Videointervjuer från Almedalen 2017

Under Almedalsveckan gjorde Biståndsdebatten.se videointervjuer med politiker, debattörer och sakkunniga inom global utveckling. Intervjuerna direktsändes i youtube-kanalen FUF Play. Alla intervjuer finns även på den här sidan.


“Kvinnors rättigheter är det allra viktigaste”

Carin Jämtin, generaldirektör på Sida, berättar om vilka biståndsfrågor hon anser är viktigast just nu. Dessutom pratar hon om vilka framsteg hon vill se gällande Agenda 2030 inför nästa års Almedalsvecka. Intervjuar gör Louise Moberg.


“Flyktingarna kommer in helt gratis till ett land”

Mazar Rostami från FN:s flyktingorgan UNHCR arbetar med flyktingar i Kenya. Där har många har levt i flyktingläger i över 20 år. Mazar Rostami berättar också om hur Syrienkrisen har gjort att alla börjar se på flyktingmottagning på ett annat sätt än tidigare. Intervjuar gör Karin Klerby.


“Det känns inte så himla förhoppningsfullt”

Maja Åberg, policyrådgivare på Amnesty International, pratar om hur den nya lagrådsremissen om den svenska vapenexporten kan påverka arbetet för mänskliga rättigheter. Hon säger också att det finns en intressekonflikt mellan Sveriges handelsintressen och Sveriges arbete för mänskliga rättigheter. Intervjuar gör Kristina Fedai.


 “Building more submarines or fighter jets is money thrown out of the window”

Kirill Koroteev is the Legal Director of the Russian civil rights organization Memorial. In this interview he discusses how Swedish policy towards Russia affects their work and hope spots in Russia. Memorial was awarded the Right Livelihood Award “for showing, in traumatic times, the importance of understanding the historical roots of human rights abuse, to secure respect for them in the future”. Timothy Carlsson is interviewing.


“Vi känner att vi fått ett väldigt stort förtroende från världens länder”

Annika Söder, kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet, berättar om Sveriges första halvår i FN:s säkerhetsråd. Hon säger att det är ett väldigt svårt arbete, “för läget världen går från dåligt till ännu sämre just nu”. Intervjuar gör Vera Mörner.


“Människorättsförsvarare runtom i världen mördas”

Åsa Beckius, policyrådgivare på Diakonia, berättar om situationen för människorättsförsvarare runtom i världen. Förföljelser, smutskastning och mord ökar, säger hon. Intervjuar gör Karin Klerby.


“Jag själv upplever väldigt mycket rasism och sexism”

Rokibath Alssane, verksamhetsutvecklare på Individuell Människohjälp, delar med sig av sin personliga syn på de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och hur unga kan bidra till att uppfylla de globala målen. Intervjuar gör Kristina Fedai.


“Det viktigaste är att öppna upp för migration och frihandel”

Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro, säger att han är kritisk mot målet att en procent av Sveriges BNI ska gå till bistånd. Bistånd kan bara hjälpa på marginalen, säger han. Intervjuar gör Sarah Blomén.


“Menstruationsskydd blir som en lyxprodukt”

Kristina Henschen, kanslichef på Union to Union, berättar om hur tabut kring mens kan hindra kvinnor och flickor från att jobba och delta i samhället. Hon pratar också om vad som kan göras för att lyfta tabut kring menstruation. Intervjuar gör Vera Mörner.


“Många ute i världen har skogen som försäkring”

Malin Gustafsson, projektkoordinator på forskarnätverket Focali, pratar om hur skogar kan bidra till matsäkerhet. Intervjuar gör Karin Klerby.


“Varför ska EU och Marocko förhandla om ett annat land?”

Anna Hakami, informationsansvarig för Emmaus Stockholm, berättar om situationen i Västsahara och omförhandlingen av EU:s handelsavtal med Marocko. Intervjuar gör Amanda Wesström.


“Biståndet har varit för dåliga på att uppmärksamma de här perspektiven”

Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd, säger att det är jätteviktigt att inkludera personer med normbrytande funktionsvariationer i utvecklingsprojekt. Det är avgörande för att nå målen i de globala hållbarhetsmålen 2030, säger hon. Intervjuar gör Karin Klerby.


“Flickor upplever att de blir förlöjligade och förminskade”

Andrea Bustos, projektledare för Flickplattformen, säger att hon är väldigt nöjd med att flickors rättigheter finns med i Agenda 2030-arbetet. Samtidigt finns det mycket kvar att göra för att flickor ska bli lyssnade på. I intervjun berättar hon hur det borde gå till. Intervjuar gör Louise Moberg.


“Bilden av oss själva kommer på skam”

Kajsa Johansson, styrelseledamot i Svenska Afghanistankommittén (SAK), berättar hur de nya asylreglerna inte går ihop med Sveriges biståndspolitiska mål. Hon säger också att Sverige pratar om systemkollaps här hemma, men att vi snarare utsätter Afghanistan för systemkollaps. Intervjuar gör Tove Södermark.


“Ett öppet och fritt internet bidrar till utveckling”

Marcin de Kaminski, expert på yttrandefrihet och informationsteknologi på Sida, pratar om desinformation och hur det kan försvåra Sidas arbete med bland annat HBTQI-frågor. Dessutom berättar han om hur teknologi kan bidra till kampen för mänskliga rättigheter. Intervjuar gör Hanna Öhlund.


“Flickor dör av komplikationer vid graviditet och förlossningar”

Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige, berättar om en 13-årig flicka som hon mötte i Zambia som blev ensamstående mamma. Hon visste inte hur barn blir till. Sexualundervisning för unga är a och o, säger Mariann Eriksson. Intervjuar gör Sarah Blomén.


“Ingen vill ligga i botten på en ranking”

Jakob König är projektledare på Fair Finance Guide som granskar bankers investeringar. Han talar om vilken hänsyn banker tar till bland annat miljö och mänskliga rättigheter i sina investeringar. Och han berättar hur de banker som hamnar långt ner på Fair Finance Guides rankinglistor reagerar. Intervjuar gör Therese Dovrin.


“Media namnger människor som tar emot bistånd mycket mer än tidigare”

Anneli Rogeman, vd för biståndsorganisationen We Effect, berättar om en ny rapport om medias bild av Afrika. Men både media och biståndsbranschen måste bli bättre, säger hon. Intervjuar gör Sarah Blomén.


“Vi har det bra här i Sverige allesammans”

Frans Sporsén, migrations- och integrationspolitisk talesperson i Centers ungdomsförbund (CUF), pratar om CUF:s kampanj “Den svenska drömmen”, en kampanj för att reformera Sveriges migrationspolitik. Intervjuar gör Sarah Blomén.


“En femtedel av jordens befolkning har inte tillgång till modern energi”

Ola Hansén, Senior rådgivare för energi och klimat på Världsnaturfonden (WWF), tycker att vi behöver använda bistånd för att ge människor tillgång till miljövänlig energi. Han berättar också om vilken enorm omställning som krävs för att uppnå klimatmålen. Intervjuar gör Josefine Henman.


“Glöm inte El Salvador!”

Ann Svensén, generalsekreterare på Individuell Människohjälp (IM), berättar om situationen för kvinnor och HBTQI-personer i Centralamerika och hur IM arbetar för utveckling i en region som är otroligt präglad av våld. Intervjuar gör Agnes Duregård.


“Man tänker inte på att det finns 1 miljard människor med funktionsnedsättning”

Fredrik Canerstam är pressekreterare för organisationen Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) och aktiv i deras internationella projekt. Han berättar varför det är viktigt att inkludera personer med funktionsvariation i utvecklingsprojekt, både i planering och på plats. Intervjuar gör Karin Klerby.
Rättelse: MyRights rapport heter Att erövra världen, inget annat.


“Adults just come without even proper clothing”

Mark Ewesit Ewok is the chief of the Ministry of Lands, Physical Planning, Housing and Urban Areas Management in Turkana County, Kenya. Here he speaks of the role that physical planning plays in assuring that refugees get access to services and become integrated into their new communities. Karin Klerby is the interviewer.


“Jag fruktar att det inte kommer vara ett stopp för vapenexport ens till de värsta diktaturerna”

Magnus Walan pratar om regeringens nya lagförslag om vapenexport och hur det rimmar med de mänskliga rättigheterna. Efter 10 års diskussioner har man inte lyckats lägga ett förslag som sätter stopp för export till de absolut värsta diktaturerna, säger han. Intervjuar gör Amanda Herrström.


“Det är för lätt att vara ohållbar idag”

Caroline Åberg, kanslichef för FN.s utvecklingsorgan UNDP, pratar om utmaningarna med att kommunicera Agenda 2030 och förankra de globala målen hos allmänheten. Hon berättar också vilket mål som är svårast för svenskarna att ta till sig. Intervjuar gör Marie Karlsson.


“De var ganska nöjda med den ordning som rådde mellan kvinnor och män i Colombia”

Annika Otterstedt, chef för utvecklingssamarbetet med Colombia vid Utrikesdepartementet, pratar om Sveriges utmaningar och möjligheter med att bedriva utvecklingssamarbete med Colombia. Hon pratar också om varför delar av genusperspektivet föll bort från fredsavtalet efter folkomröstningen. Intervjuar gör Marcia Munoz.


“Det finns aktörer som verkligen vill påverka bilden av Sverige”

Annika Rembe, generaldirektör på Svenska Institutet, pratar om hur det cirkulerar falsk information om Sverige, bland annat berättelser om att det utförs oerhört många våldtäkter här. Det påverkar Sveriges arbete utomlands på flera olika sätt, säger hon. Intervjuar gör Timothy Carlsson.


“Det handlar om att verkligen ta klimat- och miljöutmaningarna på största allvar”

Maria van Berlekom jobbar med miljö och klimat på Sida. Hon berättar om myndighetens miljöarbete och hur de jobbar med att integrera klimat- och miljöperspektiv i alla utvecklingsprojekt. Intervjuar gör Marie Karlsson.


“Om vi konsumerar som svenskar måste vi ha 4,3 jordklot i resurser”

Tomas Thernström, avfallssamordnare på Södertälje kommun, pratar om att avfallshantering måste vara en del av utvecklingsarbetet. Han berättar också om hur Södertälje kommun jobbat med avfallsfrågor i Indien. Intervjuar gör Karin Klerby.


“Vi  bygger vårt samhälle på att bli effektiva med information”

Peter Nylén jobbar med geodata – alltså information som har en bestämd plats – på Lantmäteriet. Han pratar om hur Sverige gärna vill dela med sig av sina kunskaper om att med hjälp av geodata göra samhällen effektiva. Intervjuar gör Karin Klerby.


“Vi är fredsaktörer och viktiga i politiska processer”

Rosaline Marbinah, vice ordförande på Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), pratar om FN:s resolution 2250 om inkludering av unga i fredsprocesser. Intervjuar gör Kristina Fedai.


“Det heter Humanium, det är ett nytt grundämne som vi tagit fram”

Peter Brune, chef för internationella avdelningen på Individuell Människohjälp (IM), visar ämnet humanium som skapas av gamla nedsmälta vapen. Han berättar om projektet Humanium som bland annat syftar till att få företag att verka för fred. Intervjuar gör Kristina Fedai.


“De religiösa aktörerna kan verkligen vara en tillgång”

Anders Malmstigen, generalsekreterare på Svenska Missionsrådet,
pratar om hur religion kan vara både en tillgång och en utmaning när det kommer till utvecklingssamarbete. Intervjuar gör Agnes Duregård.


“Det är viktigt att globala utvecklingsfrågor får utrymme i debatten”

Hillevi Ekberg, kommunikationschef på Sida, berättar om Sidas plats i Almedalen, Sverige i Världen-torget. Hon förklarar varför en sådan mötesplats behövs och vad som kommer hända på torget under Almedalsveckan. Intervjuar gör Karin Klerby.


Vad gör Biståndsdebatten.se i Almedalen?

Malin Stjernström är projektledare för Biståndsdebatten.se i Almedalen. Hon berättar varför vi är på plats.

Dela det här: