Colombia och freden, ett steg mot hållbar utveckling?

Sverige har varit och förblir en aktiv aktör i fredsförhandlingarna i Colombia och följer sedan 2016 en femårsstrategi som tar avstamp i Agenda 2030. Men trots ett undertecknat fredsavtal är orosfaktorerna stora gällande säkerheten på landsbygden och tilltron till rättvisesystemet i landet.

Läs mer »


Desinformation hotar demokratin – vem kan man lita på?

Falska nyheter och felaktig information på nätet har ökat de senaste åren. Det är ett hot mot både demokratin och mänskliga rättigheter, säger paneldeltagarna.

Läs mer »


Klimatforskningen från Arktis till Almedalen

I ett litet tält under banderollen ”Klimatprat” står en enig panel: vi behöver en systemförändring för att på riktigt uppnå hållbar utveckling. Klimatforskare pratar konsumentmakt, hållbara städer och en framtid bortom nästkommande generationer.

Läs mer »


Svensk vapenexport till diktaturer – om kryphål i lagen och att hålla vad man lovar

Förra veckan lämnade regeringen över en remiss till Lagrådet som ska försvåra exporten av krigsmaterial till diktaturer. Panelen är oense om det är ett tillräckligt stort steg i rätt riktning eller om remissen innehåller kryphål som möjliggör kränkningar av mänskliga rättigheter.

Läs mer »


Vattenkrig – kriget om vatten. Samverkan för hållbara innovationer i kris och katastrof

På Sverige i världen-torget talar representanter från Världsbanken, Röda Korset, International Aid Service och Vinnova om att man i tider av konflikt inte bara kan fokusera på humanitärt bistånd, utan att man även måste satsa på vatten och sanitet. På så vis kan ännu fler liv räddas och grunderna för en återuppbyggnad läggas.

Läs mer »


Håller vi på att äta upp framtiden? Politik för ett hållbart jordbruk och matsystem

Det nuvarande globala matsystemet är fast i ett icke-hållbart grepp. Samtidigt råder politisk oenighet om vilka lösningar som behövs för att garantera matsäkerhet i framtiden.

Läs mer »


Religiös värld men sekulärt bistånd – hur går det ihop?

Religiösa samfund och ledare är nyckelaktörer i många utvecklingsprojekt, men mer kunskap krävs för att se på utvecklingssamarbetet genom ”religiösa glasögon”.

Läs mer »


The right to safe sex – Swedish ODA for global health

Sverige är ett stort givarland på SRHR-området (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och det finns en stark politisk konsensus kring dessa frågor. Att ett fortsatt globalt samarbete kring SRHR-frågor behövs är något som genomsyrar seminariet om rätten till säkert sex och svenskt bistånd till global hälsa.

Läs mer »


Sverige i FN:s säkerhetsråd

Sex månader har gått sedan Sverige tog plats i FN:s säkerhetsråd. De pågående konflikterna i Syrien och Jemen kräver omvärldens och FN:s agerande. Sverige står inför ett välkänt och återkommande problem inom säkerhetsrådet: att trots de permanenta medlemmarnas vetorätt driva igenom beslut om åtgärder.

Läs mer »


Kärnvapnen – hotet och nedrustningen

Panelen är delad. Kärnvapen måste avvecklas. Användning av kärnvapen skapar katastrofala följder, och en framtid med kärnvapen är inte ett alternativ. Kärnvapen skapar osäkerhet, men löser ett förbud nedrustningen av kärnvapen?

Läs mer »


Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *