Debattsupportrar

SMR
Röda Korset
Sida

Debattartikel

Prioritera utbildning i biståndet

SVENSK OPINION

24 april, 2012

Eva-Lis Sirén mfl; Göteborgsposten

Utdrag ur artikeln: "Om tre år ska millenniemålen vara uppfyllda. Två av målen handlar om utbildning, allas rätt till utbildning och flickors lika rätt till utbildning. Trots framstegen som gjorts saknar 67 miljoner barn möjligheten att gå i skolan, av dessa är 54 procent flickor. ... Vi efterfrågar en tydlig, öppen och transparent process för att ta fram den biståndspolitiska plattformen. Civilsamhället måste få vara involverat så att man drar nytta av tidigare erfarenheter."

Citat ur artikeln: "I dag saknar 200 miljoner barn förskola. Det är inte acceptabelt."

Fler debattartiklar av Véronique Lönnerblad (14 artiklar)

DatumRubrikUtdragDiskussionerAnteckningar

2013-05-14

FN bör leda en ny insats i Afghanistan

“Afghanistan står inför stora utmaningar. Nästa år väljs en ny president samtidigt som merparten av de internationella trupperna kommer att lämna landet. Det är glädjande att Sveriges regering har utlovat ett långsiktigt stöd för engagemanget i Afghanistan efter 2014. (…) Det är dock av yttersta vikt […]

Afghanistan, Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Nato, Partipolitik, Utbildning

2013-03-02

Trubbigt mått för att fasa ut bistånd

“Svensk biståndspolitik bör präglas av öppenhet och långsiktighet. Det är därför uppseendeväckande att Sida föreslår utfasning av det bilaterala biståndet till en hel kontinent, utan föregående diskussion med olika aktörer med kunskap om utvecklingen i Latinamerika.”

Bilateralt samarbete, Bolivia, Budget, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Sida, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Bistånd till färre länder gör mer nytta"

2012-10-23

Debatt: Var är näringslivet i CSR-debatten?

“Social hållbarhet, eller CSR som är det begrepp som ofta används i näringslivet, har gått från att vara en hygienfaktor till att bli en nödvändighet för att säkra tillgången på råvaror för företagen även i framtiden. Trots detta lyser näringslivets branschorganisationer med sin frånvaro i debatten om social […]

Corporate Social Responsibility (CSR), Rättvis handel

2011-11-07

“EU:s politik skadar u-länder”

“Spekulation i matråvaror, utsläpp av växthusgaser, samt användning av jordbruksmark i utvecklingsländer för produktion av biobränslen är andra exempel på konsekvenser av politik som står i konflikt med målsättningarna om att utrota den globala hungern.”

Biobränslen, CAP, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landgrabbing, Vapenhandel

2011-06-18

Miljöorganisationer: ”Dagens klimatpolitik rena bedrägeriet”

“Sverige och EU måste halvera de egna utsläppen av växthusgaser till år 2017 utan att köpa sig fria genom utsläppshandel med andra länder! Rika länder släpper i genomsnitt ut fem gånger mer växthusgaser än utvecklingsländerna.”

EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011
I artikeln hänvisas till "www.globalrattvisa.nu"

2011-03-22

Utländsk militär på väg att lämna Afghanistan

“Svenska Afghanistankommittén har tidigare kritiserat den skeva fördelningen av resurser när internationella samfundet engagerar sig på det sätt som man gjort i Afghanistan, med en så stor tyngdpunkt på militära medel.”

Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Nato, Resultat

2011-01-13

Regeringen sviker världens fattiga

“Vi har haft förhoppningar på regeringen om ett större ansvarstagande för klimatet och de globala rättvisefrågorna. I stället har vi sett klimatförhandlingar som blev kvar på ruta ett, nya handelsavtal där europeiska vinstintressen går före folkrätten och biståndsmedel som satsas på europeiska ambassader i stället för fattigdomsbekämpning […]

Ambassader, Avräkningar, EU, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Tobin-skatt

2010-11-03

Tala ur skägget om vad svensk trupp gör i Afghanistan, Reinfeldt och Sahlin

“Vi anser att Afghanistan behöver stöd inom samtliga områden, inklusive säkerhetssektorn, för att kunna komma på fötter. Huruvida just Sverige ska bidra med ISAF-soldater eller inte, har vi däremot inte uttryckt någon åsikt om.”

Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik

2010-11-02

Hur kan vi bäst främja fred och utveckling i Afghanistan?

“Den militära insatsen är dyr. Ett ökat bistånd ger också en ökad form av säkerhet för människor. Det får inte glömmas bort. … Bistånd kan rädda liv. Ett bra exempel är Svenska Afghanistankommitténs barnmorskeskolor som bidrar till att rädda liv i ett land som har ett av […]

Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, FN, Målsättning, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd

2010-09-10

Trupp i Afghanistan inte viktigaste frågan

“Huvudfrågan är inte ja eller nej till svensk trupp utan gäller vikten av att stå upp för mänskliga rättigheter och ge stöd i den dagliga kampen för överlevnad – i Afghanistan.”

Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd

2010-07-26

Återställ anslag till information kring bistånd

“Genom att från och med i år minska anslaget från 128 till 60 miljoner riskerar debatten kring svenskt bistånd att krympa och kanske helt försvinna.”

Civilsamhället, Informationsanslaget

2010-07-14

Informationsanslaget en fråga om demokrati – vems röst får höras?

“Regeringens beslut förra året att minska informationsanslaget med 60 procent drabbar människor som lever i fattigdom och utanförskap.”

Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget

2010-07-04

Informationsanslaget en fråga om demokrati – vems röst får höras?

“Regeringens beslut förra året att minska informationsanslaget med 60 procent drabbar människor som lever i fattigdom och utanförskap.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället

2008-11-04

“Ord som förpliktar”

“Det finns heller inget i de dokument som ditt departement, socialdepartementet, skrivit inför ordförandeskapet som uttryckligen handlar om mödradödlighet. Är du ändå beredd att driva dessa frågor under ordförandeskapet?”

EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sjukvård
Artikeln är en replik på: "En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år"

Kommentarer

Speak Your Mind

*

Dela

Artikelns kortlänk: http://bit.ly/I6BZkg

Statistik

3748 debattartiklar av 2083 debattörer

1081 dokument från 106 organisationer

Alla debattartiklar och dokument är sorterade efter 299 diskussioner

Om Biståndsdebatten.se

Vi bevakar den svenska debatten om bistånd och utvecklingsfrågor Läs mer

Vi vill att fler med professionell eller personlig erfarenhet av de diskuterade frågorna ska delta i debatten. Läs mer

Följ debatten med oss