Dokument från Sida

Alla dokument på Biståndsdebatten.se är sorterade efter vad de handlar om och efter vilken organisation som står bakom dokumentet.

452 dokument.

Dokument från Sida (452)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
1997-04-01

Gender and Environment in Development Cooperation – An assessment of Agenda 21 and the platform for action

SidaJämställdhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-02-01

A Climate of Conflict

International Alert, SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-09-01

A Favourable Climate for Development

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1991-12-13

A Flawed Success – An Evaluation of SIDA Support to the Kotmale Hydropower Project

SidaKlimat & miljö, Sri Lanka, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-07-01

A Pilot Study of Effects of Primary Schooling in a Rural Community of Ethiopia: The Case of Saya Debir

- Education Division Documents No 31

SidaBarn och unga, Etiopien, Utbildning5) Education Division
2006-01-01

Addressing food Crisis in africa

- What can sub-saharan africa learn from asian experiences in addressing its food crisis?

- January 2006 • Division for rural Development

SidaAfrika, Asien, Hunger, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1983-03-01

Adult Education in Tanzania

- Education Division Document No 9

SidaTanzania, Utbildning5) Education Division
1986-10-01

Adult Literacy in the Third World: A review of Objectives and Strategies

- Education Division Documents No 32

SidaSida, Utbildning5) Education Division
1986-01-09

Africa Figures

- An Evaluation of the SiDA-financed InstitutionalCooperation in Statistics between Sweden/Tanzania and Sweden/zimbabwe

SidaBiståndsformer, Tanzania, Zimbabwe4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1994-12-01

After Literacy, What?

- Education Division Documents No 64

SidaUtbildning5) Education Division
2016-04-09

Aggregating the results that arise from Sida’s investment in Tanzanian Civil Society in 2014

- Sida Studies in Evaluation 2016:2

SidaCivilsamhället, Sida, Tanzania, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-12

Aggregating the results that arise from Sida’s investment in Tanzanian Civil Society in 2016

SidaCivilsamhället, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-23

Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP) Mid Term Review

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluations 2015:8

SidaJordbruk, Kenya, Näringsliv4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-12-09

Agriculture, Forestry, Fishery and Rural development 2014

SidaFiske, Hunger, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-12-01

Aid, Incentives, and Sustainability

- An Institutional Analysis of Development Cooperation

- Sida Studies in Evaluation 02/01

SidaBiståndsformer, Indien, Multilateralt samarbete, Sida, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1975-02-05

Aktionsevaluering: En alternativ evalueringsmetod inom småindustriprogrammet i Kenya

SidaKenya, Näringsliv, Utvärdering3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1999-06-01

Analys av behovet av kompetens och institutionsutveckling inom ramen för handlingsprogrammet för hållbar utveckling

- Capacity Development - SIDA Working Paper No. 7

SidaBilateralt samarbete, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-08-01

Arbetsintensiva metoder inom vägbyggnadsverksamheten

- Världsbanksstudie i sammanfattning av Claes Croner

SidaNäringsliv, Världsbanken3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1984-01-24

Årssektorrapport undervisning 1983

SidaBilateralt samarbete, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-21

Assessment of quality assurance systems for postgraduate programmes in Tanzania and Mozambique

SidaForskning och innovation, Moçambique, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1989-02-21

Åtgärdsprogarm för kunskapsutveckling inom program som får stöd av SIDA

SidaBiståndets målsättning, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1977-01-01

Att bekämpa fattigdomen i vår enda värld

- SIDAs styrelses yttrande över biståndspolitiska utredningens betänkande "Sveriges samarbete med u-länderna" (SOU 1977:13)

SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-06-07

Att minska risken för katastrof

- Sidas arbete med att minska fattigas utsatthet för naturkatastrofer

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-01-01

Baseline Study Handbook

- Focus on the Field

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-05-06

Befolkning och miljö/naturresurser

- några synpunkter och slutsatser

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-05-01

Befolkning, utveckling och samarbete

SidaBiståndets målsättning, Demografi / befolkningsstatistik, Sida12) Dokumenttyp ej angiven
1981-08-06

Befolkningsfrågan och familjeplaneringen

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Sida, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1977-03-11

Bega-folket i Etiopien – En minoritet i revolutionens skugga

SidaCivilsamhället, Etiopien, Hälsa, Jordbruk, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-03-11

Beroende och oberoende

- en studie i svårigheterna för Zambia att frigöra sig från sin ställning som monoexportör av koppar

SidaHandelspolitik, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1979-09-27

Beslut om koncentration av biståndet

SidaBiståndsformer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-12-13

Birches Don’t Grow In Serengeti

- An Evaluation of Development Policy and Nordic Support to the Construction Sector in Tanzania 1975 - 1990

- SIDA Evalutation Report 1992/1

SidaProjektstöd, Tanzania, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1992-09-27

Bistånd i siffror och diagram 1992-93

SidaBudget, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-09-27

Bistånd på kredit

- En rapport från Sidas kreditutredning

SidaBiståndsformer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-01-01

Biståndets gröna sida

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-15

Biståndsbarometern

- Miljö och klimat

SidaKlimat & miljö, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-06-26

Biståndsbarometern

- Humanitärt

SidaFlykt och migration, Humanitärt bistånd, Hunger, Resultat, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-02-24

Blockeringar för undervisningsbistånd

- Bilaga till UND och åttiotalet

SidaUtbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-02-04

Bönderna i Mpiji-dalen

- Resultatvärdering 7

SidaJordbruk, Tanzania3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
2004-01-01

Capacity Building in a Forest Project, India

- Integration of biodiversity aspects in development cooperation – a case study

- JANUARY 2004 • ENVIRONMENT POLICY DIVISION

SidaIndien2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-08-21

Capacity through Development Cooperation

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-06-01

Checklist to Sida strategy for water supply and sanitation

- Water Division, Division for Urban Development and Environment

SidaHälsa, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-10-01

China and Sustainable Development

- Swedish environmental development co-operation with China

SidaKina, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Cities in the Coastal Zone: Environmental Threats at Risk

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-09

Civil Society Urban Development Program (CSUDP) End-Term Evaluation

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2014:67

SidaCivilsamhället, Kenya, Urbanisering / hållbara städer4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1997-09-01

Coastal Management – Coastal Sector Coordination and Integrated Coastal Area Planning

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Governance, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-01-01

Competence Development in Swedish Development Cooperation

- The Sida Perspective, 1994

Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-09-27

Competence development strategy for programs supported by SIDA

SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Conflicts Regarding Natural Resources Utilization in Coastal Zones of Developing Countries

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-09

Consultoría de Apoyo para la Evaluación de Medio Término del Proyecto Forestal Baba Carapa Consultoría

- Sida Decentralised Evaluations 2014:60

SidaBolivia, Hållbar utveckling, Näringslivsbistånd, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1993-06-28

Dagordning för ett bra bistånd

- ett försök till konkretisering utarbetat i samförstånd mellan DANIDA, FINNIDA, NORAD och SIDA

Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-02-04

Decentraliserat program för hälsocentraler i Tanzania

- Sammanfattning av en studie över genomförande och kontroll av ett decentraliserat program

SidaHälsa, Tanzania3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
2014-01-01

Democracy and human rights 2014

SidaDemokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-04

Desk Study of Sida’s Experience from Private Sector Collaboration

- Sida Decentralised Evaluation 2016:6

SidaNäringsliv, Näringslivsbistånd, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-01-02

Developing Entrepreneurs

- An Evaluation of Small Scale Industry Development in Botswana 1974-84.

SidaBotswana, Näringsliv, Näringslivsbistånd4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1989-05-01

Development assistance in the 1990s

- Tankar från ett seminarium

Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Development of dryland areas – Sida’s respons to the Convention to Combat Deforestation

SidaJordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1987-01-03

Drought and Destabilization

- An Evaluation of Swedish Disaster Relief in Mozambique 1983 to 1985

SidaHumanitärt bistånd, Klimat & miljö, Moçambique4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1997-10-01

Ecological Alternatives in Sanitation

- Proceedings from SIDA Sanitation Workshop, Balingsholm, Sweden 6-9 August 1997

- Publications on Water Resources: No 9

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-01

Education 2014

- Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all

SidaResultat, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1987-10-02

Education and economic crisis – the cases of Mozambique and Zambia

- Education Division Documents No 38

SidaMoçambique, Näringsliv, Utbildning, Zambia5) Education Division
1982-02-04

Education and training in Bangladesh

- Education Division Documents No 4

SidaBangladesh, Utbildning5) Education Division
1982-01-01

Education and training in Botswana 1974-80: The Impact of Swedish Assistance

- Education Division Documents No 2

SidaBotswana, Utbildning5) Education Division
1981-02-04

Education and training in Sri Lanka: A Sector Analysis

- Education Division documents. No. 1

SidaSri Lanka, Utbildning5) Education Division
2017-12-12

Education as a public good, a fundamental human right and a key to achieving poverty eradication

SidaMänskliga rättigheter, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-09-01

Education for Sustainability – Position paper for Environmental education

SidaUtbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1983-02-05

Education in Ethiopia 1974-82: The Impact of Swedish Assistance

- Education Division Documents No 11

SidaEtiopien, Utbildning5) Education Division
1991-10-01

Education in Tanzania with a Gender Perspective

- Summary Report

- Education Division Documents No 53

SidaKvinnor, Tanzania, Utbildning5) Education Division
1983-02-04

Education in Zambia, Past Achievements and Future Trends

- Education Documents No. 12

SidaUtbildning, Zambia5) Education Division
2015-06-07

Effectiveness of core funding to CSOs in the field of human rights and international humanitarian law in occupied Palestine

- Sida decentralised evaluation 2015:25

SidaCivilsamhället, Israel, Multilateralt samarbete, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1986-01-01

Elephants Don’t Rust

- An Evaluation of SiDA-supported Forestry Development and Forestry Industry in LAOS.

SidaJordbruk, Laos, Projektstöd4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1976-06-22

En annorlunda skolform – Brigaderna i Botswana

- Resultatvärdering 28

SidaBotswana, Jordbruk, Utbildning3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1993-05-11

En väg ut ur skuldfällan

- Förslag till skuldlättnader för de fattigaste och mest skuldtyngda länderna

SidaSkuldavskrivning1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-07-06

En vägledning till resultatstyrd projektplanering med hjälp av LFA-­metoden

- (The Logical Framework Approach)

SidaBiståndets målsättning, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-07

End of Strategy Evaluation of the Zanzibar Legal Services Centre

SidaDemokrati, Mänskliga rättigheter, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-09-02

End-Term Evaluation of the Global Partnership for Education (2014 –2016) in Zanzibar

SidaTanzania, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2002-03-01

Environmental Considerations in Sida’s Evaluations Revisited

- A follow-up and analysis six years later

- Sida Studies in Evaluation 03/02

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-01

Environmental Considerations in Sida’s Evaluations Revisited

- A follow-up and analysis six years later

- Sida Studies in Evaluation 03/02

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-02-01

Environmental Considerations in Sida’s Evaluations Revisited

- A follow-up and analysis six years later

SidaKlimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Environmental Economics and the Coastal Areas of Developing Countries

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaForskning och innovation, Governance, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-06-01

Environmental Research Challenges in Developing Countries

- some reflections

SidaForskning och innovation, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-09-01

Ett bra klimat för utveckling

- En introduktion till Sidas synsätt på klimat och utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-07-15

Evaluation – The Challenge in Bosnia and Herzegovina

- Sida Decentralised Evaluation 2015:27

SidaBosnien-Hercegovina, Näringslivsbistånd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-06-24

Evaluation at Sida

- Annual Report 2015

- Sida Studies in Evaluation 2016:1

SidaSida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1994-01-04

Evaluation Manual for SIDA

SidaSida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
1994-09-27

Evaluation Manual for SIDA – 1994

SidaSida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
2017-12-21

Evaluation of 3rd Call off of civil society support through umbrella organisations 2013–2017

SidaCivilsamhället, Etiopien4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-12-07

Evaluation of EuroMed Rights Promotion of Human Rights in the Middle East and North Africa

SidaAfrika, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-03

Evaluation of FORUM-ASIA’s Performance and Achievements (2011-2014)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:23

SidaAsien, Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-11-01

Evaluation of IRC’s Humanitarian Programme 2014–2016

SidaHumanitärt bistånd4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-09-12

Evaluation of Policy Dialogue as an Instrument – the case of Gender Equality

- Main report

- Sida Evaluation 2015:1

SidaAlbanien, Guatemala, Jämställdhet, Kongo4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-07-03

Evaluation of Policy Dialogue as an Instrument in Swedish Development Cooperation

- the case of Gender Equality

SidaJämställdhet4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-07-01

Evaluation of Sida Support to TWAS, OWSD and GIS

- Sida Decentralised Evaluation 2016:10

SidaForskning och innovation, Jämställdhet, Kvinnor, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-12-02

Evaluation of Sida’s Humanitarian Assistance

- Sida Decentralised Evaluation 2016:3

SidaHumanitärt bistånd, Resultat, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-02-04

Evaluation of Sida’s International Training Programme in Child Rights, Classroom and School Management

- Sida Decentralised Evaluation 2016:5

SidaBarn och unga, Mänskliga rättigheter, Sida, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-06

Evaluation of Sida’s International Training Programmes in Intellectual Property

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:6

SidaÄganderätt, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-12-21

Evaluation of Sida’s ITP approach for Capacity Development

SidaUtbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-12-07

Evaluation of Sida’s research cooperation with Bolivia, 2007–2016

SidaBolivia, Forskning och innovation4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-11-01

Evaluation of Sida’s Support to the Gorée Institute (2012-2015)

- Sida Decentralised Evaluation 2017:1

SidaAfrika, Demokrati, Fred och säkerhet, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-07

Evaluation of Sida’s Support to the Rural Access Improvement Programme (Phase I-III) in Afghanistan

- Sida Decentralised Evaluation 2015:12

SidaAfghanistan, Governance, Landsbygd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-11-17

Evaluation of Sida’s Support to Tostan (2010-2016)

- Sida Decentralised Evaluation 2017:2

SidaGambia, Guinea-Bissau, Landsbygd, Projektstöd, Senegal, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-07-24

Evaluation of Sida’s use of guarantees for market development and poverty reduction

- Evaluation report

- Sida Evaluation 2016:1

SidaBiståndsformer, Näringsliv, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-12-01

Evaluation of Sweden-Funded Transparency International Zimbabwe, period 2009 – 2014

- Final Report

- 2015:1 Sida Decentralised Evaluation

SidaKorruption, Öppenhet och transparens, Resultat, Utvärdering, Zimbabwe9) Dokument om utvärdering
2015-10-01

Evaluation of Swedish International Training Programme (ITP) 288; “The Role of Labour Market Policies in Poverty Alleviation” 2009-2015

SidaKenya, Moçambique, Näringsliv, Resultat, Sida, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-09-01

Evaluation of Swedish International Training Programme (ITP); Climate Change – Mitigation and Adaptation (2007-2011)

- Final report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:35

SidaBurkina Faso, Kenya, Klimat & miljö, Mali, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-12-07

Evaluation of Swedish International Training Programmes (ITP); Risk Management in Banking (2003-2014)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:47

SidaResultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-02-25

Evaluation of Swedish support to the Diakonia Uganda Programme 2008-2014

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:3

SidaCivilsamhället, Folkrörelsebistånd, Resultat, Uganda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-01

Evaluation of Swedish Trade-Related Support to ECOWAS through Phase II of the Trade Negotiation and Capacity Building Project

- Final Report

- 2015:19 Sida Decentralised Evaluation

SidaAfrika, Näringslivsbistånd, Resultat4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-07

Evaluation of the “UN Joint Programme on Promoting Gender Equality at Local Level (Women Friendly Cities)” and “Women Friendly Cities Small Grants Programme”

- Sida Decentralised Evaluation 2015:9

SidaFN, Jämställdhet, Kvinnor, Turkiet, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1983-02-04

Evaluation of the Activities of the Southern African team for employment promotion (SATEP)

SidaAfrika5) Education Division
1983-03-25

Evaluation of the Activities of the Southern African Team for Employment Promotion (SATEP)

- Education Division Documents No 10

SidaAfrika5) Education Division
2015-05-01

Evaluation of the Core Support to the Center for Investigative Reporting, CIN 2011-2014

- Sida Decentralised Evaluation 2015:22

SidaBosnien-Hercegovina, Demokrati, Mediabevakning, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-02-15

Evaluation of the Development of the Sustainable City Approach

- Sida Decentralised Evaluation 2014:6

SidaHållbar utveckling, Sida, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1988-03-01

Evaluation of The Effectiveness of Technical Assistance Personnel

N/A, SidaBiståndsformer, Resultat, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-09-01

Evaluation of the Guarantee Fund in Macedonia – Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:41

SidaMakedonien, Näringslivsbistånd4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-05

Evaluation of the Implementation and Results of the Swedish Strategy for Democracy Support for Party Affiliated Organisations 2012-2014

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2015:5

SidaPartinära bistånd, Resultat4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-09

Evaluation of the International Training Programme “Education for Sustainable Development in Higher Education (ITP 257 ESD HE)”

- Final Report

SidaAfrika, Asien, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-09-24

Evaluation of the Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa (MEFMI) Phase IV Programme

- Sida Decentralised Evaluation 2015:34

SidaEtiopien, Korruption, Multilateralt samarbete, Resultat, Zimbabwe4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2018-01-25

Evaluation of the National Legal Aid Clinic for Women’s Access to Justice Programme in Zambia

SidaKvinnor, Mänskliga rättigheter, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-07

Evaluation of the project – Improving the Management of Land by Strengthening the Prevention and Resolution of Land Conflicts in Rwanda (ILPRC)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:17

SidaFred och säkerhet, Projektstöd, Rwanda, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-01

Evaluation of the project “Capacity development at MoFTs at State and entity level for effective management of public investments PIP-DIP”

- Sida Decentralised Evaluation 2015:26

Sida"Good governance", Bilateralt samarbete, Bosnien-Hercegovina, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-25

Evaluation of the project “Fostering Agricultural Markets Activity” (FARMA)

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:7

SidaJordbruk, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-09-23

Evaluation of the Project “Improving Judicial Efficiency” (Bosnia and Herzegovina)

- Final report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:40

SidaBosnien-Hercegovina, Demokrati, Mänskliga rättigheter4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-12-17

Evaluation of the projects “Institutional Cooperation between the Department for WTO and Trade Defence at the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine and Swedish National Board of Trade” and “Trade Policy and Practice in Ukraine”

- Sida Decentralised Evaluation 2016:16

SidaHandelspolitik, Sida, Ukraina, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-03

Evaluation of the Public Administration Reform Fund in Bosnia and Herzegovina

- Sida Decentralized Evaluation 2015:16

SidaBilateralt samarbete, Bosnien-Hercegovina, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-19

Evaluation of the Sida funded Programme of Core Support and connected projects in Ukraine

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2015:2

SidaCivilsamhället, Folkrörelsebistånd, Ukraina4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-04

Evaluation of the Strategy for Support via Swedish Civil Society Organisations 2010-2014

- Final Country Report- Nicaragua

- Sida Decentralised Evaluation 2015:39

SidaCivilsamhället, Mänskliga rättigheter, Nicaragua4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-01

Evaluation of the Strategy for Support via Swedish Civil Society Organisations 2010-2014

- Final Country Report - Uganda

- Sida Decentralised Evaluation 2015:37

SidaCivilsamhället, Folkrörelsebistånd, Uganda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-01

Evaluation of the Strategy for Support via Swedish Civil Society Organisations 2010-2014

- Final Synthesis Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:36

SidaCivilsamhället, Nicaragua, Pakistan, Uganda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-08-01

Evaluation of the Swedish Core Support to the Human Rights Foundation in Turkey

- Sida Decentralised Evaluation 2016:9

SidaMänskliga rättigheter, Sida, Turkiet, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-11

Evaluation of the Swedish development cooperation in the MENA region 2010-2015

- 2015:14 Sida Decentralised Evaluation

SidaResultat4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-12-04

Evaluation of the Swedish support to KA.DER – increasing the number of women in decision making processes in Turkey

- Sida Decentralised Evaluation 2015:49

SidaJämställdhet, Kvinnor, Sida, Turkiet4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-03-04

Evaluation of the Union of Tanzania Press Clubs Strategic Plan 2011-2015

- Sida Decentralised Evaluation 2016:7

SidaMediabevakning, Press- och yttrandefrihet, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-10-07

Evaluation of the Zambian Governance Foundation (ZGF) Joint Financing Agreement

- Sida Decentralised Evaluation 2015:44

InDevelop, SidaBiståndsformer, Civilsamhället, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-12-07

Evaluation of three projects on transboundary water management in the Middle East and North Africa region

SidaAfrika, Mellanöstern, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-12-01

Evaluation of Union to Union

- Sida Decentralised Evaluation 2016:4

SidaCivilsamhället, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-10-09

Evaluation study in support of the Mid Term Review of the Pro-Tax II project

- Sida Decentralised Evaluation 2016:12

SidaKosovo, Projektstöd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2012-10-09

Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden

- Sida Evaluation 2012:2

SidaResultat, Utvärdering, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden

SidaResultat, Sida, Utvärdering, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-03-15

Evaluation Twaweza: Tanzania 2009-2014

- Sida Decentralised Evaluation 2015:48

SidaProjektstöd, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1987-01-01

Extensive Rural Development

- An Evaluation of the Zone I Programme in Guinea- Bissau

SidaGuinea-Bissau, Jordbruk, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-08-01

External Evaluation of Restless Development Tanzania Programmes 2007 – 2015

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluations

SidaDemokrati, Hälsa, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-19

External evaluation of the Amref Health Africa Project on Sexual Reproductive Health Rights for the Young People (Tuitetee – Lets Fight For It), 2010- 2015

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2015:4

SidaHälsa, Projektstöd, Resultat, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-12-07

External evaluation of the Quality Assurance Systems of research and postgraduate training at Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) and Universidad Mayor de San Simón (UMSS) in Bolivia, as well as the national system through Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB)

SidaBolivia, Forskning och innovation, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1976-08-11

Fackföreningsrörelsens roll i Nigerias utvecklingsprocess

SidaAfrika, Demokrati, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1976-08-11

Fackföreningsrörelsens roll i Tunisiens utvecklingsprocess

SidaDemokrati, Näringsliv, Tunisien3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1995-07-01

Fattigdom och miljö

- Ett bidrag tili Sidas fattigdomsutredning

SidaHållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringslivsbistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Fattigdom och miljö

- Ett bidrag tili Sidas fattigdomsutredning

SidaJordbruk, Klimat & miljö, Näringslivsbistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1975-02-04

Finansiering av småindustriutveckling

- Forskningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDA

SidaForskning och innovation, Näringsliv, Sida, Världsbanken3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1989-02-13

Fish Farming for Rural Development – An Evaluation of SIDA/FAO Supported Aquaculture in Southern Africa

- SIDA Evalutation Report 1989/2

SidaAfrika, Fiske, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1997-09-01

Fisheries, Aquaculture and Coastal Zones in Developing Countries, maninly of the East Africa and the Southeast Asia

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaFiske, Hälsa, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Food Crop and Seed Project in Zambia

- Integration of biodiversity aspects in development cooperation – a case study

- JANUARY 2004 • ENVIRONMENT POLICY DIVISION

SidaJordbruk, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-01

Food security and agriculture

- Secure food for a growing world and end hunger

SidaGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1987-01-02

Foreign Exchange Zambia

- An Evaluation of the Auction System in the Zambian Economy

SidaNäringsliv, Sida, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2012-05-01

Forestry For Development: How bioenergy projects in Sub-Saharan Africa can reduce climate impact, fight poverty and make money

Global Utmaning, SidaAfrika, Biobränslen, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1975-02-04

Förteckning över resultatvärderingsstudier utgivna i serien “Meddelande från Utredningabyrån”

SidaResultat, Utvärdering3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1973-09-15

Förvaltningsrevision Multibiståndet

- Gemensamt ärende SIDA / RRV

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer), SidaMultilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1973-09-13

Förvaltningsrevision, multibiståndet

- Gemensamt ärende SIDA - RRV

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer), SidaMultilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1971-09-15

Frälsarkransen

- Rapport från samrådsgruppen för omfördelning av arbetsuppgifter

SidaBiståndets målsättning, Resultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1976-06-21

Från bysamverkan till folkkommun: Kooperation i Kina under 100 år

- Sammanfattning av en rapport

- Resultatvärdering 27

SidaCivilsamhället, Jordbruk, Kina3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1986-01-03

From hospitals to health centers

- A Joint Evaluation of Swedish Assistance to Health Sector Development in Kenya 1969- 1985, paris II and III

SidaHälsa, Kenya, Sjukvård4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2003-06-06

Future Environmental Research

- Environmental Research Challenges in Developing Countries – some reflections

SidaForskning och innovation, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-08-21

Future Leadership in Swedish Civil Society

SidaCivilsamhället2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-03-01

Gender Equality in Practice

- A Manual for Sida

SidaJämställdhet, Kvinnor, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-23

Gender perspectives on causes and effects of school dropouts

SidaBarn och unga, Kvinnor, Sida, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Getting Transboundary Water Right

- Theory and Practice for Effective Cooperation

SidaSida, Utvärdering, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1977-09-01

Globala Utvecklingsstrategier

SidaResultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-11-11

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

- SIDA37877en

SidaOkategoriserade2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-09-01

Growth and the Environment

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-09-06

Growth and the Environment

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-07-01

Guidelines for Environmental Impact Assessment in International Development Cooperation

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

Hållbar utveckling

- en utgångspunkt för fattigdomsbekämpning

SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-01-01

Hållbar utveckling kräver hänsyn till miljön

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-03-01

Hälsa – en nyckel till utveckling

SidaHälsa, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-05

Handbook for Mainstreaming.

- A Gender Perspective in the Agriculture Sector

- Publications on Agriculture and Rural Development: No. 6

SidaJämställdhet, Jordbruk, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-06-08

Handel, immaterialrätter, livsmedel och biologisk mångfald

- Ett diskussionspapper om TRIPS-avtalet

SidaHandelspolitik, Jordbruk, WTO2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-14

Health 2014

SidaBarn och unga, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-01-06

Health and Environment

- Health Division Document 2001:2

SidaHälsa, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-07-01

Health through Sanitation and Water Programme (HESAWA), Tanzania

- Ex-post (Retrospective) Evaluation Study

- Sida Evaluation 06/36

SidaHälsa, Sida, Tanzania, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1985-03-26

Human Resources Development in Sri Lanka

- An analysis of education and training

- Education Division Documents No 24

SidaSri Lanka, Utbildning5) Education Division
2015-10-01

Human Rights Based Approach at Sida

- Compilation of Thematic Area Briefs

SidaHälsa, Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-24

Human Rights Based Approach at Sida

- Compilation of Briefs on Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) Persons

SidaHBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-23

Human Rights Based Approach at Sida, Compilation of Briefs on Persons with Disabilities

SidaMänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-01-01

Human rights in population policies

- A study for SIDA

SidaMänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-08-01

Implementation of the UN Convention to Combat Desertification

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1988-09-27

Importstöd till Sidas programländer 77/78-86/87

SidaBiståndsformer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-12

Increasing support for climate action

SidaKlimat & miljö, Parisavtalet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-06-01

Independent Evaluation of the Programme “Assessing the Judicial and Constitutional Reform Process in Turkey 2012-2015” implemented by TESEV

- Sida Decentralised Evaluation 2015:43

SidaGovernance, Turkiet, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2002-06-01

Indicators for Environmental Monitoring in International Development Cooperation

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-02-01

Instruments for Environmental Policy

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-21

Integrating Climate Action into National Development Planning

- Coherent Implementation of the Paris Agreement and Agenda 2030

SidaKlimat & miljö, Parisavtalet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-06-01

Integrating the environment

- Knowledge for environmentally sustainable development

- SIDA2816en

SidaHållbar utveckling, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-11-01

Integrating the Environment?

- Environmental Considerations in Sida’s Work

SidaKlimat & miljö, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-11-01

Integrating the Environment?

- Environmental Considerations in Sida’s Work

- Sida EVALUATION 06/42

OECD/DAC, SidaOECD, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-03-01

Integration of biological diversity

- the beginning of a learning process

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-03-01

Investing for future generations

- Sweden’s International Response to HIV/AIDS

Sida, UtrikesdepartementetHälsa, HIV/AIDS, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1991-12-13

Joining Forces – An Evaluation of Cooperative Integration in Central America and the Caribbean through CCC-CA/SCC

SidaCentralamerika & Västindien, Handelspolitik, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-10-31

Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts

- Tanzania Country Report

- Report 6/2011 – Study

ADB, Danida, Department for International Development (DFID), Norad, Sadev, SidaKorruption, Tanzania8) Sadev
2011-06-01

Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Bangladesh Country Report

ADB, Department for International Development (DFID), Diakonia, Norad, Sadev, SidaBangladesh, Korruption2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-06-01

Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Nicaragua Country Report

ADB, Department for International Development (DFID), Diakonia, Norad, Sadev, SidaKorruption, Nicaragua2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-05-02

Joint Scandinavian Evaluation of Support to Capacity Development

- Synthesis Report

- Joint Evaluation 2016:1

Danida, Norad, SidaGovernance, Resultat, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2001-01-01

Jord för miljarder

SidaDemografi / befolkningsstatistik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-02-02

Kapacitet för hallbar utveckling – tankar inför framtiden

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1991-12-13

Keeping The Goals In Sight – An Evaluation of Swedish Support to Public Administration in Zimbabwe

SidaKommunbistånd, Utvärdering, Zimbabwe4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-11-05

Klimat och utveckling

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1989-01-16

Kommentar till RRVs rapport om SIDA som lärande organisation

SidaResultat, Sida1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2008-02-01

Konflikter i klimatförändringens spår

International Alert, SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1986-04-11

Konkreta resultat av 25 års svenskt bistånd

- En sammanställning ländervis och sektorvis, av de resultat som uppnåtts i drygt 500 SIDA-stödda biståndsinsatser

SidaResultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1977-05-11

Kvinna i Tanzania

SidaKvinnor, Tanzania2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1976-08-30

Kvinna i Zambia

- Kvinnostudie No 3

SidaKvinnor, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-01-01

Kvinnor skapar nätverk för miljö

SidaAfrika, Jordbruk, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1990-09-02

Lägesrapport över SIDAs genomförande av miljömälet

SidaCivilsamhället, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1980-09-27

Landöversyn – Erfarenheter och framtidsperspektiv i samarbetet med programländerna

SidaBiståndsformer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1981-09-27

Landprogrammeringscykeln -81

SidaBiståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-05-01

Landsbygdsutveckling – Sammanfattning av erfarenheter och prioriteringar inom naturresurssektorn

SidaJordbruk, Landsbygd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1975-02-04

Landsbygdsutveckling i Bangladesh

- Kommenterad sammanfattning av aktuella skrifter och utredningar

SidaBangladesh, Jordbruk, Landsbygd3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
2002-04-01

Landstrategierna

- handledning för strategisk miljö- och hållbarhetsanalys

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-04-01

Landstrategierna

- handledning för strategisk miljö- och hållbarhetsanalys

SidaKlimat & miljö, Landfokusering, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-05-01

Landstrategierna och miljön

SidaKlimat & miljö, Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-09-24

Learning From What Works: Strategic Analysis of the Achievements of the Israel-Palestine Human Rights Community

- 2015:42 Sida Decentralised Evaluation

SidaIsrael/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2000-12-02

Livelihood Conflicts: Linking poverty and environment as causes of conflict

SidaFred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-12-01

Livelihood Conflicts: Linking poverty and environment as causes of conflict

SidaKlimat & miljö, Kosovo, Rwanda2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1982-02-05

lnstitutional Co- operation between The University of Zambia and The University of Luleå 1976-82

- Division Education Documents No. 6.

SidaUtbildning, Zambia5) Education Division
2007-05-11

Looking Back, Moving Forward

- Sida Evaluation Manual; 2nd revised edition

SidaResultat, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1987-05-06

Looking Both Ways

- An Evaluation of Sweden's development co-operation with Swaziland.

SidaAfrika, Bilateralt samarbete, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2003-01-01

Making a difference – Environment and Energy Projects in the Baltic Sea Region

SidaKlimat & miljö, Östersjömiljarden2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1991-09-27

Making Government Work

- Guidelines and Framework for SIDA support to the Development of Public Administration - 1991

Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-05-01

Management and Use of Water Resources – A Summary of Sida’s Experiences and Priorities

SidaJordbruk, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-05-01

Managing Aid Exit and Transformation

- Summary of a Joint Donor Evaluation

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1986-01-06

Manufacturing Fishing Vessels

- An Evaluation of SiDA-supported Industrial Rehabilitation in Somalia

SidaFiske, Sida, Somalia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-01-05

Men or Machines?

- An Evaluation of Labour Intensive Public Works in Lesotho

SidaAfrika, Näringsliv, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1985-01-27

Metodhandboken – Metoder för beredning, genomförande och utvärdering av biståndsinsatser

SidaBiståndsformer, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
2015-05-01

Mid-Term Review of the Indaba Agricultural Policy Research Institute (IAPRI)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:21

SidaForskning och innovation, Jordbruk, Utvärdering, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-11-01

Mid-term Review of the Raoul Wallenberg Institute’s Programme in China

- Sida Decentralised Evaluation 2016:1

SidaKina, Mänskliga rättigheter, Sida, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-12-01

Mid-term Review of the Somali Joint Health and Nutrition Programme (JHNP)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:50

SidaHälsa, Sida, Somalia, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-07

Midterm Review of CREDO Krajina

- Sida Decentralised Evaluation 2015:13

SidaBosnien-Hercegovina, Näringsliv, Projektstöd, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-10-17

Midterm Review of GESTERRA Capacity Building Programme on Land Management and Administration within DINAT

- Sida Decentralised Evaluation 2016:15

SidaMoçambique, Projektstöd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2003-06-01

Miljö – kunskap för hällbar utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-06-01

Miljö – kunskap för hällbar utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-07

Miljö – kunskap för hållbar utveckling

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-05

Miljö är en ödesfråga

SidaKlimat & miljö, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-06-01

Miljö och fattigdom

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-01-01

Miljö och fattigdom

- Handlingslinier för SIDAs biständ

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-06-01

Miljö och fattigdom

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-08-24

Miljö och hallbar utveckling

- Förslag om en ökad satsning pä miljö inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-03

Miljö och hallbar utveckling

- Planerade insatser inom ramen för den Sarskilda SVIiljösatsningen

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-03

Miljö och hållbar utveckling

- Planerade insatser inom ramen för den Sarskilda SVIiljösatsningen

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-08-24

Miljö och hållbar utveckling

- Förslag om en ökad satsning pä miljö inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-03-01

Miljö och mänskliga rättigheter

- samband och motsättningar

SidaKlimat & miljö, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-03-01

Miljö och mänskliga rättigheter – samband och motsättningar

SidaGovernance, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-11-01

Miljö, naturresurser och HIV/AIDS

SidaHIV/AIDS, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-06-01

Miljöanalys

- Några synpunkter tili hjälp i bl. a. landstrategiarbetet

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Miljöindikatorer för utvecklingssamarbete

- Översikt av metoder och arbeten

SidaKlimat & miljö, Världsbanken2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-10-01

Miljöutredning pä Sida

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1983-01-01

Mobile Vocational Training Units: A Survey

- Education Division Documents No. 7

SidaSida5) Education Division
2006-12-01

Mobilizing Agroforestry Capacity for Development

- Final Evaluation of The African Network for Agriculture, Agroforestry and Natural Resources Education (ANAFE) and Zambian Agroforestry Project (ZAP)

- Sida Evaluation 07/03

SidaJordbruk, Sida, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1986-01-10

Mobilizing Rural Women

- Two Tripartite Evaluation Reports on Community Action for Disadvantaged Rural Women in Sri Lanka and Kenya

SidaJordbruk, Kenya, Kvinnor, Sri Lanka4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1999-01-01

Most worthwhile use of water

SidaKlimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1976-12-29

Mot socialism och självtillit

SidaBiståndsformer, Resultat, Tanzania2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Mountain Rural Development, Vietnam

- ntegration of biodiversity aspects in development cooperation – a case study

SidaJordbruk, Klimat & miljö, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1989-02-01

Multigrade Schools in Zambian Primary Education: A Report on the Pilotschools in Mkushi District

- Education Division Documents No 47

SidaUtbildning, Zambia5) Education Division
1976-09-27

Några råd och anvisningar om resultatvärdering i utvecklingsarbetet

SidaResultat, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
2007-12-01

Natural resource tenure

SidaJordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-05-01

Natural Resource Tenure

- A crucial aspect of poverty reduction and human rights

- Sidastudies no. 23

Sida"Good governance", Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1989-01-03

No Short Cuts to Health

- An evaluation of SIDA Health Sector Support to Zambia 1979- 1988

- SIDA Evalutation Report 1989/3

SidaHälsa, Utvärdering, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1983-02-04

Non-formal Training Programmes For Rural Skill Development

- Education Division Documents No.13

SidaBiståndsformer, Jordbruk5) Education Division
1988-09-27

Nordiska personalbiståndsutvärderingen – en sammanfattning, 1988

Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-01-01

Of Global Concern

- Rural Livelihood Dynamics and Natural Resource Governance

- Sida Studies no. 16

Sida"Good governance", Jordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-11-16

Old, new and future funding for environment and climate change

- the role of development cooperation

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-12-29

Opinion 2016

- En analys av resultaten från Sidas attitydmätning om utveckling och bistånd (Sifo-mätning)

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-12-01

Organisational Evaluation of the Swedish Committee for Afghanistan

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2014:66

Sida, Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Resultat, Sida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
1994-03-15

Översyn av Sida

- förslag till åtgärdsprogram

SidaSida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1993-06-30

Översyn av Sida juni 1993

SidaSida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1987-01-07

Paper, Timber and Minorities

- An Evaluation of Sweden's Support to Forest Industry in Bangladesh

SidaBangladesh, Jordbruk, Samhällsgrupper, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1974-02-04

Personalbistånd i Tanzania

- Effektivitet och utländsk personal inom det tanzaniska vattenförsörjningsprogrammet

SidaTanzania, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-09-27

Personalkostnader i den svenska biståndsverksamheten

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer), SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1966-01-01

PM angående stipendiatverksamhetens inriktning och organisation

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Sociala skyddsnät, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1982-01-01

Polcy for Sidas hälsobistånd

SidaBiståndsformer, Hälsa12) Dokumenttyp ej angiven
1997-09-01

Policy and Geographical Aspects of Development, Resource Utilisation and Environmental Protection in Marine and Coastal Areas

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaFiske, Governance, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Poverty and the Environment

- A Contribution to Sida's Poverty Study

SidaKlimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-08-01

Poverty, Environment and the Consultations with the Poor

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1985-06-01

Practical Subjects in Kenyan Academic Secondary Schools: Tracer Study

- Education Division Documents No 21

SidaKenya, Utbildning5) Education Division
2017-12-19

Preventing conflict, sustaining peace and promoting human security

SidaFred och säkerhet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1984-09-12

Primary education in Tanzania: A review of the research

- Education Division Documents No 16

SidaTanzania, Utbildning5) Education Division
1987-04-01

Primary School Textbooks in Tanzania: An Evaluation of their Quality

- Education Division Documents No 37

SidaBarn och unga, Tanzania, Utbildning5) Education Division
1997-09-01

Private Sector – Public Relationship in Developing Countries’ Integrated Coastal Zone Management

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaGovernance, Klimat & miljö, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-09-27

Program för Sidas verksamhet på resultatvärderingsområdet

SidaResultat, Sida, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
1984-12-13

Project – Programme Follow-Up with performance rating

- Del II

SidaResultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1984-12-13

Project – Programme Follow-Up with performance rating

- Del I

SidaResultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1997-03-22

Project 2015 – East and West Africa

SidaAfrika, Biståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-03-22

Project 2015: Aid dependency – causes, symptomes and remedies

SidaBiståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-07-22

Project 2015: Development Cooperation in the 21:st century

SidaMultilateralt samarbete, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-05-11

Project Committee – Annual Report 2002

SidaUtvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-06-03

Project Evaluation – Disability Rights Promotion International (DRPI)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:24

SidaMänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1995-02-04

Promoting development by proxy

- An evaluation of the development impact of government support to Swedish NGO's

- SIDA Evaluation report 1995/2

SidaCivilsamhället, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-01-07

Promoting Labour Relations in Africa

- An Evaluation by the Swedish ILo-committee of the ILO/ SIDA Labour Relations Project in Selected English-speaking Countries in Africa

SidaAfrika, Näringslivsbistånd, Projektstöd4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1996-03-01

Promoting Sustainable Livelihoods

- A report from the Task Force on Poverty Reduction

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1985-05-01

Public Service Training: Needs and Resources in Zimbabwe

- Education Division Documents No 23

SidaUtbildning, Zimbabwe5) Education Division
1986-01-05

Public transport in Lahore

- An Evaluation of a Swedish Development Assistance Project.

SidaBilateralt samarbete, Pakistan, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2004-01-01

Pure Water

- Strategy for Water Supply and Sanitation

SidaHälsa, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Quick Guide to What and How: increasing women’s access to land

SidaJämställdhet, Jordbruk, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1979-02-01

Rapport

- Från SIDA nr:1 1979 TEMA:HÄLSA

SidaHälsa, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-01-01

Rättvis tillgång till vård

SidaBiståndsformer, Hälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1989-08-01

Rehabilitering av Beirakorridoren

- Underlag för beredning av fortsatt svenskt stöd

SidaHandelspolitik, Kongo, Malawi, Moçambique, Zambia, Zimbabwe1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-02-15

Remissvar: Biståndspolitisk plattform

- Ärendenummer: 2014-000015

SidaBiståndspolitiska plattformen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1984-02-04

Report on Teaching of Technical and Science Subjects in Sri Lanka

- Education Division documents. No. 17

SidaSri Lanka, Utbildning5) Education Division
2010-01-01

Research for development

- Policy for research in Swedish development cooperation 2010-2014 and Strategy for Sida's support for research cooperation 2010-2014

SidaForskning och innovation, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1980-09-27

Resultatvärdering – ett programförslag

SidaResultat9) Dokument om utvärdering
1971-01-01

Resultatvärdering – ett programförslag

SidaUtvärdering9) Dokument om utvärdering
1973-11-20

Resultatvärdering i den svenska biståndsverksamheten

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer), SidaResultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-06-01

Review of Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF, Internal and External Studies and Evaluations in Afghanistan

- Sida Decentralised Evaluation 2015:20

SidaAfghanistan, Bilateralt samarbete, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-08-01

Review of Kyiv School of Economics’ Institutional and Sustainability Plans

- Sida Decentralised Evaluation 2015:46

SidaForskning och innovation, Sida, Ukraina, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1997-09-01

Review of Population-Related Dimensions in Coastal Area Development and Environmental Management

- The SIDA Marine and Coastal Area Initiative

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-05-01

Review of Sweden’s Support to the ONE UN Programme in Rwanda

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:18

InDevelop, SidaFN, Multilateralt samarbete, Rwanda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-12-01

Review of Swedish support to the Serbian administration to prepare a national project pipeline for environmental investments, “Environmental Infrastructure Support Project”

- Sida Decentralised Evaluation 2014:55

SidaKlimat & miljö, Serbien, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-01

Review of the Capacity Building for Improvement of Land Administration and Procedures in Bosnia and Herzegovina (CILAP project)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:28

Sida"Good governance", Bosnien-Hercegovina, Landsbygd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-08-01

Review of the UNICEF programme Basic Education and Gender Equality in Afghanistan 2013-2015

- Sida Decentralised Evaluation 2016:8

SidaAfghanistan, Jämställdhet, Sida, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1988-09-27

Roll- och ansvarsfördelning, fyra principförslag -88

- Fyra principförslag till arbetsfördelning mellan SIDA i Stockholm och biståndskontoren

Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1989-01-04

Roll-utredningen

Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-01-28

Så beslöt de i Kairo

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Egypten, FN2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-01-01

Samarbete för en bättre miljö

- Miljöproblem gär att lösa

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-10-01

Samarbete för en bättre miljö

- Miljöproblemen går att lösa

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-06-01

Sambanden mellan miljö och konflikter

SidaFred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-02-04

Sammanfattning av 1974 års utvärderingsrapport om CADU och EPID i Etiopien

SidaEtiopien3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1974-02-04

Sammanfattning av en preliminär rapport om MTU NI AFYA masshälsokampanj i Tanzania

- Sammanfattning av en premilinär rapport

SidaHälsa, Tanzania3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1974-12-01

Sammanfattning av Hybridmajsens spridning i Kenya

SidaJordbruk, Kenya3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1974-09-27

Sammanställning av artiklar kring resultatutvärdering från 1974

SidaResultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1991-02-15

Sammanställning av byråernas/sekretariatens/biståndskontorens syn på SIDA

SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-05-01

Sector Programmes

- Guidelines for the Dialogue on Strategic Environmental Assessment (SEA)

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-05-01

Sector Programmes – Guidelines for the Dialogue on Strategic Environmental Assessment (SEA)

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1975-09-01

Seger över smittkopporna: Vi kan – bara vi vill.

- En sammanfattning om mänsklighetens kamp mot smittkopporna

SidaHälsa, Sjukvård3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1976-02-05

Seminar in Dodoma – On the Development Cooperation Between Tanzania and Sweden

SidaTanzania2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-02-01

Sexual and reproductive health

- Development cooperation to promote Sexual and Reproductive Health - An action plan of the health division at Sida

SidaHälsa, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-06-01

Sexual and Reproductive Health and Rights

- Strategy for development cooperation

SidaFN, Hälsa, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-03-01

Sida and the Climate Convention

SidaFN, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-03-01

Sida and the Convention on Biological Diversity

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-03-01

Sida and the Convention to Combat Dese rtification

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-03-01

Sida and the Convention to Combat Desertification

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-01-01

Sida at Work

- Manual for the preparation, implementation and follow-up of cooperation strategies

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-09-01

Sida och Agenda 21

- En redovisning av Sidas Agenda 21-arbete

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-01-01

Sida och konventionen om biologisk mångfald

SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1984-09-01

Sida och oberoendemålet – en studie av oberoendemålets betydelse för utformningen av det svenska biståndet till södra Afrika under perioden 1969-83

SidaAfrika, Biståndsformer, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1988-09-27

Sida, operationalisering av målen inom sociala sektorer 1988

SidaBiståndets målsättning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-04-22

SIDA:s remissvar på betänkandet SOU 1994:19 “Rena roller i biståndet”

SidaDepartement och myndigheter, Näringsliv, Sida, Utrikesdepartementet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1996-01-01

Sida’s Policy on Sustainable Development

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1993-07-01

SIDA’s support to family planning programmes

- Thirty-five years of Swedish experience of development cooperation - A desk study

SidaBarn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Sida’s Work Related to Sexual and Reproductive Health and Rights 1994-2003

- Sida Evaluation 04/14

SidaHälsa, Kvinnor, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2009-06-01

Sida’s disbursements to agriculture, forestry and food security

- PORTFOLIO INSIGHTS, JUNE 2009

SidaJordbruk, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-04-01

Sida’s Environmental Management System

- Sida’s Environmental Management System

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-07

Sida’s Financing for Development programme

Sida"Good governance", Biståndets målsättning, Biståndsformer, EU, FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Post-15, Sida, Villkorat bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-09-01

Sida’s Policy for Green Procurement – for cooperating partners

- September 2002

SidaEU, Sida, WTO2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Sida’s Portfolio within Environment and Climate Change 2006–2010

SidaKlimat & miljö, Resultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-07-01

Sida’s Water Portfolio 2006-2008

- Sida’s Water Portfolio 2006-2008

SidaSida, Utvärdering, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-04

Sidas miljöledningssystem

- Policy och handlingsplan för en miljömässigt hällbar utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Sidas miljöledningssystem

- Policy och handlingsplan för en miljömässigt hällbar utveckling

- SIDA3512sv

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-03-25

Sidas årsredovisning 2014

SidaBudget, Resultat, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-06

Sidas årsredovisning 2015

SidaResultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-09-27

Sidas förslag till hur landprogrammering skulle genomföras i praktiken år 1974

SidaLandfokusering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1987-03-12

Sidas Guidelines for Project Support – From Idea to Evaluation

SidaProjektstöd, Sida9) Dokument om utvärdering
1996-01-01

Sidas handlingsprogram för hallbar utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-07-01

Sidas Handlingsprogram för hällbar utveckling

- uppföljning

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-01-01

Sidas hantering av korruptionsmisstankar

- Årsrapport 2014

SidaKorruption, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-01-01

Sidas hantering av korruptionsmisstankar

- Årsrapport 2015

SidaKorruption, Öppenhet och transparens, Resultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-05-01

Sidas miljöarbete 2004

SidaKlimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-05-01

Sidas miljöarbete 2004

- Redovisning av arbetet med Sidas miljöledningssystem

SidaKlimat & miljö, Sida
2006-07-07

Sidas miljöarbete 2005

- Redovisning av arbetet med Sidas miljöledningssystem

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-07-01

Sidas miljöarbete 2005

- Redovisning av arbetet med Sidas miljöledningssystem

SidaKlimat & miljö, Sida
2004-01-07

Sidas miljöledningssystem

- Policy och handlingsplan för en miljömässigt hållbar utveckling

SidaBiståndets målsättning, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Sidas miljöledningssystem

- Policy och handlingsplan för en miljömässigt hållbar utveckling

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-01-01

Sidas miljöledningssystem

- redovisning av arbetet 2006

SidaKlimat & miljö, Sida
2008-01-01

Sidas miljöledningssystem

- redovisning av arbetet 2007

SidaKlimat & miljö, Sida
2017-06-13

Sidas miljöpolicy

- Beslutad av Sidas generaldirektör 2017-06-13

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1988-01-02

Sisterhood on Trial

- An evaluation of the performance and linkages of the sister industries in Tanzania

SidaNäringsliv, Projektstöd, Sida, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-09-08

Ska Sverige ge bistånd till stadsbygdsutveckling?

SidaBiståndsformer, Demografi / befolkningsstatistik, Sida1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1988-09-05

Skall SIDA finansiera löner i mottagarländerna? 1988

SidaSida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1985-03-27

Skill Development for Self Reliance

- Regional Project in Eastern and Southern Africa (ILO/SIDA)

- Education Division Documents No 25

SidaAfrika, Sida5) Education Division
1976-02-03

Skogsutveckling i Tunisien

- En problembeskrivning efter en utvärdering 1 april 1975 av ett FA0/SIDA-stött skogsutvecklingsprojekt

- Resultatvärdering 24

SidaJordbruk, Tunisien, Utvärdering3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1975-11-01

Somalias kamp för utveckling

SidaSomalia3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
2003-08-01

South Eastern Europe – Guidelines for Sida’s Environmental Cooperation

SidaKlimat & miljö, Östeuropa, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-03-01

Startdokument INEC

SidaSida1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1994-03-12

Staten, marknaden och biståndet – Biståndets roll i reformprocessen

SidaNäringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1993-09-27

Stöd till lönefond för statsanställda inom Mocambiques förvaltning – 1993

SidaMoçambique2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-11-01

Strengthening Sida Management for Development Results

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1985-05-29

Study on Fishery Training in Angola

- Education Division Documents No 28

SidaAngola, Fiske, Utbildning5) Education Division
2015-11-01

Support to Capacity Development – Identifying Good Practice in Swedish Development Cooperation

- Sida Evaluation Report for the Joint Scandinavian Evaluation of Support to Capacity Development

- 2015:2 Sida Evaluation

SidaBilateralt samarbete, Samhällsaktörer4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2009-01-01

Support to Uganda’s Water and Sanitation Sector from the 1980s Onwards

- Reflections and Experiences

SidaUganda, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-21

Supporting Access to Finance for Climate Action

SidaKlimat & miljö, Parisavtalet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-02-07

Supporting Child Rights

- Synthesis of Lessons Learned in Four Countries

- 2011:01

Norad, SidaBiståndsformer, Kenya, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Sida, Sudan2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-04

Supporting Civil Society Organizations for Empowerment and Economics Progress of Small Farmers and People Living in Poverty

- Results and Effects of Sida’s Framework Agreement with Swedish Cooperative Centre

- Sida Evaluation 2008:25

SidaCivilsamhället, Honduras, Jordbruk, Kenya, Paraguay, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-12-01

Supporting Human Rights Defenders: Analyzing Short Term Results

- Final Report

- 2014:59 Sida Decentralised Evaluation

SidaAlgeriet, Egypten, Israel, Libanon, Libyen, Mänskliga rättigheter, Marocko, Palestina, Resultat, Syrien, Tunisien2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-08-01

Supporting Zambian Education In Times of Economic Adversity: An Evaluation of Swedish-Zambian Cooperation in Education 1984-1989

- Education Division Documents No 44

SidaHumanitärt bistånd, Utbildning, Utvärdering, Zambia5) Education Division
2013-11-04

Sustainable Cities

- A Report from World Urban Forum 3 Vancouver 19 – 23 June 2006

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Urbanisering / hållbara städer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-11-01

Sustainable Development?

- Guidelines for the Review of Environmental Impact Assessments

SidaKlimat & miljö, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-06-01

Svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat i siffror

Sida2. Bistånd, Resultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-06-01

Svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat i siffror – 2014

SidaBilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-08-04

Svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat i siffror – 2014

SidaResultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-24

Swedish “Support to the Sustainable Urban Development Sector in Kenya”, SSUDSK, and the role of UN-HABITAT in the project

- Sida Decentralised Evaluation 2016:2

SidaFN, Kenya, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1972-10-01

Swedish Criteria for Programme and Project Support

SidaBiståndets målsättning, Projektstöd, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-11-03

Swedish Development Cooperation in Central Asia through Sida from 1997–2010

- Sida Evaluation 2010:11

SidaBilateralt samarbete, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-07-01

Swedish Development Cooperation in Transition? Lessons and Reflections from 71 Sida Decentralised Evaluations (April 2011 – April 2013)

SidaForskning och innovation, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1992-01-01

Swedish Education Assistance

- A Statistical Review of Education, Culture and Public Administration Aid and some Global Pointers

SidaAfrika, Kultur, Utbildning5) Education Division
1984-02-04

Swedish Folk Development Education and Developing Countries

- Education Division documents. No. 18

SidaSida, Utbildning5) Education Division
2003-03-01

Swedish Support under the Montreal Protocol

- the Ozone Layer Protection Programme

- Sida Evaluation 03/26

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-11-01

Systemrevision av SNF

- Systemrevision av Svenska Naturskyddsföreningen

SidaDepartement och myndigheter, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-10-07

Tanzania: New aid modalities and donor harmonisation

- What has been the experience? What lessons can be learned and carried forward to other countries?

- NORAD Report 8/2003

Norad, SidaBiståndsformer, Tanzania2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1975-02-04

Tanzanias bank för landsbyggdsutveckling

SidaJordbruk, Tanzania3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1983-02-01

Technical and Vocational Teachers College, Luanshya, Zambia

- Education Division Documents No 8

SidaUtbildning, Zambia5) Education Division
1994-08-01

The 900 School Programme: An Evaluative Report

- Education Division Documents No 63

SidaUtbildning5) Education Division
1991-03-13

The Art of Survival – A Study on Sustainability in Health Projects

- SIDA Evalutation Report 1991/3

SidaHälsa, Tanzania, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2002-04-01

The Country Strategies

- Guidelines for Strategic Environmental and Sustainability Analysis

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1988-09-02

The Development of Competence In Three Industrial Rehabilitation Projects in Mozambique

- Education Division Documents No 41

SidaMoçambique5) Education Division
2001-03-01

The Enviornment and Human Rights

- Links and Conflicts

SidaKlimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2013-11-05

The environment

- a critical issue

SidaKlimat & miljö, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-03-01

The Environment and Human Rights

- Links and Conflicts

SidaKlimat & miljö, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-06-01

The Environment and Poverty

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1972-11-16

The Impact of the Rural Water Program in Tanzania

SidaTanzania, Vatten3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1982-02-04

The Indian non-formal education programme

- Education Division documents. No .3

SidaIndien, Utbildning5) Education Division
1983-10-01

The Indian Non-Formal Education Programme

- Education Division Documents No 14

SidaIndien, Utbildning5) Education Division
2004-01-01

The Logical Framework Approach

- A summary of the theory behind the LFA method

SidaSida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-12-01

The Marine Initiative

- An action programme for Swedish international cooperation for sustainable development of oceans and coasts

SidaFiske, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1993-10-01

The Meaning of School Repetition and Drop out in the Mozambican Primary School

- Education Division Documents No 60

SidaMoçambique, Utbildning5) Education Division
1992-10-28

The Ownership and Cultivation of Knowledge

- The rationale for Swedish support to universities in developing countries

SidaAfrika, Biståndets målsättning, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-02-01

The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction

- An Introduction

SidaOkategoriserade2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-12-13

Thought for Food – An Evaluation of the Tanzania Food and Nutrition Centre

- SIDA Evalutation Report 1992/2

SidaHunger, Tanzania, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2002-01-27

Three Decades of Swedish Support to the Tanzanian Forest Sector Evaluation of the period 1969-2002

SidaNäringsliv, Tanzania2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-09-06

Tillväxt och miljö

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-01-04

Tillväxt och miljö

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-07-01

Tools for Sustainability

- Research Cooperation 2002

- DEPARTMENT FOR RESEARCH COOPERATION, SAREC

SidaForskning och innovation, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1997-03-01

Towards an Ecological Approach to Sanitation

- Publications on Water Resources: No 5

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hälsa, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-02-01

Trade, development and the environment

SidaHandelspolitik, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-01-01

Trainees at Moshi National Vocational Training Centre – Internal Achievements and Labour Market Adoption

- Education Division Documents No 56

SidaProjektstöd, Tanzania, Utbildning5) Education Division
1987-01-05

Training for Public Service

- An Evaluation of Sweden's Co-operation with Zimbabwe in Public Service Training 1982 - 1986

SidaBilateralt samarbete, Sida, Zimbabwe4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-05-03

Transboundary Integrated Water Resources Management and Development Projects in The Mara (Kenya/Tanzania); Sio- Malaba-Malakisi (Kenya/ Uganda) and Kagera (Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania)

- Sida Decentralised Evaluation 2014:74

SidaBilateralt samarbete, Burundi, Kenya, Rwanda, Sida, Tanzania, Uganda, Utvärdering, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2005-04-01

Turning Policy into Practice

- Sida's implementation of the Swedish HIV/AIDS strategy

- Sida EVALUATION 05/21

SidaHIV/AIDS, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-03-01

Turning Policy into Practice: Sida’s implemention of the Swedish HIV/AIDS strategy

- A Review of Country Strategies and Organisational Arrangements

- Sida Evaluation 05/21:1

SidaHIV/AIDS, Sektorskoncentration, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1975-08-15

Två modeller om VÄRLDENS FRAMTID

- Resultatvärdering

SidaBiståndsformer, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-07-01

UNGASS 19 och Sida

- En sammanfattande rapport om FNs Sarskilda Generalförsamling om miljö och utveckling i juni 1997 och vissa slutsatser inför Sidas fortsatta arbete med Agenda 21

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-01

Uri Hydro-Electric Project

- India: Evaluation of the Swedish Support

SidaIndien, Utvärdering9) Dokument om utvärdering
2008-06-01

Uri Hydro-Electric Project, India: Evaluation of the Swedish Support

SidaIndien, Klimat & miljö, Projektstöd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Using Environmental Conventions in Development Cooperation

- Eight Conventions

Miljödepartementet, Sida, UtrikesdepartementetKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Using Environmental Conventions in Development Cooperation

- Eight Conventions

Miljödepartementet, Sida, UtrikesdepartementetHållbar utveckling, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-23

Utvärdering av ändamålsenligheten i Sidas arbete med insatshantering

- Slutrapport

- Sida Evaluation 2016:2

SidaSida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1975-05-01

Vart tar alla studenter vägen?

- Sammanfattning av studie rörande zambiska sekundärskole-elevers arbetsmarknadseituation efter avslutad utbildning

SidaUtbildning, Zambia3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1989-09-01

Vocational and Technical Education and Related Teacher Training in Namibia

- Education Division Documents No 46

SidaNamibia, Utbildning5) Education Division
1987-08-01

Vocational Education in Developing Countries

- Education Division Documents No 34

SidaBiståndsformer, Utbildning5) Education Division
1969-01-01

Wanted: another leap ahead

- Sweden and the world population crisis

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Hunger2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-01-01

Water and Urban Conflict

- discussion on issues and a review of sida projects

SidaProjektstöd, Sida, Urbanisering / hållbara städer, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-08-24

Water and Sanitation

- Transboundary Water Cooperation in the Mekong

SidaAsien, Hållbar utveckling, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-01

Water and Sanitation – August 2015

- Transboundary Water Cooperation in Africa

SidaAfrika, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-09-01

Water and Sanitation 2014

- Improving the human right to clean water and basic sanitation

SidaHälsa, Multilateralt samarbete, Resultat, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-05-01

Water Demand Management in Southern Africa

- Assessment of a Sida financed Water Demand Management project in Southern Africa, 1997–2004

SidaKlimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-15

Wind Power Development & Use 2009–2015

- Stories of change: ITP 277

SidaFossilfri energi, Sida, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1985-12-01

Zimbabwe Foundation for Education with Production (ZIMFEP): A follow-up Study

- Education Division Documents No 29

SidaUtbildning, Utvärdering, Zimbabwe5) Education Division
Dela det här: