Almedalsredaktionen 2016

Biståndsdebatten.se är troligen en av de största redaktionerna på plats i Almedalen. Vi är 23 personer som bevakar det allra mesta som har med bistånd och globala utvecklingsfrågor att göra. Redaktionen består till största delen av ideellt engagerade personer med intresse för globala utvecklingsfrågor och Sveriges roll i världen.

Här kan du läsa mer om oss:


Malin StjernströmMalin Stjernström, Projektledare 
malin@bistandsdebatten.se 
Malin är anställd på FUF för att driva Biståndsdebatten.se sedan april 2016 och är projektledare för bevakningen i Almedalen. Hon är utbildad statsvetare och har tidigare bland annat jobbat på den mellanstatliga organisationen IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Malin har ett förflutet som ideellt engagerad i FUF sedan 2012.


Anna BlücherAnna Blücher, Styrgruppen
Anna är med i den styrgrupp som organiserar Almedalsredaktionen. Hon har en kandidatexamen i utvecklingsstudier och en masterexamen i statsvetenskap och internationella relationer. Anna är särskilt intresserad av policyfrågor inom samstämmighetspolitiken och skrev sin masteruppsats om illegal kapitalflykt från utvecklingsländer. Hon har gjort praktik för IM i Nepal samt på CONCORD Sverige. Anna sitter även i FUF:s styrelse och jobbar just nu som administratör på Kronofogdens huvudkontor.


Frida Ashbourne

Frida Ashbourne, Styrgruppen
Frida är med i den styrgrupp som organiserar Almedalsredaktionen. Hon har just läst klart andra året på politices kandidatprogrammet i statsvetenskap och nationalekonomi och har det senaste året arbetat som utbildningsledare på Folk och Försvar. Frida har ett brett intresse för utvecklingsfrågor, men jämställdhetsfrågor är ett favoritområde. Under sommaren arbetar hon som assistent på regeringskansliet hos kommissionen för jämlik hälsa.


Caroline NordvallCaroline Nordvall, Styrgruppen
Caroline arbetar som journalist på Östgöta Correspondenten och är med i den styrgrupp som organiserar Almedalsredaktionen. Hon är utbildad journalist och statsvetare och har tidigare bland annat gjort praktik i Indien där hon arbetade med matsuveränitet och ekologiskt jordbruk. Caroline arbetar även med friskvård och är särskilt intresserad av hälsoaspekten inom hållbar utveckling. Till hösten väntar nya utmaningar som trainee på konsultbyrån Ethos International, specialiserad på CSR-frågor.


Nikolina copyNikolina Stålhand
Nikolina är en samhällsintresserad statsvetare som ständigt vill uppleva nya delar av världen. Hon har tidigare varit volontär i såväl Ecuadors huvudstad Quito som en liten by i centrala Kenya, samt praktiserat vid svenska ambassaden i Kuala Lumpur och UNHCR i samma stad. Brinner särskilt för jämställdhet och mänskliga rättigheter och drömmer om att en dag jobba med rättvisefrågor på global nivå.


JosefJosef Svantesson
Under uppväxten i Visby var Almedalsveckan mest en anledning att inte vistas i innerstaden för Josef. Efter ett antal resor jorden runt, åtskilliga ark skrivna om utvecklingsfrågor och långa nätter av studier i statsvetenskap och juridik, beträder han emellertid gräset i Almedalen något mera förväntansfull än vad han var då. Hans främsta intresseområden rör säkerhetspolitik och institutionsbyggande, kolonialhistoria och Latinamerika.


Sara_StrandellSara Strandell Dalius
Sara läser sista terminen på Politices kandidatprogrammet vid Uppsala universitet. Hon har tidigare studerat franska vid Université de Paris-Sorbonne i Frankrike och statskunskap vid Université de Montréal i Kanada. Sara har länge haft ett intresse för utvecklingsfrågor, hon har bland annat arbetat för Röda Korset i Stockholm och som volontär i nordvästra Kenya. Vid sidan av studierna arbetar Sara på Försäkringskassan.


Miron ArljungMiron M. Arljung
Miron har en masterexamen i geografi från Stockholms Universitet, med fokus på hållbar utveckling och markanvändning. Han avslutade nyligen en praktik hos SIANI och har tidigare gjort fältstudier i Nya Zeeland, volontärarbeten i Grekland och MFS i Costa Rica. Miron har varit aktiv i Biståndsdebatten sedan 2013 och det blir hans tredje år med FUF i Almedalen.


Elin Nordin copyElin Nordin
Elin har en kandidatexamen i etnologi med inriktning utveckling och internationellt samarbete och praktiserade nyligen på Svenska FN-förbundet. Intresset för global utveckling har kommit genom många och långa resor runt om i världen. Elin har tidigare bl.a. varit projektledare för Development Day 2015. I sommar är hon projektledare genom FUIS (Föreningen för utveckling och internationellt samarbete) för ett Sida-finansierat kommunikationsprojekt om Agenda 2030.


Vera MörnerVera Mörner
Vera Mörner har en politices kandidatexamen från Stockholms universitet och har tidigare praktiserat på Utrikesdepartementet och tankesmedjan Global Utmaning. Hon arbetar idag på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.


Carl-Johan BackmanCarl-Johan Backman
Carl-Johan är en konsult med dubbelexamen från KTH och Handels. Han har närt ett intresse för utvecklingsfrågor sedan tonåren och har nyligen avslutat en praktik på Hans Roslings stiftelse, Gapminder. Utöver FUF har Carl-Johan ett flertal ideella engagemang inom Amnesty, där han bland annat sitter som ledamot i Svenska Amnestys granskningskommitté.


amanda liedbergAmanda Liedberg
Amanda studerar Globala utvecklingsstudier vid Göteborgs Universitet och har en bakgrund inom medie och kommunikationsvetenskap. Amanda har även studerat Östafrikakunskap i Tanzania, och ägnar sig gärna åt olika former av sociala organisationer på sin fritid. Viktiga frågor för Amanda rör framförallt sociala orättvisor så som jämlikhet, interkulturellt lärande och HBTQ frågor. Dessa är områden som Amanda hoppas kunna arbeta globalt med i framtiden.


Viktor StockeViktor Stocke
Viktor studerar statsvetenskap och miljökommunikation på distans och har även en studiebakgrund inom miljövetenskap och hållbar utveckling. Genom sina studier och sitt engagemang har han fått ett särskilt intresse för CSR-frågor och sambandet mellan den hållbara utvecklingens tre dimensioner. Viktor är aktiv skribent i FUF-bladet och arbetar på deltid som kansliassistent på FUF. Han arbetar dessutom med organisationen Sustainergies som webbredaktör för inspirationsbloggen Mitthållbarhetsjobb.se.


Kristina copyKristina Fedai
Kristina är en uppsalastudent från Västerås med ett år kvar på sin politices kandidat med inriktning statsvetenskap. Kristina har två år i bagaget som aktiv i FUF:s seminariegrupp och brinner lite extra för frågor gällande fred och säkerhet.


Matilda_HaggblomMatilda Häggblom
Matildatog just en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Jönköping University med inriktning mot global kommunikation. Hon har också praktiserat på UD:s kommunikationsenhet där hon främst arbetade med frågor som rör biståndspolitik och offentlig digital diplomati. Matilda studerade en termin vid University of North Carolina Wilmington, USA, och har tidigare praktiserat vid ett hospice för aidssjuka i Sydafrika och vid organisationen Fridsro på Sri Lanka.


Timothy CarlssonTimothy Carlsson
Timothy har en masterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet och hade kopplingen mellan utveckling och säkerhet som huvudsakligt intresse under studietiden. Han har erfarenhet av att arbeta med säkerhetsfrågor från tidigare praktik på Försvarshögskolan i Stockholm och på Sveriges ambassad i Riga. Sedan våren 2016 arbetar Timothy som passhandläggare hos polisen. Timothy har varit medlem i FUF sedan hösten 2014.


Sophia_TuwesdotterSophia Tuwesdotter
Sophia är internationell projekthandläggare på Svenska FN-förbundet, där hon arbetar med förbundets internationella praktikantprogram och samarbetet med andra FN-förbund i världen. Hon ansvarar även för FN-förbundets projekt Minor, ett samarbete med UNMAS som bidrar till minröjning i DR Kongo. Sophia har en dubbel kandidatexamen i statsvetenskap och internationella relationer och hennes hjärtefrågor är jämställdhet och mänskliga rättigheter.


Jonathan EngJonathan Eng
Jonathan läser statsvetenskap och utvecklingsstudier på Lunds Universitet. Han har varit aktiv i FUF Pop-Up Lund under de senaste två åren. Jonathan brinner för utvecklingsfrågor, just nu lite extra för humanitär assistans då han gör praktik på FN:s livsmedelsprogram i Köpenhamn. Målet för framtiden är att jobba med kommunikation och utvecklingsfrågor.


Felicia JohanssonFelicia Johansson
Felicia har precis tagit examen i mänskliga rättigheter från Göteborgs universitet. Hon intresserar sig för det mesta som har med MR-frågor att göra, men framförallt kvinnors rättigheter, fred och social rättvisa. Felicia har varit aktiv i flera organisationer, bl.a. FUF Pop-Up Göteborg. Hon har även gjort praktik i Chile två gånger, och en gång på Utrikedsdepartementets Amerikaenhet. I framtiden hoppas Felicia kunna arbeta på heltid med MR-frågor.


Laura AsperholmLaura Asperholm
Laura är en statsvetare och beteendevetare från Göteborg som idag jobbar för Stockholms stad. Hon kom nyligen hem efter att ha gjort praktik och MFS i Zimbabwe och Madagaskar, och är engagerad i FUF sedan 2016.


anton ingstedtAnton Ingstedt
Konfliktförebyggande, jämställdhets- och hbtq-arbete är Antons passion. Idag arbetar han som asylprövningshandläggare på Migrationsverket. Han har tidigare praktiserat på Sida med inriktning på mänsklig säkerhet, och arbetat extra på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Anton har en kandidatexamen i freds- och konfliktforskning, liksom språk och utvecklingsstudier i bagaget.


Anna Sjöberg TibblinAnna Sjöberg Tibblin
Anna jobbar som kanslichef på FUF. Hon har en masterexamen i Internationella Relationer och har tidigare bl.a. arbetat som programansvarig för FUF:s kommunikationsgrupper och yrkesnätverk och som kanslichef på organisationen PeaceWorks.

 


Isabella Axelsson
Isabella arbetar som programansvarig för FUF:s kommunikationsgrupper och yrkesnätverk. Hon har bland annat studerat kreativt skrivande och journalistik, och masterprogrammet i Mellanöstern och Nordafrikastudier på Stockholms universitet. Hon är särskilt inriktad på genusfrågor. Innan Isabella började arbeta på FUF jobbade hon som konsult inom media.


Sofie HabramSofie Habram, Styrgruppen
Sofie har en akademisk bakgrund inom statsvetenskap och utvecklingsstudier med fokus på kvantitativ metod. Just nu arbetar hon som statistiker på Sida med ansvar för Sveriges biståndsrapportering till OECD/DAC. Sofie har engagerat sig i FUF sedan 2013 och var projektledare för Almedalsredaktion 2015. Hon är inte med i Almedalen i år, men har varit ordförande i styrgruppen för redaktionen under året.


Sandra IdeskärSandra Ideskär, Styrgruppen
Sandra är utbildad statsvetare och nationalekonom vid Stockholms universitet. Hennes hjärta slår lite extra för rättvisa internationella skattesystem och policyprocesser inom ramen för PGU och PCD. Sandra är nu trainer och projektledare på ActionAid Sverige, och har tidigare varit policy- och informationsassistent på CONCORD Sverige och praktikant på Sida, HUMASIEN. Hon är inte med i Almedalen i år, men har varit med i styrgruppen för redaktionen under året.

Dela det här: