Afrika

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Afrika.

Diskussionen om Afrika innehåller:

  • 24 exklusiva debattartiklar
  • 1112 debattartiklar
  • 271 dokument
  • 45 evenemang
  • 801 debattörer
  • 72 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Afrika (24 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar

2015-07-30

FN:s konferens om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba: Framtiden avgör slutdokumentets bidrag

Den 13 till 16 juli ägde FN:s tredje konferens om utvecklingsfinansiering rum i Addis Abeba, Etiopien. Slutdokumentet från konferensen, Addis Ababa Action Agenda (AAAA), har kallats både ett historiskt dokument och en besvikelse. Det som avgör AAAA:s bidrag till den globala utvecklingsagendan är dock inte de framförhandlade utformningarna av enstaka paragrafer. AAAA:s bidrag avgörs av dess genomförande, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.
FN, Hållbarhetsmålen (SDG), Kapitalflykt, Näringsliv, Post-15, Uganda

2015-06-01

Fel fokus när vi ställer vägbyggen mot nya skolor

Bygga vägar och vattenkraftverk eller höja lärarlönerna och satsa mer pengar på sjukvården? I Uganda har regeringen och givare olika syn på vad som ska prioriteras. Men debatten om prioriteringar och budgetandelar riskerar att missa den riktiga kärnfrågan – hur staten ska genomföra sin budget, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.
Budgetstöd, Resultat, Uganda, Villkorat bistånd

2015-05-26

Kinesiska lån utmanar traditionellt bistånd

Snabba och stora lån gör Kina till en allt mer strategisk partner för många afrikanska länder. Kinesiska lån ger fattiga länder möjlighet att finansiera stora infrastrukturprojekt. Samtidigt utmanar de traditionella biståndsgivares ställning i regionen, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.
Kina, Uganda, Världsbanken

2015-05-18

Sverige borde erkänna Somaliland

När den svenska regeringen erkände Palestina som stat var det en tydlig politisk markering. Samtidigt, på Afrikas horn, firar Somaliland idag 24 år av demokrati och stabilitet. Det borde nu vara dags för Sverige att ta täten internationellt och fullt ut erkänna Somaliland som ett självständigt land.
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Somaliland

2015-03-24

Stoppa inte biståndet till nya medelinkomstländer

Allt fler utvecklingsländer tar steget från låg- till medelinkomststatus. Uganda hoppas stå näst på tur. Trots hög tillväxt står dessa länder inför flera utmaningar. Att abrupt stoppa biståndet till dessa länder riskerar att vara kontraproduktivt, skriver Annie Sturesson, seniorekonom vid finansdepartementet i Uganda.
Budgetstöd, Landfokusering, Uganda

2015-03-03

EU:s handelsavtal måste bli rättvisa

När EU skriver handelsavtal med utvecklingsländer kommer ofta EU:s egna intressen i första hand. Avtalen gynnar stora och resursstarka företag och länder, medan fattiga länders varor tappar i värde. Nu måste EU börja stå upp för rättvisa samarbeten där utveckling och social tillväxt premieras, skriver europaparlamentarikern Jytte Guteland (s).
Afrika, Centralamerika & Västindien, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Rättvis handel

2015-02-17

Vi måste börja prata om tekniskt bistånd

När västerländska ”experter” skickas iväg för att ge stöd och råd till utvecklingsländer kallas det tekniskt bistånd. Ofta är det dyrt och svårt. Men trots att det utgör en betydande andel av allt officiellt bistånd är det förvånansvärt tyst kring denna biståndsform i svensk biståndsdebatt, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.
Biståndsformer, Resultat, Uganda, Utvärdering

2015-02-02

Gör om svensk Afrikapolitik

I samband med Löfvens Afrikabesök inleds nu en stor strategiprocess inom UD och Sida som syftar till att se över Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Afrika söder om Sahara. Processen bör vägledas av ett större fokus på frågor om nationell kapacitet, bättre samordning och en omprioritering av det överdrivna stödet till regionala organisationer. Det menar Fredrik Söderbaum, professor vid Göteborgs universitet.
Afrika, Handelspolitik, Partipolitik

2014-12-04

EU:s arrogans skadar handelsrelationer med Afrika

Relationerna mellan EU och Afrika är sämre än på länge, något som bland annat beror på de handelspolitiska EPA-förhandlingarna. Stefan de Vylder, nationalekonom, ger i denna artikel en kortfattad bakgrund till kontroverserna- vad är det egentligen man bråkar om?
Afrika, EU, Handelspolitik

2014-10-28

Ebolaepidemin är ett tecken på det misslyckade hälsobiståndet

De parallella, byråkratiska strukturer som växt fram inom det internationella hälsobiståndet gör att omvärldens stöd kan vara direkt skadligt för mottagarländernas förutsättningar att utvecklas. Det behövs inte fler fragmenterade insatser för att hantera ebolaepidemin, det behövs insatser som bygger på kunskap och behov. Det menar Björn Ekman, forskare vid Lunds universitet
Afrika, Hälsa, HIV/AIDS, Resultat, Sida, Sjukvård

2014-08-26

Afrika: Dags att kombinera bistånd med investeringar

Samtidigt som EU har fokuserat på att ge stöd till de egna krisländerna inom unionens gränser har Ryssland och Kina satsat stort på att förstärka närvaron på den afrikanska kontinenten. De europeiska investeringarna i Afrika är förhållandevis små men kan bli större med hjälp av näringslivsbistånd och genom att tillvarata nysvenskars kontaktnät, kunskap och erfarenheter. Det menar Avni Dervishi, statsvetare
Afrika, Näringsliv

2014-08-22

Replik: Biståndet måste anpassas till verkligheten – inte tvärtom.

ReComs senaste rapport är ett i raden av desperata försök att visa samband mellan bistånd och tillväxt. Den ekonomiska tillväxten i afrikanska länder kan både gynnas och skadas av bistånd, men beror till största delen på andra faktorer än just bistånd. Det skriver Anders Östman i en replik.
Afrika, Forskning, Näringsliv
Artikeln är en replik på: "Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt".

2014-08-06

Ge Afrika tid och rum att utvecklas

Anders Borg ska under det afrikansk-amerikanska toppmötet "US-Africa Leaders Summit" diskutera hur utvecklingsfrämjande institutioner i Afrika kan främjas. I dessa diskussioner förbises ofta att demokrati och utveckling sällan går hand i hand. Att demokrati och mänskliga rättigheter skulle vara förutsättningar för utveckling är mer ett uttryck av önsketänkande än saklighet.Det skriver Göran Hydén, professor emeritus i statsvetenskap och Afrikakännare.
Afrika, Demokrati, Partipolitik, USA

2014-08-05

Fredsfrämjande insatser viktiga för sviktande staters utveckling

Militära eller polisiära styrkor kan inte ensamt lösa konflikterna i länder som Mali, Sydsudan och Centralafrikanska republiken, men de räddar liv och bidrar till förbättrade förutsättningar för fred och utveckling. Det menar Svenska FN-förbundets Aleksander Gabelic och Lina Nordin.
Centralafrikanska republiken, FN, Humanitärt bistånd, Mali, Sydsudan

2014-05-23

“Använd er frihet till att främja vår”

I över 30 år har Västsahara befunnit sig i konflikt. Inför EU-valet vill Fanny Rosenblad från Grön Ungdom att Sverige ska bli det första EU-land som erkänner Västsahara som självständig stat. I ett läge när politiken är låst behövs ett massivt folkligt engagemang, menar hon.
EU, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2014-05-22

Rättvisa handelsavtal – viktig fråga för nyvalda EU-parlamentariker

Handelspolitik är en viktig fråga för fattiga länders utveckling. Trots det har frågan knappt debatterats inför EU-valet. Avtalen med afrikanska länder står på agendan i höst, de svenska EU-parlamentarikerna bör då se till att EU:s handelsavtal med utvecklingsländer främjar en hållbar och rättvis utveckling, det menar Gabi Björsson och Annica Sohlström.
Afrika, EU, Handelspolitik

2014-04-23

Recension av Sten Rylanders bok ”Afrika vänder – En kontinent i förändring”

Sten Rylanders mångåriga och unika erfarenheter som ambassadör i afrikanska länder kommer inte till sin rätt i boken ”Afrika vänder – En kontinent i förändring”. Det menar Tom Alberts, nationalekonom, som här lyfter några delar av boken.
Afrika, Sydafrika

2014-03-24

Vatten och risk: Sveriges roll för hållbar utveckling och resiliens

Just nu pågår en intensiv debatt om hur det globala samfundet ska hantera bland annat olika katastrofer, konflikter, okontrollerad urbanisering, stigande konsumtion, miljöförstöring och klimatförändring. Det här är ett gyllene tillfälle för Sverige att se över sin egen policy och utforma en lämplig strategi för biståndet på området, menar Åse Johannessen, forskare på Stockholm Environment Institute (SEI)
Chile, Klimat & miljö, Moçambique, Pakistan-katastrofen 2010, Vatten
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Water and Risk: Developing Sustainable and Resilient Communities".

2014-02-11

Egypten tillbaka på ruta ett

Tre år efter Mubaraks fall är våldet och förtrycket i Egypten värre än på årtionden. Ändå uppmärksammas bara en liten bråkdel av den militariserade statens brutala repression. Det skriver journalisten Per Björklund, som är svartlistad av den egyptiska säkerhetstjänsten.
Egypten, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning

2014-01-09

Arbetskraftsinvandring – för världens fattiga

Remitteringar är ett viktigt och effektivt verktyg i kampen mot fattigdomen. Därför bör vi som värnar om global solidaritet och internationellt utvecklingssamarbete ta strid mot de försök att begränsa arbetskraftsinvandringen som vi nu ser från vissa partier och fackförbund. Det skriver Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan Fores.
Afrika, Migration, Remitteringar

2013-12-10

Replik: Organisationer tvingas lägga pengar på konsulter

Med rapporten "Who is Responsible" vill vi sätta fokus på biståndsgivarnas överdrivna kontroll- och granskningssystem inom civilsamhällesstödet, som riskerar att motarbeta ambitionerna att stärka civilsamhället, främja demokratiutveckling och bekämpa fattigdom. Arne Zetterströms replik tycks handla om stöd till regeringar, vilket vår rapport inte handlar om. Det skriver Maj Lis Follér, docent vid Göteborgs Universitet
Civilsamhället, Forskning, Moçambique, Resultat, Utvärdering

2013-10-25

Sökes: Riskkapital utan krav på återbäring och vinstmaximering

Safe Waters Foundation Africa har i tio år kämpat för att få till en finansiellt hållbar sjöräddningsorganisation för Viktoriasjön i Afrika, men saknar en arena för socialt entreprenörskap. Verksamhetsansvarige Mattias Wengelin efterlyser nu riskkapital, gärna med krav på återbetalning, men utan krav på återbäring och vinstmaximering.
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sida

2013-10-23

Replik: “Om fler barn hade dött – vore det en anledning att sänka biståndet?”

Dåliga, populistiska inlägg som Elisebeth Höglunds stjäler uppmärksamhet från viktiga sakfrågor som vanligtvis inte debatteras. Det menar Peter Winai, utredare och författare
Resultat, Sydafrika, Utvärdering

2013-10-22

Öppet brev till Aftonbladets chefredaktör

Hur har du som chefredaktör resonerat kring kolumnisten Elisabet Höglunds påståenden om att fattiga länder har fått "biljarder" i bistånd, att Afrika har en ”gränslös fattigdom och misär” och att det står stilla i länder som egentligen går åt rätt håll? Den frågan ställer Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo i ett öppet brev till Aftonbladets chefredaktör Jan Helin.
Afrika, Mediabevakning

Debattartiklar om Afrika (1112 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar

2015-07-17

Ledare: Sverige och EU måste erkänna Somaliland

Många i diasporan vill återvända och bygga upp sitt hemland. Det är orimligt att demokratin Somaliland befinner sig i ett tvångsäktenskap med konflikthärden Somalia. Om Sverige menar allvar med att stödja mänskliga rättigheter och handel på [...]
Somalia, Somaliland

2015-07-13

30 år efter Live Aid

Under de trettio år som gått har dock förståelsen för utvecklingens mekanismer ökat. Även bland de som var mest engagerade i stödgalorna. Artisten Bono är till exempel en av dem som insett att kapitalism hjälper [...]
Etiopien, Mediabevakning

2015-07-11

Hållbarhet måste sättas främst i AP-fonderna

“Dagen innan midsommarafton presenterade Finansdepartementet förslaget om förändringar i AP-fondssystemet (Ds 2015:34). Det är ett resultat av förhandlingar inom riksdagens pensionsgrupp som består av regerings- och allianspartierna. Förslaget innebär bland annat att antalet AP-fonder blir [...]
Afrika, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sydamerika

2015-07-01

“Vi vet också att vi har en hemläxa att göra”

“Du har mer erfarenhet av att bevaka Afrika än jag. Men jag har själv varit journalist under 16 år, på både morgon- och kvällspress, och rapporterat från flera delar av världen. Jag vet hur svårt [...]
Afrika, Mediabevakning
Artikeln är en replik på: "“Det är ett utomordentligt slöseri med biståndspengar att göra de här undersökningarna”".
I artikeln hänvisas till dokumentet: "#allaharettnamn".

2015-07-01

“Det är ett utomordentligt slöseri med biståndspengar att göra de här undersökningarna”

“Vad jag verkligen vänder mig mot är grundkravet hos We Effect ­– att alla ska benämnas med namn. Det är väldigt tydligt att ingen på organisationen eller på Retriever någonsin arbetat som reporter i Afrika. [...]
Afrika, Mediabevakning
I artikeln hänvisas till dokumentet: "#allaharettnamn".

2015-07-01

Minska döden i Medelhavet med humanitära viseringar

“Tragedin har blivit juridisk rutin. EU har rekryterat Medelhavet som brutal och urskillningslös gränsvakt. Vi vet att Syrien och Eritrea är mycket farliga platser. Medvetet har vi skapat rättsregler som gör det livsfarligt att lämna [...]
Ambassader, Eritrea, EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, Syrien

2015-06-30

Låt inte fler barn dö på Medelhavet

“I dag kan flykten från en katastrof leda rakt in i en annan. Drunkningsdöden på Medelhavet är en av vår tids stora tragedier. Under 2014 omkom 3 500 människor i vågorna. Hittills i år är [...]
Afrika, Barn, EU, Europa, Flyktingbåtar på Medelhavet

2015-06-23

Lugnet före stormen i Mali

“Kan Sverige påverka det säkerhetspolitiska läget i Mali? Tveksamt. Snarare skänker vårt deltagande legitimitet åt insatsen i stort. Sverige har som brukligt gott anseende både inom FN-organisationen och bland civila i insatsområdet. Svenska soldater åtnjuter [...]
FN, Mali, Militärt bistånd, Säkerhetspolitik

2015-06-21

Byt trofépolitiken mot en säkerhetsstrategi

“En nationell säkerhetsstrategi ska vara den övergripande ramen som styr var och till vad alla Sveriges instrument – politiska, militära och ekonomiska – ska användas till för att skapa säkerhet. Men den kan inte bara göra [...]
FN, Libyen, Mali, Säkerhetspolitik, Syrien

2015-06-15

“Närmare Nato gör oss inte tryggare”

” Saken är dock den att schack är ett krigsspel – inte ett spel syftande till fred, gemensam säkerhet och avspänning. Det som är logiskt inom ramen för det försvarspolitiska tänkandet är samtidigt grundreceptet för eskalering [...]
Afghanistan, Kongo, Nato, Ryssland, Säkerhetspolitik, Tchad

2015-06-15

“Lidingö kan stå upp för Dawit Isaaks frigivning”

“Platsen framför Eritreas ambassad borde heta Dawit Isaaks frihetstorg. Det har jag föreslagit och lagt fram för Lidingö stads kommunfullmäktige ihop med en folkpartist, en socialdemokrat och en centerpartist. Motionen ska behandlas i kväll. Ett [...]
Dawit Isaak, Eritrea, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet

2015-06-04

EU stärker diktaturen

I dag är det år 2015, och vi ser hur Eritreas befolkning stadigt minskar när invånarna flyr förtrycket. Vi tror, liksom EPDP, att det är hög tid för EU att upphöra med stödet till regeringen [...]
Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter

2015-06-02

Sveriges skenhelighet i Medelhavstragedin

“Det går alltså inte att söka asyl ”på distans” på exempelvis en ambassad utan man måste ta sig till det land i vilket man vill eller kan söka skydd. Det innebär att många tvingas ta [...]
Asylrätt, Eritrea, Flyktingbåtar på Medelhavet, Migration

2015-06-01

Gör biståndet mer skada än nytta?

Sedan mitten av 1960-talet har USA och Västeuropa pumpat in 23 000 miljarder dollar i Afrika (i dagens penningvärde det dubbla). Under den tiden har fattigdomen ökat och många krig startats – till stor del finansierade [...]
"Bad governance", Partipolitik, Resultat, Tanzania

2015-05-28

Centralafrikanska republiken är inte tillräckligt sexig

Sveriges riksdag och regering bör snarast genom UD och Sida avsätta motsvarande 100 millioner dollar fördelat på tio år till CAR. Man borde även inleda en diskussion med representanter från alla delar av CAR om [...]
Centralafrikanska republiken, FN, Jordbruk, Sida, Utrikesdepartementet

2015-05-22

Svenska freds sprider nationalism

“Väst har alltid gått i krig med svärdet i ena handen och bibeln i den andra. Vår tids bibel heter kvinnor, hbtq och demokrati. Vi tror verkligen att vi inte gör något av egenintresse, vi [...]
Afrika, Civilsamhället, EU, Handelspolitik, HBTQ-personer, Kina, Ryssland, Säkerhetspolitik, USA

2015-05-21

Erkänn Somaliland som självständig stat

“I Somaliland sker det i dag just en sådan positiv utveckling som omvärlden önskar se i Afrika och Mellanöstern. Landet uppfyller dessutom alla internationella kriterier för ett erkännande, genom att kontrollera ett eget territorium och [...]
EU, FN, Somaliland

2015-05-21

Csaba Bene Perlenberg: Insatsen i Mali förlängs utan diskussion

“Om lite över en månad är det dags för rotationsbyte för den svenska Malistyrkan, som ingår i FN-insatsen MINUSMA. Mali01 är på väg att bli Mali02. Sveriges bidrag till vad som kallas för en stabiliseringsinsats är [...]
FN, Mali, Militärt bistånd

2015-05-19

Våra mobiler leder till våldtäkterna i Kongo

Det finns en direkt koppling mellan de mineraler som används i våra mobiltelefoner och det extrema sexuella våldet i östra Kongo. Krigsherrar och väpnade grupper kontrollerar gruvor där tenn, wolfram, coltan och guld bryts. De [...]
Kongo, Rättvis handel, Resolution 1325

2015-05-15

EU måste agera utifrån flyktingarnas premisser

“Främlingsfientligheten och rasismen i Libyen är ett större hot än vad Medelhavets djup är. Därför fortsätter smuggeltransporterna över Medelhavet.”    
Asylrätt, EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, FN, Libyen

2015-05-11

Så kan den digitala klyftan minskas genom svenskt utvecklingsarbete

“Vad krävs för att internet ska bli den utjämnande kraft som alla hoppas på? Först får man inte negligera den starka korrelationen mellan rikedom och internetanvändning. Det enkla svaret är därför att utvecklingsländerna behöver mer [...]
Afrika, Näringsliv, Utbildning

2015-05-10

Osakligt om Afrika

“Många afrikanska länder väljer att ignorera behovet av grundläggande social service till medborgarna och överlåter istället det åt utländska biståndsorganisationer. Dessa tror ofta naivt att de hjälper ett land genom att finansiera sjukvård och undervisning [...]
Afrika, Etiopien, Jordbruk, Näringsliv

2015-05-08

”Väst måste sluta beväpna grupper i Mellanöstern”

“Jag vill öppna för ett nytt tänk och nya perspektiv i Mellanöstern. Fler måste inse att det är dialog och samförstånd som kommer att lösa problemen, inte fler vapen. Vi lever i en överbeväpnad värld där [...]
Afghanistan, Irak, Libyen, Militärt bistånd, Säkerhetspolitik, Syrien
Artikeln är en replik på: "”Sverige borde ge oss vapen”".

2015-05-04

Frihandel leder framåt för Afrikas jordbruk

“EU-länderna är fullt medvetna om att tillväxten i afrikanska länder är beroende av jordbruket. Ändå fortsätter man på den protektionistiska vägen. I Gambia utgör jord-bruket mer än hälften av den totala exporten. När EU dumpar [...]
Afrika, EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, Handelspolitik, Jordbruk, Migration

2015-04-24

Västsahara behöver stöd

“Amnesty International, Human Rights Watch, RF Kennedy Center for Justice and Human Rights och flera organisationer rapporterar återkommande om erkännande under tortyr, undermåliga rättsprocesser och fängelser, ständiga trakasserier, misshandel och förföljelse av västsaharier som bara [...]
FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara

2015-04-22

Smart svenskt stöd till Burkina Faso

“Flera organisationer som fått svenskt stöd var drivande i revolutionen i höstas och är i dag fortsatt viktiga aktörer. I december gav Sida via Diakonia ytterligare stöd till projekt som främjar en fredlig, demokratisk övergång. Sverige [...]
Burkina Faso, Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd

2015-04-22

Fästning Europa dödar människor

“Ingen fungerande sjöräddning har byggts upp. Inget effektivt förebyggande arbete bedrivs i Libyen där fartygen kommer ifrån. Inga lagliga vägar har öppnats så att människor har ett alternativ till smugglarligor och rangliga fartyg. Allt detta [...]
Asylrätt, EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, Libyen, Migration

2015-04-21

Passivitet är omöjlig

“Den italienska operationen Mare Nostrum kunde ändå rädda ganska många, men lades ned i föreställningen att detta skulle leda till att flyktingströmmen minskade. I stället har antalet flyende ökat och den EU-operation, Triton, som ersatt [...]
Asylrätt, EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, FN, Italien, Libyen, Migration

2015-04-21

Ledare: Aktivera Nordic Battle Group

“Flyktingkatastroferna i Medelhavet måste förhindras. Aktivera EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battle Group och inrätta en humanitär säkerhetszon i norra Libyen.”
Asylrätt, Eritrea, EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, Libyen, Migration, Somalia, Sydsudan

2015-04-21

Medelhavets nödrop måste besvaras

“Medelhavets flyktingvåg är resultatet av den europeiska migrationspolitikens paradox. Å ena sidan saknas det lagliga vägar in i Europa, å andra sidan är det väl på plats en mänsklig rättighet att söka asyl. Det skapar [...]
Asylrätt, EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, Libyen, Migration

2015-04-18

Erik Helmerson: Födelsedag i jihadisternas bojor

“Om den svenska regeringen menar allvar med sitt tal om ”humanitär stormakt” finns viktiga roller att spela både som nu, med en substantiell FN-styrka, och på sikt med att bygga bort terrorismens samhälleliga infrastruktur. Sverige har [...]
FN, Mali, Militärt bistånd, Säkerhetspolitik

2015-04-09

Så kan EU få stopp på blodbadet i Kongo

“Inbördeskriget i Kongo är en av världens svåraste och mest långdragna konflikter. I det som kallats ”den glömda konflikten” har fler än fem miljoner människor dödats sedan 1996. För att medvetet slita sönder det kongolesiska [...]
Diktaturer, EU, Kongo, Korruption, Mänskliga rättigheter

2015-04-06

Ny strategi ska stödja sexuell hälsa i Afrika

“Sverige har en lång historik av samarbete med afrikanska länder och stor trovärdighet i jämställdhetsarbetet. Under många år har Sverige bidragit till att stärka kvinnors och flickors hälsa. Nu vässar vi detta arbete genom en [...]
Afrika, FN, Hälsa, HIV/AIDS

2015-04-03

Ingenjörskonst i demokratins tjänst

“Hur för man demokratin framåt utan en effektiv förvaltning? Fria val är ju ytterst ren administration. Långt innan fria val hölls i Sverige fanns en fungerande statsapparat. Inte i Nigeria. I byråkraternas ställe har ingenjörerna fått [...]
Demokrati, Governance, Nigeria

2015-03-24

Stoppat tjuvskytte gör världen säkrare

Skydd av djur och natur är också utvecklingspolitik. 15 procent av Kenyas BNP är till exempel relaterat till turistsektorn som naturligtvis lutar sig mot de populära djuren som elefanter och noshörningar. När dessa nu hotas till [...]
Botswana, Hållbar utveckling, Kenya, Klimat & miljö, Näringsliv, Säkerhetspolitik, Turism

2015-03-24

Diasporan borde ingå i de nya globala utvecklingsmålen

Migranterna har nära kopplingar till flera länder samtidigt. Detta medför att många medborgare har transnationella band, vilket är en resurs både för ursprungs- och destinationsländerna. Därför borde diasporan få en tydligare roll i de nya [...]
Millenniemålen, Post-15, Remitteringar, Somalia

2015-03-20

Fri marknad – inget för svenska företag

Är du en misslyckad entreprenör? Kan du inte hävda dig i frihandelns dagar, känner du dig ensam och behöver en mäktig beskyddare? Oroa dig inte, det finns en lösning. Åk till Afrika, och den svenska [...]
Afrika, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida, Swedfund

2015-03-10

Klipp inte av viktig livlina till Somalia

Vi måste verka för att all typ av finansiering av terrorism bekämpas. Samtidigt behöver vi hitta en lösning för diasporan att fortsatt ha en möjlighet till att hjälpa nära och kära i hemlandet. Om svenska [...]
Humanitärt bistånd, Remitteringar, Somalia

2015-03-08

Från Nairobi till Norrköping

“När Norrköpings Tidningar i somras rapporterade om en klass med 30 utsatta flickor – samt ytterligare 30 upptäckta fall i kommunen – blev det först rejäla skriverier. Men när det uppdagades att flickorna inte gick [...]
Hälsa, Jämställdhet, Kenya, Kvinnor, Mänskliga rättigheter

2015-03-04

Verkställ beslutet att erkänna Västsahara

“Exploateringen av Västsaharas fisk och fosfat har pågått länge och nu har klappjakten på olja inletts, ett brott mot folkrätten enligt FN:s tidigare rättschef Hans Corell. Den svenska regeringen fördömde i januari det amerikanska oljebolaget [...]
EU, Marocko, Västsahara

2015-03-03

Ebolatragedin ger utrymme för nystart

“Det gäller nu att länderna också orkar ta tag i de mer komplexa frågorna som handlar om att bygga väl fungerande institutioner, bekämpa korruption och skapa ett inkluderande samhälle genom att bland annat föra ut [...]
Afrika, Bilateralt samarbete, FN, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone

2015-02-27

Sverige kan bli först i EU att erkänna Västsahara

“Vi skulle bli ett bland många andra länder som redan har erkänt Västsahara, men vi skulle bli det första EU-landet. Precis som fallet med Palestina skulle vi kunna gå före, sätta press och se till [...]
Marocko, Västsahara

2015-02-24

Margot Wallström: Den blodiga handeln med mineraler måste få ett slut

Krigsherrar tjänar fortfarande pengar på konfliktmineraler. Och fortfarande lider kvinnor, män och barn av våldet som följer. Därför vill Sverige att EU ska vända sig direkt till importörerna och världens omkring 300 smältverk och försöka [...]
Handelspolitik, Kongo, Rättvis handel

2015-02-03

Faran är inte över för ebolaepidemin

“Vi kan alltså inte andas ut än. Tvärtom måste vi öka våra ansträngningar. Världssamfundets insatser mot epidemin måste snabbt nå bättre resultat när det gäller sjukvård, smittspårning, att leta upp och identifiera nya fall, hälsoinformation [...]
Afrika, Guinea Bissau, Hälsa, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone, Sjukvård

2015-01-12

Global utveckling för alla, med alla

“Alla kan göra medvetna val som gynnar hållbar utveckling, oavsett om man är privatperson, företagsledare, aktivist eller företrädare för en statlig myndighet. De val vi gör genom våra inköp, placeringar och livsstil har potential att [...]
Afrika, Millenniemålen, Post-15, Resultat, Sida

2015-01-10

Marocko bör få vårt stöd mot terrorism

“Marocko måste få svenskt stöd i kampen mot islamistisk terror. För Sveriges del handlar det om ren självbevarelsedrift. Att erkänna Västsahara styrt av Polisario innebär att vi stöter bort ett land i arabvärlden som i dessa [...]
Marocko, Säkerhetspolitik

2015-01-07

Attacken i Paris var riktad mot oss alla

“Europa och det internationella samfundet måste kunna försvara sig mot det öppna samhällets fiender, om vi vill förbli öppna samhällen. Det förutsätter europeiskt samarbete, gemensamma insatser för att stödja dem som angrips av extremister och [...]
Demokrati, EU, Mali, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Säkerhetspolitik

2015-01-07

Sveriges insats i Mali är livsviktig

“Under januari kommer den svenska FN-insatsen i det krigsdrabbade väst­afrikanska landet öka till 250 soldater. Det är Sveriges första större insats under FN:s befäl på många år och den är mycket viktig för att bevara stabili­teten [...]
Afrika, FN, Mali

2015-01-06

Vad ska vi göra med pojkarna?

“Att handel förhindrar terrorism är inte ett så vanligt förekommande argument, men jag lägger det med stor respekt för företagarna i Östafrika till den långa listan av starka skäl för en öppnare och mer handelsinriktad [...]
Afrika, Handelspolitik

2014-12-25

Handeln med elfenben är allas ansvar

“Så länge det finns en marknad för prydnadssaker och smycken av elfenben kommer tjuvjakten att fortsätta. Intressant att notera är att elfenben inte används till hälsopreparat utan till saker som vi ställer på hyllan för [...]
Afrika, FN, Handelspolitik, Turism

2014-12-24

Fler utmaningar än någonsin

“Under 2015 fyller Förenta Nationerna 70 år. Organisationen står inför några av sina tuffaste utmaningar någonsin. Att få världens länder att komma överens om ett bindande klimatavtal, att få ett slut på konflikten i Syrien, [...]
FN, Klimat & miljö, Mali, Migration, Millenniemålen, Ryssland, Syrien, Ukraina

2014-12-21

I verkligheten är det vi i Väst som tar mycket mer än vi ger

I verkligheten är det vi i Väst som tar mycket mer än vi ger. Bistånd och välgörenhet måste förstås i samma sammanhang som de globala system som dränerar Afrika på resurser, annars blir bilden missvisande.
Afrika, Kapitalflykt

2014-12-08

Jämställdhet mot hiv

“Globalt lever tre gånger Sveriges befolkning med hiv. Det är en mänsklig tragedi som tillåts fortgå trots att vi vet hur spridningen kan stoppas och trots att det finns bromsmedicin.”
Afrika, Hälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor

2014-11-28

Erkänn också Västsahara

“Erkännandet av staten Palestina var ett av de första beslut som den nya samarbetsregeringen fattade. De folkrättsliga kriterierna bedömdes vara uppfyllda. … De folkrättsliga kriterier som gäller för Palestina gäller också för Afrikas sista koloni, Västsahara (Sahariska [...]
Marocko, Västsahara

2014-11-25

Be om hjälp, Wallström – för Ukrainas och Sveriges skull

Tanken är att Mali-insatsen ska ge en plats i FN:s säkerhetsråd. Det är den nationella självbilden av Sverige som föredöme för andra och politisk stormakt i världen som ska återupprättas. Till varje pris dessutom.
FN, Kvinnor, Mali, Ukraina

2014-11-24

Nu finns chans att göra något för Kongo

“I det förslag till EU-direktiv om handel med konfliktmineraler som just nu förbereds finns flera fördelar men tyvärr också några stora brister. Sverige har en unik möjlighet att agera för ändringar som skulle ge långsiktiga [...]
EU, Kongo, OECD, Rättvis handel

2014-11-24

Bakslag för Egyptens flickor

“Rättegången var den första i sitt slag sedan könsstympning kriminaliserades i Egypten 2008. Den friande domen innebär ett bakslag. Plötsligt känns vår diskussion om att göra barnkonventionen till lag väldigt lyxig.”
Barn, Egypten

2014-11-15

Första bästa lämpliga uppdrag?

“En fredsfrämjande operation i ett av världens fattigaste länder inom FN:s regi låter ju fint, tryggt och väldigt svenskt. Inte alls lika våldsamt som en Nato-operation där en massa amerikaner går runt och spontanskjuter hämningslöst, [...]
FN, Mali, Multilateralt samarbete, Nato, Säkerhetspolitik

2014-11-04

Dags att erkänna staten Västsahara

Västsahara är Afrikas sista koloni och sedan decennier ockuperat av Marocko. Inte minst tack vare ungdomsförbundet SSU:s kamp under många år, fattade Socialdemokraterna vid kongressen 2009 beslutet att partiets linje skulle bli att erkänna Västsahara. Dessutom [...]
Marocko, Västsahara

2014-10-27

Nato:s dubbelmoral i Syrien

“Under lång tid har Kobane, i kurdiska delarna av Syrien, varit under attack av IS. Andra styrkor, som den irakiska armén, har flytt när IS gjort framryckningar. De kurdiska styrkorna har gjort motstånd.”
EU, FN, Irak, Rwanda, Syrien, Turkiet, USA

2014-10-27

Isaak måste friges – och Eritrea förändras

“Sverige bör också kräva att förhandlingarna som just nu pågår mellan EU och Eritrea om ett nytt biståndsavtal läggs på is. EU ska inte sluta biståndsavtal med länder som håller EU-medborgare fängslade av politiska skäl.”
Asylrätt, Dawit Isaak, Demokrati, Eritrea, EU, FN

2014-10-26

Erkänn Västsahara

Sverige kan genom ett snabbt verkställande av det viktiga riksdagsbeslutet medverka till att den plågade västsahariska befolkningen får nytt hopp om att rättvisa även gäller dem. Dessutom kommer ljuset att falla på ett konfliktområde som [...]
EU, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2014-10-17

Alltför sent uppvaknande

“Det har varit känt i över 40 år, men varken FN:s hälsoorganisation WHO eller läkemedelsföretagen har tidigare varit intresserade. WHO trodde det var begränsat till Afrika och läkemedelsindustrin att det inte fanns några pengar att [...]
FN, Guinea Bissau, Hälsa, Liberia, Sierra Leone

2014-10-16

Långt kvar innan hungern är utrotad

“Sverige deltar aktivt i det internationella samtalet om utveckling och för dialog med de länder vi ger bistånd till. Sverige bör uppmuntra till att stödja barn och mödrar genom direkta bidrag och genom att stärka [...]
Afrika, FN, Hälsa, Hunger

2014-10-13

Sverige måste agera mot ebola

“Sverige brukar betraktas som en humanitär stormakt och hittills har vi bidragit med närmare 160 miljoner kronor till bekämpningen av sjukdomen. Denna gång är det dock inte främst pengar som behövs, vissa organisationer nobbar rentav [...]
Afrika, Hälsa, USA

2014-10-13

Ebola känner inga gränser

“Rädslan för att ebola ska bli en pandemi är i sig ett tecken på hur människors hälsa blivit en global politisk fråga. Virus och sjukdomars spridning känner inga nations- eller kontinentgränser. Därför bör Sverige också ­arbeta målmedvetet [...]
Afrika, Hälsa, USA, WHO

2014-10-11

Ebola avslöjar oss

“Mitt uppe i denna kris reagerar européer genom att rasa – mot avlivningen av en potentiellt smittad hund i Madrid. (…) Varje epidemi avslöjar det värsta och det bästa hos människan. Panik, ryktesspridning och egoism ställs [...]
Afrika, EU, FN, Hälsa

2014-10-09

Mediernas ansvar för spridningen av ebola

“Samordningen i de västafrikanska länderna måste sedan fungera. FN, EU och de enskilda nationerna har aldrig tidigare ställts inför en epidemi av det här slaget. Organisationerna prövas för första gången och utvärderingarna får anstå. Den svenska [...]
Afrika, EU, FN, Hälsa

2014-10-08

Världens feber

“I går utlovade också den nya biståndsministern Isabella Lövin ytterligare 105 miljoner kronor till FN och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men säkert krävs också, som Rosling och von Schreeb förordar, andra metoder för att snabbt frigöra [...]
Hälsa, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone

2014-10-08

Kampen mot ebola måste prioriteras nu

“Den borgerliga regeringen kallade Sverige en ”humanitär stormakt”. Vi förutsätter att den nytillträdda regeringen har samma ambitioner och då krävs ett trovärdigt agerande i den pågående ebolakrisen. Det räcker inte att stanna kvar i rollen som [...]
Hälsa, Humanitärt bistånd, Liberia

2014-10-06

Erkänn Somaliland i stället

Att erkänna Palestina vore förhastat. Exempelvis uppfyller palestinierna inte grundläggande krav på en suverän stat, i så måtto att de inte kontrollerar sitt territorium. Det ser inte heller ut att bli bättre – terroristorganisationen Hamas styr [...]
Israel/Palestina-konflikten, Somaliland

2014-09-30

Ta diskussion om att sätta in Jas mot IS

“Sveriges icke-militära insatser är robusta. Diplomatiskt stödjer Sverige USA:s kamp mot IS. Förra månaden rapporterade Sveriges dåvarande biståndsminister, Hillevi Engström, att svenskt humanitärt bistånd till Irak fördubblats under 2014. Till Syrien har runt 1,2 miljarder kronor [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndsminister Hillevi Engström (M), Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien

2014-09-26

Afrika lär av Norden?

“God samhällsstyrning är inte bara en teknisk term i de nordiska länderna, den är en del av livet. De nordiska folkens intresse för välfärd sträcker sig också utanför de egna gränserna och i form av [...]
Afrika, Governance

2014-09-24

Utbrott som måste släckas

“Ebolaepidemin kräver nu också omfattande hjälp från omvärlden. De mest drabbade staterna i västra Afrika, Liberia, Sierra Leone och Guinea, riskerar annars att falla samman totalt om man inte få kontroll på sjukdomen.”
Guinea Bissau, Hälsa, Liberia, Sierra Leone

2014-09-21

Epidemin är ett hot mot freden

“Ebolautbrottet kommer att hejdas den dag sjukvårdinsatserna är tillräckliga, isoleringen av de sjuka fungerar och när myndigheter och hjälporganisationer vinner människors förtroende. Men allt detta handlar om resurser, resurser som inte existerar i de drabbade [...]
Afrika, Guinea Bissau, Hälsa, Liberia, Sierra Leone

2014-09-21

Smittan är steget före

“Organisationen Läkare utan gränser har fått bära en övermäktig börda. Inte heller WHO:s anslag, som krympte efter finanskrisen, har räckt särskilt långt. Storbritannien och USA har utlovat hjälpinsatser, men de har varit småskaliga och legat [...]
Afrika, Hälsa, Humanitärt bistånd, USA

2014-09-15

Sverige bör gör mer i kampen mot ebola

“Sverige bör nu skyndsamt medverka till att fältsjukhus sätts upp i de drabbade områdena där vätske­terapi kan ges till ebolasmittade under någorlunda säkra förhållanden. Eftersom det inte minst är sjukvårdspersonal som drabbas kommer fler sjukvårdskunniga [...]
Afrika, EU, Hälsa

2014-08-29

Då sa Gates till oss

“Bill Gates var särskilt angelägen att framhålla att det aktuella förädlingsarbetet sker genom offentlig forskning och de förbättrade sorter som tas fram ska inte bli föremål för några patent utan vara tillgängliga utan sådana restriktioner. Det [...]
Afrika, Forskning, Jordbruk

2014-08-28

Afrikas konflikter glöms bort

Det handlar om världen i valet eller snarare valet för världen. För oss i Folkpartiet är inte utrikespolitiken ett engagemang som följer konjunkturen eller den riktning dit CNN:s kameror för tillfället riktas. Liberalismen är nämligen [...]
Afrika, Mediabevakning, Partipolitik

2014-07-31

Jihadismens frammarsch konsekvens av arabiska våren

Men i dag har en ny form av militant islamisk extremism tagit form. Det handlar om en jihadism som vänt blicken inåt. (…) Den nya formen av jihadism kan därför inte förklaras genom att peka finger åt [...]
Bahrain, Irak, Jemen, Jordanien, Libyen, Syrien, Tunisien

2014-07-30

Ord som kan mätta munnar

Idag är det en humanitär nödsituation i Sydsudan, i morgon kan det vara svält. Svält eller ”bara” en katastrof?(…) Det kan låta som en cynisk sifferlek, men det finns en poäng i att de allra starkaste orden, [...]
Humanitärt bistånd, Hunger, Sydsudan

2014-07-21

Afrika en kontinent i förändring

“Rylander tar upp frågor om ekonomi, investeringar och handel och pekar på det intressanta faktum att omkring år 2050 kan vi förvänta oss att c:a 25% av världens tillgängliga arbetskraft kommer att finnas i Afrika. [...]
Afrika

2014-07-09

Sydsudan går mot en humanitär katastrof

“I denna svåra situation ser vi att det svenska diplomatiska engagemanget för politiska lösningar av de pågående kriserna i regionen har minskat. Sverige har genom sitt långsiktiga engagemang för fred och utveckling på Afrikas horn [...]
Humanitärt bistånd, Sydsudan

2014-07-08

Våldet eskalerar när Sydsudan fyller tre år

“När vi som är på plats i Sydsudan slår larm, måste omvärlden agera. Det är nödvändigt att treårsdagen är en dag då det internationella samfundet, givare, FN och biståndsorganisationer måste agera. Annars kommer tusentals människor [...]
FN, Humanitärt bistånd, Sydsudan

2014-07-01

Kan vi leva med att stödja förtryck?

“Kagame och Zenawi har varit dugliga politiker, som skapat fred genom skicklig krigföring i bushen och har försökt införa effektivt styre i linje med västerländsk utvecklingsagenda. De är intellektuella och har tämligen modesta privata vanor. [...]
Demokrati, Diktaturer, Etiopien, Rwanda

2014-06-11

Hungersnöd hotar Centralafrikanska republiken

“Ekonomin i CAR går på knäna och jordbrukssektorn, som är ryggraden i landets ekonomi, är förstörd. Enbart under 2013 minskade livsmedelsproduktionen med mer än en tredjedel, produktion av salugrödor har nästan halverats och boskapsbeståndet är [...]
Centralafrikanska republiken, Hunger, Jordbruk

2014-06-02

De privilegierades feminism

“Runtom i världen, framför allt i Mellanöstern och Afrika, praktiseras kvinnlig omskärelse. Unicef beräknar att 125 miljoner kvinnor är könsstympade. Flickor som knappt har nått puberteten gifts bort för att sexuellt tillfredsställa vuxna män. Småflickor [...]
Afrika, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik

2014-05-31

Debatt: Oljan är Afrikas framtid

“Sanningen är den att de flesta afrikaner är förbluffande lika oss svenskar. Det folk drömmer om är ett hyggligt jobb. Möjligheten att skicka barnen till en bra skola. Förbättrade kommunikationer, utökad social service.”
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv

2014-05-24

Sverige bör stå upp för rätten att konvertera

“De påtryckningar som nu görs av internationella ledare gentemot Sudan i frågan måste också göras från svenskt håll. Sverige ska vara en tydlig försvarare av religionsfrihet, för rätten att gifta sig med den man vill [...]
Mänskliga rättigheter, Religion, Sudan

2014-05-22

Charlotta Sparre, Sveriges ambassadör i Egypten: “Det tar tid att möta regionens många utmaningar”

I mitt arbete att bidra till en långsiktigt hållbar och demokratisk utveckling finns ingen manual och inga enkla recept på hur jag ska jobba. Men med en engagerad och långsiktig svensk utrikespolitik, kombinerat med ett [...]
Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter

2014-05-13

Nigerias sak är vår

Det har nu gått fyra veckor sedan 276 skolflickor kidnappades i Nigeria. USA och Storbritannien har redan lovat att skicka specialstyrkor som ska hjälpa den nigerianska regeringen med att återfinna flickorna. Det skulle vara klädsamt [...]
Nigeria

2014-05-11

Går Sydafrika mot en enpartistat?

“Trovärdighetsproblem och utbrytaraktioner pågår redan och kommer att fortsätta om ANC inte tar tag i problemen med infrastruktur, utbildning och arbetslöshet. Zuma tycks dock helt sakna sjukdomsinsikt. Han predikar att ANC har gjort landet framgångsrikt och [...]
Demokrati, Korruption, Sydafrika

2014-05-11

Dags stoppa Boko Haram

“Fortsatt utveckling, reformer, utbildning och bättre fungerande marknader är bästa sättet att på sikt marginalisera Boko Haram, vilket organisationen förstås är högst medveten om. Det är just därför den och andra jihadistiska terrorgrupper med näbbar och [...]
Mänskliga rättigheter, Nigeria

2014-05-10

Det är flickorna som ska räddas

“Det är först nu världssamfundet reagerar, när tiden börjar rinna ut. … Oljelandet Nigeria har nyligen reviderat sina siffror och anses nu ha Afrikas största ekonomi. Västmakterna har allt intresse av att stötta landet. Men ytterst [...]
Kvinnor, Nigeria

2014-05-09

Boko Haram – en studie i terror

“Nigeria behöver omvärldens stöd. På kort sikt för att hitta och befria de bortrövade skolflickorna, på längre sikt för att befria landet från Boko Haram.”
Kvinnor, Nigeria

2014-05-09

EU och Sverige kan öka pressen på Marocko

“Utan internationell närvaro och övervakning av de mänskliga rättigheterna kan Marocko ostört fortsätta utsätta befolkningen för oerhörda övergrepp. Vi menar att om FN är oförmöget att låta sina styrkor övervaka brott mot mänskliga rättigheter så [...]
EU, FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara

2014-05-09

De försvunna flickorna finns över hela världen

“Att Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet redan då försiktigt påpekade att minderåriga flickor våldtas och hålls som slavar för att föda barn som säljs till illegala utländska adoptioner och att terrorgruppen Boko Haram härjade [...]
Handelspolitik, Kvinnor, Nigeria, Partipolitik

2014-05-08

Varje flicka ska få gå i skolan

“Det var inte längesedan Malala talade inför FN och vi berömde henne för hennes mod, kamp och engagemang för varje flickas rätt till utbildning, oavsett hudfärg eller var i världen hon än bor. Vi har i Nigeria [...]
Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Nigeria, Utbildning

2014-05-07

Sydafrika förtjänar ett nytt, bättre ANC

“Att det ens kan hållas ett val i Sydafrika i morgon är en triumf för den unga demokratin. Men ANC förtjänar bättre än att styras av Jacob Zuma och Sydafrika förtjänar bättre än det ANC som [...]
Demokrati, Sydafrika

2014-05-07

Sydafrika till val utan hopp om förändring

“Anfrätt av korruption och svågerpolitik lever ANC till stor del på gamla meriter från kampen mot apartheidsystemet och från den tid då Nelson Mandela var rörelsens ledare och ansikte utåt. I liberala Demokratiska alliansen finns ett [...]
Demokrati, Sydafrika

2014-05-05

Tid att stiga åt sidan

“På papperet är partiet detsamma. Men under president Jacob Zumas ledning har det nått en punkt där man undrar vad som finns kvar när svågerpolitik, korruption och systematisk inkompetens rensas bort.”
Korruption, Partipolitik, Sydafrika

2014-04-30

Sverige sviker hbtq-aktivister

“Regeringen står fast vid sitt kraftfulla fördömande av Ugandas lagstiftning som kränker hbt-personers mänskliga rättigheter. Svenskt bistånd är inte villkorslöst. Därför väljer regeringen hålla inne utbetalningar inom stat till stat, har Hillevi Engström sagt. Frågan [...]
HBTQ-personer, Uganda

2014-04-28

För kravlöst och för sent, EU

Efter att ha granskat EU-förslaget måste omdömet bli: Väldigt sent och väldigt svagt! Det innebär en huvudsakligen frivillig rapportering, stämmer inte med den praxis som utvecklats och riskerar rentav att hindra de framsteg som gjorts [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Handelspolitik, Kongo

2014-04-05

Försoning är möjlig

Det bästa väst kan göra för att stabilisera länder som Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska Republiken och Mali är på kort sikt att stötta fredsstyrkor från grannländerna. Ur ett längre perspektiv handlar det om att höja levnadsstandarden, bekämpa fattigdom [...]
Centralafrikanska republiken, Mänskliga rättigheter, Rwanda

2014-04-04

Kramturismen stjälper snarare än hjälper

“Vi har pengar. Vi har möjlighet att åka i princip vart vi vill utan visum när andan faller på. Vill vi krama afrikanska barn kan vi köpa oss den möjligheten och vi bara antar att [...]
Afrika, Turism, Välgörenhet

2014-03-29

Att släcka lampor ger fel signal om el

“Vi ifrågasätter inte syftet med Earth Hour: att lyfta vikten av klimatfrågan. Vi ifrågasätter däremot symbolhandlingen – att släcka ljuset – som kan bidra till att sprida en felaktig uppfattning om el. Vi tror att [...]
Kenya, Klimat & miljö

2014-03-24

Rasismen göds genom historielösheten

Vi åtgärdar inte de orättvisor som inte syns – afrofobin i samhället kan därför bara utrotas om vi synliggör dess ursprung. Till exempel måste svenska elever lära sig att Sverige inte var någon passiv åskådare till slavhandeln.
Afrika

2014-03-21

Mer handelsfokus i Tanzania-bistånd

“Sveriges ambassad i Dar es Salaam har fått en ny främjande plan för handel, uppdraget blir nu att hjälpa Tanzania att skriva handelsavtal och uppmuntra den privata sektorn och entreprenörskap. — Vi ska gå från [...]
Sida, Tanzania, Utrikesdepartementet

2014-03-18

“Demokratibistånd bygger på orealistiska föreställningar”

“Demokrati framhålls som viktigt för tillväxt och välstånd, likaså att korruptionen bekämpas bäst genom demokratin. Synsätten motsägs av både svensk och internationell forskning. Det handlar inte om huruvida vi tycker demokrati är bra eller dåligt, [...]
Demokrati, Jordbruk, Kenya, Korruption
Artikeln är en replik på: "“Vi prioriterar jordbrukssektorn i Kenya”".

2014-03-13

EU är inte sämre än FN i Mali

“Att Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin understryker FN-dimensionen bör bäst förstås mot bakgrund av de stora skiljelinjer som finns inom partiet i synen på militära framför allt fredsframtvingande insatser. Men samtidigt brister resonemanget. De insatser [...]
EU, FN, Mali, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2014-03-11

“Vi prioriterar jordbrukssektorn i Kenya”

“Det är bra, Anders Östman, att du fortsätter att engagera dig i utvecklingsfrågor, det svenska biståndet och Kenyas utveckling. Det är också bra med en sund och öppen debatt kring dessa viktiga frågor och jag [...]
Demokrati, Jordbruk, Kenya, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sida
Artikeln är en replik på: "“Sverige borde satsa på jordbruk i Kenya”".

2014-03-11

“Sverige borde satsa på jordbruk i Kenya”

“Jordbruk anses föråldrat och efterblivet, stadslivet däremot eftersträvansvärt och glamoröst, trots mycket tuffare levnadsvillkor. Biståndsgivarna hänger på, medan småbönderna som är satta på undantag i Kenya borde utgöra målgruppen för utvecklingspolitiken och biståndsgivarnas stöd.”
Demokrati, Jordbruk, Kenya, Mänskliga rättigheter, Sida

2014-03-09

Samarbete kan stoppa kidnapparna i Sinai

“Själva kidnappningen, tortyren och mördandet sker utanför EU men det finns möjlighet att påverka. Många av de kidnappade har familj i Europa, och enbart i Sverige har hundratals familjer drabbats. De kan betala så mycket [...]
Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Migration

2014-03-08

Bryr sig verkligen svenska folket om hur ofta min man slår mig?

“Och nu, till sist, har mitt arbete tagit mig till den lilla byn Doeum Phdeak i Kambodja, där svenskt bistånd i tre år jobbat med jämlikhetsfrågor. Till den här kvinnan, som förundrat undrar om svenskarna verkligen [...]
Afghanistan, Burundi, Irak, Jämställdhet, Kambodja, Kvinnor, Samhällsgrupper, Tchad

2014-03-06

Regeringens dubbla måttstock tydlig i vapenexporten

“Dubbla måttstockar gäller för när regeringen väljer att ta ställning för mänskliga rättigheter och när den väljer att blunda. Ett exempel är regeringens agerande att dra tillbaka biståndet till Uganda jämfört med vapenexporten till Saudiarabien.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Saudiarabien, Uganda, Vapenhandel

2014-03-06

Sverige ska inte betala homohat

Med gårdagens biståndsbesked om Uganda får man väl anta att regeringen nu för samtal om hur man ska göra med pengaflödet till andra stater som förtrycker hbtq-personer.
HBTQ-personer, Uganda, Villkorat bistånd

2014-03-01

Bistånd till hatets regim

“Det räcker inte att finansminister Anders Borg (M) besöker inhemska gayaktivister när han är i landet och att biståndsminister Hillevi Engström (M) fördömer lagändringen. Översynen av biståndet till Uganda, som utlovas på Sidas hemsida, borde ha gjorts redan [...]
Biståndsminister Hillevi Engström (M), HBTQ-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sida, Uganda

2014-03-01

Indraget bistånd är inte rätt väg att gå

“I Sverige höjs röster för att det svenska biståndet till Uganda ska strypas. Hittills har de organisationer som arbetar med HBTQ-frågor i Uganda avrått från det. Skulle Sverige i dag dra in sitt bistånd är [...]
Budgetstöd, HBTQ-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda

2014-02-27

Biståndet ger en signal till homofientliga länder

“Av det svenska biståndet på 200 miljoner kronor till Uganda går 70 miljoner kronor direkt till den ugandiska staten. Ska Yoweri Museveni och hans politikerpolare fort­sätta få pengar från Skandinavien efter måndagens beslut?  Danmark tyckte inte [...]
Biståndsformer, HBTQ-personer, Uganda

2014-02-26

Bistånd och antigaylagar

“Anledningen till att väst har rätt att lägga sig i detta är biståndspengar. Svenskt bistånd ska varken gå till att förfölja homosexuella eller ner i fickorna på en regering som öppet motverkar mänskliga rättigheter. Att [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, HBTQ-personer, Uganda

2014-02-26

Förtrycket vi inte ser

“Uganda är inte ett vanligt turistmål. Men svenska staten, alltså vi skattebetalare, ger årligen ett omfattande bistånd till Uganda. Förra året en kvarts miljard, enligt vårt biståndsorgan SIDA. Ska våra skattepengar fortsätta att gå dit?”
Biståndsformer, HBTQ-personer, Uganda

2014-02-26

Vi får skämmas när Borg kommer hem

“Ser vi ett eskalerande förtryck mot hbt-personer, så kommer det att ifrågasättas starkt i Sverige, säger Anders Borg till Ekot. Borg har också lovat att ta upp frågan i möten med de regeringsrepresentanter han träffar. Det [...]
HBTQ-personer, Mänskliga rättigheter, Uganda

2014-02-26

Inget bistånd till homohets

”Det kan vara så att västerländska samhällen, genom slumpmässig fortplantning, har skapat många onormala människor”, har president Museveni snillespekulerat tidigare. När så väst reagerar på homohatet i Uganda genom att hota med indraget bistånd kommer [...]
Biståndsformer, HBTQ-personer, Uganda

2014-02-26

Sverige måste hjälpa Ugandas hbtq-personer

“Finansminister Anders Borg besökte hbtq-aktivister i Uganda i måndags kväll – men vad har han konkret gjort för att finansiera deras kamp? Biståndsminister Hillevi Engström spekulerar i om biståndet bör omfördelas – men varför inte [...]
HBTQ-personer, Mänskliga rättigheter, Uganda

2014-02-26

Ugandas anti-gaylagar förskräcker

“Bör Sverige skära ned på biståndet till Uganda för att markera mot de nya lagarna? Nej. Det kan faktiskt förvärra situationen för de förföljda och risken är stor att regimen bara stärks när omvärlden framstår som [...]
Biståndsformer, HBTQ-personer, Uganda

2014-02-25

Det räcker inte med gester från regeringen

“Sverige skickar systematiskt tillbaka hbtq-flyktingar till länder, däribland Uganda, där de riskerar förföljelse, våld och död. Allt dessa hbtq-flyktingar får av Sverige är en klapp på axeln och en uppmaning om att hålla sig i garderoben [...]
HBTQ-personer, Mänskliga rättigheter, Uganda

2014-02-25

Kravmärk biståndet

I dag ser emellertid biståndet annorlunda ut, även om det fortfarande är alldeles för dåligt utvärderat. Vilken nytta gör miljarderna? Till Uganda går ungefär en tredjedel av den kvarts miljard som kommer från Sverige till [...]
HBTQ-personer, Mänskliga rättigheter, Uganda

2014-02-22

Malis snabba sönderfall riskerar att sprida sig

“Sveriges bidrag med 200 soldater, de flesta icke-stridande, känns mest som en symbolhandling. Vi har en medborgare kidnappad i regionen. Drogerna som passerar genom al-Qaidas händer når även vårt land. Vi borde kunna bidra till FN-operationen [...]
FN, Mali, Militärt bistånd

2014-02-19

Sverige ökar närvaron i Mali

“Genom ett långsiktigt bistånd bidrar Sverige till stärkta demokratier, marknadsekonomier och rättsstater samtidigt som vi räddar liv och lindrar nöd. Regeringen fortsätter arbetet med att göra biståndet mer effektivt och ändamålsenligt utifrån fattiga människors perspektiv.”
Biståndsminister Hillevi Engström (M), Demokrati, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mali, Militärt bistånd, Partipolitik

2014-02-14

Västvärlden har slarvat bort den ’arabiska våren’

“Upproren startade i december 2010 i Tunisien eller möjligen vid det iranska presidentvalet 2009, när regimen tvingades valfuska för att behålla makten. Men det var Egypten och särskilt protesterna på Tahrir-torget som var den arabiska [...]
Demokrati, Egypten, Iran, Religion, Tunisien

2014-02-14

Sverige i världsklass på att ge bistånd

“Aldrig tidigare har så många svåra katastrofer som kräver extraordinära insatser pågått samtidigt. På bara ett år har den summa FN ber världens länder om för humanitära insatser fördubblats till 15 miljarder dollar. Just nu är [...]
Centralafrikanska republiken, Fillipinerna, FN, Humanitärt bistånd, Syrien

2014-02-09

Krigsherrar använder barn som kanonmat

“CAR har blivit scenen för blodiga uppgörelser mellan olika miliser…Krigsherrar använder ungdomar och barn som kanonmat, för att tjäna sina egna intressen. Séléka har använt sig av ett stort antal barnsoldater…Frankrike och afrikanska grannländer har skickat [...]
Centralafrikanska republiken, Mänskliga rättigheter

2014-01-17

Vad är det som händer i Afrika?

Afrika, Jordbruk

2014-01-17

Massmedierna ger för negativ bild av Afrika

“Det finns mycket kvar att göra i många afrikanska länder så att fattigdomen minskar och den ekonomiska tillväxten kommer fler till del. Därför ska medierna förstås inte skygga för att ta i de svåra ämnena. [...]
Afrika, Mediabevakning, Sida

2014-01-11

Sverige tar fram en ny strategi för Kongo

“Strategin blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet att bidra till en positiv utveckling för människorna i DR Kongo. Men Sverige varken kan eller ska göra allt. Kongos regering bär huvudansvaret för utveckling i [...]
Biståndsminister Hillevi Engström (M), Kongo
Artikeln är en replik på: "http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-kan-bli-en-radikal-rost-for-kongo_8867886.svd".

2014-01-06

Löfvens fackförbund motarbetade bojkotten

“Metall hade under 1970- och 1980-talen en mycket kylig relation till såväl ANC som dess fackliga grenar…Metalls motstånd mot bojkotten kläddes i olika ord. Ett särskilt argument var att en unilateral bojkott från svensk sida skulle [...]
Handelspolitik, Partipolitik, Sydafrika

2014-01-05

Sverige kan bli en radikal röst för Kongo

“Vi har lång erfarenhet av biståndsarbete på plats i landet. Just nu pågår flera processer som ger möjlighet till positiva förändringar…I februari undertecknade elva afrikanska stater ett fredsavtal för Kongo i Etiopiens huvudstad Addis Abeba…Samtidigt arbetar [...]
Civilsamhället, EU, FN, Kongo

2014-01-02

Flyktingarna på Afrikas horn behöver fortfarande hjälp

“Runt om i världen har det skapats en växande klyfta mellan de humanitära behov som uppstått till följd av en serie långvariga kriser, och de resurser som finns för att möta dessa behov. Reduceringarna i [...]
Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Migration, Somalia, Syrien

2013-12-24

”Ge tills du dövat samvetet och ge sedan ännu mer”

“Hur kommer det sig att människor som lever i överflöd, ibland med förmögenheter i mångmiljonklassen, inte ger till dem som har det svårt, eller ger så lite att deras rikedom i stort sett förblir opåverkad? [...]
Barn, Okategoriserade, Uganda, Välgörenhet

2013-12-24

Debatt: Humanitära hjälparbetare allt mer utsatta

“Att sjukvården – både patienter, personal och byggnader – utgör måltavlor i väpnade konflikter är ett stort och växande problem som radikalt har förändrat förutsättningarna för humanitära organisationer som Läkare Utan Gränser. Men under 2013 [...]
Centralafrikanska republiken, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien

2013-12-22

Katastrof i Sydsudan måste förhindras

“Konflikten har sitt ursprung i ett farligt maktspel där politiker hänsynslöst spelar ut ”det etniska kortet” för att få ökad makt. … Det viktigaste just nu är inte vad som föranledde denna incident, utan att händelsen har [...]
FN, Militärt bistånd, Sydsudan

2013-12-19

Komplettera bilden av korruption i Sydafrika

“När medier belyser korruptionen i Sydafrika hamnar ljuset oftast bara på regeringen. Det är allmänt känt att denna elit domineras av svarta sydafrikaner. På det sättet ligger det nära till hands att bilda eller förstärka vanföreställningar [...]
Korruption, Mediabevakning, Sydafrika

2013-12-19

Heja för svensk vapenexport??

“Sverige är det land i världen som säljer mest vapen per capita. Nu drar Sverige ifrån i ligan med vapenhandlarländer efter den nya gigantiska vapenaffären med Brasilien. Om affären realiseras innebär det att företaget Saab Aeronautics kammar hem 31 miljarder på att [...]
Brasilien, Sydafrika, Vapenhandel

2013-12-18

Svensk trupp i landet kan förhindra folkmord

“Utvecklingen i Centralafrikanska republiken visar än en gång att omvärlden måste vara beredd att gripa in också militärt för att skydda mänsklig säkerhet. Världssamfundet har under senare år tagit viktiga steg för att skydda civila från krigsförbrytelser [...]
Centralafrikanska republiken, FN, Militärt bistånd

2013-12-15

Inte fel låta bistånd gå till politisk kamp

“Att det civila samhället stöttar systerorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter är sedan länge okontroversiellt i Sverige. Däremot är det ofta betraktat som kontroversiellt att stödja en politisk kamp, med aktörer som till sist ställer [...]
Biståndsformer, Demokrati, Sydafrika

2013-12-13

Låt inte Mandelas idéer dö

“Ändå är inte det som ligger bakom Mandela intressant nu, utan det arv han lämnar efter sig. Han har relevanta saker att säga även till de som är politiskt engagerade idag. Det finns tre viktiga budskap [...]
Demokrati, Korruption, Partipolitik, Sydafrika

2013-12-12

Missbruket av minnet från Mandela

“Sant är att det länge fanns en tvekan bland moderater att engagera partiet aktivt i kampen mot apartheid. Jag vet, ty jag var med. Problemet var våldet, det faktum att ANC inte uteslöt väpnad kamp [...]
Partipolitik, Sydafrika

2013-12-11

Klädsamt om Moderaterna erkände sitt felsteg

“M var ryggradslösa i Syd­afrikafrågan men var naturligtvis inte aktivt för apartheidsystemet som sådant. Lars Ohlys parti stödde det globala kommunistväldet varhelst det visade sig. Ohly var ledsen när Sovjetsystemet kollapsade och de förtryckta folken i [...]
Handelspolitik, Partipolitik, Sydafrika

2013-12-11

Fattiga sydafrikaner väntar på värdiga liv

“Jag återvände igen 2010 för fotbolls-VM. Hela den festen var ett svek mot landets fattiga. Hemlösa kördes bort från VM-städernas stadskärnor, 35 miljarder kronor spenderades för att visa upp Sydafrika som ett land det inte [...]
Korruption, Sydafrika
I artikeln hänvisas till "Bok: “Conversations with my self” (2010)"

2013-12-11

Dåligt sätt att hedra Mandela

“I stället har den moderatledda regeringen beslutat att avsluta utvecklingssamarbetet med Sydafrika vid årsskiftet, trots att det finns enorma behov av fortsatta insatser. Det är ett dåligt sätt att hedra Nelson Mandelas minne, men tyvärr är [...]
Partipolitik, Sydafrika

2013-12-10

Danmarks utrikesminister: Viktigt samarbete kring Somalia

“Framgång i Somalia, den kanske bräckligaste staten av alla, skulle skapa förhoppningar om New Deals möjligheter hos människor överallt i världen. Därför är en positiv utveckling i Somalia så viktig. Och därför är det internationella [...]
Resultat, Somalia

2013-12-10

Sverige och Tanzania: 50 år av bistånd inget att fira

“En jämförelse mellan Tanzania och Sydkorea illustrerar problemet väl. Sydkorea var en gång lika fattigt som Tanzania, men är inte det nu. Sydkorea har haft en imponerande utveckling och tagit emot mindre och mindre bistånd. Tanzania [...]
Resultat, Sydkorea, Tanzania

2013-12-10

Påhopp utan grund

“I svensk ”borgerlighet” är det vanligen liberaler som agerat för minoriteters rättigheter, kurder, eller kristdemokrater för assyrier. I den moderata traditionen dominerade länge en kylig folkrättslig doktrin där minimalt med utrymme gavs för hänsynstagande till [...]
Partipolitik, Sydafrika

2013-12-09

EU bör säga nej till nytt fiskeavtal

“Marockos ockupation av Västsahara, Afrikas sista koloni, är en av de längsta ockupationerna i modern tid och övergreppen mot mänskliga rättigheter är omfattande. I en ny rapport av Western Sahara Resource Watch, ”Totally Wrong”, avslöjas hur [...]
EU, Fiske, FN, Frankrike, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
I artikeln hänvisas till dokumentet: "TOTALLY WRONG".

2013-12-08

Mellanösterns kristna behöver vår hjälp nu

Nej, att de mänskliga rättigheterna är allmängiltiga innebär inte att vi alltid måste engagera oss för alla samtidigt. Det finns lägen då vissa grupper är i större behov av vårt engagemang och vår uppmärksamhet. De [...]
Egypten, Mänskliga rättigheter, Religion, Syrien

2013-12-06

Absurda effekter av resultatstyrning

“I Hillevi Engströms och Arne Zetterströms repliker på vår artikel framstår det som att vi anser att det inte bör ske någon kontroll av biståndsmedel (Brännpunkt 29/11och 2/12). Inget kunde vara mer felaktigt. Det vi är kritiska till är [...]
Forskning, Moçambique, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Biståndsgivarna måste ställa höga krav".

2013-12-02

Biståndsgivarna måste ställa höga krav

“Jag reagerar mot att ifrågasätta ”resultatstyrning” genom att hävda att det är ett teknokratiskt påfund. RRV-projektet har varit involverat i effektivitetsrevisioner i Moçambique inom områdena läkemedel, vägar, vattenförsörjning, jordbruk, justitie, och sociala sektorn och på basis [...]
Moçambique, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "För mycket kontroll undergräver biståndet".
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Who is Responsible?".

2013-11-29

Att biståndet når fram är viktigast

“Regeringen har slagit fast att skattemedel ska utnyttjas ändamålsenligt och effektivt. Detta gäller också Sveriges internationella bistånd. Det är därför kontroll, granskning och utvärdering behövs. … Utan god kontroll riskerar medlen att användas inte bara till fel [...]
Biståndsminister Hillevi Engström (M), Partipolitik, Resultat, Uganda, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "För mycket kontroll undergräver biståndet".

2013-11-26

”Stoppad skatteflykt hjälper Afrika bättre än bistånd”

“Varje år förlorar utvecklingsländerna minst 1.200 miljarder dollar i sammanlagd olovlig kapitalflykt, enligt forskningsinstitutet Global Financial Integrity. Det är ungefär tio gånger mer än världens samlade bistånd. … Det innebär att för varje biståndskrona som [...]
Afrika, Kapitalflykt, OECD
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Addressing Base Erosion and Profit Shifting".

2013-11-24

Vi måste få politikerna att agera i klimatfrågan

“Vi önskar nu att klimataktiva världen över tydligare sätter strålkastarljuset på de länder som bromsar förhandlingarna. Kampanjer, turist- och handelsbojkotter mot de värsta bromsklossarna kan vara lika viktiga nu som motsvarande aktiviteter var under apartheid [...]
Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013, Sydafrika

2013-11-18

”Pinsamt att inte ens nämna mänskliga rättigheter”

“När nu handelsministern presenterar nya satsningar och lyfter fram länder som Kina, Ryssland. Förenade Arabemiraten, Indonesien, Irak, Israel, Kazakstan, Mexiko, Nigeria, Saudiarabien, Turkiet och Ukraina som prioriterade länder är det närmast pinsamt att ministern inte ens [...]
Förenade Arabemiraten, Handelspolitik, Indonesien, Irak, Israel, Kazakstan, Kina, Mänskliga rättigheter, Nigeria, Ryssland, Saudiarabien, Turkiet, Ukraina
Artikeln är en replik på: "”Nu riktar vi om exportstöd till länder i Asien och Afrika”".

2013-11-17

”Nu riktar vi om exportstöd till länder i Asien och Afrika”

“Globaliseringen har således gjort ekonomiskt utbyte till den viktigaste länken mellan Sverige och merparten av världens länder. Detta i sin tur har förstärkt betydelsen av ambassadernas arbete med att främja svenska ekonomiska intressen. De utmaningar som [...]
Afrika, Asien, Handelspolitik

2013-11-12

Analysera ekonomin i politiska konflikter

“Det finns en bred konsensus inom ämnet internationell ekonomi om att ett lands styre bäst kan förstås genom dubbla incitament: politiska och ekonomiska. Även sociala och kulturella incitament är viktiga, men de ekonomiska drivkrafterna har [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Diktaturer, Näringsliv, Zimbabwe

2013-11-05

I det nya Afrika blandas framsteg och konflikter

“Erika Bjerström gör i sin bok Det nya Afrika upp med mediernas dramaturgi som kretsar kring katastrofer och fattigdom i Afrika söder om Sahara. Hon ställer frågan till alla journalistkollegor: ”Vilket ansvar har vi för den större bild [...]
Afrika, Mediabevakning
I artikeln hänvisas till "Bok: "Det nya Afrika" "

2013-11-03

Ohyggligt tyst om oljan

“En källa säger till Lundell att han inte tror att Lundinbolagens personal har utfört några brottsliga handlingar. Men han säger sig också veta att de inte vidtagit åtgärder för att hindra att våldet blir en [...]
Etiopien, Persson & Schibbye

2013-10-30

Svenska företag grisar vidare

“Volvo och Scania använder platina i sina katalysatorer, Atlas Copco och Sandvik har länge sålt maskiner till de sydafrikanska platinagruvorna. Men inget av bolagen vill visa upp hur de faktiskt arbetar för gruvarbetarnas rättigheter eller [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, OECD, Sydafrika
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Platinautvinning med risker".

2013-10-29

Företag måste ta ett större socialt ansvar

“Biståndet utgör idag bara en liten del av de finansiella flödena i utvecklingsländer. Genom att samarbeta med företag kan insatser för att driva utveckling bli både större och mer långsiktiga. Vi är inte naiva, alla [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sydafrika
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Platinautvinning med risker".

2013-10-26

Kolonialt tänk kring ändliga resurser

“Vi kan gemensamt och hantera våra resurser på ett hållbart och etiskt vis och även agera för detta på internationella arenor. Genom att: Verka för ett globalt informationsutbytesavtal med skatteparadisen, som skulle hämma skatteflykt. Verka för investeringsregler [...]
Afrika, Mänskliga rättigheter, Näringsliv

2013-10-21

Här är resultatet av vårt cyniska bistånd

“Trots alla biljarder som inte ­bara Sverige utan FN, EU och enskilda länder under alla år pumpat in i till exempel Afrika pekar kalla fakta fortfarande på en gränslös fattigdom och ­misär. Jag har granskat [...]
Afghanistan, Afrika, Barn, Demokrati, FN, Resultat, Sida, Utvärdering

2013-10-16

Hälsosituationen i Zimbabwe på väg att förbättras

“Globalt dör idag ungefär lika många kvinnor i världen i livmoderhalscancer som till följd av mödradödlighet dvs ungefär 280 000 kvinnor per år. Skillnaden är dock att mödradödlighet minskar stadigt i världen och har halverats [...]
Bilateralt samarbete, Hälsa, Multilateralt samarbete, Zimbabwe

2013-10-12

Afrikas befolkning betalar ett högt pris

“Investerarna är främst intresserade av den bördigaste jorden. Istället för att producera mat används därför delar av Afrikas bästa jordbruksmark till att odla grödor som kan omvandlas till energi för den rika världens transporter och [...]
Afrika, Biobränslen, Klimat & miljö, Landgrabbing, Näringsliv

2013-10-10

T-shirt frigör Dhakas kvinnor

“Vad kan modeindustrin lära av Bangladeshs snabba industrialisering? I Bangladesh har textilindustrin varit avgörande för de framsteg som gjorts sedan självständigheten 1971. Det land som omvärlden då trodde skulle vara för evigt dömt till biståndsberoende, [...]
Afrika, Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Made in Bangladesh".

2013-10-09

Världens barn behöver ökat stöd

“Sverige verkar aktivt och är en tydlig röst inom flera områden för att öka jämställdheten. Sedan 2006 har vi skärpt jämställdhetsambitionen i biståndet genom bland annat ökat stöd till Världsbankens handlingsplan för jämställdhet och expertis [...]
Afghanistan, Afrika, Barn, Kvinnor, Pakistan, Partipolitik, Världsbanken

2013-10-09

S borde ändra flyktingpolitik

“Att länder som Syrien, Somalia och Afghanistan faller samman gör att fler människor flyr för sina liv. Sverige och Europa behöver därför hjälpa fler än tidigare, inte färre. Över 230 döda har nu rapporterats efter den [...]
Afghanistan, EU, Somalia

2013-09-27

Terrorns ansikte i Afrika

“Al-Shabaab utgår från Kenyas grannland Somalia där man i åratal attackerat vanliga människor lika väl som offentliga institutioner – inklusive nu i somras det lokala FN-kontoret i huvudstaden Mogadishu. Man har förhindrat internationellt bistånd till svältande [...]
Afrika, EU, FN, Kenya, Somalia

2013-09-24

Terror i Nairobi – ett svenskt ansvar?

“Genom ett terrordåd mot ett köpcenter sprider man oro, vilket påverkar allmänhetens stöd för truppnärvaron i Somalia, samtidigt som man drabbar Kenya ekonomiskt, inte minst handeln och turistindustrin. … Men den svenska öppenheten kan bara värnas [...]
Kenya, Migration, Näringsliv, Turism

2013-09-24

Schyssta avtal minskar biståndsbehovet

“Mer bistånd är verkligen inte vad utvecklingsländerna behöver för ökad tillväxt- de behöver att världens ledare tar ansvar för hållbar global ekonomisk utveckling.”
Afrika, EU

2013-09-23

Debatt: Afrika förlorar inte på frihandelsavtalet

“För det första, handel är ett plussummespel där alla inblandade har något att vinna. För det andra, ett transatlantiskt frihandelsavtal utesluter inte att liknande avtal sluts med andra länder. EU förhandlar redan om den saken med [...]
Afrika, EU, Handelspolitik, Sydamerika
Artikeln är en replik på: "Debatt: EU och USA bör betala Afrika".
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Who benefits from a transatlantic free trade agreement?".

2013-09-20

Sverige räds inte hög risknivå

“Påståendet på SvD Brännpunkt 16/9 att Sverige prioriterar ofarliga uppgifter i syfte att undvika risker stämmer inte. Att göra ansvarsfulla bedömningar av risker är en viktig del i förberedelserna inför en insats. De senaste åren har Sverige [...]
Afghanistan, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Sverige har bara en enda FN-soldat".
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Vägval i en globaliserad värld".

2013-09-17

Debatt: EU och USA bör betala Afrika

“Enligt rapporten ”Who benefits from a transatlantic free trade agreement” utgiven av ansedda Bertelsmann Stiftung är det många utvecklingsländer som förlorar på ett frihandelsavtal. Den ökande handeln mellan USA och EU, som frihandelsavtalet syftar till, ger [...]
Afrika, EU, Handelspolitik, USA
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Who benefits from a transatlantic free trade agreement?".

2013-09-17

Hur har Systembolaget hjälpt vinarbetarna?

“Systembolaget är en av världens största inköpare av vin och precis som du säger har ni makt att påverka arbetsvillkoren på Sydafrikas vingårdar. Det är därför glädjande att Systembolaget sedan ett år tillbaka infört etiska [...]
Sydafrika

2013-09-16

Sverige har bara en enda FN-soldat

“Den svenska FN-politiken är även överraskande eftersom behovet av FN-trupper ingalunda har minskat. Tvärtom, sedan millennieskiftet då FN:s styrkor omfattade mindre än 20000 soldater har behovet ökat mycket kraftigt. Sedan 2007 har FN:s fredsbevarande styrkor [...]
FN, Kongo, Libanon, Militärt bistånd, Sudan

2013-09-16

Nu ger vi en ny giv för Somalia

“Samarbetet mellan somalier och européer har bidragit till att lägga grunden för dessa framsteg. Under Somalias allra svåraste tid under de senaste tjugo åren har EU aldrig upphört att stötta landet. När svält har plågat landet [...]
EU, Somalia

2013-09-11

Egypten: Mat kommer före kalifat

“Sverige ger inget bilateralt stöd till regimen i Kairo. Vad vi kan medverka till är demokratibistånd för mänskliga rättigheter – fortfarande skamligt åsido­satta – och arbete inom EU för att få i gång den egyptiska [...]
Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv

2013-09-10

“Sida bör stärka lantbruksutbildningar i Afrika”

“Utrikesdepartementet konstaterade för två år sedan i sin utredning Högre utbildning i utvecklingssamarbetet (Ds 2011:3) att de svenska lärosätena har i stor utsträckning outnyttjade förutsättningar att samarbeta kring högre utbildning med låginkomstländer inom ramen för [...]
Afrika, Handelspolitik, Jordbruk, Sida, Utbildning, Utrikesdepartementet, Världsbanken
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Growing Africa".I artikeln hänvisas till "En analys av högre utbildning inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och politiken för global utveckling (2013)"

2013-09-09

Vart tog utvecklingstanken vägen?

“Trots att regeringen signalerat ett tydligt biståndspolitiskt fokus på Afrika är merparten av dessa stipendieprogram öppna för sökande från länder som till exempel Kina, Indien och Pakistan. Biståndet har på detta sätt kommit att ta [...]
Afrika, Indien, Kina, Pakistan, Partipolitik, Utbildning

2013-09-04

Ekonomin nyckel till Egyptens problem

“Och vilken läxa kan man dra av detta? Möjligen att det fortfarande finns en chans att rädda den bräckliga demokratin i Tunisien, den arabiska vårens kvarvarande framgångshistoria – och att verktygen heter konkret bistånd och [...]
Demokrati, Egypten, Näringsliv, Tunisien

2013-08-30

Biståndet hjälpte bara FN

“Enbart under det senaste decenniet reste sig 454 miljoner människor ur extrem fattigdom. Det blev alltså 138 200 färre fattiga varje dag, 5 758 varje timme, 96 varje minut. Skrämmande många lider fortfarande av extrem fattigdom: 22 procent [...]
Afrika, Asien, FN, Kina, Millenniemålen, Världsbanken
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Causal Inference and the Millennium Development Goals (MDGs): Assessing Whether There Was an Acceleration in MDG Development Indicators Following the MDG Declaration".

2013-08-26

Väntar en ny kristallnatt för Egyptens kopter?

“Brittiska Daily Mail rapporterade 18 augusti om hur skolan därefter sattes i brand – och hur nunnorna marscherades genom gatorna som krigsfångar. Tystnaden i svenska medier kring dessa koordinerade attacker är skamlig. Merzek Botros, pastor med egyptisk bakgrund bosatt [...]
Egypten, Mediabevakning, Religion

2013-08-25

Bo Göransson: Sydafrikas utmaningar växer

“Det som särskiljer Sydafrika på kontinenten är vad människor ägnar sig åt. Jordbruket står för 3-4 procent av BNP och andelen sjunker för varje år. Industrins andel sjunker snabbt och ligger nu kring 30 procent. Olika [...]
Demografi, HIV/AIDS, Jordbruk, Kenya, Näringsliv, Sydafrika, Zimbabwe

2013-08-21

Tragiskt att Läkare utan gränser åker hem

“I förrgår uppmärksammades detta under FN:s humanitära världsdag. Återigen debatterades varför hjälporganisationer oftare blir måltavlor i konflikter. Tyvärr är ett skäl att många inte längre ses som neutrala aktörer utan del av västerländska politiska agendor [...]
Civilsamhället, Somalia

2013-08-20

Stulna sardiner

“Enligt internationell rätt ska naturresurserna i ett ockuperat område utnyttjas på ett för det ockuperade folket förmånligt sätt, det får inte ske mot folkets vilja och intresse. Men Marocko säljer gladeligen västsahariska fiskekvoter till andra [...]
EU, Fiske, Marocko, Västsahara

2013-08-17

Svag symbolpolitik för Egypten

“Till Egypten har endast pansarplåt exporterats, en produkt som inte lades under kontroll förrän 30 juni förra året. Vänsterpartiet må gärna jaga dubbelmoralen, men här skäller de uppenbart vid fel träd. Förslagen om såväl indraget [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Egypten, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel

2013-08-16

Överge inte Egypten

“Från Norge kom beskedet att man stoppar exporten av försvarsmateriel till Egypten. Danmark meddelade att landet avbryter allt samarbete med den egyptiska regeringen inklusive det danska demokratistödet. Sverige har dock inga sådana planer…Just nu pågår ingen [...]
Bilateralt samarbete, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel

2013-08-16

Egypten och omvärlden

“Det finns inga planer på att dra in biståndet, vilket är rimligt. Pengarna stödjer projekt och verksamheter som jobbar för mänskliga rättigheter. Att frysa det biståndet som en slags markering vore inte bara ineffektivt, men [...]
Egypten, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, USA, Vapenhandel, Världsbanken

2013-08-15

Demokratins dödgrävare

“Västvärldens veliga svar på militärkuppen följdes i går av försiktighet. EU bönade om ”återhållsamhet”. USA ger miljarder i militärt bistånd till Egypten varje år, men tvekar inför att använda det som påtryckningsmedel. Det finns skäl [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, USA

2013-08-11

Vittnesmål som världen måste höra

“Att den brutala krigföringen i det mineralrika östra Kongo tillåts att fortsätta är en skam för omvärlden, för mänskligheten. Både rebellgruppen och den kongolesiska armén använder sexuellt våld som vapen. Situationen i Kongo måste hamna [...]
Barn, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Utbildning

2013-08-11

Katastrofen i Kongo

“Man beräknar att antalet offer för Kongo­kriget nu är mer än fem miljoner, varav de flesta dött till följd av sjukdomar och svält. Det gör detta krig, vid sidan av Koreakriget på 1950-talet, till det [...]
"Bad governance", Afrika, FN, Hunger, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, Sjukvård, Utvärdering

2013-08-07

Vi är redo att stödja Egypten

“EU är villigt att hjälpa Egypten att vidta dessa åtgärder [för demokratifrämjande], men besluten måste komma från det egyptiska folket och inte någon utomstående. President Adli Mansur och jag kom förra veckan överens om att [...]
Demokrati, Egypten, EU, Folkrörelsebistånd, Governance, Landfokusering, Målsättning, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Religion

2013-08-06

Räds inte att vi blir fler människor på jorden

“Visst, fler människor lär innebära ett större tryck på vår planets redan knappa resurser. Men tillväxtens gränser har, med ekonomen Paul Romers ord, inte med knappheten hos fysiska resurser att göra. Eftersom innovationer och ny [...]
Afrika, Asien, Demografi, FN, Handelspolitik, Migration

2013-08-04

Svenskt bistånd är bäst på jämställdhet

“Nilsson och Nordquist hävdar att “ingen vet om medicinsk hjälp eller övrigt bistånd når offren för hedersvåld i Afghanistan eller våldtagna kvinnor i Kongo”. Det stämmer inte. I Afghanistan har alla våra stöd fokus på [...]
Afghanistan, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor
Artikeln är en replik på: "Hälften av biståndet bör gå till kvinnor".

2013-08-04

Somalia mot en ljusare tid?

“Om Somalia på allvar ska lyckas med en hållbar återuppbyggnad behöver alla inblandade parter vara medvetna om hur känslig den pågående balansakten är för landet. Man måste förstå kolonialtidens konsekvenser i dagens splittrade och eldfängda [...]
AU, Bistånd som påtryckningsmedel, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Somalia

2013-08-03

”Alla måste föra kampen för hbtq-personers rättigheter”

“Vi uppmanar också Sveriges representanter, statsminister Fredrik Reinfeldt, utrikesminister Carl Bildt, biståndsminister Gunilla Carlsson, EU-kommissionär Cecilia Malmström och FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, att bilda opinion på den internationella arenan för att motverka att länder stiftar [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), HBTQ-personer, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sida

2013-08-03

Dags för ökat engagemang i Mellanöstern

“Det viktigaste Sverige och EU kan göra är att visa ett starkt engagemang för regionen. Huvudutmaningen för Västs ledare är att motivera för sina medborgare varför utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika är relevant även för [...]
Bahrain, Demokrati, Egypten, EU, FN, Irak, Iran, Jordanien, Klimat & miljö, Marocko, Multilateralt samarbete, Syrien, Tunisien

2013-08-02

Bildt sviker oskyldigt fängslade svenskar

“Men det finns annat också som oroar såväl oss som Daniel och Per-Åke: Det svenska utrikesdepartementets passivitet, särskilt utrikesminister Carl Bildts. Trots att det gått åtta månader har Bildt inte besökt Tunisien för att be [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Tunisien, Utrikesdepartementet

2013-07-31

Valet avgör om Zimbabwe ska tillåtas vända blad

“Ännu en gång står Zimbabwe inför ett avgörande val. I dag, onsdag, öppnar vallokalerna runtom i landet, människor kommer att köa, kanske i timtals, för att utöva sin demokratiska rättighet att välja vem de vill ha [...]
Demokrati, Diktaturer, Partipolitik, Zimbabwe

2013-07-30

Pressa nya makthavarna

“De europeiska ländernas långvariga och nära samarbete med diktatorerna som störtades under den arabiska ­våren har skapat en begriplig skepsis mot europeiska tillrättavisningar… Om regimen i Kairo inte bryr sig om EU:s synpunkter kan unionen i [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU

2013-07-29

Varför tiger Löfven när Sydafrika behöver honom?

“Om Löfven skulle ha så pass mycket politiskt mod att han, trots påståenden om Metalls inblandning i svensk vapenexport till Sydafrika, skulle kontakta ANC och utnyttja sin ställning som före detta sekreterare för det internationella metallfacket, [...]
Partipolitik, Sydafrika, Vapenhandel

2013-07-28

Det kan bli svårt att lämna Mali om ett år

“Beslut fattades snabbt i Sveriges riksdag i juni om att låta bidra till flygtransporter med ett Herculesplan och mellan 70 och 160 militärer under tolv månader, vilka beräknas vara på plats i oktober. Det gick [...]
FN, Mali, Militärt bistånd, Partipolitik

2013-07-28

Svenska pensionspengar hotar småbönder i Afrika

“Finansminister Anders Borg pekade nyligen på att fonderna skulle kunna få tre gånger så hög avkastning genom att gå in mer aktivt i Afrika. Samtidigt har AP-fonderna investerat i företag verksamma i Afrika, som bryter [...]
Afrika, Jordbruk, Klimat & miljö, Liberia, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda

2013-07-28

Sydafrika behöver alternativ

“Landets nuvarande president, Jacob Zuma, har inte alls samma ställning som sina företrädare och konflikterna inom ANC tenderar att bli konflikter om tillträde till de fördelar som själva maktpositionen ger. Det är inte förvånande att Sydafrika [...]
Civilsamhället, Korruption, Sydafrika, Utbildning, Världsbanken

2013-07-27

Nu är det väl ändå dags för Afrika

“I Sydafrika, Moçambique, Tanzania, Uganda, Kenya och Etiopien väntas tillväxten skjuta ännu mer fart i takt med att världens textil- och skoindustri hittar fördelar i Afrika…På UD:s Afrikaenhet talas det om ”en fantastisk tillväxtmöjlighet” om [...]
Afrika, Näringsliv, Utrikesdepartementet

2013-07-21

Investera i Afrika – och få affärerna att blomstra

“Gamla institutioner som Business Sweden, Sida och Swedfund är barn av sin tid. Nu behövs en fullständig omgörning för att få affärerna att blomstra i Afrika och andra tillväxtländer. Lyft fram det bästa nya vi har: [...]
Afrika, Näringsliv, Swedfund

2013-07-21

Dags att omfamna Afrika

“Men den pågående uppgången i Afrika innefattar inte hela befolkningen. Fattigdomen minskar i rask takt, men den är fortfarande omfattande. Bistånd kommer att behövas länge än, men måste i allt högre grad kombineras med åtgärder [...]
Afrika, Näringsliv, Utbildning

2013-07-19

Kvinnliga kondomer ger kvinnor makten

“Debatten om hiv och aids har mest handlat om att låginkomstländer ska ha tillgång till billiga bromsmediciner. Färre dör i aids i dag och fler har tillgång till bromsmediciner, vilket är glädjande. Ser man till [...]
HIV/AIDS, Kvinnor, Malawi

2013-07-14

Så demokratiseras Afrika

“Statistik i Afrika kan inte jämföras med statistik i Sverige. Men många av de statistiska uppgifter som finns antyder ändå att något viktigt håller på att hända. Fler barn går i skola än för tio [...]
Afrika, Civilsamhället, Senegal

2013-07-11

Afrika behöver inte några smetiga välgörenhetsgalor

“Det finns optimism i dag också. Men varför är tv-rutorna nu fyllda av insamlingsgalor och program som vill att vi av välvilja ska skänka till hungrande barn? Politiska och ekonomiska förhållanden berörs sällan. Vi ska [...]
Afrika, Välgörenhet

2013-07-09

Afrika har lång väg kvar till frihet och jämlikhet

“Precis som på alla andra ställen där den internationella kapitalismen fått verka lyfter den massorna ur fattigdom. Sex av de tio snabbast växande ekonomierna i världen det senaste decenniet återfinns i Afrika ­söder om Sahara…Det [...]
"Bad governance", Afrika, AU, Demokrati, Mänskliga rättigheter

2013-06-27

Stängda gränser för flyktingar

“Trots den enorma flyktingströmmen från Syrien är det enligt svenska migrationsverket färre syrier än väntat som kommit hit. Enligt verket beror det inte på att de inte vill utan för att de inte kan. Kanske [...]
Afghanistan, Barn, EU, FN, Migration, Migrationsverket, Pakistan, Somalia, Sudan, Syrien
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SYRIA-CHILDHOOD-UNDER-FIRE-REPORT-2013.PDF".

2013-06-24

Afrikaoptimismen en falsk bild

“Forskning och historisk erfarenhet visar att en sådan inkluderande tillväxt skulle kräva en satsning på småbondejordbruket som ett huvudspår. Den kortsiktiga resursexploateringen och det storskaliga jordbruket, som varken är socialt eller miljömässigt hållbara, kan ge [...]
Afrika, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv

2013-06-19

Våga prata om varför Afrikas barn är fattiga

“Genom kreativa tolkningar av reglerna har svenskt bistånd gått till ambassader, exportkrediter till svenska storföretag, skuldavskrivningar, utsläppsminskningar och annat. Detta medan multinationella företag plockar ut miljarder i obeskattade vinster från fattiga länder varje år. Biståndet får [...]
EU, Kapitalflykt, Korruption, Partipolitik, Zambia

2013-06-10

Traditionellt bistånd räcker inte för Afrika

“Mycket tyder på att det traditionella biståndssamarbetet stat till stat inte kommer att spela samma roll som tidigare. Däremot kommer ett samarbetsverktyg att öka i betydelse, givet den utveckling vi nu ser i många afrikanska [...]
Afrika, Civilsamhället, Näringsliv

2013-06-07

Fattigdomen lever kvar även i ”Det nya Afrika”

“Det är meningen att vi ska häpna – men det är snudd på cynism. Vi applåderar människor och samhällen bara för att de håller på att likna oss själva. Ekonomi, tillväxt, medelklass, shoppingcentra, mobiltelefoner och [...]
Afrika

2013-06-04

Välvilliga volontärer lockas in i barnhemsindustrin

“Tänk dig själv om dina barn fick ny dagispersonal varannan månad. Snälla och gulliga personer som visserligen inte förstår vad ditt barn säger och oftast inte har någon utbildning eller erfarenhet från barnomsorg, men det [...]
Barn, FN, Kambodja, Ryssland, Sydafrika, Thailand

2013-06-04

Kassava kan stärka kvinnornas roll i Afrika söder om Sahara

“Kvinnor måste få stöd och en mer framträdande roll i utvecklingsländernas jordbruk. Sedan klimatförhandlingarna i Doha åter misslyckats, är det viktigt att identifiera och stödja konkreta insatser som går att genomföra. En sådan handlar om [...]
Afrika, FN, Jordbruk, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Kvinnor

2013-05-30

Förslag: Sverige ska delta i Maliinsatsen

“Sverige är en av de största humanitära bidragsgivarna till Sahel. Av de drygt 500 miljoner kronor som avsattes för regionen 2012 gick drygt 75 miljoner till Mali. Behoven är fortfarande enorma och regeringen är redo [...]
Bilateralt samarbete, FN, Humanitärt bistånd, Mali, Militärt bistånd

2013-05-27

Stöd afrikanska lantbrukslärosäten

“Afrikas lantbruksproduktion har stagnerat på en låg avkastningsnivå som inte kommer att kunna föda den egna befolkningen. … När de afrikanska länderna började bli självständiga på sextiotalet fanns ett tjugotal statliga universitet i de tidigare kolonierna. [...]
Afrika, Forskning, Jordbruk, Utbildning
Artikeln är en replik på: "Sverige behöver Afrika".

2013-05-24

Afrika vill inte ha välgörenhet

“Det här visar på problematiken med ett samhälle som är beroende av välgörenhet. Istället för att helt och hållet kunna äska pengar från SIDA, var de dessutom beroende av allmänhetens välvilja. Därför låg det inte [...]
Afrika, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet

2013-05-22

Sprid nätfriheten till fler

“Ledare i demokratiska och fria samhällen har ett ansvar, inte bara att ge tekniskt och ekonomisk stöd åt de länder som nu vill vara en del av en alltmer uppkopplad värld. Vi har också en [...]
Afrika, Asien, FN, Nordamerika, Okategoriserade, Partipolitik, Sydamerika

2013-05-20

Biståndsministern: Relationerna med Burkina Faso kommer att fortleva

“Sten Hagberg och Karolina Jeppson beskyller mig och regeringen för att beslutet om utfasning av Burkina Faso var byggt på godtyckliga grunder. Det stämmer inte och utfasningen kommer att ske ansvarsfullt. … I Burkina Faso utgör [...]
Burkina Faso, Landfokusering
Artikeln är en replik på: "“Riv upp beslutet om Burkina Faso”".

2013-05-15

“Riv upp beslutet om Burkina Faso”

“Det är arrogant att tvärtemot den uttalade ambitionen i budgetpropositionen − att göra en översyn av ”det svenska biståndets mervärde i Burkina Faso” − strunta i att lyssna till en samlad expertis i Sverige och [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Burkina Faso, Demokrati, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2013-05-14

Det luktar rutten fisk

“Enligt en forskningsstudie som presenterades i höstas tar europeiska fiskeflottor i genomsnitt upp 3,5 gånger mer än EU-reglerna tillåter av den särskilt känsliga djuphavsfisken. (…) Mycket behöver ändras och siktet är nu ställt på en [...]
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Fiske, Handelspolitik

2013-05-13

”Afrikas nya välstånd når långtifrån alla”

“Idag flödar tio gånger mer kapital ut ur Afrika än vad som strömmar in genom bistånd. Bara fem procent av detta väldiga kapitalutflöde beräknas bero på korruption. Huvudorsaken är istället multinationella företags skatteplanering, möjliggjord genom [...]
Afrika, Jordbruk, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption, Landgrabbing, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige".

2013-05-11

Hungerhjälpen handlar om mer än välgörenhet

“Klevenås har naturligtvis helt rätt – mat är en rättighet och det är precis det som Hungerhjälpen går ut på. Hade Klevenås läst mer än rubriken hade hon sett att kampanjens budskap är Alla har rätt att somna mätta. [...]
Afrika, Barn, FN, Hälsa, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, Välgörenhet
Artikeln är en replik på: "Mat är en mänsklig rättighet!".

2013-05-11

Sverige behöver Afrika

“Frågan är snarare varför det tagit så lång tid för västländerna att reagera, då till exempel Kina ständigt flyttat fram sina positioner i Afrika. Upptagenhet med finanskrisen är en förklaring, den koloniala historien med alla påföljande [...]
Afrika, Demokrati, Finanskrisen, Handelspolitik, Kina, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Slakta den heliga FN-kon".

2013-05-10

Nytt Afrika

“Tänk på barnen i Afrika. Mantrat har präntats in i generationer av svenska barn som rynkat på näsan åt skolmaten. Bilden etsade sig fast så starkt att vi i dag har svårt att tänka oss att [...]
Afrika, Barn, Handelspolitik, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik

2013-05-08

Afrika mår bättre än vi tror

“Den nya Sifo-rapporten bekräftar resultatet av de undersökningar som bland andra Svenska FN-förbundet har genomfört. Många har en mer pessimistisk bild av utvecklingen i världen än befogat. Därför driver FN-förbundet en interaktiv informationssajt, som redovisar [...]
Afrika, Mediabevakning

2013-05-06

Debatt: Gör affärer med Afrika nu

“Visst stämmer det att Afrika fortfarande har problem med hiv, underskott på demokrati, hunger och politisk oro i vissa områden. Att antalet konflikter har minskat kraftigt, att utveckling, utbildning och infrastruktur utvecklas snabbt, och att miljontals [...]
Afrika, Handelspolitik, Näringsliv

2013-05-05

Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige

“För oss är det självklart att Sverige och EU ska ligga i framkant i denna utveckling både vad gäller handel och bistånd. Ett demokratiskt och ekonomiskt starkare Afrika är bra för Sverige. Förutsättningarna är goda [...]
Bilateralt samarbete, EU, FN, Handelspolitik, Internationella valutafonden (IMF), Kina, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydafrika

2013-04-25

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

“Ett stort och påtagligt hot mot de senaste årens framgångar i kampen mot malaria lurar vid horisontens rand. De nya läkemedel som i dagsläget utgör en grundbult i modern malariakontroll har börjat förlora sin effekt [...]
Afrika, Barn, Forskning, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Millenniemålen, Projektstöd, Sjukvård

2013-04-22

Biobränslen är Afrikas chans

“Det finns en tråkig, nattsvart bild av markinvesteringar i Afrika i den svenska debatten, ofta kallat för ”land grabbing” även när de välkomnas av såväl lokalbefolkning som landets regering. Med ett sådant angreppssätt blir det meningslöst [...]
Afrika, Biobränslen, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Landgrabbing, Liberia, Näringsliv, USA

2013-04-18

Konsten att bekämpa korruption

“Sida har nyligen presenterat sin årliga korruptionsrapport.  Sida agerar alltmer systematiskt vid korruptionsmisstankar  och både upptäcker och utreder allt fler fall av misstänkta oegentligheter och korruption i sina hjälpinsatser…Men korruption är ett stort problem internationellt, inte minst vid [...]
Korruption, Sida, Uganda
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.sida.se/Global/About%20Sida/Så%20arbetar%20vi/Anti-korruption/PM%20Misstankar%20om%20korruption%20och%20oegentligheter%20Final.pdf".

2013-04-18

Handel driver på utvecklingen

“Den huvudsakliga anledningen till att EPA kommit till är att det gamla handelssystemet med preferenser till AVS-länderna stred mot internationella handelsreglerna genom att de diskriminerade andra utvecklingsländer. Det samma gäller för handelsstörande instrument som exportrestriktioner. [...]
Afrika, EU, Handelspolitik, Jordbruk
Artikeln är en replik på: "Handelsavtal sänker de fattigaste länderna".

2013-04-14

Enorma problem med humanitärt bistånd i Somalia

“Sverige har, genom sitt ställningstagande för en integrerad FN-mission i Somalia, på intet sätt backat från sitt aktiva humanitära engagemang. Jag är fortsatt en stark försvarare av de humanitära principerna och vikten av humanitärt utrymme, [...]
FN, Humanitärt bistånd, Somalia
Artikeln är en replik på: "Ny politik hotar humanitär hjälp".

2013-04-13

Handelsavtal sänker de fattigaste länderna

“Det stora problemet med avtalens nuvarande utformning är just detta, att lokal produktion riskerar att slås ut och att länderna blir fastlåsta i råvaruexport. Detta försvårar regional handel, något som är viktigt för utveckling. Utvecklingen i [...]
EU, Handelspolitik, Jordbruk, Moçambique

2013-04-03

Alla skäl i världen till glädje

“I en delrapport till Human Development Report 2013 uttalas följade ord: ”Aldrig tidigare har så många människors levnadsvillkor och framtidsutsikter förbättrats så dramatiskt och så snabbt”. Det är framför allt södra halvklotets kontinenter som gör [...]
Afrika, Asien, FN, Millenniemålen, Sydamerika, Utvärdering

2013-03-31

Ge hälften av biståndet till kvinnor

“Världsbanken bekräftar att jämställdhet är ett måste för minskad fattigdom och tillväxt…Med andra ord: för att biståndet, som kommer från våra skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå kvinnor.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Jämställdhet, Jordbruk, Partipolitik, Tanzania, Världsbanken

2013-03-31

Ge Sydsudan mer svenskt bistånd

“Det är förståeligt att rika länder är på sin vakt mot riskerna med att stödja Sydsudans unga och ofta svaga institutioner, men jag är övertygad om att utvecklingsbistånd, levererat på rätt sätt, ger resultat. Självständigheten [...]
Civilsamhället, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Målsättning, Näringslivsbistånd, Projektstöd, Sydsudan, Utbildning

2013-03-24

”Nya läkemedel ger hopp i kampen mot tuberkulos”

“Detta vore ett sällsynt illa valt tillfälle att minska resurserna till tuberkulosinsatser, och ett enda exempel får här belysa både möjligheter och hot. De vanligaste diagnosmetoderna för tuberkulos är antingen mycket föråldrade eller mycket dyra. Men [...]
Afrika, Asien, EU, Forskning, Hälsa, Östeuropa, Sjukvård, USA, WHO

2013-03-23

”Granska svenska företags affärer i korrupta länder”

“Storföretagen har över lag etiska riktlinjer av god kvalitet. Men riktlinjer är en sak, genom­förandet en annan. Det visar TeliaSonera, om inte annat, som har nära nog oantastliga riktlinjer. Men saknas en intern kontroll av [...]
Handelspolitik, Indonesien, Irak, Iran, Korruption, Näringsliv, Ryssland, Sydafrika, Uzbekistan, Vietnam

2013-03-15

DEBATT: Sinai – ett laglöst område

“Situationen i Sinai är en humanitär katastrof och det är oacceptabelt att ingen agerar. Själva kidnappningen sker utanför EU men det finns möjlighet att påverka. EU:s polismyndighet, Europol är ett effektivt verktyg där medlemsländer tillsammans kan [...]
Egypten, Eritrea, EU, FN, Partipolitik, Trafficking

2013-03-10

Biståndsfiffel: Ju mer pengar desto större frestelser

“Det sägs att alla människor är till salu, bara priset är det rätta. Jag vet inte om det är sant, men klart är att frestelsen blir stor av mycket pengar parat med låg upptäcktsrisk (eller [...]
Korruption, Sida, Uganda

2013-03-08

Jämställdhet kräver rent vatten och toaletter

“Vi tycker det är oacceptabelt att vi 2013 tillåter att barn dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för [...]
Afrika, Barn, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sektorskoncentration, Utbildning, Vatten

2013-03-08

När du skär i biståndet drabbar det främst kvinnor, Anders Borg

“Länder som Sverige måste gå i bräschen och stå upp för dessa ofta helt livsavgörande rättigheter. I ett splittrat EU med länder som Malta, Polen och Irland där tillgången till en laglig och säker abort är [...]
Afrika, EU, Europa, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sjukvård, Världsbanken, Volym

2013-03-06

Svenska insatser viktiga på Afrikas horn

“Sverige har en tradition av att verka för internationell fred och säkerhet. Bland annat bidrar vi i samtliga av EU:s insatser på Afrikas horn. Skyddet av handelsflöden vid Afrikas horn är av stor betydelse inte bara för [...]
Afrika, Handelspolitik, Militärt bistånd, Somalia

2013-02-26

Bistånd till färre länder gör mer nytta

“Regeringen har länge sagt att svenskt bistånd ska gå till färre länder och på senare tid även pekat på att vi ska fokusera på de fattigaste låginkomstländerna. Och visst, vi har fasat ut utvecklingssamarbetet i [...]
Burkina Faso, Landfokusering, Sida

2013-02-25

Kondomkampanjen fick oavsedd effekt

“Låt mig vara kristallklar: kondomspridningen motverkade inte epidemin. Problemet var att Västs sexualideologer ville slå två flugor i en smäll: stoppa epidemin och sprida sin sexualmoral. Man utarbetade strategier för Väst och tillämpade på Afrika. Då hjälpte inte hundratals [...]
Afrika, HIV/AIDS, Religion
Artikeln är en replik på: "Påven hade rätt om kampen mot aids".

2013-02-21

Bilden av Mugabe

“Under besöket i Harare berättade journalister att det inom maktpartiet Zanu-PF finns höga partifunktionärer som anser att Mugabe daltar med demokratirörelsen, som om de hade makten direkt skulle sopa oppositionen av banan. Det återstår att [...]
Demokrati, Diktaturer, Zimbabwe

2013-02-20

Omänskligt att utvisa barnen

“Men Hinoks fall visar på två systemfel i svensk flyktingpolitik. Ansvaret för dessa faller tungt på både Socialdemokraterna och Moderaterna. För det första väger barns rättigheter och perspektiv för lätt. Enligt barnkonventionen, som Sverige skrivit på, [...]
Barn, Etiopien, Migration, Partipolitik

2013-02-18

Påven hade rätt om kampen mot aids

“Hiv och aids i Afrika går inte att tänka bort från vår epok, lika lite som andra världskriget kan tänkas bort från 1940-talet. Farsoten är en katastrof av gigantiska proportioner. Att vi, som haft metoderna och [...]
Afrika, HIV/AIDS, Religion

2013-02-13

Stöd Kongos kvinnor genom att stärka Sveriges FN-insats

“I den centralafrikanska regionen och DR Kongo är läget akut. Margot Wallström, FN:s tidigare särskilda representant i frågor om sexuellt våld mot kvinnor i konflikter, menar att massvåldtäkterna i Kongo är på väg att undergräva hela samhället [...]
FN, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik

2013-02-11

Dalarna i världen

“Beslutet innebär att samarbetet mellan Dalarna och dess systerregion i Kina, Hubei, nu kan fördjupas, att Borlänges samarbete med Moldaviens huvudstad Chisinau när det gäller avloppssystem, avfallshantering och stadsplanering fortsätter och att Falun kan bistå [...]
Kina, Kommunbistånd, Moldavien, Namibia

2013-02-10

Så skapas en framtid för fattiga länder

“Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen…Den arabiska våren har tydligt visat på handelns betydelse för utveckling. Tunisien, där allt började, var det första landet i Afrika med frihandelsavtal [...]
Afrika, Asien, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Millenniemålen, Vatten

2013-02-07

Nu behöver Mali Sveriges hjälp

“Mali är visserligen ett land där utvecklingsbiståndet är mycket komplicerat att genomföra: Hur kan man säkerställa att medlen används på rätt sätt och inte slösas bort av korruption? Det finns naturligtvis anledning att vara uppmärksam. [...]
Ambassader, Korruption, Mali, Militärt bistånd

2013-02-03

Somalia har chans att bli förebild

“EU har under de senaste tjugo åren, under Somalias svåraste stunder, varit närvarande och gett stöd. När svält hemsökte landet fortsatte EU:s humanitära bistånd utan uppehåll. När möjligheten till mera långsiktigt utvecklingsarbete infann sig, gjordes [...]
EU, Somalia

2013-02-02

Afrika och Mellanöstern: Terrorismens tentakler

“Den arabiska våren var i grunden folkliga rörelser som störtade diktaturer med decennier på nacken: Tunisien, Egypten, Libyen. Revolterna gav luft åt demokratiska strävanden och en aldrig upplevd frihetskänsla. Resningarna var antitesen till al-Qaidas omänskliga [...]
Afrika

2013-02-02

Ett nytt Afrika på gång

“Vart är Afrika på väg? I många länder växer ekonomierna snabbt. Andelen välutbildade har aldrig varit så stor som nu. Fler än någonsin har mat för dagen. En ny välutbildad generation politiker är beredda att ta [...]
Afrika, Mali

2013-02-02

Kooperation Utan Gränser: Stärk kvinnors ställning – gör biståndet jämställt

“I de flesta av världens länder diskrimineras flickor och kvinnor. Den svenska studien Cause of Death: Woman, som Karin arbetat med i 1,5 år, visade att en av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, [...]
Indien, Jämställdhet, Jordbruk, Kongo, Kvinnor, Nicaragua
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.causeofdeathwoman.com/sv".

2013-01-29

Svenska regeringen stöder arabisk demokratiutveckling

“Regeringen satsar på dessa länders [Mellanöstern och Nordafrika] demokratiska utveckling på olika sätt. Ett exempel är Sidas Mena-strategi som bland annat innebär stöd till utvecklingen av demokratin och de mänskliga rättigheterna. Vidare bidrar Sverige till [...]
Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Resultat, Utrikesdepartementet
Artikeln är en replik på: "Missa inte chansen att stötta demokratin".

2013-01-29

Låt inte terrorn ta över i Sahara

“I januari 2013 började rebellstyrkor röra sig söderut mot huvudstaden Bamako. Det var i detta läge Frankrike valde att gå in och stoppa rebellerna. (…) Med största sannolikhet kommer Frankrike, tillsammans med västafrikanska styrkor och [...]
Civilsamhället, EU, FN, Mali, Militärt bistånd

2013-01-19

Maran i Mali – hatet riskerar att späs på

“Även nu ingriper väst av goda skäl i ett akut läge. Men oavsett hur välkommen den är till en början, riskerar västlig militär närvaro i den muslimska världen att spä på västhat och extremism. Ett [...]
Algeriet, FN, Mali, Militärt bistånd

2013-01-10

Stoppa lidandet i Syrien

“Med undantag för stöd till bloggare och journalister har världens demokratier överlag varit ovilliga att agera till förmån för de miljoner människor i norra Afrika och Mellanöstern som kräver inflytande och mänskliga rättigheter. … Omvärldens tvekan [...]
Demokrati, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Marocko, Mediabevakning, Palestina, Syrien, Västsahara

2013-01-06

Rwanda bör ställas till svars för våldet

“Rwanda är från den 1 januari 2013 medlem i FN:s säkerhetsråd. Det understryker kravet att landet samarbetar med världsorganisationen. Så länge som landet bidrar till instabilitet i Centralafrika och så länge som befolkningen i östra [...]
Kongo, Rwanda, Villkorat bistånd

2013-01-05

Cecilia Bäcklander: Barnen får inte förenas med sin pappa

“Dna-analysen, vigselbeviset och två id-handlingar väger lättare än det faktum att Mikael och Fikadu har lämnat motstridiga uppgifter om sitt gemensamma liv. Inte om det grundläggande, att de är gifta och har sammanlevt och fått barn [...]
Eritrea, Etiopien, Migration, Migrationsverket

2012-12-30

Det är välståndet som behöver förklaras

“I slutet av februari presenterade Världsbanken ny statistik om hur den extrema fattigdomen utvecklas i världen…Världsbankens mätmetoder går förstås att diskutera. Men vad som presenterades var ändå ett av vår generations absolut mest sensationella budskap. Millenniemålet uppfyllt, [...]
Afrika, FN, Hälsa, Kina, Millenniemålen, Sida, Världsbanken

2012-12-28

Se världen som den är

“Häromdagen släppte Sida sin årliga SCB-undersökning om synen på bistånd och utveckling bland svenskar. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka är nöjd över att fler känner till att utvecklingen i världen går framåt och att stora [...]
Bangladesh, Centralafrikanska republiken, Målsättning, Resultat, Sida, Tanzania, Vietnam

2012-12-28

Outvecklad syn på utveckling

“Den svenska okunskapen om utveckling har inte bara konsekvenser för biståndspolitiken. Företag riskerar att missa exportmöjligheter när de överskattar svårigheterna och underskattar vinsterna med att ta sig in på växande marknader. Och vår skeva bild [...]
Afrika, Biståndsformer, Informationsanslaget, Mediabevakning

2012-12-27

Har Sverige övergett fattigdomsmålet?

“Att Burkina Faso gjort framsteg inom demokrati, jämställdhet, kamp mot korruption, miljö och markvård samt privatsektorutveckling och att det svenska utvecklingssamarbetet ger bra resultat tycks väga lätt när biståndsminister Gunilla Carlsson (M) väljer samarbetsländer. … Argumenten [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Burkina Faso, Målsättning, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet

2012-12-23

Resor, engagemang och utveckling

“Det är inte NGOs, andra organisationer eller stater som är de främsta målen, utan just utsatta människor i olika delar av världen, som varje dag hindras från att nå sin fulla potential och skapa goda [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Palestina, Partipolitik, Somalia, Syrien, Utrikesdepartementet

2012-12-20

Sverige bör underkänna valet i Egypten

“Svenska debattörer måste inse att demokrati är ett relativt begrepp som för att fungera måste vila på en betydligt bredare grund än att det hålls allmänna val. I denna grund måste finnas en etisk/moralisk kodex om [...]
Demokrati, Egypten, FN, Mänskliga rättigheter

2012-12-11

Debatt: Så ska fattigdomen utrotas

“Vår optimism grundas på att bland de tjugo snabbast växande länderna under de tre senaste åren ligger åtta i Afrika söder om Sahara. En av de främsta orsakerna till den starka ekonomiska tillväxten i flera [...]
Afrika, Hälsa, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, Världsbanken

2012-12-01

Stöd Globala Fonden igen!

“Folk dör i dag i södra Afrika och Namibia för att tillgången till behandling brister, eller för att de inte har tillräckligt med mat att äta med medicineringen. Detta händer inte för att de här [...]
HIV/AIDS, Korruption, Millenniemålen, Namibia

2012-12-01

”Hiv/aidssjuka i Sydafrika drabbas hårt av Jasaffären”

“Den svenska regeringens exportsatsning till stöd för Jas Gripen-försäljningen är det största exportinitiativet hittills i Sverige. Dåvarande opposition, nu i regeringsställning, gav affären sitt fulla stöd. Men redan från början motsatte vi oss affären – kyrkor, fackförbund [...]
HIV/AIDS, Korruption, Sydafrika, Vapenhandel

2012-11-29

Fy farao

“Men det tar tid att reformera rättsväsendet och att i dag låta Mursi maktsamla är oerhört riskabelt. Omvärlden har många anledningar att oroa sig för utvecklingen. USA har dock ett väldigt effektivt påtryckningsmedel: det militära vapenbiståndet. När [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Egypten, Militärt bistånd, USA

2012-11-27

Historiskt erkännande av Västsahara

“Men Marocko utsätts inte för sanktioner eller andra påtryckningar från omvärlden. Tvärtom gynnas Marocko på flera sätt; bland annat genom förmånliga handels- och fiskeriavtal med EU, genom att den folkomröstning om självständighet som västsaharierna blivit [...]
EU, Handelspolitik, Marocko, Västsahara

2012-11-26

Låt Sadev gå i graven

“Sadevs bristfälliga verksamhet har varken gynnat svenska skattebetalare eller biståndsmottagarna. Behovet av en välfungerande utvärdering i biståndet är större än i andra offentliga program på grund av den brutna informations- och ansvarskedjan. Skattebetalare i Sverige [...]
Forskning, Resultat, SADEV, Sida, Tanzania, Utrikesdepartementet, Utvärdering

2012-11-24

Lägg partipolitik åt sidan och erkänn Västsahara

“Den som tror att Marockos styre över Västsahara inte är något problem misstar sig fullständigt. I Marocko är kungen den högsta politiska och religiösa ledaren, och det är exempelvis förbjudet att uttala sig negativt om Marockos [...]
EU, FN, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2012-11-22

Vi kan inte längre titta på medan Kongos folk förblöder

“Men tiden är inne för att skapa en ny berättelse om Kongo. Den belgiske författaren David van Reybrouck har börjat. Hans magnifika bok Kongo – en historia ger en välkommen perspektivförskjutning och mänsklig förankring av de historiska skildringarna. En [...]
Barn, EU, FN, Kongo, Kvinnor, Partipolitik

2012-11-17

Stötta demokratirörelsen i stället för regimen

“Bahrain, såväl som Saudiarabien, har i åratal varit köpare av svensk krigsmateriel. Dessa länder klassas som diktaturer båda två. Hur kommer det sig att de, trots svenska riktlinjer om hänsyn till mänskliga rättigheter, får fortsätta [...]
Bahrain, Demokrati, Diktaturer, Egypten, Mänskliga rättigheter, Oman, Partipolitik, Saudiarabien, Tunisien, Vapenhandel

2012-11-15

S uppgörelse är ett slag i luften för Västsahara

“Ett erkännande av Västsahara försvårar den pågående fredsprocessen mellan Västsahara och Marocko. Det isolerar Sverige inom EU. Inget annat EU-land har erkänt Västsahara som stat.”
Marocko, Partipolitik, Västsahara

2012-11-15

Socialdemokraterna allt mindre pålitliga i utrikesfrågor

“Idag beslutar utrikesutskottet att regeringen ska erkänna Västsahara som självständig stat. MP, V och S samarbetar med SD för att köra över Alliansen. S sviker därmed den hittills gällande principen att det är regeringen som fattar [...]
Partipolitik, Västsahara

2012-11-14

Sverige slapp FN-sällskap

“Vad är det då för sällskap Sverige missar? Jo, bland de nyvalda i rådet för mänskliga rättigheter sitter bland annat Etiopien, FörenadeArabemiraten och Venezuela. … Länderna i rådet byts ut med jämna mellanrum. Men gemensamt är att det används av diktaturer [...]
Diktaturer, Etiopien, Förenade Arabemiraten, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, Venezuela

2012-11-13

Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas

“I parlamentet i Egypten är endast två procent kvinnor. I Tunisien är 26 procent av ledamöterna kvinnor, men sammantaget finns få spår av jämställd representation och än mindre ett reellt inflytande. Även om demokratiska förändringar [...]
Afrika, Demokrati, Egypten, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Tunisien

2012-11-12

Afrika kan klara sin egen utveckling

“Svältkatastrofer i Afrika är så vanliga att många människor knappt tar notis när de dyker upp i nyhetsflödet (om de alls blir omskrivna). Världens regeringar lovar biståndsinsatser. Sedan fortsätter allt som vanligt, och så upprepas det [...]
Afrika, Handelspolitik, Hunger, Mediabevakning, Världsbanken
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Africa Can Help Feed Africa".

2012-11-01

Abraham Staifo: Bistånd får inte vara kravlöst

“Problemet är att biståndet inte alltid når målet. Hamnar pengarna i fickorna på förtryckarna och de som göds av korruption kommer de i stället att hålla diktatorer och korrupta system under armarna. Speciellt farligt är [...]
Budgetstöd, Korruption, Palestina, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Uganda

2012-10-31

Björling kränger hellre varor än hbt-rättigheter

“Ewa Björling försvarar sina möten och svensk handelspolitik med att hon inte tror på bojkott. Men det finns inget politiskt parti som säger att Sverige aldrig ska bedriva någon form av handel med någon diktatur. [...]
Diktaturer, Handelspolitik, HBTQ-personer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Uganda

2012-10-31

Centern vill se klimatsatsningar i Afrika

“I förhandlingarnas kanske mest centrala del, om hur Kyotoprotokollets andra period ska se ut från och med 1 januari 2013, har arbetet med texter gått framåt under året. Men det finns ännu ingen lösning på frågorna [...]
Afrika, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik

2012-10-25

”Utan mediebevakning syns inte katastroferna”

“Vikten av att alla – organisationer, medier, allmänheten och politiker – har en så aktuell bild som möjligt av den humanitära situationen i världen går inte att överskatta. Rapporten ”Kriserna svenskarna glömt” som Läkare utan gränser [...]
Centralafrikanska republiken, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Sierra Leone, Sudan
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Krisen svenskarna glömt".

2012-10-22

Handel bästa medicinen mot fattigdomen

“Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen. Den största fattigdomsminskningen de senaste åren har kommit i framförallt östra och sydöstra Asien, särskilt i Kina. Detta för att Kina har [...]
Afrika, Demokrati, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Kina, Målsättning, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd, Vatten
Artikeln är en replik på: "Fattigdomen måste bekämpas".

2012-10-21

Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat

“Vi som jobbar med det svenska biståndet har sett att budgetstödet gett långsiktiga resultat med kraftigt minskad fattigdom i Moçambique, avsevärt fler barn som avslutar grundskolan i Tanzania, betydligt större tillgång till hälsoservice i Mali [...]
Budgetstöd, Burkina Faso, Hälsa, Mali, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering

2012-10-18

Pengar till Etiopien stoppades

“Artikeln innehåller emellertid sakfel om det svenska biståndet till Etiopien. Malm och Ängeby hävdar att Sida under 2003 och 2007 skulle ha betalat ut 30 miljoner kronor om året till att bygga upp den etiopiska rättssektorn, [...]
Demokrati, Etiopien, Partipolitik, Persson & Schibbye, Sida
Artikeln är en replik på: "Sverige bör inte ge bistånd till Etiopien".

2012-10-12

Bistånd: Svårt hur man än gör

“Ekot rapporterade på torsdagen att biståndsminister Gunilla Carlsson vacklar om budgetstödet. Tidigare i år sade hon sig vilja avskaffa det helt. Nu argumenterar hon i termer av för- och nackdelar och säger att det som behövs [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Uganda
I artikeln hänvisas till "Ekot: "Regeringen ändrar sig om biståndet - igen""

2012-10-05

Flyktingpolitiken i Sverige är inhuman

“När människor tvingas fly från stridigheterna i Syrien, Somalia och Afghanistan har vi alla ett ansvar. Barn som har förlorat sin familj och flytt till Sverige behöver ett tryggt hem. Därför ska lagen ändras: Inga [...]
Afghanistan, Barn, Migration, Partipolitik, Somalia, Syrien

2012-09-27

Debatt: Hög etik har ett pris

“Händelser som Telia Soneras köp av 3g-licenser i Uzbekistan, Lundin Petro­leums tidigare ­verksamhet i Sudan samt rege­ringens försvar av svensk vapenindustri illustrerar den svenska dubbel­moralen. … I sina etiska riktlinjer skriver Telia Sonera att företagen rättar sig efter [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Diktaturer, Global Compact, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sudan, Uzbekistan, Vapenhandel

2012-09-24

Sissela Nordling Blanco: Sverige utvisar Martins och Johans kollega till Etiopien

“Om Sveriges regering med trovärdighet ska stå upp för yttrandefriheten och kriti­sera länder med politiska ­fångar ­måste de sluta utvisa människor till länder där de fängslas på grund av kön, sin sexualitet, sin etnicitet eller [...]
Etiopien, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Migration, Migrationsverket, Persson & Schibbye

2012-09-23

Mali kan enas med vapen

“Före militärkuppen sågs Mali som ett föredöme för andra mindre stabila demokratier i regionen. … Ett militärt ingripande med utländska trupper är en tydlig signal för islamisterna att anfalla. För den redan hårt prövade befolkningen innebär [...]
Demokrati, Mali, Militärt bistånd

2012-09-16

En myt att sociala medier startade den arabiska våren

“Alla de som hänvisar till det egyptiska upproret som revolution startad av ungdomar i sociala medier har fel. Revolutionen startade inte på nätet, den startade den 17 december 2010 i Sidi Bouzid, Tunisien, där den unga [...]
Egypten, Mediabevakning, Tunisien

2012-09-15

Frihetens försvarare

“Sverige och EU ger också stöd till Etiopien. Biståndsminister Gunilla Carlsson hävdade för ett år sedan att det varken var möjligt eller önskvärt att strypa de svenska utbetalningarna, då det näppeligen skulle gynna Perssons och [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Etiopien, EU, Persson & Schibbye

2012-09-15

Bistånd i demokratins tjänst

“Malm har givetvis rätt. Sverige ska inte bidra till regimer som inte för sina länder i rätt riktning. … Av biståndet gick den största delen till projekt i samarbete med lokala och internationella organisationer och inte [...]
Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Persson & Schibbye
I artikeln hänvisas till "SVT Play: "Fredrik Malm (FP): Se över biståndet till Etiopien""

2012-09-11

En smula hopp i Somalia

“Idag är det val i Somalia. Landet ska få en ny president. Tyvärr är det inget val i egentlig traditionell demokratisk mening, då det är de nytillsatta ledamöterna i parlamentet som väljer. … Bistånd och diplomati i [...]
Demokrati, Militärt bistånd, Somalia

2012-09-11

Äntligen är de fria

“Att Sverige varit en av Etiopiens största biståndsgivare under många år tycks inte i sammanhanget ha spelat någon omedelbar roll. Relationerna mellan Stockholm och Addis Abeba började för övrigt att försämras långt före det att [...]
Etiopien, Mediabevakning, Näringsliv, Persson & Schibbye

2012-09-10

Ska Sverige ta intryck av Sudan?

“I stället fortsätter MR-rådet att vara ett djupt politiserat organ, som används i helt andra syften än att främja mänskliga rättigheter. Två andra länder som kandiderar till rådet är för övrigt Venezuela och Pakistan. … [...]
Diktaturer, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Pakistan, Rådet för MR, Sudan, Venezuela

2012-09-10

”Välgörenhet och bistånd kan aldrig skapa välstånd”

“Förutom att vara en framgångsrik affärskvinna är Alemu också en hård biståndskritiker. I en mejlintervju med Veres är hennes kritik skoningslös. ”Välgörenhet och bistånd fungerar inte för fattigdomsminskning. De är aldrig hållbara modeller. Och de [...]
Etiopien, Resultat, Välgörenhet

2012-09-06

Det är inte för sent att rädda Malis barn

“UNHCR behöver pengar för att kunna bygga fler brunnar och rusta upp borrhål. Vikten av förebyggande hälsovård är kritisk, speciellt för barn som redan är försvagade av torkan och matbristen i Sahel-regionen. Vi får inte låta [...]
Barn, FN, Hälsa, Hunger, Mali, Sjukvård

2012-09-05

Biståndet till Eritrea får inte återupptas

“Det är bra och viktigt att EU-kommissionen för en politisk dialog med Eritrea, men det är inte acceptabelt att EU-medel går till att stötta en regim som så grovt bryter mot mänskliga rättigheter. I ett [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Demokrati, Diktaturer, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning

2012-09-05

FN måste ta fasta på skyldigheten att skydda

“Förra årets militära insats i Libyen har blottat en spricka mellan världens länder i synen på hur långt man kan och bör gå för att värna mänsklig säkerhet. … Sedan FN-toppmötet 2005 har såväl säkerhetsråd som [...]
FN, Libyen, Militärt bistånd, Syrien

2012-09-05

Ge inte upp om Dawit

“I mer än tio år har svenska regeringar låtit den tysta diplomatin tala. Resultaten har uteblivit. Inte heller hotet från EU om indraget bistånd har påverkat regimen i Eritrea. Bättre förekomma än förekommas, tyckte diktatorn [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Mediabevakning

2012-09-01

Afrikas Putin får fint besök

“Angolas ekonomi går som tåget. BNP har växt med i genomsnitt 11 procent sedan 2002 i denna oljestat där hela 97 procent av exportintäkterna kommer från oljan. Och som en av historiens många ironier har [...]
Angola, Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Partipolitik

2012-08-23

Biståndet till Somalia försvann i korruption

“Det är inte alltid rätt att strypa bistånd vid korruptionsmisstankar. I bland kan det finnas så starka skäl till biståndsnärvaro att ett visst svinn måste accepteras. Men det är oacceptabelt att fortsätta biståndsutdelning då hela 70 procent försvinner, [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Somalia

2012-08-22

Etiopien: Klokt att skruva ned volymen

“Just för att ingen vet vad som händer på sikt, just för att så mycket står på spel i hela regionen, just för att sannolikheten är obefintlig att den nytillträdde premiärministern skulle prioritera frågan om två [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, Etiopien, EU, Ship to Gaza

2012-08-22

Efter Meles Zenawi

“Om Zenawis död kan leda till en demokratisk utveckling i Etiopien är ännu för tidigt att säga. Mycket talar för att det etablissemang som innehar makten kommer att hålla sig fast vid densamma.”
Demokrati, Etiopien

2012-08-20

Massakern på strejkande i Sydafrika blottar gamla sår

“Samtidigt som det är lätt att vara överens om att 3 600 är sanslöst lite bör man komma ihåg att minimilönen för till exempel lantarbetarna som plockade druvorna till vinet som många som läser detta [...]
Demokrati, Sydafrika

2012-08-18

Handeln med konfliktmineraler måste stoppas

“Syftet med lagstiftningen är att bromsa inkomsterna till krigsherrarna som lever på konflikten och som är ansvariga för de vidriga människorättsbrotten. Lagen skulle bidra till att synliggöra för både uppköpare och konsumenter vad som är [...]
Handelspolitik, Kongo, Näringsliv
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Taking Conflict Out of Consumer Gadgets".

2012-08-17

Gråt inte för Afrika

“Halva Afrikas befolkning kommer att bo i städer år 2025. Inflyttningen synliggör den utbredda fattigdomen i slumområdena, men har lett till ökad produktivitet, efterfrågan och investeringar. Och urbaniseringen är en följd av kontinentens ofta förbisedda, men [...]
Afrika, Demografi, Kenya, Näringsliv

2012-08-11

Stoppa Marockos försök snylta på FN:s insatser

“Kvar står också frågan till Siemens om hur ett vindkraftsprojekt på ockuperad mark lever upp till deras egna etikprogram, där man bland annat kan läsa att “Siemens förbinder sig också till att, inom sin vidare [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2012-08-08

Långsiktig hjälp

“Problemen är enorma på många sätt. Dels handlar det om möjligheten till försörjning, en tuff uppgift på de fattiga platser i Afrika och Sydasien där kvinnor fortfarande föder mellan fem och sju barn. Men de [...]
Afrika, Barn, Demografi, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen

2012-08-07

Diktaturen festar och utpressar i Sverige

“Självklart gör Dawit Isaaks situation frågan om skatteindrivningen ytterst känslig. Varje åtgärd med påverkan på Sveriges relationer med Eritrea måste därför vägas på guldvåg. Men det är ingen ursäkt att helt låta bli att agera. I [...]
Dawit Isaak, Eritrea, Utrikesdepartementet

2012-08-06

Utvecklingsbistånd: I samma gamla hjulspår

“Anders Östman pekar på forskning om hur Good governance i många fall funge­rat konserverande eller till och med kontraproduktivt för fattigdomsbekämpning. Och om hur Sida inte vill se det. Alldeles oavsett i vilken grad Anders Östman har [...]
Afrika, Demokrati, Forskning, Resultat, Sida

2012-08-05

Helvetet som världen glömt

“FN har i dag 19.000 poliser och militärer på plats i Kongo. Det är långt ifrån tillräckligt och någon förstärkning är knappast heller att vänta sig. Omvärlden har visserligen under sommaren ökat trycket på Rwanda, genom [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Kongo, Militärt bistånd, Rwanda

2012-08-03

Utred Somalias stora biståndssvinn

“Sverige är en aktiv givare i Somalia, främst humanitärt men också långsiktigt via bland annat FN. Tidigare i år kom en FN-rapport som konstaterar att upp emot 70 procent av biståndet till övergångsregeringen i landet kan ha [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Somalia
I artikeln hänvisas till "UN report urges sanctions against corrupt Somali leaders"

2012-07-30

Stoppa krigsherrarna med lag mot konfliktmineraler

“Dessa naturtillgångar finansierar och vidmakthåller konflikten i östra Kongo, möjliggör det som bäst beskrivs som slavarbete, inklusive sexslaveri, och ger ytterst lite tillbaka till lokalbefolkningen… Vi vill ha en europeisk lagstiftning om konfliktmineraler, liknande den amerikanska, som [...]
EU, Handelspolitik, Kongo

2012-07-24

Svensk vapenexport hindrar fred och demokrati i världen

“Det som är synnerligen allvarligt är att 56 procent av vapenexporten skett till länder som klassas som icke-demokratier av den Amerikanska organisationen ”Freedom House”, bland annat till Saudiarabien för 2,9 miljarder kronor! Här finns också Brunei, [...]
Egypten, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien, Thailand, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Sverige är beroende av vapenexport".

2012-07-21

En behovsframkallande hjälpindustri

“Den zambiska ekonomen Dambisa Moyo, författare till den kritiska bokenDead Aid och aktuell med Winner Take All, om Kinas växande inflytande, påpekar att Afrika under de senaste 50 åren har tagit emot mer än tusen miljarder dollar [...]
Afrika, Fungibilitet, Resultat, Somalia
I artikeln hänvisas till "Bok: "Winner Take All - China's Race For Resources and What It Means for the World" (2012)"

2012-07-17

Med bistånd och FN-soldater kommer sexhandel

“I SvD i våras berättades på ledarsidan om hur det NGO-täta Kambodja fullkomligt kryllar av biståndspengar, projekt och hjälparbetare, men att avtrycken från detta syns föga i andelen desperat fattiga men desto mer i restaurangutbudet [...]
FN, Humanitärt bistånd, Kambodja, Kvinnor, Sydsudan
I artikeln hänvisas till "Biståndet går till Kambodjas elit"

2012-07-16

Snabbaste tillväxten finns i Afrika

“Det är ländernas kraft och egna förmågor som ligger bakom, inte utländskt bistånd. En Swedfund-rapport från tidigare i juli ger en intressant inblick i hur Afrikas tillväxtunder uppstått. Man konstaterar att ekonomiska reformer och avreglerade [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Resultat, Swedfund

2012-07-10

Svenskt bistånd i skuggan av revolutionen

“Personligen är jag inte lika optimistisk om utvecklingsmöjligheterna i länder som Egypten, men kan enas med biståndsministern om att det står och väger. Den arabiska revolutionen kan leda till mer demokrati – eller mindre. Och [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten

2012-07-10

Långsiktigt stöd kan stoppa konflikten

“Givarländerna ger bistånd för att ta hand om kvinnor som utsatts för våld. De måste också bli bättre på att arbeta för att undanröja grundorsakerna i landet. Kongos ledare är en del av problemet eftersom [...]
Civilsamhället, Kongo, Korruption, Resultat

2012-07-08

Kvinnorätt och toppmöte viktiga uppgifter för Eliasson

“Kräv konsekvent agerande. Genom att skriva under FN-stadgan har de 193 medlemsländerna åtagit sig att verka för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter överallt. Trots det finns en tendens, inte minst bland de fem permanenta [...]
Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien

2012-07-05

Biståndet kan inte bara vara kortsiktiga insatser

“Kvinnor som drabbats av våld måste få vård och hjälp att återvända till livet, och katastrofbistånd är en viktig del. Men ännu mer resurser måste läggas på att bidra till att samhället fungerar. Det krävs [...]
Humanitärt bistånd, Kongo, Korruption, Näringsliv, Resultat, Utvärdering

2012-07-02

Skydda Kongos civila

“Under senare år har den internationella närvaron i DR Kongo minskat. För att skydda landets civila och gripa krigsförbrytare krävs tvärtom större närvaro. Europas länder måste ompröva sin inställning till deltagande i FN:s fredsfrämjande insatser [...]
Afrika, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Rwanda

2012-06-18

Konflikttomater i svenska butiker

“Livsmedelskedjor som inte vill bidra till att legitimera ockupationen av Västsahara bör omgående sluta köpa in tomater från Marocko. Politiker som vill ta ansvar för att befria Afrikas sista koloni måste verka för att riva [...]
EU, Handelspolitik, Jordbruk, Marocko, Västsahara

2012-06-15

För Egyptens demokrater är valet en mardröm

“Den svenska regeringen måste ta avstånd från den egyptiska regimens agerande. Det är också av yttersta vikt att den svenska regeringen möjliggör för svenska organisationer att stötta demokratiska krafter i Egypten så att demokratiska val [...]
Demokrati, Egypten, Partipolitik

2012-06-15

Ge alla möjlighet välja ekologisk mat

“I det läget väljer biståndsminister Gunilla Carlsson att det svenska biståndet till jordbruk i södra Afrika ska fokusera på att stödja industriellt jordbruk. Detta genom en grupp som kallas AGRA – Alliansen för en grön [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jordbruk, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik

2012-06-15

Frihandel är ett bra sätt

“EU:s associeringsavtal med Centralamerika och Kariben är inte någon nyhet. Förhandlingar har förts i snart 10 år och avtalet täcker frågor som är viktiga våra gemensamma grundläggande värderingar, den kapitaliska skräckbild Anna Lok målar upp [...]
Afrika, Centralamerika & Västindien, Demokrati, EU, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter

2012-06-12

Debatt 12/6 Kvalitet på bistånd viktigare än att enprocentsmålet uppfylls

“Sidas utbetalningsmål har lett till att biståndets volym betonas högre än dess kvalitet. Regimer i Afrika som styr med Pinochet-metoder får stöd i strid med svensk biståndspolicy.”
Sida, Uganda, Volym

2012-06-11

Dags för UD att tänka om – Somalia går åt rätt håll

“Sverige bör gå i Danmarks fotspår och öppna ett kontor i Hargeysa för att likt danskarna: stödja den positiva utvecklingen i Somalia. Och sluta hävda att det i princip är omöjligt att bedriva konsulärt arbete [...]
Ambassader, Somalia, Utrikesdepartementet

2012-06-11

Våra studenter är den ljusnande framtiden

“Vår värld förbättras och utvecklingen är dramatisk. För att nämna bara några exempel: i dag kan 80 procent av alla ungdomar i Tanzania läsa, sedan 1970 har medellivslängden i Vietnam ökat från 48 år till 75 [...]
Bangladesh, Barn, Demografi, Hälsa, Klimat & miljö, Kvinnor, Tanzania, Utbildning, Vietnam

2012-06-11

Blunda inte för krigets Kongo

“Utdragna och enformiga konflikter, konstant våld och undernäring. Det är den gamla schablonbilden av Afrika, den som världen har haft anledning att ompröva när stora delar av kontinenten nu lyfts ur fattigdom och upplever stark [...]
Afrika, FN, Kongo, Näringsliv, Partipolitik, Rwanda
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Ignorerade kriser 2005".

2012-06-09

Skuggorna över Syrien

“Men Syrien är också inskrivet i större maktpolitiska sammanhang. Ryssland, USA och Iran lutar sig över det arma landet med sina intressen. Ett Nato som inte har några planer på att stödja den syriska oppositionen [...]
Iran, Libyen, Nato, Ryssland, Syrien, USA

2012-06-09

Mardrömmen måste ta slut

“FN:s och Kofi Annans fredsplan för Syrien faller ihop framför våra ögon. Observatörer från FN finns i landet nu, men det är den enda av fredsplanens sex åtgärder som kommit på plats. Några våldshandlingar har [...]
Demokrati, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien, USA

2012-06-08

Politiken hänger inte med

“I maj publicerade FN:s utvecklingsorgan (UNDP) en rapport om tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika (Africa Human Development Report 2012: Towards a food secure future). I den noteras både de stora tillgångar som finns i Afrika och [...]
Afrika, Hunger, Kina, Korruption, Näringsliv, Zambia
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Africa Human Development Report 2012".

2012-06-07

”Upproret i Syrien handlar inte om krav på demokrati”

“Att revolutionen i Syrien är en kamp för demokrati är inget annat än en myt, som väst skapat och börjat tro på. Följ utvecklingen i Irak och Egypten så kommer ni att förstå att regimbytena leder [...]
Demokrati, Egypten, Irak, Mediabevakning, Syrien

2012-06-07

“Visst är det meningsfullt med en undersökning av Lundins agerande i Sudan”

” Motsatsen till Bengt Nilssons påståenden gäller: Lundin Petroleums folkrättsbrott är ytterst väl dokumenterade av offren.För övrigt är det mer än märkligt att de ansvariga på Lundin Petroleum inte häktats för länge sedan. Argumentet ”ingen [...]
Näringsliv, Omtalade personer/konflikter/händelser, Sudan
Artikeln är en replik på: "”Vi får aldrig veta sanningen om Lundins agerande i Sudan”".

2012-06-06

Replik: Sidas bästa får inte gå före bra bistånd

“Forskningen visar på att den höga tillväxten i många länder i dag i Afrika inte gör det. Dagens tillväxt vidmakthåller ett mönster med råvaruutvinning och fastlåsning i patron-klientförhållanden, som länge utmärkt regionen. Omvärldens jakt på Afrikas [...]
Afrika, Forskning, Landgrabbing, Resultat, Sida
Artikeln är en replik på: "Markinvesteringar bekämpar hunger".

2012-06-01

Sida måste lyssna på kritiken mot markförvärv

“Sida-chefen Charlotte Petri Gornitzkas inlägg (den 28 maj) reser fler frågor än det besvarar. Det enda som är tydligt är att Sida bestämt sig för att vid stora markförvärv bidra med utvecklingsprojekt och att man [...]
Afrika, Jordbruk, Landgrabbing, Sida
Artikeln är en replik på: "Markinvesteringar bekämpar hunger".

2012-06-01

”Vi får aldrig veta sanningen om Lundins agerande i Sudan”

“De som stöder Lundin Oil/Petroleum hävdar att pengar från oljeutvinningen tilldelades den lokala administrationen och därför gynnade de fattiga bönderna och boskapsskötarna i området. Det stämmer inte.  …  Organisationen ECOS, som gärna vill hävda att oljebolagens närvaro [...]
Näringsliv, Sudan

2012-05-31

Gärna FN-post till Mugabe

“Ingen som besökt Zimbabwe sedan 2000-talets slut kan ha undgått att lägga märke till svältens spår, och till befolkningens ständiga köande för att köpa vardagsnödvändigheter. Allt orsakat av Mugabes vanstyre. Just med tanke på allt detta [...]
FN, Hunger, Zimbabwe

2012-05-31

Oljedirektörernas arrogans stinker

“Lundin har inte heller velat ha någon insyn i den verksamhet Africa Oil driver i Ogaden. I stället har man förringat sin inblandning. När Martin Schibbye och Johan Persson sökte svaren på plats dömde den ­etiopiska domstolen [...]
Mediabevakning, Näringsliv, Ogaden, Persson & Schibbye, Sudan

2012-05-28

Mörkt för mänskliga rättigheter

“Även Sverige får kritik: för att inte ha utrett utlämningen av de två terrormisstänkta egyptierna, för att inte individuellt pröva asylansökningar som bedöms vara uppenbart ogrundade, och för att fortsätta utvisa asylsökande till Irak och [...]
Egypten, Eritrea, Mänskliga rättigheter, Migration, Vapenhandel
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Amnesty International Report 2012".

2012-05-22

120521 Dawit Isaak får aldrig glömmas bort

“Biståndsvapnet har heller inte påverkat regimen. Den sa i höstas självmant upp avtalen med EU i stället för att genom att bland annat släppa Isaak leva upp till kraven för förnyat stöd. Låsningarna kan tyckas hopplösa. [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Partipolitik

2012-05-21

Kränkande när väst vet bäst

“Men en ännu större katastrof är om västerländska biståndsarbetare tror sig ha rätt att gå in och med medicinsk kunskap och ett slags självupplevd moralisk överlägsenhet överpröva afrikaners föräldraskap. Döende barns kroppar är ett sällsynt [...]
Hälsa, Humanitärt bistånd, Niger, Sjukvård

2012-05-17

Bistånd och inställsamhet

“Man kan tycka mycket om att endast 46 procent av EU:s bistånd går till det som generellt kallas fattiga länder. I grunden är det bedrövligt. Nog finns det större behöv i världen än att bygga [...]
EU, Moldavien, Näringsliv, Resultat, Serbien, Sierra Leone, Swedfund, Turkiet, Volym

2012-05-11

Lundindebatten behöver hyfsas

“Så länge skarpa bevis saknas finns det anledning att sänka tonen en aning. Lundinkampanjen tycks handla alltmer om journalisters narcissism och allt mindre om Sydsudans ännu så plågade folk.”
Mediabevakning, Näringsliv, Sudan

2012-05-10

Den moraliska skulden väger tungt

“Egentligen är det konstigt att det är först nu en del av ägarna vill ha klarhet. Redan 2010 presenterades rapporten “Unpaid debt”, som visar att det finns ett direkt samband mellan Lundins verksamhet i södra Sudan [...]
Näringsliv, Sudan
I artikeln hänvisas till dokumentet: "UNPAID DEBT".

2012-05-09

Kyrkorna för tysta om Lundin

“Frågan är varför, med tanke på den massiva mediebevakningen hittills i Lundinaffären. Varför har de flesta svenskar valt att ignorera sin moraliska plikt att agera, trots att de är välinformerade om fallet? Människor i Sverige har [...]
Etiopien, Mediabevakning, Persson & Schibbye, Religion, Sudan

2012-05-08

Arabiska våren: Blanka biståndscheckar är en björntjänst

“Men om väst villkorar stödet på fel sätt ses det som inblandning i ländernas egna affärer. Det värsta som kan hända är om väst vänder arabvärlden ryggen, då finns andra krafter redo att ta över. Men [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Villkorat bistånd

2012-05-03

Stefan Fölster: Den dolda revolutionen

“Trots bristerna sker en dramatisk förbättring av företagsklimatet i de flesta av världens länder. Alla länder som beskrivs som “tigerekonomier”, såsom Kina, Indien eller Sydkorea har först förbättrat företagsklimatet, och endast därefter belönats med tillväxt. [...]
Afrika, Azerbajdzjan, Forskning, Indien, Kina, Näringsliv, Sydkorea

2012-04-21

Varför inget Ship to Syria?

“Att gå in militärt till skydd för civilbefolkningen framstår som realpolitiskt omöjligt. En FN-resolution till stöd för en humanitär insats blockeras av Ryssland, och det är heller inte säkert att en intervention skulle minska nöden [...]
Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Ship to Gaza

2012-04-21

Det finns bra sätt att framställa biobränsle

“Man menar att mer biobränsle i våra fordon innebär ökad konkurrens om odlingsytan i utvecklingsländerna. … Att använda värdefull odlingsmark i utvecklingsländer till rika länders behov av omställning i transportsektorn är självklart förkastligt. Och samtidigt helt [...]
Afrika, Biobränslen, Landgrabbing, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Biobränsle hotar rätten till mat".

2012-04-19

Att bromsa Afrikas utveckling löser inget

“Det vore väldigt allvarligt, ur många synpunkter, om EU sänkte sin ambitionsnivå i fråga om biodrivmedel. Den borde snarare höjas. Vad som behövs är att EU antar strikta regler om uthållig produktion för alla energiråvaror [...]
Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, Landgrabbing
Artikeln är en replik på: "Biobränsle hotar rätten till mat".

2012-04-17

Lena Ek – ta ansvar för indiskt kraftverk

“Det är nu hög tid att se över den svenska klimatpolitikens tveksamma effekter i andra länder. Vattenkraftverket i Indien är bara ett exempel. Nyligen tvingades Sverige stoppa två CDM-projekt i Rwanda. En stor del av [...]
Diktaturer, Indien, Kina, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Rwanda, Vatten
I artikeln hänvisas till "Skriftlig fråga 2011/12:352 Vattenkraftsprojekt inom CDM"

2012-04-14

Oljemiljoner betalade för regimens mord Sudans folk

“Stridshelikoptrar har ändrat­ dynamiken i kriget i Sudan på ett dramatiskt sätt och det är olje­pengar som har används för att finansiera dem. Ändå hävdar bröderna Ian och Lukas Lundin i en debattartikel i Dagens Nyheter den [...]
Näringsliv, Sudan
Artikeln är en replik på: "”Aftonbladets enda syfte tycks vara att smutskasta”".
I artikeln hänvisas till dokumentet: "UNPAID DEBT".

2012-04-10

Socialismen har gjort sitt i Afrika

“Konceptet frihandel ses från vänsterhåll med mycket misstänksamma ögon. Vi liberaler ser det i stället som en fördel och en förutsättning för verklig utveckling. Traditionellt bistånd har inte tagit Afrika ur fattigdomen en handel och [...]
Afrika, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Resultat, WTO

2012-04-08

Afrika ropar efter fler demokratiska ledare

“Förväntningarna på en demokratiskt vald ledare är höga och svåra att leva upp till. Många ledare försöker nog formulera en positiv vision och gör försök i ett inledande skede att stå upp för den. Men [...]
Afrika, Demokrati, Senegal, Sydafrika, Zimbabwe

2012-03-29

Svenska budgetstödet går till att döda folk

“Varför ska svenska skattebetalare vara med och finansiera dödandet av människor i Mali? Kan någon förklara det på ett pedagogiskt sätt? Och kom nu inte och påstå att det är ”andra” pengar som går till [...]
Budgetstöd, Burkina Faso, Fungibilitet, Mali, Projektstöd, Resultat, Tanzania, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Mänskliga rättigheter i Burkina Faso 2010".

2012-03-22

Bröderna Lundins skuld är moralisk

“Så visst är Ian och Lukas Lundin amoraliska affärsmän, som det är skamligt att vår utrikesminister gav sig i lag med. Men i debatten har det påståtts mycket mer än så. Personerna bakom Lundin Oil [...]
Näringsliv, Partipolitik, Sudan
Artikeln är en replik på: "”Aftonbladets enda syfte tycks vara att smutskasta”".

2012-03-22

Ewa Björling gör en “Tolgforsare”

“Ewa Björling förstår ju att jag inte vill bojkotta handel med Afrika. Jag förutsätter därutöver att regeringen säger sig vilja verka för mänskliga rättigheter. Även om jag i min stilla undran funderar på hur vapenförsäljerskan [...]
Afrika, EU, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien
Artikeln är en replik på: "Ulvskog illa insatt i svenska insatser".

2012-03-20

Ulvskog illa insatt i svenska insatser

“Den svenska regeringen driver på för att företag som agerar på svåra marknader, där konflikter pågår eller där respekten för mänskliga rättigheter brister, ska agera både socialt och miljömässigt ansvarsfullt. Marita Ulvskog verkar tyvärr ha [...]
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "EU måste agera om konfliktmineral".

2012-03-18

”Aftonbladets enda syfte tycks vara att smutskasta”

“I områden som är drabbade av extrem fattigdom måste den ekonomiska utvecklingen initieras med hjälp av utländska investeringar i infrastruktur och utveckling av naturtillgångar. Bistånd från utlandet kan tyvärr inte göra mycket mer än att [...]
Diktaturer, Etiopien, Kongo, Näringsliv, Sudan

2012-03-17

Svenskt bistånd ska inte gå till att förgifta mark i Afrika

“Det är mycket märkligt att biståndsministern försvarar ett projekt som utsätter bönder i Afrika för hälsorisker och som hotar utvecklingen av en hållbar matproduktion.Varför ska Afrika tvingas göra samma misstag som vi har gjort? Ett [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Resultat

2012-03-16

EU måste agera om konfliktmineral

“Inför dagens ministermöte i Bryssel har regeringen och Ewa Björling möjlighet att agera i frågan om konfliktmineral och bättra på sitt skamfilade rykte i fråga om mänskliga rättigheter. Sverige måste markera tydligt och visa att [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, SADEV

2012-03-15

Nu måste omvärlden ingripa

“På samma sätt som det misslyckade FN-ingripandet i Somalia 1993 bidrog till oviljan att ingripa mot folkmordet i Rwanda tycks nu världens länder vara oförmögna att låta Libyen-insatsen förra året följas av samlat agerande mot [...]
FN, Kina, Militärt bistånd, Rwanda, Ryssland, Somalia, Syrien

2012-03-13

Ge al-Assad en biljett till Haag

“Att göra allt, att ingripa militärt för att få ett slut på våldet, är också uteslutet om än av helt andra anledningar. Alla former av resolutioner mot Syrien i FN:s säkerhetsråd blockeras av Ryssland och [...]
FN, Kina, Libyen, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien

2012-03-12

Kinas behov av råvaror får landet att stötta skurkregimer

“Det finns stora vinster för Kina att fortsätta den icke-interventionistiska politiken i Afrika och Mellanöstern, men även i andra regioner där Kina har stora ekonomiska intressen i regimer som har problem med de grundläggande rättigheterna. I [...]
FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Syrien

2012-03-12

FN:s förenta homohatare

“Men bråket om HBT-rättigheter är samtidigt ett tydligt exempel på FN-systemets grundläggande begränsning. Inom FN är Saudiarabiens och Sudans, med fleras, vilja att fortsätta avrätta homosexuella formellt lika mycket värd som Sveriges upplysta inställning. Så [...]
FN, HBTQ-personer, Rådet för MR, Saudiarabien, Sudan

2012-03-11

Kony 2012 på både gott och ont

“Världen är sämre så länge han är fri. Han är långt ifrån den enda, men ingen kampanj ordnar allt på en gång. Mycket av kritiken är politiskt motiverad och det är inget fel i det, men [...]
Barn, Kony, Uganda

2012-03-08

Ny lag kan stoppa våldtäkterna

“Jag har upprepade gånger uppmanat Sverige och resten av EU att följa USA:s exempel och reglera konfliktmineraler från Kongo-Kinshasa. Nu gör jag det igen – och denna gång med tillägget att vi nästa år på [...]
Afrika, EU, Kongo, Kvinnor, Näringsliv, USA
I artikeln hänvisas till "Videoklipp: "Unwatchable""

2012-03-08

Ge halva biståndet till kvinnorna

“Sedan flera år är jämställdhet en av regeringens huvudprioriteringar i biståndspolitiken. Ändå gick endast elva procents av Sidas budget 2010 till projekt som har ”jämställdhet som huvudsyfte”. Åtskilliga rapporter från såväl FN som Världsbanken visar att [...]
Afrika, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, Partipolitik

2012-03-05

Sveriges bistånd är bra för världen

“Att utrikesdepartementet får biståndsmedel till ambassader runt om i världen, att biståndsmedel går till att betala av dåliga exportkrediter till svenska företag eller vårt flyktingmottagande är däremot fel användning. Biståndet ska gå till demokratiuppbyggnad och utveckling [...]
Ambassader, Avräkningar, Demokrati, Handelspolitik, Kongo, Migration, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel

2012-02-27

Regeringen ignorerar riksdagsbeslut om att stoppa vapenexport till diktaturer

“I februari 2010 försökte alliansregeringen via handelsminister Ewa Björling sälja övervakningssystem till Libyens tyrann Muammar Kadaffi. Detta skedde så lite som ett år innan den folkliga revolutionen bröt ut. De senaste fem åren har Sverige [...]
Bahrain, Diktaturer, Egypten, Försvarsexportmyndigheten, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel

2012-02-14

Stoppa företagens plundring av ockuperade folket på Västbanken

“CSR-policies är en bra början, men det behövs också bindande regler så att företag inte bara har möjligheten att göra rätt, utan faktiskt hindras från att göra fel. … Särskilt upprörande är det när svenska och [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Marocko, Näringsliv, Palestina, Partipolitik, Västsahara

2012-02-13

Lyssna på biståndspratet

“Syftet verkar vara att nå kortsiktiga resultat – hon tog själv i intervjun exemplet hur många spisar som ges till fattiga hushåll – istället för att fokusera på långsiktig utveckling. Gunilla Carlssons ökade krav på redovisning [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Moçambique, OECD, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering

2012-02-13

EU måste stå upp för sina demokratiska ideal

“Det var knappast en nyhet att Khadaffi torterade sina motståndare. Att Ben Ali badade i guld medan folket svalt. Och att egyptisk media var skarpt kringskuren och kontrollerad. Ändå var det länge tyst från Europas sida. Trots [...]
Demokrati, Diktaturer, Egypten, Handelspolitik, Hunger, Libyen, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Omtalade personer/konflikter/händelser, Tunisien

2012-02-13

Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen

“I lördags presenterade hon således en ny reform i SR Ekots lördagsintervju. Carlsson tänker avveckla det direktbistånd som inte är öronmärkt utan går direkt till mottagarländernas statsbudgetar. För tillfället får fyra afrikanska länder dylikt direktbistånd, [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Kambodja, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat bistånd, Volym

2012-02-13

”Regeringen har gett upp om biståndet”

“Om biståndet inte har fungerat sedan det startade för femtio år sedan, vad är det då som talar för att det plötsligt ska börja fungera? ... Trots att biståndspengar i flera fall uppenbarligen har finansierat krig [...]
Afrika, Budgetstöd, Diktaturer, Eritrea, Etiopien, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2012-02-12

Kortsiktighet duger inte

“Nu verkar det som om Gunilla Carlsson vill att Sverige i fortsättningen ska bidra mest med praktiska projekt och låta EU ta över det mer generella stödet. Kanhända slipper ministern då att reta sig på meningslöst [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering

2012-02-09

Gnosjöanda löser inte Moçambiques problem

“Kooperation Utan Gränser och Afrikagrupperna är övertygade om att Moçambique behöver mer investeringar. Men endast investeringar kan inte bekämpa fattigdomen. Moçambique behöver, precis som Sverige och alla andra länder i världen, en stat som bär huvudansvaret [...]
"Good governance", Moçambique, Näringsliv
Artikeln är en replik på: "Investering ofta bra bistånd".

2012-02-07

Stopping Illicit Capital Flows

“Den enorma volymen av illegala kapitalflöden utgör lösningen på Afrikas finanspolitiska kris och  skulle kunna vara ett medel för  fattigdomsbekämpning och ökad levnadsstandard. Men att bara ta itu med skatteflykten räcker inte, skriver Dr Attiya [...]
Afrika, Kapitalflykt, NAI-Forum (engelska)

2012-02-06

Diktatorerna använder FN för sina egna syften

“Deras agerande i frågan om Syrien visar dock att Libyen var undantaget som bekräftar regeln. Det går inte att bygga en bättre värld med demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter tillsammans med regimer som inte bara [...]
Demokrati, Diktaturer, FN, Kina, Libyen, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Syrien

2012-02-03

Human dignity, water and revolutions in Africa

“Problemet för stora delar av Afrika är inte mängden tillgängligt vatten – det handlar om den ojämna fördelningen. Tillsammans står Mellanöstern, torrområden i Nordafrika, Sahel och Afrikas horn inför utmaningen att balansera minskade resurser med [...]
Afrika, Demografi, NAI-Forum (engelska)

2012-01-27

Omöjligt uppdrag

“Sverige har i processen svikit FN. När Ban Ki-moon 2008 vädjade om europeiska fredstrupper till den nästan kollapsande FN-missionen i Kongo sade Storbritannien och Tyskland nej. Motivering: deras trupper behövdes i Afghanistan. 2009 drog Polen tillbaka trupper [...]
Afghanistan, FN, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat

2012-01-27

Bistånd bidrar till utveckling

“I många afrikanska länder är födelsetalen fortfarande höga med mer än fem barn per kvinna. Det är också där, framförallt på landsbygden, som barnadödligheten fortfarande är hög. Och det är dit som det internationella biståndet [...]
Afrika, Barn, Demografi, Handelspolitik, Jordbruk, Resultat

2012-01-21

Economic growth and persistent poverty: Time to deal with inequality in Africa

Afrikas ekonomiska utveckling har inte resulterat i fattigdomsbekämpning i förväntad utsträckning och stegen mot Millenniemålen otillräckliga. Sociala skyddsnät skulle kunna möjliggöra för fler att dra nytta av den snabba ekonomiska tillväxten som ensamt i sig [...]
Afrika, Millenniemålen, NAI-Forum (engelska), Resultat, Sociala skyddsnät
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Assessing Progress in Africa toward the Millennium Development Goals".

2012-01-19

Rosling snabbspolar utvecklingens snigelfart

“Erika Bjerström deltog i veckan i Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Hon berättade att en del biståndsarbetare ogillar den ljusa bilden. Den kan minska engagemanget för deras hjälpinsatser, hävdar de.”
Afrika, Mediabevakning, Resultat

2012-01-18

Afrikas maktelit inte intresserad av utveckling

“När Zambia blev självständigt 1964 var exempelvis zambierna i genomsnitt dubbelt så rika som sydkoreanerna. Vid millennieskiftet var sydkoreanerna i genomsnitt 27 gånger så rika som zambierna. Kenya och Singapore var för 30 år sedan [...]
*Bokrecension, Afrika, Hunger, Kenya, Korruption, Singapore, Sydkorea, Zambia
I artikeln hänvisas till "Bok: "Makt och vanmakt i Afrika; En samtidhisoria""

2012-01-18

Demokrati på export

“Erika Bjerström omtalade att europeiska prioriteringar av gender- och hbt-perspektiv i biståndet stundtals uppfattades som nykolonialism, bland biståndsmottagarna. Gunilla Carlsson påpekade betydelsen av värdighet och respekt i den ömsesidiga dialogen. Att demokratistöd från väst liksom [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HBTQ-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2011-12-29

”De fängslade journalisterna bör be Etiopien om ursäkt”

“För ett år sedan stängde Etiopien sin ambassad i Stockholm. Premiärminister Meles förklarade varför. ”Det pågår inget utvecklingssamarbete att tala om mellan våra länder. Det finns ingen större handel mellan oss och Sverige och det [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, Fungibilitet, Målsättning, Persson & Schibbye, Resultat

2011-12-28

Situationen i Ogaden måste undersökas

“Den svenska regeringen har nu en viktig uppgift att diskutera med den etiopiska regeringen om de båda svenskarnas framtid. Men Sveriges regering kan även påverka EU som en av de största biståndsgivarna till Etiopien. EU [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, EU, Ogaden, Persson & Schibbye, Somalia

2011-12-28

Handlar inte om vad journalister tycker

REPLIK “Tyvärr ger Sven Britton uttryck för en skrämmande relativism när det gäller mänskliga rättigheter. Om Sven Britton fått styra världen skulle både Nelson Mandela och Aung San Suu Ky ha böjt sig och accepterat [...]
Burma, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Persson & Schibbye, Sydafrika
Artikeln är en replik på: "Journalister ska inte agera domare".

2011-12-28

Öka trycket på Etiopien

“Etiopien går för varje dag mot att bli ett mer stängt samhälle. Att reflexmässigt dra in bistånd dit, vilket somliga förespråkar, är inte nödvändigtvis en bra idé.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, Mediabevakning, Persson & Schibbye

2011-12-27

Sätt Etiopien under press

“Etiopien måste sättas under press. Landet är beroende av bistånd, och hot om indraget stöd kan få regimen att mjukna. I en sådan mer tal- och hårdför diplomati bör även EU agera så snart som [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, EU, Persson & Schibbye

2011-12-27

Journalister ska inte agera domare

“Hade domen blivit friande hade säkert samtliga de dömdas kollegor i den svenska journalistkåren kommit fram till att Etiopien nu bevisat att landet är en rättsstat och därmed värdigt svenskt bistånd.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Etiopien, Mediabevakning, Persson & Schibbye

2011-12-23

Bistånd – till vilken nytta?

“Man kan som Kent Härstedt ­säga att biståndet kanske motverkat en ännu sämre utveckling. Men det är lika rimligt att fråga om inte ­biståndet har hindrat länderna från att utvecklas. Om vi verk­ligen bekymrar oss om [...]
Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Etiopien, Handelspolitik, Kina, Malayisa, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Resultat, Sydkorea, Vietnam

2011-12-23

Britt-Marie Mattsson: Ett erkännande är en farlig väg

“En möjlighet är att idag sätta hårt mot hårt och hota att dra in allt bistånd om journalisterna inte släpps. Mot det talar att EU och USA också bistår Etiopien ekonomiskt och att en svensk [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, EU, Mediabevakning, Persson & Schibbye, USA

2011-12-21

Sverige bör se över biståndet till Etiopien

“Om domen nu också verkställs måste Sverige rimligen se över det svenska biståndet till Etiopen.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, Mediabevakning, Persson & Schibbye

2011-12-17

Bokrecension: “Bistånd och utveckling – Afrika: Givarnas stora utmaning”

“Efter mer än 50 år av iakttagelser, presenterade i många böcker under årens lopp, kommer nu Hydén också med en kritisk granskning av biståndets roll i utvecklingsarbetet, Bistånd och utveckling – Afrika: Givarnas stora utmaning (Liber, [...]
*Bokrecension, Afrika, Malawi, Resultat, Utvärdering

2011-12-16

Swedish aid risks deepening conflict between rich and poor

”Sida bearbetar en preliminär ansökan om lånegarantier på hundratals miljoner svenska kronor för ett större biobränsle-och skogsbruksprojekt i Tanzania. Projektet skulle sannolikt bidra till att stärka konflikten mellan den rika världen och fattiga bönder i [...]
Afrika, Biobränslen, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Tanzania

2011-12-15

Äntligen får Västsahara rätt till egna fiskevatten

“Europaparlamentets nej innebär att EU-flaggade fartyg inte längre har rätt att fiska i vattnet utanför Västsaharas kust, som de gjort sen 2005 då EU slöt ett fiskeavtal med Marocko om fiskevatten som delvis ligger i [...]
EU, Fiske, Marocko, Västsahara

2011-12-15

Dags att stå upp för Västsahara

“Västsahara måste själva bestämma över sina naturresurser. Det är de, inte ockupationsmakten, som ska samtycka till framtida fiskeavtal med EU. Och ­lokalbefolkningen måste få del av de ­resurser fisket skapar. Ett första steg på vägen [...]
Bistånd till PA och terrorism?, EU, Fiske, Marocko, Västsahara

2011-12-14

Afrika kan bli självförsörjande på mat

“Tigray i norra Etiopien har tusentals småbönder på 15 år gått från svält och biståndsberoende till en situation där befolkningen själv producerar tillräckligt med mat. Deras arbete visar vägen för hur Afrika kan bli självförsörjande [...]
Afrika, Etiopien, Jordbruk

2011-12-13

Dags att avsätta Syriens diktator

“Inför det militära ingripandet i Libyen hänvisade säkerhetsrådet till sin skyldighet att skydda civilbefolkningen. Samma sak borde rimligen numera ­gälla i Syrien.”
Libyen, Militärt bistånd, Syrien

2011-12-11

Biståndsmiljoner till nytt markrofferi

“Kritiken mot detta projekt kom också från företagets ägare norrlandskommunerna. I oktober 2009 sålde Sekab alla sina Afrikaprojekt till sin förre vd Per Carstedt för 400 kronor och samtidigt kom beskedet att Sida inte kunde [...]
Biobränslen, Jordbruk, Kommunbistånd, Landgrabbing, Swedfund, Tanzania

2011-12-09

Mänskliga rättigheter måste gälla på nätet

“I länder som Syrien, Kongo och Afghanistan är respekt för de mänskliga rättigheterna däremot snarare undantag än regel. I Kina förnekas medborgarna många av de mest grundläggande fri- och rättigheterna. Handlingsutrymmet för människorättsaktivister i Ryssland [...]
Afghanistan, Kina, Kongo, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien

2011-12-09

Afrikas horn i akut behov av stöd

“Tyvärr räcker inte pengarna till. 12,2 miljarder kronor har samlats in men det saknas fortfarande fyra miljarder kronor för att täcka alla behov.”
Afrika, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Volym

2011-12-08

Atrocities in Ethiopia?

“Etiopien är kanske ett av de mest perversa exempel på hur ett land kan fortsätta ta emot bistånd år efter år, trots utebliven demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter.”
Demokrati, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Persson & Schibbye, Resultat

2011-12-07

Den extrema fattigdomen kan bekämpas – nu!

“Det är alltså frågan om mindre än tio procent av det befintliga biståndet för att i stort sett utrota den extrema fattigdomen på landsbygden i Malawi. Det är högst troligt att samma effekter kan åstadkommas [...]
Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Malawi, Resultat, Utvärdering

2011-12-06

Frihandel steg för steg

REPLIK “Det kan knappast ha undgått Ewa Björling att kritiken har varit omfattande i de afrikanska länderna. Allt från jordbrukare och företagarorganisationer till fackföreningar, biståndsorganisationer och forskare befarar att avtalen kan hota utvecklingen för miljoner [...]
Afrika, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Handel skapar välstånd".

2011-11-28

Egyptens kvinnor riskerar bakslag

“Lika självklart som att Sverige och EU inte ska stödja diktaturer ska de heller inte stödja processer som leder till att halva befolkningen får sina mänskliga fri- och rättigheter beskurna.”
Egypten, EU, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter

2011-11-25

Egypten behöver konkret stöd

“I första hand är det utrikesministern själv som har ansvar att tydligt visa Sveriges insatser för att stötta demokrati- och frihetskämpar i Egypten och på andra håll i världen. Tyvärr ser vi att Bildt brister [...]
Demokrati, Diktaturer, Egypten, Partipolitik, Vapenhandel

2011-11-25

Sydafrika på fel väg

“Granskning av makten kommer att bli sällsynt då det endast kan ske av journalister som tycker att det är värt en volta för att tala om att en lokalpolitiker tagit emot pengar för ett byggkontrakt. Korruptionen, [...]
Korruption, Mediabevakning, Sydafrika

2011-11-24

“En förlorad chans till grönare jordbrukspolitik”

“Detta skulle bidra till att sänka världsmarknadspriset för socker, som för närvarande är högt, vilket skulle gynna länder som är beroende av sockerimport. Men avskaffandet av sockerkvoter kan samtidigt leda till minskad import från Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, som [...]
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-11-23

EU stärker försvaret för mänskliga rättigheter

“För att återgå till mannen i Tripoli så vill jag svara: Jag vet hur svårt det kan vara att bygga upp demokratiska strukturer och institutioner från ingenting. Därför behövs nätverk. Europeiska unionen deltar i kampen [...]
EU, Libyen, Mänskliga rättigheter

2011-11-22

Rent vatten och sanitet en klockren investering

“För Sveriges del avsattes år 2010 endast 2,1 procent av Sidas totala bistånd till vatten och sanitet, att jämföras med ett genomsnitt på 6 procent i andra europeiska givarländer. Vi måste komma ihåg att de [...]
Afrika, Vatten

2011-11-22

Rent vatten och sanitet en klockren investering

“Rwanda har utmärkt sig genom att investera i politiskt ledarskap och professionell expertis som behövs för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter. Under samma period har Rwandas ekonomi mer än tredubblats i storlek. [...]
Resultat, Rwanda, Vatten

2011-11-22

Glöm inte Egypten, Bildt!

“Carl Bildt har inte uttalat sig om det egyptiska militärrådets sanktionerade våld mot demonstranterna. Och det är illa. Sveriges tystnad när det kommer till kampen för demokrati i Nordafrika är oacceptabel.”
Demokrati, Egypten, Partipolitik

2011-11-18

Power, politics and hunger in the Horn of Africa

“Den humanitära krisen fortsätter, även om det finns tecken på att den inte förvärras. Det finns få kortsiktiga humanitära kriser, deras orsaker är ofta strukturella och deras konsekvenser för redan splittrade samhällens livsmedelsproduktion och människor är långsiktiga”
NAI-Forum (engelska), Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-11-17

Frihandel är inte ett hot mot Afrika

REPLIK “Jag håller med Gregow om att vi måste fortsätta att kritiskt granska den globala råvaruhandeln. Skattefusk och oegentligheter får inte förekomma. Men vi gör det allt för lätt för oss om vi målar ut [...]
Afrika, EU, Exportskatt för råvaror, Handelspolitik, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "EU:s jakt på råvaror får inte utarma Afrika".

2011-11-15

Handel på orättvisa villkor

“EPA-förhandlingarna skulle vara utvecklingsvänliga, bygga på befintliga regionala samarbeten och inte försämra villkoren för något land. Nu ökar i stället pressen på några av världens fattigaste länder. Risken är överhängande att avtalen kommer att strida [...]
Afrika, EU, Handelspolitik, Partipolitik

2011-11-07

Västsahara behöver Sveriges erkännande

“Trots det fortsätter EU att teckna förmånliga handels- och samarbetsavtal med Marocko, oaktat att de bryter mot internationell rätt eftersom det även är våra naturresurser som säljs utan att vi varken blir tillfrågade eller ser [...]
FN, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2011-11-02

EU raw material policies threaten African development

“Den globala kampen om råvarorna ökar. Afrika har ett överflöd av naturresurser, men de afrikanska länderna är fångade som exportörer av råvaror och har inte skördat frukterna av deras tillgångar”
Afrika, EU, Handelspolitik, NAI-Forum (engelska)

2011-11-02

Demokratiarbete: Bistånd med motkrav är inte kolonialism

“Det är lätt att måla upp skräckscenarier för de nyligen befriade länderna i Nordafrika. Men vad vi inte får glömma är att det redan blivit bättre. Diktatorer har fallit, nya konstitutioner börjat skrivas. Vi har [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Libyen, Partipolitik, Villkorat bistånd

2011-11-01

Gunilla Carlsson: Vår utmaning är nu att bygga demokrati

“I dag saknar Libyen de demokratiska traditioner och institutioner som skyddar den enskildes fri- och rättigheter. Det finns inte heller ett starkt civilsamhälle, inklusive fria medier, som kan granska och ställa makthavarna till svrs. Här har [...]
Civilsamhället, Demokrati, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2011-11-01

EU:s jakt på råvaror får inte utarma Afrika

“I sin råvarustrategi har EU-kommissionen varnat för att åtgärder i andra länder som hindrar handeln med råvaror ska elimineras med alla medel. En del sådana åtgärder är instrument som utvecklingsländer använder sig av för att [...]
Afrika, EU, Exportskatt för råvaror, Handelspolitik

2011-10-31

Världsbanken bluffar sig till större orättvisor för världens fattiga

“Världsbanken arbetar hårt för att sälja in idén som ”klimatsmart jordbruk”. De framställer det som en trippelvinst: en lösning på den globala uppvärmningen, ett sätt för afrikanska jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna, och ett [...]
Afrika, Jordbruk, Klimat & miljö, Världsbanken

2011-10-28

Regeringen måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea

“Sveriges regering måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea och aktivt verka via EU och FN för att allt internationellt ekonomiskt bistånd fryses.“
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, FN

2011-10-26

Charlotte Petri Gornitzka: Så skyddar Sida nätaktivisterna

“Förra året inledde Sida, genom regeringens särskilda satsning, ett medvetet arbete för att stötta organisationer och projekt som använder digital teknik för att effektivisera demokratiarbete och skydda människor som arbetar för mänskliga rättigheter.”
Civilsamhället, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik, Sida, Tunisien

2011-10-25

Can Busan Forge A New Deal For Africa?

“If official aid is to work, it must be de-linked from political or economic considerations of the donor government in keeping with the agreed principle of non-conditionality.”
Afrika, Toppmötet i Busan nov 2011, Villkorat bistånd

2011-10-25

Can Busan Forge A New Deal For Africa?

“Det  krympande civilsamhällets i Afrika har nått alarmerande nivåer;  organisationer som  exponerar korruption och kränkningar av mänskliga rättigheter skräms till tystnad genom åtal, hot och extremt fysiskt våld.”
Afrika, Civilsamhället, Korruption, Mänskliga rättigheter, NAI-Forum (engelska), Toppmötet i Busan nov 2011

2011-10-25

Demokratins tuffa dilemma

“Det är nu den svåra processen börjar. Det är nu omvärldens stöd behövs mer än någonsin. Och det är nu som det blir uppenbart att demokrati inte nödvändigtvis leder till samhällen där de mänskliga rättigheterna, [...]
Demokrati, Egypten, Jämställdhet, Libyen, Mänskliga rättigheter, Tunisien

2011-10-24

Idag hissar jag FN-flaggan på halv stång

“Eller kan det vara så att det är utvecklingsarbetet som ligger bakom flaggviftandet? Häromåret valdes Zimbabwe till ordförande i Kommissionen för hållbar ekonomisk utveckling. På utvecklingsagendan för generalförsamlingen står varken företagande eller tillväxt, utan sådant [...]
FN, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Zimbabwe

2011-10-21

Africa’s unknown success

“Men Afrikas ekonomiska tillväxt har gått i stort sett obemärkt förbi i de nordiska länderna. Både biståndsorganisationer och media rapporterar om fattigdom och misär i Afrika istället för om några framsteg.”
Afrika, Mediabevakning, NAI-Forum (engelska), Resultat

2011-10-21

Vilkoren för ett nytt Libyen ska inte dikteras utifrån

“De utmaningar som Libyen står inför är enorma. Efter Gaddafis styre saknas helt grunden för en fungerande demokrati – representativa politiska partier, ett fungerande rättsväsende, förtroende för landets centrala myndigheter, civilt kontrollerad polis och försvarsmakt.”
Demokrati, Libyen, Villkorat bistånd

2011-10-21

Låt Libyens kvinnor få makt i återuppbyggandet av landet

“Bristen på kvinnors delaktighet och inflytande i samhället utgör ett stort hinder mot utveckling i denna del av världen. Kvinnorna måste få ta del i förändringen mot ett demokratiskt styre och vill ha inflytande över [...]
Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Libyen, Partipolitik

2011-10-21

Historisk omstart för Libyen

“Gaddafis fall är en seger för den breda koalition som bekämpat regeringsstyrkorna från luften där Sveriges spaningsflyg utgjort en viktig nyckel. Men det svåra uppbyggnadsarbetet återstår. Även här kan och bör Sverige spela en viktig roll.”
Libyen, Militärt bistånd, Resultat

2011-10-21

Hur vinna fred och demokrati

“Det libyska folket måste nu först och främst få all tänkbar humanitär hjälp. Men på längre sikt måste bland annat EU erbjuda demokratibistånd. “
Demokrati, EU, Humanitärt bistånd, Libyen

2011-10-20

NATO bombing Libya: Anti-imperialist rage should be constructive

“Det är otroligt att en koalition av historiskt ledande imperialister bombar ett suveränt afrikanskt land som inte har attackerat någon.”
Demokrati, Libyen, Militärt bistånd, NAI-Forum (engelska), Nato

2011-10-20

Arabisk höst för kvinnorna

“Det finns all anledning för omvärlden att följa utvecklingen och rikta sitt stöd just till kvinnorna. Jan Eliasson är tidigare utrikesminister (S) och beständig utvecklingsoptimist. Materiell förbättring och demokrati förutsätter varandra, säger han. Ge biståndet [...]
Demokrati, Kvinnor, Partipolitik, Tunisien

2011-10-09

Mikrolån gör skillnad

“Jag vill ta fasta på Gunilla Carlssons ord om att vi måste hitta de samarbetsformer som hjälper flest människor. Men jag vill lägga till att vi aldrig kan lyfta människor ur fattigdom, i Tanzania eller [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Mikrokredit, Näringsliv, Resultat, Tanzania
Artikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd".
I artikeln hänvisas till "Bistånd kan inte ersättas"

2011-10-06

African Debt

“Utan dessa reformer kan skuldavskrivning bara vara tillfälligt lindrande. Afrika behöver rättvisa, inte bara välgörenhet”
Afrika, NAI-Forum (engelska), Skuldavskrivning, Välgörenhet

2011-10-03

Biståndet redan förändrat

“Att Gunilla Carlsson nu upptäckt att tillväxtfrämjande insatser är viktiga för Tanzanias utveckling behöver inte nödvändigtvis betyda att det bistånd som tidigare givits, med inriktning på hälsa, hiv-bekämpning, vatten och sanitet, också utbildning, forskning och [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Hälsa, HIV/AIDS, Näringsliv, Sida, Tanzania, Utbildning, Vatten
Artikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd".

2011-10-02

Världen åldras

“Flera utvecklingsländer har under senare år infört allmän folkpension, bland dem Sydafrika, Botswana, Mauritius, Namibia, Bolivia och Nepal. Men för flertalet av världens äldre är pension fortfarande en avlägsen dröm. Här finns möjlighet till nya [...]
Bolivia, Botswana, Demografi, Mauritius, Namibia, Nepal, Sociala skyddsnät

2011-09-29

Bistånd kan inte ersättas

“Att det svenska biståndet till Tanzania under 50 år varit helt kravlöst, som Gunilla Carlsson påstår (UNT 27/9), är felaktigt. Bistånd åtföljs av en mängd krav på mottagaren. Och att kunna avskaffa biståndet, även om [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Handelspolitik, Jordbruk, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat bistånd
Artikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd".

2011-09-28

China’s African bargain

“Västvärlden tenderar fortfarande att se Afrikas utveckling som beroende av bistånd. Men vi är vid en vändpunkt där det mesta av finansieringen inte kommer att komma från officiella utvecklingsbiståndet, men från banker, privata företag, och även exportkreditinstitut i tillväxtekonomierna.”
Afrika, Kina, NAI-Forum (engelska), Näringsliv

2011-09-27

Överge kravlöst bistånd

“Vårt stöd har bidragit till arbetstillfällen, utbildning, bättre hälsa och infrastruktur. [.] Men frågan som vi måste ställa är hur mycket det svenska biståndet har bidragit till detta. Är det inte snarare tillväxt, resultatet av [...]
Hälsa, Näringsliv, Resultat, Tanzania, Utbildning, Villkorat bistånd

2011-09-27

Hån att Lundin Oil lär ut fred

“Urban Ahlin har onekligen en poäng. Det är dåligt omdöme av Näringslivets internationella råd att lyfta fram Lundin Oil som exempel och ett hån mot det seriösa arbete för fred och mänskliga rättigheter som svenska [...]
Etiopien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för näringsliv och utveckling, Sudan

2011-09-23

Tio förlorade år

“Om Sverige hotade med att stoppa detta penning flöde – och dessutom lyckades övertyga andra EU-länder att göra detsamma – kanske den eritreanska regimen skulle dra öronen åt sig, trots allt. Storbritannien prövade den vägen [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2011-09-23

Bildt måste byta strategi för Isaak

“Samma sak med EU:s bistånd till Eritrea. Varför inte använda det för att öka trycket tills Isaak är fri? Läget är ju akut. Förhållandena i Eritreas fängelser är usla och nedbrytande.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Partipolitik

2011-09-22

Frige Dawit Isaak nu!

“Eritrea kanske lyckas vifta bort kritik från oss i norr – men de har mycket svårare att avvisa den Afrikanska Unionen. Därför måste vi i EU sträcka ut en hand till dem. Våra unioner har [...]
AU, Demokrati, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2011-09-21

Svälten på Afrikas horn kan lösas – på sikt

“I knappast någon av de diskussioner som hittills förts om utvecklingen i Afrika, och särskilt på Afrikas horn, tas matfrågan upp annat än som ett akut medel för att mätta hungrande människor. Behovet av mat [...]
Etiopien, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Kenya, Malawi, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Sydsudan, Uganda

2011-09-20

Pakistan och Afrikas horn

“Översvämningar i södra Pakistan – och torka och svält i Afrikas horn. Vart tog klimatdebatten vägen?
Afrika, Klimat & miljö, Pakistan, Pakistan-katastrofen 2010, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-09-19

“EU måste sätta press på Marocko”

“För att uppfylla sin strävan efter demokrati och mänskliga rättigheter i samarbetet med grannländerna måste EU göra sitt yttersta för att västsaharierna ska få den självständighet de har rätt till men väntat alltför länge på. [...]
Demokrati, EU, Marocko, Partipolitik, Västsahara, Villkorat bistånd

2011-09-14

Sverige bör delta i FN-ledd insats i Sydsudan

“Att Socialdemokraterna vill öka andelen svenskar i FN-ledda insatser är en väl känd ståndpunkt. Nu handlar det om en insats där Sverige har den efterfrågade kompetensen, uppgiften är av klassiskt svenskt utrikespolitiskt snitt och regeringen [...]
EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik, Sudan, Sydsudan

2011-09-12

Bring Somalia’s leaders to The Hague

“Någon form av organiserad regering är en förutsättning för att förhindra svält igen de kommande fem eller tio åren. Men då behöver fler människor ha mer att vinna på fred och stabilitet än på kaos och konflikt. Somalia kommer inte kunna hantera [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Hunger, NAI-Forum (engelska), Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-09-09

Bistånd måste ställa krav på långsiktiga lösningar

“Hotet från denna och framtida katastrofer, vilka främst drabbar civilbefolkningen, kan inte avhjälpas bara genom att vi skickar miljard efter miljard. Vi behöver veta vart pengarna tar vägen och vara tydliga gentemot auktoritära regimer vad [...]
Afrika, Demokrati, Diktaturer, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Villkorat bistånd

2011-09-08

Svälten kan undvikas

“Det är dags för långsiktiga krafttag för att öka de afrikanska ländernas matproduktion och försöka skapa stabila marknadsförhållanden. I slutet av juni vädjade G20-ländernas jordbruksministrar om detta i en deklaration, Action Plan on Food Price [...]
Etiopien, G20, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Kenya, Malawi, Rwanda, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Sydsudan

2011-09-07

Från biståndstagare till aktiv partner

“Bistånd behövs i vissa situationer, men vi måste inse att det hänt mycket i Afrika, att det är handelsförbindelser och annat utbyte som behöver stärkas och fördjupas. Gunilla Carlsson, i sin roll som biståndsminister, ska [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik

2011-09-06

Carl Bildts döda vinkel – Afrika

“Afrika har i svenska ögon blivit en ”biståndskontinent”. Så har det varit sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006. ”Varför kastar Sverige bort trettio års uppbyggnad av goda relationer med Afrika?” Frågan ställs av Bo Göransson, tidigare generaldirektör [...]
Afrika, Partipolitik, Sida
I artikeln hänvisas till "Bo Göransson m.fl: ”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”"

2011-09-05

“Afrika är på frammarsch”

“Afrikas förändring innebär också att biståndet ensamt eller som dominerande form av förbindelse riskerar att leda oss in i en återvändsgränd. Vi behöver stärka våra kommersiella band med ett Afrika på frammarsch.”
Afrika, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik

2011-08-31

Bara bistånd utrotar inte svälten

“Mer än 12 miljoner människor i Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti är i akut behov av humanitärt stöd.  [.] Det internationella samfundet måste börja agera mer långsiktigt. Vi kan inte fortsätta skicka miljard efter miljard i [...]
Bilateralt samarbete, Demokrati, Dijbouti, Egypten, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kenya, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Tunisien, Villkorat bistånd, Volym

2011-08-29

”Dags att Sverige reagerar mot Israels folkrättsbrott

“Om Sveriges militära stöd till Libyens revoltörer skall bli led i en trovärdig politik för en global rättsordning måste regeringen snarast ta initiativ till målinriktade sanktioner mot israeliska beslutsfattare som är ansvariga för folkrätts- och [...]
Israel, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Palestina

2011-08-27

Sverige bör bidra med demokratibistånd i Libyen

“Den nuvarande politiken innebär att Sverige endast gör en militär insats i Libyen (bortsett från det humanitära bistånd som sker via FN-organ). I andra konflikter där vi är eller har varit engagerade militärt deltar Sverige [...]
Demokrati, Diktaturer, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-08-25

Risk för kall arabisk höst

“I det korta perspektivet finns flera åtgärder att uppmuntra: skapa säkerhet och stabilitet (till exempel genom stöd från FN), insamlingsprogram för hantering av lätta vapen, då stora vapendepåer har tömts under den arabiska våren, omfattande [...]
Algeriet, Civilsamhället, Egypten, Libyen, Marocko, Tunisien

2011-08-25

Vilken morgondag väntar Libyens folk?

“Varför inte lägga krutet på det som numera är biståndspolitikens signum – bygga goda institutioner, motverka korruption och, inte minst, hålla koll på resultatet?”
Demokrati, Korruption, Libyen, Militärt bistånd, Resultat

2011-08-24

Dags att släppa in Libyens i EU:s marknad

“Jag vill nu föreslå att varje land i regionen som går demokratins väg bör erbjudas fri tillgång till den europeiska marknaden för sina exportprodukter, inklusive jordbruksprodukter, samtidigt som man öppnar för handel mellan varandra.”
EU, Handelspolitik, Libyen, Partipolitik

2011-08-23

Nordafrikas sak är vår

“Bistånd behövs, men räcker inte långt. Framför allt måste EU öppnar sina gränser för import, så att de nordafrikanska ekonomierna kan växa. “
Demokrati, EU, Handelspolitik, Libyen

2011-08-23

Så ska Sverige delta i skapandet av ett nytt Libyen

“Det kommer att krävas massiva insatser på snart sagt alla områden; utbildning, hälsa, infrastruktur, institutionsbyggande, lagstiftning och inte minst en demokratisk konstitution. Omvärlden och däribland Sverige måste vara berett att engagera sig för detta, inte [...]
Demokrati, Hälsa, Libyen, Partipolitik, Utbildning

2011-08-23

Lagar bättre än hämnd

“Nu har försvarsminister Sten Tolgfors gjort sitt – med gott betyg. Nu är det dags för biståndsminister Gunilla Carlsson, justitieminister Beatrice Ask och kanske rentav också utrikesminister Carl Bildt att sätta in kavalleriet med lagbok [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Libyen, Militärt bistånd

2011-08-23

En tyrann mindre

“Det blir en svår uppgift att skapa en fungerande demokrati i ett land som aldrig haft någon. Egypten och Tunisien har redan visat att processen inte är rätlinjig. Helt klart är däremot att omvärlden är [...]
Egypten, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Tunisien

2011-08-23

När diktatorerna faller

“En demokratifond för att bredda de civila insatserna, med frivilligorganisationerna inblandade. Långsiktiga insatser för bistånd som också kopplas till krav på demokrati. Nu talar också Fredrik Reinfeldt i termer av andra insatser från Sverige. Om att [...]
Demokrati, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-08-23

Öka satsningarna på vatten och sanitet

“På två punkter har Carlsson och Petri Gornitzka rätt […] Vad som saknas i artikeln och tankarna kring hur länder och samhällen ska kunna stå emot katastrofer orsakade av ett allt mer extremt klimat, är [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten
Artikeln är en replik på: "Svält förebyggs med bättre krishantering".

2011-08-22

Väst måste lämna sin oljehunger utanför uppbyggandet av Libyen

“Jag är djupt kritiskt till hur den Nato-ledda insatsen utvecklades och hur man tydligt överskred FN:s resolutioner […] om vi vill se ett verkligt demokratiskt Libyen är det avgörande att Väst i sina relationer till [...]
Demokrati, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-08-21

”Vattenkrisen kan utmynna i konflikt över gränserna”

“För det första måste länderna själva leda processen och skapa de mekanismer som gör att externa givares donationer tillsammans med inhemsk finansiering medför att ett större antal människor får tillgång till säkrare vatten och sanitetstjänster.[…] [...]
Afrika, Hälsa, Vatten, Volym

2011-08-19

An African miracle is unfolding

“Var finns Sverige i detta landskap av möjligheter och tillväxt, spänningar och konflikter? På väg därifrån! Erfarenheterna från årtionden av förbindelser med Afrika kastas överbord och därmed också möjlighet till goda kontakter med växande ekonomier.”
Afrika, Ambassader, NAI-Forum (engelska), Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-19

Stabilitet minskar risken för framtida katastrofer

“Tack vare vårt stöd finns det två miljoner somalier som inte kommer att ingå i statistiken över dem som drabbats av den pågående livsmedelskrisen.”
EU, Humanitärt bistånd, Hunger, Resultat, Somalia

2011-08-19

Frihandel lösning på Afrikas svält

“Inom EU betalar vi våra jordbrukare för att hålla produktionen nere, samtidigt som vi stänger ute konkurrens från andra delar av världen med höga tull­murar, och säljer våra produkter till underpriser, något som effektivt motverkar [...]
Afrika, Äganderätt, CAP, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-19

”Befolkningsökningen största hotet mot det afrikanska undret’”

“Det vi absolut vill lägga till är dock att man glömmer det största hotet av alla – den skenande befolkningsökningen i majoriteten av Afrikas länder.  Insatserna för familjeplanering och preventivrådgivning har minskat både i de [...]
Afrika, Barn, Demografi, Kvinnor
Artikeln är en replik på: "”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”".

2011-08-19

Svält förebyggs med bättre krishantering

“Många svenska och internationella organisationer gör ett viktigt arbete och nu gör svenska pengar stor nytta på plats. […] Tre saker är särskilt viktiga: att minska risker för utsatta samhällen, att investera i hållbart jordbruk, [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-18

Spekulanter blir rika på svälten

“Den akuta hungerkrisen i Afrika och de höga matpriserna hotar livssituationen för hundratals miljoner människor i världen. Redan före svältkatastrofen led alltså en miljard människor av hunger, 14 % av världens befolkning. I ett sådant [...]
Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-18

Ett horn i sidan till Afrikas horn

“Demokrati och fiskeredskap, inte diktaturtolerans och fisk, är vad som framför allt behövs i dagens Somalia. Där finns säkert också entreprenörer som borde komma i åtnjutande av de mikrokrediter som den bangladeshiske nobelfredspristagaren (2006) Muhammad Yunus [...]
Demokrati, Diktaturer, Mikrokredit, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Välgörenhet

2011-08-18

Världsbanken: Förlegad agenda bakom svält på Afrikas horn

“Mer än 12 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd på Afrikas horn som ett resultat av en förödande torka, konflikter, oroligheter och fördrivning i Somalia.”
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken

2011-08-16

Somalia: Var är biståndet?

“Eller de soldater från den Afrikanska unionen som finns på plats för att skydda civilbefolkningen. I Human Rights Watchs lägesrapport över Somalia, med det talande namnet ”You Don’t Know Who to Blame”, riktas kritik också mot [...]
AU, Korruption, Militärt bistånd, Somalia

2011-08-15

Chans för EU att sluta utnyttja Afrika

“I förhandlingarna om handelsavtal som pågår just nu vill EU hindra Namibia från att fortsätta att använda importrestriktioner. Konsekvensen för namibiska bönder och producenter riskerar att bli att de slås ut. Och får EU som [...]
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Namibia

2011-08-15

Gabriel Byström: ”Man drivs av en vilja att förändra”

“Etiopien är ett av de länder som tar emot mest bistånd i hela världen (25 miljarder kronor 2008). I en rapport som kom i höstas konstaterade Human Rights Watch (HRW) att den etiopiska staten i [...]
Etiopien, Korruption, Mediabevakning

2011-08-12

Ställ Somalias ledare inför rätta

“I Somalia har den provisoriska regeringen haft framsteg på sistone. Al Shabab har tvingats lämna Mogadishu och dragit sig söderut. Möjligheterna för den humanitära hjälpen att komma fram har ökat. Risken är att det är [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-12

Ingen nödhjälp utan militär insats

“Det finns ett i grunden sunt ifrågasättande om pengarna når fram och gör nytta, ett ifrågasättande som tyder på ett större intresse. […] Kritiken mot de svenska biståndsinsatserna på Afrikas horn framstår som överdriven. Hur man [...]
Afghanistan, Humanitärt bistånd, Hunger, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Välgörenhet

2011-08-12

”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”

“Svälten på Afrikas horn är inte främst resultat av uteblivna regn utav av ledare som tjänar på konflikt och kaos. I detta läge håller vårt intensiva arbete med stöd till olika fredsprocesser på att monteras [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-11

”Vatten livsavgörande del av biståndet”

“Vi får inte glömma att vi i länder där Sverige har verkat, och även fortsättningsvis ska verka inom vattensektorn, kan se viktiga resultat. I Kenya till exempel har Sverige varit drivande i rättighetsfrågor kring vatten [...]
Kenya, Mänskliga rättigheter, Sida, Vatten
Artikeln är en replik på: "”Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet”".

2011-08-10

Svälten på Afrikas horn kan inte bara skyllas på torkan

“Svälten ¨på ”Afrikas horn” handlar i grunden om fattigdom, krig med åtföljande politisk desorganisation som utländska interventioner bidragit till, korruption och politiska prioriteringar av regeringarna i området som lämnar miljoner människor åt sitt öde. Men det [...]
Afrika, Etiopien, Hunger, Korruption, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-09

Borgarnas blinda fläck

“Men kanske borde Afrika – detta stora land, så som det fortfarande ofta uppfattas – skylla sig självt? Det har under de senaste veckorna varit det entydiga budskapet från en rad svenska ledarsidor. Bistånd i [...]
Afrika, Hunger, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
Artikeln är en replik på: "Bara Afrika kan lyfta Afrika ur svälten".

2011-08-09

Sverige en av de största givarna till svältens offer

“På Brännpunkt (4/8) påstås felaktigt att regeringen endast skjutit till 30 miljoner kronor i extra stöd till de katastrofdrabbade områdena. Det humanitära biståndet till Somalia och Kenya översteg redan i juni i år det totala [...]
Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Volym
Artikeln är en replik på: "”Biståndet sänks när Afrika svälter”".

2011-08-08

Vår timlön räcker inte

“Förra året bad FN om 500 ­miljoner dollar för att kunna göra något åt de återkommande riskerna för svält i Etiopien, Somalia och Kenya. Världs organisationen fick bara halva summan. Hade de 400 miljoner dollar, [...]
Enprocentsmålet, Etiopien, FN, Hunger, Kenya, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-08

En timme av din lön kan rädda liv

“Vi behöver ditt stöd – den allra största delen av våra ekonomiska medel kommer från privata givare. Människorna på Afrikas horn är i desperat behov av hjälp. Vi lovar att använda varje krona vi får [...]
Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Sjukvård, Välgörenhet

2011-08-04

”Bistånd finansierar folkmord, krig och våld

“Fyra Socialdemokrater passar på att attackera Gunilla Carlsson och därmed göra partipolitik av svältkatastrofen på Afrikas horn. Det må vara osmakligt, men värre är det häpnadsväckande påståendet att ”Sverige i decennier fört en ansvarsfull biståndspolitik”. [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Hunger, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "”Biståndet sänks när Afrika svälter”".

2011-08-03

”Biståndet sänks när Afrika svälter”

“Biståndsminister Gunilla Carlsson påstår att det finns utrymme i biståndsbudgeten att flytta en miljard till statskassan. Det är ett anmärkningsvärt påstående. Vår biståndsminister signalerar att biståndspengarna inte behövs till bistånd, samtidigt som östra Afrika drabbats [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Skuldavskrivning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet

2011-07-27

Hjälp kommunerna att hjälpa Somalia

“Solidaritet mellan folk kan också byggas genom samarbete på lokal nivå. Holland utgör ett inspirerande exempel på ett land som kommunaliserat en del av den tidigare statliga biståndsbudgeten. Föreningar, lärare, sjuksköterskor, brandmän och en lång [...]
Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Kommunbistånd, Partipolitik, Somalia

2011-07-27

“Svält handlar om politik”

“Kommer uteblivna regn åter att leda till svält? Det är en politisk fråga. Och svaret är med all sannolikhet ja. Länderna på Afrikas horn drabbas av klimatförändringar som de i mycket liten utsträckning bidragit till. [...]
Afrika, Etiopien, Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Klimat & miljö, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-07-27

Sydsudan – så rikt men ändå så fattigt

“Ledarna i södra Sudan använder en stor del av oljeinkomsterna till att köpa vapen och underhålla sina väpnade styrkor (för att i ett rundgångsresonemang försvara oljan mot trupper från norr) och låter det internationella samfundet [...]
FN, Fungibilitet, Sudan, Sydsudan

2011-07-25

Tänk på barnen i Afrika

“Ett ännu större varför gäller dock biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och utrikesdepartementets hanterande av Sveriges bistånd. FN:s rekommendation är ett bistånd på 1 procent av landets BNI vilket också regeringen har lovat att uppfylla. Varför [...]
Afrika, Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Enprocentsmålet, EU, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet

2011-07-24

Afrikas horn svälter – igen

“EU:s jordbruksstöd är ett exempel på hur vi lamslår ekonomier och gör att de inte kan växa. Varje år spenderar EU runt 55 miljarder euro på att stödja det europeiska jordbruket. Nära hälften av EU:s [...]
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-07-21

Bara Afrika kan lyfta Afrika ur svälten

“Journalisten Bengt Nilsson, som arbetat i en lång rad afrikanska länder, har pekat på hur hjälporganisationers propagerande för lägre matpriser faktiskt snarare bidrar till än motverkar problemen (Newsmill 19/7). Exempelvis Etiopiens befolkning består till 85 [...]
Afrika, Civilsamhället, Etiopien, Jordbruk, Matkrisen 2008, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
I artikeln hänvisas till "Hjälporganisationernas gratismat har skapat svälten i Östafrika"

2011-07-21

Mer än bistånd behövs i Afrikas flyktingläger

“Frågan om jordbrukssubventioner är ständigt aktuell. I en värld där 96 procent av bönderna delar på 4 procent av världens jordbruksstöd, och motsatsvis 4 procent av världens bönder delar på 96 procent av världens samlade [...]
Afrika, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
I artikeln hänvisas till "Hjälporganisationernas gratismat har skapat svälten i Östafrika"

2011-07-18

Vatten och mat i dag- långsiktiga lösningar i morgon

“Kan pengar leda till vattens om räddar ett döende barn är det dit pengarna måste gå. Ett ställningstagande som också syns i regeringens politik: Humanitärt bistånd utgör majoriteten av Sveriges insatser i Somalia och 30 [...]
Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten

2011-07-03

Sverige bidrog till att korrumpera Sydafrika

“Det vi ska dra lärdomar av när Jas-affären rullas upp är att svenska staten och svenskt näringsliv samverkat för att få affären med Sydafrika i hamn. För att detta inte bara ska bli en skamfläck [...]
Korruption, Näringsliv, Partipolitik, Sydafrika

2011-07-01

… och rädda fisken i havet

“Medan EU-understödda fiskare trålar havsbottnen och kastar tonvis av matrik fisk överbord för att kvoterna överskridits har EU ett avtal med Marocko för att plocka upp fisk utanför det av marockanerna ockuperade Västsahara. Det slår mot lokala [...]
CAP, EU, Fiske, Klimat & miljö, Marocko, Västsahara

2011-06-30

SVT-film förfalskar historien om folkmordet i Sudan

“År 2001 betalades Bengt Nilssons resa delvis av Lundin Petroleum, ändå fick han möjlighet att framföra sina synpunkter i SVT:s Agenda. Detta kritiserades efteråt starkt av Amnesty International. Att fortfarande 2011, när så många motbjudande [...]
Mediabevakning, Näringsliv, Sudan

2011-06-25

Afrikas homosexuella behöver Sveriges stöd

“I Uganda, liksom i Zambia, finns tecken på att hbt-frågor används för att dölja inrikespolitiska problem, eller för att smutskasta politiska motståndare. Det gör hbt-frågan till ett politiskt problem, med fler rättighetsdimensioner än de som [...]
HBTQ-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda, Zambia

2011-06-24

Sudan på väg mot humanitär kris

“Sverige, med sitt unika och långvariga engagemang för fred och utveckling på Afrikas horn, har en viktig roll att spela just i denna avgörande tid för Sudans utveckling. Även om EU har blivit tydligare i [...]
Afrika, EU, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Sudan, Sydsudan

2011-06-21

Våldtäkt som vapen

“Men rapporterna om våldtäkter i Libyen är inte ensamma i sitt slag. I Kongo våldtas kvinnor systematiskt och även övergrepp med gevärspipor och kvastskaft har dokumenterats.”
Hälsa, Kongo, Kvinnor, Libyen

2011-06-20

Egyptens kvinnor behöver oss nu

“Om ett land ska resa sig ur fattigdom måste kvinnor och män involveras lika i utvecklingsarbetet. Utbildar man en man utbildar man en individ, utbildar man en kvinna, utbildar man ett helt samhälle.”
Demokrati, Egypten, Kvinnor, Utbildning

2011-06-17

Sverige behövs i fler konflikthärdar

“I Libyen-debatten har FN åter hamnat i fokus. Ett tecken på det är att frågan om svenskt truppbidrag även till andra konflikthärdar har berörts. Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo är exempel på utdragna konflikter där [...]
EU, FN, Kongo, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Sudan

2011-06-16

När erkänner Sverige en stat?

“Den typen av framåtblickande ställningstaganden kan förstås också användas i konflikterna om Västsahara, Libyen eller Palestina — som för övrigt planerar att kräva internationellt erkännande i september.”
FN, Libyen, Palestina, Västsahara

2011-06-14

Debatt: Svenska företag har den bästa fattigdomshjälpen

“Tyvärr är det inte dessa framgångar med betydande utvecklingseffekter som uppmärksammas. I stället finns det hos vissa organisationer och medier fortfarande en skepsis mot näringslivets engagemang i de fattiga länderna.”
Irak, Liberia, Mediabevakning, Näringsliv, Resultat, Swedfund

2011-06-14

”Nu måste Sverige erkänna Västsahara”

“I riksdagen står folkpartister, miljöpartister, socialdemokrater och vänsterpartister bakom att Sverige ska erkänna Västsahara. Tillsammans förfogar de över en riksdagsmajoritet och kan därmed bidra till ett svenskt erkännande.”
Fiske, Partipolitik, Västsahara

2011-06-13

Fragile Democracy and Peace in Côte d’Ivoire

“De nordiska regeringarna – med deras uttalade fokus på att främja fred, mänskliga rättigheter och jämställdhet – kan göra betydande insatser för normalisering och utveckling av Elfenbenskusten. För att stödja den bräckliga demokratin och fredsprocessen i landet, borde nordiska länderna avstå från att skicka tillbaka asylsökande och [...]
Elfenbenskusten, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Migration, NAI-Forum (engelska)

2011-06-09

Africa policies of Nordic countries

“Om den politiska viljan för samordnad nordisk politik för utvecklingssamarbete skulle återuppstå finns det ett antal möjligheter, b.la. gemensamma åtgärder bland de nordiska EU-medlemmarna, stärkt nordiskt samarbete till stöd för afrikansk kapacitetsuppbyggnad bl.a. för forskningsinstitutioner. Ett mer radikalt alternativ skulle vara att de nordiska länderna delade upp [...]
Afrika, EU, Forskning, Landfokusering, NAI-Forum (engelska)

2011-06-09

En droppe i havet

“RED handlar inte om att förhindra spridningen av hiv/aids, bara om att minska lidandet för några av dem som smittats; företagen som får good will börjar inte plötsligt respektera mänskliga rättigheter eller betala schyssta löner [...]
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), HIV/AIDS, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Välgörenhet

2011-06-08

Arabisk vår blir vinter

“Svenska medier bär en del av ansvaret för den förvåning många här verkar känna inför att den arabiska våren övergår i vinter. Man har alltför ofta gjort sig till ett okritiskt språkrör för unga oppositionsröster, [...]
Bahrain, Demokrati, Egypten, Libyen, Mediabevakning, Tunisien

2011-06-07

Now is the time for an African woman to lead the IMF

“Fattiga afrikanska kvinnor har drabbats hårdast av IMF-program villkorade nyliberala strukturanpassningsprogram. IMF bör verka för skuldavskrivning, fattigdomsbekämpning, FN: s millenniemål och för skattefinansierad offentlig välfärd och jämställdhet.
Afrika, Internationella valutafonden (IMF), Jämställdhet, Kvinnor

2011-06-05

Systembolagets etikarbete sätts på prov

“Vin från Chile och Argentina är storsäljare i Sverige, men lantarbetare på vingårdarna lever i fattigdom, och arbetar under oacceptabla villkor. Osäkra anställningar, svältlöner, tolvtimmars arbetsdag och diskriminering av fackligt anslutna är en del av [...]
Argentina, Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Näringsliv, Sydafrika

2011-06-04

Essän: JAS har gjort jobbet

“Det fjärde skälet till bredare militära insatser är det civila biståndet. Också i Libyen-debatten hörs argumentet att Sverige är bättre på annat än det militära. Vi ska ge civilt bistånd och erbjuda förebyggande insatser. Jag har [...]
FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-06-02

Inte samma procedur som det var förra året

“Under de närmaste åren ska IMF, Världsbanken och EIB skaka fram 20 miljarder dollar i lån till Tunisien och Egypten – med förhoppningen att enskilda stater ska bidra med lika mycket. Men det kommer att [...]
AU, Egypten, EIB, EU, G8, Internationella valutafonden (IMF), Libyen, Tunisien, Världsbanken

2011-05-31

FN har en skyldighet att skydda civila

“Libyen avstängdes den 1 mars från FN:s råd för mänskliga rättigheter och Gaddafis illdåd utreds av Internationella brottmålsdomstolen. Trots det, och trots att Gaddafi använder klustervapen mot civilbefolkningen, väljer IKFF med flera (SvD.se 29/5) att [...]
FN, Libyen, Militärt bistånd, Rådet för MR
Artikeln är en replik på: "Svensk militär bör lämna Libyen".

2011-05-31

Afrikas framtid är ljus – om reformerna får stöd

” I det här sammanhanget ser vi också att den gemensamma strategi som Afrikanska unionen (AU) och Europeiska unionen (EU) enats om spelar en central roll. Målen är klart formulerade: att hantera globala frågor av gemensamt [...]
Afrika, AU, Demokrati, EU, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter

2011-05-30

Dags för en kvinna från Afrika att leda IMF

“IMF:s standardrecept för fattiga länder förvärrar fattigdomen. Det måste bli ett slut på detta. IMF borde verka för skuldavskrivning, fattigdomsbekämpning, FN:s millenniemål, skattefinansierad välfärd och jämställdhet. För att på allvar ta itu med en sådan [...]
Afrika, FN, Internationella valutafonden (IMF), Kvinnor, Skuldavskrivning

2011-05-30

Nu byggs det nya Tunisien

“EU måste öppna för en handelspolitik som även gynnar de afrikanska länderna. Spannmål, textilier och olja är exempel på produkter som EU i dag handlar av Tunisien. EU:s riktlinjer för samarbete med grannländer är ett bra [...]
Afrika, CAP, Demokrati, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien

2011-05-29

Svensk militär bör lämna Libyen

“Inom kort ska Nato fatta beslut om Sverige ska tillfrågas om att förlänga insatsen i Libyen. Sveriges svar borde vara nej.”
FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato

2011-05-27

”Starka skäl finns för att inte utvisa ivorianer”

“I en motsägelsefull replik (DN.se/debatt 24/5) till vår artikel, där vi krävde ett moratorium för utvisningar av ivorianer i Sverige (DN Debatt 23/5), skriver generaldirektör Dan Eliasson att Migrationsverket (MIG) håller med om vår beskrivning [...]
Elfenbenskusten, FN, Migration, Migrationsverket, Utrikesdepartementet
Artikeln är en replik på: "”Nya skyddsskäl kan ge fler ivorianer rätt att stanna i Sverige”".

2011-05-26

Vad har Bildt lovat Nato?

“Svenskt deltagande i sådant som annars brukar betecknas som krig, om än sanktionerat av FN, ska självfallet beslutas i bred majoritet i Sveriges riksdag. Allt annat vore att skada förtroendet för FN och dess viktiga [...]
FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-05-26

Totalt HBT-mörker i Uganda

“Homosexualitet är förbjudet i Uganda, men skärpningar har varit på gång länge. Efter valet och den oro som följde stannade dock allt upp.”
HBTQ-personer, Uganda

2011-05-24

”Nya skyddsskäl kan ge fler ivorianer rätt att stanna i Sverige”

“Vi har följt situationen i Elfenbenskusten noggrant och gjort det vi kan inom ramen för gällande lagstiftning. Om Pierre Schori anser att vi ska göra något annat föreslår jag att han använder sitt engagemang och [...]
Elfenbenskusten, FN, Migration, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Sverige måste stoppa avvisningarna av ivorianer”".

2011-05-23

”Sverige måste stoppa avvisningarna av ivorianer”

“För att stödja Elfenbenskustens sköra demokrati borde Sverige, som stängde sin ambassad i Elfenbenskusten 2007, kunna göra annat än att sända tillbaka asylsökande.”
Ambassader, Demokrati, Elfenbenskusten

2011-05-23

Farliga vatten

“Piraterna i vattnen utmed Afrikas östkust innebär ett växande hot. Sverige borde åter delta i EU:s militära operation, men för att stoppa sjörövarna krävs bredare insatser.”
Afrika, EU, Handelspolitik, Militärt bistånd, Somalia

2011-05-20

Regeringen måste stå upp för folkrätten i alla länder, sen kan vi ta ställning om Libyen

“Sveriges regering måste visa att den internationella rättsordningen skall gälla lika för alla och gå från ord till handling i något eller några fall, t ex angående vapenexport till Saudiarabien. Om detta inträffade skulle jag [...]
FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel

2011-05-19

Sluta vela om Libyen

“Socialdemokraternas U-sväng om den svenska Libyeninsatsen är visserligen välkommen. Men den präglas av förvirring, felaktiga slutsatser och bakvänd ordning.”
FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”".

2011-05-18

Hur stödjer vi demokratin?

“Sjöstedt konstaterar att Marocko inte är en demokrati (vilket han har alldeles rätt i) och att landet dessutom är en ockupationsmakt (Västsahara). Därför skulle det vara bra om Sverige markerade sin uppfattning genom att inte [...]
Demokrati, FN, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2011-05-18

Sverige bör erkänna Somaliland som egen stat

“Utbrytarrepubliken Somaliland (fd Norra Somalia) firar nämligen i dag, den 18 maj, 20 år av demokrati och stabilitet, vilket är okänt för de flesta i Sverige. Somaliland är en liten region som till skillnad från [...]
Afrika, Demokrati, Partipolitik, Somalia, Somaliland

2011-05-18

Vi välkomnar kovändningen

“Att avbryta FN-uppdraget innan det är slutfört sänder helt fel signal. Kommer det en ny begäran från FN bör Sverige naturligtvis ställa upp. Det är ingen hemlighet att jag och Centerpartiet ville gå längre i [...]
FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”".

2011-05-18

Internationellt samarbete för humanitet

“Våra resurser och kunskaper är efterfrågade och en tillgång i FN-, EU- och Natoledda insatser. Det handlar ofta om att snabbt rycka ut och hjälpa människor under och efter en katastrof eller kris, och att [...]
EU, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-05-18

”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”

“Socialdemokraterna svänger om Libyen: För att upprätthålla vapenembargot vill vi förlänga den svenska militära insatsen – med till exempel marina stridskrafter. Den svenska insatsen i Libyen måste breddas och omfatta såväl militära, humanitära som långsiktiga [...]
Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-05-17

Biureborgh & Thomsen: ”Stäng inte ambassaderna, Bildt!”

“Under den pågående offentliga diskussionen i Sverige om de fyra nedläggningshotade svenska ambassaderna i Angola, Vietnam, Malaysia och Argentina, har vi upptäckt att det saknas viktiga kunskaper – både i hemmaopinionen och i den svenska [...]
Afrika, Ambassader, Angola, Partipolitik

2011-05-17

”Svenskt bistånd får inte gå till skattesmitande bolag”

“Statliga Swedfund – som investerar svenska biståndspengar i bolag i utvecklingsländer – gör ingenting för att förhindra den här skattesmitningen. Sedan Swedfund investerade 90 miljoner kronor i PanAfrica Energy i Tanzania, har bolaget fört ut [...]
Bangladesh, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund, Tanzania, Webbplatsen Openaid.se
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Made in Bangladesh".

2011-05-16

Säg nej till diktaturerna

“Hjälper det, blir världen fredligare av att Sverige inte säljer vapen till diktaturer? Tveksamt, mycket tveksamt, även om Sverige, enligt Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens hemsida är en av världens tio största vapenexportörer, räknat per person [...]
Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel

2011-05-16

Sälj inte till diktaturer

“Dessutom är det inte helt enkelt att definiera vanliga begrepp som krigsmateriel och demokrati: Är det rimligt att förbjuda försäljningen av teknologi som används för att röja minor? Och vad krävs för att ett land [...]
Algeriet, Demokrati, Egypten, Partipolitik, Saudiarabien, Tunisien, Vapenhandel

2011-05-12

Det var Bildt som inte ville ta ställning om Libyen!

“Det behöver bli lite ordning och reda i debatten kring den svenska insatsen i Libyen. Trots att alla regeringspartier stod bakom det beslut som riksdagen fattade i stor enighet har man sedan gång på gång [...]
Demokrati, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-05-12

Intern kritik om Libyen

“Demokratiska stater som bestämmer sig för att stödja en demokratirörelse i en diktatur som till exempel Libyen har ett oavvisligt ansvar att löpa hela linan ut. Det kommer Sverige att förhoppningsvis att göra”
Demokrati, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-05-11

Juholt äventyrar fredsinsatser

“Socialdemokraterna har i decennier haft internationell solidaritet och internationella insatser som del av sin politiska identitet. Det är sorgligt att konstatera att de inte längre agerar i enlighet med detta. […] Utan brett stöd i [...]
Afghanistan, Afrika, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-05-11

Det finns en framtid bortom diktaturen

“Burmas diktatur har gått till charmoffensiv utomlands, men bakom kulisserna förblir förtrycket lika hårt. Skrapar man på ytan hos ett hyggligt öppet Marocko blir bilden betydligt mörkare.”
Bahrain, Burma, Diktaturer, Marocko, Mediabevakning, Nordkorea

2011-05-08

Militärt samarbete självklart vid kris

“Sverige har en lång tradition att solidariskt och tillsammans med andra bidra till ökat välstånd och säkerhet i världen, och att hjälpa människor i nöd. Våra resurser och kunskaper är efterfrågade och en tillgång i [...]
EU, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-05-07

(S)veket mot Libyens folk

“Men nu har Socialdemokraterna gjort en skamlig u-sväng. Från att först ha piskat på regeringen att delta med Gripenplan över Libyen är partiet numera en bromskloss.
Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-05-07

Olyckligt utspel om Libyen av vår partiledning

“När FN uttryckligen ber medlemsstaterna om hjälp för att skydda människor i nöd då ska Sverige ställa upp utan att villkora och tidsbegränsa deltagandet eller peka på någon annan. Partiledningens utspel om att Sverige nu [...]
FN, Libyen, Multilateralt samarbete, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Inga skäl att förlänga insatsen i Libyen".

2011-05-05

Inga skäl att förlänga insatsen i Libyen

“Det vore önskvärt att en ansvarig minister kunde klargöra var regeringen står. Det är dags för dem att träda fram. Står Carl Bildt och Sten Tolgfors bakom de förslag som borgerliga ledamöter för fram om [...]
FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-05-04

Svik inte FN-linjen

“I veckan signalerade Håkan Juholt att Socialdemokraterna inte kommer godkänna en förlängning av den svenska FN-insatsen i Libyen. Det är svårt att förstå varför.”
FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-05-04

Libyen behöver långsiktigt stöd

“FN:s kunnande om och erfarenhet av frågor som rör fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter kommer till användning i Libyen. Världens länder måste ge sitt politiska och ekonomiska stöd under lång tid framöver om [...]
FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Mänskliga rättigheter

2011-05-04

Barn utan pass måste kunna återförenas med familjen

“I exempelvis Somalia går det inte att skaffa en passhandling som Sverige godkänner, vilket har lett till att somaliska föräldrar i Sverige inte längre kan få hit sina barn.”
Barn, Migration, Partipolitik, Somalia

2011-04-28

Ge Afrika permanent plats

“Sverige bör gå i bräschen för ett förstärkt partnerskap mellan EU, FN och AU. Den svenska regeringen bör aktivt verka för ett mer demokratiskt FN där Afrika ges en plats som permanent medlem av säkerhetsrådet.”
Afrika, AU, Demokrati, EU, FN, Handelspolitik, Libyen, Militärt bistånd, Nato

2011-04-28

Den arabiska våren behöver en omstart

“Motiven till att Sverige bara deltar på kvartsfart i Libyen är fortfarande oklara, men helt klart är att regeringens vill undvika konflikt med S i fråga om försvars- och säkerhetspolitiken.”
Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-04-27

Risk för fortsatta kränkningar i Västsahara

“Folkrättsjurister befarar att övervakningen av mänskliga rättigheter återigen kommer att uteslutas ur mandatet på grund av ett väntat franskt veto. Den fredsfrämjande insatsen, Minurso, är den enda av FN:s totalt 17 pågående insatser som inte [...]
FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Rådet för MR, Västsahara

2011-04-27

Så ska svenska företag göra goda affärer i fattiga länder

“Denna obalans ska svenskt bistånd nu försöka minska genom ett nytt initiativ, ”Innovations Against Poverty”, som lanseras i dag i ett samarbete mellan Sida och PwC. Programmet erbjuder företag finansiering och rådgivning för affärsidéer som [...]
Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Etiopien, Näringsliv, Sida, Zambia

2011-04-23

“Stoppa sexuellt våld i Libyen”

“Även om konfliktrelaterat sexuellt våld kan tyckas långt ifrån diskussioner om vapenembargon och flygförbudszoner, måste vi omsätta i praktiken det löfte som resolution 1960 innebär för Libyens, Elfenbenskustens och Kongo-Kinshasas kvinnor. “
Elfenbenskusten, FN, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Libyen

2011-04-21

EU bör dela på bördan

“Intresset från EU för att hjälpa till är mycket ringa. I Europaparlamentet talar man mer om hur eventuella flyktingsströmmar ska kunna stoppas och om hur mycket de nordafrikanska revolterna kostar för det egna landet.”
Egypten, EU, Libyen, Migration, Nato, Tunisien

2011-04-21

Tron drivkraft för världsförbättring

“I Mozambique har interreligiöst samarbete med hälsoupplysning, fokuserad på förebyggande åtgärder mot malaria, visat vilken roll religiösa ledare kan spela. Tony Blair Faith Foundation hoppas kunna stötta liknande interreligiösa initiativ i Sierra Leone.”
Demokrati, Hälsa, Moçambique, Religion, Sierra Leone

2011-04-20

Det finns ingen återvändo

“Den svenska regeringens företrädare har som vanligt, när det kommer till att uttala stöd för frihet under den arabiska våren, varit lama och sena. Det är inte vad de frihetstörstande i Syrien behöver i dag.”
Afrika, Demokrati, Partipolitik, Syrien

2011-04-18

”Regeringen måste agera i EU för asylpolitiken”

“Cecilia Wikströms och Guy Verhofstadts resonemang (DN Debatt 18/4) om vikten av ett gemensamt och rättssäkert europeiskt asylsystem delar vi socialdemokrater till fullo. Men slutsatsen att inte tillämpa det så kallade massflyktdirektivet i den svåra [...]
Afrika, EU, Migration, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Fruktan får inte styra EU i synen på flyktingar”".

2011-04-18

”Fruktan får inte styra EU i synen på flyktingar”

“Eftersom majoriteten av de som nu kommer till Italien och Malta från Nordafrika är ekonomiska migranter och inte asylsökande så har kommissionen beslutat att det i dagsläget inte är tillfälle att tillämpa direktivet om tillfälligt [...]
Algeriet, Egypten, Elfenbenskusten, EU, Italien, Libyen, Migration

2011-04-17

Stoppa EU:s skadliga fiskeavtal

“Om EU ingår ett nytt fiskeavtal med Marocko, ett av regionens mest hårdföra länder, riskerar det att inverka negativt på folkens rop på demokrati, frihet och självständighet. Agera, regeringen Reinfeldt och stoppa avtalet.”
EU, Fiske, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2011-04-16

FN får inte misslyckas med insatsen i Libyen

“Problemet är att ­bara sex av Natos 28 medlemsländer bidrar med mark­attacker. […] Därför måste alla länder, även Sverige, vara ­beredda att ompröva sin nuvarande hållning och ge FN de ­resurser och de politiska ­mandat [...]
FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Rwanda

2011-04-15

Lyckat Tanzaniaprojekt

“Men även om det inte tillhör kommunernas kärnverksamhet att jobba med bistånd i fattiga länder så bäddar denna form av initiativ för många positiva effekter på hemmaplan.”
Kommunbistånd, Mikrokredit, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning

2011-04-13

Vi bör delta aktivt i Libyen

“Vi måste handgripligen stå upp för mänskliga rättigheter vilket inte alltid varit fallet. Mer akut, till stöd för Libyens befolkning, måste en strategi upprättas som kan anpassas efter olika utfall av den pågående insatsen.” 
FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato

2011-04-12

Splittring inom Centern: ”Vi vill inte skicka svensk trupp till Libyen”

“Riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani (C) skrev i förra veckan att vi bör skicka marktrupp till Libyen. FN:s säkerhetsråd ger i sin resolution inget stöd för detta, snarare tvärtom. […] Centerpartiet står entydigt bakom säkerhetsrådets resolution.”
FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Vi måste skicka marktrupper till Libyen för att störta Kadaffi".

2011-04-12

Ingen demokrati utan religionsfrihet

“Men det finns bland västerländska politiker en naivitet i synen på religion. Man säger att alla religioner är lika, alla vill fred och kärlek. Detta är problematiskt – ingen skulle väl hävda att alla politiska [...]
Demokrati, Egypten, Libyen, Religion

2011-04-11

Vår toppranking som vapenexportör drar skam över Sverige

“Siffrorna talar klarspråk;  världens stater fortsätter att investera allt större resurser i fler vapen och Sverige är idag världens största vapenexportör.”
Kvinnor, Libyen, Vapenhandel

2011-04-11

Det går att utrota svält och hunger

“En avgörande utmaning är att höja jordbruksproduktionen i Afrika, och göra det på ett sätt som är ekologiskt hållbart och gynnar den småskaliga odlaren.”
Afrika, CAP, EU, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-04-11

Poverty Reduction and Economic Structure

“Moçambique och Vietnam är intressanta fallstudier att jämföra med tanke på derasjämnstarka tillväxt under det senaste decenniet, deras liknande sektorsvisasammansättning av ekonomisk tillväxt, och ändå är deras vitt skilda framgångar i att minska fattigdomen.”
Moçambique, NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering, Vietnam

2011-04-11

Släpp datan fri

“Vid lanseringen av Öppna biståndet talade Sidas antikorruptionsrådgivare Eva Perry om att uppmuntra medborgare, både här och annorstädes, att rapportera om misstänkt fusk och mygel. Bra så, men en devis som inte bara gäller biståndet.“
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Resultat, Tchad, Webbplatsen Openaid.se

2011-04-10

“Jasplan skapar inte någon fred”

“Det finns en utbredd myt om att diktaturer bara kan bekämpas på två sätt: genom diplomati eller militärt ingripande. […] Eftersom militära interventioner fungerar så dåligt borde vi inte skicka Jasplan till Libyen utan istället [...]
Demokrati, Diktaturer, Egypten, Fillipinerna, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
I artikeln hänvisas till "Studie: "Why Civil Resistance Works""

2011-04-09

Systembolaget ljuger om sitt engagemang för arbetarna på vingårdar

“Vår erfarenhet efter att ha följt Systembolagets arbete under ett par års tid, är att företaget inte verkat aktivt för att på allvar involvera fackföreningar och intresseorganisationer i sitt CSR-arbete.“
Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Rättvis handel, Sydafrika
Artikeln är en replik på: "Systembolaget: Vi vet att arbetsvillkoren på vingårdarna behöver åtgärdas".

2011-04-09

Tid för dånande diplomati, Bildt?

“Men utrikesdepartementet satte stopp. UD ansåg att det var “för politiskt känsligt” att stödja Radio Erena, enligt Bengtsson och Bratt.”
Dawit Isaak, Eritrea, EU, Mediabevakning, Utrikesdepartementet
I artikeln hänvisas till "Jesper Bengtsson och Percy Bratt: UD får inte bromsa Eritreas pressfrihet"

2011-04-08

Ohlys önsketänkande hjälper inte Afghanistan

“Ohly är inte ensam om att i första hand förespråka en ekonomisk strategi i Afghanistan. Problemet är bara att en sådan strategi är omöjlig utan militärt skydd av dem som skall implementera den.“
Afghanistan, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Strategin i Afghanistan leder fel".

2011-04-08

Jesper Bengtsson och Percy Bratt: UD får inte bromsa Eritreas pressfrihet

“Inte nog med att Sverige inte gjort något för att stoppa EU:s bistånd till Eritrea – UD har också motverkat pressfriheten i Eritrea aktivt”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Mediabevakning, Utrikesdepartementet

2011-04-08

Båtflyktingar: Människor dör medan Europa grälar

“Det som hänt är ännu ett bevis för att EU behöver en gemensam asylpolitik. Så länge medlemsländerna försöker skjuta det de uppfattar som problem på andra kortsluts hela beslutsprocessen.”
Afrika, EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, Libyen, Migration

2011-04-07

En fråga där Socialdemokraterna bör ge svaren

“Men faktum kvarstår att EKR öppnat upp för krigsmaterielexport till flera nya diktaturer de senaste fem åren, däribland Algeriet, Brunei, Egypten och Jordanien.”
Algeriet, Egypten, Jordanien, Partipolitik, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Sverige beväpnar inte diktaturer".
I artikeln hänvisas till "Vapenexport till diktaturer kan stoppas"

2011-04-07

Höga matpriser dåligt för fattig bonde

“EU förhandlar just nu handelsavtal med afrikanska länder. EU kräver att de afrikanska länderna ska öppna minst 80 procent av sin handel med EU. Det är viktigt att dessa avtal utformas så att de inte [...]
Afrika, Biobränslen, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Landgrabbing, Matkrisen 2008

2011-04-07

Vi måste skicka marktrupper till Libyen för att störta Kadaffi

“Det stämmer alldeles rätt att krig skapar inga demokratier, soldater kan skapa stabilitet och utan stabilitet kan en demokrati aldrig se dagens ljus”
Demokrati, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-04-07

Slösa med bistånd

“Sedan måste vi kanske diskutera det som är helt tabubelagt, men som den svenska Afrikaexperten Göran Hydén påpekat: att den afrikanska stamkulturen tycks vara ett hinder för långsiktiga investeringar.”
Afrika, Äganderätt, Handelspolitik, Korruption, Resultat, Tanzania, Utvärdering

2011-04-07

Strategin i Afghanistan leder fel

“Insatsen i Libyen är akut för att förhindra brott mot mänskligheten. Kriget i Afghanistan däremot försämrar säkerheten i landet. Den militära strategin där har helt enkelt inte lyckats. Ta hem de svenska soldaterna nu […]”
Afghanistan, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat

2011-04-06

Sverige deltar i två krig

“Oavsett om kamerorna från CNN fortsätter att ha Libyen som viktigaste händelsen eller om de trappar ned och går över till lågintensiv bevakning likt i Afghanistan är Sverige nu med i två krig.”
Afghanistan, Libyen, Mediabevakning, Militärt bistånd, Partipolitik, Vapenhandel

2011-04-05

Lägg näsan i blöt!

“Men varför ingriper västvärlden i Libyen, men inte i något annat land i Mellanöstern där regimen slår ner på oppositionen? Varför inte i Elfenbenskusten, där det nu i princip råder inbördeskrig? Varför ingrep man inte [...]
Diktaturer, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Sudan

2011-04-05

Dela på ansvaret

“Risken är inte bara att länder som Nederländerna vill stänga gränserna ännu mer och försöka höja tröskeln för asyl. De överfulla flyktinglägren i Nordafrika visar också att EU har en bra bit kvar. [...] Om [...]
EU, Libyen, Migration, Partipolitik, Tunisien

2011-04-04

Sverige bör skämmas när vi utnyttjar Libyen för PR åt JAS

“Men att skicka stridsflyg är inte rätt väg att gå. Det blir rent osmakligt när det dessutom finns mycket som tyder på att det är en del av en kampanj för att öka värdet på [...]
Egypten, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Tunisien, Vapenhandel

2011-04-02

Sverige bör inte delta militärt i Libyen

“Jan Björklund (FP) har plötsligt fått insikten att det är ”pinsamt” att Sverige har sålt vapen till diktaturstater som Saudiarabien och Bahrain, men uppenbarligen inte alls pinsamt att Sverige flyger stridsflygplan över Libyen sida vid [...]
Bahrain, Diktaturer, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Qatar, Saudiarabien, Vapenhandel

2011-03-31

Mänskliga rättigheter går före ekonomiska intressen

“Det som inte går att läsa på Svenska exportrådets hemsida är att Marocko sedan 1975 ockuperar landet Västsahara.”
Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, Näringsliv, Västsahara

2011-03-31

Isolera Gbagbo

“I skuggan av Libyenkrisen går Elfenbenskusten mot inbördeskrig. Ännu vilar ansvaret, förutom den humanitära hjälpen, främst på regionala organisationer. Men det kan ändras.”
Demokrati, Elfenbenskusten, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-31

Libyen får inte bli ett nytt Rwanda

“Från ett afrikanskt perspektiv finns det viktiga lärdomar att dra, framför allt att det är nödvändigt att Afrikanska unionen responderar snabbare och mer effektivt när liknande situationer uppstår.”
Afrika, AU, Libyen, Militärt bistånd, Rwanda

2011-03-30

Systembolaget: Vi vet att arbetsvillkoren på vingårdarna behöver åtgärdas

“Med vår uppförandekod ställer vi krav på producenterna av vin som motsvarar de krav som utarbetats av de internationella organisationer som vi nämner ovan. Men det finns olika certifieringsorgan, bland annat Fairtrade, som går ett [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Rättvis handel, Sydafrika
Artikeln är en replik på: "Systembolagets viner produceras under rena slavförhållanden".

2011-03-30

Svartmåla inte Marocko, Emmaus!

“Tittar man på fakta så är Marocko det friaste landet i Nordafrika enligt Freedom House. Till skillnad från sin grannar, exempelvis militärjuntan Algeriet åt vilka Emmaus agerar som nyttiga idioter, så har både minoriteter och [...]
Algeriet, Civilsamhället, Diktaturer, Marocko, Västsahara
Artikeln är en replik på: "Försköna inte bilden av Marocko".

2011-03-30

Sverige beväpnar inte diktaturer

“Men det är viktigt att understryka att Sveriges exportkontroll är ansvarsfull. Därför har ingen export gått till Libyen och inte heller beväpnar Sverige diktaturer med avancerade vapensystem för att övervaka och mörda sin egen befolkning, [...]
Diktaturer, Libyen, Militärt bistånd, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Vapenexport till diktaturer kan stoppas".

2011-03-28

Förmätet påstående av ministern

“Björlings artikel förvånar då vi uppfattat att ministern signalerat att exportorganen ska få tydligare instruktioner att granska affärer utifrån perspektivet att främja mänskliga rättigheter.”
Demokrati, Diktaturer, Egypten, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Bojkotter skapar inte demokratier".
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?".

2011-03-27

Systembolagets viner produceras under rena slavförhållanden

“Personalbostäderna på vingårdarna i Sydafrika är inte sällan i dåligt skick, och de flesta saknar toaletter och elektricitet. […] Gravida arbetar på samma villkor som alla andra, och nyblivna mammor har bara rätt till några [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Jordbruk, Kvinnor, Rättvis handel, Sydafrika

2011-03-26

De afrikanska staterna litar inte på NATO

“Är Afrika och AU ”tandlöst” som det hävdas på en del håll? Jag är inte förvånad över den kritiska återhållsamhet som synes prägla AUs agerande.”
Afrika, AU, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato
I artikeln hänvisas till "”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”"

2011-03-25

Libyen delar USA

“Amerikaner, britter och fransmän bombar Libyen. För detta får de närmast totalt politiskt stöd i Sverige. Vänsteroppositionen begär att Sverige ska delta militärt. I USA, däremot, är insatsen starkt kontroversiell.”
Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, USA

2011-03-24

Bodil Ceballos och Peter Rådberg: Flyktingar behöver Sverige som fristad

“Fokus borde just nu vara att bistå Libyens folk med humanitära insatser. Det är självklart att Sverige ska delta i dessa och till skillnad från socialdemokraternas Urban Ahlin anser vi inte att vapenmakt är den [...]
Egypten, Humanitärt bistånd, Libyen, Migration, Militärt bistånd, Partipolitik, Tunisien

2011-03-24

Alla är värda rent vatten

“Vatten är en ojämnt fördelad mänsklig rättighet även utan naturkatastrofer och krig. […] Varje dag dör drygt 4 000 barn av diarré, som en konsekvens av bristande tillgång till rent vatten och toaletter. [...] År [...]
Afrika, Asien, Barn, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Mänskliga rättigheter, Vatten

2011-03-24

Sverige bör kämpa för ett bättre MR-råd

“Uteslutningen av Libyen kan i bästa fall fungera som en väckarklocka för ett råd som inte har blivit den starka försvarare för mänskliga rättigheter (MR) som många hade hoppats. Kan Sverige, som kandiderar till rådet [...]
Afrika, FN, Kina, Libyen, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, Vitryssland

2011-03-24

Sverige bör inte delta militärt i Libyen

“Sverige bör lägga resurser på humanitära insatser för libyerna istället för militära. I nuläget är det alltför oklart vad den militära insatsen syftar till och hur långvarigt engagemanget kommer att bli.”
Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-24

Försköna inte bilden av Marocko

“Granskningen visar att branschen systematiskt blundar för att Marocko ockuperar Västsahara. Inte ett enda resereportage om Marocko från de sex största resemagasinen sedan 2009 nämner Västsahara.”
Marocko, Mediabevakning, Näringsliv, Västsahara

2011-03-23

Oundvikligt våld

“Mycket är riktigt i Egnells artikel, men han börjar i fel ända. ”Krigets verklighet” fanns i Libyen redan före FN:s beslut att ingripa.“
FN, Libyen, Militärt bistånd
Artikeln är en replik på: "”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”".

2011-03-23

Tobias Billström: Det räcker inte om bara vi tar ansvar

“Sverige är alltså i högsta grad aktivt för att bistå med hjälp både till de människor som nu vill lämna Nordafrika och till de EU-länder som kan väntas behöva ta ett stort ansvar för att [...]
Egypten, EU, Libyen, Migration, Partipolitik, Tunisien

2011-03-23

Vänstern och Gaddafi

“Att vänstern var emot störtandet av Saddam men för en aktion som alla hoppas ska störta Gaddafi förklarar de med att det finns en motståndsrörelse i Libyen som ropar på hjälp utifrån. De kan ju [...]
Irak, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-22

Klart att Sverige får skicka oss Gripen-piloter

“Sverige och svenskar har en självbild av att vara solidariska och hjälpsamma. Vi ger en stor del av BNP till bistånd, vi tar emot förhållandevis stor andel flyktingar och har minst inkomstklyftor i världen. Men [...]
Libyen, Migration, Militärt bistånd, Volym

2011-03-22

Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete

“Vår studie ger tydliga svar. Man är inte miljöbov eller någon som bidrar till att tränga ut matproduktion bara för att man tankar sin bil med etanol.“
Biobränslen, Brasilien, Jordbruk, Tanzania
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/ska-jag-tanka-etanol/".

2011-03-22

Bra med svenskt bistånd

“När FN har kallat har Sverige ställt upp […] Vi hoppas också att Sverige, oavsett i vilken form biståndet ges, kommer att vara ett av de länder som aktivt deltar i det långsiktiga byggandet av [...]
Demokrati, Egypten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Tunisien

2011-03-22

Ett steg närmare Nato

“Att Nato inte är enigt är inget nytt. Att Tyskland inte vill skicka soldater in i Nordafrika har sina historiska skäl, även om man i dag hänvisar till Arabförbundets skepsis mot operationen.“
Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-03-22

Uppdraget långtifrån över

“Det är förhållandevis enkelt att krossa en diktatur, det har historien visat, betydligt svårare att införa demokrati.”
Demokrati, Diktaturer, Egypten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Tunisien

2011-03-22

Pinsam splittring

“Så fort det blir allvar märks inte det senaste decenniets intensiva försök att bygga upp en mer gemensam utrikespolitik i EU.“
EU, Libyen, Militärt bistånd, Tunisien, USA
I artikeln hänvisas till "To act as a Union. Explaining the development of the EU's collective foreign policy"

2011-03-22

Rosornas krig om flygplan till Libyen

“Libyen-engagemanget inom partiet blir säkert en fråga för kongressen i veckoslutet. Rimligen får Ahlins linje stort stöd av partiet.”
FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-22

Stöd attacken – men jubla inte inför den

“Om Sverige avstår från att medverka med annat än humanitär hjälp så cementeras inte bilden av västvärlden som ett enda monolitiskt militärblock. Det tror jag är viktigt på lång sikt.”
FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-22

En hotad självbild

“Det är knappast logiskt att applådera FN:s beslut om ett militärt ingripande utan att vara beredd på att också Sverige måste kunna medverka med de medel som krävs.”
Bahrain, Demokrati, Diktaturer, Egypten, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-03-22

Om Sverige får frågan

“Det mesta tyder också på att regeringen kommer att få riksdagens stöd för att skicka ned sex–åtta Gripen-plan. Det är förstås positivt. Det är närmast en självklarhet att Sverige ska ställa upp i Libyen.”
FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2011-03-22

”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”

“Nu behövs en etisk debatt om rättfärdigheten i krigsinsatserna. Sveriges politiska partier står på kö för att skicka stridsflygplan till Libyen.“
FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-22

Svensk fripassagerare

“Varför denna vänta-och-se-attityd när världen äntligen lyckats samla sig kring att förhindra ett blodbad?” 
FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-21

När det är nödvändigt med bomber

“Problemet med militära ingripanden är att huruvida de är rätt eller fel ofta avgörs först med utgången. Men i fallet Libyen blev det nödvändigt att välja våld för att skydda människor och göra friheten möjlig. [...]
Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd

2011-03-21

Det libyska folket måste försvaras

“För samtidigt som militär från västvärldens demokratier nu söker efter mål kring Tripoli och Benghazi får våldet i Jemens huvudstad Sanaa fortsätta. […] I Libyen kan världssamfundet förhoppningsvis stoppa en tyrann från att mörda sin ­befolkning. Men [...]
Bahrain, Diktaturer, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-21

Kriget mot Khaddafi

“De militära insatserna mot Muammar Khaddafis diktatur ger hopp inte bara åt en plågad civilbefolkning i Libyen utan åt människor i hela världen som tvingas leva under förtryck.”
Bahrain, Diktaturer, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-19

Nu måste Sverige stoppa exporten av övervakningsutrustning

“Vi måste stoppa all export av övervakningsutrustning, riva upp FRA-lagen och stoppa datalagringsdirektivet. Först då kan vi se andra demokratikämpar i ögonen och bedriva ett rakryggat och effektivt it-biståndsarbete”
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Libyen, Tunisien, Vapenhandel

2011-03-19

Hoppet står till USA och Nato

“FN svek befolkningen i Rwanda. Det får inte hända i Libyen. Man kan ha i minnet alla de protester mot Nato och företrädesvis USA som förekommit och förekommer i Sverige. Det är till USA och [...]
Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Rwanda, USA

2011-03-19

Vapenvila, men hur länge?

“Att tydligt göra klart för FN att Sverige står till förfogande tycks främmande för utrikesministern. Varför är det så otänkbart? Pinsamt.”
FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-19

Sänd Gripen till Libyen

“FN-mandatets starka folkrättsliga muskler som medger denna militära intervention gillas av den svenska vänstern. Sprängkraften i epitetet “bombliberaler” har därmed desarmerats något.”
Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-19

Rätt att stoppa diktatorn

“Världssamfundet visar sent omsider att man menar allvar med att Khaddafi måste bort. Folket i Libyen förtjänar allt stöd, och ibland är militära medel nödvändiga. […] EU har däremot, som så ofta när det bränner [...]
Diktaturer, EU, FN, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-19

Öka pressen på Gaddafi

“Det är ett styrkebesked att FN:s säkerhetsråd till slut ­beslutat sätta hårt mot hårt. Det visar att FN-systemet fungerar.”
Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-19

Bäva månde förtryckarna

“Dagen efter det historiska beslutet i FN:s säkerhetsråd att auktorisera ett internationellt militärt ingripande i Libyen för att skydda civila undan regimens övervåld kändes luften en smula lättare att andas.“
Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-19

Lyckas flygförbudet?

“Redan har den våldsamma metoden spritt sig till Bahrain där regimen – med stöd från den mäktige grannen Saudiarabien – i veckan slog ner motståndet med kraftigt övervåld.”
Bahrain, Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Saudiarabien

2011-03-19

Sent stöd för demokratin

“Varför denna handlingsförlamning från världssamfundets sida? Det finns fog att anta att världens mäktiga oljeintressen spelat en stor roll för att försinka beslutet.”
Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-18

Miraklet i FN

“Att FN:s säkerhetsråd lyckades komma överens om inrättandet av en flygförbudszon över Libyen och ett tillåtande av militära insatser mot landet får betraktas som ett smärre mirakel – men ett välkommet sådant.”
Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-18

Stabilitet får inte ursäkta diktatur

“Men frågan kvarstår: när mediefokus flyttar till nästa händelsecentrum, kommer folkrätt och demokrati nu att kunna gå före EU-ländernas realpolitik och ekonomiska intressen?”
Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Fiske, FN, Marocko, Mediabevakning, Partipolitik, Tunisien, Västsahara

2011-03-18

Obegripligt, Tyskland

“I FN:s säkerhetsråd sällade sig Tyskland till de fem stater som avstod från att rösta. Ett obegripligt agerande […]”
FN, Libyen, Militärt bistånd

2011-03-17

Så kan EU hjälpa Nordafrika till framgång

“En vision vore att EU dels utvecklar metoder för hur investeringar skall kunna genomföras på bästa sätt, dels agerar som rådgivare i demokratisk utveckling för Nordafrika”
Afrika, Egypten, EIB, EU, Näringsliv, Tunisien

2011-03-17

Sverige måste visa världsmoral

“De stora demokratiernas dominans har spätts ut av ett stort antal nya FN-medlemmar med svagare lojalitet till FN-stadgans grundläggande mänskliga rättigheter. Libyen sitter med i rådet för mänskliga rättigheter.”
Demokrati, EU, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR

2011-03-17

Libyen brinner – medan världen väntar

“Socialdemokraterna vågar stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter varhelst de förtrampas”, skrev Urban Ahlin i Dagens Nyheter häromveckan. Under vilka omständigheter gäller det? Står man upp även när FN inte gör det? “
Demokrati, EU, FN, G8, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-16

Vem hjälper Libyen?

“För var dag som går blir det dock smärtsamt tydligt att protesterna kommer att sluta i blodbad om inte Västvärlden ingriper militärt. När saker och ting ställs på sin spets visar det sig att EU [...]
Demokrati, EU, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd

2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

“Varför visar inte Sverige ett starkare stöd för rätten till vatten och sanitet? Sverige har internationellt ett gott rykte för sitt biståndsarbete och för att gå i bräschen för frågor som rör mänskliga rättigheter.”
FN, Mänskliga rättigheter, Sydafrika, Vatten

2011-03-16

Nya vägar för biståndet

“Biståndsministern blir alltmer tveksam till att pengar går till regeringar i länder som inte lever upp till krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Och varför ska en regim som utmärks av korruption, valfusk och förtryck [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Toppmötet i Busan nov 2011, Uganda, Utvärdering, Villkorat bistånd

2011-03-14

EU bör ta krafttag mot piraterna utanför Östafrika

“Det finns uppskattningar om att 30 procent av Kenyas BNP nu påverkas av piratdåden. […] Den marina EU-insatsen Atalanta behövs för att hindra piraternas verksamhet till sjöss och skydda den civila sjöfarten och FN:s matleveranser.”
Afrika, EU, FN, Kenya, Militärt bistånd, Partipolitik, Somalia

2011-03-13

Skicka Nordic Battle Group till Libyen

“Sverige och EU har en skyldighet att ingripa i Libyen. Vi har de militära resurserna att gå in och sätta stopp för stridigheterna, allt som saknas är de politiska besluten.”
Demokrati, EU, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-03-13

För att vi sätter frihet främst

“Här finns också en motsättning mellan Carlssons omläggning av biståndspolitiken, där hon har arbetat för att införa kvalitetssäkrade insatser som ska vara möjliga att utvärdera.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Libyen, Partipolitik, Tunisien, Utvärdering

2011-03-11

Öppna Europa för flyktingarna från Libyen

“EU-direktivet om massflykt måste användas för att ge det tillfälliga skydd det syftar till. […] Situationen i Libyen är akut, men är långt ifrån det enda exemplet på att flyktingpolitiken är på väg åt fel [...]
EU, Libyen, Migration, Partipolitik
I artikeln hänvisas till "Flyktingbloggen"

2011-03-11

North Africa in turmoil

“Tvärtom kan det europeiska civilsamhället ha mycket att lära om de demokratiska erfarenheterna i dagens Nordafrika.”
Afrika, Civilsamhället, Demokrati, NAI-Forum (engelska)

2011-03-09

Låt egyptiska kvinnor vara med och forma framtiden

“Kvinnor och män, sida vid sida, med samma mål om mänskliga rättigheter för alla.  Men, när Egypten nu börjar forma en ny framtid riskerar kvinnors rättigheter att hamna i skymundan. […] När det gäller Afghanistan [...]
Afghanistan, Egypten, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter

2011-03-09

Att vara offret är ingen slutstation

“Kvinnornas situation i Kongo-Kinshasa är helt avgörande för utvecklingen av landet. De insatser som görs för detta måste bli ännu effektivare och kraftfullare. […] Också företag i västvärlden deltar indirekt i konflikterna i regionen genom [...]
FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Näringsliv

2011-03-08

Ingen mamma skall dö

“Ungefär en tredjedel av vårt bistånd går dessutom genom FN och fokus ligger på millenniemål 4, om minskad barnadödlighet och millenniemål 5, om minskad mödradödlighet. Det är ganska bra.”
Afrika, Barn, FN, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor

2011-03-06

Gnosjöandan räddar inte världen

“Skulderna växer, fattigdomen kvarstår. Om man inte äger ett mikrolånsinstitut, det vill säga. […] När vår nuvarande biståndsminister Gunilla Carlsson häromveckan lät meddela att Sveriges bidrag till världens demokratiska utveckling bör vara att stödja sociala [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Mikrokredit, Partipolitik

2011-03-03

”Fattiga länder påverkas i hög grad av EU:s politik”

“Utvecklingen i fattiga länder påverkas i hög grad av fortsatta subventioner till europeiska bönder.  Ger man upp kampen om minskade jordbrukssubventioner så blir det än viktigare att se till att EU:s handelspolitik inte ökar på bördan [...]
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Dags för Sverige att byta spår i jordbrukspolitiken”".
I artikeln hänvisas till "”Det råder samsyn om jordbrukspolitiken”"

2011-03-03

Chinese ‘aid’ in Africa

“Västvärldens regeringar oroar sig för att Angola-modellen replikeras i Afrika – Ghana har just säkrat olje-stödda infrastrukturlån – vilket riskerar att undergräva västs hårda arbete för ansvarsutkrävande och transparens.”
Afrika, Angola, Demokrati, Ghana, Kina, NAI-Forum (engelska)

2011-03-02

FN: Jan Eliassons baby blev en värsting

“Talande nog säger rapporten mer om FN än om Libyen. Khaddafis regim framställs i mycket god dager, både av sig själv och av mängder av länder. […] En mer rimlig tolkning är att rådet speglar Eliassons [...]
Demokrati, Diktaturer, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2011-03-02

Sverige har inte i detta gäng att göra

“Det är ingen måtta på hur väl Libyen lever upp till de mänskliga rättigheterna. I alla fall inte om man får tro den rapport som FN:s råd för samma rättigheter har tagit fram, och som [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2011-03-01

”Jag vägrar bli hopklumpad med Mugabe och Khaddafi”

“Biståndet till afrikanska länder går till diktaturer, utropar Bengt Nilsson upprört. Men är det inte genom kontakter vi kan påverka – handel, bistånd, utbyte och möten? […] Bengt Nilsson tycks mena att det ligger ett [...]
Afrika, AU, Demokrati, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utrikesdepartementet, Zimbabwe
Artikeln är en replik på: "”Sverige måste sluta stötta Afrikas diktatorer”".

2011-02-26

Bistånd: Också goda revolutionärer kan bli diktatorer

“I grunden delar jag Bengt Nilssons skeptiska hållning till utvecklingsbistånd. Om man ska göra någon form av grov utvärdering måste frågan ställas om det blivit bättre eller sämre i de länder som under decennier åtnjutit [...]
Diktaturer, Eritrea, EU, Handelspolitik, Resultat, Sydkorea, Utvärdering, Zimbabwe

2011-02-25

“Låt vapenpengar gå till demokrati”

“Det är nämligen inom militärutgifter och säkerhetsbistånd de stora medlen finns. Årligen spenderas det globalt runt 1300 miljarder dollar inom dessa områden. Jämför detta med de 120 miljarder dollar som går till utveckling. Kan man ta [...]
Demokrati, Egypten, Finanskrisen, Militärt bistånd, USA, Vapenhandel

2011-02-25

”Sverige måste sluta stötta Afrikas diktatorer”

“Vårt miljonbistånd till diktaturer har aldrig lyckats öka de mänskliga rättigheterna där. I stället måste vi fråga oss om biståndet stärker diktatorernas makt och gör det svårare för oppositionen. … Sveriges politik gentemot Afrika handlar [...]
Afrika, AU, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet
I artikeln hänvisas till "Tidningsartikel: "Miljarder i stöd till diktaturer""

2011-02-23

Bildt vill inte välja sida

“Det sägs att man inget kan göra, men faktum är att EU har stora möjligheter till påtryckningar genom att 70 procent av Libyens export går till EU. […] Jag undrar, Fredrik Reinfeldt, är det verkligen [...]
Diktaturer, EU, FN, Handelspolitik, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2011-02-21

Trick or Treat?

“Vad innebär den kinesiska närvaron i Afrika för ekonomisk utveckling, demokratisering och fattigdomsbekämpning?”
Afrika, Demokrati, Kina, NAI-Forum (engelska)

2011-02-21

Ärkebiskopen sopar mattan

“Vad Larsson förtränger är att allt som stärker ett lands militärapparat också stärker dess kapacitet att kränka mänskliga rättigheter. I övrigt är det slående hur grumligt Larsson argumenterar. […] Även statsminister Reinfeldt har gett uttryck [...]
Diktaturer, Egypten, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "”Kyrkan stöder redan vapenexporten”".
I artikeln hänvisas till ""Ministern i verkligheten", (Svenska Dagbladet 2/2 -11)"

2011-02-20

Dags sätta stopp för dubbelmoralen

“Bahrain, Algeriet, Egypten, Jordanien och Tunisien finns alla på vår kundlista. Vänta bara tills det börjar bubbla hos vår verkliga vip-kund Saudiarabien.  När arabvärlden härdsmälter är våra största politiska partier fortfarande överens om det förträffliga med [...]
Algeriet, Bahrain, Egypten, Jordanien, Partipolitik, Saudiarabien, Tunisien

2011-02-20

Korrupta vänner

“För att åstadkomma allt detta har EU satt i gång processer, projekt och program. Det har slussats pengar från Bryssel till grannländerna i öst och syd och det har träffats avtal om allt från handel [...]
Afrika, Demokrati, Diktaturer, EU, Fiske, Handelspolitik, Korruption, Marocko, Utvärdering, Vitryssland

2011-02-19

Oljebolagens offer måste kompenseras

“I en debattartikel i GP den 10 februari bekräftade Sveriges utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson att de har för avsikt att stödja Sudan, vilket vi är mycket tacksamma för. […] Den privata sektorns [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Sudan
Artikeln är en replik på: "Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika".

2011-02-17

Southern Sudan

“Sudan behöver det avgörande internationella stödet efter folkomröstningen. Men det internationella samfundet måste ompröva sin position och ta några svåra beslut att övervinna den utbredda misstro som den står inför i norr.”
NAI-Forum (engelska), Sudan, Sydsudan

2011-02-17

”Sverige måste säga nej till nytt fiskeavtal med Marocko”

“EU har ett ansvar för att inte delta i att tömma Västsaharas naturresurser genom de mycket förmånliga handels- och fiskeavtalen mellan EU och Marocko. […] De initiativ som landsbygdsministern tagit hittills är bra men Sverige [...]
EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2011-02-16

Utrikespolitiken är tyst och passiv

“När EU under våren ska behandla frågan om sanktioner gentemot Burma förväntar jag mig att Carl Bildt den här gången ställer sig på den demokratiska oppositionens sida och att Sverige fortsatt kommer att pressa på [...]
Burma, Demokrati, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien

2011-02-16

”Så här kan EU med enkla medel stödja Nordafrika”

“Det handlar bland annat om att slutföra arbetet med ett frihandelsområde runt Medelhavet, erbjuda ländernas studenter plats vid våra universitet och stödja moderniseringen av offentlig förvaltning och offentliga tjänster.”
Afrika, Demokrati, Egypten, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Tunisien, Utbildning

2011-02-16

EU:s fiskeripolitik måste reformeras

“Det finns tydliga riktlinjer för hur EU:s fiskeavtal med länder utanför unionen ska tecknas. Men EU fattar fiskeavtal utan att ha en aning om vilka sociala och ekonomiska konsekvenser de får. Det är oacceptabelt att [...]
Afrika, EU, Fiske, Handelspolitik, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Ett skepp kommer lastat".

2011-02-15

Sudan en utmaning för utrikespolitiken

“Utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson beskriver i sin debattartikel i GP (10/2) Sudan som ett nyckelland i Afrika och bedömer att den framgångsrika folkomröstningen om självständighet för södra Sudan öppnar möjligheter för att [...]
Afrika, Demokrati, EU, Jordbruk, Korruption, Näringsliv, Partipolitik, Sudan
Artikeln är en replik på: "Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika".

2011-02-14

Räkna med ryska bloggare

“Demokratibiståndet till Ryssland har sedan år 2006 skruvats ned från 100 miljoner till 35 miljoner kronor, trots en negativ utveckling på området. Nu finns möjligheten för regeringen att gottgöra genom att stödja cyberkämparna för demokratiska [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Partipolitik, Ryssland

2011-02-14

Se upp för biståndseufori

“Revolutionen i Egypten engagerar och inspirerar omvärlden. Det är bra men får inte leda till att landet nu dränks i biståndsmiljarder till illa genomtänkta och dåligt samordnade projekt.”
Civilsamhället, Demokrati, Egypten, EU, Kvinnor, Partipolitik

2011-02-12

Nya demokratier är lätta att motarbeta

“Som Ängeby skriver har västs demokratibistånd inte varit särdeles lyckat – därför att byggandet av demokrati är en mycket svår och mångfacetterad process. […] Detta betyder inte att vi inte kan göra skillnad. Men vi [...]
Demokrati, Egypten, Korruption, Resultat
Artikeln är en replik på: "Vi kan göra skillnad i Egypten".

2011-02-11

Debatt: EU-miljarder till utveckling hamnar hos riskkapitalbolag

“Enligt dem ska ingen hänsyn tas till något utvecklingsperspektiv när EIB lånar ut pengar. Så vitt vi förstår står också den svenska regeringen bakom den uppfattningen. Vi vill därför veta varför regeringen inte anser att [...]
Afrika, EIB, EU, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för MR

2011-02-11

Vi kan göra skillnad i Egypten

“Trots att Sverige investerat en tredjedel av sitt omfattande bistånd mot demokratiseringsmål under de senaste tolv åren är det svårt att se uppenbara fall där man lyckats.”
Demokrati, Egypten, Resultat
I artikeln hänvisas till ""Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd""

2011-02-11

Teknik i demokratins tjänst

“Att biståndsminister Gunilla Carlsson (M) nu vill lyfta frågan om demokratiarbete och sociala medier högre upp på biståndspolitikens dagordning är därför klokt.”
Demokrati, Egypten, Partipolitik, Tunisien

2011-02-10

African Dictators’ Club Lost Two Members

“Sociala medier surrar med varningar och önskemål att samma kan hända i resten av Afrika. Hittills har endast diktatorerna i Algeriet, Sudan, Jemen och i viss mån Libyen skakats om”
Afrika, Algeriet, Diktaturer, Jemen, Libyen, Mediabevakning, NAI-Forum (engelska), Sudan

2011-02-10

Stabilitet eller egenintresse?

“Varför är västvärlden så saktfärdig med att stödja det egyptiska folket och kraven på Mubaraks avgång? […] Analysen pekar på EU:s stora bistånd till Marocko, Tunisien, Algeriet och Libyen. De stora direktinvesteringarna som europeiska företag [...]
Afrika, Algeriet, Demokrati, Egypten, EU, Fiske, Libyen, Marocko, Migration, Näringsliv, Tunisien

2011-02-10

Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika

“In i det sista har tvivlen på många håll varit starka på att den utlovade folkomröstningen om Södra Sudans självständighet verkligen skulle kunna genomföras. Men nu har detta avgörande element i fredsavtalet genomförts. […] Den [...]
Afrika, Darfur-konflikten, Demokrati, EU, Korruption, Näringsliv, Partipolitik, Sudan

2011-02-08

Vapenexport står i konflikt med utveckling

“Ekman Duse hävdar att det är andra skäl som ligger till grund för affärerna, nämligen utvecklingen av praxis i förhållande till nya globala utmaningar, som att exempelvis att bekämpa den internationellt organiserade brottsligheten och hålla [...]
Demokrati, Egypten, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Tunisien, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Felaktigheter i debatten om svensk vapenexport".

2011-02-06

Gör internet till en mänsklig rättighet

“Här på Sidan 4 berättade nyligen biståndsministern Gunilla Carlsson också om att regeringen satsar 150 miljoner på olika projekt för att stödja nätaktivister i kampen för frihet och demokrati. […] Jag hoppas nu att den [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, EU, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
I artikeln hänvisas till "Gunilla Carlsson: Nätaktivister är nya demokratikämparna"

2011-02-05

Felaktigheter i debatten om svensk vapenexport

“Den kritik som riktats mot svensk vapenexport till Egypten och Tunisien har byggt på felaktig grund.  Till exempel har export av tävlingsammunition till Egypten för ett par miljoner har blåsts upp till att ”svenska vapen dödar [...]
Demokrati, Egypten, EU, Tunisien, Vapenhandel

2011-02-05

Sluta sälja svenska vapen till diktaturer

“Vapenhandeln från EU till Nordafrika har fördubblats mellan 2008 och 2009. […] Både socialdemokratiska regeringar och alliansregeringen har tillåtit export av krigsmateriel till dessa regimer. […] Det är anmärkningsvärt att statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterar kritiken [...]
Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Korruption, Mänskliga rättigheter, Tunisien, Vapenhandel
I artikeln hänvisas till "”Ministern i verkligheten” (Svenska Dagbladet 2/2)"

2011-02-05

”Vapenexport inget verktyg för dialog med diktaturer”

“Med förvåning läser jag Fredrik Reinfeldts kommentar till vapenexporten (Svenska Dagbladet 2/2), på en direkt fråga från en gymnasieungdom. Statsministern menar att det går att fortsätta exporten till länder med ”regimer som vi inte gillar” [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, Egypten, Korruption, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
I artikeln hänvisas till "Artikel: "Ministern i verkligheten""

2011-02-04

Stoppa vapenexporten till Egypten

“Den svenska regeringen hävdar att Sverige står upp för demokrati och mänskliga rättigheter, men samtidigt förser man de förtryckande regimer med vapen. […] Det är alltså fullt möjligt att det är svensk ammunition som har dödar [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel

2011-02-04

Petra Tötterman Andorff: ”Sverige på moralisk efterkälke”

“Sveriges bistånd till kvinnoorganisationer i Kongo blir halvhjärtat när vi samtidigt bidrar med vapen till en ökat militariserad värld. […] Sverige talar i princip aldrig för egen sak i FN längre. I stället talar vi [...]
Demokrati, Egypten, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel

2011-02-03

Strategiskt felbeslut stänga ambassader

“De sydländer där regeringen stänger ambassader är länder som nu lägger biståndsepoken bakom sig och söker jämbördiga partners för framtiden. Andra nordiska länder ställer om från bistånd till utbyte genom till exempel handel och forskning. [...]
Ambassader, Angola, Argentina, Handelspolitik, Malayisa, Partipolitik
I artikeln hänvisas till "Blogginlägg: Dark days in Hanoi - Staffan Herrström"

2011-01-31

Vår öppenhet förbättrar Tunisiens chanser

“Ett uttalat mål med en stor del av det svenska biståndet är därför att främja demokrati. I dagsläget kan man konstatera att exempelvis Kina har valt en annan väg, nämligen att öppna för marknadsekonomi under [...]
Demokrati, Diktaturer, EU, Kina, Målsättning, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Tunisien

2011-01-29

På vilken sida står den svenska regeringen?

“Sedan 1980 har Sverige exporterat krigsmateriel till Tunisien varje år utom tre och exporten omfattar såväl luftvärnsrobot 70, radarövervakningssystem som handeldvapen, sprängmedel, lasersikten och ammunition. […] Om regeringen menar allvar med de högtidliga deklarationerna om [...]
Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Tunisien, Vapenhandel

2011-01-27

Det goda exemplets makt

“I Tunisien har det otroliga hänt att ett korrupt och brutalt ledarskikt har lyfts bort av folkliga protester.  […] Unionen har goda möjligheter att bistå med kompetens och erfarenhet i denna svåra process. Man kan [...]
Demokrati, EU, Tunisien

2011-01-26

Tunisien: Skicka en demokratisk insatsstyrka

“Den kan bestå av jurister och andra experter som vet hur stöd till det civila samhället kan utformas, hur stabila demokratiska institutioner byggs upp och hur pressfrihet och medborgerliga fri- och rättigheter garanteras och skyddas [...]
Civilsamhället, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Tunisien

2011-01-24

Hur kommer Tunisien att påverka Afrikas diktaturer?

“Hur Mohammed VI och andra envåldshärskare kommer att påverkas av händelserna i Tunisien återstår att se, men EU har fått sig en välbehövlig läxa och blir förhoppningsvis mindre tolerant mot diktaturer i fortsättningen.”
Afrika, Demokrati, Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter, Tunisien

2011-01-22

En bättre värld

“Man kan förstås fråga sig hur siffran skulle sett ut om Zimbabwe inte fått alla biståndspengar. Det är ingalunda självklart att situationen skulle varit värre. Kanske hade pengarna då inte räckt för Mugabe att avlöna [...]
Afrika, Demokrati, Diktaturer, Fungibilitet, Humanitärt bistånd, Zimbabwe

2011-01-20

Har demokratin gränser?

“Så finns det åtminstone två saker som vi kan lära oss av det som nu händer i Tunisien. För det första att vi som lever i en demokrati har ett ansvar för att leva ut [...]
Ambassader, Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Tunisien

2011-01-20

Våga och vinn i Sudan

“Västvärlden kan fnysa åt Kina som med ena handen ger bistånd och med andra handen köper inflytande och makt. Eller inspireras till att både gynna egna entreprenörer och göra en betydelsefull insats med samarbete kring [...]
Darfur-konflikten, Demokrati, Diktaturer, Kina, Näringsliv, Sudan, Villkorat bistånd

2011-01-19

Tunisien vid ett vägskäl

“I detta känsliga läge har EU ett stort ansvar – inte minst för att unionen är Tunisiens viktigaste handelspartner. EU kan spela en viktig roll genom att kräva demokratiska och ekonomiska reformer, kopplat till ökad [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, EU, Handelspolitik, Tunisien, Villkorat bistånd

2011-01-18

Stridsgrupper vilar trots kriser

“Sverige bidrar med stort ekonomiskt stöd till flera FN-organ och framför allt det humanitära arbetet, men regeringens egen ambition att utöka den svenska utlandsstyrkan har inte infriats. […] Riksrevisionen riktade nyligen stark kritik mot styrkans [...]
Afrika, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kongo, Militärt bistånd, Riksrevisionen, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Den nordiska stridsgruppen 2008".

2011-01-17

När kineserna gör sig breda

“Kina dammsuger Afrika på råvaror men ger i gengäld ett massivt bistånd, fritt från krav på sådant som respekt för mänskliga rättigheter.”
Afrika, Kina, Mänskliga rättigheter, Villkorat bistånd

2011-01-14

Sweden, Angola and Africa

“Angola är inte ett isolerat fall, även Botswana och Namibia drabbas. Vi är många som vill kämpa för ett fortsatt svenskt närvaro i Luanda och för en fortsatt stark och aktiv svenska Afrikapolitik.”
Afrika, Ambassader, Angola, Botswana, NAI-Forum (engelska), Namibia

2011-01-12

Öppna marknaden

“I någon mån kan bistånd bidra till en sådan utveckling. Men framför allt måste länder över hela världen – inte minst hela EU – rensa bort handelshindren på jordbruksområdet.”
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008

2011-01-09

Bistånd med ansvar

“Ekvationen är inte svår att förstå, desto svårare är det att dra politiska slutsatser. Svenska biståndspengar ska aldrig bidra till militär upprustning eller väpnade konflikter. Samtidigt ska människor i nöd inte förvägras hjälp på grund [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Fungibilitet, Resultat, Sudan

2011-01-09

Rätt att skiljas

“Gerillan i söder har också gjort sig skyldig till övergrepp. Befrielsearméer som tagit makten har ofta visat sig vara usla demokrater, som i Eritrea. På fredagens DN Debatt ifrågasatte författaren Bengt Nilsson varför svenskt bistånd [...]
Demokrati, Sudan

2011-01-08

Volymfixeringen har en olycklig baksida.

“När det svenska biståndet debatteras fokuseras alltför ofta på hur mycket som ska ges och vilka länder som ska få det. Det har pratats alldeles för lite om hur det ska vara utformat. […] Slutsatsen [...]
Diktaturer, Enprocentsmålet, Fungibilitet, Korruption, Resultat, Sudan, Utvärdering

2011-01-07

”Svenskt bistånd sponsrar kapprustning i södra Sudan”

“Sverige måste sluta underlätta den militära upprustningen i södra Sudan. Svenska skattebetalare har under decennier sponsrat väpnade konflikter i Afrika.”
Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Fungibilitet, Resultat, Sida, Sudan
I artikeln hänvisas till "SR Studio Ett - Bistånd till Sudan"

2011-01-05

En ny stat föds

“Från svensk horisont kan man notera att vi sedan maj 2008 äntligen finns på plats i Afrikas största land i form av en ambassad. […] Inget avgörande bidrag kanske, men nog så viktigt.”
Afrika, Ambassader, Demokrati, Sudan

2011-01-03

Sluta tjuvfiska i Västsahara

“Vid riksdagens interpellationsdebatt om Västsahara före jul försökte Bildt framställa fiskeavtalet som en jordbruksfråga och sade sig inte känna till hur förhandlingarna går.”
EU, Fiske, Handelspolitik, Jordbruk, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2011-01-03

Häv sanktionerna – rädda Zimbabwe

“Ett framtida Zimbabwe behöver dra nytta av professionalismen hos affärspartner i väst och deras respekt för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i allmänhet. Det är därför viktigt att västländerna inser att det är orealistiskt att [...]
Demokrati, Diktaturer, EU, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Zimbabwe

2010-12-29

Bildt sviker Västsahara

“EU:s handelsavtal med Marocko, som innehåller skrivingar om respekt för demokrati och mänskliga rättigheter, måste omprövas. Men Bildt väljer tystnaden och duckar för ansvaret.”
Demokrati, EU, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2010-12-26

Jan-Olof Bengtsson: Bistånd med krav

“En av de stora invändningarna mot budgetstödet är ju att det inte nödvändigtvis går till det som Sverige och skattebetalarna prioriterar. Det vill säga till områden som rör demokrati, mänskliga rättigheter, klimatet och kvinnofrågor.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Resultat, Utvärdering, Villkorat bistånd, Zambia

2010-12-16

Body politics in Africa

“Mänskliga rättigheter har ramat in biståndet till kvinnor, och det har varit viktigt för afrikanska kvinnorörelser. Sedan FN-konferenserna i Nairobi ochPeking de har använt internationella konventioner för att legitimera sina anspråk för kvinnors rättigheter. Ändå är framstegen begränsade och många afrikanskafeminister har förlorat sitt förtroende för mänskliga rättigheter och aktivism inom ramen för [...]
Afrika, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, NAI-Forum (engelska)

2010-11-28

Rent vatten grunden för minskad fattigdom

“Regeringens nya policy för miljörelaterat bistånd erkänner betydelsen av detta men glappet är stort mellan vackra ord och den bistra verkligheten.”
Afrika, Haiti, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Vatten

2010-11-26

Saab vilseleder om mutanklagelser

“Saab försöker i en replik (Brännpunkt 25/11) rentvå sig från anklagelser om mutor och fusk när det gäller försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika. […] Vi uppmanar Saab att i detalj presentera vilka affärer [...]
Korruption, Näringsliv, Sydafrika, Utvärdering, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Vi tillämpar nolltolerans mot korruption".

2010-11-25

Vi tillämpar nolltolerans mot korruption

“En rad organisationer ger en felaktig bild (Brännpunkt 24/11) av Saab AB:s försäljning av Gripen till Sydafrika och antyder att mutor använts.”
Korruption, Näringsliv, Sydafrika, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Mutor och korruption måste utredas".

2010-11-24

Mutor och korruption måste utredas

“ÖB föreslår nu att Sverige ska utveckla ett nytt stridsflyg. Men istället för nya stridsplan bör Sverige reda ut anklagelser om mutor och korruption i samband med försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika, där [...]
Demokrati, Indien, Korruption, Näringsliv, Sydafrika, Vapenhandel

2010-11-23

Rethinking Aid and Development in Africa

“Visst finns det skäl att ständigt ompröva utvecklingen i Afrika, inte minst i Tanzania, därfattigdomen är en stor utmaning. Även om den ekonomiska tillväxten har förbättrats underde senaste 10-15 åren har den varken varit heltäckande eller inkluderande, delvis på grund av den låga tillväxttakten för [...]
Afrika, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Resultat, Tanzania

2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.”
Afrika, FN, Hunger, Jordbruk, Målsättning, Näringsliv, Partipolitik, Resultat

2010-11-22

EU måste agera mot Marocko

“Målet bör vara att frysa eller helt säga upp handelsavtalet, alternativt att medlemsländerna vägrar att förnya det fiskeriavtal som just nu omförhandlas mellan Marocko och EU.”
EU, Fiske, Handelspolitik, Marocko, Västsahara

2010-11-19

Flicktoaletter är en väg till utbildning

“Utbildning är ett av de bästa verktygen som finns i kampen mot fattigdom. Genom att se till att det finns separata flicktoaletter i skolor i fattiga länder stannar flickorna kvar längre i skolan.”
Barn, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Tanzania, Utbildning

2010-11-17

Jesper Bengtsson: ”Vad tycker Sverige egentligen om Burma?”

“När organisationen Reportrar utan gränser nyligen sökte stöd från Sida för ett stöd till den eritreanska exilradion Erena avslogs ansökan med hänvisning till UD.”
Burma, Dawit Isaak, Demokrati, Eritrea, Mediabevakning, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet

2010-11-17

Jordbruket kan bli framtidsbransch i EU

“När EU lägger om sin biståndspolitik handlar den just om jordbruk. EU:s nye biståndskommissionär, Andris Piebalgs, vill använda det långsiktiga biståndet till två områden: Energi och klimatfrågor, samt jordbruk.”
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk

2010-11-16

Frank Belfrage: “UD lägger ned stor kraft”

“De hävdar dessutom att jag är felinformerad när det gäller biståndet till Eritrea.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, Utrikesdepartementet
Artikeln är en replik på: "Esayas Isaak och Björn Tunbäck: Dawit har rätt att förvänta sig mer".

2010-11-15

Diktaturer urholkar tilliten till FN

“Diktaturernas inflytande urholkar FN:s legitimitet. Att regimer som Sudan får avgöra när internationella ingripanden bör göras till demokratins försvar är befängt […]”
Darfur-konflikten, Demokrati, Diktaturer, FN, Sudan

2010-11-12

Esayas Isaak och Björn Tunbäck: “Vi har fortfarande inte fått svar”

“Men beskedet när vi träffade honom på UD var att biståndet som påtryckningsmedel mot diktaturen var överspelat i sin helhet.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Utrikesdepartementet
Artikeln är en replik på: "Frank Belfrage: “UD lägger ned stor kraft”".

2010-11-12

Mission söker nya vägar

“Att svenskt Sida-finansierat ­bistånd förmedlas via kyrkor runtomkring i världen ifrågasätts stundtals i mediedebatten här hemma. Men för den som varit på plats och sett arbetet är det påtagligt hur […]”
Kenya, Religion, Sida

2010-11-11

Biståndsgivarna har tonat ned sin kritik av diktaturen

“Ingen talar längre om demokrati som villkor för ekonomiskt stöd. Kan sveket mot Afrikas folk bli tydligare? … I samma takt som de afrikanska ledarna har tonat ned sin diktatoriska framtoning, har biståndsgivarna tonat ned sin [...]
Afrika, Budgetstöd, Demokrati, Diktaturer, Korruption, Sida, Utrikesdepartementet, Villkorat bistånd

2010-11-11

Trade negotiations must be based on Africa’s needs

“Cirka 40 organisationer från det civila samhället i Europa hade uppmanat sina regeringar att ändra riktning i handelsförhandlingarna och i stället titta på alternativ till ekonomiska partnerskapsavtal. EU ger världens minst utvecklade länder tullfritt tillträde till europeiska marknader, vilket skulle kunna utvidgas till alla afrikanska länder.”
Afrika, Civilsamhället, EU, Handelspolitik, NAI-Forum (engelska)

2010-11-10

Interpellation: Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet, till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

“När Riksrevisionen sedan kritiserade organisationen Swedfund som arbetar med näringslivsinriktat bistånd resulterade inte det i en hastigt sammankallad presskonferens från ministerns sida. I stället fick Swedfund mer pengar kommande budgetår.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Zambia

2010-11-08

Kampen mot fattigdomen går för långsamt

“Fattigdomen minskar och hungern ökar. Så kan läget för det första millenniemålet sammanfattas. I FN:s rapport om millenniemålen 2010 ligger Afrika söder om Sahara dåligt till när det gäller flertalet av målen.”
Afrika, FN, Hunger, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202010%20En%20r15%20-low%20res%2020100615%20-.pdf".

2010-11-07

U-länder i biståndsfällan

“Trots biståndet minskade BNP i många afrikanska länder och de är i dag fattigare än de var då de frigjorde sig från kolonialväldet. Hjälpen till Afrika tycks minska i stället för ökat den ekonomiska tillväxten.”
Afrika, Korruption, Resultat

2010-11-07

Korruption: Sverige silar mygg.

“Skamlöst använde Sverige sitt förtroendekapital från kampen mot apartheid för att kränga jaktplan. Svenska motköp skulle göra det hela till en lönsam affär, också för Sydafrika, hävdades det.”
Korruption, Sydafrika, Vapenhandel

2010-11-03

Esayas Isaak och Björn Tunbäck: Dawit har rätt att förvänta sig mer

“Både Sverige och EU kan använda en hel serie olika påtryckningsmedel, men ett av dem skulle kunna vara att stoppa biståndet från EU till Eritrea så länge de kränker EU-medborgaren Dawit Isaaks mänskliga rättigheter.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Utrikesdepartementet

2010-11-01

Stronger African Influence in the World Bank

“November 1 är en historisk dag för Afrika i Världsbanken, eftersom dess representation i styrelsen kommer att öka med 50%. Jag välkomnar också att den nya sydafrikanska verkställande direktören är en kvinna och att vi nu är sex kvinnor i styrelsen, en fördubbling av det mer eller mindre konstant bedrövligt låga [...]
Afrika, Jämställdhet, Kvinnor, NAI-Forum (engelska), Världsbanken

2010-11-01

Våldtäkten som turistattraktion

“Kongos våldtagna kvinnor behöver inte fler delegationer och besökare som visar dem sitt medlidande. De är bättre betjänta av en genomgripande strukturell reform av polis, militär och rättsväsende.”
FN, Kongo, Kvinnor, Mediabevakning

2010-10-31

Nya vägar krävs för biståndet

“Biståndet i Afrika fungerar på samma sätt som konstgjord andning. Det skapar ett beroendeförhållande som stryper den inhemska reformviljan. Det skriver Göran Hydén, professor emeritus i statsvetenskap.”
Afrika, Botswana, Målsättning, OECD, Resultat, Villkorat bistånd

2010-10-30

Bistånd finansierar förtryck

“Och omvärldens stöd inte bara kanaliseras genom denna enpartistat, utan bidrar också till att upprätthålla den. Det hävdar människorättsorganisationen Human Rights Watch i den nyutkomna rapporten Development without Freedom – utveckling utan frihet. Regeringen använder [...]
Diktaturer, Etiopien, Resultat, Utvärdering, Världsbanken
I artikeln hänvisas till "Development without Freedom - How Aid Underwrites Repression in Ethiopia (2010)"

2010-10-29

Debatt: Sida och Världsbanken vill se investeringar i Afrika

“Sida och Världsbankens finansiella arm, IFC, möter svenska kapitalplacerare. Tanken är att privat kapital ska investeras i nya utvecklingsländer […]”
Afrika, Asien, Näringsliv, Sida, Sydamerika, Världsbanken

2010-10-27

Samordna hjälpen

“Istället har det blivit mycket pajkastning med partipolitiska förtecken. ”Moderaterna har aldrig gillat bistånd”, som två S-märkta, tidigare Sidachefer hävdade på DN Debatt. Regeringen sänker biståndet bakvägen, skrev Aftonbladet.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Pakistan-katastrofen 2010, Partipolitik, Zambia

2010-10-25

“Svik inte kvinnorna i Kongo”

“Öronmärk biståndsmedel direkt till kongolesiska kvinnoorganisationer.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Kongo, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010

2010-10-24

Gunilla Carlsson, M: “Kvinnor avgörande för fredsprocesser”

“Sverige är en av de ledande humanitära givarna i världen. Tyvärr sker en stadig ökning av de globala humanitära behoven, som följd av krig, utdragna konflikter och naturkatastrofer i länder som Haiti, Pakistan och Somalia.”
Civilsamhället, FN, Haiti, Humanitärt bistånd, Pakistan, Partipolitik, Somalia

2010-10-22

Should Africa learn from Asia’s success

REPLIK “Precis som Brian van Arkadie tittar många analytiker österut för lärdomar för Afrika, men det är snarare i Latinamerika vi finner flest liknande hinder för utveckling.”
Afrika, Asien, NAI-Forum (engelska), Sydamerika
Artikeln är en replik på: "Rethinking African Development".

2010-10-21

”Svensk utlandsstyrka behövs i Kongo”

“Demokratiska republiken Kongo fyller i år 50 år som självständig stat. Vad vore ett bättre bidrag till det kongolesiska folket än ett förnyat svenskt åtagande för säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter i regionen?”
Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Skuldavskrivning

2010-10-21

Biståndsministern bör värna Afrikas behov

“EPA-avtalen står vid ett avgörande vägskäl. Sverige måste ta sitt ansvar. Vi uppmanar därför biståndsminister Gunilla Carlsson att gå i spetsen och se till att handelsavtalen verkligen utgår från utvecklingsbehoven i Afrika.”
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, EU, Handelspolitik

2010-10-20

Sveriges bistånd måste bidra till att millenniemålen nås

“Det svenska biståndet till Afrika förstärks ytterligare, vilket behövs. Av de 25 miljarder dollar som de rika länderna utlovade vid G8-mötet i Gleneagles i Skottland 2005 har de afrikanska länderna fått 11.”
Afrika, FN, G8, Handelspolitik, Partipolitik

2010-10-20

Håll löftena till världens fattiga

“Det svenska biståndet till Afrika förstärks ytterligare, vilket behövs. Av de 25 miljarder dollar som de rika länderna utlovade vid G8- mötet i Skottland 2005 har de afrikanska länderna fått 11.”
Afrika, FN, G8, Handelspolitik, Partipolitik

2010-10-13

Marita Ulvskog: Stoppa pengarna till Isaaks tyrann

“EU måste strypa biståndet till Eritrea för att Dawit Isaak ska friges.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Partipolitik

2010-10-08

Rethinking African Development

“Det finns några lärdomar Afrika kan dra av Asiens ekonomiska framgång: de handlar om  jordbruk, statens roll, exportdiversifiering, fattigas tillväxt, pragmatiskt samarbete mellan den privata och offentliga sektorn.”
Afrika, Asien, Handelspolitik, Jordbruk, NAI-Forum (engelska)

2010-10-02

”EU och FN måste stoppa sexuella tortyren i Kongo”

“Minst en halv miljon kvinnor i östra Kongo beräknas ha våldtagits och torterats sexuellt. Är det de stora talens förbannelse som gör att den systematiska och överlagda terrorn tillåts fortsätta?”
EU, FN, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Rwanda, Sjukvård, Uganda

2010-09-30

Påtryckningar riskerar urholka FN-uppdrag

“I morgon, fredag, publiceras en rapport om kringet i Kongo där Rwanda har begärt att få göra kompletteringar. Det riskerar att ge auktoritära regimer en signal om att mänskliga rättigheter är förhandlingsbart”
Kongo, Mänskliga rättigheter, Rwanda

2010-09-24

Bristande realism största problemet i biståndspolitiken

“Utan realism blir biståndet sämre och svårare att försvara. Vi som tycker bistånd är viktigt måste resonera om människans universella natur, om vår egen roll och om biståndets förutsättningar.”
Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Resultat, Zimbabwe

2010-09-20

We need to do more, not less

REPLIK “Att bortse från de positiva resultat som det offentliga utvecklingsbiståndet har bidragit till är inte bra.”
Afrika, NAI-Forum (engelska), Resultat
Artikeln är en replik på: "We need to do more, not less".

2010-09-11

Garissa visar de civila krafternas betydelse

“Steget mellan svensk äldreomsorg och ett mycket framgångsrikt projekt i en by i nordöstra Kenya kan synas väldigt långt.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kenya

2010-09-10

Development in Africa – is ODA the problem?

REPLIK “Även om jag håller om mycket i professor Hydéns artikel,lämnar den mig mer förbryllad än upplyst. Och jag håller med om professor Hydéns problematisering av det offentliga utvecklingsbiståndet och att ett slut på det offentliga utvecklingsbiståndet den huvudsakliga lösningen.”
Afrika, NAI-Forum (engelska), Resultat
Artikeln är en replik på: "Global crises set back Africa’s progress".

2010-09-06

Rethinking development in Africa

REPLIK “Bistånd bör definitivt inriktas på fattigdomsbekämpning- det är ju är den grundläggande orsaken till bistånd. Men det finns en naiv tro att fattigdomsbekämpningen kan bedömas utifrån det bistånd som direkt tilldelas de fattiga. Detta beror i sin tur på bristen av systematiskt [...]
Afrika, NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Rethinking development in Africa".

2010-08-31

Global crises set back Africa’s progress

REPLIK “Eftersom Göran Hydéns artikel saknar röd tråd och är så full av missförstånd presenterar jag mina motargument i punktform”
Afrika, Finanskrisen, NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Rethinking development in Africa".

2010-08-25

Rethinking development in Africa

“Utveckling beror ytterst på ekonomisk tillväxt och ett lands förmåga att skapa arbetstillfällen. En övergång från fattigdomsbekämpning till investeringar i företag och arbetstillfällen skulle skapa mer gynnsamma förutsättningar även för tillväxten av organiserad arbetskraft.”
Afrika, Målsättning, NAI-Forum (engelska), Näringsliv, Resultat, Utvärdering

2010-08-19

Medierna väljer bort att rapportera om lidandet för miljoner

“De små och stora humanitära kriserna, konfliktrelaterade eller inte, skapar ofattbart lidande för miljontals människor världen över. Men alltför ofta väljer många medier att inte rapportera om dessa händelser till förmån för andra nyheter.”
Humanitärt bistånd, Kirgizistan, Kongo, Malawi, Mediabevakning, Pakistan, Sierra Leone, Sjukvård

2010-08-17

EU gör det svårt för farmarbetarna

“Det är dags att se helheten, börja lyssna och föra en handelspolitik som ser utanför ramen av kortsiktig ekonomisk tillväxt om vi på allvar vill bekämpa fattigdomen i andra länder […]”
CAP, Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Handelspolitik, Jordbruk, Sydafrika

2010-08-05

Dawit Isaak en ny Raoul Wallenberg?

“Sverige bör överväga att hålla inne en del av medlemsavgiften till EU, motsvarande de svenska skattebetalarnas andel av EU:s bidrag till Eritrea.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2010-08-04

Hunger handlar inte om mat

“Det vore trevligt att kunna inleda denna artikel med att slå fast att demokratin och hälsan blomstrar i Afrika.”
Afrika, Demokrati, Hunger

2010-08-04

Ett besvärande tjat

“Självklart måste också EU agera mer kraftfullt. Dels genom att använda bistånd som påtryckningsmedel”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2010-08-03

Internationella påtryckningar behövs

“Det svenska engagemanget för den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak är stort. Nu måste en internationalisering av opinionsarbetet ta vid. Margot Wallström kan göra skillnad, skriver riksdagsledamöterna Mats Johansson och Cecilia Wigström.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2010-08-01

En dödlig dans

“Det var utmärkt att biståndsminister Gunilla Carlsson i maj gjorde ett skarpt uttalande när två gaypersoner dömdes till 14 års fängelse i Malawi, ett land som fram till nyligen fick svenskt bistånd.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), HBTQ-personer, Malawi

2010-07-29

Det otidsenliga biståndet

“I vilket fall som helst är det verkligen på tiden att Sverige stryper sitt bistånd till dessa skurkstater. Vi borde faktiskt också se över hela biståndspolitiken, och i stor utsträckning ersätta den med en ny [...]
Diktaturer, Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Resultat, Sudan, Tibet, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd".

2010-07-20

“Vårt uppträdande lika viktigt som vårt stöd”

“Regeringen har under den gångna våren gjort en översyn av de uppförandekoder som finns för svensk personals uppträdande i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.”
EU, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor

2010-07-18

Mer Coca-Cola i Afrika, tack

“Multinationella storföretag har på det hela taget inte särskilt gott rykte. Ekonomiskt sett är det dock lätt att hitta mekanismer genom vilka företagen gör nytta för landet.”
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Vatten

2010-07-13

Kampala: Blind terror mot civila

“Bedrövelsen har många bottnar. Jag tänker på den dominerande och jämförelsevis välbetalda bistånds- och lobbybranschen och hur de åderlåtit Kampalas sjukhus på de läkare som nu skulle behövas.”
Resultat, Sjukvård, Uganda

2010-07-12

Fattigdomens myter

“Fotbolls-VM kan ha förändrat bilden av Afrika. Efter ett halvt sekel av självständighet är kontinenten på rätt väg och visar en högre tillväxt än Europa.”
Afrika, Internationella valutafonden (IMF), Mediabevakning, Resultat, Sydafrika

2010-07-12

Är hjälparna skurkar?

“Goma i Zaire och Sierra Leone är två exempel på hur detta kan gå fullkomligt galet. De absurda konsekvenserna beskrivs färgstarkt av Linda Polman i Kriskaravanen.”
Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Kongo, Sierra Leone

2010-06-30

Stötta Kongos kvinnor för fred

“Biståndsminister Gunilla Carlsson ställde sig nyligen frågan vid ett möte om sexuellt våld i krig om inte hela Sveriges bistånd borde inrikta sig på åtgärder för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är en radikal och [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mänskliga rättigheter

2010-06-29

The Rise of China and India in Africa

“Förutom Kina och Indien har andra tillväxtekonomier som Brasilien, Sydkorea, Malaysia och Vietnam, Turkiet, Iran blivit alltmer aktiva i alltfler afrikanska länder, en tydlig indikation på att nord-syd-relationer ersättss av syd-öst-relationer, även Afrika-syd-öst-relationer, med djupgående konsekvenser för Afrikas utveckling. Detta är huvudsakligen goda nyheter för Afrika”
Afrika, Indien, Iran, Kina, Malayisa, NAI-Forum (engelska), Sydkorea, Turkiet, Vietnam

2010-06-28

Krösamajabilden av Afrika är för mörk

“Så typiskt Afrika, kan det tyckas. Svält, aids och barnsoldater formar mediabilden av Afrika. Skuggan över Carl Bildt från Sudan är en annan påminnelse om att det inte råder någon brist på elände.”
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Korruption, Mediabevakning, Partipolitik, Sudan

2010-06-14

Skulderna i Sudan

“I en ny rapport, Unpaid Debt, anklagades företaget Lundin Oil i veckan för att ha varit delaktigt i krigsbrott och brott mot mänskligheten i Sudan. Företaget förnekar alla anklagelser. 200 000 fördrivna sudaneser förtäljer en [...]
EU, FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Sudan
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Unpaid Debt".

2010-06-11

Are African finance ministers committed to the MDGs?

“Efter två hetsiga diskussioner mellan afrikanska finansministrar under ett möte i Malawi, lyckades nationella delegationer från Sydafrika, Rwanda och Egypten undvika alla hänvisningar till budgetmässiga mål för utbildning, hälsa, jordbruk och vatten i den gemensamma ståndpunkten om millennieutvecklingsmålen”
Egypten, Hälsa, Jordbruk, Malawi, NAI-Forum (engelska), Rwanda, Sydafrika, Utbildning, Vatten

2010-06-11

The South African led Mediation on Zimbabwe

“Frågan är inte om oppositionen kan vinna valet i Zimbabwe, de gjorde det tydligt under 2008 och tidigare valår. Den stora politiska utmaningen är att få valsegrar att innebära  statsmakt. Under nuvarande förhållanden finns det ingen enkel väg dit.”
Demokrati, NAI-Forum (engelska), Sydafrika, Zimbabwe

2010-06-10

Bistånd: Korruption gör ingen demokrati.

“Regeringen beslutade häromveckan att öka biståndet till Zimbabwe. Ställningstagandet kantas förvisso av åtskilliga om och men. Det förhållningssätt som ligger till grund för biståndet är hemligstämplat. Pengarna förs över till Sida, att användas under innevarande [...]
Demokrati, Diktaturer, Korruption, Zimbabwe

2010-06-09

Bildt måste förklara sig

“Enligt Carl Bildt bör man snarast betrakta Lundins oljeaffärer i södra Sudan som en humanitär insats. I en ny rapport från koalitionen ECOS talar man i stället om brott mot mänskligheten. Det är dags att [...]
Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sudan

2010-06-09

Korruptionskamp har fel fokus

“Biståndsministerns satsning för att få bort korruption kopplat till det svenska biståndet slår snett. En satsning på det civila samhället i mottagarländerna är vad som behövs, menar skribenterna.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Korruption, Moçambique, Utvärdering

2010-06-07

Sexual violence in conflict

“I rapporten betonas särskilt tre huvudsakliga lärdomar av hur det sexuella våldet i Demokratiska republiken Kongo beskrivits : 1) problem med en reduktionistisk förståelse av sexuellt våld som vapen i krig, 2) faran med en förenklad förståelse av sexuellt våld, 3) problemen med osynliggjorda män och pojkar som [...]
Barn, Kongo, Kvinnor, NAI-Forum (engelska)

2010-06-03

Kyrkan mitt i byn – viktigt både i Sverige och i Sudan

“Ibland hävdas att bistånd är skadligt och att fattiga länders utveckling bör överlämnas åt marknadskrafterna.”
Näringsliv, Religion, Resultat, Sudan

2010-05-28

Sova med Mugabe

“Om frestelsen kan bli för stor för en högavlönad man som har allt han kan tänkas behöva, hur är det inte då för människor som lider brist på allt – inklusive demokratiska traditioner, transpararens och [...]
Johan af Donner-affären, Korruption, Zimbabwe

2010-05-28

Gunilla Carlsson visar var skåpet ska stå

“Biståndsministern menar allvar! Genom att ge högste chefen sparken visar Gunilla Carlsson att hon inte tolererar Sidas slöseri längre.”
Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Sida, Zambia

2010-05-28

En nödvändig avsättning

“Regeringens avsättning av Sidas chef Anders Nordström är inte förvånande. Beslutet hängde i luften efter biståndsminister Gunilla Carlssons (M) sågning av myndighetsledningen i en artikel på Newsmill i onsdags.”
Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Sida, Tanzania, Utvärdering, Zambia
I artikeln hänvisas till "Gunilla Carlsson: Sidas ledning ansvarig för systemfelen"

2010-05-27

I skuggan av krisen

“EU måste orka fortsätta att driva utvecklingen och EU måste satsa på att bygga allianser med utvecklingsländer i Afrika och Asien. Många har helt olika förutsättningar än giganter som Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika.”
Brasilien, EU, Indien, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik, Sydafrika

2010-05-12

Systembolaget måste sätta press på Sydafrika

“Viner som tas fram under de här förhållandena säljs till höga priser i bland annat Sverige. Men i dag krävs inte en bojkott utan en dialog om förbättrade arbetsvillkor.”
Corporate Social Responsibility (CSR), Kvinnor, Rättvis handel, Sydafrika

2010-05-10

Lars Åberg: Bistånd på livstid

“Biståndsmedel på villovägar väcker upprördhet och när biståndsföreträdare harmset försvarar egna privilegier uppstår misstro.”
Afrika, Civilsamhället, Handelspolitik, Utvärdering

2010-05-05

Han sitter i ett dödsläger

“En annan faktor är EU:s bistånd. EU betalar miljardbelopp i bistånd till Eritrea. Indraget bistånd leder kanske inte till att regimen faller. Men det sticker i ögonen att Eritrea får miljardbistånd.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2010-05-04

En viktig dag för demokratin

“Det är ett berättigat krav. Den tysta diplomati som Sverige säger sig ha ägnat sig åt har nått vägs ände. Det är hög tid för andra och mer kraftfulla åtgärder.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2010-05-03

”Stryp EU:s bistånd tills Isaaks dödsläger stängts”

“EU:s bistånd till Eritrea på sammanlagt tre miljarder svenska kronor är ovillkorat och det går inte att dra några slutsatser om vem som förvaltar pengarna på plats i landet.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Civilsamhället, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Villkorat bistånd

2010-04-22

Vi måste börja tänka globalt

“Ekonomiskt bistånd får inte ges av kommuner, det är statens angelägenhet, men kommuner får ställa upp med kompetens. Staten stöder detta genom ICLD, som ger finansiering och rådgivning.”
Demokrati, Kommunbistånd, Uganda

2010-04-18

Behovet av ägande och beskattning

“Institutioner låter kanske tråkigt men det är viktigt att de fungerar. Riktigt tråkigt är att bli avhyst från sin mark, att skolläraren varken har lön eller lokaler, eller att politikerna gör allt annat än satsar [...]
Äganderätt, Avdragsrätt för gåvor, Kenya, Tanzania

2010-04-15

Climate, Conflict and Capital

“Fattigdomsfallet i Asien beror till stor del nationell ekonomisk och social utveckling och internationell handel – inte bistånd. Trots det är biståndet viktigt och har en stor roll att spela när det gäller förbättring av barns hälsa och utbildning i Afrikas såväl som i [...]
Afrika, Asien, Handelspolitik, Kina, Klimat & miljö, NAI-Forum (engelska), Resultat

2010-04-09

Frige Dawit Isaak

“Även i EU har Isaaks situation uppmärksammats. Men EU ger ändå omfattande ekonomiskt bistånd till Eritrea.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2010-04-09

Olle Schimdt: 3 121 dagar i fängelse! Gästkrönika 10/4:

“Jag vet att Bildt inte tycker att biståndet ska användas som vapen, men jag tror tiden för Isaak och hans medfångar håller på att rinna ut. Därför måste frågan om att villkora både EU:s och [...]
Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, EU, Partipolitik

2010-04-08

Mördarna i Asmara går inte att beveka

“Den enda påtryckningsmöjlighet I den mån Sverige över huvud taget agerat för att förmå EU att strypa sitt relativt omfattande bistånd till Eritrea, har man inte vunnit något gehör.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2010-04-08

Mediation and Peace-keeping in Africa

“AU har förbättrat den Afrikanska förmågan att  främja stabilitet, förutse och förebygga konflikter, främja och underlätta fredsprocesser, och stödja återuppbyggnad efter konflikter.”
Afrika, AU, Militärt bistånd, NAI-Forum (engelska)

2010-03-24

Onyanserat om bistånd

“Det allvarliga med Marianne Ekenbjörns recension är att hon nöjer sig med att berätta vad Polman skriver. Ekenbjörn tycks inte ha några ambitioner till ett kritiskt resonemang.”
Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Rwanda
Artikeln är en replik på: "Vinnare och förlorare i biståndsindustrin".
I artikeln hänvisas till "Bok: "Kriskaravanen""

2010-03-12

Ett afrikanskt perspektiv på klimatfrågan

“Polmans rasande redogörelse från flyktinglägren gör oss om möjligt än mer förvirrade, men också luttrade nästa gång vi ombeds skänka pengar till katastrofer.”
Afrika, EU, Forskning, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption

2010-03-09

Biståndets labyrinter

“David Isaksson läser debattboken “Kriskaravanen” och följer med på en resa genom svåra moraliska frågor kring biståndspolitikens brister.”
Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Kongo, Mediabevakning, Rwanda, Utvärdering

2010-03-09

“Linda Polman: ”Kriskaravanen. Vinnare och förlorare i biståndsindustrins spår””

“Men det är tråkigt att behöva konstatera att Polmans egen bok inte håller för en granskning. ”Kriskaravanen” innehåller en mängd befängda påståenden som underminerar trovärdigheten även i de avsnitt som eventuellt är sanna.”
Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Korruption, Rwanda, Världsbanken

2010-03-08

”Så kan Wallström stoppa FN-anställdas sexuella våld”

“Margot Wallström har i sitt nya uppdrag som särskild FN-rapportör om sexuellt våld i konflikter inte bara de stridande parterna att ta hänsyn till.”
FN, Haiti, Jämställdhet, Kenya, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mediabevakning

2010-03-06

Afrika saknas i utrikesdebatten

“Afrika lämnades i det närmaste odiskuterad under förra veckans utrikespolitiska debatt i Sveriges riksdag, trots att exempelvis Eritrea är en av världens mest militariserade stater med omfattande förtryck av befolkningen.”
Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, Mediabevakning

2010-03-06

Sanktioner: Det Mugabe förlorar på karusellerna

“Sydafrikas president Jacob Zuma är på besök i Storbritannien. Med i bagaget har han bland annat önskemål om lättnader i sanktionerna mot grannlandet Zimbabwe. Icke, svarade premiärminister Gordon Brown.”
Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Zimbabwe

2010-03-02

Biståndet ger mera hjälp i dag

“Det svenska biståndet spelar en viktig roll i kampen för att bekämpa fattigdomen. Använder vi det på rätt sätt kan vi göra verklig skillnad för människor i fattiga länder.”
Haiti, Korruption, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, Zambia

2010-02-18

Västsaharierna är värda Sveriges stöd

“Men svenska politiker är dessbättre mer pålästa än insändarförfattarna, som synes ha kommit över något marockanskt propagandamaterial. Alla svenska riksdagspartier stöder FN-inställningen att det västsahariska folket har rätt till en avkolonisering på sina egna villkor [...]
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
Artikeln är en replik på: "Uppdatera synen på Västsaharakonflikten".

2010-02-16

Mankell, vi har inte blundat för korruption

“I förra numret av OmVärlden skrev Henning Mankell om korruption i Moçambique. Nu reagerar de svenska biståndscheferna.”
Korruption, Mediabevakning, Moçambique, Sida
Artikeln är en replik på: "Handen med mutan".

2010-02-16

“Vi måste ha mod att ompröva”

“Samtidigt som vi upplevt den djupaste ekonomiska nedgången under efterkrigstiden är det glädjande att ta del av Sidas årliga attitydundersökning som redan innan katastrofen på Haiti konstaterade att den svenska biståndsviljan är fortsatt hög”
Haiti-katastrofen 2009/10, Landfokusering, Välgörenhet, Zambia
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009), Länk: "www.oppnabistandet.nu""

2010-02-16

“Skepsis mot biståndsgivare som vill pådyvla egna ideologier”

“Styrs svenskt bistånd av efterfrågan och ett verkligt behov i samarbetsländerna — eller av en “bror Duktig-mentalitet” för att tillfredsställa opinionen här hemma? frågar sig frilansskribenten Pär Krause i en debattartikel.”
Alkohol, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kina, Resultat, Tanzania, Villkorat bistånd

2010-02-16

Utveckling kräver utbildning

“Enligt en ny FN-rapport, som lanseras i Sverige idag, kommer 56 miljoner barn att stå utanför skolsystemet fortfarande år 2015 om inget radikalt görs.”
Barn, FN, Kenya, Sjukvård, Utbildning, Världsbanken

2010-02-16

Afghanistan viktigare för Sverige än Kongo

“Mindre uppmärksammad i medierna, men nog så besvärlig är den svenska insatsen i Kongo. För närvarande finns det inga svenska FN-soldater i landet, men Sverige deltar i EU:s civila satsningar och på Brännpunkt i Svenska [...]
Afghanistan, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "“Fler svenska soldater behövs i Kongo”".

2010-02-15

“Fler svenska soldater behövs i Kongo”

“Sverige måste nu bidra med truppförstärkningar till FN-styrkan, skriver Cissa WaNumbe och Aleksander Gabelic från Kongos respektive Sveriges FN-förbund.”
EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd

2010-02-14

Inga övervakningssystem till diktaturer

“”Naivitet och en otrolig okunskap om det ansvar man har som regering” – så karaktäriserade Lise Bergh, ordförande för Amnesty i Sverige, Sveriges handelspolitik”
Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Libyen, Näringsliv, Partipolitik

2010-02-13

Sverige hycklar om e-biståndet

“”Om man kan kombinera bra övervakning med att bli bättre på mänskliga rättigheter ser jag inga problem”, sa handelsminister Ewa Björling till SVT-programmet Korrespondenterna.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Handelspolitik, Libyen, Utrikesdepartementet

2010-02-10

Uppvakta med Rättvisemärkta rosor

“Under Alla hjärtans dag köper vi svenskar fler än fyra miljoner rosor. En stor del av dessa kommer från Kenya – ett land där mer än 40 procent av befolkningen lever i fattigdom.”
Handelspolitik, Jordbruk, Kenya, Rättvis handel

2010-02-05

Uppdatera synen på Västsaharakonflikten

“Marocko är ett utmärkt exempel på att ett muslimskt land klarar av att göra nödvändiga demokratiska reformer och ekonomiska framsteg. På senare tid har landet under kung Mohammed VI gjort många nödvändiga anpassningar mot [...]
Algeriet, Demokrati, Marocko, Västsahara

2010-02-04

The rise of South-South Cooperation

“Indiska investeringar i Afrika och tekniskt samarbete har ökat dramatiskt under de senasteåren, särskilt inom den agrara sektorn. Ska Indiens ökande engagemang i Afrikas utveckling ses som att en ny biståndsgivare kommer in på scenen?”
Afrika, Indien, Jordbruk, NAI-Forum (engelska)

2010-02-03

20 000 våldtäkter i Bosnien – mer än 200 000 i Kongo

“Minst 20 000 kvinnor våldtogs under kriget i Bosnien. Idag pågår ett krig i Demokratiska Republiken Kongo där man talar om mellan 200 000 och 500 000 våldtagna kvinnor.”
Jämställdhet, Kongo, Kvinnor

2010-01-29

Mellan 200 000 och 500 000 våldtagna kvinnor i Kongo

“Vi har under flera år fått rapporter genom media om massvåldtäkter i det kriget, så grymma att de knappt låter sig beskrivas. Trots det är biståndsdebatten trög och solidariteten med de drabbade tycks låg.”
Kongo, Kvinnor

2010-01-29

”Frys biståndet till Eritrea så länge Dawit är fängslad”

“EU måste frysa sitt bistånd till Eritrea så länge som Dawit Isaak sitter fängslad utan rättegång. Det kräver EU-parlamentarikern Olle Schmidt (FP).”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2010-01-28

Fler kvinnor behövs i internationella insatser

“SVT:S Uppdrag granskning visade i går att FN-personal har relationer med kvinnor i lokalbefolkningen i Kongo. Detta är naturligtvis oacceptabelt.”
FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd

2010-01-28

“FN-personalen inte boven i dramat”

“Onsdagens Uppdrag granskning, som rapporterade om FN-personal som köper sex av lokalbefolkningen i Kongo-Kinshasa, lämnade knappast någon oberörd”
FN, Handelspolitik, Jämställdhet, Kongo, Mikrokredit

2010-01-27

Ultimata krav är ingen framkomlig väg

“På gårdagens Brännpunkt skriver sex riksdagsledamöter att biståndet till Tanzania bör villkoras. De vill att Sverige ska kräva att den diskriminerande förordning som gör det möjligt att neka gravida elever skolgång avskaffas. Det är en oerhört viktig [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Jämställdhet, Tanzania, Villkorat bistånd
Artikeln är en replik på: "Villkora biståndet till Tanzania".

2010-01-26

Villkora biståndet till Tanzania

“Sida fick 21 december ett regleringsbrev från regeringen för budgetåret 2010. I regleringsbrevet understryks att satsningar på kvinnors och flickors rättigheter är ett av Sveriges tre prioriterade mål mot fattigdomsbekämpning.”
Jämställdhet, Partipolitik, Sida, Tanzania, Villkorat bistånd

2010-01-13

Hårda och mjuka klappar

“I juletider har många av oss fått möjlighet att ge och ta emot julklappar av olika slag. Hårda eller mjuka. Biståndet förknippas för många som ett sätt att få ge till verkligt behövande.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, EU, Korruption, Zambia

2010-01-13

UD vågade inte ens nämna Dawits namn

“Ett tillfälle när Sverige kunde ha höjt sin röst var när EU behandlade ett nytt biståndspaket till Eritrea. EU beslöt ge över en miljard kronor fram till 2013.”
Dawit Isaak, Eritrea, EU

2009-12-29

Nu kolonialiseras Afrika på nytt

“Förra gången tog man hela länder. Nu köper man upp mark i kapitalismens namn. Skillnaden är hårfin.”
Afrika, Finanskrisen, Jordbruk, Landgrabbing, Matkrisen 2008

2009-12-16

Kina härjar i Afrika

“Pengarna går till samhällsstyrning, reformer. Men det ger inte mat på bordet. Det sa Kenyas premiärminister Raila Odinga under EU:s biståndsmöte i Stockholm för några veckor sedan.”
Afrika, Demokrati, Diktaturer, Kenya, Kina, Världsbanken, Villkorat bistånd

2009-12-13

Bistånd till förtryck

“Men det finns någonting i biståndsministerns formulering som sätter problemet med bistånd i blixtbelysning. Att Sverige och Uganda skulle börja ”dela gemensamma värderingar” är självfallet inget mål. Gunilla Carlsson är inte det minsta intresserad av att [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HBTQ-personer, Jämställdhet, Uganda

2009-12-12

Mobiltelefoner signalerar framtidstro

“Till slummen når inte bankerna, juridiken eller möjligheterna. Den peruanske utvecklingsekonomen Hernando de Soto har i sin forskning visat det praktiskt taget omöjligt för sluminvånare i en rad olika länder att på laglig väg starta [...]
Avdragsrätt för gåvor, Kenya, Mikrokredit, Näringsliv, Sydafrika

2009-11-22

Ett mediadrev räcker inte alltid

“Media har makt, det ska inte förnekas. Men för att makten ska få genomslag i form av ändrade lagar, avsatta ministrar eller huvuden som rullar inom näringslivet så krävs i allmänhet ett s k drev.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Mediabevakning

2009-11-19

Unik manifestation

“Sverige har redan stoppat biståndet, EU borde göra samma sak. Indragna pengar och uteblivna affärer förstår till och med skurkstater.”
Dawit Isaak, Eritrea

2009-11-19

Dawit Isaaks frihet i vidare perspektiv

“Att betala ut bistånd i den storleksordningen borde alltid åtföljas av krav på respekt för mänskliga rättigheter.”
Dawit Isaak, Eritrea, EU

2009-11-17

Hälsobistånd – till skada eller nytta?

“De senaste årens förändrade synsätt och inställning till hälsobistånd (där alla går åt samma håll) medför allvarliga och rent av skadliga konsekvenser”
Hälsa, Religion, Sjukvård, Tanzania

2009-11-11

”EU måste agera”

“Den svenska regeringen bör uppmana EU att ställa krav på Eritrea – respektera mänskliga rättigheter eller förlora EU:s biståndspengar.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Human Rights Watch World Report 2009".

2009-11-02

Förnedrande bistånd

“I syfte att visa toppolitikernas fruar vilken nytta organisationen gjorde i Afrika flögs en grupp fattig skolbarn från Ghana in till Rom för att berätta hur WFP hjälpte dem.”
Barn, G8, Ghana, Hunger

2009-11-02

U-länderna måste få öka sina utsläpp

“Det är inga småsummor som i detta förment vällovliga syfte ska överföras till utvecklingsländerna, alternativt finansieras av de fattiga länderna själva.”
Afrika, Klimat & miljö

2009-10-30

Små lån ger stora vinster

“Pär Krause har intervjuat Lars-Olof Hellgren, vd för Mikrofinanshuset, Sveriges enda företag som lånar ut pengar till mikrolånbanker i utvecklingsländer. ”Inom ett år ska vi ha en folkaktie i den här branschen”, säger Hellgren.”
Afrika, Mikrokredit

2009-10-30

Med diplomati som smörjmedel

“Det förödmjukande låg i att här ber en av de vassaste organisationerna på jämställdhet om pengar av länder som tror att de är bäst i världen på jämställdhet. Undantaget svenska SIDA förstås, som i stort [...]
Civilsamhället, Demokrati, Jämställdhet, Sida, Sydafrika

2009-10-24

Kinesiskt bistånd utmanar EU i Afrika

“Den kinesiska biståndspolitiken har kolonialistiska drag. Men Afrika kan vinna på den storpolitiska dragkampen.”
Afrika, Demokrati, EU, Kina, Villkorat bistånd

2009-10-24

EU ger och tar

“Odinga är inte den ende afrikanske ledaren att välkomna Kinas ökade ekonomiska intresse i Afrika. Att Kinas intresse för demokrati samtidigt är lika med noll ses av vissa säkert som en bonus.”
EU, Handelspolitik, Kenya, Kina, Korruption, Villkorat bistånd

2009-10-23

Torkan är inte enda orsaken

“Tyvärr är det inte bara torkan som är orsaken till svälten, utan också den biståndspolitik som förts.”
Barn, Etiopien, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Kvinnor

2009-10-22

Sova med fienden

“För det är bara att inse: Demokrati i Zimbabwe kan inte nås genom Robert Mugabe. Ett slut på svält och armod kan inte nås genom bistånd. Ett samregerande, åtminstone i sin nuvarande form, stärker – [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Zimbabwe

2009-10-16

Bistånd är bra men mikrolån är ännu bättre

“Mikrobankernas verksamhet skapar helt uppenbart förutsättningar för en radikal förbättring av de fattigas villkor. I Kenya finns ett företag, Jamii Bora, som till och med erbjuder försäkringar för sjukdomar och katastrofer. Bankerna har blivit en [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Mikrokredit, Rwanda
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/10/14/nu-startar-jag-en-staffettdebatt-om-bistandet/".

2009-10-16

Afrikas jordbruk måste stärkas

“Världens ledare och biståndsaktörer har under de senaste 15-20 åren försummat jordbruket som central sektor för ekonomisk utveckling, trygghet till mat och den sektor där majoriteten av befolkningen i de fattigaste länderna får sin utkomst.”
Afrika, G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Sida

2009-10-12

The next big thing: Africa

“More African leaders will have to figure out how to govern without the inflow of easy money to backstop them. Necessity will force them to innovate.”
Afrika, Korruption, Näringsliv

2009-10-12

Handen med mutan

“Sent i augusti fick vi veta att 50 miljoner kronor har försnillats från svenskt sjukvårdsbistånd i Zambia. Det är mycket pengar. Viktigt alltså att svenska myndigheter reagerar med hårda krav på zambiska myndigheter.”
Korruption, Moçambique, Sida, Zambia

2009-09-29

Skenheligt vänder andra Sida till

“Sidas representant, Georg Andrén, säger att den här typen av verksamhet inte är förenlig med Sidas direktiv, konsekvenserna av programmets avslöjanden stanna dock vid en “fortsatt dialog”.”
HIV/AIDS, Kenya, Religion, Sida, Utvärdering

2009-09-29

Världen sviker Afrika

“Afrika står inför stora utmaningar men omvärlden sviker, skriver Bodil Hansson och Aleksander Gabelic.”
Afrika, Finanskrisen, FN, Klimat & miljö, Matkrisen 2008, Remitteringar

2009-09-19

Vänd inte ryggen åt Burundis folk

“Risken är överhängande att strider snart bryter ut och att Burundi åter hamnar i den spiral av våld och fattigdom som präglat dess historia. Behovet av internationella hjälpinsatser för att säkra den nyvunna freden är [...]
Biståndsformer, Burundi, Humanitärt bistånd

2009-09-19

Debatt 28/9 Hans Abrahamsson: Nu står USA på de fattiga ländernas sida

“Men det handlar inte bara om att hjälpa länder ur den konfliktalstrande fattigdomsfällan. En ytterligare anledning som får USA att bry sig om Afrika är den rikliga förekomsten av olja. För att kontinenten i framtiden [...]
Afrika, FN, G8, Skuldavskrivning, USA

2009-09-19

replik:Hans Abrahamsson borde stödja regeringen

“För det första kan jag stilla Abrahamssons oro för att Sverige inte längre skulle driva på den amerikanska administrationen att ta ytterligare steg i rätt riktning i sin politik för fattigdomsbekämpning. Sverige är en mycket [...]
Afrika, G8, Skuldavskrivning
Artikeln är en replik på: "Debatt 28/9 Hans Abrahamsson: Nu står USA på de fattiga ländernas sida".

2009-09-15

En visit för mycket

“Afrikapolitik: EU ger efter för tidigt i Zimbabwe.”
Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe

2009-09-02

En nord-sydfråga

“Att klimatfrågan mycket handlar om nord och syd är inte bara ett meteorologiskt fenomen, utan i hög grad också ett politiskt och ekonomiskt.”
Afrika, Klimat & miljö

2009-08-28

Bistånd och frihandel

“Det är sällan man hör eller läser så mycket gallimatias som när biståndet avhandlas. Det är självklart att biståndet inte alltid är effektivt och lyckat. Som om svenska nationella satsningar och bidrag alltid skulle träffa [...]
Afrika, Enprocentsmålet, Handelspolitik, Partipolitik

2009-08-26

Vad är problemet?

“Denna erkända gamla formel för politiskt ledarskap – först ett problem och sedan en lösning – använde sig onekligen biståndsminister Gunilla Carlsson (M) av i veckan. På måndagen lät hon meddela att svenska biståndspengar i Zambia [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Zambia
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/08/23/dags-for-en-mer-uppriktig-debatt-om-bistandet/".

2009-08-26

Modig minister

“En korruptionsskandal i Zambia, som involverar svenska biståndspengar, tycks ha blivit droppen för biståndsminister Gunilla Carlsson (M).”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Zambia
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/08/23/dags-for-en-mer-uppriktig-debatt-om-bistandet/".

2009-08-26

Magert, biståndsministern

“En kraftsamling för att hjälpa de fattigaste i världenmåste handla om mer än att ge bilden av korruption”
Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Mediabevakning, Zambia
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/08/23/dags-for-en-mer-uppriktig-debatt-om-bistandet/".

2009-08-26

Bistånd i 40 år!

“I detta mycket rika land som egentligen inte skulle behöva något bistånd utgör biståndets andel av BNP nästan 30 procent. Landet förmår inte ta sig upp ur sin fattigdom utan ligger på 167 plats av [...]
Kongo, Sida
I artikeln hänvisas till "Debattartikel: Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet""

2009-08-26

Korrumperande bistånd

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) är berättigat bedrövad över den korruption som följer i biståndspolitikens spår och vill nu ha en snabb översyn. Det bästa som kunde ske vore om man slaktade den heliga ko som [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Mediabevakning, Zambia
I artikeln hänvisas till "Debattartikel: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet""

2009-08-25

Biståndsbrister nyhet i Sverige

“Att en svensk biståndsminister talar högt om problematiken och dessutom avslöjar en biståndsskandal som svenska medier missat – Afrikabevakningen är många gånger urusel – det är däremot en nyhet.”
Enprocentsmålet, Korruption, Mediabevakning, Utvärdering, Zambia
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/08/23/dags-for-en-mer-uppriktig-debatt-om-bistandet/".

2009-08-25

Bistånd för vems skull?

“Två dollar om dagen är mer än vad 81,5 procent av Zambias befolkning lever på . En annan storhet given i procent är Sveriges bistånd: En procent av BNI. I lördagens NT avhandlades den ryckighet [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Zambia

2009-08-25

Biståndet får ifrågasättas

“Men innan vi förfasar oss över korruptionen i Afrika bör vi minnas den svenska asfaltkartellen. Den får skandalen med svenska biståndspengar i Zambia att framstå som tämligen måttfull.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Resultat, Utvärdering, Zambia

2009-08-25

Ju mindre desto bättre

“För några år sedan gjorde sig den avdankade artisten Bob Geldof till talesperson för det västerländska dåliga samvetet. Välmenande men arrogant förklarade han att västvärlden hade makt att rädda Afrika ur fattigdomen om vi bara [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Mikrokredit
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/08/23/dags-for-en-mer-uppriktig-debatt-om-bistandet/".

2009-08-25

Ompröva procentmålet

“50 miljoner biståndskronor, varav omkring 10 miljoner befaras vara svenska skattemedel, har förskingrats i Zambia uppgav under gårdagen biståndsminister Gunilla Carlsson (M).”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Zambia
I artikeln hänvisas till "Debattartikel: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet""

2009-08-24

Biståndet har blivit effektivare och bättre

“I går måndag lämnade hon en försmak och motivering varför förslagen kommer. Då nämnde hon bland annat ett exempel på hur viktig hjälp bokstavligen förskingras – femtio miljoner som försvunnit i Zambia från olika utlandsstödda [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Resultat, Utvärdering, Zambia
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/08/23/dags-for-en-mer-uppriktig-debatt-om-bistandet/".

2009-08-20

Ekoodling är Afrikas framtid

“Ekologisk odling kan lösa fattigdoms- och hållbarhetsproblematiken i många afrikanska länder.”
Afrika, Handelspolitik, Jordbruk
Artikeln är en replik på: "Exportera inte ekojordbruket till uländerna".

2009-08-18

Biståndslandets villkor avgör jordbruksmetod

“Jordbruksbistånd handlar inte om att välja konventionellt eller ekologiskt jordbruk. Viktigast är att jordbruket är hållbart och anpassat till förutsättningarna i landet.”  
Handelspolitik, Jordbruk, Kenya, Sida
Artikeln är en replik på: "Exportera inte ekojordbruket till uländerna".

2009-08-17

Eritrea gör framsteg

“Meles hustru är ägare till några av de ­största företagen i Etiopien. Det mesta av importen till Etiopien måste ske genom ­hennes företag. Flera av dem som stöttade Meles i kampen mot förre diktatorn Mengisto [...]
Dawit Isaak, Eritrea, Etiopien, Mediabevakning, Näringsliv, Partipolitik

2009-08-06

replik: Kongo får inget budgetstöd

“Svenskt bistånd i Kongo syftar till att främja demokrati, öppenhet och uppbyggnaden av en rättsstat, skriver Magnus Lindell från Sida i en replik.”
Budgetstöd, Demokrati, Kongo, Resultat, Sida, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Kongos regering förtjänar inte biståndet".

2009-08-03

Kongos regering förtjänar inte biståndet

“FN måste tillåta regeringar och biståndsinstitutioner att få reda på var, när och i vilken omfattning krig pågår, så att vi kan reagera när våra pengar görs till krigens flytväst, skriver Karoline Goldberg”
Bistånd som påtryckningsmedel, Budgetstöd, Demokrati, FN, Kongo

2009-07-27

Carl-Olov Persson (KD): Journalisternas kampanj mot Eritrea

“Drevet mot Eritrea tilltar, Muf:s ordförande vill till och med att Sverige skall förklara Eritrea krig. Journalister och politiker, som yttrar sig verkar vara helt historielösa. De vet tydligen inte om att Sverige redan för [...]
Dawit Isaak, Eritrea, Etiopien, Mediabevakning, Partipolitik

2009-07-21

Biståndet – socialismens ”cash cow”?

“Få rapporter visar dock att bistånd har någon som helst positiv effekt. Istället tycks pengarna gå till diktatorernas lyxliv, utfyllnad av undermåliga statsbudgetar – och vapen till krig och förtryck.”
Afrika, Diktaturer, Handelspolitik, Korruption, Resultat, Utvärdering

2009-07-04

Rika länder bör ta ansvar

“När biståndspengar ska fördelas måste en tydlig ambition att göra nytta i mottagarlandet vara den största drivkraften – inte pliktskyldighet.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, G8, Kenya, Skuldavskrivning

2009-06-17

Bistånd får inte bli middag för Mugabe

“Zimbabwe illustrerar ett dilemma i utvecklingspolitiken. Stater som på ett trovärdigt sätt kan ta emot bistånd behöver det egentligen inte. Stater som behöver bistånd saknar förmåga att ta mot det.”
Demokrati, Diktaturer, Korruption, Zimbabwe

2009-06-03

Inför frihandel på jämlika villkor

“Världsfattigdomen är möjlig att utrota. I dag har Europa en historisk chans att bidra till Afrikas utveckling – men då ska vi sopa rent framför egen dörr och införa full frihandel på jämlika villkor.”
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik

2009-06-01

De fattigaste drabbas värst

“Nyligen överlämnade den svenskledda internationella Klimatkommissionen sin rapport till FN:s generalsekreterare. Rapporten satte strålkastarljuset på hur de fattiga länderna drabbas av klimatkrisen.”
Afrika, Finanskrisen, FN, Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd, Utvärdering

2009-05-18

Dead mums don’t cry

“Tchad är inget undantag. Världen över dör uppskattningsvis en halv miljon kvinnor om året i sviterna av förlossningar och graviditeter. 200 om dagen avlider till följd av osäkra, illegala aborter – och mörkertalen är stora. [...]
EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sjukvård, Tchad

2009-05-18

Förbättra EU:s krishanteringsförmåga

“EU och dess medlemsländer har de senaste åren visat att man kan genomföra framgångsrika krishanteringsinsatser runt om i världen.”
Afghanistan, EU, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Tchad

2009-05-06

Småland och Västsahara

“Men man har inga möjligheter till självförsörjning och är helt beroende av utländskt bistånd. Flera undersökningar visar på både felnäring och undernäring bland de västsahariska barnen.”
Barn, EU, Fiske, Handelspolitik, Hunger, Marocko, Västsahara

2009-05-05

Bildts kompisar på plats i Eritrea

“Moyo har nyligen gett ut boken Dead Aid. Där skriver hon bland annat att fattiga stater kan behöva en stabil diktator under uppbyggnadsskedet. För att folket inte ska protestera mot ”nödvändiga” ekonomiska reformer.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, Mediabevakning

2009-04-24

Fel fokus i biståndet

“”Det är klart att det är viktigt med fungerande demokrati och mänskliga rättigheter och sånt där som de pratar om på konferenserna, men för oss är det viktigare med vatten. Åtminstone just nu.””
Demokrati, Kenya, Målsättning, Mänskliga rättigheter, Resultat, Vatten

2009-04-20

Paulsens ”sunda förnuft” hotar afrikanska bonden

“Genom att döma ut biobränsleproduktion i utvecklingsländer vänder Marit Paulsen (FP) ryggen åt fattiga bönder på den afrikanska landsbygden.”
Afrika, Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik

2009-04-17

Eritrea: Skrämmande rapport

“Och med tanke på att landet får bistånd finns möjlighet att ställa krav på reformer.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Service for Life".

2009-04-14

Bistå inte etanolen i Afrika

“För bara något år sedan betraktades bolaget Sekabs planerade etanolprojekt i Tanzania med förväntan.”
Biobränslen, Jordbruk, Näringsliv, Tanzania

2009-04-14

”Svenskt bistånd ska rädda miljöfarligt etanolprojekt”

“Forskare avslöjar: Det svenska energiföretaget Sekab startar om kritiserat projekt för etanolproduktion i Tanzania som kan öka utsläppen av koldioxid.”
Biobränslen, Corporate Social Responsibility (CSR), Klimat & miljö, Näringsliv, Tanzania

2009-04-07

Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag

“Nyligen publicerade jag en granskning av 108 slumpmässigt utvalda biståndsprojekt som Sida ansvarar för. Resultaten var anmärkningsvärda. Men det riktigt skrämmande hände efteråt.”
Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering, Vatten
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd".

2009-04-06

Äntligen Afrikas tur?

“Barn med flugor i ögonen och maskingevär i händerna. Byar som består av spartanska hyddor omgivna av torra fält. Det är den bild vi i väst ofta har av tillvaron på den afrikanska kontinenten.”
Afrika, Finanskrisen, Handelspolitik, Kina, Mediabevakning, Villkorat bistånd

2009-04-04

Madagaskar: Världen visar tänderna.

“Det nationella biståndet ströps runt 2006. I EU rustar man – med Sverige i ryggen – för att skicka iväg drygt en miljard svenska kronor till en av världen värsta diktaturer.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Diktaturer, Eritrea, EU, Madagaskar, Zimbabwe

2009-04-03

Stiftet: Bättre miljö genom fasteinsamling

“Vi stöder trädplantering i Tanzania och försöker sätta stopp för den illegala skövlingen av regnskog i Honduras och mycket mer. Allt handlar om att hushålla på ett nytt och bättre sätt med vattnet, när det [...]
Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Välgörenhet, Vatten

2009-04-01

Inget bistånd till Eritrea

“Samtidigt så ges det fortfarande biståndspengar till Eritrea. EU skall bevilja över en miljard kronor. Här måste Sverige sätta ned foten och säga stopp! Vågar regeringen ta strid för detta med EU-kollegerna?”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, EU

2009-03-31

Biståndet göder Eritreas diktatur

“Afwerki har också stöttat islamistiska uppror i Somalia, invaderat grannstaten Djibouti och hjälpt piraterna som angripit lastfartyg i fartvattnen utanför hamnstaden Aden. Detta samtidigt som landet tagit emot miljardbelopp i bistånd. De utvecklingsprojekt som finansieras av [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, EU, Korruption

2009-03-28

Tyst diplomati inte nog

“För det första så måste den svenska regeringen verka för att EU:s bistånd till Eritrea genast villkoras. Sveriges bistånd går nästan uteslutande genom EU.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2009-03-27

Skicka Bildt till Eritrea

“Nyligen antogs ett uttalande till stöd för Isaak och så sent som i veckan krävde parlamentet att få träffa Isaak. Driv på för att kommissionen använder biståndet som påtryckningsmedel.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea
I artikeln hänvisas till "Tidningsartikel: "Diplomaten: Ta ert bistånd och stick""

2009-03-27

Bistånd till Afrika gör mer skada än nytta

“Länderna i tredje världen ligger inte så långt borta som vi vanligen föreställer oss. Däremot är deras åsikter om biståndet ofta det diametralt motsatta mot vad som gäller på våra breddgrader. Det gäller bara att [...]
Ghana, Kenya, Resultat, Tanzania, Zambia

2009-03-27

Nu är det nog med tyst diplomati

“Det är en skam för Sverige att Dawit Isaak ­tillåtits sitta fängslad i sju och ett halvt år. Nog med tyst diplomati!”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, EU

2009-03-27

Tyst diplomati räcker inte mot Eritrea

“För det första måste den svenska regeringen verka för att EU:s bistånd till Eritrea genast villkoras. Sveriges bistånd går nästan uteslutande genom EU. Ett upprätthållande av mänskliga rättigheter bör vara ett minimikrav, annars måste biståndet [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, EU

2009-03-26

Agera mot Eritrea

“Vem minns i Sverige att Alf Svensson en gång var biståndsminister? Kanske inte särskilt många.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, EU, Mediabevakning

2009-03-26

Diktaturens offer

“Svensken Dawit Isaak sitter fängslad i en av världens hårdaste diktaturer. Fortsatt ”tyst diplomati” kommer inte att befria honom.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, EU

2009-03-24

Påven sabbar miljardbistånd

“Sverige kan inte slå dövörat till när påve Benedictus XVI undergräver miljardsatsningar i bistånd. På samma sätt som diktatorer hängs ut måste religiös fundamentalism, även kristen, kraftfullt fördömas av UD.”
Afrika, HIV/AIDS, Jämställdhet, Religion

2009-03-23

Carl Bildt måste agera

“2737 dagar har den svenske medborgaren och journalisten Dawit Isaak varit fängslad i Eritrea utan att svenska myndigheter lyckats få honom fri.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2009-03-16

EU borde vara mer lyhört

“EU fortsätter att driva tuffa förhandlingar om frihandelsavtal med sina före detta kolonier.”
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk

2009-03-12

Socialt företagande lyfter ur misär

“EU är världens största biståndsgivare. Därför är det viktigt att politiska företrädare från Sverige ställer krav på vad biståndet ska användas till. Kvinnors rätt till självförsörjning är en mycket viktig del”
Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Indien, Kvinnor, Mikrokredit, Partipolitik, Somalia

2009-03-11

Vi ger biståndet en chans att komma fram

“Somalia har länge plågats av krig och svältkatastrofer och är för närvarande i stort behov av hjälp utifrån. Nu hotas såväl hjälpsändningarna till Somalia som den kommersiella sjöfarten av de pirater som opererar i vattnen [...]
Humanitärt bistånd, Hunger, Militärt bistånd, Somalia

2009-03-10

Låt mer av EU:s stöd till Afrika gå via ideellt engagemang

“Doktor Mukwege är en kristen humanist som börjat under enkla förhållanden, i ett sammanhang som ofta förbises av Sida, EU och FN.”
Civilsamhället, EU, FN, Kongo, Sida, Sjukvård

2009-03-09

Afrika behöver demokratier

“S har formulerat ett nytt program för Afrika. En av de viktigaste punkterna i programmet är att stödja arbetet för demokrati och gott samhällsskick, skriver Joe Frans, Carina Hägg och Jan Eliasson, som ingår i rådslagsgruppen [...]
Afrika, Ambassader, CAP, Demokrati, EU, Partipolitik, Utbildning

2009-02-05

Säg förlåt, Reinfeldt!

“Sverige avskriver Liberias skuld – med 200 miljoner från biståndskassan, pengar som andra fattiga nu går miste om.”
Avräkningar, Liberia, Partipolitik, Skuldavskrivning

2009-02-04

Bistå inte korruptionen

“Journalister, människorättsaktivister och politiker kämpar förgäves för Dawit Isaaks frigivning. Samtidigt skickar EU miljardbelopp i bistånd till staten som håller honom fängslad utan rättegång, skriver GP:s Abraham Staifo.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Budgetstöd, Dawit Isaak, Eritrea, Korruption

2009-02-02

Biståndets kvalitet viktigast

“Fördelen med enprocentmålet är att det är välkänt. Därmed blir det också en sorts garanti för att biståndet får rejäla resurser. Nackdelen är att syftet med biståndspolitiken ofta hamnar i skymundan i debatten.”
Enprocentsmålet, Namibia, Riksrevisionen, Sida, Sydafrika, Tanzania, Utvärdering

2009-01-20

Regeringen måste öka pressen på Eritrea

“Tyvärr har EU:s ministerråd nu beslutat sig för att öka biståndsanslagen till Eritrea vilket naturligtvis sänder fel signaler till regimen i Asmara.”‘
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, Partipolitik

2009-01-07

Främja näringslivet i Afrika

“Elände, svält och bakslag. Bilder som kablas ut av kontinenten Afrika är oftast dystra, sorgliga och negativa.”
Afrika, Budgetstöd, Handelspolitik, Mediabevakning, Näringsliv, Partipolitik

2008-12-30

Bistånd på omvägar

“Utvecklingsbistånd är aldrig en neutral verksamhet. Länder som sysslar med bistånd gör det för att uppnå vissa mål – och det bedrivs alltid i ett visst socialt och politiskt sammanhang.”
Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Hälsa, Humanitärt bistånd, Sydafrika, Zimbabwe

2008-12-29

Hunger är inte längre ett alternativ

“Vi har tydliga mål för vår aktion på Afrikas horn men det räcker inte med att agera isolerat, vi måste påverka globalt för det krävs att världssamfundet i sin helhet tar ett långsiktigt ansvar.”
Afrika, Finanskrisen, Hunger, Mediabevakning

2008-12-20

Bistånd på omvägar

“Utvecklingsbistånd är aldrig en neutral verksamhet. Länder som sysslar med bistånd gör det för att uppnå vissa mål – och det bedrivs alltid i ett visst socialt och politiskt sammanhang.”
Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Humanitärt bistånd, Sydafrika, Zimbabwe

2008-12-18

Pruta inte på hjälpen

“Jag hävdar motsatsen: Tumma inte på enprocentsmålet! Vi har ett ansvar gentemot våra mindre lyckligt lottade sex miljarder medbröder och systrar.”
Enprocentsmålet, Resultat, Tanzania
Artikeln är en replik på: "“Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd”".

2008-12-16

Öka biståndet till utbildning!

“Vi har ingen anledning att vara stolta. Detsamma gäller politiker runt om i världen. För det är skamligt att världen har misslyckats med att infria sitt löfte till barnen i världen om ökad tillgång till [...]
Barn, Etiopien, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning
I artikeln hänvisas till dokumentet: "EFA Global Monitoring Report 2009".

2008-12-05

U-ländernas människor de största förlorarna

“Tyvärr är det ingen djärv gissning att när Sverige om sju tar över ordförandeklubban i EU så kämpar väst fortfarande med den finansiella krisen samtidigt som Afrikas kriser stavas klimat, hiv/aids, tillgång till rent vatten [...]
Afrika, EU, Finanskrisen, G20, Jordbruk, Villkorat bistånd

2008-12-03

Funktionshindrade är fortfarande allra fattigast

“Den tredje december är det internationella handikappdagen och i år firar vi att riksdagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning”
FN, Funktionsnedsatta, Sri Lanka, Sydafrika

2008-12-03

De fattigaste av de fattiga

“Vi vill även uppmärksamma att Sveriges internationella utvecklingssamarbete har en viktig uppgift att fylla. Personer med funktionsnedsättning är fortfarande fattigast bland världens fattiga.”
FN, Funktionsnedsatta, Sri Lanka, Sydafrika

2008-12-03

Inkludera alla i biståndet

“I dag är det Internationella handikappdagen och i år firar vi att riksdagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.”
FN, Funktionsnedsatta, Sri Lanka, Sydafrika

2008-12-02

Investera i tillgänglighet!

“Beräkningar visar att det bara hade kostat två procent mer att bygga upp Sri Lanka efter tsunamin på ett sätt som också bidragit till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.”
FN, Funktionsnedsatta, Sri Lanka, Sydafrika

2008-12-02

Handikappdag: Alla bör inkluderas i biståndet

“Idag, den tredje december, är det internationella handikappdagen. I år firar vi att riks­dagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.”
FN, Funktionsnedsatta, Sri Lanka, Sydafrika

2008-10-28

Tyst diplomati är inte nog

“När EU vill utöka biståndet till Dawit Isaaks fångvaktare är det hög tid för Sverige att säga högt och tydligt nej!”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2008-10-25

Exporten kan lyfta Afrika

“Handelsminister Ewa Björling besöker just nu Angola, Zambia, Botswana och Sydafrika för att undersöka möjligheter till ett ökat handelsutbyte. Strax innan resan bjöd Björling in till en pressträff på temat: Afrika – vår nästa stora [...]
Angola, Botswana, Handelspolitik, Näringsliv, Zambia

2008-10-24

Finanskrisen hotar framstegen i Afrika

“Finanskrisen kommer snart att märkas i avlägsna byar i Afrika och ytterligare försämra villkoren för människor som redan har det mycket svårt, skriver Pär Granstedt, generalsekreterare för Awepa International.”
Afrika, EU, Finanskrisen, Matkrisen 2008, Resultat

2008-10-24

Finanskrisen hotar framstegen i Afrika

“Det kan hota långsiktiga program för fattigdomsbekämpning och åtgärder för att möta klimathotet, och göra det svårare att uppfylla FN:s ”millenniemål” om en halvering av fattigdomen till år 2015 […]”
Afrika, EU, Finanskrisen, FN, Matkrisen 2008, Resultat

2008-10-22

Ge kvinnor strumpbyxor som bistånd

“I det lilla kan vi med enkla små handlingar göra stora förändringar för dem som lever under svåra omständigheter.”
Etiopien, Jämställdhet, Kvinnor, Välgörenhet

2008-10-21

Finanskrisen hotar framstegen i Afrika

“Dessutom är risken stor att de rika länderna försöker skyffla över en del av sina nya bekymmer på de fattiga länderna genom minskat bistånd och hårdare handelsvillkor.”
Afrika, EU, Finanskrisen, Matkrisen 2008, Resultat

2008-10-17

Finanskrisen hotar fattigdomsbekämpningen

“Om bara EU och G8 uppfyller sina löften från 2005 att fördubbla biståndet till Afrika behövs inga fler utfästelser. Löftena innebär att biståndet skulle ligga på omkring 54 miljarder dollar per år.”
Afrika, Finanskrisen, FN, G8, Resultat

2008-10-16

En bortglömd kontinent

“Men det är knappast troligt att de två dagarna kommer att dominera teve-nyheterna och tidningarna. Vi har fullt upp med att bevaka de senaste börskurserna och nya krispaket från pressade regeringar.”
Afrika, Barn, Etiopien, EU, Finanskrisen, FN, G8, Hälsa, Hunger, Mediabevakning, Välgörenhet

2008-10-14

Finansoron hotar kampen mot fattigdom

“Internationella dagen för utrotning av fattigdom uppmärksammas på fredag runt om i världen.”
Afrika, Finanskrisen, FN, Matkrisen 2008, Resultat

2008-10-09

Omvärldens blickar mot det utsatta Zimbabwe

“Det är cyniskt att avbryta ett bistånd som de facto just nu räddar liv. Det stöd som idag går till zimbabwiska organisationer och via FN-apparaten gör att människor som svälter kan överleva”
Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Resultat, Zimbabwe

2008-10-05

Att prioritera rätt borde vara lätt

“Något är ruttet med den svenska biståndspolitiken. Sunt förnuft och rätt prioriteringar kan knappast vara Sidas ledord då beslut om vilka så kallade biståndsprojekt som ska tilldelas anslag varje år.”
Barn, Hälsa, Målsättning, Resultat, Zimbabwe

2008-09-27

Höj rösten och agera!

“Det är viktigt att den svenska regeringen agerar tydligare, inte minst mot den planerade höjningen av EU-biståndet, skriver GP:s politiske redaktör Fredrik Tenfält.”
Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, EU

2008-09-24

“Fattiga betalar för vårt välstånd”

“Det heter ofta att ”vi pumpar in biståndspengar i Afrika”, men faktum är att vi rika får mer än vad vi ger”
Afrika, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Resultat, Skuldavskrivning

2008-09-23

”Svenskt bistånd överspelat av kapitalistiska diktaturer”

“Forskningsprojekt i Uppsala pekar på en växande konflikt mellan ekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling: Bistånd som vill stödja liberala värderingar körs över av nykapitalism i u-länderna.”
Afrika, Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Indien, Kina, Målsättning, Näringsliv, Resultat, Villkorat bistånd

2008-09-22

”Kritiken mot svenskt bistånd orättvis”

“Kritiken mot det svenska biståndet till enskilda organisationer har varit hård det senaste året. Riksrevisionen har, i flera fall felaktigt, riktat skarp kritik mot en rad organisationer.”
Civilsamhället, Resultat, Riksrevisionen, Sydafrika, Utvärdering

2008-09-19

Ett kontrakt med djävulen

“Här kan man tala om biståndsberoende! Zimbabwe – eller ska vi säga Mugabe? – har kommit att se bistånd som något som han i egenskap av president i en suverän stat har rätt till, och [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Zimbabwe

2008-09-15

Bengt Nilsson: Sida finansierar krigsherrar

“Sverige sviker Afrikas fattiga. Istället för att bidra till demokrati och utveckling, bidrar vårt bistånd till diktatur och fortsatt fattigdom. … Uganda styrs av en president som kom till makten genom väpnat våld och som [...]
Afrika, Demokrati, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Resultat, Tanzania, Uganda, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Bok: "Sveriges afrikanska krig""

2008-09-15

Bildt, sluta blunda för biståndets offer

“Moçambique tog förra året emot 200 miljoner kronor från Sverige i budgetstöd, kontanter som går rakt in i statskassan. Det totala biståndet till landet var 664 miljoner kronor. I UD:s beskrivning av Moçambique kan man [...]
Afrika, Budgetstöd, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Bok: "Sveriges afrikanska krig""

2008-09-13

Nödhjälpen till Afrika skapar svält och krig

“Fungibilitet och afrostalinism. En man långt bak i publiken reser sig upp och tar ordet. Kan det vara så, frågar han, att vi efter decennier av lögner, skönmålning och ibland tystnad har kommit till en [...]
Etiopien, Fungibilitet, Resultat, Utvärdering

2008-09-04

Det goda biståndet

“Enprocentsmålet i svensk biståndspolitik är lovvärt. Men det skapar också problem. Det är dags att se och erkänna dem”
Bistånd som påtryckningsmedel, Enprocentsmålet, Etiopien, Sida, Utvärdering

2008-09-01

Nytt hot mot Afrika

“När planet sveper in över Libyen läser jag i International Herald Tribune att Muammar Gaddafis son, Seif al-Islam, har tröttnat på att ”leva i en skog av diktaturer” och inte alls vill efterträda sin far [...]
Afrika, Klimat & miljö, Matkrisen 2008

2008-08-28

Sju år av tystnad

“Tyvärr är Sverige också för tyst när EU förbereder sig för att kraftigt öka biståndet till regimen i Asmara.Tyvärr är Sverige också för tyst när EU förbereder sig för att kraftigt öka biståndet till regimen [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, EU

2008-08-17

EU gör det svårt för farmarbetarna

“Det är dags att se helheten, börja lyssna och föra en handelspolitik som ser utanför ramen av kortsiktig ekonomisk tillväxt om vi på allvar vill bekämpa fattigdomen i andra länder, skriver Stina Sewén.”
Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Handelspolitik, Jordbruk, Sydafrika

2008-08-05

Rätt att reglera jordbrukssektorn

“Lantbruket är med andra ord inte vilken ekonomisk sektor som helst. Det kan inte lämnas fritt åt marknadskrafterna. Det måste styras.”
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-07-19

Bistånd på obestånd.

“Jag kanske har förstått det här fel, men jag tänker mig att utvecklingsbistånd ska leda till just utveckling. Förbättringar, alltså. Men så är ju inte fallet i Eritrea. Om något blir sakernas tillstånd sämre.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2008-07-18

Hjälp Zimbabwes blödande befolkning

“Från flera håll hörs nu krav på att Sverige och EU bör strypa allt bistånd till Zimbabwe. Vissa påstår felaktigt att Sverige fortsätter att pumpa in bistånd på ett sätt som möjliggör för Mugabe att [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Multilateralt samarbete, Zimbabwe

2008-07-14

Mer handel, mindre bistånd

“Vi vet sedan länge att det är handel och företagande som bygger upp länder. Vi vet också att just EU aktivt förhindrar afrikanska bönder och länder från att delta i den globala handeln genom importtariffer [...]
Äganderätt, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Kenya, Näringsliv, Taiwan

2008-07-14

Inhumant att avbryta hjälpen till de lidande i Zimbabwe

“Från flera håll hörs nu krav på att Sverige och EU borde strypa allt bistånd till Zimbabwe.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Zimbabwe

2008-07-09

Behåll biståndet till Zimbabwe!

“Vissa påstår felaktigt att EU och Sverige fortsätter att pumpa in bistånd på ett sätt som möjliggör för Mugabe att fortsätta utarma sitt folk. Här behövs några klarlägganden.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Multilateralt samarbete, Zimbabwe

2008-07-09

Zimbabwes folk behöver biståndet

“Våra zimbabwiska partners och kollegor är dock eniga om att stödet till dem som idag utsätts för förtryck, svält och hot om våld är så viktigt att det måste fortsätta, trots de problem och svårigheter [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Multilateralt samarbete, Resultat, Zimbabwe

2008-07-08

Rika och fattiga i Toyako

“De rika åtta har många viktiga uppgifter. Inte minst att leva upp till gamla beslut. Om bistånd till Afrika, för att bara nämna något.”
Afrika, Demokrati, G8

2008-07-06

Trimma biståndet

“Den svenska biståndspolitiken håller på att förändras. Förhoppningsvis kan den också förbättras.”
Afrika, Äganderätt, Partipolitik, Sida, Utvärdering

2008-07-05

Bistånd utan koll

“I vintras riktade Riksrevisionen svidande kritik mot Sidas interna kontroller. Av 15 granskade biståndsprojekt i Namibia, Sydafrika, Tanzania och Kenya, finansierade med Sida-pengar, passerade inte ett enda nålsögat.”
Enprocentsmålet, Kenya, Namibia, Sida, Sydafrika, Tanzania, Utvärdering

2008-07-02

Ännu ett övergivet folk.

“Ett folk där regeringsmän bryter benen av spädbarn för att deras föräldrar är aktiva i oppositionspartiet står i praktiken ensamt. Det väst kan göra är att sluta kamouflera för bristerna. Stoppa biståndet”
Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Kina, Zimbabwe

2008-06-30

Mugabe i Afrikas mitt

“Alltså: Stoppa utbetalningarna. Lägg pengarna på hög. En dag kommer de att behövas när en ny demokratisk ledare ska bygga upp ett land där svälten tvingat människor att äta upp utsädet.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Zimbabwe

2008-06-25

Skäms inte, Sverige

“En röst på Expressens insändarsida igår: ”Mugabe har fått över 4 miljarder från oss 1980–2001.  I dag har vi facit i hand och borde skämmas.””
Resultat, Sida, Zimbabwe

2008-06-14

Regeringen urholkar biståndet

“Om regeringen avstod en gnutta av de jättelika skattesänkningarna skulle vi ha råd med både insatserna i Tchad, skuldavskrivningar och flyktingmottagande utan att ta från biståndet, skriver Anne Ludvigsson (s), riksdagsledamot från Östergötland.”
Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Folkrörelsebistånd, Migration, Tchad

2008-05-07

Biobränsle – ett brott mot mänskligheten?

“Om det är fel att odla en del biobränslen så är väl mark tagen ur produktion – träda – ännu värre. Är ekologisk produktion med 30-40 procent lägre avkastning än vanligt jordbruk kanske också ett [...]
Afrika, Biobränslen, CAP, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-05-03

Eritrea är värre än Nordkorea

“Enligt uppgifter går förhandlingarna trögt eftersom Eritreas ledning inte går med på EU:s krav på mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen måste nu se till att EU inte backar från sina krav. Journalister och andra samvetsfångar [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, Etiopien, Nordkorea

2008-04-19

Resultatet av svenskt bistånd är diktaturregimer i Afrika

“Det skriver i dag Bengt Nilsson, journalist, som kritiserar det biståndet. Vi har bidragit till att odla fram diktatorer som Mugabe. Historiens dom över Sveriges stöd till våldsutövande despoter i Afrika kan bli mycket hård [...]
Demokrati, Resultat, Zimbabwe

2008-04-02

Givarens ansvar

“[…] ju färre samarbetsländer Sverige får och ju mer biståndspolitiken inriktas på att stödja dessa länders egna insatser, desto mer får biståndet karaktär av regimstöd.”
Resultat, Sida, Tanzania, Uganda
Artikeln är en replik på: "Det svenska biståndet måste fokuseras bättre".

2008-03-15

Amelia Adamo: “Säg aldrig det är ingen idé”

“Det är ju bara korruption, fel människor skor sig. De kan ju ändå inte ta hand om sakerna de får. Så låter det när man talar om hjälp till Afrika. Jag har varit där. Jag [...]
Afrika, Etiopien, Korruption, Kvinnor, Resultat

2008-03-13

Regeringen för en halv Afrikapolitik

“Utrikes- och säkerhetspolitik, handel och bistånd kan tillsammans bidra till utveckling. ”Det är kärnan i regeringens politik för global utveckling, PGU”, skrev Carl Bildt, Ewa Björling och Gunilla Carlsson i går i Svenska Dagbladet.”
Afrika, Avräkningar, EU, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Skarpare tillväxtpolitik för Afrika".
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter""

2008-03-12

Skarpare tillväxtpolitik för Afrika

“Regeringens Afrikaskrivelse utgår från kontinentens nya verklighet. Genom ­Afrikaskrivelsen lägger vi grunden för en förnyad och fördjupad politik.”
Afrika, Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter""

2008-03-08

Jämställd utveckling krävs

“Idag ökar jämställdheten på många håll i världen. Samtidigt visar en rad studier att bristen på jämställdhet är ett stort hinder för tillväxt och fattigdomsbekämpning i södra Afrika, skriver Gabi Björsson.”
Afrika, Jämställdhet

2008-03-05

Bistånd med jämställdhetsperspektiv

“Man kan ibland få för sig att de flesta orättvisor mellan män och kvinnor är borta. Tyvärr är det inte så. Än. Sverige har kommit längre än länder som Moçambique och Sydafrika”
Jämställdhet, Moçambique, Partipolitik, Sydafrika

2008-03-04

En bricka i spelet

“Det är lätt att såga allt vad humanitärt bistånd heter med motiveringen att det bara är en ny form av kolonialism och att biståndsarbetarna mest söker spänning och äventyr, men så enkelt är det inte.”
Humanitärt bistånd, Sudan

2008-02-28

Biståndet urholkas rejält

“SSU startar nu en kampanj för jämlikhet och lika rättigheter. Här är biståndspolitik bland det viktigaste. Men moderaternas vilja att urholka biståndet saknar gränser, skriver Jytte Guteland”
Avräkningar, CAP, Folkrörelsebistånd, Informationsanslaget, Tchad

2008-02-22

Det behövs ”go” för att stanna

“Vem kan på allvar tycka att det är politiskt eller moraliskt fel att ­biståndsmedel sätts in i skyddet av flyktingar som lever under dödshot?”
Avräkningar, Militärt bistånd, Partipolitik, Tchad

2008-02-22

Alla rika länder har en gång varit fattiga

“”. . . tiotusen svenska byråkrater, konsulter och politiker som också de lever på biståndet. Beroende skapas även här.””
Afrika, Handelspolitik, Korruption, Resultat
Artikeln är en replik på: "Det “nya” biståndet är inte så nytt som Sjösten påstår".

2008-02-21

Tchad-styrkan

“Riksdagsledamot Carl B Hamilton (fp) vill använda biståndsmedel för att betala för Tchad-styrkan”
Avräkningar, Partipolitik, Tchad

2008-02-11

Behöver växa av egen kraft

“Camilla Lundberg Ney framför i en artikel att vi bör konsumera biobränslen med motivationen att detta kommer att gynna de afrikanska bönderna.”
Afrika, Biobränslen, Handelspolitik
Artikeln är en replik på: "Etanolproduktion är bra för Afrikas bönder".

2008-01-29

Etanolproduktion är bra för Afrikas bönder

“Vi gör rätt i att tanka etanol eller biodiesel, särskilt om råvaran kommer från utvecklingsländer med fattiga bönder som behöver ökade inkomster, skriver Camilla Lundberg Ney, Kooperation utan gränser.”
Afrika, Biobränslen, Jordbruk
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Med utveckling i tanken".

2008-01-28

Ett stort svek mot Afrika

“Redan fattiga länder och människor i Afrika riskerar nu att även drabbas av ökad arbetslöshet och utslagning av den inhemska produktionen av mat genom EU:s nya handelsavtal med Afrika.”
Afrika, EU, Handelspolitik

2008-01-20

”Varför tiger Rapport om fakta?”

“”Inte ett ord om att svensk hjälp ligger bakom det unika sjukhuset i Afrika””
Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Kongo, Mediabevakning, Resultat, Sjukvård

2008-01-17

Slopad etanoltull inte rätt medicin

“I flera av dessa länder, bland annat Tanzania och Moçambique, bygger man nu upp en produktion av etanol med målsättningen att bland annat sälja på den svenska marknaden.”
Biobränslen, Handelspolitik, Moçambique, Partipolitik, Tanzania

2008-01-11

Fel signaler för biståndet till Afrika

“Fattiga länder måste dels tillåtas spendera alla de resurser som finns tillgängliga för att bekämpa fattigdomen och dels ges tillräckligt stort politiskt handlingsutrymme för att kunna föra en politik som är demokratiskt förankrad i de [...]
Internationella valutafonden (IMF), Malawi, Moçambique, Sierra Leone, Villkorat bistånd

2008-01-08

Valutafonden stoppar biståndet till Afrika

“Ett land som inte uppfyller IMF:s krav på exempelvis privatiseringar, avregleringar eller nedskärningar inom vissa budgetsektorer riskerar med andra ord att gå miste om en stor del av biståndet, skriver Inger Björk och Sven Elander, [...]
Afrika, Internationella valutafonden (IMF), Villkorat bistånd

2007-12-20

Alkoholen bidrar till världens fattigdom

“I flera länder har alkoholen också blivit ett sätt att förslava och passivisera invånarna. För att glömma fattigdom och nöd söker sig människor, framför allt män, till barer.”
Alkohol, Botswana, Handelspolitik, Kambodja, Kvinnor, Näringsliv, Sydafrika, WHO

2007-12-10

Historiskt utvecklande kliv

“Sverige arbetar på bred front för utveckling i flera av de fattigaste länderna som nu gör framsteg, skriver Göran Holmqvist, Sidas t f generaldirektör.”
Mediabevakning, Resultat, Sida, Tanzania

2007-12-09

Bra för EU att Portugal prioriterar kontakterna med Afrika

“Spektaklet kring Zimbabwes brutale ledare Robert Mugabe fick som väntat stor uppmärksamhet under toppmötet mellan EU och Afrika. Men viktigare var att själva mötet ägde rum. Viktiga frågor om utveckling och handel behöver klaras ut.”
EU, Zimbabwe

2007-12-08

Färre lågt utvecklade länder

“Det samarbetsland som får mest svenskt stöd, Tanzania, tar med största sannolikhet steget från utvecklingskategorin ”låg” till ”medel” nästa år, […].”
Mediabevakning, Resultat, Sida, Tanzania

2007-12-07

Tacka Mugabe för det näsgnuggandet.

“Tvärtom finns nu ännu starkare skäl att ställa in besöket, dra in allt svenskt bistånd och möjligen också att markera genom att stänga ambassaden.”
Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Zimbabwe

2007-12-01

Medicin räcker inte

“Bistånd kan i bästa fall hjälpa temporärt. Men för att långsiktigt bygga välstånd finns ingen annan väg att gå för Afrika än den som Indien, Sydkorea och Kina vandrat. Den går genom handel och industri.”
Afrika, Handelspolitik, HIV/AIDS, Indien, Kina, Näringsliv, Sjukvård, Sydkorea, WHO

2007-11-02

Mätt mage ger nya mål

“I dag vet jag av undersökningar, och många års erfarenhet, att biståndsorganisationer som WFP visar att skolbespisning kan minska hunger, undernäring, öka antalet eleverna i skolorna och förbättra elevernas resultat. Skolmåltider kompenserar fattiga föräldrar för den förlorade [...]
FN, Kenya

2007-10-30

I ett öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt, reagerar Bertil Egerö, Lund, på uppropet i vilket flera chefredaktörer kräver att Sverige ska agera i fallet Dawit Isaak.

“I lördags (27/10) publicerade ett antal chefredaktörer ett upprop till statsministern om Dawit Isaak. Uppropet avslutas med en inlindad anklagelse att regeringen inte gör sitt bästa eftersom Isaak inte är född svensk.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Eritrea, Mediabevakning

2007-10-30

Stoppa EU:s utpressning

“Regeringen måste klargöra för EU-kommissionen att den hårda linjen inte duger.”
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Resultat

2007-10-29

Ska Sverige invadera Eritrea?

“Lördagen 27/10 publicerade ett antal chefredaktörer ett upprop till statsministern om Dawit Isaak. Uppropet avslutas med en inlindad anklagelse att regeringen inte gör sitt bästa eftersom Isaak inte är född svensk”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Mediabevakning

2007-10-28

Skingra mörkret

“Den tysta diplomatin har gjort sitt i fallet Dawit Isaak.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2007-10-16

Bistå Isaac, inte Eritrea

“Eritrea är en av de stater som väntas få ett kraftigt utökad bistånd från EU. Detta samtidigt som demokratiska val skjuts upp, opposition förföljs och journalister fängslas.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU

2007-10-12

Fattigdomens vänner

“Många fnissar med viss rätt åt rockmiljonärernas försök att sjunga bort svält och elände, liksom åt den barnsliga tron att några politiska ledare skulle kunna avskaffa världsfattigdomen, men det kan väl aldrig vara fel att [...]
Afrika, Korruption, Rättvis handel, Resultat, Välgörenhet

2007-10-12

Regeringen fryser 45 mkr till Uganda

“I en artikel på SvD Brännpunkt den 10/12 hävdar Birgitta Ohlsson (fp) att ”regeringen fortsätter ösa pengar över regimen” i Uganda trots att den ugandiska regeringens brist på respekt för mänskliga rättigheter. Ohlsson har fel. Sverige har [...]
Demokrati, Uganda
Artikeln är en replik på: "Birgitta Ohlsson och u-landspolitiken Stoppa biståndet till Uganda!".

2007-09-28

Påminnelse om gråten i världen

“Men hungern är större än så. Det finns en smygande svält som heter undernäring och som när den har pågått för länge övergår till ett akut tillstånd. Bristen på näring, ­vitaminer och mineraler suger långsamt [...]
Enprocentsmålet, Hälsa, Militärt bistånd, Tchad

2007-09-25

BRA OM BISTÅNDET – MEN VAR ÄR BILDT?

“Kommissionen är ett viktigt steg, men Gunilla Carlsson måste också se till att miljöfrågorna får en starkare ställning i UD:s organisation och på Sida.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd, Sida, Tchad, Utrikesdepartementet

2007-09-18

Vad har fyrtio år av bistånd gjort för Tanzania?

“Men för en stor del av vår hjälp kan man inte redovisa om det egentligen gjort till eller från. Tanzania, till exempel, är efter fyra decennier med svenskt bistånd (819 miljoner kronor år 2006) fortfarande [...]
Enprocentsmålet, Resultat, Tanzania, Utvärdering

2007-09-13

Fattigdomens värsta fiende

“Den amerikanske utvecklingsekonomen Jeffrey Sachs är i stan. Under 48 timmar vänder han upp och ner på den svenska biståndsdebatten.”
Afrika, Enprocentsmålet, Landfokusering, Resultat, USA

2007-09-13

Högerns kampanj mot biståndet

“Är det meningsfullt att ge bistånd till fattiga länder? Om man ska tro den kampanj som högerns tankesmedja Timbro driver mot biståndspolitiken är svaret nej.”
Civilsamhället, Resultat, Utvärdering, Zimbabwe

2007-09-10

Bistånd till vem?

“14 rader maskinskriven text. Och i den specifikationen ”externa konsultkostnader” på 15 miljoner.”
Kongo, Korruption, Sida, Utvärdering

2007-09-07

”Ohlsson gav en falsk bild av mitt land”

“Jag är bestört över Birgitta Ohlssons påhopp och falska anklagelser mot mitt land Zimbabwe, som hållit regelbundna val sedan 1980.”
Demokrati, Zimbabwe
Artikeln är en replik på: "Stoppa helvetet i Zimbabwe".

2007-08-30

Stoppa helvetet i Zimbabwe

“EU bör upprätta en färdkarta för ett demokratiskt Zimbabwe och se till att diktatorn Mugabe arresteras nästa gång han lämnar landet, skriver folkpartiets utrikestalesman Birgitta Ohlsson från ett land på väg mot anarki.”
EU, Partipolitik, Villkorat bistånd, Zimbabwe

2007-08-28

Smalare, vassare, bättre

“Biståndet hamnade till allt för stor del i korrumperade eliters fickor, bidrog till att hålla diktaturer vid liv och gav inte de välfärds- och tillväxtökningar som var avsedda.”
Diktaturer, Korruption, Mediabevakning, Partipolitik, Resultat, Tanzania

2007-08-28

Carlsson står på rätt sida

“Att svenskt bistånd stöder diktaturen i Zimbabwe eller att svenskt bistånd demokratiserade landet? Sida ställer den och lik- artade frågor i en annonskampanj med det underförstådda budskapet att biståndet alltid har stått på det godas [...]
Bilateralt samarbete, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Sida, Zimbabwe

2007-08-27

Kraftsamla biståndet dit det gör verkan

“För dem som protesterar är det nämligen inte i första han resultatet som är det viktiga med biståndet. Utan själva verksamheten. Det är för dem psykologiskt långt mindre tillfredsställande när en tidigare fattig kenyansk handelsträdgårdsmästare [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kenya, Landfokusering, Resultat, Utvärdering

2007-08-20

Bistånds-klimat

“Biståndet kan och bör givetvis användas till en mängd olika saker. Ett problem tycks vara att finna lämpliga projekt att finansiera. För inte så länge sedan avslöjades att SIDA:s kontroll var bristfällig.”
Klimat & miljö, Utvärdering, Zimbabwe

2007-08-16

Sluta dalta med Afrikas krokodiler

“Vad kan då Sverige göra? Det räcker faktiskt inte med EU- linjen att ge lite pengar till olika civila organisationer samt den milda blockaden av militärexport och banktjänster. Det duger inte heller att Sverige slussar [...]
Demokrati, Korruption, Zimbabwe

2007-08-11

När idealen styr

“Alla de miljarder som Sverige genom åren direkt och indirekt öst ner i fickorna på kretsen kring Mugabe skulle i varje annat sammanhang ha varit en skandal, men […]”
Korruption, Zimbabwe

2007-08-06

Mata Mugabe

“Zimbabwe rankas som världens sämst skötta ekonomi. Igår varnade FN:s organ för matprogram, WFP, för en svältkatastrof i vinter om inte det humanitära biståndet ökar. […] Mer humanitärt stöd är ett stöd till Mugabes regim. [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe

2007-08-02

Var sjätte svensk krona går in i Mugabes bank

“Sveriges hållning vad gäller bistånd till Zimbabwe är att inget ska gå till, eller kanaliseras genom, Robert Mugabes genomkorrupta myndigheter. Ändå går en stor del av det svenska biståndet rakt in i Mugabes centralbank.”
Korruption, Resultat, Zimbabwe

2007-07-30

Diktaturer och auktoritära länder tar kliv framåt i världen

“Den mest kände i vår tid är Zimbabves president Mugabe vars stat under hans ledning trots omfattande bistånd förvandlats till ett land under djup misär från att tidigare ha varit ett föregångsland i ekonomiskt avseende.”
Diktaturer, Kina, Zimbabwe

2007-07-21

En procent är inte allt

“Bidrar vi inte till att skapa tillväxt och framtidstro i Afrika får vi i stället hantera en snabbt växande flyktingkatastrof i Europa, […]”
Afrika, Enprocentsmålet, Handelspolitik, Hunger, Migration

2007-07-10

Osaklig kritik mot biståndet till fattiga länder

“Biståndet till den fattiga världen måste alltid utvärderas och ifrågasättas. Forum Syd, som företräder över 200 svenska organisationer, välkomnar en seriös diskussion om biståndets kvalitet.”
Afrika, Civilsamhället, G8, Handelspolitik, HIV/AIDS, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Nima Sanandaji: Vad beror fattigdomen på?".

2007-07-10

Hög tid för skillsmässa.

“Bistånd som använts politiskt av Mugabe. Till exempel finns uppgifter om hur matsändningar enbart gått till regeringstrogna.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Zimbabwe

2007-07-03

Fattigdomen har tvingats på reträtt. Framstegen ger hopp om att man skall lyckas halvera fattigdomen till år 2015.

“Men alla får inte del av framstegen. Och det går för långsamt. I vissa delar av världen, till exempel Östasien och Indien, gör man stora framsteg medan det går mycket trögare i speciellt Afrika.”
Afrika, G8, Resultat

2007-07-03

Vi ger biståndet en ny innebörd

“Media har bidragit till att befästa fördomar och att förenkla bilden. Sanningen är att de framsteg som gjorts i kampen mot fattigdomen inte först och främst kan tillskrivas biståndet. Skillnaden mellan utvecklingen i Asien och utvecklingen [...]
Handelspolitik, Malayisa, Mediabevakning, Partipolitik, Resultat, Singapore, Sydkorea, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

2007-06-27

Forum Syd: G8 håller inte sina löften till Afrika

“För drygt två veckor sedan avslutades G8-ländernas möte i tyska Heiligendamm. Traditionsenligt gavs löften om kraftigt ökat bistånd. Denna gång handlar det om 60 miljarder dollar till Afrika för att bekämpa sjukdomar som hiv/aids och [...]
Afrika, G8, HIV/AIDS, Sjukvård

2007-06-18

Svenska biståndspengar dödar barn

“Min avsikt med att starta debatten här på SvD Brännpunkt 5/6 var att uppmärksamma riskerna med en särskild sorts bistånd, det som kallas budgetstöd. … Jag anser att helt oavsett vad detta krig handlar om, [...]
Barn, Budgetstöd, Resultat, Uganda

2007-06-14

Groteskt PR-inlägg av Maria Leissner om bistånd

“Afro-optimisterna rycker också ut. Maria Leissner skriver om en ”veritabel demokratirevolution” i Afrika, om hög tillväxt på hela kontinenten.”
Afrika, Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat
Artikeln är en replik på: "Afrika på god väg – hög tillväxt och färre konflikter".

2007-06-13

“Därför lovar vi 40 miljoner till Darfur”

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (m): Regeringen stärker det humanitära stödet med huvudmålet att skydda civila.”
Darfur-konflikten, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Sudan

2007-06-12

Afrika på god väg – hög tillväxt och färre konflikter

“Bengt Nilsson fortsätter att hamra in den slentrianmässiga eländesbeskrivningen av Afrika – en bild som inte bara har lätt koloniala undertoner utan också är osann. Låt oss se på verklighetens siffror och fakta.”  
Afrika, Demokrati, Korruption, Resultat
Artikeln är en replik på: "Sverige göder Afrikas diktaturer".

2007-06-05

Sverige göder Afrikas diktaturer

“Trots valfusk och korruption får diktatorer fortsatt svenskt bistånd. Afrika behöver demokrati, […]”
Afrika, Demokrati, Diktaturer, G8, Korruption, Resultat

2007-05-28

Vårt bistånd ger resultat

“Jag instämmer i behovet av debatt. Bistånd väcker känslor och det är oerhört komplexa frågor som inrymmer många politiska ställningstaganden på en gång. Det berör många människor och mår bra av att ifrågasättas.”
Afrika, Demokrati, Moçambique, Resultat
Artikeln är en replik på: "Sidas bistånd förstör för Afrikas fattiga".

2007-05-21

“Förhindra ett nytt folkmord”

“För att förhindra nya blodsutgjutelser, måste världens biståndsgivare öka sitt stöd, särskilt inom hälsovård och utbildning.”
Burundi, Humanitärt bistånd

2007-05-12

Sidas bistånd förstör för Afrikas fattiga

“Afrika är Jordens rikaste kontinent. Men biståndet bromsar samhällsutvecklingen, och därmed även den ekonomiska tillväxten. Röster som nu höjs om att Sida bör läggas ned är ett efterlängtat nytänkande. “
Afrika, Budgetstöd, Partipolitik, Resultat, Sida

2007-05-03

Debatt: Stoppa EU:s bistånd!

“I detta sammanhang känns det viktigt att vi uppmärksammar Dawit Isaak som i Eritrea sitter fängslad på grund av sina regimkritiska åsikter.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Eritrea, EU, Partipolitik

2007-03-14

En våldsam man

“Folkpartisten Karl-Göran Biörsmark från Norrköping träffade Tsvangirai för en dryg vecka sedan och skall medverka i en rapport om svenskt bistånd i Zimbabwe.”
Partipolitik, Zimbabwe

2007-03-11

Inga pengar till Eritrea

“Världen blir successivt en bättre plats att leva på. Fattigdomen minskar, demokratin ökar. Men inte överallt.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea

2007-03-08

Ingen demokrati utan fria domstolar

“Sedan 2005 har Sveriges totala bistånd till Uganda ökat. Det är dags att börja fundera på om Museveni gjort sig förtjänt av en endaste krona.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Uganda

2007-02-12

Afrikas gröna berg

” […] kinesiska investeringarna i Afrika växter rekordartat. President Hu Jintao är på charmresa på kontinenten, den tredje på fyra år, och i kölvattnet väntas flera kontrakt mellan regimen i Peking och diverse lokala hel- [...]
Afrika, Diktaturer, Handelspolitik, Kina, Vapenhandel, Villkorat bistånd

2007-01-15

Hjälp som stjälper – fallet Tanzania

“Som bekant höjs nu det svenska biståndet till en procent av BNP. Det är främst kristdemokraterna och folkpartiet som ligger bakom reformen. Moderaterna och centerpartiet är något mer kritiska till tanken att bistånd kan lyfta [...]
Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Tanzania

2007-01-04

Höjt bistånd måste vara effektivt

“Men på flera håll ser vi en hoppingivande utveckling, delvis tack vare biståndsinsatser. I Moçambique har den ekonomiska fattigdomen på tio år minskat från 69 till 54 procent. Och i Tanzania, Sveriges största samarbetsland, börjar 9 [...]
Barn, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering

2007-01-03

En insats för Kongos folk

“Men ett slags demokratibistånd som inte lika ofta får berättigad uppmärksamhet är det svenska militära internationella insatserna.”
Avräkningar, Demokrati, Kongo, Militärt bistånd

2006-12-27

Somalierna börjar vänja sig vid svek

“Men för att somalierna ska kunna se fram emot en fredlig och demokratisk utveckling kommer det att krävas ett mer omfattande internationellt engagemang, både i form av bistånd och fredsbevarande styrkor.”
Etiopien, Somalia

2006-10-16

Sverige kan bidra till stabil fred i norra Uganda

“Sverige och andra givare måste göra sitt yttersta för att bidra till att en långsiktig fred förverkligas, skriver Pär Ivarsson och Fredrik Malmberg från Rädda Barnen.”
Barn, Uganda

2006-10-02

En giftig skandal

“Dödligt gift och handelshinder. Är det vad EU erbjuder Afrika? Frågan är tillspetsad, men inte helt omotiverad efterhand som bakgrunden till supertankern Probo Koalas giftdumpning vid Elfenbenskusten klarnar”
Afrika, Elfenbenskusten, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö

2006-09-23

Debatt: Glöm inte Dawit Isaak!

“Läs Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot och biståndstalesman för folkpartiet samt Cecilia Wigström, riksdagsledamot (fp) Göteborg & sammankallande riksdagens tvärpolitiska Dawit Isaak-grupp.”
Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, Partipolitik

2006-08-23

Moderaterna glömmer bort biståndspolitiken

“Moderaterna vill i stället ha en biståndsnivå på 0,7 procent av BNI. Anledningen är att partiet har andra prioriteringar och ett ”Sverige i arbete”, sa Björling. 120 länder får i dag svenskt bistånd. Sverige måste prioritera [...]
Enprocentsmålet, Kambodja, Landfokusering, Nicaragua, Partipolitik, Tunisien, Uganda, WTO

2006-07-10

Bortkastade pengar

“Budgettillskottet möjliggör en överföring av resurser till helt andra projekt – till exempel krig. Därmed ökar inte den totala tilldelningen till exempelvis sjukvård, medan biståndet indirekt istället möjliggör militär upprustning. Så här illa behöver det förstås [...]
Budgetstöd, Korruption, Uganda

2006-06-07

Vad har du i fickan, Jan?

“Det är debatt om Dawit Isaak, den svenske journalist som suttit fängslad i Eritrea i fem år utan rättegång. I fyra interpellationer får Eliasson frågan vad han tänker göra för att få loss Isaak. – [...]
Dawit Isaak, Eritrea

2006-05-22

Afrika sitter på nyckeln

“Biståndsorganisationerna kom säkert in i landet med ädla syften. Men när de upptäcker att de inte kan påverka fattigdomen blir de systembevarande, och expansion blir ett självändamål, menar Andrew Mwenda… Under kolonial­tiden fanns 72 “kolonialadminstratörer” i [...]
Budgetstöd, Diktaturer, Korruption, Resultat, Sektorskoncentration, Uganda, Utvärdering

2006-05-16

Rundresa i Biståndsland

“Redan på planet ned får jag den där obehagskänslan jag känner igen från tidigare arbetsresor i Afrika. Känslan av att vara handelsresande i svensk självgodhet och exotism. Jag mellanlandar i Etiopien och på flyget därifrån [...]
Budgetstöd, Diktaturer, FN, Korruption, Resultat, Uganda

2006-03-12

Sverige påverkar Uganda i demokratisk riktning

“Det är genom dialog och genom vårt bistånd som vi kan vara med och påverka utvecklingen i Uganda i en demokratisk riktning.”
Demokrati, Handelspolitik, Resultat, Uganda
Artikeln är en replik på: "Sluta dalta med president Museveni!".

2006-03-07

Sluta dalta med president Museveni!

“Vi välkomnar frysningen av budgetstödet, och förutsätter att den svenska regeringen i sin analys av valen ser till valprocessen i dess helhet, och inte kompromissar i sin syn på vad som utgör fria och rättvisa [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Budgetstöd, Demokrati, Partipolitik, Uganda

2006-01-28

Vad avser alliansen göra med biståndet?

“Att bistånd inte ska stötta diktaturer är självklart, men människor i länder med bristande demokrati får inte överges. De behöver biståndet mer än många andra. Det finns dock kvalitetsfrågor som den borgerliga alliansen inte berör. [...]
Avräkningar, Diktaturer, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Världsbanken

2005-11-23

Grusade förhoppningar

“Ett virrvarr av motsägande uppgifter från Eritrea tyder på att förhoppningarna grusas att den svenske medborgaren Dawit Isaak ska släppas fri. Hans frihet nu var enbart en tillfällig ”permission”. Skälet till att han inte frisläpps [...]
Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, Multilateralt samarbete

2005-11-18

Varning för hjälpen som stjälper

“Peter Bauer gick ur tiden våren 2002, men de idéer som han brukade skriva ner i en liten anteckningsbok under måltiderna på Reformklubben eller The Garrett Club är fortfarande i omlopp. På grundval av egna [...]
"Bad governance", Forskning, Moçambique, Resultat

2005-11-07

En katastrof utan dess like

“Att bekämpa fattigdomen är alltså att bekämpa HIV… En viktig åtgärd är just nu alltså att stimulera handel och investeringar, vilket görs genom att begränsa korrupta politikers och tjänstemäns makt och inflytande. USA och Europa [...]
Afrika, Handelspolitik, HIV/AIDS

2005-11-05

Sida måste skärpa kontrollen

“Sida förtjänar därför återigen kritik. Visserligen ägnar man sig inte längre åt att betala ut miljardbelopp till misslyckade projekt i rena diktaturer men de upprepade korruptionshärvorna visar att tillsynen och kontrollen måste bli mycket bättre. [...]
Kenya, Korruption, Sida, Utvärdering

2005-10-17

Ett varumärke bland alla andra

“Den så kallade ”rättvisa handeln” gör producenten till en sorts biståndsklient, vars produktion hålls under armarna med ett artificiellt överpris…För det första går en del av pengarna direkt till ackrediteringsindustrin, människor som tjänar pengar på [...]
Afrika, Asien, Europa, Jordbruk, Korruption, Rättvis handel, Välgörenhet

2005-10-12

Birgitta Ohlsson och u-landspolitiken Stoppa biståndet till Uganda!

“Det är hög tid för biståndsminister Carin Jämtin att omsätta vackra ord om mänskliga rättigheter i praktiken och agera för att frysa det bistånd som utbetalas till regimen.”
Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda

2005-09-29

Skuldavskrivning en rättvisefråga

“Helgens beslut omfattar nämligen bara cirka 10 procent av den fattiga världens totala skuldbörda. Ytterliggare ett problem är att skuldavskrivningarna kommer att finansieras med pengar som annars skulle ha gått till bistånd. IMF och Världsbanken [...]
Afrika, Argentina, Fillipinerna, G8, Indonesien, Internationella valutafonden (IMF), Skuldavskrivning, Världsbanken

2005-09-28

Kändisar förvärrar svälten

“Vi vill alla utrota fattigdomen. Men kändisskarans förslag riskerar att lägga sten på börda för tredje världen. Utvecklingen förutsätter kunskap om vad som bygger upp varaktigt välstånd. Då duger inte evigt bistånd eller skuldavskrivningar utan krav [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, G8, Handelspolitik, Internationella valutafonden (IMF), Partipolitik, Resultat, Skuldavskrivning, Sydkorea, Världsbanken, Zambia

2005-09-28

Långt till global rättvisa

“Klyftan mellan de fattiga och rika i vår gemensamma värld har fördubblats sedan 1960-talet. Att skriva av skulder är en väg att gå för att nå bättre global rättvisa. Mer behövs. Det är långt till [...]
Afrika, Europa, G8, Handelspolitik, Internationella valutafonden (IMF), Korruption, Skuldavskrivning, USA, Världsbanken

2005-09-28

Långt till global rättvisa

” I stället för större rättvisa har nyliberalismens ekonomiska segertåg över världen inneburit att vi fått en alltmer tudelad värld. Skuldsatta och biståndsberoende länder påtvingas förslag om ekonomiska lösningar enligt den härskande globaliseringsfilosofin. I förlängningen handlar [...]
Afrika, G8, Handelspolitik, Skuldavskrivning

2005-09-28

Kändisar förvärrar svälten

“Förstås är biståndsminister Carin Jämtin också med på noterna. Hon lovar 200-300 miljoner kronor om året för att skriva av u-ländernas skulder. Vi vill alla utrota fattigdomen. Men kändisskarans förslag riskerar att lägga sten på börda för [...]
Afrika, G8, Handelspolitik, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydkorea

2005-09-27

Utan skuld

“18 av världens fattigaste länder kommer att få avskrivningar motsvarande 310 miljarder kronor. 20 andra nationer beviljades lån på 120 miljarder kronor. Trots detta ekonomiskt omfattande steg finns det mycket kvar att göra, skuldbördan är fortfarande [...]
Afrika, G8, Honduras, Internationella valutafonden (IMF), Kenya, Skuldavskrivning, Världsbanken

2005-09-27

Utan skuld

“Världsbankens och Internationella valutafondens årsmöte i Washington beslutade i helgen att genomföra de skuldavskrivningar som G8 länderna tidigare presenterat… Trots detta ekonomiskt omfattande steg finns det mycket kvar att göra, skuldbördan är fortfarande stor. Föga förvånande [...]
G8, Honduras, Internationella valutafonden (IMF), Kenya, Skuldavskrivning, Världsbanken

2005-09-17

Trots allt ett bättre FN

“Behöver världen ett väl fungerande FN? Ja. Behöver FN reformeras? Ja. Så långt var enigheten stor bland mer än 160 stats- och regeringschefer som i veckan möttes för att diskutera framtidens FN – 60 år [...]
Afrika, FN, Israel

2005-09-07

Kravlöshet hjälper inte

“Nu är det lyckligtvis stor skillnad mellan filmkonst och biståndspolitik även om det är uppenbart att många afrikanska ledare gärna skulle få en “brun påse” full med pengar…Det ligger inte i någons intresse att omvärlden [...]
Afrika, Budgetstöd, Internationella valutafonden (IMF)

2005-09-05

Alla länder måste ta sitt ansvar

“Kvinnornas situation understryker tydligt hur komplex kampen mot hiv/aids är. Den handlar om maktförhållanden i samhället, sexuellt våld och tillgång till information… Vi är beredda att öka vårt bidrag och hoppas att också andra biståndsgivarländer gör [...]
Afrika, G8, HIV/AIDS, Partipolitik

2005-08-15

Vem sätter vi först?

“Sedan 1950-talet har de europeiska staterna byggt upp höga protektionistiska murar kring jordbruket. Höga tullar har hindrat utländska bönder från att sälja sina varor till Europa, samtidigt som de europeiska producenterna fått orättvisa fördelar i [...]
Afrika, Frankrike, Handelspolitik, Jordbruk, Världsbanken, WTO

2005-08-05

Konsten att sälja lastbilar i Afrika

“Det är bra att orättvisorna i dagens handelsregler uppmärksammas. … Men dagens ofullkomliga handelsregler förklarar inte Afrikas problem. Rätten att handla fritt är ingen quick fix, lika lite som skuldavskrivningar är det. Frihandel behöver kombineras med arbete [...]
Afrika, Handelspolitik, Korruption, Rättvis handel

2005-07-29

050729: Achtung Bono

“Problemet i Afrikas fattigaste länder är inte främst bristen på pengar. Ett land som Nigeria, som Bono vill ge skuldavskrivningar, har världens fjärde största oljetillgångar. Problemet är det Bono säger minst om. De saknar fungerande institutioner. [...]
Afrika, Handelspolitik, Korruption, Kultur

2005-07-28

Fullversion/SkuldavskrivningarGe inte bistånd till mördare

“Plikten att hjälpa den som är nödställd. Det är en vacker princip, på pappret ser den mycket ädel ut. Men den tar inte minsta hänsyn till Afrikas politiska realiteter. … När man pumpar in hjälppengar i [...]
Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Budgetstöd, Etiopien, Moçambique, Skuldavskrivning, Uganda, Villkorat bistånd
Artikeln är en replik på: "Skuldavskrivningar gynnar demokratiseringen i Afrika".

2005-07-19

Skuldavskrivningar gynnar demokratiseringen i Afrika

“Demokrati och utveckling är oupplösligt sammanflätade delar av en process med ett tydligt orsak och verkan förhållande. Att avbryta implementeringen av internationella initiativ som bidrar till en hållbar utveckling i Afrika skulle därför vara lika [...]
Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, Skuldavskrivning, Villkorat bistånd
Artikeln är en replik på: "Skuldsanering ökar misären".

2005-07-09

Fattiga länder måste ta ansvar

“Fattigdomen kommer inte att utrotas inom överskådlig tid utan skuldavskrivningar, ökat bistånd och rättvisare handelsvillkor. Men den kommer heller inte att utrotas om vi intalar oss att pengar är det enda problemet.”
Afrika, CAP, Demokrati, Handelspolitik, Kvinnor, Skuldavskrivning

2005-07-09

Ge bistånd om utvecklingen går åt rätt håll

“Frågan är på vilket sätt vi bäst stödjer fattiga människor i fattiga länder. Antingen väljer vi Bengt Nilssons recept, som tycks gå ut på att alla skuldavskrivningar ska upphöra i väntan på att dessa länder [...]
Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Skuldavskrivning, Villkorat bistånd
Artikeln är en replik på: "Skuldsanering ökar misären".

2005-07-04

Mest bara ord när G 8 träffas

“Skuldavskrivningarna kommer sannolikt till en del att betalas med biståndsmedel. Löften om ökat bistånd kan fortfarande visa sig innehålla mycket luft. Flera europeiska länder når redan 0,7-procentsmålet. Andra kämpar med tidigare utfästelser som inte infriats [...]
Afrika, G8, Multilateralt samarbete, Skuldavskrivning

2005-07-04

Jimmy Fredriksson: Låt oss slippa

“Afrika behöver inte mer pengar som gör ett korrupt maktgalet ledarskap rikare. Afrika är redan biståndsberoende till döds. Metoden har använts i över 40 år och bara resulterat i att politikerna blivit rikare och biståndsberoendet [...]
Afrika, G8, Korruption, Resultat

2005-07-04

Afrika behöver mer än medlidande

“Det finns exempel på länder som fått sina skulder avskrivna bara för att i nästa andetag glatt ta på sig nya. Kontinenten bjuder också på exempel där skuldlättnader sannolikt påverkat valutgången och hjälpt usla politiska ledare [...]
Afrika, Sida, Skuldavskrivning

2005-06-28

Skuldsanering ökar misären

“Skuldavskrivningar har nämligen blivit det mantra som hörs varje gång fattigdomen i Afrika diskuteras. Men risken är överhängande att den naiva tilltron till skuldavskrivningarnas positiva effekter kommer att följas av en kraftig baksmälla.”
"Bad governance", Afrika, Etiopien, G8, Skuldavskrivning

2005-06-25

Börja med malarian

“Afrika backar. Det är den enda världsdelen där andelen extremt fattiga har ökat under de senaste decennierna. Statistiken bekräftar det människor säger åt mig, det jag ser. Varför backar Afrika? Det frågar jag mig, det [...]
Afrika, Forskning, Hälsa, Humanitärt bistånd, Internationella valutafonden (IMF), Millenniemålen, Världsbanken

2005-05-27

Åter en vit fläck på kartan?

“Ända sedan Robert Mugabe bokstavligen slog omkull och slängde ut de vita jordägarna i Zimbabwe har landet i accelererande takt närmat sig avgrunden…Nästa steg för Mugabe kallas Operation Marambatsvin eller Bort med skräpet. I klartext [...]
FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Sydafrika, Zimbabwe

2005-05-27

Biståndet skall inte användas här hemma

“Men när ekot granskar ett kulturellt inriktat biståndssamarbete mellan Sydafrika och Sverige visar det sig att en ansenlig del använts i Sverige och på ett sätt som främst verkar ha gagnat svenska kulturarbetare…Att framfusiga, för [...]
Kultur, Målsättning, Partipolitik, Sida, Sydafrika

2005-05-27

Är det u-hjälp att lansera svensk jazz i Sydafrika?

“Visserligen står det i avtalet mellan Sverige och Sydafrika att biståndets syfte är att lindra fattigdomen, men det är svårt att se hur pengarnas faktiska fördelning uppfyller det målet…Exempelvis har någonting som heter Jazz Futures [...]
Målsättning, Sida, Sydafrika, Utrikesdepartementet

2005-05-03

Frige Dawit Isaac

“Men om medielagar och fängslade journalister är symtomet på en felaktig utveckling, vad är i så fall boten? Det i huvudsak enda instrument för påtryckning som står omvärlden till buds är indraget bistånd, andra typer [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, Humanitärt bistånd, Partipolitik

2005-03-27

Debatt 27/3 Val i Zimbabwe: Folket behöver allt vårt stöd

“Nu mer än någonsin behöver organisationerna i Zimbabwe vårt stöd. I detta läge är det viktigt att vi i omvärlden, trots stora praktiska svårigheter, visar vår solidaritet. På kort sikt gäller det att sätta ljuset [...]
"Bad governance", Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Rättvis handel, Zimbabwe

2005-01-23

Glöm inte Darfur

“För några veckor sedan gav samma typ av påtryckningar, fast i mindre skala, resultat i Rwanda, som hotade med en militär operation mot Kongo. Flera rege-ringar, däribland Sveriges, höll inne sitt budgetbistånd till Rwanda. Delvis [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Budgetstöd, Darfur-konflikten, Rwanda, Sudan

2005-01-22

Glöm inte Darfur

“”Krisen i Darfur fullkomligt ropar efter ett ingripande från de stora militära makterna i världen”, skriver Human Rights Watch i sin årsrapport för 2004. Men alla tycks vara upptagna med något annat. Human Rights Watch [...]
Darfur-konflikten, Militärt bistånd, Sudan, Villkorat bistånd

2004-12-28

De fattigas döda kapital

“Problemet är alltså inte som globaliseringskritikern hävdar att kapitalismen skapar fattigdom, problemet är att de fattiga inte har tillgång till kapitalismens välståndsbringande verktyg. Och de verktyg som saknas är den juridiska rätten till egendom, lagfarter [...]
Äganderätt, Brasilien, Egypten, Forskning, Indien, Indonesien, Peru

2004-12-15

Erbjud vaccinering till alla barn

“Tre miljoner barn som dör i onödan varje år som en direkt följd av en ojämn fördelning av redan befintliga resurser…På samma sätt som världens länder gemensamt bestämt att alla barn ska få gå i [...]
Afrika, Asien, Barn, Budget, Enprocentsmålet, EU, HIV/AIDS, Jämställdhet, Partipolitik, Sjukvård

2004-12-13

Export av demokrati ny nisch i biståndspolitiken

“I och för sig finns det goda skäl att glädjas över att exporten av demokratiska ideal blivit en så expansiv nisch i biståndsbranschen, men val är dessvärre ingen garanti för demokrati…Valen riskerar att förbli en [...]
Demokrati, EU, Korruption, Moçambique, Utrikesdepartementet, Villkorat bistånd

2004-12-01

Hjälpgalor för barn kan förlänga lidande

“Du anar inte hur många krig som snälla människor indirekt har förlängt genom att skramla med insamlingsbössor. För att rädda krigsbarn måste mat och medicin passera krigsherrarnas mellanhänder. På så vis får de makt att [...]
Barn, Sierra Leone, Välgörenhet

2004-11-25

Minska kvinnovåldet med ökad jämställdhet

”Därför vill vi använda denna dag till att uppmana alla män att ta ställning och erkänna att mäns våld mot kvinnor är ett resultat av bristande jämställdhet. Här har alla män ett ansvar att säga [...]
Jämställdhet, Kvinnor, Nicaragua, Sida, Sydafrika

2004-10-16

På söndag är det FN:s internationella dag för utrotning av fattigdomen

“Ett uttryck för solidariteten med fattiga människor är att Sverige om två år återigen kommer att ge en procent av vår bruttonationalinkomst i bistånd…Inom biståndspolitiken är skillnaden tydlig mellan höger och vänster. Som enda parti [...]
Afrika, Budget, FN, HIV/AIDS, Partipolitik, USA

2004-08-28

Svik oss inte en gång till

“Biståndets grundläggande inriktning på fattigdomsbekämpning hotas också när vissa EU-länder vill ändra nuvarande regler för att kunna klassificera försvarets internationella insatser som bistånd. Insatser som enligt vår mening måste finansieras utifrån ländernas försvarsbudgetar.”
Afrika, Budget, EU, FN, Militärt bistånd

2003-12-31

Skrota enprocentsmålet

“Det till synes självklara målet med bistånd är att med resursöverföringar från i-länder till u-länder minska fattigdomen i u-länderna. Att minska fattigdomen är således målet och bistånd är därmed medlet. Enprocentsmålet innebär emellertid att medlet [...]
Budget, Enprocentsmålet, Målsättning, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering

2002-11-14

Kampen om biståndsmiljarderna

Det är vettigt att som i den nya UNDP-rapporten Global Public Goods: Managing Globalisation, som i går presenterades i regi av UD, försöka finna system som ger incitament för olika aktörer att dra i samma [...]
Afrika, FN, Hunger

2002-06-07

Zimbabwes fattiga har lämnats åt sitt öde

“Matkrisen i Zimbabwe är en del av ett mönster. Flera av södra Afrikas länder närmar sig en svältkatastrof. 10 miljoner människor riskerar att dö. Omvärldens oförmåga att hjälpa är en förklaring. En procent av den rika världens [...]
Handelspolitik, Zimbabwe

2001-08-24

Våldet ökar i Zimbawe

“Ett ANC som förbehållslöst krävde demokrati i Zimbabwe skulle faktiskt kunna fälla Mugabe och hans regim. De politiska och ekonomiska förutsättningarna finns redan där. Sveriges påtryckningar på Mugabe måste kanske ta vägen över Pretoria.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Civilsamhället, Diktaturer, Sydafrika, Zimbabwe

2001-03-12

Fegt franskt fjäsk

“Frankrike som välkomnar mannen som bland annat låg bakom massakern på över tio tusen människor under upproret i Matabeleland under 80-talet.”
Ambassader, FN, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe

2001-02-10

Ny politik rättar inte gamla fel

“Det enda bistånd som nu betalas ut är det till organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati. Nu hotar Zimbabwes regering att helt enkelt slänga ut Sveriges ambassadör och stänga ambassaden.”
Ambassader, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Zimbabwe

1982-07-20

Vårt bistånd behöver kunskap och långsiktighet

“Det finns en stor risk att den senaste tidens massiva kritik av många biståndsprojekt i den ekonomiska krisens Sverige leder till en allmänt negativ inställning till biståndet. Debatten om vårt bistånd till den tredje världen [...]
Moçambique, Resultat, Sida, Utvärdering

Dokument om Afrika (271 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp

2015-06-30

#allaharettnamn

- Bilden av bistånd i svensk media

We Effect
Afrika, Mediabevakning
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-05-11

“Libya is full of cruelty”

- Stories of abduction, sexual violence and abuse from migrants and refugees

Amnesty
Flyktingbåtar på Medelhavet, Libyen, Mänskliga rättigheter, Migration
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-05-05

Internationell migration och remitteringar i Etiopien

- Delmi Rapport 2015:1

Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
Etiopien, Migration, Remitteringar
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-04-14

The EPA between the EU and West Africa: Who benefits?

- Coherence for EU policies for development

- Spotlight Report 2015:1

Concord
Afrika, Budget, EU, Kapitalflykt, Multilateralt samarbete, Politik för global utveckling (PGU)
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-04-13

Charting a new course

- Overcoming the statement in Gaza

ActionAid, Association of International Development Agencies (AIDA), Diakonia, Individuell Människohjälp (IM), Kvinna till kvinna, Oxfam, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan
Egypten, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Säkerhetspolitik
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-04-11

Parisagendan – vart tog den vägen?

- Nr 26

Göteborgs Universitet
Millenniemålen, Moçambique, Multilateralt samarbete, Post-15, Tanzania, Zambia
10) Perspectives

2015-04-09

Evaluation of the International Training Programme “Education for Sustainable Development in Higher Education (ITP 257 ESD HE)”

- Final Report

Sida
Afrika, Asien, Utbildning
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-04-09

Civil Society Urban Development Program (CSUDP) End-Term Evaluation

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2014:67

Sida
Civilsamhället, Kenya
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-03-23

Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP) Mid Term Review

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluations 2015:8

Sida
Jordbruk, Kenya, Näringsliv
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-03-23

The African Development Bank

- ready to face the challenges of the future?

- EBA 04/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Afrika, Resultat
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2015-03-23

Pushed to the Limit and Beyond

- A year into the largest ever Ebola outbreak

Läkare Utan Gränser
Afrika, Hälsa
9) Dokument om utvärdering

2015-02-25

Evaluation of Swedish support to the Diakonia Uganda Programme 2008-2014

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:3

Sida
Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Resultat, Uganda
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-02-19

External evaluation of the Amref Health Africa Project on Sexual Reproductive Health Rights for the Young People (Tuitetee – Lets Fight For It), 2010- 2015

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2015:4

Sida
Hälsa, Projektstöd, Resultat, Tanzania
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2014-12-01

Evaluation of Sweden-Funded Transparency International Zimbabwe, period 2009 – 2014

- Final Report

- 2015:1 Sida Decentralised Evaluation

Sida
Korruption, Resultat, Utvärdering, Zimbabwe
9) Dokument om utvärdering

2014-10-01

Assessing progress in Africa toward the Millennium Development Goals

- Analysis of the Common African Position on the post-2015 Development Agenda

- MDG Report 2014: Assessing Progress in Africa toward the Millennium Development Goals

African Development Bank Group, African Union Commission, United Nations Development Program (UNDP), united nations economic commission for africa
Afrika, Målsättning, Resultat, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2014-06-04

Så respekteras Mänskliga rättigheter i arbetslivet 2014

- Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier, tortyr och i värsta fall mord drabbar fortfarande arbetstagare och fackligt aktiva runt om i världen!

- LO-TCO Biståndsnämnd 2014 års rapport

Förenta Nationerna (FN), LO-TCO Biståndsnämnd
Burma, Colombia, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Qatar, Sida, Vitryssland, Zambia
12) Dokumenttyp ej angiven

2014-01-20

Uganda Country report

- A multi-year results-oriented evaluation of Sida’s support to civil society actors in developing countries via Swedish CSOs. Round 1 Reality Check. Final Report, January 2014

Institute of Development Studies (IDS), IOD PARC, Swedish Institute for Public Administration (SIPU)
Civilsamhället, Sida, Uganda
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2014-01-01

Everyday Emergency

- Silent Suffering in Democratic Republic of Kongo

Läkare Utan Gränser
FN, Hälsa, Kongo
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2014-01-01

Den internationella livsmedelskrisen

- Ett reportage från verkligheten

Timbro
Etiopien, Jordbruk, Näringslivsbistånd
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2014-01-01

World Disasters Report

- Focus on culture and risk

- UNDER EMBARGO UNTIL 16.10.2014 00:01 GMT

International federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Röda Korset
Bangladesh, Bolivia, Botswana, Ghana, Hälsa, Humanitärt bistånd, Indonesien, Japan, Kultur, Mikrokredit, Moçambique, Nepal, Religion, Sri Lanka, Tanzania
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-12-01

Mining without development

- The case of Kenmare Moma mine in Mozambique

European network on debt and development (EURODAD)
Kapitalflykt, Moçambique
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-10-31

Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts

- Tanzania Country Report

- Report 6/2011 – Study

ADB, Danida, Department for International Development (DFID), Norad, Sadev, Sida
Korruption, Tanzania
8) Sadev

2013-10-29

Platinautvinning med risker

- Vilket ansvar har svenska företag i Sydafrika?

- Rapport #64

Swedwatch
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sydafrika
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-10-10

CHINA AND THE END OF POVERTY IN AFRICA

- towards mutual benefit?

Diakonia, Eurodad
Afrika, Kina
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-09-02

TOTALLY WRONG

- Total SA in occupied Western Sahara

- WSRW REPORT — SEPTEMBER 2013

Western Sahara Resource Watch
EU, FN, Frankrike, Marocko, Västsahara
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-06-24

Tax Transparency

- Where do Corporations with Operations in Developing Countries Pay Taxes?

Diakonia, Swedwatch
Kapitalflykt, Näringsliv, Zambia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-02-01

Women and the City II

- Combating violence against women and girls in urban public spaces - the role of public services

ActionAid
Brasilien, Etiopien, Kambodja, Kenya, Kvinnor, Liberia, Nepal
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-03

Growing Africa

- Unlocking the Potential of Agribusiness

The World Bank
Afrika, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-01

Spotlight on EU Policy Coherence for Development

- The real life impactofEU policies onthe poor

Concord
EU, Humanitärt bistånd, Sydamerika, Tanzania, Zambia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-01

Spotlight on EU Policy Coherence for Development

- The real life impact of EU policies on the poor

Concord
Afrika, Biståndsformer, EU, Sydamerika
9) Dokument om utvärdering

2013-01-01

Somalier i Sverige

- Mellan förtvivlan & hopp

Fores
Migration, Somalia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-01

Democratic Trajectories in Africa: Unravelling the Impact of Foreign Aid

United Nations University (UNU)
Afrika, Biståndsformer, Demokrati
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-01

World Disasters Report

- Focus on technology and the future of humanitarian action

- World Disasters Report 2013

International federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Afrika, Demografi, Fillipinerna, Japan, Klimat & miljö, Pakistan, Syrien
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-12-01

The Race for Land

Afrikagrupperna, Forum Syd, We Effect
Fungibilitet, Kambodja, Landgrabbing, Moçambique
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-12-01

Gender Relations, Sexual Violence and the Effects of Conflict on Women and Men in North Kivu, Eastern Democratic Republic of Congo:

- Preliminary Results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES)

Promundo, Sonke Gender Justice Network
Jämställdhet, Kongo, Kvinnor
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-10-09

Africa Human Development Report 2012

- Towards a Food Secure Future

United Nations Development Program (UNDP)
Afrika, Hunger, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-10-08

Africa Can Help Feed Africa

- Removing barriers to regional trade in food staples

The World Bank
Afrika, Handelspolitik, Hunger
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-09-20

Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter – Landrapport Kenya

Sadev
Demokrati, Kenya, Mänskliga rättigheter
8) Sadev

2012-07-19

Adaptation of aid in situations of conflict and fragility

- A study of Sida’s support system for conflict sensitivity and the case of Liberia

Sadev
Liberia
8) Sadev

2012-06-19

Mutual accountability in practice

- The case of Mozambique

Sadev
Moçambique
8) Sadev

2012-05-01

Forestry For Development: How bioenergy projects in Sub-Saharan Africa can reduce climate impact, fight poverty and make money

Global Utmaning, Sida
Afrika, Biobränslen, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-05-01

Forestry For Development

- How bioenergy projects in Sub-Saharan Africa can reduce climate impact, fight poverty and make money

Global Utmaning
Afrika, Biobränslen, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-04-10

Workshop on employment in Tunisia: What do we know? What is the way forward?

United Nations University (UNU)
Näringsliv, Tunisien
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-01-29

Mänskliga rättigheter i Tunisien 2011

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Tunisien
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-01-29

Mänskliga rättigheter i Västsahara 2011

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Västsahara
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-01-19

Democratic development and increased respect for human rights

- Guatemala, Kenya and Serbia

- Sadev Evaluation Brief 2012:1

Sadev
Demokrati, Guatemala, Kenya, Mänskliga rättigheter, Serbien
8) Sadev

2012-01-01

Equal Power Lasting Peace

- Obstacles for women’s participation in peace processes

Kvinna till kvinna
Afghanistan, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-01-01

Equal Power – Lasting Peace

- obstacles for women’s participation in peace processes

Kvinna till kvinna
Afghanistan, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Irak, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Liberia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-01-01

Equal Power – Lasting Peace

- The Democratic Republic of Congo. No peace for women

Kvinna till kvinna
Jämställdhet, Kongo, Kvinnor
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-01-01

Failure report

Engineers Without Borders (EWB)
Afrika, Jordbruk, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-12-05

Uncovering Zimbabwe’s debt

- The case for a democratic solution to the unjust debt burden

European network on debt and development (EURODAD), Jubilee Debt Campaign, Zimbabwe Europe Network
Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken, Villkorat bistånd, Zimbabwe
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-10-09

Assessing Progress in Africa toward the Millennium Development Goals

- MDG Report 2011

African Union Commission, United Nations Development Program (UNDP)
Afrika, Millenniemålen, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-10-04

Drought in the Horn of Africa

- Preventing the next disaster

Röda Korset
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-09-27

Swedish African forest relations

- A report from the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry and the African Forest Forum

- Kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift,Nummer 2 • 2011

N/A
Afrika
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-09-26

Mänskliga rättigheter i Algeriet 2011

Utrikesdepartementet
Algeriet, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-09-26

Mänskliga rättigheter i Egypten 2011

Utrikesdepartementet
Egypten, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-09-26

Mänskliga rättigheter i Libyen 2011

Utrikesdepartementet
Libyen, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-09-26

Mänskliga rättigheter i Marocko 2011

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Marocko
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-28

Where is the Paris Agenda heading? Changing relations in Tanzania, Zambia and Mozambique

- Perspectives No 19

Göteborgs Universitet
Moçambique, Tanzania, Zambia
10) Perspectives

2011-01-26

Mänskliga rättigheter i Zimbabwe 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Zimbabwe
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-26

Mänskliga rättigheter i Zambia 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Zambia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-26

Mänskliga rättigheter i Uganda 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Uganda
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-26

Mänskliga rättigheter i Togo 2010

Utrikesdepartementet
Afrika, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-09

Bringing the Billions Back

- How Africa and Europe can end illicit capital flight

Forum Syd
Afrika, Europa, Kapitalflykt
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-01

Failure Report

- Learning from our mistakes

Engineers Without Borders (EWB)
Afrika, Jordbruk, Näringsliv, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-11-02

Africa’s road to prosperity

Swedfund International
Afrika, Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-10-01

Right to Food and Nutrition Watch 2010

- Land Grabbing and Nutrition: Challenges for Global Governance

Members of the Right to Food and Nutrition Watch Consortium 2010
Afrika, Asien, Hunger, Landgrabbing, Sydamerika
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-10-01

Världens tuffaste jobb

- Fakta från Utan Gränser, nr 9

Kooperation Utan Gränser, We Effect
Jordbruk, Kvinnor, Moldavien, Tanzania, Uganda
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Tchad 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Tchad
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Tanzania 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Tanzania
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Sydafrika 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Sydafrika
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Swaziland 2010

Utrikesdepartementet
Afrika, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Sudan 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Sudan
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Somalia 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Somalia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Sierra Leone 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Sierra Leone
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Seychellerna 2010

Utrikesdepartementet
Afrika, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Senegal 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Senegal
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Rwanda 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Rwanda
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Nigeria 2010

Utrikesdepartementet
Afrika, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Niger 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Niger
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Namibia 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Namibia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Moçambique 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Moçambique
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Mauritius 2010

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Mauritius
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Mauretanien 2010

Utrikesdepartementet
Afrika, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Mali 2010

Utrikesdepartementet
Mali, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Lesotho 2010

Utrikesdepartementet
Afrika, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-30

Mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo år 2010

Utrikesdepartementet
Kongo, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-26

Mänskliga rättigheter i Republiken Kongo år 2010

Utrikesdepartementet
Kongo, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-06-08

UNPAID DEBT

- The Legacy of Lundin, Petronas and OMV in Sudan, 1997-2003

European Coalition on Oil in Sudan
Corporate Social Responsibility (CSR), Sudan
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-06-01

Unpaid Debt

- The Legacy of Lundin, Petronas and OMV in Block 5A, Sudan 1997 - 2003

European Coalition on Oil in Sudan
Sudan
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-02-26

Evaluation of Development Effects – based on former investments made by Swedfund in Tanzania

Swedfund International
Swedfund, Tanzania
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-02-18

Results of the Swedish Cooperation Strategy for Zambia 2008-2011

Sadev
Zambia
8) Sadev

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Komorerna 2010

Utrikesdepartementet
Komorerna, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Kenya 2010

Utrikesdepartementet
Kenya, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Liberia 2010

Utrikesdepartementet
Liberia, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Kap Verde 2010

Utrikesdepartementet
Kap Verde, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Kamerun år 2010

Utrikesdepartementet
Kamerun, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Guinea Bissau 2010

Utrikesdepartementet
Guinea Bissau, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Ghana 2010

Utrikesdepartementet
Ghana, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Gambia 2010

Utrikesdepartementet
Gambia, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Benin 2010

Utrikesdepartementet
Benin, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

The Global Impact of the Southern Engines of Growth: China, India, Brazil and South Africa

United Nations University (UNU)
Brasilien, Handelspolitik, Indien, Kina, Sydafrika
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Linking Globalization to Poverty in Asia, Latin America and Africa

United Nations University (UNU)
Afrika, Asien, Sydamerika
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Gabon år 2010

Utrikesdepartementet
Gabon, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Etiopien 2010

Utrikesdepartementet
Etiopien, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Eritrea 2010

Utrikesdepartementet
Eritrea, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Elfenbenskusten 2010

Utrikesdepartementet
Elfenbenskusten, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Ekvatorialguinea år 2010

Utrikesdepartementet
Ekvatorialguinea, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Djibouti 2010

Utrikesdepartementet
Dijbouti, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo år 2010

Utrikesdepartementet
Kongo, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Centralafrikanska republiken år 2010

Utrikesdepartementet
Centralafrikanska republiken, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Burundi 2010

Utrikesdepartementet
Burundi, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Mänskliga rättigheter i Burkina Faso 2010

Utrikesdepartementet
Burkina Faso, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-12-11

FATTIGDOMS- FÄLLAN SLÅR IGEN

- SOMALIER I UTANFÖRSKAP I SVERIGE

Timbro
Migration, Sociala skyddsnät, Somalia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-06-23

Our world. Views from the field.

- Summary Report: Afghanistan, Colombia, Democratic Republic Of Thecongo, Georgia, Haiti, Lebanon, Liberia And The Philippines

Röda Korset
Afghanistan, Colombia, Fillipinerna, Georgien, Humanitärt bistånd, Kongo, Libanon, Liberia, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-05-01

Fatal neglect

- How health systems are failing to comprehensively address child mortality

WaterAid
Barn, Hälsa, Vatten, Zambia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-04-28

The winning formula to beat malaria

- World malaria day report

Röda Korset
Afrika, Hälsa, Sjukvård
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-04-01

Service for Life

- State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea

Human Rights Watch (HRW)
Eritrea, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-01-01

Human Rights Watch World Report 2009

Human Rights Watch (HRW)
Afrika, Asien, Centralamerika & Västindien, Europa, Mänskliga rättigheter, Nordamerika, Sydamerika
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-01-01

Policy Responses to the Global Economic Crisis in Africa

United Nations University (UNU)
Afrika, Finanskrisen
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-12-01

Multi-disciplinary assessment mission: Report on the Horn of Africa food crisis

- International Federation secretariat, Nairobi, Kenya 19 October–7 December 2008

Röda Korset
Afrika, Hunger, Matkrisen 2008
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-01-06

Med utveckling i tanken

- Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdom

Kooperation Utan Gränser
Afrika, Biobränslen
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-01-01

Insiste Resiste Persiste Existe

- Women Human Rights Defenders’ Security Strategies

Front Line – The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders, Kvinna till kvinna, Urgent action fund for women's human rights (
Algeriet, Bosnien-Hercegovina, Burma, Iran, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-01-01

Med utveckling i tanken

- Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen

- Fakta från Utan Gränser, nr 6

Kooperation Utan Gränser
Afrika, Biobränslen, Corporate Social Responsibility (CSR)
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2007-10-01

Var lojal – eller svält!

- Vittnesmål inifrån svältens Zimbabwe

- Fakta från Utan Gränser, nr 5

Kooperation Utan Gränser
Diktaturer, Hunger, Zimbabwe
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2006-07-01

Health through Sanitation and Water Programme (HESAWA), Tanzania

- Ex-post (Retrospective) Evaluation Study

- Sida Evaluation 06/36

Sida
Hälsa, Sida, Tanzania, Vatten
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2006-01-19

Improving Democracy and Human Rights Support

- – Recommendations for the use of indicators based on the case of Mozambique

- 2006:01

Sadev
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Moçambique
8) Sadev

2006-01-14

Changing Aid Modalities in Tanzania

- Perspectives No 2

Göteborgs Universitet
Humanitärt bistånd, Tanzania
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2006-01-01

Addressing food Crisis in africa

- What can sub-saharan africa learn from asian experiences in addressing its food crisis?

- January 2006 • Division for rural Development

Sida
Afrika, Asien, Hunger, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2004-01-01

Food Crop and Seed Project in Zambia

- Integration of biodiversity aspects in development cooperation – a case study

- JANUARY 2004 • ENVIRONMENT POLICY DIVISION

Sida
Jordbruk, Zambia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2003-01-01

Decentralisation and Democratic Governance Experiences from India, Bolivia and South Africa

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Bolivia, Demokrati, Indien, Sydafrika
7) EGDI-rapporter 1998-2003

2002-10-01

Ett vägval för svensk utrikespolitik

- Fortsatt fokus på ökad vapenexport eller en seriös satsning på fattigdomsbekämpning

Svenska Freds och skiljedomsföreningen
HIV/AIDS, Politik för global utveckling (PGU), Sydafrika, Vapenhandel
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2002-03-06

Regional Public Goods: Typologies, Provision, Financing, and Development Assistance

- Launching seminar in Stockholm, March 6, 2002

N/A
Afrika
1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

2002-01-27

Three Decades of Swedish Support to the Tanzanian Forest Sector Evaluation of the period 1969-2002

Sida
Näringsliv, Tanzania
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2001-12-01

Aid, Incentives, and Sustainability

- An Institutional Analysis of Development Cooperation

- Sida Studies in Evaluation 02/01

Sida
Biståndsformer, Indien, Multilateralt samarbete, Sida, Zambia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2000-12-01

Livelihood Conflicts: Linking poverty and environment as causes of conflict

Sida
Klimat & miljö, Kosovo, Rwanda
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2000-01-01

Kvinnor skapar nätverk för miljö

Sida
Afrika, Jordbruk, Kvinnor
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1999-08-01

Supporting Zambian Education In Times of Economic Adversity: An Evaluation of Swedish-Zambian Cooperation in Education 1984-1989

- Education Division Documents No 44

Sida
Humanitärt bistånd, Utbildning, Utvärdering, Zambia
5) Education Division

1999-03-25

The Diversified Future

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Demografi, Näringsliv, Tanzania
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1999-01-01

Studies in brief: An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Demografi, Näringsliv, Tanzania
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1999-01-01

An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Demografi, Näringsliv, Tanzania
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1999-01-01

Aid Dependency and the Phasing out of Projects The Case of Swedish Aid to Tanzania

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Humanitärt bistånd, Tanzania
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1998-03-05

Afrika i förändring

- En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet

Utrikesdepartementet
Afrika
1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

1998-02-25

The Consequences and Management of Capital Inflows

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Afrika, Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1998-01-25

Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Afrika, Handelspolitik, Näringsliv