Debattsupportrar

Sida
SMR
Röda Korset

Debattartikel

Blunda inte för krigets Kongo

SVENSK OPINION

11 juni, 2012

Dagens Nyheter

Utdrag ur artikeln: "Utdragna och enformiga konflikter, konstant våld och undernäring. Det är den gamla schablonbilden av Afrika, den som världen har haft anledning att ompröva när stora delar av kontinenten nu lyfts ur fattigdom och upplever stark ekonomisk tillväxt. Senast var det Anders Borg som prisade Afrikas stora ekonomiska framsteg. Motbilden är relevant – men den får aldrig bidra till att en pågående mänsklig tragedi faller i glömska. Folkmordet i Rwanda är bara ett av de senaste exemplen på hur världen reagerat för lite och för sent. Det internationella samfundet får inte göra samma misstag i Kongo."

Omvärldsbeskrivning i artikeln: "Det är den gamla schablonbilden av Afrika, den som världen har haft anledning att ompröva när stora delar av kontinenten nu lyfts ur fattigdom och upplever stark ekonomisk tillväxt."

I artikeln hänvisas till: Ignorerade kriser 2005 (Länk till dokumentarkivet)

Debattör: Dagens Nyheter

Diskussioner: Afrika , FN , Kongo , Näringsliv , Partipolitik , Rwanda

Fler debattartiklar av Dagens Nyheter (93 artiklar)

DatumRubrikUtdragDiskussionerAnteckningar

2015-02-27

Nu måste IS stoppas

“Regeringen har aviserat att Sverige ska skicka militärer till Irak för att utbilda de kurdiska soldater som slåss mot IS. Vi bör inte stänga dörren för ytterligare bidrag, beroende på hur situationen utvecklas och vilken sorts hjälp som efterfrågas”

Irak, Militärt bistånd

2015-02-26

Röstfiske första valet

Regeringsförklaringen i höstas underströk vikten av att Sverige får en plats i FN:s säkerhetsråd 2017. I utrikesdeklarationen för två veckor sedan stod det än tydligare: Sveriges kandidatur är ett ”konkret uttryck för regeringens vilja att påverka världspolitikens skeenden”. En plats i FN:s högsta organ är helt […]

FN, Saudiarabien, Vapenhandel

2015-01-24

Snacka om korruption

Nästa steg blir ett formellt gemensamt uttalande. Ett slags vänorts­utbyte ska inledas, där erfarenheter kan utväxlas och svenska kommuner bilda länk till lokala myndigheter i Rumänien.

EU, Korruption, Migration, Romernas rättigheter, Rumänien

2014-12-11

De glömda flickornas pris

“Sett över tid har stora framsteg gjorts vad gäller barns tillgång till utbildning. Och att det är en grundbult för att lyckas lyfta såväl individer som samhällen vet vi vid det här laget. Men fortfarande saknar miljontals barn, särskilt flickor, skolgång.”

Barn, Jämställdhet, Millenniemålen, Utbildning

2014-12-08

Flytta fokus i asylpolitiken

“Om Sverige som enda europeiska land ger permanent uppehållstillstånd till alla som gör troligt att de kommer från Syrien, då söker sig naturligt nog en stor andel av dem som har lyckats ta sig in i Europa just hit.”

Asylrätt, Irak, Migration, Syrien

2014-11-13

Gränslösa drömmar och halsbrytande beskyllningar

“Men även då, med förändringar här och där på arbetsmarknaden, med fler närpoliser i utanförskapsområden, med mer rättvis fördelning av nyanlända till kommunerna – även då saknas de trovärdiga svaren på hur Sverige ska kunna ta emot en halv miljon människor på ett bra sätt inom de […]

Asylrätt, EU, Migration, Migrationsverket

2014-10-31

Erkänt principlösa boliner

Wallström säger sig hoppas att fler EU-länder ska följa Sverige. Inte ens de nordiska grannarna verkar göra det. Och hon om någon borde ägna EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik en tanke. Det går att hävda att den är ett skämt, men säg det då. [...] Att Israels regering […]

Demokrati, EU, Israel, Palestina

2014-10-08

Världens feber

“I går utlovade också den nya biståndsministern Isabella Lövin ytterligare 105 miljoner kronor till FN och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men säkert krävs också, som Rosling och von Schreeb förordar, andra metoder för att snabbt frigöra personal och hjälp till Västafrika. Stefan Löfvens regering behöver möta ebolaepidemin […]

Hälsa, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone

2014-09-21

Smittan är steget före

“Organisationen Läkare utan gränser har fått bära en övermäktig börda. Inte heller WHO:s anslag, som krympte efter finanskrisen, har räckt särskilt långt. Storbritannien och USA har utlovat hjälpinsatser, men de har varit småskaliga och legat åtskilliga månader fram i tiden. Smittan har hela tiden varit ett […]

Afrika, Hälsa, Humanitärt bistånd, USA

2014-08-17

En öppenhjärtig Reinfeldt

“När många söker sig till Sverige på kort tid betyder det omfattande kostnader, sannolikt i flera år. Det kommer att leda till spänningar och irritation i samhället. Därför uppmanade Reinfeldt folket att ha tålamod och förståelse. Dels behöver vi ”öppna våra hjärtan” för människor i nöd, […]

Asylrätt, Partipolitik

2014-08-08

Enad front mot Putin

“Ett revisionistiskt Ryssland, besatt av drömmen att återta kontrollen över tidigare sovjetiska och tsarryska områden, är inte bara ett hot mot de närmast berörda. Det är ett gemensamt problem för hela EU.”

EU, Nato, Ryssland

2014-07-30

Krig är inte svaret

Det är inte konstigt att Netanyahu en gång för alla vill att militären slutför jobbet för att ge landets befolkning säkerhet. Problemet är att det nog inte går. Det finns ingen militär lösning på konflikten mellan palestinier och israeler. I alla fall inte till ett pris som någon […]

Israel, Palestina

2014-07-29

Inga enkla lösningar

“Det är inte värdigt att behöva leva på andras allmosor. Och det skär så klart i hjärtat när utsatta människor tvingas från sina hem. Samtidigt är tiggeriet och de tillfälliga boendena inte en lösning på något. De lyfter inte människor ur fattigdom – det kan endast arbete […]

Romernas rättigheter, Rumänien

2014-07-25

En hjälpande hand

“Ändå är de allra flesta kvar i Syrien och i dess grannskap. Sju miljoner människor är på flykt inom landets gränser och närmare tre miljoner befinner sig i Jordanien, Libanon och Turkiet. Endast 75 000 syriska flyktingar har fått asyl i ett EU-land – och av […]

EU, Jordanien, Libanon, Migration, Syrien, Turkiet

2014-07-24

Bossen bakom

“Påtryckningsmöjligheterna på den självsvåldige grannen i öst borde därmed vara stora kan man tycka. Men splittringen inom EU gör sig ständigt påmind…Värre är då den tvehågsenhet som bottnar i snöd vinning och nationella vinstintressen…Det är bara att hoppas att EU kan närma sig USA:s tuffare linje mot […]

EU, Partipolitik, Ryssland, Säkerhetspolitik, Ukraina

2014-06-12

Blodbad utan gränser

“Syrien, Irak och även Libanon blir ­alltmer av ett gemensamt dödens fält, men vägen ut ur eländet blir svår att hitta. USA har begränsat inflytande efter reträtten från Irak, och ingen större vilja att åter blanda sig i. President Obama är på goda grunder fortsatt skeptisk […]

Irak, Säkerhetspolitik, Syrien

2014-06-04

Tyst minut i diktaturen

“Nej, på onsdag hålls ingen officiellt sanktionerad tyst minut för de många kineser som fick sätta livet till vid Himmelska fridens torg för 25 år sedan. Men landets myndigheter har i god tid inför årsdagen av det blodiga krossandet av student- och demokrati­rörelsen försäkrat sig om att […]

Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet

2014-06-02

De privilegierades feminism

“Runtom i världen, framför allt i Mellanöstern och Afrika, praktiseras kvinnlig omskärelse. Unicef beräknar att 125 miljoner kvinnor är könsstympade. Flickor som knappt har nått puberteten gifts bort för att sexuellt tillfredsställa vuxna män. Småflickor blir attackerade på vägen till skolan. Kvinnor misshandlas och våldtas, utan […]

Afrika, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik

2014-05-23

Framtidens dåliga samvete

“Det är ett behändigt sätt att slippa ansvaret för det internationellt bindande åtagandet att låta människor söka asyl. Vad får vi i stället? Jo, flyktingar som säljer allt de äger för att köpa falska resehandlingar av mer eller mindre skrupelfria människosmugglare. Alternativt betalar rundligt för en […]

EU, Mänskliga rättigheter, Migration

2014-05-11

Dags stoppa Boko Haram

“Fortsatt utveckling, reformer, utbildning och bättre fungerande marknader är bästa sättet att på sikt marginalisera Boko Haram, vilket organisationen förstås är högst medveten om. Det är just därför den och andra jihadistiska terrorgrupper med näbbar och klor kämpar mot all form av modernisering – till och med […]

Mänskliga rättigheter, Nigeria

2014-04-28

Vi ska inte vänja oss

Svenska politiker har gjort avsevärda ansträngningar för att få Rumänien att lösa problemen med romska utanförskapssamhällen. En del har gjorts, men oviljan att ta ansvar är stor. Demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) gör helt rätt när hon öppet uttrycker sin ilska över rumänska politiker som rycker på […]

EU, Jämställdhet, Romernas rättigheter, Rumänien

2014-04-26

Kom till saken, tack

“Stora stycken av det som partierna klär i principresonemang om EU:s makt är i praktiken vanlig politik. Det Miljöpartiet och för den delen Centerpartiet, Kristdemokraterna och även Socialdemokraterna i regel ogillar är inte en politisk struktur, utan i första hand vissa beslut och lagar”

EU, Partipolitik

2014-04-18

Skärp sanktionerna

“Närmandet mellan Moskva och Peking innebär ett hotfullt framtidsscenario för väst. Ett auktoritärt asiatiskt block, med ett diktatoriskt Kina och ett allt mindre demokratiskt Ryssland, riskerar att skärpa de globala motsättningarna och öka spänningarna till en nivå som närmar sig kalla krigets dagar.”

Kina, Ryssland

2014-04-15

Vi har lösningarna

Klimatarbetet måste bedrivas på flera plan. En inte oviktig del handlar onekligen om att ge fattiga människor elektricitet och möjlighet att sluta laga mat över öppen eld. Men för länderna som släpper ut mest, och vars utsläpp stiger, krävs åtgärder som styr investeringar bort från beroendet av […]

Klimat & miljö

2014-04-14

Ryskt gisslandrama

Carl Bildt uttryckte i går skepsis mot ytterligare europeiska sanktioner, men sådana kan bli nödvändiga.

Ryssland, Ukraina

2014-04-11

Män som hatar kvinnor

“Liksom i flera länder i regionen är kvinnorna särskilt utsatta. Deras situation försvåras kraftigt av det upptrappade våldet i samhället. Flickor som mist föräldrar står utan skydd om de inte gifts bort till en, ofta mycket äldre, man. Eftersom det blir allt mer riskfyllt med relationer […]

EU, Irak, Kvinnor, Mänskliga rättigheter

2014-04-05

Försoning är möjlig

Det bästa väst kan göra för att stabilisera länder som Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska Republiken och Mali är på kort sikt att stötta fredsstyrkor från grannländerna. Ur ett längre perspektiv handlar det om att höja levnadsstandarden, bekämpa fattigdom och korruption, underlätta byggandet av fungerande marknader, motarbeta religiös, politisk och […]

Centralafrikanska republiken, Mänskliga rättigheter, Rwanda

2014-03-31

Politikernas hemläxa

“Forskarna konstaterar att klimatförändringarnas effekter länge har gått att bevittna i naturen. Det gör det också lättare att överskåda konsekvenserna under de kommande två tre decennierna…Forskarna har i alla avseenden gjort sin hemläxa. Överväldigande belägg talar för en ambitiös klimatpolitik som angriper problemet vid källan. Om […]

FN, Forskning, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Partipolitik

2014-03-31

Staten är inte samhället

“I dag måndag kommer Gates till Sverige för att diskutera bidrag och bistånd. Summan som Gates ger bort är mer än hälften så stor som det årliga svenska biståndet. Sedan starten har Microsoftgrundaren och hans hustru Melinda genom stiftelsen skänkt nästan 30 miljarder dollar och varit […]

Biståndsformer, Civilsamhället, Välgörenhet

2014-03-23

Rädda flickorna från sexslaveri

“Barnäktenskap är vanligt förekommande i Sydasien, på många håll i Afrika och i delar av Mellanöstern. Miljontals barn tvingas ingå äktenskap långt före 15 års ålder. Fattigdom och patriarkala traditioner är två av orsakerna till sedvänjan att gifta bort knappt könsmogna flickor, ibland med jämnåriga, ofta till […]

Kvinnor, Mänskliga rättigheter

2014-03-18

Backa inte för Putin

Åtgärder som verkligen skulle bita finns kvar i reserv. Det går att införa sanktioner mot ryska företag och banker, till och med att stänga av Ryssland från det internationella finanssystemet. Det är sant att Putin kan hämnas genom att strypa olje- och gasleveranser eller konfiskera utländska tillgångar. […]

EU, Ryssland, Ukraina

2014-03-06

Stå upp mot Ryssland

Det är klokt att hålla huvudet kallt, och att skärpa pressen på Ryssland i flera steg. Men både EU och USA statuerar ett bedrövligt exempel om de låter Putin hållas på Krim.

EU, Ryssland, Ukraina

2014-03-03

En skam för Ryssland

Att ta över andra länders territorium är ingen rättighet utan en krigshandling. Putins tal om att ryska medborgares liv skulle vara i fara i Ukraina är en ihålig förevändning. Världen över fördöms den ryska aggressionen.

Ryssland, Ukraina

2014-02-26

Inget bistånd till homohets

”Det kan vara så att västerländska samhällen, genom slumpmässig fortplantning, har skapat många onormala människor”, har president Museveni snillespekulerat tidigare. När så väst reagerar på homohatet i Uganda genom att hota med indraget bistånd kommer en liknande formulering från presidenten: Det är ”social imperialism” att lägga […]

Biståndsformer, HBT-personer, Uganda

2014-02-23

Helvetet på jorden

“Visst borde det internationella samfundet öka trycket ännu mer. Fort­farande tillåts Nordkorea delta i diverse OS- och VM-sammanhang, fortfarande tar man emot officiella besök, bland ­annat av Göran Persson år 2001. [...] Men vill man verkligen påverka landet måste man gå via Kina. Peking har länge varit […]

FN, Kina, Mänskliga rättigheter, Nordkorea

2014-01-22

Samtal för döva öron

“Möjligen går det att hoppas på små förbättringar för civilbefolkningen: lokala vapenvilor och öppningar av korridorer så att humanitärt bistånd kan transporteras till nödställda. Men al-Assad blockerar införsel av förnödenheter till alla som inte svär honom trohet, och rebellerna gör inga ensidiga eftergifter.”

Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Syrien

2014-01-01

Humanitärt arbete med förhinder

“Ett signum för Läkare utan gränser är, enligt organisationen själv, att man aldrig ber om lov att få komma in i ett land, aldrig betalar mutor och heller inte håller sig med några vakter eller något militärt skydd för att bedriva sin verksamhet. Detta gör att […]

Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien
I artikeln hänvisas till "Debatt: Humanitära hjälparbetare allt mer utsatta"

2013-12-01

Globalisering som inkluderar

“I runda slängar tusen miljarder dollar i global ekonomisk tillväxt och 21 miljoner nya jobb, varav 18 miljoner i de fattigaste länderna. Det låter som ett erbjudande man inte tackar nej till, särskilt inte i ett läge där världsekonomin står och stampar. Men det har visat […]

Handelspolitik, Näringsliv, WTO

2013-11-11

Med hjärta och hjärna

“Reflexmässiga hjälpsändningar av materiel som inte efterfrågats, riskerar att skapa fler problem än de löser…Alltså finns ett värde av att ta ett steg tillbaka och låta de utsatta människorna själva få tacka ja eller nej till hjälp. Inte minst vid katastrofer. Det finns också ett värde […]

Fillipinerna, Humanitärt bistånd, Korruption, Sjukvård, Vatten

2013-10-25

Vänta inte med asylfrågan

“Fler än 35 000 människor, främst från Syrien, Eritrea och Somalia, har anlänt till Italiens kuster hittills i år. Ett stort antal har dukat under i sina försök att ta sig till Europa i jakt på säkerhet eller ett drägligare liv. … Den viktigaste frågan är ytterst EU:s […]

EU, Migration
I artikeln hänvisas till "”Efter Lampedusa kan vi inte fortsätta som vanligt”"

2013-08-30

Svävande om målet

“Känslan att ”någon måste agera” för att stoppa blodbadet i Syrien är djupt mänsklig. Över 100 000 människor har dött i inbördeskriget, miljoner är på flykt. När hundratals miste livet förra veckan i vad som sannolikt var en gasattack följde starka reaktioner. Men de senaste dagarna […]

"Bad governance", Diktaturer, FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA, Utvärdering

2013-08-15

Demokratins dödgrävare

“Västvärldens veliga svar på militärkuppen följdes i går av försiktighet. EU bönade om ”återhållsamhet”. USA ger miljarder i militärt bistånd till Egypten varje år, men tvekar inför att använda det som påtryckningsmedel. Det finns skäl att misstro möjligheterna i dagsläget att få generalerna att lyssna. Men […]

Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, USA

2013-07-30

Pressa nya makthavarna

“De europeiska ländernas långvariga och nära samarbete med diktatorerna som störtades under den arabiska ­våren har skapat en begriplig skepsis mot europeiska tillrättavisningar… Om regimen i Kairo inte bryr sig om EU:s synpunkter kan unionen i sista hand ompröva delar av det enorma biståndet till Egypten. USA […]

Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU

2013-07-18

Det finns att göra

“Syrien är inom den närmaste framtiden inte en plats att återvända till. Sida vid sida med det pågående våldet ökar i stället antalet människor på flykt. Detta är i dag knappast något som förvånar. Ändå lämnar många av EU-länderna trots den nya överenskommelsen om asylsökandes säkerhet […]

Ambassader, EU, FN, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Migration, Syrien

2012-12-08

En strimma av hopp

“Mycket är annorlunda i dag än för 15 år sedan. Det finns numera en mångfald av medier: en tv-kanal under talibantiden har blivit 33, två tidningar har blivit 400 och två radiostationer har blivit hundratals. Kvinnor är inte längre utestängda från offentligheten utan kan intervjuas, skriva och […]

Afghanistan, Kvinnor, Mediabevakning, Sjukvård, Utbildning

2012-11-28

FN skapar ingen stat

“I Sverige har regeringspartierna varit oense. Utrikesminister Carl Bildt (M) har dröjt med besked, Centern vill ha ett svenskt ja och tidigare nejsägarna FP och KD tycks vara på väg att luckra upp sitt motstånd. Hur Sverige till sist röstar lär bero på resolutionens ordalydelse. Två saker är […]

FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik

2012-11-05

Klimatkamp både här och där

“Systemet med utsläppskrediter går under beteckningen CDM, Clean Development Mechanism, och är ett av flera för att ge rika länder möjligheten att sänka sina egna utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt, genom att medverka till utsläppsminskningar i andra länder. Sverige har åtagit sig att sänka sina koldioxidutsläpp med 40 […]

Indien, Klimat & miljö, Världsbanken
I artikeln hänvisas till dokumentet "Vi konsumerar de kompenserar"

2012-10-01

Sluta legitimera förtrycket

“Handel med diktaturer medför en rad avvägningar. Ikea är visserligen ingen människorättsorganisation utan ett vinstmaximerande företag. Men det fråntar inte dess ledning möjligheten och ansvaret att sätta ned foten, dra en moralisk gräns och vägra legitimera den systematiska diskriminering som den saudiska regimen utsätter landets kvinnor […]

Diktaturer, Handelspolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Simoom-skandalen

2012-09-15

Frihetens försvarare

“Sverige och EU ger också stöd till Etiopien. Biståndsminister Gunilla Carlsson hävdade för ett år sedan att det varken var möjligt eller önskvärt att strypa de svenska utbetalningarna, då det näppeligen skulle gynna Perssons och Schibbyes sak. … Men i spåren av fabricerade bevis och en politiserad […]

Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Etiopien, EU, Persson & Schibbye

2012-08-05

Helvetet som världen glömt

“FN har i dag 19.000 poliser och militärer på plats i Kongo. Det är långt ifrån tillräckligt och någon förstärkning är knappast heller att vänta sig. Omvärlden har visserligen under sommaren ökat trycket på Rwanda, genom att hålla inne med internationellt bistånd, för att Rwanda ska sluta […]

Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Kongo, Militärt bistånd, Rwanda

2012-06-24

Klädsamt när företag tar ansvar

“Det som däremot är upprörande är när företag agerar på ett sätt så att arbetsvillkoren försämras på grund av deras verksamhet i landet. H & M verkar enligt Swedwatchs rapport inte ha förfarit på ett sådant vis i Bangladesh. I stället har man tillsammans med andra internationella företag […]

Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Näringsliv
I artikeln hänvisas till dokumentet "A lost revolution?"

2012-06-21

Tillväxt viktigt för miljön

“Miljökonferensen i Rio de Janeiro har på många sätt hamnat i eurokrisens skugga. Under andra omständigheter hade G20-mötet som avslutades häromdagen kunnat användas för att lösa upp svåra miljöknutar. Nu tog ekonomin i princip all tid i anspråk.  …  Miljökonferensens plats i skuggan av eurokrisen understryker […]

FN, G20, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012

2012-03-07

Stoppa samarbetet

“Den andra positiva nyheten är att avslöjandet sätter ljuset på svensk vapenexport, vilket tvingar fram en debatt om Sveriges minst sagt dubiösa agerande på detta område. En del reaktioner på gårdagens nyhet andades förvåning över att svenska myndigheter för samtal med en brutal diktatur som Saudiarabien. Men detta […]

Demokrati, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel

2011-11-27

Släpp inte målet ur sikte

“Något som trots allt uppnåddes i Köpenhamn var ett ramavtal om åtgärder mot skogsskövling. Rika nationer skulle bidra ekonomiskt till skyddet av hotade skogar i fattiga länder. Mötet i Durban kan föra det arbetet ytterligare några steg framåt. “

FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)

2011-08-30

God vilja räcker inte

“Frågan om militär kontra civil närvaro är allt annat än lätt. Militärt skydd kan öka riskerna för människor som arbetar med bistånd genom att de då blir militära måltavlor. Men militär närvaro kan också ibland vara en förutsättning för att ge bistånd.[.] Det andra problemet med […]

Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik

2011-08-28

Vår mat även deras

“Tesen i Studio Etts reportage var att det är råvaruspekulanters intresse för livsmedel som på senare år fått prissvängningarna att bli mycket kraftigare än tidigare. [.] Det stämmer att OECD förra sommaren publicerade en rapport av två forskare som kommit fram till att spekulation inte ökat […]

Forskning, G20, Handelspolitik, Mediabevakning, OECD

2011-08-23

En tyrann mindre

“Det blir en svår uppgift att skapa en fungerande demokrati i ett land som aldrig haft någon. Egypten och Tunisien har redan visat att processen inte är rätlinjig. Helt klart är däremot att omvärlden är skyldig att hjälpa Libyen med det som behövs. Humanitärt bistånd blir viktigt […]

Egypten, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Tunisien

2011-05-23

Farliga vatten

“Piraterna i vattnen utmed Afrikas östkust innebär ett växande hot. Sverige borde åter delta i EU:s militära operation, men för att stoppa sjörövarna krävs bredare insatser.”

Afrika, EU, Handelspolitik, Militärt bistånd, Somalia

2011-05-04

Tragedin Pakistan

“Den politiska krisen i Pakistan skuggas av en ekonomisk. IMF ställer krav för de mångmiljardlån Pakistan är beroende av, men regeringen misslyckas ständigt med att uppfylla dem. Osäkerheten skrämmer utländska investerare. [...] Hur biståndet ska se ut måste diskuteras noggrant, men det får inte upphöra.”

Internationella valutafonden (IMF), Pakistan, Villkorat bistånd

2011-04-21

Rätten till frihet

“Syrien ger ständigt nya bevis på att landet är en av Mellanösterns värsta diktaturer. Det är dags för omvärlden att reagera på allvar mot våldet och förtrycket.”

Demokrati, Diktaturer, Syrien

2011-04-11

Släpp datan fri

“Vid lanseringen av Öppna biståndet talade Sidas antikorruptionsrådgivare Eva Perry om att uppmuntra medborgare, både här och annorstädes, att rapportera om misstänkt fusk och mygel. Bra så, men en devis som inte bara gäller biståndet.“

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Resultat, Tchad, Webbplatsen Openaid.se

2011-04-05

Dela på ansvaret

“Risken är inte bara att länder som Nederländerna vill stänga gränserna ännu mer och försöka höja tröskeln för asyl. De överfulla flyktinglägren i Nordafrika visar också att EU har en bra bit kvar. [...] Om Cecilia Malmström ska kunna stå emot trycket från till exempel Nederländerna […]

EU, Libyen, Migration, Partipolitik, Tunisien

2011-04-04

FN måste stå fast

“Tragedin i Mazar-i-Sharif väcker många frågor om FN-­insatsen i Afghanistan. Men svaret får inte bli att våldet segrar eller att FN svävar på målet om mänskliga rättigheter.”

Afghanistan, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd

2011-01-09

Rätt att skiljas

“Gerillan i söder har också gjort sig skyldig till övergrepp. Befrielsearméer som tagit makten har ofta visat sig vara usla demokrater, som i Eritrea. På fredagens DN Debatt ifrågasatte författaren Bengt Nilsson varför svenskt bistånd går till en sydsudanesisk regering som lägger 40 procent av sin […]

Demokrati, Sudan

2011-01-03

Värt att betala för

“Jan Eliasson ger inte hela bilden när han i sin artikel ifrågasätter varför man måste komma från ett av de länder som Sverige ger utvecklingsbistånd till för att kunna få stipendium.”

EU, Utbildning
Artikeln är en replik på: ""Tusentals ungdomar stängs ute från studier i Sverige""

2010-12-21

Vitryskt illdåd

“Inget bistånd och inga pengar till Vitryssland innan demokratin tas på allvar i Minsk.”

Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, EU, Vitryssland

2010-10-14

Ge gåvan en chans

“Människor bryr sig inte bara om sig själva utan vill också hjälpa andra. Det kan staten uppmuntra genom att skattemässigt gynna gåvor. Men regeringen förfuskar en god idé.”

Avdragsrätt för gåvor, Partipolitik, Välgörenhet

2010-08-07

Maten brinner

“Torkan fortsätter, priset på spannmål skjuter i höjden och Ryssland stoppar exporten. Men fortsatt öppna gränser behövs för att undvika en ny matkris.”

CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008, Ryssland

2010-07-12

Fattigdomens myter

“Fotbolls-VM kan ha förändrat bilden av Afrika. Efter ett halvt sekel av självständighet är kontinenten på rätt väg och visar en högre tillväxt än Europa.”

Afrika, Internationella valutafonden (IMF), Mediabevakning, Resultat, Sydafrika

2010-03-27

Europa stiger fram

“Ta som exempel biståndspolitiken. EU är världens största biståndsgivare och fram till nu har det varit den överstatliga kommissionens ansvar att se till att projekten utformas och verkställs.”

EU, Korruption, Utvärdering

2010-01-23

UD större än Bildt

“Behovet av svensk närvaro är större i länder som tar emot bilateralt svenskt bistånd än i vartenda litet EU-land. Men Carl Bildt har lämnat ett alltför tydligt avtryck på listan över vilka beskickningar som ska läggas ned.”

Ambassader, EU, Partipolitik, Utrikesdepartementet

2010-01-15

Rätt hjälp till Haiti

“Behovet av katastrofhjälp i Haiti är enormt. Men allt stöd är inte av godo. Insatserna måste samordnas och vara adekva­ta för att göra nytta.”

EU, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Multilateralt samarbete

2009-10-25

Världen smälter

“Vägen till klimatmötet i Köpenhamn kantas av förhoppningar. Många riskerar att bli besvikna. Så borde det inte vara.”

Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)

2009-10-22

Sova med fienden

“För det är bara att inse: Demokrati i Zimbabwe kan inte nås genom Robert Mugabe. Ett slut på svält och armod kan inte nås genom bistånd. Ett samregerande, åtminstone i sin nuvarande form, stärker – inte försvagar – Robert Mugabe. Det som däremot försvagas är demokratin […]

Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Zimbabwe

2009-03-26

Diktaturens offer

“Svensken Dawit Isaak sitter fängslad i en av världens hårdaste diktaturer. Fortsatt ”tyst diplomati” kommer inte att befria honom.”

Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, EU

2008-11-16

Mot ett nytt avtal

“Den rika världen bör riva sina handelshinder mot fattigare länder. Men det är också viktigt att fattiga länder river sina hinder mot varandra.”

Handelspolitik

2008-09-04

Det goda biståndet

“Enprocentsmålet i svensk biståndspolitik är lovvärt. Men det skapar också problem. Det är dags att se och erkänna dem”

Bistånd som påtryckningsmedel, Enprocentsmålet, Etiopien, Sida, Utvärdering

2008-08-27

Bistånd behövs ständigt

“Det är Dagens Nyheters politiske redaktör Niklas Ekdal som kommenterar – och applåderar – att svenska biståndspengar ska bekosta ambassader i u-länder.”

Ambassader, Avräkningar, Målsättning, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Vatten
Artikeln är en replik på: "Representera mera"

2008-07-10

Närmare Köpenhamn

“Men bistånd är ingen långsiktig lösning på matkrisen. På kort sikt behövs kraftfulla insatser. På längre sikt kan de högre priserna stimulera produktionen och ge ett effektivare jordbruk.”

G8, Handelspolitik, Jordbruk, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)

2008-06-30

Mugabe i Afrikas mitt

“Alltså: Stoppa utbetalningarna. Lägg pengarna på hög. En dag kommer de att behövas när en ny demokratisk ledare ska bygga upp ett land där svälten tvingat människor att äta upp utsädet.”

Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Zimbabwe

2007-12-01

Medicin räcker inte

“Bistånd kan i bästa fall hjälpa temporärt. Men för att långsiktigt bygga välstånd finns ingen annan väg att gå för Afrika än den som Indien, Sydkorea och Kina vandrat. Den går genom handel och industri.”

Afrika, Handelspolitik, HIV/AIDS, Indien, Kina, Näringsliv, Sjukvård, Sydkorea, WHO

2007-10-03

Bistånd på villovägar

“För sköra demokrater, med svaga eller inga kontrollorgan och fattig befolkning, riskerar biståndet alltid att göda korruption. Å andra sidan: vore folket inte fattigt skulle inte Sida och hjälporganisationerna behöva vara där.”

Civilsamhället, Demokrati, Korruption, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering

2007-09-25

Alla i samma båt

“Kommissionen för ett klimatsäkert bistånd ska ledas av biståndsminister Gunilla Carlsson. Hon har redan visat att hon förmår tänka nytt och klokt kring biståndet.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd

2007-08-27

Pengar är inte allt

“Det är bra att den nya biståndspolitiken kopplar samman demokrati och respekt för mänskliga rättigheter med fattigdomsbekämpning. Men varför ska biståndet uppgå till 30 miljarder?”

Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, Korruption, Mänskliga rättigheter

2007-06-01

Slopa procentmålet

“Sverige har ett gott namn i världen som generös biståndsgivare. Kanske har vi varit alltför generösa. Biståndsminister Gunilla Carlsson talar klarspråk om resultaten.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Resultat

2007-04-22

Bolag bättre än bistånd

“Så länge världen är en orättvis plats kommer bistånd att behövas. Men i längden fungerar stödet som konstgjord andning. Den långsiktiga lösningen är en annan.”

Demokrati, Näringsliv, Resultat, Swedfund

2007-03-11

Inga pengar till Eritrea

“Världen blir successivt en bättre plats att leva på. Fattigdomen minskar, demokratin ökar. Men inte överallt.”

Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea

2007-01-17

Försvar är en del av biståndet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har mer pengar än hon kan hantera. Hon borde kontakta sin regeringskollega, försvarsminister Mikael Odenberg, och inleda ett samarbete.”

Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Militärt bistånd

2006-08-30

Hjälp Libanon att hjälpa sig självt

“Den kvarvarande konflikten mellan staten Libanon och staten Israel gäller ett begränsat antal fångar och ett marginellt landområde som enligt FN tillhör Syrien men som Hizbollah och den libanesiska regeringen vill ansluta till Libanon. Omvärlden borde nu tvinga alla parter att bekänna färg, så som de […]

Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Landfokusering, Libanon, Militärt bistånd, Syrien

2006-05-22

Afrika sitter på nyckeln

“Biståndsorganisationerna kom säkert in i landet med ädla syften. Men när de upptäcker att de inte kan påverka fattigdomen blir de systembevarande, och expansion blir ett självändamål, menar Andrew Mwenda… Under kolonial­tiden fanns 72 “kolonialadminstratörer” i landet. I dag finns, i form av utländska experter i regeringen […]

Budgetstöd, Diktaturer, Korruption, Resultat, Sektorskoncentration, Uganda, Utvärdering

2005-07-04

Afrika behöver mer än medlidande

“Det finns exempel på länder som fått sina skulder avskrivna bara för att i nästa andetag glatt ta på sig nya. Kontinenten bjuder också på exempel där skuldlättnader sannolikt påverkat valutgången och hjälpt usla politiska ledare att klamra sig fast vid makten. … Det bistånd som verkligen […]

Afrika, Sida, Skuldavskrivning

2005-05-03

Frige Dawit Isaac

“Men om medielagar och fängslade journalister är symtomet på en felaktig utveckling, vad är i så fall boten? Det i huvudsak enda instrument för påtryckning som står omvärlden till buds är indraget bistånd, andra typer av sanktioner och/eller avbrutna diplomatiska förbindelser. Skulle något av detta vara […]

Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, Humanitärt bistånd, Partipolitik

2004-12-13

Export av demokrati ny nisch i biståndspolitiken

“I och för sig finns det goda skäl att glädjas över att exporten av demokratiska ideal blivit en så expansiv nisch i biståndsbranschen, men val är dessvärre ingen garanti för demokrati…Valen riskerar att förbli en sorts formaldemokratisk slöja över mer eller mindre totalitära och – inte […]

Demokrati, EU, Korruption, Moçambique, Utrikesdepartementet, Villkorat bistånd

Kommentarer (0)

Kommentera

*

Dela

Artikelns kortlänk: http://bit.ly/KuXKro

Statistik

4469 debattartiklar av 2617 debattörer

1213 dokument från 106 organisationer

Alla debattartiklar och dokument är sorterade efter 308 diskussioner

Om Biståndsdebatten.se

Vi bevakar den svenska debatten om bistånd och utvecklingsfrågor Läs mer

Vi vill att fler med professionell eller personlig erfarenhet av de diskuterade frågorna ska delta i debatten. Läs mer

Följ debatten med oss