Dokument från Regeringskansliet

Alla dokument på Biståndsdebatten.se är sorterade efter vad de handlar om och efter vilken organisation som står bakom dokumentet.

18 dokument.

Dokument från Regeringskansliet (18)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2010-06-27

Dialog för förändring

- Ett material till stöd för policydialog om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

RegeringskanslietHIV/AIDS, Kvinnor, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-01

Försvaret av Sverige

- Starkare försvar för en osäker tid

RegeringskanslietFred och säkerhet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2013-12-01

Från befolkningsfrågor till SRHR

- – SVERIGES GLOBALA ENGAGEMANG I SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER

RegeringskanslietHBTQI-personer, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-13

Från befolkningsfrågor till SRHR

- – SVERIGES GLOBALA ENGAGEMANG I SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER

RegeringskanslietDemografi / befolkningsstatistik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-13

From population issues to SRHR

- SWEDISH GLOBAL ENGAGEMENT IN SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS

RegeringskanslietBiståndsminister Hillevi Engström (M), Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2018-06-14

Handlingsplan Agenda 2030 – 2018-2020

- Fi 2018:3

RegeringskanslietGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 203012) Dokumenttyp ej angiven
2010-01-11

Policy för ekonomisk tillväxt

- Policy för ekonomisk tillväxt inom svenskt utvecklingssamarbete 2010–2014

- UD 10.033

RegeringskanslietBiståndets målsättning, Handelspolitik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-04-23

Rädda liv och lindra nöd

- Policy för Sveriges humanitära bistånd 2010-2016

RegeringskanslietHumanitärt bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Rätten till en framtid

- Policy för Sveriges internationella HIV- och AIDS arbete

- UD 09.012

RegeringskanslietHIV/AIDS2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-21

Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2016–2018

- UD2016/01034/MU

RegeringskanslietAfrika1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-01-21

Strategi för Sveriges samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken 2016–2019

- UD2016/01032/MU

RegeringskanslietAsien1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-01-21

Strategi för Sveriges samarbete med Världsbanksgruppen 2016–2018

- UD2016/01035/MU

RegeringskanslietVärldsbanken12) Dokumenttyp ej angiven
2017-10-31

Sveriges feministiska utrikespolitik: Exempel på tre års genomförande

Regeringskansliet, UtrikesdepartementetFeministisk utrikespolitik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-02-01

Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

RegeringskanslietHälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-11-27

The Right to a Future

- Policy for Sweden´s international HIV and AIDS efforts

RegeringskanslietBiståndets målsättning, HIV/AIDS, Partipolitik1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-05-31

Towards Achieving the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs)

- Report on the implementation of the Addis Ababa Action Agenda on financing for development

Regeringskansliet, UtrikesdepartementetBudget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-11-13

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2016

Regeringskansliet, UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Biståndsformer, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, HBTQI-personer, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel, Resultat, Utrikesdepartementet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2013-10-01

Vägval i en globaliserad värld

RegeringskanslietKlimat & miljö, Ryssland2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
Dela det här: