Dokument från Regeringen

Alla dokument på Biståndsdebatten.se är sorterade efter vad de handlar om och efter vilken organisation som står bakom dokumentet.

25 dokument.

Dokument från Regeringen (25)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2011-09-08

Biståndets resultat

- tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling

- Regeringens skrivelse 2010/11:167

RegeringenBilateralt samarbete, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-10-23

Budgetproposition 2015 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

- Proposition 2014/15:1

RegeringenBudget1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-09-21

Budgetproposition 2016 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

- Proposition 2015/16:1

RegeringenBudget1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-09-20

Budgetproposition 2017 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

- Proposition 2016/17:1

RegeringenBudget1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2012-10-09

Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

- Proposition 2012/13:1

RegeringenBudget1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2013-10-02

Budgetproposition för 2014 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

- Proposition 2013/14:1

RegeringenBudget2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-04-01

Cirkulär migration och utveckling

- Regeringens proposition 2013/14:213

RegeringenCirkulär migration, Flykt och migration1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-02-02

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

- Lagrådsremiss

RegeringenDet klimatpolitiska ramverket, Klimat & miljö1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2012-11-08

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

- Regeringens proposition 2012/13:41

RegeringenAfghanistan, Partipolitik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-05

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

- Prop. 2015/16:40

RegeringenFred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-11-05

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

- Prop. 2015/16:41

RegeringenAfghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-11-05

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

- Regeringens proposition 2015/16:41

RegeringenAfghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2012-10-07

Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling

- Fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap

- Regeringens skrivelse 2011/12:167

RegeringenBiståndets målsättning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-03-13

Genomförandet av samstämningshetspolitiken för utveckling

- Fokus: den globala utmanigen migrationströmmar

- Regeringens skrivelse 2013/14:154

RegeringenFlykt och migration, Politik för global utveckling (PGU)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-12-15

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

- Regeringens skrivelse 2016/17:60

RegeringenHållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Policyramverket för svenskt bistånd1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-05-26

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

- Regeringens skrivelse 2015/16:182

RegeringenGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Sverige1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-09-22

Prop. 2016/17:16: Godkännande av klimatavtalet från Paris

- Regeringens proposition 2016/17:16

RegeringenKlimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1962-09-27

Proposition nr 100

- Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående svenskt utvecklingsbistånd; given Stockholms slott den 23 februari 1962

Regeringen1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-03-25

Strategisk exportkontroll 2015

- krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

- Regeringens skrivelse 2015/16:114

RegeringenEU, Vapenhandel12) Dokumenttyp ej angiven
2004-09-09

Sveriges politik för global utveckling

- Regeringens skrivelse 2004/05:4

RegeringenPolitik för global utveckling (PGU)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2006-05-18

Sveriges politik för global utveckling

- Regeringens skrivelse 2005/06:204

RegeringenFlykt och migration, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2008-03-17

Sveriges politik för global utveckling

- Regeringens skrivelse 2007/08:89

RegeringenPolitik för global utveckling (PGU)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2005-05-26

Sveriges politik för global utveckling

- Regeringens skrivelse 2004/05:161

RegeringenPolitik för global utveckling (PGU)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-06-22

Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

- Regeringens skrivelse 2016/17:196

RegeringenFred och säkerhet, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-02-24

Utrikesdeklarationen 2016

RegeringenEU, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
Dela det här: