Almedalsredaktionen 2015

Redaktionen i Almedalen. Foto: Emma Milder

Biståndsdebattens redaktion i Almedalen. Foto: Emma Milder

Biståndsdebatten.se är troligen en av de största redaktionerna på plats i Almedalen. Vi är 23 personer som bevakar det allra mesta som har med bistånd och globala utvecklingsfrågor att göra. Redaktionen består av ideellt engagerade personer med intresse för globala utvecklingsfrågor och Sveriges roll i världen.

Här kan du läsa mer om oss:


Sofie HabramSofie Habram
Sofie är projektledare för Almedalsredaktionen och har varit engagerad i Biståndsdebatten sedan 2013. Sofie är intresserad av frågor som rör demokrati, civilsamhälle och miljö. Hon har läst masterprogrammet i utvecklingsstudier i Uppsala och har sedan tidigare en politices kandidatexamen i statsvetenskap. Sofie arbetar på Friends of the Earth Internationals webbradio Real World Radio och har tidigare arbetat med statistik på Sida.


Malin StjernströmMalin Stjernström
Malin har varit engagerad i FUF sedan hösten 2012 och är med i den styrgrupp som organiserar Almedalsredaktionen. Hon har en politices kandidatexamen i statsvetenskap, men har även läst kurser i nationalekonomi, företagsekonomi, juridik och statistik. Malin har arbetat som forskningsassistent på den mellanstatliga biståndsorganisationen IDEA och har ett stort engagemang för demokrati- och utvecklingsfrågor.


Sofia QuellSofia Quell
Sofia har varit aktiv i Biståndsdebatten sedan 2012 och är med i den styrgrupp som organiserar Almedalsredaktionen. Hon har studerat politices masterprogrammet i statsvetenskap vid Uppsala Universitet och under våren praktiserade hon på Sidas Afrikaavdelning. Hon har tidigare även praktiserat en termin på tidningen OmVärlden, där ett stort intresse för journalistik och kommunikation väcktes.


Miron ArljungMiron M. Arljung
Miron har en kandidatexamen i geografi från Stockholms Universitet och läser för närvarande vidare i form av masterkurser med inriktning “Globalisering, Miljö och Social Förändring”. Vid sidan av studierna har Miron genomfört två volontärarbeten; ett i Grekland (guide för biodiversitet- och klimatutställning) och ett i Costa Rica (ekologisk kaffefarm + assisterande engelsklärare). Hans mål och hopp är att en dag arbeta på heltid med internationella utvecklings- och miljöfrågor.


Sandra IdeskärSandra Ideskär
Sandra har varit aktiv student på Biståndsdebatten sedan år 2013, och studerar nu sin sista termin på Politices kandidatprogram i statsvetenskap och nationalekonomi vid Stockholms universitet. Har särskilt intresse för policyprocesser inom ramen för PGU, PCD och de nya hållbara utvecklingsmålen. Hon är tidigare informations- och policyassistent vid CONCORD Sverige samt informatör på Kvinna till Kvinna, där hon föreläser om säkerhetspolitik ur ett genusperspektiv.


Jonas BjörkJonas Björk
Jonas har en kandidatexamen i statsvetenskap. Han har tidigare läst både folkrätt och lite nationalekonomi. Jonas är intresserad av allt som har med politik att göra men brinner för frågor som gäller kris och orättvisa. Älskar att resa och hoppas att kunna arbeta med sina hjärtefrågor.


Carl-Johan BackmanCarl-Johan Backman
Carl-Johan läser till civilingenjör i teknisk fysik med inriktning mot datalogi vid KTH samt tar en kandidatexamen i ekonomi vid HHS. Carl-Johan har ett brett intresse av utvecklingsfrågor men tittar helst närmre på den roll IT spelar i utvecklingsarbetet och frågor av nationalekonomisk karaktär. Vidare är Carl-Johan aktiv i Amnesty genom engagemang i Aktionsgruppen mot dödsstraffet.


Amanda LiedbergAmanda Liedberg
Amanada studerar medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns Högskola, och har tidigare studerat Bistånd och Östafrikakunskap i Tanzania. Amanda har ett stort intresse för geopolitiska frågor. Männskliga rättigheter och genusfrågor ligger henne varmt om hjärtat. Hennes dröm är att i framtiden jobba med kommunikation och utvecklingsfrågor.


Anna HöggrenAnna Höggren
Anna har tidigare studerat sociologi på Uppsala universitet, men läser idag miljöpsykologi och statsvetenskap. I framtiden planerar hon att läsa en masterexamen i utvecklingsstudier. Intresset för miljö- och utvecklingsfrågor har under åren växt sig starkare genom studieresor till bl.a Indien, Kina, Sydafrika och Tanzania. Bredvid studierna arbetar Anna med research på ett rekryteringsföretag.


Rafaela GusmaoRafaela Rodrigues Gusmao
Rafaela läser franska på Stockholms universitet för tillfället. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation. I samband med sin kandidat reste hon till Frankrike med Erasmus-programmet där hon studerade kurser inom internationella relationer på Science Po i Paris. Rafaela har även studerat nationalekonomi samt internationella relationer på SU. Hon har ett stort intresse för jämställdhetsfrågor, bistånd samt korruption i utvecklingsländer.


Viktor StockeViktor Stocke
Viktor studerar statsvetenskap och miljökommunikation på distans och har även en studiebakgrund inom miljövetenskap och hållbar utveckling. Genom sina studier och sitt engagemang har han fått ett särskilt intresse för CSR-frågor och sambandet mellan den hållbara utvecklingens tre dimensioner. Viktor är aktiv skribent i FUF-bladet och arbetar på deltid som kansliassistent på FUF. Han arbetar dessutom med organisationen Sustainergies som webbredaktör för inspirationsbloggen Mitthållbarhetsjobb.se.


Anna BlücherAnna Blücher
Anna har en kandidatexamen i utvecklingsstudier och en master i statsvetenskap och internationella relationer. Hon skrev sin masteruppsats om illegal kapitalflykt från utvecklingsländer. I höstas gjorde Anna praktik för IM i Nepal där hon jobbade med både projekthantering och kommunikation. Hon har också praktiserat på CONCORD Sverige där hon främst arbetar med samordning kring post-2015 processen, lanseringen av PGU-Barometern samt aktiviteter kring Europaparlamentsvalet. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bl.a. i FUF-bladsredaktionen och som FUF-korrespondent, och sitter även i styrelsen sedan 2014. 


Elina AndersonElina Anderson
Elina avslutar nu en kandidatexamen i Freds – och Utvecklingsstudier vid Linnéuniversitetet. Genom sina studier har hon spenderat tid i Uganda, där hon har gjort såväl utbytestermin och kandidatuppsats som praktik vid Sveriges Ambassad. Elina har ett starkt intresse för hållbara kommunikationsinitiativ för utveckling. Vid sidan av studierna har hon varit engagerad inom Röda Korset.


Ivar BohigasIvar Bohigas
Ivar kommer att ta juristexamen vid Stockholms universitet nu i sommar och har varit aktiv i FUF:s seminarieverksamhet sedan 2014. I samband med utbildningen har han också läst ett utbytesår vid Australian National University i Canberra. Ivar har haft ett stort intresse för folkrätt och mänskliga rättigheter sedan länge, men hans engagemang i FUF har gjort att han också har fått upp ögonen för såväl globala utvecklingsfrågor i allmänhet som deras koppling till juridiska frågor.


Timothy CarlssonTimothy Carlsson
Timothy har en mastersexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet där han läste inriktningen inom Politik och Utveckling. Under studierna blev Timothy intresserad i hur utvecklings- och säkerhetsfrågor påverkar varandra, särskilt i förhållande till konfliktsförebyggande åtgärder och rekonstruktionsprocesserna efter en konflikt. Som en del av sina studier fick Timothy praktisera som forskningsassistent på Försvarshögskolan i Stockholm där han arbetade på forskningsprojekt som undersökte europeiskt säkerhetssamarbete och som till viss del även berörde vilken roll utvecklingsfrågor har i synen på vad som är säkerhetspolitik. Timothy har varit aktiv i FUF:s seminariegrupp sedan hösten 2014.


Frida AshbourneFrida Ashbourne
Frida kom i höstas hem efter att ha jobbat 3 år i England. Hon har just läst klart första året på politices kandidatprogrammet i statsvetenskap och nationalekonomi. Frida har ett brett intresse för utvecklingsfrågor, men jämställdhetsfrågor är ett favoritområde. På fritiden är hon ideellt aktiv i organisationen Tamam som läxhjälpare för ensamkommande flyktingbarn.


LudvigLudvig Foghammar
Ludvig har nyligen avslutat sin magisterutbildning i global hälsa vid Karolinska Institutet och har sedan tidigare en Politices kandidatexamen och en Ekonomie kandidatexamen från Lunds Universitet. Han har tidigare erfarenhet av utrikes- och utvecklingsfrågor från bland annat SIPRI, Transparency International Secretariat och Sveriges ambassad i Canberra. Under slutet av 2012 genomförde han Minor Field Studies i den lilla Stillahavsstaten Niue.


Caroline NordvallCaroline Nordvall
Caroline har precis tagit en kandidatexamen i statsvetenskap och journalistik vid Södertörns Högskola. Hennes främsta intresseområden är global utveckling och miljöfrågor och hon har det senaste året varit skribent för FUF-bladet och mitthållbarhetsjobb.se, en blogg som hör ihop med hållbarhetsnätverket Sustainergies. Till hösten väntar praktik hos Svalorna Indien Bangladesh där arbetet kommer att kretsa kring matsuveränitet, ekologisk odling och jämställdhet. Detta blir Carolines andra år i Almedalen tillsammans med Biståndsdebatten och FUF.


Sofia JönssonSofia Jönsson
Sofia studerar parallellt en politices kandidatexamen i statsvetenskap och en ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi vid Uppsala Universitet. Hon är engagerad i Fuf:s seminarieverksamhet samt marknadsföringsansvarig i styrelsen för Stockholms FN-förenings Ungdomssektion. Under hösten väntar ytterligare studier inom internationella relationer och mänskliga rättigheter vid Science Po i Paris. Är mycket intresserad av biståndsproblematik, genusfrågor samt utvecklings- och demokratiseringsprocesser.


Lovisa SjögrenLovisa Sjögren
Lovisa har precis avslutat sitt första år av studier i Hållbar utveckling och ekonomi vid University of St Andrews i Skottland och är för första gången i år aktiv i Biståndsdebatten. Lovisas intresse för hållbarhets- och utvecklingsfrågor började då hon spenderade andra året i gymnasiet på Svenska skolan i Nairobi och förstärktes ytterligare under de 6 månader hon praktiserade för en biståndsorganisation i Burma efter gymnasiet. Vid sitt universitet är Lovisa även aktiv i flera sällskap som engagerar sig i välgörenhet och internationella relationer. Ser fram emot att se hur hållbart och socialt ansvar förhoppningsvis blir allt mer betydande i vårt samhälle.


Kerstin EdquistKerstin Edquist,
kerstin@bistandsdebatten.se
Kerstin jobbar som projektledare för Biståndsdebatten.se och är övergripande redaktör för webbsidan. Hon är utbildad journalist och antropolog och har tidigare jobbat som journalist och filmare i bland annat Bolivia, Brasilien, Colombia och Moçambique.


Anna Sjöberg TibblinAnna Sjöberg Tibblin
Anna jobbar som programansvarig för vidareinformatörsverksamheten på FUF. Hon har en masterexamen i Internationella Relationer och har tidigare bl.a. arbetat som kanslichef på organisationen PeaceWorks.


Ylva ChristianssonYlva Christiansson
Ylva jobbar som kanslichef på FUF. Hon är statsvetare med inriktning mot globala utvecklingsfrågor. Tidigare har hon bland annat arbetat för Hifab International i Liberia.


Annika BurströmAnnika Burström
Annika jobbar som programansvarig för FUF:s praktikantprogram. Hon har en masterexamen i geografi.


Frida JanssonFrida Jansson
Frida studerar på det internationella masterprogrammet i statsvetenskap på Stockholms universitet. Hon har sedan tidigare en politics kandidatexamen från Uppsala universitet. Samt har studerat ett år i London på University College London med inriktning på International Development. Migration och jämställdhet är Fridas specifika intresseområden. Hon är inte med i Almedalen, men har jobbat i styrgruppen för redaktionen under året.


Isabella AxelssonIsabella Axelsson
Isabella har bland annat studerat kreativt skrivande och journalistik men läser nu masterprogrammet i Mellanöstern och Nordafrikastudier på Stockholms universitet. Hon är särskilt inriktad på genusfrågor och skrev sin kandidatuppsats om hur unga män i Egypten ser på jämställdhet inom politiken. Vid sidan om studierna driver hon ett eget företag och jobbar som konsult inom media. Hon är inte med i Almedalen, men har jobbat i styrgruppen för redaktionen under året.


Maria PerssonMaria Persson
Maria har en Politices kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet. Hon har ett särskilt intresse för frågor som rör informations- och kommunikationsteknologi för utveckling (ICT4D) och vill arbeta för att öka kunskapsspridning och tillgång till information. Maria har varit aktiv i FUF sedan hösten 2012 och jobbat i styrgruppen för redaktionen under året. För tillfället arbetar hon på Sida och kommer inte vara med i Almedalen.

Dela det här: