Bloggen

Filtrera inläggen efter kategori:

Det finns totalt 134 publicerade inlägg i bloggen.

Själva meningen med bistånd är att bidra med bestående förändringar. Men vad händer egentligen med biståndets resultat när pengarna inte längre kommer? Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) har undersökt Sidas utvärderingar och bjuder in till diskussion om det svenska biståndets långsiktiga resultat.

Klara Elzvik

Idag lever 37 miljoner människor i världen med hiv. Trots biståndsinsatser kräver sjukdomen fortfarande tusentals liv varje dag och spridningen av viruset fortsätter. En ny fältstudie om hivprevention med hjälp av lotterier tyder på att nya tvärvetenskapliga metoder kan vara ett steg i rätt riktning för att lösa problemet.

Malin Stjernström och Kerstin Edquist

Kvinnorna har blivit alltmer dominerande inom globala utvecklingsfrågor i Sverige. Av de 14 mest aktiva debattörerna det senaste året är bara 2 män. Utrikesdepartementet styrs av tre kvinnliga ministrar och inom ideella organisationer är kvinnorna i stor majoritet. Nu undrar vi – var är männen i debatten om globala utvecklingsfrågor?

Trots att allt fler barn idag går i skolan så saknar närmare 263 miljoner barn grundskoleutbildning världen över. Talarna på seminariet säger att världen nu står inför en global lärandekris som bidrar till ökande samhällsklyftor och barn som når vuxen ålder utan basal livskunskap.

Dela det här: