Dokument från Unicef

Alla dokument på Biståndsdebatten.se är sorterade efter vad de handlar om och efter vilken organisation som står bakom dokumentet.

9 dokument.

Dokument från Unicef (9)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2013-01-01

Levels & Trends in Child Mortality

- Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation

Förenta Nationerna (FN), The World Bank, Unicef, World Health Organization (WHO)Barn och unga, Hälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-05-24

Counting pennies

- A review of official development assistance to end violence against children

Barnfonden, Rädda Barnen, SOS Barnbyar, Unicef2. Bistånd, Barn och unga, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2013-09-23

Education without borders: A summary

- A report from Lebanonon Syria's out of school children

UnicefBarn och unga, Libanon, Syrien, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-03-22

Progress in child wellbeing – Building on what works

UnicefBarn och unga, FN, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-05-09

Progress on drinking water and sanitation

- Joint Monitoring Programme update 2014

- ISBN: 978 92 4 150724 0

Unicef, World Health Organization (WHO)Millenniemålen, Vatten12) Dokumenttyp ej angiven
2014-01-01

Progress on Drinking-Water and Sanitation

- 2014 Update

Unicef, World Health Organization (WHO)Hälsa, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-12

Remissvar på regeringens biståndspolitiska plattform (UF2014/4543/USTYR)

UnicefBiståndspolitiska plattformen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-16

The State of Food Security and Nutrition in the World 2017

- Building resilience for peace and food security

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Förenta Nationerna (FN), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Unicef, World Food Programme (WFP), World Health Organization (WHO)Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-01

THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2014 IN NUMBERS

- Revealing disparities, advancing children’s rights

- United Nations publication sales no.: E.14.XX.1

UnicefBarn och unga, Mänskliga rättigheter, Resultat, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
Dela det här: