Debattsupportrar

We Effect
IM
Sida
SMR
Röda Korset

Diskussion: FN

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om FN

Diskussionen om "FN" innehåller:

2 exklusiva debattartiklar

674 debattartiklar

29 dokument

606 debattörer

19 kommentarer

Dela

Diskussionens kortlänk: http://bit.ly/1a6I6Rd

Exklusiva debattartiklar om FN (2 artiklar)

I tabellen nedan visas samtliga debattartiklar om FN som publicerats exklusivt för Biståndsdebatten.se

Tips Använd sökfältet i tabellen nedan för en mer detaljerad sökning bland ledar- och debattartiklarna om FN

Debattartiklar om FN (674 artiklar)

I tabellen nedan visas samtliga ledar- och debattartiklar om FN som finns registrerade på Biståndsdebatten.se

Tips Använd sökfältet i tabellen nedan för en mer detaljerad sökning bland ledar- och debattartiklarna om FN

DatumRubrikUtdragDiskussionerAnteckningar

2015-03-04

Ett land att samarbeta med?

“Man kan hoppas att det är omtanke om ett hypotetiskt antal svenska jobb och ingenting annat som ligger bakom rädslan för att stöta sig med de saudiska prinsarna. Men kan försvarsindustrin trots stora statliga beställningar inte konkurrera på världsmarknaden, bör den lägga om produktionen.”

FN, Saudiarabien, Vapenhandel

2015-03-04

Ekonomin avgör Syriens öde

“Redan före 2011 hade Syrien stora ekonomiska problem. Det året infördes dessutom hårda sanktioner av USA, EU och flera arabländer, och regeringen började förlora kontrollen över östra Syriens oljefält.”

EU, FN, Syrien

2015-03-03

“Sveriges regering bör använda all kraft för att påverka EU och FN i feministisk riktning”

En feministisk svensk regering måste driva att allt internationellt bistånd ska ta hänsyn till jämställdhet. Men det räcker inte. Det krävs också att man följer vart pengarna tar vägen. Rikta minst hälften av Sveriges bistånd till kvinnor. Det är inte bara en fråga om rättvisa. Det handlar lika […]

EU, FN, Jämställdhet, Resultat

2015-03-03

Ebolatragedin ger utrymme för nystart

“Det gäller nu att länderna också orkar ta tag i de mer komplexa frågorna som handlar om att bygga väl fungerande institutioner, bekämpa korruption och skapa ett inkluderande samhälle genom att bland annat föra ut servicefunktioner ut i landet där människor bor. Annars är risken att […]

Afrika, Bilateralt samarbete, FN, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone

2015-02-28

Sex insatser som kan hjälpa Syrien och Irak på lång sikt

“Men Sverige kan också bidra genom vår biståndspolitik. Det är omöjligt att bygga upp de områden som nu skövlas utan omfattande internationellt stöd.”

Diktaturer, EU, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Säkerhetspolitik, Syrien

2015-02-26

Fåfäng jakt på rådsplats

Regeringen bedriver en feministisk utrikespolitik. Regeringen vill också att Sverige, genom att vara en god förebild, ska stärka de mänskliga rättigheternas ställning i världen. Det skulle då vara både motsägelsefullt och moraliskt betänkligt att samarbeta militärt med förtryckarregimen i Saudiarabien, där kvinnor inte får köra bil […]

FN, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel

2015-02-26

Löfvens längtan

”Det är ju ingen idé att hamna i säkerhetsrådet om vi innan dess har sålt ut vad vi står för”, säger Miljöpartiets utrikespolitiske talesperson Valter Mutt apropå att Stefan Löfven och Margot Wallström är ovilliga att bryta avtalet om vapenexport till Saudiarabien. Deras ovilja beror enligt […]

FN, Saudiarabien, Vapenhandel

2015-02-26

Röstfiske första valet

Regeringsförklaringen i höstas underströk vikten av att Sverige får en plats i FN:s säkerhetsråd 2017. I utrikesdeklarationen för två veckor sedan stod det än tydligare: Sveriges kandidatur är ett ”konkret uttryck för regeringens vilja att påverka världspolitikens skeenden”. En plats i FN:s högsta organ är helt […]

FN, Saudiarabien, Vapenhandel

2015-02-26

2014 – ett katastrofalt år

FN gör stora insatser för att hjälpa flyktingar och bekämpa fattigdom och sjukdom. Men världssamfundet står helt maktlöst inför våldet som utövas i Syrien, Irak, Libyen, Gaza, Ukraina, Somalia och Nigeria. De stora nationerna ser främst till sina egna intressen, och gör inte tillräckligt för att […]

FN, Mänskliga rättigheter, Migration, Vapenhandel
I artikeln hänvisas till dokumentet "Amnesty International Report 2014/2015"

2015-02-13

Stor okunskap om att världen blir bättre

En felaktig omvärldsbild riskerar att leda till felaktiga prioriteringar, en snedvriden biståndsdebatt och missade investeringsmöjligheter. Bred kunskap om läget i världen kan tvärtom öka förståelsen för hur internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med bland annat handelsvillkor, återremitteringar och ekonomisk tillväxt påverkar livsvillkoren för miljarder människor. Om svenska företag […]

FN, Millenniemålen, Resultat

2015-02-10

Ett FN-beslut gör ingen framgångssaga

“Fattigdomen halverades redan 2010, vilket var långt tidigare än beslutsfattarna i FN planerat. Och det var knappast själva FN-besluten som minskade fattigdom och armod bland världens svagaste. Det gjorde den ökade tillväxten som ständigt bringar välstånd till allt fler. “

FN, Millenniemålen, Multilateralt samarbete

2015-02-09

Vi kan utrota fattigdomen i världen

“En värld som inte lyckas stoppa den globala uppvärmningen är en osäker värld. Tillväxt och utveckling måste ske inom hållbara planetära gränser. Om vi inte lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader kommer vi se katastrofala konsekvenser framförallt för världens fattigaste människor. “

FN, Hållbar utveckling, Multilateralt samarbete, Utbildning

2015-02-04

Ta FN:s kritik på allvar – så kan Sverige bli ett bättre land för barn och unga

“Vi välkomnar att FN:s barnrättskommitté ställde många frågor om hur Sverige säkerställer att det svenska biståndet verkligen genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Kommittén påtalade att Sverige kan stärka detta arbete ytterligare genom att göra barnkonsekvensanalyser av de svenskstödda insatserna.”

Barn, Civilsamhället, FN, Jämställdhet, Kommunbistånd, Samhällsaktörer, Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät, Unicef

2015-02-03

Sverige tar fram en ny strategi för Syrienkrisen

“Sverige stödjer UNHCR:s vädjan och regeringen tar nu fram en ny strategi för Syrienkrisen som omfattar såväl de akuta behoven som långsiktiga insatser för att skapa bättre levnadsförhållanden och stöd till grannländernas samhällsfunktioner.”

EU, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Jordanien, Libanon, Migration, Multilateralt samarbete, Syrien, Utrikesdepartementet

2015-01-27

Så kan FN:s fredsbevarande verksamhet bli effektivare

Sverige vill bidra aktivt till att stärka FN:s förmåga att hantera internationella konflikter på olika sätt. Därför stärker Sverige nu sitt engagemang i FN, inom såväl fred och säkerhet som inom hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Vi gör det genom att driva viktiga normativa frågor och genom att […]

FN, Resolution 1325, Säkerhetspolitik

2015-01-10

Lägg ner EU:s stridsgrupper

“Sverige måste tillsammans med övriga EU-länder ta konsekvenserna av misslyckandet för stridsgruppskonceptet och ompröva fokuseringen på resultatlösa EU-projekt. I stället bör vi, också från ett nationellt säkerhetsperspektiv, använda de verktyg för internationell fred och säkerhet som finns inom ramen för Förenta Nationerna.”

EU, FN, Säkerhetspolitik

2015-01-07

Sveriges insats i Mali är livsviktig

“Under januari kommer den svenska FN-insatsen i det krigsdrabbade väst­afrikanska landet öka till 250 soldater. Det är Sveriges första större insats under FN:s befäl på många år och den är mycket viktig för att bevara stabili­teten i denna del av Afrika. Insatsen är dessutom farlig, något politikerna tyvärr […]

Afrika, FN, Mali

2015-01-05

Som generös biståndsgivare och föredöme har Sverige en röst som världen lyssnar till.

“FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon säger i sin rapport om de nya globala hållbarhetsmålen, The Road to Dignity – Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet, att stjärnorna aldrig stått i en så gynnsam konstellation tidigare. Chansen för mänskligheten att träda in på en väg mot […]

FN, Klimat & miljö, Millenniemålen

2014-12-25

Handeln med elfenben är allas ansvar

“Så länge det finns en marknad för prydnadssaker och smycken av elfenben kommer tjuvjakten att fortsätta. Intressant att notera är att elfenben inte används till hälsopreparat utan till saker som vi ställer på hyllan för att titta på.”

Afrika, FN, Handelspolitik, Turism

2014-12-24

Fler utmaningar än någonsin

“Under 2015 fyller Förenta Nationerna 70 år. Organisationen står inför några av sina tuffaste utmaningar någonsin. Att få världens länder att komma överens om ett bindande klimatavtal, att få ett slut på konflikten i Syrien, att hitta strategier mot Islamiska staten och att få världens länder […]

FN, Klimat & miljö, Mali, Migration, Millenniemålen, Ryssland, Syrien, Ukraina

2014-12-24

Kall jul utan mat

“Parallellt med detta borde det vara tvingande för alla EU:s 28 länder att delta i UNHCR:s vidarebosättningsprogram och därmed öka antalet kvotflyktingar som får nya livsmöjligheter i EU. I dag tar 15 EU-länder inte emot några kvotflyktingar alls medan Sverige tar emot 1 900 och Tyskland fler […]

EU, FN, Migration, Syrien

2014-12-18

MP sviker världens fattigaste

“Systemet är ett vackert samspel mellan handel, mänskliga rättigheter, miljöskydd och utveckling.Som ansvarig för EU:s allmänna preferenssystem i Europaparlamentet blev jag glad när jag förstod att löftet om bättre handelsvillkor förmått Filippinerna att ratificera de sista av dessa konventioner och ansöka om GSP Plus.”

EU, Fillipinerna, FN, Handelspolitik, Partipolitik

2014-12-17

Svenska företag måste agera mot tvångsarbete

“Nu har den thailändska organisationen Foundation for Education and Development (FED) gjort en uppföljning som visar att tvångsarbetet kvarstår. Nu sätter vi i Hotell- och restaurangfacket och Unionen, som båda är medlemmar i nätverket ”Schyst resande”, mer press på Fritidsresor och Ving!”

Burma, Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Thailand, Turism
I artikeln hänvisas till dokumentet "Ingen solskenshistoria"

2014-12-14

Sverige måste skärpa tonen mot gulfstaterna

“Sverige har tidigare visat stor entusiasm för försvarsindustriella samarbeten med gulfstaterna. Men världen är mer än vapen. Om inte dessa stenrika oljestater tar emot en enda kvotflykting så blir det väldigt svårt att övertyga EU-länder som är hårt drabbade av finanskrisen att öppna sina hjärtan. ”

Bahrain, FN, Förenade Arabemiraten, Irak, Kuwait, Migration, Oman, Quatar, Saudiarabien, Syrien

2014-12-13

Strid för fattiga länder i klimatfrågan, Romson

“Klimat- och miljöminister Åsa Romson borde ta strid med bromsklossarna inom EU och mot USA och alliera sig med världens fattiga länder. Hon har profilerat sig i frågan om klimatfinansiering, och det är bra. Men det behövs mer”

FN, Gröna fonden, Klimat & miljö

2014-12-03

Regeringens fem klimatutmaningar i Lima

“Mötet i Paris i december 2015 är avgörande för om vi ska ha en rimlig chans att hålla den globala temperaturökningen under två grader jämfört med förindustriell tid. Grunden för framgång i Paris läggs nu, med Sverige som en potentiell nyckelaktör. Den rollen bör vi utnyttja.”

FN, Klimat & miljö

2014-11-27

Mer öppenhet i stödet till FN

Nästa år är avgörande då nya globala utvecklingsmål ska beslutas av världssamfundet liksom ett nytt klimatavtal. Eftersom Sverige är bland de allra största givarna till FN och utvecklingsbankerna har vi här en stark röst och möjlighet att påverka viktiga beslut om fattigdomsbekämpning, klimatfrågor och normer om […]

FN, Okategoriserade

2014-11-27

Hård kritik mot svenskt bistånd

“Tre centrala delar i biståndskedjan har granskats: hur besluten fattas, dokumenteras och följs upp. Granskningen visar att det inte går att förstå varför Sverige betalar en viss summa till en organisation. Besluten saknar ofta information om bakgrund, motiv och förväntade resultat.”

FN, Riksrevisionen, Utrikesdepartementet

2014-11-26

Sveriges engagemang för Ukraina fördjupas

Vi har sedan vårt eget EU-inträde varit drivande i EU:s utvidgningspolitik och i arbetet med att integrera oss med länder i Östeuropa. Ukraina är här ett viktigt land.

EU, FN, Partipolitik

2014-11-25

Be om hjälp, Wallström – för Ukrainas och Sveriges skull

Tanken är att Mali-insatsen ska ge en plats i FN:s säkerhetsråd. Det är den nationella självbilden av Sverige som föredöme för andra och politisk stormakt i världen som ska återupprättas. Till varje pris dessutom.

FN, Kvinnor, Mali, Ukraina

2014-11-24

Fungerande jämställdhet börjar lokalt

“Barns rättigheter och kvinnors rättigheter går ofta hand i hand. Barn har traditionellt varit en kvinnofråga och kvinnor har genom historien kämpat för att ge sina barn fullvärdiga rättigheter. Därför är Stefan Löfvens USA-besök en viktig markör i Sveriges regerings feministiska arbete.”

Barn, FN, Jämställdhet, Kvinnor

2014-11-19

Klimatarbete avgörande för de fattiga länderna

Från den svenska samarbetsregeringen är signalen tydlig: vi vill höja ambitionsnivån för klimatarbetet och vi vill göra det nu. Vi befinner oss i ett kritiskt skede för att lyckas bromsa den globala uppvärmningen. Därför utlovar vi i budgetpropositionen för 2015 att tillföra den Gröna klimatfonden totalt fyra […]

FN, Gröna fonden, Klimat & miljö, Partipolitik

2014-11-19

Problem som går att lösa

“Det borde ge stora rubriker varje dag, men barnen dör i det tysta, långtifrån medias strålkastarljus. De dör dessutom helt i onödan. Inte på grund av någon obotlig sjukdom eller en naturkatastrof, utan enbart i avsaknad av det som vi tar för givet.”

Barn, FN, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Vatten

2014-11-15

Första bästa lämpliga uppdrag?

“En fredsfrämjande operation i ett av världens fattigaste länder inom FN:s regi låter ju fint, tryggt och väldigt svenskt. Inte alls lika våldsamt som en Nato-operation där en massa amerikaner går runt och spontanskjuter hämningslöst, om man ska lyssna på vänsterpropaganda.”

FN, Mali, Multilateralt samarbete, Nato, Säkerhetspolitik

2014-11-14

Wallström måste behålla tryck på Putin

“Med ett pågående krig mitt i Europa borde det vara självklart för utrikesministern att prioritera Ukraina och EU. I stället valde den rödgröna regeringen att fokusera på länder längre bort och prata mer om FN:s roll.”

EU, FN, Ryssland, Ukraina, Utrikesdepartementet

2014-11-12

Tradition, kultur och religion rättfärdigar aldrig våld mot kvinnor

“Varför röstar de röda svenska ledamöterna i Europaparlamentet alltid emot, oavsett kontext, när ordet “religion” dyker upp i en rapport? Det är dags att visa hur de mörkröda fortsätter att kidnappa jämställdhetsagendan också på EU-nivå.(…)Alla kvinnor som kränks i världen förtjänar att få ett svar om […]

EU, FN, Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion

2014-10-28

Ge Afghanistans flickor nycklar till framtiden

“Svenska Afghanistankommittén bedriver ett utvecklingsbaserat bistånd där de mänskliga rättigheterna främjas. Rätten till utbildning är ett grundläggande fundament och genomsyrar allt arbete i Afghanistan.”

Afghanistan, Barn, FN, Mänskliga rättigheter

2014-10-27

Nato:s dubbelmoral i Syrien

“Under lång tid har Kobane, i kurdiska delarna av Syrien, varit under attack av IS. Andra styrkor, som den irakiska armén, har flytt när IS gjort framryckningar. De kurdiska styrkorna har gjort motstånd.”

EU, FN, Irak, Rwanda, Syrien, Turkiet, USA

2014-10-27

Isaak måste friges – och Eritrea förändras

“Sverige bör också kräva att förhandlingarna som just nu pågår mellan EU och Eritrea om ett nytt biståndsavtal läggs på is. EU ska inte sluta biståndsavtal med länder som håller EU-medborgare fängslade av politiska skäl.”

Asylrätt, Dawit Isaak, Demokrati, Eritrea, EU, FN

2014-10-24

”Folkrättslig täckmantel för erkännande av Palestina”

I sin iver att tillhandahålla en folkrättslig täckmantel för ett i grunden politiskt beslut glömmer professorerna att regeringsförklaringen faktiskt anger att en tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens.

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
Artikeln är en replik på: "Ett erkännande av Palestina har stöd av vår tids folkrätt"

2014-10-24

Grattis, världen

Det klagas ofta över att FN är byråkratiskt, ineffektivt och korrupt. Organisationen är inte felfri, men FN är med sina brister det bästa människan hittills hittat på. Därför är det utmärkt att FN åter får hög prioritet i den svenska utrikespolitiken. Både Margot Wallström och Hans […]

FN, Partipolitik

2014-10-24

FN-dagen: Global samling i en orolig tid

I en orolig tid är ett väl fungerande FN i allas intresse. Sverige bör som stor bidragsgivare verka för att FN-systemet reformeras och effektiviseras. En väg är att aktivt driva kandidaturen för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd under åren 2017 och 2018. Medlemmarnas stöd är […]

FN, Mänskliga rättigheter

2014-10-20

Ett erkännande av Palestina har stöd av vår tids folkrätt

“Ett erkännande är en politisk handling men med folkrättsliga konsekvenser. En stat har rätt att erkänna en ny stat, om inte detta erkännande strider mot någon annan stats rätt; ett grundlöst erkännande kan innebära ett ingripande i en annan stats inre angelägenheter och ett urholkande av […]

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina

2014-10-17

Alltför sent uppvaknande

“Det har varit känt i över 40 år, men varken FN:s hälsoorganisation WHO eller läkemedelsföretagen har tidigare varit intresserade. WHO trodde det var begränsat till Afrika och läkemedelsindustrin att det inte fanns några pengar att tjäna. Därför saknar WHO ett program för hur viruset ska bekämpas […]

FN, Guinea Bissau, Hälsa, Liberia, Sierra Leone

2014-10-16

Långt kvar innan hungern är utrotad

“Sverige deltar aktivt i det internationella samtalet om utveckling och för dialog med de länder vi ger bistånd till. Sverige bör uppmuntra till att stödja barn och mödrar genom direkta bidrag och genom att stärka kvinnors och barns rättigheter.”

Afrika, FN, Hälsa, Hunger

2014-10-15

Är det fred de vill ha?

“Sverige kan återigen gå före, som landet gjorde i kampen mot apartheid i Sydafrika på 1980-talet. Förhoppningsvis kommer fler EU-länder att erkänna Palestina och därmed öka trycket på Israel.”

FN, Israel, Palestina

2014-10-15

Feministisk utrikespolitik effektivaste vägen mot fred

“En feministisk utrikespolitik som innefattar genderperspektiv på både problem och lösningar kan bli ett viktigt redskap för att hantera de många utmaningar som världen i dag står inför.”

FN, Jämställdhet, Kvinnor

2014-10-13

Så kan Sverige agera till Kobanes försvar

“Den kurdiska staden Kobane i norra Syrien håller på att falla. Det vore ett nederlag för det kurdiska folket såväl som för den USA-ledda koalitionen som just nu krigar mot IS. Det vore också en stor seger för IS. Omvärlden måste ingripa för att stoppa en förestående massaker […]

FN, Syrien, Turkiet

2014-10-13

Vill stoppa IS krig mot kvinnor och barn

“Vi menar att Sverige bör arbeta hårdare än vad som nu sker i både FN och EU för att minst hälften av allt bistånd går till utbildning av kvinnor och flickor. (…) Vi vill att Sverige verkar för att stoppa IS grymheter med stöd av FN. Att Sverige sänder […]

FN, Irak, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Religion, Syrien

2014-10-11

Ebola avslöjar oss

“Mitt uppe i denna kris reagerar européer genom att rasa – mot avlivningen av en potentiellt smittad hund i Madrid. (…) Varje epidemi avslöjar det värsta och det bästa hos människan. Panik, ryktesspridning och egoism ställs mot handlingskraft, tilltro till vetenskap och solidaritet. Varje epidemi avslöjar också – […]

Afrika, EU, FN, Hälsa

2014-10-09

Mediernas ansvar för spridningen av ebola

“Samordningen i de västafrikanska länderna måste sedan fungera. FN, EU och de enskilda nationerna har aldrig tidigare ställts inför en epidemi av det här slaget. Organisationerna prövas för första gången och utvärderingarna får anstå. Den svenska regeringen följer utvecklingen och kommer säkert att tvingas ta nya beslut […]

Afrika, EU, FN, Hälsa

2014-10-07

Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack

Detta är oacceptabelt. För att utrota fattigdomen i världen behövs inte bara fler jobb, utan jobb med anständiga villkor och löner det går att leva på. För att en förändring ska ske måste ILO:s agenda kring schysta arbetsvillkor (decent work) integreras i FN:s nya utvecklingsmål, som ska […]

Civilsamhället, FN, Klimat & miljö, Näringsliv, Sociala skyddsnät
I artikeln hänvisas till dokumentet "Human Development Report 2014"

2014-10-03

Kampen mot terrorism måste förankras

Sverige har starka traditioner i FN som stor humanitär givare och försvarare av kvinnors och flickors rättigheter. Det arbetet måste, i skenet av återkommande humanitära katastrofer och motstånd i jämställdhetsarbetet, fortsätta. Den nya svenska regeringen bör också se över hur Sverige i högre grad kan bidra […]

FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Säkerhetspolitik

2014-09-30

Ta diskussion om att sätta in Jas mot IS

“Sveriges icke-militära insatser är robusta. Diplomatiskt stödjer Sverige USA:s kamp mot IS. Förra månaden rapporterade Sveriges dåvarande biståndsminister, Hillevi Engström, att svenskt humanitärt bistånd till Irak fördubblats under 2014. Till Syrien har runt 1,2 miljarder kronor avvarats i humanitärt stöd sedan kriget utbröt 2011.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndsminister Hillevi Engström (M), Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien

2014-09-27

Klotet behöver en plan B

“Mer pengar till FN:s klimatfond – problemet är att pengarna inte strömmar in. Mer skog – skövlad skog ska återställas på en yta större än Indien och skövlingen stoppas helt till 2030. Mindre koldioxidutsläpp – 200 miljarder dollar lovades till åtgärder i u-länder, fast sådana löften visar sig […]

FN, Klimat & miljö

2014-09-26

Löfven förhandlar i Putins skugga

“Knappt hade valet avslutats förrän det var dags för nya uppmärksammade nyheter om ökad militär verksamhet i vårt närområde. Nästan dagligen diskuteras nu Sveriges försvar och läget i omvärlden. Bekämpning av terroristgrupperingar i Mellanöstern, Ukraina och så förstås förändringar i närområdet, där både Nato och Ryssland […]

EU, FN, Nato, Ryssland, Ukraina, USA

2014-09-25

Hög tid för klimatets plan B: Skapa tull- och skatteallians

“Sverige kan bidra genom initiativ till en klimatallians med likasinnade länder, helst hela EU. I en sådan allians skulle man begränsa egna utsläpp men också ställa krav på de länder som inte gör det.”

EU, FN, Gröna fonden, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö

2014-09-25

Sverige en måltavla för IS

“Ett svenskt deltagande behöver inte innebära en direkt militär inblandning. Det kan handla om humanitära insatser som är något av Sveriges adelsmärke. Sverige har bland annat skickat militärplan med hjälp till de kurdiska delarna av Irak som hotats av IS.”

Europa, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Säkerhetspolitik, Syrien

2014-09-25

Våld är den enda vägen till fred

“Det är självklart tragiskt att fredliga länder ska behöva ta till vapen, men ibland hjälper det inte att blunda och önska att elände ska försvinna. Människor dör, huvuden huggs av, kvinnor våldtas.”

FN, Irak, Säkerhetspolitik, Syrien

2014-09-25

En vinst för världen

“Globala klimatproblem kräver globala lösningar. Utsläpp av koldioxid känner inte av några gränser och påverkar i förlängningen alla på jorden. Lösningen ligger därför i att alla länder måste ta sitt ansvar, vissa mer än andra.”

FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)

2014-09-25

Ingen enkel nöt att knäcka

“Riksdagen har tidigare ryckt på axlarna åt FN:s krav på att förbjuda rasistiska organisationer och hänvisat till lagarna om hets mot folkgrupp och hatbrott. Men något säger mig att den nuvarande terrorlagstiftningen kommer att utvidgas.”

Demokrati, FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Syrien

2014-09-24

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

“År 2000 enades FN:s medlemsländer om en plan för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen, genom antagandet av FN:s åtta millenniemål. Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika och fattiga ökar, klimatförändringar orsakar katastrofer runtom i världen, 2,5 miljarder […]

FN, Målsättning, Millenniemålen, Post-15

2014-09-23

Sverige kan bättre i frågan om klimatet

“Samtidigt som de globala förnybara investeringarna accelererar har svenska beslutsfattare simmat runt utan vare sig mål eller mening i en inrikespolitisk fiskdamm och käbblat om gårdagens energilösningar.”

FN, Klimat & miljö

2014-09-19

Kall fred slår krig

“En överenskommelse har nu träffats mellan Israel och den palestinska myndigheten som ska göra det möjligt att börja bygga upp det krigshärjade Gaza på nytt.(…) I FN-högkvarteret befarar diplomater, enligt nyhetsbyrån AFP, att parterna inte har någon genuin förhandlingsvilja och att de är på väg mot […]

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina

2014-09-18

USA borde ha sökt FN-mandat i kriget mot IS

USA och Obama måste tänka om och formulera en långsiktig strategi i vilken FN har en central roll i arbetet för att hantera konflikterna i Syrien och Irak. Den internationella terrorismen kan bara bekämpas genom samlat och resolut agerande och FN är den legala och legitima […]

FN, Irak, Säkerhetspolitik, USA

2014-09-18

Våld är förbjudet

Det handlar inte om idealistiskt flum utan om realistiska förhållningsregler till förmån för fred och stabilitet, baserade på dyrköpta erfarenheter av motsatsen. Att stater och andra aktörer respekterar de mest grundläggande internationella normerna framstår nu som viktigare än på länge.

FN, Mänskliga rättigheter

2014-09-08

Vår solidaritet är en svensk tradition, SD

“I sitt valmanifest bryter Sverigedemokraterna inte bara mot denna svenska tradition, utan framförallt mot det demokratiskt fattade beslutet att Sverige ska stå bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och de förpliktelser detta medför. SD bryter även mot en av de viktigaste grundtankarna för internationell rättighetsbaserad politik: att […]

Enprocentsmålet, FN, Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Partipolitik

2014-09-05

Förhindra ett folkmord i Irak

“Vi kristdemokrater skulle vilja se ett militärt mandat för att FN ska kunna skydda befolkningen från folkmord. I grund och botten åligger det Iraks regering att skydda sin befolkning, alldeles oavsett vilken etnisk eller religiös grupp man tillhör. Men då landets regering inte uppfyllt detta grundläggande […]

FN, Irak, Partipolitik

2014-08-30

Vi kan inte bara se på när folk mördas

“Världssamfundet står handfallet. Först inför diktatorn al-Assads folkmord, sedan inför galningarna i Islamiska staten, som fullständigt saknar respekt för människovärde och som dagligen begår bestialiska övergrepp och mord i både Syrien och Irak.”

Asylrätt, Civilsamhället, EU, FN, Irak, Migration, Syrien

2014-08-18

Irak visar EU:s svaghet

“Vårt Europa har en tydlig utrikespolitisk vision, sade utrikesminister Bildt i årets utrikesdeklaration. Men så fort det finns olika viljor upphör EU:s möjligheter att agera.”

EU, FN, Irak, Säkerhetspolitik

2014-08-16

Biståndet måste öka

Vi står inför en global utbildningskris om inte länder åtgärdar de stora kvalitetsbrister som finns på utbildningsområdet. Eftersom utbildning är direkt avgörande i globala frågor som fattigdomsbekämpning, ungdomsarbetslöshet och samhällsutveckling måste vi se till att fler barn i snabbare takt få tillgång till grundläggande utbildning. Samtidigt […]

Barn, FN, Millenniemålen, Utbildning

2014-08-15

Akut läge i Irak kräver handlingskraft

“Det verkar råda enighet bland Iraks grannländer: IS behöver stoppas. Fördömande ord har uttryckts av ländernas respektive ledare, men vi ser ingen handling. Tiden rinner ut och kräver liv varje dag. Geopolitiska spel går före människoliv och regionens kristna som lever utanför Irak fruktar lokala pogromer […]

FN, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Religion

2014-08-14

Evakuera flyktingar med flyg till EU

FN:s säkerhetsråd måste axla det ansvar som åligger det och ge mandat att skapa en humanitär zon för att garantera civilbefolkningens liv och säkerhet. Sverige bör erbjuda sin hjälp vid en sådan operation, exempelvis genom att bistå med luftunderstöd.

EU, FN, Irak, Säkerhetspolitik

2014-08-13

FN måste förhindra hotande folkmord

Sverige har ett djupt engagemang i Iraks möjligheter till demokratisk utveckling efter de mörka decennierna under Saddam Hussein. Vi har öppnat ambassad i Bagdad, diplomatisk närvaro i Erbil och har sedan 2004 gett över 1,5 miljarder kronor i olika former av stöd. Huvuddelen har gått till […]

FN, Irak

2014-08-13

FN-mandat för en internationell insats mot IS-terrorn

Omvärlden, som FN, EU och Sverige, måste nu stödja den irakiska regeringen och Kurdistans regionala regering i det humanitära arbetet och med att återta kontrollen över de områden IS kontrollerar samt främja en inkluderande politisk lösning. Bara så kan hotet som IS utgör – mot irakier, mot […]

FN, Irak

2014-08-12

Sverige måste kräva en skyddszon i Irak

“Det är Moderaterna och ytterst Carl Bildt som är ansvariga för att Sverige ännu inte har krävt att en skyddszon upprättas för assyrierna, jezidierna och shabakerna på Ninevehslätten. Trots att Sverige är en föregångare i världen i kampen för mänskliga rättigheter och har en av världens största […]

FN, Humanitärt bistånd, Irak, Partipolitik
Artikeln är en replik på: ""

2014-08-11

Bildts engagemang spel för gallerierna

“Vi måste alla agera för att stoppa det. Du skriver att det är ett ansvar för FN:s säkerhetsråd, men talar samtidigt om just säkerhetsrådets ”splittring och oförmåga.” Jag skulle önska att du vore mer kreativ. Nu i denna sista stund, när vi är desperata, nu när […]

FN, Humanitärt bistånd, Irak
Artikeln är en replik på: ""Överhängande risk för nytt folkmord""

2014-08-10

Överhängande risk för nytt folkmord

“Det ansvar som ligger på FN:s säkerhetsråd är tydligt. Men inte mindre viktigt är det regionala samarbete som kommer att krävas för att driva Isil tillbaka. Och i denna fråga har faktiskt Teheran, Ankara och Riyadh i grunden samma intresse. Hotet är ju riktat även mot […]

FN, Humanitärt bistånd, Irak

2014-08-06

En religiös rensning

“Det pågår en etnisk och religiös rensning i Irak och Syrien[...] Det är upprörande att inte omvärldens ledare har reagerat mer kraftfullt på utrensningen. Visst har USA, påven och FN:s säkerhetsråd fördömt våldet. Så har även Sveriges utrikesminister Carl Bildt (M) gjort. Till Sveriges Radio säger […]

FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Religion, Syrien
I artikeln hänvisas till "Bildt: EU brottas med Irakfrågan"

2014-08-06

Israel måste ställas till svars

“Fakta är tydlig. Israel ockuperar Västbanken sedan 1967. Israel har ignorerat samtliga FN-resolutioner om att avsluta ockupationen, och har i stället byggt hundratals bosättningar på Västbanken, i strid med internationella lagar. [...] I decennier har det internationella samfundet misslyckats med att försvara de mänskliga rättigheterna när […]

FN, Hälsa, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Religion

2014-08-05

Regeringen passiv när minoriteter förföljs

“Varhelst fascismen och rasismen växer [...] måste vårt svar vara lika fast och tydligt som det är grundläggande till försvar av de mänskliga rättigheterna och allas lika värde. Därför är det frustrerande att bevittna omvärldens passivitet och ignorans för minoriteternas situation i Irak. Det är oerhört […]

FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Religion, Syrien

2014-08-04

Som rättsstat har Israel moralisk skyldighet ignorera ICC

“Innan FN och Palmerapporten kom ut om blockadens legalitet utredde Israel självt blockadens legalitet i en rapport som kallades för ”The Turkel Commission”. Att i denna kontext läsa artikelförfattarnas artikel är inte bara ett förlöjligande mot israelisk demokrati och rättssystem. Det visar ett föraktfullt och okunnigt […]

EU, FN, Israel/Palestina-konflikten
Artikeln är en replik på: "Kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i Gaza"

2014-08-04

Världen sviker Iraks kristna

“Fler och fler skriver om assyrierna och de andra minoriteterna i Irak. Men somliga verkar tro att det räcker med ord. Nu har vi pratat om det. Nu har vi gråtit en skvätt. Nu har vi fördömt det. Nu är det utagerat. Nu är det löst. […]

FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Religion
I artikeln hänvisas till "Demonstration mot Isis drog många"

2014-08-03

Kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i Gaza

“Många har tagit sin tillflykt till de överfyllda skolor som drivs av FN i Gaza, skolor som åter visat sig bli föremål för israeliska attacker.”

EU, FN, Israel/Palestina-konflikten, Japan, Mänskliga rättigheter, Palestina

2014-08-01

En humanitär katastrof med brottsliga förtecken

“Verkligheten är denna: Israel ägnar sig sedan lång tid åt en systematisk diskriminering av palestinier i Israel, liksom på ockuperade område på Västbanken och i Gaza.”

Demokrati, EU, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina

2014-07-29

Ingen sida är bäste man

“FN kräver, men Hamas och Israel tycks ha öronproppar i, för människor fortsätter att dö av beskjutningar och svälta som resultat av blockader. Också dessa har fördömts av FN, men få lyssnar. … De högljudda skrämmer med sitt ensidiga fördömande och skuldbeläggande. Nyanserna fattas. Sansen likaså. Att någon med största säkerhet kan […]

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina

2014-07-27

Ett helvete som inte kan vänta

“Att västvärlden inte ryter till högre över jakten på kristna minoriteter i muslimdominerade områden kan tyckas märkligt – och svagt.”

Demokrati, Diktaturer, FN, Irak, Israel, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ukraina

2014-07-18

FN ger stöd i människors vardag

“FN-frågorna gör sig ständigt påminda och vittnar om behovet av fortsatt aktivt stöd för FN-samarbetet – från regering och riksdag men också genom engagemang och aktiviteter i folkrörelser och på gräsrotsnivå. Ett starkare och bättre FN är också ett stöd för en bättre vardag.”

FN, Partipolitik

2014-07-11

Blockaden av Gaza innebär konstant våld

“I höst får Sverige en ny regering. För svenska Ship to Gaza vill vi ge den tillträdande regeringen en rekommendation om hur en ny regering kan visa tydligt initiativ i utrikespolitiken: Ta ett internationellt ledarskap i arbetet för att häva blockaden av Gazaremsan. Allt rimligt politiskt […]

EU, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to Gaza

2014-07-08

Våldet eskalerar när Sydsudan fyller tre år

“När vi som är på plats i Sydsudan slår larm, måste omvärlden agera. Det är nödvändigt att treårsdagen är en dag då det internationella samfundet, givare, FN och biståndsorganisationer måste agera. Annars kommer tusentals människor inte längre leva på Sydsudans fyraårsdag.”

FN, Humanitärt bistånd, Sydsudan

2014-07-04

Svenskt bistånd ska göra skillnad

“När Sverige har en bra ekonomi kan vi hjälpa många fler människor, och vi gör det numera mer effektivt. Förra året gav Sverige mest i bistånd i hela världen sett till vår inkomst och befolkningsmängd.”

Biståndsformer, Enprocentsmålet, FN, Humanitärt bistånd

2014-06-30

Det är FN:s skyldighet att stoppa irakiska blodbadet

“FN bildades för att upprätthålla fred i världen efter andra världskriget. Vad vi ser i dag är en värld i krig, hundratusentals offrade människoliv, miljontals flyktingar och den största folkomflyttning världen skådat på århundraden. Även vi i Sverige borde väl för ett ögonblick kunna lyfta blicken […]

FN, Irak

2014-06-28

Vi får aldrig glömma – 100 år sedan första världskriget

“Trots att både FN och EU har en strävan att bevara freden, har tiden från 1945 till nutid inte blivit fri från krig. Krigsföringen har enbart tagit en annan skepnad.”

EU, Europa, FN

2014-06-16

Stoppa avvisningarna av irakiska flyktingar

“Alla irakier, oavsett religion eller etnisk tillhörighet, förtjänar att leva i trygghet. Migrationsverket måste ändra asylregler för irakier. Det råder nu väpnade konflikt i Irak och det finns inga säkra områden dit flyktingar kan avvisas. Alla utvisningar till Irak bör därför nu omedelbart stoppas. Det är […]

EU, FN, Irak, Migration, Migrationsverket, Partipolitik

2014-05-18

När ska Sverige sluta utvisa ensamkommande till Afghanistan?

“Hur kan den medmänsklighet som finns stark genom stort bistånd till Afghanistan förvandlas till kalla handen för ensamkommande asylsökande unga män? Och detta i en tid då landets utveckling är mycket osäker?”

Afghanistan, EU, FN, Migration

2014-05-09

EU och Sverige kan öka pressen på Marocko

“Utan internationell närvaro och övervakning av de mänskliga rättigheterna kan Marocko ostört fortsätta utsätta befolkningen för oerhörda övergrepp. Vi menar att om FN är oförmöget att låta sina styrkor övervaka brott mot mänskliga rättigheter så bör EU sända egna observatörer som har till uppgift att övervaka […]

EU, FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara

2014-05-04

Regeringen sviker löfte om klimatpengar

“Det sänder en mycket negativ signal i det mödosamma arbetet med att bygga förtroende mellan fattiga och rika länder i klimatförhandlingarna.”

EU, FN, Gröna fonden, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Multilateralt samarbete

2014-04-22

Världens utsatta behöver hjälp

“Världens länder har en hel del kvar att lära om hur man bäst arbetar med konfliktdrabbade länder. Tidigare har vi ibland underskattat svårigheterna att bygga upp sönderfallande stater. I dag vet vi att det kommer att ta tid. Från ett FN-perspektiv krävs många olika typer av insatser […]

FN, Mänskliga rättigheter, Säkerhetspolitik, Toppmötet i Busan nov 2011

2014-04-12

Ukraina-krisen: Civiliserade stater och andra

“Som framgår handlar detta inte om nutid utan om läget efter första världskrigets slut. Nu ställs vi återigen inför vad som kan vara en liknande problematik, men denna gång dock med litet andra förtecken. Ryssland är en regional stormakt och dess ambitioner sträcker sig inte – […]

Demokrati, EU, FN, G8, Ryssland, Ukraina, WTO

2014-04-02

Skyddet för de mänskliga rättigheterna i Burma måste skärpas

“Trots president U Thein Seins löfte om att frige samtliga samvetsfångar innan förra årets slut befinner sig minst ett trettiotal bakom galler. Ytterligare ett hundratal människorättsförsvarare väntar på åtal för påstådda brott mot några av landets mest ifrågasatta lagar, som under senare tid har använts allt […]

Burma, FN, Mänskliga rättigheter

2014-04-01

Earth Hour är en viktig symbolhandling

“Earth Hour handlar inte om elkonsumtionen, även om vi håller med om att bristen på el är ett stort problem i delar av världen. Earth Hour är en symbolhandling för att politikerna ska agera i klimatfrågan.”

FN, Klimat & miljö
Artikeln är en replik på: "Earth Hour är en viktig symbolhandling"

2014-04-01

Barnen får uppleva klimatkatastrofen

“Låt oss tänka på barn i andra delar av världen. Barn som just fötts i länder som Bangladesh eller Etiopien. Gårdagens rapport från FN:s klimatpanel IPCC är klar och tydlig. Vetenskapsmännen är överens. Om medeltemperaturen stiger med fyra grader till sekel­skiftet kommer hundratals miljoner människor drabbas av […]

Barn, EU, FN, Klimat & miljö
I artikeln hänvisas till dokumentet "IPCC Fifth Assessment Report Climate Change 2014:Impacts, Adaptation, and Vulnerability"

2014-03-31

Fem miljoner barn lider i Syrien

“Mer måste göras för att aktivera FN:s medlemsländer. Det skulle till exempel kunna ske genom att Sverige och EU tar ett initiativ i generalförsamlingen till en rekommendation om tvingande åtgärder mot Syrien. Under de senaste veckorna har den världspolitiska debatten dominerats av konflikten i Ukraina. Vi […]

Barn, FN, Syrien

2014-03-31

Politikernas hemläxa

“Forskarna konstaterar att klimatförändringarnas effekter länge har gått att bevittna i naturen. Det gör det också lättare att överskåda konsekvenserna under de kommande två tre decennierna…Forskarna har i alla avseenden gjort sin hemläxa. Överväldigande belägg talar för en ambitiös klimatpolitik som angriper problemet vid källan. Om […]

FN, Forskning, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Partipolitik

2014-03-16

Fler kriser i skuggan av Ukraina

“Utvecklingen i Ukraina har på mer än ett vis försämrat förutsättningarna för en fredlig lösning i Syrien. Dels har världspolitikens fokus riktats mot Krim istället för mot syriska krishärdar, dels har utsikterna försämrats till en skarp resolution om Syrien från FN:s säkerhetsråd. Krimkrisen drar till sig befogad […]

FN, Syrien, Ukraina

2014-03-13

EU är inte sämre än FN i Mali

“Att Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin understryker FN-dimensionen bör bäst förstås mot bakgrund av de stora skiljelinjer som finns inom partiet i synen på militära framför allt fredsframtvingande insatser. Men samtidigt brister resonemanget. De insatser som Sverige deltagit i under Natos ledning – som Libyen och […]

EU, FN, Mali, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2014-03-13

EU har gjort för lite för Syrienkrigets offer

“Från UNHCR har Sverige åtagit sig att ta emot 750 personer och skulle alla EU länder ta emot flyktingar i samma proportion som Sverige skulle UNHCR ha cirka 100 000 ytterligare platser. Det kan låta mycket men med tanke på att UNHCR redan idag har cirka […]

EU, FN, Migration, Okategoriserade, Syrien

2014-03-13

Syrien i skuggan

Nu på lördag har kriget i Syrien pågått i precis tre år. Än finns ingen lösning på konflikten i sikte samtidigt som den humanitära katastrofen blir allt värre.

FN, Ryssland, Syrien, Ukraina

2014-03-10

Rysk aggression gör FN:s brister tydliga

I fallet med Ukraina blir FN:s menlöshet allra tydligast. En medlemsstat får sin suveränitet kränkt av en annan medlemsstat. Det är den sortens krig som många av oss trodde tillhörde forna sekler, nu när säkerhetsagendan de senaste decennierna dominerats av terrorism, inbördeskrig, folkmord och sammanfallande stater.

Demokrati, FN, Ryssland, Ukraina

2014-03-07

Jämställdhetsarbetet på UD i dagarna kring kvinnodagen

“Men anledningen till att så mycket arbete krävs är självklart att bristen på jämställdhet är stor överallt på jorden. Stereotypa normer om kön påverkar oss alla, kvinnor som män, flickor som pojkar.”

FN, Jämställdhet, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Post-15, Sida, Utrikesdepartementet, Världsbanken

2014-03-07

Tjugo år senare är kriget fortfarande med mig

“Jag var sergeant på en skyttepluton och vårt arbete var att bevara fred i vårt område, enligt direktiv från regeringen. Men det fanns ingen fred att bevara.”

Bosnien-Hercegovina, Europa, FN, Omtalade personer/konflikter/händelser

2014-02-23

Helvetet på jorden

“Visst borde det internationella samfundet öka trycket ännu mer. Fort­farande tillåts Nordkorea delta i diverse OS- och VM-sammanhang, fortfarande tar man emot officiella besök, bland ­annat av Göran Persson år 2001. [...] Men vill man verkligen påverka landet måste man gå via Kina. Peking har länge varit […]

FN, Kina, Mänskliga rättigheter, Nordkorea

2014-02-22

Malis snabba sönderfall riskerar att sprida sig

“Sveriges bidrag med 200 soldater, de flesta icke-stridande, känns mest som en symbolhandling. Vi har en medborgare kidnappad i regionen. Drogerna som passerar genom al-Qaidas händer når även vårt land. Vi borde kunna bidra till FN-operationen på ett betydligt tyngre sätt.”

FN, Mali, Militärt bistånd

2014-02-20

Flera granskare kritiserar UD

“Så har någon dött av detta? Spelar det någon roll om UD följer några dammiga regler för sina 11 miljarder skattekronor om året, som är tänkta att gå till världens mest utsatta människor? Tja, fundera på detta: Går vi och röstar för att få en riksdag som […]

FN, Utrikesdepartementet, Utvärdering

2014-02-19

Riksrevisionen tycks ha sinne för humor

“Det fina med Riksrevisionen är att deras begäran om dokument inte måste sekretessprövas väldigt ingående och långsamt, och att deras granskare faktiskt kan kräva svar på sådant ingen vill tala om. Kanske kan de bringa klarhet där jag misslyckats med få veta ännu mer om hur det […]

FN, Multilateralt samarbete, Riksrevisionen

2014-02-14

Sverige i världsklass på att ge bistånd

“Aldrig tidigare har så många svåra katastrofer som kräver extraordinära insatser pågått samtidigt. På bara ett år har den summa FN ber världens länder om för humanitära insatser fördubblats till 15 miljarder dollar. Just nu är det den humanitära situationen i Sydsudan, Centralafrikanska Republiken och Syrien på […]

Centralafrikanska republiken, Fillipinerna, FN, Humanitärt bistånd, Syrien

2014-02-08

Ett litet steg framåt i Syrien

“På måndag ska Syriensamtalen, under ledning av FN:s och Arabförbundets medlare Lakhdar Brahimi, återupptas. Även denna gång gäller att bara det faktum att parterna möts får betraktas som en framgång.”

FN, Mänskliga rättigheter, Syrien

2014-02-08

IOK måste ta ansvar för mänskliga rättigheter

“I både FN-systemet och den internationella olympiska rörelsen får alla länder, såväl demokratiska som odemokratiska, vara med. Till skillnad från FN, som dagligen kontrollerar hur de mänskliga rättigheterna respekteras runt om i världen, har IOK gjort det till en huvudprincip att inte tala om missförhållanden som råder […]

Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Ryssland

2014-01-26

FN, låt inte Syrien utföra folkmord på kurderna

“Ett fåtal syrier med kurdisk bakgrund deltar i konferensen som representanter för antingen Bashar al-Assad eller den syriska oppositionsrörelsen. Men dessa individer representerar inte majoriteten kurder.”

FN, Syrien

2014-01-26

Fredsprocess från fel ände

“Syrierna själva kämpar naturligtvis för det de tror på, vare sig det är friheten, Gud, Assad eller bara den egna familjens överlevnad. Men deras drömmar och mardrömmar till trots har detta nu blivit ett krig genom ombud. Nu är det Iran som slåss mot Saudiarabien, USA […]

FN, Syrien

2014-01-20

Låt kvinnorna vara med i fredsförhandlingarna

“Med stöd av organisationer som Palmecentret och Kvinna till kvinna mobiliserar sig nu syriska kvinnor från det civila samhället, i och utanför landet. De må vara oense i sakfrågor men en sak enar dem: kvinnor måste sitta med i kommande förhandlingar. Det är ett budskap som […]

FN, Kvinnor, Syrien
I artikeln hänvisas till dokumentet "Equal Power Lasting Peace"

2014-01-19

Sluta hoppas på ett globalt avtal

“I samband med FN:s senaste klimatmöte förklarade miljöminister Lena Ek att Sverige har ambitionen att bli en medlande och konstruktiv aktör i förhandlingarna. Ett sådant arbete behöver i högre grad uppmärksamma kompromissen mellan ett bindande avtal och hur stora globala utsläpp som omfattas. Att förhandlingarna inte kunnat […]

FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013

2014-01-18

”Företagen vill ha hållbarhet – politikerna levererar inte”

“I avsaknaden av politiskt ledarskap har en växande del av näringslivet tagit på sig ledartröjan för att minimera växande miljörisker och ta vara på möjligheterna i en global omställning till en hållbar välfärd på en stabil planet. Samtidigt som kortsiktig politisk egoism gör att klimatförhandlingarna fortsätter att […]

FN, Hållbar utveckling, Näringsliv, Partipolitik, Post-15

2014-01-05

Öka Sveriges deltagande i FN-insatser

“Sedan mitten av 1990-talet har Sverige dessutom, med undantag för Liberiainsatsen 2004–06, nästan helt upphört att lämna truppbidrag till fredsfrämjande insatser ledda av FN. De senaste sex åren har i snitt färre än 30 personer per månad deltagit i sådana insatser. Det rimmar illa med tanken […]

FN

2014-01-05

Sverige kan bli en radikal röst för Kongo

“Vi har lång erfarenhet av biståndsarbete på plats i landet. Just nu pågår flera processer som ger möjlighet till positiva förändringar…I februari undertecknade elva afrikanska stater ett fredsavtal för Kongo i Etiopiens huvudstad Addis Abeba…Samtidigt arbetar EU på att ta fram en policy för ansvarsfull mineralhandel. En […]

Civilsamhället, EU, FN, Kongo

2013-12-30

Syrien behöver världens stöd

Konflikten i Syrien visar efter snart tre år inga tecken på att avta. Dödssiffran har för länge sedan passerat 100 000 och 6,5 miljoner människor är på flykt. Läget försvåras av att vintern har kommit till regionen med snö och minusgrader. OCHA, FN:s organ för samordning […]

FN, Syrien

2013-12-23

Bryt passiviteten kring Syrien

“De riktade sanktioner som finns mot personer i den syriska regimens kärna behöver utvecklas och stärkas. Sverige som haft en stark profil när det gäller forskning och utvecklande av sanktioner, skulle kunna gå i bräschen här.”

EU, FN, Syrien, Vapenhandel

2013-12-22

Katastrof i Sydsudan måste förhindras

“Konflikten har sitt ursprung i ett farligt maktspel där politiker hänsynslöst spelar ut ”det etniska kortet” för att få ökad makt. … Det viktigaste just nu är inte vad som föranledde denna incident, utan att händelsen har fått sitt eget liv i och med att armén har splittrats […]

FN, Militärt bistånd, Sydsudan

2013-12-18

Svensk trupp i landet kan förhindra folkmord

“Utvecklingen i Centralafrikanska republiken visar än en gång att omvärlden måste vara beredd att gripa in också militärt för att skydda mänsklig säkerhet. Världssamfundet har under senare år tagit viktiga steg för att skydda civila från krigsförbrytelser och andra brott mot mänskligheten även när brotten begås inom suveräna […]

Centralafrikanska republiken, FN, Militärt bistånd

2013-12-10

FN behöver starkare stöd!

“Vi får aldrig acceptera att nationella egenintressen står i vägen för vår gemensamma skyldighet att upprätthålla respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Sveriges regering bör: √ bidra till att stärka stödet för principen skyldighet att skydda. Säkerhetsrådets främsta uppgift är att värna om internationell fred och säkerhet…Sveriges regering bör: √ arbeta för att […]

EU, FN, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Rådet för MR, Utrikesdepartementet, Vapenhandel

2013-12-09

EU bör säga nej till nytt fiskeavtal

“Marockos ockupation av Västsahara, Afrikas sista koloni, är en av de längsta ockupationerna i modern tid och övergreppen mot mänskliga rättigheter är omfattande. I en ny rapport av Western Sahara Resource Watch, ”Totally Wrong”, avslöjas hur sökandet efter olja fortsätter på ockuperat område trots att FN:s rättsavdelning […]

EU, Fiske, FN, Frankrike, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
I artikeln hänvisas till dokumentet "TOTALLY WRONG"

2013-12-06

Dags att stänga klimatgapet!

En ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP visar att gapet mellan vad forskningen säger måste göras och vad som världens ledare har lovat ökar. Det är dags att Sverige tar på sig ledartröjan, går före och stänger klimatgapet!

FN, Klimat & miljö
I artikeln hänvisas till dokumentet "The Emission Gap Report"

2013-12-06

”Fler EU-länder måste hjälpa som Sverige och Tyskland”

“Att välja mellan att visa solidaritet eller att stå passiv är inte öppet för diskussion. Konflikten härjar vidare utan nåd. Framtida generationer kommer att se tillbaka på vår tid och fälla sin dom över alla de som hade medlen för att lindra mänskligt lidande utifrån deras […]

FN, Migration, Syrien

2013-11-27

Vi kan inte sätta allt vårt hopp till FN

“FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport visade ännu en gång på riskerna med att fortsätta släppa ut växthusgaser i nuvarande takt. Då går det inte att invänta en FN-process som sniglar sig fram. Istället gäller det att med alla medel skynda på utvecklingen mot en fossilfri ekonomi. Först när […]

FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013
I artikeln hänvisas till dokumentet "Climate Change 2013"

2013-11-21

FN tar fan själv i bå­ten

“Från 1 ja­nu­a­ri finns Ryss­land, Sau­di­ara­bi­en, Kina och Kuba bland de 47 län­der­na i det pre­sti­ge­fyll­da MR-rå­det. Dess upp­gift är att be­va­ka att mänsk­li­ga rät­tig­he­ter re­spek­te­ras i FN:s med­lems­sta­ter. Cy­nis­men är to­tal. Man tar sig för pan­nan. … Jag har all­tid fa­sci­ne­rats av hur fre­kvent och vul­gär kri­ti­ken mot […]

Diktaturer, EU, FN, Kina, Kuba, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, Ryssland, Saudiarabien

2013-11-16

Taiwan: När FN diskuterar vårt öde vill vi vara med

“Klimathoten mot Taiwan är en del av ett globalt miljöproblem. För att motverka klimatförändringarna krävs kollektiva insatser. Taiwan har länge kämpat för att bli en del av FN:s internationella samarbeten inom klimatområdet, något som ännu inte kunnat fullföljas på grund av de politiska omständigheterna.”

FN, Klimat & miljö, Taiwan

2013-11-15

”Carl Bildt nedprioriterar mänskliga rättigheter”

“Efter att posten har varit vakant sedan mer än ett halvår är det alltså klart att den senaste i raden av ambassadörer för mänskliga rättigheter, förre kabinettssekreteraren Hans Dahlgren, inte får någon efterträdare. … Att avskaffa rollen som ambassadör för mänskliga rättigheter kommer att påverka Sveriges […]

EU, Partipolitik, Rådet för MR, Utrikesdepartementet

2013-11-12

Bestående hjälp behövs

“Sannolikt kommer den pågående tragedin i Filippinerna att följa samma mönster som katastrofer av den här typen brukar göra. När de dramatiska händelserna precis har inträffat, skyndar media till. Organisationer med inriktning på katastrofhjälp gör sitt jobb, och bidrar med direkt livsavgörande insatser. Donationer och stöd strömmar […]

EU, Fillipinerna, FN, Humanitärt bistånd, Välgörenhet

2013-11-12

På mottagarnas villkor

“Omvärldens hjälp är viktig. Läget är akut för de miljoner som förlorat sina hem. För varje dag som går ökar desperationen hos de nödställda…Men all hjälp utifrån innebär också stora utmaningar. Hur ska insatserna bäst organiseras?”

Fillipinerna, FN, Humanitärt bistånd

2013-11-11

Vem orkar bry sig om barnens framtid

“Miljonerna strömmar nu in till de olika biståndsorganisationerna. Det här är en megakatastrof och folk ställer verkligen upp…Men lika snabba som vi är att skicka pengar till katastrofer, lika långsamma är vi i det förebyggande arbetet. Att förhindra framtida stormar kräver att hela samhällen ställer om. […]

Barn, Fillipinerna, FN, Klimatmötet i Warszawa 2013, Välgörenhet

2013-11-07

Nya brister avslöjade i UD

“Nu kommer nya avslöjanden om oegentligheter i Carl Bildts utrikesdepartement. Regeringen får skarp kritik för att 300 miljoner kronor från biståndet gått till FN:s klimatfond. Biståndet urholkas på olika sätt av statsråden.”

FN, Resultat, Utrikesdepartementet
I artikeln hänvisas till dokumentet "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"

2013-11-02

Syriens kvinnor ber om vårt stöd

“Syriens kvinnor ber om omvärldens stöd för att göra sina röster hörda i den kommande fredsprocessen. De önskar att de svenska och norska regeringarna ska sätta press på förhandlande och medlande parter för att se till att kvinnors behov, rättigheter och intressen synliggörs och tillgodoses vid […]

FN, Kvinnor, Syrien, Vapenhandel

2013-11-01

Staffan Landin: Farlig faktabrist om bistånd i SvD

“Att SvD på nyhetsplats äntligen skriver om bistånd är mycket bra. Men när artiklarna är för osakliga (ibland direkt felaktiga) och när brister överdrivs och vantolkas – så att läsarna blir lämnade med en uppfattning om att ”ingen vet vart biståndet tar vägen” eller om det ens hjälpt […]

FN, Mediabevakning, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering

2013-10-26

Kan vi lita på FN:s klimatpanel?

“Det finns inga tecken på en kommande värmekris. Den verkliga krisen kommer om vi gör som IPCC föreslår – bekämpar utsläpp av koldioxid med högre priser på energi, vilket skall gälla globalt för att vara effektivt. Det höjer priserna på livsmedel och gör oss alla fattigare, […]

FN, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö

2013-10-25

FN i dag liknar en förväxt zombie

“Hela FN:s konstruktion med ett säkerhetsråd där fem permanenta medlemmar genom sin ständiga vetorätt kan blockera alla viktiga och nödvändiga beslut är i grunden helt uppåt väggarna. Denna har gjort FN till en koloss på lerfötter, en förväxt zombie.”

FN, Korruption, Utvärdering

2013-10-24

Effektivt bistånd kan bli svensk profilfråga

“Debatten om FN-biståndet måste följas av en debatt om engagemanget för FN och vilka prioriteringar Sverige bör göra. FN inbjuder just nu världens människor till en diskussion på internet om den nya utvecklingsagenda som ska komma efter millenniemålen. FN listar sexton områden – från rent vatten […]

FN

2013-10-21

Här är resultatet av vårt cyniska bistånd

“Trots alla biljarder som inte ­bara Sverige utan FN, EU och enskilda länder under alla år pumpat in i till exempel Afrika pekar kalla fakta fortfarande på en gränslös fattigdom och ­misär. Jag har granskat tre parametrar som ger en god bild av tillståndet i ett […]

Afghanistan, Afrika, Barn, Demokrati, FN, Resultat, Sida, Utvärdering

2013-10-20

M måste överge enprocentsmålet

“De senaste fem åren har Sverige skickat mer än nio miljarder kronor till FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Men FN:s egna utvärdering, som Jenny Nordberg har grävt fram, visar att verksamheten lider av ineffektivitet och brist på fokus till den grad att det är omöjligt att avgöra om […]

Enprocentsmålet, FN

2013-10-10

Ministern har landat. Så vad betyder det att ställa krav på FN?

“Hon skriver att regeringen ”välkomnar granskning av och debatt om Sveriges bistånd” och nämner den nyligen släppta DAC-rapporten, som Sida, UD och Carl Bildt alla var överens om gav ett mycket gott betyg till det svenska biståndet, framför allt för att det är mycket generöst jämfört med andra länder. […]

Biståndsminister Hillevi Engström (M), FN, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet
Artikeln är en replik på: "Svenskt bistånd ska göra skillnad för fattiga"I artikeln hänvisas till dokumentet "OECD Development Co-operation Peer Review"

2013-10-09

Opinionsbildning eller granskning?

“Journalisten Jenny Nordberg har i sina kolumner i SvD tidigare kritiserat flera FN-organs svårighet att redovisa resultat. Med raljant ton och rappt tilltal sågades först UNFPA och sedan UNDP med rubriker som ”Biståndspengarna som försvann” och ”Sverige är FN:s jultomte” Hon beskrev de höga lönerna och […]

FN, Mediabevakning
Artikeln är en replik på: "Var är FN:s biståndsmiljarder?"

2013-10-09

Svenskt bistånd ska göra skillnad för fattiga

“Regeringen är fullt medveten om de stora förändringsbehov som finns inom FN. Det är därför betydande steg har tagits i syfte att åstadkomma förbättringar. Före 2006 gjordes inga systematiska bedömningar av FN-organisationerna och uppföljningen av verksamheten var långt ifrån heltäckande. Detta trots att stora summor svenska […]

FN, Riksrevisionen, Utrikesdepartementet
I artikeln hänvisas till dokumentet "OECD Development Co-operation Peer Review"

2013-10-08

Släpp fram humanitär hjälp till Syriens folk

“För att tragedier som denna ska bli färre och för att fler drabbade ska få tillgång till humanitär hjälp måste världens beslutsfattare se till att ord blir till handling. Sveriges nya biståndsminister Hillevi Engström har redan visat sitt engagemang för Syrien och regeringen har bidragit med stora summor för […]

Biståndsminister Hillevi Engström (M), FN, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien

2013-10-08

”Sveriges röst måste bli tydlig och stark i FN”

“Vi vet att dagens låga FN-engagemang och regeringens splittrade syn i Mellanösternkonflikten har förändrat Sveriges anseende i världen. Tystnad råder om erkännandet av en palestinsk stat. Andra länder i EU fick agera inför omröstningen om en uppgraderad palestinsk status i FN, medan den svenska regeringen valde att […]

FN, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik, Rådet för MR

2013-10-02

Lön är också ett ord för bistånd

“Den svenska indignationen har till stor del handlat om före detta biståndsminister Gunilla Carlssons lön, som betalades med biståndspengar. På grund av detta kan någon långt borta antas ha blivit utan middag, har flera politiker förklarat, vilket också har gjort många upprörda. ”Biståndsbudgeten ska ju ändå i […]

Avräkningar, FN, Sida, Utrikesdepartementet
I artikeln hänvisas till dokumentet "PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 7"

2013-09-27

Var är FN:s biståndsmiljarder?

“De senaste fem årens verksamhet granskades nyligen i en utvärdering som talar om ineffektivitet och brist på fokus. Rapporten, som är FN:s egen, konstaterar därför att det tyvärr inte går att säga om utfallet, till en kostnad av några miljarder dollar, är ”bra eller dåligt”. En annan […]

Budget, FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Resultat, Utvärdering

2013-09-27

Terrorns ansikte i Afrika

“Al-Shabaab utgår från Kenyas grannland Somalia där man i åratal attackerat vanliga människor lika väl som offentliga institutioner – inklusive nu i somras det lokala FN-kontoret i huvudstaden Mogadishu. Man har förhindrat internationellt bistånd till svältande människor och utövar ett skräckvälde i de delar av landet som […]

Afrika, EU, FN, Kenya, Somalia

2013-09-25

Biståndsberoende ministrar

“Sverige är ett av endast fem länder som redan lever upp till FN-målet för 2015 om att 0,7 procent av rika länders BNI (bruttonationalinkomst) ska gå till bistånd. Finanskrisen har dessutom satt sina spår, och 2011 föll EU:s totala bistånd för första gången sedan 2007. Sammantaget […]

Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, EU, FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013
I artikeln hänvisas till dokumentet "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"

2013-09-25

Bistånd utan förstånd

“Att uppföljningen av svenskt bistånd är uselt kan också beskrivas som New York-korrespondenten Jenny Nordberg gör i Svenska Dagbladet. I sin senaste kolumn (20/9) skriver hon hur en FN-ambassadör kallar Sverigeför FN:s jultomte. Om klapparna når fram till arbete för fattiga barns skolgång och emot könstympning kvinnor är osäkert: ”Tre fjärdedelar av många […]

Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Sverige är FNs jultomte"

2013-09-25

Alliansen tar inte klimathotet på allvar

“I dag presenterar FN:s klimatpanel sin nya rapport om läget för klimatet. Forskarna skärper nu tonen ytterligare, vi måste agera omedelbart för att undvika en global klimatkollaps. Men det här har vi egentligen vetat länge. Forskarnas varningsklockor har ljudit i många år. Problemet är att det finns […]

FN, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet "Climate Change 2013"

2013-09-22

Svenska folket redo att göra mer för klimatet

“Högljudda klimatskeptiker kan ibland ge intryck av att dramatiken överdrivs. Men det är inget som vanligt folk köper. Tvärtom. Enligt en färsk Sifoundersökning tror tre av fyra svenskar, 75 procent, att den bild som förmedlas av de flesta forskarna stämmer, eller att klimathotet till och med […]

Civilsamhället, FN, Forskning, Klimat & miljö

2013-09-22

”Risken för klimatkatastrof större än vad de flesta tror”

“Trots alla framsteg med ökad levnadsstandard och minskat mänskligt lidande, måste vi våga se sanningen i vitögat; mänskligheten har aldrig förr löpt så stora risker som den gör i dag. En av de största riskerna är förknippad med klimatförändringen. Denna risk har uppkommit genom en exempellös […]

FN, Forskning, Klimat & miljö, Målsättning, Multilateralt samarbete
I artikeln hänvisas till "Global Challenges Foundation"

2013-09-22

Vi sviker inte de fattiga

“Vid FN:s toppmöte om klimat 2009 lovade Sverige att bidra med åtta miljarder i klimatfinansiering mellan 2010 och 2012. Det har vi gjort. Sverige är det land i EU som bidragit med mest pengar per invånare för att hjälpa fattiga länder. Sverige är dessutom ett av […]

FN, Forskning, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Volym
Artikeln är en replik på: "Alliansen sviker de fattiga i klimatfrågan"

2013-09-21

Ligger det bästa ännu framför oss?

“Att frysa all rörelse är återkommande inslag i klimatdebatten. Men det är snarare i den mänskliga viljan att ständigt få det lite bättre som svaren står att finna. Människan är inte mänsklighetens motsats. Det är tekniska innovationer och utveckling som ständigt förbättrat villkoren för allt fler […]

FN, Forskning, Klimat & miljö, Vatten
I artikeln hänvisas till "Don’t blame climate change for extreme weather"

2013-09-20

Sverige är FN:s jultomte

“De senaste tre åren har Sverige skickat 24 miljarder svenska kronor till FN. Mer än hälften är ett kontantbidrag till budgeten som de får göra vad de vill med. Andra länder vill helst bidra till specifika hjälpprojekt, men Sverige sätter en stolthet i att inte ställa […]

Budget, FN, Utrikesdepartementet
I artikeln hänvisas till dokumentet "United Nations Should Clarify the Process and Assumptions Underlying Secretariat Professional Salaries"

2013-09-20

Sverige räds inte hög risknivå

“Påståendet på SvD Brännpunkt 16/9 att Sverige prioriterar ofarliga uppgifter i syfte att undvika risker stämmer inte. Att göra ansvarsfulla bedömningar av risker är en viktig del i förberedelserna inför en insats. De senaste åren har Sverige efter noggranna bedömningar valt att engagera sig i kvalificerade operationer med […]

Afghanistan, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Sverige har bara en enda FN-soldat"I artikeln hänvisas till dokumentet "Vägval i en globaliserad värld"

2013-09-17

Sverige ska delta där vi behövs

“I går på SvD Brännpunkt skrev två statsvetare från Södertörns högskola, Michael Karlsson och Nujin Tasci, att Sverige inte bidrar tillräckligt till fredsbevarande insatser under FN-flagg. … Att Karlsson och Tasci glömde nämna Afghanistan beror på att insatsen är FN-sanktionerad, men ej ett fredsbevarande FN-uppdrag. Det är akademiskt hårklyveri […]

FN, Militärt bistånd
Artikeln är en replik på: "Sverige har bara en enda FN-soldat"

2013-09-16

Sverige har bara en enda FN-soldat

“Den svenska FN-politiken är även överraskande eftersom behovet av FN-trupper ingalunda har minskat. Tvärtom, sedan millennieskiftet då FN:s styrkor omfattade mindre än 20000 soldater har behovet ökat mycket kraftigt. Sedan 2007 har FN:s fredsbevarande styrkor inte någon månad understigit 70000 soldater. Drygt hälften av dessa är […]

FN, Kongo, Libanon, Militärt bistånd, Sudan

2013-09-15

Stäng inte gränserna för Syriens flyende

“Vittnesmål från migranter som inte släpps in i EU och därmed inte får en individuell prövning av sina skyddsskäl är alltför många. För att detta ska upphöra kräver Röda Korset en oberoende övervakning av EU:s yttre gränser med regelbunden offentlig rapportering till Europaparlamentet. EU måste därutöver utöka […]

EU, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Migration, Multilateralt samarbete, Syrien

2013-09-12

Äntligen ljus i Syriens mörker

“Det råder stor enighet om att det inte finns någon militär lösning på inbördeskriget i Syrien. Varken diktatorn Bashar al-Assad eller de olika sinsemellan stridande upprorsgrupperna har kraft nog att avgöra kampen. Ingen stormakt är beredd att sätta in de styrkor på marken som skulle behövas […]

Demokrati, Diktaturer, FN, Multilateralt samarbete, Ryssland, Syrien, USA

2013-08-31

Fler vägar till Europa

“Det syriska inbördeskriget har lett till en humanitär katastrof. … Om politiker i västvärlden menar allvar med att vi står på det syriska folkets sida bör det vara en självklarhet att underlätta för syriska flyktingar att ta sig till Europa och söka en fristad. Det är både […]

EU, FN, Humanitärt bistånd, Syrien

2013-08-30

FN-stött ingripande i Syrien skulle kunna ske redan idag

“Ett ingripande i Syrien brådskar. Det beror inte bara på de fruktansvärda bilderna på döda barn efter den misstänkta kemvapenattacken utanför Damaskus i förra veckan. Oavsett vad FN:s utredare kommer fram till har Syriens president Bashar al-Assad under lång tid försummat sin skyldighet att skydda den […]

"Bad governance", FN, Kina, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien, USA, Utvärdering

2013-08-30

Biståndet hjälpte bara FN

“Enbart under det senaste decenniet reste sig 454 miljoner människor ur extrem fattigdom. Det blev alltså 138 200 färre fattiga varje dag, 5 758 varje timme, 96 varje minut. Skrämmande många lider fortfarande av extrem fattigdom: 22 procent av mänskligheten, enligt samma beräkningar från Världsbanken. Men det går åt […]

Afrika, Asien, FN, Kina, Millenniemålen, Världsbanken
I artikeln hänvisas till dokumentet "Causal Inference and the Millennium Development Goals (MDGs): Assessing Whether There Was an Acceleration in MDG Development Indicators Following the MDG Declaration"

2013-08-30

Viktigt att invänta FN-besked

“Det som sker i Syrien fruktansvärt, men man ska inte motivera ett angrepp på falska premisser. [...] Redan nu kan ett väpnat ingripande motiveras på rent humanitära grunder. Men det bör också få en folkrättslig legitimitet. Annars missbrukar de demokratiska stormakterna den legitimitet som de fått […]

FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA

2013-08-30

“För att rättfärdiga ett militärt ingripande räcker det inte att Assad är en skurk.”

“För att rättfärdiga ett militärt ingripande räcker det inte att Assad är en skurk. Det måste också finnas meningsfulla syften och mål för insatsen, och en realistisk plan för hur målen ska nås. Dessutom måste givetvis skadan som ett anfall riskerar att orsaka vara mindre än […]

"Bad governance", Diktaturer, FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA

2013-08-30

Svävande om målet

“Känslan att ”någon måste agera” för att stoppa blodbadet i Syrien är djupt mänsklig. Över 100 000 människor har dött i inbördeskriget, miljoner är på flykt. När hundratals miste livet förra veckan i vad som sannolikt var en gasattack följde starka reaktioner. Men de senaste dagarna […]

"Bad governance", Diktaturer, FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA, Utvärdering

2013-08-30

Syrien borde tvingas till förhandlingar

“Självklart måste omvärlden agera. Men inte med ett militärt angrepp från USA, Storbritannien och Frankrike. Det skulle sannolikt inte lösa något i dagens situation med ett oenigt säkerhetsråd och en till synes orubblig klyfta mellan USA och Ryssland, Assad och oppositionen. Dels för att det skulle […]

"Bad governance", FN, Frankrike, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Storbritannien, Syrien, USA

2013-08-30

Åtal är bättre än bomber

“Det talas mycket i Washington och London om bombanfall för att straffa den syriska regimen och avskräcka andra från att använda stridsgas. Men de skyldiga är få och nås svårligen med ett bombanfall. Risken för att bomberna i stället dödar vanliga syrier, som inte har fattat […]

"Bad governance", FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA

2013-08-29

Fly inte ansvaret för flyktingarna

“Flyktingkrisen är redan en ohygglig humanitär tragedi. Men den är också ett politiskt problem, som kan förlänga och försvåra konflikten och som på längre sikt kommer att destabilisera inte bara Syrien, utan hela regionen. Irak, Libanon, Jordanien och Turkiet behöver hjälp för att klara sig genom […]

FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Migration, Syrien, Utvärdering

2013-08-29

Mer våld ingen lösning

“Historien ser ut att upprepa sig. USA, Storbritannien och Frankrike struntar i att invänta resultatet av vapeninspektörernas arbete. De kommer när som helst att slå till militärt. [...] Det är mycket svårt att se ett slut på våldet, men mer våld är inte lösningen. FN-inspektörerna borde […]

"Bad governance", Diktaturer, FN, Frankrike, Kina, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Storbritannien, Syrien, USA

2013-08-29

Skynda långsamt med Syrienattack

“Inbördeskriget i Syrien har pågått i två och ett halvt år men genom att kemiska vapen använts i stor skala är en definitiv gräns passerad. Världen kan inte stilla­tigande se på när massförstörelsevapen används. Priset för vår passivitet i Syrien­ är redan allt för högt. Över […]

"Bad governance", FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Nato, Syrien

2013-08-27

Öppna lagliga vägar in i EU för krigsdrabbade

“Det är dags att ta nästa steg i asylpolitiken och skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar att ta sig till EU. Det kan ske genom att utfärda humanitära visum på de EU-ambassader som just nu etableras runt om i världen. Ett annat sätt är att […]

EU, FN, Humanitärt bistånd, Migration, Syrien

2013-08-27

Sent ska de vakna

“Nu återstår i stort sett enbart dåliga lösningar. Väst kan göra en symbolisk missilattack, som inte rubbar Assad men som ökar konfliktnivån i regionen (Iran) och globalt (Ryssland kontra USA). Väst kan (hypotetiskt) gå in massivt, vilket kan störta Assad men efterlämna kaos och islamistisk terror, att […]

EU, FN, Iran, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Ryssland, USA

2013-08-16

Egypten och omvärlden

“Det finns inga planer på att dra in biståndet, vilket är rimligt. Pengarna stödjer projekt och verksamheter som jobbar för mänskliga rättigheter. Att frysa det biståndet som en slags markering vore inte bara ineffektivt, men hade också drabbat personer i behov av hjälp. En total isolering […]

Egypten, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, USA, Vapenhandel, Världsbanken

2013-08-11

Vittnesmål som världen måste höra

“Att den brutala krigföringen i det mineralrika östra Kongo tillåts att fortsätta är en skam för omvärlden, för mänskligheten. Både rebellgruppen och den kongolesiska armén använder sexuellt våld som vapen. Situationen i Kongo måste hamna högre på den internationella dagordningen, så att utvecklingen kan vändas.”

Barn, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Utbildning

2013-08-11

Katastrofen i Kongo

“Man beräknar att antalet offer för Kongo­kriget nu är mer än fem miljoner, varav de flesta dött till följd av sjukdomar och svält. Det gör detta krig, vid sidan av Koreakriget på 1950-talet, till det mest dödliga i världen sedan Andra världskriget. Ändå har katastrofen bara […]

"Bad governance", Afrika, FN, Hunger, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, Sjukvård, Utvärdering

2013-08-06

Räds inte att vi blir fler människor på jorden

“Visst, fler människor lär innebära ett större tryck på vår planets redan knappa resurser. Men tillväxtens gränser har, med ekonomen Paul Romers ord, inte med knappheten hos fysiska resurser att göra. Eftersom innovationer och ny teknologi möjliggör en effektivare användning av energi och resurser är det […]

Afrika, Asien, Demografi, FN, Handelspolitik, Migration

2013-08-03

Dags för ökat engagemang i Mellanöstern

“Det viktigaste Sverige och EU kan göra är att visa ett starkt engagemang för regionen. Huvudutmaningen för Västs ledare är att motivera för sina medborgare varför utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika är relevant även för dem. Ointresset är tyvärr påtagligt.”

Bahrain, Demokrati, Egypten, EU, FN, Irak, Iran, Jordanien, Klimat & miljö, Marocko, Multilateralt samarbete, Syrien, Tunisien

2013-07-31

Sverige har en pådrivande roll i det internationella hbt-arbetet

“Sverige har länge haft en pådrivande roll för att stärka och försvara hbt-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna både internationellt och i enskilda länder…Hbt-personers rättigheter är en prioritering i det svenska biståndet. Sverige och Sida är en av de främsta i det internationella givarsamfundet när det […]

EU, HBT-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR, Ryssland, Sida, Utrikesdepartementet

2013-07-28

Det kan bli svårt att lämna Mali om ett år

“Beslut fattades snabbt i Sveriges riksdag i juni om att låta bidra till flygtransporter med ett Herculesplan och mellan 70 och 160 militärer under tolv månader, vilka beräknas vara på plats i oktober. Det gick i linje med den öppning för deltagande i fler fredsbevarande insatser […]

FN, Mali, Militärt bistånd, Partipolitik

2013-07-21

Farlig inflation av de mänskliga rättigheterna

“Den pågående inflationen av antalet rättigheter vattnar också ur dem. Om allt önskvärt blir en rättighet glömmer man lätt de viktigaste okränkbara rättigheterna. Med över tusen rättigheter, ofta överlappande, blir det lättare att smita undan de mest basala. Man kan alltid hänvisa till någon annan rättighet […]

Diktaturer, FN, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR

2013-07-21

FN har misslyckats i Syrien

“Omvärlden, och särskilt FN:s säkerhetsråd har misslyckats. Precis som USA:s avgående FN-ambassadör Susan Rice sade, kommer historien att döma oss hårt. FN ville se en diplomatisk lösning på konflikten, men har låtit stormakterna träta i stället för att stoppa ett folkmord. Det är olyckligt att Sverige […]

FN, G8, Partipolitik, Syrien

2013-07-18

Det finns att göra

“Syrien är inom den närmaste framtiden inte en plats att återvända till. Sida vid sida med det pågående våldet ökar i stället antalet människor på flykt. Detta är i dag knappast något som förvånar. Ändå lämnar många av EU-länderna trots den nya överenskommelsen om asylsökandes säkerhet […]

Ambassader, EU, FN, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Migration, Syrien

2013-07-12

Sveriges ansvar i kampen mot aids, tuberkulos och malaria

“Ambitiösa mål som också stöttats ekonomiskt har hittills spelat en viktig roll i kampen mot sjukdomarna. Sverige har varit drivande inom den FN-process som ska ta fram nya internationella hälsomål, som blir gällande då de så kallade millenniemålen går ut 2015… De tre senaste åren har olika givare […]

FN, Hälsa, HIV/AIDS, Post-15

2013-07-12

Nu måste FN lyssna på Malala Yousafzai

“Enligt FN nekas 57 miljoner barn runt om i världen utbildning. 15 miljoner av dem är barnarbetare och 32 miljoner av dem är flickor som diskrimineras på grund av sitt kön. … I dag fyller Malala Yousafzai 16 år och hon kommer att fira dagen genom att […]

Barn, FN, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Pakistan, Utbildning
I artikeln hänvisas till dokumentet "Youth and Skills"

2013-07-12

Ge världens flickor makten över sina liv

“I dag är det den internationella världs- befolkningsdagen. Svenska FN-förbundet och FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar för att ge alla de 500 miljoner tonårsflickor som lever i utvecklingsländer rätten att bestämma över sitt eget liv. De nordiska länderna befinner sig i frontlinjen när det gäller att främja rättigheter […]

FN, Kvinnor, Millenniemålen, Okategoriserade

2013-07-03

De Nordiska länderna måste agera i Syrien

“De nordiska länderna har historiskt sett försökt spela en positiv och engagerad roll i internationella frågor. Vi har en lång och stolt tradition av att ta ansvar och att stödja arbetet mot fattigdom och kränkningar av mänskliga rättigheter, att bekämpa diskriminering och förbättra människors hälsa och tillgång […]

FN, Syrien

2013-07-01

Rent vatten för alla

“År 2013 är FN:s internationella år för vattensamarbete, och i dagarna är det ett år sedan konferensen i Rio de Janeiro, Rio+20, hölls. Den har gjort ett särskilt starkt avtryck i den globala utvecklingspolitiken, bland annat därför att man klart och tydligt, en gång för alla, […]

FN, Klimatmötet i Rio 2012, Millenniemålen, Partipolitik, Vatten

2013-06-29

”Protest mot maktmissbruk visar ny politisk dimension”

“En central fråga i den statsvetenskapliga forskningen har sedan länge varit vad som skapar politisk legitimitet? Eller uttryckt på annat sätt, vad är det för processer som gör att vanliga medborgare accepterar de politiska makthavarnas rätt att styra över dem? Det hittills givna svaret, både från […]

Brasilien, Demokrati, Diktaturer, FN, Korruption, Mänskliga rättigheter, Sida

2013-06-27

Stängda gränser för flyktingar

“Trots den enorma flyktingströmmen från Syrien är det enligt svenska migrationsverket färre syrier än väntat som kommit hit. Enligt verket beror det inte på att de inte vill utan för att de inte kan. Kanske kommer de att hitta nya vägar att ta sig till tryggheten […]

Afghanistan, Barn, EU, FN, Migration, Migrationsverket, Pakistan, Somalia, Sudan, Syrien
I artikeln hänvisas till dokumentet "Rapport: "Childhood under Fire - The impact of two years of conflict in Syria, Save the Children" (2013)"

2013-06-25

Stärk kvinnornas roll i det afghanska samhället

“Det afghanska parlamentet, Wolesi Jirga, består till 25 procent av kvinnor och det uppnås med hjälp av kvotering. (…) Relationen mellan civilsamhället, utbildning för kvinnor och demokratibygge är tydlig. Det är inte möjligt att skapa demokrati om bara 34 procent av kvinnorna är läs- och skrivkunniga. […]

Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, FN, Kvinnor, Landfokusering, Nato, Projektstöd, Utbildning
I artikeln hänvisas till dokumentet "UN Security Council Resolution 1325 (2000)"

2013-06-14

Bistånd och militärt skydd går hand i hand

“Framgångsrikt bistånd och militärt skydd är varandras förutsättningar och kan inte fungera utan varandra. Sverige satsar därför lika mycket på båda delarna, vilket är unikt. Vi har ett moraliskt ansvar att bidra till fredsbevarande insatser i världen.”

FN, Militärt bistånd, Nato

2013-06-14

Sänd svensk trupp till Golan

“Enligt uppgifter i går har Sverige tillfrågats om att bidra med trupp till Undof. Berörda myndigheter är tystlåtna om svaret. Enligt medieuppgifter vill Sverige för att medverka att flera länder i Norden är med. Deltagande med militär i sådant som fredsbevarande styrkor av Undofs slag är […]

FN, Israel, Militärt bistånd, Syrien

2013-06-04

Välvilliga volontärer lockas in i barnhemsindustrin

“Tänk dig själv om dina barn fick ny dagispersonal varannan månad. Snälla och gulliga personer som visserligen inte förstår vad ditt barn säger och oftast inte har någon utbildning eller erfarenhet från barnomsorg, men det skadar väl inte. En gång kanske det bara är spännande och […]

Barn, FN, Kambodja, Ryssland, Sydafrika, Thailand

2013-06-04

Kassava kan stärka kvinnornas roll i Afrika söder om Sahara

“Kvinnor måste få stöd och en mer framträdande roll i utvecklingsländernas jordbruk. Sedan klimatförhandlingarna i Doha åter misslyckats, är det viktigt att identifiera och stödja konkreta insatser som går att genomföra. En sådan handlar om hur vi kan stärka kvinnors roll i arbetet med att bekämpa […]

Afrika, FN, Jordbruk, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Kvinnor

2013-05-31

En framtida förändringsagenda: fem skiften för en bättre värld

“Igår överlämnade Millenniemålpanelen sin rapport till FN:s generalsekreterare. Panelen föreslår en framtida förändringsagenda  som gäller för alla länder.”

FN, Millenniemålen, Post-15, Utrikesdepartementet
I artikeln hänvisas till dokumentet "A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development"

2013-05-30

”Världen måste kraftsamla mot korruption och förtryck”

“I dag presenterar jag och mina kolleger i FN:s Millennie­målspanel vår slutrapport i New York… Korruption är ett hinder mot utveckling, men korruptionsbekämpning är inte alls bara någonting som krävs i utvecklingsländer. I Millenniemålspanelen har vi ofta diskuterat korruptionsfrågans vikt för att bygga fredliga och stabila samhällen, fria […]

"Bad governance", Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Post-15
I artikeln hänvisas till dokumentet "A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development"

2013-05-30

Förslag: Sverige ska delta i Maliinsatsen

“Sverige är en av de största humanitära bidragsgivarna till Sahel. Av de drygt 500 miljoner kronor som avsattes för regionen 2012 gick drygt 75 miljoner till Mali. Behoven är fortfarande enorma och regeringen är redo att ge fortsatt humanitärt stöd. Det långsiktiga bilaterala utvecklingssamarbetet suspenderades som svar […]

Bilateralt samarbete, FN, Humanitärt bistånd, Mali, Militärt bistånd

2013-05-28

Svenska regeringen vänder Latinamerika ryggen

“Den 26 februari skrev Sida-chefen Charlotte Petri Gornitzka på SvD Brännpunkt att biståndet i Latinamerika bör avvecklas. Gunilla Carlsson har inte svarat på detta utspel. Därför är det lätt att anta att engagemanget för Latinamerika är svagt.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, EU, FN, Partipolitik, Sida, Sydamerika, Utrikesdepartementet, Venezuela
I artikeln hänvisas till "Bistånd till färre länder gör mer nytta"

2013-05-28

Slakta den heliga FN-kon

“Till synes är FN godheten förkroppsligad i en internationell organisation; dess mål är bland annat att främja världsfred, mänskliga rättigheter och att skapa goda relationer länder emellan. Dock är det sällan som organisationen lever upp till dess beundransvärda intentioner. … FN:s råd för mänskliga rättigheter är det […]

FN, Kina, Rådet för MR, Saudiarabien
Artikeln är en replik på: "Stoppa avvisningen av romer"

2013-05-22

Sprid nätfriheten till fler

“Ledare i demokratiska och fria samhällen har ett ansvar, inte bara att ge tekniskt och ekonomisk stöd åt de länder som nu vill vara en del av en alltmer uppkopplad värld. Vi har också en moralisk skyldighet att dela erfarenheter av hur frihet och säkerhet kan […]

Afrika, Asien, FN, Nordamerika, Okategoriserade, Partipolitik, Sydamerika

2013-05-14

FN bör leda en ny insats i Afghanistan

“Afghanistan står inför stora utmaningar. Nästa år väljs en ny president samtidigt som merparten av de internationella trupperna kommer att lämna landet. Det är glädjande att Sveriges regering har utlovat ett långsiktigt stöd för engagemanget i Afghanistan efter 2014. (…) Det är dock av yttersta vikt […]

Afghanistan, Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Nato, Partipolitik, Utbildning

2013-05-11

Hungerhjälpen handlar om mer än välgörenhet

“Klevenås har naturligtvis helt rätt – mat är en rättighet och det är precis det som Hungerhjälpen går ut på. Hade Klevenås läst mer än rubriken hade hon sett att kampanjens budskap är Alla har rätt att somna mätta. Moderna biståndsorganisationer bedriver inte vad Klevenås nedvärderande kallar välgörenhet. Vårt arbete […]

Afrika, Barn, FN, Hälsa, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, Välgörenhet
Artikeln är en replik på: "Mat är en mänsklig rättighet!"

2013-05-09

”Avskaffa visumkravet för flyktingar från Syrien”

“Det manar till ödmjukhet att Sverige har tagit emot totalt 3255 syriska asylansökningar mellan januari och april i år, medan UNHCR berättade för oss att ungefär 80 000 flyktingar skulle registreras i Libanon bara under april månad. Libanon har inte en enda gång stängt sina gränser och […]

EU, FN, Humanitärt bistånd, Libanon, Migration, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Syrien

2013-05-05

Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige

“För oss är det självklart att Sverige och EU ska ligga i framkant i denna utveckling både vad gäller handel och bistånd. Ett demokratiskt och ekonomiskt starkare Afrika är bra för Sverige. Förutsättningarna är goda för en fortsatt positiv utveckling. Sverige har intresse av att stödja och […]

Bilateralt samarbete, EU, FN, Handelspolitik, Internationella valutafonden (IMF), Kina, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydafrika

2013-05-04

Mat är en mänsklig rättighet!

“I morgon den 5 maj träder äntligen tilläggsprotokollet till ESK-konventionen i kraft. Det ger individer och grupper möjlighet att inom FN-systemet ställa sina regeringar till svars, när deras rätt till mat har kränkts. Sverige ställer sig inte bakom detta och har inte ratificerat protokollet. Det är […]

FN, Välgörenhet

2013-04-26

Svepande och felaktig kritik mot Migrationsverket

“Romer i Kosovo är, likt i andra länder på västra Balkan och i Östeuropa, diskriminerade och marginaliserade. De lever ofta under svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Romer möter trakasserier i vardagslivet och diskriminering på arbetsmarknaden, i sjukvården och inom utbildningsväsendet. Trots det finns det inte grund […]

EU, FN, Kosovo, Mänskliga rättigheter, Migration, Migrationsverket, Östeuropa
Artikeln är en replik på: "Stoppa avvisningen av romer"

2013-04-25

Ett renoveringsobjekt

“Förbundet vill starta ett samtal om de utmaningar FN står inför och om hur Sverige kan bidra till att bygga en starkare och effektivare världsorganisation. I idéskriften FN behöver ett starkare svenskt stöd lanserar förbundet också en rad förslag om vad som bör göras, samt mer […]

Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR

2013-04-25

”Regeringen har genom sitt svaga engagemang misskött Sveriges anseende i FN under flera år.”

“Regeringen har genom sitt svaga engagemang misskött Sveriges anseende i FN under flera år. Sveriges misslyckande med att ta en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter visar alltför tydligt att vårt land inte längre är samma starka aktör i FN som vi tidigare varit. (…) […]

EU, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Rådet för MR, Utvärdering

2013-04-25

Sluta gulla med regimen i Burma

“Burma har på senare tid beskrivits som en framgångssaga. Det brutala militärstyret har tranformerats till något som liknar en civil regering och fredspristagaren Aung San Suu Kyi har släppts ur husarresten och sitter numera i parlamentet. Bilden av det nya och öppna Burma har haft en […]

"Bad governance", Burma, EU, FN, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Religion

2013-04-24

Visa Iran vems sida vi står på

“Frihet, demokrati och stabilitet finns inte på mullornas världskarta. 30 år av förtryck och tyranni och ett omdiskuterat kärnvapenprogram med mål att förinta Israel har gett folket och omvärldens regeringar tillräckligt med erfarenheter om att den iranska regimen inte kommer att sluta med det de gör. […]

Demokrati, Diktaturer, FN, Handelspolitik, Iran, Mänskliga rättigheter

2013-04-21

Stoppa avvisningen av romer

“Att svenska myndigheter menar att diskriminering inte kan utgöra asylskäl är allvarligt och strider mot internationell rätt. Att Sverige tvångsavvisar romer till Kosovo kan även det bryta mot Sveriges internationella åtaganden. Det faktum att Sverige regelbundet får kritik från FN:s tortyrkommitté för att avvisa personer som […]

EU, FN, Kosovo, Mänskliga rättigheter, Migration, Migrationsverket

2013-04-14

Enorma problem med humanitärt bistånd i Somalia

“Sverige har, genom sitt ställningstagande för en integrerad FN-mission i Somalia, på intet sätt backat från sitt aktiva humanitära engagemang. Jag är fortsatt en stark försvarare av de humanitära principerna och vikten av humanitärt utrymme, humanitärt tillträde och de humanitära organisationernas oberoende. Om detta bör det […]

FN, Humanitärt bistånd, Somalia
Artikeln är en replik på: "Ny politik hotar humanitär hjälp"

2013-04-03

Alla skäl i världen till glädje

“I en delrapport till Human Development Report 2013 uttalas följade ord: ”Aldrig tidigare har så många människors levnadsvillkor och framtidsutsikter förbättrats så dramatiskt och så snabbt”. Det är framför allt södra halvklotets kontinenter som gör framstegen. I Latinamerika, Asien och Afrika får människor det bättre. Långt […]

Afrika, Asien, FN, Millenniemålen, Sydamerika, Utvärdering

2013-03-31

Ge hälften av biståndet till kvinnor

“Världsbanken bekräftar att jämställdhet är ett måste för minskad fattigdom och tillväxt…Med andra ord: för att biståndet, som kommer från våra skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå kvinnor.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Jämställdhet, Jordbruk, Partipolitik, Tanzania, Världsbanken

2013-03-31

Ge Sydsudan mer svenskt bistånd

“Det är förståeligt att rika länder är på sin vakt mot riskerna med att stödja Sydsudans unga och ofta svaga institutioner, men jag är övertygad om att utvecklingsbistånd, levererat på rätt sätt, ger resultat. Självständigheten skapade en chans för den sydsudanesiska staten att vinna sina medborgares […]

Civilsamhället, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Målsättning, Näringslivsbistånd, Projektstöd, Sydsudan, Utbildning

2013-03-22

En miljard saknar rent vatten

“Målet som sattes av det internationella samfundet vid millennieskiftet var att hälften så många människor skulle sakna tillgång till rent vatten och sanitet 2015 som 1990. Globalt sett har målet om rent vatten uppfyllts, enligt FN. Men skillnaderna är stora. Som det ser ut i dag […]

FN, Hälsa, Vatten

2013-03-15

DEBATT: Sinai – ett laglöst område

“Situationen i Sinai är en humanitär katastrof och det är oacceptabelt att ingen agerar. Själva kidnappningen sker utanför EU men det finns möjlighet att påverka. EU:s polismyndighet, Europol är ett effektivt verktyg där medlemsländer tillsammans kan sätta upp ett så kallat Joint Investigation Team. … Svenska rikskriminalpolisen och […]

Egypten, Eritrea, EU, FN, Partipolitik, Trafficking

2013-03-08

De sitter på lösningen

“Kort sagt, kvinnor arbetar mest, äger minst, har ingen makt och är starkt underordnade i ett globalt perspektiv. Detta är mycket illa för mänskligheten. Men ändå hoppfullt. För oj, vilken förändringspotential som bor i dessa dystra fakta! FN:s jordbruksorganisation FAO har räknat ut att om kvinnor finge […]

FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor

2013-03-08

När du skär i biståndet drabbar det främst kvinnor, Anders Borg

“Länder som Sverige måste gå i bräschen och stå upp för dessa ofta helt livsavgörande rättigheter. I ett splittrat EU med länder som Malta, Polen och Irland där tillgången till en laglig och säker abort är starkt begränsad eller obefintlig måste Sverige och likasinnade länder tala klarspråk. […]

Afrika, EU, Europa, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sjukvård, Världsbanken, Volym

2013-02-26

Drabbade i Syrien behöver din hjälp

“Som i så många andra konflikthärdar finns FN på plats i Syrien. FN:s livsmedelsprogram WFP når 1,5 miljon människor med matbistånd inne i Syrien och planerar att inom kort kunna hjälpa ytterligare en miljon behövande genom samarbete med lokala organisationer i landet. Utöver detta nås hundratusentals […]

FN, Humanitärt bistånd, Syrien, Välgörenhet

2013-02-13

Stöd Kongos kvinnor genom att stärka Sveriges FN-insats

“I den centralafrikanska regionen och DR Kongo är läget akut. Margot Wallström, FN:s tidigare särskilda representant i frågor om sexuellt våld mot kvinnor i konflikter, menar att massvåldtäkterna i Kongo är på väg att undergräva hela samhället och utgör det största hotet mot fred. Även hennes efterträdare Zainab Hawa […]

FN, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik

2013-01-29

Låt inte terrorn ta över i Sahara

“I januari 2013 började rebellstyrkor röra sig söderut mot huvudstaden Bamako. Det var i detta läge Frankrike valde att gå in och stoppa rebellerna. (…) Med största sannolikhet kommer Frankrike, tillsammans med västafrikanska styrkor och Malis egen försvarsmakt, att vinna militärt. Men det är en helt […]

Civilsamhället, EU, FN, Mali, Militärt bistånd

2013-01-28

Ge fattiga rätt att klaga när de kränks

“En klagomöjlighet för dem som inte fick sina rättigheter tillgodosedda, skapades tämligen omgående [efter 1976] för de medborgerliga och politiska rättigheterna och 2008 antogs också ett motsvarande beslut till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, genom ett tilläggsprotokoll till ESK-konventionen. När det har ratificerats […]

FN, Hälsa, Landgrabbing, Målsättning, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sociala skyddsnät

2013-01-19

Maran i Mali – hatet riskerar att späs på

“Även nu ingriper väst av goda skäl i ett akut läge. Men oavsett hur välkommen den är till en början, riskerar västlig militär närvaro i den muslimska världen att spä på västhat och extremism. Ett aktuellt exempel är det blodiga gisslandramat i Algeriet, där kidnapparna krävde […]

Algeriet, FN, Mali, Militärt bistånd

2013-01-16

Kvinnor måste få mer makt i frågor om fred och säkerhet

“På Folk och Försvar har det också saknats programpunkter som tydligt lyfter de kvinnoperspektiv som aktualiseras i resolution 1325. Det är bekymmersamt, inte minst i ljuset av den viktiga roll som Sverige skulle kunna spela på detta område… Hittills har endast 38 länder antagit handlingsplaner för […]

FN, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik

2013-01-10

Stoppa lidandet i Syrien

“Med undantag för stöd till bloggare och journalister har världens demokratier överlag varit ovilliga att agera till förmån för de miljoner människor i norra Afrika och Mellanöstern som kräver inflytande och mänskliga rättigheter. … Omvärldens tvekan att tydligt ta ställning för mänsklig säkerhet och grundläggande fri- och […]

Demokrati, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Marocko, Mediabevakning, Palestina, Syrien, Västsahara

2012-12-30

Det är välståndet som behöver förklaras

“I slutet av februari presenterade Världsbanken ny statistik om hur den extrema fattigdomen utvecklas i världen…Världsbankens mätmetoder går förstås att diskutera. Men vad som presenterades var ändå ett av vår generations absolut mest sensationella budskap. Millenniemålet uppfyllt, flera år för tidigt!”

Afrika, FN, Hälsa, Kina, Millenniemålen, Sida, Världsbanken

2012-12-28

FN inför 2013: Stoppa lidandet i Syrien

“Generalförsamlingen, inklusive Sverige och andra EU-länder, har rätt att agera när säkerhetsrådet är förlamat. En rad åtgärder – en humanitär zon, stopp för vapenleveranser, flygförbudszon, samarbete med Arabförbundet och beredskap att ställa en multinationell militär styrka på fötter – skulle vara möjliga om bara den politiska viljan […]

EU, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Syrien, USA

2012-12-22

En alldeles särskild önskelista

“På önskelistan: tillgång till sjukvård för alla barn. Rent vatten och mat. Det räddar liv och ger barn en bra start. Världssamfundet måste också sätta barn i fokus när det gäller barn i krig och konflikt. Humanitära korridorer är livsnödvändiga och de stridande måste ställas till […]

Barn, EU, FN, Hunger, Millenniemålen, Sjukvård, Vatten

2012-12-20

Sverige bör underkänna valet i Egypten

“Svenska debattörer måste inse att demokrati är ett relativt begrepp som för att fungera måste vila på en betydligt bredare grund än att det hålls allmänna val. I denna grund måste finnas en etisk/moralisk kodex om vad valen ska och inte ska handla om, gärna FN:s deklaration […]

Demokrati, Egypten, FN, Mänskliga rättigheter

2012-12-10

Fredspriset strider mot Nobels vilja

“Att använda fredspriset för att stödja Nobels visionära fredsplan vore det bästa som kan göras för fattiga och lidande människor i världen, nedrustning skulle ge resurser till att rädda miljön, skapa demokrati och mänskliga rättigheter, allt det som nämns i FN:s Millenniemål, men som inte kommer […]

Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen

2012-12-08

Så kan mänskliga rättigheter stärkas

“För att komma tillrätta med problem på människorättsområdet krävs att regeringen tar ett samlat grepp på rättighetsfrågorna. FN har flera gånger rekommenderat Sverige att inrätta en oberoende kommission som kan övervaka MR-arbetet. En sådan kommission finns redan i en tredjedel av världens länder och i sexton länder i […]

FN, Mänskliga rättigheter

2012-12-01

Ett klokt FN-beslut

“Beslutet, som fattades med mycket stor majoritet och med stöd också av den svenska regeringen, har på flera sätt ett viktigt symbolvärde. Dels understryker det att en slutlig lösning av den utdragna Mellanöstern-konflikten måste vara en tvåstatslösning. Dels innebär beslutet också ett stöd till Abbas och […]

FN, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik

2012-12-01

Polariserat om Palestina

“Sverige har som stat visserligen spelat en roll, inte minst inom EU, genom att envist hålla fast vid internationell rätt. Detta har dock skett trots snarare än tack vare regeringspartiernas engagemang och insikter i frågan. Ingen aktör av rang kan dock undlåta att bilda sig en uppfattning […]

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik

2012-11-30

Inget stort steg att höja Palestinas status

“Palestinas nya status kommer alltså inte att betyda vare sig fred eller en palestinsk stat, tyvärr. Och Israel kan förvänta sig ytterligare demonisering i ett redan fientligt FN. Men beslutet att ge Palestina höjd status kan användas som påtryckning för att få palestinierna att ta ansvar för utvecklingen. […]

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina

2012-11-30

Svenskarna som kämpar i Syrien är inga terrorister

“Som rapporterats i medierna har alltså ett fåtal svenskar nu valt att resa frivilligt till Syrien för att kämpa vid folkets sida mot Assad. Att vissa väljer att peka dem som möjliga terrorister – enbart för att de deltar i en kamp för att försvara utsatta människor […]

Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Syrien

2012-11-29

Israels ockupation hindrar freden

“Sveriges agerande, eller snarare icke-agerande, har hittills varit mycket pinsamt. När FN:s organ för kultur och forskning, Unesco, i oktober förra året tog upp frågan om Palestina skulle få bli medlem, röstade Sverige nej tillsammans med ­bara 13 andra länder. Eftersom Sverige historiskt ställt sig bakom rättigheter för […]

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik

2012-11-29

Erkänn Palestina, bojkotta produkter från israeliska bosättarområden

“Det är lång väg att vandra och många steg måste tas innan en fred i form av en tvåstatslösning nås i konflikten mellan Israel och Palestina. Även Sverige måste bidra till detta. Dels genom att Sveriges regering röstar ja för palestinsk observatörsstatus i FN. Dels genom […]

FN, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik

2012-11-28

FN skapar ingen stat

“I Sverige har regeringspartierna varit oense. Utrikesminister Carl Bildt (M) har dröjt med besked, Centern vill ha ett svenskt ja och tidigare nejsägarna FP och KD tycks vara på väg att luckra upp sitt motstånd. Hur Sverige till sist röstar lär bero på resolutionens ordalydelse. Två saker är […]

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik

2012-11-24

Fred får stryka på foten för att finansiera Jas

“En av Sveriges viktigaste uppgifter är att förebygga att konflikter uppstår och att delta i internationella fredsuppdrag när FN kallar. Att ta pengar från internationella insatser och ge till inhemsk vapenindustri är att svika fredsarbetet. Det är också djupt olyckligt att skära ner på internationella uppdrag […]

FN, Militärt bistånd, Partipolitik

2012-11-24

Lägg partipolitik åt sidan och erkänn Västsahara

“Den som tror att Marockos styre över Västsahara inte är något problem misstar sig fullständigt. I Marocko är kungen den högsta politiska och religiösa ledaren, och det är exempelvis förbjudet att uttala sig negativt om Marockos “rätt” till Västsahara. … Med bakgrund av att FN under 21 år […]

EU, FN, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2012-11-22

”Fattiga länder ska inte lockas att sälja ut sina fiskevatten”

“FN:s särskilde rapportör för livsmedelssäkerhet och rätten till mat, Olivier De Schutter, varnade häromveckan för att de rika ländernas långdistansflottor och ständigt ökande efterfrågan på fisk utgör ett allvarligt hot mot livsmedelssäkerheten i fattiga länder. ”Ocean grabbing” – ljusskygga investeringar som tränger undan småskaligt inhemskt fiske […]

EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Landgrabbing, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet "The Right to Food"

2012-11-22

Vi kan inte längre titta på medan Kongos folk förblöder

“Men tiden är inne för att skapa en ny berättelse om Kongo. Den belgiske författaren David van Reybrouck har börjat. Hans magnifika bok Kongo – en historia ger en välkommen perspektivförskjutning och mänsklig förankring av de historiska skildringarna. En debatt måste väckas om vad som måste ske nu och i […]

Barn, EU, FN, Kongo, Kvinnor, Partipolitik

2012-11-20

Professor: Så kan vi rädda planeten

“I Sverige har vi en ledande ställning internationellt både vad gäller miljömålsarbete och forskningen om säkra planetära gränser, som nu bör erbjudas FN:s arbete med att omvandla Millenniemålen till globala hållbarhetsmål. …  Det är inte lite som står på spel, det är allt vi har, bokstavligen den biosfär […]

FN, Forskning, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Millenniemålen

2012-11-19

Råd för mänskliga rättigheter utan värde

“Skeptiker skulle kunna ställa sig frågan vad UNHRC har åstadkommit sedan det bildades 2006. Ja alltså bortsett från att ungefär hälften av rådets olika resolutioner riktats specifikt mot Israel som dessutom är det enda land MR-rådet uttryckligen fördömt. Annars kunde man kanske tycka att förbrytelserna i […]

Demokrati, Israel, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR

2012-11-15

Ett lyckat fiasko

“Problemet är att medlemskap i MR-rådet bidrar till att skapa legitimitet för olika brutala förtryckarregimer. ”Skulle vi förfölja och tortera oppositionella? Vadå, vi är ju faktiskt medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter!” Amnesty larmade i år om hur Förenade Arabemiraten internerar människorättsaktivister. Denna diktatur är nybliven medlem i […]

Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Kazakstan, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR

2012-11-14

Sverige slapp FN-sällskap

“Vad är det då för sällskap Sverige missar? Jo, bland de nyvalda i rådet för mänskliga rättigheter sitter bland annat Etiopien, FörenadeArabemiraten och Venezuela. … Länderna i rådet byts ut med jämna mellanrum. Men gemensamt är att det används av diktaturer och repressiva stater för att motarbeta individers rättigheter.”

Diktaturer, Etiopien, Förenade Arabemiraten, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, Venezuela

2012-11-14

Sverige förlorade, stort grattis till oss

“Vi fick ingen plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter, men det är inget att sörja. Tvärtom. Rådet är nämligen ingen arena för människorättskämpar.  … I rådet finns förvisso demokratier, bland dem USA, som valdes om i måndags. Men det är svårt att se vad de goda krafterna […]

Demokrati, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, USA

2012-11-14

Millenniemålens bortglömda barn

“I FN:s millenniemål har världens länder enats om att till 2015 se till att alla barn får gå i grundskola. FN-organet Unesco rapporterar att 90 procent av alla barn nu går i skolan. Men den glädjande statistiken omfattar inte 120 miljoner barn med funktionsnedsättning som bor […]

Barn, FN, Funktionsnedsatta, Millenniemålen

2012-11-12

FN tillåter brott mot mänskliga rättigheter

“FN:s råd för mänskliga rättigheter har länge kritiserats för att totalt och konsekvent misslyckas med det man är satt att göra: att utan politiska skygglappar påtala övergrepp mot de universella mänskliga rättigheter som är ett av organisationens viktigaste bidrag till en bättre värld. I stället har […]

FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR

2012-10-21

Mer privilegier och immunitet än FN

“Det kan säkert finnas skäl och förklaringar till varför en organisation som Idea, med uppdrag i mycket svaga stater, kan behöva ett speciellt regelverk för att skydda personal och arbetsmaterial. Men frågan är om detta värdlandsavtal är rimligt. Idea kostar svenska staten en hel del pengar […]

FN, IDEA, Webbplatsen Openaid.se

2012-10-20

Även judar stödjer Ship to Gaza

“Den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna vilar på stöd från en ohelig allians av bosättare, ultraortodoxa judar och nationalistiska krafter.[...] Att kritisera staten Israels politik är en rättighet och en nödvändighet, även för judar med stark bindning till Israel. Jag tillhör de som menar […]

FN, Humanitärt bistånd, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Målsättning, Mänskliga rättigheter, Ship to Gaza, Sjukvård, Vatten

2012-10-20

Belägringen av Gaza ska hävas

“Israels blockad av Gaza har pågått sedan 2007. Egentligen är det en form av belägring. På marken har den pågått längre. Genom att skära av transporter och kontaktvägar både till lands och till sjöss har Israel effektivt skapat världens största utomhusfängelse.[...]Arbetslösheten är 40 procent, nästan lika […]

FN, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to Gaza

2012-10-18

Fair trade är något för Uppsala

“Den politiska majoriteten står också ganska ensam i sitt motstånd mot rättvis handel, för såväl EU-parlamentet som den svenska politiken för global utveckling menar att rättvis handel är ett medel för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling. FN:s millenniemål uttrycker för övrigt samma sak i sitt recept […]

EU, FN, Millenniemålen, Partipolitik, Rättvis handel

2012-10-10

Usel klimatpolitik i biståndsbudgeten

“Biståndet behövs mer än någonsin för att bekämpa fattigdom och stödja demokratisk utveckling. Det ska givetvis vara miljö- och klimatsäkrat och Miljöpartiet är positiva till särskilda miljö- och klimatsatsningar inom ramen. Men Sverige måste vara ett föredöme och särredovisa vad som är bistånd och vad som […]

Enprocentsmålet, FN, Klimat & miljö, Millenniemålen, OECD, Partipolitik

2012-09-25

FN-höjdarna måste lyssna på kvinnorna

“För det första måste vi en gång för alla erkänna och synliggöra länken mellan fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling. Det är kommande generationers framtid som står på spel om hållbar utveckling i alla dess dimensioner – den sociala, ekonomiska och miljömässiga – inte uppmärksammas. Därför är det […]

Barn, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2012-09-22

Stöd krävs

“Västländernas tvekan att ställa sig på de demokratilängtande människornas sida mot envåldshärskare i arabvärlden blottade en spricka mellan talet om mänskliga rättigheter och demokrati och vad som görs i praktiken. … FN har under den arabiska våren agerat påtryckare och övervakare, men saknar tillräckligt stöd från medlemsländerna. […]

Demokrati, EU, FN, Kina, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Ryssland, Syrien, USA

2012-09-18

Jonas Sjöstedt: Därför seglar vi med Ship to Gaza

“Det har gått fem år sedan blockaden av Gaza inleddes och konsekvensen för invånarna är ödesdiger. En stor del av befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns och tre av fyra invånare är beroende av internationellt bistånd. Det råder brist på mediciner, rent vatten och byggnadsmaterial. I augusti presenterades […]

FN, Humanitärt bistånd, Israel, Palestina, Partipolitik, Ship to Gaza
I artikeln hänvisas till dokumentet "Gaza in 2020"

2012-09-10

Ska Sverige ta intryck av Sudan?

“I stället fortsätter MR-rådet att vara ett djupt politiserat organ, som används i helt andra syften än att främja mänskliga rättigheter. Två andra länder som kandiderar till rådet är för övrigt Venezuela och Pakistan. … Frågan är vad vi har att lära oss när det gäller […]

Diktaturer, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Pakistan, Rådet för MR, Sudan, Venezuela

2012-09-09

Han lyser upp världen

“Vet ni vad det kostade att flyga dessa sju kvinnor (och tre män) till Indien, utbilda dem under sex månader, flyga tillbaka dem samt inhandla utrustning för att kunna ge elförsörjning till fem byar? Bunker Roy serverade själv svaret: Det kostar lika mycket som att ha […]

FN, Indien, Resultat, Utbildning

2012-09-06

Det är inte för sent att rädda Malis barn

“UNHCR behöver pengar för att kunna bygga fler brunnar och rusta upp borrhål. Vikten av förebyggande hälsovård är kritisk, speciellt för barn som redan är försvagade av torkan och matbristen i Sahel-regionen. Vi får inte låta en tragisk situation förvärras. Jag vädjar till givare att agera snabbt […]

Barn, FN, Hälsa, Hunger, Mali, Sjukvård

2012-09-05

FN måste ta fasta på skyldigheten att skydda

“Förra årets militära insats i Libyen har blottat en spricka mellan världens länder i synen på hur långt man kan och bör gå för att värna mänsklig säkerhet. … Sedan FN-toppmötet 2005 har såväl säkerhetsråd som generalförsamling bekräftat sitt stöd för principen skyldighet att skydda. Principen är […]

FN, Libyen, Militärt bistånd, Syrien

2012-09-03

Inför uppförandekoder för våra myndigheter

“Företagen måste ta sitt sociala ansvar. Så har det låtit i några decennier nu. Och det har lett till en uppsjö av förslag och begrepp, institutioner och deklarationer. Det handlar om allt ifrån Corporate Social Responsibility (CSR, företagens samhällsansvar) till olika former av uppförandekoder baserade på OECD:s […]

Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Näringsliv, OECD

2012-09-02

Låt mat vara mat

“Nordea meddelade i somras att banken tänker sluta investera i värdepapper som spekulerar i livsmedelspriser. Men varken Danske Bank, SEB eller Handelsbanken ser spekulationen som ett problem. Trots kritiken från FN. Problemen med världens matförsörjning är många. Klimatförändringar, korruption, hur bilar matas med spannmål och EU:s jordbrukssubventioner. Men […]

EU, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
I artikeln hänvisas till "Bok: "In defense of food""

2012-08-29

Ekojordbruk hotar vårt behov av livsmedel

“I dag hungrar 900 miljoner människor av världens befolkning. År 2050 beräknas världsbefolkningen ha ökat med två miljarder till nio miljarder och FN:s livsmedelsorgan FAO anser att matproduktionen måste öka med 70 procent, en enorm utmaning.”

Demografi, FN, Hunger, Jordbruk, Partipolitik

2012-08-21

Ohållbar situation för barnen i Gaza

“Blockaden av Gaza måste lyftas i sin helhet och fri rörlighet för folk och varor in och ut ur Gaza såväl som Västbanken och östra Jerusalem måste möjliggöras. FN och biståndsgivare måste dessutom ta fram och genomföra planer för att förbättra hälsan för Gazas barn. Kopplingen […]

Barn, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Vatten

2012-08-20

”Jag tror vi alla känner frustration, ilska och oro”

“Vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa medmänniskor och ett egenintresse i att förhindra att kriser sprids och fördjupas. För det har vi ett humanitärt system som syftar till att hjälpa människor, länder och regioner som drabbas av våld, konflikter eller naturkatastrofer. Av Sveriges bistånd  går […]

FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Syrien

2012-08-20

Nya initiativ krävs i förlamat FN

“I ett läge då säkerhetsrådet har abdikerat i Syrien står hoppet till FN:s generalförsamling som den 3 augusti antog en resolution om konflikten. Församlingen kräver att parterna i Syrien förbinder sig att stoppa våldet som sliter itu landet och kritiserar i starka ordalag säkerhetsrådets oförmåga att […]

EU, FN, Syrien
I artikeln hänvisas till "General Assembly GA/11266"

2012-08-14

När M avskaffade diktaturen

“Carl Bildt som de senaste dagarna legat i hårt mot den vitryska regimen tvekar inte att kalla vissa andra länder för just diktatur. I SVT (3/8) förklarade Bildt att Vitryssland är en ”nyckfull och tilltagande diktatur”. Så nog har ministrarna en gradering för när begreppet diktatur är lämpligt att använda. […]

Diktaturer, FN, Partipolitik, Syrien, USA, Vitryssland

2012-08-14

Nya initiativ krävs i förlamat FN

“I en allvarlig situation som den som råder i Syrien kan FN:s generalförsamling, med samtliga medlemsländer representerade, i enlighet med principen Uniting for peace ta över när säkerhetsrådet är handlingsförlamat. Det är hög tid att EU-länderna inklusive Sverige tar sådana initiativ. Att generalförsamlingen tar över uppgifter […]

EU, FN, Syrien

2012-08-11

Stoppa Marockos försök snylta på FN:s insatser

“Kvar står också frågan till Siemens om hur ett vindkraftsprojekt på ockuperad mark lever upp till deras egna etikprogram, där man bland annat kan läsa att “Siemens förbinder sig också till att, inom sin vidare inflytandesfär, omfatta, stödja och agera efter kärnvärdena inom områden som mänskliga […]

Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2012-08-08

Långsiktig hjälp

“Problemen är enorma på många sätt. Dels handlar det om möjligheten till försörjning, en tuff uppgift på de fattiga platser i Afrika och Sydasien där kvinnor fortfarande föder mellan fem och sju barn. Men de oönskade graviditeterna leder också till enorma förluster i människoliv – 100 […]

Afrika, Barn, Demografi, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen

2012-08-06

Världen sviker FN, FN sviker världen

“FN blir vad medlemsländerna gör organisationen till. Om världen sviker FN, blir resultatet att FN sviker världen. FN:s medlingsförsök i Syrien blev en lika snöplig som misslyckad historia. Den stora miljökonferensen i Rio i våras lockade mest diplomater och frivilligorganisationer, och resultatet blev minst sagt magert. Palestinas begäran […]

FN, Klimatmötet i Rio 2012, Syrien, Vapenhandel

2012-08-05

Helvetet som världen glömt

“FN har i dag 19.000 poliser och militärer på plats i Kongo. Det är långt ifrån tillräckligt och någon förstärkning är knappast heller att vänta sig. Omvärlden har visserligen under sommaren ökat trycket på Rwanda, genom att hålla inne med internationellt bistånd, för att Rwanda ska sluta […]

Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Kongo, Militärt bistånd, Rwanda

2012-08-03

Utred Somalias stora biståndssvinn

“Sverige är en aktiv givare i Somalia, främst humanitärt men också långsiktigt via bland annat FN. Tidigare i år kom en FN-rapport som konstaterar att upp emot 70 procent av biståndet till övergångsregeringen i landet kan ha försvunnit i korruption. I vissa länder är svinn oundvikligt för den […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Somalia
I artikeln hänvisas till "UN report urges sanctions against corrupt Somali leaders"

2012-08-03

Syriskt sönderfall

“Att FN:s generalförsamling i dag röstar om en resolution som snällt ber Bashar al-Assad att avgå, blir närmast ångestframkallande. Visst är ord bra, men FN-resolutioner med symboliskt och moraliskt värde lär inte stoppa våldet… Mer positivt är att Barack Obama har gett klartecken till bland annat CIA att ge […]

FN, Syrien, USA

2012-08-02

FN-kommissioner skapar inte välstånd

“Och i går kom UD med ett pressmeddelande: biståndsminister Gunilla Carlsson ska ingå i en internationell kommission för att ta fram FN:s nya utvecklingsmål… Men utvecklingsmålens roll får inte överskattas. Den verkliga potentialen ligger hos världens fattiga själva – inte hos FN.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Målsättning, Millenniemålen, Multilateralt samarbete

2012-08-02

Blunda inte för klimathotet

“Ett avtal innebär oftast att ett visst antal punkter åtas att uppfyllas, när inte detta sker saknas idag en instans för att hantera de miljörelaterade avtalsbrotten på internationell nivå. Ett inrättande av en internationell miljödomstol under FN är en väg att gå och något som behövs för […]

FN, Klimat & miljö

2012-07-27

Mindre pang för pengarna

“Försöken att reglera vapenhandeln har många år på nacken. För sex år sen bad FN:s generalförsamling medlemsländerna att ge sina synpunkter på idén om ett internationellt fördrag som skulle reglera vapenhandeln… Fredsaktivister som följt förhandlingarna är besvikna över det förslag som lagts fram. De menar att skrivningarna […]

FN, Vapenhandel

2012-07-23

FN sätts på prov i Syrien

“De låsningar som säkerhetsrådets permanenta medlemmar kan åstadkomma genom sin vetorätt, blottlägger en viktig svaghet i FN-systemet… Utan en självständig intervention från Nato återstår bara sanktioner och diplomati för att få ett slut på lidandet. Om inte FN omgående kan åstadkomma resultat i Syrienfrågan är det dags […]

FN, Nato, Ryssland, Syrien

2012-07-21

Greenpeace har dåliga skäl att skälla på Shell

“Greenpeace vill att Shell och alla andra ”låter bli” Arktis. Förhoppningen är naiv… Medan Antarktis är en obefolkad kontinent omgiven av hav är Arktis ett hav omgivet av länder. Länder som självständigt bestämmer över sina gränser. Länder som behöver energi till bilar, industrier och uppvärmning. Arktis öppnar sig. Utmaningarna är […]

Civilsamhället, FN, Klimat & miljö

2012-07-20

Lång väg till fred i Syrien

“Omvärldens tryck mot president Bashar al-Assad måste öka. Allt för många oskyldiga människor har fått sätta livet till i under det senaste året. Tyvärr har FN:s roll som fredsmäklare misslyckats totalt, framför allt på grund av att Ryssland och Kina utnyttjat sina veton i säkerhetsrådet och motsatt sig skarpare åtgärder […]

FN, Kina, Ryssland, Syrien

2012-07-17

Med bistånd och FN-soldater kommer sexhandel

“I SvD i våras berättades på ledarsidan om hur det NGO-täta Kambodja fullkomligt kryllar av biståndspengar, projekt och hjälparbetare, men att avtrycken från detta syns föga i andelen desperat fattiga men desto mer i restaurangutbudet i Phnom Penh. Som hjälparbetare i Kambodja har du vanligen råd […]

FN, Humanitärt bistånd, Kambodja, Kvinnor, Sydsudan
I artikeln hänvisas till "Biståndet går till Kambodjas elit"

2012-07-11

Sverige bör stanna utanför FN:s förbrytarråd

“Rådets uppgift är att värna om de mänskliga rättigheterna. Men många av dess medlemmar sysslar med det motsatta. Den före detta libyska Ghaddafiregimen var under en period rådets ordförandeland. Bland nuvarande medlemsstater finns kommunistdiktaturen Kuba, teokratins Saudiarabien och det alltmer auktoritära Ryssland, för att bara nämna några […]

FN, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Rådet för MR

2012-07-11

Vapenhandelsavtalet handlar också om kvinnors rättigheter

“Systematiska våldtäkter används idag som ett vapen i krig, vilket även FN:s säkerhetsråd har erkänt. IKFF:s ordförande i DR Kongo, Annie Mbambi Matundu, har sagt att “En man med en machete kan våldta en kvinna. Två män varav en har ett skjutvapen kan våldta en hel […]

FN, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Sverige arbetar för ett starkt vapenhandelsfördrag"

2012-07-09

Bristfälligt FN ändå omistligt

“Det är lätt att kritisera FN – som att rulla in bollen i öppet mål. FN lider av korruption, både ekonomisk korruption och vänskapskorruption. FN är odemokratiskt, generalförsamlingen voterar men Säkerhetsrådet bestämmer. FN är föråldrat, maktstrukturen avspeglar en fortfarande kolonial värld, som den såg ut efter […]

Demokrati, FN, Korruption
Artikeln är en replik på: "FN måste bli öppnare"

2012-07-09

FN måste bli öppnare

“Sverige borde visa att man menar allvar med en offentlighetsprincip och dess betydelse för en välfungerande organisation. Hur kan Sverige acceptera att stormakternas intresse av en svag generalsekreterare är det som får genomslag? Och varför skulle Sverige ge en enda krona till FN och dess andra familjemedlemmar […]

Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter

2012-07-08

Kvinnorätt och toppmöte viktiga uppgifter för Eliasson

“Kräv konsekvent agerande. Genom att skriva under FN-stadgan har de 193 medlemsländerna åtagit sig att verka för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter överallt. Trots det finns en tendens, inte minst bland de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, att bara selektivt försvara mänsklig säkerhet och mänskliga […]

Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien

2012-07-06

”Rätt vapenavtal kan rädda liv”

“Ett svagt ATT riskerar också att legitimera vapenöverföringar som i dag är förbjudna i vissa regionala avtal eller nationella lagar. Vi kräver att Sverige och EU driver på för ett verkningsfullt vapenhandelsavtal som har tydliga effekter och hindrar mänskligt lidande. Sverige får inte falla till föga och […]

FN, Syrien, Vapenhandel

2012-07-04

Det är inte FN som minskar världsfattigdomen

“Man skulle nästan kunna tro att det är FN i sig som har lyckats halvera fattigdomen. Så är det naturligtvis inte. Det är framför allt ekonomiska liberaliseringar i länder som Kina och Indien, och deras ökade deltagande på världsmarknaden, som har ökat välståndet – inte FN:s […]

FN

2012-07-02

Skydda Kongos civila

“Under senare år har den internationella närvaron i DR Kongo minskat. För att skydda landets civila och gripa krigsförbrytare krävs tvärtom större närvaro. Europas länder måste ompröva sin inställning till deltagande i FN:s fredsfrämjande insatser i Afrika, som i stort sett har upphört. Att erbjuda hjälp […]

Afrika, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Rwanda

2012-06-28

Kampen för frihet måste trappas upp

“Den svenska regeringen prioriterar friheten på nätet. Vi har politiskt drivit frågan inom både EU och FN och lyckats samla ett brett stöd för att samma mänskliga rättigheter som gäller off-line också gälla on-line. Frihet på nätet står nu på MR-rådets dagordning efter att den första debatten […]

Demokrati, EU, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2012-06-27

Attack mot Syrien räddar inte barnen

“Att Ryssland och Kina blockerar FN:s säkerhetsråd är problematiskt men precis som i Kosovo 1999 skulle Nato kunna ingripa utan FN-mandat. Det vore i så fall att tänja på folkrätten men inte orimligt med tanke på att den syriska regimen begår systematiska brott mot mänskligheten, möjligen […]

FN, Kina, Mänskliga rättigheter, Nato, Ryssland, Syrien

2012-06-25

Ett försök i rätt riktning

“I Rio de Janeiro blir man återigen påmind om att vår värld är orättvis, och fördelningen av resurser är mycket orättvis. De rika länderna pratar om att göra något åt saken, men det blir väldigt lite praktiska och konkreta åtgärder utifrån en konferens som denna. FN-systemet och […]

FN, Klimatmötet i Rio 2012

2012-06-21

Tillväxt viktigt för miljön

“Miljökonferensen i Rio de Janeiro har på många sätt hamnat i eurokrisens skugga. Under andra omständigheter hade G20-mötet som avslutades häromdagen kunnat användas för att lösa upp svåra miljöknutar. Nu tog ekonomin i princip all tid i anspråk.  …  Miljökonferensens plats i skuggan av eurokrisen understryker […]

FN, G20, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012

2012-06-19

Sverige bör öka engagemanget för flyktingar

“I Sverige har vi en märklig inställning till flyktinghjälp där vi lägger åtskilliga tiotals miljarder på den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken och flera miljarder av våra svenska biståndsmedel slussas direkt in till den svenska statskassan för att hantera massinvandringen till Sverige. Samtidigt tilldelas UNHCR endast omkring […]

Budget, FN, Migration, Partipolitik

2012-06-16

Dags bilda nytt FN utan diktatorer

“Det visar på hela FN-systemets grundläggande problem. Trots lovvärda ambitioner och högtravande proklamationer om mänskliga rättigheter är det de facto en organisation som ger lika stort, eller som i fallet Syrien, större inflytande åt skurkstater som inte respekterar dess rättigheter som åt de demokratier som efterlever […]

Diktaturer, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Syrien
I artikeln hänvisas till "Bok "FN : spruckna drömmar" (2011)"

2012-06-15

Omvärlden måste stoppa våldet i Syrien

“Det finns stora möjligheter för ett demokratiskt Syrien, men för att en ny och välfungerande stat ska kunna stiga ur askan behövs hjälp. Diplomatiska insatser har inte fungerat, och nu är det dags för omvärlden att ta sitt ansvar för att få ett slut på detta […]

Demokrati, Diktaturer, FN, Militärt bistånd, Syrien

2012-06-11

Blunda inte för krigets Kongo

“Utdragna och enformiga konflikter, konstant våld och undernäring. Det är den gamla schablonbilden av Afrika, den som världen har haft anledning att ompröva när stora delar av kontinenten nu lyfts ur fattigdom och upplever stark ekonomisk tillväxt. Senast var det Anders Borg som prisade Afrikas stora […]

Afrika, FN, Kongo, Näringsliv, Partipolitik, Rwanda
I artikeln hänvisas till dokumentet "Ignorerade kriser 2005"

2012-06-09

Mardrömmen måste ta slut

“FN:s och Kofi Annans fredsplan för Syrien faller ihop framför våra ögon. Observatörer från FN finns i landet nu, men det är den enda av fredsplanens sex åtgärder som kommit på plats. Några våldshandlingar har man inte förmått förhindra. Så vad händer nu?”

Demokrati, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien, USA

2012-06-07

Civila insatser räcker inte alltid

“Med stigande förvåning läste jag MP:s replik om FN-insatser. Miljöpartiet står bakom de militära insatser som Sverige deltagit och deltar i, Libyen och Afghanistan är de senaste. Dessa grundas på FN-mandat men var/är ledda av Nato. Sverige har också deltagit i EU-ledda insatser.”

Afghanistan, EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2012-05-31

Gärna FN-post till Mugabe

“Ingen som besökt Zimbabwe sedan 2000-talets slut kan ha undgått att lägga märke till svältens spår, och till befolkningens ständiga köande för att köpa vardagsnödvändigheter. Allt orsakat av Mugabes vanstyre. Just med tanke på allt detta tror jag att många zimbabwier skulle välkomna en utnämning av Mugabe […]

FN, Hunger, Zimbabwe

2012-05-29

Sverige bör delta i fler militära FN-insatser

“Carl Bildts ointresse av FN-insatser står i bjärt kontrast till hans vilja att stödja Nato- och EU-ledda insatser. Socialdemokraterna har länge krävt ökat svenskt deltagande i FN-ledda insatser. Jag välkomnar att detta nu stöds av delar av regeringen. Centern har nyligen sagt att Sverige bör bidra […]

EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2012-05-16

Sverige ska inte smygas in i Nato

“Varje dag utför svenska män och kvinnor ovärderliga insatser för fred och demokrati runt om i världen. De gör det på uppdrag av Sveriges riksdag med FN-mandat och under ledning av antingen Nato eller FN och bidrar på det sättet till att stärka världssamfundet. Politiska beslut […]

Demokrati, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2012-05-07

Samling i FN krävs mot Syrien

“Om inte Assad också i praktiken går med på villkoren i Kofi Annans fredsplan bör omvärlden överväga att ta hem observatörerna och hitta andra vägar att genomdriva planen. Det huvudsakliga hindret för en mer kraftfull omvärldspolitik mot Syrien har länge varit Ryssland och Kina.”

Diktaturer, FN, Multilateralt samarbete, Syrien

2012-04-26

Billström förstår inte kritiken

“De så kallade papperslösa – alltså personer som befinner sig i landet utan tillstånd – är asylsökande som fått avslag men som gömmer sig i stället för att återvända till sina hemländer eller personer som tagit sig in i landet utan giltiga handlingar. Möjligheten för dem […]

Mänskliga rättigheter, Migration, Partipolitik, Rådet för MR, Sjukvård
I artikeln hänvisas till "Uppgörelsen måste tas på allvar"

2012-04-18

Sverige bör oftare delta vid FN-insatser

“Tyvärr visar statistik från de senaste femton åren att svenskt stöd till FN-ledda insatser inte längre är att räkna med. Årsrapporten för 2011 från FN:s avdelning för fredsbevarande insatser visar att enbart 22 svenska militärer deltog i FN-ledda insatser den 31 december 2011. Enligt Svenska FN-förbundet […]

FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Syrien

2012-04-06

Rimligt med oberoende expert

“Synnerström skriver vidare att ”Det svenska bilaterala biståndet administreras fortfarande till stor del av Sida. Endast svenska företag (eller EU) kan komma ifråga för Sidakontrakt. Detta skapar en konsultmarknad med begränsad konkurrens och guldkantade kontrakt för Swedish Consultants medlemsföretag.” Detta är ett grundlöst påstående: Cirka 20 […]

Bilateralt samarbete, EU, FN, Korruption, Sida, Upphandling av tjänster, Världsbanken
Artikeln är en replik på: "Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption"

2012-03-15

Nu måste omvärlden ingripa

“På samma sätt som det misslyckade FN-ingripandet i Somalia 1993 bidrog till oviljan att ingripa mot folkmordet i Rwanda tycks nu världens länder vara oförmögna att låta Libyen-insatsen förra året följas av samlat agerande mot Assad-regimen i Syrien. Rysslands och Kinas veton i FN:s säkerhetsråd har […]

FN, Kina, Militärt bistånd, Rwanda, Ryssland, Somalia, Syrien

2012-03-13

Ge al-Assad en biljett till Haag

“Att göra allt, att ingripa militärt för att få ett slut på våldet, är också uteslutet om än av helt andra anledningar. Alla former av resolutioner mot Syrien i FN:s säkerhetsråd blockeras av Ryssland och Kina som känner sig lurade efter Libyen, dessutom vill de på […]

FN, Kina, Libyen, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien

2012-03-13

Fler kvinnor i världens styre

“I fjol fick FN ett nytt fackorgan – UN Women, FN:s enhet för jämställdhet och en starkare ställning för kvinnor. Att det tog världsorganisationen 66 år att inrätta ett fackorgan för hälften av jordens befolkning visar att kvinnors rättigheter fortfarande är en kontroversiell fråga i en […]

FN, Jämställdhet, Kvinnor

2012-03-12

Kinas behov av råvaror får landet att stötta skurkregimer

“Det finns stora vinster för Kina att fortsätta den icke-interventionistiska politiken i Afrika och Mellanöstern, men även i andra regioner där Kina har stora ekonomiska intressen i regimer som har problem med de grundläggande rättigheterna. I en situation där Kina är i desperat behov av billiga naturresurser […]

FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Syrien

2012-03-12

FN:s förenta homohatare

“Men bråket om HBT-rättigheter är samtidigt ett tydligt exempel på FN-systemets grundläggande begränsning. Inom FN är Saudiarabiens och Sudans, med fleras, vilja att fortsätta avrätta homosexuella formellt lika mycket värd som Sveriges upplysta inställning. Så fungerar en global samarbetsorganisation. Det är viktigt att komma ihåg det […]

FN, HBT-personer, Rådet för MR, Saudiarabien, Sudan

2012-02-08

Orimligt att veto får avgöra

“Många har framfört önskemål om att Nato eller andra länder agerar på eget bevåg när nu Ryssland och Kina sätter käppar i hjulet med veto. En humanitär intervention av den typ som Nato gjorde i Jugoslavien utan godkännande av säkerhetsrådet är inte en önskvärd eller hållbar […]

Diktaturer, FN, Kina, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien

2012-02-06

Diktatorerna använder FN för sina egna syften

“Deras agerande i frågan om Syrien visar dock att Libyen var undantaget som bekräftar regeln. Det går inte att bygga en bättre värld med demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter tillsammans med regimer som inte bara förkastar dessa värden, utan som definierar sig själva och sin egen […]

Demokrati, Diktaturer, FN, Kina, Libyen, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Syrien

2012-01-27

Omöjligt uppdrag

“Sverige har i processen svikit FN. När Ban Ki-moon 2008 vädjade om europeiska fredstrupper till den nästan kollapsande FN-missionen i Kongo sade Storbritannien och Tyskland nej. Motivering: deras trupper behövdes i Afghanistan. 2009 drog Polen tillbaka trupper från sitt FN-åtagande av samma skäl. I fjol fick vi veta att […]

Afghanistan, FN, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat

2012-01-16

FN ska bli effektivare på jämställdhet

“Jämställdhet är en strategisk fråga i alliansregeringens utvecklingssamarbete. Studier visar att en förutsättning för demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling är att kvinnor och män har samma rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till att påverka samhället. Trots detta delas […]

FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2011-12-30

Vi måste växla upp i kampen mot svält

“För närvarande är exempelvis avkastningen från kvinnors mark lägre än den som brukas av män. Inte därför att kvinnor är sämre lantbrukare än vad män är, utan därför att de helt enkelt inte har samma tillgång till resurser som mark, teknologi och insatsvaror. Kvinnor kan göra […]

FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor

2011-12-09

Afrikas horn i akut behov av stöd

“Tyvärr räcker inte pengarna till. 12,2 miljarder kronor har samlats in men det saknas fortfarande fyra miljarder kronor för att täcka alla behov.”

Afrika, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Volym

2011-11-27

Släpp inte målet ur sikte

“Något som trots allt uppnåddes i Köpenhamn var ett ramavtal om åtgärder mot skogsskövling. Rika nationer skulle bidra ekonomiskt till skyddet av hotade skogar i fattiga länder. Mötet i Durban kan föra det arbetet ytterligare några steg framåt. “

FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)

2011-11-14

Saknas grund för att stoppa utvisningar till Syrien

REPLIK “Hon menar att Europadomstolen har avrått från utvisningar till Syrien. Det stämmer inte. De har aldrig avrått från utvisningar till Syrien. Tvärtom har Europadomstolen vid flera tillfällen gjort valet att inte ens ta upp frågan till prövning. Inte heller UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, har rekommenderat ett […]

FN, Migration, Migrationsverket, Partipolitik, Syrien
Artikeln är en replik på: "Migrationsverket måste omgående stoppa alla utvisningar till Syrien"

2011-11-07

Västsahara behöver Sveriges erkännande

“Trots det fortsätter EU att teckna förmånliga handels- och samarbetsavtal med Marocko, oaktat att de bryter mot internationell rätt eftersom det även är våra naturresurser som säljs utan att vi varken blir tillfrågade eller ser röken av några intäkter. Marocko valdes till och med in som […]

FN, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2011-11-04

Regeringen hycklar om Palestina

“Tvåstatslösningen är Palestinas chans – och Israels. Netanyahu-regeringens politik undergräver systematiskt den utvägen. Vårt land ger nu i praktiken sitt stöd åt denna politik och motverkar försöken att nå en fredlig lösning av konflikten mellan Israel och Palestina. Det är en skam för Sverige.”

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina

2011-11-03

Svensk utrikespolitik känns inte igen

“Endast de folkpartistiska ministrarna gjorde utspel om vikten av ett nej till palestinskt medlemskap i FN. Att Sverige med sin nejröst sällade sig till de få länder som motsatte sig medlemskapet i Unesco tyder på att detta nu är Sveriges linje. Svensk utrikespolitik med sin historia av […]

Demokrati, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik

2011-11-02

Nej-rösten i Unesco visar att Bildt inte stöder en Palestinsk stat

“USA meddelade efter beslutet att de nu kommer att frysa sitt bidrag till UNESCO. Barack Obamas retorik om multilateralism och internationell dialog från hans presidentvalskampanj känns avlägset när USA nu försöker använda sina ekonomiska muskler för att styra FN och hotar med indraget stöd till de […]

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik, USA

2011-10-31

Debatt: Sju miljarder på samma lilla klot

“I år blir vi för första gången sju miljarder människor på vår jord. Om detta och mycket mer kan man läsa i FN:s befolkningsfonds, UNFPA, årliga rapport ”State of the World Population”. Rapporten kommer att spela en viktig roll i regeringens arbete för en hållbar utveckling,”

Demografi, FN, Klimat & miljö, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet "State of world population 2011"

2011-10-29

“Biståndet blir mer värdigt”

“Kontanter och kuponger fungerar dock inte i alla situationer. Men när det finns livsmedel att tillgå och utsatta människor saknar pengar kan Cash-for-change ge dessa människor ökad valfrihet och värdighet. För att stödja programmet kommer Sverige att, utöver sitt årliga bidrag till WFP på cirka 600 […]

FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-10-28

Regeringen måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea

“Sveriges regering måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea och aktivt verka via EU och FN för att allt internationellt ekonomiskt bistånd fryses.“

Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, FN

2011-10-24

Idag hissar jag FN-flaggan på halv stång

“Eller kan det vara så att det är utvecklingsarbetet som ligger bakom flaggviftandet? Häromåret valdes Zimbabwe till ordförande i Kommissionen för hållbar ekonomisk utveckling. På utvecklingsagendan för generalförsamlingen står varken företagande eller tillväxt, utan sådant som Förenta Nationernas roll i främjandet av en ny global mänsklig […]

FN, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Zimbabwe

2011-10-23

Sverige bör bidra till FN-ledda insatser

“När svensk omvärldspolitik formuleras får EU i allt högre grad ersätta FN som central aktör. Denna omsvängning är olycklig.”

EU, FN, Multilateralt samarbete

2011-09-29

Prat om fler FN-insatser räcker inte

“Men det räcker inte, att som Ahlin och Hultqvist gör, bara prata om hur viktigt det är att Sverige bidrar med fler soldater till FN-ledda insatser. Vi måste även mer aktivt arbeta med hur dessa insatser är utformade.”

FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Sverige bör delta i fler FN-ledda insatser"

2011-09-26

Låt ett demokratiernas förbund ta över FN

“Arbetet med mänskliga rättigheter (MR) saboteras av de värsta förbrytarna, samtidigt som MR-begreppet tunnas ut allt mer. I utvecklingsfrågor har FN drivit en agenda som vare sig är grundad i verklighet eller forskning. [.] Och även om Kina, trots decennier av ekonomisk tillväxt, än så länge […]

Bahrain, Demokrati, Diktaturer, FN, Forskning, Kina, Mänskliga rättigheter

2011-09-25

Överge inte FN för EU och Nato

“I en ny rapport om Sveriges bidrag till FN-ledda insatser, ”Säkerheten och biståndet”, konstaterar vi att tyngdpunkten i Sveriges utrikespolitiska prioriteringar när det gäller internationella fredsinsatser kraftigt förskjutits mot EU- och Nato-ledda insatser. Det har resulterat i en närmast fullständig nedmontering av Sveriges bidrag till FN-ledda […]

EU, FN, Nato, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet "Säkerheten och biståndet"

2011-09-24

Sverige bör delta i fler FN-ledda insatser

“Regeringen måste lyssna när Socialdemokraterna säger att Sverige bör öka antalet som är ute också i de FN-ledda insatserna. De kan inte enbart förhandla om Nato-ledda insatser.”

FN, Militärt bistånd, OECD, Partipolitik

2011-09-22

Modernisera FN – för fredens skull

“Vi är generellt mycket pådrivande i stärkandet av FN:s arbete för att främja de mänskliga rättig­heterna och kandiderar nu för en plats i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna, vilket skulle ge oss än större möjlighet att driva det arbetet vidare.”

FN, Partipolitik, Rådet för MR

2011-09-14

Sverige bör delta i FN-ledd insats i Sydsudan

“Att Socialdemokraterna vill öka andelen svenskar i FN-ledda insatser är en väl känd ståndpunkt. Nu handlar det om en insats där Sverige har den efterfrågade kompetensen, uppgiften är av klassiskt svenskt utrikespolitiskt snitt och regeringen vet att Socialdemokraterna är positiva till insatsen. Varför kan då inte […]

EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik, Sudan, Sydsudan

2011-09-02

Människorättsbrotten i Burma måste stoppas

“Att Sverige hittills inte ställt sig bakom förslaget om en FN-ledd undersökande kommission om krigsbrott och brott mot mänskligheten i Burma är häpnadsväckande för ett land som säger sig stå upp för mänskliga rättigheter runt om i världen.”

Burma, FN, Mänskliga rättigheter

2011-08-31

Bara bistånd utrotar inte svälten

“Mer än 12 miljoner människor i Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti är i akut behov av humanitärt stöd.  [.] Det internationella samfundet måste börja agera mer långsiktigt. Vi kan inte fortsätta skicka miljard efter miljard i bistånd när katastrofen redan är ett faktum och hoppas att det […]

Bilateralt samarbete, Demokrati, Dijbouti, Egypten, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kenya, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Tunisien, Villkorat bistånd, Volym

2011-08-27

Sverige bör bidra med demokratibistånd i Libyen

“Den nuvarande politiken innebär att Sverige endast gör en militär insats i Libyen (bortsett från det humanitära bistånd som sker via FN-organ). I andra konflikter där vi är eller har varit engagerade militärt deltar Sverige även med civilt bistånd. Så borde det även vara i Libyen.”

Demokrati, Diktaturer, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-08-25

Sida finds WDR 2011 timely and useful

“Sida förutser ett nära samarbete med Världsbanken, FN och andra bilaterala givare för att säkerställa att World Development Report 2011 inte blir en pappersprodukt i våra bokhyllor utan att dess värdefulla och relevanta insikter och rekommendationer omsätts i praktiken på land- och myndighetsnivå.”

FN, NAI-Forum (engelska), Sida, Världsbanken
I artikeln hänvisas till dokumentet "World Development Report 2011"

2011-08-22

Väst måste lämna sin oljehunger utanför uppbyggandet av Libyen

“Jag är djupt kritiskt till hur den Nato-ledda insatsen utvecklades och hur man tydligt överskred FN:s resolutioner [...] om vi vill se ett verkligt demokratiskt Libyen är det avgörande att Väst i sina relationer till de nya ledarna måste för en gång skull låter det libyska […]

Demokrati, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-08-08

Vår timlön räcker inte

“Förra året bad FN om 500 ­miljoner dollar för att kunna göra något åt de återkommande riskerna för svält i Etiopien, Somalia och Kenya. Världs organisationen fick bara halva summan. Hade de 400 miljoner dollar, som den akuta insatsen nu ­beräknas kosta, i stället använts till […]

Enprocentsmålet, Etiopien, FN, Hunger, Kenya, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-04

Engagera er i kampen mot kapitalflykt

“Kommer Sverige att driva obligatorisk land-för-landrapportering för multinationella företag? Kommer regeringen att förespråka multilaterala och automatiska informationsutbytesavtal? Vill man ge större mandat och resurser till FN:s skattekommitté? När diskussionen om åtgärder mot kapitalflykt inte prioriteras blir regeringens engagemang i biståndet inte trovärdigt.”

FN, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik

2011-08-03

Småbrukarna i Vía Campesina väntar på besked från FN

“För fyra månader sedan mötte det internationella bonde- och småbrukarnätverket Vía Campesina representanter för FN:s råd för mänskliga rättigheter för att presentera ett förslag till en “Deklaration för småbrukares rättigheter”. [...] I dag sitter vi medlemmar i Vía Campesina och väntar på ett svar från FN.”

FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR

2011-07-27

Sydsudan – så rikt men ändå så fattigt

“Ledarna i södra Sudan använder en stor del av oljeinkomsterna till att köpa vapen och underhålla sina väpnade styrkor (för att i ett rundgångsresonemang försvara oljan mot trupper från norr) och låter det internationella samfundet stå för till exempel skolor och sjukvård.”

FN, Fungibilitet, Sudan, Sydsudan

2011-07-25

Tänk på barnen i Afrika

“Ett ännu större varför gäller dock biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och utrikesdepartementets hanterande av Sveriges bistånd. FN:s rekommendation är ett bistånd på 1 procent av landets BNI vilket också regeringen har lovat att uppfylla. Varför har då pengar från biståndsbudgeten flyttats till finansdepartementet?”

Afrika, Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Enprocentsmålet, EU, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet

2011-07-21

Driv på för att avskaffa etanolsubventionerna

“Subventioner för att stimulera produktion av agrobränslen borde avskaffas, eller åtminstone frysas temporärt i tider av livsmedelsbrist och höjda matpriser. Det är budskapet i den rapport som FN, Världsbanken, Världshandelsorganisationen WTO och ytterligare sju mäktiga internationella organ överlämnade till G20-ländernas jordbruksministrar i slutet av juni.”

Biobränslen, FN, G20, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken, WTO

2011-06-28

”Ingen humanitär kris i Gaza”

“Den humanitära situationen i Gaza har i själva verket aldrig varit den sanna drivkraften för organisationen i fråga. [...] FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon ser med ”oro på…potentiella nya flottiljer till Gaza som kan provocera fram en onödig konfrontation”. Även EU har deklarerat att de är emot […]

EU, FN, Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Syrien

2011-06-27

Och efter Ship to Gaza?

“I en viktig debattartikel på SvD:s Brännpunkt återvänder en rad debattörer till grundfrågan. FN, EU, Sveriges regering, den juridiska expertisen och i princip hela det internationella samfundet står eniga: Israels blockad är ett brott mot folkrätten. [...] Ett tveksamt argument mot ”Ship to Gaza”, återgett på SvD:s ledarsida, […]

EU, FN, Iran, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Ship to Gaza, Syrien
Artikeln är en replik på: "Ship to Gaza har redan havererat"I artikeln hänvisas till "Vi visar Gazas folk att vi bryr oss"

2011-06-26

Vi visar Gazas folk att vi bryr oss

“Det råder inget tvivel om att blockaden är ett brott mot folkrätten. Förenta Nationerna, Europeiska Unionen, Sveriges regering, i stort sett hela det internationella samfundet och en enig juridisk expertis, har gång på gång slagit fast att så är fallet.”

Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza

2011-06-17

Sverige behövs i fler konflikthärdar

“I Libyen-debatten har FN åter hamnat i fokus. Ett tecken på det är att frågan om svenskt truppbidrag även till andra konflikthärdar har berörts. Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo är exempel på utdragna konflikter där svenskt och europeiskt truppdeltagande skulle kunna göra reell skillnad.”

EU, FN, Kongo, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Sudan

2011-06-16

När erkänner Sverige en stat?

“Den typen av framåtblickande ställningstaganden kan förstås också användas i konflikterna om Västsahara, Libyen eller Palestina — som för övrigt planerar att kräva internationellt erkännande i september.”

FN, Libyen, Palestina, Västsahara

2011-06-15

Erik Lysén: ”Den svenska förhandlingslinjen är otydlig”

“Sverige och andra rika länder levererar pengar för att finansiera sådana klimatåtgärder, det är utmärkt. Men de använder biståndsbudgetarna för att täcka kostnaderna. Det kan vara förståeligt på kort sikt för att få loss pengar, men utgör ingen långsiktig lösning.”

Avräkningar, FN, Klimat & miljö

2011-06-07

I väntan på en egen dag

“Carlsson aviserade också att Sverige planerar att uppgradera nivån på den diplomatiska närvaron i Palestina. Sverige vill spela en roll och kan som stor biståndsgivare också vara en positiv kraft. Ett krav som jag tycker är rimligt att få uppfyllt för 700 miljoner biståndskronor per år […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Palestina, Partipolitik

2011-06-04

Essän: JAS har gjort jobbet

“Det fjärde skälet till bredare militära insatser är det civila biståndet. Också i Libyen-debatten hörs argumentet att Sverige är bättre på annat än det militära. Vi ska ge civilt bistånd och erbjuda förebyggande insatser. Jag har aldrig förstått logiken i att det ena utesluter det andra.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-05-31

FN har en skyldighet att skydda civila

“Libyen avstängdes den 1 mars från FN:s råd för mänskliga rättigheter och Gaddafis illdåd utreds av Internationella brottmålsdomstolen. Trots det, och trots att Gaddafi använder klustervapen mot civilbefolkningen, väljer IKFF med flera (SvD.se 29/5) att misstänkliggöra konceptet skyldighet att skydda.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Rådet för MR
Artikeln är en replik på: "Svensk militär bör lämna Libyen"

2011-05-30

Dags för en kvinna från Afrika att leda IMF

“IMF:s standardrecept för fattiga länder förvärrar fattigdomen. Det måste bli ett slut på detta. IMF borde verka för skuldavskrivning, fattigdomsbekämpning, FN:s millenniemål, skattefinansierad välfärd och jämställdhet. För att på allvar ta itu med en sådan omläggning skulle det behövas en kvinna från syd som ledare.”

Afrika, FN, Internationella valutafonden (IMF), Kvinnor, Skuldavskrivning

2011-05-29

Svensk militär bör lämna Libyen

“Inom kort ska Nato fatta beslut om Sverige ska tillfrågas om att förlänga insatsen i Libyen. Sveriges svar borde vara nej.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato

2011-05-27

”Starka skäl finns för att inte utvisa ivorianer”

“I en motsägelsefull replik (DN.se/debatt 24/5) till vår artikel, där vi krävde ett moratorium för utvisningar av ivorianer i Sverige (DN Debatt 23/5), skriver generaldirektör Dan Eliasson att Migrationsverket (MIG) håller med om vår beskrivning av ett fortsatt instabilt och osäkert läge i Elfenbenskusten men hävdar […]

Elfenbenskusten, FN, Migration, Migrationsverket, Utrikesdepartementet
Artikeln är en replik på: "”Nya skyddsskäl kan ge fler ivorianer rätt att stanna i Sverige”"

2011-05-26

Vad har Bildt lovat Nato?

“Svenskt deltagande i sådant som annars brukar betecknas som krig, om än sanktionerat av FN, ska självfallet beslutas i bred majoritet i Sveriges riksdag. Allt annat vore att skada förtroendet för FN och dess viktiga roll i världen.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-05-25

Debatt: Regeringen ska pressa företagen att ta ansvar

“Det är angeläget att vi här i Sverige har en öppen debatt om de nya uppdaterade riktlinjerna. Hur vill regeringen använda de nya reglerna? Hur vill näringslivets organisationer använda de nya reglerna? Ett starkt och tydligt ledarskap i dessa frågor är nödvändigt. Enskilda företagsledares engagemang och […]

Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, OECD, Rådet för MR

2011-05-25

Begreppet nationell suveränitet har luckrats upp

“Problemet är bara att detta undantag är så diffust och svårtolkat att det, om det vill sig illa, kan öppna dörren för rent folkrättsvidriga operationer. Det var en sådan utveckling jag försökte diskutera i mitt inlägg. Men det är möjligt att jag uttryckte mig otydligt, vilket […]

FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
Artikeln är en replik på: "Krig är inte normaliserade i dag"

2011-05-24

”Nya skyddsskäl kan ge fler ivorianer rätt att stanna i Sverige”

“Vi har följt situationen i Elfenbenskusten noggrant och gjort det vi kan inom ramen för gällande lagstiftning. Om Pierre Schori anser att vi ska göra något annat föreslår jag att han använder sitt engagemang och inflytande till att verka för de politiska förändringar han önskar, både […]

Elfenbenskusten, FN, Migration, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Sverige måste stoppa avvisningarna av ivorianer”"

2011-05-23

Fler nyanser av grönt

“Frågan är ju för övrigt också hur den internationella handeln påverkas om en stat som har en kontrollerad vapenexport överlåter marknadsandelar till andra aktörer. Leder det till en fredligare värld?”

EU, FN, Nato, Partipolitik, Vapenhandel

2011-05-21

Sverige i skamvrån

“Biståndsminister Gunilla Carlsson tog genast åt sig av kritiken. Samtidigt försökte hon förklara syftet med att ge biståndsmedel till ambassader i Västeuropa. Det gick ut på att effektivisera biståndsinsatserna genom samarbete med andra bidragsgivarländer. [...] Det är inte bara barns rättigheter som inte värnas väl nog.”

Ambassader, Avräkningar, Barn, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, OECD, Utvärdering

2011-05-20

Regeringen måste stå upp för folkrätten i alla länder, sen kan vi ta ställning om Libyen

“Sveriges regering måste visa att den internationella rättsordningen skall gälla lika för alla och gå från ord till handling i något eller några fall, t ex angående vapenexport till Saudiarabien. Om detta inträffade skulle jag rösta för förlängning av den svenska militära insatsen i Libyen, annars […]

FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel

2011-05-19

Matkris i Jemen

“Revolutionen i Jemen har försatt landet i en ekonomisk kris som tvingat ner människor i fattigdom och svält. Jemens ekonomiska politik har gjort landet sårbart och beroende av bistånd och lån.”

Demokrati, FN, Jemen

2011-05-19

Osäkert vad som är bra i biståndet

“Att utrota fattigdomen är målet för svenskt bistånd – både det statliga och det som utförs av enskilda organisationer. Om målet ska uppnås är det viktigt att biståndsorganisationernas arbete ger resultat. Men vem avgör vad som är goda resultat och hur de ska uppnås? Och ställer […]

FN, Målsättning, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2011-05-19

Sluta vela om Libyen

“Socialdemokraternas U-sväng om den svenska Libyeninsatsen är visserligen välkommen. Men den präglas av förvirring, felaktiga slutsatser och bakvänd ordning.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”"

2011-05-18

Hur stödjer vi demokratin?

“Sjöstedt konstaterar att Marocko inte är en demokrati (vilket han har alldeles rätt i) och att landet dessutom är en ockupationsmakt (Västsahara). Därför skulle det vara bra om Sverige markerade sin uppfattning genom att inte rösta för Marocko, anser Jonas Sjöstedt.”

Demokrati, FN, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2011-05-18

Vi välkomnar kovändningen

“Att avbryta FN-uppdraget innan det är slutfört sänder helt fel signal. Kommer det en ny begäran från FN bör Sverige naturligtvis ställa upp. Det är ingen hemlighet att jag och Centerpartiet ville gå längre i mandatet och tillåta anfall mot mål på marken.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”"

2011-05-18

Internationellt samarbete för humanitet

“Våra resurser och kunskaper är efterfrågade och en tillgång i FN-, EU- och Natoledda insatser. Det handlar ofta om att snabbt rycka ut och hjälpa människor under och efter en katastrof eller kris, och att bidra till det långsiktiga arbetet med att minska människors sårbarhet för […]

EU, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-05-11

Juholt äventyrar fredsinsatser

“Socialdemokraterna har i decennier haft internationell solidaritet och internationella insatser som del av sin politiska identitet. Det är sorgligt att konstatera att de inte längre agerar i enlighet med detta. [...] Utan brett stöd i riksdagen kan Sverige inte komma när FN kallar.”

Afghanistan, Afrika, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-05-08

Militärt samarbete självklart vid kris

“Sverige har en lång tradition att solidariskt och tillsammans med andra bidra till ökat välstånd och säkerhet i världen, och att hjälpa människor i nöd. Våra resurser och kunskaper är efterfrågade och en tillgång i FN-, EU- och Natoledda insatser.”

EU, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-05-07

Olyckligt utspel om Libyen av vår partiledning

“När FN uttryckligen ber medlemsstaterna om hjälp för att skydda människor i nöd då ska Sverige ställa upp utan att villkora och tidsbegränsa deltagandet eller peka på någon annan. Partiledningens utspel om att Sverige nu skulle ha gjort sitt är därför olyckligt.”

FN, Libyen, Multilateralt samarbete, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Inga skäl att förlänga insatsen i Libyen"

2011-05-05

Inga skäl att förlänga insatsen i Libyen

“Det vore önskvärt att en ansvarig minister kunde klargöra var regeringen står. Det är dags för dem att träda fram. Står Carl Bildt och Sten Tolgfors bakom de förslag som borgerliga ledamöter för fram om att attackera markmål och att svenskt flygvapen ska användas för att […]

FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-05-04

Svik inte FN-linjen

“I veckan signalerade Håkan Juholt att Socialdemokraterna inte kommer godkänna en förlängning av den svenska FN-insatsen i Libyen. Det är svårt att förstå varför.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-05-04

Libyen behöver långsiktigt stöd

“FN:s kunnande om och erfarenhet av frågor som rör fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter kommer till användning i Libyen. Världens länder måste ge sitt politiska och ekonomiska stöd under lång tid framöver om Libyens befolkning ska kunna hoppas på en bättre framtid.”

FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Mänskliga rättigheter

2011-05-04

Pakistan behöver utveckling – inte vapen

“Vi måste nu stödja de ledare som vill ta ansvar för att bygga upp sina länder. Dessa ledare behöver inte mer vapen. De behöver krav på utveckling. Sverige måste ställa krav på Pakistan att ta ansvar för sin ekonomi.”

FN, Pakistan, Partipolitik, Vapenhandel, Villkorat bistånd

2011-04-30

Inför sanktioner

“FN är som sagt förlamat, men EU kan och bör införa sanktioner riktade mot regimen, exempelvis reserestriktioner, frysta finansiella tillgångar och vapenembargo. Dessutom bör man försöka pressa Turkiet att pressa Syrien – Turkiet är, vid sidan av Iran, ett av få länder som har goodwill i […]

EU, FN, Iran, Syrien, Turkiet

2011-04-29

Sluta mörka om Afghanistan

“Det är hög tid att politikerna kliver fram berättar vad som egentligen pågår i svenskarnas område av Afghanistan. Hur ser säkerhetsläget ut? Vad uträttar svenskarna på plats? Vad sysslar den svenska militären egentligen med i Afghanistan? Det finns en annan fråga också: Vad kostar kalaset, och […]

Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat

2011-04-28

Ge Afrika permanent plats

“Sverige bör gå i bräschen för ett förstärkt partnerskap mellan EU, FN och AU. Den svenska regeringen bör aktivt verka för ett mer demokratiskt FN där Afrika ges en plats som permanent medlem av säkerhetsrådet.”

Afrika, AU, Demokrati, EU, FN, Handelspolitik, Libyen, Militärt bistånd, Nato

2011-04-27

Risk för fortsatta kränkningar i Västsahara

“Folkrättsjurister befarar att övervakningen av mänskliga rättigheter återigen kommer att uteslutas ur mandatet på grund av ett väntat franskt veto. Den fredsfrämjande insatsen, Minurso, är den enda av FN:s totalt 17 pågående insatser som inte har mandat att övervaka kränkningar av mänskliga rättigheter och det finns […]

FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Rådet för MR, Västsahara

2011-04-24

Sverige bör visa solidaritet med demokratikämparna i Syrien

“Nästan dagligen under sex veckor har människor i Syrien demonstrerat mot det styrande Baath-partiet och president Bashar al-Assad, men varken EU, FN eller någon västerländsk regim har visat solidatitet med Syriens frihets- och demokratitörstande 22 miljoner invånare.”

Demokrati, EU, FN, Syrien

2011-04-23

“Stoppa sexuellt våld i Libyen”

“Även om konfliktrelaterat sexuellt våld kan tyckas långt ifrån diskussioner om vapenembargon och flygförbudszoner, måste vi omsätta i praktiken det löfte som resolution 1960 innebär för Libyens, Elfenbenskustens och Kongo-Kinshasas kvinnor. “

Elfenbenskusten, FN, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Libyen

2011-04-21

Japans premiärminister tackar för svenskt stöd

“Bland annat anslöt sig två experter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till två team varav det ena hade satts samman av United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) och det andra av EU Civil Protection (EUCP), och de är nu tillbaka i Sverige efter […]

FN, Humanitärt bistånd, Japan

2011-04-16

Internationell solidaritet är mer än ord, Ohly

“Den militära närvaron i Afghanistan är nödvändig för säkerheten, men den är inte tillräcklig för att skapa långsiktig stabilitet och utveckling. Därför ska vi fortsätta kombinera säkerhet och humanitärt bistånd.”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Strategin i Afghanistan leder fel"

2011-04-16

FN får inte misslyckas med insatsen i Libyen

“Problemet är att ­bara sex av Natos 28 medlemsländer bidrar med mark­attacker. [...] Därför måste alla länder, även Sverige, vara ­beredda att ompröva sin nuvarande hållning och ge FN de ­resurser och de politiska ­mandat som behövs.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Rwanda

2011-04-16

Sluta mörka om Afghanistan – vad pågår i det svenska ansvarsområdet?

“Vad sysslar den svenska militären egentligen med i Afghanistan? Det finns en annan fråga också: Vad kostar kalaset, och vad får afghanerna ut av pengarna?”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "SVT: "Krig för fred""

2011-04-13

Vi bör delta aktivt i Libyen

“Vi måste handgripligen stå upp för mänskliga rättigheter vilket inte alltid varit fallet. Mer akut, till stöd för Libyens befolkning, måste en strategi upprättas som kan anpassas efter olika utfall av den pågående insatsen.” 

FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato

2011-04-13

Sverige bör satsa mer bistånd på mödravård

“Sverige bör verka på alla internationella nivåer, såsom EU, Europarådet, WHO och FN, för att öronmärkta pengar i en global fond skapas för att bekämpa mödradödlighet.”

Barn, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård, WHO

2011-04-12

Splittring inom Centern: ”Vi vill inte skicka svensk trupp till Libyen”

“Riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani (C) skrev i förra veckan att vi bör skicka marktrupp till Libyen. FN:s säkerhetsråd ger i sin resolution inget stöd för detta, snarare tvärtom. [...] Centerpartiet står entydigt bakom säkerhetsrådets resolution.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Vi måste skicka marktrupper till Libyen för att störta Kadaffi"

2011-04-07

Vi måste skicka marktrupper till Libyen för att störta Kadaffi

“Det stämmer alldeles rätt att krig skapar inga demokratier, soldater kan skapa stabilitet och utan stabilitet kan en demokrati aldrig se dagens ljus”

Demokrati, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-04-07

”Världen får inte blunda för sitt ansvar för våldet i Libyen”

“De vapen som nu förstörs i den Nato-ledda operationen i Libyen är samma som västerländska vapenproducenter levererade ända fram till dagarna innan oroligheterna utbröt.“

EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Vapenhandel

2011-04-05

Lägg näsan i blöt!

“Men varför ingriper västvärlden i Libyen, men inte i något annat land i Mellanöstern där regimen slår ner på oppositionen? Varför inte i Elfenbenskusten, där det nu i princip råder inbördeskrig? Varför ingrep man inte i Sudan, när inbördeskriget härjade som värst?”

Diktaturer, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Sudan

2011-04-04

Sverige bör skämmas när vi utnyttjar Libyen för PR åt JAS

“Men att skicka stridsflyg är inte rätt väg att gå. Det blir rent osmakligt när det dessutom finns mycket som tyder på att det är en del av en kampanj för att öka värdet på JAS.”

Egypten, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Tunisien, Vapenhandel

2011-04-04

FN måste stå fast

“Tragedin i Mazar-i-Sharif väcker många frågor om FN-­insatsen i Afghanistan. Men svaret får inte bli att våldet segrar eller att FN svävar på målet om mänskliga rättigheter.”

Afghanistan, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd

2011-04-04

Ska biståndsmedel satsas på propaganda?

“De som principfast står upp mot Israel har naturligtvis rätt att göra det. Det jag har svårt att förstå eller acceptera att skattepengar delas ut till allehanda propagandagrupper. Det kan inte vara syftet med eller klokt använda biståndsmedel.”

Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Rådet för MR

2011-04-01

Skärp lagen om vapenexport

“För det första är det anmärkningsvärt att se vapenexport som ett effektivt verktyg i dialog med korrupta diktaturer. Det är snarast ett trubbigt medel om det är just dialog kring mänskliga rättigheter man vill åstadkomma.”

FN, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel

2011-03-31

Ny strategi ger bättre humanitärt bistånd

“Det handlar bland annat om en tydlig målstruktur som möjliggör god resultatsuppföljning, ökad kvalitet och innovation i det humanitära biståndet men även att bidra till ökad professionalisering av humanitära aktörer. [...] Eftersom Sida är vår genomförande myndighet är det särskilt viktigt att det finns en tydlig […]

FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering

2011-03-31

Isolera Gbagbo

“I skuggan av Libyenkrisen går Elfenbenskusten mot inbördeskrig. Ännu vilar ansvaret, förutom den humanitära hjälpen, främst på regionala organisationer. Men det kan ändras.”

Demokrati, Elfenbenskusten, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-26

De afrikanska staterna litar inte på NATO

“Är Afrika och AU ”tandlöst” som det hävdas på en del håll? Jag är inte förvånad över den kritiska återhållsamhet som synes prägla AUs agerande.”

Afrika, AU, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato
I artikeln hänvisas till "”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”"

2011-03-25

Överge inte Afghanistans flickor

” [...] vi fråga oss om tillbakadragandet av FN-trupp under de närmaste åren riskerar att leda till att den framgång som skett på utbildningsområdet för flickor drastiskt förändras till en tillbakagång?”

Afghanistan, Barn, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Utbildning

2011-03-25

Vad kan svenskarna göra för sina nästa – irakierna?

“Vi tycker oss nu se en ändring i svensk flyktingpolitik. FN:s flyktingorgan, UNHCR, rekommenderar att inte verkställa utvisningar av kristna irakier på grund av säkerhetsläget – ändå sker detta.”

FN, Irak, Migration, Religion, Välgörenhet

2011-03-24

Sverige bör kämpa för ett bättre MR-råd

“Uteslutningen av Libyen kan i bästa fall fungera som en väckarklocka för ett råd som inte har blivit den starka försvarare för mänskliga rättigheter (MR) som många hade hoppats. Kan Sverige, som kandiderar till rådet för perioden 2012–2015, bidra till en mer positiv utveckling?”

Afrika, FN, Kina, Libyen, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, Vitryssland

2011-03-23

Oundvikligt våld

“Mycket är riktigt i Egnells artikel, men han börjar i fel ända. ”Krigets verklighet” fanns i Libyen redan före FN:s beslut att ingripa.“

FN, Libyen, Militärt bistånd
Artikeln är en replik på: "”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”"

2011-03-22

Bra med svenskt bistånd

“När FN har kallat har Sverige ställt upp [...] Vi hoppas också att Sverige, oavsett i vilken form biståndet ges, kommer att vara ett av de länder som aktivt deltar i det långsiktiga byggandet av fungerande, demokratiska stater i Nordafrika och Mellanöstern.“

Demokrati, Egypten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Tunisien

2011-03-22

Uppdraget långtifrån över

“Det är förhållandevis enkelt att krossa en diktatur, det har historien visat, betydligt svårare att införa demokrati.”

Demokrati, Diktaturer, Egypten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Tunisien

2011-03-22

Rosornas krig om flygplan till Libyen

“Libyen-engagemanget inom partiet blir säkert en fråga för kongressen i veckoslutet. Rimligen får Ahlins linje stort stöd av partiet.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-22

Stöd attacken – men jubla inte inför den

“Om Sverige avstår från att medverka med annat än humanitär hjälp så cementeras inte bilden av västvärlden som ett enda monolitiskt militärblock. Det tror jag är viktigt på lång sikt.”

FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-22

En hotad självbild

“Det är knappast logiskt att applådera FN:s beslut om ett militärt ingripande utan att vara beredd på att också Sverige måste kunna medverka med de medel som krävs.”

Bahrain, Demokrati, Diktaturer, Egypten, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-03-22

Om Sverige får frågan

“Det mesta tyder också på att regeringen kommer att få riksdagens stöd för att skicka ned sex–åtta Gripen-plan. Det är förstås positivt. Det är närmast en självklarhet att Sverige ska ställa upp i Libyen.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-03-22

”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”

“Nu behövs en etisk debatt om rättfärdigheten i krigsinsatserna. Sveriges politiska partier står på kö för att skicka stridsflygplan till Libyen.“

FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-22

Svensk fripassagerare

“Varför denna vänta-och-se-attityd när världen äntligen lyckats samla sig kring att förhindra ett blodbad?” 

FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-21

När det är nödvändigt med bomber

“Problemet med militära ingripanden är att huruvida de är rätt eller fel ofta avgörs först med utgången. Men i fallet Libyen blev det nödvändigt att välja våld för att skydda människor och göra friheten möjlig. [...] Sverige ska naturligtvis bidra. Men med det Sverige är bäst […]

Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd

2011-03-21

Det libyska folket måste försvaras

“För samtidigt som militär från västvärldens demokratier nu söker efter mål kring Tripoli och Benghazi får våldet i Jemens huvudstad Sanaa fortsätta. [...] I Libyen kan världssamfundet förhoppningsvis stoppa en tyrann från att mörda sin ­befolkning. Men det är fort­farande mycket långt till en världsordning utan tyranni.“

Bahrain, Diktaturer, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-21

Kriget mot Khaddafi

“De militära insatserna mot Muammar Khaddafis diktatur ger hopp inte bara åt en plågad civilbefolkning i Libyen utan åt människor i hela världen som tvingas leva under förtryck.”

Bahrain, Diktaturer, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-19

Hoppet står till USA och Nato

“FN svek befolkningen i Rwanda. Det får inte hända i Libyen. Man kan ha i minnet alla de protester mot Nato och företrädesvis USA som förekommit och förekommer i Sverige. Det är till USA och Nato det förtryckta libyska folket nu sätter sitt hopp.”

Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Rwanda, USA

2011-03-19

Vapenvila, men hur länge?

“Att tydligt göra klart för FN att Sverige står till förfogande tycks främmande för utrikesministern. Varför är det så otänkbart? Pinsamt.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-19

Sänd Gripen till Libyen

“FN-mandatets starka folkrättsliga muskler som medger denna militära intervention gillas av den svenska vänstern. Sprängkraften i epitetet “bombliberaler” har därmed desarmerats något.”

Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-19

Rätt att stoppa diktatorn

“Världssamfundet visar sent omsider att man menar allvar med att Khaddafi måste bort. Folket i Libyen förtjänar allt stöd, och ibland är militära medel nödvändiga. […] EU har däremot, som så ofta när det bränner till, varit en besvikelse.“

Diktaturer, EU, FN, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-19

Öka pressen på Gaddafi

“Det är ett styrkebesked att FN:s säkerhetsråd till slut ­beslutat sätta hårt mot hårt. Det visar att FN-systemet fungerar.”

Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-19

Bäva månde förtryckarna

“Dagen efter det historiska beslutet i FN:s säkerhetsråd att auktorisera ett internationellt militärt ingripande i Libyen för att skydda civila undan regimens övervåld kändes luften en smula lättare att andas.“

Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-19

Lyckas flygförbudet?

“Redan har den våldsamma metoden spritt sig till Bahrain där regimen – med stöd från den mäktige grannen Saudiarabien – i veckan slog ner motståndet med kraftigt övervåld.”

Bahrain, Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Saudiarabien

2011-03-19

Sent stöd för demokratin

“Varför denna handlingsförlamning från världssamfundets sida? Det finns fog att anta att världens mäktiga oljeintressen spelat en stor roll för att försinka beslutet.”

Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-18

Miraklet i FN

“Att FN:s säkerhetsråd lyckades komma överens om inrättandet av en flygförbudszon över Libyen och ett tillåtande av militära insatser mot landet får betraktas som ett smärre mirakel – men ett välkommet sådant.”

Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-18

Osäkerhetens tid

“Fler handelshinder behöver rivas, inte minst EU:s runt jordbruket. För vad som behövs är mer internationellt ekonomiskt samarbete, inte mindre. G 20 fungerade bra mitt i finanskrisen, och det gäller att ta sig ur det käbbel som präglat de senaste toppmötena.“

CAP, EU, FN, G20, Handelspolitik, Japan

2011-03-18

Stabilitet får inte ursäkta diktatur

“Men frågan kvarstår: när mediefokus flyttar till nästa händelsecentrum, kommer folkrätt och demokrati nu att kunna gå före EU-ländernas realpolitik och ekonomiska intressen?”

Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Fiske, FN, Marocko, Mediabevakning, Partipolitik, Tunisien, Västsahara

2011-03-18

Obegripligt, Tyskland

“I FN:s säkerhetsråd sällade sig Tyskland till de fem stater som avstod från att rösta. Ett obegripligt agerande […]“

FN, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-17

Sverige måste visa världsmoral

“De stora demokratiernas dominans har spätts ut av ett stort antal nya FN-medlemmar med svagare lojalitet till FN-stadgans grundläggande mänskliga rättigheter. Libyen sitter med i rådet för mänskliga rättigheter.”

Demokrati, EU, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR

2011-03-17

Sverige kan göra skillnad

“För många människor runt om i världen är mänskliga rättigheter något man måste kämpa för varje dag. Vi vill hjälpa de människorna på alla sätt vi kan. Ett medlemskap i MR-rådet skulle vara ett viktigt steg i det arbetet.”

Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR

2011-03-17

Libyen brinner – medan världen väntar

“Socialdemokraterna vågar stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter varhelst de förtrampas”, skrev Urban Ahlin i Dagens Nyheter häromveckan. Under vilka omständigheter gäller det? Står man upp även när FN inte gör det? “

Demokrati, EU, FN, G8, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-16

Vem hjälper Libyen?

“För var dag som går blir det dock smärtsamt tydligt att protesterna kommer att sluta i blodbad om inte Västvärlden ingriper militärt. När saker och ting ställs på sin spets visar det sig att EU varken har förmågan eller viljan att med kraft försvara skyddet av […]

Demokrati, EU, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd

2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

“Varför visar inte Sverige ett starkare stöd för rätten till vatten och sanitet? Sverige har internationellt ett gott rykte för sitt biståndsarbete och för att gå i bräschen för frågor som rör mänskliga rättigheter.”

FN, Mänskliga rättigheter, Sydafrika, Vatten

2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

“Årligen skördar bristen på dricksvatten och god sanitet mer än 2,4 miljoner människoliv i sjukdomar som lätt skulle kunna förebyggas. Att bristen på hygien, rent vatten och sanitet dödar fler barn än malaria, TBC och hiv/aids tillsammans, är ett faktum som tyvärr inte har väckt den […]

FN, Rådet för MR, Vatten

2011-03-14

EU bör ta krafttag mot piraterna utanför Östafrika

“Det finns uppskattningar om att 30 procent av Kenyas BNP nu påverkas av piratdåden. […] Den marina EU-insatsen Atalanta behövs för att hindra piraternas verksamhet till sjöss och skydda den civila sjöfarten och FN:s matleveranser.”

Afrika, EU, FN, Kenya, Militärt bistånd, Partipolitik, Somalia

2011-03-13

Japans nöd är vår

“De senaste årens många naturkatastrofer visar också behovet av väl fungerande internationell katastrofhjälp. När jordbävningar och jättelika svallvågor sveper med sig människor och hela byar är det fortfarande enbart FN som har kapacitet och möjlighet att rycka ut.”

FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Humanitärt bistånd, Japan

2011-03-09

Låt egyptiska kvinnor vara med och forma framtiden

“Kvinnor och män, sida vid sida, med samma mål om mänskliga rättigheter för alla.  Men, när Egypten nu börjar forma en ny framtid riskerar kvinnors rättigheter att hamna i skymundan. [...] När det gäller Afghanistan betonar många länders ledare vikten av att stödja de afghanska kvinnorna. […]

Afghanistan, Egypten, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter

2011-03-09

Att vara offret är ingen slutstation

“Kvinnornas situation i Kongo-Kinshasa är helt avgörande för utvecklingen av landet. De insatser som görs för detta måste bli ännu effektivare och kraftfullare. […] Också företag i västvärlden deltar indirekt i konflikterna i regionen genom en handel som är beroende av beväpnade och samvetslösa gruppers kontroll […]

FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Näringsliv

2011-03-08

Ta kvinnors rättigheter

“Hoppet består i att Förenta Nationerna nyligen fick en ny organisation för kvinnors rättigheter och därmed har möjlighet att ytterligare stärka arbetet för världens flickor och kvinnor.”

FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter

2011-03-08

Ingen mamma skall dö

“Ungefär en tredjedel av vårt bistånd går dessutom genom FN och fokus ligger på millenniemål 4, om minskad barnadödlighet och millenniemål 5, om minskad mödradödlighet. Det är ganska bra.”

Afrika, Barn, FN, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor

2011-03-02

Sverige har inte i detta gäng att göra

“Det är ingen måtta på hur väl Libyen lever upp till de mänskliga rättigheterna. I alla fall inte om man får tro den rapport som FN:s råd för samma rättigheter har tagit fram, och som detta enligt planen ska anta senare i mars. [...] Den moderata […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2011-03-01

Erik Ullenhag: Hjälp oss respektera mänskliga rättigheter

“Vi har fått internationell kritik för att gömda barn inte garanteras skolgång och för situationen på de ungdomshem där de mest utsatta barnen bor”

Barn, EU, FN, Mänskliga rättigheter, Migration, Partipolitik

2011-02-28

Handeln med bananer mer reglerad

“Den internationella handeln med bananer är idag bättre reglerad än vapenhandeln. När FN nu förbereder förhandlingar om ett internationellt bindande vapenhandelsavtal är det viktigt att Sverige och andra länder som är positiva inte kompromissar alltför mycket.”

FN, Handelspolitik, Jordbruk, Vapenhandel

2011-02-23

Bildt vill inte välja sida

“Det sägs att man inget kan göra, men faktum är att EU har stora möjligheter till påtryckningar genom att 70 procent av Libyens export går till EU. […] Jag undrar, Fredrik Reinfeldt, är det verkligen regeringens uppfattning att sätta handelsintressen före frihet och mänskliga rättigheter? Hur […]

Diktaturer, EU, FN, Handelspolitik, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2011-02-17

Tal med kluven tunga

“Internationell handel kan, rätt hanterad, vara ett kraftfullt verktyg som bidrar till utveckling inte bara på det ekonomiska området. Men då måste regeringen se till att leva upp till de principer som alla partier sagt sig vara överens om. Amnesty och Diakonia har gjort ett ambitiöst […]

Civilsamhället, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet "Export till priset av mänskliga rättigheter?"

2011-02-17

”Sverige måste säga nej till nytt fiskeavtal med Marocko”

“EU har ett ansvar för att inte delta i att tömma Västsaharas naturresurser genom de mycket förmånliga handels- och fiskeavtalen mellan EU och Marocko. [...] De initiativ som landsbygdsministern tagit hittills är bra men Sverige måste gå hela vägen och säga nej till det fiskeavtal som […]

EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2011-02-11

Debatt: EU-miljarder till utveckling hamnar hos riskkapitalbolag

“Enligt dem ska ingen hänsyn tas till något utvecklingsperspektiv när EIB lånar ut pengar. Så vitt vi förstår står också den svenska regeringen bakom den uppfattningen. Vi vill därför veta varför regeringen inte anser att EIB:s verksamhet bör inriktas på fattigdomsbekämpning? Vidare, hur anser regeringen att […]

Afrika, EIB, EU, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för MR

2011-02-06

Gör internet till en mänsklig rättighet

“Här på Sidan 4 berättade nyligen biståndsministern Gunilla Carlsson också om att regeringen satsar 150 miljoner på olika projekt för att stödja nätaktivister i kampen för frihet och demokrati. [...] Jag hoppas nu att den svenska regeringen använder sitt inflytande inom EU och FN för att […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, EU, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
I artikeln hänvisas till "Gunilla Carlsson: Nätaktivister är nya demokratikämparna"

2011-02-04

Petra Tötterman Andorff: ”Sverige på moralisk efterkälke”

“Sveriges bistånd till kvinnoorganisationer i Kongo blir halvhjärtat när vi samtidigt bidrar med vapen till en ökat militariserad värld. [...] Sverige talar i princip aldrig för egen sak i FN längre. I stället talar vi som en del av EU, ofta tillsammans med många av de […]

Demokrati, Egypten, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel

2011-01-31

Dagligt bröd är en rättighet

“Sveriges regering däremot har sagt att de inte kommer att vare sig underteckna eller ratificera protokollet. […] Respekten för ESK-rättigheterna får inte vara ett resultat av partipolitik. Den är ett ansvar för regeringen, oavsett vilken partipolitik som bedrivs.”

FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2011-01-26

Välkommen debatt om FN

“Den som värnar det globala samarbetet måste också värna ett starkt och väl fungerande FN. Därför är Niklas Ekdals och Inga-Britt Ahlenius nya debattbok om FN och dess generalsekreterare välkommen.”  

FN, Multilateralt samarbete
Artikeln är en replik på: "FN behöver nytt ledarskap"

2011-01-24

Byt ut honom

“Ban Ki-moons kraftlösa ledning undergräver FN:s ställning. Världsorganisationen bör välja en ny generalsekreterare när hans mandatperiod löper ut.”

FN, Multilateralt samarbete

2011-01-21

FN behöver nytt ledarskap

“Ban Ki-moon har varken klarat sitt uppdrag som FN:s chefsadministratör, den enda roll som FN-stadgan definierar, eller utövat det globala ledarskap som plattformen ger potential för.”

FN, Multilateralt samarbete

2011-01-18

Stridsgrupper vilar trots kriser

“Sverige bidrar med stort ekonomiskt stöd till flera FN-organ och framför allt det humanitära arbetet, men regeringens egen ambition att utöka den svenska utlandsstyrkan har inte infriats. […] Riksrevisionen riktade nyligen stark kritik mot styrkans förmåga att utföra sitt uppdrag, den bristande politiska insynen och de […]

Afrika, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kongo, Militärt bistånd, Riksrevisionen, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet "Den nordiska stridsgruppen 2008"

2011-01-03

Häv sanktionerna – rädda Zimbabwe

“Ett framtida Zimbabwe behöver dra nytta av professionalismen hos affärspartner i väst och deras respekt för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i allmänhet. Det är därför viktigt att västländerna inser att det är orealistiskt att förvänta sig att allt ska återgå till det normala innan sanktionerna […]

Demokrati, Diktaturer, EU, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Zimbabwe

2010-12-30

Nytt hopp för världens kvinnor och barn

“Kvinnors och barns rättigheter är mänskliga rättigheter. Att dessa rättigheter finns, försvaras, stärks och efterlevs av alla hör till de allra viktigaste kraven inför det nya året.”

Barn, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter

2010-12-16

Body politics in Africa

“Mänskliga rättigheter har ramat in biståndet till kvinnor, och det har varit viktigt för afrikanska kvinnorörelser. Sedan FN-konferenserna i Nairobi ochPeking de har använt internationella konventioner för att legitimera sina anspråk för kvinnors rättigheter. Ändå är framstegen begränsade och många afrikanskafeminister har förlorat sitt förtroende för mänskliga rättigheter och aktivism inom ramen för FN.”

Afrika, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, NAI-Forum (engelska)

2010-12-14

Fredsframsteg att ta fasta på

“I medierapporteringen möts vi dagligen av en dyster bild av människors levnadsförhållanden i dagens konfliktländer. En tredjedel av alla världens fattiga lever i osäkerhet och konflikt. Men viktiga framsteg görs […]“

FN, Resultat, Sida, Utvärdering

2010-12-04

”Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika”

“Vi har valt att betala i bidrag, inte lån, och vi betalar helt enligt plan. Sveriges bidrag på drygt 800 miljoner euro (8 miljarder kronor) sker utöver vårt internationella åtagande om 0,7 procent av BNI i bistånd. Pengarna finansieras inte genom omfördelning av andra biståndsmedel.”

Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik

2010-12-03

Svante Axelsson: ”De rika länderna måste lägga upp nya pengar på bordet”

“Det duger inte att, likt Sverige, dubbelräkna biståndet. Skall förlamningen i förhandlingen brytas, måste de rika länderna lägga upp nya pengar på bordet och dessutom gå före och genomföra verkliga utsläppsminskningar i de egna länderna.”

Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)

2010-12-01

Uppfinn nya klimatpengar

“I Cancún kan flera viktiga steg mot ett nytt klimatavtal tas. Sverige har hittills varit för passivt i diskussionerna om nya och innovativa finansieringskällor.”

Avräkningar, Civilsamhället, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Världsbanken

2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.”

Afrika, FN, Hunger, Jordbruk, Målsättning, Näringsliv, Partipolitik, Resultat

2010-11-19

Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund

“För mig är det obegripligt att Swedfund överhuvudtaget får hantera biståndspengar så länge bolaget ges rätt att mörka verksamheten på det sätt man gör.”

Afghanistan, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Swedfund, Utrikesdepartementet, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Radio: "Bistånd – bot eller börda?""

2010-11-18

Låga förväntningar inför COP16

“Ingen tror längre att världen kommer att enas kring hållbara klimatavtal i december. Däremot hoppas en nyutkommen FN-rapport att man ska samsas kring finansieringen av förra årets löfte.”

FN, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)
I artikeln hänvisas till dokumentet "Report of the Secretary-General’s High-level Advisory Group on Climate Change Financing"

2010-11-17

Alliansen gör FN till något suspekt

“Alliansregeringen har varit mycket framgångsrik i att misstänkliggöra FN och svenskt multilateralt bistånd.”

FN, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Partipolitik

2010-11-16

Haiti har inte rest sig

“Det går inte att utvärdera en internationell hjälpinsats av den här magnituden efter mindre än ett år. Men det går inte heller att skaka av sig känslan av att mer borde ha åstadkommits. Istället kastar koleran en svart skugga över Haiti.”

FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Humanitärt bistånd, Resultat

2010-11-16

Klimatframgångar i Mexiko?

“Varje land ska förstås beskatta sin egen befolkning och företag – FN bör inte få beskattningsrätt. Däremot kan man tillsammans bestämma nivån, då blir effekten mycket bättre. För tillsammans klarar världen det som inget ensamt land kan.”

FN, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)

2010-11-15

Diktaturer urholkar tilliten till FN

“Diktaturernas inflytande urholkar FN:s legitimitet. Att regimer som Sudan får avgöra när internationella ingripanden bör göras till demokratins försvar är befängt […]“

Darfur-konflikten, Demokrati, Diktaturer, FN, Sudan

2010-11-08

Kampen mot fattigdomen går för långsamt

“Fattigdomen minskar och hungern ökar. Så kan läget för det första millenniemålet sammanfattas. I FN:s rapport om millenniemålen 2010 ligger Afrika söder om Sahara dåligt till när det gäller flertalet av målen.”

Afrika, FN, Hunger, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet "Rapport: "The Millennium Development Goals Report" (2010)"

2010-11-08

Dubbelmoral och cynism i FN

“Politiseringen kring området mänskliga rättigheter försvagar FN. Sverige och goda krafter inom EU bör därför sätta strålkastarljuset på de länder där kränkningar sker […]“

EU, FN, Kina, Kuba, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR

2010-11-03

Tala ur skägget om vad svensk trupp gör i Afghanistan, Reinfeldt och Sahlin

“Vi anser att Afghanistan behöver stöd inom samtliga områden, inklusive säkerhetssektorn, för att kunna komma på fötter. Huruvida just Sverige ska bidra med ISAF-soldater eller inte, har vi däremot inte uttryckt någon åsikt om.”

Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-11-03

Farligt blanda bistånd med ­militär insats

“Det är genom långsiktigt biståndsarbete som framsteg har gjorts. Det brukar hävdas att den svenska truppen är där för att skydda biståndsarbetarna. Gång på gång har biståndsorganisationerna själva värjt sig mot argumentet.”

Afghanistan, Barn, Demokrati, FN, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-11-02

Sveriges insats gör skillnad

“Som uttrycket “ingen utveckling utan säkerhet och ingen säkerhet utan utveckling” vittnar om krävs det insatser i form av såväl bistånd som militär. De är inte varandras motsättningar, utan varandras förutsättningar.”

Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-11-02

Enigheten sattes före prestigen

“Till resoneManget om de militära stridskrafterna kommer en starkare betoning av ökat svenskt civilt bistånd. Det är välkommet men kan knappast ses som en eftergift från regeringens sida.”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-11-02

Afghanistan en början

“Uppgörelsens betoning av humanitära och civila insatser är således fortfarande beroende av militär närvaro under flera år.”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-11-02

Hur kan vi bäst främja fred och utveckling i Afghanistan?

“Den militära insatsen är dyr. Ett ökat bistånd ger också en ökad form av säkerhet för människor. Det får inte glömmas bort. … Bistånd kan rädda liv. Ett bra exempel är Svenska Afghanistankommitténs barnmorskeskolor som bidrar till att rädda liv i ett land som har ett av […]

Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, FN, Målsättning, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd

2010-11-02

”Sverige måste satsa på tiden efter kriget i Afghanistan”

“Vi bör avsluta vår militära mångmiljardsatsning och göra en kraftsamling av politik, diplomati och bistånd till stöd för Afghanistans nationella institutioner och en FN-stödd Marshallplan för regionen.”

Afghanistan, Barn, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-11-01

Våldtäkten som turistattraktion

“Kongos våldtagna kvinnor behöver inte fler delegationer och besökare som visar dem sitt medlidande. De är bättre betjänta av en genomgripande strukturell reform av polis, militär och rättsväsende.”

FN, Kongo, Kvinnor, Mediabevakning

2010-10-27

Samordna hjälpen

“Istället har det blivit mycket pajkastning med partipolitiska förtecken. ”Moderaterna har aldrig gillat bistånd”, som två S-märkta, tidigare Sidachefer hävdade på DN Debatt. Regeringen sänker biståndet bakvägen, skrev Aftonbladet.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Pakistan-katastrofen 2010, Partipolitik, Zambia

2010-10-24

Gunilla Carlsson, M: “Kvinnor avgörande för fredsprocesser”

“Sverige är en av de ledande humanitära givarna i världen. Tyvärr sker en stadig ökning av de globala humanitära behoven, som följd av krig, utdragna konflikter och naturkatastrofer i länder som Haiti, Pakistan och Somalia.”

Civilsamhället, FN, Haiti, Humanitärt bistånd, Pakistan, Partipolitik, Somalia

2010-10-24

Så sviker Sverige FN

“Mot all denna bakgrund klingar regeringens deklarationer om världsorganisationens centrala roll falskt.”

FN, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik

2010-10-21

”Svensk utlandsstyrka behövs i Kongo”

“Demokratiska republiken Kongo fyller i år 50 år som självständig stat. Vad vore ett bättre bidrag till det kongolesiska folket än ett förnyat svenskt åtagande för säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter i regionen?”

Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Skuldavskrivning

2010-10-20

Sveriges bistånd måste bidra till att millenniemålen nås

“Det svenska biståndet till Afrika förstärks ytterligare, vilket behövs. Av de 25 miljarder dollar som de rika länderna utlovade vid G8-mötet i Gleneagles i Skottland 2005 har de afrikanska länderna fått 11.”

Afrika, FN, G8, Handelspolitik, Partipolitik

2010-10-20

Samordning ger effektivare hjälpinsatser

“Ett problem med dagens insatser är att de som regel präglas av ett splittrat agerande uppdelat på många händer. Kriget i Afghanistan är ett exempel på den saken.”

Afghanistan, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd

2010-10-20

Håll löftena till världens fattiga

“Det svenska biståndet till Afrika förstärks ytterligare, vilket behövs. Av de 25 miljarder dollar som de rika länderna utlovade vid G8- mötet i Skottland 2005 har de afrikanska länderna fått 11.”

Afrika, FN, G8, Handelspolitik, Partipolitik

2010-10-20

Militär nedtrappning i Afghanistan

“Låt oss ta fasta på det och planera för ett avslut på den militära närvaron i ansvarsfull takt och satsa på annat säkerhetsbistånd, kamp mot korruption och fattigdomsbekämpning inte minst genom kvinnorna.”

Afghanistan, FN, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-10-19

EU måste hålla sina löften

“Fem år innan FN:s millenniemål ska vara uppfyllda minskar världsfattigdomen samtidigt som hungern ökar. Det kan låta motsägelsefullt, men hänger samman med bland annat ökande livsmedelspriser och global finanskris.”

EU, FN, Milleniemålsmötet i New York 2010

2010-10-18

Utan vår närvaro kollapsar landet

“Men det är en illusion att tro att biståndsinsatser kan nå fram om det inte finns säkerhet på marken. Vad alliansregeringen har gjort är att kraftigt öka det svenska biståndet till Afghanistan.”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-10-18

Ett krig som måste sluta

“Den svenska debatten kommer att handla om datum och ju förr den svenska truppen dras tillbaka, desto snarare kan vi fokusera på politiskt stöd och bistånd, sådant som Sverige alltid varit bra på.”

Afghanistan, EU, FN, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-10-02

”EU och FN måste stoppa sexuella tortyren i Kongo”

“Minst en halv miljon kvinnor i östra Kongo beräknas ha våldtagits och torterats sexuellt. Är det de stora talens förbannelse som gör att den systematiska och överlagda terrorn tillåts fortsätta?”

EU, FN, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Rwanda, Sjukvård, Uganda

2010-09-30

Tid för mödrahälsa

“Med större politiskt stöd är det möjligt för FN-systemet att dra upp tempot, men åtta förlorade år sätter sina spår. När större konsensus finns kring sakfrågorna tar ett ännu svårare arbete vid – hur ska mödradödligheten minskas i praktiken?”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, FN, Milleniemålsmötet i New York 2010, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2010-09-20

Ny väg krävs för att lyfta fattiga

“Idag inleds ett möte i New York för att öka takten när det gäller att ­uppnå millenniemålen. För att förändra krävs framför allt ett stärkt kvinnligt ledarskap och social mobilisering, skriver Hungerprojektets vd […]“

Civilsamhället, FN, Hunger, Jämställdhet, Milleniemålsmötet i New York 2010

2010-09-20

Kvinnor och barn är nyckeln till FN:s mål

“Biståndet är viktigt för att nå millenniemålen, men de rika ländernas bistånd har urholkats i takt med den ekonomiska nedgången. Bara Sverige och ytterligare fyra länder når FN:s mål om 0,7 procent av BNI i bistånd.”

Barn, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Handelspolitik, HIV/AIDS, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010, Resultat

2010-09-19

“Vilket ansvar har Sverige för världsmedborgare?”

“Enprocentsmålet – någon som minns det? Jag googlar ordet och finner att FN:s rekommendation om att en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd har berörts i en (1!) artikel på senare år.”

Avräkningar, Barn, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik

2010-08-28

Bättre katastrofberedskap främjar utveckling och säkerhet

“Den bristande givarviljan beror delvis på att världen inte klarar mer än en storskalig katastrof per år. Alla har vi Haiti i färskt minne. Pakistan ses dessutom på flera håll med misstänksamhet.”

FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010, Villkorat bistånd

2010-08-22

Hjärtlöst mot Pakistans barn

“Vi borde öka bidragen till Pakistan, bättre samordna en stor internationell uttryckning och på ännu större allvar diskutera vad som kan göras i förebyggande. Sverige har en viktig roll att spela i detta med vår inriktning av biståndspolitiken.”

Afghanistan, Barn, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Pakistan, Vatten

2010-08-22

Sverige bör lämna kriget i Afghanistan

“Därför gör våra skattepengar mer nytta genom bistånd än genom att sända soldater.”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-08-21

Utan bistånd/hjälp

“Som aktiv biståndsgivare bör Sveriges regering ta initiativ till en diskussion om hur katastroffonden, som i dagsläget omfattar 500 miljoner dollar, ska kunna växa och hur fler länder ska kunna fås att ta sitt ansvar.”

EU, FN, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010

2010-08-20

Brott som måste beivras

“Och i takt med att hotbilden gör det allt svårare att få ut hjälpen ställs hjälparbetare ofta inför ett hjärtslitande dilemma: att upprätthålla den livsviktiga kontakten med offren eller skydda sitt eget liv?” (Kristalina Georgieva, Nerikes Allehanda)

Afghanistan, Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd

2010-08-20

Selektiv omtanke

“Att världen är selektiv i sin omtanke är tydligt. I Pakistan behöver 8 miljoner människor akut humanitär hjälp just nu. Hjälp som inte kommer.”

FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Pakistan, Tsunami-katastrofen 2004, Vatten

2010-08-01

Dags att sätta fokus på de allra fattigaste

“FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015 och fattigast bland fattiga är personer med funktionsnedsättningar. Det går att minska fattigdomen.”

EU, FN, Funktionsnedsatta

2010-07-25

Sträck vapen – satsa på civilt stöd

“Carl Bildts argument för militära insatser i Afghanistan är tvivelaktiga, skriver Pierre Schori, och hävdar att de pengar som läggs på militära insatser skulle göra mer för det afghanska folket om de istället satsades på civil återuppbyggnad.”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-07-20

“Vårt uppträdande lika viktigt som vårt stöd”

“Regeringen har under den gångna våren gjort en översyn av de uppförandekoder som finns för svensk personals uppträdande i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.”

EU, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor

2010-07-07

Fokus på de fattigaste

“Det går att minska fattigdomen. Men det kräver att vi riktar vårt bistånd, våra räddningsinsatser och återuppbyggnadsarbetet efter katastrofer rätt. Vi kan skapa förutsättningar för de allra fattigaste att själva förbättra sina levnadsvillkor.”

FN, Funktionsnedsatta

2010-07-06

Med fokus på de fattigaste

“Flertalet biståndsorganisationer och FN-organ har dock än i dag ingen strategi för hur de ska inkludera personer med funktionsnedsättning.”

Civilsamhället, FN, Funktionsnedsatta

2010-07-03

Fokus på de fattigaste!

“Det går att minska fattigdomen. Men det kräver att vi riktar vårt bistånd, våra räddningsinsatser och återuppbyggnadsarbetet efter katastrofer rätt.”

FN, Funktionsnedsatta, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Utbildning

2010-06-30

Stötta Kongos kvinnor för fred

“Biståndsminister Gunilla Carlsson ställde sig nyligen frågan vid ett möte om sexuellt våld i krig om inte hela Sveriges bistånd borde inrikta sig på åtgärder för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är en radikal och intressant tanke.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mänskliga rättigheter

2010-06-27

Johan Ingerö: Problemet är bristen på frihet

REPLIK “Redan i den formuleringen kan man skymta orsaken till att FN:s vackra deklarationer så sällan blir mer än just vackra deklarationer. Ty ingenstans framgår om FN och Eliasson syftar på de fattiga staterna eller på dess invånare.”

FN, Resultat
Artikeln är en replik på: ""En ojämlik värld är en farlig värld""

2010-06-24

En ojämlik värld är en farlig värld

“Millenniemålen Igår utnämndes Jan Eliasson till millennieambassadör av FN:s generalsekreterare BAN Ki-moon, med uppdrag att se till att millenniemålen uppfylls. Idag skriver han att Sverige bör ta större ansvar inom EU för att minska världsfattigdomen.”

EU, FN, G8, Handelspolitik, Resultat

2010-06-15

FN:s fattigmål nås inte

“För mig vore det otänkbart att som de svenska moderaterna och krisdemokraterna sitta i en partigrupp som på detta sätt sviker kvinnor och kvinnors rättigheter världen över.”

EU, FN, Kvinnor, Partipolitik, Resultat

2010-06-14

Skulderna i Sudan

“I en ny rapport, Unpaid Debt, anklagades företaget Lundin Oil i veckan för att ha varit delaktigt i krigsbrott och brott mot mänskligheten i Sudan. Företaget förnekar alla anklagelser. 200 000 fördrivna sudaneser förtäljer en annan historia.”

EU, FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Sudan
I artikeln hänvisas till dokumentet "Unpaid Debt"

2010-06-12

”Bara respekt för folkrätten kan få igång fredsprocessen”

“Valobservatörerna hade rapporterat att valen genomförts i demokratisk ordning. Trots detta drog man bara ner gardinen och avbröt biståndet till Gaza. Hamas fick inte ens en chans.”

Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina

2010-06-01

Klimatförhandlingarna: Lossa FN:s räddningsbåtar

“Baksmällan efter det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn sitter i. När FN-förhandlingarna i går återupptogs i Bonn verkade stämningen allt annat än förhoppningsfull”

EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)

2010-05-27

Biståndsministern har kampanjat mot Sida

“På torsdagen briserade bomben. Sidas hela ledning kickas av regeringen. Den är tydligen inkompetent och eventuellt också korrupt, som det mesta andra i det svenska biståndet om man ska tro allt vår biståndsminister skriver i tidningarna. Hon menar att det finns ett systemfel på Sida. Min undran är […]

Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Sida

2010-05-20

Enbart bistånd räcker inte

“Vill man som Alliansen vinna kampen mot fattigdomen i världen måste vi i stället ha en biståndspolitik som når fram och ger resultat. Det har många gånger inte varit fallet med den socialdemokratiska biståndspolitiken.”

FN, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2010-04-26

“Afghanistaninsatsen ett misstag”

“Sverige begick ett stort strategiskt misstag genom att ställa sina styrkor under Nato:s ledning i ett krig som inte kan vinnas militärt. Det skriver Pierre Schori[…]”  

Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-04-20

Nej till kriget

“Oppositionen måste formulera en afghanistanpolitik som har bistånd och civila insatser som grund, inte militarisering.”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-03-22

Svenska hjälpinsatser behöver utvecklas

“Inom EU föreligger stora skillnader i synen på frågor som rör unionens förmåga till kris- och konflikthantering. Det är skillnader som först kommer i fokus när väl olyckan har inträffat.”

Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd

2010-03-09

Haitioffer amputerades i onödan

“Sjukvårdsinsatserna vid stora naturkatastrofer är dåligt samordnade. Resultatet riskerar att bli felaktigt utförda medicinska ingrepp. I Haiti var många amputationer onödiga, skriver kirurgen Andreas Wladis som nyligen återvänt från Haiti.”

FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Sjukvård

2010-03-08

”Så kan Wallström stoppa FN-anställdas sexuella våld”

“Margot Wallström har i sitt nya uppdrag som särskild FN-rapportör om sexuellt våld i konflikter inte bara de stridande parterna att ta hänsyn till.”

FN, Haiti, Jämställdhet, Kenya, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mediabevakning

2010-03-05

Propagandakampanj från Sten Tolgfors

“Nästan varje ord i försvarsminister Tolgfors debattinlägg är propagandistiskt vinklat och skulle kunna tjäna som undervisningsmaterial i propaganda på gymnaiser och universitet.”  

Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Vi är till för civilbefolkningen i Afghanistan"

2010-02-16

Utveckling kräver utbildning

“Enligt en ny FN-rapport, som lanseras i Sverige idag, kommer 56 miljoner barn att stå utanför skolsystemet fortfarande år 2015 om inget radikalt görs.”

Barn, FN, Kenya, Sjukvård, Utbildning, Världsbanken

2010-02-15

“Fler svenska soldater behövs i Kongo”

“Sverige måste nu bidra med truppförstärkningar till FN-styrkan, skriver Cissa WaNumbe och Aleksander Gabelic från Kongos respektive Sveriges FN-förbund.”

EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd

2010-02-15

Arbetet mot könsstympning

“Kvinnlig könsstympning oavsett skäl ska aldrig tolereras. Könsstympning är fortfarande utbredd trots lagstiftning och informationskampanjer i länder. Sverige arbetar aktivt mot könsstympning.”

FN, Jämställdhet, Kvinnor

2010-02-10

Haiti behöver långsiktigt stöd

“När FN och omvärlden förbereder sig för ett långvarigt engagemang i Haiti måste man ta tillfället i akt att inte bara återuppbygga landet utan att också bygga ett bättre land. Det skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.”

Demokrati, FN, Haiti, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd

2010-02-09

Haiti behöver långsiktigt stöd

“Behovet av omedelbara sök- och räddningsinsatser måste kombineras med snabb och effektiv samordning, skriver Aleksander Gabelic.”

Demokrati, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd

2010-02-01

Katastrofhjälpen har nått fram

“Dålig katastrofsamordning kan i värsta fall leda till fler döda. Insatsen i Haiti visar dock att det internationella systemet har fungerat väl, skriver bistånds­minister Gunilla Carlsson och FN:s katastrofsamordnare John Holmes.”

FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete

2010-01-28

Fler kvinnor behövs i internationella insatser

“SVT:S Uppdrag granskning visade i går att FN-personal har relationer med kvinnor i lokalbefolkningen i Kongo. Detta är naturligtvis oacceptabelt.”

FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd

2010-01-28

“FN-personalen inte boven i dramat”

“Onsdagens Uppdrag granskning, som rapporterade om FN-personal som köper sex av lokalbefolkningen i Kongo-Kinshasa, lämnade knappast någon oberörd”

FN, Handelspolitik, Jämställdhet, Kongo, Mikrokredit

2010-01-28

Ny strategi för Afghanistan

“EU borde kunna driva en ny inter­nationell politik som bygger på aktiva biståndsinsatser i stället för bomber. Historien har gång på gång visat att Afghanistans problem inte löses militärt.”

Afghanistan, Demokrati, EU, FN, Militärt bistånd

2010-01-27

Skriv av skulderna

“Två veckor har gått sedan den förödande jordbävningen. Haiti räknar sina döda och oavsett om det till slut landar på 150 000 eller 200 000 dödsoffer är det en katastrof av apokalyptiskt format.”

EU, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning

2010-01-27

I väntan på EU eller FN

“Så länge EU:s medborgare, alternativt FN:s medlemsstater, inte är villiga att betala vad det kostar att ha den kapacitet som amerikanska skattebetalare finansierar får de missnöjda nöja sig med att stå och se lite sura ut vid sidan av.”

EU, FN, Humanitärt bistånd

2010-01-27

Dags att hjälpa kvinnor

“Därför är det förberedande arbetet så viktigt och därför är SRHR en betydelsefull del av regeringens kommande policy för det humanitära biståndet.”

FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Jämställdhet, Partipolitik, Utrikesdepartementet

2010-01-26

Ett Haiti bortom den akuta hjälpinsatsen

“Landet var redan innan jordbävningskatastrofen det fattigaste landet i den västra hemisfären, vilket naturligtvis bidragit till att befolkningen drabbats ännu hårdare av naturkatastrofen.”

FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mikrokredit, Multilateralt samarbete

2010-01-22

Ge Haiti en chans

“Men i diskussionen reses också krav på långsiktigt utvecklingsbistånd till landet och krav på att Haitis skulder till omvärlden skrivs av.”

FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Skuldavskrivning

2010-01-16

Haiti: Hjälp nu – och förändring

“Som biståndsminister Gunilla Carlsson påpekar, vi har lärt oss av tsunamikatastrofen för fem år sedan. När alla vill göra något behövs samordning, i förväg, och resurser, avsatta i förväg. Det är fallet nu, säger Gunilla Carlsson.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Humanitärt bistånd

2010-01-15

Bara demokratier kan hantera naturkatastrofer

“Det som kallas naturkatastrofer bör inte alltid kallas naturkatastrofer. Eller de bör i vart fall inte ha katastrofala konsekvenser för människan. Historiens svältkatastrofer har nämligen aldrig haft sin förklaring i matbrist.”

Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Världsbanken

2010-01-15

Rätt hjälp till Haiti

“Behovet av katastrofhjälp i Haiti är enormt. Men allt stöd är inte av godo. Insatserna måste samordnas och vara adekva­ta för att göra nytta.”

EU, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Multilateralt samarbete

2009-12-23

Världen sviker Gaza

“Men ingenting har hänt. Nu slår 16 biståndsorganisationer larm. I den takt som nu råder kommer det att ta 500 år att återuppbygga Gaza, skriver de i en kritisk rapport.”

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina

2009-12-15

Fattiga kvinnor får betala klimatnotan

“Klimatmötet i Köpenhamn är i full gång. Kristdemokratiska kvinnoförbundet kräver nu att kvinnors situation uppmärksammas under förhandlingarna och att nya pengar ska tillsättas så att inte klimatanpassningar finansieras på bekostnad av annat bistånd.”

Avräkningar, FN, Jämställdhet, Klimat & miljö

2009-12-09

Låt FN samordna klimatbiståndet

“När ett klimatavtal finns på plats bör FN vara i centrum för det globala miljöarbetet. Det skriver ALEKSANDER GABELIC, ordförande i svenska FN-förbundet.”

FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Multilateralt samarbete

2009-12-08

Fattiga behöver demokrati – inte Sean Penns välvilja

“Forskare som nobelpristagaren Amartya Sen har visat att hungerkatastrofer mycket sällan äger rum i demokratier, skriver Nima Sanandaji och Fredrik Segerfeldt.”

Demokrati, FN, Hunger, Utvärdering

2009-10-23

Efterkrigstidens största utrikespolitiska misstag

“I Sverige har debatten om vårt deltagande i Afghanistankriget varit yrvaken och ytlig.  En anledning är att inget politiskt parti i riksdagen har vågat opponera sig och ge medborgarna ett alternativ till etablissemangets linje.”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd

2009-10-22

EU förvägrar fattiga med funktionshinder deras mänskliga rättigheter

“Vi vill därför lyfta det skamliga faktum att EU ännu inte har ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.”

EU, FN, Funktionsnedsatta, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter

2009-10-22

”Svenskt EU-initiativ stöttar lokal afghansk förvaltning”

“Genom att utbilda afghansk militär och polis läggs grunden för att afghanerna kan ta större ansvar för sin egen säkerhet. Bara om säkerheten tillåter kan de nödvändiga och så efterlängtade biståndsinsatserna genomföras.”

Afghanistan, Demokrati, EU, FN, Militärt bistånd, Pakistan

2009-10-16

Världen sviker de svältande

“Hjälpinsatserna för att minska effekterna av finanskrisen i de rika länderna har alltså kostat 83 gånger mer än insatserna för att minska hunger och fattigdom i världen.”

Finanskrisen, FN, Hunger

2009-10-05

Internationella barndagen är idag

“Jovisst, men då är det fel väg att minska biståndet. Då är det organisationen av biståndet som måste angripas.”

Barn, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Tsunami-katastrofen 2004, Välgörenhet

2009-09-30

Global dimma

“Kolumnen: Hans Bergström om bristen på realism i klimatfrågan.”

Avdragsrätt för gåvor, Diktaturer, FN, Klimat & miljö, Korruption

2009-09-29

Världen sviker Afrika

“Afrika står inför stora utmaningar men omvärlden sviker, skriver Bodil Hansson och Aleksander Gabelic.”

Afrika, Finanskrisen, FN, Klimat & miljö, Matkrisen 2008, Remitteringar

2009-09-21

Civila drabbas hårt

“Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Trots att omvärlden lovade stora utvecklingsinsatser 2002 lever majoriteten av afghanerna i stor fattigdom. Omvärlden lägger dock ner omfattande resurser på militära insatser i landet.”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd

2009-09-19

Debatt 28/9 Hans Abrahamsson: Nu står USA på de fattiga ländernas sida

“Men det handlar inte bara om att hjälpa länder ur den konfliktalstrande fattigdomsfällan. En ytterligare anledning som får USA att bry sig om Afrika är den rikliga förekomsten av olja. För att kontinenten i framtiden skall kunna ersätta Mellanöstern som leverantör krävs socialt lugn och politisk […]

Afrika, FN, G8, Skuldavskrivning, USA

2009-09-19

Millenniemålen: Hållbar utveckling avgörande för att nå framgång

“Risken är stor att Europa kommer att få se stora inflöden av klimatflyktingar under de kommande 50 åren, människor som tvingas lämna sina hem på grund av klimatorsakade översvämningar och ökenutbredning… Nu krävs omfattande och omedelbara skärpningar av klimatpolitiken både på nationell och internationell nivå. Ett […]

EU, FN, Klimat & miljö, Millenniemålen

2009-08-23

Hjälparbetare i skottlinjen

“Det humanitära biståndet har på senare år i allt högre grad använts av regeringar för olika politiska syften och vid militära insatser för strategiska intressen. Även biståndsorganisationer blandar människorättsaktiviteter och demokratiutveckling med humanitärt bistånd, vilket ökar förvirringen i fält.”  

Afghanistan, Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sjukvård
Artikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"

2009-08-14

Bildt prioriterar bort kvinnors rättigheter

“I regeringens utrikesdeklarationer framhäver Carl Bildt att Sverige ska arbeta för att FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet ska bli verklighet. Men det räcker inte med vare sig med enbart papperspolitik eller humanitärt bistånd.”

Demokrati, EU, FN, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik

2009-08-12

EU måste öka pressen på Israel

“EU:s sporadiska Israelkritik klingar falsk när man samtidigt förhandlar fram ­fördelaktiga handelsavtal med landet.”

Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina

2009-08-12

FN måste ta över ansvaret

“Någon militär lösning på konflikten finns inte. För en nationell afghansk försoning måste istället omvärldens insatser fokuseras på bistånd och diplomatiska insatser.”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, USA
Artikeln är en replik på: "Därför strider svenska soldater i Afghanistan"

2009-08-12

Utveckling av human försvarspolitik

“Det är nu hög tid att tänka konstruktivt och samordna militära operationer med humanitärt bistånd. Samordningen bör vara en ledstjärna för de 27 staterna inom EU.”

EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete

2009-08-05

FN ska leda hela styrkan

“Någon militär lösning på konflikten finns inte. För en nationell afghansk försoning måste i stället omvärldens insatser fokuseras på bistånd och diplomatiska insatser.”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd

2009-08-03

Kongos regering förtjänar inte biståndet

“FN måste tillåta regeringar och biståndsinstitutioner att få reda på var, när och i vilken omfattning krig pågår, så att vi kan reagera när våra pengar görs till krigens flytväst, skriver Karoline Goldberg”

Bistånd som påtryckningsmedel, Budgetstöd, Demokrati, FN, Kongo

2009-07-30

Mat är en mänsklig rättighet

“Ett FN-beslut kan ge medborgarna möjlighet att gå till domstol och klaga, om regeringen kränker deras rätt till mat. Det är viktigt att Sverige skriver under detta tilläggsprotokoll till ESK-konventionen.”

FN, Hunger, Mänskliga rättigheter

2009-07-29

”Därför strider svenska soldater i Afghanistan”

“I dag har 80 procent av landets befolkning tillgång till grundläggande hälsovård. Före den internationella insatsen var det omkring 8 procent.”

Afghanistan, Demokrati, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sjukvård

2009-07-28

Satsa på bistånd – inte på bomber

“Talibanismen kan inte bombas bort. Dess grogrund är fattigdomen. Det är bara genom att säkra människors tillgång till mat, bostad, arbete, utbildning och hälsa som verklig fred kan skapas.”

Afghanistan, FN, Militärt bistånd

2009-07-10

G8, det räcker inte

“Lokalbefolkningen passade på att protestera när medier från världens alla hörn fanns på plats. “Vi bor fortfarande i tält”, sade de. Den italienska premiärministerns beslut att förlägga mötet till L?Aquila blev inte den PR-succé han hoppades på.”

FN, G8, Italien, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)

2009-07-09

Ingen revolution på gång

“Vi anser att G8 var meningsfullt när det grundades, men nu är det obsolet”, sa den franske presidenten Nicolas Sarkozy vid ett tal i Qatar i december förra året.”

FN, G8, Italien

2009-07-07

Frågan som ligger italienarna själva varmt om hjärtat är frågan om stödet till Afrika och fattiga länder.

“Imorgon inleder G8-länderna sitt politiska toppmöte som i år hålls i Italien. Frågorna som ska diskuteras är minst sagt komplicerade.”

Finanskrisen, FN, G8, Italien, Skuldavskrivning

2009-07-06

Svik inte löftet

“I dag visar en rapport från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att löftet är långt ifrån infriat. Dessutom riskerar den globala ekonomiska krisen att leda till att framsteg som gjorts går förlorade.”

EU, Finanskrisen, FN, Hunger

2009-06-26

Näringslivet ska delta i fattigdomsbekämpningen

“Det som redan vunnits i kampen mot fattigdomen måste skyddas och de fattiga länderna måste få förutsättningar till återhämtning nu när kapital blivit en bristvara.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Finanskrisen, FN, Handelspolitik, Målsättning, Näringslivsbistånd, Rådet för näringsliv och utveckling

2009-06-01

De fattigaste drabbas värst

“Nyligen överlämnade den svenskledda internationella Klimatkommissionen sin rapport till FN:s generalsekreterare. Rapporten satte strålkastarljuset på hur de fattiga länderna drabbas av klimatkrisen.”

Afrika, Finanskrisen, FN, Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd, Utvärdering

2009-05-25

De fattigaste drabbas värst

“Nyligen överlämnade den svenskledda internationella Klimatkommissionen sin rapport till FN:s generalsekreterare. Rapporten satte strålkastarljuset på hur de fattiga länderna drabbas av klimatkrisen.”

FN, Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd

2009-04-20

Finanskrisen slår hårt mot de fattigaste

“Samtidigt som världens rika länder samlades till G20-möte i London nyligen besökte sex svenska riksdagsledamöter under ledning av Svenska FN-förbundet flera viktiga aktörer”

Finanskrisen, FN, G20, Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken

2009-04-14

Välkommen granskning av FN

“Regeringens granskning av FN:s biståndsverksamhet är välkommen. Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande[...]

Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering

2009-03-30

Välkommen granskning – men glöm inte de fattiga!

“Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.”

Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"

2009-03-13

Bistånd med förpliktelser

“I korthet kan man säga att Sverige ska kräva inflytande, effektivitet och transparens. Annars ges det inga pengar.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Multilateralt samarbete, Östeuropa, Partipolitik, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "”Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan”"

2009-03-11

Fortsatt förändrat bistånd

“Kvalitet och effektivitet har blivit de nya ledstjärnorna när biståndsminister Gunilla Carlsson (M) lägger om det svenska biståndet och slaktar en hel del heliga kor under resans gång.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Utvärdering

2009-03-10

Nya vindar över Sida

“På DN-debatt (9/3) lanserar Gunilla Carlsson nästa steg i omvandlingsprocessen. Sverige måste sätta press även på de multilaterala organ som får ta del av svenskt bistånd. Bidrar exempelvis FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO till de svenska0 målen demokrati, mänskliga rättigheter, miljö, klimat, jämställdhet och kvinnans roll […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Sida, Utvärdering

2009-03-10

En dag ska vi kunna se dem i ögonen

“Vårt bistånd har alltför länge lidit av bristande kontroll och uppföljning, men bit för bit förbättras det.”

Afghanistan, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering

2009-03-10

Bra av Carlsson att säga det självklara

“Man kan misstänka att också Carlsson kommer att kritiseras, då hon i sin debattartikel ifrågasätter effektiviteten hos en rad FN-organ. Därmed gör hon sig nämligen skyldig till dubbelt övertramp.”  

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Multilateralt samarbete, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"

2009-03-10

Bistånd ska tåla granskning

“Bistånd är något det oftast finns en stor uppslutning kring. Det är nära nog oantastligt. Ett rikt land som Sverige ska naturligtvis vara med och bidra till utveckling i fattiga underutvecklade länder.”  

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"

2009-03-10

Våga ställa krav

“Det luddiga målet, “att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”, ligger fast men det bilaterala utvecklingssamarbetet har koncentrerats till ett mindre antal länder.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Landfokusering, Målsättning, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"

2009-03-10

Bistånd: Kortare lista.

“Nästan hälften av de 34 miljarderna används av internationella organisationer, de flesta inom FN-systemet. Det finns alltså goda skäl att ta reda på hur dessa arbetar.”

FN, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"

2009-03-10

Klokt tänkt om biståndet

“Det svenska utvecklingsbiståndet ska bidra till att förändra tillvaron för människor som lider nöd, inte göda byråkrater som arbetar i tröga och ineffektiva strukturer.”

FN, Multilateralt samarbete, Utvärdering

2009-03-10

Låt mer av EU:s stöd till Afrika gå via ideellt engagemang

“Doktor Mukwege är en kristen humanist som börjat under enkla förhållanden, i ett sammanhang som ofta förbises av Sida, EU och FN.”

Civilsamhället, EU, FN, Kongo, Sida, Sjukvård

2009-03-09

”Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan”

“Regeringen skärper villkoren för svenskt bistånd: Vi vill ha gehör för vår syn på hur bidragen används, annars drar vi oss ur hjälpprogrammet.”

FN, Militärt bistånd, Resultat, Sida

2009-02-23

Kvinnohandeln stör Moldavien

“Moldavien är ett av Europas fattigaste länder. De ekonomiska problemen är en orsak till att många moldaviska kvinnor och barn blir offer för trafficking – människohandel för sexuella ändamål.”

FN, Kvinnor, Moldavien

2009-01-02

Kvalitet och effektivitet i biståndet

“Ett enda uttalande leder dock bort uppmärksamheten från den i övrigt mycket viktiga analys som görs i ämnet. Utan att peka på några som helst bevis konstaterar ledarskribenten att de flesta länder har mer stjälpts än hjälpts av bistånd.”

Enprocentsmålet, EU, FN, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Sida, Utvärdering, Världsbanken
Artikeln är en replik på: "Släpp låsningarna om biståndet"I artikeln hänvisas till dokumentet "Globala utmaningar – vårt ansvar"

2008-12-13

Historiskt dåligt

“Det är extra dystert att notera att Sverige och Fredrik Reinfeldt varit drivande för den konserverande och destruktiva linjen. Åtgärder måste givetvis göras både på hemmaplan och i utvecklingsländerna. I det senare fallet kan det bekostas via biståndet.”

Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Partipolitik, USA

2008-12-03

Funktionshindrade är fortfarande allra fattigast

“Den tredje december är det internationella handikappdagen och i år firar vi att riksdagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning”

FN, Funktionsnedsatta, Sri Lanka, Sydafrika

2008-12-03

De fattigaste av de fattiga

“Vi vill även uppmärksamma att Sveriges internationella utvecklingssamarbete har en viktig uppgift att fylla. Personer med funktionsnedsättning är fortfarande fattigast bland världens fattiga.”

FN, Funktionsnedsatta, Sri Lanka, Sydafrika

2008-12-03

Inkludera alla i biståndet

“I dag är det Internationella handikappdagen och i år firar vi att riksdagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.”

FN, Funktionsnedsatta, Sri Lanka, Sydafrika

2008-12-02

Investera i tillgänglighet!

“Beräkningar visar att det bara hade kostat två procent mer att bygga upp Sri Lanka efter tsunamin på ett sätt som också bidragit till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.”

FN, Funktionsnedsatta, Sri Lanka, Sydafrika

2008-12-02

Handikappdag: Alla bör inkluderas i biståndet

“Idag, den tredje december, är det internationella handikappdagen. I år firar vi att riks­dagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.”

FN, Funktionsnedsatta, Sri Lanka, Sydafrika

2008-10-29

Svensk militär måste vara humanitär

“Svensk militär personal får inte ge bistånd. Svenska Afghankommitten vill av princip inte ha koppling till svensk militär. Även FN vill ha en skiljelinje mellan civilt och militärt.”

Afghanistan, Avräkningar, FN, Militärt bistånd

2008-10-24

FN-dagen – en dag värd att fira

“Att världens ledare, trots krig och konflikter, kan samlas för diskussion visar att ingenting är omöjligt, skriver Marie Wickberg (c), Sveriges ungdomsorganisationers delegat till FN:s generalförsamling.”

FN, Resultat

2008-10-24

FN behövs för att hantera globala utmaningar

“FN har en avgörande roll att spela i en allt mer global värld. Alla goda krafter måste samlas i arbetet för fred, utveckling, mänskliga rättigheter och ett reformerat och starkare Förenta Nationerna.”

Finanskrisen, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Matkrisen 2008

2008-10-24

Tankar på FN-dagen

“Det första och kanske mest grundläggande är utbildning. Över 100 miljoner barn och unga runt om i världen får aldrig möjligheten att gå i skolan.”

Barn, FN, Resultat, Utbildning

2008-10-24

Finanskrisen hotar framstegen i Afrika

“Det kan hota långsiktiga program för fattigdomsbekämpning och åtgärder för att möta klimathotet, och göra det svårare att uppfylla FN:s ”millenniemål” om en halvering av fattigdomen till år 2015 [...]“

Afrika, EU, Finanskrisen, FN, Matkrisen 2008, Resultat

2008-10-17

Finanskrisen hotar fattigdomsbekämpningen

“Om bara EU och G8 uppfyller sina löften från 2005 att fördubbla biståndet till Afrika behövs inga fler utfästelser. Löftena innebär att biståndet skulle ligga på omkring 54 miljarder dollar per år.”

Afrika, Finanskrisen, FN, G8, Resultat

2008-10-16

En bortglömd kontinent

“Men det är knappast troligt att de två dagarna kommer att dominera teve-nyheterna och tidningarna. Vi har fullt upp med att bevaka de senaste börskurserna och nya krispaket från pressade regeringar.”

Afrika, Barn, Etiopien, EU, Finanskrisen, FN, G8, Hälsa, Hunger, Mediabevakning, Välgörenhet

2008-10-14

Finansoron hotar kampen mot fattigdom

“Internationella dagen för utrotning av fattigdom uppmärksammas på fredag runt om i världen.”

Afrika, Finanskrisen, FN, Matkrisen 2008, Resultat

2008-10-14

Upprop inför Genèvesamtalen: Kvinnor från Södra Kaukasus enas om sex punkter för ökad säkerhet

“Det internationella samfundet bör ge ett finansiellt stöd direkt till civilsamhällets organisationer. Bistånd som kanaliseras via regeringen måste följas upp för att förhindra korruption.”

Asien, Civilsamhället, EU, FN, Jämställdhet, Korruption

2008-08-27

Öka livsmedelsproduktionen

“Frihandel betyder inte hämningslös och oreglerad kommers. Vi socialdemokrater före-språkar en reglerad frihandel inom ramen för internationella överenskommelser och med sociala och fackliga rättigheter för människorna.”

Biobränslen, CAP, EU, FN, Jordbruk, Matkrisen 2008, Partipolitik, USA

2008-08-18

Till salu: Rättvisemärkt samvete

“För att behålla certifieringen måste kommunen dessutom öka utbudet av etiska varor varje år till dess att 50 procent inom en produktgrupp är etiskt märkt. Därefter är utökningen frivillig.”

FN, Rättvis handel

2008-08-09

Vit mans börda

“Miljarderna som skyfflas in i de olika FN-organen befriar Sida från både tvånget att välja och ansvaret för hur pengarna används.”

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Målsättning, Multilateralt samarbete, Palestina, Sida, Utvärdering

2008-07-10

G8 sviker än en gång

“Generösa löften om ökat bistånd återupprepas, men i praktisk handling händer ingenting. G8 sviker igen och priset för deras svek och vår lyxtillvaro får betalas av jordens fattiga.”

EU, FN, G8, Klimat & miljö, USA

2008-07-08

Matbrist leder till spekulation

“Den svenska diplomaten Annika Söder är sedan en tid tillbaka undergeneraldirektör i FAO. Söder besökte nyligen Sverige för att berätta om livsmedelstoppmötet och söka stöd från den svenska regeringen till livsmedelshjälp i utvecklingsländer.”

FN, Hunger, Matkrisen 2008

2008-07-07

Dags att handla i matfrågan

“Höga livsmedelspriser drabbar de fattiga och hungriga mest, framför allt de som är konsumenter och lever i städer i låginkomstländer, skriver Aleksander Gabelic.”

FN, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-07-02

Ännu ett övergivet folk.

“Ett folk där regeringsmän bryter benen av spädbarn för att deras föräldrar är aktiva i oppositionspartiet står i praktiken ensamt. Det väst kan göra är att sluta kamouflera för bristerna. Stoppa biståndet”

Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Kina, Zimbabwe

2008-05-23

FN:s engagemang i Burma

“Bistånd till barn i läger, hälsoutrustning och -expertis liksom presenningar och tält är några exempel på den hjälp som har ställts till den burmesiska regeringens förfogande.”

Burma, FN, Humanitärt bistånd, Välgörenhet

2008-05-07

Biobränsle – ett brott mot mänskligheten?

“Om det är fel att odla en del biobränslen så är väl mark tagen ur produktion – träda – ännu värre. Är ekologisk produktion med 30-40 procent lägre avkastning än vanligt jordbruk kanske också ett brott?”

Afrika, Biobränslen, CAP, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-04-19

Konflikter utan slut

“Med FN:s grundande och avkoloniseringen efter 1940-, 50- och 60-talens befrielsekrig blev i stället ekonomiskt bistånd en moralisk plikt gentemot de nya självständiga staterna, oavsett om de var diktaturer eller demokratier.”

EU, FN, Militärt bistånd

2007-11-23

Bistånd för bistånds skull

“Tja, om man tycker att det viktiga med bistånd är att man gör någonting är utfallet bra. Om man tycker att det är viktigt att man gör något som hjälper är resultatet dystrare.”

FN, Humanitärt bistånd, Resultat, Sida, Utvärdering

2007-11-02

Mätt mage ger nya mål

“I dag vet jag av undersökningar, och många års erfarenhet, att biståndsorganisationer som WFP visar att skolbespisning kan minska hunger, undernäring, öka antalet eleverna i skolorna och förbättra elevernas resultat. Skolmåltider kompenserar fattiga föräldrar för den förlorade arbetskraften när deras barn går i skolan.”

FN, Kenya

2007-09-09

Vem ska formulera företagens etik?

“Det borde vara uppenbart att svenska företag har gjort betydligt mer för världen än den svenska regeringen. Svenska företags globala verksamhet har skapat oändligt mycket mera välstånd än all svensk utrikes- och biståndspolitik sammantaget.”

FN, Näringsliv, OECD

2007-08-21

De rika länderna måste ta ett större ansvar i kampen mot världens fattigdom och hunger, skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

“Fattiga och rika länder måste arbeta tillsammans för att nå målen, och framför allt måste världens rika länder ta ett större ansvar.”

FN, G8, Handelspolitik

2007-08-06

Mata Mugabe

“Zimbabwe rankas som världens sämst skötta ekonomi. Igår varnade FN:s organ för matprogram, WFP, för en svältkatastrof i vinter om inte det humanitära biståndet ökar. [...] Mer humanitärt stöd är ett stöd till Mugabes regim. Priset för att nonchalera FN:s varningar om stundande massvält är humanismen”

Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe

2007-06-16

Mörkrets hjärta

“…blottlägger ett träsk av korruption. Efter sju år och hundratals biståndsmiljarder har Kosovo förvandlats till en perverterad koloni – i grunden lika fattigt, med lika allvarliga konflikter under ytan som förut, men badande i välgörenhetspengar.”

FN, Korruption, Militärt bistånd, Östeuropa

2007-05-09

Försvara Europas roll

“De folkvalda ledamöterna i Europaparlamentet måste öppet deklarera sina åsikter i frågor som rör mänskliga rättigheter, [...]“

EU, FN, Mänskliga rättigheter

2007-03-31

Den hungrige räds inte svenskar i uniform

“Magnus Lindells och Henrik Hammargrens replik (26/3) på min artikel om bistånd och militära insatser (18/3) ger intryck av att de mest är ute för att försvara biståndsbudgetens trygga förvaring på Sidas konton.”

FN, Militärt bistånd, Sida
Artikeln är en replik på: "Farligt låta bistånd bli del av kriget"

2007-03-21

FN-rapport: Vattenbrist redan verklighet – och värre blir det

“Trenden för svenskt bistånd har under senare år varit en prioritering av stöd till demokratiseringsprocesser och mänskliga rättigheter. Detta stöd är viktigt men riskerar att undermineras om inte grundpelarna för stabil samhällsutveckling, våra mark- och vattenresurser, förvaltas väl.”

Demokrati, FN, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Vatten

2006-11-15

Svenskt bistånd stjälper Libanon

“Vi, det Libanesiska folket – ”diasporan” – har i många år kämpat för ett Libanon fritt från ockupation och vapen i icke officiella händer. Vi har kämpat för att den Libanesiska staten ska återta kontrollen över hela sitt territorium.”

FN, Korruption, Libanon

2006-11-14

Det är vi barn som dör i Gaza

“Det skriver i dag RANA ABU SAMRA, som är 18 år och bor i Gaza.”

Barn, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina

2006-11-12

Vapen formar inte demokrati

“Många kan bistå på rättsområdet. FN och Världsbanken har program för rättsligt tekniskt bistånd. Men enskilda stater, däribland Sverige, bör prioritera det rättsliga biståndet i ännu högre grad.”

Demokrati, FN, Militärt bistånd, Världsbanken

2006-11-11

Förmår FN att hjälpa?

“Nya biståndsvägar FN har legitimitet i hela världen, men är ineffektivt och splittrat. FN:s trovärdighet avgörs av vilka konkreta resultat verksamheten ger. Förmågan att hjälpa de fattigaste ligger i vågskålen[…]“

FN, Multilateralt samarbete, Resultat

2006-11-05

Bättre bistånd

“På fredagen annonserade biståndsminister Gunilla Carlsson att statliga biståndsprojekt skulle samlas till färre länder och vi skulle dessutom koncentrera våra insatser i FN:s olika projekt.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Landfokusering, Sida

2006-10-19

Miljöförsämringar drabbar fattiga värst

“FN:s miljöprogram UNEP och Världsbanken har nyligen lanserat varsin rapport om millenniearbetet.”

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, Palestina, Världsbanken

2006-08-30

Hjälp Libanon att hjälpa sig självt

“Den kvarvarande konflikten mellan staten Libanon och staten Israel gäller ett begränsat antal fångar och ett marginellt landområde som enligt FN tillhör Syrien men som Hizbollah och den libanesiska regeringen vill ansluta till Libanon. Omvärlden borde nu tvinga alla parter att bekänna färg, så som de […]

Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Landfokusering, Libanon, Militärt bistånd, Syrien

2006-05-16

Rundresa i Biståndsland

“Redan på planet ned får jag den där obehagskänslan jag känner igen från tidigare arbetsresor i Afrika. Känslan av att vara handelsresande i svensk självgodhet och exotism. Jag mellanlandar i Etiopien och på flyget därifrån till Entebbe i Uganda, blir känslan än mer uppenbar… Jag skulle […]

Budgetstöd, Diktaturer, FN, Korruption, Resultat, Uganda

2006-05-14

Ledare 14/5: Framtid på svältgränsen?

“Det är bra att FN och världssamfundet tog och tar ansvar för palestiniernas nöd. Men det är inte bra att biståndet har permanentat deras liv som flyktingar. Dock har biståndsgivarna inte haft mycket att välja på. Arabländerna runt Israel har föredragit flyktingar framför nya medborgare. Fattigdom […]

FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Palestina, Sociala skyddsnät, Villkorat bistånd

2005-10-24

Vi säger nej till militärt bistånd

“Visst borde både FN, Nato och EU oftare ingripa med humanitära interventioner i konflikter för att stoppa folkmord, övergrepp, massvåldtäkter och framtvingad svält, men det måste samtidigt gå en tydlig skiljelinje mellan rent militära insatser och återuppbyggnad via biståndsmedel. Det vore också önskvärt om vi kunde ställa […]

Avräkningar, EU, FN, Militärt bistånd, Nato

2005-10-23

Skrota inte FN

“Det kan vara värt att notera att många länder på senare tid har demokratiserats och trenden fortsätter. Detta torde på sikt förbättra förutsättningarna för globalt samarbete – inom och utanför FN. Och allvarligt talat, att skrota FN löser just ingenting. Däremot är det rimligt att avskaffa […]

Demokrati, FN, Okategoriserade

2005-09-28

Nu står USA på de fattiga ländernas sida

“Att Clintonadministrationen från och till agerat klokare än den svenska regeringen när det gäller globala rättvisefrågor må vara hänt. Men hur i all världen skall vi förklara att Bushadministrationen tillsammans med regeringen Blair ställt sig högre upp än Sverige på fattigdomsbekämpningens barrikad?”

FN, G8, Handelspolitik, Internationella valutafonden (IMF), Partipolitik, Skuldavskrivning, USA, Världsbanken, Villkorat bistånd

2005-09-28

Kändisar förvärrar svälten

“Vi vill alla utrota fattigdomen. Men kändisskarans förslag riskerar att lägga sten på börda för tredje världen. Utvecklingen förutsätter kunskap om vad som bygger upp varaktigt välstånd. Då duger inte evigt bistånd eller skuldavskrivningar utan krav på reformer.”

Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, G8, Handelspolitik, Internationella valutafonden (IMF), Partipolitik, Resultat, Skuldavskrivning, Sydkorea, Världsbanken, Zambia

2005-09-21

Handikappade har lika rättigheter

“Varken internationella bistånds­organisationer eller FN-organ har någon klar strategi för hur man ska arbeta med personer med funktionshinder i nödsituationer. Manualer saknas, frågan behandlas inte i utbildningen av den personal som skickas iväg och hur väl man lyckats bistå personer med funktionshinder finns inte med i utvärderingen […]

FN, Funktionsnedsatta, Humanitärt bistånd

2005-09-21

Handikappade har lika rättigheter

“Varken internationella bistånds­organisationer eller FN-organ har någon klar strategi för hur man ska arbeta med personer med funktionshinder i nödsituationer. Manualer saknas, frågan behandlas inte i utbildningen av den personal som skickas iväg och hur väl man lyckats bistå personer med funktionshinder finns inte med i utvärderingen […]

FN, Funktionsnedsatta, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter

2005-09-17

Trots allt ett bättre FN

“Behöver världen ett väl fungerande FN? Ja. Behöver FN reformeras? Ja. Så långt var enigheten stor bland mer än 160 stats- och regeringschefer som i veckan möttes för att diskutera framtidens FN – 60 år efter bildandet.”

Afrika, FN, Israel

2005-09-15

”95 000 toaletter om dagen krävs för halverad barnadödlighet

“Vad krävs av regeringarna i New York för att lyckas uppnå Millenniemålen? Det första är ett skifte i politiskt tänkande, där miljön sätts i arbete för att uppå målen, och inte ses endast som ett offer för utveckling, genom negativa miljöeffekter.”

FN, Milleniemålsmötet i New York 2010, Millenniemålen

2005-09-14

Fond för världens fattigdom

“Vi är alla medvetna om vad som behöver göras, varför och hur. Vi har tillräckligt med resurser. Det som behövs för att utrota fattigdomen är politiska åtgärder. Inte minst i den utvecklade och rika delen av världen.”

EU, FN, G8, Partipolitik, Skuldavskrivning

2005-09-13

Så utrotar vi fattigdomen

“Enligt den svenska ”Politik för global utveckling” som klubbades i riksdagen för två år sedan ska alla politikområden stödja kampen mot fattigdomen och resultera i en rättvis värld och hållbar utveckling. Det ger Sverige en unik målsättning. Men regeringen måste bli mer pådrivande och ta konkreta […]

EU, FN, G8, Millenniemålen, Skuldavskrivning, WTO

2005-05-27

Åter en vit fläck på kartan?

“Ända sedan Robert Mugabe bokstavligen slog omkull och slängde ut de vita jordägarna i Zimbabwe har landet i accelererande takt närmat sig avgrunden…Nästa steg för Mugabe kallas Operation Marambatsvin eller Bort med skräpet. I klartext innebär operationen en upprensning i huvudstaden Harares kåkstäder…FN och omvärlden tycks […]

FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Sydafrika, Zimbabwe

2005-05-18

Biståndet efter tsunamin bygger upp ny fattigdom

“Men att hantera alla pengar, alla projekt, det stora antalet organisationer och biståndsaktörer innebär samtidigt en enorm utmaning för de drabbade länderna och för givarna. Om insatserna inte samordnas finns uppenbara risker att lokala ekonomier urholkas, att miljön skadas och att konflikter underblåses. Och detta slår […]

FN, Humanitärt bistånd, Indonesien, Sida, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken

2005-05-18

“Biståndet efter tsunamin bygger upp ny fattigdom”

“En av de allra största utmaningarna just nu är frågan om samordning. Hundratals organisationer har etablerat sig i regionen och summan pengar som samlats in saknar historiskt motstycke – bara Röda korset uppskattas ha samlat över 10 miljarder kronor världen över…Det finns därför möjligheter att nå […]

FN, Humanitärt bistånd, Indonesien, Sida, Sjukvård, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken, Vatten

2005-04-28

EU ska inte bedriva biståndspolitik

“EU:s biståndspolitik har varit kantad av korruptionsskandaler, ineffektivitet och nationella särintressen. De internationella biståndsinsatserna ska ske inom FN:s ram. Världsorganisationen har en erfarenhet och legitimitet som EU saknar. Junilistans uppfattning är att medlemsstaterna i EU ska besluta om bistånd nationellt och samarbeta internationellt genom befintliga organisationer […]

EU, FN, Korruption, Multilateralt samarbete, Partipolitik, WHO

2005-04-15

Replik: Bra konflikthantering förutsätter bistånd

“De borgerliga skriver om behovet av att samordna civila och militära resurser för internationell krishantering. De konstaterar att ekonomisk och social utveckling måste gå hand i hand med en förbättring av säkerhetssituationen. Den retoriken rimmar illa med moderaternas förslag om dramatiskt sänkt bistånd jämfört med regeringens […]

Budget, Enprocentsmålet, EU, FN, Humanitärt bistånd, Målsättning, Militärt bistånd, Partipolitik

2005-03-31

Fullversion:Starkare stöd för kvinnor i u-land

“Förra veckan presenterade FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, en rapport med en rad förslag som världens ledare ska ta ställning till inför toppmötet i september. ….Men det finns frågor där vi önskar oss mer. En av de mest angelägna är jämställdhetsfrågan. Även om den lyfts fram i […]

Budgetstöd, FN, Korruption, Kvinnor, Målsättning, Millenniemålen, Sida

2005-03-23

Kan FN förnyas?

“FN fyller 60 år och organisationens generalsekreterare Kofi Annan utnyttjar tillfället för att genomföra ett reformpaket, In larger freedom, som skall göra organisationen effektivare, starkare och mer trovärdig….FN är ingen världsregering och lär inte bli det under överblickbar framtid. Tvärtom riskerar FN att bli marginaliserat och […]

FN, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete

2005-02-16

Fördubblat bistånd till de fattigaste

“Nyckeln till framsteg är en världsorganisation som har förutsättningar att agera tidigt och snabbt på ett integrerat, hållbart och legitimt sätt. Kofi Annans initiativ att inrätta en högnivåpanel om dagens hot och utmaningar har givit näring åt debatten om reformering av FN. “

FN, Klimat & miljö, Partipolitik, Volym

2005-01-07

FN måste få mer resurser

“Det borde vara FN:s uppgift att se till att rätt insatser sätts in vid rätt tillfälle och plats. Men medlemsstaterna har inte gett världsorganisationen de resurser som skulle krävas för att lösa en sådan uppgift. FN har kritiserats hårt, ibland berättigat, för svaga insatser i kriser. […]

FN, Tsunami-katastrofen 2004
I artikeln hänvisas till dokumentet "A more secure world: Our shared responsibility – Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change"

2005-01-04

Bilderna är oförglömliga och manar till handling

“Även om en naturkatastrof inte går att förhindra, är det uppenbart att vi måste avhjälpa omständigheter som förvärrar dess effekter. Det är svårare att få fram medvetenhet och resurser för att förebygga katastrofer, än att mobilisera när katastrofen är ett faktum. Detta gäller både för privatpersoners […]

Avdragsrätt för gåvor, FN, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Partipolitik, Sydkorea, Thailand, Tsunami-katastrofen 2004, Välgörenhet

2004-12-06

Frys biståndet – barnen i Gaza ska hem!

“I mitten av november registrerades barnen som flyktingar av FN-organet UNWRA – svenska barn har alltså klassats som flyktingar i Gaza efter att de blivit bortrövade från sitt hem i Sverige… Det är orimligt att Sverige genom bidrag till FN och UNRWA fortsätter att finansiera barnens […]

Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Palestina, Partipolitik

2004-11-26

Låt de fattiga växa

“Enligt Världsbankens senaste rapport är nämligen målet att halvera världsfattigdomen fullt och fast inom räckhåll. Och svaret på de fattiga ländernas problem är inte mer bistånd, utan frihandel och hög tillväxt. “

EU, FN, Millenniemålen, Världsbanken

2004-11-25

Enskild äganderätt vägen ut ur fattigdomen

“De fattiga saknar vad människor i industriländerna tar för självklart, nämligen legala rättigheter till sin egendom… I de fattiga länderna har utvecklingen stannat på halva vägen, äganderätten har förblivit en exklusiv angelägenhet för de högre samhällsklasserna och skapat vad de Soto beskriver som en juridisk apartheid.”

Äganderätt, Demokrati, FN, Jordbruk

2004-10-16

På söndag är det FN:s internationella dag för utrotning av fattigdomen

“Ett uttryck för solidariteten med fattiga människor är att Sverige om två år återigen kommer att ge en procent av vår bruttonationalinkomst i bistånd…Inom biståndspolitiken är skillnaden tydlig mellan höger och vänster. Som enda parti säger de moderaternas nej till ökad solidaritet med fattiga människor genom […]

Afrika, Budget, FN, HIV/AIDS, Partipolitik, USA

2004-08-28

Svik oss inte en gång till

“Biståndets grundläggande inriktning på fattigdomsbekämpning hotas också när vissa EU-länder vill ändra nuvarande regler för att kunna klassificera försvarets internationella insatser som bistånd. Insatser som enligt vår mening måste finansieras utifrån ländernas försvarsbudgetar.”

Afrika, Budget, EU, FN, Militärt bistånd

2002-11-14

Kampen om biståndsmiljarderna

Det är vettigt att som i den nya UNDP-rapporten Global Public Goods: Managing Globalisation, som i går presenterades i regi av UD, försöka finna system som ger incitament för olika aktörer att dra i samma goda riktning. Men det existerar redan etablerade institutioner för att hantera […]

Afrika, FN, Hunger

2002-07-13

Sverige fördubblar nästan biståndet

“Genom att på detta sätt nästan fördubbla vårt humanitära bistånd till regionen tar Sverige sitt ansvar för att förhindra svälten. FN måste ges ett huvudansvar för att planera och samordna insatserna. Sveriges stöd består därför framförallt av kontant stöd direkt till FN.”

FN, Multilateralt samarbete, Partipolitik

2002-03-26

Globalt kapital bättre än bistånd

“De nya amerikanska biståndsmiljarderna kan säkert göra nytta, förutsatt att de används klokt. Men mera bistånd är inte en långsiktig lösning. Rättsröta, förtryck, korruption och planekonomi är problem som utvecklingsländerna måste åtgärda på hemmaplan, genom ekonomiska och politiska reformer.”

EU, FN, USA, Världsbanken

2002-03-23

Monterrey genombrott i kampen mot orättvisa

“Utmaningen att göra globaliseringen rättvis har antagits av hela det internationella samfundet. Som resultat av kraftsamlingen i Monterrey har såväl USA som EU beslutat om stora biståndshöjningar på nära 300 miljarder kronor. Det är ett trendbrott efter mer än femton års nedskärningar i biståndet.”

EU, FN, Internationella valutafonden (IMF), Skuldavskrivning, USA, WTO

2002-03-20

Utmaningen i Monterrey

“Det viktigaste är att reformera de internationella institutionerna. Valutafonden IMF och Världsbanken styrs i dag i princip som aktiebolag. Den som betalar mest får mest inflytande. I WTO, som på papperet har en demokratisk ordning, har de rika länderna ett försprång genom sina större förhandlingsresurser och omfattande […]

EU, FN, Internationella valutafonden (IMF), Skuldavskrivning, USA, WTO

2001-12-30

Fp föreslår kraftig ökning av biståndet

“Om moderaternas biståndsförslag skulle få majoritet i riksdagen i dag skulle det få mycket allvarliga konsekvenser såväl för det multilaterala biståndet via FN som för det bilaterala bistånd Sverige bedriver, bland annat via Sida och enskilda organisationer. Dessutom skulle det sända helt fel signal till resten […]

Enprocentsmålet, FN, Partipolitik
I artikeln hänvisas till "Biståndet når inte till dem som bäst behöver"

2001-12-15

EU behöver en strategi för global rättvisa

“Hösten 2001 har visat hur beroende vi alla är av den globala utvecklingen. EU har många brister, men är det bästa verktyg vi har att påverka världsekonomin och överbrygga de klyftor som leder till konflikter. Unionen behövs som en stark kraft för en rättvisare globalisering. Nu finns […]

EU, FN, Mänskliga rättigheter, Tobin-skatt, WTO

2001-11-05

Tredje världen bör få intäkter från världsskatt

“Sverige bör inom ramen för EU:s utredning om en världsskatt på kortsiktiga valutatransaktioner, en ”Tobin-skatt”, verka för att intäkterna från en sådan skatt går till FN:s verksamhet i tredje världen.”

Enprocentsmålet, EU, FN, Skuldavskrivning, Tobin-skatt

2001-06-21

Att kämpa mot fattigdom

“Svenska socialdemokratiska regeringar har under årens lopp dessvärre gett bistånd till militärdiktaturer och därigenom bromsat en demokratisk utveckling i fattiga länder.”

CAP, Demokrati, Diktaturer, Enprocentsmålet, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik

2001-03-12

Fegt franskt fjäsk

“Frankrike som välkomnar mannen som bland annat låg bakom massakern på över tio tusen människor under upproret i Matabeleland under 80-talet.”

Ambassader, FN, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe

Dokument om FN (29 dokument)

I tabellen nedan visas samtliga dokument om FN som finns registrerade på Biståndsdebatten.se

Tips Använd sökfältet i tabellen nedan för en mer detaljerad sökning bland dokumenten om FN

DatumRubrikKällaDiskussionerDokumenttyp

2014-01-01

Everyday Emergency

- Silent Suffering in Democratic Republic of Kongo

Läkare Utan Gränser
FN, Hälsa, Kongo
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2014-01-01

FN behöver ett starkare svenskt stöd

Svenska FN-Förbundet
FN
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-12-01

Demokratiernas förbund

- de kommande hundra årens världssamfund

Timbro
Demokrati, FN, Rådet för MR
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-12-01

Is the UN Development System Becoming Irrelevant?

- Reform of UN development system

- Development dialogue paper no.4

FN, Målsättning, Millenniemålen, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-11-29

Climate clubs and the UNFCCC

- Complement, bypass or conflict?

- FORES Study 2013 :3

Fores
FN, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-09-02

TOTALLY WRONG

- Total SA in occupied Western Sahara

- WSRW REPORT — SEPTEMBER 2013

Western Sahara Resource Watch
EU, FN, Frankrike, Marocko, Västsahara
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-05-01

United Nations Should Clarify the Process and Assumptions Underlying Secretariat Professional Salaries

Förenta Nationerna (FN)
FN
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-03-22

Progress in child wellbeing – Building on what works

Unicef
Barn, FN, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-01-01

The state of the humanitarian system

Alnap
FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-10-09

Säkerheten och biståndet

- SÅ KAN SVENSKA BIDRAG TILL FN:S FREDSFRÄMJANDE INSATSER ÖKA EFFEKTIVITETEN I BISTÅNDET

Svenska FN-Förbundet
EU, FN, Militärt bistånd
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-07-01

AFGHANISTAN – MIDYEAR REPORT 2011 PROTECTION OF CIVILIANS IN ARMED CONFLICT

Förenta Nationerna (FN)
Afghanistan, FN, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-01

Skapa säkerhet

- – en debattskrift om säkerhetspolitik

Kvinna till kvinna
FN, Kvinnor, Millenniemålen
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-01

Building security

- – a contribution to the debate on security policy

Kvinna till kvinna
FN, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-11-05

Report of the Secretary-General’s High-level Advisory Group on Climate Change Financing

Förenta Nationerna (FN)
FN, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-10-20

Den nordiska stridsgruppen 2008

- en del av EU:s snabbinsatsförmåga

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)
EU, FN, Militärt bistånd
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-08-18

Project UN Resolution 1325

Sadev
FN, Jämställdhet
8) Sadev

2010-01-01

10 recommendations for UNSCR 1325 implementation from 60 women’s organizations in conflict regions around the world

Kvinna till kvinna
FN, Kvinnor, Resolution 1325
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-01-01

EFA Global Monitoring Report 2009

- Overcoming inequality: why governance matters

Unesco
Barn, FN, Utbildning
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2005-10-01

Hem ljuva hem

- Fakta från Utan Gränser, nr 3

Kooperation Utan Gränser
FN, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2004-09-20

A more secure world: Our shared responsibility – Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change

Förenta Nationerna (FN)
FN, Militärt bistånd
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2001-06-25

Transboundary Water Management as an International Public Good

N/A
FN, Multilateralt samarbete, Vatten
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2000-01-25

Mobilising Support and Resources for the UN Funds and Programmes

Utrikesdepartementet
Budget, FN, Projektstöd
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1998-03-01

Sida and the Climate Convention

Sida
FN, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1997-06-01

Sexual and Reproductive Health and Rights

- Strategy for development cooperation

Sida
FN, Hälsa, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sida
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1995-05-01

Förenta Nationernas Konferens om befolkning och utveckling

- Kairo den 5-13 September 1994

- Ny Serie II:49

Utrikesdepartementet
Demografi, FN
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1995-01-28

Så beslöt de i Kairo

Sida
Demografi, Egypten, FN
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1994-01-01

Sexualupplysning och reproduktiv hälsa i Sverige under 1900-talet

- Rapport för FN:s konferens om befolkning och utveckling i Kairo 1994

- SOU 1994:37

Utrikesdepartementet
Demografi, FN, Hälsa

1994-01-01

Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993

- Rapport för FN:s konferens om Befolkning och utveckling i Kairo 1994

- SOU 1994:38

Förenta Nationerna (FN)
Barn, Demografi, FN, Kvinnor
1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

1975-08-04

En sammanfattning av “WHAT NOW” för en alternativ utveckling

- Resultatvärdering 18

Sida
Biståndsformer, FN, Tanzania, Utvärdering
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

Debattörer i diskussionen om FN (606 debattörer)

I tabellen nedan visas samtliga debattörer som diskuterat FN på svenska tidningars opinionssidor eller här på Biståndsdebatten.se.

Tips Använd sökfältet i tabellen nedan för en mer detaljerad sökning bland dokumenten om FN

DebattörArtiklar om FN Totalt antal artiklar av debattören
Torsten Nilsson6 debattartiklar14 debattartiklar
Aron Lund4 debattartiklar7 debattartiklar
Anneli Rogeman2 debattartiklar10 debattartiklar
Isabella Lövin8 debattartiklar22 debattartiklar
Fredrik Malm4 debattartiklar21 debattartiklar
Sydsvenskan6 debattartiklar34 debattartiklar
Sanna Rayman2 debattartiklar12 debattartiklar
Dagens Nyheter13 debattartiklar94 debattartiklar
Peter Franke11 debattartiklar38 debattartiklar
Aleksander Gabelic65 debattartiklar83 debattartiklar
Linda Nordin8 debattartiklar9 debattartiklar
Maria Ludvigsson2 debattartiklar6 debattartiklar
Anders L Pettersson1 debattartiklar1 debattartiklar
Anna Hägg-Sjöquist1 debattartiklar8 debattartiklar
Inger Ashing1 debattartiklar2 debattartiklar
Kattis Ahlström1 debattartiklar3 debattartiklar
Lisa Eriksson1 debattartiklar1 debattartiklar
Véronique Lönnerblad1 debattartiklar4 debattartiklar
Margot Wallström7 debattartiklar18 debattartiklar
Morgan Johansson1 debattartiklar1 debattartiklar
Sven-Eric Söder1 debattartiklar2 debattartiklar
Anders Lindberg9 debattartiklar47 debattartiklar
Håkan Wirtén2 debattartiklar9 debattartiklar
Mats Forslund1 debattartiklar1 debattartiklar
Cecilia Wikström5 debattartiklar15 debattartiklar
Christofer Fjellner2 debattartiklar9 debattartiklar
Elisabeth Åberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Therese Guovelin1 debattartiklar2 debattartiklar
Jens Holm2 debattartiklar24 debattartiklar
Mattias Goldmann1 debattartiklar7 debattartiklar
Jenny Nordberg7 debattartiklar13 debattartiklar
Borås Tidning3 debattartiklar20 debattartiklar
Linda Westerlind1 debattartiklar2 debattartiklar
Johanne Hildebrandt1 debattartiklar8 debattartiklar
Expressen6 debattartiklar54 debattartiklar
Anna Maria Corazza Bildt1 debattartiklar2 debattartiklar
Anders Rosén1 debattartiklar2 debattartiklar
Anna Westin4 debattartiklar6 debattartiklar
Åsa E Melander2 debattartiklar2 debattartiklar
Karim Mohammady1 debattartiklar1 debattartiklar
Karin Israelsson3 debattartiklar4 debattartiklar
Reza Payandeh3 debattartiklar4 debattartiklar
Shah Akbari Hosein2 debattartiklar2 debattartiklar
Siv Persson3 debattartiklar4 debattartiklar
Jonas Bergström1 debattartiklar6 debattartiklar
Erik Jennische1 debattartiklar2 debattartiklar
Johan Karlsson Schaffer1 debattartiklar1 debattartiklar
Mose Apelblat1 debattartiklar3 debattartiklar
Sameer Lafta1 debattartiklar1 debattartiklar
Ove Bring3 debattartiklar4 debattartiklar
Pål Wrange3 debattartiklar3 debattartiklar
Said Mahmoudi2 debattartiklar2 debattartiklar
Erik Lysén7 debattartiklar34 debattartiklar
Robert Egnell2 debattartiklar4 debattartiklar
Roshan Yigit1 debattartiklar1 debattartiklar
Amineh Kakabaveh1 debattartiklar4 debattartiklar
Peter Fällmar Andersson1 debattartiklar1 debattartiklar
Eva Franchell2 debattartiklar7 debattartiklar
Kristina Henschen2 debattartiklar8 debattartiklar
Per-Olof Sjöö1 debattartiklar5 debattartiklar
Johan Bergenäs1 debattartiklar3 debattartiklar
Heidi Avellan1 debattartiklar3 debattartiklar
JOHAN WIKTORIN1 debattartiklar1 debattartiklar
Håkan Pihl1 debattartiklar1 debattartiklar
Wolfgang Hansson2 debattartiklar6 debattartiklar
Carolin Dahlman2 debattartiklar3 debattartiklar
Mattias Karlsson3 debattartiklar6 debattartiklar
Oisin Cantwell1 debattartiklar2 debattartiklar
Ann Svensén1 debattartiklar3 debattartiklar
Anna-Karin Johansson2 debattartiklar6 debattartiklar
Annica Sohlström4 debattartiklar31 debattartiklar
Cecilia Chatterjee-Martinsen1 debattartiklar11 debattartiklar
CONCORD Sverige1 debattartiklar1 debattartiklar
Eva Christina Nilsson1 debattartiklar29 debattartiklar
Felix König1 debattartiklar2 debattartiklar
Gabi Björsson2 debattartiklar42 debattartiklar
Jens Orback2 debattartiklar20 debattartiklar
Lena Ag5 debattartiklar24 debattartiklar
Maria Andersson1 debattartiklar4 debattartiklar
Niclas Lindgren2 debattartiklar16 debattartiklar
Svante Axelsson3 debattartiklar17 debattartiklar
Annika Jacobson1 debattartiklar7 debattartiklar
Mats Skogkär1 debattartiklar5 debattartiklar
Inger Österdahl2 debattartiklar2 debattartiklar
Sten Rylander2 debattartiklar17 debattartiklar
Désirèe Pethrus2 debattartiklar19 debattartiklar
Per-Olof Hermansson1 debattartiklar1 debattartiklar
Benjamin Katzeff Silberstein6 debattartiklar22 debattartiklar
Inger Davidsson1 debattartiklar2 debattartiklar
Mats Djurberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Dilsa Demirbag-Sten1 debattartiklar2 debattartiklar
Özz Nûjen1 debattartiklar1 debattartiklar
Sakine Madon1 debattartiklar1 debattartiklar
Soran Ismail1 debattartiklar1 debattartiklar
Bawar Ismail1 debattartiklar4 debattartiklar
LINDA NORDLUND1 debattartiklar6 debattartiklar
Carl Bildt8 debattartiklar32 debattartiklar
Fredrik Reinfeldt2 debattartiklar7 debattartiklar
Urban Ahlin9 debattartiklar21 debattartiklar
Roberth Hannah1 debattartiklar1 debattartiklar
Nuri Kino1 debattartiklar3 debattartiklar
Uppsala Nya Tidning7 debattartiklar22 debattartiklar
Hala Husni Fariz1 debattartiklar1 debattartiklar
Jonas Sjöstedt3 debattartiklar10 debattartiklar
Peter Butros1 debattartiklar1 debattartiklar
Martin Blecher1 debattartiklar1 debattartiklar
Ivar Arpi3 debattartiklar12 debattartiklar
Bo Forsberg7 debattartiklar87 debattartiklar
Deena R Hurwitz1 debattartiklar1 debattartiklar
Eva Schömer1 debattartiklar1 debattartiklar
Göran Melander1 debattartiklar1 debattartiklar
John Dugard1 debattartiklar1 debattartiklar
John Quigley1 debattartiklar1 debattartiklar
Kenneth Lewis1 debattartiklar1 debattartiklar
Mai Greitz1 debattartiklar1 debattartiklar
Mireille Fanon-Mendes-France1 debattartiklar1 debattartiklar
Naomi Mezey1 debattartiklar1 debattartiklar
Per Stadig1 debattartiklar1 debattartiklar
Peter Varga1 debattartiklar1 debattartiklar
Raji Sourani1 debattartiklar2 debattartiklar
Richard Falk1 debattartiklar1 debattartiklar
Sara Elofsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Thomas Hammarberg1 debattartiklar6 debattartiklar
Anne Ramberg1 debattartiklar2 debattartiklar
Ann Ighe1 debattartiklar3 debattartiklar
Dror Feiler1 debattartiklar2 debattartiklar
Stefan Liljegren1 debattartiklar1 debattartiklar
Sofia Arkelsten2 debattartiklar6 debattartiklar
Elisabet Höglund2 debattartiklar3 debattartiklar
Caroline Borg1 debattartiklar1 debattartiklar
Hans Linde4 debattartiklar30 debattartiklar
Ibrahim Alkhaffaji1 debattartiklar1 debattartiklar
Julia Finér2 debattartiklar4 debattartiklar
Natasa Mirosavic1 debattartiklar2 debattartiklar
Sören Lindh2 debattartiklar3 debattartiklar
Björn-Ola Linnér1 debattartiklar3 debattartiklar
Mathias Friman1 debattartiklar2 debattartiklar
Li Bennich-Björkman1 debattartiklar1 debattartiklar
Brittis Edman2 debattartiklar2 debattartiklar
Jenny Jansson Pearce3 debattartiklar6 debattartiklar
Jerker Ekvall1 debattartiklar3 debattartiklar
Martin Tunström3 debattartiklar54 debattartiklar
Ulrik Nilsson1 debattartiklar6 debattartiklar
Fredrik Segerfeldt7 debattartiklar26 debattartiklar
Malena Gyllenhak1 debattartiklar1 debattartiklar
Joakim Bom1 debattartiklar1 debattartiklar
Bengt Nilsson1 debattartiklar20 debattartiklar
Kurdo Baksi2 debattartiklar6 debattartiklar
PETER STIGSON1 debattartiklar1 debattartiklar
TORD SVEDBERG1 debattartiklar1 debattartiklar
Johan Rockström6 debattartiklar11 debattartiklar
DR DENIS MUKWEGE1 debattartiklar2 debattartiklar
NIKLAS LINDGREN1 debattartiklar1 debattartiklar
Isak Svensson1 debattartiklar1 debattartiklar
Mikael Eriksson2 debattartiklar3 debattartiklar
Johan Brosché1 debattartiklar1 debattartiklar
Ralph Sundberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Borlänge FN-förening1 debattartiklar1 debattartiklar
ALIYEN KENTAOUI1 debattartiklar1 debattartiklar
Erik Hagen1 debattartiklar2 debattartiklar
Lorentz Tovatt1 debattartiklar5 debattartiklar
Magda Rasmusson1 debattartiklar5 debattartiklar
Anders Danielsson2 debattartiklar3 debattartiklar
António Guterres1 debattartiklar2 debattartiklar
Daniel Engström Stenson1 debattartiklar4 debattartiklar
Oscar Widerberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Kjell Albin Abrahamson1 debattartiklar3 debattartiklar
Thomas T.S. Cheng1 debattartiklar1 debattartiklar
Robert Hårdh2 debattartiklar7 debattartiklar
Kristianstadsbladet2 debattartiklar6 debattartiklar
Disa Kammars Larsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Ingela Mårtensson1 debattartiklar1 debattartiklar
Maj Britt Theorin2 debattartiklar8 debattartiklar
Staffan Landin2 debattartiklar2 debattartiklar
Bertil Larsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Carl-Gustaf Ribbing1 debattartiklar1 debattartiklar
Fred Goldberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Gunnar Juliusson1 debattartiklar1 debattartiklar
Hans Jelbring1 debattartiklar1 debattartiklar
Ingemar Nordin1 debattartiklar1 debattartiklar
Lars Bern1 debattartiklar1 debattartiklar
Olof Hellström1 debattartiklar1 debattartiklar
Peter Stilbs1 debattartiklar2 debattartiklar
Sture Åström1 debattartiklar1 debattartiklar
Tore Scherstén1 debattartiklar1 debattartiklar
Ulf Brunk1 debattartiklar1 debattartiklar
Wibjörn Karlén1 debattartiklar1 debattartiklar
Elisabeth Höglund1 debattartiklar1 debattartiklar
Per Gudmundson4 debattartiklar24 debattartiklar
Hillevi Engström1 debattartiklar22 debattartiklar
Anna Zahn1 debattartiklar1 debattartiklar
Cecilia Assarsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Emma Massey1 debattartiklar1 debattartiklar
Gunnar Hagström1 debattartiklar2 debattartiklar
Idris Abdalla1 debattartiklar1 debattartiklar
Jan Larsson1 debattartiklar1 debattartiklar
John Tzanos1 debattartiklar1 debattartiklar
Katrin Kisswani1 debattartiklar1 debattartiklar
Kosti Koivisto-Kokko1 debattartiklar1 debattartiklar
Mimansa Madheden1 debattartiklar1 debattartiklar
Sara Hjalmarsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Tomas Lindqvist1 debattartiklar1 debattartiklar
Stefan Löfven2 debattartiklar3 debattartiklar
Petter Birgersson3 debattartiklar6 debattartiklar
Åsa Romson1 debattartiklar19 debattartiklar
Karin Stenmar1 debattartiklar1 debattartiklar
Pär Holmgren1 debattartiklar3 debattartiklar
LÁSZLÓ SZOMBATFALVY1 debattartiklar4 debattartiklar
Lars Hjälmered2 debattartiklar6 debattartiklar
Pontus Båth1 debattartiklar1 debattartiklar
Cecilia Widegren3 debattartiklar6 debattartiklar
Michael Karlsson1 debattartiklar2 debattartiklar
Nujin Tasci1 debattartiklar2 debattartiklar
Eva von Oelreich1 debattartiklar4 debattartiklar
Ulrika Årehed Kågström1 debattartiklar9 debattartiklar
Göteborgsposten4 debattartiklar16 debattartiklar
Magnus Jiborn1 debattartiklar1 debattartiklar
Anna Ek1 debattartiklar31 debattartiklar
David Nyström1 debattartiklar6 debattartiklar
Johanna Sturesson2 debattartiklar5 debattartiklar
Håkan Holmberg1 debattartiklar10 debattartiklar
Niklas Elert1 debattartiklar3 debattartiklar
Linn Duvhammar1 debattartiklar1 debattartiklar
Amelie Langby1 debattartiklar1 debattartiklar
Olle Schmidt6 debattartiklar25 debattartiklar
Johan Mast1 debattartiklar8 debattartiklar
Daniel Swedin2 debattartiklar14 debattartiklar
Pernille Fenger1 debattartiklar1 debattartiklar
Elisabeth Dahlin2 debattartiklar15 debattartiklar
Hanna Markkula-Kivisilta1 debattartiklar1 debattartiklar
Bo Rothstein1 debattartiklar6 debattartiklar
Karin Bergkvist2 debattartiklar4 debattartiklar
Annika Eclund1 debattartiklar1 debattartiklar
Carin Runeson1 debattartiklar1 debattartiklar
Elisabeth Björnsdotter Rahm1 debattartiklar5 debattartiklar
Lena Asplund1 debattartiklar3 debattartiklar
Lotta Hedström2 debattartiklar8 debattartiklar
Robert Sundberg1 debattartiklar5 debattartiklar
Anna De Geer1 debattartiklar1 debattartiklar
Britta Holmberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Agnes Andersson-Djurfeldt1 debattartiklar1 debattartiklar
Inge Gerremo2 debattartiklar18 debattartiklar
Linley Chiwona-Karltun1 debattartiklar3 debattartiklar
Magnus Jirström1 debattartiklar1 debattartiklar
Johanna Teague1 debattartiklar2 debattartiklar
Karin Enström3 debattartiklar15 debattartiklar
CHRISTER WINBÄCK1 debattartiklar2 debattartiklar
Naomi Abramovicz1 debattartiklar1 debattartiklar
Cecilia Malmström1 debattartiklar7 debattartiklar
Peter Brune3 debattartiklar7 debattartiklar
Per Byman1 debattartiklar4 debattartiklar
Fredrik Svensson1 debattartiklar1 debattartiklar
Frida Johansson Metso1 debattartiklar3 debattartiklar
Gulan Avci1 debattartiklar2 debattartiklar
Anders Borg1 debattartiklar5 debattartiklar
Ewa Björling2 debattartiklar28 debattartiklar
Lena Klevenås4 debattartiklar7 debattartiklar
Morteza Sadegh1 debattartiklar1 debattartiklar
John Stauffer1 debattartiklar2 debattartiklar
Diana Orving1 debattartiklar1 debattartiklar
Gudrun Schyman2 debattartiklar5 debattartiklar
Nina Johansson1 debattartiklar1 debattartiklar
Toby Lanzer1 debattartiklar1 debattartiklar
Mikaela Åkerman1 debattartiklar1 debattartiklar
Kristina Ljungros1 debattartiklar4 debattartiklar
Lise Bergh8 debattartiklar18 debattartiklar
Carina Hägg2 debattartiklar12 debattartiklar
ANITA KLUM2 debattartiklar2 debattartiklar
Jennie Jonsén1 debattartiklar7 debattartiklar
Gabriel Wikström2 debattartiklar6 debattartiklar
Lena Sommestad1 debattartiklar5 debattartiklar
Mattias Kristenson1 debattartiklar3 debattartiklar
Martin Klepke1 debattartiklar1 debattartiklar
Tomas Magnusson1 debattartiklar1 debattartiklar
Hans Öhman1 debattartiklar1 debattartiklar
Göteborgs-Posten1 debattartiklar2 debattartiklar
Barometern Oskarshamns-Tidningen2 debattartiklar5 debattartiklar
Yasir Al-Sayed Issa1 debattartiklar3 debattartiklar
Evin Incir1 debattartiklar2 debattartiklar
Peter Rådberg1 debattartiklar6 debattartiklar
Alexandra Völker1 debattartiklar1 debattartiklar
Simon Palme1 debattartiklar1 debattartiklar
Magnus Erixon2 debattartiklar5 debattartiklar
Eric Erfors1 debattartiklar8 debattartiklar
Roland Håkansson10 debattartiklar15 debattartiklar
Magnus Norell1 debattartiklar2 debattartiklar
Olle Katz1 debattartiklar1 debattartiklar
Sabina Göransson1 debattartiklar1 debattartiklar
Simon Bihagen1 debattartiklar1 debattartiklar
Bodil Ceballos3 debattartiklar17 debattartiklar
Stefan Lindborg1 debattartiklar6 debattartiklar
Hanne Kjöller4 debattartiklar29 debattartiklar
Barbara Hendricks1 debattartiklar1 debattartiklar
Katrine Kielos2 debattartiklar5 debattartiklar
Staffan Danielsson4 debattartiklar7 debattartiklar
Elina Arab1 debattartiklar1 debattartiklar
Jonas Duveborn1 debattartiklar3 debattartiklar
Robert Andersson1 debattartiklar1 debattartiklar
Johan Eriksson1 debattartiklar3 debattartiklar
Josefine Karlsson2 debattartiklar2 debattartiklar
Inga-Britt Ahlenius2 debattartiklar2 debattartiklar
Christoffer Burnett-Cargill2 debattartiklar2 debattartiklar
Karin Wiborn1 debattartiklar4 debattartiklar
Sofia Walan1 debattartiklar9 debattartiklar
Svenska Dagbladet1 debattartiklar7 debattartiklar
Stefan Swärd1 debattartiklar3 debattartiklar
Julia Kronlid1 debattartiklar5 debattartiklar
Hervé Ladsous1 debattartiklar1 debattartiklar
Kerstin Lundgren4 debattartiklar11 debattartiklar
Hasse Boström1 debattartiklar6 debattartiklar
Daniel Persson1 debattartiklar7 debattartiklar
Niklas Swanström1 debattartiklar1 debattartiklar
Carl Tham1 debattartiklar3 debattartiklar
Helle Klein2 debattartiklar8 debattartiklar
Pierre Schori7 debattartiklar15 debattartiklar
Bonnie Bernström1 debattartiklar2 debattartiklar
Gunilla Hjelm1 debattartiklar4 debattartiklar
Maria Fälth2 debattartiklar4 debattartiklar
José Graziano Da Silva1 debattartiklar1 debattartiklar
Valerie Amos1 debattartiklar1 debattartiklar
Mikael Ribbenvik1 debattartiklar2 debattartiklar
Brahim Dahane1 debattartiklar1 debattartiklar
Jakob Lindberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Babatunde Osotimehin1 debattartiklar1 debattartiklar
Josette Sheeran1 debattartiklar1 debattartiklar
Jeanette Gustafsdotter1 debattartiklar3 debattartiklar
Jesper Bengtsson2 debattartiklar25 debattartiklar
Jonas Nordling1 debattartiklar3 debattartiklar
Kerstin Neld1 debattartiklar3 debattartiklar
Leif Öbrink1 debattartiklar3 debattartiklar
Mats Söderlund1 debattartiklar2 debattartiklar
Ola Larsmo1 debattartiklar3 debattartiklar
Ulrika Knutson2 debattartiklar3 debattartiklar
Linda Nordin Thorslund1 debattartiklar1 debattartiklar
Peter Hultqvist3 debattartiklar8 debattartiklar
Henning Melber1 debattartiklar1 debattartiklar
Therèse Wide1 debattartiklar2 debattartiklar
Martin Ängeby1 debattartiklar7 debattartiklar
Per Altenberg1 debattartiklar3 debattartiklar
Charlotte Petri Gornitzka2 debattartiklar33 debattartiklar
Kristina Fröberg1 debattartiklar2 debattartiklar
Victoria Palomino1 debattartiklar1 debattartiklar
Jenny Sjödin1 debattartiklar1 debattartiklar
Francisco Contreras1 debattartiklar25 debattartiklar
Benny Dagan1 debattartiklar1 debattartiklar
America Vera-Zavala1 debattartiklar1 debattartiklar
Arne Ruth1 debattartiklar1 debattartiklar
Bengt Berg1 debattartiklar3 debattartiklar
Eva Bergman1 debattartiklar1 debattartiklar
Eva Brunne1 debattartiklar1 debattartiklar
Fred Nilsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Georg Andersson1 debattartiklar1 debattartiklar
Gösta Ekman1 debattartiklar1 debattartiklar
Gustav Fridolin1 debattartiklar8 debattartiklar
Haideh Daragahi1 debattartiklar1 debattartiklar
Hans-Olof Nilsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Henning Mankell1 debattartiklar3 debattartiklar
Jan Hjärpe1 debattartiklar1 debattartiklar
Janne Rudén1 debattartiklar5 debattartiklar
Joakim Thåström1 debattartiklar1 debattartiklar
Johan Galtung1 debattartiklar1 debattartiklar
Jonas Wallin1 debattartiklar3 debattartiklar
Kajsa Grytt1 debattartiklar1 debattartiklar
KG Hammar1 debattartiklar4 debattartiklar
Lars Lindgren1 debattartiklar4 debattartiklar
Maria Stenberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Mårten Palme1 debattartiklar1 debattartiklar
Martin Lind1 debattartiklar1 debattartiklar
Maud Edgren-Schori2 debattartiklar4 debattartiklar
Michael Azar1 debattartiklar1 debattartiklar
Mikael Wiehe1 debattartiklar1 debattartiklar
Nawal El-Saadawi1 debattartiklar1 debattartiklar
Ruben Östlund1 debattartiklar1 debattartiklar
Sineva Ribeiro1 debattartiklar3 debattartiklar
Stellan Skarsgård1 debattartiklar1 debattartiklar
Suzanne Osten1 debattartiklar1 debattartiklar
Sven Wollter1 debattartiklar1 debattartiklar
Sven-Erice Liedman1 debattartiklar1 debattartiklar
Thomas Bodström1 debattartiklar1 debattartiklar
Ulf Bjereld1 debattartiklar4 debattartiklar
Veronika Palm1 debattartiklar1 debattartiklar
Claes Arvidsson2 debattartiklar37 debattartiklar
Ulf Wickbom1 debattartiklar4 debattartiklar
Eva-Britt Svensson2 debattartiklar6 debattartiklar
Ianthe Holmberg1 debattartiklar2 debattartiklar
Kemal Görgü1 debattartiklar1 debattartiklar
Kristi Kolthoff1 debattartiklar1 debattartiklar
Sissela Nordling Blanco1 debattartiklar4 debattartiklar
Peter Akinder1 debattartiklar6 debattartiklar
Naiti del Sante1 debattartiklar1 debattartiklar
Paul Lidehäll1 debattartiklar1 debattartiklar
Susanne Lindberg Elmgren1 debattartiklar2 debattartiklar
Margareta Zetterström1 debattartiklar3 debattartiklar
Dan Eliasson1 debattartiklar1 debattartiklar
Per Gahrton1 debattartiklar6 debattartiklar
Delvin Arsan1 debattartiklar1 debattartiklar
Sten Tolgfors5 debattartiklar13 debattartiklar
Ardalan Shekarabi1 debattartiklar4 debattartiklar
Emil Högberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Jyte Guteland1 debattartiklar1 debattartiklar
Magnus Hedberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Linnéa Bergholm1 debattartiklar1 debattartiklar
Caroline Mitt-Holm1 debattartiklar1 debattartiklar
Cecilia Asklöf1 debattartiklar2 debattartiklar
Hanga Santha1 debattartiklar2 debattartiklar
Mark Klamberg1 debattartiklar2 debattartiklar
Ylva Lennartsson Hartmann1 debattartiklar1 debattartiklar
Naoto Kan1 debattartiklar1 debattartiklar
Fredrik A. Holst1 debattartiklar1 debattartiklar
Barbara Davies1 debattartiklar2 debattartiklar
Britt-Marie Landgren1 debattartiklar2 debattartiklar
Abir Al-Sahlani1 debattartiklar3 debattartiklar
Bates Gill1 debattartiklar1 debattartiklar
Pieter Wezeman1 debattartiklar1 debattartiklar
Marianne Ekdahl1 debattartiklar2 debattartiklar
Bo Örjan Försth1 debattartiklar1 debattartiklar
Eivor Nordman1 debattartiklar1 debattartiklar
Dadkhoda Lindström1 debattartiklar1 debattartiklar
Frida Engman1 debattartiklar1 debattartiklar
C-G Salomonsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Helena Fhager1 debattartiklar1 debattartiklar
Mikael Bengtsson1 debattartiklar9 debattartiklar
Christer Gruhs2 debattartiklar5 debattartiklar
Göran Greider3 debattartiklar14 debattartiklar
Elisabeth Sandlund3 debattartiklar12 debattartiklar
Per Wirtén1 debattartiklar1 debattartiklar
Ingvar Persson1 debattartiklar9 debattartiklar
Marcus Svensson2 debattartiklar13 debattartiklar
Jan G Andersson1 debattartiklar2 debattartiklar
Anders Berntell3 debattartiklar4 debattartiklar
Birger Forsberg2 debattartiklar4 debattartiklar
Jan Eliasson2 debattartiklar10 debattartiklar
Madeleine Fogde2 debattartiklar2 debattartiklar
Birgitta Dahl2 debattartiklar4 debattartiklar
Therese Isaksen1 debattartiklar1 debattartiklar
Erik Ullenhag1 debattartiklar3 debattartiklar
Elisabeth Lundgren2 debattartiklar11 debattartiklar
Klas Corbelius1 debattartiklar3 debattartiklar
Anna Hedh1 debattartiklar4 debattartiklar
Anna Ibrisagic1 debattartiklar2 debattartiklar
Anna Nilsson1 debattartiklar9 debattartiklar
Åsa Westlund3 debattartiklar16 debattartiklar
Carl Schlyter1 debattartiklar6 debattartiklar
Göran Färm2 debattartiklar8 debattartiklar
Gunnar Hökmark1 debattartiklar9 debattartiklar
Lena Ek1 debattartiklar14 debattartiklar
Marit Paulsen1 debattartiklar4 debattartiklar
Marita Ulvskog1 debattartiklar8 debattartiklar
Olle Ludvigsson1 debattartiklar4 debattartiklar
Petra Tötterman Andorff1 debattartiklar4 debattartiklar
Niklas Ekdal2 debattartiklar8 debattartiklar
Isaac Mutasa1 debattartiklar1 debattartiklar
Ann Schlyter1 debattartiklar1 debattartiklar
Ewa Werner-Dahlin1 debattartiklar1 debattartiklar
Hans Magnusson1 debattartiklar1 debattartiklar
Andreas Carlgren1 debattartiklar3 debattartiklar
Mithika Mwenda1 debattartiklar2 debattartiklar
Jan Mosander1 debattartiklar2 debattartiklar
Pernilla Ohlin1 debattartiklar3 debattartiklar
Agneta Gille1 debattartiklar1 debattartiklar
Sundsvalls Tidning1 debattartiklar6 debattartiklar
Daniel Schatz1 debattartiklar2 debattartiklar
Maria Karlsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Krister Thelin1 debattartiklar1 debattartiklar
Ida Gabrielsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Yngve Sunesson1 debattartiklar10 debattartiklar
Stg Löf1 debattartiklar1 debattartiklar
Maria Eriksson Baaz1 debattartiklar2 debattartiklar
Maria Stern1 debattartiklar1 debattartiklar
Patrik Wikström1 debattartiklar3 debattartiklar
Lena Hjelm-Wallén2 debattartiklar3 debattartiklar
Charlotta Grunewald1 debattartiklar1 debattartiklar
Lotti Helström1 debattartiklar1 debattartiklar
Margit Endler1 debattartiklar1 debattartiklar
Victor Bernhardtz1 debattartiklar2 debattartiklar
Åsa Skogström Feldt1 debattartiklar1 debattartiklar
Görel Thurdin2 debattartiklar3 debattartiklar
Jakob Simonsen3 debattartiklar6 debattartiklar
Margareta Winberg1 debattartiklar3 debattartiklar
Lotta Wendel1 debattartiklar1 debattartiklar
Kristalina Georgieva1 debattartiklar3 debattartiklar
Jenny Wennberg1 debattartiklar2 debattartiklar
Kjell Larsson9 debattartiklar14 debattartiklar
Johan Ingerö1 debattartiklar2 debattartiklar
Jan Elisasson1 debattartiklar1 debattartiklar
Monica Sundberg1 debattartiklar4 debattartiklar
Hans Corell2 debattartiklar2 debattartiklar
Annika Ström Melin1 debattartiklar9 debattartiklar
Walburga Habsburg Douglas1 debattartiklar1 debattartiklar
Andreas Wladis1 debattartiklar1 debattartiklar
Stefan Lindgren1 debattartiklar1 debattartiklar
Kevin Watkins1 debattartiklar2 debattartiklar
Cissa WaNumbe1 debattartiklar1 debattartiklar
John Holmes1 debattartiklar1 debattartiklar
Anders Brännström1 debattartiklar1 debattartiklar
Charlotte Isaksson1 debattartiklar1 debattartiklar
Hanna Wagenius1 debattartiklar4 debattartiklar
Mattias Olsson1 debattartiklar4 debattartiklar
Lars Anders Johansson1 debattartiklar2 debattartiklar
Bo Ture Larsson1 debattartiklar4 debattartiklar
Adina Trunk1 debattartiklar2 debattartiklar
Britt-Mari Brynielsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Nima Sanandaji1 debattartiklar8 debattartiklar
Anders Ferm1 debattartiklar3 debattartiklar
Thage G. Peterson1 debattartiklar5 debattartiklar
Lennart Lindgren1 debattartiklar3 debattartiklar
Hans Bergström1 debattartiklar3 debattartiklar
Bodil Hansson1 debattartiklar1 debattartiklar
Hans Abrahamsson2 debattartiklar2 debattartiklar
Mikael Karlsson2 debattartiklar4 debattartiklar
Dan Sermand1 debattartiklar3 debattartiklar
Johannes Mosskin1 debattartiklar4 debattartiklar
Olle Svahn1 debattartiklar2 debattartiklar
Peter Weiderud2 debattartiklar10 debattartiklar
HK1 debattartiklar1 debattartiklar
Daniel Braw1 debattartiklar9 debattartiklar
Pär Granstedt3 debattartiklar8 debattartiklar
Erik Hultgren1 debattartiklar3 debattartiklar
Johan Söderström1 debattartiklar9 debattartiklar
Lotta Hördin1 debattartiklar8 debattartiklar
Barbro Hedvall1 debattartiklar3 debattartiklar
Christina Doctare1 debattartiklar1 debattartiklar
Erik Sedig1 debattartiklar2 debattartiklar
Magnus Ramstrand1 debattartiklar2 debattartiklar
Holger Jonasson1 debattartiklar1 debattartiklar
Katarina Bergvall4 debattartiklar5 debattartiklar
Gunnar Ekström1 debattartiklar1 debattartiklar
Marie Wickberg2 debattartiklar2 debattartiklar
Alla Gamakharia1 debattartiklar1 debattartiklar
Anna Arutshyan1 debattartiklar1 debattartiklar
Dalila Pila1 debattartiklar1 debattartiklar
Eka Machavariani1 debattartiklar1 debattartiklar
Gulnara Shahinian1 debattartiklar1 debattartiklar
Helen Rusetskaia1 debattartiklar1 debattartiklar
Irina Yanovskaya1 debattartiklar1 debattartiklar
Julia Gumba1 debattartiklar1 debattartiklar
Julietta Leiba1 debattartiklar1 debattartiklar
Kristina Kilanava1 debattartiklar1 debattartiklar
Lara Aharonian1 debattartiklar1 debattartiklar
Lika Nadaraia1 debattartiklar1 debattartiklar
Lira Kozaeva1 debattartiklar1 debattartiklar
Madlena Kvaratskhelia1 debattartiklar1 debattartiklar
Manana Mebuke1 debattartiklar1 debattartiklar
Marina Gumba1 debattartiklar1 debattartiklar
Marina Modebazde1 debattartiklar1 debattartiklar
Nana Gelashvili1 debattartiklar1 debattartiklar
Natella Akaba1 debattartiklar1 debattartiklar
Nato Shavlakadze1 debattartiklar1 debattartiklar
Novella Jafarova1 debattartiklar1 debattartiklar
Rena Tahirova1 debattartiklar1 debattartiklar
Saida Qurbanova1 debattartiklar1 debattartiklar
Susanna Vardanayan1 debattartiklar1 debattartiklar
Ann-Kristine Johansson1 debattartiklar2 debattartiklar
Berit Högman1 debattartiklar1 debattartiklar
Lars Mejern Larsson1 debattartiklar2 debattartiklar
Marina Pettersson1 debattartiklar1 debattartiklar
Tommy Ternemar1 debattartiklar1 debattartiklar
Anders Isaksson3 debattartiklar5 debattartiklar
PAUL TERGAT1 debattartiklar1 debattartiklar
Mattias Bengtsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Erik Svenning1 debattartiklar1 debattartiklar
Bo Pellnäs1 debattartiklar3 debattartiklar
David Molden1 debattartiklar1 debattartiklar
Roni Doumit1 debattartiklar1 debattartiklar
Rana Abu Samra1 debattartiklar1 debattartiklar
Per Dahl1 debattartiklar11 debattartiklar
Annelie Enochson2 debattartiklar5 debattartiklar
Annika Qarlsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Birgitta Ohlsson1 debattartiklar31 debattartiklar
Cecilia Wigström1 debattartiklar7 debattartiklar
Rosita Runegrund1 debattartiklar3 debattartiklar
Tomas Brandberg1 debattartiklar4 debattartiklar
Johan Forssell1 debattartiklar2 debattartiklar
Johan Norberg1 debattartiklar9 debattartiklar
Ingemar Färm2 debattartiklar2 debattartiklar
Maria Linder Lundgren1 debattartiklar2 debattartiklar
SvD1 debattartiklar1 debattartiklar
AGNES VAN ARDENNEVAN DER HOEVEN1 debattartiklar1 debattartiklar
Carin Jämtin2 debattartiklar10 debattartiklar
HILDE F JOHNSON1 debattartiklar1 debattartiklar
Jean-Louis Schiltz1 debattartiklar2 debattartiklar
ULLA TØRNÆS1 debattartiklar1 debattartiklar
Inger Björk2 debattartiklar9 debattartiklar
Lars Friedner1 debattartiklar1 debattartiklar
Norrköpings Tidningar2 debattartiklar24 debattartiklar
Johan Brisman2 debattartiklar4 debattartiklar
Maria Norrfalk3 debattartiklar4 debattartiklar
Helene Goudin1 debattartiklar2 debattartiklar
Leni Björklund1 debattartiklar1 debattartiklar
Per Ronnås1 debattartiklar1 debattartiklar
Staffan Herrström1 debattartiklar5 debattartiklar
Vestmanlands Läns Tidning1 debattartiklar6 debattartiklar
Göran Persson1 debattartiklar1 debattartiklar
Helen Clark1 debattartiklar1 debattartiklar
Aftonbladet1 debattartiklar7 debattartiklar
Göran Hägglund1 debattartiklar7 debattartiklar
Rigmor Stenmark1 debattartiklar1 debattartiklar
Christer Zettergren1 debattartiklar6 debattartiklar
Margareta Grape1 debattartiklar7 debattartiklar
Jan O Karlsson2 debattartiklar5 debattartiklar
Bosse Ringholm1 debattartiklar1 debattartiklar
Karl-Göran Biörsmark1 debattartiklar1 debattartiklar
Mats Engström1 debattartiklar1 debattartiklar
Sture Nordh1 debattartiklar1 debattartiklar
Carolina Ehrnrooth debattartiklar2 debattartiklar
Elisabet Stahlenius debattartiklar1 debattartiklar

Kommentarer i diskussionen om FN (19 kommentarer)

I tabellen nedan visas samtliga kommentarer i diskussionen om FN som publicerats på Biståndsdebatten.se

På Biståndsdebatten.se kan du kommentera alla debattartiklar och dokument. Om du har professionell eller personlig erfarenhet av de diskuterade frågorna kan du även skriva en exklusiv debattartikel för Biståndsdebatten.se. Läs mer

DatumKommentarKommentar till

2014-06-30

Sonny Östberg: Det är lätt att känna sympati med EHs krav att ”Det är FN:s skyldighet att stoppa irakiska blodbadet”. I frihetens namn får EH gärna tycka så. FN är dock inte ett homogent organ, utan där finns det medlemsländer som inte tycker som EH. Att allt mer ropa på polis och FN-utryckningar i alla lägen är att frita de närmast berörda parterna deras ansvar. Detta med att alltid sätta tillit till att någon annan ska fixa allas problem är något som ökat katastrofalt sedan rättighetstänkandet patenterades, särskilt sedan 1948. Skyldighetstänkandet har minskat i samma takt. Skyll på de andra... gör som du själv vill. Problemen i skolan skylls på lärarna och skolledningar... de stökiga eleverna och deras föräldrar har ingen skuld. Strutsföräldrarna blundar och tittar bort med armarna i kors framför TVn eller gråter i TV-rutan över eländet. Kanske Lindemans (Hasse Alfredsson) förslag att placera ut telefoner är något att ta efter. Telefonerna ringer när fienden kommer och ett meddelande hörs på arabiska, ”Det är mamma – kom hem!” Föräldrarna till mördarna är inte helt oskyldiga, inte heller utbildningsväsendena, religionerna de tillhört, inte heller de politiska partier, klanledare och regeringar som är involverade. Så länge FN är ett så misstrott, missbrukat och splittrat organ som det är, måste nog konflikter av dessa slag främst lösas med en stor portion lokala aktörer (oftast väldigt rika och korrupta ledare) och FNs olika organ komma in vartefter för att stödja de drabbade (de allra fattigaste och mest marginaliserade). FN har på 60 år inte lyckats lösa Palestina-Israel-konflikten och internt är dessa stridande parter enormt splittrade efter en mängd egna agendor efter klantillhörighet, etniska, politiska, religiösa och klassmässiga mönster, splittringar som dessutom bara ökar! Att då tycka att FN ska lösa blodbadet är bekvämt, men inte realistisk. Alla direkt involverade, nedifrån enskilda individer, lokala allmänna och enskilda organisationer av alla slag, upp till makthavare och regeringar måste vilja ha fred, för att det ska bli av. Sen kan FN komma in och bidra med ramarna för dialog och katastrofinsatser. FN kan tyvärr inte stoppa blodbadet utan att alla involverade aktörer tar första steget till fred. Det har vi nu sett en hel del av de senaste åren.


Det är FN:s skyldighet att stoppa irakiska blodbadet

SVENSK OPINION

30 juni, 2014

Elisabet Höglund, Aftonbladet

2013-12-10

Sonny: Den dag FN-organen transparent visar sina resultat (hur många kvinnor/män får det hur mycket bättre, på vilket sätt, var och till vilken kostnad) ska de få allt stöd jag kan uppbringa.


FN behöver starkare stöd!

SVENSK OPINION

10 december, 2013

Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten

2013-11-01

Harriet Pedersen: Vill bara skicka dig ett genuint tack Staffan. Det ar befriande att se att det finns journalister som bryr sig om fakta och inte bara spinn.


Staffan Landin: Farlig faktabrist om bistånd i SvD

SVENSK OPINION

1 november, 2013

Staffan Landin, Dagens Arena

2013-10-21

Mikaela: Ja, biståndet går att förbättra, men man ska också vara vaksam med hur man lägger fram den utveckling som skett. Mycket positivt har hänt, medellivslängden i världen är 70 år, 90 procent av alla barn får börja skolan, 90 procent har tillgång till rent vatten...listan går att göra lång med fakta som många förvånas över (vet av egen erfarenhet då jag föreläser om det i skolor bl.a. och fått många va? verkligen!), för att man matas med en negativ bild ofta. Precis som i artikeln ovan. Sedan finns det stora skillnader mellan och inom olika länder, och då måste man se till grundorsaken till det. Men att klumpa ihop alla länder som tar emot bistånd genom att nämna ett fåtal exempel blir inte rättvisande. Afrika är dessutom inte ett land, det är en kontinent med 55 olika länder. Alla länder som tar emot bistånd är inte heller diktaturer. Sedan måste man också skilja på humanitärt bistånd (sådant som behövs vid akuta insatser vid naturkatastrofer t.ex) och det som är tänkt att mer långsiktigt bygga upp ett land. En mer nyanserad bild av världen behövs! Utvecklingsfrågor är något som är viktigt oavsett land du kommer ifrån, för inget land slutar att utvecklas. Man måste ju snarare då fråga sig hur och varför lyckas vissa länder bättre och genomföra en mer nyanserad analys.


Här är resultatet av vårt cyniska bistånd

SVENSK OPINION

21 oktober, 2013

Elisabeth Höglund, Aftonbladet

2013-10-21

staffan landin: Biljarder?


Här är resultatet av vårt cyniska bistånd

SVENSK OPINION

21 oktober, 2013

Elisabeth Höglund, Aftonbladet

2013-10-21

john: Så länge det finns korruption i dessa länderna - och i våra länder, hos mellanhänderna som hanterar bistånden - så kommer dessa pengarna aldrig någonsin göra någon nytta. Det är i dag inte bara miljoner och miljarder kronor, utan biljoner kronor, som Européerna sedan 60-talet har gett till bl.a. Afrika i form av direkta ekonomiska bistånd så väl som rent vatten och mat, och fortfarande ser dessa människors livsöden och deras länders tillstånd precis lika illa ut som för 50 år sedan. Man kan inte mata eller "socialbidraga" rätt på ett korrupt och förstört land. Det kvittar hur många kronor, hur mycket vatten, hur många riskorn vi kastar på dessa människor, för deras liv kommer aldrig någonsin bli bra förrän dessa ländernas krigsherrar och korrupta politiker ser sina slut. Först då kan bistånden komma fram i betydling volym och få en effekt i form av förbättring av ländernas infrastruktur, agrikultur, utbildning med mera. Fram tills detta inträffar så är varenda krona som ges endast ett sätt att hålla krigsherrar och korrupta politiker i liv, och varje droppe vatten och riskorn är bara ett sätt att förlänga dessa människors lidande. Sluta donera, sluta ge bistånd, för det är det enda som kommer svälta ut korruptionen så att dessa länderna kan återfödas på starka ben.


Här är resultatet av vårt cyniska bistånd

SVENSK OPINION

21 oktober, 2013

Elisabeth Höglund, Aftonbladet

2013-05-09

Jimmie Åkessons tal: Samma – Samma – som Precis som vi som – Precis som vi som – Precis som vi | Nemokrati: [...] ”Det manar till ödmjukhet att Sverige har tagit emot totalt 3255 syriska asylansökningar mellan januari och april i år, medan UNHCR berättade för oss att ungefär 80 000 flyktingar skulle registreras i Libanon bara under april månad. Libanon har inte en enda gång stängt sina gränser och man tvångsutvisar ingen. Den svenska gränsen är däremot stängd på grund av de visumkrav som hindrar asylsökande från att komma hit lagligt.” [...]


”Avskaffa visumkravet för flyktingar från Syrien”

SVENSK OPINION

9 maj, 2013

Olle Schmidt m.fl, Dagens Nyheter

2012-11-14

Bo-Göran Hammargren: Nordkorea intresserar mig storligen men efter ominstallation av en del program finner jag det senaste inlägget för över en månad sedan. Vilken är din uppdateringsfrekvens?? Din adress hos SVD verkar inte fungera längre.


Sverige förlorade, stort grattis till oss

SVENSK OPINION

14 november, 2012

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

2012-07-23

Dunderharen: FN borde ändra sina regler och stadgar. Helt vansinnigt att Ryssland och Kina med sitt veto kan stoppa FN från att agera hårdare!!!


FN sätts på prov i Syrien

SVENSK OPINION

23 juli, 2012

Barometern Oskarshamns-Tidningen

2011-12-09

admin: Läs om hur en miljard avskrevs från biståndsbudgeten 2011 för att täcka kommersiella affärer på 1970-talet. Skrevs av Bertil Odén på Biståndsdebatten.se i somras. Klicka här för att läsa


Afrikas horn i akut behov av stöd

SVENSK OPINION

9 december, 2011

Gunilla Carlsson, Valerie Amos; Göteborgsposten

2011-10-28

admin: FN utökar sanktioner mot Eritrea rapporterar SR


Regeringen måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea

SVENSK OPINION

28 oktober, 2011

Ola Larsmo, Kerstin Neld m.fl: Dagens Nyheter

2011-07-25

Hélène Boëthius, ALEF: Katastrofen på Afrikas horn handlar framför allt om långsiktig fattigdom, om konflikter som flyttat om människor och gjort det omöjligt för dem att alls skaffa sig en inkomst. Det är ett område som sedan urminnes tider drabbats av svår torka. Läs t.ex. första Mosebok i Bibeln! Men idag finns alla resurser som behövs för att människor ska kunna hantera ett sådant klimat, odla på ett sätt som vårdar jorden och ger skördar med minimalt med vatten. Om de får rätt utbildning, och om de politiska förutsättningarna finns. Att svenska regeringen tar miljoner kronor avsedda att bekämpa extrem fattigdom och lägger dem i den allmänna potten avsedd för svenska medborgare, i en tid av god ekonomi i Sverige är skandalöst och skamlöst. På vems sida står egentligen Gunilla Carlsson?


Tänk på barnen i Afrika

SVENSK OPINION

25 juli, 2011

Jenny Sjödin, Sundsvalls tidning

2011-07-25

Tom Alberts: Jag läste artikeln. Om jag minns rätt ville regeringen ha mer pengar till UD men det förslaget stoppades av Oppositionen med SDs röst. Varför försöker Sverige alltid synas - nu med Nord Korea som möjligt biståndsland. Ge i stället barnbidrag genom fattiga mödrar i några mottagarländer.


Tänk på barnen i Afrika

SVENSK OPINION

25 juli, 2011

Jenny Sjödin, Sundsvalls tidning

2011-05-19

Tom Alberts: Vi borde satsa på länder vars HDI förbättras något. elleer ?


Osäkert vad som är bra i biståndet

SVENSK OPINION

19 maj, 2011

Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen

2011-05-19

Tom Alberts: Jättegulligt.!! Ge barnbidrag till fattiga mödrar. Oberoende debattör.


Osäkert vad som är bra i biståndet

SVENSK OPINION

19 maj, 2011

Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen

2011-05-04

sildenafil: Thinking like that shows an expert's touch


Pakistan behöver utveckling – inte vapen

SVENSK OPINION

4 maj, 2011

Désirée Pethrus, Svenska Dagbladet

2011-03-19

george: om resten av din familj har varit där. hade du tyckt annorlunda? skulle du verkligen offra dina egna barn, föräldrar, brödrar och systrar och vänner för att nån efter falska grunder vill störta en. just precis falska grunder. andra länder har fått i media info om att vi i västvärdlen har fått fel information. men sanningen är dte ingen som bryr sig om. sedan när har våld löst nåt. varför tillåts det slakt på miljoner människor i afrika utan att media tar upp det oftare än var femte år som kort notis?


Rätt att stoppa diktatorn

SVENSK OPINION

19 mars, 2011

Dagens Nyheter

2010-12-04

Bertil Odén: Andreas Carlgren listar ett antal - ofta bra - delar av den svenska klimatpolitiken. Men när det gäller varifrån finansieringen tas försöker han dribbla bort läsarna. Sveriges åtagande om biståndsvolymen är 1,0 procent av BNI, fastlagt i riksdagsbeslut 1968. Det internationella biståndsmålet är 0,7%. I mellanrummet mellan dessa 0,7% och 1,0% får det svenska bidraget till EUs klimatsatsning plats, precis som Carlgren skriver. Men pengarna tas från en redan fastlagd budgetram för biståndet, där alternativanvändningen hade kunnat vara mer resurser till andra biståndsinsatser för att uppnå Millenniemålen i de fattigaste länderna. Så länge det svenska enprocentmålet inte ersätts med det internationella har alltså Carlgren fel när han påstår att "pengarna finansieras inte genom omfördelning av andra biståndsmedel".


”Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika”

SVENSK OPINION

4 december, 2010

Andreas Carlgren, Dagens Nyheter

2010-11-19

Tom Alberts: De flesta inläggen är på svenska så det blir mitt språk. Offentlighetsprincipen sköts dåligt inom biståndet. Mina elever i Maputo måste skriva en uppsats om en utvärdering utifrån ca 10 frågor. En handläggare menade att utvärderingarna är hemliga. Det finns mycket känsligt material i dem. Därför kontaktade jag en EC chef, som naturligtvis gave min elev fri tillgång till den begärda utvärderingen. I Moçambique arbetade några Sida anställda med att ombilda ett projekt till en stiftelse. Målet var bl.a. att slippa Sida inblandning. En Sida tjänsteman fixade så att han fick sitta med i styrelsen för stiftelsen efter sin pensionering.


Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund

SVENSK OPINION

19 november, 2010

Jan Mosander, Expressen

Statistik

4469 debattartiklar av 2617 debattörer

1213 dokument från 106 organisationer

Alla debattartiklar och dokument är sorterade efter 308 diskussioner

Om Biståndsdebatten.se

Vi bevakar den svenska debatten om bistånd och utvecklingsfrågor Läs mer

Vi vill att fler med professionell eller personlig erfarenhet av de diskuterade frågorna ska delta i debatten. Läs mer

Följ debatten med oss