“Det är av största vikt att [regeringens utvärdering för den samlade svenska insatsen i Afghanistan] går bortom de mest omedelbara och till stor del tekniska aspekterna av samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Det mest avgörande för det afghanska folket är vilka kompromisser som samlade insatser innebär och vems intressen som sätts främst. Har den samlade svenska insatsen entydigt kämpat för och bidragit till en rättvis och fredlig framtid för det afghanska folket, eller har det som den ena handen har försökt att bygga upp delvis underminerats av den andra? Hur ser maktrelationen och kompromissen ut mellan å ena sidan de kortsiktiga aktionerna inom ramen för den internationella militära insatsen med syfte att bekämpa upprorsmakare, och bidraget till att långsiktigt bygga ett fredligt och rättvist Afghanistan å den andra?”

Läs hela artikeln »

Dela det här:

Veckans mest lästa debattartiklar

  1. ”Regeringens strategi alltjämt en besvikelse”

  2. Utan skuld

  3. Verkligheten talar emot Schyman

  4. Se upp för biståndseufori

  5. ”Biståndet ska gå till dem som behöver det mest”

  6. ”Så här kan EU med enkla medel stödja Nordafrika”

  7. EU borde vara mer lyhört

  8. Sätt stopp för dubbelmoralen

  9. Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete

  10. Regeringens smutsiga vapenbyk

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *