Dokument från Swedfund

Alla dokument på Biståndsdebatten.se är sorterade efter vad de handlar om och efter vilken organisation som står bakom dokumentet.

12 dokument.

Dokument från Swedfund (12)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2010-11-02

Africa’s road to prosperity

SwedfundAfrika, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-03-02

Development and results

SwedfundResultat, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-02-26

Evaluation of Development Effects – based on former investments made by Swedfund in Tanzania

SwedfundSwedfund, Tanzania2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-04

Fattigdomsminskning genom hållbart företagande

- Swedfunds integrerade redovisning 2015

SwedfundHållbar utveckling, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-02-02

FINANCE FOR DEVELOPMENT Sustainability Report 2009 Swedfund International

SwedfundSwedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-08-02

FINANCE FOR DEVELOPMENT Sustainability Report 2010 Swedfund International

SwedfundNäringslivsbistånd, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2018-02-16

Hållbart företagande

- Swedfunds Integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2017

SwedfundGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-02

IFC JOBS STUDY ASSESSING PRIVATE SECTOR CONTRIBUTIONS TO JOB CREATION AND POVERTY REDUCTION

SwedfundNäringslivsbistånd, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-09-02

New Roads to Development

SwedfundSwedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-02-02

poverty reduction through SuStainable buSineSS

SwedfundSwedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-12

Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

SwedfundBiståndspolitiska plattformen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-07-07

The Growing Role of the Development Finance Institutions in International Development Policy

SwedfundNäringslivsbistånd, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
Dela det här: