Aktuell Debatt

18 Aktuell debatt-inlägg har publicerats på Biståndsdebatten.se.

Veckans debatt har präglats av diskussioner kring effektivitet, både när det kommer till flygskatten och klimatpolitiken i stort. Trots att åsikterna går isär uttrycks en gemensam frustration kring att inte tillräckligt görs för att motverka klimatförändringarna.

Denna vecka efterfrågar 40 organisationer mer arbete med globala utvecklingsfrågor inom riksdagspartierna. Det har skrivits om hållbara hav, fotbolls-VM, asylrätt och ekonomisk ojämlikhet mellan kvinnor och män. Vi gör några nedslag i en blandad debatt.

Förra veckan släppte Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) en rapport av nationalekonomen Joakim Ruist som bland annat kollade på hur olika flyktinggruppers sysselsättning sett ut mellan åren 1982 och 2014. Detta startade en intensiv debatt om hur Sverige på bästa sätt ska hjälpa så många som möjligt.

Efter att 60 palestinier dödades i Gaza i förra veckan har svenska opinionssidor haft fokus på Palestina. Men åsikterna går isär. Många tycker att omvärlden måste agera mot Israels våld, medan andra tycker att Sverige borde frysa sitt bistånd till Palestina.

Dela det här: