Bloggen

Filtrera inläggen efter kategori:

Det finns totalt 134 publicerade inlägg i bloggen.

Till biståndsministerns andra flaggskepp hör kraven om transparens: svenska skattebetalare och biståndets mottagare ska kunna se hur biståndspengarna används. Gäller detta även UD?

Expertgruppen för utvärdering och analys av svenskt internationellt bistånd - det är namnet på den nya kommitté som ska utvärdera HELA den svenska biståndsbudgeten (ca 38 miljarder). Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) hoppas på mer diskussion och öppen debatt. Kommittén ligger under regeringen, men kommer att vara självständig, försäkrar Carlsson.

I våras stegade ett gäng gymnasielever, bl.a. Evangelina Lindberger och Linnea Sundström, in på FUFs kansli för att visa och prata om deras film från en resa i Indien. Jag var själv inte med, men fick i efterhand höra hur duktiga de hade varit. "Riktigt proffsiga!!!" gormade en äldre deltagare med en något skräckblandad förtjusning. Kanske tänkte han tillbaka på sin egen gymnasietid. Hade han modet, engagemanget eller förutsättningarna att...

Widmalms artikel berör ett ämne som sällan diskuteras i den offentliga debatten, nämligen det så kallade förvaltningsanslaget (de pengar som Sida har för att driva den egna verksamheten). Dessutom ger han sig i kast med att beskriva förutsättningarna för Sidas personal att hålla sig uppdaterade inom det hetast omdiskuterade området – biståndets utvärdering och resultat. Vi på Biståndsdebatten.se hoppas nu att fler personer med erfarenhet och inblick i Sidas och andra organisationers arbete vill tillföra perspektiv som saknas i denna känsliga men viktiga debatt.

Dela det här: