“För det första är det knappast fråga om att förlita sig på negativa utsläpp utan istället att alla åtgärder behövs och det snabbt – minskad energianvändning, mer förnybart, ändrad markanvändning samt avskiljning och lagring av koldioxid från fossila (CCS) och biogena (BECCS) utsläpp (och kanske kärnkraft om ekonomi och acceptans tillåter det).

Trots en glädjande utveckling under de senaste decennierna med kraftig tillväxt av energi från förnybara resurser i vissa regioner runt om i världen så har den fossila andelen av den globala primärkonsumtionen av energi inte minskat någonting, utan är fortfarande över 80%. Här pekar allt på att såväl CCS som BECCS behövs, annars måste det mycket snabbt till en global överenskommelse att lämna de fossila bränslena outnyttjade i de länder som sitter på stora resurser av dessa.”

Läs hela artikeln »

Dela det här:

Veckans mest lästa debattartiklar

  1. Inför en köttskatt – för miljön och hälsan

  2. Konsten att sälja och döda ett barn

  3. Investera i fredskultur för framtida generationer

  4. “Alexandra Ivanov: Erdoğan stärks, Turkiet försvagas”

  5. “Värna demokratin”

  6. Vi blundar för att Sverige är en av världens främsta vapenexportörer

  7. Debatt: “Handelsministern urholkar hållbarhetsarbetet”

  8. Låt oss slå rekord i medmänsklighet

  9. Klimatförhandlingarna: Lossa FN:s räddningsbåtar

  10. Uppgörelsen måste tas på allvar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *