Poddreportage från Almedalen 2017

Under Almedalsveckan gjorde Biståndsdebatten.se fem poddreportage om aktuella globala utvecklingsfrågor. På den här sidan kan du lyssna på alla reportage.


Miljardvinster på bekostnad av mänskliga rättigheter

De stora svenska bankerna drar in miljardvinster varje år, samtidigt som deras investeringar bidrar till konflikter och grova brott mot mänskliga rättigheter. Vilket ansvar tar bankerna? Och vilka möjligheter har kunderna att påverka när bankerna inte redovisar alla sina investeringar och lån?
Läs mer »

 


Funkisperspektiv på agendan

Funkisperspektiv på agendanI världen finns det ungefär 1 miljard människor som har någon form av normbrytande funktionsvariation. Bland fattiga är andelen som störst, ändå glöms personer med funktionsvariation ofta bort i utvecklingssamarbetet. Men börjar det bli bättre nu?
Läs mer »

 


Antibiotikaresistens – ett hot mot människan

Kartor med antibiotikatabletterVarje år beräknas ungefär 700 000 människor runtom i världen dö i infektionssjukdomar på grund av resistens mot olika läkemedel. Fattiga är de som drabbas värst, och i framtiden kan resistenta bakterier bli ett lika stort hot mot människan som klimatförändringarna. Vad kan Sverige göra?
Läs mer »

 


Sexuella rättigheter under attack

Av Sveriges hälsobistånd går 40 procent till insatser för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Samtidigt finns det starka krafter i världen som motarbetar det arbetet. Hur kan Sverige jobba för att stärka sexuella rättigheter i världen?
Läs mer »

 


Ingen fred utan unga

Barn som gör peace-tecken

Unga släpps sällan in i maktens korridorer. De glöms ofta bort i politiska processer och får nästan aldrig vara med vid beslutsfattande. Men nu har FN antagit en resolution som slår fast att alla länder måste inkludera unga i fredsprocesser. Vad innebär det i praktiken?
Läs mer »


 

Dela det här: