New Development Bank – en protest mot skev maktfördelning

Den nya utvecklingsbanken, New Development Bank, startades förra året av Brasilien, Indien, Ryssland, Kina och Sydafrika. Banken är en konkret protest mot att globala institutioner som IMF och Världsbanken inte hänger med i de maktförskjutningar som sker i världen idag, skriver Amanda Svensson i en exklusiv debattartikel på Biståndsdebatten.se.