Almedalsredaktionen 2017

Biståndsdebatten.se var troligen en av de största redaktionerna på plats i Almedalen. Vi var 21 personer som bevakade det allra mesta som har med bistånd och globala utvecklingsfrågor att göra. Redaktionen bestod framför allt av ideellt engagerade personer med intresse för globala utvecklingsfrågor och Sveriges roll i världen.

Här kan du läsa mer om oss:


Malin StjernströmMalin Stjernström, Projektledare Almedalen
malin@bistandsdebatten.se
Malin är anställd på FUF för att arrangera seminarier, driva Biståndsdebatten.se och leda arbetet i ALmedalen. Hon är utbildad statsvetare och har tidigare bland annat jobbat på den mellanstatliga organisationen IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Malin har ett förflutet som ideellt engagerad i FUF sedan 2012.


Kerstin Edquist, Redaktör Biståndsdebatten.se
kerstin@bistandsdebatten.se
Kerstin är anställd på FUF för att driva Biståndsdebatten.se och leda arbetet i Almedalen. Hon är utbildad journalist och antropolog och har tidigare jobbat på Sveriges Radio. Hon har även jobbat som journalist i bland annat Bolivia och Colombia.


Viktor StockeViktor Stocke, Styrgruppen
Viktor är med i den styrgrupp som organiserar redaktionens arbete i Almedalen och han ansvarar för tekniken på plats. Han är deltidsanställd på FUF samt arbetar med fundraising och kommunikation på Oxfam. Han har studerat statsvetenskap och miljövetenskap och har ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor och naturdokumentärer.


Sara Holmberg, Styrgruppen
Sara Holmberg ingår i styrgruppen som organiserar Almedalsredaktionen. Hon har en kandidatexamen i Internationella relationer och ekonomisk historia från Stockholms universitet och kommer närmast från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) där hon gjort praktik under våren och kommer att arbeta under sommaren. Sara har ett brett intresse för utvecklingsfrågor men global hälsa, SRHR och institutionsuppbyggnad är några favoritområden.


Timothy Carlsson, Styrgruppen
Timothy har en masterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet och hade kopplingen mellan utveckling och säkerhet som huvudsakligt intresse under studietiden. Han har erfarenhet av att arbeta med säkerhetsfrågor från tidigare praktik på Försvarshögskolan i Stockholm och på Sveriges ambassad i Riga. Timothy arbetar för tillfället som instruktör inom resehandlingar hos polisen. Timothy har varit medlem i FUF sedan hösten 2014.


Karin KlerbyKarin Klerby, Styrgruppen
Karins intresse för global och hållbar utveckling, men särskilt för rättvisefrågor, förde henne till kandidatprogrammet i Geografi vid Stockholms universitet, en pågående master i miljövård och fysisk planering och till engagemanget i Biståndsdebatten. Tidigare djupdykningar under studietiden har bland annat handlat om orienterbarhet i offentliga miljöer i Stockholm och fältstudier i Georgien. På fritiden brinner hon för tillgängliga offentliga miljöer och hållbar matproduktion.


Klara ElzvikStyrgruppen
Klara läser Politices kandidatprogram med inriktning nationalekonomi vid Uppsala universitet och utöver det pluggar hon kurser i swahili och hållbar utveckling. Hon jobbar ideellt för Röda Korsets ungdomsförbund i Uppsala och har sedan gymnasiet volontärarbetat med olika projekt i Sverige, Kenya och Malawi. Klara tycker mycket om natur och friluftsliv vilket lett till ett djupt intresse för klimat- och miljöfrågor.


Marcia MunozMarcia Munoz
Marcia har studerat Politices Kandidatprogram vid Uppsala Universitet och har inom ramen för sina studier genomfört en MFS i Chile och en praktiktermin i Uruguay. Hon har tidigare arbetat på Svenska FN-förbundet och Röda Korsets Ungdomsförbund. Nu studerar hon en master i Communication for Development. Marcia har ett särskilt intresse för Latinamerika och sitter i styrelsen för PeaceWorks som bland annat driver olika utvecklingsprojekt i Colombia.


Vera MörnerVera Mörner
Vera Mörner läser master i statsvetenskap på Stockholms universitet och har ett särskilt intresse för biståndspolitiska frågor kopplade till jämställdhet och governance. Vera har tidigare praktiserat på Utrikesdepartementet och tankesmedjan Global Utmaning och arbetar idag på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.


Hanna ÖhlundHanna Öhlund
Hanna studerar ett masterprogram i Statsvetenskap vid Stockholms Universitet och praktiserade nyligen på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, där hon arbetade med projekt rörande globala utmaningar och hållbart företagande. Hon har tidigare studerat vid Lunds Universitet med fokus på miljöpolitik, där hon skrev sin kandidatuppsats om hållbar utveckling.


Sara Sundqvist
Sara har precis tagit sin kandidatexamen i Statsvetenskap från Södertörns högskola och har under våren praktiserat på Right Livelihood-stiftelsen. Hon har även en bakgrund som auktoriserad dramapedagog.


Marie Karlsson
Marie har nyligen tagit en kandidatexamen i miljövetenskap från Södertörns högskola. Frågor hon brinner extra för är ett hållbart arbete för levande och friska hav, och hållbar produktion/konsumtion med fokus inom jordbruk. Sin kandidatuppsats skrev hon i Tanzania om agroforestry. Under våren praktiserade hon genom FUF:s praktikprogram på Scouterna med fokus på Agenda 2030.


Tove Södermark
Tove har en kandidatexamen i Internationella Relationer, och studerar nu för att ta en master i Global Politisk Ekonomi vid Stockholms Universitet. Hon har praktiserat på Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor, där hon även arbetat under sommaren. Valet av utbildning och inriktning mot framtida arbetsliv reflekterar hennes breda intresse för globala frågor som konflikt och säkerhet, migration, global styrning och historia.


Amanda Herrström
Amanda har en dubbel kandidatexamen i socialantropologi och internationella relationer och avslutade nyligen en praktik på svenska ambassaden i Tirana. Hennes intresse för utvecklingsfrågor väcktes under en vistelse i Tanzania och har sedan dess lett till arbete inom Unicef och IOM. Amanda har tidigare varit aktiv i Biståndsdebatten.se och som FUF korrespondent.


Agnes Duregård
Agnes tog precis en politices kandidatexamen från Uppsala universitet med statskunskap som huvudämne. Under utbildningen har hon bland annat gjort en utbytestermin i Buenos Aires och praktik på svenska ambassaden i Guatemala City. Hon har ett stort intresse för utvecklingsfrågor i allmänhet och Latinamerikafrågor i synnerhet.


Kristina Fedai
Kristina har en politices kandidatexamen i statskunskap från Uppsalas Universitet. Hon har varit aktiv i FUF sedan 2014 och detta är hennes andra gång i redaktionen för FUF i Almedalen. Hon har även ägnat tid åt ryska studier och har ett extra intresse för fred och säkerhetsfrågor, vilket även är det hon hoppas få arbeta med globalt.


Sarah Blomén
Sarah har ett stort intresse hållbarhetens tre dimensioner. Hon har tidigare jobbat med foundraising för två stora globala organisationer och brinner verkligen för att göra världen till en bättre plats. Just nu studerar hon företagsekonomi på Göteborgs universitet där hon satsar på att ta en kandidat i marknadsföring. Hos FUF driver hon tillsammmans med tre andra studiecirkeln Kaffe Global. Hennes hjärtefrågor är miljö, kvinnors rättigheter och en mer rättvis värld.


Josefine Henman
Josefine studerar miljövetenskap vid Lunds universitet. Hon brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor och har under åren varit aktiv i flera miljöorganisationer. Nu lägger hon dock det mesta av sitt engagemang i FUF Pop-Up Lund. Särskilt intresserad är hon av miljöekonomi och naturresursanvändning. Målet är att i framtiden arbeta på en global nivå med dessa frågor.


Therese Dovrin
Therese har en kandidatexamen i nationalekonomi från Södertörns Högskola och avslutade nyligen sin praktik på Sida. Hennes intresse för politik, ekonomi och samhällsutveckling har kommit till utryck genom politiskt engagemang och ideellt arbete i FUF:s seminarieverksamhet. Idag jobbar hon som gruppledare på svenska sektionen av Amnesty International.


Louise Moberg
Louise studerar politices kandidatprogrammet i statsvetenskap och nationalekonomi vid Lunds Universitet. Hon har en bakgrund inom utvecklingsstudier och har varit aktiv i FUF:s pop-up grupp i Lund sedan 2016. Louise är särskilt intresserad av frågor gällande global migration, jämställdhetsarbete och Latinamerika.


Anna Sjöberg TibblinAnna Sjöberg Tibblin, Kanslichef FUF
Anna jobbar som kanslichef på FUF och är med och jobbar med redaktionen i Almedalen. Hon har en masterexamen i Internationella Relationer och har tidigare bl.a. arbetat som programansvarig för FUF:s kommunikationsgrupper och yrkesnätverk och som kanslichef på organisationen PeaceWorks.

Dela det här: