Så kan företag bidra till fred

Hur kan en klocktillverkare bidra till fred? Enligt Peter Brune, internationell chef på Individuell Människohjälp (IM), är ett av svaren att använda humanium, en ny råvara skapad av nedsmälta illegala vapen, i tillverkningen.

Läs mer »


10 ways to create more inclusive cities for refugees – innovations from Sweden, Kenya and Uganda

– Two common experiences are shared by many refugees, Mark Ewesit, chief officer of the Ministry of Lands and Urban Planning in Turkana County, Kenya, tells us. The first is that of escaping a bitter past that one does not wish to reexperience in the new country. The second is the shortage of basic needs. Many refugees come without anything, he says, and therefore the UN and other aid agencies often put emphasis on supplying services to the refugee population.

Läs mer »


Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

Svensk migrationspolitik och vapenexport hindrar regeringen från att leva upp till en konsekvent feministisk utrikespolitik.
– Det är inte försvarbart att exportera krigsmateriel till stater som kränker flickor och kvinnors rättigheter, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och skiljedomsföreningen.

Läs mer »


Barnhemskollen – hur godhjärtade människor bidrar till att öka barns utsatthet

”Barnhemsturism” blir allt mer populärt bland resenärer som vill ha en annorlunda reseupplevelse och samtidigt göra något gott för andra människor. Barnhem är dock en ifrågasatt metod för att hjälpa barn i fattigdom.
– Trots att resenärerna generellt har goda intentioner stjälper man mer än man hjälper genom att resa på det sättet, menar Anna Ekstedt, juridisk expert på människohandel på Länsstyrelsen i Stockholm.

Läs mer »


Hur bidrar Sverige till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen genom offentlig upphandling?

Hållbar upphandling är delmål 12:7 i Agenda 2030 och offentlig upphandling utgör en femtedel av Sveriges BNP, men ställs tillräckligt med krav på leverantörerna? Synen på vilka krav man ska ställa vid offentliga upphandlingar har genomgått stora förändringar de senaste 10 åren. Idag finns i Sverige bland annat Upphandlingsmyndigheten, som ska stötta, förvalta och utveckla den offentliga upphandlingen.

Läs mer »


Att stjäla från de fattiga – om den globala skatteflykten

Hanteringen av illegal skatteflykt är en nykomling på den politiska agendan och ett förslag om land till land-rapportering för multinationella företag debatteras just nu i EU. Öppenhet och transparens är några viktiga punkter som lyfts fram i samband med det nya förslaget.

Läs mer »


Almedalen 2030 – unga ledares visioner

De unga ledarna i panelen ser på uppfyllandet av Agenda 2030 med tveksamhet.
– Vi kommer prata om exakt samma saker i Almedalen år 2030 som vi gör idag, säger Hajan Jabar från Make Equal.

Läs mer »


Behöver vi verkligen demokrati?

En enig panel diskuterar demokratins framtid och nödvändigheten av att bevara och försvara de demokratiska värderingarna. Oro över de hot som påminner oss om demokratins skörhet varvas med hoppingivande brandtal om kampen för den demokratiska värdegrunden.

Läs mer »


FN satsar på unga, fred och säkerhet – vilka är utmaningarna?

Det är viktigt att stärka delaktigheten och inflytandet bland unga i arbetet med fred och säkerhet, anser panelen. Antalet unga bli allt fler och cirka hälften av världens befolkning är nu under 24 år. Många av dem lever i konfliktdrabbade eller sviktande stater.

Läs mer »


The shrinking space for women – Sweden’s role in Central America more crucial than ever

Women’s rights are under threat. As El Salvadorian native Maria Teresa Rivera tells us her story of how she ended up being wrongfully imprisoned over a miscarriage, the country’s ambassador to Sweden emphasises the need to keep supporting those that fight for reproductive rights.

Läs mer »


 

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *