Dokument från Förenta Nationerna (FN)

Alla dokument på Biståndsdebatten.se är sorterade efter vad de handlar om och efter vilken organisation som står bakom dokumentet.

28 dokument.

Dokument från Förenta Nationerna (FN) (28)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2013-01-01

Levels & Trends in Child Mortality

- Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation

Förenta Nationerna (FN), The World Bank, Unicef, World Health Organization (WHO)Barn och unga, Hälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-09-20

A more secure world: Our shared responsibility – Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change

Förenta Nationerna (FN)FN, Militärt bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-08

A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development

- The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda

Förenta Nationerna (FN)Millenniemålen, Post-152) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-07-01

AFGHANISTAN – MIDYEAR REPORT 2011 PROTECTION OF CIVILIANS IN ARMED CONFLICT

Förenta Nationerna (FN)Afghanistan, FN, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-10-11

Arab Human Development Report 2002

- Creating Opportunities for Future Generations

Förenta Nationerna (FN)Demografi / befolkningsstatistik, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-11-30

Blind Spot. Reaching out to men and boys

- Addressing a blind spot in the response to HIV

UNAIDSHälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2012-06-09

Five years of blockade

- The humanitarian situation in the Gaza strip

Förenta Nationerna (FN)Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-07-09

Gaza in 2020

- A livable place?

Förenta Nationerna (FN)Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-09-20

Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millenium Development Goals

- Report to the UN Secretary-General

Förenta Nationerna (FN)Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-01-01

Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993

- Rapport för FN:s konferens om Befolkning och utveckling i Kairo 1994

- SOU 1994:38

Förenta Nationerna (FN)Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Kvinnor1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1987-11-13

Our Common Future (Bruntlandt report 1987)

- Report of the World Commission on Environment and Development

Förenta Nationerna (FN)Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 1. Eradicate extreme poverty and hunger

Förenta Nationerna (FN)Hunger, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 2. Achieve universal education

Förenta Nationerna (FN)Millenniemålen, Utbildning, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 3: Promote gender equality and empower women

Förenta Nationerna (FN)Kvinnor, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 4 - Reduce child mortality

Förenta Nationerna (FN)Barn och unga, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 5: Improve maternal health

Förenta Nationerna (FN)Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 6 – Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases

Förenta Nationerna (FN)Hälsa, HIV/AIDS, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 7 - Ensure environmental sustainability

Förenta Nationerna (FN)Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 8 - Develop a global partnership for development

Förenta Nationerna (FN)Handelspolitik, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2010-11-05

Report of the Secretary-General’s High-level Advisory Group on Climate Change Financing

Förenta Nationerna (FN)FN, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-09-09

Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident

Förenta Nationerna (FN)Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-06-04

Så respekteras Mänskliga rättigheter i arbetslivet 2014

- Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier, tortyr och i värsta fall mord drabbar fortfarande arbetstagare och fackligt aktiva runt om i världen!

- LO-TCO Biståndsnämnd 2014 års rapport

Förenta Nationerna (FN), LO-TCO BiståndsnämndAnständiga arbetsvillkor, Burma, Colombia, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Qatar, Sida, Vitryssland, Zambia12) Dokumenttyp ej angiven
2013-01-01

The Global Partnership for Development: The Challenge We Face

- Millennium Development Goal 8 - MDG Gap Task Force Report

Förenta Nationerna (FN)Mellanstatliga aktörer, Millenniemålen, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

The Global Partnership for Development: The Challenge We Face

- MDG Gap Task Force Report 2013 - Millennium Development Goal 8

Förenta Nationerna (FN)Global Compact, Millenniemålen, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-08-08

The Right to Food

Förenta Nationerna (FN)Fiske, Hunger2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-16

The State of Food Security and Nutrition in the World 2017

- Building resilience for peace and food security

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Förenta Nationerna (FN), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Unicef, World Food Programme (WFP), World Health Organization (WHO)Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-01

Transforming our world

- The 2030 agenda for sustainable development

- A/RES/70/1

Förenta Nationerna (FN)FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2013-05-01

United Nations Should Clarify the Process and Assumptions Underlying Secretariat Professional Salaries

Förenta Nationerna (FN)FN2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
Dela det här: