Poddintervjuer från Almedalen 2015

Här samlar vi alla poddintervjuer från Almedalen 2015:

Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan?

Jonas Björk och Frida Ashbourne på Biståndsdebatten.seJonas Björk, Carl-Johan Backman och Frida Ashbourne  från Biståndsdebatten.se gick runt i Almedalen och frågade vilken som är den viktigaste utvecklingsfrågan. De stötte bland annat på centerpartiets partiledare Annie Lööf, feministiskt initiativs europaparlamentariker Soraya Post, dramatikern och debattören Stina Oscarsson och Rädda Barnen Gotlands ordförande Peter Herthelius. Lyssna på vilken utvecklingsfråga de tycker är viktigast!

 


Kara Hermez: ”Minoriteterna glöms bort i kampen mot IS”

Rafaela Rodrigues intervjuar Kara HermezKara Hermez är styrelseledamot i Assyriska riksförbundet. Hon berättar om sin resa till norra Irak i början av året. Hon åkte med en riksdagsdelegation för att besöka olika flyktingläger där. Kara Hermez säger att många minoriteter i området är bortglömda och regeringarna i området gör väldigt lite för att hjälpa flyktingarna. Och hon är även besviken på Sveriges agerande.
– Biståndet når inte minoriteterna. Sverige borde öronmärka pengar till dem, säger Kara Hermez.
Hon intervjuas av Rafaela Rodrigues.

 


Julia Schalk: ”En feministisk utrikespolitik måste se kopplingar till sexuella rättigheter”

Julia SchalkJulia Schalk jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. Hon berättar om ett växande motstånd i Europa från religiösa och högerextrema grupper. Flera regeringar är emot att stärka SRHR och därför är det svårt att driva de här frågorna genom EU, säger hon.
– Man kan inte riktigt lita på EU tyvärr, så Sverige behöver söka stöd från andra regioner för att jobba med de här frågorna, säger Julia Schalk.
Hon intervjuas av Amanda Liedberg.

 


Samaa Sarsour: ”Vi måste ha förståelse för varandras olikheter”

Samaa Sarsour och Anna HöggrenSamaa Sarsour är aktiv i Svenska kommittén mot islamofobi. Hon berättar om hur Sverige många gånger har en skev bild av muslimer, bland annat att muslimska kvinnor med slöja alltid är offer. Och att kvinnor som är hemmafruar alltid är ofria.
– Det är viktigt att vi inte applicerar vår egen agenda. Samhället i Väst ser helt annorlunda ut än i Mellanöstern, säger hon.
Samaa Sarsour tycker att svenska myndigheter och organisationer som jobbar med bistånd måste ha bättre kunskaper om olika religioner, kulturer och samhällen. De kunskaperna finns redan i Sverige hos de människor som har ursprung i regionerna, säger Samaa Sarsour.
Hon intervjuas av Anna Höggren.

 


Julia Kronlid: ”Vi vill också hjälpa de mest utsatta barnen”

Carl-Johan Backman intervjuar Julia KronlidSverigedemokraternas utrikes- och biståndspolitiska talesperson Julia Kronlid säger att Sveriges resurser är begränsade och att det mest effektiva är att vi hjälper flyktingar i deras närområden. Sverigedemokraterna vill ge pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR och till Världsbankens fonder, säger hon. Hon förklarar också varför Sverigedemokraterna vill minska Sveriges totala biståndsbudget från 1 procent av BNI till 0,7 procent av BNI.
– Just nu finns det mycket saker i Sverige som behöver förbättras och då vill vi prioritera, säger Julia Kronlid.
Hon intervjuas av Carl-Johan Backman.

 


Annika Söder: ”Det är viktigt att barnmorskor känner sig sedda”

Annika Söder är kabinettsekreterare på Utrikesdepartementet och har bland annat jobbat med den digitala kampanjen #midwives4all om barnmorskors roll i utveckling. Hon berättar om hur #midwives4all är en del av den feministiska utrikespolitiken. Kampanjen har bland annat drivits av flera av Sveriges ambassader runtom i världen.
Hon intervjuas av Elina Anderson.

 


Gerda Larsson: ”Det viktiga är resultatet och samhällsnyttan”

Gerda Larsson jobbar med att utvärdera och granska ideella organisationer på givarnas intresseorganisation Charity Rating. Hon förklarar hur man kan mäta vilka resultat och vilken samhällsnytta olika projekt gör. Hon säger att transparens är väldigt viktigt. Det ska vara tydligt vilka som sitter i ledningen i organisationen samt vilka mål de har och vad de har uppnått.
Gerda Larsson berättar att bara 38 av 217 organisationer klarade Charity Ratings krav förra året.
Hon intervjuas av Sandra Ideskär.

 


Cecilia Wikström: ”Det är som att EU-länderna har glömt sin egen historia”

Cecilia Wikström intervjuas av Anna BlücherEU-parlamentarikern och folkpartisten Cecilia Wikström säger att hon är stolt över att vara invald i EU som är världens absolut största biståndsgivare. Samtidigt är hon kritisk mot mycket av EU:s politik, inte minst hanteringen av flyktingar. Det skulle vara enkelt att ge humanitära visum till människor så att de kan söka asyl, menar hon. Men EU-länderna vill inte det.
– I allt som handlar om humanitet idag är det EU-länder som säger nej, säger Cecilia Wikström.
Hon intervjuas av Anna Blücher.

 


Emelie Aho: ”Jag hoppas på ett skatteorgan under FN”

Emelia Aho intervjuas av Elina AndersonEmelie Aho jobbar som sakkunnig inom skatteflykt på Forum Syd. Hon säger att en del företag skattefuskar och många gör en aggressiv skatteplanering. Därför borde Sverige kräva att företag har öppna ägarregister och redovisar sin verksamhet separat för varje land, så kallad land-för-land-rapportering. På det sättet kan utvecklingsländer få betydligt större skatteintäkter, säger hon.
Emelie Aho berättar också om några av de många stängda seminarierna i Almedalen.
Hon intervjuas av Elina Anderson.

 


Malin Björk: ”EU tar biståndspengar till att investera i Fästning Europa”

Malin Björk intervjuas av Caroline NordvallEU-parlamentarikern och vänsterpartisten Malin Björk berättar om vad begreppet ”global rättvisa” innebär för henne. Hon tar även upp att mycket av EU:s biståndsbudget spenderas på gränskontroll, flyktingmottagande och andra saker på hemmaplan, i stället för i utvecklingsländer.
– EU kan enas om att vi ska spendera 2 procent av BNI på upprustning, men inte att 0,7 procent ska gå till bistånd, säger Malin Björk.
Hon pratar också om EU:s handelspolitik som hon tycker minskar människors möjligheter till att odla mat.
Hon intervjuas av Caroline Nordvall.

 


Henrik Selin: ”Vi har underskattat vikten av att tala om Sverige i utvecklingsländer”

Henrik SelinHenrik Selin är chef för den interkulturella avdelningen på Svenska institutet. Han berättar om Svenska institutets uppdrag att både främja Sveriges bild i världen och att jobba med utvecklingsfrågor i fattiga länder.
– Vi hjälper till i bryggan mellan Sverige och de biståndsländer som vill bygga nya relationer med vårt land, säger han.
Henrik Selin säger att han ser en vilja hos många utvecklingsländer att skapa relationer där länderna ses som jämbördiga parter och inte bara givare och mottagare.
Han intervjuas av Sofia Quell.

 


Christofer Fjellner: ”Vi är nio miljoner människor i ett litet avlägset hörn i världen”

Christofer FjellnerEU-parlamentarikern och moderaten Christofer Fjellner pratar om att EU borde vara mer samordnade i sin utrikes- och utvecklingspolitik. Han säger att han är oroad över Sveriges egna ställningstagande i många frågor, i stället för att driva frågor som mänskliga rättigheter och klimat inom EU. Det är vår chans att påverka, säger han.
Christofer Fjellner lyfter också fram handel som en viktig väg för utveckling. Han tror till exempel att handelsavtalet mellan EU och USA – TTIP – skulle hjälpa fattiga länder, utanför handelszonen, att öka sin handel.
Han intervjuas av Timothy Carlsson.

 


Pål Wrange: ”Det är ett stort steg både att gå med och att gå ur Nato”

Pål Wrange är professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Han analyserar det samarbetsavtal med Nato som Sveriges riksdag ska rösta om. Han diskuterar även vad det skulle innebära om Sverige går med i Nato.
– En försiktig politiker skulle nog tycka att det här samarbetsavtalet är en rimlig medelväg, säger Pål Wrange.
Han intervjuas av Ivar Bohigas.

 


Henrik Brundin: “Ett ton koldioxid är ett ton koldioxid”

Henrik Brundin intervjuas av Miron Arljung.

Henrik Brundin från biståndsorganisationen Vi-skogen berättar om hur Vi-skogen jobbar med klimatkompensation genom att lagra kol i trä och i marken. Men det är en temporär lösning och det går inte att kompensera att vi bränner kol och olja. Dessutom pratar Henrik Brundin om fördelar och nackdelar med de olika klimatmärkningarna av olika produkter. Han intervjuas av Miron Arljung.

 


Gabi Björsson: “Jag är ganska säker på att jag inte får en hållbar pension”

Annelie Andersson och Gabi Björsson intervjuas av Sofie Habram.Ska våra pensionspengar investeras i fossilindustri, gruvbolag och vapentillverkare som bryter mot mänskliga rättigheter och förstör miljön? Annelie Andersson, ordförande i Latinamerikagrupperna och Gabi Björsson, generalsekreterare i Afrikagrupperna, driver en kampanj för att de statliga AP-fonderna ska investeras i hållbara projekt. De intervjuas av Sofie Habram.

 


Stina Berge: “Vård är mer än medicin”

Stina BergeStina Berge, generalsekreterare på organisationen Yennenga Progress, berättar hur hennes organisation försöker skapa skolor och vårdcentraler som blir bra referenser i fattiga länder. Hon förklarar också begreppet hållbar vård – något som inte bara innefattar medicin, utan även förebyggande hälsa och juridisk hjälp.
Hon intervjuas av Rafaela Rodrigues Gusmao.

 


Niklas Kebbon: ”Alla EU-länder måste ha en flyktingkvot”

Niklas Kebbon (foto Pawel Flato)Sveriges förra ambassadör i Syrien, Niklas Kebbon, berättar om hur Sverige kan hjälpa syriska flyktingar. Dessutom pratar han om det stora behovet av humanitärt bistånd i Syrien och vad han menar med att kriget i Syrien är proxykonflikt.
Han intervjuas av Amanda Liedberg.

 


Eva Zetterberg: ”Vi har ännu ingen feministisk försvarspolitik”

Eva Zetterberg på kvinnorättsorganisationen Operation 1325 berättar om hur Sverige kan stödja kvinnor i utrikes- och utvecklingspolitiken. Det är viktigt att civilsamhället är en del av arbetet, säger hon. Dessutom pratar hon om hur kvinnor kan bli mer deltagande på chefsposter och i fredsförhandlingar.
Hon intervjuas av Sandra Ideskär.

 


Vad har Forum Syd för roll i Almedalen?

Annica Sohlström från Forum Syd intervjuas av Sofie Habram.Sofie Habram från Biståndsdebatten.se träffade Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström för en intervju under Almedalens första dag. Forum Syd är en biståndsorganisation med över 158 medlemmar från Sveriges civilsamhälle. Annica Sohlström diskuterar civilsamhällets roll på Almedalen. Hon pratar även om varför Forum Syd är den enda arrangörer i Almedalen som anordnar ett seminarium om diaspora.

Dela det här: