Bidrar Sverige till systemkollaps? Effekterna av de nya asylreglerna

Hur påverkas sköra staters, och särskilt Afghanistans, utveckling av återsändandet av människor på flykt? Panelen var enig: återsändandet motverkar biståndets syfte – att bidra till stabila och säkra stater.

Läs mer »


Sex, makt och kontroll – hur världspolitik och myter sätter stopp för utveckling och jämställdhet

Den globala debatten kring sexualitet och reproduktion är hårdare än på länge. Detta får svåra konsekvenser som tonårsgraviditeter och osäkra aborter. Tillgången till sexualundervisning är därför helt avgörande för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och de globala målen.

Läs mer »


New approaches to development – activists, civil society & entrepreneurs

Partnerskap är nyckeln för att lyckas med Agenda 2030, menar Lena Ingelstam, avdelningschef för partnerskap och innovation på Sida.
– Vi måste börja ta mer risker och öppna upp för nya initiativ från olika håll. Att lägga tid på nya samarbeten gynnar alla.

Läs mer »


Ditt pensionskapital, Agenda 2030 och företagens ansvar

Hållbarhet är lönsamt på lång sikt. Finansmarknaden och näringslivet är nödvändiga aktörer för att säkerställa en hållbar utveckling, men för att nå dit krävs samarbeten och att gå från snack till verkstad.

Läs mer »


Hur påverkas humanitärt arbete när stridande parter struntar i krigets lagar?

Människor fast i en konfliktsituation ska ha rätt till humanitär hjälp och skydd, en skyldighet de flesta stater har skrivit under på i Genève-konventionen. Men det har blivit farligare för humanitära arbetare att utföra sitt uppdrag, vilket har konsekvenser de för civila som behöver hjälp. Detta menar en panel som talar utifrån egna erfarenheter.

Läs mer »


Mänskliga rättigheter på export? Regeringens och näringslivets roll på svåra marknader

Vem bär ansvaret för hållbart företagande – staten eller företagen? Enligt EU- och handelsminister Ann Linde är ansvaret delat, men tydliga riktlinjer krävs. Birgitta Ohlsson (L), riksdagsledamot, håller med Linde om att riktlinjer är viktiga, men om regeringen menar allvar med den feministiska utrikespolitiken är det genomförandet som räknas.

Läs mer »


Barn i krig – har vi råd med en förlorad generation?

Konflikt och fattigdom är de främsta orsakerna till att 30 miljoner barn inte går i skolan. Representanter från Sida och UNICEF Sverige berättar om arbetet med att säkra fler barns skolgång – också i länder som präglas av kris och konflikt.

Läs mer »


Självbild eller verklighet – ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030

Är Sverige bäst i klassen på genomförandet av Agenda 2030 eller behöver vi ta en extra titt i spegeln och rannsaka vår självbild? En generationsöverskridande panel med representanter från politiska partier och ungdomsförbund tycker både lika och olika om Sveriges roll i genomförandet av agendan.

Läs mer »


 

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *