska och religiösa ledaren, och det är exempelvis förbjudet att uttala sig negativt om Marockos [...]EU, FN, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2012-11-22

”Fattiga länder ska inte lockas att sälja ut sina fiskevatten”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“FN:s särskilde rapportör för livsmedelssäkerhet och rätten till mat, Olivier De Schutter, varnade häromveckan för att de rika ländernas långdistansflottor och ständigt ökande efterfrågan på fisk utgör ett allvarligt hot mot livsmedelssäkerheten i fattiga länder. [...]EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Landgrabbing, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "The Right to Food"
2012-11-22

Vi kan inte längre titta på medan Kongos folk förblöder

Margot Wallström, SVT Debatt

“Men tiden är inne för att skapa en ny berättelse om Kongo. Den belgiske författaren David van Reybrouck har börjat. Hans magnifika bok Kongo – en historia ger en välkommen perspektivförskjutning och mänsklig förankring av de historiska skildringarna. En [...]Barn och unga, EU, FN, Kongo, Kvinnor, Partipolitik
2012-11-20

Professor: Så kan vi rädda planeten

Johan Rockström, Aftonbladet

“I Sverige har vi en ledande ställning internationellt både vad gäller miljömålsarbete och forskningen om säkra planetära gränser, som nu bör erbjudas FN:s arbete med att omvandla Millenniemålen till globala hållbarhetsmål. …  Det är inte lite som [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Millenniemålen
2012-11-19

Råd för mänskliga rättigheter utan värde

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidningar

“Skeptiker skulle kunna ställa sig frågan vad UNHRC har åstadkommit sedan det bildades 2006. Ja alltså bortsett från att ungefär hälften av rådets olika resolutioner riktats specifikt mot Israel som dessutom är det enda land [...]Demokrati, Israel, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2012-11-15

Ett lyckat fiasko

Eric Erfors, Expressen

“Problemet är att medlemskap i MR-rådet bidrar till att skapa legitimitet för olika brutala förtryckarregimer. “Skulle vi förfölja och tortera oppositionella? Vadå, vi är ju faktiskt medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter!” Amnesty larmade i år om [...]Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Kazakstan, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2012-11-14

Sverige slapp FN-sällskap

Petter Birgersson, Kristianstadsbladet

“Vad är det då för sällskap Sverige missar? Jo, bland de nyvalda i rådet för mänskliga rättigheter sitter bland annat Etiopien, FörenadeArabemiraten och Venezuela. … Länderna i rådet byts ut med jämna mellanrum. Men gemensamt är att det används av diktaturer [...]Diktaturer, Etiopien, Förenade Arabemiraten, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, Venezuela
2012-11-14

Sverige förlorade, stort grattis till oss

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Vi fick ingen plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter, men det är inget att sörja. Tvärtom. Rådet är nämligen ingen arena för människorättskämpar.  … I rådet finns förvisso demokratier, bland dem USA, som valdes om i [...]Demokrati, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, USA
2012-11-14

Millenniemålens bortglömda barn

Roland Håkansson, Barometern

“I FN:s millenniemål har världens länder enats om att till 2015 se till att alla barn får gå i grundskola. FN-organet Unesco rapporterar att 90 procent av alla barn nu går i skolan. Men den [...]Barn och unga, FN, Millenniemålen, Personer med funktionsvariation
2012-11-12

FN tillåter brott mot mänskliga rättigheter

Magnus Norell, Göteborgsposten

“FN:s råd för mänskliga rättigheter har länge kritiserats för att totalt och konsekvent misslyckas med det man är satt att göra: att utan politiska skygglappar påtala övergrepp mot de universella mänskliga rättigheter som är ett [...]FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2012-10-21

Mer privilegier och immunitet än FN

Nils Resare, OmVärlden

“Det kan säkert finnas skäl och förklaringar till varför en organisation som Idea, med uppdrag i mycket svaga stater, kan behöva ett speciellt regelverk för att skydda personal och arbetsmaterial. Men frågan är om detta [...]FN, IDEA, Öppenhet och transparens, Webbplatsen Openaid.se
2012-10-20

Även judar stödjer Ship to Gaza

Olle Katz Göteborgsposten

“Den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna vilar på stöd från en ohelig allians av bosättare, ultraortodoxa judar och nationalistiska krafter.[…] Att kritisera staten Israels politik är en rättighet och en nödvändighet, även för [...]Biståndets målsättning, FN, Humanitärt bistånd, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Ship to Gaza, Sjukvård, Vatten
2012-10-20

Belägringen av Gaza ska hävas

Anders Lindberg Aftonbladet

“Israels blockad av Gaza har pågått sedan 2007. Egentligen är det en form av belägring. På marken har den pågått längre. Genom att skära av transporter och kontaktvägar både till lands och till sjöss har [...]FN, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to Gaza
2012-10-18

Fair trade är något för Uppsala

Simon Bihagen mfl; Uppsala Nya Tidning

“Den politiska majoriteten står också ganska ensam i sitt motstånd mot rättvis handel, för såväl EU-parlamentet som den svenska politiken för global utveckling menar att rättvis handel är ett medel för att skapa en hållbar ekonomisk [...]EU, FN, Millenniemålen, Partipolitik, Rättvis handel
2012-10-10

Usel klimatpolitik i biståndsbudgeten

Bodil Ceballos, OmVärlden

“Biståndet behövs mer än någonsin för att bekämpa fattigdom och stödja demokratisk utveckling. Det ska givetvis vara miljö- och klimatsäkrat och Miljöpartiet är positiva till särskilda miljö- och klimatsatsningar inom ramen. Men Sverige måste vara [...]Enprocentsmålet, FN, Klimat & miljö, Millenniemålen, OECD, Partipolitik
2012-09-25

FN-höjdarna måste lyssna på kvinnorna

Gunilla Carlsson, Expressen

“För det första måste vi en gång för alla erkänna och synliggöra länken mellan fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling. Det är kommande generationers framtid som står på spel om hållbar utveckling i alla dess dimensioner – [...]Barn och unga, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-09-22

Stöd krävs

Aleksander Gabelic, Helsingborgs Dagblad

“Västländernas tvekan att ställa sig på de demokratilängtande människornas sida mot envåldshärskare i arabvärlden blottade en spricka mellan talet om mänskliga rättigheter och demokrati och vad som görs i praktiken. … FN har under den arabiska [...]Demokrati, EU, FN, Kina, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Ryssland, Syrien, USA
2012-09-18

Jonas Sjöstedt: Därför seglar vi med Ship to Gaza

Jonas Sjöstedt mfl, Aftonbladet

“Det har gått fem år sedan blockaden av Gaza inleddes och konsekvensen för invånarna är ödesdiger. En stor del av befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns och tre av fyra invånare är beroende av internationellt bistånd. Det [...]FN, Humanitärt bistånd, Israel, Palestina, Partipolitik, Ship to GazaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Gaza in 2020"
2012-09-10

Ska Sverige ta intryck av Sudan?

Fredrik Segerfeldt, Svenska Dagbladet

“I stället fortsätter MR-rådet att vara ett djupt politiserat organ, som används i helt andra syften än att främja mänskliga rättigheter. Två andra länder som kandiderar till rådet är för övrigt Venezuela och Pakistan. … [...]Diktaturer, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Pakistan, Rådet för MR, Sudan, Venezuela
2012-09-09

Han lyser upp världen

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Vet ni vad det kostade att flyga dessa sju kvinnor (och tre män) till Indien, utbilda dem under sex månader, flyga tillbaka dem samt inhandla utrustning för att kunna ge elförsörjning till fem byar? Bunker [...]FN, Indien, Resultat, Utbildning
2012-09-06

Det är inte för sent att rädda Malis barn

Barbara Hendricks, Expressen

“UNHCR behöver pengar för att kunna bygga fler brunnar och rusta upp borrhål. Vikten av förebyggande hälsovård är kritisk, speciellt för barn som redan är försvagade av torkan och matbristen i Sahel-regionen. Vi får inte låta [...]Barn och unga, FN, Hälsa, Hunger, Mali, Sjukvård
2012-09-05

FN måste ta fasta på skyldigheten att skydda

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Förra årets militära insats i Libyen har blottat en spricka mellan världens länder i synen på hur långt man kan och bör gå för att värna mänsklig säkerhet. … Sedan FN-toppmötet 2005 har såväl säkerhetsråd som [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Syrien
2012-09-03

Inför uppförandekoder för våra myndigheter

Fredrik Segerfeldt, Aftonbladet

“Företagen måste ta sitt sociala ansvar. Så har det låtit i några decennier nu. Och det har lett till en uppsjö av förslag och begrepp, institutioner och deklarationer. Det handlar om allt ifrån Corporate Social Responsibility [...]Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Näringsliv, OECD
2012-09-02

Låt mat vara mat

Katrine Kielos, Aftonbladet

“Nordea meddelade i somras att banken tänker sluta investera i värdepapper som spekulerar i livsmedelspriser. Men varken Danske Bank, SEB eller Handelsbanken ser spekulationen som ett problem. Trots kritiken från FN. Problemen med världens matförsörjning är [...]EU, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011I artikeln hänvisas till "Bok: "In defense of food""
2012-08-29

Ekojordbruk hotar vårt behov av livsmedel

Staffan Danielsson, Göteborgsposten

“I dag hungrar 900 miljoner människor av världens befolkning. År 2050 beräknas världsbefolkningen ha ökat med två miljarder till nio miljarder och FN:s livsmedelsorgan FAO anser att matproduktionen måste öka med 70 procent, en enorm [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hunger, Jordbruk, Partipolitik
2012-08-21

Ohållbar situation för barnen i Gaza

Elina Arab, Sundsvalls Tidning

“Blockaden av Gaza måste lyftas i sin helhet och fri rörlighet för folk och varor in och ut ur Gaza såväl som Västbanken och östra Jerusalem måste möjliggöras. FN och biståndsgivare måste dessutom ta fram [...]Barn och unga, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Vatten
2012-08-20

”Jag tror vi alla känner frustration, ilska och oro”

Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet

“Vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa medmänniskor och ett egenintresse i att förhindra att kriser sprids och fördjupas. För det har vi ett humanitärt system som syftar till att hjälpa människor, länder och regioner [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2012-08-20

Nya initiativ krävs i förlamat FN

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“I ett läge då säkerhetsrådet har abdikerat i Syrien står hoppet till FN:s generalförsamling som den 3 augusti antog en resolution om konflikten. Församlingen kräver att parterna i Syrien förbinder sig att stoppa våldet som [...]EU, FN, SyrienI artikeln hänvisas till "General Assembly GA/11266"
2012-08-14

När M avskaffade diktaturen

Petter Birgersson, Ystads Allehanda

“Carl Bildt som de senaste dagarna legat i hårt mot den vitryska regimen tvekar inte att kalla vissa andra länder för just diktatur. I SVT (3/8) förklarade Bildt att Vitryssland är en ”nyckfull och tilltagande diktatur”. Så nog har [...]Diktaturer, FN, Partipolitik, Syrien, USA, Vitryssland
2012-08-14

Nya initiativ krävs i förlamat FN

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“I en allvarlig situation som den som råder i Syrien kan FN:s generalförsamling, med samtliga medlemsländer representerade, i enlighet med principen Uniting for peace ta över när säkerhetsrådet är handlingsförlamat. Det är hög tid att [...]EU, FN, Syrien
2012-08-11

Stoppa Marockos försök snylta på FN:s insatser

Bodil Ceballos mfl; Göteborgsposten

“Kvar står också frågan till Siemens om hur ett vindkraftsprojekt på ockuperad mark lever upp till deras egna etikprogram, där man bland annat kan läsa att “Siemens förbinder sig också till att, inom sin vidare [...]Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2012-08-08

Långsiktig hjälp

Johanna Sturesson, Helsingborgs Dagblad

“Problemen är enorma på många sätt. Dels handlar det om möjligheten till försörjning, en tuff uppgift på de fattiga platser i Afrika och Sydasien där kvinnor fortfarande föder mellan fem och sju barn. Men de [...]Afrika, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen
2012-08-06

Världen sviker FN, FN sviker världen

Torsten Nilsson, Östran

“FN blir vad medlemsländerna gör organisationen till. Om världen sviker FN, blir resultatet att FN sviker världen. FN:s medlingsförsök i Syrien blev en lika snöplig som misslyckad historia. Den stora miljökonferensen i Rio i våras lockade mest [...]FN, Klimatmötet i Rio 2012, Syrien, Vapenhandel
2012-08-05

Helvetet som världen glömt

Dagens Nyheter

“FN har i dag 19.000 poliser och militärer på plats i Kongo. Det är långt ifrån tillräckligt och någon förstärkning är knappast heller att vänta sig. Omvärlden har visserligen under sommaren ökat trycket på Rwanda, genom [...]Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Kongo, Militärt bistånd, Rwanda
2012-08-03

Utred Somalias stora biståndssvinn

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Sverige är en aktiv givare i Somalia, främst humanitärt men också långsiktigt via bland annat FN. Tidigare i år kom en FN-rapport som konstaterar att upp emot 70 procent av biståndet till övergångsregeringen i landet kan ha [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, SomaliaI artikeln hänvisas till "UN report urges sanctions against corrupt Somali leaders"
2012-08-03

Syriskt sönderfall

Jonas Duveborn, Kristianstadsbladet

“Att FN:s generalförsamling i dag röstar om en resolution som snällt ber Bashar al-Assad att avgå, blir närmast ångestframkallande. Visst är ord bra, men FN-resolutioner med symboliskt och moraliskt värde lär inte stoppa våldet… Mer positivt är [...]FN, Syrien, USA
2012-08-02

FN-kommissioner skapar inte välstånd

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Och i går kom UD med ett pressmeddelande: biståndsminister Gunilla Carlsson ska ingå i en internationell kommission för att ta fram FN:s nya utvecklingsmål… Men utvecklingsmålens roll får inte överskattas. Den verkliga potentialen ligger hos världens [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Millenniemålen, Multilateralt samarbete
2012-08-02

Blunda inte för klimathotet

Robert Andersson, Värmlands Folkblad

“Ett avtal innebär oftast att ett visst antal punkter åtas att uppfyllas, när inte detta sker saknas idag en instans för att hantera de miljörelaterade avtalsbrotten på internationell nivå. Ett inrättande av en internationell miljödomstol under [...]FN, Klimat & miljö
2012-07-27

Mindre pang för pengarna

Uppsala Nya Tidning

“Försöken att reglera vapenhandeln har många år på nacken. För sex år sen bad FN:s generalförsamling medlemsländerna att ge sina synpunkter på idén om ett internationellt fördrag som skulle reglera vapenhandeln… Fredsaktivister som följt förhandlingarna är [...]FN, Vapenhandel
2012-07-23

FN sätts på prov i Syrien

Barometern Oskarshamns-Tidningen

“De låsningar som säkerhetsrådets permanenta medlemmar kan åstadkomma genom sin vetorätt, blottlägger en viktig svaghet i FN-systemet… Utan en självständig intervention från Nato återstår bara sanktioner och diplomati för att få ett slut på lidandet. Om [...]FN, Nato, Ryssland, Syrien
2012-07-21

Greenpeace har dåliga skäl att skälla på Shell

Johan Eriksson, Svenska Dagbladet

“Greenpeace vill att Shell och alla andra ”låter bli” Arktis. Förhoppningen är naiv… Medan Antarktis är en obefolkad kontinent omgiven av hav är Arktis ett hav omgivet av länder. Länder som självständigt bestämmer över sina gränser. Länder som [...]Civilsamhället, FN, Klimat & miljö
2012-07-20

Lång väg till fred i Syrien

Mattias Karlsson, Kristianstadsbladet

“Omvärldens tryck mot president Bashar al-Assad måste öka. Allt för många oskyldiga människor har fått sätta livet till i under det senaste året. Tyvärr har FN:s roll som fredsmäklare misslyckats totalt, framför allt på grund av att [...]FN, Kina, Ryssland, Syrien
2012-07-17

Med bistånd och FN-soldater kommer sexhandel

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“I SvD i våras berättades på ledarsidan om hur det NGO-täta Kambodja fullkomligt kryllar av biståndspengar, projekt och hjälparbetare, men att avtrycken från detta syns föga i andelen desperat fattiga men desto mer i restaurangutbudet [...]FN, Humanitärt bistånd, Kambodja, Kvinnor, SydsudanI artikeln hänvisas till "Biståndet går till Kambodjas elit"
2012-07-11

Sverige bör stanna utanför FN:s förbrytarråd

BENJAMIN KATZEFF SILBERSTEIN, Svenska Dagbladet

“Rådets uppgift är att värna om de mänskliga rättigheterna. Men många av dess medlemmar sysslar med det motsatta. Den före detta libyska Ghaddafiregimen var under en period rådets ordförandeland. Bland nuvarande medlemsstater finns kommunistdiktaturen Kuba, teokratins [...]FN, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Rådet för MR
2012-07-11

Vapenhandelsavtalet handlar också om kvinnors rättigheter

Josefine Karlsson, Dagens Nyheter

“Systematiska våldtäkter används idag som ett vapen i krig, vilket även FN:s säkerhetsråd har erkänt. IKFF:s ordförande i DR Kongo, Annie Mbambi Matundu, har sagt att “En man med en machete kan våldta en kvinna. [...]FN, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Sverige arbetar för ett starkt vapenhandelsfördrag"
2012-07-09

Bristfälligt FN ändå omistligt

Göteborgsposten

“Det är lätt att kritisera FN – som att rulla in bollen i öppet mål. FN lider av korruption, både ekonomisk korruption och vänskapskorruption. FN är odemokratiskt, generalförsamlingen voterar men Säkerhetsrådet bestämmer. FN är föråldrat, [...]Demokrati, FN, KorruptionArtikeln är en replik på: "FN måste bli öppnare"
2012-07-09

FN måste bli öppnare

Inga-Britt Ahlenius, Dagens Nyheter

“Sverige borde visa att man menar allvar med en offentlighetsprincip och dess betydelse för en välfungerande organisation. Hur kan Sverige acceptera att stormakternas intresse av en svag generalsekreterare är det som får genomslag? Och varför skulle [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens
2012-07-08

Kvinnorätt och toppmöte viktiga uppgifter för Eliasson

Aleksander Gabelic mfl, Dagens Nyheter

“Kräv konsekvent agerande. Genom att skriva under FN-stadgan har de 193 medlemsländerna åtagit sig att verka för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter överallt. Trots det finns en tendens, inte minst bland de fem permanenta [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien
2012-07-06

”Rätt vapenavtal kan rädda liv”

Sofia Walan mfl; Dagens Nyheter

“Ett svagt ATT riskerar också att legitimera vapenöverföringar som i dag är förbjudna i vissa regionala avtal eller nationella lagar. Vi kräver att Sverige och EU driver på för ett verkningsfullt vapenhandelsavtal som har tydliga effekter [...]FN, Syrien, Vapenhandel
2012-07-04

Det är inte FN som minskar världsfattigdomen

Svenska Dagbladet

“Man skulle nästan kunna tro att det är FN i sig som har lyckats halvera fattigdomen. Så är det naturligtvis inte. Det är framför allt ekonomiska liberaliseringar i länder som Kina och Indien, och deras [...]FN
2012-07-02

Skydda Kongos civila

Aleksander Gabelic, Göteborgsposten

“Under senare år har den internationella närvaron i DR Kongo minskat. För att skydda landets civila och gripa krigsförbrytare krävs tvärtom större närvaro. Europas länder måste ompröva sin inställning till deltagande i FN:s fredsfrämjande insatser [...]Afrika, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Rwanda
2012-06-28

Kampen för frihet måste trappas upp

Carl Bildt mfl; Expressen

“Den svenska regeringen prioriterar friheten på nätet. Vi har politiskt drivit frågan inom både EU och FN och lyckats samla ett brett stöd för att samma mänskliga rättigheter som gäller off-line också gälla on-line. Frihet på [...]Demokrati, EU, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-06-27

Attack mot Syrien räddar inte barnen

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Att Ryssland och Kina blockerar FN:s säkerhetsråd är problematiskt men precis som i Kosovo 1999 skulle Nato kunna ingripa utan FN-mandat. Det vore i så fall att tänja på folkrätten men inte orimligt med tanke [...]FN, Kina, Mänskliga rättigheter, Nato, Ryssland, Syrien
2012-06-25

Ett försök i rätt riktning

Stefan Swärd, Världen Idag

“I Rio de Janeiro blir man återigen påmind om att vår värld är orättvis, och fördelningen av resurser är mycket orättvis. De rika länderna pratar om att göra något åt saken, men det blir väldigt [...]FN, Klimatmötet i Rio 2012
2012-06-21

Tillväxt viktigt för miljön

Dagens Nyheter

“Miljökonferensen i Rio de Janeiro har på många sätt hamnat i eurokrisens skugga. Under andra omständigheter hade G20-mötet som avslutades häromdagen kunnat användas för att lösa upp svåra miljöknutar. Nu tog ekonomin i princip all [...]FN, G20, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012
2012-06-19

Sverige bör öka engagemanget för flyktingar

Julia Kronlid, Svenska Dagbladet

“I Sverige har vi en märklig inställning till flyktinghjälp där vi lägger åtskilliga tiotals miljarder på den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken och flera miljarder av våra svenska biståndsmedel slussas direkt in till den svenska statskassan [...]Budget, Flykt och migration, FN, Partipolitik
2012-06-16

Dags bilda nytt FN utan diktatorer

Hervé Ladsous, Barometern

“Det visar på hela FN-systemets grundläggande problem. Trots lovvärda ambitioner och högtravande proklamationer om mänskliga rättigheter är det de facto en organisation som ger lika stort, eller som i fallet Syrien, större inflytande åt skurkstater [...]Diktaturer, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, SyrienI artikeln hänvisas till "Bok "FN : spruckna drömmar" (2011)"
2012-06-15

Omvärlden måste stoppa våldet i Syrien

Olle Schmidt, Göteborgsposten

“Det finns stora möjligheter för ett demokratiskt Syrien, men för att en ny och välfungerande stat ska kunna stiga ur askan behövs hjälp. Diplomatiska insatser har inte fungerat, och nu är det dags för omvärlden [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Militärt bistånd, Syrien
2012-06-11

Blunda inte för krigets Kongo

Dagens Nyheter

“Utdragna och enformiga konflikter, konstant våld och undernäring. Det är den gamla schablonbilden av Afrika, den som världen har haft anledning att ompröva när stora delar av kontinenten nu lyfts ur fattigdom och upplever stark [...]Afrika, FN, Kongo, Näringsliv, Partipolitik, RwandaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Ignorerade kriser 2005"
2012-06-09

Mardrömmen måste ta slut

Daniel Swedin, Aftonbladet

“FN:s och Kofi Annans fredsplan för Syrien faller ihop framför våra ögon. Observatörer från FN finns i landet nu, men det är den enda av fredsplanens sex åtgärder som kommit på plats. Några våldshandlingar har [...]Demokrati, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien, USA
2012-06-07

Civila insatser räcker inte alltid

Urban Ahlin, Göteborgsposten

“Med stigande förvåning läste jag MP:s replik om FN-insatser. Miljöpartiet står bakom de militära insatser som Sverige deltagit och deltar i, Libyen och Afghanistan är de senaste. Dessa grundas på FN-mandat men var/är ledda av [...]Afghanistan, EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-31

Gärna FN-post till Mugabe

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Ingen som besökt Zimbabwe sedan 2000-talets slut kan ha undgått att lägga märke till svältens spår, och till befolkningens ständiga köande för att köpa vardagsnödvändigheter. Allt orsakat av Mugabes vanstyre. Just med tanke på allt detta [...]FN, Hunger, Zimbabwe
2012-05-29

Sverige bör delta i fler militära FN-insatser

Urban Ahlin, Göteborgsposten

“Carl Bildts ointresse av FN-insatser står i bjärt kontrast till hans vilja att stödja Nato- och EU-ledda insatser. Socialdemokraterna har länge krävt ökat svenskt deltagande i FN-ledda insatser. Jag välkomnar att detta nu stöds av [...]EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-16

Sverige ska inte smygas in i Nato

Kerstin Lundgren mfl; Svenska Dagbladet

“Varje dag utför svenska män och kvinnor ovärderliga insatser för fred och demokrati runt om i världen. De gör det på uppdrag av Sveriges riksdag med FN-mandat och under ledning av antingen Nato eller FN [...]Demokrati, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-07

Samling i FN krävs mot Syrien

Aleksander Gabelic, Borås tidning.

“Om inte Assad också i praktiken går med på villkoren i Kofi Annans fredsplan bör omvärlden överväga att ta hem observatörerna och hitta andra vägar att genomdriva planen. Det huvudsakliga hindret för en mer kraftfull [...]Diktaturer, FN, Multilateralt samarbete, Syrien
2012-04-26

Billström förstår inte kritiken

Hasse Boström, Dagen

“De så kallade papperslösa – alltså personer som befinner sig i landet utan tillstånd – är asylsökande som fått avslag men som gömmer sig i stället för att återvända till sina hemländer eller personer som [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Uppgörelsen måste tas på allvar"
2012-04-18

Sverige bör oftare delta vid FN-insatser

Kerstin Lundgren, Svenska Dagbladet

“Tyvärr visar statistik från de senaste femton åren att svenskt stöd till FN-ledda insatser inte längre är att räkna med. Årsrapporten för 2011 från FN:s avdelning för fredsbevarande insatser visar att enbart 22 svenska militärer [...]FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2012-04-06

Rimligt med oberoende expert

David Montgomery mfl; Svenska Dagbladet

“Synnerström skriver vidare att ”Det svenska bilaterala biståndet administreras fortfarande till stor del av Sida. Endast svenska företag (eller EU) kan komma ifråga för Sidakontrakt. Detta skapar en konsultmarknad med begränsad konkurrens och guldkantade kontrakt [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Korruption, Sida, Upphandling, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption"
2012-03-15

Nu måste omvärlden ingripa

Aleksander Gabelic, mfl; Svenska Dagbladet

“På samma sätt som det misslyckade FN-ingripandet i Somalia 1993 bidrog till oviljan att ingripa mot folkmordet i Rwanda tycks nu världens länder vara oförmögna att låta Libyen-insatsen förra året följas av samlat agerande mot [...]FN, Kina, Militärt bistånd, Rwanda, Ryssland, Somalia, Syrien
2012-03-13

Ge al-Assad en biljett till Haag

Daniel Persson, Svenska Dagbladet

“Att göra allt, att ingripa militärt för att få ett slut på våldet, är också uteslutet om än av helt andra anledningar. Alla former av resolutioner mot Syrien i FN:s säkerhetsråd blockeras av Ryssland och [...]FN, Kina, Libyen, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien
2012-03-13

Fler kvinnor i världens styre

Torsten Nilsson, Östran

“I fjol fick FN ett nytt fackorgan – UN Women, FN:s enhet för jämställdhet och en starkare ställning för kvinnor. Att det tog världsorganisationen 66 år att inrätta ett fackorgan för hälften av jordens befolkning [...]FN, Jämställdhet, Kvinnor
2012-03-12

Kinas behov av råvaror får landet att stötta skurkregimer

Niklas Swanström, SVT Debatt

“Det finns stora vinster för Kina att fortsätta den icke-interventionistiska politiken i Afrika och Mellanöstern, men även i andra regioner där Kina har stora ekonomiska intressen i regimer som har problem med de grundläggande rättigheterna. I [...]FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Syrien
2012-03-12

FN:s förenta homohatare

Expressen

“Men bråket om HBT-rättigheter är samtidigt ett tydligt exempel på FN-systemets grundläggande begränsning. Inom FN är Saudiarabiens och Sudans, med fleras, vilja att fortsätta avrätta homosexuella formellt lika mycket värd som Sveriges upplysta inställning. Så [...]FN, HBTQI-personer, Rådet för MR, Saudiarabien, Sudan
2012-02-08

Orimligt att veto får avgöra

Said Mahmoudi, Svenska Dagbladet

“Många har framfört önskemål om att Nato eller andra länder agerar på eget bevåg när nu Ryssland och Kina sätter käppar i hjulet med veto. En humanitär intervention av den typ som Nato gjorde i [...]Diktaturer, FN, Kina, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien
2012-02-06

Diktatorerna använder FN för sina egna syften

Fredrik Segerfeldt, Aftonbladet

“Deras agerande i frågan om Syrien visar dock att Libyen var undantaget som bekräftar regeln. Det går inte att bygga en bättre värld med demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter tillsammans med regimer som inte bara [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Kina, Libyen, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Syrien
2012-01-27

Omöjligt uppdrag

Helle Klein, Pierre Schori, Carl Tham; Aftonbladet

“Sverige har i processen svikit FN. När Ban Ki-moon 2008 vädjade om europeiska fredstrupper till den nästan kollapsande FN-missionen i Kongo sade Storbritannien och Tyskland nej. Motivering: deras trupper behövdes i Afghanistan. 2009 drog Polen tillbaka trupper [...]Afghanistan, FN, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2012-01-16

FN ska bli effektivare på jämställdhet

Gunilla Carlsson m.fl; Göteborgsposten

“Jämställdhet är en strategisk fråga i alliansregeringens utvecklingssamarbete. Studier visar att en förutsättning för demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling är att kvinnor och män har samma rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma [...]FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-12-30

Vi måste växla upp i kampen mot svält

José Graziano Da Silva, Svenska Dagbladet

“För närvarande är exempelvis avkastningen från kvinnors mark lägre än den som brukas av män. Inte därför att kvinnor är sämre lantbrukare än vad män är, utan därför att de helt enkelt inte har samma [...]FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2011-12-09

Afrikas horn i akut behov av stöd

Gunilla Carlsson, Valerie Amos; Göteborgsposten

“Tyvärr räcker inte pengarna till. 12,2 miljarder kronor har samlats in men det saknas fortfarande fyra miljarder kronor för att täcka alla behov.” Afrika, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Volym
2011-11-27

Släpp inte målet ur sikte

Dagens Nyheter

“Något som trots allt uppnåddes i Köpenhamn var ett ramavtal om åtgärder mot skogsskövling. Rika nationer skulle bidra ekonomiskt till skyddet av hotade skogar i fattiga länder. Mötet i Durban kan föra det arbetet ytterligare [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2011-11-14

Saknas grund för att stoppa utvisningar till Syrien

Mikael Ribbenvik, SVT Debatt

REPLIK “Hon menar att Europadomstolen har avrått från utvisningar till Syrien. Det stämmer inte. De har aldrig avrått från utvisningar till Syrien. Tvärtom har Europadomstolen vid flera tillfällen gjort valet att inte ens ta upp [...]Flykt och migration, FN, Migrationsverket, Partipolitik, SyrienArtikeln är en replik på: "Migrationsverket måste omgående stoppa alla utvisningar till Syrien"
2011-11-07

Västsahara behöver Sveriges erkännande

Brahim Dahane, Svenska Dagbladet

“Trots det fortsätter EU att teckna förmånliga handels- och samarbetsavtal med Marocko, oaktat att de bryter mot internationell rätt eftersom det även är våra naturresurser som säljs utan att vi varken blir tillfrågade eller ser [...]FN, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2011-11-04

Regeringen hycklar om Palestina

Jakob Lindberg, Svenska Dagbladet

“Tvåstatslösningen är Palestinas chans – och Israels. Netanyahu-regeringens politik undergräver systematiskt den utvägen. Vårt land ger nu i praktiken sitt stöd åt denna politik och motverkar försöken att nå en fredlig lösning av konflikten mellan [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina
2011-11-03

Svensk utrikespolitik känns inte igen

Urban Ahlin, Svenska Dagbladet

“Endast de folkpartistiska ministrarna gjorde utspel om vikten av ett nej till palestinskt medlemskap i FN. Att Sverige med sin nejröst sällade sig till de få länder som motsatte sig medlemskapet i Unesco tyder på [...]Demokrati, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2011-11-02

Nej-rösten i Unesco visar att Bildt inte stöder en Palestinsk stat

Hans Linde, SVT Debatt

“USA meddelade efter beslutet att de nu kommer att frysa sitt bidrag till UNESCO. Barack Obamas retorik om multilateralism och internationell dialog från hans presidentvalskampanj känns avlägset när USA nu försöker använda sina ekonomiska muskler [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik, USA
2011-10-31

Debatt: Sju miljarder på samma lilla klot

Gunilla Carlsson, Babatunde Osotimehin; Dagens Industri

“I år blir vi för första gången sju miljarder människor på vår jord. Om detta och mycket mer kan man läsa i FN:s befolkningsfonds, UNFPA, årliga rapport ”State of the World Population”. Rapporten kommer att spela [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "State of world population 2011"
2011-10-29

“Biståndet blir mer värdigt”

Gunilla Carlsson, Josette Sheeran; Sydsvenskan

“Kontanter och kuponger fungerar dock inte i alla situationer. Men när det finns livsmedel att tillgå och utsatta människor saknar pengar kan Cash-for-change ge dessa människor ökad valfrihet och värdighet. För att stödja programmet kommer [...]FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-10-28

Regeringen måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea

Ola Larsmo, Kerstin Neld m.fl: Dagens Nyheter

“Sveriges regering måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea och aktivt verka via EU och FN för att allt internationellt ekonomiskt bistånd fryses.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, FN
2011-10-24

Idag hissar jag FN-flaggan på halv stång

Fredrik Segerfeldt, Svenska Dagbladet

“Eller kan det vara så att det är utvecklingsarbetet som ligger bakom flaggviftandet? Häromåret valdes Zimbabwe till ordförande i Kommissionen för hållbar ekonomisk utveckling. På utvecklingsagendan för generalförsamlingen står varken företagande eller tillväxt, utan sådant [...]FN, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Zimbabwe
2011-10-23

Sverige bör bidra till FN-ledda insatser

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“När svensk omvärldspolitik formuleras får EU i allt högre grad ersätta FN som central aktör. Denna omsvängning är olycklig.” EU, FN, Multilateralt samarbete
2011-09-29

Prat om fler FN-insatser räcker inte

Karin Enström,Cecilia Widegren; Göteborgsposten

“Men det räcker inte, att som Ahlin och Hultqvist gör, bara prata om hur viktigt det är att Sverige bidrar med fler soldater till FN-ledda insatser. Vi måste även mer aktivt arbeta med hur dessa [...]FN, Militärt bistånd, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sverige bör delta i fler FN-ledda insatser"
2011-09-26

Låt ett demokratiernas förbund ta över FN

Fredrik Segerfeldt, Göteborgsposten

“Arbetet med mänskliga rättigheter (MR) saboteras av de värsta förbrytarna, samtidigt som MR-begreppet tunnas ut allt mer. I utvecklingsfrågor har FN drivit en agenda som vare sig är grundad i verklighet eller forskning. [.] Och [...]Bahrain, Demokrati, Diktaturer, FN, Forskning och innovation, Kina, Mänskliga rättigheter
2011-09-25

Överge inte FN för EU och Nato

Aleksander Gabelic, mfl; Aftonbladet

“I en ny rapport om Sveriges bidrag till FN-ledda insatser, ”Säkerheten och biståndet”, konstaterar vi att tyngdpunkten i Sveriges utrikespolitiska prioriteringar när det gäller internationella fredsinsatser kraftigt förskjutits mot EU- och Nato-ledda insatser. Det har [...]EU, FN, Nato, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Säkerheten och biståndet"
2011-09-24

Sverige bör delta i fler FN-ledda insatser

Urban Ahlin,Peter Hultqvist; Göteborgsposten

“Regeringen måste lyssna när Socialdemokraterna säger att Sverige bör öka antalet som är ute också i de FN-ledda insatserna. De kan inte enbart förhandla om Nato-ledda insatser.” FN, Militärt bistånd, OECD, Partipolitik
2011-09-22

Modernisera FN – för fredens skull

Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Gunilla Carlsson; Aftonbladet

“Vi är generellt mycket pådrivande i stärkandet av FN:s arbete för att främja de mänskliga rättig­heterna och kandiderar nu för en plats i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna, vilket skulle ge oss än större [...]FN, Partipolitik, Rådet för MR
2011-09-14

Sverige bör delta i FN-ledd insats i Sydsudan

Urban Ahlin, Svenska Dagbladet

“Att Socialdemokraterna vill öka andelen svenskar i FN-ledda insatser är en väl känd ståndpunkt. Nu handlar det om en insats där Sverige har den efterfrågade kompetensen, uppgiften är av klassiskt svenskt utrikespolitiskt snitt och regeringen [...]EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik, Sudan, Sydsudan
2011-09-02

Människorättsbrotten i Burma måste stoppas

Lise Bergh, Christoffer Burnett-Cargill, Brittis Edman, Jenny Jansson Pearce, Henning Melber, Jens Orback,Therese Wide; Svenska Dagbladet

“Att Sverige hittills inte ställt sig bakom förslaget om en FN-ledd undersökande kommission om krigsbrott och brott mot mänskligheten i Burma är häpnadsväckande för ett land som säger sig stå upp för mänskliga rättigheter runt [...]Burma, FN, Mänskliga rättigheter
2011-08-31

Bara bistånd utrotar inte svälten

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Mer än 12 miljoner människor i Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti är i akut behov av humanitärt stöd.  [.] Det internationella samfundet måste börja agera mer långsiktigt. Vi kan inte fortsätta skicka miljard efter miljard i [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Djibouti, Egypten, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kenya, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Tunisien, Villkorat bistånd, Volym
2011-08-27

Sverige bör bidra med demokratibistånd i Libyen

Fredrik Malm,Per Altenberg,Martin Ängeby; Svenska Dagbladet

“Den nuvarande politiken innebär att Sverige endast gör en militär insats i Libyen (bortsett från det humanitära bistånd som sker via FN-organ). I andra konflikter där vi är eller har varit engagerade militärt deltar Sverige [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-08-25

Sida finds WDR 2011 timely and useful

Charlotte Petri Gornitzka, NAI-Forum

“Sida förutser ett nära samarbete med Världsbanken, FN och andra bilaterala givare för att säkerställa att World Development Report 2011 inte blir en pappersprodukt i våra bokhyllor utan att dess värdefulla och relevanta insikter och rekommendationer omsätts i praktiken på land- och myndighetsnivå.” FN, NAI-Forum (engelska), Sida, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2011-08-22

Väst måste lämna sin oljehunger utanför uppbyggandet av Libyen

Hans Linde, SVT Debatt

“Jag är djupt kritiskt till hur den Nato-ledda insatsen utvecklades och hur man tydligt överskred FN:s resolutioner […] om vi vill se ett verkligt demokratiskt Libyen är det avgörande att Väst i sina relationer till [...]Demokrati, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-08-08

Vår timlön räcker inte

Katrine Kielos, Aftonbladet

“Förra året bad FN om 500 ­miljoner dollar för att kunna göra något åt de återkommande riskerna för svält i Etiopien, Somalia och Kenya. Världs organisationen fick bara halva summan. Hade de 400 miljoner dollar, [...]Enprocentsmålet, Etiopien, FN, Hunger, Kenya, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-04

Engagera er i kampen mot kapitalflykt

Kristina Fröberg, Annica Sohlström; Göteborgsposten

“Kommer Sverige att driva obligatorisk land-för-landrapportering för multinationella företag? Kommer regeringen att förespråka multilaterala och automatiska informationsutbytesavtal? Vill man ge större mandat och resurser till FN:s skattekommitté? När diskussionen om åtgärder mot kapitalflykt inte prioriteras [...]FN, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik
2011-08-03

Småbrukarna i Vía Campesina väntar på besked från FN

Victoria Palomino, Dagen

“För fyra månader sedan mötte det internationella bonde- och småbrukarnätverket Vía Campesina representanter för FN:s råd för mänskliga rättigheter för att presentera ett förslag till en “Deklaration för småbrukares rättigheter”. […] I dag sitter vi medlemmar [...]FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2011-07-27

Sydsudan – så rikt men ändå så fattigt

Torsten Nilsson, Östran

“Ledarna i södra Sudan använder en stor del av oljeinkomsterna till att köpa vapen och underhålla sina väpnade styrkor (för att i ett rundgångsresonemang försvara oljan mot trupper från norr) och låter det internationella samfundet [...]FN, Fungibilitet, Sudan, Sydsudan
2011-07-25

Tänk på barnen i Afrika

Jenny Sjödin, Sundsvalls tidning

“Ett ännu större varför gäller dock biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och utrikesdepartementets hanterande av Sveriges bistånd. FN:s rekommendation är ett bistånd på 1 procent av landets BNI vilket också regeringen har lovat att uppfylla. Varför [...]Afrika, Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Enprocentsmålet, EU, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet
2011-07-21

Driv på för att avskaffa etanolsubventionerna

Francisco Contreras, Göteborgsposten

“Subventioner för att stimulera produktion av agrobränslen borde avskaffas, eller åtminstone frysas temporärt i tider av livsmedelsbrist och höjda matpriser. Det är budskapet i den rapport som FN, Världsbanken, Världshandelsorganisationen WTO och ytterligare sju mäktiga [...]Biobränslen, FN, G20, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken, WTO
2011-06-28

”Ingen humanitär kris i Gaza”

Benny Dagan, Dagens Nyheter

“Den humanitära situationen i Gaza har i själva verket aldrig varit den sanna drivkraften för organisationen i fråga. […] FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon ser med ”oro på…potentiella nya flottiljer till Gaza som kan provocera fram [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Syrien
2011-06-27

Och efter Ship to Gaza?

Dagens Arena

“I en viktig debattartikel på SvD:s Brännpunkt återvänder en rad debattörer till grundfrågan. FN, EU, Sveriges regering, den juridiska expertisen och i princip hela det internationella samfundet står eniga: Israels blockad är ett brott mot folkrätten. [...]EU, FN, Iran, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Ship to Gaza, SyrienArtikeln är en replik på: "Ship to Gaza har redan havererat"
I artikeln hänvisas till "Vi visar Gazas folk att vi bryr oss"
2011-06-26

Vi visar Gazas folk att vi bryr oss

Georg Andersson mfl; Svenska Dagbladet

“Det råder inget tvivel om att blockaden är ett brott mot folkrätten. Förenta Nationerna, Europeiska Unionen, Sveriges regering, i stort sett hela det internationella samfundet och en enig juridisk expertis, har gång på gång slagit [...]Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2011-06-17

Sverige behövs i fler konflikthärdar

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“I Libyen-debatten har FN åter hamnat i fokus. Ett tecken på det är att frågan om svenskt truppbidrag även till andra konflikthärdar har berörts. Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo är exempel på utdragna konflikter där [...]EU, FN, Kongo, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Sudan
2011-06-16

När erkänner Sverige en stat?

Aron Lund, Uppsala Nya Tidning

“Den typen av framåtblickande ställningstaganden kan förstås också användas i konflikterna om Västsahara, Libyen eller Palestina — som för övrigt planerar att kräva internationellt erkännande i september.” FN, Libyen, Palestina, Västsahara
2011-06-15

Erik Lysén: ”Den svenska förhandlingslinjen är otydlig”

Erik Lysén, Dagens Arena

“Sverige och andra rika länder levererar pengar för att finansiera sådana klimatåtgärder, det är utmärkt. Men de använder biståndsbudgetarna för att täcka kostnaderna. Det kan vara förståeligt på kort sikt för att få loss pengar, [...]Avräkningar, FN, Klimat & miljö
2011-06-07

I väntan på en egen dag

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Carlsson aviserade också att Sverige planerar att uppgradera nivån på den diplomatiska närvaron i Palestina. Sverige vill spela en roll och kan som stor biståndsgivare också vara en positiv kraft. Ett krav som jag tycker [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Palestina, Partipolitik
2011-06-04

Essän: JAS har gjort jobbet

Ulf Wickbom, Barometern

“Det fjärde skälet till bredare militära insatser är det civila biståndet. Också i Libyen-debatten hörs argumentet att Sverige är bättre på annat än det militära. Vi ska ge civilt bistånd och erbjuda förebyggande insatser. Jag har [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-31

FN har en skyldighet att skydda civila

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Libyen avstängdes den 1 mars från FN:s råd för mänskliga rättigheter och Gaddafis illdåd utreds av Internationella brottmålsdomstolen. Trots det, och trots att Gaddafi använder klustervapen mot civilbefolkningen, väljer IKFF med flera (SvD.se 29/5) att [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Rådet för MRArtikeln är en replik på: "Svensk militär bör lämna Libyen"
2011-05-30

Dags för en kvinna från Afrika att leda IMF

Eva-Britt Svensson, Svenska Dagbladet

“IMF:s standardrecept för fattiga länder förvärrar fattigdomen. Det måste bli ett slut på detta. IMF borde verka för skuldavskrivning, fattigdomsbekämpning, FN:s millenniemål, skattefinansierad välfärd och jämställdhet. För att på allvar ta itu med en sådan [...]Afrika, FN, IMF (Internationella valutafonden), Kvinnor, Skuldavskrivning
2011-05-29

Svensk militär bör lämna Libyen

Kristi Kolthoff mfl; Svenska Dagbladet

“Inom kort ska Nato fatta beslut om Sverige ska tillfrågas om att förlänga insatsen i Libyen. Sveriges svar borde vara nej.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato
2011-05-27

”Starka skäl finns för att inte utvisa ivorianer”

Maud Edgren-Schori, Pierre Schori; Dagens Nyheter

“I en motsägelsefull replik (DN.se/debatt 24/5) till vår artikel, där vi krävde ett moratorium för utvisningar av ivorianer i Sverige (DN Debatt 23/5), skriver generaldirektör Dan Eliasson att Migrationsverket (MIG) håller med om vår beskrivning [...]Elfenbenskusten, Flykt och migration, FN, Migrationsverket, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "”Nya skyddsskäl kan ge fler ivorianer rätt att stanna i Sverige”"
2011-05-26

Vad har Bildt lovat Nato?

Peter Akinder, Östran

“Svenskt deltagande i sådant som annars brukar betecknas som krig, om än sanktionerat av FN, ska självfallet beslutas i bred majoritet i Sveriges riksdag. Allt annat vore att skada förtroendet för FN och dess viktiga [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-25

Debatt: Regeringen ska pressa företagen att ta ansvar

Susanne Lindberg Elmgren, mfl; Dagens Industri

“Det är angeläget att vi här i Sverige har en öppen debatt om de nya uppdaterade riktlinjerna. Hur vill regeringen använda de nya reglerna? Hur vill näringslivets organisationer använda de nya reglerna? Ett starkt och [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, OECD, Rådet för MR
2011-05-25

Begreppet nationell suveränitet har luckrats upp

Margareta Zetterström, Svenska Dagblad

“Problemet är bara att detta undantag är så diffust och svårtolkat att det, om det vill sig illa, kan öppna dörren för rent folkrättsvidriga operationer. Det var en sådan utveckling jag försökte diskutera i mitt [...]FN, Humanitärt bistånd, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Krig är inte normaliserade i dag"
2011-05-24

”Nya skyddsskäl kan ge fler ivorianer rätt att stanna i Sverige”

Dan Eliasson, Dagens Nyheter

“Vi har följt situationen i Elfenbenskusten noggrant och gjort det vi kan inom ramen för gällande lagstiftning. Om Pierre Schori anser att vi ska göra något annat föreslår jag att han använder sitt engagemang och [...]Elfenbenskusten, Flykt och migration, FN, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sverige måste stoppa avvisningarna av ivorianer”"
2011-05-23

Fler nyanser av grönt

Martin Tunström, Smålandsposten

“Frågan är ju för övrigt också hur den internationella handeln påverkas om en stat som har en kontrollerad vapenexport överlåter marknadsandelar till andra aktörer. Leder det till en fredligare värld?” EU, FN, Nato, Partipolitik, Vapenhandel
2011-05-21

Sverige i skamvrån

Göteborgsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson tog genast åt sig av kritiken. Samtidigt försökte hon förklara syftet med att ge biståndsmedel till ambassader i Västeuropa. Det gick ut på att effektivisera biståndsinsatserna genom samarbete med andra bidragsgivarländer. […] [...]Ambassader, Avräkningar, Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, OECD, Utvärdering
2011-05-20

Regeringen måste stå upp för folkrätten i alla länder, sen kan vi ta ställning om Libyen

Per Gahrton, SVT Debatt

“Sveriges regering måste visa att den internationella rättsordningen skall gälla lika för alla och gå från ord till handling i något eller några fall, t ex angående vapenexport till Saudiarabien. Om detta inträffade skulle jag [...]FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-05-19

Matkris i Jemen

Delvin Arsan, Eskilstuna-Kuriren

“Revolutionen i Jemen har försatt landet i en ekonomisk kris som tvingat ner människor i fattigdom och svält. Jemens ekonomiska politik har gjort landet sårbart och beroende av bistånd och lån.” Demokrati, FN, Jemen
2011-05-19

Osäkert vad som är bra i biståndet

Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen

“Att utrota fattigdomen är målet för svenskt bistånd – både det statliga och det som utförs av enskilda organisationer. Om målet ska uppnås är det viktigt att biståndsorganisationernas arbete ger resultat. Men vem avgör vad [...]Biståndets målsättning, FN, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-19

Sluta vela om Libyen

Dagens Nyheter

“Socialdemokraternas U-sväng om den svenska Libyeninsatsen är visserligen välkommen. Men den präglas av förvirring, felaktiga slutsatser och bakvänd ordning.” FN, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”"
2011-05-18

Hur stödjer vi demokratin?

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidning

“Sjöstedt konstaterar att Marocko inte är en demokrati (vilket han har alldeles rätt i) och att landet dessutom är en ockupationsmakt (Västsahara). Därför skulle det vara bra om Sverige markerade sin uppfattning genom att inte [...]Demokrati, FN, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2011-05-18

Vi välkomnar kovändningen

Staffan Danielsson, Svenska Dagbladet

“Att avbryta FN-uppdraget innan det är slutfört sänder helt fel signal. Kommer det en ny begäran från FN bör Sverige naturligtvis ställa upp. Det är ingen hemlighet att jag och Centerpartiet ville gå längre i [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”"
2011-05-18

Internationellt samarbete för humanitet

Sten Tolgfors, Östran

“Våra resurser och kunskaper är efterfrågade och en tillgång i FN-, EU- och Natoledda insatser. Det handlar ofta om att snabbt rycka ut och hjälpa människor under och efter en katastrof eller kris, och att [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-11

Juholt äventyrar fredsinsatser

Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet

“Socialdemokraterna har i decennier haft internationell solidaritet och internationella insatser som del av sin politiska identitet. Det är sorgligt att konstatera att de inte längre agerar i enlighet med detta. […] Utan brett stöd i [...]Afghanistan, Afrika, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-08

Militärt samarbete självklart vid kris

Sten Tolgfors, Värmlands Folkblad

“Sverige har en lång tradition att solidariskt och tillsammans med andra bidra till ökat välstånd och säkerhet i världen, och att hjälpa människor i nöd. Våra resurser och kunskaper är efterfrågade och en tillgång i [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-07

Olyckligt utspel om Libyen av vår partiledning

Jyte Guteland, Ardalan Shekarabi, Magnus Hedberg, Emil Högberg; Svenska Dagbladet

“När FN uttryckligen ber medlemsstaterna om hjälp för att skydda människor i nöd då ska Sverige ställa upp utan att villkora och tidsbegränsa deltagandet eller peka på någon annan. Partiledningens utspel om att Sverige nu [...]FN, Libyen, Multilateralt samarbete, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Inga skäl att förlänga insatsen i Libyen"
2011-05-05

Inga skäl att förlänga insatsen i Libyen

Urban Ahlin, Peter Hultqvist; Svenska Dagbladet

“Det vore önskvärt att en ansvarig minister kunde klargöra var regeringen står. Det är dags för dem att träda fram. Står Carl Bildt och Sten Tolgfors bakom de förslag som borgerliga ledamöter för fram om [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-04

Svik inte FN-linjen

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I veckan signalerade Håkan Juholt att Socialdemokraterna inte kommer godkänna en förlängning av den svenska FN-insatsen i Libyen. Det är svårt att förstå varför.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-04

Libyen behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Norran

“FN:s kunnande om och erfarenhet av frågor som rör fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter kommer till användning i Libyen. Världens länder måste ge sitt politiska och ekonomiska stöd under lång tid framöver om [...]FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Mänskliga rättigheter
2011-05-04

Pakistan behöver utveckling – inte vapen

Désirée Pethrus, Svenska Dagbladet

“Vi måste nu stödja de ledare som vill ta ansvar för att bygga upp sina länder. Dessa ledare behöver inte mer vapen. De behöver krav på utveckling. Sverige måste ställa krav på Pakistan att ta [...]FN, Pakistan, Partipolitik, Vapenhandel, Villkorat bistånd
2011-04-30

Inför sanktioner

Expressen

“FN är som sagt förlamat, men EU kan och bör införa sanktioner riktade mot regimen, exempelvis reserestriktioner, frysta finansiella tillgångar och vapenembargo. Dessutom bör man försöka pressa Turkiet att pressa Syrien – Turkiet är, vid [...]EU, FN, Iran, Syrien, Turkiet
2011-04-29

Sluta mörka om Afghanistan

Torsten Nilsson, Sydöstran

“Det är hög tid att politikerna kliver fram berättar vad som egentligen pågår i svenskarnas område av Afghanistan. Hur ser säkerhetsläget ut? Vad uträttar svenskarna på plats? Vad sysslar den svenska militären egentligen med i [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2011-04-28

Ge Afrika permanent plats

Linnéa Bergholm, Uppsala Nya Tidning

“Sverige bör gå i bräschen för ett förstärkt partnerskap mellan EU, FN och AU. Den svenska regeringen bör aktivt verka för ett mer demokratiskt FN där Afrika ges en plats som permanent medlem av säkerhetsrådet.” Afrika, AU, Demokrati, EU, FN, Handelspolitik, Libyen, Militärt bistånd, Nato
2011-04-27

Risk för fortsatta kränkningar i Västsahara

Cecilia Asklöf, Ove Bring, Pål Wrange, Mark Klamberg, Hanga Santha, Ylva Lennartsson Hartmann, Caroline Mitt-Holm; Svenska Dagbladet

“Folkrättsjurister befarar att övervakningen av mänskliga rättigheter återigen kommer att uteslutas ur mandatet på grund av ett väntat franskt veto. Den fredsfrämjande insatsen, Minurso, är den enda av FN:s totalt 17 pågående insatser som inte [...]FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Rådet för MR, Västsahara
2011-04-24

Sverige bör visa solidaritet med demokratikämparna i Syrien

Kurdo Baksi, Svenska Dagbladet

“Nästan dagligen under sex veckor har människor i Syrien demonstrerat mot det styrande Baath-partiet och president Bashar al-Assad, men varken EU, FN eller någon västerländsk regim har visat solidatitet med Syriens frihets- och demokratitörstande 22 [...]Demokrati, EU, FN, Syrien
2011-04-23

“Stoppa sexuellt våld i Libyen”

Margot Wallström, Sydsvenskan

“Även om konfliktrelaterat sexuellt våld kan tyckas långt ifrån diskussioner om vapenembargon och flygförbudszoner, måste vi omsätta i praktiken det löfte som resolution 1960 innebär för Libyens, Elfenbenskustens och Kongo-Kinshasas kvinnor. “ Elfenbenskusten, FN, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Libyen
2011-04-21

Japans premiärminister tackar för svenskt stöd

Naoto Kan, Svenska Dagbladet

“Bland annat anslöt sig två experter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till två team varav det ena hade satts samman av United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) och det andra av EU [...]FN, Humanitärt bistånd, Japan
2011-04-16

Internationell solidaritet är mer än ord, Ohly

Cecilia Widegren, Svenska Dagbladet

“Den militära närvaron i Afghanistan är nödvändig för säkerheten, men den är inte tillräcklig för att skapa långsiktig stabilitet och utveckling. Därför ska vi fortsätta kombinera säkerhet och humanitärt bistånd.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Strategin i Afghanistan leder fel"
2011-04-16

FN får inte misslyckas med insatsen i Libyen

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Problemet är att ­bara sex av Natos 28 medlemsländer bidrar med mark­attacker. […] Därför måste alla länder, även Sverige, vara ­beredda att ompröva sin nuvarande hållning och ge FN de ­resurser och de politiska ­mandat [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Rwanda
2011-04-16

Sluta mörka om Afghanistan – vad pågår i det svenska ansvarsområdet?

Torsten Nilsson, Västerbottens Folkblad

“Vad sysslar den svenska militären egentligen med i Afghanistan? Det finns en annan fråga också: Vad kostar kalaset, och vad får afghanerna ut av pengarna?” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "SVT: "Krig för fred""
2011-04-13

Vi bör delta aktivt i Libyen

Fredrik A. Holst, Barometern

“Vi måste handgripligen stå upp för mänskliga rättigheter vilket inte alltid varit fallet. Mer akut, till stöd för Libyens befolkning, måste en strategi upprättas som kan anpassas efter olika utfall av den pågående insatsen.”  FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato
2011-04-13

Sverige bör satsa mer bistånd på mödravård

Britt-Marie Landgren, Barbara Davies; Svenska Dagbladet

“Sverige bör verka på alla internationella nivåer, såsom EU, Europarådet, WHO och FN, för att öronmärkta pengar i en global fond skapas för att bekämpa mödradödlighet.” Barn och unga, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård, WHO
2011-04-12

Splittring inom Centern: ”Vi vill inte skicka svensk trupp till Libyen”

Kerstin Lundgren, SVT Debatt

“Riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani (C) skrev i förra veckan att vi bör skicka marktrupp till Libyen. FN:s säkerhetsråd ger i sin resolution inget stöd för detta, snarare tvärtom. […] Centerpartiet står entydigt bakom säkerhetsrådets resolution.” FN, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vi måste skicka marktrupper till Libyen för att störta Kadaffi"
2011-04-07

Vi måste skicka marktrupper till Libyen för att störta Kadaffi

Abir Al-Sahlani, SVT Debatt

“Det stämmer alldeles rätt att krig skapar inga demokratier, soldater kan skapa stabilitet och utan stabilitet kan en demokrati aldrig se dagens ljus” Demokrati, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-04-07

”Världen får inte blunda för sitt ansvar för våldet i Libyen”

Bates Gill, Pieter Wezeman; Dagens Nyheter

“De vapen som nu förstörs i den Nato-ledda operationen i Libyen är samma som västerländska vapenproducenter levererade ända fram till dagarna innan oroligheterna utbröt.“ EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Vapenhandel
2011-04-05

Lägg näsan i blöt!

Marianne Ekdahl, Kristianstadsbladet

“Men varför ingriper västvärlden i Libyen, men inte i något annat land i Mellanöstern där regimen slår ner på oppositionen? Varför inte i Elfenbenskusten, där det nu i princip råder inbördeskrig? Varför ingrep man inte [...]Diktaturer, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Sudan
2011-04-04

Sverige bör skämmas när vi utnyttjar Libyen för PR åt JAS

Bo Forsberg, SVT Debatt

“Men att skicka stridsflyg är inte rätt väg att gå. Det blir rent osmakligt när det dessutom finns mycket som tyder på att det är en del av en kampanj för att öka värdet på [...]Egypten, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Tunisien, Vapenhandel
2011-04-04

FN måste stå fast

Dagens Nyheter

“Tragedin i Mazar-i-Sharif väcker många frågor om FN-­insatsen i Afghanistan. Men svaret får inte bli att våldet segrar eller att FN svävar på målet om mänskliga rättigheter.” Afghanistan, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2011-04-04

Ska biståndsmedel satsas på propaganda?

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“De som principfast står upp mot Israel har naturligtvis rätt att göra det. Det jag har svårt att förstå eller acceptera att skattepengar delas ut till allehanda propagandagrupper. Det kan inte vara syftet med eller [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Rådet för MR
2011-04-01

Skärp lagen om vapenexport

Eivor Nordman, Bo Örjan Försth; Länstidningen Östersund

“För det första är det anmärkningsvärt att se vapenexport som ett effektivt verktyg i dialog med korrupta diktaturer. Det är snarast ett trubbigt medel om det är just dialog kring mänskliga rättigheter man vill åstadkomma.” FN, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2011-03-31

Ny strategi ger bättre humanitärt bistånd

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“Det handlar bland annat om en tydlig målstruktur som möjliggör god resultatsuppföljning, ökad kvalitet och innovation i det humanitära biståndet men även att bidra till ökad professionalisering av humanitära aktörer. […] Eftersom Sida är vår [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2011-03-31

Isolera Gbagbo

Dagens Nyheter

“I skuggan av Libyenkrisen går Elfenbenskusten mot inbördeskrig. Ännu vilar ansvaret, förutom den humanitära hjälpen, främst på regionala organisationer. Men det kan ändras.” Demokrati, Elfenbenskusten, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-26

De afrikanska staterna litar inte på NATO

Sten Rylander, SVT Debatt

“Är Afrika och AU ”tandlöst” som det hävdas på en del håll? Jag är inte förvånad över den kritiska återhållsamhet som synes prägla AUs agerande.” Afrika, AU, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, NatoI artikeln hänvisas till "”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”"
2011-03-25

Överge inte Afghanistans flickor

Frida Engman mfl; Sundsvalls Tidning

” […] vi fråga oss om tillbakadragandet av FN-trupp under de närmaste åren riskerar att leda till att den framgång som skett på utbildningsområdet för flickor drastiskt förändras till en tillbakagång?” Afghanistan, Barn och unga, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Utbildning
2011-03-24

Sverige bör kämpa för ett bättre MR-råd

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Uteslutningen av Libyen kan i bästa fall fungera som en väckarklocka för ett råd som inte har blivit den starka försvarare för mänskliga rättigheter (MR) som många hade hoppats. Kan Sverige, som kandiderar till rådet [...]Afrika, FN, Kina, Libyen, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, Vitryssland
2011-03-23

Oundvikligt våld

Dagens Nyheter

“Mycket är riktigt i Egnells artikel, men han börjar i fel ända. ”Krigets verklighet” fanns i Libyen redan före FN:s beslut att ingripa.“ FN, Libyen, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”"
2011-03-22

Bra med svenskt bistånd

Sundsvalls Tidning

“När FN har kallat har Sverige ställt upp […] Vi hoppas också att Sverige, oavsett i vilken form biståndet ges, kommer att vara ett av de länder som aktivt deltar i det långsiktiga byggandet av [...]Demokrati, Egypten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Tunisien
2011-03-22

Uppdraget långtifrån över

Mikael Bengtsson, Norran

“Det är förhållandevis enkelt att krossa en diktatur, det har historien visat, betydligt svårare att införa demokrati.” Demokrati, Diktaturer, Egypten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Tunisien
2011-03-22

Rosornas krig om flygplan till Libyen

Christer Gruhs, Dalarnas Tidningar

“Libyen-engagemanget inom partiet blir säkert en fråga för kongressen i veckoslutet. Rimligen får Ahlins linje stort stöd av partiet.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-22

Stöd attacken – men jubla inte inför den

Göran Greider, Dalademokraten

“Om Sverige avstår från att medverka med annat än humanitär hjälp så cementeras inte bilden av västvärlden som ett enda monolitiskt militärblock. Det tror jag är viktigt på lång sikt.” FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-22

En hotad självbild

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Det är knappast logiskt att applådera FN:s beslut om ett militärt ingripande utan att vara beredd på att också Sverige måste kunna medverka med de medel som krävs.” Bahrain, Demokrati, Diktaturer, Egypten, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-03-22

Om Sverige får frågan

Borås Tidning

“Det mesta tyder också på att regeringen kommer att få riksdagens stöd för att skicka ned sex–åtta Gripen-plan. Det är förstås positivt. Det är närmast en självklarhet att Sverige ska ställa upp i Libyen.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-03-22

”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”

Robert Egnell, Dagens Nyheter

“Nu behövs en etisk debatt om rättfärdigheten i krigsinsatserna. Sveriges politiska partier står på kö för att skicka stridsflygplan till Libyen.“ FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-22

Svensk fripassagerare

Dagens Nyheter

“Varför denna vänta-och-se-attityd när världen äntligen lyckats samla sig kring att förhindra ett blodbad?”  FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-21

När det är nödvändigt med bomber

Per Wirtén, Dagens Arena

“Problemet med militära ingripanden är att huruvida de är rätt eller fel ofta avgörs först med utgången. Men i fallet Libyen blev det nödvändigt att välja våld för att skydda människor och göra friheten möjlig. [...]Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2011-03-21

Det libyska folket måste försvaras

Ingvar Persson, Aftonbladet

“För samtidigt som militär från västvärldens demokratier nu söker efter mål kring Tripoli och Benghazi får våldet i Jemens huvudstad Sanaa fortsätta. […] I Libyen kan världssamfundet förhoppningsvis stoppa en tyrann från att mörda sin ­befolkning. Men [...]Bahrain, Diktaturer, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-21

Kriget mot Khaddafi

Dagens Nyheter

“De militära insatserna mot Muammar Khaddafis diktatur ger hopp inte bara åt en plågad civilbefolkning i Libyen utan åt människor i hela världen som tvingas leva under förtryck.” Bahrain, Diktaturer, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-19

Hoppet står till USA och Nato

Marcus Svensson, Smålandsposten

“FN svek befolkningen i Rwanda. Det får inte hända i Libyen. Man kan ha i minnet alla de protester mot Nato och företrädesvis USA som förekommit och förekommer i Sverige. Det är till USA och [...]Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Rwanda, USA
2011-03-19

Vapenvila, men hur länge?

Karin Bergkvist, Gefle Dagblad

“Att tydligt göra klart för FN att Sverige står till förfogande tycks främmande för utrikesministern. Varför är det så otänkbart? Pinsamt.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-19

Sänd Gripen till Libyen

Expressen

“FN-mandatets starka folkrättsliga muskler som medger denna militära intervention gillas av den svenska vänstern. Sprängkraften i epitetet “bombliberaler” har därmed desarmerats något.” Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-19

Rätt att stoppa diktatorn

Dagens Nyheter

“Världssamfundet visar sent omsider att man menar allvar med att Khaddafi måste bort. Folket i Libyen förtjänar allt stöd, och ibland är militära medel nödvändiga. […] EU har däremot, som så ofta när det bränner [...]Diktaturer, EU, FN, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-19

Öka pressen på Gaddafi

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Det är ett styrkebesked att FN:s säkerhetsråd till slut ­beslutat sätta hårt mot hårt. Det visar att FN-systemet fungerar.” Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-19

Bäva månde förtryckarna

Sydsvenskan

“Dagen efter det historiska beslutet i FN:s säkerhetsråd att auktorisera ett internationellt militärt ingripande i Libyen för att skydda civila undan regimens övervåld kändes luften en smula lättare att andas.” Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-19

Lyckas flygförbudet?

Sundsvalls Tidning

“Redan har den våldsamma metoden spritt sig till Bahrain där regimen – med stöd från den mäktige grannen Saudiarabien – i veckan slog ner motståndet med kraftigt övervåld.” Bahrain, Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Saudiarabien
2011-03-19

Sent stöd för demokratin

Jan G Andersson, Östran

“Varför denna handlingsförlamning från världssamfundets sida? Det finns fog att anta att världens mäktiga oljeintressen spelat en stor roll för att försinka beslutet.” Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-18

Miraklet i FN

Göran Greider, Dalademokraten

“Att FN:s säkerhetsråd lyckades komma överens om inrättandet av en flygförbudszon över Libyen och ett tillåtande av militära insatser mot landet får betraktas som ett smärre mirakel – men ett välkommet sådant.” Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-18

Osäkerhetens tid

Dagens Nyheter

“Fler handelshinder behöver rivas, inte minst EU:s runt jordbruket. För vad som behövs är mer internationellt ekonomiskt samarbete, inte mindre. G 20 fungerade bra mitt i finanskrisen, och det gäller att ta sig ur det käbbel [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, FN, G20, Handelspolitik, Japan
2011-03-18

Stabilitet får inte ursäkta diktatur

Olle Schmidt, Norran

“Men frågan kvarstår: när mediefokus flyttar till nästa händelsecentrum, kommer folkrätt och demokrati nu att kunna gå före EU-ländernas realpolitik och ekonomiska intressen?” Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Fiske, FN, Marocko, Mediabevakning, Partipolitik, Tunisien, Västsahara
2011-03-18

Obegripligt, Tyskland

Christer Gruhs, Dalarnas Tidningar

“I FN:s säkerhetsråd sällade sig Tyskland till de fem stater som avstod från att rösta. Ett obegripligt agerande […]” FN, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-17

Sverige måste visa världsmoral

Barometern

“De stora demokratiernas dominans har spätts ut av ett stort antal nya FN-medlemmar med svagare lojalitet till FN-stadgans grundläggande mänskliga rättigheter. Libyen sitter med i rådet för mänskliga rättigheter.” Demokrati, EU, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2011-03-17

Sverige kan göra skillnad

Gunillla Carlsson, Karin Enström; Göteborgsposten

“För många människor runt om i världen är mänskliga rättigheter något man måste kämpa för varje dag. Vi vill hjälpa de människorna på alla sätt vi kan. Ett medlemskap i MR-rådet skulle vara ett viktigt [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2011-03-17

Libyen brinner – medan världen väntar

Kristianstadbladet

“Socialdemokraterna vågar stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter varhelst de förtrampas”, skrev Urban Ahlin i Dagens Nyheter häromveckan. Under vilka omständigheter gäller det? Står man upp även när FN inte gör det? “ Demokrati, EU, FN, G8, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-16

Vem hjälper Libyen?

Borås Tidning

“För var dag som går blir det dock smärtsamt tydligt att protesterna kommer att sluta i blodbad om inte Västvärlden ingriper militärt. När saker och ting ställs på sin spets visar det sig att EU [...]Demokrati, EU, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

Anders Berntell, Lise Bergh, Jan Eliasson, Madeleine Fogde, Birger Forsberg, Erik Lysén

“Varför visar inte Sverige ett starkare stöd för rätten till vatten och sanitet? Sverige har internationellt ett gott rykte för sitt biståndsarbete och för att gå i bräschen för frågor som rör mänskliga rättigheter.” FN, Mänskliga rättigheter, Sydafrika, Vatten
2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

Anders Berntell, Svenska Dagbladet

“Årligen skördar bristen på dricksvatten och god sanitet mer än 2,4 miljoner människoliv i sjukdomar som lätt skulle kunna förebyggas. Att bristen på hygien, rent vatten och sanitet dödar fler barn än malaria, TBC och [...]FN, Rådet för MR, Vatten
2011-03-14

EU bör ta krafttag mot piraterna utanför Östafrika

Sten Tolgfors, Göteborgsposten

“Det finns uppskattningar om att 30 procent av Kenyas BNP nu påverkas av piratdåden. […] Den marina EU-insatsen Atalanta behövs för att hindra piraternas verksamhet till sjöss och skydda den civila sjöfarten och FN:s matleveranser.” Afrika, EU, FN, Kenya, Militärt bistånd, Partipolitik, Somalia
2011-03-13

Japans nöd är vår

Dagens Nyheter

“De senaste årens många naturkatastrofer visar också behovet av väl fungerande internationell katastrofhjälp. När jordbävningar och jättelika svallvågor sveper med sig människor och hela byar är det fortfarande enbart FN som har kapacitet och möjlighet [...]FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Humanitärt bistånd, Japan
2011-03-09

Låt egyptiska kvinnor vara med och forma framtiden

Lise Bergh, Lena Ag; Sundsvalls Tidning

“Kvinnor och män, sida vid sida, med samma mål om mänskliga rättigheter för alla.  Men, när Egypten nu börjar forma en ny framtid riskerar kvinnors rättigheter att hamna i skymundan. […] När det gäller Afghanistan [...]Afghanistan, Egypten, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2011-03-09

Att vara offret är ingen slutstation

Niclas Lindgren, Dagen

“Kvinnornas situation i Kongo-Kinshasa är helt avgörande för utvecklingen av landet. De insatser som görs för detta måste bli ännu effektivare och kraftfullare. […] Också företag i västvärlden deltar indirekt i konflikterna i regionen genom [...]FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Näringsliv
2011-03-08

Ta kvinnors rättigheter

Therese Isaksen, Aleksander Gabelic; Eskilstuna-Kuriren

“Hoppet består i att Förenta Nationerna nyligen fick en ny organisation för kvinnors rättigheter och därmed har möjlighet att ytterligare stärka arbetet för världens flickor och kvinnor.” FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2011-03-08

Ingen mamma skall dö

Göteborgsposten

“Ungefär en tredjedel av vårt bistånd går dessutom genom FN och fokus ligger på millenniemål 4, om minskad barnadödlighet och millenniemål 5, om minskad mödradödlighet. Det är ganska bra.” Afrika, Barn och unga, FN, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2011-03-02

Sverige har inte i detta gäng att göra

Svenska Dagbladet

“Det är ingen måtta på hur väl Libyen lever upp till de mänskliga rättigheterna. I alla fall inte om man får tro den rapport som FN:s råd för samma rättigheter har tagit fram, och som [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-03-01

Erik Ullenhag: Hjälp oss respektera mänskliga rättigheter

Erik Ullenhag, Expressen

“Vi har fått internationell kritik för att gömda barn inte garanteras skolgång och för situationen på de ungdomshem där de mest utsatta barnen bor” Barn och unga, EU, Flykt och migration, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-02-28

Handeln med bananer mer reglerad

Lise Bergh, Elisabeth Lundgren; Svenska Dagbladet

“Den internationella handeln med bananer är idag bättre reglerad än vapenhandeln. När FN nu förbereder förhandlingar om ett internationellt bindande vapenhandelsavtal är det viktigt att Sverige och andra länder som är positiva inte kompromissar alltför [...]FN, Handelspolitik, Jordbruk, Vapenhandel
2011-02-23

Bildt vill inte välja sida

Klas Corbelius, Folkbladet

“Det sägs att man inget kan göra, men faktum är att EU har stora möjligheter till påtryckningar genom att 70 procent av Libyens export går till EU. […] Jag undrar, Fredrik Reinfeldt, är det verkligen [...]Diktaturer, EU, FN, Handelspolitik, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-02-17

Tal med kluven tunga

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Internationell handel kan, rätt hanterad, vara ett kraftfullt verktyg som bidrar till utveckling inte bara på det ekonomiska området. Men då måste regeringen se till att leva upp till de principer som alla partier sagt [...]Civilsamhället, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"
2011-02-17

”Sverige måste säga nej till nytt fiskeavtal med Marocko”

Anna Nilsson m.fl; Dagens Nyheter

“EU har ett ansvar för att inte delta i att tömma Västsaharas naturresurser genom de mycket förmånliga handels- och fiskeavtalen mellan EU och Marocko. […] De initiativ som landsbygdsministern tagit hittills är bra men Sverige [...]EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2011-02-11

Debatt: EU-miljarder till utveckling hamnar hos riskkapitalbolag

Göran Färm, Åsa Westlund; Dagens Industri

“Enligt dem ska ingen hänsyn tas till något utvecklingsperspektiv när EIB lånar ut pengar. Så vitt vi förstår står också den svenska regeringen bakom den uppfattningen. Vi vill därför veta varför regeringen inte anser att [...]Afrika, EIB, EU, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för MR
2011-02-06

Gör internet till en mänsklig rättighet

Måns Adler, Expressen

“Här på Sidan 4 berättade nyligen biståndsministern Gunilla Carlsson också om att regeringen satsar 150 miljoner på olika projekt för att stödja nätaktivister i kampen för frihet och demokrati. […] Jag hoppas nu att den [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, EU, FN, Mänskliga rättigheter, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Gunilla Carlsson: Nätaktivister är nya demokratikämparna"
2011-02-04

Petra Tötterman Andorff: ”Sverige på moralisk efterkälke”

Petra Tötterman Andorff, Dagens Arena

“Sveriges bistånd till kvinnoorganisationer i Kongo blir halvhjärtat när vi samtidigt bidrar med vapen till en ökat militariserad värld. […] Sverige talar i princip aldrig för egen sak i FN längre. I stället talar vi [...]Demokrati, Egypten, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
2011-01-31

Dagligt bröd är en rättighet

Aleksander Gabelic, Lise Bergh, Lena Klevenås; Norran

“Sveriges regering däremot har sagt att de inte kommer att vare sig underteckna eller ratificera protokollet. […] Respekten för ESK-rättigheterna får inte vara ett resultat av partipolitik. Den är ett ansvar för regeringen, oavsett vilken [...]FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-01-26

Välkommen debatt om FN

Aleksander Gabelic, Folkbladet

“Den som värnar det globala samarbetet måste också värna ett starkt och väl fungerande FN. Därför är Niklas Ekdals och Inga-Britt Ahlenius nya debattbok om FN och dess generalsekreterare välkommen.”   FN, Multilateralt samarbeteArtikeln är en replik på: "FN behöver nytt ledarskap"
2011-01-24

Byt ut honom

Dagens Nyheter

“Ban Ki-moons kraftlösa ledning undergräver FN:s ställning. Världsorganisationen bör välja en ny generalsekreterare när hans mandatperiod löper ut.” FN, Multilateralt samarbete
2011-01-21

FN behöver nytt ledarskap

Inga-Britt Ahlenius, Niklas Ekdal; Svenska Dagbladet

“Ban Ki-moon har varken klarat sitt uppdrag som FN:s chefsadministratör, den enda roll som FN-stadgan definierar, eller utövat det globala ledarskap som plattformen ger potential för.” FN, Multilateralt samarbete
2011-01-18

Stridsgrupper vilar trots kriser

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Sverige bidrar med stort ekonomiskt stöd till flera FN-organ och framför allt det humanitära arbetet, men regeringens egen ambition att utöka den svenska utlandsstyrkan har inte infriats. […] Riksrevisionen riktade nyligen stark kritik mot styrkans [...]Afrika, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kongo, Militärt bistånd, Riksrevisionen, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Den nordiska stridsgruppen 2008"
2011-01-03

Häv sanktionerna – rädda Zimbabwe

Isaac Mutasa, Aftonbladet

“Ett framtida Zimbabwe behöver dra nytta av professionalismen hos affärspartner i väst och deras respekt för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i allmänhet. Det är därför viktigt att västländerna inser att det är orealistiskt att [...]Demokrati, Diktaturer, EU, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Zimbabwe
2010-12-30

Nytt hopp för världens kvinnor och barn

Aleksander Gabelic, Helsingborgs Dagblad

“Kvinnors och barns rättigheter är mänskliga rättigheter. Att dessa rättigheter finns, försvaras, stärks och efterlevs av alla hör till de allra viktigaste kraven inför det nya året.” Barn och unga, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2010-12-16

Body politics in Africa

Ann Schlyter, NAI-Forum

“Mänskliga rättigheter har ramat in biståndet till kvinnor, och det har varit viktigt för afrikanska kvinnorörelser. Sedan FN-konferenserna i Nairobi ochPeking de har använt internationella konventioner för att legitimera sina anspråk för kvinnors rättigheter. Ändå är framstegen begränsade och många afrikanskafeminister har förlorat sitt förtroende för mänskliga rättigheter och aktivism inom ramen för [...]Afrika, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, NAI-Forum (engelska)
2010-12-14

Fredsframsteg att ta fasta på

Hans Magnusson, Ewa Werner-Dahlin; Göteborgsposten

“I medierapporteringen möts vi dagligen av en dyster bild av människors levnadsförhållanden i dagens konfliktländer. En tredjedel av alla världens fattiga lever i osäkerhet och konflikt. Men viktiga framsteg görs […]” FN, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-12-04

”Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika”

Andreas Carlgren, Dagens Nyheter

“Vi har valt att betala i bidrag, inte lån, och vi betalar helt enligt plan. Sveriges bidrag på drygt 800 miljoner euro (8 miljarder kronor) sker utöver vårt internationella åtagande om 0,7 procent av BNI [...]Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2010-12-03

Svante Axelsson: ”De rika länderna måste lägga upp nya pengar på bordet”

Svante Axelsson, Dagens Arena

“Det duger inte att, likt Sverige, dubbelräkna biståndet. Skall förlamningen i förhandlingen brytas, måste de rika länderna lägga upp nya pengar på bordet och dessutom gå före och genomföra verkliga utsläppsminskningar i de egna länderna.” Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)
2010-12-01

Uppfinn nya klimatpengar

Erik Lysén, Bo Forsberg, Mithika Mwenda; Uppsala Nya Tidning

“I Cancún kan flera viktiga steg mot ett nytt klimatavtal tas. Sverige har hittills varit för passivt i diskussionerna om nya och innovativa finansieringskällor.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Världsbanken
2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

Inge Gerremo, Uppsala Nya Tidning

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.” Afrika, Biståndets målsättning, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
2010-11-19

Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund

Jan Mosander, Expressen

“För mig är det obegripligt att Swedfund överhuvudtaget får hantera biståndspengar så länge bolaget ges rätt att mörka verksamheten på det sätt man gör.” Afghanistan, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Swedfund, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Radio: "Bistånd – bot eller börda?""
2010-11-18

Låga förväntningar inför COP16

Pernilla Ohlin, Dalarnas Tidningar

“Ingen tror längre att världen kommer att enas kring hållbara klimatavtal i december. Däremot hoppas en nyutkommen FN-rapport att man ska samsas kring finansieringen av förra årets löfte.” FN, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)I artikeln hänvisas till dokumentet: "Report of the Secretary-General’s High-level Advisory Group on Climate Change Financing"
2010-11-17

Alliansen gör FN till något suspekt

Agneta Gille, Uppsala Nya Tidning

“Alliansregeringen har varit mycket framgångsrik i att misstänkliggöra FN och svenskt multilateralt bistånd.” FN, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2010-11-16

Haiti har inte rest sig

Sundsvalls Tidningar

“Det går inte att utvärdera en internationell hjälpinsats av den här magnituden efter mindre än ett år. Men det går inte heller att skaka av sig känslan av att mer borde ha åstadkommits. Istället kastar [...]FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Humanitärt bistånd, Resultat
2010-11-16

Klimatframgångar i Mexiko?

Sundsvalls Tidning

“Varje land ska förstås beskatta sin egen befolkning och företag – FN bör inte få beskattningsrätt. Däremot kan man tillsammans bestämma nivån, då blir effekten mycket bättre. För tillsammans klarar världen det som inget ensamt [...]FN, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)
2010-11-15

Diktaturer urholkar tilliten till FN

Daniel Schatz, Uppsala Nya Tidning

“Diktaturernas inflytande urholkar FN:s legitimitet. Att regimer som Sudan får avgöra när internationella ingripanden bör göras till demokratins försvar är befängt […]” Darfur-konflikten, Demokrati, Diktaturer, FN, Sudan
2010-11-08

Kampen mot fattigdomen går för långsamt

Maria Karlsson, ETC

“Fattigdomen minskar och hungern ökar. Så kan läget för det första millenniemålet sammanfattas. I FN:s rapport om millenniemålen 2010 ligger Afrika söder om Sahara dåligt till när det gäller flertalet av målen.” Afrika, FN, Hunger, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "The Millennium Development Goals Report" (2010)"
2010-11-08

Dubbelmoral och cynism i FN

Krister Thelin, Svenska Dagbladet

“Politiseringen kring området mänskliga rättigheter försvagar FN. Sverige och goda krafter inom EU bör därför sätta strålkastarljuset på de länder där kränkningar sker […]” EU, FN, Kina, Kuba, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2010-11-03

Tala ur skägget om vad svensk trupp gör i Afghanistan, Reinfeldt och Sahlin

Peter Brune, SVT Debatt

“Vi anser att Afghanistan behöver stöd inom samtliga områden, inklusive säkerhetssektorn, för att kunna komma på fötter. Huruvida just Sverige ska bidra med ISAF-soldater eller inte, har vi däremot inte uttryckt någon åsikt om.” Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-03

Farligt blanda bistånd med ­militär insats

Ida Gabrielsson, Uppsala Nya Tidning

“Det är genom långsiktigt biståndsarbete som framsteg har gjorts. Det brukar hävdas att den svenska truppen är där för att skydda biståndsarbetarna. Gång på gång har biståndsorganisationerna själva värjt sig mot argumentet.” Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, FN, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Sveriges insats gör skillnad

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Som uttrycket “ingen utveckling utan säkerhet och ingen säkerhet utan utveckling” vittnar om krävs det insatser i form av såväl bistånd som militär. De är inte varandras motsättningar, utan varandras förutsättningar.” Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Enigheten sattes före prestigen

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Till resoneManget om de militära stridskrafterna kommer en starkare betoning av ökat svenskt civilt bistånd. Det är välkommet men kan knappast ses som en eftergift från regeringens sida.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Afghanistan en början

Kristianstadsbladet

“Uppgörelsens betoning av humanitära och civila insatser är således fortfarande beroende av militär närvaro under flera år.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Hur kan vi bäst främja fred och utveckling i Afghanistan?

Peter Brune mfl; Sundsvalls Tidning

“Den militära insatsen är dyr. Ett ökat bistånd ger också en ökad form av säkerhet för människor. Det får inte glömmas bort. … Bistånd kan rädda liv. Ett bra exempel är Svenska Afghanistankommitténs barnmorskeskolor som bidrar [...]Afghanistan, Biståndets målsättning, Civilsamhället, Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2010-11-02

”Sverige måste satsa på tiden efter kriget i Afghanistan”

Pierre Schori, Dagens Nyheter

“Vi bör avsluta vår militära mångmiljardsatsning och göra en kraftsamling av politik, diplomati och bistånd till stöd för Afghanistans nationella institutioner och en FN-stödd Marshallplan för regionen.” Afghanistan, Barn och unga, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-01

Våldtäkten som turistattraktion

Maria Eriksson Baaz, Maria Stern; Dagens Nyheter

“Kongos våldtagna kvinnor behöver inte fler delegationer och besökare som visar dem sitt medlidande. De är bättre betjänta av en genomgripande strukturell reform av polis, militär och rättsväsende.” FN, Kongo, Kvinnor, Mediabevakning
2010-10-27

Samordna hjälpen

Sydsvenskan

“Istället har det blivit mycket pajkastning med partipolitiska förtecken. ”Moderaterna har aldrig gillat bistånd”, som två S-märkta, tidigare Sidachefer hävdade på DN Debatt. Regeringen sänker biståndet bakvägen, skrev Aftonbladet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Pakistan-katastrofen 2010, Partipolitik, Zambia
2010-10-24

Gunilla Carlsson, M: “Kvinnor avgörande för fredsprocesser”

Gunilla Carlsson, Expressen

“Sverige är en av de ledande humanitära givarna i världen. Tyvärr sker en stadig ökning av de globala humanitära behoven, som följd av krig, utdragna konflikter och naturkatastrofer i länder som Haiti, Pakistan och Somalia.” Civilsamhället, FN, Haiti, Humanitärt bistånd, Pakistan, Partipolitik, Somalia
2010-10-24

Så sviker Sverige FN

Pierre Schori, Helsingborgs Dagblad

“Mot all denna bakgrund klingar regeringens deklarationer om världsorganisationens centrala roll falskt.” FN, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2010-10-21

”Svensk utlandsstyrka behövs i Kongo”

Aleksander Gabelic, Dagens Nyheter

“Demokratiska republiken Kongo fyller i år 50 år som självständig stat. Vad vore ett bättre bidrag till det kongolesiska folket än ett förnyat svenskt åtagande för säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter i regionen?” Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Skuldavskrivning
2010-10-20

Sveriges bistånd måste bidra till att millenniemålen nås

Aleksander Gabelic, Piteå-Tidningen

“Det svenska biståndet till Afrika förstärks ytterligare, vilket behövs. Av de 25 miljarder dollar som de rika länderna utlovade vid G8-mötet i Gleneagles i Skottland 2005 har de afrikanska länderna fått 11.” Afrika, FN, G8, Handelspolitik, Partipolitik
2010-10-20

Samordning ger effektivare hjälpinsatser

Patrik Wikström, Dagen

“Ett problem med dagens insatser är att de som regel präglas av ett splittrat agerande uppdelat på många händer. Kriget i Afghanistan är ett exempel på den saken.” Afghanistan, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2010-10-20

Håll löftena till världens fattiga

Aleksander Gabelic, ttela.se

“Det svenska biståndet till Afrika förstärks ytterligare, vilket behövs. Av de 25 miljarder dollar som de rika länderna utlovade vid G8- mötet i Skottland 2005 har de afrikanska länderna fått 11.” Afrika, FN, G8, Handelspolitik, Partipolitik
2010-10-20

Militär nedtrappning i Afghanistan

Lena Hjelm-Wallén, Svenska Dagbladet

“Låt oss ta fasta på det och planera för ett avslut på den militära närvaron i ansvarsfull takt och satsa på annat säkerhetsbistånd, kamp mot korruption och fattigdomsbekämpning inte minst genom kvinnorna.” Afghanistan, FN, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

EU måste hålla sina löften

Aleksander Gabelic, Norrtelje Tidning

“Fem år innan FN:s millenniemål ska vara uppfyllda minskar världsfattigdomen samtidigt som hungern ökar. Det kan låta motsägelsefullt, men hänger samman med bland annat ökande livsmedelspriser och global finanskris.” EU, FN, Milleniemålsmötet i New York 2010
2010-10-18

Utan vår närvaro kollapsar landet

Fredrik Malm, Aftonbladet

“Men det är en illusion att tro att biståndsinsatser kan nå fram om det inte finns säkerhet på marken. Vad alliansregeringen har gjort är att kraftigt öka det svenska biståndet till Afghanistan.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-18

Ett krig som måste sluta

Aftonbladet

“Den svenska debatten kommer att handla om datum och ju förr den svenska truppen dras tillbaka, desto snarare kan vi fokusera på politiskt stöd och bistånd, sådant som Sverige alltid varit bra på.” Afghanistan, EU, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-02

”EU och FN måste stoppa sexuella tortyren i Kongo”

Margit Endler, Charlotta Grunewald,Lotti Helström; Dagens Nyheter

“Minst en halv miljon kvinnor i östra Kongo beräknas ha våldtagits och torterats sexuellt. Är det de stora talens förbannelse som gör att den systematiska och överlagda terrorn tillåts fortsätta?” EU, FN, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Rwanda, Sjukvård, Uganda
2010-09-30

Tid för mödrahälsa

Victor Bernhardtz, Dagens Arena

“Med större politiskt stöd är det möjligt för FN-systemet att dra upp tempot, men åtta förlorade år sätter sina spår. När större konsensus finns kring sakfrågorna tar ett ännu svårare arbete vid – hur ska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, FN, Milleniemålsmötet i New York 2010, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-09-20

Ny väg krävs för att lyfta fattiga

Åsa Skogström Feldt, Svenska Dagbladet

“Idag inleds ett möte i New York för att öka takten när det gäller att ­uppnå millenniemålen. För att förändra krävs framför allt ett stärkt kvinnligt ledarskap och social mobilisering, skriver Hungerprojektets vd […]” Civilsamhället, FN, Hunger, Jämställdhet, Milleniemålsmötet i New York 2010
2010-09-20

Kvinnor och barn är nyckeln till FN:s mål

Jakob Simonsen, Aleksander Gabelic, Birgitta Dahl, Margareta Winberg, Görel Thurdin; Göteborgsposten

“Biståndet är viktigt för att nå millenniemålen, men de rika ländernas bistånd har urholkats i takt med den ekonomiska nedgången. Bara Sverige och ytterligare fyra länder når FN:s mål om 0,7 procent av BNI i [...]Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Handelspolitik, HIV/AIDS, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010, Resultat
2010-09-19

“Vilket ansvar har Sverige för världsmedborgare?”

Lotta Wendel, Helsinborgs Dagblad

“Enprocentsmålet – någon som minns det? Jag googlar ordet och finner att FN:s rekommendation om att en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd har berörts i en (1!) artikel på senare år.” Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik
2010-08-28

Bättre katastrofberedskap främjar utveckling och säkerhet

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning

“Den bristande givarviljan beror delvis på att världen inte klarar mer än en storskalig katastrof per år. Alla har vi Haiti i färskt minne. Pakistan ses dessutom på flera håll med misstänksamhet.” FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010, Villkorat bistånd
2010-08-22

Hjärtlöst mot Pakistans barn

Barometern

“Vi borde öka bidragen till Pakistan, bättre samordna en stor internationell uttryckning och på ännu större allvar diskutera vad som kan göras i förebyggande. Sverige har en viktig roll att spela i detta med vår [...]Afghanistan, Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Pakistan, Vatten
2010-08-22

Sverige bör lämna kriget i Afghanistan

Jonas Sjöstedt, Norran

“Därför gör våra skattepengar mer nytta genom bistånd än genom att sända soldater.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-21

Utan bistånd/hjälp

Aleksander Gabelic, Västerbottens-Kuriren

“Som aktiv biståndsgivare bör Sveriges regering ta initiativ till en diskussion om hur katastroffonden, som i dagsläget omfattar 500 miljoner dollar, ska kunna växa och hur fler länder ska kunna fås att ta sitt ansvar.” EU, FN, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010
2010-08-20

Brott som måste beivras

“Och i takt med att hotbilden gör det allt svårare att få ut hjälpen ställs hjälparbetare ofta inför ett hjärtslitande dilemma: att upprätthålla den livsviktiga kontakten med offren eller skydda sitt eget liv?” (Kristalina Georgieva, Nerikes [...]Afghanistan, Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2010-08-20

Selektiv omtanke

Jenny Wennberg, Arbetarbladet

“Att världen är selektiv i sin omtanke är tydligt. I Pakistan behöver 8 miljoner människor akut humanitär hjälp just nu. Hjälp som inte kommer.” FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Pakistan, Tsunami-katastrofen 2004, Vatten
2010-08-01

Dags att sätta fokus på de allra fattigaste

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Eskilstuna-Kuriren

“FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015 och fattigast bland fattiga är personer med funktionsnedsättningar. Det går att minska fattigdomen.” EU, FN, Personer med funktionsvariation
2010-07-25

Sträck vapen – satsa på civilt stöd

Pierre Schori, Svenska Dagbladet

“Carl Bildts argument för militära insatser i Afghanistan är tvivelaktiga, skriver Pierre Schori, och hävdar att de pengar som läggs på militära insatser skulle göra mer för det afghanska folket om de istället satsades på [...]Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-07-20

“Vårt uppträdande lika viktigt som vårt stöd”

Gunilla Carlsson, SVT Debatt

“Regeringen har under den gångna våren gjort en översyn av de uppförandekoder som finns för svensk personals uppträdande i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.” EU, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor
2010-07-07

Fokus på de fattigaste

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Värmlands Folkblad

“Det går att minska fattigdomen. Men det kräver att vi riktar vårt bistånd, våra räddningsinsatser och återuppbyggnadsarbetet efter katastrofer rätt. Vi kan skapa förutsättningar för de allra fattigaste att själva förbättra sina levnadsvillkor.” FN, Personer med funktionsvariation
2010-07-06

Med fokus på de fattigaste

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Norran

“Flertalet biståndsorganisationer och FN-organ har dock än i dag ingen strategi för hur de ska inkludera personer med funktionsnedsättning.” Civilsamhället, FN, Personer med funktionsvariation
2010-07-03

Fokus på de fattigaste!

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Katrineholms-Kuriren

“Det går att minska fattigdomen. Men det kräver att vi riktar vårt bistånd, våra räddningsinsatser och återuppbyggnadsarbetet efter katastrofer rätt.” FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation, Utbildning
2010-06-30

Stötta Kongos kvinnor för fred

Lena Ag, Göteborgsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson ställde sig nyligen frågan vid ett möte om sexuellt våld i krig om inte hela Sveriges bistånd borde inrikta sig på åtgärder för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är en radikal och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mänskliga rättigheter
2010-06-27

Johan Ingerö: Problemet är bristen på frihet

Johan Ingerö, Västerbottens-Kuriren

REPLIK “Redan i den formuleringen kan man skymta orsaken till att FN:s vackra deklarationer så sällan blir mer än just vackra deklarationer. Ty ingenstans framgår om FN och Eliasson syftar på de fattiga staterna eller [...]FN, ResultatArtikeln är en replik på: ""En ojämlik värld är en farlig värld""
2010-06-24

En ojämlik värld är en farlig värld

Jan Elisasson, Svenska Dagbladet

“Millenniemålen Igår utnämndes Jan Eliasson till millennieambassadör av FN:s generalsekreterare BAN Ki-moon, med uppdrag att se till att millenniemålen uppfylls. Idag skriver han att Sverige bör ta större ansvar inom EU för att minska världsfattigdomen.” EU, FN, G8, Handelspolitik, Resultat
2010-06-15

FN:s fattigmål nås inte

Åsa Westlund, Värmlands Folkblad

“För mig vore det otänkbart att som de svenska moderaterna och krisdemokraterna sitta i en partigrupp som på detta sätt sviker kvinnor och kvinnors rättigheter världen över.” EU, FN, Kvinnor, Partipolitik, Resultat
2010-06-14

Skulderna i Sudan

Monica Sundberg, Värmlands Folkblad

“I en ny rapport, Unpaid Debt, anklagades företaget Lundin Oil i veckan för att ha varit delaktigt i krigsbrott och brott mot mänskligheten i Sudan. Företaget förnekar alla anklagelser. 200 000 fördrivna sudaneser förtäljer en [...]EU, FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SudanI artikeln hänvisas till dokumentet: "Unpaid Debt"
2010-06-12

”Bara respekt för folkrätten kan få igång fredsprocessen”

Hans Corell, Dagens Nyheter

“Valobservatörerna hade rapporterat att valen genomförts i demokratisk ordning. Trots detta drog man bara ner gardinen och avbröt biståndet till Gaza. Hamas fick inte ens en chans.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2010-06-01

Klimatförhandlingarna: Lossa FN:s räddningsbåtar

Annika Ström Melin, Dagens Nyheter

“Baksmällan efter det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn sitter i. När FN-förhandlingarna i går återupptogs i Bonn verkade stämningen allt annat än förhoppningsfull” EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2010-05-27

Biståndsministern har kampanjat mot Sida

Bodil Ceballos, Aftonbladet

“På torsdagen briserade bomben. Sidas hela ledning kickas av regeringen. Den är tydligen inkompetent och eventuellt också korrupt, som det mesta andra i det svenska biståndet om man ska tro allt vår biståndsminister skriver i tidningarna. Hon [...]Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Sida
2010-05-20

Enbart bistånd räcker inte

Walburga Habsburg Douglas, Barometern

“Vill man som Alliansen vinna kampen mot fattigdomen i världen måste vi i stället ha en biståndspolitik som når fram och ger resultat. Det har många gånger inte varit fallet med den socialdemokratiska biståndspolitiken.” FN, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-04-26

“Afghanistaninsatsen ett misstag”

Pierre Schori, Sydsvenskan

“Sverige begick ett stort strategiskt misstag genom att ställa sina styrkor under Nato:s ledning i ett krig som inte kan vinnas militärt. Det skriver Pierre Schori[…]”   Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-04-20

Nej till kriget

HK, Aftonbladet

“Oppositionen måste formulera en afghanistanpolitik som har bistånd och civila insatser som grund, inte militarisering.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-03-22

Svenska hjälpinsatser behöver utvecklas

Patrik Wikström, Dagen

“Inom EU föreligger stora skillnader i synen på frågor som rör unionens förmåga till kris- och konflikthantering. Det är skillnader som först kommer i fokus när väl olyckan har inträffat.” Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2010-03-09

Haitioffer amputerades i onödan

Andreas Wladis, Svenska Dagbladet

“Sjukvårdsinsatserna vid stora naturkatastrofer är dåligt samordnade. Resultatet riskerar att bli felaktigt utförda medicinska ingrepp. I Haiti var många amputationer onödiga, skriver kirurgen Andreas Wladis som nyligen återvänt från Haiti.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2010-03-08

”Så kan Wallström stoppa FN-anställdas sexuella våld”

Aleksander Gabelic, Dagens Nyheter

“Margot Wallström har i sitt nya uppdrag som särskild FN-rapportör om sexuellt våld i konflikter inte bara de stridande parterna att ta hänsyn till.” FN, Haiti, Jämställdhet, Kenya, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mediabevakning
2010-03-05

Propagandakampanj från Sten Tolgfors

Stefan Lindgren, Värmlands Folkblad

“Nästan varje ord i försvarsminister Tolgfors debattinlägg är propagandistiskt vinklat och skulle kunna tjäna som undervisningsmaterial i propaganda på gymnaiser och universitet.”   Afghanistan, FN, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vi är till för civilbefolkningen i Afghanistan"
2010-02-16

Utveckling kräver utbildning

Kevin Watkins, Görel Thurdin, Jakob Simonsen; Sydsvenskan

“Enligt en ny FN-rapport, som lanseras i Sverige idag, kommer 56 miljoner barn att stå utanför skolsystemet fortfarande år 2015 om inget radikalt görs.” Barn och unga, FN, Kenya, Sjukvård, Utbildning, Världsbanken
2010-02-15

“Fler svenska soldater behövs i Kongo”

Cissa WaNumbe, Aleksander Gabelic; Svenska Dagbladet

“Sverige måste nu bidra med truppförstärkningar till FN-styrkan, skriver Cissa WaNumbe och Aleksander Gabelic från Kongos respektive Sveriges FN-förbund.” EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd
2010-02-15

Arbetet mot könsstympning

Gunilla Carlsson, Moderat.se

“Kvinnlig könsstympning oavsett skäl ska aldrig tolereras. Könsstympning är fortfarande utbredd trots lagstiftning och informationskampanjer i länder. Sverige arbetar aktivt mot könsstympning.” FN, Jämställdhet, Kvinnor
2010-02-10

Haiti behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Västerbottens-kuriren

“När FN och omvärlden förbereder sig för ett långvarigt engagemang i Haiti måste man ta tillfället i akt att inte bara återuppbygga landet utan att också bygga ett bättre land. Det skriver Aleksander Gabelic, ordförande [...]Demokrati, FN, Haiti, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd
2010-02-09

Haiti behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning

“Behovet av omedelbara sök- och räddningsinsatser måste kombineras med snabb och effektiv samordning, skriver Aleksander Gabelic.” Demokrati, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd
2010-02-01

Katastrofhjälpen har nått fram

Gunilla Carlsson, John Holmes; Svenska Dagbladet

“Dålig katastrofsamordning kan i värsta fall leda till fler döda. Insatsen i Haiti visar dock att det internationella systemet har fungerat väl, skriver bistånds­minister Gunilla Carlsson och FN:s katastrofsamordnare John Holmes.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete
2010-01-28

Fler kvinnor behövs i internationella insatser

Charlotte Isaksson, Anders Brännström; Svenska Dagbladet

“SVT:S Uppdrag granskning visade i går att FN-personal har relationer med kvinnor i lokalbefolkningen i Kongo. Detta är naturligtvis oacceptabelt.” FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd
2010-01-28

“FN-personalen inte boven i dramat”

Hanna Wagenius, SVT Debatt

“Onsdagens Uppdrag granskning, som rapporterade om FN-personal som köper sex av lokalbefolkningen i Kongo-Kinshasa, lämnade knappast någon oberörd” FN, Handelspolitik, Jämställdhet, Kongo, Mikrofinans
2010-01-28

Ny strategi för Afghanistan

HK, Aftonbladet

“EU borde kunna driva en ny inter­nationell politik som bygger på aktiva biståndsinsatser i stället för bomber. Historien har gång på gång visat att Afghanistans problem inte löses militärt.” Afghanistan, Demokrati, EU, FN, Militärt bistånd
2010-01-27

Skriv av skulderna

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Två veckor har gått sedan den förödande jordbävningen. Haiti räknar sina döda och oavsett om det till slut landar på 150 000 eller 200 000 dödsoffer är det en katastrof av apokalyptiskt format.” EU, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning
2010-01-27

I väntan på EU eller FN

Mattias Olsson, Norrköpings Tidningar

“Så länge EU:s medborgare, alternativt FN:s medlemsstater, inte är villiga att betala vad det kostar att ha den kapacitet som amerikanska skattebetalare finansierar får de missnöjda nöja sig med att stå och se lite sura [...]EU, FN, Humanitärt bistånd
2010-01-27

Dags att hjälpa kvinnor

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“Därför är det förberedande arbetet så viktigt och därför är SRHR en betydelsefull del av regeringens kommande policy för det humanitära biståndet.” FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Jämställdhet, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet
2010-01-26

Ett Haiti bortom den akuta hjälpinsatsen

Lars Anders Johansson, Östgöta Correspondenten

“Landet var redan innan jordbävningskatastrofen det fattigaste landet i den västra hemisfären, vilket naturligtvis bidragit till att befolkningen drabbats ännu hårdare av naturkatastrofen.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mikrofinans, Multilateralt samarbete
2010-01-22

Ge Haiti en chans

Göran Greider, Dalademokraten

“Men i diskussionen reses också krav på långsiktigt utvecklingsbistånd till landet och krav på att Haitis skulder till omvärlden skrivs av.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Skuldavskrivning
2010-01-16

Haiti: Hjälp nu – och förändring

Bo Ture Larsson, Hela Gotland

“Som biståndsminister Gunilla Carlsson påpekar, vi har lärt oss av tsunamikatastrofen för fem år sedan. När alla vill göra något behövs samordning, i förväg, och resurser, avsatta i förväg. Det är fallet nu, säger Gunilla [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Humanitärt bistånd
2010-01-15

Bara demokratier kan hantera naturkatastrofer

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det som kallas naturkatastrofer bör inte alltid kallas naturkatastrofer. Eller de bör i vart fall inte ha katastrofala konsekvenser för människan. Historiens svältkatastrofer har nämligen aldrig haft sin förklaring i matbrist.” Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Världsbanken
2010-01-15

Rätt hjälp till Haiti

Dagens Nyheter

“Behovet av katastrofhjälp i Haiti är enormt. Men allt stöd är inte av godo. Insatserna måste samordnas och vara adekva­ta för att göra nytta.” EU, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Multilateralt samarbete
2009-12-23

Världen sviker Gaza

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Men ingenting har hänt. Nu slår 16 biståndsorganisationer larm. I den takt som nu råder kommer det att ta 500 år att återuppbygga Gaza, skriver de i en kritisk rapport.” FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-12-15

Fattiga kvinnor får betala klimatnotan

Maria Fälth, Britt-Mari Brynielsson, Adina Trunk; Göteborgsposten

“Klimatmötet i Köpenhamn är i full gång. Kristdemokratiska kvinnoförbundet kräver nu att kvinnors situation uppmärksammas under förhandlingarna och att nya pengar ska tillsättas så att inte klimatanpassningar finansieras på bekostnad av annat bistånd.” Avräkningar, FN, Jämställdhet, Klimat & miljö
2009-12-09

Låt FN samordna klimatbiståndet

Aleksander Gabelic, Östgöta Correspondenten

“När ett klimatavtal finns på plats bör FN vara i centrum för det globala miljöarbetet. Det skriver ALEKSANDER GABELIC, ordförande i svenska FN-förbundet.” FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Multilateralt samarbete
2009-12-08

Fattiga behöver demokrati – inte Sean Penns välvilja

Nima Sanandaji, Fredrik Segerfeldt; SVT Debatt

“Forskare som nobelpristagaren Amartya Sen har visat att hungerkatastrofer mycket sällan äger rum i demokratier, skriver Nima Sanandaji och Fredrik Segerfeldt.” Demokrati, FN, Hunger, Utvärdering
2009-10-23

Efterkrigstidens största utrikespolitiska misstag

Thage G. Peterson, Anders Ferm; LO-tidningen

“I Sverige har debatten om vårt deltagande i Afghanistankriget varit yrvaken och ytlig.  En anledning är att inget politiskt parti i riksdagen har vågat opponera sig och ge medborgarna ett alternativ till etablissemangets linje.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd
2009-10-22

EU förvägrar fattiga med funktionshinder deras mänskliga rättigheter

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Norran

“Vi vill därför lyfta det skamliga faktum att EU ännu inte har ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.” EU, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation
2009-10-22

”Svenskt EU-initiativ stöttar lokal afghansk förvaltning”

Carl Bildt, Dagens Nyheter

“Genom att utbilda afghansk militär och polis läggs grunden för att afghanerna kan ta större ansvar för sin egen säkerhet. Bara om säkerheten tillåter kan de nödvändiga och så efterlängtade biståndsinsatserna genomföras.” Afghanistan, Demokrati, EU, FN, Militärt bistånd, Pakistan
2009-10-16

Världen sviker de svältande

Aleksander Gabelic, Katrineholms-Kuriren

“Hjälpinsatserna för att minska effekterna av finanskrisen i de rika länderna har alltså kostat 83 gånger mer än insatserna för att minska hunger och fattigdom i världen.” Finanskrisen, FN, Hunger
2009-10-05

Internationella barndagen är idag

Lennart Lindgren, Hela Gotland

“Jovisst, men då är det fel väg att minska biståndet. Då är det organisationen av biståndet som måste angripas.” Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Tsunami-katastrofen 2004, Välgörenhet
2009-09-30

Global dimma

Hans Bergström, Dagens Nyheter

“Kolumnen: Hans Bergström om bristen på realism i klimatfrågan.” Avdragsrätt för gåvor, Diktaturer, FN, Klimat & miljö, Korruption
2009-09-29

Världen sviker Afrika

Bodil Hansson mfl; Helsingborgs Dagblad

“Afrika står inför stora utmaningar men omvärlden sviker, skriver Bodil Hansson och Aleksander Gabelic.” Afrika, Finanskrisen, FN, Klimat & miljö, Matkrisen 2008, Remitteringar
2009-09-21

Civila drabbas hårt

Lena Hjelm-Wallén; Norrländska Socialdemokraten

“Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Trots att omvärlden lovade stora utvecklingsinsatser 2002 lever majoriteten av afghanerna i stor fattigdom. Omvärlden lägger dock ner omfattande resurser på militära insatser i landet.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd
2009-09-19

Debatt 28/9 Hans Abrahamsson: Nu står USA på de fattiga ländernas sida

Hans Abrahamsson, Göteborgs Posten

“Men det handlar inte bara om att hjälpa länder ur den konfliktalstrande fattigdomsfällan. En ytterligare anledning som får USA att bry sig om Afrika är den rikliga förekomsten av olja. För att kontinenten i framtiden [...]Afrika, FN, G8, Skuldavskrivning, USA
2009-09-19

Millenniemålen: Hållbar utveckling avgörande för att nå framgång

Johan Rockström, Mikael Karlsson, Göteborgs Posten

“Risken är stor att Europa kommer att få se stora inflöden av klimatflyktingar under de kommande 50 åren, människor som tvingas lämna sina hem på grund av klimatorsakade översvämningar och ökenutbredning… Nu krävs omfattande och [...]EU, FN, Klimat & miljö, Millenniemålen
2009-08-23

Hjälparbetare i skottlinjen

Dan Sermand, Svenska Dagbladet

“Det humanitära biståndet har på senare år i allt högre grad använts av regeringar för olika politiska syften och vid militära insatser för strategiska intressen. Även biståndsorganisationer blandar människorättsaktiviteter och demokratiutveckling med humanitärt bistånd, vilket [...]Afghanistan, Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, SjukvårdArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-14

Bildt prioriterar bort kvinnors rättigheter

Carina Hägg, Svenska Dagbladet

“I regeringens utrikesdeklarationer framhäver Carl Bildt att Sverige ska arbeta för att FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet ska bli verklighet. Men det räcker inte med vare sig med enbart papperspolitik eller humanitärt [...]Demokrati, EU, FN, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2009-08-12

EU måste öka pressen på Israel

Elisabeth Lundgren, Johannes Mosskin, Olle Svahn; Svenska Dagbladet

“EU:s sporadiska Israelkritik klingar falsk när man samtidigt förhandlar fram ­fördelaktiga handelsavtal med landet.” Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2009-08-12

FN måste ta över ansvaret

Peter Weiderud, Östran Lokaltidningen

“Någon militär lösning på konflikten finns inte. För en nationell afghansk försoning måste istället omvärldens insatser fokuseras på bistånd och diplomatiska insatser.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, USAArtikeln är en replik på: "Därför strider svenska soldater i Afghanistan"
2009-08-12

Utveckling av human försvarspolitik

Patrik Wikström, Motala & Vadstena Tidning

“Det är nu hög tid att tänka konstruktivt och samordna militära operationer med humanitärt bistånd. Samordningen bör vara en ledstjärna för de 27 staterna inom EU.” EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete
2009-08-05

FN ska leda hela styrkan

Peter Weiderud, Värmlands Folkblad

“Någon militär lösning på konflikten finns inte. För en nationell afghansk försoning måste i stället omvärldens insatser fokuseras på bistånd och diplomatiska insatser.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd
2009-08-03

Kongos regering förtjänar inte biståndet

Karoline Goldberg, Göteborgsposten

“FN måste tillåta regeringar och biståndsinstitutioner att få reda på var, när och i vilken omfattning krig pågår, så att vi kan reagera när våra pengar görs till krigens flytväst, skriver Karoline Goldberg” Bistånd som påtryckningsmedel, Budgetstöd, Demokrati, FN, Kongo
2009-07-30

Mat är en mänsklig rättighet

Lena Klevenås, Dagen

“Ett FN-beslut kan ge medborgarna möjlighet att gå till domstol och klaga, om regeringen kränker deras rätt till mat. Det är viktigt att Sverige skriver under detta tilläggsprotokoll till ESK-konventionen.” FN, Hunger, Mänskliga rättigheter
2009-07-29

”Därför strider svenska soldater i Afghanistan”

Sten Tolgfors, Dagens Nyheter

“I dag har 80 procent av landets befolkning tillgång till grundläggande hälsovård. Före den internationella insatsen var det omkring 8 procent.” Afghanistan, Demokrati, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2009-07-28

Satsa på bistånd – inte på bomber

HK, Aftonbladet

“Talibanismen kan inte bombas bort. Dess grogrund är fattigdomen. Det är bara genom att säkra människors tillgång till mat, bostad, arbete, utbildning och hälsa som verklig fred kan skapas.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd
2009-07-10

G8, det räcker inte

Norrländska Socialdemokraten

“Lokalbefolkningen passade på att protestera när medier från världens alla hörn fanns på plats. “Vi bor fortfarande i tält”, sade de. Den italienska premiärministerns beslut att förlägga mötet till L?Aquila blev inte den PR-succé han [...]FN, G8, Italien, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-07-09

Ingen revolution på gång

Daniel Braw, Helsingborgs Dagblad

“Vi anser att G8 var meningsfullt när det grundades, men nu är det obsolet”, sa den franske presidenten Nicolas Sarkozy vid ett tal i Qatar i december förra året.” FN, G8, Italien
2009-07-07

Frågan som ligger italienarna själva varmt om hjärtat är frågan om stödet till Afrika och fattiga länder.

Vestmanlands Läns Tidning

“Imorgon inleder G8-länderna sitt politiska toppmöte som i år hålls i Italien. Frågorna som ska diskuteras är minst sagt komplicerade.” Finanskrisen, FN, G8, Italien, Skuldavskrivning
2009-07-06

Svik inte löftet

Jakob Simonsen, Aftonbladet

“I dag visar en rapport från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att löftet är långt ifrån infriat. Dessutom riskerar den globala ekonomiska krisen att leda till att framsteg som gjorts går förlorade.” EU, Finanskrisen, FN, Hunger
2009-06-26

Näringslivet ska delta i fattigdomsbekämpningen

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Det som redan vunnits i kampen mot fattigdomen måste skyddas och de fattiga länderna måste få förutsättningar till återhämtning nu när kapital blivit en bristvara.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Finanskrisen, FN, Handelspolitik, Näringslivsbistånd, Rådet för näringsliv och utveckling
2009-06-01

De fattigaste drabbas värst

Pär Granstedt, Hallands Nyheter

“Nyligen överlämnade den svenskledda internationella Klimatkommissionen sin rapport till FN:s generalsekreterare. Rapporten satte strålkastarljuset på hur de fattiga länderna drabbas av klimatkrisen.” Afrika, Finanskrisen, FN, Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd, Utvärdering
2009-05-25

De fattigaste drabbas värst

Pär Granstedt, Laholms Tidning

“Nyligen överlämnade den svenskledda internationella Klimatkommissionen sin rapport till FN:s generalsekreterare. Rapporten satte strålkastarljuset på hur de fattiga länderna drabbas av klimatkrisen.” FN, Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd
2009-04-20

Finanskrisen slår hårt mot de fattigaste

Aleksander Gabelic, Norran

“Samtidigt som världens rika länder samlades till G20-möte i London nyligen besökte sex svenska riksdagsledamöter under ledning av Svenska FN-förbundet flera viktiga aktörer” Finanskrisen, FN, G20, IMF (Internationella valutafonden), Världsbanken
2009-04-14

Välkommen granskning av FN

Aleksander Gabelic, Norrköpings Tidningar

“Regeringens granskning av FN:s biståndsverksamhet är välkommen. Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande[…] Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2009-03-30

Välkommen granskning – men glöm inte de fattiga!

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning)

“Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-13

Bistånd med förpliktelser

Erik Hultgren, Länstidningen Södertälje

“I korthet kan man säga att Sverige ska kräva inflytande, effektivitet och transparens. Annars ges det inga pengar.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Multilateralt samarbete, Öppenhet och transparens, Östeuropa, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till "”Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan”"
2009-03-11

Fortsatt förändrat bistånd

Arvika Tidning

“Kvalitet och effektivitet har blivit de nya ledstjärnorna när biståndsminister Gunilla Carlsson (M) lägger om det svenska biståndet och slaktar en hel del heliga kor under resans gång.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2009-03-10

Nya vindar över Sida

Johan Söderström, Borås Tidning

“På DN-debatt (9/3) lanserar Gunilla Carlsson nästa steg i omvandlingsprocessen. Sverige måste sätta press även på de multilaterala organ som får ta del av svenskt bistånd. Bidrar exempelvis FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO till de [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Sida, Utvärdering
2009-03-10

En dag ska vi kunna se dem i ögonen

Svenska Dagbladet

“Vårt bistånd har alltför länge lidit av bristande kontroll och uppföljning, men bit för bit förbättras det.” Afghanistan, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2009-03-10

Bra av Carlsson att säga det självklara

Norrköpings Tidningar

“Man kan misstänka att också Carlsson kommer att kritiseras, då hon i sin debattartikel ifrågasätter effektiviteten hos en rad FN-organ. Därmed gör hon sig nämligen skyldig till dubbelt övertramp.”   Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Bistånd ska tåla granskning

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd är något det oftast finns en stor uppslutning kring. Det är nära nog oantastligt. Ett rikt land som Sverige ska naturligtvis vara med och bidra till utveckling i fattiga underutvecklade länder.”   Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Våga ställa krav

Gefle Dagblad

“Det luddiga målet, “att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”, ligger fast men det bilaterala utvecklingssamarbetet har koncentrerats till ett mindre antal länder.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Partipolitik, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Bistånd: Kortare lista.

Barbro Hedvall, Dagens Nyheter

“Nästan hälften av de 34 miljarderna används av internationella organisationer, de flesta inom FN-systemet. Det finns alltså goda skäl att ta reda på hur dessa arbetar.” FN, Landfokusering, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Klokt tänkt om biståndet

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Det svenska utvecklingsbiståndet ska bidra till att förändra tillvaron för människor som lider nöd, inte göda byråkrater som arbetar i tröga och ineffektiva strukturer.” FN, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2009-03-10

Låt mer av EU:s stöd till Afrika gå via ideellt engagemang

Christina Doctare, Eric Sedig, Magnus Ramstrand; Dagen

“Doktor Mukwege är en kristen humanist som börjat under enkla förhållanden, i ett sammanhang som ofta förbises av Sida, EU och FN.” Civilsamhället, EU, FN, Kongo, Sida, Sjukvård
2009-03-09

”Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Regeringen skärper villkoren för svenskt bistånd: Vi vill ha gehör för vår syn på hur bidragen används, annars drar vi oss ur hjälpprogrammet.” FN, Militärt bistånd, Resultat, Sida
2009-02-23

Kvinnohandeln stör Moldavien

Aleksander Gabelic, Norran

“Moldavien är ett av Europas fattigaste länder. De ekonomiska problemen är en orsak till att många moldaviska kvinnor och barn blir offer för trafficking – människohandel för sexuella ändamål.” FN, Kvinnor, Moldavien
2009-01-02

Kvalitet och effektivitet i biståndet

Holger Jonasson, Arvika Tidning

“Ett enda uttalande leder dock bort uppmärksamheten från den i övrigt mycket viktiga analys som görs i ämnet. Utan att peka på några som helst bevis konstaterar ledarskribenten att de flesta länder har mer stjälpts [...]Enprocentsmålet, EU, FN, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Sida, Utvärdering, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Släpp låsningarna om biståndet"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Globala utmaningar – vårt ansvar"
2008-12-13

Historiskt dåligt

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Det är extra dystert att notera att Sverige och Fredrik Reinfeldt varit drivande för den konserverande och destruktiva linjen. Åtgärder måste givetvis göras både på hemmaplan och i utvecklingsländerna. I det senare fallet kan det bekostas [...]Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Partipolitik, USA
2008-12-03

Funktionshindrade är fortfarande allra fattigast

Roland Håkansson, Katarina Bergvall, Kjell Larsson; Eskilstuna-Kuriren

“Den tredje december är det internationella handikappdagen och i år firar vi att riksdagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning” FN, Personer med funktionsvariation, Sri Lanka, Sydafrika
2008-12-03

De fattigaste av de fattiga

Katarina Bergvall, Borås Tidning

“Vi vill även uppmärksamma att Sveriges internationella utvecklingssamarbete har en viktig uppgift att fylla. Personer med funktionsnedsättning är fortfarande fattigast bland världens fattiga.” FN, Personer med funktionsvariation, Sri Lanka, Sydafrika
2008-12-03

Inkludera alla i biståndet

Katarina Bergvall, Roland Håkansson, Kjell Larsson; Norrländska Socialdemokraten

“I dag är det Internationella handikappdagen och i år firar vi att riksdagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.” FN, Personer med funktionsvariation, Sri Lanka, Sydafrika
2008-12-02

Investera i tillgänglighet!

Roland Håkansson, Kjell Larsson, Katarina Bergvall; Länstidningen Östersund

“Beräkningar visar att det bara hade kostat två procent mer att bygga upp Sri Lanka efter tsunamin på ett sätt som också bidragit till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.” FN, Personer med funktionsvariation, Sri Lanka, Sydafrika
2008-12-02

Handikappdag: Alla bör inkluderas i biståndet

Katarina Bergvall, Roland Håkansson; Vestmanlands Läns Tidning

“Idag, den tredje december, är det internationella handikappdagen. I år firar vi att riks­dagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.” FN, Personer med funktionsvariation, Sri Lanka, Sydafrika
2008-10-29

Svensk militär måste vara humanitär

Gunnar Ekström, Svenska Dagbladet

“Svensk militär personal får inte ge bistånd. Svenska Afghankommitten vill av princip inte ha koppling till svensk militär. Även FN vill ha en skiljelinje mellan civilt och militärt.” Afghanistan, Avräkningar, FN, Militärt bistånd
2008-10-24

FN-dagen – en dag värd att fira

Marie Wickberg, Norrköpings Tidningar

“Att världens ledare, trots krig och konflikter, kan samlas för diskussion visar att ingenting är omöjligt, skriver Marie Wickberg (c), Sveriges ungdomsorganisationers delegat till FN:s generalförsamling.” FN, Resultat
2008-10-24

FN behövs för att hantera globala utmaningar

Aleksander Gabelic, Maria Ed; Länstidningen Östersund

“FN har en avgörande roll att spela i en allt mer global värld. Alla goda krafter måste samlas i arbetet för fred, utveckling, mänskliga rättigheter och ett reformerat och starkare Förenta Nationerna.” Finanskrisen, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Matkrisen 2008
2008-10-24

Tankar på FN-dagen

Marie Wickberg, Katrineholms-Kuriren

“Det första och kanske mest grundläggande är utbildning. Över 100 miljoner barn och unga runt om i världen får aldrig möjligheten att gå i skolan.” Barn och unga, FN, Resultat, Utbildning
2008-10-24

Finanskrisen hotar framstegen i Afrika

Pär Granstedt, Arvika Tidning

“Det kan hota långsiktiga program för fattigdomsbekämpning och åtgärder för att möta klimathotet, och göra det svårare att uppfylla FN:s ”millenniemål” om en halvering av fattigdomen till år 2015 […]” Afrika, EU, Finanskrisen, FN, Matkrisen 2008, Resultat
2008-10-17

Finanskrisen hotar fattigdomsbekämpningen

Aleksander Gabelic, Dalarnas Tidningar

“Om bara EU och G8 uppfyller sina löften från 2005 att fördubbla biståndet till Afrika behövs inga fler utfästelser. Löftena innebär att biståndet skulle ligga på omkring 54 miljarder dollar per år.” Afrika, Finanskrisen, FN, G8, Resultat
2008-10-16

En bortglömd kontinent

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Men det är knappast troligt att de två dagarna kommer att dominera teve-nyheterna och tidningarna. Vi har fullt upp med att bevaka de senaste börskurserna och nya krispaket från pressade regeringar.” Afrika, Barn och unga, Etiopien, EU, Finanskrisen, FN, G8, Hälsa, Hunger, Mediabevakning, Välgörenhet
2008-10-14

Finansoron hotar kampen mot fattigdom

Länstidningen Östersund

“Internationella dagen för utrotning av fattigdom uppmärksammas på fredag runt om i världen.” Afrika, Finanskrisen, FN, Matkrisen 2008, Resultat
2008-10-14

Upprop inför Genèvesamtalen: Kvinnor från Södra Kaukasus enas om sex punkter för ökad säkerhet

Anna Arutshyan mfl; Aftonbladet

“Det internationella samfundet bör ge ett finansiellt stöd direkt till civilsamhällets organisationer. Bistånd som kanaliseras via regeringen måste följas upp för att förhindra korruption.” Asien, Civilsamhället, EU, FN, Jämställdhet, Korruption
2008-08-27

Öka livsmedelsproduktionen

Ann-Kristine Johansson, Tommy Ternemar, Berit Högman, Lars Mejern Larsson, Marina Pettersson; Värmlands Folkblad

“Frihandel betyder inte hämningslös och oreglerad kommers. Vi socialdemokrater före-språkar en reglerad frihandel inom ramen för internationella överenskommelser och med sociala och fackliga rättigheter för människorna.” Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, FN, Jordbruk, Matkrisen 2008, Partipolitik, USA
2008-08-18

Till salu: Rättvisemärkt samvete

Norrköpings Tidningar

“För att behålla certifieringen måste kommunen dessutom öka utbudet av etiska varor varje år till dess att 50 procent inom en produktgrupp är etiskt märkt. Därefter är utökningen frivillig.” FN, Rättvis handel
2008-08-09

Vit mans börda

Anders Isaksson, Dagens Nyheter

“Miljarderna som skyfflas in i de olika FN-organen befriar Sida från både tvånget att välja och ansvaret för hur pengarna används.” Biståndets målsättning, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Palestina, Sida, Utvärdering
2008-07-10

G8 sviker än en gång

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Generösa löften om ökat bistånd återupprepas, men i praktisk handling händer ingenting. G8 sviker igen och priset för deras svek och vår lyxtillvaro får betalas av jordens fattiga.” EU, FN, G8, Klimat & miljö, USA
2008-07-08

Matbrist leder till spekulation

Aleksander Gabelic, Hallandsposten

“Den svenska diplomaten Annika Söder är sedan en tid tillbaka undergeneraldirektör i FAO. Söder besökte nyligen Sverige för att berätta om livsmedelstoppmötet och söka stöd från den svenska regeringen till livsmedelshjälp i utvecklingsländer.” FN, Hunger, Matkrisen 2008
2008-07-07

Dags att handla i matfrågan

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning

“Höga livsmedelspriser drabbar de fattiga och hungriga mest, framför allt de som är konsumenter och lever i städer i låginkomstländer, skriver Aleksander Gabelic.” FN, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-07-02

Ännu ett övergivet folk.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Ett folk där regeringsmän bryter benen av spädbarn för att deras föräldrar är aktiva i oppositionspartiet står i praktiken ensamt. Det väst kan göra är att sluta kamouflera för bristerna. Stoppa biståndet” Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Kina, Zimbabwe
2008-05-23

FN:s engagemang i Burma

Aleksander Gabelic, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd till barn i läger, hälsoutrustning och -expertis liksom presenningar och tält är några exempel på den hjälp som har ställts till den burmesiska regeringens förfogande.” Burma, FN, Humanitärt bistånd, Välgörenhet
2008-05-07

Biobränsle – ett brott mot mänskligheten?

Staffan Danielsson, Världen Idag

“Om det är fel att odla en del biobränslen så är väl mark tagen ur produktion – träda – ännu värre. Är ekologisk produktion med 30-40 procent lägre avkastning än vanligt jordbruk kanske också ett [...]Afrika, Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-04-19

Konflikter utan slut

Anders Isaksson, Dagens Nyheter

“Med FN:s grundande och avkoloniseringen efter 1940-, 50- och 60-talens befrielsekrig blev i stället ekonomiskt bistånd en moralisk plikt gentemot de nya självständiga staterna, oavsett om de var diktaturer eller demokratier.” EU, FN, Militärt bistånd
2007-11-23

Bistånd för bistånds skull

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Tja, om man tycker att det viktiga med bistånd är att man gör någonting är utfallet bra. Om man tycker att det är viktigt att man gör något som hjälper är resultatet dystrare.” FN, Humanitärt bistånd, Resultat, Sida, Utvärdering
2007-11-02

Mätt mage ger nya mål

PAUL TERGAT, SvD

“I dag vet jag av undersökningar, och många års erfarenhet, att biståndsorganisationer som WFP visar att skolbespisning kan minska hunger, undernäring, öka antalet eleverna i skolorna och förbättra elevernas resultat. Skolmåltider kompenserar fattiga föräldrar för den förlorade [...]FN, Kenya
2007-09-09

Vem ska formulera företagens etik?

Mattias Bengtsson, SvD

“Det borde vara uppenbart att svenska företag har gjort betydligt mer för världen än den svenska regeringen. Svenska företags globala verksamhet har skapat oändligt mycket mera välstånd än all svensk utrikes- och biståndspolitik sammantaget.” FN, Näringsliv, OECD
2007-08-21

De rika länderna måste ta ett större ansvar i kampen mot världens fattigdom och hunger, skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Aleksander Gabelic, Ystads Allehanda

“Fattiga och rika länder måste arbeta tillsammans för att nå målen, och framför allt måste världens rika länder ta ett större ansvar.” FN, G8, Handelspolitik
2007-08-06

Mata Mugabe

Erik Svenning, Sydsvenskan

“Zimbabwe rankas som världens sämst skötta ekonomi. Igår varnade FN:s organ för matprogram, WFP, för en svältkatastrof i vinter om inte det humanitära biståndet ökar. […] Mer humanitärt stöd är ett stöd till Mugabes regim. [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe
2007-06-16

Mörkrets hjärta

Niklas Ekdal, Dagens Nyheter

“…blottlägger ett träsk av korruption. Efter sju år och hundratals biståndsmiljarder har Kosovo förvandlats till en perverterad koloni – i grunden lika fattigt, med lika allvarliga konflikter under ytan som förut, men badande i välgörenhetspengar.” FN, Korruption, Militärt bistånd, Östeuropa
2007-05-09

Försvara Europas roll

Aleksander Gabelic, Helsingborgs Dagblad

“De folkvalda ledamöterna i Europaparlamentet måste öppet deklarera sina åsikter i frågor som rör mänskliga rättigheter, […]” EU, FN, Mänskliga rättigheter
2007-03-31

Den hungrige räds inte svenskar i uniform

Bo Pellnäs, Svenska Dagbladet

“Magnus Lindells och Henrik Hammargrens replik (26/3) på min artikel om bistånd och militära insatser (18/3) ger intryck av att de mest är ute för att försvara biståndsbudgetens trygga förvaring på Sidas konton.” FN, Militärt bistånd, SidaArtikeln är en replik på: "Farligt låta bistånd bli del av kriget"
2007-03-21

FN-rapport: Vattenbrist redan verklighet – och värre blir det

Johan Rockström mfl; Göteborgsposten

“Trenden för svenskt bistånd har under senare år varit en prioritering av stöd till demokratiseringsprocesser och mänskliga rättigheter. Detta stöd är viktigt men riskerar att undermineras om inte grundpelarna för stabil samhällsutveckling, våra mark- och [...]Demokrati, FN, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Vatten
2006-11-15

Svenskt bistånd stjälper Libanon

Roni Doumit, Svensk Tidskrift

“Vi, det Libanesiska folket – ”diasporan” – har i många år kämpat för ett Libanon fritt från ockupation och vapen i icke officiella händer. Vi har kämpat för att den Libanesiska staten ska återta kontrollen [...]FN, Korruption, Libanon
2006-11-14

Det är vi barn som dör i Gaza

Rana Abu Samra, Expressen

“Det skriver i dag RANA ABU SAMRA, som är 18 år och bor i Gaza.” Barn och unga, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2006-11-12

Vapen formar inte demokrati

Hans Corell, Svenska Dagbladet

“Många kan bistå på rättsområdet. FN och Världsbanken har program för rättsligt tekniskt bistånd. Men enskilda stater, däribland Sverige, bör prioritera det rättsliga biståndet i ännu högre grad.” Demokrati, FN, Militärt bistånd, Världsbanken
2006-11-11

Förmår FN att hjälpa?

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Nya biståndsvägar FN har legitimitet i hela världen, men är ineffektivt och splittrat. FN:s trovärdighet avgörs av vilka konkreta resultat verksamheten ger. Förmågan att hjälpa de fattigaste ligger i vågskålen[…]” FN, Multilateralt samarbete, Resultat
2006-11-05

Bättre bistånd

Per Dahl, Barometern

“På fredagen annonserade biståndsminister Gunilla Carlsson att statliga biståndsprojekt skulle samlas till färre länder och vi skulle dessutom koncentrera våra insatser i FN:s olika projekt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Landfokusering, Sida
2006-10-19

Miljöförsämringar drabbar fattiga värst

Aleksander Gabelic, Vestmanlands Läns tidning

“FN:s miljöprogram UNEP och Världsbanken har nyligen lanserat varsin rapport om millenniearbetet.” FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, Palestina, Världsbanken
2006-08-30

Hjälp Libanon att hjälpa sig självt

Dagens Nyheter

“Den kvarvarande konflikten mellan staten Libanon och staten Israel gäller ett begränsat antal fångar och ett marginellt landområde som enligt FN tillhör Syrien men som Hizbollah och den libanesiska regeringen vill ansluta till Libanon. Omvärlden [...]Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Landfokusering, Libanon, Militärt bistånd, Syrien
2006-05-16

Rundresa i Biståndsland

Hanne Kjöller Dagens Nyheter

“Redan på planet ned får jag den där obehagskänslan jag känner igen från tidigare arbetsresor i Afrika. Känslan av att vara handelsresande i svensk självgodhet och exotism. Jag mellanlandar i Etiopien och på flyget därifrån [...]Budgetstöd, Diktaturer, FN, Korruption, Resultat, Uganda
2006-05-14

Ledare 14/5: Framtid på svältgränsen?

Göteborgsposten

“Det är bra att FN och världssamfundet tog och tar ansvar för palestiniernas nöd. Men det är inte bra att biståndet har permanentat deras liv som flyktingar. Dock har biståndsgivarna inte haft mycket att välja [...]FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Palestina, Sociala skyddsnät, Villkorat bistånd
2005-10-24

Vi säger nej till militärt bistånd

Birgitta Ohlsson, Uppsala Nya Tidning

“Visst borde både FN, Nato och EU oftare ingripa med humanitära interventioner i konflikter för att stoppa folkmord, övergrepp, massvåldtäkter och framtvingad svält, men det måste samtidigt gå en tydlig skiljelinje mellan rent militära insatser och [...]Avräkningar, EU, FN, Militärt bistånd, Nato
2005-09-28

Nu står USA på de fattiga ländernas sida

Hans Abrahamsson, Svenska Dagbladet

“Att Clintonadministrationen från och till agerat klokare än den svenska regeringen när det gäller globala rättvisefrågor må vara hänt. Men hur i all världen skall vi förklara att Bushadministrationen tillsammans med regeringen Blair ställt sig [...]FN, G8, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Skuldavskrivning, USA, Världsbanken, Villkorat bistånd
2005-09-28

Kändisar förvärrar svälten

Johan Norberg m.fl. Svenska Dagbladet

“Vi vill alla utrota fattigdomen. Men kändisskarans förslag riskerar att lägga sten på börda för tredje världen. Utvecklingen förutsätter kunskap om vad som bygger upp varaktigt välstånd. Då duger inte evigt bistånd eller skuldavskrivningar utan krav [...]Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, G8, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Resultat, Skuldavskrivning, Sydkorea, Världsbanken, Zambia
2005-09-21

Handikappade har lika rättigheter

Ingemar Färm m.fl. Norrköpings Tidningar

“Varken internationella bistånds­organisationer eller FN-organ har någon klar strategi för hur man ska arbeta med personer med funktionshinder i nödsituationer. Manualer saknas, frågan behandlas inte i utbildningen av den personal som skickas iväg och hur [...]FN, Humanitärt bistånd, Personer med funktionsvariation
2005-09-21

Handikappade har lika rättigheter

Ingemar Färm, Norrköpings Tidningar

“Varken internationella bistånds­organisationer eller FN-organ har någon klar strategi för hur man ska arbeta med personer med funktionshinder i nödsituationer. Manualer saknas, frågan behandlas inte i utbildningen av den personal som skickas iväg och hur [...]FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation
2005-09-17

Trots allt ett bättre FN

SvD

“Behöver världen ett väl fungerande FN? Ja. Behöver FN reformeras? Ja. Så långt var enigheten stor bland mer än 160 stats- och regeringschefer som i veckan möttes för att diskutera framtidens FN – 60 år [...]Afrika, FN, Israel
2005-09-15

”95 000 toaletter om dagen krävs för halverad barnadödlighet

Johan Rockström, Dagens Nyheter

“Vad krävs av regeringarna i New York för att lyckas uppnå Millenniemålen? Det första är ett skifte i politiskt tänkande, där miljön sätts i arbete för att uppå målen, och inte ses endast som ett [...]FN, Milleniemålsmötet i New York 2010, Millenniemålen
2005-09-14

Fond för världens fattigdom

Carin Jämtin m.fl, Svenska Dagbladet

“Vi är alla medvetna om vad som behöver göras, varför och hur. Vi har tillräckligt med resurser. Det som behövs för att utrota fattigdomen är politiska åtgärder. Inte minst i den utvecklade och rika delen av [...]EU, FN, G8, Partipolitik, Skuldavskrivning
2005-09-13

Så utrotar vi fattigdomen

Inger Björk m.fl. Aftonbladet

“Enligt den svenska ”Politik för global utveckling” som klubbades i riksdagen för två år sedan ska alla politikområden stödja kampen mot fattigdomen och resultera i en rättvis värld och hållbar utveckling. Det ger Sverige en [...]EU, FN, G8, Millenniemålen, Skuldavskrivning, WTO
2005-05-27

Åter en vit fläck på kartan?

Norrköpings Tidningar

“Ända sedan Robert Mugabe bokstavligen slog omkull och slängde ut de vita jordägarna i Zimbabwe har landet i accelererande takt närmat sig avgrunden…Nästa steg för Mugabe kallas Operation Marambatsvin eller Bort med skräpet. I klartext [...]FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Sydafrika, Zimbabwe
2005-05-18

Biståndet efter tsunamin bygger upp ny fattigdom

Maria Norrfalk, Johan Brisman, Dagens Nyheter

“Men att hantera alla pengar, alla projekt, det stora antalet organisationer och biståndsaktörer innebär samtidigt en enorm utmaning för de drabbade länderna och för givarna. Om insatserna inte samordnas finns uppenbara risker att lokala ekonomier [...]FN, Humanitärt bistånd, Indonesien, Sida, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken
2005-05-18

“Biståndet efter tsunamin bygger upp ny fattigdom”

Maria Norrfalk, Johan Brisman, Dagens Nyheter

“En av de allra största utmaningarna just nu är frågan om samordning. Hundratals organisationer har etablerat sig i regionen och summan pengar som samlats in saknar historiskt motstycke – bara Röda korset uppskattas ha samlat [...]FN, Humanitärt bistånd, Indonesien, Sida, Sjukvård, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken, Vatten
2005-04-28

EU ska inte bedriva biståndspolitik

HELENE GOUDIN, NORRKÖPINGS TIDNINGAR

“EU:s biståndspolitik har varit kantad av korruptionsskandaler, ineffektivitet och nationella särintressen. De internationella biståndsinsatserna ska ske inom FN:s ram. Världsorganisationen har en erfarenhet och legitimitet som EU saknar. Junilistans uppfattning är att medlemsstaterna i EU [...]EU, FN, Korruption, Multilateralt samarbete, Partipolitik, WHO
2005-04-15

Replik: Bra konflikthantering förutsätter bistånd

LENI BJÖRKLUND, GÖTEBORGSPOSTEN

“De borgerliga skriver om behovet av att samordna civila och militära resurser för internationell krishantering. De konstaterar att ekonomisk och social utveckling måste gå hand i hand med en förbättring av säkerhetssituationen. Den retoriken rimmar [...]Biståndets målsättning, Budget, Enprocentsmålet, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik
2005-03-31

Fullversion:Starkare stöd för kvinnor i u-land

Maria Norrfalk m.fl., Svenska Dagbladet

“Förra veckan presenterade FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, en rapport med en rad förslag som världens ledare ska ta ställning till inför toppmötet i september. ….Men det finns frågor där vi önskar oss mer. En av [...]Biståndets målsättning, Budgetstöd, FN, Korruption, Kvinnor, Millenniemålen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida
2005-01-07

FN måste få mer resurser

Aftonbladet

“Det borde vara FN:s uppgift att se till att rätt insatser sätts in vid rätt tillfälle och plats. Men medlemsstaterna har inte gett världsorganisationen de resurser som skulle krävas för att lösa en sådan uppgift. [...]FN, Tsunami-katastrofen 2004I artikeln hänvisas till dokumentet: "A more secure world: Our shared responsibility – Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change"
2005-01-04

Bilderna är oförglömliga och manar till handling

Göran Hägglund, Norrköpings Tidningar

“Även om en naturkatastrof inte går att förhindra, är det uppenbart att vi måste avhjälpa omständigheter som förvärrar dess effekter. Det är svårare att få fram medvetenhet och resurser för att förebygga katastrofer, än att [...]Avdragsrätt för gåvor, FN, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Partipolitik, Sydkorea, Thailand, Tsunami-katastrofen 2004, Välgörenhet
2004-12-06

Frys biståndet – barnen i Gaza ska hem!

Annelie Enochson mfl, Svenska Dagbladet

“I mitten av november registrerades barnen som flyktingar av FN-organet UNWRA – svenska barn har alltså klassats som flyktingar i Gaza efter att de blivit bortrövade från sitt hem i Sverige… Det är orimligt att [...]Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Palestina, Partipolitik
2004-11-26

Låt de fattiga växa

Norrköpings Tidningar

“Enligt Världsbankens senaste rapport är nämligen målet att halvera världsfattigdomen fullt och fast inom räckhåll. Och svaret på de fattiga ländernas problem är inte mer bistånd, utan frihandel och hög tillväxt. “ EU, FN, Millenniemålen, Världsbanken
2004-11-25

Enskild äganderätt vägen ut ur fattigdomen

Anders Isaksson, Dagens Nyheter

“De fattiga saknar vad människor i industriländerna tar för självklart, nämligen legala rättigheter till sin egendom… I de fattiga länderna har utvecklingen stannat på halva vägen, äganderätten har förblivit en exklusiv angelägenhet för de högre [...]Äganderätt, Demokrati, FN, Jordbruk
2004-10-16

På söndag är det FN:s internationella dag för utrotning av fattigdomen

Carin Jämtin, Helsingborgs Dagblad

“Ett uttryck för solidariteten med fattiga människor är att Sverige om två år återigen kommer att ge en procent av vår bruttonationalinkomst i bistånd…Inom biståndspolitiken är skillnaden tydlig mellan höger och vänster. Som enda parti [...]Afrika, Budget, FN, HIV/AIDS, Partipolitik, USA
2004-08-28

Svik oss inte en gång till

Christer Zettergren mfl; Aftonbladet

“Biståndets grundläggande inriktning på fattigdomsbekämpning hotas också när vissa EU-länder vill ändra nuvarande regler för att kunna klassificera försvarets internationella insatser som bistånd. Insatser som enligt vår mening måste finansieras utifrån ländernas försvarsbudgetar.” Afrika, Budget, EU, FN, Militärt bistånd
2002-11-14

Kampen om biståndsmiljarderna

Svenska Dagbladet

Det är vettigt att som i den nya UNDP-rapporten Global Public Goods: Managing Globalisation, som i går presenterades i regi av UD, försöka finna system som ger incitament för olika aktörer att dra i samma [...]Afrika, FN, Hunger
2002-07-13

Sverige fördubblar nästan biståndet

Jan O Karlsson, Svenska Dagbladet

“Genom att på detta sätt nästan fördubbla vårt humanitära bistånd till regionen tar Sverige sitt ansvar för att förhindra svälten. FN måste ges ett huvudansvar för att planera och samordna insatserna. Sveriges stöd består därför [...]FN, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2002-03-26

Globalt kapital bättre än bistånd

Svenska Dagbladet

“De nya amerikanska biståndsmiljarderna kan säkert göra nytta, förutsatt att de används klokt. Men mera bistånd är inte en långsiktig lösning. Rättsröta, förtryck, korruption och planekonomi är problem som utvecklingsländerna måste åtgärda på hemmaplan, genom [...]EU, FN, USA, Världsbanken
2002-03-23

Monterrey genombrott i kampen mot orättvisa

Jan O Karlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Utmaningen att göra globaliseringen rättvis har antagits av hela det internationella samfundet. Som resultat av kraftsamlingen i Monterrey har såväl USA som EU beslutat om stora biståndshöjningar på nära 300 miljarder kronor. Det är ett [...]EU, FN, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning, USA, WTO
2002-03-20

Utmaningen i Monterrey

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Det viktigaste är att reformera de internationella institutionerna. Valutafonden IMF och Världsbanken styrs i dag i princip som aktiebolag. Den som betalar mest får mest inflytande. I WTO, som på papperet har en demokratisk ordning, har [...]EU, FN, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning, USA, WTO
2001-12-30

Fp föreslår kraftig ökning av biståndet

Karl-Göran Biörsmark, Norrköpings Tidningar

“Om moderaternas biståndsförslag skulle få majoritet i riksdagen i dag skulle det få mycket allvarliga konsekvenser såväl för det multilaterala biståndet via FN som för det bilaterala bistånd Sverige bedriver, bland annat via Sida och [...]Enprocentsmålet, FN, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Biståndet når inte till dem som bäst behöver"
2001-12-15

EU behöver en strategi för global rättvisa

Mats Engström, Aftonbladet

“Hösten 2001 har visat hur beroende vi alla är av den globala utvecklingen. EU har många brister, men är det bästa verktyg vi har att påverka världsekonomin och överbrygga de klyftor som leder till konflikter. Unionen [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Tobin-skatt, WTO
2001-11-05

Tredje världen bör få intäkter från världsskatt

Sture Nordh, Aftonbladet

“Sverige bör inom ramen för EU:s utredning om en världsskatt på kortsiktiga valutatransaktioner, en ”Tobin-skatt”, verka för att intäkterna från en sådan skatt går till FN:s verksamhet i tredje världen.” Enprocentsmålet, EU, FN, Skuldavskrivning, Tobin-skatt
2001-06-21

Att kämpa mot fattigdom

Tidningen Ångermanland

“Svenska socialdemokratiska regeringar har under årens lopp dessvärre gett bistånd till militärdiktaturer och därigenom bromsat en demokratisk utveckling i fattiga länder.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, Diktaturer, Enprocentsmålet, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
2001-03-12

Fegt franskt fjäsk

Norrköpings Tidningar

“Frankrike som välkomnar mannen som bland annat låg bakom massakern på över tio tusen människor under upproret i Matabeleland under 80-talet.” Ambassader, FN, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe

Dokument om FN (36 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2016-12-09

Program för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

UtrikesdepartementetFN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-20

Swedish Responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals

- Rapport 2016:04 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-04-20

Out of Focus

- How millions of people in West and Central Africa are being left out of the global HIV response

Läkare Utan GränserAfrika, FN, HIV/AIDS, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-24

Utrikesdeklarationen 2016

RegeringenEU, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-11-13

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2016

Regeringskansliet, UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Biståndsformer, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, HBTQI-personer, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel, Resultat, Utrikesdepartementet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-08-24

Swedish “Support to the Sustainable Urban Development Sector in Kenya”, SSUDSK, and the role of UN-HABITAT in the project

- Sida Decentralised Evaluation 2016:2

SidaFN, Kenya, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-12

Global Burden of Armed Violence 2015

- Every body counts (Executive Summary)

Geneva Declaration on Armed Violence and DevelopmentFN, Fred och säkerhet, Post-152) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-05-01

Review of Sweden’s Support to the ONE UN Programme in Rwanda

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:18

InDevelop, SidaFN, Multilateralt samarbete, Rwanda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-07

Sida’s Financing for Development programme

Sida"Good governance", Biståndets målsättning, Biståndsformer, EU, FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Post-15, Sida, Villkorat bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-03-12

Failing Syria

- Assessing the impact of UN Security Council Resolutions in protecting and assisting civilians in Syria

Oxfam, Rädda BarnenFN, Humanitärt bistånd, Syrien2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-02-07

Evaluation of the “UN Joint Programme on Promoting Gender Equality at Local Level (Women Friendly Cities)” and “Women Friendly Cities Small Grants Programme”

- Sida Decentralised Evaluation 2015:9

SidaFN, Jämställdhet, Kvinnor, Turkiet, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-01-01

Everyday Emergency

- Silent Suffering in Democratic Republic of Kongo

Läkare Utan GränserFN, Hälsa, Kongo2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-01

FN behöver ett starkare svenskt stöd

Svenska FN-FörbundetFN2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-12-01

Demokratiernas förbund

- de kommande hundra årens världssamfund

TimbroDemokrati, FN, Rådet för MR2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-12-01

Is the UN Development System Becoming Irrelevant?

- Reform of UN development system

- Development dialogue paper no.4

Biståndets målsättning, FN, Millenniemålen, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-29

Climate clubs and the UNFCCC

- Complement, bypass or conflict?

- FORES Study 2013 :3

ForesFN, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-09-02

TOTALLY WRONG

- Total SA in occupied Western Sahara

- WSRW REPORT — SEPTEMBER 2013

Western Sahara Resource WatchEU, FN, Frankrike, Marocko, Västsahara2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-05-01

United Nations Should Clarify the Process and Assumptions Underlying Secretariat Professional Salaries

Förenta Nationerna (FN)FN2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-03-22

Progress in child wellbeing – Building on what works

UnicefBarn och unga, FN, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

The state of the humanitarian system

AlnapFN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-09

Säkerheten och biståndet

- SÅ KAN SVENSKA BIDRAG TILL FN:S FREDSFRÄMJANDE INSATSER ÖKA EFFEKTIVITETEN I BISTÅNDET

Svenska FN-FörbundetEU, FN, Militärt bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-07-01

AFGHANISTAN – MIDYEAR REPORT 2011 PROTECTION OF CIVILIANS IN ARMED CONFLICT

Förenta Nationerna (FN)Afghanistan, FN, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Skapa säkerhet

- – en debattskrift om säkerhetspolitik

Kvinna till kvinnaFN, Kvinnor, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Building security

- – a contribution to the debate on security policy

Kvinna till kvinnaFN, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-11-05

Report of the Secretary-General’s High-level Advisory Group on Climate Change Financing

Förenta Nationerna (FN)FN, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-10-20

Den nordiska stridsgruppen 2008

- en del av EU:s snabbinsatsförmåga

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)EU, FN, Militärt bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

10 recommendations for UNSCR 1325 implementation from 60 women’s organizations in conflict regions around the world

Kvinna till kvinnaFN, Kvinnor, Resolution 13252) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-01

EFA Global Monitoring Report 2009

- Overcoming inequality: why governance matters

UnescoBarn och unga, FN, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-10-01

Hem ljuva hem

- Fakta från Utan Gränser, nr 3

Kooperation Utan GränserFN, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-09-20

A more secure world: Our shared responsibility – Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change

Förenta Nationerna (FN)FN, Militärt bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-03-01

Sida and the Climate Convention

SidaFN, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-06-01

Sexual and Reproductive Health and Rights

- Strategy for development cooperation

SidaFN, Hälsa, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-05-01

Förenta Nationernas Konferens om befolkning och utveckling

- Kairo den 5-13 September 1994

- Ny Serie II:49

UtrikesdepartementetDemografi / befolkningsstatistik, FN2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-01-28

Så beslöt de i Kairo

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Egypten, FN2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-01-01

Sexualupplysning och reproduktiv hälsa i Sverige under 1900-talet

- Rapport för FN:s konferens om befolkning och utveckling i Kairo 1994

- SOU 1994:37

UtrikesdepartementetDemografi / befolkningsstatistik, FN, Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)12) Dokumenttyp ej angiven
1994-01-01

Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993

- Rapport för FN:s konferens om Befolkning och utveckling i Kairo 1994

- SOU 1994:38

Förenta Nationerna (FN)Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Kvinnor1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

Evenemang om FN (118 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-04-19 Kampanjen om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd Välkommen till ett samtal mellan Pierre Schori, tidigare statsråd och FN-ambassadör som gjorde en stor del av svenska insatsen i kampanjen och Per Svensson, politisk redaktör, Dagens Nyheter och författare. Här i samtal om kampanjen [...] ABF Stockholm FN, Fred och säkerhet
2018-04-19 Lunchseminarium: Hur jobbar facken internationellt mot könsrelaterat våld? “Könsrelaterat våld och sexuella trakasserier har varit en fråga som drivits fackligt, inte minst på internationell nivå i flera års tid. Frågan har inte sällan lyfts av de globala fackens kvinnokommittéer. På senare tid har [...] Union to union "Good governance", FN, FN:s utvecklingsmål, Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sociala skyddsnät
2018-04-18 Human trafficking – the slavery of our time Human trafficking in all forms is a violation of human rights, and more persons than ever around the world become victims of sexual exploitation, forced labour and slavery. The increasing number of migrants, refugees and [...] Sida Demokrati, Flykt och migration, FN, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sida
2018-03-08 Agenda 2030 och FN – reform i sikte? Hur måste FN ställa om för att lyckas med Agenda 2030? Vilka reformer driver Sverige på för, och hur? Vilka är knäckfrågorna och de viktigaste hållpunkterna framöver? Till nästa samtal i vår serie om genomförandet av [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Resultat
2018-03-15 Är du intresserad av att arbeta inom FN, Världsbanken eller EU i framtiden? Sidas enhet för kapacitetsutveckling bjuder tillsammans med Föreningen för Utvecklingsfrågor in dig som är intresserad av att arbeta inom internationellt utvecklingssamarbete till en eftermiddag där du får möta personer som deltagit i Sidas internationella resursbasprogram [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Sida EU, FN, Mellanstatliga aktörer, Världsbanken
2018-02-14 Samtal med Jan Eliasson Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med Jan Eliasson. Förutsättningarna för fredsbyggande och diplomati förändras i takt med att läget i omvärlden blir alltmer osäkert och att fler stater [...] Folk och Försvar FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2018-03-01 Hot och hopp i dagens osäkra värld Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare vid FN, sammanfattar om sina erfarenheter och iakttagelser gällande krig och fred, säkerhet, och utvecklingsfrågor samt ger en inblick på dagens möjligheter och problem. ABF Stockholm, Olof Palme International Center, Stockholms FN-förening FN, Fred och säkerhet
2017-12-06 Somalia – women, peace and security For years, the conflict and instability in Somalia has been a source of insecurity to its population. Since 2013, the United Nations Assistance Mission in Somalia has worked to strengthen the federal government’s capacity to [...] Svenska FN-Förbundet FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Somalia
2017-12-18 Sverige i Mali Hur genomsyrar Agenda 2030 det svenska utvecklingssamarbetet och det svenska truppbidraget till FN-insatsen i Mali? Mali är ett av världens fattigaste länder med svaga offentliga institutioner, utbredd korruption och kritiskt säkerhetsläge. Kvinnors möjligheter att delta i [...] Svenska FN-Förbundet FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mali, Resultat
2017-11-30 Reform of the UN and the UN in the Age of Trump The UN in the age of Trump is increasingly challenged. necessary talks and discussions are required due to this development and the changes occurring. These topics will be discussed by Professor Weiss and Mr. Browne which are [...] FN-förbundet, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN
2017-11-24 Getting in shape: Reforming the UN to make it fit for the 2030 Agenda A well functioning United Nations (UN) is needed for the implementation of Agenda 2030, although all countries should implement it themselves.  An effective UN can assist the countries along the way. The new Agenda requires [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-11-30 Financing the UN Funds and Programmes: is Sweden being taken for a ride? The EBA engaged two well-known experts on the UN, Thomas Weiss and Stephen F. Browne to inquire further into the quality of earmarked funding and the implications the new funding patterns have had on the [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Sverige, Utvärdering
2017-11-16 Inbördeskrigets Sydsudan: Finns det något hopp om förbättringar? Sedan 2013 pågår fullt inbördeskrig i Sydsudan, som blev en ny nation efter utbrytning från Sudan 2011. Regeringsstyrkor har bränt, beskjutit och systematiskt plundrat i delstaten Övre Nilen, vilket lett till en massfördrivning av tiotusentals civila. [...] ABF Stockholm FN, Sydsudan
2017-11-16 ICAN – vägen mot kärnvapenförbud År 2017 är debatten om kärnvapen mer aktuell än på länge. I juli enades 122 länder, inklusive Sverige, om en FN-konvention om ett globalt kärnvapenförbud och i oktober meddelade den norska Nobelkommittén att The International [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, Fred och säkerhet
2017-10-26 What does it mean to be a man in the Middle East? Women have been fighting for gender equality for centuries in the Middle East and North Africa, and there have been significant advances. But much more needs to be done. Men frequently dominate or control household [...] Sida Demokrati, FN, Libanon, Mänskliga rättigheter, Marocko, Palestina
2017-11-09 Flyktingkvot – möjligheter och begränsningar Det talas om förändrade system för kvotflyktingar. Såväl Centerpartiet som Moderaterna har diskuterat förslag på området. På det europeiska planet har de sällskap bl a av Tysklands Angela Merkel och Frankrikes Emmanuel Macron som båda [...] Fores Asylrätt, Flykt och migration, FN, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Sociala skyddsnät
2017-10-24 FN-dagen – läget för de mänskliga rättigheterna Seminariet uppmärksammar på FN-dagen ur olika perspektiv det trängda läget för och brotten mot mänskliga rättigheterna på många håll i världen. Dessa har dokumenterats av FN självt, myndigheter, oberoende NGOs som Amnesty och Human Rights Watch [...] ABF Stockholm, Amnesty, Olof Palme International Center, Stockholms FN-förening FN, Mänskliga rättigheter
2017-10-26 Agenda 2030: Varför vänta? Vi kan nå långt till 2022! 2022 Initiativet handlar i korthet om ”hållbarhet i halvtid i Agenda 2030”. År 2022 är det även 50-årsjubilium sedan världens första FN-konferens hölls, Stockholmskonferensen 1972, och med ett kortare perspektiv kan vi få ökad handlingskraft [...] 2022 Initiative FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-10-20 Svenska FN-förbundets seminarium inför FN-dagen FN-förbundet håller sitt årliga seminarium inför FN-dagen, FN firas och man aktualiserar även en världspolitisk fråga. Temat för i år FN och Jemen.   FN-förbundet FN, Fred och säkerhet, Jemen
2017-10-23 Seminarium om klimatförhandlingarna i FN De senaste åren har flera konventioner antagit beslut eller avtal som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen. Inom en månad påbörjas nästa förhandlingsrunda om Parisavtalets regelbok. Samtidigt pågår förhandlingar om hur flygbranschen ska bli [...] Fores FN, Klimat & miljö
2017-09-21 FN:s beslut om kärnvapenförbud Seminariet kommer att redovisa resultatet av Förenta Nationernas konferens, som avslutades 7 juli, i vilken 122 stater röstade för att införa ett förbud mot kärnvapen, däribland Sverige, analogt med de förbud som redan finns rörande [...] ABF Stockholm, Olof Palme International Center, Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning FN, Fred och säkerhet
2017-09-18 Dag Hammarskjöld Commemoration This September, 56 years will have passed since Hammarskjöld and the persons accompanying him tragically died in a plane crash in Ndola, Zambia. We welcome those who would like to remember the life and legacy of [...] Dag Hammarskjöld Foundation FN
2017-07-03 Nollvisionen, FN, miljön och export på sjö Under FNs Havskonferens visades och diskuterades några exempel på framgångsrika projekt för en hållbar sjöfart, en hållbar stålproduktion och andra exempel på hållbar näringslivsverksamhet. Men hur gör vi för att dessa initiativ ska bli fler? [...] Havs- och vattenmyndigheten, Zero Vision Tool FN, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017
2017-07-05 Matsvinn och köttfrosseri – är tech svaret på våra hållbarhetsproblem? Ingen hunger, rent vatten och hållbar konsumtion och produktion är några av de globala mål som världens ledare förbundit sig att lösa till år 2030. Samtidigt växer trenden inom startupvärlden att göra gott och vara [...] Breakit FN, Klimat & miljö
2017-07-05 Agroforestry – biståndets bortglömda superhjälte Fattiga människor på landsbygden för en ojämn kamp mot utarmade jordar, brist på mat och avskogning. Klimatförändringarnas effekter slår dessutom allt hårdare och kan driva miljoner människor på flykt och driva fler in i fattigdom. [...] Agroforestry Network, SEI, SIANI, Vi-skogen FN, Klimat & miljö
2017-07-05 Industrins innovationer för att uppnå FNs hållbarhetsmål 2030 För att nå framgång behövs industrins innovationskraft. Under onsdagen ställer ett 30-tal av industrins mest innovativa företag ut på Industriområdet och berättar om hur just deras verksamheter bidrar till en hållbar framtid. Ta chansen att [...] Skogsindustrierna, Teko FN, Näringsliv, Resultat
2017-07-04 Globalt ledarskap med fd Vice Generalsekreterare i FN Tidigare Vice Generalsekreterare i FN delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner från FN:s arbete och utmaningar inför framtiden med sikte på de ambitiösa globala hållbarhetsmålen. Medverkande: Jan Eliasson, fd Vice Generalsekreterare i FN; Stina Billinger [...] Ålands landskapsregering, Ålandsbanken, Southpole Group FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-07-06 Sverige och FN:s fredsbyggande arbete Hur arbetar Sverige – som stark FN-vän, tillfällig medlem i säkerhetsrådet och med konfliktförebyggande som tydlig utrikespolitisk prioritering – för att förbättra FN:s arbete för fred? Under de senaste två åren har översyner gjorts av [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, UN Women, Unicef, United Nations Development Program (UNDP) Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-07-05 FN satsar på unga, fred och säkerhet – vilka är utmaningarna? Unga utgör en allt större demografisk grupp globalt. Mer än 600 miljoner unga lever i konfliktdrabbade eller sviktande stater. Bristande demokratiska strukturer, avsaknad av utbildning och grundläggande samhällsservice kan vara en grogrund för extremism och [...] Folke Bernadotteakademin, Utrikespolitiska Förbundet Demokrati, FN, Fred och säkerhet
2017-07-05 The UN under threat? Political trends, global values and the need for strong leadership The United Nations’ new Secretary-General, Antonio Guterres, faces a daunting task in an ever more complex world. In a time when global challenges must be dealt with by a more effective international community, the multilateral [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, UN Women, Unicef, United Nations Development Program (UNDP) Demokrati, FN, Hållbar utveckling
2017-07-05 Industrins innovationer för att uppnå FNs hållbarhetsmål 2030 Hur arbetar industrin med FNs hållbarhetsmål? Vad utvecklar industrin för framtiden? Arbetet med att nå FNs hållbarhetsmål engagerar många delar av samhället. Engagemang och dialog är viktigt, men för att komma framåt krävs även utveckling [...] IKEM, Jernkontoret, Svemin, Teknikföretagen FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-05 Industrins hållbarhetsoffert – så möter vi FN:s globala mål Ökad produktion i Sverige innebär ökad nytta både nationellt, genom bl.a. skatteintäkter, sysselsättning och regional utveckling, men också globalt genom minskad miljöbelastning. Under invigningsseminariet för Industriområdets hållbarhetsutställning får vi ta del av några konkreta exempel [...] IKEM, Jernkontoret, Svemin, Teknikföretagen FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-03 Global narkotikapolitik – är FNs narkotikakonventioner hotade? Nästa stora FN-möte om global narkotikapolitik äger rum 2019. Kanada ska innan dess ha legaliserat cannabis. Kommer andra länder följa efter? Går det att hålla ihop det internationella samarbetet i så fall? Medverkande: Linda Nilsson, Generalsekreterare, [...] Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), RNS FN, Hälsa
2017-07-06 Granskning av FN:s oförmåga att ta hand om barn som utsatts för övergrepp Uppdrag Gransknings reportage om att barn utsatts för sexuella övergrepp av FN-personal fick stort genomslag. Hur kunde FNs fredsbevarande soldater begå sexuella övergrepp på barn utan att barnen fick någon hjälp? Medverkande: Karin Mattisson, Programledare, SVT Fredrik Laurin, [...] SVT Nyheter Barn och unga, FN, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-03 The US and the UN – an on-and-off relationship of great matter to world peace Trump dismissed the UN early in his campaign. Now he proposes large scale budget cuts effecting peacekeeping operations in particular. At the same time the US uses the Security Council to take strong stands and [...] Folke Bernadotteakademin FN, Fred och säkerhet, USA
2017-07-03 Hur kan ledarskap för hållbarhet vända kris till framgång? Hur navigerar vi rätt i en osäker värld? Blir det svårare att nå FN:s hållbarhetsmål? Oavsett finanskris eller ”Trumpkris” så är ledarskapet avgörande och har samma utmaningar. Vad bör vi veta om ledarskap? Hur påverkas [...] Fortum Värme, Stockholm Environment Institute, Stockholms Universitet EU, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-06-20 Emerging Technologies: The Future of International Development How governments, development organizations, startups and activists innovate for the 2030 Agenda You are invited to join us and UNDPs Innovation Lead Benjamin Kumpf for a conversation on driving innovation for social change. During the conversation, [...] United Nations Development Program (UNDP) FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Governance, Samhällsaktörer
2017-05-30 Hur uppfylls de Globala målen? – Sveriges roll inför havskonferensen och FN:s politiska högnivåforum Den 30 maj arrangerar UN Foundation (UNF) och UN Development Programme (UNDP) ett seminarium i Stockholm inför FN:s havskonferens den 5-9 juni. Under en förmiddag presenteras och diskuteras de globala målen med en fokus på [...] United Nations Development Program (UNDP) FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-05-30 Vägen mot ett kärnvapenförbud Seminariet syftar till att klarlägga och diskutera läget i förhandlingarna om ett kärnvapenförbud. Hur ser vägen mot ett kärnvapenförbud ut? Eva Walder, Sveriges nedrustningsambassadör, redogör för den svenska hållningen i förhandlingarna och Tarja Cronberg, ordförande för Finlands [...] ABF Stockholm, Nätverket för kärnvapennedrustning Finland, FN, Fred och säkerhet, Sverige
2017-03-14 How Can We Protect Peace? Sustaining Peace in a More Complex World The world community has learned to negotiate and sustain peace in many places. Also, sources of conflict are deep, varied and complex. How should we use the capacities that the world has? How can we [...] Utrikespolitiska Institutet FN, Fred och säkerhet
2017-03-29 Experiment Kambodja – har det unika experimentet för västerländskt bistånd lyckats? Kambodja kan ses som ett unikt experiment för västerländskt bistånd. 1979 var på många sätt år noll för Kambodja efter den fasansfulla perioden under de röda khmererna. Alla samhällsinstitutioner hade raserats och sedan följde 13 [...] ABF, ABF Stockholm, Svenska kommittén för Vietnam Biståndets målsättning, Biståndsformer, Demokrati, FN, Kambodja
2017-03-01 Frukostseminarium FN Resolution 2250 Varmt välkommen till en morgon med LSU! Morgonen bjuder på en spännande paneldiskussion, och är ett tillfälle för dig att sätta dig in i resolution 2250. I december 2015 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2250 (youth, peace and [...] LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer FN
2017-02-14 Har vi förtroende för internationella organisationer? Internationellt samarbete behövs mer än någonsin och en viktig förutsättning för framgång är folklig legitimitet. Står internationella organisationer som EU, FN och IMF inför en förtroendekris? Vad avgör om medborgare har förtroende eller inte för [...] ABF Stockholm EU, FN, IMF (Internationella valutafonden), Mellanstatliga aktörer
2017-01-31 Fredsöl: Feminism, fred och FN Nu när januari slutar så har Sverige suttit sin första månad som ordförande i FNs Säkerhetsråd. Under tiden så har Trump tillträtt som president i USA och redan hunnit inskränka kvinnors rätt till sina egna [...] Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Ryssland, Storbritannien, USA
2017-02-22 “Hälsa och välfärd – den växande globala klyftan” “Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till föreläsning och samtal om global hälsa. Hur ser hälsoläget i världen ut? Varför drabbas vi av olika sjukdomar i olika länder? Hur ser hälsoläget och trenderna ut i Sverige [...] Global Utmaning FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa
2017-01-26 Samtal på väg: Anders Kompass Samtal på väg låter dig stanna upp ett ögonblick och reflektera. Under 45 minuter möter regissören och dramatikern Stina Oscarson med före detta FN-chefen och visselblåsaren Anders Kompass. Tillsammans och utifrån sina utgångspunkter samtalar de [...] ABF Stockholm Centralafrikanska republiken, FN, Mänskliga rättigheter
2017-01-30 Hur kan kärnvapen förbjudas? Sedan länge kräver internationella fredsrörelsen ett förbud mot kärnvapen, liksom kemiska vapen, biologiska vapen och antipersonella landminor är förbjudna i avtal. Den nya svenska regeringen har anslutit sig till förbudskravet. En stor del av världens [...] ABF Stockholm, Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning FN, Fred och säkerhet
2016-12-14 FN:s framtid – ny generalsekreterare, förändrad värld Hur kan FN anpassas till ett globalt landskap i förändring? Behöver FN omdefiniera sin roll och sina verktyg? Hur ska den nya generalsekreteraren ta sig an dessa utmaningar? Bidrar Sveriges stöd till FN att organisationens arbete [...] Svenska FN-Förbundet FN
2016-12-12 Sveriges roll i kampen mot skatteflykt Skatt- och kapitalflykt är ett hinder för utveckling över hela världen, men det drabbar utvecklingsländerna hårdast. Hur Sverige och EU agerar i skatteflyktsfrågan är avgörande för utvecklingsländernas möjlighet att mobilisera resurserna som krävs för att [...] Forum Syd EU, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Kapitalflykt, OECD, Partipolitik
2016-11-29 Vilken roll har FN i genomförandet av Agenda 2030? Det är nu över ett år sedan de globala målen och agenda 2030 antogs av FN:s Generalförsamling vid FN i New York. Målen är universella och ska gälla alla FN:s medlemsstater, däribland Sverige. Visionen är [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Svenska FN-Förbundet FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-11-25 Can the UN Prevent Serious Violations of Human Rights? This seminar will discuss how the UN, Member States and civil society can work together to improve the response to situations of grave violations of human rights. Ben Majekodunmi, ‎Senior Human Rights and Political Affairs Officer [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) FN, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2016-11-18 Mänskliga Rättighetsdagarna: Visselblåsaren Anders Kompass om civilkurage Den före detta FN-diplomaten Anders Kompass slog larm om sexuella övergrepp inom FN, stängdes av från jobbet och blev belagd med munkavel. Han blev sedan rentvådd från alla anklagelser, men valde att säga upp sig. [...] MR-dagarna FN, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens
2016-10-24 Folkrätten ifrågasatt? Folkrätten är en grundpelare i den internationella rättsordningen. Men i många länder ignoreras folkrätten, detta gäller särskikt i diktaturer och bristfälliga demokratier. Allt fler MR-aktivister förtrycks och fängslas i världen, deras yttrande-, tryck- och organisationsfrihet [...] ABF Stockholm Asylrätt, FN, Mänskliga rättigheter
2016-10-24 Agenda 2030 – Including persons with disabilities in international development cooperation The UN Millennium Development Goals (MDGs) failed to include persons with disabilities, leaving out one of the poorest and most vulnerable groups from the global development agenda. This presents a great challenge and a golden [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), MyRight, Synskadades Riksförbund FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Personer med funktionsvariation
2016-09-27 Blueprint for the refugee crisis? Global migration peaked in 2015 and the topic is now high up on the international political agenda. Responsible migration is included in the 2030 Agenda and this year’s UN General Assembly commences with the first [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Flykt och migration, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-09-20 Seminarium: Agenda 2030 – handlingsplan för Sverige Vid årsskiftet gick startskottet för arbetet med att genomföra den av FN:s generalförsamling antagna Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är universella och gäller alla länder, även Sverige. I våras [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-09-28 Urbaniseringen – är feministisk stadsutveckling den globala lösningen? När FN:s medlemsländer antog Agenda 2030 – FN:s mål för hållbar utveckling – öppnades det upp för en möjlighet att ta tag i problem som den ökande ojämlikheten, kvinnors och flickors situation och klimatomställningen. Mer än [...] Global Utmaning FN, Urbanisering / hållbara städer
2016-09-19 Seminarium: FN-soldaters sexuella övergrepp på barn i Centralafrika I sitt tidigare uppdrag för FN upptäckte och anmälde Anders Kompass franska FN-soldater för att ha utnyttjat barn sexuellt i Centralafrika. Till att börja med avstängdes han från sin FN-tjänst på grund av sitt handlande. [...] ABF Stockholm, Olof Palme International Center Afrika, Barn och unga, FN
2016-07-07 Antibiotikan i djurhållningen – vad kan Sverige lära världen? Svensk djurhållning har lägst användning och antibiotikaresistens i världen. I fjol antog FN en resolution om åtgärder mot antibiotikaresistens. Hur kan svenska erfarenheter bidra till att göra det internationella arbetet mer effektivt? I låginkomstländer används antibiotika [...] LRF, SLU, Svenska FAO-kommittén, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) FN, Jordbruk, Sverige
2016-07-05 Peace in Syria – mission impossible? Staffan de Mistura, the UN special envoy for Syria, might have the toughest job in the world. Charged with finding a peaceful resolution to one of the most complex conflicts of our time, he says there [...] Folke Bernadotteakademin FN, Syrien
2016-07-04 Flyktingkrisen – En regional och global utmaning Antalet människor på flykt idag är det högsta någonsin och varaktiga konflikter fortsätter att skapa odrägliga levnadsförhållanden och fördriva människor från sina hem. Vad betyder det att migrationen för första gången är inkluderad i FN:s globala [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Delegationen för migrationsstudier (Delmi) Flykt och migration, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-05 Korruption och risker i stora organisationer – vad kan vi lära oss av 90-talets Europa? Vilka interna kontroller är de absolut viktigaste för att bygga en fungerande administration i organisationer som befinner sig i kris? Hur hanterar man korruptionsfrågan där den blivit ett naturligt inslag i en verksamhet? KPMG:s podcast Mervetenheten [...] KPMG FN, Korruption, Kosovo
2016-07-05 Vägen framåt: Sverige och FN Den 28 juni valde FN:s generalförsamling en ny medlem till FN:s säkerhetsråd, Sverige. De två konkurrenterna, Italien och Nederländerna, kom överens om att dela på den andra platsen och ta ett år vardera. Som medlem i [...] FN-förbundet FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-07-04 FN och dubbelmoralen. FN-svensken om modet att följa sitt samvete Sommaren 2014 anmälde den svenske FN-diplomaten Anders Kompass misstänkta övergrepp på barn, utförda av FN-soldater i Centralafrikanska republiken. Under månaderna som följde blev han avstängd från sitt arbete och misstänkt för tjänstefel, innan han frikändes [...] Bilda Studieförbund, Diakonia, Equmeniakyrkan Centralafrikanska republiken, FN
2016-07-05 FN behöver en kompass mot sexuella övergrepp De senaste åren har det skett en förskjutning vad gäller arbetet mot sexköp och människohandel inom flera FN-organisationer. Nyligen uppdagades sexuella övergrepp begångna av utsänd FN-personal. Behövs det ett omtag vad gäller arbetet mot sexuell [...] Sveriges kvinnolobby FN, Jämställdhet, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2016-07-06 Ledarskap för fred Dagens fredsinsatser möter alltmer komplexa hot, mandaten är omfattande och arbetet för fred, säkerhet och utveckling är beroende av robust ledarskap. Vad krävs av en ledare för att fredsinsatser ska bli effektiva och nå resultat? [...] Folke Bernadotteakademin FN, Fred och säkerhet, Utbildning
2016-07-06 Västsahara – Afrikas sista koloni “Enligt FN är Västsahara ett icke-självstyrande område som genom folkomröstning ska besluta om sin framtid, något som inte genomförts. I det ockuperade Västsahara finns det enda FN-mandatet i modern tid som inte får övervaka brott [...] Emmaus, Olof Palme International Center EU, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2016-07-07 Who will take the political responsibility to protect free speech? Almost everyone who performs these gruesome deeds can do it with impunity. The political initiatives that can be taken, both in Sweden and through eg UN and EU must now be implemented to safeguard the [...] Sveriges Radio EU, FN, Press- och yttrandefrihet
2016-07-07 FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen – men vad krävs? FN:s 17 hållbarhetsmål markerar början på 15 betydelsefulla år med potential att transformera vår värld. Med engagemang, banbrytande samarbeten och hårt arbete finns möjligheter att skapa djupa, hållbara förändringar som är nödvändiga för vår framtid. [...] Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, UN Sustainable Development Solutions Network Northern Europe FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 Sverige, FN och Säkerhetsrådet – vad händer nu? När regeringen tillträdde 2014 och formulerade sin utrikespolitik var feminism och ökat engagemang i FN några av hörnstenarna. Sedan dess har nya globala hållbarhetsmål antagits, ett nytt klimatavtal i Paris undertecknats och Sverige har kandiderat [...] Olof Palme International Center FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-07-05 FN:s framtid – ny generalsekreterare, förändrad värld FN står inför ett generalsekreterarbyte – vilka stora utmaningar kommer möta världssamfundets nya ledare? Vilka reformer krävs för att FN ska bli en stark samordnade kraft i implementeringen av Agenda 2030? Hur kan FNs arbete [...] Dag Hammarskjöld Foundation, FN-förbundet, UN Women, United Nations Development Program (UNDP) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2016-06-02 Money Matters – Implementing Agenda 2030 A seminar exploring if there is sufficient will, commitment and innovation to mobilise the vast funds needed to achieve Agenda 2030. In this seminar, trends, challenges and opportunities for financing the world’s new development agenda will [...] Dag Hammarskjöld Foundation FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-06-02 Prisutdelning för skydd av mänskliga rättigheter och paneldiskussion Välkommen till FN-förbundets prisutdelning och paneldiskussion om det svenska skyddet mot barn- och tvångsäktenskap. FN-förbundets årliga pris till en person som har gjort viktiga insatser för mänskliga rättigheter i Sverige delas ut den 2 juni på [...] FN-förbundet FN, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-06-01 Sveriges genomförande av Agenda 2030 Under förhandlingarna som ledde fram till antagandet av Agenda 2030 i september förra året var Sverige en aktiv aktör som drev många motvindsfrågor. Förväntningarna är nu höga på Sverige som i många avseenden ses som [...] FN-förbundet FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-05-25 Agenda 2030 – Utveckling på hemmaplan Vid årsskiftet gick startskottet för världens arbete med att genomföra den av FN:s generalförsamling antagna 2030-agendan och dess 17 globala mål för hållbar utveckling. I Sverige ligger ett särskilt ansvar för regeringens genomförande av agendan [...] Concord, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, FN:s utvecklingsmål
2016-05-19 The United Nations Seminar on Assistance to the Palestinian People The United Nations Seminar on Assistance to the Palestinian People is taking place on 19 and 20 May 2016 in Stockholm, Sweden, organized under the auspices of the Committee on the Exercise of the Inalienable [...] Förenta Nationerna (FN) FN, FN:s utvecklingsmål, Palestina
2016-05-30 Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda How can we ensure that fragile and conflict-affected states are not left behind? In relation to achieving the Millennium Development Goals (MDGs), significant progress has been made in addressing some of the world’s most important challenges. One billion [...] Global Utmaning FN, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Post-15
2016-04-22 Development Talks – Fattigdom, tillväxt och jämställdhet i Afrika Africa Rising? Poverty and growth in Sub-Saharan Africa – What do we know about recent growth trends and its impact on poverty and inequality? Do growth and poverty reduction go hand in hand and how [...] Sida Afrika, FN, Utvärdering
2016-04-18 Agenda 2030 – utrikespolitikens roll Vid årsskiftet gick startskottet för världens arbete med att genomföra den av FN:s generalförsamling antagna 2030-agendan för hållbar utveckling och dess 17 globala mål (SDGs). Med anledning av detta arrangerar FUF en samtalsserie med ansvariga [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-04-07 Sexual and reproductive health and rights in humanitarian response Sexual and reproductive health and rights in humanitarian response – an overlooked issue On the occasion of World Health Day, Karolinska Institutet welcomes you to a seminar on sexual and reproductive health and rights (SRHR) in [...] Karolinska Institutet (KI), United Nations Population Fund (UNFPA) FN
2016-04-05 Seminarium: Globala klyftor och hur vi sluter dem Vi lever i en värld där 62 personer äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning. Samtidigt som den extrema fattigdomen har minskat de senaste årtiondena så har klyftorna i världen ökat både [...] ABF, Palmecenter FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Millenniemålen
2016-03-10 Direkt från klimatkrisen. Vad händer nu? Panelsamtal. Paris, december 2015: FN:s klimattoppmöte befinner sig i slutskedet och för en gångs skull toppar miljöfrågan några nyhetssändningar. Nu har vinter blivit vår och miljöjournalistiken gått in i vardagslunken ‒ vad händer då? Hur [...] JMK FN, Klimat & miljö
2016-03-14 Peacebuilding in peaceful countries? The challenges threatening societal cohesion in Europe today underscore the universality of the recently adopted Agenda 2030, where under goal 16 governments across the globe have signed on to work for peaceful, just and inclusive [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Demokrati, FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Post-15
2016-02-11 FUF Fåtölj: Agenda 2030 ‒ vem betalar? I september förra året enades FN:s 193 medlemsländer om en ny plan för hållbar utveckling. Då antogs 17 mål för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Därmed fortsätter arbetet som inleddes vid millennietoppmötet år [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sida
2015-12-02 Lunchseminarium Agenda 2030 Den 25 september i år antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Processen som ledde fram till antagandet av den nya utvecklingsagendan har varit unik i form av [...] FN-förbundet FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-11-19 Kvinnokraft – att mötas över konfliktgränser Hur kan kvinnors deltagande i fredsförebyggande insatser synliggöras? Vad är det som hindrar att resolution 1325 genomförs? Och på vilket sätt kan utvecklingen påskyndas? KVINNA TILL KVINNA är en organisation som sedan 1990-talet arbetar med dessa frågor. [...] FN
2015-11-17 MIGRATION=UTVECKLING! I dag är miljoner människor internationella migranter, och bidrar till utvecklingen både i sina ursprungsländer och i sina destinationsländer. Migration och migranter ses i allt högre grad som avgörande faktorer för en global utveckling. I [...] Forum Syd Flykt och migration, FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2015-10-24 “Fira FN-dagen och Malmö FN-förenings 60-årsjubileum” “Det är 70 år sedan FN skapades. Då befann sig 60 miljoner människor på flykt. År 2015 kan vi se att minst lika många människor är på flykt i vad som kallas den värsta flyktingkrisen [...] FN-förbundet, Malmö Högskola Flykt och migration, FN
2015-10-21 FN:s nya utvecklingsmål – Vad händer efter millenniemålen? FNs generalförsamling beslutar i slutet av september om nya utvecklingsmål – 17 är föreslagna – efter de 15 milleniemål som antagits för tidsperioden 2000-2015. Vad innehåller de nya målen? Vilka är förändringarna jämfört med milleniemålen [...] ABF Stockholm FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen
2015-10-01 “Nyckelfrågor inför Paris: USA, Kina och koldioxidpris” ” Med två månader kvar till att klimatförhandlingarna COP21 i Paris går förhandlingarna in i sitt slutskede. I samarbete med Environmental Defense Fund (EDF) https://www.edf.org ordnar Fores ett seminarium för att närmare undersöka två centrala [...] Tankesmedjan Fores FN, Kina, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), USA
2015-09-10 Maktpolitik under galgen: ny öppning för diplomati i Syrien “Läget i Syrien presenteras i ljuset av de senaste diplomatiska ansträngningarna. Kriget i Syrien har pågått i över fyra år och hälften av landets befolkning är på flykt. FN:s särskilda sändebud till Syrien Staffan de [...] Utrikespolitiska Institutet FN, Syrien
2015-07-01 Att bygga fred i sviktande stater Rättstatsuppbyggnad är allt mer i fokus inom FN:s och det internationella samfundets arbete, och förekommer också inom de nya globala utvecklingsmålen, post-2015. Hur kan det bilaterala och multilaterala biståndet anpassas till de utmaningar som finns [...] Folke Bernadotteakademin, Utrikespolitiska Förbundet FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Post-15
2015-06-30 How do we make the UN climate summit in Paris a success? The UN summit on climate change in Paris in December will be crucial. We need a solid, fair and effective agreement that can limit the global heating to 2 degrees. Is the EU a strong [...] Europeiska Kommissionen EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-07-03 Feministisk diplomati och utrikespolitik? Sveriges regering har deklarerat att de tänker bedriva en feministiskt orienterad utrikespolitik. Vad innebär detta och vilka konsekvenser kan en sådan politik få på den internationella arenan. Kvinnor har under lång tid varit osynliga och [...] Statsvetenskapliga förbundet Feministisk utrikespolitik, FN, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor
2015-07-03 Unga, sexualitet och post-2015-målen. Vad vill biståndsministern? “Vägen ur fattigdom går via mödrahälsovård, tillgång till preventivmedel och rätt till lagliga och säkra aborter. I höst ska FN besluta om en rad hållbara utvecklingsmål, de nya millenniemålen. Hur driver den svenska regeringen frågorna [...] RFSU Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hälsa, Kvinnor
2015-07-02 En universell utvecklingsagenda post-2015 – allas och ingens ansvar? Processen för att formulera nya utvecklingsmål har varit unik gällande möjligheter för olika aktörer att bidra. När det gäller hur målen, när de väl är på plats, ska kunna uppnås talar allt fler däribland FN:s [...] Concord, Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Post-15
2015-07-02 FN:s utvecklingsarbete måste effektiviseras! “Sverige är en stor bidragsgivare till FN-systemet. Av den svenska biståndsramen på drygt 38 miljarder kronor för 2014 gick mer än hälften till FN och andra internationella organisationer och regionala banker. Bidrar Sveriges stöd till [...] FN-förbundet FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Resultat
2015-06-29 FN:s säkerhetsråd Med en svensk kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd ställer vi oss frågan om vilken funktion säkerhetsrådet kan ses ha i den internationella arenan? Är en institution som ger en vetorätt fortfarande lämplig? Och [...] Svenska FN-Förbundet, Utrikespolitiska Förbundet FN, Fred och säkerhet
2015-06-29 Alkohol som utvecklingshinder FN:s tar fram nya hållbarhetsmål under 2015. Under kapitlet hälsa är minskade alkoholskador en av de faktorer som man ska arbeta med. En viktig del i detta är att indikatorer med vetenskaplig grund kommer med [...] IOGT-NTO Alkohol, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Post-15
2015-06-29 Oheliga allianser – bäst på att nå Millenniemålen? Sverige och andra stater arbetar för att nå FN:s Millenniemål att förbättra livet för fattiga. Hur påverkas staternas arbete av att fler NGO:s, företag och organisationer accepteras som aktörer i t.ex. FN, EU och OSSE? [...] Riksbankens Jubileumsfond, SAMspråk, Vetenskapsrådet Civilsamhället, EU, FN, Millenniemålen, Näringsliv
2015-06-29 Global Bar Debatt: Säkerhetsrådet nästa? Sverige kampanjar för en plats i FN:s säkerhetsråd, men når vi målet? Vilka frågor vill Sverige driva och kommer den starka profileringen kring feminism, Saudiarabien och Palestina och andra frågor att vara en fördel – [...] Global Bar FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Palestina, Saudiarabien
2015-06-29 Svenska FN-soldater i Mali – blir det fred nu? Sverige bidrar för första gången på nästan ett decennium med trupp till FN:s fredsfrämjande insatser. Det svenska bidraget Mali 02 ingår i FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA som pågår i Mali sedan juli 2013. Vad betyder det att [...] FOI Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarsmakten, Svenska FN-Förbundet FN, Mali, Militärt bistånd
2015-06-29 Kvinnors makt över sitt eget liv – nyckeln till utveckling! Inför slutförhandlingarna i FN i juli om den nya globala utvecklingsagendan, post 2015, uppmanar FN-förbundet Sverige att stå upp för och försvara flickors och kvinnors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i [...] FN-förbundet FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Post-15
2015-06-01 Ockupation, motstånd och solidaritet Konflikten mellan Israel och Palestina är invecklad, svårlöst och mycket angelägen. Vad innebär Israels ockupation av Västbanken? Hur ser levnadsvillkoren ut för människorna i de ockuperade områdena? Hur kan man praktisera internationell solidaritet för att främja [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, Israel/Palestina-konflikten
2015-05-28 Hållbarhet – fina ord eller smart affär? I höst antas FN:s nya mål för hållbar utveckling. Nu mer än någonsin ställs krav på olika typer av aktörer att begrunda sin egen del i ansvaret att finna lösningar på globala utmaningar. Med kunskap, [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Post-15
2015-04-17 UN Sustainable Development Goals – can they transform the world? In September 2015 the international community, acting through the United Nations, will sign off on a new set of global goals, the “Sustainable Development Goals.” The “SDGs” are intended not just for developing countries, but [...] Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Post-15
2015-04-16 FÖRETAGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – VEMS ANSVAR? Det finns stora utmaningar för företag som investerar i utvinning av naturresurser i fattiga länder.  Hur kan vi garantera att investeringar i naturresurser är miljömässigt och socialt hållbara? Vilket ansvar har staten? Vilket ansvar har [...] ActionAid, Forum Syd, Naturskyddsföreningen FN, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2015-05-08 Lunchseminarium med Staffan Tillander om Post-2015 Arbetet med att utforma den nya globala utvecklingsagendan efter millenniemålen pågår för fullt i FN och runt om i världen. Processen kallas för Post-2015. I januari 2016 kommer nya utvecklingsmål, så kallade hållbarhetsmål, att ta [...] Svenska FN-Förbundet FN, Millenniemålen, Post-15, Resultat
2015-03-31 Mer än minor I samband med internationella dagen mot minor bjuder FN-förbundet in till diskussion om landminor och dess påverkan på fred och säkerhet. Svenska FN-Förbundet FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2014-07-03 Hundra år senare – hur starkt är världssamfundet idag? “Det är nu hundra år sedan första världskrigets utbrott. Hur har möjligheterna för samarbete förändrats sedan dess? Har vi byggt världssamfundet tillräckligt starkt för att förhindra nya krig och folkmord? UFS och Svenska FN-förbundet bjuder [...] Svenska FN-Förbundet, Utrikespolitiska Förbundet FN, Multilateralt samarbete
2014-07-02 The United Nations Responsibility to Protect – Current Examples From Africa “After failing to protect civilians from war crimes UN adopted the concept of “Responsibility to Protect” in 2005. Today UN faces conflicts in Mali, the Central African Republic, South Sudan and Eastern Congo. Is it [...] Svenska FN-Förbundet, Utrikespolitiska Förbundet Afrika, Centralafrikanska republiken, FN, Fred och säkerhet, Kongo, Mali, Sydsudan
2014-07-02 Har du världskoll? “Varför tror svenskar att läget i världen är sämre än det faktiskt är? Vilka framsteg sker i världen och vad är FN:s roll i den globala utvecklingen?” Moderator: Mikael Olsson, journalist Medverkande: Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida; [...] Svenska FN-Förbundet FN
2014-07-03 Minskat matsvinn mättar världen “Hur kan vi reducera matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete och minskad fattigdom? Om 25% av den mat som slängs kan tas tillvara, skulle det vara tillräckligt för att mätta 900 miljoner hungrande i världen. [...] Sida, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) FN, Hunger
2014-06-30 Världen efter millenniemålen: Varför ska Sverige engagera sig i den nya utvecklingsagendan? “Seminariet är en del i post-2015 serien som arrangeras gemensamt av UNDP:s nordiska kontor och Dag Hammarskjöld Foundation. Företrädare för både alliansen och oppositionen ger sin syn på nästa globala utvecklingsagenda – och hur Sverige [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) FN, Millenniemålen, Post-15
2014-07-02 Gör Sveriges stöd till FN någon skillnad? “En stor del av det svenska biståndet går till FN – men vad kan FN åstadkomma som inte andra kan? Att FN har en viktig men svår roll att spela när det gäller fred och [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, Unicef, United Nations Development Program (UNDP) Biståndets målsättning, Biståndsformer, FN, Humanitärt bistånd
2014-06-30 Afrika – nästa stopp för svenska FN-soldater? “Afrika är hårt drabbat av väpnade konflikter. Vilket behov finns av fredsfrämjande militära insatser på kontinenten? Vad gör FN och Sverige för att hjälpa till? Och borde vi göra mer? Medverkande: Sverker Göranson, ÖB, Aleksander [...] FOI Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarsmakten, Svenska FN-Förbundet Afrika, FN, Militärt bistånd
2014-06-29 Small weapons – big problems: What can we do to stop the world’s deadliest weapons? “Armed violence is today one of the biggest obstacles for development. The UN held a conference in June about small arms and light weapons, weapons that kill almost half a million people every year. What [...] Kristna Fredsrörelsen FN, Fred och säkerhet, Post-15, Vapenhandel
2014-07-03 Syrien – ett samtal om FN “Kvinnor från civilsamhället spelar en stor roll som fredsaktörer inne i Syrien, men stängs ändå ute från förhandlingarna. Hur kan FN:s resolutioner om kvinnors deltagande i fredsprocesser omsättas i verkligheten?” Kvinna till kvinna, Svenska FN-Förbundet Civilsamhället, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Syrien

Debattörer i diskussionen om FN (942 debattörer)