Sverige och FN:s fredsbyggande arbete

2016 antog FN:s säkerhetsråd säkerhetsresolutionen 2282 om upprätthållande av fred. Resolutionen betonar staters, internationella och regionala organisationers samt civilsamhällets ansvar för fred och säkerhet. Den understryker även kvinnor och ungdomars deltagande, vilket är något som alla paneldeltagare håller med om är viktigt.

Läs mer »


Från Afghanistan till Mali – kan humanitära och militära intressen samverka?

Säkerhetshoten mot hjälparbetare har ökat i Mali, eftersom skiljelinjen mellan militära och civila aktörer är svår för befolkningen att uppfatta. Det försvårar det humanitära arbetet och förhindrar utvecklingsinsatser. Detta är en utveckling vi även kunnat se i Afghanistan. Hur vi ska kunna använda oss av lärdomarna från Afghanistan ligger till grund för detta seminarium.

Läs mer »


Funktionsnedsättning, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter

Majoriteten av personer med funktionsnedsättning i världen lever i fattigdom, och 80 procent bor i låg- och medelinkomstländer. Samtidigt uppmärksammas sällan sambandet mellan funktionsnedsättning och global ojämlikhet.

Läs mer »


Är pengar i handen bästa sättet att stödja utsatta?

Pengar i handen till de mest utsatta i samhället eller uppbyggnad av universella välfärdslösningar? Panelen vänder och vrider på frågan gällande vart det svenska biståndsarbetet bör rikta sitt fokus.

Läs mer »


Så får vi fler kvinnliga presidenter!

Ett seminarium om solidaritet, självklarheter och hur vi skapar de trygghetssystem som är grundläggande för kvinnors förbättrade levnadsvillkor.

Läs mer »


Vad vill partierna med biståndet?

Representanterna från riksdagspartierna delar i stort sett synen på de breda biståndsfrågorna och Sveriges internationella roll, men under seminariets gång framkommer även meningsskiljaktigheter mellan deltagarna. Oenigheten är som starkast i frågor om flyktingpolitik, vapenexport och regeringens tillämpning av sin biståndsstrategi.

Läs mer »


Glömda eller bortprioriterade? Tonårstjejer i kris och konflikt

Tonårstjejer är en grupp som är svår att nå ut till och som ofta glöms bort i humanitära insatser. Därför krävs en långsiktighet och ett överbryggande arbete mellan humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd menar Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige.

Läs mer »


Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *