Bloggen

Filtrera inläggen efter kategori:

Det finns totalt 120 publicerade inlägg i bloggen.

Ett fåtal transnationella företag har idag kontroll över hela den globala livsmedelskedjan – från producent till konsument. Samtalet på ETC bokcafé tog upp riskerna med kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket och varför biologisk mångfald är en förutsättning för hållbar matproduktion i framtiden.

Klara Nordström

Att lösa konflikter genom fredliga medel kan verka som en självklarhet. Samtidigt förmedlar media en bild där militära medel ofta framstår som den enda utvägen. Under ett seminarium anordnat av Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) diskuterar en medlare, en fredsforskare och en ickevåldsexpert hur man konkret kan verka för fredlig konfliktlösning.

Matilda Egberg

– Att absolut inte göra en ambitionssänkning är viktigt, menar Katarina Sundberg, kanslichef för Agenda 2030-delegationen, när hon talar om handlingsplanen för Sverige. I en FUF-fåtölj diskuterar Sundberg med publik och moderatorer hur arbetet med Agenda 2030 på en nationell nivå går till.

Att migrera fram och tillbaka mellan länder kan leda till ekonomisk och social utveckling i migranternas hemländer. Men för att effekterna av migration skall vara positiva bör den vara frivillig och inte en absolut nödvändighet. Det är en slutsats från seminariet Cirkulär migration: migranters roll för ekonomisk och social utveckling.

Dela det här: