Podcasts från Almedalen 2016

Under Almedalsveckan producerade FUF och Biståndsdebatten.se:s redaktion podcast-reportage om globala utvecklingsfrågor med medverkande från civilsamhälle, näringsliv, regering och riksdag. Efter Almedalsveckan följde vi upp de heta och inte så heta debattämnena i Visby i en intervju med Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Alla reportage finns samlade på den här sidan.

För att lyssna på alla avsnitt av FUF-podden, sök på FUF i din podcast-app, eller lyssna direkt genom att trycka på play.


Uppföljning av Almedalsdebatten med Isabella Lövin

Isabella Lövin

Karriärhöjdpunkter, avräkningar, brunkol, PGU, säkerhetsrådskandidaturen, feministisk utrikespolitik och, så klart, Agenda 2030. I den här FUF-podden följer vi upp heta och svala debattämnen inom bistånd och global utveckling från Almedalsveckan 2016 med Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Reportaget gjordes av Caroline Nordvall.

 

 


Sverige i säkerhetsrådet – utmaningar och möjligheter

FN:s säkerhetsrådDen 28 juni blev Sverige invalt i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017-2018. Vad kan Sverige bidra med? Hur ska man få genomslag i frågor gällande mänskliga rättigheter? I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. utrikesminister Margot WallströmAnders Kompass och Lena Ag (Kvinna till Kvinna). Reportaget gjordes av Carl-Johan Backman, Kristina Fedai och Elin Nordin.

 


Det sista målet?

HandskakningMål 17 i Agenda 2030 handlar om globalt partnerskap. För att nå resterande globala mål krävs ett brett samarbete mellan såväl privata som offentliga aktörer. Men vilken roll spelar näringslivet i hållbarhetsarbetet? I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. Charlotte Petri Gornitzska (Sida), Mattias Goldmann (FORES), Anders Wijkman (Miljömålsberedningen) och Håkan Svedman (IKEA). Reportaget gjordes av Anna Blücher, Jonathan Eng, Matilda Häggblom och Caroline Nordvall.

 


Den ombestridda klimatflyktingen

Klimatflyktingar i BangladeshSom en följd av klimatförändringarna beräknas 250 miljoner människor vara på flykt på grund av naturkatastrofer år 2050. Detta reportage handlar om det omdebatterade begreppet klimatflykting. I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. Johan Rockström (Stockholms universitet), Linnea Engström (MP) och Åsa Carlander Hemingway (Migrationsverket). Reportaget gjordes av Amanda Liedberg, Viktor Stocke och Sara Strandell Dalius.

 


Migration och utveckling – från policy till praktik

Flyktingar från Syrien

65 miljoner människor är på flykt. Sverige beslutar om en restriktiv tillfällig asyllagstiftning och utarbetar samtidigt ett policyramverk för biståndet där migration lyfts som en utvecklingsfråga. Vad händer här näst? I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. Lisa Pelling (Arena Idé), Kristof Tamas (Delmi), Kerstin Lundgren (C) och Carina Olsson (S). Reportaget gjordes av Laura Asperholm, Timothy Carlsson och Vera Mörner.

 


Vem bryr sig om Agenda 2030?

Globala målen

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål, och inkluderar därmed även Sverige. Men vad krävs för att få med sig allmänheten? Hur agerar politiker, näringsliv och civilsamhälle? I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. Johan Hassel (delegationen för Agenda 2030), Linda Nordin (Svenska FN-förbundet), Kenneth G Forslund (utrikesutskottet) och Malin Ripa (Volvo Group). Reportaget gjordes av Miron Arljung, Nikolina Stålhand och Sophia Tuwesdotter.

 


AP-fonder och hållbarhet

Hållbara investeringar

AP-fonderna ansvarar för 1400 miljarder av våra pensionspengar. Var investeras dessa pengar? Hur sker avvägningen mellan avkastning och hållbarhet? I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni Lars-Arne Staxäng (M) och Tomas Eneroth (S) från riksdagens pensionsgrupp, Annelie Andersson (Latinamerikagrupperna) och Kenneth Hermele (Göteborgs Universitet). Reportaget gjordes av Frida Ashbourne, Felicia Johansson och Josef Svantesson.

 

Dela det här: